ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΜΕΡΟΣ Α. ΘΕΩΡΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΜΕΡΟΣ Α. ΘΕΩΡΙΑ"

Transcript

1

2 Γενικό Λύκειο Νεστορίου Μαθηµατικά Γενικής Παιδείας-Πιθανότητες ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΜΕΡΟΣ Α. ΘΕΩΡΙΑ Πείραµα Τύχης Κάθε πείραµα κατά το οποίο η γνώση των συνθηκών κάτω από τις οποίες εκτελείται καθορίζει πλήρως το αποτέλεσµα λέγεται αιτιοκρατικό (deterministic) πείραµα. Κάθε πείραµα του οποίου δεν µπορούµε εκ των προτέρων να προβλέψουµε το αποτέλεσµα, µολονότι επαναλαµβάνεται (φαινοµενικά τουλάχιστον) κάτω από τις ίδιες συνθήκες ονοµάζεται πείραµα τύχης (random experiment). Να µερικά Πειράµατα Τύχης:. Ρίχνεται ένα νόµισµα και καταγράφεται η άνω όψη του.. Ρίχνεται ένα ζάρι και καταγράφεται η ένδειξη της άνω έδρας του. 3. ιαλέγεται αυθαίρετα µια οικογένεια µε δύο παιδιά και εξετάζεται ως προς το φύλο των παιδιών και τη σειρά γέννησής τους. 4. Ρίχνεται ένα νόµισµα ώσπου να φέρουµε γράµµατα αλλά όχι περισσότερο από τρεις φορές. 5. Επιλέγεται τυχαία µια τηλεφωνική συνδιάλεξη και καταγράφεται η διάρκειά της. 6. Γίνεται η κλήρωση του ΛΟΤΤΟ και καταγράφεται το αποτέλεσµα. 7. Την παραµονή του Πάσχα, στις 5 µ.µ., µετράται το µήκος της ουράς των αυτοκινήτων στα πρώτα διόδια της Εθνικής οδού Αθηνών-Λαµίας. 8. Επιλέγεται τυχαία µια µέρα της εβδοµάδος και µετράται ο αριθµός των τηλεθεατών που παρακολούθησαν το απογευµατινό δελτίο ειδήσεων στην ΕΤ. 9. Επιλέγεται τυχαία µια ραδιενεργός πηγή και καταγράφεται ο αριθµός των εκπεµπόµενων σωµατιδίων σε συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα. ειγµατικός Χώρος Όλα τα αποτελέσµατα που µπορούν να εµφανιστούν σε ένα πείραµα τύχης λέγονται δυνατά αποτελέσµατα ή δυνατές περιπτώσεις του πειράµατος. Το σύνολο των δυνατών αποτελεσµάτων λέγεται δειγµατικός χώρος (sample space) και συµβολίζεται συνήθως µε το γράµµα Ω. Αν δηλαδή ω, ω,..., ω κ είναι τα δυνατά αποτελέσµατα ενός πειράµατος τύχης, τότε ο δειγµατικός χώρος του πειράµατος θα είναι το σύνολο: Ω= { ω, ω,..., ω κ }. Το πλήθος των στοιχείων του Ω θα το συµβολίζουµε µε N( Ω )

3 Γενικό Λύκειο Νεστορίου Μαθηµατικά Γενικής Παιδείας-Πιθανότητες Ενδεχόµενα Το σύνολο που έχει ως στοιχεία ένα ή περισσότερα αποτελέσµατα ενός πειράµατος τύχης λέγεται ενδεχόµενο (event) ή γεγονός. Είναι φανερό ότι ένα ενδεχόµενο είναι υποσύνολο του δειγµατικού χώρου. Ένα ενδεχόµενο λέγεται απλό όταν έχει ένα µόνο στοιχείο και σύνθετο αν έχει περισσότερα στοιχεία. Όταν το αποτέλεσµα ενός πειράµατος, σε µια συγκεκριµένη εκτέλεσή του είναι στοιχείο ενός ενδεχοµένου, τότε λέµε ότι το ενδεχόµενο αυτό πραγµατοποιείται ή συµβαίνει. Γι αυτό τα στοιχεία ενός ενδεχοµένου λέγονται και ευνοϊκές περιπτώσεις για την πραγµατοποίησή του. Ο ίδιος ο δειγµατικός χώρος Ω ενός πειράµατος θεωρείται ότι είναι ενδεχόµενο, το οποίο µάλιστα πραγµατοποιείται πάντοτε, αφού όποιο και αν είναι το αποτέλεσµα του πειράµατος θα ανήκει στο Ω. Γι αυτό το Ω λέγεται βέβαιο ενδεχόµενο. εχόµαστε ακόµα ως ενδεχόµενο και το κενό σύνολο που δεν πραγµατοποιείται σε καµιά εκτέλεση του πειράµατος τύχης. Γι αυτό λέµε ότι το είναι το αδύνατο ενδεχόµενο. Το πλήθος των στοιχείων ενός ενδεχοµένου Α θα το συµβολίζουµε µε N( A ), και προφανώς N( } = 0. Πράξεις µε Ενδεχόµενα Αν Α και Β είναι δύο ενδεχόµενα του δειγµατικού χώρου Ω, έχουµε: Το ενδεχόµενο A B, που διαβάζεται Α τοµή Β ή Α και Β και πραγµατοποιείται, όταν πραγµατοποιούνται συγχρόνως τα Α και Β. Ω A B AI B Το ενδεχόµενο A B, που διαβάζεται Α ένωση Β ή Α ή Β και πραγµατοποιείται, όταν πραγµατοποιείται ένα τουλάχιστον από τα Α, Β. Ω A AU B B Το ενδεχόµενο A, που διαβάζεται όχι Α ή συµπληρωµατικό του Α και πραγµατοποιείται, όταν δεν πραγµατοποιείται το Α. Το A λέγεται και αντίθετο του Α. Ω A A

4 Γενικό Λύκειο Νεστορίου Μαθηµατικά Γενικής Παιδείας-Πιθανότητες 3 Το ενδεχόµενο A B, που διαβάζεται διαφορά του Β από το Α και πραγµατοποιείται, όταν πραγµατοποιείται το Α αλλά όχι το Β. Είναι εύκολο να δούµε ότι A B= A B. Ω A A B B Στον παρακάτω πίνακα τα Α και Β συµβολίζουν ενδεχόµενα ενός πειράµατος και το ω ένα αποτέλεσµα του πειράµατος αυτού. Στην αριστερή στήλη του πίνακα αναγράφονται διάφορες σχέσεις για τα Α και Β διατυπωµένες στην κοινή γλώσσα, και στη δεξιά στήλη αναγράφονται οι ίδιες σχέσεις αλλά διατυπωµένες στη γλώσσα των συνόλων. Το ενδεχόµενο Α πραγµατοποιείται Το ενδεχόµενο Α δεν πραγµατοποιείται Ένα τουλάχιστον από τα Α και Β πραγµατοποιείται Πραγµατοποιούνται αµφότερα τα Α και Β εν πραγµατοποιείται κανένα από τα Α και Β Πραγµατοποιείται µόνο το Α Η πραγµατοποίηση του Α συνεπάγεται την πραγµατοποίηση του Β ω A ω A (ή ω A B ω A B ω (A B ) ω A B (ή ω A B ) A B ω A ) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ i) Να πραγµατοποιείται µόνο το Α ή µόνο το Β, το ζητούµενο ενδεχόµενο είναι το ( A B) ( B A) ή ισοδύναµα το ( A B ) ( A B). Ω A Α Β B Β Α ii) Να µην πραγµατοποιείται κανένα από τα Α και Β, το ζητούµενο σύνολο είναι συµπληρωµατικό του A B, δηλαδή το ( A B ) Ω A B ( AU B)

5 Γενικό Λύκειο Νεστορίου Μαθηµατικά Γενικής Παιδείας-Πιθανότητες 4 Ασυµβίβαστα Ενδεχόµενα ύο ενδεχόµενα Α και Β λέγονται ασυµβίβαστα, όταν A B=. ύο ασυµβίβαστα ενδεχόµενα λέγονται επίσης ξένα µεταξύ τους ή αµοιβαίως αποκλειόµενα. Η έννοια της πιθανότητας Ω A 6 4 AI B= B 3 5 Έννοια και Ιδιότητες Σχετικής Συχνότητας Αν σε ν εκτελέσεις ενός πειράµατος ένα ενδεχόµενο Α πραγµατοποιείται κ φορές, τότε ο λόγος v κ ονοµάζεται σχετική συχνότητα του Α και συµβολίζεται µε f A. Ιδιαίτερα αν ο δειγµατικός χώρος ενός πειράµατος είναι το πεπερασµένο σύνολο Ω= { ω, ω,..., ω λ } και σε ν εκτελέσεις του πειράµατος αυτού τα απλά ενδεχόµενα { ω}, { ω},...,{ ω λ ) πραγµατοποιούνται κ, κ,..., κ λ φορές αντιστοίχως, τότε για τις σχετικές συχνότητες κ κ κλ f=, f =,..., fλ = των απλών ενδεχοµένων θα έχουµε: v v v. 0 fi, i=,,..., λ (αφού 0 κi v ) κ+ κ κλ v. f+ f fλ = = =. v v Αν εκτελέσουµε το παραπάνω πείραµα πάρα πολλές φορές δηλαδή ν + τότε παρατηρούµε ότι τα fi, i=,,..., λ τείνουν να σταθεροποιηθούν, αυτό το σταθερό τους αποτέλεσµα λέγεται πιθανότητα του ενδεχοµένου ωi, i=,,..., λ. Το εµπειρικό αυτό εξαγόµενο, το οποίο επιβεβαιώνεται και θεωρητικά, ονοµάζεται στατιστική οµαλότητα ή νόµος των µεγάλων αριθµών. Κλασικός Ορισµός Πιθανότητας Σε πειράµατα στα οποία όλα τα απλά ενδεχόµενα του πειράµατος έχουν την ίδια πιθανότητα να πραγµατοποιηθούν λέµε ότι τα δυνατά αποτελέσµατα ή, ισοδύναµα, τα απλά ενδεχόµενα είναι ισοπίθανα. Από δω και πέρα όπου συναντάµε τις φράσεις αµερόληπτος ή επιλέγουµε τυχαία ή στην τύχη ή οποιαδήποτε φράση που µας λέει ότι το πείραµα είναι τυχαίο και αντικειµενικό θα θεωρούµε ότι έχει ισοπίθανα απλά ενδεχόµενα. Γενικά, σε ένα πείραµα µε ν ισοπίθανα αποτελέσµατα η σχετική συχνότητα ενός ενδεχοµένου µε κ στοιχεία θα τείνει στον αριθµό κ. Γι αυτό είναι εύλογο σε ένα πείραµα µε ισοπίθανα ν

6 Γενικό Λύκειο Νεστορίου Μαθηµατικά Γενικής Παιδείας-Πιθανότητες 5 αποτελέσµατα να ορίσουµε ως πιθανότητα του ενδεχοµένου Α τον αριθµό: Πλήθος Ευνοϊκών Περιπτώ σεων N( A) P( A) = = Πλήθος υνατών Περιπτώ σεων N( Ω ). Έτσι, έχουµε τον κλασικό ορισµό της πιθανότητας, που διατυπώθηκε από τον Laplace το 8. Από τον προηγούµενο ορισµό προκύπτει άµεσα ότι: N( Ω). P( Ω ) = = N( Ω) 0. P( ) = 0 N( Ω) = 3. Για κάθε ενδεχόµενο Α ισχύει 0 P( A), αφού το πλήθος των στοιχείων ενός ενδεχοµένου είναι ίσο ή µικρότερο από το πλήθος των στοιχείων του δειγµατικού χώρου. Αξιωµατικός Ορισµός Πιθανότητας Για τις περιπτώσεις που δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί ο κλασικός ορισµός της πιθανότητας χρησιµοποιούµε τον παρακάτω αξιωµατικό ορισµό της πιθανότητας, ο οποίος έχει ανάλογες ιδιότητες µε τη σχετική συχνότητα. Έστω Ω= { ω, ω,..., ω ν } ένας δειγµατικός χώρος µε πεπερασµένο πλήθος στοιχείων. Σε κάθε απλό ενδεχόµενο { ω i } αντιστοιχίζουµε έναν πραγµατικό αριθµό, που τον συµβολίζουµε µε P( ω i ), έτσι ώστε να ισχύουν: 0 P( ω i ) P( ω) + P( ω) P( ω ν ) =. Τον αριθµό P( ω i ) ονοµάζουµε πιθανότητα του ενδεχοµένου { ω i }. Ως πιθανότητα P( A ) ενός ενδεχοµένου A= { α, α,..., ακ} ορίζουµε το άθροισµα P( α) + P( α ) P( α κ ), ενώ ως πιθανότητα του αδύνατου ενδεχοµένου ορίζουµε τον αριθµό P( ) = 0. Αν P( ω i ) =, i=,,..., v, τότε έχουµε τον κλασικό ορισµό της v πιθανότητας ενός ενδεχοµένου. Στην πράξη, ιδιαίτερα στην περίπτωση που δεν ισχύει ο κλασικός ορισµός της πιθανότητας, ως πιθανότητα ενός ενδεχοµένου Α λαµβάνεται το όριο της σχετικής του συχνότητας. ΣΧΟΛΙΟ

7 Γενικό Λύκειο Νεστορίου Μαθηµατικά Γενικής Παιδείας-Πιθανότητες 6 Όταν έχουµε ένα δειγµατικό χώρο Ω= { ω, ω,..., ω ν } και χρησιµοποιούµε τη φράση παίρνουµε τυχαία ένα στοιχείο του Ω, εννοούµε ότι όλα τα δυνατά αποτελέσµατα είναι ισοπίθανα µε πιθανότητα P( ω i ) =, i=,,..., v. v Κανόνες Λογισµού των Πιθανοτήτων Για τις πιθανότητες των ενδεχοµένων ενός δειγµατικού χώρου Ω ισχύουν οι παρακάτω ιδιότητες, γνωστές ως κανόνες λογισµού των πιθανοτήτων. Οι κανόνες αυτοί θα αποδειχθούν στην περίπτωση που τα απλά ενδεχόµενα είναι ισοπίθανα. Αποδεικνύεται όµως ότι ισχύουν και στην περίπτωση που τα απλά ενδεχόµενα δεν είναι ισοπίθανα.. Για οποιαδήποτε ασυµβίβαστα µεταξύ τους ενδεχόµενα Α και Β ισχύει: P( A B) = P( A) + P( B) ΑΠΟ ΕΙΞΗ Αν N( A) = κ και N( B) = λ, τότε το A B έχει κ+ λ στοιχεία, γιατί αλλιώς τα Α και Β δε θα ήταν ασυµβίβαστα. ηλαδή, έχουµε N( A B) = κ+ λ= N( A) + N( B). Εποµένως: N( A B) N( A) + N( B) N( A) N( B) P( A B) = = = + = P( A) + P( B). N( Ω) N( Ω) N( Ω) N( Ω) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Η ιδιότητα αυτή είναι γνωστή ως απλός προσθετικός νόµος (simply additive law) και ισχύει και για περισσότερα από δύο ενδεχόµενα. Έτσι, αν τα ενδεχόµενα Α, Β και Γ είναι ανά δύο ασυµβίβαστα θα έχουµε P( A B Γ ) = P( A) + P( B) + P( Γ ). Ω A AU B B. Για δύο συµπληρωµατικά ενδεχόµενα Α και A ισχύει: P( A ) = P( A) ΑΠΟ ΕΙΞΗ Επειδή A A =, δηλαδή τα Α και A είναι ασυµβίβαστα, έχουµε διαδοχικά, σύµφωνα µε τον απλό προσθετικό νόµο: P( A A ) = P( A) + P( A ) P( Ω ) = P( A) + P( A ) Ω A A = P( A) + P( A ) P( A ) = P( A).

8 Γενικό Λύκειο Νεστορίου Μαθηµατικά Γενικής Παιδείας-Πιθανότητες 7 3. Για δύο ενδεχόµενα Α και Β ενός δειγµατικού χώρου Ω ισχύει: P( A B) = P( A) + P( B) P( A B) ΑΠΟ ΕΙΞΗ Για δυο ενδεχόµενα Α και Β έχουµε N( A B) = N( A) + N( B) N( A B), () αφού στο άθροισµα N( A) + N( B) το πλήθος των στοιχείων του A B υπολογίζεται δυο φορές. Αν διαιρέσουµε τα µέλη της () µε N( Ω ) έχουµε: N( A B) N( A) N( B) N( A B) = + N( Ω) N( Ω) N( Ω) N( Ω) P( A B) = P( A) + P( B) P( A B). ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Η ιδιότητα αυτή είναι γνωστή ως προσθετικός νόµος (additive law). 4. Αν A B, τότε P( A) P( B) Ω A AU B B ΑΠΟ ΕΙΞΗ Επειδή A B έχουµε διαδοχικά: N( A) N( B) N( A) N( B) N( Ω) N( Ω) P( A) P( B). Ω B A 5. Για δύο ενδεχόµενα Α και Β ενός δειγµατικού χώρου Ω ισχύει P( A B) = P( A) P( A B) ΑΠΟ ΕΙΞΗ Επειδή τα ενδεχόµενα A B και A B είναι ασυµβίβαστα και ( A B) ( A B) = A, έχουµε: P( A) = P( A B) + P( A B) P( A B) = P( A) P( A B). Ω A A B B ΜΕΡΟΣ Β. ΑΣΚΗΣΕΙΣ

9 Γενικό Λύκειο Νεστορίου Μαθηµατικά Γενικής Παιδείας-Πιθανότητες 8 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ) Ρίχνουµε ένα νόµισµα τρεις διαδοχικές φορές. α) Να γραφτεί ο δειγµατικός χώρος Ω του πειράµατος. β) Να παρασταθούν µε αναγραφή τα ενδεχόµενα που προσδιορίζονται από την αντίστοιχη ιδιότητα: Α : Ο αριθµός των Κ υπερβαίνει τον αριθµό των Γ Α : Ο αριθµός των Κ είναι ακριβώς Α 3 : Ο αριθµός των Κ είναι τουλάχιστον Α 4 : Ίδια όψη και στις τρεις ρίψεις Α 5 : Στην πρώτη ρίψη φέρνουµε Κ. γ) Να βρεθούν τα ενδεχόµενα A 3, A5 A, A5 A4. ) Ένα κουτί έχει τρεις µπάλες, µια άσπρη, µια µαύρη και µια κόκκινη. Κάνουµε το εξής πείραµα: παίρνουµε από το κουτί µια µπάλα, καταγράφουµε το χρώµα της και την ξαναβάζουµε στο κουτί. Στη συνέχεια παίρνουµε µια δεύτερη µπάλα και καταγράφουµε επίσης το χρώµα της. (Όπως λέµε παίρνουµε διαδοχικά δύο µπάλες µε επανατοποθέτηση). i) Ποιος είναι ο δειγµατικός χώρος του πειράµατος; ii)ποιο είναι το ενδεχόµενο η πρώτη µπάλα να είναι κόκκινη ; iii)ποιο είναι το ενδεχόµενο να εξαχθεί και τις δυο φορές µπάλα µε το ίδιο χρώµα ; 3) Να επιλυθεί το προηγούµενο πρόβληµα, χωρίς όµως τώρα να γίνει επανατοποθέτηση της πρώτης µπάλας πριν την εξαγωγή της δεύτερης. (Όπως λέµε παίρνουµε διαδοχικά δύο µπάλες χωρίς επανατοποθέτηση). 4) Μια οικογένεια από την Αθήνα αποφασίζει να κάνει τις επόµενες διακοπές της στην Κύπρο ή στη Μακεδονία. Στην Κύπρο µπορεί να πάει µε αεροπλάνο ή µε πλοίο. Στη Μακεδονία µπορεί να πάει µε το αυτοκίνητό της, µε τρένο ή µε αεροπλάνο. Αν ως αποτέλεσµα του πειράµατος θεωρήσουµε τον τόπο διακοπών και το ταξιδιωτικό µέσο, τότε: i)να γράψετε το δειγµατικό χώρο Ω του πειράµατος ii) Να βρείτε το ενδεχόµενο Α: Η οικογένεια θα πάει µε αεροπλάνο στον τόπο των διακοπών της. 5) Ένα ξενοδοχείο προσφέρει γεύµα που αποτελείται από τρία πιάτα. Το κύριο πιάτο, το συνοδευτικό και το γλυκό. Οι δυνατές επιλογές δίνονται στον παρακάτω πίνακα: Γεύµα Κύριο πιάτο Συνοδευτικό Γλυκό Επιλογές Κοτόπουλο ή φιλέτο Μακαρόνια ή ρύζι ή χόρτα Παγωτό ή τούρτα ή ζελέ

10 Γενικό Λύκειο Νεστορίου Μαθηµατικά Γενικής Παιδείας-Πιθανότητες 9 Ένα άτοµο πρόκειται να διαλέξει ένα είδος από κάθε πιάτο. i)να βρείτε το δειγµατικό χώρο του πειράµατος ii) Να βρείτε το ενδεχόµενο Α: το άτοµο επιλέγει παγωτό iii)να βρείτε το ενδεχόµενο Β: το άτοµο επιλέγει κοτόπουλο iv)να βρείτε το ενδεχόµενο A B v) Αν Γ το ενδεχόµενο: το άτοµο επιλέγει ρύζι, να βρείτε το ενδεχόµενο ( A B) Γ. 6) Η διεύθυνση ενός νοσοκοµείου κωδικοποιεί τους ασθενείς σύµφωνα µε το αν είναι ασφαλισµένοι ή όχι και σύµφωνα µε την κατάσταση της υγείας τους, η οποία χαρακτηρίζεται ως καλή, µέτρια, σοβαρή ή κρίσιµη. Η διεύθυνση καταγράφει µε 0 τον ανασφάλιστο ασθενή και µε τον ασφαλισµένο, και στη συνέχεια δίπλα γράφει ένα από τα γράµµατα α, β, γ ή δ, ανάλογα µε το αν η κατάστασή του είναι καλή, µέτρια, σοβαρή ή κρίσιµη. Θεωρούµε το πείραµα της κωδικοποίησης ενός νέου ασθενούς. Να βρείτε: i) Το δειγµατικό χώρο Ω του πειράµατος. ii)το ενδεχόµενο Α: η κατάσταση του ασθενούς είναι σοβαρή ή κρίσιµη και είναι ανασφάλιστος. iii)το ενδεχόµενο Β: η κατάσταση του ασθενούς είναι καλή ή µέτρια. iv)το ενδεχόµενο Γ: ο ασθενής είναι ασφαλισµένος. 7) Σε καθεµιά από τις παρακάτω περιπτώσεις να εξετάσετε αν τα ενδεχόµενα Α και Β είναι ασυµβίβαστα: i) Ρίχνουµε ένα ζάρι. Α είναι το ενδεχόµενο να φέρουµε 3 και Β είναι το ενδεχόµενο να φέρουµε άρτιο αριθµό. ii)επιλέγουµε ένα άτοµο. Α είναι το ενδεχόµενο να έχει γεννηθεί στην Ελλάδα και Β το ενδεχόµενο να είναι καθολικός. iii)επιλέγουµε µια γυναίκα. Α είναι το ενδεχόµενο να έχει ηλικία άνω των 30 και Β το ενδεχόµενο να είναι παντρεµένη πάνω από 30 χρόνια. iv)επιλέγουµε κάποιον µε ένα αυτοκίνητο. Α είναι το ενδεχόµενο το αυτοκίνητό του να είναι ευρωπαϊκό και Β το ενδεχόµενο να είναι ασιατικό. 8) Μεταξύ των οικογενειών µε τρία παιδιά επιλέγουµε τυχαία µια οικογένεια και εξετάζουµε τα παιδιά ως προς το φύλο και ως προς τη σειρά γέννησής τους. Να γράψετε το δειγµατικό χώρο του πειράµατος. 9) ύο παίκτες θα παίξουν σκάκι και συµφωνούν νικητής να είναι εκείνος που πρώτος θα κερδίσει δύο παιχνίδια. Αν α είναι το αποτέλεσµα να κερδίσει ο πρώτος παίκτης ένα παιχνίδι και β είναι το αποτέλεσµα να κερδίσει ο δεύτερος παίκτης ένα παιχνίδι, να γράψετε το δειγµατικό χώρο του πειράµατος.

11 Γενικό Λύκειο Νεστορίου Μαθηµατικά Γενικής Παιδείας-Πιθανότητες 0 0) Ρίχνουµε ένα ζάρι δύο φορές. Να βρείτε τα ενδεχόµενα: Α: Το αποτέλεσµα της ης ρίψης είναι µεγαλύτερο από το αποτέλεσµα της ης ρίψης. Β: Το άθροισµα των ενδείξεων στις δύο ρίψεις είναι άρτιος αριθµός Γ: Το γινόµενο των ενδείξεων στις δύο ρίψεις είναι µικρότερο του 5 Στη συνέχεια να βρείτε τα ενδεχόµενα A B, A Γ, B Γ, ( A B) Γ. ) Αν Α και Β είναι ενδεχόµενα ενός δειγµατικού χώρου Ω, να αποδείξετε ότι: αν A B, τότε B A. ) Έστω Α και Β δύο ενδεχόµενα του ίδιου δειγµατικού χώρου Ω. Να γράψετε το ενδεχόµενο A B ως ένωση τριών ξένων µεταξύ τους ενδεχοµένων. ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ 3) Ρίχνουµε δύο αµερόληπτα ζάρια. Να βρεθεί η πιθανότητα να φέρουµε ως αποτέλεσµα δύο διαδοχικούς αριθµούς. 4) Για δύο ενδεχόµενα Α και Β ενός δειγµατικού χώρου Ω δίνονται P( A ) = 0,5, P( B ) = 0,4 και P( A B) = 0,. Να βρεθεί η πιθανότητα των ενδεχοµένων: i) Να µην πραγµατοποιηθεί κανένα από τα Α και Β. ii) Να πραγµατοποιηθεί µόνο ένα από τα Α και Β. 5) Από µια τράπουλα µε 5 φύλλα παίρνουµε ένα στην τύχη. Να βρείτε τις πιθανότητες των ενδεχοµένων i) το χαρτί να είναι πέντε ii) το χαρτί να µην είναι πέντε. 6) Να βρείτε την πιθανότητα στη ρίψη δύο νοµισµάτων να εµφανιστούν δύο γράµµατα. 7) Ένα κουτί περιέχει µπάλες: 0 άσπρες, 5 µαύρες, 5 κόκκινες και 0 πράσινες. Παίρνουµε τυχαίως µια µπάλα. Να βρείτε τις πιθανότητες των ενδεχοµένων η µπάλα να είναι: i) µαύρη ii) άσπρη ή µαύρη iii) ούτε κόκκινη ούτε πράσινη. 8) Σε µια φρουτιέρα βρίσκονται 7 µήλα,5 πορτοκάλια, 3 αχλάδια και 5 µανταρίνια. Παίρνουµε τυχαία ένα φρούτο. Να βρείτε τις πιθανότητες των ενδεχοµένων το φρούτο να είναι: α) µανταρίνι β) πορτοκάλι ή µανταρίνι γ) ούτε µήλο ούτε αχλάδι. 9) Σε µια τάξη µε 30 µαθητές, ρωτήθηκαν οι µαθητές πόσα αδέλφια έχουν. Οι απαντήσεις τους φαίνονται στον επόµενο πίνακα:

12 Γενικό Λύκειο Νεστορίου Μαθηµατικά Γενικής Παιδείας-Πιθανότητες Αριθµός µαθητών Αριθµός αδελφών Αν επιλέξουµε τυχαία από την τάξη ένα µαθητή, να βρείτε την πιθανότητα η οικογένειά του να έχει τρία παιδιά. 0) Έστω τα σύνολα Ω={ω Ν/ ω 0}, Α={ ω Ν/ ω πολλαπλάσιο του 3} και Β={ ω Ν/ ω πολλαπλάσιο του 4}. Αν επιλέξουµε τυχαία ένα στοιχείο του χώρου Ω, ποια είναι η πιθανότητα α) το στοιχείο να ανήκει στο Α β) Το στοιχείο να µην ανήκει στο Β γ) το στοιχείο να ανήκει στο Α και στο Β δ) το στοιχείο να ανήκει στο Α ή στο Β ε) το στοιχείο να ανήκει µόνο στο Α στ) το στοιχείο να µην ανήκει σε κανένα απ τα δύο σύνολα ) Έστω τα σύνολα Ω={ω Ν/0 ω<60}, Α={ ω Ν/ ω πολλαπλάσιο του 5} και Β={ ω Ν/ ω πολλαπλάσιο του7}. Αν επιλέξουµε τυχαία ένα στοιχείο του χώρου Ω, ποια είναι η πιθανότητα α) το στοιχείο να ανήκει στο Α β) Το στοιχείο να µην ανήκει στο Β γ) το στοιχείο να ανήκει στο Α και στο Β δ) το στοιχείο να ανήκει στο Α ή στο Β ε) το στοιχείο να ανήκει µόνο στο Α στ) το στοιχείο να µην ανήκει σε κανένα απ τα δύο σύνολα ) Για δύο ενδεχόµενα Α και Β ενός δειγµατικού χώρου Ω δίνονται : Ρ(Α)=0,5, Ρ(Β)=0,4 και Ρ(Α Β)=0,. Να βρεθεί η πιθανότητα των ενδεχοµένων i) να πραγµατοποιείται ένα τουλάχιστον απ τα Α και Β ii) να µην πραγµατοποιείται το Α iii) να πραγµατοποιείται µόνο το Β iv) να µην πραγµατοποιείται κανένα απ τα Α και Β v) να πραγµατοποιείται ένα µόνο απ τα Α και Β 3) Για δύο ενδεχόµενα Α και Β ενός δειγµατικού χώρου Ω δίνονται Ρ(Α)=0,5, Ρ(Β)=0,3 και Ρ(Α Β)=0,7. Να βρεθεί η πιθανότητα των ενδεχοµένων i) να πραγµατοποιούνται ταυτόχρονα τα Α και Β ii) να µην πραγµατοποιείται το Α iii) να πραγµατοποιείται µόνο το Β iv) να µην πραγµατοποιείται κανένα απ τα Α και Β v) να πραγµατοποιείται ένα µόνο απ τα Α και Β

13 Γενικό Λύκειο Νεστορίου Μαθηµατικά Γενικής Παιδείας-Πιθανότητες 4) Για δύο ενδεχόµενα Α και Β ενός δειγµατικού χώρου Ω δίνονται Ρ(Α)=0,4, Ρ(Α Β)=0,8 και Ρ(Α Β)=0,3. Να βρεθεί η πιθανότητα των ενδεχοµένων i) να πραγµατοποιείται το Β ii) να µην πραγµατοποιείται το Α iii) να πραγµατοποιείται µόνο το Β iv) να µην πραγµατοποιείται κανένα απ τα Α και Β v) να πραγµατοποιείται ένα µόνο απ τα Α και Β 5) Από µια τράπουλα µε 5 φύλλα παίρνουµε ένα στην τύχη. Να βρείτε τις πιθανότητες των ενδεχοµένων : α) το χαρτί είναι τρία. β) το χαρτί είναι καρό γ) το χαρτί είναι τρία καρό δ) το χαρτί είναι τρία ή καρό 6) Για τα ενδεχόµενα Α και Β ενός δειγµατικού χώρου Ω 7 7 ισχύουν P( A ) =, P( B ) = και P( A B) =. Να βρείτε την P( A B). 7) Για τα ενδεχόµενα Α και Β ενός δειγµατικού χώρου Ω 5 ισχύουν P( A ) =, P( A B) = και P( A B) =. Να βρείτε την 6 P( B ). 8) Για τα ενδεχόµενα Α και Β του ίδιου δειγµατικού χώρου είναι γνωστό ότι P( A) = P( B), P( A B) = 0,6 και P( A B) = 0,. Να βρείτε την P( A ). 9) Για τα ενδεχόµενα Α και Β του ίδιου δειγµατικού χώρου Ω δίνεται ότι P( A ) =, P( B ) = και P( A B) =. Να βρείτε την 3 P( A B). 30) Για δύο ενδεχόµενα Α και Β ενός δειγµατικού χώρου Ω δίνονται : Ρ(Α)= 3 8, Ρ(Β)= 5 8 και Ρ(Α Β)=. Να βρεθεί η 4 πιθανότητα Ρ(Α Β). 3) Για δύο ενδεχόµενα Α και Β ενός δειγµατικού χώρου Ω δίνονται : Ρ(Β) =0,5, Ρ(Α Β)= 0,8 και Ρ(Α Β)=0,. Να βρεθεί η πιθανότητα Ρ(Α). 3) Για δύο ενδεχόµενα Α και Β ενός δειγµατικού χώρου Ω δίνονται : Ρ(Α )=0,3, Ρ(Β)=0,6 και Ρ(Α Β)=0,8. Να βρεθεί η πιθανότητα Ρ(Α Β). 3

14 Γενικό Λύκειο Νεστορίου Μαθηµατικά Γενικής Παιδείας-Πιθανότητες 3 33) Για δύο ενδεχόµενα Α και Β ενός δειγµατικού χώρου Ω δίνονται : Ρ(Α )= 3, Ρ(Α Β)= 4 και Ρ(Α Β)=. Να βρεθούν οι 5 πιθανότητες Ρ(Β) και Ρ(Α Β ). 34) Για δύο ενδεχόµενα Α και Β ενός δειγµατικού χώρου Ω δίνονται : Ρ(Α )= 3, Ρ(Β )= 4 και Ρ(Α Β)= 0,5. Να βρεθεί η πιθανότητα να µην συµβεί κανένα απ τα Α και Β. 35) Για τα ενδεχόµενα Α και Β ενός δειγµατικού χώρου Ω ισχύουν Ρ(Α)=Ρ(Β) και Ρ(Α Β)= 3 Ρ(Α). Να βρείτε την Ρ(Α Β). Τι συµπεραίνετε για τα ενδεχόµενα Α και Β; 36) Για τα ενδεχόµενα Α και Β ενός δειγµατικού χώρου Ω ισχύουν Ρ(Α Β)=0, και Ρ(Α)= 3 Ρ(Β)= Ρ(Α Β). Να βρείτε 4 Να βρείτε τις: Ρ(Α), Ρ(Β), Ρ(Α Β). 37) Αν Α και Β ενδεχόµενα ενός δειγµατικού χώρου Ω µε Ρ(Α Β)= 4, Ρ(Α )= 3 και Ρ(Β)=. Να βρείτε τις: Ρ(Α Β), και 3 Ρ(Α Β). 38) Αν για τα ενδεχόµενα Α και Β ενός δειγµατικού χώρου Ω έχουµε P( A) = κ, P( B) = λ και P( A B ) = µ, να βρείτε τις πιθανότητες: i)να πραγµατοποιηθεί τουλάχιστον ένα από τα Α και Β ii) να µην πραγµατοποιηθεί κανένα από τα Α και Β iii) να πραγµατοποιηθεί µόνο ένα από τα Α και Β. P( A) 3 39) Αν P( A ) =, να βρείτε τις πιθανότητες P( A ) και P( A ). 4 P( A ) 4 40) Αν = να βρείτε τις πιθανότητες Ρ(Α) και Ρ(Α ). P( A ) 5 4) Αν 0 < P( A) <, να αποδείξετε ότι + 4 πότε P( A) P( A ) ισχύει το =; 4) Να αποδείξετε ότι P( A) P( A ),πότε ισχύει το =; 4 43) Για δύο ενδεχόµενα ενός δειγµατικού χώρου Ω ισχύουν P( A ) = 0,6 και P( B ) = 0,5. i)να εξεταστεί αν τα Α και Β είναι ασυµβίβαστα. ii)να αποδείξετε ότι 0, P( A B) 0,5.

15 Γενικό Λύκειο Νεστορίου Μαθηµατικά Γενικής Παιδείας-Πιθανότητες 4 44) Αν Α και Β είναι ενδεχόµενα του ίδιου δειγµατικού χώρου Ω µε P( A ) = 0,6 και P( B ) = 0,7, i)να εξεταστεί αν τα Α και Β είναι ασυµβίβαστα. ii) Να δείξετε ότι 0,3 P( A B) 0,6. 45) Αν Α και Β είναι ενδεχόµενα του ίδιου δειγµατικού χώρου Ω µε P( A ) > και P( B ) >, να δείξετε ότι τα Α και Β είναι ασυµβίβαστα. 46) Αν Α και Β είναι ενδεχόµενα του ίδιου δειγµατικού χώρου Ω 3 µε P( A ) = και ( ) 8 P B = 3, να δείξετε ότι P( A B) ) Για δύο ενδεχόµενα Α και Β του ίδιου δειγµατικού χώρου Ω να δείξετε ότι P( B) P( A ) P( A B). 48) Για δύο ενδεχόµενα του ίδιου δειγµατικού χώρου Ω να δείξετε ότι P( A B) P( A) + P( B). 49) Να αποδείξετε ότι + P( A B) P( A) + P( B) P( A B), όπου Α, Β ενδεχόµενα ενός δειγµατικού χώρου Ω. 50) Αν Α και Β είναι ενδεχόµενα του ίδιου δειγµατικού χώρου Ω µε P( A ) 0,3 και P( B ) 0,7, να δείξετε ότι P( A B) 0,96 P( A B). 5) Αν Α και Β είναι ενδεχόµενα του ίδιου δειγµατικού χώρου Ω µε P( A ) 0,5 και P( B ) 0,55, α) Να εξετάσετε αν τα ενδεχόµενα Α και Β είναι ασυµβίβαστα. β) 0,45 P( A B) γ) P( A B) 0,. 5) Αν Α και Β είναι ενδεχόµενα του ίδιου δειγµατικού χώρου Ω µε P( A ) 0, και P( B) 0,. α) Να εξετάσετε αν τα ενδεχόµενα Α και Β δεν είναι ασυµβίβαστα. β) P( A B),0 P( A B) 53) Σε έναν αγώνα η πιθανότητα να κερδίσει ο Λευτέρης είναι 30%, η πιθανότητα να κερδίσει ο Παύλος είναι 0% και η πιθανότητα να κερδίσει ο Νίκος είναι 40%. Να βρείτε την πιθανότητα i) να κερδίσει ο Λευτέρης ή ο Παύλος ii) να µην κερδίσει ο Λευτέρης ή ο Νίκος. 54) Ένα ορισµένο κατάστηµα δέχεται πιστωτικές κάρτες D ή V. Το 5% των πελατών έχουν κάρτα D, το 55% έχουν κάρτα V και το 5% έχουν και τις δύο κάρτες. Ποια είναι η πιθανότητα ένας πελάτης που επιλέγεται τυχαία να έχει µία τουλάχιστον από τις δυο κάρτες;

16 Γενικό Λύκειο Νεστορίου Μαθηµατικά Γενικής Παιδείας-Πιθανότητες 5 55) Σε µια πόλη το 40% των κατοίκων της καπνίζει, το 3% πίνει και το 60% καπνίζει ή πίνει. Ποιο ποσοστό των κατοίκων και καπνίζει και πίνει; 56) Το 0% των ατόµων ενός πληθυσµού έχουν υπέρταση, το 6% στεφανιαία καρδιακή ασθένεια και το % έχουν και τα δύο. Για ένα άτοµο που επιλέγεται τυχαία ποια είναι η πιθανότητα να έχει α) τουλάχιστον µία ασθένεια; β) µόνο µία ασθένεια 57) Από τους µαθητές ενός σχολείου το 80% µαθαίνει αγγλικά, το 30% γαλλικά και το 0% και τις δύο γλώσσες. Επιλέγουµε τυχαίως ένα µαθητή. Να βρείτε την πιθανότητα να µη µαθαίνει καµιά από τις δύο γλώσσες. 58) Σε µια κωµόπολη το 5% των νοικοκυριών δεν έχουν τηλεόραση, το 40% δεν έχουν βίντεο και το 0% δεν έχουν ούτε τηλεόραση ούτε βίντεο. Επιλέγουµε τυχαίως ένα νοικοκυριό. Να βρείτε την πιθανότητα να έχει τηλεόραση και βίντεο. 59) Από µια έρευνα που έγινε σε ένα αντιπροσωπευτικό δείγµα του Ελληνικού πληθυσµού απέδειξε ότι το 80% των Ελλήνων προτιµούν τα πορτοκάλια, το 40% προτιµούν τα µήλα και το 30% και τα δύο. Ποια είναι η πιθανότητα των ενδεχοµένων: Α={ να προτιµούν τα πορτοκάλια και όχι τα µήλα} Β={ να προτιµούν τα πορτοκάλια ή τα µήλα} Γ={ να µην προτιµούν ούτε τα πορτοκάλια ούτε τα µήλα}. 60) Ένας οδηγός σταµατά µε το αυτοκίνητό του σε ένα βενζινάδικο. Η πιθανότητα να ζητήσει να του ελέγξουν τα λάστιχα είναι 0,8, να ζητήσει να του ελέγξουν τη µπαταρία είναι 0,3 και η πιθανότητα να ζητήσει και τα δύο είναι 0,08. Να βρείτε την πιθανότητα να ζητήσει: α) να του ελέγξουν τη µπαταρία αλλά όχι τα λάστιχα β) να µην ελέγξουν ούτε τη µπαταρία ούτε τα λάστιχα γ) να του ελέγξουν ή τη µπαταρία ή τα λάστιχα αλλά όχι και τα δύο µαζί. 6) Η Τρίτη τάξη των µαθητών ενός λυκείου αποτελείται από 00 µαθητές. Από αυτούς το 90% θα πάρουν απολυτήριο. Από εκείνους που θα πάρουν απολυτήριο το 0% θα περάσει σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές. Να βρεθεί η πιθανότητα των ενδεχοµένων: Α= { ένας µαθητής παίρνει απολυτήριο, αλλά δεν εισάγεται σε κάποια σχολή} και Β={ ένας µαθητής δεν εισάγεται σε κάποια σχολή}. 6) Ένας τροχονόµος ελέγχει τα αυτοκίνητα ως προς τα καυσαέρια (Κ) που εκπέµπουν και ως προς τη ζώνη (Ζ) που φορούν οι οδηγοί. Ο έλεγχος σταµατά αν βρει 3 παραβάτες καυσαερίων ή δυο παραβάτες ζώνης ή 4 παραβάτες συνολικά. α) Να γραφεί ο δειγµατικός χώρος.

17 Γενικό Λύκειο Νεστορίου Μαθηµατικά Γενικής Παιδείας-Πιθανότητες 6 β) Ποια είναι η πιθανότητα ο τροχονόµος να έχει βρει όταν σταµατήσει ο έλεγχος ακριβώς δύο παραβάτες ζώνης; γ) Ποια είναι η πιθανότητα ο τροχονόµος να έχει βρει όταν σταµατήσει ο έλεγχος το πολύ δύο παραβάτες καυσαερίων; 63) Ρίχνουµε στον αέρα ένα αµερόληπτο κέρµα 3 φορές και καταγράφουµε τις ενδείξεις του (Κ) κεφαλή ή (Γ) γράµµατα. α) Ποιος είναι ο δειγµατικός χώρος του πειράµατος; β) Ποια είναι η πιθανότητα του ενδεχοµένου Α={ να φέρουµε ακριβώς µια κεφαλή}; γ) Ποια είναι η πιθανότητα του ενδεχοµένου Β={ να φέρουµε τουλάχιστον δύο φορές γράµµατα}; δ) Ποια είναι η πιθανότητα του ενδεχοµένου Γ={ να φέρουµε τρεις ίδιες ενδείξεις}; 64) Πέντε παίκτες Α, Β, Γ,, Ε οργανώνουν ένα τουρνουά σκάκι. Οι Α,Β, Γ έχουν µεταξύ τους την ίδια πιθανότητα να νικήσουν, οι,ε έχουν επίσης την ίδια πιθανότητα µεταξύ τους να νικήσουν αλλά ο Α έχει τριπλάσια πιθανότητα νικήσει από αυτή του. α) Ποια η πιθανότητα νίκης του κάθε παίκτη; β) Ποια η πιθανότητα να νικήσει ο ή ο Ε; γ) Ποια η πιθανότητα να νικήσει ο Α ή ο Β ή ο Γ; δ) Ποια η πιθανότητα να µη νικήσει ο Β; 65) Έστω Ω={ω, ω, ω 3 } ο δειγµατικός χώρος ενός πειράµατος τύχης και τα ενδεχόµενα Α={ω, ω }και Β={ω, ω 3 }. Αν είναι 3 P( A ) = και P( B ) = να υπολογίσετε τις πιθανότητες Ρ(ω ), Ρ(ω ) 5 4 και Ρ(ω 3 ). 66) Ο υπάλληλος της καντίνας ενός θερινού σινεµά γνωρίζει απ την πείρα του ότι το 37% των θεατών αγοράζουν ποπ-κορν, το 54% αγοράζουν παγωτό, το 67% αγοράζουν αναψυκτικό, το 3% αγοράζουν ποπ-κορν και παγωτό, το 34% αγοράζουν παγωτό και αναψυκτικό, το 8% αγοράζουν ποπ-κορν και αναψυκτικό και το 6% αγοράζουν και τα τρία. Επιλέγουµε έναν θεατή στην τύχη. Ποια είναι η πιθανότητα να αγοράσει: α) ποπ-κορν και αναψυκτικό αλλά όχι παγωτό, β) µόνο παγωτό γ) παγωτό ή αναψυκτικό δ) αναψυκτικό αλλά όχι παγωτό ε) τίποτε απ τα τρία. 67) Μια φοιτήτρια τρώει µερικές φορές στη λέσχη του Πανεπιστηµίου, µερικές φορές ένα σάντουιτς απ το κυλικείο, µερικές φορές σε ένα κοντινό εστιατόριο, µερικές φορές στο σπίτι και µερικές φορές καθόλου για να χάσει βάρος. Οι αντίστοιχες πιθανότητες είναι 0,3 0,39 0,5 0,6 0,07.

18 Γενικό Λύκειο Νεστορίου Μαθηµατικά Γενικής Παιδείας-Πιθανότητες 7 Να βρείτε την πιθανότητα: α) να φάει στη λέσχη ή στο κοντινό εστιατόριο ή ένα σάντουιτς απ το κυλικείο. β) να φάει σάντουιτς ή να φάει στο σπίτι ή να µην φάει καθόλου γ) να µην φάει στη λέσχη ούτε στο εστιατόριο 68) Παίρνουµε στην τύχη έναν από τους αριθµούς,,3,,00. Ποια είναι η πιθανότητα των ενδεχοµένων: Α={ ο αριθµός διαιρείται µε το } Β={ ο αριθµός διαιρείται µε το 5}. 69) Ένα κουτί περιέχει άσπρες µπάλες, χ κόκκινες και ψ µαύρες. Παίρνουµε τυχαία µια µπάλα. Η πιθανότητα να πάρουµε µια κόκκινη µπάλα είναι και η πιθανότητα να πάρουµε µια µαύρη µπάλα είναι. Να βρείτε πόσες µπάλες υπάρχουν στο 3 κουτί; 70) Εκλέγουµε τυχαία ένα στοιχείο του δειγµατικού χώρου Ω των µονοψήφιων αριθµών, και θεωρούµε δύο ενδεχόµενα Α και Β µε Ρ(Α)=0,6, Ρ(Β)=0,5 και Ρ[(Α Β) ]=0,. α) Να υπολογίσετε τις πιθανότητες Ρ(Α Β) και Ρ(Α Β). β) Αν (Α Β) ={4}, Α ={,,3,4} και Α Β={5,6} να βρείτε τα στοιχεία του ενδεχοµένου Β. 7) Έστω Α και Β ενδεχόµενα του ίδιου δειγµατικού χώρου Ω µε Α Β και η πιθανότητα Ρ(Β) είναι ίση µε τη µέγιστη τιµή της συνάρτησης f µε f(x)=lnx-x+,6 ενώ Ρ(Α)= Ρ(Α Β). Να υπολογίσετε τις πιθανότητες των ενδεχοµένων Α και Β. 7) Σε ένα κιβώτιο εισάγονται λ βόλοι αριθµηµένοι από το ως το λ (λ Ν). Εκλέγουµε στην τύχη έναν από αυτούς και θεωρούµε δύο ενδεχόµενα Α και Β του δειγµατικού χώρου Ω του παραπάνω πειράµατος τύχης. Ισχύει ότι Ρ(Α)= 5, Ρ(Β)= 4, Ρ(Α Β)= και 5 Α Β={5,6,7,8}. α) Να βρείτε το πλήθος των βόλων που έχουν εισαχθεί στο δοχείο. β) Αν Β={,,3,,5,6}, να βρείτε το ενδεχόµενο Α. 73) Ρίχνουµε δύο αµερόληπτα ζάρια και θεωρούµε τα ενδεχόµενα : Α={ το γινόµενο των ενδείξεων είναι µικρότερο ή ίσο του 4} Β={ το άθροισµα των ενδείξεων είναι ίσο µε 4} α) Να βρείτε το πλήθος των στοιχείων του δειγµατικού χώρου Ω και των ενδεχοµένων Α και Β. β) Να υπολογίσετε τις πιθανότητες των ενδεχοµένων Α Β και (Α Β).

19 Γενικό Λύκειο Νεστορίου Μαθηµατικά Γενικής Παιδείας-Πιθανότητες 8 74) Σε ένα κιβώτιο, στον πάγκο ενός µικροπωλητή, υπάρχουν 0 λαχνοί, από τους οποίους οι 6 κερδίζουν και οι τέσσερις δεν κερδίζουν. Αν έρθουν τρεις παίχτες και τραβήξουν µε τη σειρά από ένα λαχνό και κερδίζουν οι δύο πρώτοι, να βρείτε την πιθανότητα να κερδίσει και ο τρίτος. 75) Αν P( A) µ = P( A) + 3 µ, µ R να βρείτε την πιθανότητα Ρ(Α) και να δείξετε ότι µ. 3 76) Σε ένα κουτί περιέχονται 5 σφαίρες χρώµατος άσπρου, κόκκινου και µαύρου. Αν επιλέξουµε µια και η πιθανότητα να µην είναι άσπρη είναι τριπλάσια από την πιθανότητα να είναι κόκκινη ενώ η πιθανότητα να µην είναι κόκκινη είναι διπλάσια από την πιθανότητα να είναι µαύρη, να βρεθούν πόσες είναι οι άσπρες, πόσες είναι οι κόκκινες και πόσες οι µαύρες σφαίρες. 77) Εκλέγουµε τυχαία µια µπάλα από ένα δοχείο που περιέχει µπάλες απ τις οποίες οι είναι άσπρες, και θεωρούµε το ενδεχόµενο Α={ η µπάλα που εκλέχθηκε είναι άσπρη}. Έστω lim x P ( A) + x = 0.Να βρείτε: x 9 α) πόσες µπάλες έχει το δοχείο συνολικά; x P ( A) + x β) το όριο lim 9. x x+ 78) Έστω ενδεχόµενα Α και Β του δειγµατικού χώρου Ω. Αν 7 x Ρ(Α) και Ρ(Β) είναι ρίζες της εξίσωσης : 6 = και 3 x x Ρ(Α)<Ρ(Β) τότε: α) Να βρεθούν οι πιθανότητες Ρ(Α) και Ρ(Β). β) Να δείξετε ότι τα Α και Β δεν είναι ασυµβίβαστα. γ) Να δείξετε ότι P( A B). 6 3 δ) Να δείξετε ότι P( A B). 79) ίνονται τα ενδεχόµενα Α, Β και Γ του ίδιου δειγµατικού χώρου Ω, για τα οποία ισχύει: P( A B) + P( A B) = 0,5 και Ρ(Α )=0,8. α) Να υπολογίσετε την πιθανότητα πραγµατοποίησης του ενδεχοµένου Β. β) Αν τα ενδεχόµενα Α, Β και Γ είναι ασυµβίβαστα µεταξύ τους ανά δύο και Α Β Γ=Ω να βρείτε την πιθανότητα πραγµατοποίησης του ενδεχοµένου Γ.

20 Γενικό Λύκειο Νεστορίου Μαθηµατικά Γενικής Παιδείας-Πιθανότητες 9 80) Σε µια κληρωτίδα υπάρχουν λαχνοί από τους οποίους µόνο κερδίζουν. Υπολογίστηκε ότι η πιθανότητα να µην κερδίσει κάποιος αν τραβήξει τυχαία έναν κλήρο είναι 0,8. α) Πόσους λαχνούς έχει η κληρωτίδα; β) Να υπολογίσετε πόσους λαχνούς που κερδίζουν πρέπει να προσθέσουµε στην κληρωτίδα ώστε η πιθανότητα να κερδίσουµε τραβώντας ένα λαχνό να είναι 0,5. 8) Σε ένα δοχείο υπάρχουν άσπροι, µαύροι και κόκκινη βόλοι. Θεωρούµε Α, Μ και Κ τα αντίστοιχα ενδεχόµενα της εκλογής ενός άσπρου, µαύρου και κόκκινου βόλου από το δοχείο. Αν οι κόκκινοι βόλοι είναι 60 παραπάνω από τους µαύρους και Ρ(Μ)=Ρ(Α), Ρ(Μ Α)= 3, να υπολογίσετε: 0 α) τις πιθανότητες των ενδεχοµένων Μ, Κ και Α β) πόσοι βόλοι υπάρχουν στο δοχείο γ) πόσοι είναι άσπροι πόσοι µαύροι και πόσοι κόκκινοι βόλοι. 8) Θεωρούµε το δειγµατικό χώρο Ω ενός πειράµατος τύχης και Α και Β δύο ενδεχόµενα του Ω διάφορα του κενού. Η εξίσωση 3 4x 8 P( A) x + x= 0έχει ακριβώς δύο πραγµατικές λύσεις από τις οποίες η µια µία ίση µε Ρ(Β). Αν είναι Ρ(Α Β)=0,: α) να βρείτε την πιθανότητα να πραγµατοποιηθεί ένα τουλάχιστον απ τα Α και Β β) να βρείτε την πιθανότητα να πραγµατοποιηθεί µόνο το Α ή µόνο το Β. 83) Θεωρούµε τα ασυµβίβαστα ανά δύο ενδεχόµενα Α, Β και Γ διάφορα του κενού, του ίδιου δειγµατικού χώρου Ω, ώστε Α Β Γ=Ω. Οι πιθανότητες πραγµατοποίησης των ενδεχοµένων P( A) P ( A) Α, Β και Γ ικανοποιούν τις σχέσεις 0 P( B) P ( B ) = και Ρ(Α Β)=Ρ(Γ)-0, α) να υπολογίσετε τις πιθανότητες Ρ(Α), Ρ(Β) και Ρ(Γ) x 0 P( B) x+ 3 β) να υπολογίσετε την τιµή του ορίου lim. x x 5 P( A) 84) Θεωρούµε ένα δοχείο που περιέχει ν µπάλες από τις οποίες οι 6 είναι άσπρες. Έστω Ρ(Α) η πιθανότητα τυχαίας εκλογής µιας άσπρης µπάλας από το δοχείο και ότι ισχύει Ρ(Α)=Ρ(Α ). α) Να βρείτε πόσες µπάλες µε χρώµα διαφορετικό από άσπρο υπάρχουν στο δοχείο. 3 P( A) x β) Να υπολογίσετε την τιµή του ορίου lim. x x

21 Γενικό Λύκειο Νεστορίου Μαθηµατικά Γενικής Παιδείας-Πιθανότητες 0 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 85) Σε µια κληρωτίδα εισάγονται 0 λαχνοί αριθµηµένοι από το έως το 0. Εκλέγουµε τυχαία έναν λαχνό και θεωρούµε τα ενδεχόµενα Α,Β υποσύνολα του Ω τέτοια ώστε: Α={,,3,4,,} και Β={9,0,,,,6}. α) Να σχεδιάσετε ένα διάγραµµα Venn για να παραστήσετε εποπτικά το παραπάνω πείραµα τύχης. β) Να βρείτε τις πιθανότητες των ενδεχοµένων (Α Β) και (Α Β). 86) Θεωρούµε συνάρτηση f µε f(x)=x -λx-λ µε λ πραγµατικό αριθµό που ανήκει στο σύνολο Ω={λ Ζ/ - λ<7}. Εκλέγουµε τυχαία ένα στοιχείο του Ω και το αντικαθιστούµε µε το λ στον τύπο της f. Να βρεθούν οι πιθανότητες των ενδεχοµένων Α={ η γραφική παράσταση της f περνάει και κάτω από τον άξονα x x} Β={ η συνάρτηση f έχει ελάχιστη τιµή το 0} Γ={ η κορυφή της γραφικής παράστασης είναι το σηµείο (,f())}. 87) Αν Ρ(Β-Α)=0,3 και Ρ(Α-Β)=0,5 να βρείτε την πιθανότητα του ενδεχοµένου (Α-Β) (Β-Α) και να αποδείξετε ότι Ρ(Β) 0,3, Ρ(Α) 0,5 και Ρ(Α Β) 0,8- Ρ(Α Β). 88) Θεωρούµε το σύνολο Ω, το οποίο έχει για στοιχεία όλους τους ακέραιους αριθµούς α για τους οποίους ισχύει: α +α-0>0. Εκλέγουµε τυχαία ένα στοιχείο του Ω και το τοποθετούµε στη θέση του α στην εξίσωση x -(α-3)x=3-α (). α) Να βρείτε την πιθανότητα η εξίσωση () να έχει διπλή ρίζα ή να µην έχει ρίζες. β) Να υπολογίσετε την πιθανότητα η εξίσωση () να έχει διπλή ρίζα τον αριθµό. 89) ίνεται το σύνολο Ω={α Ζ/0<α 5} και οι συναρτήσεις f(x)=x +x και g(x)=x+α. Εκλέγουµε τυχαία ένα στοιχείο του Ω και αντικαθιστούµε µ αυτό τον ακέραιο α στον τύπο της συνάρτησης h(x)=f(g(x)). Να υπολογίσετε τις πιθανότητες των ενδεχοµένων: Α={ η εξίσωση f(g(x))=0 έχει λύση τον αριθµό -5} Β={ η γραφική παράσταση της h διέρχεται από το σηµείο Μ(0,)}. 90) Έστω πείραµα τύχης που έχει ως διαδικασία την τυχαία εκλογή µιας από 3 αριθµηµένες µε αριθµούς από το ως το 3 µπάλες ένος δοχείου. ίνονται ενδεχόµενα του χώρου Α, Β µε P( A) P ( A) Α και Β για τα οποία ισχύει: 0 P( B) P ( B ) =,

22 Γενικό Λύκειο Νεστορίου Μαθηµατικά Γενικής Παιδείας-Πιθανότητες P( A) P( B) = 0 και Α={,,3,,κ}, Β={,,3,,λ}. P( A ) 4 Να βρεθούν τα κ, λ και η πιθανότητα του ενδεχοµένου (Α Β). 9) Σε µια κληρωτίδα εισάγονται 0 µπαλάκια αριθµηµένα από το ως το 0.Εκλέγουµε τυχαία ένα µπαλάκι και τον αριθµό που προκύπτει τον αντικαθιστούµε στη θέση του α στις εξισώσεις x α x+ = 0 () και (α-7)x -(α-5)x + α-5=0 (). 4 Θεωρούµε τα ενδεχόµενα: Α:«Η εξίσωση () έχει δύο λύσεις άνισες» Β: «η Εξίσωση () δεν έχει πραγµατικές λύσεις» Να υπολογίσετε τις πιθανότητες των ενδεχοµένων: Α, Β, A B, A B και Α-Β. α x+ β y= 9) ίνεται το σύστηµα (Σ).Θεωρούµε τα α x+ 3β y= ενδεχόµενα Α και Β του ίδιου δειγµατικού χώρου Ω των οποίων οι πιθανότητες πραγµατοποίησης δίνονται από τις σχέσεις: P( A) = και P( Β ) = ενώ Ρ(Α Β)=Ρ(Α) Ρ(Β). + α + β 8 + β 5 ( ) Να υπολογίσετε τις πιθανότητες των ενδεχοµένων Α, Β, A B, A' B. 93) Σε µια βιβλιοθήκη Υπάρχουν 36 βιβλία, που είναι µυθιστορήµατα, ποιητικές συλλογές και βιογραφίες. Οι αριθµοί που αντιπροσωπεύουν το πλήθος τους είναι διαδοχικοί όροι αριθµητικής προόδου. Οι λιγότερες σε πλήθος βιογραφίες διαφέρουν κατά 8 απ' τα περισσότερα σε πλήθος µυθιστορήµατα. Εκλέγουµε τυχαία ένα βιβλίο απ' τη βιβλιοθήκη και θεωρούµε τα ενδεχόµενα: Α: «το βιβλίο είναι βιογραφία» Β: «το βιβλίο είναι ποιητική συλλογή» Γ:«το βιβλίο είναι µυθιστόρηµα» Να βρείτε τις πιθανότητες : Ρ(Γ), P(A B), Ρ(Α Γ), Ρ(Β-Γ). P[(A Γ)']. 94) Θεωρούµε το δειγµατικό χώρο Ω={0,,,3,,9} ενός πειράµατος τύχης. Εκλέγουµε στην τύχη ένα στοιχείο του Ω και αντικαθιστούµε µε τον άγνωστο χ στην εξίσωση: (x-)(x -5x+6) () και στον τύπο f(χ)=(x-)(x-5) της συνάρτησης f. Θεωρούµε στη συνέχεια τα ενδεχόµενα του Ω: Α:«Επαληθεύεται η εξίσωση()» Β:«Η συνάρτηση f έχει τιµές µεγαλύτερες ή ίσες του 0»

23 Γενικό Λύκειο Νεστορίου Μαθηµατικά Γενικής Παιδείας-Πιθανότητες α) Να βρείτε τα ενδεχόµενα A Β και A B και τις πιθανότητες τους. β) Να παραστήσετε µε διάγραµµα Venn τα ενδεχόµενα (A B)' και (Α Β)' και να βρείτε τις αντίστοιχες πιθανότητες τους. 95) Θεωρούµε τη συνάρτηση f(x)=x +3x+α. Ο πραγµατικός αριθµός α ανήκει στο σύνολο Ω={ α Ζ/α (-5,6)}. Εκλέγουµε τυχαία ένα από τα στοιχεία του Ω και το τοποθετούµε στον τύπο της f στη θέση του α. Να βρείτε τις πιθανότητες των ενδεχοµένων: Α: «Η συνάρτηση f πληροί τη συνθήκη f(0)-f()<0» Β: «Η συνάρτηση f έχει ρίζα τον αριθµό } Γ: «Η συνάρτηση f πληροί τη συνθήκη f(0)=f()» : «Η εξίσωση f(x)=0 έχει δύο άνισες πραγµατικές ρίζες» 96) Θεωρούµε τη συνάρτηση 7 7 P( B) x P( A) 8 P( A) f ( x) = x 4 4 η οποία παρουσιάζει 0 τοπικό ακρότατο στη θέση x 0 = και η γραφική της παράσταση διέρχεται από το σηµείο Μ(-,0). Να αποδείξετε ότι ισχύει: α) Α Β β) P( A B) 4 γ) Αν ισχύει A B=Ω να βρεθεί η πιθανότητα να πραγµατοποιείται ένα µόνο από τα ενδεχόµενα Α, Β. 97) α) Αν τα Α και Β είναι ενδεχόµενα του ίδιου δειγµατικού χώρου Ω να αποδείξετε ότι Ρ(Α Β) Ρ(Β)-Ρ(Α') β) Αν Α, Β είναι ενδεχόµενα του Ω και Ρ(Α) (,], P(B) (,], να αποδείξετε ότι τα Α και Β δεν είναι ασυµβίβαστα, γ) Αν Τα Α, Β είναι ασυµβίβαστα και P(B)=c, όπου c (0,) να αποδείξετε ότι Ρ(Α )>c. P( A) + P( B) = 98) Θεωρούµε το σύστηµα (Σ) 4 P( A) 8 P( B) = όπου Ρ(Α), Ρ(Β) οι πιθανότητες δύο ενδεχοµένων Α και Β του ίδιου δειγµατικού χώρου Ω. α) Να αποδείξετε ότι τα Α και Β δεν είναι ασυµβίβαστα. β) Αν Ρ(Α Β)= 3 να βρείτε την πιθανότητα να πραγµατοποιηθεί 8

24 Γενικό Λύκειο Νεστορίου Μαθηµατικά Γενικής Παιδείας-Πιθανότητες 3 ένα µόνο από τα Α και Β και την πιθανότητα να µην πραγµατοποιηθεί κανένα από τα Α και Β. 99) ίνονται δυο ενδεχόµενα Α και Β του ίδιου δειγµατικού χώρου Ω, για τα οποία ισχύει: Ρ(Α) 0,4, Ρ(Β) 0,8 και P(A B) 0,9. α) Να βρείτε τη µικρότερη τιµή που µπορεί να πάρει η πιθανότητα πραγµατοποίησης του A B. β) Να αποδείξετε ότι Ρ(Α')+Ρ(Β') 0,8. 00) Το 60% των τροχαίων ατυχηµάτων οφείλεται στην κακή κατάσταση του οδοστρώµατος, το 40% σε λάθος χειρισµό του οδηγού και το 0% και στους δύο παράγοντες. Αν γίνει ένα τροχαίο ατύχηµα, να βρείτε τις πιθανότητες των ενδεχοµένων: Α: «Το ατύχηµα οφείλεται µόνο στην κακή κατάσταση του οδοστρώµατος ή µόνο σε λάθος χειρισµό του οδηγού.» Β: «Το ατύχηµα δεν οφείλεται σε κανέναν από τους δύο παράγοντες.» 0) ίνεται ο δειγµατικός χώρος Ω={λ Ν/ 0<λ 0} και δύο ασυµβίβαστα ενδεχόµενα του Ω τα Α, Β για τα οποία ισχύει: P( A) = P( A) P( A) P( A) 0 5 και Ρ(Β) 0,4 50 α) Να υπολογίσετε τη µικρότερη τιµή που µπορεί να πάρει η πιθανότητα της A B. β) Αν Ρ(Β')=0,3, Α={ν,ν+,,0} και Β={,,3,...,µ} να βρεθούν οι φυσικοί αριθµοί ν, µ. 0) ίνονται τα ενδεχόµενα Α και Β του ίδιου δειγµατικού P( A ) χώρου Ω για τα οποία ισχύει = και Ρ(Α Β)=0,6. P( A) 4 α) Να αποδείξετε ότι 0,6 Ρ(Β) 0,8 β) Αν P(A B)=0,9 να βρείτε την πιθανότητα να πραγµατοποιηθεί ένα µόνο από τα Α και Β. 03) Για τα ενδεχόµενα Α και Β του δειγµατικού χώρου Ω ενός πειράµατος τύχης ισχύει: Ρ(Α')=0,8, Ρ(Β')=0, α) εξετάστε αν τα ενδεχόµενα Α και Β είναι ασυµβίβαστα β) αποδείξτε ότι 0,7 Ρ(Α Β) 0,8. 04) ίνονται τα ενδεχόµενα Α και Β ενός δειγµατικού χώρου Ω. Η πιθανότητα να µην συµβεί κανένα από τα Α και Β είναι 0,, η πιθανότητα πραγµατοποίησης και των δύο ενδεχοµένων ταυτόχρονα είναι 0,5 και η πιθανότητα πραγµατοποίησης του Β είναι ίση µε τα 3 4 της πιθανότητας πραγµατοποίησης του Α.

25 Γενικό Λύκειο Νεστορίου Μαθηµατικά Γενικής Παιδείας-Πιθανότητες 4 Να υπολογίσετε τις πιθανότητες των ενδεχοµένων Α, Β, A B, Α Β'. 05) ίνονται τα ενδεχόµενα Α και Β του ίδιου δειγµατικού χώρου Ω για τα οποία ισχύει P(A B')= 0,8, P(A' B)=0,7, και Ρ(Β)+Ρ(Α)=,. Να βρείτε τις πιθανότητες πραγµατοποίησης των ενδεχοµένων Α, Β, και A B. 06) ίνονται τα ασυµβίβαστα ανά δύο ενδεχόµενα Α, Β και Γ του ίδιου δειγµατικού χώρου Ω για τα οποία ισχύει: A B Γ=Ω P( A) P( B) και οι πιθανότητες τους ικανοποιούν τις σχέσεις = και 3 P( A B) ( x ) lim = x x α) Να υπολογίσετε τις πιθανότητες των ενδεχοµένων Α, Β και Γ. β) Έστω Α είναι το ενδεχόµενο τυχαίας εκλογής από τις άσπρες µπάλες ενός δοχείου και Β, Γ τα αντίστοιχα ενδεχόµενα τυχαίας εκλογής µιας κόκκινης και µιας µαύρης µπάλας. Να βρείτε πόσες κόκκινες και πόσες µαύρες µπάλες έχει το δοχείο. 07) ίνονται τα ενδεχόµενα Α, Β του ίδιου δειγµατικού χώρου Ω, για τα οποία ισχύει Ρ(Α)=/, Ρ(Β)=/4 και 3 Ρ(Α Β) = 3 P( A) P( B). 8 α) Να Βρείτε την πιθανότητα πραγµατοποίησης του A B. β) Να βρείτε την πιθανότητα να µην πραγµατοποιηθεί το A B. 08) Έστω Α ενδεχόµενο του Ω και P ( A) P( A) = 6 α) Να υπολογίσετε την πιθανότητα να µην πραγµατοποιηθεί το Α. β) Αν Α παριστάνει το ενδεχόµενο εκλογής σε τυχαία κλήρωση ενός αγοριού από 360 µαθητές να βρείτε πόσα κορίτσια έχει το σχολείο. 09) Σε ένα δοχείο υπάρχουν 8 λευκές και α µαύρες σφαίρες. Θεωρούµε Λ και Μ τα ενδεχόµενα τυχαίας εκλογής λευκής, µαύρης σφαίρας αντίστοιχα. Αν Ρ (Λ)+0,=Ρ (Μ), να βρείτε το συνολικό αριθµό των σφαιρών του δοχείου. 0) Σε ένα σχολείο υπάρχουν 8 δάσκαλοι ( ), µαθητές (Α) και µαθήτριες (Κ). Θεωρούµε Ρ(Α), Ρ(Κ), τις πιθανότητες τυχαίας εκλογής ενός µαθητή και µιας µαθήτριας αντίστοιχα. Αν το πλήθος των δασκάλων και των µαθητριών είναι όσο και το P( A) 5 πλήθος των µαθητών και = να βρείτε: P( K ) α) τον αριθµό των µαθητριών του σχολείου β) τις πιθανότητες Ρ(Α) και Ρ(Κ).

26 Γενικό Λύκειο Νεστορίου Μαθηµατικά Γενικής Παιδείας-Πιθανότητες 5 ) Σε ένα κιβώτιο υπάρχουν χ κάλπικες και ψ γνήσιες λίρες, όπου χ και ψ φυσικοί αριθµοί. Η πιθανότητα τυχαίας εκλογής µιας κάλπικης λίρας είναι ίση µε το µισό της πιθανότητας εκλογής µιας γνήσιας λίρας. Αν προσθέσουµε 0 κάλπικες λίρες στο δοχείο, οι πιθανότητες εκλογής γίνονται ίσες. α) Να βρείτε τον αριθµό των λιρών που υπήρχαν αρχικά στο κιβώτιο. β) Από τις χ+ψ λίρες που υπήρχαν αρχικά στο κιβώτιο αφαιρούµε 6 γνήσιες και θεωρούµε Ρ(Κ) και Ρ(Γ) τις πιθανότητες τυχαίας εκλογής µιας κάλπικης και µιας γνήσιας λίρας αντίστοιχα. Να υπολογίσετε τις πιθανότητες Ρ(Κ) και Ρ(Γ). ) Από ένα λύκειο πήραµε µόνο τους µαθητές που ασχολούνται µε µπάσκετ ή ποδόσφαιρο και βρήκαµε ότι µεταξύ αυτών η πιθανότητα ένας µαθητής να ασχολείται µε µπάσκετ είναι α, µε ποδόσφαιρο είναι β και µε τα δύο είναι 0%. Αν τώρα ξέρουµε ότι η εξίσωση : (α-β)x +(α+β)x-(α+β)=0 έχει µία ρίζα x 0, τότε α) να βρείτε τις πιθανότητες α και β β) να βρείτε την πιθανότητα ώστε ένας µαθητής απ' αυτούς να ασχολείται µόνο µε ποδόσφαιρο. 3) Θεωρούµε τα ενδεχόµενα Α και Β του δειγµατικού χώρου Ω. x Αν Ρ(Α), Ρ(Β) είναι ρίζες της εξίσωσης 4 = και 6 x x 3 Ρ(Α)>Ρ(Β) τότε: α) να βρείτε τις πιθανότητες Ρ(Α) και Ρ(Β) β) να εξετάσετε αν τα ενδεχόµενα Α και Β είναι ασυµβίβαστα γ) να αποδείξετε ότι P( A B) 6 δ) να αποδείξετε ότι P( A B) 3 4) Αν Ρ(Α) είναι η πιθανότητα ενός ενδεχοµένου του δειγµατικού χώρου Ω και ισχύει Ρ(Α)+ - Ρ(Α)-3 =8λ, να αποδείξετε ότι λ 8. 5) Θεωρούµε έναν µη συµµετρικό «κύβο» στις έδρες του οποίου σηµειώνουµε τους αριθµούς,,3,4,5,6 και έστω ότι ισχύει:ρ()=ρ(3)=ρ(5)και Ρ()=Ρ(4)=Ρ(6)= 3 Ρ(). α) Να υπολογιστούν οι πιθανότητες όλων των απλών ενδεχοµένων του Ω. β) Να βρείτε την πιθανότητα η ένδειξη να είναι άρτιος αριθµός, γ) Να βρείτε την πιθανότητα η ένδειξη να είναι περιττός αριθµός

27 Γενικό Λύκειο Νεστορίου Μαθηµατικά Γενικής Παιδείας-Πιθανότητες 6 δ) Να βρείτε την πιθανότητα η ένδειξη να είναι το πολύ 3. ε) Να βρείτε την πιθανότητα η ένδειξη να είναι τουλάχιστον 3. 6) 'Ενα κουτί περιέχει µια σφαίρα µε την ένδειξη δύο σφαίρες µε την ένδειξη, τρεις σφαίρες µε την ένδειξη 3 κ.τ.λ. ν σφαίρες µε την ένδειξη ν. α) Αν ο ν είναι άρτιος να βρείτε την πιθανότητα να τραβήξουµε σφαίρα µε περιττή ένδειξη. β) Αν έχουµε 5 σφαίρες ποια είναι η πιθανότητα να τραβήξουµε σφαίρα µε ένδειξη µεγαλύτερη του 3; ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 7) Απολυτήριες 000 Από 0 µαθητές ενός Λυκείου, 4 µαθητές συµµετέχουν στο διαγωνισµό της Ελληνικής Μαθηµατικής Εταιρείας, 0 µαθητές συµµετέχουν στο διαγωνισµό της Ενωσης Ελλήνων Φυσικών και µαθητές συµµετέχουν και στους δύο διαγωνισµούς. Επιλέγουµε τυχαία ένα µαθητή. Ποια είναι η πιθανότητα ο µαθητής: Α. να συµµετέχει σ έναν τουλάχιστον από τους δύο διαγωνισµούς; Β. να συµµετέχει µόνο σ έναν από τους δύο διαγωνισµούς Γ. να µη συµµετέχει σε κανέναν από τους δύο διαγωνισµούς; 8) Απολυτήριες 00 Στον παρακάτω πίνακα δίνεται η κατανοµή του βάρους των αθροιστικών συχνοτήτων 80 µαθητών της Γ Λυκείου. Α. Αν επιπλέον γνωρίζουµε ότι η σχετική συχνότητα της τρίτης κλάσης είναι διπλάσια από τη σχετική συχνότητα της πρώτης κλάσης βρείτε τις σχετικές συχνότητες που λείπουν. Β. Να βρεθεί η µέση τιµή. Γ. Αν επιλέξουµε ένα µαθητή στην τύχη α. Ποιά είναι η πιθανότητα να έχει βάρος µικρότερο από 65 κιλά; β. Ποιά είναι η πιθανότητα να έχει βάρος µεγαλύτερο ή ίσο από 55 και µικρότερο από 75 κιλά; Βάρος σε κιλά Fi [, ) , , ) Απολυτήριες 00 Έστω Α,Β δύο ενδεχόµενα ενός δειγµατικού χώρου Ω µε Ρ(Α)+Ρ(Β) Ρ(Α Β). ίνεται ακόµα η συνάρτηση

28 Γενικό Λύκειο Νεστορίου Μαθηµατικά Γενικής Παιδείας-Πιθανότητες 7 ( ) ( ( )) ( ) ( ) 3 3 f x = x P A B x P A B,x R. α) Να αποδείξετε ότι Ρ(Α Β) Ρ(Α Β). β) ΝΑ δείξετε ότι η συνάρτηση f παρουσιάζει µέγιστο στο σηµείο P( A) + P( B) x= γ) Εάν τα ενδεχόµενα Α και Β είναι ασυµβίβαστα να δείξετε ότι f P A = f P B ( ( )) ( ) ( ) 0) Απολυτήριες 003 Στο σύλλογο καθηγητών ενός λυκείου το 55% είναι γυναίκες, το 40% των καθηγητών είναι φιλόλογοι και το 30% είναι γυναίκες φιλόλογοι. Επιλέγουµε τυχαία έναν καθηγητή για να εκπροσωπήσει το σύλλογο σε κάποια επιτροπή. Να υπολογίσετε τις πιθανότητες ο καθηγητής να είναι: α. γυναίκα ή φιλόλογος β. γυναίκα και όχι φιλόλογος γ. άνδρας και φιλόλογος δ. άνδρας ή φιλόλογος. ) Απολυτήριες ίνεται η συνάρτηση f µε τύπο f ( x) = x x + x+ 0. Οι πιθανότητες Ρ(Α) και Ρ(Β) δύο ενδεχοµένων Α και Β ενός δειγµατικού χώρου Ω είναι ίσες µε τις τιµές του x, στις οποίες η f έχει αντίστοιχα τοπικό ελάχιστο και τοπικό µέγιστο. Α. Να δείξετε οτι P( A ) = και P( B ) = 3 Β. Για τις παραπάνω τιµές των Ρ(Α), Ρ(Β) καθώς και για P( A B) =, να βρείτε τις πιθανότητες: 3 i. P( A B) ii. P( A B) P ( A B ) iii. [ ] iv. P ( A B) ( B A) ) Απολυτήριες 005 Έστω Α, Β ενδεχόµενα ενός δειγµατικού χώρου Ω, ώστε να ισχύουν: Η πιθανότητα να πραγµατοποιηθεί ένα τουλάχιστον από τα ενδεχόµενα Α, Β είναι 7. Οι πιθανότητες P(B),P(A B) δεν 8 είναι ίσες και ανήκουν στο σύνολο Χ={k,, 5 }, όπου 4

29 Γενικό Λύκειο Νεστορίου Μαθηµατικά Γενικής Παιδείας-Πιθανότητες 8 3x 5 k= lim x 5 x 6x+ 5 α. Να βρεθεί το k. β. Να βρεθούν τα P(B), P(A B) και να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. γ. Να βρεθούν οι πιθανότητες: i) Να πραγµατοποιηθεί το ενδεχόµενο Α. ii) Να πραγµατοποιηθεί µόνο το ενδεχόµενο Α. 3) Απολυτήριες 006 Σε ένα χορευτικό όµιλο συµµετέχουν x αγόρια και (x+4) κορίτσια. α. Επιλέγουµε τυχαία ένα άτοµο, για να εκπροσωπήσει τον όµιλο σε µια εκδήλωση. Να εκφράσετε ως συνάρτηση του x την πιθανότητα να επιλεγεί αγόρι. β. Αν η πιθανότητα να επιλεγεί αγόρι είναι ίση µε 9 και ο όµιλος περιλαµβάνει λιγότερα από 00 µέλη, να βρείτε τον αριθµό των µελών του οµίλου, καθώς και την πιθανότητα να επιλεγεί κορίτσι. γ. Ποιος πρέπει να είναι ο αριθµός των αγοριών του οµίλου, ώστε να µεγιστοποιείται η πιθανότητα να επιλεγεί αγόρι, και ποια είναι η τιµή της πιθανότητας αυτής; 4) Απολυτήριες 007 Εστω ο δειγµατικός χώρος Ω={-, 0,,, 3, 4, 5} για τον οποίο ισχύει Ρ( )=Ρ(0)=Ρ()=Ρ()=Ρ(3)=Ρ(4)=Ρ(5). Ορίζουµε τα ενδεχόµενα του Ω: Α={, 3, x -x-3},β={, x+, x +x-, -x+}όπου x ένας πραγµατικός αριθµός. α. Να βρεθούν οι πιθανότητες των απλών ενδεχοµένων του Ω, δηλαδή οι Ρ( ), Ρ(0), Ρ(), Ρ(), Ρ(3), Ρ(4), Ρ(5). β. Να βρεθεί η µοναδική τιµή του x για την οποία ισχύει A B=,3 { } γ. Για x= να δειχθεί ότι: P( A ) =, P( B ) =, P( A B) = και στη συνέχεια να υπολογιστούν οι πιθανότητες Ρ(Α Β) και Ρ(Α Β ). 5) Απολυτήριες 008 Το 50% των κατοίκων µιας πόλης διαβάζουν την εφηµερίδα α, ενώ το 30% των κατοίκων διαβάζουν την εφηµερίδα α και δεν διαβάζουν την εφηµερίδα β. α. Ποια είναι η πιθανότητα ένας κάτοικος της πόλης, που επιλέγεται τυχαία, να µη διαβάζει την εφηµερίδα α ή να διαβάζει την εφηµερίδα β; β. Ορίζουµε το ενδεχόµενο Β: «ένας κάτοικος της πόλης που

30 Γενικό Λύκειο Νεστορίου Μαθηµατικά Γενικής Παιδείας-Πιθανότητες 9 επιλέγεται τυχαία, διαβάζει την εφηµερίδα β». Να αποδείξετε ότι P( B) γ. Θεωρούµε τη συνάρτηση µε τύπο f ( x) = x x + P( B) x όπου x πραγµατικός αριθµός και Β το ενδεχόµενο που ορίστηκε στο προηγούµενο ερώτηµα. Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση f(x) δεν έχει ακρότατα. 6) Απολυτήριες 009 x ίνεται η συνάρτηση f ( x) = ln x + λ 6λ+, x> 0 όπου λ ένας πραγµατικός αριθµός. Α. α. Να προσδιοριστεί το διάστηµα στο οποίο η f είναι γνησίως αύξουσα και το διάστηµα στο οποίο η f είναι γνησίως φθίνουσα. β. Να µελετηθεί η συνάρτηση f ως προς τα ακρότατα. Β. Θεωρούµε ότι οι τιµές της συνάρτησης f(), f(4), f(8), f(3) και f(5) είναι παρατηρήσεις µιας µεταβλητής Χ. α. Αν R είναι το εύρος και δ η διάµεσος των παρατηρήσεων, να δειχθεί ότι R= 3+ ln και δ = ln 4+ λ 6λ. 4 β. Έστω ο δειγµατικός χώρος Ω={,,3,,00} ο οποίος αποτελείται από απλά ισοπίθανα ενδεχόµενα. Αν το λ παίρνει τιµές στο δειγµατικό χώρο Ω, να υπολογίσετε την πιθανότητα του ενδεχοµένου Α= { λ Ω / R+ δ < }. 7) Απολυτήριες 00 Έστω Α, Β δύο ενδεχόµενα ενός δειγµατικού χώρου Ω µε αντίστοιχες πιθανότητες Ρ(Α), Ρ(Β) και η συνάρτηση f ( x) = ln ( x Ρ( Α) ) ( x Ρ( Α )) +Ρ( Β ), x>ρ( Α ).. Να µελετήσετε τη συνάρτηση f ως προς τη µονοτονία και τα ακρότατα.. Αν η συνάρτηση f παρουσιάζει ακρότατο στο σηµείο x 0 = 5 3 µε τιµή f(x 0 )=0, να αποδείξετε ότι: Ρ(Α)= 3 και Ρ(Β)= Λαµβάνοντας υπόψη το ερώτηµα και επιπλέον ότι (P(A B)= 5 6, να βρείτε την πιθανότητα: 3. να µην πραγµατοποιηθούν ταυτόχρονα τα ενδεχόµενα Α, Β. 4. να πραγµατοποιηθεί µόνο ένα από τα ενδεχόµενα Α, Β. 8) Απολυτήριες 0 Ένα κουτί περιέχει άσπρες, κόκκινες και µαύρες σφαίρες. Παίρνουµε τυχαία µια σφαίρα. Η πιθανότητα να είναι µαύρη

3 ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ Εισαγωγή

3 ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ Εισαγωγή 3 ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ Εισαγωγή Υπάρχει σε πολλούς η εντύπωση ότι το κύριο κίνητρο για την ανάπτυξη της Θεωρίας των Πιθανοτήτων προήλθε από το ενδιαφέρον του ανθρώπου για τα τυχερά παιχνίδια Σημαντική μάλιστα ώθηση

Διαβάστε περισσότερα

3 ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ Εισαγωγή

3 ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ Εισαγωγή 3 ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ Εισαγωγή Υπάρχει σε πολλούς η εντύπωση ότι το κύριο κίνητρο για την ανάπτυξη της Θεωρίας των Πιθανοτήτων προήλθε από το ενδιαφέρον του ανθρώπου για τα τυχερά παιχνίδια Σημαντική μάλιστα ώθηση

Διαβάστε περισσότερα

3. Να δειχτει οτι α + 110 20α. Ποτε ισχυει το ισον; Πειραμα τυχης: λεγεται καθε πειραμα για το οποιο δεν μπορουμε να προβλεψουμε

3. Να δειχτει οτι α + 110 20α. Ποτε ισχυει το ισον; Πειραμα τυχης: λεγεται καθε πειραμα για το οποιο δεν μπορουμε να προβλεψουμε ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ Π ε ι ρ α μ α τ υ χ η ς - Δ ε ι γ μ α τ ι κ ο ς χ ω ρ ο ς. Να δειχτει οτι α + 0 0α. Ποτε ισχυει το ισον; Πειραμα τυχης: λεγεται καθε πειραμα για το οποιο δεν μπορουμε να προβλεψουμε το αποτελεσμα,.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΥΡΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΣΠΥΡΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΠΥΡΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑ 009 . ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΟΥ 3. ίνεται η συνάρτηση f(x)= x 5x a x + 6a + 4 µε α R. a) Να βρεθούν οι

Διαβάστε περισσότερα

Γ. ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ. Μαθηματικά Γενικής Παιδείας. Γ.Λυκείου

Γ. ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ. Μαθηματικά Γενικής Παιδείας. Γ.Λυκείου Γ. ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΘΗΜΤΙΚ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΙΔΕΙΣ ΠΙΘΝΟΤΗΤΕΣ Μαθηματικά Γενικής Παιδείας Γ.Λυκείου Π Ι Θ Ν Ο Τ Η Τ Ε Σ ΟΡΙΣΜΟΙ Πείραμα τύχης λέγεται το πείραμα το οποίο όσες φορές και αν επαναληφθεί (φαινομενικά τουλάχιστον

Διαβάστε περισσότερα

Μετά το τέλος της µελέτης του 1ου κεφαλαίου, ο µαθητής θα πρέπει να γνωρίζει:

Μετά το τέλος της µελέτης του 1ου κεφαλαίου, ο µαθητής θα πρέπει να γνωρίζει: Μετά το τέλος της µελέτης του 1ου κεφαλαίου, ο µαθητής θα πρέπει να γνωρίζει: Τον ορισµό της συνάρτησης και τον τρόπο εύρεσης του πεδίου ορισµού της. Τις πράξεις µεταξύ συναρτήσεων, τις γραφικές παραστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΔΕΥΤΕΡΑ 20 ΜΑΪΟΥ 2013 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ: Αδαμόπουλος Λεωνίδας, Δαμιανού Χαράλαμπος Σβέρκος Ανδρέας Επ Σύμβουλος Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Αναπλ Καθηγητής Παν/μίου Αθηνών Σχολικός

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ & ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΓΕΒΡΑ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ & ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΓΕΒΡΑ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ & ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΓΕΒΡΑ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Επιμέλεια : Παλαιολόγου Παύλος Μαθηματικός Αγαπητοί μαθητές. αυτό το βιβλίο αποτελεί ένα βοήθημα στην ύλη της Άλγεβρας Α Λυκείου, που είναι ένα από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 ΜΑΪΟΥ 014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πιθανότητες. Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd

Πιθανότητες. Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd 1 Πιθανότητες Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd 1 2 Ενότητα 2 η Πιθανότητες Σκοπός Ο σκοπός της 2 ης ενότητας είναι οι μαθητές να αναγνωρίζουν ένα πείραμα τύχης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ. β) το ενδεχόμενο Α: ο αριθμός που προκύπτει να είναι άρτιος

ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ. β) το ενδεχόμενο Α: ο αριθμός που προκύπτει να είναι άρτιος ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ.Ένα κουτί περιέχει τέσσερις λαχνούς αριθμημένους από το εώς το 4. Εκλέγουμε έναν λαχνό στην τύχη,σημειώνουμε το αποτέλεσμα και δεν ξανατοποθετούμε τον λαχνό στο κουτί. Επαναλαμβάνουμε το πείραμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. 3. Δίνονται τα σύνολα 2

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. 3. Δίνονται τα σύνολα 2 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΥΝΟΛΑ-ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ Έστω βασικό σύνολο Ω = {, 4, 5, 8, 0} και τα υποσύνολα του Ω, Α = {, 5, 0}, Β = {4, 8, 0} i) Να παραστήσετε με διάγραμμα Venn τα παραπάνω σύνολα ii) Να περιγράψετε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ του Παν. Λ. Θεοδωρόπουλου 0

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ του Παν. Λ. Θεοδωρόπουλου 0 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ του Παν. Λ. Θεοδωρόπουλου 0 Η Θεωρία Πιθανοτήτων είναι ένας σχετικά νέος κλάδος των Μαθηματικών, ο οποίος παρουσιάζει πολλά ιδιαίτερα χαρακτηριστικά στοιχεία. Επειδή η ιδιαιτερότητα

Διαβάστε περισσότερα

2010-2011. 4 o Γενικό Λύκειο Χανίων Γ τάξη. Γενικής Παιδείας. Ασκήσεις για λύση

2010-2011. 4 o Γενικό Λύκειο Χανίων Γ τάξη. Γενικής Παιδείας. Ασκήσεις για λύση 00-0 o Γενικό Λύκειο Χανίων Γ τάξη Μαθηματικά Γενικής Παιδείας γ Ασκήσεις για λύση Επιμέλεια: Μ Ι Παπαγρηγοράκης http://usersschgr/mipapagr Γ Λυκείου Μαθηματικά Γενικής Παιδείας ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΑ-

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗΣ 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗΣ 1.1 Απαρίθμηση και καταγραφή 1.2 Η αρχή του αθροίσματος 1.3 Η πολλαπλασιαστική αρχή 1.4 Άλλοι κανόνες απαρίθμησης 1.5 Πιθανότητες σε πεπερασμένους δειγματικούς χώρους 1.6 Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

Πρόχειρες σηµειώσεις στις Πιθανότητες

Πρόχειρες σηµειώσεις στις Πιθανότητες Τµήµα Επιστήµης και Τεχνολογίας Υλικών Πρόχειρες σηµειώσεις στις Πιθανότητες Νίκος Λαζαρίδης Για το µάθηµα Εφαρµοσµένα Μαθηµατικά (ΤΕΤΥ 116) Αναθεώρηση, συµπληρώσεις : Μαρία Καφεσάκη 1 Κεφάλαιο 1: Η έννοια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΤΑΞΗ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑ 1ο Α.1.

Διαβάστε περισσότερα

2013-14 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟ Α ΘΕΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΑ. http://cutemaths.wordpress.

2013-14 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟ Α ΘΕΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΑ. http://cutemaths.wordpress. 3-4 ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΟ Α ΘΕΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΑ Βαγγέλης Α Νικολακάκης Μαθηματικός ttp://cutemats.wordpress.com/ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ Η παρούσα εργασία

Διαβάστε περισσότερα

παράσταση της f τέμνει τον άξονα ψ ψ στο σημείο με τεταγμένη 3 και διέρχεται από το σημείο

παράσταση της f τέμνει τον άξονα ψ ψ στο σημείο με τεταγμένη 3 και διέρχεται από το σημείο ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ου ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΣΚΗΣΗ η (Κατσίποδας Δημήτρης) Δίνονται οι συναρτήσεις f() = με a, β R και g() = 5.Αν η γραφική παράσταση της f τέμνει τον άξονα ψ ψ στο σημείο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ ΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ ΕΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

3.2. Ασκήσεις σχ. βιβλίου σελίδας 154 156 Α ΟΜΑ ΑΣ

3.2. Ασκήσεις σχ. βιβλίου σελίδας 154 156 Α ΟΜΑ ΑΣ . Ασκήσεις σχ. βιβλίου σελίδας 54 56 Α ΟΜΑ ΑΣ. Από µία τράπουλα µε 5 φύλλα παίρνουµε ένα στην τύχη. Να βρείτε τις πιθανότητες των ενδεχοµένων : i) Το φύλλο είναι 5 ii) Το φύλλο δεν είναι 5 i) εχόµαστε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ Σηµειώσεις για το µάθηµα ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ Θεοδόσης ηµητράκος e-mal: dmtheo@aegeag Σάµος ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι έννοιες του «τυχαίου»

Διαβάστε περισσότερα

ςεδς ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Βαγγέλης Βαγγέλης Νικολακάκης Μαθηματικός

ςεδς ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Βαγγέλης Βαγγέλης Νικολακάκης Μαθηματικός 0 ςεδς ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Βαγγέλης ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Βαγγέλης Νικολακάκης Μαθηματικός ΣΗΜΕΙΩΜΑ Το παραπάνω φυλλάδιο φτιάχτηκε για να προσφέρει βοήθεια κυρίως στους μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΕΦΛΙΟ Ο ΠΙΘΝΟΤΗΤΕΣ. Εισαγωγή Στην Θεωρία Πιθανοτήτων, ξεκινάµε από το λεγόµενο πείραµα δηλαδή µια διαδικασία η οποία µπορεί να επαναληφθεί θεωρητικά άπειρες φορές, κάτω από τις ίδιες ουσιαστικά συνθήκες,

Διαβάστε περισσότερα

Μ 5 = 5! = 2*3*4*5 = 120 Μ 10 = 10! = 1*2*3*...*8*9*10 = 3628800

Μ 5 = 5! = 2*3*4*5 = 120 Μ 10 = 10! = 1*2*3*...*8*9*10 = 3628800 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Στα πλαίσια του 1ου τεύχους της Στατιστικής, κάναµε µια πρώτη γνωρι- µία µε το απογραφικό τµήµα της Στατιστικής, µε εκείνο δηλαδή το τµήµα που καταγράφει, συστηµατοποιεί και συνοψίζει πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Α Λυκείου ΑΛΓΕΒΡΑ & ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

Α Λυκείου ΑΛΓΕΒΡΑ & ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Α Λυκείου ΑΛΓΕΒΡΑ & ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ τράπεζαθεμάτων θέμαδεύτεροκαιτέταρτο Επιμέλεια: ΕμμανουήλΚ.Σκαλίδης ΑντώνηςΚ.Αποστόλου ΚόμβοςΑτσιποπούλου014-15 1 ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ 1. Ένα κουτί περιέχει 5 άσπρες,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Εισαγωγή Βασικές Έννοιες Ορισμός Στατιστική (Statistics) είναι ένα σύνολο αρχών και μεθοδολογιών για Α. το σχεδιασμό της διαδικασίας συλλογής δεδομένων Β. τη συνοπτική

Διαβάστε περισσότερα

ε. Το μέλος δεν έχει επιλέξει κανένα από τα δύο προγράμματα. Το μέλος έχει επιλέξει αυστηρά ένα μόνο από τα δύο προγράμματα.

ε. Το μέλος δεν έχει επιλέξει κανένα από τα δύο προγράμματα. Το μέλος έχει επιλέξει αυστηρά ένα μόνο από τα δύο προγράμματα. 1. Τα μέλη ενός Γυμναστηρίου έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν προγράμματα αεροβικής ή γυμναστικής με βάρη. Θεωρούμε τα ενδεχόμενα: Α = Ένα μέλος έχει επιλέξει πρόγραμμα αεροβικής. Β = Ένα μέλος έχει επιλέξει

Διαβάστε περισσότερα