ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΒΗΜΑΤΟ ΟΤΗ. Ι.Σκιαδάς. Καρδιολογικό Τµήµα Ιπποκρατείου Αθηνών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΒΗΜΑΤΟ ΟΤΗ. Ι.Σκιαδάς. Καρδιολογικό Τµήµα Ιπποκρατείου Αθηνών"

Transcript

1 ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΒΗΜΑΤΟ ΟΤΗ Ι.Σκιαδάς Καρδιολογικό Τµήµα Ιπποκρατείου Αθηνών

2 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΒΗΜΑΤΟ ΟΤΗ Transtelephonic monitoring (TTM) Patient Follow-up in clinic

3

4

5

6

7 Transtelephonic

8

9 Έλεγχος γεννήτριας Μαγνητική συχνότητα

10 Magnetic reed switch. Jacob S et al. Europace 2011;13: Published on behalf of the European Society of Cardiology. All rights reserved. The Author For permissions please

11 Clinical magnets and their proper placement as per manufacturer (white papers) recommendations. (A) Ring/doughnut and bar magnets. Jacob S et al. Europace 2011;13: Published on behalf of the European Society of Cardiology. All rights reserved. The Author For permissions please

12 Bipolar Vs. Unipolar Unipolar Bipolar

13 Unipolar configuration Lead Pacemaker

14 Bipolar configuration Lead Ectopic focus Pacemaker

15 Έλεγχος γεννήτριας Μαγνητική συχνότητα

16 Response of pacemakers to magnet placement. Jacob S et al. Europace 2011;13: Published on behalf of the European Society of Cardiology. All rights reserved. The Author For permissions please

17 Response of implantable cardioverter defibrillators (ICDs) to magnet placement. Jacob S et al. Europace 2011;13: Published on behalf of the European Society of Cardiology. All rights reserved. The Author For permissions please

18 Ασφάλεια µαγνήτη

19 Ελεγχος γεννήτριας Συνήθως ο αναλυτής δείχνει µε αρκετή ακρίβεια τη διάρκεια ζωής της µπαταρίας. Στους νεότερους τύπους βηµατοδοτών µπορεί να υπολογιστεί κατά προσέγγιση µηνών η πιθανολογούµενη µέγιστη και ελάχιστη διάρκεια ζωής. Σε παλαιότερους εµφανίζονται µηνύµατα ποιοτικής διαβάθµισης good, aging, depleted. (Αν η αρχική µαγνητική συχνότηταέίναι 100, τα αντίστοιχα όρια είναι 90 και 85) Στοιχεία ειδικότερα είναι το Voltage και η impedance. Πτώση του voltage κάτω από µια τιµή (πχ 2,45V) ή αύξηση της impedance πάνω από ένα επίπεδο (πχ 9KΩ) είναι επίσης ένδειξη για τακτικότερη παρακολούθηση ή αντικατάσταση της γεννήτριας.

20 Measured Data

21 Έλεγχος ηλεκτροδίων Αίσθηση ενδογενούς ρυθµού (ύψος R ή και Ρ επαρµάτων). Με 2 τρόπους: Αριθµητικά (η αίσθηση να είναι διπολική) αλλά και µε δείκτες (markers) στην οθόνη του αναλυτή για τον έλεγχο αισθήσεως άπω πεδίου (far field sensing). Οι αντιστάσεις, εάν ευρεθούν εκτός ορίων δηλώνουν ότι το ηλεκτρόδιο είναι έτοιµο να καταστραφεί (ακόµη και εάν έχει καλό ουδό). Η εύρεση του ουδού κάθε ηλεκτροδίου µας επιτρέπει τη ρύθµιση της ενέργειας που δίδει για κάθε παλµό, ώστε να υπάρχει ασφαλής βηµατοδότηση αλλά και εξοικονόµηση ενέργειας. Εάν υπάρχει δυνατότητα αυτόµατης ρύθµισης ουδού εξόδου, ενεργοποιείται.

22 Parameter Re-programming Base rate Av delay Maximum tracking Hysteresis Polarity Sensitivity Sensor settings Mode Switch

23 Electrode Assessment Threshold test

24 Parameter Reprogramming Output voltage Longevity (yrs) AT 1.0V AT 2.0V 5 AT 4.0V Pulse Width (ms)

25 Mode Switch

26 Κολποκοιλιακή καθυστέρηση (A-V delay) Όταν υπάρχει φυσιολογική κολποκοιλιακή αγωγή ρυθµίζεται µεγάλη κολποκοιλιακή καθυστέρηση, το ερέθισµα να κατέρχεται από τον κολποκοιλιακό κόµβο και ο βηµατοδότης να λειτουργεί ουσιαστικά σαν ΑΑΙ ή AAIR. Όταν υπάρχουν διαταραχές της κολποκοιλιακής αγωγής, τότε 1) διαφορετική ρύθµιση µεταξύ βηµατοτηµένου ή αισθανόµενου κολπικού επάρµατος και κοιλιακής βηµατοδοτήσεως, και ρυθµοεξαρτώµενη ελάττωση της κολποκοιλιακής καθυστέρησης.

27 Κολποκοιλιακή καθυστέρηση (A-V delay) Η ρύθµιση της κολποκοιλιακής καθυστερήσεως υπερηχοκαρδιογραφικά ή οπτικά παρατηρώντας την απόσταση µεταξύ αισθανοµένου ή βηµατοδοτηµένου κολπικού επάρµατος και κοιλιακής βηµατοδοτήσεως. Υπ όψιν α) Ενώ στην κοιλία, η εκπόλωση συµβαίνει αµέσως µετά την βηµατοδοτική ενεργοποίηση, στον κόλπο το δηµιουργούµενο από βηµατοδοτική διέγερση έπαρµα συµβαίνει σε διάφορες αποστάσεις από την βηµατοδοτική διέγερση β) Ο βηµατοδότης, καταλαβαίνει αµέσως το βηµατοδοτούµενο κολπικό έπαρµα ενώ αργότερα από την έναρξή του το ενδογενές.

28 Κολποκοιλιακή καθυστέρηση µετά αυτόχθων ή βηµατοδοτικό κύµα P

29 Ρύθµιση κολποκοιλιακής καθυστέρησης

30 Κολποκοιλιακή καθυστέρηση - Φυσιολογική κολποκοιλιακή αγωγή AVD = 160 ms AVD = 250 ms

31 Ενεργο οίηση της αυξήσεως της συχνότητος του βηµατοδότου. Η αύξηση της συχνότητος του βηµατοδότου µε την κόπωση γίνεται µόνον σε ασθενείς που παρουσιάζουν παθολογική χρονότροπη απάντηση (νόσος φλεβοκόµβου ή κολπική µαρµαρυγή µε βραδεία κοιλιακή ανταπόκριση). Όχι µε ασθενείς που πάσχουν από στηθάγχη κοπώσεως. Θα οδηγηθούµε στην ενεργοποίηση του R εάν 1) Στην βασική συχνότητα βηµατοδοτήσεως, βηµατοδοτείται συνεχώς ο κόλπος 2) Στον έλεγχο αισθήσεως του Ρ επάρµατος παρατηρείται φλεβοκοµβική βραδυκαρδία 3) Ο βηµατοδότης, παρουσιάζει στον αναλυτή υψηλό ποσοστό κολπικής βηµατοδοτήσεως (DDD) ή κοιλιακής βηµατοδοτήσεως (VVI) 4) Εάν ο βηµατοδότης διαθέτει Holter, δεν παρατηρείται αύξηση της συχνότητος στο 24ωρο άνω των 100 σφύξεων ανά min σε δραστήρια άτοµα. Εάν µετά την ενεργοποίηση του αισθητήρα, ο ασθενής δεν αυξήσει την ικανότητα προς άσκηση, έλεγχος για ρύθµιση του αισθητήρα.

32 Ευαισθισία του Αισθητήρα (sensor) µειωµένη

33 Υπεραντιδραστικός Ventricular rate histogram

34 Rate drop Response

35 Αµφικοιλιακή βηµατοδότηση Είναι συνήθης πρακτική η ρύθµιση του AV και VV delay µε υπερηχοκαρδιογραφικό έλεγχο. εν πρέπει να αµελείται γιατί αυτές οι ρυθµίσεις προσφέρουν σηµαντικά στον ασθενή. Ιδιαίτερη προσοχή σε χρόνια κολπική µαρµαρυγή. Πρέπει να καταστέλλεται ο ενδογενής ρυθµός ώστε να βηµατοδοτείται αµφικοιλιακά ο ασθενής. Προσοχή, µερικοί ασθενείς ενώ καταστέλλεται ο ενδογενής ρυθµός στην ηρεµία, εµφανίζεται στην άσκηση. Επίσης ότι στην αναφορά του ποσοστού βηµατοδοτήσεως, οι συστολές εκ συγχωνεύσεως, αναφέρονται ως βηµατοδοτούµενες.

36 P-V delay

37 V-V delay LV 20msec LV 40msec

38 Future Remote management Leadless pacemakers Biological

39 Bernstein AD, Irwin ME, Parsonnet V, et al. Report of the NASPE Policy Conference on antibradycardia pacemaker follow-up: effectiveness, needs, and resources. PACE Pacing Clin Electrophysiol 1994;17: Levine PA, Belott PH, Bilitch M, et al. Recommendations of the NASPE policy conference on pacemaker programmability and follow-up programs. PACE Pacing Clin Electrophysiol 1983; 6: Levine PA. Proceedings of the policy conference of the North American Society of Pacing and Electrophysiology on programmability and pacemaker follow-up programs. Clin Prog Pacing Electrophysiol 1984;2: Medicare Coverage Issues Manual. Baltimore (MD): US Dept of Health and Human Services, Health Care Financing Administration; HCFA publication 6 Thur Rev. 42. Vlay SC, Olson LC, Fricchione GL, Friedman R. Anxiety and anger in patients with ventricular tachyarrhythmias: responses after automatic internal cardioverter defibrillator implantation. PACE Pacing Clin Electrophysiol 1989;12: Luderitz B, Jung W, Deister A, Marneros A, Manz M. Patient acceptance of the implantable cardioverter defibrillator in ventricular tachyarrhythmias. PACE Pacing Clin Electrophysiol 1993;16: Scheinman MM, Akhtar M, Brugada P, et al. Teaching objectives for fellowship programs in clinical electrophysiology. J Am Coll Cardiol 1988;12: Faust M, Fraser J, Schurig L, et al. Educational guidelines for the clinically associated professional in cardiac pacing and electrophysiology. PACE Pacing Clin Electrophysiol 1990;13: Fetter JG, Stanton MS, Benditt DG, Trusty J, Collins J. Transtelephonic monitoring and transmission of stored arrhythmia detection and therapy data from an implantable cardioverter defibrillator. PACE Pacing Clin Electrophysiol 1995;18: Epstein AE, Miles WM, Benditt DG, et al. Personal and public safety issues related to arrhythmias that may affect consciousness: implications for regulation and physician recommendations: a medical/scientific statement from the American Heart Association and the North American Society of Pacing and Electrophysiology. Circulation 1996;94: Jung W, Luderitz B. European policy on driving for patients with implantable cardioverter-defibrillators. PACE Pacing Clin Electrophysiol 1995;19: Fraser JD, Gillis AM, Irwin ME, Nishimura S, Tyers GF, Philippon F. Guidelines for pacemaker follow-up in Canada: a consensus statement of the Canadian Working Group on Cardiac Pacing. Can J Cardiol 2000;16: Schoenfeld MH, Markowitz HT. Device follow-up in the age of automaticity [editorial]. Pacing Clin Electrophysiol 2000;23: Winters SL, Packer DL, Marchlinski FE, et al. Consensus statement on indications, guidelines for use, and recommendations for follow-up of implantable cardioverter-defibrillators. Pacing Clin Electrophysiol 2001;24:262-9.

Αναισθησιολογική Προσέγγιση του Ασθενή με Βηματοδότη και Εμφυτεύσιμο Απνιδωτή

Αναισθησιολογική Προσέγγιση του Ασθενή με Βηματοδότη και Εμφυτεύσιμο Απνιδωτή 36 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΊΆΠΚΗΣ ΙΑ'ΓΡΙΚΗΣ Αναισθησιολογική Προσέγγιση του Ασθενή με Βηματοδότη και Εμφυτεύσιμο Απνιδωτή ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΜΕΤΑΞΑ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΤΣΟΛΗΣ Α. ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΕΣ Υπάρχουν περισσότεροι

Διαβάστε περισσότερα

VIVA S CRT-D DTBB2D4

VIVA S CRT-D DTBB2D4 VIVA S CRT-D DTBB2D4 Ψηφιακός εμφυτεύσιμος καρδιοανατάκτης απινιδωτής με θεραπεία καρδιακού επανασυγχρονισμού (DDE-DDDR) Σχεδιασμός PhysioCurve, βελτιστοποίηση CardioSync, τεχνολογία SmartShock, παρακολούθησης

Διαβάστε περισσότερα

BRAVA CRT-D DTBC2D1. Εγχειρίδιο συσκευής

BRAVA CRT-D DTBC2D1. Εγχειρίδιο συσκευής BRAVA CRT-D DTBC2D1 Ψηφιακός εμφυτεύσιμος καρδιοανατάκτης απινιδωτής με θεραπεία καρδιακού επανασυγχρονισμού (VVE-DDDR) Σχεδιασμός PhysioCurve, βελτιστοποίηση CardioSync, τεχνολογία SmartShock, πλήρης

Διαβάστε περισσότερα

RELIA REDR01 Διπλοεστιακός βηματοδότης προσαρμοζόμενης συχνότητας (DDDR)

RELIA REDR01 Διπλοεστιακός βηματοδότης προσαρμοζόμενης συχνότητας (DDDR) RELIA REDR01 Διπλοεστιακός βηματοδότης προσαρμοζόμενης συχνότητας (DDDR) Eγχειρίδιο εμφύτευσης 2008 0123 Τα ακόλουθα είναι εμπορικά σήματα της Medtronic: Capture Management, Intrinsic, Medtronic, Relia,

Διαβάστε περισσότερα

BRAVA QUAD CRT-D DTBC2Q1

BRAVA QUAD CRT-D DTBC2Q1 BRAVA QUAD CRT-D DTBC2Q1 Ψηφιακός εμφυτεύσιμος καρδιοανατάκτης απινιδωτής με θεραπεία καρδιακού επανασυγχρονισμού (VVE-DDDR) Σχεδιασμός PhysioCurve, βελτιστοποίηση CardioSync, αυτοματοποιημένη δοκιμασία

Διαβάστε περισσότερα

Η εφαρμογή του καρδιακού επανασυγχρονισμού (CRT) στη θεραπεία της καρδιακής ανεπάρκειας

Η εφαρμογή του καρδιακού επανασυγχρονισμού (CRT) στη θεραπεία της καρδιακής ανεπάρκειας ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ REVIEW ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2008, 25(5):595-601 Η εφαρμογή του καρδιακού επανασυγχρονισμού (CRT) στη θεραπεία της καρδιακής ανεπάρκειας Copyright Athens Medical Society www.mednet.gr/archives

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ - ΑΠΙΝΙΔΩΤΩΝ 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ - ΑΠΙΝΙΔΩΤΩΝ 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ - ΑΠΙΝΙΔΩΤΩΝ 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Α.1. Βηματοδότες δύο κοιλοτήτων με προσαρμοζόμενη συχνότητα (DDDR) και με ειδικές θεραπευτικές

Διαβάστε περισσότερα

Holter ρυθμού σε παιδιά χωρίς υποκείμενη καρδιακή νόσο: Συσχέτιση ευρημάτων με αιτίες παραπομπής

Holter ρυθμού σε παιδιά χωρίς υποκείμενη καρδιακή νόσο: Συσχέτιση ευρημάτων με αιτίες παραπομπής 106 Παιδιατρική ΒΟΡΕΙΟΥ Ε ΛΛΑ ΔΟΣ, 25: 106-112, Παιδιατρική 2013 ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ, 25, 2 Holter ρυθμού σε παιδιά χωρίς υποκείμενη καρδιακή νόσο: Συσχέτιση ευρημάτων με αιτίες παραπομπής Κ. Παπαδοπούλου-Λεγμπέλου,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΘΕΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣΧΟΛΗ. ΠΡΟΓΡΑΜΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝΣΠΟΥΔΩΝ «Ιατρική Ερευνητική Μεθοδολογία» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΘΕΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣΧΟΛΗ. ΠΡΟΓΡΑΜΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝΣΠΟΥΔΩΝ «Ιατρική Ερευνητική Μεθοδολογία» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΘΕΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣΧΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝΣΠΟΥΔΩΝ «Ιατρική Ερευνητική Μεθοδολογία» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΕΡΓΑΣΙΑ ΗΣΥΜΒΟΛΗΤΗΣΤΕΧΝΗΤΗΣΚΑΡΔΙΑΚΗΣΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣΣΤΗΘΕΡΑΠΕΙΑΤΩΝΚΑΡΔΙΑΓΕΙΑΚΩΝΠΑΘΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

5388 Διπλοεστιακός προσωρινός βηματοδότης

5388 Διπλοεστιακός προσωρινός βηματοδότης 5388 Διπλοεστιακός προσωρινός βηματοδότης Τεχνικό εγχειρίδιο 0123 ΜΟΝΤΕΛΟ 5388 0 Τεχνικό εγχειρίδιο 0 Διπλοεστιακός προσωρινός βηματοδότης Σύμβολα 0 Επεξήγηση των συμβόλων Συμβουλευτείτε τις οδηγίες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

και θεραπευτικές καρδιολογικές παρεµβάσεις.

και θεραπευτικές καρδιολογικές παρεµβάσεις. 28 Αναισθησία για καρδιολογικές παρεµβάσεις Παπαγιαννοπούλου Πηνελόπη MD, PhD, Κώστογλου Χρήστος MD ABSTRACT Anaesthesia management during cardiologic interventions Papagiannopoulou P, Kostoglou Ch The

Διαβάστε περισσότερα

ADVISA DR MRI SURESCAN A3DR01, ADVISA SR MRI SURESCAN A3SR01

ADVISA DR MRI SURESCAN A3DR01, ADVISA SR MRI SURESCAN A3SR01 ADVISA DR MRI SURESCAN A3DR01, ADVISA SR MRI Ψηφιακός βηματοδότης δύο κοιλοτήτων με τεχνολογία SureScan (OAE-DDDR), για μαγνητικό συντονισμό (MR) υπό όρους Ψηφιακός βηματοδότης μίας κοιλότητας με τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

Διαβητική νευροπάθεια του αυτονόμου νευρικού συστήματος καρδιάς και αγγείων: από την κλινική εικόνα στη διάγνωση

Διαβητική νευροπάθεια του αυτονόμου νευρικού συστήματος καρδιάς και αγγείων: από την κλινική εικόνα στη διάγνωση REVIEW ARTICLE ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 23 Διαβητική νευροπάθεια του αυτονόμου νευρικού συστήματος καρδιάς και αγγείων: από την κλινική εικόνα στη διάγνωση Καλλιόπη Παφίλη, Νικόλαος Παπάνας, Ευστράτιος Μαλτέζος Εξωτερικό

Διαβάστε περισσότερα

Προσωρινός εξωτερικός βηματοδότης δύο κοιλοτήτων

Προσωρινός εξωτερικός βηματοδότης δύο κοιλοτήτων 5392 Προσωρινός εξωτερικός βηματοδότης δύο κοιλοτήτων Τεχνικό εγχειρίδιο 0123 2013 Ο ακόλουθος κατάλογος περιλαμβάνει εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Medtronic στις Ηνωμένες Πολιτείες και πιθανόν

Διαβάστε περισσότερα

Αντιαρρυθμικά φάρμακα στη θεραπεία της κολπικής μαρμαρυγής

Αντιαρρυθμικά φάρμακα στη θεραπεία της κολπικής μαρμαρυγής Αντιαρρυθμικά φάρμακα στη θεραπεία της κολπικής μαρμαρυγής Χρόνια προληπτική θεραπεία n Γ. ΚΟΥΔΟΥΝΗΣ, Γ. ΑΣΗΜΑΚΗΣ, Σ. ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ, Π. ΚΛΟΥΦΕΤΟΣ, Γ. ΚΩΣΤΑΚΗΣ, Δ. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ, Χ. ΖΟΜΠΟΛΟΥ, Π. ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ. Ανδρέας Π. Καλογερόπουλος. Τετάρτη, 22 Ιουνίου 2011

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ. Ανδρέας Π. Καλογερόπουλος. Τετάρτη, 22 Ιουνίου 2011 Θεραπεία Καρδιακού Επανασυγχρονισμού σε Ασθενείς με Καρδιακή Ανεπάρκεια: Κλινικές, Ηλεκτροφυσιολογικές, και Νευροορμονικές Παράμετροι, και Νεώτεροι Ηχοκαρδιογραφικοί Δείκτες ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Τετάρτη,

Διαβάστε περισσότερα

Ôüìïò à Ôåý ïò 13 ÉáíïõÜñéïò - ÌÜñôéïò 2012. ÁöéÝñùìá óôçí KïëðéêÞ ÌáñìáñõãÞ ÌÝñïò Á

Ôüìïò à Ôåý ïò 13 ÉáíïõÜñéïò - ÌÜñôéïò 2012. ÁöéÝñùìá óôçí KïëðéêÞ ÌáñìáñõãÞ ÌÝñïò Á éáôòéëà áîàìåëôá Ôüìïò à Ôåý ïò 13 ÉáíïõÜñéïò - ÌÜñôéïò 2012 ÁöéÝñùìá óôçí KïëðéêÞ ÌáñìáñõãÞ ÌÝñïò Á ISSN 1790-4045 Tñéìçíéáßá êäïóç ôùí ÕÃÅÉÁ, ÌÇÔÅÑÁ & ËÇÔÙ ôïõ Ïìßëïõ ÕÃÅÉÁ Διανέµεται δωρεάν Άρθρα Τριμηνιαία

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιαφέρουσα Περίπτωση. Αρρυθμιογόνος Μυοκαρδιοπάθεια/Δυσπλασία Δεξιάς Κοιλίας

Ενδιαφέρουσα Περίπτωση. Αρρυθμιογόνος Μυοκαρδιοπάθεια/Δυσπλασία Δεξιάς Κοιλίας Ενδιαφέρουσα Περίπτωση Ελληνική Καρδιολογική Επιθεώρηση 2010, 51: 301-311 Αρρυθμιογόνος Μυοκαρδιοπάθεια/Δυσπλασία Δεξιάς Κοιλίας Δημητριος Αβραμιδης, 1 Νικολαος Πρωτονοταριος, 2 Αγγελικη Ασημακη, 3 Ευαγγελος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΟΠΗ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΟΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝ ΡΑ

ΣΥΓΚΟΠΗ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΟΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝ ΡΑ ΣΥΓΚΟΠΗ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΟΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝ ΡΑ ΣΥΓΚΟΠΗ ΟΡΙΣΜΟΣ Syncope is a T-LOC due to transient global

Διαβάστε περισσότερα

éáôòéëà áîàìåëôá Ôüìïò Ã Ôåý ïò 17 ÉáíïõÜñéïò - ÌÜñôéïò 2013

éáôòéëà áîàìåëôá Ôüìïò à Ôåý ïò 17 ÉáíïõÜñéïò - ÌÜñôéïò 2013 éáôòéëà áîàìåëôá Ôüìïò à Ôåý ïò 17 ÉáíïõÜñéïò - ÌÜñôéïò 2013 ÁöéÝñùìá óôçí KïëðéêÞ ÌáñìáñõãÞ ÌÝñïò B ISSN 1790-4045 Tñéìçíéáßá êäïóç ôùí ÕÃÅÉÁ, ÌÇÔÅÑÁ & ËÇÔÙ ôïõ Ïìßëïõ ÕÃÅÉÁ Διανέµεται δωρεάν Άρθρα 800

Διαβάστε περισσότερα

CARDIA CRT-D D384TRG. Εγχειρίδιο κλινικού ιατρού

CARDIA CRT-D D384TRG. Εγχειρίδιο κλινικού ιατρού Ψηφιακός εμφυτεύσιμος καρδιοανατάκτης απινιδωτής με θεραπεία καρδιακού επανασυγχρονισμού (VVE-DDDR) Δυνατότητα ATP During Charging, δυνατότητα προσαρμογής σε κοιλιακή αίσθηση, δυνατότητα προσαρμογής σε

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την Καρδιολογική

Σύμφωνα με την Καρδιολογική Κ Λ Ι Ν Ι Κ Ε Σ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Οργάνωση και Σχεδιασμός των Προγραμμάτων Φυσικοθεραπευτικής Αποκατάστασης στην Καρδιακή Ανεπάρκεια Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Φυσικοθεραπείας: Ομάδα Εργασίας για την Πρόληψη

Διαβάστε περισσότερα

Diastolic and systolic heart failure Similarities and differences. Διαστολική και συστολική καρδιακή ανεπάρκεια Ομοιότητες και διαφορές

Diastolic and systolic heart failure Similarities and differences. Διαστολική και συστολική καρδιακή ανεπάρκεια Ομοιότητες και διαφορές Α Ν Α Σ Κ Ο Π Η Σ Η Ελληνική Επιθεώρηση Αθηροσκλήρωσης 4(3):187 199 R E V I E W Hellenic Journal of Atherosclerosis 4(3):187 199 Διαστολική και συστολική καρδιακή ανεπάρκεια Ομοιότητες και διαφορές Κ.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΡΔΙΟΜΕΤΑΒΟΛΙΚΩΝ

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΡΔΙΟΜΕΤΑΒΟΛΙΚΩΝ Εταιρεία Μελέτης Παραγόντων Κινδύνου για Αγγειακά Νοσήματα (Ε.Μ.Πα.Κ.Α.Ν.) ISSN: 2241-1739 ΕΠ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΡΔΙΟΜΕΤΑΒΟΛΙΚΩΝ ιθεώρηση Κ αρδιοµεταβολικών ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ αραγόντωνκινδυνου ινδύνου Τεύχος 9 Iανουάριος-Απρίλιος

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο Σύνταξης Ηχωκαρδιογραφική Εκτίμηση της Στένωσης της Αορτικής Βαλβίδας: Προβλήματα και Παγίδες

Άρθρο Σύνταξης Ηχωκαρδιογραφική Εκτίμηση της Στένωσης της Αορτικής Βαλβίδας: Προβλήματα και Παγίδες Άρθρο Σύνταξης Ηχωκαρδιογραφική Εκτίμηση της Στένωσης της Αορτικής Βαλβίδας: Προβλήματα και Παγίδες Νίκος Θ. Κουρής 1, Δημήτρης Π. Τσιάπρας 2, Χριστόφορος Δ. Ολύμπιος 1 Διεύθυνση Επικοινωνίας: Νίκος Κουρής

Διαβάστε περισσότερα

H Χρήση της Τηλεµετρικής Παρακολούθησης της Καρδιακής Συχνότητας στην Πρακτική της Σύγχρονης Προπονητικής

H Χρήση της Τηλεµετρικής Παρακολούθησης της Καρδιακής Συχνότητας στην Πρακτική της Σύγχρονης Προπονητικής H Χρήση της Τηλεµετρικής Παρακολούθησης της Καρδιακής Συχνότητας στην Πρακτική της Σύγχρονης Προπονητικής Εισαγωγή Φατούρος Γ. Ιωάννης, Ph.D., C.S.C.S., Λέκτορας T.E.Φ.A.A..Π.Θ. Η παρακολούθηση της καρδιακής

Διαβάστε περισσότερα

Η εκτίμηση του χειρουργικού ασθενούς Η μείωση του καρδιολογικού κινδύνου

Η εκτίμηση του χειρουργικού ασθενούς Η μείωση του καρδιολογικού κινδύνου 6 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Η εκτίμηση του χειρουργικού ασθενούς Η μείωση του καρδιολογικού κινδύνου Κ. Φακιολάς 1, Σ. Φούσας 2 1 Επεμβατικός Καρδιολόγος, MD, PhD, FESC, Όμιλος Ιατρικού Αθηνών, Κλινικές Παλαιού Φαλήρου

Διαβάστε περισσότερα

Ά Καρδιολογική Κλινική, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ελλάδα. συστηματική φυσική δραστηριότητα

Ά Καρδιολογική Κλινική, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ελλάδα. συστηματική φυσική δραστηριότητα Ελληνική Καρδιολογική Επιθεώρηση 2010, 51: 327-336 Κλινική Έρευνα Η Επίδραση της Μέτριας Έντασης Αερόβιας Άσκησης στη Μάζα της Αριστερής Κοιλίας, στην Ικανότητα Άσκησης και στην Απάντηση της Αρτηριακής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Εισαγωγή στην Ιατρική Φυσική Ηλεκτρικά σήματα από το ανθρώπινο σώμα

ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Εισαγωγή στην Ιατρική Φυσική Ηλεκτρικά σήματα από το ανθρώπινο σώμα ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Εισαγωγή στην Ιατρική Φυσική Ηλεκτρικά σήματα από το ανθρώπινο σώμα Διδάσκουσα: Μυρσίνη Μακροπούλου Βιοηλεκτρικά σήματα από το ανθρώπινο σώμα (Από σημειώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι Εκγύμνασης Ατόμων με Αρτηριακή Πίεση

Μέθοδοι Εκγύμνασης Ατόμων με Αρτηριακή Πίεση Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τμήμα Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Μέθοδοι Εκγύμνασης Ατόμων με Αρτηριακή Πίεση Γεωργία Γρηγορίου 15661 Πτυχιακή Εργασία Επόπτρια Καθηγήτρια: κ. Κουϊδή

Διαβάστε περισσότερα