Ανάπτυξη παρουσιάσεων µε το 1 Microsoft PowerPoint

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ανάπτυξη παρουσιάσεων µε το 1 Microsoft PowerPoint"

Transcript

1 Ανάπτυξη παρουσιάσεων µε το 1 Microsoft PowerPoint Γενικά Το πρόγραµµα Microsoft PowerPoint είναι µια εφαρµογή για την ανάπτυξη ηλεκτρονικών παρουσιάσεων. Μια ηλεκτρονική παρουσίαση αποτελείται από ένα σύνολο από "διαφάνειες" (slides), κάθε µια από τις οποίες µπορεί να περιέχει κείµενο, γραφικά, ήχους, video, κ.λ.π., οι σηµειώσεις που είναι προσαρτηµένες στις διαφάνειες, η διάταξη των διαφανειών και οι ρυθµίσεις για την ηλεκτρονική προβολή της παρουσίασης. Τα µέρη του παραθύρου του PowerPoint Το παράθυρο του PowerPoint περιέχει γραµµές εργαλείων (toolbars) και παράθυρα εργασιών (panes) που βοηθούν ση γρήγορή ανάπτυξη των παρουσιάσεων. Πολλά από αυτά είναι κοινά για όλες τις εφαρµογές του MS Office, αλλά έχουν και χαρακτηριστικά ειδικά για το PowerPoint. Μπάρα τίτλου (Title Bar) - Εµφανίζει το όνοµα του προγράµµατος και του ενεργού αρχείου (document name). Μπάρα µενού (Menu Bar) - Περιέχει µενού και εντολές για την ανάπτυξη και τη διαχείριση της παρουσίασης. Η βασική γραµµή εργασιών (Standard Toolbar) - Περιέχει κουµπιά για τις εντολές που χρησιµοποιούνται συχνότερα. Η γραµµή εργασιών µορφοποίησης (Formatting Toolbar) - Περιέχει κουµπιά για τις εντολές µορφοποίησης (formatting). Γραµµή κατάστασης (Status Bar) - Περιέχει πληροφορίες για την ενεργή διαφάνεια και τη σχεδίασή της. Γραµµή σχεδίασης (Drawing Toolbar) - Περιέχει εργαλεία για τη σχεδίαση γραµµών (lines), σχηµάτων (shapes) και αντικειµένων (objects). Παράθυρο εργασιών (Task Pane) - Εµφανίζεται στο δεξί µέρος του παραθύρου και δίνει τη δυνατότητα

2 2 εκτέλεσης διαφόρων εργασιών σχετικών µε τη σχεδίαση και τη λειτουργικότητα της διαφάνειας. Παράθυρο διάρθρωσης και διαφανειών (Outline and Slides Tabbed Pane) - Εµφανίζεται στο αριστερό µέρος του παραθύρου και δίνει τη δυνατότητα εύκολης επισκόπησης της παρουσίασης υπό µορφή διάρθρωσης (outline) ή µικρογραφιών διαφανειών (slides). Βοήθεια (Help) - Εµφανίζει τις σελίδες βοήθειας του προγράµµατος. Κατά την εκκίνηση του PowerPoint εµφανίζονται τα δύο παράθυρα εργασιών και ο κεντρικός χώρος της σχεδίασης των διαφανειών. Επιλέξτε "Outline" ή "Slides" στο παράθυρο διάρθρωσης και διαφανειών (Outline and Slides Tabbed Panes) για επισκόπηση της παρουσίασης υπό µορφή διάρθρωσης (outline) ή µικρογραφιών διαφανειών (slides) αντίστοιχα. Μπορείτε να εµφανίζετε ή να αποκρύπτετε γραµµές εργασιών επιλέγοντάς τις από το µενού View > Toolbar και το παράθυρο εργασιών από το µενού View > Task Pane. Επίσης µπορείτε να προσαρµόσετε τις γραµµές εργασιών που επιθυµείτε να εµφανίζονται από το µενού View > Toolbar > Customize. Κουµπιά επιλογής προβολής των διαφανειών Τα κουµπιά επιλογής προβολής των διαφανειών βρίσκονται στην αριστερή κάτω γωνία του παραθύρου. Με αυτά επιλέγουµε µεταξύ τριών προβολών των διαφανειών στην οθόνη: Κανονική προβολή (Normal View), Προβολή ταξινόµησης των διαφανειών (Slide Sorter View) και Προβολή παρουσίασης (από την τρέχουσα διαφάνεια) (Slide Show). Ανάλογες επιλογές γίνονται και από το µενού View > Normal View ή Slide Sorter ή Slide Show Η Kανονική Προβολή (Normal View) περιέχει το Παράθυρο ιαφανειών και ιάρθρωσης (Outline and Slides Tabbed Panes) αριστερά, το Παράθυρο της τρέχουσας διαφάνειας (Slide pane) στο κέντρο και το

3 3 Παράθυρο Εργασιών (Task Pane) δεξιά. Η Προβολή ιάρθρωσης (Outline View) εµφανίζει το κείµενο των διαφανειών. Η Προβολή ιαφανειών (Slides View) δείχνει την τρέχουσα διαφάνεια. Κάτω από την περιοχή της διαφάνειας υπάρχει ο χώρος των σηµειώσεων. Μπορείτε να εµφανίζετε ή να αποκρύπτετε το Παράθυρο Εργασιών στην Κανονική Προβολή από το µενού View > Task Pane. Επίσης µπορείτε να αποκρύψετε το Παράθυρο ιαφανειών και ιάρθρωσης µε κλικ στο κουµπί "Χ" αυτού του παραθύρου και να το εµφανίσετε ξανά µε επιλογή του κουµπιού ή του µενού View > Normal. Η Προβολή ταξινόµησης των διαφανειών (Slide Sorter View) εµφανίζει ένα παράθυρο µε µικρογραφίες των διαφανειών όπου µπορείτε να αντιγράψετε, µετακινήσετε ή να διαγράψετε διαφάνειες. Η Προβολή Παρουσίασης (Slide Show) εµφανίζει την παρουσίαση σε πλήρη οθόνη όπως θα εµφανίζεται στο ακροατήριο. Σηµειώνεται ότι η προβολή της παρουσίασης µε την επιλογή αυτού του κουµπιού αρχίζει πάντα από την τρέχουσα διαφάνεια. Το παράθυρο εργασιών Το Παράθυρο Εργασιών (Task Pane) εµφανίζεται στο δεξί άκρο του παραθύρου του PowerPoint και δίνει τη δυνατότητα εκτέλεσης διαφόρων εργασιών σχετικών µε τη σχεδίαση και τη λειτουργικότητα της διαφάνειας. Αν το παράθυρο εργασιών δεν εµφανίζεται επιλέξτε το µενού View > Task Pane. Η απόκρυψη του παραθύρου εργασιών γίνεται µε κλικ στο κουµπί "Χ" αυτού του παραθύρου. Το βέλος προς τα κάτω ( ) στο δεξί άνω µέρος του επιτρέπει την επιλογή διαφόρων µενού και εργαλείων. Τα µενού του PowerPoint Οι γραµµές εργασιών περιέχουν τις συχνότερα χρησιµοποιούµενες εντολές. Το σύνολο των διαθέσιµων εντολών περιέχεται στα µενού. Σηµειώστε ότι πολλές επιλογές µενού έχουν βέλη στα δεξιά τους. Σύροντας το ποντίκι πάνω στο βέλος εµφανίζεται ένα δευτερεύον µενού µε περισσότερες επιλογές.

4 4 ηµιουργία µιας νέας παρουσίασης και επιλογή διάταξης διαφανειών Το PowerPoint διαθέτει τρεις τρόπους δηµιουργίας µιας νέας παρουσίασης: ηµιουργία µιας Κενής Παρουσίασης (Blank Presentation) ηµιουργία µιας παρουσίασης από Πρότυπο Σχεδίασης (From Design Template) ηµιουργία µιας παρουσίασης από τον Οδηγό αυτόµατου περιεχοµένου (From AutoContent Wizard). Η επιλογή κενής παρουσίασης είναι αυτή που χρησιµοποιείται συχνότερα. ηµιουργία κενής παρουσίασης κατά την εκκίνηση του PowerPoint Κατά την εκκίνηση του PowerPoint δηµιουργείται αυτόµατα µια κενή παρουσίαση µε µια διαφάνεια που περιέχει χώρους για την εισαγωγή τίτλου και υπότιτλου. Μπορείτε να ξεκινήσετε την ανάπτυξη της παρουσίασης σας µε αυτήν τη διαφάνεια ή να επιλέξετε µια διαφορετική διάταξη διαφάνειας, όπως θα δούµε στη συνέχεια. ηµιουργία κενής παρουσίασης Επιλέξτε File >New (Ctl+N) Στο παράθυρο εργασιών New Presentation στην κατηγορία New επιλέξτε Blank Presentation. Μπορείτε να ξεκινήσετε την ανάπτυξη της παρουσίασης σας µε αυτήν τη διαφάνεια ή να επιλέξετε µια διαφορετική διάταξη διαφάνειας, όπως θα δούµε στη συνέχεια. Επιλογή διάταξης διαφανειών Καθώς εργάζεσθε µε µια νέα διαφάνεια µπορείτε να επιλέξετε µια από τις υπάρχουσες διατάξεις διαφανειών από το παράθυρο εργασιών Slide Layout Για να επιλέξετε µια διάταξη εµφανίστε το παράθυρο εργασιών Slide Layout από το βέλος προς τα κάτω ( ) στο δεξί άνω µέρος του παραθύρου εργασιών επιλέξτε τη διάταξη που επιθυµείτε να εφαρµόσετε στην τρέχουσα διαφάνεια. Μια διάταξη διαφάνειας περιέχει προκαθορισµένους χώρους εισαγωγής κειµένου και αντικειµένων. Με κλικ σε κάθε χώρο εισαγωγής µπορείτε να εισάγετε το αντίστοιχο κείµενο ή αντικείµενο. Για την εισαγωγή µιας κενής διαφάνειας χωρίς χώρους εισαγωγής κειµένου ή αντικειµένων επιλέξτε το κενό εικονίδιο διάταξης.

5 5 Αποθήκευση παρουσίασης Επιλέξτε File > Save (Ctl+S) Επιλέξτε τη θέση όπου θέλετε να αποθηκευθεί το αρχείο του PowerPoint Πληκτρολογήστε ένα όνοµα για το αρχείο Επιλέξτε Save. Κλείσιµο παρουσίασης και έξοδος από το PowerPoint Για να κλείσετε µια παρουσίαση επιλέξτε File > Close ή επιλέξτε το κουµπί X στο παράθυρο της παρουσίασης. Για κλείσετε την εφαρµογή PowerPoint επιλέξτε File > Exit ή επιλέξτε το κουµπί X στο παράθυρο του PowerPoint. Άνοιγµα µιας παρουσίασης Για να ανοίξετε µια παρουσίαση που είναι αποθηκευµένη στον υπολογιστή σας Εκκινήστε to PowerPoint. Στο παράθυρο εργασιών επιλέξτε From existing presentation επιλέξτε την παρουσίαση που επιθυµείτε. ή Επιλέξτε File > Open. επιλέξτε την παρουσίαση που επιθυµείτε. Εισαγωγή νέας διαφάνειας Για να εισάγετε µια νέα διαφάνεια Επιλέξτε Insert > New Slide. (Ctrl + M) Επιλέξτε τη διάταξη διαφάνειας που επιθυµείτε από το παράθυρο εργασιών (Slide Layout). ή Κάντε κλικ στο κουµπί New Slide Button στο άνω µέρος του παραθύρου Επιλέξτε τη διάταξη διαφάνειας που επιθυµείτε από το παράθυρο εργασιών (Slide Layout). Προβολή Ταξινόµησης ιαφανειών (Slide Sorter) Στη Προβολή Ταξινόµησης ιαφανειών (Slide Sorter) µπορείτε να αλλάξετε τη σειρά των διαφανειών ως εξής: Κάντε κλικ στο κουµπί ή επιλέξτε View > Slide Sorter. Κάντε κλικ στη µικρογραφία της διαφάνειας ου επιθυµείτε να µετακινήσετε. Κρατήστε πατηµένο το αριστερό κουµπί του ποντικιού και σύρατε τη διαφάνεια σε µια νέα θέση. Καθώς σύρετε εµφανίζετε ένας δείκτης µε ένα µικρό κουτί.

6 6 Κάντε κλικ στο κουµπί ή επιλέξτε View > Normal για να επιστρέψετε σε κανονική προβολή. ιαχείριση διαφανειών στην κανονική προβολή (Normal View) Mπορείτε επίσης να αλλάξετε τη σειρά των διαφανειών στην Κανονική Προβολή Ταξινόµησης ιαφανειών (Normal View), µε τη βοήθεια του παραθύρου των µικρογραφιών των διαφανειών ως εξής: Κάντε κλικ στο κουµπί ή επιλέξτε View > Normal. Κάντε κλικ στη µικρογραφία της διαφάνειας ου επιθυµείτε να µετακινήσετε. Κρατήστε πατηµένο το αριστερό κουµπί του ποντικιού και σύρατε τη διαφάνεια σε µια νέα θέση. Καθώς σύρετε εµφανίζετε ένας δείκτης µε ένα µικρό κουτί.

7 7 Επισκόπηση διαφανειών στην Προβολή Παρουσίασης (Slide Show View) Αφού δηµιουργήσετε µια ή περισσότερες διαφάνειες στην παρουσίασή σας µπορείτε να δείτε πως θα εµφανίζονται κατά τη διάρκεια της παρουσίασής τους σε πλήρη οθόνη (Προβολή παρουσίασης) ως εξής: Κάντε κλικ στο κουµπί στο αριστερό κάτω άκρο του παραθύρου, οπότε η παρουσίαση θα αρχίσει από την τρέχουσα διαφάνεια. Κάντε κλικ οπουδήποτε για να προχωρήσετε στην επόµενη διαφάνεια µέχρι το τέλος της παρουσίασης (µαύρη οθόνη) Πατήστε το πλήκτρο Esc στο πληκτρολόγιο για να διακόψετε την παρουσίαση ανά πάσα στιγµή και να επιστρέψετε στην προβολή από την οποία εκκινήσατε την παρουσίαση. ή Επιλέξτε το µενού View > Slide Show ή Presentation > View Show, οπότε η παρουσίαση θα αρχίσει από την πρώτη διαφάνεια. Πατήστε το πλήκτρο Esc στο πληκτρολόγιο για να διακόψετε την παρουσίαση ανά πάσα στιγµή και να επιστρέψετε στην προβολή από την οποία εκκινήσατε την παρουσίαση. Αντιγραφή επικόλληση και αναπαραγωγή διαφανειών Η αντιγραφή και επικόλληση διαφανειών είναι µια τεχνική που επιτρέπει την αναπαραγωγή ενός slide σε µια άλλη θέση. Για να αντιγράψετε µια διαφάνεια: Επιλέξτε τη µικρογραφία στο αριστερό παράθυρο διαφανειών Κάντε κλικ στο κουµπί Copy στη βασική γραµµή εργασιών ή επιλέξτε Edit > Copy (Ctrl + C) Τοποθετήστε το δείκτη εισαγωγής στο κατάλληλο σηµείο στο παράθυρο διαφανειών. Κάντε κλικ στο κουµπί Paste στη βασική γραµµή εργασιών ή επιλέξτε Edit > Paste (Ctrl + V) ή Κάντε δεξί κλικ στη µικρογραφία της διαφάνειας στο αριστερό παράθυρο διαφανειών και επιλέξτε Copy. Τοποθετήστε το δείκτη εισαγωγής στο κατάλληλο σηµείο στο παράθυρο διαφανειών. Κάντε δεξί στη θέση του δείκτη εισαγωγής και επιλέξτε Paste Την ίδια εργασία µπορείτε να εκτελέσετε και στη µορφή προβολής ταξινόµησης διαφανειών (View > Slide Sorter). Για να αναπαράγετε µια διαφάνεια: Επιλέξτε Insert > Duplicate Slide Η νέα διαφάνεια εισάγεται µετά από την αρχική. ιαγραφή διαφάνειας ή Επιλέξτε τη µικρογραφία της διαφάνειας στο αριστερό παράθυρο διαφανειών ή στη µορφή προβολής ταξινόµησης διαφανειών (View > Slide Sorter) Πατήστε το πλήκτρο Delete στο πληκτρολόγιο Κάντε δεξί κλικ στη µικρογραφία της διαφάνειας στο αριστερό παράθυρο διαφανειών ή στη µορφή προβολής ταξινόµησης διαφανειών (View > Slide Sorter) και επιλέξτε Delete Slide.

8 8 Πρότυπα σχεδίασης, συνδυασµοί χρωµάτων και διάταξη διαφανειών Το PowerPoint διαθέτει Πρότυπα Σχεδίασης, που αποτελούνται από ένα σύνολο στυλ (γραµµατοσειρά, µέγεθος χαρακτήρων κ.λ.π.) των διαφόρων στοιχείων και του φόντου των διαφανειών. Με βάση αυτά µπορείτε να αναπτύξετε εύκολα µια ελκυστική παρουσίαση. Επίσης το PowerPoint διαθέτει µια σειρά από Συνδυασµούς Χρωµάτων των διαφόρων στοιχείων και του φόντου των διαφανειών. Τόσο τα πρότυπα σχεδίασης όσο και οι συνδυασµοί χρωµάτων µπορούν να εφαρµοστούν από την αρχή σε µια νέα παρουσίαση αλλά και σε µια υπάρχουσα παρουσίαση. Τέλος, για κάθε διαφάνεια µπορείτε να επιλέξετε µια διάταξη των στοιχείων που θα περιέχει. Επιλογή προτύπου σχεδίασης για µια νέα παρουσίαση Επιλέξτε File >New (Ctl+N) Στο παράθυρο εργασιών New Presentation στην κατηγορία New επιλέξτε From Design Template. Από τη λίστα των προτύπων που εµφανίζεται επιλέξτε το πρότυπο που επιθυµείτε. Η πρώτη διαφάνεια θα διαµορφωθεί µε βάση το πρότυπο ως ιαφάνεια Τίτλου, ενώ κάθε νέα ως απλή διαφάνεια πάντα µε βάση τη διαµόρφωση του προτύπου που επιλέξατε Επιλογή προτύπου σχεδίασης για µια υπάρχουσα παρουσίαση Για να εφαρµόστε ένα πρότυπο σχεδίασης σε όλες διαφάνειες µιας υπάρχουσας παρουσίασης Εµφανίστε το παράθυρο εργασιών Slide Design από το βέλος προς τα κάτω ( ) στο δεξί άνω µέρος του παραθύρου εργασιών και επιλέξτε Design Templates Αναζητήστε το πρότυπο που επιθυµείτε στη λίστα προτύπων. Κάντε κλικ στο βέλος προς τα κάτω που υπάρχει στο δεξί µέρος του προτύπου και από το µενού που εµφανίζετε επιλέξτε Apply to All Slides.

9 9 Επιλογή προτύπου σχεδίασης για επιλεγµένες διαφάνειες Για να εφαρµόστε ένα πρότυπο σχεδίασης σε µερικές από τις διαφάνειες µιας υπάρχουσας παρουσίασης Στο Παράθυρο διάρθρωσης και διαφανειών (Outline and Slides Tabbed Pane) επιλέξτε µία ή περισσότερες διαφάνειες κάνοντας κλικ στις µικρογραφίες και κρατώντας πατηµένο το πλήκτρο Shift ή Ctrl. Εµφανίστε το παράθυρο εργασιών Slide Design από το βέλος προς τα κάτω ( ) στο δεξί άνω µέρος του παραθύρου εργασιών και επιλέξτε Design Templates Αναζητήστε το πρότυπο που επιθυµείτε στη λίστα προτύπων. Κάντε κλικ στο βέλος προς τα κάτω που υπάρχει στο δεξί µέρος του προτύπου και από το µενού που εµφανίζετε επιλέξτε Apply to Selected Slides. Επιλογή διάταξης διαφανειών Καθώς εργάζεσθε µε µια νέα διαφάνεια µπορείτε να επιλέξετε µια από τις υπάρχουσες διατάξεις διαφανειών από το παράθυρο εργασιών Slide Layout Για να επιλέξετε µια διάταξη εµφανίστε το παράθυρο εργασιών Slide Layout από το βέλος προς τα κάτω ( ) στο δεξί άνω µέρος του παραθύρου εργασιών επιλέξτε τη διάταξη που επιθυµείτε να εφαρµόσετε στην τρέχουσα διαφάνεια. Μια διάταξη διαφάνειας περιέχει προκαθορισµένους χώρους εισαγωγής κειµένου και αντικειµένων. Με κλικ σε κάθε χώρο εισαγωγής µπορείτε να εισάγετε το αντίστοιχο κείµενο ή αντικείµενο. Τα στοιχεία της διάταξης που επιλέγετε εµφανίζονται µε τη διαµόρφωση του τρέχοντος προτύπου σχεδίασης. Για την εισαγωγή µιας κενής διαφάνειας χωρίς χώρους εισαγωγής κειµένου ή αντικειµένων επιλέξτε το κενό εικονίδιο διάταξης.

10 10 Επιλογή συνδυασµού χρωµάτων Για να εφαρµόστε ένα συνδυασµό χρωµάτων για τα πρότυπα σχεδίασης σε όλες ή σε µερικές από τις διαφάνειες µιας υπάρχουσας παρουσίασης Στο Παράθυρο διάρθρωσης και διαφανειών (Outline and Slides Tabbed Pane) επιλέξτε µία ή περισσότερες διαφάνειες κάνοντας κλικ στις µικρογραφίες και κρατώντας πατηµένο το πλήκτρο Shift ή Ctrl. Εµφανίστε το παράθυρο εργασιών Color Schemes από το βέλος προς τα κάτω ( ) στο δεξί άνω µέρος του παραθύρου εργασιών Αναζητήστε το συνδυασµό χρωµάτων που επιθυµείτε στη λίστα που εµφανίζεται. Κάντε κλικ στο βέλος προς τα κάτω που υπάρχει στο δεξί µέρος του προτύπου και από το µενού που εµφανίζετε επιλέξτε Apply to Selected Slides ή Apply to Selected Slides. Χρήση υποδειγµάτων διαφανειών Το υπόδειγµα διαφανειών (Slide Master) περιέχει τα στοιχεία που είναι κοινά για όλες τις διαφάνειες για τις οποίες αποτελεί υπόδειγµα. Tα στοιχεία αυτά µπορεί να είναι κείµενα, εικόνες και άλλα αντικείµενα που δηµιουργούµε στο υπόδειγµα, αλλά και στοιχεία διαµόρφωσης (γραµµατοσειρά, χρώµα, κ.λ.π.) των αντικειµένων κειµένου που περιέχουν οι διαφάνειες που δηµιουργούνται µε βάση µια διάταξη διαφάνειας (Slide Layouts). Για να επεξεργαστείτε το υπόδειγµα διαφανειών επιλέξτε το µενού View > Master > Slide Master. Εµφανίζεται το υπόδειγµα των διαφανειών.

11 11 Επιλογή φόντου του υποδείγµατος Ενώ βλέπετε το υπόδειγµα επιλέξτε το µενού Format > Background ή κάνε δεξί κλικ σε έναν κενό χώρο του υποδείγµατος και επιλέξτε Background. Στο πλαίσιο διαλόγου που εµφανίζεται επιλέξτε ένα χρώµα φόντου από τα προτεινόµενα Επιλέξτε More Colors για να ορίσετε ένα άλλο χρώµα Επιλέξτε Fill Effects για να ορίσετε ως φόντο µια διαβάθµιση χρώµατος (gradient), µια υφή (texture), ένα µοτίβο (pattern) ή µια εικόνα (picture). Αφού ορίσετε το φόντο επιλέξτε Preview για να δείτε το αποτέλεσµα, Cancel για να µην επιφέρετε καµιά αλλαγή, Apply για να εφαρµόσετε το φόντο στο τρέχον υπόδειγµα ή Apply to All για να εφαρµόσετε το φόντο σε όλα τα υποδείγµατα. Μπορείτε να ορίσετε φόντο όχι µόνο στο υπόδειγµα αλλά και σε µια ή περισσότερες διαφάνειες (View > Normal). Σε αυτήν την περίπτωση το φόντο της διαφάνειας καλύπτει το φόντο του υποδείγµατος. ιαµόρφωση των αντικειµένων κειµένου στο υπόδειγµα για διαφάνειες που δηµιουργούνται µε βάση διάταξη. Επιλέξτε κάθε αντικείµενο του υποδείγµατος (place holder) και από το µενού Format ή µε δεξί κλικ σε αυτό και επιλογές από το αναδυόµενο µενού διαµορφώστε γραµµατοσειρά, µέγεθος και χρώµα γραµµάτων. Επίσης µε δεξί κλικ σ αυτό επιλέξτε Format Place holder για να ρυθµίσετε περισσότερες ιδιότητές του. Υπόδειγµα τίτλων Το υπόδειγµα τίτλων (Title Master) είναι ένα ειδικό υπόδειγµα που αφορά µια διαφάνεια για την οποία έχει επιλεγεί η διάταξη που περιέχει µόνο τίτλο και υπότιτλο. Για να δηµιουργήσετε ένα υπόδειγµα τίτλων: Επιλέξτε προβολή υποδείγµατος (µενού View > Master > Slide Master) Επιλέξτε το µενού Insert > New Title Master. Ρυθµίστε τη µορφή του τίτλου και του υπότιτλου και δηµιουργήστε τα επιπλέον στοιχεία που επιθυµείτε. ώστε ιδιαίτερη προσοχή στο επίπεδο που εργάζεστε ανά πάσα στιγµή. Θυµηθείτε ότι αν δηµιουργείτε στοιχεία (Κείµενο, γραφικά, κ.λ.π.) για µια διαφάνεια ενώ είστε σε προβολή υποδείγµατος, τα στοιχεία αυτά θα εµφανίζονται σε όλες τις διαφάνειες. Έξοδος από την προβολή υποδείγµατος Για να επιστρέψετε σε κανονική προβολή και να συνεχίσετε την εργασία σας µε τις διαφάνειες επιλέξτε το µενού View > Normal ή το κουµπί ή το κουµπί Close Master View στη γραµµή εργασιών Slide Master View που εµφανίζετε ενώ εργάζεστε στο επίπεδο του υποδείγµατος. Χρήση πολλαπλών υποδειγµάτων Στην προβολή υποδείγµατος µπορείτε να δηµιουργήσετε περισσότερα από ένα υποδείγµατα επιλέγοντας κάθε φορά το µενού Insert > New Slide Master. Σ αυτήν την περίπτωση η µορφή των διαφανειών σας θα ορίζετε από το πρώτο υπόδειγµα. Αν επιθυµείτε η µορφή µιας ή περισσότερων διαφανειών να ορίζεται από ένα άλλο από τα υπάρχοντα υποδείγµατα: Στο Παράθυρο διάρθρωσης και διαφανειών (Outline and Slides Tabbed Pane) επιλέξτε τις διαφάνειες που επιθυµείτε κάνοντας κλικ στις µικρογραφίες και κρατώντας πατηµένο το πλήκτρο Shift ή Ctrl. Εµφανίστε το παράθυρο εργασιών Slide Design από το βέλος προς τα κάτω ( ) στο δεξί άνω µέρος του παραθύρου εργασιών και επιλέξτε Design Templates

12 12 Αναζητήστε το υπόδειγµα που επιθυµείτε στη λίστα προτύπων κάτω από τον τίτλο Used in this Presentation. Κάντε κλικ στο βέλος προς τα κάτω που υπάρχει στο δεξί µέρος του προτύπου και από το µενού που εµφανίζετε επιλέξτε Apply to Selected Slides. Προσθήκη και διαµόρφωση κειµένου Αν για µια διαφάνεια έχει ορισθεί διάταξη αυτή περιέχει προκαθορισµένους χώρους εισαγωγής κειµένου όπου εισάγεται το κείµενο από τον χρήστη και η µορφοποίησή του καθορίζεται από το υπόδειγµα. Προσθήκη κειµένου Αν όµως για µια διαφάνεια έχει ορισθεί κενή διάταξη, µπορούµε να εισάγουµε κείµενο και να το µορφοποιήσουµε ως εξής: Εισάγετε µια νέα διαφάνεια µε κενή διάταξη Επιλέξτε το εργαλείο Text Box στην γραµµή εργαλείων σχεδίασης ή επιλέξτε το µενού Insert > Text Box Σύρατε το ποντίκι στη διαφάνεια για να δηµιουργήσετε ένα πλαίσιο κειµένου Πληκτρολογήστε το κείµενο που επιθυµείτε πατώντας το πλήκτρο Enter για να αλλάξετε παράγραφο. ιαµόρφωση κειµένου Μπορείτε να επιλέξετε το πλαίσιο κειµένου ως αντικείµενο ή ένα µέρος του κειµένου ως εξής: Κάντε κλικ µέσα σε ένα πλαίσιο κειµένου και στη συνέχεια κλικ στην παχιά γραµµωτή γραµµή που το ορίζει. Η γραµµή αλλάζει σε στικτή και έχετε επιλέξει το πλαίσιο κειµένου ως ένα αντικείµενο. Σύρατε τους µικρούς λευκούς κύκλους για να αλλάξετε το µέγεθος του πλαισίου κειµένου. Σύρατε τον µικρό πράσινο κύκλο για να περιστρέψετε το πλαίσιο κειµένου. Κάντε κλικ µέσα σε ένα πλαίσιο κειµένου και στη συνέχεια σύρατε για να επιλέξετε ένα µέρος του κειµένου. ιαµορφώστε το κείµενο µε τα εργαλεία της γραµµής διαµόρφωσης. Αν έχετε επιλέξει το πλαίσιο κειµένου ως αντικείµενο οι αλλαγές εφαρµόζονται σε όλο το κείµενο. Αν έχετε επιλέξει ένα µέρος του κειµένου οι αλλαγές εφαρµόζονται µόνο στο επιλεγµένο κείµενο. Εναλλακτικά µπορείτε να επιλέξετε το µενού Format > Font και να επιλέξετε λεπτοµέρειες της µορφής του κειµένου από το πλαίσιο διαλόγου που εµφανίζεται.

13 13 Κουκίδες και αρίθµηση παραγράφων Επιλέξτε τις παραγράφους που επιθυµείτε και πατήστε το κουµπί Κουκίδες ή Αρίθµηση µορφοποίησης. στη γραµµή εργαλείων Επίσης µπορείτε να επιλέξετε το µενού Format > Bullets and Numbering για να καθορίζεται λεπτοµερώς τη µορφή των κουκίδων ή της αρίθµησης, όπως µορφή και µέγεθος κουκίδας ή αριθµών κ.α.

14 14 Σχεδίαση και εισαγωγή αντικειµένων Η σχεδίαση ή η εισαγωγή αντικειµένων καθώς και η µορφοποίησή τους γίνεται µε τη χρήση των κουµπιών της µπάρας σχεδίασης, όπως αναλύεται φαίνεται παρακάτω. Η επιλογή ενός από τα κουµπιά έχουν το βέλος ( ) έχει σαν αποτέλεσµα το άνοιγµα ενός µενού µε περισσότερες επιλογές. Μενού σχεδίασης. Περιέχει εντολές σχετικές µε ιδιότητες ενός ή περισσότερων αντικειµένων της διαφάνειας όπως η περιστροφή και στοίχισή τους, η οµαδοποίησή τους, η αλληλοεπικάλυψη τους, κ.α. είκτης επιλογής και χειρισµού αντικειµένων. Είναι πάντα ενεργός εκτός αν έχει επιλεγεί άλλο κουµπί. Με αυτόν επιλέγουµε ένα ή περισσότερα αντικείµενα ώστε στη συνέχεια να µεταφέρουµε, περιστρέφουµε και αλλάζουµε το µέγεθος των αντικειµένων σύροντας τους µικρούς λευκούς κύκλους που το περιβάλουν ή να εφαρµόσουµε µια µορφοποίηση από τα άλλα κουµπιά της µπάρας σχεδίασης. Αυτόµατα σχήµατα. Σχεδίαση µιας σειράς προεπιλεγµένων σχηµάτων µε επιλογή τους και κλικ ή σύρσιµο του δείκτη στη διαφάνεια. Οι ιδιότητες που µπορούµε να ορίσουµε σε ένα αυτόµατο σχήµα είναι το µέγεθος και το σχήµα σύροντας τους µικρούς λευκούς κύκλους που το περιβάλουν, το χρώµα γραµµής και γεµίσµατος, το πάχος και το είδος γραµµής, η σκιά και η εµφάνιση 3-D. Επίσης µπορούµε να ενσωµατώσουµε κείµενο στο κέντρο ενός αυτόµατου σχήµατος µε δεξί κλικ σε αυτό, επιλογή Add Text και πληκτρολόγηση. Σε αυτήν την περίπτωση ιδιότητες του σχήµατος είναι και ο, τι αφορά τη µορφή του κειµένου του. Γραµµές. Σχεδίαση γραµµών µε επιλογή του και σύρσιµο του δείκτη στη διαφάνεια. Αν κρατάµε πατηµένο το πλήκτρο Shift ενώ σύρουµε σχεδιάζουµε γραµµές οριζόντιες, κατακόρυφες ή µε κλίσεις ανά 15 µοίρες. Οι ιδιότητες που µπορούµε να ορίσουµε σε µια γραµµή είναι το µέγεθος και η κλίση της σύροντας τους µικρούς λευκούς κύκλους που την περιβάλουν, το χρώµα, το πάχος και το είδος γραµµής, η σκιά και η εµφάνιση 3-D. Βέλη. Σχεδίαση γραµµών µε βέλος στο άκρο τους µε επιλογή του και σύρσιµο του δείκτη στη διαφάνεια. Αν κρατάµε πατηµένο το πλήκτρο Shift ενώ σύρουµε σχεδιάζουµε γραµµές οριζόντιες, κατακόρυφες ή µε κλίσεις ανά 15 µοίρες. Οι ιδιότητες που µπορούµε να ορίσουµε σε µια γραµµή µε βέλος είναι το µέγεθος και η κλίση της σύροντας τους µικρούς λευκούς κύκλους που την περιβάλουν, το χρώµα, το πάχος και το είδος γραµµής, η σκιά και η εµφάνιση 3-D, καθώς και η µορφή του βέλους. Ορθογώνια. Σχεδίαση ορθογωνίων µε επιλογή του και κλικ ή σύρσιµο του δείκτη στη διαφάνεια. Αν κρατάµε πατηµένο το πλήκτρο Shift ενώ σύρουµε σχεδιάζουµε τετράγωνα. Οι ιδιότητες που µπορούµε να ορίσουµε σε ένα ορθογώνιο είναι το µέγεθος και το σχήµα σύροντας τους µικρούς λευκούς κύκλους που το περιβάλουν, το χρώµα γραµµής και γεµίσµατος, το πάχος και το είδος γραµµής, η σκιά και η εµφάνιση 3-D. Επίσης µπορούµε να ενσωµατώσουµε κείµενο στο κέντρο ενός ορθογωνίου µε δεξί κλικ σε αυτό, επιλογή Add Text και πληκτρολόγηση. Σε αυτήν την περίπτωση ιδιότητες του σχήµατος είναι και ο, τι αφορά τη µορφή του κειµένου του.

15 15 Οβάλ. Σχεδίαση οβάλ µε επιλογή του και κλικ ή σύρσιµο του δείκτη στη διαφάνεια. Αν κρατάµε πατηµένο το πλήκτρο Shift ενώ σύρουµε σχεδιάζουµε κύκλους. Οι ιδιότητες που µπορούµε να ορίσουµε σε ένα οβάλ είναι το µέγεθος και το σχήµα σύροντας τους µικρούς λευκούς κύκλους που το περιβάλουν, το χρώµα γραµµής και γεµίσµατος, το πάχος και το είδος γραµµής, η σκιά και η εµφάνιση 3-D. Επίσης µπορούµε να ενσωµατώσουµε κείµενο στο κέντρο ενός οβάλ µε δεξί κλικ σε αυτό, επιλογή Add Text και πληκτρολόγηση. Σε αυτήν την περίπτωση ιδιότητες του σχήµατος είναι και ο, τι αφορά τη µορφή του κειµένου του. Word Art. Σχεδίαση κειµένου µε ειδική διαµόρφωση που χρησιµοποιείται για τίτλους, logo, κ.α. ιάγραµµα. Σχεδίαση διαγραµµάτων ροής. Clip Art. Εισαγωγή έτοιµων σχηµάτων και γραφικών από τη συλλογή Clip Art του Microsoft Office. Εικόνα από αρχείο. Εισαγωγή µιας εικόνας από αρχείο αποθηκευµένο στον υπολογιστή. Εισαγωγή άλλων αντικειµένων. Κατά τη σχεδίαση µιας διαφάνειας µπορούµε πάντα να εισάγουµε αντικείµενα σχεδίασης από άλλα προγράµµατα µε Copy και Paste. Εναλλαγή διαφανειών, συνδυασµοί κίνησης και προσαρµοσµένη κίνηση. Κατά την προβολή µιας παρουσίασης κάθε διαφάνεια και τα στοιχεία που περιέχει εµφανίζεται ακαριαία χωρίς κανένα οπτικό εφέ, εκτός αν έχουν ορισθεί ιδιαίτερες ρυθµίσεις. Τα οπτικά εφέ που µπορούµε να ορίσουµε είναι: Το οπτικό εφέ µε το οποίο θα εµφανίζεται µια ή περισσότερες διαφάνειες (εναλλαγή διαφανειών, slide transition). Ο συνδυασµός εφέ (συνδυασµός κίνησης, animation scheme) µε το οποίο θα εµφανίζονται κάθε στοιχείο διάταξης µιας διαφάνειας που δοµήθηκε µε βάση µια διάταξη (layout). Τα εφέ (προσαρµοσµένη κίνηση, custom animation) µε τα οποία θα εµφανίζονται ένα ή περισσότερα τα στοιχεία µιας διαφάνειας ανεξάρτητα αν δοµήθηκε µε βάση µια διάταξη (layout) ή όχι. Εναλλαγή διαφανειών (Slide Transition) Αφού έχουν δοµηθεί όλες οι διαφάνειες µια παρουσίασης µπορούµε να ορίσουµε ένα εφέ εναλλαγής των διαφανειών που καθορίζει τον τρόπο και το χρονισµό εµφάνισης κάθε διαφάνειας. Προς τούτο: Επιλέξτε Slide Show > Slide Transition ή εµφανίστε το παράθυρο εργασιών Slide Transitions από το βέλος προς τα κάτω ( ) στο δεξί άνω µέρος του παραθύρου εργασιών Στο παράθυρο εργασιών Slide Transitions επιλέξτε το εφέ που επιθυµείτε. Π.Χ. Blinds Horizontal, Blinds Vertical, Box In and Box Out. Αν η επιλογή AutoPreview είναι επιλεγµένη µε κλικ σε κάθε εφέ µπορείτε να δείτε µια προεπισκόπηση του εφέ. Επιλέξτε τυχόν ρυθµίσεις του εφέ όπως ταχύτητα, κατεύθυνση, κ.α. Επιλέξτε αν η διαδοχή διαφανειών θα γίνεται Οn mouse click ή Αutomatically after τον αριθµό των δευτερολέπτων που επιθυµείτε. Επιλέξτε Apply to All αφού έχετε καταλήξει σε ένα εφέ. Για να δείτε τον τρόπο εναλλαγής που επιλέξατε επιλέξτε Slide Show > View Show και «τρέξτε» την παρουσίαση. Μη ξεχνάτε ότι τα εφέ εναλλαγής θα πραγµατοποιούνται ταυτόχρονα µε τυχόν εφέ κίνησης για διάφορα αντικείµενα κάθε διαφάνειας και συνεπώς ο συνδυασµός τους θα πρέπει να είναι αισθητικά αποδεκτός. Μετά από κάθε αλλαγή «τρέξτε» την παρουσίαση για να το διαπιστώσετε.

16 16 Συνδυασµός κίνησης, Αnimation schemes Αν µια ή περισσότερες διαφάνειες έχουν δοµηθεί µε βάση µια διάταξη (layout), δηλαδή είχε µια σειρά από προκαθορισµένους χώρους εισαγωγής κειµένου και αντικειµένων στους οποίους εισάγατε κείµενο ή αντικείµενα αντίστοιχα µπορούµε να ορίσουµε ένα εφέ εµφάνισης των προεπιλεγµένων αυτών αντικειµένων διάταξης. Προς τούτο: Επιλέξτε τη διαφάνεια στην οποία επιθυµείτε να ορίσετε εφέ. Επιλέξτε Slide Show > Animation Schemes ή εµφανίστε το παράθυρο εργασιών Animation Schemes από το βέλος προς τα κάτω ( ) στο δεξί άνω µέρος του παραθύρου εργασιών Στο παράθυρο εργασιών Animation Schemes επιλέξτε το εφέ που επιθυµείτε. Π.Χ. Blinds Horizontal, Blinds Vertical, Box In and Box Out. Αν η επιλογή AutoPreview είναι επιλεγµένη µε κλικ σε κάθε εφέ µπορείτε να δείτε µια προεπισκόπηση του εφέ. Επιλέξτε Apply to All Slides αφού έχετε καταλήξει σε ένα εφέ και επιθυµείετ αν εφαρµοστεί σε όλες τις διαφάνειες. Για να δείτε τo εφέ που επιλέξατε επιλέξτε Slide Show > View Show και «τρέξτε» την παρουσίαση. Τα εφέ του συνδυασµού κίνησης εφαρµόζονται µόνο στα αντικείµενα της διαφάνειας που αποτελούν αντικείµενα της διάταξής της. Τα αντικείµενα τα οποία έχετε προσθέσει επιπλέον θα εµφανίζονται εξ αρχής χωρίς εφέ. Μη ξεχνάτε ότι τα εφέ θα πραγµατοποιούνται ταυτόχρονα µε τυχόν εφέ εναλλαγής κάθε διαφάνειας και συνεπώς ο συνδυασµός τους θα πρέπει να είναι αισθητικά αποδεκτός. Μετά από κάθε αλλαγή «τρέξτε» την παρουσίαση για να το διαπιστώσετε. Προσαρµοσµένη κίνηση, Custom animation Με την προσαρµοσµένη κίνηση µπορούµε να ορίσουµε ένα εφέ εµφάνισης για κάθε αντικείµενο µιας διαφάνειας, ανεξάρτητα αν το αντικείµενο είναι µέρος της διάταξης της διαφάνειας ή δηµιουργήθηκε εκ των υστέρων. Προς τούτο: Επιλέξτε το αντικείµενο για οποίο επιθυµείτε να ορίσετε εφέ. Επιλέξτε Slide Show > Custom animation ή εµφανίστε το παράθυρο εργασιών Custom animation από το βέλος προς τα κάτω ( ) στο δεξί άνω µέρος του παραθύρου εργασιών Στο παράθυρο εργασιών Custom animation επιλέξτε το εφέ που επιθυµείτε. Π.Χ. Blinds Horizontal, Blinds Vertical, Box In and Box Out. Αν η επιλογή AutoPreview είναι επιλεγµένη µε κλικ σε κάθε εφέ µπορείτε να δείτε µια προεπισκόπηση του εφέ. Επιλέξτε τυχόν ρυθµίσεις του εφέ όπως ταχύτητα, κατεύθυνση, κ.α. Επιλέξτε αν η εµφάνιση του αντικειµένου θα γίνεται Οn mouse click ή ταυτόχρονα µε το προηγούµενο αντικείµενο (With Previews) ή µετά το προηγούµενο αντικείµενο (After Previews). Τα εφέ των αντικειµένων που έχετε ορίσει εµφανίζονται στο παράθυρο εργασιών Custom animation ως µια λίστα. Κάθε εφέ έχει ένα αριθµό ο οποίος δηλώνει τη σειρά µε την οποία θα εµφανιστεί το αντικείµενο κατά την παρουσίαση της διαφάνειας. Ο ίδιος αριθµός εµφανίζεται και δίπλα σε κάθε αντικείµενο στη διαφάνεια. Μπορείτε να αλλάξετε τη σειρά εµφάνισης των αντικειµένων σύροντας ένα εφέ σε άλλη θέση στη λίστα.

17 17 Με διπλό κλικ σε κάθε εφέ αντικειµένου εµφανίζεται ένα πλαίσιο διαλόγου όπου µπορείτε να ρυθµίσετε πολλές λεπτοµέρειες για το συγκεκριµένο εφέ, όπως ήχους, χρονισµό, κ.α. Μια σηµαντική ρύθµιση είναι το Text Animation στην περίπτωση που το αντικείµενο που αφορά το εφέ είναι κείµενο µε κουκίδες. Αν επιθυµείτε οι παράγραφοι µε κουκίδες ή αρίθµηση να εµφανίζονται µία µία επιλέξτε By 1st level paragraphs. Αν επιθυµείτε να εµφανίζονται όλες µαζί επιλέξτε As one object. Αν το αντικείµενο περιέχει παραγράφους µε κουκίδες ή αρίθµηση πολλών επιπέδων επιλέξτε Βy 2nd level paragraphs ή Βy 3rd level paragraphs κ.λ.π. Για να δείτε τα εφέ που επιλέξατε επιλέξτε Slide Show > View Show και «τρέξτε» την παρουσίαση. Μη ξεχνάτε ότι τα εφέ θα πραγµατοποιούνται ταυτόχρονα µε τυχόν εφέ εναλλαγής κάθε διαφάνειας και συνεπώς ο συνδυασµός τους θα πρέπει να είναι αισθητικά αποδεκτός. Μετά από κάθε αλλαγή «τρέξτε» την παρουσίαση για να το διαπιστώσετε. Ρυθµίσεις ενεργειών και υπερσυνδέσεις Για κάθε αντικείµενο µιας διαφάνειας µπορούµε να ορίσουµε µια ενέργεια που θα πραγµατοποιηθεί να κατά την προβολή της παρουσίασης ο χρήστης κάνει κλικ ή σύρει το ποντίκι πάνω σ αυτό. Προς τούτο: Επιλέξτε το αντικείµενο που επιθυµείτε Επιλέξτε το µενού Slide Show > Action Settings Στο παράθυρο διαλόγου που εµφανίζεται επιλέξτε κατ αρχήν αν η ενέργεια θα γίνεται µε κλικ στο αντικείµενο ή µε σύρσιµο του ποντικιού πάνω σ αυτό. Επιλέξτε µια ενέργεια [π.χ. µετάβαση σε µια άλλη διαφάνεια (Next, Previous, First, Last Slide), άνοιγµα µιας άλλης παρουσίασης (Other PowerPoint ) ή αρχείου (Other File). Επιλέξτε OK. Αν επιλέξετε URL µπορείτε να πληκτρολογήσετε µια διεύθυνση WWW. Σε αυτή την περίπτωση αν ο χρήστης κατά την προβολή της παρουσίασης κάνει κλικ ή σύρει το ποντίκι πάνω στο αντικείµενο εκκινεί ο Internet Explorer και εµφανίζει την αντίστοιχη ιστοσελίδα. Αν επιλέξετε µέρος ενός κειµένου και ορίζετε ενέργεια το κείµενο αυτό εµφανίζεται µε µπλε χρώµα και υπογραµµισµένο (υπερσύνδεση). Αν αντίθετα επιλέξετε το πλαίσιο κειµένου ως αντικείµενο και ορίσετε ενέργεια το κείµενο είναι ενεργό αλλά εµφανίζεται κανονικά. Οι ενέργειες είναι ενεργές µόνον όταν η παρουσίαση προβάλεται σε πλήρη οθόνη. Για να διαπιστώσετε αν η ρύθµιση ενέργειας λειτουργεί κανονικά επιλέξτε Slide Show > View Show, «τρέξτε» την παρουσίαση και κάντε κλικ ή σύρετε το ποντίκι πάνω στο αντικείµενο. Μ. Π. Σιγάλας, 2005

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ MICROSOFT POWERPOINT

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ MICROSOFT POWERPOINT ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ MICROSOFT POWERPOINT 1 Εισαγωγή Το PowerPoint είναι µια ισχυρή εφαρµογή για τη δηµιουργία παρουσιάσεων και µπορεί να χρησιµεύσει στη δηµιουργία διαφανειών, καθώς και συνοδευτικών σηµειώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft PowerPoint 2007

Microsoft PowerPoint 2007 Information Technology Services and Solutions Σύμβουλοι Μηχανογράφησης και Εκπαίδευσης Στεφ. Σκουλούδη 27, Καλλίπολη, Πειραιάς 210 45 38 177 http://www.itss.gr/ Microsoft PowerPoint 2007 Κωνσταντίνος Κωβαίος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για προσθήκη Web Frames Tools to the Quick Access Bar σε μεταγενέστερη έκδοση του Word

Οδηγίες για προσθήκη Web Frames Tools to the Quick Access Bar σε μεταγενέστερη έκδοση του Word Οδηγίες για προσθήκη Web Frames Tools to the Quick Access Bar σε μεταγενέστερη έκδοση του Word Επειδή οι μεταγενέστερες εκδόσεις του Word δεν περιλαμβάνουν στο μενού τη δυνατότητα δημιουργίας πολλαπλών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ MICROSOFT POWERPOINT XP

ΤΟ MICROSOFT POWERPOINT XP ΚΑΡΤΕΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΤΟ MICROSOFT POWERPOINT XP Το Microsoft PowerPoint είναι ένα πρόγραμμα δημιουργίας παρουσιάσεων σε μορφή διαφανειών (slides). Πώς ξεκιινάς το πρόγραμμα κουμπί Start. 2. Βάλε το δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

2.9.3 Χρήση λογισμικού παρουσιάσεων για τη δημιουργία απλών παρουσιάσεων ρουτίνας

2.9.3 Χρήση λογισμικού παρουσιάσεων για τη δημιουργία απλών παρουσιάσεων ρουτίνας 2.9 Δεξιότητες Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνιών 2.9.3 Χρήση λογισμικού παρουσιάσεων για τη δημιουργία απλών παρουσιάσεων ρουτίνας Να επιδεικνύει ικανότητα στη χρήση λογισμικού παρουσιάσεων, ακίνδυνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ POWER POINT

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ POWER POINT 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ POWER POINT To Power Point είναι ένα πολύ δυναμικό πρόγραμμα παρουσίασης γραφικών. Ο σκοπός είναι να βοηθήσει τους χρήστες των υπολογιστών να δημιουργούν εντυπωσιακά έγγραφα, επιστολές και

Διαβάστε περισσότερα

Κεφαλίδες και υποσέλιδα

Κεφαλίδες και υποσέλιδα Κεφαλίδες και υποσέλιδα Διασκεδάστε με τις επιλογές κεφαλίδων και υποσέλιδων δοκιμάζοντας τις ασκήσεις που ακολουθούν. Άσκηση 1: Εισαγωγή υποσέλιδων σε διαφάνειες Η παρουσίαση αποτελείται από πέντε διαφάνειες.

Διαβάστε περισσότερα

Γνωρίστε το χώρο εργασίας του PowerPoint

Γνωρίστε το χώρο εργασίας του PowerPoint Γνωρίστε το χώρο εργασίας του PowerPoint Για να εκκινήσουμε το Office PowerPoint 2007 ακολουθούμε τα εξής βήματα: Έναρξη à Όλα τα προγράμματα PowerPoint 2007. à Microsoft Office à Microsoft Office Όταν

Διαβάστε περισσότερα

Shift+γράμμα. Πατάμε τον τόνο (δί[λα στο L) και μετά το φωνήεν. Πως βάζουμε διαλυτικά; Πατάμε το Shift+ τόνο και μετά το φωνήεν (ι ή υ)

Shift+γράμμα. Πατάμε τον τόνο (δί[λα στο L) και μετά το φωνήεν. Πως βάζουμε διαλυτικά; Πατάμε το Shift+ τόνο και μετά το φωνήεν (ι ή υ) Βασικές λειτουργίες του πληκτρολογίου Αλλαγή μεταξύ Αγγλικών και Ελληνικών Όταν γράφουμε σε πεζά (μικρά) και θέλουμε να γράψουμε ένα γράμμα κεφαλαίο Όταν γράφουμε συνέχεια Κεφαλαία Για να γράψουμε ένα

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία-3: Παρουσίαση Εργασίας. Ομάδα Α. Προετοιμασία Αναφοράς

Εργασία-3: Παρουσίαση Εργασίας. Ομάδα Α. Προετοιμασία Αναφοράς Εργασία-3: Παρουσίαση Εργασίας Ομάδα Α. Προετοιμασία Αναφοράς Αρκετοί πιστεύουν πως η επιτυχία μιας παρουσίασης είναι δεδομένη εάν ο παρουσιαστής κατέχει το θέμα που πρόκειται να παρουσιάσει και είναι

Διαβάστε περισσότερα

Αναπαραγωγή με αρχεία ήχου

Αναπαραγωγή με αρχεία ήχου Αναπαραγωγή με αρχεία ήχου Ανοίγει η παρουσίαση και εμφανίζεται η διαφάνεια τίτλου, "Πειράματα με αρχεία ήχου". Άσκηση 1: Εισαγωγή ήχου για συνεχή αναπαραγωγή Βήμα 1: Εισαγωγή ήχου Στη διαφάνεια 1, με

Διαβάστε περισσότερα

POWERPOINT 2003. Είναι το δημοφιλέστερο πρόγραμμα παρουσιάσεων.

POWERPOINT 2003. Είναι το δημοφιλέστερο πρόγραμμα παρουσιάσεων. POWERPOINT 2003 1. Τι είναι το PowerPoint (ppt)? Είναι το δημοφιλέστερο πρόγραμμα παρουσιάσεων. 2. Τι δυνατότητες έχει? Δημιουργία παρουσίασης. Μορφοποίηση παρουσίασης. Δημιουργία γραφικών. Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Το PowerPoint (PP) είναι ένα γραφικό πρόγραμμα για παρουσιάσεις. Χαρακτηριστικά Παρουσιάσεων:

Το PowerPoint (PP) είναι ένα γραφικό πρόγραμμα για παρουσιάσεις. Χαρακτηριστικά Παρουσιάσεων: Κεφάλαιο 5 Το PowerPoint (PP) είναι ένα γραφικό πρόγραμμα για παρουσιάσεις. Χαρακτηριστικά Παρουσιάσεων: Επεξεργασία κειμένου. Δημιουργία και επεξεργασία γραφικών παραστάσεων. Δημιουργία και επεξεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 Χρήση προτύπου 2. Κεφάλαιο 2 Τροποποίηση μιας παρουσίασης 9. Κεφάλαιο 4 Προσθήκη αντικειμένων 26. Κεφάλαιο 5 Ειδικά εφέ 35

Κεφάλαιο 1 Χρήση προτύπου 2. Κεφάλαιο 2 Τροποποίηση μιας παρουσίασης 9. Κεφάλαιο 4 Προσθήκη αντικειμένων 26. Κεφάλαιο 5 Ειδικά εφέ 35 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1 Χρήση προτύπου 2 Κεφάλαιο 2 Τροποποίηση μιας παρουσίασης 9 Κεφάλαιο 3 Εφαρμογή σχεδίων 19 Κεφάλαιο 4 Προσθήκη αντικειμένων 26 Κεφάλαιο 5 Ειδικά εφέ 35 Κεφάλαιο 6 Κουμπιά ενεργειών

Διαβάστε περισσότερα

10 η Εργαστηριακή Άσκηση

10 η Εργαστηριακή Άσκηση 10 η Εργαστηριακή Άσκηση MICROSOFT OFFICE POWERPOINT Το πρόγραμμα PowerPoint της εταιρείας Microsoft χρησιμοποιείται για τη δημιουργία παρουσιάσεων οποιουδήποτε είδους. Ανήκει και αυτό στα προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (Σημειώσεις Powerpoint) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ: ΒΑΡΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΠΟΖΟΥΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ MICROSOFT POWERPOINT (ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ)

Διαβάστε περισσότερα

Β4.2 Εφαρμογές Παρουσιάσεων

Β4.2 Εφαρμογές Παρουσιάσεων Β4.2 Εφαρμογές Παρουσιάσεων 133 Β4.2.1 Διαχείριση Εφαρμογών Παρουσιάσεων Τι θα μάθουμε σήμερα: Να ανακαλύπτουμε κοινά χαρακτηριστικά στην εφαρμογή παρουσιάσεων που έχουμε συναντήσει σε άλλες εφαρμογές

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση συνδυασμών κίνησης

Τροποποίηση συνδυασμών κίνησης Τροποποίηση συνδυασμών κίνησης Σε αυτήν την πρακτική εξάσκηση, θα τροποποιήσετε τους συνδυασμούς που έχουν εφαρμοστεί στην παρουσίαση της εταιρείας σας. Βήμα 1: Αλλαγή του εφέ για το κείμενο του τίτλου

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο του Μαθήματος: ΕΠΛ001

Εργαστήριο του Μαθήματος: ΕΠΛ001 www.epl001lab.weebly.com Εργαστήριο του Μαθήματος: ΕΠΛ001 Ενότητα 3 Εισαγωγή στο Microsoft Word Πως αρχίζουμε το Microsoft Word Για να αρχίσουμε το Word, πρέπει να κάνουμε double click στο εικονίδιο του

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Το Microsoft Word 2013 έχει διαφορετική εμφάνιση από προηγούμενες εκδόσεις. Γι αυτό το λόγο, δημιουργήσαμε αυτόν τον οδηγό για να ελαχιστοποιήσουμε την καμπύλη εκμάθησης. Γραμμή

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία βασικής παρουσίασης στο PowerPoint 2007

Δημιουργία βασικής παρουσίασης στο PowerPoint 2007 - 17 - PowerPoint 2007 Δημιουργία παρουσίασης Δημιουργία βασικής παρουσίασης στο PowerPoint 2007 Σε αυτή την ενότητα θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με τη γρήγορη και εύκολη δημιουργία βασικής παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακες, περιγράµµατα και σκίαση

Πίνακες, περιγράµµατα και σκίαση Πίνακες, περιγράµµατα και σκίαση Οι πίνακες Οι πίνακες είναι ορθογώνια πλαίσια που χωρίζονται σε γραµµές και στήλες. Η τοµή µιας γραµµής µε µια στήλη προσδιορίζει ένα κελί. Τα στοιχεία, που παρουσιάζουµε,

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Καβάλας. Παρουσιάσεις

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Καβάλας. Παρουσιάσεις Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Καβάλας Τίτλος πράξης: Κατηγορία Πράξης: Ενέργεια: Μέτρο: Επιστ. Υπεύθυνος: "Επιµόρφωση Πιστοποίηση Γυναικών Αρχικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης σε εξιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ MICROSOFT WORD XP. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν!

ΤΟ MICROSOFT WORD XP. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν! XP ΚΑΡΤΕΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 Το Microsoft Word είναι ένα πρόγραμμα στον υπολογιστή που σας βοηθά να γράφετε όμορφα κείμενα στα οποία μπορείτε να προσθέσετε εικόνες, γραφικά ακόμα και ήχους. Aφού γράψετε ένα κείμενο,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ Key CERT: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ Key CERT: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ Key CERT: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ Έκδοση 1.0 Σελίδα 1 από 6 ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ Τα ακόλουθα αποτελούν την εξεταστέα ύλη για την ενότητα Παρουσιάσεις και θεωρούνται η βάση του υποψηφίου

Διαβάστε περισσότερα

Ο Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Ο Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Ο Οδηγός γρήγορης εκκίνησης του Microsoft PowerPoint 2013 έχει διαφορετική εμφάνιση από προηγούμενες εκδόσεις. Γι αυτό το λόγο, δημιουργήσαμε αυτόν τον οδηγό για να ελαχιστοποιήσουμε την καμπύλη εκμάθησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΝΕΛΕ 2004 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΕ POWERPOINT - ΓΡΗΓΟΡΗ ΜΑΝΑΡΙΩΤΗ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΝΕΛΕ 2004 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΕ POWERPOINT - ΓΡΗΓΟΡΗ ΜΑΝΑΡΙΩΤΗ A. Να χωρίσετε την επιφάνεια εργασίας σε 2 ίσα µέρη µε Excel & Powerpoint. B. Να δηµιουργήσετε ένα ιάγραµµα Στηλών στο Excel και να το αποθηκεύσετε. Γ. Να ανοίξετε ένα αρχείο παρουσίασης στο Powerpoint

Διαβάστε περισσότερα

ECDL Module 6 Παρουσιάσεις Εξεταστέα Ύλη, έκδοση 5.0 (Syllabus Version 5.0)

ECDL Module 6 Παρουσιάσεις Εξεταστέα Ύλη, έκδοση 5.0 (Syllabus Version 5.0) ECDL Module 6 Παρουσιάσεις Εξεταστέα Ύλη, έκδοση 5.0 (Syllabus Version 5.0) (Module 6 Presentation) Συνολική ιάρκεια: Προτεινόµενο * Χρονοδιάγραµµα Εκπαίδευσης 8-12 (οκτώ έως δώδεκα) ώρες σε 4-6 (τέσσερα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. 1 Λίγα λόγια για το βιβλίο Τι νέο υπάρχει στο PowerPoint Εισαγωγή στο PowerPoint

Περιεχόµενα. 1 Λίγα λόγια για το βιβλίο Τι νέο υπάρχει στο PowerPoint Εισαγωγή στο PowerPoint Περιεχόµενα Ευχαριστίες... 11 1 Λίγα λόγια για το βιβλίο... 13 Χωρίς τεχνικούς όρους... 13 Σύντοµη παρουσίαση... 14 Μερικές συµβάσεις... 15 Τι νέο υπάρχει στο PowerPoint 2007;... 15 Μια τελευταία λέξη...

Διαβάστε περισσότερα

MICROSOFT OFFICE 2003

MICROSOFT OFFICE 2003 MICROSOFT OFFICE 2003 MICROSOFT EXCEL 2003 Επεξεργασία δεδοµένων Εισαγωγή κενών κελιών, γραµµών ή στηλών 1. Κάντε ένα από τα εξής: Εισαγωγή νέων κενών κελιών Επιλέξτε µια περιοχή (περιοχή: ύο ή περισσότερα

Διαβάστε περισσότερα

Μενού Προβολή. Προβολές εγγράφου

Μενού Προβολή. Προβολές εγγράφου Μενού Προβολή Προβολές εγγράφου Το Word παρέχει πέντε διαφορετικού είδους προβολές στον χρήστη, οι οποίες και βρίσκονται στο μενού Προβολή (View). Εναλλακτικά μπορούμε να επιλέξουμε το είδος προβολής που

Διαβάστε περισσότερα

B) Ετοιμάζοντας μια Παρουσίαση

B) Ετοιμάζοντας μια Παρουσίαση B) Ετοιμάζοντας μια Παρουσίαση Τι είναι μια παρουσίαση με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή Ο υπολογιστής με την κατάλληλη εφαρμογή, μπορεί να μας βοηθήσει στη δημιουργία εντυπωσιακών εγγράφων, διαφανειών

Διαβάστε περισσότερα

Αλλαγή της εμφάνισης κειμένου: μέγεθος γραμματοσειράς, είδος γραμματοσειράς

Αλλαγή της εμφάνισης κειμένου: μέγεθος γραμματοσειράς, είδος γραμματοσειράς 3.3.1.1 Αλλαγή της εμφάνισης κειμένου: μέγεθος γραμματοσειράς, είδος γραμματοσειράς Γραμματοσειρές Η λέξη γραμματοσειρά αναφέρεται στο στυλ που εμφανίζονται τα γράμματα. Παρακάτω ακολουθούν κάποια παραδείγματα,

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία προσαρμοσμένης διαδρομής κίνησης και αλλαγή του μεγέθους της με χρήση σημείων επεξεργασίας

Δημιουργία προσαρμοσμένης διαδρομής κίνησης και αλλαγή του μεγέθους της με χρήση σημείων επεξεργασίας Δημιουργία προσαρμοσμένης διαδρομής κίνησης και αλλαγή του μεγέθους της με χρήση σημείων επεξεργασίας Αυτό μοιάζει πανεύκολο μετά την άσκηση που έχετε κάνει στο Μάθημα 1. Θα προσθέσετε μια προσαρμοσμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ. OpenOffice 3.x Impress

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ. OpenOffice 3.x Impress ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ OpenOffice 3.x Impress Στόχοι: Με τη βοήθεια του οδηγού αυτού ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί να: χρησιμοποιεί τα εργαλεία του Impress για δημιουργία παρουσιάσεων εμπλουτίζει τις παρουσιάσεις με

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτική Άσκηση Για να αντιγράψουμε τη μορφοποίηση μιας λέξης ποιο εργαλείο από τα παρακάτω χρησιμοποιούμε;

Πρακτική Άσκηση Για να αντιγράψουμε τη μορφοποίηση μιας λέξης ποιο εργαλείο από τα παρακάτω χρησιμοποιούμε; Πρακτική Άσκηση 2 ΑΣΠΑΙΤΕ Α Ημερομηνία :. Τμήμα : Ονοματεπώνυμο :. Για να αντιγράψουμε τη μορφοποίηση μιας λέξης ποιο εργαλείο από τα παρακάτω χρησιμοποιούμε; Ποιο από τα παρακάτω προγράμματα θα χρησιμοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

α2. Αποθήκευση παρουσίασης με διαφορετικό τύπου ή/και σε διαφορετική θέση/ ή/και με διαφορετικό όνομα

α2. Αποθήκευση παρουσίασης με διαφορετικό τύπου ή/και σε διαφορετική θέση/ ή/και με διαφορετικό όνομα Αντικείμενα Αξιολόγησης Κριτήρια Απόδοσης Δεξιότητες που θα εξεταστούν(power point ) 1. Βασικές λειτουργίες & Περιβάλλον εφαρμογής παρουσιάσεων α. Χειρισμός παρουσιάσεωνα1. Δημιουργία, άνοιγμα, Κλείσιμο,

Διαβάστε περισσότερα

Εφέ επικάλυψης χρησιμοποιώντας χρονικές καθυστερήσεις

Εφέ επικάλυψης χρησιμοποιώντας χρονικές καθυστερήσεις Εφέ επικάλυψης χρησιμοποιώντας χρονικές καθυστερήσεις Καθορίστε χρονικές καθυστερήσεις και αλλάξτε ταχύτητες για να δημιουργήσετε εφέ που επικαλύπτονται. 1. Όταν έχετε ανοικτό το δείγμα παρουσίασης στο

Διαβάστε περισσότερα

Τσαουσάκης Σταύρος ΠΕ70 ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3

Τσαουσάκης Σταύρος ΠΕ70 ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3 Τσαουσάκης Σταύρος ΠΕ70 ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3 1. Πηγαίνετε Έναρξη-Προγράµµατα-Microsoft Office-Microsoft Office PowerPoint 2003 και ανοίξτε το πρόγραµµα. 2. Εµφανίζεται η πρώτη διαφάνεια. 3. Κάντε κλικ και

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία ενός κενού πίνακα

Δημιουργία ενός κενού πίνακα 3.4.1.1 Δημιουργία ενός κενού πίνακα Ένας πίνακας αποτελείται από έναν αριθμό γραμμών και στηλών που δημιουργούν ένα πλέγμα. Σε αυτό το πλέγμα είναι πιθανή η ύπαρξη ή μη περιθωρίων. Κάθε κελί του πίνακα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Χρήση κειµενογράφου. 4.1 Εισαγωγή Σκοπός Τι θα µάθεις

Κεφάλαιο Χρήση κειµενογράφου. 4.1 Εισαγωγή Σκοπός Τι θα µάθεις Κεφάλαιο 4 4. Χρήση κειµενογράφου 4.1 Εισαγωγή Η επεξεργασία κειµένων και εγγράφων αποτελεί µια από τις πιο διαδεδοµένες χρήσεις του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή. Το κεφάλαιο αυτό αποτελεί µια εισαγωγή στον

Διαβάστε περισσότερα

Το λογισμικό παρουσιάσεων Power Point 2007

Το λογισμικό παρουσιάσεων Power Point 2007 Το λογισμικό παρουσιάσεων Power Point 2007 Το πρόγραμμα PowerPoint είναι η «αίθουσα προβολών» του Office. Μια προβολή (παρουσίασης) του PowerPoint μπορεί να έχει ως στόχο να ενημερώσει, να διδάξει ή και

Διαβάστε περισσότερα

ρ. Μάρκος Ν. ενδρινός Καθηγητής Πληροφορικής ΤΕΙ-Α Microsoft Office Power Point 2003

ρ. Μάρκος Ν. ενδρινός Καθηγητής Πληροφορικής ΤΕΙ-Α Microsoft Office Power Point 2003 ρ. Μάρκος Ν. ενδρινός Καθηγητής Πληροφορικής ΤΕΙ-Α Microsoft Office Power Point 2003 8-10 Νοεµβρίου 2010 1 1. PowerPoint. Ενας επεξεργαστής παρουσιάσεων. Το PowerPoint είναι ένα πρόγραµµα, ίσως όχι τόσο

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων...

Περιεχόμενα. Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων... Περιεχόμενα Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων...22 Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...23 Επιφάνεια εργασίας...26

Διαβάστε περισσότερα

MICROSOFT OFFICE 2003 MICROSOFT WORD 2003

MICROSOFT OFFICE 2003 MICROSOFT WORD 2003 MICROSOFT OFFICE 2003 MICROSOFT WORD 2003 Εµφάνιση των γραµµών εργαλείων "Βασική" και "Μορφοποίηση" σε δύο γραµµές Από προεπιλογή, οι γραµµές εργαλείων Βασική και Μορφοποίηση εµφανίζονται µε αγκύρωση (σταθεροποίηση:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ Προσθήκη Κειμένου. 2. Ελληνική Διάταξη Πληκτρολογίου ΣΤΟΧΟΙ:

ΜΑΘΗΜΑ Προσθήκη Κειμένου. 2. Ελληνική Διάταξη Πληκτρολογίου ΣΤΟΧΟΙ: ΜΑΘΗΜΑ 2 ΣΤΟΧΟΙ: 1. Προσθήκη Κειμένου 2. Ελληνική Διάταξη Πληκτρολογίου 3. Αλλαγή Παρουσίασης Σελίδας 4. Εισαγωγή Συμβόλων/Ειδικών Χαρακτήρων 5. Παρουσίαση Και Απόκρυψη Μη Εκτυπώσιμων Χαρακτήρων 6. Επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Το Microsoft Publisher 2013 έχει διαφορετική εμφάνιση από προηγούμενες εκδόσεις. Γι αυτό το λόγο, δημιουργήσαμε αυτόν τον οδηγό για να ελαχιστοποιήσουμε την καμπύλη εκμάθησης.

Διαβάστε περισσότερα

1. Άνοιγμα Και Κλείσιμο Της Εφαρμογής Φυλλομετρητή Ιστού (Internet Explorer)

1. Άνοιγμα Και Κλείσιμο Της Εφαρμογής Φυλλομετρητή Ιστού (Internet Explorer) ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (INTERNET) ΣΤΟΧΟΙ: 1. Άνοιγμα Και Κλείσιμο Μιας Εφαρμογής Φυλλομετρητή Ιστού (Internet Explorer) 2. Παρουσίαση Μιας Ιστοσελίδας 3. Διακοπή Και Ανανέωση Μιας Ιστοσελίδας (Stop and Refresh) 4.

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογή ενός στοιχείου γραφήματος από μια λίστα στοιχείων γραφήματος

Επιλογή ενός στοιχείου γραφήματος από μια λίστα στοιχείων γραφήματος - 217 - Το στοιχείο που θέλετε να επιλέξετε επισημαίνεται ξεκάθαρα με λαβές επιλογής. Συμβουλή: Για να σας βοηθήσει να εντοπίσετε το στοιχείο γραφήματος που θέλετε να επιλέξετε, το Microsoft Office Excel

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ Η/Υ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ

ΧΡΗΣΗ Η/Υ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗ Η/Υ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ 1. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ 1.1. Βασικές Λειτουργίες και Ρυθµίσεις 1.1.1 Εκκίνηση, Τερµατισµός, Επανεκκίνηση του Η/Υ ακολουθώντας τις κατάλληλες διαδικασίες 1.1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΡΟΣ ΙΙ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΡΟΣ ΙΙ Κωδικός Πακέτου ACTA CCU/2-012 Τίτλος Πακέτου Εκπαιδευτικές Ενότητες ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΡΟΣ ΙΙ Χρήση Η/Υ και ιαχείριση Αρχείων - Windows Περιβάλλον Η/Υ - Βασικές Λειτουργίες και Ρυθµίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια από το συγγραφέα Κεφάλαιο 1: Microsoft Excel Κεφάλαιο 2: Η δομή ενός φύλλου εργασίας... 26

Λίγα λόγια από το συγγραφέα Κεφάλαιο 1: Microsoft Excel Κεφάλαιο 2: Η δομή ενός φύλλου εργασίας... 26 Περιεχόμενα Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 Κεφάλαιο 1: Microsoft Excel 2002... 9 Κεφάλαιο 2: Η δομή ενός φύλλου εργασίας... 26 Κεφάλαιο 3: Δημιουργία νέου βιβλίου εργασίας και καταχώριση δεδομένων...

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία βασικής παρουσίασης στο PowerPoint 2007

Δημιουργία βασικής παρουσίασης στο PowerPoint 2007 Δημιουργία βασικής παρουσίασης στο PwerPint 2007 Σε αυτό το άρθρο θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με τη γρήγορη και εύκολη δημιουργία βασικής παρουσίασης στο Micrsft Office PwerPint 2007 και θα ενημερωθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της Αυτόματης προσαρμογής κειμένου

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της Αυτόματης προσαρμογής κειμένου - 117-2. Στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές, κάντε κλικ στην καρτέλα Επεξεργασία και κατόπιν επιλέξτε ή απαλείψτε το πλαίσιο ελέγχου Να επιτρέπεται η μεταφορά και η απόθεση κελιών. Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο PowerPoint 9. Κεφάλαιο 2 Εργασία με κείμενο 41

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο PowerPoint 9. Κεφάλαιο 2 Εργασία με κείμενο 41 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο PowerPoint 9 Βασικές έννοιες... 10 Το παράθυρο του PowerPoint... 13 Δημιουργία νέας παρουσίασης... 18 Βασικές εργασίες με διαφάνειες... 24 Προβολές παρουσίασης... 28

Διαβάστε περισσότερα

MOVIE MAKER. Οδηγός Χρήσης

MOVIE MAKER. Οδηγός Χρήσης MOVIE MAKER Οδηγός Χρήσης ΜΜ XP ΕΙΣΑΓΩΓΗ (1/4) Το Windows Movie Maker (MM2) μας βοηθά να δημιουργήσουμε, να επεξεργαστούμε και να χρησιμοποιήσουμε τις ταινίες που έχουμε δημιουργήσει. 2 ΜΜ XP Μπορούμε

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Libre Office Παρουσιάσεις με το Impress. Bάιος Κολοφωτιάς Επιστημονικός Συνεργάτης Sweng Lab A.Π.Θ

Εισαγωγή στο Libre Office Παρουσιάσεις με το Impress. Bάιος Κολοφωτιάς Επιστημονικός Συνεργάτης Sweng Lab A.Π.Θ Εισαγωγή στο Libre Office Παρουσιάσεις με το Impress Bάιος Κολοφωτιάς Επιστημονικός Συνεργάτης Sweng Lab A.Π.Θ Εισαγωγικά Οι παρουσιάσεις είναι μια εφαρμογή που χρησιμεύει στην παρουσίαση των εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία Παρουσίασης

Εργαλεία Παρουσίασης Εργαλεία Παρουσίασης Τα εργαλεία παρουσίασης είναι απλά προγράμματα δημιουργίας εφαρμογών πολυμέσων, στις οποίες δεν υπάρχουν ιδιαίτερες απαιτήσεις πλοήγησης. Οι οθόνες που παρουσιάζονται ονομάζονται διαφάνειες.

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία πολλαπλών φύλλων εργασίας - Γραφημάτων Excel

Επεξεργασία πολλαπλών φύλλων εργασίας - Γραφημάτων Excel Επεξεργασία πολλαπλών φύλλων εργασίας - Γραφημάτων Excel 11.1. Πολλαπλά φύλλα εργασίας Στο προηγούμενο κεφάλαιο δημιουργήσαμε ένα φύλλο εργασίας με τον προϋπολογισμό δαπανών του προσωπικού που θα συμμετάσχει

Διαβάστε περισσότερα

ηµιουργία γραφικών πινάκων στο Word

ηµιουργία γραφικών πινάκων στο Word ηµιουργία γραφικών πινάκων στο Word 7.1. ηµιουργία γραφικών Θα δηµιουργήσουµε ένα σχεδιάγραµµα για να δείξουµε σχηµατικά πώς θα είναι κατανεµηµένος ο εξοπλισµός της πρότασής µας. Για να δηµιουργήσουµε

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Word 2007 Ν. Παπαδόπουλος

Εισαγωγή στο Word 2007 Ν. Παπαδόπουλος Εισαγωγή στο Word 2007 Ν. Παπαδόπουλος Πληκτρολογώ το διπλανό κείµενο. Επειδή το κείµενο αποτελείται από δύο παραγράφους πατάω το Enter µόνο στο τέλος της κάθε παραγράφου και όχι σε κάθε γραµµή 1. δηµιουργία

Διαβάστε περισσότερα

1. Βασικές Λειτουργίες του MS- Word

1. Βασικές Λειτουργίες του MS- Word 1. Βασικές Λειτουργίες του MS- Word Το MS-Word, που είναι και αντικείμενο αυτών των σημειώσεων είναι ένα πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου, που στις σελίδες του μπορεί να περιέχει εκτός από κείμενο, εικόνες

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Τμήμα Φυσικής - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Ομάδα Α. Προετοιμασία Αναφοράς Εργασία-2: Σύνθεση αναφοράς Σύνθεση Αναφοράς http://eep.physics.auth.gr Τι περιέχει

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία Κειμένου - Microsoft Word

Επεξεργασία Κειμένου - Microsoft Word Επεξεργασία Κειμένου - Microsoft Word 1) Έναρξη 1.1) Εκκίνηση Για να ξεκινήσουμε το Word, πατάμε στο κουμπί Εναρξη και από το μενού που εμφανίζεται επιλέγουμε Προγράμματα και Microsoft Word. Η εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΟΥ Explorer & Outlook 2013

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΟΥ Explorer & Outlook 2013 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΟΥ Explorer & Outlook 2013 1. Δίκτυα Υπολογιστών και Διαδίκτυο... 3 1.1. Όροι Και Έννοιες... 3 1.2. Ασφάλεια Στο Διαδίκτυο... 5 2. Περιήγηση στον Παγκόσμιο Ιστό 7 Το Περιβάλλον Ενός Φυλλομετρητή...

Διαβάστε περισσότερα

4 Προσαρμογή διάταξης, σειράς, και εμφάνισης διαφανειών 139

4 Προσαρμογή διάταξης, σειράς, και εμφάνισης διαφανειών 139 Περιεχόμενα Οι συγγραφείς... 11 Εισαγωγή στο PowerPoint 2007... 13 Νέες λειτουργίες...13 Καταργημένες λειτουργίες...16 Πληροφορίες για αναγνώστες που χρησιμοποιούν Windows ΧΡ... 17 Διαχείριση των αρχείων

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Επιστήμη της Πληροφορικής Εργαστήριο. Microsoft Power Point Μέρος 2

Εισαγωγή στην Επιστήμη της Πληροφορικής Εργαστήριο. Microsoft Power Point Μέρος 2 Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη της Πληροφορικής Εργαστήριο ΕΠΛ001 Εισαγωγή στην Επιστήμη της Πληροφορικής Εργαστήριο Microsoft Power Point Μέρος 2 Παναγιώτης Χατζηχριστοδούλου

Διαβάστε περισσότερα

Α. Delete Β. Backspace. Α..xls Β..jpg Γ..mdb..doc

Α. Delete Β. Backspace. Α..xls Β..jpg Γ..mdb..doc Αρ. Ταυτότητας:.. ΕΠΩΝΥΜΟ:. ΟΝΟΜΑ:.. ΟΝ. ΠΑΤΕΡΑ:. Αρ. Υποψ.:.. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ MIAΣ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Vodafone Business Connect

Vodafone Business Connect Vodafone Business Connect Vodafone Business WebHosting Αναλυτικός Οδηγός Χρήσης Photo Album Αναλυτικός οδηγός χρήσης: Photo Album Vodafone Business Connect - Υπηρεσίες φιλοξενίας εταιρικού e-mail & web

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης λογισμικού οργάνωσης γραφείου: PowerPoint 2007 Επιμέλεια κειμένων: Ελένη Καραγεώργου-Βράντζα

Οδηγός χρήσης λογισμικού οργάνωσης γραφείου: PowerPoint 2007 Επιμέλεια κειμένων: Ελένη Καραγεώργου-Βράντζα - 317-2. Στην περιοχή Εργαλεία SmartArt, στην καρτέλα Μορφή, της ομάδας Στυλ WordArt, κάντε κλικ στο βέλος που βρίσκεται δίπλα από την επιλογή Γέμισμα κειμένου, και στη συνέχεια κάντε ένα από τα εξής:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ. 1) Προβολή Γραμμές εργαλείων Σχεδίαση. ΜΑΘΗΜΑ 5 ο : ΣΧΗΜΑΤΑ-ΕΙΚΟΝΕΣ-ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 1

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ. 1) Προβολή Γραμμές εργαλείων Σχεδίαση. ΜΑΘΗΜΑ 5 ο : ΣΧΗΜΑΤΑ-ΕΙΚΟΝΕΣ-ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 1 ΣΧΗΜΑΤΑ-ΕΙΚΟΝΕΣ-ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ Για τη δημιουργία σχημάτων στο WORD χρησιμοποιείται η γραμμή εργαλείων της σχεδίασης. Τα βήματα που μπορεί να ακολουθήσετε για να εμφανίσετε τη γραμμή εργαλείων

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία παρουσιάσεων (Power Point)

Δημιουργία παρουσιάσεων (Power Point) Δημιουργία παρουσιάσεων (Power Point) Το πρόγραμμα PowerPoint είναι η «αίθουσα προβολών» του Office. Μια προβολή (παρουσίασης) του PowerPoint μπορεί να έχει ως στόχο να ενημερώσει, να διδάξει ή και να

Διαβάστε περισσότερα

να ακολουθήσουμε Έναρξη Όλα τα Προγράμματα και να ενεργοποιήσουμε την επιλογή Microsoft Word.

να ακολουθήσουμε Έναρξη Όλα τα Προγράμματα και να ενεργοποιήσουμε την επιλογή Microsoft Word. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΜΕ ΤΟ WORD Περιεχόμενα Εκκίνηση του Microsoft Word... 3 Το παράθυρο του Word... 3 Η Κορδέλα με τις καρτέλες... 4 Κεντρική... 4 Εισαγωγή... 4 Διάταξη Σελίδας... 5 Αναφορές... 5 Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση του Office 365 σε τηλέφωνο Android

Χρήση του Office 365 σε τηλέφωνο Android Χρήση του Office 365 σε τηλέφωνο Android Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Έλεγχος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Ρυθμίστε το τηλέφωνο Android για αποστολή και λήψη ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το λογαριασμό του Office

Διαβάστε περισσότερα

GreekLUG Ελεύθερο Λογισμικό & Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα

GreekLUG Ελεύθερο Λογισμικό & Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα GreekLUG Ελεύθερο Λογισμικό & Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα Μάθημα 6ο Σουίτα Γραφείου LibreOffice 2 Ύλη Μαθημάτων V Μαθ. 5/6 : Σουίτα Γραφείου LibreOffice LibreOffice Γενικά, Κειμενογράφος - LibreOffice Writer,

Διαβάστε περισσότερα

Από σήµερα οι φωτογραφίες σας αλλάζουν τον κόσµο DIGITAL PHOTO WORLD. Photo Book Editor v2.5. οδηγίες χρήσεως

Από σήµερα οι φωτογραφίες σας αλλάζουν τον κόσµο DIGITAL PHOTO WORLD. Photo Book Editor v2.5. οδηγίες χρήσεως DIGITAL PHOTO WOLD Photo Book Editor v2.5 οδηγίες χρήσεως περιεχόµενα κεφάλαιο 1 κεφάλαιο 2 κεφάλαιο 3 κεφάλαιο 4 κεφάλαιο 5 εγκατάσταση περιγραφή της εφαρµογής γενική περιγραφή τα µενού επεξήγηση εικονιδίων

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα 1,2 ης εβδομάδας

Θέματα 1,2 ης εβδομάδας ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι Θέματα 1,2 ης εβδομάδας Περιβάλλον εργασίας Word, Μορφοποίηση Γραμματοσειράς, Μορφοποίηση Παραγράφου Εξάσκηση σε βασικά κείμενα Τι είναι το MS-WORD Είναι ένα πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου,

Διαβάστε περισσότερα

MICROSOFT OFFICE 2003 MICROSOFT WORD 2003

MICROSOFT OFFICE 2003 MICROSOFT WORD 2003 MICROSOFT OFFICE 2003 MICROSOFT WORD 2003 Το Microsoft Office Word 2003 είναι το πρόγραµµα επεξεργασίας κειµένου που κάνει ευκολότερη τη δηµιουργία, την κοινή χρήση και την ανάγνωση εγγράφων. Οι λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Πνευματικά Δικαιώματα 2007 Ίδρυμα ECDL (ECDL Foundation www.ecdl.org) Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα. Κανένα μέρος αυτού του εγγράφου δεν μπορεί να αναπαραχθεί

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση του Office 365 σε iphone ή ipad

Χρήση του Office 365 σε iphone ή ipad Χρήση του Office 365 σε iphone ή ipad Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Έλεγχος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Ρυθμίστε το iphone ή το ipad για αποστολή και λήψη ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το λογαριασμό του Office

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft Word. 1) Έναρξη

Microsoft Word. 1) Έναρξη Microsoft Word 1) Έναρξη 1.1) Εκκίνηση Για να ξεκινήσουμε το Word, πατάμε στο κουμπί Εναρξη και από το μενού που εμφανίζεται επιλέγουμε Προγράμματα και Microsoft Word. Η εφαρμογή Word ξεκινά και εμφανίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ DOCUMENT DESIGNER

Ο ΗΓΙΕΣ DOCUMENT DESIGNER Ο ΗΓΙΕΣ DOCUMENT DESIGNER ΕΙΣΑΓΩΓΗ Εάν δεν επιθυµείτε να χρησιµοποιείτε τις προσχεδιασµένες φόρµες εντύπων της Singular, η εργασία αυτή σας δίνει τη δυνατότητα να σχεδιάζετε φόρµες µε βάση τις οποίες επιθυµείτε

Διαβάστε περισσότερα

2.9 Παρουσιάσεις. 2.9.3 Χρήση λογισμικού παρουσιάσεων για τη δημιουργία απλών παρουσιάσεων ρουτίνας

2.9 Παρουσιάσεις. 2.9.3 Χρήση λογισμικού παρουσιάσεων για τη δημιουργία απλών παρουσιάσεων ρουτίνας 2.9 Παρουσιάσεις 2.9.3 Χρήση λογισμικού παρουσιάσεων για τη δημιουργία απλών παρουσιάσεων ρουτίνας Microsoft PowerPoint 2007 - Βασικό Επίπεδο Προετοιμασία σημειώσεων: EdITC Curriculum Team Έκδοση: EdITC

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία email: efi.unipi@gmail.com Web: http://www.ekoletsou.gr

Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία email: efi.unipi@gmail.com Web: http://www.ekoletsou.gr MS-WORD Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία email: efi.unipi@gmail.com Web: http://www.ekoletsou.gr Ξεκινώντας με το WORD Επιμέλεια: ΚΩΛΕΤΣΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ A ναμφισβήτητα, τα πιο συχνά χρησιμοποιούμενα προγράμματα στους

Διαβάστε περισσότερα

Power Point. Παρουσιάσεις. 1. Εισαγωγή.

Power Point. Παρουσιάσεις. 1. Εισαγωγή. 4 Power Point Παρουσιάσεις 1. Εισαγωγή. Είναι σύνηθες μια εργασία να πρέπει να παρουσιασθεί σε ακροατήριο. Πολλές φορές μια παρουσίαση είναι ιδιαίτερα σημαντική, ιδίως εάν αποτελεί μέρος ενός μαθήματος,

Διαβάστε περισσότερα

ημιουργία Παρουσιάσεων με τη βοήθεια του PowerPoint

ημιουργία Παρουσιάσεων με τη βοήθεια του PowerPoint TEXNOΛΟΓΙΚΟ EΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Τομέας Αρχιτεκτονικής Η/Υ & Βιομηχανικών Εφαρμογών Μάθημα: «EIΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ»

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Word. Κεντρική οθόνη του Word

Εισαγωγή στο Word. Κεντρική οθόνη του Word Εισαγωγή στο Word Το Word είναι το δημοφιλέστερο πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου. Τα κύρια χαρακτηριστικά του είναι η εύκολη και γρήγορη δημιουργία και επεξεργασία εγγράφων. Κεντρική οθόνη του Word Το

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Draw for Children. Περιεχόμενα

Εγχειρίδιο Χρήσης Draw for Children. Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1. Πως ανοίγουμε το πρόγραμμα ζωγραφικής Drawing for children...3 2. Οι λειτουργίες του Drawing for children...3 3. Άνοιγμα νέας σελίδας...4 4. Αναίρεση...4 5. Σβήσιμο...4 6. Μολυβοθήκη εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΗΜΑΤΑ-ΕΙΚΟΝΕΣ-ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ

ΣΧΗΜΑΤΑ-ΕΙΚΟΝΕΣ-ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΤΕΙ Ηρακλείου Τμήμα Λογιστικής Πληροφορική I 5 η Εργαστηριακή άσκηση (WORD) ΣΧΗΜΑΤΑ-ΕΙΚΟΝΕΣ-ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ 5 ο : ΣΧΗΜΑΤΑ-ΕΙΚΟΝΕΣ-ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 1 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ Για τη δημιουργία σχημάτων στο WORD χρησιμοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

2.9.2 Φύλλα εργασίας. 2.9 Δεξιότητες Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνιών EUROPEAN PERSONAL ASSISTANT LEVEL 2

2.9.2 Φύλλα εργασίας. 2.9 Δεξιότητες Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνιών EUROPEAN PERSONAL ASSISTANT LEVEL 2 2.9 Δεξιότητες Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνιών 2.9.2 Φύλλα εργασίας Να είναι σε θέση να χρησιμοποιεί ηλεκτρονικά φύλλα εργασίας, ακίνδυνα και με ασφάλεια, για εισαγωγή, επεξεργασία και οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

Μορφοποίηση εικόνων. Εισαγωγή. Στόχος κεφαλαίου

Μορφοποίηση εικόνων. Εισαγωγή. Στόχος κεφαλαίου Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1: Προετοιμασία παρουσίασης...1 Κεφάλαιο 2: Διαχείριση διαφανειών...18 Κεφάλαιο 3: Διαχείριση γραφικών...31 Κεφάλαιο 4: Επεξεργασία εικόνων με το Adobe Photoshop...56 Κεφάλαιο 5: Μορφοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ηµιουργία ιστοσελίδων µε το 1 Microsoft FrontPage

ηµιουργία ιστοσελίδων µε το 1 Microsoft FrontPage ηµιουργία ιστοσελίδων µε το 1 Microsoft FrontPage Τι είναι µια ιστοσελίδα (Web page); Μια ιστοσελίδα (web page) είναι ένα αρχείο που εµφανίζεται στην οθόνη του υπολογιστή από ένα πρόγραµµα που λέγεται

Διαβάστε περισσότερα

ιαγραφή πίνακα ή απαλοιφή των περιεχοµένων του...52 Συγχώνευση κελιών σε ένα, στον ίδιο πίνακα...53 ιαίρεση πίνακα και κελιών...53 Μετατροπή κειµένου

ιαγραφή πίνακα ή απαλοιφή των περιεχοµένων του...52 Συγχώνευση κελιών σε ένα, στον ίδιο πίνακα...53 ιαίρεση πίνακα και κελιών...53 Μετατροπή κειµένου ηµιουργία εγγράφου...3 ηµιουργία νέου, κενού εγγράφου...3 Από αντίγραφο υπάρχοντος εγγράφου...3 ηµιουργία επιστολής...3 ηµιουργία προτύπου εγγράφου...4 Μετατροπή εγγράφων...5 Μετατροπή ενός µόνο αρχείου

Διαβάστε περισσότερα

1. Γνωριμία Με Το Περιβάλλον Του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

1. Γνωριμία Με Το Περιβάλλον Του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή WINDOWS ΣΤΟΧΟΙ: 1. Γνωριμία Με Το Περιβάλλον Του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή 2. Γνωριμία Με Την Επιφάνεια Εργασίας (Desktop) 3. Ta Βασικά Εικονίδια Της Επιφάνειας Εργασίας (Desktop) 4. Κουμπιά Παραθύρων 5.

Διαβάστε περισσότερα

Τι νέο υπάρχει στο Microsoft PowerPoint

Τι νέο υπάρχει στο Microsoft PowerPoint Περιεχόμενα Τι νέο υπάρχει στο Microsoft PowerPoint 2003... 9 Διορθώσεις, σχόλια, και βοήθεια... 11 Βοήθεια για το βιβλίο και το CD του... 11 Βοήθεια για το Microsoft PowerPoint 2003... 11 Περισσότερες

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Περιεχόμενα...v

Περιεχόμενα. Περιεχόμενα...v Περιεχόμενα Περιεχόμενα...v Κεφάλαιο 1: Ρυθμίσεις γραμμών εργαλείων και μενού...1 Κεφάλαιο 2: Διαχείριση παραθύρων και προβολές...18 Κεφάλαιο 3: Εύρεση, αντικατάσταση, και μετάβαση σε συγκεκριμένο στοιχείο...35

Διαβάστε περισσότερα

a. Κάνουμε κλικ στο Δημιουργία Διαφάνειας c. Ξεκινούμε να γράφουμε την διαφάνεια a. Είναι η πρώτη διαφάνεια της σειράς

a. Κάνουμε κλικ στο Δημιουργία Διαφάνειας c. Ξεκινούμε να γράφουμε την διαφάνεια a. Είναι η πρώτη διαφάνεια της σειράς PowerPoint 1. Εισαγωγή διαφάνειας a. Κάνουμε κλικ στο Δημιουργία Διαφάνειας b. Επιλέγουμε το είδος της διαφάνειας που επιθυμούμε. Η πρώτη διαφάνεια συνήθως είναι η διαφάνεια τίτλου. c. Ξεκινούμε να γράφουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) INTERMEDIATE Παρουσιάσεις ΕΚΔΟΣΗ 1.0. Διεύθυνση: Ασκληπιού 18 Τηλέφωνο: 215.5515254

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) INTERMEDIATE Παρουσιάσεις ΕΚΔΟΣΗ 1.0. Διεύθυνση: Ασκληπιού 18 Τηλέφωνο: 215.5515254 ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) INTERMEDIATE Παρουσιάσεις ΕΚΔΟΣΗ 1.0 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ INTERMEDIATE Το Intermediate είναι εστιασμένο σε γνώσεις πληροφορικής και χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιλαμβάνει όλες

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη περιγραφή 5. Για να ξεκινήσετε 6. Οι οθόνες του προγράμματος 8. Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7

Σύντομη περιγραφή 5. Για να ξεκινήσετε 6. Οι οθόνες του προγράμματος 8. Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7 Σύντομη περιγραφή 5 Για να ξεκινήσετε 6 Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7 Οι οθόνες του προγράμματος 8 Αρχική οθόνη 8 Στοιχεία ασθενή 9 Εργασίες - Ραντεβού 10 Εικόνες 11 Ημερολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ Kidspiration 2.1

Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ Kidspiration 2.1 Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ Kidspiration 2.1 Το Κidspiration είναι ένα πρόγραμμα το οποίο σας βοηθά να κατασκευάζετε διαγράμματα-χάρτες εννοιών. Μπορείτε να εμπλουτίσετε τα σχεδιαγράμματά σας με ήχους και εικόνες. Ας

Διαβάστε περισσότερα