ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ"

Transcript

1 ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ Άσκηση. 1 ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Να βρείτε την εξίσωση της ευθείας, η οποία: ι)διέρχεται από το σημείο Α(-2,1) και είναι παράλληλη στο διάνυσμα δ 3, 2 ιι)διέρχεται από το σημείο Β(3,-4) και είναι κάθετη στο 4,2 διάνυσμα ΛΥΣΗ i)ο συντελεστής διεύθυνσης της ζητούμενης ευθείας είναι : 2 λ λ. Και επειδή διέρχεται από το σημείο Α(-2,1), η δ 3 εξίσωση της είναι : y-1= 2 3 x 2 1 ii) Επειδή ο συντελεστής της η είναι: λ η θα έχω 4 2 ότι λ=2 και επειδή διέρχεται από το Β(3,-4) η εξίσωση της θα είναι: y+4=2(x-3) y 2x 10 Άσκηση. 2 Να βρείτε την εξίσωση της ευθείας που διέρχεται από το σημείο Α(3,-2) και: α)είναι παράλληλη προς το διάνυσμα =(2,-5) β) είναι παράλληλη προς το διάνυσμα =(0,3) γ) είναι παράλληλη προς το διάνυσμα =(2,0) δ)είναι κάθετη στο διάνυσμα =(2,1) ε) είναι κάθετη στο διάνυσμα =(0,-2) στ)σχηματίζει με τον άξονα χ χ γωνία ω=135 ο

2 ΛΥΣΗ Υποθέτουμε ότι (ε) είναι η ζητούμενη εφαπτομένη σε κάθε μια των περιπτώσεων α)θέλουμε να είναι: ε// > λ ε = => λ ε = => λ ε =- Επειδή η ευθεία (ε) διέρχεται και από το σημείο Α(3,-2),θα έχει εξίσωση: ε y-(-2)=- (x-3) => y+2=- x+ => 2y+4=-5x+15 => 5x+2y-11=0 β)επειδή x x => x x άρα ε x=3 γ)επειδή y y => y y άρα ε y=-2 δ)είναι λ δ = Θέλουμε να είναι: => λ ε* λ δ =-1 => λ ε =-2 Επειδή η ευθεία (ε) διέρχεται και από το σημείο Α(3,-2),θα έχει εξίσωση: ε y (-2) = -2(x-3) => y+2 = -2x +6 => 2x + y -4 =0 ε) Είναι : x x και επειδή θέλουμε να είναι : ε => ε y y Επειδή η ευθεία (ε) διέρχεται και από το σημείο Α(3,-2), θα έχει εξίσωση: ε y= -2 στ) Είναι λ ε =εφ135 ο => λ ε = -εφ45 ο => λ ε = -1 Επειδή η ευθεία (ε) διέρχεται και από το σημείο Α(3,-2), θα έχει εξίσωση: ε y (-2) = -1(χ-3)=> y+2= -x+3 => x+y-1 = 0 Άσκηση. 3 Να δείξετε ότι τα σημεία Α(2,1) συνευθειακά. Β(4,5) Γ(-1,-5) είναι

3 ΛΥΣΗ ( 5) Έχουμε λ ΑΒ 2 και ( 1) Έτσι έχουμε: //,, ά Άσκηση. 4 Έστω το τρίγωνο ΑΒΓ με Α(3,4) Β(-5,2) και Γ(1,-2) Να βρείτε : 1)την εξίσωση της ευθείας που περιέχει τη διάμεσο ΑΔ. 2)Την εξίσωση της ευθείας που περιέχει το ύψος ΒΕ 3)Την εξίσωση της μεσοκαθέτου της πλευράς ΑΒ ΛΥΣΗ 1)Το μέσο Δ της πλευράς ΒΓ έχει συντεταγμένες (-2,0) Άρα ο συντελεστής διεύθυνσης της ευθείας ΑΔ είναι λ ΑΔ = και επειδή η ευθεία διέρχεται από το 3 ( 2) 5 σημείο Α(3,4) η εξίσωση της είναι: y-4= ( x 3) y x ) Ο συντελεστής διεύθυνσης της ευθείας ΑΓ είναι 4 ( 2) 1 λ ΑΓ = 3. Έπειδή ΒΕ ΑΓ έχουμε ότι λ ΒΕ = Και επειδή η ΒΕ διέρχεται από το σημείο Β(-5,2) η εξίσωση της είναι: y 2 ( x 5) y x )Το μέσο Ζ της πλευράς ΑΒ έχει συντεταγμένες (-1,3). Ο συντελεστής διεύθυνσης της ευθείας ΑΒ είναι :

4 4 2 1 λ ΑΒ =. Άρα ο συντελεστής διεύθυνσης της 3 ( 5) 4 μεσοκαθέτου της πλευράς ΑΒ είναι λ ε =-4. Και επειδή η ε διέρχεται από το Ζ(-1,3) η εξίσωση της είναι: y-3=-4(x+1). Άσκηση 5 Να βρείτε τις εξισώσεις των ευθειών που είναι παράλληλες προς την ευθεία ε: 2x-3y-12=0 και οι οποίες ορίζουν με τους άξονες τρίγωνο εμβαδόν ίσο με 12 τ.μ. Λύση Υποθέτουμε ότι (η) y=λx+β είναι εξίσωση της ζητούμενης ευθείας. Επειδή είναι (ε)//(η) => λ ε =λ η => λ η = Επομένως η y= x+β (1) Εύρεση των συντεταγμένων του Β Λύνουμε το σύστημα:.άρα Β(-,0) Εύρεση των συντεταγμένων του Α Λύνουμε το σύστημα:.άρα Α(0,β)

5 Το εμβαδόν του τριγώνου ΟΑΒ (ΟΑΒ)= (ΟΑ) (ΟΒ) = β - = β 2 => β 2 = 12=> β 2 =16=> β= 4 Όμως (ΟΑΒ) =12 Αν β=4 τότε η (1) δίνει: η y= x+4 Αν β=-4 τότε η (1) δίνει: η y= x-4 ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ Άσκηση 6 Τριγώνου ΑΒΓ δίνονται η κορυφή Α(1,2) και οι εξισώσεις x-3y+1=0 και y-1=0 δύο διαμέσων του. Να βρείτε τις εξισώσεις των του τριγώνου ΑΒΓ. Λύση Έστω ε 1 x-3y+1=0 και ε 2 y-1=0 Το Α ε 1, διότι: 1-3*2+1 0 Το Α ε 2, διότι: Συνεπώς οι διάμεσες που δίνονται είναι οι ΒΜ,ΓΛ Έστω Β(x 1,y 1 ) και Γ(x 2,y 2 ). Εύρεση των συντεταγμένων του σημείου G(x 0,y 0 ). Λύνουμε το σύστημα:.άρα G(2,1) Εύρεση των συντεταγμένων του σημείου K(x κ,y κ ). Επειδή είναι: =2 => (2-1,1-2)= 2(x k -2,y k -1) (1,-1)= (2x k -4,2y k -2)=>

6 =>.Άρα: Κ(, ) Επειδή το Λ(x λ,y λ ) είναι το μέσο της ΑΒ θα είναι: Επειδή το Μ(x μ,y μ ) είναι το μέσο της ΑΓ θα είναι: Επειδή το Κ(, ) είναι το μέσο της ΒΓ θα είναι: Έτσι έχουμε: Λ ε2 => yλ-1=0 => yλ=1 (7) Μ ε1 => xμ-3yμ+1=0 (3),(4) => =0 => x2-3y2-3=0 (8) Οι σχέσεις (7) και (2) δίνουν: =1=> y1+2 =2=> y1=0 (9) Οι σχέσεις (9) και (6) δίνουν: y1+y2=1 =>0+y2=1 (10) Οι σχέσεις (8) και (10) δίνουν: x2-3y2-3=0 => x2-3*1-3=0 => x2=6 (11)

7 Οι σχέσεις (11) και (5) δίνουν: x1+x2=5 => x1+6=5 =>x1=-1 (12) Επομένως: Β(-1,0) και Γ(6,1) Για την εξίσωση της ΑΒ με Α(1,2) και Β(-1,0) Είναι: λαβ= =1 Άρα: ΑΒ y-0=1(x+1)=> x-y+1=0 Για την εξίσωση της ΑΓ με Α(1,2) και Γ(6,1) Είναι: λαγ= =- Άρα: ΑΓ y-2= - (x-1) => 5y-10=-x+1=> x+5y-11=0 Για την εξίσωση της ΒΓ με Β(-1,0) και Γ(6,1) 1 0 Είναι: λβγ= 6 ( 1) = Άρα: ΒΓ y-0= (x+1)=> 7y=x+1=> x-7y+1=0 Άσκηση 7 Δίνονται τα σημεία Α(2,1), Β(6,4) και Γ(,6) Α) Να δειχθεί ότι η γωνία ΑΒΓ είναι ορθή. Β) Να βρεθούν οι συντεταγμένες της κορυφής Δ του ορθογωνίου παραλληλογράμμου ΑΒΓΔ. Γ) Να βρεθούν οι συντταγμένες του κέντρου του περιγεγραμμένου κύκλου στο τρίγωνο ΑΒΓ

8 Λύση Α) Είναι λαβ= και λβγ= = =- Ισχύει λοιπόν: λαβ*λβγ= *(- )= -1=> ΑΒ ΒΓ => ΑΒΓ=90 ο Β) Αν Κ είναι το μέσο της ΑΓ, τότε: Κ(, ) δηλ. Κ(, ) Οπότε αν Δ(xΔ,yΔ), θα έχουμε: Άρα: Δ( Γ) ο περιγεγραμμένος κύκλος του τριγώνου ΑΒΓ έχει κέντρο το μέσο του ΑΓ δηλαδή το Κ. Σημείωση Για τις συντεταγμένες του Δ, θεωρήστε και την σχέση: κ.λ.π Άσκηση 8 Δίνονται οι ευθείες ε 1 :y=2x-3 και ε 2 =y=-x+2. Να βρείτε την εξίσωση της ευθείας η οποία τέμνει τις ε 1 και ε 2 στα σημεία Α και Β αντιστοίχως και το Μ (3,1) είναι το μέσο του ΑΒ. ΛΥΣΗ Έστω α η τετμημένη ενός σημείου Α της ευθείας ε 1, οπότε η τεταγμένη του Α είναι y=2α-3 και άρα Α(α,2α-3). Ομοίως αν β η τετμημένη ενός σημείου Β της ευθείας ε 2,οπότε :

9 Β(β,-β+2). Το σημείο Μ(3,1) είναι το μέσο του ευθύγραμμου τμήματος ΑΒ αν και μόνο αν α β 3 2 α=3 και β= Έτσι έχουμε Α(3,3) και Β(3,-1). Επειδή τα σημεία αυτά έχουν την ίδια τετμημένη 3, η ζητούμενη ευθεία ΑΒ είναι κατακόρυφη και η εξίσωση της είναι η χ=3. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ 1.Συντελεστής διεύθυνσης μιας ευθείας (ε) είναι η εφαπτομένη της γωνίας που σχηματίζει η ευθεία (ε) με τον άξονα χ χ Σ Λ 2.Η ευθεία που διέρχεται από τα σημεία Α(χ 1,y 1 ) και Β(χ 1,y 2 ) έχει συντελεστή διεύθυνσης μηδέν Σ Λ 3.Οι ευθείες k y x 1 και y x 2 είναι 3 παράλληλες. Τότε ισχύει κ=3λ. Σ Λ 4.Οι ευθείες y=2 και y=2x είναι παράλληλες Σ Λ 5. Τα σημεία Α(κ,α),Β(λ,α),Γ(μ,α) είναι συνευθειακά Σ Λ 6.Τα σημεία Α(α+β,γ),Β(β+γ,α) Γ(γ+α,β) είναι συνευθειακά αν a Σ Λ 7.Δίνονται τα σημεία Α(-3,-1),Β(2,2) Γ(-3,4) Δ(3,-6).Η ευθεία ΑΒ είναι κάθετη προς την ΓΔ Σ Λ 8.Η εξίσωση της ευθείας που περνά από το σημείο (1,1) και σχηματίζει με το χ χ γωνία είναι χ+y=0 Σ Λ 9.Όταν ο συντελεστής διεύθυνσης μιας ευθείας δεν ορίζεται, τότε η εξίσωση της είναι της μορφής χ=χ 0 Σ Λ y 10.Η ευθεία 1 με, 0 τέμνει τους άξονες στα σημεία Α(α,0) και Β(0,β) Σ Λ

10 ΑΛΥΤΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1.Να βρείτε τη γωνία που σχηματίζει με τον άξονα χ χ η ευθεία που διέρχεται από τα σημεία: i)α(-4, 3-1) και Β(5,4 3-1) ii)γ(-4,-3) και Δ(2,-3) iii)ε(-2,-5) και Ζ(-2,-7) 2.Να βρείτε την εξίσωση της ευθείας ε, η οποία διέρχεται από το σημείο Α(3,-2) και από το σήμειο τομής Μ των ευθειών ε1: 3x+2y-3=0 και ε2: 2x-y+5=0 και είναι κάθετη στην ευθεία ε3: 3x+2y-7=0. 3.Να βρείτε την εξίσωση της ευθείας,η οποία : i)διέρχεται από το σημείο Α(-1,3) και έχει συντελεστή διεύθυνσης λ=-2. ii)διέρχεται από το σημείο Β(0,5) και σχηματίζει με τον άξονα χ χ γωνία Να βρείτε την εξίσωση της ευθείας,η οποία : i)διέρχεται από τα σημεία :Α(-3,5) και Β(-3,-10) ii)διέρχεται από τα σημεία : Γ(1,-3) και Δ(5,-1) 5.Έστω η εξίσωση: x α+yσυν 2 α+συν2α=0 (1). Να δείξετε ότι: Α) για κάθε α R η εξίσωση (1) παριστάνει μια ευθεία. Β) οι ευθείες (1) διέρχονται από ένα σταθερό σημείο 6.Να βρείτε την εξίσωση της ευθείας,η οποία: i)διέρχεται από το σημείο Α(2,-3) και είναι παράλληλη στην ευθεία ε:y=3x-7 ii)διέρχεται από το σημείο Β(-4,1) και είναι κάθετη στην 1 ευθεία ε : y=

11 7.Να βρείτε τους αριθμούς α R για τους οποίους οι ευθείες ε1: x-2y-3=0, ε2: 2x+3y+1=0, ε3: 5x+4y+α 2-2α=0 διέρχονται από το ίδιο σημείο. 8.Έστω η εξίσωση: x α+yσυν 2 α+συν2α=0 (1). Να δείξετε ότι: Α) για κάθε α R η εξίσωση (1) παριστάνει μια ευθεία. Β) οι ευθείες (1) διέρχονται από ένα σταθερό σημείο 9.Να δείξετε ότι είναι συνευθειακά τα σημεία : Α(2,1) Β(4,5) και Γ(-1,-5) 10.Να βρεθεί η μεσοκάθετη του τμήματος ΑΒ όπου Α(6,0) και Β(10,2). 11.Δίνεται τρίγωνο με κορυφές τα σημεία Α(4,3) Β(2,5) Γ(2,-1). Να βρείτε την εξίσωση της ευθείας πάνω στην οποία βρίσκεται: i)η πλευρά ΑΓ ii)η πλευρά ΒΓ iii)το ύψος ΒΔ iv)το ύψος ΑΚ v)η διάμεσος ΓΜ 12.Αν Α(2,1) και ε:y=x-5,να βρείτε : i) την προβολή Β του Α στην ε, ii)το συμμετρικό Α του Α ως προς ε. 13.Θεωρούμε τρίγωνο ΑΒΓ με Α(1,3).Αν ε 1 :y= 1 2 και ε 2 : y=1 οι εξισώσεις των δύο διαμέσων του τριγώνου,να βρείτε τις εξισώσεις των πλευρών του

12 14.Δίνεται ορθογώνιο ΑΒΓΔ του οποίου οι δύο πλευρές έχουν εξισώσεις ε 1 : y=χ+1 και ε 2 : y=-χ+2.αν η κορυφή Α έχει συντεταγμένες (1,3),να βρείτε τις εξισώσεις των πλευρών του και της διαγωνίου του ΑΓ. 15.Να βρεθεί η εξίσωση της ευθείας ε η οποία διέρχεται από το σημείο Σ(1,3) και σχηματίζει με τους άξονες ισοσκελές τρίγωνο. 16.Η κορυφή Β ενός τριγώνου ΑΒΓ έχει συντεταγμένες (3,1) και οι ευθείες πάνω στις οποίες βρίσκονται η πλευρά ΑΓ και η 1 διάμεσος ΑΜ έχουν εξισώσεις y=-2x+7 και y= 3 αντίστοιχα. Να βρεθούν οι συντεταγμένες των κορυφών Α και Γ Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ με Α(4,4) και Β(10,5).Αν η ευθεία πάνω στην οποία βρίσκεται η διχοτόμος ΑΔ έχει εξίσωση y=x, να βρείτε την εξίσωση της ευθείας ΑΓ. 18.Να βρείτε την εξίσωση μιας ευθείας ε που έχει τετμημένη επί την αρχή -2 και είναι παράλληλη προς την ευθεία 1. 2 ε 1 : y= - ( 1) 19.Δίνονται οι ευθείες ε 1 :y=2χ-3 και ε 2 :y=-χ+2. Να βρείτε την εξίσωση της ευθείας η οποία τέμνει τις ε 1 και ε 2 στα σημεία Α και Β,αντιστοίχως και το σημείο Μ(3,1) είναι το μέσο του ευθύγραμμου τμήματος ΑΒ. 20.Θεωρούμε τα σημεία Α(4,2) και Β(3,-5) και την ευθεία ε:y=-7x+23. Να βρείτε τα σημεία Μ της ευθείας ε, για τα οποία το τρίγωνο ΑΜΒ είναι ορθογώνιο στο Μ

13 21.Θεωρούμε τις ευθείες ε:y= 2 1 χ-5 και ε 1 :y=3χ-5. Να βρείτε την εξίσωση της συμμετρικής ευθείας ε της ε ως προς την ε Να βρείτε τις συντεταγμένες του ορθόκεντρου Η του τριγώνου ΑΒΓ με : Α(1,0),Β(2,-4) και Γ(-5,-2). 23.Να βρείτε τις εξισώσεις των ευθειών οι οποίες διέρχονται από το σημείο Μ(-1,4),τέμνουν τους άξονες χ χ και y y στα σημεία Α και Β,αντιστοίχως,και το άθροισμα της τετμημένης του Α και της τεταγμένης του Β είναι ίσο με Θεωρούμε ένα τρίγωνο ΑΒΓ με Α(3,5).Η διάμεσος του 2 1 ΒΜ ανήκει στην ευθεία ε 1 :y= και η διάμεσος του ΓΝ ανήκει στην ευθεία ε 2 :y=-χ+2.να βρείτε τις συντεταγμένες των δύο άλλων κορυφών του τριγώνου αυτού Θεώρουμε τρίγωνο ΑΒΓ με Α(2,3).Το ύψος του ΒΔ 1 2 ανήκει στην ευθεία ε 1 :y= 1 και η διάμεσος του ΓΜ ανήκει στην ευθεία ε 2 :y=-3χ+5.να βρείτε τις συντεταγμένες των δύο άλλων κορυφών του τριγώνου αυτού. 26.Να βρείτε τις εξισώσεις των ευθειών με συντελεστή διεύθυνσης - 2 3, οι οποίες σχηματίζουν με τους άξονες τρίγωνο με εμβαδόν 12 (τετραγωνικές μονάδες). 27.Οι ευθείες ε 1 :y=-χ+5 και ε 2 :y=-3x+9 τέμνονται σε ένα σημείο Κ.Η ε 1 τέμνει τους άξονες χ χ και y y στα σημεία Α

14 και Β και η ε 2 τους τέμνει στα Γ και Δ,αντιστοίχως.Να δείξετε ότι τα μέσα των ευθύγραμμων τμημάτων ΑΔ,ΒΓ,ΟΚ είναι συνευθειακά. 28.Θεωρούμε τρίγωνο ΑΒΓ με Α(6,0),Β(4,-3) και ορθόκεντρο Η(5,-1).Να βρεθούν οι συντεταγμένες της κορυφής Γ

15 ΓΕΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΕΞΙΣΩΣΗΣ ΕΥΘΕΙΑΣ ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Άσκηση 1 1.Έστω η εξίσωση: (3λ+2) x +(λ-1)y (λ+4)=0 i)να δείξετε ότι για κάθε λ η εξίσωση παριστάνει μία ευθεία,την οποία συμβολίζουμε με ε λ. ii) Να δείξετε ότι όλες οι ευθείες ε λ διέρχονται από ένα σταθερό σημείο, το οποίο να βρείτε. iii)από τις ευθείες ε λ να βρείτε εκείνη, η οποία είναι παράλληλη στην ζ:4x-2y+7=0 ΛΥΣΗ i)η εξίσωση είναι της μορφής Αx+Βy+Γ=0 όπου Α=3λ+2, Β=λ-1 και Γ=-(λ+4). Έστω ότι για κάθε λ, ισχύουν : A 0 B λ=, λ=1 1, άτοπο 3 3 Άρα για κάθε λ έχουμε Α 0 και Β 0. Συνεπώς για κάθε λ η εξίσωση παριστάνει μία ευθεία. ii)πρώτος τρόπος:για κάθε λ, έχουμε: 3λx+2x+λy-y-λ-4=0 (3x+y-1)λ+(2χ-y-4)=0. (2)

16 Εξετάζουμε αν υπάρχει σημείο (χ 0,y 0 ) του οποίου οι συντεταγμένες επαληθεύουν τη (2) για κάθε λ, δηλαδή τέτοιο ώστε να ισχύει (3x 0 +y 0-1)λ+(2x 0 -y 0-4)=0 Πρέπει και αρκεί: 3x 0 +y 0-1=0 2x 0 -y 0-4=0 x 0 =1, y 0 =-2 Άρα όλες οι ευθείες διέρχονται από το σημείο (1,-2). Δεύτερος τρόπος:θεωρούμε δύο ευθείες ε 0 :2x-y-4=0 (λ=0) ε 1 :5x-5=0 (λ=1) Λύνοντας το σύστημα έχουμε ότι: χ=1,y=-2.η λύση αυτή είναι και λύση της εξίσωσης για κάθε λ. iii)η ευθεία ζ είναι παράλληλη στο διάνυσμα δ (2,4). Επίσης η ευθεία ε λ είναι παράλληλη στο διάνυσμα δ λ ( 1, 3 2). Έτσι έχουμε ζ//ε λ // (-3λ-2)-4(λ-1)=0 0 Άρα η ζητούμενη ευθεία είναι 2x-y-4=0. Άσκηση 2 Να αποδείξετε ότι η εξίσωση 2y 2-3xy-2x 2 =0, παριστάνει ζεύγος δύο ευθειών. Ποια είναι η σχετική θέση των δύο ευθειών που βρήκατε; Λύση

17 Η εξίσωση 2y 2-3xy-2x 2 =0, θεωρείται εξίσωση είτε ως προς x είτε ως προς y. Αν π.χ. την θεωρήσουμε εξίσωση ως προς y, τότε η διακρίνουσα του τριωνύμου είναι: Δ=(-3x) 2-4*2*(-2x 2 )= 9x 2 +16x 2 =25x 2, και επομένως οι ρίζες θα είναι: y= Οι σχέσεις (1) και (2) παριστάνουν 2 ευθείες Έστω ε1 y=2x. Τότε λε1=2 ε2 y= -. Τότε λε2= - Παρατηρούμε ότι λε1*λε2= 2 = -1, άρα οι ευθείες τέμνονται κάθετα. Άσκηση 3 Να βρείτε το γ.τ των σημείων Μ(2λ-1,λ+1) όταν το λ διατρέχει το. ΛΥΣΗ Ένα σημείο Μ(x,y) ανήκει στο ζητούμενο γ.τ αν και μόνο αν υπάρχει λ με χ=2λ-1 λ=y-1 y=λ+1 χ=2λ-1 προς τούτο πρέπει και αρκει : χ=2(y-1)-1 x-2y+3=0. Άσκηση 4 Θεωρούμε τις ευθείες ε: αx+βy+γ=0, ε1:αx-βy+γ=0, ε2:αx-βy-γ=0 και ε3:αx+βy-γ=0 (α,β,γ 0). Να αποδείξετε ότι:

18 Α) η ε1 είναι συμμετρική της ε ως προς άξονα συμμετρίας τον x x Β) η ε2 είναι συμμετρική της ε ως προς άξονα συμμετρίας τον y y Γ) η ε3 είναι συμμετρική ως προς άξονα συμμετρίας την αρχή Ο των αξόνων. Λύση Α) Για να είναι η ευθεία ε1 συμμετρική της ε ως προς άξονα x x πρέπει: Για τυχαίο σημείο Μ(x,y) της ε1, το συμμετρικό του ως προς άξονα x x, δηλάδή: Μ (x,-y) να ανήκει στην (ε). Έστω λοιπόν Μ(x,y) σημείο της ε1, τότε: αx-βy+γ=0 (1) Εξετάζουμε να δούμε αν το Μ είναι σημείο της (ε). Έχουμε: αx+β(-y)+γ=0 ή αx-βy+γ=0 που ισχύει, λόγω της (1) Άρα το Μ είναι σημείο της (ε). Β) Για να είναι η ευθεία ε2 συμμετρική της ε ως προς τον άξονα y y πρέπει: Για τυχαίο σημείο Μ(x,y) της ε2, το συμμετρικό του ως προς τον άξονα y y, δηλαδή; Μ (-x,y) να ανήκει στην (ε). Έστω λοιπόν Μ(x,y) σημείο της ε2, τότε: αx-βy-γ=0 (2) Εξετάζουμε να δούμε αν το Μ είναι σημείο της (ε). Έχουμε: α(-x) +βy+γ=0 ή αx-βy-γ=0 που ισχύει, λόγω της (2) Άρα το Μ είναι σημείο της (ε). Γ) Για να είναι η ευθεία ε3 συμμετρική της (ε) ως προς κέντρο συμμετρίας την αρχή των αξόνων Ο(0,0) πρέπει: Για τυχαίο σημείο Μ(x,y) της ε3, το συμμετρικό του ως προς το Ο(0,0), δηλαδή το Ν(-x,-y) να ανήκει στην (ε). Έστω λοιπόν Μ(x,y) σημείο της ε3, τότε: αx+βy-γ=0 (3) Εξετάζουμε να δούμε αν το Ν είναι σημείο της (ε). Έχουμε:

19 α(-x)+β(-y)+γ=0 ή αx-βy-γ=0 ή αx+βy-γ=0 που ισχύει, λόγω της (1) άρα το Ν είναι σημείο της (ε). Άσκηση 5 Να βρεθεί ο γεωμετρικός τόπος των σημείων Μ(λ-1, 2λ+3), λ R. Λύση Έστω Μ(α,β) οι συντεταγμένες του σημείου Μ. τότε θα πρέπει: 2x+2=y-3 2x-y+5=0 Συνεπώς το σημείο Μ ανήκει στην ευθεία (η) με εξίσωση: η 2x-y+5=0 Άσκηση 6 Να αποδειχθεί ότι η εξίσωση x 2 -y 2-4λy-2λχ-3λ 2 =0 παριστάνει δύο ευθείες κάθετες μεταξύ τους. Να βρεθεί ο γεωμετρικός τόπος του σημείου τομής των δύο αυτών ευθειών. Λύση Η δοσμένη εξίσωση γράφεται διαδοχικά: x 2 -y 2-4λy-2λx-3λ 2 =0=> (x 2-2λx+λ 2 )-(y 2-4λy+4λ 2 )=0=> (x-λ 2 )-(y+2λ) 2 => (x-λ+y+2λ)(x-λ-y-2λ)=0=> (x+y+λ)(x-y-3λ)=0. Άρα: x+y+λ=0 (1) ή x-y-3λ=0 (2) Οι εξισώσεις (1) και (2) παριστάνουν ευθείες

20 Αν υποθέσουμε ότι Κ(α,β) είναι το κοινό σημείο των παραπάνω ευθειών, τότε: 2α+β= 0 Επομένως το σημείο Κ ανήκει στην ευθεία (η) με εξίσωση: 2x+y=0 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΣΩΣΤΟ - ΛΑΘΟΣ 1.Η εξίσωση Αχ+Βy+Γ=0 με Α 0 παριστάνει πάντα ευθεία Σ Λ 2.Στην ευθεία Αχ+Βy+Γ=0 δεν ορίζεται ο συντελεστής διεύθυνσης. Τότε Β=0. Σ Λ 3.Το διάνυσμα 2,1 είναι κάθετο στην ευθεία χ+y+2=0 Σ Λ 4. Η ευθεία με εξίσωση Αχ+Βy+Γ=0 είναι κάθετη στο διάνυσμα,. Σ Λ 5.Δύο ευθείες παράλληλες προς τα διανύσματα 1, και 2, αντίστοιχα είναι μεταξύ τους κάθετες Σ Λ 6.Η ευθεία y=k 2 x+1 σχηματίζει αμβλεία γωνία με τον άξονα χ χ για κάθε κ 0. Σ Λ 7.Αν οι ευθείες (μ+1)χ-y=0 και 3χ+y-7=0 είναι παράλληλες,τότε μ=2. Σ Λ 8.Η εξίσωση χy=x παριστάνει μια μόνο ευθεία του καρτεσιανού επιπέδου Σ Λ 9.Όλες οι ευθείες της οικογένειας ευθειών: (χ+y+1)+λ(3χ-2y-4)=0 περνούν από το σημείο (2,1) Σ Λ 10.Η εξίσωση y-2=λ(x-3), παριστάνει για τις διάφορες τιμές του λ όλες τις ευθείες που διέρχονται από το σημείο Α(3,2) Σ Λ

21 ΑΛΥΤΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1.Να αποδείξετε ότι η εξίσωση 2y 2-3xy -2x 2 =0 παριστάνει ζεύγος δύο κάθετων μεταξύ τους ευθειών,οι οποίες διέρχονται από την αρχή των αξόνων. 2.Να αποδείξετε ότι η εξίσωση χ 2 y 2-4λy -2λx -3λ 2 =0 παριστάνει δύο κάθετες μεταξύ τους ευθείες και ότι το σημείο τομής τους κινείται σε σταθερή (ανεξάρτητη του λ) ευθεία καθώς το λ μεταβάλλεται. 3.Να βρείτε την εξίσωση της ευθείας ε που έχει τετμημένη επί την αρχή -2 και είναι παράλληλη προς την ευθεία 1. 2 ε 1 :y=- ( 1) 4.Να αποδείξετε ότι για κάθε λ, η εξίσωση x+2y -5 +λ(x-3y)=0 παριστάνει ευθεία,η οποία διέρχεται από σταθερό σημείο. 5.Δίνονται οι ευθείες ε 1 :λχ+(λ-1)y-1=0 και ε 2 :4χ+λy+λ+2=0. Να βρείτε για ποια τιμή του λ ισχύει : α)ε 1 //ε 2 β)ε 1 ε 2 6.Θεωρούμε τις ευθείες με εξισώσεις: (ε 1 ):αχ+βy=1 και (ε 2 ):2βχ+(α-β)y=-2 α,β a 0, i)βρείτε τη σχέση μεταξύ των α,β ώστε οι ευθείες να είναι παράληλες ii)βρείτε σχέση μεταξύ των α,β ώστε οι ευθείες να ταυτίζονται. iii)στη περίπτωση που τέμνονται οι ευθείες να βρείτε το σημειο τομής και να αποδείξετε ότι κινείται σε σταθερή ευθεία

22 7.Να αποδείξετε ότι για κάθε λ οι ευθείες ε 1 :λχ+(2λ+1)y=λ-1 και ε 2 : (λ-1)χ+(2λ-1)y=λ έχουν μοναδικό κοινό σημείο Μ.Ποιός είναι ο γεωμετρικός τόπος του Μ,όταν το λ μεταβάλλεται; 8.Να βρεθεί η οξεία γωνία θ που σχηματίζουν μεταξύ τους οι ευθείες ε 1 :- 3 χ+y+2=0 και ε 2 :-χ+ 3 y-1 =0. 9.Δίνονται οι ευθείες ε 1 :χ-y+1=0 και ε 2 :χ-y+5=0 Να βρείτε την εξίσωση της ευθείας που είναι μεσοπαράλληλη των ε 1 και ε Δίνεται η εξίσωση (x-3y+6)+λ(2χ-y+4)=0 Να αποδείξετε ότι για κάθε τιμή του λ η εξίσωση παριστάνει ευθεία γραμμή.στη συνέχεια να αποδείξετε ότι όλες οι ευθείες που ορίζονται διέρχονται από το ίδιο σημείο. 11.Να βρείτε τις συντεταγμένες του συμμετρικού του σημείου Μ(1,3) ως προς την ευθεία ε:χ-2y+3=0. 12.Να βρείτε τις εξισώσεις των ευθειών οι οποίες διέρχονται από την αρχή των αξόνων,τέμνουν τις ευθείες ε 1 :χ-y-1=0 και ε 2 :χ-y-3=0 στα σημεία Α και Β,αντιστοίχως,και ισχύει (ΑΒ)=2. 13.Να βρείτε την οξεία γωνία ω που σχηματίζουν οι ευθείες ε 1 :χ+7y-5=0 και ε 2 :3χ-4y+10=

23 2 Π.14.Α)Να δείξετε ότι η εξίσωση x 4x y xy 3 0 παριστάνει δύο ευθείες ε 1 και ε 2. Β)Να βρεθεί η οξεία γωνία των ε 1 και ε 2. Π.15.Δίνεται η εξίσωση (α+1)χ+(2α-1)y+(2α-7)=0,α και το σημείο Α(2,-4) Να αποδείξετε ότι: α)η εξίσωση για κάθε α παριστάνει ευθεία. β)όλες οι ευθείες διέρχονται από το ίδιο σημείο Ρ. γ)ποια από τις ευθείες είναι παράλληλη στον χ χ δ)να βρείτε την εξίσωση της ΑΡ. ε)ποια από τις ευθείες που διέρχονται από το Ρ είναι κάθετη στην ΑΡ. Π.16.Δίνεται η ευθεία ε:x+y=2 και το σημείο Α(-3,1). Να βρείτε i)την εξίσωση της ευθείας (ζ) η οποία διέρχεται από το σημείο Α και είναι κάθετη στην ευθεία (ε). ii)το σημείο τομής των ευθειών (ε) και (ζ). iii)το συμμετρικό Β του σημείου Α ως προς την ευθεία (ε

24 ΕΜΒΑΔΟ ΤΡΙΓΩΝΟΥ ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Άσκηση 1 Θεωρούμε τα σημεία Α(-3,1) και Β(-1,-1). Να βρείτε το γ.τ των σημείων Μ του επιπέδου,για τα οποία το εμβαδό του τριγώνου ΑΜΒ είναι 7 (τετραγωνικές μονάδες) ΛΥΣΗ Έστω ένα σημείο Μ(x,y). Έχουμε AM ( x 3, y 1) και AB (2,2) Το σημείο Μ ανήκει στο ζητούμενο γ.τ αν και μόνο αν : (ΑΜΒ)=7 1 det(αμ, ) 2 x y ( 3) 2( y 1) ( x y 2 7 ή x y 2 7) ( x y 5 0 ή x+y+9=0) 7 Άσκηση 2 Να βρείτε τα σημεία της ευθείας ε:x-y=0,των οποίων η απόσταση από την ευθεία ε :4x-3y-2=0 είναι

25 ΛΥΣΗ Έστω Μ(α,β) ένα σημείο της ευθείας ε,οπότε α-β=0, δηλαδή β=α και άρα Μ(α,α). Το σημείο Μ(α,α) είναι το ζητούμενο αν, και μόνο αν : 4α-3α-2 dm (,ε ) ( 3) ( 12 ή 8) Άρα τα ζητούμενα σημεία είναι:μ 1 (12,12) και Μ 2 (-8,-8) Άσκηση 3 Να βρείτε τις εξισώσεις των ευθειών οι οποίες είναι παράλληλες στην ευθεία ε:3x-4y-2=0 και η απόσταση τους από την ε είναι 2. ΛΥΣΗ Έχουμε λ ε = 4 3. Άρα, κάθε ευθεία η//ε θα έχει συντελεστή διεύθυνσης 4 3 και συνεπώς θα έχει μία εξίσωση της μορφής 3 y x k 4 Βρίσκω ένα σημείο της η. Για χ=0 βρίσκω y=κ.άρα το σημείο Μ(0,κ) ανήκει στην (η). Η ευθεία η είναι η ζητούμενη ευθεία αν και μόνο αν: κ0-2 d(η,ε) 2 d(m,ε) ή 3. Οπότε έχω την εξίσωση: με κ=2, βρίσκω 3 y x

26 με κ=-3 βρίσκω 3 y x 3 4 Άσκηση 4 Θεωρούμε τα σημεία Α(2,-1) και Β(-2,3). Να βρείτε τα σημεία Μ της ευθείας ε:2x+y-7=0, για τα οποία το εμβαδό του τριγώνου ΜΑΒ είναι 12(τετραγωνικές μονάδες). ΛΥΣΗ Έστω Μ(x,y) ένα σημείο της ευθείας ε,οπότε :2x+y-7=0. Έχουμε : AB ( 4,4) και AM ( x 2, y 1). Έτσι, έχουμε: (ΜΑΒ)= 2 x 2 y 1 2 x y 1 Άρα το σημείο Μ(x,y) είναι ζητούμενο αν και μόνο αν : 2x+y-7=0 2x+y=7 2x+y=7 2x+y=7 2 x y 1 12 x y 1 6 x+y-1=6 x+y-1=-6 x=0 y=7 x=12 y=-17 Άρα τα ζητούμενα σημεία είναι : Μ 1 (0,7) και Μ 2 (12,-17) Άσκηση 5 Να βρείτε την εξίσωση της μεσοπαραλλήλου των ευθειών ε 1 :5x+12y-1=0 και ε 2 :5x+12y+15=0-71 -

27 ΛΥΣΗ Α τρόπος : Η μεσοπαράλληλη ζ δύο παράλληλων ευθειών ε 1,ε 2 είναι ο γεωμετρικός τόπος των σημείων Μ τα οποία ισαπέχουν από τις ε 1 και ε 2. Για ένα οποιοδήποτε σημείο Μ(x,y) του επιπέδου ισχύουν οι ισοδυναμίες: 5x 12y 1 5x 12y 15 d(μ,ε 1 )=d(m,ε 2 ) x 12y 1 5x 12y 15 5x 12y 1 (5x 12y 15) 5x+12y-1=5x+12y+15 (αδύνατη) ή 5x+12y-1=-5x-12y-15 5x+12y+7=0 B τρόπος: Επίλέγουμε ένα τυχαίο σημείο της ε 1 και ένα 1 τυχαίο σημείο της ε 2, για παράδειγμα έστω Α(,0) της ε 1 και 2 Β(-3,0) της ε 2. Βρίσκουμε το μέσο Μ του τμήματος ΑΒ και 7 έχουμε Μ(,0). Ο συντελεστής διεύθυνσης καθεμιάς από τις 5 5 ε 1,ε 2 είναι λ=, οπότε και η μεσοπαράλληλός τους ζ θα 12 έχει τον ίδιο συντελεστή και επειδή διέρχεται από το Μ η εξίσωση θα είναι: 5 7 y 0 ( x ) άρα 5x+12y+7= Άσκηση 6 Να βρεθεί η εξίσωση της ευθείας που είναι μεσοπαράλληλη των ευθειών: Α) ε1: 3x-y+1=0 και ε2: -6x+2y-3=0 Β) ε1: x=4 και ε2:x=-6 Γ) ε1: y=x και ε2:y=x

28 Λύση Έστω ε1 Α1x+B1y+Γ1=0 (1) ε2 Α1x+B1y+Γ2=0 (2) δύο παράλληλες ευθείες. Η μεσοπαράλληλη θα έχει εξίσωση: ε Α1x+B1y+Γ3=0 (3) αρκεί λοιπόν να βρούμε το Γ3. Ένα σημείο της ευθείας ε1 είναι το Κ(,0) Ένα σημείο της ευθείας ε2 είναι το Λ(,0) Τότε το σημείο Μ,0)=(-,0) θα είναι σημείο της (ε), και, άρα: ( )+Β1*0+Γ3=0 => = Η εξίσωση της μεσοπαράλληλης θα είναι: ε x+ y+ =0 Εφαρμογές Α) έστω ε1 3x-y+1=0 ε2-6x+2y-3=0 Οι ευθείες είναι παράλληλες, διότι: λε1=λε2=3 Ένα σημείο της ευθείας ε1 είναι το Κ(, 0) Ένα σημείο της ευθείας ε2 είναι το Λ(, 0) Τότε το σημείο Μ(, 0)= (, 0) θα είναι σημείο της (ε), και, άρα: ε y-0=3(x+ )=> y=3x

29 Β) έστω ε1 x=4 ε2 x=-6 Οι ευθείες είναι παράλληλες, διότι είναι κάθετες πάνω στον άξονα x x. Ένα σημείο της ευθείας ε1 είναι το Κ(4,0) Ένα σημείο της ευθείας ε2 είναι το Λ(-6,0) Τότε το σημείο Μ(,0)=(-1,0) θα είναι σημείο της (ε), και, άρα: ε x=-1 Γ) Έστω ε1 y=x ε2 y=x-3 Οι ευθείες είναι παράλληλες, διότι λε1=λε2=1 Ένα σημείο της ευθείας ε1 είναι το Κ(0,0) Ένα σημείο της ευθείας ε2 είναι το Λ(3,0) Τότε το σημείο Μ(,0)=(,0) θα είναι σημείο της (ε), και, άρα: ε y-0=1(x- )=> y=x Άσκηση 7 Ένα σημείο Ρ του επιπέδου κινείται πάνω στην ευθεία y=x. Να αποδείξετε ότι το συμμετρικό σημείο Ρ του Ρ ως προς την ευθεία x+2y-1=0 κινείται πάνω στην ευθεία 7x-y-2=0. Λύση Υποθέτουμε ότι: ε1 y=x (1) ε2 7x-y-2=0 (2)

30 ε x+2y-1=0 (3) Εστω Ρ(α,β) σημείο της ευθείας ε1. Τότε θα ισχύει: Β=α Θα βρούμε τις συντεταγμένες του σημείου Ρ και θα αποδείξουμε ότι επαληθεύουν την εξίσωση: Εύρεση της εξίσωσης της ΡΡ. Είναι: ΡΡ (ε)=> λρρ λε= -1 λ ε = - => λρρ ( )=-1 => λρρ =2 Επειδή η ΡΡ περνά από το σημείο Ρ(α,β) θα έχει εξίσωση: ΡΡ y-β=2(x-α) (4) => y=2x-α Εύρεση των συντεταγμένων του σημείου Κ Το σημείο Κ είναι κοινό σημείο των ΡΡ και (ε) και συνεπώς οι συντεταγμένες του Κ βρίσκονται από την λύση του συστήματος των εξισώσεων: Άρα : Κ(, ) Αν Ρ (x1,y1), θα πρέπει να ισχύει: β=α Τότε όμως είναι : 7 = =0 (αληθής) Επομένως το σημείο Ρ είναι σημείο της ε2. Άσκηση 8 Οι συντεταγμένες δύο πλοίων Π1,Π2 είναι Π1(τ-1,τ+2) και Π2(3τ,3τ-1) για κάθε χρονική στιγμή τ(τ>0). Α) να βρεθούν οι γραμμές πάνω στις οποίες κινούνται τα δύο πλοία

31 Β) να εξεταστεί αν υπάρχουν τιμές του τα που τα δύο πλοία να συναντηθούν. Γ) να βρεθεί η απόσταση των δύο πλοίων τη χρονική στιγμή τα=3. Λύση Α) για το πλοίο Π1 Αν τ-1=x1 και τ+2=y1 είναι οι συντεταγμένες του πλοίου για τ>0, τότε: => => Άρα το πλοίο κινείται πάνω στην ευθεία ε1 x-y+3=0 (1) Για το πλοίο Π2 Αν 3τ= και 3τ-1= είναι οι συντεταγμένες του πλοίου για τ>0, τότε: x2=y2+1=> x2-y2-1=0 άρα το πλοίο κινείται πάνω στην ευθεία ε2 x-y-1=0 (2) Β) επειδή είναι λε1=λε2=>ε1//ε2. Δηλαδή τα πλοία κινούνται σε παράλληλες ευθείες, συνεπώς δεν θα συναντηθούν. Γ) για τ=3 το πλοίο Π1 βρίσκεται στην θέση: Α(2,5) Για τ=3 το πλοίο Π2 βρίσκεται στην θέση: Β(9,8) Η απόσταση των πλοίων θα είναι: d(α,β)= μ.μ

32 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ 1.Η απόσταση των παράλληλων ευθειών y=x και y=x+1 είναι 1. Σ Λ 2.Το εμβαδό του τριγώνου που ορίζεται από την ευθεία 2x+5y=10 και τους άξονες χ χ και y y είναι 5 Σ Λ 3.Η εξίσωση της ευθείας ε που είναι κάθετη στην ε :χ+3=0 και περνά από το σημείο (3,2) είναι y=3. Σ Λ 4.Η εξίσωση της ευθείας Αχ+Βy+Γ=0 μπορεί να γραφεί υπό την μορφή v 0,όπου (, ) και v x y,. Σ Λ 5.Οι ευθείες Α 1 χ+β 1 y+γ 1 =0 και Α 2 χ+β 2 y+γ 2 =0 είναι κάθετες.τότε ισχύει Α 1 Α 2 =Β 1 Β 2. Σ Λ 6.Για την απόσταση d(α,ε) του σημείου Α από την ευθεία ε ισχύει d=0.το σημείο Α ανήκει στην ε. Σ Λ 7.Η εξίσωση Αχ+Βy+Γ=0 παριστάνει ευθεία για κάθε Α,Β. Σ Λ

33 ΑΛΥΤΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1.Να βρείτε το εμβαδόν του τετράπλευρου ΑΒΓΔ,όπου Α(0,2), Β(2,5),Γ(4,-1) και Δ(3,-6). 2.Να δείξετε ότι οι αποστάσεις ενός οποιουδήποτε σημείου της ευθείας ε:7χ+4y=16 από τις ευθείες ε 1 :3χ-4y-4=0 και ε 2 :5χ-12y-4=0 είναι ίσες. 3.Να βρείτε τα σημεία της ευθείας ε:χ-y=0, των οποίων η απόσταση από την ευθεία ε :4χ-3y-2=0 είναι 2. 4.Να βρείτε τις εξισώσεις των ευθειών που διέρχονται από το σημείο Α(-1,-2) και των οποίων η απόσταση η απόσταση από το σημείο Μ(3,-5) είναι 4. 5.Να βρείτε τις εξισώσεις των διχοτόμων των γωνιών που σχηματίζουν οι ευθείες ε 1 :3χ+4y-7=0 και ε 2 :5χ-12y+7=0. 6.Θεωρούμε τις ευθείες ε 1 :χ+μy+1=0 και ε 2 :2μχ+2y+λ=0 όπου λ,μ.να βρείτε τους αριθμούς λ και μ,για τους οποίους οι ευθείες ε 1 και ε 2 είναι παράλληλες και η μεταξύ τους απόσταση είναι Θεωρούμε τα σημεία Α(2,-1) και Α(-2,-3).Να βρείτε τα σημεία Μ της ευθείας ε:2χ+y-7=0, για τα οποία το εμβαδό του τριγώνου ΜΑΒ είναι 12.(τετραγωνικές μονάδες) 8.Θεωρούμε τα σημεία Α(1,4) και Β(3,-2). Να βρείτε τα σημεία Μ, για τα οποία ισχύουν : (ΜΑ)=(ΜΒ) και (ΜΑΒ)=

34 9.Δύο παράλληλες ευθείες απέχουν απόσταση ίση με 4 και 4 έχουν ως μεσοπαράλληλο την ευθεία ε:y= 6. Να βρεθούν οι εξισώσεις των ευθειών αυτών Δίνονται τα σημεία Α(1,-3) και Β(5,0).Να βρείτε το σύνολο των σημείων Μ για τα οποία ισχύει (ΜΑΒ)= Δίνονται τα σημεία Α(1,1),Β(-2,2) και Γ(λ+1,λ 2 +2), λ i)να αποδείξετε ότι για κάθε λ τα σημεία Α,Β,Γ αποτελούν κορυφές τριγώνου. ii)να βρείτε για ποιες τιμές του λ το τρίγωνο ΑΒΓ έχει 5 εμβαδόν ίσο με 2 12.Δίνεται η ευθεία: (2α+1)χ+(α-1)y+3=0. (1) i)να αποδείξετε ότι η (1) για κάθε τιμή του α παριστάνει ευθεία. ii)να δείξετε ότι για κάθε τιμή του α οι ευθείες διέρχονται από σταθερό σημείο Μ το οποίο να βρεθεί. iii)δίνεται η ευθεία ε:χ+5y-3=0.αν Α,Β είναι τα σημεία τομής της ε με ευθείες που προκύπτουν από την (1) όταν α=0 και α=-1 να βρεθεί το εμβαδό του τριγώνου ΜΑΒ. 13.Δίνεται η ευθεία με εξίσωση (ε):x-y+1=0. Α)Να βρεθούν οι εξισώσεις των ευθειών που είναι συμμετρικές της (ε) ως προς τους άξονες χ χ καιy y και ως προς την αρχή των αξόνων Β)Να βρεθεί η εξίσωση της ευθείας που είναι συμμετρική της (ε) ως προς το σημείο Α(1,3)

35 Π.14.Έστω τα σημεία (1, 3) Β(2,0) (3,3 3) α)να βρείτε την γωνία των διανυσμάτων,. β)να βρείτε το εμβαδόν του τριγώνου ΑΒΓ. Π.15.Έστω η εξίσωση ε(2λ+1)χ-(2+λ)ψ+1-λ=0, α)να δείξετε ότι παριστάνει ευθεία για κάθε β)να βρείτε την τιμή του λ ώστε η απόσταση του σημείου Β(2,1) από την ευθεία ε να είναι 1. Π.16.Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ με Α(-1,2),Β(3,-2) και Γ(1,4) και Μ το μέσο της ΑΒ.Να βρεθούν : α)η εξίσωση της πλευράς ΒΓ β)η εξίσωση του ύψους του από την κορυφή Α. γ)το εμβαδόν του τριγώνου ΒΜΓ. Π.17.Έστω οι ευθείες (ε 1 ):y=2x και (ε 2 ):y=x με y>0 και ( ) ( ) που τέμνει την (ε 1 ) στο Β και την (ε 2 ) στο 2 Α έτσι ώστε (ΑΒ)= 2. Να βρεθεί: α)η εξίσωση της (ε) β)το εμβαδόν του ΟΑΒ γ)η εξίσωση του κύκλου που διέρχεται από τα σημεία Ο,Α,Β Π.18.Δίνονται τα σημεία Α(2,3) Β(4,5) Γ(μ+κ+1,μ+κ+3) α)να βρείτε την εξίσωση της ΑΒ. β)δείξτε ότι ο γεωμετρικός τόπος των σημείων Γ είναι η ευθεία (ε): y=x+2. γ)βρείτε την εξίσωση της ευθείας που διέρχεται από το Α και είναι κάθετη στην (ε) δ)βρείτε το πλησιέστερο σημείο της (ε) στο Α

36 Π.19.Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ με κορυφές Α(-1,-2),Β(3,2) και Γ(1,4).Να βρείτε: Α)Την εξίσωση της πλευράς ΒΓ Β)Την εξίσωση του ύψους που φέρνουμε από την κορυφή Β Γ)Την εξίσωση της διαμέσου που φέρνουμε από την κορυφή Α Δ)Την εξίσωση της μεσοκαθέτου ΑΒ. Ε)Το εμβαδό του τριγώνου ΑΒΓ. 2 2 Π.20. Δίνεται η εξίσωση x y 2xy 4x 4y 3 0 (1) Α)Να αποδείξετε ότι η (1) παριστάνει τις παράλληλες ευθείες ε 1 :y=x-1 και ε 2 : y=x-3. Β)Να σχεδιάσετε τις ε 1 και ε 2 Γ)Να βρείτε την απόσταση των ε 1 και ε 2. Δ)Να υπολογίσετε το εμβαδό του τραπεζιου που σχηματίζεται από τις ε 1,ε 2 και τους άξονες χ χ και y y. Π.21.Δίνονται τα σημεία Α(1,3) και Β(-1,5) Α)Να βρείτε τις συντεταγμένες του μέσου Μ του τμήματος ΑΒ. Β)Να αποδείξετε ότι η εξίσωση της μεσοκαθέτου του τμήματος ΑΒ είναι y=x+4. Γ)Έστω Γ(-κ,κ),με κ πραγματικό αριθμό,σημείο της παραπάνω μεσοκαθέτου.να υπολογίσετε το εμβαδό του τριγώνου ΑΒΓ. Π.22.Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ με Α(1,2),Β(4,2) και Γ(3,-2) Α)Να βρείτε το μέσο Ε του ευθύγραμμου τμήματος ΑΓ. Β)Να βρείτε την εξίσωση της διαμέσου ΒΕ. Γ) Να βρείτε σημεία Μ(x,y) της ΒΕ που σχηματίζουν το τρίγωνο ΜΒΓ που έχει εμβαδό ίσο με

ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ Άσκηση. 1 ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Να βρείτε την εξίσωση της ευθείας, η οποία: ι)διέρχεται από το σημείο Α(-,1) και είναι παράλληλη στο διάνυσμα δ 3, ιι)διέρχεται από το σημείο Β(3,-4) και είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Άσκηση. 1 ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Να βρείτε την εξίσωση της ευθείας, η οποία: ι)διέρχεται από το σημείο Α(-,1) και είναι παράλληλη στο διάνυσμα δ 3, ιι)διέρχεται από το σημείο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΞΙΣΩΣΗ ΕΥΘΕΙΑΣ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΞΙΣΩΣΗ ΕΥΘΕΙΑΣ Ευθεία ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΞΙΣΩΣΗ ΕΥΘΕΙΑΣ 1. Να βρεθεί ο συντελεστής διεύθυνσης της ευθείας ε, αν αυτή έχει εξίσωση: 5x 6 i) y = x- 1 ii) y = 3 5x iii) y iv) x = y + 3 10 v) 18x-6y

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηρίστε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστό (Σ) ή λάθος (Λ)

Χαρακτηρίστε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστό (Σ) ή λάθος (Λ) ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΥΘΕΙΑ Χαρακτηρίστε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστό (Σ) ή λάθος (Λ) 1. Συντελεστής διεύθυνσης μιας ευθείας (ε) είναι η εφαπτομένη της γωνίας που σχηματίζει η ευθεία με τον

Διαβάστε περισσότερα

Η γενική μορφή της εξίσωσης ευθείας είναι η από τα Α, Β διάφορο του μηδενός

Η γενική μορφή της εξίσωσης ευθείας είναι η από τα Α, Β διάφορο του μηδενός ΕΥΘΕΙΑ Να προσέχεις ότι: Η γενική μορφή της εξίσωσης ευθείας είναι η από τα Α, Β διάφορο του μηδενός Ax+By+Γ=0, με κάποιο Η εξίσωση της ευθείας που διέρχεται από ένα σημείο Α(x 0,y 0 ) και έχει συντελεστή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΕΞΙΣΩΣΗΣ ΕΥΘΕΙΑΣ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΕΞΙΣΩΣΗΣ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΕΞΙΣΩΣΗΣ ΕΥΘΕΙΑΣ 1. Να σχεδιάσετε την καμπύλη που παριστάνει η εξίσωση x y x 2 y. x y 2. Να βρεθεί η εξίσωση της ευθείας, η οποία τέμνει : i) τον άξονα χ'χ σε σημείο με τετμημένη

Διαβάστε περισσότερα

Ευθείες. Κώστας Γλυκός ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ. Κατεύθυνση Κεφάλαιο ασκήσεις. εκδόσεις. Καλό πήξιμο / 1 1 /

Ευθείες. Κώστας Γλυκός ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ. Κατεύθυνση Κεφάλαιο ασκήσεις. εκδόσεις. Καλό πήξιμο / 1 1 / Ευθείες Κώστας Γλυκός ΙΙ Ι δδ ιι ι αα ίί ί ττ εε ρρ αα μμ αα θθ ήή μμ αα ττ αα 6 9 7. 3 0 0. 8 8. 8 8 Kgllykos..gr / / 0 8 Κατεύθυνση Κεφάλαιο 59 ασκήσεις και τεχνικές σε 6 σελίδες εκδόσεις Καλό πήξιμο

Διαβάστε περισσότερα

Ευθείες. Κώστας Γλυκός ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ. Κατεύθυνση Κεφάλαιο ασκήσεις. εκδόσεις. Καλό πήξιμο / 1 1 /

Ευθείες. Κώστας Γλυκός ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ. Κατεύθυνση Κεφάλαιο ασκήσεις. εκδόσεις. Καλό πήξιμο / 1 1 / Ευθείες Κώστας Γλυκός ΙΙ Ι δδ ιι ι αα ίί ί ττ εε ρρ αα μμ αα θθ ήή μμ αα ττ αα 6 9 7. 3 0 0. 8 8. 8 8 Kgllykos..gr / / 0 8 Κατεύθυνση Κεφάλαιο 59 ασκήσεις και τεχνικές σε 6 σελίδες εκδόσεις Καλό πήξιμο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Β ΛΥΚΕΙΟΥ - ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ - ο ΘΕΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο : ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ 1. Δίνεται παραλληλόγραμμο ΑΒΓΔ με τρεις κορυφές τα σημεία Α (1,1), Γ (4,3) και Δ (,3). α) Να υπολογίσετε τα μήκη

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηµατικά Κατεύθυνσης Β Λυκείου Ευθεία. Ασκήσεις Ευθεία

Μαθηµατικά Κατεύθυνσης Β Λυκείου Ευθεία. Ασκήσεις Ευθεία Ασκήσεις Ευθεία 1. Να βρεθεί η εξίσωση της ευθείας η οποία διέρχεται από το σηµείο τοµής των ευθειών 3x + 4y 11 = 0 και 2x 3y + 21 = 0 και να γίνει η γραφική της παράσταση όταν είναι: i) παράλληλη στην

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Διανύσματα Πολλαπλασιασμός αριθμού με διάνυσμα ο Θέμα _8603 Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ και σημεία Δ και Ε του επιπέδου τέτοια, ώστε 5 και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Β ΛΥΚΕΙΟΥ - ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ - 2 ο ΘΕΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο : ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ 1. Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ και σημεία Δ και Ε του επιπέδου τέτοια, ώστε = 5 + 2 α) Να γράψετε το διάνυσμα β) Να δείξετε

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις στην ευθεία. 2. Θεωρούµε την γραµµή µε εξίσωση x 2 +y 2-2x+y-5=0. Βρείτε τα σηµεία της καµπύλης, αν υπάρχουν, µε τετµηµένη -1.

Ασκήσεις στην ευθεία. 2. Θεωρούµε την γραµµή µε εξίσωση x 2 +y 2-2x+y-5=0. Βρείτε τα σηµεία της καµπύλης, αν υπάρχουν, µε τετµηµένη -1. Ασκήσεις στην ευθεία 1. Να βρείτε τα σηµεία τοµής των γραµµών µε εξισώσεις : α) 7x-11y+1=0, x+y-=0 β) y-3x-=0, x +y =4 γ) x +y =α, 3x+y+α=0. Θεωρούµε την γραµµή µε εξίσωση x +y -x+y-5=0. Βρείτε τα σηµεία

Διαβάστε περισσότερα

2 ΕΥΘΕΙΑ ΑΛΥΤΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

2 ΕΥΘΕΙΑ ΑΛΥΤΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΥΘΕΙΑ ΑΛΥΤΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΛΥΤΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Να βρείτε τον συντελεστή διεύθυνσης μιας ευθείας ε, που σχηματίζει με τον άξονα x x γωνία: π 3 α) ω = β) ω = γ) ω = π 3. Να βρείτε τη γωνία ω που σχηματίζει με

Διαβάστε περισσότερα

44 Ευθεία Τύποι - Βασικές έννοιες Εξίσωση ευθείας EΥΘΕΙΑ: Τύποι - Βασικές έννοιες α Η εξίσωση ευθείας (ε) η οποία διέρχεται από το σημείο ( x,y) συντε

44 Ευθεία Τύποι - Βασικές έννοιες Εξίσωση ευθείας EΥΘΕΙΑ: Τύποι - Βασικές έννοιες α Η εξίσωση ευθείας (ε) η οποία διέρχεται από το σημείο ( x,y) συντε Ο μαθητής που έχει μελετήσει το κεφάλαιο της ευθείας θα πρέπει να είναι σε θέση: Να βρίσκει τον συντελεστή διεύθυνσης μιας ευθείας Να διατυπώνει τις συνθήκες παραλληλίας και καθετότητας δύο ευθειών, και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο : Η ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΒΑΣΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο : Η ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΒΑΣΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ο : Η ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΒΑΣΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ. Ένα σημείο Μ(x,y) ανήκει σε μια γραμμή C αν και μόνο αν επαληθεύει την εξίσωσή της. Π.χ. :

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο. Ι) ΚΥΚΛΟΣ 1. Να βρεθεί η εξίσωση του κύκλου που έχει κέντρο το O(0,0) και ι) διέρχεται από το Α( 4, 3) και ιι) εφάπτεται στην 4x 3y+10=0

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο. Ι) ΚΥΚΛΟΣ 1. Να βρεθεί η εξίσωση του κύκλου που έχει κέντρο το O(0,0) και ι) διέρχεται από το Α( 4, 3) και ιι) εφάπτεται στην 4x 3y+10=0 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο Ι) ΚΥΚΛΟΣ 1. Να βρεθεί η εξίσωση του κύκλου που έχει κέντρο το O(0,0) και ι) διέρχεται από το Α( 4, 3) και ιι) εφάπτεται στην 4x 3y+10=0 2. Να βρεθεί η εξίσωση της εφαπτομένης του κύκλου x

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών Β Λυκείου

Μαθηματικά Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών Β Λυκείου ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Να βρείτε το συντελεστή διεύθυνσης της ευθείας που διέρχεται από τα σημεία Α, Β, όταν α) Α(2, 5), Β(1, -3) β) Α(-3, -5), Β(-5, 7) γ) Α(0, 4), Β(2, -6). 2. Να βρείτε τη γωνία που σχηματίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΜΕ ΔΙΑΝΥΣΜΑ. ΘΕΜΑ 2ο

ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΜΕ ΔΙΑΝΥΣΜΑ. ΘΕΜΑ 2ο Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΜΕ ΔΙΑΝΥΣΜΑ ΘΕΜΑ ο ΘΕΜΑ 8603 Δίνεται τρίγωνο και σημεία και του επιπέδου τέτοια, ώστε 5 και 5. α) Να γράψετε το διάνυσμα ως γραμμικό

Διαβάστε περισσότερα

117 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Μανώλη Ψαρρά. Μαθηματικού

117 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Μανώλη Ψαρρά. Μαθηματικού 117 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Μανώλη Ψαρρά Μαθηματικού Περιεχόμενα 1. Διανύσματα (47) ελ. - 9. Ευθεία (18) ελ. 10-1 3. Κύκλος (13).ελ. 13-15 4. Παραβολή (14) ελ. 16-18 5. Έλλειψη (18)..

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΜΒΑΔΟΝ ΤΡΙΓΩΝΟΥ. 1. Να βρείτε την απόσταση του σημείου Μ( ημθ, συνθ) από την ευθεία: i) ε : y = -xεφθ ii) ε : xσυνθ - yημθ = 2

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΜΒΑΔΟΝ ΤΡΙΓΩΝΟΥ. 1. Να βρείτε την απόσταση του σημείου Μ( ημθ, συνθ) από την ευθεία: i) ε : y = -xεφθ ii) ε : xσυνθ - yημθ = 2 ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΣΗΜΕΙΟΥ ΑΠΟ ΕΥΘΕΙΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΜΒΑΔΟΝ ΤΡΙΓΩΝΟΥ 1. Να βρείτε την απόσταση του σημείου Μ( ημθ, συνθ) από την ευθεία: i) ε : y = -xεφθ ii) ε : xσυνθ - yημθ = 4. α) Να βρεθεί η απόσταση του σημείου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Β ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΕΦΑΛΑ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ. = π 3 και a = 2, β =2 2. a, β AΓ =(2,-8). α) Να βρείτε τις συντεταγμένες του διανύσματος

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Β ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΕΦΑΛΑ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ. = π 3 και a = 2, β =2 2. a, β AΓ =(2,-8). α) Να βρείτε τις συντεταγμένες του διανύσματος ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ 8556 ΘΕΜΑ Δίνονται τα διανύσματα a και β με a, β = π 3 και a =, β =.. α) Να βρείτε το εσωτερικό γινόμενο a β. β) Αν τα διανύσματα a + β και κ a + β είναι κάθετα να βρείτε την τιμή του κ. (Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

) = Απόσταση σημείου από ευθεία. Υπολογισμός Εμβαδού Τριγώνου. και A

) = Απόσταση σημείου από ευθεία. Υπολογισμός Εμβαδού Τριγώνου. και A [Επιλογή Ιαν.. Εμβαδόν Τριγώνου ΣΤΟΧΟΙ: Ο µαθητής ϖρέϖει: να είναι ικανός να υϖολογίζει την αϖόσταση σηµείου αϖό ευθεία να είναι ικανός να υϖολογίζει το εµβαδό ενός τριγώνου αϖό τις συντεταγµένες των κορυφών

Διαβάστε περισσότερα

Ευθείες. Κώστας Γλυκός ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ. Κατεύθυνση Κεφάλαιο ασκήσεις. εκδόσεις. Καλό πήξιμο / 7 /

Ευθείες. Κώστας Γλυκός ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ. Κατεύθυνση Κεφάλαιο ασκήσεις. εκδόσεις. Καλό πήξιμο / 7 / Ευθείες Κώστας Γλυκός ΙΙ Ι δδ ιι ι αα ίί ί ττ εε ρρ αα μμ αα θθ ήή μμ αα ττ αα 6 9 7. 3. 8 8. 8 8 Kgllykos..gr / 7 / 8 Κατεύθυνση Κεφάλαιο 3 ασκήσεις και τεχνικές σε σελίδες εκδόσεις Καλό πήξιμο τηλ. Οικίας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ Μέρος Α : Θεωρία

Η ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ Μέρος Α : Θεωρία 1 Η ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ Μέρος Α : Θεωρία ΕΞΙΣΩΣΗ ΕΥΘΕΙΑΣ Εξίσωση Γραμμής Μια εξίσωση με δύο αγνώστους, λέγεται εξίσωση μιας γραμμής C, όταν οι συντεταγμένες των σημείων της C, και μόνο αυτές, την επαληθεύουν.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ 1 ο Δίνεται η ευθεία (ε) με εξίσωση: 2x y1 0 καθώς και το σημείο Μ(3,0). α. Να βρείτε την εξίσωση μιας ευθείας (η) που περνά από το Μ και είναι κάθετη στην ευθεία (ε). β. Να

Διαβάστε περισσότερα

και 2, 2 2 είναι κάθετα να βρείτε την τιμή του κ. γ) Αν στο τρίγωνο ΑΒΓ επιπλέον ισχύει Α(3,1), να βρείτε τις συντεταγμένες των κορυφών του Β και Γ.

και 2, 2 2 είναι κάθετα να βρείτε την τιμή του κ. γ) Αν στο τρίγωνο ΑΒΓ επιπλέον ισχύει Α(3,1), να βρείτε τις συντεταγμένες των κορυφών του Β και Γ. Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ) 8556 ΘΕΜΑ Δίνονται τα διανύσματα και με, και, 3 α) Να βρείτε το εσωτερικό γινόμενο β) Αν τα διανύσματα γ) Να βρείτε το μέτρο του διανύσματος 8558 ΘΕΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

= π 3 και a = 2, β =2 2. a, β. α) Να βρείτε το εσωτερικό γινόμενο a β. (Μονάδες 8)

= π 3 και a = 2, β =2 2. a, β. α) Να βρείτε το εσωτερικό γινόμενο a β. (Μονάδες 8) ΘΕΜΑ Δίνονται τα διανύσματα a και β με a, β = π 3 και a =, β =. α) Να βρείτε το εσωτερικό γινόμενο a β. β) Αν τα διανύσματα a + β και κ a + β είναι κάθετα να βρείτε την τιμή του κ. (Μονάδες 10) γ) Να βρείτε

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Σακαρίκος Ευάγγελος 108 Θέματα - 24/1/2015

Επιμέλεια: Σακαρίκος Ευάγγελος 108 Θέματα - 24/1/2015 Τράπεζα Θεμάτων Β Λυκείου Μαθηματικά Προσανατολισμού Επιμέλεια: Σακαρίκος Ευάγγελος 08 Θέματα - 4//05 Τράπεζα Θεμάτων Β Λυκείου Μαθηματικά Προσανατολισμού Τράπεζα Θεμάτων Β Λυκείου Μαθηματικά Προσαν. Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά Προσανατολισμού Β Λυκείου Ασκήσεις από την Τράπεζα θεμάτων Ευθεία Εξίσωση ευθείας

Μαθηματικά Προσανατολισμού Β Λυκείου Ασκήσεις από την Τράπεζα θεμάτων Ευθεία Εξίσωση ευθείας Μαθηματικά Προσανατολισμού Β Λυκείου Ασκήσεις από την Τράπεζα θεμάτων Ευθεία - 1-1. 2-18575 Εξίσωση ευθείας Δίνονται τα σημεία Α(1,2) και Β (5,6 ). α) Να βρείτε την εξίσωση της ευθείας που διέρχεται από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 1. Α. Έστω x, y και x, y δύο διανύσματα του καρτεσιανού επιπέδου Οxy. i. Να εκφράσετε (χωρίς απόδειξη) το εσωτερικό γινόμενο των διανυσμάτων και συναρτήσει των συντεταγμένων τους.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. γ)να υπολογίσετε το μέτρο του διανύσματος u. δ)αν το διάνυσμα v,

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. γ)να υπολογίσετε το μέτρο του διανύσματος u. δ)αν το διάνυσμα v, ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Δίνονται τα διανύσματα a, για τα οποία ισχύουν : 4, 5 και α)να αποδείξετε ότι 10 β)να βρείτε τη γωνία των και. 5. 8 γ)να υπολογίσετε το μέτρο του διανύσματος u. δ)αν το διάνυσμα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Διανύσματα Πολλαπλασιασμός αριθμού με διάνυσμα ο Θέμα _8603 Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ και σημεία Δ και Ε του επιπέδου τέτοια, ώστε 5 και

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηρίστε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστό (Σ) ή λάθος (Λ)

Χαρακτηρίστε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστό (Σ) ή λάθος (Λ) ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΥΘΕΙΑ Χαρακτηρίστε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστό (Σ) ή λάθος (Λ) 1. Συντελεστής διεύθυνσης μιας ευθείας (ε) είναι η εφαπτομένη της γωνίας που σχηματίζει η ευθεία με τον

Διαβάστε περισσότερα

= π 3 και a = 2, β =2 2. a, β

= π 3 και a = 2, β =2 2. a, β 1 of 68 Δίνονται τα διανύσματα a και β με a, β = π 3 και a =, β =. α) Να βρείτε το εσωτερικό γινόμενο a β. (Μονάδες 8) β) Αν τα διανύσματα a + β και κ a + β είναι κάθετα να βρείτε την τιμή του κ. γ) Να

Διαβάστε περισσότερα

1 x και y = - λx είναι κάθετες

1 x και y = - λx είναι κάθετες Κεφάλαιο ο: ΕΥΘΕΙΑ Ερωτήσεις του τύπου «Σωστό-Λάθος» 1. * Συντελεστής διεύθυνσης μιας ευθείας (ε) είναι η εφαπτομένη της γωνίας που σχηματίζει η ευθεία (ε) με τον άξονα. Σ Λ. * Ο συντελεστής διεύθυνσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΞΙΣΩΣΗ ΕΥΘΕΙΑΣ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΞΙΣΩΣΗ ΕΥΘΕΙΑΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΞΙΣΩΣΗ ΕΥΘΕΙΑΣ 1. Να βρεθεί ο συντελεστής διεύθυνσης της ευθείας ε, αν αυτή έχει εξίσωση: i) y = x- 1 ii) y = 3 5x 5x 6 iii) y iv) x = y + 3 10 v) 18x-6y +

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Διανύσματα ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΘΕΣΗ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΩΝ 1. Δίνεται τετράγωνο ΑΒΓΔ.Σε καθεμία από τις παρακάτω περιπτώσεις να βρείτε το άθροισμα.

Διαβάστε περισσότερα

Έστω ε μια ευθεία του καρτεσιανού επιπέδου, με εξίσωση ) ένα σημείο εκτός αυτής. Θέλουμε y (1)

Έστω ε μια ευθεία του καρτεσιανού επιπέδου, με εξίσωση ) ένα σημείο εκτός αυτής. Θέλουμε y (1) 7 ΕΜΒΑΔΟΝ ΤΡΙΓΩΝΟΥ Απόσταση Σημείου από Ευθεία Έστω ε μια ευθεία του καρτεσιανού επιπέδου, με εξίσωση M ( x, y ) ένα σημείο εκτός αυτής Θέλουμε y να υπολογίσουμε την απόσταση d( M, ε) του ε σημείου M από

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ. (Μονάδες 8) (Μονάδες 10) (Μονάδες 7) ΘΕΜΑ 2. AM, όπου ΑΜ είναι η διάμεσος. (Μονάδες 7)

ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ. (Μονάδες 8) (Μονάδες 10) (Μονάδες 7) ΘΕΜΑ 2. AM, όπου ΑΜ είναι η διάμεσος. (Μονάδες 7) ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Άσκηση Δίνονται τα διανύσματα a και με a, = 3 και a =, =. α) Να βρείτε το εσωτερικό γινόμενο a. β) Αν τα διανύσματα a + και κ a + είναι κάθετα να βρείτε την τιμή του κ. γ) Να βρείτε το

Διαβάστε περισσότερα

12. Το εμβαδόν ενός τριγώνου ΑΒΓ είναι ίσο με

12. Το εμβαδόν ενός τριγώνου ΑΒΓ είναι ίσο με ΓΕΝΙΚΟ ΥΚΕΙΟ ΚΑΤΡΙΤΙΟΥ ΕΠΙΜΕΕΙΑ: Kωνσταντόπουλος Κων/νος Μαθηματικός ΜSc Η ΕΥΘΕΙΑ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ. ε κάθε μια από τις παρακάτω περιπτώσεις να κυκλώσετε το γράμμα, αν ο ισχυρισμός είναι αληθής διαφορετικά να

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΟΥ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 014-015 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ 1. ΘΕΜΑ ΚΩΔΙΚΟΣ_18556 Δίνονται τα διανύσματα α και β με ^, και,. α Να

Διαβάστε περισσότερα

2.2 ΓΕΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΕΞΙΣΩΣΗΣ ΕΥΘΕΙΑΣ

2.2 ΓΕΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΕΞΙΣΩΣΗΣ ΕΥΘΕΙΑΣ 63 ΓΕΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΕΞΙΣΩΣΗΣ ΕΥΘΕΙΑΣ Η Εξίσωση Αx + Βy + Γ = 0, με Α 0 ή Β 0 Έστω ε μια ευθεία στο καρτεσιανό επίπεδο Αν η ευθεία ε τέμνει τον άξονα yy στο σημείο Σ (, 0 β ) και έχει συντελεστή διεύθυνσης

Διαβάστε περισσότερα

(Μονάδες 8) γ) Για την τιμή του λ που βρήκατε στο ερώτημα β), να υπολογίσετε το εμβαδόν του τριγώνου ΑΒΓ (Μονάδες 10)

(Μονάδες 8) γ) Για την τιμή του λ που βρήκατε στο ερώτημα β), να υπολογίσετε το εμβαδόν του τριγώνου ΑΒΓ (Μονάδες 10) ΘΕΜΑ 4 Σε τρίγωνο ΑΒΓ είναι AB= ( λ, λ+ 1), AΓ = ( 3 λ, λ 1) είναι το μέσο της πλευράς ΒΓ AΜ= λ, λ α) Να αποδείξετε ότι ( ), όπου λ 0 και λ, και Μ (Μονάδες 7) β) Να βρείτε την τιμή του λ για την οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ίνονται τα διανύσµαταα, β. α) Να υπολογίσετε τη γωνία. β) Να αποδείξετε ότι 2α+β= β) το συνηµίτονο της γωνίας των διανυσµάτων

ΘΕΜΑ ίνονται τα διανύσµαταα, β. α) Να υπολογίσετε τη γωνία. β) Να αποδείξετε ότι 2α+β= β) το συνηµίτονο της γωνίας των διανυσµάτων ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΥΛΗ! ΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΜΕ ΙΑΝΥΣΜΑ ΘΕΜΑ 005 Θεωρούµε τα σηµεία Ρ, Λ, Κ και Μ του επιπέδου για τα οποία ισχύει η σχέση 5ΡΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΒΟΛΗ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΒΟΛΗ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΒΟΛΗ ΕΞΙΣΩΣΗ ΠΑΡΑΒΟΛΗΣ 8. Να βρεθεί η εξίσωση της παραβολής με κορυφή το (0, 0) στις παρακάτω περιπτώσεις: α) είναι συμμετρική ως προς το θετικό ημιάξονα Οx και έχει παράμετρο p = 5 β)

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ενότητα 5.

2 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ενότητα 5. Ευθεία Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ενότητα 5. Εξίσωση γραμμής Συντελεστής διεύθυνσης ευθείας Συνθήκες καθετότητας και παραλληλίας ευθειών Εξίσωση ευθείας ειδικές περιπτώσεις Σχόλιο Το σημείο είναι ο θεμελιώδης λίθος της

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικά συνδυαστικα θέµατα

Επαναληπτικά συνδυαστικα θέµατα Επαναληπτικά συνδυαστικα θέµατα Θέµα ο A. Αν α, β µη µηδενικά διανύσµατα και ισχύει α+ β + α β =, τότε να δείξετε ότι: i. αβ και ii. Αν α β τότε ισχύει α + β =. 4 4 B. Να βρεθούν οι τιµές του λ ώστε η

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ 1. Να αποδειχθεί ότι τα μέσα των πλευρών τετραπλεύρου είναι κορυφές παραλληλογράμμου.

ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ 1. Να αποδειχθεί ότι τα μέσα των πλευρών τετραπλεύρου είναι κορυφές παραλληλογράμμου. ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ 1. Να αποδειχθεί ότι τα μέσα των πλευρών τετραπλεύρου είναι κορυφές παραλληλογράμμου.. Δίνεται ένα παραλληλόγραμμο ΑΒΓΔ και ένα οποιοδήποτε σημείο Ρ του χώρου. Να αποδειχτεί ότι: P A P 0. 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΘΕΙΑ. Κεφάλαιο 2ο: Ερωτήσεις του τύπου «Σωστό-Λάθος»

ΕΥΘΕΙΑ. Κεφάλαιο 2ο: Ερωτήσεις του τύπου «Σωστό-Λάθος» Κεφάλαιο ο: ΕΥΘΕΙΑ Ερωτήσεις του τύπου «Σωστό-Λάθος». * Συντελεστής διεύθυνσης µιας ευθείας (ε) είναι η εφαπτοµένη της γωνίας που σχηµατίζει η ευθεία (ε) µε τον άξονα x x. Σ Λ. * Ο συντελεστής διεύθυνσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Για τις λύσεις συνεργάστηκαν οι μαθηματικοί: Βλαχόπουλος Αποστόλης Δικαιοσυνόπουλος Νίκος Κολλινιάτη Γιωργία Μάκος Σπύρος Μαρωνίτη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΕΙΨΗ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΕΙΨΗ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΕΙΨΗ EΞΙΣΩΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΕΙΨΗΣ 1. Να βρείτε την εξίσωση της έλλειψης όταν: α) Έχει εστία Ε (-8,0) και μεγάλο άξονα 0 β) Έχει εστία Ε(0,3) και μεγάλο άξονα 8 γ) Έχει εστία Ε(4,0) και

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά προσανατολισμού Β Λυκείου. ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΕΦΕ α φάση. Διανύσματα

Μαθηματικά προσανατολισμού Β Λυκείου. ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΕΦΕ α φάση. Διανύσματα Μαθηματικά προσανατολισμού Β Λυκείου wwwaskisopolisgr ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΕΦΕ 00-018α φάση Διανύσματα 1 Σε σύστημα συντεταγμένων Oxy θεωρούμε τρία σημεία Α, Β, Γ του μοναδιαίου κύκλου, για τα οποία υπάρχει

Διαβάστε περισσότερα

Ο κύκλος με κέντρο την αρχή των αξόνων και ακτίνα ρ έχει εξίσωση: B,- 2 A 2

Ο κύκλος με κέντρο την αρχή των αξόνων και ακτίνα ρ έχει εξίσωση: B,- 2 A 2 3 0 ΛΥΚΕΙΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ Λ. ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ Κύκλος είναι ο γεωμετρικός τόπος των σημείων του επιπέδου που απέχουν σταθερή απόσταση από ένα σταθερό σημείο του επιπέδου αυτού. Το σταθερό σημείο

Διαβάστε περισσότερα

π (α,β). Έστω τα διανύσματα π (α,β) να βρεθούν:

π (α,β). Έστω τα διανύσματα π (α,β) να βρεθούν: ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ Β ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1. Για τα διανύσματα α, β δίνεται ότι α =1, β = και u α β, v α - β.να υπολογίσετε: π (α,β). Έστω τα διανύσματα α. το εσωτερικό γινόμενο α β β. τα μέτρα u, v των διανυσμάτων

Διαβάστε περισσότερα

1,y 1) είναι η C : xx yy 0.

1,y 1) είναι η C : xx yy 0. ΘΕΜΑ Α ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΙΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ο δείγμα Α. Αν α, β δύο διανύσματα του επιπέδου με συντελεστές διεύθυνσης λ και λ αντίστοιχα, να αποδείξετε ότι α β λ λ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΕΥΘΕΙΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Πηγή: KEE

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΕΥΘΕΙΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Πηγή: KEE 1. Να βρείτε τον συντελεστή διεύθυνσης µιας ευθείας ε, που σχηµατίζει µε τον άξονα x x γωνία: α) ω = 3 π β) ω = π 3 γ) ω = π. Να βρείτε τη γωνία ω που σχηµατίζει µε τον άξονα x x µια ευθεία ε, η οποία

Διαβάστε περισσότερα

Τράπεζα συναρτήσει των διανυσμάτων α,β,γ. Μονάδες 13 β) να αποδείξετε ότι τα σημεία Α, Β, Γ είναι συνευθειακά. Μονάδες 12

Τράπεζα συναρτήσει των διανυσμάτων α,β,γ. Μονάδες 13 β) να αποδείξετε ότι τα σημεία Α, Β, Γ είναι συνευθειακά. Μονάδες 12 Τράπεζα 0- Πολλαπλασιασμός αριθμού με διάνυσμα.58 Θεωρούμε τα διανύσματα α,β,γ και τυχαίο σημείο Ο. Αν α β 5γ, α 3β 4γ και 3α β 6γ, τότε: α) να εκφράσετε τα διανύσματα, συναρτήσει των διανυσμάτων α,β,γ.

Διαβάστε περισσότερα

1. * Να βρείτε τον συντελεστή διεύθυνσης µιας ευθείας ε, που σχηµατίζει µε τον άξονα x x γωνία: 2π 3

1. * Να βρείτε τον συντελεστή διεύθυνσης µιας ευθείας ε, που σχηµατίζει µε τον άξονα x x γωνία: 2π 3 Ερωτήσεις ανάπτυξης 1. * Να βρείτε τον συντελεστή διεύθυνσης µιας ευθείας ε, που σχηµατίζει µε τον άξονα x x γωνία: α) ω = 3 π β) ω = 2π 3 γ) ω = π 2. * Να βρείτε τη γωνία ω που σχηµατίζει µε τον άξονα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 1 Στο ορθογώνιο σύστημα αξόνων Οxψ θεωρούμε τα σημεία Α, Β, τα οποία έχουν τετμημένες τις ρίζες της εξίσωσης x - (4λ+6μ)x - 005 = 0 και τεταγμένες τις ρίζες

Διαβάστε περισσότερα

Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας-Μαθηματικά Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Β Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ

Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας-Μαθηματικά Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Β Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ι Κ Α ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Β Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ Σχολικό έτος : 04-05 Τα θέματα εμπλουτίζονται με την δημοσιοποίηση και των νέων θεμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ. Μαθηματικά Προσανατολισμού Β Γενικού Ημερησίου Λυκείου. 2 ο ΘΕΜΑ. Εκφωνήσεις Λύσεις των θεμάτων. Έκδοση 1 η (18/11/2014)

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ. Μαθηματικά Προσανατολισμού Β Γενικού Ημερησίου Λυκείου. 2 ο ΘΕΜΑ. Εκφωνήσεις Λύσεις των θεμάτων. Έκδοση 1 η (18/11/2014) ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Μαθηματικά Προσανατολισμού Β Γενικού Ημερησίου Λυκείου ο ΘΕΜΑ Εκφωνήσεις Λύσεις των θεμάτων Έκδοση η (8//04) Θέματα ης Ομάδας ο ΘΕΜΑ Μαθηματικά Προσανατολισμού Β Λυκείου GI_V_MATHP 8556

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Φεργαδιώτης Αθανάσιος ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤA ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Θέμα 4 ο (16) -2- Τράπεζα θεμάτων Μαθηματικών προσανατολισμού Β Λυκείου -3- Τράπεζα θεμάτων Μαθηματικών προσανατολισμού Β

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο : ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΒΑΣΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Διάνυσμα Θέσης ενός σημείου Αν θεωρήσουμε ένα οποιοδήποτε σημείο Ο του επιπέδου ως σημείο αναφοράς (ακόμα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Διανύσματα-Ευθεία-Κύκλος Αναλυτική Θεωρία 500 Ασκήσεις Επιμέλεια : ΝΙΚΟΣ Κ. ΡΑΠΤΗΣ ΝΙΚΟΣ Κ. ΡΑΠΤΗΣ Σελίδα 2 1. Η Έννοια του Διανύσματος Ορισμός Διανύσματος Το διάνυσμα ορίζεται ως

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΗ Έστω x = λ-1 και y = 2λ+3, τότε λ = x+1 (1) και λ = (2). Αυτό σημαίνει ότι ο γεωμετρικός τόπος των σημείων Μ είναι η ευθεία y = 2x+5.

ΛΥΣΗ Έστω x = λ-1 και y = 2λ+3, τότε λ = x+1 (1) και λ = (2). Αυτό σημαίνει ότι ο γεωμετρικός τόπος των σημείων Μ είναι η ευθεία y = 2x+5. . Να βρεθεί ο γεωμετρικός τόπος των σημείων Μ (λ -, λ ), λ R. - Έστω λ- και λ, τότε λ () και λ (). - Από τις () και () έχουμε:. Αυτό σημαίνει ότι ο γεωμετρικός τόπος των σημείων Μ είναι η ευθεία.. Να αποδείξετε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΩΡΙΑ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΟΣ Αρχή και Πέρας Φορέας Διεύθυνση (Συγγραμμικά διανύσματα) Μέτρο Κατεύθυνση (Ομόρροπα Αντίρροπα διανύσματα)

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά προσανατολισμού Β Λυκείου

Μαθηματικά προσανατολισμού Β Λυκείου Μαθηματικά προσανατολισμού Β Λυκείου Συντεταγμένες Διανύσματος wwwaskisopolisgr wwwaskisopolisgr Συντεταγμένες στο επίπεδο Άξονας Πάνω σε μια ευθεία επιλέγουμε δύο σημεία Ο και Ι, έτσι το διάνυσμα i OI

Διαβάστε περισσότερα

Γενικό Ενιαίο Λύκειο Μαθ. Κατ. Τάξη B

Γενικό Ενιαίο Λύκειο Μαθ. Κατ. Τάξη B 151 Θέματα εξετάσεων περιόδου Μαΐου - Ιουνίου στα Μαθηματικά Κατεύθυνσης Τάξη - B Λυκείου 15 Α. Αν α, β, γ ακέραιοι ώστε α/β και α/γ, να δείξετε ότι α/(β + γ). Μονάδες 13 Β. α. Δώστε τον ορισμό της παραβολής.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ Στο ορθογώνιο σύστημα αξόνων Οxy θεωρούμε τα σημεία Α, Β, τα οποία έχουν τετμημένες τις ρίζες της εξίσωσης x - (4λ+6μ)x - 005 = 0 και τεταγμένες τις ρίζες της εξίσωσης y + ( 5λ + μ)y

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ. Μαθηματικά Προσανατολισμού Β Γενικού Ημερησίου Λυκείου. 4 ο ΘΕΜΑ. Εκφωνήσεις Λύσεις των θεμάτων. Έκδοση 1 η (19/11/2014)

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ. Μαθηματικά Προσανατολισμού Β Γενικού Ημερησίου Λυκείου. 4 ο ΘΕΜΑ. Εκφωνήσεις Λύσεις των θεμάτων. Έκδοση 1 η (19/11/2014) ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Μαθηματικά Προσανατολισμού Β Γενικού Ημερησίου Λυκείου 4 ο ΘΕΜΑ Εκφωνήσεις Λύσεις των θεμάτων Έκδοση η (9//4) Θέματα 4 ης Ομάδας Μαθηματικά Προσανατολισμού Β Λυκείου GI_V_MATHP_4_866 [παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Φεργαδιώτης Αθανάσιος ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤA ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Θέμα 2 ο (39) -2- Τράπεζα θεμάτων Μαθηματικών προσανατολισμού Β Λυκείου -3- Τράπεζα θεμάτων Μαθηματικών προσανατολισμού Β

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1. Α. Να δείξετε ότι η ευθεία ε: αx + βy + γ = 0, ( α + β 0), είναι παράλληλη στο. (Μονάδες: 5) Β. ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ

ΘΕΜΑ 1. Α. Να δείξετε ότι η ευθεία ε: αx + βy + γ = 0, ( α + β 0), είναι παράλληλη στο. (Μονάδες: 5) Β. ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ Ε4 ΘΕΜΑ 1 Α. Να δείξετε ότι η ευθεία ε: αx + βy + γ = 0, ( α + β 0), είναι παράλληλη στο δ = ( β, α). (Μονάδες: 5) Β. ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ 1. Η απόσταση του 0(0,0) από την x + y + = 0 είναι.. Η εξίσωση y = xy παριστάνει

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα εξετάσεων στα Μαθηματικά προσανατολισμού της Β Λυκείου παλαιοτέρων ετών

Θέματα εξετάσεων στα Μαθηματικά προσανατολισμού της Β Λυκείου παλαιοτέρων ετών wwwaskisopolisgr Θέματα εξετάσεων στα Μαθηματικά προσανατολισμού της Β Λυκείου παλαιοτέρων ετών Διανύσματα Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ με AB, ΑΓ και ˆΑ 60 Να βρείτε: α) ΑΒ ΑΓ β) Το μέτρο της διαμέσου ΑΔ γ) Τη

Διαβάστε περισσότερα

Τάξη B. Μάθημα: Η Θεωρία σε Ερωτήσεις. Επαναληπτικά Θέματα. Επαναληπτικά Διαγωνίσματα. Επιμέλεια: Κώστας Κουτσοβασίλης. α Ε

Τάξη B. Μάθημα: Η Θεωρία σε Ερωτήσεις. Επαναληπτικά Θέματα. Επαναληπτικά Διαγωνίσματα. Επιμέλεια: Κώστας Κουτσοβασίλης. α Ε Ν β K C Ε -α Ο α Ε Τάξη B Μ -β Λ Μάθημα: Η Θεωρία σε Ερωτήσεις Επαναληπτικά Θέματα Επαναληπτικά Διαγωνίσματα Επιμέλεια: Διανύσματα Ερωτήσεις θεωρίας 1. Πως ορίζεται το διάνυσμα;. Τι λέγεται μηδενικό διάνυσμα;

Διαβάστε περισσότερα

3 ΚΩΝΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ ΑΛΥΤΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

3 ΚΩΝΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ ΑΛΥΤΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΛΥΤΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. Νρεθεί η εξίσωση του κύκλου σε καθεμιά από τις παρακάτω περιπτώσεις: α) έχει κέντρο την αρχή των αξόνων και ακτίνα β) έχει κέντρο το σημείο (3, - ) και ακτίνα 5 γ) έχει κέντρο το σημείο

Διαβάστε περισσότερα

6.1 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

6.1 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ 6.1 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ Συνάρτηση από ένα σύνολο Α σε ένα σύνολο Β λέγεται μια διαδικασία (κανόνας), με την οποία κάθε στοιχείο του συνόλου Α αντιστοιχίζεται σε ακριβώς ένα στοιχείο

Διαβάστε περισσότερα

1 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΤΗΣ Β ΤΑΞΗΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. α. Τι ονομάζουμε εσωτερικό γινόμενο δύο διανυσμάτων, β

1 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΤΗΣ Β ΤΑΞΗΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. α. Τι ονομάζουμε εσωτερικό γινόμενο δύο διανυσμάτων, β O A M B ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΤΗΣ Β ΤΑΞΗΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Ο ΘΕΜΑ ον : α α. Τι ονομάζουμε εσωτερικό γινόμενο δύο διανυσμάτων, β. Μονάδες 5 β. Αν α, ν

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικά συνδυαστικα θέµατα

Επαναληπτικά συνδυαστικα θέµατα Επαναληπτικά συνδυαστικα θέµατα A. Αν α, β i. αβ Θέµα ο µη µηδενικά διανύσµατα και ισχύει α+ β + α β =, τότε να δείξετε ότι: και ii. Αν α β τότε ισχύει α + β =. B. Να βρεθούν οι τιµές του λ ώστε η εξίσωση

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις Μαθηματικών 1

Σημειώσεις Μαθηματικών 1 Σημειώσεις Μαθηματικών 1 Αναλυτική Γεωμετρία Ραφαήλ Φάνης Μαθηματικός 1 Κεφάλαιο 4 Αναλυτική Γεωμετρία 4.1 Εξίσωση Καμπύλης Έστω C μια καμπύλη στο R. H C αποτελείται από άπειρα σημεία Μ(x,y). Έξίσωση μιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ( α μέρος )

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ( α μέρος ) ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ( α μέρος ) Ερωτήσεις Θεωρίας Να βρείτε στην αντίστοιχη σελίδα του σχολικού σας βιβλίου το ζητούμενο της κάθε ερώτησης που δίνεται παρακάτω και να το γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ. Μονάδες 8 Β. η εξίσωση της μεσοκάθετης της ΑΓ Μονάδες 9

ΘΕΜΑΤΑ. Μονάδες 8 Β. η εξίσωση της μεσοκάθετης της ΑΓ Μονάδες 9 ΓΕΛ ΜΑΘ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β 331 Α. α. Τι ονομάζουμε εσωτερικό γινόμενο των μη μηδενικών διανυσμάτων α, β. Μονάδες 5 β. Εάν ορίζονται οι συντελεστές διεύθυνσης των διανυσμάτων α, β αντιστοίχως να δείξετε ότι:

Διαβάστε περισσότερα

i. εστίες Ε' (-4, 0), Ε(4, 0) και η απόσταση των κορυφών είναι 5, ii. εστίες Ε'(0, -10), Ε(0, 10) και η απόσταση των κορυφών είναι 8.

i. εστίες Ε' (-4, 0), Ε(4, 0) και η απόσταση των κορυφών είναι 5, ii. εστίες Ε'(0, -10), Ε(0, 10) και η απόσταση των κορυφών είναι 8. ΥΠΕΡΒΟΛΗ ΕΞΙΣΩΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΡΒΟΛΗΣ 1) Να βρεθεί η εξίσωση της υπερβολής αν έχει: i) Εστιακή απόσταση γ=0 και άξονα β=16, 5 ii) Άξονα α=16 και εκκεντρότητα ε=. 4 ) Να βρείτε την εξίσωση της υπερβολής,

Διαβάστε περισσότερα

2.1 Εξίσωση ευθείας-συντελεστής διεύθυνσης

2.1 Εξίσωση ευθείας-συντελεστής διεύθυνσης 1 Εξίσωση ευθείας-συντελεστής διεύθυνσης 1 Έστω η ευθεία (ε) η οποία διέρχεται από τα σημεία Α(, μ), Β(5, μ), όπου Να βρείτε το μ σε καθεμιά από τις παρακάτω περιπτώσεις : α) η(ε) σχηματίζει γωνία 135

Διαβάστε περισσότερα

Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ

Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ 2ο κεφάλαιο: Ευθείες Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ) Μαθηµατικά Προσανατολισµού Β Λυκείου Αποστόλου Γιώργος Μαθηµατικός Copyright 2015 Αποστόλου Γιώργος Αποστόλου

Διαβάστε περισσότερα

πλευρές του κείνται στις ευθείες : 4χ-3ψ+7=0, 3χ+2ψ-16=0, χ-5ψ+6=0. (ΑΒ=5, ΒΓ= 13,

πλευρές του κείνται στις ευθείες : 4χ-3ψ+7=0, 3χ+2ψ-16=0, χ-5ψ+6=0. (ΑΒ=5, ΒΓ= 13, 1 Η Ευθεία στο Επίπεδο Η Ευθεία στο Επίπεδο 1 Να βρεθεί το είδος των γωνιών του τριγώνου που οι πλευρές του κείνται στις ευθείες : 4χ-3ψ+3=0, 3χ+4ψ+4=0, χ-7ψ+8=0. (90, 45, 45 ) 2 Να βρεθεί το μήκος των

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Β ΛΥΚΕΙΟΥ. Επιμέλεια Αυγερινός Βασίλης

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Β ΛΥΚΕΙΟΥ. Επιμέλεια Αυγερινός Βασίλης ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Επιμέλεια Αυγερινός Βασίλης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ο ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΕ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ, ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΥΣΗ ΣΕΛΙΔΕΣ 3-36 ΜΕΡΟΣ ο ΕΥΘΕΙΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΙΚΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΜΕΘΟΔΙΚΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΜΕΘΟΔΙΚΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 1) Δίνονται διανύσματα α και β, με α π = 4 και (α, β ) = 3 Αν ισχύει ότι το α (α + 2β ) = 28, να βρείτε: α) το εσωτερικό γινόμενο α β, β) το μέτρο

Διαβάστε περισσότερα

β = (9, x) να είναι ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Αµυραδάκη 20, Νίκαια ( ) ΤΑΞΗ...Β ΛΥΚΕΙΟΥ... ΜΑΘΗΜΑ...ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤ/ΣΗΣ...

β = (9, x) να είναι ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Αµυραδάκη 20, Νίκαια ( ) ΤΑΞΗ...Β ΛΥΚΕΙΟΥ... ΜΑΘΗΜΑ...ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤ/ΣΗΣ... Αµυραδάκη 0, Νίκαια (104903576) ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 01 ΘΕΜΑ 1 ο i) Αν Α( x 1, y 1 ) και Β(x, y ) δυο σηµεία του καρτεσιανού επιπέδου και (x, y) οι συντεταγµένες του µέσου Μ του ΑΒ, να αποδείξετε ότι : x 1 + x x

Διαβάστε περισσότερα

B ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ. Ημερομηνία: Τετάρτη 12 Απριλίου 2017 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

B ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ. Ημερομηνία: Τετάρτη 12 Απριλίου 2017 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΠΟ 10/4/017 ΕΩΣ /4/017 ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: B ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Ημερομηνία: Τετάρτη 1 Απριλίου 017 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Α1. Να αποδείξετε ότι η εφαπτομένη του

Διαβάστε περισσότερα

Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ. Ημερομηνία: Τρίτη 27 Δεκεμβρίου 2016 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ. Ημερομηνία: Τρίτη 27 Δεκεμβρίου 2016 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΠΟ 18/1/016 ΕΩΣ 05/01/017 η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Ημερομηνία: Τρίτη 7 Δεκεμβρίου 016 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Α1. Αν ( xy, )

Διαβάστε περισσότερα

5 Γενική µορφή εξίσωσης ευθείας

5 Γενική µορφή εξίσωσης ευθείας 5 Γενική µορφή εξίσωσης ευθείας Α. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Θεώρηµα Κάθε ευθεία έχει εξίσωση της µορφής: Ax + By +Γ= 0, µε Α 0 ηβ 0 () και αντιστρόφως κάθε εξίσωση της µορφής () παριστάνει ευθεία γραµµή.

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικό Διαγώνισμα Μαθηματικών Κατεύθυνσης Β Λυκείου

Επαναληπτικό Διαγώνισμα Μαθηματικών Κατεύθυνσης Β Λυκείου Επαναληπτικό Διαγώνισμα Μαθηματικών Κατεύθυνσης Β Λυκείου Θέμα 1 Α. Να αποδείξετε ότι αν α,β τότε α //β α λβ, λ. είναι δύο διανύσματα, με β 0, Β. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ B ΛΥΚΕΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ Επιμέλεια: Άλκης Τζελέπης ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΕΝΝΟΙΑ - ΠΡΑΞΕΙΣ. Αν τα διανύσματα,, σχηματίζουν τρίγωνο, να αποδείξετε ότι το ίδιο συμβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2018 A ΦΑΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2018 A ΦΑΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΑΞΗ: Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ: ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ημερομηνία: Παρασκευή 5 Ιανουαρίου 08 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Α. Αν α= ( x,y ), β= ( x,y) γ= x,y α β+ γ =

Διαβάστε περισσότερα

2 Η ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ. Εισαγωγή

2 Η ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ. Εισαγωγή Η ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ Εισαγωγή Η ιδέα της χρησιμοποίησης ενός συστήματος συντεταγμένων για τον προσδιορισμό της θέσης ενός σημείου πάνω σε μια επιφάνεια προέρχεται από την Γεωγραφία και ήταν γνωστή στους

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΕΜΑ 1 ο Α) Συµπληρώστε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις: 1) Ο κύκλος µε κέντρο Κ(α, β) και ακτίνα ρ > έχει εξίσωση... ) Η εξίσωση του κύκλου µε κέντρο στην αρχή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ www.thetiko.gr 1. Λάθος. Λάθος 3. Σωστό. Λάθος 5. Λάθος 6. Λάθος 7. Σωστό 8. Λάθος 9. Λάθος 10. Λάθος 11. Λάθος 1. Σωστό 13. Σωστό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΓΙΝΟΜΕΝΟ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΓΙΝΟΜΕΝΟ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΓΙΝΟΜΕΝΟ ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΓΙΝΟΜΕΝΟΥ 1. Να υπολογιστεί το εσωτερικό γινόμενο a δύο διανυσμάτων a και αν: ι) a a 5, 7,(, ) 5, ιι) a 5,,( a, ). 6 6. Το διάνυσμα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ. 2. Έστω Κ (α, β) το κέντρο και ρ η ακτίνα του ζητούμενου κύκλου C. οπότε:

ΚΥΚΛΟΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ. 2. Έστω Κ (α, β) το κέντρο και ρ η ακτίνα του ζητούμενου κύκλου C. οπότε: ΚΥΚΛΟΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ 1. Έστω Κ (α, β) το κέντρο και ρ η ακτίνα του ζητούμενου κύκλου C. Έχω: d(k, ε 1 ) = d(k, ε ) = (ΟΚ) = ρ α =, β =, ρ = α =, β =, ρ = οπότε: C 1 : (x

Διαβάστε περισσότερα