ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αριθ. πρωτ.:1360/17202 /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. /νση: Συγγρού 150 Ταχ. Κώδικας: Καλλιθέα TELEFAX: Πληροφορίες: Ε. Θραψανάκη Τηλέφωνο: ΘΕΜΑ: Χορήγηση οριστικής έγκρισης στο βιοκτόνο (εντοµοκτόνο) RAID NIGHT & DAY. ΠΡΟΣ: S.C. Johnson Hellas Ltd. Φραγκοκκλησιάς 7, Μαρούσι ΚΟΙΝ: 1. Γραφείο κ. Υπουργού 2. Γραφείο κ. Υφυπουργού 3. Γραφείο κ. Γεν. Γραµµατέα. 4. Περιφερειακές Ενότητες /νσεις Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής Έδρες τους 5. ΠΚΠΦ & ΠΕ Έδρες τους (µε ) 6. Μ. Φ. Ι. Τµήµα Ελέγχου Γεωργικών Φαρµάκων Εκάλης 2, Κηφισιά 7. Τµήµατα Β, Γ, Ε της /νσής µας ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Π (ΦΕΚ 160/Α/ ) «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος βιοκτόνων προϊόντων, σε συµµόρφωση προς την οδηγία 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου» και ειδικότερα το αρθρ Tις διατάξεις του Ν.721/77 για την έγκριση κυκλοφορίας και τον έλεγχο των γεωργικών φαρµάκων και ειδικότερα το άρθρο 2 παρ.2, το άρθρο 3., το άρθρο 5, παρ. 2 και 8, και το άρθρο 30 όπως αντικαταστάθηκε µε το Ν.2538/97 3. Τη µε αριθ / (ΦΕΚ 579/Β) ΚΥΑ µε θέµα «περιορισµός συλλογικών οργάνων του Υπουργείου Γεωργίας», Κεφ.Α, αρθρ.1 παρ. 10- Αρµοδιότητες (α ). 4. Τη µε αριθ. 265/2002/ (ΦΕΚ 1214/Β/ ) ΚΥΑ µε θέµα την «ταξινόµηση, συσκευασία και επισήµανση επικινδύνων παρασκευασµάτων», καθώς και τη µε αριθ / (ΦΕΚ 1121/Β/ ) Απόφασή µας, µε θέµα τη «διαδικασία και προϋποθέσεις εφαρµογής της ΚΥΑ 265/2002 στα φυτοπροστατευτικά προϊόντα και βιοκτόνα». \\Syg150bdc-2\USERS\ΕΥ ΟΞΙΑ\ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ\JOHNSON\RAID NIGHT & DAY\RAID NIGHT DAY.doc 1

2 5. Τα από , και ΕΜΠ σηµειώµατα των εργαστηρίων, εντοµοκτόνων υγειονοµικής σηµασίας, Χηµικού ελέγχου και Τοξικολογικού Ελέγχου Γεωργικών Φαρµάκων του ΜΦΙ. 6. Το Π.. 110/2011 (ΦΕΚ 243 Α ) «ιορισµός Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 7. Τη µε αριθ / (ΦΕΚ 2741 Β ) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων για «Ανάθεση αρµοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων Ιωάννη ριβελέγκα και Αστέριο Ροντούλη». 8. Την από αίτηση της ενδιαφερόµενης εταιρείας, καθώς και το από πρωτόκολλο εξέτασης του φακέλου. Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε Ι. Χορηγούµε στην εταιρεία S.C. Johnson Hellas Ltd. οριστική έγκριση διάθεσης στην αγορά µε αριθµό ΤΠ του βιοκτόνου µε τα ακόλουθα στοιχεία: 1. Εµπορικό όνοµα: RAID NIGHT & DAY 2. Μορφή: Πυριτιούχο πλακίδιο (MV). 3. Εγγυηµένη σύνθεση: Transfluthrin 13.4% β/β (13.4g/100g), 300mg/πλακίδιο Βοηθητικές ουσίες: 86,4%β/β. 4. Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία: 98.5%. 5. α. Παρασκευαστής της δ.ο.: Bayer CrοpScience AG. β. Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.: Bilag Industries Private Ltd. (India)(Οι διευθύνσεις των εργοστασίων έχουν δηλωθεί στο φάκελο του σκευάσµατος και θεωρούνται εµπιστευτικό γ. Τεχνικές προδιαγραφές της δ.ο.: Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας Transfluthrin όπως προσδιορίζονται στα Έντυπα IVa, IVb και V της αίτησης και παραµένουν στα αρχεία της Αρµόδιας Αρχής. 6. α. Κάτοχος της έγκρισης: S.C. Johnson Hellas Ltd., Φραγκοκκλησιάς 7, Μαρούσι Αττικής β. Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήµανση: S.C. Johnson Hellas Ltd., Φραγκοκκλησιάς 7, Μαρούσι Αττικής 7. Παρασκευαστής του σκευάσµατος: S.C. Johnson Hellas Ltd., Φραγκοκκλησιάς 7, Μαρούσι Αττικής 8. Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσµατος: Zobele Holding S.p.Α., Ιταλία (Η διεύθυνση του εργοστασίου έχει δηλωθεί στο φάκελο του σκευάσµατος και θεωρείται εµπιστευτικό 9. α. Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσµατος: Zobele Holding S.p.Α., Ιταλία (Η διεύθυνση του εργοστασίου έχει δηλωθεί στο φάκελο του σκευάσµατος και θεωρείται εµπιστευτικό β. Συσκευασία: Είδος - Μέγεθος : Χάρτινο κουτί µε τυπωµένη την ετικέτα που περιέχει: α)1 ηλεκτρική συσκευή & 1 ανταλλακτικό.β) 2 ηλεκτρικές συσκευές & 1 ανταλλακτικό. γ)1 ηλεκτρική συσκευή & 2 ανταλλακτικά. δ) 2 ηλεκτρικές συσκευές & 2 ανταλλακτικά. ε) 1 ανταλλακτικό. στ) 2 ανταλλακτικά. Το ανταλλακτικό σε κάθε περίπτωση εσωκλείεται σε φάκελο. Υλικό συσκευασίας : Χάρτινο κουτί φάκελος από PET / PP film metallized \\Syg150bdc-2\USERS\ΕΥ ΟΞΙΑ\ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ\JOHNSON\RAID NIGHT & DAY\RAID NIGHT DAY.doc 2

3 Τα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά της συσκευής είναι τα εξής: V, 50-60Hz, 5W Η συσκευή φέρει φωτεινή ένδειξη λειτουργίας. Σε εµφανές σηµείο της ετικέτας του κουτιού να υπάρχει η φράση: «ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙ ΙΑ» 10. Στόχος για τον οποίο προορίζεται και τρόπος δράσης: Καταπολέµηση κουνουπιών και µυγών σε εσωτερικούς χώρους. 11.Τρόπος εφαρµογής: Το ανταλλακτικό RAID NIGHT & DAY αποτελείται από ένα καινοτόµο πυριτιούχο πλακίδιο (στο οποίο έχει απορροφηθεί η δραστική ουσία χωρίς να απαιτείται η χρήση διαλύτη), το οποίο στηρίζεται σε πλαστική βάση τριγωνικού σχήµατος έτσι ώστε να αποφεύγεται η επαφή των χρηστών µε τη δραστική ουσία όταν αλλάζουν το ανταλλακτικό. Το ανταλλακτικό επίσης φέρει ενσωµατωµένο πλαστικό περιέκτη µε «δείκτη διάρκειας χρήσης» (γαλάζιο υγρό), διαχωρισµένο από το πλακίδιο, ώστε ο χρήστης να αντιλαµβάνεται πότε απαιτείται αλλαγή του ανταλλακτικού. Το ανταλλακτικό κουµπώνει στην ηλεκτρική συσκευή. 1) Για να συναρµολογήσετε την συσκευή: Ανοίξτε το ασηµί φακελάκι & βγάλτε το ανταλλακτικό κρατώντας το από το τριγωνικό κέλυφος. Εισάγετε το ανταλλακτικό στην υποδοχή της συσκευής και περιστρέψτε το µε τη φορά των δεικτών του ρολογιού ώστε να ασφαλίσει. 2) Για να προετοιµάσετε τον δείκτη διάρκειας χρήσης του προϊόντος: Βγάλτε το ασηµί φύλλο από το πάνω µέρος του ανταλλακτικού φανερώνοντας τον «δείκτη διάρκειας χρήσης» (γαλάζιο υγρό). Το γαλάζιο υγρό θα εξατµιστεί µόνο κατά τη διάρκεια της χρήσης, όταν η συσκευή είναι συνδεδεµένη µε το ρεύµα. Αλλάζετε το ανταλλακτικό όταν το γαλάζιο υγρό έχει εξατµιστεί. 3) Για να ενεργοποιήσετε το προϊόν, τοποθετήστε τη συσκευή σε πρίζα 220V. Οποιοσδήποτε προσανατολισµός της συσκευής θεωρείται αποδεκτός. Ένα κόκκινο φωτάκι δείχνει ότι η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία. Η δράση αρχίζει 10 λεπτά µετά την ενεργοποίηση της συσκευής. Για καλύτερα αποτελέσµατα συνιστάται η ενεργοποίηση της συσκευής τουλάχιστον για 1 ώρα στο χώρο εφαρµογής. 4) Χρησιµοποιήστε το νύχτα ή µέρα έως 12 ώρες ηµερησίως. Το ανταλλακτικό διαρκεί 240 ώρες. Ο δείκτης διάρκειας χρήσης θα σας ενηµερώσει όταν θα πρέπει να αλλάξετε το ανταλλακτικό για να ανανεώσετε την προστασία από τα κουνούπια & τις µύγες. Ένα ανταλλακτικό διαρκεί 20 ηµέρες αν χρησιµοποιείται 12 ώρες ηµερησίως. Εναλλακτικά θα διαρκέσει 30 µέρες ή 30 νύχτες εάν χρησιµοποιηθεί για 8 ώρες την ηµέρα ή 8 ώρες την νύχτα αντίστοιχα. Χρησιµοποιείτε µόνο RAID Night & Day ανταλλακτικά για τη συσκευή. Για απενεργοποιήσετε τη συσκευή, απλά βγάλτε την από την πρίζα. 12.Τρόπος παρασκευής του ψεκαστικού υγρού: Φάσµα δράσης: ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Εσωτερικοί χώροι ΣΤΟΧΟΙ ΟΣΕΙΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Κουνούπια και µύγες. Ένα σετ (ανταλλακτικό & συσκευή) είναι αποτελεσµατικό για χώρο έως 20m 3, για 240 ώρες συνολικά: 20µέρες x 12 ώρες ή 30µέρες x 8 ώρες ή 30 νύχτες x 8 ώρες Καθ όλη τη διάρκεια του έτους και κυρίως κατά τους καλοκαιρινούς µήνες \\Syg150bdc-2\USERS\ΕΥ ΟΞΙΑ\ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ\JOHNSON\RAID NIGHT & DAY\RAID NIGHT DAY.doc 3

4 Παρατήρηση: Για µεγαλύτερους χώρους χρησιµοποιείστε περισσότερες συσκευές αναλογικά. 14. Συνδιαστικότητα: 16. Σηµάνσεις τοξικότητας: Ν Επικίνδυνο για το περιβάλλον 17. Κίνδυνοι για τον άνθρωπο (R φράσεις): 18. Κίνδυνοι για το οικοσύστηµα (R φράσεις): R50/53 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς, µπορεί να προκαλέσει µακροχρόνιες δυσµενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον. 19. Προφυλάξεις για το χρήστη και τη δηµόσια υγεία (S φράσεις): S2 Μακριά από παιδιά. S29 Μην αδειάζετε το υπόλοιπο του περιεχοµένου στην αποχέτευση. Για την αποφυγή κινδύνων στον άνθρωπο και το περιβάλλον να συµµορφώνεστε µε τις οδηγίες χρήσεως. Κρατήστε την εξωτερική συσκευασία καθ' όλη την χρήση για τις οδηγίες χρήσης και προφύλαξης. Να χρησιµοποιείται µε ανοικτά παράθυρα σε µπρίζες κοντά στο ανοικτό παράθυρο και σε σηµείο όπου δεν είναι δυνατή η πρόσβαση σε παιδιά. Σε περίπτωση επαφής του πλακιδίου µε το δέρµα, πλύνετε αµέσως µε σαπούνι και νερό. Μη σκεπάζετε τη συσκευή µε οποιοδήποτε αντικείµενο όταν βρίσκεται σε λειτουργία. Μην αγγίζετε τη συσκευή µε µεταλλικά αντικείµενα ή βρεγµένα χέρια. Αποµακρύνετε ή καλύψτε ενυδρεία και κλουβιά ζώων πριν την εφαρµογή. Κλείστε τα φίλτρα εξαερισµού των ενυδρείων κατά τη χρήση. Μακριά από τρόφιµα, ποτά και ζωοτροφές. Μην τρυπάτε τον δείκτη διάρκειας χρήσης (γαλάζιο υγρό). Το υγρό του δείκτη διάρκειας χρήσης (γαλάζιο υγρό) είναι επιβλαβές: µπορεί να προκαλέσει βλάβη στους πνεύµονες σε περίπτωση κατάποσης. 20. Πρώτες Βοήθειες: Σε περίπτωση κατάποσης του πλακιδίου, ζητήστε αµέσως ιατρική συµβουλή και δείξτε την ετικέτα. Σε περίπτωση κατάποσης του υγρού του δείκτη διάρκειας χρήσης (γαλάζιο υγρό) να µην προκληθεί εµετός: ζητήστε αµέσως ιατρική συµβουλή και δείξε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα του. Αντίδοτο: εν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείστε συµπτωµατική θεραπεία. Τηλέφωνο Κέντρου ηλητηριάσεων: Χρονική σταθερότητα σκευάσµατος: ιατηρείται σταθερό σε θερµοκρασία δωµατίου στην αρχική του κλειστή συσκευασία, για τέσσερα (4) χρόνια από την ηµεροµηνία παρασκευής. 22. Απαγορεύσεις (Α φράσεις): Περιορισµοί για την προστασία των καταναλωτών (Π φράσεις): Καταστήµατα πώλησης: Επιτρέπεται η πώληση του και από καταστήµατα τροφίµων και φαρµακεία σε ιδιαίτερους χώρους (ράφια, προθήκες κλπ.) µαζί µε απορρυπαντικά αλλά µακριά από τρόφιµα, καλλυντικά και φάρµακα. \\Syg150bdc-2\USERS\ΕΥ ΟΞΙΑ\ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ\JOHNSON\RAID NIGHT & DAY\RAID NIGHT DAY.doc 4

5 ΙΙ. Ετικέτα: α. Να είναι σύµφωνη µε το άρθρο 20 του Π (ΦΕΚ 160/Α/ ) και µε την παρούσα απόφαση. β. Για κάθε συσκευασία, πριν από τη διάθεσή της στην Ελληνική αγορά, να προσκοµίζεται στην Υπηρεσία η τελική ετικέτα της. ΙΙΙ. Πριν τη λήξη της παρούσας έγκρισης, υποβάλλεται από τον κάτοχο αυτής, εφ όσον ενδιαφέρεται, αίτηση ανανέωσης. V. H παρούσα έγκριση ισχύει µέχρι , εκτός αν η ηµεροµηνία καταχώρησης (date of inclusion), που θα ορίζει η απόφαση καταχώρησής της δραστικής ουσίας transfluthrin που περιέχεται στο RAID NIGHT & DAY, στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ή IA ή IB του Π 205/2001 (Α /160), είναι νωρίτερα.. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ Ι. ΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ \\Syg150bdc-2\USERS\ΕΥ ΟΞΙΑ\ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ\JOHNSON\RAID NIGHT & DAY\RAID NIGHT DAY.doc 5

King James Bible Greek New Testament Word List

King James Bible Greek New Testament Word List King James Bible Greek New Testament Word List Extracted From The Supercomputer-Compiled Textus Receptus CSR9 By Dr. Michael J. Bisconti Copyright 2013 Dr. Michael J. Bisconti The King James Bible Greek

Διαβάστε περισσότερα

The Greek Braille System

The Greek Braille System The Greek Braille System 1. Braille codes for the Greek lowercase (small) Alphabet characters UNICODE Greek Braille Braille dots Description Description in English in Greek 03B1 α A 1 άλφα GREEK SMALL

Διαβάστε περισσότερα

Greek 111. Sept. 7, Wed.: Alphabet ἀλφάβητος (ἄλφα βῆτα = A B C s)

Greek 111. Sept. 7, Wed.: Alphabet ἀλφάβητος (ἄλφα βῆτα = A B C s) Rick Griffiths MWF 9:00 Converse 302 Converse 102D; 542-5368 FTGRIFFITHS@AMHERST.EDU Monday 4:00-6:00 and by appointment Reading Greek: Text and Vocabulary (second edition) (ISBN 9780521698511) Reading

Διαβάστε περισσότερα

A week long excursion into the language of the ancient Greeks. a. The Alphabet (with pronunciation guide)

A week long excursion into the language of the ancient Greeks. a. The Alphabet (with pronunciation guide) GREEK WEEK A week long excursion into the language of the ancient Greeks a. The Alphabet (with pronunciation guide) b. Some scientific terms: the family of -ologies c. The Dieties of Mount Olympus d. Exercises

Διαβάστε περισσότερα

1. The Greek Language and Its Dialects

1. The Greek Language and Its Dialects I n t r o d u c t i o n 1. The Greek Language and Its Dialects The Greek language belongs to the Indo-European family of languages. The name Indo-European indicates the geographic area where these languages

Διαβάστε περισσότερα

ἐγώ io / I σύ tu / you μοῦ, ἐμοῦ di me / of me σοῦ di te / of you μοῖ, ἐμοί a me / to me σοί a te / to you μέ, ἐμέ me / me σέ te / you

ἐγώ io / I σύ tu / you μοῦ, ἐμοῦ di me / of me σοῦ di te / of you μοῖ, ἐμοί a me / to me σοί a te / to you μέ, ἐμέ me / me σέ te / you ALFABETO / ALPHABET nome / name suono / sound come nella parola / as in Α α alpha a gatto / father Β β beta b bene / bravery Γ γ gamma g gossip Δ δ delta d dente / drop Ε ε epsilon e breve / short e detto

Διαβάστε περισσότερα

Unos cambios de la pronunciación

Unos cambios de la pronunciación Unos cambios de la pronunciación desde griego moderno al griego clásico (según Erasmo) por El profesor Don Potter Cambios de la pronunciación recomendados de parte del Maestro Don Potter para El Griego

Διαβάστε περισσότερα

SIMON & SCHUSTER S PIMSLEUR

SIMON & SCHUSTER S PIMSLEUR SIMON & SCHUSTER S PIMSLEUR modern greek II reading booklet Travelers should always check with their nation's State Department for current advisories on local conditions before traveling abroad. Graphic

Διαβάστε περισσότερα

1-Berggren trans. MEASUREMENT OF A CIRCLE. 03a0 03b1 0xxx 03c2 03f0 03cd 03f0 03bb 03bf 03c2. 03b2 0384(tonos) 0387(ano teleia)

1-Berggren trans. MEASUREMENT OF A CIRCLE. 03a0 03b1 0xxx 03c2 03f0 03cd 03f0 03bb 03bf 03c2. 03b2 0384(tonos) 0387(ano teleia) Use Deja Vu Serif Condensed, 10 point/6 point Direct translation by J. Holly DeBlois *****TITLE***** 1 Title: This is Archimedes' Dimensions of A Circle, ed. Heiberg, pp 258 1-Greek ΚΥΚΛΟΥ ΜΕΤΡΗΣΙΣ 1-unicode

Διαβάστε περισσότερα

THE SINGING GRAMMARIAN

THE SINGING GRAMMARIAN ENDORSEMENTS I struggled memorizing paradigms when I learned Greek. Now as a lecturer I struggle motivating my students to engage in the tedious and mindnumbing work of memorizing paradigm after paradigm.

Διαβάστε περισσότερα

MS number : MS. 1214. Former MS numbers : None. Summary content : Octateuch (incomplete) Date : 12 November 1103. Material : Parchment

MS number : MS. 1214. Former MS numbers : None. Summary content : Octateuch (incomplete) Date : 12 November 1103. Material : Parchment MS number : MS. 1214 Former MS numbers : None Summary content : Octateuch (incomplete) Date : 12 November 1103 Material : Parchment Folios : ff. 412 Dimensions : 334 x 246 Gatherings : 36 x 8 (288), 6

Διαβάστε περισσότερα

The bgreek bundle. Luis Rivera. February 13, 2009

The bgreek bundle. Luis Rivera. February 13, 2009 The bgreek bundle Luis Rivera February 13, 2009 Abstract This bundle provides an interface to use several ascii input encodings to typeset Greek with Claudio Beccari s Greek fonts. TEX is well known to

Διαβάστε περισσότερα

現 代 ギリシャ 語 文 法 私 説 H. N. 2012.7.7. Version 0.8

現 代 ギリシャ 語 文 法 私 説 H. N. 2012.7.7. Version 0.8 現 代 ギリシャ 語 文 法 私 説 H. N. 2012.7.7 Version 0.8 目 次 1. 文 字 と 発 音 2. 語 彙 3. 語 形 論 3.1 冠 詞 3.2 名 詞 3.2.1 概 説 3.2.2 男 性 名 詞 の 格 変 化 3.2.3 女 性 名 詞 の 格 変 化 3.2.4 中 性 名 詞 の 格 変 化 3.2.5 変 則 格 変 化 名 詞 3.3 形 容 詞

Διαβάστε περισσότερα

φ Φ λ Λ ἀδελφός, ὁ α Α (Lesson: 2) (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 1) β Β μ Μ χ Χ δοῦλος, ὁ (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 2) (Lesson: 1) καρπός, ὁ

φ Φ λ Λ ἀδελφός, ὁ α Α (Lesson: 2) (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 1) β Β μ Μ χ Χ δοῦλος, ὁ (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 2) (Lesson: 1) καρπός, ὁ α Α λ Λ φ Φ ἀδελφός, ὁ (Lesson: 2) β Β μ Μ χ Χ δοῦλος, ὁ (Lesson: 2) γ Γ ν Ν ψ Ψ καρπός, ὁ (Lesson: 2) δ ξ Ξ ω Ω λόγος, ὁ (Lesson: 2) ε Ε ο Ο ἅγω γινώσκω (Lesson: 2) (Lesson: 3) ζ Ζ π Π ἀκούω γράφω (Lesson:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες δημιουργίας προσβάσιμων εγγράφων LaTex

Οδηγίες δημιουργίας προσβάσιμων εγγράφων LaTex Γεώργιος Κουρουπέτρογλου Οδηγίες δημιουργίας προσβάσιμων εγγράφων LaTex Έκδοση: 1.0 Έργο «Κεντρικό Μητρώο Ελληνικών Ανοικτών Μαθημάτων» http://ocw-project.gunet.gr Στην υλοποίηση του παραδοτέου αυτού συνέβαλαν

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 2012 Yale University. L e a r n To R e a d. Gr eek. pa rt 1. Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School. New Haven & London

Copyright 2012 Yale University. L e a r n To R e a d. Gr eek. pa rt 1. Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School. New Haven & London L e a r n To R e a d Gr eek pa rt 1 Andrew Keller Collegiate School Stephanie Russell Collegiate School New Haven & London Copyright 2012 by Yale University. All rights reserved. This book may not be reproduced,

Διαβάστε περισσότερα

The Spartacus Rebellion. By E. H. Campbell

The Spartacus Rebellion. By E. H. Campbell The Spartacus Rebellion From Appian s Civil Wars A new translation with text, and commentary By E. H. Campbell FIRST EDITION 2 E. H. Campbell 2008 ALL RIGHTS RESERVED Inopibus Press: Seattle inopibus@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 2012 Yale University. L e a r n To R e a d. Gr eek. pa rt 1. Andrew Keller Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School

Copyright 2012 Yale University. L e a r n To R e a d. Gr eek. pa rt 1. Andrew Keller Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School L e a r n To R e a d Gr eek pa rt 1 Andrew Keller Collegiate School Stephanie Russell Collegiate School New Haven & London Copyright 2012 by Yale University. All rights reserved. This book may not be reproduced,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30-10-2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αριθ. πρωτ.: 9856/99052 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4ΥΒ-ΩΓ6 Αναρτητέα στο διαδίκτυο

ΑΔΑ: ΒΛ4ΥΒ-ΩΓ6 Αναρτητέα στο διαδίκτυο Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 12-7-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αριθ. πρωτ.: 7928/87592 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. Dr. John Pappas. Scofield Seminary Press (c) Dr. John Pappas

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. Dr. John Pappas. Scofield Seminary Press (c) Dr. John Pappas Bible Greek Basic Grammar of the Greek New Testament Dr. John Pappas Scofield Seminary Press (c) Dr. John Pappas Copyright by John Peter Pappas 2008 Scofield Seminary Press Table of Contents THE METHOD...

Διαβάστε περισσότερα

teasers catalogue 2013

teasers catalogue 2013 m teasers catalogue 2013 _ m teasers κατάλογος 2013 / catalogue 2013 www.memoteasers.gr memoteasers@gmail.com +30 28210 90042 Καλλέργηδων 102, Χανιά 02 Περιεχόμενα / Index Εισαγωγή Introduction 05 Κάρτες

Διαβάστε περισσότερα

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. John Pappas

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. John Pappas Bible Greek Basic Grammar of the Greek New Testament John Pappas A companion book for the Bible Greek Vpod Internet Video Instruction Program biblegreekvpod.com Copyright by John Peter Pappas, Th.M, Th.D

Διαβάστε περισσότερα

INTRODUCTION TO ANCIENT GREEK. A Literary Approach. Second Edition

INTRODUCTION TO ANCIENT GREEK. A Literary Approach. Second Edition AN INTRODUCTION TO ANCIENT GREEK A Literary Approach Second Edition C.A.E. Luschnig AN INTRODUCTION TO ANCIENT GREEK A Literary Approach Second Edition Revised by C.A.E. Luschnig Deborah Mitchell Hackett

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28-3- 2011. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αριθ. πρωτ.: 95050 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28-3- 2011. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αριθ. πρωτ.: 95050 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28-3- 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αριθ. πρωτ.: 95050 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

A Fresh Analysis* P 27 (Papyrus Oxyrhynchus 1355) Samuli Siikavirta (mss43@cam.ac.uk) University of Cambridge

A Fresh Analysis* P 27 (Papyrus Oxyrhynchus 1355) Samuli Siikavirta (mss43@cam.ac.uk) University of Cambridge P 27 (Papyrus Oxyrhynchus 1355) A Fresh Analysis* Samuli Siikavirta (mss43@cam.ac.uk) University of Cambridge Abstract: This detailed study of P 27 suggests some adjustments to the older editions. In addition

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση. Κεφάλαιο 6. 6.1 Ο Ασθενής Νόµος των Μεγάλων Αριθµών. X = 1 n

Προσοµοίωση. Κεφάλαιο 6. 6.1 Ο Ασθενής Νόµος των Μεγάλων Αριθµών. X = 1 n Κεφάλαιο 6 Προσοµοίωση Αυτό το κεφάλαιο συµπληρώνει το προηγούµενο κεφάλαιο το οποίο αναφερόταν στο πώς µπορεί να γίνει απλός προγραµµατισµός στην R. Θα χρησιµοποιηθούν οι έννοιες του προγραµµατισµού για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΑΜΒ-ΣΑΞ. Αναρτητέα στο διαδίκτυο

ΑΔΑ: ΒΕΑΜΒ-ΣΑΞ. Αναρτητέα στο διαδίκτυο Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 12-4-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αριθ. πρωτ.:4200/46087 /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

C.A.E. LUSCHNIG ANCIENT GREEK. A Literary Appro a c h. Second Edition Revised by C.A.E. Luschnig and Deborah Mitchell

C.A.E. LUSCHNIG ANCIENT GREEK. A Literary Appro a c h. Second Edition Revised by C.A.E. Luschnig and Deborah Mitchell C.A.E. LUSCHNIG AN INTRODUCTION TO ANCIENT GREEK A Literary Appro a c h Second Edition Revised by C.A.E. Luschnig and Deborah Mitchell AN INTRODUCTION TO ANCIENT GREEK A Literary Approach Second Edition

Διαβάστε περισσότερα

From Zero to the National Greek Exam: An Introduction for Everyone

From Zero to the National Greek Exam: An Introduction for Everyone From Zero to the National Greek Exam: An Introduction for Everyone a workshop at the American Classical League 64 th Annual Institute, Minneapolis, MN Saturday June 25, 2011 2:00-3:30 Wilfred E. Major

Διαβάστε περισσότερα