ג. נוסחאון בתורת החשמל לכיתה י"ג ד. נוסחאון באלקטרוניקה א' לכיתה י"ג חשמל ואלקטרוניקה ט' מגמת הנדסת חשמל, בקרה ואנרגיה )כיתה י"ג( הוראות לנבחן

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ג. נוסחאון בתורת החשמל לכיתה י"ג ד. נוסחאון באלקטרוניקה א' לכיתה י"ג חשמל ואלקטרוניקה ט' מגמת הנדסת חשמל, בקרה ואנרגיה )כיתה י"ג( הוראות לנבחן"

Transcript

1 גמר לבתי ספר לטכנאים ולהנדסאים סוג הבחינה: מדינת ישראל אביב תשס"ט, 009 מועד הבחינה: משרד החינוך סמל השאלון: א. משך הבחינה: ארבע שעות. נספחים: א. נספח לשאלה 9 ב. נספח לשאלה 10 ג. נוסחאון בתורת החשמל לכיתה י"ג ד. נוסחאון באלקטרוניקה א' לכיתה י"ג חשמל ואלקטרוניקה ט' מגמת הנדסת חשמל, בקרה ואנרגיה )כיתה י"ג( הוראות לנבחן ב. מבנה השאלון ומפתח ההערכה: בשאלון זה עשר שאלות. יש להשיב על חמש שאלות בלבד. לכל שאלה 0 נקודות. סך הכול 100 נקודות. שים לב: 1. חובה לענות על שתי שאלות לפחות מהפרק הראשון ושאלה אחת לפחות מהפרק השני.. חובה לענות על שאלה אחת מהפרק השלישי. ג. חומר עזר מותר לשימוש: מחשבון. ד. הוראות מיוחדות: ענה על מספר השאלות הנדרש בשאלון. המעריך יקרא ויעריך את מספר השאלות 1. הנדרש בלבד, לפי סדר כתיבתן במחברתך, ולא יתייחס לתשובות נוספות. התחל כל תשובה לשאלה חדשה בעמוד חדש.. רשום את כל תשובותיך אך ורק בעט. 3. הקפד לנסח את תשובותיך כהלכה ולסרטט את תרשימיך בבהירות כתוב את תשובותיך בכתב יד ברור, כדי לאפשר הערכה נאותה של תשובותיך. 6. אם לדעתך חסרים נתונים הדרושים לפתרון שאלה, אתה רשאי להוסיף אותם, בתנאי שתנמק מדוע הוספת אותם. 7. בכתיבת פתרונות חישוביים, קבלת מ רב הנקודות מותנית בהשלמת כל המהלכים שלהלן, בסדר שבו הם רשומים: רישום הנוסחה המתאימה. * הצבה של כל הערכים ביחידות המתאימות. * חישוב )אפשר באמצעות מחשבון(. * רישום התוצאה המתקבלת, ביחד עם יחידות המידה המתאימות. * ליווי הפתרון החישובי בהסבר קצר. * ההנחיות בשאלון זה מנוסחות בלשון זכר, אך מכוונות לנבחנות ולנבחנים כאחד. בהצלחה! בשאלון זה 1 עמודים ו 19 עמודי נספחים.

2 חשמל ואלקטרוניקה ט', אביב תשס"ט סמל השאלות ענה על חמש מבין השאלות עליך לענות על שתי שאלות לפחות מן הפרק הראשון, על שאלה אחת לפחות מן הפרק השני, ועל שאלה אחת מן הפרק השלישי. פרק ראשון: תורת החשמל ענה על שתי שאלות לפחות מבין השאלות 1 4 )לכל שאלה 0 נקודות(. שאלה 1 באיור לשאלה 1 נתון מעגל זרם ישר. 0 Ω 6 5 Ω I 1 I 1 15 Ω 4 30 Ω 3 60 Ω 5 I 3 E Ω 10 V איור לשאלה 1 רשום את המשוואות של זרמי החוגים במעגל. א. חשב את הזרם בנגד. 4 ב. חשב את ההספק הנצרך על ידי הנגד. 5 ג. המשך בעמוד 3

3 חשמל ואלקטרוניקה ט', אביב תשס"ט סמל שאלה באיור לשאלה נתון מעגל זרם חילופין. 1 L 1 C 1 15 Ω 0.06 H 50 μf L C I 10 Ω 0.04 H 100 μf L C e 100 sin 314 t V איור לשאלה חשב את הזרם I ואת המתחים V L, V ו, V C ורשום כל אחד מהם בביטוי פאזורי. א. סרטט את הדיאגרמה הפאזורית של המתחים והזרם במעגל הזה. ב. חשב את ההספק היעיל )הפעיל וההיגבי( המסופק למעגל על ידי מקור המתח. ג. סרטט את משולש ההספקים של המעגל. ד. המשך בעמוד 4

4 חשמל ואלקטרוניקה ט', אביב תשס"ט סמל שאלה 3 באיור א' לשאלה 3 מתואר גרעין של שנאי, העשוי מפלדה יצוקה. על הענף af של הגרעין מלופף סליל בעל 50 כריכות. באיור נתונות מידות של גרעין הפלדה ומידות המסלול המגנטי. a b c I Φ T Φ 1 Φ N 50 I f e d l bcde l efab 0.15 m l be 0.05 m 3 cm cm איור א' לשאלה 3 א. סרטט את המעגל החשמלי שווה הערך ואת המעגל המגנטי שווה הערך של גרעין הפלדה הנתון באיור א'. ב. באיור ב' לשאלה נתון גרף המתאר את השתנות השדה המגנטי )B( כפונקציה של עוצמת השדה המגנטי )H(. ידוע כי השטף המגנטי בין הנקודות c ו d הוא 4 Wb חשב את עוצמת השדה המגנטי בין הנקודות c ו d )היעזר בגרף שבאיור ב'(.. חשב את השדה המגנטי בענף. be 3. חשב את השדה המגנטי בענף. af 4. חשב את הזרם I בסליל. המשך בעמוד 5

5 חשמל ואלקטרוניקה ט', אביב תשס"ט סמל B (Wb/m ) H (AT/m) איור ב' לשאלה 3 המשך בעמוד 6

6 חשמל ואלקטרוניקה ט', אביב תשס"ט סמל שאלה 4 באיור לשאלה 4 מתואר מעגל חשמלי, הכולל מחולל תלת מופעי, שסליליו מחוברים בחיבור כוכב. המחולל מספק אנרגיה באמצעות קו הזנה תלת מופעי לעומס תלת מופעי סימטרי,. U 115 sin) ω t( המחובר בחיבור כוכב. המתח המופעי של המחולל הוא : ph להלן ערכי העכבות במעגל: Ω Z j08. ph Z 10 + j 4 Ω ph Z j 03. Ω ph העכבה למופע של המחולל היא העכבה למופע של העומס היא העכבה למופע של קו ההזנה היא Z 3 Z 1 Z U ph מחולל Z Z Z 1 Z 1 Z 3 עומס Z 3 איור לשאלה 4 חשב את הזרם המופעי במעגל )רשום את תשובתך בצורה מרוכבת(. א. חשב את המתח בין הדקי העומס. ב. חשב את ההספק הממשי התלת מופעי הנמסר לעומס. ג. המשך בעמוד 7

7 חשמל ואלקטרוניקה ט', אביב תשס"ט סמל פרק שני: אלקטרוניקה א' ענה על שאלה אחת לפחות מבין השאלות 5 8 )לכל שאלה 0 נקודות(. שאלה 5 המעגל החשמלי, המתואר באיור לשאלה 5, משמש כמתג להפעלת דיודה פולטת אור )LED(. נתוני המעגל: b 100 ; V BE 0.7 V ; V CE,SAT 0. V ; V LED 1.8 V V CC + 10 V LED C 1 kω V i I B B 50 kω T I C איור לשאלה 5 א. חשב את זרם הקולט, I C כאשר הטרנזיסטור T נמצא ברוויה. ב. חשב את זרם הבסיס המזערי, I B הנדרש כדי להבטיח שהטרנזיסטור T יימצא ברוויה. ג. חשב את המתח המזערי V i שצריך לספק למבוא המעגל, כדי להבטיח שהטרנזיסטור T יימצא ברוויה. המשך בעמוד 8

8 חשמל ואלקטרוניקה ט', אביב תשס"ט סמל שאלה 6 המעגל החשמלי, המתואר באיור לשאלה 6, כולל מגבר שרת אידיאלי. נתון:. V 1 3 V ; V 5 V 4 4 kω V kω V 1 kω X + V o 3 4 kω איור לשאלה 6 א. חשב את המתח בנקודה X )המתח בכניסת ה + של מגבר השרת(. ב. חשב את הזרם בנגד. 1 ג. חשב את מתח המוצא. V o המשך בעמוד 9

9 חשמל ואלקטרוניקה ט', אביב תשס"ט סמל שאלה 7 המעגל החשמלי, המתואר באיור א' לשאלה 7, כולל מגבר שרת אידיאלי. המתח ההתחלתי על הקבל הוא: 0 C. V I C C 1 kω 1 μf V i + V o איור א' לשאלה 7 באיור ב' לשאלה מתואר מתח המבוא V i כפונקציה של הזמן. V i [V] t [msec] איור ב' לשאלה 7 א. העתק למחברתך את איור ב', וסרטט מתחתיו, בהתאמה, את אות המוצא V o כפונקציה של הזמן. ב. חשב את זרם הטעינה של הקבל ( C I(. ג. חשב את מתח המוצא,, V o כאשר, t msec וציין את ערכו על גבי סרטוטך בסעיף א'. המשך בעמוד 10

10 חשמל ואלקטרוניקה ט', אביב תשס"ט סמל שאלה 8 באיור א' לשאלה 8 מתואר מעגל חשמלי לבקרת ההספק בעומס. L הבקרה מבוצעת באמצעות, TIAC שזווית ההצתה שלו היא 45 α. המתח על ה TIAC במצב הולכה הוא. 0 V A L 100 Ω G TIAC V in (t) CONTOL V C (t) B איור א' לשאלה 8 באיור ב' לשאלה מתוארות צורות הגלים של המתחים (t) V in ו ( t ), V C כפונקציה של הזמן. V in (t) [V] t [msec] V C (t) [V] t [msec] איור ב' לשאלה 8 המשך בעמוד 11

11 חשמל ואלקטרוניקה ט', אביב תשס"ט סמל א. העתק למחברתך את צורות הגלים שבאיור ב', וסרטט מתחתיהן, בהתאמה, את צורות הגלים של המתחים שלהלן, כפונקציה של הזמן:. 1 (t) V AB המתח בין הנקודות A ו B במעגל.. L המתח על העומס V L (t). ב. 1. חשב את המתח היעיל )MS( על העומס L לאחר הצתת ה TIAC.. חשב את ההספק על העומס. L המשך בעמוד 1

12 חשמל ואלקטרוניקה ט', אביב תשס"ט סמל פרק שלישי: אנגלית טכנית ענה על שאלה אחת מבין השאלות 9 10 )לכל שאלה 0 נקודות(. שאלה 9 בנספח לשאלה 9 מובא קטע של מאמר בשפה האנגלית, ששורותיו ממוספרות. כתוב את תשובותיך לסעיפים א-ד בעברית, רק על פי הכתוב במאמר. ציין את מספרי השורות בקטע, שעליהן התבססת בתשובתך לכל סעיף. א. מהם היתרונות של חיישנים מודרניים למדידת זרם או מתח חשמלי? ב. הסבר את עקרון הפעולה של חיישן זרם רוגובסקי. ג. מהם היתרונות של מחלק מתח התנגדותי כחיישן למדידת מתח חשמלי? ד. אילו מאפיינים של חיישנים מודרניים אינם ניתנים להשגה באמצעות הטכנולוגיה הקונבנציונלית הנוכחית? שאלה 10 בנספח לשאלה 10 מובא תרשים זרימה בשפה האנגלית. התרשים מתאר את שלבי התכנון של קווי הזנה לעומסים שונים. כתוב את תשובותיך לסעיפים א ג בעברית, רק על פי הכתוב בנספח. א. מהן הפעולות שיש לבצע בשלב ניתוח העומס )שלב 1(? ב. רשום את כותרות השלבים 3 6 שבתרשים הזרימה. ג. מהם הקריטריונים לבחירת מבטח מתאים לקו הזנה, המצוינים בשלב? 6 בהצלחה! זכות היוצרים שמורה למדינת ישראל. אין להעתיק או לפרסם אלא ברשות משרד החינוך.

13 נספח לשאלה ) 9 עמודים( לשאלון , אביב תשס"ט מקום למדבקת נבחן Modern sensors The sensors discussed in this paper are the ogowski coil for current measurement and the resistive divider for voltage measurement. Their main benefits are: Small size helps to optimize the use of space in the switchgear. Large dynamic range permits minimization of the number of sensor types needed. 5 High reliability and safety. Low cost. These novel sensors also utilize the advantages of modern secondary equipment better than the instrument transformers. Current measurement 10 The ogowski sensor comprises a toroidal winding, and the current-carrying conductor is arranged to pass through the center of the toroid. The sensor output voltage is proportional to the derivative of the current. As the coil has no iron core, no saturation phenomena can occur. This results in a large dynamic range and high linearity. U i 1 e k di dt U U 1 + Fig. 1. The ogowski coil Fig.. The resistive voltage divider Voltage measurement 15 The voltage sensor is a resistive voltage divider giving a signal proportional to the primary phase-to-earth voltage. This measurement principle leads to inherently good characteristics in terms of large dynamic range and high linearity. המשך בעמוד

14 נספח לשאלה 9 סמל, אביב תשס"ט - - The above-described sensors possess the ideal characteristics: Direct compatibility with electronics. 0 No matching transformers needed. Improved accuracy. The nonlinearity of magnetic cores in instrument transformers sets physical limitations to the measurement range and accuracy. Therefore, the novel sensors give benefits that are not achievable with conventional technology, including: 5 Large measuring range and high accuracy combined. Integration of protection and measurement functions using the same sensors for both.

15 נספח לשאלה 10 לשאלון , אביב תשס"ט מקום למדבקת נבחן Protection of feeders Installation dimensioning The flow chart below suggests the procedure to follow for the correct dimensioning of a feeder. 1 Load analysis: definition of the power absorbed by the loads and relevant position; definition of the position of the switchboards; definition of the paths and calculation of the length of the connection elements; definition of the total power absorbed, taking into account the demand factors negative outcome Dimensioning of transformers and generators Dimensioning of conductors: evaluation of the current (I b ) in the single connection elements; definition of the conductor type (conductors and insulation materials, configuration,...); definition of the cross section and of the current carrying capacity; calculation of the voltage drop at the load current under specific reference conditions (motor starting,...). Verification of the voltage drop limits at the final loads Short-circuit current calculation maximum values at the busbars (beginning of line) and minimum values at the end of line. Selection of protective circuit-breakers with: breaking capacity higher than the maximum prospective short-circuit current; rated current I n not lower than the load curren I b ; characteristics compatible with the type of protected load (motors, capacitors...). Verification of the protection of conductors: verification of the protection against overload: the rated current or the set current of the circuit-breaker shall be higher than the load current, but lower than the current carrying capacity of the conductor: I b I n I z verification of the protection against short-circuit: the specific let-through energy by the circuit breaker under short-circuit conditions shall be lower than the specific let-through energy which can be withstood by the cable: I t k S Verification of the coordination with other equipments (discrimination and backup, verification of the coordination with switch disconnectors...). negative outcome negative outcome 9 Switchboard design

16 סוג הבחינה: גמר לבתי ספר לטכנאים ולהנדסאים מדינת ישראל אביב תשס"ט, 009 מועד הבחינה: משרד החינוך סמל השאלון: אין להעביר את הנוסחאון לנבחן אחר מקום למדבקת נבחן נוסחאון בתורת החשמל לכיתה י"ג )8 עמודים( )הגדלים בנוסחאון מופיעים ביחידות )SI. 1 זרם ישר התנגדות ומוליכות התנגדות Ω[ ] התנגדות סגולית ρ Ω mm m אורך המוליך l ]m[ שטח החתך של המוליך A ] [mm מוליכות G [S] זרם I [A] מטען Q [C] זמן t [sec] צפיפות הזרם J ] [A / mm שטח החתך A ] [mm ρl A G 1 זרם חשמלי I Q t J I A אנרגיה בזרם ישר J] או W [W sec אנרגיה [sec] t זמן W P t [W] P הספק המשך בעמוד

17 נוסחאון בתורת החשמל לכיתה י"ג נספח לשאלון , אביב תשס"ט - - כא"מ של מקור מתח [V] E הכא"מ E U+ I r מתח ההדקים U [V] התנגדות פנימית r [Ω] זרם I [A] E + I r U + מקור זרם זרם המקור I s [A] מוליכות פנימית של מקור זרם G [S] Is I + G U I + I s G U. פתרון מעגלים באמצעות משפטי רשת המרה מנורטון לתבנין ומתבנין לנורטון Th N E Th I N N I N E T h T h N Th המשך בעמוד 3

18 נוסחאון בתורת החשמל לכיתה י"ג נספח לשאלון , אביב תשס"ט העברת הספק מקסימלי לעומס אומי PL PL max max Eth 4 th IN N 4 עבור מעגל תבנין עבור מעגל נורטון נוסחת מילמן לרשת בעלת שני צמתים בלבד ו b a המתח בין הצמתים V ab התנגדויות ענפים מקביליים מקורות זרם בענפים I s מקורות מתח בענפים V s Vs + Is V ab 1 מגנטיות ואלקטרומגנטיות. 3 כוח מגנטו מניע כוח מגנטו מניע F m [AT] F m N I Hl מספר כריכות N זרם I [A] חוק אמפר עוצמת השדה המגנטי H [AT/m] במעגל מגנטי ΣNI ΣHl [m] l אורך המסלול המגנטי עוצמת השדה המגנטי H m] [A / במרחק r ממוליך [m] r מרחק מהמוליך שדה מגנטי )השראה מגנטית( B של מוליך נושא זרם I במרחק r מהמוליך Wb m H I πr B µh המשך בעמוד 4

19 נוסחאון בתורת החשמל לכיתה י"ג נספח לשאלון , אביב תשס"ט μ חדירות )חלחלות( H m חדירות )חלחלות( יחסית μ r H μ חדירות )חלחלות( האוויר o m אורך המסלול המגנטי l [m] שטף מגנטי Φ Wb] או [V sec µ µ o µ r µ o 4 π 10 7 m l µ l A AT מיאון מגנטי )התנגדות מגנטית( m Wb Wb B שדה מגנטי )השראה מגנטית( m במרכז סליל ארוך שאורכו l ] A [m שטח חתך B Φ A Φ NI m כוח המופעל על מוליך נושא זרם/מטען נע sec] v [m / מהירות קווית [C] q מטען [A] I זרם העובר במוליך F B q v sin α F B I l sin α [m] l אורך המוליך כוח הפועל בין שני מוליכים נושאי זרם הזווית בין כיוון תנועת המטען/ α rad] ], כיוון הזרם לבין קווי השדה [m] d המרחק בין המוליכים [N] F כוח F µl πd I 1 I המשך בעמוד 5

20 נוסחאון בתורת החשמל לכיתה י"ג נספח לשאלון , אביב תשס"ט כא"מ מושרה E [V] מספר כריכות הסליל N השראות עצמית של הסליל L [H] השראות הדדית M* [H] מקדם הצימוד k האנרגיה האגורה בסליל W J] או [W sec E N dφ dt L N dφ di E L di dt L N m M* k L 1 L W 1 LI m] M [N מומנט הפועל על הכריכה ] A [m שטח פני הכריכה הזווית בין הניצב למישור θ rad] [, הכריכה לבין קווי השדה sec] ω [rad / מהירות זוויתית sec] v [m / מהירות קווית [m] רדיוס הכריכה [rpm] n מהירות סיבוב M B A I sin θ M Φ I sin θ Emax B A ω ω ω θ ω t v πn 60 המשך בעמוד 6

21 נוסחאון בתורת החשמל לכיתה י"ג נספח לשאלון , אביב תשס"ט זרם חילופין [A] i(t) ערך רגעי של הזרם ערך מרבי של הזרם [A] I max תנופת הזרם [rad] α זווית מופע [sec] t זמן [V] u(t) ערך רגעי של המתח ערך מרבי של המתח [V] U max תנופת המתח [A] I eff ערך יעיל של הזרם [V] U eff ערך יעיל של המתח [sec] T זמן המחזור sec] ω [rad / תדירות זוויתית sec] f [Hz, cycles / תדירות [Ω] X L היגב השראותי [Ω] X C היגב קיבולי () ( + α) i t Imax sin ωt () ( + α) u t Umax sin ωt Ieff Ueff l Imax l Umax l ω πf T f j XL jωl XC ωc הספק פעיל P [W] הספק מדומה S [VA] הספק היגבי Q [VAr] זווית מופע ϕ rad] [, הספקים. 5 Q tgϕ P P Scos ϕ S P± jq Q Ssin ϕ [F] C קיבול rad] ϕ [, זווית מופע אחרי השיפור rad] ϕ 1 [, זווית מופע לפני השיפור שיפור מקדם ההספק P C tgϕ tg ωu ϕ 1 ( ) המשך בעמוד 7

22 נוסחאון בתורת החשמל לכיתה י"ג נספח לשאלון , אביב תשס"ט רשתות תלת מופעיות כוכב סימטרי זרם קווי I L [A] זרם מופעי I ph [A] מתח שלוב )קווי( U L [V] מתח מופעי U ph [V] UL IL Iph 3 Uph משולש סימטרי UL Uph IL 3 Iph הספק תלת מופעי [VA] S הספק מדומה תלת מופעי [W] P הספק פעיל תלת מופעי [VAr] Q הספק היגבי תלת מופעי S 3 UL IL P 3 UL IL cos ϕ Q 3 UL IL sin ϕ ייצוג מתחים מופעיים במישור המרוכב של רשת תלת מופעית סימטרית U U 0 US U 10 UT U + 10 U T U U S המשך בעמוד 8

23 נוסחאון בתורת החשמל לכיתה י"ג נספח לשאלון , אביב תשס"ט Z1 Z31 Z1 Z1 Z3 Z Z1 Z Z Z3 Z3 Z1 Z1 Z3. 7 המרה כוכב משולש Z1 Z3 Z Z1 Z3 Z31 Z1 Z Z Z3 Z3 Z1 Z3 Z1 Z3 Z31 Z3 Z1 Z3 Z31 Z1 Z Z Z3 Z3 Z1 Z31 Z Z 1 1 Z 3 Z 3 Z 31 Z 1 Z 3. 8 תופעות מעבר [V] v C (t) מתח המוצא על הקבל )t מתח סופי )עבור V C [V] t vc() t VC ( VC VC0 ) e τ [V] V C0 מתח התחלתי על הקבל [sec] t זמן τc [sec] τ קבוע הזמן [A] i L (t) זרם מוצא בסליל )t זרם סופי )עבור I L [A] t il () t IL ( IL IL0 ) e τ [A] I L0 זרם התחלתי בסליל τ L בהצלחה!

24 גמר לבתי ספר לטכנאים ולהנדסאים סוג הבחינה: מדינת ישראל אביב תשס"ט, 009 מועד הבחינה: משרד החינוך נספח לשאלון: אין להעביר את הנוסחאון לנבחן אחר מקום למדבקת נבחן נוסחאון באלקטרוניקה א' לכיתה י"ג )8 עמודים( דיודת צומת סימול: I D V D א. דיודה אידיאלית ממתח קדמי 0 D V )ק צ ר( ממתח אחורני 0 D I )נ ת ק( ב. קירוב באמצעות V γ ממתח קדמי γ V D V ממתח אחורני 0 D (V D < V γ ), I ג. קירוב באמצעות V γ ו f ממתח קדמי γ (V D > V γ ) V D I D f + V ממתח אחורני 0 D (V D < V γ ), I המשך בעמוד

25 נוסחאון באלקטרוניקה א' לכיתה י"ג נספח לשאלון , אביב תשס"ט - - חישובי הגבר הגבר מתח A V מתח מוצא V o [V] מתח מבוא V i [V] הגבר מתח בדציבלים A V [db] AV V AV o Vi V 0 log o Vi הגבר זרם A I זרם מוצא I o [A] זרם מבוא I i [A] הגבר זרם בדציבלים A I [db] AI I AI o Ii I 0 log o Ii הגבר הספק A P הספק מוצא P o [W] הספק מבוא P i [W] נגד עומס L [Ω] התנגדות מבוא i [Ω] הגבר הספק A P [db] P A A A A P o V I L I A i V Pi i L P A o P 10 log Pi הגבר כולל של N דרגות A VT המחוברות בשרשרת )קסקדה( P A o P 10 log Pi ( ) ( )+ ( )+ ( )+ + ( ) AVT db AV1 db AV db AV3 db... AVN db הגבר כולל של N דרגות, [db] A VT בדציבלים המשך בעמוד 3

26 נוסחאון באלקטרוניקה א' לכיתה י"ג נספח לשאלון , אביב תשס"ט מאזן הספקים [W] P I הספק מבוא [W] P CC הספק נצרך מהספקים PI + PCC PL + Pdiss [W] P L הספק העומס [W] P diss הספק מבוזבז טרנזיסטור דו נושאי )בתחום הפעיל( [A] I C זרם קולט ( ) + IC βib, IE β+ 1 IB, IE IC IB [A] I E זרם פולט [A] I B זרם בסיס IC β α α, β IE β α תרשים תמורה מקורב מסוג h של טרנזיסטור דו נושאי B i b i c C h ie h fe i b E נוסחאות עבור טרנזיסטור בחיבור פולט משותף )CE( A I i A V o L ללא נגד E h fe h ie h fe L hie L עם נגד E h fe h ie + (1 + h fe ) E h fe L i L המשך בעמוד 4

27 נוסחאון באלקטרוניקה א' לכיתה י"ג נספח לשאלון , אביב תשס"ט מגברי הפרש [V] V 1 מתח מבוא [V] V מתח מבוא Vo A1 V1+ A V Vo A1 V1 V 0 Vo A V V1 0 A d הגבר הפרשי A c הגבר האות המשותף A A Ad 1 Ac A1+ A CM יחס דחיית האות המשותף CM Ad Ac Vo Ad Vd + Ac Vc [V] V d הפרש מתחי המבוא ממוצע הסכום של V c [V] מתחי המבוא Vo Ad Vd Vd V1 V V V Vc 1+ Vo Vc 0 Vi Vo Ac Vc Vo Vd 0 Vi המשך בעמוד 5

28 נוסחאון באלקטרוניקה א' לכיתה י"ג נספח לשאלון , אביב תשס"ט v(t) מתחים וזרמים בגל סינוס עם זווית הולכה א. בקרת חצי גל בעומס אומי V m α ω π ω π ω t זווית הצתה α [rad] מתח הגל בתלות בזמן v(t) [V] הערך הממוצע של המתח V [V] AV הערך היעיל של המתח V [V] MS הערך המרבי של המתח V m [V] rad ω מהירות זוויתית sec )תדר זוויתי( זמן t [sec] התנגדות העומס [Ω] הספק על העומס P [W] הערך הממוצע של הזרם I AV [A] הערך היעיל של הזרם [A] I MS () 0 α π v t Vm sin ωt V V m AV 1+ cos α π [ ] V 1 V m MS π π α sin α + VMS P VAV IAV VMS IMS המשך בעמוד 6

29 נוסחאון באלקטרוניקה א' לכיתה י"ג נספח לשאלון , אביב תשס"ט ב. בקרת גל שלם בעומס אומי v(t) V m α ω π ω π+ α ω π ω t זווית הצתה α [rad] מתח הגל בתלות בזמן v(t) [V] הערך הממוצע של המתח [V] V AV הערך היעיל של המתח [V] V MS הערך המרבי של המתח V m [V] rad ω מהירות זוויתית sec )תדר זוויתי( זמן t [sec] התנגדות העומס [Ω] הספק על העומס P [W] הערך הממוצע של הזרם I AV [A] הערך היעיל של הזרם [A] I MS () 0 α π v t Vm sin ωt VAV 0 V 1 + π π α α V m sin MS VMS P VAV IAV VMS IMS המשך בעמוד 7

30 נוסחאון באלקטרוניקה א' לכיתה י"ג נספח לשאלון , אביב תשס"ט מיישרים א. יישור חד מופעי חצי גל בעומס אומי הערך המרבי של המתח V m [V] הערך הממוצע של המתח [V] V AV הערך היעיל של המתח [V] V MS הערך הממוצע של הזרם I AV [A] הערך היעיל של הזרם [A] I MS התנגדות העומס [Ω] הספק על העומס P [W] V VAV m π V VMS m VAV IAV VMS IMS VMS P ב. יישור חד מופעי גל שלם בעומס אומי הערך המרבי של המתח V m [V] הערך הממוצע של המתח [V] V AV הערך היעיל של המתח [V] V MS הערך הממוצע של הזרם I AV [A] הערך היעיל של הזרם [A] I MS התנגדות העומס [Ω] הספק על העומס P [W] V VAV m π V VMS m VAV IAV VMS IMS VMS P המשך בעמוד 8

31 נוסחאון באלקטרוניקה א' לכיתה י"ג נספח לשאלון , אביב תשס"ט מתח אדווה במיישר חצי גל [V] ΔV מתח גליות )אדווה( [V] V omax מתח מרבי במוצא V V omax C f [Hz] f תדר מתח הכניסה מתח אדווה במיישר גל שלם Vo max V C f משוואת הדפקים היסודית מתח המוצא [V] v(t) (t מתח סופי (עבור V [V] מתח התחלתי [V] V 0+ זמן t [sec] קבוע הזמן τ [sec] t v() t V ( V V0 + ) e τ τ C τ L טעינה לינארית טעינת קבל בזרם קבוע: מתח הקבל v C (t) [V] זרם הקבל I C [A] קיבול C [F] זמן t [sec] זרם הסליל i L (t) [A] מתח הסליל V L [V] השראות L [H] IC vc)( t C t + V C) 0( IC VC t C טעינת סליל במתח קבוע: V i t L L () L t + I L ( 0) V I L L t L בהצלחה!

השפעת הטמפרטורה על ההתנגדות התנגדות המוליך

השפעת הטמפרטורה על ההתנגדות התנגדות המוליך בגרות לבתי ספר על יסודיים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"ג, 013 מועד הבחינה: משרד החינוך נספח לשאלון: 84501 אין להעביר את הנוסחאון לנבחן אחר א. תורת החשמל נוסחאון במערכות חשמל )10 עמודים( )הגדלים בנוסחאון

Διαβάστε περισσότερα

מערכות חשמל ג' שתי יחידות לימוד )השלמה לחמש יחידות לימוד( )כיתה י"א( הוראות לנבחן

מערכות חשמל ג' שתי יחידות לימוד )השלמה לחמש יחידות לימוד( )כיתה יא( הוראות לנבחן מדינת ישראל סוג הבחינה: בגרות לבתי ספר על יסודיים משרד החינוך מועד הבחינה: קיץ תשס"ח, 2008 סמל השאלון: 845201 א. משך הבחינה: שלוש שעות. נספח: נוסחאון במערכות חשמל מערכות חשמל ג' שתי יחידות לימוד )השלמה

Διαβάστε περισσότερα

מחשוב ובקרה ט' למתמחים במחשוב ובקרה במגמת הנדסת חשמל אלקטרוניקה (כיתה י"ג) הוראות לנבחן

מחשוב ובקרה ט' למתמחים במחשוב ובקרה במגמת הנדסת חשמל אלקטרוניקה (כיתה יג) הוראות לנבחן גמר לבתי ספר לטכנאים ולהנדסאים סוג הבחינה: מדינת ישראל אביב תשס"ו, 6 מועד הבחינה: משרד החינוך, התרבות והספורט 754 סמל השאלון: נספחים: א. נספח לשאלה ההנחיות בשאלון זה מנוסחות בלשון זכר, אך מכוונות לנבחנות

Διαβάστε περισσότερα

ב ה צ ל ח ה! /המשך מעבר לדף/

ב ה צ ל ח ה! /המשך מעבר לדף/ בגרות לבתי ספר על יסודיים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"א, מועד ב מועד הבחינה: משרד החינוך 035804 מספר השאלון: דפי נוסחאות ל 4 יחידות לימוד נספח: מתמטיקה 4 יחידות לימוד שאלון ראשון תכנית ניסוי )שאלון

Διαβάστε περισσότερα

אלקטרוניקה ומחשבים ג' שתי יחידות לימוד )השלמה לחמש יחידות לימוד( )כיתה י"א(

אלקטרוניקה ומחשבים ג' שתי יחידות לימוד )השלמה לחמש יחידות לימוד( )כיתה יא( מדינת ישראל סוג הבחינה: בגרות לבתי ספר על יסודיים משרד החינוך מועד הבחינה: קיץ תשע"ב, 2012 סמל השאלון: 815201 א. משך הבחינה: שלוש שעות. בכתיבת פתרונות חישוביים, קבלת מ רב הנקודות מותנית בהשלמת כל המהלכים

Διαβάστε περισσότερα

מתמטיקה )שאלון שני לנבחנים בתכנית ניסוי, 5 יחידות לימוד( 1 מספרים מרוכבים 3#2 3 3

מתמטיקה )שאלון שני לנבחנים בתכנית ניסוי, 5 יחידות לימוד( 1 מספרים מרוכבים 3#2 3 3 סוג הבחינה: בגרות לבתי ספר על יסודיים מדינת ישראל מועד הבחינה: חורף תשע"ב, 202 משרד החינוך מספר השאלון: 035807 דפי נוסחאות ל 5 יחידות לימוד נספח: א. משך הבחינה: שעתיים. מתמטיקה 5 יחידות לימוד שאלון שני

Διαβάστε περισσότερα

אוניברסיטת תל אביב הפקולטה להנדסה ע"ש איבי ואלדר פליישמן

אוניברסיטת תל אביב הפקולטה להנדסה עש איבי ואלדר פליישמן אוניברסיטת תל אביב הפקולטה להנדסה ע"ש איבי ואלדר פליישמן מספר סידורי: מספר סטודנט: בחינה בקורס: פיזיקה משך הבחינה: שלוש שעות 1 יש לענות על כל השאלות 1 לכל השאלות משקל שווה בציון הסופי, ולכל סעיף אותו משקל

Διαβάστε περισσότερα

מתקני חשמל חשמלאי ראשי

מתקני חשמל חשמלאי ראשי מ כ ל ל ת סינגאלובסקי מ נ ו ס י ם ב ה צ ל ח ו ת מתקני חשמל ורשת חשמלאי ראשי נכתב ונערך ע"י ארנון בן טובים 1122 דרך הטייסים 82, ת.ד. 78126, תל-אביב 71786, טל: 62-7268222, פקס: 62-7211132 28 DERECH HATAYASIM

Διαβάστε περισσότερα

פיזיקה 2 שדה מגנטי- 1

פיזיקה 2 שדה מגנטי- 1 Ariel University אוניברסיטת אריאל פיזיקה שדה מגנטי- 1. 1 MeV 1.חשב את זמן המחזור של פרוטון בתוך השדה המגנטי של כדור הארץ שהוא בערך B. 5Gauss ואת רדיוס הסיבוב של המסלול, בהנחה שהאנרגיה של הפרוטון הוא M

Διαβάστε περισσότερα

= k. 4πε. t nqav. VIt P. out

= k. 4πε. t nqav. VIt P. out לקראתבחינותמתכונתובגרות אלקטרומגנטיות ).5 מתוך 5 להלן פרוט הנושאים הנכללים בתוכנית הלימודים של פרק אלקטרומגנטיות. בכל נושא ריכזתי את תופעות, מושגים וחוקים שנלמדו במסגרת הפרק. ספרי לימוד אתרי אינטרנט פרידמן

Διαβάστε περισσότερα

קבל מורכב משני מוליכים, אשר אינם במגע אחד עם השני, בכל צורה שהיא. כאשר קבל טעון, על כל "לוח" יש את אותה כמות מטען, אך הסימנים הם הפוכים.

קבל מורכב משני מוליכים, אשר אינם במגע אחד עם השני, בכל צורה שהיא. כאשר קבל טעון, על כל לוח יש את אותה כמות מטען, אך הסימנים הם הפוכים. קבל קבל מורכב משני מוליכים, אשר אינם במגע אחד עם השני, בכל צורה שהיא. כאשר קבל טעון, על כל "לוח" יש את אותה כמות מטען, אך הסימנים הם הפוכים. על לוח אחד מטען Q ועל לוח שני מטען Q. הפוטנציאל על כל לוח הוא

Διαβάστε περισσότερα

תורת החשמל חשמלאי מוסמך

תורת החשמל חשמלאי מוסמך י ה מ כ ל ל ת סינגאלובסקי מ נ ו ס י ם ב ה צ ל ח ו ת ד י ח ל ל י מ ו ד י ת ע ו ד ה ה תורת החשמל חשמלאי מוסמך נכתב ונערך ע"י ארנון בן טובים 1021 דרך הטייסים 82, ת.ד. 78126, תל-אביב 71786, טל: 62-7268222,

Διαβάστε περισσότερα

תשובות מלאות לבחינת הבגרות במתמטיקה מועד חורף תשע"א, מיום 31/1/2011 שאלון: מוצע על ידי בית הספר לבגרות ולפסיכומטרי של אבירם פלדמן.

תשובות מלאות לבחינת הבגרות במתמטיקה מועד חורף תשעא, מיום 31/1/2011 שאלון: מוצע על ידי בית הספר לבגרות ולפסיכומטרי של אבירם פלדמן. בB בB תשובות מלאות לבחינת הבגרות במתמטיקה מועד חורף תשע"א, מיום 31/1/2011 שאלון: 035804 מוצע על ידי בית הספר לבגרות ולפסיכומטרי של אבירם פלדמן שאלה מספר 1 נתון: 1 מכונית נסעה מעיר A לעיר B על כביש ראשי

Διαβάστε περισσότερα

2. חוק חשמל.Ib>In>Iz 4. תאורה:

2. חוק חשמל.Ib>In>Iz 4. תאורה: תכנון מתקן ע"פ חוק החשמל חישוב שטחי חתך ע"פ עקרונות: איבודי הספק בהתנעות רגילות לעומת התנעות ישירות. 1. מפל מתח רשת רדיאלית, טבעתית. 2. חוק חשמל.Ib>In>Iz 3. חישוב מקדמים: טמפרטורה, קבוצה ולחבור מקבילי..

Διαβάστε περισσότερα

חוק קולומב והשדה החשמלי

חוק קולומב והשדה החשמלי דף נוסחאות פיסיקה 2 - חשמל ומגנטיות חוק קולומב והשדה החשמלי F = kq 1q 2 r 2 r k = 1 = 9 10 9 [ N m2 חוק קולומב 4πε ] C 2 0 כח שפועל בין שני מטענים נקודתיים E (r) = kq r 2 r שדה חשמלי בנקודה מסויימת de

Διαβάστε περισσότερα

חשמל ומגנטיות תשע"ה תרגול 12 השראות

חשמל ומגנטיות תשעה תרגול 12 השראות חשמל ומגנטיות תשע"ה תרגול 12 השראות השראות הדדית ועצמית בשבוע שעבר דיברנו על השראות בין לולאה לבין השינוי בשטף המגנטי שעובר דרכה על ידי שימוש בחוק פאראדיי ε = dφ m dt הפעם נסתכל על מקרה בו יש יותר מלולאה

Διαβάστε περισσότερα

שדות מגנטיים של זרמים שדה מגנטי של מטען נע שדה חשמלי של מטען נקודתי

שדות מגנטיים של זרמים שדה מגנטי של מטען נע שדה חשמלי של מטען נקודתי שדות מגנטיים של זרמים שדה מגנטי של מטען נע שדה חשמלי של מטען נקודתי חוק ביו-סבר שדה מגנטי של מטען נקודתי נע (, v) ~ q 1 ~ מאונך למישור E ~ q 1 E ~ E מכוון ממטען לנקודה [ k'] qv k' 3 Tm A k'? שדה חשמלי

Διαβάστε περισσότερα

PDF created with pdffactory trial version

PDF created with pdffactory trial version הקשר בין שדה חשמלי לפוטנציאל חשמלי E נחקור את הקשר, עבור מקרה פרטי, בו יש לנו שדה חשמלי קבוע. נתון שדה חשמלי הקבוע במרחב שגודלו שווה ל. E נסמן שתי נקודות לאורך קו שדה ו המרחק בין הנקודות שווה ל x. המתח

Διαβάστε περισσότερα

Data Studio. Solenoid.ds כרך : חשמל

Data Studio. Solenoid.ds כרך : חשמל "שולמן" ציוד לימודי רח' מקווה-ישראל 10 ת"ד 103 ת"א 6100 חקירת השדה המגנטי של סולנואיד Data Studo שם קובץ הניסוי: Solenod.ds חוברת מס' כרך : חשמל מאת: משה גלבמן "שולמן" ציוד לימודי רח' מקווה-ישראל 10 ת"ד

Διαβάστε περισσότερα

קחרמב יאצמנה דחא לכ Q = 1 = 1 C לש ינעטמ ינש ינותנ (ג ( 6 )? עטמה תא ירצוי ינורטקלא המכ.1 ( 5 )? עטמ לכ לע לעופה חוכ והמ.2

קחרמב יאצמנה דחא לכ Q = 1 = 1 C לש ינעטמ ינש ינותנ (ג ( 6 )? עטמה תא ירצוי ינורטקלא המכ.1 ( 5 )? עטמ לכ לע לעופה חוכ והמ.2 לקט תרגילי חזרה בנושא אלקטרוסטטיקה מבנה אטו, חוק קולו. א) נתוני שני איזוטופי של יסוד ליטיו 3 Li 6 : ו. 3 Li 7 מהו הבדל בי שני האיזוטופי? מה משות ביניה? ) התייחס למספר אלקטרוני, פרוטוני וניטרוני, מסת האיזוטופ

Διαβάστε περισσότερα

ושל (השטח המקווקו בציור) . g(x) = 4 2x. ו- t x = g(x) f(x) dx

ושל (השטח המקווקו בציור) . g(x) = 4 2x. ו- t x = g(x) f(x) dx פרק 9: חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי O 9 ושל בציור שלפניך מתוארים גרפים של הפרבולה f() = נמצאת על הנקודה המלבן CD מקיים: הישר = 6 C ו- D נמצאות הפרבולה, הנקודה נמצאת על הישר, הנקודות ( t > ) OD = t נתון:

Διαβάστε περισσότερα

א. גורדון, ר. שר, א. אברמסון

א. גורדון, ר. שר, א. אברמסון הטכניון מכון טכנולוגי לישראל הפקולטה להנדסת חשמל חוברת תרגילי כיתה ובית במקצוע "תורת המעגלים החשמליים" (445) החוברת מותאמת להרצאותיו של פרופ' לוי שכטר מהדורת מרץ 6 רשימת עדכונים: נערך ע"י אלכס נורמטוב

Διαβάστε περισσότερα

ל הזכויות שמורות לדפנה וסטרייך

ל הזכויות שמורות לדפנה וסטרייך מרובע שכל זוג צלעות נגדיות בו שוות זו לזו נקרא h באיור שלעיל, הצלעות ו- הן צלעות נגדיות ומתקיים, וכן הצלעות ו- הן צלעות נגדיות ומתקיים. תכונות ה כל שתי זוויות נגדיות שוות זו לזו. 1. כל שתי צלעות נגדיות

Διαβάστε περισσότερα

סיכום למבחן בפיזיקה 2 מ 15/7/2002 /

סיכום למבחן בפיזיקה 2 מ 15/7/2002 / / סיכום/ נוסחאון למבחן בפיזיקה מ 5/7/ השימוש בנוסחאון זה הוא באחריות הנבחן בלבד בהצלחה! 8 סיכום למבחן בפיזיקה מ 5/7/ / פרק מס' אלקטרוסטאטיקה: מטענים ושדות חוק קולון שדות שטף וחוק גאוס qq qq uu uu ˆ uu

Διαβάστε περισσότερα

נאסף ונערך על ידי מוטי פרלמוטר 1

נאסף ונערך על ידי מוטי פרלמוטר 1 שם קורס:אלקטרוניקה מספר שאלון: 710921 מרצה:מוטי פרלמוטר משך קורס: שנתי מטרת הקורס: הקניית ידע בסיסי במושגי תורת החשמל, אלקטרוניקה תקבילית והיכרות עם שיטות, רכיבים ומעגלים תעשייתיים להפעלת ובקרת הנע. 1

Διαβάστε περισσότερα

משוואות מקסוול משוואות מקסוול בתחום הזמן: B t H dl= J da+ D da t ρ Η= J+ B da= t בחומר טכני פשוט: משוואות מקסוול בתחום התדר:

משוואות מקסוול משוואות מקסוול בתחום הזמן: B t H dl= J da+ D da t ρ Η= J+ B da= t בחומר טכני פשוט: משוואות מקסוול בתחום התדר: 4414 שדות אלקטרומגנטים, סיכום הקורס, עמוד 1 מתוך 6 משוואות מקסוול l= B a l= J a+ D a D a= v B a= S a+ ( wev+ wmv) = J v J a+ v= S = 1 we = D 1 wm = B l= jω B a l= J a+ jω D a D a= v B a= 1 * S a+ jω( wm

Διαβάστε περισσότερα

כתיבה ועריכהמעודכנת: ד"רסאמר בנא פברואר 2005

כתיבה ועריכהמעודכנת: דרסאמר בנא פברואר 2005 הטכניון מכון טכנולוגי לישראל הפקולטה להנדסת חשמל תורת המעגלים החשמליים ( 445) רשימות לפי הרצאותיו של פרופ' לוי שכטר מהדורת נובמבר 5 כתיבה ועריכהמעודכנת: ד"רסאמר בנא כתיבה ועריכה ראשונית: עידו ליבנה וניר

Διαβάστε περισσότερα

אלקטרומגנטיות אנליטית תירגול #2 סטטיקה

אלקטרומגנטיות אנליטית תירגול #2 סטטיקה Analytical Electromagnetism Fall Semester 202-3 אלקטרומגנטיות אנליטית תירגול #2 סטטיקה צפיפויות מטען וזרם צפיפות מטען נפחית ρ מוגדרת כך שאינטגרל נפחי עליה נותן את המטען הכולל Q dv ρ היחידות של ρ הן מטען

Διαβάστε περισσότερα

Charles Augustin COULOMB ( ) קולון חוק = K F E המרחק סטט-קולון.

Charles Augustin COULOMB ( ) קולון חוק = K F E המרחק סטט-קולון. Charles Augustin COULOMB (1736-1806) קולון חוק חוקקולון, אשרנקראעלשםהפיזיקאיהצרפתישארל-אוגוסטיןדהקולוןשהיהאחדהראשוניםשחקרבאופןכמותיאתהכוחותהפועלים ביןשניגופיםטעונים. מדידותיוהתבססועלמיתקןהנקראמאזניפיתול.

Διαβάστε περισσότερα

תויטנגמו למשח קילומס הלא רד ' ןייטשנוארב ןורוד 'רד

תויטנגמו למשח קילומס הלא רד ' ןייטשנוארב ןורוד 'רד היחידה לפיסיקה D חשמל ומגנטיות דר' דורון בראונשטיין דר' אלה סמוליק ינואר 1 - 56 - מאגר שאלות לקורס פיסיקה תרגילים בפיסיקה מהוווים כבר שנים רבות קלאסיקה, במרביתם אין כל חידוש רעיוני וניתן למצוא את אותם

Διαβάστε περισσότερα

סטודנטים יקרים. לפניכם ספר תרגילים בקורס פיזיקה 2. הספר הוא חלק מקורס חדשני וראשון מסוגו בארץ בנושא זה, המועבר ברשת האינטרנט.

סטודנטים יקרים. לפניכם ספר תרגילים בקורס פיזיקה 2. הספר הוא חלק מקורס חדשני וראשון מסוגו בארץ בנושא זה, המועבר ברשת האינטרנט. 1 סטודנטים יקרים לפניכם ספר תרגילים בקורס פיזיקה 2. הספר הוא חלק מקורס חדשני וראשון מסוגו בארץ בנושא זה, המועבר ברשת האינטרנט.On-line הקורס באתר כולל פתרונות מלאים לספר התרגילים, וכן את התיאוריה הרלוונטית

Διαβάστε περισσότερα

תשובות מלאות לבחינת הבגרות במתמטיקה מועד קיץ תש"ע מועד ב', מיום 14/7/2010 מוצע על ידי בית הספר לבגרות ולפסיכומטרי של אבירם פלדמן.

תשובות מלאות לבחינת הבגרות במתמטיקה מועד קיץ תשע מועד ב', מיום 14/7/2010 מוצע על ידי בית הספר לבגרות ולפסיכומטרי של אבירם פלדמן. תשובות מלאות לבחינת הבגרות במתמטיקה מועד קיץ תש"ע מועד ב', מיום 14/7/2010 שאלון: 316, 035806 מוצע על ידי בית הספר לבגרות ולפסיכומטרי של אבירם פלדמן שאלה מספר 1 E נתון: 1 רוכב אופניים רכב מעיר A לעיר B

Διαβάστε περισσότερα

Bulletin 1489 UL489 Circuit Breakers

Bulletin 1489 UL489 Circuit Breakers Bulletin 489 UL489 Circuit Breakers Tech Data 489-A Standard AC Circuit Breaker 489-D DC Circuit Breaker 489-A, AC Circuit Breakers 489-D, DC Circuit Breakers Bulletin 489-A Industrial Circuit Breaker

Διαβάστε περισσότερα

"קשר-חם" : לקידום שיפור וריענון החינוך המתמטי

קשר-חם : לקידום שיפור וריענון החינוך המתמטי הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל המחלקה להוראת הטכנולוגיה והמדעים "קשר-חם" : לקידום שיפור וריענון החינוך המתמטי נושא: חקירת משוואות פרמטריות בעזרת גרפים הוכן ע"י: אביבה ברש. תקציר: בחומר מוצגת דרך לחקירת

Διαβάστε περισσότερα

RC series Thick Film Chip Resistor

RC series Thick Film Chip Resistor RC series Thick Film Chip Resistor Features» Small size and light weight» Compatible with wave and reflow soldering» Suitable for lead free soldering» RoHS compliant & Halogen Free Applications Configuration»

Διαβάστε περισσότερα

I. גבולות. x 0. מתקיים L < ε. lim אם ורק אם. ( x) = 1. lim = 1. lim. x x ( ) הפונקציה נגזרות Δ 0. x Δx

I. גבולות. x 0. מתקיים L < ε. lim אם ורק אם. ( x) = 1. lim = 1. lim. x x ( ) הפונקציה נגזרות Δ 0. x Δx דפי נוסחאות I גבולות נאמר כי כך שלכל δ קיים > ε לכל > lim ( ) L המקיים ( ) מתקיים L < ε הגדרת הגבול : < < δ lim ( ) lim ורק ( ) משפט הכריך (סנדוויץ') : תהיינה ( ( ( )g ( )h פונקציות המוגדרות בסביבה נקובה

Διαβάστε περισσότερα

החשמלי השדה הקדמה: (אדום) הוא גוף הטעון במטען q, כאשר גוף B, נכנס אל תוך התחום בו השדה משפיע, השדה מפעיל עליו כוח.

החשמלי השדה הקדמה: (אדום) הוא גוף הטעון במטען q, כאשר גוף B, נכנס אל תוך התחום בו השדה משפיע, השדה מפעיל עליו כוח. החשמלי השדה הקדמה: מושג השדה חשמלי נוצר, כאשר הפיזיקאי מיכאל פרדיי, ניסה לתת הסבר אינטואיטיבי לעובדה שמטענים מפעילים זה על זה כוחות ללא מגע ביניהם. לטענתו, כל עצם בעל מטען חשמלי יוצר מסביבו שדה המשתרע

Διαβάστε περισσότερα

נוסחאות ונתונים בפיזיקה

נוסחאות ונתונים בפיזיקה מדינת ישראל משרד החינוך נוסחאות ונתונים בפיזיקה נספח לבחינות הבגרות ברמה של 5 יח"ל לשאלונים מס' 654,653,65,97553,97554,97555,98,3654,975,9753 )החל בקיץ תשס"ז( תוכן העניינים נוסחאות עמוד מכניקה אלקטרומגנטיות

Διαβάστε περισσότερα

יחידה - 7 זוויות חיצוניות

יחידה - 7 זוויות חיצוניות יחידה 7: זוויות חיצוניות שיעור 1. זווית חיצונית למצולע מה המשותף לכל הזוויות המסומנות ב-? נכיר זווית חיצונית למצולע, ונמצא תכונה של זווית חיצונית למשולש. זווית חיצונית למצולע 1 כל 1. הזוויות המסומנות במשימת

Διαβάστε περισσότερα

Second Order RLC Filters

Second Order RLC Filters ECEN 60 Circuits/Electronics Spring 007-0-07 P. Mathys Second Order RLC Filters RLC Lowpass Filter A passive RLC lowpass filter (LPF) circuit is shown in the following schematic. R L C v O (t) Using phasor

Διαβάστε περισσότερα

-מעגלים מגנטיים- מעגלים מגנטיים

-מעגלים מגנטיים- מעגלים מגנטיים מעגלים מגנטיים מילות מפתח: סליל, ליבה, שנאי, זרמי מערבולת, שטף מגנטי, שדה, השראות, כא"מ. מטרות הניסוי: ללמוד להשתמש ברב מודד, מחולל אותות, סקופ. להבין את המושג מעגל מגנטי. להבין את התהליכים המתרחשים בסליל

Διαβάστε περισσότερα

נוסחאות ונתונים בפיזיקה

נוסחאות ונתונים בפיזיקה מדינת ישראל משרד החינוך נוסחאות ונתונים בפיזיקה נספח לבחינות הבגרות ברמה של 5 יח"ל לשאלונים מס' 654,653,65,97553,97554,97555,98,3654,975,9753 )החל בקיץ תשס"ז( תוכן העניינים נוסחאות עמוד מכניקה אלקטרומגנטיות

Διαβάστε περισσότερα

EE101: Resonance in RLC circuits

EE101: Resonance in RLC circuits EE11: Resonance in RLC circuits M. B. Patil mbatil@ee.iitb.ac.in www.ee.iitb.ac.in/~sequel Deartment of Electrical Engineering Indian Institute of Technology Bombay I V R V L V C I = I m = R + jωl + 1/jωC

Διαβάστε περισσότερα

הקימנידורטקלאה תודוסי (ךשמה)

הקימנידורטקלאה תודוסי (ךשמה) יסודות האלקטרודינמיקה (המשך) נמשיך בלימודי האלקטרודינמיקה, ונכיר שדות מגנטיים שאינם משתנים בזמן. נכיר גם שדות מגנטיים ושדות חשמליים המשתנים בזמן. התוודענו לשדות חשמליים שאינם משתנים בזמן. כזכור, בספרנו

Διαβάστε περισσότερα

אלגברה לינארית גיא סלומון. α β χ δ ε φ ϕ γ η ι κ λ µ ν ο π. σ ς τ υ ω ξ ψ ζ. לפתרון מלא בסרטון פלאש היכנסו ל- כתב ופתר גיא סלומון

אלגברה לינארית גיא סלומון. α β χ δ ε φ ϕ γ η ι κ λ µ ν ο π. σ ς τ υ ω ξ ψ ζ. לפתרון מלא בסרטון פלאש היכנסו ל-  כתב ופתר גיא סלומון 0 אלגברה לינארית α β χ δ ε φ ϕ γ η ι κ λ µ ν ο π ϖ θ ϑ ρ σ ς τ υ ω ξ ψ ζ גיא סלומון לפתרון מלא בסרטון פלאש היכנסו ל- wwwgoolcoil סטודנטים יקרים ספר תרגילים זה הינו פרי שנות ניסיון רבות של המחבר בהוראת

Διαβάστε περισσότερα

דף תרגילים האפקט הפוטואלקטרי

דף תרגילים האפקט הפוטואלקטרי דף תרגילים שאלה מספר 1 בניסוי לחקירת משתמשים במקור אור =λ. 250 nm האלקטרודות של השפופרת שפולט אור בעל אורך גל עשויות ממתכת ניקל שפונקצית העבודה שלה. B= 5.2 ev המערכת מסודרת כך שכאשר המתח בין האלקטרודות

Διαβάστε περισσότερα

חוק קולון והשדה האלקטרוסטטי

חוק קולון והשדה האלקטרוסטטי חוק קולון והשדה האלקטרוסטטי בשנת 1784 מדד הפיזיקאי הצרפתי שארל קולון את הכוח השורר בין שני גופים הטעונים במטענים חשמליים ונמצאים במנוחה. q הנמצאים במרחק r זה q 1 ו- תוצאות המדידה היו: בין שני מטענים חשמליים

Διαβάστε περισσότερα

דף פתרונות 7 נושא: תחשיב הפסוקים: צורה דיסיונקטיבית נורמלית, מערכת קשרים שלמה, עקביות

דף פתרונות 7 נושא: תחשיב הפסוקים: צורה דיסיונקטיבית נורמלית, מערכת קשרים שלמה, עקביות יסודות לוגיקה ותורת הקבוצות למערכות מידע (סמסטר ב 2012) דף פתרונות 7 נושא: תחשיב הפסוקים: צורה דיסיונקטיבית נורמלית, מערכת קשרים שלמה, עקביות 1. מצאו צורה דיסיונקטיבית נורמלית קנונית לפסוקים הבאים: (ג)

Διαβάστε περισσότερα

Surface Mount Aluminum Electrolytic Capacitors

Surface Mount Aluminum Electrolytic Capacitors FEATURES CYLINDRICAL V-CHIP CONSTRUCTION LOW COST, GENERAL PURPOSE, 2000 HOURS AT 85 O C NEW EXPANDED CV RANGE (up to 6800µF) ANTI-SOLVENT (2 MINUTES) DESIGNED FOR AUTOMATIC MOUNTING AND REFLOW SOLDERING

Διαβάστε περισσότερα

Thin Film Chip Resistors

Thin Film Chip Resistors FEATURES PRECISE TOLERANCE AND TEMPERATURE COEFFICIENT EIA STANDARD CASE SIZES (0201 ~ 2512) LOW NOISE, THIN FILM (NiCr) CONSTRUCTION REFLOW SOLDERABLE (Pb FREE TERMINATION FINISH) Type Size EIA PowerRating

Διαβάστε περισσότερα

באמצעות FACTS. Flexible AC Transmission Systems רוטמן

באמצעות FACTS. Flexible AC Transmission Systems רוטמן 7.11.2009 בקרת מערכות הספק באמצעות FACTS Flexble AC Transmsson Systems אל איל רוטמן מערכות הספק הן מערכות מרמה ארצית עד רמה מקומית המחוללות חשמל ומספקות אותו. גנראטור המפיק חשמל ממקור אנרגיה פחמי או הידרואלקטרי,

Διαβάστε περισσότερα

הערה: שאלות שנפלו בהן פגמים בשאלון המקורי תוקנו על ידי מחבר הספר.

הערה: שאלות שנפלו בהן פגמים בשאלון המקורי תוקנו על ידי מחבר הספר. קיץ תשע"ד )14( - השאלות 4 קיץ תשע"ד 14) ) הערה: שאלות שנפלו בהן פגמים בשאלון המקורי תוקנו על ידי מחבר הספר. מכניקה, אופטיקה וגלים פרק ראשון - מכניקה 1. צנחן קפץ ממטוס ברגע t. תוך כדי נפילתו הוא פותח את

Διαβάστε περισσότερα

םיאלמ תונורתפ 20,19,18,17,16 םינחבמל 1 להי רחש ןולאש הקיטמתמב סוקופ

םיאלמ תונורתפ 20,19,18,17,16 םינחבמל 1 להי רחש ןולאש הקיטמתמב סוקופ פתרונות מלאים למבחנים 0,9,8,7,6 פוקוס במתמטיקה שאלון 3580 שחר יהל העתקה ו/או צילום מספר זה הם מעשה לא חינוכי, המהווה עברה פלילית. פתרון מבחן מתכונת מס' 6 פתרון שאלה א. נקודות A ו- B נמצאות על הפונקציה

Διαβάστε περισσότερα

תדריך למעבדות בפיסיקה 2 להנדסה ד''ר זאב רובין, ד"ר מני שי, מר גבי גרינפלד, מר אלכס פורמן

תדריך למעבדות בפיסיקה 2 להנדסה ד''ר זאב רובין, דר מני שי, מר גבי גרינפלד, מר אלכס פורמן תדריך למעבדות בפיסיקה להנדסה ד''ר זאב רובין, ד"ר מני שי, מר גבי גרינפלד, מר אלכס פורמן כרמיאל 015 ןכות םינייניעה תוארוה תוחיטב... תורפס רזע תצלמומ 3... ךיא ךורעל יוסינ ךיאו בותכל חוד הדבעמ 3... םילכ ירישכמו

Διαβάστε περισσότερα

תויטנגמו למשח קילומס הלא רד ' ןייטשנוארב ןורוד 'רד

תויטנגמו למשח קילומס הלא רד ' ןייטשנוארב ןורוד 'רד היחידה לפיסיקה D חשמל ומגנטיות דר' דורון בראונשטיין דר' אלה סמוליק ינואר B - - מאגר שאלות לקורס פיסיקה תרגילים בפיסיקה מהוווים כבר שנים רבות קלאסיקה, במרביתם אין כל חידוש רעיוני וניתן למצוא את אותם התרגילים

Διαβάστε περισσότερα

שימושים גיאומטריים ופיזיקליים לחומר הנלמד באינפי 4

שימושים גיאומטריים ופיזיקליים לחומר הנלמד באינפי 4 שימושים גיאומטריים ופיזיקליים לחומר הנלמד באינפי 4 18 ביוני 15 התרגום למושגים הפיזיקליים הוא חופשי שלי. אבשלום קור, מאחוריך. לא נתתי דוגמאות לשימושים שכן ראינו (גיאומטריים). אפשר למצוא דוגמאות בתרגולים.

Διαβάστε περισσότερα

מבוא לרשתות - תרגול מס 5 תורת התורים

מבוא לרשתות - תרגול מס 5 תורת התורים מ( מבוא לרשתות - תרגול מס 5 תורת התורים M / M / תאור המערכת: תור שרת שירות פואסוני הגעה פואסונית הערות: במערכת M/M/ יש חוצץ אינסופי ולכן יכולים להיות בה אינסוף לקוחות, כאשר מקבל שירות והשאר ממתינים. קצב

Διαβάστε περισσότερα

סיכום- בעיות מינימוםמקסימום - שאלון 806

סיכום- בעיות מינימוםמקסימום - שאלון 806 סיכום- בעיות מינימוםמקסימום - שאלון 806 בבעיותמינימום מקסימוםישלחפשאתנקודותהמינימוםהמוחלטוהמקסימוםהמוחלט. בשאלות מינימוםמקסימוםחובהלהראותבעזרתטבלה אובעזרתנגזרתשנייהשאכן מדובר עלמינימוםאומקסימום. לצורךקיצורהתהליך,

Διαβάστε περισσότερα

שטף בהקשר של שדה וקטורי הוא "כמות" השדה הוקטורי העובר דרך משטח מסויים. שטף חשמלי מוגדר כך:

שטף בהקשר של שדה וקטורי הוא כמות השדה הוקטורי העובר דרך משטח מסויים. שטף חשמלי מוגדר כך: חוק גאוס שטף חשמלי שטף בהקשר של שדה וקטורי הוא "כמות" השדה הוקטורי העובר דרך משטח מסויים. שטף חשמלי מוגדר כך: Φ E = E d כאשר הסימון מסמל אינטגרל משטחי כלשהו (אינטגרל כפול) והביטוי בתוך האינטגרל הוא מכפלה

Διαβάστε περισσότερα

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS CHAPTER 5 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS EXERCISE 104 Page 8 1. Find the positive root of the equation x + 3x 5 = 0, correct to 3 significant figures, using the method of bisection. Let f(x) =

Διαβάστε περισσότερα

שדות תזכורת: פולינום ממעלה 2 או 3 מעל שדה הוא פריק אם ורק אם יש לו שורש בשדה. שקיימים 5 מספרים שלמים שונים , ראשוני. שעבורם

שדות תזכורת: פולינום ממעלה 2 או 3 מעל שדה הוא פריק אם ורק אם יש לו שורש בשדה. שקיימים 5 מספרים שלמים שונים , ראשוני. שעבורם תזכורת: פולינום ממעלה או מעל שדה הוא פריק אם ורק אם יש לו שורש בשדה p f ( m i ) = p m1 m5 תרגיל: נתון עבור x] f ( x) Z[ ראשוני שקיימים 5 מספרים שלמים שונים שעבורם p x f ( x ) f ( ) = נניח בשלילה ש הוא

Διαβάστε περισσότερα

gcd 24,15 = 3 3 =

gcd 24,15 = 3 3 = מחלק משותף מקסימאלי משפט אם gcd a, b = g Z אז קיימים x, y שלמים כך ש.g = xa + yb במלים אחרות, אם ה כך ש.gcd a, b = xa + yb gcd,a b של שני משתנים הוא מספר שלם, אז קיימים שני מקדמים שלמים כאלה gcd 4,15 =

Διαβάστε περισσότερα

Ventilated Distribution Transformers

Ventilated Distribution Transformers General Purpose Energy efficient dry-type transformers 600 Volt Class, isolation type, single and three phase, 1 through 00. Indoor and outdoor models available. Accessories and Optional Styles trostatic

Διαβάστε περισσότερα

פיסיקה 2 חשמלומגנטיות

פיסיקה 2 חשמלומגנטיות פיסיקה 2 חשמלומגנטיות R L C V אייל לוי סטודנטים יקרים ספרתרגיליםזההינופרישנותנסיוןרבותשלהמחברבהוראתפיסיקהבאוניברסיטתתלאביב, במכללת אפקה,ועוד. שאלות תלמידים וטעויות נפוצות וחוזרות הולידו את הרצון להאיר

Διαβάστε περισσότερα

כאן מבנה הבחינה שתיערך השנה תשע"ד. הבחינות של מועד תשע"ג מותאמות לבחינה שתיערך השנה. כמו כן ישנן שאלות שלא רלוונטיות לתוכנית ההיבחנות החדשה.

כאן מבנה הבחינה שתיערך השנה תשעד. הבחינות של מועד תשעג מותאמות לבחינה שתיערך השנה. כמו כן ישנן שאלות שלא רלוונטיות לתוכנית ההיבחנות החדשה. לתלמידי כיתה י' אנו שמחים להציג בפניכם את חוברת מבחני המחצית של כיתה י' שנערכו בשנים האחרונות שימו לב כי לא כל הבחינות המופיעות בחוברת זו, הן במבנה של הבחינה שתיערך לכם השנה, לכן מובא לכם כאן מבנה הבחינה

Διαβάστε περισσότερα

שיעור.1 חופפים במשולש שווה שוקיים יחידה - 31 חופפים משולשים 311

שיעור.1 חופפים במשולש שווה שוקיים יחידה - 31 חופפים משולשים 311 יחידה :31חופפים משולשים נחפוף משולשים ונוכיח תכונות של אלכסוני משולשים שווה שוקיים ואלכסוני המלבן. שיעור.1חופפים במשולש שווה שוקיים נחקור ונוכיח תכונות של משולש שווה שוקיים נתון משולש שווה שוקיים שבו.

Διαβάστε περισσότερα

הקשור (נפחית, =P כאשר P קבוע. כלומר zˆ P. , ρ b ומשטחית,

הקשור (נפחית, =P כאשר P קבוע. כלומר zˆ P. , ρ b ומשטחית, אלקטרוסטטיקה בנוכחות חומרים התחום שבין מישור y למישור t ממולא בחומר בעל פולריזציה לא אחידה +α)ˆ P 1)P כאשר P ו - α קבועים. מצא את צפיפויות המטען הנתונה ע"י σ). חשב את סה"כ המטען הקשור בגליל (מהחומר ומשטחית

Διαβάστε περισσότερα

הפקולטה למדעי הטבע המחלקה לפיזיקה קורס : פיזיקה 1

הפקולטה למדעי הטבע המחלקה לפיזיקה קורס : פיזיקה 1 א א א א קינמטיקה של מסה נקודתית 3 תרגילים רמה א' ) המהירות של חלקיק מסוים נתון ע"י. v 3 4t ידוע שחלקיק זה היה בראשית הצירים ב t. מהן המשוואות עבור ההעתק והתאוצה של החלקיק? צייר את הגרפים עבור ההעתק, מהירות

Διαβάστε περισσότερα

Smaller. 6.3 to 100 After 1 minute's application of rated voltage at 20 C, leakage current is. not more than 0.03CV or 4 (µa), whichever is greater.

Smaller. 6.3 to 100 After 1 minute's application of rated voltage at 20 C, leakage current is. not more than 0.03CV or 4 (µa), whichever is greater. Low Impedance, For Switching Power Supplies Low impedance and high reliability withstanding 5000 hours load life at +05 C (3000 / 2000 hours for smaller case sizes as specified below). Capacitance ranges

Διαβάστε περισσότερα

פתרון של בעיות פוטנציאל בשני מימדים פונקציה אנליטית: פונקציה שבה החלק הממשי וגם החלק המדומה מקיימים את משוואת לפלס:

פתרון של בעיות פוטנציאל בשני מימדים פונקציה אנליטית: פונקציה שבה החלק הממשי וגם החלק המדומה מקיימים את משוואת לפלס: פתרון של בעיות פוטנציאל בשני מימדים פונקציה אנליטית: פונקציה שבה החלק הממשי וגם החלק המדומה מקיימים את משוואת לפלס: w = f (z) = U (x, y) + iv (x, y), U = V = 0 הפונקציה f מעתיקה ממישור y) zלמישור = (x,

Διαβάστε περισσότερα

תשס"ז שאלות מהחוברת: שאלה 1: 3 ס"מ פתרון: = = F r 03.0 שאלה 2: R פתרון: F 2 = 1 10

תשסז שאלות מהחוברת: שאלה 1: 3 סמ פתרון: = = F r 03.0 שאלה 2: R פתרון: F 2 = 1 10 Q 0 חוק קולון: שאלות מהחוברת: שאלה : פיזיקה למדעי החיים פתרון תרגיל 5 חוק קולון,שדה חשמלי ופוטנציאל חשמלי ו- Q 5 0 Q Q 3 ס"מ חשב את הכוח החשמלי הפועל בין שני מטענים נקודתיים הנמצאים במרחק 3 ס"מ זה מזה.

Διαβάστε περισσότερα

אוסף שאלות מס. 3 פתרונות

אוסף שאלות מס. 3 פתרונות אוסף שאלות מס. 3 פתרונות שאלה מצאו את תחום ההגדרה D R של כל אחת מהפונקציות הבאות, ושרטטו אותו במישור. f (x, y) = x + y x y, f 3 (x, y) = f (x, y) = xy x x + y, f 4(x, y) = xy x y f 5 (x, y) = 4x + 9y 36,

Διαβάστε περισσότερα

Potential Dividers. 46 minutes. 46 marks. Page 1 of 11

Potential Dividers. 46 minutes. 46 marks. Page 1 of 11 Potential Dividers 46 minutes 46 marks Page 1 of 11 Q1. In the circuit shown in the figure below, the battery, of negligible internal resistance, has an emf of 30 V. The pd across the lamp is 6.0 V and

Διαβάστε περισσότερα

1000 VDC 1250 VDC 125 VAC 250 VAC J K 125 VAC, 250 VAC

1000 VDC 1250 VDC 125 VAC 250 VAC J K 125 VAC, 250 VAC Metallized Polyester Film Capacitor Type: ECQE(F) Non-inductive construction using metallized Polyester film with flame retardant epoxy resin coating Features Self-healing property Excellent electrical

Διαβάστε περισσότερα

מתמטיקה בדידה תרגול מס' 13

מתמטיקה בדידה תרגול מס' 13 מתמטיקה בדידה תרגול מס' 13 נושאי התרגול: תורת הגרפים. 1 מושגים בסיסיים נדון בגרפים מכוונים. הגדרה 1.1 גרף מכוון הוא זוג סדור E G =,V כך ש V ו E. V הגרף נקרא פשוט אם E יחס אי רפלקסיבי. כלומר, גם ללא לולאות.

Διαβάστε περισσότερα

29 תרגיל 2) העבר את המספרים המוצגים בבסיס להצגה בינארית 25() 24 () 243 () תרגיל ( 3 דוגמא העבר את המספר המבוטא בבסיס בינארי לצורה עשרונית (2) פתרון :

29 תרגיל 2) העבר את המספרים המוצגים בבסיס להצגה בינארית 25() 24 () 243 () תרגיל ( 3 דוגמא העבר את המספר המבוטא בבסיס בינארי לצורה עשרונית (2) פתרון : 29 תרגילי חזרה: העברת בסיסים נתון המספר ()43 מצא את ערכו של המספר בבסיס 2 הראה את הדרך לפתרון ( פתרון התרגיל : נגדיר תבניות שערכן גדל פי 2 החל מהמספר עד תבנית הגדולה וסמוכה למספר 256 28 64 32 6 8 4 2 ממלאים

Διαβάστε περισσότερα

תרגיל אמצע הסמסטר - פתרונות

תרגיל אמצע הסמסטר - פתרונות 1856 1 פיסיקה כללית לתלמידי ביולוגיה 774 פיסיקה כללית : חשמל ואופטיקה לתלמידי ביולוגיה חשמל ואופטיקה 774, תשס"ו - פתרונות 1 מטענים, שדות ופטנציאלים (5) ו- am µc נגדיר d האלכסון בין הקודקודים B המרחק בין

Διαβάστε περισσότερα

1. ה 1 אפקט הפוטואלקטרי

1. ה 1 אפקט הפוטואלקטרי האפקט הפוטואלקטרי מילות מפתח: פוטונים, פונקצית עבודה, תדירות סף, מתח עצירה, קבוע פלנק הציוד הדרוש: מתקן הכולל מנורת להט, ספק, ערכה הכוללת שפופרת פוטואלקטרית, מולטימטר, 4 פילטרים, מגבר זרם, ספק מתח משתנה.

Διαβάστε περισσότερα

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 0 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי I גיא סלומון סטודנטים יקרים ספר תרגילים זה הינו פרי שנות ניסיון רבות של המחבר בהוראת חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי באוניברסיטת תל אביב, באוניברסיטה הפתוחה, במכללת שנקר ועוד. שאלות

Διαβάστε περισσότερα

ACTORS IEC CONT Ex9C

ACTORS IEC CONT Ex9C IEC CONTCTORS Ex9C Ex9C Product Overview Features C-3 contactor ratings from 630 and C-1 contactor ratings to 800 voltages from 24~600, 50/60 Hz Full Non-Reversing (FVNR) and Full Reversing (FVR) 5 k @

Διαβάστε περισσότερα

בהצלחה! הוראות אוניברסיטת בן גוריון הפקולטה למדעי הטבע המחלקה לפיסיקה

בהצלחה! הוראות אוניברסיטת בן גוריון הפקולטה למדעי הטבע המחלקה לפיסיקה פיסיקה א' מספר הקורס: 5330 המרצה: פרופ' גז'גוז' יונג מועד: ב', טור: א' תאריך: משך הבחינה: 3 שעות חומר עזר מותר: דף נוסחאות המצורף לבחינה ומחשבון פשוט אוניברסיטת בן גוריון הפקולטה למדעי הטבע המחלקה לפיסיקה

Διαβάστε περισσότερα

חוברת תרגול וחזרה במתמטיקה לקראת התיכון.

חוברת תרגול וחזרה במתמטיקה לקראת התיכון. חוברת תרגול וחזרה במתמטיקה לקראת התיכון. מהדורה פנימית שאינה מיועדת למטרות רווח. תלמידים יקרים, לקראת פתיחת שנה"ל הקרובה, בה תחלו את צעדיכם הראשונים בתיכון המושבה, חוברה עבורכם חוברת זו אשר תקל על השתלבותכם

Διαβάστε περισσότερα

בחירת דיודה - איך בוחרים דיודה?

בחירת דיודה - איך בוחרים דיודה? // רקע כללי היא רכיב אלקטרוני בעל שני חיבורים הפועל כמעין שסתום חד כיווני ומאפשר מעבר זרםדיודה ) (Diode בכיוון אחד בלבד. 1 / 57 בשרטוטים חשמליים מסמנים את הדיודה בסימון הכללי הבא : לדיודה יש שני חיבורים

Διαβάστε περισσότερα

Capacitors - Capacitance, Charge and Potential Difference

Capacitors - Capacitance, Charge and Potential Difference Capacitors - Capacitance, Charge and Potential Difference Capacitors store electric charge. This ability to store electric charge is known as capacitance. A simple capacitor consists of 2 parallel metal

Διαβάστε περισσότερα

פתח דבר לתלמידים ולמורים, ספר זה מיועד לתלמידי פיזיקה אינטרניים ואקסטרניים, המתכוננים לבחינת הבגרות במכניקה, באופטיקה ובגלים.

פתח דבר לתלמידים ולמורים, ספר זה מיועד לתלמידי פיזיקה אינטרניים ואקסטרניים, המתכוננים לבחינת הבגרות במכניקה, באופטיקה ובגלים. פתח דבר לתלמידים ולמורים, ספר זה מיועד לתלמידי פיזיקה אינטרניים ואקסטרניים, המתכוננים לבחינת הבגרות במכניקה, באופטיקה ובגלים. הספר מעודכן לתוכנית הלימודים של משרד החינוך לקיץ 4, בהתאם לחוזרי המפמ"ר ולמסמך

Διαβάστε περισσότερα

חשמל ומגנטיות תשע"ה תרגול 3 פוטנציאל חשמלי ואנרגיה אלקטרוסטטית

חשמל ומגנטיות תשעה תרגול 3 פוטנציאל חשמלי ואנרגיה אלקטרוסטטית חשמל ומגנטיות תשע"ה תרגול 3 פוטנציאל חשמלי ואנרגיה אלקטרוסטטית הפונציאל החשמלי בעבור כל שדה וקטורי משמר ישנו פוטנציאל סקלרי המקיים A = φ הדבר נכון גם כן בעבור השדה החשמלי וניתן לרשום E = φ (1) סימן המינוס

Διαβάστε περισσότερα

אלגברה ליניארית (1) - תרגיל 6

אלגברה ליניארית (1) - תרגיל 6 אלגברה ליניארית (1) - תרגיל 6 התרגיל להגשה עד יום חמישי (12.12.14) בשעה 16:00 בתא המתאים בבניין מתמטיקה. נא לא לשכוח פתקית סימון. 1. עבור כל אחד מתת המרחבים הבאים, מצאו בסיס ואת המימד: (א) 3)} (0, 6, 3,,

Διαβάστε περισσότερα

אנטנות וקרינה. ur ur. ur ur ur uur ur ur. ur ur. ur ur. = jωρ. ur uur משוואת מקסוול משוואות הרציפות

אנטנות וקרינה. ur ur. ur ur ur uur ur ur. ur ur. ur ur. = jωρ. ur uur משוואת מקסוול משוואות הרציפות אנטנות וקרינה משוואת מקסוול רישום פאזורי רישום זמני u u B u E Jm t u uu D u H + J t u D ρ u B ρ m u u u E jωb J uu u u H jωd+ J u D ρ u B ρ m m u ρ J t u ρ m Jm t משוואות הרציפות רישום פאזורי רישום זמני

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΛΕΝΑ ΦΛΟΚΑ Επίκουρος Καθηγήτρια Τµήµα Φυσικής, Τοµέας Φυσικής Περιβάλλοντος- Μετεωρολογίας ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ Πληθυσµός Σύνολο ατόµων ή αντικειµένων στα οποία αναφέρονται

Διαβάστε περισσότερα

Inverse trigonometric functions & General Solution of Trigonometric Equations. ------------------ ----------------------------- -----------------

Inverse trigonometric functions & General Solution of Trigonometric Equations. ------------------ ----------------------------- ----------------- Inverse trigonometric functions & General Solution of Trigonometric Equations. 1. Sin ( ) = a) b) c) d) Ans b. Solution : Method 1. Ans a: 17 > 1 a) is rejected. w.k.t Sin ( sin ) = d is rejected. If sin

Διαβάστε περισσότερα

Multilayer Ceramic Chip Capacitors

Multilayer Ceramic Chip Capacitors FEATURES X7R, X6S, X5R AND Y5V DIELECTRICS HIGH CAPACITANCE DENSITY ULTRA LOW ESR & ESL EXCELLENT MECHANICAL STRENGTH NICKEL BARRIER TERMINATIONS RoHS COMPLIANT SAC SOLDER COMPATIBLE* PART NUMBER SYSTEM

Διαβάστε περισσότερα

Accu-Guard II. SMD Thin-Film Fuse ELECTRICAL SPECIFICATIONS

Accu-Guard II. SMD Thin-Film Fuse ELECTRICAL SPECIFICATIONS Accu-Guard II is a version of Accu-Guard fuses for a wider range of current and voltage ratings. Con struct ed on alumina substrates, Accu-Guard II fuses display superior electrical, mechanical and en

Διαβάστε περισσότερα

25 ג. משטח 4 מקזז כיוון ומקזז גובה. ד. הגה גובה זז באופן זהה בשני צידי הגוף. מאזנות זזות בצורה הפוכה משני צידי הגוף.

25 ג. משטח 4 מקזז כיוון ומקזז גובה. ד. הגה גובה זז באופן זהה בשני צידי הגוף. מאזנות זזות בצורה הפוכה משני צידי הגוף. - - דגם תשובות לשאלון מערכות תעופה ב', סמל 853, קיץ תשע"א מייצב גובה משטח א. מייצב כיוון משטח 2 ב. משטח 3 הגה כיוון שולט על ציר הסבסוב. משטח 5 הגה גובה שולט על ציר העלרוד. ג. משטח 4 מקזז כיוון ומקזז גובה.

Διαβάστε περισσότερα

מבוא לרשתות - תרגול מס 5 תורת התורים

מבוא לרשתות - תרגול מס 5 תורת התורים מבוא לרשתות - תרגול מס 5 תורת התורים תאור המערכת: תור / M M / ( ) שרת שירות פואסוני הגעה פואסונית הערות: במערכת M/M/ יש חוצץ אינסופי ולכן יכולים להיות בה אינסוף לקוחות, כאשר מקבל שירות והשאר ממתינים. זמן

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ιπλωµατική Εργασία του φοιτητή του τµήµατος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

MINIATURE ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS. Characteristics. Leakage Current(MAX) I=Leakage Current(µA) C=Nominal Capacitance(µF) V=Rated Voltage(V)

MINIATURE ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS. Characteristics. Leakage Current(MAX) I=Leakage Current(µA) C=Nominal Capacitance(µF) V=Rated Voltage(V) SERIES 5 C Long Life. Low impedance. (Rated Voltage 6.3~V.DC) FEATURES Load Life : 5 C 4~hours. Low impedance at khz with selected materials. SPECIFICATIONS Items Operating Temperature Range Rated Voltage

Διαβάστε περισσότερα

. (NMR) תיניערג תיטנגמ הדוהתב יוסינל ךירדת

. (NMR) תיניערג תיטנגמ הדוהתב יוסינל ךירדת 1 תדריך לניסוי בתהודה מגנטית גרעינית (NMR). כללי בניסוי זה התלמיד יבצע מדידות הקשורות בתהודה מגנטית גרעינית של מימן במי ברז, במים עם מומס פאראמגנטי, ובחומר פולימרי מוצק (מחק גומי). המדידות תתבצענה בשיטת

Διαβάστε περισσότερα

HLM H L M טבלת עומסים לעוגן בודד (בטון ב- 30 )

HLM H L M טבלת עומסים לעוגן בודד (בטון ב- 30 ) HM HM מאפיינים טכנולוגיה: עוגן נקבה סוג פלדה העוגן נקבה: Cold Formed steel D62 סוג פלדה הבורג :. Steel f uk = 0 N/mm 2 ; f yk = 6 N/mm 2 גלוון: 5µ Zn HM Bolt HM Eye European Approval ETA01/00 ETAG001 option

Διαβάστε περισσότερα

נוסחאות ונתונים בפיזיקה

נוסחאות ונתונים בפיזיקה נוסחאות ונתונים בפיזיקה קינמטיקה פוקוס בפיזיקה-מכניקה קיץ 0 v dx מהירות רגעית dt v dv dt תאוצה רגעית v v0 + at תנועה שוות-תאוצה x x vt 0+ 0 + at x x v0 v 0 + + t v v 0 + ax ^ - x0h מהירות של B ביחס ל-

Διαβάστε περισσότερα

פרק ראשון - אלגברה והסתברות ) ענה על שתיים מהשאלות 1-3 (לכל שאלה

פרק ראשון - אלגברה והסתברות ) ענה על שתיים מהשאלות 1-3 (לכל שאלה שאלון - 806 מבחן פרק ראשון - אלגברה והסתברות ) ענה על שתיים מהשאלות - (לכל שאלה נק') 6 נק') A n יואב ודניאל עובדים בהעמסת ארגזים למשאיות במפעל. יואב מסוגל להעמיס לבדו 0 ארגזים בשעה. דניאל מסוגל להעמיס

Διαβάστε περισσότερα