Εγχειρίδιο. MOVIMOT MM..D Λειτουργική ασφάλεια. Έκδοση 03/ / EL

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εγχειρίδιο. MOVIMOT MM..D Λειτουργική ασφάλεια. Έκδοση 03/ / EL"

Transcript

1 Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες MOVIMOT MM..D Λειτουργική ασφάλεια Έκδοση 03/ / EL Εγχειρίδιο

2 SEW-EURODRIVE Driving the world

3 Περιεχόμενα 1 Γενικές υποδείξεις Χρήση του εγχειριδίου Δομή των υποδείξεων ασφαλείας Αξιώσεις παροχής εγγύησης Αποκλεισμός ευθυνών Σημείωμα κατοχύρωσης πνευματικής ιδιοκτησίας Περιεχόμενα του εγχειριδίου Πρόσθετα ισχύοντα έντυπα Ενσωματωμένη τεχνολογία ασφαλείας Ασφαλής κατάσταση Βασικός κανόνας ασφαλείας Λειτουργίες ασφαλείας Περιορισμοί Συνθήκες σχετικά με την ασφάλεια Επιτρεπτοί συνδυασμοί συσκευών Απαιτήσεις για την εγκατάσταση Απαιτήσεις για το εξωτερικό σύστημα ελέγχου ασφαλείας Απαιτήσεις για την έναρξη της λειτουργίας Απαιτήσεις για τη λειτουργία Πίνακας γενικής επισκόπησης Τροφοδοσία τάσης 24 V σε απενεργοποίηση ομάδας Παραλλαγές σύνδεσης MOVIMOT με δυαδικό έλεγχο (έλεγχος μέσω ακροδεκτών) MOVIMOT με πρόσθετη κάρτα MBG11A MOVIMOT με πρόσθετη κάρτα MWA21A MOVIMOT με διανομέα πεδίου MF../Z.6. ή MQ../Z MOVIMOT με διανομέα πεδίου MF../MM../Z.7 ή MQ../MM../Z MOVIMOT με διανομέα πεδίου MF../MM../Z.8. ή MQ../MM../Z Τεχνικά στοιχεία Λίστα διευθύνσεων Ευρετήριο Εγχειρίδιο MOVIMOT MM..D Λειτουργική ασφάλεια 3

4 1 Γενικές υποδείξεις Χρήση του εγχειριδίου 1 Γενικές υποδείξεις 1.1 Χρήση του εγχειριδίου Αυτό το εγχειρίδιο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του προϊόντος και περιέχει σημαντικές πληροφορίες για την εγκατάσταση, την έναρξη λειτουργίας, τη λειτουργία και τη συντήρηση. Αυτό το εγχειρίδιο απευθύνεται σε όλα τα άτομα που εκτελούν εργασίες εγκατάστασης, έναρξης λειτουργίας και συντήρησης στο προϊόν. Το εγχειρίδιο θα πρέπει να διατηρείται σε ευανάγνωστη κατάσταση. Οι υπεύθυνοι της εγκατάστασης και της λειτουργίας, καθώς και τα άτομα τα οποία χρησιμοποιούν τη συσκευή με δική τους ευθύνη πρέπει να έχουν μελετήσει και κατανοήσει ολόκληρο το εγχειρίδιο. Σε περίπτωση αμφιβολιών ή εάν χρειάζεστε πρόσθετες πληροφορίες απευθυνθείτε στη SEW-EURODRIVE. 1.2 Δομή των υποδείξεων ασφαλείας Οι υποδείξεις ασφαλείας αυτού του εγχειριδίου έχουν δομηθεί με τον εξής τρόπο: Σύμβολο ΛΕΞΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣ! Είδος κινδύνου και η πηγή του. Πιθανές συνέπειες σε περίπτωση μη τήρησης. Μέτρα για την αποφυγή κινδύνου. Σύμβολο Λέξη σήμανσης Σημασία Συνέπειες από τη μη τήρηση Παράδειγμα: ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Άμεσος κίνδυνος Θάνατος ή σοβαρές σωματικές βλάβες Γενικός κίνδυνος ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Ενδεχόμενη, επικίνδυνη κατάσταση Θάνατος ή σοβαροί τραυματισμοί ΠΡΟΣΟΧΗ! Ενδεχόμενη, επικίνδυνη κατάσταση Ελαφριές σωματικές βλάβες Συγκεκριμένος κίνδυνος, π.χ. ηλεκτροπληξία ΣΤΟΠ! Ενδεχόμενες υλικές ζημιές Ζημιά στο σύστημα κίνησης ή στο περιβάλλον λειτουργίας του ΥΠΟΔΕΙΞΗ Χρήσιμη υπόδειξη ή συμβουλή. Διευκολύνει το χειρισμό του συστήματος κίνησης. 4 Εγχειρίδιο MOVIMOT MM..D Λειτουργική ασφάλεια

5 Γενικές υποδείξεις Αξιώσεις παροχής εγγύησης Αξιώσεις παροχής εγγύησης Προϋπόθεση για την απρόσκοπτη λειτουργία και για την κάλυψη πιθανών αξιώσεων εγγύησης είναι η τήρηση των εγχειριδίων του MOVIMOT. Για αυτό προτού αρχίσετε να εργάζεστε με τη συσκευή διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες! Βεβαιωθείτε ότι τα εγχειρίδια του συστήματος είναι διαθέσιμα σε ευανάγνωστη κατάσταση στους υπεύθυνους της εγκατάστασης και λειτουργίας, καθώς και στα άτομα τα οποία εργάζονται στο μηχάνημα με δική τους ευθύνη. 1.4 Αποκλεισμός ευθυνών Η τήρηση των οδηγιών που περιέχονται στο εγχειρίδιο MOVIMOT είναι βασική προϋπόθεση για την ασφαλή λειτουργία του και την εξασφάλιση των αναφερόμενων ιδιοτήτων προϊόντος και των χαρακτηριστικών απόδοσης. Για σωματικές βλάβες, υλικές ζημιές και ζημιές στην περιουσία που οφείλονται στη μη τήρηση των εγχειριδίων, η SEW-EURODRIVE δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη. H υποχρέωση εγγύησης ζημιών δεν ισχύει σε τέτοιες περιπτώσεις. 1.5 Σημείωμα κατοχύρωσης πνευματικής ιδιοκτησίας 2009 SEW-EURODRIVE. Με την επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, επεξεργασία, δημοσίευση ή άλλη αξιοποίηση, έστω και αποσπασματική. 1.6 Περιεχόμενα του εγχειριδίου Το παρόν εγχειρίδιο περιέχει τις προϋποθέσεις και τα συμπληρώματα του MOVIMOT MM..D σε εφαρμογές ασφαλείας. Το σύστημα αποτελείται από ένα μετατροπέα συχνότητας με ασύγχρονο ηλεκτροκινητήρα και με ελεγμένη ασφαλή εξωτερική διάταξη απενεργοποίησης. Εγχειρίδιο MOVIMOT MM..D Λειτουργική ασφάλεια 5

6 1 Γενικές υποδείξεις Πρόσθετα ισχύοντα έντυπα 1.7 Πρόσθετα ισχύοντα έντυπα Το παρόν έντυπο συμπληρώνει τις οδηγίες λειτουργίας "MOVIMOT MM..D με τριφασικό ηλεκτροκινητήρα DRS/DRE/DRP" και περιορίζει τις επισημάνσεις εφαρμογών σύμφωνα με τις ακόλουθες πληροφορίες. Το παρόν έντυπο επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο σε συνδυασμό με τα παρακάτω έντυπα: Το εγχειρίδιο λειτουργίας "MOVIMOT MM..D με τριφασικό ηλεκτροκινητήρα DRS/DRE/DRP" πρέπει να τηρείται πάντα. Σε εφαρμογές με διανομέα πεδίου θα πρέπει επίσης να λάβετε υπόψη ένα από τα ακόλουθα εγχειρίδια: Εγχειρίδιο "Διεπαφές, διανομείς πεδίου PROFIBUS" (μόνο για PROFIBUS) ή Εγχειρίδιο "Διεπαφές, διανομείς πεδίου InterBus" (μόνο για InterBus) ή Εγχειρίδιο "Διεπαφές, διανομείς πεδίου DeviceNet/CANopen" (μόνο για DeviceNet/CANopen) Σε εφαρμογές με MOVIFIT -MC θα πρέπει επίσης να λάβετε υπόψη τα δύο ακόλουθα έντυπα: Οδηγίες λειτουργίας "MOVIFIT -MC" και Εγχειρίδιο "Λειτουργική ασφάλεια MOVIFIT " Τις επιτρεπόμενες παραλλαγές σύνδεσης θα τις βρείτε στο Κεφάλαιο "Παραλλαγές σύνδεσης" (Æ σελίδα 22). 6 Εγχειρίδιο MOVIMOT MM..D Λειτουργική ασφάλεια

7 Ενσωματωμένη τεχνολογία ασφαλείας Ασφαλής κατάσταση 2 2 Ενσωματωμένη τεχνολογία ασφαλείας Η τεχνολογία ασφαλείας του MOVIMOT MM..D που περιγράφεται παρακάτω σχεδιάστηκε και ελέγχθηκε σύμφωνα με τις ακόλουθες απαιτήσεις ασφαλείας: Κατηγορία 3 κατά EN Επίπεδο απόδοσης d κατά EN ISO SIL 2 κατά IEC Για το σκοπό αυτό, το Κέντρο Τεχνικού Ελέγχου Βόρειας Γερμανίας (TÜV Nord) εκτέλεσε μια πιστοποίηση. Τα αντίγραφα του πιστοποιητικού TÜV και της αντίστοιχης έκθεσης μπορείτε να τα αποκτήσετε από την εταιρία SEW-EURODRIVE. 2.1 Ασφαλής κατάσταση Για την ασφαλή χρήση του MOVIMOT MM..D, η απενεργοποιημένη ροπή καθορίζεται ως ασφαλής κατάσταση (βλέπε λειτουργία ασφαλείας STO). -Σε αυτή βασίζεται ο διαμορφωμένος βασικός κανόνας ασφαλείας. 2.2 Βασικός κανόνας ασφαλείας Ο μετατροπέας συχνότητας MOVIMOT MM..D διακρίνεται από τη δυνατότητα σύνδεσης ενός εξωτερικού συστήματος ελέγχου ασφαλείας / ρελέ ασφαλείας. Σε περίπτωση που ενεργοποιηθεί μια συνδεδεμένη διάταξη ελέγχου (π.χ. διακόπτης έκτακτης διακοπής με λειτουργία ασφάλισης), αυτό το ρελέ/σύστημα ελέγχου αποσυνδέει όλα τα ενεργά στοιχεία του κυκλώματος, τα οποία χρειάζονται για τη δημιουργία της αλληλουχίας παλμών στη τελική βαθμίδα της εξόδου ισχύος (IGBT), απενεργοποιώντας την τάση τροφοδοσίας των 24 V που αφορά την ασφάλεια. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται ότι ο μετατροπέας συχνότητας δεν τροφοδοτεί τον κινητήρα με ηλεκτρική ενέργεια, η οποία μπορεί να παράγει ροπή. Με την απενεργοποίηση της τάσης τροφοδοσίας των 24 V διασφαλίζεται η διακοπή όλων των τάσεων τροφοδοσίας που απαιτούνται για τον έλεγχο του ηλεκτροκινητήρα. Αντί για άμεση αποσύνδεση του ηλεκτροκινητήρα από την τροφοδοσία μέσω ρελέ ή διακοπτών, με την απενεργοποίηση της τάσης τροφοδοσίας των 24 V που περιγράφεται εδώ, ανακόπτεται με ασφάλεια η τροφοδοσία των ημιαγωγών στοιχείων του μετατροπέα συχνότητας. Με αυτόν τον τρόπο απενεργοποιείται η δημιουργία εναλλασσόμενου πεδίου για τον εκάστοτε κινητήρα παρόλο που η τάση ηλεκτρικού δικτύου συνεχίζει να υπάρχει. Εγχειρίδιο MOVIMOT MM..D Λειτουργική ασφάλεια 7

8 2 Ενσωματωμένη τεχνολογία ασφαλείας Λειτουργίες ασφαλείας 2.3 Λειτουργίες ασφαλείας Μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι παρακάτω λειτουργίες ασφαλείας που σχετίζονται με το μετατροπέα: STO (Ασφαλής απενεργοποίηση ροπής κατά IEC ) μέσω απενεργοποίησης της τάσης τροφοδοσίας 24 V που αφορά την ασφάλεια. Με τη λειτουργία STO ενεργοποιημένη, ο μετατροπέας συχνότητας δεν τροφοδοτεί τον κινητήρα με ηλεκτρική ενέργεια, η οποία μπορεί να παράγει ροπή. Αυτή η λειτουργία ασφαλείας αντιστοιχεί σε μια μη ελεγχόμενη διακοπή σύμφωνα με το EN , κατηγορία διακοπής 0. Η απενεργοποίηση της τάσης τροφοδοσίας 24 V που αφορά την ασφάλεια πρέπει να γίνει με ένα κατάλληλο εξωτερικό σύστημα ελέγχου ασφαλείας / ρελέ ασφαλείας. SS1(c) (Ασφαλής διακοπή 1, παραλλαγή λειτουργίας c κατά IEC ) μέσω κατάλληλου εξωτερικού ελέγχου (π. χ. ρελέ ασφαλείας με καθυστερημένη απενεργοποίηση). Πρέπει να τηρείται η παρακάτω διαδικασία: Επιβράδυνση του ηλεκτροκινητήρα με μια κατάλληλη καμπύλη πέδησης μέσω της καταχώρησης ονομαστικών τιμών Απενεργοποίηση της τάσης τροφοδοσίας 24 V που αφορά την ασφάλεια (= ενεργοποίηση της λειτουργίας STO) μετά από μια καθορισμένη χρονική καθυστέρηση ασφαλείας Αυτή η λειτουργία ασφαλείας αντιστοιχεί σε μια ελεγχόμενη διακοπή σύμφωνα με το EN , κατηγορία διακοπής 1. 8 Εγχειρίδιο MOVIMOT MM..D Λειτουργική ασφάλεια

9 Ενσωματωμένη τεχνολογία ασφαλείας Περιορισμοί Περιορισμοί Προσοχή: Το σύστημα ελέγχου του φρένου που έχει ενσωματωθεί στο MOVIMOT, καθώς και το στάνταρ φρένο που έχει ενσωματωθεί σε ηλεκτροκινητήρες με φρένο δεν έχει σχεδιασμό ασφαλείας και δεν αποτελεί τμήμα των λειτουργιών ασφαλείας που αναφέρονται παραπάνω. Σε περίπτωση βλάβης του συστήματος ελέγχου φρένου και / ή του φρένου κινητήρα η κίνηση επιβράδυνσης του ηλεκτροκινητήρα μπορεί να παραταθεί σημαντικά ανάλογα με την εφαρμογή (ανάλογα με την τριβή και την αδράνεια μάζας του συστήματος). Σε περίπτωση αναγεννητικών συνθηκών φορτίου (π.χ. άξονες ανύψωσης, διαδρομή μεταφοράς με κλίση), ο ηλεκτροκινητήρας μπορεί ακόμη και να επιταχύνει. Αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά την ανάλυση κινδύνων της εγκατάστασης / του μηχανήματος και, εάν χρειαστεί, πρέπει να αποτραπεί με λήψη πρόσθετων μέτρων ασφαλείας (π.χ. σύστημα φρένου ασφαλείας). -> Σε περίπτωση λειτουργιών ασφαλείας που σχετίζονται με την εφαρμογή και οι οποίες απαιτούν μια ενεργή καθυστέρηση (φρενάρισμα) της επικίνδυνης κίνησης, το MOVIMOT δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο του χωρίς σύστημα φρένου! Προσοχή: Σε περίπτωση χρήσης της λειτουργίας SS1(c) όπως αυτή περιγράφεται παραπάνω η καμπύλη πέδησης του ηλεκτροκινητήρα δεν παρακολουθείται αναφορικά με την ασφάλεια. Σε περίπτωση σφάλματος, το φρενάρισμα ενδέχεται να μην μπορεί να λειτουργήσει κατά τη διάρκεια του χρόνου καθυστέρησης ή, στη χειρότερη περίπτωση, μπορεί να πραγματοποιηθεί επιτάχυνση. Σε αυτήν την περίπτωση η απενεργοποίηση που αφορά την ασφάλεια πραγματοποιείται μέσω της λειτουργίας STO (βλέπε παραπάνω) μόνο μετά την ολοκλήρωση της ρυθμισμένης χρονικής καθυστέρησης. Ο κίνδυνος που προκύπτει από αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά την ανάλυση κινδύνων της εγκατάστασης / του μηχανήματος και, εάν χρειαστεί, πρέπει να αποτραπεί μέσω λήψης πρόσθετων μέτρων ασφαλείας. Προσοχή: Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να διεξαχθεί από τον κατασκευαστή μια ανάλυση κινδύνων της εγκατάστασης ή του μηχανήματος, η οποία και θα πρέπει να ληφθεί υπόψη για τη χρήση του συστήματος ηλεκτροκινητήρα με MOVIMOT. Προσοχή: Ο βασικός κανόνας ασφαλείας είναι κατάλληλος μόνο για την εκτέλεση μηχανολογικών εργασιών στα κινούμενα μέρη των εγκαταστάσεων ή των μηχανημάτων. Προσοχή: Όταν εφαρμόζεται προστασία με θερμίστορ, η προστασία από επανεκκίνηση σε περίπτωση διέγερσης των προστατευτικών θερμίστορ δεν διασφαλίζεται. Αυτό το γεγονός πρέπει να ληφθεί υπόψη στην έκθεση της ανάλυσης κινδύνων και, εάν χρειαστεί, θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με τα κατάλληλα μέτρα. Προσοχή, Κίνδυνος για τη ζωή σας: Ακόμη και μετά την απενεργοποίηση της τάσης τροφοδοσίας των 24 V, εξακολουθεί να υπάρχει τάση ηλεκτρικού δικτύου στο κύκλωμα ζεύξης του μετατροπέα συχνότητας. Προσοχή: Εάν πρόκειται να εκτελεστούν εργασίες στο ηλεκτρικό τμήμα του συστήματος ηλεκτροκινητήρα, τότε η τάση τροφοδοσίας πρέπει να διακοπεί με χρήση του εξωτερικού διακόπτη συντήρησης. Εγχειρίδιο MOVIMOT MM..D Λειτουργική ασφάλεια 9

10 2 Ενσωματωμένη τεχνολογία ασφαλείας Περιορισμοί Σχηματική παρουσίαση "Βασικός κανόνας ασφαλείας για το MOVIMOT " MOVIMOT uc Uz+ 24V 24V [5] GND SNT Uz RS-485 Δυαδικές είσοδοι "R", "L", "f1/f2" Εξωτερικό ρελέ ασφαλείας Τροφοδοσία τάσης 24 V που αφορά την ασφάλεια [5] Φάση κινητήρα 10 Εγχειρίδιο MOVIMOT MM..D Λειτουργική ασφάλεια

11 Συνθήκες σχετικά με την ασφάλεια Περιορισμοί 3 3 Συνθήκες σχετικά με την ασφάλεια Οι λειτουργίες ασφαλείας του MOVIMOT MM..D μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ασφαλή λειτουργία της εγκατάστασης / του μηχανήματος μόνο εάν έχουν ενσωματωθεί σωστά σε μια υπερκείμενη λειτουργία ασφαλείας ή σε ένα σύστημα ασφαλείας που σχετίζεται με την εφαρμογή. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να διεξαχθεί από τον κατασκευαστή μια ανάλυση κινδύνων της εγκατάστασης ή του μηχανήματος (π. χ. κατά ISO 14121, παλιότερα EN 1050), καθώς και να πραγματοποιηθεί μια αξιολόγηση των απαιτούμενων προδιαγραφών και λειτουργιών ασφαλείας πριν από την έναρξη της λειτουργίας. Την ευθύνη για τη συμμόρφωση της εγκατάστασης / του μηχανήματος με τους ισχύοντες κανονισμούς ασφαλείας τη φέρει ο κατασκευαστής της εγκατάστασης / του μηχανήματος, καθώς και ο χρήστης. Κατά την εγκατάσταση και τη λειτουργία του MOVIMOT MM..D σε εφαρμογές που σχετίζονται με την ασφάλεια προβλέπονται οι παρακάτω υποχρεωτικές συνθήκες. Οι συνθήκες χωρίζονται στις ακόλουθες ενότητες: Επιτρεπτοί συνδυασμοί συσκευών και παραλλαγές σύνδεσης Απαιτήσεις για την εγκατάσταση Απαιτήσεις για τα εξωτερικά συστήματα ελέγχου ασφαλείας / ρελέ ασφαλείας Απαιτήσεις για την έναρξη της λειτουργίας Απαιτήσεις για τη λειτουργία Εγχειρίδιο MOVIMOT MM..D Λειτουργική ασφάλεια 11

12 3 Συνθήκες σχετικά με την ασφάλεια Επιτρεπτοί συνδυασμοί συσκευών 3.1 Επιτρεπτοί συνδυασμοί συσκευών Τις επιτρεπόμενες παραλλαγές σύνδεσης θα τις βρείτε στο Κεφάλαιο "Παραλλαγές σύνδεσης (Æ σελίδα 22)". Για εφαρμογές που σχετίζονται με την ασφάλεια επιτρέπονται μόνο οι παρακάτω συνδυασμοί συσκευών με MOVIMOT MM..D: MOVIMOT με δυαδικό έλεγχο (έλεγχος μέσω ακροδεκτών) MOVIMOT με πρόσθετη κάρτα MBG11A MOVIMOT με πρόσθετη κάρτα MWA21A MOVIMOT με MOVIFIT -MC (Για τις επιτρεπόμενες συσκευές MOVIFIT -MC ανατρέξτε στο τρέχον έντυπο "Λειτουργική ασφάλεια MOVIFIT ") MOVIMOT με διανομέα πεδίου MFZ.6. (Σύνδεση μέσω ενός τυποποιημένου καλωδίου). Επιτρέπονται οι παρακάτω συνδυασμοί: MF../Z.6./A.. MQ../Z.6./A.. Τεχνολογία σύνδεσης: Το AF0 επιτρέπεται μόνο με Z16F, Z26F, Z26J Το AF1 επιτρέπεται μόνο με Z36F Το AF2, AF3 επιτρέπεται μόνο με Z26F, Z26J Μονάδα σύνδεσης: Z16F, Z26F, Z26J, Z36F Διεπαφή fieldbus: MFI21A, 22A, 32A MQI21A, 22A, 32A MFI23F, 33F MFP21D, 22D, 22L, 32D MFP22H, 32H MQP21D, 22D, 32D MQS22F, MQS32F 1) MFD21A, 22A, 32A MQD21A, 22A, 32A MFO21A, 22A, 32A επιτρέπεται μόνο με Z16F επιτρέπεται μόνο με Z26F, Z26J επιτρέπεται μόνο με Z36F 1) Για τη χρήση των διανομέων πεδίου με διεπαφή PROFIsafe τύπου MQS.. χρησιμοποιήστε το τρέχον έντυπο "Διανομέας πεδίου PROFIsafe". 12 Εγχειρίδιο MOVIMOT MM..D Λειτουργική ασφάλεια

13 Συνθήκες σχετικά με την ασφάλεια Επιτρεπτοί συνδυασμοί συσκευών 3 Μετατροπέας συχνότητας MOVIMOT ενσωματωμένος στο διανομέα πεδίου MFZ.7. (Σύνδεση του τριφασικού ηλεκτροκινητήρα μέσω ενός τυποποιημένου καλωδίου). Επιτρέπονται οι παρακάτω συνδυασμοί: MF../MM../Z.7. MQ../MM../Z.7. Μονάδα σύνδεσης: Z17F, Z27F, Z37F Μετατροπέας MOVIMOT : MM03D MM15D Διεπαφή fieldbus: MFI21A, 22A, 32A MQI21A, 22A, 32A MFI23F, 33F MFP21D, 22D, 22L, 32D MFP22H, 32H MQP21D, 22D, 32D MQS22F, MQS32F 1) MFD21A, 22A, 32A MQD21A, 22A, 32A MFO21A, 22A, 32A επιτρέπεται μόνο με Z17F επιτρέπεται μόνο με Z27F επιτρέπεται μόνο με Z37F 1) Για τη χρήση των διανομέων πεδίου με διεπαφή PROFIsafe τύπου MQS.. χρησιμοποιήστε το τρέχον έντυπο "Διανομέας πεδίου PROFIsafe". Εγχειρίδιο MOVIMOT MM..D Λειτουργική ασφάλεια 13

14 3 Συνθήκες σχετικά με την ασφάλεια Επιτρεπτοί συνδυασμοί συσκευών Μετατροπέας συχνότητας MOVIMOT ενσωματωμένος στο διανομέα πεδίου MFZ.8. (Σύνδεση του τριφασικού ηλεκτροκινητήρα μέσω ενός τυποποιημένου καλωδίου). Επιτρέπονται οι παρακάτω συνδυασμοί: MF../MM../Z.8./A.. MQ../MM../Z.8./A.. Τεχνολογία σύνδεσης: AF0 Επιτρέπεται μόνο με Z18F, Z18N, Z18J, Z28F, Z28N, Z28J AF1, AGA, AGB Επιτρέπεται μόνο με Z38F, Z38N, Z38G, Z38J AF2, AF3 Επιτρέπεται μόνο με Z28F, Z28N, Z28J Μονάδα σύνδεσης: Z18F, Z28F, Z38F, Z18N, Z28N, Z38N, Z38G, Z18J, Z28J, Z38J Μετατροπέας MOVIMOT : MM03D MM40D Διεπαφή fieldbus: MFI21A, 22A, 32A MQI21A, 22A, 32A MFI23F, 33F MFP21D, 22D, 22L, 32D MFP22H, 32H MQP21D, 22D, 32D MQS22F, MQS32F 1) MFD21A, 22A, 32A MQD21A, 22A, 32A MFO21A, 22A, 32A επιτρέπεται μόνο με Z18F, Z18J, Z18N επιτρέπεται μόνο με Z28F, Z28N Z28J επιτρέπεται μόνο με Z38F, Z38N, Z38G, Z38J 1) Για τη χρήση των διανομέων πεδίου με διεπαφή PROFIsafe τύπου MQS.. χρησιμοποιήστε το τρέχον έντυπο "Διανομέας πεδίου PROFIsafe". Δεν επιτρέπονται άλλοι συνδυασμοί και πρόσθετες μονάδες που αναγράφονται σε άλλα έντυπα. 14 Εγχειρίδιο MOVIMOT MM..D Λειτουργική ασφάλεια

15 Συνθήκες σχετικά με την ασφάλεια Απαιτήσεις για την εγκατάσταση Απαιτήσεις για την εγκατάσταση Για εφαρμογές με MOVIMOT που σχετίζονται με την ασφάλεια επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνο υβριδικά καλώδια SEW. Τα υβριδικά καλώδια SEW δεν επιτρέπεται να κοπούν για να κοντύνουν. Θα πρέπει να χρησιμοποιούνται τα αυθεντικά μήκη των καλωδίων με τους τυποποιημένους εργοστασιακούς βυσματικούς συνδέσμους. Πρέπει να γίνεται σωστή σύνδεση. Τα καλώδια ηλεκτρικής τροφοδοσίας και οι αγωγοί ασφαλούς ελέγχου θα πρέπει να περαστούν σε ξεχωριστά κανάλια καλωδίων, εφ' όσον δεν χρησιμοποιούνται αυθεντικά υβριδικά καλώδια SEW. Το μήκος καλωδίου μεταξύ του συστήματος ελέγχου ασφαλείας και του MOVIMOT επιτρέπεται να είναι το πολύ 100 m. Η καλωδίωση πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με το EN Τα καλώδια του συστήματος ελέγχου (που αφορούν κυκλώματα ασφαλείας) πρέπει να τοποθετούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας (EMC) ως εξής: Έξω από έναν ηλεκτρικό χώρο ενσωμάτωσης, οι θωρακισμένοι αγωγοί πρέπει να τοποθετούνται μόνιμα (σταθερά) και να είναι προστατευμένοι από εξωτερικές καταπονήσεις ή πρέπει να λαμβάνονται αντίστοιχα μέτρα. Μέσα σε ένα χώρο ενσωμάτωσης μπορούν να περαστούν μεμονωμένα σύρματα. Πρέπει να τηρούνται οι κανονισμοί που ισχύουν για την εκάστοτε εφαρμογή. Η τάση τροφοδοσίας 24 V των κυκλωμάτων ασφαλείας δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται για μηνύματα απόκρισης. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να διασφαλίζεται, πως δεν υπάρχει διαρροή τάσης στους αγωγούς του συστήματος ελέγχου οι οποίοι αφορούν την ασφάλεια. Κατά το σχεδιασμό των κυκλωμάτων ασφαλείας πρέπει να τηρούνται υποχρεωτικά οι καθορισμένες τιμές για τα εξαρτήματα ασφαλείας. Για τη σύνδεση των σημάτων φοράς περιστροφής και της αλλαγής ονομαστικών τιμών (ακροδέκτες "R", "L", "f1/f2") επιτρέπεται μόνο η τάση τροφοδοσίας 24 V που αφορά την ασφάλεια. Για την πραγματοποίηση της εγκατάστασης σύμφωνα με τους κανόνες της ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας (EMC) πρέπει να τηρούνται οι υποδείξεις που υπάρχουν στα παρακάτω εγχειρίδια: Οδηγίες λειτουργίας "MOVIMOT MM..D με τριφασικό ηλεκτροκινητήρα DRS/DRE/DRP" Εγχειρίδιο "Διεπαφές, διανομείς πεδίου PROFIBUS" (προαιρετικό) Εγχειρίδιο "Διεπαφές, διανομείς πεδίου InterBus" (προαιρετικό) Εγχειρίδιο "Διεπαφές, διανομείς πεδίου DeviceNet/CANopen" (προαιρετικό) Έχει ιδιαίτερη σημασία, η θωράκιση του καλωδίου τροφοδοσίας των 24 V των κυκλωμάτων ασφαλείας να συνδέεται με το κέλυφος και στις δύο πλευρές. Για όλες τις τάσεις τροφοδοσίας 24 V του MOVIMOT, του διανομέα πεδίου, καθώς και όλων των συνδρομητών στο δίαυλο πεδίου (Fieldbus) επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνο πηγές τάσης με ασφαλή αποσύνδεση (SELV/PELV) σύμφωνα με το VDE Επιπλέον, ακόμα και για ένα μοναδικό σφάλμα, η τάση μεταξύ των εξόδων ή μεταξύ μιας οποιαδήποτε εξόδου και ενός γειωμένου τμήματος δεν επιτρέπεται να ξεπεράσει τη συνεχή τάση των 60 V. Εγχειρίδιο MOVIMOT MM..D Λειτουργική ασφάλεια 15

16 3 Συνθήκες σχετικά με την ασφάλεια Απαιτήσεις για την εγκατάσταση Για εφαρμογές με MOVIMOT που σχετίζονται με την ασφάλεια, πρέπει να αφαιρεθούν οι βραχυκυκλωτήρες στους διανομείς πεδίου μεταξύ 24V/X40 και 24V/X29 που φέρουν την επιγραφή "Caution, remove jumper for safety Operation" (Προσοχή, αφαιρέστε τους βραχυκυκλωτήρες για ασφαλή λειτουργία), βλέπε επόμενο σχήμα: CAUTION remove jumper for safety operation CAUTION remove jumper for safety operation Στην καλωδίωση του διανομέα πεδίου δεν επιτρέπεται να γίνει καμία άλλη τροποποίηση. Κατά το σχεδιασμό της εγκατάστασης πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα τεχνικά στοιχεία του MOVIMOT MM..D. Κατά την εγκατάσταση της πρόσθετης κάρτας MBG11A ή MWA21A πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω σημεία: Η σύνδεση οποιασδήποτε άλλης συσκευής πεδίου (π.χ. PLC) στη διεπαφή RS-485 απαγορεύεται. Χρήση της τροφοδοσίας τάσης 24 V που αφορά την ασφάλεια Τοποθέτηση προστασίας των συνδεδεμένων αγωγών 16 Εγχειρίδιο MOVIMOT MM..D Λειτουργική ασφάλεια

17 Συνθήκες σχετικά με την ασφάλεια Απαιτήσεις για το εξωτερικό σύστημα ελέγχου ασφαλείας Απαιτήσεις για το εξωτερικό σύστημα ελέγχου ασφαλείας Εκτός από ένα σύστημα ελέγχου ασφαλείας μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ένα ρελέ ασφαλείας. Οι ακόλουθες απαιτήσεις ισχύουν αναλογικά. Για εφαρμογές που αφορούν την ασφάλεια έως την κατηγορία 3 κατά EN 954-1, το σύστημα ελέγχου ασφαλείας καθώς και όλα τα υπόλοιπα υποσυστήματα που σχετίζονται με την ασφάλεια θα πρέπει να έχουν εγκριθεί τουλάχιστον για την κατηγορία 3 κατά EN ή για το επίπεδο απόδοσης d κατά EN ISO ή για το SIL 2 κατά EN Για εφαρμογές που αφορούν την ασφάλεια έως το επίπεδο απόδοσης d κατά EN ISO , το σύστημα ελέγχου ασφαλείας καθώς και όλα τα υπόλοιπα υποσυστήματα που σχετίζονται με την ασφάλεια θα πρέπει να έχουν εγκριθεί τουλάχιστον για το επίπεδο απόδοσης d κατά EN ISO ή για το SIL 2 κατά EN Για τον καθορισμό του επιπέδου απόδοσης της συνολικής εφαρμογής μπορεί να χρησιμοποιηθεί η μέθοδος που περιγράφεται στο πρότυπο EN ISO για το συνδυασμό περισσότερων υποσυστημάτων που σχετίζονται την ασφάλεια (χωρίς υπολογισμό της τιμής PFH). Ωστόσο συνιστάται ο υπολογισμός της τιμής PFH για τη συνολική εφαρμογή. Για το MOVIMOT MM..D η τιμή PFH μπορεί να θεωρηθεί = 0. Για εφαρμογές που αφορούν την ασφάλεια έως SIL 2 κατά EN 62061, το σύστημα ελέγχου ασφαλείας και όλα τα υπόλοιπα υποσυστήματα που σχετίζονται με την ασφάλεια θα πρέπει να έχουν εγκριθεί τουλάχιστον για το SIL 2 κατά EN ή για το επίπεδο απόδοσης d κατά EN ISO Επιπλέον πρέπει να καθοριστεί η πιθανότητα μίας επικίνδυνης διακοπής (= τιμή PFH). Για τον υπολογισμό της τιμής PFH για τη συνολική εφαρμογή, η τιμή PFH για το MOVIMOT MM..D μπορεί να θεωρηθεί = 0. Εφαρμογή Κατηγορία 3 κατά EN Επίπεδο απόδοσης d κατά EN ISO SIL 2 κατά EN Απαίτηση για το σύστημα ελέγχου ασφαλείας Κατηγορία 3 κατά EN Επίπεδο απόδοσης d κατά EN ISO SIL 2 κατά EN Επίπεδο απόδοσης d κατά EN ISO SIL 2 κατά EN Επίπεδο απόδοσης d κατά EN ISO SIL 2 κατά EN Η καλωδίωση του συστήματος ελέγχου ασφαλείας πρέπει να είναι κατάλληλη για την επιδιωκόμενη κατηγορία ασφαλείας (βλέπε εγχειρίδιο κατασκευαστή). Τα κυκλώματα ασφαλείας με MOVIMOT θα πρέπει να απενεργοποιούνται διπολικά. Για το σχεδιασμό του κυκλώματος πρέπει να τηρούνται υποχρεωτικά οι καθορισμένες τιμές για το σύστημα ελέγχου ασφαλείας. Η ικανότητα διακοπής των ρελέ ασφαλείας ή των εξόδων ρελέ του συστήματος ελέγχου ασφαλείας πρέπει να αντιστοιχεί τουλάχιστον στο μέγιστο επιτρεπόμενο περιορισμένο ρεύμα εξόδου της τροφοδοσίας τάσης 24 V. Πρέπει να τηρούνται οι υποδείξεις των κατασκευαστών αναφορικά με την επιτρεπόμενη καταπόνηση των επαφών και, ενδεχομένως, οι υποδείξεις σχετικά με τις απαραίτητες ασφάλειες για τις επαφές ασφαλείας. Αν σχετικά με αυτά δεν γνωρίζετε τις οδηγίες των κατασκευαστών, οι επαφές πρέπει να προστατευτούν με το 0,6 της ονομαστικής τιμής της μέγιστης καταπόνησης των επαφών που αναφέρει ο κατασκευαστής. Εγχειρίδιο MOVIMOT MM..D Λειτουργική ασφάλεια 17

18 3 Συνθήκες σχετικά με την ασφάλεια Απαιτήσεις για το εξωτερικό σύστημα ελέγχου ασφαλείας Για τη διασφάλιση της προστασίας από μη αναμενόμενη επανεκκίνηση κατά EN 1037, τα συστήματα ελέγχου ασφαλείας πρέπει να σχεδιαστούν και να συνδεθούν έτσι, ώστε η επαναφορά της διάταξης ελέγχου να μην οδηγεί αυτόματα σε επανεκκίνηση. Αυτό σημαίνει ότι μια επανεκκίνηση επιτρέπεται να γίνει μόνο μετά από μια χειροκίνητη επαναφορά του κυκλώματος ασφαλείας. Η είσοδος τροφοδοσίας 24 V του MOVIMOT διαθέτει μία σειριακή δίοδο προστασίας της σύνδεσης των πόλων, καθώς και έναν πυκνωτή απόσβεσης με χωρητικότητα C = 130 µf. Αυτό θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ως φορτίο κατά το σχεδιασμό της εξόδου ζεύξης. Παράδειγμα κυκλώματος ενός "Ρελέ ασφαλείας" Στο παρακάτω σχήμα απεικονίζεται η βασική συνδεσμολογία ενός εξωτερικού ρελέ ασφαλείας (σύμφωνα με τις προαναφερθείσες απαιτήσεις) στο MOVIMOT MM..D. Για τη σύνδεση πρέπει να τηρούνται τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στα φύλλα δεδομένων του εκάστοτε κατασκευαστή. Εγκεκριμένο στοιχείο ενεργοποίησης έκτακτης διακοπής Ασφάλειες σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή του ρελέ ασφαλείας Ρελέ ασφαλείας με έγκριση Τροφοδοσία τάσης 24 V Τροφοδοσία τάσης 24 V που αφορά την ασφάλεια Πλήκτρο επαναφοράς για χειροκίνητη επαναφορά Εγχειρίδιο MOVIMOT MM..D Λειτουργική ασφάλεια

19 Συνθήκες σχετικά με την ασφάλεια Απαιτήσεις για την έναρξη της λειτουργίας Απαιτήσεις για την έναρξη της λειτουργίας Θα πρέπει να διεξαχθεί έναρξη της λειτουργίας που να συνοδεύεται από έγγραφη τεκμηρίωση και αποδεικτικά των λειτουργιών ασφαλείας. Σε περίπτωση πιστοποίησης (επαλήθευσης αποτελεσματικότητας) των λειτουργιών ασφαλείας πρέπει να ληφθούν υπόψη οι περιορισμοί σχετικά με τις λειτουργίες ασφαλείας του MOVIMOT που περιλαμβάνονται στο Κεφάλαιο "Περιορισμοί" (Æ σελίδα 9). Τα μέρη και τα εξαρτήματα που δεν σχετίζονται με την ασφάλεια και τα οποία επηρεάζουν το αποτέλεσμα του ελέγχου αποτελεσματικότητας (π.χ. φρένο κινητήρα) πρέπει, εάν χρειαστεί, να τεθούν εκτός λειτουργίας. Για τη χρήση του MOVIMOT MM..D σε εφαρμογές που αφορούν την ασφάλεια πρέπει κατά κανόνα να διεξάγονται έλεγχοι της έναρξης λειτουργίας της διάταξης απενεργοποίησης και της σωστής καλωδίωσης και, στη συνέχεια, να τεκμηριώνονται εγγράφως. Κατά την έναρξη και τον έλεγχο της λειτουργίας πρέπει να ελεγχθεί με μέτρηση η σωστή αντιστοίχηση της εκάστοτε τάσης τροφοδοσίας (π.χ. Safety Power X40, τροφοδοσία μονάδας διαύλου X29). Ο έλεγχος λειτουργίας πρέπει να γίνει για όλα τα δυναμικά διαδοχικά, δηλ. χωριστά το ένα από το άλλο. 3.5 Απαιτήσεις για τη λειτουργία H λειτουργία επιτρέπεται μόνο μέσα στα όρια που καθορίζονται στα φύλλα δεδομένων. Αυτή η αρχή ισχύει τόσο για το εξωτερικό ρελέ ασφαλείας, όσο και για το MOVIMOT MM..D και τις εγκεκριμένες πρόσθετες κάρτες. Η σωστή λειτουργία των διατάξεων ασφαλείας θα πρέπει να ελέγχεται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Τα διαστήματα ελέγχου πρέπει να καθοριστούν σύμφωνα με την έκθεση της ανάλυσης κινδύνων. Εγχειρίδιο MOVIMOT MM..D Λειτουργική ασφάλεια 19

20 4 Πίνακας γενικής επισκόπησης Απαιτήσεις για τη λειτουργία 4 Πίνακας γενικής επισκόπησης Για εφαρμογές που αφορούν την ασφάλεια έως την κατηγορία 3 κατά EN ή το επίπεδο απόδοσης d κατά EN ISO ή το SIL 2 κατά EN 62061, οι ακόλουθες παραλλαγές σύνδεσης επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνο με τους συνδυασμούς συσκευών που παρατίθενται στο Κεφάλαιο "Επιτρεπτοί συνδυασμοί συσκευών και παραλλαγές σύνδεσης" (Æ σελίδα 12). Ταυτόχρονα θα πρέπει να τηρούνται οι περιορισμοί που αναφέρονται στο κεφάλαιο "Περιορισμοί" (Æ σελίδα 9). Παραλλαγή σύνδεσης MOVIMOT με δυαδικό έλεγχο (έλεγχος μέσω ακροδεκτών) Σήματα φοράς περιστροφής Εσωτερικά Eξωτερικά Ασφαλείς Στο Μέσω Μέσω έξοδοι MOVIMOT διακόπτη ελέγχου διαύλου Απενεργοποίηση ομάδας MOVIMOT με πρόσθετη κάρτα MBG11A MOVIMOT με πρόσθετη κάρτα MWA21A MOVIMOT με διανομέα πεδίου MF../Z.6. ή MQ../Z.6. MOVIMOT με διανομέα πεδίου MF../MM../Z.7 ή MQ../MM../Z.7. (ενσωματωμένος μετατροπέας στο διανομέα πεδίου) MOVIMOT με διανομέα πεδίου MF../MM../Z.8. ή MQ../MM../Z.8. (ενσωματωμένος μετατροπέας στο διανομέα πεδίου) Δυνατή παραλλαγή σύνδεσης Απαγορευμένη παραλλαγή σύνδεσης Δεν εφαρμόζεται 20 Εγχειρίδιο MOVIMOT MM..D Λειτουργική ασφάλεια

21 Πίνακας γενικής επισκόπησης Τροφοδοσία τάσης 24 V σε απενεργοποίηση ομάδας Τροφοδοσία τάσης 24 V σε απενεργοποίηση ομάδας Βασικές προϋποθέσεις Σε ομάδα ηλεκτροκινητήρων, η τροφοδοσία των 24 V για περισσότερους ηλεκτροκινητήρες MOVIMOT μπορεί να παρέχεται από ένα και μοναδικό ρελέ ασφαλείας. Ο μέγιστος δυνατός αριθμός ("ν" τεμάχια) προκύπτει από τη μέγιστη επιτρεπτή καταπόνηση των επαφών του ρελέ ασφαλείας και από τη μέγιστη επιτρεπτή πτώση τάσης της τροφοδοσίας DC για τις συσκευές MOVIMOT. Επίσης πρέπει να τηρούνται επακριβώς και όλες οι άλλες απαιτήσεις του κατασκευαστή του ρελέ ασφαλείας (π.χ. προστασία των επαφών εξόδου από τήξη). Επιπλέον ισχύουν οι βασικές απαιτήσεις για την τοποθέτηση καλωδίων που προκύπτουν από τις συνθήκες της έκθεσης πιστοποίησης για το MOVIMOT MM..D. Το μήκος καλωδίου περιορίζεται το πολύ στα 100 m για λόγους ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας (ΗΜΣ). Πρέπει επίσης να τηρούνται και οι λοιπές υποδείξεις του κατασκευαστή του ρελέ ασφαλείας που χρησιμοποιείται (στην εκάστοτε εφαρμογή). Για την εκάστοτε περίπτωση εφαρμογής απενεργοποίησης ομάδας πρέπει να διεξαχθεί ένας ξεχωριστός υπολογισμός με βάση τα τεχνικά δεδομένα του MOVIMOT MM..D. Υπολογισμός του μέγιστου αριθμού ηλεκτροκινητήρων MOVIMOT σε απενεργοποίηση ομάδας: Ο αριθμός "ν" τεμάχια των συνδέσιμων MOVIMOT MM..D σε απενεργοποίηση ομάδας περιορίζεται λόγω των ακόλουθων παραγόντων: Ικανότητα διακοπής του ρελέ ασφαλείας Πριν από τις επαφές ασφαλείας πρέπει να συνδεθεί μια ασφάλεια σύμφωνα με τα στοιχεία του κατασκευαστή των ρελέ ασφαλείας, η οποία να αποτρέπει τυχόν τήξη των επαφών. Τα στοιχεία της ικανότητας διακοπής κατά EN και EN και η ασφάλεια επαφών στις οδηγίες λειτουργίας του κατασκευαστή των ρελέ ασφαλείας πρέπει να τηρούνται υποχρεωτικά. Η τήρηση των στοιχείων και των οδηγιών έγκεινται στην αρμοδιότητα του υπεύθυνου για τη μελέτη. Μέγιστη επιτρεπτή πτώση τάσης στον αγωγό τροφοδοσίας 24 V Κατά το σχεδιασμό της ομάδας ηλεκτροκινητήρων πρέπει να τηρούνται οι τιμές των μέγιστων μηκών αγωγού και των επιτρεπτών πτώσεων τάσης. Εγχειρίδιο MOVIMOT MM..D Λειτουργική ασφάλεια 21

22 5 Παραλλαγές σύνδεσης MOVIMOT με δυαδικό έλεγχο (έλεγχος μέσω ακροδεκτών) 5 Παραλλαγές σύνδεσης 5.1 MOVIMOT με δυαδικό έλεγχο (έλεγχος μέσω ακροδεκτών) Γενική δομή MOVIMOT με δυαδικό έλεγχο (έλεγχος μέσω ακροδεκτών): 3 x 400 V + PE + 24 V GND Safety Power 24V f1/f2 L R TH TH K1a K1b RS- RS Σύνδεση ηλεκτρικού δικτύου Τροφοδοσία 24 V από το ρελέ ασφαλείας (π. χ. PNOZ..) Επαφή ασφαλείας "24 V" Επαφή ασφαλείας "Ø" Επιτρεπτή αντιστοίχηση ακροδεκτών για τα σήματα φοράς περιστροφής (βραχυκυκλωτήρες στο κουτί ακροδεκτών) Παραλλαγή 1: "Δεξιόστροφη περιστροφή" Παραλλαγή 2: "Αριστερόστροφη περιστροφή" X6: 4,5,6 24V X6: 1,2,3 X6: 4,5,6 24V X6: 1,2,3 R X6: 11,12 L X6: 9,10 R X6: 11,12 L X6: 9,10 MOVIMOT MOVIMOT Να ληφθεί υπόψη και να ελεγχθεί με δοκιμή η σωστή σύνδεση των "24 V" και της γείωσης "Ø"! Τροφοδοσία 24 V που αφορά την ασφάλεια από το ρελέ ασφαλείας (π.χ. PNOZ..) Επαφές ασφαλείας Βραχυκυκλωτήρας εντός του κουτιού συνδεσμολογίας (χωρίς διακόπτη) 22 Εγχειρίδιο MOVIMOT MM..D Λειτουργική ασφάλεια

23 Παραλλαγές σύνδεσης MOVIMOT με δυαδικό έλεγχο (έλεγχος μέσω ακροδεκτών) Απενεργοποίηση ομάδας Για οδηγίες σχετικά με τον υπολογισμό του αριθμού "ν" των MOVIMOT για απενεργοποίηση ομάδας ανατρέξτε στο Κεφάλαιο "Τροφοδοσία τάσης 24 V για απενεργοποίηση ομάδας" (Æ σελίδα 21). 3 x 400 V + PE Safety Power GND + 24 V n Σύνδεση ηλεκτρικού δικτύου Τροφοδοσία 24 V που αφορά την ασφάλεια από το ρελέ ασφαλείας (π.χ. PNOZ..) Εγχειρίδιο MOVIMOT MM..D Λειτουργική ασφάλεια 23

24 5 Παραλλαγές σύνδεσης MOVIMOT με δυαδικό έλεγχο (έλεγχος μέσω ακροδεκτών) Έλεγχος των σημάτων φοράς περιστροφής μέσω εξωτερικού διακόπτη 24V X6: 4,5,6 X6: 1,2,3 R L 0 R X6: 11,12 L X6: 9,10 MOVIMOT Διακόπτης Οι αγωγοί προς τον εξωτερικό διακόπτη πρέπει να τοποθετηθούν σύμφωνα με τις γενικές οδηγίες με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην παρουσιάζονται ούτε διαρροές τάσης, ούτε επαγωγικές τάσεις. Δεν επιτρέπεται ο έλεγχος της φοράς περιστροφής μέσω εξωτερικού διακόπτη σε ομάδες ηλεκτροκινητήρων. Η εγκατάσταση του διακόπτη πρέπει να γίνει σύμφωνα με το ΕΝ "Ασφαλής αποσύνδεση". Το μήκος αγωγού μεταξύ του ηλεκτροκινητήρα MOVIMOT και του εξωτερικού διακόπτη πρέπει να συμπεριληφθεί στον υπολογισμό του συνολικού μήκους αγωγού. 24 Εγχειρίδιο MOVIMOT MM..D Λειτουργική ασφάλεια

25 Παραλλαγές σύνδεσης MOVIMOT με δυαδικό έλεγχο (έλεγχος μέσω ακροδεκτών) Δυαδικός έλεγχος μέσω ασφαλών εξόδων MOVIMOT με δυαδικό έλεγχο (έλεγχος μέσω ακροδεκτών): 3 x 400 V + PE + 24 V GND Safety Power 24V f1/f2 L R TH TH K1a K1b RS- RS Αντιστοίχηση ακροδεκτών (δεξιόστροφη περιστροφή, αριστερόστροφη περιστροφή, αλλαγή ονομαστικών τιμών): 24V [5] 24V X6: 4,5,6 X6: 1,2,3 R X6: 11,12 L X6: 9,10 f1/f2 X6: 7,8 MOVIMOT Προσέξτε και ελέγξτε μέσω δοκιμής τη σωστή σύνδεση των "24 V" και του "Ø"! Σύνδεση ηλεκτρικού δικτύου Ασφαλές σύστημα περιφερειακών I/O (π. χ. Pilz PSS Universal ή Siemens ET200) [5] Επαφή ασφαλείας "24 V" Επαφή ασφαλείας "Ø" Ασφαλής διπολική έξοδος ζεύξης (ρελέ ή ηλεκτρονικός διακόπτης) Τα σήματα ελέγχου "R", "L", "f1/f2" μπορούν να συνδεθούν μονοπολικά. Τα στοιχεία σύνδεσης θα πρέπει να τροφοδοτηθούν από την τροφοδοσία 24-V που αφορά την ασφάλεια. Το μέγιστο μήκος καλωδίου των 100 m μεταξύ MOVIMOT και ασφαλούς PLC είναι επιτρεπτό μόνο όταν όλα τα σήματα για την επιλογή της φοράς περιστροφής και των ονομαστικών τιμών οδηγούνται σε ένα θωρακισμένο καλώδιο. Εάν τα σήματα διανεμηθούν σε 2 θωρακισμένα καλώδια, τότε το επιτρεπτό μήκος καλωδίου μειώνεται στο ήμισυ (= 50 m). Εγχειρίδιο MOVIMOT MM..D Λειτουργική ασφάλεια 25

26 5 Παραλλαγές σύνδεσης MOVIMOT με πρόσθετη κάρτα MBG11A 5.2 MOVIMOT με πρόσθετη κάρτα MBG11A Γενική δομή Ηλεκτροκινητήρας MOVIMOT ονομαστικών τιμών): με την πρόσθετη κάρτα MBG11A (ρυθμιστής MBG11A x 400 V + PE L1 L2 L3 RS+ RS- L R 24V + 24 V GND Safety Power [2 24V f1/f2 L R TH TH K1a K1b RS- RS Σύνδεση ηλεκτρικού δικτύου Τροφοδοσία 24 V από το ρελέ ασφαλείας (π. χ. PNOZ..) Επαφή ασφαλείας "24 V" Επαφή ασφαλείας "Ø" 26 Εγχειρίδιο MOVIMOT MM..D Λειτουργική ασφάλεια

27 Παραλλαγές σύνδεσης MOVIMOT με πρόσθετη κάρτα MBG11A Ομάδες ηλεκτροκινητήρων ΣΤΟΠ! Οι ομάδες ηλεκτροκινητήρων δεν επιτρέπονται για λειτουργίες που αφορούν την ασφάλεια με την πρόσθετη κάρτα MBG11A Ενεργοποίηση φοράς περιστροφής στο MOVIMOT Προσέξτε και ελέγξτε μέσω δοκιμής τη σωστή σύνδεση των "24 V" και του "Ø" (γείωση)! Παραλλαγή 1 Και οι δύο φορές περιστροφής είναι αποδεσμευμένες Παραλλαγή 2 Ενεργοποίηση δεξιόστροφης φοράς περιστροφής X6: 4,5,6 24V X6: 1,2,3 X6: 4,5,6 24V X6: 1,2,3 R X6: 11,12 L X6: 9,10 R X6: 11,12 L X6: 9,10 Παραλλαγή 3 Ενεργοποίηση αριστερόστροφης φοράς περιστροφής MOVIMOT MOVIMOT X6: 4,5,6 24V X6: 1,2,3 Ασφαλής τροφοδοσία 24 V από το ρελέ ασφαλείας (π. χ. PNOZ..) Επαφές ασφαλείας R X6: 11,12 L X6: 9,10 MOVIMOT Βραχυκυκλωτήρας στο κουτί συνδεσμολογίας (χωρίς διακόπτη) Η επαφή ασφαλείας "24 V" επισημαίνεται με κόκκινο χρώμα. Η επαφή ασφαλείας "Ø" επισημαίνεται με μπλε χρώμα. 24V f1/f2 L R TH TH K1a K1b RS- RS Εγχειρίδιο MOVIMOT MM..D Λειτουργική ασφάλεια 27

28 5 Παραλλαγές σύνδεσης MOVIMOT με πρόσθετη κάρτα MWA21A 5.3 MOVIMOT με πρόσθετη κάρτα MWA21A Γενική δομή Ηλεκτροκινητήρας MOVIMOT με πρόσθετη κάρτα MWA21A (ρυθμιστής ονομαστικών τιμών): Οι ακροδέκτες 1 10 της πρόσθετης κάρτας MWA21Α πρέπει να τροφοδοτούνται από την ίδια πηγή 24 V και να απενεργοποιούνται μέσω του εξωτερικού ρελέ ασφαλείας. 3 x 400 V + PE L1 L2 L3 RS+ RS- L R 24V + 24 V GND 1 24 V 2 24 V 3 4 R 5 L 6 10 V RS+ 12 RS- Safety Power MWA21A 24V f1/f2 L R TH TH K1a K1b RS- RS Σύνδεση ηλεκτρικού δικτύου Τροφοδοσία 24 V από το ρελέ ασφαλείας (π. χ. PNOZ..) Επαφή ασφαλείας "24 V" Επαφή ασφαλείας "Ø" 28 Εγχειρίδιο MOVIMOT MM..D Λειτουργική ασφάλεια

29 Παραλλαγές σύνδεσης MOVIMOT με πρόσθετη κάρτα MWA21A Ομάδες ηλεκτροκινητήρων ΣΤΟΠ! Οι ομάδες ηλεκτροκινητήρων δεν επιτρέπονται για λειτουργίες που αφορούν την ασφάλεια με την πρόσθετη κάρτα MWA21A Ενεργοποίηση φοράς περιστροφής στο MOVIMOT Προσέξτε και ελέγξτε μέσω δοκιμής τη σωστή σύνδεση των "24 V" και του "Ø" (γείωση)! Παραλλαγή 1 Και οι δύο φορές περιστροφής είναι αποδεσμευμένες Παραλλαγή 2 Ενεργοποίηση δεξιόστροφης φοράς περιστροφής X6: 4,5,6 24V X6: 1,2,3 X6: 4,5,6 24V X6: 1,2,3 R X6: 11,12 L X6: 9,10 R X6: 11,12 L X6: 9,10 MOVIMOT MOVIMOT Παραλλαγή 3 Ενεργοποίηση αριστερόστροφης φοράς περιστροφής X6: 4,5,6 24V X6: 1,2,3 Ασφαλής τροφοδοσία 24 V από το ρελέ ασφαλείας (π. χ. PNOZ..) Επαφές ασφαλείας R X6: 11,12 L X6: 9,10 MOVIMOT Βραχυκυκλωτήρας εντός του κουτιού συνδεσμολογίας (χωρίς διακόπτη) Η επαφή ασφαλείας "24 V" επισημαίνεται με κόκκινο χρώμα. Η επαφή ασφαλείας "Ø" επισημαίνεται με μπλε χρώμα. 24V f1/f2 L R TH TH K1a K1b RS- RS Εγχειρίδιο MOVIMOT MM..D Λειτουργική ασφάλεια 29

30 5 Παραλλαγές σύνδεσης MOVIMOT με διανομέα πεδίου MF../Z.6. ή MQ../Z MOVIMOT με διανομέα πεδίου MF../Z.6. ή MQ../Z Γενική δομή Ηλεκτροκινητήρας MOVIMOT με διανομέα πεδίου MF../Z.6. ή MQ../Z.6.: Η σύνδεση ενός ηλεκτροκινητήρα γίνεται μέσω ενός τυποποιημένου υβριδικού καλωδίου. Σύνδεση μέσω στυπειοθλίπτη καλωδίου Σύνδεση μέσω βυσματικού συνδέσμου AM V GND + 24 V GND Safety Power Safety Power Repeater Repeater ~ = [5] [6] X40 ~ = [5] [6] X40 MF.. / Z.6 MQ.. / Z.6 MF.. / Z.6 MQ.. / Z.6 [7] [8] MOVIMOT MOVIMOT [6] [5] [7] [8] Επικοινωνία Ηλεκτρική τροφοδοσία Τροφοδοσία 24 V για μετατροπέα MOVIMOT από το ρελέ ασφαλείας (π. χ. PNOZ..) Fieldbus Τροφοδοσία 24 V για διεπαφές fieldbus Έκδοση MOVIMOT με στυπειοθλίπτη καλωδίου Έκδοση MOVIMOT με βυσματικό σύνδεσμο AM.6 30 Εγχειρίδιο MOVIMOT MM..D Λειτουργική ασφάλεια

31 Παραλλαγές σύνδεσης MOVIMOT με διανομέα πεδίου MF../Z.6. ή MQ../Z Σύνδεση διανομέα πεδίου Η εικόνα που ακολουθεί δείχνει τη σύνδεση του διανομέα πεδίου MF../Z.6. ή MQ../Z.6.: GND + 24 V 3 x 400 V +PE X1 X40 X20 / X29 L1 L2 L3 24V GND 24V GND MF../MQ.. RS+ RS- Safety Power RS-485 X9 [5] MFZ.6F X40 X29 X20 [5] Τροφοδοσία 24 V για μετατροπέα MOVIMOT από το ρελέ ασφαλείας (π. χ. PNOZ..) Σύνδεση ηλεκτρικού δικτύου Προσοχή: Αφαιρέστε τους βραχυκυκλωτήρες που έχουν καλωδιωθεί από το εργοστάσιο Συνδέστε την τροφοδοσία 24 V για τις διεπαφές fieldbus MF../MQ.. σύμφωνα με τα ακόλουθα εγχειρίδια Εγχειρίδιο διεπαφών, διανομέων πεδίου PROFIBUS Εγχειρίδιο διεπαφών, διανομέων πεδίου InterBus Εγχειρίδιο διεπαφών, διανομέων πεδίου DeviceNet/CANopen Σύνδεση υβριδικού καλωδίου (σύνδεση με το MOVIMOT ) Εγχειρίδιο MOVIMOT MM..D Λειτουργική ασφάλεια 31

32 5 Παραλλαγές σύνδεσης MOVIMOT με διανομέα πεδίου MF../Z.6. ή MQ../Z Ενεργοποίηση φοράς περιστροφής στο μετατροπέα MOVIMOT Προσέξτε και ελέγξτε μέσω δοκιμής τη σωστή σύνδεση των "24 V" και του "Ø" (γείωση)! Παραλλαγή 1 Και οι δύο φορές περιστροφής είναι αποδεσμευμένες Παραλλαγή 2 Ενεργοποίηση δεξιόστροφης φοράς περιστροφής X6: 4,5,6 24V X6: 1,2,3 X6: 4,5,6 24V X6: 1,2,3 R X6: 11,12 L X6: 9,10 R X6: 11,12 L X6: 9,10 MOVIMOT MOVIMOT Παραλλαγή 3 Ενεργοποίηση αριστερόστροφης φοράς περιστροφής X6: 4,5,6 24V X6: 1,2,3 Ασφαλής τροφοδοσία 24 V από το ρελέ ασφαλείας (π. χ. PNOZ..) μέσω διανομέα πεδίου Z.6. και υβριδικού καλωδίου SEW R X6: 11,12 L X6: 9,10 MOVIMOT Επαφές ασφαλείας Βραχυκυκλωτήρας εντός του κουτιού συνδεσμολογίας (χωρίς διακόπτη) Η επαφή ασφαλείας "24 V" επισημαίνεται με κόκκινο χρώμα. Η επαφή ασφαλείας "Ø" επισημαίνεται με μπλε χρώμα. 24V f1/f2 L R TH TH K1a K1b RS- RS Εγχειρίδιο MOVIMOT MM..D Λειτουργική ασφάλεια

33 Παραλλαγές σύνδεσης MOVIMOT με διανομέα πεδίου MF../Z.6. ή MQ../Z Απενεργοποίηση ομάδας με διανομέα πεδίου MF../Z.6 ή MQ../Z.6 Για οδηγίες σχετικά με τον υπολογισμό του αριθμού "ν" των MOVIMOT για απενεργοποίηση ομάδας ανατρέξτε στο Κεφάλαιο "Τροφοδοσία τάσης 24 V σε απενεργοποίηση ομάδας" (Æ σελίδα 21) V GND Safety Power Repeater ~ = [5] [6] X40 X40 X40 MF.. / Z.6. MQ.. / Z.6 MF.. / Z.6. MQ.. / Z.6 MF.. / Z.6. MQ.. / Z.6 [6] [5] MOVIMOT MOVIMOT MOVIMOT n Επικοινωνία Ηλεκτρική τροφοδοσία Τροφοδοσία 24 V για μετατροπέα MOVIMOT από το ρελέ ασφαλείας (π. χ. PNOZ..) Fieldbus Τροφοδοσία 24 V για διεπαφές fieldbus Το μήκος του υβριδικού καλωδίου μεταξύ του διανομέα πεδίου και του MOVIMOT πρέπει να συμπεριληφθεί στον υπολογισμό του συνολικού μήκους αγωγού. Κατά την απενεργοποίηση ομάδας με διανομείς πεδίου μπορεί να τοποθετηθεί ένα βύσμα με διπλή υποδοχή στη σύνδεση X40 για τη μεταγωγή της τροφοδοσίας 24 V που αφορά την ασφάλεια. H SEW-EURODRIVE συνιστά τον παρακάτω τύπο βύσματος: Ονομασία τύπου: TFKC 2,5/2-STF-5,08 Κωδικός προϊόντος: Πηγή αναφοράς: Phoenix Contact GmbH & Co. KG, Blomberg Εγχειρίδιο MOVIMOT MM..D Λειτουργική ασφάλεια 33

34 5 Παραλλαγές σύνδεσης MOVIMOT με διανομέα πεδίου MF../MM../Z.7 ή MQ../MM../Z MOVIMOT με διανομέα πεδίου MF../MM../Z.7 ή MQ../MM../Z Γενική δομή Ηλεκτροκινητήρας MOVIMOT με διανομέα πεδίου MF../MM../Z.7 ή MQ../MM../Z.7.: Η σύνδεση ενός ηλεκτροκινητήρα γίνεται μέσω ενός τυποποιημένου υβριδικού καλωδίου V GND Safety Power Repeater ~ = [5] X40 [6] MF.. / MM.. / Z.7. MQ.. / MM.. / Z.7. DR [6] [5] Επικοινωνία Ηλεκτρική τροφοδοσία Τροφοδοσία 24 V για μετατροπέα MOVIMOT από το ρελέ ασφαλείας (π. χ. PNOZ..) Fieldbus Τροφοδοσία 24 V για διεπαφές fieldbus 34 Εγχειρίδιο MOVIMOT MM..D Λειτουργική ασφάλεια

35 Παραλλαγές σύνδεσης MOVIMOT με διανομέα πεδίου MF../MM../Z.7 ή MQ../MM../Z Σύνδεση διανομέα πεδίου Η εικόνα που ακολουθεί δείχνει τη σύνδεση του διανομέα πεδίου MF../MM../Z.7. ή MQ../MM../Z.7.: GND + 24 V 3 x 400 V +PE Safety Power X1 X40 X20 / X29 MOVIMOT U V W TH1 TH2 L1 L2 L3 24V GND MF../MQ.. MF.. RS+ RS- 24V GND RS-485 X9 [5] MFZ.7F X40 X29 X20 [5] Τροφοδοσία 24 V για μετατροπέα MOVIMOT από το ρελέ ασφαλείας (π. χ. PNOZ..) Σύνδεση ηλεκτρικού δικτύου Προσοχή: Αφαιρέστε τους βραχυκυκλωτήρες που έχουν καλωδιωθεί από το εργοστάσιο Συνδέστε την τροφοδοσία 24 V για τις διεπαφές fieldbus MF../MQ.. σύμφωνα με τα ακόλουθα εγχειρίδια Εγχειρίδιο διεπαφών, διανομέων πεδίου PROFIBUS Εγχειρίδιο διεπαφών, διανομέων πεδίου InterBus Εγχειρίδιο διεπαφών, διανομέων πεδίου DeviceNet/CANopen Σύνδεση υβριδικού καλωδίου (σύνδεση με τον κινητήρα) Εγχειρίδιο MOVIMOT MM..D Λειτουργική ασφάλεια 35

36 5 Παραλλαγές σύνδεσης MOVIMOT με διανομέα πεδίου MF../MM../Z.7 ή MQ../MM../Z Ενεργοποίηση φοράς περιστροφής στο μετατροπέα MOVIMOT Προσέξτε και ελέγξτε μέσω δοκιμής τη σωστή σύνδεση των "24 V" και του "Ø" (γείωση)! Και οι δύο φορές περιστροφής ενεργοποιούνται Μόνο η φορά αριστερόστροφης περιστροφής είναι ενεργοποιημένη Μόνο η φορά δεξιόστροφης περιστροφής είναι ενεργοποιημένη 24V TH L R 24V TH L R 24V TH L R TH TH TH Βραχυκυκλωτήρας εντός του κουτιού συνδεσμολογίας (χωρίς διακόπτη) ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Κατά τη χρήση αισθητήρων θερμοκρασίας και αυτόματης απενεργοποίησης, σε περίπτωση υπερθέρμανσης θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι, ύστερα από την ψύξη του κινητήρα γίνεται αυτόματη επανεκκίνηση. Θάνατος ή σοβαροί τραυματισμοί Εάν από αυτό προκύπτουν κίνδυνοι, θα πρέπει να λάβετε πρόσθετα μέτρα, ώστε να αποτρέπεται η πρόσβαση στις θέσεις κινδύνου που έχουν σχέση με τον ηλεκτροκινητήρα. 36 Εγχειρίδιο MOVIMOT MM..D Λειτουργική ασφάλεια

37 Παραλλαγές σύνδεσης MOVIMOT με διανομέα πεδίου MF../MM../Z.7 ή MQ../MM../Z Απενεργοποίηση ομάδας με διανομέα πεδίου MF../MM../Z.7 ή MQ../MM../Z.7. Για οδηγίες σχετικά με τον υπολογισμό του αριθμού "ν" των MOVIMOT για απενεργοποίηση ομάδας ανατρέξτε στο Κεφάλαιο "Τροφοδοσία τάσης 24 V σε απενεργοποίηση ομάδας" (Æ σελίδα 21) V GND Safety Power Repeater ~ = [5] X40 X40 X40 [6] MF.. / MM.. / Z.7. MQ.. / MM.. / Z.7. MF.. / MM.. / Z.7. MQ.. / MM.. / Z.7. MF.. / MM.. / Z.7. MQ.. / MM.. / Z.7. [6] [5] DR.. DR.. DR n Επικοινωνία Ηλεκτρική τροφοδοσία Τροφοδοσία 24 V για μετατροπέα MOVIMOT από το ρελέ ασφαλείας (π. χ. PNOZ..) Fieldbus Τροφοδοσία 24 V για διεπαφές fieldbus Το μήκος του υβριδικού καλωδίου μεταξύ του διανομέα πεδίου και του MOVIMOT πρέπει να συμπεριληφθεί στον υπολογισμό του συνολικού μήκους αγωγού. Κατά την απενεργοποίηση ομάδας με διανομείς πεδίου μπορεί να τοποθετηθεί ένα βύσμα με διπλή υποδοχή στη σύνδεση X40 για τη μεταγωγή της τροφοδοσίας 24 V που αφορά την ασφάλεια. H SEW-EURODRIVE συνιστά τον παρακάτω τύπο βύσματος: Ονομασία τύπου: TFKC 2,5/2-STF-5,08 Κωδικός προϊόντος: Πηγή αναφοράς: Phoenix Contact GmbH & Co. KG, Blomberg Εγχειρίδιο MOVIMOT MM..D Λειτουργική ασφάλεια 37

38 5 Παραλλαγές σύνδεσης MOVIMOT με διανομέα πεδίου MF../MM../Z.8. ή MQ../MM../Z MOVIMOT με διανομέα πεδίου MF../MM../Z.8. ή MQ../MM../Z Γενική δομή Ηλεκτροκινητήρας MOVIMOT με διανομέα πεδίου MF../MM../Z.8. ή MQ../MM../Z.8.: Η σύνδεση ενός ηλεκτροκινητήρα γίνεται μέσω ενός τυποποιημένου υβριδικού καλωδίου V GND Safety Power Re-peater ~ = [5] [6] X40 MF../ MM../ Z.8. MQ../ MM../ Z.8. DR [6] [5] Επικοινωνία Ηλεκτρική τροφοδοσία Τροφοδοσία 24 V για μετατροπέα MOVIMOT από το ρελέ ασφαλείας (π. χ. PNOZ..) Fieldbus Τροφοδοσία 24 V για διεπαφές fieldbus 38 Εγχειρίδιο MOVIMOT MM..D Λειτουργική ασφάλεια

39 Παραλλαγές σύνδεσης MOVIMOT με διανομέα πεδίου MF../MM../Z.8. ή MQ../MM../Z Σύνδεση διανομέα πεδίου Η εικόνα που ακολουθεί δείχνει τη σύνδεση του διανομέα πεδίου MF../MM../Z.8. ή MQ../MM../Z.8.: GND + 24 V 3 x 400 V +PE Safety Power X1 X40 X20 / X29 [6] MOVIMOT U V W TH1 TH2 L1 L2 L3 24V GND MF../MQ.. MF.. RS+ RS- 24V GND RS-485 X9 [5] MFZ.8. X40 X29 X20 [5] [6] Τροφοδοσία 24 V για μετατροπέα MOVIMOT από το ρελέ ασφαλείας (π. χ. PNOZ..) Σύνδεση ηλεκτρικού δικτύου Προσοχή: Αφαιρέστε τους βραχυκυκλωτήρες που έχουν καλωδιωθεί από το εργοστάσιο Συνδέστε την τροφοδοσία 24 V για τις διεπαφές fieldbus MF../MQ.. σύμφωνα με τα ακόλουθα εγχειρίδια Εγχειρίδιο "Διεπαφές, διανομείς πεδίου PROFIBUS" Εγχειρίδιο "Διεπαφές, διανομείς πεδίου InterBus" Εγχειρίδιο "Διεπαφές, διανομείς πεδίου DeviceNet/CANopen" Σύνδεση υβριδικού καλωδίου (σύνδεση με τον κινητήρα) Ο διανομέας πεδίου MF../MM../Z.8N δεν διαθέτει διακόπτη συντήρησης. Οι 4 αγωγοί "L1" "L3" και "24 V" έχουν γεφυρωθεί. Εγχειρίδιο MOVIMOT MM..D Λειτουργική ασφάλεια 39

40 5 Παραλλαγές σύνδεσης MOVIMOT με διανομέα πεδίου MF../MM../Z.8. ή MQ../MM../Z Ενεργοποίηση φοράς περιστροφής στο μετατροπέα MOVIMOT Προσέξτε και ελέγξτε μέσω δοκιμής τη σωστή σύνδεση των "24 V" και του "Ø" (γείωση)! Και οι δύο φορές περιστροφής ενεργοποιούνται Μόνο η φορά αριστερόστροφης περιστροφής είναι ενεργοποιημένη Μόνο η φορά δεξιόστροφης περιστροφής είναι ενεργοποιημένη 24V TH L R 24V TH L R 24V TH L R TH TH TH Βραχυκυκλωτήρας εντός του κουτιού συνδεσμολογίας (χωρίς διακόπτη) ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Κατά τη χρήση αισθητήρων θερμοκρασίας και αυτόματης απενεργοποίησης, σε περίπτωση υπερθέρμανσης θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι, ύστερα από την ψύξη του κινητήρα γίνεται αυτόματη επανεκκίνηση. Θάνατος ή σοβαροί τραυματισμοί Εάν από αυτό προκύπτουν κίνδυνοι, θα πρέπει να λάβετε πρόσθετα μέτρα, ώστε να αποτρέπεται η πρόσβαση στις θέσεις κινδύνου που έχουν σχέση με τον ηλεκτροκινητήρα. 40 Εγχειρίδιο MOVIMOT MM..D Λειτουργική ασφάλεια

41 Παραλλαγές σύνδεσης MOVIMOT με διανομέα πεδίου MF../MM../Z.8. ή MQ../MM../Z Απενεργοποίηση ομάδας με διανομέα πεδίου MF../MM../Z.8. ή MQ../MM../Z.8. Για οδηγίες σχετικά με τον υπολογισμό του αριθμού "ν" των MOVIMOT για απενεργοποίηση ομάδας ανατρέξτε στο Κεφάλαιο "Τροφοδοσία τάσης 24 V σε απενεργοποίηση ομάδας (Æ σελίδα 21)" V GND Safety Power Re-peater ~ = [5] [6] X40 X40 X40 MF../ MM../ Z.8. MF../ MM../ Z.8. MF../ MM../ Z.8. MQ../ MM../ Z.8. MQ../ MM../ Z.8. MQ../ MM../ Z.8. [6] [5] DR.. DR.. DR n Επικοινωνία Ηλεκτρική τροφοδοσία Τροφοδοσία 24 V για μετατροπέα MOVIMOT από το ρελέ ασφαλείας (π. χ. PNOZ..) Fieldbus Τροφοδοσία 24 V για διεπαφές fieldbus Το μήκος του υβριδικού καλωδίου μεταξύ του διανομέα πεδίου και του MOVIMOT πρέπει να συμπεριληφθεί στον υπολογισμό του συνολικού μήκους αγωγού. Κατά την απενεργοποίηση ομάδας με διανομείς πεδίου μπορεί να τοποθετηθεί ένα βύσμα με διπλή υποδοχή στη σύνδεση X40 για τη μεταγωγή της τροφοδοσίας 24 V που αφορά την ασφάλεια. H SEW-EURODRIVE συνιστά τον παρακάτω τύπο βύσματος: Ονομασία τύπου: TFKC 2,5/2-STF-5,08 Κωδικός προϊόντος: Πηγή αναφοράς: Phoenix Contact GmbH & Co. KG, Blomberg Εγχειρίδιο MOVIMOT MM..D Λειτουργική ασφάλεια 41

42 6 kva i P f n Hz Τεχνικά στοιχεία MOVIMOT με διανομέα πεδίου MF../MM../Z.8. ή MQ../MM../Z.8. 6 Τεχνικά στοιχεία Ο ακόλουθος πίνακας δείχνει τα τεχνικά χαρακτηριστικά του MOVIMOT MM..D αναφορικά με την ενσωματωμένη τεχνολογία ασφαλείας. Επιπλέον πρέπει να τηρούνται τα τεχνικά στοιχεία και οι εγκρίσεις που αναφέρονται στις οδηγίες λειτουργίας "MOVIMOT MM..D με τριφασικό ηλεκτροκινητήρα DRS/DRE/DRP". Τεχνικά στοιχεία τροφοδοσίας 24 V που αφορά την ασφάλεια Min. Συνήθως Max. Μονάδα Περιοχή τάσης εισόδου V DC Κατανάλωση ισχύος W Χωρητικότητα εισόδου µf Κατώφλι ενεργοποίησης / απενεργοποίησης 7.5 V Τάση εισόδου για κατάσταση OFF (STO) 5 V Επιτρεπτό ρεύμα διαφυγής του εξωτερικού συστήματος ελέγχου ασφαλείας 0 10 ma Διάρκεια από την απενεργοποίηση της τάσης 24 V έως την απενεργοποίηση του εναλλασσόμενου πεδίου ms Χαρακτηριστικά μεγέθη ασφαλείας Ελεγμένες κατηγορίες ασφαλείας Κατηγορία 3 κατά EN Επίπεδο απόδοσης d κατά EN ISO SIL 2 κατά IEC Πιθανότητα επικίνδυνης διακοπής ανά ώρα 0 (αποκλεισμός σφάλματος) (= τιμή PFH) Διάρκεια ζωής ή χρονικό διάστημα μεταξύ ελέγχων κατά EN Ασφαλής κατάσταση 20 χρόνια, μετά από τα οποία το εξάρτημα θα πρέπει να αντικατασταθεί με νέο εξάρτημα. Απενεργοποιημένη ροπή (STO) 42 Εγχειρίδιο MOVIMOT MM..D Λειτουργική ασφάλεια

43 Λίστα διευθύνσεων 7 7 Λίστα διευθύνσεων Germany Headquarters Production Competence Center Bruchsal Central North East South West SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Ernst-Blickle-Straße 42 D Bruchsal P.O. Box Postfach 3023 D Bruchsal SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Ernst-Blickle-Straße 1 D Graben-Neudorf SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Alte Ricklinger Straße D Garbsen (near Hannover) SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Dänkritzer Weg 1 D Meerane (near Zwickau) SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Domagkstraße 5 D Kirchheim (near München) SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Siemensstraße 1 D Langenfeld (near Düsseldorf) Electronics SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Ernst-Blickle-Straße 42 D Bruchsal Drive Hotline / 24 Hour Additional addresses for service in Germany provided on request! Tel Fax Tel Fax Tel Fax Tel Fax Tel Fax Tel Fax Tel Fax SEWHELP France Production Haguenau SEW-USOCOME 48-54, route de Soufflenheim B. P F Haguenau Cedex Production Forbach SEW-EUROCOME Zone Industrielle Technopôle Forbach Sud B. P F Forbach Cedex Bordeaux Lyon Paris SEW-USOCOME Parc d'activités de Magellan 62, avenue de Magellan - B. P. 182 F Pessac Cedex SEW-USOCOME Parc d'affaires Roosevelt Rue Jacques Tati F Vaulx en Velin SEW-USOCOME Zone industrielle 2, rue Denis Papin F Verneuil I'Etang Additional addresses for service in France provided on request! Algeria Alger Réducom 16, rue des Frères Zaghnoun Bellevue El-Harrach Alger Tel Fax Tel Tel Fax Tel Fax Tel Fax Tel Fax Argentina Buenos Aires SEW EURODRIVE ARGENTINA S.A. Centro Industrial Garin, Lote 35 Ruta Panamericana Km 37, Garin Tel Fax Εγχειρίδιο MOVIMOT MM..D Λειτουργική ασφάλεια 43

44 7 Λίστα διευθύνσεων Australia Melbourne SEW-EURODRIVE PTY. LTD. 27 Beverage Drive Tullamarine, Victoria 3043 Tel Fax Sydney SEW-EURODRIVE PTY. LTD. 9, Sleigh Place, Wetherill Park New South Wales, 2164 Tel Fax Austria Wien SEW-EURODRIVE Ges.m.b.H. Richard-Strauss-Strasse 24 A-1230 Wien Tel Fax Belarus Minsk SEW-EURODRIVE BY RybalkoStr. 26 BY Minsk Tel.+375 (17) Fax +375 (17) Belgium Brüssel SEW Caron-Vector Avenue Eiffel 5 B-1300 Wavre Tel Fax Competence Center Industrial Gears SEW Caron-Vector Rue de Parc Industriel, 31 BE-6900 Marche-en-Famenne Tel Fax Antwerp SEW Caron-Vector Glasstraat, 19 BE-2170 Merksem Tel Fax Brazil Production Sao Paulo SEW-EURODRIVE Brasil Ltda. Avenida Amâncio Gaiolli, Rodovia Presidente Dutra Km 208 Guarulhos SP SAT - SEW ATENDE Additional addresses for service in Brazil provided on request! Tel Fax Bulgaria Sofia BEVER-DRIVE GmbH Bogdanovetz Str.1 BG-1606 Sofia Cameroon Douala Electro-s Rue Drouot Akwa B.P Douala Tel Fax Tel Fax Canada Toronto Vancouver SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD. 210 Walker Drive Bramalea, Ontario L6T3W1 SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD Honeyman Street Delta. B.C. V4G 1 E2 Montreal SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD Rue Leger LaSalle, Quebec H8N 2V9 Additional addresses for service in Canada provided on request! Tel Fax Tel Fax Tel Fax Εγχειρίδιο MOVIMOT MM..D Λειτουργική ασφάλεια

45 Λίστα διευθύνσεων 7 Chile Santiago de Chile SEW-EURODRIVE CHILE LTDA. Las Encinas 1295 Parque Industrial Valle Grande LAMPA RCH-Santiago de Chile P.O. Box Casilla 23 Correo Quilicura - Santiago - Chile Tel Fax China Production Tianjin Suzhou Guangzhou Shenyang Wuhan SEW-EURODRIVE (Tianjin) Co., Ltd. No. 46, 7th Avenue, TEDA Tianjin SEW-EURODRIVE (Suzhou) Co., Ltd. 333, Suhong Middle Road Suzhou Industrial Park Jiangsu Province, SEW-EURODRIVE (Guangzhou) Co., Ltd. No. 9, JunDa Road East Section of GETDD Guangzhou SEW-EURODRIVE (Shenyang) Co., Ltd. 10A-2, 6th Road Shenyang Economic Technological Development Area Shenyang, SEW-EURODRIVE (Wuhan) Co., Ltd. 10A-2, 6th Road No. 59, the 4th Quanli Road, WEDA Wuhan Additional addresses for service in China provided on request! Tel Fax Tel Fax Tel Fax Tel Fax Tel Fax Colombia Bogotá SEW-EURODRIVE COLOMBIA LTDA. Calle 22 No Bodega 6, Manzana B Santafé de Bogotá Tel Fax Croatia Zagreb KOMPEKS d. o. o. PIT Erdödy 4 II HR Zagreb Tel Fax Czech Republic Praha SEW-EURODRIVE CZ S.R.O. Business Centrum Praha Lužná 591 CZ Praha 6 - Vokovice Tel Fax Denmark Kopenhagen SEW-EURODRIVEA/S Geminivej DK-2670 Greve Tel Fax Egypt Cairo Copam Egypt for Engineering & Agencies 33 EI Hegaz ST, Heliopolis, Cairo Tel Fax Estonia Tallin ALAS-KUUL AS Reti tee 4 EE Peetri küla, Rae vald, Harjumaa Tel Fax Εγχειρίδιο MOVIMOT MM..D Λειτουργική ασφάλεια 45

46 7 Λίστα διευθύνσεων Finland Lahti SEW-EURODRIVE OY Vesimäentie 4 FIN Hollola 2 Tel Fax Production Karkkila SEW Industrial Gears Oy Valurinkatu 6, PL 8 FI Kakkila, Karkkila Tel Fax Gabon Libreville ESG Electro s Gabun Feu Rouge Lalala 1889 Libreville Gabun Tel Fax Great Britain Normanton SEW-EURODRIVE Ltd. Beckbridge Industrial Estate P.O. Box No.1 GB-Normanton, West- Yorkshire WF6 1QR Tel Fax Ελλάδα Τμήμα πωλήσεων Σέρβις Αθήνα Christ. Boznos & Son S.A. 12, Mavromichali Street P.O. Box 80136, GR Piraeus Tel Fax Hong Kong Hong Kong SEW-EURODRIVE LTD. Unit No , 8th Floor Hong Leong Industrial Complex No. 4, Wang Kwong Road Kowloon, Hong Kong Tel Fax Hungary Budapest SEW-EURODRIVE Kft. H-1037 Budapest Kunigunda u. 18 Tel Fax India Registered Office Vadodara SEW-EURODRIVE India Private Limited Plot No. 4, GIDC PORRamangamdi Vadodara Gujarat Tel Fax Chennai SEW-EURODRIVE India Private Limited Plot No. K3/1, Sipcot Industrial Park PhaseII Mambakkam Village Sriperumbudur Kancheepuram Dist, Tamil Nadu Tel Fax Ireland Dublin Alperton Engineering Ltd. 48 Moyle Road Dublin Industrial Estate Glasnevin, Dublin 11 Tel Fax Israel Tel-Aviv Liraz Handasa Ltd. Ahofer Str 34B / Holon Tel Fax Εγχειρίδιο MOVIMOT MM..D Λειτουργική ασφάλεια

47 Λίστα διευθύνσεων 7 Italy Milano SEW-EURODRIVE di R. Blickle & Co.s.a.s. Via Bernini,14 I Solaro (Milano) Tel Fax Ivory Coast Abidjan SICA Ste industrielle et commerciale pour l'afrique 165, Bld de Marseille B.P. 2323, Abidjan 08 Tel Fax Japan Iwata SEW-EURODRIVE JAPAN CO., LTD 250-1, Shimoman-no, Iwata Shizuoka Tel Fax Korea Ansan-City SEW-EURODRIVE KOREA CO., LTD. B 601-4, Banweol Industrial Estate , Shingil-Dong Ansan Tel Fax Busan SEW-EURODRIVE KOREA Co., Ltd. No , Songjeong - dong Gangseo-ku Busan Tel Fax Latvia Riga SIA Alas-Kuul Katlakalna 11C LV-1073 Riga Lebanon Beirut Gabriel Acar & Fils sarl B. P Bourj Hammoud, Beirut Lithuania Alytus UAB Irseva Naujoji 19 LT Alytus Tel Fax Tel Fax Tel Fax Luxembourg Brüssel CARON-VECTOR S.A. Avenue Eiffel 5 B-1300 Wavre Tel Fax Malaysia Johore SEW-EURODRIVE SDN BHD No. 95, Jalan Seroja 39, Taman Johor Jaya Johor Bahru, Johor West Malaysia Tel Fax Mexico Quéretaro SEW-EURODRIVE MEXICO SA DE CV SEM M93 Tequisquiapan No. 102 Parque Industrial Quéretaro C.P Quéretaro, México Tel Fax Εγχειρίδιο MOVIMOT MM..D Λειτουργική ασφάλεια 47

48 7 Λίστα διευθύνσεων Morocco Casablanca Afit 5, rue Emir Abdelkader MA Casablanca Tel Fax Netherlands Rotterdam VECTOR Aandrijftechniek B.V. Industrieweg 175 NL-3044 AS Rotterdam Postbus NL-3004 AB Rotterdam Tel Fax New Zealand Auckland SEW-EURODRIVE NEW ZEALAND LTD. P.O. Box Greenmount drive East Tamaki Auckland Tel Fax Christchurch SEW-EURODRIVE NEW ZEALAND LTD. 10 Settlers Crescent, Ferrymead Christchurch Tel Fax Norway Moss SEW-EURODRIVE A/S Solgaard skog 71 N-1599 Moss Tel Fax Peru Lima SEW DEL PERU MOTORES REDUCTORES S.A.C. Los Calderos, Urbanizacion Industrial Vulcano, ATE, Lima Tel Fax Poland Lodz SEW-EURODRIVE Polska Sp.z.o.o. ul. Techniczna 5 PL ŁódÑ Tel Fax Hour Tel ( SEW SEW) Portugal Coimbra SEW-EURODRIVE, LDA. Apartado 15 P Mealhada Tel Fax Romania Bucureşti Sialco Trading SRL str. Madrid nr Bucuresti Tel Fax Russia St. Petersburg ZAO SEW-EURODRIVE P.O. Box St. Petersburg Russia Tel Fax Senegal Dakar SENEMECA Mécanique Générale Km 8, Route de Rufisque B.P. 3251, Dakar Tel Fax Εγχειρίδιο MOVIMOT MM..D Λειτουργική ασφάλεια

49 Λίστα διευθύνσεων 7 Serbia Beograd DIPAR d.o.o. Ustanicka 128a PC Košum, IV floor SCG Beograd Tel / Fax Singapore Singapore SEW-EURODRIVE PTE. LTD. No 9, Tuas Drive 2 Jurong Industrial Estate Singapore Tel Fax Slovakia Bratislava SEW-Eurodrive SK s.r.o. Rybničná 40 SK Bratislava Žilina Banská Bystrica Košice SEW-Eurodrive SK s.r.o. Industry Park - PChZ ulica M.R.Štefánika 71 SK Žilina SEW-Eurodrive SK s.r.o. Rudlovská cesta 85 SK Banská Bystrica SEW-Eurodrive SK s.r.o. Slovenská ulica 26 SK Košice Tel Fax Tel Fax Tel Fax Tel Fax Slovenia Celje Pakman - Pogonska Tehnika d.o.o. UI. XIV. divizije 14 SLO Celje Tel Fax South Africa Johannesburg SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED Eurodrive House Cnr. Adcock Ingram and Aerodrome Roads Aeroton Ext. 2 Johannesburg 2013 P.O.Box Bertsham 2013 Tel Fax Cape Town SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED Rainbow Park Cnr. Racecourse & Omuramba Road Montague Gardens Cape Town P.O.Box Chempet 7442 Cape Town Tel Fax Telex Durban SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED 2 Monaco Place Pinetown Durban P.O. Box 10433, Ashwood 3605 Tel Fax Spain Bilbao SEW-EURODRIVE ESPAÑA, S.L. Parque Tecnológico, Edificio, 302 E Zamudio (Vizcaya) Tel Fax Sweden Jönköping SEW-EURODRIVE AB Gnejsvägen 6-8 S Jönköping Box 3100 S Jönköping Tel Fax Εγχειρίδιο MOVIMOT MM..D Λειτουργική ασφάλεια 49

50 7 Λίστα διευθύνσεων Switzerland Basel Alfred lmhof A.G. Jurastrasse 10 CH-4142 Münchenstein bei Basel Tel Fax Thailand Chonburi SEW-EURODRIVE (Thailand) Ltd. 700/456, Moo.7, Donhuaroh Muang Chonburi Tel Fax Tunisia Tunis T. M.S. Technic Marketing Zone Industrielle Mghira 2 Lot No Fouchana Tel Fax Turkey Istanbul SEW-EURODRIVE Hareket Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Sti. Bagdat Cad. Koruma Cikmazi No. 3 TR Maltepe ISTANBUL Tel , , Fax Ukraine Dnepropetrovsk SEW-EURODRIVE Str. Rabochaja 23-B, Office Dnepropetrovsk Tel Fax USA Production Corporate Offices Southeast Region Northeast Region Midwest Region Southwest Region SEW-EURODRIVE INC Old Spartanburg Highway P.O. Box 518 Lyman, S.C SEW-EURODRIVE INC. Pureland Ind. Complex 2107 High Hill Road, P.O. Box 481 Bridgeport, New Jersey SEW-EURODRIVE INC West Main Street Troy, Ohio SEW-EURODRIVE INC Platinum Way Dallas, Texas Western Region SEW-EURODRIVE INC San Antonio St. Hayward, CA Additional addresses for service in the USA provided on request! Tel Fax Fax Manufacturing Fax Fax Confidential/HR Tel Fax Tel Fax Tel Fax Tel Fax Venezuela Valencia SEW-EURODRIVE Venezuela S.A. Av. Norte Sur No. 3, Galpon Zona Industrial Municipal Norte Valencia, Estado Carabobo Tel Fax Εγχειρίδιο MOVIMOT MM..D Λειτουργική ασφάλεια

51 Ευρετήριο Ευρετήριο Α Αγωγός τροφοδοσίας 24 V, πτώση τάσης...21 Αντιστοίχιση ακροδεκτών σημάτων φοράς περιστροφής Δυαδικό σύστημα ελέγχου...22 Δυαδικός έλεγχος μέσω ασφαλών εξόδων...25 Δυαδικός έλεγχος μέσω εξωτερικού διακόπτη...24 MOVIMOT με MBG11A...27 MOVIMOT με MF../MM../Z MOVIMOT με MF../MM../Z MOVIMOT με MF../Z MOVIMOT με MQ../MM../Z MOVIMOT με MQ../MM../Z MOVIMOT με MQ../Z MOVIMOT με MWA21A...29 Αξιώσεις παροχής εγγύησης...5 Απαίτηση Για τη λειτουργία...19 Για την εγκατάσταση...15 Για την έναρξη της λειτουργίας...19 Για το εξωτερικό σύστημα ελέγχου ασφαλείας...17 Απενεργοποίηση ομάδας Απαγόρευση χρήσης MOVIMOT με MBG11A...27 Απαγόρευση χρήσης MOVIMOT με MWA21A...29 Μέγιστος αριθμός ηλεκτροκινητήρων MOVIMOT...21 Τροφοδοσία 24 V...21 MOVIMOT με δυαδικό έλεγχο...23 MOVIMOT με MF../MM../Z MOVIMOT με MF../MM../Z MOVIMOT με MF../Z MOVIMOT με MQ../MM../Z MOVIMOT με MQ../MM../Z MOVIMOT με MQ../Z Αποκλεισμός ευθυνών...5 Ασφαλής απενεργοποίηση ροπής (STO)...8 Ασφαλής διακοπή 1 (SS1)...8 Ασφαλής κατάσταση... 7, 42 Αφαίρεση βραχυκυκλωτήρων...16 Β Βασικός κανόνας ασφαλείας... 7, 8 Γ Γενική επισκόπηση παραλλαγών σύνδεσης Δ Διαστήματα ελέγχου Δομή των υποδείξεων ασφαλείας... 4 Ε Έγγραφα, που ισχύουν... 6 Εγχειρίδια, που ισχύουν... 6 Έλεγχος αποτελεσματικότητας των λειτουργιών ασφαλείας Έλεγχος των διατάξεων απενεργοποίησης Ενεργοποίηση φοράς περιστροφής Δυαδικό σύστημα ελέγχου Δυαδικός έλεγχος μέσω ασφαλών εξόδων Δυαδικός έλεγχος μέσω εξωτερικού διακόπτη MOVIMOT με MBG11A MOVIMOT με MF../MM../Z MOVIMOT με MF../MM../Z MOVIMOT με MF../Z MOVIMOT με MQ../MM../Z MOVIMOT με MQ../MM../Z MOVIMOT με MQ../Z MOVIMOT με MWA21A Έντυπα, που ισχύουν... 6 Εξωτερικό ρελέ ασφαλείας, απαίτηση για Εξωτερικό σύστημα ελέγχου ασφαλείας, απαίτηση για Ι Ικανότητα διακοπής του ρελέ ασφαλείας Κ Καλωδίωση Κανονισμοί εγκατάστασης Κανονισμοί σύνδεσης Μ Μέγιστο μήκος καλωδίου τροφοδοσίας 24 V Μέγιστος αριθμός MOVIMOT σε απενεργοποίηση ομάδας Μήκος καλωδίου της τροφοδοσίας 24 V, μέγιστο Εγχειρίδιο MOVIMOT MM..D Λειτουργική ασφάλεια 51

52 Ευρετήριο Π Παραλλαγή σύνδεσης Γενική επισκόπηση...20 MOVIMOT με δυαδικό έλεγχο...22 MOVIMOT με MBG11A...26 MOVIMOT με MF../MM../Z MOVIMOT με MF../MM../Z MOVIMOT με MF../Z MOVIMOT με MQ../MM../Z MOVIMOT με MQ../MM../Z MOVIMOT με MQ../Z MOVIMOT με MWA21A...28 Παρουσίαση τεχνολογίας ασφαλείας, σχηματική...10 Περιεχόμενα του εγχειριδίου...5 Περιορισμοί...9 Πιθανότητα επικίνδυνης διακοπής... 17, 42 Πνευματικά δικαιώματα...5 Πτώση τάσης αγωγού τροφοδοσίας 24 V...21 Ρ Ρελέ ασφαλείας Απαίτηση για...17 Ικανότητα διακοπής...21 Παράδειγμα κυκλώματος...18 Σ Σύνδεση MOVIMOT με δυαδικό έλεγχο...22 MOVIMOT με δυαδικό έλεγχο ομάδας...23 MOVIMOT με MBG11A...26 MOVIMOT με MF../MM../Z MOVIMOT με MF../MM../Z MOVIMOT με MF../Z MOVIMOT με MQ../MM../Z MOVIMOT με MQ../MM../Z MOVIMOT με MQ../Z MOVIMOT με MWA21A...28 Συνδυασμοί συσκευών, επιτρεπτοί...12 Με διανομέα πεδίου MFZ.6. / MQZ Με διανομέα πεδίου MFZ.7. / MQZ Με διανομέα πεδίου MFZ.8. / MQZ Συνθήκες ΗΜΣ...15 Συνθήκες σχετικά με την ασφάλεια...11 Συνθήκες, σχετικά με την ασφάλεια Απαίτηση για τη λειτουργία Απαίτηση για την εγκατάσταση Απαίτηση για την έναρξη της λειτουργίας Απαίτηση για το σύστημα ελέγχου ασφαλείας Συνδυασμοί συσκευών, επιτρεπτοί Σύστημα ελέγχου ασφαλείας, απαίτηση για Τ Τεχνικά στοιχεία Τεχνολογία ασφαλείας... 7 Ασφαλής κατάσταση... 7 Βασικός κανόνας ασφαλείας... 7, 8 Περιορισμοί... 9 Σχηματική παρουσίαση Τοπολογία MOVIMOT με MF../MM../Z MOVIMOT με MF../MM../Z.7. Ομάδα MOVIMOT με MF../MM../Z MOVIMOT με MF../MM../Z.8. Ομάδα MOVIMOT με MF../Z MOVIMOT με MF../Z.6. Ομάδα MOVIMOT με MQ../MM../Z MOVIMOT με MQ../MM../Z.7. Ομάδα MOVIMOT με MQ../MM../Z MOVIMOT με MQ../MM../Z.8. Ομάδα MOVIMOT με MQ../Z MOVIMOT με MQ../Z.6. Ομάδα Τροφοδοσία 24 V σε απενεργοποίηση ομάδας Τροφοδοσία 24 V, που αφορά την ασφάλεια Υ Υβριδικά καλώδια Υποδείξεις ασφαλείας Δομή... 4 Υποδείξεις, γενικές... 4 Χ Χαρακτηριστικά μεγέθη ασφαλείας Χρήση του εγχειριδίου... 4 M MOVIMOT με δυαδικό έλεγχο Απενεργοποίηση ομάδας Δομή, γενική Ενεργοποίηση φοράς περιστροφής Ενεργοποίηση φοράς περιστροφής μέσω ασφαλών εξόδων Ενεργοποίηση φοράς περιστροφής μέσω εξωτερικού διακόπτη Εγχειρίδιο MOVIMOT MM..D Λειτουργική ασφάλεια

53 Ευρετήριο MOVIMOT με MBG11A Απαγόρευση χρήσης ομάδων ηλεκτροκινητήρων...27 Δομή, γενική...26 Ενεργοποίηση φοράς περιστροφής...27 MOVIMOT με MF../MM../Z.7. Απενεργοποίηση ομάδας...37 Δομή, γενική...34 Ενεργοποίηση φοράς περιστροφής...36 Σύνδεση...35 MOVIMOT με MF../MM../Z.8. Απενεργοποίηση ομάδας...41 Δομή, γενική...38 Ενεργοποίηση φοράς περιστροφής...40 Σύνδεση...39 MOVIMOT με MF../Z.6. Απενεργοποίηση ομάδας...33 Δομή, γενική...30 Ενεργοποίηση φοράς περιστροφής...32 Σύνδεση...31 MOVIMOT με MQ../MM../Z.7. Απενεργοποίηση ομάδας...37 Δομή, γενική...34 Ενεργοποίηση φοράς περιστροφής...36 Σύνδεση...35 MOVIMOT με MQ../MM../Z.8. Απενεργοποίηση ομάδας...41 Δομή, γενική...38 Ενεργοποίηση φοράς περιστροφής...40 Σύνδεση...39 MOVIMOT με MQ../Z.6. Απενεργοποίηση ομάδας...33 Δομή, γενική...30 Ενεργοποίηση φοράς περιστροφής...32 Σύνδεση...31 MOVIMOT με MWA21A Απαγόρευση χρήσης ομάδων ηλεκτροκινητήρων...29 Δομή, γενική...28 Ενεργοποίηση φοράς περιστροφής...29 S SS1 (Ασφαλής διακοπή 1)...8 STO (Ασφαλής απενεργοποίηση ροπής)...8 Εγχειρίδιο MOVIMOT MM..D Λειτουργική ασφάλεια 53

54

55 SEW-EURODRIVE Driving the world

56 Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Πώς κρατάμε τον κόσμο σε κίνηση Με ανθρώπους που σκέπτονται γρήγορα και αναπτύσσουν το μέλλον μαζί σας. Με ένα δίκτυο εξυπηρέτησης που είναι πάντα κοντά σας σε όλον τον κόσμο. Με μηχανισμούς κίνησης και συστήματα ελέγχου που βελτιώνουν αυτόματα την παραγωγικότητά σας. Με ένα ευρύτατο Know-how στους βασικότερους βιομηχανικούς τομείς της εποχής μας. Με ποιότητα υψηλών προδιαγραφών, χωρίς συμβιβασμούς, ώστε η καθημερινή εργασία να γίνεται όλο και πιο απλή. SEW-EURODRIVE Driving the world Με παγκόσμια παρουσία για γρήγορες και αποτελεσματικές λύσεις. Σε κάθε μέρος του κόσμου. Με νεωτεριστικές ιδέες που προσφέρουν σήμερα λύσεις για προβλήματα του αύριο. Με παρουσία στο διαδίκτυο, που παρέχει 24 ώρες την ημέρα πρόσβαση σε πληροφορίες και σε αναβαθμίσεις λογισμικού. SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 D Bruchsal / Germany Phone Fax

Διόρθωση για το εγχειρίδιο

Διόρθωση για το εγχειρίδιο Συστήματα κίνησης \ Αυτόματα συστήματα κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Services *21223971_0314* Διόρθωση για το εγχειρίδιο SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 76642 Bruchsal/Germany Phone +49 7251

Διαβάστε περισσότερα

Διόρθωση για το εγχειρίδιο

Διόρθωση για το εγχειρίδιο Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Διόρθωση για το εγχειρίδιο MOVIMOT MM..D Λειτουργική ασφάλεια Διεύρυνση των επιτρεπόμενων συνδυασμών συσκευών

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο. MOVIMOT MM..D Λειτουργική ασφάλεια (συμπεριλαμβανομένων των διανομέων πεδίου) * _0516*

Εγχειρίδιο. MOVIMOT MM..D Λειτουργική ασφάλεια (συμπεριλαμβανομένων των διανομέων πεδίου) * _0516* Συστήματα κίνησης \ Αυτόματα συστήματα κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες *22515240_0516* Εγχειρίδιο MOVIMOT MM..D Λειτουργική ασφάλεια (συμπεριλαμβανομένων των διανομέων πεδίου) Έκδοση 05/2016

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο. Μετατροπέας ηλεκτρικού πίνακα MOVITRAC B Λειτουργική ασφάλεια

Εγχειρίδιο. Μετατροπέας ηλεκτρικού πίνακα MOVITRAC B Λειτουργική ασφάλεια Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Εγχειρίδιο Μετατροπέας ηλεκτρικού πίνακα MOVITRAC B Λειτουργική ασφάλεια Έκδοση 05/2009 16811399 / EL SEW-EURODRIVE

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο. MOVITRAC B Ασφαλής απενεργοποίηση Συνθήκες. Έκδοση 06/2007 11469218 / EL

Εγχειρίδιο. MOVITRAC B Ασφαλής απενεργοποίηση Συνθήκες. Έκδοση 06/2007 11469218 / EL Ηλεκτρομειωτήρες \ Βιομηχανικοί μειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων μηχανισμών \ Αυτοματισμοί \ Υπηρεσίες MOVITRAC B Ασφαλής απενεργοποίηση Συνθήκες Έκδοση 06/2007 11469218 / EL Εγχειρίδιο SEW-EURODRIVE

Διαβάστε περισσότερα

Συμπλήρωμα στις Οδηγίες Λειτουργίας. Πρόσθετες κάρτες MOVIMOT MLU.1A, MLG.1A, MBG11A, MWA21A. Έκδοση 06/ / EL.

Συμπλήρωμα στις Οδηγίες Λειτουργίας. Πρόσθετες κάρτες MOVIMOT MLU.1A, MLG.1A, MBG11A, MWA21A. Έκδοση 06/ / EL. Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 D-76642 Bruchsal / Germany Phone +49 7251 75-0 Fax +49 7251 75-1970

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο. MOVITRAC B Ασφαλής απενεργοποίηση Εφαρμογές. Έκδοση 06/2007 11468807 / EL

Εγχειρίδιο. MOVITRAC B Ασφαλής απενεργοποίηση Εφαρμογές. Έκδοση 06/2007 11468807 / EL Ηλεκτρομειωτήρες \ Βιομηχανικοί μειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων μηχανισμών \ Αυτοματισμοί \ Υπηρεσίες Ασφαλής απενεργοποίηση Εφαρμογές Έκδοση 06/007 68807 / EL Εγχειρίδιο SEW-EURODRIVE Driving the world

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο MOVIFIT -MC / -FC Λειτουργική ασφάλεια

Εγχειρίδιο MOVIFIT -MC / -FC Λειτουργική ασφάλεια Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Εγχειρίδιο MOVIFIT -MC / -FC Λειτουργική ασφάλεια Έκδοση 07/2011 19300603 / EL SEW-EURODRIVE Driving the

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο λειτουργίας. MOVIFIT Λειτουργική ασφάλεια. Έκδοση 12/ / EL

Εγχειρίδιο λειτουργίας. MOVIFIT Λειτουργική ασφάλεια. Έκδοση 12/ / EL Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες MOVIFIT Λειτουργική ασφάλεια Έκδοση 12/2008 11663618 / EL Εγχειρίδιο λειτουργίας SEW-EURODRIVE Driving

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο. MOVIDRIVE MDX60B/61B Λειτουργική ασφάλεια

Εγχειρίδιο. MOVIDRIVE MDX60B/61B Λειτουργική ασφάλεια Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Εγχειρίδιο MOVIDRIVE MDX60B/61B Λειτουργική ασφάλεια Έκδοση 09/2010 17019818 / EL SEW-EURODRIVE Driving

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες. Εγχειρίδιο. MOVITRAC MC07B Λειτουργική ασφάλεια

Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες. Εγχειρίδιο. MOVITRAC MC07B Λειτουργική ασφάλεια Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Εγχειρίδιο MOVITRAC MC07B Λειτουργική ασφάλεια Έκδοση 12/2011 19396600 / EL SEW-EURODRIVE Driving the world

Διαβάστε περισσότερα

Drive Technology \ Drive Automation \ System Integration \ Services. Εγχειρίδιο. MOVITRAC LTP-B Λειτουργική ασφάλεια

Drive Technology \ Drive Automation \ System Integration \ Services. Εγχειρίδιο. MOVITRAC LTP-B Λειτουργική ασφάλεια Drive Technology \ Drive Automation \ System Integration \ Services Εγχειρίδιο MOVITRAC LTP-B Λειτουργική ασφάλεια Έκδοση10/2013 20225946 / EL SEW-EURODRIVE Driving the world Περιεχόμενα 1 Γενικές οδηγίες...

Διαβάστε περισσότερα

* _0419* Συστήματα κίνησης \ Αυτόματα συστήματα κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες. Εγχειρίδιο. MOVITRAC MC07B Λειτουργική ασφάλεια

* _0419* Συστήματα κίνησης \ Αυτόματα συστήματα κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες. Εγχειρίδιο. MOVITRAC MC07B Λειτουργική ασφάλεια Συστήματα κίνησης \ Αυτόματα συστήματα κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες *25992864_0419* Εγχειρίδιο MOVITRAC MC07B Λειτουργική ασφάλεια Έκδοση 04/2019 25992864/EL SEW-EURODRIVE Driving the world

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο. MOVIDRIVE MDX60B/61B Ασφαλής απενεργοποίηση Εφαρµογές. Έκδοση 01/2005 FA / EL

Εγχειρίδιο. MOVIDRIVE MDX60B/61B Ασφαλής απενεργοποίηση Εφαρµογές. Έκδοση 01/2005 FA / EL Ηλεκτροµειωτήρες \ Βιοµηχανικοί µειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων µηχανισµών \ Αυτοµατισµοί \ Υπηρεσίες MOVIDRIVE MDX60B/6B Ασφαλής απενεργοποίηση Εφαρµογές FA6000 Έκδοση 0/005 69 / EL Εγχειρίδιο SEW-EURODRIVE

Διαβάστε περισσότερα

* _0616* Συστήματα κίνησης \ Αυτόματα συστήματα κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες. Εγχειρίδιο. MOVIFIT -MC/-FC Λειτουργική ασφάλεια

* _0616* Συστήματα κίνησης \ Αυτόματα συστήματα κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες. Εγχειρίδιο. MOVIFIT -MC/-FC Λειτουργική ασφάλεια Συστήματα κίνησης \ Αυτόματα συστήματα κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες *22513256_0616* Εγχειρίδιο MOVIFIT -MC/-FC Λειτουργική ασφάλεια Έκδοση 06/2016 22513256/EL SEW-EURODRIVE Driving the world

Διαβάστε περισσότερα

Διόρθωση. Αποκεντρωμένo σύστημα ελέγχου κινητήρα MOVIFIT -FC * _1115*

Διόρθωση. Αποκεντρωμένo σύστημα ελέγχου κινητήρα MOVIFIT -FC * _1115* Συστήματα κίνησης \ Αυτόματα συστήματα κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες *905_5* Διόρθωση Αποκεντρωμένo σύστημα ελέγχου κινητήρα MOVIFIT -FC Έκδοση /05 905/EL Διορθώσεις MOVIFIT -FC Σημαντικές

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο. MOVIDRIVE MDX60B/61B Ασφαλής απενεργοποίηση Συνθήκες. Έκδοση 01/2005 FA363000 11320907 / EL

Εγχειρίδιο. MOVIDRIVE MDX60B/61B Ασφαλής απενεργοποίηση Συνθήκες. Έκδοση 01/2005 FA363000 11320907 / EL Ηλεκτροµειωτήρες \ Βιοµηχανικοί µειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων µηχανισµών \ Αυτοµατισµοί \ Υπηρεσίες MOVIDRIVE MDX60B/61B Ασφαλής απενεργοποίηση Συνθήκες FA363000 Έκδοση 01/2005 11320907 / EL Εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Διόρθωση. Σύστημα μετάδοσης κίνησης για αποκεντρωμένη εγκατάσταση Διεπαφές fieldbus, κατανεμητές πεδίου * _0717*

Διόρθωση. Σύστημα μετάδοσης κίνησης για αποκεντρωμένη εγκατάσταση Διεπαφές fieldbus, κατανεμητές πεδίου * _0717* Συστήματα κίνησης \ Αυτόματα συστήματα κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες *23559047_0717* Διόρθωση Σύστημα μετάδοσης κίνησης για αποκεντρωμένη εγκατάσταση Διεπαφές fieldbus, κατανεμητές πεδίου

Διαβάστε περισσότερα

Συμπλήρωμα στις Οδηγίες Λειτουργίας. Σετ μετατροπής MOVIMOT MM..D για τριφασικό κινητήρα DRS/DRE/DRP. Έκδοση 02/2008 16603001 / EL

Συμπλήρωμα στις Οδηγίες Λειτουργίας. Σετ μετατροπής MOVIMOT MM..D για τριφασικό κινητήρα DRS/DRE/DRP. Έκδοση 02/2008 16603001 / EL Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες SEWEURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 D76642 Bruchsal / Germany Phone +49 7251 750 Fax +49 7251 751970

Διαβάστε περισσότερα

Διόρθωση. Αποκεντρωμένα συστήματα κίνησης MOVIMOT MM..D * _0817*

Διόρθωση. Αποκεντρωμένα συστήματα κίνησης MOVIMOT MM..D * _0817* Συστήματα κίνησης \ Αυτόματα συστήματα κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες *23583452_0817* Διόρθωση Αποκεντρωμένα συστήματα κίνησης MOVIMOT MM..D Έκδοση 08/2017 23583452/EL SEW-EURODRIVE Driving

Διαβάστε περισσότερα

Συμπλήρωμα στις Οδηγίες Λειτουργίας

Συμπλήρωμα στις Οδηγίες Λειτουργίας Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Συμπλήρωμα στις Οδηγίες Λειτουργίας SEWEURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 D76642 Bruchsal/Germany Phone

Διαβάστε περισσότερα

ιόρθωση MOVIDRIVE MDX61B Κάρτα ελέγχου MOVI-PLC DHP11B Έκδοση 09/2005 FA / EL

ιόρθωση MOVIDRIVE MDX61B Κάρτα ελέγχου MOVI-PLC DHP11B Έκδοση 09/2005 FA / EL Ηλεκτροµειωτήρες \ Βιοµηχανικοί µειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων µηχανισµών \ Αυτοµατισµοί \ Υπηρεσίες MOVIDRIVE MDX61B Κάρτα ελέγχου MOVI-PLC DHP11B FA361510 Έκδοση 09/2005 11456809 / EL ιόρθωση SEW-EURODRIVE

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικό εγχειρίδιο P R O F I B U S. Σύστημα μετάδοσης κίνησης για αποκεντρωμένη εγκατάσταση Διεπαφές και διανομείς πεδίου PROFIBUS

Συνοπτικό εγχειρίδιο P R O F I B U S. Σύστημα μετάδοσης κίνησης για αποκεντρωμένη εγκατάσταση Διεπαφές και διανομείς πεδίου PROFIBUS Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Συνοπτικό εγχειρίδιο P R O F I PROCESS FIELD US U S Σύστημα μετάδοσης κίνησης για αποκεντρωμένη εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο. Σύστημα μετάδοσης κίνησης για αποκεντρωμένη εγκατάσταση διεπαφών και διανομέων πεδίου PROFIBUS P R O F I B U S.

Εγχειρίδιο. Σύστημα μετάδοσης κίνησης για αποκεντρωμένη εγκατάσταση διεπαφών και διανομέων πεδίου PROFIBUS P R O F I B U S. Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες P R O F I PROCESS FIELD BUS B U S Σύστημα μετάδοσης κίνησης για αποκεντρωμένη εγκατάσταση διεπαφών και

Διαβάστε περισσότερα

Διόρθωση. Σύγχρονοι σερβοκινητήρες CMP40 CMP112, CMPZ71 CMPZ100 * _0419*

Διόρθωση. Σύγχρονοι σερβοκινητήρες CMP40 CMP112, CMPZ71 CMPZ100 * _0419* Συστήματα κίνησης \ Αυτόματα συστήματα κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες *25989278_049* Διόρθωση Σύγχρονοι σερβοκινητήρες CMP40 CMP2, CMPZ7 CMPZ00 Έκδοση 04/209 25989278/EL SEW-EURODRIVE Driving

Διαβάστε περισσότερα

Διόρθωση. Ρυθμιζόμενοι μειωτήρες με αντιεκρηκτική προστασία VARIMOT και παρελκόμενα * _0119*

Διόρθωση. Ρυθμιζόμενοι μειωτήρες με αντιεκρηκτική προστασία VARIMOT και παρελκόμενα * _0119* Συστήματα κίνησης \ Αυτόματα συστήματα κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες *25937278_0119* Διόρθωση Ρυθμιζόμενοι μειωτήρες με αντιεκρηκτική προστασία VARIMOT και παρελκόμενα Έκδοση 01/2019 25937278/EL

Διαβάστε περισσότερα

open Συνοπτικό εγχειρίδιο Σύστημα μετάδοσης κίνησης για αποκεντρωμένη εγκατάσταση Διεπαφές και διανομείς πεδίου DeviceNet/CANopen

open Συνοπτικό εγχειρίδιο Σύστημα μετάδοσης κίνησης για αποκεντρωμένη εγκατάσταση Διεπαφές και διανομείς πεδίου DeviceNet/CANopen Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Συνοπτικό εγχειρίδιο open Σύστημα μετάδοσης κίνησης για αποκεντρωμένη εγκατάσταση Διεπαφές και διανομείς

Διαβάστε περισσότερα

Διόρθωση. Ρυθμιζόμενοι μειωτήρες με αντιεκρηκτική προστασία VARIBLOC και παρελκόμενα * _0119*

Διόρθωση. Ρυθμιζόμενοι μειωτήρες με αντιεκρηκτική προστασία VARIBLOC και παρελκόμενα * _0119* Συστήματα κίνησης \ Αυτόματα συστήματα κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες *25936069_0119* Διόρθωση Ρυθμιζόμενοι μειωτήρες με αντιεκρηκτική προστασία VARIBLOC και παρελκόμενα Έκδοση 01/2019 25936069/EL

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες MOVITRAC B. Διόρθωση. Έκδοση 07/2008 16658191 / EL

Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες MOVITRAC B. Διόρθωση. Έκδοση 07/2008 16658191 / EL Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες MOVITRAC B Έκδοση 07/2008 16658191 / EL Διόρθωση 1 Υποδείξεις 1 Υποδείξεις ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ Αυτά τα συμπληρωματικά

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα μετάδοσης κίνησης για αποκεντρωμένη εγκατάσταση διεπαφών και διανομέων πεδίου DeviceNet/CANopen

Σύστημα μετάδοσης κίνησης για αποκεντρωμένη εγκατάσταση διεπαφών και διανομέων πεδίου DeviceNet/CANopen Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες open Σύστημα μετάδοσης κίνησης για αποκεντρωμένη εγκατάσταση διεπαφών και διανομέων πεδίου DeviceNet/CANopen

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο. Σύστημα μετάδοσης κίνησης για αποκεντρωμένη εγκατάσταση Διεπαφές και διανομείς πεδίων PROFIBUS. Έκδοση 07/2006 P R O F I B U S

Εγχειρίδιο. Σύστημα μετάδοσης κίνησης για αποκεντρωμένη εγκατάσταση Διεπαφές και διανομείς πεδίων PROFIBUS. Έκδοση 07/2006 P R O F I B U S Ηλεκτρομειωτήρες \ Βιομηχανικοί μειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων μηχανισμών \ Αυτοματισμοί \ Υπηρεσίες P R O F I PROCESS FIELD BUS B U S Σύστημα μετάδοσης κίνησης για αποκεντρωμένη εγκατάσταση Διεπαφές

Διαβάστε περισσότερα

* _0717* Συστήματα κίνησης \ Αυτόματα συστήματα κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες. Διόρθωση MOVITRAC B

* _0717* Συστήματα κίνησης \ Αυτόματα συστήματα κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες. Διόρθωση MOVITRAC B Συστήματα κίνησης \ Αυτόματα συστήματα κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες *22869832_0717* Διόρθωση MOVITRAC B Έκδοση 07/2017 22869832/EL SEW-EURODRIVE Driving the world Περιεχόμενα Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

* _1216* Συστήματα κίνησης \ Αυτόματα συστήματα κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες. Διόρθωση. Σύγχρονοι σερβοκινητήρες CFM71 CFM112

* _1216* Συστήματα κίνησης \ Αυτόματα συστήματα κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες. Διόρθωση. Σύγχρονοι σερβοκινητήρες CFM71 CFM112 Συστήματα κίνησης \ Αυτόματα συστήματα κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες *23045906_1216* Διόρθωση Σύγχρονοι σερβοκινητήρες CFM71 CFM112 Έκδοση 12/2016 23045906/EL SEW-EURODRIVE Driving the world

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγίες ασφαλείας. Μεταφορά ενέργειας και πληροφοριών χωρίς επαφές (επαγωγικά) MOVITRANS και MOVIPRO. Έκδοση 03/2006 11443200 / EL

Oδηγίες ασφαλείας. Μεταφορά ενέργειας και πληροφοριών χωρίς επαφές (επαγωγικά) MOVITRANS και MOVIPRO. Έκδοση 03/2006 11443200 / EL Ηλεκτροµειωτήρες \ Βιοµηχανικοί µειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων µηχανισµών \ Αυτοµατισµοί \ Υπηρεσίες Μεταφορά ενέργειας και πληροφοριών χωρίς επαφές (επαγωγικά) MOVITRANS και MOVIPRO Έκδοση 03/2006

Διαβάστε περισσότερα

Διόρθωση MOVIFIT -SC

Διόρθωση MOVIFIT -SC Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Διόρθωση MOVIFIT -SC Έκδοση 01/2011 17069807 / EL 1 Συμπλήρωση / Διόρθωση Επισκόπηση 1 Συμπλήρωση / Διόρθωση

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες. Οδηγίες λειτουργίας. MOVITRAC LT Πρόσθετες κάρτες

Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες. Οδηγίες λειτουργίας. MOVITRAC LT Πρόσθετες κάρτες Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LT Πρόσθετες κάρτες Έκδοση 09/2009 16822218 / EL SEW-EURODRIVE Driving the

Διαβάστε περισσότερα

Διόρθωση. Μειωτήρες με αντιεκρηκτική προστασία Σειρές τύπου R..7, F..7, K..7, K..9, S..7, SPIROPLAN W * _0219*

Διόρθωση. Μειωτήρες με αντιεκρηκτική προστασία Σειρές τύπου R..7, F..7, K..7, K..9, S..7, SPIROPLAN W * _0219* Συστήματα κίνησης \ Αυτόματα συστήματα κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες *25952064_0219* Διόρθωση Μειωτήρες με αντιεκρηκτική προστασία Σειρές τύπου R..7, F..7, K..7, K..9, S..7, SPIROPLAN W Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Λεπτομέρειες προϊόντος

Λεπτομέρειες προϊόντος Λεπτομέρειες προϊόντος Χαρακτηριστικά εξοπλισμού και δυνατότητες τοποθέτησης για το SUNNY STRING-MONITOR SSM24-11 Περιεχόμενα Το Sunny String-Monitor SSM24-11 είναι ειδικά σχεδιασμένο για την επιτήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Σύστηµα µετάδοσης κίνησης για αποκεντρωµένη εγκατάσταση ιεπαφές AS-Interface, διεπαφές διανοµέων πεδίου

Σύστηµα µετάδοσης κίνησης για αποκεντρωµένη εγκατάσταση ιεπαφές AS-Interface, διεπαφές διανοµέων πεδίου Ηλεκτροµειωτήρες \ Βιοµηχανικοί µειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων µηχανισµών \ Αυτοµατισµοί \ Υπηρεσίες Σύστηµα µετάδοσης κίνησης για αποκεντρωµένη εγκατάσταση ιεπαφές AS-Interface, διεπαφές διανοµέων

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικό εγχειρίδιο. Σύστημα μετάδοσης κίνησης για αποκεντρωμένη εγκατάσταση Διεπαφές και διανομείς πεδίου InterBus

Συνοπτικό εγχειρίδιο. Σύστημα μετάδοσης κίνησης για αποκεντρωμένη εγκατάσταση Διεπαφές και διανομείς πεδίου InterBus Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Συνοπτικό εγχειρίδιο Σύστημα μετάδοσης κίνησης για αποκεντρωμένη εγκατάσταση Διεπαφές και διανομείς πεδίου

Διαβάστε περισσότερα

* _0419* Συστήματα κίνησης \ Αυτόματα συστήματα κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες. Διόρθωση. Σύγχρονοι σερβοκινητήρες CFM71 CFM112

* _0419* Συστήματα κίνησης \ Αυτόματα συστήματα κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες. Διόρθωση. Σύγχρονοι σερβοκινητήρες CFM71 CFM112 Συστήματα κίνησης \ Αυτόματα συστήματα κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες *25993674_0419* Διόρθωση Σύγχρονοι σερβοκινητήρες CFM71 CFM112 Έκδοση 04/2019 25993674/EL SEW-EURODRIVE Driving the world

Διαβάστε περισσότερα

Λεπτομέρειες προϊόντος

Λεπτομέρειες προϊόντος Λεπτομέρειες προϊόντος Χαρακτηριστικά εξοπλισμού και δυνατότητες τοποθέτησης για το SUNNY STRING-MONITOR SSM16-11 Περιεχόμενα Το Sunny String-Monitor SSM16-11 είναι ειδικά σχεδιασμένο για την επιτήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες για την ασφάλεια 1. Σύμβολα ασφάλειας 1. Συντήρηση 1. Κατά τη χρήση 2. Γενική περιγραφή 2. Μπροστινός πίνακας 3-4.

Πληροφορίες για την ασφάλεια 1. Σύμβολα ασφάλειας 1. Συντήρηση 1. Κατά τη χρήση 2. Γενική περιγραφή 2. Μπροστινός πίνακας 3-4. Πίνακας περιεχομένων Πληροφορίες για την ασφάλεια 1 Σύμβολα ασφάλειας 1 Συντήρηση 1 Κατά τη χρήση 2 Γενική περιγραφή 2 Μπροστινός πίνακας 3-4 Προδιαγραφές 4 Γενικά 4-6 Οδηγίες λειτουργίας 6-7 Αντικατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

*21271186_0115* Συστήματα κίνησης \ Αυτόματα συστήματα κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες. Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTP-B

*21271186_0115* Συστήματα κίνησης \ Αυτόματα συστήματα κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες. Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTP-B Συστήματα κίνησης \ Αυτόματα συστήματα κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες *21271186_0115* Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTP-B Έκδοση 01/2015 21271186/EL SEW-EURODRIVE Driving the world Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο. open. Σύστημα μετάδοσης κίνησης για αποκεντρωμένη εγκατάσταση Διεπαφές και διανομείς πεδίου DeviceNet/CANopen.

Εγχειρίδιο. open. Σύστημα μετάδοσης κίνησης για αποκεντρωμένη εγκατάσταση Διεπαφές και διανομείς πεδίου DeviceNet/CANopen. Ηλεκτρομειωτήρες \ Βιομηχανικοί μειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων μηχανισμών \ Αυτοματισμοί \ Υπηρεσίες open Σύστημα μετάδοσης κίνησης για αποκεντρωμένη εγκατάσταση Διεπαφές και διανομείς πεδίου DeviceNet/CANopen

Διαβάστε περισσότερα

Διόρθωση. Σύγχρονοι σερβοκινητήρες CMP40 CMP112, CMPZ71 CMPZ100 * _1116*

Διόρθωση. Σύγχρονοι σερβοκινητήρες CMP40 CMP112, CMPZ71 CMPZ100 * _1116* Συστήματα κίνησης \ Αυτόματα συστήματα κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες *23069899_1116* Διόρθωση Σύγχρονοι σερβοκινητήρες CMP40 CMP112, CMPZ71 CMPZ100 Έκδοση 11/2016 23069899/EL SEW-EURODRIVE

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη Τύπος. τοποθέτηση του σήματος. Τοποθέτηση χρόνο για 90ο στα 50 Hz. τάση λειτουργίας. ροπή

Περίληψη Τύπος. τοποθέτηση του σήματος. Τοποθέτηση χρόνο για 90ο στα 50 Hz. τάση λειτουργίας. ροπή . GRA 21.07 Σήμα ελέγχου 3-θέση Ονομαστική γωνία περιστροφής 90ο Ονομαστική ροπή 5 Nm Για άμεση συναρμολόγηση, χωρίς την ανάγκη του κιτ τοποθέτησης 1 βοηθητική επαφή για πρόσθετες λειτουργίες Χειροκίνητος

Διαβάστε περισσότερα

SUNNY CENTRAL. 1 Εισαγωγή. Υποδείξεις για τη γειωμένη λειτουργία της φωτοβολταϊκής γεννήτριας

SUNNY CENTRAL. 1 Εισαγωγή. Υποδείξεις για τη γειωμένη λειτουργία της φωτοβολταϊκής γεννήτριας SUNNY CENTRAL Υποδείξεις για τη γειωμένη λειτουργία της φωτοβολταϊκής γεννήτριας 1 Εισαγωγή Μερικοί κατασκευαστές μονάδων συνιστούν ή/και απαιτούν, κατά τη χρήση των φωτοβολταϊκών μονάδων λεπτής μεμβράνης

Διαβάστε περισσότερα

Συμπλήρωμα στις Οδηγίες Λειτουργίας

Συμπλήρωμα στις Οδηγίες Λειτουργίας Συστήματα κίνησης \ Αυτόματα συστήματα κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Services *21223173_214* Συμπλήρωμα στις Οδηγίες Λειτουργίας SEW-EURODRIVE GmbH & Co. KG P.O. Box 323 76642 Bruchsal/Germany Phone

Διαβάστε περισσότερα

MT-3102 Μίνι ψηφιακή αμπεροτσιμπίδα 3 1/2 2A

MT-3102 Μίνι ψηφιακή αμπεροτσιμπίδα 3 1/2 2A MT-3102 Μίνι ψηφιακή αμπεροτσιμπίδα 3 1/2 2A Εγχειρίδιο χρήσης 1 η Έκδοση 2010 2014 Copyright, Prokit s Industries Co., Ltd. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το μίνι ψηφιακό όργανο MT-3102 3 1/2 είναι μια αμπεροτσιμπίδα 3 1/2

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο. Σύστημα μετάδοσης κίνησης για αποκεντρωμένη εγκατάσταση Διεπαφές και διανομείς πεδίων InterBus. Έκδοση 07/2006 11401206 / EL

Εγχειρίδιο. Σύστημα μετάδοσης κίνησης για αποκεντρωμένη εγκατάσταση Διεπαφές και διανομείς πεδίων InterBus. Έκδοση 07/2006 11401206 / EL Ηλεκτρομειωτήρες \ Βιομηχανικοί μειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων μηχανισμών \ Αυτοματισμοί \ Υπηρεσίες Σύστημα μετάδοσης κίνησης για αποκεντρωμένη εγκατάσταση Διεπαφές και διανομείς πεδίων InterBus Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

/2001 GR Για το χρήστη. Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα λειτουργίας FM 443 Πλακέτα ηλιακού. Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση

/2001 GR Για το χρήστη. Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα λειτουργίας FM 443 Πλακέτα ηλιακού. Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση 6304 5398 04/2001 GR Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Πλακέτα λειτουργίας FM 443 Πλακέτα ηλιακού Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση Στοιχεία έκδοσης Η συσκευή συμμορφώνεται με τις ισχύουσες διατάξεις των σχετικών

Διαβάστε περισσότερα

Σύστηµα µετάδοσης κίνησης για αποκεντρωµένη εγκατάσταση διεπαφών και διανοµέων πεδίου InterBus

Σύστηµα µετάδοσης κίνησης για αποκεντρωµένη εγκατάσταση διεπαφών και διανοµέων πεδίου InterBus Τεχνολογία µετάδοσης κίνησης \ Αυτοµατισµοί µετάδοσης κίνησης \ Ενσωµάτωση συστήµατος \ Υπηρεσίες Σύστηµα µετάδοσης κίνησης για αποκεντρωµένη εγκατάσταση διεπαφών και διανοµέων πεδίου InterBus Έκδοση 11/2008

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο. MOVITRAC LTE-B/LTP-B Πρόσθετα εξαρτήματα Αντιστάσεις πέδησης, φίλτρα, πηνία, θωράκιση * _0515*

Εγχειρίδιο. MOVITRAC LTE-B/LTP-B Πρόσθετα εξαρτήματα Αντιστάσεις πέδησης, φίλτρα, πηνία, θωράκιση * _0515* Συστήματα κίνησης \ Αυτόματα συστήματα κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες *21302375_0515* Εγχειρίδιο MOVITRAC LTE-B/LTP-B Πρόσθετα εξαρτήματα Αντιστάσεις πέδησης, φίλτρα, πηνία, θωράκιση Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας MOVIFIT -MC. Έκδοση 10/ / EL

Οδηγίες λειτουργίας MOVIFIT -MC. Έκδοση 10/ / EL Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες MOVIFIT -MC Έκδοση 10/2008 11662409 / EL Οδηγίες λειτουργίας SEW-EURODRIVE Driving the world Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ιόρθωση MOVIDRIVE MDX60B / 61B Έκδοση 01/2005 LA / EL

ιόρθωση MOVIDRIVE MDX60B / 61B Έκδοση 01/2005 LA / EL Ηλεκτροµειωτήρες \ Βιοµηχανικοί µειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων µηχανισµών \ Αυτοµατισµοί \ Υπηρεσίες MOVIDRIVE MDX60B / 6B LA360000 Έκδοση 0/2005 448806 / EL ιόρθωση Εγκατάσταση Ταξινόµηση αντιστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρµολόγησης

Οδηγίες συναρµολόγησης 6303 5779 03/003 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρµολόγησης Πλακέτες λειτουργίας xm10 για Επίτοιχους λέβητες και επιδαπέδιους λέβητες καθώς και τοποθέτηση σε τοίχο ιαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρµολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Προδιαγραφή για τηλεχειριζόμενους διακόπτες (ρελέ ισχύος) ABB AF

Τεχνική Προδιαγραφή για τηλεχειριζόμενους διακόπτες (ρελέ ισχύος) ABB AF Τεχνική Προδιαγραφή για τηλεχειριζόμενους διακόπτες (ρελέ ισχύος) ABB AF Περιεχόμενα 1. Τηλεχειριζόμενοι διακόπτες αέρος-af... 2 2. Βοηθητικοί τηλεχειριζόμενοι διακόπτες αέρος (βοηθητικά ρελέ)-nf... 4

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα ηχείων πολυμέσων 2.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. sven

Σύστημα ηχείων πολυμέσων 2.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. sven ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ sven-312 www.sven.fi Lietotāja Εγχειρίδιο rokasgrāmata χρήσης sven-312 MS-302 Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το ηχοσύστημα ТМ SVEN! ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 2014. SVEN PTE. LTD. Έκδοση 1.0

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας. MOVIMOT MM..D με τριφασικούς ηλεκτροκινητήρες DRS/DRE/DRP. Έκδοση 12/ / EL

Οδηγίες λειτουργίας. MOVIMOT MM..D με τριφασικούς ηλεκτροκινητήρες DRS/DRE/DRP. Έκδοση 12/ / EL Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες MOVIMOT MM..D με τριφασικούς ηλεκτροκινητήρες DRS/DRE/DRP Έκδοση 12/27 1167529 / EL Οδηγίες λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας. MOVIMOT MM..D με τριφασικό ηλεκτροκινητήρα DT/DV / EL. Έκδοση 08/2009

Οδηγίες λειτουργίας. MOVIMOT MM..D με τριφασικό ηλεκτροκινητήρα DT/DV / EL. Έκδοση 08/2009 Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Οδηγίες λειτουργίας MOVIMOT MM..D με τριφασικό ηλεκτροκινητήρα DT/DV Έκδοση 8/29 168174 / EL SEW-EURODRIVE

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας MOVIDRIVE MDX60B / 61B. Έκδοση 03/2008 11696818 / EL

Οδηγίες λειτουργίας MOVIDRIVE MDX60B / 61B. Έκδοση 03/2008 11696818 / EL Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες MOVIDRIVE MDX60B / 61B Έκδοση 03/2008 11696818 / EL Οδηγίες λειτουργίας SEW-EURODRIVE Driving the world

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Μετατροπέα Τάσης / Φορτιστή Συσσωρευτών

Εγχειρίδιο Χρήσης Μετατροπέα Τάσης / Φορτιστή Συσσωρευτών Εγχειρίδιο Χρήσης Μετατροπέα Τάσης / Φορτιστή Συσσωρευτών ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αυτό το κεφάλαιο περιέχει σημαντικές οδηγίες ασφαλείας και λειτουργίας. Διάβασε και κρατήστε αυτό το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

FM459 Πλακέτα στρατηγικής. Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα ελέγχου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 105 C 6 720 648 484 (2011/04) GR

FM459 Πλακέτα στρατηγικής. Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα ελέγχου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 105 C 6 720 648 484 (2011/04) GR Οδηγίες χρήσης Πλακέτα ελέγχου 105 C FM459 6 720 647 846-01.1T FM459 Πλακέτα στρατηγικής Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 6 720 648 484 (2011/04) GR Περιεχόμενα 1 Ασφάλεια............................

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα λειτουργίας. FM458 Πλακέτα στρατηγικής. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 7 747 017 365-03/2008 GR

Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα λειτουργίας. FM458 Πλακέτα στρατηγικής. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 7 747 017 365-03/2008 GR Οδηγίες χρήσης Πλακέτα λειτουργίας FM458 Πλακέτα στρατηγικής Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 7 747 017 365-03/2008 GR Περιεχόμενα 1 Ασφάλεια............................ 3 1.1 Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. FM443 Πλακέτα ηλιακού. Πλακέτα λειτουργίας. Για τον τεχνικό. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό /2008 GR

Οδηγίες χρήσης. FM443 Πλακέτα ηλιακού. Πλακέτα λειτουργίας. Για τον τεχνικό. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό /2008 GR Οδηγίες χρήσης Πλακέτα λειτουργίας FM443 Πλακέτα ηλιακού Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 6 720 615 869-03/2008 GR Περιεχόμενα 1 Ασφάλεια..................................... 3

Διαβάστε περισσότερα

Διόρθωση MOVITRAC LTP-B * _1114*

Διόρθωση MOVITRAC LTP-B * _1114* Συστήματα κίνησης \ Αυτόματα συστήματα κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες *1353573_1114* Διόρθωση SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 303 7664 Bruchsal/Germany Phone +49 751 75-0 Fax +49 751-1970

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα ηχείων πολυμέσων 2.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. sven-320 sven

Σύστημα ηχείων πολυμέσων 2.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. sven-320 sven ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ www.sven.fi Lietotāja Εγχειρίδιο rokasgrāmata χρήσης MS-302 Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το ηχοσύστημα ТМ SVEN! ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 2016. SVEN PTE. LTD. Έκδοση 1.0 (V 1.0). Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χειρισμού. Ηλεκτρική συσκευή θέρμανσης νερού. ethermo Top Eco 20 P. ethermo Top Eco 30 P

Οδηγίες χειρισμού. Ηλεκτρική συσκευή θέρμανσης νερού. ethermo Top Eco 20 P. ethermo Top Eco 30 P EL Οδηγίες χειρισμού Ηλεκτρική συσκευή θέρμανσης νερού ethermo Top Eco 20 P ethermo Top Eco 30 P 1 Σχετικά με το παρόν έγγραφο 1.1 Σκοπός του εγγράφου Οι παρούσες οδηγίες χειρισμού αποτελούν μέρος του

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης. Το set γρήγορης sυνaρμολόγηsης κυκλωμάtων θέρμaνsης KAS 1 γιa GB225. Παρελκόμενα. Για τον τεχνικό

Οδηγίες εγκατάστασης. Το set γρήγορης sυνaρμολόγηsης κυκλωμάtων θέρμaνsης KAS 1 γιa GB225. Παρελκόμενα. Για τον τεχνικό Οδηγίες εγκατάστασης Παρελκόμενα Το set γρήγορης sυνaρμολόγηsης κυκλωμάtων θέρμaνsης KAS 1 γιa GB225 Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση και τη συντήρηση. 6 720 618 119-2008/02

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης. Πλακέτα λειτουργίας. xm (2012/10) GR

Οδηγίες εγκατάστασης. Πλακέτα λειτουργίας. xm (2012/10) GR Οδηγίες εγκατάστασης Πλακέτα λειτουργίας xm10 6 720 817 036 (2012/10) GR Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1 Επεξήγηση συμβόλων και υποδείξεις ασφαλείας.... 2 1.1 Eπεξήγηση συμβόλων....................... 2 1.2

Διαβάστε περισσότερα

Informer Compact series

Informer Compact series Informer Compact series Line Interactive Ημιτονικής Εξόδου 1kVA/2kVA/3kVA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Διόρθωση. Τριφασικοί κινητήρες με αντιεκρηκτική προστασία EDR , EDRN ATEX * _0718*

Διόρθωση. Τριφασικοί κινητήρες με αντιεκρηκτική προστασία EDR , EDRN ATEX * _0718* Συστήματα κίνησης \ Αυτόματα συστήματα κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες *22128093_0718* Διόρθωση Τριφασικοί κινητήρες με αντιεκρηκτική προστασία EDR..71 315, EDRN80 315 ATEX Έκδοση 07/2018 22128093/EL

Διαβάστε περισσότερα

* _0916* Συστήματα κίνησης \ Αυτόματα συστήματα κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες. Διόρθωση. Σύγχρονοι γραμμικοί κινητήρες SL2

* _0916* Συστήματα κίνησης \ Αυτόματα συστήματα κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες. Διόρθωση. Σύγχρονοι γραμμικοί κινητήρες SL2 Συστήματα κίνησης \ Αυτόματα συστήματα κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες *23059508_0916* Διόρθωση Σύγχρονοι γραμμικοί κινητήρες SL2 Έκδοση 09/2016 23059508/EL SEW-EURODRIVE Driving the world

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας. Μετατροπέας συχνότητας MOVITRAC LTE-B * _0115*

Οδηγίες λειτουργίας. Μετατροπέας συχνότητας MOVITRAC LTE-B * _0115* Συστήματα κίνησης \ Αυτόματα συστήματα κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες *20265921_0115* Οδηγίες λειτουργίας Μετατροπέας συχνότητας MOVITRAC LTE-B Έκδοση 01/2015 20265921/EL SEW-EURODRIVE Driving

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις Ηλεκτρολογείου ΣΤ εξαμήνου

Σημειώσεις Ηλεκτρολογείου ΣΤ εξαμήνου Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Κρήτης Σημειώσεις Ηλεκτρολογείου ΣΤ εξαμήνου ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Γεώργιος Μεσαρχάκης Ηλεκτρονικός Μηχανικός Τ.Ε. Διακρίνονται σε μονοφασικούς και τριφασικούς.

Διαβάστε περισσότερα

USB Σύστημα ηχείων πολυμέσων 2.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ SVEN

USB Σύστημα ηχείων πολυμέσων 2.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ SVEN ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ SVEN 470 www.sven.fi Lietotāja Εγχειρίδιο rokasgrāmata χρήσης SVEN MS-302 470 Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το ηχοσύστημα εμπορικού σήματος SVEN! ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 2017. SVEN PTE.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTP-B

Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTP-B Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTP-B Έκδοση 06/2012 19440618 / EL SEW-EURODRIVE Driving the world Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία ηλιακών δεδομένων POWER MODUL

Τεχνολογία ηλιακών δεδομένων POWER MODUL Τεχνολογία ηλιακών δεδομένων POWER MODUL Οδηγίες τοποθέτησης PModul-IGR094510 98-0020910 Έκδοση 1.0 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Υποδείξεις σχετικά με το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

διεπαφή επικοινωνίας για μετατροπείς SMA SMA BLUETOOTH PIGGY-BACK

διεπαφή επικοινωνίας για μετατροπείς SMA SMA BLUETOOTH PIGGY-BACK διεπαφή επικοινωνίας για μετατροπείς SMA SMA BLUETOOTH PIGGY-BACK Οδηγίες τοποθέτησης BTPB-IGR112112 98-0014112 Έκδοση 1.2 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο. Διεπαφές fieldbus/διανομέας πεδίου για τον έλεγχο του MOVI-SWITCH. Έκδοση 12/2006 11543191 / EL

Εγχειρίδιο. Διεπαφές fieldbus/διανομέας πεδίου για τον έλεγχο του MOVI-SWITCH. Έκδοση 12/2006 11543191 / EL Ηλεκτρομειωτήρες \ Βιομηχανικοί μειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων μηχανισμών \ Αυτοματισμοί \ Υπηρεσίες Διεπαφές fieldbus/διανομέας πεδίου για τον έλεγχο του MOVI-SWITCH Έκδοση 1/006 11543191 / EL Εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ-INVERTER ΚΑΘΑΡΟΥ ΗΜΙΤΟΝΟΥ YXP & YXP UPS

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ-INVERTER ΚΑΘΑΡΟΥ ΗΜΙΤΟΝΟΥ YXP & YXP UPS ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ-INVERTER ΚΑΘΑΡΟΥ ΗΜΙΤΟΝΟΥ YXP & YXP UPS 1. Οδηγίες ασφαλείας 2. Εισαγωγή προϊόντος καθαρού ημιτόνου YXP 2.1 Δυνατότητες 2.2 Κύρια χαρακτηριστικά 2.3 Πρόσοψη των 300-600W

Διαβάστε περισσότερα

Συμπλήρωμα στις Οδηγίες Λειτουργίας

Συμπλήρωμα στις Οδηγίες Λειτουργίας Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Συμπλήρωμα στις Οδηγίες Λειτουργίας Ασφαλείς κωδικοποιητές Λειτουργική ασφάλεια για σύγχρονους σερβοκινητήρες

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια για την επιλογή ενός RCD

Κριτήρια για την επιλογή ενός RCD Κριτήρια για την επιλογή ενός RCD Χρήση διακοπτών προστασίας από ρεύματα διαφυγής (RCD) στο SUNNY BOY και SUNNY MINI CENTRAL Περιεχόμενα Κατά την εγκατάσταση των μετατροπέων προκύπτουν συχνά προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

INVERTER SC-IR ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

INVERTER SC-IR ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ INVERTER SC-IR ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Στοιχεία: ΟΘΟΝΗ LCD 1) Λειτουργία φόρτισης Όταν είναι σε χρήση, η LCD οθόνη δείχνει το τρέχον φορτίο: 2) Λειτουργία χρήσης Όταν είναι σε λειτουργία χρήσης, οι ενδείξεις στην οθόνη

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο. MOVIDRIVE MDX61B Πρόσθετη κάρτα μονάδας ασφαλείας DCS21B/31B. Έκδοση 03/ / EL

Εγχειρίδιο. MOVIDRIVE MDX61B Πρόσθετη κάρτα μονάδας ασφαλείας DCS21B/31B. Έκδοση 03/ / EL Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες MOVIDRIVE MDX61B Πρόσθετη κάρτα μονάδας ασφαλείας DCS21B/31B Έκδοση 03/2008 11648791 / EL Εγχειρίδιο SEW-EURODRIVE

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας. MOVIMOT MM..D με τριφασικό κινητήρα DRS/DRE/DRP

Οδηγίες λειτουργίας. MOVIMOT MM..D με τριφασικό κινητήρα DRS/DRE/DRP Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Οδηγίες λειτουργίας MOVIMOT MM..D με τριφασικό κινητήρα DRS/DRE/DRP Έκδοση 12/21 1723 / EL SEW-EURODRIVE

Διαβάστε περισσότερα

ιόρθωση MOVIDRIVE MDX60B / 61B Έκδοση 01/2005 LA / EL

ιόρθωση MOVIDRIVE MDX60B / 61B Έκδοση 01/2005 LA / EL Ηλεκτροµειωτήρες \ Βιοµηχανικοί µειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων µηχανισµών \ Αυτοµατισµοί \ Υπηρεσίες MOVIDRIVE MDX60B / 6B LA360000 Έκδοση 0/2005 43608 / EL ιόρθωση Εγκατάσταση Ταξινόµηση αντιστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης FM456 FM457. Πλακέτα λειτουργίας. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό /2008 GR

Οδηγίες χρήσης FM456 FM457. Πλακέτα λειτουργίας. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό /2008 GR Οδηγίες χρήσης Πλακέτα λειτουργίας FM456 FM457 Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 6 720 615 286 03/2008 GR Περιεχόμενα 1 Ασφάλεια..................................... 3 1.1 Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Θερμοστάτης LTC 530. Οδηγίες Ο θερμοστάτης διαθέτει οθόνη με «LED» φωτισμό, η οποία εμφανίζει την πραγματική θερμοκρασία

Θερμοστάτης LTC 530. Οδηγίες Ο θερμοστάτης διαθέτει οθόνη με «LED» φωτισμό, η οποία εμφανίζει την πραγματική θερμοκρασία Θερμοστάτης LTC 530 Οδηγίες Ο θερμοστάτης διαθέτει οθόνη με «LED» φωτισμό, η οποία εμφανίζει την πραγματική θερμοκρασία Ο θερμοστάτης έχει σχεδιαστεί για να διατηρήσει μια σταθερή θερμοκρασία. Ο θερμοστάτης

Διαβάστε περισσότερα

Συμπλήρωμα στις Οδηγίες Λειτουργίας

Συμπλήρωμα στις Οδηγίες Λειτουργίας Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Συμπλήρωμα στις Οδηγίες Λειτουργίας MOVITRAC LTX Σερβομονάδα για MOVITRAC LTP-B Έκδοση 09/2011 19352204

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTP-B

Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTP-B Drive Technology \ Drive Automation \ System Integration \ Services Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTP-B Έκδοση 03/2013 20091931 / EL SEW-EURODRIVE Driving the world Περιεχόμενα 1 Γενικές οδηγίες... 7 1.1

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτής Θερμοκρασίας

Ελεγκτής Θερμοκρασίας 2 728 Ελεγκτής Θερμοκρασίας Πολυζωνικά συστήματα RRV817 Πολυζωνικός ελεγκτής με δυνατότητα μέχρι και 7 εξόδους ζώνης συνδυάζοντας 2 ελεγκτές RRV817. Χρησιμοποιείται για τον κεντρικό έλεγχο των πολυζωνικών

Διαβάστε περισσότερα

Διόρθωση. MOVIDRIVE MDR60A Μονάδα Αναγέννησης Τροφοδοσίας. Έκδοση 02/ / EL

Διόρθωση. MOVIDRIVE MDR60A Μονάδα Αναγέννησης Τροφοδοσίας. Έκδοση 02/ / EL Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες MOVIDRIVE MDR60A Μονάδα Αναγέννησης Τροφοδοσίας Έκδοση 02/2006 11693991 / EL Διόρθωση SEW-EURODRIVE Driving

Διαβάστε περισσότερα

MT /2 Καπασιτόμετρο

MT /2 Καπασιτόμετρο MT-5110 3 1/2 Καπασιτόμετρο Εγχειρίδιο χρήσης 1 η Έκδοση 2012 2012 Copyright by Prokit s Industries Co., Ltd. 1. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Εύκολη και σωστή ανάγνωση τιμών. Υψηλή ακρίβεια μέτρησης. Οι μετρήσεις είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚH ΑΜΠΕΡΟΤΣΙΜΠΙΔΑ 3 1/2

ΨΗΦΙΑΚH ΑΜΠΕΡΟΤΣΙΜΠΙΔΑ 3 1/2 ΨΗΦΙΑΚH ΑΜΠΕΡΟΤΣΙΜΠΙΔΑ 3 1/2 MT-3266 ΨΗΦΙΑΚH ΑΜΠΕΡΟΤΣΙΜΠΙΔΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η αμπεροτσιμπίδα είναι ψηφιακή ό με οθόνη LCD 3 1/2 και τυπική λειτουργία μπαταρίας 9V για τη μέτρηση τάσης συνεχούς

Διαβάστε περισσότερα

Συμπλήρωμα εγχειριδίου λειτουργίας

Συμπλήρωμα εγχειριδίου λειτουργίας Συμπλήρωμα εγχειριδίου λειτουργίας Συναγερμός επαφής Lift Guard First Edition Second Printing Part No. 1278541GKGT Σύστημα συναγερμού επαφής Lift Guard Το σύστημα συναγερμού επαφής Lift Guard είναι σχεδιασμένο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας. Αποκεντρωμένo σύστημα ελέγχου κινητήρων MOVIFIT -MC *19485018_0115*

Οδηγίες λειτουργίας. Αποκεντρωμένo σύστημα ελέγχου κινητήρων MOVIFIT -MC *19485018_0115* Συστήματα κίνησης \ Αυτόματα συστήματα κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες *19485018_0115* Οδηγίες λειτουργίας Αποκεντρωμένo σύστημα ελέγχου κινητήρων MOVIFIT -MC Έκδοση 01/2015 19485018/EL SEW-EURODRIVE

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη θερμικής ζεύξης FLUDEX. Οδηγίες λειτουργίας BA el 04/2012. FLENDER couplings

Διάταξη θερμικής ζεύξης FLUDEX. Οδηγίες λειτουργίας BA el 04/2012. FLENDER couplings Διάταξη θερμικής ζεύξης FLUDEX Οδηγίες λειτουργίας BA 4600.2 el 04/20 FLENDER couplings 2 / 10 BA 4600.2 el 04/20 Διάταξη θερμικής ζεύξης FLUDEX Οδηγίες λειτουργίας Μετάφραση των αυθεντικών οδηγιών λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

MT-1280 Ψηφιακό πολύμετρο 3 1/2

MT-1280 Ψηφιακό πολύμετρο 3 1/2 MT-1280 Ψηφιακό πολύμετρο 3 1/2 Εγχειρίδιο χρήσης 1 η Έκδοση 2013 2013 Copyright, Prokit s Industries Co., Ltd. ΣΥΝΟΨΗ Το όργανο είναι ψηφιακό πολύμετρο με οθόνη LCD 26χλστ. και τροφοδοσία μπαταρίας. Χρησιμοποιείται

Διαβάστε περισσότερα