MTB Wheels. Instrukcja użytkownika MTB Brugervejledning til MTB Příručka pro uživatele horského kola. Εγχειρίδιο χρήστη ΜΤΒ Manual de utilizare MTB

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "MTB Wheels. Instrukcja użytkownika MTB Brugervejledning til MTB Příručka pro uživatele horského kola. Εγχειρίδιο χρήστη ΜΤΒ Manual de utilizare MTB"

Transcript

1 MTB Wheels Instrukcja użytkownika MTB Brugervejledning til MTB Příručka pro uživatele horského kola Εγχειρίδιο χρήστη ΜΤΒ Manual de utilizare MTB Rev A 015 SRAM, LLC

2 UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA Przed rozpoczęciem montażu musisz zapoznać się z dokumentem omawiającym zasady bezpieczeństwa i gwarancję. Niewłaściwie zainstalowane komponenty są bardzo niebezpieczne i mogą spowodować poważne i/lub śmiertelne obrażenia. W przypadku pytań dotyczących montażu tych elementów skonsultuj się z wykwalifikowanym mechanikiem rowerowym. Dokument jest również dostępny na stronie INSTRUKTIONER VEDR. SIKKERHED Læs og forstå dokumentet vedrørende sikkerhed og garantier, før du forsætter med monteringen. Forkert monterede forgafler er ekstremt farlige og kan medføre alvorlige og/eller dødelige personskader. Hvis du har spørgsmål vedrørende monteringen af disse dele, skal du spørge en kvalificeret cykelmekaniker. Dette dokument findes også på ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Πρέπει να διαβάσετε και να κατανοήσετε το έγγραφο ασφάλειας και εγγύησης πριν προχωρήσετε με την τοποθέτηση. Εξαρτήματα που δεν έχουν τοποθετηθεί σωστά είναι εξαιρετικά επικίνδυνα και μπορούν να οδηγήσουν σε σοβαρούς ή/ και θανάσιμους τραυματισμούς. Αν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την τοποθέτηση των εξαρτημάτων αυτών, συμβουλευτείτε έναν επαγγελματία μηχανικό ποδηλάτων. Το έγγραφο αυτό είναι επίσης διαθέσιμο στη διεύθυνση INSTRUCŢIUNI DE SECURITATE Înainte de a începe instalarea trebuie să citiţi şi să înţelegeţi documentul privind securitatea şi garanţia. Furcile montate incorect sunt extrem de periculoase şi pot cauza accidente grave şi/sau chiar mortale. Pentru întrebări referitoare la aceste piese consultaţi un mecanic de biciclete calificat. Acest document este disponibil şi la BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Než budete pokračovat v montáži, je třeba, abyste si přečetli dokument s bezpečnostními a záručními informacemi a abyste mu porozuměli. Nesprávně nainstalované součásti jsou velmi nebezpečné a mohou zapříčinit závažná nebo dokonce smrtelná zranění. V případě jakýchkoli dotazů ohledně montáže těchto dílů se obraťte na kvalifikovaného mechanika jízdních kol. Tento dokument je rovněž k dispozici na webových stránkách

3 UWAGA Nie używaj do mycia wody pod ciśnieniem. Nie zdejmuj opony ani opaski na obręcz przy pomocy metalowych narzędzi. Informacje dotyczące prawidłowego naprężenia szprych znaleźć można w podręczniku serwisowym. Montuj kasetę, tarczę hamulca oraz dętki i dokonaj montażu przez oś zgodnie z zaleceniami producenta. Niezastosowanie się do powyższych zaleceń spowoduje utratę gwarancji SRAM. Nie używaj żadnych narzędzi do dokręcania nakrętki. Dokręcaj ją tylko ręką. BEMÆRK Brug ikke vand under højtryk til rengøring. Fjern ikke dækket eller fælgbåndet med værktøj af metal. Se brugervejledningen for oplysninger om korrekt spænding af eger. Se anvisningerne fra producenten for montering af kassette, bremseskive, slanger og gennemgående aksel. Følger du ikke disse instruktioner, bortfalder garantien fra SRAM. Brug ikke værktøj, når du strammer møtrikken. Stram kun med fingrene. UPOZORNĚNÍ Nepoužívejte k čištění vodu pod tlakem. K demontáži pláště kola ani k odstranění pásky z ráfku nepoužívejte kovové nástroje. Informace o správném napnutí paprsků najdete v servisní příručce. Pokyny k montáži kazety, kotouče, duší a osy thru-axle najdete v příručce příslušného výrobce. Nedodržení těchto pokynů může mít za následek zánik záruky SRAM. Matici neutahujte žádným nástrojem. Dotáhněte ji pouze rukou. ΓΝΩΣΤΟΠΟΊΗΣΗ Μην χρησιμοποιείτε πεπιεσμένο νερό για το καθάρισμα. Μην αφαιρείτε το ελαστικό ή την ταινία του στεφανιού με οποιοδήποτε μεταλλικό εργαλείο. Συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο σέρβις για τη σωστή ένταση ακτίνων. Ανατρέξτε στις οδηγίες του κατασκευαστή για την τοποθέτηση κασέτας, ρότορα, σαμπρέλας και συστήματος thru axle. Αν δεν ακολουθήσετε τις οδηγίες αυτές, η εγγύηση SRAM ακυρώνεται. Μην χρησιμοποιείτε εργαλεία για να σφίξετε το παξιμάδι. Σφίξτε μόνο με το χέρι. NOTĂ Nu folosiţi apă sub presiune pentru curăţare. Nu demontaţi anvelopa sau banda de jantă cu ajutorul unei scule metalice. Pentru tensionarea corectă a spiţelor consultaţi manualul de service. Consultaţi instrucţiunile producătorului pentru montarea casetei, a rotorului, a camerelor şi a axului de trecere. Nerespectarea acestor instrucţiuni anulează garanţia SRAM. Nu utilizaţi scule pentru a strânge piuliţa. Strângeţi-o numai cu mâna. 3

4 Valve Stem/Tire Installation Montaż wentyla/opony Montering af ventil/dæk Montáž dříku ventilku/pláště Τοποθέτηση στελέχους βαλβίδας/ ελαστικού Montarea valvei/anvelopei 1 Przełóż wentyl przez otwór w obręczy, tak aby gumowa podstawa była na równi z profilem obręczy. Put ventilen gennem ventilhullet, så gummiet sidder tæt op ad fælgen. Prostrčte dřík ventilku otvorem v ráfku tak, aby pryžová vložka zapadla do profilu ráfku. Εισάγετε το στέλεχος της βαλβίδας διαμέσου της οπής του στεφανιού έτσι ώστε η βάση του ελαστικού να είναι στο ίδιο επίπεδο με το προφίλ του στεφανιού. Introduceţi valva prin orificiul din jantă, astfel încât partea de cauciuc să fie la acelaşi nivel cu profilul jantei. Zamocuj na rdzeniu wentyla nakrętkę i dokręć ją ręką. Załóż nasadkę wentyla. Sæt møtrikken på og stram den fingrene. Skru ventilhætten på. Τοποθετήστε και σφίξτε με το χέρι το παξιμάδι στο στέλεχος της βαλβίδας. Τοποθετήστε την τάπα του στελέχους της βαλβίδας. Montaţi piuliţa pe valvă şi strângeţi-o cu mâna. Montaţi capacul valvei. Na dřík ventilku nasaďte matici a utáhněte ji rukou. Na dřík ventilku nasaďte čepičku. 3 Zamontuj opnę na koło zgodnie z zaleceniami producenta opony. Sæt dækket på hjulet efter producentens anvisninger. Podle pokynů výrobce namontujte na jízdní kolo plášť. Τοποθετήστε το ελαστικό πάνω στον τροχό σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή του ελαστικού. Montaţi anvelopa pe roată în conformitate cu instrucţiunile producătorului. Instaluj Monter Namontovat Τοποθέτηση Montare 4

5 Front Wheel Installation Instalacja przedniego koła Sæt forhjulet på Montáž předního kola Τοποθέτηση μπροστινού τροχού Montarea roţii din faţă 1 Zamontuj koło na haki. Oś koła musi być osadzona na hakach ramy, dokładnie stykając się z nimi z obu stron. Sæt hjulet ind gaffelenderne. Hjulakslen skal sidde godt i gaffelenderne, have god kontakt til begge sider. Τοποθετήστε τον τροχό στα νύχια. Ο άξονας του τροχού πρέπει να εδράζεται στα νύχια, σε σταθερή επαφή και με τις δύο πλευρές. Montaţi roata în capetele furcii. Axul roţii trebuie să fie aşezat în capetele furcii, în contact ferm pe ambele părţi. Nasaďte kolo do patek vidlice. Osa kola musí být v patkách vidlice usazena tak, aby v nich na obou stranách pevně spočívala. OSTRZEŻENIE Jazda rowerem z niewłaściwie zamontowanymi kołami może spowodować odpadnięcie kół i doprowadzić do wypadku skutkującego poważnymi obrażeniami i/ lub śmiercią rowerzysty. ADVARSEL Hjul som ikke er korrekt sat på og sat ordentlig ind i gaffelenderne kan rykke sig eller løsne sig fra cyklen, hvilket kan medføre skader på cykel og/ eller alvorlige uheld og/eller dødelige personskader. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Τροχοί που δεν εδράζονται σωστά και με ασφάλεια στα νύχια μπορούν να αποσυνδεθούν από το ποδήλατο και να προκαλέσουν ατύχημα, προκαλώντας ατύχημα και σοβαρό τραυματισμό ή/και θάνατο του ποδηλάτη. AVERTIZARE Roţile incorect montate şi asigurate în furcă se pot desprinde de pe bicicletă, ducând la accidente şi rănire gravă şi/sau decesul biciclistului. VAROVÁNÍ Kola, která nejsou v patkách správně usazena a upevněna, se mohou z bicyklu uvolnit a způsobit nehodu s vážným zraněním nebo dokonce smrtí jezdce. Tarcza musi być wyśrodkowana w zacisku. Jeśli koło zamontowane jest prawidłowo, lecz tarcza nie jest wyśrodkowana, zapoznaj się ze wskazówkami producenta hamulca dotyczącymi ustawienia zacisku. Skiven skal være centreret i kalibren. Hvis hjulet sat korrekt på, og skiven ikke er centreret, skal du se producentens anvisninger for at rette kalibren ind. Dbejte na to, aby byl kotouč vzhledem k třmenu vždy správně vycentrován. Je-li kolo správně namontováno a kotouč přitom není vycentrován, proveďte vystředění třmenu podle pokynů výrobce brzd. Ο ρότορας πρέπει να είναι κεντραρισμένος στη δαγκάνα. Αν ο τροχός έχει τοποθετηθεί σωστά και ο ρότορας δεν είναι κεντραρισμένος, συμβουλευτείτε τις οδηγίες του κατασκευαστή των φρένων σας για ευθυγράμμιση της δαγκάνας. Rotorul trebuie să fie centrat în etrier. Dacă roata este montată corect şi rotorul nu este centrat consultaţi instrucţiunile producătorului frânelor pentru a alinia etrierul. Instaluj Monter Namontovat Τοποθέτηση Montare Zmierz Mål Změřit Μέτρηση Măsurare 5

6 Quick Release Installation Montaż zatrzasku szybkozłączki Sådan monterer du et hurtigspænde Montáž rychloupínáku Τοποθέτηση ταχείας απεμπλοκής Montarea dispozitivului de eliberare rapidă 1 3 Naprężenie dźwigni jest dostateczne, jeśli dźwignia pozostawia ślad na dłoni użytkownika, a nakrętka regulacyjna jest przykręcona do osi nie mniej niż 4 obrotami na gwincie. W celu zwiększenia naprężenia należy otworzyć dźwignię i obrócić nakrętkę regulacyjną w prawo. Zamknij dźwignię, aby ponownie sprawdzić naprężenie. Powtórz czynności aż naprężenie będzie wystarczające, a następnie zamknij dźwignię. Jeśli mimo kilku prób wyśrodkowanie koła nie jest to możliwe, skontaktuj się z wykwalifikowanym mechanikiem rowerowym. Grebet er strammet tilstrækkeligt, hvis grebet giver aftryk i hånden, og justeringsmøtrikken er skruet mindst 4 omgange på gevindet på akslen. Spændet strammes ved, at du åbner grebet og drejer justeringsmøtrikken med uret. Luk spændet, og tjek igen, om det er stramt nok. Gentag dette, indtil det er stramt nok, og luk så spændet. Hvis flere forsøg på at placere hjulet korrekt midt i gaflen mislykkes, skal du kontakte en professionel cykelmekaniker. Napnutí páčky je dostatečné tehdy, když páčka zanechává v dlani jezdce otisk a přitom je seřizovací matice zašroubována na ose alespoň na 4 otočky závitu. Chcete-li zvýšit napnutí páčky, otevřete páčku a otočte seřizovací matici ve směru hodinových ručiček. Zavřete páčku a znovu zkontrolujte její napnutí. Tento postup opakujte, dokud nedosáhnete dostatečného napnutí. Poté páčku zavřete. Pokud se nezdaří ani další pokusy o vycentrování kola, obraťte se na profesionálního mechanika jízdních kol. Το τέντωμα του μοχλού είναι επαρκές αν ο μοχλός αφήνει αποτύπωμα στο χέρι σας και το παξιμάδι ρύθμισης είναι βιδωμένο με τουλάχιστον τέσσερα σπειρώματα στον άξονα. Για να αυξήσετε το τέντωμα, ανοίξτε το μοχλό και στρέψτε το παξιμάδι ρύθμισης προς τα δεξιά. Κλείστε το μοχλό για να ελέγξετε και πάλι το τέντωμα του μοχλού. Επαναλάβετε μέχρι να είναι επαρκές το τέντωμα, και κατόπιν κλείστε το μοχλό. Αν περαιτέρω προσπάθειες να κεντράρετε τον τροχό δεν πετύχουν, συμβουλευτείτε επαγγελματία μηχανικό ποδηλάτων. Tensiunea manetei este suficientă dacă maneta vă lasă o urmă în palmă şi piuliţa de reglare este angrenată pe ax cu cel puţin 4 spire de filet. Pentru a creşte tensiunea manetei deschideţi-o şi rotiţi piuliţa de reglare spre dreapta. Închideţi maneta pentru a verifica tensiunea din nou. Repetaţi până când tensiunea este suficientă, apoi închideţi maneta. Dacă încercările ulterioare de centrare a roţii nu reuşesc trebuie să vă adresaţi unui mecanic de biciclete profesionist. Instaluj Monter Namontovat Τοποθέτηση Montare Moment obrotowy Spændingsmoment Utahovací moment Ροπή Cuplu de strângere 6

7 Rear Wheel Installation Montaż tylnego koła Sæt baghjulet på Montáž zadního kola Τοποθέτηση πίσω τροχού Montarea roţii din spate 1 Przerzutka tylna X-Horizon: Pociągnij przerzutkę w dół i naciśnij przycisk Cage Lock, aby zwolnić przerzutkę. X-Horizon bagskifter: Træk bagskifteren nedad og tryk på låseknappen til bagskifterarmen for at låse bagskifteren. Zadní měnič X-Horizon: Zatáhněte za zadní měnič směrem dozadu a stisknutím tlačítka Cage Lock jej uzamkněte v zablokované poloze. Οπίσθιος εκτροχιαστής X-Horizon: Τραβήξτε προς τα κάτω τον εκτροχιαστή και πιέστε το κουμπί της ασφάλειας του κλωβού για να κλειδώσετε τον εκτροχιαστή. Schimbător spate X-Horizon: Trageţi schimbătorul în jos şi apăsaţi butonul de blocare Cage Lock pentru a bloca schimbătorul. W przypadku innych tylnych przerzutek pociągnij do tyłu i w dół, a następnie przejdź do kroku. Med andre bagskiftere skal du trække tilbage og nedad og derefter gå videre til trin. Για άλλους οπίσθιους εκτροχιαστές, τραβήξτε προς τα πίσω και προς τα κάτω και κατόπιν προχωρήστε στο βήμα. La celelalte schimbătoare spate trageţi înapoi şi în jos şi continuaţi cu etapa. Měnič jiného typu zatáhněte směrem dozadu a dolů a poté pokračujte krokem. Załóż koło na haki, tak aby łańcuch owinął się wokół najmniejszego koła zębatego kasety. Sæt hjulet i gaffelenderne, så kæden går rundt om det mindste tandhjul på kassetten. Τοποθετήστε τον τροχό στα νύχια έτσι ώστε η αλυσίδα να τυλιχτεί γύρω από το μικρότερο γρανάζι της κασέτας. Montaţi roata în capetele furcii astfel încât lanţul să se înfăşoare pe pinionul cel mai mic al casetei. Nasaďte kolo do patek vidlice a řetěz přitom naviňte na nejmenší pastorek kazety. Wyreguluj Juster Nastavit Προσαρμογή Reglare Instaluj Monter Namontovat Τοποθέτηση Montare 7

8 Rear Wheel Installation Montaż tylnego koła Sæt baghjulet på Montáž zadního kola Τοποθέτηση πίσω τροχού Montarea roţii din spate 3 Przerzutka tylna X-Horizon: Naciśnij do przodu tylną przerzutkę w celu zwolnienia Cage Lock i powrotu do oryginalnego położenia. X-Horizon bagskifter: Skub bagskifteren frem for at få låsen til bagskifterarmen op og lad den komme tilbage til den oprindelige position. Zadní měnič X-Horizon: Zatažením za měnič směrem dopředu uvolněte pojistku Cage Lock a vraťte jej do původní polohy. Οπίσθιος εκτροχιαστής X-Horizon: Σπρώξτε εμπρός τον οπίσθιο εκτροχιαστή για να απελευθερώσετε την ασφάλεια του κλωβού και να επιστρέψει στην αρχική θέση. Schimbător spate X-Horizon: Împingeţi schimbătorul înainte pentru a elibera dispozitivul Cage Lock şi a-l readuce în poziţia iniţială. W przypadku innych przerzutek zwolnij przerzutkę, aby powrócić do oryginalnego położenia. Med andre bagskiftere, skal du slippe bagskifteren, så den vender tilbage til sin oprindelige position. Για άλλους εκτροχιαστές, απελευθερώστε τον εκτροχιαστή για να επιστρέψει στην αρχική θέση του. La celelalte schimbătoare eliberaţi schimbătorul pentru a-l readuce în poziţia iniţială. Měniče jiných typů stačí pustit samy se vrátí do původní polohy. 4 Tarcza musi być wyśrodkowana w zacisku. Jeśli koło zamontowane jest prawidłowo, lecz tarcza nie jest wyśrodkowana, zapoznaj się ze wskazówkami producenta hamulca dotyczącymi ustawienia zacisku. Skiven skal være centreret i kalibren. Hvis hjulet sat korrekt på, og skiven ikke er centreret, skal du se producentens anvisninger for at rette kalibren ind. Dbejte na to, aby byl kotouč vzhledem k třmenu vždy správně vycentrován. Je-li kolo správně namontováno a kotouč přitom není vycentrován, proveďte vystředění třmenu podle pokynů výrobce brzd. Ο ρότορας πρέπει να είναι κεντραρισμένος στη δαγκάνα. Αν ο τροχός έχει τοποθετηθεί σωστά και ο ρότορας δεν είναι κεντραρισμένος, συμβουλευτείτε τις οδηγίες του κατασκευαστή των φρένων σας για ευθυγράμμιση της δαγκάνας. Rotorul trebuie să fie centrat în etrier. Dacă roata este montată corect şi rotorul nu este centrat consultaţi instrucţiunile producătorului frânelor pentru a alinia etrierul. Wyreguluj Juster Nastavit Προσαρμογή Reglare Zmierz Mål Změřit Μέτρηση Măsurare 8

9 Quick Release Installation Montaż zatrzasku szybkozłączki Sådan monterer du et hurtigspænde med aksel Montáž rychloupínáku Τοποθέτηση ταχείας απεμπλοκής Montarea dispozitivului de eliberare rapidă 1 3 Naprężenie dźwigni jest dostateczne, jeśli dźwignia pozostawia ślad na dłoni użytkownika, a nakrętka regulacyjna jest przykręcona do osi nie mniej niż 4 obrotami na gwincie. W celu zwiększenia naprężenia dźwigni należy ją otworzyć i obrócić nakrętkę regulacyjną w prawo. Zamknij dźwignię, aby ponownie sprawdzić naprężenie. Powtórz czynności aż naprężenie będzie wystarczające i zamknij dźwignię. Jeśli mimo kilku prób wyśrodkowanie koła nie jest to możliwe, skontaktuj się z wykwalifikowanym mechanikiem rowerowym. Grebet er strammet tilstrækkeligt, hvis grebet giver aftryk i hånden, og justeringsmøtrikken er skruet mindst 4 omgange på gevindet på akslen. Spændet strammes ved, at du åbner grebet og drejer justeringsmøtrikken med uret. Luk spændet, og tjek igen, om det er stramt nok. Gentag dette, indtil det er stramt nok, og luk så spændet. Hvis flere forsøg på at placere hjulet korrekt midt i gaflen mislykkes, skal du kontakte en professionel cykelmekaniker. Napnutí páčky je dostatečné tehdy, když páčka zanechává v dlani jezdce otisk a přitom je seřizovací matice zašroubována na ose alespoň na 4 otočky závitu. Chcete-li zvýšit napnutí rychloupínáku, otevřete páčku a otočte seřizovací matici ve směru hodinových ručiček. Zavřete páčku a znovu zkontrolujte její napnutí. Tento postup opakujte, dokud nedosáhnete dostatečného napnutí. Poté páčku zavřete. Pokud se nezdaří ani další pokusy o vycentrování kola, obraťte se na profesionálního mechanika jízdních kol. Το τέντωμα του μοχλού είναι επαρκές αν ο μοχλός αφήνει αποτύπωμα στο χέρι σας και το παξιμάδι ρύθμισης είναι βιδωμένο με τουλάχιστον τέσσερα σπειρώματα στον άξονα. Για να αυξήσετε το τέντωμα, ανοίξτε το μοχλό και στρέψτε το παξιμάδι ρύθμισης προς τα δεξιά. Κλείστε το μοχλό για να ελέγξετε και πάλι το τέντωμα του μοχλού. Επαναλάβετε μέχρι να είναι επαρκές το τέντωμα, και κατόπιν κλείστε το μοχλό. Αν περαιτέρω προσπάθειες να κεντράρετε τον τροχό δεν πετύχουν, συμβουλευτείτε επαγγελματία μηχανικό ποδηλάτων. Tensiunea manetei este suficientă dacă maneta vă lasă o urmă în palmă şi piuliţa de reglare este angrenată pe ax cu cel puţin 4 spire de filet. Pentru a creşte tensiunea manetei deschideţi-o şi rotiţi piuliţa de reglare spre dreapta. Închideţi maneta pentru a verifica tensiunea din nou. Repetaţi până când tensiunea este suficientă, apoi închideţi maneta. Dacă încercările ulterioare de centrare a roţii nu reuşesc trebuie să vă adresaţi unui mecanic de biciclete profesionist. Instaluj Monter Namontovat Τοποθέτηση Montare Moment obrotowy Spændingsmoment Utahovací moment Ροπή Cuplu de strângere 9

10 Maintenance Konserwacja Vedligeholdelse Údržba Συντήρηση Întreţinerea Koła należy myć przy użyciu wody z delikatnym mydłem. Do transportu kół należy stosować specjalne torby ochronne. Nie kładź żadnych przedmiotów na koła. Po każdej jeździe Sprawdź, czy koło jest poprawnie osadzone, a szybkozłączka/oś są dobrze zamocowane. Sprawdź stan opon i ciśnienie powietrza w dętkach. Sprawdź, czy nie są uszkodzone obręcze i szprychy. Sprawdź, czy piasty obracają się swobodnie bez bicia. Sprawdź, czy koła są wycentrowane. Każdorazowo po przejechaniu 100 godzin Oczyść i nasmaruj szybkozłączkę/ oś. Przeprowadź konserwację piasty przedniej i tylnej. Wymień opaskę na obręczy bezdętkowej (jeżeli taką masz). W celu serwisowania kół lub szprych należy zdjąć opaskę z obręczy. Dodatkowe informacje na temat serwisowania dostępne są na stronie internetowej Brug kun mild sæbe og vand, når du gør hjulene rene. Transportér hjulene i en hjultaske for at beskytte dem. Sæt ikke nogen genstande på hjulene. Hver tur Tjek, at hjulet sidder korrekt fast, og at hurtigspændet/akslen er sikkert. Tjek dæk og dæktryk. Tjek, at fælge og eger ikke er beskadigede. Tjek, at nav kører rundt uden modstand eller slør. Tjek, at hjulene er centrerede. Efter 100 timer Rengør hurtigspændet/akslen og smør det. Foretag vedligeholdelse af for- og bagnav. Udskift fælgbånd ved ringe uden slange (hvis det er relevant). Fælgbånd skal fjernes, når der foretages vedligeholdelse af hjul eller eger. Få flere oplysninger om service på K čištění kol použijte jemné mýdlo a vodu. Kvůli ochraně přepravujte kola v taškách na kola. Nepokládejte na kola žádné předměty. Před každou jízdou Zkontrolujte, že je kolo řádně usazeno ve vidlici a rychloupínák či osa jsou správně zajištěny. Zkontrolujte stav a tlak pneumatiky. Zkontrolujte, zda nejsou ráfky ani paprsky poškozené. Zkontrolujte, zda se náboje otáčejí volně a zároveň bez vůle. Zkontrolujte vycentrování kol. Po každých 100 hodinách jízdy Očistěte rychloupínák či osu a namažte je odpovídajícím mazivem. Proveďte údržbu předního a zadního náboje kola. Vyměňte velovložku pro bezdušový plášť (je-li použit). Před servisem kola či paprsků je třeba velovložku odstranit. Další informace ohledně servisu najdete na webových stránkách Χρησιμοποιήστε ήπιο σαπούνι και νερό για να καθαρίσετε τους τροχούς σας. Μεταφέρετε τους τροχούς σε θήκη τροχών για προστασία. Μην τοποθετείτε αντικείμενα πάνω στους τροχούς. Κάθε φορά που κάνετε ποδήλατο Βεβαιωθείτε ότι ο τροχός εδράζεται σωστά και η ταχεία απεμπλοκή/ άξονας είναι ασφαλισμένος. Ελέγξτε την κατάσταση και πίεση των ελαστικών. Ελέγξτε τα στεφάνια και τις ακτίνες για ζημιές. Βεβαιωθείτε ότι τα κέντρα περιστρέφονται ελεύθερα χωρίς τζόγο. Βεβαιωθείτε ότι οι τροχοί είναι κεντραρισμένοι. Κάθε 100 ώρες Καθαρίστε και γρασάρετε την ταχεία απεμπλοκή/ άξονα. Εκτελέστε συντήρηση του μπροστινού και πίσω κέντρου. Αντικαταστήστε την ταινία στεφανιού χωρίς σαμπρέλα (αν ισχύει). Χρειάζεται να αφαιρέσετε την ταινία του στεφανιού για να κάνετε σέρβις στον τροχό ή τις ακτίνες. Για πρόσθετες πληροφορίες σέρβις, επισκεφθείτε τη διεύθυνση Folosiţi apă şi săpun neutru pentru curăţarea roţilor. Pentru a le proteja, transportaţi roţile într-un sac pentru roţi. Nu plasaţi obiecte pe roţi. La fiecare cursă Verificaţi dacă roata este corect aşezată, iar mecanismul de eliberare rapidă/ axul este bine fixat. Verificaţi starea şi presiunea anvelopelor. Verificaţi dacă jantele şi spiţele sunt în bună stare. Verificaţi dacă butucii se rotesc liber, fără joc. Verificaţi dacă roţile sunt centrate. La fiecare 100 de ore Curăţaţi şi gresaţi mecanismul de eliberare rapidă/axul. Efectuaţi întreţinerea butucilor din faţă şi din spate. Înlocuiţi banda de jantă la roţile fără cameră (dacă este cazul). Pentru a efectua lucrări de întreţinere la roată sau spiţe, banda de jantă trebuie îndepărtată. Pentru informaţii suplimentare referitoare la service vă rugăm să vizitaţi site-ul 10

11 We will revolutionize the relationship that our users have with SRAM products, cultivating a bond between the rider and bicycle. Our technical communication will be delivered in innovative and exciting ways, with deliberation and accuracy that inspires loyalty and trust across the globe. -SRAM TechCom Vision Statement WORLD HEADQUARTERS SRAM LLC 1333 North Kingsbury, 4th Flr Chicago, Illinois 6064 USA ASIAN HEADQUARTERS SRAM Taiwan No Chung Shan Road Shen Kang Hsiang, Taichung City Taiwan R.O.C. EUROPEAN HEADQUARTERS SRAM Europe Paasbosweg ZS Nijkerk The Netherlands

Wheels. Manual de utilizare pentru roţi. Instrukcja użytkownika kół Brugervejledning til hjul. Příručka pro uživatele kol Εγχειρίδιο χρήστη τροχών

Wheels. Manual de utilizare pentru roţi. Instrukcja użytkownika kół Brugervejledning til hjul. Příručka pro uživatele kol Εγχειρίδιο χρήστη τροχών Wheels Instrukcja użytkownika kół Brugervejledning til hjul Příručka pro uživatele kol Εγχειρίδιο χρήστη τροχών Manual de utilizare pentru roţi 95-1918-018-100 Rev A 2015 ZIPP, LLC UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Διαβάστε περισσότερα

Paragon. Front Suspension. Εγχειρίδιο χρήσης μπροστινής ανάρτησης Manual de utilizare a suspensiei din faţă. Front Suspension

Paragon. Front Suspension. Εγχειρίδιο χρήσης μπροστινής ανάρτησης Manual de utilizare a suspensiei din faţă. Front Suspension Paragon Front Suspension Front Suspension User Manual Podręcznik użytkownika zawieszenia przedniego Foraffjedring Brugervejledning Uživatelská příručka k odpružené vidlici Εγχειρίδιο χρήσης μπροστινής

Διαβάστε περισσότερα

Při instalaci kol používejte správné techniky.

Při instalaci kol používejte správné techniky. Stealth Road Podręcznik użytkownika Brugermanual Uživatelská příručka k součásti Εγχειρίδιο χρήστη Manual de utilizare 95-4318-012-100 Rev A 2015 SRAM, LLC OSTRZEŻENIE Jazda na rowerze z niewłaściwie zamontowanym

Διαβάστε περισσότερα

Brugervejledning til bleeding (udluftning) af Guide Ultimate bremser og afkortelse af slange

Brugervejledning til bleeding (udluftning) af Guide Ultimate bremser og afkortelse af slange Guide Ultimate Bleed and Hose Shortening Guide Ultimate Bleed and Hose Shortening User Manual Instrukcja użytkownika dotycząca odpowietrzania hamulców Guide Ultimate i skracania przewodu Brugervejledning

Διαβάστε περισσότερα

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Polski Instrukcja użytkownika kół firmy Zipp Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa obsługi i konserwacji kół. Aby zapewnić prawidłowe działanie kół

Διαβάστε περισσότερα

Widelec zawieszenia. Instrukcja użytkownika

Widelec zawieszenia. Instrukcja użytkownika Widelec zawieszenia Instrukcja użytkownika Polska Instrukcja użytkownika widelca zawieszenia INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 1. Widelec zawieszenia (widelec) firmy RockShox musi być prawidłowo zamontowany

Διαβάστε περισσότερα

Elixir 9 Elixir 7 Elixir 5 Code Code R Podręcznik użytkownika

Elixir 9 Elixir 7 Elixir 5 Code Code R Podręcznik użytkownika Elixir 9 Elixir 7 Elixir 5 Code Code R Podręcznik użytkownika Polski GRATULUJEMY! Elixir/Code Podręcznik użytkownika Wybrałeś najlepsze dostępne tarczowe hamulce hydrauliczne! Niniejszy podręcznik zawiera

Διαβάστε περισσότερα

Gwarancja SRAM LLC. Niniejsza gwarancja nie odnosi się do produktów uszkodzonych w wypadku, zderzeniu, na skutek

Gwarancja SRAM LLC. Niniejsza gwarancja nie odnosi się do produktów uszkodzonych w wypadku, zderzeniu, na skutek 95-3015-000-100 Rev D SRAM LLC, 2013 Gwarancja SRAM LLC Zakres ograniczonej gwarancji Jeśli nie wskazano inaczej w niniejszym dokumencie, firma SRAM gwarantuje, że jej produkty są wolne od wad materiałowych

Διαβάστε περισσότερα

Instrukcja użytkownika regulacji wysokości sztycy Reverb NALEŻY PRZECZYTAĆ ZNAJDUJĄCE SIĘ WEWNĄTRZ INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I GWARANCJI

Instrukcja użytkownika regulacji wysokości sztycy Reverb NALEŻY PRZECZYTAĆ ZNAJDUJĄCE SIĘ WEWNĄTRZ INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I GWARANCJI Instrukcja użytkownika regulacji wysokości sztycy Reverb NALEŻY PRZECZYTAĆ ZNAJDUJĄCE SIĘ WEWNĄTRZ INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I GWARANCJI Polski Instrukcja użytkownika Reverb WAŻNE W celu zapewnienia

Διαβάστε περισσότερα

Podręcznik użytkownika miernika mocy

Podręcznik użytkownika miernika mocy Podręcznik użytkownika miernika mocy 95-6118-008-100 Rev A Copyright SRAM LLC, 2013 Oświadczenie o zgodności dla Federalnej Komisji ds. Komunikacji (Federal Communications Commission FCC) i Ministerstwa

Διαβάστε περισσότερα

Podręcznik użytkownika zestawu do odpowietrzania Reverb

Podręcznik użytkownika zestawu do odpowietrzania Reverb Podręcznik użytkownika zestawu do odpowietrzania Reverb Polski Podręcznik użytkownika zestawu do odpowietrzania Reverb 2 95-4215-006-100 Rev A Podręcznik użytkownika zestawu do odpowietrzania Reverb Polski

Διαβάστε περισσότερα

Power Meter User Manual

Power Meter User Manual Power Meter User Manual Statement of Compliance: SRAM LLC. Model#: 0808 FCC ID: C9O-MERC1 IC: 10161A-MERC1 Model#: 0815 FCC ID: C9O-MTB1 IC: 10161A-MTB1 This device complies with part 15 of the FCC Rules.

Διαβάστε περισσότερα

Always here to help you

Always here to help you Always here to help you Register your product and get support at www.philips.com/welcome HD8650 1 1 2 20 19 18 17 16 5 3 6 4 7 15 8 9 10 11 12 13 14 21 DANSK 6 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 28 SUOMI 50 HD8650 6 DANSK Indholdsfortegnelse

Διαβάστε περισσότερα

Használati útmutató SÜTÕ. Οδηγίες χρήσης ΦΟΎΡΝΟΣ. Pokyny pro použití TROUBA. Instrucţiuni de folosire CUPTOR. Instrukcja obsługi PIEKARNIK

Használati útmutató SÜTÕ. Οδηγίες χρήσης ΦΟΎΡΝΟΣ. Pokyny pro použití TROUBA. Instrucţiuni de folosire CUPTOR. Instrukcja obsługi PIEKARNIK FH 09 0 XA/HA FH 09 XA/HA S Magyar Használati útmutató SÜTÕ Használati útmutató, Figyelmeztetések, Szerviz, A készülék leírása,6 A készülék leírása,8 Üzembe helyezés,0 Bekapcsolás és használat, Programok,

Διαβάστε περισσότερα

aprilia 854023 RX-SX 50 MY 2007 GR-DK Manual http://www.manuallib.com/file/2674780

aprilia 854023 RX-SX 50 MY 2007 GR-DK Manual http://www.manuallib.com/file/2674780 aprilia 854023 RX-SX 50 MY 2007 GR-DK Manual http://www.manuallib.com/file/2674780 From ManualLib.com ManualLib.com collects and classifies the global product instrunction manuals to help users access

Διαβάστε περισσότερα

aprilia Pegaso 650 Strada-Trail-Factory GR-DK 2006 Manual http://www.manuallib.com/file/2674661

aprilia Pegaso 650 Strada-Trail-Factory GR-DK 2006 Manual http://www.manuallib.com/file/2674661 aprilia Pegaso 650 Strada-Trail-Factory GR-DK 2006 Manual http://www.manuallib.com/file/2674661 From ManualLib.com ManualLib.com collects and classifies the global product instrunction manuals to help

Διαβάστε περισσότερα

b c d g The brands Ariston, Hotpoint Ariston and Hotpoint differ by sales territory.

b c d g The brands Ariston, Hotpoint Ariston and Hotpoint differ by sales territory. 1 a b c 2 d g g e f 3 B 4 C A D 5 6 7 8 A 9 A 10 11 12 13 14 15 The brands Ariston, Hotpoint Ariston and Hotpoint differ by sales territory. 16 B URČENÉ POUŽITÍ Tato pračka je určena výhradně k praní a

Διαβάστε περισσότερα

Životní prostředí. Obsah. l s OEEZ by nemělo být nakládáno jako s domovním odpadem;

Životní prostředí. Obsah. l s OEEZ by nemělo být nakládáno jako s domovním odpadem; HU SL EL PL CS Děkujeme za výběr pračku značky Candy. Jsme si jisti, ž e vám pomůže vyprat oblečení, každý jemný kousek každý den. Váš výrobek můžete zaregistrovat na www.registercandy.com k získání rychlejšího

Διαβάστε περισσότερα

Η APRILIA ΕΠΙΘΥΜΕΙ ΝΑ ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΣΕΙ

Η APRILIA ΕΠΙΘΥΜΕΙ ΝΑ ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΣΕΙ Η APRILIA ΕΠΙΘΥΜΕΙ ΝΑ ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΣΕΙ που επιλέξατε ένα από τα προϊόντα της. Ετοιμάσαμε το παρόν εγχειρίδιο προκειμένου να μπορέσετε να εκτιμήσετε πλήρως την ποιότητα. Σας προτείνουμε να διαβάσετε όλα

Διαβάστε περισσότερα

Osobisty system audio Sistem audio personal Προσωπικό ηχοσύστημα Osobní audio systém Személyi audiorendszer

Osobisty system audio Sistem audio personal Προσωπικό ηχοσύστημα Osobní audio systém Személyi audiorendszer 4-567-504-12(1) Osobisty system audio Sistem audio personal Προσωπικό ηχοσύστημα Osobní audio systém Személyi audiorendszer Przewodnik Ghid de referinţă Οδηγός αναφοράς Referenční příručka Felhasználói

Διαβάστε περισσότερα

User manual. Always there to help you 2. GC3800 series

User manual. Always there to help you 2. GC3800 series Always there to help you 2 GC3800 series User manual Specifications are subject to change without notice 2014 Koninklijke Philips N.V. All rights reserved. 4239 000 90953 3 4 1 f e c b a a b c d g h i

Διαβάστε περισσότερα

aprilia NA 850 Mana ABS Manual(11) http://www.manuallib.com/file/2674607

aprilia NA 850 Mana ABS Manual(11) http://www.manuallib.com/file/2674607 aprilia NA 850 Mana ABS Manual(11) http://www.manuallib.com/file/2674607 From ManualLib.com ManualLib.com collects and classifies the global product instrunction manuals to help users access anytime and

Διαβάστε περισσότερα

User manual. Always there to help you. GC3800 series. Question? Contact Philips. f g

User manual. Always there to help you. GC3800 series. Question? Contact Philips. f g Always there to help you Question? Contact Philips GC3800 series d c 1 a b c b e a f g User manual Specifications are subject to change without notice 2015 Koninklijke Philips N.V. All rights reserved.

Διαβάστε περισσότερα

FAVORIT 52860 Návod k použití Myčka nádobí Οδηγίες Χρήσης Πλυντήριο πιάτων

FAVORIT 52860 Návod k použití Myčka nádobí Οδηγίες Χρήσης Πλυντήριο πιάτων FAVORIT 52860 Návod k použití Οδηγίες Χρήσης Myčka nádobí Πλυντήριο πιάτων 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobků. Přečtěte si prosím pozorně tento návod k použití,

Διαβάστε περισσότερα

ENTOIXIZOMENOI ΦOYPNOI O HΓIEΣ XPHΣHΣ OVN BRUGSANVISNING

ENTOIXIZOMENOI ΦOYPNOI O HΓIEΣ XPHΣHΣ OVN BRUGSANVISNING ENTOIXIZOMENOI ΦOYPNOI O HΓIEΣ XPHΣHΣ EL PL OVN BRUGSANVISNING DA ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Ευχαριστο µε που επιλέξατε ένα απ τα προϊ ντα µας. Για την καλ τερη δυνατή απ δοση του φο ρνου σας, σας προτείνουµε

Διαβάστε περισσότερα

Návod k montáži, provozu a údržbě Automatická sekční vrata Οδηγίες συναρμολόγησης, λειτουργίας και συντήρησης Αυτόματη σπαστή γκαραζόπορτα

Návod k montáži, provozu a údržbě Automatická sekční vrata Οδηγίες συναρμολόγησης, λειτουργίας και συντήρησης Αυτόματη σπαστή γκαραζόπορτα TR10K004-G RE / 07.2013 CS EL Návod k montáži, provozu a údržbě Automatická sekční vrata Οδηγίες συναρμολόγησης, λειτουργίας και συντήρησης Αυτόματη σπαστή γκαραζόπορτα ČESKY... 4 EΛΛΗΝΙΚΑ.... 9... 14

Διαβάστε περισσότερα

User s Manual Air Purifier with Ionizer. Εγχειρίδιο Χρήστη Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ι Κ Ε Σ Σ Υ Σ Κ Ε Υ Ε Σ. Ιονιστής/Καθαριστής αέρα SPRING

User s Manual Air Purifier with Ionizer. Εγχειρίδιο Χρήστη Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ι Κ Ε Σ Σ Υ Σ Κ Ε Υ Ε Σ. Ιονιστής/Καθαριστής αέρα SPRING Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ι Κ Ε Σ Σ Υ Σ Κ Ε Υ Ε Σ SPRING User s Manual Air Purifier with Ionizer Εγχειρίδιο Χρήστη Ιονιστής/Καθαριστής αέρα Σας ευχαριστούµε για την επιλογή ηλεκτρικών συσκευών INVENTOR. Για την σωστή

Διαβάστε περισσότερα

Αισθητήρας Kinect SENSOR Kinect Сенсор Kinect. Εγχειρίδιο & Εγγύηση Podręcznik i gwarancja Руководство и гарантия

Αισθητήρας Kinect SENSOR Kinect Сенсор Kinect. Εγχειρίδιο & Εγγύηση Podręcznik i gwarancja Руководство и гарантия Αισθητήρας Kinect SENSOR Kinect Сенсор Kinect Εγχειρίδιο & Εγγύηση Podręcznik i gwarancja Руководство и гарантия 1 Ελληνικά 19 Polski 36 Русский Ελληνικά Προειδοποίηση Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν,

Διαβάστε περισσότερα

EL Οδηγίες Χρήσης 2 Ψυγειοκαταψύκτης RO Manual de utilizare 26 Frigider cu congelator SK Návod na používanie 49 Chladnička s mrazničkou S93820CMX2

EL Οδηγίες Χρήσης 2 Ψυγειοκαταψύκτης RO Manual de utilizare 26 Frigider cu congelator SK Návod na používanie 49 Chladnička s mrazničkou S93820CMX2 EL Οδηγίες Χρήσης 2 Ψυγειοκαταψύκτης RO Manual de utilizare 26 Frigider cu congelator SK Návod na používanie 49 Chladnička s mrazničkou S93820CMX2 2 ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ... 3 2.

Διαβάστε περισσότερα

USER MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ MANUALUL UTILIZATORULUI Η Λ Ε E L E Κ Τ Ρ C T R Ι Κ Ε I C A Σ Σ P P L Υ Σ Κ Ε Υ Ε C E S I A N GLASS PANEL HEATER

USER MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ MANUALUL UTILIZATORULUI Η Λ Ε E L E Κ Τ Ρ C T R Ι Κ Ε I C A Σ Σ P P L Υ Σ Κ Ε Υ Ε C E S I A N GLASS PANEL HEATER Η Λ Ε E L E Κ Τ Ρ C T R Ι Κ Ε I C A Σ Σ P P L Υ Σ Κ GLASS PANEL HEATER ΓΥΑΛΙΝΟ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ ΠΑΝΕΛ ÎNCĂLZITOR ELECTRIC CU PANOU STICLĂTERMOREZISTENTĂ I A N Ε Υ Ε C E S Σ Model/ Μοντέλο: G3INV-20DTW 2.000W/1.000W

Διαβάστε περισσότερα