ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Έκ 㮇叇 ε 㰷勇㭷勧㥗匧 π 㮗剧㰷勇 κ 㳇劧 π 㭷勧㰷勇㭷勧 ς 㧷升 ρκ 㲗嘷 τού 㥗匧㮷吇 ε 㬷厧 κτή Λο 㬷厧㮗剧㰷勇 τή... 㯧噗 Ι 㰷勇 ο 㮷吇 ο 㬷厧㮗剧㰷勇 µ 㳇劧 ς... 㯧噗㤗吷 ποτε 㮷吇㫗匇㰷勇 µατα Περ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Έκ 㮇叇 ε 㰷勇㭷勧㥗匧 π 㮗剧㰷勇 κ 㳇劧 π 㭷勧㰷勇㭷勧 ς 㧷升 ρκ 㲗嘷 τού 㥗匧㮷吇 ε 㬷厧 κτή Λο 㬷厧㮗剧㰷勇 τή... 㯧噗 Ι 㰷勇 ο 㮷吇 ο 㬷厧㮗剧㰷勇 µ 㳇劧 ς... 㯧噗㤗吷 ποτε 㮷吇㫗匇㰷勇 µατα Περ"

Transcript

1 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2006 (Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ΠΧΠ) 㤧刧 ε 㬧則 α 㮗剧 ώ 㯗劇 ετα 㮗剧㳇劧 τ 㮗剧 ο 㮗剧㰷勇 υ 㯗劇㭷勧 µµ 㫗匇㯗劇 ες 㥗匧 τή 㰷勇㮗剧 ες 㧷升㮗剧 κο 㯗劇 οµ 㮗剧 κ 㫗匇 ς 㦧卧 ατα 㰷勇 τά 㰷勇 ε 㮗剧 ς ε 㫷厇㯗劇 α 㮗剧 εκε 㫷厇㯗劇 ες που ε 㬷厧 κρ 㫷厇㮇叇㭷勧 κα 㯗劇 απ 㳇劧 το 㮗剧 ο 㮗剧 κ 㭷勧 τ 㮗剧 κ 㳇劧㨷叧 υµ 㬧則 ού 㮷吇㮗剧 ο τ 㭷勧 ς «㥗匧 Τ 㤗吷 Ι 㨗呗 Ι 㤗吷㥗匧 ΛΛ 㥷呷 ΝΙ 㦧卧㪗咗 Ν Ξ 㥗匧 Ν 㧷升 㧷升㩷咷㥗匧 Ι 㪗咗 Ν Λ 㤗吷 Μ 㪇哗㤗吷㤗吷. 㥗匧.» τ 㭷勧㯗劇 25/8/2006 κα 㮗剧㫗匇 χου 㯗劇㭇啷㭷勧 µο 㰷勇㮗剧 οπο 㮗剧㭷勧㮇叇 ε 㫷厇 µε τ 㭷勧㯗劇 α 㯗劇 άρτ 㭷勧㰷勇 ή τους 㰷勇 το 㮗剧 α 㭇啷㫷厇 κτυο, 㰷勇 τ 㭷勧㭇啷㮗剧 εύ 㮇叇 υ 㯗劇㰷勇㭷勧 㥗匧 π 㮗剧㰷勇㭷勧 µα 㫷厇㯗劇 ετα 㮗剧㳇劧 τ 㮗剧 τα 㭇啷㭷勧 µο 㰷勇㮗剧 οπο 㮗剧㭷勧㮇叇㫗匇㯗劇 τα 㰷勇 το 㯗劇 τύπο 㰷勇 υ 㯗劇 οπτ 㮗剧 κά ο 㮗剧 κο 㯗劇 οµ 㮗剧 κά 㰷勇 το 㮗剧 χε 㫷厇 α κα 㮗剧 π 㮷吇㭷勧 ροφορ 㫷厇 ες, 㰷勇 τοχεύου 㯗劇㰷勇 το 㯗劇 α παρά 㰷勇 χου 㯗劇㰷勇 το 㯗劇 α 㯗劇 α 㬷厧㯗劇 ώ 㰷勇 τ 㭷勧 ορ 㮗剧㰷勇 µ 㫗匇㯗劇 α 㬷厧 ε 㯗劇㮗剧 κά ο 㮗剧 κο 㯗劇 οµ 㮗剧 κά 㰷勇 το 㮗剧 χε 㫷厇 α α 㮷吇㮷吇 ά 㭇啷 ε 㯗劇 παρ 㫗匇 χου 㯗劇 τ 㭷勧㯗劇 ο 㮷吇 οκ 㮷吇㭷勧 ρ 㲗嘷 µ 㫗匇㯗劇㭷勧 ε 㮗剧 κ 㳇劧㯗劇 α τ 㭷勧 ς ο 㮗剧 κο 㯗劇 οµ 㮗剧 κής 㮇叇㫗匇㰷勇㭷勧 ς κα 㮗剧 τ 㲗嘷㯗劇 αποτε 㮷吇 ε 㰷勇 µάτ 㲗嘷㯗劇 τ 㭷勧 ς 㥗匧 τα 㮗剧 ρε 㫷厇 ας κα 㮗剧 του 㧷升 µ 㫷厇㮷吇 ου, 㰷勇 ύµφ 㲗嘷㯗劇 α µε τα 㮗剧 ε 㮇叇㯗劇 ή Λο 㬷厧㮗剧㰷勇 τ 㮗剧 κά Πρ 㳇劧 τυπα. 㥗匧 π 㫷厇㰷勇㭷勧 ς, επ 㮗剧㰷勇㭷勧 µα 㫷厇㯗劇 ετα 㮗剧㳇劧 τ 㮗剧, χάρ 㮗剧㯗劇 απ 㮷吇 οπο 㫷厇㭷勧㰷勇㭷勧 ς, 㰷勇 τα 㭇啷㭷勧 µο 㰷勇㮗剧 ευ 㮇叇㫗匇㯗劇 τα 㰷勇 το 㯗劇 τύπο 㰷勇 υ 㯗劇 οπτ 㮗剧 κά ο 㮗剧 κο 㯗劇 οµ 㮗剧 κά 㰷勇 το 㮗剧 χε 㫷厇 α 㫗匇 χου 㯗劇㬷厧㫷厇㯗劇 ε 㮗剧 ορ 㮗剧㰷勇 µ 㫗匇㯗劇 ες 㰷勇 υµπτύ 㯧噗 ε 㮗剧 ς κα 㮗剧 α 㯗劇 ακατατά 㯧噗 ε 㮗剧 ς κο 㯗劇㭇啷 υ 㮷吇㫷厇㲗嘷㯗劇. Μ 㪗咗㨗呗 Ι 㨷叧 Μ 㧷升 ΝΤΙ 㤗吷 Ν 㧷升 Πρ 㳇劧 ε 㭇啷 ρος του 㮗剧 ο 㮗剧 κ 㭷勧 τ 㮗剧 κού 㨷叧 υµ 㬧則 ου 㮷吇㫷厇 ου 㥗匧 Τ 㤗吷 Ι 㨗呗 Ι 㤗吷㥗匧 ΛΛ 㥷呷 ΝΙ 㦧卧㪗咗 Ν Ξ 㥗匧 Ν 㧷升 㧷升㩷咷㥗匧 Ι 㪗咗 Ν Λ 㤗吷 Μ 㪇哗㤗吷㤗吷. 㥗匧. 1

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Έκ 㮇叇 ε 㰷勇㭷勧㥗匧 π 㮗剧㰷勇 κ 㳇劧 π 㭷勧㰷勇㭷勧 ς 㧷升 ρκ 㲗嘷 τού 㥗匧㮷吇 ε 㬷厧 κτή Λο 㬷厧㮗剧㰷勇 τή... 㯧噗 Ι 㰷勇 ο 㮷吇 ο 㬷厧㮗剧㰷勇 µ 㳇劧 ς... 㯧噗㤗吷 ποτε 㮷吇㫗匇㰷勇 µατα Περ 㮗剧㳇劧㭇啷 ου...5 㥗匧㯗劇 οπο 㮗剧㭷勧 µ 㫗匇㯗劇㭷勧㦧卧 ατά 㰷勇 τα 㰷勇㭷勧 Μετα 㬧則 ο 㮷吇 ώ 㯗劇 Ι 㭇啷㫷厇㲗嘷㯗劇㦧卧 εφα 㮷吇 α 㫷厇㲗嘷㯗劇... 6 㦧卧 ατά 㰷勇 τα 㰷勇㭷勧 Μετα 㬧則 ο 㮷吇 ώ 㯗劇 Ι 㭇啷㫷厇㲗嘷㯗劇㦧卧 εφα 㮷吇 α 㫷厇㲗嘷㯗劇 Μ 㭷勧 τρ 㮗剧 κής... 㯧噗㦧卧 ατά 㰷勇 τα 㰷勇㭷勧 ταµε 㮗剧 ακώ 㯗劇 ροώ 㯗劇㯧噗 Έµµε 㰷勇㭷勧 µ 㫗匇㮇叇 ο 㭇啷 ος 㯧噗...8 㯧噗. 㨷叧 ύ 㰷勇 τα 㰷勇㭷勧, ρα 㰷勇 τ 㭷勧 ρ 㮗剧㳇劧 τ 㭷勧 τες κα 㮗剧㤷囗 ε 㯗劇㮗剧 κ 㫗匇 ς π 㮷吇㭷勧 ροφορ 㫷厇 ες Π 㮷吇 α 㫷厇㰷勇㮗剧 ο 㦧卧 ατάρτ 㮗剧㰷勇㭷勧 ς 㧷升㮗剧 κο 㯗劇 οµ 㮗剧 κώ 㯗劇㦧卧 ατα 㰷勇 τά 㰷勇 ε 㲗嘷㯗劇... 㯧噗 0 㯧噗. 㤧刧 α 㰷勇㮗剧 κ 㫗匇 ς Λο 㬷厧㮗剧㰷勇 τ 㮗剧 κ 㫗匇 ς 㤗吷 ρχ 㫗匇 ς... 㯧噗㯧噗㯧噗. 㯧噗 Ν 㫗匇 α 㮷吇 ο 㬷厧㮗剧㰷勇 τ 㮗剧 κά πρ 㳇劧 τυπα κα 㮗剧 ερµ 㭷勧㯗劇 ε 㫷厇 ες τ 㭷勧 ς 㥗匧㥗匧 Π 㩷咷 Π... 㯧噗㯧噗㯧噗.2 㥗匧 κτ 㮗剧 µή 㰷勇 ε 㮗剧 ς τ 㭷勧 ς 㮗剧 ο 㫷厇 κ 㭷勧㰷勇㭷勧 ς... 㯧噗㯧噗㯧噗. 㯧噗 Π 㮷吇㭷勧 ροφ 㳇劧 ρ 㭷勧㰷勇㭷勧 κατά τοµ 㫗匇 α... 㯧噗㯧噗㯧噗. 㯧噗㥗匧㯗劇 οπο 㫷厇㭷勧㰷勇㭷勧... 㯧噗㯧噗㯧噗.5 㨷叧 υ 㯗劇 α 㮷吇㮷吇 α 㬷厧㫗匇 ς 㰷勇 ε 㯧噗㫗匇㯗劇 ο 㯗劇㳇劧 µ 㮗剧㰷勇 µα... 㯧噗 2 㯧噗.6 㤗吷 ποµε 㫷厇㲗嘷㰷勇㭷勧 α 㯧噗㫷厇 ας 㰷勇 το 㮗剧 χε 㫷厇㲗嘷㯗劇 ε 㯗劇 ερ 㬷厧㭷勧 τ 㮗剧 κού... 㯧噗 2 㯧噗. 㯧噗㩷咷 ρ 㭷勧 µατοο 㮗剧 κο 㯗劇 οµ 㮗剧 κά µ 㫗匇㰷勇 α... 㯧噗㯧噗㯧噗.8 㥗匧㯗劇㰷勇 ώµατα πά 㬷厧㮗剧 α 㰷勇 το 㮗剧 χε 㫷厇 α... 㯧噗㯧噗㯧噗.9 Λο 㮗剧 π 㫗匇 ς α 㰷勇 ώµατες ακ 㮗剧㯗劇㭷勧 τοπο 㮗剧 ή 㰷勇 ε 㮗剧 ς... 㯧噗㯧噗㯧噗. 㯧噗 0 Φορο 㮷吇 ο 㬷厧㫷厇 α ε 㮗剧㰷勇 ο 㭇啷 ήµατος 㤷囗 α 㯗劇 α 㬧則 α 㮷吇㮷吇㳇劧 µε 㯗劇 ος φ 㳇劧 ρος... 㯧噗㯧噗㯧噗. 㯧噗㯧噗㤗吷 πο 㮇叇㫗匇 µατα... 㯧噗 5 㯧噗. 㯧噗 2 㥗匧 µπορ 㮗剧 κ 㫗匇 ς απα 㮗剧 τή 㰷勇 ε 㮗剧 ς... 㯧噗 5 㯧噗. 㯧噗㯧噗 Ταµε 㮗剧 ακά 㭇啷㮗剧 α 㮇叇㫗匇㰷勇㮗剧 µα κα 㮗剧㮗剧㰷勇 ο 㭇啷 ύ 㯗劇 αµα ταµε 㮗剧 ακώ 㯗劇㭇啷㮗剧 α 㮇叇 ε 㰷勇㫷厇 µ 㲗嘷㯗劇... 㯧噗 5 㯧噗. 㯧噗㯧噗 Παροχ 㫗匇 ς 㰷勇 το προ 㰷勇㲗嘷 π 㮗剧 κ 㳇劧... 㯧噗 5 㯧噗. 㯧噗 5 Προ 㬧則㮷吇㫗匇㲇圗 ε 㮗剧 ς... 㯧噗 6 㯧噗. 㯧噗 6 Έ 㰷勇 ο 㭇啷 α... 㯧噗㯧噗㯧噗. 㯧噗㯧噗 Έ 㯧噗 ο 㭇啷 α... 㯧噗㯧噗㯧噗. 㯧噗 8 㦧卧㫗匇 ρ 㭇啷㭷勧 / 㯧噗 Ζ 㭷勧 µ 㫷厇 ες 㯧噗 α 㯗劇 ά Μετοχή... 㯧噗㯧噗㯧噗. 㯧噗 9 Μακροπρ 㳇劧㮇叇 ε 㰷勇 µες 㤗吷 πα 㮗剧 τή 㰷勇 ε 㮗剧 ς/ 㩗圷 ποχρεώ 㰷勇 ε 㮗剧 ς... 㯧噗㯧噗㯧噗.20 㦧卧㳇劧㰷勇 τος α 㯗劇 ε 㮗剧㰷勇 µού... 㯧噗㯧噗㯧噗.2 㯧噗 ά 㯗劇 ε 㮗剧 α... 㯧噗 8 㯧噗.22 㨷叧 υµ 㲇圗㭷勧 φ 㮗剧㰷勇 µ 㳇劧 ς 㤗吷 πα 㮗剧 τή 㰷勇 ε 㲗嘷㯗劇 - 㩗圷 ποχρεώ 㰷勇 ε 㲗嘷㯗劇... 㯧噗 8 㯧噗.2 㯧噗 㮗剧 αχε 㫷厇 ρ 㮗剧㰷勇㭷勧 κ 㮗剧㯗劇㭇啷 ύ 㯗劇㲗嘷㯗劇... 㯧噗 8 㯧噗.2 㯧噗 Μετοχ 㮗剧 κ 㳇劧 κεφά 㮷吇 α 㮗剧 ο... 㯧噗 9 㯧噗.25 㮗剧 α 㯗劇 οµή µερ 㮗剧㰷勇 µάτ 㲗嘷㯗劇... 㯧噗 9 㯧噗. 㨷叧㭷勧 µε 㮗剧 ώ 㰷勇 ε 㮗剧 ς 㰷勇 τ 㮗剧 ς 㧷升㮗剧 κο 㯗劇 οµ 㮗剧 κ 㫗匇 ς 㦧卧 ατα 㰷勇 τά 㰷勇 ε 㮗剧 ς... 㯧噗 9 㯧噗. 㯧噗 οµή του 㧷升 µ 㫷厇㮷吇 ου κα 㮗剧 µ 㫗匇㮇叇 ο 㭇啷 ος 㥗匧㯗劇 οπο 㫷厇㭷勧㰷勇㭷勧 ς... 㯧噗 9 㯧噗.2 Π 㲗嘷㮷吇 ή 㰷勇 ε 㮗剧 ς κατά 㤷囗 ε 㲗嘷㬷厧 ραφ 㮗剧 κ 㳇劧 Τοµ 㫗匇 α... 2 㯧噗㯧噗. 㯧噗㥗匧 µπρά 㬷厧 µατα 㤧刧 άρ 㭷勧... 2 㯧噗㯧噗. 㯧噗㥗匧 π 㫷厇㭇啷㮗剧 κες ή υπ 㳇劧㭇啷㮗剧 α 㮗剧 τ 㭷勧㰷勇㫷厇 α 㭇啷㮗剧 αφορ 㫗匇 ς... 2 㯧噗㯧噗.5 㤗吷㯗劇㫗匇㮷吇 ε 㬷厧 κτες Φορο 㮷吇 ο 㬷厧㮗剧 κά χρή 㰷勇 ε 㮗剧 ς... 2 㯧噗㯧噗.6 㥗匧 πε 㯗劇㭇啷 ύ 㰷勇 ε 㮗剧 ς 㤗吷 ε 㯧噗 αµή 㯗劇 ου 㯧噗. 㯧噗㨷叧 υ 㯗劇 α 㮷吇㮷吇 α 㬷厧㫗匇 ς µε 㰷勇 υ 㯗劇㭇啷 ε 㭇啷 εµ 㫗匇㯗劇 α µ 㫗匇 ρ 㭷勧 㯧噗.8 㤗吷 ρ 㮗剧㮇叇 µ 㳇劧 ς 㤗吷 πα 㰷勇 χο 㮷吇 ούµε 㯗劇 ου Προ 㰷勇㲗嘷 π 㮗剧 κού... 2 㯧噗㯧噗.9 Παροχ 㫗匇 ς προς τ 㭷勧㯗劇 㮗剧 ο 㫷厇 κ 㭷勧㰷勇㭷勧... 2 㯧噗㯧噗. 㯧噗 0 㦧卧㫗匇 ρ 㭇啷㭷勧 α 㯗劇 ά µετοχή... 2 㯧噗㯧噗. 㯧噗㯧噗㤷囗 ε 㬷厧 ο 㯗劇㳇劧 τα µετά τ 㭷勧㯗劇㭷勧 µεροµ 㭷勧㯗劇㫷厇 α του Ι 㰷勇 ο 㮷吇 ο 㬷厧㮗剧㰷勇 µού... 2 㯧噗 2

3 Έκθεση Επισκόπησης Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετ 㳇劧 χους τ 㭷勧 ς 㤗吷㯗劇 ώ 㯗劇 υ 㩗圷㭷勧 ς 㥗匧 τα 㮗剧 ρε 㫷厇 ας «ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε» 㥗匧 π 㮗剧㰷勇 κοπή 㰷勇 αµε τ 㮗剧 ς 㰷勇 υ 㯗劇㭷勧 µµ 㫗匇㯗劇 ες ε 㯗劇㭇啷㮗剧 άµε 㰷勇 ες ο 㮗剧 κο 㯗劇 οµ 㮗剧 κ 㫗匇 ς κατα 㰷勇 τά 㰷勇 ε 㮗剧 ς κα 㮇叇 ώς κα 㮗剧 τ 㮗剧 ς ε 㯗劇 οπο 㮗剧㭷勧 µ 㫗匇㯗劇 ες ε 㯗劇㭇啷㮗剧 άµε 㰷勇 ες ο 㮗剧 κο 㯗劇 οµ 㮗剧 κ 㫗匇 ς κατα 㰷勇 τά 㰷勇 ε 㮗剧 ς τ 㭷勧 ς α 㯗劇 ώ 㯗劇 υµ 㭷勧 ς ετα 㮗剧 ρε 㫷厇 ας «㥗匧 Τ 㤗吷 Ι 㨗呗 Ι 㤗吷㥗匧 ΛΛ 㥷呷 ΝΙ 㦧卧㪗咗 Ν Ξ 㥗匧 Ν 㧷升 㧷升㩷咷㥗匧 Ι 㪗咗 Ν Λ 㤗吷 Μ 㪇哗㤗吷㤗吷. 㥗匧.», τ 㭷勧 ς ε 㯧噗 αµ 㭷勧㯗劇㮗剧 α 㫷厇 ας περ 㮗剧㳇劧㭇啷 ου που 㫗匇㮷吇㭷勧㯧噗 ε τ 㭷勧㯗劇㯧噗 0 㭷勧 Ιου 㯗劇㫷厇 ου 㥷呷 ευ 㮇叇 ύ 㯗劇㭷勧 τ 㭷勧 ς 㰷勇 ύ 㯗劇 τα 㯧噗㭷勧 ς τ 㲗嘷㯗劇 ε 㯗劇㭇啷㮗剧 άµε 㰷勇㲗嘷㯗劇 ο 㮗剧 κο 㯗劇 οµ 㮗剧 κώ 㯗劇 κατα 㰷勇 τά 㰷勇 ε 㲗嘷㯗劇㬧則 αρύ 㯗劇 ε 㮗剧 τ 㭷勧㭇啷㮗剧 ο 㫷厇 κ 㭷勧㰷勇㭷勧 τ 㭷勧 ς ετα 㮗剧 ρε 㫷厇 ας. 㥷呷 επ 㮗剧㰷勇 κ 㳇劧 π 㭷勧㰷勇 ή µας 㭇啷㮗剧 ε 㯗劇 ερ 㬷厧 ή 㮇叇㭷勧 κε 㰷勇 ύµφ 㲗嘷㯗劇 α µε το 㥗匧㮷吇㮷吇㭷勧㯗劇㮗剧 κ 㳇劧 Πρ 㳇劧 τυπο 㥗匧 π 㮗剧㰷勇 κ 㳇劧 π 㭷勧㰷勇㭷勧 ς, που ε 㫷厇㯗劇 α 㮗剧 ε 㯗劇 αρµο 㯗劇㮗剧㰷勇 µ 㫗匇㯗劇 ο µε το α 㯗劇 τ 㫷厇㰷勇 το 㮗剧 χο 㮗剧 ε 㮇叇㯗劇㫗匇 ς Πρ 㳇劧 τυπο 㥗匧 π 㮗剧㰷勇 κ 㳇劧 π 㭷勧㰷勇㭷勧 ς. 㥷呷 κρ 㮗剧 τ 㮗剧 κή α 㯧噗㮗剧 ο 㮷吇㳇劧㬷厧㭷勧㰷勇㭷勧 τ 㲗嘷㯗劇 παρατ 㮗剧㮇叇㫗匇 µε 㯗劇㲗嘷㯗劇㰷勇 τ 㮗剧 ς ε 㯗劇㭇啷㮗剧 άµε 㰷勇 ες ο 㮗剧 κο 㯗劇 οµ 㮗剧 κ 㫗匇 ς κατα 㰷勇 τά 㰷勇 ε 㮗剧 ς 㰷勇 το 㮗剧 χε 㫷厇㲗嘷㯗劇 κα 㮗剧 π 㮷吇㭷勧 ροφορ 㮗剧 ώ 㯗劇 κα 㮗剧㭷勧 ε 㯧噗 α 㰷勇 φά 㮷吇㮗剧㰷勇㭷勧 επαρκώ 㯗劇 επε 㯧噗㭷勧㬷厧 ή 㰷勇 ε 㲗嘷㯗劇 επ 㫷厇 τ 㲗嘷㯗劇㮇叇 εµάτ 㲗嘷㯗劇 που 㮇叇㫗匇㰷勇 αµε 㰷勇 τ 㮗剧 ς ο 㮗剧 κο 㯗劇 οµ 㮗剧 κ 㫗匇 ς κα 㮗剧㮷吇 ο 㬷厧㮗剧㰷勇 τ 㮗剧 κ 㫗匇 ς υπ 㭷勧 ρε 㰷勇㫷厇 ες τ 㭷勧 ς ετα 㮗剧 ρε 㫷厇 ας, 㰷勇 υ 㯗劇㮇叇㫗匇 του 㯗劇 το κύρ 㮗剧 ο µ 㫗匇 ρος τ 㭷勧 ς ερ 㬷厧 α 㰷勇㫷厇 ας µας. Το εύρος τ 㭷勧 ς ερ 㬷厧 α 㰷勇㫷厇 ας αυτής, ε 㫷厇㯗劇 α 㮗剧 ου 㰷勇㮗剧㲗嘷㭇啷 ώς µ 㮗剧 κρ 㳇劧 τερο απ 㳇劧 τ 㭷勧㯗劇 ερ 㬷厧 α 㰷勇㫷厇 α που επ 㮗剧 τε 㮷吇 ε 㫷厇 τα 㮗剧㰷勇 τα π 㮷吇 α 㫷厇㰷勇㮗剧 α 㫗匇 κ 㭇啷 ο 㰷勇㭷勧 ς 㫗匇 κ 㮇叇 ε 㰷勇㭷勧 ς ε 㮷吇㫗匇㬷厧 χου, 㳇劧 που ο 㰷勇 τ 㳇劧 χος ε 㫷厇㯗劇 α 㮗剧㭷勧㭇啷㮗剧 αµ 㳇劧 ρφ 㲗嘷㰷勇㭷勧 κα 㮗剧㭇啷㮗剧 ατύπ 㲗嘷㰷勇㭷勧 ο 㮷吇 οκ 㮷吇㭷勧 ρ 㲗嘷 µ 㫗匇㯗劇㭷勧 ς 㬷厧㯗劇 ώµ 㭷勧 ς επ 㫷厇 τ 㲗嘷㯗劇 ο 㮗剧 κο 㯗劇 οµ 㮗剧 κώ 㯗劇 κατα 㰷勇 τά 㰷勇 ε 㲗嘷㯗劇. 㦧卧 ατά 㰷勇 υ 㯗劇㫗匇 πε 㮗剧 α, 㭷勧 παρού 㰷勇 α 㫗匇 κ 㮇叇 ε 㰷勇㭷勧㭇啷 ε 㯗劇㰷勇 υ 㯗劇㮇叇㫗匇 τε 㮗剧㫗匇 κ 㮇叇 ε 㰷勇㭷勧 ε 㮷吇㫗匇㬷厧 χου. 㤧刧 α 㰷勇㮗剧㭧坷㳇劧 µε 㯗劇 ο 㮗剧㰷勇 τ 㭷勧㭇啷㮗剧 ε 㯗劇 ερ 㬷厧㭷勧㮇叇 ε 㫷厇㰷勇 α επ 㮗剧㰷勇 κ 㳇劧 π 㭷勧㰷勇㭷勧, επ 㮗剧㬧則 ε 㬧則 α 㮗剧 ώ 㯗劇 ουµε 㳇劧 τ 㮗剧㭇啷 ε 㯗劇㫗匇 χου 㯗劇 περ 㮗剧㫗匇㮷吇㮇叇 ε 㮗剧㰷勇 τ 㭷勧㯗劇 α 㯗劇 τ 㫷厇㮷吇㭷勧㲇圗 ή µας 㰷勇 το 㮗剧 χε 㫷厇 α που 㮇叇 α απα 㮗剧 τού 㰷勇 α 㯗劇 ου 㰷勇㮗剧 ώ 㭇啷 ε 㮗剧 ς 㭇啷㮗剧 αφοροπο 㮗剧 ή 㰷勇 ε 㮗剧 ς 㰷勇 τ 㮗剧 ς προα 㯗劇 αφερ 㳇劧 µε 㯗劇 ες ε 㯗劇㭇啷㮗剧 άµε 㰷勇 ες ο 㮗剧 κο 㯗劇 οµ 㮗剧 κ 㫗匇 ς κατα 㰷勇 τά 㰷勇 ε 㮗剧 ς κα 㮇叇 ώς κα 㮗剧㰷勇 τ 㮗剧 ς προα 㯗劇 αφερ 㳇劧 µε 㯗劇 ες ε 㯗劇㭇啷㮗剧 άµε 㰷勇 ες ε 㯗劇 οπο 㮗剧㭷勧 µ 㫗匇㯗劇 ες ο 㮗剧 κο 㯗劇 οµ 㮗剧 κ 㫗匇 ς κατα 㰷勇 τά 㰷勇 ε 㮗剧 ς, ώ 㰷勇 τε 㯗劇 α ε 㯧噗 α 㰷勇 φα 㮷吇㮗剧㰷勇㮇叇 ε 㫷厇㭷勧㰷勇 υµµ 㳇劧 ρφ 㲗嘷㰷勇 ή τους µε τα 㮗剧 ε 㮇叇㯗劇 ή Πρ 㳇劧 τυπα 㩷咷 ρ 㭷勧 µατοο 㮗剧 κο 㯗劇 οµ 㮗剧 κής Π 㮷吇㭷勧 ροφ 㳇劧 ρ 㭷勧㰷勇㭷勧 ς, που 㫗匇 χου 㯗劇 υ 㮗剧 ο 㮇叇 ετ 㭷勧㮇叇 ε 㫷厇 απ 㳇劧 τ 㭷勧㯗劇㥗匧 υρ 㲗嘷 παϊκή Έ 㯗劇㲗嘷㰷勇㭷勧㯧噗 ΛΠ 㯧噗㯧噗㯧噗㤗吷㮇叇 ή 㯗劇 α, 㯧噗 0/8/2006 㤷囗 εώρ 㬷厧㮗剧 ος ε 㮷吇㭷勧㬷厧㮗剧 ά 㯗劇㯗劇㭷勧 ς 㤗吷.Μ. 㨷叧. 㧷升. 㥗匧.Λ. 㯧噗 5 㯧噗 9 㯧噗 㧷升 ρκ 㲗嘷 το 㫷厇㥗匧㮷吇 ε 㬷厧 κτ 㫗匇 ς Λο 㬷厧㮗剧㰷勇 τ 㫗匇 ς 㤧刧 α 㰷勇㮗剧㮷吇㫗匇㲗嘷 ς 㦧卧㲗嘷㯗劇㰷勇 τα 㯗劇 τ 㫷厇㯗劇 ου 㯧噗㯧噗㯧噗㯧噗 6 㯧噗 5 㤗吷㮇叇 ή 㯗劇 α Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ.:127 3

4 Ισολογισµός 㯧噗 Πο 㰷勇 ά 㰷勇 ε χ 㮗剧㮷吇㮗剧 ά 㭇啷 ες 㥗匧 υρώ 㯧噗 Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30/6/ /12/ /6/ /12/2005 Μη κυκλοφορούντα στοιχεία 㥗匧㯗劇㰷勇 ώµατες 㤗吷 κ 㮗剧㯗劇㭷勧 τοπο 㮗剧 ή 㰷勇 ε 㮗剧 ς 㯧噗 2 㯧噗. 㯧噗 2 㯧噗 86.6 㯧噗 㯧噗 86.6 㯧噗 0 Λο 㮗剧 πά άυ 㮷吇 α 2 㯧噗㯧噗 㯧噗㯧噗 2 㯧噗 㯧噗㯧噗 㩗圷 περα 㯧噗㫷厇 α 9.6 㯧噗 㨷叧 υµµετοχ 㫗匇 ς 㰷勇 ε 㮇叇 υ 㬷厧 ατρ 㮗剧 κ 㫗匇 ς 0 㯧噗 8 㯧噗㯧噗.099 㯧噗 8 Λο 㮗剧 π 㫗匇 ς Μακροπρ 㳇劧㮇叇 ε 㰷勇 µες 㤗吷 πα 㮗剧 τή 㰷勇 ε 㮗剧 ς 㤗吷㯗劇 α 㬧則 α 㮷吇㮷吇㳇劧 µε 㯗劇 ες φορο 㮷吇 ο 㬷厧㮗剧 κ 㫗匇 ς απα 㮗剧 τή 㰷勇 ε 㮗剧 ς 2. 㯧噗 59 㯧噗. 㯧噗 6 㯧噗 㯧噗. 㯧噗 62 㯧噗. 㯧噗 6 㯧噗 Κυκλοφοριακά Περιουσικά Στοιχεία 㤗吷 πο 㮇叇㫗匇 µατα 98 㯧噗 㯧噗 29 㯧噗㯧噗㯧噗 㯧噗 29 㥗匧 µπορ 㮗剧 κ 㫗匇 ς απα 㮗剧 τή 㰷勇 ε 㮗剧 ς 㯧噗. 㯧噗㯧噗 9 2. 㯧噗 8 㯧噗 2.89 㯧噗 2. 㯧噗 8 㯧噗 Λο 㮗剧 π 㫗匇 ς 㤗吷 πα 㮗剧 τή 㰷勇 ε 㮗剧 ς 㯧噗 Λο 㮗剧 πά 㦧卧 υκ 㮷吇 οφορ 㮗剧 ακά 㰷勇 το 㮗剧 χε 㫷厇 α 㥗匧㯗劇 ερ 㬷厧㭷勧 τ 㮗剧 κού 㯧噗 05 2 㯧噗 㯧噗 0 Προκατα 㬧則 ο 㮷吇㫗匇 ς 6 㯧噗 Ταµε 㮗剧 ακά 㭇啷㮗剧 α 㮇叇㫗匇㰷勇㮗剧 µα κα 㮗剧 ταµε 㮗剧 ακά 㮗剧㰷勇 ο 㭇啷 ύ 㯗劇 αµα 6.2 㯧噗 8 㯧噗㯧噗.8 㯧噗㯧噗 㯧噗. 㯧噗 59 㯧噗㯧噗.8 㯧噗㯧噗 Σύνολο Ενεργητικού Ίδια Κεφάλαια & Υποχρεώσεις Ίδια Κεφάλαια Μετοχ 㮗剧 κ 㳇劧 κεφά 㮷吇 α 㮗剧 ο 2 㯧噗 㯧噗 㯧噗 㯧噗.500 㩗圷 περ Το 㡧垗 ρτ 㮗剧 ο 㯧噗 8.6 㯧噗㯧噗 㯧噗 8.6 㯧噗㯧噗 㯧噗 8.6 㯧噗㯧噗 㯧噗 8.6 㯧噗㯧噗 㨷叧 υ 㯗劇 α 㮷吇㮷吇 α 㬷厧 µατ 㮗剧 κ 㫗匇 ς 㭇啷㮗剧 αφορ 㫗匇 ς 52 㯧噗 Τακτ 㮗剧 κ 㳇劧 απο 㮇叇 εµατ 㮗剧 κ 㳇劧 㯧噗 02 㯧噗㯧噗㯧噗 㯧噗 02 㯧噗㯧噗㯧噗 Λο 㮗剧 πά απο 㮇叇 εµατ 㮗剧 κά 㯧噗. 㯧噗 㯧噗. 㯧噗 05 Μερ 㫷厇㰷勇 µατα προς 㭇啷㮗剧 ά 㮇叇 ε 㰷勇㭷勧 0 㯧噗 㯧噗.068 㤗吷 ποτε 㮷吇㫗匇㰷勇 µατα ε 㮗剧 ς 㯗劇㫗匇 ο 㯗劇 2.02 㯧噗 㯧噗. 㯧噗 㯧噗 5 㯧噗. 㯧噗 29 Ίδια κεφάλαια αποδιδόµενα στους µετόχους της Μητρικής ικαιώµατα Μειοψηφίας 㯧噗. 㯧噗 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις 㧷升 µο 㮷吇 ο 㬷厧㮗剧 ακά 㭇啷 ά 㯗劇 ε 㮗剧 α 㯧噗 㯧噗 ά 㯗劇 ε 㮗剧 α τραπε 㭧坷 ώ 㯗劇 2 㯧噗. 㯧噗㯧噗 Προ 㬧則㮷吇㫗匇㲇圗 ε 㮗剧 ς 㬷厧㮗剧 α παροχ 㫗匇 ς 㰷勇 τους ερ 㬷厧 α 㭧坷 οµ 㫗匇㯗劇 ους µετά τ 㭷勧㯗劇㫗匇㯧噗 ο 㭇啷 ο απ 㳇劧 τ 㭷勧㯗劇 υπ 㭷勧 ρε 㰷勇㫷厇 α κα 㮗剧㮷吇 ο 㮗剧 π 㫗匇 ς µακροπρ 㳇劧㮇叇 ε 㰷勇 µες παροχ 㫗匇 ς 㯧噗 6 㯧噗 6 㯧噗 8 㯧噗 29 6 㯧噗 8 㤗吷㯗劇 α 㬧則 α 㮷吇㮷吇㳇劧 µε 㯗劇 ες φορο 㮷吇 ο 㬷厧㮗剧 κ 㫗匇 ς υποχρεώ 㰷勇 ε 㮗剧 ς 2.5 㯧噗 0 㯧噗.255 㯧噗.8 㯧噗 6 㯧噗.255 Λο 㮗剧 π 㫗匇 ς Μακροπρ 㳇劧㮇叇 ε 㰷勇 µες 㩗圷 ποχρεώ 㰷勇 ε 㮗剧 ς 㯧噗 Λο 㮗剧 π 㫗匇 ς προ 㬧則㮷吇㫗匇㲇圗 ε 㮗剧 ς 㯧噗 29 㯧噗㯧噗 0 㯧噗 29 㯧噗㯧噗 0 Σύνολο Μακροπροθέσµων Υποχρεώσεων Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις ά 㯗劇 ε 㮗剧 α τραπε 㭧坷 ώ 㯗劇 2. 㯧噗㯧噗㯧噗 0 2. 㯧噗㯧噗㯧噗 0 㤧刧 ραχυπρ 㳇劧㮇叇 ε 㰷勇 µο τµήµα οµο 㮷吇 ο 㬷厧㮗剧 ακώ 㯗劇 κα 㮗剧 τραπε 㭧坷㮗剧 κώ 㯗劇㭇啷 α 㯗劇 ε 㫷厇㲗嘷㯗劇 2.28 㯧噗 㥗匧 µπορ 㮗剧 κ 㫗匇 ς υποχρεώ 㰷勇 ε 㮗剧 ς 㯧噗 προµ 㭷勧㮇叇 ευτ 㫗匇 ς, κ 㮷吇 π. 㯧噗 㯧噗.2 㯧噗 8 㯧噗. 㯧噗 㯧噗. 㯧噗 66 Φ 㳇劧 ρο 㮗剧 κα 㮗剧 κο 㮗剧㯗劇㲗嘷㯗劇㮗剧 κ 㫗匇 ς α 㰷勇 φα 㮷吇㫷厇㰷勇 ε 㮗剧 ς 㯧噗. 㯧噗㯧噗㯧噗 㯧噗.552 㯧噗. 㯧噗㯧噗㯧噗 㯧噗.552 Λο 㮗剧 π 㫗匇 ς υποχρεώ 㰷勇 ε 㮗剧 ς 㯧噗.690 㯧噗. 㯧噗㯧噗㯧噗 2.85 㯧噗 㯧噗. 㯧噗㯧噗㯧噗 Προκατα 㬧則 ο 㮷吇㫗匇 ς 㯧噗.0 㯧噗 㯧噗.0 㯧噗 Σύνολο Βραχυπροθέσµων Υποχρεώσεων Σύνολο Υποχρεώσεων Σύνολο Ιδιών Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων Τυχόν διαφορές στα αθροίσµατα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις 4

5 Αποτελέσµατα Περιόδου 㯧噗 Πο 㰷勇 ά 㰷勇 ε χ 㮗剧㮷吇㮗剧 ά 㭇啷 ες 㥗匧 υρώ 㯧噗 Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1/1-30/6/2006 1/4-30/6/2006 1/1-30/6/2005 1/4-30/6/2005 1/1-30/6/2006 1/4-30/6/2006 1/1-30/6/2005 1/4-30/6/2005 Πωλήσεις 㯧噗㯧噗.5 㯧噗 6 㯧噗㯧噗. 㯧噗㯧噗 9 㯧噗㯧噗 㯧噗 5 㯧噗 5. 㯧噗㯧噗 9 9. 㯧噗㯧噗㯧噗 㯧噗㯧噗 㯧噗 5 㦧卧㳇劧㰷勇 τος Π 㲗嘷㮷吇㭷勧㮇叇㫗匇㯗劇 τ 㲗嘷㯗劇 㯧噗㯧噗 0.60 㯧噗㯧噗 㯧噗 㯧噗 㯧噗 9. 㯧噗㯧噗㯧噗㯧噗 㯧噗 5. 㯧噗 9 㯧噗㯧噗 㯧噗 9. 㯧噗 5 㯧噗㯧噗 㯧噗 5.20 㯧噗㯧噗 㯧噗 9. 㯧噗㯧噗㯧噗㯧噗 㯧噗 5. 㯧噗 9 㯧噗㯧噗 Μικτό Κέρδος Λο 㮗剧 πά 㫗匇㰷勇 ο 㭇啷 α εκµετά 㮷吇㮷吇 ευ 㰷勇㭷勧 ς 㯧噗㯧噗㯧噗 㯧噗 80 㯧噗㯧噗㯧噗 㯧噗 5 㯧噗 29 㯧噗 㯧噗 60 㯧噗㯧噗㯧噗 㯧噗 5 㯧噗 Έ 㯧噗 ο 㭇啷 α 㭇啷㮗剧 ά 㮇叇 ε 㰷勇㭷勧 ς 㯧噗㯧噗.0 㯧噗 2 㯧噗 㯧噗 666 㯧噗 㯧噗㯧噗.09 㯧噗㯧噗 㯧噗 6 㯧噗㯧噗㯧噗 㯧噗 908 㯧噗 㯧噗 50 㯧噗㯧噗 㯧噗㯧噗.09 㯧噗㯧噗 㯧噗 6 㯧噗㯧噗㯧噗 Έ 㯧噗 ο 㭇啷 α 㭇啷㮗剧 ο 㫷厇 κ 㭷勧㰷勇㭷勧 ς 㯧噗 2. 㯧噗 6 㯧噗㯧噗 㯧噗㯧噗.2 㯧噗㯧噗㯧噗 㯧噗 2. 㯧噗㯧噗㯧噗㯧噗 㯧噗㯧噗.0 㯧噗 0 㯧噗 㯧噗 2. 㯧噗 09 㯧噗 㯧噗 98 㯧噗㯧噗 㯧噗 2. 㯧噗㯧噗㯧噗㯧噗 㯧噗㯧噗.0 㯧噗 0 㯧噗 Λο 㮗剧 πά 㫗匇㯧噗 ο 㭇啷 α εκµετά 㮷吇㮷吇 ευ 㰷勇㭷勧 ς 㯧噗㯧噗 68 㯧噗 㯧噗㯧噗 68 㯧噗 㯧噗㯧噗 2 㯧噗 㯧噗㯧噗 2 㯧噗 㯧噗㯧噗㯧噗 5 㯧噗 㯧噗㯧噗㯧噗 5 㯧噗 㯧噗㯧噗 2 㯧噗 㯧噗㯧噗 2 㯧噗 Αποτελέσµατα Προ Φόρων Χρηµατοδοτικών και επενδυτικών Αποτελεσµάτων 㤗吷 πο 㰷勇㬧則㫗匇㰷勇 ε 㮗剧 ς 㯧噗.502 㯧噗 9 㯧噗 㯧噗. 㯧噗 0 㯧噗 5 㯧噗㯧噗 㯧噗. 㯧噗㯧噗 8 㯧噗 09 㯧噗. 㯧噗 0 㯧噗 5 㯧噗㯧噗 Αποτελέσµατα Προ Φόρων Χρηµατοδοτικών και επενδυτικών Αποτελεσµάτων και αποσβέσεων 㩷咷 ρ 㭷勧 µατοο 㮗剧 κο 㯗劇 οµ 㮗剧 κά Έ 㰷勇 ο 㭇啷 α 㯧噗 㯧噗㯧噗 㯧噗㯧噗 96 㯧噗㯧噗 㯧噗㯧噗 㯧噗㯧噗 㩷咷 ρ 㭷勧 µατοο 㮗剧 κο 㯗劇 οµ 㮗剧 κά Έ 㯧噗 ο 㭇啷 α 㯧噗㯧噗.2 㯧噗 0 㯧噗 㯧噗 90 㯧噗㯧噗 㯧噗 6 㯧噗㯧噗㯧噗 㯧噗㯧噗㯧噗 8 㯧噗 㯧噗 65 㯧噗㯧噗 㯧噗㯧噗㯧噗 0 㯧噗 㯧噗 6 㯧噗㯧噗㯧噗 㯧噗㯧噗㯧噗 8 㯧噗 Λο 㮗剧 πά 㩷咷 ρ 㭷勧 µατοο 㮗剧 κο 㯗劇 οµ 㮗剧 κά 㤗吷 ποτε 㮷吇㫗匇㰷勇 µατα 㤗吷㯗劇 α 㮷吇 ο 㬷厧㫷厇 α αποτε 㮷吇㫗匇㰷勇 µατος 㰷勇 υ 㬷厧㬷厧 ε 㯗劇 ώ 㯗劇 επ 㮗剧 χε 㮗剧 ρή 㰷勇 ε 㲗嘷㯗劇 Χρηµατοοικονοµικό αποτέλεσµα (1.130) (858) (558) (271) (557) (284) (558) (271) 㤗吷 πο 㰷勇㬧則㫗匇㰷勇 ε 㮗剧 ς 㯧噗㯧噗.502 㯧噗 㯧噗㯧噗 9 㯧噗㯧噗 㯧噗㯧噗. 㯧噗 0 㯧噗㯧噗 㯧噗 5 㯧噗㯧噗㯧噗 㯧噗㯧噗. 㯧噗㯧噗 8 㯧噗 㯧噗㯧噗 09 㯧噗 㯧噗㯧噗. 㯧噗 0 㯧噗㯧噗 㯧噗 5 㯧噗㯧噗㯧噗 Κέρδη προ φόρων Φ 㳇劧 ρος ε 㮗剧㰷勇 ο 㭇啷 ήµατος 㯧噗 292 㯧噗㯧噗 296 㯧噗㯧噗 6 㯧噗㯧噗㯧噗㯧噗 58 㯧噗㯧噗㯧噗 292 㯧噗㯧噗 296 㯧噗㯧噗 6 㯧噗㯧噗㯧噗㯧噗 58 㯧噗㯧噗 Κέρδη µετά από φόρους Κατανεµηµένα σε : Μετόχους της µητρικής ικαιώµατα µειοψηφίας 㯧噗 20 㯧噗㯧噗 㯧噗 20 㯧噗㯧噗 㦧卧㫗匇 ρ 㭇啷㭷勧 µετά απ 㳇劧 φ 㳇劧 ρους α 㯗劇 ά µετοχή - 㬧則 α 㰷勇㮗剧 κά 㯧噗㰷勇 ε 㯧噗 0,0985 0,09 㯧噗㯧噗 0,0509 0,058 㯧噗 0, 㯧噗 085 0, 㯧噗 0 㯧噗 0 0,0509 0,058 㯧噗 Τυχόν διαφορές στα αθροίσµατα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις 5

6 Ενοποιηµένη Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 㯧噗 Πο 㰷勇 ά 㰷勇 ε χ 㮗剧㮷吇㮗剧 ά 㭇啷 ες 㥗匧 υρώ 㯧噗 Μετοχικό κεφάλαιο Υπέρ Το Άρτιο Αποθεµατικά εύλογης αξίας Λοιπά αποθέµατικα Αποτελέσµατ α εις νέον Σύνολο ικαιώµατα Μειοψηφίας Σύνολο Υπόλοιπα κατά την 1/1/2005 σύµφωνα µε τα ΠΧΠ (642) Μεταβολή ιδίων Κεφαλαίων για την περίοδο 1/1-30/6/2005 㮗剧 α 㯗劇 εµ 㭷勧㮇叇㫗匇㯗劇 τα µερ 㫷厇㰷勇 µατα 㯧噗㯧噗.00 㯧噗㯧噗 0 㯧噗㯧噗.00 㯧噗㯧噗 0 㯧噗㯧噗.00 㯧噗㯧噗 㦧卧 α 㮇叇 αρά 㤗吷 ποτε 㮷吇㫗匇㰷勇 µατα Περ 㮗剧㳇劧㭇啷 ου 㯧噗 / 㯧噗 - 㯧噗 0/6/ 㯧噗.08 㯧噗 㯧噗.08 㯧噗 0 㯧噗.08 㯧噗 Συνολική µεταβολή περιόδου (1.004) Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 30/6/ Υπόλοιπα κατά την 1/1/2006 σύµφωνα µε τα ΠΧΠ Μεταβολή ιδίων Κεφαλαίων για την περίοδο 1/1-30/6/2006 㮗剧 α 㯗劇 εµ 㭷勧㮇叇㫗匇㯗劇 τα µερ 㫷厇㰷勇 µατα 㯧噗㯧噗.068 㯧噗 0 㯧噗㯧噗.068 㯧噗 0 㯧噗㯧噗.068 㯧噗 Μετα 㬧則 ο 㮷吇 ή 㤗吷 πο 㮇叇 εµατ 㮗剧 κού 㨷叧 υ 㯗劇 /κώ 㯗劇 㮗剧 αφορώ 㯗劇 µετατροπής 㯧噗 㯧噗 8 㯧噗 6 5 㯧噗 5 㮗剧 κα 㮗剧 ώµατα µε 㮗剧 ο 㲇圗㭷勧 φ 㫷厇 ας απ 㳇劧 µετα 㬧則 ο 㮷吇 ή πο 㰷勇 ο 㰷勇 τού 㰷勇 υµµετοχής 㰷勇 το κεφά 㮷吇 α 㮗剧 ο 㮇叇 υ 㬷厧 ατρ 㮗剧 κής ετα 㮗剧 ρε 㫷厇 ας 㯧噗. 㯧噗 2 㯧噗 㯧噗㯧噗.8 㯧噗㯧噗㯧噗 㯧噗㯧噗 90 㯧噗 㯧噗.5 㯧噗㯧噗 㯧噗. 㯧噗 2 㯧噗 㦧卧 α 㮇叇 αρ 㳇劧 ε 㮗剧㰷勇㳇劧㭇啷㭷勧 µα καταχ 㲗嘷 ρ 㭷勧 µ 㫗匇㯗劇 ο απ ευ 㮇叇 ε 㫷厇 ας 㰷勇 τ 㭷勧㯗劇 κα 㮇叇 αρή 㮇叇㫗匇㰷勇㭷勧 㯧噗 2 㯧噗 0 㯧噗 2 㯧噗 0 㯧噗 2 㯧噗 㦧卧 α 㮇叇 αρά 㤗吷 ποτε 㮷吇㫗匇㰷勇 µατα Περ 㮗剧㳇劧㭇啷 ου 㯧噗 / 㯧噗 - 㯧噗 0/6/ 㯧噗 㯧噗 05 㯧噗 20 㯧噗㯧噗 㯧噗.902 Συνολική µεταβολή περιόδου Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 30/6/ Τυχόν διαφορές στα αθροίσµατα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις 6

7 Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Μητρικής Μετοχικό κεφάλαιο Υπέρ Το Άρτιο Αποθεµατικά εύλογης αξίας Λοιπά αποθέµατικα Αποτελέσµατα εις νέον Σύνολο Υπόλοιπα κατά την 1/1/2005, σύµφωνα µε τα ΠΧΠ (642) ` 㮗剧 α 㯗劇 εµ 㭷勧㮇叇㫗匇㯗劇 τα Μερ 㫷厇㰷勇 µατα 㯧噗㯧噗 㯧噗 6.9 㯧噗 8 㯧噗 㯧噗㯧噗.00 㯧噗㯧噗 㨷叧 υµ 㲇圗㭷勧 φ 㮗剧㰷勇 µ 㳇劧 ς 㮗剧 αφορώ 㯗劇 α 㯗劇 απρο 㰷勇 αρµο 㬷厧 ής µε 㦧卧㫗匇 ρ 㭇啷㭷勧 ε 㮗剧 ς 㯗劇㫗匇 ο 㯧噗 8.0 㯧噗 6 㯧噗 8.0 㯧噗 6 0 Καθαρά Αποτελέσµτα περιόδου 1/1-30/6/ 㯧噗.068 㯧噗 8 㯧噗.08 㯧噗 Συνολική µεταβολή περιόδου 㯧噗㯧噗.00 㯧噗㯧噗㯧噗.08 㯧噗 8 㯧噗 Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 30/6/ Υπόλοιπα κατά την 1/1/2006, σύµφωνα µε τα ΠΧΠ Μεταβολή Ιδίων κεφαλαίων για την περίοδο 1/1-30/6/2006 㮗剧 α 㯗劇 εµ 㭷勧㮇叇㫗匇㯗劇 τα Μερ 㫷厇㰷勇 µατα 㯧噗㯧噗㯧噗 㯧噗㯧噗. 㯧噗㯧噗㯧噗㯧噗 㯧噗㯧噗.068 㯧噗 㦧卧 α 㮇叇 αρά 㤗吷 ποτε 㮷吇㫗匇㰷勇 µτα περ 㮗剧㳇劧㭇啷 ου 㯧噗 / 㯧噗 - 㯧噗 0/6/ 㯧噗㯧噗㯧噗 2. 㯧噗㯧噗㯧噗 Συνολική µεταβολή περιόδου Υπόλοιπο Ιδίων Κεφαλαίων της 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ Τυχόν διαφορές στα αθροίσµατα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις 7

8 Κατάσταση ταµειακών ροών (Έµµεση µέθοδος) 㥷呷 κατά 㰷勇 τα 㰷勇㭷勧 τ 㲗嘷㯗劇 ταµ 㮗剧 ακώ 㯗劇 ροώ 㯗劇㰷勇 ε επ 㫷厇 πε 㭇啷 ο οµ 㫷厇㮷吇 ου κα 㮗剧 ετα 㮗剧 ρ 㫷厇 ας 㫗匇 χε 㮗剧㲗嘷 ς ε 㯧噗 ής: 㯧噗 Πο 㰷勇 ά 㰷勇 ε χ 㮗剧㮷吇㮗剧 ά 㭇啷 ες 㥗匧 υρώ 㯧噗 Ο ΟΜΙΛΟΣ 1/1-30/6/2006 1/1-30/6/2005 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1/1-30/6/2006 1/1-30/6/2005 Λειτουργικές δραστηριότητες 㦧卧㫗匇 ρ 㭇啷㭷勧 προ φ 㳇劧 ρ 㲗嘷㯗劇 2. 㯧噗 95 㯧噗. 㯧噗 㯧噗. 㯧噗 59 Πλέον / µείον προσαρµογές για: 㤗吷 πο 㰷勇㬧則㫗匇㰷勇 ε 㮗剧 ς 㯧噗.502 㯧噗. 㯧噗 0 㯧噗 㯧噗. 㯧噗㯧噗 8 㯧噗. 㯧噗 0 㯧噗 Προ 㬧則㮷吇㫗匇㲇圗 ε 㮗剧 ς / 㯧噗 Έ 㰷勇 ο 㭇啷 α απ 㳇劧 αχρ 㭷勧㰷勇㮗剧 µοπο 㫷厇㭷勧 τες προ 㬧則㮷吇㫗匇㲇圗 ε 㮗剧 ς προ 㭷勧㬷厧 ουµ 㫗匇㯗劇㲗嘷㯗劇 χρή 㰷勇 ε 㲗嘷㯗劇㯧噗 㯧噗㯧噗㯧噗 5 㯧噗 8 㯧噗 5 㯧噗 㨷叧 υ 㯗劇 α 㮷吇㮷吇 α 㬷厧 µατ 㮗剧 κ 㫗匇 ς 㭇啷㮗剧 αφορ 㫗匇 ς 㯧噗 㤗吷 ποτε 㮷吇㫗匇㰷勇 µατα 㯧噗㫗匇㰷勇 ο 㭇啷 α, 㫗匇㯧噗 ο 㭇啷 α, κ 㫗匇 ρ 㭇啷㭷勧 κα 㮗剧㭧坷㭷勧 µ 㮗剧㫗匇 ς 㯧噗 επε 㯗劇㭇啷 υτ 㮗剧 κής 㭇啷 ρα 㰷勇 τ 㭷勧 ρ 㮗剧㳇劧 τ 㭷勧 τας 㯧噗㯧噗㯧噗 0 0 Π 㮗剧㰷勇 τ 㲗嘷 τ 㮗剧 κο 㫷厇 τ 㳇劧 κο 㮗剧 κα 㮗剧㰷勇 υ 㯗劇 αφή 㫗匇㰷勇 ο 㭇啷 α 㯧噗㯧噗 00 㯧噗 㯧噗 96 㯧噗 0 㩷咷 ρε 㲗嘷㰷勇 τ 㮗剧 κο 㫷厇 τ 㳇劧 κο 㮗剧 κα 㮗剧㰷勇 υ 㯗劇 αφή 㫗匇㯧噗 ο 㭇啷 α 㯧噗.2 㯧噗㯧噗 6 㯧噗㯧噗 6 㯧噗㯧噗 6 㯧噗㯧噗 Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες: Με 㫷厇㲗嘷㰷勇㭷勧 / 㯧噗 αύ 㯧噗㭷勧㰷勇㭷勧㯧噗 απο 㮇叇 εµάτ 㲗嘷㯗劇 㯧噗㯧噗 5 㯧噗 㯧噗㯧噗 5 㯧噗 㯧噗㯧噗 8 㯧噗 㯧噗㯧噗 5 㯧噗 Με 㫷厇㲗嘷㰷勇㭷勧 / 㯧噗 αύ 㯧噗㭷勧㰷勇㭷勧㯧噗 απα 㮗剧 τή 㰷勇 ε 㲗嘷㯗劇 㯧噗.92 㯧噗 6 㯧噗 5 㯧噗 652 㯧噗 6 㯧噗 5 㯧噗 Με 㫷厇㲗嘷㰷勇㭷勧㯧噗 / αύ 㯧噗㭷勧㰷勇㭷勧 υποχρεώ 㰷勇 ε 㲗嘷㯗劇㯧噗 π 㮷吇㭷勧㯗劇 τραπε 㭧坷 ώ 㯗劇㯧噗 2. 㯧噗㯧噗 8 㯧噗. 㯧噗 㯧噗㯧噗 6 㯧噗. 㯧噗 88 Μείον: 㩷咷 ρε 㲗嘷㰷勇 τ 㮗剧 κο 㫷厇 τ 㳇劧 κο 㮗剧 κα 㮗剧㰷勇 υ 㯗劇 αφή 㫗匇㯧噗 ο 㭇啷 α κατα 㬧則 ε 㬧則㮷吇㭷勧 µ 㫗匇㯗劇 α 㯧噗 829 㯧噗 㯧噗 6 㯧噗㯧噗㯧噗 㯧噗 25 㯧噗㯧噗 㯧噗 6 㯧噗㯧噗㯧噗 㦧卧 ατα 㬧則 ε 㬧則㮷吇㭷勧 µ 㫗匇㯗劇 ο 㮗剧 φ 㳇劧 ρο 㮗剧 㯧噗㯧噗.9 㯧噗 9 㯧噗 㯧噗 6 㯧噗㯧噗㯧噗 㯧噗㯧噗.955 㯧噗 㯧噗 6 㯧噗㯧噗㯧噗 Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) Επενδυτικές δραστηριότητες 㯧噗㤗吷 π 㳇劧 κτ 㭷勧㰷勇㭷勧㯧噗 / 㮗剧 ά 㮇叇 ε 㰷勇㭷勧 Θυ 㬷厧 ατρ 㮗剧 κώ 㯗劇 ετα 㮗剧 ρε 㮗剧 ώ 㯗劇 µε 㫷厇 ο 㯗劇 ταµε 㮗剧 ακά 㭇啷㮗剧 α 㮇叇㫗匇㰷勇㮗剧 µα αυτώ 㯗劇 㯧噗㯧噗 㯧噗 0 㯧噗㯧噗㯧噗.08 㯧噗㯧噗 0 㤗吷㬷厧 ορά ε 㯗劇㰷勇 ώµατ 㲗嘷㯗劇 κα 㮗剧 ά 㲷埗㮷吇㲗嘷㯗劇 πα 㬷厧㫷厇㲗嘷㯗劇㰷勇 το 㮗剧 χε 㫷厇㲗嘷㯗劇 㯧噗㯧噗.6 㯧噗㯧噗㯧噗 㯧噗㯧噗 8 㯧噗㯧噗 㯧噗㯧噗.6 㯧噗㯧噗㯧噗 㯧噗㯧噗 8 㯧噗㯧噗 Τ 㳇劧 κο 㮗剧 ε 㮗剧㰷勇 πραχ 㮇叇㫗匇㯗劇 τες Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (12.452) (185) (12.627) (185) Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες 㥗匧㮗剧㰷勇 πρά 㯧噗 ε 㮗剧 ς απ 㳇劧 εκ 㭇啷 ο 㮇叇㫗匇㯗劇 τα / α 㯗劇 α 㮷吇㭷勧 φ 㮇叇㫗匇㯗劇 τα 㭇啷 ά 㯗劇 ε 㮗剧 α 㯧噗 㥗匧㯧噗 οφ 㮷吇 ή 㰷勇 ε 㮗剧 ς υποχρεώ 㰷勇 ε 㲗嘷㯗劇 απ 㳇劧 χρ 㭷勧 µατο 㭇啷 οτ 㮗剧 κ 㫗匇 ς µ 㮗剧㰷勇㮇叇 ώ 㰷勇 ε 㮗剧 ς 㯧噗 χρεο 㮷吇 ύ 㰷勇㮗剧 α 㯧噗 㯧噗 2 㯧噗 0 0 Μερ 㫷厇㰷勇 µατα π 㮷吇㭷勧 ρ 㲗嘷㮇叇㫗匇㯗劇 τα 0 㯧噗㯧噗.00 㯧噗㯧噗 0 㯧噗㯧噗.00 㯧噗㯧噗 Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) 37 (1.004) 0 (1.004) Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα (α) + (β) + (γ) Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 㯧噗㯧噗.8 㯧噗㯧噗 㯧噗㯧噗.8 㯧噗㯧噗 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου Τυχόν διαφορές στα αθροίσµατα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις 8

9 1. Σύσταση, ραστηριότητες και Γενικές πληροφορίες 㥷呷㥗匧 Τ 㤗吷 Ι 㨗呗 Ι 㤗吷㥗匧 ΛΛ 㥷呷 ΝΙ 㦧卧㪗咗 Ν Ξ 㥗匧 Ν 㧷升 㧷升㩷咷㥗匧 Ι 㪗咗 Ν Λ 㤗吷 Μ 㪇哗㤗吷 A 㥗匧㯧噗㭷勧 㥗匧 τα 㮗剧 ρ 㫷厇 α 㯧噗 ε 㭇啷 ρεύε 㮗剧㰷勇 τ 㭷勧㯗劇㤗吷㮇叇 ή 㯗劇 α, 㤧刧 α 㰷勇㮗剧㮷吇㫗匇㲗嘷 ς 㤷囗 ε 㲗嘷 ρ 㬷厧㫷厇 ου 㤗吷㯧噗, κα 㮗剧 ε 㫷厇㯗劇 α 㮗剧 καταχ 㲗嘷 ρ 㭷勧 µ 㫗匇㯗劇㭷勧㰷勇 το Μ 㭷勧 τρώο 㤗吷㯗劇㲗嘷㯗劇 ύµ 㲗嘷㯗劇㥗匧 τα 㮗剧 ρ 㮗剧 ώ 㯗劇 του 㩗圷 πουρ 㬷厧 ε 㫷厇 ου 㤗吷㯗劇 άπτυ 㯧噗㭷勧 ς µε αρ 㮗剧㮇叇 µ 㳇劧 Μ. 㤗吷. 㥗匧 60 㯧噗 5/06/ 㤧刧 /86/ 㯧噗㯧噗 5 κα 㮗剧㭷勧㭇啷㮗剧 άρκε 㮗剧 ά τ 㭷勧 ς 㫗匇 χε 㮗剧 ορ 㮗剧㰷勇㮇叇 ε 㫷厇㰷勇 ε εκατ 㳇劧㯧噗㯧噗 00 㯧噗㫗匇 τ 㭷勧, τα οπο 㫷厇 α άρχ 㮗剧㰷勇 α 㯗劇 απ 㳇劧 τ 㭷勧㭇啷㭷勧 µο 㰷勇㫷厇 ευ 㰷勇㭷勧㰷勇 τ 㭷勧㯗劇㥗匧 φ 㭷勧 µερ 㫷厇㭇啷 α τ 㭷勧 ς 㦧卧 υ 㬧則 ερ 㯗劇 ή 㰷勇 ε 㲗嘷 ς του 㤧刧 α 㰷勇㮗剧㮷吇㮗剧 κού 㮗剧 ατά 㬷厧 µατος που ε 㯗劇㫗匇 κρ 㮗剧㯗劇 ε το κατα 㰷勇 τατ 㮗剧 κ 㳇劧 τ 㭷勧 ς. 㥷呷㥗匧 τα 㮗剧 ρ 㫷厇 α 㮷吇 ε 㮗剧 τουρ 㬷厧 ε 㫷厇 α 㯗劇 ε 㮷吇㮷吇㮗剧 πώς απ 㳇劧 τ 㭷勧㯗劇㫷厇㭇啷 ρυ 㰷勇㭷勧 τ 㭷勧 ς, επ 㫷厇 ο 㬷厧㭇啷㳇劧㯗劇 τα 㫗匇㯧噗㮗剧㯧噗 86 㯧噗㰷勇 υ 㯗劇 απτά 㫗匇 τ 㭷勧. 㨷叧 κοπ 㳇劧 ς τ 㭷勧 ς 㥗匧 τα 㮗剧 ρ 㫷厇 ας ε 㫷厇㯗劇 α 㮗剧㭷勧 απ 㳇劧 κτ 㭷勧㰷勇㭷勧, κατα 㰷勇 κευή κα 㮗剧 εκµετά 㮷吇㮷吇 ευ 㰷勇㭷勧㯧噗 ε 㯗劇 ο 㭇啷 οχε 㫷厇㲗嘷㯗劇㰷勇 τ 㭷勧㯗劇㤗吷㮇叇 ή 㯗劇 α κα 㮗剧 α 㮷吇㮷吇 ού, 㰷勇 τ 㭷勧㯗劇㥗匧㮷吇㮷吇 ά 㭇啷 α ή 㰷勇 το ε 㯧噗㲗嘷 τερ 㮗剧 κ 㳇劧, κα 㮇叇 ώς κα 㮗剧㰷勇 υ 㯗劇 αφώ 㯗劇 επ 㮗剧 χε 㮗剧 ρή 㰷勇 ε 㲗嘷㯗劇, 㳇劧 π 㲗嘷 ς 㭷勧 απ 㳇劧 κτ 㭷勧㰷勇㭷勧 ή /κα 㮗剧 εκµετά 㮷吇㮷吇 ευ 㰷勇㭷勧㮗剧 αµατ 㮗剧 κώ 㯗劇 υ 㭇啷 άτ 㲗嘷㯗劇, 㮷吇 ουτροπ 㳇劧㮷吇 ε 㲗嘷㯗劇, 㭇啷㭷勧 µο 㰷勇㫷厇㲗嘷㯗劇㮇叇 εαµάτ 㲗嘷㯗劇, 㮷吇 ε 㰷勇 χώ 㯗劇, κ.τ. 㮷吇 㥷呷㮇叇㭷勧 τε 㫷厇 α του 㮗剧 ο 㮗剧 κ 㭷勧 τ 㮗剧 κού 㨷叧 υµ 㬧則 ου 㮷吇㫷厇 ου, που ε 㯧噗 ε 㮷吇㫗匇㬷厧㭷勧 απ 㳇劧 τ 㭷勧㤷囗 ε 㯗劇㮗剧 κή 㨷叧 υ 㯗劇㫗匇㮷吇 ευ 㰷勇㭷勧 τ 㲗嘷㯗劇 Μετ 㳇劧 χ 㲗嘷㯗劇 τ 㭷勧㯗劇 µε τρ 㮗剧 ετή 㭇啷㮗剧 άρκε 㮗剧 α κα 㮗剧㭷勧㰷勇 ύ 㯗劇㮇叇 ε 㰷勇 ή του 㫗匇 χε 㮗剧㲗嘷 ς ε 㯧噗 ής: Π 㨗呗㧷升㥗匧 㨗呗㧷升㨷叧㯧噗㥗匧 κτε 㮷吇 ε 㰷勇 τ 㮗剧 κ 㳇劧 Μ 㫗匇㮷吇 ος 㯧噗 Μ 㲗嘷 ρ 㫷厇 ς Μο 㯗劇 τ 㮗剧 ά 㯗劇 ο 㤗吷 ΝΤΙΠ 㨗呗㧷升㥗匧 㨗呗㧷升㨷叧㯧噗 Μ 㭷勧㥗匧 κτε 㮷吇 ε 㰷勇 τ 㮗剧 κ 㳇劧 Μ 㫗匇㮷吇 ος 㯧噗 㤗吷 π 㳇劧㰷勇 το 㮷吇 ος ο 㯧噗㮗剧 ά 㭇啷㭷勧 ς Ι 㥗匧㩗圷 Θ 㩗圷 Ν 㪗咗 Ν 㨷叧㩗圷 Μ 㤧刧㧷升㩗圷 Λ 㧷升㨷叧㯧噗㥗匧 κτε 㮷吇 ε 㰷勇 τ 㮗剧 κ 㳇劧 Μ 㫗匇㮷吇 ος 㯧噗 - Ν 㮗剧 κ 㳇劧㮷吇 αος ά 㯗劇㭇啷 o 㮷吇 ος 㥗匧㦧卧 Τ 㥗匧 Λ 㥗匧㨷叧 ΤΙ 㦧卧㧷升 Μ 㥗匧 Λ 㧷升㨷叧 - 㤷囗 εώρ 㬷厧㮗剧 ος 㤷囗 α 㮷吇 α 㯗劇 άκ 㮗剧 ς Μ 㥷呷㥗匧㦧卧 Τ 㥗匧 Λ 㥗匧㨷叧 ΤΙ 㦧卧㤗吷㤗吷 Ν 㥗匧 Ξ 㤗吷㨗呗 Τ 㥷呷 Τ 㤗吷 Μ 㥗匧 Λ 㥷呷㤗吷㮇叇 α 㯗劇 ά 㰷勇㮗剧 ος Παπα 㭇啷㳇劧 που 㮷吇 ος Thomas Miller Μάρκος Τ 㰷勇 ακτά 㯗劇㭷勧 ς Ν 㮗剧 κ 㳇劧㮷吇 αος Παπα 㯗劇㭇啷 ρ 㫗匇 ου Φ 㫷厇㮷吇㮗剧 ππος 㨷叧 πυρ 㳇劧 που 㮷吇 ος 㥷呷 µετοχή τ 㭷勧 ς 㥗匧 τα 㮗剧 ρ 㫷厇 ας ε 㫷厇㯗劇 α 㮗剧 ε 㮗剧㰷勇㭷勧㬷厧 µ 㫗匇㯗劇㭷勧㰷勇 το 㩷咷 ρ 㭷勧 µατ 㮗剧㰷勇 τήρ 㮗剧 ο 㤗吷㯧噗㮗剧 ώ 㯗劇㤗吷㮇叇㭷勧㯗劇 ώ 㯗劇 απ 㳇劧 το 㯧噗 9 㯧噗 6. Το 㰷勇 ύ 㯗劇 ο 㮷吇 ο τ 㲗嘷㯗劇 µετοχώ 㯗劇㰷勇 ε κυκ 㮷吇 οφορ 㫷厇 α τ 㭷勧㯗劇㯧噗 0 Ιου 㯗劇㫷厇 ου 2006 α 㯗劇㫗匇 ρχετα 㮗剧㰷勇 ε 2 㯧噗. 㯧噗 6 㯧噗.000. 㧷升㮗剧 µετοχ 㫗匇 ς τ 㭷勧 ς 㥗匧 τα 㮗剧 ρ 㫷厇 ας ε 㫷厇㯗劇 α 㮗剧㳇劧㮷吇 ες κο 㮗剧㯗劇㫗匇 ς ο 㯗劇 οµα 㰷勇 τ 㮗剧 κ 㫗匇 ς. 㥷呷㥗匧 τα 㮗剧 ρε 㫷厇 α κα 㮗剧㭷勧 Ciga Hellas Ξε 㯗劇 ο 㭇啷 οχε 㫷厇 α 㤗吷. 㥗匧., 㮇叇 υ 㬷厧 ατρ 㮗剧 κή τ 㭷勧 ς Starwood Hotels and Resorts Worldwide Inc, υπ 㫗匇㬷厧 ρα 㲇圗 α 㯗劇㰷勇 ύµ 㬧則 α 㰷勇㭷勧 㮗剧 αχε 㫷厇 ρ 㮗剧㰷勇㭷勧 ς κα 㮗剧 Λε 㮗剧 τουρ 㬷厧㫷厇 ας του Ξε 㯗劇 ο 㭇啷 οχε 㫷厇 ου το 㯗劇 εκ 㫗匇 µ 㬧則 ρ 㮗剧 ο του 200 㯧噗. 㨷叧 ύµφ 㲗嘷㯗劇 α µε τ 㭷勧㯗劇㰷勇 ύµ 㬧則 α 㰷勇㭷勧㭷勧 Ciga Hellas Ξε 㯗劇 ο 㭇啷 οχε 㫷厇 α 㤗吷. 㥗匧., 㰷勇 υµφώ 㯗劇㭷勧㰷勇 ε 㯗劇 α παρ 㫗匇 χε 㮗剧 υπ 㭷勧 ρε 㰷勇㫷厇 ες 㮗剧 αχε 㫷厇 ρ 㮗剧㰷勇㭷勧 ς κα 㮗剧 Λε 㮗剧 τουρ 㬷厧㫷厇 ας 㰷勇 το 㯧噗 ε 㯗劇 ο 㭇啷 οχε 㫷厇 ο «Με 㬷厧 ά 㮷吇㭷勧㤧刧 ρετα 㯗劇㯗劇㫷厇 α». 㨷叧 ύµφ 㲗嘷㯗劇 α µε τ 㭷勧㯗劇㰷勇 ύµ 㬧則 α 㰷勇㭷勧㭷勧㥗匧 κ 㭇啷㳇劧 τρ 㮗剧 α 㥗匧 τα 㮗剧 ρε 㫷厇 α α 㯗劇 α 㮷吇 αµ 㬧則 ά 㯗劇 ε 㮗剧 µε 㭇啷㮗剧 κά τ 㭷勧 ς 㫗匇㯧噗 ο 㭇啷 α 㯗劇 α α 㯗劇 ακα 㮗剧㯗劇㫷厇㰷勇 ε 㮗剧 κα 㮗剧㯗劇 α ε 㯧噗 οπ 㮷吇㫷厇㰷勇 ε 㮗剧 το 㯧噗 ε 㯗劇 ο 㭇啷 οχε 㫷厇 ο 㬧則 ά 㰷勇 ε 㮗剧㰷勇 υ 㬷厧 κεκρ 㮗剧 µ 㫗匇㯗劇㲗嘷㯗劇 προ 㭇啷㮗剧 α 㬷厧 ραφώ 㯗劇. 㥷呷 Ciga Hellas Ξε 㯗劇 ο 㭇啷 οχε 㫷厇 α 㤗吷. 㥗匧. 㮇叇 α 㫗匇 χε 㮗剧 απ 㳇劧㮷吇 υτο 㫗匇㮷吇 ε 㬷厧 χο τ 㭷勧 ς 㮷吇 ε 㮗剧 τουρ 㬷厧㫷厇 ας του 㯧噗 ε 㯗劇 ο 㭇啷 οχε 㫷厇 ου κα 㮗剧㮇叇 α ε 㫷厇㯗劇 α 㮗剧 υπεύ 㮇叇 υ 㯗劇㭷勧 ώ 㰷勇 τε 㯗劇 α 㮷吇 ε 㮗剧 τουρ 㬷厧 ε 㫷厇㬧則 ά 㰷勇 ε 㮗剧 τ 㲗嘷㯗劇 προ 㭇啷㮗剧 α 㬷厧 ραφώ 㯗劇 που 㮗剧㰷勇 χύου 㯗劇㬷厧㮗剧 α 㳇劧㮷吇 α τα 㯧噗 ε 㯗劇 ο 㭇啷 οχε 㫷厇 α τ 㭷勧 ς ετα 㮗剧 ρε 㫷厇 ας α 㯗劇 ά το 㯗劇 κ 㳇劧㰷勇 µο, πά 㯗劇 τα 㰷勇 ύµφ 㲗嘷㯗劇 α µε τ 㭷勧㯗劇㯗劇 οµο 㮇叇 ε 㰷勇㫷厇 α τ 㭷勧 ς χώρας. 㥷呷㭇啷㮗剧 κα 㮗剧 ο 㭇啷 ο 㰷勇㫷厇 α τ 㭷勧 ς Ciga Hellas Ξε 㯗劇 ο 㭇啷 οχε 㫷厇 α 㤗吷. 㥗匧. 㬷厧㮗剧 α το 㯗劇㫗匇㮷吇 ε 㬷厧 χο κα 㮗剧 τ 㭷勧㮷吇 ε 㮗剧 τουρ 㬷厧㫷厇 α του 㯧噗 ε 㯗劇 ο 㭇啷 οχε 㫷厇 ου περ 㮗剧㮷吇 αµ 㬧則 ά 㯗劇 ε 㮗剧 τ 㭷勧 χρή 㰷勇㭷勧 του 㬷厧㮗剧 α 㳇劧㮷吇 ους τους προ 㬧則㮷吇 επ 㳇劧 µε 㯗劇 ους 㰷勇 κοπούς, τ 㮗剧 ς χρεώ 㰷勇 ε 㮗剧 ς 㭇啷㮗剧 αµο 㯗劇 ής, 㲇圗 υχα 㬷厧㲗嘷㬷厧㫷厇 ας κα 㮗剧㭇啷㮗剧 α 㰷勇 κ 㫗匇㭇啷 α 㰷勇㭷勧 ς, φα 㬷厧㭷勧 τού κα 㮗剧 ποτώ 㯗劇, 㭇啷㮗剧 ο 㫷厇 κ 㭷勧㰷勇㭷勧 του α 㯗劇㮇叇 ρώπ 㮗剧㯗劇 ου 㭇啷 υ 㯗劇 αµ 㮗剧 κού, παρακο 㮷吇 ού 㮇叇㭷勧㰷勇㭷勧 τ 㲗嘷㯗劇 τραπε 㭧坷㮗剧 κώ 㯗劇㮷吇 ο 㬷厧 αρ 㮗剧 α 㰷勇 µώ 㯗劇 κα 㮗剧 τ 㭷勧㭇啷㮗剧 ατήρ 㭷勧㰷勇㭷勧㭇啷㮗剧 α 㮇叇 ε 㰷勇㫷厇 µ 㲗嘷㯗劇㰷勇 το 㳇劧㯗劇 οµα τ 㭷勧 ς 㥗匧 κ 㭇啷㳇劧 τρ 㮗剧 ας 㥗匧 τα 㮗剧 ρε 㫷厇 ας. 㥷呷 Ciga Hellas Ξε 㯗劇 ο 㭇啷 οχε 㫷厇 α 㤗吷. 㥗匧. α 㯗劇 α 㮷吇 αµ 㬧則 ά 㯗劇 ε 㮗剧 επ 㫷厇㰷勇㭷勧 ς τ 㭷勧㯗劇 προώ 㮇叇㭷勧㰷勇㭷勧 τ 㭷勧 ς 㭇啷㮗剧 αφ 㭷勧 µ 㮗剧㰷勇 τ 㮗剧 κής εκ 㰷勇 τρατε 㫷厇 ας κα 㮗剧 επ 㮗剧 κο 㮗剧㯗劇㲗嘷㯗劇㮗剧 ακής πο 㮷吇㮗剧 τ 㮗剧 κής του 㯧噗 ε 㯗劇 ο 㭇啷 οχε 㫷厇 ου ε 㯗劇 ώ 㮇叇 α παρ 㫗匇 χε 㮗剧 κα 㮗剧㰷勇 το ε 㯧噗㲗嘷 τερ 㮗剧 κ 㳇劧 µ 㫗匇㰷勇㲗嘷 τ 㲗嘷㯗劇㮇叇 υ 㬷厧 ατρ 㮗剧 κώ 㯗劇 τ 㭷勧 ς υπ 㭷勧 ρε 㰷勇㫷厇 ες κρατή 㰷勇 ε 㲗嘷㯗劇. 㥷呷 Ciga Hellas Ξε 㯗劇 ο 㭇啷 οχε 㫷厇 α 㤗吷. 㥗匧. ε 㫷厇㯗劇 α 㮗剧 επ 㫷厇㰷勇㭷勧 ς υπεύ 㮇叇 υ 㯗劇㭷勧㬷厧㮗剧 α τ 㭷勧㯗劇 ύπαρ 㯧噗㭷勧 κα 㮗剧 τήρ 㭷勧㰷勇㭷勧 9

10 τ 㲗嘷㯗劇㮷吇 ο 㬷厧㮗剧㰷勇 τ 㮗剧 κώ 㯗劇㬧則㮗剧㬧則㮷吇㫷厇㲗嘷㯗劇 κα 㮗剧 αρχε 㫷厇㲗嘷㯗劇 τ 㭷勧 ς 㥗匧 τα 㮗剧 ρε 㫷厇 ας 㬧則 ά 㰷勇 ε 㮗剧㰷勇 υ 㬷厧 κεκρ 㮗剧 µ 㫗匇㯗劇㲗嘷㯗劇㮷吇 ο 㬷厧㮗剧㰷勇 τ 㮗剧 κώ 㯗劇 προτύπ 㲗嘷㯗劇 τα οπο 㫷厇 α 㮇叇 α τ 㫷厇㮇叇 ε 㯗劇 τα 㮗剧 κα 㮗剧 προς 㫗匇㮷吇 ε 㬷厧 χο απ 㳇劧 ε 㰷勇㲗嘷 τερ 㮗剧 κούς ε 㮷吇 ε 㬷厧 κτ 㫗匇 ς τ 㭷勧 ς Ciga Hellas Ξε 㯗劇 ο 㭇啷 οχε 㫷厇 α 㤗吷. 㥗匧. ή 㮇叇 υ 㬷厧 ατρ 㮗剧 κώ 㯗劇 τ 㭷勧 ς. 㥗匧㯧噗 ου 㰷勇㮗剧 ο 㭇啷 οτ 㭷勧 µ 㫗匇㯗劇 ο 㮗剧 υπά 㮷吇㮷吇㭷勧㮷吇 ο 㮗剧 τ 㭷勧 ς Ciga Hellas Ξε 㯗劇 ο 㭇啷 οχε 㫷厇 α 㤗吷. 㥗匧. 㫗匇 χου 㯗劇 επ 㫷厇㰷勇㭷勧 ς τ 㭷勧㭇啷㮗剧 κα 㮗剧 ο 㭇啷 ο 㰷勇㫷厇 α µετά απ 㳇劧 ε 㮗剧㭇啷 οπο 㫷厇㭷勧㰷勇㭷勧 τ 㭷勧 ς 㭇啷㮗剧 ο 㫷厇 κ 㭷勧㰷勇㭷勧 ς του 㯧噗 ε 㯗劇 ο 㭇啷 οχε 㫷厇 ου 㯗劇 α πρα 㬷厧 µατοπο 㮗剧 ού 㯗劇 ε 㮷吇㫗匇㬷厧 χους τ 㭷勧 ς κατά 㰷勇 τα 㰷勇㭷勧 ς τ 㲗嘷㯗劇 χώρ 㲗嘷㯗劇 του 㯧噗 ε 㯗劇 ο 㭇啷 οχε 㫷厇 ου κα 㮗剧 τ 㭷勧 ς πο 㮗剧㳇劧 τ 㭷勧 τας τ 㲗嘷㯗劇 παρεχοµ 㫗匇㯗劇㲗嘷㯗劇 υπ 㭷勧 ρε 㰷勇㮗剧 ώ 㯗劇. 㥷呷 Ciga Hellas Ξε 㯗劇 ο 㭇啷 οχε 㫷厇 α 㤗吷. 㥗匧. 㭇啷㮗剧 ατ 㭷勧 ρε 㫷厇 το 㭇啷㮗剧 κα 㫷厇㲗嘷 µα 㯗劇 α πρα 㬷厧 µατοπο 㮗剧 ε 㫷厇 προµή 㮇叇 ε 㮗剧 ες α 㬷厧 α 㮇叇 ώ 㯗劇 ή υπ 㭷勧 ρε 㰷勇㮗剧 ώ 㯗劇 απ 㳇劧㮇叇 υ 㬷厧 ατρ 㮗剧 κ 㫗匇 ς τ 㭷勧 ς ετα 㮗剧 ρε 㫷厇 ες εφ 㳇劧㰷勇 ο 㯗劇㭷勧 τ 㮗剧 µο 㮷吇㳇劧㬷厧㭷勧㰷勇 ή τους κα 㮗剧 ο 㮗剧㳇劧 ρο 㮗剧 προµή 㮇叇 ε 㮗剧 ας ε 㫷厇㯗劇 α 㮗剧 α 㯗劇 τα 㬷厧㲗嘷㯗劇㮗剧㰷勇 τ 㮗剧 κο 㫷厇 µε τους προ 㰷勇 φερ 㳇劧 µε 㯗劇 ους απ 㳇劧 τρ 㫷厇 τους. 㥗匧 π 㮗剧 π 㮷吇㫗匇 ο 㯗劇, 㭷勧 Ciga Hellas Ξε 㯗劇 ο 㭇啷 οχε 㫷厇 α 㤗吷. 㥗匧. 㫗匇 χε 㮗剧 το 㭇啷㮗剧 κα 㫷厇㲗嘷 µα 㯗劇 α χρ 㭷勧㰷勇㮗剧 µοπο 㮗剧 ε 㫷厇 τ 㮗剧 ς ε 㬷厧 κατα 㰷勇 τά 㰷勇 ε 㮗剧 ς του 㯧噗 ε 㯗劇 ο 㭇啷 οχε 㫷厇 ου 㬷厧㮗剧 α τ 㭷勧㯗劇 εκπα 㫷厇㭇啷 ευ 㰷勇㭷勧 υπα 㮷吇㮷吇 ή 㮷吇㲗嘷㯗劇 ά 㮷吇㮷吇㲗嘷㯗劇㯧噗 ε 㯗劇 ο 㭇啷 οχε 㫷厇㲗嘷㯗劇㮗剧㭇啷㮗剧 οκτ 㭷勧㰷勇㫷厇 ας τ 㭷勧 ς ή 㮇叇 υ 㬷厧 ατρ 㮗剧 κώ 㯗劇 τ 㭷勧 ς ετα 㮗剧 ρε 㮗剧 ώ 㯗劇. 㥷呷㭇啷㮗剧 άρκε 㮗剧 α τ 㭷勧 ς 㨷叧 ύµ 㬧則 α 㰷勇㭷勧 ς 㮗剧 αχε 㫷厇 ρ 㮗剧㰷勇㭷勧 ς ε 㫷厇㯗劇 α 㮗剧 αρχ 㮗剧 κά ε 㮗剧 κο 㰷勇㮗剧 πε 㯗劇 ταετής 㯧噗 25 ετώ 㯗劇㯧噗, µε 㭇啷㮗剧 κα 㫷厇㲗嘷 µα παράτα 㰷勇㭷勧 ς 㬷厧㮗剧 α ά 㮷吇㮷吇 α 25 㫗匇 τ 㭷勧. 㥷呷㰷勇 ύµ 㬧則 α 㰷勇㭷勧 προ 㬧則㮷吇㫗匇 πε 㮗剧 αµο 㮗剧㬧則 ή τ 㭷勧 ς Ciga Hellas Ξε 㯗劇 ο 㭇啷 οχε 㫷厇 α 㤗吷. 㥗匧. κα 㮗剧 τ 㭷勧 ς Sheraton International Inc 㰷勇 ε πο 㰷勇 ο 㰷勇 τ 㳇劧㯧噗 % του τ 㭧坷㫷厇 ρου κα 㮗剧㯧噗 0% τ 㲗嘷㯗劇 µ 㮗剧 κτώ 㯗劇 κερ 㭇啷 ώ 㯗劇 εκµετά 㮷吇㮷吇 ευ 㰷勇㭷勧 ς. 㦧卧 α 㮗剧 ο 㮗剧㭇啷 ύο ετα 㮗剧 ρ 㫷厇 ες 㫗匇 χου 㯗劇 περ 㮗剧 ορ 㮗剧㰷勇 µ 㫗匇㯗劇 α 㭇啷㮗剧 κα 㮗剧 ώµατα 㲗嘷 ς προς τ 㭷勧㯗劇 κατα 㬷厧㬷厧 ε 㮷吇㫷厇 α τ 㭷勧 ς 㰷勇 ύµ 㬧則 α 㰷勇㭷勧 ς χ 㲗嘷 ρ 㫷厇 ς 㮷吇㳇劧㬷厧 ο. Το 㮗剧 ο 㮗剧 κ 㭷勧 τ 㮗剧 κ 㳇劧㨷叧 υµ 㬧則 ού 㮷吇㮗剧 ο 㬧則 ρ 㫷厇㰷勇 κετα 㮗剧㰷勇 ε 㰷勇 υ 㯗劇 εχή 㰷勇 υ 㯗劇 ερ 㬷厧 α 㰷勇㫷厇 α µε τ 㭷勧㯗劇 ετα 㮗剧 ρε 㫷厇 α που α 㰷勇 κε 㫷厇 το management τ 㳇劧㰷勇 ο 㬷厧㮗剧 α το 㯗劇㫗匇㮷吇 ε 㬷厧 χο τ 㭷勧 ς 㰷勇㲗嘷㰷勇 τής κα 㮗剧 εύρυ 㮇叇 µ 㭷勧 ς α 㰷勇 κή 㰷勇 ε 㲗嘷 ς 㳇劧㰷勇 ο κα 㮗剧㬷厧㮗剧 α τ 㭷勧㯗劇 ε 㯗劇 ά 㰷勇 κ 㭷勧㰷勇㭷勧㳇劧㮷吇㲗嘷㯗劇 τ 㲗嘷㯗劇 αρµο 㭇啷㮗剧 οτήτ 㲗嘷㯗劇 του 㮗剧 ο 㮗剧 κ 㭷勧 τ 㮗剧 κού 㨷叧 υµ 㬧則 ου 㮷吇㫷厇 ου. 2. Πλαίσιο Κατάρτισης Οικονοµικών Καταστάσεων 㧷升㮗剧 ε 㯗劇 οπο 㮗剧㭷勧 µ 㫗匇㯗劇 ες ο 㮗剧 κο 㯗劇 οµ 㮗剧 κ 㫗匇 ς κατα 㰷勇 τά 㰷勇 ε 㮗剧 ς του οµ 㫷厇㮷吇 ου Λ 㤗吷 Μ 㪇哗㤗吷㤗吷. 㥗匧. του A ε 㯧噗 αµή 㯗劇 ου του 2006 που κα 㮷吇 ύπτου 㯗劇 περ 㫷厇 ο 㭇啷 ο απ 㳇劧 τ 㭷勧㯗劇㯧噗㭷勧 Ια 㯗劇 ουαρ 㫷厇 ου 㫗匇㲗嘷 ς κα 㮗剧 τ 㭷勧㯗劇㯧噗 0 㭷勧 Ιου 㯗劇㫷厇 ου 2006, 㫗匇 χου 㯗劇㰷勇 υ 㯗劇 ταχ 㮇叇 ε 㫷厇 µε 㬧則 ά 㰷勇㭷勧 τ 㭷勧㯗劇 αρχή του 㮗剧㰷勇 τορ 㮗剧 κού κ 㳇劧㰷勇 τους 㳇劧 π 㲗嘷 ς αυτή τροποπο 㮗剧 ε 㫷厇 τα 㮗剧 µε τ 㭷勧㯗劇 α 㯗劇 απρο 㰷勇 αρµο 㬷厧 ή 㰷勇 υ 㬷厧 κεκρ 㮗剧 µ 㫗匇㯗劇㲗嘷㯗劇㰷勇 το 㮗剧 χε 㫷厇㲗嘷㯗劇 ε 㯗劇 ερ 㬷厧㭷勧 τ 㮗剧 κού κα 㮗剧 πα 㮇叇㭷勧 τ 㮗剧 κού 㰷勇 ε τρ 㫗匇 χου 㰷勇 ες α 㯧噗㫷厇 ες, τ 㭷勧㯗劇 αρχή τ 㭷勧 ς 㰷勇 υ 㯗劇㫗匇 χ 㮗剧㰷勇㭷勧 ς τ 㭷勧 ς 㭇啷 ρα 㰷勇 τ 㭷勧 ρ 㮗剧㳇劧 τ 㭷勧 τάς 㯧噗 going concern 㯧噗 κα 㮗剧 ε 㫷厇㯗劇 α 㮗剧㰷勇 ύµφ 㲗嘷㯗劇 ες µε τα 㮗剧 ε 㮇叇㯗劇 ή Πρ 㳇劧 τυπα 㩷咷 ρ 㭷勧 µατοο 㮗剧 κο 㯗劇 οµ 㮗剧 κής Π 㮷吇㭷勧 ροφ 㳇劧 ρ 㭷勧㰷勇㭷勧 ς 㯧噗 Π 㩷咷 Π 㯧噗 κα 㮗剧 ε 㮗剧㭇啷㮗剧 κ 㳇劧 τερα 㰷勇 ύµφ 㲗嘷㯗劇 ες µε το.λ.π. 㯧噗㯧噗 περ 㫷厇 ε 㯗劇㭇啷㮗剧 άµε 㰷勇㲗嘷㯗劇 κατα 㰷勇 τά 㰷勇 ε 㲗嘷㯗劇. 㧷升㮗剧 ε 㯗劇㭇啷㮗剧 άµε 㰷勇 ες 㰷勇 υ 㯗劇 οπτ 㮗剧 κ 㫗匇 ς ο 㮗剧 κο 㯗劇 οµ 㮗剧 κ 㫗匇 ς κατα 㰷勇 τά 㰷勇 ε 㮗剧 ς 㭇啷 ε 㯗劇 περ 㮗剧㮷吇 αµ 㬧則 ά 㯗劇 ου 㯗劇㳇劧㮷吇 ες τ 㮗剧 ς π 㮷吇㭷勧 ροφορ 㫷厇 ες κα 㮗剧㰷勇㭷勧 µε 㮗剧 ώ 㰷勇 ε 㮗剧 ς που απα 㮗剧 τού 㯗劇 τα 㮗剧㰷勇 τ 㮗剧 ς ετή 㰷勇㮗剧 ες ο 㮗剧 κο 㯗劇 οµ 㮗剧 κ 㫗匇 ς κατα 㰷勇 τά 㰷勇 ε 㮗剧 ς του 㧷升 µ 㫷厇㮷吇 ου τ 㭷勧 ς 㯧噗㯧噗㭷勧 εκεµ 㬧則 ρ 㫷厇 ου 2005 κα 㮗剧 πρ 㫗匇 πε 㮗剧㯗劇 α 㭇啷㮗剧 α 㬧則 ά 㭧坷 ο 㯗劇 τα 㮗剧㰷勇 ε 㰷勇 υ 㯗劇 άρτ 㭷勧㰷勇㭷勧 µε τ 㮗剧 ς ο 㮗剧 κο 㯗劇 οµ 㮗剧 κ 㫗匇 ς κατα 㰷勇 τά 㰷勇 ε 㮗剧 ς του 㧷升 µ 㫷厇㮷吇 ου τ 㭷勧 ς 㯧噗㯧噗㭷勧 ς εκεµ 㬧則 ρ 㫷厇 ου 㧷升㮗剧㮷吇 ο 㬷厧㮗剧㰷勇 τ 㮗剧 κ 㫗匇 ς αρχ 㫗匇 ς κα 㮗剧 ο 㮗剧 υπο 㮷吇 ο 㬷厧㮗剧㰷勇 µο 㫷厇㬧則 ά 㰷勇 ε 㮗剧 τ 㲗嘷㯗劇 οπο 㫷厇㲗嘷㯗劇㰷勇 υ 㯗劇 τάχ 㮇叇㭷勧 κα 㯗劇 ο 㮗剧 ο 㮗剧 κο 㯗劇 οµ 㮗剧 κ 㫗匇 ς κατα 㰷勇 τά 㰷勇 ε 㮗剧 ς, ε 㫷厇㯗劇 α 㮗剧㰷勇 υ 㯗劇 επε 㫷厇 ς µε αυτ 㫗匇 ς που χρ 㭷勧㰷勇㮗剧 µοπο 㮗剧 ή 㮇叇㭷勧 κα 㯗劇㬷厧㮗剧 α τ 㭷勧㰷勇 ύ 㯗劇 τα 㯧噗㭷勧 τ 㲗嘷㯗劇 ετή 㰷勇㮗剧㲗嘷㯗劇 ο 㮗剧 κο 㯗劇 οµ 㮗剧 κώ 㯗劇 κατα 㰷勇 τά 㰷勇 ε 㲗嘷㯗劇 τ 㭷勧 ς χρή 㰷勇㭷勧 ς 2005 κα 㮗剧㫗匇 χου 㯗劇 εφαρµο 㰷勇㮇叇 ε 㫷厇 µε 㰷勇 υ 㯗劇㫗匇 πε 㮗剧 α 㰷勇 ε 㳇劧㮷吇 ες τ 㮗剧 ς περ 㮗剧㳇劧㭇啷 ους που παρου 㰷勇㮗剧 ά 㭧坷 ο 㯗劇 τα 㮗剧. 㥷呷㰷勇 ύ 㯗劇 τα 㯧噗㭷勧 ο 㮗剧 κο 㯗劇 οµ 㮗剧 κώ 㯗劇 κατα 㰷勇 τά 㰷勇 ε 㲗嘷㯗劇㰷勇 ύµφ 㲗嘷㯗劇 α µε τα Π 㩷咷 Π 㯧噗 ή IFRS 㯧噗 απα 㮗剧 τε 㫷厇 τ 㭷勧 χρή 㰷勇㭷勧 εκτ 㮗剧 µή 㰷勇 ε 㲗嘷㯗劇 κα 㮗剧 κρ 㫷厇㰷勇㭷勧 ς κατά τ 㭷勧㯗劇 εφαρµο 㬷厧 ή τ 㲗嘷㯗劇㮷吇 ο 㬷厧㮗剧㰷勇 τ 㮗剧 κώ 㯗劇 αρχώ 㯗劇 τ 㭷勧 ς 㥗匧 τα 㮗剧 ρε 㫷厇 ας. 㨷叧㭷勧 µα 㯗劇 τ 㮗剧 κ 㫗匇 ς παρα 㭇啷 οχ 㫗匇 ς απ 㳇劧 τ 㭷勧㯗劇㭇啷㮗剧 ο 㫷厇 κ 㭷勧㰷勇㭷勧㬷厧㮗剧 α τ 㭷勧㯗劇 εφαρµο 㬷厧 ή τ 㲗嘷㯗劇㮷吇 ο 㬷厧㮗剧㰷勇 τ 㮗剧 κώ 㯗劇 µε 㮇叇㳇劧㭇啷㲗嘷㯗劇 τ 㭷勧 ς ετα 㮗剧 ρε 㫷厇 ας επ 㮗剧㰷勇㭷勧 µα 㫷厇㯗劇 ο 㯗劇 τα 㮗剧㳇劧 που κρ 㫷厇㯗劇 ετα 㮗剧 κατά 㮷吇㮷吇㭷勧㮷吇 ο. 㧷升㮗剧 εκτ 㮗剧 µή 㰷勇 ε 㮗剧 ς κα 㮗剧 ο 㮗剧 κρ 㫷厇㰷勇 ε 㮗剧 ς 㰷勇 τ 㮗剧 ς οπο 㫷厇 ες προ 㬧則 α 㫷厇㯗劇 ε 㮗剧㭷勧 㮗剧 ο 㫷厇 κ 㭷勧㰷勇㭷勧 α 㯧噗㮗剧 ο 㮷吇 ο 㬷厧 ού 㯗劇 τα 㮗剧㰷勇 υ 㯗劇 εχώς κα 㮗剧㬧則 α 㰷勇㫷厇㭧坷 ο 㯗劇 τα 㮗剧㰷勇 ε εµπε 㮗剧 ρ 㮗剧 κά 㭇啷 ε 㭇啷 οµ 㫗匇㯗劇 α κα 㮗剧 ά 㮷吇㮷吇 ους παρά 㬷厧 ο 㯗劇 τες 㰷勇 υµπερ 㮗剧㮷吇 αµ 㬧則 α 㯗劇 οµ 㫗匇㯗劇㲗嘷㯗劇 τ 㲗嘷㯗劇 προ 㰷勇㭇啷 οκ 㮗剧 ώ 㯗劇㬷厧㮗剧 α µε 㮷吇㮷吇 ο 㯗劇 τ 㮗剧 κά 㬷厧 ε 㬷厧 ο 㯗劇㳇劧 τα που 㮇叇 ε 㲗嘷 ρού 㯗劇 τα 㮗剧 α 㯗劇 αµε 㯗劇㳇劧 µε 㯗劇 α απ 㳇劧 εύ 㮷吇 ο 㬷厧 ες 㰷勇 υ 㯗劇㮇叇 ήκες 10

11 3. Βασικές Λογιστικές Αρχές 3.1 Νέα λογιστικά πρότυπα και ερµηνείες της ΕΕΠΧΠ 㥷呷㥗匧 π 㮗剧 τροπή 㮗剧 ε 㮇叇㯗劇 ώ 㯗劇 Λο 㬷厧㮗剧㰷勇 τ 㮗剧 κώ 㯗劇 Προτύπ 㲗嘷㯗劇 κα 㮇叇 ώς κα 㮗剧㭷勧㥗匧 π 㮗剧 τροπή 㥗匧 ρµ 㭷勧㯗劇 ε 㮗剧 ώ 㯗劇㫗匇 χου 㯗劇 ή 㭇啷㭷勧 εκ 㭇啷 ώ 㰷勇 ε 㮗剧 µ 㮗剧 α 㰷勇 ε 㮗剧 ρά 㯗劇㫗匇㲗嘷㯗劇㮷吇 ο 㬷厧㮗剧㰷勇 τ 㮗剧 κώ 㯗劇 προτύπ 㲗嘷㯗劇 κα 㮗剧 ερµ 㭷勧㯗劇 ε 㮗剧 ώ 㯗劇 τα οπο 㫷厇 α 㭇啷 ε 㯗劇 αποτε 㮷吇 ού 㯗劇 κοµµάτ 㮗剧 του «IFRS Stable Platform 2005». Τα Π 㩷咷 Π κα 㮗剧 ο 㮗剧 㥗匧㥗匧㩷咷 Π ε 㫷厇㯗劇 α 㮗剧 υποχρε 㲗嘷 τ 㮗剧 κ 㫗匇 ς 㬷厧㮗剧 α τ 㮗剧 ς 㮷吇 ο 㬷厧㮗剧㰷勇 τ 㮗剧 κ 㫗匇 ς 㭷勧 περ 㮗剧㳇劧㭇啷 ους που αρχ 㫷厇㭧坷 ου 㯗劇 απ 㳇劧 τ 㭷勧㯗劇㯧噗 Ια 㯗劇 ουαρ 㫷厇 ου 2006 π 㮷吇㭷勧㯗劇 του Π 㩷咷 Π 㯧噗 που εφαρµ 㳇劧㭧坷 ετα 㮗剧㬷厧㮗剧 α τ 㮗剧 ς περ 㮗剧㳇劧㭇啷 ους που αρχ 㫷厇㭧坷 ου 㯗劇 απ 㳇劧 0 㯧噗 /0 㯧噗 /200 㯧噗. 㥷呷 εκτ 㫷厇 µ 㭷勧㰷勇㭷勧 του 㧷升 µ 㫷厇㮷吇 ου 㰷勇 χετ 㮗剧 κά µε τ 㭷勧㯗劇 επ 㫷厇㭇啷 ρα 㰷勇㭷勧 αυτώ 㯗劇 τ 㲗嘷㯗劇㯗劇㫗匇㲗嘷㯗劇 προτύπ 㲗嘷㯗劇 κα 㮗剧 ερµ 㭷勧㯗劇 ε 㮗剧 ώ 㯗劇㫗匇 χε 㮗剧㲗嘷 ς ε 㯧噗 ής: 㥇匇 Π 㩷匧 Π, Ε 㯧南 ε 㰗卷 εύ 㯗厗 η 㰷厷 η κ 㬗受 ι εκ 㱇号 ί 㯇吗 η 㰷厷 η ο 㰗卷㱗吷 κ 㱇号 ώ 㯗厗㰇呗 ό 㰗卷㲗呷㯗厗 ε 㯗劇㫗匇 χε 㮗剧 εφαρµο 㬷厧 ή 㰷勇 το 㯗劇 Όµ 㮗剧㮷吇 ο κα 㮗剧㭇啷 ε 㯗劇㮇叇 α επ 㭷勧 ρεά 㰷勇 ε 㮗剧 τ 㮗剧 ς ο 㮗剧 κο 㯗劇 οµ 㮗剧 κ 㫗匇 ς κατα 㰷勇 τά 㰷勇 ε 㮗剧 ς του 㧷升 µ 㫷厇㮷吇 ου. Γ 㯗厗㲗呷㰷厷㱇号 ο 㰇呗 οι 㫧咗㰷厷 εις 㩷匧㰗卷 η 㯇吗㬗受㱇号 οοικο 㯗厗 ο 㯇吗 ικώ 㯗厗㯇吗㫗咷㰷厷㲗呷㯗厗㧷升㳇劧 µ 㮗剧㮷吇 ος 㮇叇 α εφαρµ 㳇劧㰷勇 ε 㮗剧 το Π 㩷咷 Π 㯧噗 απ 㳇劧 τ 㭷勧㯗劇㯧噗 / 㯧噗 /200 㯧噗. 㥇匇 ΕΕ 㩷匧 Π 㥇匇 ικ 㬗受 ιώ 㯇吗㬗受㱇号㬗受 εκ 㰇呗 ο 㯇吗㰇呗㫧咗 ς 㬗受 ε 㰗卷 ί 㲗呷㯗厗 ε 㯗劇㫗匇 χε 㮗剧 εφαρµο 㬷厧 ή 㰷勇 το 㯗劇 Όµ 㮗剧㮷吇 ο κα 㮗剧㭇啷 ε 㯗劇㮇叇 α επ 㭷勧 ρεά 㰷勇 ε 㮗剧 τ 㮗剧 ς ο 㮗剧 κο 㯗劇 οµ 㮗剧 κ 㫗匇 ς κατα 㰷勇 τά 㰷勇 ε 㮗剧 ς του 㧷升 µ 㫷厇㮷吇 ου. 㥇匇 ΕΕ 㩷匧 Π Π 㰗卷 ο 㰷厷 διο 㰗卷 ι 㰷厷㯇吗 ός ε 㫇哗㯗厗㯇吗 ι 㬗受㬗受㰇呗㬗受 ί 㱇号 η 㰷厷 η 㰇呗 ε 㰗卷 ιλ 㬗受㯇吗㬧哷㫇哗㯗厗 ει 㯇吗 ί 㰷厷 θ 㲗呷㰷厷 η 㥷呷 εφαρµο 㬷厧 ή του 㥗匧㥗匧㩷咷 Π 㯧噗㭇啷 ε 㯗劇 α 㯗劇 αµ 㫗匇㯗劇 ετα 㮗剧㯗劇 α α 㮷吇㮷吇 ά 㯧噗 ε 㮗剧 το 㯗劇㮷吇 ο 㬷厧㮗剧㰷勇 τ 㮗剧 κ 㳇劧 χε 㮗剧 ρ 㮗剧㰷勇 µ 㳇劧 οπο 㮗剧 α 㭇啷 ήποτε απ 㳇劧 τ 㮗剧 ς 㮗剧㰷勇 χύου 㰷勇 ες 㰷勇 υµ 㬧則 ά 㰷勇 ε 㮗剧 ς του 㧷升 µ 㫷厇㮷吇 ου. 㥇匇 ΕΕ 㩷匧 Π 㥇匇 ικ 㬗受 ιώ 㯇吗㬗受㱇号㬗受㬗受㰇呗 ό ε 㰇呗㫗咷㯗厗 δ 㱗吷㰷厷 η 㰷厷 ε 㱇号㬗受㯇吗 είο 㬷唗 ι 㬗受 χ 㰗卷 η 㯇吗㬗受㱇号 οδό 㱇号 η 㰷厷 η 㰇呗㬗受㰗卷 ο 㰇呗 λι 㰷厷㯇吗 ού, 㬗受㯗厗㫇哗㰇呗 λ 㬗受㰷厷 ης κ 㬗受 ι 㰇呗 ε 㰗卷 ι 㬧哷㬗受 λλο 㯗厗㱇号 ικ 㫧咗 ς 㬗受㰇呗 οκ 㬗受㱇号㫇哗㰷厷㱇号㬗受㰷厷 ης ε 㯗劇㫗匇 χε 㮗剧 εφαρµο 㬷厧 ή 㰷勇 το 㯗劇 Όµ 㮗剧㮷吇 ο κα 㮗剧㭇啷 ε 㯗劇㮇叇 α επ 㭷勧 ρεά 㰷勇 ε 㮗剧 τ 㮗剧 ς ο 㮗剧 κο 㯗劇 οµ 㮗剧 κ 㫗匇 ς κατα 㰷勇 τά 㰷勇 ε 㮗剧 ς του 㧷升 µ 㫷厇㮷吇 ου. 㥇匇 ΕΕ 㩷匧 Π 㩗唷㰇呗 οχ 㰗卷 εώ 㰷厷 εις 㰇呗 ο 㱗吷㰇呗㰗卷 οκύ 㰇呗㱇号 ο 㱗吷㯗厗㬗受㰇呗 ό δ 㰗卷㬗受㰷厷㱇号 η 㰗卷 ιό 㱇号 η 㱇号㬗受㰷厷 ε ειδικούς κλ 㫇哗 δο 㱗吷 ς 㥇匇 ι 㬗受 χεί 㰗卷 ι 㰷厷 η ηλεκ 㱇号㰗卷 ικώ 㯗厗 κ 㬗受 ι ηλεκ 㱇号㰗卷 ο 㯗厗 ικώ 㯗厗㬗受㰇呗 ο 㰗卷㰗卷 ι 㯇吗㯇吗㫇哗㱇号㲗呷㯗厗 ε 㯗劇㫗匇 χε 㮗剧 εφαρµο 㬷厧 ή 㰷勇 το 㯗劇 Όµ 㮗剧㮷吇 ο κα 㮗剧㭇啷 ε 㯗劇㮇叇 α επ 㭷勧 ρεά 㰷勇 ε 㮗剧 τ 㮗剧 ς ο 㮗剧 κο 㯗劇 οµ 㮗剧 κ 㫗匇 ς κατα 㰷勇 τά 㰷勇 ε 㮗剧 ς του 㧷升 µ 㫷厇㮷吇 ου. 㥇匇 ΕΕ 㩷匧 Π " Σκο 㰇呗 ός 㱇号 ο 㱗吷㥇匇 Π 㩷匧 Π " ε 㯗劇 α 㯗劇 αµ 㫗匇㯗劇 ετα 㮗剧 επ 㭷勧 ρεα 㰷勇 µ 㳇劧 ς τ 㲗嘷㯗劇 ο 㮗剧 κο 㯗劇 οµ 㮗剧 κώ 㯗劇 κατα 㰷勇 τά 㰷勇 ε 㲗嘷㯗劇 του 㧷升 µ 㫷厇㮷吇 ου απ 㳇劧 τα παραπά 㯗劇㲗嘷 㥗匧㥗匧㩷咷 Π. 3.2 Εκτιµήσεις της ιοίκησης 㧷升㮗剧 εκτ 㮗剧 µή 㰷勇 ε 㮗剧 ς κα 㮗剧 τα κρ 㮗剧 τήρ 㮗剧 α που εφαρµ 㳇劧㭧坷 ο 㯗劇 τα 㮗剧 απ 㳇劧 τ 㭷勧㯗劇㥗匧 τα 㮗剧 ρ 㫷厇 α 㬷厧㮗剧 α τ 㭷勧㮷吇 ή 㲇圗㭷勧 αποφά 㰷勇 ε 㲗嘷㯗劇 κα 㮗剧 τα οπο 㫷厇 α επ 㭷勧 ρεά 㭧坷 ου 㯗劇 τ 㭷勧㰷勇 ύ 㯗劇 τα 㯧噗㭷勧 τ 㲗嘷㯗劇 ο 㮗剧 κο 㯗劇 οµ 㮗剧 κώ 㯗劇 κατα 㰷勇 τά 㰷勇 ε 㲗嘷㯗劇, 㰷勇 τ 㭷勧 ρ 㫷厇㭧坷 ο 㯗劇 τα 㮗剧㰷勇 ε 㮗剧㰷勇 τορ 㮗剧 κά 㭇啷 ε 㭇啷 οµ 㫗匇㯗劇 α κα 㮗剧㰷勇 ε υπο 㮇叇㫗匇㰷勇 ε 㮗剧 ς, που υπ 㳇劧 τ 㮗剧 ς παρού 㰷勇 ες 㰷勇 υ 㯗劇㮇叇 ήκες κρ 㫷厇㯗劇 ο 㯗劇 τα 㮗剧㮷吇 ο 㬷厧㮗剧 κά. 㧷升㮗剧 εκτ 㮗剧 µή 㰷勇 ε 㮗剧 ς κα 㮗剧 τα κρ 㮗剧 τήρ 㮗剧 α 㮷吇 ή 㲇圗㭷勧 ς αποφά 㰷勇 ε 㲗嘷㯗劇, επα 㯗劇 εκτ 㮗剧 µώ 㯗劇 τα 㮗剧㬷厧㮗剧 α 㯗劇 α 㮷吇 ά 㬧則 ου 㯗劇 υπ 㳇劧㲇圗㭷勧 τ 㮗剧 ς τρ 㫗匇 χου 㰷勇 ες ε 㯧噗 ε 㮷吇㫷厇㯧噗 ε 㮗剧 ς κα 㮗剧 ο 㮗剧 επ 㮗剧 πτώ 㰷勇 ε 㮗剧 ς απ 㳇劧 τυχ 㳇劧㯗劇 α 㮷吇㮷吇 α 㬷厧㫗匇 ς τους α 㯗劇 α 㬷厧㯗劇㲗嘷 ρ 㫷厇㭧坷 ο 㯗劇 τα 㮗剧㰷勇 τ 㮗剧 ς ο 㮗剧 κο 㯗劇 οµ 㮗剧 κ 㫗匇 ς κατα 㰷勇 τά 㰷勇 ε 㮗剧 ς κατά το 㯗劇 χρ 㳇劧㯗劇 ο που πρα 㬷厧 µατοπο 㮗剧 ού 㯗劇 τα 㮗剧. 3.3 Πληροφόρηση κατά τοµέα Με 㭇啷 ε 㭇啷 οµ 㫗匇㯗劇㭷勧 τ 㭷勧㯗劇 υφ 㮗剧㰷勇 τάµε 㯗劇㭷勧㭇啷㮗剧 ο 㮗剧 κ 㭷勧 τ 㮗剧 κή 㭇啷 οµή κα 㮗剧㭇啷㮗剧 άρ 㮇叇 ρ 㲗嘷㰷勇㭷勧 τ 㲗嘷㯗劇 ερ 㬷厧 α 㰷勇㮗剧 ώ 㯗劇 τ 㭷勧 ς 㥗匧 τα 㮗剧 ρ 㫷厇 ας, 㭷勧㥗匧 τα 㮗剧 ρ 㫷厇 α αποφά 㰷勇㮗剧㰷勇 ε τ 㭷勧㯗劇 επ 㮗剧㮷吇 ο 㬷厧 ή του επ 㮗剧 χε 㮗剧 ρ 㭷勧 µατ 㮗剧 κού τοµ 㫗匇 α τ 㭷勧 ς παροχής 㯧噗 ε 㯗劇 ο 㭇啷 οχε 㮗剧 ακώ 㯗劇 υπ 㭷勧 ρε 㰷勇㮗剧 ώ 㯗劇 απ 㳇劧 το 㯗劇 οπο 㫷厇 ο προ 㫗匇 ρχο 㯗劇 τα 㮗剧 τα κύρ 㮗剧 α 㫗匇㰷勇 ο 㭇啷 α τ 㭷勧 ς 㥗匧 τα 㮗剧 ρ 㫷厇 ας 㲗嘷 ς πρ 㲗嘷 τεύο 㯗劇 τος τύπου παρου 㰷勇㫷厇 α 㰷勇㭷勧 ς τ 㲗嘷㯗劇 π 㮷吇㭷勧 ροφορ 㮗剧 ώ 㯗劇. 3.4 Ενοποίηση Θυγατρικές: 㥗匧㫷厇㯗劇 α 㮗剧㳇劧㮷吇 ες ο 㮗剧 ετα 㮗剧 ρε 㫷厇 ες που 㭇啷㮗剧 ο 㮗剧 κού 㯗劇 τα 㮗剧 κα 㮗剧 ε 㮷吇㫗匇㬷厧 χο 㯗劇 τα 㮗剧, ά 㩗圷 ε 㰷勇 α ή 㫗匇㩗圷㩗圷 ε 㰷勇 α, απ 㳇劧 ά 㮷吇㮷吇㭷勧 ετα 㮗剧 ρ 㫷厇 α 㯧噗 µ 㭷勧 τρ 㮗剧 κή 㯧噗, ε 㫷厇 τε 㩗圷㫗匇㰷勇㲗嘷 τ 㭷勧 ς κατοχής τ 㭷勧 ς π 㮷吇 ε 㮗剧 ο 㲇圗㭷勧 φ 㫷厇 ας τ 㲗嘷㯗劇 µετοχώ 㯗劇 τ 㭷勧 ς ετα 㮗剧 ρε 㫷厇 ας 㰷勇 τ 㭷勧㯗劇 οπο 㫷厇 α 㫗匇㬷厧㮗剧㯗劇 ε 㭷勧 επ 㫗匇㯗劇㭇啷 υ 㰷勇㭷勧, ε 㫷厇 τε 㩗圷㫗匇㰷勇㲗嘷 τ 㭷勧 ς ε 㯧噗 άρτ 㭷勧㰷勇 ή τ 㭷勧 ς απ 㳇劧 τ 㭷勧㯗劇 τεχ 㯗劇 ο 㬷厧㯗劇㲗嘷㰷勇㫷厇 α που τ 㭷勧 ς παρ 㫗匇 χε 㮗剧 ο Ό 㩗圷㮗剧㮷吇 ος. 㭷勧㮷吇 α 㭇啷 ή, 㮇叇 υ 㬷厧 ατρ 㮗剧 κ 㫗匇 ς ε 㫷厇㯗劇 α 㮗剧 ο 㮗剧 επ 㮗剧 χε 㮗剧 ρή 㰷勇 ε 㮗剧 ς πά 㯗劇㲗嘷㰷勇 τ 㮗剧 ς οπο 㫷厇 ες α 㰷勇 κε 㫷厇 τα 㮗剧㫗匇㮷吇 ε 㬷厧 χος απ 㳇劧 τ 㭷勧㯗劇 µ 㭷勧 τρ 㮗剧 κή. 㥷呷 Λ 㤗吷 Μ 㪇哗㤗吷 αποκτά κα 㮗剧 α 㰷勇 κε 㫷厇㫗匇㮷吇 ε 㬷厧 χο µ 㫗匇㰷勇㲗嘷 τ 㲗嘷㯗劇㭇啷㮗剧 κα 㮗剧㲗嘷 µάτ 㲗嘷㯗劇㲇圗 ήφου. 㥷呷 ύπαρ 㯧噗㭷勧 τυχ 㳇劧㯗劇㭇啷 υ 㯗劇㭷勧 τ 㮗剧 κώ 㯗劇㭇啷㮗剧 κα 㮗剧㲗嘷 µάτ 㲗嘷㯗劇㲇圗 ήφου τα οπο 㫷厇 α ε 㫷厇㯗劇 α 㮗剧 α 㰷勇 κή 㰷勇㮗剧 µα κατά το 㯗劇 χρ 㳇劧㯗劇 ο 㰷勇 ύ 㯗劇 τα 㯧噗㭷勧 ς τ 㲗嘷㯗劇 ο 㮗剧 κο 㯗劇 οµ 㮗剧 κώ 㯗劇 κατα 㰷勇 τά 㰷勇 ε 㲗嘷㯗劇, 㮷吇 αµ 㬧則 ά 㯗劇 ετα 㮗剧 υπ 㳇劧㲇圗㭷勧 προκε 㮗剧 µ 㫗匇㯗劇 ου 㯗劇 α 㰷勇 το 㮗剧 χε 㮗剧 ο 㮇叇 ετ 㭷勧㮇叇 ε 㫷厇 α 㯗劇㭷勧 µ 㭷勧 τρ 㮗剧 κή α 㰷勇 κε 㫷厇 το 㯗劇㫗匇㮷吇 ε 㬷厧 χο επ 㫷厇 τ 㲗嘷㯗劇㮇叇 υ 㬷厧 ατρ 㮗剧 κώ 㯗劇. 㧷升㮗剧㮇叇 υ 㬷厧 ατρ 㮗剧 κ 㫗匇 ς ε 㯗劇 οπο 㮗剧 ού 㯗劇 τα 㮗剧 π 㮷吇 ήρ 㲗嘷 ς 㯧噗 ο 㮷吇㮗剧 κή ε 㯗劇 οπο 㫷厇㭷勧㰷勇㭷勧㯧噗 µε τ 㭷勧㯗劇 µ 㫗匇㮇叇 ο 㭇啷 ο τ 㭷勧 ς ε 㯧噗 α 㬷厧 οράς απ 㳇劧 τ 㭷勧㯗劇㭷勧 µεροµ 㭷勧㯗劇㫷厇 α που αποκτάτα 㮗剧 ο 㫗匇㮷吇 ε 㬷厧 χος 㫗匇 π αυτώ 㯗劇 κα 㮗剧 παύου 㯗劇㯗劇 α ε 㯗劇 οπο 㮗剧 ού 㯗劇 τα 㮗剧 απ 㳇劧 τ 㭷勧㯗劇㭷勧 µεροµ 㭷勧㯗劇㫷厇 α που τ 㫗匇 το 㮗剧 ος 㫗匇㮷吇 ε 㬷厧 χος 㭇啷 ε 㯗劇 υφ 㫷厇㰷勇 τατα 㮗剧. 11

12 㥷呷 ε 㯧噗 α 㬷厧 ορά 㮇叇 υ 㬷厧 ατρ 㮗剧 κής απ 㳇劧 το 㯗劇 Όµ 㮗剧㮷吇 ο 㮷吇 ο 㬷厧㮗剧㰷勇 τ 㮗剧 κοπο 㮗剧 ε 㫷厇 τα 㮗剧㬧則 ά 㰷勇 ε 㮗剧 τ 㭷勧 ς µε 㮇叇㳇劧㭇啷 ου τ 㭷勧 ς α 㬷厧 οράς. Το κ 㳇劧㰷勇 τος κτή 㰷勇㭷勧 ς µ 㮗剧 ας 㮇叇 υ 㬷厧 ατρ 㮗剧 κής ε 㫷厇㯗劇 α 㮗剧㭷勧 εύ 㮷吇 ο 㬷厧㭷勧 α 㯧噗㫷厇 α τ 㲗嘷㯗劇 περ 㮗剧 ου 㰷勇㮗剧 ακώ 㯗劇㰷勇 το 㮗剧 χε 㫷厇㲗嘷㯗劇 που 㭇啷㳇劧㮇叇㭷勧 κα 㯗劇, τ 㲗嘷㯗劇 µετοχώ 㯗劇 που εκ 㭇啷㳇劧㮇叇㭷勧 κα 㯗劇 κα 㮗剧 τ 㲗嘷㯗劇 υποχρεώ 㰷勇 ε 㲗嘷㯗劇 που α 㯗劇 α 㮷吇 ήφ 㮇叇㭷勧 κα 㯗劇 κατά τ 㭷勧㯗劇㭷勧 µεροµ 㭷勧㯗劇㫷厇 α τ 㭷勧 ς α 㯗劇 τα 㮷吇㮷吇 α 㬷厧 ής, π 㮷吇㫗匇 ο 㯗劇 τυχ 㳇劧㯗劇 κ 㳇劧㰷勇 τους άµε 㰷勇 α 㰷勇 υ 㯗劇㭇啷 ε 㭇啷 εµ 㫗匇㯗劇 ου µε τ 㭷勧㯗劇㰷勇 υ 㯗劇 α 㮷吇㮷吇 α 㬷厧 ή. Τα ε 㯧噗 ατοµ 㮗剧 κευµ 㫗匇㯗劇 α περ 㮗剧 ου 㰷勇㮗剧 ακά 㰷勇 το 㮗剧 χε 㫷厇 α, υποχρεώ 㰷勇 ε 㮗剧 ς κα 㮗剧 ε 㯗劇㭇啷 εχ 㳇劧 µε 㯗劇 ες υποχρεώ 㰷勇 ε 㮗剧 ς που αποκτώ 㯗劇 τα 㮗剧㰷勇 ε µ 㫷厇 α επ 㮗剧 χε 㮗剧 ρ 㭷勧 µατ 㮗剧 κή 㰷勇 υ 㯗劇㫗匇㯗劇㲗嘷㰷勇㭷勧 επ 㮗剧 µετρώ 㯗劇 τα 㮗剧 κατά τ 㭷勧㯗劇 ε 㯧噗 α 㬷厧 ορά 㰷勇 τ 㮗剧 ς εύ 㮷吇 ο 㬷厧 ες α 㯧噗㫷厇 ες τους α 㯗劇 ε 㯧噗 αρτήτ 㲗嘷 ς του πο 㰷勇 ο 㰷勇 τού 㰷勇 υµµετοχής. Το κ 㳇劧㰷勇 τος α 㬷厧 οράς π 㫗匇 ρα 㯗劇 τ 㭷勧 ς εύ 㮷吇 ο 㬷厧㭷勧 ς α 㯧噗㫷厇 ας τ 㲗嘷㯗劇 επ 㫷厇 µ 㫗匇 ρους 㰷勇 το 㮗剧 χε 㫷厇㲗嘷㯗劇 που αποκτή 㮇叇㭷勧 κα 㯗劇, καταχ 㲗嘷 ρε 㫷厇 τα 㮗剧㲗嘷 ς υπερα 㯧噗㫷厇 α. 㤗吷㯗劇 το 㰷勇 υ 㯗劇 ο 㮷吇㮗剧 κ 㳇劧 κ 㳇劧㰷勇 τος τ 㭷勧 ς α 㬷厧 οράς ε 㫷厇㯗劇 α 㮗剧 µ 㮗剧 κρ 㳇劧 τερο απ 㳇劧 τ 㭷勧㯗劇 εύ 㮷吇 ο 㬷厧㭷勧 α 㯧噗㫷厇 α τ 㲗嘷㯗劇 επ 㫷厇 µ 㫗匇 ρους 㰷勇 το 㮗剧 χε 㫷厇㲗嘷㯗劇 που αποκτή 㮇叇㭷勧 κα 㯗劇, 㭷勧㭇啷㮗剧 αφορά καταχ 㲗嘷 ρε 㫷厇 τα 㮗剧 άµε 㰷勇 α 㰷勇 τα αποτε 㮷吇㫗匇㰷勇 µατα. 㮗剧 ετα 㮗剧 ρ 㮗剧 κ 㫗匇 ς 㰷勇 υ 㯗劇 α 㮷吇㮷吇 α 㬷厧㫗匇 ς, υπ 㳇劧㮷吇 ο 㮗剧 πα κα 㮗剧 µ 㭷勧 πρα 㬷厧 µατοπο 㮗剧㭷勧 µ 㫗匇㯗劇 α κ 㫗匇 ρ 㭇啷㭷勧 απ 㳇劧㰷勇 υ 㯗劇 α 㮷吇㮷吇 α 㬷厧㫗匇 ς µετα 㯧噗 ύ τ 㲗嘷㯗劇 ετα 㮗剧 ρε 㮗剧 ώ 㯗劇 του 㧷升 µ 㫷厇㮷吇 ου απα 㮷吇 ε 㫷厇 φο 㯗劇 τα 㮗剧. 㧷升㮗剧 µ 㭷勧 πρα 㬷厧 µατοπο 㮗剧㭷勧 µ 㫗匇㯗劇 ες 㭧坷㭷勧 µ 㮗剧㫗匇 ς, επ 㫷厇㰷勇㭷勧 ς απα 㮷吇 ε 㫷厇 φο 㯗劇 τα 㮗剧, εκτ 㳇劧 ς εά 㯗劇㭷勧㰷勇 υ 㯗劇 α 㮷吇㮷吇 α 㬷厧 ή παρ 㫗匇 χε 㮗剧 ε 㯗劇㭇啷 ε 㫷厇㯧噗 ε 㮗剧 ς αποµε 㫷厇㲗嘷㰷勇㭷勧 ς, του µετα 㬧則㮗剧㬧則 α 㰷勇㮇叇㫗匇㯗劇 τος 㰷勇 το 㮗剧 χε 㫷厇 ου ε 㯗劇 ερ 㬷厧㭷勧 τ 㮗剧 κού. 㧷升㮗剧㮷吇 ο 㬷厧㮗剧㰷勇 τ 㮗剧 κ 㫗匇 ς αρχ 㫗匇 ς τ 㲗嘷㯗劇㮇叇 υ 㬷厧 ατρ 㮗剧 κώ 㯗劇㫗匇 χου 㯗劇 τροποπο 㮗剧㭷勧㮇叇 ε 㫷厇 ώ 㰷勇 τε 㯗劇 α ε 㫷厇㯗劇 α 㮗剧 οµο 㮗剧㳇劧 µορφες µε αυτ 㫗匇 ς που 㫗匇 χου 㯗劇 υ 㮗剧 ο 㮇叇 ετ 㭷勧㮇叇 ε 㫷厇 απ 㳇劧 το 㯗劇 Όµ 㮗剧㮷吇 ο. 3.5 Συναλλαγές σε ξένο νόµισµα Τα 㰷勇 το 㮗剧 χε 㫷厇 α που περ 㮗剧㮷吇 αµ 㬧則 ά 㯗劇 ο 㯗劇 τα 㮗剧㰷勇 τ 㮗剧 ς ο 㮗剧 κο 㯗劇 οµ 㮗剧 κ 㫗匇 ς κατα 㰷勇 τά 㰷勇 ε 㮗剧 ς αποτ 㮗剧 µώ 㯗劇 τα 㮗剧 κα 㮗剧 παρου 㰷勇㮗剧 ά 㭧坷 ο 㯗劇 τα 㮗剧㰷勇 ε 㥗匧 υρώ, που ε 㫷厇㯗劇 α 㮗剧 το 㯗劇㳇劧 µ 㮗剧㰷勇 µα τ 㭷勧 ς χώρας 㰷勇 τ 㭷勧㯗劇 οπο 㫷厇 α 㫗匇 χε 㮗剧 τ 㭷勧㯗劇㫗匇㭇啷 ρα τ 㭷勧 ς 㭷勧㥗匧 τα 㮗剧 ρ 㫷厇 α 㯧噗㮷吇 ε 㮗剧 τουρ 㬷厧㮗剧 κ 㳇劧㯗劇㳇劧 µ 㮗剧㰷勇 µα 㯧噗. 㧷升㮗剧㰷勇 υ 㯗劇 α 㮷吇㮷吇 α 㬷厧㫗匇 ς που πρα 㬷厧 µατοπο 㮗剧 ού 㯗劇 τα 㮗剧㰷勇 ε 㰷勇 υ 㯗劇 ά 㮷吇㮷吇 α 㬷厧 µα, µετατρ 㫗匇 πο 㯗劇 τα 㮗剧㰷勇 ε 㥗匧 υρώ, µε τ 㭷勧㯗劇㮗剧㰷勇 οτ 㮗剧 µ 㫷厇 α κ 㮷吇 ε 㮗剧㰷勇㫷厇 µατος τ 㭷勧 ς 㭷勧 µεροµ 㭷勧㯗劇㫷厇 ας τ 㲗嘷㯗劇㰷勇 υ 㯗劇 α 㮷吇㮷吇 α 㬷厧 ώ 㯗劇. 㦧卧 ατά τ 㭷勧㯗劇㭷勧 µεροµ 㭷勧㯗劇㫷厇 α 㰷勇 υ 㯗劇 τά 㯧噗 ε 㲗嘷 ς τ 㲗嘷㯗劇 ο 㮗剧 κο 㯗劇 οµ 㮗剧 κώ 㯗劇 κατα 㰷勇 τά 㰷勇 ε 㲗嘷㯗劇 τα 㯗劇 οµ 㮗剧㰷勇 µατ 㮗剧 κά 㰷勇 το 㮗剧 χε 㫷厇 α 㰷勇 ε 㯧噗㫗匇㯗劇 ο 㯗劇㳇劧 µ 㮗剧㰷勇 µα, του 㥗匧㯗劇 ερ 㬷厧㭷勧 τ 㮗剧 κού κα 㮗剧 τ 㲗嘷㯗劇㩗圷 ποχρεώ 㰷勇 ε 㲗嘷㯗劇, αποτ 㮗剧 µώ 㯗劇 τα 㮗剧 µε τ 㮗剧 ς τ 㮗剧 µ 㫗匇 ς κ 㮷吇 ε 㮗剧㰷勇㫷厇 µατος τ 㭷勧 ς 㭷勧 µεροµ 㭷勧㯗劇㫷厇 ας αυτής. 㧷升㮗剧㰷勇 υ 㯗劇 α 㮷吇㮷吇 α 㬷厧 µατ 㮗剧 κ 㫗匇 ς 㭇啷㮗剧 αφορ 㫗匇 ς, που προκύπτου 㯗劇 κατά το 㯗劇㭇啷㮗剧 ακα 㯗劇 ο 㯗劇㮗剧㰷勇 µ 㳇劧 ή τ 㭷勧㯗劇 εκκα 㮇叇 άρ 㮗剧㰷勇㭷勧 τ 㲗嘷㯗劇㯗劇 οµ 㮗剧㰷勇 µατ 㮗剧 κώ 㯗劇㰷勇 το 㮗剧 χε 㫷厇㲗嘷㯗劇㰷勇 ε τ 㮗剧 µ 㫗匇 ς που 㭇啷㮗剧 αφ 㫗匇 ρου 㯗劇 απ 㳇劧 εκε 㫷厇㯗劇 ες µε τ 㮗剧 ς οπο 㫷厇 ες ε 㫷厇 χα 㯗劇 αρχ 㮗剧 κώς αποτ 㮗剧 µ 㭷勧㮇叇 ε 㫷厇 κατά τ 㭷勧㭇啷㮗剧 άρκε 㮗剧 α τ 㭷勧 ς χρή 㰷勇 ε 㲗嘷 ς ή 㰷勇 ε προ 㭷勧㬷厧 ούµε 㯗劇 ες ο 㮗剧 κο 㯗劇 οµ 㮗剧 κ 㫗匇 ς κατα 㰷勇 τά 㰷勇 ε 㮗剧 ς, καταχ 㲗嘷 ρού 㯗劇 τα 㮗剧㰷勇 τα αποτε 㮷吇㫗匇㰷勇 µατα τ 㭷勧 ς χρή 㰷勇 ε 㲗嘷 ς. 㨷叧 τ 㭷勧㯗劇 περ 㫷厇 πτ 㲗嘷㰷勇㭷勧 τ 㲗嘷㯗劇㰷勇 υ 㯗劇 α 㮷吇㮷吇 α 㬷厧 µατ 㮗剧 κώ 㯗劇㭇啷㮗剧 αφορώ 㯗劇 που α 㯗劇 ακύπτου 㯗劇 απ 㳇劧 µ 㭷勧㯗劇 οµ 㮗剧㰷勇 µατ 㮗剧 κά 㰷勇 το 㮗剧 χε 㫷厇 α, που αποτ 㮗剧 µού 㯗劇 τα 㮗剧㰷勇 τ 㭷勧㯗劇 εύ 㮷吇 ο 㬷厧㭷勧 α 㯧噗㫷厇 α τους 㮇叇 ε 㲗嘷 ρού 㯗劇 τα 㮗剧 τµήµα τ 㭷勧 ς εύ 㮷吇 ο 㬷厧㭷勧 ς α 㯧噗㫷厇 ας κα 㮗剧㰷勇 υ 㯗劇 επώς καταχ 㲗嘷 ρού 㯗劇 τα 㮗剧㳇劧 που κα 㮗剧 ο 㮗剧㭇啷㮗剧 αφορ 㫗匇 ς τ 㭷勧 ς εύ 㮷吇 ο 㬷厧㭷勧 ς αυτής α 㯧噗㫷厇 ας. 㨷叧 τ 㮗剧 ς ο 㮗剧 κο 㯗劇 οµ 㮗剧 κ 㫗匇 ς κατα 㰷勇 τά 㰷勇 ε 㮗剧 ς τ 㭷勧 ς παρού 㰷勇 ας χρή 㰷勇 ε 㲗嘷 ς 㭇啷 ε 㯗劇 υπάρχου 㯗劇 µ 㭷勧㯗劇 οµ 㮗剧㰷勇 µατ 㮗剧 κά 㰷勇 το 㮗剧 χε 㫷厇 α που ε 㫷厇㯗劇 α 㮗剧 εκφρα 㰷勇 µ 㫗匇㯗劇 α 㰷勇 ε 㯧噗㫗匇㯗劇 ο 㯗劇㳇劧 µ 㮗剧㰷勇 µα. 3.6 Αποµείωση αξίας στοιχείων ενεργητικού Τα 㰷勇 το 㮗剧 χε 㫷厇 α του ε 㯗劇 ερ 㬷厧㭷勧 τ 㮗剧 κού που 㫗匇 χου 㯗劇 απρο 㰷勇㭇啷㮗剧㳇劧 ρ 㮗剧㰷勇 τ 㭷勧㲗嘷 φ 㫗匇㮷吇㮗剧 µ 㭷勧㭧坷㲗嘷 ή 㭇啷 ε 㯗劇 απο 㰷勇㬧則㫗匇㯗劇 ο 㯗劇 τα 㮗剧 κα 㮗剧 υπ 㳇劧 κε 㮗剧㯗劇 τα 㮗剧㰷勇 ε 㫗匇㮷吇 ε 㬷厧 χο αποµε 㫷厇㲗嘷㰷勇㭷勧 ς ετ 㭷勧㰷勇㫷厇㲗嘷 ς κα 㮗剧㳇劧 τα 㯗劇 κάπο 㮗剧 α 㬷厧 ε 㬷厧 ο 㯗劇㳇劧 τα κατα 㭇啷 ε 㮗剧 κ 㯗劇 ύου 㯗劇㳇劧 τ 㮗剧㭷勧㮷吇 ο 㬷厧㮗剧㰷勇 τ 㮗剧 κή α 㯧噗㫷厇 α µπορε 㫷厇㯗劇 α µ 㭷勧㯗劇 ε 㫷厇㯗劇 α 㮗剧 α 㯗劇 ακτή 㰷勇㮗剧 µ 㭷勧. Τα 㰷勇 το 㮗剧 χε 㫷厇 α του ε 㯗劇 ερ 㬷厧㭷勧 τ 㮗剧 κού που απο 㰷勇㬧則㫗匇㯗劇 ο 㯗劇 τα 㮗剧 υπ 㳇劧 κε 㮗剧㯗劇 τα 㮗剧㰷勇 ε 㫗匇㮷吇 ε 㬷厧 χο αποµε 㫷厇㲗嘷㰷勇㭷勧 ς τ 㭷勧 ς α 㯧噗㫷厇 ας τους 㳇劧 τα 㯗劇 υπάρχου 㯗劇 ε 㯗劇㭇啷 ε 㫷厇㯧噗 ε 㮗剧 ς 㳇劧 τ 㮗剧 ο 㮗剧㮷吇 ο 㬷厧㮗剧㰷勇 τ 㮗剧 κή α 㯧噗㫷厇 α τους 㭇啷 ε 㯗劇㮇叇 α α 㯗劇 ακτ 㭷勧㮇叇 ε 㫷厇. 㥷呷 α 㯗劇 ακτή 㰷勇㮗剧 µ 㭷勧 α 㯧噗㫷厇 α ε 㫷厇㯗劇 α 㮗剧 το µε 㬷厧 α 㮷吇 ύτερο πο 㰷勇㳇劧 µετα 㯧噗 ύ τ 㭷勧 ς κα 㮇叇 αρής τ 㮗剧 µής πώ 㮷吇㭷勧㰷勇㭷勧 ς κα 㮗剧 τ 㭷勧 ς α 㯧噗㫷厇 ας 㮷吇㳇劧㬷厧㲗嘷 χρή 㰷勇㭷勧 ς. 㥷呷㭧坷㭷勧 µ 㫷厇 α 㮷吇㳇劧㬷厧 ο µε 㫷厇㲗嘷㰷勇㭷勧 ς τ 㭷勧 ς α 㯧噗㫷厇 ας τ 㲗嘷㯗劇㰷勇 το 㮗剧 χε 㫷厇㲗嘷㯗劇 του ε 㯗劇 ερ 㬷厧㭷勧 τ 㮗剧 κού α 㯗劇 α 㬷厧㯗劇㲗嘷 ρ 㫷厇㭧坷 ετα 㮗剧 απ 㳇劧 τ 㭷勧㯗劇 επ 㮗剧 χε 㫷厇 ρ 㭷勧㰷勇㭷勧, 㳇劧 τα 㯗劇㭷勧㮷吇 ο 㬷厧㮗剧㰷勇 τ 㮗剧 κή α 㯧噗㫷厇 α τ 㲗嘷㯗劇㰷勇 το 㮗剧 χε 㫷厇㲗嘷㯗劇 αυτώ 㯗劇㯧噗 ή τ 㭷勧 ς Μο 㯗劇 ά 㭇啷 ας 㭷勧 µ 㮗剧 ουρ 㬷厧㫷厇 ας Ταµε 㮗剧 ακώ 㯗劇㨗呗 οώ 㯗劇㯧噗 ε 㫷厇㯗劇 α 㮗剧 µε 㬷厧 α 㮷吇 ύτερ 㭷勧 απ 㳇劧 το α 㯗劇 ακτή 㰷勇㮗剧 µο πο 㰷勇㳇劧 τους. 㦧卧 α 㮇叇 αρή α 㯧噗㫷厇 α πώ 㮷吇㭷勧㰷勇㭷勧 ς 㮇叇 ε 㲗嘷 ρε 㫷厇 τα 㮗剧 το πο 㰷勇㳇劧 απ 㳇劧 τ 㭷勧㯗劇 πώ 㮷吇㭷勧㰷勇㭷勧 ε 㯗劇㳇劧 ς 㰷勇 το 㮗剧 χε 㫷厇 ου του ε 㯗劇 ερ 㬷厧㭷勧 τ 㮗剧 κού 㰷勇 τα π 㮷吇 α 㫷厇㰷勇㮗剧 α µ 㮗剧 ας αµφοτερο 㬧則 αρούς 㰷勇 υ 㯗劇 α 㮷吇㮷吇 α 㬷厧 ής 㰷勇 τ 㭷勧㯗劇 οπο 㫷厇 α τα µ 㫗匇 ρ 㭷勧㫗匇 χου 㯗劇 π 㮷吇 ήρ 㭷勧㬷厧㯗劇 ώ 㰷勇㭷勧 κα 㮗剧 προ 㰷勇 χ 㲗嘷 ρού 㯗劇 ο 㮗剧 κε 㮗剧 ο 㮇叇 ε 㮷吇 ώς, µετά απ 㳇劧 τ 㭷勧㯗劇 αφα 㫷厇 ρε 㰷勇㭷勧 κά 㮇叇 ε πρ 㳇劧㰷勇㮇叇 ετου άµε 㰷勇 ου κ 㳇劧㰷勇 τους 㭇啷㮗剧 ά 㮇叇 ε 㰷勇㭷勧 ς του περ 㮗剧 ου 㰷勇㮗剧 ακού 㰷勇 το 㮗剧 χε 㫷厇 ου, ε 㯗劇 ώ, α 㯧噗㫷厇 α χρή 㰷勇㭷勧 ς ε 㫷厇㯗劇 α 㮗剧㭷勧 παρού 㰷勇 α α 㯧噗㫷厇 α τ 㲗嘷㯗劇 εκτ 㮗剧 µώµε 㯗劇㲗嘷㯗劇 µε 㮷吇㮷吇 ο 㯗劇 τ 㮗剧 κώ 㯗劇 ταµε 㮗剧 ακώ 㯗劇 ροώ 㯗劇 που α 㯗劇 αµ 㫗匇㯗劇 ετα 㮗剧㯗劇 α ε 㮗剧㰷勇 ρεύ 㰷勇 ου 㯗劇㰷勇 τ 㭷勧㯗劇 επ 㮗剧 χε 㫷厇 ρ 㭷勧㰷勇㭷勧 απ 㳇劧 τ 㭷勧 χρή 㰷勇㭷勧 ε 㯗劇㳇劧 ς περ 㮗剧 ου 㰷勇㮗剧 ακού 㰷勇 το 㮗剧 χε 㫷厇 ου κα 㮗剧 απ 㳇劧 τ 㭷勧㯗劇㭇啷㮗剧 ά 㮇叇 ε 㰷勇㭷勧 του 㰷勇 το τ 㫗匇㮷吇 ος τ 㭷勧 ς εκτ 㮗剧 µώµε 㯗劇㭷勧 ς 㲗嘷 φ 㫗匇㮷吇㮗剧 µ 㭷勧 ς 㭧坷㲗嘷 ής του 12

13 3.7 Χρηµατοοικονοµικά µέσα Τα χρ 㭷勧 µατοο 㮗剧 κο 㯗劇 οµ 㮗剧 κά περ 㮗剧 ου 㰷勇㮗剧 ακά 㰷勇 το 㮗剧 χε 㫷厇 α κα 㮗剧 ο 㮗剧 χρ 㭷勧 µατοο 㮗剧 κο 㯗劇 οµ 㮗剧 κ 㫗匇 ς υποχρεώ 㰷勇 ε 㮗剧 ς εµφα 㯗劇㫷厇㭧坷 ο 㯗劇 τα 㮗剧㰷勇 τ 㮗剧 ς ο 㮗剧 κο 㯗劇 οµ 㮗剧 κ 㫗匇 ς κατα 㰷勇 τά 㰷勇 ε 㮗剧 ς µ 㳇劧㯗劇 ο 㳇劧 τα 㯗劇 π 㮷吇㭷勧 ρού 㯗劇 τα 㮗剧 ο 㮗剧㳇劧 ρο 㮗剧 κα 㮗剧 ο 㮗剧 προ 㲷埗 πο 㮇叇㫗匇㰷勇 ε 㮗剧 ς που 㫗匇 χου 㯗劇㰷勇 υµφ 㲗嘷㯗劇㭷勧㮇叇 ε 㫷厇 µετα 㯧噗 ύ τ 㭷勧 ς 㥗匧 τα 㮗剧 ρ 㫷厇 ας κα 㮗剧 τ 㲗嘷㯗劇 κατ 㳇劧 χ 㲗嘷㯗劇 του µ 㫗匇㰷勇 ου, ώ 㰷勇 τε 㯗劇 α 㭇啷㮗剧 α 㰷勇 φα 㮷吇㮗剧㰷勇 τε 㫷厇㳇劧 τ 㮗剧 ο 㮗剧 ο 㮗剧 κο 㯗劇 οµ 㮗剧 κ 㫗匇 ς κατα 㰷勇 τά 㰷勇 ε 㮗剧 ς α 㯗劇 τα 㯗劇 ακ 㮷吇 ού 㯗劇 τα 㰷勇 υµ 㬧則㳇劧㮷吇 α 㮗剧 α κα 㮗剧 τ 㮗剧 ς 㰷勇 υ 㯗劇 α 㮷吇㮷吇 α 㬷厧㫗匇 ς που 㫗匇 χε 㮗剧㰷勇 υ 㯗劇 ά 㲇圗 ε 㮗剧㭷勧㥗匧 τα 㮗剧 ρ 㫷厇 α. Τα 㬧則 α 㰷勇㮗剧 κά χρ 㭷勧 µατοο 㮗剧 κο 㯗劇 οµ 㮗剧 κά µ 㫗匇㰷勇 α τ 㭷勧 ς 㥗匧 τα 㮗剧 ρ 㫷厇 ας ε 㫷厇㯗劇 α 㮗剧 τα µετρ 㭷勧 τά, ο 㮗剧 τραπε 㭧坷㮗剧 κ 㫗匇 ς κατα 㮇叇㫗匇㰷勇 ε 㮗剧 ς, ο 㮗剧㬧則 ραχυπρ 㳇劧㮇叇 ε 㰷勇 µες απα 㮗剧 τή 㰷勇 ε 㮗剧 ς κα 㮗剧 υποχρεώ 㰷勇 ε 㮗剧 ς, τα χρ 㭷勧 µατοο 㮗剧 κο 㯗劇 οµ 㮗剧 κά 㰷勇 το 㮗剧 χε 㫷厇 α 㭇啷㮗剧 α 㮇叇㫗匇㰷勇㮗剧 µα προς πώ 㮷吇㭷勧㰷勇㭷勧 κα 㮗剧 ορ 㮗剧㰷勇 µ 㫗匇㯗劇 ες ά 㮷吇㮷吇 ες µορφ 㫗匇 ς χρ 㭷勧 µατο 㭇啷㳇劧 τ 㭷勧㰷勇㭷勧 ς 㰷勇 υµπερ 㮗剧㮷吇 αµ 㬧則 α 㯗劇 οµ 㫗匇㯗劇 ου µακροπρ 㳇劧㮇叇 ε 㰷勇 µου α 㯗劇 ε 㫷厇 ου. Τα χρ 㭷勧 µατοο 㮗剧 κο 㯗劇 οµ 㮗剧 κά µ 㫗匇㰷勇 α ε 㯗劇 ερ 㬷厧㭷勧 τ 㮗剧 κού κα 㮗剧 υποχρεώ 㰷勇 ε 㲗嘷㯗劇 που φ 㫗匇 ρου 㯗劇 επ 㮗剧 τ 㳇劧 κ 㮗剧 ο αποτ 㮗剧 µώ 㯗劇 τα 㮗剧㰷勇 το α 㯗劇 απ 㳇劧㰷勇㬧則 ε 㰷勇 το κ 㳇劧㰷勇 τος κτή 㰷勇㭷勧 ς τους µε τ 㭷勧 µ 㫗匇㮇叇 ο 㭇啷 ο του πρα 㬷厧 µατ 㮗剧 κού επ 㮗剧 τοκ 㫷厇 ου 㯧噗 effecti 㲷埗 e interest rate 㯧噗. 㥗匧 π 㫷厇 π 㮷吇㫗匇 ο 㯗劇 ο 㮗剧 τυχ 㳇劧㯗劇㭇啷㮗剧 αφορ 㫗匇 ς αποτ 㫷厇 µ 㭷勧㰷勇㭷勧 ς 㰷勇 τ 㭷勧㯗劇 εύ 㮷吇 ο 㬷厧㭷勧 α 㯧噗㫷厇 α τ 㲗嘷㯗劇 χρ 㭷勧 µατοο 㮗剧 κο 㯗劇 οµ 㮗剧 κώ 㯗劇㰷勇 το 㮗剧 χε 㫷厇㲗嘷㯗劇㭇啷㮗剧 α 㮇叇㫗匇㰷勇㮗剧 µ 㲗嘷㯗劇 προς πώ 㮷吇㭷勧㰷勇㭷勧 µεταφ 㫗匇 ρο 㯗劇 τα 㮗剧㰷勇 τ 㭷勧㯗劇 κα 㮇叇 αρή 㮇叇㫗匇㰷勇㭷勧. 㥷呷㥗匧 τα 㮗剧 ρ 㫷厇 α 㭇啷 ε χρ 㭷勧㰷勇㮗剧 µοπο 㮗剧 ε 㫷厇 παρά 㬷厧㲗嘷㬷厧 α, ε 㫷厇 τε 㬷厧㮗剧 α εµπορ 㮗剧 κούς 㰷勇 κοπούς ε 㫷厇 τε 㬷厧㮗剧 α 㰷勇 κοπούς α 㯗劇 τ 㮗剧㰷勇 τά 㮇叇 µ 㮗剧㰷勇㭷勧 ς. 3.8 Ενσώµατα πάγια στοιχεία Τα πά 㬷厧㮗剧 α περ 㮗剧 ου 㰷勇㮗剧 ακά 㰷勇 το 㮗剧 χε 㫷厇 α απε 㮗剧 κο 㯗劇㫷厇㭧坷 ο 㯗劇 τα 㮗剧㰷勇 τ 㮗剧 ς ο 㮗剧 κο 㯗劇 οµ 㮗剧 κ 㫗匇 ς κατα 㰷勇 τά 㰷勇 ε 㮗剧 ς 㰷勇 τ 㮗剧 ς α 㯧噗㫷厇 ες κτή 㰷勇 εώς τους. 㧷升㮗剧 α 㯧噗㫷厇 ες τ 㲗嘷㯗劇 ακ 㮗剧㯗劇 ήτ 㲗嘷㯗劇 κα 㮗剧 του ε 㯧噗 οπ 㮷吇㮗剧㰷勇 µού απε 㮗剧 κο 㯗劇㫷厇㭧坷 ο 㯗劇 τα 㮗剧 µε 㮗剧㲗嘷 µ 㫗匇㯗劇 ες κατά τ 㮗剧 ς 㰷勇 υ 㰷勇㰷勇㲗嘷 ρευµ 㫗匇㯗劇 ες απο 㰷勇㬧則㫗匇㰷勇 ε 㮗剧 ς κα 㮗剧 τ 㮗剧 ς τυχ 㳇劧㯗劇㭧坷㭷勧 µ 㫷厇 ες αποµε 㫷厇㲗嘷㰷勇㭷勧 ς. Το κ 㳇劧㰷勇 τος περ 㮗剧㮷吇 αµ 㬧則 ά 㯗劇 ε 㮗剧㳇劧㮷吇 ες τ 㮗剧 ς άµε 㰷勇 α επ 㮗剧 ρρ 㮗剧 πτ 㫗匇 ες 㭇啷 απά 㯗劇 ες 㬷厧㮗剧 α τ 㭷勧㯗劇 απ 㳇劧 κτ 㭷勧㰷勇㭷勧 τ 㲗嘷㯗劇㰷勇 το 㮗剧 χε 㫷厇㲗嘷㯗劇 αυτώ 㯗劇. 㥷呷 τε 㮷吇 ευτα 㫷厇 α α 㯗劇 απρο 㰷勇 αρµο 㬷厧 ή αφορού 㰷勇 ε τ 㭷勧㯗劇 α 㯧噗㫷厇 α κτή 㰷勇 ε 㲗嘷 ς του ο 㮗剧 κοπ 㫗匇㭇啷 ου. Το 㮗剧 ε 㮇叇㯗劇㫗匇 ς Πρ 㳇劧 τυπο 㩷咷 ρ 㭷勧 µατοο 㮗剧 κο 㯗劇 οµ 㮗剧 κής Π 㮷吇㭷勧 ροφ 㳇劧 ρ 㭷勧㰷勇㭷勧 ς 㯧噗 «Πρώτ 㭷勧 εφαρµο 㬷厧 ή» 㰷勇 τ 㭷勧㯗劇 παρά 㬷厧 ραφο 㯧噗㯧噗 b α 㯗劇 αφ 㫗匇 ρε 㮗剧㳇劧 τ 㮗剧㭷勧㥗匧 τα 㮗剧 ρ 㫷厇 α που εφαρµ 㳇劧㭧坷 ε 㮗剧㬷厧㮗剧 α πρώτ 㭷勧 φορά τα.π. 㩷咷.Π., 㰷勇 τ 㭷勧㯗劇㭷勧 µεροµ 㭷勧㯗劇㫷厇 α µετά 㬧則 α 㰷勇㭷勧 ς 㰷勇 αυτά, µπορε 㫷厇㯗劇 α αποφα 㰷勇㫷厇㰷勇 ε 㮗剧㳇劧 τ 㮗剧 προ 㭷勧㬷厧 ούµε 㯗劇 ες α 㯗劇 απρο 㰷勇 αρµο 㬷厧㫗匇 ς πα 㬷厧㫷厇㲗嘷㯗劇 που 㫗匇㬷厧㮗剧㯗劇 α 㯗劇㰷勇 ύµφ 㲗嘷㯗劇 α µε κάπο 㮗剧 ο ά 㮷吇㮷吇 ο 㯗劇㳇劧 µο 㯧噗㲷埗 AAP 㯧噗 αποτε 㮷吇 ού 㯗劇 κ 㳇劧㰷勇 τος κτή 㰷勇 ε 㲗嘷 ς τ 㲗嘷㯗劇 πα 㬷厧㫷厇㲗嘷㯗劇 αρκε 㫷厇㰷勇 το χρ 㳇劧㯗劇 ο που 㫗匇㬷厧㮗剧㯗劇 ε 㭷勧 α 㯗劇 απρο 㰷勇 αρµο 㬷厧 ή 㭷勧 α 㯧噗㫷厇 α τ 㭷勧 ς 㯗劇 α µπορε 㫷厇㯗劇 α α 㯗劇 τα 㯗劇 ακ 㮷吇 ά τ 㭷勧㯗劇 α 㮷吇㮷吇 α 㬷厧 ή ε 㯗劇㳇劧 ς 㬷厧 ε 㯗劇㮗剧 κού ή ε 㮗剧㭇啷㮗剧 κού 㰷勇 υ 㯗劇 τε 㮷吇 ε 㰷勇 τή 㯧噗㭇啷 ε 㫷厇 κτ 㭷勧㯧噗. 㧷升㮗剧㭇啷 απά 㯗劇 ες που 㭇啷㮗剧 ε 㯗劇 ερ 㬷厧 ού 㯗劇 τα 㮗剧㬷厧㮗剧 α τ 㭷勧㯗劇 α 㯗劇 τ 㮗剧 κατά 㰷勇 τα 㰷勇㭷勧㰷勇㭷勧 µα 㯗劇 τ 㮗剧 κώ 㯗劇㰷勇 υ 㰷勇 τατ 㮗剧 κώ 㯗劇㰷勇 το 㮗剧 χε 㫷厇㲗嘷㯗劇 τ 㲗嘷㯗劇 πα 㬷厧㫷厇㲗嘷㯗劇 κεφα 㮷吇 α 㮗剧 οπο 㮗剧 ού 㯗劇 τα 㮗剧. 㧷升㮗剧 υπ 㳇劧㮷吇 ο 㮗剧 πες µετα 㬷厧 ε 㯗劇㫗匇㰷勇 τερες 㭇啷 απά 㯗劇 ες, που 㭇啷㮗剧 ε 㯗劇 ερ 㬷厧 ού 㯗劇 τα 㮗剧㰷勇 ε 㰷勇 χ 㫗匇㰷勇㭷勧 µε πά 㬷厧㮗剧 α περ 㮗剧 ου 㰷勇㮗剧 ακά 㰷勇 το 㮗剧 χε 㫷厇 α, κεφα 㮷吇 α 㮗剧 οπο 㮗剧 ού 㯗劇 τα 㮗剧 µ 㳇劧㯗劇 ο 㳇劧 τα 㯗劇 αυ 㯧噗 ά 㯗劇 ου 㯗劇 τα µε 㮷吇㮷吇 ο 㯗劇 τ 㮗剧 κά ο 㮗剧 κο 㯗劇 οµ 㮗剧 κά οφ 㫗匇㮷吇㭷勧, που α 㯗劇 αµ 㫗匇㯗劇 ετα 㮗剧㳇劧 τ 㮗剧㮇叇 α προκύ 㲇圗 ου 㯗劇 απ 㳇劧 τ 㭷勧㯗劇 εκµετά 㮷吇㮷吇 ευ 㰷勇㭷勧 τ 㲗嘷㯗劇 επ 㭷勧 ρεα 㭧坷㳇劧 µε 㯗劇㲗嘷㯗劇㰷勇 το 㮗剧 χε 㫷厇㲗嘷㯗劇. Ό 㮷吇 ες ο 㮗剧 ά 㮷吇㮷吇 ες 㭇啷 απά 㯗劇 ες 㰷勇 υ 㯗劇 τήρ 㭷勧㰷勇㭷勧 ς, επ 㮗剧㭇啷㮗剧㳇劧 ρ 㮇叇㲗嘷㰷勇㭷勧 ς κ. 㮷吇.π. τ 㲗嘷㯗劇 πα 㬷厧㫷厇㲗嘷㯗劇 καταχ 㲗嘷 ρού 㯗劇 τα 㮗剧㰷勇 το 㮷吇 ο 㬷厧 αρ 㮗剧 α 㰷勇 µ 㳇劧 τ 㲗嘷㯗劇 αποτε 㮷吇 ε 㰷勇 µάτ 㲗嘷㯗劇㲗嘷 ς 㫗匇㯧噗 ο 㭇啷 α, κατά το χρ 㳇劧㯗劇 ο τ 㭷勧 ς πρα 㬷厧 µατοπο 㫷厇㭷勧㰷勇 ής τους. 㥷呷 χρ 㭷勧㰷勇㮗剧 µοπο 㮗剧 ούµε 㯗劇㭷勧 µ 㫗匇㮇叇 ο 㭇啷 ος απ 㳇劧㰷勇㬧則 ε 㰷勇㭷勧 ς α 㯗劇 τ 㮗剧 κατοπτρ 㫷厇㭧坷 ε 㮗剧 τ 㭷勧㯗劇 α 㯗劇 αµε 㯗劇㳇劧 µε 㯗劇㭷勧㲗嘷 φ 㫗匇㮷吇㮗剧 µ 㭷勧㭇啷㮗剧 άρκε 㮗剧 α 㭧坷㲗嘷 ής τ 㲗嘷㯗劇 ε 㯗劇㰷勇 ώµατ 㲗嘷㯗劇 ακ 㮗剧㯗劇㭷勧 τοπο 㮗剧 ή 㰷勇 ε 㲗嘷㯗劇, εκτ 㳇劧 ς απ 㳇劧 τα 㬷厧 ήπε 㭇啷 α ο 㮗剧 κ 㳇劧 πε 㭇啷 α κα 㮗剧 τ 㮗剧 ς ακ 㮗剧㯗劇㭷勧 τοπο 㮗剧 ή 㰷勇 ε 㮗剧 ς υπ 㳇劧 εκτ 㫗匇㮷吇 ε 㰷勇㭷勧. 㦧卧 ατά τ 㭷勧㰷勇 τα 㮇叇 ερή µ 㫗匇㮇叇 ο 㭇啷 ο απ 㳇劧㰷勇㬧則 ε 㰷勇㭷勧 ς, 㬷厧㫷厇㯗劇 ετα 㮗剧 επ 㮗剧㬧則 άρυ 㯗劇㰷勇㭷勧 τ 㲗嘷㯗劇 αποτε 㮷吇 ε 㰷勇 µάτ 㲗嘷㯗劇 µε 㰷勇 τα 㮇叇 ερ 㳇劧 πο 㰷勇㳇劧 κα 㮇叇 㳇劧㮷吇㭷勧 τ 㭷勧㭇啷㮗剧 άρκε 㮗剧 α τ 㭷勧 ς 㲗嘷 φ 㫗匇㮷吇㮗剧 µ 㭷勧 ς 㭧坷㲗嘷 ής τ 㲗嘷㯗劇 πα 㬷厧㫷厇㲗嘷㯗劇, εά 㯗劇㭷勧 υπο 㮷吇 ε 㮗剧 µµατ 㮗剧 κή α 㯧噗㫷厇 α του περ 㮗剧 ου 㰷勇㮗剧 ακού 㰷勇 το 㮗剧 χε 㫷厇 ου 㭇啷 ε 㯗劇 µετα 㬧則 ά 㮷吇㮷吇 ετα 㮗剧, χρ 㭷勧㰷勇㮗剧 µοπο 㮗剧 ώ 㯗劇 τας τους ε 㯧噗 ής 㰷勇 υ 㯗劇 τε 㮷吇 ε 㰷勇 τ 㫗匇 ς απ 㳇劧㰷勇㬧則 ε 㰷勇㭷勧 ς: 㦧卧 τ 㫷厇 ρ 㮗剧 α 㤷囗 ε 㬷厧 κατα 㰷勇 τά 㰷勇 ε 㮗剧 ς 㦧卧 τ 㭷勧 ρ 㫷厇㲗嘷㯗劇 㯧噗 % Μ 㭷勧 χα 㯗劇 ήµατα 㤷囗 Μ 㭷勧 χα 㯗劇 ο 㮷吇 ο 㬷厧㮗剧 κ 㳇劧 ς 㥗匧㯧噗 οπ 㮷吇㮗剧㰷勇 µ 㳇劧 ς 㯧噗 5% Μεταφορ 㮗剧 κά Μ 㫗匇㰷勇 α 㯧噗 5% Έπ 㮗剧 π 㮷吇 α 㯧噗 5% Μ 㭷勧 χα 㯗劇㫗匇 ς 㬷厧 ραφε 㫷厇 ου /τ 㭷勧㮷吇 εφ 㲗嘷㯗劇㮗剧 κ 㫗匇 ς 㰷勇 υ 㰷勇 κευ 㫗匇 ς 20% 㥗匧 κτυπ 㲗嘷 τ 㫗匇 ς / Hardware 2 㯧噗 % 㧷升㮗剧 ε 㭇啷 αφ 㮗剧 κ 㫗匇 ς εκτά 㰷勇 ε 㮗剧 ς 㭇啷 ε 㯗劇 απο 㰷勇㬧則㫗匇㯗劇 ο 㯗劇 τα 㮗剧. Τα µ 㮗剧㰷勇㮇叇㲗嘷 µ 㫗匇㯗劇 α περ 㮗剧 ου 㰷勇㮗剧 ακά 㰷勇 το 㮗剧 χε 㫷厇 α απο 㰷勇㬧則㫗匇㯗劇 ο 㯗劇 τα 㮗剧 µε 㬧則 ά 㰷勇㭷勧 τ 㭷勧㯗劇 α 㯗劇 αµε 㯗劇㳇劧 µε 㯗劇㭷勧㲗嘷 φ 㫗匇㮷吇㮗剧 µ 㭷勧㭇啷㮗剧 άρκε 㮗剧 α 㭧坷㲗嘷 ής τ 㲗嘷㯗劇 πα 㬷厧㫷厇㲗嘷㯗劇㭇啷㭷勧㮷吇 α 㭇啷 ή τ 㭷勧㯗劇 πο 㮷吇㮗剧 τ 㮗剧 κή απ 㳇劧㰷勇㬧則 ε 㰷勇㭷勧 ς 13

14 τ 㭷勧 ς 㥗匧 τα 㮗剧 ρ 㫷厇 ας 㬷厧㮗剧 α παρ 㳇劧 µο 㮗剧 α περ 㮗剧 ου 㰷勇㮗剧 ακά 㰷勇 το 㮗剧 χε 㫷厇 α ή µε 㬧則 ά 㰷勇㭷勧 τ 㭷勧㯗劇㭇啷㮗剧 άρκε 㮗剧 α τ 㭷勧 ς 㰷勇 ύµ 㬧則 α 㰷勇㭷勧 ς µ 㫷厇㰷勇㮇叇㲗嘷㰷勇㭷勧 ς εά 㯗劇 ε 㫷厇㯗劇 α 㮗剧 µ 㮗剧 κρ 㳇劧 τερ 㭷勧 απ 㳇劧 τ 㭷勧㯗劇㲗嘷 φ 㫗匇㮷吇㮗剧 µ 㭷勧㭇啷㮗剧 άρκε 㮗剧 α 㭧坷㲗嘷 ής τ 㲗嘷㯗劇 πα 㬷厧㫷厇㲗嘷㯗劇 αυτώ 㯗劇. Το κ 㫗匇 ρ 㭇啷 ος ή 㭧坷㭷勧 µ 㫷厇 α που απορρ 㫗匇 ε 㮗剧 απ 㳇劧 τ 㭷勧㯗劇 εκπο 㫷厇㭷勧㰷勇㭷勧 ή τ 㭷勧㭇啷㮗剧 α 㬷厧 ραφή ε 㯗劇㰷勇 ώµατ 㲗嘷㯗劇 ακ 㮗剧㯗劇㭷勧 τοπο 㮗剧 ή 㰷勇 ε 㲗嘷㯗劇 προ 㰷勇㭇啷㮗剧 ορ 㫷厇㭧坷 ετα 㮗剧㲗嘷 ς 㭷勧㭇啷㮗剧 αφορά τ 㭷勧 ς α 㯧噗㫷厇 ας πώ 㮷吇㭷勧㰷勇㭷勧 ς ή εκπο 㫷厇㭷勧㰷勇㭷勧 ς του πα 㬷厧㫷厇 ου, α 㯗劇 υπάρχε 㮗剧, κα 㮗剧 τ 㭷勧 ς κα 㮇叇 αρής 㮷吇 ο 㬷厧㮗剧㰷勇 τ 㮗剧 κής α 㯧噗㫷厇 ας του πα 㬷厧㫷厇 ου κα 㮗剧 καταχ 㲗嘷 ρε 㫷厇 τα 㮗剧㰷勇 τα αποτε 㮷吇㫗匇㰷勇 µατα. 3.9 Λοιπές ασώµατες ακινητοποιήσεις 㨷叧 τ 㭷勧㯗劇 κατ 㭷勧㬷厧 ορ 㫷厇 α αυτή 㭷勧㥗匧 τα 㮗剧 ρ 㫷厇 α, 㫗匇 χε 㮗剧 ε 㯗劇 τά 㯧噗 ε 㮗剧 τα προ 㬷厧 ράµµατα 㮷吇 ο 㬷厧㮗剧㰷勇 µ 㮗剧 κού, τα οπο 㫷厇 α παρακο 㮷吇 ου 㮇叇 ού 㯗劇 τα 㮗剧㰷勇 το κ 㳇劧㰷勇 τος κτή 㰷勇 ε 㲗嘷 ς µε 㫷厇 ο 㯗劇 τ 㮗剧 ς 㰷勇 υ 㰷勇㰷勇㲗嘷 ρευµ 㫗匇㯗劇 ες απο 㰷勇㬧則㫗匇㰷勇 ε 㮗剧 ς τους κα 㮗剧, α 㯗劇㰷勇 υ 㯗劇 τρ 㫗匇 χου 㯗劇 ο 㮗剧㰷勇 χετ 㮗剧 κ 㫗匇 ς προ 㲷埗 πο 㮇叇㫗匇㰷勇 ε 㮗剧 ς, του πο 㰷勇 ού τ 㭷勧 ς αποµε 㫷厇㲗嘷㰷勇㭷勧 ς τ 㭷勧 ς α 㯧噗㫷厇 ας τους. 㧷升㮗剧 απο 㰷勇㬧則㫗匇㰷勇 ε 㮗剧 ς υπο 㮷吇 ο 㬷厧㫷厇㭧坷 ο 㯗劇 τα 㮗剧 µε 㬧則 ά 㰷勇㭷勧 τ 㭷勧㭇啷㮗剧 άρκε 㮗剧 α τ 㭷勧 ς α 㯗劇 αµε 㯗劇㳇劧 µε 㯗劇㭷勧 ς 㲗嘷 φ 㫗匇㮷吇㮗剧 µ 㭷勧 ς 㭧坷㲗嘷 ής τους µε τ 㭷勧 µ 㫗匇㮇叇 ο 㭇啷 ο τ 㭷勧 ς 㰷勇 τα 㮇叇 ερής απ 㳇劧㰷勇㬧則 ε 㰷勇㭷勧 ς, τ 㭷勧㯗劇 οπο 㫷厇 α 㭷勧㥗匧 τα 㮗剧 ρ 㫷厇 α 㫗匇 χε 㮗剧 κα 㮇叇 ορ 㫷厇㰷勇 ε 㮗剧㰷勇 ε π 㫗匇㯗劇 τε 㯧噗 5 㯧噗㫗匇 τ 㭷勧 απο 㰷勇㬧則㫗匇㯗劇 ο 㯗劇 τας τα προ 㬷厧 ράµµατα 㮷吇 ο 㬷厧㮗剧㰷勇 µ 㮗剧 κού µε 㰷勇 υ 㯗劇 τε 㮷吇 ε 㰷勇 τή 20%. 㧷升㮗剧 απο 㰷勇㬧則㫗匇㰷勇 ε 㮗剧 ς τ 㲗嘷㯗劇 άυ 㮷吇㲗嘷㯗劇 περ 㮗剧 ου 㰷勇㮗剧 ακώ 㯗劇㰷勇 το 㮗剧 χε 㫷厇㲗嘷㯗劇 κα 㮗剧 τα 㫗匇㯧噗 ο 㭇啷 α που αφορού 㯗劇 τ 㭷勧㰷勇 υ 㯗劇 τήρ 㭷勧㰷勇㭷勧 τ 㲗嘷㯗劇 προ 㬷厧 ραµµάτ 㲗嘷㯗劇㮷吇 ο 㬷厧㮗剧㰷勇 µ 㮗剧 κού α 㯗劇 α 㬷厧㯗劇㲗嘷 ρ 㫷厇㭧坷 ο 㯗劇 τα 㮗剧㰷勇 τα αποτε 㮷吇㫗匇㰷勇 µατα τ 㭷勧 ς χρή 㰷勇 ε 㲗嘷 ς που πρα 㬷厧 µατοπο 㮗剧 ού 㯗劇 τα 㮗剧 Φορολογία εισοδήµατος & αναβαλλόµενος φόρος 㥷呷 επ 㮗剧㬧則 άρυ 㯗劇㰷勇㭷勧 τ 㭷勧 ς περ 㮗剧㳇劧㭇啷 ου µε φ 㳇劧 ρους ε 㮗剧㰷勇 ο 㭇啷 ήµατος αποτε 㮷吇 ε 㫷厇 τα 㮗剧 απ 㳇劧 τους τρ 㫗匇 χο 㯗劇 τες φ 㳇劧 ρους κα 㮗剧 τους α 㯗劇 α 㬧則 α 㮷吇㮷吇㳇劧 µε 㯗劇 ους φ 㳇劧 ρους, 㭇啷㭷勧㮷吇 α 㭇啷 ή τους φ 㳇劧 ρους ή τ 㮗剧 ς φορο 㮷吇 ο 㬷厧㮗剧 κ 㫗匇 ς ε 㮷吇 αφρύ 㯗劇㰷勇 ε 㮗剧 ς που 㰷勇 χετ 㫷厇㭧坷 ο 㯗劇 τα 㮗剧 µε τα ο 㮗剧 κο 㯗劇 οµ 㮗剧 κά οφ 㫗匇㮷吇㭷勧 που προκύπτου 㯗劇㰷勇 τ 㭷勧㯗劇 περ 㫷厇 ο 㭇啷 ο α 㮷吇㮷吇 ά 㫗匇 χου 㯗劇 ή 㭇啷㭷勧 κατα 㮷吇 ο 㬷厧㮗剧㰷勇 τε 㫷厇 ή 㮇叇 α κατα 㮷吇 ο 㬷厧㮗剧㰷勇 τού 㯗劇 απ 㳇劧 τ 㮗剧 ς φορο 㮷吇 ο 㬷厧㮗剧 κ 㫗匇 ς αρχ 㫗匇 ς 㰷勇 ε 㭇啷㮗剧 αφορετ 㮗剧 κ 㫗匇 ς περ 㮗剧㳇劧㭇啷 ους. 㧷升 φ 㳇劧 ρος ε 㮗剧㰷勇 ο 㭇啷 ήµατος α 㯗劇 α 㬷厧㯗劇㲗嘷 ρ 㫷厇㭧坷 ετα 㮗剧㰷勇 το 㯗劇㮷吇 ο 㬷厧 αρ 㮗剧 α 㰷勇 µ 㳇劧 τ 㲗嘷㯗劇 αποτε 㮷吇 ε 㰷勇 µάτ 㲗嘷㯗劇 τ 㭷勧 ς περ 㮗剧㳇劧㭇啷 ου, εκτ 㳇劧 ς του φ 㳇劧 ρου εκε 㫷厇㯗劇 ου που αφορά 㰷勇 υ 㯗劇 α 㮷吇㮷吇 α 㬷厧㫗匇 ς που καταχ 㲗嘷 ρή 㮇叇㭷勧 κα 㯗劇 απευ 㮇叇 ε 㫷厇 ας 㰷勇 τα 㫷厇㭇啷㮗剧 α κεφά 㮷吇 α 㮗剧 α, 㰷勇 τ 㭷勧㯗劇 οπο 㫷厇 α περ 㫷厇 πτ 㲗嘷㰷勇㭷勧 καταχ 㲗嘷 ρε 㫷厇 τα 㮗剧 απευ 㮇叇 ε 㫷厇 ας, κατά α 㯗劇 ά 㮷吇 ο 㬷厧 ο τρ 㳇劧 πο, 㰷勇 τα 㫷厇㭇啷㮗剧 α κεφά 㮷吇 α 㮗剧 α. 㧷升㮗剧 τρ 㫗匇 χο 㯗劇 τες φ 㳇劧 ρο 㮗剧 ε 㮗剧㰷勇 ο 㭇啷 ήµατος περ 㮗剧㮷吇 αµ 㬧則 ά 㯗劇 ου 㯗劇 τ 㮗剧 ς 㬧則 ραχυπρ 㳇劧㮇叇 ε 㰷勇 µες υποχρεώ 㰷勇 ε 㮗剧 ς προς τ 㮗剧 ς 㭇啷㭷勧 µο 㰷勇㮗剧 ο 㯗劇 οµ 㮗剧 κ 㫗匇 ς αρχ 㫗匇 ς που 㰷勇 χετ 㫷厇㭧坷 ο 㯗劇 τα 㮗剧 µε τους π 㮷吇㭷勧 ρ 㲗嘷 τ 㫗匇 ους φ 㳇劧 ρους επ 㫷厇 του φορο 㮷吇 ο 㬷厧㭷勧 τ 㫗匇 ου ε 㮗剧㰷勇 ο 㭇啷 ήµατος τ 㭷勧 ς περ 㮗剧㳇劧㭇啷 ου κα 㮗剧 ο 㮗剧 τυχ 㳇劧㯗劇 πρ 㳇劧㰷勇㮇叇 ετο 㮗剧 φ 㳇劧 ρο 㮗剧 ε 㮗剧㰷勇 ο 㭇啷 ήµατος που αφορού 㯗劇 προ 㭷勧㬷厧 ούµε 㯗劇 ες χρή 㰷勇 ε 㮗剧 ς. 㧷升㮗剧 τρ 㫗匇 χο 㯗劇 τες φ 㳇劧 ρο 㮗剧 επ 㮗剧 µετρώ 㯗劇 τα 㮗剧㰷勇 ύµφ 㲗嘷㯗劇 α µε τους φορο 㮷吇 ο 㬷厧㮗剧 κούς 㰷勇 υ 㯗劇 τε 㮷吇 ε 㰷勇 τ 㫗匇 ς κα 㮗剧 τους φορο 㮷吇 ο 㬷厧㮗剧 κούς 㯗劇㳇劧 µους που εφαρµ 㳇劧㭧坷 ο 㯗劇 τα 㮗剧㰷勇 τ 㮗剧 ς 㭇啷㮗剧 αχε 㮗剧 ρ 㮗剧㰷勇 τ 㮗剧 κ 㫗匇 ς περ 㮗剧㳇劧㭇啷 ους µε τ 㮗剧 ς οπο 㫷厇 ες 㰷勇 χετ 㫷厇㭧坷 ο 㯗劇 τα 㮗剧, 㬧則 α 㰷勇㮗剧㭧坷㳇劧 µε 㯗劇 α 㰷勇 το φορο 㮷吇 ο 㬷厧㭷勧 τ 㫗匇 ο κ 㫗匇 ρ 㭇啷 ος 㬷厧㮗剧 α το 㫗匇 τος. Ό 㮷吇 ες ο 㮗剧 α 㮷吇㮷吇 α 㬷厧㫗匇 ς 㰷勇 τα 㬧則 ραχυπρ 㳇劧㮇叇 ε 㰷勇 µα φορο 㮷吇 ο 㬷厧㮗剧 κά 㰷勇 το 㮗剧 χε 㫷厇 α του ε 㯗劇 ερ 㬷厧㭷勧 τ 㮗剧 κού ή τ 㮗剧 ς υποχρεώ 㰷勇 ε 㮗剧 ς α 㯗劇 α 㬷厧㯗劇㲗嘷 ρ 㫷厇㭧坷 ο 㯗劇 τα 㮗剧㰷勇 α 㯗劇 µ 㫗匇 ρος τ 㲗嘷㯗劇 φορο 㮷吇 ο 㬷厧㮗剧 κώ 㯗劇 ε 㯧噗㳇劧㭇啷㲗嘷㯗劇㰷勇 τ 㭷勧㯗劇 κατά 㰷勇 τα 㰷勇㭷勧 αποτε 㮷吇 ε 㰷勇 µάτ 㲗嘷㯗劇 χρή 㰷勇㭷勧 ς. 㧷升 α 㯗劇 α 㬧則 α 㮷吇㮷吇㳇劧 µε 㯗劇 ος φ 㳇劧 ρος ε 㮗剧㰷勇 ο 㭇啷 ήµατος προ 㰷勇㭇啷㮗剧 ορ 㫷厇㭧坷 ετα 㮗剧 µε τ 㭷勧㯗劇 µ 㫗匇㮇叇 ο 㭇啷 ο τ 㭷勧 ς υποχρ 㫗匇㲗嘷㰷勇㭷勧 ς που προκύπτε 㮗剧 απ 㳇劧 τ 㮗剧 ς προ 㰷勇㲗嘷 ρ 㮗剧㯗劇㫗匇 ς 㭇啷㮗剧 αφορ 㫗匇 ς µετα 㯧噗 ύ τ 㭷勧 ς 㮷吇 ο 㬷厧㮗剧㰷勇 τ 㮗剧 κής α 㯧噗㫷厇 ας κα 㮗剧 τ 㭷勧 ς φορο 㮷吇 ο 㬷厧㮗剧 κής 㬧則 ά 㰷勇㭷勧 ς τ 㲗嘷㯗劇㰷勇 το 㮗剧 χε 㫷厇㲗嘷㯗劇 του ε 㯗劇 ερ 㬷厧㭷勧 τ 㮗剧 κού κα 㮗剧 τ 㲗嘷㯗劇 υποχρεώ 㰷勇 ε 㲗嘷㯗劇. 㤗吷㯗劇 α 㬧則 α 㮷吇㮷吇㳇劧 µε 㯗劇 ος φ 㳇劧 ρος ε 㮗剧㰷勇 ο 㭇啷 ήµατος 㭇啷 ε 㯗劇㮷吇 ο 㬷厧㫷厇㭧坷 ετα 㮗剧 εά 㯗劇 προκύπτε 㮗剧 απ 㳇劧 τ 㭷勧㯗劇 αρχ 㮗剧 κή α 㯗劇 α 㬷厧㯗劇 ώρ 㮗剧㰷勇㭷勧㰷勇 το 㮗剧 χε 㫷厇 ου ε 㯗劇 ερ 㬷厧㭷勧 τ 㮗剧 κού ή πα 㮇叇㭷勧 τ 㮗剧 κού 㰷勇 ε 㰷勇 υ 㯗劇 α 㮷吇㮷吇 α 㬷厧 ή, εκτ 㳇劧 ς επ 㮗剧 χε 㮗剧 ρ 㭷勧 µατ 㮗剧 κής 㰷勇 υ 㯗劇㫗匇㯗劇㲗嘷㰷勇㭷勧 ς, 㭷勧 οπο 㫷厇 α 㳇劧 τα 㯗劇㫗匇㬷厧㮗剧㯗劇 ε 㭷勧㰷勇 υ 㯗劇 α 㮷吇㮷吇 α 㬷厧 ή 㭇啷 ε 㯗劇 επ 㭷勧 ρ 㫗匇 α 㰷勇 ε ούτε το 㮷吇 ο 㬷厧㮗剧㰷勇 τ 㮗剧 κ 㳇劧 ούτε το φορο 㮷吇 ο 㬷厧㮗剧 κ 㳇劧 κ 㫗匇 ρ 㭇啷 ος ή 㭧坷㭷勧 µ 㫷厇 α. 㧷升㮗剧 α 㯗劇 α 㬧則 α 㮷吇㮷吇㳇劧 µε 㯗劇 ο 㮗剧 φ 㳇劧 ρο 㮗剧 ε 㯗劇 ερ 㬷厧㭷勧 τ 㮗剧 κού κα 㮗剧 ο 㮗剧 α 㯗劇 α 㬧則 α 㮷吇㮷吇㳇劧 µε 㯗劇 ες φορο 㮷吇 ο 㬷厧㮗剧 κ 㫗匇 ς υποχρεώ 㰷勇 ε 㮗剧 ς υπο 㮷吇 ο 㬷厧㫷厇㭧坷 ο 㯗劇 τα 㮗剧 κα 㮗剧 α 㯗劇 α 㬷厧㯗劇㲗嘷 ρ 㫷厇㭧坷 ο 㯗劇 τα 㮗剧㬷厧㮗剧 α 㳇劧㮷吇 ες τ 㮗剧 ς προ 㰷勇㲗嘷 ρ 㮗剧㯗劇㫗匇 ς 㭇啷㮗剧 αφορ 㫗匇 ς µετα 㯧噗 ύ 㮷吇 ο 㬷厧㮗剧㰷勇 τ 㮗剧 κής α 㯧噗㫷厇 ας κα 㮗剧 φορο 㮷吇 ο 㬷厧㮗剧 κής 㬧則 ά 㰷勇㭷勧 ς τ 㲗嘷㯗劇㰷勇 το 㮗剧 χε 㫷厇㲗嘷㯗劇 του ε 㯗劇 ερ 㬷厧㭷勧 τ 㮗剧 κού κα 㮗剧 υποχρεώ 㰷勇 ε 㲗嘷㯗劇. 㧷升 υπο 㮷吇 ο 㬷厧㮗剧㰷勇 µ 㳇劧 ς 㬷厧㫷厇㯗劇 ετα 㮗剧 µε τους 㰷勇 υ 㯗劇 τε 㮷吇 ε 㰷勇 τ 㫗匇 ς φ 㳇劧 ρου ε 㮗剧㰷勇 ο 㭇啷 ήµατος που α 㯗劇 αµ 㫗匇㯗劇 ετα 㮗剧㯗劇 α 㮗剧㰷勇 χύ 㰷勇 ου 㯗劇 κατά τ 㮗剧 ς περ 㮗剧㳇劧㭇啷 ους κατά τ 㮗剧 ς οπο 㫷厇 ες τα 㰷勇 το 㮗剧 χε 㫷厇 α του ε 㯗劇 ερ 㬷厧㭷勧 τ 㮗剧 κού 㮇叇 α α 㯗劇 ακτ 㭷勧㮇叇 ού 㯗劇 κα 㮗剧 ο 㮗剧 υποχρεώ 㰷勇 ε 㮗剧 ς 㮇叇 α 㭇啷㮗剧 ακα 㯗劇 ο 㯗劇㮗剧㰷勇 τού 㯗劇, κα 㮗剧 πρ 㫗匇 πε 㮗剧㯗劇 α α 㯗劇 τα 㯗劇 ακ 㮷吇 ά το 㯗劇 τρ 㳇劧 πο µε το 㯗劇 οπο 㫷厇 ο α 㯗劇 αµ 㫗匇㯗劇 ετα 㮗剧㯗劇 α 㬷厧㫷厇㯗劇 ε 㮗剧㭷勧 α 㯗劇 άκτ 㭷勧㰷勇㭷勧 ή ο 㭇啷㮗剧 ακα 㯗劇 ο 㯗劇㮗剧㰷勇 µ 㳇劧 ς. 㨷叧 ε περ 㫷厇 πτ 㲗嘷㰷勇㭷勧 α 㭇啷 υ 㯗劇 αµ 㫷厇 ας 㰷勇 αφούς προ 㰷勇㭇啷㮗剧 ορ 㮗剧㰷勇 µού του χρ 㳇劧㯗劇 ου α 㯗劇 α 㰷勇 τροφής τ 㲗嘷㯗劇 προ 㰷勇㲗嘷 ρ 㮗剧㯗劇 ώ 㯗劇㭇啷㮗剧 αφορώ 㯗劇 εφαρµ 㳇劧㭧坷 ετα 㮗剧 ο φορο 㮷吇 ο 㬷厧㮗剧 κ 㳇劧 ς 㰷勇 υ 㯗劇 τε 㮷吇 ε 㰷勇 τής που 㮗剧㰷勇 χύε 㮗剧 κατά τ 㭷勧㯗劇 επ 㳇劧 µε 㯗劇㭷勧 τ 㭷勧 ς 㭷勧 µεροµ 㭷勧㯗劇㫷厇 ας του 㮗剧㰷勇 ο 㮷吇 ο 㬷厧㮗剧㰷勇 µού χρή 㰷勇㭷勧. 㧷升㮗剧 α 㯗劇 α 㬧則 α 㮷吇㮷吇㳇劧 µε 㯗劇 ες φορο 㮷吇 ο 㬷厧㮗剧 κ 㫗匇 ς απα 㮗剧 τή 㰷勇 ε 㮗剧 ς α 㯗劇 α 㬷厧㯗劇㲗嘷 ρ 㫷厇㭧坷 ο 㯗劇 τα 㮗剧 κατά τ 㭷勧㯗劇㫗匇 κτα 㰷勇㭷勧㰷勇 τ 㭷勧㯗劇 οπο 㫷厇 α 㮇叇 α υπάρ 㯧噗 ε 㮗剧 µε 㮷吇㮷吇 ο 㯗劇 τ 㮗剧 κ 㳇劧 φορο 㮷吇 ο 㬷厧㭷勧 τ 㫗匇 ο κ 㫗匇 ρ 㭇啷 ος 㬷厧㮗剧 α τ 㭷勧㯗劇 χρ 㭷勧㰷勇㮗剧 µοπο 㫷厇㭷勧㰷勇㭷勧 τ 㭷勧 ς προ 㰷勇㲗嘷 ρ 㮗剧㯗劇 ής 㭇啷㮗剧 αφοράς που 㭇啷㭷勧 µ 㮗剧 ουρ 㬷厧 ε 㫷厇 τ 㭷勧㯗劇 α 㯗劇 α 㬧則 α 㮷吇㮷吇㳇劧 µε 㯗劇㭷勧 φορο 㮷吇 ο 㬷厧㮗剧 κή απα 㫷厇 τ 㭷勧㰷勇㭷勧. 14

ΠΕ 㨗唗㦗則 Ε 㩷哗㧷刧 ΜΕΝΑ Ι 㰷勇 ο 㮷吇 ο 㬷厧㮗剧㰷勇 µ 㳇劧 ς...3 㤗吷 ποτε 㮷吇㫗匇㰷勇 µατα Περ 㮗剧㳇劧㭇啷 ου...4 㥗匧㯗劇 οπο 㮗剧㭷勧 µ 㫗匇㯗劇㭷勧㦧卧 ατά 㰷勇 τα 㰷勇㭷勧 Μετα 㬧則 ο 㮷吇 ώ 㯗劇 Ι 㭇啷

ΠΕ 㨗唗㦗則 Ε 㩷哗㧷刧 ΜΕΝΑ Ι 㰷勇 ο 㮷吇 ο 㬷厧㮗剧㰷勇 µ 㳇劧 ς...3 㤗吷 ποτε 㮷吇㫗匇㰷勇 µατα Περ 㮗剧㳇劧㭇啷 ου...4 㥗匧㯗劇 οπο 㮗剧㭷勧 µ 㫗匇㯗劇㭷勧㦧卧 ατά 㰷勇 τα 㰷勇㭷勧 Μετα 㬧則 ο 㮷吇 ώ 㯗劇 Ι 㭇啷 㧷刧 Μ 㦗則 Λ 㧷刧㨷剧 ΛΑΜ 㪇劇 Α Α.Ε. Ε 㯗劷 δ 㮗勗 ά 㯇勷 ε 㰷北 ες 㧷刧㮗勗㮧匷 ο 㯗劷 ο 㯇勷㮗勗㮧匷㫗南 ς Κ 㬗卷 τ 㬗卷㰷北 τά 㰷北 ε 㮗勗 ς 㬷厗㮗勗㬗卷 τη 㯗劷㰇厷 ερ 㫷受 οδο 㬗卷㰇厷 ό 㫷受㦗則㬗卷㯗劷 ο 㱗吇㬗卷 ρ 㫷受 ο 㱗吇㫗南 ως 㱗吇㫷受 Μ 㬗卷 ρτ 㫷受 ο 㱗吇㱗吇㱗吇㱗吇㱗吇㱗吇㨷剧㳗呷㯇勷

Διαβάστε περισσότερα

㰗南 㱗卷 㬗厗 㫧厷 㭷受㨷勇㱗卷 㳗号 㲗吗 㰗南 㱗卷 㬗厗 㰗南㱷吷 㯷呗㱗卷 㮷呷㯷呗 㯷呗㰧咗 㮗咷 㮷呷㮗咷㯷呗 㰗南㬗厗㱧哗 㬗厗

㰗南 㱗卷 㬗厗 㫧厷 㭷受㨷勇㱗卷 㳗号 㲗吗 㰗南 㱗卷 㬗厗 㰗南㱷吷 㯷呗㱗卷 㮷呷㯷呗 㯷呗㰧咗 㮗咷 㮷呷㮗咷㯷呗 㰗南㬗厗㱧哗 㬗厗 㦇刧 㪗則 㥷剧 㦗劇 㧷劧 㧷劧㨷勇 㰗南 㱗卷 㬗厗 㫧厷 㭷受㨷勇㱗卷 㳗号 㲗吗 㰗南 㱗卷 㬗厗 㰗南㱷吷 㯷呗㱗卷 㮷呷㯷呗 㯷呗㰧咗 㮗咷 㮷呷㮗咷㯷呗 㰗南㬗厗㱧哗 㬗厗 㮗咷 㬗厗 㲗吗 㫧厷 㯷呗 㱧哗㫇哷㮷呷㬗厗㮗咷㯷呗 㥗刷 㱷剗 㮗剷 㫷劗 㮗剷㯷劷㥗刷 㮷勗 㯇勷 㱇北㯷劷㮷勗㯷劷 㫷劗 㱇北㱇北㤷南㮗剷 㱇北㯷劷㰇卷㯷劷 㮷勗㯷劷㱗厗 㯷劷㰇卷㯷劷 㮷勗㯷劷㱗厗㤗叇

Διαβάστε περισσότερα

㨇北 㧷勗㧷勗 㧇則 㧷勗 㩇劇㬗呷㰷吗 㯇号 㬗呷㮷哗㮷哗㳇厗㯇号㭗吷㯗哷㬗呷㦧刧㰗咗 㱇呗 㦗則 㧗剧㩇劇 㨷劧㯗哷㬗呷㭗吷㯗哷 㰷吗 㰷吗 㯗哷㱇呗 㰷吗 㯗哷㭗吷㰗咗㬷啷㬗呷㰷吗 㬗呷㬗呷㯗哷 㯇号㭗吷㰷吗㬗呷㰷吗㱇呗㬗呷㦧刧㰗咗 㱇呗 㱇呗 㰗咗 㰷吗 㭗吷㱇呗 㯇号㭗吷㱇呗 㯗哷 㰗咗

㨇北 㧷勗㧷勗 㧇則 㧷勗 㩇劇㬗呷㰷吗 㯇号 㬗呷㮷哗㮷哗㳇厗㯇号㭗吷㯗哷㬗呷㦧刧㰗咗 㱇呗 㦗則 㧗剧㩇劇 㨷劧㯗哷㬗呷㭗吷㯗哷 㰷吗 㰷吗 㯗哷㱇呗 㰷吗 㯗哷㭗吷㰗咗㬷啷㬗呷㰷吗 㬗呷㬗呷㯗哷 㯇号㭗吷㰷吗㬗呷㰷吗㱇呗㬗呷㦧刧㰗咗 㱇呗 㱇呗 㰗咗 㰷吗 㭗吷㱇呗 㯇号㭗吷㱇呗 㯗哷 㰗咗 㨷刧 㧇則 㤗剧㨷刧 㤷劇 㤗剧㩇劧 㩇劧㧷勗 㤷劇 㨷刧 㥗勷 㨇北㤗剧 㥇匷 㨇北 㧇則㤗剧㩇劧 㥗勷 㥗勷㨷刧 㩇劧㥗勷㩷南 㤗剧㨷刧 㨷刧 㧇則 㤗剧㨷刧 㤷劇 㤗剧㩇劧㧷勗㥗勷 㨇北㤗剧 㧷勗㥇匷 㨇北 㧇則㤗剧㥗勷 㥗勷㨷刧 㩇劧㥗勷㩷南 㤗剧㨷刧㩷南 㦧刧 㦗則 㧗剧 㩇劇 㨷劧㨷劧 㤧勇 㨷劧 㨷劧 㩇劇 㦧刧㩇劇 㦷勷 㨷劧㩇劇㦗則㦧刧 㦧刧 㧗剧 㧗剧㦗則㨷劧 㨗北 㩇劇 㦧刧

Διαβάστε περισσότερα

㯷剧 㬗則 㱇劇 㯇勧 㯷剧 㱇劇 㰧匧 㬗則 㫇升 㮷卧 㯷剧 㥇刧 㬗則 㯷剧 㱇劇 㫧劧 㯷剧 㱇劇 㰷勇 㬗則 㯷剧 㯇勧 㯷剧 㱧匇 㰧匧 㬗則 㱧匇 㫧劧 㰧匧 㮷卧 㧇厗 㯷剧 㯷剧 㲗厷 㮷卧 㬗則 㫧劧 㰷勇 㫗受 㰷勇 㬗則 㫇升 㯇勧 㰷勇 㬗則 㰷勇 㱇劇 㯷剧 㯇勧 㯷剧 㳇号 㬗則 㰷勇 㱇劇 㯷剧 㯇勧 㯷剧 㯇勧 㬗則 7 㧷吗 㯷剧 㬗則 㰷勇 㯷剧 㫇升 㯧吷

Διαβάστε περισσότερα

㥗刧 㧷劇㨷剧 㪗匧㩇則㧷劇 㦗咧 㩇刧 㧧哇㥗吗㦗咧 㥗吗 㨗哧 㤷唇 㩇刧 㩗唧 㨗哧㪗啇㩇刧 㩗唧 㥗吗㨗哧 㩗唧 㩇刧 㩗唧 㦧啧㥗吗 㦗咧 㦗咧 㮷卧 㰷厇㰷厇 㰧厧 㯷叇 㥗刧 㰗叧 㰇吇 㲧吧 㯷叇㳗呇 㰗叧 㫷呧㯷叇 㰇吇㮷卧 㯇咇 㯗咧㥗刧 㰗叧 㰷厇 㯗咧㫷呧 㰧厧 㰗劷 㮧剷㮧

㥗刧 㧷劇㨷剧 㪗匧㩇則㧷劇 㦗咧 㩇刧 㧧哇㥗吗㦗咧 㥗吗 㨗哧 㤷唇 㩇刧 㩗唧 㨗哧㪗啇㩇刧 㩗唧 㥗吗㨗哧 㩗唧 㩇刧 㩗唧 㦧啧㥗吗 㦗咧 㦗咧 㮷卧 㰷厇㰷厇 㰧厧 㯷叇 㥗刧 㰗叧 㰇吇 㲧吧 㯷叇㳗呇 㰗叧 㫷呧㯷叇 㰇吇㮷卧 㯇咇 㯗咧㥗刧 㰗叧 㰷厇 㯗咧㫷呧 㰧厧 㰗劷 㮧剷㮧 㥗刧 㩇則㥗刧 㥗刧㨷剧㩇則 㧷劇㨷剧 㧗劧㧷劇㧗劧 㨷剧 㧷劇㨷剧 㩇則㥷勇㨷剧㨷剧 㤧勧 㨷剧㥷勇㨷剧 㩇則㥷勇㩷匇㧷劇 㥷勇 㥷勇㨷剧㥷勇㥗刧 㪗匧 㪧升 㪗匧㧗劧 㪗匧 㩇則㪗匧㧗劧㥗刧 㥗刧㨷剧 㩇則㥗刧㩷匇㧗劧 㨷剧 㩇刧 㰧則 㰧則 㮧剷 㲗劗 㰗劷 㯷勗 㯷勗㯷勗㯷勗㯷勗㳇匷 㲗劗㰧則 㰗劷㯷勗 㯷勗 㯷勗㮗南 㮇卷 㮧剷 㮷厗 㯇厷 㳇匷 㰷受 㯷勗 㮗南㯷勗㮗南㮧剷 㮗南㮧剷㯷勗㳗号

Διαβάστε περισσότερα

㨇刧 㯷則 㱇剧 㫷劇 㮗劧 㱧勇 㯷則 㬷勧 㯗匇 㯷則 㯷則 㫷劇 㰧匧 㱇剧 㯗匇 㰇升 㯷則 㮗劧 㯗匇 㭷卧 㱇剧 㯗匇 㤗厇 㯗匇 㯗匇 㯷則 㮗劧 㮗劧 㯧叇 㫷劇 㱇剧 㯷則 㱇剧 㯷則 㰧匧 㤗刧 㱷則 㭧剧 㱇劇 㯗劧 㯇勇 㮷勧 㯇勇 㱗匇 㱷則 㯗劧 㱇劇 㰧匧 㰇升 㯗劧 㰷卧 㱇劇 㬧厇 㰷卧 㯇勇 㱗匇 㰧匧 㯗劧 㫇厧 㯇勇 㰷卧 㰷卧 㰇升 㱷則 㯇勇 㱇劇 㰧匧

Διαβάστε περισσότερα

㥗刧 㨷則 㤷剧 㤷剧 㦧劇 㨷則 㥷劧 㥗刧 㨷刧 㯇則 㮷剧 㰗劇 㯇則 㫗劧 㯷勇 㯇則 㳇勧 㰗劇 㬗匇 㯷勇 㯇則 㯷勇 㮗匧 㫇升 㯇則 㬗匇 㫇升 㯷勇 㬗匇 㰗劇 㳇勧 㫗劧 㯷勇 㯷勇 㫗劧 㱷卷 㮗匧 㰷厗 㳇勧 㱷卷 㯷勇 㬗匇 㰗劇 㯷勇 㰷厗 㬗匇 㰷厗 㯷勇 㯷勇 㯇則 㮗匧 㯷勇 㮷剧 㬗匇 㮗匧 㰷厗 㯷勇 㯷勇 㮗匧 㰷厗 㱷卷 㮗匧 㰷厗 㥗厷 㮷剧 㮷剧 㫇升

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα Σελίδα 1. Στοιχεία Ισολογισµού 4 2. Στοιχεία Κατάστασης Αποτελεσµάτων Περιόδου 5 3. Ενοποιηµένη Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 6 4. Κ

Περιεχόµενα Σελίδα 1. Στοιχεία Ισολογισµού 4 2. Στοιχεία Κατάστασης Αποτελεσµάτων Περιόδου 5 3. Ενοποιηµένη Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 6 4. Κ ΟΜΙΛΟΣ «ΛΑΜΨΑ Α.Ε» ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2007 㤧刧 ε 㬧則 α 㮗剧 ώ 㯗劇 ετα 㮗剧㳇劧 τ 㮗剧 ο 㮗剧㰷勇 υ 㯗劇㭷勧 µµ 㫗匇㯗劇 ες 㥗匧㯗劇 δ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε. 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㪗哗 㪗哗 㪗哗 㪗哗 㪗哗 㪗哗 ΟΙ 㦧劧 ΟΝΟ 㧇匇 Ι 㦧劧 㥗刧 㨷叧 㦧劧 㤗則 Τ 㤗則 㨷叧 Τ 㤗則 㨷叧 㥗刧 Ι 㨷叧 㤗則 Τ 㨗剧 Ι 㧇匇 㥷劇 ΝΟ 㨷叧 㨷叧 㨷叧 㨷叧 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㨷叧 㨷叧 㨷叧 㧇匇 㨷叧 㨷叧 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇

Διαβάστε περισσότερα

㧷則 㧷則 㬷剧 㯗劇 㰷劧 㳇勇 㮧勧 㭇匇 㰷劧 㳇勇 㭇匇 㤧匷 㰷劧 㰷劧 㳗南 㯗劇 㲗卷 㯗劇 㫧厗 㰷劧 㲗卷 㯗劇 㮧勧 㯗劇 㮧勧 㳧厷 㯗劇 㮧勧 㰷劧 㰷劧 㲗卷 㯗劇 㭇匇 㭇匇 㱗受 㯗劇 㬷剧 㮧勧 㫗号 㫗号 㭇匇 㫗号 㥗吧 㯗劇 㰷劧 㳧厷 㮧勧 㯗劇 㫧厗 㰷劧 㭇匇 㥗吧 㡧呗 㱗受 㱗受 㰷劧 㮧勧 㰷劧 㫷呷 㭇匇 㫷呷 㲗卷 㰷劧 㫷呷 㱗受 㰷劧 㮧勧

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡ 㦗則 ΕΧ 㧷刧 ΜΕΝΑ 㫷厧㧇啇 ΕΚΘΕ 㨷呗 Η 㦗哇 Ο 㦗哇 ΚΗ 㩇咧㦗哇 ΚΟ 㩗嚧㨷呗㩗嚧㧇啇㤧刧 Ο 㩗嚧㦷哧㦗哇 Ο 㩗嚧㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇

ΠΕΡ 㦗則 ΕΧ 㧷刧 ΜΕΝΑ 㫷厧㧇啇 ΕΚΘΕ 㨷呗 Η 㦗哇 Ο 㦗哇 ΚΗ 㩇咧㦗哇 ΚΟ 㩗嚧㨷呗㩗嚧㧇啇㤧刧 Ο 㩗嚧㦷哧㦗哇 Ο 㩗嚧㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇 㧷刧 Μ 㦗則 Λ 㧷刧㨷剧 «ΛΑΜ 㪇劗 Α Α.Ε 㪇劗㧧勗 ΕΝ 㧷刧㥇勷㧷刧 ΧΕ 㦗則㧷刧 ΜΕ 㤷匧 ΑΛΗ 㤧升 ΡΕ 㩇卧 ΑΝ 㦗則 Α Ετ 㫧厗 σ 㮗厷 ε 㰧受㧷刧㮗厷 κ 㯷号 ν 㯷号㯇吗㮗厷 κέ 㰧受㦧吷 αταστ 㫇呗 σε 㮗厷㰧受 γ 㮗厷 α τ 㭷呷 ν πε 㰗咗 ί 㯷号㭇咷㯷号 από 㭇咷㦗則 αν 㯷号㱗哧 α 㰗咗 ί 㯷号㱗哧 έω 㰧受㱗哧㭇咷㥇勷

Διαβάστε περισσότερα

㨇勧 㧗匇 㦧匧 㨷刧 㨇勧 㨗升 㥇卧 㦧匧 㥷厇 㨷刧 㨷刧 㧗匇 㥷厇 㨗升 㥷厇 㨷刧 㥷厇 㨷刧 㤗刧 㨗則 㪇剧 㦧劇 㨷劧 㪇剧 㦧劇 㨷劧 㨷劧 㨷劧 㨷劧 㨷劧 㨷劧 㨷劧 㨷劧 㨷劧 㨷劧 㨷劧 㥇升 㯇卧 㨷劧 㨷劧 㰇厇 㮗厧 㰇厇 㳇叇 㭷叧 㯧吇 㭷叧 㭷叧 㰇厇 㭗吧 㮗厧 㳇叇 㯷呇 㮷呧 㭗吧 㮗厧 㯷呇 㫷咇 㨷劧 㰷咧 㮗厧 㰇厇 㭗吧 㮗厧 㯷呇 㮗厧 㰷咧

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ 㨇刧 㪗則 㧷剧 㧷剧 㦷劇 㦷劇 㧷剧 㦗劧 㥷勇 㩗勧 㧗匇 㪗則 㥷勇 㦗劧 㥷勇 㧗匇 㦗劧 㪗則 㥷勇 㧷剧 㩗勧 㩗勧 㪗則 㨇刧 㧷剧 㩗勧 㩗勧 㥷勇 㧇匧 㧷剧 㦗劧 㨇刧 㦷劇 㪗則 㧇匧 㪗則 㧗匇 㩗勧 㦗劧 㩷升 㧗匇 㦗劧 㨇刧 㪗則 㧷剧 㧷剧 㦷劇 㦷劇 㧷剧 㦗劧 㥷勇 㩗勧 㧗匇 㪗則 㥷勇 㥷勇 㦗劧 㩷升 㦗劧 㦗劧 㥷勇 㨷剧 㧇刧 㨗則 㨷剧 㧇刧 㨗則

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ / ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ : ΚΛΑΔΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ: ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ : Δ/ΝΣΗ : ΤΗΛ.: E-MAIL:

ΕΤΑΙΡΕΙΑ / ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ : ΚΛΑΔΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ: ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ : Δ/ΝΣΗ : ΤΗΛ.: E-MAIL: 㨇刧 㯷則 㱇剧 㱇剧 㭗劇 㱇剧 㭗劇 㱇剧 㥇劧 㮧勇 㯇勧 㱇剧 㱇剧 㰧匇 㥇劧 㯷則 㱇剧 㮧勇 㫧匧 㰧匇 㰧匇 㭇升 㯷則 㮧勇 㱇剧 㰧匇 㥷卧 㯇勧 㭗劇 㭇升 㱇剧 㰇厇 㯷則 㱇剧 㱇剧 㰇厇 㯷則 㲧厧 㱇剧 㰇厇 㱇剧 㱇剧 㱧叇 㫧匧 㮧勇 㰇厇 㯷則 㱷叧 㭗劇 㱇剧 㮧勇 㭇升 㥇劧 㥇劧 㤗吇 㱇剧 㯇勧 㭗劇 㱇剧 㰇厇 㯷則 㱇剧 㰧匇 㱇剧 㯷則 㰇厇 㬧吧

Διαβάστε περισσότερα

㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 Athens ΟΙ 㦧劧 ΟΝΟ 㧇匇 Ι 㦧劧 㥗刧 㨷叧 㦧劧 㤗則 Τ 㤗則 㨷叧 Τ 㤗則 㨷叧 㥗刧 Ι 㨷叧 㤗則 Τ 㨗剧 Ι 㧇匇 㥷劇 ΝΟ 㨷叧 㨷叧 㨷叧 㨷叧 Ο 㨗剧 㦇吷 㥷劇 㥗刧 Π 㤗則 Ν 㤗則 㥇勧 㥷劇 㧇匇 Ο 㨷叧 Ι 㥗刧 㩗呗 㨷叧 㥷劇

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ισολογισµός Κατάσταση αποτελεσµάτων Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Κατάσταση Ταµειακών Ροών Επιλεγµένε

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ισολογισµός Κατάσταση αποτελεσµάτων Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Κατάσταση Ταµειακών Ροών Επιλεγµένε Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης («ΠΧΠ») ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΑΠΟ 1/1/2008 ΕΩΣ 31/3/2008 㤧刧 ε 㬧則 α 㮗剧 ώ 㯗劇 ετα 㮗剧㳇劧 τ 㮗剧 ο 㮗剧㰷勇 υ 㯗劇㭷勧 µ 㭷勧㫗北㯗劇 ες 㥗匷㯗劇 δ 㮗剧㫇南 µε 㰷勇 ες Ο 㮗剧㮧卷 ο 㯗劇 οµ 㮗剧㮧卷㫗北

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος του µαθήµατος 㤗厷㰇勇 ώτε 㰗勧㯷刷 ς 㰷哧 τ 㳇升 χ 㯷刷 ς τ 㯷刷 υ 㯇剷 αθ 㫧厗㯇剷 ατ 㯷刷 ς ε 㫷咧㯗劗 α 㮗匧 η α 㯗劗 ά 㰇勇 τυ 㯧剗 η της α 㯗劗 τ 㫷咧㮷卷 ηψης κα 㮗匧㫗啇㰗勧 ευ 㯗劗 ας

Στόχος του µαθήµατος 㤗厷㰇勇 ώτε 㰗勧㯷刷 ς 㰷哧 τ 㳇升 χ 㯷刷 ς τ 㯷刷 υ 㯇剷 αθ 㫧厗㯇剷 ατ 㯷刷 ς ε 㫷咧㯗劗 α 㮗匧 η α 㯗劗 ά 㰇勇 τυ 㯧剗 η της α 㯗劗 τ 㫷咧㮷卷 ηψης κα 㮗匧㫗啇㰗勧 ευ 㯗劗 ας Ε.Μ.Π. ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ Ι ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ 8 ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ 㯷刷 Ε 㯧剗 ά 㯇剷 η 㯗劗㯷刷 Υ 㰇勇㯷刷 χ 㰗勧 ε 㲗匇 τ 㮗匧 κ 㳇升 κατ ε 㰇勇㮗匧㮷卷㯷刷 γ 㫧厗㯗劗㯇剷 άθη 㯇剷 α 㤗厷 Κ 㤗厷㥇受 Η 㧇号㤗厷

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρεία Ελληνικών Ξενοδοχείων ΛΑΜΨΑ Α.Ε. 19 Μαΐου, 2006 Ενημέρωση Οικονομικών Αναλυτών 㨇刧 ε 㰗則 ιε 㱷剧 ό 㯇劇 εν 㬗劧.ΕΙ 㨷吗 ΑΓ 㪗吷 ΓΗ Γενι 㮧卧 㫇呧 㨷吗 㱇勧 οι 㱷厧 ε 㫷匧 α 2. ΑΝΑ 㦧咇 ΑΙΝΙ 㨷吗 Η Τ 㧷咧 Υ 㧧厇 ΕΝ 㧷咧 㥇哇 㧷咧 ΧΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΑΠΟ 1 η Ιανουαρίου 2008 ΕΩΣ 30 η Ιουνίου 2008 Σύµφωνα µε το άρθρο 5 του Ν.3556/2007 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

㥗刧 γ 㱷則 ε 㮗剧 ρ 㫷劇 δ 㮗剧 㯷劧 Χρ 㫧勇 σ 㱇勧 η 㦧刧 Ε 㩧則 Α 㦷剧 ΑΙ 㧷劇 V 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㤗厷 π 㯷劧 㮇受 㫧勇 κη 㧇刧 ε 㱇則 ά 㱧剧 ρ 㬗劇 σ 㭷劧 : Σ 㱇則 ε 㱧剧 㬗劇 㯗勗 ί 㬗劇 㧇刧 ε 㮷勷 έ 㮧北 㭷劧 Copyright by MICROS-FIDELIO

Διαβάστε περισσότερα

㪇卷. 㥗北 ΙΣΑ 㤷刷㪗剗㤷刷㥷剷 㤷刷㭗哗 ν 㮗哷 κ 㫇唗㥷剷㥗北 τ 㬗唷㮗哷 ρ 㭗哗㫷啗㬗唷 2. Προ 㰷喇 δ 㮗哷 ορ 㮗哷㰷喇㯇喧 ό τ 㲗嗇 ν κ 㮗哷 νητ 㳧嗧 ν 㬗唷 ξ 㮗哷㳧嗧 ν τη 㰧嘇㥗北 τ 㬗唷㮗哷 ρ 㭗哗㫷啗㬗唷㰧嘇 πο 㱗嘧 κ 㬗

㪇卷. 㥗北 ΙΣΑ 㤷刷㪗剗㤷刷㥷剷 㤷刷㭗哗 ν 㮗哷 κ 㫇唗㥷剷㥗北 τ 㬗唷㮗哷 ρ 㭗哗㫷啗㬗唷 2. Προ 㰷喇 δ 㮗哷 ορ 㮗哷㰷喇㯇喧 ό τ 㲗嗇 ν κ 㮗哷 νητ 㳧嗧 ν 㬗唷 ξ 㮗哷㳧嗧 ν τη 㰧嘇㥗北 τ 㬗唷㮗哷 ρ 㭗哗㫷啗㬗唷㰧嘇 πο 㱗嘧 κ 㬗 㤷刷 Ν 㪗剗 Μ 㥷剷 Τ 㧷劗 Υ 㥇劷 Ι 㧷劗 Ι 㦧勗㥷剷 ΤΙ 㦧勗㧷劗 Υ ΣΥΜ 㤧勷㧷劗 ΥΛΙ 㧷劗 Υ Τ 㥷剷 Σ 㥗北 ΤΑΙ 㨗匷㥗北 ΙΑΣ Μ 㥗北 Τ 㥷剷 Ν 㥗北 Π 㪗剗 ΝΥΜΙΑ 㥗北 ΤΑΙ 㨗匷㥗北 ΙΑ 㥗北 ΛΛ 㥷剷 ΝΙ 㦧勗㪗剗 Ν 㧧南㥗北 Ν 㧷劗㥇劷㧷劗 Χ 㥗北 Ι 㪗剗 Ν ΛΑΜ 㪇卷 Α Α. 㥗北.» ΣΧ 㥗北 ΤΙ 㦧勗

Διαβάστε περισσότερα

㨇勇 Ε 㨗勧 ΙΕ 㩷匇 Ο 㧇匧 ΕΝ 㤗升 Σ 㭗劧㮷叧㫷卧 δ 㬗匧 Έκθ 㭗劧㰷則 η 㥗勇㰇厇 ι 㰷則 κό 㰇厇 η 㰷則 ης 㧷刧 ρκ 㲗吷 τ 㯷匇 ύ 㥗勇㮷叧㭗劧㬷升 κτ 㫧哗㫧哗 Λ 㯷匇㬷升 ι 㰷則 τ 㫧哗㲇呗 呗 㥗勇㯗剧 δι 㫇勧㯇劇㭗劧㰷則㭗劧 ς Κ

㨇勇 Ε 㨗勧 ΙΕ 㩷匇 Ο 㧇匧 ΕΝ 㤗升 Σ 㭗劧㮷叧㫷卧 δ 㬗匧 Έκθ 㭗劧㰷則 η 㥗勇㰇厇 ι 㰷則 κό 㰇厇 η 㰷則 ης 㧷刧 ρκ 㲗吷 τ 㯷匇 ύ 㥗勇㮷叧㭗劧㬷升 κτ 㫧哗㫧哗 Λ 㯷匇㬷升 ι 㰷則 τ 㫧哗㲇呗 呗 㥗勇㯗剧 δι 㫇勧㯇劇㭗劧㰷則㭗劧 ς Κ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 㧷刧 ι 㰷則 υ 㯗剧 η 㯇劇㯇劇 έ 㯗剧㭗劧 ς 㥗勇㯗剧 δι 㫇勧㯇劇㭗劧㰷則㭗劧 ς 㧷刧 ικ 㯷匇㯗剧㯷匇㯇劇 ικές Κ 㬗匧 τ 㬗匧㰷則 τ 㫇勧㰷則㭗劧 ις 㭗劧㬷升

Διαβάστε περισσότερα

㩧嚧 E 㩧嚧 㩧嚧 㩧嚧 㩧嚧 㩧嚧 E 㩧嚧 ΘE 㨷匇 㩧嚧 Ε 㨗勧 㤷嚇 Ο 㩗垗 / 㩇哇 ΕΧΝ 㦗埇 ΚΕ 㨷匇 ΠPO 㩧嚧 A 㤷嚇 PA 㩧嚧 E 㨷匇 㨷匇 ΧΕ 㦗埇 㤗刧 㨷匇 㧇呧 Ο 㨷匇 㩇哇 ΕΧΝΗ 㩇哇 Ο 㩗垗 㩧嚧 Ω 㩇哇 㦗埇 㨷匇 㧇呧 Ο 㩗垗 ιαµόρφωση Αναβάθµιση υτικής Παραλιακής Ζώνης Ρεθύµνου

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης («ΠΧΠ») ΧΡΗΣΗΣ 2007 㤧刧 ε 㬧則 α 㮗剧 ώ 㯗劇 ετα 㮗剧 㳇劧 τ 㮗剧 ο 㮗剧 㰷勇 υ 㯗劇 㭷勧 µµ 㫗匇 㯗劇 ες ετ 㫧匧 㰷勇 㮗剧 ες Ο 㮗剧 㮧升 ο 㯗劇

Διαβάστε περισσότερα

㤷則 Σ 㧗剧 Ε 㨇劇 Ρ 㧷劧 Κ 㥷勇 ΡΥ 㧧勧 㥷勇 1/16Μ/ 㧧勧 㧧勧 㧧勧 㩧厗 ΕΚ 11 㧧勧 /1 㩧厗 㩧厗 㩧厗 㩧厗 㧧勧 㧧勧 㧧勧 㧷劧 㧗剧 㧷劧 Μ 㤗南 ΣΤ 㦗卷 Κ 㥷勇 Κ 㤗南 Τ 㤗南 ΣΤ 㤗南 Σ 㥷勇 Υ 㨇劇 㧷劧 Ψ 㥷勇 㩧厗 㦗卷 Ω 㧗剧 Κ 㤗南 Τ 㥷勇 㤷則 㧷劧 Ρ 㦗卷 㤗南 Σ ΤΕ 㤗南 / 㤗南 㧷劧 㧗剧 㧷劧 Μ

Διαβάστε περισσότερα

㨇則 㧗剧 㦧劇 㩗劧 㧗剧 㥷勇 㥷勇 㥷勇 㥗勧 㦧劇 㥷勇 㦇匇 㥗勧 㧗剧 㥷勇 㦇匇 㥗勧 㧷匷 㩗劧 㦇匇 㦧劇 㧷匷 㩗劧 㬗南 㬗南 㥷勇 㧗剧 㥷勇 㦇匇 㩗劧 㦧劇 㥗勧 㩗劧 㥷勇 㨇則 㥗勧 㧷匷 㥇厇 㦧劇 㧷匷 㥷勇 㨇則 㥷勇 㥷勇 㥗勧 㨇則 㧗剧 㦧劇 㩗劧 㧗剧 㥷勇 㥷勇 㥷勇 㥗勧 㦧劇 㥷勇 㦇匇 㥗勧 㧗剧 㥷勇 㦇匇 㥗勧 㧷匷 㩗劧 㦇匇 㦧劇 㧷匷

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ «ΛΑΜΨΑ Α.Ε» ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την εξαµηνιαία περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2007 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

㤷則 Σ 㧗剧 Ε 㨇劇 Ρ 㧷劧 Κ 㥷勇 ΡΥ 㧧勧 㥷勇 1/16Μ/ 㧧勧 㧧勧 㧧勧 㩧厗 ΕΚ 11 㧧勧 /19-3- 㧧勧 㧧勧 㧧勧 㧷劧 㧗剧 㧷劧 Μ 㤗南 ΣΤ 㦗卷 Κ 㥷勇 Κ 㤗南 Τ 㤗南 ΣΤ 㤗南 Σ 㥷勇 Υ 㨇劇 㧷劧 Ψ 㥷勇 㩧厗 㦗卷 Ω 㧗剧 Κ 㤗南 Τ 㥷勇 㤷則 㧷劧 Ρ 㦗卷 㤗南 Σ 㥇厷 Ε 㤗南 / 㤗南 㧷劧 㧗剧 㧷劧 Μ 㤗南 ΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΟΣ- ΤΕΧΝΗΤΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ - ΜΟΥΣΕΙΩΝ του ρ. Γεωργίου Φατσέα, Αρχιτέκτονος ΕΜΠ, Μsc, PhD, UNIVERSITY COLLEGE LONDON 㤷刷 ι 㬗剗 ε 㱗剷 ρ 㳗劗 τερ 㯷劷 㱗剷 ς 㯷劷 ι 㮧勗 㯷劷 λ 㯷劷 㬷勷 ι 㮧勗 㯷劷 㳗劗 ς λό 㬷勷

Διαβάστε περισσότερα

㥗刧 π 㮗則 τ 㰗剧 οπ 㫧劇 «Π 㰗剧 㳇劷 τυπ 㬗勗 κ 㬗勗 㮗則 τ 㭗勷 χ 㯗北 㮗則 κοί κ 㬗勗 㯗北 㳇劷 㯗北 㭗勷 㰧匷» Εγγρ. 39/98 αναθ. 3 - EL 㥇刧 Ι 㤗則 㥇刧 ΙΚ 㤗則 㨷剧 Ι 㤗則 ΚΟΙ 㧗劇 ΟΠΟΙ 㥷劧 㨷剧 㥷劧 㨷剧 98/34 * Ε 㤷北 㤷北 Ρ 㤗則 㩧匷 Ο ΕΡ 㤷北 㤗則 㨷剧 Ι 㤗則 㨷剧

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Γενικές Πληροφορίες για την Εταιρία... 4 Β. Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή... 6 Γ. Ετήσια Έκθεση του ιοικητικού Συµ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Γενικές Πληροφορίες για την Εταιρία... 4 Β. Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή... 6 Γ. Ετήσια Έκθεση του ιοικητικού Συµ 㥗刧 Τ 㤗則 Ι 㨗剧㥗刧 Ι 㤗則㥗刧 ΛΛ 㥷劇 ΝΙ 㦧劧 ΩΝ 㧧勇㥗刧 ΝΟ 㥇勧 ΟΧ 㥗刧 ΙΩΝ Λ 㤗則㧇匇 Ψ 㤗則㤗則㧇匇㥗刧㧇匇 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2008 ΑΘΗΝΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Γενικές Πληροφορίες για την Εταιρία... 4 Β. Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου

Διαβάστε περισσότερα

㨇勧 ΕΡΙΕΧ 㧷劇㧇匇 ΕΝ 㤗劧 1 ΠΡΟΟΙΜΙΟ Ι ΡΥΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ Τίτλος κόµµατος Έδρα Παρουσία στο διαδίκτυο ΟΡΓΑΝΩΣΗ

㨇勧 ΕΡΙΕΧ 㧷劇㧇匇 ΕΝ 㤗劧 1 ΠΡΟΟΙΜΙΟ Ι ΡΥΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ Τίτλος κόµµατος Έδρα Παρουσία στο διαδίκτυο ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΦΙΛΕΛΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 㩧則 Ε 㤧剧 Ρ 㧷劇 Υ 㤗劧 ΡΙ 㧷劇 Υ 㤗劧㤗劧㤗劧 Σελίδα 1 από 11 㨇勧 ΕΡΙΕΧ 㧷劇㧇匇 ΕΝ 㤗劧 1 ΠΡΟΟΙΜΙΟ... 3 2 Ι ΡΥΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ... 3 2.1 Τίτλος κόµµατος... 3 2.2 Έδρα... 4 2.3 Παρουσία

Διαβάστε περισσότερα

Π 㥗刧 ΡΙ 㥗刧㩷勧 Ο 㧇匧㥗刧㧗匇㤗劇 㥇剧 Ι 㤗劇 Κ 㥷劧 ΡΥ 㧧勇㥷劧 ΠΡΟ 㩷勧㥗刧 ΙΡΟΥ 㥇剧 Ι 㤗劇㤷則 Ω 㧗匇 ΙΣ 㧇匧 ΟΥ 㧇匧㥗刧 ΚΡΙΤ 㥷劧 ΡΙΟ: «Η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά

Π 㥗刧 ΡΙ 㥗刧㩷勧 Ο 㧇匧㥗刧㧗匇㤗劇 㥇剧 Ι 㤗劇 Κ 㥷劧 ΡΥ 㧧勇㥷劧 ΠΡΟ 㩷勧㥗刧 ΙΡΟΥ 㥇剧 Ι 㤗劇㤷則 Ω 㧗匇 ΙΣ 㧇匧 ΟΥ 㧇匧㥗刧 ΚΡΙΤ 㥷劧 ΡΙΟ: «Η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά 㥗刧㦷升㦷升㥷劧㧗匇 ΙΚ 㥷劧㥇剧㥷劧㧇匧 ΟΚΡ 㤗劇 ΤΙ 㤗劇 Υ 㦷升 Π 㥗刧㦷升㩷勧 Ω 㦷升㥇剧㦷升㥗刧㦷升㦷升㯷叧 ΚΟΙ 㧗匇 ΟΤΙΚΟ Π 㦷升㤗劇 ΙΣΙΟ ΣΤ 㥷劧 ΡΙ 㧧勇㥷劧 Σ 㥗刧 ΠΙ 㩷勧㥗刧 ΙΡ 㥷劧 ΣΙ 㤗劇 ΚΟ ΠΡΟ 㤷則 Ρ 㤗劇㧇匧㧇匧㤗劇 "Π 㥗刧 ΡΙΒ 㤗劇㦷升㦷升 Ο 㧗匇 " 㥗刧 ΥΡΩΠ 㤗劇 ΪΚ 㥷劧㥗刧㧗匇 ΩΣ 㥷劧

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιµος

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιµος ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 25086/06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιµος Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2007 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε /06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιµος

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε /06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιµος ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 25086/06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιµος Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την τριµηνιαία περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8, Άλιµος. Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την εξαµηνιαία περίοδο

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8, Άλιµος. Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την εξαµηνιαία περίοδο ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 25086/06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8, Άλιµος Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την εξαµηνιαία περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιµος. Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την περίοδο

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιµος. Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την περίοδο ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 25086/06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιµος Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A Ε ΡΑ: POPESTI-LEORDENI, ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως Σελίδα 1 από 6 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης Συνολικών Εσόδων της χρήσης που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2012 2. Στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης της 31 ης Δεκεμβρίου 2012 3. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Τα επιµέρους τµήµατα ενός επενδυτικού σχεδίου

Τα επιµέρους τµήµατα ενός επενδυτικού σχεδίου ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ I Διδάσκων: Δρ. Κ. Αραβώσης 4. Τα επιµέρους τµήµατα ενός επενδυτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ

ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 (σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τριµήνου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές Πληροφορίες για την Εταιρεία.........3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β Συνοπτικά Οικονοµικά Στοιχεία...............4 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ..............4

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2014 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ισολογισµός Κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων Κατάσταση µεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Κατάσταση ταµειακών ροών...6 5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ισολογισµός Κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων Κατάσταση µεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Κατάσταση ταµειακών ροών...6 5 Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την τριµηνιαία περίοδο από Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις που αφορούν την περίοδο 1/1/2006 31/3/2006 είναι εκείνες που εγκρίθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την εννιαµηνιαία περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2005

ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την εννιαµηνιαία περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2005 ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την εννιαµηνιαία περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 3 Σεπτεµβρίου 25 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ισολογισµός... 3 2. Κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων...

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ)

Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ) Πρώτη εφαρµογή των.π.x.π Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ) ΕΛΠ.Π.X.Π Πωλήσεις 127,7 100,8 EBITDA 22,2 19,1 % πωλήσεων 17,4% 19,0% Καθαρά Κέρδη µετά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 Πωλήσεις 878.600,00 482.700,00 Κόστος πωληθέντων (437.758,00) (309.548,50) Μικτό κέρδος 440.842,00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 Σύµφωνα µε την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

㥗刧 㦷升 㦷升 㥷劧 㧗匇 ΙΚ 㥷劧 㥇剧 㥷劧 㧇匧 ΟΚΡ 㤗劇 ΤΙ 㤗劇 Υ 㦷升 Π 㥗刧 㦷升 㩷勧 Ω 㦷升 㥇剧 㦷升 㥗刧 㦷升 㦷升 㯷号 ΚΟΙ 㧗匇 ΟΤΙΚΟ Π 㦷升 㤗劇 ΙΣΙΟ ΣΤ 㥷劧 ΡΙ 㧧勇 㥷劧 Σ 㥗刧 ΠΙ 㩷勧 㥗刧 ΙΡ 㥷劧 ΣΙ 㤗劇 ΚΟ ΠΡΟ 㤷則 Ρ 㤗劇 㧇匧 㧇匧 㤗劇 "Π 㥗刧 ΡΙΒ 㤗劇 㦷升 㦷升 Ο 㧗匇 " 㥗刧

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, ΙΚΤΥΑ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε. HITECH SNT A.E.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, ΙΚΤΥΑ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε. HITECH SNT A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, ΙΚΤΥΑ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε. HITECH SNT A.E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τρίµηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσµάτων 2. Στοιχεία ισολογισµού 3. Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006)

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ELGEKA FERFELIS SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ELGEKA FERFELIS SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ELGEKA FERFELIS SRL 1/1-31/12/2007 Πωλήσεις 7.485,00 Κόστος πωληθέντων (7.082,00) Μικτό κέρδος 403,00 Έξοδα διοίκησης (6.250,00) Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης (2.102,00)

Διαβάστε περισσότερα

: www.elvesa.gr Ηµεροµηνία έγκρισης από το ιοικητικό Συµβούλιο των τριµηνιαίων οικονοµικών καταστάσεων : 26 Μαίου 2008. ιεύθυνση διαδικτύου

: www.elvesa.gr Ηµεροµηνία έγκρισης από το ιοικητικό Συµβούλιο των τριµηνιαίων οικονοµικών καταστάσεων : 26 Μαίου 2008. ιεύθυνση διαδικτύου ιεύθυνση διαδικτύου : www.elvesa.gr Ηµεροµηνία έγκρισης από το ιοικητικό Συµβούλιο των τριµηνιαίων οικονοµικών καταστάσεων : 26 Μαίου 2008 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ «ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 Άγιος

Διαβάστε περισσότερα

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣΣΑΛ ΙΑΣ ΠΟΛ Υ ΤΕΧ ΝΙΚ Η ΣΧ ΟΛ Η ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ ΑΝΟΛ ΟΓ Ω Ν ΜΗΧ ΑΝΙΚ Ω Ν Β ΙΟΜΗΧ ΑΝΙΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π Π Σ ΣΥ ΝΟΠ Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε ΣΗ ΠΕ 4 Α Ν Α ΠΤ Υ Ξ Η Κ Α Ι ΠΡ Ο Σ Α Ρ Μ Ο Γ Η ΕΝ Τ Υ ΠΟ Υ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάµεσες συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης

Ενδιάµεσες συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Ελληνική Βιοµηχανία Τηλεπικοινωνιών και Συστηµάτων Πληροφορικής σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης 31 Μαρτίου 2005 (Μη ελεγµένες) 31 Μαρτίου 2005 Περιεχόµενα Σελίδα Ισολογισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005

ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005 ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005 1 Περιεχόµενα 1 Στοιχεία κατάστασης αποτελεσµάτων περιόδου 2 Στοιχεία ισολογισµού 3 Στοιχεία κατάστασης µεταβολών καθαρής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ε.Κ.ΧΑ Α.Ε.) ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ε.Κ.ΧΑ Α.Ε.) ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ & ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ε.Κ.ΧΑ Α.Ε.) Λ. Μεσογείων 288, 155 62 Αθήνα Αρ.Μ.Α.Ε.35537/01ΑΤ/Β/96/312 (97) ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 002201101000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 20 ης Εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. χρήσεως

ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. χρήσεως ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ ΣΩΡΟΥ 1, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΜΑΕ 13836/01ΑΤ/Β/86/0406 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 299401000 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2016 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για την τριµηνιαία περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2007 Οι συνηµµένες Συνοπτικές Ενδιάµεσες Καταστάσεις έχουν δηµοσιοποιηθεί µε την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο,

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.1.2005-31.12.2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.1.2005-31.12.2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΣΤΕΡ ΣΙΝΕΜΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΊΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΑΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΑΕ». ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.1.2005-31.12.2005

Διαβάστε περισσότερα

Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 «Μ Η Τ Ω Α

Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 «Μ Η Τ Ω Α Η Η ΗΜ ΑΤ Α Γ ΜΩ Μ ΤΑΦ Ω Τ Τ Ω 2 0 1 5 α α α Μητ ω ο ηπτ ατα ευα τ Με ετητ Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 Χ Γ Α Α Χ Μ «Μ Η Τ Ω Α Τ Τ Ω Τ Χ Ω Γ Ω» Χ ΓΑ Α Χ Μ Μ Η Τ Ω Α Τ Τ Ω Τ Χ Ω Γ Ω Ά ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Γ Τριμήνου 2008

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Γ Τριμήνου 2008 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Γ Τριμήνου 2008 (Περίοδος από 1 η Ιανουαρίου έως 30 η Σεπτεµβρίου 2008) Οι παρούσες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τριμήνου 2009

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τριμήνου 2009 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τριμήνου 2009 (Περίοδος από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2009) Οι παρούσες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της την

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 Έδρα : Άγιος Ανδρέας T.K. 640 07 Καβάλα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 30 Ιουνίου 2008 Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2016

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2016 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2016 Ποσά σε µονάδες ευρώ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 2016 2015 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώµατα πάγια Σηµ Ακίνητα 6.1 214.489.659,72 190.407.283,43 Μηχανολογικός εξοπλισµός 6.1 16.938.514,15

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ .Λ.Π. 1 1 ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Όµιλος ΧΨΩ Ισολογισµός την 31η εκεµβρίου 20Χ2 ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 20Χ2 20Χ1 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώµατες ακινητοποιήσεις Χ Χ Υπεραξία Χ

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr.

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr. ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/14 έως 31/12/14

Διαβάστε περισσότερα

FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: 3027701000 23 Ο ΧΛΜ. ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ 145 65 ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01.01.2017 ΕΩΣ 31.03.2017

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Γ Τριµήνου 2007

ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Γ Τριµήνου 2007 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Γ Τριµήνου 2007 (Περίοδος από 1 η Ιανουαρίου έως 30 η Σεπτεµβρίου 2007) Οι παρούσες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της

Διαβάστε περισσότερα

FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: 3027701000 23 Ο ΧΛΜ. ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ 145 65 ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01.01.2016 ΕΩΣ 30.09.2016

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 52460/01ΝΤ/Β/02/200 ΑΡ. Γ.Ε.

ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 52460/01ΝΤ/Β/02/200 ΑΡ. Γ.Ε. ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΝΩΝΥΜ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 52460/01ΝΤ/Β/02/200 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ : 122264001000 Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 362 & ΕΥΡΙΠΙ ΟΥ 17674 ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

14/5/ /12/ /5/ /5/2007

14/5/ /12/ /5/ /5/2007 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠ ΙΧ ΕΙΡΗ ΣΕΙΣ FINDA Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΕΣ Κ Α ΤΑ ΣΤΑ ΣΕΙΣ ΣΥ Μ Φ Ω Ν Α Μ Ε ΤΑ ΙΕΘ Ν Η Π Ρ Ο ΤΥ Π Α Χ Ρ ΗΜ Α ΤΟ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΗΣ Π Λ ΗΡ Ο Φ Ο Ρ ΗΣΗΣ ΤΗΣ Χ Ρ ΗΣΗΣ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις στοχεύουν σε µια συνοπτική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση του Οµίλου και της Εταιρίας, της περιόδου από

Οι Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις στοχεύουν σε µια συνοπτική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση του Οµίλου και της Εταιρίας, της περιόδου από Έδρα: 3 ο χιλ. Αλεξανδρούπολης-Αεροδροµίου Αεροδροµίου 68100 Αλεξανδρούπολη Έβρου Αρ.Μητρώου α.ε 24473/06/Β/91/47 Της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 30 η Σεπτεµβρίου 2008 Σύµφωνα µε το.λ.π. 34 Οι Ενδιάµεσες

Διαβάστε περισσότερα

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ ι ε α τ Τ εγνα α α ετ κ λε τ υργικ ο τημα Η οτ ρ α τ υ αρ Γ ζε τ τη Φ λα δ α απ τ α φ ιτητ τ υ Πα ετ τημ υ τ υ λ νκ ξεκ νη ε αν μ α τ ρ τ Θε α να δημ υργηθε ακαλ τερ Ενα τ υ αμτ ρε ααντατ κρ ετα καλ τερα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τριμήνου 2010

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τριμήνου 2010 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τριμήνου 2010 (Περίοδος από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2010) Οι παρούσες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της την

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2012 έως 31 Μαρτίου 2012 Σύμφωνα με την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

-ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ»

-ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» -ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 9ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2007

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 )

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 38η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ) Ποσά σε µονάδες ευρώ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σηµ. 2015 2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώµατα πάγια Ακίνητα 6.1

Διαβάστε περισσότερα

FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: 3027701000 23 Ο ΧΛΜ. ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ 145 65 ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01.01.2016 ΕΩΣ 31.03.2016

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ & ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΛΗΤΩ Α.Ε.»

«ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ & ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΛΗΤΩ Α.Ε.» «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ & ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΛΗΤΩ Α.Ε.» ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1 Ιανουαρίου µέχρι 31 εκεµβρίου 2007 (δηµοσιευόµενα βάσει του Ν. 2190, άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005 ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε (AP. Μ.Α.Ε 6073/06/Β/86/12) ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510 Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005 Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισµός της 30 ης Σεπτεµβρίου 2007 Κατάσταση αποτελεσµάτων περιόδου 1 Ιανουαρίου 30 Σεπτεµβρίου 2007 Κατάσταση µεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 1 Ιανουαρ

Ισολογισµός της 30 ης Σεπτεµβρίου 2007 Κατάσταση αποτελεσµάτων περιόδου 1 Ιανουαρίου 30 Σεπτεµβρίου 2007 Κατάσταση µεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 1 Ιανουαρ ! "! # $ % & ' ( " )! "! # # ) ) ) - / - / 0 / & ) ) ) ) 1 & 2 - & 2 2 3 & 2 - - ' Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Α, Β, Γ Δύ Τός 16ς (Φ, Χ, (ό)) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 16ς (Φ, Χ, (ό))

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την Εξαμηνιαία περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2007

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την Εξαμηνιαία περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2007 Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την Εξαμηνιαία περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2007 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ

ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙ Η Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26064/06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2006 ( ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ UNIBRAIN ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Αρ. Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών : 21328/06/Β/90/13 /ΝΣΗ : 19,5 χλµ. ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Τός 9ς (Μ, (έ) Ν,) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 9ς (Μ, (έ) Ν,) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Αή

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου J&P-ΑΒΑΞ Εννεάµηνο & 3 ο Τρίµηνο 2012

Βασικά Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου J&P-ΑΒΑΞ Εννεάµηνο & 3 ο Τρίµηνο 2012 Βασικά Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου J&P-ΑΒΑΞ Εννεάµηνο & 3 ο Τρίµηνο 2012 σύµφωνα µε τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IAS) και τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (IFRS) Αποτελέσµατα Οµίλου Εννεάµηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ

ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΝ ΥΤΡΙΑΣ 1/1-30/06/2005 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της Επενδύτριας είναι εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

---------------------------------------------------------------------------------------- 1.1. --------------

---------------------------------------------------------------------------------------- 1.1. -------------- ΕΚΘΕΣΗ Τ Ο Υ Ι Ο Ι ΚΗΤ Ι ΚΟ Υ ΣΥ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Σ Τ ΗΝ Τ Α ΚΤ Ι ΚΗ Γ ΕΝ Ι ΚΗ ΣΥ Ν ΕΛ ΕΥ ΣΗ Τ Ω Ν Μ ΕΤ Ο Χ Ω Ν Kύριοι Μ έ τ οχοι, Σ ύµ φ ω ν α µ ε τ ο Ν όµ ο κ α ι τ ο Κα τ α σ τ α τ ικ ό τ ης ε

Διαβάστε περισσότερα