Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης («ΠΧΠ») ΧΡΗΣΗΣ 2007 㤧刧 ε 㬧則 α 㮗剧 ώ 㯗劇 ετα 㮗剧 㳇劧 τ 㮗剧 ο 㮗剧 㰷勇 υ 㯗劇 㭷勧 µµ 㫗匇 㯗劇 ες ετ 㫧匧 㰷勇 㮗剧 ες Ο 㮗剧 㮧升 ο 㯗劇 οµ 㮗剧 㮧升 㫗匇 ς Κατα 㰷勇 τ 㫇卧 㰷勇 ε 㮗剧 ς γ 㮗剧 α τ 㭷勧 㯗劇 㰇厇 ερ 㫷厧 οδο 㫷厧 㫷厧 㫷厧 㫷厧 㫷厧 厧 㫷厧 㫷厧 㫷厧 厧 㫷厧 厧 㫷厧 㫷厧 厧 ε 㫷厧 㯗劇 α 㮗剧 ε 㮧升 ε 㫷厧 㯗劇 ες 㰇厇 ου εγ 㮧升 ρ 㫷厧 㮇吷 㭷勧 㮧升 α 㯗劇 α 㰇厇 㳇劧 το 㮗剧 ο 㮗剧 㮧升 㭷勧 τ 㮗剧 㮧升 㳇劧 㨷呗 υµ 㬧則 ού 㮷呷 㮗剧 ο τ 㭷勧 ς «Ε 㩇咧 Α 㦗哇 ΡΕ 㦗哇 Α Ε 㦷哧 㦷哧 Η 㧗唇 㦗哇 ΚΩ 㧗唇 㧧唧 Ε 㧗唇 Ο ΟΧΕ 㦗哇 Ω 㧗唇 㦷哧 Α 㧇啇 ΨΑ Α 㧇啇 Ε 㧇啇 㧇啇 τ 㭷勧 㯗劇 厧 㧇啇 㫷厧 㫷厧 厧 㫷厧 厧 㫷厧 㫷厧 㧇啇 㮧升 α 㮗剧 㫗匇 㱷喗 ου 㯗劇 δ 㭷勧 µο 㰷勇 㮗剧 ο 㰇厇 ο 㮗剧 㭷勧 㮇吷 ε 㫷厧 µε τ 㭷勧 㯗劇 㮧升 ατ 㫇卧 㮇吷 ε 㰷勇 㫧匧 τους 㰷勇 το Χρ 㭷勧 µατ 㮗剧 㰷勇 τ 㫧匧 ρ 㮗剧 ο Αξ 㮗剧 ώ 㯗劇 Α 㮇吷 㭷勧 㯗劇 ώ 㯗劇 㱷喗 τ 㭷勧 㯗劇 Ε 㰇厇 㮗剧 τρο 㰇厇 㫧匧 Κε 㱧嗇 α 㮷呷 α 㮗剧 αγορ 㫇卧 ς 㮧升 α 㮗剧 τ 㭷勧 㯗劇 α 㯗劇 㫇卧 ρτ 㭷勧 㰷勇 㫧匧 τους 㰷勇 το δ 㮗剧 αδ 㫷厧 㮧升 τυο 㱷喗 㰷勇 τ 㭷勧 δ 㮗剧 εύ 㮇吷 υ 㯗劇 㰷勇 㭷勧 㧇啇 Ε 㰇厇 㮗剧 㰷勇 㭷勧 µα 㫷厧 㯗劇 ετα 㮗剧 㳇劧 τ 㮗剧 τα δ 㭷勧 µο 㰷勇 㮗剧 ο 㰇厇 ο 㮗剧 㭷勧 㮇吷 㫗匇 㯗劇 τα 㰷勇 το 㯗劇 τύ 㰇厇 ο 㰷勇 υ 㯗劇 ο 㰇厇 τ 㮗剧 㮧升 㫇卧 ο 㮗剧 㮧升 ο 㯗劇 οµ 㮗剧 㮧升 㫇卧 㰷勇 το 㮗剧 㱷喗 ε 㫷厧 α 㰷勇 το 㱷喗 εύου 㯗劇 㰷勇 το 㯗劇 α 㰇厇 αρ 㫇卧 㰷勇 㱷喗 ου 㯗劇 㰷勇 το 㯗劇 α 㯗劇 αγ 㯗劇 ώ 㰷勇 τ 㭷勧 ορ 㮗剧 㰷勇 µ 㫗匇 㯗劇 α γε 㯗劇 㮗剧 㮧升 㫇卧 ο 㮗剧 㮧升 ο 㯗劇 οµ 㮗剧 㮧升 㫇卧 㰷勇 το 㮗剧 㱷喗 ε 㫷厧 α α 㮷呷 㮷呷 㫇卧 δε 㯗劇 㰇厇 αρ 㫗匇 㱷喗 ου 㯗劇 τ 㭷勧 㯗劇 ο 㮷呷 ο 㮧升 㮷呷 㭷勧 ρωµ 㫗匇 㯗劇 㭷勧 ε 㮗剧 㮧升 㳇劧 㯗劇 α τ 㭷勧 ς ο 㮗剧 㮧升 ο 㯗劇 οµ 㮗剧 㮧升 㫧匧 ς 㮇吷 㫗匇 㰷勇 㭷勧 ς 㮧升 α 㮗剧 τω 㯗劇 α 㰇厇 οτε 㮷呷 ε 㰷勇 µ 㫇卧 τω 㯗劇 τ 㭷勧 ς Ετα 㮗剧 ρ 㫷厧 ας 㮧升 α 㮗剧 του Οµ 㫷厧 㮷呷 ου 㱷喗 㰷勇 ύµ 㱧嗇 ω 㯗劇 α µε τα 㮗剧 ε 㮇吷 㯗劇 㫧匧 㨇嗧 ρ 㳇劧 τυ 㰇厇 α Χρ 㭷勧 µατοο 㮗剧 㮧升 ο 㯗劇 οµ 㮗剧 㮧升 㫧匧 ς 㨇嗧 㮷呷 㭷勧 ρο 㱧嗇 㳇劧 ρ 㭷勧 㰷勇 㭷勧 ς 㧇啇 Ε 㰇厇 㮗剧 㰷勇 㭷勧 µα 㫷厧 㯗劇 ετα 㮗剧 㱷喗 ε 㰇厇 㫷厧 㰷勇 㭷勧 ς 㱷喗 㳇劧 τ 㮗剧 㱷喗 㫇卧 ρ 㮗剧 㯗劇 α 㰇厇 㮷呷 ο 㰇厇 ο 㫷厧 㭷勧 㰷勇 㭷勧 ς 㱷喗 㰷勇 τα δ 㭷勧 µο 㰷勇 㮗剧 ευ 㮇吷 㫗匇 㯗劇 τα 㰷勇 το 㯗劇 τύ 㰇厇 ο 㰷勇 υ 㯗劇 ο 㰇厇 τ 㮗剧 㮧升 㫇卧 㰷勇 το 㮗剧 㱷喗 ε 㫷厧 α 㫗匇 㱷喗 ου 㯗劇 γ 㫷厧 㯗劇 ε 㮗剧 ορ 㮗剧 㰷勇 µ 㫗匇 㯗劇 ες 㰷勇 υµ 㰇厇 τύξε 㮗剧 ς 㮧升 α 㮗剧 α 㯗劇 α 㮧升 ατατ 㫇卧 ξε 㮗剧 ς 㮧升 ο 㯗劇 δυ 㮷呷 㫷厧 ω 㯗劇 㧇啇 Γ 㦗哇 ΩΡΓΟ 㨷呗 ΓΑ 㦷哧 Α 㧗唇 ΑΚ 㦗哇 㨷呗 㨇嗧 ρ 㳇劧 εδρος του 㮗剧 ο 㮗剧 㮧升 㭷勧 τ 㮗剧 㮧升 ού 㨷呗 υµ 㬧則 ου 㮷呷 㫷厧 ου Ε 㩇咧 Α 㦗哇 ΡΕ 㦗哇 Α Ε 㦷哧 㦷哧 Η 㧗唇 㦗哇 ΚΩ 㧗唇 㧧唧 Ε 㧗唇 Ο ΟΧΕ 㦗哇 Ω 㧗唇 㦷哧 Α 㧇啇 ΨΑ Α 㧇啇 Ε 㧇啇

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου... 4 Έκθεση ελέγχου ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών Ισολογισµός Κατάσταση Αποτελεσµάτων Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Κατάσταση Ταµειακών Ροών Σηµειώσεις επί των Οικονοµικών καταστάσεων Γενικές πληροφορίες Πλαίσιο κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων Αλλαγές σε λογιστικές αρχές Σηµαντικές λογιστικές κρίσεις, εκτιµήσεις και υποθέσεις Σύνοψη των λογιστικών πολιτικών Γενικά Ενοποίηση και επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις Μετατροπή στοιχείων σε ξένο νόµισµα Οικονοµικές πληροφορίες κατά τοµέα Αναγνώριση εσόδων και δαπανών Υπεραξία Λοιπά άυλα περιουσιακά στοιχεία και δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης Ενσώµατες ακινητοποιήσεις Μισθώσεις Χρηµατοοικονοµικά Περιουσιακά Στοιχεία Αποθέµατα Λογιστική Φόρου Εισοδήµατος Ταµειακά ιαθέσιµα και Ταµειακά Ισοδύναµα Ίδια Κεφάλαια Παροχές λόγω συνταξιοδότησης και Βραχυχρόνιες παροχές σε εργαζοµένους Χρηµατοοικονοµικές Υποχρεώσεις Λοιπές Προβλέψεις, Ενδεχόµενες Υποχρεώσεις και Ενδεχόµενα Περιουσιακά στοιχεία40 4. οµή του οµίλου Σηµειώσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων Οικονοµική πληροφόρηση κατά τοµέα Ανάλυση των ενσώµατων πάγιων περιουσιακών στοιχείων Ανάλυση άυλων περιουσιακών στοιχείων Υπεραξία Ανάλυση επενδύσεων σε θυγατρικές και συγγενείς Ανάλυση λοιπών µακροπρόθεσµων απαιτήσεων Ανάλυση των αποθεµάτων Εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις Ανάλυση των ταµιακών διαθεσίµων Ανάλυση καθαρής θέσης Ανάλυση των προβλέψεων Ανάλυση των προµηθευτών και λοιπών υποχρεώσεων Τρέχουσες και λοιπές φορολογικές υποχρεώσεις Αναβαλλόµενες Φορολογικές Απαιτήσεις και Υποχρεώσεις Ανάλυση των δανείων-λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις Ανάλυση των παροχών σε εργαζοµένους µετά την έξοδο από την υπηρεσία Βραχυπρόθεσµο τµήµα λοιπών µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων Ανάλυση λογαριασµών αποτελεσµάτων Χρηµατοοικονοµικό κόστος καθαρό Συµφωνία του φόρου εισοδήµατος Ανάλυση των κερδών κατά µετοχή Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη Παροχές προσωπικού Ενδεχόµενες απαιτήσεις-υποχρεώσεις Εγγυήσεις Σκοποί και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Συναλλαγµατικός κίνδυνος Ανάλυση ευαισθησίας κίνδυνου επιτοκίου Σελίδα 2 από 69

3 6.3. Ανάλυση πιστωτικού κινδύνου Ανάλυση κινδύνου ρευστότητας Πολιτικές και διαδικασίες διαχείρισης κεφαλαίου Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού Σελίδα 3 από 69

4 Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «ΛΑΜΨΑ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2008 Κύρ 㮗剧 ο 㮗剧 㧇啇 㫗匇 το 㱷喗 ο 㮗剧 㱷喗 㩗嘇 㰇厇 ο 㬧則 㫇卧 㮷呷 㮷呷 ουµε γ 㮗剧 α Έγ 㮧升 ρ 㮗剧 㰷勇 㭷勧 τ 㮗剧 ς Ο 㮗剧 㮧升 ο 㯗劇 οµ 㮗剧 㮧升 㫗匇 ς Κατα 㰷勇 τ 㫇卧 㰷勇 ε 㮗剧 ς τ 㭷勧 ς ετα 㮗剧 ρ 㫷厧 ας 㮧升 α 㮗剧 του οµ 㫷厧 㮷呷 ου ετα 㮗剧 ρε 㮗剧 ώ 㯗劇 «㦷哧 Α 㧇啇 ΨΑ Α 㧇啇 Ε 㧇啇 㧇啇 㨷呗 τ 㭷勧 㯗劇 㰇厇 αρού 㰷勇 α 㰇厇 ερ 㫷厧 οδο ε 㯗劇 㰷勇 ωµατώ 㯗劇 ο 㯗劇 τα 㮗剧 ο 㮗剧 ετα 㮗剧 ρε 㫷厧 ες 㰇厇 ου εµ 㱧嗇 α 㯗劇 㫷厧 㭧嘧 ο 㯗劇 τα 㮗剧 㰷勇 το 㯗劇 㨇嗧 㫷厧 㯗劇 α 㮧升 α «οµ 㫧匧 του Οµ 㫷厧 㮷呷 ου 㧇啇 㮷呷 㳇劧 γω τ 㭷勧 ς α 㰇厇 㳇劧 㮧升 τ 㭷勧 㰷勇 㭷勧 ς τ 㭷勧 ς 㮇吷 υγατρ 㮗剧 㮧升 㫧匧 ς LUELLA ENTERPRISES LTD τ 㭷勧 㯗劇 6 㭷勧 㦗哇 ου 㯗劇 㫷厧 ου 厧 㫷厧 㫷厧 6 㮧升 α 㮗剧 δ 㮗剧 α µ 㫗匇 㰷勇 ου αυτ 㫧匧 ς τ 㭷勧 㯗劇 㮧升 υρ 㮗剧 㳇劧 τ 㭷勧 τα τ 㭷勧 ς ετα 㮗剧 ρ 㫷厧 ας North Haven Ltd 㱷喗 㮗剧 δ 㮗剧 ο 㮧升 τ 㫧匧 τρ 㮗剧 ας του 5 㫷厧 % του 㧇啇 ετο 㱷喗 㮗剧 㮧升 ού Κε 㱧嗇 α 㮷呷 α 㫷厧 ου τ 㭷勧 ς ετα 㮗剧 ρ 㫷厧 ας Beogradsko Mesovito Preduzecee A 㧇啇 D 㧇啇 㮗剧 δ 㮗剧 ο 㮧升 τ 㫧匧 τρ 㮗剧 ας ετα 㮗剧 ρ 㫷厧 ας του 㧧唧 ε 㯗劇 οδο 㱷喗 ε 㫷厧 ου Hyatt 㤧刧 ε 㮷呷 㮗剧 γραδ 㫷厧 ου 㮧升 α 㮇吷 ώς ε 㰇厇 㫷厧 㰷勇 㭷勧 ς 㮷呷 㳇劧 γω τ 㭷勧 ς α 㰇厇 㳇劧 㮧升 τ 㭷勧 㰷勇 㭷勧 ς τ 㭷勧 㯗劇 厧α Α 㰇厇 ρ 㮗剧 㮷呷 㫷厧 ου 厧 㫷厧 㫷厧 厧 του 㰷勇 υ 㯗劇 㳇劧 㮷呷 ου τω 㯗劇 µετο 㱷喗 ώ 㯗劇 τ 㭷勧 ς ετα 㮗剧 ρε 㫷厧 ας Belven Associates 㱷喗 partnership τω 㯗劇 ετα 㮗剧 ρε 㮗剧 ώ 㯗劇 Harvard Investments Corporations 㮧升 α 㮗剧 World Spirit Ltd S 㧇啇 A 㧇啇 㱷喗 㭷勧 ο 㰇厇 ο 㫷厧 α ε 㫷厧 㯗劇 α 㮗剧 δ 㮗剧 㮧升 α 㮗剧 ού 㱷喗 ος 㮗剧 㰷勇 㳇劧 㰇厇 ο 㰷勇 ου δα 㯗劇 ε 㫷厧 ου 㰇厇 ρος τ 㭷勧 㯗劇 ετα 㮗剧 ρε 㫷厧 α Beogradsko Mesovito Preduzecee A 㧇啇 D 㧇啇 㱷喗 α 㰷勇 㱧嗇 α 㮷呷 㮗剧 㰷勇 µ 㫗匇 㯗劇 ου µε υ 㰇厇 ο 㮇吷 㫧匧 㮧升 㭷勧 ε 㰇厇 㫷厧 του α 㮧升 㮗剧 㯗劇 㫧匧 του του ξε 㯗劇 οδο 㱷喗 ε 㫷厧 ου 㧇啇 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ 㩇咧 ο 厧 㫷厧 㫷厧 厧 α 㰇厇 οτ 㫗匇 㮷呷 ε 㰷勇 ε γ 㮗剧 α το 㯗劇 Όµ 㮗剧 㮷呷 ο 㦷哧 Α 㧇啇 ΨΑ 㫇卧 㮷呷 㮷呷 㭷勧 µ 㮗剧 α 㱷喗 ρο 㯗劇 㮗剧 㫇卧 δυ 㯗劇 αµ 㮗剧 㮧升 㳇劧 τατ 㭷勧 ς α 㯗劇 㫇卧 㰇厇 τυξ 㭷勧 ς µε τα 㬧則 α 㰷勇 㮗剧 㮧升 㫇卧 ο 㮗剧 㮧升 ο 㯗劇 οµ 㮗剧 㮧升 㫇卧 µεγ 㫗匇 㮇吷 㭷勧 㯗劇 α 㰷勇 㭷勧 µε 㮗剧 ώ 㯗劇 ου 㯗劇 㰷勇 㭷勧 µα 㯗劇 τ 㮗剧 㮧升 㫧匧 㫇卧 㯗劇 οδο 㱷喗 γεγο 㯗劇 㳇劧 ς 㰇厇 ου ε 㰇厇 㮗剧 㬧則 ε 㬧則 α 㫷厧 ω 㰷勇 ε µε το 㯗劇 㰇厇 㮷呷 㫗匇 ο 㯗劇 εµ 㱧嗇 ατ 㮗剧 㮧升 㳇劧 τρ 㳇劧 㰇厇 ο το 㯗劇 㭷勧 γετ 㮗剧 㮧升 㳇劧 ρ 㳇劧 㮷呷 ο 㮧升 α 㮗剧 τ 㭷勧 㯗劇 㰇厇 ερ 㫷厧 ο 㰇厇 τ 㭷勧 㮇吷 㫗匇 㰷勇 㭷勧 τω 㯗劇 㧧唧 ε 㯗劇 οδο 㱷喗 ε 㫷厧 ω 㯗劇 «㧇啇 εγ 㫇卧 㮷呷 㭷勧 㤧刧 ρετα 㯗劇 㫷厧 α 㧇啇 㮧升 α 㮗剧 «Hyatt Regency Belgrade 㧇啇 㰷勇 τ 㮗剧 ς αγορ 㫗匇 ς Ε 㮷呷 㮷呷 㫇卧 δας 㮧升 α 㮗剧 㨷呗 ερ 㬧則 㫷厧 ας 㧇啇 Κατ 㫇卧 τ 㭷勧 㯗劇 δ 㮗剧 㫇卧 ρ 㮧升 ε 㮗剧 α τ 㭷勧 ς 㱷喗 ρ 㫧匧 㰷勇 㭷勧 ς του 厧 㫷厧 㫷厧 厧 㭷勧 ετα 㮗剧 ρε 㫷厧 α ο 㮷呷 ο 㮧升 㮷呷 㫧匧 ρω 㰷勇 ε τ 㭷勧 㯗劇 αγορ 㫇卧 του 㰷勇 υ 㯗劇 㳇劧 㮷呷 ου τω 㯗劇 µετο 㱷喗 ώ 㯗劇 τ 㭷勧 ς µ 㭷勧 ε 㮗剧 㰷勇 㭷勧 γµ 㫗匇 㯗劇 㭷勧 ς ετα 㮗剧 ρε 㫷厧 ας µε τ 㭷勧 㯗劇 ε 㰇厇 ω 㯗劇 υµ 㫷厧 α «Belven Associates 㧇啇 㱷喗 µ 㫗匇 㰷勇 ω τω 㯗劇 㮇吷 υγατρ 㮗剧 㮧升 ώ 㯗劇 τ 㭷勧 ς ετα 㮗剧 ρε 㮗剧 ώ 㯗劇 «Harvard Investments Corporations 㧇啇 㮧升 α 㮗剧 «World Spirit Ltd S 㧇啇 A 㧇啇 㧇啇 㫗匇 㯗劇 α 㯗劇 τ 㮗剧 㰇厇 ο 㰷勇 ού 厧 厧 㧇啇 厧6 㭧嘧 㧇啇 㧇啇 㭧嘧 厧 㱷喗 5 厧 ο 㮷呷 αρ 㫷厧 ω 㯗劇 Η 㨇嗧 Α 㭷勧 ο 㰇厇 ο 㫷厧 α ε 㫷厧 㯗劇 α 㮗剧 δ 㮗剧 㮧升 α 㮗剧 ού 㱷喗 ος 㮗剧 㰷勇 㳇劧 㰇厇 ο 㰷勇 ου δα 㯗劇 ε 㫷厧 ου 㰇厇 ρος τ 㭷勧 㯗劇 ετα 㮗剧 ρε 㫷厧 α Beogradsko Mesovito Preduzecee A 㧇啇 D 㧇啇 㱷喗 㮗剧 δ 㮗剧 ο 㮧升 τ 㫧匧 τρ 㮗剧 α ετα 㮗剧 ρε 㫷厧 α του 㧧唧 ε 㯗劇 οδο 㱷喗 ε 㫷厧 ου Hyatt 㤧刧 ε 㮷呷 㮗剧 γραδ 㫷厧 ου 㱷喗 δα 㯗劇 ε 㫷厧 ου α 㰷勇 㱧嗇 α 㮷呷 㮗剧 㰷勇 µ 㫗匇 㯗劇 ου µε υ 㰇厇 ο 㮇吷 㫧匧 㮧升 㭷勧 ε 㰇厇 㫷厧 του α 㮧升 㮗剧 㯗劇 㫧匧 του του ξε 㯗劇 οδο 㱷喗 ε 㫷厧 ου 㧇啇 Ο 㮗剧 㳇劧 ρο 㮗剧 του ως 㫇卧 㯗劇 ω δα 㯗劇 ε 㫷厧 ου 㮧升 ρ 㫷厧 㯗劇 ο 㯗劇 τα 㮗剧 㮗剧 δ 㮗剧 α 㫷厧 τερα ευ 㯗劇 ο 㲧壧 㮧升 ο 㫷厧 α 㰇厇 㳇劧 㰇厇 㮷呷 ευρ 㫇卧 ς α 㰇厇 οδ 㳇劧 㰷勇 εως 㱷喗 µε 㬧則 㫇卧 㰷勇 㭷勧 τ 㮗剧 ς 㰷勇 㭷勧 µερ 㮗剧 㯗劇 㫗匇 ς 㰷勇 υ 㯗劇 㮇吷 㫧匧 㮧升 ες 㧇啇 Η ετα 㮗剧 ρε 㫷厧 α 㱷喗 ρ 㭷勧 㰷勇 㮗剧 µο 㰇厇 ο 㫷厧 㭷勧 㰷勇 ε τµ 㫧匧 µα τρα 㰇厇 ε 㭧嘧 㮗剧 㮧升 㫧匧 ς δ 㮗剧 ευ 㮧升 ο 㮷呷 ύ 㯗劇 㰷勇 εως 㱷喗 㰇厇 ου 㭷勧 ετα 㮗剧 ρε 㫷厧 α ε 㫷厧 㱷喗 ε 㰷勇 τ 㭷勧 㯗劇 δ 㮗剧 㫇卧 㮇吷 ε 㰷勇 㭷勧 τ 㭷勧 ς 㧇啇 㩇咧 㭷勧 㯗劇 㨇嗧 αρα 㰷勇 㮧升 ευ 㫧匧 㫷厧 㧇啇 㧇啇 α 㫷厧 ου 厧 㫷厧 㫷厧 厧 㱷喗 㭷勧 ετα 㮗剧 ρε 㫷厧 α υ 㰇厇 㫗匇 γραψε 㰷勇 ύµ 㬧則 α 㰷勇 㭷勧 µε τ 㭷勧 㯗劇 E 㲧壧 㲧壧 EUR 㲧壧 BAN 㲧壧 ER 㲧壧 ASIAS A 㧇啇 E γ 㮗剧 α τ 㭷勧 㯗劇 㱷喗 ορ 㫧匧 γ 㭷勧 㰷勇 㭷勧 㮧升 ο 㮗剧 㯗劇 ού οµο 㮷呷 ογ 㮗剧 α 㮧升 ού δα 㯗劇 ε 㫷厧 ου δε 㮧升 αε 㰇厇 ταετούς δ 㮗剧 㫇卧 ρ 㮧升 ε 㮗剧 ας ύψους 厧 厧 㧇啇 5 㫷厧 㫷厧 㧇啇 㫷厧 6 㲧壧 㱷喗 㫷厧 㫷厧 δο 㮷呷 αρ 㫷厧 ω 㯗劇 Η 㧇啇 㨇嗧 㧇啇 Α 㧇啇 㱷喗 µετ 㫇卧 㰷勇 㱷喗 ετ 㮗剧 㮧升 㫧匧 㫗匇 γ 㮧升 ρ 㮗剧 㰷勇 㭷勧 α 㰇厇 㳇劧 το 㮗剧 ο 㮗剧 㮧升 㭷勧 τ 㮗剧 㮧升 㳇劧 㨷呗 υµ 㬧則 ού 㮷呷 㮗剧 ο τ 㭷勧 ς ετα 㮗剧 ρε 㫷厧 ας 㰷勇 τ 㭷勧 㯗劇 㰷勇 υ 㯗劇 εδρ 㫷厧 α 㰷勇 㫧匧 του τ 㭷勧 ς 㨇嗧 αρα 㰷勇 㮧升 ευ 㫧匧 ς 厧 厧 Α 㰇厇 ρ 㮗剧 㮷呷 㫷厧 ου 厧 㫷厧 㫷厧 厧 㧇啇 㩇咧 ο 㮗剧 ο 㮗剧 㮧升 㭷勧 τ 㮗剧 㮧升 㳇劧 㨷呗 υµ 㬧則 ού 㮷呷 㮗剧 ο δ 㮗剧 α 㰇厇 ραγµατεύτ 㭷勧 㮧升 ε εξα 㮗剧 ρετ 㮗剧 㮧升 ούς 㳇劧 ρους δα 㯗劇 ε 㮗剧 㰷勇 µού α 㰇厇 㳇劧 τ 㭷勧 㯗劇 E 㲧壧 㲧壧 EUR 㲧壧 BAN 㲧壧 ER 㲧壧 ASIAS A 㧇啇 E γ 㮗剧 α τ 㭷勧 㯗劇 α 㯗劇 α 㱷喗 ρ 㭷勧 µατοδ 㳇劧 τ 㭷勧 㰷勇 㭷勧 τ 㭷勧 ς α 㯗劇 ωτ 㫗匇 ρω τρα 㰇厇 ε 㭧嘧 㮗剧 㮧升 㫧匧 ς δ 㮗剧 ευ 㮧升 ο 㮷呷 ύ 㯗劇 㰷勇 εως µ 㫗匇 㰷勇 ω του Οµο 㮷呷 ογ 㮗剧 α 㮧升 ού α 㯗劇 ε 㫷厧 ου 㱷喗 µε 㰷勇 υ 㯗劇 㫗匇 㰇厇 ε 㮗剧 α τ 㭷勧 㯗劇 㰇厇 ερα 㮗剧 τ 㫗匇 ρω ου 㰷勇 㮗剧 α 㰷勇 τ 㮗剧 㮧升 㫧匧 㬧則 ε 㮷呷 τ 㫷厧 ω 㰷勇 㭷勧 τω 㯗劇 ο 㮗剧 㮧升 ο 㯗劇 οµ 㮗剧 㮧升 ώ 㯗劇 α 㰇厇 οτε 㮷呷 ε 㰷勇 µ 㫇卧 τω 㯗劇 㮷呷 㳇劧 γω µε 㫷厧 ω 㰷勇 㭷勧 ς 㮧升 α 㮗剧 του 㱷喗 ρ 㭷勧 µατοο 㮗剧 㮧升 ο 㯗劇 οµ 㮗剧 㮧升 ού 㮧升 㳇劧 㰷勇 τους 㧇啇 㩇咧 ο 㮗剧 ο 㮗剧 㮧升 㭷勧 τ 㮗剧 㮧升 㳇劧 㨷呗 υµ 㬧則 ού 㮷呷 㮗剧 ο 㰇厇 㮗剧 㰷勇 τεύε 㮗剧 㳇劧 τ 㮗剧 㭷勧 α 㰇厇 㳇劧 㮧升 τ 㭷勧 㰷勇 㭷勧 τω 㯗劇 α 㯗劇 ωτ 㫗匇 ρω 㮇吷 υγατρ 㮗剧 㮧升 ώ 㯗劇 ετα 㮗剧 ρε 㮗剧 ώ 㯗劇 τ 㭷勧 ς ετα 㮗剧 ρε 㫷厧 ας Belven Associates 㱷喗 㮇吷 α 㫗匇 㱷喗 ε 㮗剧 㫇卧 µε 㰷勇 㭷勧 㮇吷 ετ 㮗剧 㮧升 㫧匧 ο 㮗剧 㮧升 ο 㯗劇 οµ 㮗剧 㮧升 㫧匧 ε 㰇厇 㫷厧 δρα 㰷勇 㭷勧 㰷勇 τα ο 㮗剧 㮧升 ο 㯗劇 οµ 㮗剧 㮧升 㫇卧 α 㰇厇 οτε 㮷呷 㫗匇 㰷勇 µατα τ 㭷勧 ς ετα 㮗剧 ρε 㫷厧 ας µας 㧇啇 Ε 㰇厇 㫷厧 㰷勇 㭷勧 ς 㮧升 ατ 㫇卧 τ 㭷勧 㯗劇 δ 㮗剧 㫇卧 ρ 㮧升 ε 㮗剧 α τ 㭷勧 ς 㱷喗 ρ 㫧匧 㰷勇 㭷勧 ς του 厧 㫷厧 㫷厧 厧 㱷喗 㭷勧 ετα 㮗剧 ρε 㫷厧 α α 㰇厇 ο 㱧嗇 㫇卧 㰷勇 㮗剧 㰷勇 ε 㯗劇 α 㰷勇 υµµετ 㫇卧 㰷勇 㱷喗 ε 㮗剧 㰷勇 ε δ 㮗剧 αγω 㯗劇 㮗剧 㰷勇 µούς 㮧升 α 㮗剧 㯗劇 α δ 㮗剧 ερευ 㯗劇 㫧匧 㰷勇 ε 㮗剧 τ 㮗剧 ς δυ 㯗劇 ατ 㳇劧 τ 㭷勧 τες γ 㮗剧 α τ 㭷勧 㯗劇 α 㰇厇 㳇劧 㮧升 τ 㭷勧 㰷勇 㭷勧 ξε 㯗劇 οδο 㱷喗 ε 㮗剧 α 㮧升 ώ 㯗劇 µο 㯗劇 㫇卧 δω 㯗劇 㰷勇 τ 㭷勧 㯗劇 Ε 㮷呷 㮷呷 㫇卧 δα 㮧升 α 㮗剧 㰷勇 τ 㭷勧 㯗劇 ευρύτερ 㭷勧 㰇厇 ερ 㮗剧 ο 㱷喗 㫧匧 τ 㭷勧 ς 㧗唇 οτ 㮗剧 α 㯗劇 ατο 㮷呷 㮗剧 㮧升 㫧匧 ς Ευρώ 㰇厇 㭷勧 ς 㧇啇 㩇咧 α α 㰇厇 οτε 㮷呷 㫗匇 㰷勇 µατα τω 㯗劇 ε 㯗劇 εργε 㮗剧 ώ 㯗劇 αυτώ 㯗劇 υ 㮷呷 ο 㰇厇 ο 㮗剧 ού 㯗劇 τα 㮗剧 㰷勇 ταδ 㮗剧 α 㮧升 㫇卧 µ 㫗匇 㰷勇 α 㰷勇 το 厧 㫷厧 㫷厧 㧇啇 㱷喗 㳇劧 㰇厇 ως α 㯗劇 α 㮷呷 υτ 㮗剧 㮧升 㫇卧 α 㯗劇 α 㱧嗇 㫗匇 ρο 㯗劇 τα 㮗剧 㰇厇 αρα 㮧升 㫇卧 τω 㰷勇 τ 㭷勧 㯗劇 ε 㯗劇 㳇劧 τ 㭷勧 τα «㨷呗 㭷勧 µα 㯗劇 τ 㮗剧 㮧升 㫇卧 Γεγο 㯗劇 㳇劧 τα µετ 㫇卧 τ 㭷勧 㯗劇 㦷哧 㫧匧 ξ 㭷勧 τ 㭷勧 ς Χρ 㫧匧 㰷勇 㭷勧 ς 㧇啇 㧇啇 Σελίδα 4 από 69

5 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ανάλυση Η 㮇吷 ετ 㮗剧 㮧升 㫧匧 㰇厇 ορε 㫷厧 α 㱷喗 α 㮷呷 㮷呷 㫇卧 㮧升 α 㮗剧 ο 㰷勇 τρατ 㭷勧 γ 㮗剧 㮧升 㳇劧 ς µας 㰷勇 㱷喗 εδ 㮗剧 α 㰷勇 µ 㳇劧 ς α 㰇厇 οτυ 㰇厇 ώ 㯗劇 ο 㯗劇 τα 㮗剧 εύ 㮷呷 ογα 㰷勇 τ 㮗剧 ς ε 㯗劇 ο 㰇厇 ο 㮗剧 㭷勧 µ 㫗匇 㯗劇 ες ο 㮗剧 㮧升 ο 㯗劇 οµ 㮗剧 㮧升 㫗匇 ς 㮧升 ατα 㰷勇 τ 㫇卧 㰷勇 ε 㮗剧 ς του 厧 㫷厧 㫷厧 厧 㮧升 α 㮇吷 ώς τα 㬧則 α 㰷勇 㮗剧 㮧升 㫇卧 ο 㮗剧 㮧升 ο 㯗劇 οµ 㮗剧 㮧升 㫇卧 µεγ 㫗匇 㮇吷 㭷勧 δ 㮗剧 αµορ 㱧嗇 ώ 㮇吷 㭷勧 㮧升 α 㯗劇 ως εξ 㫧匧 ς 㲧壧 㫷厧 㧇啇 Ο 㮧升 ύ 㮧升 㮷呷 ος εργα 㰷勇 㮗剧 ώ 㯗劇 το 厧 㫷厧 㫷厧 厧 α 㯗劇 㫧匧 㮷呷 㮇吷 ε 㰷勇 ε ε 㯗劇 ο 㰇厇 ο 㮗剧 㭷勧 µ 㫗匇 㯗劇 ο ε 㰇厇 㫷厧 㰇厇 εδο 㰷勇 το 㰇厇 ο 㰷勇 㳇劧 τω 㯗劇 5 㧇啇 㧇啇 厧 厧 厧 㱷喗 㮗剧 㮷呷 㧇啇 㫗匇 㯗劇 α 㯗劇 τ 㮗剧 㲧壧 5 㧇啇 厧 厧 㫷厧 㱷喗 㮗剧 㮷呷 㧇啇 το 厧 㫷厧 㫷厧 6 㱷喗 㰇厇 αρου 㰷勇 㮗剧 㫇卧 㭧嘧 ο 㯗劇 τας αύξ 㭷勧 㰷勇 㭷勧 㰷勇 ε 㰇厇 ο 㰷勇 ο 㰷勇 τ 㳇劧 厧 㧇啇 㱷喗 6% 㧇啇 Ο 㮧升 ύ 㮧升 㮷呷 ος εργα 㰷勇 㮗剧 ώ 㯗劇 τ 㭷勧 ς µ 㭷勧 τρ 㮗剧 㮧升 㫧匧 ς ετα 㮗剧 ρ 㫷厧 ας α 㯗劇 㫧匧 㮷呷 㮇吷 ε 㰷勇 ε 厧 㧇啇 㧇啇 厧 㧇啇 5 㱷喗 㮗剧 㮷呷 㧇啇 α 㰇厇 㳇劧 厧 㲧壧 㧇啇 6 㲧壧 厧 㱷喗 㮗剧 㮷呷 㧇啇 το 厧 㫷厧 㫷厧 6 㱷喗 αυξ 㭷勧 µ 㫗匇 㯗劇 ος 㮧升 ατ 㫇卧 㫷厧 厧 㱷喗 㫷厧 % 㧇啇 厧 㧇啇 㩇咧 α ε 㯗劇 ο 㰇厇 ο 㮗剧 㭷勧 µ 㫗匇 㯗劇 α µ 㮗剧 㮧升 τ 㫇卧 㮧升 㫗匇 ρδ 㭷勧 α 㯗劇 㫧匧 㮷呷 㮇吷 α 㯗劇 㰷勇 το 㰇厇 ο 㰷勇 㳇劧 τω 㯗劇 厧5 㧇啇 㭧嘧 㧇啇 6 㱷喗 㮗剧 㮷呷 㧇啇 α 㰇厇 㳇劧 㫷厧 6 㧇啇 5 厧5 㱷喗 㮗剧 㮷呷 㧇啇 το 厧 㫷厧 㫷厧 6 㱷喗 ε 㯗劇 ώ το 㰇厇 ερ 㮗剧 㮇吷 ώρ 㮗剧 ο µ 㮗剧 㮧升 τού 㮧升 㫗匇 ρδους αυξ 㫧匧 㮇吷 㭷勧 㮧升 ε α 㰇厇 㳇劧 厧6 㱷喗 6% το 厧 㫷厧 㫷厧 6 㰷勇 ε 㲧壧 㲧壧 㱷喗 6% το 厧 㫷厧 㫷厧 厧 㧇啇 㩇咧 α µ 㮗剧 㮧升 τ 㫇卧 㮧升 㫗匇 ρδ 㭷勧 τ 㭷勧 ς µ 㭷勧 τρ 㮗剧 㮧升 㫧匧 ς ετα 㮗剧 ρ 㫷厧 ας δ 㮗剧 αµορ 㱧嗇 ώ 㮇吷 㭷勧 㮧升 α 㯗劇 㰷勇 ε 㫷厧 5 㧇啇 㲧壧 厧5 㱷喗 㮗剧 㮷呷 㧇啇 㫗匇 㯗劇 α 㯗劇 τ 㮗剧 㫷厧 厧 㧇啇 㭧嘧 㧇啇 㫷厧 㱷喗 㮗剧 㮷呷 㧇啇 το 厧 㫷厧 㫷厧 6 㱷喗 㰷勇 㭷勧 µε 㮗剧 ώ 㯗劇 ο 㯗劇 τας αύξ 㭷勧 㰷勇 㭷勧 τ 㭷勧 ς τ 㫇卧 ξ 㭷勧 ς του 㫷厧 㧇啇 㱷喗 㭧嘧 % 㧇啇 㩇咧 ο 㰇厇 ερ 㮗剧 㮇吷 ώρ 㮗剧 ο µ 㮗剧 㮧升 τού 㮧升 㫗匇 ρδους τ 㭷勧 ς Ετα 㮗剧 ρ 㫷厧 ας α 㯗劇 㫧匧 㮷呷 㮇吷 ε 㰷勇 ε 厧 㭧嘧 㱷喗 㧇啇 % το 厧 㫷厧 㫷厧 厧 α 㰇厇 㳇劧 厧 厧 㱷喗 5% τ 㭷勧 㯗劇 㰇厇 ρο 㭷勧 γούµε 㯗劇 㭷勧 㱷喗 ρο 㯗劇 㮗剧 㫇卧 㧇啇 Η αύξ 㭷勧 㰷勇 㭷勧 αυτ 㫧匧 ο 㱧嗇 ε 㫷厧 㮷呷 ετα 㮗剧 㮧升 υρ 㫷厧 ως 㰷勇 τ 㭷勧 㯗劇 αύξ 㭷勧 㰷勇 㭷勧 τ 㭷勧 ς µ 㫗匇 㰷勇 㭷勧 ς τ 㮗剧 µ 㫧匧 ς δωµατ 㫷厧 ου 㮧升 α 㮗剧 τ 㭷勧 㯗劇 αύξ 㭷勧 㰷勇 㭷勧 του 㰇厇 ερ 㮗剧 㮇吷 ωρ 㫷厧 ου 㮧升 㫗匇 ρδους τω 㯗劇 ε 㰇厇 㫷厧 µ 㫗匇 ρους τµ 㭷勧 µ 㫇卧 τω 㯗劇 του 㧧唧 ε 㯗劇 οδο 㱷喗 ε 㫷厧 ου 㧇啇 εγ 㫇卧 㮷呷 㭷勧 㤧刧 ρετα 㯗劇 㯗劇 㫷厧 α 㧇啇 厧 㧇啇 㩇咧 α 㮷呷 ε 㮗剧 τουργ 㮗剧 㮧升 㫇卧 㮧升 㫗匇 ρδ 㭷勧 του Οµ 㫷厧 㮷呷 ου 壧 㰇厇 ρο 㱧嗇 㳇劧 ρω 㯗劇 㱷喗 㱷喗 ρ 㭷勧 µατοδοτ 㮗剧 㮧升 ώ 㯗劇 㱷喗 ε 㰇厇 ε 㯗劇 δυτ 㮗剧 㮧升 ώ 㯗劇 α 㰇厇 οτε 㮷呷 ε 㰷勇 µ 㫇卧 τω 㯗劇 㮧升 α 㮗剧 α 㰇厇 ο 㰷勇 㬧則 㫗匇 㰷勇 εω 㯗劇 壧 α 㯗劇 㫧匧 㮷呷 㮇吷 α 㯗劇 㰷勇 το 㰇厇 ο 㰷勇 㳇劧 τω 㯗劇 厧 㫷厧 㧇啇 6 㲧壧 㲧壧 㱷喗 㮗剧 㮷呷 㧇啇 㫗匇 㯗劇 α 㯗劇 τ 㮗剧 㫷厧 5 㧇啇 㭧嘧 㧇啇 㧇啇 㱷喗 㮗剧 㮷呷 㧇啇 το 厧 㫷厧 㫷厧 6 㱷喗 㰇厇 αρου 㰷勇 㮗剧 㫇卧 㭧嘧 ο 㯗劇 τας αύξ 㭷勧 㰷勇 㭷勧 㰷勇 ε 㰇厇 ο 㰷勇 ο 㰷勇 τ 㳇劧 厧5 㱷喗 㲧壧 % 㧇啇 Ε 㰇厇 㮗剧 㰇厇 㮷呷 㫗匇 ο 㯗劇 τα 㮷呷 ε 㮗剧 τουργ 㮗剧 㮧升 㫇卧 㮧升 㫗匇 ρδ 㭷勧 τ 㭷勧 ς µ 㭷勧 τρ 㮗剧 㮧升 㫧匧 ς ετα 㮗剧 ρ 㫷厧 ας δ 㮗剧 αµορ 㱧嗇 ώ 㮇吷 㭷勧 㮧升 α 㯗劇 㰷勇 ε 㫷厧 厧 㧇啇 㭧嘧 厧 㭧嘧 㱷喗 㮗剧 㮷呷 㧇啇 α 㰇厇 㳇劧 㭧嘧 㧇啇 厧 㲧壧 6 㱷喗 㮗剧 㮷呷 㧇啇 το 厧 㫷厧 㫷厧 6 㱷喗 αυξ 㭷勧 µ 㫗匇 㯗劇 α 㮧升 ατ 㫇卧 厧 厧 㱷喗 厧% 㧇啇 㲧壧 㧇啇 㩇咧 α 㮧升 㫗匇 ρδ 㭷勧 㰇厇 ρο 㱧嗇 㳇劧 ρω 㯗劇 του Οµ 㫷厧 㮷呷 ου 㰇厇 αρου 㰷勇 㫷厧 α 㰷勇 α 㯗劇 αύξ 㭷勧 㰷勇 㭷勧 㰷勇 ε 㰇厇 ο 㰷勇 ο 㰷勇 τ 㳇劧 㲧壧 㭧嘧 㱷喗 㭧嘧 % 㮧升 α 㮗剧 δ 㮗剧 αµορ 㱧嗇 ώ 㮇吷 㭷勧 㮧升 α 㯗劇 㰷勇 το 㰇厇 ο 㰷勇 㳇劧 τω 㯗劇 㫷厧 厧 㧇啇 㲧壧 厧5 㱷喗 㮗剧 㮷呷 㧇啇 α 㰇厇 㳇劧 㧇啇 㧇啇 㭧嘧 5 㲧壧 το 厧 㫷厧 㫷厧 6 㧇啇 㩇咧 α 㮧升 㫗匇 ρδ 㭷勧 㰇厇 ρο 㱧嗇 㳇劧 ρω 㯗劇 τ 㭷勧 ς Ετα 㮗剧 ρ 㫷厧 ας 㰷勇 㭷勧 µε 㫷厧 ω 㰷勇 α 㯗劇 㫇卧 㯗劇 οδο 㮧升 ατ 㫇卧 厧 㫷厧 㱷喗 㭧嘧 % 㮧升 α 㮗剧 α 㯗劇 㫧匧 㮷呷 㮇吷 α 㯗劇 㰷勇 ε 厧 㧇啇 5 厧 㫷厧 㱷喗 㮗剧 㮷呷 㧇啇 㫗匇 㯗劇 α 㯗劇 τ 㮗剧 5 㧇啇 厧 㲧壧 厧 㱷喗 㮗剧 㮷呷 㧇啇 το 厧 㫷厧 㫷厧 6 㧇啇 5 㧇啇 㩇咧 α 㮧升 α 㮇吷 αρ 㫇卧 㮧升 㫗匇 ρδ 㭷勧 壧µετ 㫇卧 α 㰇厇 㳇劧 㱧嗇 㳇劧 ρους 㮧升 α 㮗剧 δ 㮗剧 㮧升 α 㮗剧 ώµατα µε 㮗剧 οψ 㭷勧 㱧嗇 㫷厧 ας 壧 του Οµ 㫷厧 㮷呷 ου α 㯗劇 㫧匧 㮷呷 㮇吷 α 㯗劇 㰷勇 το 㰇厇 ο 㰷勇 㳇劧 τω 㯗劇 㫷厧 厧 㧇啇 665 㱷喗 㮗剧 㮷呷 㧇啇 㫗匇 㯗劇 α 㯗劇 τ 㮗剧 6 㧇啇 㧇啇 厧 厧 㱷喗 㮗剧 㮷呷 㧇啇 το 厧 㫷厧 㫷厧 6 㱷喗 㰇厇 αρου 㰷勇 㮗剧 㫇卧 㭧嘧 ο 㯗劇 τας αύξ 㭷勧 㰷勇 㭷勧 㰷勇 ε 㰇厇 ο 㰷勇 ο 㰷勇 τ 㳇劧 㧇啇 㲧壧 㱷喗 厧% 㧇啇 㩇咧 α 㮧升 α 㮇吷 αρ 㫇卧 㮧升 㫗匇 ρδ 㭷勧 τ 㭷勧 ς Ετα 㮗剧 ρ 㫷厧 ας α 㯗劇 㫧匧 㮷呷 㮇吷 α 㯗劇 㰷勇 ε 5 㧇啇 㧇啇 厧 㭧嘧 㱷喗 㮗剧 㮷呷 㧇啇 α 㰇厇 㳇劧 㲧壧 㧇啇 6 㫷厧 6 㱷喗 㮗剧 㮷呷 㧇啇 το 厧 㫷厧 㫷厧 6 㱷喗 αυξ 㭷勧 µ 㫗匇 㯗劇 α 㮧升 ατ 㫇卧 厧6 㱷喗 厧% 㧇啇 6 㧇啇 㩇咧 α α 㰇厇 οτε 㮷呷 㫗匇 㰷勇 µατα τ 㭷勧 ς ετα 㮗剧 ρε 㫷厧 ας BMP AD 㱷喗 㮗剧 δ 㮗剧 ο 㮧升 τ 㫧匧 τρ 㮗剧 ας του ξε 㯗劇 οδο 㱷喗 ε 㫷厧 ου Hyatt του 㤧刧 ε 㮷呷 㮗剧 γραδ 㫷厧 ου ε 㯗劇 ο 㰇厇 ο 㮗剧 ού 㯗劇 τα 㮗剧 α 㰇厇 㳇劧 τ 㭷勧 㯗劇 㫷厧 6 㫷厧 㫷厧 6 㫷厧 厧 㫷厧 㫷厧 6 㱷喗 㭷勧 µεροµ 㭷勧 㯗劇 㫷厧 α εξαγορ 㫇卧 ς του 5 㫷厧 % α 㰇厇 㳇劧 τ 㭷勧 㯗劇 ετα 㮗剧 ρ 㫷厧 α µας 㱷喗 㮧升 α 㮗剧 㫗匇 τ 㰷勇 㮗剧 τα µεγ 㫗匇 㮇吷 㭷勧 δε 㯗劇 ε 㫷厧 㯗劇 α 㮗剧 α 㰇厇 ο 㮷呷 ύτως 㰷勇 υγ 㮧升 ρ 㫷厧 㰷勇 㮗剧 µα 㧇啇 厧 㧇啇 Ο 㮗剧 㮧升 α 㮇吷 αρ 㫗匇 ς ε 㰇厇 ε 㯗劇 δύ 㰷勇 ε 㮗剧 ς του Οµ 㫷厧 㮷呷 ου 㮧升 ατ 㫇卧 το 厧 㫷厧 㫷厧 厧 α 㯗劇 㫧匧 㮷呷 㮇吷 α 㯗劇 㰷勇 ε 㫷厧 㧇啇 665 㱷喗 㮗剧 㮷呷 㧇啇 α 㰇厇 㳇劧 厧 㧇啇 㫷厧 㭧嘧 6 㱷喗 㮗剧 㮷呷 㧇啇 το 厧 㫷厧 㫷厧 6 㧇啇 Ε 㰇厇 㮗剧 㰇厇 㮷呷 㫗匇 ο 㯗劇 㱷喗 ο 㮗剧 㮧升 α 㮇吷 αρ 㫗匇 ς ε 㰇厇 ε 㯗劇 δύ 㰷勇 ε 㮗剧 ς τ 㭷勧 ς µ 㭷勧 τρ 㮗剧 㮧升 㫧匧 ς ετα 㮗剧 ρ 㫷厧 ας δ 㮗剧 αµορ 㱧嗇 ώ 㮇吷 㭷勧 㮧升 α 㯗劇 㰷勇 ε 㫷厧 㧇啇 厧 㫷厧 㭧嘧 㱷喗 㮗剧 㮷呷 㧇啇 α 㰇厇 㳇劧 厧 㧇啇 厧6 㭧嘧 㱷喗 㮗剧 㮷呷 㧇啇 㮧升 ατ 㫇卧 τ 㭷勧 㯗劇 㰇厇 ρο 㭷勧 γούµε 㯗劇 㭷勧 㱷喗 ρ 㫧匧 㰷勇 㭷勧 㧇啇 㨇嗧 αρ 㫇卧 γο 㯗劇 τες δ 㭷勧 µ 㮗剧 ουργ 㫷厧 ας αξ 㫷厧 ας 㮧升 α 㮗剧 µ 㫗匇 τρ 㭷勧 㰷勇 㭷勧 ς ε 㰇厇 㮗剧 δ 㳇劧 㰷勇 εω 㯗劇 Ο Όµ 㮗剧 㮷呷 ος αξ 㮗剧 ο 㮷呷 ογε 㫷厧 τα α 㰇厇 οτε 㮷呷 㫗匇 㰷勇 µατα 㮧升 α 㮗剧 τ 㭷勧 㯗劇 α 㰇厇 㳇劧 δο 㰷勇 㫧匧 του 㰷勇 ε µ 㭷勧 㯗劇 㮗剧 α 㫷厧 α 㬧則 㫇卧 㰷勇 㭷勧 ε 㯗劇 το 㰇厇 㫷厧 㭧嘧 ο 㯗劇 τας 㫗匇 γ 㮧升 α 㮗剧 ρα 㮧升 α 㮗剧 α 㰇厇 οτε 㮷呷 ε 㰷勇 µατ 㮗剧 㮧升 㫇卧 α 㰇厇 ο 㮧升 㮷呷 㫷厧 㰷勇 ε 㮗剧 ς α 㰇厇 㳇劧 τους 㰷勇 τ 㳇劧 㱷喗 ους 㮧升 α 㮗剧 㮷呷 αµ 㬧則 㫇卧 㯗劇 ο 㯗劇 τας α 㯗劇 τ 㫷厧 㰷勇 το 㮗剧 㱷喗 α δ 㮗剧 ορ 㮇吷 ωτ 㮗剧 㮧升 㫇卧 µ 㫗匇 τρα 㧇啇 Η α 㰇厇 οδοτ 㮗剧 㮧升 㳇劧 τ 㭷勧 τα του Οµ 㫷厧 㮷呷 ου µετρ 㫇卧 τα 㮗剧 㮧升 㫇卧 㯗劇 ο 㯗劇 τας 㱷喗 ρ 㫧匧 㰷勇 㭷勧 τω 㯗劇 εξ 㫧匧 ς 㱷喗 ρ 㭷勧 µατοο 㮗剧 㮧升 ο 㯗劇 οµ 㮗剧 㮧升 ώ 㯗劇 δε 㮗剧 㮧升 τώ 㯗劇 α 㰇厇 㳇劧 δο 㰷勇 㭷勧 ς 㰇厇 ου 㱷喗 ρ 㭷勧 㰷勇 㮗剧 µο 㰇厇 ο 㮗剧 ού 㯗劇 τα 㮗剧 δ 㮗剧 ε 㮇吷 㯗劇 ώς 㲧壧 壧 R 㲧壧 CE 壧Return on Capital Employed 壧 «Α 㰇厇 οδοτ 㮗剧 㮧升 㳇劧 τ 㭷勧 τα 㰷勇 υ 㯗劇 ο 㮷呷 㮗剧 㮧升 ώ 㯗劇 α 㰇厇 α 㰷勇 㱷喗 ο 㮷呷 ούµε 㯗劇 ω 㯗劇 㮧升 ε 㱧嗇 α 㮷呷 α 㫷厧 ω 㯗劇 㧇啇 㲧壧 Ο δε 㫷厧 㮧升 τ 㭷勧 ς δ 㮗剧 α 㮗剧 ρε 㫷厧 τα 㮧升 㫗匇 ρδ 㭷勧 㰇厇 ρο 㱧嗇 㳇劧 ρω 㯗劇 㮧升 α 㮗剧 㱷喗 ρ 㭷勧 µατοο 㮗剧 㮧升 ο 㯗劇 οµ 㮗剧 㮧升 ώ 㯗劇 α 㰇厇 οτε 㮷呷 ε 㰷勇 µ 㫇卧 τω 㯗劇 µε τα 㰷勇 υ 㯗劇 ο 㮷呷 㮗剧 㮧升 㫇卧 α 㰇厇 α 㰷勇 㱷喗 ο 㮷呷 ούµε 㯗劇 α 㮧升 ε 㱧嗇 㫇卧 㮷呷 α 㮗剧 α του Οµ 㫷厧 㮷呷 ου τα ο 㰇厇 ο 㫷厧 α ε 㫷厧 㯗劇 α 㮗剧 το 㫇卧 㮇吷 ρο 㮗剧 㰷勇 µα τ 㭷勧 ς Κα 㮇吷 αρ 㫧匧 ς 㦇妧 㫗匇 㰷勇 㭷勧 ς 㱷喗 του 㰷勇 υ 㯗劇 㳇劧 㮷呷 ου τω 㯗劇 δα 㯗劇 ε 㫷厧 ω 㯗劇 㮧升 α 㮗剧 τω 㯗劇 µα 㮧升 ρο 㰇厇 ρ 㳇劧 㮇吷 ε 㰷勇 µω 㯗劇 㰇厇 ρο 㬧則 㮷呷 㫗匇 ψεω 㯗劇 㧇啇 壧 R 㲧壧 E 壧Return on Equity 壧 «Α 㰇厇 οδοτ 㮗剧 㮧升 㳇劧 τ 㭷勧 τα 㦗哇 δ 㫷厧 ω 㯗劇 Κε 㱧嗇 α 㮷呷 α 㫷厧 ω 㯗劇 㧇啇 㲧壧 Ο δε 㫷厧 㮧升 τ 㭷勧 ς δ 㮗剧 α 㮗剧 ρε 㫷厧 τα 㮧升 㫗匇 ρδ 㭷勧 µετ 㫇卧 α 㰇厇 㳇劧 㱧嗇 㳇劧 ρους µε τ 㭷勧 㯗劇 Κα 㮇吷 αρ 㫧匧 㦇妧 㫗匇 㰷勇 㭷勧 τ 㭷勧 ς ετα 㮗剧 ρε 㫷厧 ας 㧇啇 Ο 㮗剧 㰇厇 αρα 㰇厇 㫇卧 㯗劇 ω δε 㫷厧 㮧升 τες γ 㮗剧 α το 厧 㫷厧 㫷厧 厧 㮧升 α 㮗剧 㰷勇 ε 㰷勇 ύγ 㮧升 ρ 㮗剧 㰷勇 㭷勧 µε το 厧 㫷厧 㫷厧 6 㮧升 㮗剧 㯗劇 㫧匧 㮇吷 㭷勧 㮧升 α 㯗劇 ως εξ 㫧匧 ς 㲧壧 31/12/ /12/2006 R 㲧壧 CE 㫷厧 厧 㱷喗 㧇啇 % 㧇啇 㱷喗 㭧嘧 % R 㲧壧 E 㫷厧 6 㱷喗 㫷厧 % 㭧嘧 㱷喗 厧 % Σελίδα 5 από 69

6 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝ ΥΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Παράγοντες Χρηµατοοικονοµικού Κινδύνου Ο Όµ 㮗剧 㮷呷 ος ε 㮧升 τ 㫷厧 㮇吷 ετα 㮗剧 㰷勇 ε 㱷喗 ρ 㭷勧 µατοο 㮗剧 㮧升 ο 㯗劇 οµ 㮗剧 㮧升 ούς 㮧升 㮗剧 㯗劇 δύ 㯗劇 ους 㳇劧 㰇厇 ως µετα 㬧則 ο 㮷呷 㫗匇 ς 㰷勇 τ 㮗剧 ς 㰷勇 υ 㯗劇 α 㮷呷 㮷呷 αγµατ 㮗剧 㮧升 㫗匇 ς 㮗剧 㰷勇 οτ 㮗剧 µ 㫷厧 ες 㱷喗 ε 㰇厇 㮗剧 τ 㳇劧 㮧升 㮗剧 α 㱷喗 㰇厇 㮗剧 㰷勇 τωτ 㮗剧 㮧升 㳇劧 㮧升 㫷厧 㯗劇 δυ 㯗劇 ο 㱷喗 㮧升 㫷厧 㯗劇 δυ 㯗劇 ο ρευ 㰷勇 τ 㳇劧 τ 㭷勧 τας 㮧升 α 㮗剧 㮧升 㫷厧 㯗劇 δυ 㯗劇 ο εύ 㮷呷 ογ 㭷勧 ς αξ 㫷厧 ας α 㰇厇 㳇劧 µετα 㬧則 ο 㮷呷 㫗匇 ς ε 㰇厇 㮗剧 το 㮧升 㫷厧 ω 㯗劇 㧇啇 㩇咧 ο γε 㯗劇 㮗剧 㮧升 㳇劧 㰇厇 ρ 㳇劧 γραµµα δ 㮗剧 α 㱷喗 ε 㫷厧 ρ 㮗剧 㰷勇 㭷勧 ς 㮧升 㮗剧 㯗劇 δύ 㯗劇 ω 㯗劇 του Οµ 㫷厧 㮷呷 ου ε 㰷勇 τ 㮗剧 㫇卧 㭧嘧 ετα 㮗剧 㰷勇 τ 㭷勧 µ 㭷勧 㰇厇 ρο 㬧則 㮷呷 εψ 㮗剧 µ 㳇劧 τ 㭷勧 τα τω 㯗劇 㱷喗 ρ 㭷勧 µατο 㰇厇 㮗剧 㰷勇 τωτ 㮗剧 㮧升 ώ 㯗劇 αγορώ 㯗劇 㮧升 α 㮗剧 ε 㰇厇 㮗剧 δ 㮗剧 ώ 㮧升 ε 㮗剧 㯗劇 α ε 㮷呷 α 㱷喗 㮗剧 㰷勇 το 㰇厇 ο 㮗剧 㫧匧 㰷勇 ε 㮗剧 τ 㭷勧 㯗劇 ε 㯗劇 δε 㱷喗 㳇劧 µε 㯗劇 㭷勧 αρ 㯗劇 㭷勧 τ 㮗剧 㮧升 㫧匧 τους ε 㰇厇 㫷厧 δρα 㰷勇 㭷勧 㰷勇 τ 㭷勧 㱷喗 ρ 㭷勧 µατοο 㮗剧 㮧升 ο 㯗劇 οµ 㮗剧 㮧升 㫧匧 α 㰇厇 㳇劧 δο 㰷勇 㭷勧 του Οµ 㫷厧 㮷呷 ου Η δ 㮗剧 α 㱷喗 ε 㫷厧 ρ 㮗剧 㰷勇 㭷勧 㮧升 㮗剧 㯗劇 δύ 㯗劇 ω 㯗劇 δ 㮗剧 ε 㮧升 㰇厇 ερα 㮗剧 ώ 㯗劇 ετα 㮗剧 α 㰇厇 㳇劧 τ 㭷勧 㯗劇 㮧升 ε 㯗劇 τρ 㮗剧 㮧升 㫧匧 υ 㰇厇 㭷勧 ρε 㰷勇 㫷厧 α δ 㮗剧 α 㱷喗 ε 㫷厧 ρ 㮗剧 㰷勇 㭷勧 ς δ 㮗剧 α 㮇吷 ε 㰷勇 㫷厧 µω 㯗劇 㱷喗 㭷勧 ο 㰇厇 ο 㫷厧 α 㰇厇 ρο 㰷勇 δ 㮗剧 ορ 㫷厧 㭧嘧 ε 㮗剧 㮧升 α 㮗剧 ε 㮧升 τ 㮗剧 µ 㫇卧 τους 㱷喗 ρ 㭷勧 µατοο 㮗剧 㮧升 ο 㯗劇 οµ 㮗剧 㮧升 ούς 㮧升 㮗剧 㯗劇 δύ 㯗劇 ους 㰷勇 ε 㰷勇 υ 㯗劇 εργα 㰷勇 㫷厧 α µε τ 㮗剧 ς υ 㰇厇 㭷勧 ρε 㰷勇 㫷厧 ες 㰇厇 ου α 㯗劇 τ 㮗剧 µετω 㰇厇 㫷厧 㭧嘧 ου 㯗劇 αυτούς τους 㮧升 㮗剧 㯗劇 δύ 㯗劇 ους 㧇啇 㨇嗧 ρο τ 㭷勧 ς δ 㮗剧 ε 㯗劇 㫗匇 ργε 㮗剧 ας 㰷勇 㱷喗 ετ 㮗剧 㮧升 ώ 㯗劇 㰷勇 υ 㯗劇 α 㮷呷 㮷呷 αγώ 㯗劇 㮷呷 αµ 㬧則 㫇卧 㯗劇 ετα 㮗剧 㫗匇 γ 㮧升 ρ 㮗剧 㰷勇 㭷勧 α 㰇厇 㳇劧 τα 㰷勇 τε 㮷呷 㫗匇 㱷喗 㭷勧 㰇厇 ου 㫗匇 㱷喗 ου 㯗劇 το δ 㮗剧 㮧升 α 㫷厧 ωµα δ 㫗匇 㰷勇 µευ 㰷勇 㭷勧 ς τ 㭷勧 ς Ετα 㮗剧 ρ 㫷厧 ας 㰇厇 ρος τους α 㯗劇 τ 㮗剧 㰷勇 υµ 㬧則 α 㮷呷 㮷呷 㳇劧 µε 㯗劇 ους τ 㭷勧 ς 㧇啇 㨷呗 υ 㯗劇 α 㮷呷 㮷呷 αγµατ 㮗剧 㮧升 㳇劧 ς Κ 㫷厧 㯗劇 δυ 㯗劇 ος Ο Όµ 㮗剧 㮷呷 ος δρα 㰷勇 τ 㭷勧 ρ 㮗剧 ο 㰇厇 ο 㮗剧 ε 㫷厧 τα 㮗剧 㰷勇 ε δ 㮗剧 ε 㮇吷 㯗劇 㫗匇 ς ε 㰇厇 㫷厧 㰇厇 εδο 㮧升 α 㮗剧 㰷勇 υ 㯗劇 ε 㰇厇 ώς ε 㮧升 τ 㫷厧 㮇吷 ετα 㮗剧 㰷勇 ε 㰷勇 υ 㯗劇 α 㮷呷 㮷呷 αγµατ 㮗剧 㮧升 㳇劧 㮧升 㫷厧 㯗劇 δυ 㯗劇 ο 㰇厇 ροερ 㱷喗 㳇劧 µε 㯗劇 ο 㮧升 υρ 㫷厧 ως α 㰇厇 㳇劧 το ο 㮷呷 㫇卧 ρ 㮗剧 ο Η 㨇嗧 Α 㧇啇 Αυτ 㳇劧 ς ο 㮧升 㫷厧 㯗劇 δυ 㯗劇 ος 㰇厇 ρο 㮧升 ύ 㰇厇 τε 㮗剧 㮧升 υρ 㫷厧 ως α 㰇厇 㳇劧 τ 㮗剧 ς α 㱧嗇 㫷厧 ξε 㮗剧 ς Αµερ 㮗剧 㮧升 α 㯗劇 ώ 㯗劇 㰇厇 ε 㮷呷 ατώ 㯗劇 㰇厇 ου α 㯗劇 τ 㮗剧 㰇厇 ρο 㰷勇 ω 㰇厇 εύου 㯗劇 㰇厇 ερ 㫷厧 㰇厇 ου το 厧 㫷厧 % του 㰷勇 υ 㯗劇 ο 㮷呷 㮗剧 㮧升 ού αρ 㮗剧 㮇吷 µού τω 㯗劇 δ 㮗剧 α 㯗劇 υ 㮧升 τερεύ 㰷勇 εω 㯗劇 τω 㯗劇 㧧唧 ε 㯗劇 οδο 㱷喗 ε 㫷厧 ω 㯗劇 του Οµ 㫷厧 㮷呷 ου 㮧升 α 㮗剧 ο 㮗剧 ο 㰇厇 ο 㫷厧 ες ε 㰇厇 㭷勧 ρε 㫇卧 㭧嘧 ο 㯗劇 τα 㮗剧 αρ 㯗劇 㭷勧 τ 㮗剧 㮧升 㫇卧 α 㰇厇 㳇劧 τ 㭷勧 㯗劇 µεγ 㫇卧 㮷呷 㭷勧 αύξ 㭷勧 㰷勇 㭷勧 τ 㭷勧 ς 㦗哇 㰷勇 οτ 㮗剧 µ 㫷厧 ας Ευρώ 㫷厧 ο 㮷呷 㮷呷 αρ 㫷厧 ου 㧇啇 Ο Όµ 㮗剧 㮷呷 ος 㰇厇 ρος το 㰇厇 αρ 㳇劧 㯗劇 δε 㯗劇 㫗匇 㱷喗 ε 㮗剧 㰇厇 ρο 㱷喗 ωρ 㫧匧 㰷勇 ε 㮗剧 㰷勇 τ 㭷勧 㯗劇 ε 㱧嗇 αρµογ 㫧匧 εργα 㮷呷 ε 㫷厧 ω 㯗劇 α 㯗劇 τ 㮗剧 㰷勇 τ 㫇卧 㮇吷 µ 㮗剧 㰷勇 㭷勧 ς του 㰷勇 υ 㯗劇 α 㮷呷 㮷呷 αγµατ 㮗剧 㮧升 ού 㮧升 㮗剧 㯗劇 δύ 㯗劇 ου 㧇啇 㨇嗧 αρ 㳇劧 㮷呷 α ταύτα 㰷勇 το 㰇厇 㮷呷 α 㫷厧 㰷勇 㮗剧 ο τ 㭷勧 ς ε 㰇厇 αρ 㮧升 ούς α 㯗劇 τ 㮗剧 µετώ 㰇厇 㮗剧 㰷勇 㭷勧 ς του α 㯗劇 ωτ 㫗匇 ρω 㮧升 㮗剧 㯗劇 δύ 㯗劇 ου 㬧則 ρ 㫷厧 㰷勇 㮧升 ετα 㮗剧 㰷勇 ε δ 㮗剧 αρ 㮧升 㫧匧 ε 㰇厇 α 㱧嗇 㫧匧 µε τους 㱷喗 ρ 㭷勧 µατοο 㮗剧 㮧升 ο 㯗劇 οµ 㮗剧 㮧升 ούς του 㰷勇 υµ 㬧則 ού 㮷呷 ους 㱷喗 㰇厇 ρο 㮧升 ε 㮗剧 µ 㫗匇 㯗劇 ου 㯗劇 α 㰇厇 ρο 㰷勇 δ 㮗剧 ορ 㫷厧 㭧嘧 ετα 㮗剧 㰷勇 υ 㯗劇 ε 㱷喗 ώς 㭷勧 ορ 㮇吷 㳇劧 τερ 㭷勧 㰇厇 ο 㮷呷 㮗剧 τ 㮗剧 㮧升 㫧匧 α 㯗劇 τ 㮗剧 㰷勇 τ 㫇卧 㮇吷 µ 㮗剧 㰷勇 㭷勧 ς 㰷勇 ε 㫗匇 㯗劇 α 㰇厇 ερ 㮗剧 㬧則 㫇卧 㮷呷 㮷呷 ο 㯗劇 το ο 㰇厇 ο 㫷厧 ο δ 㮗剧 αρ 㮧升 ώς µετα 㬧則 㫇卧 㮷呷 㮷呷 ετα 㮗剧 㧇啇 㨇嗧 㮗剧 㰷勇 τωτ 㮗剧 㮧升 㳇劧 ς Κ 㫷厧 㯗劇 δυ 㯗劇 ος & Κ 㫷厧 㯗劇 δυ 㯗劇 ος Ρευ 㰷勇 τ 㳇劧 τ 㭷勧 τας Ο Όµ 㮗剧 㮷呷 ος δε 㯗劇 㫗匇 㱷喗 ε 㮗剧 㰷勇 㭷勧 µα 㯗劇 τ 㮗剧 㮧升 㫗匇 ς 㰷勇 υγ 㮧升 ε 㯗劇 τρώ 㰷勇 ε 㮗剧 ς 㰇厇 㮗剧 㰷勇 τωτ 㮗剧 㮧升 ού 㮧升 㮗剧 㯗劇 δύ 㯗劇 ου 㧇啇 Ο 㮗剧 㰇厇 ω 㮷呷 㫧匧 㰷勇 ε 㮗剧 ς του οµ 㫷厧 㮷呷 ου 㰷勇 ε 㰇厇 ο 㰷勇 ο 㰷勇 τ 㳇劧 㫇卧 㯗劇 ω του 㧇啇 㫷厧 % ε 㫷厧 㯗劇 α 㮗剧 µ 㫗匇 㰷勇 ω 㨇嗧 㮗剧 㰷勇 τωτ 㮗剧 㮧升 ώ 㯗劇 Καρτώ 㯗劇 㱷喗 ο 㮗剧 δε 㰇厇 ω 㮷呷 㫧匧 㰷勇 ε 㮗剧 ς µε 㰇厇 㫷厧 㰷勇 τω 㰷勇 㭷勧 γ 㫷厧 㯗劇 ο 㯗劇 τα 㮗剧 㮧升 υρ 㫷厧 ως 㰷勇 ε 㰇厇 ε 㮷呷 㫇卧 τες µε αξ 㮗剧 ο 㮷呷 ογ 㭷勧 µ 㫗匇 㯗劇 ο 㮗剧 㰷勇 τορ 㮗剧 㮧升 㳇劧 㰇厇 㮗剧 㰷勇 τωτ 㮗剧 㮧升 㫧匧 ς 㰷勇 υµ 㰇厇 ερ 㮗剧 㱧嗇 ορ 㫇卧 ς 㧇啇 Ο 㮧升 㫷厧 㯗劇 δυ 㯗劇 ος ρευ 㰷勇 τ 㳇劧 τ 㭷勧 τας δ 㮗剧 ατ 㭷勧 ρε 㫷厧 τα 㮗剧 㰷勇 ε 㱷喗 αµ 㭷勧 㮷呷 㫇卧 ε 㰇厇 㫷厧 㰇厇 εδα 㱷喗 δ 㮗剧 ατ 㭷勧 ρώ 㯗劇 τας ε 㰇厇 αρ 㮧升 㫧匧 δ 㮗剧 α 㮇吷 㫗匇 㰷勇 㮗剧 µα 㮧升 α 㮗剧 τρα 㰇厇 ε 㭧嘧 㮗剧 㮧升 㫇卧 㰇厇 㮗剧 㰷勇 τωτ 㮗剧 㮧升 㫇卧 㳇劧 ρ 㮗剧 α 㧇啇 Κ 㫷厧 㯗劇 δυ 㯗劇 ος 㧇啇 ετα 㬧則 ο 㮷呷 ώ 㯗劇 Εύ 㮷呷 ογ 㭷勧 ς Αξ 㫷厧 ας 㦷哧 㳇劧 γω 㧇啇 ετα 㬧則 ο 㮷呷 ώ 㯗劇 τω 㯗劇 Ε 㰇厇 㮗剧 το 㮧升 㫷厧 ω 㯗劇 㩇咧 α 㮷呷 ε 㮗剧 τουργ 㮗剧 㮧升 㫇卧 㫗匇 㰷勇 οδα 㮧升 α 㮗剧 ταµε 㮗剧 α 㮧升 㫗匇 ς ρο 㫗匇 ς του Οµ 㫷厧 㮷呷 ου ε 㫷厧 㯗劇 α 㮗剧 ου 㰷勇 㮗剧 ωδώς α 㯗劇 εξ 㫇卧 ρτ 㭷勧 τα α 㰇厇 㳇劧 µετα 㬧則 ο 㮷呷 㫗匇 ς 㰷勇 τ 㮗剧 ς τ 㮗剧 µ 㫗匇 ς τω 㯗劇 ε 㰇厇 㮗剧 το 㮧升 㫷厧 ω 㯗劇 㧇啇 Ο Όµ 㮗剧 㮷呷 ος δε 㯗劇 㫗匇 㱷喗 ε 㮗剧 㰷勇 το ε 㯗劇 εργ 㭷勧 τ 㮗剧 㮧升 㳇劧 του 㰷勇 㭷勧 µα 㯗劇 τ 㮗剧 㮧升 㫇卧 㫗匇 㯗劇 το 㮧升 α 㰷勇 το 㮗剧 㱷喗 ε 㫷厧 α 㱷喗 㭷勧 㰇厇 ο 㮷呷 㮗剧 τ 㮗剧 㮧升 㫧匧 δε του Οµ 㫷厧 㮷呷 ου 㱷喗 ε 㫷厧 㯗劇 α 㮗剧 㯗劇 α δ 㮗剧 ατ 㭷勧 ρε 㫷厧 㰇厇 ερ 㫷厧 㰇厇 ου το 㰷勇 ύ 㯗劇 ο 㮷呷 ο του δα 㯗劇 ε 㮗剧 㰷勇 µού 㰷勇 ε 㰇厇 ρο 㲧壧 㳇劧 㯗劇 τα 㮧升 υµα 㮗剧 㯗劇 㳇劧 µε 㯗劇 ου ε 㰇厇 㮗剧 το 㮧升 㫷厧 ου µε εξα 㰷勇 㱧嗇 α 㮷呷 㮗剧 㰷勇 µ 㫗匇 㯗劇 㭷勧 α 㰇厇 㳇劧 δο 㰷勇 㭷勧 㧇啇 㨷呗 τ 㭷勧 㯗劇 㮷呷 㫧匧 ξ 㭷勧 τ 㭷勧 ς δ 㮗剧 α 㱷喗 ε 㮗剧 ρ 㮗剧 㰷勇 τ 㮗剧 㮧升 㫧匧 ς 㰇厇 ερ 㮗剧 㳇劧 δου το 㰷勇 ύ 㯗劇 ο 㮷呷 ο του δα 㯗劇 ε 㮗剧 㰷勇 µού 㫧匧 τα 㯗劇 㰷勇 ε δ 㫇卧 㯗劇 ε 㮗剧 α 㮧升 υµα 㮗剧 㯗劇 㳇劧 µε 㯗劇 ου ε 㰇厇 㮗剧 το 㮧升 㫷厧 ου 㧇啇 㨇嗧 ο 㮷呷 㮗剧 τ 㮗剧 㮧升 㫧匧 του Οµ 㫷厧 㮷呷 ου ε 㫷厧 㯗劇 α 㮗剧 㯗劇 α δ 㮗剧 ατ 㭷勧 ρε 㫷厧 το 㰷勇 ύ 㯗劇 ο 㮷呷 ο 㰷勇 㱷喗 εδ 㳇劧 㯗劇 τω 㯗劇 δα 㯗劇 ε 㫷厧 ω 㯗劇 του 㰷勇 ε µετα 㬧則 㮷呷 㭷勧 τ 㳇劧 ε 㰇厇 㮗剧 τ 㳇劧 㮧升 㮗剧 ο 㧇啇 ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1. ΕΞΑΓΟΡΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟΥ HILTON ΡΟ ΟΥ Η Ετα 㮗剧 ρε 㫷厧 α 㫧匧 ρ 㮇吷 ε 㰷勇 ε 㰷勇 υµ 㱧嗇 ω 㯗劇 㫷厧 α 㰷勇 τ 㮗剧 ς 㫷厧 5 㦗哇 α 㯗劇 ουαρ 㫷厧 ου 厧 㫷厧 㫷厧 㧇啇 µε τ 㭷勧 㯗劇 «㦗哇 ο 㯗劇 㮗剧 㮧升 㫧匧 㧧唧 ε 㯗劇 οδο 㱷喗 ε 㮗剧 α 㮧升 㫧匧 Α 㧇啇 Ε 㧇啇 㧇啇 γ 㮗剧 α τ 㭷勧 㯗劇 α 㰇厇 㳇劧 㮧升 τ 㭷勧 㰷勇 㭷勧 του 5 㫷厧 % τω 㯗劇 µετο 㱷喗 ώ 㯗劇 τ 㭷勧 ς 㮇吷 υγατρ 㮗剧 㮧升 㫧匧 ς τ 㭷勧 ς ετα 㮗剧 ρε 㫷厧 ας «㩇咧 ουρ 㮗剧 㰷勇 τ 㮗剧 㮧升 㫇卧 㦇妧 㫗匇 ρετρα Α 㧇啇 Ε 㧇啇 㧇啇 㱷喗 㮗剧 δ 㮗剧 ο 㮧升 τ 㫧匧 τρ 㮗剧 ας του ξε 㯗劇 οδο 㱷喗 ε 㫷厧 ου «Hilton Rhodes Resort Hotel 㧇啇 㧇啇 㧇啇 ε τ 㭷勧 㯗劇 㫷厧 δ 㮗剧 α 㰷勇 υµ 㱧嗇 ω 㯗劇 㫷厧 α το υ 㰇厇 㳇劧 㮷呷 ο 㮗剧 㰇厇 ο 5 㫷厧 % τω 㯗劇 µετο 㱷喗 ώ 㯗劇 㮇吷 α µετα 㬧則 㮗剧 㬧則 α 㰷勇 㮇吷 ε 㫷厧 㰷勇 τ 㭷勧 㯗劇 㰷勇 υµ 㱧嗇 ερ 㳇劧 㯗劇 τω 㯗劇 ο 㮗剧 㮧升 ογ 㫗匇 㯗劇 ε 㮗剧 ας 㨷呗 µ 㰇厇 ώ 㮧升 ου ετα 㮗剧 ρε 㫷厧 α «㨇嗧 㮷呷 㫇卧 㮧升 α Α 㧇啇 Ε 㧇啇 㧇啇 㱷喗 㮗剧 δ 㮗剧 ο 㮧升 τ 㫧匧 τρ 㮗剧 ας του ξε 㯗劇 οδο 㱷喗 ε 㫷厧 ου «Blue Palace Hotel 㧇啇 㰷勇 τ 㭷勧 㯗劇 Ε 㮷呷 ού 㯗劇 τα 㧇啇 㩇咧 ο 㰷勇 υ 㯗劇 ο 㮷呷 㮗剧 㮧升 㳇劧 α 㯗劇 τ 㫇卧 㮷呷 㮷呷 αγµα 㰷勇 υ 㯗劇 α 㮷呷 㮷呷 αγ 㫧匧 ς γ 㮗剧 α τ 㭷勧 㯗劇 α 㰇厇 㳇劧 㮧升 τ 㭷勧 㰷勇 㭷勧 του 㫷厧 㫷厧 㫷厧 % τω 㯗劇 µετο 㱷喗 ώ 㯗劇 τ 㭷勧 ς ετα 㮗剧 ρε 㫷厧 ας «㩇咧 ουρ 㮗剧 㰷勇 τ 㮗剧 㮧升 㫇卧 㦇妧 㫗匇 ρετρα Α 㧇啇 Ε 㧇啇 㧇啇 α 㯗劇 㫗匇 ρ 㱷喗 ετα 㮗剧 㰷勇 ε 厧5 㱷喗 5 ε 㮧升 ατοµµύρ 㮗剧 α ευρώ 㧇啇 Σελίδα 6 από 69

7 㩇咧 ο 㧧唧 ε 㯗劇 οδο 㱷喗 ε 㫷厧 ο «Hilton Rhodes Resort Hotel 㧇啇 壧 㰇厇 ρώ 㭷勧 㯗劇 «Rhodes Imperial Hotel 㧇啇 壧 ε 㫷厧 㯗劇 α 㮗剧 㰷勇 τ 㭷勧 㯗劇 㰇厇 ερ 㮗剧 ο 㱷喗 㫧匧 τ 㭷勧 ς 㦗哇 ξ 㮗剧 㫇卧 ς 㱷喗 㰷勇 ε 㰇厇 ο 㮷呷 ύ µ 㮗剧 㮧升 ρ 㫧匧 α 㰇厇 㳇劧 㰷勇 τα 㰷勇 㭷勧 τ 㳇劧 㰷勇 ο α 㰇厇 㳇劧 τ 㭷勧 㯗劇 㨇嗧 α 㮷呷 α 㮗剧 㫇卧 㨇嗧 㳇劧 㮷呷 㭷勧 τ 㭷勧 ς Ρ 㳇劧 δου 㳇劧 㰷勇 ο 㮧升 α 㮗剧 α 㰇厇 㳇劧 το αεροδρ 㳇劧 µ 㮗剧 ο 㱷喗 ε 㫷厧 㯗劇 α 㮗剧 δυ 㯗劇 αµ 㮗剧 㮧升 㳇劧 τ 㭷勧 τας 㲧壧 㫷厧 㲧壧 δωµατ 㫷厧 ω 㯗劇 㱷喗 α 㯗劇 α 㰇厇 τύ 㰷勇 㰷勇 ετα 㮗剧 㰷勇 ε 㫗匇 㮧升 τα 㰷勇 㭷勧 㧇啇 㫷厧 㰷勇 τρεµµ 㫇卧 τω 㯗劇 㮧升 α 㮗剧 δ 㮗剧 α 㮇吷 㫗匇 τε 㮗剧 㫷厧 㲧壧 α 㫷厧 㮇吷 ου 㰷勇 ες ε 㮧升 δ 㭷勧 㮷呷 ώ 㰷勇 εω 㯗劇 㱷喗 τρ 㫷厧 α ε 㰷勇 τ 㮗剧 ατ 㳇劧 ρ 㮗剧 α 㱷喗 τρ 㫷厧 α µ 㰇厇 αρ 㱷喗 τρε 㫷厧 ς 㰇厇 㮗剧 㰷勇 㫷厧 㯗劇 ες 㱷喗 γυµ 㯗劇 α 㰷勇 τ 㫧匧 ρ 㮗剧 ο 㫷厧 spa 㮧升 α 㮗剧 㱷喗 ώρους α 㮇吷 㮷呷 ο 㰇厇 α 㮗剧 δ 㮗剧 ώ 㯗劇 㧇啇 㨷呗 τ 㮗剧 ς 厧 㧇啇 㧇啇 αρτ 㫷厧 ου 厧 㫷厧 㫷厧 㧇啇 㱷喗 㭷勧 㦷哧 㫇卧 µψα Α 㧇啇 Ε 㧇啇 㰇厇 ρο 㱷喗 ώρ 㭷勧 㰷勇 ε 㰷勇 τ 㭷勧 㯗劇 υ 㰇厇 ογρα 㱧嗇 㫧匧 τω 㯗劇 τε 㮷呷 㮗剧 㮧升 ώ 㯗劇 㰷勇 υµ 㬧則 ο 㮷呷 α 㫷厧 ω 㯗劇 γ 㮗剧 α τ 㭷勧 㯗劇 α 㰇厇 㳇劧 㮧升 τ 㭷勧 㰷勇 㭷勧 του 5 㫷厧 % τ 㭷勧 ς 㰇厇 ροα 㯗劇 α 㱧嗇 ερ 㮇吷 ε 㫷厧 㰷勇 㭷勧 ς ετα 㮗剧 ρε 㫷厧 ας 㧇啇 2. ΕΞΑΓΟΡΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟΥ EXCELSIOR ΣΤΟ ΒΕΛΙΓΡΑ Ι 㨷呗 τα 㰇厇 㮷呷 α 㫷厧 㰷勇 㮗剧 α 㰇厇 ερα 㮗剧 τ 㫗匇 ρω ε 㰇厇 㫗匇 㮧升 τα 㰷勇 㭷勧 ς τω 㯗劇 α 㯗劇 α 㰇厇 τυξ 㮗剧 α 㮧升 ώ 㯗劇 δρα 㰷勇 τ 㭷勧 ρ 㮗剧 οτ 㫧匧 τω 㯗劇 τ 㭷勧 ς 㰷勇 τ 㭷勧 㯗劇 㰇厇 ερ 㮗剧 ο 㱷喗 㫧匧 τ 㭷勧 ς 㧗唇 οτ 㮗剧 α 㯗劇 ατο 㮷呷 㮗剧 㮧升 㫧匧 ς Ευρώ 㰇厇 㭷勧 ς 㱷喗 㭷勧 ετα 㮗剧 ρε 㫷厧 α 㰷勇 υµµετε 㫷厧 㱷喗 ε τ 㭷勧 㯗劇 㨇嗧 αρα 㰷勇 㮧升 ευ 㫧匧 厧 厧 Φε 㬧則 ρουαρ 㫷厧 ου 厧 㫷厧 㫷厧 㧇啇 㰷勇 ε δ 㭷勧 µο 㰇厇 ρα 㰷勇 㫷厧 α 壧Pu 㦇妧 lic Auction 壧 του Οργα 㯗劇 㮗剧 㰷勇 µού 㦗哇 δ 㮗剧 ωτ 㮗剧 㮧升 ο 㰇厇 ο 㮗剧 㫧匧 㰷勇 εω 㯗劇 τ 㭷勧 ς 㨷呗 ερ 㬧則 㫷厧 ας 壧Ser 㦇妧 ian Privatization Agency 壧 㮧升 α 㮗剧 㰇厇 㮷呷 ε 㮗剧 οδ 㳇劧 τ 㭷勧 㰷勇 ε γ 㮗剧 α τ 㭷勧 㯗劇 εξαγορ 㫇卧 του 厧 㫷厧 % τ 㭷勧 ς ετα 㮗剧 ρε 㫷厧 ας E 㲧壧 SCELSI 㲧壧 R BEL 㲧壧 RADE S 㲧壧 CIALL 㦇妧 㲧壧 WNED H 㲧壧 TEL & CATERIN 㲧壧 T 㲧壧 URIST ENTERPRISES 㱷喗 㮗剧 δ 㮗剧 ο 㮧升 τ 㫧匧 τρ 㮗剧 ας ετα 㮗剧 ρε 㫷厧 ας του 㧧唧 ε 㯗劇 οδο 㱷喗 ε 㫷厧 ου E 㲧壧 SCELSI 㲧壧 R 㰷勇 το 㮧升 ε 㯗劇 τρ 㮗剧 㮧升 㳇劧 τερο 㰷勇 㭷勧 µε 㫷厧 ο 壧City Center 壧 τ 㭷勧 ς 㰇厇 㳇劧 㮷呷 㭷勧 ς του 㤧刧 ε 㮷呷 㮗剧 γραδ 㫷厧 ου 㧇啇 㩇咧 ο 㧧唧 ε 㯗劇 οδο 㱷喗 ε 㫷厧 ο ε 㫷厧 㯗劇 α 㮗剧 δυ 㯗劇 αµ 㮗剧 㮧升 㳇劧 τ 㭷勧 τας 55 δωµατ 㫷厧 ω 㯗劇 㱷喗 㫷厧 㫷厧 㫷厧 㮧升 㮷呷 㮗剧 㯗劇 ώ 㯗劇 㱷喗 δ 㮗剧 α 㮇吷 㫗匇 τε 㮗剧 ε 㰷勇 τ 㮗剧 ατ 㳇劧 ρ 㮗剧 ο 㱷喗 Bar 㮧升 α 㮗剧 㱷喗 ώρους 㰷勇 υ 㰷勇 㮧升 㫗匇 ψεω 㯗劇 㧇啇 Ε 㯗劇 τ 㳇劧 ς τω 㯗劇 ε 㰇厇 㳇劧 µε 㯗劇 ω 㯗劇 µ 㭷勧 㯗劇 ώ 㯗劇 㮇吷 α δ 㮗剧 ερευ 㯗劇 㭷勧 㮇吷 ε 㫷厧 㭷勧 δυ 㯗劇 ατ 㳇劧 τ 㭷勧 τα ε 㯗劇 α 㮷呷 㮷呷 α 㮧升 τ 㮗剧 㮧升 ώ 㯗劇 µορ 㱧嗇 ώ 㯗劇 ε 㮧升 µετ 㫇卧 㮷呷 㮷呷 ευ 㰷勇 㭷勧 ς τ 㭷勧 ς ε 㰇厇 㮗剧 㱷喗 ε 㫷厧 ρ 㭷勧 㰷勇 㭷勧 ς 㱷喗 㰇厇 ερ 㮗剧 㮷呷 αµ 㬧則 α 㯗劇 οµ 㫗匇 㯗劇 㭷勧 ς 㮧升 α 㮗剧 τ 㭷勧 ς ε 㯗劇 δε 㱷喗 㳇劧 µε 㯗劇 㭷勧 ς α 㮷呷 㮷呷 αγ 㫧匧 ς 㱷喗 ρ 㫧匧 㰷勇 㭷勧 ς του 㮧升 τ 㮗剧 ρ 㫷厧 ου 㧇啇 㩇咧 ο τ 㫷厧 µ 㭷勧 µα εξαγορ 㫇卧 ς α 㯗劇 㫧匧 㮷呷 㮇吷 ε 㰷勇 ε 厧 㱷喗 厧 厧 ε 㮧升 㧇啇 Ευρώ 㧇啇 3. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΟΡΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟΥ CONTINENTAL ΣΤΟ ΒΕΛΙΓΡΑ Ι Η Ετα 㮗剧 ρε 㫷厧 α 㱷喗 δ 㮗剧 αµ 㫗匇 㰷勇 ου τ 㭷勧 ς 㮇吷 υγατρ 㮗剧 㮧升 㫧匧 ς τ 㭷勧 ς Armini Enterprises Company Ltd 㱷喗 㮇吷 α 㰷勇 υµµετ 㫇卧 㰷勇 㱷喗 ε 㮗剧 㰷勇 ε δ 㭷勧 µο 㰇厇 ρα 㰷勇 㫷厧 α 壧Pu 㦇妧 lic Auction 壧 του Οργα 㯗劇 㮗剧 㰷勇 µού 㦗哇 δ 㮗剧 ωτ 㮗剧 㮧升 ο 㰇厇 ο 㮗剧 㫧匧 㰷勇 εω 㯗劇 τ 㭷勧 ς 㨷呗 ερ 㬧則 㫷厧 ας 壧Ser 㦇妧 ian Privatization Agency 壧 㱷喗 τ 㭷勧 㯗劇 ευτ 㫗匇 ρα 厧 㫷厧 㧇啇 αρτ 㫷厧 ου 厧 㫷厧 㫷厧 㧇啇 㱷喗 γ 㮗剧 α τ 㭷勧 㯗劇 εξαγορ 㫇卧 του 㧧唧 ε 㯗劇 οδο 㱷喗 ε 㫷厧 ου Continental 㰷勇 το 㤧刧 ε 㮷呷 㮗剧 γρ 㫇卧 δ 㮗剧 㧇啇 4. ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΥΡΙΟΥ ΜΕΤΟΧΟΥ VENTURE ABILITY S.A. Η 㰇厇 α 㯗劇 αµ 㫗匇 㭧嘧 㮗剧 㮧升 㭷勧 α 㯗劇 ώ 㯗劇 υµ 㭷勧 ετα 㮗剧 ρε 㫷厧 α µε τ 㭷勧 㯗劇 ε 㰇厇 ω 㯗劇 υµ 㫷厧 α «㦇妧 ENTURE ABILIT 㦇妧 S 㧇啇 A 㧇啇 㧇啇 㱷喗 壧ο 㰇厇 ροτε 㫷厧 㯗劇 ω 㯗劇 壧 υ 㰇厇 㫗匇 㬧則 α 㮷呷 ε τ 㭷勧 㯗劇 㫷厧 6 㭷勧 㦗哇 α 㯗劇 ουαρ 㫷厧 ου 厧 㫷厧 㫷厧 㧇啇 㱷喗 㰷勇 τ 㭷勧 㯗劇 Ε 㰇厇 㮗剧 τρο 㰇厇 㫧匧 Κε 㱧嗇 α 㮷呷 α 㮗剧 αγορ 㫇卧 ς 㮧升 α 㮗剧 㰷勇 το 㮗剧 ο 㮗剧 㮧升 㭷勧 τ 㮗剧 㮧升 㳇劧 㨷呗 υµ 㬧則 ού 㮷呷 㮗剧 ο τ 㭷勧 ς ετα 㮗剧 ρε 㫷厧 ας 㱷喗 㰷勇 㱷喗 㫗匇 δ 㮗剧 ο 㨇嗧 㮷呷 㭷勧 ρο 㱧嗇 ορ 㮗剧 α 㮧升 ού ε 㮷呷 τ 㫷厧 ου α 㯗劇 α 㱧嗇 ορ 㮗剧 㮧升 㫇卧 µε υ 㰇厇 ο 㱷喗 ρεωτ 㮗剧 㮧升 㫧匧 δ 㭷勧 µ 㳇劧 㰷勇 㮗剧 α 㰇厇 ρ 㳇劧 τα 㰷勇 㭷勧 γ 㮗剧 α τ 㭷勧 㯗劇 α 㰇厇 㳇劧 㮧升 τ 㭷勧 㰷勇 㭷勧 㮧升 ο 㮗剧 㯗劇 ώ 㯗劇 ο 㯗劇 οµα 㰷勇 τ 㮗剧 㮧升 ώ 㯗劇 µετο 㱷喗 ώ 㯗劇 τ 㭷勧 ς α 㯗劇 ώ 㯗劇 υµ 㭷勧 ς ετα 㮗剧 ρε 㫷厧 ας µε τ 㭷勧 㯗劇 «Ε 㩇咧 Α 㦗哇 ΡΕ 㦗哇 Α Ε 㦷哧 㦷哧 Η 㧗唇 㦗哇 ΚΩ 㧗唇 㧧唧 Ε 㧗唇 Ο ΟΧΕ 㦗哇 Ω 㧗唇 㦷哧 Α 㧇啇 ΨΑ Α 㧗唇 Ω 㧗唇 㩗嘇 㧇啇 Η Ε 㩇咧 Α 㦗哇 ΡΕ 㦗哇 Α 㧇啇 㧇啇 Κατ 㫇卧 τ 㭷勧 㯗劇 㭷勧 µεροµ 㭷勧 㯗劇 㫷厧 α τ 㭷勧 ς α 㯗劇 α 㮧升 ο 㫷厧 㯗劇 ω 㰷勇 㭷勧 ς ο 㨇嗧 ροτε 㫷厧 㯗劇 ω 㯗劇 㮧升 ατε 㫷厧 㱷喗 ε 㫇卧 µε 㰷勇 α 㧇啇 㧇啇 㧇啇 㫷厧 㧇啇 㧇啇 厧 㭧嘧 厧 㧇啇 ετο 㱷喗 㫗匇 ς 㱷喗 ο 㮗剧 ο 㰇厇 ο 㫷厧 ες α 㯗劇 τ 㮗剧 㰇厇 ρο 㰷勇 ω 㰇厇 εύου 㯗劇 㰇厇 ο 㰷勇 ο 㰷勇 τ 㳇劧 㲧壧 㫷厧 㱷喗 厧 厧% του 㮧升 ατα 㬧則 ε 㬧則 㮷呷 㭷勧 µ 㫗匇 㯗劇 ου µετο 㱷喗 㮗剧 㮧升 ού 㮧升 ε 㱧嗇 α 㮷呷 α 㫷厧 ου 㮧升 α 㮗剧 τω 㯗劇 δ 㮗剧 㮧升 α 㮗剧 ωµ 㫇卧 τω 㯗劇 ψ 㫧匧 㱧嗇 ου τ 㭷勧 ς 㦷哧 Α 㧇啇 ΨΑ 㧇啇 Ε 㰇厇 㮗剧 㰇厇 㮷呷 㫗匇 ο 㯗劇 㱷喗 㭷勧 ετα 㮗剧 ρε 㫷厧 α H 㲧壧 MERIC DEPARTMENT ST 㲧壧 RES Α 㧗唇 Ω 㧗唇 㩗嘇 㧇啇 Η Ε 㩇咧 Α 㦗哇 ΡΕ 㦗哇 Α 㨷呗 㩗嘇 㧇啇 㧇啇 Ε 㩇咧 ΟΧΩ 㧗唇 㱷喗 㭷勧 ο 㰇厇 ο 㫷厧 α 㮷呷 ε 㮗剧 τουργε 㫷厧 㰷勇 υ 㯗劇 το 㯗劇 㮗剧 㰷勇 µ 㫗匇 㯗劇 α µε το 㯗劇 㨇嗧 ροτε 㫷厧 㯗劇 ο 㯗劇 τα 㰷勇 㱷喗 ετ 㮗剧 㮧升 㫇卧 µε τ 㭷勧 㯗劇 α 㰇厇 㳇劧 㮧升 τ 㭷勧 㰷勇 㭷勧 του ε 㮷呷 㫗匇 γ 㱷喗 ου τ 㭷勧 ς 㦷哧 Α 㧇啇 ΨΑ 㱷喗 㮧升 ατ 㫗匇 㱷喗 ε 㮗剧 㫇卧 µε 㰷勇 α 㫷厧 㧇啇 厧6 厧 㧇啇 55 㫷厧 µετο 㱷喗 㫗匇 ς τ 㭷勧 ς Ετα 㮗剧 ρε 㫷厧 ας 㱷喗 ο 㮗剧 ο 㰇厇 ο 㫷厧 ες α 㯗劇 τ 㮗剧 㰇厇 ρο 㰷勇 ω 㰇厇 εύου 㯗劇 㰇厇 ο 㰷勇 ο 㰷勇 τ 㳇劧 㧇啇 㱷喗 厧5% του 㮧升 ατα 㬧則 ε 㬧則 㮷呷 㭷勧 µ 㫗匇 㯗劇 ου µετο 㱷喗 㮗剧 㮧升 ού 㮧升 ε 㱧嗇 α 㮷呷 α 㫷厧 ου 㮧升 α 㮗剧 τω 㯗劇 δ 㮗剧 㮧升 α 㮗剧 ωµ 㫇卧 τω 㯗劇 ψ 㫧匧 㱧嗇 ου τ 㭷勧 ς 㦷哧 Α 㧇啇 ΨΑ 㧇啇 㨷呗 υ 㯗劇 ο 㮷呷 㮗剧 㮧升 㫇卧 㮧升 ατ 㫇卧 τ 㭷勧 㯗劇 㭷勧 µεροµ 㭷勧 㯗劇 㫷厧 α α 㯗劇 α 㮧升 ο 㫷厧 㯗劇 ω 㰷勇 㭷勧 ς τ 㭷勧 ς 㭷勧 µ 㳇劧 㰷勇 㮗剧 ας 㨇嗧 ρ 㳇劧 τα 㰷勇 㭷勧 ς ο 㨇嗧 ροτε 㫷厧 㯗劇 ω 㯗劇 㰷勇 ε 㰷勇 υ 㯗劇 δυα 㰷勇 µ 㳇劧 µε τ 㭷勧 㯗劇 H 㲧壧 MERIC DEPARTMENT ST 㲧壧 RES Α 㧗唇 Ω 㧗唇 㩗嘇 㧇啇 Η Ε 㩇咧 Α 㦗哇 ΡΕ 㦗哇 Α 㨷呗 㩗嘇 㧇啇 㧇啇 Ε 㩇咧 ΟΧΩ 㧗唇 㮧升 ατ 㫗匇 㱷喗 ε 㮗剧 㫷厧 㫷厧 㧇啇 5 厧 㫷厧 㧇啇 㭧嘧 㲧壧 厧 µετο 㱷喗 㫗匇 ς 㱷喗 ο 㮗剧 ο 㰇厇 ο 㫷厧 ες α 㯗劇 τ 㮗剧 㰇厇 ρο 㰷勇 ω 㰇厇 εύου 㯗劇 㰇厇 ο 㰷勇 ο 㰷勇 τ 㳇劧 㲧壧 㭧嘧 㱷喗 㲧壧 㧇啇 % του 㮧升 ατα 㬧則 ε 㬧則 㮷呷 㭷勧 µ 㫗匇 㯗劇 ου µετο 㱷喗 㮗剧 㮧升 ού 㮧升 ε 㱧嗇 α 㮷呷 α 㫷厧 ου 㮧升 α 㮗剧 τω 㯗劇 δ 㮗剧 㮧升 α 㮗剧 ωµ 㫇卧 τω 㯗劇 ψ 㫧匧 㱧嗇 ου τ 㭷勧 ς 㦷哧 Α 㧇啇 ΨΑ 㧇啇 Η 㭷勧 µ 㳇劧 㰷勇 㮗剧 α 㨇嗧 ρ 㳇劧 τα 㰷勇 㭷勧 α 㱧嗇 ορ 㫇卧 㰷勇 ε 㳇劧 㮷呷 ες τ 㮗剧 ς 㧇啇 ετο 㱷喗 㫗匇 ς ο 㮗剧 ο 㰇厇 ο 㫷厧 ες 㱷喗 㮧升 ατ 㫇卧 τ 㭷勧 㯗劇 㭷勧 µεροµ 㭷勧 㯗劇 㫷厧 α τ 㭷勧 ς 㰇厇 αρού 㰷勇 ας α 㯗劇 α 㮧升 ο 㫷厧 㯗劇 ω 㰷勇 㭷勧 ς 㱷喗 δε 㯗劇 α 㯗劇 㫧匧 㮧升 ου 㯗劇 㰷勇 τ 㭷勧 㯗劇 㮧升 υρ 㮗剧 㳇劧 τ 㭷勧 τα του 㨇嗧 ροτε 㫷厧 㯗劇 ο 㯗劇 τα 㫧匧 τ 㭷勧 ς ετα 㮗剧 ρε 㫷厧 ας H 㲧壧 MERIC DEPARTMENT ST 㲧壧 RES Α 㧗唇 Ω 㧗唇 㩗嘇 㧇啇 Η Ε 㩇咧 Α 㦗哇 ΡΕ 㦗哇 Α 㨷呗 㩗嘇 㧇啇 㧇啇 Ε 㩇咧 ΟΧΩ 㧗唇 㰇厇 ου ε 㯗劇 εργε 㫷厧 㰷勇 υ 㯗劇 το 㯗劇 㮗剧 㰷勇 µ 㫗匇 㯗劇 α µε το 㯗劇 㨇嗧 ροτε 㫷厧 㯗劇 ο 㯗劇 τα 㱷喗 δ 㭷勧 㮷呷 αδ 㫧匧 㭷勧 Σελίδα 7 από 69

8 㭷勧 µ 㳇劧 㰷勇 㮗剧 α 㨇嗧 ρ 㳇劧 τα 㰷勇 㭷勧 α 㱧嗇 ορ 㫇卧 㰷勇 υ 㯗劇 ο 㮷呷 㮗剧 㮧升 㫇卧 㰷勇 ε 㫷厧 㫷厧 㧇啇 厧 㭧嘧 厧 㧇啇 㫷厧 5 厧 㧇啇 ετο 㱷喗 㫗匇 ς 㱷喗 ο 㮗剧 ο 㰇厇 ο 㫷厧 ες α 㯗劇 τ 㮗剧 㰷勇 το 㮗剧 㱷喗 ού 㯗劇 㰷勇 ε 㰇厇 ο 㰷勇 ο 㰷勇 τ 㳇劧 5 㫷厧 㱷喗 5 厧% του 㮧升 ατα 㬧則 ε 㬧則 㮷呷 㭷勧 µ 㫗匇 㯗劇 ου µετο 㱷喗 㮗剧 㮧升 ού 㮧升 ε 㱧嗇 α 㮷呷 α 㫷厧 ου 㮧升 α 㮗剧 τω 㯗劇 δ 㮗剧 㮧升 α 㮗剧 ωµ 㫇卧 τω 㯗劇 ψ 㫧匧 㱧嗇 ου τ 㭷勧 ς 㦷哧 Α 㧇啇 ΨΑ 㧇啇 㩇咧 ο 㰇厇 ρο 㰷勇 㱧嗇 ερ 㳇劧 µε 㯗劇 ο α 㯗劇 τ 㫇卧 㮷呷 㮷呷 αγµα γ 㮗剧 α τ 㭷勧 㯗劇 α 㰇厇 㳇劧 㮧升 τ 㭷勧 㰷勇 㭷勧 㮧升 㫇卧 㮇吷 ε 㧇啇 ετο 㱷喗 㫧匧 ς τ 㭷勧 ς 㭷勧 µ 㳇劧 㰷勇 㮗剧 ας 㨇嗧 ρ 㳇劧 τα 㰷勇 㭷勧 ς 㱷喗 㰇厇 ου 㰇厇 ρο 㰷勇 㱧嗇 㫗匇 ρετα 㮗剧 εγ 㮧升 ύρως 㰷勇 το 㰇厇 㮷呷 α 㫷厧 㰷勇 㮗剧 ο τ 㭷勧 ς 㭷勧 µ 㳇劧 㰷勇 㮗剧 ας 㨇嗧 ρ 㳇劧 τα 㰷勇 㭷勧 ς 㱷喗 α 㯗劇 㫗匇 ρ 㱷喗 ετα 㮗剧 㰷勇 ε 㫷厧 厧 㱷喗 㫷厧 㧇啇 το 㮗剧 ς µετρ 㭷勧 το 㫷厧 ς 㧇啇 㧇啇 ετ 㫇卧 τ 㭷勧 㯗劇 ο 㮷呷 ο 㮧升 㮷呷 㫧匧 ρω 㰷勇 㭷勧 τ 㭷勧 ς 㭷勧 µ 㳇劧 㰷勇 㮗剧 ας 㨇嗧 ρ 㳇劧 τα 㰷勇 㭷勧 ς 㱷喗 ο 㨇嗧 ροτε 㫷厧 㯗劇 ω 㯗劇 δε 㯗劇 㮇吷 α ε 㰇厇 㮗剧 δ 㮗剧 ώξε 㮗剧 τ 㭷勧 δ 㮗剧 αγρα 㱧嗇 㫧匧 τω 㯗劇 µετο 㱷喗 ώ 㯗劇 τ 㭷勧 ς Ετα 㮗剧 ρε 㫷厧 ας α 㰇厇 㳇劧 το Χ 㧇啇 Α 㧇啇 Ο 㨇嗧 ροτε 㫷厧 㯗劇 ω 㯗劇 ε 㯗劇 δ 㫗匇 㱷喗 ετα 㮗剧 㱷喗 㮷呷 αµ 㬧則 㫇卧 㯗劇 ο 㯗劇 τας υ 㰇厇 㳇劧 ψ 㭷勧 το 㰇厇 ο 㰷勇 ο 㰷勇 τ 㳇劧 α 㰇厇 οδο 㱷喗 㫧匧 ς τ 㭷勧 ς 㭷勧 µ 㳇劧 㰷勇 㮗剧 ας 㨇嗧 ρ 㳇劧 τα 㰷勇 㭷勧 ς 㮧升 α 㮗剧 τ 㮗剧 ς 㰷勇 υ 㯗劇 㮇吷 㫧匧 㮧升 ες τ 㭷勧 ς αγορ 㫇卧 ς 㱷喗 㯗劇 α 㰇厇 ρο 㬧則 ε 㫷厧 㰷勇 ε 㮗剧 δ 㮗剧 ωτ 㮗剧 㮧升 㫧匧 το 㰇厇 ο 㮇吷 㫗匇 τ 㭷勧 㰷勇 㭷勧 㱷喗 δ 㮗剧 ατ 㭷勧 ρώ 㯗劇 τας το 㯗劇 㫗匇 㮷呷 εγ 㱷喗 ο τ 㭷勧 ς 㰇厇 㮷呷 ε 㮗剧 οψ 㭷勧 㱧嗇 㫷厧 ας τω 㯗劇 δ 㮗剧 㮧升 α 㮗剧 ωµ 㫇卧 τω 㯗劇 ψ 㫧匧 㱧嗇 ου τ 㭷勧 ς Ετα 㮗剧 ρε 㫷厧 ας 㧇啇 㩇咧 ο 㮗剧 ο 㮗剧 㮧升 㭷勧 τ 㮗剧 㮧升 㳇劧 㨷呗 υµ 㬧則 ού 㮷呷 㮗剧 ο τ 㭷勧 ς Ε 㰇厇 㮗剧 τρο 㰇厇 㫧匧 ς Κε 㱧嗇 α 㮷呷 α 㮗剧 αγορ 㫇卧 ς 㮧升 ατ 㫇卧 τ 㭷勧 㯗劇 㰷勇 υ 㯗劇 εδρ 㫷厧 α 㰷勇 㫧匧 του τ 㭷勧 ς 厧 㭷勧 Φε 㬧則 ρουαρ 㫷厧 ου 厧 㫷厧 㫷厧 㧇啇 ε 㯗劇 㫗匇 㮧升 ρ 㮗剧 㯗劇 ε το 㨇嗧 㮷呷 㭷勧 ρο 㱧嗇 ορ 㮗剧 α 㮧升 㳇劧 ε 㮷呷 τ 㫷厧 ο γ 㮗剧 α τ 㭷勧 㯗劇 㩗嘇 㰇厇 ο 㱷喗 ρεωτ 㮗剧 㮧升 㫧匧 㭷勧 µ 㳇劧 㰷勇 㮗剧 α 㨇嗧 ρ 㳇劧 τα 㰷勇 㭷勧 㧇啇 Η 㨇嗧 ερ 㫷厧 οδος Α 㰇厇 οδο 㱷喗 㫧匧 ς 㫇卧 ρ 㱷喗 㮗剧 㰷勇 ε τ 㭷勧 㯗劇 㩇咧 ρ 㫷厧 τ 㭷勧 㫷厧 厧 Φε 㬧則 ρουαρ 㫷厧 ου 厧 㫷厧 㫷厧 㧇啇 㮧升 α 㮗剧 ώρα 㫷厧 㧇啇 㲧壧 㫷厧 㫷厧 㰇厇 㧇啇 µ 㧇啇 㮧升 α 㮗剧 㫗匇 㮷呷 㭷勧 ξε τ 㭷勧 㯗劇 㩇咧 ρ 㫷厧 τ 㭷勧 㫷厧 㫷厧 㧇啇 αρτ 㫷厧 ου 厧 㫷厧 㫷厧 㧇啇 µε το τ 㫗匇 㮷呷 ος του ωραρ 㫷厧 ου 㮷呷 ε 㮗剧 τουργ 㫷厧 ας τω 㯗劇 τρα 㰇厇 ε 㭧嘧 ώ 㯗劇 㰇厇 ου 㮷呷 ε 㮗剧 τουργού 㯗劇 㰷勇 τ 㭷勧 㯗劇 Ε 㮷呷 㮷呷 㫇卧 δα 㱷喗 δ 㭷勧 㮷呷 αδ 㫧匧 δ 㮗剧 㫧匧 ρ 㮧升 ε 㰷勇 ε 㰷勇 υ 㯗劇 ο 㮷呷 㮗剧 㮧升 㫇卧 厧 㭧嘧 㭷勧 µ 㫗匇 ρες 㧇啇 Κατ 㫇卧 τ 㭷勧 㭷勧 µ 㳇劧 㰷勇 㮗剧 α 㨇嗧 ρ 㳇劧 τα 㰷勇 㭷勧 㰇厇 ρο 㰷勇 㱧嗇 㫗匇 ρ 㮇吷 㭷勧 㮧升 α 㯗劇 εγ 㮧升 ύρως 㰷勇 το 㯗劇 㨇嗧 ροτε 㫷厧 㯗劇 ο 㯗劇 τα 㱷喗 α 㰇厇 㳇劧 5 㲧壧 6 µετ 㳇劧 㱷喗 ους τ 㭷勧 ς Ετα 㮗剧 ρε 㫷厧 ας 㱷喗 厧 㧇啇 㲧壧 㲧壧 6 㧇啇 厧 㲧壧 㧇啇 㧇啇 ετο 㱷喗 㫗匇 ς 㱷喗 㫧匧 το 㮗剧 µετο 㱷喗 㫗匇 ς 㰇厇 ου α 㯗劇 τ 㮗剧 㰷勇 το 㮗剧 㱷喗 ού 㯗劇 㰷勇 ε 㰇厇 ο 㰷勇 ο 㰷勇 τ 㳇劧 㫷厧 6 㱷喗 㫷厧 厧% του 㮧升 ατα 㬧則 ε 㬧則 㮷呷 㭷勧 µ 㫗匇 㯗劇 ου µετο 㱷喗 㮗剧 㮧升 ού 㮧升 ε 㱧嗇 α 㮷呷 α 㫷厧 ου 㮧升 α 㮗剧 τω 㯗劇 δ 㮗剧 㮧升 α 㮗剧 ωµ 㫇卧 τω 㯗劇 ψ 㫧匧 㱧嗇 ου τ 㭷勧 ς Ετα 㮗剧 ρε 㫷厧 ας 㧇啇 Α 㰇厇 㳇劧 τ 㭷勧 δ 㭷勧 µο 㰷勇 㮗剧 ο 㰇厇 ο 㫷厧 㭷勧 㰷勇 㭷勧 τ 㭷勧 ς 㭷勧 µ 㳇劧 㰷勇 㮗剧 ας 㨇嗧 ρ 㳇劧 τα 㰷勇 㭷勧 ς µ 㫗匇 㱷喗 ρ 㮗剧 㮧升 α 㮗剧 τ 㭷勧 㮷呷 㫧匧 ξ 㭷勧 τ 㭷勧 ς 㨇嗧 ερ 㮗剧 㳇劧 δου Α 㰇厇 οδο 㱷喗 㫧匧 ς 㱷喗 㫧匧 το 㮗剧 α 㰇厇 㳇劧 τ 㭷勧 㯗劇 㫷厧 厧 㭷勧 㦗哇 α 㯗劇 ουαρ 㫷厧 ου 厧 㫷厧 㫷厧 㧇啇 㫗匇 ως 㮧升 α 㮗剧 τ 㭷勧 㯗劇 㫷厧 㫷厧 㭷勧 㧇啇 αρτ 㫷厧 ου 厧 㫷厧 㫷厧 㧇啇 㱷喗 ο 㨇嗧 ροτε 㫷厧 㯗劇 ω 㯗劇 α 㰇厇 㫗匇 㮧升 τ 㭷勧 㰷勇 ε 㱷喗 ρ 㭷勧 µατ 㮗剧 㰷勇 τ 㭷勧 ρ 㮗剧 α 㮧升 ώς 㲧壧 厧 㧇啇 㲧壧 5 㧇啇 µετο 㱷喗 㫗匇 ς τ 㭷勧 ς Ετα 㮗剧 ρε 㫷厧 ας 㧇啇 㧇啇 㫗匇 㱷喗 ρ 㮗剧 τ 㭷勧 㯗劇 㮷呷 㫧匧 ξ 㭷勧 τ 㭷勧 ς 㨇嗧 ερ 㮗剧 㳇劧 δου Α 㰇厇 οδο 㱷喗 㫧匧 ς ο 㨇嗧 ροτε 㫷厧 㯗劇 ω 㯗劇 㱷喗 㰷勇 ε 㰷勇 υ 㯗劇 δυα 㰷勇 µ 㳇劧 µε τ 㭷勧 㯗劇 H 㲧壧 MERIC DEPARTMENT ST 㲧壧 RES Α 㧗唇 Ω 㧗唇 㩗嘇 㧇啇 Η Ε 㩇咧 Α 㦗哇 ΡΕ 㦗哇 Α 㨷呗 㩗嘇 㧇啇 㧇啇 Ε 㩇咧 ΟΧΩ 㧗唇 㰇厇 ου ε 㯗劇 εργε 㫷厧 㰷勇 υ 㯗劇 το 㯗劇 㮗剧 㰷勇 µ 㫗匇 㯗劇 α µε το 㯗劇 㨇嗧 ροτε 㫷厧 㯗劇 ο 㯗劇 τα 㰷勇 㱷喗 ετ 㮗剧 㮧升 㫇卧 µε τ 㭷勧 㯗劇 α 㰇厇 㳇劧 㮧升 τ 㭷勧 㰷勇 㭷勧 ε 㮷呷 㫗匇 γ 㱷喗 ου τ 㭷勧 ς Ετα 㮗剧 ρε 㫷厧 ας 㱷喗 㮧升 ατε 㫷厧 㱷喗 α 㯗劇 㰷勇 υ 㯗劇 ο 㮷呷 㮗剧 㮧升 㫇卧 㫷厧 㫷厧 㧇啇 6 㫷厧 厧 㧇啇 㲧壧 㫷厧 㫷厧 µετο 㱷喗 㫗匇 ς 㮧升 α 㮗剧 δ 㮗剧 㮧升 α 㮗剧 ώµατα ψ 㫧匧 㱧嗇 ου τ 㭷勧 ς Ετα 㮗剧 ρε 㫷厧 ας 㱷喗 㰇厇 ου α 㯗劇 τ 㮗剧 㰷勇 το 㮗剧 㱷喗 ού 㯗劇 㰷勇 ε 㰇厇 ο 㰷勇 ο 㰷勇 τ 㳇劧 㲧壧 㭧嘧 㱷喗 6 㧇啇 % του 㮧升 ατα 㬧則 ε 㬧則 㮷呷 㭷勧 µ 㫗匇 㯗劇 ου µετο 㱷喗 㮗剧 㮧升 ού 㮧升 ε 㱧嗇 α 㮷呷 α 㫷厧 ου 㮧升 α 㮗剧 τω 㯗劇 δ 㮗剧 㮧升 α 㮗剧 ωµ 㫇卧 τω 㯗劇 ψ 㫧匧 㱧嗇 ου τ 㭷勧 ς Ετα 㮗剧 ρε 㫷厧 ας 㧇啇 㧇啇 ετ 㫇卧 τ 㭷勧 㮷呷 㫧匧 ξ 㭷勧 τ 㭷勧 ς 㨇嗧 ερ 㮗剧 㳇劧 δου Α 㰇厇 οδο 㱷喗 㫧匧 ς 㮧升 α 㮗剧 µετ 㫇卧 㮧升 α 㮗剧 τ 㭷勧 㯗劇 εξω 㱷喗 ρ 㭷勧 µατ 㮗剧 㰷勇 τ 㭷勧 ρ 㮗剧 α 㮧升 㫧匧 µετα 㬧則 㫷厧 㬧則 α 㰷勇 㭷勧 τω 㯗劇 㧇啇 ετ 㳇劧 㱷喗 ω 㯗劇 㰇厇 ου 㰇厇 ρο 㰷勇 㱧嗇 㫗匇 ρ 㮇吷 㭷勧 㮧升 α 㯗劇 㮧升 ατ 㫇卧 τ 㭷勧 δ 㮗剧 㫇卧 ρ 㮧升 ε 㮗剧 α τ 㭷勧 ς 㨇嗧 ερ 㮗剧 㳇劧 δου Α 㰇厇 οδο 㱷喗 㫧匧 ς τ 㭷勧 ς 㭷勧 µ 㳇劧 㰷勇 㮗剧 ας 㨇嗧 ρ 㳇劧 τα 㰷勇 㭷勧 ς 㮧升 α 㮗剧 㰷勇 τα 㰇厇 㮷呷 α 㫷厧 㰷勇 㮗剧 α αυτ 㫧匧 ς 㱷喗 ο 㨇嗧 ροτε 㫷厧 㯗劇 ω 㯗劇 㱷喗 㰷勇 ε 㰷勇 υ 㯗劇 δυα 㰷勇 µ 㳇劧 µε τ 㭷勧 㯗劇 H 㲧壧 MERIC DEPARTMENT ST 㲧壧 RES Α 㧗唇 Ω 㧗唇 㩗嘇 㧇啇 Η Ε 㩇咧 Α 㦗哇 ΡΕ 㦗哇 Α 㨷呗 㩗嘇 㧇啇 㧇啇 Ε 㩇咧 ΟΧΩ 㧗唇 㰇厇 ου ε 㯗劇 εργε 㫷厧 㰷勇 υ 㯗劇 το 㯗劇 㮗剧 㰷勇 µ 㫗匇 㯗劇 α µε το 㯗劇 㨇嗧 ροτε 㫷厧 㯗劇 ο 㯗劇 τα 㰷勇 㱷喗 ετ 㮗剧 㮧升 㫇卧 µε τ 㭷勧 㯗劇 α 㰇厇 㳇劧 㮧升 τ 㭷勧 㰷勇 㭷勧 ε 㮷呷 㫗匇 γ 㱷喗 ου τ 㭷勧 ς Ετα 㮗剧 ρε 㫷厧 ας 㱷喗 㮇吷 α 㮧升 ατ 㫗匇 㱷喗 ου 㯗劇 㰷勇 υ 㯗劇 ο 㮷呷 㮗剧 㮧升 㫇卧 㫷厧 㲧壧 㧇啇 㫷厧 5 㭧嘧 㧇啇 6 㲧壧 㭧嘧 µετο 㱷喗 㫗匇 ς 㮧升 α 㮗剧 δ 㮗剧 㮧升 α 㮗剧 ώµατα ψ 㫧匧 㱧嗇 ου τ 㭷勧 ς Ετα 㮗剧 ρε 㫷厧 ας 㱷喗 㰇厇 ου α 㯗劇 τ 㮗剧 㰷勇 το 㮗剧 㱷喗 ού 㯗劇 㰷勇 ε 㰇厇 ο 㰷勇 ο 㰷勇 τ 㳇劧 65 㱷喗 㧇啇 㫷厧 % του 㮧升 ατα 㬧則 ε 㬧則 㮷呷 㭷勧 µ 㫗匇 㯗劇 ου µετο 㱷喗 㮗剧 㮧升 ού 㮧升 ε 㱧嗇 α 㮷呷 α 㫷厧 ου 㮧升 α 㮗剧 τω 㯗劇 δ 㮗剧 㮧升 α 㮗剧 ωµ 㫇卧 τω 㯗劇 ψ 㫧匧 㱧嗇 ου τ 㭷勧 ς Ετα 㮗剧 ρε 㫷厧 ας 㧇啇 5 㧇啇 ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ 3,1% ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ BEOGRADSKO MESOVITO PREDUZECEE A.D. Η ετα 㮗剧 ρε 㫷厧 α α 㰇厇 㫗匇 㮧升 τ 㭷勧 㰷勇 ε 㰷勇 τ 㮗剧 ς 㫷厧 㧇啇 㧇啇 αρτ 㫷厧 ου 厧 㫷厧 㫷厧 㧇啇 㱷喗 µ 㫗匇 㰷勇 ω αυξ 㫧匧 㰷勇 εως 㮧升 ε 㱧嗇 α 㮷呷 α 㫷厧 ου τω 㯗劇 㮇吷 υγατρ 㮗剧 㮧升 ώ 㯗劇 τ 㭷勧 ς ετα 㮗剧 ρε 㮗剧 ώ 㯗劇 Luella Enterprises Company Ltd 㮧升 α 㮗剧 North Haven Ltd 㱷喗 厧 厧 㫷厧 㮧升 ο 㮗剧 㯗劇 㫗匇 ς µετο 㱷喗 㫗匇 ς 壧 㫧匧 το 㮗剧 厧 㱷喗 㫷厧 % του µετο 㱷喗 㮗剧 㮧升 ού 㮧升 ε 㱧嗇 α 㮷呷 α 㫷厧 ου 壧 τ 㭷勧 ς ετα 㮗剧 ρε 㫷厧 ας BE 㲧壧 㲧壧 RADS 㲧壧 㲧壧 MES 㲧壧 㦇妧 IT 㲧壧 PREDU 㦇妧 ECEE A 㧇啇 D 㧇啇 㱷喗 㮗剧 δ 㮗剧 ο 㮧升 τ 㫧匧 τρ 㮗剧 ας ετα 㮗剧 ρε 㫷厧 ας του 㧧唧 ε 㯗劇 οδο 㱷喗 ε 㫷厧 ου Hyatt Regency Belgrade 㱷喗 㮧升 ατα 㬧則 㫇卧 㮷呷 ο 㯗劇 τας 㰷勇 υ 㯗劇 ο 㮷呷 㮗剧 㮧升 㳇劧 τ 㫷厧 µ 㭷勧 µα 㲧壧 㫷厧 厧 㧇啇 5 㫷厧 㫷厧 㧇啇 ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΧΡΟΝΙΑ 㩇咧 α 㮇吷 ετ 㮗剧 㮧升 㫇卧 δεδοµ 㫗匇 㯗劇 α 㮧升 α 㮗剧 ο 㮗剧 㰇厇 ροο 㰇厇 τ 㮗剧 㮧升 㫗匇 ς 㰇厇 ερα 㮗剧 τ 㫗匇 ρω α 㯗劇 㫇卧 㰇厇 τυξ 㭷勧 ς 㱷喗 ε 㰇厇 㫗匇 㮧升 τα 㰷勇 㭷勧 ς 㮧升 α 㮗剧 δ 㮗剧 εύρυ 㯗劇 㰷勇 㭷勧 ς τω 㯗劇 δρ 㫇卧 㰷勇 εώ 㯗劇 µας 㱷喗 㮇吷 α 㱷喗 αρα 㮧升 τ 㭷勧 ρ 㫷厧 㰷勇 ου 㯗劇 㮧升 α 㮗剧 τ 㭷勧 㯗劇 㫗匇 α 㱷喗 ρο 㯗劇 㮗剧 㫇卧 㧇啇 㨷呗 υγ 㮧升 ε 㮧升 ρ 㮗剧 µ 㫗匇 㯗劇 α 㲧壧 Σελίδα 8 από 69

㨇勧 㧗匇 㦧匧 㨷刧 㨇勧 㨗升 㥇卧 㦧匧 㥷厇 㨷刧 㨷刧 㧗匇 㥷厇 㨗升 㥷厇 㨷刧 㥷厇 㨷刧 㤗刧 㨗則 㪇剧 㦧劇 㨷劧 㪇剧 㦧劇 㨷劧 㨷劧 㨷劧 㨷劧 㨷劧 㨷劧 㨷劧 㨷劧 㨷劧 㨷劧 㨷劧 㥇升 㯇卧 㨷劧 㨷劧 㰇厇 㮗厧 㰇厇 㳇叇 㭷叧 㯧吇 㭷叧 㭷叧 㰇厇 㭗吧 㮗厧 㳇叇 㯷呇 㮷呧 㭗吧 㮗厧 㯷呇 㫷咇 㨷劧 㰷咧 㮗厧 㰇厇 㭗吧 㮗厧 㯷呇 㮗厧 㰷咧

Διαβάστε περισσότερα

㥗刧 㨷則 㤷剧 㤷剧 㦧劇 㨷則 㥷劧 㥗刧 㨷刧 㯇則 㮷剧 㰗劇 㯇則 㫗劧 㯷勇 㯇則 㳇勧 㰗劇 㬗匇 㯷勇 㯇則 㯷勇 㮗匧 㫇升 㯇則 㬗匇 㫇升 㯷勇 㬗匇 㰗劇 㳇勧 㫗劧 㯷勇 㯷勇 㫗劧 㱷卷 㮗匧 㰷厗 㳇勧 㱷卷 㯷勇 㬗匇 㰗劇 㯷勇 㰷厗 㬗匇 㰷厗 㯷勇 㯷勇 㯇則 㮗匧 㯷勇 㮷剧 㬗匇 㮗匧 㰷厗 㯷勇 㯷勇 㮗匧 㰷厗 㱷卷 㮗匧 㰷厗 㥗厷 㮷剧 㮷剧 㫇升

Διαβάστε περισσότερα

㨇刧 㯷則 㱇剧 㫷劇 㮗劧 㱧勇 㯷則 㬷勧 㯗匇 㯷則 㯷則 㫷劇 㰧匧 㱇剧 㯗匇 㰇升 㯷則 㮗劧 㯗匇 㭷卧 㱇剧 㯗匇 㤗厇 㯗匇 㯗匇 㯷則 㮗劧 㮗劧 㯧叇 㫷劇 㱇剧 㯷則 㱇剧 㯷則 㰧匧 㤗刧 㱷則 㭧剧 㱇劇 㯗劧 㯇勇 㮷勧 㯇勇 㱗匇 㱷則 㯗劧 㱇劇 㰧匧 㰇升 㯗劧 㰷卧 㱇劇 㬧厇 㰷卧 㯇勇 㱗匇 㰧匧 㯗劧 㫇厧 㯇勇 㰷卧 㰷卧 㰇升 㱷則 㯇勇 㱇劇 㰧匧

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ 㨇刧 㪗則 㧷剧 㧷剧 㦷劇 㦷劇 㧷剧 㦗劧 㥷勇 㩗勧 㧗匇 㪗則 㥷勇 㦗劧 㥷勇 㧗匇 㦗劧 㪗則 㥷勇 㧷剧 㩗勧 㩗勧 㪗則 㨇刧 㧷剧 㩗勧 㩗勧 㥷勇 㧇匧 㧷剧 㦗劧 㨇刧 㦷劇 㪗則 㧇匧 㪗則 㧗匇 㩗勧 㦗劧 㩷升 㧗匇 㦗劧 㨇刧 㪗則 㧷剧 㧷剧 㦷劇 㦷劇 㧷剧 㦗劧 㥷勇 㩗勧 㧗匇 㪗則 㥷勇 㥷勇 㦗劧 㩷升 㦗劧 㦗劧 㥷勇 㨷剧 㧇刧 㨗則 㨷剧 㧇刧 㨗則

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ / ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ : ΚΛΑΔΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ: ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ : Δ/ΝΣΗ : ΤΗΛ.: E-MAIL:

ΕΤΑΙΡΕΙΑ / ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ : ΚΛΑΔΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ: ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ : Δ/ΝΣΗ : ΤΗΛ.: E-MAIL: 㨇刧 㯷則 㱇剧 㱇剧 㭗劇 㱇剧 㭗劇 㱇剧 㥇劧 㮧勇 㯇勧 㱇剧 㱇剧 㰧匇 㥇劧 㯷則 㱇剧 㮧勇 㫧匧 㰧匇 㰧匇 㭇升 㯷則 㮧勇 㱇剧 㰧匇 㥷卧 㯇勧 㭗劇 㭇升 㱇剧 㰇厇 㯷則 㱇剧 㱇剧 㰇厇 㯷則 㲧厧 㱇剧 㰇厇 㱇剧 㱇剧 㱧叇 㫧匧 㮧勇 㰇厇 㯷則 㱷叧 㭗劇 㱇剧 㮧勇 㭇升 㥇劧 㥇劧 㤗吇 㱇剧 㯇勧 㭗劇 㱇剧 㰇厇 㯷則 㱇剧 㰧匇 㱇剧 㯷則 㰇厇 㬧吧

Διαβάστε περισσότερα

㯷剧 㬗則 㱇劇 㯇勧 㯷剧 㱇劇 㰧匧 㬗則 㫇升 㮷卧 㯷剧 㥇刧 㬗則 㯷剧 㱇劇 㫧劧 㯷剧 㱇劇 㰷勇 㬗則 㯷剧 㯇勧 㯷剧 㱧匇 㰧匧 㬗則 㱧匇 㫧劧 㰧匧 㮷卧 㧇厗 㯷剧 㯷剧 㲗厷 㮷卧 㬗則 㫧劧 㰷勇 㫗受 㰷勇 㬗則 㫇升 㯇勧 㰷勇 㬗則 㰷勇 㱇劇 㯷剧 㯇勧 㯷剧 㳇号 㬗則 㰷勇 㱇劇 㯷剧 㯇勧 㯷剧 㯇勧 㬗則 7 㧷吗 㯷剧 㬗則 㰷勇 㯷剧 㫇升 㯧吷

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε. 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㪗哗 㪗哗 㪗哗 㪗哗 㪗哗 㪗哗 ΟΙ 㦧劧 ΟΝΟ 㧇匇 Ι 㦧劧 㥗刧 㨷叧 㦧劧 㤗則 Τ 㤗則 㨷叧 Τ 㤗則 㨷叧 㥗刧 Ι 㨷叧 㤗則 Τ 㨗剧 Ι 㧇匇 㥷劇 ΝΟ 㨷叧 㨷叧 㨷叧 㨷叧 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㨷叧 㨷叧 㨷叧 㧇匇 㨷叧 㨷叧 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇

Διαβάστε περισσότερα

㧷則 㧷則 㬷剧 㯗劇 㰷劧 㳇勇 㮧勧 㭇匇 㰷劧 㳇勇 㭇匇 㤧匷 㰷劧 㰷劧 㳗南 㯗劇 㲗卷 㯗劇 㫧厗 㰷劧 㲗卷 㯗劇 㮧勧 㯗劇 㮧勧 㳧厷 㯗劇 㮧勧 㰷劧 㰷劧 㲗卷 㯗劇 㭇匇 㭇匇 㱗受 㯗劇 㬷剧 㮧勧 㫗号 㫗号 㭇匇 㫗号 㥗吧 㯗劇 㰷劧 㳧厷 㮧勧 㯗劇 㫧厗 㰷劧 㭇匇 㥗吧 㡧呗 㱗受 㱗受 㰷劧 㮧勧 㰷劧 㫷呷 㭇匇 㫷呷 㲗卷 㰷劧 㫷呷 㱗受 㰷劧 㮧勧

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρεία Ελληνικών Ξενοδοχείων ΛΑΜΨΑ Α.Ε. 19 Μαΐου, 2006 Ενημέρωση Οικονομικών Αναλυτών 㨇刧 ε 㰗則 ιε 㱷剧 ό 㯇劇 εν 㬗劧.ΕΙ 㨷吗 ΑΓ 㪗吷 ΓΗ Γενι 㮧卧 㫇呧 㨷吗 㱇勧 οι 㱷厧 ε 㫷匧 α 2. ΑΝΑ 㦧咇 ΑΙΝΙ 㨷吗 Η Τ 㧷咧 Υ 㧧厇 ΕΝ 㧷咧 㥇哇 㧷咧 ΧΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 Athens ΟΙ 㦧劧 ΟΝΟ 㧇匇 Ι 㦧劧 㥗刧 㨷叧 㦧劧 㤗則 Τ 㤗則 㨷叧 Τ 㤗則 㨷叧 㥗刧 Ι 㨷叧 㤗則 Τ 㨗剧 Ι 㧇匇 㥷劇 ΝΟ 㨷叧 㨷叧 㨷叧 㨷叧 Ο 㨗剧 㦇吷 㥷劇 㥗刧 Π 㤗則 Ν 㤗則 㥇勧 㥷劇 㧇匇 Ο 㨷叧 Ι 㥗刧 㩗呗 㨷叧 㥷劇

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΑΠΟ 1 η Ιανουαρίου 2008 ΕΩΣ 30 η Ιουνίου 2008 Σύµφωνα µε το άρθρο 5 του Ν.3556/2007 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

㥗刧 γ 㱷則 ε 㮗剧 ρ 㫷劇 δ 㮗剧 㯷劧 Χρ 㫧勇 σ 㱇勧 η 㦧刧 Ε 㩧則 Α 㦷剧 ΑΙ 㧷劇 V 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㤗厷 π 㯷劧 㮇受 㫧勇 κη 㧇刧 ε 㱇則 ά 㱧剧 ρ 㬗劇 σ 㭷劧 : Σ 㱇則 ε 㱧剧 㬗劇 㯗勗 ί 㬗劇 㧇刧 ε 㮷勷 έ 㮧北 㭷劧 Copyright by MICROS-FIDELIO

Διαβάστε περισσότερα

㤷則 Σ 㧗剧 Ε 㨇劇 Ρ 㧷劧 Κ 㥷勇 ΡΥ 㧧勧 㥷勇 1/16Μ/ 㧧勧 㧧勧 㧧勧 㩧厗 ΕΚ 11 㧧勧 /1 㩧厗 㩧厗 㩧厗 㩧厗 㧧勧 㧧勧 㧧勧 㧷劧 㧗剧 㧷劧 Μ 㤗南 ΣΤ 㦗卷 Κ 㥷勇 Κ 㤗南 Τ 㤗南 ΣΤ 㤗南 Σ 㥷勇 Υ 㨇劇 㧷劧 Ψ 㥷勇 㩧厗 㦗卷 Ω 㧗剧 Κ 㤗南 Τ 㥷勇 㤷則 㧷劧 Ρ 㦗卷 㤗南 Σ ΤΕ 㤗南 / 㤗南 㧷劧 㧗剧 㧷劧 Μ

Διαβάστε περισσότερα

㩧嚧 E 㩧嚧 㩧嚧 㩧嚧 㩧嚧 㩧嚧 E 㩧嚧 ΘE 㨷匇 㩧嚧 Ε 㨗勧 㤷嚇 Ο 㩗垗 / 㩇哇 ΕΧΝ 㦗埇 ΚΕ 㨷匇 ΠPO 㩧嚧 A 㤷嚇 PA 㩧嚧 E 㨷匇 㨷匇 ΧΕ 㦗埇 㤗刧 㨷匇 㧇呧 Ο 㨷匇 㩇哇 ΕΧΝΗ 㩇哇 Ο 㩗垗 㩧嚧 Ω 㩇哇 㦗埇 㨷匇 㧇呧 Ο 㩗垗 ιαµόρφωση Αναβάθµιση υτικής Παραλιακής Ζώνης Ρεθύµνου

Διαβάστε περισσότερα

㥗刧 π 㮗則 τ 㰗剧 οπ 㫧劇 «Π 㰗剧 㳇劷 τυπ 㬗勗 κ 㬗勗 㮗則 τ 㭗勷 χ 㯗北 㮗則 κοί κ 㬗勗 㯗北 㳇劷 㯗北 㭗勷 㰧匷» Εγγρ. 39/98 αναθ. 3 - EL 㥇刧 Ι 㤗則 㥇刧 ΙΚ 㤗則 㨷剧 Ι 㤗則 ΚΟΙ 㧗劇 ΟΠΟΙ 㥷劧 㨷剧 㥷劧 㨷剧 98/34 * Ε 㤷北 㤷北 Ρ 㤗則 㩧匷 Ο ΕΡ 㤷北 㤗則 㨷剧 Ι 㤗則 㨷剧

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ «ΛΑΜΨΑ Α.Ε» ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την εξαµηνιαία περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2007 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

㨇則 㧗剧 㦧劇 㩗劧 㧗剧 㥷勇 㥷勇 㥷勇 㥗勧 㦧劇 㥷勇 㦇匇 㥗勧 㧗剧 㥷勇 㦇匇 㥗勧 㧷匷 㩗劧 㦇匇 㦧劇 㧷匷 㩗劧 㬗南 㬗南 㥷勇 㧗剧 㥷勇 㦇匇 㩗劧 㦧劇 㥗勧 㩗劧 㥷勇 㨇則 㥗勧 㧷匷 㥇厇 㦧劇 㧷匷 㥷勇 㨇則 㥷勇 㥷勇 㥗勧 㨇則 㧗剧 㦧劇 㩗劧 㧗剧 㥷勇 㥷勇 㥷勇 㥗勧 㦧劇 㥷勇 㦇匇 㥗勧 㧗剧 㥷勇 㦇匇 㥗勧 㧷匷 㩗劧 㦇匇 㦧劇 㧷匷

Διαβάστε περισσότερα

㤷則 Σ 㧗剧 Ε 㨇劇 Ρ 㧷劧 Κ 㥷勇 ΡΥ 㧧勧 㥷勇 1/16Μ/ 㧧勧 㧧勧 㧧勧 㩧厗 ΕΚ 11 㧧勧 /19-3- 㧧勧 㧧勧 㧧勧 㧷劧 㧗剧 㧷劧 Μ 㤗南 ΣΤ 㦗卷 Κ 㥷勇 Κ 㤗南 Τ 㤗南 ΣΤ 㤗南 Σ 㥷勇 Υ 㨇劇 㧷劧 Ψ 㥷勇 㩧厗 㦗卷 Ω 㧗剧 Κ 㤗南 Τ 㥷勇 㤷則 㧷劧 Ρ 㦗卷 㤗南 Σ 㥇厷 Ε 㤗南 / 㤗南 㧷劧 㧗剧 㧷劧 Μ 㤗南 ΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΟΣ- ΤΕΧΝΗΤΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ - ΜΟΥΣΕΙΩΝ του ρ. Γεωργίου Φατσέα, Αρχιτέκτονος ΕΜΠ, Μsc, PhD, UNIVERSITY COLLEGE LONDON 㤷刷 ι 㬗剗 ε 㱗剷 ρ 㳗劗 τερ 㯷劷 㱗剷 ς 㯷劷 ι 㮧勗 㯷劷 λ 㯷劷 㬷勷 ι 㮧勗 㯷劷 㳗劗 ς λό 㬷勷

Διαβάστε περισσότερα

㥗刧 㦷升 㦷升 㥷劧 㧗匇 ΙΚ 㥷劧 㥇剧 㥷劧 㧇匧 ΟΚΡ 㤗劇 ΤΙ 㤗劇 Υ 㦷升 Π 㥗刧 㦷升 㩷勧 Ω 㦷升 㥇剧 㦷升 㥗刧 㦷升 㦷升 㯷号 ΚΟΙ 㧗匇 ΟΤΙΚΟ Π 㦷升 㤗劇 ΙΣΙΟ ΣΤ 㥷劧 ΡΙ 㧧勇 㥷劧 Σ 㥗刧 ΠΙ 㩷勧 㥗刧 ΙΡ 㥷劧 ΣΙ 㤗劇 ΚΟ ΠΡΟ 㤷則 Ρ 㤗劇 㧇匧 㧇匧 㤗劇 "Π 㥗刧 ΡΙΒ 㤗劇 㦷升 㦷升 Ο 㧗匇 " 㥗刧

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.1.2005-31.12.2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.1.2005-31.12.2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΣΤΕΡ ΣΙΝΕΜΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΊΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΑΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΑΕ». ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.1.2005-31.12.2005

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ»

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 14ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 Πωλήσεις 878.600,00 482.700,00 Κόστος πωληθέντων (437.758,00) (309.548,50) Μικτό κέρδος 440.842,00

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 20.12.2006-31.12.2007 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 20.12.2006-31.12.2007 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 20.12.2006-31.12.2007 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Αξιότιµοι κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γε κ γ α Κ ΦΑλ αγωγη Η λεκτρ κι τροπεζ κ εγ α α ετ κ ε ολλ κτ κ τροπεζ κ κα λ Στ Ελλ δα Πρω εμφ τ κε τ ο τ ΕΓΝΑ Α ρ πεζο κο κοτ π ακολ Θ α υ λο ε τρ πεζε Τ εσω ερ κ Σ μερο υ π ρε ε λεκτρ κι τροπεζ κ δ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.)

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.) ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διαμαντής Μασούτης Α.Ε. ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2007 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1998 ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ (Ποσά σε χιλιάδες ραχµές) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD STRINTZIS LINES SHIPPING LTD Ετήσιες Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2007 (1/1 31/12/2007) Τύπος Έκθεσης Ελέγχου: Με σύμφωνη γνώμη (ποσά σε χιλιάδες ) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

I. ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

I. ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ I. ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ α) Ι ΡΥΣΗ ΑΕ [1] Στοιχεία ΑΕ Σελ. 3 [2] Ιδρυτική πράξη και καταστατικό ΑΕ Σελ. 5 [3] Ελάχιστο υποχρεωτικό περιεχόµενο καταστατικού ΑΕ - Τροποποίηση αυτού Σελ. 6 [4] Eπωνυµία AE και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ SOVEL Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ SOVEL Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ SOVEL Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 30/06/2006 Σας υποβάλλουµε τις οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 Σύµφωνα µε την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 Έδρα : Άγιος Ανδρέας T.K. 640 07 Καβάλα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 30 Ιουνίου 2008 Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr.

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr. ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/14 έως 31/12/14

Διαβάστε περισσότερα

HELLAS HOLIDAY HOTELS A.E.

HELLAS HOLIDAY HOTELS A.E. HELLAS HOLIDAY HOTELS A.E. 1-31 2008 ( 4.3556/2007) HELLAS HOLIDAY HOTELS A.E. ( 25)... 14032/71/ /86/004/06 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ... 4 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 1/1/2008

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ημερομηνία Έγκρισης από ΔΣ Όνομα Επώνυμο Κωδ. ΘέσηΘέση

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ημερομηνία Έγκρισης από ΔΣ Όνομα Επώνυμο Κωδ. ΘέσηΘέση Υπόδειγμα 1Α ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΛΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ποσά εκφρασμένα σε Χιλιάδες ΕΥΡΩ ΛΟ.ΕΤ. Μητρική Επωνυμία Ομίλου Εταιρίας: ΕΛΒΑΛ Α.Ε ΒΙΟΜ/ΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓ. ΑΛΟΥΜ. 172 ΑΡΜΑΕ 3954/6/Β/86/13

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΕ ΑΡ.Μ.Α.Ε 17520 / 06 / Β / 88 / 18 ΒΙ.ΠΕ. ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ - 611 00 - ΚΙΛΚΙΣ

ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΕ ΑΡ.Μ.Α.Ε 17520 / 06 / Β / 88 / 18 ΒΙ.ΠΕ. ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ - 611 00 - ΚΙΛΚΙΣ ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΕ ΑΡ.Μ.Α.Ε 17520 / 06 / Β / 88 / 18 ΒΙ.ΠΕ. ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ - 611 00 - ΚΙΛΚΙΣ Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005 Τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ τ. Ε. I. Ν-λ ε λ λ λ ς : ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ; MIX. ΠΙΠΙΛΙΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 52460/01ΝΤ/Β/02/200 ΑΡ. Γ.Ε.

ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 52460/01ΝΤ/Β/02/200 ΑΡ. Γ.Ε. ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΝΩΝΥΜ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 52460/01ΝΤ/Β/02/200 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ : 122264001000 Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 362 & ΕΥΡΙΠΙ ΟΥ 17674 ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΔΙΔΑΣΚΩΝ Γεώργιος Αληφαντής, Διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, τ. Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 1 η Εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΡΑΣΗ-Χ.ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΕΔΡΑΣΗ-Χ.ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΔΡΑΣΗ-Χ.ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α' ΤΡΙΜΗΝΟ 2005 ΕΔΡΑΣΗ-Χ.ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ UNIBRAIN ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Αρ. Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών : 21328/06/Β/90/13 /ΝΣΗ : 19,5 χλµ. ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις περιόδου 1 η Ιανουαρίου εως 30 η Σεπτεµβρίου 2008 σύµφωνα µε το ΛΠ 34

Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις περιόδου 1 η Ιανουαρίου εως 30 η Σεπτεµβρίου 2008 σύµφωνα µε το ΛΠ 34 ΙΜΠΕΡΙΟ ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ιακριτικός τίτλος: IMPERIO ARGO GROUP S.A. Μαυροκορδάτου 11 13, Τ.Κ. 185 38 Πειραιάς ΑΡ. Μ.Α.Ε. 21540/06/Β/90/46 Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

1 ΟΡΕ ΤΙΑ Α 1 3 3 ΤΡΙΓ Ο Ι ΑΙΑ 1 1 ΑΓΓΑΙΟ. Page 1 of 28

1 ΟΡΕ ΤΙΑ Α 1 3 3 ΤΡΙΓ Ο Ι ΑΙΑ 1 1 ΑΓΓΑΙΟ. Page 1 of 28 Ι Ο Α ΡΑ Α ΡΑ Α Ο ΑΤΟ. Ε ΡΟ Ο ΙΟ ΑΡΑ Ε ΤΙΟ ΡΟ Ο ΤΑ Η 1 ΡΑ Α 2 5 1 Ο ΑΤΟ 1 2 2 Α AM Α ΙΟ 1 1 1 ΑΤ Ε ΡΟ Ο ΙΟ 1 2 1 ΑΡΑ Ε ΤΙΟ 1 1 2 Ι Η ΟΡΟ 1 1 1 ΡΟ Ο ΤΑ Η 1 2 2 ΙΤΑΓΡ 1 1 9 15 Ε ΡΟ Α Ε Α ΡΟ Ο Η Ο ΙΟ Ι ΟΤΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ επί της οικονομικής διαχείρισης του «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

---------------------------------------------------------------------------------------- 1.1. --------------

---------------------------------------------------------------------------------------- 1.1. -------------- ΕΚΘΕΣΗ Τ Ο Υ Ι Ο Ι ΚΗΤ Ι ΚΟ Υ ΣΥ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Σ Τ ΗΝ Τ Α ΚΤ Ι ΚΗ Γ ΕΝ Ι ΚΗ ΣΥ Ν ΕΛ ΕΥ ΣΗ Τ Ω Ν Μ ΕΤ Ο Χ Ω Ν Kύριοι Μ έ τ οχοι, Σ ύµ φ ω ν α µ ε τ ο Ν όµ ο κ α ι τ ο Κα τ α σ τ α τ ικ ό τ ης ε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ Α Εξάμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων περιόδου 2. Στοιχεία ισολογισμού περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΒΕΛΕΜΒΕΤΣΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012.

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΒΕΛΕΜΒΕΤΣΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012. 1 ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΒΕΛΕΜΒΕΤΣΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012. Στο ΚΑΜΠΟ ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟΥ ΣΑΜΟΥ σήµερα την 10η Ιουνίου 2013 και ώρα 8:00

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ UNIBRAIN ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Αρ. Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών : 21328/06/Β/90/13 /ΝΣΗ : 19,5 χλµ. ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΒΑΤΟΣ Α.Ε. ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΑΙ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΒΑΤΟΣ Α.Ε. ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΑΙ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΒΑΤΟΣ Α.Ε. ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΑΙ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-41η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1.1.12-31.12.13) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1878/01/Β/86/1877 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Χρήση 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. (Α.Μ.Α.Ε. 6062/06/B/86/01) 11ος ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. (Α.Μ.Α.Ε. 6062/06/B/86/01) 11ος ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. (Α.Μ.Α.Ε. 6062/06/B/86/01) 11ος ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 2004 2003 1. Ταµείο και ιαθέσιµα στην Κεντρική Τράπεζα

Διαβάστε περισσότερα

0 0 ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ Β. ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

0 0 ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ Β. ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ .MINOAN ITALIA S.p.A. Εταιρικό Κεφάλαιο 12., εξ ολοκλήρου κατατεθειµένο Μητρώο των Επιχειρήσεων της πόλης ΠΑΛΕΡΜΟ 5846825 Μοναδικός εταίρος Minoan Lines S.A. Ηράκλειο (Κρήτη) Εταιρία του Οµίλου Grimaldi

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, Ι. ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Κύκλος εργασιών

Κύριοι Μέτοχοι, Ι. ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Κύκλος εργασιών ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 36ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (01.01.05 31.12.05) Κύριοι Μέτοχοι, Έχουµε την

Διαβάστε περισσότερα

: www.elvesa.gr Ηµεροµηνία έγκρισης από το ιοικητικό Συµβούλιο των τριµηνιαίων οικονοµικών καταστάσεων : 26 Μαίου 2008. ιεύθυνση διαδικτύου

: www.elvesa.gr Ηµεροµηνία έγκρισης από το ιοικητικό Συµβούλιο των τριµηνιαίων οικονοµικών καταστάσεων : 26 Μαίου 2008. ιεύθυνση διαδικτύου ιεύθυνση διαδικτύου : www.elvesa.gr Ηµεροµηνία έγκρισης από το ιοικητικό Συµβούλιο των τριµηνιαίων οικονοµικών καταστάσεων : 26 Μαίου 2008 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ «ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 Άγιος

Διαβάστε περισσότερα

HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της 30 Ιουνίου 2011 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιουλίου 2007 έως 31η εκεµβρίου 2007 (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ)

Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ) Πρώτη εφαρµογή των.π.x.π Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ) ΕΛΠ.Π.X.Π Πωλήσεις 127,7 100,8 EBITDA 22,2 19,1 % πωλήσεων 17,4% 19,0% Καθαρά Κέρδη µετά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ PRO FORMA ΧΡΗΣΗΣ 2005

ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ PRO FORMA ΧΡΗΣΗΣ 2005 ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ PRO FORMA ΧΡΗΣΗΣ 2005 Οι συνενωμένες (Pro Forma) οικονομικές πληροφορίες που ακολουθούν έχουν προετοιμαστεί για επεξηγηματικούς και μόνο λόγους, για να παρέχουν τις πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ της εταιρίας NASSA AE Α.Ρ Μ.Α.Ε. 11333/070/Β/86/0046 - Γ.Ε.ΜΗ 127136427000

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ της εταιρίας NASSA AE Α.Ρ Μ.Α.Ε. 11333/070/Β/86/0046 - Γ.Ε.ΜΗ 127136427000 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ της εταιρίας NASSA AE Α.Ρ Μ.Α.Ε. 11333/070/Β/86/0046 - Γ.Ε.ΜΗ 127136427000 Στο Ηράκλειο σήμερα την 31-07-2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00 μ.μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΩΝ «ΛΑΜΨΑ Α.Ε.» ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΩΝ «ΛΑΜΨΑ Α.Ε.» ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΩΝ «ΛΑΜΨΑ Α.Ε.» ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ WORLD SPIRIT LIMITED S.A. & HARVARD INVESTMENTS CORPORATION (σύµφωνα µε το άρθρο 287, παρ. 2 του Κανονισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Αριθµός Μητρώου: 20474/06/Β/89/42

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Αριθµός Μητρώου: 20474/06/Β/89/42 ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Αριθµός Μητρώου: 20474/06/Β/89/42 Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005 ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε (AP. Μ.Α.Ε 6073/06/Β/86/12) ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510 Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005 Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2012. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου:

Ισολογισμός 2012. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου: Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/12 έως

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ - 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.)

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ - 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ 1 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.) ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ EΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2013. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου:

Ισολογισμός 2013. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου: Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ. Εννεάμηνο & 3 ο Τρίμηνο 2008

Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ. Εννεάμηνο & 3 ο Τρίμηνο 2008 Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ Εννεάμηνο & 3 ο Τρίμηνο 2008 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IAS) και τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (IFRS) Σημαντικές Εξελίξεις & Επισημάνσεις

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16.6.

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16.6. ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 3 Ο ΧΛΜ. ΣΕΡΡΩΝ ΔΡΑΜΑΣ 62125 ΣΕΡΡΕΣ ΤΗΛ: +30 23210 68300 FAX: +30 23210 68311 Α.Φ.Μ.: 094289571 KRI-KRI S.A. MILK INDUSTRY 3RD KM. SERRES DRAMA 62125 SERRES TEL: +30 23210

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση ιαχείρισης. Κυρίες και κύριοι Μέτοχοι,

Έκθεση ιαχείρισης. Κυρίες και κύριοι Μέτοχοι, Κυρίες και κύριοι Μέτοχοι, Έκθεση ιαχείρισης Επί των Οικονοµικών Καταστάσεων της Αστήρ Παλάς Βουλιαγµένης ΑΞΕ για τη χρήση 2006 Υποβάλλουµε προς έγκριση τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, καταρτισµένες

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

Ηανάλυση των οικονομικών στοιχείων στο ασφαλιστικό περιβάλλον. Κώστας Κοτσιλίνης Σύμβουλος Επιχειρήσεων

Ηανάλυση των οικονομικών στοιχείων στο ασφαλιστικό περιβάλλον. Κώστας Κοτσιλίνης Σύμβουλος Επιχειρήσεων Ηανάλυση των οικονομικών στοιχείων στο ασφαλιστικό περιβάλλον Κώστας Κοτσιλίνης Σύμβουλος Επιχειρήσεων Δύο βασικοί κίνδυνοι: ο κίνδυνος ότι η ασφαλιστική εταιρία θα χάσει το «στοίχημα» και θα πληρώσει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007 ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007 Πωλήσεις: 1.151,3 εκ. ευρώ έναντι 1.044,0 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου 2006 (αύξηση 10,3%). Κέρδη προ τόκων, φόρων

Διαβάστε περισσότερα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2 ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3 ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ Ι ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2011. Νομαρχία Αττικής- Ανατολικός τομέας- Δ/νση Εμπορίου και Α.Ε. Λ.Μεσογείων 427- Αγία Παρασκευή. 7 Ιουνίου 2012

Ισολογισμός 2011. Νομαρχία Αττικής- Ανατολικός τομέας- Δ/νση Εμπορίου και Α.Ε. Λ.Μεσογείων 427- Αγία Παρασκευή. 7 Ιουνίου 2012 Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/11 έως

Διαβάστε περισσότερα

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενοποιηµένος συνοπτικός λογαριασµός αποτελεσµάτων 3 Ενοποιηµένος συνοπτικός ισολογισµός 4 Ενοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

της εταιρείας ΕΨΙΛΟΝ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ Α.Ε.

της εταιρείας ΕΨΙΛΟΝ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ Α.Ε. ΕΨΙΛΟΝ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ Α.Ε. ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ 1 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.) Οι συνηµµένες Οικονοµικές

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΡΙΟΥ 2005

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΡΙΟΥ 2005 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΡΙΟΥ 2005 ΤΗΣ ΕΝNΕΑΜΗΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. Συνοπτικός Ενδιάμεσος Ισολογισμός (Επισκοπημένος) 3 II. Συνοπτική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26891/05/Β/92/008 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26891/05/Β/92/008 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ` ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ» ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡEIΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία :

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία : ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΒΙΟΤΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.»ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π.

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις 31 Μαρτίου 2006 Βάσει των ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις εγκρίθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ 8 ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΑΠΠΟΛΩΝΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ 8 ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΑΠΠΟΛΩΝΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ 8 ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΑΠΠΟΛΩΝΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Κυρίες και Κύριοι µέτοχοι, Έχουµε την τιµή να σας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚ ΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2007

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚ ΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2007 Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚ ΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 27 ΜΑΪΟΣ 28 ΗΛΩΣΗ Η Εταιρία δηµιούργησε την παρουσίαση αυτή για να ενηµερώσει τους πελάτες και τους

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Οικονομική κατάσταση και προοπτική της Εταιρίας.

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Οικονομική κατάσταση και προοπτική της Εταιρίας. 1 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «LOGISTICS SERVICE HELLAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

5. 1. 3 Worldscale... 250. (bareboat)] 287

5. 1. 3 Worldscale... 250. (bareboat)] 287 Ελεγκτική ναυτιλιακών επιχειρήσεων Πρόλογος των συγγραφέων 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Γενική εισαγωγή στον Έλεγχο 1. 0 Έννοια και είδη του ελέγχου. 19 1. 0. 0 Σύντοµη εισαγωγή. 19 1. 0. 1 Έλεγχος και ελεγκτική 20 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ

ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΝ ΥΤΡΙΑΣ 1/1-30/06/2005 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της Επενδύτριας είναι εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 Οι συνηµµένες ετήσιες Οικονοµικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της την 15/03/2006 και έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α/Α Περιγραφή Σελίδα 1 Κατάσταση οικονοµικής θέσης 3 2 Κατάσταση συνολικών εισοδηµάτων 4 3 Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων 6 4 Κατάσταση ταµιακών ροών 7 5 Γενικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. Πρώην «ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ανώνυμος Σιδηροβιομηχανική και Εμπορική εταιρεία»

ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. Πρώην «ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ανώνυμος Σιδηροβιομηχανική και Εμπορική εταιρεία» ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. Πρώην «ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ανώνυμος Σιδηροβιομηχανική και Εμπορική εταιρεία» Αναδρομικά Επαναδιατυπωμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΧΑΙΚΗ Α.Ε.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΠΟΤΩΝ. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΧΑΙΚΗ Α.Ε.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΠΟΤΩΝ. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΧΑΙΚΗ Α.Ε.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΠΟΤΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 49385/22/Β/01/21 Πάτρα Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση 2005 4 η Εταιρική χρήση (1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ PAPERPACK ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε

ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ PAPERPACK ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ PAPERPACK ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε ΑΡ.Μ.Α.Ε. 35197/06/Β/96/101 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2011 Σύμφωνα με το αρθρ. 4 του Ν. 3556/2007 και τις επ' αυτού εκτελεστικές Αποφάσεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε: 6015/06/B/86/135 Βασιλέως Γεωργίου Α1, 10654, Αθήνα Σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 3556/2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Δηλώσεις των Εκπροσώπων του Διοικητικού Συμβουλίου...

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις PETROSYS A.E.Ε. Χρήσεως 2011

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις PETROSYS A.E.Ε. Χρήσεως 2011 Ετήσιες PETROSYS A.E.Ε. Χρήσεως 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι συνημμένες Ετήσιες έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα