για το έργο «Μελέτες Β» του Γραφείου ιασύνδεσης, Σπουδών και Σταδιοδροµίας του ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "για το έργο «Μελέτες Β» του Γραφείου ιασύνδεσης, Σπουδών και Σταδιοδροµίας του ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης"

Transcript

1 Έκθεση αποτελεσµάτων για το έργο «Μελέτες Β» του Γραφείου ιασύνδεσης, Σπουδών και Σταδιοδροµίας του ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης Το πρόγραµµα χρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο κατά 75% και από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων κατά 25%.

2 Κ. Ευθυµίου, Γ. Ευσταθίου & Σία ΕΕ Νυµφαίου 4, , Αθήνα. Τηλ: , Fax:

3 Περιεχόµενα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...3 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΘΟ ΟΣ ΕΙΓΜΑ ΜΕΣΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΕΥΡΗΜΑΤΑ...16 Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥ ΩΝ...16 Β. Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ...20 ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ...21 ΆΝΕΡΓΟΙ...42 ΜΗ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) ΕΝΕΡΓΟΙ...48 Γ. ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗ ΘΡΑΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ...58 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α : ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

4 Κατάλογος Αριθµητικών Πινάκων Πίνακας 1: Ποσοστά διαµονής των γονέων στην πόλη που πραγµατοποιήθηκαν οι σπουδές ως προς το φύλο...16 Πίνακας 2: Ποσοστά συµµετοχής σε πρόγραµµα πρακτικής άσκησης του Τµήµατος ως προς το φύλο...17 Πίνακας 3: Εµπειρία εργασίας κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών (εκτός πρακτικής άσκησης) ως προς το φύλο...17 Πίνακας 4: Ολοκλήρωση ή πραγµατοποίηση µεταπτυχιακών σπουδών ως προς το φύλο...18 Πίνακας 5: Λόγοι πραγµατοποίησης µεταπτυχιακών σπουδών ως προς το φύλο.18 Πίνακας 6: Εµπειρία εργασίας κατά τη διάρκεια των µεταπτυχιακών σπουδών ως προς το φύλο...19 Πίνακας 7: Απασχολούµενοι, άνεργοι και ανενεργοί ως προς το φύλο...20 Πίνακας 8: Απασχολούµενοι, άνεργοι και ανενεργοί ως προς τη Σχολή φοίτησης20 Πίνακας 9: Η σηµερινή απασχόληση είναι σηµαντική απασχόληση ως προς το φύλο...21 Πίνακας 10: Μορφή εργασίας ως προς το φύλο...22 Πίνακας 11: Αριθµός ατόµων που απασχολεί η επιχείρηση ως προς το φύλο...22 Πίνακας 12: Βαθµός ικανοποίησης από τη σηµερινή απασχόληση ως προς το φύλο...23 Πίνακας 13: Βαθµός ικανοποίησης από τη σηµερινή απασχόληση ως προς τη Σχολή φοίτησης...24 Πίνακας 14: Ο τόπος της σηµερινής εργασίας είναι ο ίδιος µε τον τόπο κατοικίας των γονέων ως προς το...25 Πίνακας 15: Η σηµερινή εργασία βρίσκεται στην πόλη των σπουδών ως προς το φύλο...25 Πίνακας 16: ιάστηµα που µεσολάβησε µεταξύ της σηµερινής και της προηγούµενης απασχόλησης ή µεταξύ της σηµερινής απασχόλησης και της αποφοίτησης, εάν η σηµερινή απασχόληση είναι η πρώτη απασχόληση ως προς το φύλο...26 Πίνακας 17: Αντιµετωπίσατε δυσκολίες στην εύρεση εργασίας λόγω του φύλου σας; (φύλο)...27 Πίνακας 18: Πόσες φορές µέχρι τώρα έχετε µείνει άνεργος; (φύλο)...27 Πίνακας 19: Συµµετοχή/ απασχόληση σε πρόγραµµα κατάρτισης ή σε επιδοτούµενη θέση εργασίας ως προς το φύλο...28 Πίνακας 20: Προγράµµατα κατάρτισης (πολλαπλή επιλογή)...28 Πίνακας 21: Προγράµµατα κατάρτισης (πολλαπλή επιλογή) ως προς το φύλο...29 Πίνακας 22: Πρόγραµµα πρακτικής άσκησης στο Τµήµα και βοήθεια για εύρεση της σηµερινή απασχόληση ως προς το φύλο...29 Πίνακας 23: Είδος της σηµερινής απασχόλησης ως προς το φύλο...30 Πίνακας 24: Είδος της σηµερινής απασχόλησης ως προς τη Σχολή φοίτησης...31 Πίνακας 25: Πλήρης/ µερική απασχόληση ως προς το φύλο...32 Πίνακας 26: Πλήρης/ µερική απασχόληση ως προς τη Σχολή φοίτησης...32 Πίνακας 27: Τρόποι ανεύρεσης της σηµερινής απασχόλησης (πολλαπλή επιλογή)

5 Πίνακας 28: Τρόποι ανεύρεσης της πρώτης σηµαντικής απασχόλησης ως προς το φύλο...33 Πίνακας 29: Κίνδυνος για απώλεια τη εργασίας στο άµεσο µέλλον ως προς το φύλο...34 Πίνακας 30: Θετικές προοπτικές επαγγελµατικής εξέλιξης (σταδιοδροµίας) στην σηµερινή δουλειά ως προς το φύλο...34 Πίνακας 31: Θετικές προοπτικές επαγγελµατικής εξέλιξης (σταδιοδροµίας) στην σηµερινή δουλειά ως προς τη Σχολή φοίτησης...35 Πίνακας 32: Συνολικές καθαρές µηνιαίες αποδοχές ως προς το...35 Πίνακας 33: Συνολικές καθαρές µηνιαίες αποδοχές ως προς τη Σχολή φοίτησης 36 Πίνακας 34: Βαθµός αντιστοιχίας των σπουδών µε τη σηµερινή απασχόληση ως προς το φύλο...37 Πίνακας 35: Βαθµός αντιστοιχίας των σπουδών µε τη σηµερινή απασχόληση ως προς τη Σχολή φοίτησης...38 Πίνακας 36: Νοµίζετε ότι στην θέση εργασίας σας, θα µπορούσε ο εργοδότης να επιλέξει να προσλάβει έναν απόφοιτο ΤΕΙ;(φύλο)...38 Πίνακας 37: Αριθµός µισθωτών που απασχολεί ως προς το φύλο...39 Πίνακας 38: Βασικές πηγές οικονοµικής στήριξης για δηµιουργία επιχείρησης...39 Πίνακας 39: Άλλη µορφή στήριξης (πληροφορίες, τεχνικές συµβουλές, κλπ.) για τη δηµιουργία επιχείρησης ως προς το φύλο...40 Πίνακας 40: Μορφές στήριξης (πληροφορίες, τεχνικές συµβουλές, κλπ.) ;...40 Πίνακας 41: Βασικές πηγές οικονοµικής στήριξης για δηµιουργία προσωπικής επιχείρησης ως προς το φύλο...41 Πίνακας 42: Μορφές στήριξης (πληροφορίες, τεχνικές συµβουλές, κλπ.) ως προς το φύλο...41 Πίνακας 43: Θετικές προοπτικές επιχείρησης στο άµεσο µέλλον ως προς το φύλο...42 Πίνακας 44: ιάρκεια της ανεργίας ως προς το φύλο...42 Πίνακας 45: Λόγοι ανεργίας...43 Πίνακας 46: Λόγοι ανεργίας ως προς το φύλο...43 Πίνακας 48: Συγκεκριµένες ενέργειες για εύρεση απασχόλησης τον τελευταίο µήνα ως προς το φύλο...44 Πίνακας 49: Εµπειρία εργασίας στο παρελθόν ως προς το φύλο...44 Πίνακας 50: Αριθµός δουλειών στο παρελθόν ως προς το φύλο...45 Πίνακας 51: Εµπειρία σηµαντικής απασχόλησης ως προς το φύλο...45 Πίνακας 52: Τρόπος ανεύρεσης της πρώτης σηµαντικής απασχόλησης...46 Πίνακας 53: Τρόπος ανεύρεσης της σηµερινής απασχόλησης ως προς το φύλο...46 Πίνακας 54: Συµµετοχή/ απασχόληση σε πρόγραµµα κατάρτισης ή σε επιδοτούµενη θέση εργασίας ως προς το φύλο...47 Πίνακας 55: Προγράµµατα κατάρτισης (πολλαπλή επιλογή)...47 Πίνακας 56: Προγράµµατα κατάρτισης (πολλαπλή επιλογή) ως προς το φύλο...47 Πίνακας 57: Λόγοι µη ενεργοποίησης ως προς το φύλο...48 Πίνακας 58: Συµµετοχή/ απασχόληση σε πρόγραµµα κατάρτισης ή σε επιδοτούµενη θέση εργασίας ως προς το φύλο...49 Πίνακας 59: Εµπειρία εργασίας στο παρελθόν ως προς το φύλο...49 Πίνακας 60: Αριθµός δουλειών ως προς το φύλο...50 Πίνακας 61: Εµπειρία σηµαντικής απασχόλησης ως προς το φύλο...50 Πίνακας 62: Τοµέας επιθυµητής εργασίας ως προς το φύλο...51 Πίνακας 63: Λόγοι επιθυµητής εργασίας...51 Πίνακας 64: Λόγοι επιθυµητής εργασίας ως προς το φύλο

6 Πίνακας 65: Σκέψη για δηµιουργία προσωπικής επιχείρησης ως προς το φύλο...52 Πίνακας 66: Λόγοι που δεν δηµιούργησε δική του επιχείρηση, ακόµα κι αν το σκέφτηκε...53 Πίνακας 67: Λόγοι που δεν δηµιούργησε δική του επιχείρηση, ακόµα κι αν το σκέφτηκε ως προς το φύλο...53 Πίνακας 68: Πρόθεση εργασίας στην περιοχή της Θράκης, εάν είχαν προσφορά εργασίας; ()...54 Πίνακας 69: Τόπος εργασίας ως προς το φύλο...54 Πίνακας 70: Συµµετοχή σε σεµινάρια του.π.θ. ως προς το φύλο...55 Πίνακας 71: Αίτηµα προς το Γραφείο ιασύνδεσης σπουδών και σταδιοδροµίας του.π.θ. κατά τη διάρκεια των σπουδών στο.π.θ. ως προς το φύλο...55 Πίνακας 72: Θέµατα επικοινωνίας µε το Γραφείο ιασύνδεσης σπουδών και σταδιοδροµίας του.π.θ. κατά τη διάρκεια των σπουδών στο.π.θ. ως προς το φύλο...56 Πίνακας 73: Βαθµός ικανοποίησης από τις υπηρεσίες του Γραφείου ιασύνδεσης ως προς το φύλο...56 Πίνακας 74: Ενδιαφέρον για την η ίδρυση συλλόγου αποφοίτων των τµηµάτων του.π.θ. ως προς το

7 1.0. Εισαγωγή Το υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων προκήρυξε µία σειρά πράξεων µε τίτλο «Γραφεία ιασύνδεσης και Οριζόντιες ράσεις Υποστήριξής τους», στο πλαίσιο του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ. Οι πράξεις αυτές συγχρηµατοδοτήθηκαν κατά 75% από Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και υπάγονταν στο Μέτρο 2.4. «Επαγγελµατικός Προσανατολισµός και Σύνδεση µε την Αγορά Εργασίας», Ενέργεια «Πρακτική Άσκηση και Γραφεία ιασύνδεσης». Στο πλαίσιο της Τριτοβάθµιας εκπαίδευσης οι παρεµβάσεις του Μέτρου 2.4 αποσκοπούν στη σύνδεση της εκπαίδευσης µε την αγορά εργασίας, µέσω της ανάπτυξης προγραµµάτων πρακτικής άσκησης και της ενίσχυσης της λειτουργίας της της λειτουργίας των Γραφείων ιασύνδεσης των Ιδρυµάτων της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης, αλλά και µέσω της ανάπτυξης των δεξιοτήτων των σπουδαστών για τη σύνδεση της εκπαίδευσης µε την αγορά εργασίας. Η Ενέργεια ειδικότερα, αφορά στην ουσιαστική σύζευξη της εκπαίδευσης µε την αγορά εργασίας: (α) µε την παροχή παροχής οργανωµένης Πρακτικής Άσκησης στους φοιτητές και σπουδαστές των Ιδρυµάτων Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης και (β) µε αφορά την επέκταση και ενίσχυση των υπηρεσιών που προσφέρουν τα Γραφεία ιασύνδεσης, τα οποία θα επεκτείνουν τις δραστηριότητες τους ώστε να υποστηρίξουν τόσο τα προγράµµατα Πρακτικής Άσκησης της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης όσο και την προώθηση δραστηριοτήτων του προγράµµατος της Επιχειρηµατικότητας. Η Ενέργεια αποσκοπεί στην ανάδειξη των Γραφείων ιασύνδεσης σε δίαυλο µεταξύ των Τριτοβάθµιων Ιδρυµάτων και του χώρου της εργασίας, µέσω της ποιοτικής αναβάθµισης και της επέκτασης των δράσεων του ΕΠΕΑΕΚ Ι. Υπόβαθρο της ενέργειας αποτελεί το µοντέλο MAGIC που περιλαµβάνει δράσεις Καθοδήγησης (Mentoring), την Υποστήριξη των ενδιαφεροµένων (Advocacy), τον Προσανατολισµό (Guidance), την Πληροφόρηση (Information) και την Συµβουλευτική (Counseling), καθώς θεωρείται ότι πολλές από τις πρακτικές αυτές µπορούν να υιοθετηθούν από τα Γραφεία ιασύνδεσης της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης. 7

8 Μεταξύ των κατηγοριών πράξεων της συγκεκριµένης Ενέργειας συγκαταλέγεται η Κατηγορία Πράξεων β. «Γραφεία ιασύνδεσης Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης». Αυτή η Κατηγορία Πράξεων περιλαµβάνει δράσεις που, µεταξύ άλλων, αφορούν: στην παροχή πληροφόρησης για τη ζήτηση εργασίας, τις εξελίξεις στην αγορά εργασίας, τις διαθέσιµες θέσεις και τις απαιτούµενες προδιαγραφές τους, στη διάθεση στα ενδιαφερόµενα Τµήµατα των Ιδρυµάτων στοιχείων για τις νέες ανάγκες της οικονοµίας και της παραγωγής που προκύπτουν από την εκπόνηση σχετικών µελετών και ερευνών, στην ανάπτυξη δραστηριοτήτων δηµοσιότητας και διάχυσης αποτελεσµάτων καθώς και δράσεων επιµόρφωσης του προσωπικού των Γραφείων ιασύνδεσης, στη συστηµατική παρακολούθηση της αγοράς εργασίας, την καταγραφή των κενών / νέων θέσεων απασχόλησης και την πληροφόρηση προς τους φοιτητές / σπουδαστές και απόφοιτους για τις θέσεις αυτές και τα απαιτούµενα εργασιακά προσόντα και στη διενέργεια ερευνών και µελετών αναφορικά µε την κατάσταση στην αγορά εργασίας, τις ζητούµενες ειδικότητες, την απορρόφηση των αποφοίτων, τη δηµιουργία οδηγών περιγραφής επαγγελµάτων και άλλα θέµατα που κρίνεται ότι εξυπηρετούν τη βελτίωση των παρεχόµενων σπουδών και την επαγγελµατική ένταξη των αποφοίτω, µε έµφαση στην εκπόνηση ανά διετία µελέτης της απορρόφησης των αποφοίτων του Ιδρύµατος και δηµιουργία µηχανισµού παρακολούθησής της. Για το Γραφείο ιασύνδεσης, Σπουδών και Σταδιοδροµίας του ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης εγκρίθηκε Έργο µε τίτλο: «Μελέτες», το οποίο αφορά στην εκπόνηση δύο µελετών ανά διάστηµα δύο ετών αναφορικά µε την κατάσταση στην αγορά εργασίας, τις ζητούµενες ειδικότητες και την απορρόφηση των αποφοίτων του.π.θ. 8

9 2.0 Μέθοδος Η δράση αφορά στην εκπόνηση δύο µελετών ανά διάστηµα δύο ετών αναφορικά µε την κατάσταση στην αγορά εργασίας, τις ζητούµενες ειδικότητες και την απορρόφηση των αποφοίτων του.π.θ. Τα αντικείµενα διερεύνησης που θα καλυφθούν σε κάθε µελέτη είναι τα ακόλουθα: Βαθµός ένταξης: Ποσοστό απασχολούµενων, ανέργων και ανενεργών µεταξύ των αποφοίτων µε βάση τη σηµερινή κατάσταση (απασχόληση, ανεργία, αεργία). Ποιότητα ένταξης. Χαρακτηριστικά της σηµερινής απασχόλησης των αποφοίτων ως προς τη: Θέση στην επιχείρηση (εργοδότης, αυτοαπασχολούµενος, µισθωτός, οιονεί µισθωτός) Εργασία στον ιδιωτικό ή το δηµόσιο τοµέα Πλήρης ή µερική απασχόληση Προσωρινή ή σταθερή απασχόληση Περιστασιακή απασχόληση Αµοιβή Αντιστοιχία σπουδών µε απασχόληση (ετεροαπασχόληση) υνατότητα υποκατάστασης στη θέση εργασίας από πτυχιούχους ΤΕΙ Αριθµός εργαζοµένων στην επιχείρηση Αριθµός µισθωτών που απασχολούν αυτοί που έχουν δική τους επιχείρηση ιακρίσεις φύλου Υποκειµενική αξιολόγηση της ποιότητας ένταξης από τους απόφοιτους Ικανοποίηση από την απασχόληση Χαρακτηριστικά επιθυµητής εργασίας (δηµόσιος/ιδιωτικός τοµέας, αυτοαπασχόληση/µισθωτή εργασία, δηµιουργία επιχείρησης) 9

10 υσκολία ένταξης ιάρκεια ανεργίας Λόγοι ανεργίας Λόγοι αεργίας ιαδικασία µετάβασης Πραγµατοποίηση µεταπτυχιακών σπουδών µετά το πτυχίο και λόγοι που υπαγόρευσαν αυτήν την επιλογή Σε πόσο χρόνο µετά τις σπουδές βρήκαν την πρώτη σηµαντική απασχόληση Επίδραση φύλου στην εύρεση σηµαντική ενασχόλησης Περιστασιακή απασχόληση πριν την πρώτη σηµαντική απασχόληση Πόσες φορές έχουν απασχοληθεί στο παρελθόν οι σηµερινοί απασχολούµενοι Πόσες φορές έχουν µείνει άνεργοι στο παρελθόν οι σηµερινοί απασχολούµενοι Πόσες φορές έχουν απασχοληθεί στο παρελθόν οι σηµερινοί άνεργοι ιάρκεια αναζήτησης εργασίας Χαρακτηριστικά τρέχουσας απασχόλησης Μηχανισµοί ένταξης Τρόπος εύρεσης της απασχόλησης Πηγές στήριξης για τη δηµιουργία επιχείρησης Πρόθεση απασχόλησης στη Θράκη Αποδοχή πιθανής θέσης απασχόλησης Γραφείο ιασύνδεσης Σύλλογος αποφοίτων 10

11 1.1. είγµα Το δείγµα της Β Μελέτης απαρτίστηκε από 339 αποφοίτους από τα κάτωθι Τµήµατα του.π.θ. Τµήµα Νοµικής (N=30) Ιστορίας και Εθνολογίας (N=30) Ελληνικής Φιλολογίας (N=31) Παιδαγωγικό ηµοτικής Εκπαίδευσης (N=30) Επιστηµών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία (N=30) Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (N=30) Πολιτικών µηχανικών (N=30) Ιατρικής (N=30) Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού (N=30) Μηχανικοί Περιβάλλοντος (N=38) Κοινωνική ιοίκηση (N=30) Το 36,3% των συµµετεχόντων ήταν άντρες και το 63,7% γυναίκες, ενώ ο µέσος όρος ηλικίας των συµµετεχόντων ήταν 29,68 (3,39) έτη. 11

12 1.2. Μέσα συλλογής δεδοµένων Το ερωτηµατολόγιο της έρευνας καλύπτει τους παρακάτω τοµείς: Γενικά στοιχεία: ηλικία τµήµα σπουδών φύλο Στοιχεία σπουδών: έτος εισαγωγής έτος αποφοίτησης σειρά προτίµησης σχολής φοίτησης βαθµός πτυχίου διαµονή γονέων στον τόπο σπουδών ικανοποίηση από σπουδές εµπειρία εργασίας κατά τη διάρκεια των σπουδών εµπειρία σταθερής απασχόλησης µεταπτυχιακές σπουδές λόγοι πραγµατοποίησης µεταπτυχιακών σπουδών εργασία κατά τη διάρκεια των µεταπτυχιακών σπουδών είδος εργασίας άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος χρόνος απόκτησης άδειας ασκήσεως επαγγέλµατος Σηµερινή κατάσταση: εργασιακή κατάσταση Απασχολούµενοι: σηµαντική απασχόληση θέση στην επιχείρηση επάγγελµα κλάδος οικονοµικής δραστηριότητας αριθµός ατόµων που απασχολούνται στην επιχείρηση ικανοποίηση από την παρούσα απασχόληση τόπος απασχόλησης διάστηµα µέχρι την απασχόληση αριθµός εργασιακών θέσεων πριν την τρέχουσα δυσκολίες λόγω φύλου 12

13 περίοδοι ανεργίας συµµετοχή σε προγράµµατα απόκτησης εργασιακής εµπειρίας προηγούµενη απασχόληση σε επιδοτούµενες θέσεις εργασίας τρόπος εξεύρεσης της παρούσας απασχόλησης είδος απασχόλησης πλήρης µερική απασχόληση φόβος για απώλεια εργασίας στο άµεσο µέλλον επαγγελµατική εξέλιξη συνολικές καθαρές µηνιαίες αποδοχές βαθµός αντιστοιχίας σπουδών µε απασχόληση δυνατότητα πρόσληψης ενός απόφοιτου ΤΕΙ για την ίδια θέση αριθµός µισθωτών που απασχολούν (για αυτοαπασχολούµενους) βασικές πηγές στήριξης για δηµιουργία δικής τους επιχείρησης (για αυτοαπασχολούµενους) προοπτικές επιχείρησης Άνεργοι: διάρκεια ανεργίας λόγοι ανεργείας τρόποι αναζήτησης εργασίας εργασία κατά το παρελθόν αριθµός προηγούµενων θέσεων συµµετοχή σε πρόγραµµα απόκτησης εργασιακής εµπειρίας εργασία σε επιδοτούµενη θέση Μη ενεργοί: λόγοι µη ενεργοποίησης συµµετοχή σε πρόγραµµα απόκτησης εργασιακής εµπειρίας εργασία κατά το παρελθόν αριθµός θέσεων εµπειρία σηµαντικής απασχόλησης Επιθυµητή εργασία: Τοµέας προτίµησης λόγοι προτίµησης 13

14 πρόθεση δηµιουργίας επιχείρησης λόγοι µη υλοποίησης πρόθεσης Απασχόληση στη Θράκη παραµονή στη θράκη τόπος εργασίας σεµινάρια.π.θ. Χρήση Γραφείου ιασύνδεσης Λόγος Ικανοποίηση Σύλλογος αποφοίτων 14

15 1.3. ιαδικασία συλλογής δεδοµένων Για τις ανάγκες τις δειγµατοληψίας καταρτίστηκε βάση δεδοµένων µε στοιχεία τηλεφωνικής επικοινωνίας για τους αποφοίτους κατά φύλο και τµήµα, βάσει στοιχείων που συγκεντρώθηκαν από τις γραµµατείες των σχετικών τµηµάτων. Η επιλογή των αποφοίτων ανά τµήµα έγινε µε τυχαίο τρόπο. Στη συνέχεια έλαβε χώρα δια ζώσης εκπαίδευση των ερευνητών στη χρήση του ερωτηµατολογίου, και καταρτίστηκε αναλυτικός οδηγός του ερωτηµατολογίου προς χρήση των ερευνητών. Τα δεδοµένα των µελετών συγκεντρώθηκαν µέσω τηλεφωνικών συνεντεύξεων. 15

16 3.0 Ευρήµατα Α. Στοιχεία Σπουδών Πίνακας 1: Ποσοστά διαµονής των γονέων στην πόλη που πραγµατοποιήθηκαν οι σπουδές ως προς το φύλο NAI 5,0 6,5 6,0 OXI 95,0 93,5 94,0 Από τον Πίνακα 1 προκύπτει ότι, επί του συνόλου του δείγµατος, µόνο 6,0% απάντησαν θετικά στην ερώτηση που αφορά στον αν οι γονείς των αποφοίτων διαµένουν στην πόλη όπου πραγµατοποιήθηκαν οι σπουδές τους, ενώ 94,0% απάντησαν αρνητικά. Από το σύνολο των ανδρών, ποσοστό 95,0% απάντησε αρνητικά στη συγκεκριµένη ερώτηση και από το σύνολο των γυναικών, µόνο 6,5% απάντησαν ότι οι γονείς τους διαµένουν στην πόλη όπου πραγµατοποίησαν τις σπουδές τους. Η διερεύνηση της στατιστικής σηµαντικότητας της συσχέτισης των µεταβλητών έγινε µε το κριτήριο χ 2. εν βρέθηκε στατιστικώς σηµατική συσχέτιση. 16

17 Πίνακας 2: Ποσοστά συµµετοχής σε πρόγραµµα πρακτικής άσκησης του Τµήµατος ως προς το φύλο NAI 39,8 48,4 45,3 OXI 23,6 9,3 14,5 εν υπήρχε πρόγραµµα 36,6 42,3 40,2 Όπως προκύπτει από τον Πίνακα 2, από το σύνολο των ανδρών, ποσοστό 23,6% δεν συµµετείχε σε πρόγραµµα πρακτικής άσκησης του Τµήµατός του, 39,8% απάντησε θετικά στην ερώτηση, ενώ 36,6% επί του συνόλου των ανδρών απάντησε ότι δεν υπήρχε αντίστοιχο πρόγραµµα. Για τις γυναίκες, 48,4% επί του συνόλου συµµετείχαν σε πρόγραµµα πρακτικής άσκησης του Τµήµατός τους, 9,3% δεν συµµετείχαν και 42,3% απάντησαν ότι δεν υπήρχε αντίστοιχο πρόγραµµα. Για τη διερεύνηση της συσχέτισης των µεταβλητών χρησιµοποιήθηκε το κριτήριο χ². Βρέθηκε ότι υπάρχει στατιστικώς σηµαντική συσχέτιση, µε τους άνδρες απόφοιτους να δηλώνουν σε µεγαλύτερο ποσοστό (23,6%) ότι δεν συµµετείχαν σε πρόγραµµα πρακτικής άσκησης του Τµήµατός τους και τις γυναίκες να δηλώνουν σε µεγαλύτερο ποσοστό (48,4%) ότι συµµετείχαν (χ² (2)=12,90, p=0,002). Πίνακας 3: Εµπειρία εργασίας κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών (εκτός πρακτικής άσκησης) ως προς το φύλο NAI 40,2 26,8 31,6 OXI 59,8 73,2 68,4 Αναφορικά µε την εµπειρία εργασίας κατά τη διάρκεια προπτυχιακών σπουδών, όπως φαίνεται στον Πίνακα 3, 59,8% επί του συνόλου των ανδρών απάντησαν ότι δεν είχαν κάποια εµπειρία εργασίας. Οµοίως και για τις γυναίκες, ποσοστό 73,2% επί του συνόλου των γυναικών δήλωσαν ότι δεν είχαν εµπειρία εργασίας κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών τους σπουδών. Για τη διερεύνηση της συσχέτισης των µεταβλητών χρησιµοποιήθηκε το κριτήριο χ². Βρέθηκε ότι υπάρχει στατιστικώς σηµαντική συσχέτιση, µε τις γυναίκες απόφοιτους να δηλώνουν σε µεγαλύτερο ποσοστό (73,2%) ότι δεν είχαν εµπειρία εργασίας κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών τους σπουδών, εκτός της πρακτικής άσκησης και τους άνδρες να απαντούν σε µεγαλύτερο ποσοστό (40,2%) θετικά στη συγκεκριµένη ερώτηση (χ² (1)=6,44, p=0,011). 17

18 Πίνακας 4: Ολοκλήρωση ή πραγµατοποίηση µεταπτυχιακών σπουδών ως προς το φύλο Ναι 36,6 25,9 29,8 Όχι 63,4 74,1 70,2 Από τον Πίνακα 4 προκύπτει ότι, επί του συνόλου των αποφοίτων, µόνο 29,8% έχουν ολοκληρώσει ή πραγµατοποιούν σήµερα µεταπτυχιακές σπουδές. Από το σύνολο των ανδρών, ποσοστό 63,4% απάντησε αρνητικά στη συγκεκριµένη ερώτηση και από το σύνολο των γυναικών, µόνο 25,9% δηλώνουν ότι έχουν ολοκληρώσει ή πραγµατοποιούν σήµερα µεταπτυχιακές σπουδές. Για τη διερεύνηση της συσχέτισης των µεταβλητών χρησιµοποιήθηκε το κριτήριο χ². Βρέθηκε ότι υπάρχει στατιστικώς σηµαντική συσχέτιση, µε τις γυναίκες απόφοιτους να δηλώνουν σε µεγαλύτερο ποσοστό (74,1%) ότι δεν έχουν ολοκληρώσει ή πραγµατοποιούν σήµερα µεταπτυχιακές σπουδές και τους άνδρες να απαντούν σε µεγαλύτερο ποσοστό (36,6%) θετικά (χ² (1)=4,26, p=0,039). Πίνακας 5: Λόγοι πραγµατοποίησης µεταπτυχιακών σπουδών ως προς το φύλο Ήθελα να προχωρήσω επιστηµονικά και µε ενδιέφερε το θέµα Εκτιµούσα ότι χωρίς µεταπτυχιακό τίτλο είναι δύσκολο να βρει κανείς εργασία που αντιστοιχεί στις σπουδές Εκτιµούσα ότι θα χρειαστώ µεγαλύτερη επαγγελµατική εξειδίκευση για καλύτερη επαγγελµατική σταδιοδροµία Ανδρας (%) Γυναίκα (%) Σύνολο (% επί του συνόλου) 33,3 25,9 29,3 26,7 25,9 26,3 35,6 44,4 40,4 Άλλος λόγος 4,4 3,7 4,0 Από τον Πίνακα 5 προκύπτει ότι, από το σύνολο των ανδρών που έχουν πραγµατοποιήσει στο παρελθόν ή πραγµατοποιούν σήµερα µεταπτυχιακές σπουδές, ποσοστό 33,3% ανέφεραν µεταξύ των λόγων που τους ώθησαν στην συγκεκριµένη επιλογή το ότι ήθελαν να προχωρήσουν επιστηµονικά και τους ενδιέφερε το θέµα, 26,7% ανέφεραν ότι εκτιµούσαν ότι χωρίς µεταπτυχιακό τίτλο είναι δύσκολο να βρει κανείς εργασία που αντιστοιχεί στις σπουδές, 35,6% ανέφεραν ότι εκτιµούσαν ότι θα χρειαστούν µεγαλύτερη επαγγελµατική εξειδίκευση για καλύτερη επαγγελµατική σταδιοδροµία και µόνο 4,4% ανέφεραν 18

19 κάποιον άλλο λόγο. Για το σύνολο των γυναικών που έχουν πραγµατοποιήσει στο παρελθόν ή πραγµατοποιούν σήµερα µεταπτυχιακές σπουδές, ποσοστό 25,9% ανέφεραν µεταξύ των λόγων το ότι ήθελαν να προχωρήσουν επιστηµονικά και τους ενδιέφερε το θέµα, 25,9% ανέφεραν ότι εκτιµούσαν ότι χωρίς µεταπτυχιακό τίτλο είναι δύσκολο να βρει κανείς εργασία που αντιστοιχεί στις σπουδές, 44,4% ανέφεραν ότι εκτιµούσαν ότι θα χρειαστούν µεγαλύτερη επαγγελµατική εξειδίκευση για καλύτερη επαγγελµατική σταδιοδροµία και µόνο 3,7% ανέφεραν κάποιον άλλο λόγο. Για τη διερεύνηση της συσχέτισης των µεταβλητών χρησιµοποιήθηκε το κριτήριο χ². εν βρέθηκε στατιστικώς σηµαντική συσχέτιση. Πίνακας 6: Εµπειρία εργασίας κατά τη διάρκεια των µεταπτυχιακών σπουδών ως προς το φύλο NAI 65,9 71,2 68,8 OXI 34,1 28,8 31,3 Όπως προκύπτει από τον Πίνακα 6, από το σύνολο των ανδρών που πραγµατοποίησαν µεταπτυχιακές σπουδές, 65,9% δήλωσαν ότι δούλευαν κατά τη διάρκεια των µεταπτυχιακών σπουδών και 34,1% απάντησαν αρνητικά στη συγκεκριµένη ερώτηση. Για τις γυναίκες, 71,2% δήλωσαν ότι δούλευαν κατά τη διάρκεια των µεταπτυχιακών σπουδών και 28,8% απάντησαν αρνητικά στη συγκεκριµένη ερώτηση. Για τη διερεύνηση της συσχέτισης των µεταβλητών χρησιµοποιήθηκε το κριτήριο χ². εν βρέθηκε στατιστικώς σηµαντική συσχέτιση. 19

20 Β. Η σηµερινή κατάσταση απασχόλησης Πίνακας 7: Απασχολούµενοι, άνεργοι και ανενεργοί ως προς το φύλο Απασχολούµενος 81,3 87,9 85,5 Ανεργος 8,1 7,0 7,4 Μη ενεργός 10,6 5,1 7,1 Από τον Πίνακα 7 προκύπτει ότι, από το σύνολο των αποφοίτων, ποσοστό 85,5% είναι απασχολούµενοι, 7,4% είναι άνεργοι και 7,1% µη ενεργοί. Ως προς το φύλο, από το σύνολο των ανδρών, 81,3% είναι απασχολούµενοι, 8,1% άνεργοι και 10,6% µη ενεργοί. Για το σύνολο των γυναικών αποφοίτων προκύπτει ότι 87,9% είναι απασχολούµενες, 7,0% άνεργες και 5,1% µη ενεργές. Για τη διερεύνηση της συσχέτισης των µεταβλητών χρησιµοποιήθηκε το κριτήριο χ². εν βρέθηκε στατιστικώς σηµαντική συσχέτιση. Πίνακας 8: Απασχολούµενοι, άνεργοι και ανενεργοί ως προς τη Σχολή φοίτησης Ποια είναι η κατάσταση σας σήµερα; Απασχολούµενος (%) Ανεργος (%) Μη ενεργός Σύνολο (% επί του συνόλου) (%) Φιλολογία - Φιλοσοφία 8,7 24,0 0,0 9,2 Επιστήµες Αγωγής 18,4 8,0 12,5 17,2 Ιστορία - Αρχαιολογία 8,3 16,0 8,3 8,9 Νοµική Επιστήµη 10,1 0,0 4,2 8,9 Κοινωνική ιοίκηση 9,4 12,0 0,0 8,9 Ιατρική - Οδοντιατρική 8,0 12,0 16,7 8,9 Πολιτικοί Μηχανικοί 10,4 0,0 0,0 8,9 Μηχανικοί Υπολογιστών και 9,7 0,0 8,3 8,9 Συστηµάτων Πληροφορικής Φυσική Αγωγή - Αθλητισµός 9,4 8,0 4,2 8,9 Μηχανικοί Περιβάλλοντος 7,6 20,0 45,8 11,3 100,0 Από τον Πίνακα 8 προκύπτει ότι, από το σύνολο των απασχολούµενων, ποσοστό 18,4% είναι απόφοιτοι της σχολής «Επιστήµες Αγωγής», 10,1% είναι απόφοιτοι της σχολής «Νοµική Επιστήµη», 9,7% είναι απόφοιτοι της σχολής «Μηχανικοί Υπολογιστών και Συστηµάτων Πληροφορικής» και µόνο 8,7% είναι απόφοιτοι της σχολής «Φιλολογία-Φιλοσοφία». Από το σύνολο των ανέργων, 24,0% είναι απόφοιτοι του τµήµατος «Φιλολογία-Φιλοσοφία», ενώ 0,0% είναι απόφοιτοι του τµήµατος «Πολιτικοί Μηχανικοί» και 0,0% του τµήµατος «Μηχανικοί Υπολογιστών και Συστηµάτων Πληροφορικής». Τέλος, από το σύνολο των µη ενεργών, 8,3% 20

21 είναι απόφοιτοι του τµήµατος «Ιστορία-Αρχαιολογία» και 0,0% είναι απόφοιτοι του τµήµατος «Φιλολογία-Φιλοσοφία», 0,0% του τµήµατος «Κοινωνική ιοίκηση» και 0,0% του τµήµατος «Πολιτικοί Μηχανικοί». ε στάθηκε δυνατή η διερεύνηση της στατιστικής σηµαντικότητας της συσχέτισης των µεταβλητών µε το κριτήριο χ 2 λόγω του µεγάλου αριθµού κελιών µε θεωρητική συχνότητα µικρότερη του 5. Απασχολούµενοι Πίνακας 9: Η σηµερινή απασχόληση είναι σηµαντική απασχόληση ως προς το φύλο NAI 94,6 95,7 95,3 OXI 5,4 4,3 4,7 Όπως προκύπτει από τον Πίνακα 9, 95,3% επί του συνόλου των αποφοίτων απάντησε ότι η σηµερινή απασχόληση είναι σηµαντική απασχόληση και µόνο 4,7% απάντησε αρνητικά στη συγκεκριµένη ερώτηση. Από το σύνολο των ανδρών, 94,6% απάντησαν θετικά στην ερώτηση και για το σύνολο των γυναικών, ποσοστό 95,7% απάντησε ότι η σηµερινή απασχόληση είναι σηµαντική απασχόληση. Για τη διερεύνηση της συσχέτισης των µεταβλητών χρησιµοποιήθηκε το κριτήριο χ². εν βρέθηκε στατιστικώς σηµαντική συσχέτιση. 21

22 Πίνακας 10: Μορφή εργασίας ως προς το φύλο Ανδρας(%) Γυναίκα (%) Σύνολο (% επί του συνόλου) Μισθωτός στον ιδιωτικό τοµέα 31,0 21,0 24,5 Μισθωτός στον δηµόσιο τοµέα (στενό ή 23,0 52,7 42,3 ευρύτερο) Συµβασιούχος έργου απασχολούµενος κυρίως 10,0 6,5 7,7 σε έναν εργοδότη (ιδιωτικός τοµέας) Συµβασιούχος έργου απασχολούµενος κυρίως 6,0 7,0 6,6 σε έναν εργοδότη (δηµόσιος τοµέας) Αυτοαπασχολούµενος χωρίς προσωπικό 26,0 12,4 17,1 Αυτοαπασχολούµενος µε προσωπικό 4,0 0,0 1,4 (εργοδότης) Βοηθός στην οικογενειακή επιχείρηση 0,0 0,5 0,3 Στον Πίνακα 10 φαίνεται ότι από το σύνολο των εργαζοµένων αποφοίτων, 42,3% είναι µισθωτοί στο δηµόσιο τοµέα, 24,5% είναι µισθωτοί στον ιδιωτικό τοµέα ενώ µόνο 0,3% είναι βοηθοί στην οικογενειακή επιχείρηση. Από το σύνολο των απασχολούµενων ανδρών, 31,0% είναι µισθωτοί στον ιδιωτικό τοµέα, 26,0% αυτοαπασχολούµενοι χωρίς προσωπικό και 23,0% µισθωτοί στο δηµόσιο τοµέα. Από το σύνολο των γυναικών εργαζόµενων, 52,7% είναι µισθωτές στον δηµόσιο τοµέα (στενό ή ευρύτερο), 21,0% είναι µισθωτές στον ιδιωτικό τοµέα, 12,4% είναι αυτοαπασχολούµενες και µόνο 0,5% είναι βοηθοί στην οικογενειακή επιχείρηση. ε στάθηκε δυνατή η διερεύνηση της στατιστικής σηµαντικότητας της συσχέτισης των µεταβλητών µε το κριτήριο χ 2 λόγω του µεγάλου αριθµού κελιών µε θεωρητική συχνότητα µικρότερη του 5. Πίνακας 11: Αριθµός ατόµων που απασχολεί η επιχείρηση ως προς το φύλο Μέχρι 4 άτοµα 9,3 26,1 21,5 Από 5 έως 9 άτοµα 18,6 15,7 16,5 Από 10 έως 19 άτοµα 9,3 13,9 12,7 Από 20 έως 49 άτοµα 16,3 19,1 18,4 Πάνω από 50 άτοµα 46,5 25,2 31,0 Από τον Πίνακα 11 προκύπτει ότι από το σύνολο των απασχολούµενων ανδρών, 46,5% εργάζονται σε επιχείριση που απασχολεί πάνω από 50 άτοµα. Για το σύνολο των απασχολούµενων γυναικών, το ποσοστό αυτό ενέρχεται σε 31,0%. Για τη διερεύνηση της συσχέτισης των µεταβλητών χρησιµοποιήθηκε το κριτήριο χ². Βρέθηκε ότι υπάρχει στατιστικώς σηµαντική συσχέτιση, µε τους άνδρες 22

23 απασχολούµενους να δηλώνουν σε µεγαλύτερο ποσοστό (46,5%) ότι εργάζονται σε επιχείριση που απασχολεί πάνω από 50 άτοµα (χ² (4)=9,50, p=0,050). Πίνακας 12: Βαθµός ικανοποίησης από τη σηµερινή απασχόληση ως προς το φύλο Ανδρας (%) Γυναίκα (%) Σύνολο (% εποί του συνόλου) Πολύ ευχαριστηµένος-η 24,0 40,5 34,8 Ευχαριστηµένος-η 62,0 45,3 51,0 Ούτε ευχαριστηµένος-η ούτε 13,0 7,9 9,7 δυσαρεστηµένος-η υσαρεστηµένος-η 0,0 4,2 2,8 Πολύ δυσαρεστηµένος-η 1,0 2,1 1,7 Από το σύνολο των απασχολούµενων αποφοίτων, ποσοστό 51,0% δηλώνει ευχαριστηµένο από τη σηµερινή απασχόληση, 34,8% δηλώνει πολύ ευχαριστηµένο και µόνο 1,7% δηλώνει πολύ δυσαρεστηµένο. Από το σύνολο των απασχολούµενων ανδρών, όπως προκύπτει από τον Πίνακα 12, 62,0% δηλώνουν ευχαριστηµένοι από τη σηµερινή απασχόληση, 24,0% πολύ ευχαριστηµένοι ενώ κανένας (0,0%) δεν ανέφερε ότι είναι δυσαρεστηµενος από τη σηµερινή απασχόληση. Από το σύνολο των απασχολούµενων γυναικών, 45,3% δηλώνουν ευχαριστηµένες από τη σηµερινή απασχόληση, 40,5% πολύ ευχαριστηµένες ενώ µόνο 2,1% ανέφεραν ότι είναι πολύ δυσαρεστηµενες από τη σηµερινή απασχόληση. ε στάθηκε δυνατή η διερεύνηση της στατιστικής σηµαντικότητας της συσχέτισης των µεταβλητών µε το κριτήριο χ 2 λόγω του µεγάλου αριθµού κελιών µε θεωρητική συχνότητα µικρότερη του 5. 23

24 Πίνακας 13: Βαθµός ικανοποίησης από τη σηµερινή απασχόληση ως προς τη Σχολή φοίτησης Πολύ ευχαριστηµένοςη (%) Ευχαριστηµένοςη (%) Είστε ευχαριστηµένος/ η από τη σηµερινή σας απασχόληση; Ούτε υσαρεστηµένοςη Πολύ ευχαριστηµένοςη (%) δυσαρεστηµένος- ούτε η (%) δυσαρεστηµένοςη (%) Σύνολο (% επί του συνόλου)) Φιλολογία - 7,9 7,4 17,9 0,0 20,0 8,6 Φιλοσοφία Επιστήµες 35,6 10,8 7,1 0,0 20,0 19,0 Αγωγής Ιστορία - 8,9 6,8 10,7 25,0 0,0 8,3 Αρχαιολογία Νοµική 2,0 14,9 14,3 0,0 20,0 10,0 Επιστήµη Κοινωνική 8,9 11,5 0,0 12,5 0,0 9,3 ιοίκηση Ιατρική - 4,0 10,1 7,1 25,0 0,0 7,9 Οδοντιατρική Πολιτικοί 10,9 11,5 7,1 0,0 0,0 10,3 Μηχανικοί Μηχανικοί 9,9 10,8 3,6 12,5 0,0 9,7 Υπολογιστών και Συστηµάτων Πληροφορικής Φυσική Αγωγή 8,9 7,4 21,4 0,0 20,0 9,3 - Αθλητισµός Μηχανικοί 3,0 8,8 10,7 25,0 20,0 7,6 Περιβάλλοντος 100,0 100,0 100,0 Από τον Πίνακα 13 προκύπτει ότι, από αυτούς που δήλωσαν πολύ ευχαριστηµένοι από τη σηµερινή τους απασχόληση, 35,6% είναι απόφοιτοι του τµήµατος «Επιστήµες Αγωγής» και µόνο 7,9% είναι απόφοιτοι του τµήµατος «Φιλολογία- Φιλοσοφία». Από αυτούς που δήλωσαν δυσαρεστηµένοι από τη σηµερινή τους απασχόληση, παρατηρείται µηδενικό ποσοστό στους απόφοιτους των τµηµάτων «Φιλολογία-Φιλοσοφία», «Επιστήµες Αγωγής», «Νοµική Επιστήµη», Πολιτικοί Μηχανικοί» και «Φυσική Αγωγή-Αθλητισµός. ε στάθηκε δυνατή η διερεύνηση της στατιστικής σηµαντικότητας της συσχέτισης των µεταβλητών µε το κριτήριο χ 2 λόγω του µεγάλου αριθµού κελιών µε θεωρητική συχνότητα µικρότερη του 5. 24

25 Πίνακας 14: Ο τόπος της σηµερινής εργασίας είναι ο ίδιος µε τον τόπο κατοικίας των γονέων ως προς το NAI 61,0 62,1 61,7 OXI 39,0 37,9 38,3 Από τον Πίνακα 14 προκύπτει ότι, από το σύνολο των απασχολούµενων αποφοίτων το 61,7% εργάζονται στον τόπο κατοικίας των γονέων τους και 38,3% όχι. Από το σύνολο των εργαζόµενων ανδρών, το 61,0% απάντησαν θετικά στην συγκεκριµένη ερώτηση και από το σύνολο των εργαζόµενων γυναικών το 37,9% δεν εργάζονται στον τόπο κατοικίας των γονέων τους. Για τη διερεύνηση της συσχέτισης των µεταβλητών χρησιµοποιήθηκε το κριτήριο χ². εν βρέθηκε στατιστικώς σηµαντική συσχέτιση. Πίνακας 15: Η σηµερινή εργασία βρίσκεται στην πόλη των σπουδών ως προς το φύλο NAI 11,1 5,9 7,7 OXI 88,9 94,1 92,3 Από το σύνολο των απασχολούµενων αποφοίτων, 92,3% δεν εργάζονται σήµερα στην πόλη των σπουδών τους, όπως προκύπτει από τον Πίνακα 15. Από το σύνολο των απασχολούµενων ανδρών, µόνο 11,1% εργάζονται σήµερα στην πόλη των σπουδών τους, ενώ για το σύνολο των απασχολούµενων γυναικών, µόνο 5,9% απάντησαν θετικά στη συγκεκριµένη ερώτηση. Για τη διερεύνηση της συσχέτισης των µεταβλητών χρησιµοποιήθηκε το κριτήριο χ². εν βρέθηκε στατιστικώς σηµαντική συσχέτιση. 25

26 Πίνακας 16: ιάστηµα που µεσολάβησε µεταξύ της σηµερινής και της προηγούµενης απασχόλησης ή µεταξύ της σηµερινής απασχόλησης και της αποφοίτησης, εάν η σηµερινή απασχόληση είναι η πρώτη απασχόληση ως προς το φύλο Ανδρας (%) Γυναίκα (%) Σύνολο (% επί του συνόλου) Μέχρι ένας µήνας 24,0 24,7 24,5 Από 1 µήνα έως 6 µήνες 23,0 21,6 22,1 Από 6 µήνες έως 1 χρόνο 5,0 16,3 12,4 Από 1 έως 2 χρόνια 20,0 18,9 19,3 Πάνω από 2 χρόνια 23,0 17,4 19,3 Ξεκίνησε κατά τη διάρκεια των 5,0 1,1 2,4 προπτυχιακών σπουδών Από το σύνολο των απασχολούµενων αποφοίτων, 19,3% δήλωσαν ότι µεσολάβησαν πάνω από 2 χρόνια µεταξύ της σηµερινής και της προηγούµενης απασχόλησης, 24,5% δήλωσαν ότι µεσολάβησε µέχρι ένας µήνας και µόνο 2,4% δήλωσαν ότι ξεκίνησαν εργασία κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών. Από το σύνολο των απασχολούµενων ανδρών, 20,0% δήλωσαν ότι µεσολάβησε διάστηµα από 1 έως 2 χρόνια µεταξύ της σηµερινής και της προηγούµενης απασχόλησης, 24,0% δήλωσαν ότι µεσολάβησε µέχρι ένας µήνας και µόνο 5,0% δήλωσαν ότι ξεκίνησαν εργασία κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών. Από το σύνολο των απασχολούµενων γυναικών, 17,4% δήλωσαν ότι µεσολάβησαν πάνω από 2 χρόνια µεταξύ της σηµερινής και της προηγούµενης απασχόλησης, 24,7% δήλωσαν ότι µεσολάβησε διάστηµα από 1 έως 6 µήνες µεταξύ της σηµερινής και της προηγούµενης απασχόλησης, και µόνο 1,1% δήλωσαν ότι ξεκίνησαν εργασία κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών τους. Για τη διερεύνηση της συσχέτισης των µεταβλητών χρησιµοποιήθηκε το κριτήριο χ². Βρέθηκε στατιστικώς σηµαντική συσχέτιση, µε τους άνδρες απασχολούµενους να δηλώνουν σε µεγαλύτερο ποσοστό (20,0%) ότι µεταξύ της σηµερινής και της προηγούµενης απασχόλησης µεσολάβησε διάτηµα από 1 έως 2 χρόνια (χ²(5)=12,17, p=0,032). 26

27 Πίνακας 17: Αντιµετωπίσατε δυσκολίες στην εύρεση εργασίας λόγω του φύλου σας; (φύλο) NAI 5,1 1,1 2,4 OXI 94,9 98,9 97,6 Από τον Πίνακα 17 προκύπτει ότι, 97,6% επί του συνόλου των απασχολούµενων αποφοίτων δήλωσαν ότι δεν αντιµετώπισαν δυσκολίες στην εύρεση εργασίας λόγω του φύλου τους. Από το σύνολο των απασχολούµενων ανδρών, 94,9% απάντησαν αρνητικά στη συγκεκριµένη ερώτηση και από το σύνολο των απασχολούµενων γυναικών, 98,9% δήλωσαν ότι δεν αντιµετώπισαν δυσκολίες στην εύρεση εργασίας λόγω του φύλου τους. ε στάθηκε δυνατή η διερεύνηση της στατιστικής σηµαντικότητας της συσχέτισης των µεταβλητών µε το κριτήριο χ 2 λόγω του µεγάλου αριθµού κελιών µε θεωρητική συχνότητα µικρότερη του 5. Πίνακας 18: Πόσες φορές µέχρι τώρα έχετε µείνει άνεργος; (φύλο) 0 78,0 70,4 73,0 1 19,0 22,2 21,1 2 2,0 3,7 3,1 3 1,0 3,2 2,4 5 0,0 0,5 0,3 Από το σύνολο των απασχολούµενων αποφοίτων, 73,0% δήλωσαν ότι δεν έχουν µείνει ποτέ µέχρι σήµερα άνεργοι, 21,1% δήλωσαν ότι έχουν µείνει 1 φορά µέχρι τώρα άνεργοι ενώ µόνο 0,3% δήλωσαν ότι έχουν µείνει 5 φορές µέχρι σήµερα άνεργοι. Από το σύνολο των απασχολούµενων ανδρών, όπως φαίνεται στον Πίνακα 18, 78,0% δήλωσαν ότι δεν έχουν µείνει ποτέ µέχρι σήµερα άνεργοι, 19,0% δήλωσαν ότι έχουν µείνει 1 φορά µέχρι τώρα άνεργοι ενώ µηδενικό ποσοστό εµφανίζεται στην επιλογή 5. Από το σύνολο των απασχολούµενων γυναικών, 70,4% δήλωσαν ότι δεν έχουν µείνει ποτέ µέχρι σήµερα άνεργες, 22,2% δήλωσαν ότι έχουν µείνει 1 φορά µέχρι τώρα άνεργες ενώ µόνο 0,5% δήλωσαν ότι έχουν µείνει 5 φορές µέχρι σήµερα άνεργοι. ε στάθηκε δυνατή η διερεύνηση της στατιστικής σηµαντικότητας της συσχέτισης των µεταβλητών µε το κριτήριο χ 2 λόγω του µεγάλου αριθµού κελιών µε θεωρητική συχνότητα µικρότερη του 5. 27

28 Πίνακας 19: Συµµετοχή/ απασχόληση σε πρόγραµµα κατάρτισης ή σε επιδοτούµενη θέση εργασίας ως προς το φύλο NAI 8,1 23,9 18,5 OXI 91,9 76,1 81,5 Από τον Πίνακα 19 προκύπτει ότι από το σύνολο των απασχολούµενων αποφοίτων, 81,5% δεν έχουν µέχρι τώρα συµµετάσχει/ απασχοληθεί σε πρόγραµµα κατάρτισης ή σε επιδοτούµενη θέση εργασίας. Για τους άνδρες, 8,1% απάντησαν θετικά στη συγκεκριµένη ερώτηση και 91,9% αρνητικά. Από το σύνολο των απασχολούµενων γυναικών, 23,9% δήλωσαν ότι έχουν µέχρι τώρα συµµετάσχει/ απασχοληθεί σε πρόγραµµα κατάρτισης ή σε επιδοτούµενη θέση εργασίας και 76,1% απάντησαν αρνητικά στη συγκεκριµένη ερώτηση. Για τη διερεύνηση της συσχέτισης των µεταβλητών χρησιµοποιήθηκε το κριτήριο χ². Βρέθηκε στατιστικώς σηµαντική συσχέτιση, µε τις γυναίκες να δηλώνουν σε µικρότερο ποσοστό (76,1%) ότι δεν έχουν µέχρι τώρα συµµετάσχει/ απασχοληθεί σε πρόγραµµα κατάρτισης ή σε επιδοτούµενη θέση εργασίας και τους άνδρες να απαντούν σε µικρότερο ποσοστό (8,1%) θετικά στη συγκεκριµένη ερώτηση (χ²(1)=10,83, p=0,001). Πίνακας 20: Προγράµµατα κατάρτισης (πολλαπλή επιλογή) % Σε πρόγραµµα επαγγελµατικής κατάρτισης επιδοτούµενο από τον ΟΑΕ 66,7% Στο πρόγραµµα απόκτησης εργασιακής εµπειρίας (STAGE) του ΟΑΕ 35,3% Σε επιδοτούµενη από τον ΟΑΕ θέση εργασίας 11,8% Σύνολο 113,7% Από τον Πίνακα 20 προκύπτει ότι, από τους απασχολούµενους που δήλωσαν ότι έχουν µέχρι τώρα συµµετάσχει/ απασχοληθεί σε πρόγραµµα κατάρτισης ή σε επιδοτούµενη θέση εργασίας, 66,7% ανέφεραν ότι συµµετείχαν (µεταξύ άλλων ανάλυση πολλαπλών απαντήσεων) σε πρόγραµµα επαγγελµατικής κατάρτισης επιδοτούµενο από τον ΟΑΕ, 35,3% σε πρόγραµµα απόκτησης εργασιακής εµπειρίας (STAGE) του ΟΑΕ και 11,8% σε επιδοτούµενη από τον ΟΑΕ θέση εργασίας. 28

29 Πίνακας 21: Προγράµµατα κατάρτισης (πολλαπλή επιλογή) ως προς το φύλο Σε πρόγραµµα επαγγελµατικής κατάρτισης επιδοτούµενο από τον ΟΑΕ Στο πρόγραµµα απόκτησης εργασιακής εµπειρίας (STAGE) του ΟΑΕ Ανδρας Γυναίκα Σύνολο 62,5% 67,4% 66,7% 50,0% 32,6% 35,3% Σε επιδοτούµενη από τον ΟΑΕ θέση εργασίας 12,5% 11,6% 11,8% Σύνολο 125,0% 111,6% 113,8% Από τον Πίνακα 21 προκύπτει ότι, από τους άνδρες απασχολούµενους που δήλωσαν ότι έχουν µέχρι τώρα συµµετάσχει/ απασχοληθεί σε πρόγραµµα κατάρτισης ή σε επιδοτούµενη θέση εργασίας, 62,5% ανέφεραν µεταξύ των προγραµµάτων αυτών ότι συµµετείχαν σε πρόγραµµα επαγγελµατικής κατάρτισης επιδοτούµενο από τον ΟΑΕ. Από τις γυναίκες απασχολούµενες που δήλωσαν ότι έχουν µέχρι τώρα συµµετάσχει/ απασχοληθεί σε πρόγραµµα κατάρτισης ή σε επιδοτούµενη θέση εργασίας, 67,4% ανέφεραν µεταξύ των προγραµµάτων αυτών ότι συµµετείχαν σε πρόγραµµα επαγγελµατικής κατάρτισης επιδοτούµενο από τον ΟΑΕ, 32,6% σε πρόγραµµα απόκτησης εργασιακής εµπειρίας (STAGE) του ΟΑΕ και 11,6% σε επιδοτούµενη από τον ΟΑΕ θέση εργασίας. Πίνακας 22: Πρόγραµµα πρακτικής άσκησης στο Τµήµα και βοήθεια για εύρεση της σηµερινή απασχόληση ως προς το φύλο NAI 17,5 17,4 17,4 OXI 36,5 39,8 38,8 εν µε αφορά 46,0 42,9 43,8 Από το σύνολο των αποφοίτων που δήλωσαν ότι είχαν συµµετάσχει σε πρόγραµµα πρακτικής άσκησης στο τµήµα τους, 38,8% δήλωσαν ότι δεν τους βοήθησε για να βρουν τη σηµερινή τους απασχόληση, 43,8% απάντησαν ότι δεν τους αφορά και 17,4% δήλωσαν ότι η πρακτική άσκηση τους βοήθησε για να βρουν τη σηµερινή τους απασχόληση. Για τους άνδρες, όπως φαίνεται στον Πίνακα 22, 36,5% δήλωσαν ότι δεν τους βοήθησε η πρακτική άσκηση για να βρουν τη σηµερινή τους απασχόληση και 46,0% απάντησαν ότι δεν τους αφορά. Για τις γυναίκες, 39,8% δήλωσαν ότι δεν τους βοήθησε η πρακτική άσκηση για να βρουν τη σηµερινή τους απασχόληση και 42,9% απάντησαν ότι δεν τους αφορά. Για τη διερεύνηση της συσχέτισης των µεταβλητών χρησιµοποιήθηκε το κριτήριο χ². εν βρέθηκε στατιστικώς σηµαντική συσχέτιση. 29

30 Πίνακας 23: Είδος της σηµερινής απασχόλησης ως προς το φύλο Ανδρας (%) Γυναίκα (%) Σύνολο (% επί του συνόλου) Σταθερή απασχόληση (σύµβαση εργασίας 42,6 21,6 27,7 αορίστου χρόνου) ηµόσιος υπάλληλος 10,3 38,3 30,2 Προσωρινή απασχόληση (σύµβαση 32,4 30,5 31,1 εργασίας ορισµένου χρόνου) Προσωρινή απασχόληση (σύµβαση έργου) 14,7 9,6 11,1 Από το σύνολο των απασχολούµενων αποφοίτων, 31,1% δήλωσαν ότι η σηµερινή τους απασχόληση είναι προσωρινή απασχόληση (σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου), 30,2% δήλωσαν ότι είναι δηµόσιοι υπάλληλοι, 27,7% δήλωσαν ότι έχουν σταθερή απασχόληση (σύµβαση εργασίας αορίστου χρόνου) και 11,1% δήλωσαν ότι η σηµερινή τους απασχόληση είναι προσωρινή απασχόληση (σύµβαση έργου). Για τους άνδρες, όπως προκύπτει από τον Πίνακα 23, 42,6% δήλωσαν ότι έχουν σταθερή απασχόληση (σύµβαση εργασίας αορίστου χρόνου) και µόνο 10,3% δήλωσαν ότι είναι δηµόσιοι υπάλληλοι. Από το σύνολο των απασχολούµενων γυναικών, 30,5% δήλωσαν ότι η σηµερινή τους απασχόληση είναι προσωρινή απασχόληση (σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου), 38,3% δήλωσαν ότι είναι δηµόσιοι υπάλληλοι και µόνο 9,6% δήλωσαν ότι η σηµερινή τους απασχόληση είναι προσωρινή απασχόληση (σύµβαση έργου). Για τη διερεύνηση της συσχέτισης των µεταβλητών χρησιµοποιήθηκε το κριτήριο χ². Βρέθηκε στατιστικώς σηµαντική συσχέτιση, µε τους άνδρες απασχολούµενους να δηλώνουν σε µεγαλύτερο ποσοστό (42,6%) ότι έχουν σταθερή απασχόληση (σύµβαση εργασίας αορίστου χρόνου) (χ²(3)=21,53, p=0,000). 30

31 Πίνακας 24: Είδος της σηµερινής απασχόλησης ως προς τη Σχολή φοίτησης Σταθερή απασχόληση (σύµβαση εργασίας αορίστου χρόνου) (%) Είδος της σηµερινής απασχόλησης; ηµόσιος υπάλληλος (%) Προσωρινή απασχόληση (σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου) (%) Προσωρινή απασχόληση (σύµβαση έργου) (%) Σύνολο (% επί του συνόλου) Φιλολογία - 13,8 5,6 2,7 26,9 9,4 Φιλοσοφία Επιστήµες 4,6 64,8 5,5 7,7 23,4 Αγωγής Ιστορία - 15,4 1,4 12,3 15,4 10,2 Αρχαιολογία Νοµική 0,0 5,6 0,0 0,0 1,7 Επιστήµη Κοινωνική 12,3 1,4 23,3 0,0 11,1 ιοίκηση Ιατρική - 0,0 0,0 30,1 3,8 9,8 Οδοντιατρική Πολιτικοί 1,5 12,7 6,8 11,5 7,7 Μηχανικοί Μηχανικοί 32,3 0,0 2,7 7,7 10,6 Υπολογιστών και Συστηµάτων Πληροφορικής Φυσική Αγωγή - 7,7 5,6 13,7 7,7 8,9 Αθλητισµός Μηχανικοί 12,3 2,8 2,7 19,2 7,2 Περιβάλλοντος 100,0 100,0 Από τον Πίνακα 24 προκύπτει ότι, από τους απασχολούµενους που δήλωσαν ότι εργάζονται σε σταθερή απασχόληση (σύµβαση εργασίας αορίστου χρόνου), 32,3% είναι απόφοιτοι του τµήµατος «Μηχανικοί Υπολογιστών και Συστηµάτων Πληροφορικής». Από τους απασχολούµενους που δήλωσαν ότι είναι δηµόσιοι υπάλληλοι, 64,8% είναι απόφοιτοι του τµήµατος «Επιστήµες Αγωγής», ενώ µηδενικό ποσοστό δηµοσίων υπαλλήλων παρουσιάζεται στη σχολή «Ιατρική- Οδοντιατρική». Από εκείνους που δήλωσαν ότι εργάζονται σε καθεστώς προσωρινής απασχόλησης (σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου), 30,1% είναι απόφοιτοι του τµήµατος «Ιατρική-Οδοντιατρική», ενώ µηδενικό ποσοστό παρουσιάζεται στη σχολή «Νοµική Επιστήµη». ε στάθηκε δυνατή η διερεύνηση της στατιστικής σηµαντικότητας της συσχέτισης των µεταβλητών µε το κριτήριο χ 2 λόγω του µεγάλου αριθµού κελιών µε θεωρητική συχνότητα µικρότερη του 5. 31

32 Πίνακας 25: Πλήρης/ µερική απασχόληση ως προς το φύλο Πλήρης απασχόληση 84,9 79,9 81,2 Μερική απασχόληση 15,1 20,1 18,8 Από τον Πίνακα 25 φαίνεται ότι, από το σύνολο των απασχολούµενων αποφοίτων, 81,2% δήλωσαν ότι εργάζονται σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης. Για τους άνδρες, ποσοστό 84,9% εργάζεται σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης και για το σύνολο των απασχολούµενων γυναικών, ποσοστό 79,9% δήλωσε ότι εργάζεται σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης. Για τη διερεύνηση της συσχέτισης των µεταβλητών χρησιµοποιήθηκε το κριτήριο χ². εν βρέθηκε στατιστικώς σηµαντική συσχέτιση. Πίνακας 26: Πλήρης/ µερική απασχόληση ως προς τη Σχολή φοίτησης Η απασχόλησή σας είναι: Πλήρης απασχόληση (%) Μερική απασχόληση (%) Σύνολο (% επί του συνόλου) Φιλολογία - Φιλοσοφία 7,5 27,0 11,2 Επιστήµες Αγωγής 29,4 21,6 27,9 Ιστορία - Αρχαιολογία 8,1 29,7 12,2 Κοινωνική ιοίκηση 13,8 10,8 13,2 Ιατρική - Οδοντιατρική 14,4 0,0 11,7 Πολιτικοί Μηχανικοί 3,1 0,0 2,5 Μηχανικοί Υπολογιστών και 14,4 5,4 12,7 Συστηµάτων Πληροφορικής Μηχανικοί Περιβάλλοντος 9,4 5,4 8,6 Από τον Πίνακα 26 προκύπτει ότι, από τους απασχολούµενους που δήλωσαν ότι εργάζονται σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης, 29,4% είναι απόφοιτοι του τµήµατος «Επιστήµες Αγωγής». Για τους απασχολούµενους που δήλωσαν ότι εργάζονται σε καθεστώς µερικής απασχόλησης, 27,0% είναι απόφοιτοι του τµήµατος «Φιλολογία-Φιλοσοφία» και 29,7% είναι απόφοιτοι του τµήµατος «Ιστορία-Αρχαιολογία». ε στάθηκε δυνατή η διερεύνηση της στατιστικής σηµαντικότητας της συσχέτισης των µεταβλητών µε το κριτήριο χ 2 λόγω του µεγάλου αριθµού κελιών µε θεωρητική συχνότητα µικρότερη του 5. 32

33 Πίνακας 27: Τρόποι ανεύρεσης της σηµερινής απασχόλησης (πολλαπλή επιλογή) % Οικογενειακές γνωριµίες/ φίλοι 24,6% Προηγούµενοι εργοδότες ή συνάδελφοι 2,1% Συστάσεις καθηγητών 1,3% ιαγωνισµός 17,8% Αγγελίες από τον Τύπο, διαδίκτυο 19,1% ΟΑΕ 3,0% Επετηρίδα 11,9% Αλλο 20,8% Σύνολο 100,4% Όπως προκύπτει από τον Πίνακα 27, από τους απασχολούµενους απόφοιτους, 24,6% ανέφεραν µεταξύ των τρόπων ανεύρεσης της σηµερινής τους απασχόλησης τις οικογενειακές γνωριµίες/φίλους, 17,8% το ιαγωνισµό, 20,8% κάποιον άλλο τρόπο, 19,1% τις αγγελίες από τον τύπο και το διαδίκτυο, ενώ µόνο 3,0% ανέφεραν µεταξύ των τρόπων ανεύρεσης της σηµερινής τους απασχόλησης τον ΟΑΕ. Πίνακας 28: Τρόποι ανεύρεσης της πρώτης σηµαντικής απασχόλησης ως προς το φύλο Ανδρας Γυναίκα Σύνολο Οικογενειακές γνωριµίες 32,9% 21,1% 24,6% Προηγούµενοι εργοδότες ή συνάδελφοι 2,9% 1,8% 2,1% Συστάσεις καθηγητών 0,0% 1,8% 1,3% ιαγωνισµός 5,7% 22,9% 17,8% Αγγελίες από τον Τύπο και το διαδίκτυο 31,4% 13,9% 19,1% ΟΑΕ 1,4% 3,6% 3,0% Επετηρίδα 4,3% 15,1% 11,9% Αλλος τρόπος 22,9% 19,9% 20,8% Σύνολο 101,5% 100,1% 100,6% Όπως προκύπτει από τον Πίνακα 28, από τους απασχολούµενους άνδρες απόφοιτους, 32,9% ανέφεραν µεταξύ των τρόπων ανεύρεσης της σηµερινής τους απασχόλησης τις οικογενειακές γνωριµίες/φίλους, και 31,4% τις αγγελίες από τον τύπο και το διαδίκτυο. Από τις απασχολούµενες γυναίκες, 21,1% ανέφεραν µεταξύ των τρόπων ανεύρεσης της σηµερινής τους απασχόλησης τις οικογενειακές γνωριµίες/φίλους, 22,9% το ιαγωνισµό, 19,9% κάποιον άλλο τρόπο, 13,9% τις αγγελίες από τον τύπο και το διαδίκτυο, ενώ µόνο 3,6% ανέφεραν µεταξύ των τρόπων ανεύρεσης της σηµερινής τους απασχόλησης το τον ΟΑΕ. 33

34 Πίνακας 29: Κίνδυνος για απώλεια τη εργασίας στο άµεσο µέλλον ως προς το φύλο NAI 30,4 28,1 28,8 OXI 69,6 71,9 71,2 Από το σύνολο των απασχολούµενων αποφοίτων, 71,2% δήλωσαν ότι δεν αισθάνονται ότι κινδυνεύουν να χάσουν την εργασία τους στο άµεσο µέλλον. Από το σύνολο των ανδρών, 30,4% απάντησαν θετικά στη συγκεκριµένη ερώτηση και 69,6% αρνητικά. Από το σύνολο των απασχολούµενων γυναικών, 28,1% δήλωσαν ότι αισθάνονται ότι κινδυνεύουν να χάσουν την εργασία τους στο άµεσο µέλλον και 71,9% απάντησαν αρνητικά στη συγκεκριµένη ερώτηση. Για τη διερεύνηση της συσχέτισης των µεταβλητών χρησιµοποιήθηκε το κριτήριο χ². εν βρέθηκε στατιστικώς σηµαντική συσχέτιση. Πίνακας 30: Θετικές προοπτικές επαγγελµατικής εξέλιξης (σταδιοδροµίας) στην σηµερινή δουλειά ως προς το φύλο NAI 71,2 68,8 69,4 OXI 28,8 31,3 30,6 Από τον Πίνακα 30 προκύπτει ότι, από το σύνολο των εργαζοµένων, 69,6% θεωρούν ότι υπάρχουν θετικές προοπτικές επαγγελµατικής εξέλιξης (σταδιοδροµίας) στην σηµερινή τους δουλειά και 30,6% απάντησαν αρνητικά στη συγκεκριµένη ερώτηση. Για τους άνδρες, 71,2% απάντησαν θετικά στην ερώτηση και 28,8% αρνητικά. Για τις γυναίκες, 68,8% δήλωσαν ότι υπάρχουν θετικές προοπτικές επαγγελµατικής εξέλιξης (σταδιοδροµίας) στην σηµερινή τους δουλειά και 31,3% απάντησαν αρνητικά στη συγκεκριµένη ερώτηση. Για τη διερεύνηση της συσχέτισης των µεταβλητών χρησιµοποιήθηκε το κριτήριο χ². εν βρέθηκε στατιστικώς σηµαντική συσχέτιση. 34

35 Πίνακας 31: Θετικές προοπτικές επαγγελµατικής εξέλιξης (σταδιοδροµίας) στην σηµερινή δουλειά ως προς τη Σχολή φοίτησης Yπάρχουν θετικές προοπτικές επαγγελµατικής εξέλιξης (σταδιοδροµίας) στην σηµερινή σας δουλειά; NAI (%) OXI (%) Σύνολο (% επί του συνόλου) Φιλολογία - Φιλοσοφία 11,8 10,0 11,2 Επιστήµες Αγωγής 27,9 28,3 28,1 Ιστορία - Αρχαιολογία 12,5 11,7 12,2 Κοινωνική ιοίκηση 11,8 16,7 13,3 Ιατρική - Οδοντιατρική 11,0 13,3 11,7 Πολιτικοί Μηχανικοί 2,2 1,7 2,0 Μηχανικοί Υπολογιστών και 14,7 8,3 12,8 Συστηµάτων Πληροφορικής Μηχανικοί Περιβάλλοντος 8,1 10,0 8,7 Από τους εργαζόµενους που απάντησαν ότι υπάρχουν θετικές προοπτικές επαγγελµατικής εξέλιξης (σταδιοδροµίας) στην σηµερινή τους δουλειά, 27,9% είναι απόφοιτοι του τµήµατος «Επιστήµες Αγωγής», 14,7% είναι απόφοιτοι του τµήµατος «Μηχανικοί Υπολογιστών και Συστηµάτων Πληροφορικής» ενώ µόνο 2,2% είναι απόφοιτοι του τµήµατος «Πολιτικοί Μηχανικοί». Από αυτούς που απάντησαν αρνητικά στη συγκεκριµένη ερώτηση, 28,3% είναι απόφοιτοι του τµήµατος «Επιστήµες Αγωγής», 11,7% είναι απόφοιτοι του τµήµατος «Ιστορία- Αρχαιολογία» και 16,7% είναι απόφοιτοι του τµήµατος «Κοινωνική ιοίκηση». Για τη διερεύνηση της συσχέτισης των µεταβλητών χρησιµοποιήθηκε το κριτήριο χ². εν βρέθηκε στατιστικώς σηµαντική συσχέτιση. Πίνακας 32: Συνολικές καθαρές µηνιαίες αποδοχές ως προς το Εως 500 ευρώ 4,3 9,0 7,6 Από 501 έως 700 ευρώ 7,1 10,8 9,7 Από 701 έως 900 ευρώ 11,4 16,3 14,8 Από 901 έως 1100 ευρώ 28,6 39,8 36,4 Από 1101 έως 1300 ευρώ 27,1 16,9 19,9 Από 1301 ευρώ και πάνω 21,4 7,2 11,4 Από το σύνολο των απασχολούµενων αποφοίτων, 36,4% δήλωσαν ότι έχουν συνολικές καθαρές µηνιαίες αποδοχές από 901 έως 1100 Ευρώ, 11,4% από 1301 ευρώ και πάνω και 24,5% δήλωσαν ότι έχουν συνολικές καθαρές µηνιαίες αποδοχές από 501 έως 900 Ευρώ. Για τους άνδρες, 77,1% δήλωσαν ότι έχουν 35

36 συνολικές καθαρές µηνιαίες αποδοχές από 901 και πάνω, ενώ από τις γυναίκες, 63,9% δήλωσαν ότι έχουν συνολικές καθαρές µηνιαίες αποδοχές από 901 και πάνω. Για τη διερεύνηση της συσχέτισης των µεταβλητών χρησιµοποιήθηκε το κριτήριο χ². Βρέθηκε στατιστικώς σηµαντική συσχέτιση, µε τους άνδρες να δηλώνουν σε µικρότερο ποσοστό (28,6%) ότι έχουν συνολικές καθαρές µηνιαίες αποδοχές από 901 έως 1100 Ευρώ (χ²(5)=15,90, p=0,007). Πίνακας 33: Συνολικές καθαρές µηνιαίες αποδοχές ως προς τη Σχολή φοίτησης Εως 500 ευρώ (%) Συνολικές καθαρές µηνιαίες αποδοχές (σηµερινή απασχόληση) Από Από Από Από Από έως έως έως έως ευρώ και ευρώ ευρώ ευρώ ευρώ πάνω (%) (%) (%) (%) (%) Σύνολο (% επί του συνόλου) Φιλολογία - 16,7 26,1 14,3 4,7 6,4 0,0 8,9 Φιλοσοφία Επιστήµες 5,6 8,7 8,6 43,0 25,5 0,0 23,3 Αγωγής Ιστορία - 44,4 17,4 20,0 4,7 0,0 3,7 10,2 Αρχαιολογία Νοµική Επιστήµη 0,0 0,0 0,0 0,0 8,5 0,0 1,7 Κοινωνική 16,7 13,0 17,1 9,3 8,5 7,4 11,0 ιοίκηση Ιατρική - 0,0 0,0 5,7 23,3 2,1 0,0 9,7 Οδοντιατρική Πολιτικοί 0,0 0,0 2,9 2,3 10,6 37,0 7,6 Μηχανικοί Μηχανικοί Υπολογιστών και Συστηµάτων Πληροφορικής 0,0 4,3 0,0 2,3 25,5 37,0 10,6 Φυσική Αγωγή - 11,1 21,7 20,0 5,8 4,3 7,4 9,7 Αθλητισµός Μηχανικοί 5,6 8,7 11,4 4,7 8,5 7,4 7,2 Περιβάλλοντος 100,0 100,0 100,0 100,0 Από τον Πίνακα 33 προκύπτει ότι από αυτούς που δήλωσαν ότι έχουν συνολικές καθαρές µηνιαίες αποδοχές έως 500 Ευρώ, 44,4% είναι απόφοιτοι του τµήµατος «Ιστορία-Αρχαιολογία». Από αυτούς που δήλωσαν ότι έχουν συνολικές καθαρές µηνιαίες αποδοχές από 501 έως 700 Ευρώ, 13,0% είναι απόφοιτοι του τµήµατος «Κοινωνική ιοίκηση». Από αυτούς που δήλωσαν ότι έχουν συνολικές καθαρές µηνιαίες αποδοχές από 701 έως 900 Ευρώ, 20,0% είναι απόφοιτοι του τµήµατος «Φυσική Αγωγή-Αθλητισµός». Από αυτούς που δήλωσαν ότι έχουν συνολικές 36

37 καθαρές µηνιαίες αποδοχές από 901 έως 1100 Ευρώ, 43,0% είναι απόφοιτοι του τµήµατος «Επιστήµες Αγωγής». Από αυτούς που δήλωσαν ότι έχουν συνολικές καθαρές µηνιαίες αποδοχές από 1101 έως 1300 Ευρώ, 25,5% είναι απόφοιτοι του τµήµατος «Επιστήµες Αγωγής» και τέλος, από αυτούς που δήλωσαν ότι έχουν συνολικές καθαρές µηνιαίες αποδοχές από 1301 Ευρώ και πάνω, 37,0% είναι απόφοιτοι του τµήµατος «Μηχανικοί Υπολογιστών και Συστηµάτων Πληροφορικής». ε στάθηκε δυνατή η διερεύνηση της στατιστικής σηµαντικότητας της συσχέτισης των µεταβλητών µε το κριτήριο χ 2 λόγω του µεγάλου αριθµού κελιών µε θεωρητική συχνότητα µικρότερη του 5. Πίνακας 34: Βαθµός αντιστοιχίας των σπουδών µε τη σηµερινή απασχόληση ως προς το φύλο Καθόλου 15,4 12,5 13,3 Λίγο 7,7 9,7 9,2 Αρκετά 38,5 24,3 28,1 Απόλυτα 38,5 53,5 49,5 Από το σύνολο των απασχολούµενων αποφοίτων, 49,5% ανέφεραν απόλυτη αντιστοιχία των σπουδών τους µε τη σηµερινή απασχόληση, 28,1% αρκετή και µόνο 9,2% µικρή. Από το σύνολο των ανδρών, 38,5% ανέφεραν απόλυτη αντιστοιχία των σπουδών τους µε τη σηµερινή απασχόληση, 38,5% αρκετή και µόνο 7,7% µικρή. Από το σύνολο των γυναικών, 53,5% ανέφεραν απόλυτη αντιστοιχία των σπουδών τους µε τη σηµερινή απασχόληση, 24,3% αρκετή και µόνο 9,7% µικρή. Για τη διερεύνηση της συσχέτισης των µεταβλητών χρησιµοποιήθηκε το κριτήριο χ². εν βρέθηκε στατιστικώς σηµαντική συσχέτιση. 37

ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 του.σ. της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 01.01.2004-31.12.2004 AΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2005 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

62 η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Ε. ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ

62 η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Ε. ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ 62 η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Ε. ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου του Ε.Μ.Π. 11 & 12 Δεκεµβρίου 2009, Λαύριο ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 13.2.2015 L 38/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/207 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Ιανουαρίου 2015 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 2. Γενικά Οργάνωση Ελέγχου (ΙΙ) Φύλλα Εργασίας Εκθέσεις Ελέγχων

Ενότητα 2. Γενικά Οργάνωση Ελέγχου (ΙΙ) Φύλλα Εργασίας Εκθέσεις Ελέγχων Ενότητα 2 Γενικά Οργάνωση Ελέγχου (ΙΙ) Φύλλα Εργασίας Εκθέσεις Ελέγχων Φύλλα Εργασίας (Γενικά) Με τον όρο "φύλλα εργασίας" εννοούµε, το σύνολο των φύλλων που περιέχουν όλο το αποδεικτικό υλικό, το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 14 / 10 / 2015 ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 138.737 ΑΓΙΟΥ ΤΙΤΟΥ 1 71202 ΤΜΗΜΑ: ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΜΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΗΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΜΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΗΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΜΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΟ ΟΣΙΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 183 «για την αναθεώρηση της (αναθεωρηµένης) σύµβασης για την προστασία της µητρότητας,»

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 183 «για την αναθεώρηση της (αναθεωρηµένης) σύµβασης για την προστασία της µητρότητας,» ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 183 «για την αναθεώρηση της (αναθεωρηµένης) σύµβασης για την προστασία της µητρότητας,» Η γενική Συνδιάσκεψη της ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, που συγκλήθηκε στη Γενεύη από το ιοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ - ΟΧΙ ΣΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ

ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ - ΟΧΙ ΣΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ 3,4,5 Απριλίου 1998 ιαρκές Συνεδρίου του Συνασπισµού για τη Συνθήκη του Αµστερνταµ ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ - ΟΧΙ ΣΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ Εισηγητής: Παναγιώτης Λαφαζάνης Α. ΟΙ ΝΕΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ερµού & Κορνάρου 2 ΤΗΛ: 210 32 30 073 32 21 255 FAX: 210 32 27 382 www.olme.gr e-mail: olme@otenet.gr Αθήνα, 3/3/08 Α.Π.: 656

Ερµού & Κορνάρου 2 ΤΗΛ: 210 32 30 073 32 21 255 FAX: 210 32 27 382 www.olme.gr e-mail: olme@otenet.gr Αθήνα, 3/3/08 Α.Π.: 656 Ο.Λ.Μ.Ε. Ερµού & Κορνάρου 2 ΤΗΛ: 210 32 30 073 32 21 255 FAX: 210 32 27 382 www.olme.gr e-mail: olme@otenet.gr Αθήνα, 3/3/08 Α.Π.: 656 ΠΡΟΣ: - τον Υπουργό Εθν. Παιδείας και Θρησκευµάτων κ. Ευρ. Στυλιανίδη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιµαριθµική 2012Γ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιµαριθµική 2012Γ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΡΓΟ : "ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΗΓΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΑΝΝΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ' ΥΠΟ ΟΜΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 50.000,00 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Με βάση το στόχο της εργασίας που ήταν να εντοπιστούν και να παρουσιαστούν οι ποσοτικές (διαφορές βαθµολογικής απόδοσης) και οι ποιοτικές διαφορές (που αφορούν στην

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠ.Ε.Π.Θ. / ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ»

ΥΠ.Ε.Π.Θ. / ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΥΠ.Ε.Π.Θ. / ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓO ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝO ΚΑΤΑ 80% ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΤ ΚΑΙ ΚΑΤΑ 20% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ «Ολοκληρωµένη

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 175 παράγραφος 1, την πρόταση της Επιτροπής ( 1 ),

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 175 παράγραφος 1, την πρόταση της Επιτροπής ( 1 ), L 197/30 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 21.7.2001 Ο ΗΓΙΑ 2001/42/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Ιουνίου 2001 σχετικά µε την εκτίµηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Οι Αγώνες θα διεξαχθούν τόσο στο Σύγχρονο Θέατρο όσο και στο Αρχαίο

Οι Αγώνες θα διεξαχθούν τόσο στο Σύγχρονο Θέατρο όσο και στο Αρχαίο ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.Π.Π 24.09.1.8 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ιευθυντές/τριες Σχολείων Μέσης, Τεχνικής ηµόσιας και Ιδιωτικής Εκπαίδευσης 23 Σεπτεµβρίου 2013 Θέµα: Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣΠ7Λ7-Μ15. Τηλ : 213 2063532, 213 2063775

ΑΔΑ: 4ΑΣΠ7Λ7-Μ15. Τηλ : 213 2063532, 213 2063775 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γενική /νση Εσωτερικής Λειτουργίας /νση ιοίκησης Τµήµα Συλλογικών Οργάνων Γραµµατεία Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής Tαχ.δ/νση: Λεωφ. Συγγρού 15-17 Ταχ.κωδ. :117

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2005 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ( ΠΧΠ)

ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2005 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ( ΠΧΠ) ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2005 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ( ΠΧΠ) Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ενδιάµεσες Εταιρικές και Ενοποιηµένες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» Ποσοστό στη.. του Μέτρου. Ποσό (σε ΕΥΡΩ)

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» Ποσοστό στη.. του Μέτρου. Ποσό (σε ΕΥΡΩ) ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 7.12 : «EΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΩΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ Κ.Π.Σ. 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, µισθολογικές ρυθµίσεις και άλλες επείγουσες στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων»

στο σχέδιο νόµου «Διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, µισθολογικές ρυθµίσεις και άλλες επείγουσες στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, µισθολογικές ρυθµίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρµογής της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων»

Διαβάστε περισσότερα

EUROCORP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

EUROCORP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ EUROCORP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ενδιάµεσες Ατοµικές και Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις Περιόδου από 1 η Ιανουαρίου 2014 µέχρι 30 η Ιουνίου 2014 Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ i ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΙΟΙΚΗΣΗ 1 Αρµοδιότητες- Καθήκοντα Συµβούλια 1 Σύνθεση Προσωπικού 1 ιευθυντής Σχολής 1 Υποδιευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγία 94/33/ΕΚ του Συµβουλίου της 22ας Ιουνίου 1994 για την προστασία των νέων κατά την εργασία

Oδηγία 94/33/ΕΚ του Συµβουλίου της 22ας Ιουνίου 1994 για την προστασία των νέων κατά την εργασία Oδηγία 94/33/ΕΚ του Συµβουλίου της 22ας Ιουνίου 1994 για την προστασία των νέων κατά την εργασία ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

Διαβάστε περισσότερα

(05.02.2010) Τοµέας Εϖιµόρφωσης & Κατάρτισης

(05.02.2010) Τοµέας Εϖιµόρφωσης & Κατάρτισης Ε.Π. Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση, ΕΣΠΑ (2007 2013) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Επιµορφωτικό υλικό για την επιµόρφωση των εκπαιδευτικών στα Κέντρα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ. Κάθε χωριό και περιφέρεια με τη νέα ΚΑΠ ΚΑΠ 2014 2020 Β3/25. Ελαστική προσαρµογή

ΦΑΚΕΛΟΣ. Κάθε χωριό και περιφέρεια με τη νέα ΚΑΠ ΚΑΠ 2014 2020 Β3/25. Ελαστική προσαρµογή Σε νέο σχέδιο «Καποδίστριας» για τη γεωργία οδηγούν οι αποφάσεις του Λουξεμβούργου 25 Β3/25 Κάθε χωριό και περιφέρεια με τη νέα ΚΑΠ Ακόµη και το ελάχιστο όριο περιφερειοποίησης 40% την 1η Ιανουαρίου του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Του σωµατείου µε την επωνυµία «ΚΥΝΟΦΙΛΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ», που εδρεύει στα Ιωάννινα, νόµιµα εκπροσωπούµενο.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Του σωµατείου µε την επωνυµία «ΚΥΝΟΦΙΛΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ», που εδρεύει στα Ιωάννινα, νόµιµα εκπροσωπούµενο. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του σωµατείου µε την επωνυµία «ΚΥΝΟΦΙΛΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ», που εδρεύει στα Ιωάννινα, νόµιµα εκπροσωπούµενο. Άρθρο1 Ίδρυση-Επωνυµία-Έδρα-Σκοπός-Μέσα 1. Ιδρύεται στα Ιωάννινα νόµιµα µη κερδοσκοπικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΌ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΔΉΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΊΤΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΊΟΔΟ 2015 2019

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΌ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΔΉΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΊΤΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΊΟΔΟ 2015 2019 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΌ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΔΉΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΊΤΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΊΟΔΟ 2015 2019 Α ΦΑΣΗ:ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ www.igoumenitsa.gr Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ηγουμενίτσας για την περίοδο 2015

Διαβάστε περισσότερα

Του Σταύρου Ν. PhD Ψυχολόγου Αθλητικού Ψυχολόγου

Του Σταύρου Ν. PhD Ψυχολόγου Αθλητικού Ψυχολόγου Του Σταύρου Ν. PhD Ψυχολόγου Αθλητικού Ψυχολόγου Η σχέση και η αλληλεπίδραση των αθλητών, των προπονητών και των γονιών αποτελεί μια αναπόσπαστη διαδικασία στην αθλητική ανάπτυξη του παιδιού. Η αλληλεπίδραση

Διαβάστε περισσότερα

Οµιλητής: Κ. Μίχος Συντελεστές:. Μπάτζιος,. άβαρης

Οµιλητής: Κ. Μίχος Συντελεστές:. Μπάτζιος,. άβαρης 1 η Επιστηµονική συνάντηση για τις Τοπικές Ποικιλίες στην Ελλάδα Πολλαπλασιαστικό υλικό τοπικών ποικιλιών: Υφιστάµενη κατάσταση και προοπτικές για την επίσηµη καταγραφή, παραγωγή και εµπορία τους Οµιλητής:

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Πρόταση για μια Προοδευτική Διέξοδο Από την Κρίση

Πολιτική Πρόταση για μια Προοδευτική Διέξοδο Από την Κρίση Πολιτική Πρόταση για μια Προοδευτική Διέξοδο Από την Κρίση ΑΘΗΝΑ, 09/04/12 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η χώρα διανύει την κρισιμότερη περίοδο μετά τη μεταπολίτευση. Δεν πρέπει να ζήσει σε καθεστώς χρεοκρατίας, ούτε όμως

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών του Μαθήµατος. Α Τάξη 1 ου Κύκλου Τ.Ε.Ε. 3 ώρες /εβδοµάδα. Αθήνα, Απρίλιος 2001

Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών του Μαθήµατος. Α Τάξη 1 ου Κύκλου Τ.Ε.Ε. 3 ώρες /εβδοµάδα. Αθήνα, Απρίλιος 2001 Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών του Μαθήµατος Α Τάξη 1 ου Κύκλου Τ.Ε.Ε. 3 ώρες /εβδοµάδα Αθήνα, Απρίλιος 2001 Μάθηµα : «Στοιχεία Κλωστοϋφαντουργίας» Α. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Σκοπός του µαθήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: ιακήρυξη πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία ιαχείριση ογκωδών και

Θέµα: ιακήρυξη πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία ιαχείριση ογκωδών και ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /νση:μεγ.αλεξάνδρου 2, Περαία Πληροφορίες: Γκατζογιάννης Σπύρος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. 2Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ LEADER ΝΟΜΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Το πρόγραμμα αποτελεί νέα σημαντική ευκαιρία για φυσικά πρόσωπα, πολύ μικρές & μικρές επιχειρήσεις και δημόσιους φορείς, που θέλουν να επενδύσουν σε αγροτουρισμό, βιοτεχνίες,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ.Δ.Σ. Αθήνα, 17.12.2015 ΑΡΜΟΔΙΕΣ Δ/ΝΣΕΙΣ : ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ & ΑΓΟΡΑΣ Πρωτ.: 133724 ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ.Δ.Σ. Αθήνα, 17.12.2015 ΑΡΜΟΔΙΕΣ Δ/ΝΣΕΙΣ : ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ & ΑΓΟΡΑΣ Πρωτ.: 133724 ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ.Δ.Σ. Αθήνα, 17.12.2015 ΑΡΜΟΔΙΕΣ Δ/ΝΣΕΙΣ : ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ & ΑΓΟΡΑΣ Πρωτ.: 133724 ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ : ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Προς: Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΗΜΗΤΡΗ Κ. ΒΕΡΒΕΣΟΥ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΗΜΗΤΡΗ Κ. ΒΕΡΒΕΣΟΥ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΗΜΗΤΡΗ Κ. ΒΕΡΒΕΣΟΥ Σύμβουλος ΔΣ/ΔΣΑ Μέλος ΕΔΕΚΑ Μέλος Ένωσης Ελλήνων Εργατολόγων «Η ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ», 6o Πανελλήνιο Συνέδριο Ε.Ε.Ν. e-θέμις

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 3/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 14 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2011

Ελληνική. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 3/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 14 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 Ελληνική ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 3/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 14 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 Αριθμ. απόφ. 79/2011 ΘΕΜΑ:24 ο «Προμήθεια Στολών του Ειδικού Ένστολου Προσωπικού της Δημοτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 1 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 1 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 1 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 02/03/2015 Με "μαύρα" γράμματα είναι το Σχέδιο Κανονισμού Καθηγητών,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΑΛ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ-ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Α.Ε.Β.Ε.

ΙΝΤΕΑΛ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ-ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Α.Ε.Β.Ε. ΙΝΤΕΑΛ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ-ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Α.Ε.Β.Ε. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Της οικονοµικής χρήσεως από 1 η Ιανουαρίου έως 31η εκεµβρίου 2006 σύµφωνα µε τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα Βεβαιώνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΨΟΣ ΤΟΥ ΦΙΛΕ 1.1. Ύψος του φιλέ Κεφάλαιο 2: ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ 2.1. Παίκτης µε τεχνητό πόδι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ «ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟ:

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ «ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ KAI ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΟ: «ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΕΙΣ ΩΜΑΤΩΝ, ΒΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η υγειονοµική µέριµνα για τους πρόσφυγες

Η υγειονοµική µέριµνα για τους πρόσφυγες Η υγειονοµική µέριµνα για τους πρόσφυγες Θεόδωρος Ι. αρδαβέσης Αν. Καθηγητής Υγιεινής και Κοινωνικής Ιατρικής Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ. Μετά την κατάρρευση του µετώπου στη Μικρά Ασία και την υπογραφή της

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Άρθρο πρώτο.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Άρθρο πρώτο. ΝΟΜΟΣ: 1634/86 Κύρωση των πρωτοκόλλων 1980 «Για την προστασία της Μεσογείου θαλάσσης από τη ρύπανση από χερσαίες πηγές» και 1982 «περί των ειδικά προστατευομένων περιοχών της Μεσογείου» (ΦΕΚ 104/Α/18-07-86)

Διαβάστε περισσότερα

I.Επί της Αρχής του σχεδίου Νόµου: ΙΙ. Επί των άρθρων του σχεδίου Νόµου: ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

I.Επί της Αρχής του σχεδίου Νόµου: ΙΙ. Επί των άρθρων του σχεδίου Νόµου: ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Πρωτοβάθµιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων I.Επί της Αρχής του σχεδίου Νόµου: Με τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 31/18 6.2.2003 Ο ΗΓΙΑ 2003/9/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Ιανουαρίου 2003 σχετικά µε τις ελάχιστες απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων άσυλο στα κράτη µέλη ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ Π/ΘΜΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ Π/ΘΜΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ Π/ΘΜΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΩΡΕΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ 48% (12,012 ώρες) 41% (2.996) 52% (12,828 ώρες) Πίνακας 1 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πίνακας 2 59% (4.260)

Διαβάστε περισσότερα

Συλλόγου ιπλωµατούχων Νοσηλευτριών και Νοσηλευτών Χειρουργείου

Συλλόγου ιπλωµατούχων Νοσηλευτριών και Νοσηλευτών Χειρουργείου Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Συλλόγου ιπλωµατούχων Νοσηλευτριών και Νοσηλευτών Χειρουργείου Άρθρο 1 ο ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ Ιδρύεται Σωµατείο µε την επωνυµία «Σύλλογος ιπλωµατούχων Νοσηλευτριών και Νοσηλευτών

Διαβάστε περισσότερα

1 Επιμέλεια: Γράβαλος Βασίλειος, Χρυσανθάκης Ιωάννης

1 Επιμέλεια: Γράβαλος Βασίλειος, Χρυσανθάκης Ιωάννης ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/νση Μελετών & Εφαρμογών Η Δ/νση Μελετών & Εφαρμογών παραδίδει το 14 ο στατιστικό τεύχος του έτους 2012, που εκπόνησε το. Η διάρθρωσή του γίνεται

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ»

«ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2009 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ν. Ιωνία, ΒΟΛΟΣ Τη συγκέντρωση της ύλης του και την επιμέλεια της έκδοσης είχε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ Αλεξάνδρεια, 13-02-2012 Αριθµ. Πρωτ.: 4699

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ Αλεξάνδρεια, 13-02-2012 Αριθµ. Πρωτ.: 4699 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ Αλεξάνδρεια, 13-02-2012 Αριθµ. Πρωτ.: 4699 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 2014

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 2014 2014 Α1. Ο δοκιµιογράφος αναφέρεται στην έννοια του ανθρωπισµού. Αρχικά, παραδίδει τον ορισµό της έννοιας επιχειρώντας και µια διαχρονική προσέγγιση του όρου. Στη συνέχεια, περιγράφει τις ιδιότητες του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΤΗΤΑΣ. ΙΔΡΥΣΗ Ιδρύεται Κέντρο Νεότητας µε την επωνυµία «Κέντρο Νεότητας... µε έδρα...

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΤΗΤΑΣ. ΙΔΡΥΣΗ Ιδρύεται Κέντρο Νεότητας µε την επωνυµία «Κέντρο Νεότητας... µε έδρα... ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΑΡΘΡΟ 1 ΙΔΡΥΣΗ Ιδρύεται Κέντρο Νεότητας µε την επωνυµία «Κέντρο Νεότητας... µε έδρα... ΑΡΘΡΟ 2 Στο Καταστατικό αυτό «Κέντρο Νεότητας» σηµαίνει: «εθελοντική-κοινοτική οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ-ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ-ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 Γραφείο Διοίκησης & Γραμματείας Διοικητικού Συμβουλίου Αθήνα, 01-10-2015 Αρμόδια Δ/νση: Άμεσων Ενισχύσεων & Αγοράς Αρ. Πρωτ.: 105441 Αρμόδιο Τμήμα: Διαχείρισης Δικαιωμάτων Ενιαίας Ενίσχυσης ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΗΝ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑ ΑΠΟ ΑΓ.ΕΛΕΝΗ ΕΩΣ ΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΟΥ ΑΡΤΙΜΟΥ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική 2012Α

ΣΤΗΝ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑ ΑΠΟ ΑΓ.ΕΛΕΝΗ ΕΩΣ ΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΟΥ ΑΡΤΙΜΟΥ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική 2012Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΗΣΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΔ & Μ.Ε Αριθμός Μελέτης : 3 Δήμος : ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ Εργο : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑ ΑΠΟ ΑΓ.ΕΛΕΝΗ ΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική 2012Α 1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1.1 Αντικείμενο του παρόντος Τιμολογίου είναι ο καθορισμός των τιμών μονάδος με τις οποίες θα εκτελεσθεί το έργο, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά τεύχη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΟΜΗΣΗΣ ΕΡΓΟ: ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓ.ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Κυριακή 4 Μαρτίου 2012 Α. α) η απάντηση βρίσκεται στη σχολικό βιβλίο: Εισαγωγή των «Ποιημάτων για την Ποίηση», σελίδες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η πρόσφατη οικονομική κρίση έχει δείξει ότι οι χώρες οι οποίες δεν έχουν προχωρήσει σε μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας, επηρεάστηκαν περισσότερο. Παράλληλα,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ Ο ΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ Ο ΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ Ο ΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ Εύα Κασάπη Ηράκλειο Κρήτης 2-7-2008 Η διαχείριση προσβάσεων είναι πολιτικές τεχνικές οδηγίες διαδικασίες που αποσκοπούν στην: Βελτίωση της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 3/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Η Κοινωφελής ηµοτική Επιχείρηση ήµου Αµπελοκήπων-Μενεµένης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 3/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Η Κοινωφελής ηµοτική Επιχείρηση ήµου Αµπελοκήπων-Μενεµένης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Ν.Π.Ι.. «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ», Τ.Κ. 56123 Πληροφορίες: Μιχαηλίδου Ναταλία Τηλ: 2310 726668 Email: dekpam@otenet.gr depkaa@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Φιλοσοφίας ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Φιλοσοφίας ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Φιλοσοφίας ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Υπουργικές αποφάσεις λειτουργίας: Υ.Α. Ζ1/9760/23.12.14 (ΦΕΚ 3591/31.12.14, τ. Β ), Υ.Α. Β7/29073/6.7.06

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ. ΝΟΜΟΣ. Δηµόσιες υπεραστικές οδικές µεταφορές επιβατών. Κεφ. Α - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρµογής

ΣΧΕΔΙΟ. ΝΟΜΟΣ. Δηµόσιες υπεραστικές οδικές µεταφορές επιβατών. Κεφ. Α - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρµογής ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΣ. Δηµόσιες υπεραστικές οδικές µεταφορές επιβατών Κεφ. Α - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρµογής 1. Σκοπός του παρόντος νόµου είναι : α) η εξασφάλιση της συνεχούς προσφοράς δηµοσίων

Διαβάστε περισσότερα

66(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ (Αρ. 2) ΤΟΥ 2013

66(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ (Αρ. 2) ΤΟΥ 2013 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4444, 23.5.2014 Ν. 66(Ι)/2014 66(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ (Αρ. 2) ΤΟΥ 2013 Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: C

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Ελαιόλαδο το χρυσάφι στο πιάτο μας» Παραγωγή Ελαιολάδου

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Ελαιόλαδο το χρυσάφι στο πιάτο μας» Παραγωγή Ελαιολάδου ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Ελαιόλαδο το χρυσάφι στο πιάτο μας» Παραγωγή Ελαιολάδου Υπεύθυνες Καθηγήτριες κ. Λαγουτάρη Ελένη κ. Σούσου Άρτεμις Ομάδα Μαθητών Κάμτσιος Παναγιώτης Κασπάρης Δημήτριος Κατσαΐτης Νικόλας

Διαβάστε περισσότερα

Πληρ.: Κ. Γαλιώνη Αθήνα 22/9/2011

Πληρ.: Κ. Γαλιώνη Αθήνα 22/9/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ /ΝΣΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΣΧΕ ΙΟ Πληρ.: Κ. Γαλιώνη Αθήνα 22/9/2011 Ταχ. /νση : Μετσόβου 5 ΥΠΠΟΤ/

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ηµοσιοποιείται από το Γραφείο Παρακολούθησης και Καταπολέµησης της Παράνοµης ιακίνησης Ανθρώπων 12 Ιουνίου 2007 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι καταθέσεις των θυµάτων που περιλαµβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής

στο σχέδιο νόµου «Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης» Προς τη Βουλή των Ελλήνων Με το προτεινόµενο σχέδιο νόµου εισάγεται για πρώτη φορά στην ελληνική έννοµη τάξη «Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ & Ο ΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΠΛΗΡ. Απ. Ιωαννίδης ΕΚΤΕΛΕΣΗ: ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ Τηλ. 2310954220 Αρ.Μελετης: 45 / 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ A1. Ο συγγραφέας ορίζει το φαινόμενο του ανθρωπισμού στη σύγχρονη εποχή. Αρχικά προσδιορίζει την

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ A1. Ο συγγραφέας ορίζει το φαινόμενο του ανθρωπισμού στη σύγχρονη εποχή. Αρχικά προσδιορίζει την ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ A1. Ο συγγραφέας ορίζει το φαινόμενο του ανθρωπισμού στη σύγχρονη εποχή. Αρχικά προσδιορίζει την έννοια της ανθρωπιάς ως συμμετοχής στα προβλήματα των

Διαβάστε περισσότερα

Η Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Κύπρο έχει οργανωθεί σε τομείς που υπόκεινται στις ακόλουθες ρυθμίσεις:

Η Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Κύπρο έχει οργανωθεί σε τομείς που υπόκεινται στις ακόλουθες ρυθμίσεις: ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΛΩΣΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Η ΡΑΕΚ θέτει και δημοσιεύει την παρούσα πρόταση ως προς τις αρχές και τη Μεθοδολογία που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1/2005. ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 9 Ν. 3302/04 (ΦΕΚ 267 τ.α 28-12-04) περί ρύθµισης οφειλών του Ι.Κ.Α Ε.Τ.Α.Μ.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1/2005. ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 9 Ν. 3302/04 (ΦΕΚ 267 τ.α 28-12-04) περί ρύθµισης οφειλών του Ι.Κ.Α Ε.Τ.Α.Μ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟ ΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1/2005 ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 9 Ν. 3302/04 (ΦΕΚ 267 τ.α 28-12-04) περί ρύθµισης οφειλών του Ι.Κ.Α Ε.Τ.Α.Μ. ΣΧΕΤ. : Εγκ. Ι.Κ.Α 52/99, 69/02, 20/04

Διαβάστε περισσότερα

«ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΠΙΤΣΑΝΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΙΑΣ

«ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΠΙΤΣΑΝΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» ΜΠΙΤΣΑΝΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ : Ευγενία Μπιτσάνη Επίκουρος Καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 2 -Καταχώρηση και τήρηση στοιχείων σε ηλεκτρονική µορφή

Άρθρο 2 -Καταχώρηση και τήρηση στοιχείων σε ηλεκτρονική µορφή Π.Δ. 114/05 (ΦΕΚ 165 Α / 30-6-2005) : Yποχρεωτική ανασύσταση φακέλου, ο οποίος έχει απολεσθεί από υπαιτιότητα της υπηρεσίας. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παραγράφου

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση της Επιτροπής Κοινωνικής Πρόνοιας της Βουλής των Γερόντων για το. θέµα «Η οικονοµική κρίση, εξάλειψη της φτώχειας και κοινωνικός.

Έκθεση της Επιτροπής Κοινωνικής Πρόνοιας της Βουλής των Γερόντων για το. θέµα «Η οικονοµική κρίση, εξάλειψη της φτώχειας και κοινωνικός. Έκθεση της Επιτροπής Κοινωνικής Πρόνοιας της Βουλής των Γερόντων για το θέµα «Η οικονοµική κρίση, εξάλειψη της φτώχειας και κοινωνικός αποκλεισµός» Παρόντες: Αντώνης Πρωτοπαπάς, πρόεδρος Χριστόφορος Στυλιανού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΜΑΪΟΥ 2015 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5)

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργάστηκαν : Παπαδόπουλος Γεώργιος Τ / 99017 Σχίζας Χαράλαµπος Τ / 99039 Ιωάννου Ιωάννης Τ / 99113. Υπεύθυνος Καθηγητής : Λάιος Λάµπρος

Συνεργάστηκαν : Παπαδόπουλος Γεώργιος Τ / 99017 Σχίζας Χαράλαµπος Τ / 99039 Ιωάννου Ιωάννης Τ / 99113. Υπεύθυνος Καθηγητής : Λάιος Λάµπρος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2001-2002 E ΕΞΑΜΗΝΟ Μάθηµα: ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ Ηµεροµηνία: 28 Ιανουαρίου 2002 ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ Συνεργάστηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή:

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ.3084 (ΦΕΚ.318/Α /16-12-2002) Κύρωση της Σύµβασης µεταξύ της Ελληνικής ηµοκρατίας και της ηµοκρατίας της Σλοβενίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας αναφορικά µε τους φόρους εισοδήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «Η ΑΝΕΜΟΕΣΣΑ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «Η ΑΝΕΜΟΕΣΣΑ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΟΙΚΟΠΕ ΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΩΝ ΕΜΠ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ «Η ΑΝΕΜΟΕΣΣΑ» ΑΡΘΡΟ 1 0 ΕΠΩΝΥΜΙΑ - Ε ΡΑ Ιδρύεται σωµατείο µε την επωνυµία «ΕΞΩΡΑΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΟΠΕ ΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Αρ. 3646 της 25ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Αρ. 3646 της 25ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3646 της 25ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 184(Ι)/2002 Ο περί Σκύλων Νόµος του 2002, εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Ι ΑΚΤΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Ι ΑΚΤΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Ι ΑΚΤΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - Ε ΡΑ Άρθρο 1 α) Ιδρύεται σύλλογος µε την επωνυµία Σύλλογος Υποψηφίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΗΜΟΣ Ε ΕΣΣΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΗΜΟΣ Ε ΕΣΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΗΜΟΣ Ε ΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 23 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜΟΥ Ε ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 231/2014 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΚΥΤΤΑΡΩΝ ΟΡΓΑΝΣΙΜΩΝ ΟΙ ΖΩΙΚΟΙ ΙΣΤΟΙ 2 ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΚΥΤΤΑΡΩΝ ΟΡΓΑΝΣΙΜΩΝ ΟΙ ΖΩΙΚΟΙ ΙΣΤΟΙ 2 ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΚΥΤΤΑΡΩΝ ΟΡΓΑΝΣΙΜΩΝ ΟΙ ΖΩΙΚΟΙ ΙΣΤΟΙ 2 ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΣΑΣ:.. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1 η Οι ιστοί των οργάνων του πεπτικού συστήματος Α) Ένα σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Πρώτες βοήθειες και αντιλήψεις του πληθυσμού στους Νομούς Χανίων, Ηρακλείου, Λασιθίου και Μεσσηνίας

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Πρώτες βοήθειες και αντιλήψεις του πληθυσμού στους Νομούς Χανίων, Ηρακλείου, Λασιθίου και Μεσσηνίας Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Πρώτες βοήθειες και αντιλήψεις του πληθυσμού στους Νομούς Χανίων, Ηρακλείου, Λασιθίου και Μεσσηνίας ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ Δημητρακόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

& ../../.. 37, 151 80 :.. :... ... FAX :... & e-mail: :...

&  ../../..   37, 151 80   :.. :...  ...    FAX :... &  e-mail: :... Να διατηρηθεί µέχρι... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βαθµός Ασφαλείας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ.ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Αθήνα../../.. Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Εργαζοµένων στις Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις Νοµού Χανίων

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Εργαζοµένων στις Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις Νοµού Χανίων ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Εργαζοµένων στις Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις Νοµού Χανίων (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: Π.Κ. 30/4-10-2010)

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΕΒΕ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Θεσσαλονίκη, 05.09.08

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΕΒΕ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Θεσσαλονίκη, 05.09.08 Συνάντηση εργασίας ΣΕΒΕ µε τον Γενικό Γραµµατέα Επενδύσεων και Ανάπτυξης κ. Παναγιώτη ρόσο ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΕΒΕ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Θεσσαλονίκη, 05.09.08 Η πορεία του ελληνικού εξαγωγικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο σκοπός του Εθνικού Πλαισίου Περιβαλλοντικών Δράσεων είναι να παρέχει μια κοινή πλατφόρμα για τις περιβαλλοντικές δράσεις που αναλαμβάνονται από τις

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 1 : ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 1 : ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΡΑΜΑΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. Κωνσταντινουπόλεως 8 66100 Δράμα ΕΡΓΟ: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ «ΣΠΙΤΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ» ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΥΡΙΩΝ ΔΡΑΜΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 1 : ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Καποδίστριας Ι: Η περίπτωση του Νομού Λασιθίου, ήμος Νεάπολης, Κρήτη. Πως η διοικητική οργάνωση συμβάλλει στην ανάπτυξη.

Καποδίστριας Ι: Η περίπτωση του Νομού Λασιθίου, ήμος Νεάπολης, Κρήτη. Πως η διοικητική οργάνωση συμβάλλει στην ανάπτυξη. Αρχιτεκτονική Σχολή Ε.Μ.Π. ΠΜΣ Κατεύθυνση Β : Πολεοδομία Χωροταξία Καποδίστριας Ι: Η περίπτωση του Νομού Λασιθίου, ήμος Νεάπολης, Κρήτη. Πως η διοικητική οργάνωση συμβάλλει στην ανάπτυξη. Ίρις Περουλιού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Της υπό ίδρυση επιστηµονικής εταιρείας µε την επωνυµία ΕΝΩΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ Ι ΑΚΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΕΝΕ ΙΜ).

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Της υπό ίδρυση επιστηµονικής εταιρείας µε την επωνυµία ΕΝΩΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ Ι ΑΚΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΕΝΕ ΙΜ). ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Της υπό ίδρυση επιστηµονικής εταιρείας µε την επωνυµία ΕΝΩΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ Ι ΑΚΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΕΝΕ ΙΜ). ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Επωνυµία - Έδρα - Σκοπός Άρθρο 1 ο Ιδρύεται επιστηµονική ένωση µε την

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 1997

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 1997 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 1997 Για σκοπούς εναρμόνισης με τα άρθρα 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 23, 24, 26 και 27 της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Π.Σ.Ε.Υ. - Ν.Π.Δ.Δ. ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Π.Σ.Ε.Υ.-Ν.Π.Δ.Δ. ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 2015 1 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Πέμπτο Εθνοπολιτισμική Ζωή και Εμπειρίες Ελληνικότητας των Ελληνοαυστραλών Εφήβων

Κεφάλαιο Πέμπτο Εθνοπολιτισμική Ζωή και Εμπειρίες Ελληνικότητας των Ελληνοαυστραλών Εφήβων Κεφάλαιο Πέμπτο Εθνοπολιτισμική Ζωή και Εμπειρίες Ελληνικότητας των Ελληνοαυστραλών Εφήβων Στο πλαίσιο του παρόντος κεφαλαίου εξετάζονται οι κοινές ενδοοικογενειακές δραστηριότητες και η γλωσσική αλληλεπίδραση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ I ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΤΙΤΛΟΣ I ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ, στο εξής αποκαλούµενα «τα συµβαλλόµενα µέρη»,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Γάζι 8.04.2014 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Αρ.πρωτ. 541 ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ.Ο.Κ.Α.Π.ΠΑ.Μ. νση: Ν.Καζαντζάκη 11, Τ.Κ. 71414 Ηράκλειο Πληροφορίες : Σµαργιανάκη Γεωργία Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Άγιος Νικόλαος ΠΕ Μηχανικών Περιβάλλοντος 8 µήνες 1. Άγιος Νικόλαος ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 8 µήνες 1

Άγιος Νικόλαος ΠΕ Μηχανικών Περιβάλλοντος 8 µήνες 1. Άγιος Νικόλαος ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 8 µήνες 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, 03/12/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ. πρωτ: 152933 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«Πολιτιστικές διαδροµές στα µεταλλευτικά τοπία της Kύθνου»

«Πολιτιστικές διαδροµές στα µεταλλευτικά τοπία της Kύθνου» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ 2009-10 (15/2/2011 - πηγή www.greekarchitects.gr) «Πολιτιστικές διαδροµές στα µεταλλευτικά τοπία της Kύθνου» Φυσικό τοπίο - βιοµηχανική κληρονοµιά - ιστορική µνήµη. Φοιτητές: Βελουδάκη Χριστιάννα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Υπουργείο Εσωτερικών Γενική Γραμματεία Πληθυσμού & Κοινωνικής Συνοχής Γενική Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής και Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Ελληνική ΑΔΑ: Β44ΡΝ-ΗΤΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Εφαρμογή του Κανονισμού 1.Η εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού είναι υπευθυνότητα του Δήμου Διονύσου και τα επιμέρους τμήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ

ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ Π Ε Ρ Ι Ο Ο Ι Κ Α Τ Α Θ Ε Σ Η Σ : 1/7/2015 31/10/2015 & 1/01/2016-28/02/2016 1. ΕΛΤΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ Ι ΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟ /ΣΤΗ - Αν δεν το έχει στην κατοχή του,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ 1844. Εξώφυλλο του Συντάγµατος του 1844 (Βιβλιοθήκη Βουλής των

ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ 1844. Εξώφυλλο του Συντάγµατος του 1844 (Βιβλιοθήκη Βουλής των ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ 1844 Το Σύνταγµα του 1844 αποτελείται από 107 άρθρα, κατανεµηµένα στα εξής δώδεκα µέρη: Περί Θρησκείας, Περί του δηµοσίου δικαίου των Ελλήνων, Περί συντάξεως της πολιτείας, Περί του Βασιλέως,

Διαβάστε περισσότερα