Ανάπτυξη παρουσιάσεων µε το 1 Microsoft PowerPoint

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ανάπτυξη παρουσιάσεων µε το 1 Microsoft PowerPoint"

Transcript

1 Ανάπτυξη παρουσιάσεων µε το 1 Microsoft PowerPoint Γενικά Το πρόγραµµα Microsoft PowerPoint είναι µια εφαρµογή για την ανάπτυξη ηλεκτρονικών παρουσιάσεων. Μια ηλεκτρονική παρουσίαση αποτελείται από ένα σύνολο από "διαφάνειες" (slides), κάθε µια από τις οποίες µπορεί να περιέχει κείµενο, γραφικά, ήχους, video, κ.λ.π., οι σηµειώσεις που είναι προσαρτηµένες στις διαφάνειες, η διάταξη των διαφανειών και οι ρυθµίσεις για την ηλεκτρονική προβολή της παρουσίασης. Τα µέρη του παραθύρου του PowerPoint Το παράθυρο του PowerPoint περιέχει γραµµές εργαλείων (toolbars) και παράθυρα εργασιών (panes) που βοηθούν ση γρήγορή ανάπτυξη των παρουσιάσεων. Πολλά από αυτά είναι κοινά για όλες τις εφαρµογές του MS Office, αλλά έχουν και χαρακτηριστικά ειδικά για το PowerPoint. Μπάρα τίτλου (Title Bar) - Εµφανίζει το όνοµα του προγράµµατος και του ενεργού αρχείου (document name). Μπάρα µενού (Menu Bar) - Περιέχει µενού και εντολές για την ανάπτυξη και τη διαχείριση της παρουσίασης. Η βασική γραµµή εργασιών (Standard Toolbar) - Περιέχει κουµπιά για τις εντολές που χρησιµοποιούνται συχνότερα. Η γραµµή εργασιών µορφοποίησης (Formatting Toolbar) - Περιέχει κουµπιά για τις εντολές µορφοποίησης (formatting). Γραµµή κατάστασης (Status Bar) - Περιέχει πληροφορίες για την ενεργή διαφάνεια και τη σχεδίασή της. Γραµµή σχεδίασης (Drawing Toolbar) - Περιέχει εργαλεία για τη σχεδίαση γραµµών (lines), σχηµάτων (shapes) και αντικειµένων (objects). Παράθυρο εργασιών (Task Pane) - Εµφανίζεται στο δεξί µέρος του παραθύρου και δίνει τη δυνατότητα

2 2 εκτέλεσης διαφόρων εργασιών σχετικών µε τη σχεδίαση και τη λειτουργικότητα της διαφάνειας. Παράθυρο διάρθρωσης και διαφανειών (Outline and Slides Tabbed Pane) - Εµφανίζεται στο αριστερό µέρος του παραθύρου και δίνει τη δυνατότητα εύκολης επισκόπησης της παρουσίασης υπό µορφή διάρθρωσης (outline) ή µικρογραφιών διαφανειών (slides). Βοήθεια (Help) - Εµφανίζει τις σελίδες βοήθειας του προγράµµατος. Κατά την εκκίνηση του PowerPoint εµφανίζονται τα δύο παράθυρα εργασιών και ο κεντρικός χώρος της σχεδίασης των διαφανειών. Επιλέξτε "Outline" ή "Slides" στο παράθυρο διάρθρωσης και διαφανειών (Outline and Slides Tabbed Panes) για επισκόπηση της παρουσίασης υπό µορφή διάρθρωσης (outline) ή µικρογραφιών διαφανειών (slides) αντίστοιχα. Μπορείτε να εµφανίζετε ή να αποκρύπτετε γραµµές εργασιών επιλέγοντάς τις από το µενού View > Toolbar και το παράθυρο εργασιών από το µενού View > Task Pane. Επίσης µπορείτε να προσαρµόσετε τις γραµµές εργασιών που επιθυµείτε να εµφανίζονται από το µενού View > Toolbar > Customize. Κουµπιά επιλογής προβολής των διαφανειών Τα κουµπιά επιλογής προβολής των διαφανειών βρίσκονται στην αριστερή κάτω γωνία του παραθύρου. Με αυτά επιλέγουµε µεταξύ τριών προβολών των διαφανειών στην οθόνη: Κανονική προβολή (Normal View), Προβολή ταξινόµησης των διαφανειών (Slide Sorter View) και Προβολή παρουσίασης (από την τρέχουσα διαφάνεια) (Slide Show). Ανάλογες επιλογές γίνονται και από το µενού View > Normal View ή Slide Sorter ή Slide Show Η Kανονική Προβολή (Normal View) περιέχει το Παράθυρο ιαφανειών και ιάρθρωσης (Outline and Slides Tabbed Panes) αριστερά, το Παράθυρο της τρέχουσας διαφάνειας (Slide pane) στο κέντρο και το

3 3 Παράθυρο Εργασιών (Task Pane) δεξιά. Η Προβολή ιάρθρωσης (Outline View) εµφανίζει το κείµενο των διαφανειών. Η Προβολή ιαφανειών (Slides View) δείχνει την τρέχουσα διαφάνεια. Κάτω από την περιοχή της διαφάνειας υπάρχει ο χώρος των σηµειώσεων. Μπορείτε να εµφανίζετε ή να αποκρύπτετε το Παράθυρο Εργασιών στην Κανονική Προβολή από το µενού View > Task Pane. Επίσης µπορείτε να αποκρύψετε το Παράθυρο ιαφανειών και ιάρθρωσης µε κλικ στο κουµπί "Χ" αυτού του παραθύρου και να το εµφανίσετε ξανά µε επιλογή του κουµπιού ή του µενού View > Normal. Η Προβολή ταξινόµησης των διαφανειών (Slide Sorter View) εµφανίζει ένα παράθυρο µε µικρογραφίες των διαφανειών όπου µπορείτε να αντιγράψετε, µετακινήσετε ή να διαγράψετε διαφάνειες. Η Προβολή Παρουσίασης (Slide Show) εµφανίζει την παρουσίαση σε πλήρη οθόνη όπως θα εµφανίζεται στο ακροατήριο. Σηµειώνεται ότι η προβολή της παρουσίασης µε την επιλογή αυτού του κουµπιού αρχίζει πάντα από την τρέχουσα διαφάνεια. Το παράθυρο εργασιών Το Παράθυρο Εργασιών (Task Pane) εµφανίζεται στο δεξί άκρο του παραθύρου του PowerPoint και δίνει τη δυνατότητα εκτέλεσης διαφόρων εργασιών σχετικών µε τη σχεδίαση και τη λειτουργικότητα της διαφάνειας. Αν το παράθυρο εργασιών δεν εµφανίζεται επιλέξτε το µενού View > Task Pane. Η απόκρυψη του παραθύρου εργασιών γίνεται µε κλικ στο κουµπί "Χ" αυτού του παραθύρου. Το βέλος προς τα κάτω ( ) στο δεξί άνω µέρος του επιτρέπει την επιλογή διαφόρων µενού και εργαλείων. Τα µενού του PowerPoint Οι γραµµές εργασιών περιέχουν τις συχνότερα χρησιµοποιούµενες εντολές. Το σύνολο των διαθέσιµων εντολών περιέχεται στα µενού. Σηµειώστε ότι πολλές επιλογές µενού έχουν βέλη στα δεξιά τους. Σύροντας το ποντίκι πάνω στο βέλος εµφανίζεται ένα δευτερεύον µενού µε περισσότερες επιλογές.

4 4 ηµιουργία µιας νέας παρουσίασης και επιλογή διάταξης διαφανειών Το PowerPoint διαθέτει τρεις τρόπους δηµιουργίας µιας νέας παρουσίασης: ηµιουργία µιας Κενής Παρουσίασης (Blank Presentation) ηµιουργία µιας παρουσίασης από Πρότυπο Σχεδίασης (From Design Template) ηµιουργία µιας παρουσίασης από τον Οδηγό αυτόµατου περιεχοµένου (From AutoContent Wizard). Η επιλογή κενής παρουσίασης είναι αυτή που χρησιµοποιείται συχνότερα. ηµιουργία κενής παρουσίασης κατά την εκκίνηση του PowerPoint Κατά την εκκίνηση του PowerPoint δηµιουργείται αυτόµατα µια κενή παρουσίαση µε µια διαφάνεια που περιέχει χώρους για την εισαγωγή τίτλου και υπότιτλου. Μπορείτε να ξεκινήσετε την ανάπτυξη της παρουσίασης σας µε αυτήν τη διαφάνεια ή να επιλέξετε µια διαφορετική διάταξη διαφάνειας, όπως θα δούµε στη συνέχεια. ηµιουργία κενής παρουσίασης Επιλέξτε File >New (Ctl+N) Στο παράθυρο εργασιών New Presentation στην κατηγορία New επιλέξτε Blank Presentation. Μπορείτε να ξεκινήσετε την ανάπτυξη της παρουσίασης σας µε αυτήν τη διαφάνεια ή να επιλέξετε µια διαφορετική διάταξη διαφάνειας, όπως θα δούµε στη συνέχεια. Επιλογή διάταξης διαφανειών Καθώς εργάζεσθε µε µια νέα διαφάνεια µπορείτε να επιλέξετε µια από τις υπάρχουσες διατάξεις διαφανειών από το παράθυρο εργασιών Slide Layout Για να επιλέξετε µια διάταξη εµφανίστε το παράθυρο εργασιών Slide Layout από το βέλος προς τα κάτω ( ) στο δεξί άνω µέρος του παραθύρου εργασιών επιλέξτε τη διάταξη που επιθυµείτε να εφαρµόσετε στην τρέχουσα διαφάνεια. Μια διάταξη διαφάνειας περιέχει προκαθορισµένους χώρους εισαγωγής κειµένου και αντικειµένων. Με κλικ σε κάθε χώρο εισαγωγής µπορείτε να εισάγετε το αντίστοιχο κείµενο ή αντικείµενο. Για την εισαγωγή µιας κενής διαφάνειας χωρίς χώρους εισαγωγής κειµένου ή αντικειµένων επιλέξτε το κενό εικονίδιο διάταξης.

5 5 Αποθήκευση παρουσίασης Επιλέξτε File > Save (Ctl+S) Επιλέξτε τη θέση όπου θέλετε να αποθηκευθεί το αρχείο του PowerPoint Πληκτρολογήστε ένα όνοµα για το αρχείο Επιλέξτε Save. Κλείσιµο παρουσίασης και έξοδος από το PowerPoint Για να κλείσετε µια παρουσίαση επιλέξτε File > Close ή επιλέξτε το κουµπί X στο παράθυρο της παρουσίασης. Για κλείσετε την εφαρµογή PowerPoint επιλέξτε File > Exit ή επιλέξτε το κουµπί X στο παράθυρο του PowerPoint. Άνοιγµα µιας παρουσίασης Για να ανοίξετε µια παρουσίαση που είναι αποθηκευµένη στον υπολογιστή σας Εκκινήστε to PowerPoint. Στο παράθυρο εργασιών επιλέξτε From existing presentation επιλέξτε την παρουσίαση που επιθυµείτε. ή Επιλέξτε File > Open. επιλέξτε την παρουσίαση που επιθυµείτε. Εισαγωγή νέας διαφάνειας Για να εισάγετε µια νέα διαφάνεια Επιλέξτε Insert > New Slide. (Ctrl + M) Επιλέξτε τη διάταξη διαφάνειας που επιθυµείτε από το παράθυρο εργασιών (Slide Layout). ή Κάντε κλικ στο κουµπί New Slide Button στο άνω µέρος του παραθύρου Επιλέξτε τη διάταξη διαφάνειας που επιθυµείτε από το παράθυρο εργασιών (Slide Layout). Προβολή Ταξινόµησης ιαφανειών (Slide Sorter) Στη Προβολή Ταξινόµησης ιαφανειών (Slide Sorter) µπορείτε να αλλάξετε τη σειρά των διαφανειών ως εξής: Κάντε κλικ στο κουµπί ή επιλέξτε View > Slide Sorter. Κάντε κλικ στη µικρογραφία της διαφάνειας ου επιθυµείτε να µετακινήσετε. Κρατήστε πατηµένο το αριστερό κουµπί του ποντικιού και σύρατε τη διαφάνεια σε µια νέα θέση. Καθώς σύρετε εµφανίζετε ένας δείκτης µε ένα µικρό κουτί.

6 6 Κάντε κλικ στο κουµπί ή επιλέξτε View > Normal για να επιστρέψετε σε κανονική προβολή. ιαχείριση διαφανειών στην κανονική προβολή (Normal View) Mπορείτε επίσης να αλλάξετε τη σειρά των διαφανειών στην Κανονική Προβολή Ταξινόµησης ιαφανειών (Normal View), µε τη βοήθεια του παραθύρου των µικρογραφιών των διαφανειών ως εξής: Κάντε κλικ στο κουµπί ή επιλέξτε View > Normal. Κάντε κλικ στη µικρογραφία της διαφάνειας ου επιθυµείτε να µετακινήσετε. Κρατήστε πατηµένο το αριστερό κουµπί του ποντικιού και σύρατε τη διαφάνεια σε µια νέα θέση. Καθώς σύρετε εµφανίζετε ένας δείκτης µε ένα µικρό κουτί.

7 7 Επισκόπηση διαφανειών στην Προβολή Παρουσίασης (Slide Show View) Αφού δηµιουργήσετε µια ή περισσότερες διαφάνειες στην παρουσίασή σας µπορείτε να δείτε πως θα εµφανίζονται κατά τη διάρκεια της παρουσίασής τους σε πλήρη οθόνη (Προβολή παρουσίασης) ως εξής: Κάντε κλικ στο κουµπί στο αριστερό κάτω άκρο του παραθύρου, οπότε η παρουσίαση θα αρχίσει από την τρέχουσα διαφάνεια. Κάντε κλικ οπουδήποτε για να προχωρήσετε στην επόµενη διαφάνεια µέχρι το τέλος της παρουσίασης (µαύρη οθόνη) Πατήστε το πλήκτρο Esc στο πληκτρολόγιο για να διακόψετε την παρουσίαση ανά πάσα στιγµή και να επιστρέψετε στην προβολή από την οποία εκκινήσατε την παρουσίαση. ή Επιλέξτε το µενού View > Slide Show ή Presentation > View Show, οπότε η παρουσίαση θα αρχίσει από την πρώτη διαφάνεια. Πατήστε το πλήκτρο Esc στο πληκτρολόγιο για να διακόψετε την παρουσίαση ανά πάσα στιγµή και να επιστρέψετε στην προβολή από την οποία εκκινήσατε την παρουσίαση. Αντιγραφή επικόλληση και αναπαραγωγή διαφανειών Η αντιγραφή και επικόλληση διαφανειών είναι µια τεχνική που επιτρέπει την αναπαραγωγή ενός slide σε µια άλλη θέση. Για να αντιγράψετε µια διαφάνεια: Επιλέξτε τη µικρογραφία στο αριστερό παράθυρο διαφανειών Κάντε κλικ στο κουµπί Copy στη βασική γραµµή εργασιών ή επιλέξτε Edit > Copy (Ctrl + C) Τοποθετήστε το δείκτη εισαγωγής στο κατάλληλο σηµείο στο παράθυρο διαφανειών. Κάντε κλικ στο κουµπί Paste στη βασική γραµµή εργασιών ή επιλέξτε Edit > Paste (Ctrl + V) ή Κάντε δεξί κλικ στη µικρογραφία της διαφάνειας στο αριστερό παράθυρο διαφανειών και επιλέξτε Copy. Τοποθετήστε το δείκτη εισαγωγής στο κατάλληλο σηµείο στο παράθυρο διαφανειών. Κάντε δεξί στη θέση του δείκτη εισαγωγής και επιλέξτε Paste Την ίδια εργασία µπορείτε να εκτελέσετε και στη µορφή προβολής ταξινόµησης διαφανειών (View > Slide Sorter). Για να αναπαράγετε µια διαφάνεια: Επιλέξτε Insert > Duplicate Slide Η νέα διαφάνεια εισάγεται µετά από την αρχική. ιαγραφή διαφάνειας ή Επιλέξτε τη µικρογραφία της διαφάνειας στο αριστερό παράθυρο διαφανειών ή στη µορφή προβολής ταξινόµησης διαφανειών (View > Slide Sorter) Πατήστε το πλήκτρο Delete στο πληκτρολόγιο Κάντε δεξί κλικ στη µικρογραφία της διαφάνειας στο αριστερό παράθυρο διαφανειών ή στη µορφή προβολής ταξινόµησης διαφανειών (View > Slide Sorter) και επιλέξτε Delete Slide.

8 8 Πρότυπα σχεδίασης, συνδυασµοί χρωµάτων και διάταξη διαφανειών Το PowerPoint διαθέτει Πρότυπα Σχεδίασης, που αποτελούνται από ένα σύνολο στυλ (γραµµατοσειρά, µέγεθος χαρακτήρων κ.λ.π.) των διαφόρων στοιχείων και του φόντου των διαφανειών. Με βάση αυτά µπορείτε να αναπτύξετε εύκολα µια ελκυστική παρουσίαση. Επίσης το PowerPoint διαθέτει µια σειρά από Συνδυασµούς Χρωµάτων των διαφόρων στοιχείων και του φόντου των διαφανειών. Τόσο τα πρότυπα σχεδίασης όσο και οι συνδυασµοί χρωµάτων µπορούν να εφαρµοστούν από την αρχή σε µια νέα παρουσίαση αλλά και σε µια υπάρχουσα παρουσίαση. Τέλος, για κάθε διαφάνεια µπορείτε να επιλέξετε µια διάταξη των στοιχείων που θα περιέχει. Επιλογή προτύπου σχεδίασης για µια νέα παρουσίαση Επιλέξτε File >New (Ctl+N) Στο παράθυρο εργασιών New Presentation στην κατηγορία New επιλέξτε From Design Template. Από τη λίστα των προτύπων που εµφανίζεται επιλέξτε το πρότυπο που επιθυµείτε. Η πρώτη διαφάνεια θα διαµορφωθεί µε βάση το πρότυπο ως ιαφάνεια Τίτλου, ενώ κάθε νέα ως απλή διαφάνεια πάντα µε βάση τη διαµόρφωση του προτύπου που επιλέξατε Επιλογή προτύπου σχεδίασης για µια υπάρχουσα παρουσίαση Για να εφαρµόστε ένα πρότυπο σχεδίασης σε όλες διαφάνειες µιας υπάρχουσας παρουσίασης Εµφανίστε το παράθυρο εργασιών Slide Design από το βέλος προς τα κάτω ( ) στο δεξί άνω µέρος του παραθύρου εργασιών και επιλέξτε Design Templates Αναζητήστε το πρότυπο που επιθυµείτε στη λίστα προτύπων. Κάντε κλικ στο βέλος προς τα κάτω που υπάρχει στο δεξί µέρος του προτύπου και από το µενού που εµφανίζετε επιλέξτε Apply to All Slides.

9 9 Επιλογή προτύπου σχεδίασης για επιλεγµένες διαφάνειες Για να εφαρµόστε ένα πρότυπο σχεδίασης σε µερικές από τις διαφάνειες µιας υπάρχουσας παρουσίασης Στο Παράθυρο διάρθρωσης και διαφανειών (Outline and Slides Tabbed Pane) επιλέξτε µία ή περισσότερες διαφάνειες κάνοντας κλικ στις µικρογραφίες και κρατώντας πατηµένο το πλήκτρο Shift ή Ctrl. Εµφανίστε το παράθυρο εργασιών Slide Design από το βέλος προς τα κάτω ( ) στο δεξί άνω µέρος του παραθύρου εργασιών και επιλέξτε Design Templates Αναζητήστε το πρότυπο που επιθυµείτε στη λίστα προτύπων. Κάντε κλικ στο βέλος προς τα κάτω που υπάρχει στο δεξί µέρος του προτύπου και από το µενού που εµφανίζετε επιλέξτε Apply to Selected Slides. Επιλογή διάταξης διαφανειών Καθώς εργάζεσθε µε µια νέα διαφάνεια µπορείτε να επιλέξετε µια από τις υπάρχουσες διατάξεις διαφανειών από το παράθυρο εργασιών Slide Layout Για να επιλέξετε µια διάταξη εµφανίστε το παράθυρο εργασιών Slide Layout από το βέλος προς τα κάτω ( ) στο δεξί άνω µέρος του παραθύρου εργασιών επιλέξτε τη διάταξη που επιθυµείτε να εφαρµόσετε στην τρέχουσα διαφάνεια. Μια διάταξη διαφάνειας περιέχει προκαθορισµένους χώρους εισαγωγής κειµένου και αντικειµένων. Με κλικ σε κάθε χώρο εισαγωγής µπορείτε να εισάγετε το αντίστοιχο κείµενο ή αντικείµενο. Τα στοιχεία της διάταξης που επιλέγετε εµφανίζονται µε τη διαµόρφωση του τρέχοντος προτύπου σχεδίασης. Για την εισαγωγή µιας κενής διαφάνειας χωρίς χώρους εισαγωγής κειµένου ή αντικειµένων επιλέξτε το κενό εικονίδιο διάταξης.

10 10 Επιλογή συνδυασµού χρωµάτων Για να εφαρµόστε ένα συνδυασµό χρωµάτων για τα πρότυπα σχεδίασης σε όλες ή σε µερικές από τις διαφάνειες µιας υπάρχουσας παρουσίασης Στο Παράθυρο διάρθρωσης και διαφανειών (Outline and Slides Tabbed Pane) επιλέξτε µία ή περισσότερες διαφάνειες κάνοντας κλικ στις µικρογραφίες και κρατώντας πατηµένο το πλήκτρο Shift ή Ctrl. Εµφανίστε το παράθυρο εργασιών Color Schemes από το βέλος προς τα κάτω ( ) στο δεξί άνω µέρος του παραθύρου εργασιών Αναζητήστε το συνδυασµό χρωµάτων που επιθυµείτε στη λίστα που εµφανίζεται. Κάντε κλικ στο βέλος προς τα κάτω που υπάρχει στο δεξί µέρος του προτύπου και από το µενού που εµφανίζετε επιλέξτε Apply to Selected Slides ή Apply to Selected Slides. Χρήση υποδειγµάτων διαφανειών Το υπόδειγµα διαφανειών (Slide Master) περιέχει τα στοιχεία που είναι κοινά για όλες τις διαφάνειες για τις οποίες αποτελεί υπόδειγµα. Tα στοιχεία αυτά µπορεί να είναι κείµενα, εικόνες και άλλα αντικείµενα που δηµιουργούµε στο υπόδειγµα, αλλά και στοιχεία διαµόρφωσης (γραµµατοσειρά, χρώµα, κ.λ.π.) των αντικειµένων κειµένου που περιέχουν οι διαφάνειες που δηµιουργούνται µε βάση µια διάταξη διαφάνειας (Slide Layouts). Για να επεξεργαστείτε το υπόδειγµα διαφανειών επιλέξτε το µενού View > Master > Slide Master. Εµφανίζεται το υπόδειγµα των διαφανειών.

11 11 Επιλογή φόντου του υποδείγµατος Ενώ βλέπετε το υπόδειγµα επιλέξτε το µενού Format > Background ή κάνε δεξί κλικ σε έναν κενό χώρο του υποδείγµατος και επιλέξτε Background. Στο πλαίσιο διαλόγου που εµφανίζεται επιλέξτε ένα χρώµα φόντου από τα προτεινόµενα Επιλέξτε More Colors για να ορίσετε ένα άλλο χρώµα Επιλέξτε Fill Effects για να ορίσετε ως φόντο µια διαβάθµιση χρώµατος (gradient), µια υφή (texture), ένα µοτίβο (pattern) ή µια εικόνα (picture). Αφού ορίσετε το φόντο επιλέξτε Preview για να δείτε το αποτέλεσµα, Cancel για να µην επιφέρετε καµιά αλλαγή, Apply για να εφαρµόσετε το φόντο στο τρέχον υπόδειγµα ή Apply to All για να εφαρµόσετε το φόντο σε όλα τα υποδείγµατα. Μπορείτε να ορίσετε φόντο όχι µόνο στο υπόδειγµα αλλά και σε µια ή περισσότερες διαφάνειες (View > Normal). Σε αυτήν την περίπτωση το φόντο της διαφάνειας καλύπτει το φόντο του υποδείγµατος. ιαµόρφωση των αντικειµένων κειµένου στο υπόδειγµα για διαφάνειες που δηµιουργούνται µε βάση διάταξη. Επιλέξτε κάθε αντικείµενο του υποδείγµατος (place holder) και από το µενού Format ή µε δεξί κλικ σε αυτό και επιλογές από το αναδυόµενο µενού διαµορφώστε γραµµατοσειρά, µέγεθος και χρώµα γραµµάτων. Επίσης µε δεξί κλικ σ αυτό επιλέξτε Format Place holder για να ρυθµίσετε περισσότερες ιδιότητές του. Υπόδειγµα τίτλων Το υπόδειγµα τίτλων (Title Master) είναι ένα ειδικό υπόδειγµα που αφορά µια διαφάνεια για την οποία έχει επιλεγεί η διάταξη που περιέχει µόνο τίτλο και υπότιτλο. Για να δηµιουργήσετε ένα υπόδειγµα τίτλων: Επιλέξτε προβολή υποδείγµατος (µενού View > Master > Slide Master) Επιλέξτε το µενού Insert > New Title Master. Ρυθµίστε τη µορφή του τίτλου και του υπότιτλου και δηµιουργήστε τα επιπλέον στοιχεία που επιθυµείτε. ώστε ιδιαίτερη προσοχή στο επίπεδο που εργάζεστε ανά πάσα στιγµή. Θυµηθείτε ότι αν δηµιουργείτε στοιχεία (Κείµενο, γραφικά, κ.λ.π.) για µια διαφάνεια ενώ είστε σε προβολή υποδείγµατος, τα στοιχεία αυτά θα εµφανίζονται σε όλες τις διαφάνειες. Έξοδος από την προβολή υποδείγµατος Για να επιστρέψετε σε κανονική προβολή και να συνεχίσετε την εργασία σας µε τις διαφάνειες επιλέξτε το µενού View > Normal ή το κουµπί ή το κουµπί Close Master View στη γραµµή εργασιών Slide Master View που εµφανίζετε ενώ εργάζεστε στο επίπεδο του υποδείγµατος. Χρήση πολλαπλών υποδειγµάτων Στην προβολή υποδείγµατος µπορείτε να δηµιουργήσετε περισσότερα από ένα υποδείγµατα επιλέγοντας κάθε φορά το µενού Insert > New Slide Master. Σ αυτήν την περίπτωση η µορφή των διαφανειών σας θα ορίζετε από το πρώτο υπόδειγµα. Αν επιθυµείτε η µορφή µιας ή περισσότερων διαφανειών να ορίζεται από ένα άλλο από τα υπάρχοντα υποδείγµατα: Στο Παράθυρο διάρθρωσης και διαφανειών (Outline and Slides Tabbed Pane) επιλέξτε τις διαφάνειες που επιθυµείτε κάνοντας κλικ στις µικρογραφίες και κρατώντας πατηµένο το πλήκτρο Shift ή Ctrl. Εµφανίστε το παράθυρο εργασιών Slide Design από το βέλος προς τα κάτω ( ) στο δεξί άνω µέρος του παραθύρου εργασιών και επιλέξτε Design Templates

12 12 Αναζητήστε το υπόδειγµα που επιθυµείτε στη λίστα προτύπων κάτω από τον τίτλο Used in this Presentation. Κάντε κλικ στο βέλος προς τα κάτω που υπάρχει στο δεξί µέρος του προτύπου και από το µενού που εµφανίζετε επιλέξτε Apply to Selected Slides. Προσθήκη και διαµόρφωση κειµένου Αν για µια διαφάνεια έχει ορισθεί διάταξη αυτή περιέχει προκαθορισµένους χώρους εισαγωγής κειµένου όπου εισάγεται το κείµενο από τον χρήστη και η µορφοποίησή του καθορίζεται από το υπόδειγµα. Προσθήκη κειµένου Αν όµως για µια διαφάνεια έχει ορισθεί κενή διάταξη, µπορούµε να εισάγουµε κείµενο και να το µορφοποιήσουµε ως εξής: Εισάγετε µια νέα διαφάνεια µε κενή διάταξη Επιλέξτε το εργαλείο Text Box στην γραµµή εργαλείων σχεδίασης ή επιλέξτε το µενού Insert > Text Box Σύρατε το ποντίκι στη διαφάνεια για να δηµιουργήσετε ένα πλαίσιο κειµένου Πληκτρολογήστε το κείµενο που επιθυµείτε πατώντας το πλήκτρο Enter για να αλλάξετε παράγραφο. ιαµόρφωση κειµένου Μπορείτε να επιλέξετε το πλαίσιο κειµένου ως αντικείµενο ή ένα µέρος του κειµένου ως εξής: Κάντε κλικ µέσα σε ένα πλαίσιο κειµένου και στη συνέχεια κλικ στην παχιά γραµµωτή γραµµή που το ορίζει. Η γραµµή αλλάζει σε στικτή και έχετε επιλέξει το πλαίσιο κειµένου ως ένα αντικείµενο. Σύρατε τους µικρούς λευκούς κύκλους για να αλλάξετε το µέγεθος του πλαισίου κειµένου. Σύρατε τον µικρό πράσινο κύκλο για να περιστρέψετε το πλαίσιο κειµένου. Κάντε κλικ µέσα σε ένα πλαίσιο κειµένου και στη συνέχεια σύρατε για να επιλέξετε ένα µέρος του κειµένου. ιαµορφώστε το κείµενο µε τα εργαλεία της γραµµής διαµόρφωσης. Αν έχετε επιλέξει το πλαίσιο κειµένου ως αντικείµενο οι αλλαγές εφαρµόζονται σε όλο το κείµενο. Αν έχετε επιλέξει ένα µέρος του κειµένου οι αλλαγές εφαρµόζονται µόνο στο επιλεγµένο κείµενο. Εναλλακτικά µπορείτε να επιλέξετε το µενού Format > Font και να επιλέξετε λεπτοµέρειες της µορφής του κειµένου από το πλαίσιο διαλόγου που εµφανίζεται.

13 13 Κουκίδες και αρίθµηση παραγράφων Επιλέξτε τις παραγράφους που επιθυµείτε και πατήστε το κουµπί Κουκίδες ή Αρίθµηση µορφοποίησης. στη γραµµή εργαλείων Επίσης µπορείτε να επιλέξετε το µενού Format > Bullets and Numbering για να καθορίζεται λεπτοµερώς τη µορφή των κουκίδων ή της αρίθµησης, όπως µορφή και µέγεθος κουκίδας ή αριθµών κ.α.

14 14 Σχεδίαση και εισαγωγή αντικειµένων Η σχεδίαση ή η εισαγωγή αντικειµένων καθώς και η µορφοποίησή τους γίνεται µε τη χρήση των κουµπιών της µπάρας σχεδίασης, όπως αναλύεται φαίνεται παρακάτω. Η επιλογή ενός από τα κουµπιά έχουν το βέλος ( ) έχει σαν αποτέλεσµα το άνοιγµα ενός µενού µε περισσότερες επιλογές. Μενού σχεδίασης. Περιέχει εντολές σχετικές µε ιδιότητες ενός ή περισσότερων αντικειµένων της διαφάνειας όπως η περιστροφή και στοίχισή τους, η οµαδοποίησή τους, η αλληλοεπικάλυψη τους, κ.α. είκτης επιλογής και χειρισµού αντικειµένων. Είναι πάντα ενεργός εκτός αν έχει επιλεγεί άλλο κουµπί. Με αυτόν επιλέγουµε ένα ή περισσότερα αντικείµενα ώστε στη συνέχεια να µεταφέρουµε, περιστρέφουµε και αλλάζουµε το µέγεθος των αντικειµένων σύροντας τους µικρούς λευκούς κύκλους που το περιβάλουν ή να εφαρµόσουµε µια µορφοποίηση από τα άλλα κουµπιά της µπάρας σχεδίασης. Αυτόµατα σχήµατα. Σχεδίαση µιας σειράς προεπιλεγµένων σχηµάτων µε επιλογή τους και κλικ ή σύρσιµο του δείκτη στη διαφάνεια. Οι ιδιότητες που µπορούµε να ορίσουµε σε ένα αυτόµατο σχήµα είναι το µέγεθος και το σχήµα σύροντας τους µικρούς λευκούς κύκλους που το περιβάλουν, το χρώµα γραµµής και γεµίσµατος, το πάχος και το είδος γραµµής, η σκιά και η εµφάνιση 3-D. Επίσης µπορούµε να ενσωµατώσουµε κείµενο στο κέντρο ενός αυτόµατου σχήµατος µε δεξί κλικ σε αυτό, επιλογή Add Text και πληκτρολόγηση. Σε αυτήν την περίπτωση ιδιότητες του σχήµατος είναι και ο, τι αφορά τη µορφή του κειµένου του. Γραµµές. Σχεδίαση γραµµών µε επιλογή του και σύρσιµο του δείκτη στη διαφάνεια. Αν κρατάµε πατηµένο το πλήκτρο Shift ενώ σύρουµε σχεδιάζουµε γραµµές οριζόντιες, κατακόρυφες ή µε κλίσεις ανά 15 µοίρες. Οι ιδιότητες που µπορούµε να ορίσουµε σε µια γραµµή είναι το µέγεθος και η κλίση της σύροντας τους µικρούς λευκούς κύκλους που την περιβάλουν, το χρώµα, το πάχος και το είδος γραµµής, η σκιά και η εµφάνιση 3-D. Βέλη. Σχεδίαση γραµµών µε βέλος στο άκρο τους µε επιλογή του και σύρσιµο του δείκτη στη διαφάνεια. Αν κρατάµε πατηµένο το πλήκτρο Shift ενώ σύρουµε σχεδιάζουµε γραµµές οριζόντιες, κατακόρυφες ή µε κλίσεις ανά 15 µοίρες. Οι ιδιότητες που µπορούµε να ορίσουµε σε µια γραµµή µε βέλος είναι το µέγεθος και η κλίση της σύροντας τους µικρούς λευκούς κύκλους που την περιβάλουν, το χρώµα, το πάχος και το είδος γραµµής, η σκιά και η εµφάνιση 3-D, καθώς και η µορφή του βέλους. Ορθογώνια. Σχεδίαση ορθογωνίων µε επιλογή του και κλικ ή σύρσιµο του δείκτη στη διαφάνεια. Αν κρατάµε πατηµένο το πλήκτρο Shift ενώ σύρουµε σχεδιάζουµε τετράγωνα. Οι ιδιότητες που µπορούµε να ορίσουµε σε ένα ορθογώνιο είναι το µέγεθος και το σχήµα σύροντας τους µικρούς λευκούς κύκλους που το περιβάλουν, το χρώµα γραµµής και γεµίσµατος, το πάχος και το είδος γραµµής, η σκιά και η εµφάνιση 3-D. Επίσης µπορούµε να ενσωµατώσουµε κείµενο στο κέντρο ενός ορθογωνίου µε δεξί κλικ σε αυτό, επιλογή Add Text και πληκτρολόγηση. Σε αυτήν την περίπτωση ιδιότητες του σχήµατος είναι και ο, τι αφορά τη µορφή του κειµένου του.

15 15 Οβάλ. Σχεδίαση οβάλ µε επιλογή του και κλικ ή σύρσιµο του δείκτη στη διαφάνεια. Αν κρατάµε πατηµένο το πλήκτρο Shift ενώ σύρουµε σχεδιάζουµε κύκλους. Οι ιδιότητες που µπορούµε να ορίσουµε σε ένα οβάλ είναι το µέγεθος και το σχήµα σύροντας τους µικρούς λευκούς κύκλους που το περιβάλουν, το χρώµα γραµµής και γεµίσµατος, το πάχος και το είδος γραµµής, η σκιά και η εµφάνιση 3-D. Επίσης µπορούµε να ενσωµατώσουµε κείµενο στο κέντρο ενός οβάλ µε δεξί κλικ σε αυτό, επιλογή Add Text και πληκτρολόγηση. Σε αυτήν την περίπτωση ιδιότητες του σχήµατος είναι και ο, τι αφορά τη µορφή του κειµένου του. Word Art. Σχεδίαση κειµένου µε ειδική διαµόρφωση που χρησιµοποιείται για τίτλους, logo, κ.α. ιάγραµµα. Σχεδίαση διαγραµµάτων ροής. Clip Art. Εισαγωγή έτοιµων σχηµάτων και γραφικών από τη συλλογή Clip Art του Microsoft Office. Εικόνα από αρχείο. Εισαγωγή µιας εικόνας από αρχείο αποθηκευµένο στον υπολογιστή. Εισαγωγή άλλων αντικειµένων. Κατά τη σχεδίαση µιας διαφάνειας µπορούµε πάντα να εισάγουµε αντικείµενα σχεδίασης από άλλα προγράµµατα µε Copy και Paste. Εναλλαγή διαφανειών, συνδυασµοί κίνησης και προσαρµοσµένη κίνηση. Κατά την προβολή µιας παρουσίασης κάθε διαφάνεια και τα στοιχεία που περιέχει εµφανίζεται ακαριαία χωρίς κανένα οπτικό εφέ, εκτός αν έχουν ορισθεί ιδιαίτερες ρυθµίσεις. Τα οπτικά εφέ που µπορούµε να ορίσουµε είναι: Το οπτικό εφέ µε το οποίο θα εµφανίζεται µια ή περισσότερες διαφάνειες (εναλλαγή διαφανειών, slide transition). Ο συνδυασµός εφέ (συνδυασµός κίνησης, animation scheme) µε το οποίο θα εµφανίζονται κάθε στοιχείο διάταξης µιας διαφάνειας που δοµήθηκε µε βάση µια διάταξη (layout). Τα εφέ (προσαρµοσµένη κίνηση, custom animation) µε τα οποία θα εµφανίζονται ένα ή περισσότερα τα στοιχεία µιας διαφάνειας ανεξάρτητα αν δοµήθηκε µε βάση µια διάταξη (layout) ή όχι. Εναλλαγή διαφανειών (Slide Transition) Αφού έχουν δοµηθεί όλες οι διαφάνειες µια παρουσίασης µπορούµε να ορίσουµε ένα εφέ εναλλαγής των διαφανειών που καθορίζει τον τρόπο και το χρονισµό εµφάνισης κάθε διαφάνειας. Προς τούτο: Επιλέξτε Slide Show > Slide Transition ή εµφανίστε το παράθυρο εργασιών Slide Transitions από το βέλος προς τα κάτω ( ) στο δεξί άνω µέρος του παραθύρου εργασιών Στο παράθυρο εργασιών Slide Transitions επιλέξτε το εφέ που επιθυµείτε. Π.Χ. Blinds Horizontal, Blinds Vertical, Box In and Box Out. Αν η επιλογή AutoPreview είναι επιλεγµένη µε κλικ σε κάθε εφέ µπορείτε να δείτε µια προεπισκόπηση του εφέ. Επιλέξτε τυχόν ρυθµίσεις του εφέ όπως ταχύτητα, κατεύθυνση, κ.α. Επιλέξτε αν η διαδοχή διαφανειών θα γίνεται Οn mouse click ή Αutomatically after τον αριθµό των δευτερολέπτων που επιθυµείτε. Επιλέξτε Apply to All αφού έχετε καταλήξει σε ένα εφέ. Για να δείτε τον τρόπο εναλλαγής που επιλέξατε επιλέξτε Slide Show > View Show και «τρέξτε» την παρουσίαση. Μη ξεχνάτε ότι τα εφέ εναλλαγής θα πραγµατοποιούνται ταυτόχρονα µε τυχόν εφέ κίνησης για διάφορα αντικείµενα κάθε διαφάνειας και συνεπώς ο συνδυασµός τους θα πρέπει να είναι αισθητικά αποδεκτός. Μετά από κάθε αλλαγή «τρέξτε» την παρουσίαση για να το διαπιστώσετε.

16 16 Συνδυασµός κίνησης, Αnimation schemes Αν µια ή περισσότερες διαφάνειες έχουν δοµηθεί µε βάση µια διάταξη (layout), δηλαδή είχε µια σειρά από προκαθορισµένους χώρους εισαγωγής κειµένου και αντικειµένων στους οποίους εισάγατε κείµενο ή αντικείµενα αντίστοιχα µπορούµε να ορίσουµε ένα εφέ εµφάνισης των προεπιλεγµένων αυτών αντικειµένων διάταξης. Προς τούτο: Επιλέξτε τη διαφάνεια στην οποία επιθυµείτε να ορίσετε εφέ. Επιλέξτε Slide Show > Animation Schemes ή εµφανίστε το παράθυρο εργασιών Animation Schemes από το βέλος προς τα κάτω ( ) στο δεξί άνω µέρος του παραθύρου εργασιών Στο παράθυρο εργασιών Animation Schemes επιλέξτε το εφέ που επιθυµείτε. Π.Χ. Blinds Horizontal, Blinds Vertical, Box In and Box Out. Αν η επιλογή AutoPreview είναι επιλεγµένη µε κλικ σε κάθε εφέ µπορείτε να δείτε µια προεπισκόπηση του εφέ. Επιλέξτε Apply to All Slides αφού έχετε καταλήξει σε ένα εφέ και επιθυµείετ αν εφαρµοστεί σε όλες τις διαφάνειες. Για να δείτε τo εφέ που επιλέξατε επιλέξτε Slide Show > View Show και «τρέξτε» την παρουσίαση. Τα εφέ του συνδυασµού κίνησης εφαρµόζονται µόνο στα αντικείµενα της διαφάνειας που αποτελούν αντικείµενα της διάταξής της. Τα αντικείµενα τα οποία έχετε προσθέσει επιπλέον θα εµφανίζονται εξ αρχής χωρίς εφέ. Μη ξεχνάτε ότι τα εφέ θα πραγµατοποιούνται ταυτόχρονα µε τυχόν εφέ εναλλαγής κάθε διαφάνειας και συνεπώς ο συνδυασµός τους θα πρέπει να είναι αισθητικά αποδεκτός. Μετά από κάθε αλλαγή «τρέξτε» την παρουσίαση για να το διαπιστώσετε. Προσαρµοσµένη κίνηση, Custom animation Με την προσαρµοσµένη κίνηση µπορούµε να ορίσουµε ένα εφέ εµφάνισης για κάθε αντικείµενο µιας διαφάνειας, ανεξάρτητα αν το αντικείµενο είναι µέρος της διάταξης της διαφάνειας ή δηµιουργήθηκε εκ των υστέρων. Προς τούτο: Επιλέξτε το αντικείµενο για οποίο επιθυµείτε να ορίσετε εφέ. Επιλέξτε Slide Show > Custom animation ή εµφανίστε το παράθυρο εργασιών Custom animation από το βέλος προς τα κάτω ( ) στο δεξί άνω µέρος του παραθύρου εργασιών Στο παράθυρο εργασιών Custom animation επιλέξτε το εφέ που επιθυµείτε. Π.Χ. Blinds Horizontal, Blinds Vertical, Box In and Box Out. Αν η επιλογή AutoPreview είναι επιλεγµένη µε κλικ σε κάθε εφέ µπορείτε να δείτε µια προεπισκόπηση του εφέ. Επιλέξτε τυχόν ρυθµίσεις του εφέ όπως ταχύτητα, κατεύθυνση, κ.α. Επιλέξτε αν η εµφάνιση του αντικειµένου θα γίνεται Οn mouse click ή ταυτόχρονα µε το προηγούµενο αντικείµενο (With Previews) ή µετά το προηγούµενο αντικείµενο (After Previews). Τα εφέ των αντικειµένων που έχετε ορίσει εµφανίζονται στο παράθυρο εργασιών Custom animation ως µια λίστα. Κάθε εφέ έχει ένα αριθµό ο οποίος δηλώνει τη σειρά µε την οποία θα εµφανιστεί το αντικείµενο κατά την παρουσίαση της διαφάνειας. Ο ίδιος αριθµός εµφανίζεται και δίπλα σε κάθε αντικείµενο στη διαφάνεια. Μπορείτε να αλλάξετε τη σειρά εµφάνισης των αντικειµένων σύροντας ένα εφέ σε άλλη θέση στη λίστα.

17 17 Με διπλό κλικ σε κάθε εφέ αντικειµένου εµφανίζεται ένα πλαίσιο διαλόγου όπου µπορείτε να ρυθµίσετε πολλές λεπτοµέρειες για το συγκεκριµένο εφέ, όπως ήχους, χρονισµό, κ.α. Μια σηµαντική ρύθµιση είναι το Text Animation στην περίπτωση που το αντικείµενο που αφορά το εφέ είναι κείµενο µε κουκίδες. Αν επιθυµείτε οι παράγραφοι µε κουκίδες ή αρίθµηση να εµφανίζονται µία µία επιλέξτε By 1st level paragraphs. Αν επιθυµείτε να εµφανίζονται όλες µαζί επιλέξτε As one object. Αν το αντικείµενο περιέχει παραγράφους µε κουκίδες ή αρίθµηση πολλών επιπέδων επιλέξτε Βy 2nd level paragraphs ή Βy 3rd level paragraphs κ.λ.π. Για να δείτε τα εφέ που επιλέξατε επιλέξτε Slide Show > View Show και «τρέξτε» την παρουσίαση. Μη ξεχνάτε ότι τα εφέ θα πραγµατοποιούνται ταυτόχρονα µε τυχόν εφέ εναλλαγής κάθε διαφάνειας και συνεπώς ο συνδυασµός τους θα πρέπει να είναι αισθητικά αποδεκτός. Μετά από κάθε αλλαγή «τρέξτε» την παρουσίαση για να το διαπιστώσετε. Ρυθµίσεις ενεργειών και υπερσυνδέσεις Για κάθε αντικείµενο µιας διαφάνειας µπορούµε να ορίσουµε µια ενέργεια που θα πραγµατοποιηθεί να κατά την προβολή της παρουσίασης ο χρήστης κάνει κλικ ή σύρει το ποντίκι πάνω σ αυτό. Προς τούτο: Επιλέξτε το αντικείµενο που επιθυµείτε Επιλέξτε το µενού Slide Show > Action Settings Στο παράθυρο διαλόγου που εµφανίζεται επιλέξτε κατ αρχήν αν η ενέργεια θα γίνεται µε κλικ στο αντικείµενο ή µε σύρσιµο του ποντικιού πάνω σ αυτό. Επιλέξτε µια ενέργεια [π.χ. µετάβαση σε µια άλλη διαφάνεια (Next, Previous, First, Last Slide), άνοιγµα µιας άλλης παρουσίασης (Other PowerPoint ) ή αρχείου (Other File). Επιλέξτε OK. Αν επιλέξετε URL µπορείτε να πληκτρολογήσετε µια διεύθυνση WWW. Σε αυτή την περίπτωση αν ο χρήστης κατά την προβολή της παρουσίασης κάνει κλικ ή σύρει το ποντίκι πάνω στο αντικείµενο εκκινεί ο Internet Explorer και εµφανίζει την αντίστοιχη ιστοσελίδα. Αν επιλέξετε µέρος ενός κειµένου και ορίζετε ενέργεια το κείµενο αυτό εµφανίζεται µε µπλε χρώµα και υπογραµµισµένο (υπερσύνδεση). Αν αντίθετα επιλέξετε το πλαίσιο κειµένου ως αντικείµενο και ορίσετε ενέργεια το κείµενο είναι ενεργό αλλά εµφανίζεται κανονικά. Οι ενέργειες είναι ενεργές µόνον όταν η παρουσίαση προβάλεται σε πλήρη οθόνη. Για να διαπιστώσετε αν η ρύθµιση ενέργειας λειτουργεί κανονικά επιλέξτε Slide Show > View Show, «τρέξτε» την παρουσίαση και κάντε κλικ ή σύρετε το ποντίκι πάνω στο αντικείµενο. Μ. Π. Σιγάλας, 2005

Οδηγίες για προσθήκη Web Frames Tools to the Quick Access Bar σε μεταγενέστερη έκδοση του Word

Οδηγίες για προσθήκη Web Frames Tools to the Quick Access Bar σε μεταγενέστερη έκδοση του Word Οδηγίες για προσθήκη Web Frames Tools to the Quick Access Bar σε μεταγενέστερη έκδοση του Word Επειδή οι μεταγενέστερες εκδόσεις του Word δεν περιλαμβάνουν στο μενού τη δυνατότητα δημιουργίας πολλαπλών

Διαβάστε περισσότερα

POWERPOINT 2003. Είναι το δημοφιλέστερο πρόγραμμα παρουσιάσεων.

POWERPOINT 2003. Είναι το δημοφιλέστερο πρόγραμμα παρουσιάσεων. POWERPOINT 2003 1. Τι είναι το PowerPoint (ppt)? Είναι το δημοφιλέστερο πρόγραμμα παρουσιάσεων. 2. Τι δυνατότητες έχει? Δημιουργία παρουσίασης. Μορφοποίηση παρουσίασης. Δημιουργία γραφικών. Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία βασικής παρουσίασης στο PowerPoint 2007

Δημιουργία βασικής παρουσίασης στο PowerPoint 2007 - 17 - PowerPoint 2007 Δημιουργία παρουσίασης Δημιουργία βασικής παρουσίασης στο PowerPoint 2007 Σε αυτή την ενότητα θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με τη γρήγορη και εύκολη δημιουργία βασικής παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ MICROSOFT WORD XP. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν!

ΤΟ MICROSOFT WORD XP. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν! XP ΚΑΡΤΕΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 Το Microsoft Word είναι ένα πρόγραμμα στον υπολογιστή που σας βοηθά να γράφετε όμορφα κείμενα στα οποία μπορείτε να προσθέσετε εικόνες, γραφικά ακόμα και ήχους. Aφού γράψετε ένα κείμενο,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ. OpenOffice 3.x Impress

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ. OpenOffice 3.x Impress ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ OpenOffice 3.x Impress Στόχοι: Με τη βοήθεια του οδηγού αυτού ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί να: χρησιμοποιεί τα εργαλεία του Impress για δημιουργία παρουσιάσεων εμπλουτίζει τις παρουσιάσεις με

Διαβάστε περισσότερα

Μενού Προβολή. Προβολές εγγράφου

Μενού Προβολή. Προβολές εγγράφου Μενού Προβολή Προβολές εγγράφου Το Word παρέχει πέντε διαφορετικού είδους προβολές στον χρήστη, οι οποίες και βρίσκονται στο μενού Προβολή (View). Εναλλακτικά μπορούμε να επιλέξουμε το είδος προβολής που

Διαβάστε περισσότερα

Το λογισμικό παρουσιάσεων Power Point 2007

Το λογισμικό παρουσιάσεων Power Point 2007 Το λογισμικό παρουσιάσεων Power Point 2007 Το πρόγραμμα PowerPoint είναι η «αίθουσα προβολών» του Office. Μια προβολή (παρουσίασης) του PowerPoint μπορεί να έχει ως στόχο να ενημερώσει, να διδάξει ή και

Διαβάστε περισσότερα

ηµιουργία γραφικών πινάκων στο Word

ηµιουργία γραφικών πινάκων στο Word ηµιουργία γραφικών πινάκων στο Word 7.1. ηµιουργία γραφικών Θα δηµιουργήσουµε ένα σχεδιάγραµµα για να δείξουµε σχηµατικά πώς θα είναι κατανεµηµένος ο εξοπλισµός της πρότασής µας. Για να δηµιουργήσουµε

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της Αυτόματης προσαρμογής κειμένου

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της Αυτόματης προσαρμογής κειμένου - 117-2. Στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές, κάντε κλικ στην καρτέλα Επεξεργασία και κατόπιν επιλέξτε ή απαλείψτε το πλαίσιο ελέγχου Να επιτρέπεται η μεταφορά και η απόθεση κελιών. Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

2.9 Παρουσιάσεις. 2.9.3 Χρήση λογισμικού παρουσιάσεων για τη δημιουργία απλών παρουσιάσεων ρουτίνας

2.9 Παρουσιάσεις. 2.9.3 Χρήση λογισμικού παρουσιάσεων για τη δημιουργία απλών παρουσιάσεων ρουτίνας 2.9 Παρουσιάσεις 2.9.3 Χρήση λογισμικού παρουσιάσεων για τη δημιουργία απλών παρουσιάσεων ρουτίνας Microsoft PowerPoint 2007 - Βασικό Επίπεδο Προετοιμασία σημειώσεων: EdITC Curriculum Team Έκδοση: EdITC

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης λογισμικού οργάνωσης γραφείου: PowerPoint 2007 Επιμέλεια κειμένων: Ελένη Καραγεώργου-Βράντζα

Οδηγός χρήσης λογισμικού οργάνωσης γραφείου: PowerPoint 2007 Επιμέλεια κειμένων: Ελένη Καραγεώργου-Βράντζα - 317-2. Στην περιοχή Εργαλεία SmartArt, στην καρτέλα Μορφή, της ομάδας Στυλ WordArt, κάντε κλικ στο βέλος που βρίσκεται δίπλα από την επιλογή Γέμισμα κειμένου, και στη συνέχεια κάντε ένα από τα εξής:

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία Κειμένου - Microsoft Word

Επεξεργασία Κειμένου - Microsoft Word Επεξεργασία Κειμένου - Microsoft Word 1) Έναρξη 1.1) Εκκίνηση Για να ξεκινήσουμε το Word, πατάμε στο κουμπί Εναρξη και από το μενού που εμφανίζεται επιλέγουμε Προγράμματα και Microsoft Word. Η εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Word. Κεντρική οθόνη του Word

Εισαγωγή στο Word. Κεντρική οθόνη του Word Εισαγωγή στο Word Το Word είναι το δημοφιλέστερο πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου. Τα κύρια χαρακτηριστικά του είναι η εύκολη και γρήγορη δημιουργία και επεξεργασία εγγράφων. Κεντρική οθόνη του Word Το

Διαβάστε περισσότερα

ηµιουργία ιστοσελίδων µε το 1 Microsoft FrontPage

ηµιουργία ιστοσελίδων µε το 1 Microsoft FrontPage ηµιουργία ιστοσελίδων µε το 1 Microsoft FrontPage Τι είναι µια ιστοσελίδα (Web page); Μια ιστοσελίδα (web page) είναι ένα αρχείο που εµφανίζεται στην οθόνη του υπολογιστή από ένα πρόγραµµα που λέγεται

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία email: efi.unipi@gmail.com Web: http://www.ekoletsou.gr

Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία email: efi.unipi@gmail.com Web: http://www.ekoletsou.gr MS-WORD Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία email: efi.unipi@gmail.com Web: http://www.ekoletsou.gr Ξεκινώντας με το WORD Επιμέλεια: ΚΩΛΕΤΣΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ A ναμφισβήτητα, τα πιο συχνά χρησιμοποιούμενα προγράμματα στους

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Τμήμα Φυσικής - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Ομάδα Α. Προετοιμασία Αναφοράς Εργασία-2: Σύνθεση αναφοράς Σύνθεση Αναφοράς http://eep.physics.auth.gr Τι περιέχει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ TEXNOΛΟΓΙΚΟ EΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Εργαστηρίου για το MICROSOFT POWERPOINT Δρ. Ευάγγελος

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Libre Office Παρουσιάσεις με το Impress. Bάιος Κολοφωτιάς Επιστημονικός Συνεργάτης Sweng Lab A.Π.Θ

Εισαγωγή στο Libre Office Παρουσιάσεις με το Impress. Bάιος Κολοφωτιάς Επιστημονικός Συνεργάτης Sweng Lab A.Π.Θ Εισαγωγή στο Libre Office Παρουσιάσεις με το Impress Bάιος Κολοφωτιάς Επιστημονικός Συνεργάτης Sweng Lab A.Π.Θ Εισαγωγικά Οι παρουσιάσεις είναι μια εφαρμογή που χρησιμεύει στην παρουσίαση των εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήσης Moviemaker

Οδηγός Χρήσης Moviemaker Οδηγός Χρήσης Moviemaker Αναλυτικός οδηγός χρήσης του λογισμικού Moviemaker Κατάλληλο για τη δημιουργία Βιντεοτέχνης και Animation Εποπτεία: Γενεθλής Γενεθλίου, ΕΔΕ Τέχνης Συγγραφή / Σελίδωση: Κύπρος Πισιαλής,

Διαβάστε περισσότερα

PowerPoint 2007. Δημιουργία βασικής παρουσίασης στο PowerPoint 2007. Καθορισμός του αριθμού των διαφανειών που χρειάζονται

PowerPoint 2007. Δημιουργία βασικής παρουσίασης στο PowerPoint 2007. Καθορισμός του αριθμού των διαφανειών που χρειάζονται PowerPoint 2007 Δημιουργία παρουσίασης Δημιουργία βασικής παρουσίασης στο PowerPoint 2007 Γνωρίστε το χώρο εργασίας του PowerPoint Ονομασία και αποθήκευση της παρουσίασής σας Προσθήκη, αναδιάταξη και διαγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία παρουσιάσεων (Power Point)

Δημιουργία παρουσιάσεων (Power Point) Δημιουργία παρουσιάσεων (Power Point) Το πρόγραμμα PowerPoint είναι η «αίθουσα προβολών» του Office. Μια προβολή (παρουσίασης) του PowerPoint μπορεί να έχει ως στόχο να ενημερώσει, να διδάξει ή και να

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία Κειµένου

Επεξεργασία Κειµένου Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Καβάλας Τίτλος πράξης: Κατηγορία Πράξης: Ενέργεια: Μέτρο: Επιστ. Υπεύθυνος: "Επιµόρφωση Πιστοποίηση Γυναικών Αρχικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης σε εξιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ημιουργία Παρουσιάσεων με τη βοήθεια του PowerPoint

ημιουργία Παρουσιάσεων με τη βοήθεια του PowerPoint TEXNOΛΟΓΙΚΟ EΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Τομέας Αρχιτεκτονικής Η/Υ & Βιομηχανικών Εφαρμογών Μάθημα: «EIΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ»

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3.4. ηµιουργία Γραφηµάτων. Ειδικοί Στόχοι. Οι επιµορφούµενοι πρέπει: Να µπορούν να δηµιουργούν ένα γράφηµα σε ένα αρχείο υπολογιστικού φύλλου.

Ενότητα 3.4. ηµιουργία Γραφηµάτων. Ειδικοί Στόχοι. Οι επιµορφούµενοι πρέπει: Να µπορούν να δηµιουργούν ένα γράφηµα σε ένα αρχείο υπολογιστικού φύλλου. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : Υπολογιστικά Φύλλα ηµιουργία γραφηµάτων Ενότητα 3.4 ηµιουργία Γραφηµάτων Ειδικοί Στόχοι Οι επιµορφούµενοι πρέπει: Να µπορούν να δηµιουργούν ένα γράφηµα σε ένα αρχείο υπολογιστικού φύλλου.

Διαβάστε περισσότερα

Τα βασικά του επεξεργαστή κειµένου Word

Τα βασικά του επεξεργαστή κειµένου Word Τα βασικά του επεξεργαστή κειµένου Word 6.1. Εκκίνηση Περιβάλλον εργασίας Η εκκίνηση του προγράµµατος επεξεργασίας κειµένου (word) γίνεται είτε µε την χρήση του κουµπιού Έναρξη (Start) Προγράµµατα (Programs)

Διαβάστε περισσότερα

a. Κάνουμε κλικ στο Δημιουργία Διαφάνειας c. Ξεκινούμε να γράφουμε την διαφάνεια a. Είναι η πρώτη διαφάνεια της σειράς

a. Κάνουμε κλικ στο Δημιουργία Διαφάνειας c. Ξεκινούμε να γράφουμε την διαφάνεια a. Είναι η πρώτη διαφάνεια της σειράς PowerPoint 1. Εισαγωγή διαφάνειας a. Κάνουμε κλικ στο Δημιουργία Διαφάνειας b. Επιλέγουμε το είδος της διαφάνειας που επιθυμούμε. Η πρώτη διαφάνεια συνήθως είναι η διαφάνεια τίτλου. c. Ξεκινούμε να γράφουμε

Διαβάστε περισσότερα

Σπουδές CAD, Πληροφορικής, Οικονομίας, Διοίκησης και D.T.P. με Σύστημα διδασκαλίας facetoface

Σπουδές CAD, Πληροφορικής, Οικονομίας, Διοίκησης και D.T.P. με Σύστημα διδασκαλίας facetoface Copyright 2012-2015 -SYSTEM- All rights reserved 2/222 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ FLASH Μάθημα 1: Εισαγωγή στο flash Μάθημα 2: Περιήγηση στο περιβάλλον του flash Μάθημα 3: Πλατό Μάθημα 4: Κανναβος Μάθημα 5: Έλξη Μάθημα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 1 Microsoft Word 2010... 9. 2 ημιουργία νέου εγγράφου... 17. 3 Το σύστημα Βοήθειας του Office...

Περιεχόμενα. Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 1 Microsoft Word 2010... 9. 2 ημιουργία νέου εγγράφου... 17. 3 Το σύστημα Βοήθειας του Office... Περιεχόμενα Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 1 Microsoft Word 2010... 9 2 ημιουργία νέου εγγράφου... 17 3 Το σύστημα Βοήθειας του Office... 31 4 Μετακίνηση σε έγγραφο και προβολές εγγράφου... 37 5 Επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙ ΑΣ ΣΤΟ MICROSOFT WORD

ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙ ΑΣ ΣΤΟ MICROSOFT WORD ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙ ΑΣ ΣΤΟ MICROSOFT WORD Σε ορισµένες περιπτώσεις είναι ιδιαίτερα χρήσιµη η δηµιουργία ιστοσελίδων ενηµερωτικού περιεχοµένου οι οποίες στη συνέχεια µπορούν να δηµοσιευθούν σε κάποιο τόπο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ. Microsoft Word ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ WORD

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ. Microsoft Word ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ WORD ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Microsoft Word ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ WORD Κειμενογράφος WORD Σελίδα 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΩΤΗ ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟ WORD ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΠΡΩΤΕΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη περιγραφή 5. Για να ξεκινήσετε 6. Οι οθόνες του προγράμματος 8. Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7

Σύντομη περιγραφή 5. Για να ξεκινήσετε 6. Οι οθόνες του προγράμματος 8. Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7 Σύντομη περιγραφή 5 Για να ξεκινήσετε 6 Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7 Οι οθόνες του προγράμματος 8 Αρχική οθόνη 8 Στοιχεία ασθενή 9 Εργασίες - Ραντεβού 10 Εικόνες 11 Ημερολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Μορφοποίηση εικόνων. Εισαγωγή. Στόχος κεφαλαίου

Μορφοποίηση εικόνων. Εισαγωγή. Στόχος κεφαλαίου Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1: Προετοιμασία παρουσίασης...1 Κεφάλαιο 2: Διαχείριση διαφανειών...18 Κεφάλαιο 3: Διαχείριση γραφικών...31 Κεφάλαιο 4: Επεξεργασία εικόνων με το Adobe Photoshop...56 Κεφάλαιο 5: Μορφοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3.6. ιαµόρφωση φύλλου εργασίας. Προεπισκόπηση Εκτύπωση. Ειδικοί Στόχοι

Ενότητα 3.6. ιαµόρφωση φύλλου εργασίας. Προεπισκόπηση Εκτύπωση. Ειδικοί Στόχοι ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : Υπολογιστικά Φύλλα ιαµόρφωση Φ.Ε. Προεπισκόπηση - Εκτύπωση Ενότητα 3.6 ιαµόρφωση φύλλου εργασίας. Προεπισκόπηση Εκτύπωση Ειδικοί Στόχοι Οι επιµορφούµενοι πρέπει: Να µπορούν να εισάγουν αρίθµηση

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Σιασιάκος, Δρ Πληροφορικής. Σταύρος Κωτσάκης, Ταταράκη Αλεξάνδρα

Κωνσταντίνος Σιασιάκος, Δρ Πληροφορικής. Σταύρος Κωτσάκης, Ταταράκη Αλεξάνδρα Επιστημονική Ευθύνη Κωνσταντίνος Σιασιάκος, Δρ Πληροφορικής Συγγραφή Σταύρος Κωτσάκης, Ταταράκη Αλεξάνδρα Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό παράχθηκε στο πλαίσιο του Έργου «Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων ΙΙ», το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ TEXNOΛΟΓΙΚΟ EΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Σημειώσεις Εργαστηρίου για το Δρ. Ευάγγελος Φιλιππίδης ΣΕΡΡΕΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο για τη δημιουργία Newsletter στο Word

Εγχειρίδιο για τη δημιουργία Newsletter στο Word Εγχειρίδιο για τη δημιουργία Newsletter στο Word Παράδειγμα Εικόνας Πρόλογος Αυτό το πρότυπο του Word θα σας δώσει τη δυνατότητα να δημιουργήσετε τα προσωπικά σας Newsletter στο MS Word. Μπορείτε να επιλέξετε

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο ΧΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ. Λογιστικά Φύλλα

Κεφάλαιο ΧΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ. Λογιστικά Φύλλα Κεφάλαιο 3 ΧΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ Λογιστικά Φύλλα Λογιστικά Φύλλα Πίνακας Περιεχοµένων Εισαγωγή...1 Σκοπός... 1 Προσδοκώµενα Αποτελέσµατα... 1 Εισαγωγή στο Excel...2

Διαβάστε περισσότερα

EΞΟΙΚΕΙΩΣΗ ΜΕ ΤΟ MOVIE MAKER

EΞΟΙΚΕΙΩΣΗ ΜΕ ΤΟ MOVIE MAKER EΞΟΙΚΕΙΩΣΗ ΜΕ ΤΟ MOVIE MAKER 1. Ανοίξτε από ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, το Windows movie maker 2. Αυτή είναι η βασική επιφάνεια εργασίας του λογισµικού Το movie maker µας δίνει δύο δυνατότητες. Να κάνουµε ένα

Διαβάστε περισσότερα

Blog στο Wordpress. Επιμέλεια: Δέγγλερη Σοφία

Blog στο Wordpress. Επιμέλεια: Δέγγλερη Σοφία Blog στο Wordpress Επιμέλεια: Δέγγλερη Σοφία Περιεχόμενα Μετάβαση στο blog Σύνδεση ως διαχειριστής Πίνακας ελέγχου Εμφάνιση Ρυθμίσεις Άρθρα Σελίδες Πολυμέσα Σύνδεσμοι Widgets Μετάβαση στο blog Πληκτρολογούμε

Διαβάστε περισσότερα

ZTrade One version 1.1

ZTrade One version 1.1 ZTrade One version 1.1 Περιεχόμενα 1. Πλοήγηση 2. Κατάσταση Εφαρμογής 3. Λίστα Μετοχών 4. Χαρτοφυλάκια 5. Ξένοι Δείκτες 6. Τεχνική Ανάλυση 7. Ειδοποιήσεις 8. Ρυθμίσεις 1. Πλοήγηση Η εφαρμογή οργανώνεται

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστικά Φύλλα. Microsoft Office Excel 2003. 1. Εξοικείωση µε το περιβάλλον εργασίας µιας εφαρµογής υπολογιστικού φύλλου 1

Υπολογιστικά Φύλλα. Microsoft Office Excel 2003. 1. Εξοικείωση µε το περιβάλλον εργασίας µιας εφαρµογής υπολογιστικού φύλλου 1 Υπολογιστικά Φύλλα Microsoft Office Excel 2003 Περιεχόµενα 1. Εξοικείωση µε το περιβάλλον εργασίας µιας εφαρµογής υπολογιστικού φύλλου 1 2. Μορφοποίηση περιεχοµένου και εµφάνισης κελιών, γραµµών, στηλών

Διαβάστε περισσότερα

Computing and Information Systems Service. ιαχείριση Αρχείων

Computing and Information Systems Service. ιαχείριση Αρχείων ιαχείριση Αρχείων Η διαχείριση αρχείων είναι πολύ σηµαντική για την οργάνωση των αρχείων σας σε φακέλους και την αποθήκευση των αρχείων που συσχετίζονται µεταξύ τους στον ίδιο φάκελο. Αν έχετε πολλά αρχεία,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ TEXNOΛΟΓΙΚΟ EΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Σημειώσεις Εργαστηρίου για το Δρ. Ευάγγελος Φιλιππίδης ΣΕΡΡΕΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ WEBCAM STATION EVOLUTION

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ WEBCAM STATION EVOLUTION ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ WEBCAM STATION EVOLUTION ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κάνοντας κλικ σε έναν τίτλο σε αυτόν τον πίνακα περιεχομένων, θα εμφανιστεί η αντίστοιχη παράγραφος 1. 2. 3. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΡΥΘΜΙΣΗ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ 4 ΕΜΦΑΝΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Marmitek UltraViewPro 1

Marmitek UltraViewPro 1 IP CAMERA SERIES IP Eye Anywhere 10 11 20 21 470 IP RoboCam 10 11 21 541 641 ULTRAVIEW PRO ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1..1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ....1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.. 2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ......3 ΧΡΗΣΗ MARMITEK Ultraview

Διαβάστε περισσότερα

Σπουδές CAD, Πληροφορικής, Οικονομίας, Διοίκησης και D.T.P. με Σύστημα διδασκαλίας facetoface

Σπουδές CAD, Πληροφορικής, Οικονομίας, Διοίκησης και D.T.P. με Σύστημα διδασκαλίας facetoface Copyright 2012-2015 -SYSTEM- All rights reserved 2/180 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Μάθημα 1: Εισαγωγή στο Dreamwever Μάθημα 2: Γραμμές εργαλείων document Μάθημα 3: Προετοιμασία τοποθεσίας ιστού Μάθημα 4: Ορισμός τοπικής

Διαβάστε περισσότερα

ICDL Ενότητα 6. Παρουσιάσεις με τη χρήση. OpenOffice.org Impress

ICDL Ενότητα 6. Παρουσιάσεις με τη χρήση. OpenOffice.org Impress ICDL Ενότητα 6 Παρουσιάσεις με τη χρήση OpenOffice.org Impress 1 Περιεχόμενα σελίδες 2 ICDL Ενότητα 6 Παρουσιάσεις με τη χρήση OpenOffice.org Impress 1η ενότητα: Χρήση της εφαρμογής 3 6.1.1 Τα πρώτα βήματα

Διαβάστε περισσότερα

«Αβάκιο» Οδηγός χρήσης Μικρόκοσμου που αποτελείται από τις ψηφίδες Καμβάς, Χελώνα, Γλώσσα, Μεταβολέας, Χρώματα.

«Αβάκιο» Οδηγός χρήσης Μικρόκοσμου που αποτελείται από τις ψηφίδες Καμβάς, Χελώνα, Γλώσσα, Μεταβολέας, Χρώματα. «Αβάκιο» Οδηγός χρήσης Μικρόκοσμου που αποτελείται από τις ψηφίδες Καμβάς, Χελώνα, Γλώσσα, Μεταβολέας, Χρώματα. Πώς θα δουλέψεις με το Χελωνόκοσμο την πρώτη φορά 1. Θα χρησιμοποιήσεις το αριστερό πλήκτρο

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Α.ΕΛ.Ε. Σημειώσεις επάνω στοn επεξεργαστή κειμένου Microsoft Word. Εισηγητής: Χαριτωνίδης Γεώργιος. Βόλος, Νοέμβριος 2008

Κ.Α.ΕΛ.Ε. Σημειώσεις επάνω στοn επεξεργαστή κειμένου Microsoft Word. Εισηγητής: Χαριτωνίδης Γεώργιος. Βόλος, Νοέμβριος 2008 Κ.Α.ΕΛ.Ε. Σημειώσεις επάνω στοn επεξεργαστή κειμένου Microsoft Word Βόλος, Νοέμβριος 2008 To Microsoft Word (έκδοση 2003) είναι ένας εξελιγμένος επεξεργαστής κειμένου, με τον οποίο μπορούμε να δημιουργήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft Word 1. ΓΕΝΙΚΑ Εισαγωγή. Η γραµµή τίτλου (Title Bar) Η γραµµή µενού (Menu Bar)

Microsoft Word 1. ΓΕΝΙΚΑ Εισαγωγή. Η γραµµή τίτλου (Title Bar) Η γραµµή µενού (Menu Bar) Επεξεργασία κειµένου µε το Τα βασικά Microsoft Word 1 ΓΕΝΙΚΑ Εισαγωγή Για να ανοίξετε το Word επιλέξτε Start > Microsoft Word ή Start > All Programs > Microsoft Office > Microsoft Word. Θα ανοίξει ένα

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3 - Βασικές ικανότητες ΤΠΕ - Ανώτερο επίπεδο

Ενότητα 3 - Βασικές ικανότητες ΤΠΕ - Ανώτερο επίπεδο Διαδικτυακή πύλη για τη Διασύνδεση και την Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρίες, σε ΤΠΕ Ενότητα 3 - Βασικές ικανότητες ΤΠΕ - Ανώτερο επίπεδο Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΑΘΗΜΑ : Η/Υ I (ενότητα WINDOWS) ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ, Καθηγητής ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ : ΘΕΑΝΩ ΧΑΤΖΙΔΑΚΗ, Εργαστηριακό

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης HyperMedia Center. Περιεχόμενα

Εγχειρίδιο Χρήσης HyperMedia Center. Περιεχόμενα Εγχειρίδιο Χρήσης HyperMedia Center Περιεχόμενα V1.5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...2 ΈΛΕΓΧΟΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ...2 ΓΡΑΜΜΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ...3 ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ (TV)...4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΗΓΗΣ...4 ΛΙΣΤΑ ΚΑΝΑΛΙΩΝ...4 ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ...5 SOURCE

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ Με το σχεδιασµό επιφάνειας (Custom επιφάνεια) µπορούµε να σχεδιάσουµε επιφάνειες και αντικείµενα που δεν υπάρχουν στους καταλόγους του 1992. Τι µπορούµε να κάνουµε µε το σχεδιασµό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗ Μ Ι Ο ΥΡ Γ Ι Α W I K I με τ η χρήση τ η ς υπ ηρεσίας h t t p : /www.wik id ot.com /

ΔΗ Μ Ι Ο ΥΡ Γ Ι Α W I K I με τ η χρήση τ η ς υπ ηρεσίας h t t p : /www.wik id ot.com / ΔΗ Μ Ι Ο ΥΡ Γ Ι Α W I K I με τ η χρήση τ η ς υπ ηρεσίας h t t p : /www.wik id ot.com / 1. Τι είναι το wikidot Το wikidot είναι ένας δικτυακός τόπος στον οποίο κάθε χρήστης έχει το δικαίωμα να δημιουργήσει

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την εγκατάσταση του πακέτου Cygwin

Οδηγίες για την εγκατάσταση του πακέτου Cygwin Οδηγίες για την εγκατάσταση του πακέτου Cygwin Ακολουθήστε τις οδηγίες που περιγράφονται σε αυτό το file μόνο αν έχετε κάποιο laptop ή desktop PC που τρέχουν κάποιο version των Microsoft Windows. 1) Copy

Διαβάστε περισσότερα

Βοηθητικό Εγχειρίδιο

Βοηθητικό Εγχειρίδιο AGFN EXPERT LITE Χρηµατιστήριο Αθηνών Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου Βοηθητικό Εγχειρίδιο Version 7.5.0.322 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 1.1. ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ AGFN EXPERTLITE... 2 2. ΣΥΝ ΕΣΗ (LOGIN)... 3

Διαβάστε περισσότερα

Visual Basic Γλώσσα οπτικού

Visual Basic Γλώσσα οπτικού Visual Basi Γλώσσα οπτικού προγραµµατισµού «Η αρχή είναι το ήµισυ του παντός» Κουλλάς Χρίστος www.oullas.om oullas 2 Στόχοι Μαθήµατος Οι µαθητές να µπορούν: να εξηγούν τι είναι η Visual Basi. ναεξηγούνταστάδιαδηµιουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ. OpenOffice 3.x Calc

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ. OpenOffice 3.x Calc ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ OpenOffice 3.x Calc Στόχοι: Με τη βοήθεια του οδηγού αυτού ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί να: χρησιμοποιεί τα βασικά εργαλεία του Calc κατασκευάζει πίνακες δημιουργεί φόρμουλες υπολογισμού κατασκευάζει

Διαβάστε περισσότερα

ƒ Δ À π Δ ª π À À À À À Δ πƒ μπ ƒ ºπ À ƒ º ø O H IE IA TH ø TH EKTE E H TøN A KH EøN POTEINOMENO TPO O I A KA IA KEºA AIO 3: ªπ Àƒ π À ƒ º À 41

ƒ Δ À π Δ ª π À À À À À Δ πƒ μπ ƒ ºπ À ƒ º ø O H IE IA TH ø TH EKTE E H TøN A KH EøN POTEINOMENO TPO O I A KA IA KEºA AIO 3: ªπ Àƒ π À ƒ º À 41 ƒπ à ª ƒ Δ À π Δ ª π À À À À À Δ πƒ μπ ƒ ºπ À ƒ º ø π ø O H IE IA TH ø TH EKTE E H TøN A KH EøN POTEINOMENO TPO O I A KA IA xi xiii xv xvii xix KEºA AIO 1: ÀΔ ª Δπ ª ƒ º π À 1 KEºA AIO 2: Δ ƒøδ ƒ º Δ À

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία κειμένου Ms Word 2007 2010 Βασικές δεξιότητες

Επεξεργασία κειμένου Ms Word 2007 2010 Βασικές δεξιότητες Επεξεργασία κειμένου Ms Word 2007 2010 Βασικές δεξιότητες Συγγραφέας: Βαγγέλης Γκιμπερίτης Επιμέλεια: Μαρία Ζάππα Κασαπίδη Επεξεργασία κειμένου: Περιεχόμενα ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Κεφάλαιο 1: Εκκίνηση -

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ. Κειμενογράφος WORD

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ. Κειμενογράφος WORD ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Κειμενογράφος WORD ΣΚΟΠΟΣ Η ανάπτυξη δεξιοτήτων επεξεργασίας κειμένου ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Άνω περιθώριο (top margin) : 2.49cm Κάτω περιθώριο (bottom margin) :5.99cm Αριστερό περιθώριο

Διαβάστε περισσότερα

Computing and Information Systems Service. Windows XP

Computing and Information Systems Service. Windows XP Windows XP Όλοι οι υπολογιστές ανοικτής πρόσβασης στο Frederick χρησιµοποιούν Windows (2000 και XP), ένα λειτουργικό σύστηµα µε Γραφικό Περιβάλλον Εργασίας (Graphical User Interface), το οποίο χρησιµοποιεί

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά στοιχεία χρήσης του προγράμματος επεξεργασίας παρουσιάσεων MICROSOFT OFFICE POWERPOINT 2003

Βασικά στοιχεία χρήσης του προγράμματος επεξεργασίας παρουσιάσεων MICROSOFT OFFICE POWERPOINT 2003 Βασικά στοιχεία χρήσης του προγράμματος επεξεργασίας παρουσιάσεων MICROSOFT OFFICE POWERPOINT 2003 Ελευθέριος Αθ. Παπαθανασίου Καθηγητής Επιχειρηματικής Πληροφορικής. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

1. Τα τμήματα της επιφάνειας εργασίας των Windows

1. Τα τμήματα της επιφάνειας εργασίας των Windows 1. Τα τμήματα της επιφάνειας εργασίας των Windows Εικονίδια συντομεύσεων (αρχείου-φακέλου) Εικονίδια Ανενεργά Ενεργό Επιφάνεια (αρχείου-φακέλου) παράθυρα παράθυρο εργασίας Γραμμή μενού Γραμμή εργαλείων

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Libre Office. Bάιος Κολοφωτιάς Επιστημονικός Συνεργάτης Sweng Lab A.Π.Θ

Εισαγωγή στο Libre Office. Bάιος Κολοφωτιάς Επιστημονικός Συνεργάτης Sweng Lab A.Π.Θ Εισαγωγή στο Libre Office Bάιος Κολοφωτιάς Επιστημονικός Συνεργάτης Sweng Lab A.Π.Θ Εισαγωγή στο Libre Ofiice To LibreOffice είναι η ελεύθερη, πολυδύναμη (power-packed), σουΐτα προσωπικής παραγωγικότητας

Διαβάστε περισσότερα

SPSS Statistical Package for the Social Sciences

SPSS Statistical Package for the Social Sciences SPSS Statistical Package for the Social Sciences Ξεκινώντας την εφαρμογή Εισαγωγή εδομένων Ορισμός Μεταβλητών Εισαγωγή περίπτωσης και μεταβλητής ιαγραφή περιπτώσεων ή και μεταβλητών ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικές οδηγίες για τη δημιουργία προσβάσιμων εγγράφων με το MS-Word 2013

Αναλυτικές οδηγίες για τη δημιουργία προσβάσιμων εγγράφων με το MS-Word 2013 Γεώργιος Κουρουπέτρογλου Αναλυτικές οδηγίες για τη δημιουργία προσβάσιμων εγγράφων με το MS-Word 2013 Έκδοση: 1.0 Αθήνα 2014 Έργο «Κεντρικό Μητρώο Ελληνικών Ανοικτών Μαθημάτων» http://ocw-project.gunet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΥΛΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2012-2013 Β Α Ρ Δ Α Λ Α Χ Ο Υ Ε Υ Α Γ Γ Ε Λ Ι Α - Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Σ Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Η Σ MSC Τ. Π. Ε. Γ Ι Α Τ Η Ν Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Η ΕΝΑΡΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Windows XP. Αρχικές Ρυθμίσεις - Οργάνωση Αρχείων. 1. Ρυθμίσεις. 2 Οργάνωση Αρχείων

Windows XP. Αρχικές Ρυθμίσεις - Οργάνωση Αρχείων. 1. Ρυθμίσεις. 2 Οργάνωση Αρχείων Windows XP Αρχικές Ρυθμίσεις - Οργάνωση Αρχείων 1. Ρυθμίσεις 1.1 Επιφάνειας Εργασίας. Όταν γίνεται η εγκατάσταση των WindowsXP τότα κατά την πρώτη εκκίνηση στην επιφάνεια εργασίας φαίνεται μόνο ένα εικονίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Δημιουργία εγγράφου 1. Αλλαγή της εμφάνισης του κειμένου ενός εγγράφου 23. Αλλαγή της εμφάνισης ενός εγγράφου 45

Περιεχόμενα. Δημιουργία εγγράφου 1. Αλλαγή της εμφάνισης του κειμένου ενός εγγράφου 23. Αλλαγή της εμφάνισης ενός εγγράφου 45 Περιεχόμενα Οι νέες δυνατότητες του Microsoft Word 2002 Διορθώσεις, σχόλια, και βοήθεια Χρήση του συνοδευτικού CD του βιβλίου Συμβάσεις και χαρακτηριστικά του βιβλίου Θέματα εξέτασης MOUS Εξετάσεις MOUS

Διαβάστε περισσότερα

Website Builder Βασικές Οδηγίες Χρήσης

Website Builder Βασικές Οδηγίες Χρήσης Website Builder Βασικές Οδηγίες Χρήσης 1 Περιεχόμενα: Διαλέγοντας τον τύπο του website...3 Δημιουργώντας το Εικαστικό του website σας...4 Επιλέγοντας Εικαστικό Σχέδιο...5 Αφαιρώντας το Εικαστικό Πρότυπο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΔΙΣΚΕΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΣΚΕΤΑ. Από τον κατάλογο που εμφανίζεται επιλέγω: Αποστολή προς Δισκέτα (3,5)

ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΔΙΣΚΕΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΣΚΕΤΑ. Από τον κατάλογο που εμφανίζεται επιλέγω: Αποστολή προς Δισκέτα (3,5) ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΔΙΣΚΕΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΣΚΕΤΑ Τοποθετώ μια δισκέτα στον οδηγό τη δισκέτας του υπολογιστή. Τοποθετώ τη δισκέτα που έχει το αρχείο μου στον οδηγό τη δισκέτας του υπολογιστή.

Διαβάστε περισσότερα

Module 3. Επεξεργασία κειμένου. με τη χρήση του. OpenOffice.org Writer. για λειτουργικό σύστημα Ubuntu Linux. David Varley

Module 3. Επεξεργασία κειμένου. με τη χρήση του. OpenOffice.org Writer. για λειτουργικό σύστημα Ubuntu Linux. David Varley Module 3 Επεξεργασία κειμένου με τη χρήση του OpenOffice.org Writer για λειτουργικό σύστημα Ubuntu Linux David Varley Μετάφραση Βασιλική Οικονόμου Άννα Κρασσά Κατάλογος περιεχομένων Πρώτη ενότητα: Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος 1 ο : Η τέχνη της Παρουσίασης. Μέρος 2 ο : Η τεχνική της Παρουσίασης

Μέρος 1 ο : Η τέχνη της Παρουσίασης. Μέρος 2 ο : Η τεχνική της Παρουσίασης Ο ΗΓΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Υ ((v.. 1..1.)) υπό Παν. Χρ. Αναστασόπουλο Αθήνα,, Απρίίλιιος 2004 Πίίνακας Περιιεχοµένων Μέρος 1 ο : Η τέχνη της Παρουσίασης 1.1. Τί είναι το PowerPoint ; σελ. 3 1.2. Γιατί πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

Ο Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Ο Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Ο Οδηγός γρήγορης εκκίνησης του Microsoft OneNote 2013 έχει διαφορετική εμφάνιση από προηγούμενες εκδόσεις. Γι αυτό το λόγο, δημιουργήσαμε αυτόν τον οδηγό για να ελαχιστοποιήσουμε την καμπύλη εκμάθησης.

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία Κειμένου Διαδίκτυο (Ι)

Επεξεργασία Κειμένου Διαδίκτυο (Ι) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Επεξεργασία Κειμένου Διαδίκτυο (Ι) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Μαριάνθη Καρατζά Υπεύθυνος διαμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Tiles Editor. 'Εκδοση 7

Tiles Editor. 'Εκδοση 7 Tiles Editor 'Εκδοση 7 1992 Professional Tiles Editor Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώµατος. Κανένα µέρος αυτού του εγγράφου δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί σε καµµία µορφή και µε κανένα µέσο - γραφικό, ηλεκτρονικό,

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχοµένων

Πίνακας περιεχοµένων Πίνακας περιεχοµένων 1 Προχωρηµένα θέµατα λειτουργικού συστήµατος MS Windows...1 1.1 Αλλάζοντας την εµφάνιση των Windows XP... 1 1.1.1 Αλλάζοντας την γενική εµφάνιση των Windows XP... 2 1.1.2 Αλλάζοντας

Διαβάστε περισσότερα

Πλοήγηση www / Με τον Internet Explorer

Πλοήγηση www / Με τον Internet Explorer Πλοήγηση www / Με τον Internet Explorer Περιεχόμενα 1.Eισαγωγή 2.Το περιβάλλον του Internet Explorer 3.Οδηγίες πλοήγησης 4.Αποθήκευση αρχείων 5.Αγαπημένα 6.Ασφαλής σύνδεση 7.Διακομιστής μεσολάβησης 1.Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Ανακαλύπτω. Ο υπολογιστής στην πράξη!

Ανακαλύπτω. Ο υπολογιστής στην πράξη! ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΛΕΒΑΔΕΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΦΙΛΟΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ» Κατερίνα Κεράστα 2014 Α Μαθαίνω τον υπολογιστή μου Ανακαλύπτω Ο υπολογιστής στην πράξη! Ο υπολογιστής στην πράξη! Επιφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3.2. Μορφοποίηση περιεχοµένου και εµφάνισης κελιών, γραµµών, στηλών. Ειδικοί Στόχοι

Ενότητα 3.2. Μορφοποίηση περιεχοµένου και εµφάνισης κελιών, γραµµών, στηλών. Ειδικοί Στόχοι ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : Υπολογιστικά Φύλλα Μορφοποίηση περιεχοµένου και εµφάνισης κελιών, γραµµών, στηλών Ενότητα 3.2 Μορφοποίηση περιεχοµένου και εµφάνισης κελιών, γραµµών, στηλών Ειδικοί Στόχοι Οι επιµορφούµενοι

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΟΕΕΚ ΜΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗ MICROSOFT OFFICE SPECIALIST

ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΟΕΕΚ ΜΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗ MICROSOFT OFFICE SPECIALIST ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΟΕΕΚ ΜΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗ MICROSOFT OFFICE SPECIALIST ΑΡΘΡΟ 49. ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 1. Βασικές Λειτουργίες και Περιβάλλον Εφαρµογής Επεξεργασίας Κειµένου α.

Διαβάστε περισσότερα

Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΠΑΜΑΚ

Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΠΑΜΑΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΠΑΜΑΚ Σεμινάριο Ενημέρωσης: 26 Σεπτεμβρίου 2013 Επιστημονικός Υπεύθυνος Έργου: Καθηγητής Μάνος Ρουμελιώτης Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

SITEBUILDER ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΤΟΠΩΝ (WEBSITE) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Version 2.0

SITEBUILDER ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΤΟΠΩΝ (WEBSITE) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Version 2.0 SITEBUILDER ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΤΟΠΩΝ (WEBSITE) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Version 2.0 Περιεχόμενα 1. Οδηγίες πρόσβασης... 3 2. Οδηγίες Σχεδιασμού Website... 4 2.1. Έναρξη...

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτική Άσκηση Εισαγωγή στο Frontpage

Πρακτική Άσκηση Εισαγωγή στο Frontpage ΑΣΠΑΙΤΕ Α Πρακτική Άσκηση Εισαγωγή στο Frontpage Ημερομηνία : Τμήμα :. Ονοματεπώνυμο : Αφού ανοίξετε τον υπολογιστή σας και δείτε την Επιφάνεια Εργασίας σας, ξεκινήστε το πρόγραμμα κατασκευής ιστοσελίδων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήσης Η-Βιβλίων EBSCO ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Οδηγός Χρήσης Η-Βιβλίων EBSCO ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ Οδηγός Χρήσης Απρίλιος, 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ EBSCO... 3 1. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ... 3 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ADOBE DIGITAL EDITIONS... 3 2. ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ Η-ΒΙΒΛΙΩΝ... 4

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ GRS-1

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ GRS-1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ GRS-1 Σελίδα 1 ΓΕΝΙΚΑ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το GRS-1 της TOPCON διαθέτει λειτουργικό σύστημα Windows CE NET 6.1 παρέχοντας την δυνατότητα εγκατάστασης οποιασδήποτε εφαρμογής και λογισμικού έκδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο PowerPoint

Εισαγωγή στο PowerPoint Εισαγωγή Το PowerPoint είναι ένα πολύ ισχυρό πρόγραµµα παρουσίασης. το οποίο αποτελεί τµήµα του πακέτου Microsoft Office. Σκοπός του είναι να βοηθάει τους χρήστες να δηµιουργούν εύκολα εντυπωσιακές παρουσιάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση του λογισμικού...2 Χρήση του εικονιδίου Maxtor στην Περιοχή ειδοποιήσεων...7 Επαναφορά του εικονιδίου στην Περιοχή ειδοποιήσεων...

Εγκατάσταση του λογισμικού...2 Χρήση του εικονιδίου Maxtor στην Περιοχή ειδοποιήσεων...7 Επαναφορά του εικονιδίου στην Περιοχή ειδοποιήσεων... Περιεχόμενα Γρήγορο Ξεκίνημα..................................................1 Εγκατάσταση του λογισμικού.....................................2 Χρήση του εικονιδίου Maxtor στην Περιοχή ειδοποιήσεων..............7

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΝΝΕΝΑ & ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑΝΝΕΝΑ & ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

ΓΙΑΝΝΕΝΑ & ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑΝΝΕΝΑ & ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΙΑΝΝΕΝΑ & ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Περιγραφή και επεξήγηση της χρήσης του χώρου διαχείρισης της ιστοσελίδας για τους καλλιτέχνες 1 Περιεχόμενα Είσοδος στο χώρο διαχείρισης...3 Επεξεργασία της σελίδας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήσης της Υπηρεσίας Τηλεομοιότυπου (RightFax Fax Service) Web Utility. (διαδικτυακή εφαρμογή)

Οδηγός Χρήσης της Υπηρεσίας Τηλεομοιότυπου (RightFax Fax Service) Web Utility. (διαδικτυακή εφαρμογή) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Οδηγός Χρήσης της Υπηρεσίας Τηλεομοιότυπου (RightFax Fax Service) Web Utility (διαδικτυακή εφαρμογή) Αύγουστος 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πρόσβαση

Διαβάστε περισσότερα

Singular Report Generator. Σχ 1 ηµιουργία Καταστάσεων SRG

Singular Report Generator. Σχ 1 ηµιουργία Καταστάσεων SRG Μια από τις πιο σηµαντικές ανάγκες που αντιµετωπίζει µια επιχείρηση κατά την εγκατάσταση ενός λογισµικού «πακέτου» (Οικονοµικής & Εµπορικής ιαχείρισης), είναι ο τρόπος µε τον οποίο πρέπει να ανταποκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευή ιστοσελίδων (FrontPage)

Κατασκευή ιστοσελίδων (FrontPage) Κατασκευή ιστοσελίδων (FrontPage) Γραµµή τίτλου Γραµµή µενού Γραµµή εργαλείων Μορφοποίηση Εικόνα Πίνακες και περιγράµµατα Όταν ανοίγουµε το FrontPage, ανοίγει αυτόµατα µία νέα σελίδα. (Στο FrontPage τα

Διαβάστε περισσότερα

Stellarium Εγχειρίδιο Οδηγιών

Stellarium Εγχειρίδιο Οδηγιών Προϋποθέσεις συστήματος: Windows (XP, Vista, 7) με DirectX 9.x και τελευταίες ServicePack ή MacOS X 10.3.x (ή υψηλότερη), κάρτα γραφικών 3D με υποστήριξη OpenGL, ελάχ. 512 MB RAM, 1 GB διαθέσιμος χώρος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης του Εικονικού Κόσμου

Οδηγίες χρήσης του Εικονικού Κόσμου Οδηγίες χρήσης του Εικονικού Κόσμου 1. Δημιουργία Λογαριασμού Το πρώτο βήμα είναι να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στο σύστημα. Συνδεθείτε στη διεύθυνση: http://83.212.96.198:9000/wifi Θα εμφανιστεί η

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία η-μαθήματος με τη. 3 ο Μέρος Εισαγωγή πληροφοριών: δημιουργία ιστοσελίδας

Δημιουργία η-μαθήματος με τη. 3 ο Μέρος Εισαγωγή πληροφοριών: δημιουργία ιστοσελίδας Δημιουργία η-μαθήματος με τη χρήση του Moodle 3 ο Μέρος Εισαγωγή πληροφοριών: δημιουργία ιστοσελίδας Δημιουργία η-μαθήματος με τη χρήση του Moodle 3 ο Μέρος Εισαγωγή πληροφοριών: δημιουργία ιστοσελίδας

Διαβάστε περισσότερα

Το βασικά χαρακτηριστικά που διαθέτει out-of-the-box (δηλαδή από την αρχική του έκδοση) είναι τα παρακάτω:

Το βασικά χαρακτηριστικά που διαθέτει out-of-the-box (δηλαδή από την αρχική του έκδοση) είναι τα παρακάτω: melissa.cms - το απόλυτο εργαλείο για δηµιουργήσετε την ιστοσελίδα σας To meliisa.cms είναι ένα σύστηµα ανοιχτής αρχιτεκτονικής διαχείρισης περιεχοµένου ιστοσελίδων. Σας επιτρέπει να το χρησιµοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ Η/Υ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ

ΧΡΗΣΗ Η/Υ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗ Η/Υ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Βασικές Λειτουργίες και Ρυθµίσεις 48.1.α.α1 48.1.α.α2 48.1.α.α3 48.1.α.α4 48.1.α.α5 48.1.α.α6 48.1.α.α7 48.1.α.α8 Εκκίνηση, Τερµατισµός,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΧΕΙΩΝ FTP

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΧΕΙΩΝ FTP ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΧΕΙΩΝ FTP Το FTP (File Transfer Protocol) είναι το εξειδικευμένο πρωτόκολλο μεταφοράς αρχείων στα σύγχρονα δίκτυα δεδομένων όπως το Διαδίκτυο. Δίνει τη δυνατότητα μεταφοράς αρχείων από τον υπολογιστή

Διαβάστε περισσότερα