Εγχειρίδιο. Ασφαλής αποσύνδεση για το MOVIMOT MM..C Απαιτήσεις. Έκδοση 06/ / EL

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εγχειρίδιο. Ασφαλής αποσύνδεση για το MOVIMOT MM..C Απαιτήσεις. Έκδοση 06/2008 11657618 / EL"

Transcript

1 Τεχνολογία µετάδοσης κίνησης \ Αυτοµατισµοί µετάδοσης κίνησης \ Ενσωµάτωση συστήµατος \ Υπηρεσίες Ασφαλής αποσύνδεση για το MOVIMOT MM..C Απαιτήσεις Έκδοση 06/ / EL Εγχειρίδιο

2 SEW-EURODRIVE Driving the world

3 Περιεχόµενα 1 Γενικές οδηγίες οµή των υποδείξεων ασφαλείας Αξιώσεις παροχής εγγύησης Αποκλεισµός ευθυνών Περιεχόµενα του εγχειριδίου Πρόσθετα ισχύοντα εγχειρίδια Βασικός κανόνας ασφαλείας Πιστοποιητικό Συνθήκες τεχνικής ασφάλειας Επιτρεπτοί συνδυασµοί συσκευών και παραλλαγές σύνδεσης Κίνδυνος από την επιβραδυνόµενη κίνηση του ηλεκτροκινητήρα Απαιτήσεις για την εγκατάσταση Απαιτήσεις για τα εξωτερικά ρελέ ασφαλείας Απαιτήσεις για την έναρξη λειτουργίας Απαιτήσεις για τη λειτουργία Παραλλαγές σύνδεσης Λίστα διευθύνσεων Εγχειρίδιο Ασφαλής αποσύνδεση για το MOVIMOT MM..C Απαιτήσεις 3

4 1 Γενικές οδηγίες οµή των υποδείξεων ασφαλείας 1 Γενικές οδηγίες 1.1 οµή των υποδείξεων ασφαλείας Οι υποδείξεις ασφαλείας αυτών των οδηγιών λειτουργίας έχουν δοµηθεί µε τον εξής τρόπο: Σύµβολο ΛΕΞΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣ! Είδος κινδύνου και η πηγή του. Πιθανές συνέπειες σε περίπτωση µη τήρησης. Μέτρα για την αποφυγή κινδύνου. Σύµβολο Λέξη σήµανσης Σηµασία Συνέπειες από τη µη τήρηση Παράδειγµα: ΚΙΝ ΥΝΟΣ! Άµεσος κίνδυνος Θάνατος ή σοβαρές σωµατικές βλάβες Γενικός κίνδυνος ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ! Ενδεχόµενη, επικίνδυνη κατάσταση Θάνατος ή σοβαρές σωµατικές βλάβες ΠΡΟΣΟΧΗ! Ενδεχόµενη, επικίνδυνη κατάσταση Ελαφριές σωµατικές βλάβες Συγκεκριµένος κίνδυνος, π.χ. ηλεκτροπληξία ΣΤΟΠ! Ενδεχόµενες υλικές ζηµιές Ζηµιά στο σύστηµα κίνησης ή στο περιβάλλον λειτουργίας του ΥΠΟ ΕΙΞΗ Χρήσιµη υπόδειξη ή συµβουλή. ιευκολύνει το χειρισµό του συστήµατος κίνησης. 1.2 Αξιώσεις παροχής εγγύησης 1.3 Αποκλεισµός ευθυνών Προϋπόθεση για την απρόσκοπτη λειτουργία και για την κάλυψη πιθανών αξιώσεων εγγύησης είναι η τήρηση των εγχειριδίων του MOVIMOT. Για αυτό προτού αρχίσετε να εργάζεστε µε τη συσκευή διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες! Βεβαιωθείτε ότι τα εγχειρίδια του συστήµατος είναι διαθέσιµα σε ευανάγνωστη κατάσταση στους υπεύθυνους της εγκατάστασης και λειτουργίας, καθώς και στα άτοµα τα οποία εργάζονται στο µηχάνηµα µε δική τους ευθύνη. Η τήρηση των οδηγιών που περιέχονται στο εγχειρίδιο MOVIMOT είναι βασική προϋπόθεση για την ασφαλή λειτουργία του και την εξασφάλιση των αναφερόµενων ιδιοτήτων προϊόντος και των χαρακτηριστικών απόδοσης. Για σωµατικές βλάβες, υλικές ζηµιές και ζηµιές στην περιουσία που οφείλονται στη µη τήρηση των οδηγιών λειτουργίας, η SEW-EURODRIVE δεν αναλαµβάνει καµία ευθύνη. H υποχρέωση εγγύησης ζηµιών δεν ισχύει σε τέτοιες περιπτώσεις. 4 Εγχειρίδιο Ασφαλής αποσύνδεση για το MOVIMOT MM..C Απαιτήσεις

5 Γενικές οδηγίες Περιεχόµενα του εγχειριδίου Περιεχόµενα του εγχειριδίου Το παρόν εγχειρίδιο περιέχει τις συνθήκες τεχνικής ασφαλείας και επιπλέον πληροφορίες για τη χρήση του MOVIMOT µε ασφαλές σταµάτηµα του ηλεκτροκινητήρα σύµφωνα µε την κατηγορία διακοπής 0 ή 1 κατά το EN και µε διασφάλιση της προστασίας από επανενεργοποίηση σύµφωνα µε το EN 954-1, κατηγορία 3. Το σύστηµα αποτελείται από ένα µετατροπέα συχνότητας µε ασύγχρονο ηλεκτροκινητήρα και µε ελεγµένη ασφαλή εξωτερική διάταξη απενεργοποίησης. Οι εξωτερικές διατάξεις απενεργοποίησης πρέπει να είναι τουλάχιστον κατηγορίας 3 σύµφωνα µε το EN Πρόσθετα ισχύοντα εγχειρίδια Το παρόν έντυπο συµπληρώνει τις οδηγίες χρήσης "MOVIMOT MM..C" και περιορίζει τις επισηµάνσεις εφαρµογών σύµφωνα µε τις ακόλουθες πληροφορίες. Επιτρέπεται να χρησιµοποιείται µόνο σε συνδυασµό µε τα παρακάτω έντυπα. Οδηγίες λειτουργίας "MOVIMOT MM..C" Εγχειρίδιο διασύνδεσης " ιεπαφές και κατανεµητές πεδίου PROFIBUS" Εγχειρίδιο διασύνδεσης " ιεπαφές και κατανεµητές πεδίου InterBus" Εγχειρίδιο " ιεπαφές, κατανεµητές πεδίου τύπου DeviceNet/CANopen" Τις επιτρεπόµενες παραλλαγές διαµόρφωσης θα τις βρείτε στο έντυπο "Ασφαλής αποσύνδεση για MOVIMOT MM..C Εφαρµογές". Στις εφαρµογές ασφαλείας επιτρέπεται να χρησιµοποιηθούν µόνο στοιχεία που έχουν παραδοθεί από τη SEW-EURODRIVE αποκλειστικά και µόνο σ' αυτή την έκδοση! ΣΤΟΠ! Οι οδηγίες του παρόντος εντύπου πρέπει να τηρούνται αυστηρά για εφαρµογές ασφαλείας. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τις προϋποθέσεις που προκύπτουν από τις εκθέσεις ελέγχου της επιτροπής τεχνικού ελέγχου (TÜV). Εγχειρίδιο Ασφαλής αποσύνδεση για το MOVIMOT MM..C Απαιτήσεις 5

6 1 Γενικές οδηγίες Βασικός κανόνας ασφαλείας 1.6 Βασικός κανόνας ασφαλείας Σε περίπτωση κινδύνου, κάθε ενδεχόµενος κίνδυνος για ένα µηχάνηµα θα πρέπει να αντιµετωπίζεται όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Για κινήσεις που ενέχουν κινδύνους, κατά κανόνα επανέρχεται µια ακίνδυνη κατάσταση αφού επιτευχθεί η ακινησία µε ταυτόχρονη αποτροπή τυχόν επανεκκίνησης. Ο µετατροπέας συχνότητας MOVIMOT διακρίνεται για τη δυνατότητα σύνδεσης ενός εξωτερικού, εγκεκριµένου ρελέ ασφαλείας (σύµφωνα µε την κατηγορία 3, EN 954-1). Σε περίπτωση που ενεργοποιηθεί µια συνδεµένη διάταξη ελέγχου (π.χ. διακόπτης κινδύνου -NOT-AUS- µε λειτουργία ασφάλισης), αυτή η διάταξη αποσυνδέει όλα τα ενεργά στοιχεία του κυκλώµατος (αποσύνδεση της πηγής τροφοδοσίας 24 V), τα οποία χρειάζονται για τη δηµιουργία της αλληλουχίας παλµών στη τελική βαθµίδα της εξόδου ισχύος (IGBT). Με την αποσύνδεση της τάσης τροφοδοσίας των 24 V διασφαλίζεται η ασφαλής διακοπή των τάσεων τροφοδοσίας που απαιτούνται για τη λειτουργία του µετατροπέα συχνότητας, αποτρέποντας έτσι µια τυχόν αυτόµατη επανεκκίνηση. Αντί για άµεση αποσύνδεση του ηλεκτροκινητήρα από την τροφοδοσία µέσω ρελέ ή διακοπτών, µε την απενεργοποίηση της τροφοδοσίας των 24 V που περιγράφεται εδώ, ανακόπτεται µε ασφάλεια η τροφοδοσία των ηµιαγωγών στοιχείων του µετατροπέα συχνότητας. Με αυτό τον τρόπο απενεργοποιείται η δηµιουργία εναλλασσόµενου πεδίου για τον εκάστοτε κινητήρα. Έτσι ο εκάστοτε ηλεκτροκινητήρας δεν µπορεί να αναπτύξει ροπή σ αυτήν την κατάσταση, παρ όλο που η ηλεκτρική τάση εξακολουθεί να υπάρχει. Οι απαιτήσεις που πρέπει να πληρεί το ρελέ ασφαλείας καθορίζονται µε ακρίβεια στις επόµενες ενότητες και πρέπει να τηρούνται αυστηρά. Με τη χρήση ενός κατάλληλου εξωτερικού κυκλώµατος µέσω ενός ρελέ ασφαλείας το οποίο διαθέτει έγκριση τουλάχιστον για την κατηγορία 3 του EN απενεργοποιείται τουλάχιστον σύµφωνα µε την κατηγορία 3 του EN έχει δικαναλική καλωδίωση των συστηµάτων εντολών µε διασταυρούµενη αναγνώριση σφάλµατος µπορεί να χρησιµοποιηθεί το σύστηµα ηλεκτροκινητήρα MOVIMOT µε ασφαλή διακοπή λειτουργίας σύµφωνα µε την κατηγορία διακοπής 0 ή 1 (κατά το ΕΝ ) και εξασφάλιση της προστασίας έναντι επανεκκίνησης σύµφωνα µε την κατηγορία 3 (κατά το EN 954-1). Περιορισµοί Προσοχή: Ο βασικός κανόνας ασφαλείας είναι κατάλληλος µόνο για την εκτέλεση µηχανολογικών εργασιών στα κινούµενα µέρη των εγκαταστάσεων ή των µηχανηµάτων. Προσοχή: Όταν εφαρµόζεται προστασία µε θερµίστορ, η προστασία από επανεκκίνηση σε περίπτωση διέγερσης των προστατευτικών θερµίστορ δεν διασφαλίζεται. Αυτό το γεγονός πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά την ανάλυση των κινδύνων και ενδεχοµένως θα πρέπει να αντιµετωπιστεί µε τα κατάλληλα µέτρα. Προσοχή: Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να διεξαχθεί από τον κατασκευαστή µια ανάλυση κινδύνων της εγκατάστασης ή του µηχανήµατος, η οποία και θα πρέπει να ληφθεί υπόψη για τη χρήση του συστήµατος ηλεκτροκινητήρα µε MOVIMOT. Προσοχή: Κίνδυνος για τη ζωή σας! Ακόµη και µετά την απενεργοποίηση της τάσης τροφοδοσίας των 24 V, εξακολουθεί να υπάρχει ηλεκτρική τάση δικτύου στο κύκλωµα ζεύξης του µετατροπέα συχνότητας. Προσοχή: Εάν πρόκειται να εκτελεστούν εργασίες στο εξωτερικό τµήµα του συστήµατος ηλεκτροκινητήρα, τότε η τάση τροφοδοσίας πρέπει να διακοπεί µε χρήση του εξωτερικού διακόπτη συντήρησης. 6 Εγχειρίδιο Ασφαλής αποσύνδεση για το MOVIMOT MM..C Απαιτήσεις

7 Γενικές οδηγίες Βασικός κανόνας ασφαλείας 1 Σχηµατική παρουσίαση του "Βασικού κανόνα ασφαλείας για το MOVIMOT " MOVIMOT [1] [2] [3] [4] +5V U_O U_U [12] UZ- [8] [9] [5] [13] +24V [6] +15V UZ- [10] 0V24 +5V [11] UZ- [7] U V W +24V 0V AXX [1] Ρελέ ασφαλείας (εξωτερικό) τουλάχιστον για την κατηγορία ασφαλείας 3 σύµφωνα µε το EN [2] Αποσύνδεση της τάσης τροφοδοσίας του ελεγκτή, και έτσι αναστολή της παραγωγής συστοιχιών παλµών [3] Ακροδέκτες για RS-485- και δυαδικά σήµατα [4] Αποσύνδεση της τάσης τροφοδοσίας για τον έλεγχο των πάνω τρανζίστορ ισχύος [5] Αποσύνδεση της τάσης τροφοδοσίας για τον έλεγχο των κάτω τρανζίστορ ισχύος [6] Ρυθµιστής ηλεκτρικής τροφοδοσίας εκκίνησης/διακοπής [7] Αποσύνδεση δυναµικού [8] Πάνω έλεγχος [9] Ρυθµιστής στάθµης [10] Κάτω έλεγχος [11] Εξάρτηµα ελέγχου [12] Ελεγκτής [13] Ηλεκτρική τροφοδοσία Εγχειρίδιο Ασφαλής αποσύνδεση για το MOVIMOT MM..C Απαιτήσεις 7

8 2 Πιστοποιητικό 2 Πιστοποιητικό Για το MOVIMOT σε συνδυασµό µε ασφαλή απενεργοποίηση του ηλεκτροκινητήρα σύµφωνα µε την κατηγορία διακοπής 0 ή 1 κατά το EN και µε εξασφαλισµένη προστασία από επανεκκίνηση σύµφωνα µε το EN 954-1, κατηγορία 3 (σύµφωνα µε το "Βασικό κανόνα ασφαλείας") διατίθεται το παρακάτω πιστοποιητικό: Πιστοποιητικό προϊόντος από την Ένωση τεχνικού ελέγχου Ρηνανίας-Βεστφαλίας (RW TÜV) Πρέπει να τηρούνται οι αντίστοιχες εκθέσεις πιστοποίησης που συνοδεύουν το πιστοποιητικό. Οι όροι αναφέρονται στο παρόν έντυπο. Το πιστοποιητικό ισχύει για το σύστηµα ηλεκτροκινητήρα MOVIMOT µε διακοπή λειτουργίας του ηλεκτροκινητήρα για λόγους ασφαλείας σύµφωνα µε την κατηγορία διακοπής 0 ή 1 κατά το ΕΝ και εξασφαλισµένη προστασία έναντι της επανεκκίνησης σύµφωνα µε την κατηγορία 3 κατά το ΕΝ Προϋπόθεση έκδοσης του πιστοποιητικού είναι η εναρµόνιση µε τους κανονισµούς που αναφέρονται στο κεφάλαιο "Συνθήκες τεχνικής ασφαλείας". 8 Εγχειρίδιο Ασφαλής αποσύνδεση για το MOVIMOT MM..C Απαιτήσεις

9 Συνθήκες τεχνικής ασφάλειας 3 3 Συνθήκες τεχνικής ασφάλειας Κατά την εγκατάσταση και τη λειτουργία του MOVIMOT MM..C σε εφαρµογές µε ασφαλή απενεργοποίηση του ηλεκτροκινητήρα σύµφωνα µε την κατηγορία διακοπής 0 ή 1 (κατά το EN ) και µε εξασφαλισµένη προστασία από επανεκκίνηση σύµφωνα µε την κατηγορία ασφαλείας 3 (κατά το EN 954-1), οι παρακάτω συνθήκες είναι υποχρεωτικές. Οι συνθήκες χωρίζονται στις ακόλουθες ενότητες: Επιτρεπτοί συνδυασµοί συσκευών και παραλλαγές σύνδεσης Απαιτήσεις για την εγκατάσταση Απαιτήσεις για τα εξωτερικά ρελέ ασφαλείας Απαιτήσεις για την έναρξη λειτουργίας Απαιτήσεις για τη λειτουργία ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ! Κατά τη χρήση αισθητήρων θερµοκρασίας και αυτόµατης αποσύνδεσης, σε περίπτωση υπερθέρµανσης θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι, ύστερα από την ψύξη του κινητήρα, γίνεται αυτόµατη επανεκκίνηση. Θάνατος ή σοβαρός τραυµατισµός. Εάν από την επανεκκίνηση προκύπτουν κίνδυνοι, θα πρέπει να ληφθούν πρόσθετα µέτρα, ώστε να αποτρέπεται η πρόσβαση στα σηµεία κινδύνου, που έχουν σχέση µε τον ηλεκτροκινητήρα. Επισηµάνσεις για τις κατηγορίες διακοπής: Για την κατηγορία διακοπής 0, τα σήµατα ελέγχου πρέπει να αποσυνδέονται ταυτόχρονα µε την τροφοδοσία ασφαλείας 24 V. Για την κατηγορία διακοπής 1 πρέπει να τηρείται η παρακάτω διαδικασία: Ο ηλεκτροκινητήρας πρέπει να επιβραδυνθεί υπό την επίδραση µιας κατάλληλης ράµπας πέδησης µέσω της καταχώρησης ονοµαστικών τιµών. Κατόπιν πρέπει να απενεργοποιηθεί η τάση τροφοδοσίας των 24 V που αφορά την ασφάλεια. Εγχειρίδιο Ασφαλής αποσύνδεση για το MOVIMOT MM..C Απαιτήσεις 9

10 3 Συνθήκες τεχνικής ασφάλειας Επιτρεπτοί συνδυασµοί συσκευών και παραλλαγές σύνδεσης 3.1 Επιτρεπτοί συνδυασµοί συσκευών και παραλλαγές σύνδεσης Για εφαρµογές µε ασφαλή διακοπή του ηλεκτροκινητήρα σύµφωνα µε την κατηγορία διακοπής 0 ή 1 (κατά το ΕΝ ) και µε εξασφαλισµένη προστασία από επανεκκίνηση σύµφωνα µε την κατηγορία 3 (κατά το ΕΝ 954-1) επιτρέπονται οι παρακάτω συνδυασµοί συσκευών µε το MOVIMOT : Τις επιτρεπόµενες παραλλαγές σύνδεσης θα τις βρείτε στο εγχειρίδιο: "Ασφαλής αποσύνδεση του MOVIMOT MM..C - Εφαρµογές". MOVIMOT µε δυαδικό έλεγχο (έλεγχος µέσω ακροδεκτών) MOVIMOT µε πρόσθετη κάρτα MBG11A MOVIMOT µε πρόσθετη κάρτα MWA21A MOVIMOT µε MOVIFIT -MC (τις επιτρεπόµενες συσκευές MOVIFIT -MC θα τις βρείτε στο τελευταίο εγχειρίδιο "Ασφαλής απενεργοποίηση για MOVIFIT ") MOVIMOT µε κατανεµητή πεδίου MFZ.6. (Σύνδεση µέσω ενός τυποποιηµένου καλωδίου). Επιτρέπονται οι παρακάτω συνδυασµοί: MF../Z.6./A.. MQ../Z.6./A.. Τεχνολογία σύνδεσης: AF0 AF1 AF2, AF3 Επιτρέπεται µόνον µε Z16F, Z26F, Z26J Επιτρέπεται µόνο µε Z36F Επιτρέπεται µόνο µε Z26F, Z26J Μονάδα σύνδεσης: Z16F, Z26F, Z26J, Z36F ιεπαφή fieldbus: MFI21A, 22A, 32A MQI21A, 22A, 32A MFI23F, 33F MFP21D, 22D, 22L, 32D MFP22H, 32H MQP21D, 22D, 32D MQS22F, MQS32F 1) MFD21A, 22A, 32A MQD21A, 22A, 32A MFO21A, 22A, 32A Επιτρέπεται µόνο µε Z16F Επιτρέπεται µόνο µε Z26F, Z26J Επιτρέπεται µόνο µε Z36F 1) Για τη χρήση των κατανεµητών πεδίου µε διεπαφή PROFIsafe τύπου MQS.. λάβετε υπόψη το τελευταίο εγχειρίδιο "Κατανεµητής πεδίου PROFIsafe" 10 Εγχειρίδιο Ασφαλής αποσύνδεση για το MOVIMOT MM..C Απαιτήσεις

11 Συνθήκες τεχνικής ασφάλειας Επιτρεπτοί συνδυασµοί συσκευών και παραλλαγές σύνδεσης 3 Μετατροπέας συχνότητας MOVIMOT ενσωµατωµένος στον κατανεµητή πεδίου MFZ.7. (Σύνδεση του τριφασικού ηλεκτροκινητήρα µέσω ενός τυποποιηµένου καλωδίου). Επιτρέπονται οι παρακάτω συνδυασµοί: MF../MM../Z.7. MQ../MM../Z.7. Μονάδα σύνδεσης: Z17F, Z27F, Z37F Μετατροπέας MOVIMOT : MM03C.. MM15C ιεπαφή fieldbus: MFI21A, 22A, 32A MQI21A, 22A, 32A MFI23F, 33F MFP21D, 22D, 22L, 32D MFP22H, 32H MQP21D, 22D, 32D MQS22F, MQS32F 1) MFD21A, 22A, 32A MQD21A, 22A, 32A MFO21A, 22A, 32A Επιτρέπεται µόνο µε Z17F Επιτρέπεται µόνο µε Z27F Επιτρέπεται µόνο µε Z37F 1) Για τη χρήση των κατανεµητών πεδίου µε διεπαφή PROFIsafe τύπου MQS.. λάβετε υπόψη το τελευταίο εγχειρίδιο "Κατανεµητής πεδίου PROFIsafe" Εγχειρίδιο Ασφαλής αποσύνδεση για το MOVIMOT MM..C Απαιτήσεις 11

12 3 Συνθήκες τεχνικής ασφάλειας Επιτρεπτοί συνδυασµοί συσκευών και παραλλαγές σύνδεσης Μετατροπέας συχνότητας MOVIMOT ενσωµατωµένος στον κατανεµητή πεδίου MFZ.8. (Σύνδεση του τριφασικού ηλεκτροκινητήρα µέσω ενός τυποποιηµένου καλωδίου). Επιτρέπονται οι παρακάτω συνδυασµοί: MF../MM../Z.8./A.. MQ../MM../Z.8./A.. Τεχνολογία σύνδεσης: AF0 Επιτρέπεται µόνο µε Z18F, Z18N, Z28F, Z28N, Z28J AF1, AGA, AGB Επιτρέπεται µόνον µε Z38F, Z38N, Z38G AF2, AF3 Επιτρέπεται µόνο µε Z28F, Z28J Μονάδα σύνδεσης: Z18F, Z18N, Z28F, Z28N, Z28J, Z38F, Z38N, Z38G Μετατροπέας MOVIMOT : MM03C.. MM3XC ιεπαφή fieldbus: MFI21A, 22A, 32A MQI21A, 22A, 32A MFI23F, 33F MFP21D, 22D, 22L, 32D MFP22H, 32H MQP21D, 22D, 32D MQS22F, MQS32F 1) MFD21A, 22A, 32A MQD21A, 22A, 32A MFO21A, 22A, 32A Επιτρέπεται µόνο µε Z18F, Z18N Επιτρέπεται µόνο µε Z28F, Z28N, Z28J Επιτρέπεται µόνο µε Z38F, Z38N, Z38G 1) Για τη χρήση των κατανεµητών πεδίου µε διεπαφή PROFIsafe τύπου MQS.. λάβετε υπόψη το τελευταίο εγχειρίδιο "Κατανεµητής πεδίου PROFIsafe" ΣΤΟΠ! εν επιτρέπονται άλλοι συνδυασµοί και πρόσθετες µονάδες που αναγράφονται σε άλλα έντυπα. 12 Εγχειρίδιο Ασφαλής αποσύνδεση για το MOVIMOT MM..C Απαιτήσεις

13 Συνθήκες τεχνικής ασφάλειας Κίνδυνος από την επιβραδυνόµενη κίνηση του ηλεκτροκινητήρα Κίνδυνος από την επιβραδυνόµενη κίνηση του ηλεκτροκινητήρα ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ! Πρέπει να λάβετε υπόψη πως ένας ηλεκτροκινητήρας χωρίς µηχανικό φρένο ή µε χαλασµένο φρένο µπορεί να εξακολουθήσει να κινείται επιβραδυνόµενος µέχρι που να σταµατήσει. Θάνατος ή σοβαρός τραυµατισµός. Εάν η επιβράδυνση µέχρι την τελική ακινησία εγκυµονεί κινδύνους που εξαρτώνται από την εκάστοτε εφαρµογή, τότε πρέπει να ληφθούν πρόσθετα µέτρα προστασίας (π.χ. κινητά καλύµµατα µε ασφάλιση), τα οποία θα καλύπτουν την επικίνδυνη περιοχή µέχρις ότου να µην υπάρχει πλέον κίνδυνος για το προσωπικό ή για τον ηλεκτροκινητήρα. Τα πρόσθετα µέτρα προστασίας πρέπει να είναι σχεδιασµένα έτσι ώστε να πληρούν τις αντίστοιχες απαιτήσεις της κατηγορίας ασφαλείας του µηχανήµατος και να είναι ενσωµατωµένα στο µηχάνηµα. Μετά από την ενεργοποίηση της εντολής διακοπής και ανάλογα µε τον κίνδυνο, η πρόσβαση στον επικίνδυνο χώρο πρέπει να παραµείνει κλειστή µέχρι την ακινητοποίηση του ηλεκτροκινητήρα, ή πρέπει να υπολογιστούν οι χρόνοι πρόσβασης, ώστε να τηρηθεί η απόσταση ασφαλείας που προκύπτει από αυτούς. Εγχειρίδιο Ασφαλής αποσύνδεση για το MOVIMOT MM..C Απαιτήσεις 13

14 3 Συνθήκες τεχνικής ασφάλειας Απαιτήσεις για την εγκατάσταση 3.3 Απαιτήσεις για την εγκατάσταση Για εφαρµογές του MOVIMOT µε ασφαλή διακοπή του ηλεκτροκινητήρα σύµφωνα µε την κατηγορία διακοπής 0 ή 1 (κατά το ΕΝ ) και µε εξασφαλισµένη προστασία από επανεκκίνηση σύµφωνα µε την κατηγορία 3 (κατά το ΕΝ 954-1) στους τύπους µε κατανεµητή πεδίου, επιτρέπεται να χρησιµοποιούνται µόνο τα υβριδικά καλώδια της SEW. Τα υβριδικά καλώδια SEW δεν επιτρέπεται να κοπούν για να κοντύνουν. Πρέπει να χρησιµοποιούνται τα αυθεντικά µήκη των καλωδίων µε τα τυποποιηµένα εργοστασιακά βύσµατα. Πρέπει να γίνεται σωστή σύνδεση. Τα καλώδια ηλεκτρικής τροφοδοσίας και ο αγωγός ασφαλούς ελέγχου πρέπει να περαστούν σε ξεχωριστά κανάλια καλωδίων. Από αυτό εξαιρούνται τα υβριδικά καλώδια της SEW. Το µήκος καλωδίου µεταξύ του συστήµατος ελέγχου και του µετατροπέα MOVIMOT επιτρέπεται να είναι µέχρι 100 m. Η καλωδίωση πρέπει να πραγµατοποιείται σύµφωνα µε το EN Τα καλώδια του συστήµατος ελέγχου για τα κυκλώµατα ασφαλείας πρέπει να τοποθετούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις της ηλεκτροµαγνητικής συµβατότητας (EMC) ως εξής: Έξω από ένα ηλεκτρικό χώρο ενσωµάτωσης, οι θωρακισµένοι αγωγοί πρέπει να τοποθετούνται µόνιµα (σταθερά) και να είναι προστατευµένοι από εξωτερικές καταπονήσεις ή πρέπει να λαµβάνονται αντίστοιχα µέτρα. Μέσα σε ένα χώρο ενσωµάτωσης µπορούν να περαστούν µεµονωµένα σύρµατα. Πρέπει να τηρούνται οι κανονισµοί που ισχύουν για την εκάστοτε εφαρµογή. Η τάση τροφοδοσίας 24 V των κυκλωµάτων ασφαλείας δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιείται για µηνύµατα απόκρισης. Θα πρέπει να διασφαλίζεται, πως δεν είναι δυνατή η διαρροή τάσης στους αγωγούς του συστήµατος ελέγχου για τα κυκλώµατα ασφαλείας. Κατά το σχεδιασµό των κυκλωµάτων ασφαλείας πρέπει να τηρούνται οπωσδήποτε οι καθορισµένες τιµές για τα εξαρτήµατα ασφαλείας. Για τη σύνδεση των σηµάτων φοράς περιστροφής και της αλλαγής ονοµαστικών τιµών (ακροδέκτες R, L, f1/f2) επιτρέπεται αποκλειστικά η τάση τροφοδοσίας 24 V των κυκλωµάτων ασφαλείας. Για την πραγµατοποίηση της εγκατάστασης σύµφωνα µε τους κανόνες της ηλεκτροµαγνητικής συµβατότητας (EMC) πρέπει να τηρούνται οι επισηµάνσεις που υπάρχουν στα παρακάτω εγχειρίδια: Οδηγίες λειτουργίας "MOVIMOT MM..C" Εγχειρίδιο " ιεπαφές, κατανεµητές πεδίου τύπου PROFIBUS" Εγχειρίδιο " ιεπαφές, κατανεµητές πεδίου τύπου InterBus" Εγχειρίδιο " ιεπαφές, κατανεµητές πεδίου τύπου DeviceNet/CANopen" Έχει ιδιαίτερη σηµασία, η θωράκιση του καλωδίου τροφοδοσίας των 24 V των κυκλωµάτων ασφαλείας να συνδέεται µε το κέλυφος και στις δύο πλευρές. Για όλες τις τάσεις τροφοδοσίας 24 V του µετατροπέα MOVIMOT, του κατανεµητή πεδίου καθώς και όλων των συνδροµητών στο δίαυλο πεδίου (Fieldbus) επιτρέπεται να χρησιµοποιούνται µόνο πηγές τάσης µε ασφαλή αποσύνδεση (SELV/PELV) σύµφωνα µε το VDE Σύµφωνα µε το πρότυπο EN , ακόµα και για ένα µοναδικό σφάλµα η τάση µεταξύ των εξόδων ή µεταξύ µιας οποιαδήποτε εξόδου και ενός γειωµένου τµήµατος δεν επιτρέπεται να ξεπεράσει τη συνεχή τάση των 60 V περισσότερο από 0,2 s. Η µέγιστη τιµή συνεχούς τάσης είναι τα 120 V. 14 Εγχειρίδιο Ασφαλής αποσύνδεση για το MOVIMOT MM..C Απαιτήσεις

15 Συνθήκες τεχνικής ασφάλειας Απαιτήσεις για την εγκατάσταση 3 Για εφαρµογές µε ασφαλή διακοπή λειτουργίας του ηλεκτροκινητήρα σύµφωνα µε την κατηγορία διακοπής 0 ή 1 (κατά το EN ) και µε εξασφαλισµένη προστασία από επανεκκίνηση σύµφωνα µε την κατηγορία 3 (κατά το ΕΝ 954-1), πρέπει να αφαιρεθούν οι βραχυκυκλωτήρες στους κατανεµητές πεδίου µεταξύ 24V/X40 και 24V/X29 που φέρουν την επιγραφή "Caution, remove jumper for safety Operation" (Προσοχή, αφαιρέστε τους βραχυκυκλωτήρες για ασφαλή λειτουργία), βλέπε επόµενο σχήµα. for safety operation CAUTION remove jumper CAUTION remove jumper for safety operation 54124AXX Στην καλωδίωση του κατανεµητή πεδίου δεν επιτρέπεται να γίνει καµία άλλη τροποποίηση. Κατά το σχεδιασµό της εγκατάστασης πρέπει να ληφθούν υπόψη τα τεχνικά στοιχεία του MOVIMOT MM..C. Εγχειρίδιο Ασφαλής αποσύνδεση για το MOVIMOT MM..C Απαιτήσεις 15

16 3 Συνθήκες τεχνικής ασφάλειας Απαιτήσεις για τα εξωτερικά ρελέ ασφαλείας 3.4 Απαιτήσεις για τα εξωτερικά ρελέ ασφαλείας Τα ρελέ ασφαλείας πρέπει να εκπληρώνουν τις παρακάτω απαιτήσεις: Πρέπει να υπάρχει πιστοποιητικό τουλάχιστον για την κατηγορία ασφαλείας 3 σύµφωνα µε το EN Τα ρελέ ασφαλείας πρέπει να διαθέτουν µια δικαναλική σύνδεση και ένα σύστηµα διασταυρούµενης αναγνώρισης σφαλµάτων προς τη διάταξη ελέγχου για τη διέγερση της διαδικασίας απενεργοποίησης. Η καλωδίωση πρέπει να γίνει δικαναλική µε διασταυρούµενη αναγνώριση σφάλµατος. Τα ρελέ ασφαλείας πρέπει να διαθέτουν τη δυνατότητα για σηµατοδότηση της διασταυρούµενης αναγνώρισης σφαλµάτων και για αναγνώριση του σκανδαλισµού. Κατά το σχεδιασµό του κυκλώµατος πρέπει να τηρούνται οι καθορισµένες τιµές για το ρελέ ασφαλείας. Η αντοχή των ρελέ ασφαλείας πρέπει να αντιστοιχεί τουλάχιστον στο µέγιστο επιτρεπόµενο ρεύµα εξόδου της τροφοδοσίας τάσης 24 V. ΣΤΟΠ! Πρέπει να τηρούνται οι επισηµάνσεις των κατασκευαστών των ρελέ ασφαλείας αναφορικά µε την επιτρεπόµενη καταπόνηση των επαφών και πιθανόν µε τις απαραίτητες ασφάλειες για τις επαφές ασφαλείας. Αν σχετικά µε αυτά δεν γνωρίζετε τις οδηγίες των κατασκευαστών, οι επαφές πρέπει να προστατευτούν µε το 0,6 της ονοµαστικής τιµής της µέγιστης καταπόνησης των επαφών που αναφέρει ο κατασκευαστής. Για το σκανδαλισµό της ασφαλούς διακοπής λειτουργίας του ηλεκτροκινητήρα σύµφωνα µε την κατηγορία διακοπής 0 ή 1 (κατά το ΕΝ ) και εξασφάλιση της προστασίας από επανεκκίνηση σύµφωνα µε την κατηγορία 3 (κατά το ΕΝ 954-1) πρέπει να χρησιµοποιούνται διατάξεις ελέγχου µε επαφές υποχρεωτικής αποσύνδεσης (κατά το EN ). Τα ρελέ ασφαλείας πρέπει να σχεδιαστούν και να συνδεθούν έτσι ώστε η επαναφορά της διάταξης ελέγχου να µην οδηγεί αυτόµατα σε επανεκκίνηση. Αυτό σηµαίνει ότι µια επανεκκίνηση επιτρέπεται να γίνει µόνο µετά από µια δεύτερη επαναφορά του ρελέ ασφαλείας. Το κύκλωµα ασφαλείας πρέπει να αποσυνδέεται και από τους δύο πόλους. Κατασκευαστές των ρελέ ασφαλείας είναι π.χ. η εταιρεία Pilz ή η εταιρεία Siemens. ΥΠΟ ΕΙΞΗ Η είσοδος τροφοδοσίας 24 V του MOVIMOT διαθέτει µία σειριακή δίοδο προστασίας της σύνδεσης των πόλων, καθώς και έναν πυκνωτή απόσβεσης µε χωρητικότητα C = 100 µf. Αυτό θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ως φορτίο κατά τη µελέτη του ρελέ ασφαλείας. 16 Εγχειρίδιο Ασφαλής αποσύνδεση για το MOVIMOT MM..C Απαιτήσεις

17 Συνθήκες τεχνικής ασφάλειας Απαιτήσεις για την έναρξη λειτουργίας 3 Παράδειγµα κυκλώµατος ενός "Ρελέ ασφαλείας" Στο παρακάτω σχήµα παρουσιάζεται η βασική συνδεσµολογία ενός εξωτερικού ρελέ ασφαλείας στο MOVIMOT ΜΜ..C (σύµφωνα µε τις προαναφερθείσες απαιτήσεις) κατά την κατηγορία διακοπής. Για τη σύνδεση πρέπει να τηρούνται τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στα φύλλα δεδοµένων του εκάστοτε κατασκευαστή. Εγκεκριμένο εξάρτημα ενεργοποίησης της διακοπής έκτακτης ανάγκης Δικαναλική σύνδεση με σύστημα διασταυρούμενης αναγνώρισης σφαλμάτων Ασφάλειες σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή του ρελέ ασφαλείας Τάση τροφοδοσίας 24 V Ρελέ ασφαλείας με έγκριση τουλάχιστον για την κατηγορία ασφαλείας 3 σύμφωνα με το EN Ασφαλής τροφοδοσία 24 V από το ρελέ ασφαλείας (π.χ. PNOZ...) Πλήκτρο χειροκίνητης επαναφοράς 57073AEL 3.5 Απαιτήσεις για την έναρξη λειτουργίας Θα πρέπει να διεξαχθεί έναρξη της λειτουργίας που να συνοδεύεται από έγγραφη τεκµηρίωση και αποδεικτικά των λειτουργιών ασφαλείας. Για εφαρµογές του MOVIMOT µε ασφαλή απενεργοποίηση του ηλεκτροκινητήρα σύµφωνα µε την κατηγορία διακοπής 0 ή 1 (κατά το EN ) και µε εξασφαλισµένη προστασία από επανεκκίνηση σύµφωνα µε την κατηγορία ασφαλείας 3 (κατά το EN 954-1), πρέπει να πραγµατοποιηθούν και να καταγραφούν οι έλεγχοι της έναρξης λειτουργίας της διάταξης απενεργοποίησης και της σωστής καλωδίωσης. Κατά την έναρξη και δοκιµή της λειτουργίας πρέπει να ελεγχθεί µε µέτρηση η σωστή αντιστοίχηση της εκάστοτε τάσης τροφοδοσίας (π.χ. Safety Power X40, τροφοδοσία µονάδας διαύλου X29). Η δοκιµή λειτουργίας πρέπει να γίνει για όλα τα δυναµικά διαδοχικά, δηλ. χωριστά το ένα από το άλλο. 3.6 Απαιτήσεις για τη λειτουργία H λειτουργία επιτρέπεται µόνο µέσα στα όρια που καθορίζονται στα φύλλα δεδοµένων. Αυτή η αρχή ισχύει για τον εξωτερικό εξοπλισµό ασφαλείας αλλά και για το MOVIMOT και για τις εγκεκριµένες πρόσθετες κάρτες. Σε τακτικά διαστήµατα θα πρέπει να ελέγχεται η σωστή λειτουργία των διατάξεων ασφαλείας. Τα διαστήµατα µεταξύ των ελέγχων δε θα πρέπει να υπερβαίνουν τους 3 µήνες. Εγχειρίδιο Ασφαλής αποσύνδεση για το MOVIMOT MM..C Απαιτήσεις 17

18 4 Παραλλαγές σύνδεσης 4 Παραλλαγές σύνδεσης ΥΠΟ ΕΙΞΗ Τις επιτρεπόµενες παραλλαγές των συνδυασµών συσκευών που παρουσιάζονται από την σελίδα 10 και µετά και των παραλλαγών δοµής για ασφαλή διακοπή του ηλεκτροκινητήρα σύµφωνα µε την κατηγορία διακοπής 0 ή1 κατά το EN και µε εξασφαλισµένη προστασία από επανεκκίνηση σύµφωνα µε το EN 954-1, κατηγορία 3 θα βρείτε στο έντυπο "Ασφαλής απενεργοποίηση για MOVIMOT MM..C Εφαρµογές". Το έντυπο "Ασφαλής απενεργοποίηση για MOVIMOT MM..C Εφαρµογές" εµπλουτίζεται συνεχώς µε νέες δυνατότητες εφαρµογών και µέσω καταλόγων ελέγχου προσφέρει µια πρόσθετη βοήθεια για το σχεδιασµό και την εγκατάσταση καθώς και τη λειτουργία ηλεκτροκινητήρων MOVIMOT σε εφαρµογές ασφαλείας. Για όλες τις παραλλαγές σύνδεσης που παρουσιάζονται στο εγχειρίδιο "Ασφαλής αποσύνδεση για MOVIMOT MM..C Εφαρµογές" πρέπει να τηρούνται υποχρεωτικά οι οδηγίες που παρουσιάζονται στο κεφάλαιο "Ισχύοντα εγχειρίδια" (βλέπε σελίδα 5). 18 Εγχειρίδιο Ασφαλής αποσύνδεση για το MOVIMOT MM..C Απαιτήσεις

19 Λίστα διευθύνσεων Λίστα διευθύνσεων Germany Headquarters Production Competence Center Bruchsal Central North East South West SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Ernst-Blickle-Straße 42 D Bruchsal P.O. Box Postfach 3023 D Bruchsal SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Ernst-Blickle-Straße 1 D Graben-Neudorf SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Alte Ricklinger Straße D Garbsen (near Hannover) SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Dänkritzer Weg 1 D Meerane (near Zwickau) SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Domagkstraße 5 D Kirchheim (near München) SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Siemensstraße 1 D Langenfeld (near Düsseldorf) Electronics SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Ernst-Blickle-Straße 42 D Bruchsal Drive Hotline / 24 Hour Additional addresses for service in Germany provided on request! Tel Fax Tel Fax Tel Fax Tel Fax Tel Fax Tel Fax Tel Fax SEWHELP France Production Haguenau SEW-USOCOME 48-54, route de Soufflenheim B. P F Haguenau Cedex Production Forbach SEW-EUROCOME Zone Industrielle Technopôle Forbach Sud B. P F Forbach Cedex Bordeaux Lyon Paris SEW-USOCOME Parc d'activités de Magellan 62, avenue de Magellan - B. P. 182 F Pessac Cedex SEW-USOCOME Parc d'affaires Roosevelt Rue Jacques Tati F Vaulx en Velin SEW-USOCOME Zone industrielle 2, rue Denis Papin F Verneuil I'Etang Additional addresses for service in France provided on request! Algeria Alger Réducom 16, rue des Frères Zaghnoun Bellevue El-Harrach Alger Tel Fax Tel Tel Fax Tel Fax Tel Fax Tel Fax Argentina Buenos Aires SEW EURODRIVE ARGENTINA S.A. Centro Industrial Garin, Lote 35 Ruta Panamericana Km 37, Garin Tel Fax /

20 Λίστα διευθύνσεων Australia Melbourne SEW-EURODRIVE PTY. LTD. 27 Beverage Drive Tullamarine, Victoria 3043 Tel Fax Sydney SEW-EURODRIVE PTY. LTD. 9, Sleigh Place, Wetherill Park New South Wales, 2164 Tel Fax Austria Wien SEW-EURODRIVE Ges.m.b.H. Richard-Strauss-Strasse 24 A-1230 Wien Tel Fax Belarus Minsk SEW-EURODRIVE BY RybalkoStr. 26 BY Minsk Tel.+375 (17) Fax +375 (17) Belgium Brüssel SEW Caron-Vector S.A. Avenue Eiffel 5 B-1300 Wavre Tel Fax Competence Center Industrial Gears SEW Caron-Vector S.A. Rue de Parc Industriel, 31 BE-6900 Marche-en-Famenne Tel Fax Brazil Production Sao Paulo SEW-EURODRIVE Brasil Ltda. Avenida Amâncio Gaiolli, Rodovia Presidente Dutra Km 208 Guarulhos SP SAT - SEW ATENDE Additional addresses for service in Brazil provided on request! Tel Fax Bulgaria Sofia BEVER-DRIVE GmbH Bogdanovetz Str.1 BG-1606 Sofia Cameroon Douala Electro-s Rue Drouot Akwa B.P Douala Tel Fax Tel Fax Canada Toronto Vancouver SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD. 210 Walker Drive Bramalea, Ontario L6T3W1 SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD Honeyman Street Delta. B.C. V4G 1 E2 Montreal SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD Rue Leger LaSalle, Quebec H8N 2V9 Additional addresses for service in Canada provided on request! Tel Fax Tel Fax Tel Fax /2008

21 Λίστα διευθύνσεων Chile Santiago de Chile SEW-EURODRIVE CHILE LTDA. Las Encinas 1295 Parque Industrial Valle Grande LAMPA RCH-Santiago de Chile P.O. Box Casilla 23 Correo Quilicura - Santiago - Chile Tel Fax China Production Tianjin Suzhou Guangzhou Shenyang Wuhan SEW-EURODRIVE (Tianjin) Co., Ltd. No. 46, 7th Avenue, TEDA Tianjin SEW-EURODRIVE (Suzhou) Co., Ltd. 333, Suhong Middle Road Suzhou Industrial Park Jiangsu Province, SEW-EURODRIVE (Guangzhou) Co., Ltd. No. 9, JunDa Road East Section of GETDD Guangzhou SEW-EURODRIVE (Shenyang) Co., Ltd. 10A-2, 6th Road Shenyang Economic Technological Development Area Shenyang, SEW-EURODRIVE (Wuhan) Co., Ltd. 10A-2, 6th Road No. 59, the 4th Quanli Road, WEDA Wuhan Additional addresses for service in China provided on request! Tel Fax Tel Fax Tel Fax Tel Fax Tel Fax Colombia Bogotá SEW-EURODRIVE COLOMBIA LTDA. Calle 22 No Bodega 6, Manzana B Santafé de Bogotá Tel Fax Croatia Zagreb KOMPEKS d. o. o. PIT Erdödy 4 II HR Zagreb Tel Fax Czech Republic Praha SEW-EURODRIVE CZ S.R.O. Business Centrum Praha Lužná 591 CZ Praha 6 - Vokovice Tel Fax Denmark Kopenhagen SEW-EURODRIVEA/S Geminivej DK-2670 Greve Tel Fax Egypt Cairo Copam Egypt for Engineering & Agencies 33 EI Hegaz ST, Heliopolis, Cairo Tel Fax Estonia Tallin ALAS-KUUL AS Reti tee 4 EE Peetri küla, Rae vald, Harjumaa Tel Fax /

22 Λίστα διευθύνσεων Finland Lahti SEW-EURODRIVE OY Vesimäentie 4 FIN Hollola 2 Tel Fax Production Karkkila SEW Industrial Gears OY Valurinkatu 6 FIN Karkkila Tel Fax Gabon Libreville Electro-s B.P Libreville Tel Fax Great Britain Normanton SEW-EURODRIVE Ltd. Beckbridge Industrial Estate P.O. Box No.1 GB-Normanton, West- Yorkshire WF6 1QR Tel Fax Greece (Ελλάδα) Πωλήσεις Ανταλλακτικά Αθήνα ΧΡ. ΜΠΟΖΝΟΣ & ΥΙΟΣ Α.Ε. Κ. Μαυροµιχάλη 12 P.O. Box 80136, Πειραιάς Θεσσαλονίκη Aσκληπιού Θεσσαλονίκη Tηλ Τelefax Tηλ Telefax Hong Kong Hong Kong SEW-EURODRIVE LTD. Unit No , 8th Floor Hong Leong Industrial Complex No. 4, Wang Kwong Road Kowloon, Hong Kong Tel Fax Hungary Budapest SEW-EURODRIVE Kft. H-1037 Budapest Kunigunda u. 18 Tel Fax India Vadodara SEW-EURODRIVE India Private Limited Plot No. 4, GIDC POR Ramangamdi Vadodara Gujarat Tel Fax Ireland Dublin Alperton Engineering Ltd. 48 Moyle Road Dublin Industrial Estate Glasnevin, Dublin 11 Tel Fax Israel Tel-Aviv Liraz Handasa Ltd. Ahofer Str 34B / Holon Tel Fax Italy Milano SEW-EURODRIVE di R. Blickle & Co.s.a.s. Via Bernini,14 I Solaro (Milano) Tel Fax /2008

23 Λίστα διευθύνσεων Ivory Coast Abidjan SICA Ste industrielle et commerciale pour l'afrique 165, Bld de Marseille B.P. 2323, Abidjan 08 Tel Fax Japan Iwata SEW-EURODRIVE JAPAN CO., LTD 250-1, Shimoman-no, Iwata Shizuoka Tel Fax Korea Ansan-City SEW-EURODRIVE KOREA CO., LTD. B 601-4, Banweol Industrial Estate , Shingil-Dong Ansan Tel Fax Busan SEW-EURODRIVE KOREA Co., Ltd. No , Songjeong - dong Gangseo-ku Busan Tel Fax Latvia Riga SIA Alas-Kuul Katlakalna 11C LV-1073 Riga Lebanon Beirut Gabriel Acar & Fils sarl B. P Bourj Hammoud, Beirut Lithuania Alytus UAB Irseva Naujoji 19 LT Alytus Tel Fax Tel Fax Tel Fax Luxembourg Brüssel CARON-VECTOR S.A. Avenue Eiffel 5 B-1300 Wavre Tel Fax Malaysia Johore SEW-EURODRIVE SDN BHD No. 95, Jalan Seroja 39, Taman Johor Jaya Johor Bahru, Johor West Malaysia Tel Fax Mexico Queretaro SEW-EURODRIVE MEXIKO SA DE CV SEM M93 Tequisquiapan No. 102 Parque Industrial Queretaro C.P Queretaro, Mexico Tel Fax Morocco Casablanca Afit 5, rue Emir Abdelkader MA Casablanca Tel Fax /

24 Λίστα διευθύνσεων Netherlands Rotterdam VECTOR Aandrijftechniek B.V. Industrieweg 175 NL-3044 AS Rotterdam Postbus NL-3004 AB Rotterdam Tel Fax New Zealand Auckland SEW-EURODRIVE NEW ZEALAND LTD. P.O. Box Greenmount drive East Tamaki Auckland Tel Fax Christchurch SEW-EURODRIVE NEW ZEALAND LTD. 10 Settlers Crescent, Ferrymead Christchurch Tel Fax Norway Moss SEW-EURODRIVE A/S Solgaard skog 71 N-1599 Moss Tel Fax Peru Lima SEW DEL PERU MOTORES REDUCTORES S.A.C. Los Calderos, Urbanizacion Industrial Vulcano, ATE, Lima Tel Fax Poland Lodz SEW-EURODRIVE Polska Sp.z.o.o. ul. Techniczna 5 PL ŁódÑ Tel Fax Hour Tel ( SEW SEW) Portugal Coimbra SEW-EURODRIVE, LDA. Apartado 15 P Mealhada Tel Fax Romania Bucureşti Sialco Trading SRL str. Madrid nr Bucuresti Tel Fax Russia St. Petersburg ZAO SEW-EURODRIVE P.O. Box St. Petersburg Russia Tel Fax Senegal Dakar SENEMECA Mécanique Générale Km 8, Route de Rufisque B.P. 3251, Dakar Serbia Beograd DIPAR d.o.o. Ustanicka 128a PC Košum, IV floor SCG Beograd Tel Fax Tel / Fax /2008

25 Λίστα διευθύνσεων Singapore Singapore SEW-EURODRIVE PTE. LTD. No 9, Tuas Drive 2 Jurong Industrial Estate Singapore Tel Fax Slovakia Bratislava SEW-Eurodrive SK s.r.o. Rybničná 40 SK Bratislava Žilina Banská Bystrica SEW-Eurodrive SK s.r.o. ul. Vojtecha Spanyola 33 SK Žilina SEW-Eurodrive SK s.r.o. Rudlovská cesta 85 SK Banská Bystrica Tel Fax Tel Fax Tel Fax Slovenia Celje Pakman - Pogonska Tehnika d.o.o. UI. XIV. divizije 14 SLO Celje Tel Fax South Africa Johannesburg SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED Eurodrive House Cnr. Adcock Ingram and Aerodrome Roads Aeroton Ext. 2 Johannesburg 2013 P.O.Box Bertsham 2013 Tel Fax Capetown SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED Rainbow Park Cnr. Racecourse & Omuramba Road Montague Gardens Cape Town P.O.Box Chempet 7442 Cape Town Tel Fax Telex Durban SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED 2 Monaceo Place Pinetown Durban P.O. Box 10433, Ashwood 3605 Tel Fax Spain Bilbao SEW-EURODRIVE ESPAÑA, S.L. Parque Tecnológico, Edificio, 302 E Zamudio (Vizcaya) Tel Fax Sweden Jönköping SEW-EURODRIVE AB Gnejsvägen 6-8 S Jönköping Box 3100 S Jönköping Tel Fax Switzerland Basel Alfred lmhof A.G. Jurastrasse 10 CH-4142 Münchenstein bei Basel Tel Fax /

26 Λίστα διευθύνσεων Thailand Chonburi SEW-EURODRIVE (Thailand) Ltd. 700/456, Moo.7, Donhuaroh Muang Chonburi Tel Fax Tunisia Tunis T. M.S. Technic Marketing 5, Rue El Houdaibiah 1000 Tunis Tel Fax Turkey Istanbul SEW-EURODRIVE Hareket Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Sti. Bagdat Cad. Koruma Cikmazi No. 3 TR Maltepe ISTANBUL Tel , , Fax Ukraine Dnepropetrovsk SEW-EURODRIVE Str. Rabochaja 23-B, Office Dnepropetrovsk Tel Fax USA Production Greenville San Francisco Philadelphia/PA Dayton SEW-EURODRIVE INC Old Spartanburg Highway P.O. Box 518 Lyman, S.C SEW-EURODRIVE INC San Antonio St. Hayward, California SEW-EURODRIVE INC. Pureland Ind. Complex 2107 High Hill Road, P.O. Box 481 Bridgeport, New Jersey SEW-EURODRIVE INC West Main Street Troy, Ohio Dallas SEW-EURODRIVE INC Platinum Way Dallas, Texas Additional addresses for service in the USA provided on request! Tel Fax Fax Manuf Fax Ass Telex Tel Fax Tel Fax Tel Fax Tel Fax Venezuela Valencia SEW-EURODRIVE Venezuela S.A. Av. Norte Sur No. 3, Galpon Zona Industrial Municipal Norte Valencia, Estado Carabobo Tel Fax /2008

27

28 Τεχνολογία µετάδοσης κίνησης \ Αυτοµατισµοί µετάδοσης κίνησης \ Ενσωµάτωση συστήµατος \ Υπηρεσίες Πώς κρατάµε τον κόσµο σε κίνηση Με ανθρώπους που σκέπτονται γρήγορα και αναπτύσσουν το µέλλον µαζί σας. Με ένα δίκτυο εξυπηρέτησης που είναι πάντα κοντά σας σε όλον τον κόσµο. Με µηχανισµούς κίνησης και συστήµατα ελέγχου που βελτιώνουν αυτόµατα την παραγωγικότητά σας. Με ένα ευρύτατο Know-how στους βασικότερους βιοµηχανικούς τοµείς της εποχής µας. Με ποιότητα υψηλών προδιαγραφών, χωρίς συµβιβασµούς, ώστε η καθηµερινή εργασία να γίνεται όλο και πιο απλή. SEW-EURODRIVE Driving the world Με παγκόσµια παρουσία για γρήγορες και αποτελεσµατικές λύσεις. Σε κάθε µέρος του κόσµου. Με νεωτεριστικές ιδέες που προσφέρουν σήµερα λύσεις για προβλήµατα του αύριο. Με παρουσία στο διαδίκτυο, που παρέχει 24 ώρες την ηµέρα πρόσβαση σε πληροφορίες και σε αναβαθµίσεις λογισµικού. SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 D Bruchsal / Germany Phone Fax

Οδηγίες λειτουργίας. Διπλό δισκόφρενο για εφαρμογές σκηνικών BMG..T. Έκδοση 01/2006 11386800 / EL

Οδηγίες λειτουργίας. Διπλό δισκόφρενο για εφαρμογές σκηνικών BMG..T. Έκδοση 01/2006 11386800 / EL Ηλεκτρομειωτήρες \ Βιομηχανικοί μειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων μηχανισμών \ Αυτοματισμοί \ Υπηρεσίες Διπλό δισκόφρενο για εφαρμογές σκηνικών BMG..T Έκδοση 01/2006 11386800 / EL Οδηγίες λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας. Tροφοδοσία ενέργειας Μονάδα µετατροπέων MOVITRANS THM10E. Έκδοση 06/2005 GC430000 11361107 / EL

Οδηγίες λειτουργίας. Tροφοδοσία ενέργειας Μονάδα µετατροπέων MOVITRANS THM10E. Έκδοση 06/2005 GC430000 11361107 / EL Ηλεκτροµειωτήρες \ Βιοµηχανικοί µειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων µηχανισµών \ Αυτοµατισµοί \ Υπηρεσίες Tροφοδοσία ενέργειας Μονάδα µετατροπέων MOVITRANS THM10E GC430000 Έκδοση 06/2005 11361107 / EL Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικό εγχειρίδιο λειτουργίας

Συνοπτικό εγχειρίδιο λειτουργίας Συστήματα κίνησης \ Αυτόματα συστήματα κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες *21375585_0215* Συνοπτικό εγχειρίδιο λειτουργίας Τερματικά χειρισμού DOP11C Έκδοση 02/2015 21375585/EL SEW-EURODRIVE Driving

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας. Μονάδα φρένου BST για ασφαλή πέδηση για ενσωμάτωση ηλεκτρολογικού πίνακα

Οδηγίες λειτουργίας. Μονάδα φρένου BST για ασφαλή πέδηση για ενσωμάτωση ηλεκτρολογικού πίνακα Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Οδηγίες λειτουργίας Μονάδα φρένου BST για ασφαλή πέδηση για ενσωμάτωση ηλεκτρολογικού πίνακα Έκδοση 10/2011

Διαβάστε περισσότερα

Διόρθωση για το εγχειρίδιο

Διόρθωση για το εγχειρίδιο Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Διόρθωση για το εγχειρίδιο MOVIMOT MM..D Λειτουργική ασφάλεια Διεύρυνση των επιτρεπόμενων συνδυασμών συσκευών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας. Γωνιακός σερβοµειωτήρας BSF.. Έκδοση 05/2004 B6.B01 11237503 / EL

Οδηγίες λειτουργίας. Γωνιακός σερβοµειωτήρας BSF.. Έκδοση 05/2004 B6.B01 11237503 / EL Ηλεκτροµειωτήρες \ Βιοµηχανικοί µειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων µηχανισµών \ Αυτοµατισµοί \ Υπηρεσίες Γωνιακός σερβοµειωτήρας BSF.. B6.B01 Έκδοση 05/2004 11237503 / EL Οδηγίες λειτουργίας SEW-EURODRIVE

Διαβάστε περισσότερα

*21271186_0115* Συστήματα κίνησης \ Αυτόματα συστήματα κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες. Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTP-B

*21271186_0115* Συστήματα κίνησης \ Αυτόματα συστήματα κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες. Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTP-B Συστήματα κίνησης \ Αυτόματα συστήματα κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες *21271186_0115* Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTP-B Έκδοση 01/2015 21271186/EL SEW-EURODRIVE Driving the world Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο. Σύστημα μετάδοσης κίνησης για αποκεντρωμένη εγκατάσταση διεπαφών και διανομέων πεδίου PROFIBUS P R O F I B U S.

Εγχειρίδιο. Σύστημα μετάδοσης κίνησης για αποκεντρωμένη εγκατάσταση διεπαφών και διανομέων πεδίου PROFIBUS P R O F I B U S. Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες P R O F I PROCESS FIELD BUS B U S Σύστημα μετάδοσης κίνησης για αποκεντρωμένη εγκατάσταση διεπαφών και

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας MOVIDRIVE MDX60B / 61B. Έκδοση 09/2006 11483601 / EL

Οδηγίες λειτουργίας MOVIDRIVE MDX60B / 61B. Έκδοση 09/2006 11483601 / EL Ηλεκτροµειωτήρες \ Βιοµηχανικοί µειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων µηχανισµών \ Αυτοµατισµοί \ Υπηρεσίες MOVIDRIVE MDX60B / 61B Έκδοση 09/2006 11483601 / EL Οδηγίες λειτουργίας SEW-EURODRIVE Driving the

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC B

Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC B Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC B Έκδοση 11/2013 20145942 / EL SEW-EURODRIVE Driving the world Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC B. Έκδοση 05/2009 16811003 / EL

Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC B. Έκδοση 05/2009 16811003 / EL Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες MOVITRAC B Έκδοση 05/2009 16811003 / EL Οδηγίες λειτουργίας SEW-EURODRIVE Drvg the world Περιεχόμενα 1

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTP-B

Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTP-B Drive Technology \ Drive Automation \ System Integration \ Services Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTP-B Έκδοση 03/2013 20091931 / EL SEW-EURODRIVE Driving the world Περιεχόμενα 1 Γενικές οδηγίες... 7 1.1

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο. ιεπαφή fieldbus DFE33B EtherNet/IP. Έκδοση 04/2008 11637609 / EL

Εγχειρίδιο. ιεπαφή fieldbus DFE33B EtherNet/IP. Έκδοση 04/2008 11637609 / EL Τεχνολογία µετάδοσης κίνησης \ Αυτοµατισµοί µετάδοσης κίνησης \ Ενσωµάτωση συστήµατος \ Υπηρεσίες ιεπαφή fieldbus DFE33B EtherNet/IP Έκδοση 04/2008 11637609 / EL Εγχειρίδιο SEW-EURODRIVE Driving the world

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγίες λειτουργίας. MOVITRAC B Βασική συσκευή. Έκδοση 07/2006 11469609 / EL

Oδηγίες λειτουργίας. MOVITRAC B Βασική συσκευή. Έκδοση 07/2006 11469609 / EL Ηλεκτροµειωτήρες \ Βιοµηχανικοί µειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων µηχανισµών \ Αυτοµατισµοί \ Υπηρεσίες MOVITRAC B Βασική συσκευή Έκδοση 07/2006 11469609 / EL Oδηγίες λειτουργίας SEW-EURODRIVE Driving

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας. Σύγχρονοι γραµµικοί ηλεκτροκινητήρες SL2. Έκδοση 06/2006 GB260000 11476400 / EL

Οδηγίες λειτουργίας. Σύγχρονοι γραµµικοί ηλεκτροκινητήρες SL2. Έκδοση 06/2006 GB260000 11476400 / EL Ηλεκτροµειωτήρες \ Βιοµηχανικοί µειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων µηχανισµών \ Αυτοµατισµοί \ Υπηρεσίες Σύγχρονοι γραµµικοί ηλεκτροκινητήρες SL2 GB260000 Έκδοση 06/2006 11476400 / EL Οδηγίες λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικές οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC B

Συνοπτικές οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC B Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Συνοπτικές οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC B Έκδοση /2 936388 / EL SEW-EURODRIVE Driving the world Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας. Ρυθµιζόµενοι µειωτήρες VARIBLOC µε αντιεκρηκτική προστασία και πρόσθετο εξοπλισµό. Έκδοση 11/2006 11528818 / EL

Οδηγίες λειτουργίας. Ρυθµιζόµενοι µειωτήρες VARIBLOC µε αντιεκρηκτική προστασία και πρόσθετο εξοπλισµό. Έκδοση 11/2006 11528818 / EL Ηλεκτροµειωτήρες \ Βιοµηχανικοί µειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων µηχανισµών \ Αυτοµατισµοί \ Υπηρεσίες Ρυθµιζόµενοι µειωτήρες VARIBLOC µε αντιεκρηκτική προστασία και πρόσθετο εξοπλισµό Έκδοση 11/2006

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας Τριφασικοί ηλεκτροκινητήρες DR.71-225, 315

Οδηγίες λειτουργίας Τριφασικοί ηλεκτροκινητήρες DR.71-225, 315 Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Οδηγίες λειτουργίας Τριφασικοί ηλεκτροκινητήρες DR.71-225, 315 Έκδοση 12/2009 16881001 / EL SEW-EURODRIVE

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο. Διεπαφές fieldbus/διανομέας πεδίου για τον έλεγχο του MOVI-SWITCH. Έκδοση 12/2006 11543191 / EL

Εγχειρίδιο. Διεπαφές fieldbus/διανομέας πεδίου για τον έλεγχο του MOVI-SWITCH. Έκδοση 12/2006 11543191 / EL Ηλεκτρομειωτήρες \ Βιομηχανικοί μειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων μηχανισμών \ Αυτοματισμοί \ Υπηρεσίες Διεπαφές fieldbus/διανομέας πεδίου για τον έλεγχο του MOVI-SWITCH Έκδοση 1/006 11543191 / EL Εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο συστήματος. Τερματικά χειρισμού DOP11B. Έκδοση 11/2008 16667018 / EL

Εγχειρίδιο συστήματος. Τερματικά χειρισμού DOP11B. Έκδοση 11/2008 16667018 / EL Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Τερματικά χειρισμού DOP11B Έκδοση 11/28 Εγχειρίδιο συστήματος 1666718 / EL SEW-EURODRVE Driving the world

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας. Σύγχρονοι σερβοκινητήρες CMP40 CMP112 CMPZ71 CMPZ100

Οδηγίες λειτουργίας. Σύγχρονοι σερβοκινητήρες CMP40 CMP112 CMPZ71 CMPZ100 Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Οδηγίες λειτουργίας Σύγχρονοι σερβοκινητήρες CMP40 CMP CMPZ7 CMPZ00 Έκδοση /0 0976 / EL SEW-EURODRIVE Driving

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο συστήματος

Εγχειρίδιο συστήματος Ηλεκτρομειωτήρες \ Βιομηχανικοί μειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων μηχανισμών \ Αυτοματισμοί \ Υπηρεσίες Τερματικά χειρισμού DOP11B Έκδοση 2/27 11528 / EL Εγχειρίδιο συστήματος SEW-EURODRVE Driving the

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο. Διεπαφή fieldbus DFP21B PROFIBUS DP-V1. Έκδοση 07/2006 11479191 / EL

Εγχειρίδιο. Διεπαφή fieldbus DFP21B PROFIBUS DP-V1. Έκδοση 07/2006 11479191 / EL Ηλεκτρομειωτήρες \ Βιομηχανικοί μειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων μηχανισμών \ Αυτοματισμοί \ Υπηρεσίες Διεπαφή fieldbus DFP21B PROFBUS DP-V1 Έκδοση 7/26 11479191 / EL Εγχειρίδιο SEW-EURODRVE Driving

Διαβάστε περισσότερα

Πολυλειτουργική βαλβίδα

Πολυλειτουργική βαλβίδα ΟΔΗΓΙΕΣ GRUNDFOS Πολυλειτουργική βαλβίδα Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Ελληνικά (GR) Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Οδηγίες ασφαλείας Σελίδα 1. Οδηγίες ασφαλείας 3 1.1 Σύμβολα

Διαβάστε περισσότερα

Vaccuperm VGS-147, -148

Vaccuperm VGS-147, -148 ΟΔΗΓΙΕΣ GRUNDFOS ALLDOS Vaccuperm VGS-147, -148 Ρυθμιστής υποπίεσης Οδηγίες σέρβις ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Θέματα γενικού ενδιαφέροντος... 3 1.1 Δομή της τεκμηρίωσης...3 1.2 Σχετικά με αυτό το εγχειρίδιο...3 1.3

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας Τριφασικοί ηλεκτροκινητήρες DR.71 225, 315

Οδηγίες λειτουργίας Τριφασικοί ηλεκτροκινητήρες DR.71 225, 315 Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Οδηγίες λειτουργίας Τριφασικοί ηλεκτροκινητήρες DR.71 225, 315 Έκδοση 03/2011 17055806 / EL SEW-EURODRIVE

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικές οδηγίες λειτουργίας Τερματικά χειρισμού DOP11C

Συνοπτικές οδηγίες λειτουργίας Τερματικά χειρισμού DOP11C Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Συνοπτικές οδηγίες λειτουργίας Τερματικά χειρισμού DOP11C Έκδοση 08/2013 20149522 / EL SEW-EURODRIVE Driving

Διαβάστε περισσότερα

BU 0240. NORDAC SK 200E Σύντομη οδηγία για μετατροπείς συχνοτήτων

BU 0240. NORDAC SK 200E Σύντομη οδηγία για μετατροπείς συχνοτήτων GR BU 0240 NORDAC SK 200E Σύντομη οδηγία για μετατροπείς συχνοτήτων Εγχειρίδιο NORDAC SK 200E Οδηγίες ασφαλείας Μετατροπέας συχνοτήτων N O R D A C SK 200E Οδηγίες ασφαλείας και χρήσης για μετατροπείς κίνησης

Διαβάστε περισσότερα

Vaccuperm VGS-147, -148

Vaccuperm VGS-147, -148 ΟΔΗΓΙΕΣ GRUNDFOS ALLDOS Vaccuperm VGS-147, -148 Ρυθμιστής υποπίεσης Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Δήλωση συμμόρφωσης Εμείς, η εταιρεία Grundfos Alldos δηλώνουμε με αποκλειστική μας ευθύνη ότι τα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο. MOVIDRIVE MDX61B ιεπαφή fieldbus DFE12B PROFINET IO. Έκδοση 07/2006 FA361755 11419601 / EL

Εγχειρίδιο. MOVIDRIVE MDX61B ιεπαφή fieldbus DFE12B PROFINET IO. Έκδοση 07/2006 FA361755 11419601 / EL Ηλεκτροµειωτήρες \ Βιοµηχανικοί µειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων µηχανισµών \ Αυτοµατισµοί \ Υπηρεσίες MOVIDRIVE MDX61B ιεπαφή fieldbus DFE12B PROFINET IO Έκδοση 07/2006 11419601 / EL FA361755 Εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα