Schroder GAIA Εξαμηνιαία Έκθεση. Ελλάδα. 31 Μαρτίου 2011

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Schroder GAIA Εξαμηνιαία Έκθεση. Ελλάδα. 31 Μαρτίου 2011"

Transcript

1 Schroder GAIA Εξαμηνιαία Έκθεση 31 Μαρτίου 2011 Ελλάδα ΤΑ ΑΜOΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕXOΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠOΔOΣΗ ΚΑΙ OΙ ΠΡOΗΓOΥΜΕΝΕΣ ΑΠOΔOΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙZOΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛOΝΤΙΚΕΣ.

2

3 Schroder GAIA Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου (SICAV) Εξαμηνιαία Έκθεση 31 Μαρτίου 2011 Εγγραφές βάσει περιοδικών εκθέσεων δεν θα γίνονται δεκτές. Οι εγγραφές είναι έγκυρες μόνο αν γίνονται βάσει του τρέχοντος ενημερωτικού δελτίου που συνοδεύεται από την τελευταία διαθέσιη ετήσια έκθεση ή εξαμηνιαία έκθεση αν έχει δημοσιευτεί. Οι ετήσιες και εξαμηνιαίες εκθέσεις, το τρέχον ενημερωτικό δελτίο και το Καταστατικό της Εταιρείας διατίθενται, δωρεάν, από την έδρα της Εταιρείας, 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg. Σε περίπτωση που προκύψει οιαδήποτε διαφορά μεταξύ του μεταφρασμένου κειμένου και τις Αγγλικής έκδοσης του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου,υπερτερεί πάντοτε η Αγγλική έκδοση.

4

5 Schroder GAIA Εξαμηνιαία Έκθεση 31 Μαρτίου 2011 Σελίδα 5 Πίνακας Περιεχομένων Schroder GAIA Διοικητικό Συμβούλιο Διοίκηση Έκθεση του Διαχειριστή Επενδύσεων Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού Κατανομή Επενδύσεων ανά Κλάδο Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων Schroder GAIA Egerton European Equity Schroder GAIA Opus Multi Strategy Schroder GAIA Sloane Robinson Emerging Markets Schroder GAIA QEP Global Absolute

6

7 Schroder GAIA Schroder GAIA Εξαμηνιαία Έκθεση 31 Μαρτίου 2011 Σελίδα 7 Η Schroder GAIA (η «Εταιρεία») είναι μια εταιρεία επενδύσεων ευρείας κάλυψης (ομπρέλα) ανοικτού τύπου με περιορισμένη ευθύνη, η οποία λειτουργεί ως ανώνυμη εταιρεία και πληροί τις προϋποθέσεις ως Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου (SICAV) σύμφωνα με το Μέρος Ι του Νόμου της 20ής Δεκεμβρίου 2002 (όπως τροποποιείται). Η Εταιρεία συστάθηκε στις 21 Οκτωβρίου 2009 και το Καταστατικό της δημοσιεύτηκε στη Mémorial στις 4 Νοεμβρίου Η παρούσα έκθεση καλύπτει την περίοδο από την 1η Οκτωβρίου 2010 έως την 31η Μαρτίου Οι οικονομικές καταστάσεις καταρτίζονται σύμφωνα με τους κανονισμούς του Λουξεμβούργου σχετικά με τους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων. Η τελευταία ημέρα κατά την οποία υπολογίστηκαν οι τιμές ήταν η 31η Μαρτίου 2011, η τελευταία εργάσιμη ημέρα της περιόδου. Κατά την ημερομηνία της παρούσας έκθεσης, τέσσερα Αμοιβαία Κεφάλαια είναι διαθέσιμα για επενδύσεις. Για τους επενδυτικούς στόχους των Αμοιβαίων Κεφαλαίων καθώς και για λεπτομέρειες σχετικά με τους επενδυτικούς περιορισμούς, παρακαλούμε να συμβουλευτείτε το τρέχον ενημερωτικό δελτίο. Η έκθεση του Διαχειριστή Επενδύσεων για κάθε Αμοιβαίο Κεφάλαιο περιλαμβάνεται στις τριμηνιαίες εκθέσεις επενδύσεων, οι οποίες διατίθενται από την έδρα της Εταιρείας, καθώς και στη διαδικτυακή τοποθεσία της Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. (http://www.schroders.lu).

8 Σελίδα 8 Schroder GAIA Εξαμηνιαία Έκθεση 31 Μαρτίου 2011 Διοικητικό Συμβούλιο Πρόεδρος Eric Bertrand Director (Μέλος του ΔΣ) NFCP SL Diagonal 640, Pl Barcelona Spain Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Daniel de Fernando Garcia Independent Director (Ανεξάρτητο Μέλος του ΔΣ) Agatha Christie Madrid Spain Claude Kremer Partner (Εταίρος) Arendt & Medernach 14, rue Erasme L-2082 Luxembourg Grand Duchy of Luxembourg Achim Kuessner Country Head Germany, Austria & CEE (Υπεύθυνος Χώρας για Γερμανία, Αυστρία και ΚΑΕ) Schroder Investment Management GmbH Taunustor 2 (Japan Center) Frankfurt Germany Richard Mountford Head of Global Intermediary Business (Υπεύθυνος Παγκόσμιων Διαμεσολαβητικών Δραστηριοτήτων) Schroder Investment Management Limited 31, Gresham Street Λονδίνο EC2V 7QA United Kingdom Ketil Petersen Country Head Nordic Region (Υπεύθυνος Χώρας Περιοχή Σκανδιναβίας) Schroder Investment Management A/S Store Strandstraede Copenhagen K Denmark Gavin Ralston Global Head of Product (Παγκόσμιος Υπεύθυνος Προϊόντος) Schroder Investment Management Limited 31, Gresham Street London EC2V 7QA United Kingdom Georges-Arnaud Saier Independent Director (Ανεξάρτητο Μέλος του ΔΣ) 10, rue de la Grange Batelière Paris France

9 Διοίκηση Schroder GAIA Εξαμηνιαία Έκθεση 31 Μαρτίου 2011 Σελίδα 9 Έδρα Εταιρεία Διαχείρισης και Κύριος Πράκτορας Πληρωμών Θεματοφύλακας και Υπεύθυνος Διοίκησης 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. 2-8, Avenue Charles de Gaulle, L-2014 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg Κύριος Νομικός Σύμβουλος Arendt & Medernach 14, rue Erasme, L-2082 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg Ανεξάρτητος Ελεγκτής Deloitte S.A. 560, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg Διαχειριστές Επενδύσεων Egerton Capital Limited Partnership 2, George Yard, Lombard Street, London EC3V 9DH, United Kingdom Αμοιβαίο Κεφάλαιο Schroder GAIA Egerton European Equity Schroder Investment Management Limited 31, Gresham Street, London EC2V 7QA, United Kingdom Αμοιβαίο Κεφάλαιο Schroder GAIA QEP Global Absolute Schroders NewFinance Capital 20, North Audley Street, 3rd Floor, London WIK 6WE, United Kingdom Αμοιβαίο Κεφάλαιο Schroder GAIA Opus Multi Strategy Equity Sloane Robinson LLP 20, St Dustan s Hill, London EC3R 8ND, United Kingdom Αμοιβαίο Κεφάλαιο Schroder GAIA Sloane Robinson Emerging Markets

10 Σελίδα 10 Schroder GAIA Εξαμηνιαία Έκθεση 31 Μαρτίου 2011 Έκθεση του Διαχειριστή Επενδύσεων Οι παγκόσμιες αγορές μετοχών απέφεραν καλά κέρδη στη διάρκεια του εξαμήνου υπό εξέταση, με το μεγαλύτερο μέρος αυτής της ισχυρής απόδοσης να συγκεντρώνεται στους τελευταίους μήνες του Παρόλο που οι ανησυχίες σχετικά με το ευρωπαϊκό κρατικό χρέος άμβλυναν την εμπιστοσύνη σε κάποιο βαθμό, οι καλύτερες από τις αναμενόμενες οικονομικές εκθέσεις στις ΗΠΑ και οι αισιόδοξες εκθέσεις σχετικά με τα παγκόσμια εταιρικά κέρδη ήταν ο συνδυασμός της επιτυχίας που οδήγησε τις μετοχές σε υψηλότερα επίπεδα. Ωστόσο, προς το τέλος της περιόδου υπό εξέταση, οι αναταραχές στη Βόρεια Αφρική και τη Μέση Ανατολή και ο καταστρεπτικός σεισμός στην Ιαπωνία επιβράδυναν την πρόοδο της αγοράς μετοχών. Οι ευρωπαϊκές μετοχές κατέγραψαν θετικές αποδόσεις καθώς η διάθεση ανάληψης κινδύνου παρουσίασε βελτίωση κατά το μεγαλύτερο μέρος της περιόδου. Ως επί το πλείστο, η συνεχιζόμενη ανάπτυξη στις βασικές χώρες της Ευρώπης (Γερμανία και Γαλλία, για παράδειγμα) και κάποια θετικά εταιρικά αποτελέσματα έδωσαν ώθηση στις τιμές των μετοχών. Ωστόσο, προς το τέλος της περιόδου, με τον πληθωρισμό να αυξάνεται, οι επενδυτές άρχισαν να συνυπολογίζουν την έναρξη μιας σειράς αυξήσεων των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (με την πρώτη αύξηση να επακολουθεί στις αρχές Απριλίου). Τα οικονομικά δεδομένα υπήρξαν ιδιαίτερα ισχυρά σε όλη την Ασία (εξαιρουμένης της Ιαπωνίας) και, παρόλο που οι αναδυόμενες αγορές μετοχών κατέγραψαν άνοδο τους πρώτους μήνες της περιόδου, οι προσδοκίες για σχετικά απότομη άνοδο των επιτοκίων προκειμένου να αντιμετωπιστεί ο πληθωρισμός λειτούργησαν ανασταλτικά στις αποδόσεις προς το τέλος της περιόδου. Τα ασιατικά ομόλογα ακολούθησαν επίσης την ίδια πορεία. Σε μελλοντικό ορίζοντα, αναμένουμε συνεχή οικονομική ανάκαμψη καθ όλη τη διάρκεια του 2011 και 2012, αν και με σταδιακούς ρυθμούς. Εξακολουθούμε να ανακαλύπτουμε αξία σε αγορές μετοχών και πιστωτικές αγορές, αν και οι διαχειριστές του αμοιβαίου κεφαλαίου ακολουθούν μια επιλεκτική προσέγγιση που βασίζεται σε πολύ εντατικές έρευνες προκειμένου να ανακαλύψουν τις καλύτερες ευκαιρίες σε κάθε αγορά και κατηγορία στοιχείων. ΟιΔιαχειριστέςΕπενδύσεων Schroder GAIA 31 Μαρτίου 2011

11 Schroder GAIA Εξαμηνιαία Έκθεση 31 Μαρτίου 2011 Σελίδα 11 Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις κατά την 31η Μαρτίου 2011 Η Εταιρεία Η Schroder GAIA Fund (η «Εταιρεία») είναι μία εταιρεία επενδύσεων ανοικτού τύπου, η οποία λειτουργεί ως ανώνυμη εταιρεία σύμφωνα με τους νόμους του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου και πληροί τις προϋποθέσεις ως Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου («SICAV»). Ο αποκλειστικός στόχος της Εταιρείας είναι η τοποθέτηση των διαθέσιμων κεφαλαίων της σε κινητές αξίες κάθε είδους και άλλα επιτρεπόμενα στοιχεία ενεργητικού, συμπεριλαμβανομένων παράγωγων χρηματοπιστωτικών μέσων, με σκοπό τη διασπορά των επενδυτικών κινδύνων και τη διάθεση των αποτελεσμάτων διαχείρισης των χαρτοφυλακίων της στους Μεριδιούχους της. Η επενδυτική στρατηγική κάθε Αμοιβαίου Κεφαλαίου βασίζεται σε μια εναλλακτική επενδυτική στρατηγική η οποία έχει σχεδιαστεί και υπόκειται κατά την παρούσα περίοδο στη διαχείριση του κάθε Διαχειριστή Επενδύσεων. Κατηγορίες Μεριδίων Τα μερίδια εκδίδονται κατά γενικό κανόνα ως Μερίδια Σώρευσης. Μερίδια Διανομής θα εκδίδονται σε οποιοδήποτε Αμοιβαίο Κεφάλαιο μόνο κατά τη διακριτική ευχέρεια των Μελών του ΔΣ. Οι επενδυτές μπορούν να απευθύνονται στην Εταιρεία Διαχείρισης ή τον Διανομέα τους για να ενημερώνονται αν διατίθενται Μερίδια Διανομής εντός κάθε Κατηγορίας Μεριδίων και κάθε Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Τα Μέλη του ΔΣ μπορούν να αποφασίσουν να προβούν στη δημιουργία εντός κάθε Αμοιβαίου Κεφαλαίου διαφόρων Κατηγοριών Μεριδίων τα στοιχεία ενεργητικού των οποίων θα επενδύονται κατά γενικό κανόνα σύμφωνα με τη συγκεκριμένη επενδυτική πολιτική του σχετικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου, για τις οποίες όμως μπορεί να ισχύει συγκεκριμένη δομή προμηθειών, νόμισμα ή άλλα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Για κάθε Kατηγορία Μεριδίων θα υπολογίζεται ξεχωριστή Καθαρή Ενεργητικού ανά Μερίδιο, που ενδέχεται να είναι διαφορετική ως συνέπεια αυτών των μεταβλητών παραγόντων. Οι κατηγορίες μεριδίων που διατίθενται για κάθε Αμοιβαίο Κεφάλαιο παρατίθενται λεπτομερώς στο τρέχον ενημερωτικό δελτίο. Αρχική Προμήθεια Η Εταιρεία Διαχείρισης και οι Διανομείς δικαιούνται την αρχική προμήθεια, από την οποία μπορούν να παραιτηθούν μερικώς ή πλήρως κατά τη διακριτική ευχέρεια των Μελών του ΔΣ. Κατηγορίες Μεριδίων Αρχική Προμήθεια Μερίδια A, C, U1, U2 και E (1) Εως 3% της Καθαρής ς Ενεργητικού ανά Μερίδιο (2) Μερίδια A1 Μερίδια I και S (3) Προμήθεια διανομής Εως 2% της Καθαρής ς Ενεργητικού ανά Μερίδιο Καμία προμήθεια Κατά την ημερομηνία της παρούσας έκθεσης, επιβάλλεται προμήθεια διανομής 0,50% σε όλες τις κατηγορίες μεριδίων Schroder GAIA A1. Στις υπόλοιπες κατηγορίες μεριδίων που διατίθενται για επενδύσεις στην Εταιρεία δεν επιβάλλεται καμία άλλη προμήθεια διανομής. Προμήθεια εξαγοράς Αμοιβαίο Κεφάλαιο Προμήθεια εξαγοράς Schroder GAIA Egerton European Equity Έως 1% επί μεριδίων A, Α1, C και Ε, καμία αποδοτέα προμήθεια επί μεριδίων Ι Schroder GAIA Opus Multi Strategy Έως 1% επί μεριδίων A, C U1 και U2, καμία αποδοτέα προμήθεια επί μεριδίων Ι (4) Schroder GAIA Sloane Robinson Emerging Markets Έως 1% επί μεριδίων A, Α1 και C, καμία αποδοτέα προμήθεια επί μεριδίων Ι και S (3) Schroder GAIA QEP Global Absolute Καθορισμός Τιμών Διακύμανσης Έως 1% επί μεριδίων A και C, καμία αποδοτέα προμήθεια επί μεριδίων Ι Ένα Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί να υποστεί μείωση της Καθαρής ς Ενεργητικού ανά Μερίδιο εξαιτίας της αγοράς ή πώλησης Μεριδίων ενός Αμοιβαίου Κεφαλαίου από επενδυτές σε τιμή που δεν αντικατοπτρίζει τα έξοδα συναλλαγών και άλλα έξοδα που προκύπτουν όταν ο Διαχειριστής Επενδύσεων πραγματοποιεί συναλλαγές τίτλων για την κάλυψη ταμειακών εισροών ή εκροών. Προκειμένου να αντισταθμιστεί αυτή η επίπτωση, μπορεί να υιοθετηθεί μηχανισμός Καθορισμού Τιμών Διακύμανσης ώστε να προστατευτούν τα συμφέροντα των Μεριδιούχων του Αμοιβαίου (1) Αυτή η κατηγορία μεριδίων δεν είναι διαθέσιμη μέσω του παγκόσμιου δικτύου διανομέων της Schroder. Για οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με αυτό το θέμα, επικοινωνήστε με την Εταιρεία Διαχείρισης. Οι κατηγορίες μεριδίων U1 Σώρ. και U2 Σώρ. του Αμοιβαίου Κεφαλαίου Schroder GAIA Opus Multi Strategy τέθηκαν σε κυκλοφορία στις 24 Ιανουαρίου Οι κατηγορίες μερίδων U1 Σώρ. και U2 Σώρ. του Αμοιβαίου Κεφαλαίου Schroder GAIA Opus Multi Strategy GBP Hedged τέθηκαν σε κυκλοφορία στις 24 Ιανουαρίου (2) Τα ποσοστά παρουσιάζονται με βάση το συνολικό ποσό εγγραφών, που αντιπροσωπεύει το 3,9% της Καθαρής ς Ενεργητικού ανά Μερίδιο σε Μερίδια Α, C, E, U1 και U2, και το 2,4% της Καθαρής ς Ενεργητικού ανά Μερίδιο σε Μερίδια Α1. (3) Η κατηγορία μεριδίων S Σώρ. του Αμοιβαίου Κεφαλαίου Schroder GAIA Sloane Robinson Emerging Markets GBP Hedged τέθηκε σε κυκλοφορία στις 3 Νοεμβρίου (4) Οι κατηγορίες μεριδίων U1 Σώρ. και U2 Σώρ. του Αμοιβαίου Κεφαλαίου Schroder GAIA Opus Multi Strategy τέθηκαν σε κυκλοφορία στις 24 Ιανουαρίου Οι κατηγορίες μερίδων U1 Σώρ. και U2 Σώρ. του Αμοιβαίου Κεφαλαίου Schroder GAIA Opus Multi Strategy GBP Hedged τέθηκαν σε κυκλοφορία στις 24 Ιανουαρίου 2011.

12 Σελίδα 12 Schroder GAIA Εξαμηνιαία Έκθεση 31 Μαρτίου 2011 Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις κατά την 31η Μαρτίου 2011 (συνέχεια) Καθορισμός Τιμών Διακύμανσης (συνέχεια) Κεφαλαίου. Αν το σύνολο των καθαρών συναλλαγών σε Μερίδια ενός Αμοιβαίου Κεφαλαίου υπερβεί, σε οποιαδήποτε Ημέρα Αποτίμησης, ένα προκαθορισμένο όριο, όπως αυτό καθορίζεται και επανεξετάζεται περιοδικά για κάθε Αμοιβαίο Κεφάλαιο από την Εταιρεία Διαχείρισης, η Καθαρή Ενεργητικού ανά Μερίδιο μπορεί να αναπροσαρμοστεί ανοδικά ή καθοδικά ώστε να αντικατοπτρίζει τις καθαρές εισροές και εκροές αντίστοιχα. Οι καθαρές εισροές θα καθορίζονται από την Εταιρεία Διαχείρισης με βάση τις τελευταίες διαθέσιμες πληροφορίες κατά τον χρόνο υπολογισμού της Καθαρής ς Ενεργητικού ανά Μερίδιο. Ο μηχανισμός Καθορισμού Τιμών Διακύμανσης εφαρμόζεται σε όλα τα Αμοιβαία Κεφάλαια Schroder GAIA. Ο βαθμός της αναπροσαρμογής των τιμών θα καθοριστεί από την Εταιρεία Διαχείρισης ώστε να αντικατοπτρίζει τα έξοδα συναλλαγών και άλλα έξοδα. Η αναπροσαρμογή αυτή μπορεί να διαφέρει από το ένα Αμοιβαίο Κεφάλαιο στο άλλο και δεν θα υπερβαίνει το 2% της αρχικής Καθαρής ς Ενεργητικού ανά Μερίδιο. Ο μηχανισμός έχει εφαρμοστεί στα προαναφερόμενα αμοιβαία κεφάλαια Schroder GAIA από την έναρξη λειτουργίας τους. Ελάχιστο ποσό εγγραφής, Ελάχιστο ποσό πρόσθετης εγγραφής και Ελάχιστο ποσό συμμετοχής Σύμφωνα με τις διατάξεις του τρέχοντος ενημερωτικού δελτίου, τα ελάχιστα ποσά για εγγραφή, πρόσθετη εγγραφή και συμμετοχή έχουν ως εξής: Κατηγορίες Μεριδίων Μερίδια A, A1 και S (1) Μερίδια U1 (2) Μερίδια C Μερίδια E (3) Μερίδια U2 (2) Μερίδια I Ελάχιστη Αρχική Εγγραφή EUR / GBP 5,000 EUR / GBP 50,000 EUR / GBP 500,000 EUR / GBP 500,000 EUR / GBP 1,000,000 EUR 5,000,000 Ελάχιστο Ποσό Πρόσθετης Εγγραφής EUR / GBP 2,500 EUR / GBP 5,000 EUR / GBP 250,000 EUR / GBP 250,000 EUR / GBP 500,000 EUR 2,500,000 Ελάχιστη Συμμετοχή EUR / GBP 5,000 EUR / GBP 50,000 EUR / GBP 500,000 EUR / GBP 500,000 EUR / GBP 1,000,000 EUR 5,000,000 Καθαρή Ενεργητικού Υπολογισμός της Καθαρής ς Ενεργητικού ανά Μερίδιο Η Καθαρή Ενεργητικού ανά Μερίδιο κάθε Κατηγορίας Μεριδίων θα υπολογίζεται κατά την Ημέρα Υπολογισμού στο νόμισμα της σχετικής Κατηγορίας Μεριδίων. Θα υπολογίζεται διαιρώντας την Καθαρή Ενεργητικού που αποδίδεται σε κάθε Κατηγορία Μεριδίων, δηλαδή την αξία που αντιστοιχεί στο ενεργητικό της μείον το παθητικό της, με τον αριθμό των κυκλοφορούντων εκείνο το διάστημα Μεριδίων της εν λόγω Κατηγορίας Μεριδίων. Το ποσό που προκύπτει θα στρογγυλοποιείται στα δύο πλησιέστερα δεκαδικά ψηφία. Περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τους κανόνες που ισχύουν για την αποτίμηση του συνολικού ενεργητικού περιλαμβάνονται στο τρέχον ενημερωτικό δελτίο. Αποτίμηση του Ενεργητικού της Εταιρείας Η αξία οποιωνδήποτε μετρητών στο ταμείο ή καταθέσεων σε μετρητά, συναλλαγματικών και γραμματίων όψεως, εισπρακτέων λογαριασμών, εξόδων επόμενης χρήσης, μερισμάτων που καταβάλλονται σε μετρητά και των δηλωθέντων ή δεδουλευμένων τόκων που δεν έχουν ακόμη εισπραχθεί θα θεωρείται ότι ισοδυναμεί με το πλήρες ποσό αυτών, εκτός αν, εν πάση περιπτώσει, η αξία αυτών δεν προβλέπεται να καταβληθεί ή να εισπραχθεί εξολοκλήρου, οπότε σε αυτή την περίπτωση η αξία αυτών θα καθορίζεται μετά τη σχετική προεξόφληση που η Εταιρεία μπορεί να θεωρεί ενδεδειγμένη σε τέτοια περίπτωση ώστε να αντικατοπτρίζεται η πραγματική αξία αυτών. Η αξία των τίτλων, των παράγωγων χρηματοπιστωτικών μέσων και των στοιχείων ενεργητικού καθορίζεται κατά την Ημέρα Συναλλαγών με βάση τις τιμές στο κλείσιμο της αγοράς, στο χρηματιστήριο ή οποιαδήποτε άλλη Οργανωμένη Αγορά στην οποία διακινούνται ή είναι εισηγμένοι προς διαπραγμάτευση οι εν λόγω τίτλοι ή τα στοιχεία ενεργητικού. Αν ένας τίτλος δεν διακινείται ή δεν έχει εισαχθεί σε κάποιο επίσημο χρηματιστήριο ή άλλη Οργανωμένη Αγορά ή, στην περίπτωση τίτλων που διακινούνται ή είναι εισηγμένοι κατά τα προαναφερόμενα των οποίων η τελευταία διαθέσιμη τιμή δεν αντιπροσωπεύει την πραγματική τους αξία, τα Μέλη του ΔΣ είναι υποχρεωμένα να ενεργούν με βάση την προβλεπόμενη τιμή πώλησής τους, η οποία θα αποτιμάται με σύνεση και καλή τη πίστει. Τα παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα τα οποία δεν είναι εισηγμένα σε κάποιο επίσημο χρηματιστήριο ή δεν διακινούνται σε κάποια άλλη οργανωμένη αγορά υπόκεινται σε αξιόπιστη και επαληθεύσιμη αποτίμηση σε καθημερινή βάση και μπορούν να πωλούνται ή να εκκαθαρίζονται με αντισταθμιστική συναλλαγή οποιαδήποτε στιγμή στην εύλογη αξία τους με πρωτοβουλία της Εταιρείας. Οι μονάδες ή τα μερίδια σε ΟΣΕ ανοικτού τύπου θα αποτιμώνται με βάση την τελευταία διαθέσιμη Καθαρή Ενεργητικού τους όπως γνωστοποιείται από τους εν λόγω ΟΣΕ. (1) Η κατηγορία μεριδίων S Σώρ. του Αμοιβαίου Κεφαλαίου Schroder GAIA Sloane Robinson Emerging Markets GBP Hedged τέθηκε σε κυκλοφορία στις 3 Νοεμβρίου (2) Οι κατηγορίες μεριδίων U1 Σώρ. και U2 Σώρ. του Αμοιβαίου Κεφαλαίου Schroder GAIA Opus Multi Strategy τέθηκαν σε κυκλοφορία στις 24 Ιανουαρίου Οι κατηγορίες μερίδων U1 Σώρ. και U2 Σώρ. του Αμοιβαίου Κεφαλαίου Schroder GAIA Opus Multi Strategy GBP Hedged τέθηκαν σε κυκλοφορία στις 24 Ιανουαρίου (3) Αυτή η Κατηγορία Μεριδίων δεν είναι διαθέσιμη μέσω του παγκόσμιου δικτύου διανομέων της Schroder. Για οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με αυτό το θέμα, απευθυνθείτε στην Εταιρεία Διαχείρισης.

13 Schroder GAIA Εξαμηνιαία Έκθεση 31 Μαρτίου 2011 Σελίδα 13 Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις κατά την 31η Μαρτίου 2011 (συνέχεια) Καθορισμός εύλογης αξίας Κατά την ημερομηνία της παρούσας Έκθεσης δεν εφαρμόστηκε καμία αποτίμηση της εύλογης αξίας σε οποιοδήποτε Αμοιβαίο Κεφάλαιο. Ωστόσο, τα Μέλη του ΔΣ διατηρούν το δικαίωμα να εφαρμόσουν την αποτίμηση της εύλογης αξίας οποτεδήποτε το κρίνουν σκόπιμο. Φορολογία Η Εταιρεία δεν υπόκειται σε κανέναν φόρο εισοδήματος ή κεφαλαιακών κερδών στο Λουξεμβούργο. Ο μόνος φόρος στον οποίο υπόκειται η Εταιρεία είναι ο φόρος συνδρομής («taxe d abonnement») με συντελεστή 0,05% ετησίως βάσει της Καθαρής ς Ενεργητικού κάθε Αμοιβαίου Κεφαλαίου κατά τη λήξη του σχετικού τριμήνου, ο οποίος υπολογίζεται και καταβάλλεται ανά τρίμηνο. Όσον αφορά οποιαδήποτε Κατηγορία Μεριδίων ή Αμοιβαία Κεφάλαια τα οποία περιλαμβάνουν μόνο θεσμικούς επενδυτές (κατά την έννοια του άρθρου 129 του Νόμου της 20ής Δεκεμβρίου 2002), ο φορολογικός συντελεστής του επιβαλλόμενου φόρου ανέρχεται σε 0,01% ετησίως. Μεταβολές στα Αμοιβαία Κεφάλαια Κατάλογος που περιλαμβάνει για κάθε Αμοιβαίο Κεφάλαιο το σύνολο των αγορών και των πωλήσεων που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της περιόδου υπό εξέταση διατίθεται δωρεάν, κατόπιν αιτήματος, από την έδρα της Εταιρείας. Εξισορρόπηση Η Εταιρεία χρησιμοποιεί συμφωνίες εξισορρόπησης για να διασφαλίσει ότι τα Αμοιβαία Κεφάλαια καταβάλλουν πραγματικές αποδόσεις στο τέλος του έτους και να εξουδετερώσει τις επιπτώσεις από σημαντικές κεφαλαιακές αλλαγές στο ποσό που καταβάλλεται ως μέρισμα ανά Μερίδιο. Η εξισορρόπηση ισχύει για Μερίδια που αγοράστηκαν στη διάρκεια μιας Περιόδου Διανομής. Σκοπός της εξισορρόπησης είναι η απαλλαγή των νέων Επενδυτών στο αμοιβαίο κεφάλαιο από την υποχρέωση καταβολής φόρου επί του εισοδήματος που έχει ήδη συσσωρευτεί στα Μερίδια που αποκτούν. Η Εξισορρόπηση δεν θα επηρεάζει Μεριδιούχους που κατέχουν τα Μερίδιά τους καθ όλη τη διάρκεια μιας Περιόδου Διανομής. Πρόσθετα στοιχεία σχετικά με τις συμφωνίες εξισορρόπησης περιλαμβάνονται στο τρέχον ενημερωτικό δελτίο. Ετήσιες Αμοιβές Διαχείρισης Τα πραγματικά πληρωτέα ποσοστά για την περίοδο υπό εξέταση παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα: Αμοιβαίο Κεφάλαιο Κατηγορία Μεριδίων Αμοιβή Διαχείρισης Schroder GAIA Egerton European Equity Μερίδια Α και Α1 2,00% Μερίδια C 1,25% Μερίδια E 1,25% Μερίδια I - Schroder GAIA Opus Multi Strategy Μερίδια Α και U2 1,25% Μερίδια C 0,50% Μερίδια I - Μερίδια U1 1,75% Schroder GAIA Sloane Robinson Emerging Markets Μερίδια Α και Α1 2,00% Μερίδια C 1,25% Μερίδια I - Μερίδια S 0,30% Schroder GAIA QEP Global Absolute Μερίδια Α και Α1 1,75% Μερίδια C 1,00% Μερίδια I - Μερική παραίτηση από αυτές τις αμοιβές είναι δυνατή κατά την διακριτική ευχέρεια της Εταιρείας Διαχείρισης. Προμήθειες Απόδοσης Η προμήθεια απόδοσης καθίσταται πληρωτέα σε περίπτωση υπεραπόδοσης, δηλαδή αν η αύξηση της Καθαρής ς Ενεργητικού ανά Μερίδιο στη διάρκεια της σχετικής περιόδου απόδοσης υπερβαίνει το Ανώτατο Όριο, δηλαδή με βάση την υψηλότερη Καθαρή Ενεργητικού ανά Μερίδιο στο τέλος οποιασδήποτε προηγούμενης περιόδου απόδοσης (το Ανώτατο Όριο). Η προμήθεια απόδοσης μιας Κατηγορίας Μεριδίων συσσωρεύεται σε κάθε Ημέρα Υπολογισμού, με βάση τη διαφορά ανάμεσα στην Καθαρή Ενεργητικού κατά την Ημέρα Υπολογισμού (πριν από την αφαίρεση οποιασδήποτε πρόβλεψης για την προμήθεια απόδοσης) και το Ανώτατο Όριο, πολλαπλασιασμένη με τον μέσο αριθμό των κυκλοφορούντων Μεριδίων κατά τη διάρκεια του λογιστικού έτους.

14 Σελίδα 14 Schroder GAIA Εξαμηνιαία Έκθεση 31 Μαρτίου 2011 Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις κατά την 31η Μαρτίου 2011 (συνέχεια) Προμήθειες Απόδοσης (συνέχεια) Στη διάρκεια της περιόδου υπό εξέταση, προμήθειες απόδοσης υπολογίστηκαν για τα αμοιβαία κεφάλαια Schroder GAIA Egerton European Equity, Schroder GAIA Opus Multi Strategy, Schroder GAIA QEP Global Absolute και Schroder GAIA Sloane Robinson Emerging Markets. Τα λεπτομερή στοιχεία παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα: Αμοιβαίο Κεφάλαιο Διαχειριστής Επενδύσεων Δείκτης αναφοράς Schroder GAIA Egerton European Equity Egerton Capital Limited Partnership EBF Euro Overnight Act ,00% Schroder GAIA Egerton European Equity USD Hedged Egerton Capital Limited Partnership BBA Libor USD Overnight Act ,00% Schroder GAIA Egerton European Equity GBP Hedged Egerton Capital Limited Partnership WMBA GBP Overnight Act ,00% Schroder GAIA Opus Multi Strategy Schroders NewFinance Capital EBF Euro Overnight Act ,50% Schroder GAIA Opus Multi Strategy GBP Hedged Schroders NewFinance Capital WMBA GBP Overnight Act ,50% Schroder GAIA Sloane Robinson Emerging Markets Sloane Robinson LLP BBA Libor USD 1 Month Act 360 Schroder GAIA Sloane Robinson Emerging Markets EUR Hedged Sloane Robinson LLP BBA Libor ECU 1 Month Act 360 Schroder GAIA Sloane Robinson Emerging Markets GBP Hedged Sloane Robinson LLP BBA Libor GBP 1 Month Act 365 Schroder GAIA QEP Global Absolute Schroder Investment Management Limited BBA Libor USD 3 Month Act 360 Schroder GAIA QEP Global Absolute EUR Hedged Schroder Investment Management Limited BBA Libor ECU 3 Month Act 360 Schroder GAIA QEP Global Absolute GBP Hedged Schroder Investment Management Limited BBA Libor GBP 3 Month Act 365 Επανεπένδυση εξασφαλίσεων σε μετρητά Προκειμένου να περιορίσουν τον κίνδυνο αντισυμβαλλόμενου, τα Αμοιβαία Κεφάλαια που έχουν συνάψει συναλλαγές αντιστάθμισης συναλλαγματικού κινδύνου σε σχέση με αντισταθμισμένες κατηγορίες μεριδίων θα καταβάλλουν ή θα εισπράττουν σε καθημερινή βάση από τον αντισυμβαλλόμενο μια εξασφάλιση σε μετρητά, μειώνοντας έτσι την έκθεση καθ όλη τη διάρκεια της προθεσμιακής σύμβασης.. Οι Διαχειριστές Επενδύσεων μπορούν να επανεπενδύουν τις εξασφαλίσεις που εισπράττουν από τον αντισυμβαλλόμενο σε σχέση με την αντιστάθμιση συναλλαγματικού κινδύνου. Η εξασφάλιση που εισπράττεται ή καταβάλλεται κατά την ημερομηνία λήξης των προθεσμιακών συμβάσεων εμφανίζεται στην Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού ως «Εισπρακτέα/Πληρωτέα Εξασφάλιση Προθεσμιακών Συμβάσεων Αντισταθμισμένης Κατηγορίας Νομίσματος». Οι εισπρακτέες ή πληρωτέες απαιτήσεις εξασφαλίσεων εμφανίζονται στην Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού ως «Καθαρές Εισπρακτέες/Πληρωτέες Απαιτήσεις Εξασφάλισης Προθεσμιακών Συμβάσεων Αντισταθμισμένης Κατηγορίας Νομίσματος». Προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος Οι ανοικτές προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος αποτιμήθηκαν στις 31 Μαρτίου 2011 με βάση την προθεσμιακή συναλλαγματική ισοτιμία που ισχύει για το υπόλοιπο της διάρκειας της σχετικής σύμβασης. Η μη πραγματοποιηθείσα ανατίμηση ή υποτίμηση εμφανίζεται στην Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού. Την 31η Μαρτίου 2011, τα παρακάτω Αμοιβαία Κεφάλαια είχαν ανειλημμένες υποχρεώσεις σε προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος: Αγορασθέν συνάλλαγμα Πωληθέν συνάλλαγμα Ημ/νία λήξης Μη πραγματοποιηθείσα ανατίμηση/ (υποτίμηση) Schroder GAIA Egerton European Equity Portfolio hedging BRL EUR Απρ-2011 ( ) BRL EUR Απρ CHF EUR Απρ-2011 ( ) EUR CHF Απρ EUR BRL Απρ EUR CHF Απρ EUR USD Απρ-2011 ( ) EUR CHF Απρ EUR CHF Απρ EUR CHF Απρ EUR DKK Απρ EUR USD Απρ EUR USD Απρ

15 Schroder GAIA Εξαμηνιαία Έκθεση 31 Μαρτίου 2011 Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις κατά την 31η Μαρτίου 2011 (συνέχεια) Σελίδα 15 Προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος (συνέχεια) Αγορασθέν συνάλλαγμα Πωληθέν συνάλλαγμα Ημ/νία λήξης Μη πραγματοποιηθείσα ανατίμηση/ (υποτίμηση) Schroder GAIA Egerton European Equity (συνέχεια) EUR USD Απρ EUR USD Απρ EUR CHF Απρ EUR CHF Απρ EUR USD Απρ EUR USD Απρ EUR GBP Απρ EUR RUB Απρ EUR GBP Απρ EUR GBP Απρ EUR NOK Απρ EUR NOK Απρ EUR GBP Απρ GBP EUR Απρ-2011 ( ) GBP EUR Απρ-2011 ( ) GBP EUR Απρ-2011 ( ) GBP EUR Απρ-2011 ( ) GBP EUR Απρ-2011 ( ) GBP EUR Απρ-2011 ( ) GBP EUR Απρ-2011 ( ) NOK EUR Απρ-2011 ( ) USD EUR Απρ-2011 ( ) USD EUR Απρ-2011 ( ) USD EUR Απρ-2011 ( ) USD EUR Απρ-2011 ( ) USD EUR Απρ-2011 ( ) USD EUR Απρ-2011 ( ) USD EUR Απρ-2011 ( ) USD EUR Απρ-2011 ( ) Hedged Portfolio for Egerton European Equity in USD EUR USD Απρ USD EUR Απρ-2011 ( ) USD EUR Απρ-2011 ( 866 ) USD EUR Απρ ( ) Hedged Portfolio for Egerton European Equity in GBP EUR GBP Απρ GBP EUR Απρ-2011 ( ) GBP EUR Απρ-2011 ( ) ( ) EUR Schroder GAIA Opus Multi Strategy Portfolio Hedging EUR GBP Απρ EUR USD Απρ Hedged Portfolio for Opus Multi Strategy in GBP EUR GBP Απρ GBP EUR Απρ-2011 ( ) GBP EUR Απρ-2011 ( 88 ) ( ) EUR 2.151

16 Σελίδα 16 Schroder GAIA Εξαμηνιαία Έκθεση 31 Μαρτίου 2011 Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις κατά την 31η Μαρτίου 2011 (συνέχεια) Προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος (συνέχεια) Αγορασθέν συνάλλαγμα Πωληθέν συνάλλαγμα Ημ/νία λήξης Μη πραγματοποιηθείσα ανατίμηση/ (υποτίμηση) Schroder GAIA Sloane Robinson Emerging Markets Portfolio Hedging USD ZAR Απρ-2011 ( ) ( ) Hedged Portfolio for Sloane Robinson Emerging Markets in EUR EUR USD Απρ EUR USD Απρ EUR USD Απρ-2011 ( ) USD EUR Απρ-2011 ( 845 ) Hedged Portfolio for Sloane Robinson Emerging Markets in GBP GBP USD Απρ-2011 ( ) GBP USD Απρ-2011 ( ) GBP USD Απρ-2011 ( ) ( ) USD ( ) Schroder GAIA QEP Global Absolute Portfolio Hedging CAD USD Απρ EUR USD Απρ EUR USD Απρ GBP USD Απρ GBP USD Μαϊ-2011 ( 122 ) JPY USD Απρ-2011 ( ) TRY USD Απρ TRY USD Μαϊ USD ZAR Απρ-2011 ( ) USD ZAR Μαϊ-2011 ( ) USD TRY Απρ-2011 ( ) USD JPY Απρ USD TRY Μαϊ-2011 ( 896 ) USD GBP Απρ USD CAD Απρ-2011 ( ) USD EUR Απρ-2011 ( ) USD AUD Μαϊ-2011 ( 376 ) USD AUD Μαϊ-2011 ( ) USD EUR Μαϊ-2011 ( ) ZAR USD Μαϊ ZAR USD Απρ ZAR USD Απρ ZAR USD Απρ ( ) Hedged Portfolio for QEP Global Absolute in EUR EUR USD Απρ EUR USD Μαϊ USD EUR Απρ-2011 ( 157 ) USD EUR Απρ-2011 ( 15 ) Hedged Portfolio for QEP Global Absolute in GBP GBP USD Απρ-2011 ( ) GBP USD Απρ GBP USD Απρ GBP USD Μαϊ-2011 ( )

17 Schroder GAIA Εξαμηνιαία Έκθεση 31 Μαρτίου 2011 Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις κατά την 31η Μαρτίου 2011 (συνέχεια) Σελίδα 17 Προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος (συνέχεια) Αγορασθέν συνάλλαγμα Πωληθέν συνάλλαγμα Ημ/νία λήξης Μη πραγματοποιηθείσα ανατίμηση/ (υποτίμηση) Schroder GAIA QEP Global Absolute (συνέχεια) GBP USD Μαϊ-2011 ( ) USD GBP Απρ-2011 ( 48 ) USD GBP Απρ ( ) Hedged Portfolio for QEP Global Absolute in CAD CAD USD Απρ CAD USD Μαϊ USD CAD Απρ-2011 ( 61 ) USD 197 CAD Απρ-2011 ( 2 ) 258 USD ( ) Συμβόλαια Δικαιωμάτων Προαίρεσης (Options Contracts) Τα συμβόλαια δικαιωμάτων προαίρεσης αποτιμήθηκαν στις 31 Μαρτίου 2011 και η αγοραία αξία τους εμφανίζεται στην Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού. Κατά την 31η Μαρτίου 2011, τα ακόλουθα Αμοιβαία Κεφάλαια είχαν ανειλημμένες υποχρεώσεις σε ανοικτά συμβόλαια δικαιωμάτων προαίρεσης: Συμβόλαιο Νόμισμα Πριμ Καταβληθέν/ (Εισπραχθέν) Μη πραγματοποιηθείσα ανατίμηση/ (υποτίμηση) Schroder GAIA Egerton European Equity Συμβόλαια πώλησης EUR ( ) EUR EUR ( ) Schroder GAIA Sloane Robinson Emerging Markets Put contracts HKD ( ) ( ) ( ) Συμβόλαια αγοράς HKD Συμβόλαια πώλησης JPY Συμβόλαια αγοράς JPY ( ) ( ) Συμβόλαια πώλησης ZAR ( ) ( ) USD USD Συμβάσεις ανταλλαγής μετοχών Τα Αμοιβαία Κεφάλαια μπορούν να χρησιμοποιούν συμβάσεις ανταλλαγής μετοχών. Μια σύμβαση ανταλλαγής μετοχών είναι μια διμερής χρηματοοικονομική συμφωνία που επιτρέπει στα Αμοιβαία Κεφάλαια να απολαμβάνουν όλα τα οφέλη της ταμειακής ροής ενός στοιχείου ενεργητικού, χωρίς στην ουσία να κατέχουν το εν λόγω στοιχείο ενεργητικού (το «Στοιχείο Αναφοράς»). Τα Αμοιβαία Κεφάλαια θα πρέπει να καταβάλλουν μια περιοδική αμοιβή (σταθερή ή κυμαινόμενη πληρωμή) ως αντάλλαγμα για το δικαίωμα είσπραξης της συνολικής απόδοσης του Στοιχείου Αναφοράς (τοκομερίδια ή/και κεφαλαιακά κέρδη ή/και ζημίες). Στοιχείο Αναφοράς μπορεί να είναι σχεδόν κάθε στοιχείο το οποίο αποτελεί επιλέξιμη επένδυση για τα Αμοιβαία Κεφάλαια. Τα Αμοιβαία Κεφάλαια μπορούν να χρησιμοποιούν τα εν λόγω μέσα με σκοπό την επιδίωξη έκθεσης σε μια επιλέξιμη αγορά ή για λόγους αντιστάθμισης. Την 31η Μαρτίου 2011, είχαν συναφθεί οι ακόλουθες συμβάσεις ανταλλαγής μετοχών: Θέση Προστασίας Currency Ονομαστικό Ποσό Μη πραγματοποιηθείσα ανατίμηση/ (υποτίμηση) Schroder GAIA Sloane Robinson Emerging Markets Πώληση AUD Αγορά HKD ( ) ( ) ( )

18 Σελίδα 18 Schroder GAIA Εξαμηνιαία Έκθεση 31 Μαρτίου 2011 Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις κατά την 31η Μαρτίου 2011 (συνέχεια) Συμβάσεις ανταλλαγής μετοχών (συνέχεια) Θέση Προστασίας Currency Ονομαστικό Ποσό Μη πραγματοποιηθείσα ανατίμηση/ (υποτίμηση) Πώληση USD USD USD Συμβάσεις Κάλυψης Διαφοράς Οι Συμβάσεις Κάλυψης Διαφοράς αποτιμώνται με βάση την αγοραία τιμή κλεισίματος του υποκείμενου τίτλου που μετατρέπεται στο νόμισμα βάσης της σύμβασης κάλυψης διαφοράς, μείον οποιαδήποτε έξοδα χρηματοδότησης αποδίδονται σε κάθε σύμβαση τα οποία καταχωρίζονται χωριστά στα βιβλία. Η τρέχουσα αγοραία αξία εμφανίζεται στην Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού. Κατά τη σύναψη μιας Σύμβασης Κάλυψης Διαφοράς, η Εταιρεία μπορεί να υποχρεούται να καταθέσει ως εγγύηση στον διαμεσολαβητή ένα ποσό μετρητών ή/και άλλα στοιχεία ενεργητικού τα οποία ισούνται με ένα συγκεκριμένο ποσοστό επί του ποσού της σύμβασης («αρχικό περιθώριο»). Στη συνέχεια, η Εταιρεία εισπράττει ή πραγματοποιεί περιοδικά πληρωμές γνωστές ως «περιθώρια διακύμανσης», ανάλογα με τις διακυμάνσεις στην αξία του υποκείμενου τίτλου. Στη διάρκεια της περιόδου κατά την οποία η Σύμβαση Κάλυψης Διαφοράς είναι ανοικτή, τυχόν μεταβολές στην αξία της σύμβασης αναγνωρίζονται ως μη πραγματοποιηθέντα κέρδη ή ζημίες (καταχωρίζονται στην Κατάσταση Μεταβολών στο Καθαρό Ενεργητικό) και με βάση τις τρέχουσες τιμές της αγοράς σε κάθε ημερομηνία αποτίμησης προκειμένου να αντικατοπτρίζουν την αξία του υποκείμενου τίτλου. Τα πραγματοποιηθέντα κέρδη ή ζημίες (που επίσης καταχωρίζονται στην Κατάσταση Μεταβολών στο Καθαρό Ενεργητικό) κατά το κλείσιμο της Σύμβασης ισούνται με τη διαφορά ανάμεσα στην αξία της Σύμβασης Κάλυψης Διαφοράς κατά το χρόνο ανοίγματος (συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε οικονομικών επιβαρύνσεων) και την αξία κατά το χρόνο κλεισίματος. Μερίσματα (καθαρά από παρακρατήσεις φόρων) που αποδίδονται σε ανοικτές Συμβάσεις Κάλυψης Διαφοράς θεωρούνται μερίσματα εισπρακτέα στο τέλος της περιόδου. Την 31η Μαρτίου 2011, τα ακόλουθα Αμοιβαία Κεφάλαια είχαν συνάψει Συμβάσεις Κάλυψης Διαφοράς: Χώρα προέλευσης υποκείμενων τίτλων Μη πραγματοποιηθείσα ανατίμηση/(υποτίμηση) Schroder GAIA QEP Global Absolute Αυστραλία ( ) ( ) Βέλγιο ( ) ( ) Βερμούδες ( ) ( ) Βραζιλία ( ) Καναδάς ( ) ( ) Χιλή ( 85 ) Κίνα ( ) ( ) Δανία ( ) ( ) Φινλανδία ( ) ( ) Γαλλία ( ) ( ) Γερμανία ( ) ( ) Χονγκ Κονγκ ( ) ( ) Ινδία ( ) 183 Ιρλανδία ( ) ( ) Ιταλία ( ) ( ) Ιαπωνία ( ) Μακάο ( ) ( ) Μαυρίκιος ( ) Μεξικό ( ) ( ) Ολλανδία ( ) ( ) Νορβηγία ( ) ( ) Σιγκαπούρη ( ) Νότια Αφρική ( ) ( ) Νότια Κορέα ( ) ( ) Ισπανία ( ) ( ) Σουηδία ( ) ( ) Ελβετία ( ) ( ) Ταϊβάν Ηνωμένο Βασίλειο ( ) Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής ( ) ( ) USD ( ) ( )

19 Schroder GAIA Εξαμηνιαία Έκθεση 31 Μαρτίου 2011 Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις κατά την 31η Μαρτίου 2011 (συνέχεια) Σελίδα 19 Πληροφορίες σε σχέση με Υποκείμενα Αμοιβαία Κεφάλαια Τα Αμοιβαία Κεφάλαια Ανοικτού Τύπου στα οποία έχει επενδύσει το Αμοιβαίο Κεφάλαιο Schroder GAIA Opus Multi Strategy ενδέχεται να χρεώνουν αμοιβές διαχείρισης σε σχέση με την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης επενδύσεων/συμβούλου. Το πραγματικό ποσό αυτών των αμοιβών που χρεώνονται στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο Schroder GAIA Opus Multi Strategy όσον αφορά τα Αμοιβαία Κεφάλαια Ανοικτού Τύπου θα διακυμαίνεται υποχρεωτικά, με βάση την κατανομή στοιχείων καθώς οι αμοιβές που χρεώνουν τα Αμοιβαία Κεφάλαια Ανοικτού Τύπου διαφέρουν. Αυτά τα Αμοιβαία Κεφάλαια Ανοικτού Τύπου μπορεί επίσης να χρεώνουν προμήθειες απόδοσης. Οι πραγματικές αμοιβές διαχείρισης που χρεώνονται στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο Schroder GAIA Opus Multi Strategy από τα Αμοιβαία Κεφάλαια Ανοικτού Τύπου παρουσιάζονται κατωτέρω: Υποκείμενη επένδυση Ποσοστό Αμοιβής Διαχείρισης Pictet - Convertible Bonds Class MG 2,40% GLG Investments VI - GLG Emerging Markets UCITS III Κατηγορία C 2,00% (1) Merrill Lynch Investment Solutions - York Event Driven Ucits Fund Κατηγορία B ΣΩΡ. 1,50% Brevan Howard Investment Fund II - Macro FX Fund Κατηγορία B EUR HED 2,00% (2) GAM Star Fund - Global Rates Κατηγορία EUR ΣΩΡ. 0,15% (3) Occam Umbrella Fund - Occam Global Emerging Markets Fund Κατηγορία A EUR 1,75% Veritas Funds - China Fund Κατηγορία A INC 1,00% (4) Polar Capital Funds - UK Absolute Return Fund Κατηγορία I H EUR 1,00% Gartmore UK Absolute Return Fund Κατηγορία I 1,00% RWC Funds - US Absolute Alpha Κατηγορία B 1,00% (5) Custom Markets - Schroders Opus Trading Fund Κατηγορία M 0,50% Hadron Alpha - Hadron Alpha Select Fund Κατηγορία I 2,00% GLG Investments VI - GLG Atlas Macro Alternative UCITS Κατηγορία C EUR 2,00% (1) JABCAP LUX-Global Balance HN /GBP 1,50% Merrill Lynch Investment Solutions - Graham Capital Systematic Macro UCITS Fund 2,00% Merrill Lynch Investment Solutions - York Event Driven Ucits Fund Κατηγορία Ε ΣΩΡ. 1,50% Μεταγενέστερα Γεγονότα Κατά την ημερομηνία έγκρισης των Οικονομικών Καταστάσεων δεν υπήρχαν σημαντικά μεταγενέστερα γεγονότα. Έξοδα ίδρυσης Τα έξοδα σύστασης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων εκτύπωσης, οδοιπορικών, αμοιβών νομικών συμβούλων και άλλων εξόδων που συνδέονται με δημιουργία του Αμοιβαίου Κεφαλαίου αποσβένονται στη διάρκεια μιας περιόδου που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη. (1) Καταβάλλεται μηνιαίως δεδουλευμένη σε ποσοστό 1/12 επί του 2,00% της μέσης Καθαρής ς Ενεργητικού του Χαρτοφυλακίου για το σχετικό μήνα (2) 1/12 επί του 2,00 τοις εκατό της σταθμισμένης μέσης καθαρής αξίας ενεργητικού της Κατηγορίας Μεριδίων Β και της Κατηγορίας Μεριδίων Bd για το σχετικό μήνα. (3) Αμοιβή Αναδόχου, Συνδιαχειριστή Επενδύσεων και Αντιπροσώπου Διαχειριστή Επενδύσεων 1,50% ετησίως (συν ΦΠΑ, αν επιβάλλεται) επί της Καθαρής ς Ενεργητικού των Μεριδίων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου που κατέχουν οι Αντιπρόσωποι Πωλήσεων. (4) % ΚΑΕ Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου στο τέλος του μήνα. Η ετήσια αμοιβή του Διαχειριστή Επενδύσεων ανέρχεται σε 1% (συν ΦΠΑ, αν επιβάλλεται) με βάση την Καθαρή Ενεργητικού του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου στο Σημείο Αποτίμησης πριν από την τελευταία Ημέρα Συναλλαγών κάθε μήνα. (5) 1% επί του μέσου συνολικού καθαρού ενεργητικού της Κατηγορίας

20 Σελίδα 20 Schroder GAIA Εξαμηνιαία Έκθεση 31 Μαρτίου 2011 Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικούκατά την 31η Μαρτίου 2011 Schroder GAIA Schroder GAIA Schroder GAIA Schroder GAIA Egerton European Opus Multi Sloane Robinson QEP Global Μετοχικά Strategy Αναδυόμενες Αγορές Absolute Σύνολο * EUR EUR USD USD EUR ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Επενδύσεις Τίτλοι στο κόστος Μη πραγματοποιθείσα ανατίμηση Τίτλοι στην αγοραία αξία Μη πραγματοποιηθείσα ανατίμηση/(υποτίμηση) από προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος ( ) (99.109) ( ) (99.109) Μετρητά σε τράπεζες Λογαριασμός Περιθωρίου Διαμεσολαβητή Εισπρακτέα από πωλήσεις τίτλων Εισπρακτέα από εγγραφές Μερίσματα και τόκοι εισπρακτέοι Έξοδα ίδρυσης Εισπρακτέα αποζημίωση Αμοιβαίου Κεφαλαίου Συμβάσεις ανταλλαγής στην αγοραία αξία Δικαιώματα προαίρεσης στην αγοραία αξία ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Πληρωτέα για αγορές τίτλων Καθαρή πληρωτέα εξασφάλιση προθεσμιακών συμβάσεων αντισταθμισμένης κατηγορίας νομίσματος Πληρωτέα για εξαγορές Μερίσματα και τόκοι πληρωτέοι Πληρωτέες αμοιβές διαχείρισης Συμβάσεις κάλυψης διαφοράς σε αγοραία αξία Λοιπά πληρωτέα και δεδουλευμένα ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ * Όσον αφορά το σύνολο της Κατάστασης Καθαρού Ενεργητικού, η οποία παρουσιάζεται σε Ευρώ, τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού που παρατίθενται σε άλλα νομίσματα πλην του Ευρώ έχουν μετατραπεί με τις ακόλουθες συναλλαγματικές ισοτιμίες που ίσχυαν κατά την 31η Μαρτίου 2011: 1 Ευρώ = 1,4172 Δολάρια ΗΠΑ. Οι σημειώσεις στις σελίδες 11 έως 19 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

21 Schroder GAIA Εξαμηνιαία Έκθεση 31 Μαρτίου 2011 Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικούκατά την 31η Μαρτίου 2011 (συνέχεια) Σελίδα 21 Schroder GAIA Sloane Schroder GAIA Egerton Schroder GAIA Opus Robinson Emerging Schroder GAIA QEP Ευρωπαϊκά μετοχικά Multi Strategy Global Absolute EUR EUR USD USD Καθαρή Ενεργητικού κατά την 31η Μαρτίου Μερίδια σε κυκλοφορία κατά την 31η Μαρτίου 2011 Κατηγορία A Σώρ. (EUR) Κατηγορία Α Σώρ. (EUR) Hedged Κατηγορία Α Σώρ. (GBP) Hedged Κατηγορία Α Σώρ. (USD) Κατηγορία Α Σώρ. (USD) Hedged Κατηγορία C Σώρ. (EUR) Κατηγορία C Σώρ. (EUR) Hedged Κατηγορία C Σώρ. (GBP) Hedged Κατηγορία C Σώρ. (USD) Hedged Κατηγορία E Σώρ. (EUR) Κατηγορία I Σώρ. (CAD) Hedged Κατηγορία I Σώρ. (GBP) Hedged Κατηγορία I Σώρ. (EUR) Κατηγορία I Σώρ. (EUR) Hedged Κατηγορία Ι Σώρ. (USD) Κατηγορία A1 Σώρ. (EUR) Κατηγορία A1 Σώρ. (USD) Κατηγορία A1 Σώρ. (EUR) Hedged Κατηγορία Α1 Σώρ. (USD) Hedged Κατηγορία A Διαν. (GBP) Κατηγορία C Διαν. (GBP) Κατηγορία C Διαν. (EUR) Κατηγορία U1 Σώρ. (EUR) Κατηγορία U1 Σώρ. (GBP) Hedged Κατηγορία U2 Σώρ. (EUR) Κατηγορία U2 Σώρ. (GBP) Hedged Κατηγορία S Σώρ. (GBP) Hedged Καθαρή Ενεργητικού ανά Μερίδιο κατά την 31η Μαρτίου 2011 Κατηγορία A Σώρ. (EUR) 113,84 99,26 93,90 - Κατηγορία Α Σώρ. (EUR) Hedged ,14 96,98 Κατηγορία Α Σώρ. (GBP) Hedged 101,75 99,52 101,96 97,10 Κατηγορία Α Σώρ. (USD) ,46 96,80 Κατηγορία Α Σώρ. (USD) Hedged 101, Κατηγορία C Σώρ. (EUR) 114,82 99,97 94,75 - Κατηγορία C Σώρ. (EUR) Hedged ,14 97,52 Κατηγορία C Σώρ. (GBP) Hedged 102,01 100,23 102,36 97,64 Κατηγορία C Σώρ. (USD) Hedged 101,59-109,33 97,29 Κατηγορία E Σώρ. (EUR) 114, Κατηγορία I Σώρ. (CAD) Hedged ,53 Κατηγορία I Σώρ. (GBP) Hedged ,45 Κατηγορία I Σώρ. (EUR) 120,48 100, Κατηγορία I Σώρ. (EUR) Hedged ,35 Κατηγορία Ι Σώρ. (USD) ,62 98,09 Κατηγορία A1 Σώρ. (EUR) 111, Κατηγορία A1 Σώρ. (USD) ,43 - Κατηγορία A1 Σώρ. (EUR) Hedged ,22 - Κατηγορία Α1 Σώρ. (USD) Hedged 101, Κατηγορία A Διαν. (GBP) 110,66-101,65 - Κατηγορία C Διαν. (GBP) 112,49-102,02 - Κατηγορία C Διαν. (EUR) 114, Κατηγορία U1 Σώρ. (EUR) - 98, Κατηγορία U1 Σώρ. (GBP) Hedged - 98, Κατηγορία U2 Σώρ. (EUR) - 98, Κατηγορία U2 Σώρ. (GBP) Hedged - 98, Κατηγορία S Σώρ. (GBP) Hedged ,22 -

22 Σελίδα 22 Schroder GAIA Εξαμηνιαία Έκθεση 31 Μαρτίου 2011 Κατανομή Επενδύσεων ανά Κλάδο Schroder Schroder Schroder Schroder GAIA GAIA GAIA GAIA Egerton Opus Sloane Robinson QEP European Multi Emerging Global Equity Strategy Markets Absolute % % % % Ομόλογα, Εμπορικά Χρεόγραφα, Στοιχεία Ενεργητικού και Τίτλοι Εξασφαλισμένοι με Υποθήκη - - 3,82 - Μέσα χρηματαγοράς - που εξομοιώνονται με μετρητά Λοιποί τίτλοι Διαφήμιση 2, ,22 Αεροδιαστημική & Στρατιωτική Τεχνολογία 1, ,91 Γεωργικές Επιχειρήσεις 2, ,43 Συσκευές & Διαρκή Οικιακά Καταναλωτικά Αγαθά - - 0,68 Αυτοκινητοβιομηχανίες 4,01-1,15 4,54 Τραπεζικές υπηρεσίες 2,09-4,84 4,48 Ποτά & Καπνά 4, Ραδιοτηλεόραση & Καλωδιακή Τηλεόραση 9,83-0,88 1,14 Οικοδομικά Υλικά & Στοιχεία - - 2,11 0,69 Χημικά 3, ,20 Εμπορικές Υπηρεσίες 6,73-4,59 1,81 Λογισμικό & Υπηρεσίες Η/Υ 4, ,21 Οικοδομικές & Στεγαστικές Επιχειρήσεις 1,18-0,80 1,90 Διάφορα Μέταλλα & Μεταλλεύματα ,60 Ηλεκτρικές & Ηλεκτρονικές Συσκευές ,52 Ηλεκτρονικά Εξαρτήματα & Όργανα ,59 Πηγές Ενέργειας ,57 Εξοπλισμός & Υπηρεσίες Ενέργειας 0,24 Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες 5,71-2,46 0,99 Τρόφιμα & Οικιακά Προϊόντα ,39 Λιανικό Εμπόριο Τροφίμων 0,49-1,48 1,36 Δασικά Προϊόντα & Χαρτοβιομηχανία - - 0,83 Υγειονομική Περίθαλψη & Ατομική Φροντίδα 0,46-3,92 2,29 Ξενοδοχεία - - 0,97 - Ασφάλειες 2,70-4,92 8,61 Λογισμικό & Υπηρεσίες Διαδικτύου - - 2,00 0,31 Επενδυτικά Κεφάλαια - 93,39-0,80 Αναψυχή & Τουρισμός ,21 Μηχανήματα & Μηχανολογία 1,02-1,81 0,60 Mέταλλα - Χάλυβας 0, ,42 Μεταλλεύματα - - 1,31 - Διάφορα Υλικά & Εμπορεύματα ,28 Multi - Industry - - 1,85 0,30 Γεωτρήσεις Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου 1, ,07 Έρευνα & Παραγωγή Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου 2, ,02 Συσκευασία & Τυποποιημένες Συσκευασίες ,43 Φαρμακευτικά προϊόντα - - 1,23 4,29 Ακίνητα - - 2,93 0,34 Ψυχαγωγία ,82 Λιανικό Εμπόριο - - 2,95 2,57 Ημιαγωγοί 4,06-7,28 2,73 Λογισμικό συστημάτων 15, Τηλεπικοινωνίες 0,77-13,32 6,30 Κλωστοϋφαντουργία & Έτοιμα Ενδύματα 3,51-1,87 0,30 Εμπορικές Εταιρείες & Διανομείς 2,82-0,50 0,85 Μεταφορές - Αεροπορικές 3, ,59 Μεταφορές - Οδικές & Σιδηροδρομικές ,18 Μεταφορές - Ναυτιλία 3, ,18 Επιχειρήσεις Κοινής Ωφελείας Ηλεκτρισμός & Φυσικό Αέριο - - 9,10 0,82 Χαρτοφυλάκιο επενδύσεων ως ποσοστό του Καθαρού Ενεργητικού 89,57 93,39 78,09 80,61 Λοιπά στοιχεία καθαρού ενεργητικού 10,43 6,61 21,91 19,39 Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού 100,00 100,00 100,00 100,00 Οι σημειώσεις στις σελίδες 11 έως 19 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

23 Schroder GAIA Εξαμηνιαία Έκθεση 31 Μαρτίου 2011 Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεωνκατά την 31η Μαρτίου 2011 Σελίδα 23 Schroder GAIA Egerton European Equity Αριθμός μεριδίων ή Αρχικό κεφάλαιο Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο EUR % Καθαρού Ενεργητικού Schroder GAIA Egerton European Equity (συνέχεια) Αριθμός μεριδίων ή Αρχικό κεφάλαιο Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο EUR % Καθαρού Ενεργητικού Μετοχές Βέλγιο , Anheuser-Busch InBev ,38 Βραζιλία , BM&FBovespa , Compania de Bebidas das Americas , Compania de Concessoes Rodoviarias , Investimentos Itau , Multiplan Empreendimentos Imobiliarios ,24 Δανία , Topdanmark ,69 Γαλλία , Bureau Veritas , Christian Dior , Dassault Systemes , Eurazeo , LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton , Publicis Groupe , Safran ,60 Γερμανία , Bayerische Motoren Werke , Brenntag , Infineon Technologies , SAP , Stroer Out-of-Home Media , Volkswagen ,72 Ηνωμένο Βασίλειο (συνέχεια) British American Tobacco , British Sky Broadcasting Group , Croda International , WM Morrison Supermarkets ,49 Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής , American Express , Apple , CME Group , Discovery Communications , News , Oracle , Polo Ralph Lauren , TD Ameritrade Holding , United Parcel Service , Walt Disney , Wells Fargo & Co ,02 Σύνολο μετοχών ,57 Κινητές αξίες και Μέσα χρηματαγοράς εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο ,57 Σύνολο Επενδύσεων ,57 Λοιπά στοιχεία καθαρού ενεργητικού ,43 Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού ,00 Ισραήλ , Check Point Software Technologies , NICE Systems ,77 Ιταλία , Banca Generali , DiaSorin , Luxottica Group ,40 Λουξεμβούργο , AZ Electronic Materials ,24 Ολλανδία , ASML Holding , Randstad Holding ,73 Νορβηγία , TGS Nopec Geophysical ASA ,85 Ρωσία , NovaTek ,49 Ισπανία , Abertis Infraestructuras , Amadeus IT Holding ,83 Σουηδία , Assa Abloy , Atlas Copco , Swedish Match ,62 Ελβετία , Adecco , Kuehne + Nagel International , SGS ,99 Ηνωμένο Βασίλειο , Admiral Group , Berkeley Group Holdings ,94 Οι σημειώσεις στις σελίδες 11 έως 19 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Ανακοίνωση προς τους Μεριδιούχους των Χαρτοφυλακίων Goldman Sachs Japan Small Cap Portfolio ή και Goldman Sachs Japan Portfolio

Ανακοίνωση προς τους Μεριδιούχους των Χαρτοφυλακίων Goldman Sachs Japan Small Cap Portfolio ή και Goldman Sachs Japan Portfolio Αυτό το έγγραφο είναι σημαντικό και απαιτεί την άμεση προσοχή σας. Αν έχετε αμφιβολίες ως προς τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβείτε, θα πρέπει να συμβουλευτείτε τον επενδυτικό σύμβουλο, διευθυντή

Διαβάστε περισσότερα

Schroder GAIA Ενημερωτικό Δελτίo

Schroder GAIA Ενημερωτικό Δελτίo Schroder GAIA Ενημερωτικό Δελτίo (εταιρεία επενδύσεων ανoικτoύ τύπoυ με έδρα στo Λoυξεμβoύργo) Μαїος 2011 Ελλάδα ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕN ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης (LF) Fund of Funds Global Low, ένα υπό-αμοιβαίο κεφάλαιο του αμοιβαίου κεφαλαίου(lf) Fund of Funds Σειρά Μεριδίων Eurobank, ISIN: LU0956610256, Νόμισμα: EUR Η Eurobank Fund Management Company (Luxembourg)

Διαβάστε περισσότερα

Schroder International Selection Fund Ενημερωτικό Δελτίο

Schroder International Selection Fund Ενημερωτικό Δελτίο Schroder International Selection Fund Ενημερωτικό Δελτίο (εταιρεία επενδύσεων ανoικτoύ τύπoυ με έδρα στo Λoυξεμβoύργo) Ιούλιος 2014 Ελλάδα ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο

Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Αµοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Οργανισµός Συλλογικών Επενδύσεων που έχει συσταθεί κατά το δίκαιο του Μεγάλου ουκάτου του Λουξεµβούργου Ιούνιος 2007 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2010

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2010 BNP PARIBAS INSTICASH GBP Τμήμα της BNP Paribas InstiCash, εταιρείας επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου διεπόμενης από το δίκαιο του Λουξεμβούργου (εφεξής "SICAV") που συστάθηκε στις 30 Ιουνίου 1998 ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 170 171 ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΥΠΟΣ Ι (άρθρο 37(3)) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου και αριθμός της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ L 247/38 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.9.2013 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 30ής Ιουλίου 2013 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2011/23

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΤΑΜΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ / ΤΑΜΕΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ» ΚΑΙ ΤΗΣ «ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ» ΓΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ Η «Λογιστική Κατάσταση για

Διαβάστε περισσότερα

Εξαμηνιαία Έκθεση. Pioneer Funds. Ένα Επενδυτικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο του Λουξεμβούργου (Fonds Commun de Placement) 30 Ιούνιος 2008 (Mη ελεγμέvη)

Εξαμηνιαία Έκθεση. Pioneer Funds. Ένα Επενδυτικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο του Λουξεμβούργου (Fonds Commun de Placement) 30 Ιούνιος 2008 (Mη ελεγμέvη) Εξαμηνιαία Έκθεση 30 Ιούνιος 2008 (Mη ελεγμέvη) Pioneer Funds Ένα Επενδυτικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο του Λουξεμβούργου (Fonds Commun de Placement) ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2013 (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12)

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2013 (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12) MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ " METLIFE ALICO ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΕΙΚΤΗ ΥΨΗΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Χ.Α. " ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: 14/250/08.06.2001 ΦEK: 902/B/13.07.2001 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 163/18.12.12 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2013 (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12)

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2013 (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12) MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ" ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: ΑΠΟΦ. Ε.Κ.16/262-01.08.2001,ΦΕΚ 1063/Β/10.08.2001 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 155/13.07.12 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ" ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: ΑΠΟΦ. Ε.Κ.16/262-01.08.2001,ΦΕΚ 1063/Β/10.08.2001 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 201/27.03.2014 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Schroder International Selection Fund Ενημερωτικό Δελτίo

Schroder International Selection Fund Ενημερωτικό Δελτίo Schroder International Selection Fund Ενημερωτικό Δελτίo (εταιρεία επενδύσεων ανoικτoύ τύπoυ με έδρα στo Λoυξεμβoύργo) Οκτωβρίου 2012 Ελλάδα ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟΥ AMOIBAIOY ΚΕΦΑΛΑΙΟY Aπ. Ε.Κ. 32/19.10.2009

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟΥ AMOIBAIOY ΚΕΦΑΛΑΙΟY Aπ. Ε.Κ. 32/19.10.2009 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟΥ AMOIBAIOY ΚΕΦΑΛΑΙΟY Aπ. Ε.Κ. 32/19.10.2009 Εταιρεία ιαχειρίσεως : Κύπρου Asset Management Α.Ε..Α.Κ. Θεµατοφύλακας : Τράπεζα

Διαβάστε περισσότερα

Schroder International Selection Fund Ελεγμένη Ετήσια Έκθεση

Schroder International Selection Fund Ελεγμένη Ετήσια Έκθεση International Selection Fund Ελεγμένη Ετήσια Έκθεση 31 Δεκεμβρίου 2010 Ελλάδα ΤΑ ΑΜOΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕXOΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠOΔOΣΗ ΚΑΙ OΙ ΠΡOΗΓOΥΜΕΝΕΣ ΑΠOΔOΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙZOΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛOΝΤΙΚΕΣ. International

Διαβάστε περισσότερα

(εταιρεία επενδύσεων ανοικτού τύπου με έδρα στο Λουξεμβούργο) Δεκεμβρίος 2009

(εταιρεία επενδύσεων ανοικτού τύπου με έδρα στο Λουξεμβούργο) Δεκεμβρίος 2009 Schroder Alternative Solutions Ενημερωτικo Δελτίo (εταιρεία επενδύσεων ανοικτού τύπου με έδρα στο Λουξεμβούργο) Δεκεμβρίος 2009 Ελλάδα Σε περίπτωση που προκύψει οιαδήποτε διαφορά μεταξύ του μεταφρασμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2014 (Άρθρα 11,77 Ν.4099/12)

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2014 (Άρθρα 11,77 Ν.4099/12) MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ " ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ " ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: 423/28.07.2004 ΦΕΚ: 1210/Β/06.08.2004 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 201/27.03.2014 ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2015 (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12 και Ν.4308/14) ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡ/ΚΟΥ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2015 (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12 και Ν.4308/14) ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡ/ΚΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ " METLIFE ALICO FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ " ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 157/6/23.12.1999 ΦΕΚ: 9/B/13.01.2000 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 201/27.03.2014 ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ MetLife Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧ ΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡ ΟΗΓ ΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛ ΟΝΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΣΕ ΕΥΡΩ

Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΣΕ ΕΥΡΩ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΤ ΕΛΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΦΕΚ 319/08.03.2007) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2013-30.06.2013) Αρθρ. 77 & 11 Ν.4099/2012 (ΦΕΚ 250Α / 20.12.2012) Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

JPMorgan Funds JF Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ιαπωνίας (JF Japan Equity Fund) (το «Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο»)

JPMorgan Funds JF Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ιαπωνίας (JF Japan Equity Fund) (το «Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο») JPMorgan Funds JF Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ιαπωνίας (JF Japan Equity Fund) (το «Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο») Απλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο Αύγουστος 2009 Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο της JPMorgan Funds

Διαβάστε περισσότερα

PARVEST RUSSIA Τμήμα της PARVEST, εταιρείας επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου (SICAV)

PARVEST RUSSIA Τμήμα της PARVEST, εταιρείας επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου (SICAV) Τμήμα της PARVEST, εταιρείας επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου (SICAV) Το τμήμα PARVEST Russia ενεργοποιήθηκε στις 21 Φεβρουαρίου 2008. Απλοποιημένο ενημερωτικό δελτίο ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2009 Το παρόν ενημερωτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧ ΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡ ΟΗΓ ΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛ ΟΝΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

NBG SYNESIS FUNDS SICAV Εταιρία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου Société d investissement à capital variable Λουξεμβούργο. Ενημερωτικό Δελτίο

NBG SYNESIS FUNDS SICAV Εταιρία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου Société d investissement à capital variable Λουξεμβούργο. Ενημερωτικό Δελτίο NBG SYNESIS FUNDS SICAV Εταιρία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου Société d investissement à capital variable Λουξεμβούργο Ενημερωτικό Δελτίο ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 Το παρόν Ενημερωτικό Δελτίο (όπως ορίζεται παρακάτω)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/08-30/06/08 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/08-30/06/08 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ΦΕΚ 1805/Β/29-9-99 ) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/08-30/06/08 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 28 παρ.3 Ν.3283/04 (

Διαβάστε περισσότερα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2 ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3 ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ Ι ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ-ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ-ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ-ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αρ.Αδείας Επ.Κεφ.: 20/435/15.07.2003 / ΦΕΚ 1089 Β /05-08-2003 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΤΗΣ DEGIRO ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΦΙΛ BASIC/ACTIVE/TRADER

ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΤΗΣ DEGIRO ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΦΙΛ BASIC/ACTIVE/TRADER ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΤΗΣ DEGIRO ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΦΙΛ BASIC/ACTIVE/TRADER ΜΕΤΟΧΕΣ, ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ (CFD S), KNOCK-OUTS & WARRANTS ΒΑΣΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Ελλάδα * 0,50 + 0,1 % - Γερμανία - Xetra (Μετοχές)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2015 (άρθρα 11,77 Ν.4099/2012 και Ν.4308/14) ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΝΕΡ/ΚΟΥ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2015 (άρθρα 11,77 Ν.4099/2012 και Ν.4308/14) ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΝΕΡ/ΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ " ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ" ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: 108/02.02.1999 ΦΕΚ 191/B/08.03.1999 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 201/27.03.2014 ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ MetLife Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση 2008 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ. Διαχείρισης Διαθεσίμων Βραχυπρόθεσμων Τοποθετήσεων Εσωτερικού. Ομολογιών Εσωτερικού

Ετήσια Έκθεση 2008 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ. Διαχείρισης Διαθεσίμων Βραχυπρόθεσμων Τοποθετήσεων Εσωτερικού. Ομολογιών Εσωτερικού Ετήσια Έκθεση 2008 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Διαχείρισης Διαθεσίμων Βραχυπρόθεσμων Τοποθετήσεων Εσωτερικού Ομολογιών Εσωτερικού EUROPLUS Ομολογιακό Εξωτερικού Μικτό Εσωτερικού Μετοχικό Εσωτερικού Οικολογικό Μετοχικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2010

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2010 BNP PARIBAS INSTICASH EUR Τμήμα της BNP Paribas InstiCash, εταιρείας επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου διεπόμενης από το δίκαιο του Λουξεμβούργου (εφεξής "SICAV") η οποία συστάθηκε στις 30 Ιουνίου 1998 ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕ ΑΕΔΑΚ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΤΕ ΜΕΤΟΧΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012

ΑΤΕ ΑΕΔΑΚ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΤΕ ΜΕΤΟΧΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ΑΤΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 26499/06/Β/92/09 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 1220201000 ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 7 & ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ, 10557 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ 210-3247381 http://www.ate-mfunds.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2006 ( 01/01/06-30/06/06 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2006 ( 01/01/06-30/06/06 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ΦΕΚ 1805/Β/29-9-99 ) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2006 ( 01/01/06-30/06/06 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 28 παρ.3 Ν.3283/04 ( ΦΕΚ 210/2-11-2004

Διαβάστε περισσότερα

Schroder International Selection Fund Ενημερωτικό Δελτίo

Schroder International Selection Fund Ενημερωτικό Δελτίo Schroder International Selection Fund Ενημερωτικό Δελτίo (εταιρεία επενδύσεων ανoικτoύ τύπoυ με έδρα στo Λoυξεμβoύργo) Μαїος 2010 Ελλάδα ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ

ΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧ/ΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 31/12/2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3283/2004(ΑΡΘΡΟ 28 Π. 4) Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ I. ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ»

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 14ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ" ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: ΑΠΟΦ. Ε.Κ.16/262-01.08.2001,ΦΕΚ 1063/Β/10.08.2001 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 201/27.03.2014 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2014 (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12)

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2014 (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12) ΤΕΜΑΧΙΑ MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ " METLIFE ALICO ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΕΙΚΤΗ ΥΨΗΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Χ.Α. " ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: 14/250/08.06.2001 ΦEK: 902/B/13.07.2001 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 201/27.03.2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΗIGH YIELD ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΗIGH YIELD ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΗIGH YIELD ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Επωνυμία: Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου & Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3K ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (ΑΠΟΦΑΣΗ 29/634/08.02.2006/Ε.Ε. της Ε.Κ., ΦΕΚ 264/02.03.2006.

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3K ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (ΑΠΟΦΑΣΗ 29/634/08.02.2006/Ε.Ε. της Ε.Κ., ΦΕΚ 264/02.03.2006. 1 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3K ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (ΑΠΟΦΑΣΗ 29/634/08.02.2006/Ε.Ε. της Ε.Κ., ΦΕΚ 264/02.03.2006., ΤΕΥΧΟΣ Β ) KANONIΣΜΟΣ Άρθρο 1 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

Οι παράγοντες που λαμβάνονται υπ όψη στην Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης είναι οι εξής :

Οι παράγοντες που λαμβάνονται υπ όψη στην Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης είναι οι εξής : ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ Σκοπός και Ιδιότητα H παρούσα Δήλωση Γνωστοποίησης παραθέτει τις υπηρεσίες που παρέχει σε Ιδιώτες Πελάτες («Πελάτες») η εταιρεία «Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.»

Διαβάστε περισσότερα

Α.1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 31.12.2012 32,52% 56,75% 32,52% 56,75%

Α.1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 31.12.2012 32,52% 56,75% 32,52% 56,75% ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "ΕΡΜΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ" (Ε.Κ. 204/08.04.2005 ΦΕΚ 534/Β/21.04.2005) EΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2013 έως 31.12.2013) [ΑΡΘΡΟ 77 Ν. 4099/12 Φ.Ε.Κ. Α

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΦΕΚ 319/08.03.2007) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.08-30.06.08) Αρθρ.28 Ν.3283/2004 (ΦΕΚ 210Α / 02.11.04) Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 1 Κατάσταση εσόδων και εξόδων 2 Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης 3

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EURIBOR+ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑΙ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009 ALPHA ASSET MANAGEMENT A.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 20267/06/Β/89/005 Αρ. Αδείας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2007 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/07-29/06/07 )

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2007 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/07-29/06/07 ) ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ΦΕΚ 434/16-7-90 ) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2007 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/07-29/06/07 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 28 παρ.3 Ν.3283/04 (

Διαβάστε περισσότερα

Citigroup S&P Global Stars Index Callable Note USD (3 χρόνια) Τίτλοι Προστατευμένου Κεφαλαίου 100% Προστασία Κεφαλαίου στη λήξη

Citigroup S&P Global Stars Index Callable Note USD (3 χρόνια) Τίτλοι Προστατευμένου Κεφαλαίου 100% Προστασία Κεφαλαίου στη λήξη Συνοπτικό Ενημερωτικό Φυλλάδιο Citigroup S&P Global Stars Index Callable Note USD (3 χρόνια) Τίτλοι Προστατευμένου Κεφαλαίου % Προστασία Κεφαλαίου στη λήξη Εκδότης: Citibank International PLC (S&P AA)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (Απόφ. 847/2/21-02-1994 της Ε.Κ. ΦΕΚ 295/21-04-1994,ΤΕΥΧΟΣ Β')

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (Απόφ. 847/2/21-02-1994 της Ε.Κ. ΦΕΚ 295/21-04-1994,ΤΕΥΧΟΣ Β') ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (Απόφ. 847/2/21-02-1994 της Ε.Κ. ΦΕΚ 295/21-04-1994,ΤΕΥΧΟΣ Β') ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 Περίοδος 01/01-30/06/2014 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Schroders Multi-Manager Πέντε Επενδυτικές Λύσεις

Schroders Multi-Manager Πέντε Επενδυτικές Λύσεις Schroders Multi-Manager Πέντε Επενδυτικές Λύσεις Schroders Multi-Manager ΑΠΟΦ.ΕΠΙΤΡ. ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 4216/ 4.10.2006 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ % ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΑΞΙΑ ΣΕ Ξ.Ν. ΣΕ EURO

ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ % ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΑΞΙΑ ΣΕ Ξ.Ν. ΣΕ EURO ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 14/250/08.06.2001 ΦEK 902/Β/13.07.2001 ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 16/860/31.10.2008 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2009 Άρθρο 28 Ν.3283 / 04 & Άρθρο 11 του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008 Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 Οι Συνοπτικές Ενδιάμεσες Ενοποιημένες Οικονομικές Πληροφορίες της Τράπεζας για το

Διαβάστε περισσότερα

JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (Eταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου) Λουξεμβούργο

JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (Eταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου) Λουξεμβούργο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ιούνιος 2013 JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (Eταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου) Λουξεμβούργο ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2009. Προς Το Διοικητικό Συµβούλιο Της «ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.» Ενταύθα

Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2009. Προς Το Διοικητικό Συµβούλιο Της «ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.» Ενταύθα Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2009 Προς Το Διοικητικό Συµβούλιο Της «ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.» Ενταύθα ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΗΛΟΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2015 (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12 και Ν.4308/14) ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡ/ΚΟΥ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2015 (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12 και Ν.4308/14) ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡ/ΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "METLIFE ALICO ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ" ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: 18/19.06.2009 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 195/24.01.2014 ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ MetLife Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες Μυρτώ - Σμαρώ Γιαλαμά Α.Μ.: 1207 Μ 075 Διεθνής Πολιτική Οικονομία Μάθημα: Γεωπολιτική των Κεφαλαιαγορών Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες 1. Τι είναι η παγκόσμια αγορά συναλλάγματος;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ARISTO DEVELOPERS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007

ARISTO DEVELOPERS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της NEW MELLON ASSET AND WEALTH MANAGEMENT Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή

Διαβάστε περισσότερα

1.ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ 31/12/2009 (Αξίες σε Ευρώ). % ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ

1.ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ 31/12/2009 (Αξίες σε Ευρώ). % ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ALLIANZ AMOIBAIO ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Αρ.Αδείας 99/16.12.98 ΦΕΚ 76Β/8.02.99) ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2009-31/12/2009) Άρθρο 28 Ν.3283/2004 (ΦΕΚ 210/2.11.2004)

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτης Τουριστικής Δαπάνης στην περιοχή της Μεσογείου

Δείκτης Τουριστικής Δαπάνης στην περιοχή της Μεσογείου Δείκτης Τουριστικής Δαπάνης στην περιοχή της Μεσογείου Ιανουάριος - Απρίλιος Καταναλωτική δαπάνη εισερχόμενου τουρισμού σε έξι Μεσογειακές χώρες, με επιμέρους στοιχεία για την Ελλάδα Αύγουστος 2 Αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

Οι Διεθνείς Χρηματαγορές και οι Συναλλαγματικές Ισοτιμίες. Η Διεθνής Αγορά Συναλλάγματος και η Ακάλυπτη Ισοδυναμία των Επιτοκίων

Οι Διεθνείς Χρηματαγορές και οι Συναλλαγματικές Ισοτιμίες. Η Διεθνής Αγορά Συναλλάγματος και η Ακάλυπτη Ισοδυναμία των Επιτοκίων Οι Διεθνείς Χρηματαγορές και οι Συναλλαγματικές Ισοτιμίες Η Διεθνής Αγορά Συναλλάγματος και η Ακάλυπτη Ισοδυναμία των Επιτοκίων 1 Η Διεθνής Αγορά Συναλλάγµατος Διεθνές αποκεντρωµένο δίκτυο διαπραγµατευτών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Φεβρουάριος 2007 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ Α/Κ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ : ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ Α/Κ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ: ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Εξαμηνιαία Έκθεση Επισυνάπτεται η Εξαμηνιαία έκθεση.

Εξαμηνιαία Έκθεση Επισυνάπτεται η Εξαμηνιαία έκθεση. 0180/00008563/el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση GMM Global Money Managers Ltd Hellas-Cyprus Recovery Fund Εξαμηνιαία Έκθεση Επισυνάπτεται η Εξαμηνιαία έκθεση. Attachment: 1. GMM_Hellas Cyprus_1S report 2014_V3_dr_f_020814

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2015 (Άρθρα 11,77 Ν.4099/12 και Ν.4308/14) ΕΝΕΡ/ΚΟΥ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2015 (Άρθρα 11,77 Ν.4099/12 και Ν.4308/14) ΕΝΕΡ/ΚΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "METLIFE ALICO ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΟΛΛΑΡΙΑΚΟ" ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 2/8/21.02.1994 ΦΕΚ: 205/B/30.03.1994 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 201/27.03.2014 ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ MetLife Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ....3 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1. Ακαθάριστος κύκλος εργασιών....4 2. Λειτουργικό Κέρδος....7 3. Άποψη για την οικονομική κρίση... 10 4. Τα περισσότερο σημαντικά επιχειρησιακά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 1-11 KANONIΣΜΟΣ Α Κ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Αρθρο 1 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ Η ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ, στο εξής

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη μέθοδο εξέτασης

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη μέθοδο εξέτασης EIOPA-BoS-14/171 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη μέθοδο εξέτασης EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ( 01/01/08-31/12/08 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ( 01/01/08-31/12/08 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ΦΕΚ 1805/Β/29-9-99 ) ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ( 01/01/08-31/12/08 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 28 παρ.3 Ν.3283/04 ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ- ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 ALPHA ΘΥΡΕΟΣ ΑΜΥΝΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ MIKTO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑΙ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των υπεύθυνων της Εταιρείας για τις συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ («Απορροφώμενο Α/Κ») ΚΥΠΡΟΥ FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ AMOIBAIOY ΚΕΦΑΛΑΙΟY (Αρ. αδείας Ε.Κ. 32/19.10.2009) ΑΠΟ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ («Απορροφόν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 1

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 1 ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥΣ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ «HIGH YIELD ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ» «EUROPLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ» «ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» Η Εταιρεία με την επωνυμία «Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΦΑΡΣΑΡΩΤΑΣ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΑΒΛΑΡΙΔΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΦΑΡΣΑΡΩΤΑΣ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΑΒΛΑΡΙΔΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΦΑΡΣΑΡΩΤΑΣ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΑΒΛΑΡΙΔΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Σημεία Γενικού Ενδιαφέροντος Νομικό πλαίσιο Ν. 2533/97 Υπεύθυνοι λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα Χρηματοοικονομικά Παράγωγα

Εισαγωγή στα Χρηματοοικονομικά Παράγωγα Εισαγωγή στα Χρηματοοικονομικά Παράγωγα Αχιλλέας Ζαπράνης Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Θέματα Ορισμοί Προθεσμιακές Συμβάσεις (forwards) Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Απλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο

Απλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο Απλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο με ημερομηνία Ιανουαρίου 202 Pioneer Funds Ένας Οργανισμός Συλλογικών Επενδύσεων Του Λουξεμβούργου (Fonds Commun de Placement) ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ 30/06/2009 (Αξίες σε Ευρώ). % ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ

1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ 30/06/2009 (Αξίες σε Ευρώ). % ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ALLIANZ AMOIBAIO ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Αρ.Αδείας 99/16.12.98 ΦΕΚ 76Β/8.02.99) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2009-30/06/2009) Άρθρο 28 Ν.3283/2004 (ΦΕΚ 210/2.11.2004)

Διαβάστε περισσότερα

Α.1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΕΙΔΟΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ ΣΕ ΕΥΡΩ

Α.1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΕΙΔΟΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ ΣΕ ΕΥΡΩ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΕΙΔΟΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ ΣΕ ΕΥΡΩ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ 96.35% ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 79.45% ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ "ΕΡΜΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ALPHA ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ALPHA ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ALPHA ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 ALPHA ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Αρ. Εγκρ.Ε.Κ. 513/23.08.2007 ΦΕΚ 1763 Β/04.09.2007 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2015 Περίοδος 01/01/2015-30/06/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ (Ν. 3862/2010)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ (Ν. 3862/2010) Τοποθέτηση Κατάθεση ιδίου πελάτη στην τρίτων στην ς με τοποθέτηση ς με κατάθεση ς με μεταφορά από λογαριασμό HSBC χωρίς BNA* HSBC με BNA * όλα τα ATM όλα τα ATM ΑΤΜ της HSBC HSBC HSBC με BNA * HSBC and

Διαβάστε περισσότερα

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενοποιηµένος συνοπτικός λογαριασµός αποτελεσµάτων 3 Ενοποιηµένος συνοπτικός ισολογισµός 4 Ενοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ % ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΑΞΙΑ ΣΕ Ξ.Ν. ΣΕ EURO

ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ % ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΑΞΙΑ ΣΕ Ξ.Ν. ΣΕ EURO Alico Μετοχικό Eσωτερικού Μεσαίας & Μικρής Κεφαλαιοποίησης ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 14/250/08.06.2001 ΦEK: 902/Β/13.07.2001 ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 16/860/31.10.2008 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

MANAGEMENT OF FINANCIAL INSTITUTIONS

MANAGEMENT OF FINANCIAL INSTITUTIONS MANAGEMENT OF FINANCIAL INSTITUTIONS ΔΙΑΛΕΞΗ: «ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ» (Foreign Exchange Risk) Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Χρηματοοικονομικής Καθηγητής Γκίκας Χαρδούβελης 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ορισμός Συναλλαγματικού

Διαβάστε περισσότερα

Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας.

Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας. 3 η ΟΜΑΔΑ Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας. Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις είναι αυτές που κατά το κλείσιμο

Διαβάστε περισσότερα

Αξιότιμοι κύριοι Μέτοχοι,

Αξιότιμοι κύριοι Μέτοχοι, ======================================================= ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1.1.2006-31.12.2006

Διαβάστε περισσότερα

(Πηγή: Χρηματοοικονομική λογιστική, ΕΑΠ Τόμος Α).

(Πηγή: Χρηματοοικονομική λογιστική, ΕΑΠ Τόμος Α). ΘΕΜΑ Α. Με τη βοήθεια των μεθόδων FIFO και LIFO προσδιορίζουμε το τρόπο με τον οποίο διακινούνται τα εμπορεύματα σε μία επιχείρηση. Σύμφωνα με τη πρώτη τα εμπορεύματα που εισέρχονται πρώτα στη αποθήκη

Διαβάστε περισσότερα

ING ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΑΠΟΦΑΣΗ 29/634/08.02.2006/Ε.Ε. της Ε.Κ., ΦΕΚ 264/02.03.2006, ΤΕΥΧΟΣ Β ) KANONIΣΜΟΣ

ING ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΑΠΟΦΑΣΗ 29/634/08.02.2006/Ε.Ε. της Ε.Κ., ΦΕΚ 264/02.03.2006, ΤΕΥΧΟΣ Β ) KANONIΣΜΟΣ 1 ING ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΑΠΟΦΑΣΗ 29/634/08.02.2006/Ε.Ε. της Ε.Κ., ΦΕΚ 264/02.03.2006, ΤΕΥΧΟΣ Β ) Άρθρο 1 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ KANONIΣΜΟΣ 1. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο με την ονομασία «ING ΑΜΟΙΒΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015 31 Αυγούστου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015 Σημαντική ενίσχυση της λειτουργικής κερδοφορίας EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 για το Α Εξάμηνο του έτους: κέρδη 61,7εκ έναντι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Aρ. Εγκρ. Ε.Κ. 67/25.8.2010 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 Περίοδος 01/01/2012-31/12/2012 (Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ EURO

ΑΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ EURO ΑΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ EURO ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2011 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 08/11 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ

ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 2: ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΟΘΗΚΑΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2015 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/15-30/06/15 )

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2015 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/15-30/06/15 ) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2015 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/15-30/06/15 ) ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ GLOBAL OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ( Απόφαση 9/645/10-03-2006 της Ε.Κ. ΦΕΚ 364/27-03-2006 ΤΕΥΧΟΣ Β' ) ΕΤΑΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΩΣΗ ΜΕΣΩ ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΗΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΩΣΗ ΜΕΣΩ ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΗΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΩΣΗ ΜΕΣΩ ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΗΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ 1 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΗ Πιστωτής: Διεύθυνση: DEGIRO B.V. Rembrandt Tower - 9th floor Amstelplein

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Σύγχρονο Λογιστήριο Οργάνωση με κατανομή ρόλων και αρμοδιοτήτων Μηχανογράφηση ERP MIS Έμπειρα στελέχη με πολύπλευρες γνώσεις (ΕΓΛΣ-ΔΛΠ- ΔΠΧΠ - φορολογία)

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο. Αμοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Οργανισμός Συλλογικών Επενδύσεων που έχει συσταθεί κατά το δίκαιο του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου

Ενημερωτικό Δελτίο. Αμοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Οργανισμός Συλλογικών Επενδύσεων που έχει συσταθεί κατά το δίκαιο του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου Ενημερωτικό Δελτίο Αμοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Οργανισμός Συλλογικών Επενδύσεων που έχει συσταθεί κατά το δίκαιο του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου Νοέμβριος 2014 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 3: ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Υπουργείο Οικονομικών παρουσίασε στη

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαίες Καταστάσεις

Τριμηνιαίες Καταστάσεις 0180/00010669/el Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση GMM Global Money Managers Ltd Hellas-Cyprus Recovery Fund Τριμηνιαίες Καταστάσεις Επισυνάπτονται α. η συνοπτική κατάσταση του Ενεργητικού και των Εξόδων,

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ

1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ALLIANZ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Αρ.Αδείας 39/11.4.95 ΦΕΚ 710B/17.8.95) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2011-30/06/2011) Άρθρο 28 Ν. 3283/2004 (ΦΕΚ 210/2.11.2004) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα