Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης («ΠΧΠ») ΧΡΗΣΗΣ 2007 㤧刧 ε 㬧則 α 㮗剧 ώ 㯗劇 ετα 㮗剧 㳇劧 τ 㮗剧 ο 㮗剧 㰷勇 υ 㯗劇 㭷勧 µµ 㫗匇 㯗劇 ες ετ 㫧匧 㰷勇 㮗剧 ες Ο 㮗剧 㮧升 ο 㯗劇 οµ 㮗剧 㮧升 㫗匇 ς Κατα 㰷勇 τ 㫇卧 㰷勇 ε 㮗剧 ς γ 㮗剧 α τ 㭷勧 㯗劇 㰇厇 ερ 㫷厧 οδο 㫷厧 㫷厧 㫷厧 㫷厧 㫷厧 厧 㫷厧 㫷厧 㫷厧 厧 㫷厧 厧 㫷厧 㫷厧 厧 ε 㫷厧 㯗劇 α 㮗剧 ε 㮧升 ε 㫷厧 㯗劇 ες 㰇厇 ου εγ 㮧升 ρ 㫷厧 㮇吷 㭷勧 㮧升 α 㯗劇 α 㰇厇 㳇劧 το 㮗剧 ο 㮗剧 㮧升 㭷勧 τ 㮗剧 㮧升 㳇劧 㨷呗 υµ 㬧則 ού 㮷呷 㮗剧 ο τ 㭷勧 ς «Ε 㩇咧 Α 㦗哇 ΡΕ 㦗哇 Α Ε 㦷哧 㦷哧 Η 㧗唇 㦗哇 ΚΩ 㧗唇 㧧唧 Ε 㧗唇 Ο ΟΧΕ 㦗哇 Ω 㧗唇 㦷哧 Α 㧇啇 ΨΑ Α 㧇啇 Ε 㧇啇 㧇啇 τ 㭷勧 㯗劇 厧 㧇啇 㫷厧 㫷厧 厧 㫷厧 厧 㫷厧 㫷厧 㧇啇 㮧升 α 㮗剧 㫗匇 㱷喗 ου 㯗劇 δ 㭷勧 µο 㰷勇 㮗剧 ο 㰇厇 ο 㮗剧 㭷勧 㮇吷 ε 㫷厧 µε τ 㭷勧 㯗劇 㮧升 ατ 㫇卧 㮇吷 ε 㰷勇 㫧匧 τους 㰷勇 το Χρ 㭷勧 µατ 㮗剧 㰷勇 τ 㫧匧 ρ 㮗剧 ο Αξ 㮗剧 ώ 㯗劇 Α 㮇吷 㭷勧 㯗劇 ώ 㯗劇 㱷喗 τ 㭷勧 㯗劇 Ε 㰇厇 㮗剧 τρο 㰇厇 㫧匧 Κε 㱧嗇 α 㮷呷 α 㮗剧 αγορ 㫇卧 ς 㮧升 α 㮗剧 τ 㭷勧 㯗劇 α 㯗劇 㫇卧 ρτ 㭷勧 㰷勇 㫧匧 τους 㰷勇 το δ 㮗剧 αδ 㫷厧 㮧升 τυο 㱷喗 㰷勇 τ 㭷勧 δ 㮗剧 εύ 㮇吷 υ 㯗劇 㰷勇 㭷勧 㧇啇 Ε 㰇厇 㮗剧 㰷勇 㭷勧 µα 㫷厧 㯗劇 ετα 㮗剧 㳇劧 τ 㮗剧 τα δ 㭷勧 µο 㰷勇 㮗剧 ο 㰇厇 ο 㮗剧 㭷勧 㮇吷 㫗匇 㯗劇 τα 㰷勇 το 㯗劇 τύ 㰇厇 ο 㰷勇 υ 㯗劇 ο 㰇厇 τ 㮗剧 㮧升 㫇卧 ο 㮗剧 㮧升 ο 㯗劇 οµ 㮗剧 㮧升 㫇卧 㰷勇 το 㮗剧 㱷喗 ε 㫷厧 α 㰷勇 το 㱷喗 εύου 㯗劇 㰷勇 το 㯗劇 α 㰇厇 αρ 㫇卧 㰷勇 㱷喗 ου 㯗劇 㰷勇 το 㯗劇 α 㯗劇 αγ 㯗劇 ώ 㰷勇 τ 㭷勧 ορ 㮗剧 㰷勇 µ 㫗匇 㯗劇 α γε 㯗劇 㮗剧 㮧升 㫇卧 ο 㮗剧 㮧升 ο 㯗劇 οµ 㮗剧 㮧升 㫇卧 㰷勇 το 㮗剧 㱷喗 ε 㫷厧 α α 㮷呷 㮷呷 㫇卧 δε 㯗劇 㰇厇 αρ 㫗匇 㱷喗 ου 㯗劇 τ 㭷勧 㯗劇 ο 㮷呷 ο 㮧升 㮷呷 㭷勧 ρωµ 㫗匇 㯗劇 㭷勧 ε 㮗剧 㮧升 㳇劧 㯗劇 α τ 㭷勧 ς ο 㮗剧 㮧升 ο 㯗劇 οµ 㮗剧 㮧升 㫧匧 ς 㮇吷 㫗匇 㰷勇 㭷勧 ς 㮧升 α 㮗剧 τω 㯗劇 α 㰇厇 οτε 㮷呷 ε 㰷勇 µ 㫇卧 τω 㯗劇 τ 㭷勧 ς Ετα 㮗剧 ρ 㫷厧 ας 㮧升 α 㮗剧 του Οµ 㫷厧 㮷呷 ου 㱷喗 㰷勇 ύµ 㱧嗇 ω 㯗劇 α µε τα 㮗剧 ε 㮇吷 㯗劇 㫧匧 㨇嗧 ρ 㳇劧 τυ 㰇厇 α Χρ 㭷勧 µατοο 㮗剧 㮧升 ο 㯗劇 οµ 㮗剧 㮧升 㫧匧 ς 㨇嗧 㮷呷 㭷勧 ρο 㱧嗇 㳇劧 ρ 㭷勧 㰷勇 㭷勧 ς 㧇啇 Ε 㰇厇 㮗剧 㰷勇 㭷勧 µα 㫷厧 㯗劇 ετα 㮗剧 㱷喗 ε 㰇厇 㫷厧 㰷勇 㭷勧 ς 㱷喗 㳇劧 τ 㮗剧 㱷喗 㫇卧 ρ 㮗剧 㯗劇 α 㰇厇 㮷呷 ο 㰇厇 ο 㫷厧 㭷勧 㰷勇 㭷勧 ς 㱷喗 㰷勇 τα δ 㭷勧 µο 㰷勇 㮗剧 ευ 㮇吷 㫗匇 㯗劇 τα 㰷勇 το 㯗劇 τύ 㰇厇 ο 㰷勇 υ 㯗劇 ο 㰇厇 τ 㮗剧 㮧升 㫇卧 㰷勇 το 㮗剧 㱷喗 ε 㫷厧 α 㫗匇 㱷喗 ου 㯗劇 γ 㫷厧 㯗劇 ε 㮗剧 ορ 㮗剧 㰷勇 µ 㫗匇 㯗劇 ες 㰷勇 υµ 㰇厇 τύξε 㮗剧 ς 㮧升 α 㮗剧 α 㯗劇 α 㮧升 ατατ 㫇卧 ξε 㮗剧 ς 㮧升 ο 㯗劇 δυ 㮷呷 㫷厧 ω 㯗劇 㧇啇 Γ 㦗哇 ΩΡΓΟ 㨷呗 ΓΑ 㦷哧 Α 㧗唇 ΑΚ 㦗哇 㨷呗 㨇嗧 ρ 㳇劧 εδρος του 㮗剧 ο 㮗剧 㮧升 㭷勧 τ 㮗剧 㮧升 ού 㨷呗 υµ 㬧則 ου 㮷呷 㫷厧 ου Ε 㩇咧 Α 㦗哇 ΡΕ 㦗哇 Α Ε 㦷哧 㦷哧 Η 㧗唇 㦗哇 ΚΩ 㧗唇 㧧唧 Ε 㧗唇 Ο ΟΧΕ 㦗哇 Ω 㧗唇 㦷哧 Α 㧇啇 ΨΑ Α 㧇啇 Ε 㧇啇

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου... 4 Έκθεση ελέγχου ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών Ισολογισµός Κατάσταση Αποτελεσµάτων Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Κατάσταση Ταµειακών Ροών Σηµειώσεις επί των Οικονοµικών καταστάσεων Γενικές πληροφορίες Πλαίσιο κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων Αλλαγές σε λογιστικές αρχές Σηµαντικές λογιστικές κρίσεις, εκτιµήσεις και υποθέσεις Σύνοψη των λογιστικών πολιτικών Γενικά Ενοποίηση και επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις Μετατροπή στοιχείων σε ξένο νόµισµα Οικονοµικές πληροφορίες κατά τοµέα Αναγνώριση εσόδων και δαπανών Υπεραξία Λοιπά άυλα περιουσιακά στοιχεία και δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης Ενσώµατες ακινητοποιήσεις Μισθώσεις Χρηµατοοικονοµικά Περιουσιακά Στοιχεία Αποθέµατα Λογιστική Φόρου Εισοδήµατος Ταµειακά ιαθέσιµα και Ταµειακά Ισοδύναµα Ίδια Κεφάλαια Παροχές λόγω συνταξιοδότησης και Βραχυχρόνιες παροχές σε εργαζοµένους Χρηµατοοικονοµικές Υποχρεώσεις Λοιπές Προβλέψεις, Ενδεχόµενες Υποχρεώσεις και Ενδεχόµενα Περιουσιακά στοιχεία40 4. οµή του οµίλου Σηµειώσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων Οικονοµική πληροφόρηση κατά τοµέα Ανάλυση των ενσώµατων πάγιων περιουσιακών στοιχείων Ανάλυση άυλων περιουσιακών στοιχείων Υπεραξία Ανάλυση επενδύσεων σε θυγατρικές και συγγενείς Ανάλυση λοιπών µακροπρόθεσµων απαιτήσεων Ανάλυση των αποθεµάτων Εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις Ανάλυση των ταµιακών διαθεσίµων Ανάλυση καθαρής θέσης Ανάλυση των προβλέψεων Ανάλυση των προµηθευτών και λοιπών υποχρεώσεων Τρέχουσες και λοιπές φορολογικές υποχρεώσεις Αναβαλλόµενες Φορολογικές Απαιτήσεις και Υποχρεώσεις Ανάλυση των δανείων-λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις Ανάλυση των παροχών σε εργαζοµένους µετά την έξοδο από την υπηρεσία Βραχυπρόθεσµο τµήµα λοιπών µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων Ανάλυση λογαριασµών αποτελεσµάτων Χρηµατοοικονοµικό κόστος καθαρό Συµφωνία του φόρου εισοδήµατος Ανάλυση των κερδών κατά µετοχή Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη Παροχές προσωπικού Ενδεχόµενες απαιτήσεις-υποχρεώσεις Εγγυήσεις Σκοποί και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Συναλλαγµατικός κίνδυνος Ανάλυση ευαισθησίας κίνδυνου επιτοκίου Σελίδα 2 από 69

3 6.3. Ανάλυση πιστωτικού κινδύνου Ανάλυση κινδύνου ρευστότητας Πολιτικές και διαδικασίες διαχείρισης κεφαλαίου Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού Σελίδα 3 από 69

4 Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «ΛΑΜΨΑ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2008 Κύρ 㮗剧 ο 㮗剧 㧇啇 㫗匇 το 㱷喗 ο 㮗剧 㱷喗 㩗嘇 㰇厇 ο 㬧則 㫇卧 㮷呷 㮷呷 ουµε γ 㮗剧 α Έγ 㮧升 ρ 㮗剧 㰷勇 㭷勧 τ 㮗剧 ς Ο 㮗剧 㮧升 ο 㯗劇 οµ 㮗剧 㮧升 㫗匇 ς Κατα 㰷勇 τ 㫇卧 㰷勇 ε 㮗剧 ς τ 㭷勧 ς ετα 㮗剧 ρ 㫷厧 ας 㮧升 α 㮗剧 του οµ 㫷厧 㮷呷 ου ετα 㮗剧 ρε 㮗剧 ώ 㯗劇 «㦷哧 Α 㧇啇 ΨΑ Α 㧇啇 Ε 㧇啇 㧇啇 㨷呗 τ 㭷勧 㯗劇 㰇厇 αρού 㰷勇 α 㰇厇 ερ 㫷厧 οδο ε 㯗劇 㰷勇 ωµατώ 㯗劇 ο 㯗劇 τα 㮗剧 ο 㮗剧 ετα 㮗剧 ρε 㫷厧 ες 㰇厇 ου εµ 㱧嗇 α 㯗劇 㫷厧 㭧嘧 ο 㯗劇 τα 㮗剧 㰷勇 το 㯗劇 㨇嗧 㫷厧 㯗劇 α 㮧升 α «οµ 㫧匧 του Οµ 㫷厧 㮷呷 ου 㧇啇 㮷呷 㳇劧 γω τ 㭷勧 ς α 㰇厇 㳇劧 㮧升 τ 㭷勧 㰷勇 㭷勧 ς τ 㭷勧 ς 㮇吷 υγατρ 㮗剧 㮧升 㫧匧 ς LUELLA ENTERPRISES LTD τ 㭷勧 㯗劇 6 㭷勧 㦗哇 ου 㯗劇 㫷厧 ου 厧 㫷厧 㫷厧 6 㮧升 α 㮗剧 δ 㮗剧 α µ 㫗匇 㰷勇 ου αυτ 㫧匧 ς τ 㭷勧 㯗劇 㮧升 υρ 㮗剧 㳇劧 τ 㭷勧 τα τ 㭷勧 ς ετα 㮗剧 ρ 㫷厧 ας North Haven Ltd 㱷喗 㮗剧 δ 㮗剧 ο 㮧升 τ 㫧匧 τρ 㮗剧 ας του 5 㫷厧 % του 㧇啇 ετο 㱷喗 㮗剧 㮧升 ού Κε 㱧嗇 α 㮷呷 α 㫷厧 ου τ 㭷勧 ς ετα 㮗剧 ρ 㫷厧 ας Beogradsko Mesovito Preduzecee A 㧇啇 D 㧇啇 㮗剧 δ 㮗剧 ο 㮧升 τ 㫧匧 τρ 㮗剧 ας ετα 㮗剧 ρ 㫷厧 ας του 㧧唧 ε 㯗劇 οδο 㱷喗 ε 㫷厧 ου Hyatt 㤧刧 ε 㮷呷 㮗剧 γραδ 㫷厧 ου 㮧升 α 㮇吷 ώς ε 㰇厇 㫷厧 㰷勇 㭷勧 ς 㮷呷 㳇劧 γω τ 㭷勧 ς α 㰇厇 㳇劧 㮧升 τ 㭷勧 㰷勇 㭷勧 ς τ 㭷勧 㯗劇 厧α Α 㰇厇 ρ 㮗剧 㮷呷 㫷厧 ου 厧 㫷厧 㫷厧 厧 του 㰷勇 υ 㯗劇 㳇劧 㮷呷 ου τω 㯗劇 µετο 㱷喗 ώ 㯗劇 τ 㭷勧 ς ετα 㮗剧 ρε 㫷厧 ας Belven Associates 㱷喗 partnership τω 㯗劇 ετα 㮗剧 ρε 㮗剧 ώ 㯗劇 Harvard Investments Corporations 㮧升 α 㮗剧 World Spirit Ltd S 㧇啇 A 㧇啇 㱷喗 㭷勧 ο 㰇厇 ο 㫷厧 α ε 㫷厧 㯗劇 α 㮗剧 δ 㮗剧 㮧升 α 㮗剧 ού 㱷喗 ος 㮗剧 㰷勇 㳇劧 㰇厇 ο 㰷勇 ου δα 㯗劇 ε 㫷厧 ου 㰇厇 ρος τ 㭷勧 㯗劇 ετα 㮗剧 ρε 㫷厧 α Beogradsko Mesovito Preduzecee A 㧇啇 D 㧇啇 㱷喗 α 㰷勇 㱧嗇 α 㮷呷 㮗剧 㰷勇 µ 㫗匇 㯗劇 ου µε υ 㰇厇 ο 㮇吷 㫧匧 㮧升 㭷勧 ε 㰇厇 㫷厧 του α 㮧升 㮗剧 㯗劇 㫧匧 του του ξε 㯗劇 οδο 㱷喗 ε 㫷厧 ου 㧇啇 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ 㩇咧 ο 厧 㫷厧 㫷厧 厧 α 㰇厇 οτ 㫗匇 㮷呷 ε 㰷勇 ε γ 㮗剧 α το 㯗劇 Όµ 㮗剧 㮷呷 ο 㦷哧 Α 㧇啇 ΨΑ 㫇卧 㮷呷 㮷呷 㭷勧 µ 㮗剧 α 㱷喗 ρο 㯗劇 㮗剧 㫇卧 δυ 㯗劇 αµ 㮗剧 㮧升 㳇劧 τατ 㭷勧 ς α 㯗劇 㫇卧 㰇厇 τυξ 㭷勧 ς µε τα 㬧則 α 㰷勇 㮗剧 㮧升 㫇卧 ο 㮗剧 㮧升 ο 㯗劇 οµ 㮗剧 㮧升 㫇卧 µεγ 㫗匇 㮇吷 㭷勧 㯗劇 α 㰷勇 㭷勧 µε 㮗剧 ώ 㯗劇 ου 㯗劇 㰷勇 㭷勧 µα 㯗劇 τ 㮗剧 㮧升 㫧匧 㫇卧 㯗劇 οδο 㱷喗 γεγο 㯗劇 㳇劧 ς 㰇厇 ου ε 㰇厇 㮗剧 㬧則 ε 㬧則 α 㫷厧 ω 㰷勇 ε µε το 㯗劇 㰇厇 㮷呷 㫗匇 ο 㯗劇 εµ 㱧嗇 ατ 㮗剧 㮧升 㳇劧 τρ 㳇劧 㰇厇 ο το 㯗劇 㭷勧 γετ 㮗剧 㮧升 㳇劧 ρ 㳇劧 㮷呷 ο 㮧升 α 㮗剧 τ 㭷勧 㯗劇 㰇厇 ερ 㫷厧 ο 㰇厇 τ 㭷勧 㮇吷 㫗匇 㰷勇 㭷勧 τω 㯗劇 㧧唧 ε 㯗劇 οδο 㱷喗 ε 㫷厧 ω 㯗劇 «㧇啇 εγ 㫇卧 㮷呷 㭷勧 㤧刧 ρετα 㯗劇 㫷厧 α 㧇啇 㮧升 α 㮗剧 «Hyatt Regency Belgrade 㧇啇 㰷勇 τ 㮗剧 ς αγορ 㫗匇 ς Ε 㮷呷 㮷呷 㫇卧 δας 㮧升 α 㮗剧 㨷呗 ερ 㬧則 㫷厧 ας 㧇啇 Κατ 㫇卧 τ 㭷勧 㯗劇 δ 㮗剧 㫇卧 ρ 㮧升 ε 㮗剧 α τ 㭷勧 ς 㱷喗 ρ 㫧匧 㰷勇 㭷勧 ς του 厧 㫷厧 㫷厧 厧 㭷勧 ετα 㮗剧 ρε 㫷厧 α ο 㮷呷 ο 㮧升 㮷呷 㫧匧 ρω 㰷勇 ε τ 㭷勧 㯗劇 αγορ 㫇卧 του 㰷勇 υ 㯗劇 㳇劧 㮷呷 ου τω 㯗劇 µετο 㱷喗 ώ 㯗劇 τ 㭷勧 ς µ 㭷勧 ε 㮗剧 㰷勇 㭷勧 γµ 㫗匇 㯗劇 㭷勧 ς ετα 㮗剧 ρε 㫷厧 ας µε τ 㭷勧 㯗劇 ε 㰇厇 ω 㯗劇 υµ 㫷厧 α «Belven Associates 㧇啇 㱷喗 µ 㫗匇 㰷勇 ω τω 㯗劇 㮇吷 υγατρ 㮗剧 㮧升 ώ 㯗劇 τ 㭷勧 ς ετα 㮗剧 ρε 㮗剧 ώ 㯗劇 «Harvard Investments Corporations 㧇啇 㮧升 α 㮗剧 «World Spirit Ltd S 㧇啇 A 㧇啇 㧇啇 㫗匇 㯗劇 α 㯗劇 τ 㮗剧 㰇厇 ο 㰷勇 ού 厧 厧 㧇啇 厧6 㭧嘧 㧇啇 㧇啇 㭧嘧 厧 㱷喗 5 厧 ο 㮷呷 αρ 㫷厧 ω 㯗劇 Η 㨇嗧 Α 㭷勧 ο 㰇厇 ο 㫷厧 α ε 㫷厧 㯗劇 α 㮗剧 δ 㮗剧 㮧升 α 㮗剧 ού 㱷喗 ος 㮗剧 㰷勇 㳇劧 㰇厇 ο 㰷勇 ου δα 㯗劇 ε 㫷厧 ου 㰇厇 ρος τ 㭷勧 㯗劇 ετα 㮗剧 ρε 㫷厧 α Beogradsko Mesovito Preduzecee A 㧇啇 D 㧇啇 㱷喗 㮗剧 δ 㮗剧 ο 㮧升 τ 㫧匧 τρ 㮗剧 α ετα 㮗剧 ρε 㫷厧 α του 㧧唧 ε 㯗劇 οδο 㱷喗 ε 㫷厧 ου Hyatt 㤧刧 ε 㮷呷 㮗剧 γραδ 㫷厧 ου 㱷喗 δα 㯗劇 ε 㫷厧 ου α 㰷勇 㱧嗇 α 㮷呷 㮗剧 㰷勇 µ 㫗匇 㯗劇 ου µε υ 㰇厇 ο 㮇吷 㫧匧 㮧升 㭷勧 ε 㰇厇 㫷厧 του α 㮧升 㮗剧 㯗劇 㫧匧 του του ξε 㯗劇 οδο 㱷喗 ε 㫷厧 ου 㧇啇 Ο 㮗剧 㳇劧 ρο 㮗剧 του ως 㫇卧 㯗劇 ω δα 㯗劇 ε 㫷厧 ου 㮧升 ρ 㫷厧 㯗劇 ο 㯗劇 τα 㮗剧 㮗剧 δ 㮗剧 α 㫷厧 τερα ευ 㯗劇 ο 㲧壧 㮧升 ο 㫷厧 α 㰇厇 㳇劧 㰇厇 㮷呷 ευρ 㫇卧 ς α 㰇厇 οδ 㳇劧 㰷勇 εως 㱷喗 µε 㬧則 㫇卧 㰷勇 㭷勧 τ 㮗剧 ς 㰷勇 㭷勧 µερ 㮗剧 㯗劇 㫗匇 ς 㰷勇 υ 㯗劇 㮇吷 㫧匧 㮧升 ες 㧇啇 Η ετα 㮗剧 ρε 㫷厧 α 㱷喗 ρ 㭷勧 㰷勇 㮗剧 µο 㰇厇 ο 㫷厧 㭷勧 㰷勇 ε τµ 㫧匧 µα τρα 㰇厇 ε 㭧嘧 㮗剧 㮧升 㫧匧 ς δ 㮗剧 ευ 㮧升 ο 㮷呷 ύ 㯗劇 㰷勇 εως 㱷喗 㰇厇 ου 㭷勧 ετα 㮗剧 ρε 㫷厧 α ε 㫷厧 㱷喗 ε 㰷勇 τ 㭷勧 㯗劇 δ 㮗剧 㫇卧 㮇吷 ε 㰷勇 㭷勧 τ 㭷勧 ς 㧇啇 㩇咧 㭷勧 㯗劇 㨇嗧 αρα 㰷勇 㮧升 ευ 㫧匧 㫷厧 㧇啇 㧇啇 α 㫷厧 ου 厧 㫷厧 㫷厧 厧 㱷喗 㭷勧 ετα 㮗剧 ρε 㫷厧 α υ 㰇厇 㫗匇 γραψε 㰷勇 ύµ 㬧則 α 㰷勇 㭷勧 µε τ 㭷勧 㯗劇 E 㲧壧 㲧壧 EUR 㲧壧 BAN 㲧壧 ER 㲧壧 ASIAS A 㧇啇 E γ 㮗剧 α τ 㭷勧 㯗劇 㱷喗 ορ 㫧匧 γ 㭷勧 㰷勇 㭷勧 㮧升 ο 㮗剧 㯗劇 ού οµο 㮷呷 ογ 㮗剧 α 㮧升 ού δα 㯗劇 ε 㫷厧 ου δε 㮧升 αε 㰇厇 ταετούς δ 㮗剧 㫇卧 ρ 㮧升 ε 㮗剧 ας ύψους 厧 厧 㧇啇 5 㫷厧 㫷厧 㧇啇 㫷厧 6 㲧壧 㱷喗 㫷厧 㫷厧 δο 㮷呷 αρ 㫷厧 ω 㯗劇 Η 㧇啇 㨇嗧 㧇啇 Α 㧇啇 㱷喗 µετ 㫇卧 㰷勇 㱷喗 ετ 㮗剧 㮧升 㫧匧 㫗匇 γ 㮧升 ρ 㮗剧 㰷勇 㭷勧 α 㰇厇 㳇劧 το 㮗剧 ο 㮗剧 㮧升 㭷勧 τ 㮗剧 㮧升 㳇劧 㨷呗 υµ 㬧則 ού 㮷呷 㮗剧 ο τ 㭷勧 ς ετα 㮗剧 ρε 㫷厧 ας 㰷勇 τ 㭷勧 㯗劇 㰷勇 υ 㯗劇 εδρ 㫷厧 α 㰷勇 㫧匧 του τ 㭷勧 ς 㨇嗧 αρα 㰷勇 㮧升 ευ 㫧匧 ς 厧 厧 Α 㰇厇 ρ 㮗剧 㮷呷 㫷厧 ου 厧 㫷厧 㫷厧 厧 㧇啇 㩇咧 ο 㮗剧 ο 㮗剧 㮧升 㭷勧 τ 㮗剧 㮧升 㳇劧 㨷呗 υµ 㬧則 ού 㮷呷 㮗剧 ο δ 㮗剧 α 㰇厇 ραγµατεύτ 㭷勧 㮧升 ε εξα 㮗剧 ρετ 㮗剧 㮧升 ούς 㳇劧 ρους δα 㯗劇 ε 㮗剧 㰷勇 µού α 㰇厇 㳇劧 τ 㭷勧 㯗劇 E 㲧壧 㲧壧 EUR 㲧壧 BAN 㲧壧 ER 㲧壧 ASIAS A 㧇啇 E γ 㮗剧 α τ 㭷勧 㯗劇 α 㯗劇 α 㱷喗 ρ 㭷勧 µατοδ 㳇劧 τ 㭷勧 㰷勇 㭷勧 τ 㭷勧 ς α 㯗劇 ωτ 㫗匇 ρω τρα 㰇厇 ε 㭧嘧 㮗剧 㮧升 㫧匧 ς δ 㮗剧 ευ 㮧升 ο 㮷呷 ύ 㯗劇 㰷勇 εως µ 㫗匇 㰷勇 ω του Οµο 㮷呷 ογ 㮗剧 α 㮧升 ού α 㯗劇 ε 㫷厧 ου 㱷喗 µε 㰷勇 υ 㯗劇 㫗匇 㰇厇 ε 㮗剧 α τ 㭷勧 㯗劇 㰇厇 ερα 㮗剧 τ 㫗匇 ρω ου 㰷勇 㮗剧 α 㰷勇 τ 㮗剧 㮧升 㫧匧 㬧則 ε 㮷呷 τ 㫷厧 ω 㰷勇 㭷勧 τω 㯗劇 ο 㮗剧 㮧升 ο 㯗劇 οµ 㮗剧 㮧升 ώ 㯗劇 α 㰇厇 οτε 㮷呷 ε 㰷勇 µ 㫇卧 τω 㯗劇 㮷呷 㳇劧 γω µε 㫷厧 ω 㰷勇 㭷勧 ς 㮧升 α 㮗剧 του 㱷喗 ρ 㭷勧 µατοο 㮗剧 㮧升 ο 㯗劇 οµ 㮗剧 㮧升 ού 㮧升 㳇劧 㰷勇 τους 㧇啇 㩇咧 ο 㮗剧 ο 㮗剧 㮧升 㭷勧 τ 㮗剧 㮧升 㳇劧 㨷呗 υµ 㬧則 ού 㮷呷 㮗剧 ο 㰇厇 㮗剧 㰷勇 τεύε 㮗剧 㳇劧 τ 㮗剧 㭷勧 α 㰇厇 㳇劧 㮧升 τ 㭷勧 㰷勇 㭷勧 τω 㯗劇 α 㯗劇 ωτ 㫗匇 ρω 㮇吷 υγατρ 㮗剧 㮧升 ώ 㯗劇 ετα 㮗剧 ρε 㮗剧 ώ 㯗劇 τ 㭷勧 ς ετα 㮗剧 ρε 㫷厧 ας Belven Associates 㱷喗 㮇吷 α 㫗匇 㱷喗 ε 㮗剧 㫇卧 µε 㰷勇 㭷勧 㮇吷 ετ 㮗剧 㮧升 㫧匧 ο 㮗剧 㮧升 ο 㯗劇 οµ 㮗剧 㮧升 㫧匧 ε 㰇厇 㫷厧 δρα 㰷勇 㭷勧 㰷勇 τα ο 㮗剧 㮧升 ο 㯗劇 οµ 㮗剧 㮧升 㫇卧 α 㰇厇 οτε 㮷呷 㫗匇 㰷勇 µατα τ 㭷勧 ς ετα 㮗剧 ρε 㫷厧 ας µας 㧇啇 Ε 㰇厇 㫷厧 㰷勇 㭷勧 ς 㮧升 ατ 㫇卧 τ 㭷勧 㯗劇 δ 㮗剧 㫇卧 ρ 㮧升 ε 㮗剧 α τ 㭷勧 ς 㱷喗 ρ 㫧匧 㰷勇 㭷勧 ς του 厧 㫷厧 㫷厧 厧 㱷喗 㭷勧 ετα 㮗剧 ρε 㫷厧 α α 㰇厇 ο 㱧嗇 㫇卧 㰷勇 㮗剧 㰷勇 ε 㯗劇 α 㰷勇 υµµετ 㫇卧 㰷勇 㱷喗 ε 㮗剧 㰷勇 ε δ 㮗剧 αγω 㯗劇 㮗剧 㰷勇 µούς 㮧升 α 㮗剧 㯗劇 α δ 㮗剧 ερευ 㯗劇 㫧匧 㰷勇 ε 㮗剧 τ 㮗剧 ς δυ 㯗劇 ατ 㳇劧 τ 㭷勧 τες γ 㮗剧 α τ 㭷勧 㯗劇 α 㰇厇 㳇劧 㮧升 τ 㭷勧 㰷勇 㭷勧 ξε 㯗劇 οδο 㱷喗 ε 㮗剧 α 㮧升 ώ 㯗劇 µο 㯗劇 㫇卧 δω 㯗劇 㰷勇 τ 㭷勧 㯗劇 Ε 㮷呷 㮷呷 㫇卧 δα 㮧升 α 㮗剧 㰷勇 τ 㭷勧 㯗劇 ευρύτερ 㭷勧 㰇厇 ερ 㮗剧 ο 㱷喗 㫧匧 τ 㭷勧 ς 㧗唇 οτ 㮗剧 α 㯗劇 ατο 㮷呷 㮗剧 㮧升 㫧匧 ς Ευρώ 㰇厇 㭷勧 ς 㧇啇 㩇咧 α α 㰇厇 οτε 㮷呷 㫗匇 㰷勇 µατα τω 㯗劇 ε 㯗劇 εργε 㮗剧 ώ 㯗劇 αυτώ 㯗劇 υ 㮷呷 ο 㰇厇 ο 㮗剧 ού 㯗劇 τα 㮗剧 㰷勇 ταδ 㮗剧 α 㮧升 㫇卧 µ 㫗匇 㰷勇 α 㰷勇 το 厧 㫷厧 㫷厧 㧇啇 㱷喗 㳇劧 㰇厇 ως α 㯗劇 α 㮷呷 υτ 㮗剧 㮧升 㫇卧 α 㯗劇 α 㱧嗇 㫗匇 ρο 㯗劇 τα 㮗剧 㰇厇 αρα 㮧升 㫇卧 τω 㰷勇 τ 㭷勧 㯗劇 ε 㯗劇 㳇劧 τ 㭷勧 τα «㨷呗 㭷勧 µα 㯗劇 τ 㮗剧 㮧升 㫇卧 Γεγο 㯗劇 㳇劧 τα µετ 㫇卧 τ 㭷勧 㯗劇 㦷哧 㫧匧 ξ 㭷勧 τ 㭷勧 ς Χρ 㫧匧 㰷勇 㭷勧 ς 㧇啇 㧇啇 Σελίδα 4 από 69

5 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ανάλυση Η 㮇吷 ετ 㮗剧 㮧升 㫧匧 㰇厇 ορε 㫷厧 α 㱷喗 α 㮷呷 㮷呷 㫇卧 㮧升 α 㮗剧 ο 㰷勇 τρατ 㭷勧 γ 㮗剧 㮧升 㳇劧 ς µας 㰷勇 㱷喗 εδ 㮗剧 α 㰷勇 µ 㳇劧 ς α 㰇厇 οτυ 㰇厇 ώ 㯗劇 ο 㯗劇 τα 㮗剧 εύ 㮷呷 ογα 㰷勇 τ 㮗剧 ς ε 㯗劇 ο 㰇厇 ο 㮗剧 㭷勧 µ 㫗匇 㯗劇 ες ο 㮗剧 㮧升 ο 㯗劇 οµ 㮗剧 㮧升 㫗匇 ς 㮧升 ατα 㰷勇 τ 㫇卧 㰷勇 ε 㮗剧 ς του 厧 㫷厧 㫷厧 厧 㮧升 α 㮇吷 ώς τα 㬧則 α 㰷勇 㮗剧 㮧升 㫇卧 ο 㮗剧 㮧升 ο 㯗劇 οµ 㮗剧 㮧升 㫇卧 µεγ 㫗匇 㮇吷 㭷勧 δ 㮗剧 αµορ 㱧嗇 ώ 㮇吷 㭷勧 㮧升 α 㯗劇 ως εξ 㫧匧 ς 㲧壧 㫷厧 㧇啇 Ο 㮧升 ύ 㮧升 㮷呷 ος εργα 㰷勇 㮗剧 ώ 㯗劇 το 厧 㫷厧 㫷厧 厧 α 㯗劇 㫧匧 㮷呷 㮇吷 ε 㰷勇 ε ε 㯗劇 ο 㰇厇 ο 㮗剧 㭷勧 µ 㫗匇 㯗劇 ο ε 㰇厇 㫷厧 㰇厇 εδο 㰷勇 το 㰇厇 ο 㰷勇 㳇劧 τω 㯗劇 5 㧇啇 㧇啇 厧 厧 厧 㱷喗 㮗剧 㮷呷 㧇啇 㫗匇 㯗劇 α 㯗劇 τ 㮗剧 㲧壧 5 㧇啇 厧 厧 㫷厧 㱷喗 㮗剧 㮷呷 㧇啇 το 厧 㫷厧 㫷厧 6 㱷喗 㰇厇 αρου 㰷勇 㮗剧 㫇卧 㭧嘧 ο 㯗劇 τας αύξ 㭷勧 㰷勇 㭷勧 㰷勇 ε 㰇厇 ο 㰷勇 ο 㰷勇 τ 㳇劧 厧 㧇啇 㱷喗 6% 㧇啇 Ο 㮧升 ύ 㮧升 㮷呷 ος εργα 㰷勇 㮗剧 ώ 㯗劇 τ 㭷勧 ς µ 㭷勧 τρ 㮗剧 㮧升 㫧匧 ς ετα 㮗剧 ρ 㫷厧 ας α 㯗劇 㫧匧 㮷呷 㮇吷 ε 㰷勇 ε 厧 㧇啇 㧇啇 厧 㧇啇 5 㱷喗 㮗剧 㮷呷 㧇啇 α 㰇厇 㳇劧 厧 㲧壧 㧇啇 6 㲧壧 厧 㱷喗 㮗剧 㮷呷 㧇啇 το 厧 㫷厧 㫷厧 6 㱷喗 αυξ 㭷勧 µ 㫗匇 㯗劇 ος 㮧升 ατ 㫇卧 㫷厧 厧 㱷喗 㫷厧 % 㧇啇 厧 㧇啇 㩇咧 α ε 㯗劇 ο 㰇厇 ο 㮗剧 㭷勧 µ 㫗匇 㯗劇 α µ 㮗剧 㮧升 τ 㫇卧 㮧升 㫗匇 ρδ 㭷勧 α 㯗劇 㫧匧 㮷呷 㮇吷 α 㯗劇 㰷勇 το 㰇厇 ο 㰷勇 㳇劧 τω 㯗劇 厧5 㧇啇 㭧嘧 㧇啇 6 㱷喗 㮗剧 㮷呷 㧇啇 α 㰇厇 㳇劧 㫷厧 6 㧇啇 5 厧5 㱷喗 㮗剧 㮷呷 㧇啇 το 厧 㫷厧 㫷厧 6 㱷喗 ε 㯗劇 ώ το 㰇厇 ερ 㮗剧 㮇吷 ώρ 㮗剧 ο µ 㮗剧 㮧升 τού 㮧升 㫗匇 ρδους αυξ 㫧匧 㮇吷 㭷勧 㮧升 ε α 㰇厇 㳇劧 厧6 㱷喗 6% το 厧 㫷厧 㫷厧 6 㰷勇 ε 㲧壧 㲧壧 㱷喗 6% το 厧 㫷厧 㫷厧 厧 㧇啇 㩇咧 α µ 㮗剧 㮧升 τ 㫇卧 㮧升 㫗匇 ρδ 㭷勧 τ 㭷勧 ς µ 㭷勧 τρ 㮗剧 㮧升 㫧匧 ς ετα 㮗剧 ρ 㫷厧 ας δ 㮗剧 αµορ 㱧嗇 ώ 㮇吷 㭷勧 㮧升 α 㯗劇 㰷勇 ε 㫷厧 5 㧇啇 㲧壧 厧5 㱷喗 㮗剧 㮷呷 㧇啇 㫗匇 㯗劇 α 㯗劇 τ 㮗剧 㫷厧 厧 㧇啇 㭧嘧 㧇啇 㫷厧 㱷喗 㮗剧 㮷呷 㧇啇 το 厧 㫷厧 㫷厧 6 㱷喗 㰷勇 㭷勧 µε 㮗剧 ώ 㯗劇 ο 㯗劇 τας αύξ 㭷勧 㰷勇 㭷勧 τ 㭷勧 ς τ 㫇卧 ξ 㭷勧 ς του 㫷厧 㧇啇 㱷喗 㭧嘧 % 㧇啇 㩇咧 ο 㰇厇 ερ 㮗剧 㮇吷 ώρ 㮗剧 ο µ 㮗剧 㮧升 τού 㮧升 㫗匇 ρδους τ 㭷勧 ς Ετα 㮗剧 ρ 㫷厧 ας α 㯗劇 㫧匧 㮷呷 㮇吷 ε 㰷勇 ε 厧 㭧嘧 㱷喗 㧇啇 % το 厧 㫷厧 㫷厧 厧 α 㰇厇 㳇劧 厧 厧 㱷喗 5% τ 㭷勧 㯗劇 㰇厇 ρο 㭷勧 γούµε 㯗劇 㭷勧 㱷喗 ρο 㯗劇 㮗剧 㫇卧 㧇啇 Η αύξ 㭷勧 㰷勇 㭷勧 αυτ 㫧匧 ο 㱧嗇 ε 㫷厧 㮷呷 ετα 㮗剧 㮧升 υρ 㫷厧 ως 㰷勇 τ 㭷勧 㯗劇 αύξ 㭷勧 㰷勇 㭷勧 τ 㭷勧 ς µ 㫗匇 㰷勇 㭷勧 ς τ 㮗剧 µ 㫧匧 ς δωµατ 㫷厧 ου 㮧升 α 㮗剧 τ 㭷勧 㯗劇 αύξ 㭷勧 㰷勇 㭷勧 του 㰇厇 ερ 㮗剧 㮇吷 ωρ 㫷厧 ου 㮧升 㫗匇 ρδους τω 㯗劇 ε 㰇厇 㫷厧 µ 㫗匇 ρους τµ 㭷勧 µ 㫇卧 τω 㯗劇 του 㧧唧 ε 㯗劇 οδο 㱷喗 ε 㫷厧 ου 㧇啇 εγ 㫇卧 㮷呷 㭷勧 㤧刧 ρετα 㯗劇 㯗劇 㫷厧 α 㧇啇 厧 㧇啇 㩇咧 α 㮷呷 ε 㮗剧 τουργ 㮗剧 㮧升 㫇卧 㮧升 㫗匇 ρδ 㭷勧 του Οµ 㫷厧 㮷呷 ου 壧 㰇厇 ρο 㱧嗇 㳇劧 ρω 㯗劇 㱷喗 㱷喗 ρ 㭷勧 µατοδοτ 㮗剧 㮧升 ώ 㯗劇 㱷喗 ε 㰇厇 ε 㯗劇 δυτ 㮗剧 㮧升 ώ 㯗劇 α 㰇厇 οτε 㮷呷 ε 㰷勇 µ 㫇卧 τω 㯗劇 㮧升 α 㮗剧 α 㰇厇 ο 㰷勇 㬧則 㫗匇 㰷勇 εω 㯗劇 壧 α 㯗劇 㫧匧 㮷呷 㮇吷 α 㯗劇 㰷勇 το 㰇厇 ο 㰷勇 㳇劧 τω 㯗劇 厧 㫷厧 㧇啇 6 㲧壧 㲧壧 㱷喗 㮗剧 㮷呷 㧇啇 㫗匇 㯗劇 α 㯗劇 τ 㮗剧 㫷厧 5 㧇啇 㭧嘧 㧇啇 㧇啇 㱷喗 㮗剧 㮷呷 㧇啇 το 厧 㫷厧 㫷厧 6 㱷喗 㰇厇 αρου 㰷勇 㮗剧 㫇卧 㭧嘧 ο 㯗劇 τας αύξ 㭷勧 㰷勇 㭷勧 㰷勇 ε 㰇厇 ο 㰷勇 ο 㰷勇 τ 㳇劧 厧5 㱷喗 㲧壧 % 㧇啇 Ε 㰇厇 㮗剧 㰇厇 㮷呷 㫗匇 ο 㯗劇 τα 㮷呷 ε 㮗剧 τουργ 㮗剧 㮧升 㫇卧 㮧升 㫗匇 ρδ 㭷勧 τ 㭷勧 ς µ 㭷勧 τρ 㮗剧 㮧升 㫧匧 ς ετα 㮗剧 ρ 㫷厧 ας δ 㮗剧 αµορ 㱧嗇 ώ 㮇吷 㭷勧 㮧升 α 㯗劇 㰷勇 ε 㫷厧 厧 㧇啇 㭧嘧 厧 㭧嘧 㱷喗 㮗剧 㮷呷 㧇啇 α 㰇厇 㳇劧 㭧嘧 㧇啇 厧 㲧壧 6 㱷喗 㮗剧 㮷呷 㧇啇 το 厧 㫷厧 㫷厧 6 㱷喗 αυξ 㭷勧 µ 㫗匇 㯗劇 α 㮧升 ατ 㫇卧 厧 厧 㱷喗 厧% 㧇啇 㲧壧 㧇啇 㩇咧 α 㮧升 㫗匇 ρδ 㭷勧 㰇厇 ρο 㱧嗇 㳇劧 ρω 㯗劇 του Οµ 㫷厧 㮷呷 ου 㰇厇 αρου 㰷勇 㫷厧 α 㰷勇 α 㯗劇 αύξ 㭷勧 㰷勇 㭷勧 㰷勇 ε 㰇厇 ο 㰷勇 ο 㰷勇 τ 㳇劧 㲧壧 㭧嘧 㱷喗 㭧嘧 % 㮧升 α 㮗剧 δ 㮗剧 αµορ 㱧嗇 ώ 㮇吷 㭷勧 㮧升 α 㯗劇 㰷勇 το 㰇厇 ο 㰷勇 㳇劧 τω 㯗劇 㫷厧 厧 㧇啇 㲧壧 厧5 㱷喗 㮗剧 㮷呷 㧇啇 α 㰇厇 㳇劧 㧇啇 㧇啇 㭧嘧 5 㲧壧 το 厧 㫷厧 㫷厧 6 㧇啇 㩇咧 α 㮧升 㫗匇 ρδ 㭷勧 㰇厇 ρο 㱧嗇 㳇劧 ρω 㯗劇 τ 㭷勧 ς Ετα 㮗剧 ρ 㫷厧 ας 㰷勇 㭷勧 µε 㫷厧 ω 㰷勇 α 㯗劇 㫇卧 㯗劇 οδο 㮧升 ατ 㫇卧 厧 㫷厧 㱷喗 㭧嘧 % 㮧升 α 㮗剧 α 㯗劇 㫧匧 㮷呷 㮇吷 α 㯗劇 㰷勇 ε 厧 㧇啇 5 厧 㫷厧 㱷喗 㮗剧 㮷呷 㧇啇 㫗匇 㯗劇 α 㯗劇 τ 㮗剧 5 㧇啇 厧 㲧壧 厧 㱷喗 㮗剧 㮷呷 㧇啇 το 厧 㫷厧 㫷厧 6 㧇啇 5 㧇啇 㩇咧 α 㮧升 α 㮇吷 αρ 㫇卧 㮧升 㫗匇 ρδ 㭷勧 壧µετ 㫇卧 α 㰇厇 㳇劧 㱧嗇 㳇劧 ρους 㮧升 α 㮗剧 δ 㮗剧 㮧升 α 㮗剧 ώµατα µε 㮗剧 οψ 㭷勧 㱧嗇 㫷厧 ας 壧 του Οµ 㫷厧 㮷呷 ου α 㯗劇 㫧匧 㮷呷 㮇吷 α 㯗劇 㰷勇 το 㰇厇 ο 㰷勇 㳇劧 τω 㯗劇 㫷厧 厧 㧇啇 665 㱷喗 㮗剧 㮷呷 㧇啇 㫗匇 㯗劇 α 㯗劇 τ 㮗剧 6 㧇啇 㧇啇 厧 厧 㱷喗 㮗剧 㮷呷 㧇啇 το 厧 㫷厧 㫷厧 6 㱷喗 㰇厇 αρου 㰷勇 㮗剧 㫇卧 㭧嘧 ο 㯗劇 τας αύξ 㭷勧 㰷勇 㭷勧 㰷勇 ε 㰇厇 ο 㰷勇 ο 㰷勇 τ 㳇劧 㧇啇 㲧壧 㱷喗 厧% 㧇啇 㩇咧 α 㮧升 α 㮇吷 αρ 㫇卧 㮧升 㫗匇 ρδ 㭷勧 τ 㭷勧 ς Ετα 㮗剧 ρ 㫷厧 ας α 㯗劇 㫧匧 㮷呷 㮇吷 α 㯗劇 㰷勇 ε 5 㧇啇 㧇啇 厧 㭧嘧 㱷喗 㮗剧 㮷呷 㧇啇 α 㰇厇 㳇劧 㲧壧 㧇啇 6 㫷厧 6 㱷喗 㮗剧 㮷呷 㧇啇 το 厧 㫷厧 㫷厧 6 㱷喗 αυξ 㭷勧 µ 㫗匇 㯗劇 α 㮧升 ατ 㫇卧 厧6 㱷喗 厧% 㧇啇 6 㧇啇 㩇咧 α α 㰇厇 οτε 㮷呷 㫗匇 㰷勇 µατα τ 㭷勧 ς ετα 㮗剧 ρε 㫷厧 ας BMP AD 㱷喗 㮗剧 δ 㮗剧 ο 㮧升 τ 㫧匧 τρ 㮗剧 ας του ξε 㯗劇 οδο 㱷喗 ε 㫷厧 ου Hyatt του 㤧刧 ε 㮷呷 㮗剧 γραδ 㫷厧 ου ε 㯗劇 ο 㰇厇 ο 㮗剧 ού 㯗劇 τα 㮗剧 α 㰇厇 㳇劧 τ 㭷勧 㯗劇 㫷厧 6 㫷厧 㫷厧 6 㫷厧 厧 㫷厧 㫷厧 6 㱷喗 㭷勧 µεροµ 㭷勧 㯗劇 㫷厧 α εξαγορ 㫇卧 ς του 5 㫷厧 % α 㰇厇 㳇劧 τ 㭷勧 㯗劇 ετα 㮗剧 ρ 㫷厧 α µας 㱷喗 㮧升 α 㮗剧 㫗匇 τ 㰷勇 㮗剧 τα µεγ 㫗匇 㮇吷 㭷勧 δε 㯗劇 ε 㫷厧 㯗劇 α 㮗剧 α 㰇厇 ο 㮷呷 ύτως 㰷勇 υγ 㮧升 ρ 㫷厧 㰷勇 㮗剧 µα 㧇啇 厧 㧇啇 Ο 㮗剧 㮧升 α 㮇吷 αρ 㫗匇 ς ε 㰇厇 ε 㯗劇 δύ 㰷勇 ε 㮗剧 ς του Οµ 㫷厧 㮷呷 ου 㮧升 ατ 㫇卧 το 厧 㫷厧 㫷厧 厧 α 㯗劇 㫧匧 㮷呷 㮇吷 α 㯗劇 㰷勇 ε 㫷厧 㧇啇 665 㱷喗 㮗剧 㮷呷 㧇啇 α 㰇厇 㳇劧 厧 㧇啇 㫷厧 㭧嘧 6 㱷喗 㮗剧 㮷呷 㧇啇 το 厧 㫷厧 㫷厧 6 㧇啇 Ε 㰇厇 㮗剧 㰇厇 㮷呷 㫗匇 ο 㯗劇 㱷喗 ο 㮗剧 㮧升 α 㮇吷 αρ 㫗匇 ς ε 㰇厇 ε 㯗劇 δύ 㰷勇 ε 㮗剧 ς τ 㭷勧 ς µ 㭷勧 τρ 㮗剧 㮧升 㫧匧 ς ετα 㮗剧 ρ 㫷厧 ας δ 㮗剧 αµορ 㱧嗇 ώ 㮇吷 㭷勧 㮧升 α 㯗劇 㰷勇 ε 㫷厧 㧇啇 厧 㫷厧 㭧嘧 㱷喗 㮗剧 㮷呷 㧇啇 α 㰇厇 㳇劧 厧 㧇啇 厧6 㭧嘧 㱷喗 㮗剧 㮷呷 㧇啇 㮧升 ατ 㫇卧 τ 㭷勧 㯗劇 㰇厇 ρο 㭷勧 γούµε 㯗劇 㭷勧 㱷喗 ρ 㫧匧 㰷勇 㭷勧 㧇啇 㨇嗧 αρ 㫇卧 γο 㯗劇 τες δ 㭷勧 µ 㮗剧 ουργ 㫷厧 ας αξ 㫷厧 ας 㮧升 α 㮗剧 µ 㫗匇 τρ 㭷勧 㰷勇 㭷勧 ς ε 㰇厇 㮗剧 δ 㳇劧 㰷勇 εω 㯗劇 Ο Όµ 㮗剧 㮷呷 ος αξ 㮗剧 ο 㮷呷 ογε 㫷厧 τα α 㰇厇 οτε 㮷呷 㫗匇 㰷勇 µατα 㮧升 α 㮗剧 τ 㭷勧 㯗劇 α 㰇厇 㳇劧 δο 㰷勇 㫧匧 του 㰷勇 ε µ 㭷勧 㯗劇 㮗剧 α 㫷厧 α 㬧則 㫇卧 㰷勇 㭷勧 ε 㯗劇 το 㰇厇 㫷厧 㭧嘧 ο 㯗劇 τας 㫗匇 γ 㮧升 α 㮗剧 ρα 㮧升 α 㮗剧 α 㰇厇 οτε 㮷呷 ε 㰷勇 µατ 㮗剧 㮧升 㫇卧 α 㰇厇 ο 㮧升 㮷呷 㫷厧 㰷勇 ε 㮗剧 ς α 㰇厇 㳇劧 τους 㰷勇 τ 㳇劧 㱷喗 ους 㮧升 α 㮗剧 㮷呷 αµ 㬧則 㫇卧 㯗劇 ο 㯗劇 τας α 㯗劇 τ 㫷厧 㰷勇 το 㮗剧 㱷喗 α δ 㮗剧 ορ 㮇吷 ωτ 㮗剧 㮧升 㫇卧 µ 㫗匇 τρα 㧇啇 Η α 㰇厇 οδοτ 㮗剧 㮧升 㳇劧 τ 㭷勧 τα του Οµ 㫷厧 㮷呷 ου µετρ 㫇卧 τα 㮗剧 㮧升 㫇卧 㯗劇 ο 㯗劇 τας 㱷喗 ρ 㫧匧 㰷勇 㭷勧 τω 㯗劇 εξ 㫧匧 ς 㱷喗 ρ 㭷勧 µατοο 㮗剧 㮧升 ο 㯗劇 οµ 㮗剧 㮧升 ώ 㯗劇 δε 㮗剧 㮧升 τώ 㯗劇 α 㰇厇 㳇劧 δο 㰷勇 㭷勧 ς 㰇厇 ου 㱷喗 ρ 㭷勧 㰷勇 㮗剧 µο 㰇厇 ο 㮗剧 ού 㯗劇 τα 㮗剧 δ 㮗剧 ε 㮇吷 㯗劇 ώς 㲧壧 壧 R 㲧壧 CE 壧Return on Capital Employed 壧 «Α 㰇厇 οδοτ 㮗剧 㮧升 㳇劧 τ 㭷勧 τα 㰷勇 υ 㯗劇 ο 㮷呷 㮗剧 㮧升 ώ 㯗劇 α 㰇厇 α 㰷勇 㱷喗 ο 㮷呷 ούµε 㯗劇 ω 㯗劇 㮧升 ε 㱧嗇 α 㮷呷 α 㫷厧 ω 㯗劇 㧇啇 㲧壧 Ο δε 㫷厧 㮧升 τ 㭷勧 ς δ 㮗剧 α 㮗剧 ρε 㫷厧 τα 㮧升 㫗匇 ρδ 㭷勧 㰇厇 ρο 㱧嗇 㳇劧 ρω 㯗劇 㮧升 α 㮗剧 㱷喗 ρ 㭷勧 µατοο 㮗剧 㮧升 ο 㯗劇 οµ 㮗剧 㮧升 ώ 㯗劇 α 㰇厇 οτε 㮷呷 ε 㰷勇 µ 㫇卧 τω 㯗劇 µε τα 㰷勇 υ 㯗劇 ο 㮷呷 㮗剧 㮧升 㫇卧 α 㰇厇 α 㰷勇 㱷喗 ο 㮷呷 ούµε 㯗劇 α 㮧升 ε 㱧嗇 㫇卧 㮷呷 α 㮗剧 α του Οµ 㫷厧 㮷呷 ου τα ο 㰇厇 ο 㫷厧 α ε 㫷厧 㯗劇 α 㮗剧 το 㫇卧 㮇吷 ρο 㮗剧 㰷勇 µα τ 㭷勧 ς Κα 㮇吷 αρ 㫧匧 ς 㦇妧 㫗匇 㰷勇 㭷勧 ς 㱷喗 του 㰷勇 υ 㯗劇 㳇劧 㮷呷 ου τω 㯗劇 δα 㯗劇 ε 㫷厧 ω 㯗劇 㮧升 α 㮗剧 τω 㯗劇 µα 㮧升 ρο 㰇厇 ρ 㳇劧 㮇吷 ε 㰷勇 µω 㯗劇 㰇厇 ρο 㬧則 㮷呷 㫗匇 ψεω 㯗劇 㧇啇 壧 R 㲧壧 E 壧Return on Equity 壧 «Α 㰇厇 οδοτ 㮗剧 㮧升 㳇劧 τ 㭷勧 τα 㦗哇 δ 㫷厧 ω 㯗劇 Κε 㱧嗇 α 㮷呷 α 㫷厧 ω 㯗劇 㧇啇 㲧壧 Ο δε 㫷厧 㮧升 τ 㭷勧 ς δ 㮗剧 α 㮗剧 ρε 㫷厧 τα 㮧升 㫗匇 ρδ 㭷勧 µετ 㫇卧 α 㰇厇 㳇劧 㱧嗇 㳇劧 ρους µε τ 㭷勧 㯗劇 Κα 㮇吷 αρ 㫧匧 㦇妧 㫗匇 㰷勇 㭷勧 τ 㭷勧 ς ετα 㮗剧 ρε 㫷厧 ας 㧇啇 Ο 㮗剧 㰇厇 αρα 㰇厇 㫇卧 㯗劇 ω δε 㫷厧 㮧升 τες γ 㮗剧 α το 厧 㫷厧 㫷厧 厧 㮧升 α 㮗剧 㰷勇 ε 㰷勇 ύγ 㮧升 ρ 㮗剧 㰷勇 㭷勧 µε το 厧 㫷厧 㫷厧 6 㮧升 㮗剧 㯗劇 㫧匧 㮇吷 㭷勧 㮧升 α 㯗劇 ως εξ 㫧匧 ς 㲧壧 31/12/ /12/2006 R 㲧壧 CE 㫷厧 厧 㱷喗 㧇啇 % 㧇啇 㱷喗 㭧嘧 % R 㲧壧 E 㫷厧 6 㱷喗 㫷厧 % 㭧嘧 㱷喗 厧 % Σελίδα 5 από 69

6 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝ ΥΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Παράγοντες Χρηµατοοικονοµικού Κινδύνου Ο Όµ 㮗剧 㮷呷 ος ε 㮧升 τ 㫷厧 㮇吷 ετα 㮗剧 㰷勇 ε 㱷喗 ρ 㭷勧 µατοο 㮗剧 㮧升 ο 㯗劇 οµ 㮗剧 㮧升 ούς 㮧升 㮗剧 㯗劇 δύ 㯗劇 ους 㳇劧 㰇厇 ως µετα 㬧則 ο 㮷呷 㫗匇 ς 㰷勇 τ 㮗剧 ς 㰷勇 υ 㯗劇 α 㮷呷 㮷呷 αγµατ 㮗剧 㮧升 㫗匇 ς 㮗剧 㰷勇 οτ 㮗剧 µ 㫷厧 ες 㱷喗 ε 㰇厇 㮗剧 τ 㳇劧 㮧升 㮗剧 α 㱷喗 㰇厇 㮗剧 㰷勇 τωτ 㮗剧 㮧升 㳇劧 㮧升 㫷厧 㯗劇 δυ 㯗劇 ο 㱷喗 㮧升 㫷厧 㯗劇 δυ 㯗劇 ο ρευ 㰷勇 τ 㳇劧 τ 㭷勧 τας 㮧升 α 㮗剧 㮧升 㫷厧 㯗劇 δυ 㯗劇 ο εύ 㮷呷 ογ 㭷勧 ς αξ 㫷厧 ας α 㰇厇 㳇劧 µετα 㬧則 ο 㮷呷 㫗匇 ς ε 㰇厇 㮗剧 το 㮧升 㫷厧 ω 㯗劇 㧇啇 㩇咧 ο γε 㯗劇 㮗剧 㮧升 㳇劧 㰇厇 ρ 㳇劧 γραµµα δ 㮗剧 α 㱷喗 ε 㫷厧 ρ 㮗剧 㰷勇 㭷勧 ς 㮧升 㮗剧 㯗劇 δύ 㯗劇 ω 㯗劇 του Οµ 㫷厧 㮷呷 ου ε 㰷勇 τ 㮗剧 㫇卧 㭧嘧 ετα 㮗剧 㰷勇 τ 㭷勧 µ 㭷勧 㰇厇 ρο 㬧則 㮷呷 εψ 㮗剧 µ 㳇劧 τ 㭷勧 τα τω 㯗劇 㱷喗 ρ 㭷勧 µατο 㰇厇 㮗剧 㰷勇 τωτ 㮗剧 㮧升 ώ 㯗劇 αγορώ 㯗劇 㮧升 α 㮗剧 ε 㰇厇 㮗剧 δ 㮗剧 ώ 㮧升 ε 㮗剧 㯗劇 α ε 㮷呷 α 㱷喗 㮗剧 㰷勇 το 㰇厇 ο 㮗剧 㫧匧 㰷勇 ε 㮗剧 τ 㭷勧 㯗劇 ε 㯗劇 δε 㱷喗 㳇劧 µε 㯗劇 㭷勧 αρ 㯗劇 㭷勧 τ 㮗剧 㮧升 㫧匧 τους ε 㰇厇 㫷厧 δρα 㰷勇 㭷勧 㰷勇 τ 㭷勧 㱷喗 ρ 㭷勧 µατοο 㮗剧 㮧升 ο 㯗劇 οµ 㮗剧 㮧升 㫧匧 α 㰇厇 㳇劧 δο 㰷勇 㭷勧 του Οµ 㫷厧 㮷呷 ου Η δ 㮗剧 α 㱷喗 ε 㫷厧 ρ 㮗剧 㰷勇 㭷勧 㮧升 㮗剧 㯗劇 δύ 㯗劇 ω 㯗劇 δ 㮗剧 ε 㮧升 㰇厇 ερα 㮗剧 ώ 㯗劇 ετα 㮗剧 α 㰇厇 㳇劧 τ 㭷勧 㯗劇 㮧升 ε 㯗劇 τρ 㮗剧 㮧升 㫧匧 υ 㰇厇 㭷勧 ρε 㰷勇 㫷厧 α δ 㮗剧 α 㱷喗 ε 㫷厧 ρ 㮗剧 㰷勇 㭷勧 ς δ 㮗剧 α 㮇吷 ε 㰷勇 㫷厧 µω 㯗劇 㱷喗 㭷勧 ο 㰇厇 ο 㫷厧 α 㰇厇 ρο 㰷勇 δ 㮗剧 ορ 㫷厧 㭧嘧 ε 㮗剧 㮧升 α 㮗剧 ε 㮧升 τ 㮗剧 µ 㫇卧 τους 㱷喗 ρ 㭷勧 µατοο 㮗剧 㮧升 ο 㯗劇 οµ 㮗剧 㮧升 ούς 㮧升 㮗剧 㯗劇 δύ 㯗劇 ους 㰷勇 ε 㰷勇 υ 㯗劇 εργα 㰷勇 㫷厧 α µε τ 㮗剧 ς υ 㰇厇 㭷勧 ρε 㰷勇 㫷厧 ες 㰇厇 ου α 㯗劇 τ 㮗剧 µετω 㰇厇 㫷厧 㭧嘧 ου 㯗劇 αυτούς τους 㮧升 㮗剧 㯗劇 δύ 㯗劇 ους 㧇啇 㨇嗧 ρο τ 㭷勧 ς δ 㮗剧 ε 㯗劇 㫗匇 ργε 㮗剧 ας 㰷勇 㱷喗 ετ 㮗剧 㮧升 ώ 㯗劇 㰷勇 υ 㯗劇 α 㮷呷 㮷呷 αγώ 㯗劇 㮷呷 αµ 㬧則 㫇卧 㯗劇 ετα 㮗剧 㫗匇 γ 㮧升 ρ 㮗剧 㰷勇 㭷勧 α 㰇厇 㳇劧 τα 㰷勇 τε 㮷呷 㫗匇 㱷喗 㭷勧 㰇厇 ου 㫗匇 㱷喗 ου 㯗劇 το δ 㮗剧 㮧升 α 㫷厧 ωµα δ 㫗匇 㰷勇 µευ 㰷勇 㭷勧 ς τ 㭷勧 ς Ετα 㮗剧 ρ 㫷厧 ας 㰇厇 ρος τους α 㯗劇 τ 㮗剧 㰷勇 υµ 㬧則 α 㮷呷 㮷呷 㳇劧 µε 㯗劇 ους τ 㭷勧 ς 㧇啇 㨷呗 υ 㯗劇 α 㮷呷 㮷呷 αγµατ 㮗剧 㮧升 㳇劧 ς Κ 㫷厧 㯗劇 δυ 㯗劇 ος Ο Όµ 㮗剧 㮷呷 ος δρα 㰷勇 τ 㭷勧 ρ 㮗剧 ο 㰇厇 ο 㮗剧 ε 㫷厧 τα 㮗剧 㰷勇 ε δ 㮗剧 ε 㮇吷 㯗劇 㫗匇 ς ε 㰇厇 㫷厧 㰇厇 εδο 㮧升 α 㮗剧 㰷勇 υ 㯗劇 ε 㰇厇 ώς ε 㮧升 τ 㫷厧 㮇吷 ετα 㮗剧 㰷勇 ε 㰷勇 υ 㯗劇 α 㮷呷 㮷呷 αγµατ 㮗剧 㮧升 㳇劧 㮧升 㫷厧 㯗劇 δυ 㯗劇 ο 㰇厇 ροερ 㱷喗 㳇劧 µε 㯗劇 ο 㮧升 υρ 㫷厧 ως α 㰇厇 㳇劧 το ο 㮷呷 㫇卧 ρ 㮗剧 ο Η 㨇嗧 Α 㧇啇 Αυτ 㳇劧 ς ο 㮧升 㫷厧 㯗劇 δυ 㯗劇 ος 㰇厇 ρο 㮧升 ύ 㰇厇 τε 㮗剧 㮧升 υρ 㫷厧 ως α 㰇厇 㳇劧 τ 㮗剧 ς α 㱧嗇 㫷厧 ξε 㮗剧 ς Αµερ 㮗剧 㮧升 α 㯗劇 ώ 㯗劇 㰇厇 ε 㮷呷 ατώ 㯗劇 㰇厇 ου α 㯗劇 τ 㮗剧 㰇厇 ρο 㰷勇 ω 㰇厇 εύου 㯗劇 㰇厇 ερ 㫷厧 㰇厇 ου το 厧 㫷厧 % του 㰷勇 υ 㯗劇 ο 㮷呷 㮗剧 㮧升 ού αρ 㮗剧 㮇吷 µού τω 㯗劇 δ 㮗剧 α 㯗劇 υ 㮧升 τερεύ 㰷勇 εω 㯗劇 τω 㯗劇 㧧唧 ε 㯗劇 οδο 㱷喗 ε 㫷厧 ω 㯗劇 του Οµ 㫷厧 㮷呷 ου 㮧升 α 㮗剧 ο 㮗剧 ο 㰇厇 ο 㫷厧 ες ε 㰇厇 㭷勧 ρε 㫇卧 㭧嘧 ο 㯗劇 τα 㮗剧 αρ 㯗劇 㭷勧 τ 㮗剧 㮧升 㫇卧 α 㰇厇 㳇劧 τ 㭷勧 㯗劇 µεγ 㫇卧 㮷呷 㭷勧 αύξ 㭷勧 㰷勇 㭷勧 τ 㭷勧 ς 㦗哇 㰷勇 οτ 㮗剧 µ 㫷厧 ας Ευρώ 㫷厧 ο 㮷呷 㮷呷 αρ 㫷厧 ου 㧇啇 Ο Όµ 㮗剧 㮷呷 ος 㰇厇 ρος το 㰇厇 αρ 㳇劧 㯗劇 δε 㯗劇 㫗匇 㱷喗 ε 㮗剧 㰇厇 ρο 㱷喗 ωρ 㫧匧 㰷勇 ε 㮗剧 㰷勇 τ 㭷勧 㯗劇 ε 㱧嗇 αρµογ 㫧匧 εργα 㮷呷 ε 㫷厧 ω 㯗劇 α 㯗劇 τ 㮗剧 㰷勇 τ 㫇卧 㮇吷 µ 㮗剧 㰷勇 㭷勧 ς του 㰷勇 υ 㯗劇 α 㮷呷 㮷呷 αγµατ 㮗剧 㮧升 ού 㮧升 㮗剧 㯗劇 δύ 㯗劇 ου 㧇啇 㨇嗧 αρ 㳇劧 㮷呷 α ταύτα 㰷勇 το 㰇厇 㮷呷 α 㫷厧 㰷勇 㮗剧 ο τ 㭷勧 ς ε 㰇厇 αρ 㮧升 ούς α 㯗劇 τ 㮗剧 µετώ 㰇厇 㮗剧 㰷勇 㭷勧 ς του α 㯗劇 ωτ 㫗匇 ρω 㮧升 㮗剧 㯗劇 δύ 㯗劇 ου 㬧則 ρ 㫷厧 㰷勇 㮧升 ετα 㮗剧 㰷勇 ε δ 㮗剧 αρ 㮧升 㫧匧 ε 㰇厇 α 㱧嗇 㫧匧 µε τους 㱷喗 ρ 㭷勧 µατοο 㮗剧 㮧升 ο 㯗劇 οµ 㮗剧 㮧升 ούς του 㰷勇 υµ 㬧則 ού 㮷呷 ους 㱷喗 㰇厇 ρο 㮧升 ε 㮗剧 µ 㫗匇 㯗劇 ου 㯗劇 α 㰇厇 ρο 㰷勇 δ 㮗剧 ορ 㫷厧 㭧嘧 ετα 㮗剧 㰷勇 υ 㯗劇 ε 㱷喗 ώς 㭷勧 ορ 㮇吷 㳇劧 τερ 㭷勧 㰇厇 ο 㮷呷 㮗剧 τ 㮗剧 㮧升 㫧匧 α 㯗劇 τ 㮗剧 㰷勇 τ 㫇卧 㮇吷 µ 㮗剧 㰷勇 㭷勧 ς 㰷勇 ε 㫗匇 㯗劇 α 㰇厇 ερ 㮗剧 㬧則 㫇卧 㮷呷 㮷呷 ο 㯗劇 το ο 㰇厇 ο 㫷厧 ο δ 㮗剧 αρ 㮧升 ώς µετα 㬧則 㫇卧 㮷呷 㮷呷 ετα 㮗剧 㧇啇 㨇嗧 㮗剧 㰷勇 τωτ 㮗剧 㮧升 㳇劧 ς Κ 㫷厧 㯗劇 δυ 㯗劇 ος & Κ 㫷厧 㯗劇 δυ 㯗劇 ος Ρευ 㰷勇 τ 㳇劧 τ 㭷勧 τας Ο Όµ 㮗剧 㮷呷 ος δε 㯗劇 㫗匇 㱷喗 ε 㮗剧 㰷勇 㭷勧 µα 㯗劇 τ 㮗剧 㮧升 㫗匇 ς 㰷勇 υγ 㮧升 ε 㯗劇 τρώ 㰷勇 ε 㮗剧 ς 㰇厇 㮗剧 㰷勇 τωτ 㮗剧 㮧升 ού 㮧升 㮗剧 㯗劇 δύ 㯗劇 ου 㧇啇 Ο 㮗剧 㰇厇 ω 㮷呷 㫧匧 㰷勇 ε 㮗剧 ς του οµ 㫷厧 㮷呷 ου 㰷勇 ε 㰇厇 ο 㰷勇 ο 㰷勇 τ 㳇劧 㫇卧 㯗劇 ω του 㧇啇 㫷厧 % ε 㫷厧 㯗劇 α 㮗剧 µ 㫗匇 㰷勇 ω 㨇嗧 㮗剧 㰷勇 τωτ 㮗剧 㮧升 ώ 㯗劇 Καρτώ 㯗劇 㱷喗 ο 㮗剧 δε 㰇厇 ω 㮷呷 㫧匧 㰷勇 ε 㮗剧 ς µε 㰇厇 㫷厧 㰷勇 τω 㰷勇 㭷勧 γ 㫷厧 㯗劇 ο 㯗劇 τα 㮗剧 㮧升 υρ 㫷厧 ως 㰷勇 ε 㰇厇 ε 㮷呷 㫇卧 τες µε αξ 㮗剧 ο 㮷呷 ογ 㭷勧 µ 㫗匇 㯗劇 ο 㮗剧 㰷勇 τορ 㮗剧 㮧升 㳇劧 㰇厇 㮗剧 㰷勇 τωτ 㮗剧 㮧升 㫧匧 ς 㰷勇 υµ 㰇厇 ερ 㮗剧 㱧嗇 ορ 㫇卧 ς 㧇啇 Ο 㮧升 㫷厧 㯗劇 δυ 㯗劇 ος ρευ 㰷勇 τ 㳇劧 τ 㭷勧 τας δ 㮗剧 ατ 㭷勧 ρε 㫷厧 τα 㮗剧 㰷勇 ε 㱷喗 αµ 㭷勧 㮷呷 㫇卧 ε 㰇厇 㫷厧 㰇厇 εδα 㱷喗 δ 㮗剧 ατ 㭷勧 ρώ 㯗劇 τας ε 㰇厇 αρ 㮧升 㫧匧 δ 㮗剧 α 㮇吷 㫗匇 㰷勇 㮗剧 µα 㮧升 α 㮗剧 τρα 㰇厇 ε 㭧嘧 㮗剧 㮧升 㫇卧 㰇厇 㮗剧 㰷勇 τωτ 㮗剧 㮧升 㫇卧 㳇劧 ρ 㮗剧 α 㧇啇 Κ 㫷厧 㯗劇 δυ 㯗劇 ος 㧇啇 ετα 㬧則 ο 㮷呷 ώ 㯗劇 Εύ 㮷呷 ογ 㭷勧 ς Αξ 㫷厧 ας 㦷哧 㳇劧 γω 㧇啇 ετα 㬧則 ο 㮷呷 ώ 㯗劇 τω 㯗劇 Ε 㰇厇 㮗剧 το 㮧升 㫷厧 ω 㯗劇 㩇咧 α 㮷呷 ε 㮗剧 τουργ 㮗剧 㮧升 㫇卧 㫗匇 㰷勇 οδα 㮧升 α 㮗剧 ταµε 㮗剧 α 㮧升 㫗匇 ς ρο 㫗匇 ς του Οµ 㫷厧 㮷呷 ου ε 㫷厧 㯗劇 α 㮗剧 ου 㰷勇 㮗剧 ωδώς α 㯗劇 εξ 㫇卧 ρτ 㭷勧 τα α 㰇厇 㳇劧 µετα 㬧則 ο 㮷呷 㫗匇 ς 㰷勇 τ 㮗剧 ς τ 㮗剧 µ 㫗匇 ς τω 㯗劇 ε 㰇厇 㮗剧 το 㮧升 㫷厧 ω 㯗劇 㧇啇 Ο Όµ 㮗剧 㮷呷 ος δε 㯗劇 㫗匇 㱷喗 ε 㮗剧 㰷勇 το ε 㯗劇 εργ 㭷勧 τ 㮗剧 㮧升 㳇劧 του 㰷勇 㭷勧 µα 㯗劇 τ 㮗剧 㮧升 㫇卧 㫗匇 㯗劇 το 㮧升 α 㰷勇 το 㮗剧 㱷喗 ε 㫷厧 α 㱷喗 㭷勧 㰇厇 ο 㮷呷 㮗剧 τ 㮗剧 㮧升 㫧匧 δε του Οµ 㫷厧 㮷呷 ου 㱷喗 ε 㫷厧 㯗劇 α 㮗剧 㯗劇 α δ 㮗剧 ατ 㭷勧 ρε 㫷厧 㰇厇 ερ 㫷厧 㰇厇 ου το 㰷勇 ύ 㯗劇 ο 㮷呷 ο του δα 㯗劇 ε 㮗剧 㰷勇 µού 㰷勇 ε 㰇厇 ρο 㲧壧 㳇劧 㯗劇 τα 㮧升 υµα 㮗剧 㯗劇 㳇劧 µε 㯗劇 ου ε 㰇厇 㮗剧 το 㮧升 㫷厧 ου µε εξα 㰷勇 㱧嗇 α 㮷呷 㮗剧 㰷勇 µ 㫗匇 㯗劇 㭷勧 α 㰇厇 㳇劧 δο 㰷勇 㭷勧 㧇啇 㨷呗 τ 㭷勧 㯗劇 㮷呷 㫧匧 ξ 㭷勧 τ 㭷勧 ς δ 㮗剧 α 㱷喗 ε 㮗剧 ρ 㮗剧 㰷勇 τ 㮗剧 㮧升 㫧匧 ς 㰇厇 ερ 㮗剧 㳇劧 δου το 㰷勇 ύ 㯗劇 ο 㮷呷 ο του δα 㯗劇 ε 㮗剧 㰷勇 µού 㫧匧 τα 㯗劇 㰷勇 ε δ 㫇卧 㯗劇 ε 㮗剧 α 㮧升 υµα 㮗剧 㯗劇 㳇劧 µε 㯗劇 ου ε 㰇厇 㮗剧 το 㮧升 㫷厧 ου 㧇啇 㨇嗧 ο 㮷呷 㮗剧 τ 㮗剧 㮧升 㫧匧 του Οµ 㫷厧 㮷呷 ου ε 㫷厧 㯗劇 α 㮗剧 㯗劇 α δ 㮗剧 ατ 㭷勧 ρε 㫷厧 το 㰷勇 ύ 㯗劇 ο 㮷呷 ο 㰷勇 㱷喗 εδ 㳇劧 㯗劇 τω 㯗劇 δα 㯗劇 ε 㫷厧 ω 㯗劇 του 㰷勇 ε µετα 㬧則 㮷呷 㭷勧 τ 㳇劧 ε 㰇厇 㮗剧 τ 㳇劧 㮧升 㮗剧 ο 㧇啇 ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1. ΕΞΑΓΟΡΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟΥ HILTON ΡΟ ΟΥ Η Ετα 㮗剧 ρε 㫷厧 α 㫧匧 ρ 㮇吷 ε 㰷勇 ε 㰷勇 υµ 㱧嗇 ω 㯗劇 㫷厧 α 㰷勇 τ 㮗剧 ς 㫷厧 5 㦗哇 α 㯗劇 ουαρ 㫷厧 ου 厧 㫷厧 㫷厧 㧇啇 µε τ 㭷勧 㯗劇 «㦗哇 ο 㯗劇 㮗剧 㮧升 㫧匧 㧧唧 ε 㯗劇 οδο 㱷喗 ε 㮗剧 α 㮧升 㫧匧 Α 㧇啇 Ε 㧇啇 㧇啇 γ 㮗剧 α τ 㭷勧 㯗劇 α 㰇厇 㳇劧 㮧升 τ 㭷勧 㰷勇 㭷勧 του 5 㫷厧 % τω 㯗劇 µετο 㱷喗 ώ 㯗劇 τ 㭷勧 ς 㮇吷 υγατρ 㮗剧 㮧升 㫧匧 ς τ 㭷勧 ς ετα 㮗剧 ρε 㫷厧 ας «㩇咧 ουρ 㮗剧 㰷勇 τ 㮗剧 㮧升 㫇卧 㦇妧 㫗匇 ρετρα Α 㧇啇 Ε 㧇啇 㧇啇 㱷喗 㮗剧 δ 㮗剧 ο 㮧升 τ 㫧匧 τρ 㮗剧 ας του ξε 㯗劇 οδο 㱷喗 ε 㫷厧 ου «Hilton Rhodes Resort Hotel 㧇啇 㧇啇 㧇啇 ε τ 㭷勧 㯗劇 㫷厧 δ 㮗剧 α 㰷勇 υµ 㱧嗇 ω 㯗劇 㫷厧 α το υ 㰇厇 㳇劧 㮷呷 ο 㮗剧 㰇厇 ο 5 㫷厧 % τω 㯗劇 µετο 㱷喗 ώ 㯗劇 㮇吷 α µετα 㬧則 㮗剧 㬧則 α 㰷勇 㮇吷 ε 㫷厧 㰷勇 τ 㭷勧 㯗劇 㰷勇 υµ 㱧嗇 ερ 㳇劧 㯗劇 τω 㯗劇 ο 㮗剧 㮧升 ογ 㫗匇 㯗劇 ε 㮗剧 ας 㨷呗 µ 㰇厇 ώ 㮧升 ου ετα 㮗剧 ρε 㫷厧 α «㨇嗧 㮷呷 㫇卧 㮧升 α Α 㧇啇 Ε 㧇啇 㧇啇 㱷喗 㮗剧 δ 㮗剧 ο 㮧升 τ 㫧匧 τρ 㮗剧 ας του ξε 㯗劇 οδο 㱷喗 ε 㫷厧 ου «Blue Palace Hotel 㧇啇 㰷勇 τ 㭷勧 㯗劇 Ε 㮷呷 ού 㯗劇 τα 㧇啇 㩇咧 ο 㰷勇 υ 㯗劇 ο 㮷呷 㮗剧 㮧升 㳇劧 α 㯗劇 τ 㫇卧 㮷呷 㮷呷 αγµα 㰷勇 υ 㯗劇 α 㮷呷 㮷呷 αγ 㫧匧 ς γ 㮗剧 α τ 㭷勧 㯗劇 α 㰇厇 㳇劧 㮧升 τ 㭷勧 㰷勇 㭷勧 του 㫷厧 㫷厧 㫷厧 % τω 㯗劇 µετο 㱷喗 ώ 㯗劇 τ 㭷勧 ς ετα 㮗剧 ρε 㫷厧 ας «㩇咧 ουρ 㮗剧 㰷勇 τ 㮗剧 㮧升 㫇卧 㦇妧 㫗匇 ρετρα Α 㧇啇 Ε 㧇啇 㧇啇 α 㯗劇 㫗匇 ρ 㱷喗 ετα 㮗剧 㰷勇 ε 厧5 㱷喗 5 ε 㮧升 ατοµµύρ 㮗剧 α ευρώ 㧇啇 Σελίδα 6 από 69

7 㩇咧 ο 㧧唧 ε 㯗劇 οδο 㱷喗 ε 㫷厧 ο «Hilton Rhodes Resort Hotel 㧇啇 壧 㰇厇 ρώ 㭷勧 㯗劇 «Rhodes Imperial Hotel 㧇啇 壧 ε 㫷厧 㯗劇 α 㮗剧 㰷勇 τ 㭷勧 㯗劇 㰇厇 ερ 㮗剧 ο 㱷喗 㫧匧 τ 㭷勧 ς 㦗哇 ξ 㮗剧 㫇卧 ς 㱷喗 㰷勇 ε 㰇厇 ο 㮷呷 ύ µ 㮗剧 㮧升 ρ 㫧匧 α 㰇厇 㳇劧 㰷勇 τα 㰷勇 㭷勧 τ 㳇劧 㰷勇 ο α 㰇厇 㳇劧 τ 㭷勧 㯗劇 㨇嗧 α 㮷呷 α 㮗剧 㫇卧 㨇嗧 㳇劧 㮷呷 㭷勧 τ 㭷勧 ς Ρ 㳇劧 δου 㳇劧 㰷勇 ο 㮧升 α 㮗剧 α 㰇厇 㳇劧 το αεροδρ 㳇劧 µ 㮗剧 ο 㱷喗 ε 㫷厧 㯗劇 α 㮗剧 δυ 㯗劇 αµ 㮗剧 㮧升 㳇劧 τ 㭷勧 τας 㲧壧 㫷厧 㲧壧 δωµατ 㫷厧 ω 㯗劇 㱷喗 α 㯗劇 α 㰇厇 τύ 㰷勇 㰷勇 ετα 㮗剧 㰷勇 ε 㫗匇 㮧升 τα 㰷勇 㭷勧 㧇啇 㫷厧 㰷勇 τρεµµ 㫇卧 τω 㯗劇 㮧升 α 㮗剧 δ 㮗剧 α 㮇吷 㫗匇 τε 㮗剧 㫷厧 㲧壧 α 㫷厧 㮇吷 ου 㰷勇 ες ε 㮧升 δ 㭷勧 㮷呷 ώ 㰷勇 εω 㯗劇 㱷喗 τρ 㫷厧 α ε 㰷勇 τ 㮗剧 ατ 㳇劧 ρ 㮗剧 α 㱷喗 τρ 㫷厧 α µ 㰇厇 αρ 㱷喗 τρε 㫷厧 ς 㰇厇 㮗剧 㰷勇 㫷厧 㯗劇 ες 㱷喗 γυµ 㯗劇 α 㰷勇 τ 㫧匧 ρ 㮗剧 ο 㫷厧 spa 㮧升 α 㮗剧 㱷喗 ώρους α 㮇吷 㮷呷 ο 㰇厇 α 㮗剧 δ 㮗剧 ώ 㯗劇 㧇啇 㨷呗 τ 㮗剧 ς 厧 㧇啇 㧇啇 αρτ 㫷厧 ου 厧 㫷厧 㫷厧 㧇啇 㱷喗 㭷勧 㦷哧 㫇卧 µψα Α 㧇啇 Ε 㧇啇 㰇厇 ρο 㱷喗 ώρ 㭷勧 㰷勇 ε 㰷勇 τ 㭷勧 㯗劇 υ 㰇厇 ογρα 㱧嗇 㫧匧 τω 㯗劇 τε 㮷呷 㮗剧 㮧升 ώ 㯗劇 㰷勇 υµ 㬧則 ο 㮷呷 α 㫷厧 ω 㯗劇 γ 㮗剧 α τ 㭷勧 㯗劇 α 㰇厇 㳇劧 㮧升 τ 㭷勧 㰷勇 㭷勧 του 5 㫷厧 % τ 㭷勧 ς 㰇厇 ροα 㯗劇 α 㱧嗇 ερ 㮇吷 ε 㫷厧 㰷勇 㭷勧 ς ετα 㮗剧 ρε 㫷厧 ας 㧇啇 2. ΕΞΑΓΟΡΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟΥ EXCELSIOR ΣΤΟ ΒΕΛΙΓΡΑ Ι 㨷呗 τα 㰇厇 㮷呷 α 㫷厧 㰷勇 㮗剧 α 㰇厇 ερα 㮗剧 τ 㫗匇 ρω ε 㰇厇 㫗匇 㮧升 τα 㰷勇 㭷勧 ς τω 㯗劇 α 㯗劇 α 㰇厇 τυξ 㮗剧 α 㮧升 ώ 㯗劇 δρα 㰷勇 τ 㭷勧 ρ 㮗剧 οτ 㫧匧 τω 㯗劇 τ 㭷勧 ς 㰷勇 τ 㭷勧 㯗劇 㰇厇 ερ 㮗剧 ο 㱷喗 㫧匧 τ 㭷勧 ς 㧗唇 οτ 㮗剧 α 㯗劇 ατο 㮷呷 㮗剧 㮧升 㫧匧 ς Ευρώ 㰇厇 㭷勧 ς 㱷喗 㭷勧 ετα 㮗剧 ρε 㫷厧 α 㰷勇 υµµετε 㫷厧 㱷喗 ε τ 㭷勧 㯗劇 㨇嗧 αρα 㰷勇 㮧升 ευ 㫧匧 厧 厧 Φε 㬧則 ρουαρ 㫷厧 ου 厧 㫷厧 㫷厧 㧇啇 㰷勇 ε δ 㭷勧 µο 㰇厇 ρα 㰷勇 㫷厧 α 壧Pu 㦇妧 lic Auction 壧 του Οργα 㯗劇 㮗剧 㰷勇 µού 㦗哇 δ 㮗剧 ωτ 㮗剧 㮧升 ο 㰇厇 ο 㮗剧 㫧匧 㰷勇 εω 㯗劇 τ 㭷勧 ς 㨷呗 ερ 㬧則 㫷厧 ας 壧Ser 㦇妧 ian Privatization Agency 壧 㮧升 α 㮗剧 㰇厇 㮷呷 ε 㮗剧 οδ 㳇劧 τ 㭷勧 㰷勇 ε γ 㮗剧 α τ 㭷勧 㯗劇 εξαγορ 㫇卧 του 厧 㫷厧 % τ 㭷勧 ς ετα 㮗剧 ρε 㫷厧 ας E 㲧壧 SCELSI 㲧壧 R BEL 㲧壧 RADE S 㲧壧 CIALL 㦇妧 㲧壧 WNED H 㲧壧 TEL & CATERIN 㲧壧 T 㲧壧 URIST ENTERPRISES 㱷喗 㮗剧 δ 㮗剧 ο 㮧升 τ 㫧匧 τρ 㮗剧 ας ετα 㮗剧 ρε 㫷厧 ας του 㧧唧 ε 㯗劇 οδο 㱷喗 ε 㫷厧 ου E 㲧壧 SCELSI 㲧壧 R 㰷勇 το 㮧升 ε 㯗劇 τρ 㮗剧 㮧升 㳇劧 τερο 㰷勇 㭷勧 µε 㫷厧 ο 壧City Center 壧 τ 㭷勧 ς 㰇厇 㳇劧 㮷呷 㭷勧 ς του 㤧刧 ε 㮷呷 㮗剧 γραδ 㫷厧 ου 㧇啇 㩇咧 ο 㧧唧 ε 㯗劇 οδο 㱷喗 ε 㫷厧 ο ε 㫷厧 㯗劇 α 㮗剧 δυ 㯗劇 αµ 㮗剧 㮧升 㳇劧 τ 㭷勧 τας 55 δωµατ 㫷厧 ω 㯗劇 㱷喗 㫷厧 㫷厧 㫷厧 㮧升 㮷呷 㮗剧 㯗劇 ώ 㯗劇 㱷喗 δ 㮗剧 α 㮇吷 㫗匇 τε 㮗剧 ε 㰷勇 τ 㮗剧 ατ 㳇劧 ρ 㮗剧 ο 㱷喗 Bar 㮧升 α 㮗剧 㱷喗 ώρους 㰷勇 υ 㰷勇 㮧升 㫗匇 ψεω 㯗劇 㧇啇 Ε 㯗劇 τ 㳇劧 ς τω 㯗劇 ε 㰇厇 㳇劧 µε 㯗劇 ω 㯗劇 µ 㭷勧 㯗劇 ώ 㯗劇 㮇吷 α δ 㮗剧 ερευ 㯗劇 㭷勧 㮇吷 ε 㫷厧 㭷勧 δυ 㯗劇 ατ 㳇劧 τ 㭷勧 τα ε 㯗劇 α 㮷呷 㮷呷 α 㮧升 τ 㮗剧 㮧升 ώ 㯗劇 µορ 㱧嗇 ώ 㯗劇 ε 㮧升 µετ 㫇卧 㮷呷 㮷呷 ευ 㰷勇 㭷勧 ς τ 㭷勧 ς ε 㰇厇 㮗剧 㱷喗 ε 㫷厧 ρ 㭷勧 㰷勇 㭷勧 ς 㱷喗 㰇厇 ερ 㮗剧 㮷呷 αµ 㬧則 α 㯗劇 οµ 㫗匇 㯗劇 㭷勧 ς 㮧升 α 㮗剧 τ 㭷勧 ς ε 㯗劇 δε 㱷喗 㳇劧 µε 㯗劇 㭷勧 ς α 㮷呷 㮷呷 αγ 㫧匧 ς 㱷喗 ρ 㫧匧 㰷勇 㭷勧 ς του 㮧升 τ 㮗剧 ρ 㫷厧 ου 㧇啇 㩇咧 ο τ 㫷厧 µ 㭷勧 µα εξαγορ 㫇卧 ς α 㯗劇 㫧匧 㮷呷 㮇吷 ε 㰷勇 ε 厧 㱷喗 厧 厧 ε 㮧升 㧇啇 Ευρώ 㧇啇 3. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΟΡΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟΥ CONTINENTAL ΣΤΟ ΒΕΛΙΓΡΑ Ι Η Ετα 㮗剧 ρε 㫷厧 α 㱷喗 δ 㮗剧 αµ 㫗匇 㰷勇 ου τ 㭷勧 ς 㮇吷 υγατρ 㮗剧 㮧升 㫧匧 ς τ 㭷勧 ς Armini Enterprises Company Ltd 㱷喗 㮇吷 α 㰷勇 υµµετ 㫇卧 㰷勇 㱷喗 ε 㮗剧 㰷勇 ε δ 㭷勧 µο 㰇厇 ρα 㰷勇 㫷厧 α 壧Pu 㦇妧 lic Auction 壧 του Οργα 㯗劇 㮗剧 㰷勇 µού 㦗哇 δ 㮗剧 ωτ 㮗剧 㮧升 ο 㰇厇 ο 㮗剧 㫧匧 㰷勇 εω 㯗劇 τ 㭷勧 ς 㨷呗 ερ 㬧則 㫷厧 ας 壧Ser 㦇妧 ian Privatization Agency 壧 㱷喗 τ 㭷勧 㯗劇 ευτ 㫗匇 ρα 厧 㫷厧 㧇啇 αρτ 㫷厧 ου 厧 㫷厧 㫷厧 㧇啇 㱷喗 γ 㮗剧 α τ 㭷勧 㯗劇 εξαγορ 㫇卧 του 㧧唧 ε 㯗劇 οδο 㱷喗 ε 㫷厧 ου Continental 㰷勇 το 㤧刧 ε 㮷呷 㮗剧 γρ 㫇卧 δ 㮗剧 㧇啇 4. ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΥΡΙΟΥ ΜΕΤΟΧΟΥ VENTURE ABILITY S.A. Η 㰇厇 α 㯗劇 αµ 㫗匇 㭧嘧 㮗剧 㮧升 㭷勧 α 㯗劇 ώ 㯗劇 υµ 㭷勧 ετα 㮗剧 ρε 㫷厧 α µε τ 㭷勧 㯗劇 ε 㰇厇 ω 㯗劇 υµ 㫷厧 α «㦇妧 ENTURE ABILIT 㦇妧 S 㧇啇 A 㧇啇 㧇啇 㱷喗 壧ο 㰇厇 ροτε 㫷厧 㯗劇 ω 㯗劇 壧 υ 㰇厇 㫗匇 㬧則 α 㮷呷 ε τ 㭷勧 㯗劇 㫷厧 6 㭷勧 㦗哇 α 㯗劇 ουαρ 㫷厧 ου 厧 㫷厧 㫷厧 㧇啇 㱷喗 㰷勇 τ 㭷勧 㯗劇 Ε 㰇厇 㮗剧 τρο 㰇厇 㫧匧 Κε 㱧嗇 α 㮷呷 α 㮗剧 αγορ 㫇卧 ς 㮧升 α 㮗剧 㰷勇 το 㮗剧 ο 㮗剧 㮧升 㭷勧 τ 㮗剧 㮧升 㳇劧 㨷呗 υµ 㬧則 ού 㮷呷 㮗剧 ο τ 㭷勧 ς ετα 㮗剧 ρε 㫷厧 ας 㱷喗 㰷勇 㱷喗 㫗匇 δ 㮗剧 ο 㨇嗧 㮷呷 㭷勧 ρο 㱧嗇 ορ 㮗剧 α 㮧升 ού ε 㮷呷 τ 㫷厧 ου α 㯗劇 α 㱧嗇 ορ 㮗剧 㮧升 㫇卧 µε υ 㰇厇 ο 㱷喗 ρεωτ 㮗剧 㮧升 㫧匧 δ 㭷勧 µ 㳇劧 㰷勇 㮗剧 α 㰇厇 ρ 㳇劧 τα 㰷勇 㭷勧 γ 㮗剧 α τ 㭷勧 㯗劇 α 㰇厇 㳇劧 㮧升 τ 㭷勧 㰷勇 㭷勧 㮧升 ο 㮗剧 㯗劇 ώ 㯗劇 ο 㯗劇 οµα 㰷勇 τ 㮗剧 㮧升 ώ 㯗劇 µετο 㱷喗 ώ 㯗劇 τ 㭷勧 ς α 㯗劇 ώ 㯗劇 υµ 㭷勧 ς ετα 㮗剧 ρε 㫷厧 ας µε τ 㭷勧 㯗劇 «Ε 㩇咧 Α 㦗哇 ΡΕ 㦗哇 Α Ε 㦷哧 㦷哧 Η 㧗唇 㦗哇 ΚΩ 㧗唇 㧧唧 Ε 㧗唇 Ο ΟΧΕ 㦗哇 Ω 㧗唇 㦷哧 Α 㧇啇 ΨΑ Α 㧗唇 Ω 㧗唇 㩗嘇 㧇啇 Η Ε 㩇咧 Α 㦗哇 ΡΕ 㦗哇 Α 㧇啇 㧇啇 Κατ 㫇卧 τ 㭷勧 㯗劇 㭷勧 µεροµ 㭷勧 㯗劇 㫷厧 α τ 㭷勧 ς α 㯗劇 α 㮧升 ο 㫷厧 㯗劇 ω 㰷勇 㭷勧 ς ο 㨇嗧 ροτε 㫷厧 㯗劇 ω 㯗劇 㮧升 ατε 㫷厧 㱷喗 ε 㫇卧 µε 㰷勇 α 㧇啇 㧇啇 㧇啇 㫷厧 㧇啇 㧇啇 厧 㭧嘧 厧 㧇啇 ετο 㱷喗 㫗匇 ς 㱷喗 ο 㮗剧 ο 㰇厇 ο 㫷厧 ες α 㯗劇 τ 㮗剧 㰇厇 ρο 㰷勇 ω 㰇厇 εύου 㯗劇 㰇厇 ο 㰷勇 ο 㰷勇 τ 㳇劧 㲧壧 㫷厧 㱷喗 厧 厧% του 㮧升 ατα 㬧則 ε 㬧則 㮷呷 㭷勧 µ 㫗匇 㯗劇 ου µετο 㱷喗 㮗剧 㮧升 ού 㮧升 ε 㱧嗇 α 㮷呷 α 㫷厧 ου 㮧升 α 㮗剧 τω 㯗劇 δ 㮗剧 㮧升 α 㮗剧 ωµ 㫇卧 τω 㯗劇 ψ 㫧匧 㱧嗇 ου τ 㭷勧 ς 㦷哧 Α 㧇啇 ΨΑ 㧇啇 Ε 㰇厇 㮗剧 㰇厇 㮷呷 㫗匇 ο 㯗劇 㱷喗 㭷勧 ετα 㮗剧 ρε 㫷厧 α H 㲧壧 MERIC DEPARTMENT ST 㲧壧 RES Α 㧗唇 Ω 㧗唇 㩗嘇 㧇啇 Η Ε 㩇咧 Α 㦗哇 ΡΕ 㦗哇 Α 㨷呗 㩗嘇 㧇啇 㧇啇 Ε 㩇咧 ΟΧΩ 㧗唇 㱷喗 㭷勧 ο 㰇厇 ο 㫷厧 α 㮷呷 ε 㮗剧 τουργε 㫷厧 㰷勇 υ 㯗劇 το 㯗劇 㮗剧 㰷勇 µ 㫗匇 㯗劇 α µε το 㯗劇 㨇嗧 ροτε 㫷厧 㯗劇 ο 㯗劇 τα 㰷勇 㱷喗 ετ 㮗剧 㮧升 㫇卧 µε τ 㭷勧 㯗劇 α 㰇厇 㳇劧 㮧升 τ 㭷勧 㰷勇 㭷勧 του ε 㮷呷 㫗匇 γ 㱷喗 ου τ 㭷勧 ς 㦷哧 Α 㧇啇 ΨΑ 㱷喗 㮧升 ατ 㫗匇 㱷喗 ε 㮗剧 㫇卧 µε 㰷勇 α 㫷厧 㧇啇 厧6 厧 㧇啇 55 㫷厧 µετο 㱷喗 㫗匇 ς τ 㭷勧 ς Ετα 㮗剧 ρε 㫷厧 ας 㱷喗 ο 㮗剧 ο 㰇厇 ο 㫷厧 ες α 㯗劇 τ 㮗剧 㰇厇 ρο 㰷勇 ω 㰇厇 εύου 㯗劇 㰇厇 ο 㰷勇 ο 㰷勇 τ 㳇劧 㧇啇 㱷喗 厧5% του 㮧升 ατα 㬧則 ε 㬧則 㮷呷 㭷勧 µ 㫗匇 㯗劇 ου µετο 㱷喗 㮗剧 㮧升 ού 㮧升 ε 㱧嗇 α 㮷呷 α 㫷厧 ου 㮧升 α 㮗剧 τω 㯗劇 δ 㮗剧 㮧升 α 㮗剧 ωµ 㫇卧 τω 㯗劇 ψ 㫧匧 㱧嗇 ου τ 㭷勧 ς 㦷哧 Α 㧇啇 ΨΑ 㧇啇 㨷呗 υ 㯗劇 ο 㮷呷 㮗剧 㮧升 㫇卧 㮧升 ατ 㫇卧 τ 㭷勧 㯗劇 㭷勧 µεροµ 㭷勧 㯗劇 㫷厧 α α 㯗劇 α 㮧升 ο 㫷厧 㯗劇 ω 㰷勇 㭷勧 ς τ 㭷勧 ς 㭷勧 µ 㳇劧 㰷勇 㮗剧 ας 㨇嗧 ρ 㳇劧 τα 㰷勇 㭷勧 ς ο 㨇嗧 ροτε 㫷厧 㯗劇 ω 㯗劇 㰷勇 ε 㰷勇 υ 㯗劇 δυα 㰷勇 µ 㳇劧 µε τ 㭷勧 㯗劇 H 㲧壧 MERIC DEPARTMENT ST 㲧壧 RES Α 㧗唇 Ω 㧗唇 㩗嘇 㧇啇 Η Ε 㩇咧 Α 㦗哇 ΡΕ 㦗哇 Α 㨷呗 㩗嘇 㧇啇 㧇啇 Ε 㩇咧 ΟΧΩ 㧗唇 㮧升 ατ 㫗匇 㱷喗 ε 㮗剧 㫷厧 㫷厧 㧇啇 5 厧 㫷厧 㧇啇 㭧嘧 㲧壧 厧 µετο 㱷喗 㫗匇 ς 㱷喗 ο 㮗剧 ο 㰇厇 ο 㫷厧 ες α 㯗劇 τ 㮗剧 㰇厇 ρο 㰷勇 ω 㰇厇 εύου 㯗劇 㰇厇 ο 㰷勇 ο 㰷勇 τ 㳇劧 㲧壧 㭧嘧 㱷喗 㲧壧 㧇啇 % του 㮧升 ατα 㬧則 ε 㬧則 㮷呷 㭷勧 µ 㫗匇 㯗劇 ου µετο 㱷喗 㮗剧 㮧升 ού 㮧升 ε 㱧嗇 α 㮷呷 α 㫷厧 ου 㮧升 α 㮗剧 τω 㯗劇 δ 㮗剧 㮧升 α 㮗剧 ωµ 㫇卧 τω 㯗劇 ψ 㫧匧 㱧嗇 ου τ 㭷勧 ς 㦷哧 Α 㧇啇 ΨΑ 㧇啇 Η 㭷勧 µ 㳇劧 㰷勇 㮗剧 α 㨇嗧 ρ 㳇劧 τα 㰷勇 㭷勧 α 㱧嗇 ορ 㫇卧 㰷勇 ε 㳇劧 㮷呷 ες τ 㮗剧 ς 㧇啇 ετο 㱷喗 㫗匇 ς ο 㮗剧 ο 㰇厇 ο 㫷厧 ες 㱷喗 㮧升 ατ 㫇卧 τ 㭷勧 㯗劇 㭷勧 µεροµ 㭷勧 㯗劇 㫷厧 α τ 㭷勧 ς 㰇厇 αρού 㰷勇 ας α 㯗劇 α 㮧升 ο 㫷厧 㯗劇 ω 㰷勇 㭷勧 ς 㱷喗 δε 㯗劇 α 㯗劇 㫧匧 㮧升 ου 㯗劇 㰷勇 τ 㭷勧 㯗劇 㮧升 υρ 㮗剧 㳇劧 τ 㭷勧 τα του 㨇嗧 ροτε 㫷厧 㯗劇 ο 㯗劇 τα 㫧匧 τ 㭷勧 ς ετα 㮗剧 ρε 㫷厧 ας H 㲧壧 MERIC DEPARTMENT ST 㲧壧 RES Α 㧗唇 Ω 㧗唇 㩗嘇 㧇啇 Η Ε 㩇咧 Α 㦗哇 ΡΕ 㦗哇 Α 㨷呗 㩗嘇 㧇啇 㧇啇 Ε 㩇咧 ΟΧΩ 㧗唇 㰇厇 ου ε 㯗劇 εργε 㫷厧 㰷勇 υ 㯗劇 το 㯗劇 㮗剧 㰷勇 µ 㫗匇 㯗劇 α µε το 㯗劇 㨇嗧 ροτε 㫷厧 㯗劇 ο 㯗劇 τα 㱷喗 δ 㭷勧 㮷呷 αδ 㫧匧 㭷勧 Σελίδα 7 από 69

8 㭷勧 µ 㳇劧 㰷勇 㮗剧 α 㨇嗧 ρ 㳇劧 τα 㰷勇 㭷勧 α 㱧嗇 ορ 㫇卧 㰷勇 υ 㯗劇 ο 㮷呷 㮗剧 㮧升 㫇卧 㰷勇 ε 㫷厧 㫷厧 㧇啇 厧 㭧嘧 厧 㧇啇 㫷厧 5 厧 㧇啇 ετο 㱷喗 㫗匇 ς 㱷喗 ο 㮗剧 ο 㰇厇 ο 㫷厧 ες α 㯗劇 τ 㮗剧 㰷勇 το 㮗剧 㱷喗 ού 㯗劇 㰷勇 ε 㰇厇 ο 㰷勇 ο 㰷勇 τ 㳇劧 5 㫷厧 㱷喗 5 厧% του 㮧升 ατα 㬧則 ε 㬧則 㮷呷 㭷勧 µ 㫗匇 㯗劇 ου µετο 㱷喗 㮗剧 㮧升 ού 㮧升 ε 㱧嗇 α 㮷呷 α 㫷厧 ου 㮧升 α 㮗剧 τω 㯗劇 δ 㮗剧 㮧升 α 㮗剧 ωµ 㫇卧 τω 㯗劇 ψ 㫧匧 㱧嗇 ου τ 㭷勧 ς 㦷哧 Α 㧇啇 ΨΑ 㧇啇 㩇咧 ο 㰇厇 ρο 㰷勇 㱧嗇 ερ 㳇劧 µε 㯗劇 ο α 㯗劇 τ 㫇卧 㮷呷 㮷呷 αγµα γ 㮗剧 α τ 㭷勧 㯗劇 α 㰇厇 㳇劧 㮧升 τ 㭷勧 㰷勇 㭷勧 㮧升 㫇卧 㮇吷 ε 㧇啇 ετο 㱷喗 㫧匧 ς τ 㭷勧 ς 㭷勧 µ 㳇劧 㰷勇 㮗剧 ας 㨇嗧 ρ 㳇劧 τα 㰷勇 㭷勧 ς 㱷喗 㰇厇 ου 㰇厇 ρο 㰷勇 㱧嗇 㫗匇 ρετα 㮗剧 εγ 㮧升 ύρως 㰷勇 το 㰇厇 㮷呷 α 㫷厧 㰷勇 㮗剧 ο τ 㭷勧 ς 㭷勧 µ 㳇劧 㰷勇 㮗剧 ας 㨇嗧 ρ 㳇劧 τα 㰷勇 㭷勧 ς 㱷喗 α 㯗劇 㫗匇 ρ 㱷喗 ετα 㮗剧 㰷勇 ε 㫷厧 厧 㱷喗 㫷厧 㧇啇 το 㮗剧 ς µετρ 㭷勧 το 㫷厧 ς 㧇啇 㧇啇 ετ 㫇卧 τ 㭷勧 㯗劇 ο 㮷呷 ο 㮧升 㮷呷 㫧匧 ρω 㰷勇 㭷勧 τ 㭷勧 ς 㭷勧 µ 㳇劧 㰷勇 㮗剧 ας 㨇嗧 ρ 㳇劧 τα 㰷勇 㭷勧 ς 㱷喗 ο 㨇嗧 ροτε 㫷厧 㯗劇 ω 㯗劇 δε 㯗劇 㮇吷 α ε 㰇厇 㮗剧 δ 㮗剧 ώξε 㮗剧 τ 㭷勧 δ 㮗剧 αγρα 㱧嗇 㫧匧 τω 㯗劇 µετο 㱷喗 ώ 㯗劇 τ 㭷勧 ς Ετα 㮗剧 ρε 㫷厧 ας α 㰇厇 㳇劧 το Χ 㧇啇 Α 㧇啇 Ο 㨇嗧 ροτε 㫷厧 㯗劇 ω 㯗劇 ε 㯗劇 δ 㫗匇 㱷喗 ετα 㮗剧 㱷喗 㮷呷 αµ 㬧則 㫇卧 㯗劇 ο 㯗劇 τας υ 㰇厇 㳇劧 ψ 㭷勧 το 㰇厇 ο 㰷勇 ο 㰷勇 τ 㳇劧 α 㰇厇 οδο 㱷喗 㫧匧 ς τ 㭷勧 ς 㭷勧 µ 㳇劧 㰷勇 㮗剧 ας 㨇嗧 ρ 㳇劧 τα 㰷勇 㭷勧 ς 㮧升 α 㮗剧 τ 㮗剧 ς 㰷勇 υ 㯗劇 㮇吷 㫧匧 㮧升 ες τ 㭷勧 ς αγορ 㫇卧 ς 㱷喗 㯗劇 α 㰇厇 ρο 㬧則 ε 㫷厧 㰷勇 ε 㮗剧 δ 㮗剧 ωτ 㮗剧 㮧升 㫧匧 το 㰇厇 ο 㮇吷 㫗匇 τ 㭷勧 㰷勇 㭷勧 㱷喗 δ 㮗剧 ατ 㭷勧 ρώ 㯗劇 τας το 㯗劇 㫗匇 㮷呷 εγ 㱷喗 ο τ 㭷勧 ς 㰇厇 㮷呷 ε 㮗剧 οψ 㭷勧 㱧嗇 㫷厧 ας τω 㯗劇 δ 㮗剧 㮧升 α 㮗剧 ωµ 㫇卧 τω 㯗劇 ψ 㫧匧 㱧嗇 ου τ 㭷勧 ς Ετα 㮗剧 ρε 㫷厧 ας 㧇啇 㩇咧 ο 㮗剧 ο 㮗剧 㮧升 㭷勧 τ 㮗剧 㮧升 㳇劧 㨷呗 υµ 㬧則 ού 㮷呷 㮗剧 ο τ 㭷勧 ς Ε 㰇厇 㮗剧 τρο 㰇厇 㫧匧 ς Κε 㱧嗇 α 㮷呷 α 㮗剧 αγορ 㫇卧 ς 㮧升 ατ 㫇卧 τ 㭷勧 㯗劇 㰷勇 υ 㯗劇 εδρ 㫷厧 α 㰷勇 㫧匧 του τ 㭷勧 ς 厧 㭷勧 Φε 㬧則 ρουαρ 㫷厧 ου 厧 㫷厧 㫷厧 㧇啇 ε 㯗劇 㫗匇 㮧升 ρ 㮗剧 㯗劇 ε το 㨇嗧 㮷呷 㭷勧 ρο 㱧嗇 ορ 㮗剧 α 㮧升 㳇劧 ε 㮷呷 τ 㫷厧 ο γ 㮗剧 α τ 㭷勧 㯗劇 㩗嘇 㰇厇 ο 㱷喗 ρεωτ 㮗剧 㮧升 㫧匧 㭷勧 µ 㳇劧 㰷勇 㮗剧 α 㨇嗧 ρ 㳇劧 τα 㰷勇 㭷勧 㧇啇 Η 㨇嗧 ερ 㫷厧 οδος Α 㰇厇 οδο 㱷喗 㫧匧 ς 㫇卧 ρ 㱷喗 㮗剧 㰷勇 ε τ 㭷勧 㯗劇 㩇咧 ρ 㫷厧 τ 㭷勧 㫷厧 厧 Φε 㬧則 ρουαρ 㫷厧 ου 厧 㫷厧 㫷厧 㧇啇 㮧升 α 㮗剧 ώρα 㫷厧 㧇啇 㲧壧 㫷厧 㫷厧 㰇厇 㧇啇 µ 㧇啇 㮧升 α 㮗剧 㫗匇 㮷呷 㭷勧 ξε τ 㭷勧 㯗劇 㩇咧 ρ 㫷厧 τ 㭷勧 㫷厧 㫷厧 㧇啇 αρτ 㫷厧 ου 厧 㫷厧 㫷厧 㧇啇 µε το τ 㫗匇 㮷呷 ος του ωραρ 㫷厧 ου 㮷呷 ε 㮗剧 τουργ 㫷厧 ας τω 㯗劇 τρα 㰇厇 ε 㭧嘧 ώ 㯗劇 㰇厇 ου 㮷呷 ε 㮗剧 τουργού 㯗劇 㰷勇 τ 㭷勧 㯗劇 Ε 㮷呷 㮷呷 㫇卧 δα 㱷喗 δ 㭷勧 㮷呷 αδ 㫧匧 δ 㮗剧 㫧匧 ρ 㮧升 ε 㰷勇 ε 㰷勇 υ 㯗劇 ο 㮷呷 㮗剧 㮧升 㫇卧 厧 㭧嘧 㭷勧 µ 㫗匇 ρες 㧇啇 Κατ 㫇卧 τ 㭷勧 㭷勧 µ 㳇劧 㰷勇 㮗剧 α 㨇嗧 ρ 㳇劧 τα 㰷勇 㭷勧 㰇厇 ρο 㰷勇 㱧嗇 㫗匇 ρ 㮇吷 㭷勧 㮧升 α 㯗劇 εγ 㮧升 ύρως 㰷勇 το 㯗劇 㨇嗧 ροτε 㫷厧 㯗劇 ο 㯗劇 τα 㱷喗 α 㰇厇 㳇劧 5 㲧壧 6 µετ 㳇劧 㱷喗 ους τ 㭷勧 ς Ετα 㮗剧 ρε 㫷厧 ας 㱷喗 厧 㧇啇 㲧壧 㲧壧 6 㧇啇 厧 㲧壧 㧇啇 㧇啇 ετο 㱷喗 㫗匇 ς 㱷喗 㫧匧 το 㮗剧 µετο 㱷喗 㫗匇 ς 㰇厇 ου α 㯗劇 τ 㮗剧 㰷勇 το 㮗剧 㱷喗 ού 㯗劇 㰷勇 ε 㰇厇 ο 㰷勇 ο 㰷勇 τ 㳇劧 㫷厧 6 㱷喗 㫷厧 厧% του 㮧升 ατα 㬧則 ε 㬧則 㮷呷 㭷勧 µ 㫗匇 㯗劇 ου µετο 㱷喗 㮗剧 㮧升 ού 㮧升 ε 㱧嗇 α 㮷呷 α 㫷厧 ου 㮧升 α 㮗剧 τω 㯗劇 δ 㮗剧 㮧升 α 㮗剧 ωµ 㫇卧 τω 㯗劇 ψ 㫧匧 㱧嗇 ου τ 㭷勧 ς Ετα 㮗剧 ρε 㫷厧 ας 㧇啇 Α 㰇厇 㳇劧 τ 㭷勧 δ 㭷勧 µο 㰷勇 㮗剧 ο 㰇厇 ο 㫷厧 㭷勧 㰷勇 㭷勧 τ 㭷勧 ς 㭷勧 µ 㳇劧 㰷勇 㮗剧 ας 㨇嗧 ρ 㳇劧 τα 㰷勇 㭷勧 ς µ 㫗匇 㱷喗 ρ 㮗剧 㮧升 α 㮗剧 τ 㭷勧 㮷呷 㫧匧 ξ 㭷勧 τ 㭷勧 ς 㨇嗧 ερ 㮗剧 㳇劧 δου Α 㰇厇 οδο 㱷喗 㫧匧 ς 㱷喗 㫧匧 το 㮗剧 α 㰇厇 㳇劧 τ 㭷勧 㯗劇 㫷厧 厧 㭷勧 㦗哇 α 㯗劇 ουαρ 㫷厧 ου 厧 㫷厧 㫷厧 㧇啇 㫗匇 ως 㮧升 α 㮗剧 τ 㭷勧 㯗劇 㫷厧 㫷厧 㭷勧 㧇啇 αρτ 㫷厧 ου 厧 㫷厧 㫷厧 㧇啇 㱷喗 ο 㨇嗧 ροτε 㫷厧 㯗劇 ω 㯗劇 α 㰇厇 㫗匇 㮧升 τ 㭷勧 㰷勇 ε 㱷喗 ρ 㭷勧 µατ 㮗剧 㰷勇 τ 㭷勧 ρ 㮗剧 α 㮧升 ώς 㲧壧 厧 㧇啇 㲧壧 5 㧇啇 µετο 㱷喗 㫗匇 ς τ 㭷勧 ς Ετα 㮗剧 ρε 㫷厧 ας 㧇啇 㧇啇 㫗匇 㱷喗 ρ 㮗剧 τ 㭷勧 㯗劇 㮷呷 㫧匧 ξ 㭷勧 τ 㭷勧 ς 㨇嗧 ερ 㮗剧 㳇劧 δου Α 㰇厇 οδο 㱷喗 㫧匧 ς ο 㨇嗧 ροτε 㫷厧 㯗劇 ω 㯗劇 㱷喗 㰷勇 ε 㰷勇 υ 㯗劇 δυα 㰷勇 µ 㳇劧 µε τ 㭷勧 㯗劇 H 㲧壧 MERIC DEPARTMENT ST 㲧壧 RES Α 㧗唇 Ω 㧗唇 㩗嘇 㧇啇 Η Ε 㩇咧 Α 㦗哇 ΡΕ 㦗哇 Α 㨷呗 㩗嘇 㧇啇 㧇啇 Ε 㩇咧 ΟΧΩ 㧗唇 㰇厇 ου ε 㯗劇 εργε 㫷厧 㰷勇 υ 㯗劇 το 㯗劇 㮗剧 㰷勇 µ 㫗匇 㯗劇 α µε το 㯗劇 㨇嗧 ροτε 㫷厧 㯗劇 ο 㯗劇 τα 㰷勇 㱷喗 ετ 㮗剧 㮧升 㫇卧 µε τ 㭷勧 㯗劇 α 㰇厇 㳇劧 㮧升 τ 㭷勧 㰷勇 㭷勧 ε 㮷呷 㫗匇 γ 㱷喗 ου τ 㭷勧 ς Ετα 㮗剧 ρε 㫷厧 ας 㱷喗 㮧升 ατε 㫷厧 㱷喗 α 㯗劇 㰷勇 υ 㯗劇 ο 㮷呷 㮗剧 㮧升 㫇卧 㫷厧 㫷厧 㧇啇 6 㫷厧 厧 㧇啇 㲧壧 㫷厧 㫷厧 µετο 㱷喗 㫗匇 ς 㮧升 α 㮗剧 δ 㮗剧 㮧升 α 㮗剧 ώµατα ψ 㫧匧 㱧嗇 ου τ 㭷勧 ς Ετα 㮗剧 ρε 㫷厧 ας 㱷喗 㰇厇 ου α 㯗劇 τ 㮗剧 㰷勇 το 㮗剧 㱷喗 ού 㯗劇 㰷勇 ε 㰇厇 ο 㰷勇 ο 㰷勇 τ 㳇劧 㲧壧 㭧嘧 㱷喗 6 㧇啇 % του 㮧升 ατα 㬧則 ε 㬧則 㮷呷 㭷勧 µ 㫗匇 㯗劇 ου µετο 㱷喗 㮗剧 㮧升 ού 㮧升 ε 㱧嗇 α 㮷呷 α 㫷厧 ου 㮧升 α 㮗剧 τω 㯗劇 δ 㮗剧 㮧升 α 㮗剧 ωµ 㫇卧 τω 㯗劇 ψ 㫧匧 㱧嗇 ου τ 㭷勧 ς Ετα 㮗剧 ρε 㫷厧 ας 㧇啇 㧇啇 ετ 㫇卧 τ 㭷勧 㮷呷 㫧匧 ξ 㭷勧 τ 㭷勧 ς 㨇嗧 ερ 㮗剧 㳇劧 δου Α 㰇厇 οδο 㱷喗 㫧匧 ς 㮧升 α 㮗剧 µετ 㫇卧 㮧升 α 㮗剧 τ 㭷勧 㯗劇 εξω 㱷喗 ρ 㭷勧 µατ 㮗剧 㰷勇 τ 㭷勧 ρ 㮗剧 α 㮧升 㫧匧 µετα 㬧則 㫷厧 㬧則 α 㰷勇 㭷勧 τω 㯗劇 㧇啇 ετ 㳇劧 㱷喗 ω 㯗劇 㰇厇 ου 㰇厇 ρο 㰷勇 㱧嗇 㫗匇 ρ 㮇吷 㭷勧 㮧升 α 㯗劇 㮧升 ατ 㫇卧 τ 㭷勧 δ 㮗剧 㫇卧 ρ 㮧升 ε 㮗剧 α τ 㭷勧 ς 㨇嗧 ερ 㮗剧 㳇劧 δου Α 㰇厇 οδο 㱷喗 㫧匧 ς τ 㭷勧 ς 㭷勧 µ 㳇劧 㰷勇 㮗剧 ας 㨇嗧 ρ 㳇劧 τα 㰷勇 㭷勧 ς 㮧升 α 㮗剧 㰷勇 τα 㰇厇 㮷呷 α 㫷厧 㰷勇 㮗剧 α αυτ 㫧匧 ς 㱷喗 ο 㨇嗧 ροτε 㫷厧 㯗劇 ω 㯗劇 㱷喗 㰷勇 ε 㰷勇 υ 㯗劇 δυα 㰷勇 µ 㳇劧 µε τ 㭷勧 㯗劇 H 㲧壧 MERIC DEPARTMENT ST 㲧壧 RES Α 㧗唇 Ω 㧗唇 㩗嘇 㧇啇 Η Ε 㩇咧 Α 㦗哇 ΡΕ 㦗哇 Α 㨷呗 㩗嘇 㧇啇 㧇啇 Ε 㩇咧 ΟΧΩ 㧗唇 㰇厇 ου ε 㯗劇 εργε 㫷厧 㰷勇 υ 㯗劇 το 㯗劇 㮗剧 㰷勇 µ 㫗匇 㯗劇 α µε το 㯗劇 㨇嗧 ροτε 㫷厧 㯗劇 ο 㯗劇 τα 㰷勇 㱷喗 ετ 㮗剧 㮧升 㫇卧 µε τ 㭷勧 㯗劇 α 㰇厇 㳇劧 㮧升 τ 㭷勧 㰷勇 㭷勧 ε 㮷呷 㫗匇 γ 㱷喗 ου τ 㭷勧 ς Ετα 㮗剧 ρε 㫷厧 ας 㱷喗 㮇吷 α 㮧升 ατ 㫗匇 㱷喗 ου 㯗劇 㰷勇 υ 㯗劇 ο 㮷呷 㮗剧 㮧升 㫇卧 㫷厧 㲧壧 㧇啇 㫷厧 5 㭧嘧 㧇啇 6 㲧壧 㭧嘧 µετο 㱷喗 㫗匇 ς 㮧升 α 㮗剧 δ 㮗剧 㮧升 α 㮗剧 ώµατα ψ 㫧匧 㱧嗇 ου τ 㭷勧 ς Ετα 㮗剧 ρε 㫷厧 ας 㱷喗 㰇厇 ου α 㯗劇 τ 㮗剧 㰷勇 το 㮗剧 㱷喗 ού 㯗劇 㰷勇 ε 㰇厇 ο 㰷勇 ο 㰷勇 τ 㳇劧 65 㱷喗 㧇啇 㫷厧 % του 㮧升 ατα 㬧則 ε 㬧則 㮷呷 㭷勧 µ 㫗匇 㯗劇 ου µετο 㱷喗 㮗剧 㮧升 ού 㮧升 ε 㱧嗇 α 㮷呷 α 㫷厧 ου 㮧升 α 㮗剧 τω 㯗劇 δ 㮗剧 㮧升 α 㮗剧 ωµ 㫇卧 τω 㯗劇 ψ 㫧匧 㱧嗇 ου τ 㭷勧 ς Ετα 㮗剧 ρε 㫷厧 ας 㧇啇 5 㧇啇 ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ 3,1% ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ BEOGRADSKO MESOVITO PREDUZECEE A.D. Η ετα 㮗剧 ρε 㫷厧 α α 㰇厇 㫗匇 㮧升 τ 㭷勧 㰷勇 ε 㰷勇 τ 㮗剧 ς 㫷厧 㧇啇 㧇啇 αρτ 㫷厧 ου 厧 㫷厧 㫷厧 㧇啇 㱷喗 µ 㫗匇 㰷勇 ω αυξ 㫧匧 㰷勇 εως 㮧升 ε 㱧嗇 α 㮷呷 α 㫷厧 ου τω 㯗劇 㮇吷 υγατρ 㮗剧 㮧升 ώ 㯗劇 τ 㭷勧 ς ετα 㮗剧 ρε 㮗剧 ώ 㯗劇 Luella Enterprises Company Ltd 㮧升 α 㮗剧 North Haven Ltd 㱷喗 厧 厧 㫷厧 㮧升 ο 㮗剧 㯗劇 㫗匇 ς µετο 㱷喗 㫗匇 ς 壧 㫧匧 το 㮗剧 厧 㱷喗 㫷厧 % του µετο 㱷喗 㮗剧 㮧升 ού 㮧升 ε 㱧嗇 α 㮷呷 α 㫷厧 ου 壧 τ 㭷勧 ς ετα 㮗剧 ρε 㫷厧 ας BE 㲧壧 㲧壧 RADS 㲧壧 㲧壧 MES 㲧壧 㦇妧 IT 㲧壧 PREDU 㦇妧 ECEE A 㧇啇 D 㧇啇 㱷喗 㮗剧 δ 㮗剧 ο 㮧升 τ 㫧匧 τρ 㮗剧 ας ετα 㮗剧 ρε 㫷厧 ας του 㧧唧 ε 㯗劇 οδο 㱷喗 ε 㫷厧 ου Hyatt Regency Belgrade 㱷喗 㮧升 ατα 㬧則 㫇卧 㮷呷 ο 㯗劇 τας 㰷勇 υ 㯗劇 ο 㮷呷 㮗剧 㮧升 㳇劧 τ 㫷厧 µ 㭷勧 µα 㲧壧 㫷厧 厧 㧇啇 5 㫷厧 㫷厧 㧇啇 ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΧΡΟΝΙΑ 㩇咧 α 㮇吷 ετ 㮗剧 㮧升 㫇卧 δεδοµ 㫗匇 㯗劇 α 㮧升 α 㮗剧 ο 㮗剧 㰇厇 ροο 㰇厇 τ 㮗剧 㮧升 㫗匇 ς 㰇厇 ερα 㮗剧 τ 㫗匇 ρω α 㯗劇 㫇卧 㰇厇 τυξ 㭷勧 ς 㱷喗 ε 㰇厇 㫗匇 㮧升 τα 㰷勇 㭷勧 ς 㮧升 α 㮗剧 δ 㮗剧 εύρυ 㯗劇 㰷勇 㭷勧 ς τω 㯗劇 δρ 㫇卧 㰷勇 εώ 㯗劇 µας 㱷喗 㮇吷 α 㱷喗 αρα 㮧升 τ 㭷勧 ρ 㫷厧 㰷勇 ου 㯗劇 㮧升 α 㮗剧 τ 㭷勧 㯗劇 㫗匇 α 㱷喗 ρο 㯗劇 㮗剧 㫇卧 㧇啇 㨷呗 υγ 㮧升 ε 㮧升 ρ 㮗剧 µ 㫗匇 㯗劇 α 㲧壧 Σελίδα 8 από 69

㨇勧 㧗匇 㦧匧 㨷刧 㨇勧 㨗升 㥇卧 㦧匧 㥷厇 㨷刧 㨷刧 㧗匇 㥷厇 㨗升 㥷厇 㨷刧 㥷厇 㨷刧 㤗刧 㨗則 㪇剧 㦧劇 㨷劧 㪇剧 㦧劇 㨷劧 㨷劧 㨷劧 㨷劧 㨷劧 㨷劧 㨷劧 㨷劧 㨷劧 㨷劧 㨷劧 㥇升 㯇卧 㨷劧 㨷劧 㰇厇 㮗厧 㰇厇 㳇叇 㭷叧 㯧吇 㭷叧 㭷叧 㰇厇 㭗吧 㮗厧 㳇叇 㯷呇 㮷呧 㭗吧 㮗厧 㯷呇 㫷咇 㨷劧 㰷咧 㮗厧 㰇厇 㭗吧 㮗厧 㯷呇 㮗厧 㰷咧

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρεία Ελληνικών Ξενοδοχείων ΛΑΜΨΑ Α.Ε. 19 Μαΐου, 2006 Ενημέρωση Οικονομικών Αναλυτών 㨇刧 ε 㰗則 ιε 㱷剧 ό 㯇劇 εν 㬗劧.ΕΙ 㨷吗 ΑΓ 㪗吷 ΓΗ Γενι 㮧卧 㫇呧 㨷吗 㱇勧 οι 㱷厧 ε 㫷匧 α 2. ΑΝΑ 㦧咇 ΑΙΝΙ 㨷吗 Η Τ 㧷咧 Υ 㧧厇 ΕΝ 㧷咧 㥇哇 㧷咧 ΧΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

㨇刧 㯷則 㱇剧 㫷劇 㮗劧 㱧勇 㯷則 㬷勧 㯗匇 㯷則 㯷則 㫷劇 㰧匧 㱇剧 㯗匇 㰇升 㯷則 㮗劧 㯗匇 㭷卧 㱇剧 㯗匇 㤗厇 㯗匇 㯗匇 㯷則 㮗劧 㮗劧 㯧叇 㫷劇 㱇剧 㯷則 㱇剧 㯷則 㰧匧 㤗刧 㱷則 㭧剧 㱇劇 㯗劧 㯇勇 㮷勧 㯇勇 㱗匇 㱷則 㯗劧 㱇劇 㰧匧 㰇升 㯗劧 㰷卧 㱇劇 㬧厇 㰷卧 㯇勇 㱗匇 㰧匧 㯗劧 㫇厧 㯇勇 㰷卧 㰷卧 㰇升 㱷則 㯇勇 㱇劇 㰧匧

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ 㨇刧 㪗則 㧷剧 㧷剧 㦷劇 㦷劇 㧷剧 㦗劧 㥷勇 㩗勧 㧗匇 㪗則 㥷勇 㦗劧 㥷勇 㧗匇 㦗劧 㪗則 㥷勇 㧷剧 㩗勧 㩗勧 㪗則 㨇刧 㧷剧 㩗勧 㩗勧 㥷勇 㧇匧 㧷剧 㦗劧 㨇刧 㦷劇 㪗則 㧇匧 㪗則 㧗匇 㩗勧 㦗劧 㩷升 㧗匇 㦗劧 㨇刧 㪗則 㧷剧 㧷剧 㦷劇 㦷劇 㧷剧 㦗劧 㥷勇 㩗勧 㧗匇 㪗則 㥷勇 㥷勇 㦗劧 㩷升 㦗劧 㦗劧 㥷勇 㨷剧 㧇刧 㨗則 㨷剧 㧇刧 㨗則

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε. 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㪗哗 㪗哗 㪗哗 㪗哗 㪗哗 㪗哗 ΟΙ 㦧劧 ΟΝΟ 㧇匇 Ι 㦧劧 㥗刧 㨷叧 㦧劧 㤗則 Τ 㤗則 㨷叧 Τ 㤗則 㨷叧 㥗刧 Ι 㨷叧 㤗則 Τ 㨗剧 Ι 㧇匇 㥷劇 ΝΟ 㨷叧 㨷叧 㨷叧 㨷叧 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㨷叧 㨷叧 㨷叧 㧇匇 㨷叧 㨷叧 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇

Διαβάστε περισσότερα

㥗刧 γ 㱷則 ε 㮗剧 ρ 㫷劇 δ 㮗剧 㯷劧 Χρ 㫧勇 σ 㱇勧 η 㦧刧 Ε 㩧則 Α 㦷剧 ΑΙ 㧷劇 V 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㤗厷 π 㯷劧 㮇受 㫧勇 κη 㧇刧 ε 㱇則 ά 㱧剧 ρ 㬗劇 σ 㭷劧 : Σ 㱇則 ε 㱧剧 㬗劇 㯗勗 ί 㬗劇 㧇刧 ε 㮷勷 έ 㮧北 㭷劧 Copyright by MICROS-FIDELIO

Διαβάστε περισσότερα

㩧嚧 E 㩧嚧 㩧嚧 㩧嚧 㩧嚧 㩧嚧 E 㩧嚧 ΘE 㨷匇 㩧嚧 Ε 㨗勧 㤷嚇 Ο 㩗垗 / 㩇哇 ΕΧΝ 㦗埇 ΚΕ 㨷匇 ΠPO 㩧嚧 A 㤷嚇 PA 㩧嚧 E 㨷匇 㨷匇 ΧΕ 㦗埇 㤗刧 㨷匇 㧇呧 Ο 㨷匇 㩇哇 ΕΧΝΗ 㩇哇 Ο 㩗垗 㩧嚧 Ω 㩇哇 㦗埇 㨷匇 㧇呧 Ο 㩗垗 ιαµόρφωση Αναβάθµιση υτικής Παραλιακής Ζώνης Ρεθύµνου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε: 6015/06/B/86/135 Βασιλέως Γεωργίου Α1, 10654, Αθήνα Σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 3556/2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Δηλώσεις των Εκπροσώπων του Διοικητικού Συμβουλίου...

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Ι Ν Ο Ι Λ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ A.E.

Ε Λ Ι Ν Ο Ι Λ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ A.E. Ε Λ Ι Ν Ο Ι Λ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ A.E. Ετήσια Οικονοµική Έκθεση ( 1 Ιανουαρίου - 31 εκεµβρίου 2008) (σύµφωνα µε το Ν. 3556/2007) Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α I. ΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ...4

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσης 2007 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές

Διαβάστε περισσότερα

Αστέριος Καντώνιας Πρόεδρος του Σ & ιευθύνων Σύµβουλος ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αστέριος Καντώνιας Πρόεδρος του Σ & ιευθύνων Σύµβουλος ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 (Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε: 6015/06/B/86/135 Βασιλέως Γεωργίου Α1, 10654, Αθήνα Σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 3556/2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Δηλώσεις των Εκπροσώπων του Διοικητικού Συμβουλίου...

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις περιόδου 1 η Ιανουαρίου εως 30 η Σεπτεµβρίου 2008 σύµφωνα µε το ΛΠ 34

Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις περιόδου 1 η Ιανουαρίου εως 30 η Σεπτεµβρίου 2008 σύµφωνα µε το ΛΠ 34 ΙΜΠΕΡΙΟ ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ιακριτικός τίτλος: IMPERIO ARGO GROUP S.A. Μαυροκορδάτου 11 13, Τ.Κ. 185 38 Πειραιάς ΑΡ. Μ.Α.Ε. 21540/06/Β/90/46 Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ετήσια Οικονοµική Έκθεση (1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2014) µε βάση το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007 (Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς.Π.Χ.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ετήσια Οικονοµική Έκθεση (1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2013) µε βάση το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007 (Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς.Π.Χ.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε.

ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε. ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Χρήσης 2007 από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ( ΠΧΠ) Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες

Διαβάστε περισσότερα

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο 01/01 31/12/2008 είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο 01/01 31/12/2008 είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό VENTURES A.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2008 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο 01/01 31/12/2008 είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ δ. τ. «VIDAVO A.E.»

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ δ. τ. «VIDAVO A.E.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ δ. τ. ETHΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 Ιανουαρίου-31 εκεµβρίου 2011 (ποσά σε Ευρώ) Περιεχόµενα ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ετήσια Οικονοµική Έκθεση (1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2012) µε βάση το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007 (Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς.Π.Χ.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ»

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 14ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2012 ΓΕΚΕ Α.Ε ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2012 ΓΕΚΕ Α.Ε ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1932/06/Β/86/99 Γ.Ε.ΜΗ 121913101000 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα 1. Έκθεση ιαχειρίσεως ιοικητικού Συµβουλίου 6 2. Έκθεση ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή 14 3 Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις I. Κατάσταση Συνολικών

Διαβάστε περισσότερα

1 Έκθεση ιαχείρισης του ιοικητικού Συµβουλίου για τις Ετήσιες και Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσεως 2006

1 Έκθεση ιαχείρισης του ιοικητικού Συµβουλίου για τις Ετήσιες και Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσεως 2006 Περιεχόµενα 1 Έκθεση ιαχείρισης του ιοικητικού Συµβουλίου για τις Ετήσιες και Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσεως 2006 Σελίδα 3 2 Ετήσιες Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις χρήσεως 2006

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («Δ.Π.Χ.Α.») ΧΡΗΣΗΣ 2012 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο 1/1 31/12/2012 είναι εκείνες που εγκρίθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2010

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2010 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2010 Σύµφωνα µε το άρθρο 5 του Νόµου 3556/2007 «Προϋποθέσεις διαφάνειας για την πληροφόρηση σχετικά µε τους εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγµάτευση

Διαβάστε περισσότερα

31 2014 .3556/2007, 4) EBITDA

31 2014 .3556/2007, 4)         EBITDA ALTEC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ A.B.E.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (Ν. 3556/2007, άρθρο 4) Μάρτιος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΤΗΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΟΝ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ A.E.B.E.

ΕΛΤΟΝ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ A.E.B.E. ΕΛΤΟΝ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ A.E.B.E. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ Για την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου µε ηµόσια Προσφορά υπέρ των παλαιών Μετόχων βάσει της από 6.12.2006 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 22ας ΜΑΡΤΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάργυρος Γ. ιαµαντής Πρόεδρος του.σ και ιευθύνων Σύµβουλος

Ανάργυρος Γ. ιαµαντής Πρόεδρος του.σ και ιευθύνων Σύµβουλος Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΠΡΟΜΕΛΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ- ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ» την

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιο Δελτίο Χρήσης 2007. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις

Ετήσιο Δελτίο Χρήσης 2007. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Ετήσιο Δελτίο Χρήσης 2007 HELLENIC SEAWAYS HELLENIC SEAWAYS HELLENIC SEAWAYS HELLENIC SEAWAYS HELLENIC SEAWAYS HELLENIC SEAWAYS HELLENIC SEAWAYS HELLENIC SEAWAYS HELLENIC SEAWAYS HELLENIC SEAWAYS HELLENIC

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2006. (µε βάση την Απόφαση 7/372/15.02.2006 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2006. (µε βάση την Απόφαση 7/372/15.02.2006 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) (µε βάση την Απόφαση 7/372/15.02.2006 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) Απρίλιος 2007 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΛΤΙΟΥ 1. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ

Διαβάστε περισσότερα