Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή: Κάποια Αντιπροσωπευτικά Προβλήµατα. Έκδοση 1.3, 29/02/2012. Χρησιµοποιήθηκε υλικό από τις αγγλικές διαφάνειες του Kevin Wayne.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή: Κάποια Αντιπροσωπευτικά Προβλήµατα. Έκδοση 1.3, 29/02/2012. Χρησιµοποιήθηκε υλικό από τις αγγλικές διαφάνειες του Kevin Wayne."

Transcript

1 Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή: Κάποια Αντιπροσωπευτικά Προβλήµατα Έκδοση 1.3, 29/02/2012 Χρησιµοποιήθηκε υλικό από τις αγγλικές διαφάνειες του Kevin Wayne. 1

2 1.1 Ένα πρώτο πρόβληµα: Ευσταθές Ταίριασµα

3 Ταίριασµα Γιατρών µε Νοσοκοµεία Στόχος. Δεδοµένου ενός συνόλου προτιµήσεων µεταξύ νοσοκοµείων και νέων γιατρών, να σχεδιάσουµε µία αυτοεπιβαλλόµενη (self-reinforcing) διαδικασία προσλήψεων. Ασταθές ζευγάρι: το ζευγάρι υποψήφιος x και νοσοκοµείο y είναι ασταθές εάν: ο x προτιµάει το y σε σχέση µε το νοσοκοµείο στο οποίο έχει προσληφθεί. το y προτιµάει τον x σε σχέση µε κάποιον από τους υποψηφίους που έχει επιλέξει. Ευσταθής ανάθεση. Ανάθεση που δεν περιλαµβάνει ασταθή ζευγάρια. Είναι µια φυσική και λογική απαίτηση. Η επιθυµία/προτίµηση κάθε οντότητας (υποψήφιος ή νοσοκοµείο) να κρατήσει την τρέχουσα επιλογή του θα εµποδίσει οποιαδήποτε αλλαγή στην τρέχουσα ανάθεση. 3

4 το πρόβληµα του ευσταθούς ταιριάσµατος Σκοπός. Δίνονται n άντρες και n γυναίκες και ζητείται ένα κατάλληλο" ταίριασµα. Κάθε άτοµο βαθµολογεί τα άτοµα του αντίθετου φύλου. Κάθε άντρας απαριθµεί τις γυναίκες σε φθίνουσα σειρά προτίµησης. Κάθε γυναίκα απαριθµεί τους άντρες σε φθίνουσα σειρά προτίµησης. 1η προτίµηση 3η προτίµηση 1η προτίµηση 3η προτίµηση 1 st 2 nd 3 rd Φώτης Άννα Βίκυ Γιώτα Χάρης Βίκυ Άννα Γιώτα Τάκης Άννα Βίκυ Γιώτα προτιµήσεις των αντρών 1 st 2 nd 3 rd Άννα Χάρης Φώτης Τάκης Βίκυ Φώτης Χάρης Τάκης Γιώτα Φώτης Χάρης Τάκης προτιµήσεις των γυναικών 4

5 ευσταθές ταίριασµα τέλειο ταίριασµα: ο καθένα αντιστοιχίζεται µονογαµικά. Κάθε άντρας παίρνει ακριβώς µία γυναίκα. Κάθε γυναίκα παίρνει ακριβώς έναν άντρα. ευστάθεια: δεν υπάρχει ζευγάρι µε κίνητρο να υπονοµεύσει την αντιστοίχιση µε συνδυασµένη ενέργεια. Σε ταίριασµα M, ένα ζευγάρι m-w που δεν έχει συνδεθεί είναι ασταθές εάν ο άντρας m και η γυναίκα w προτιµούν ο ένας τον άλλο σε σχέση µε τους τρέχοντες συντρόφους τους. Οι m και w από το ασταθές ζευγάρι m-w θα ωφεληθούν αµοιβαία εάν κλεφτούν. ευσταθές ταίριασµα: ένα τέλειο ταίριασµα χωρίς ασταθή ζευγάρια. το πρόβληµα του ευσταθούς ταιριάσµατος: δεδοµένων των προτιµήσεων n αντρών και n γυναικών, να βρεθεί ένα σταθερό ταίριασµα, εάν υπάρχει. 5

6 ευσταθές ταίριασµα Ερώτηση. Είναι το ταίριασµα Φ-Γ, Χ-B, Τ-A ευσταθές; 1η προτίµηση 3η προτίµηση 1η προτίµηση 3η προτίµηση 1 st 2 nd 3 rd Φώτης Άννα Βίκυ Γιώτα Χάρης Βίκυ Άννα Γιώτα Τάκης Άννα Βίκυ Γιώτα προτιµήσεις των αντρών 1 st 2 nd 3 rd Άννα Χάρης Φώτης Τάκης Βίκυ Φώτης Χάρης Τάκης Γιώτα Φώτης Χάρης Τάκης προτιµήσεις των γυναικών 6

7 ευσταθές ταίριασµα Ε. Είναι το ταίριασµα Φ-Γ, Χ-B, Τ-A ευσταθές; A. Όχι. Η Βίκυ και ο Φώτης θα τα φτιάξουν. 1η προτίµηση 3η προτίµηση 1η προτίµηση 3η προτίµηση 1 st 2 nd 3 rd 1 st 2 nd 3 rd Φώτης Άννα Βίκυ Γιώτα Χάρης Βίκυ Άννα Γιώτα Τάκης Άννα Βίκυ Γιώτα προτιµήσεις των αντρών Άννα Χάρης Φώτης Τάκης Βίκυ Φώτης Χάρης Τάκης Γιώτα Φώτης Χάρης Τάκης προτιµήσεις των γυναικών 7

8 ευσταθές ταίριασµα Ε. Είναι το ταίριασµα Φ-A, Χ-B, Τ-Γ ευσταθές; A. Ναι. 1η προτίµηση 3η προτίµηση 1η προτίµηση 3η προτίµηση 1 st 2 nd 3 rd 1 st 2 nd 3 rd Φώτης Άννα Βίκυ Γιώτα Χάρης Βίκυ Άννα Γιώτα Τάκης Άννα Βίκυ Γιώτα προτιµήσεις των αντρών Άννα Χάρης Φώτης Τάκης Βίκυ Φώτης Χάρης Τάκης Γιώτα Φώτης Χάρης Τάκης προτιµήσεις των γυναικών 8

9 το πρόβληµα του ευσταθούς συγκατοίκου Ε. Υπάρχουν πάντοτε ευσταθή ταιριάσµατα; A. Η απάντηση δεν είναι προφανής. πρόβληµα ευσταθούς συγκατοίκου. 2n άτοµα, και κάθε άτοµο απαριθµεί τους υπόλοιπους σε φθίνουσα σειρά προτίµησης από το 1 έως το 2n-1. να αναθέσουµε συγκατοίκους ώστε να µην υπάρχουν ασταθή ζευγάρια. 1 st 2 nd 3 rd Σε ορολογία θεωρίας παιγνίων: είναι ο πυρήνας (core) του συνεργατικού παιγνίου µη-κενός; Αδάµ Βασίλης Γιώργος Β Γ A Γ A Β Δ Δ Δ A-B, Γ-Δ A-Γ, B-Δ A-Δ, B-Γ B-Γ ασταθές A-B ασταθές A-Γ ασταθές Δηµήτρης A Β Γ Παρατήρηση. Ευσταθή ταιριάσµατα µπορεί να µην υπάρχουν πάντοτε για το πρόβληµα του ευσταθούς συγκατοίκου. 9

10 Αλγόριθµος Propose-And-Reject Αλγόριθµος Propose-and-Reject. [Gale-Shapley 1962] Μια µέθοδος που βρίσκει ένα ευσταθές ταίριασµα. Αρχικά όλα τα άτοµα είναι ελεύθερα. while (κάποιος άνδρας είναι ελεύθερος και υπάρχει γυναίκα στην οποία δεν έχει προτείνει) { Επέλεξε έναν τέτοιο άνδρα w = 1 η στη λίστα του m, από όσες δεν έχει προτείνει ακόµα if (w είναι ελεύθερη) αρραβωνιάζονται οι m και w else if (w προτιµάει m από τον τωρινό αρραβωνιαστικό της m') αρραβωνιάζονται οι m και w, και ο m' µένει ελεύθερος else w απορρίπτει την πρόταση του m } 10

11 απόδειξη ορθότητας: Τερµατισµός Παρατήρηση 1. Οι άντρες κάνουν προτάσεις στις γυναίκες σε φθίνουσα σειρά προτίµησης. Παρατήρηση 2. Αφότου αρραβωνιαστεί πρώτη φορά µια γυναίκα δεν µένει ξανά µόνη. Μπορεί απλά να αντικαθιστά τον αρραβώνα της µε αρραβώνα µεγαλύτερης προτίµησης. Ισχυρισµός. Ο αλγόριθµος τερµατίζει µετά από το πολύ n 2 επαναλήψεις του βρόχου while. Απ. Με κάθε εκτέλεση του βρόχου while ένας άντρας κάνει πρόταση σε µία γυναίκα. Υπάρχουν n 2 πιθανές προτάσεις. Ισχυρισµός. Στο παρακάτω παράδειγµα οι προτιµήσεις έχουν επιλεγεί έτσι ώστε ο αλγόριθµος Gale-Shapley να εκτελέσει πολλές φορές το βρόχο while (εάν κάνουν προτάσεις οι άντρες). 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th Κώστας A B Γ Δ E Άννα Η Φ Χ Τ Κ Ηλίας B Γ Δ A E Βίκυ Φ Χ Τ Κ Η Φώτης Γ Δ A B E Γιώτα Χ Τ Κ Η Φ Χάρης Δ A B Γ E Δανάη Τ Κ Η Φ Χ Τάκης A B Γ Δ E Ελένη Κ Η Φ Χ Τ απαιτούνται n(n-1) + 1 προτάσεις 11

12 απόδειξη ορθότητας: τέλειο ταίριασµα Ισχυρισµός. Όλοι οι άντρες και όλες οι γυναίκες αποκτούν ταίρι. Pf. (απαγωγή σε άτοπο) Υποθέτουµε, για την απαγωγή σε άτοπο, ότι ο Τάκης δεν έχει ταίρι όταν τερµατίσει ο αλγόριθµος. Αυτό σηµαίνει ότι θα υπάρχει κάποια γυναίκα, πχ. η Άννα που επίσης δε θα έχει ταίρι όταν τερµατίσει ο αλγόριθµος. Από την παρατήρηση 2, η Άννα δεν έχει δεχθεί καµία πρόταση. Όµως, ο Τάκης έχει προτείνει σε όλες, εφόσον καταλήγει να είναι χωρίς ταίρι. 12

13 απόδειξη ορθότητας: ευστάθεια Ισχυρισµός. Δεν υπάρχουν ασταθή ζευγάρια. Απόδειξη. (απαγωγή σε άτοπο) Έστω ότι σε ένα ταίριασµα S* που υπολογίστηκε µε τον αλγόρθµο Gale- Shapley υπάρχουν δύο ασταθή ζευγάρια m-w και m -w για τα οποία ισχύει: Ο m προτιµά την w από την w και η w προτιµά τον m από τον m. Περίπτωση 1: Ο m δεν πρότεινε στην w. Ο m προτιµάει την w του έναντι της w. το m-w είναι ευσταθές. οι άντρες κάνουν προτάσεις σε φθίνουσα σειρά προτίµησης S* Άννα-Χάρης Βίκυ-Τάκης... Περίπτωση 2: Ο m έκανε πρόταση στην w. η w απέρριψε τον m (άµεσα ή µετά από λίγο) η w προτιµάει το m της έναντι του m. το m -w είναι ευσταθές. οι γυναίκες µόνο βελτιώνουν τον αρραβώνα τους Σε κάθε περίπτωση λοιπόν, το m-w είναι ευσταθές άτοπο. 13

14 σύνοψη Πρόβληµα ευσταθούς ταιριάσµατος. Δίνονται n άντρες και n γυναίκες και οι προτιµήσεις τους και ζητείται να βρεθεί ένα ευσταθές ταίριασµα, εάν υπάρχει. Αλγόριθµος Gale-Shapley. Εγγυάται την εύρεση ευσταθούς ταιριάσµατος για κάθε στιγµιότυπο του προβλήµατος. Ερώτηµα. Πως θα υλοποιήσουµε τον αλγόριθµο GS αποδοτικά; Ερώτηµα. Εάν υπάρχουν περισσότερα του ενός ευσταθή ταιριάσµατα, ποιο θα βρει ο αλγόριθµος GS; 14

15 αποδοτική υλοποίηση αποδοτική υλοποίηση. Θα περιγράψουµε µια υλοποίηση µε πολυπλοκότητα χρόνου O(n 2 ). Αναπαράσταση αντρών και γυναικών. Ας ονοµάσουµε τους άντρες 1,, n. Ας ονοµάσουµε τις γυναίκες 1',, n'. Αρραβώνες. Διατηρούµε µια λίστα ελεύθερων αντρών, πχ., δε µια ουρά (queue). Διατηρούµε δύο πίνακες wife[m], and husband[w]. δίνουµε σε ένα κελί στην τιµή 0 εάν το αντίστοιχο άτοµο είναι ελεύθερο εάν ο m αρραβωνιαστεί µε την w τότε wife[m]=w και husband[w]=m Οι άντρες κάνουν προτάσεις. Για κάθε άντρα, διατηρούµε µια λίστα γυναικών, διατεταγµένη µε βάση τις προτιµήσεις του. Διατηρούµε έναν πίνακα count[m] που καταγράφει το πλήθος των προτάσεων που έκανε κάθε άντρας m. 15

16 αποδοτική υλοποίηση Οι γυναίκες αποδέχονται/απορρίπτουν. Προτιµάει η γυναίκα w τον άντρα m από τον άντρα m'? Για κάθε γυναίκα, δηµιουργούµε µια αντίστροφη λίστα προτιµήσεων µε τους άντρες. Απαιτείται O(n) χρόνος προ-επεξεργασίας για την αντιστροφή. Μετά µπορούµε να αποφασίσουµε σε σταθερό χρόνο (constant time) εάν µια γυναίκα προτιµάει έναν άντρα έναντι ενός άλλου. Amy 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th 8 th Pref Amy Inverse 4 th 8 th 2 nd 5 th 6 th 7 th 3 rd 1 st for i = 1 to n inverse[pref[i]] = i Η Άννα προτιµάει τον άντρα 3 από τον άντρα 6, εφόσον inverse[3] < inverse[6]

17 κατανόηση της λύσης Ερώτηµα. Για συγκεκριµένο στιγµιότυπο του προβλήµατος ενδέχεται να υπάρχουν περισσότερα του ενός ευσταθή ταιριάσµατα. Κάθε εκτέλεση του αλγορίθµου Gale-Shapley δίνει το ίδιο ευσταθές ταίριασµα (εάν για παράδειγµα εξετάσουµε τους άντρες µε διαφορετική σειρά); Εάν ναι, τότε ποιο είναι αυτό το ευσταθές ταίριασµα; Ένα στιγµιότυπο µε δύο ευσταθή ταιριάσµατα. A-Φ, B-Χ, C-Τ. A-Χ, B-Φ, C-Τ. 1 st 2 nd 3 rd 1 st 2 nd 3 rd Φώτης A B Γ Άννα Χ Φ Τ Χάρης B A Γ Βίκυ Φ Χ Τ Τάκης A B Γ Γιώτα Φ Χ Τ 17

18 κατανόηση της λύσης Ερώτηµα. Για δεδοµένο στιγµιότυπο του προβλήµατος, µπορεί να υπάρχουν αρκετά ευσταθή ταιριάσµατα. Όλες οι εκτελέσεις του αλγορίθµου Gale- Shapley δίνουν το ίδιο ευσταθές ταίριασµα; Αν ναι, τότε ποιο είναι αυτό το ευσταθές ταίριασµα? Ορισµός. Ο άντρας m είναι ένας έγκυρος σύντροφος της γυναίκας w εάν υπάρχει κάποιο ευσταθές ταίριασµα στο οποίο ο m και η w είναι ζευγάρι. Ανάθεση βέλτιστη για τους άντρες. Κάθε άντρας γίνεται ζευγάρι µε την καλύτερη (υψηλότερη στις προτιµήσεις του) από τις έγκυρες συντρόφους του. Ισχυρισµός. Όλες οι εκτελέσεις του αλγορίθµου GS δίνουν ανάθεση βέλτιστη για τους άντρες, η οποία είναι ένα ευσταθές ταίριασµα! Είναι µάλλον µη αναµενόµενο ότι η ανάθεση που βέλτιστη για τους άντρες είναι τέλεια (όλοι οι άντρες έχουν ταίρι), πολύ περισσότερο δε ότι είναι και ευσταθής (ή µήπως είναι αναµενόµενο αυτό;). Ταυτόχρονα βέλτιστη για κάθε έναν και για όλους τους άντρες. 18

19 βέλτιστο για τους άντρες Ισχυρισµός. Το ταίριασµα S* του αλγορίθµου GS είναι βέλτιστο για τους άντρες. Απόδειξη. (µε απαγωγή σε άτοπο) Έστω ότι στο ευσταθές ταίριασµα S* που υπολογίστηκε µε τον αλγόριθµο GS υπάρχουν ένας ή περισσότεροι άντρες που δεν έχουν γίνει ζευγάρι µε τη βέλτιστη σύντροφό τους. Όλοι οι άντρες κάνουν προτάσεις σε φθίνουσα κάποιος άντρας απορρίπτεται από µία έγκυρη σύντροφό του κατά την εκτέλεση του αλγορίθµου GS. Έστω ότι m είναι ο πρώτος άντρας που απορρίφθηκε από άλλη έγκυρη σύντροφό του (η οποία υποχρεωτικά θα είναι υψηλότερης προτίµησης για τον m). Έστω w η πρώτη έγκυρη σύντροφος του m που τον απέρριψε. S Έστω ότι στο S* όταν η w απορρίπτει τον m, Άννα-Χάρης συνάπτει δεσµό ή διατηρεί δεσµό µε έναν άντρα, έστω m, τον οποίο προτιµάει έναντι του m. Βίκυ-Τάκης Δηλαδή: Στο S* η w απέρριψε τον m και είναι µε τον m τον οποίο προτιµάει έναντι του m... 19

20 βέλτιστο για τους άντρες (συνέχεια) Ισχυρισµός. Το ταίριασµα S* του αλγορίθµου GS είναι βέλτιστο για τους άντρες. Απόδειξη. (µε απαγωγή σε άτοπο) Έχουµε µείνει στο ότι: Στο S* η w απέρριψε τον m και είναι µε τον m τον οποίο προτιµάει έναντι του m Εφόσον w είναι έγκυρη σύντροφος του m θα υπάρχει ευσταθές ταίριασµα S όπου m και w είναι ζευγάρι. Στο S ο m υποχρεωτικά θα έχει άλλο ταίρι, έστω την w. Ο m δεν έχει απορριφθεί από έγκυρη σύντροφο όταν ο m δέχεται την απόρριψη από την w. Εποµένως ο m προτιµάει την w έναντι της w. Όµως η w προτιµάει τον m από τον m. Εποµένως το m -w είναι ένα ασταθές ζεύγος στο S. Άρα το S δεν είναι ευσταθές ταίριασµα -> άτοπο. εφόσον αυτή είναι η πρώτη απόρριψη από έγκυρη σύντροφο στην εκτέλεση του αλγορίθµου S Άννα-Χάρης Βίκυ-Τάκης... 20

21 σύνοψη ευσταθούς ταιριάσµατος Πρόβληµα ευσταθούς ταιριάσµατος. Δεδοµένων των προτιµήσεων n αντρών και n γυναικών, να βρεθεί ένα ευσταθές ταίριασµα. δεν υπάρχει άντρας και γυναίκα, που δεν είναι ζευγάρι, αλλά προτιµούν ο ένας τον άλλο περισσότερο από ότι τον τρέχοντα σύντροφό τους Αλγόριθµος Gale-Shapley. Βρίσκει ένα ευσταθές ταίριασµα σε χρόνο O(n 2 ). Βέλτιστο για άντρες. Όταν οι άντρες είναι αυτοί που κάνουν τις προτάσεις στον αλγόριθµο GS, κάθε άντρας αντιστοιχίζεται µε τη βέλτιστη έγκυρη σύντροφο. η w είναι έγκυρη σύντροφος του m εάν υπάρχει κάποιο ευσταθές ταίριασµα όπου ο m και η w είναι ζευγάρι Ερώτηµα. Η ιδιότητα του βέλτιστου για τους άντρες ισχύει σε βάρος των γυναικών; 21

22 Χείριστο για τις Γυναίκες Χείριστη ανάθεση για γυναίκες. Κάθε γυναίκα αντιστοιχίζεται µε τον χειρότερο από τους έγκυρους συντρόφους της. Ισχυρισµός. Ο αλγόριθµος GS βρίσκει ένα χείριστο για τις γυναίκες ευσταθές ταίριασµα S*. Απόδειξη. Έστω ότι m-w είναι ζευγάρι στο S*, και ότι ο m δεν είναι ο χειρότερος έγκυρος σύντροφος για την w. Υπάρχει ευσταθές ταίριασµα S στο οποίο η w αντιστοιχίζεται µε έναν άντρα, έστω m, τον οποίο προτιµάει λιγότερο από τον m. Έστω w η σύντροφος του m στο S. Ο m προτιµάει την w έναντι της w. ισχύει η βέλτιστη ανάθεση για τους άντρες στο S* Εποµένως, στο S οι m και w θα προτιµούσαν να είναι ζευγάρι και εποµένως m-w είναι ένα ασταθές ζεύγος στο S. S Άννα-Χάρης Βίκυ-Τάκης... 22

23 Επεκτάσεις: Αντιστοίχιση Γιατρών σε Νοσοκοµεία Αντιστοιχία: άντρες νοσοκοµεία, γυναίκες γιατροί. Παραλλαγή 1. Κάποιοι συµµετέχοντες δηλώνουν κάποιες αναθέσεις ως µη αποδεκτές. πχ. η γιατρός Α δεν δέχεται να εργαστεί στην Αθήνα Παραλλαγή 2. Το πλήθος των αντρών και γυναικών δεν είναι το ίδιο. Παραλλαγή 3. Περιορισµένη πολυγαµία. Ορισµός. Το ταίριασµα S είναι ασταθές εάν υπάρχει νοσοκοµείο h και γιατρός r τέτοια ώστε: το νοσοκοµείο X επιθυµεί να προσλάβει 3 γιατρούς h και r είναι αµοιβαία αποδεκτά, και είτε ο r είναι χωρίς αντιστοίχιση, είτε ο r προτιµάει το h έναντι του τρέχοντος νοσοκοµείου του, και είτε το h δεν έχει καλύψει όλες τις θέσεις του, είτε ο h προτιµάει τον r σε σχέση µε έναν τουλάχιστον από τους γιατρούς που του ανατέθηκαν. 23

24 Εφαρµογή: Ανάθεση γιατρών σε νοσοκοµεία Πρόγραµµα NRMP. (National Resident Matching Program) Χρησιµοποιήθηκε αµέσως µετά το Δεύτερο Παγκόσµιο πόλεµο. Μέσα Μαρτίου, 23,000+ γιατροί. Το δίληµµα του Αποµακρυσµένου Νοσοκοµείου. Ορισµένα νοσοκοµεία (κυρίως σε αγροτικές/αποµακρυσµένες περιοχές) δεν ήταν δηµοφιλή και πολλοί γιατροί δήλωναν ότι δεν αποδέχονταν να πάνε σε αυτά. προτού διαδοθεί η χρήση των υπολογιστών Τα αποµακρυσµένα νοσοκοµεία δεν κάλυπταν τις θέσεις τους στο πρόγραµµα ταιριάσµατος NRMP. Πως µπορούµε να βρούµε ένα ευσταθές ταίριασµα που ευνοεί τα αποµακρυσµένα νοσοκοµεία? Θεώρηµα Αποµακρυσµένων Νοσοκοµείων (Rural Hospital Theorem). Τα αποµακρυσµένα νοσοκοµεία παίρνουν ακριβώς το ίδιο σύνολο γιατρών σε κάθε ευσταθές ταίριασµα! 24

25 Απάτη: Κίνητρο για ψευδείς δηλώσεις στον αλγόριθµο Gale-Shapley Ερώτηση. Μπορεί να υπάρχει κίνητρο να δηλώσει ένα άτοµο ψευδή στοιχεία για τις προτιµήσεις του/της στον αλγόριθµο Gale-Shapley; Υποθέτουµε ότι γνωρίζουµε ότι θα εκτελεστεί ο αλγόριθµος Gale-Shapley µε τις προτάσεις να γίνονται από τους άντρες. Υποθέτουµε ότι γνωρίζουµε τις προτιµήσεις όλων των υπολοίπων ατόµων. Απάντηση. Όχι, για όλους τους άντρες. Ναι, για ορισµένες γυναίκες. Κανένας µηχανισµός (mechanism) δεν µπορεί να εγγυηθεί ένα ευσταθές ταίριασµα και ταυτόχρονα να εξαλείψει κάθε κίνητρο για ψευδείς δηλώσεις. 1 st 2 nd 3 rd Φώτης 1 st A 2 nd B Γ 3 rd πραγµατικές προτιµήσεις των γυναικών Άννα Βίκυ Γιώτα Χ Φ Φ Φ Χ Χ Τ Τ Τ Χάρης B A Γ Τάκης A B προτιµήσεις των αντρών Γ η Άννα λέει ψέµατα Άννα Βίκυ 1 st 2 nd 3 rd Χ Τ Φ Φ Χ Τ Γιώτα Φ Χ Τ 25

26 1.2 Πέντε Αντιπροσωπευτικά Προβλήµατα

27 1. Χρονοπρογραµµατισµός Διαστηµάτων (Interval Scheduling) Είσοδος. Ένα σύνολο εργασιών (jobs) µα χρόνους εκκίνησης και χρόνους τερµατισµού. Σκοπός. Να βρεθεί µέγιστο υποσύνολο εργασιών που είναι συµβατές µεταξύ τους. συµβατές εργασίες: εργασίες που δεν επικαλύπτονται a b c d e f g h Χρόνος 27

28 Χρονοπρογραµµατισµός Διαστηµάτων (Interval Scheduling) Πολυπλοκότητα: Το πρόβληµα ανήκει στην κλάση P των προβληµάτων που επιτρέπουν λύση σε πολυωνυµικό χρόνο (polynomial time). Μία λύση: Όπως θα δούµε σε παρακάτω µάθηµα µπορεί να επιλυθεί µε έναν «άπληστο» (greedy) αλγόριθµο. Η χρήση απληστίας είναι µια αλγοριθµική τεχνική. 28

29 2. Σταθµισµένος χρονοπρογραµµατισµός διαστηµάτων (weighted interval scheduling) Είσοδος. Ένα σύνολο εργασιών µε χρόνους εκκίνησης, χρόνους τερµατισµού και βάρη. Σκοπός. Να βρεθεί υποσύνολο µεγίστου βάρους µε εργασίες που είναι συµβατές µεταξύ τους Χρόνος 29

30 Σταθµισµένος χρονοπρογραµµατισµός διαστηµάτων (weighted interval scheduling) Πολυπλοκότητα: Είναι πιο απαιτητικό πρόβληµα από τον απλό χρονοπρογραµµατισµό διαστηµάτων, όµως ανήκει και αυτό στην κλάση P (επιλύεται σε πολυωνυµικό χρόνο). Μία λύση: Με χρήση της αλγοριθµικής τεχνικής του δυναµικού προγραµµατισµού (dynamic programming) 30

31 3. Διµερές ταίριασµα (bipartite matching) Είσοδος. Διµερές γράφηµα. Σκοπός. Να βρεθεί ταίριασµα µε µέγιστο πλήθος ακµών. A 1 B 2 C 3 D 4 E 5 31

32 Διµερές ταίριασµα (bipartite matching) Πολυπλοκότητα: Ανήκει στην κλάση P (επιλύεται σε πολυωνυµικό χρόνο). Μια λύση: Με χρήση της αλγοριθµικής τεχνικής της επαύξησης (augmentation). Σταδιακά υπολογίζεται ένα όλο και µεγαλύτερο ταίριασµα οπισθοδροµώντας (backtracking) επιλεκτικά. 32

33 4. Ανεξάρτητο σύνολο (independent set) Είσοδος. Γράφηµα. Σκοπός. Να βρεθεί ανεξάρτητο σύνολο µε το µέγιστο πλήθος κορυφών. ανεξάρτητο σύνολο: υποσύνολο κορυφών τέτοιο ώστε δεν υπάρχει ακµή µεταξύ των κορυφών αυτών

34 Ανεξάρτητο σύνολο (independent set) Το πρόβληµα του ανεξάρτητου συνόλου: Ίσως δεν του φαίνεται µε την πρώτη µατιά, είναι όµως ένα πολύ γενικό πρόβληµα. Ο χρονοπρογραµµατισµός διαστηµάτων και το διµερές ταίριασµα µπορούν να κωδικοποιηθούν ως ειδικές περιπτώσεις του προβλήµατος του ανεξαρτήτου συνόλου. Αυτό σηµαίνει ότι ένας αλγόριθµος για το ανεξάρτητο σύνολο θα µπορούσε να επιλύσει τον χρονοπρογραµµατισµό διαστηµάτων, και το διµερές ταίριασµα. Αναγωγές: Ένας αλγόριθµος για το ανεξάρτητο σύνολο µπορεί να λύσει και το πρόβληµα του χρονοπρογραµµατισµού διαστηµάτων. Επίσης, ο ίδιος αλγόριθµος µπορεί να λύσει το πρόβληµα του διµερούς ταιριάσµατος. 34

35 Ανεξάρτητο σύνολο (independent set) Πολυπλοκότητα. Το πρόβληµα του ανεξαρτήτου συνόλου θεωρείται ότι δεν ανήκει στην κλάση P. Είναι γνωστό ότι είναι πλήρες για την κλάση NP (non-deterministic polynomial). Λύση. Δεν είναι γνωστός κάποιος πολυωνυµικός αλγόριθµος για την επίλυση του προβλήµατος. Εάν όµως µας δοθεί µια έτοιµη λύση, µπορούµε σε πολυωνυµικό χρόνο να επιβεβαιώσουµε την ορθότητα της λύσης. Παράδειγµα: Για ένα γράφηµα µε 1000 κόµβους θέλουµε να βρούµε εάν υπάρχει ανεξάρτητο σύνολο µεγέθους 100. Εύρεση ανεξάρτητου συνόλου: Δεν γνωρίζουµε αλγόριθµο πολυωνυµικού χρόνου που µπορεί να το κάνει αυτό. Επιβεβαίωση: Εάν όµως µας δοθεί ένα τέτοιο ανεξάρτητο σύνολο τότε µπορούµε σε πολυωνυµικό χρόνο να επιβεβαιώσουµε ότι πράγµατι είναι ένα τέτοιο ανεξάρτητο σύνολο. Παρατήρηση: Ίσως το θέµα της αποδοτικής επιβεβαίωσης να µοιάζει µικρής σηµασίας. Θα δούµε όµως (ξεκινώντας από το επόµενο πρόβληµα) ότι είναι ένα πολύ σηµαντικό κριτήριο. 35

36 5. Ανταγωνιστική χωροθέτηση υπηρεσιών (competitive facility location) Είσοδος. Γράφηµα µε βάρος σε κάθε κόµβο. Παίγνιο. Δύο παίκτες επιλέγουν κόµβους εναλλάξ. Δεν επιτρέπεται η επιλογή ενός κόµβου εάν έχει ήδη επιλεγεί κάποιος από τους γείτονές του. Σκοπός. Να επιλεγεί ένα υποσύνολο κόµβων µεγίστου βάρους Ο δεύτερος παίκτης µπορεί να εγγυηθεί συνολικό βάρος 20, όχι όµως

37 Ανταγωνιστική χωροθέτηση υπηρεσιών (competitive facility location) Πολυπλοκότητα. Φαίνεται να είναι µην ανήκει στην κλάση P αλλά ούτε και στην κλάση NP. Είναι πλήρες για την κλάση PSPACE. Επιβεβαίωση. Για συγκεκριµένο στιγµιότυπο του προβλήµατος µπορούµε να δείξουµε ότι ο παίκτης µπορεί πάντοτε να πετύχει πχ. σκορ τουλάχιστον 25; Εάν θεωρήσουµε ότι κάποιος γνωρίζει την απάντηση, µπορεί να µας πείσει και εµάς; Αρκετά επιτραπέζια παιχνίδια στρατηγικής είναι πλήρη για την κλάση PSPACE και εποµένως δεν γνωρίζουµε κάποιον αποδοτικό αλγόριθµο για την βέλτιστη επίλυσή τους. 37

38 Πέντε Αντιπροσωπευτικά Προβλήµατα 1. Χρονοπρογραµµατισµός διαστηµάτων: n log n άπληστος (greedy) αλγόριθµος. 2. Σταθµισµένος χρονοπρογραµµατισµός διαστηµάτων: n log n αλγόριθµος µε δυναµικό προγραµµατισµό A 1 3. Διµερές ταίριασµα: n k αλγόριθµος βασισµένος αλγόριθµο µέγιστης ροής. B 2 C 3 D 4 E 5 4. Ανεξάρτητο σύνολο: NP-πλήρης (NP-complete) Ανταγωνιστική χωροθέτηση εργασιών: PSPACE-πλήρης (PSPACEcomplete)

39 Επιπλέον Διαφάνειες

40 Πρόβληµα Ευσταθούς Ταιριάσµατος Σκοπός: Δεδοµένων n αντρών και n γυναικών, να βρεθεί ένα κατάλληλο ταίριασµα. Κάθε άτοµο ταξινοµεί τα άτοµα του αντίθετου φύλου. Κάθε άντρας δίνει λίστα µε τις γυναίκες σε σειρά προτεραιότητας από την πρώτη προτίµησή του προς την τελευταία. Κάθε γυναίκα δίνει λίστα µε τους άντρες σε σειρά προτεραιότητας από την πρώτη προτίµησή της προς τον τελευταία. πρώτη προτίµηση τελευταία προτίµηση 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th Κώστας Βίκυ Άννα Δανάη Ελένη Clare Ηλίας Δανάη Βίκυ Άννα Clare Ελένη Φώτης Βίκυ Ελένη Clare Δανάη Άννα Χάρης Άννα Δανάη Clare Βίκυ Ελένη Τάκης Βίκυ Δανάη Άννα Ελένη Clare προτιµήσεις των αντρών 40

41 Πρόβληµα Ευσταθούς Ταιριάσµατος Σκοπός: Δεδοµένων n αντρών και n γυναικών, να βρεθεί ένα κατάλληλο ταίριασµα. Κάθε άτοµο ταξινοµεί τα άτοµα του αντίθετου φύλου. Κάθε άντρας δίνει λίστα µε τις γυναίκες σε σειρά προτεραιότητας από την πρώτη προτίµησή του προς την τελευταία. Κάθε γυναίκα δίνει λίστα µε τους άντρες σε σειρά προτεραιότητας από την πρώτη προτίµησή της προς τον τελευταία. πρώτη προτίµηση τελευταία προτίµηση 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th Άννα Τάκης Ηλίας Wyatt Χάρης Φώτης Βίκυ Φώτης Wyatt Χάρης Ηλίας Τάκης Γιώτα Wyatt Φώτης Χάρης Τάκης Ηλίας Δανάη Ηλίας Τάκης Χάρης Φώτης Wyatt Ελένη Χάρης Wyatt Τάκης Φώτης Ηλίας προτιµήσεις των γυναικών 41

42 κατανόηση της λύσης Ισχυρισµός. Το ευσταθές ταίριασµα που είναι βέλτιστο για τους άντρες είναι ασθενώς Pareto βέλτιστο (weakly Pareto optimal). Απόδειξη. Δεν υπάρχει άλλο τέλειο ταίριασµα (είτε ευσταθές είτε ασταθές) όπου κάθε άντρας αντιστοιχίζεται σε αυστηρά υψηλότερη προτίµησή του Έστω Α η τελευταία γυναίκα σε κάποια εκτέλεση του αλγορίθµου GS που δέχεται µια πρόταση. Κανένας άντρας δεν έχει απορριφθεί από την Α, εφόσον ο αλγόριθµος τερµατίζει όταν η τελευταία γυναίκα δέχεται την πρώτη πρόταση. Κανένας άντρας που αντιστοιχίζεται µε την Α δεν µπορεί να είναι σε καλύτερη αντιστοίχιση από ότι στο βέλτιστο για τους άντρες ευσταθές ταίριασµα 42

43 πηγές/αναφορές Κεφάλαιο 1, Σχεδίαση Αλγορίθµων, J. Kleinberg and E. Tardos, Ελληνική έκδοση από τις Εκδ. Κλειδάριθµος 43

Εισαγωγή στους Αλγορίθμους

Εισαγωγή στους Αλγορίθμους Εισαγωγή στους Αλγορίθμους Ενότητα 4η Διδάσκων Χρήστος Ζαρολιάγκης Καθηγητής Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Πατρών Email: zaro@ceid.upatras.gr Ευσταθές Ταίριασμα Πρόβλημα Ευσταθούς Ταιριάσματος

Διαβάστε περισσότερα

Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα

Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα Εισαγωγή Δημήτρης Μιχαήλ Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Βιβλιογραφία Jon Kleinberg και Éva Tardos, Σχεδιασμός αλγορίθμων, Εκδόσεις Κλειδάριθμος,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4. Άπληστοι Αλγόριθµοι (Greedy Algorithms) Χρησιµοποιήθηκε υλικό από τις αγγλικές διαφάνειες του Kevin Wayne.

Κεφάλαιο 4. Άπληστοι Αλγόριθµοι (Greedy Algorithms) Χρησιµοποιήθηκε υλικό από τις αγγλικές διαφάνειες του Kevin Wayne. Κεφάλαιο 4 Άπληστοι Αλγόριθµοι (Greedy Algorithms) Χρησιµοποιήθηκε υλικό από τις αγγλικές διαφάνειες του Kevin Wayne. 1 4.1 Χρονοπρογραµµατισµός Διαστηµάτων Χρονοπρογραµµατισµός Διαστηµάτων Το πρόβληµα.

Διαβάστε περισσότερα

Αλγόριθµοι Οπισθοδρόµησης

Αλγόριθµοι Οπισθοδρόµησης Αλγόριθµοι Οπισθοδρόµησης Στην ενότητα αυτή θα µελετηθούν τα εξής επιµέρους θέµατα: Η οπισθοδρόµηση στο σχεδιασµό αλγορίθµων Το πρόβληµα των σταθερών γάµων και ο αλγόριθµος των Gale-Shapley Το πρόβληµα

Διαβάστε περισσότερα

Κλάσεις Πολυπλοκότητας

Κλάσεις Πολυπλοκότητας Κλάσεις Πολυπλοκότητας Παύλος Εφραιμίδης pefraimi ee.duth.gr Κλάσεις Πολυπλοκότητας 1 Οι κλάσεις πολυπλοκότητας P και NP P: Polynomial ΗκλάσηP περιλαμβάνει όλα τα υπολογιστικά προβλήματα που μπορούν

Διαβάστε περισσότερα

Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα

Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα Ροή Δικτύου Δημήτρης Μιχαήλ Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Μοντελοποίηση Δικτύων Μεταφοράς Τα γραφήματα χρησιμοποιούνται συχνά για την μοντελοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Άπληστοι Αλγόριθµοι (CLR, κεφάλαιο 17)

Άπληστοι Αλγόριθµοι (CLR, κεφάλαιο 17) Άπληστοι Αλγόριθµοι (CLR, κεφάλαιο 17) Στην ενότητα αυτή θα µελετηθούν τα εξής θέµατα: Σχεδιασµός αλγορίθµων µε Άπληστους Αλγόριθµους Στοιχεία άπληστων αλγορίθµων Το πρόβληµα επιλογής εργασιών ΕΠΛ 232

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12: Θεωρία υπολογισµών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12: Θεωρία υπολογισµών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12: Θεωρία υπολογισµών 1 Συναρτήσεις και ο υπολογισµός τους 2 Μηχανές Turing 3 Καθολικές γλώσσες προγραµµατισµού 4 Μια µη υπολογίσιµη συνάρτηση 5 Πολυπλοκότητα προβληµάτων 1 Συναρτήσεις Μία συνάρτηση

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3. Γραφήµατα v1.1 (2012-01-12) Χρησιµοποιήθηκε υλικό από τις αγγλικές διαφάνειες του Kevin Wayne.

Κεφάλαιο 3. Γραφήµατα v1.1 (2012-01-12) Χρησιµοποιήθηκε υλικό από τις αγγλικές διαφάνειες του Kevin Wayne. Κεφάλαιο 3 Γραφήµατα v1.1 (2012-01-12) Χρησιµοποιήθηκε υλικό από τις αγγλικές διαφάνειες του Kevin Wayne. 1 3.1 Βασικοί Ορισµοί και Εφαρµογές γραφήµατα γράφηµα G: ένας τρόπος κωδικοποίησης των σχέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Αλγόριθμοι και πολυπλοκότητα: 4 η σειρά ασκήσεων ΣΗΜΜΥ - Ε.Μ.Π.

Αλγόριθμοι και πολυπλοκότητα: 4 η σειρά ασκήσεων ΣΗΜΜΥ - Ε.Μ.Π. Αλγόριθμοι και πολυπλοκότητα: 4 η σειρά ασκήσεων CO.RE.LAB. ΣΗΜΜΥ - Ε.Μ.Π. Άσκηση 1 η : Παιχνίδι επιλογής ακμών Έχουμε ένα ακυκλικό κατευθυνόμενο γράφο, μια αρχική κορυφή και δυο παίκτες. Οι παίκτες διαδοχικά

Διαβάστε περισσότερα

Ταιριάσματα. Γράφημα. Ταίριασμα (matching) τέτοιο ώστε κάθε κορυφή να εμφανίζεται σε το πολύ μια ακμή του

Ταιριάσματα. Γράφημα. Ταίριασμα (matching) τέτοιο ώστε κάθε κορυφή να εμφανίζεται σε το πολύ μια ακμή του Ταιριάσματα Γράφημα Ταίριασμα (matching) Σύνολο ακμών τέτοιο ώστε κάθε κορυφή να εμφανίζεται σε το πολύ μια ακμή του Θέλουμε να βρούμε ένα μέγιστο ταίριασμα (δηλαδή με μέγιστο αριθμό ακμών) Ταιριάσματα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στους Αλγορίθμους Ενότητα 9η

Εισαγωγή στους Αλγορίθμους Ενότητα 9η Εισαγωγή στους Αλγορίθμους Ενότητα 9η Διδάσκων Χρήστος Ζαρολιάγκης Καθηγητής Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Πατρών Email: zaro@ceid.upatras.gr Ελάχιστα Γεννητικά Δένδρα Ελάχιστο Γεννητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΙΓΝΙΩΝ Πανεπιστήµιο Αθηνών Εαρινό Εξάµηνο 2007 ιδάσκων : Ηλίας Κουτσουπιάς

ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΙΓΝΙΩΝ Πανεπιστήµιο Αθηνών Εαρινό Εξάµηνο 2007 ιδάσκων : Ηλίας Κουτσουπιάς ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΙΓΝΙΩΝ Πανεπιστήµιο Αθηνών Εαρινό Εξάµηνο 007 ιδάσκων : Ηλίας Κουτσουπιάς Μάθηµα : Overview Of The Algorithmic Game Theory Ηµεροµηνία : 007/04/19 Σηµειώσεις : Ελενα Χατζηγιωργάκη,

Διαβάστε περισσότερα

Λίστα Λσ Προτίμησης Ανδρών. Έκτορας Βάσω Δήμητρα Άννα Ελένη Γεωργία. Βασίλης Δήμητρα Βάσω Άννα Γεωργία Ελένη Γιάννης Βάσω Ελένη Γεωργία Δήμητρα Άννα

Λίστα Λσ Προτίμησης Ανδρών. Έκτορας Βάσω Δήμητρα Άννα Ελένη Γεωργία. Βασίλης Δήμητρα Βάσω Άννα Γεωργία Ελένη Γιάννης Βάσω Ελένη Γεωργία Δήμητρα Άννα Βασίλης Βασίλης Γά Βασίλης Ανδρέας Βασίλης Βασίλης Βασίλης Ανδρέας Βασίλης Ο Ανδρέας κάνει πρόταση στην. Βασίλης Γά Βασίλης Ανδρέας Βασίλης Βασίλης Βασίλης Ανδρέας Βασίλης Βασίλης Γά Βασίλης Ανδρέας Βασίλης

Διαβάστε περισσότερα

Προσεγγιστικοί Αλγόριθμοι για NP- ύσκολα Προβλήματα

Προσεγγιστικοί Αλγόριθμοι για NP- ύσκολα Προβλήματα Προσεγγιστικοί Αλγόριθμοι για NP- ύσκολα Προβλήματα ημήτρης Φωτάκης Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Αντιμετώπιση NP- υσκολίας Αν P NP, όχι αλγόριθμος

Διαβάστε περισσότερα

NP-πληρότητα. Λεωνίδας Παληός Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

NP-πληρότητα. Λεωνίδας Παληός Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων NP-πληρότητα Λεωνίδας Παληός Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Πολυωνυμικός μετασχηματισμός Ένας πολυωνυμικός μετασχηματισμός από την L 1 Σ 1 * στην L 2 Σ 2 * είναι μια συνάρτηση

Διαβάστε περισσότερα

Βραχύτερα Μονοπάτια σε Γράφους (CLR, κεφάλαιο 25)

Βραχύτερα Μονοπάτια σε Γράφους (CLR, κεφάλαιο 25) Βραχύτερα Μονοπάτια σε Γράφους (CLR, κεφάλαιο 25) Στην ενότητα αυτή θα µελετηθούν τα εξής επιµέρους θέµατα: Ο αλγόριθµος των BellmanFord Ο αλγόριθµος του Dijkstra ΕΠΛ 232 Αλγόριθµοι και Πολυπλοκότητα 61

Διαβάστε περισσότερα

Αλγοριθμικές Τεχνικές. Brute Force. Διαίρει και Βασίλευε. Παράδειγμα MergeSort. Παράδειγμα. Τεχνικές Σχεδιασμού Αλγορίθμων

Αλγοριθμικές Τεχνικές. Brute Force. Διαίρει και Βασίλευε. Παράδειγμα MergeSort. Παράδειγμα. Τεχνικές Σχεδιασμού Αλγορίθμων Τεχνικές Σχεδιασμού Αλγορίθμων Αλγοριθμικές Τεχνικές Παύλος Εφραιμίδης, Λέκτορας http://pericles.ee.duth.gr Ορισμένες γενικές αρχές για τον σχεδιασμό αλγορίθμων είναι: Διαίρει και Βασίλευε (Divide and

Διαβάστε περισσότερα

HY118- ιακριτά Μαθηµατικά. Θεωρία γράφων / γραφήµατα. Τι είναι οι γράφοι; Εφαρµογές των γράφων. 22 - Γράφοι

HY118- ιακριτά Μαθηµατικά. Θεωρία γράφων / γραφήµατα. Τι είναι οι γράφοι; Εφαρµογές των γράφων. 22 - Γράφοι HY118- ιακριτά Μαθηµατικά Θεωρία γράφων / γραφήµατα Τρίτη, 19/05/2015 Αντώνης Α. Αργυρός e-mail: argyros@csd.uoc.gr 5/21/2015 1 1 5/21/2015 2 2 Τι είναι οι γράφοι; Mία ειδική κλάση διακριτών δοµών (που

Διαβάστε περισσότερα

Αλγόριθµοι Τύπου Μείωσης Προβλήµατος

Αλγόριθµοι Τύπου Μείωσης Προβλήµατος Αλγόριθµοι Τύπου Μείωσης Προβλήµατος Περίληψη Αλγόριθµοι Τύπου Μείωσης Προβλήµατος ( Decrease and Conquer ) Μείωση κατά µια σταθερά (decrease by a constant) Μείωση κατά ένα ποσοστό (decrease by a constant

Διαβάστε περισσότερα

ροµολόγηση πακέτων σε δίκτυα υπολογιστών

ροµολόγηση πακέτων σε δίκτυα υπολογιστών ροµολόγηση πακέτων σε δίκτυα υπολογιστών Συµπληρωµατικές σηµειώσεις για το µάθηµα Αλγόριθµοι Επικοινωνιών Ακαδηµαϊκό έτος 2011-2012 1 Εισαγωγή Οι παρακάτω σηµειώσεις παρουσιάζουν την ανάλυση του άπληστου

Διαβάστε περισσότερα

Ασυμπτωτικός Συμβολισμός

Ασυμπτωτικός Συμβολισμός Ασυμπτωτικός Συμβολισμός ημήτρης Φωτάκης Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Υπολογιστική Πολυπλοκότητα Υπολογιστική πολυπλοκότητα αλγόριθμου Α: Ποσότητα

Διαβάστε περισσότερα

CSC 314: Switching Theory

CSC 314: Switching Theory CSC 314: Switching Theory Course Summary 9 th January 2009 1 1 Θέματα Μαθήματος Ερωτήσεις Τι είναι αλγόριθμος? Τι μπορεί να υπολογιστεί? Απαντήσεις Μοντέλα Υπολογισμού Δυνατότητες και μη-δυνατότητες 2

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στους Αλγόριθµους. Αλγόριθµοι. Ιστορικά Στοιχεία. Ο πρώτος Αλγόριθµος. Παραδείγµατα Αλγορίθµων. Τι είναι Αλγόριθµος

Εισαγωγή στους Αλγόριθµους. Αλγόριθµοι. Ιστορικά Στοιχεία. Ο πρώτος Αλγόριθµος. Παραδείγµατα Αλγορίθµων. Τι είναι Αλγόριθµος Εισαγωγή στους Αλγόριθµους Αλγόριθµοι Τι είναι αλγόριθµος; Τι µπορεί να υπολογίσει ένας αλγόριθµος; Πως αξιολογείται ένας αλγόριθµος; Παύλος Εφραιµίδης pefraimi@ee.duth.gr Αλγόριθµοι Εισαγωγικές Έννοιες

Διαβάστε περισσότερα

υναμικός Προγραμματισμός

υναμικός Προγραμματισμός υναμικός Προγραμματισμός ιδάσκοντες: Σ. Ζάχος,. Φωτάκης Επιμέλεια διαφανειών:. Φωτάκης Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο ιωνυμικοί Συντελεστές ιωνυμικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Αλγόριθµοι. 5.1 Αλγόριθµος: Ορισµός. Αλγόριθµοι : επίπεδα αφαίρεσης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Αλγόριθµοι. 5.1 Αλγόριθµος: Ορισµός. Αλγόριθµοι : επίπεδα αφαίρεσης ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Αλγόριθµοι 5.1 Αλγόριθµος: Ορισµός 5.1 Η έννοια του αλγορίθµου 5.2 Αναπαράσταση αλγορίθµων 5.3 Επινόηση αλγορίθµων 5.4 οµές επανάληψης Ένας αλγόριθµος είναι ένα διατεταγµένο σύνολο, σαφώς ορισµένων,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΙΓΝΙΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΠΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΚΕ ΟΝΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜ ΕΦΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙ ΠΙΓΝΙΩΝ Εξετάσεις 13 Φεβρουαρίου 2004 ιάρκεια εξέτασης: 2 ώρες (13:00-15:00) ΘΕΜ 1 ο (2.5) α) Για δύο στρατηγικές

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 9: NP-Complete Problems

Chapter 9: NP-Complete Problems Θεωρητική Πληροφορική Ι: Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα Chapter 9: NP-Complete Problems 9.3 Graph-Theoretic Problems (Συνέχεια) 9.4 Sets and Numbers Γιώργος Αλεξανδρίδης gealexan@mail.ntua.gr Κεφάλαιο 9:

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά Προβλημάτων 5 Λύσεις

Σειρά Προβλημάτων 5 Λύσεις Άσκηση 1 Σειρά Προβλημάτων 5 Λύσεις Να δείξετε ότι οι πιο κάτω γλώσσες είναι διαγνώσιμες. (α) { D το D είναι ένα DFA το οποίο αποδέχεται όλες τις λέξεις στο Σ * } (α) Για να διαγνώσουμε το πρόβλημα μπορούμε

Διαβάστε περισσότερα

Αλγοριθμική Θεωρία Παιγνίων

Αλγοριθμική Θεωρία Παιγνίων Αλγοριθμική Θεωρία Παιγνίων ιδάσκοντες: E. Ζάχος, Α. Παγουρτζής,. Φωτάκης Επιμέλεια διαφανειών:. Φωτάκης Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Πολύπλοκα Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Στην ενότητα αυτή θα µελετηθούν τα εξής θέµατα:

Στην ενότητα αυτή θα µελετηθούν τα εξής θέµατα: υναµικός Προγραµµατισµός Στην ενότητα αυτή θα µελετηθούν τα εξής θέµατα: Σχεδιασµός αλγορίθµων µε υναµικό Προγραµµατισµό Το πρόβληµα του πολλαπλασιασµού πινάκων ΕΠΛ 3 Αλγόριθµοι και Πολυπλοκότητα 3- υναµικός

Διαβάστε περισσότερα

ο ρόλος των αλγορίθμων στις υπολογιστικές διαδικασίες Παύλος Εφραιμίδης Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι

ο ρόλος των αλγορίθμων στις υπολογιστικές διαδικασίες Παύλος Εφραιμίδης Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι Παύλος Εφραιμίδης 1 περιεχόμενα αλγόριθμοι τεχνολογία αλγορίθμων 2 αλγόριθμοι αλγόριθμος: οποιαδήποτε καλά ορισμένη υπολογιστική διαδικασία που δέχεται κάποια τιμή ή κάποιο σύνολο τιμών, και δίνεικάποιατιμήήκάποιοσύνολοτιμώνως

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1. Εισαγωγή: Κάποια αντιπροσωπευτικά προβλήματα... 25. 2. Βασικά στοιχεία ανάλυσης αλγορίθμων... 57. 3. Γραφήματα...

Περιεχόμενα. 1. Εισαγωγή: Κάποια αντιπροσωπευτικά προβλήματα... 25. 2. Βασικά στοιχεία ανάλυσης αλγορίθμων... 57. 3. Γραφήματα... Περιεχόμενα Σχετικά με τους συγγραφείς...3 Πρόλογος... 11 Πρόλογος της ελληνικής έκδοσης... 23 1. Εισαγωγή: Κάποια αντιπροσωπευτικά προβλήματα... 25 1.1 Ένα πρώτο πρόβλημα: Ευσταθές Ταίριασμα...25 1.2

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2. Η δοµή δεδοµένων Σωρός και η Ταξινόµηση Σωρού (The Heap data structure and Heapsort) Έκδοση 1.1, 12/05/2010

Κεφάλαιο 2. Η δοµή δεδοµένων Σωρός και η Ταξινόµηση Σωρού (The Heap data structure and Heapsort) Έκδοση 1.1, 12/05/2010 Κεφάλαιο 2 Η δοµή δεδοµένων Σωρός και η Ταξινόµηση Σωρού (The Heap data structure and Heapsort) Έκδοση., 2/05/200 Χρησιµοποιήθηκε υλικό από τις αγγλικές διαφάνειες του Kevin Wayne. Σωρός και Ταξινόµηση

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία Υπολογισμού και Πολυπλοκότητα

Θεωρία Υπολογισμού και Πολυπλοκότητα Θεωρία Υπολογισμού και Πολυπλοκότητα Κεφάλαιο 14. Χρονική Πολυπλοκότητα 17, 20, 24 Απριλίου 2007 Δρ. Παπαδοπούλου Βίκη 1 Υπολογίσιμα και Εφικτά Υπολογίσιμα Προβλήματα Είδαμε ότι 1. Οτιδήποτε μπορούμε να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΕΣΗ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ & ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ

ΕΥΡΕΣΗ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ & ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΕΥΡΕΣΗ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ & ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ (ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ, Sanjoy Dasgupta, Christos Papadimitriou, Umesh Vazirani, Κεφάλαιο 4 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ, Jon Kleinberg, Eva Tardos, Κεφάλαιο 4) 1 Θέματα

Διαβάστε περισσότερα

1 Εισαγωγή στις Συνδυαστικές Δημοπρασίες - Combinatorial Auctions

1 Εισαγωγή στις Συνδυαστικές Δημοπρασίες - Combinatorial Auctions ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Θεωρία Παιγνίων και Αποφάσεων Διδάσκων: Ε. Μαρκάκης, Εαρινό εξάμηνο 2015 Συμπληρωματικές σημειώσεις για τον μηχανισμό VCG 1 Εισαγωγή στις Συνδυαστικές

Διαβάστε περισσότερα

Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα

Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα Άπληστοι Αλγόριθμοι Δημήτρης Μιχαήλ Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Άπληστοι Αλγόριθμοι Είναι δύσκολο να ορίσουμε ακριβώς την έννοια του άπληστου

Διαβάστε περισσότερα

Mh apofasisimèc gl ssec. A. K. Kapìrhc

Mh apofasisimèc gl ssec. A. K. Kapìrhc Mh apofasisimèc gl ssec A. K. Kapìrhc 15 Maòou 2009 2 Perieqìmena 1 Μη αποφασίσιμες γλώσσες 5 1.1 Ανάγω το πρόβλημα A στο B................................. 5 1.2 Αναγωγές μη επιλυσιμότητας..................................

Διαβάστε περισσότερα

Ελάχιστα Γεννητορικά ένδρα

Ελάχιστα Γεννητορικά ένδρα λάχιστα Γεννητορικά ένδρα Στην ενότητα αυτή θα µελετηθούν τα εξής επιµέρους θέµατα: Ο αλγόριθµος του Prim και ο αλγόριθµος του Kruskal για εύρεση λάχιστων Γεννητορικών ένδρων ΠΛ 23 οµές εδοµένων και Αλγόριθµοι

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογή και επανάληψη. Λογική έκφραση ή συνθήκη

Επιλογή και επανάληψη. Λογική έκφραση ή συνθήκη Επιλογή και επανάληψη Η ύλη που αναπτύσσεται σε αυτό το κεφάλαιο είναι συναφής µε την ύλη που αναπτύσσεται στο 2 ο κεφάλαιο. Όπου υπάρχουν διαφορές αναφέρονται ρητά. Προσέξτε ιδιαίτερα, πάντως, ότι στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Μαθηματικά (Άλγεβρα - Γεωμετρία) Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ και Α, Β ΤΑΞΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ και Α ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ ΚΕΝΤΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ

5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ 5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ 5.1 Εισαγωγή στους αλγορίθμους 5.1.1 Εισαγωγή και ορισμοί Αλγόριθμος (algorithm) είναι ένα πεπερασμένο σύνολο εντολών οι οποίες εκτελούν κάποιο ιδιαίτερο έργο. Κάθε αλγόριθμος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΙΚΙΑΣ ΜΥΡΜΗΓΚΙΩΝ ANT COLONY OPTIMIZATION METHODS

ΜΕΘΟΔΟΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΙΚΙΑΣ ΜΥΡΜΗΓΚΙΩΝ ANT COLONY OPTIMIZATION METHODS ΜΕΘΟΔΟΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΙΚΙΑΣ ΜΥΡΜΗΓΚΙΩΝ ANT COLONY OPTIMIZATION METHODS Χρήστος Δ. Ταραντίλης Αν. Καθηγητής ΟΠΑ ACO ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ Η ΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΛΥΣΕΩΝ ΣΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΙΑΤΑΞΗΣ (1/3) Ε..Ε. ΙΙ Oι ACO

Διαβάστε περισσότερα

Άπληστοι Αλγόριθμοι. ιδάσκοντες: Σ. Ζάχος,. Φωτάκης Επιμέλεια διαφανειών:. Φωτάκης. Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Άπληστοι Αλγόριθμοι. ιδάσκοντες: Σ. Ζάχος,. Φωτάκης Επιμέλεια διαφανειών:. Φωτάκης. Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Άπληστοι Αλγόριθμοι ιδάσκοντες: Σ. Ζάχος,. Φωτάκης Επιμέλεια διαφανειών:. Φωτάκης Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Άπληστοι Αλγόριθμοι... για προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές της Θεωρίας Παιγνίων

Βασικές Αρχές της Θεωρίας Παιγνίων Βασικές Αρχές της Θεωρίας Παιγνίων - Ορισμός. Αν οι επιλογές μιας επιχείρησης εξαρτώνται από την αναμενόμενη αντίδραση των υπόλοιπων επιχειρήσεων που συμμετέχουν στην αγορά, τότε υπάρχει στρατηγική αλληλεπίδραση

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία Υπολογισμού και Πολυπλοκότητα Μαθηματικό Υπόβαθρο

Θεωρία Υπολογισμού και Πολυπλοκότητα Μαθηματικό Υπόβαθρο Θεωρία Υπολογισμού και Πολυπλοκότητα Μαθηματικό Υπόβαθρο Στην ενότητα αυτή θα μελετηθούν τα εξής επιμέρους θέματα: Σύνολα Συναρτήσεις και Σχέσεις Γραφήματα Λέξεις και Γλώσσες Αποδείξεις ΕΠΛ 211 Θεωρία

Διαβάστε περισσότερα

Δρομολόγηση Και Πολύχρωματισμός. Γραφημάτων ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΣ Α.Μ 1026

Δρομολόγηση Και Πολύχρωματισμός. Γραφημάτων ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΣ Α.Μ 1026 Δρομολόγηση Και Πολύχρωματισμός Μονοπατιών Γραφημάτων ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΣ Α.Μ 1026 Εισαγωγή. Το πρόβλημα με το οποίο θα ασχοληθούμε εδώ είναι γνωστό σαν: Δρομολόγηση και Πολύ-χρωματισμός Διαδρομών (Routing

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΙΓΝΙΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΙΓΝΙΩΝ Τελικές Εξετάσεις Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2007 ιάρκεια εξέτασης: 3 ώρες (15:00-18:00) ΘΕΜΑ 1

Διαβάστε περισσότερα

ιεργασίες και Επεξεργαστές στα Κατανεµηµένων Συστηµάτων

ιεργασίες και Επεξεργαστές στα Κατανεµηµένων Συστηµάτων ιεργασίες και Επεξεργαστές στα Κατανεµηµένων Συστηµάτων Μαρία Ι. Ανδρέου ΗΜΥ417, ΗΜΥ 663 Κατανεµηµένα Συστήµατα Χειµερινό Εξάµηνο 2006-2007 Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 1.1 Τι είναι η αριθµητική ανάλυση

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 1.1 Τι είναι η αριθµητική ανάλυση 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 11 Τι είναι η αριθµητική ανάλυση Στα µαθητικά και φοιτητικά µας χρόνια, έχουµε γνωριστεί µε µία ποικιλία από µαθηµατικά προβλήµατα των οποίων µαθαίνουµε σταδιακά τις λύσεις Παραδείγµατος χάριν,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12: Θεωρία υπολογισμού

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12: Θεωρία υπολογισμού ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12: Θεωρία υπολογισμού 12.1 Συναρτήσεις και ο υπολογισμός τους 12.2 Μηχανές Turing 12.3 Καθολικές γλώσσες προγραμματισμού 12.4 Μια μη υπολογίσιμη συνάρτηση 12.5 Πολυπλοκότητα προβλημάτων 12.6

Διαβάστε περισσότερα

ιδάσκων: ηµήτρης Ζεϊναλιπούρ

ιδάσκων: ηµήτρης Ζεϊναλιπούρ Κεφάλαιο 1.3-1.4: Εισαγωγή Στον Προγραµµατισµό ( ιάλεξη 2) ιδάσκων: ηµήτρης Ζεϊναλιπούρ Περιεχόµενα Εισαγωγικές Έννοιες - Ορισµοί Ο κύκλος ανάπτυξης προγράµµατος Παραδείγµατα Πότε χρησιµοποιούµε υπολογιστή?

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7 Βασικά Θεωρήµατα του ιαφορικού Λογισµού

Κεφάλαιο 7 Βασικά Θεωρήµατα του ιαφορικού Λογισµού Σελίδα 1 από Κεφάλαιο 7 Βασικά Θεωρήµατα του ιαφορικού Λογισµού Στο κεφάλαιο αυτό θα ασχοληθούµε µε τα βασικά θεωρήµατα του διαφορικού λογισµού καθώς και µε προβλήµατα που µπορούν να επιλυθούν χρησιµοποιώντας

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας. Οργάνωση Υπολογιστών

Τμήμα Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας. Οργάνωση Υπολογιστών Οργάνωση Υπολογιστών Υπολογιστικό Σύστημα Λειτουργικό Σύστημα Αποτελεί τη διασύνδεση μεταξύ του υλικού ενός υπολογιστή και του χρήστη (προγραμμάτων ή ανθρώπων). Είναι ένα πρόγραμμα (ή ένα σύνολο προγραμμάτων)

Διαβάστε περισσότερα

Οι πράξεις που χρειάζονται για την επίλυση αυτών των προβληµάτων (αφού είναι απλές) µπορούν να τεθούν σε µια σειρά και πάρουν µια αλγοριθµική µορφή.

Οι πράξεις που χρειάζονται για την επίλυση αυτών των προβληµάτων (αφού είναι απλές) µπορούν να τεθούν σε µια σειρά και πάρουν µια αλγοριθµική µορφή. Η Αριθµητική Ανάλυση χρησιµοποιεί απλές αριθµητικές πράξεις για την επίλυση σύνθετων µαθηµατικών προβληµάτων. Τις περισσότερες φορές τα προβλήµατα αυτά είναι ή πολύ περίπλοκα ή δεν έχουν ακριβή αναλυτική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μ. Γρηγοριάδου Ρ. Γόγουλου Ενότητα: Η Διδασκαλία του Προγραμματισμού Περιεχόμενα Παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ Α... Β

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ Α... Β ΘΕΜΑ Α ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ' ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμητικές Μέθοδοι σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον

Αριθμητικές Μέθοδοι σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Αριθμητικές Μέθοδοι σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον Δρ. Δημήτρης Βαρσάμης Επίκουρος Καθηγητής Οκτώβριος 2014 Δρ. Δημήτρης Βαρσάμης Οκτώβριος 2014 1 / 42 Αριθμητικές Μέθοδοι

Διαβάστε περισσότερα

Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα

Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα ημήτρης Φωτάκης Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Οργανωτικά ιδάσκοντες:. Φωτάκης (και Σ. Ζάχος στο μτπχ.) Βοηθοί διδασκαλίας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ ΙΑΒΑΣΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ (ΠΑΡΕΜΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ)

Η ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ ΙΑΒΑΣΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ (ΠΑΡΕΜΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ) Η ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ ΙΑΒΑΣΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ (ΠΑΡΕΜΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ) ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΖΟΥΜΑΣ ΕΣΠΟΤΑΤΟΥ 3 ΑΓΡΙΝΙΟ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η έννοια της συνάρτησης είναι στενά συνυφασµένη µε τον πίνακα τιµών και τη γραφική παράσταση.

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµοθεωρητικοί Αλγόριθµοι και το. To Κρυπτοσύστηµα RSA

Αριθµοθεωρητικοί Αλγόριθµοι και το. To Κρυπτοσύστηµα RSA Αριθµοθεωρητικοί Αλγόριθµοι και το Κρυπτοσύστηµα RSA Στην ενότητα αυτή θα µελετηθούν τα εξής θέµατα: Υπολογισµός Μέγιστου Κοινού ιαιρέτη Αλγόριθµος του Ευκλείδη Κλάσεις Ισοδυναµίας και Αριθµητική modulo

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΙΣΜΟΥ 1) Στο «Τουρνουά Τένις» του Ιουλίου πρόκειται να συμμετάσχουν 250 άτομα. Σύμφωνα με τις δηλώσεις των παικτών του τουρνουά τένις, ένας στους δέκα παίκτες είναι

Διαβάστε περισσότερα

Πρόβληµα 2 (15 µονάδες)

Πρόβληµα 2 (15 µονάδες) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ, 2013-2014 ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Ε. Μαρκάκης Πρόβληµα 1 (5 µονάδες) 2 η Σειρά Ασκήσεων Προθεσµία Παράδοσης: 19/1/2014 Υπολογίστε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ενότητα 4 Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται σε άλλου τύπου άδειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Dr. Christos D. Tarantilis Associate Professor in Operations Research & Management Science http://tarantilis.dmst.aueb.gr/ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Ι - 1- ΕΦΑΡΜΟΓΗΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣΕΠΙΣΤΗΜΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Κρυπτογραφία. Κεφάλαιο 4 Αλγόριθμοι Δημοσίου Κλειδιού (ή ασύμμετροι αλγόριθμοι)

Κρυπτογραφία. Κεφάλαιο 4 Αλγόριθμοι Δημοσίου Κλειδιού (ή ασύμμετροι αλγόριθμοι) Κρυπτογραφία Κεφάλαιο 4 Αλγόριθμοι Δημοσίου Κλειδιού (ή ασύμμετροι αλγόριθμοι) Κρυπτοσυστήματα Δημοσίου κλειδιού Αποστολέας P Encryption C Decryption P Παραλήπτης Προτάθηκαν το 1976 Κάθε συμμετέχων στο

Διαβάστε περισσότερα

βασικές έννοιες (τόμος Β)

βασικές έννοιες (τόμος Β) θεωρία γραφημάτων Παύλος Εφραιμίδης 1 περιεχόμενα βασικές έννοιες (τόμος Α) βασικές έννοιες (τόμος Β) 2 Θεωρία Γραφημάτων Βασική Ορολογία Τόμος Α, Ενότητα 4.1 Βασική Ορολογία Γραφημάτων Γράφημα Γ = (E,V)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑΣ Περίγραµµα Εισαγωγή Στοιχεία Πολυπλοκότητας Ηλίας Κ. Σάββας Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα: Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Email: savvas@teilar teilar.gr Αλγόριθµοι

Διαβάστε περισσότερα

Ο Σέρλοκ Χόλμς, η εις άτοπο απαγωγή και οι απαρχές του internet.

Ο Σέρλοκ Χόλμς, η εις άτοπο απαγωγή και οι απαρχές του internet. Λέσχη Ανάγνωσης Γενικού Λυκείου Σαντορίνης Σχολικό έτος 2011-2012 Ο Σέρλοκ Χόλμς, η εις άτοπο απαγωγή και οι απαρχές του internet. Γιάννης Παπόγλου Το σμαραγδένιο στέμμα Σύµφωνα µε ένα παλιό µου ρητό,

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία παιγνίων Δημήτρης Χριστοφίδης Εκδοση 1η: Παρασκευή 3 Απριλίου 2015. Παραδείγματα Παράδειγμα 1. Δυο άτομα παίζουν μια παραλλαγή του σκακιού όπου σε κάθε βήμα ο κάθε παίκτης κάνει δύο κανονικές κινήσεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δρ. Κόννης Γιώργος Πανεπιστήμιο Κύπρου - Τμήμα Πληροφορικής Προγραμματισμός Στόχοι 1 Να περιγράψουμε τις έννοιες του Υπολογιστικού Προβλήματος και του Προγράμματος/Αλγορίθμου

Διαβάστε περισσότερα

2015 1-5 1. 5 5 4. 10 2. . 3. 6 3. . 6

2015 1-5 1. 5 5 4. 10 2. . 3. 6 3. . 6 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΜΑ Α Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµίας από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και, δίπλα, τη λέξη ΣΩΣΤΟ, αν

Διαβάστε περισσότερα

Η εξίσωση του Fermat για τον εκθέτη n=3. Μία στοιχειώδης προσέγγιση

Η εξίσωση του Fermat για τον εκθέτη n=3. Μία στοιχειώδης προσέγγιση Η εξίσωση του Fermat για τον εκθέτη n=3. Μία στοιχειώδης προσέγγιση Αλέξανδρος Γ. Συγκελάκης 6 Απριλίου 2006 Περίληψη Θέµα της εργασίας αυτής, είναι η απόδειξη οτι η εξίσωση x 3 + y 3 = z 3 όπου xyz 0,

Διαβάστε περισσότερα

Ουρά Προτεραιότητας (priority queue)

Ουρά Προτεραιότητας (priority queue) Ουρά Προτεραιότητας (priority queue) Δομή δεδομένων που υποστηρίζει δύο βασικές λειτουργίες : Εισαγωγή στοιχείου με δεδομένο κλειδί. Επιστροφή ενός στοιχείου με μέγιστο (ή ελάχιστο) κλειδί και διαγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Γραµµικη Αλγεβρα Ι Επιλυση Επιλεγµενων Ασκησεων Φυλλαδιου 4

Γραµµικη Αλγεβρα Ι Επιλυση Επιλεγµενων Ασκησεων Φυλλαδιου 4 Γραµµικη Αλγεβρα Ι Επιλυση Επιλεγµενων Ασκησεων Φυλλαδιου 4 ιδασκοντες: Ν Μαρµαρίδης - Α Μπεληγιάννης Βοηθος Ασκησεων: Χ Ψαρουδάκης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://wwwmathuoigr/ abeligia/linearalgebrai/laihtml

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 231 οµές εδοµένων και Αλγόριθµοι Άννα Φιλίππου, 2006 9-1

ΕΠΛ 231 οµές εδοµένων και Αλγόριθµοι Άννα Φιλίππου, 2006 9-1 Σωροί Στην ενότητα αυτή θα µελετηθούν τα εξής επιµέρους θέµατα: Ουρές Προτεραιότητας Σωροί υλοποίηση και πράξεις Ο αλγόριθµος ταξινόµησης HeapSort Παραλλαγές Σωρών ΕΠΛ 231 οµές εδοµένων και Αλγόριθµοι

Διαβάστε περισσότερα

ΠροσδιορισµόςΒέλτιστης Λύσης στα Προβλήµατα Μεταφοράς Η µέθοδος Stepping Stone

ΠροσδιορισµόςΒέλτιστης Λύσης στα Προβλήµατα Μεταφοράς Η µέθοδος Stepping Stone ΠροσδιορισµόςΒέλτιστης Λύσης στα Προβλήµατα Μεταφοράς Η µέθοδος Stepping Stone Hµέθοδος Stepping Stoneείναι µία επαναληπτική διαδικασία για τον προσδιορισµό της βέλτιστης λύσης σε ένα πρόβληµα µεταφοράς.

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακές δυσκολίες ΙΙ. Παλαιγεωργίου Γιώργος Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Μαθησιακές δυσκολίες ΙΙ. Παλαιγεωργίου Γιώργος Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Μαθησιακές δυσκολίες ΙΙ Παλαιγεωργίου Γιώργος Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Μάρτιος 2010 Προηγούμενη διάλεξη Μαθησιακές δυσκολίες Σε όλες

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης (ΜΒΑ) Ενότητα 1: Δικτυωτή Ανάλυση (Θεωρία Γράφων)

Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης (ΜΒΑ) Ενότητα 1: Δικτυωτή Ανάλυση (Θεωρία Γράφων) Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης (ΜΒΑ) Ενότητα 1: Δικτυωτή Ανάλυση (Θεωρία Γράφων) Μπεληγιάννης Γρηγόριος Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

Γράφοι. Ένας γράφος ή αλλιώς γράφηµα αποτελείται απο. Εφαρµογές: Τηλεπικοινωνιακά και Οδικά ίκτυα, Ηλεκτρονικά Κυκλώµατα, Β.. κ.ά.

Γράφοι. Ένας γράφος ή αλλιώς γράφηµα αποτελείται απο. Εφαρµογές: Τηλεπικοινωνιακά και Οδικά ίκτυα, Ηλεκτρονικά Κυκλώµατα, Β.. κ.ά. Γράφοι Ένας γράφος ή αλλιώς γράφηµα αποτελείται απο πλευρές (ακµές) και κορυφές (κόµβους). Εφαρµογές: Τηλεπικοινωνιακά και Οδικά ίκτυα, Ηλεκτρονικά Κυκλώµατα, Β.. κ.ά. Graph Drawing 4 πιθανές αναπαραστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Αναδρομή. Τι γνωρίζετε για τη δυνατότητα «κλήσης» αλγορίθμων; Τι νόημα έχει;

Αναδρομή. Τι γνωρίζετε για τη δυνατότητα «κλήσης» αλγορίθμων; Τι νόημα έχει; ΜΑΘΗΜΑ 7 Κλήση αλγορίθμου από αλγόριθμο Αναδρομή Σ χ ο λ ι κ ο Β ι β λ ι ο ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.2.7: ΕΝΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΔΟΜΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟI 2.2.7.5: Κλήση αλγορίθμου από αλγόριθμο 2.2.7.6: Αναδρομή εισαγωγη

Διαβάστε περισσότερα

Σχέσεις. Διμελής Σχέση. ΣτοΊδιοΣύνολο. Αναπαράσταση

Σχέσεις. Διμελής Σχέση. ΣτοΊδιοΣύνολο. Αναπαράσταση Διμελής Σχέση Σχέσεις Διδάσκοντες: Φ. Αφράτη, Δ. Επιμέλεια διαφανειών: Δ. Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Διατεταγμένο ζεύγος (α, β): Δύο αντικείμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ 2006-2007 2η Σειρά Ασκήσεων ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ 2006-2007 2η Σειρά Ασκήσεων ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ 2006-2007 2η Σειρά Ασκήσεων ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1. ίνεται το γνωστό πρόβληµα των δύο δοχείων: «Υπάρχουν δύο δοχεία

Διαβάστε περισσότερα

6.1 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

6.1 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ 6. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΘΕΩΡΙΑ. Ορισµός της συνάρτησης Συνάρτηση από ένα σύνολο Α σε ένα σύνολο Β λέγεται µια διαδικασία (κανόνας τρόπος ), µε την οποία κάθε στοιχείο του συνόλου Α αντιστοιχίζεται σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ 20, 5 η ΟΣΣ: Θεωρία Γραφημάτων

ΠΛΗ 20, 5 η ΟΣΣ: Θεωρία Γραφημάτων ΠΛΗ 20, 5 η ΟΣΣ: Θεωρία Γραφημάτων ημήτρης Φωτάκης ιακριτά Μαθηματικά και Μαθηματική Λογική Πληροφορική Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο 4 η Εργασία: Γενική Εικόνα Αντίστοιχη βαθμολογικά και ποιοτικά με την

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Τι καλείται ψευδοκώδικας; 2. Τι καλείται λογικό διάγραμμα; 3. Για ποιο λόγο είναι απαραίτητη η τυποποίηση του αλγόριθμου; 4. Ποιες είναι οι βασικές αλγοριθμικές δομές; 5. Να περιγράψετε τις

Διαβάστε περισσότερα

Αλγόριθµοι Ροής σε Γράφους (CLR, κεφάλαιο 27)

Αλγόριθµοι Ροής σε Γράφους (CLR, κεφάλαιο 27) Αλγόριθµοι Ροής σε Γράφους (CLR, κεφάλαιο 27) Στην ενότητα αυτή θα µελετηθούν τα εξής θέµατα: ίκτυα ροής και το πρόβληµα της µέγιστης ροής Η µεθοδολογία Ford-Fulkerson Ο αλγόριθµος Edmonds-Karps ΕΠΛ 232

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις Φροντιστηρίου «Υπολογιστική Νοηµοσύνη Ι» 7ο Φροντιστήριο 15/1/2008

Ασκήσεις Φροντιστηρίου «Υπολογιστική Νοηµοσύνη Ι» 7ο Φροντιστήριο 15/1/2008 Ασκήσεις Φροντιστηρίου «Υπολογιστική Νοηµοσύνη Ι» 7ο Φροντιστήριο 5//008 Πρόβληµα ο Στα παρακάτω ερωτήµατα επισηµαίνουµε ότι perceptron είναι ένας νευρώνας και υποθέτουµε, όπου χρειάζεται, τη χρήση δικτύων

Διαβάστε περισσότερα

Επίλυση προβληµάτων. Αλγόριθµοι Αναζήτησης

Επίλυση προβληµάτων. Αλγόριθµοι Αναζήτησης Επίλυση προβληµάτων! Περιγραφή προβληµάτων Αλγόριθµοι αναζήτησης Αλγόριθµοι τυφλής αναζήτησης Αλγόριθµοι ευρετικής αναζήτησης Παιχνίδια δύο αντιπάλων Προβλήµατα ικανοποίησης περιορισµών Γενικά " Τεχνητή

Διαβάστε περισσότερα

Μια Επισκόπηση της Ύλης & Μερικές Οδηγίες

Μια Επισκόπηση της Ύλης & Μερικές Οδηγίες Μια Επισκόπηση της Ύλης & Μερικές Οδηγίες Βαγγέλης ούρος douros@aueb.gr 1 11/6/2012 Αλγόριθμοι, Εαρινό Εξάμηνο 2012, Φροντιστήριο #14 Γενικά Σχόλια (1) 2 Για το τελικό διαγώνισμα θα χρειαστείτε: Φοιτητική

Διαβάστε περισσότερα

Λογικοί πράκτορες. Πράκτορες βασισµένοι στη γνώση

Λογικοί πράκτορες. Πράκτορες βασισµένοι στη γνώση Λογικοί πράκτορες Πράκτορες βασισµένοι στη γνώση Βάση γνώσης (knowledge base: Σύνολο προτάσεων (sentences Γλώσσα αναπαράστασης της γνώσης Γνωστικό υπόβαθρο: «Αµετάβλητο» µέρος της ΒΓ Βασικές εργασίες:

Διαβάστε περισσότερα

Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι

Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι Χρήστος Γκόγκος ΤΕΙ Ηπείρου Χειμερινό Εξάμηνο 2014-2015 Παρουσίαση 18 Dijkstra s Shortest Path Algorithm 1 / 12 Ο αλγόριθμος εύρεσης της συντομότερης διαδρομής του Dijkstra

Διαβάστε περισσότερα

Δομές Δεδομένων. Δημήτρης Μιχαήλ. Γραφήματα. Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Δομές Δεδομένων. Δημήτρης Μιχαήλ. Γραφήματα. Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Δομές Δεδομένων Γραφήματα Δημήτρης Μιχαήλ Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Γραφήματα Κατευθυνόμενο Γράφημα Ένα κατευθυνόμενο γράφημα G είναι ένα ζευγάρι (V, E) όπου V είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνητή Νοημοσύνη. 2η διάλεξη (2015-16) Ίων Ανδρουτσόπουλος. http://www.aueb.gr/users/ion/

Τεχνητή Νοημοσύνη. 2η διάλεξη (2015-16) Ίων Ανδρουτσόπουλος. http://www.aueb.gr/users/ion/ Τεχνητή Νοημοσύνη 2η διάλεξη (2015-16) Ίων Ανδρουτσόπουλος http://www.aueb.gr/users/ion/ 1 Οι διαφάνειες αυτής της διάλεξης βασίζονται στα βιβλία: Τεχνητή Νοημοσύνη των Βλαχάβα κ.ά., 3η έκδοση, Β. Γκιούρδας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Dr. Christos D. Tarantilis Associate Professor in Operations Research & Management Science http://tarantilis.dmst.aueb.gr/ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Ι - 1- ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι

Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι Χρήστος Γκόγκος ΤΕΙ Ηπείρου Χειμερινό Εξάμηνο 2014-2015 Παρουσίαση 20 Huffman codes 1 / 12 Κωδικοποίηση σταθερού μήκους Αν χρησιμοποιηθεί κωδικοποίηση σταθερού μήκους δηλαδή

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Έννοιες Θεωρίας Γραφημάτων

Βασικές Έννοιες Θεωρίας Γραφημάτων Βασικές Έννοιες Θεωρίας Γραφημάτων ιδάσκοντες: Σ. Ζάχος,. Φωτάκης Επιμέλεια διαφανειών:. Φωτάκης Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Γραφήματα Μοντελοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ (2ος Κύκλος) ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ηµεροµηνία: Κυριακή 22 Απριλίου 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α1. Να γράψετε στο τετράδιό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΑΙΓΝΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΥΤΕΡΟ- ΚΥΡΙΑΡΧΟΥΜΕΝΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ- PRISONER S DILLEMA ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΑΙΓΝΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΥΤΕΡΟ- ΚΥΡΙΑΡΧΟΥΜΕΝΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ- PRISONER S DILLEMA ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΑΙΓΝΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΥΤΕΡΟ- ΚΥΡΙΑΡΧΟΥΜΕΝΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ- PRISONER S DILLEMA ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 ΚΟΙΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Players-Παίκτες Rules- Κανόνες. Τιµωρείσαι εάν τους παραβιάσεις.

Διαβάστε περισσότερα