ΗΜΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪ ΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΣΠΕΡΙ Α

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΗΜΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪ ΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΣΠΕΡΙ Α"

Transcript

1 ΗΜΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪ ΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Συµπράξεις ηµοσίου & Ιδιωτικού Τοµέα (Σ..Ι.Τ.) ΕΣΠΕΡΙ Α Πέµπτη 30 Μαρτίου 2006 Αίθουσα ηµοτικού Συµβουλίου Πτολεµαΐδας Εισηγητής : Γιάνναρος Ιωάννης, Οικονοµολόγος, Γενικός ιευθυντής Ινστιτούτου Οικονοµίας Κατασκευών ιοργάνωση - Επεξεργασία υλικού : ηµοτική Επιχείρηση Τηλεθέρµανσης Πτολεµαΐδας

2 Περιεχόµενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 Πίνακας Εναλλακτικές µορφές συµπράξεων µεταξύ ηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα...4 Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΥΜΠΡΑΞΕΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (Σ..Ι.Τ.)...5 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ Ι ΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ...6 Συµβάσεις παραχώρησης Ν.1418/ Το Αναπτυξιακό Πρόγραµµα Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΘΗΣΕΑΣ...7 Ο νέος Ν. 3389/2005 περί Συµπράξεων ηµόσιου - Ιδιωτικού Τοµέα...8 Απόσπασµα διατάξεων Ν Στάδια και η διαδικασία έγκρισης σύµπραξης Προσδιορισµός Αναθέτουσας Αρχής...10 Υποβολή πρότασης στην Ειδική Γραµµατεία Συµπράξεων ηµόσιου Ιδιωτικού Τοµέα (ΕΓΣ ΙΤ) Ένταξη έργου ή υπηρεσίας στον «Κατάλογο προτεινόµενων συµπράξεων» Απόφαση Υπαγωγής Συνέπειες Απόφασης Υπαγωγής Τεχνική ωρίµανση προτεινόµενης σύµπραξης Υπηρεσίες συµβούλων Ένταξη έργου ή υπηρεσίας Σ ΙΤ στο Πρόγραµµα ηµοσίων Επενδύσεων...13 Τα Σ..Ι.Τ. στον ήµο Πτολεµαΐδας...15 Ενδεικτικοί τοµείς ανάπτυξης Σ ΙΤ στον ήµο Πτολεµαϊδας...16 Παράδειγµα 1ο : Ολοκλήρωση Εµπορικού Πολυκέντρου...16 Παράδειγµα 2ο : ηµιουργία Εµπορευµατικού ιαµετακοµιστικού Κέντρου...16 Παράδειγµα 3ο : ηµιουργία Κέντρου Βιοµηχανικού Τουρισµού...17 Παράδειγµα 4 ο : ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ ΠΤΟΛΕΜΑΪ ΑΣ...17 Τα Σ ΙΤ στην Ελλάδα : Γενικές πληροφορίες- ηµοσιεύµατα...20 Προτάσεις από 37 δήµους για 69 έργα...20 Ο ρόλος των τραπεζών για την υλοποίηση των Σ ΙΤ...20 Με έργα του ΟΣΚ ξεκινά η δοκιµή των Σ ΙΤ...21 Μέσω Σ ΙΤ η κατασκευή 27 σχολικών κτιρίων

3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι Συνεργασίες ηµόσιου Ιδιωτικού Τοµέα (Σ ΙΤ ή Public Private Partnerships, PPP) αποτελούν µια µέθοδο κατασκευής δηµοσίων υποδοµών και παροχής δηµοσίων υπηρεσιών, µε συνεχώς διευρυνόµενη εφαρµογή. Στις Σ ΙΤ, ο δηµόσιος τοµέας αναθέτει στον ιδιωτικό τοµέα να σχεδιάσει, να κατασκευάσει, να λειτουργήσει και να συντηρήσει µια υποδοµή ή/ και να σχεδιάσει, θέσει σε εφαρµογή και παράσχει µια δηµόσια υπηρεσία. Η τεχνική αυτή εφαρµόζεται ήδη αρκετά διαδεδοµένα στο σύνολο σχεδόν της Ευρωπαϊκής Ένωσης, περιλαµβανοµένων και των νέο-εισηγµένων χωρών. Οι τυπολογίες λύσεων Σ ΙΤ είναι πολλές και προσαρµόζονται ανάλογα µε το έργο. Κύρια πλεονεκτήµατα είναι, υπό την προϋπόθεση της καλής εφαρµογής, η ανάγκη διασφάλισης κονδυλίων του κρατικού προϋπολογισµού, η βελτίωση της ποιότητας των κατασκευαζόµενων υποδοµών και των παρεχόµενων υπηρεσιών, η κινητοποίηση της τεχνογνωσίας του ιδιωτικού τοµέα στο σχεδιασµό και την υλοποίηση των έργων και ο σηµαντικός περιορισµός του κόστους ζωής ενός έργου ή υπηρεσίας. Στη διάρκεια των τελευταίων 20 χρόνων εφαρµογής της συνεργασίας δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα σε διεθνές επίπεδο, αναπτύχθηκαν και δοκιµάστηκαν διάφορες µορφές (τύποι/ µέθοδοι) Σ ΙΤ. Οι διαφορές µεταξύ τους προκύπτουν κυρίως από την κατανοµή των επιµέρους αντικειµένων και των σχετικών κινδύνων της συνεργασίας µεταξύ των δύο πλευρών, αλλά και από το ποιος διατηρεί την κυριότητα των παγίων (Πίνακας 1) 3

4 Πίνακας 1 Εναλλακτικές µορφές συµπράξεων µεταξύ ηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα (World Bank 1997) Επιλογή Σύµβαση υπηρεσιών Σύµβαση διαχείρισης Παραχώρηση (ΒΟΤ/ ΒΟΟΤ/ κλπ) Χρηµατοδότηση ηµόσιο ηµόσιο Λειτουργία & Συντήρηση ηµόσιο & Ιδιώτης Εµπορικός κίνδυνος Κυριότητα στοιχείου ιάρκεια (έτη) ηµόσιο ηµόσιο 1-2 Ιδιώτης ηµόσιο ηµόσιο 3-5 Ιδιώτης Ιδιώτης Ιδιώτης ηµόσιο PFI /DBFO Ιδιώτης Ιδιώτης Αποεπένδυση (Ιδιωτικοποίηση) ηµόσιο & Ιδιώτης Ιδιώτης Ιδιώτης Ιδιώτης ηµόσιο & Ιδιώτης ηµόσιο & Ιδιώτης Ενώ υπάρχουν αρκετές διαφορές, που σε µερικές περιπτώσεις είναι σηµαντικές, όλες οι µορφές Σ ΙΤ διατηρούν ένα ελάχιστο κοινό περιεχόµενο, που περιλαµβάνει τα ακόλουθα στοιχεία: Τη µακρά διάρκεια της έννοµης σχέσης Την ολική ή µερική ιδιωτική χρηµατοδότηση, συχνά µε πολύπλοκα σχήµατα Τον πρωταρχικό ρόλο των ιδιωτικών φορέων, που διασφαλίζουν τις οικονοµικές παραµέτρους του έργου, σε αντιδιαστολή µε το ρόλο του δηµόσιου τοµέα, που διασφαλίζει το δηµόσιο συµφέρον κυρίως καθορίζοντας του στόχους, την ποιότητα, την πολιτική τιµών κλπ. Την κατανοµή κινδύνων µεταξύ του ηµοσίου και των ιδιωτών αντισυµβαλλοµένων, στους οποίου και µετατίθεται η διαχείριση αστάθµητων παραγόντων, που στα δηµόσια έργα βαρύνουν την αναθέτουσα αρχή και κατά συνέπεια το Ελληνικό ηµόσιο. (Απόσπασµα άρθρου Γιάννη Χ. Παπατζανή, ηµοτικού συµβούλου ήµου Ρεθύµνης) 4

5 Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΥΜΠΡΑΞΕΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (Σ..Ι.Τ.) Η εκµετάλλευση της εµπειρίας, της τεχνογνωσίας, των πόρων και, γενικά, των δυνατοτήτων των Ιδιωτικών Φορέων µέσα από συνεργασίες µε τους ηµόσιους Φορείς προβάλει ως µια πρόσφορη συµπληρωµατική λύση για την αποτελεσµατική εκτέλεση έργων και την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών προς τους πολίτες. Μέσα από τις συµπράξεις, οι πολίτες απολαµβάνουν, ταχύτερα, περισσότερες υποδοµές και υπηρεσίες, το δηµόσιο ωφελείται αφού δεν επιβαρύνεται άµεσα για αυτές ενώ µετακυλύει και µία σειρά κινδύνων στον ιδιωτικό τοµέα, ταυτόχρονα όµως και ο ιδιωτικός τοµέας ωφελείται µέσα από την προκήρυξη περισσότερων έργων και τη δυνατότητα συµµετοχής του τόσο στην προετοιµασία αυτών όσο και στην εκτέλεσή ή και την εκµετάλλευση τους. Η εφαρµογή του θεσµού των συµπράξεων µεταξύ ηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα (Σ ΙΤ) µετά την ψήφιση του Ν. 3389/2005 δηµιουργεί νέες ευκαιρίες για επενδύσεις στη χώρα µας, νέες ευκαιρίες για την επιτάχυνση του ρυθµού ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας. Ο νέος θεσµός έρχεται να λειτουργήσει συµπληρωµατικά τόσο ως προς τα παραδοσιακά δηµόσια έργα, τα οποία σε καµιά περίπτωση δεν σταµατούν ούτε περιορίζονται, αλλά και ως προς τις άλλες µορφές συνεργασία κράτους και ιδιωτών, όπως τα µοντέλα των συµβάσεων παραχώρησης του ΥΠΕΧΩ Ε ή οι συνεργασίες των ΟΤΑ µε ιδιώτες, που θα συνεχίζουν να εφαρµόζονται. Άλλωστε στόχος µας είναι να προσφέρουµε στους φορείς ένα επιπλέον χρηµατοδοτικό εργαλείο το οποίο είναι πλέον διαθέσιµο και το οποίο έγκειται στην ευχέρειά τους αν θα το χρησιµοποιήσουν ή όχι. Η θεσµοθέτηση διατάξεων σύµφωνων µε τις κοινοτικές διαδικασίες που καθορίζουν ότι οι αναθέσεις των έργων θα γίνονται µέσα από διαγωνιστικές διαδικασίες σε συνδυασµό µε την παρακολούθηση των διαδικασιών αυτών από την Ειδική Γραµµατεία Σ ΙΤ και την τακτική ενηµέρωση της ιυπουργικής Επιτροπής Σ ΙΤ καθώς και του Κοινοβουλίου, θα επιτρέψουν τη δηµιουργία συνθηκών διαφάνειας και υγιούς ανταγωνισµού. (Απόσπασµα απόφασης της 1 ης ιυπουργικής Επιτροπής Σ ΙΤ, ) 5

6 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ Ι ΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ Με βάση την µέχρι τώρα µεθοδολογία προσέγγισης της αγοράς Σ ΙΤ στην Ελλάδα, οι διαδικασίες που ακολουθούνται για τα έργα και τις δράσεις του τοµέα Σ..Ι.Τ. για τους ΟΤΑ και τα νοµικά τους πρόσωπα διέπονται από τις εξής διατάξεις : του άρθρου, 4 παρ.4 του Ν.1418/84, δηλαδή ηµοπράτηση Έργων µε παραχώρηση ανταλλαγµάτων, του άρθρου 2, του Ν. 3274/2004 (ΘΗΣΕΑΣ) του ν. 3389/2005 «Σ ΙΤ» του ΥΠΕΘΟ. Συµβάσεις παραχώρησης Ν.1418/84 (Αποσπάσµατα κειµένων σχετικής νοµοθεσίας) Ν-1418/84 " ηµόσια έργα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων" (Σ.Σ.Ο παρών νόµος τίθεται ως ετροποποιήθη και συνεπληρώθη συµπεριλαµβανοµένων των Νόµων 2229/94, 2940/01 και 3263/04) ΑΡΘΡΟΝ-4. Τρόπος κατασκευής- ιαδικασίες επιλογής αναδόχου 4. Η διακήρυξη για την δηµοπράτηση καθορίζει το σύστηµα υποβολής των προσφορών. Συστήµατα υποβολής προσφορών είναι: ζ) Η προσφορά για την αξιοποίηση ακινήτων του εργοδότη µε το σύστηµα της αντιπαροχής ποσοστών εξ αδιαιρέτου και αντίστοιχων διηρηµένων ιδιοκτησιών. η) Η προσφορά που περιλαµβάνει τη µερική ή ολική αυτοχρηµατοδότηση µε ανταλλάγµατα έναντι της κατασκευής έργου. Σ.Σ. Η περιπτ.η τίθεται ως αντικατεστάθη µε το Αρθ-1 του Ν- 2229/94 (ΦΕΚ-138/Α/ ). Τα συστήµατα αυτά µπορεί να εφαρµοσθούν και σε συνδυασµό µεταξύ τους στη δηµοπρασία του ίδιου έργου. 6

7 Π -609/85 "Κατασκευή ηµοσίων Εργων" ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ-Β: ηµοπρασίες. ΑΡΘΡΟΝ-13 : Προσφορά που περιλαµβάνει άλλα ανταλλάγµατα. 1. Το σύστηµα προσφοράς που περιλαµβάνει άλλα ανταλλάγµατα (περιπτ.η παρ.4 αρθ-4 του Ν-1418/84) εφαρµόζεται όταν ο κύριος του έργου προκειµένου να πραγµατοποιήσει την κατασκευή κρίνει σκόπιµη την παραχώρηση άλλου εργολαβικού ανταλλάγµατος εκτός από πλήρη χρηµατική καταβολή ή αντιπαροχή ακινήτων. Τέτοια ανταλλάγµατα µπορεί να είναι η παραχώρηση της χρήσης ή της εκµετάλλευσης του έργου για ορισµένη χρονική περίοδο, η αντιπαροχή γεωργικών ή µεταλλευτικών ή βιοµηχανικών προϊόντων ή υπηρεσιών και άλλα. 2. Κατά την εφαρµογή του συστήµατος, η διακήρυξη ορίζει το είδος και την έκταση των διατιθεµένων ανταλλαγµάτων και σε κάθε περίπτωση εξασφαλίζει την αναγωγή σε κοινή βάση εξέταση και βαθµολόγηση τόσο των τεχνικών προσφορών όσο και των οικονοµικών, όπως και τον τρόπο αναζήτησης της βέλτιστης προσφοράς. "Για την ανάδειξη του αναδόχου εφαρµόζονται ανάλογα οι διατάξεις των παρ.4 και παρ.5 του Αρθ-10 του παρόντος" Το Αναπτυξιακό Πρόγραµµα Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΘΗΣΕΑΣ Το Αναπτυξιακό Πρόγραµµα Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΘΗΣΕΑΣ του ΥΠΕΣ Α (άρθρο 2, του ν. 3274/2004), έχει διάρκεια υλοποίησης µέχρι το 2009, µε διετή δυνατότητα παράτασης και µέσω αυτού: στηρίζεται η ωρίµανση των έργων µε τη χρηµατοδότηση µελετών, ενθαρρύνεται η στήριξη διαδηµοτικών συνεργασιών αναπτυξιακού χαρακτήρα, ενθαρρύνεται η στήριξη συµπράξεων µεταξύ ΟΤΑ και Ιδιωτικού Τοµέα µε την χρηµατοδότηση των διαδικασιών που απαιτούνται, απλοποιείται η διαδικασία προένταξης - οριστικής ένταξης έργων, µε εξασφάλιση χρηµατοδότησης µέσω της έγγραφης διαπίστωσης και της τήρησης του ετήσιου ορίου εγκεκριµένων πιστώσεων ανά Περιφέρεια. 7

8 Ο νέος Ν. 3389/2005 περί Συµπράξεων ηµόσιου - Ιδιωτικού Τοµέα Οι Συµπράξεις των δήµων µε τον Ιδιωτικό Τοµέα είναι µια µορφή µακροχρόνιας συνεργασίας των δύο µερών µε σκοπό τον σχεδιασµό, την υλοποίηση και τη λειτουργία δηµοτικών έργων ή και υπηρεσιών. Στις Συµπράξεις ο Ιδιωτικός τοµέας συµµετέχει ενεργά στο σχεδιασµό, κατασκευή, χρηµατοδότηση, λειτουργία και συντήρηση των απαραίτητων υποδοµών και την παροχή των υπηρεσιών και πληρώνεται ανάλογα µε τα αποτελέσµατα που επιτυγχάνονται είτε από το ήµο είτε απευθείας από τους πολίτες - χρήστες των υποδοµών και των υπηρεσιών είτε µε συνδυασµό τους. Απόσπασµα διατάξεων Ν Συµπράξεις ηµόσιου και Ιδιωτικού Τοµέα ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΝΝΟΙΑ - ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Άρθρο 1 Έννοια σύµπραξης δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα 1. Έννοια Συµπράξεων Για τους σκοπούς του νόµου αυτού " ηµόσιοι Φορείς" νοούνται οι ακόλουθοι: (α) το ηµόσιο, (β) οι οργανισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης, (γ) τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, (δ) οι ανώνυµες εταιρείες των οποίων το σύνολο του µετοχικού κεφαλαίου ανήκει στους ανωτέρω υπό (α) έως (γ)φορείς ή σε άλλη ή άλλες ανώνυµες εταιρείες που υπάγονται στην παρούσα περίπτωση. 2. Οι ανωτέρω ηµόσιοι Φορείς µπορούν σε τοµείς της αρµοδιότητάς τους να συνάπτουν έγγραφες συµβάσεις συνεργασίας από επαχθή αιτία ("Συµβάσεις Σύµπραξης")µε νοµικά πρόσωπα του ιδιωτικού τοµέα ("Ιδιωτικοί Φορείς") για την εκτέλεση έργων ή και την παροχή υπηρεσιών ("Συµπράξεις ηµόσιου και Ιδιωτικού Τοµέα" ή "Συµπράξεις").. 4. Εταιρεία Ειδικού Σκοπού Στις Συµβάσεις Σύµπραξης ή τα Παρεπόµενα Σύµφωνα των παραγράφων 2 και 3, οι Ιδιωτικοί Φορείς συµβάλλονται µέσω ανωνύµων εταιρειών ειδικού σκοπού που συνιστώνται από αυτούς αποκλειστικά και µόνο για τους σκοπούς της Σύµπραξης ("Εταιρεία Ειδικού Σκοπού") που εδρεύουν στην Ελλάδα και λειτουργούν σύµφωνα µε τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920. Μέτοχοι Εταιρείας Ειδικού Σκοπού δύνανται να είναι µόνο οι Ιδιωτικοί Φορείς κατά την έννοια του νόµου αυτού, καθώς επίσης και τρίτοι που δύνανται να αποκτήσουν µετοχές σύµφωνα µε τις ειδικές προβλέψεις του ίδιου νόµου, το καταστατικό της Εταιρείας και τυχόν ειδικές προβλέψεις της Σύµβασης Σύµπραξης, εξαιρουµένων των φορέων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. 8

9 Άρθρο 2 Πεδίο εφαρµογής 1. Οι Συµπράξεις µπορούν να υπάγονται στις διατάξειςτου νόµου αυτού, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 4, εφόσον πληρούν σωρευτικά τις κατωτέρω προϋποθέσεις: (α) έχουν ως αντικείµενο την εκτέλεση έργων ή και την παροχή υπηρεσιών που ανήκουν στην αρµοδιότητα των ηµόσιων Φορέων µε βάση διάταξη νόµου ή σύµβαση ή το καταστατικό τους, (β) προβλέπουν ότι οι Ιδιωτικοί Φορείς, έναντι ανταλλάγµατος που καταβάλλεται εφάπαξ ή τµηµατικά από τους ηµόσιους Φορείς ή τους τελικούς χρήστες των έργων ή υπηρεσιών αυτών, αναλαµβάνουν ουσιώδες µέρος των κινδύνων που συνδέονται µε τη χρηµατοδότηση, την κατασκευή, τη διαθεσιµότητα ή τη ζήτηση του αντικειµένου της Σύµπραξης και των συναφών κινδύνων όπως, ενδεικτικά, το διαχειριστικό και τον τεχνικό κίνδυνο, (γ) προβλέπουν ότι η χρηµατοδότηση, εν όλω ή εν µέρει,της κατασκευής των έργων ή της παροχής των υπηρεσιώνθα γίνει µε κεφάλαια και πόρους που εξασφαλίζουν οιιδιωτικοί Φορείς και (δ) το συνολικό συµβατικό προϋπολογιζόµενο κόστος της υλοποίησης του αντικειµένου της Σύµπραξης δεν υπερβαίνει το ποσό των διακοσίων εκατοµµυρίων ευρώ χωρίς συνυπολογισµό του αναλογούντος Φόρου Προστιθέµενης Αξίας. 3. εν µπορούν να αποτελέσουν αντικείµενο Σύµπραξης οι δραστηριότητες που κατά το Σύνταγµα ανήκουν άµεσα και αποκλειστικά στο Κράτος και ιδίως η εθνική άµυνα, η αστυνόµευση, η απονοµή της δικαιοσύνης και η εκτέλεση των ποινών που επιβάλλονται από τα αρµόδια δικαστήρια. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΙΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΜΠΡΑΞΕΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Άρθρο 3 ιυπουργική Επιτροπή Συνιστάται ιυπουργική Επιτροπή Συµπράξεων ηµόσιου και Ιδιωτικού Τοµέα (".Ε.Σ..Ι.Τ."). Η.Ε.Σ..Ι.Τ.αποτελείται από τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, τον Υπουργό Ανάπτυξης και τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ηµόσιων Έργων, ως τακτικά µέλη και τον Υπουργό ή τους Υπουργούς που εποπτεύουν καθένα από τους ηµόσιους Φορείς, οι οποίοι προβλέπεται να συµµετάσχουν στη Σύµπραξη ή και να συµβληθούνστη Σύµβαση Σύµπραξης ή και στα Παρεπόµενα Σύµφωνα, ως έκτακτα µέλη. Ο Υπουργός Οικονοµίας και Οικονοµικών προεδρεύει της.ε.σ..ι.τ., εποπτεύει το έργο της και έχει την ευθύνη της υποβολής των σχετικών εισηγήσεων προς αυτή. Η.Ε.Σ..Ι.Τ. αποφασίζει κατόπιν εισηγήσεων της Ειδικής Γραµµατείας Συµπράξεων ηµόσιου και Ιδιωτικού Τοµέα, σύµφωνα µε τα ειδικώς προβλεπόµενα στα εδάφια (αα) έως (στστ) της παραγράφου 2 του άρθρου 4. Άρθρο 4 Ειδική Γραµµατεία 1. Σύσταση και αρµοδιότητες Στο Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών συνιστάται Ειδική Γραµµατεία Συµπράξεων ηµόσιου και Ιδιωτικού Τοµέα ("Ε.Γ.Σ..Ι.Τ.") µε σκοπό την επικουρία της.ε.σ..ι.τ. και των ηµόσιων Φορέων. Έργο της Ε.Γ.Σ..Ι.Τ. είναι: (α) ο εντοπισµός των έργων ή υπηρεσιών που µπορούν να εκτελεσθούν ή να παρασχεθούν µέσω Συµπράξεων και να υπαχθούν στις διατάξεις του νόµου αυτού σύµφωνα µε την παράγραφο 2, (β) η εν γένει προώθηση της εκτέλεσης έργων ή της παροχής υπηρεσιών µέσω του θεσµού των Συµπράξεων, (γ) η διευκόλυνση και υποστήριξη των ηµόσιων Φορέων στα πλαίσια των ιαδικασιών Ανάθεσης, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 8 του παρόντος, για 9

10 την επιλογή των Ιδιωτικών Φορέων που θα αναλάβουν την εκτέλεση των έργων ή την παροχή υπηρεσιών στα πλαίσια Συµπράξεων, (δ) η παρακολούθηση της υλοποίησης των Συµβάσεων Σύµπραξης και των Παρεπόµενων Συµφώνων, η τακτική ενηµέρωση της.ε.σ..ι.τ. και η επεξεργασία και υποβολή εισηγήσεων για την αντιµετώπιση τυχόν προβληµάτων και (ε) η σύνταξη ετήσιας έκθεσης και η παρουσίασή της στην αρµόδια Επιτροπή της Βουλής. Στάδια και η διαδικασία έγκρισης σύµπραξης Τα στάδια και η διαδικασία έγκρισης προτεινόµενης σύµπραξης και υπαγωγής στο νόµο 3389/2005 είναι τα εξής: 1. Προσδιορισµός Αναθέτουσας Αρχής Η αναθέτουσα αρχή, δηλαδή ο δηµόσιος φορέας που θα αιτηθεί να υπαχθεί πρότασή του στο Νόµο 3389/2005 και θα είναι αυτός που θα εκτελέσει τον διαγωνισµό για την επιλογή του ιδιωτικού φορέα, θα πρέπει µε βάση διάταξη νόµου ή σύµβαση ή το καταστατικό του να είναι ο αρµόδιος φορέας για την εκτέλεση του έργου ή της υπηρεσίας το οποίο αποτελεί το αντικείµενο της σύµπραξης µε τον ιδιωτικό φορέα. Υποβολή πρότασης στην Ειδική Γραµµατεία Συµπράξεων ηµόσιου Ιδιωτικού Τοµέα (ΕΓΣ ΙΤ) Ο δηµόσιος φορέας κατά την υποβολή πρότασης σύµπραξης στην ΕΓΣ ΙΤ και προκειµένου η τελευταία να την αξιολογήσει και να κρίνει εάν η εκτέλεση του συγκεκριµένου έργου ή η παροχή της συγκεκριµένης υπηρεσίας µπορεί να υλοποιηθεί µέσω σύµπραξης, οφείλει να προσκοµίσει στοιχεία του έργου ή της υπηρεσίας που αποτελεί το αντικείµενο της σύµπραξης, όπως ενδεικτικά: (α) Παρουσίαση αναθέτουσας αρχής. (β) Αναλυτική περιγραφή του έργου ή της υπηρεσίας που αποτελεί το αντικείµενο της σύµπραξης. (γ) Τεχνικά χαρακτηριστικά αντικειµένου σύµπραξης και χρονοδιάγραµµα υλοποίησης του έργου 10

11 (δ) Παρουσίαση προτεινόµενης µορφής σύµπραξης, η οποία αποτελεί συνδυασµό των κατωτέρω: Μελέτη Κατασκευή Χρηµατοδότηση Συντήρηση Λειτουργία Εκµετάλλευση (ε) Ενδεικτικό προϋπολογισµό εκτέλεσης έργου ή υπηρεσίας καθώς και ανάλυση του προϋπολογισµού αυτού ανάλογα µε την προτεινόµενη µορφή σύµπραξης. (στ) Κοινωνικοοικονοµικά κριτήρια που τεκµηριώνουν την αναγκαιότητα υλοποίησης της προτεινόµενης σύµπραξης, (ζ) Ανταποδοτικότητα αντικειµένου σύµπραξης για τον ιδιωτικό φορέα Ι. Ανταποδοτικά έργα ή υπηρεσίες : - σχέδιο εκµετάλλευσης αντικειµένου σύµπραξης, - στοιχεία ζήτησης, - ανταγωνισµός, - προβλεπόµενα έσοδα και έξοδα - προβλεπόµενες οικονοµικές καταστάσεις φορέα εκµετάλλευσης αντικειµένου σύµπραξης, - βασικό σενάριο, - εναλλακτικά σενάρια - ενδεικτικοί όροι χρηµατοδότησης ιδιωτικού φορέα, - ενδεχόµενη συµβολή δηµοσίου στην εξασφάλιση της χρηµατοδοτησιµότητας της προτεινόµενης σύµπραξης από τον ιδιωτικό τοµέα ΙΙ. Έργα ή υπηρεσίες µη ανταποδοτικές ή περιορισµένης ανταποδοτικότητας - τεκµηρίωση έλλειψης ή περιορισµένης ανταποδοτικότητας, 11

12 - ιστορικά στοιχεία χρηµατοδότησης φορέα από το δηµόσιο προϋπολογισµό και κατανοµή τους σε σχέση µε το αντικείµενο της σύµπραξης, - προβλεπόµενες µελλοντικές ανάγκες χρηµατοδότησης αναθέτουσας αρχής από το δηµόσιο προϋπολογισµό για το αντικείµενο της σύµπραξης. (η) Νοµικά θέµατα που σχετίζονται µε την υλοποίηση του έργου ή της υπηρεσίας. (θ) Χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης ενεργειών αναθέτουσας αρχής. 3. Ένταξη έργου ή υπηρεσίας στον «Κατάλογο προτεινόµενων συµπράξεων» Η Ειδική Γραµµατεία αφού συγκεντρώσει όλες τις πληροφορίες που κρίνει απαραίτητες µελετά την πρόταση του δηµοσίου φορέα, αξιολογεί κατά πόσο αυτή µπορεί να υλοποιηθεί ως σύµπραξη και να υπαχθεί στις διατάξεις νόµου Σε περίπτωση που η πρόταση αξιολογείται θετικά, όπως αρχικά είχε κατατεθεί ή όπως τελικά διαµορφώθηκε κατόπιν αναγκαίων τροποποιήσεων, η Ειδική Γραµµατεία την περιλαµβάνει στον «κατάλογο προτεινόµενων συµπράξεων» και συντάσσει συνοπτική αιτιολογική έκθεση. Η Ειδική Γραµµατεία γνωστοποιεί στο δηµόσιο φορέα την συµπερίληψη της πρότασής του στον «κατάλογο» και τον καλεί εντός διµήνου να καταθέσει στην ιυπουργική Επιτροπή «Αίτηση Υπαγωγής» της συγκεκριµένης σύµπραξης στο Νόµο 3389/ Απόφαση Υπαγωγής Η ιυπουργική Επιτροπή εντός διµήνου από την διαβίβαση σε αυτήν της Αιτήσεως Υπαγωγής και κατόπιν σχετικής εισήγησης της Ειδικής Γραµµατείας εκδίδει απόφαση µε την οποία εγκρίνει ή απορρίπτει την Αίτηση Υπαγωγής του δηµοσίου φορέα. 5. Συνέπειες Απόφασης Υπαγωγής Η αναθέτουσα αρχή οφείλει να ακολουθεί τις υποδείξεις της Ειδικής Γραµµατείας ως προς τη διαδικασία ανάθεσης που θα ακολουθηθεί, να επιτρέπει τη συµµετοχή 12

13 εκπροσώπου της στις διαδικασίες για την επιλογή του Ιδιωτικού Φορέα που θα συµµετάσχει στη Σύµπραξη και να της κοινοποιεί πριν από τη διανοµή ή τη δηµοσίευση όλα τα κείµενα που σχετίζονται µε αυτές. 6. Τεχνική ωρίµανση προτεινόµενης σύµπραξης Υπηρεσίες συµβούλων Η ιυπουργική Επιτροπή για κάθε έργο ή υπηρεσία που εγκρίνει, εγκρίνει και τη χρηµατοδότηση των δαπανών εξωτερικών συµβούλων, χρηµατοοικονοµικών, νοµικών, τεχνικών και άλλων, η εµπλοκή των οποίων σύµφωνα και µε την διεθνή πρακτική και λόγω της πολυπλοκότητας των έργων Σ ΙΤ είναι απαραίτητη. Οι σύµβουλοι αυτοί επιβοηθούν τις αναθέτουσες αρχές κατά τη σύνταξη των τευχών προκήρυξης των διαγωνισµών, κατά την διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών των ιδιωτικών φορέων, κατά τη σύνταξη των συµβατικών κειµένων αλλά και µεταφέρουν τεχνογνωσίας προς τις αναθέτουσες αρχές ως προς την παρακολούθηση υλοποίησης του συµβατικού αντικειµένου και εξασφάλιση της ποιότητάς του. 7. Ένταξη έργου ή υπηρεσίας Σ ΙΤ στο Πρόγραµµα ηµοσίων Επενδύσεων Στο Πρόγραµµα ηµοσίων Επενδύσεων δηµιουργείται ειδική κατηγορία Συλλογικών Αποφάσεων Ένταξης (ΣΑΕ) ανά φορέα του ηµοσίου (Υπουργεία και Περιφέρειες) που αφορά αποκλειστικά σε έργα και υπηρεσίες που υλοποιούνται βάσει του Νόµου 3389/2005 ως Συµπράξεις ηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα. Πιστώσεις για την χρηµατοδότηση έργων και υπηρεσιών που εντάσσονται στις συγκεκριµένες ΣΑΕ δεν δύνανται να µεταφερθούν σε άλλη κατηγορία ΣΑΕ. Έργα και υπηρεσίες εντάσσονται στις συλλογικές αυτές αποφάσεις (ΣΑΕ/Σ ΙΤ) ύστερα από πρόταση του αρµοδίου φορέα και κατόπιν της εκδόσεως σχετικής απόφασης υπαγωγής στο Νόµου 3389/2005 από την ιυπουργική Επιτροπή Συµπράξεων ηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα. Βασική προϋπόθεση αποτελεί η συµµετοχή του ηµοσίου στην αποπληρωµή της αρχικής ιδιωτικής χρηµατοδότησης. Ο φορέας θα προτείνει την ένταξη του έργου ως εξής: - Ονοµασία έργου (σύµφωνα µε τη σύµβαση) - Προϋπολογισµός (το καταβλητέο στους ιδιωτικούς φορείς αντάλλαγµα) 13

14 - Πίστωση έτους (σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα της σύµβασης) Οι προτάσεις των φορέων για ένταξη στο Π Ε θα συνοδεύονται από τις αποφάσεις της ιυπουργικής Επιτροπής για υπαγωγή στο Νόµο και για ένταξη στο Π Ε του καταβλητέου στους Ιδιωτικούς φορείς συµβατικού ανταλλάγµατος. Η χρηµατοδότηση της ΣΑΕ θα πραγµατοποιείται ύστερα από σύµφωνη γνώµη της Ειδικής Γραµµατείας Συµπράξεων ηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα. Η Ειδική Γραµµατεία θα γνωστοποιεί στη ιεύθυνση ηµοσίων Επενδύσεων το χρονοδιάγραµµα των οικονοµικών υποχρεώσεων που αναλαµβάνει το ηµόσιο προκειµένου να εκτιµάται η µελλοντική επιβάρυνση του Π Ε. 14

15 Τα Σ..Ι.Τ. στον ήµο Πτολεµαΐδας Ο ήµος Πτολεµαΐδας, µε βάση το υφιστάµενο θεσµικό πλαίσιο των Σ ΙΤ, αλλά και γενικότερα την επικρατούσα αντίληψη περί της βέλτιστης αξιοποίησης του χαρτοφυλακίου ακινήτων και εγκαταστάσεων που διαθέτει ή θα του υποδειχθούν κατά την Προσυµβατική ιαδικασία, µπορεί να προτείνει ένα γενικό και ενδεικτικό περίγραµµα προτεραιοτήτων, το οποίο θα διερευνηθεί ως προς την βιωσιµότητα και την κοινωνική του ωφελιµότητα και θα αναµένει και τις προτάσεις των όποιων επενδυτών ενδιαφερθούν για αυτό. Ο σχεδιασµός, η ωρίµανση και οι διαδικασίες υλοποίησης και εύρεσης πιθανών επενδυτών, µε συνυπολογισµό και του δηµόσιου οφέλους που θα προκύψει, αποτελούν µια πολύπλοκη διαδικασία, µε πιθανές αβεβαιότητες απόδοσης και ρίσκου. Ειδικότερα δε και για την προετοιµασία των Προσυµβατικών - Συµβατικών ιαδικασιών Υλοποίησης του ανωτέρω έργου, απαιτείται η υποστήριξη ειδικού Συµβούλου, όπως η σχετική νοµοθεσία προβλέπει, µε σκοπό την υποβοήθηση του ήµου και την επιτάχυνση της ωρίµανσης και υλοποίησης. Έχοντας υπόψη το πλαίσιο αυτό ο ήµος Πτολεµαΐδας εξετάζει τις δυνατότητες εφαρµογής Σ ΙΤ, ώστε αξιοποιώντας το θεσµικό πλαίσιο, να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις για άµεση προώθηση µεγάλων επενδυτικών δράσεων στους τοµείς περιβάλλον ενέργεια επιχειρηµατικότητα, και έργων που εξασφαλίζουν νέες αναπτυξιακές προοπτικές και βιωσιµότητα στην πόλη και την περιοχή. 15

16 Ενδεικτικοί τοµείς ανάπτυξης Σ ΙΤ στον ήµο Πτολεµαϊδας Ενδεικτικοί τοµείς ανάπτυξης Σ ΙΤ στον ήµο Πτολεµαΐδας µπορεί να είναι οι εξής : 1. Ολοκλήρωση Εµπορικού Πολύκεντρου, σε συνδυασµό µε την δηµιουργία σύγχρονων θέσεων υπόγειας στάθµευσης οχηµάτων. 2. Αξιοποίηση ΒΙΟΠΑ Πτολεµαϊδας, για την δηµιουργία Εµπορευµατικού ιαµετακοµιστικού Κέντρου, σε συνδυασµό µε την δηµιουργία χώρων στάθµευσης βαρέων οχηµάτων. 3. ιερεύνηση της δηµιουργίας Κέντρου Βιοµηχανικού Τουρισµού στις υφιστάµενες εγκαταστάσεις της ΑΕΒΑΛ (ΒΙΟΠΑ Πτολεµαϊδας). 4. Ολοκλήρωση Τηλεθέρµανσης Πτολεµαΐδας Ενδεικτικοί ορισµοί των πιθανώς προτεινοµένων τοµέων Σ ΙΤ θα είχαν ως εξής : Παράδειγµα 1ο : Ολοκλήρωση Εµπορικού Πολυκέντρου Ο ήµος Πτολεµαΐδας µπορεί να προτείνει την διερεύνηση για την ολοκλήρωση της κατασκευής του Εµπορικού Πολυκέντρου της πόλης, σε συνδυασµό µε την δηµιουργία σύγχρονων υπόγειων οργανωµένων χώρων στάθµευσης. Σκοπός αυτής της δράσης είναι η αξιοποίηση του εν λόγω ακινήτου, ιδιοκτησίας του ήµου Πτολεµαΐδας και η αντιµετώπιση του αυξηµένου κυκλοφοριακού φόρτου που παρουσιάζεται σε κοµβικά σηµεία της πόλης, δεδοµένο το οποίο δεν συντελεί στην ανάπτυξη της τοπικής αγοράς και δηµιουργεί πλήθος προβληµάτων στους επαγγελµατίες της πόλης µας. Παράδειγµα 2ο : ηµιουργία Εµπορευµατικού ιαµετακοµιστικού Κέντρου Η πόλη, µετά την κατασκευή της Εγνατίας Οδού, έχει αποκτήσει άµεση πρόσβαση στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή και περίοπτη θέση στο διαµετακοµιστικό 16

17 εµπόριο. Κατά συνέπεια και στην παρούσα φάση φαίνεται εφικτή η δυνατότητα δηµιουργίας ενός Εµπορευµατικού ιαµετακοµιστικού Κέντρου στις εγκαταστάσεις του ΒΙΟΠΑ Πτολεµαΐδας, που πρόσφατα πήρε στην κατοχή του ο ήµος. Η συνολική του έκταση ξεπερνά τα στρέµµατα, γεγονός το οποίο σε συνδυασµό µε την άµεση του πρόσβαση στην Εγνατία Οδό, δηµιουργεί πλέον σοβαρές και βιώσιµες προϋποθέσεις ανάπτυξης τέτοιας µορφής επενδύσεων. Επιπροσθέτως στην όλη επένδυση µπορεί να δηµιουργηθεί και ένας χώρος στάθµευσης των βαρέων οχηµάτων, γεγονός που µέχρι τώρα δεν έχει αντιµετωπιστεί και δηµιουργεί αρκετά προβλήµατα στην πόλη. Είναι προφανές ότι η εν λόγω επένδυση είναι στρατηγικής σηµασίας για την ευµάρεια της πόλη και την δηµιουργία νέων θέσεων απασχόλησης, ενώ πολλαπλασιαστικά θα είναι και τα οφέλη από την αύξηση της επισκεψιµότητας εξαιτίας του ανωτέρω έργου. Παράδειγµα 3ο : ηµιουργία Κέντρου Βιοµηχανικού Τουρισµού Ο πολιτισµός και γενικότερα η προβολή της ιστορικής κληρονοµιάς αλλά και του παρελθόντος της περιοχής, αποτελούσαν και αποτελούν βασικούς στόχους για την πόλη και την ευρύτερη περιοχή της Πτολεµαΐδας. Ωστόσο η οικονοµική δυσχέρεια του ήµου, δεν επέτρεψε στην δηµοτική αρχή να αναλάβει συγκεκριµένες πρωτοβουλίες, κάτι το οποίο σήµερα διαφοροποιείται από τον νέο νόµο 3389/2005 περί Σ ΙΤ. Για τον λόγο αυτό προτείνεται την διερεύνηση της δηµιουργίας ενός Κέντρου Βιοµηχανικού Τουρισµού στην ΒΙΟΠΑ Πτολεµαΐδας και ειδικότερα στις εγκαταστάσεις της ΑΕΒΑΛ. Η διερεύνηση αυτή επίσης στοχεύει στην ισόρροπη και βιώσιµη ανάπτυξη της πόλης και στην αύξηση της επισκεψιµότητας της, δεδοµένο το οποίο η ηµοτική Αρχή έχει σαν προτεραιότητα. Παράδειγµα 4 ο : ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ ΠΤΟΛΕΜΑΪ ΑΣ Παρά την αυξηµένη ζήτηση θερµότητας το έργο της Τηλεθέρµανσης δεν ολοκληρώθηκε από το 1993 µέχρι σήµερα, ώστε να προσφέρει το αγαθό της θέρµανσης σε όλα τα σπίτια της Πτολεµαΐδας, να επεκταθεί στα ηµοτικά ιαµερίσµατα και να εφαρµοστεί σε εξωαστικές χρήσεις. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η κατασκευή των επιµέρους έργων τηλεθέρµανσης είναι χρηµατοβόρα και ο ήµος και η.ε.τη.π. δεν µπορούν απροβληµάτιστα να 17

18 καλύψουν την ίδια συµµετοχή που απαιτείται πέρα από την χαµηλή επιδότηση των ενεργειακών προγραµµάτων (π.χ. πρόγραµµα Ε.Π.ΑΝ.). Τα έργα και τα ενδεικτικά κόστη ώστε η Τηλεθέρµανση να ολοκληρωθεί και να καλύψει όλο το εύρος της δηµοτικής και διαδηµοτικής ζήτησης είναι: 1. Σύνδεση µε τον ΑΗΣ Καρδιάς Εργα ΕΗ και ήµου ( ΕΤΗΠ) - συνολικού κόστους 18 εκ. 2. ιασύνδεση Μποδοσάκειου Νοσοκοµείου µε την Τηλεθέρµανση, κόστους 2,4 εκ. 3. Θερµοκηπιακά πάρκα, κόστους 1,5 εκ. 4. Επέκταση του δικτύου διανοµής σε ολόκληρη την πόλη, κόστους 5 εκ. 5. ιαδηµοτική συνεργασία µε ήµο. Υψηλάντη, Περιαστικές συνδέσεις και σύνδεση ηµοτικών ιαµερισµάτων κόστους 5 8 εκ. Το συνολικό κόστος όλων των δηµοτικών και διαδηµοτικών έργων εκτιµάται ότι υπερβαίνει τα εκ.. Ο ήµος και η.ε.τη.π. δεν µπορούν να σηκώσουν το οικονοµικό βάρος του επενδυτικού αναπτυξιακού αυτού έργου, µε δεδοµένη τη µικρή συµµετοχή των ενεργειακών προγραµµάτων (π.χ. Ε.Π.ΑΝ.) σε αυτό, ακόµη και µε σηµαντική διάθεση κονδυλίων από τον Τοπικό Πόρο. Ταυτόχρονα ο δανεισµός µε εγγυητή το ήµο µετακυλύει ρίσκο στην αποπληρωµή των δανειακών συµβάσεων από τα τακτικά έσοδα του ήµου, γεγονός που θα τον αποστερήσει από την δυνατότητα υλοποίησης άλλων επενδύσεων και έργων κοινωνικού εξοπλισµού, αλλά µπορεί να έχει και συνέπειες στην οµαλή λειτουργία του ήµου. Για τους παραπάνω λόγους µπορεί να προταθεί η ένταξη µέρους των έργων ολοκλήρωσης και επέκτασης της Τηλεθέρµανσης στις διατάξεις «Σ..Ι.Τ.» είτε του Ν. 3389/2005 ή/και στις διατάξεις παραχώρησης του Ν.1428/84. ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 1. Θα εξασφαλιστεί άµεσα το πρόσθετο αναγκαίο θερµικό φορτίο για την οµαλή λειτουργία του συστήµατος, χωρίς χρήση πετρελαίου, και για ολοκλήρωση του έργου µε την παροχή θέρµανσης σε όλα τα σπίτια της πόλης, το Μποδοσάκειο Νοσοκοµείο και στα περιαστικά κτίρια (Σχολή Ο.Α.Ε.., Ξενοδοχεία, Επιχειρήσεις κτλ.). 2. Παράλληλα θα συνδεθούν µε το δίκτυο της Τηλεθέρµανσης και τα ηµοτικά ιαµερίσµατα του ήµου και του ήµου. Υψηλάντη που εξεδήλωσαν ενδιαφέρον και ταυτόχρονα θα µπορέσει να υλοποιηθεί το αναπτυξιακό σχέδιο για εξωαστική χρήση της Τηλεθέρµανσης στον πρωτογενή και δευτερογενή τοµέα (Θερµοκήπια, Ξηραντήρια, Βαφεία κτλ.), 18

19 που θα δώσει νέα πνοή στην τοπική ανάπτυξη και στην δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας. 3. Η κάλυψη της ίδιας συµµετοχής δεν θα βαρύνει το ήµο αλλά τον ιδιώτη επενδυτή που θα επιλεγεί. Έτσι θα απαλλαγεί ο ήµος από τις εγγυήσεις για δάνεια ενώ παράλληλα η.ε.τη.π. θα έχει τη δυνατότητα να κάνει µακροχρόνια συµφωνία µε τον ιδιωτικό τοµέα, στα πλαίσια των οικονοµικών της δυνάµεων και ανάλογα µε τα αναµενόµενα από τη νέα επένδυση έσοδα. 4. Το άµεσο και µετρήσιµο όφελος της.ε.τη.π. και του ήµου είναι ότι θα ολοκληρωθεί το έργο σε εύλογο χρόνο, θα απολαµβάνουν το κοινωνικό αγαθό της θέρµανσης όλοι οι κάτοικοι της περιοχής, θα βελτιωθεί το περιβάλλον, θα αποκτήσει νέους πελάτες η.ε.τη.π. και θα µπορέσουν να υλοποιηθούν περαιτέρω επενδυτικά σχέδια της περιοχής, µε την περιαστική και εξωαστική χρήση της Τηλεθέρµανσης. 5. Η ένταξη µέρους του έργου στον Ν.3389/2005 σίγουρα θα βελτιώσει τους όρους χρηµατοδότησης και βιωσιµότητας, αφού θα ζητηθεί χρηµατοδότηση του έργου από το Π..Ε., µε ένταξη στην ειδική Σ.Α.Ε. των έργων Σ..Ι.Τ. και θα προστεθούν τα θεσµικά φορολογικά οφέλη από τα κίνητρα του Ν. 3389/ Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3389/2005 Σ..Ι.Τ. θα επισπευσθούν οι αναγκαίες αποφάσεις, µέσω των οποίων θα ρυθµιστούν σοβαρά ζητήµατα που καθυστερούν και απασχολούν µέχρι σήµερα τη.ε.τη.π. και το ήµο (έργα.ε.η., χρήση Τ.Π.Α., τιµολόγια παροχής υπηρεσιών κτλ.). ( Σύνταξη : Γιάνναρος Ιωάννης, Οικονοµολόγος ) 19

20 Τα Σ ΙΤ στην Ελλάδα : Γενικές πληροφορίες- ηµοσιεύµατα Προτάσεις από 37 δήµους για 69 έργα ΗΜΕΡΗΣΙΑ 21/10/2005 8:30:00 πµ Oι πρώτες αποφάσεις για την κατασκευή έργων στους OTA, µε το καθεστώς των Συµπράξεων ηµόσιου και Iδιωτικού Tοµέα (Σ ΙΤ), θα εκδοθούν το αµέσως επόµενο διάστηµα. Όπως ανέφερε χθες ο υπουργός Eσωτερικών Προκόπης Παυλόπουλος, σε λιγότερο από ένα µήνα που ετέθη σε ισχύ ο νόµος, έχουν αποσταλεί και αξιολογηθεί από το υπουργείο 69 προτάσεις από 37 δήµους της χώρας. Tα έργα αφορούν κυρίως τις ακόλουθες κατηγορίες: Xώροι στάθµευσης, ξενοδοχειακές µονάδες και τουριστικές υποδοµές, ορεινός και χιονοδροµικός τουρισµός, συνεδριακοί χώροι και χώροι πολιτιστικών εκδηλώσεων, θεµατικά πάρκα, µαρίνες, ιαµατικά λουτρά, αθλητικές εγκαταστάσεις, αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας ενεργειακές υποδοµές, κατασκηνώσεις, µονάδες διαχείρισης και επεξεργασίας απορριµµάτων, κατασκευή και αξιοποίηση δηµοτικών κτιρίων. Ο ρόλος των τραπεζών για την υλοποίηση των Σ ΙΤ ΗΜΕΡΗΣΙΑ 21/10/2005 8:30:00 πµ Eφθασε η ώρα να περάσουµε από τις γενικές εξαγγελίες στην πιο εµπεριστατωµένη προσέγγιση επιµέρους καίριων θεµάτων, τόνισε ο διευθύνων σύµβουλος της Eurobank Nίκος Nανόπουλος, κατά τη διάρκεια οµιλίας του µε θέµα τη σύµπραξη του ιδιωτικού µε το δηµόσιο τοµέα. Eπισήµανε ότι το νέο για την Eλλάδα θεσµικό πλαίσιο των Σ IT, αν αξιοποιηθεί κατάλληλα, µπορεί να λειτουργήσει ως σηµαντικός καταλύτης ανάπτυξης, ενισχύοντας τις επενδυτικές πρωτοβουλίες και δραστηριότητες. Oσον αφορά το ρόλο των τραπεζών, ο κ. Nανόπουλος επισήµανε ότι θα είναι στρατηγικός και µακροπρόθεσµος. Mπορούν, όπως τόνισε, να προσφέρουν τις απαραίτητες συµβουλευτικές υπηρεσίες, καθώς και ολοκληρωµένη χρηµατοοικονοµική υποστήριξη και τεχνογνωσία για την υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων. Παυλόπουλος: Θα ωφεληθεί η Τοπική Αυτοδιοίκηση EURO2DAY- Ειδήσεις: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, 20/10/05 Στην τεράστια σηµασία που έχει για την Ελλάδα και ειδικότερα για τους δήµους και τις κοινότητες η σύµπραξη δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα, προκειµένου να εξασφαλιστεί η χρηµατοδότηση, η διαχείριση και η παρακολούθηση έργων και υποδοµών, καθώς και η παροχή υπηρεσιών σε διάφορους τοµείς της εθνικής οικονοµίας, αναφέρθηκε ο υπουργός Εσωτερικών Προκόπης Παυλόπουλος, µιλώντας στο συνέδριο του Economist, όπως µεταδίδει το ΑΠΕ. Η συνεργασία φορέων του δηµόσιου τοµέα µε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τοµέα αποτελεί µία πρακτική, η οποία έχει ήδη αποδώσει σε άλλα κράτη - µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως είναι το Ηνωµένο Βασίλειο, η Ιταλία, η Ιρλανδία και η Πορτογαλία, σηµείωσε ο κ. Παυλόπουλος και πρόσθεσε ότι ως τώρα στη χώρα µας δεν είχε διαµορφωθεί το κατάλληλο θεσµικό πλαίσιο για τις συµπράξεις αυτές. Το θεσµικό αυτό κενό ήρθε να καλύψει ο νόµος 3389/2005 για τις Συµπράξεις ηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ στις 22 Σεπτεµβρίου φέτος. Με την ενεργοποίηση του θεσµικού πλαισίου για τις συµπράξεις παρέχεται πλέον στην Τοπική Αυτοδιοίκηση η δυνατότητα να συµπληρώσει ελλείψεις της 20

21 σε πόρους, υποδοµές και τεχνογνωσία, εφαρµόζοντας το νέο χρηµατοδοτικό εργαλείο κατά τα πρότυπα της Κεντρικής ιοίκησης. Με τις συµπράξεις οι ΟΤΑ επιτυγχάνουν: - Τη χρηµατοδότηση έργων ή την παροχή υπηρεσιών, εν όλω ή εν µέρει, τα οποίοι µόνοι τους δεν θα µπορούσαν να προωθήσουν ή θα τα προωθούσαν µε µεγάλη καθυστέρηση. - Την καλύτερη και αποτελεσµατικότερη αξιοποίηση της περιουσίας τους, η οποία συχνά παραµένει ανεκµετάλλευτη, ελλείψει πόρων και τεχνογνωσίας. - Τον επιµερισµό των κινδύνων που συνδέονται µε την ολοκλήρωση ενός έργου ή την παροχή µιας υπηρεσίας (π.χ. κίνδυνοι υπέρβασης κόστους και χρόνου, κατασκευαστικές πληµµέλειες, κ.ά.) και οι οποίοι, υπό διαφορετικές συνθήκες, θα βάρυναν αποκλειστικά τους ΟΤΑ. - Την ταχύτερη ολοκλήρωση και απόδοση των έργων σε κοινή χρήση. - Την απελευθέρωση πόρων για άλλα έργα και υπηρεσίες που δεν προσφέρονται για συµπράξεις µε τον ιδιωτικό τοµέα. Ο κ. Παυλόπουλος επισήµανε ότι το Πρόγραµµα Θησέας για πέντε χρόνια δίνει τουλάχιστον 3,5 δισ. ευρώ, ενώ ανακοίνωσε ότι έως σήµερα έχουν αποσταλεί στο υπουργείο Εσωτερικών και έχουν αξιολογηθεί 69 προτάσεις από 37 ΟΤΑ. Τα έργα κατανέµονται σε 15 κατηγορίες και περιλαµβάνουν χώρους στάθµευσης, ξενοδοχειακές µονάδες και τουριστικές υποδοµές, ορεινό και χιονοδροµικό τουρισµό, συνεδριακούς χώρους, θεµατικά πάρκα, µαρίνες, αθλητικά κέντρα κλπ. Με έργα του ΟΣΚ ξεκινά η δοκιµή των Σ ΙΤ Euro2day Ειδήσεις : ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, Έλενα Λάσκαρη, 06/02/06 Η κατασκευή σχολικών κτιρίων θα αποτελέσει το πεδίο δοκιµής των συµπράξεων δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα..ο κ. Αλογοσκούφης ανέδειξε τις ευνοϊκές επιπτώσεις τόσο από άποψη χρόνου όσο και από άποψη κόστους που θα επιφέρουν οι συµπράξεις και ενδεικτικές είναι σε αυτό το πλαίσιο οι εκτιµήσεις στελεχών του Οργανισµού Σχολικών Κτιρίων σύµφωνα µε τις οποίες για την κατασκευή των απαιτούµενων σχολικών µονάδων στο λεκανοπέδιο Αττικής µε την κλασσική µέχρι σήµερα µέθοδο θα απαιτούνταν 12 µε 15 χρόνια, ενώ µε τις Σ ΙΤ ο χρόνος περιορίζεται σε 6 χρόνια. Ο ΟΣΚ έχει υποβάλλει προτάσεις για την κατασκευή 25 σχολικών µονάδων στο Λεκανοπέδιο Αττικής, το κόστος των οποίων εκτιµάται σε 1 δισ. ευρώ. Από την πλευρά του ο ειδικός γραµµατέας Σ ΙΤ Λεωνίδας Κορρές, τόνισε ότι προτάσεις για την κατασκευή έργων µέσω συµπράξεων δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα έχουν υποβάλλει τόσο η Κτηµατική Εταιρεία του ηµοσίου όσο και τα υπουργεία Ναυτιλίας και Πολιτισµού καθώς και τα Ολυµπιακά Ακίνητα. Μέσω Σ ΙΤ η κατασκευή 27 σχολικών κτιρίων Ολοκληρωµένη πρόταση κατέθεσε στον υπουργό Οικονοµίας ο ΟΣΚ Στα 150 εκατ. ευρώ υπολογίζεται το συνολικό κόστος Παρασκευή, 10 Φεβρουαρίου 2006, του Νίκου Χ. Ρουσανογλου 21

22 Επίσηµο χαρακτήρα έλαβε η πρωτοβουλία του Οργανισµού Σχολικών Κτιρίων για την αξιοποίηση του νόµου για τις «Συµπράξεις ηµόσιου και Ιδιωτικού Τοµέα» (Σ ΙΤ), καθώς ο διευθύνων σύµβουλος του οργανισµού, κ. Παν. Παταργιάς κατέθεσε στον υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, κ. Γιώργο Αλογοσκούφη, ολοκληρωµένη πρόταση για την κατασκευή σχολικών υποδοµών στην Περιφέρεια Αττικής. Πρόκειται για ένα πρόγραµµα ύψους 150 εκατ. ευρώ που περιλαµβάνει την κατασκευή 27 νέων σχολικών συγκροτηµάτων (κόστους 105 εκατ. ευρώ), ενώ προβλέπεται και προϋπολογισµός για τη συντήρηση, τη φύλαξη και την καθαριότητα των εν λόγω σχολείων από τον ιδιώτη που θα αναλάβει το έργο (ύψους 45 εκατ. ευρώ). 22

Συµπράξεις ηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα για την αξιοποίηση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας 18 Νοεµβρίου 2010 1

Συµπράξεις ηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα για την αξιοποίηση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας 18 Νοεµβρίου 2010 1 Συµπράξεις ηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα για την αξιοποίηση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας 18 Νοεµβρίου 2010 1 ΣυμπράξειςΔημοσίουκαιΙδιωτικούΤομέα: Ένααποτελεσματικόεργαλείοπροώθησης επενδύσεων 2 Συμπράξεις

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός υλοποίησης. Οκτώβριος 2014

Οδηγός υλοποίησης. Οκτώβριος 2014 Συµπράξεις ηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα Οδηγός υλοποίησης Οκτώβριος 2014 -ΤιείναιΣ ΙΤ; - Θεσµικό πλαίσιο Σ ΙΤ 2 Τι είναι Σ ΙΤ Οι Συμπράξεις Δημοσίου Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) είναι συμβάσεις, κατά κανόνα μακροχρόνιες,

Διαβάστε περισσότερα

3. Ινστιτούτο Τεχνολογίας & Εφαρµογών Στερεών Καυσίµων 5%.

3. Ινστιτούτο Τεχνολογίας & Εφαρµογών Στερεών Καυσίµων 5%. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται τα βασικά χαρακτηριστικά του Φορέα υλοποίησης και διαχείρισης του προτεινόµενου έργου, τα οποία διαµορφώνονται πάντα µε βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ ΣΤΑ ΙΟΥ 1 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟ ΈΡΓΩΝ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΝΤΑΧΘΟΥΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΣΥΜΠΡΑΞΕΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ρόλος των ΑΝ.ΕΤ. στα πλαίσια της 4 ης Προγραµµατικής Περιόδου

Ρόλος των ΑΝ.ΕΤ. στα πλαίσια της 4 ης Προγραµµατικής Περιόδου Ρόλος των ΑΝ.ΕΤ. στα πλαίσια της 4 ης Προγραµµατικής Περιόδου [202/Η72/ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΑΝΕΤ(1).DOC Σελ. 1/12 Οι Αναπτυξιακές Εταιρείες µπορούν να δράσουν ως τοπικοί πολλαπλασιαστές επιταχυντές, σε εφαρµογή της

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδοτικό Εργαλείο Jessica

Χρηματοδοτικό Εργαλείο Jessica Χρηματοδοτικό Εργαλείο Jessica Βορείου Αιγαίου Παρουσίαση JESSICA και Πρόσκλησης Υποβολής Έργων Αθήνα, Φεβρουάριος 2013 Agenda Βασική περιγραφή της πρωτοβουλίας JESSICA και επιλεξιμότητα έργων Προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Ένα νέο χρηματοδοτικό εργαλείο προώθησης της καινοτομίας στο Δημόσιο Τομέα Δέσποινα Τωμαδάκη Χρηματοοικονομικός Σύμβουλος Ειδική Γραμματεία ΣΔΙΤ ΤιείναιοιΣυμπράξεις;

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανισμοί Χρηματοδότησης Δημοτικών Ενεργειακών Επενδύσεων στην Ελλάδα

Μηχανισμοί Χρηματοδότησης Δημοτικών Ενεργειακών Επενδύσεων στην Ελλάδα Μηχανισμοί Χρηματοδότησης Δημοτικών Ενεργειακών Επενδύσεων στην Ελλάδα ΗΜΕΡΙΔΑ: «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη» Δημαρχείο Θεσσαλονίκης Πέμπτη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ Εκτός από το γεγονός ότι όπως και αποδείχθηκε από την προηγούµενη οικονοµική ανάλυση η λειτουργία του ΒΙΟΠΑ Πτολεµαΐδας, αναµένεται να είναι οικονοµικά

Διαβάστε περισσότερα

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα (ΔΕΔ) χρηματοδοτούνται εν μέρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εν μέρει από τα κράτη μέλη. Η χρηματοδοτική ενίσχυση της ΕΕ λειτουργεί ως καταλύτης,

Διαβάστε περισσότερα

Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας Η υλοποίηση της πρωτοβουλίας JESSICA στην Ελλάδα

Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας Η υλοποίηση της πρωτοβουλίας JESSICA στην Ελλάδα Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας Η υλοποίηση της πρωτοβουλίας JESSICA στην Ελλάδα Λαμία 22 Μαρτίου 2012 Η πρωτοβουλία JESSICA: Οργάνωση & Λειτουργία Η ανάπτυξη της πρωτοβουλίας JESSICA στην ΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα (Π.Ε.Π.) Νοτίου Αιγαίου 2000 2006 και συγκεκριµένα στον 5 ο Άξονα Προτεραιότητας που αφορά δράσεις για τα Ολοκληρωµένα Προγράµµατα Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ JESSICA

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ JESSICA ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ JESSICA Οκτώβριος 2012 Ο παρών Οδηγός αποσκοπεί στο να παρέχει πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Στο υποβληθέν επιχειρηματικό σχέδιο θα περιλαμβάνονται κατ ελάχιστον οι ακόλουθες ενότητες: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Θα παρατεθεί σύντομη περιγραφή των βασικών

Διαβάστε περισσότερα

Α. Γενικά Στοιχεία. Β. Παράρτηµα (παρακαλούµε επισυνάψτε)

Α. Γενικά Στοιχεία. Β. Παράρτηµα (παρακαλούµε επισυνάψτε) Α. Γενικά Στοιχεία 1. Περιφέρεια: Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης Νοµαρχία: Ροδόπης ΟΤΑ: ήµος Ιάσµου 2. Τίτλος έργου: Ωρίµανση Μελετών και ιαδικασιών Προσέλκυσης Επενδυτών ιεθνούς Εµπορευµατικού Σταθµού

Διαβάστε περισσότερα

για επιλογή ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ που θα υλοποιήσουν ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΣΧΕ ΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ µέσω των Συνολικών Επιχορηγήσεων

για επιλογή ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ που θα υλοποιήσουν ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΣΧΕ ΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ µέσω των Συνολικών Επιχορηγήσεων Έντυπο Αίτησης για επιλογή ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ που θα υλοποιήσουν ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΣΧΕ ΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ µέσω των Συνολικών Επιχορηγήσεων Συνηµµένα : Πρότυπο Καινοτόµο Σχέδιο Ανάπτυξης (Π.Κ.Σ.Α.) Συµφωνητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ. Τα βασικά σηµεία του νέου αναπτυξιακού είναι τα εξής:

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ. Τα βασικά σηµεία του νέου αναπτυξιακού είναι τα εξής: ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ Ο νέος αναπτυξιακός νόµος αποσκοπεί στη δηµιουργία ενός ισχυρού πλαισίου κινήτρων και διαδικασιών µε σκοπό την ενίσχυση των επενδύσεων (εγχώριων και ξένων άµεσων), τη διεύρυνση των επιλέξιµων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΧΕ ΙΑΖΟΜΕΝΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (Σ ΑΠ)

ΤΟ ΣΧΕ ΙΑΖΟΜΕΝΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (Σ ΑΠ) Α. Γενικά Στοιχεία 1. Περιφέρεια: ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Νοµός: Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΟΤΑ: ΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΡΟ ΟΥ 2. Τίτλος έργου: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΣΤΗ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Σ ΙΤ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΕ ΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ν.3389/2005 προβλέπει: (Πλασκοβίτης Ηλίας, Αναπληρωτής καθηγητής Παντείου, «Οι Σ.Δ.Ι.Τ. σε έργα αστικού περιβάλλοντος», σημειώσεις)

Ο Ν.3389/2005 προβλέπει: (Πλασκοβίτης Ηλίας, Αναπληρωτής καθηγητής Παντείου, «Οι Σ.Δ.Ι.Τ. σε έργα αστικού περιβάλλοντος», σημειώσεις) Πρόλογος Ο Ν.3389/2005 προβλέπει: (Πλασκοβίτης Ηλίας, Αναπληρωτής καθηγητής Παντείου, «Οι Σ.Δ.Ι.Τ. σε έργα αστικού περιβάλλοντος», σημειώσεις) Την νομοθετική κάλυψη συγκεκριμένων τύπων Σ.Δ.Ι.Τ. και ορίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Άρθρο 1: Αντικείµενο του παρόντος κανονισµού Ο παρών Κανονισµός ρυθµίζει τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 Θέμα: «Η ανάγκη για έναν ολοκληρωμένο Ενεργειακό Σχεδιασμό στο

Διαβάστε περισσότερα

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο»

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» 1. Εθνικό πλαίσιο επενδύσεων σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Σκοπός του νέου νόμου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (νόμος 3468/2006 ΑΠΕ)

Διαβάστε περισσότερα

segm@segm.gr, www.segm.gr

segm@segm.gr, www.segm.gr ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Μακεδόνων 2, 115 21 Αθήνα, τηλ. 210 6452 232, fax 210 6444 685 segm@segm.gr, www.segm.gr ΘΕΣΕΙΣ ΣΕΓΜ για τη Δημόσια διαβούλευση που διοργανώνει η ΕΕΚΕ Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΕΝΕΡΕΓΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΟΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΕΝΕΡΕΓΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΟΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΕΝΕΡΕΓΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΟΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ Θεσσαλονίκη, Φεβρουάριος 2015 Ανδρέας Τσάλας, Οικονομολόγος, ΜΑ, ΜΒΑ, PhD Cand. Τμήμα Χορήγησης Δανείων Ο.Τ.Α. Τ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΝΕΑ ΤΑΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΤΑ ΝΕΑ ΤΑΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΤΑ ΝΕΑ ΤΑΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Ενηµερωτικό Σηµείωµα Αθήνα, 28/9/2010 Το ΥΠΑΑΝ και το Υπουργείο Οικονοµικών σε συνεργασία και µε άλλα Υπουργεία, όπως το ΥΠΕΚΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. 7.2 Κατηγορίες επενδύσεων Λήψη επενδυτικής απόφασης ιαδικασία επιλογής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. 7.2 Κατηγορίες επενδύσεων Λήψη επενδυτικής απόφασης ιαδικασία επιλογής 214 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 7.1 Εισαγωγή Η υλοποίηση και επιτυχία του επιχειρησιακού σχεδίου του Ψυχιατρικού Νοσοκοµείου Κέρκυρας, έχει άµεση σχέση µε τις αποφάσεις που λαµβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014 Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΕΣ SPIN OFF (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΓΝΩΣΗΣ /ΤΕΧΝΟΒΛΑΣΤΟΙ) Τι είναι οι εταιρίες spin off ; Οι εταιρίες spin off (επιχειρήσεις έντασης γνώσης ή τεχνοβλαστοί) είναι επιχειρήσεις των οποίων η δραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 261/97 (ΦΕΚ 186 Α')

Π.Δ. 261/97 (ΦΕΚ 186 Α') Π.Δ. 261/97 (ΦΕΚ 186 Α') : Για τη διαφάνεια στην διαφημιστική προβολή του Δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα από τα έντυπα και τα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης. 'Εχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΣΕ ΡΑΣΗ ΡΑΣΗ 4.3 Κατάρτιση και δικτύωση όσων δραστηριοποιούνται στον τοµέα της νεολαίας και των οργανώσεων νέων 1) Κωδικός αριθµός: ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Φεβρουάριος

Διαβάστε περισσότερα

20 χρόνια. εμπορική κίνηση στην πόλη κατά την κατασκευή και λειτουργία των έργων. 1991-93 ο Δήμος Πτολεμαΐδας εγκαθιστά το πρώτο σύστημα

20 χρόνια. εμπορική κίνηση στην πόλη κατά την κατασκευή και λειτουργία των έργων. 1991-93 ο Δήμος Πτολεμαΐδας εγκαθιστά το πρώτο σύστημα 20 χρόνια 1991-93 ο Δήμος Πτολεμαΐδας εγκαθιστά το πρώτο σύστημα στην Ελλάδα 12/12/1993 : λειτουργεί η Τηλεθέρμανση 1994 : ιδρύεται η κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Πτολεμαΐδας (Δ.Ε.ΤΗ.Π.) που: Ανήκει

Διαβάστε περισσότερα

Η Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. στη Νέα Προγραμματική Περίοδο 2014-2020

Η Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. στη Νέα Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 Η Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. στη Νέα Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 Προσυνεδριακή Εκδήλωση ΚΕΔΕ Ιωάννινα - Τετάρτη 11 Μαρτίου 2015 Χιωτάκης Νίκος Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. Η εταιρεία Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

(http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/2007/jjj/jessica_en.htm) που αφορά στην

(http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/2007/jjj/jessica_en.htm) που αφορά στην ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ Πώς µπορεί να υλοποιηθεί το πρόγραµµα; 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το καλοκαίρι του 2009, παρουσιάστηκε από το τότε Υπουργείο Ανάπτυξης το πρόγραµµα Εξοικονοµώ κατ οίκον το οποίο στόχευε στην ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ταχ. /νση : Νίκης 5-7, 10180 Αθήνα Πληροφορίες : Τηλέφωνο :2103332267/2103332399

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΑΣΥΠ ΔΕΗ) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΤΙΡΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ - Ενημέρωση για το σχετικό Νομοθετικό Πλαίσιο - Ενημέρωση για τη δομή και το περιεχόμενο του Σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

TO ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΠΕΡΑΑ ΕΝΑΡΙΘΜ. 2013ΣΕ07580006 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

TO ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΠΕΡΑΑ ΕΝΑΡΙΘΜ. 2013ΣΕ07580006 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗNΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Αρ. µελέτης: 115/2013 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΑΘ ΟΛΗ ΤΗ ΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ» (ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Γενικά Στοιχεία. Β. Παράρτηµα (παρακαλούµε επισυνάψτε)

Α. Γενικά Στοιχεία. Β. Παράρτηµα (παρακαλούµε επισυνάψτε) Α. Γενικά Στοιχεία 1. Περιφέρεια: ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Νοµός: ΗΜΑΘΙΑΣ ΟΤΑ: ΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 2. Τίτλος έργου: Αξιοποίηση εκµετάλλευση του χιονοδροµικού κέντρου 3-5 Πηγάδια και της δασικής έκτασης (72.000 στρεµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013.

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αθήνα 17 Απριλίου 2013 Αρ. Πρωτ. 15400 Ταχ. Δ/νση Ταχ.Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Μαρούσι, Μάρτιος 2014 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «ΕΤΕΑΝ:ENEΡΓΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ και ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «ΕΤΕΑΝ:ENEΡΓΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ και ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΕΤΕΑΝ:ENEΡΓΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ και ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» Την έναρξη λειτουργίας του νέου Ταμείου Δανειοδοτήσεων Επιχειρηματικής Ανάπτυξης για την παροχή δανείων κεφαλαίου κίνησης χαμηλού επιτοκίου (περίπου

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΝΤΙΜΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΡΑ ΤΩ ΠΡΟΕΔΡΩ κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΠΕΤΡΙΔΗ

Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΝΤΙΜΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΡΑ ΤΩ ΠΡΟΕΔΡΩ κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΠΕΤΡΙΔΗ Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΝΤΙΜΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΡΑ ΤΩ ΠΡΟΕΔΡΩ κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΠΕΤΡΙΔΗ Προτεινόμενα Μέτρα για Επίλυση Προβλημάτων στην Ανάκαμψη του Κατασκευαστικού Τομέα Ευθύς ως οι συνέπειες της Παγκόσμιας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠTIKH ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠTIKH ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΕΥΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (Δικαιούχος/Φορέας Πρότασης) Ταχ. Διεύθυνση : ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΕΥΑΡ ΜΥΤΗ ΓΡΥΝΤΑ ΚΟΜΒΟΣ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΥ ΤΚ 74100 Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Α. Γενικά Στοιχεία. Β. Παράρτηµα (παρακαλούµε επισυνάψτε)

Α. Γενικά Στοιχεία. Β. Παράρτηµα (παρακαλούµε επισυνάψτε) Α. Γενικά Στοιχεία 1. Περιφέρεια: Θεσσαλίας Νοµαρχία: Μαγνησίας ΟΤΑ: ήµος Μηλεών 2. Τίτλος έργου: Υποστήριξη του ήµου Μηλεών στη προσυµβατική διαδικασία επιλογής Σ ΙΤ για την αξιοποίηση της δηµοτικής περιουσίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1 από 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Σκοπός του Κανονισμού... 3 1.2 Ορισμοί... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΓΑΝΑ... 3 2.1 Όργανα...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ (ΑΔΕΠ) ΟΤΑ Α.Ε ( ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ κ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΠΑΝΑΧΑΪΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

2. Το Π.δ/γμα 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», όπως ισχύει (Α' 98).

2. Το Π.δ/γμα 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», όπως ισχύει (Α' 98). Αριθμ. 78030/30.12.2014 Καθορισμός ενιαίου ποσού ετήσιας συνδρομής και ενιαίου ανταποδοτικού τέλους ανά παρεχόμενη υπηρεσία στα μέλη των Επιμελητηρίων, που απολαμβάνουν τις εν λόγω υπηρεσίες και ρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 1 o ΣΤΑΔΙΟ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Για εκτός σχεδίου γήπεδα και όταν οι χρήσεις γης δεν είναι καθορισμένες με ειδικό Προεδρικό Διάταγμα.

Διαβάστε περισσότερα

Ενίσχυση των Δημόσιων Πράσινων Προμηθειών μέσω εναλλακτικών μηχανισμών της αγοράς [ΕΕΥ/ ΧΑΤ / ΣΔΙΤ]

Ενίσχυση των Δημόσιων Πράσινων Προμηθειών μέσω εναλλακτικών μηχανισμών της αγοράς [ΕΕΥ/ ΧΑΤ / ΣΔΙΤ] Ενίσχυση των Δημόσιων Πράσινων Προμηθειών μέσω εναλλακτικών μηχανισμών της αγοράς [ΕΕΥ/ ΧΑΤ / ΣΔΙΤ] Βουγιουκλάκης Γιάννης Μηχανολόγος Μηχανικός, PhD Υπευθ. Τμήματος Ανάπτυξης Αγοράς Διεύθυνση Ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Επίλυση ιδιοκτησιακών διαφορών µεταξύ ηµοσίου και ιδιωτών»

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Επίλυση ιδιοκτησιακών διαφορών µεταξύ ηµοσίου και ιδιωτών» ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Επίλυση ιδιοκτησιακών διαφορών µεταξύ ηµοσίου και ιδιωτών» ΑΡΘΡΟ 1 Πεδίο εφαρµογής Εδαφική έκταση που βρίσκεται εκτός σχεδίου πόλεως ή εκτός οικισµού που προϋφίσταται του έτους 1923 ή εκτός

Διαβάστε περισσότερα

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις 8. Συµπεράσµατα Προτάσεις Όπως φάνηκε από όλα τα παραπάνω ο οικότοπος των Μεσογειακών Εποχικών Λιµνίων αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτηµα των περιοχών µελέτης και η διατήρηση του µπορεί να συνδυαστεί άµεσα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών»

ΣΥΝΟΨΗ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών» ΣΥΝΟΨΗ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών» ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΡΑΕΚ Αριθμός Διαγωνισμού: 08/2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 1 ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αποστολή του ήµου Αρχανών - Αστερουσίων,

Διαβάστε περισσότερα

«Ενεργειακά Αποδοτικές Δημόσιες Προμήθειες: Εμπειρία στην Ελλάδα & πρακτικές

«Ενεργειακά Αποδοτικές Δημόσιες Προμήθειες: Εμπειρία στην Ελλάδα & πρακτικές «Ενεργειακά Αποδοτικές Δημόσιες Προμήθειες: Εμπειρία στην Ελλάδα & πρακτικές Παπαμικρούλη Λουΐζα Οικονομολόγος, ΜΑ ΤμήμαςΑνάπτυξης Αγοράς Διεύθυνση Ενεργειακής Πολιτικής και Σχεδιασμού Πράσινη επιχειρηματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας μέσω του Χρηματοδοτικού Εργαλείου JESSICA

Χρηματοδότηση δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας μέσω του Χρηματοδοτικού Εργαλείου JESSICA Υπεργολάβοι Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης Αττικής Χρηματοδότηση δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας μέσω του Χρηματοδοτικού Εργαλείου JESSICA Αθήνα, 21 Απριλίου 2015 Περιεχόμενα 1. Χρηματοδοτικό εργαλείο JESSICA

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου. Προϋπολογισµός: 18.

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου. Προϋπολογισµός: 18. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου Προϋπολογισµός: 18.450,00 1 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Εργασία: «Συντήρηση κολυµβητικής δεξαµενής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 2009-2010 2010 Α Φάση: Στρατηγικός Σχεδιασµός Αύγουστος 2009 1 Εκπόνηση Επιχειρησιακού Προγράµµατος Μια από τις καινοτοµίες που εισάγει ο Νέος Κώδικας ήµων και Κοινοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα Αποκατάστασης Οικονοµικής Λειτουργίας ήµου

Πρόγραµµα Αποκατάστασης Οικονοµικής Λειτουργίας ήµου ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΙΩΝ & ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. Πρόγραµµα Αποκατάστασης Οικονοµικής Λειτουργίας ήµου ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011 Εισαγωγή Θεσµικό πλαίσιο - Ν. 3852/2010,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 2015-2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 5/2015 ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 169.674,81 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013 Το Περιφερειακό Ταµείο Ανάπτυξης Κρήτης (ΠΤΑΚ), ΝΠΙ, ιδρύθηκε τον Φεβρουάριο του 1998 µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας Κρήτης,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΤΔΠΠ) - ΕΤΑ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΤΔΠΠ) - ΕΤΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΤΔΠΠ) - ΕΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΤΑ ΤΜΗΜΑ A: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ... 2 ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ... 3 ΤΜΗΜΑ Β: ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ... 4 ΤΜΗΜΑ Γ:

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµερωτικό δελτίο. Αύγουστος 2008. ΟΛΥΜΠΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. Ριζαρείου 4, Χαλάνδρι 152 33 Tηλ. +30 210 68 43 041 Fax +30 210 68 43 049

Ενηµερωτικό δελτίο. Αύγουστος 2008. ΟΛΥΜΠΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. Ριζαρείου 4, Χαλάνδρι 152 33 Tηλ. +30 210 68 43 041 Fax +30 210 68 43 049 Ενηµερωτικό δελτίο Αύγουστος 2008 Επισκόπηση του Έργου Η ΟΛΥΜΠΙΑ Ο ΟΣ είναι το µεγαλύτερο και δυσκολότερο έργο του φιλόδοξου προγράµµατος ανάπτυξης υποδοµών «ρόµοι Ανάπτυξης» που το Ελληνικό ηµόσιο έχει

Διαβάστε περισσότερα

Έτσι η αλλαγή στα ζητήµατα των ΒΕΠΕ ήλθε το 1997 µε την εφαρµογή του Ν.2545.

Έτσι η αλλαγή στα ζητήµατα των ΒΕΠΕ ήλθε το 1997 µε την εφαρµογή του Ν.2545. ΚΕΦΑΛΑΙO 5 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΒΙΟ.ΠΑ. ΠΤΟΛΕΜΑΪ ΑΣ Η εγκατάσταση επιχειρήσεων στο ΒΙΟ.ΠΑ., αφορά µικρές βιοµηχανίες και βιοτεχνίες χαµηλής όχλησης, επαγγελµατικά εργαστήρια, επιχειρήσεις παροχής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας προχώρησε την Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Διακήρυξη διεθνούς δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού του υποέργου 6 «Ανάπτυξη Πλατφόρμας Ηλεκτρονικής Μάθησης προσαρμοσμένη στις Απαιτήσεις του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ» της Πράξης «Εργασία και

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΑΙΑ 25 /03/2013 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 18/2012

ΝΙΚΑΙΑ 25 /03/2013 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 18/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ & Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ /νση: Π. Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Πετρίδης Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: ήµος Γρεβενών ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προµήθεια φρέσκου γάλακτος (έτος 2012) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 36.681,43 Ευρώ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ -Τεχνική Έκθεση -Τεχνικές Προδιαγραφές -Τιµολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΟ. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (µε τουλάχιστον δύο (2) κλεισµένες πλήρεις εταιρικές χρήσεις)

ΕΜΠΟΡΙΟ. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (µε τουλάχιστον δύο (2) κλεισµένες πλήρεις εταιρικές χρήσεις) ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (µε τουλάχιστον δύο (2) κλεισµένες πλήρεις εταιρικές χρήσεις) Α/Α ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 1 Ισολογισµοί-αποτελέσµατα χρήσης, Ε1, Ε3 και Ε5 για τις χρήσεις 2011, 2010 και 2009 2 3

Διαβάστε περισσότερα

Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις αυτών, που είναι κάτοχοι Βεβαίωσης ΜΕΕΠ για έργα Υδραυλικά.

Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις αυτών, που είναι κάτοχοι Βεβαίωσης ΜΕΕΠ για έργα Υδραυλικά. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κρουσίων, Γαλλικού, Πικρολίμνης, Χέρσου, Δοϊράνης, Μουριών, Δροσάτου του Δ. Κιλκίς ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Π.Δ. 28/80) Η ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Επιχορήγηση ΟΤΑ για Εξοικονόμηση Ενέργειας» Εισηγητής: Δ. Μπαϊρακτάρης Ειδικός Σύμβουλος ΚΕΔΕ

Θέμα: «Επιχορήγηση ΟΤΑ για Εξοικονόμηση Ενέργειας» Εισηγητής: Δ. Μπαϊρακτάρης Ειδικός Σύμβουλος ΚΕΔΕ Θέμα: «Επιχορήγηση ΟΤΑ για Εξοικονόμηση Ενέργειας» Εισηγητής: Δ. Μπαϊρακτάρης Ειδικός Σύμβουλος ΚΕΔΕ 1 Έργα και Δράσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας στους Δήμους I. Αμιγώς Διοικητικές Λειτουργίες Δημοτικά Καταστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της µε αρ 37 ης /28-7-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της µε αρ 37 ης /28-7-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ»

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ» «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ» Εισηγήτρια: Έφη Γουνελά Στέλεχος της ΕΕΤΑΑ ΑΠΟΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ & ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Η υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου

ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου Μάρτιος 2015 Ι. Φορέας Υλοποίησης Φορέας Υλοποίησης: Διάζωμα Το ΔΙΑΖΩΜΑ είναι ένα σωματείο που ιδρύθηκε με πρωτοβουλία του τέως Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα ελληνική πραγματική οικονομία

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα ελληνική πραγματική οικονομία Τι περιλαμβάνει ο συνολικός απολογισμός του 2010 και ποιο είναι το πρόγραμμα της ΕΤΕπ για το 2011; Το πρόσθετο πακέτο στήριξης της ΕΤΕπ, ανήλθε σε 61 δις κατά την τριετία 2008-2010, ποσό κατά 11 δις υψηλότερο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΠΑ ΙΙ (ΣΕΣ) 2014-2020

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΠΑ ΙΙ (ΣΕΣ) 2014-2020 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ Δ/ΝΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Aριθμ. Μελέτης: 14/2015 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΠΑ ΙΙ (ΣΕΣ) 2014-2020 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ Οδός 25 η & Πλ. Αγ. Τριάδας, 6777, Ελληνικό ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :.325,38 Φ.Π.Α. 23% : 304,84 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ :.630,22 ΕΥΡΩ C:\p26\ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 205\ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ 205.doc ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει τους Μετόχους της Εταιρείας για τα ακόλουθα ζητήματα:

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει τους Μετόχους της Εταιρείας για τα ακόλουθα ζητήματα: «ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Σύμφωνα με το άρθρο 13 10 του κ.ν. 2190/1920 Δυνάμει

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώνουµε ότι το παραπάνω θεσµικό πλαίσιο για τις σχολικές εκδροµές είναι εναρµονισµένο µε την ευρωπαϊκή και εθνική νοµοθεσία.

Σηµειώνουµε ότι το παραπάνω θεσµικό πλαίσιο για τις σχολικές εκδροµές είναι εναρµονισµένο µε την ευρωπαϊκή και εθνική νοµοθεσία. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΟΥ 280/2013 Προς: Ι. Περιφερειακή ιεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας Περιφερειακό ιευθυντή Εκπαίδευσης κ. Γεώργιο Καρατάσιο ΙΙ...Ε. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας..Ε.

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ»

«ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013»(ΕΠΑΝ ΙΙ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

2.4 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4. Τεχνική βοήθεια και αξιολόγηση του Προγράµµατος

2.4 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4. Τεχνική βοήθεια και αξιολόγηση του Προγράµµατος 2.4 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 Τεχνική βοήθεια και αξιολόγηση του Προγράµµατος 178 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 - ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΟ: 4.1 Τίτλος Μέτρου: Τεχνική υποστήριξη υλοποίησης,

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 343/2014 Θέση σε εφεδρεία εκτάκτων αναγκών των πετρελαϊκών μονάδων της ΔΕΗ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 2003-2005 Δύο χρόνια μετά την ιδρυτική του Συνέλευση το Δίκτυο, μέσα στα πλαίσια των αξόνων που αυτή έθεσε και με βάση τη μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 1894/1990 ΦΕΚ Α-110

ΝΟΜΟΣ 1894/1990 ΦΕΚ Α-110 ΝΟΜΟΣ 1894/1990 ΦΕΚ Α-110 Αρθρο 5 Σχολική περιουσία και λειτουργία σχολείων. "1. Η κινητή και ακίνητη περιουσία των εφορειών όλων των δηµόσιων σχολείων της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4146/2013

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4146/2013 ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4146/2013 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Σας ενημερώνουμε ότι ενεργοποιήθηκε ο νέος επενδυτικός νόμος N.4146/18.04.13 για ενίσχυση ιδιωτικών επενδύσεων με σκοπό την οικονομική ανάπτυξη, την

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια Διαβούλευση: Υλοποίηση μονάδων αφαλάτωσης σε νησιά των νομών Δωδεκανήσου και Κυκλάδων

Δημόσια Διαβούλευση: Υλοποίηση μονάδων αφαλάτωσης σε νησιά των νομών Δωδεκανήσου και Κυκλάδων Δημόσια Διαβούλευση: Υλοποίηση μονάδων αφαλάτωσης σε νησιά των νομών Δωδεκανήσου και Κυκλάδων Περιεχόμενα Αντικείμενο του έργου 3 Υλοποίηση μέσω ΣΔΙΤ 5 Πρόσκληση για Δημόσια Διαβούλευση 6 1. Προτεινόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΤΟ ΝΕΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΤΟ ΝΕΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΤΟ ΝΕΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΤΟΠΕΚΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» Ημερομηνία 30 & 31/10/2013 Χώρος: Αίθουσα Συνεδριάσεων Αναπτυξιακής Λευκάδας Δ/νση : Γολέμη 5-7 2 ος όροφος

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Μητροπόλεως 42, 105 63 Αθήνα τηλ.: 210 3259200, fax: 210 3259209 Ανταγωνιστικότητα Πρώτα Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την απασχόληση και την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ της 73 ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της εταιρίας της 28 ης Ιουνίου 2013

ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ της 73 ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της εταιρίας της 28 ης Ιουνίου 2013 Αµαρουσίου-Χαλανδρίου 18-20, 151 25 Μαρούσι Tηλ. 210 6306000 - Fax 210 6306136 E-mail : mainof@aegek.gr - http://www.aegek.gr Α.Μ.Α.Ε. : 13262/06/Β/86/015 ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ της 73 ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕ6: Βασικά Χρηµατοδοτικά εδοµένα

ΠΕ6: Βασικά Χρηµατοδοτικά εδοµένα ΠΕ6: Βασικά Χρηµατοδοτικά εδοµένα Επενδυτικό ενδιαφέρον Αποδοχή από την τοπική κοινωνία Τελικό προτεινόµενο σενάριο ιαδικασίες σύστασης του ΤΑΑ Επόµενα Βήµατα ΠΕ6: Βασικά Χρηµατοδοτικά εδοµένα Επενδυτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013»(ΕΠΑΝ ΙΙ)

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013»(ΕΠΑΝ ΙΙ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013»(ΕΠΑΝ ΙΙ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Γενικά Στοιχεία. Β. Παράρτηµα (παρακαλούµε επισυνάψτε)

Α. Γενικά Στοιχεία. Β. Παράρτηµα (παρακαλούµε επισυνάψτε) Α. Γενικά Στοιχεία 1. Περιφέρεια: Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης Νοµαρχία: Καβάλας ΟΤΑ: ήµος Ελευθερούπολης 2. Τίτλος έργου: Υποστήριξη του ήµου στην Προσυµβατική ιαδικασία επιλογής Σ ΙΤ για την ανέγερση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ: ΑΙΤΙΕΣ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ: ΑΙΤΙΕΣ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ: ΑΙΤΙΕΣ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΑ Η κρίση στον χώρο των Μηχανικών δεν είναι σημερινό φαινόμενο. Μετά την κορύφωση της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45ΠΝΩΚΞ-Φ9Ω ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: - 19115 - ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΑΔΑ: 45ΠΝΩΚΞ-Φ9Ω ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: - 19115 - ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: - 19115 - ΑΔΑ: 45ΠΝΩΚΞ-Φ9Ω ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ Στο Πέραμα σήμερα ημέρα της εβδομάδας Τρίτη, 04 Οκτωβρίου 2011 στα γραφεία του Δήμου Μυλοποτάμου,

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρήσεις Ενεργειακών Υπηρεσιών (ΕΕΥ) Παροχή Ολοκληρωμένων Ενεργειακών Υπηρεσιών

Επιχειρήσεις Ενεργειακών Υπηρεσιών (ΕΕΥ) Παροχή Ολοκληρωμένων Ενεργειακών Υπηρεσιών EcoBuilding Conference, EXPO ATHENS Ανθούσα 10 Δεκεμβρίου 2010 Επιχειρήσεις Ενεργειακών Υπηρεσιών () Παροχή Ολοκληρωμένων Ενεργειακών Υπηρεσιών Μαρκογιαννάκης Γιώργος Μηχανολόγος Μηχανικός MSc. Τμήμα Ανάλυσης

Διαβάστε περισσότερα

για όλους τους Φορείς ηµοσίου

για όλους τους Φορείς ηµοσίου Project Training & Consulting Ltd ιοργάνωση Σεµιναρίων Σύµβουλοι Επιχειρήσεων Για την Υπηρεσία σας Υπόψη Στελεχών που έχουν στην ευθύνη τους θέµατα Προκηρύξεων, ιαγωνισµών & Συµβάσεων Η πιο συµφέρουσα

Διαβάστε περισσότερα

Το παράδειγµα των Κρητικών Συνεταιριστικών Τραπεζών και η συµβολή τους στην οικονοµία της Κρήτης

Το παράδειγµα των Κρητικών Συνεταιριστικών Τραπεζών και η συµβολή τους στην οικονοµία της Κρήτης ιεθνές Συνέδριο CPRM Το παράδειγµα των Κρητικών Συνεταιριστικών Τραπεζών και η συµβολή τους στην οικονοµία της Κρήτης 12 Ιουνίου 2015 Ν ί κ ο ς Μ υ ρ τ ά κ η ς Η µεγαλύτερη πρωτοβάθµια συνεταιριστική οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

Λ έ ιμ νες ξενοδοχειακών μονάδων

Λ έ ιμ νες ξενοδοχειακών μονάδων Λιμένες ξενοδοχειακών μονάδων Παγκρήτιο Δίκτυο Περιβαλλοντικών Οργανώσεων «ΟικοΚρήτη» Ο η Οικολογική Πρωτοβουλία Χανίων Περιβαλλοντικός Σύλλογος Ρεθύμνου Πολιτιστική Εταιρεία Πανόρμου «Επιμενίδης» Οικολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10/07/02 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 272331/4816 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΓΓ. ΕΡΓΩΝ & Γ. /ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.. Αριθ. Απόφασης: 471 TMHMA ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

A. Επιλέξιµες προς χρηµατοδότηση θεωρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων:

A. Επιλέξιµες προς χρηµατοδότηση θεωρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ο ΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Ε: Ποιoυς αφορά αυτό το πρόγραµµα; A. Επιλέξιµες προς χρηµατοδότηση θεωρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων: Α) Υφιστάµενες Μεσαίες, Μικρές και Πολύ Μικρές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ( ΕΤΠΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΚΤ)

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ( ΕΤΠΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΚΤ) ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΤΔΠΠ) ΕΤΠΑ - ΤΑΜΕΙΟY ΣΥΝΟΧΗΣ - ΕΚΤ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΤΜΗΜΑ A: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ... 3 ΤΜΗΜΑ Β: ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ... 5 ΤΜΗΜΑ Γ: ΔΕΙΚΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα