Αλγόριθµοι Οπισθοδρόµησης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αλγόριθµοι Οπισθοδρόµησης"

Transcript

1 Αλγόριθµοι Οπισθοδρόµησης Στην ενότητα αυτή θα µελετηθούν τα εξής επιµέρους θέµατα: Η οπισθοδρόµηση στο σχεδιασµό αλγορίθµων Το πρόβληµα των σταθερών γάµων και ο αλγόριθµος των Gale-Shapley Το πρόβληµα των οκτώ βασιλισσών ΕΠΛ 232 Αλγόριθµοι και Πολυπλοκότητα 5-1

2 Αλγόριθµοι Οπισθοδρόµησης ασικό χαρακτηριστικό αυτής της µεθόδου είναι η αναίρεση των αποτελεσµάτων κάποιων υπολογιστικών βηµάτων, και η οπισθοδρόµηση σε κάποιο προηγούµενο βήµα, όπου λαµβάνονται κάποιες διαφορετικές επιλογές. Η οπισθοδρόµηση δεν πρέπει να εµποδίζει τον αλγόριθµο από το να τερµατίζει. Ο αλγόριθµος δεν πρέπει να ξοδεύει χρόνο σε περιττές επαναλήψεις. ΕΠΛ 232 Αλγόριθµοι και Πολυπλοκότητα 5-2

3 Αλγόριθµοι οπισθοδρόµησης ιάφορα προβλήµατα µπορούν να θεωρηθούν ως γράφοι, των οποίων οι κόµβοι είναι καταστάσεις του προβλήµατος και η ύπαρξη ακµής µεταξύ δύο κόµβων δηλώνει τη δυνατότητα κίνησης µεταξύ των καταστάσεων που απεικονίζουν. Λύση του προβλήµατος µπορεί να µεταφραστεί ως την εύρεση κάποιου κόµβου, ή µονοπατιού µέσα στο γράφο, άρα µπορεί να επιτευχθεί µε µια κάταβάθος διερεύνηση του γράφου. Ξεκινούµε από τη ρίζα του γράφου, αρχικά χωρίς καµιά γνώση για τη λύση του προβλήµατος. Κατά την αναζήτηση του γράφου κτίζουµε τη λύση ως εξής: επισκεπτόµενοι κάποιο κόµβο µελετούµε τις πληροφορίες που περιέχει σχετικά µε τη λύση του προβλήµατος 1. αν αυτές είναι νόµιµες µε τη λύση τότε τις συλλέγουµε και συνεχίζουµε τη διερεύνηση, 2. διαφορετικά, τις αγνοούµε και οπισθοδροµούµε στον προηγούµενο κόµβο, από όπου συνεχίζουµε την κατά-βάθος διερεύνηση ακολουθώντας κάποια διαφορετική επιλογή. Κτίσιµο του γράφου µπορεί να γίνει δυναµικά, κατά την αναζήτηση της λύσης του προβλήµατος. ΕΠΛ 232 Αλγόριθµοι και Πολυπλοκότητα 5-3

4 Το Πρόβληµα των Σταθερών Γάµων εδοµένο εισόδου: ινόµαστε δύο σύνολα M, οι άνδρες, και W, οι γυναίκες, µε n στοιχεία το καθένα. Επίσης για κάθε x M W δινόµαστε µια αυστηρά διατεταγµένη λίστα προτιµήσεων που περιέχει όλα τα άτοµα του αντίθετου φύλου. ηλαδή, αν στη λίστα προτιµήσεων του ατόµου r το άτοµο p προηγείται του q τότε το r προτιµά το άτοµο p έναντι του ατόµου q. Ένα ζευγάρωµα Z είναι µια ένα-προς-ένα αντιστοίχηση µεταξύ των συνόλων M και W. Αν ο άνδρας m και η γυναίκα w ζευγαρώνονται στο Z, γράφουµε m=z(w), w=z(m). ΕΠΛ 232 Αλγόριθµοι και Πολυπλοκότητα 5-4

5 Το Πρόβληµα των Σταθερών Γάµων Για ένα ζευγάρωµα Ζ, ο άντρας m και η γυναίκα w αποτελούν ένα επικίνδυνο ζευγάρι, αν ο m και η w δεν ζευγαρώνονται στο Ζ, και εντούτοις ο m προτιµά την w έναντι της Z(m) και η w προτιµά τον m έναντι του Z(w). Ένα ζευγάρωµα Ζ θα λέγεται ασταθές αν περιέχει ένα τουλάχιστον επικίνδυνο ζευγάρι, διαφορετικά θα λέγεται σταθερό. Στόχος: Με δεδοµένο εισόδου κάποιο στιγµιότυπο του προβλήµατος, να προσδιορίσουµε ένα σταθερό ζευγάρωµα. ΕΠΛ 232 Αλγόριθµοι και Πολυπλοκότητα 5-5

6 Παράδειγµα άνδρας λίστα προτίµησης γυναίκα λίστα προτίµησης Είναι τα πιο κάτω ζευγαρώµατα σταθερά; {(1,1), (2,2), (3,3), (4,4)} {(1,2), (2,1), (3,3), (4,4)} {(1,4), (2,3), (3,2), (4,1)} Υπάρχουν άλλα σταθερά ζευγαρώµατα; ΕΠΛ 232 Αλγόριθµοι και Πολυπλοκότητα 5-6

7 Ο αλγόριθµος των Gale-Shapley για όλα τα x M W, single[x] = True; Z = ; while(single[m]=true για κάποιο m M ){ w = πρώτη γυναίκα στη λίστα του m στην οποία ο m δεν έχει ακόµη κάνει πρόταση γάµου; if single(w) Z = Z {(m,w)}; single(m)= single(w)= False; else if (m,w) Z && η w προτιµά τον m από τον m Z = Z {(m,w)}-(m,w)}; single(m ) = True; single(m) = False; Παρατήρηση: Ο αλγόριθµος δεν else η w απορρίπτει τον m προσδιορίζει τη σειρά µε την } οποία οι άνδρες κάνουν return Z προτάσεις στις γυναίκες. ΕΠΛ 232 Αλγόριθµοι και Πολυπλοκότητα 5-7

8 Ορθότητα του Αλγόριθµου Θεώρηµα: 1. O αλγόριθµος Gale-Shapley τερµατίζει. 2. Όταν τερµατίσει ο αλγόριθµος Gale-Shapley παράγει ένα σταθερό ζευγάρωµα. Απόδειξη της πρότασης 1 Αρχικά παρατηρούµε ότι δεν είναι δυνατό κάποιος άνδρας να απορριφθεί από όλες τις γυναίκες: Έστω ότι είναι. Μια γυναίκα µπορεί να απορρίψει ένα άνδρα όταν είναι ζευγαρωµένη και εφόσον µια γυναίκα παντρευτεί δεν ξαναγίνεται ελεύθερη. Έτσι όταν ένα άντρας απορριφθεί από την τελευταία γυναίκα στη λίστα, τότε όλες οι γυναίκες πρέπει να είναι ήδη παντρεµένες. Άρα και όλοι οι άνδρες. Αντίφαση! Άρα κάθε άντρας γίνεται τελικά δεκτός από κάποια γυναίκα. Αφού κάθε επανάληψη του αλγόριθµου εµπεριέχει µια µόνο πρόταση γάµου, και κανένας άνδρας δεν κάνει πρόταση για δεύτερη φορά στην ίδια γυναίκα, ο αριθµός των επαναλήψεων είναι το πολύ n². Εποµένως ο αλγόριθµος τερµατίζει. ΕΠΛ 232 Αλγόριθµοι και Πολυπλοκότητα 5-8

9 Απόδειξη της πρότασης 2 Ορθότητα του Αλγόριθµου Προφανώς όταν τερµατίσει ο αλγόριθµος παράγει κάποιο ζευγάρωµα, Ζ. Αν ο άνδρας m προτιµά τη γυναίκα w έναντι της Z(w) τότε θα πρέπει η w να έχει απορρίψει τον m. Αυτό µπορεί να έχει συµβεί είτε επειδή η w ήταν παντρεµένη µε κάποιο άνδρα που προτιµούσε έναντι του m όταν ο m της έκανε πρόταση, είτε επειδή η w ήταν παντρεµένη µε τον m αλλά τον χώρισε όταν κάποιος άνδρας που προτιµούσε έναντι του m της έκανε πρόταση. Και στις δύο περιπτώσεις, η w στην τελική κατάσταση βρίσκεται παντρεµένη µε κάποιον άνδρα τον οποίο προτιµά έναντι του m. Εποµένως το ζευγάρι (m,w) δεν είναι επικίνδυνο για το Ζ. Αφού αυτό ισχύει για όλα τα ζευγάρια (m,w), το Ζ είναι σταθερό ζευγάρωµα. ΕΠΛ 232 Αλγόριθµοι και Πολυπλοκότητα 5-9

10 Παράδειγµα Εφαρµόστε τον αλγόριθµο στο πιο κάτω στιγµιότυπο, υποθέτοντας ότι σε κάθε επανάληψη του βρόχου διαλέγεται ο ελεύθερος άνδρας µε τον πιο µικρό αριθµό. άνδρας λίστα προτίµησης γυναίκα λίστα προτίµησης ΕΠΛ 232 Αλγόριθµοι και Πολυπλοκότητα 5-10

11 Το πρόβληµα των 8 βασιλισσών Στόχος: Να τοποθετήσουµε 8 βασίλισσες σε µια σκακιέρα έτσι ώστε καµιά από τις βασίλισσες να µην απειλεί οποιαδήποτε άλλη. (Μια βασίλισσα απειλεί κάποια άλλη αν βρίσκονται και οι δύο στην ίδια σειρά, ή στην ίδια στήλη, ή στην ίδια διαγώνιο.) Εξαντλητικός αλγόριθµος: δοκιµάζουµε όλες τις δυνατές τοποθετήσεις. Υπάρχουν 64 = 4,426,165, ελτίωση 1: Τοποθετούµε το πολύ µια βασίλισσα σε κάθε σειρά. Άρα οποιαδήποτε τοποθέτηση µπορεί να απεικονιστεί ως ένα 8-διάνυσµα, π.χ. το διάνυσµα (3,1,4,5,2,5,8,7) αντιστοιχεί στην τοποθέτηση βασιλισσών => Οαριθµός των δυνατών τοποθετήσεων είναι 8 8 =16,777,216. ΕΠΛ 232 Αλγόριθµοι και Πολυπλοκότητα 5-11

12 Το πρόβληµα των 8 βασιλισσών ελτίωση 2: Τοποθετούµε το πολύ µια βασίλισσα σε κάθε σειρά και το πολύ µια βασίλισσα σε κάθε στήλη. Άρα οποιαδήποτε τοποθέτηση µπορεί να απεικονιστεί ως ένα 8-διάνυσµα στο οποίο κάθε αριθµός από τους 1..8, παρουσιάζεται ακριβώς µια φορά, π.χ. το διάνυσµα (3,1,4,5,2,6,8,7) αντιστοιχεί στην τοποθέτηση βασιλισσών => Αριθµός πιθανών τοποθετήσεων 8!= Μειονέκτηµα των πιο πάνω µεθόδων: δηµιουργούν ολόκληρη την τοποθέτηση προτού ελέγξουν κατά πόσο είναι νόµιµη. ΕΠΛ 232 Αλγόριθµοι και Πολυπλοκότητα 5-12

13 Αλγόριθµος Οπισθοδρόµησης Ένα διάνυσµα [1..k], 0 k 8 θα λέγεται k-υποσχόµενο αν, τοποθετώντας k βασίλισσες στις θέσεις (i, [i]), τότε καµιά από αυτές δεν απειλεί καµιά άλλη. Μαθηµατικά αυτό µπορεί να εκφραστεί ως εξής: για κάθε 1 i,j k, i j, [i]- [j] {i-j, 0, j-i}. Λύση στο πρόβληµα είναι όλα τα 8-υποσχόµενα διανύσµατα. Θεωρώντας ότι ξεκινούµε µε το 0-υποσχόµενο διάνυσµα είναι δυνατό να κτίσουµε όλα τα 1-υποσχόµενα διανύσµατα, 2-υποσχόµενα διανύσµατα, και ούτω καθ εξής. Με δεδοµένο ένα i-υποσχόµενο διάνυσµα υπάρχουν δύο περιπτώσεις 1. είτε αυτό µπορεί να γίνει (i+1)-υποσχόµενο διάνυσµα µε την προσθήκη κατάλληλης τιµής στη θέση [i+1], 2. είτε έχουµε φτάσει σε αδιέξοδο, δηλαδή σε µια τοποθέτηση στην οποία οποιαδήποτε προσθήκη βασίλισσας στην i+1 σειρά, συνεπάγεται απειλή µιας από τις βασίλισσες στις σειρές 1..i. ΕΠΛ 232 Αλγόριθµοι και Πολυπλοκότητα 5-13

14 Ο Αλγόριθµος Η διαδικασία queens() υπολογίζει και επιστρέφει ένα 8-υποσχόµενο διάνυσµα. queens(){ i=1; k = 1; while ( i 8 ) found = false; while (k 8 or found == false) D[i] = k; k++; if (D είναι i-υποσχόµενο) found = true; i++; k=1; if (found == false) i--; k = D[i]+1 return D[8]; } Ο αλγόριθµος είναι ορθός: 1. τερµατίζει, και 2. υπολογίζει κάποιο 8-υποσχόµενο διάνυσµα. ΕΠΛ 232 Αλγόριθµοι και Πολυπλοκότητα 5-14

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Στην ενότητα αυτή θα µελετηθούν τα εξής θέµατα:

Στην ενότητα αυτή θα µελετηθούν τα εξής θέµατα: υναµικός Προγραµµατισµός Στην ενότητα αυτή θα µελετηθούν τα εξής θέµατα: Σχεδιασµός αλγορίθµων µε υναµικό Προγραµµατισµό Το πρόβληµα του πολλαπλασιασµού πινάκων ΕΠΛ 3 Αλγόριθµοι και Πολυπλοκότητα 3- υναµικός

Διαβάστε περισσότερα

ροµολόγηση πακέτων σε δίκτυα υπολογιστών

ροµολόγηση πακέτων σε δίκτυα υπολογιστών ροµολόγηση πακέτων σε δίκτυα υπολογιστών Συµπληρωµατικές σηµειώσεις για το µάθηµα Αλγόριθµοι Επικοινωνιών Ακαδηµαϊκό έτος 2011-2012 1 Εισαγωγή Οι παρακάτω σηµειώσεις παρουσιάζουν την ανάλυση του άπληστου

Διαβάστε περισσότερα

Αλγόριθµοι και Πολυπλοκότητα

Αλγόριθµοι και Πολυπλοκότητα Αλγόριθµοι και Πολυπλοκότητα Στην ενότητα αυτή θα µελετηθούν τα εξής θέµατα: Πρόβληµα, Στιγµιότυπο, Αλγόριθµος Εργαλεία εκτίµησης πολυπλοκότητας: οι τάξεις Ο(n), Ω(n), Θ(n) Ανάλυση Πολυπλοκότητας Αλγορίθµων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ, ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ, ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ, ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ, ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ Εισαγωγή. Οι σχηματισμοί που προκύπτουν με την επιλογή ενός συγκεκριμένου αριθμού στοιχείων από το ίδιο σύνολο καλούνται διατάξεις αν μας ενδιαφέρει η σειρά καταγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Βραχύτερα Μονοπάτια σε Γράφους (CLR, κεφάλαιο 25)

Βραχύτερα Μονοπάτια σε Γράφους (CLR, κεφάλαιο 25) Βραχύτερα Μονοπάτια σε Γράφους (CLR, κεφάλαιο 25) Στην ενότητα αυτή θα µελετηθούν τα εξής επιµέρους θέµατα: Ο αλγόριθµος των BellmanFord Ο αλγόριθµος του Dijkstra ΕΠΛ 232 Αλγόριθµοι και Πολυπλοκότητα 61

Διαβάστε περισσότερα

P (A B) = P (A) + P (B) P (A B) = 0.5 + 0.4 0.3 = 0.6.

P (A B) = P (A) + P (B) P (A B) = 0.5 + 0.4 0.3 = 0.6. 1 Λυµένες Ασκήσεις Ασκηση 1 Θεωρούµε δύο ενδεχόµενα A, B. Με πιθανότητα 0.5 ϑα συµβεί το A, µε πιθανότητα 0.4 ϑα συµβεί το B και µε πιθανότητα 0.3 ϑα συµβούν και τα δυο. Ποια είναι η πιθανότητα να µη συµβεί

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήριο 9 Λύσεις

Φροντιστήριο 9 Λύσεις Άσκηση 1 Φροντιστήριο 9 Λύσεις Να κατασκευάσετε μια μηχανή Turing με δύο ταινίες η οποία να αποδέχεται στην πρώτη της ταινία μια οποιαδήποτε λέξη w {a,b} * και να γράφει τη λέξη w R στη δεύτερη της ταινία.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Ασκησεις - Φυλλαδιο 8

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Ασκησεις - Φυλλαδιο 8 ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Ασκησεις - Φυλλαδιο 8 ιδασκοντες: Ν. Μαρµαρίδης - Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/numbertheory/nt2014/nt2014.html https://sites.google.com/site/maths4edu/home/14

Διαβάστε περισσότερα

1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες εντολές (μορφές) της;

1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες εντολές (μορφές) της; 1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες (μορφές) της; Η δομή επανάληψης χρησιμοποιείται όταν μια σειρά εντολών πρέπει να εκτελεστεί σε ένα σύνολο περιπτώσεων, που έχουν κάτι

Διαβάστε περισσότερα

ιακριτά Μαθηµατικά και Μαθηµατική Λογική ΠΛΗ20 Ε ρ γ α σ ί α 1η Συνδυαστική-Σχέσεις-Συναρτήσεις Ε ρ ω τ ή µ α τ α

ιακριτά Μαθηµατικά και Μαθηµατική Λογική ΠΛΗ20 Ε ρ γ α σ ί α 1η Συνδυαστική-Σχέσεις-Συναρτήσεις Ε ρ ω τ ή µ α τ α ιακριτά Μαθηµατικά και Μαθηµατική Λογική ΠΛΗ Ε ρ γ α σ ί α η Συνδυαστική-Σχέσεις-Συναρτήσεις Ε ρ ω τ ή µ α τ α Ερώτηµα. Θεωρείστε τις συναρτήσεις f,g,h:z Z (Z το σύνολο των ακέραιων αριθµών που ορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ

ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ Θα ξεκινήσουµε την παρουσίαση των γραµµικών συστηµάτων µε ένα απλό παράδειγµα από τη Γεωµετρία, το οποίο ϑα µας ϐοηθήσει στην κατανόηση των συστηµάτων αυτών και των συνθηκών

Διαβάστε περισσότερα

Τα παρακάτω σύνολα θα τα θεωρήσουμε γενικά γνωστά, αν και θα δούμε πολλές από τις ιδιότητές τους: N Z Q R C

Τα παρακάτω σύνολα θα τα θεωρήσουμε γενικά γνωστά, αν και θα δούμε πολλές από τις ιδιότητές τους: N Z Q R C Κεφάλαιο 1 Εισαγωγικές έννοιες Στο κεφάλαιο αυτό θα αναφερθούμε σε ορισμένες έννοιες, οι οποίες ίσως δεν έχουν άμεση σχέση με τους διανυσματικούς χώρους, όμως θα χρησιμοποιηθούν αρκετά κατά τη μελέτη τόσο

Διαβάστε περισσότερα

ιατύπωση τυπικής µορφής προβληµάτων Γραµµικού

ιατύπωση τυπικής µορφής προβληµάτων Γραµµικού Ο αλγόριθµος είναι αλγεβρική διαδικασία η οποία χρησιµοποιείται για την επίλυση προβληµάτων (προτύπων) Γραµµικού Προγραµµατισµού (ΠΓΠ). Ο αλγόριθµος έχει διάφορες παραλλαγές όπως η πινακοποιηµένη µορφή.

Διαβάστε περισσότερα

Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα

Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα Ροή Δικτύου Δημήτρης Μιχαήλ Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Μοντελοποίηση Δικτύων Μεταφοράς Τα γραφήματα χρησιμοποιούνται συχνά για την μοντελοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις Γραµµικής Άλγεβρας

Σηµειώσεις Γραµµικής Άλγεβρας Σηµειώσεις Γραµµικής Άλγεβρας Κεφάλαιο Συστήµατα Γραµµικών Εξισώσεων και Πίνακες Εισαγωγή στα Συστήµατα Γραµµικών Εξισώσεων Η µελέτη των συστηµάτων γραµµικών εξισώσεων και των λύσεών τους είναι ένα από

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5ο: Εντολές Επανάληψης

Κεφάλαιο 5ο: Εντολές Επανάληψης Χρήστος Τσαγγάρης ΕΕ ΙΠ Τµήµατος Μαθηµατικών, Πανεπιστηµίου Αιγαίου Κεφάλαιο 5ο: Εντολές Επανάληψης Η διαδικασία της επανάληψης είναι ιδιαίτερη συχνή, αφού πλήθος προβληµάτων µπορούν να επιλυθούν µε κατάλληλες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο ΤΥΧΑΙΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΥΧΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο ΤΥΧΑΙΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΥΧΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο ΤΥΧΑΙΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΥΧΑΙΟΤΗΤΑΣ 3.1 Τυχαίοι αριθμοί Στην προσομοίωση διακριτών γεγονότων γίνεται χρήση ακολουθίας τυχαίων αριθμών στις περιπτώσεις που απαιτείται η δημιουργία στοχαστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΑΛΓΕΒΡΑΣ. ρ Χρήστου Νικολαϊδη

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΑΛΓΕΒΡΑΣ. ρ Χρήστου Νικολαϊδη ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΑΛΓΕΒΡΑΣ ρ Χρήστου Νικολαϊδη Δεκέμβριος Περιεχόμενα Κεφάλαιο : σελ. Τι είναι ένας πίνακας. Απλές πράξεις πινάκων. Πολλαπλασιασμός πινάκων.

Διαβάστε περισσότερα

of Mathematics των I.Stewart και D.Tall, Oxford University Press.

of Mathematics των I.Stewart και D.Tall, Oxford University Press. Σημειώσεις του Μαθήματος Μ1124 Θεμέλια των Μαθηματικών Βασισμένες στο βιβλίο των I.Stewart και D.Tall Χρήστος Κουρουνιώτης ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 2012 Εισαγωγή Αρχίζοντας τη μελέτη των μαθηματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠροσδιορισµόςΒέλτιστης Λύσης στα Προβλήµατα Μεταφοράς Η µέθοδος Stepping Stone

ΠροσδιορισµόςΒέλτιστης Λύσης στα Προβλήµατα Μεταφοράς Η µέθοδος Stepping Stone ΠροσδιορισµόςΒέλτιστης Λύσης στα Προβλήµατα Μεταφοράς Η µέθοδος Stepping Stone Hµέθοδος Stepping Stoneείναι µία επαναληπτική διαδικασία για τον προσδιορισµό της βέλτιστης λύσης σε ένα πρόβληµα µεταφοράς.

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή Μοντέλο Βασικοί Αλγόριθµοι Γράφων Κατανεµηµένα Συστήµατα Ένα κατανεµηµένο σύστηµα είναι µια συλλογή από αυτόνοµες διεργασίες οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνούν µεταξύ τους. Με βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΙΩΞΗΣ - ΙΑΦΥΓΗΣ ΜΕ ΜΕΘΟ ΟΥΣ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΓΡΑΦΩΝ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΙΩΞΗΣ - ΙΑΦΥΓΗΣ ΜΕ ΜΕΘΟ ΟΥΣ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΓΡΑΦΩΝ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΙΩΞΗΣ ΙΑΦΥΓΗΣ ΜΕ ΜΕΘΟ ΟΥΣ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΓΡΑΦΩΝ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

9 Τριγωνισμοί Delaunay

9 Τριγωνισμοί Delaunay 9 Τριγωνισμοί Delaunay Παρεμβολή καθ ύψος Ότανσεπροηγούμενακεϕάλαιααναϕερθήκαμεσεχάρτεςενόςτμήματοςτης επιϕάνειας της Γης, υποθέσαμε σιωπηρά ότι δεν υπάρχουν υψομετρικές διαϕορές. Η παραδοχή αυτή πιθανόν

Διαβάστε περισσότερα

ΗΥ240 - Παναγιώτα Φατούρου 2

ΗΥ240 - Παναγιώτα Φατούρου 2 ΕΝΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΞΙΚΩΝ ΜΕ ΙΣΟΖΥΓΙΣΜΕΝΑ ΕΝ ΡΑ ΗΥ24 - Παναγιώτα Φατούρου 1 Ισοζυγισµένα ένδρα Χρονική Πολυπλοκότητα αναζήτησης σε δοµές που έχουν ήδη διδάχθει: Στατική Μη-Ταξινοµηµένη Λίστα -> Ο(n), όπου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΒΑΣΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗΣ Πολλαπλασιαστική αρχή (multiplicatio rule). Έστω ότι ένα πείραμα Ε 1 έχει 1 δυνατά αποτελέσματα. Έστω επίσης ότι για κάθε ένα από αυτά τα δυνατά

Διαβάστε περισσότερα

Επίλυση Προβλημάτων με Χρωματισμό. Αλέξανδρος Γ. Συγκελάκης asygelakis@gmail.com

Επίλυση Προβλημάτων με Χρωματισμό. Αλέξανδρος Γ. Συγκελάκης asygelakis@gmail.com Επίλυση Προβλημάτων με Χρωματισμό Αλέξανδρος Γ. Συγκελάκης asygelakis@gmail.com 1 Η αφορμή συγγραφής της εργασίας Το παρακάτω πρόβλημα που τέθηκε στο Μεταπτυχιακό μάθημα «Θεωρία Αριθμών» το ακαδημαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. ιακριτά Μαθηµατικά και Μαθηµατική Λογική ΠΛΗ20 Ε ρ γ α σ ί α 2η

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. ιακριτά Μαθηµατικά και Μαθηµατική Λογική ΠΛΗ20 Ε ρ γ α σ ί α 2η ιακριτά Μαθηµατικά και Μαθηµατική Λογική ΠΛΗ0 Ε ρ γ α σ ί α η Ε ρ ω τ ή µ α τ α Ερώτηµα 1. (1) Να διατυπώστε αλγόριθµο που θα υπολογίζει το ν-οστό όρο της ακολουθίας a ν : ν = 1,,3,..., όπου a 1 = 1, a

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία παιγνίων Δημήτρης Χριστοφίδης Εκδοση 1η: Παρασκευή 3 Απριλίου 2015. Παραδείγματα Παράδειγμα 1. Δυο άτομα παίζουν μια παραλλαγή του σκακιού όπου σε κάθε βήμα ο κάθε παίκτης κάνει δύο κανονικές κινήσεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Σ

ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Σ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Σ υ ν δ υ α σ τ ι κ ή Πειραιάς 2007 1 Μάθημα 5ο Σχηματισμοί όπου επιτρέπεται η επανάληψη στοιχείων 2 Παράδειγμα 2.4.1 Πόσα διαφορετικά αποτελέσματα μπορούμε

Διαβάστε περισσότερα