ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΑΦΗ ΙΣΤΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ Ε.Α.Τ. Γενικά ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Η επιφάνεια των ιστών φωτισµού θα καθαρισθεί επιµελώς και θα βαφεί σύµφωνα µε τις αντίστοιχες ΠΕΤΕΠ «Αντισκωριακή Προστασία Σιδηροκατασκευών» και «Βαφή Σιδηροκατασκευών») του Η αντιδιαβρωτική προστασία των χαλύβδινων στοιχείων γίνεται σύµφωνα µε τον κανονισµό DIN "Προστασία από διάβρωση δοµικών έργων από χάλυβα µε επιστρώσεις". Η εφαρµογή της βαφής θα γίνε µε βούρτσα (πινέλο) ή ρολό και µε ψεκασµό (airless spray) µόνο στις περιπτώσεις που εξασφαλίζονται συνθήκες µη εκτεταµένης διασποράς σταγονιδίων υλικού επικάλυψης (νηνεµία, εργασία µακριά από αστικό στοιχείο κλπ.). (α) Ο Ανάδοχοςθα συµµορφώνεται µε τις πρόνοιες των BS4479, BS6150, EN 50050, BS και EN ISO8503, ή ισοδύναµων άλλων χωρών σύµφωνα µε τις επιφυλάξεις που αναφέρονται πιο κάτω. (β) Καµία εργασία χρωµατισµών και διακοσµήσεων θ αρχίσει αν δεν εγκριθούν τα υλικά, τα δείγµατα και τα χρώµατα από τον Αρχιτέκτονα. (γ) Όλα τα υλικά των βαφών και σφραγιστικών που θα χρησιµοποιηθούν θα υποβληθούν για έγκριση. (δ) Tα υλικά θα φθάνουν στο εργοτάξιο, σε κλειστά σφραγισµένα κουτιά της εγκεκριµένης Κατασκευάστριας Εταιρείας χωρίς οποιαδήποτε βλάβη ή ζηµιά. Θα φαίνονται δε πάνω σ αυτά καθαρά οι ετικέτες και σφραγίδες της Κατασκευάστριας Εταιρείας. Θα αποθηκεύονται σε καθαρούς, ξηρούς και δροσερούς χώρους προστατευµένους από ακραίες θερµοκρασίες. (ε) Το βάψιµο δεν θα επιτραπεί όταν: Η θερµοκρασία είναι κάτω των 4 C. Η θερµοκρασία είναι τόσο ψηλή που µπορεί να προκαλέσει 'ζαρώµατα ή φυσαλίδες στη βαφή. Επικρατούν καιρικές συνθήκες τέτοιες που ο κατασκευαστής, απαγορεύει ρητά στις οδηγίες του, τη χρήση των υλικών. (ζ) Ανάµιξη παρόµοιων υλικών που προέρχονται από διαφορετικούς κατασκευαστές δεν θα επιτρέπεται. (η) Οι επιφάνειες που θα δεχθούν χρωµατισµό θα καθαρίζονται από λάδι, σκουριά, άλατα ή άλλη ακαθαρσία και θα πρέπει να είναι τελείως στεγνές και οµαλές. Τυχόν ελαττωµατικό επίχρισµα θα διορθώνεται. (θ) Να γίνεται καλή ανάµειξη των υλικών ώστε να παράγεται ένα οµοιογενές µείγµα. (ι) Όλες οι επιφάνειες που έχουν χρωµατιστεί να προστατεύονται από πιθανές ζηµίες ή γδαρσίµατα. (κ) Βαµµένες επιφάνειες που έχουν γδαρθεί ή που δεν έχουν χρωµατιστεί σύµφωνα µε τις προδιαγραφές, θα χρωµατιστούν ξανά µε έξοδα του Εργολάβου. (λ) Τα εξαρτήµατα που δεν πρόκειται να βαφούν, θα πρέπει να προφυλάσσονται καθόλη τη διάρκεια των εργασιών των χρωµατισµών. (µ) Όλες οι επιφάνειες κατασκευών που θα βαφούν µακριά από τον τόπο του έργου θα στερεωθούν επί άλλων υλικών θα βάφονται µε αστάρι πριν την τοποθέτηση. (ν) Θίνερ, νερό ή άλλα διαλυτικά θα χρησιµοποιούνται µόνο όπου απαιτείται σύµφωνα µε τις οδηγίες των κατασκευαστών. (ξ) Οι εργασίες θα εκτελούνται εσωτερικά σε χώρους απαλλαγµένους από υγρασία, σκόνες ή άλλες ακαθαρσίες και εξωτερικά όταν ο καιρός είναι ξηρός και δεν πνέει άνεµος.

2 (ο) Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά, όλοι οι χρωµατισµοί θα εκτελούνται τουλάχιστον σε τρία χέρια ή µέχρι να επιτευχθούν επιφάνειες ενιαίες ισότονες, σύµφωνα µε τα εγκεκριµένα δείγµατα και να ικανοποιούν πλήρως την Υπηρεσία. (π) Πριν από κάθε χρωµατισµό θα γίνεται προπαρασκευή της επιφάνειας ανάλογα µε την επιφάνεια και το σύστηµα βαφών που θα επιλεγεί. Προετοιµασία επιφάνειας Οι επιφάνειες θα πρέπει να καθαρίζονται από ξένα επικολληµένα υλικά, από λάδια και γράσα µε κατάλληλο καθαριστικό. Άλατα και άλλοι µολυσµατικοί παράγοντες θα πρέπει να καθαρίζονται µε καθαρό νερό υψηλής πίεσης. Στη συνέχεια θα πρέπει να αποµακρυνθεί οποιαδήποτε σκουριά. Μεγάλες αποθηκεύσεις σκουριάς θα αποµακρυνθούν µε µηχανικά µέσα. Η σκόνη θα πρέπει να αποµακρύνεται µε πεπιεσµένο αέρα ή µε µηχανή αναρρόφησης. Το αστάρι να εφαρµόζεται αµέσως µετά την προετοιµασία της επιφάνειας, πριν εµφανιστεί οποιαδήποτε αλλοίωση στις καθαρισµένες επιφάνειες. Όλες οι ζηµιές και οι µολυσµατικοί παράγοντες, που θα δηµιουργηθούν στο αστάρι προκατασκευής κατά την αποθήκευση ή την επεξεργασία, θα πρέπει να καθαριστούν λεπτοµερώς πριν από το τελικό βάψιµο. Συνθήκες εφαρµογής Για να αποφευχθεί η συµπύκνωση νερού, η θερµοκρασία της επιφάνειας θα πρέπει να είναι το λιγότερο 3 0 C πάνω από το σηµείο δρόσου (dew point). Η σχετική υγρασία (RH) θα πρέπει να είναι κάτω από 80%. Οι βαφές γενικά δεν θα εφαρµοσθούν όταν η θερµοκρασία περιβάλλοντος είναι µικρότερη των 10 0 C. Οι βαφές δεν µπορούν να εφαρµοσθούν όταν υπάρχει βροχή, άνεµος, οµίχλη ή όταν η θερµοκρασία της για βαφή επιφάνειας είναι µικρότερη της θερµοκρασίας συµπύκνωσης του µείγµατος. Η βαφή δεν θα εφαρµοσθεί σε επιφάνειες βρεγµένες ή υγρές. Κάθε φρέσκο χρώµα εκτεθειµένο σε συνθήκες κακοκαιρίας πρέπει να τεθεί σε συνθήκες για ξήρανση. Τα σηµεία που έχουν υποστεί ζηµιές πρέπει να απαλειφθούν, η επιφάνεια πρέπει να ετοιµαστεί εκ νέου και κατόπιν να ξαναβαφεί µέχρι να δηµιουργηθούν οι ίδιες συνθήκες των περιοχών χωρίς ζηµιές. Κάθε στρώση χρώµατος θα εφαρµοστεί σαν συνεχής µεµβράνη χωρίς πόρους. Κάθε στρώση χρώµατος πρέπει να ξηρανθεί σηµαντικά πριν από την εφαρµογή των επόµενων στρώσεων ώστε να µην εµφανιστούν ανωµαλίες στην µεµβράνη όπως διογκώσεις ή απώλεια συνάφειας µε την προηγούµενη στρώση. Τα υλικά πρέπει να είναι βιοµηχανίας που θα εγκριθεί από τον επιβλέποντα και θα παραδοθούν σε κλειστά πακέτα που θα φέρουν το όνοµα του παρασκευαστή και τον τύπο του προϊόντος. Όλα τα υλικά πρέπει να εγκριθούν από τον επιβλέποντα πριν από την χρήση και δοκίµια βαφής θα εκτελεστούν κατά την διάρκεια και εφαρµογή κάθε τύπου χρώµατος. Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την προστασία όλων των τµηµάτων του έργου κατά την διάρκεια των εργασιών της βαφής. Κάθε ίχνος χρώµατος εφαρµοσµένου σε επιφάνειες που δεν χρειάζονται βαφή θα αποµακρυνθεί από τον ανάδοχο µε ίδια έξοδα. Όταν τελειώσουν οι εργασίες βαφής τα προστατευτικά µέτρα θα αποµακρυνθούν και το εργοτάξιο θα επανέλθει στην προγενέστερη κατάσταση. Συνοπτικά η περιλαµβάνει τα εξής στάδια: 1. Απόξεση - καθαρισµός 2. Βαφή µε στρώση primer συµβατού µε πολυουρεθανικές βαφές 3. Βαφή µε στρώση πολυουρεθανικού χρώµατος, συνολικού πάχους 60 µm κατ ελάχιστο, Για τυχόν βαφή που θα πραγµατοποιηθεί σε περιορισµένο χώρο θα πρέπει να εξασφαλιστεί επαρκής εξαερισµός κατά τη εφαρµογή της µπογιάς και κατά τη διάρκεια στεγνώµατος. Επίσης θα πρέπει να υπάρχει επαρκής φωτισµός µε ένταση γύρω στα lux.

3 Υλικά και τεχνικός εξοπλισµός Σε όλες τις παραπάνω εργασίες περιλαµβάνονται όλα τα απαραίτητα υλικά και εξοπλισµός, µικροϋλικά, εξαρτήµατα, µικροεξαρτήµατα και αναλώσιµα, καθώς και κάθε άλλη εργασία απαραίτητη αλλά µη κατονοµαζόµενη σύµφωνα και µε τις υποδείξεις της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής των Εργασιών (επισκευές εγκαταστάσεις µικροκατασκευές συντηρήσεις και χρωµατισµοί µεταλλικών στοιχείων). Τα υλικά που θα επιλεγούν για τις εργασίες θα είναι αναγνωρισµένου εργοστασίου παραγωγής το οποίο θα διασφαλίζεται από σύστηµα ποιότητας ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 και θα φέρει τη σήµανση CE. Ο ανάδοχος υποχρεούται για την εφαρµογή των υλικών να ακολουθήσει τις οδηγίες χρήσης του κατασκευαστή συµπεριλαµβανοµένων των ειδικών απαιτήσεων θερµοκρασιακών ορίων και κλιµατολογικών συνθηκών. Επίσης φέρει την αποκλειστική ευθύνη της ορθής εφαρµογής τους από έµπειρους και εξειδικευµένους τεχνίτες. Αστάρια για Μέταλλα Τα αστάρια για τα µέταλλα θα είναι της καλύτερης δυνατής ποιότητας και θα συνάδουν µε τις πρόνοιες των BS4129, BS4147, BS4164 και BS4652. Λαδοµπογιά Εφαρµόζεται σε εσωτερικούς χώρους και σε εξωτερικές επιφάνειες. Να είναι αρίστης ποιότητας Βερνικόχρωµα Βαφή και προστασία µεταλλικών επιφανειών, εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης Το Βερνικόχρωµα να είναι ειδικό γυαλιστερό χρώµα, βάσεως τροποποιηµένων αλκυδικών ρητινών, που εφαρµόζεται απευθείας σε σκουριασµένες µεταλλικές επιφάνειες. Συνδυάζει ισχυρή αντισκωρική προστασία και ταυτόχρονα προσφέρει στην επιφάνεια γυαλιστερό φινίρισµα. Λόγω της ειδικής σύνθεσής του, εφαρµόζεται απευθείας ακόµα και σε σκουριασµένες επιφάνειες χωρίς προεργασία (εφαρµογή ασταριού ή τρίψιµο). Ρητίνη: Τροποποιηµένη αλκυδική Πυκνότητα : gr/ml (λευκό), ανάλογα µε την απόχρωση Ιξώδες: ΚU Στερεά κ.β. (λευκό): %, ανάλογα µε την απόχρωση Στερεά κ.ο. (λευκό): %, ανάλογα µε την απόχρωση Σηµείο ανάφλεξης: 32 ± 3 C ΠΟΕ(Πτητικές Οργανικές Ενώσεις ): Να ανήκει στην κατηγορία Α/θ [ Οριακή Τιµή ΠΟΕ Ευρωπαϊκής Ένωσης : 600 gr/lt (2007) και 500 gr/lt (2010) ] Απόχρωση : Σύµφωνα µε την υφιστάµενη κατάσταση Στιλπνότητα 20 : >75 Στιλπνότητα 60 : >85 Σκληρότητα (König): sec Πρόσφυση (Cross-Cut σε µέταλλο): 1-2 Πρόσφυση (Cross-Cut σε σκουριασµένη επιφάνεια): 2-3 Πρόσφυση (Cross-Cut σε επιφάνεια βαµµένη µε ADHEX): 2 οκιµή πίπτοντος βάρους (Impact test): in/out 6-8/0 inch/pounds Ευκαµψία σε κυλινδρικό άξονα (Mandrel):8 mm OK Αντοχή σε αλατονέφρωση (σε καθαρή µεταλλική επιφάνεια): µm: Πολύ καλή προστασία Αντοχή σε αλατονέφρωση (σε σκουριασµένη µεταλλική επιφάνεια): µm: Πολύ καλή προστασία Αντοχή σε εξωτερικές συνθήκες: Να µην παρουσιάζει blistering, rusting ή cracking Πάχος ξηρού φιλµ ανά στρώση: µm Προτεινόµενο πάχος ξηρού φιλµ: µm Απόδοση: m²/lt ανά στρώση. ιαλυτικό (νέφτι) Ειδικό διαλυτικό για αλκυδικά χρώµατα και βερνίκια ενός ή δύο συστατικών οικοδοµικής και βιοµηχανικής χρήσης. Να έχει άριστη διαλυτική ικανότητα και δίνει πολύ καλή επιφάνεια. Κατάλληλο για χρήση µε πιστόλι και πινέλο.

4 ιαλυτικό νίτρου Ειδικό διαλυτικό για χρώµατα και βερνίκια. Να έχει άριστη διαλυτική ικανότητα και να δίνει πολύ καλή επιφάνεια. Σπρέϋ χρώµατα Να είναι αρίστης ποιότητας και να ακολουθούν τις ευρωπαϊκές οδηγίες καθώς επίσης να είναι πιστοποιηµένα από τον ΕΛΟΤ. Αστάρι νεφτιού Εφαρµόζεται σε εξωτερικές επιφάνειες Αστάρι µετάλλου αντισκωρικό Εφαρµόζεται σε εξωτερικές επιφάνειες Βελατούρα Πρόκειται για υπόστρωµα λαδοµπογιάς Τα αντιδιαβρωτικά υλικά θα ικανοποιούν τις απαιτήσεις του DIN Μέρος 9 ή άλλων ισοδύναµων εγκεκριµένων προτύπων ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Συντονισµός Λόγω ενδεχόµενων δυσµενών συνθηκών και του περιορισµένου διαθέσιµου χρόνου εκτέλεσης των εργασιών, απαιτείται άριστος σχεδιασµός και συντονισµός των εργασιών, σε συνεννόηση µε την Υπηρεσία, έτσι ώστε το έργο να εκτελεστεί σύµφωνα µε τους κανόνες της τέχνης και της τεχνικής και να αποπερατωθεί στους προβλεπόµενους χρόνους (εκτός από τις καθυστερήσεις λόγω απαγορευτικών εξωτερικών παραγόντων, που θα τεκµηριώνονται και θα δηλώνονται εγγράφως κάθε φορά που προκύπτουν). Αποθήκευση και µεταφορά υλικών Τα υλικά θα αποθηκεύονται σε χώρους ευθύνης του Αναδόχου, τοποθετηµένα πάνω σε παλέτες και θα φυλάσσονται σκεπασµένα και προστατευµένα από την υγρασία κλπ.) µε ευθύνη του. Θα µεταφέρονται σταδιακά στους χώρους εκτέλεσης των εργασιών µε την απαιτουµένη προσοχή. ΟΡΟΙ & ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ-ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α. ΠΙΘΑΝΟΙ ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1. Κατά την µεταφορά, απόθεση, διακίνηση των υλικών και τεχνικού προσωπικού 1.1. Ανύψωση, εκφόρτωση µε καλαθοφόρο όχηµα ή ανυψωτικό µηχάνηµα Μεταφορά δια χειρός ή µηχανικών µέσων αντικειµένων µεγάλου βάρους. 2. Χρήση εργαλείων χειρός 2.1. Χρήση εργαλείων απόξεσης και ηλεκτρικών συνδέσεων Ο χειρισµός του εξοπλισµού και των εργαλείων αυτών θα γίνεται µόνον από εξουσιοδοτηµένα άτοµα. Ά τοµα χωρίς επαρκή εκπαίδευση και πιστοποίηση της ικανότητας τους να χειρίζονται ασφαλώς τον εξοπλισµό ή τα εργαλεία, δεν θα γίνονται αποδεκτά. 3. ιεύθυνση ερνασιών εγκατάστασης του Η/Μ εξοπλισυού

5 3.1. Οι εργασίες εγκατάστασης των ηλεκτροκινητήρων θα εκτελούνται υπό την διεύθυνση µηχανολόγου ή ηλεκτρολόγου µηχανικού, µε εµπειρία σε εγκαταστάσεις του τύπου αυτού ή παρεµφερείς. Β. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ- ΜΕΤΡΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Εφαρµόζεται η οδηγία 92/57/ΕΕ Ελάχιστες απαιτήσεις Υγιεινής και Ασφάλειας προσωρινών και κινητών εργοταξίων και η Ελληνική Νοµοθεσία επί θεµάτων Υγιεινής και Ασφάλειας (Π.. 17/96, Π.. 159/99 κ.λπ.). 2. Οι εκτελούντες τις εργασίες της παρούσας Προδιαγραφή θα διαθέτουν επαρκή εµπειρία. 3. Υποχρεωτική επίσης είναι η χρήση µέσων ατοµικής προστασίας (ΜΑΠ) κατά την εκτέλεση των εργασιών. Οι ελάχιστες απαιτήσεις είναι οι εξής: 3.1. Προστασία χεριών και βραχιόνων: EN 388:2003: Protective gloves against mechanical risks -- Γάντια προστασίας έναντι µηχανικών κινδύνων Προστασία κεφαλιού: EN 397:1995: Industrial safety helmets (Amendment A1:2000) -- Κράνη προστασίας Προστασία ποδιών: EN 345-2:1996: Safety Footwear for Professional Use - Part 2. Additional Specifications Superseded by EN ISO 20345: Υποδήµατα ασφαλείας για επαγγελµατική χρήση (αντικαταστάθηκε από το πρότυπο EN ISO 20345:2004) Προστασία οφθαλµών: ΕΛΟΤ ΕΝ : Mesh type eye and face protectors for industrial and non-industrial use against mechanical hazards and/or heat -- Μέσα προστασίας µατιών και προσώπου τύπου µεταλλικού πλέγµατος για βιοµηχανική και µη βιοµηχανική χρήση έναντι µηχανικών κινδύνων ή και θερµότητας Προστατευτική ενδυµασία: EN 863:1995: Protective clothing - Mechanical properties - Test method: Puncture resistance - Προστατευτική ενδυµασία. Μηχανικές ιδιότητες. οκιµή αντοχής σε διάτρηση Ζώνες πρόσδεσης: EN 358:1999: Personal protective equipment for work positioning and prevention of falls from a height-blets for work positioning and restraint and work positioning lanyards - Μέσα ατοµικής προστασίας για την προσπέλαση και την αποφυγή πτώσεως από ύψος. Ζώνες πρόσδεσης/συγκράτησης και ιµάντες προσέγγισης. Λάρισα, Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο ΠΡΟÏΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΖΙΛΑΚΑΣ Αργύριος ΧΑΤΖΙΚΟΣ ηµήτριος Θεωρήθηκε Η ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΟΒΡΗ Ευαγγελία

King James Bible Greek New Testament Word List

King James Bible Greek New Testament Word List King James Bible Greek New Testament Word List Extracted From The Supercomputer-Compiled Textus Receptus CSR9 By Dr. Michael J. Bisconti Copyright 2013 Dr. Michael J. Bisconti The King James Bible Greek

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 27-03-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 27-03-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 27-03-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 172 ΘΕΜΑ: Έγκριση εκτέλεσης εργασιών με πρόχειρο διαγωνισμό,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 12-01-02-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 12-01-02-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 12-01-02-00 12 Σήραγγες 01 Βοηθητικές Εγκαταστάσεις 02 Ηλεκτροφωτισµός Σήραγγας κατά την ιάρκεια της Κατασκευής 00 - Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 15-02-01-03 15 Κατεδαφίσεις Tεχνικών έργων 02 Καθαιρέσεις στοιχείων κατασκευών 01 Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισµένου σκυροδέµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 08-05-01-02 08 Υδραυλικά Έργα 05 Στεγανώσεις και Αρµοί Τεχνικών Έργων 01 Στεγανοποιήσεις Επιφανειών Σκυροδέµατος 02 Στεγανοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Greek 111. Sept. 7, Wed.: Alphabet ἀλφάβητος (ἄλφα βῆτα = A B C s)

Greek 111. Sept. 7, Wed.: Alphabet ἀλφάβητος (ἄλφα βῆτα = A B C s) Rick Griffiths MWF 9:00 Converse 302 Converse 102D; 542-5368 FTGRIFFITHS@AMHERST.EDU Monday 4:00-6:00 and by appointment Reading Greek: Text and Vocabulary (second edition) (ISBN 9780521698511) Reading

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 08-07-02-01 08 Υδραυλικά Έργα 07 Mεταλλικά Στοιχεία και Κατασκευές 02 Σιδηροκατασκευές Υδραυλικών Έργων 01 Αντισκωριακή Προστασία

Διαβάστε περισσότερα

The Greek Braille System

The Greek Braille System The Greek Braille System 1. Braille codes for the Greek lowercase (small) Alphabet characters UNICODE Greek Braille Braille dots Description Description in English in Greek 03B1 α A 1 άλφα GREEK SMALL

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 15-02-01-01 15 Κατεδαφίσεις Tεχνικών έργων 02 Καθαιρέσεις στοιχείων κατασκευών 01 Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισµένου σκυροδέµατος

Διαβάστε περισσότερα

A week long excursion into the language of the ancient Greeks. a. The Alphabet (with pronunciation guide)

A week long excursion into the language of the ancient Greeks. a. The Alphabet (with pronunciation guide) GREEK WEEK A week long excursion into the language of the ancient Greeks a. The Alphabet (with pronunciation guide) b. Some scientific terms: the family of -ologies c. The Dieties of Mount Olympus d. Exercises

Διαβάστε περισσότερα

Λίστα Προτύπων ΕΛΟΤ - Βιβλιοθήκη ΕΛΙΝΥΑΕ

Λίστα Προτύπων ΕΛΟΤ - Βιβλιοθήκη ΕΛΙΝΥΑΕ Λίστα Προτύπων ΕΛΟΤ - Βιβλιοθήκη ΕΛΙΝΥΑΕ Κωδικοί ICS Κωδικός Αριθμός Εγγράφου Τίτλος Εκδότης Χρονιά Έκδοσης 13.340.10 ΕΛΟΤ ΕΝ 374-1 13.340.10 ΕΛΟΤ ΕΝ 374-3 13.340.10 ΕΛΟΤ ΕΝ 374-2 13.180 ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 7933

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 15-03-01-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 15-03-01-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 15-03-01-00 15 Κατεδαφίσεις Tεχνικών έργων 03 Καθαιρέσεις ειδικών κατασκευών 01 Καθαιρέσεις στοιχείων προεντεταµένου σκυροδέµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 04-20-01-01 04 Ηλεκτροµηχανολογικές Εγκαταστάσεις Κτιρίων 20 Σωληνώσεις - Καλωδιώσεις Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων 01 Σωληνώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 05-05-03-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 05-05-03-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-05-03-00 05 Έργα Οδοποιίας 05 Ασφάλιση οδών 03 Συστήµατα απορρόφησης ενέργειας πρόσκρουσης (ΣΑΕΠ) 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 08-08-03-00. 08 Υδραυλικά Έργα 08 Αντλιοστάσια 03 Γερανογέφυρες 00 -

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 08-08-03-00. 08 Υδραυλικά Έργα 08 Αντλιοστάσια 03 Γερανογέφυρες 00 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 08-08-03-00 08 Υδραυλικά Έργα 08 Αντλιοστάσια 03 Γερανογέφυρες 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006 Το έργο της σύνταξης των ΠΕΤΕΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 04-20-01-02 04 Ηλεκτροµηχανολογικές Εγκαταστάσεις Κτιρίων 20 Σωληνώσεις - Καλωδιώσεις Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων 01 Σωληνώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 04-04-01-02 04 Ηλεκτροµηχανολογικές Εγκαταστάσεις Κτιρίων 04 Αποχέτευση 01 Γενικές Απαιτήσεις ικτύων Αποχέτευσης 02 Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 08-06-08-03 08 Υδραυλικά Έργα 06 Σωληνώσεις - ίκτυα 08 ιάφορες Εργασίες Κατασκευής Υπογείων ικτύων 03 Αποκατάσταση ή Ανακατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ Κ.Α.: ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: «Αντικατάσταση αφαιρεθέντων αγωγών αντικεραυνικής προστασίας σε

Διαβάστε περισσότερα

1. The Greek Language and Its Dialects

1. The Greek Language and Its Dialects I n t r o d u c t i o n 1. The Greek Language and Its Dialects The Greek language belongs to the Indo-European family of languages. The name Indo-European indicates the geographic area where these languages

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 04-07-01-01 04 Ηλεκτροµηχανολογικές Εγκαταστάσεις Κτιρίων 07 Εγκαταστάσεις Κλιµατισµού - Αερισµού/ Αεραγωγοί 01 Κατασκευή ικτύων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 12-07-03-01 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 12-07-03-01 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 12-07-03-01 12 Σήραγγες 07 ιατρήσεις Τσιµεντενέσεις 03 Εξαρτήµατα Οπών 01 Εξαρτήµατα Οπών Τσιµεντενέσεων Έκδοση 1.0 - Μάιος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 08-06-06-01 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 08-06-06-01 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 08-06-06-01 08 Υδραυλικά Έργα 06 Σωληνώσεις - ίκτυα 06 ίκτυα από Λοιπά Υλικά 01 ίκτυα από Υαλοπλισµένους Πλαστικούς Σωλήνες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Τµήµα οµών - Περιβάλλοντος Έργο: «Καθαρισµός κοίτης και πρανών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 04-01-04-02 04 Ηλεκτροµηχανολογικές Εγκαταστάσεις Κτιρίων 01 ίκτυα Υγρών υπό Πίεση 04 Σωληνώσεις Πλαστικών Σωλήνων 02 Σωληνώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 04-01-04-01 04 Ηλεκτροµηχανολογικές Εγκαταστάσεις Κτιρίων 01 ίκτυα Υγρών υπό Πίεση 04 Σωληνώσεις Πλαστικών Σωλήνων 01 Σωλήνες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 08-06-02-02 08 Υδραυλικά Έργα 06 Σωληνώσεις - ίκτυα 02 ίκτυα από Πλαστικούς Σωλήνες PVC 02 ίκτυα Αποχέτευσης από Πλαστικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 07-08-03-30 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 07 Σιδηροδροµικά έργα. 03 Σύνδεσµοι 30 Χρήση συνδέσµου KS (SKL 12)

ΠΕΤΕΠ 07-08-03-30 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 07 Σιδηροδροµικά έργα. 03 Σύνδεσµοι 30 Χρήση συνδέσµου KS (SKL 12) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 07-08-03-30 07 Σιδηροδροµικά έργα 08 Yλικά Γραµµής 03 Σύνδεσµοι 30 Χρήση συνδέσµου KS (SKL 12) Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006 Το έργο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 04 Ηλεκτροµηχανολογικές Εγκαταστάσεις Κτιρίων 01 ίκτυα Υγρών υπό Πίεση 07 Σωληνώσεις Ανοξείδωτων Χαλυβδοσωλήνων 00 - ΤΕΠ:04-01-07-00 ΤΕΠ:04-01-07-00 ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΑΝΟΞΕΙ ΩΤΩΝ ΧΑΛΥΒ ΟΣΩΛΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 08-06-04-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 08-06-04-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 08-06-04-00 08 Υδραυλικά Έργα 06 Σωληνώσεις - ίκτυα 04 ίκτυα από Σωλήνες Ελατού Χυτοσιδήρου 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006 Το

Διαβάστε περισσότερα