Dni dentálnej hygieny 2016

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Dni dentálnej hygieny 2016"

Transcript

1 Hotel SUN Senec Požiadané o kredity v SKMTP a SKSaPA ZLATÍ PARTNERI: PREMIUM PARTNER:

2 Hotel Sun ideálne miesto pre oddych i prácu zároveň Hotel Sun má atraktívnu polohu a nachádza sa v rekreačnej oblasti Slnečné jazerá Sever, ktorá sa stáva každoročne miestom oddychu i pre tých najnáročnejších dovolenkárov. Hotel je vzdialený približne 200 m od Aquaparku Senec a zároveň 30 m od jazera. Rekreačná oblasť je vzdialená 20 km od Bratislavy. Základom kvalitnej ponuky ubytovania v hoteli je bohatá ponuka dvojlôžkových izieb (tieto sú doplnené aj možnosťou prísteliek), trojlôžkových izieb, alebo apartmánov. To všetko dokopy tvorí jeden celok, ktorý dáva ubytovaniu na Slnečných jazerách v Senci úplne nový rozmer. Vy sa môžete tešiť na komfort a luxus, ktorého sa vám práve u nás v hoteli dostane dostatok. Senec je výbornou voľbou pre letné aj pre celoročné wellness pobyty. Hotel SUN**** disponuje wellness centrom, ktoré je prístupné pre ubytovaných hostí. V našom hoteli máme k dispozícii 2 kvalitné, dizajnovo a kapacitne rozmanité kongresové priestory. Sály je možné vybaviť podľa požiadaviek - TV, projektor, plátno, tabuľa, flipchart, PC, ozvučenie. Sedenie v kongresových priestoroch je maximálne flexibilné. Je možné ho upraviť podľa požiadaviek organizátora podujatia. Hotel Sun**** umožňuje firmám a organizáciám usporiadať školenia, semináre, meetingy, kongresy, obchodné stretnutia, či firemné večierky. Adresa: Hotel Sun**** Slnečné jazerá - Sever Senec Kontakty: Tel.: / / / Strana 2

3 PROGRAM Piatok 3. júna :00 Registrácia 12:40 Oficiálne otvorenie kongresu / predstavenie nového výboru 13:00 MUDr. Michal Beňo, PhD. Spolupráca maxilofaciálneho chirurga a DH - čo môžeme pre seba urobiť 14:00 Mgr. Kristína Holá Neviditeľné strojčeky 15:00 Prestávka + caffe 15:30 MDDr. Karolína Floryková Retenční fáze ortodontické léčby aneb retainery praxi 16:30 Mgr. Klára Tupá Defekty v tvrdých zubných tkanivách 17:00 PhDr. Viera Urbanová, dipl. d. h, Michal Cempirek Použitie laseru pri ošetrení parodontu 17:45 Ing. Romana Krahulcová SENSODYNE Repair&Protect s technológiou NovaMin pre účinnejšiu opravu citlivých zubov 19:00 Večera 20:00 Wellness Sobota 4. júna :00 Raňajky 8:00 Prezentácia 8:30 Doc. MUDr. Eva Kovaľová, Efektivita použitia rôznych prístrojov PhD. ako súčasť mechanickej liečby parodontitídy 10:30 Prestávka + caffe 11:00 Dagmar Else Slot (NL) Dentálny laser v therapii 12:30 Obed 14:00 Ilara Zerbo (NL) Ochorenie parodontu a poruchy u detí a adolescentov 15:30 Workshopy Ilara Zerbo Vedomosti a skúsenosti DH Slovensko verzus Holandsko ADAM Práca s PC-softvérom v ambulancii DH Martina Lamošová Dentálna hygienička zoči voči pacientovi Ľubor Foltán Joga smiechu 20:00 Grilovačka + živá hudba Strana 3

4 PROGRAM Nedeľa 5. júna :00 Raňajky 8:00 Prezentácia 8:30 MVDr. Eva Toporčáková Klinické overenie účinkov chlorhexidínu v ústnej vode LACALUT Activ 9:00 Iveta Schneiderová Propagácia práce DH na sociálnej sieti dipl. d. h. 9:45 Anna Sloviaková dipl. d. h. Predstavenie projektu ADHS 10:00 Prestávka + caffe 10:30 PhDr. Monika Nováková Čo nám priniesla biologická liečba 11:15 Andrea Snopková dipl. d. h. Priznajme si chyby pri práci dentálnej hygieničky 12:00 Otvorený výbor pre členky ADHS (pre členky darček) Strana 4

5 Doc. MUDr. Eva Kovaľová, PhD Garant študijného odboru dent. hygienik 2009 Habilitácia docent zubného lekárstva Doktorandské štúdium PhD., Lekárska fakulta UK v Bratislave 1991 Špecializačná nadstavbová atestácia v odbore parodontológia 1984 Atestácia 1. stupňa v odbore stomatológia Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach odbor stomatológia Gymnázium Prešov Doplňujúce informácie o vzdelaní: V roku 1981 ukončila na LF UPJŠ v Košiciach odbor stomatológia, v roku 1984 vykonala atestáciu 1.stupňa v rovnakom odbore, v roku 1991 vykonala špecializačnú nadstavbovú atestáciu v odbore parodontológia, v roku 2001 ukončila doktorantské štúdium PhD., Lekárska fakulta UK v Bratislave, v roku 2009 bola habilitovaná ako docent zubného lekárstva, odvtedy je garantom študijného odboru dentálny hygienik na PU. Absolvovala študijné pobyty V Holandsku, Nemecku, vo Švajčiarsku, v Českej republike. Od roku 1991 pracuje ako zubný lekár, venuje sa aj výučbe na LFUK Bratislava ako externý vyučujúci Manažment v privátnej praxi, ergonómia, na LF UK Martin ako externý vyučujúci Preventívne zubné lekárstvo, ergonómia, na Fakulte zdravotníckych odborov PU v Prešove, zakladateľ odboru dentálna hygiena na Slovensku ako vysokoškolská forma štúdia podľa EU Kritérií (Program univerzity ACTA Amsterdam) docent: predmety parodontológia, prophylaxia, dentálna hygiena, imunológia, FNsP, Klinika Dentálnej hygieny. Venuje sa rôznym medzinárodným programom, projektom, je členkou rôznych medicínskych spoločností, venuje sa prednáškovej činnosti, je autorkou rôznych publikácií a za svoju činnosť bola ocenená viacerými medailami a cenami. Strana 5

6 Doc. MUDr. Eva Kovaľová, PhD., MUDr. Tatiana Klamárová FZO PU v Prešove Efektivita použitia rôznych prístrojov ako súčať mechanickej liečby parodontitídy Autorka sa vo svojej prednáške venuje základným princípom liečby parodontitídy mechanickou liečbou SRP, mechanickou a chemickou liečbou, najčastejším indikáciám chemickej liečby. Porovnávaná bude efektivita a význam použitia niektorých prístrojov pri liečbe ťažkých foriem parodontitídy ako sú subgingiválny air-flow, ozón, fotodynamická liečba a liečba laserom. Liečbu v ústnej dutine všeobecne môžeme rozdeliť na mechanickú, chemickú a chirurgickú. Mnohé školy učia, že poškodenie parodontu spôsobujú paropatogénne mikroorganizmy, ktoré je nutné pravidelne mechanicky odstraňovať. Princíp poškodenia tkanív parodontu je však v boji nášho obranného systému proti prítomným paropatogénnym mikroorganizmom, ktoré sami o sebe poškodzujú tkanivá parodontu asi piatimi percentami. Zvyšných 95 % škôd spôsobujú naše obranné zápalové bunky a bunky parodontu tým, že tvoria mediátory-cytokíny a nimi aktivujú náš imunitný systém. Na základe ich informácie začne imunitný systém boj s baktériami a ich škodlivinami. Pri tomto boji okrem ničenia škodlivín, poškodzujú aj okolie a to bunky a tkanivá parodontu. Preto sa mediátory často označujú aj ako sprostredkovatelia deštrukcie závesného aparátu a alveolárnej kosti. Iveta Schneiderova dipl. d. h. Stredná zdravotnícka škola Trenčín, ukončenie štúdia 1979 odbor zdravotnícky laborant Práca vo výskume liečiv Ústav experimentálnej farmakológie SAV Bratislava Distribúcia liečiv Medika Zvolen Od r Poradenstvo a predaj pomôcok na dentálnu hygienu Štúdium dentálnej hygieny na SZŠ Zvolen Od r práca v stomatologickej ambulancii, zubná asistentka/dentálna hygienička Strana 6

7 Propagácia dentálnej hygieničky na sociálnych sieťach Pre komunikátorov na sociálnych sieťach je výhodou, keď dokážu prečítať svojich zákazníkov a naservírovať im zaujímavý obsah podľa ich chutí. Znamená to nájsť si cestu, metódy a nástroje na ich oslovenie. PhDr. Monika Nováková PhDr. Monika Nováková v roku 1994 ukončila Strednú zdravotnícku školu v Trnave. Pracovala do roku 2004 na internom oddelení v Piešťanoch. Od roku 2004 pracuje v Národnom ústave reumatických chorôb v Piešťanoch ako sestra pri lôžku. V roku 2005 absolvovala špecializačné štúdium v interných odboroch. V roku 2011 ukončila magisterské štúdium na Trnavskej univerzite, fakulte zdravotníctva a sociálnej práce - odbor ošetrovateľstvo. V roku 2014 obhájila rigoróznu prácu. Je aktívnou predsedníčkou sekcie sestier pracujúcich v odboroch vnútorného lekárstva. Venuje sa prednáškovej a publikačnej činnosti. Čo nám priniesla biologická liečba Príspevok bude zameraný ako nám napovedá názov na biologicku liečbu. Zoznámime sa s definíciou čo je biologická liečba, priblížime si indikácie a upozorníme na kontraindikácie. Oboznámime sa s prínosom biologickej liečby pre pacientov. Priblížime si niektoré reumatické ochorenia, u ktorých sa podáva liečba a výrazne mení kvalitu života chorých. Odprezentujeme aj oddelenie biologickej liečby v Národnom ústave reumatických chorôb zahájenie podávania liečby, formu podávania, špecifiká pri podávaní liečby. Cieľom prednášky je poukázať na význam biologickej liečby a jej vplyv na zvýšenie kvality života pacientov. Strana 7

8 MUDr. Michal Beňo, PhD Lekárska fakulta Univerzity Komenského Bratislava 2005 Atestácia v špecializačnom odbore stomatológia 2006 Certifikát z dentoalveolárnej chirurgie 2008 Obhajoba dizertačnej práce vo vednom odbore stomatológia, vedecko - akademická hodnosť PhD Skúška v špecializačnom odbore maxilofaciálna chirurgia Člen: SLS (Slovenská lekárska spoločnosť), SAOMFS (Slovenská asociácia oro-maxillofaciálnej chirurgie), EACMFS (European Association of Cranio- MaxilloFacial Surgery) a IAOMS (Internatiol Association of Oral and Maxillo- Facial Surgery) Spolupráca maxilofaciálneho chirurga a dentálnej hygieničky Čo môžeme pre seba urobiť? Cieľom prednášky je priniesť ucelený pohľad na spektrum chirurgických výkonov u pacienta, ktoré si vyžaduje jeho komplexná čeľustno-ortopedická liečba. Spolupráca čeľustného ortopéda a maxilofaciálneho chirurga nie je obmedzená len na veľké ortognátne operácie v celkovej anestézii. Veľakrát je pre úspech celej liečby dôležitý práve dentoalveolárny chirugický výkon v lokálnej anestézii. V prednáške budú spomenuté indikácie týchto výkonov, vyšetrenie a príprava pacienta, samotný dentoalveolárny chirurgický výkon, predpokladaný pooperačný priebeh a jeho komplikácie. Odporúčania pre pacienta, pretože spokojný môže byť len dobre informovaný pacient. Spomenieme možné komplikácie a ich riešenie na viacerých úrovniach. Strana 8

9 Mgr. Kristína Holá VŠSv. Alžbety v Bratislave - odbor zubný technik VŠSv. Alžbety v Bratislave - odbor verejné zdravotníctvo 2013 Zubný technik Neviditeľné strojčeky Neviditeľné strojčeky ide o počitačom naprogramovanú technológiu pomalého posunu zubov pomocou transparentných dláh. Princíp tejto metódy spočíva v tom, že sa vyhotoví sada priehľadných fólii, ktoré si pacient sám mení podľa inštrukcii lekára. Zhotovené dlahy majú tú výhodu, že si ich pacient môže sám nasadiť a zložiť, čo umožňuje lepšie vykonávanie dentálnej hygieny sú estetickejšie a neprekážajú v spoločenskom živote. Dlahy sú tak presne zhotovené, že umožňujú posun zubov v požadovanom smere. Pracujú na inom princípe ako doteraz známe fixné a snímateľné aparáty. Strana 9

10 MDDr. Karolína Floryková MDDr. Karolína Floryková jde v ortodontických šlépějích svého otce MUDr. Karla Floryka, který se tomuto oboru věnuje již 25 let. Dentální hygiena je jejím velkým koníčkem a srdcovou záležitostí. Věnuje se jí aktivně již 10 let. Proto se rozhodla vybrat si téma Dentální hygiena v ortodoncii pro svou atestační práci, která získala od České ortodontické společnosti 3. cenu za atestační práci pro rok Svůj pracovní čas dělí mezi dvě pracoviště. Věnuje se především privátní ortodontické ordinaci Flortho ve Vyškově, kde spolupracuji se svým tatínkem, dále potom z brusu novému ortodontickému pracovišti Svět rovnátek v Praze. Stále zůstává, jako externista, na kmenovém oddělení své alma mater FN U sv. Anny v Brně, kde se věnuje výuce pregraduálních i postgraduálních studentů. Je odborným konzultantem preventivního programu Dental Prevention, jež má mnohaletou tradici. Věnuje se publikační činnosti, píše články pro odbornou i laickou veřejnost. Aktivně se věnuje přednáškové činnosti, má za sebou stovky přednášek, kurzů a workshopů na témata dentální hygieny, ortodoncie nebo komunikace a motivace pro celé spektrum posluchačů. Pravidelně přednáší na největších kongresech v České republice i pro komornější publikum po celé republice. Přednášková činnost ji velmi baví a naplňuje, je ráda, že je stále víc a víc posluchačů, kteří si její sdělení poslechnou, a pomůže jim v praxi. Dokud bude tento zájem trvat, bude s radostí přijímat nabídky podobné té dnešní. Motto: Vyber si práci, kterou miluješ a nikdy nebudeš muset pracovat. Retenční fáze ortodontické léčby aneb fixní retainery v praxi Fixní retainer, lokalizace, kde často nacházíme pigmenty a zubní kámen. Podobně dost možná přemýšlí nad touto formou retence řada dentálních hygienistek, lékařů i pacientů. Cílem přednášky je komplexně přiblížit posluchačům problematiku retenční fáze ortodontické léčby se zaměřením na fixní retainery. Přednáška se bude zabývat nejen obecnými pravidly retence, popisu jednotlivých retenčních aparátů a jejich vhodných indikací, ale především péčí v retenční fázi ortodontické léčby. Problematika fixních retainerů bude rozvedena detailněji. Na kazuistikách bude popsáno přesné zhotovení fixních retainerů, jeho úskalí a možné komplikace v průběhu ošetření i v jakékoli další fázi retence. Strana 10

11 Ilara Zerbo Ilara Zerbo sa narodila v Brazílii a stomatológiu vyštudovala v Anglickom Londýne v roku Pôsobí v Holandsku, kde popri práci v Centre pre Implantológiu a Preiimplantógiu v roku 2004 získala titul PhD. na univerzite ACTA (Akademické centrum pre stomatológiu v Amsterdame). Jej študijná práca sa týkala mikrobiológie v dutine ústnej. Presný názov: Histology of Monocortical Bone Blocks or β-tricalcium Phosphate Particles. V roku 2009 úspešne získala titul MSc v Parodontológii Master of Science in Periodontology and Implant Dentistry a od tej doby pracuje pre Kliniku Parodontológie v Haggu a vyučuje na univerzite - ACTA katedra parodontológie v Amsterdame. Ochorenie parodontu a poruchy u detí a adolescentov Deti a adolescenti nie sú obvyklá kategória pacientov s ochorením parodontu, ale aj napriek tomu môžu mať závažné problémy už v mladom veku. Správna liečba je odmenená úžasnými výsledkami vďaka ich fantastickému rýchlemu hojeniu. Táto prednáška bude o rôznch diagnózach, ošetreniach ochorenia parodontu a ďalších poruchách vyskytujúcich sa u detí a mladistvých. Pozrieme si spoločne rôzne prípady a spravíme si prehľad čo môžeme my ako odborníci v tomto odbore spraviť pre našich pacientov. Strana 11

12 Dagmar Else Slot Dagmar Else Slot vyštudovala diplomovanú dentálnu hygienu v roku V roku 2005 získala titul MSc na Univerzite v Amsterdame. (Epidemiology and Biostatistics in Evidence Based Practice). V roku 2006 získala titul Bc. v odbore dentálnej hygieny. Vyučovala na univerzite dentálnej hygieny v Utrechte a Amsterdame. Neskôr sa stala výskumníčkou na oddelení parodontológie v Akademickom centre stomatológie v Amsterdame - ACTA. Je členom výskumného tímu zameraného na preventívne a terapeutické ošetrenia v stomatológii - špecializácia orálne zdravie a parodontológia. Bola súčasťou rôznych klinických výskumných projektov a v roku 2015 získala titul PhD. na tému Prevencia gingivitídy a liečba parodontitídy - chlorhexidinové gély a zubný laser. Dagmar spolupracuje ako editor časopisu dentálnej hygieny International Journal of Dental Hygiene. V roku 2013 dostala svetové ocenenie dentálnej hygieny: World Dental Hygienist Award v kategórii výskum a v roku 2015 ocenenie Holandskej asociácie paradontológov. Vo voľnom čase sa venuje svojej farme a výrobe džemu. Laser-nechirurgická liečba parodontu Cieľom tejto prednášky je diskusia o dostupných dôkazoch lasera-fotodynamickej terapie pri nechirurgickej liečbe parodontu. Identifikácia rôznych druhov laseru a fotodynamickej terapie. Popis efektu použitia ako doplnok pri supra a subgingiválnom ošetrení. alternatíva monoterapie Diskusia o úlohe lasera/fotodynamickej liečby pri nechirurgickom ošetrení. Diskusia o dostupných dôkazoch týkajúcich sa tejto témy. Strana 12

13 PhDr. Viera Urbanová dipl. d. h. FONA - Michal Cempirek 2009 Odborná spôsobilosť na činnosti vedúce k ožiareniu, 2006 Skúška v špecielizačnom odbore starostlivosť o pacientov v chirurgických odboroch, 2004 Rigorózna skúška, 2003 Trnavská univerzita, Fakulta zdravotníctva, 2003 Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta, 1997 VOV, odbor dentálna hygiena Prax: 2007 doteraz, Adam-Dent s.r.o., odborný garant v dentálnej hygiene, 2004 doteraz, externý pedagóg, SZŠ v odbore dentálna hygiene a zubný asistent, Klinika ústnej čeľustnej a tvárovej chirurgie, Bratislava Použitie laseru pri ošetrení parodontu Existujú rôzné názory na postup v ošetrení parodontu. Laser ako jedna z možnosti pri ošetrení parodontu nám poskytuje pomerne nový pohľad na nechirurgické ošetrenie parodontu. Primárnou voľbou pri použití laseru je úprava bakteriálnej flóry, dezinfekcia parodontálnych vačkov a zlepšenie hojenia rán. Laser sa najčastejšie využíva v liečbe chronickej parodontitídy, odstránenie nekrotického tkaniva z povrchu koreňa redukuje zápal a umožňuje znovupripojenie tkaniva čo je naším cieľom. Niektoré lasery pracujú na princípe afinity k hemoglobínu to napomáha zastaveniu krvácania a lepšej vizuálizácie povrchu koreňa. Redukcia zápalu má pozitívny vplyv na obnovu tkanív pri hojení rán a to nám vo veľkej miere umožňuje práve laser. Strana 13

14 Andrea Snopková dipl. d. h Stredná zdravot. škola - odbor zdravotná sestra ukončený maturitnou skúškou Vyššie odborné vzdelanie - Stredná zdravotnícka škola Bratislava, odbor: diplomovaná dentálna hygienička ukončené diplomovou záverečnou skúškou (skúšky z odboru parodontológie, ošetrovateľstva, psychológie, komunikácie, manažmentu) Personálny manažment v spoločnosti Person Efekt s.r.o Zdravotná sestra v čeľustnej ortopédii MUDr. Krátka Natália Dentálna hygienička MUDr. Husárová, MUDr. Balážová Zdravotná sestra kožná ambulancia MUDr. Eliášová Dentálna hygienička Dentálne štúdio s.r.o. 8/ Konateľka a dentálna hygienička Dental Lady s.r.o. Priznajme si chyby pri práci dentálnej hygieničky Prednáška je venovaná našim najčastejším omylom a chybám pri ošetrovaní pacienta,nedostatočné OZK, častým argumentom nespokojnosti zo strany pacienta, a nedostatočnou komunikáciou so stomatológom o postupe a ošetrení,,jeho pacienta telefonicky, mailom alebo písomne na výmennom lístku. Spoločne budeme hľadať pri dialógu ideálne návody na zlepšenie našej práce.

15 Dni dentálnej hygieny pre vás pripravil výbor ADHS Anna Sloviaková, dipl. d. h., prezidentka ADHS Natálka Vierka Marcelka Martinka Obrancov mieru 331/41, P.O. BOX 67, Topoľčany Slovenská republika

16 ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA Hotel SUN Senec KONGRESOVÝ POPLATOK pre členov ADHS: pri úhrade do : pri úhrade od : pre nečlenov ADHS: 120 EUR 140 EUR 170 EUR Č. účtu ADHS: SK Svoju účasť potvrdíte návratkou a priloženým dokladom o zaplatení (bez dokladu - nebude prihláška akceptovaná), do poznámky uveďte meno a kraj. Prihlášku zaslať na adresu: Marcela Kralovičová, Garbiarska 51/57, Sereď, Ubytovanie si nahlasujte na ovú adresu t. č / Možnosť ubytovania je v 2 a 3-lôžkových izbách. Cena ubytovania pre kongres ADHS je 29,-. Pri nahlasovaní ubytovania je možnosť rezervácie welness alebo masáží. V prípade požiadavky na vystavenie faktúry je potrebné uviesť fakturačné údaje. Tu odstrihnúť Meno a priezvisko:... Fakturačné údaje: Adresa - kraj:... Meno:... Zamestnávateľ:... Adresa... Tel. kontakt:... IČO: DIČ:... Podpis...

Ekvačná a kvantifikačná logika

Ekvačná a kvantifikačná logika a kvantifikačná 3. prednáška (6. 10. 004) Prehľad 1 1 (dokončenie) ekvačných tabliel Formula A je ekvačne dokázateľná z množiny axióm T (T i A) práve vtedy, keď existuje uzavreté tablo pre cieľ A ekvačných

Διαβάστε περισσότερα

Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti rozvodu tepla

Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti rozvodu tepla Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti príloha č. 7 k vyhláške č. 428/2010 Názov prevádzkovateľa verejného : Spravbytkomfort a.s. Prešov Adresa: IČO: Volgogradská 88, 080 01 Prešov 31718523

Διαβάστε περισσότερα

PRIEMER DROTU d = 0,4-6,3 mm

PRIEMER DROTU d = 0,4-6,3 mm PRUŽINY PRUŽINY SKRUTNÉ PRUŽINY VIAC AKO 200 RUHOV SKRUTNÝCH PRUŽÍN PRIEMER ROTU d = 0,4-6,3 mm èíslo 3.0 22.8.2008 8:28:57 22.8.2008 8:28:58 PRUŽINY SKRUTNÉ PRUŽINY TECHNICKÉ PARAMETRE h d L S Legenda

Διαβάστε περισσότερα

Start. Vstup r. O = 2*π*r S = π*r*r. Vystup O, S. Stop. Start. Vstup P, C V = P*C*1,19. Vystup V. Stop

Start. Vstup r. O = 2*π*r S = π*r*r. Vystup O, S. Stop. Start. Vstup P, C V = P*C*1,19. Vystup V. Stop 1) Vytvorte algoritmus (vývojový diagram) na výpočet obvodu kruhu. O=2xπxr ; S=πxrxr Vstup r O = 2*π*r S = π*r*r Vystup O, S 2) Vytvorte algoritmus (vývojový diagram) na výpočet celkovej ceny výrobku s

Διαβάστε περισσότερα

Prechod z 2D do 3D. Martin Florek 3. marca 2009

Prechod z 2D do 3D. Martin Florek 3. marca 2009 Počítačová grafika 2 Prechod z 2D do 3D Martin Florek florek@sccg.sk FMFI UK 3. marca 2009 Prechod z 2D do 3D Čo to znamená? Ako zobraziť? Súradnicové systémy Čo to znamená? Ako zobraziť? tretia súradnica

Διαβάστε περισσότερα

Obvod a obsah štvoruholníka

Obvod a obsah štvoruholníka Obvod a štvoruholníka D. Štyri body roviny z ktorých žiadne tri nie sú kolineárne (neležia na jednej priamke) tvoria jeden štvoruholník. Tie body (A, B, C, D) sú vrcholy štvoruholníka. strany štvoruholníka

Διαβάστε περισσότερα

Matematika Funkcia viac premenných, Parciálne derivácie

Matematika Funkcia viac premenných, Parciálne derivácie Matematika 2-01 Funkcia viac premenných, Parciálne derivácie Euklidovská metrika na množine R n všetkých usporiadaných n-íc reálnych čísel je reálna funkcia ρ: R n R n R definovaná nasledovne: Ak X = x

Διαβάστε περισσότερα

Harmonizované technické špecifikácie Trieda GP - CS lv EN Pevnosť v tlaku 6 N/mm² EN Prídržnosť

Harmonizované technické špecifikácie Trieda GP - CS lv EN Pevnosť v tlaku 6 N/mm² EN Prídržnosť Baumit Prednástrek / Vorspritzer Vyhlásenie o parametroch č.: 01-BSK- Prednástrek / Vorspritzer 1. Jedinečný identifikačný kód typu a výrobku: Baumit Prednástrek / Vorspritzer 2. Typ, číslo výrobnej dávky

Διαβάστε περισσότερα

Motivácia Denícia determinantu Výpo et determinantov Determinant sú inu matíc Vyuºitie determinantov. Determinanty. 14. decembra 2010.

Motivácia Denícia determinantu Výpo et determinantov Determinant sú inu matíc Vyuºitie determinantov. Determinanty. 14. decembra 2010. 14. decembra 2010 Rie²enie sústav Plocha rovnobeºníka Objem rovnobeºnostena Rie²enie sústav Príklad a 11 x 1 + a 12 x 2 = c 1 a 21 x 1 + a 22 x 2 = c 2 Dostaneme: x 1 = c 1a 22 c 2 a 12 a 11 a 22 a 12

Διαβάστε περισσότερα

Matematika 2. časť: Analytická geometria

Matematika 2. časť: Analytická geometria Matematika 2 časť: Analytická geometria RNDr. Jana Pócsová, PhD. Ústav riadenia a informatizácie výrobných procesov Fakulta BERG Technická univerzita v Košiciach e-mail: jana.pocsova@tuke.sk Súradnicové

Διαβάστε περισσότερα

C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém

C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém C.1. Tepelná izolácia penový polystyrén C.2. Tepelná izolácia minerálne dosky alebo lamely C.3. Tepelná izolácia extrudovaný polystyrén C.4. Tepelná izolácia penový

Διαβάστε περισσότερα

KATEDRA DOPRAVNEJ A MANIPULAČNEJ TECHNIKY Strojnícka fakulta, Žilinská Univerzita

KATEDRA DOPRAVNEJ A MANIPULAČNEJ TECHNIKY Strojnícka fakulta, Žilinská Univerzita 132 1 Absolútna chyba: ) = - skut absolútna ochýlka: ) ' = - spr. relatívna chyba: alebo Chyby (ochýlky): M systematické, M náhoné, M hrubé. Korekcia: k = spr - = - Î' pomerná korekcia: Správna honota:

Διαβάστε περισσότερα

3. Striedavé prúdy. Sínusoida

3. Striedavé prúdy. Sínusoida . Striedavé prúdy VZNIK: Striedavý elektrický prúd prechádza obvodom, ktorý je pripojený na zdroj striedavého napätia. Striedavé napätie vyrába synchrónny generátor, kde na koncoch rotorového vinutia sa

Διαβάστε περισσότερα

HASLIM112V, HASLIM123V, HASLIM136V HASLIM112Z, HASLIM123Z, HASLIM136Z HASLIM112S, HASLIM123S, HASLIM136S

HASLIM112V, HASLIM123V, HASLIM136V HASLIM112Z, HASLIM123Z, HASLIM136Z HASLIM112S, HASLIM123S, HASLIM136S PROUKTOVÝ LIST HKL SLIM č. sklad. karty / obj. číslo: HSLIM112V, HSLIM123V, HSLIM136V HSLIM112Z, HSLIM123Z, HSLIM136Z HSLIM112S, HSLIM123S, HSLIM136S fakturačný názov výrobku: HKL SLIMv 1,2kW HKL SLIMv

Διαβάστε περισσότερα

Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení

Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení Výpočet lineárneho stratového súčiniteľa tepelného mosta vzťahujúceho sa k vonkajším rozmerom: Ψ e podľa STN EN ISO 10211 Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení Objednávateľ: Ing. Natália Voltmannová

Διαβάστε περισσότερα

Zateplite fasádu! Zabezpečte, aby Vám neuniklo teplo cez fasádu

Zateplite fasádu! Zabezpečte, aby Vám neuniklo teplo cez fasádu Zateplite fasádu! Zabezpečte, aby Vám neuniklo teplo cez fasádu Austrotherm GrPS 70 F Austrotherm GrPS 70 F Reflex Austrotherm Resolution Fasáda Austrotherm XPS TOP P Austrotherm XPS Premium 30 SF Austrotherm

Διαβάστε περισσότερα

EFEKTIVITA DIALYZAČNEJ LIEČBY. Viliam Csóka, Katarína Beňová, Jana Dupláková Nefrologické a dialyzačné centrum Fresenius, Tr.

EFEKTIVITA DIALYZAČNEJ LIEČBY. Viliam Csóka, Katarína Beňová, Jana Dupláková Nefrologické a dialyzačné centrum Fresenius, Tr. EFEKTIVITA DIALYZAČNEJ LIEČBY Viliam Csóka, Katarína Beňová, Jana Dupláková Nefrologické a dialyzačné centrum Fresenius, Tr. SNP 1, Košice Efektivita poskytovanej dialyzačnej liečby z dlhodobého hľadiska

Διαβάστε περισσότερα

NOVINKY ZO SLOVENSKEJ SPOLOČNOSTI VŠEOBECNÉHO PRAKTICKÉHO LEKÁRSTVA SSVPL

NOVINKY ZO SLOVENSKEJ SPOLOČNOSTI VŠEOBECNÉHO PRAKTICKÉHO LEKÁRSTVA SSVPL NOVINKY ZO SLOVENSKEJ SPOLOČNOSTI VŠEOBECNÉHO PRAKTICKÉHO LEKÁRSTVA SSVPL 2/2014 SOCIETAS MEDICINAE GENERALIS V P Všeobecný praktik PRACTICAE FAMILIARE SLOVACA Pozývame Vás na konferenciu SSVPL Nové cesty

Διαβάστε περισσότερα

KATALÓG KRUHOVÉ POTRUBIE

KATALÓG KRUHOVÉ POTRUBIE H KATALÓG KRUHOVÉ POTRUBIE 0 Základné požiadavky zadávania VZT potrubia pre výrobu 1. Zadávanie do výroby v spoločnosti APIAGRA s.r.o. V digitálnej forme na tlačive F05-8.0_Rozpis_potrubia, zaslané mailom

Διαβάστε περισσότερα

Protokol o začatí, kontrole a zmene liečby juvenilnej idiopatickej artritídy

Protokol o začatí, kontrole a zmene liečby juvenilnej idiopatickej artritídy Zdravotná poisťovňa: Všeobecná zdravotná poisťovňa Kód zdravotnej poisťovne: 25 Protokol o začatí, kontrole a zmene liečby juvenilnej idiopatickej artritídy Liečba: začatie liečby pokračovanie liečby zmena

Διαβάστε περισσότερα

Řečtina I průvodce prosincem a začátkem ledna prezenční studium

Řečtina I průvodce prosincem a začátkem ledna prezenční studium Řečtina I průvodce prosincem a začátkem ledna prezenční studium Dobson číst si Dobsona 9. až 12. lekci od 13. lekce už nečíst (minulý čas probírán na stažených slovesech velmi matoucí) Bartoň pořídit si

Διαβάστε περισσότερα

Zrýchľovanie vesmíru. Zrýchľovanie vesmíru. o výprave na kraj vesmíru a čo tam astronómovia objavili

Zrýchľovanie vesmíru. Zrýchľovanie vesmíru. o výprave na kraj vesmíru a čo tam astronómovia objavili Zrýchľovanie vesmíru o výprave na kraj vesmíru a čo tam astronómovia objavili Zrýchľovanie vesmíru o výprave na kraj vesmíru a čo tam astronómovia objavili Zrýchľovanie vesmíru o výprave na kraj vesmíru

Διαβάστε περισσότερα

PROMO AKCIA. Platí do konca roka 2017 APKW 0602-HF APKT PDTR APKT 0602-HF

PROMO AKCIA. Platí do konca roka 2017 APKW 0602-HF APKT PDTR APKT 0602-HF AKCIA Platí do konca roka 2017 APKW 0602-HF APKT 060204 PDTR APKT 0602-HF BENEFITY PLÁTKOV LAMINA MULTI-MAT - nepotrebujete na každú operáciu špeciálny plátok - sprehľadníte situáciu plátkov vo výrobe

Διαβάστε περισσότερα

Byznys a obchodní záležitosti Dopis

Byznys a obchodní záležitosti Dopis - Adresa Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Americký formát adresy: Jméno firmy číslo popisné + název ulice Jméno města + zkratka státu + poštovní směrovací

Διαβάστε περισσότερα

Podnikateľ 90 Mobilný telefón Cena 95 % 50 % 25 %

Podnikateľ 90 Mobilný telefón Cena 95 % 50 % 25 % Podnikateľ 90 Samsung S5230 Samsung C3530 Nokia C5 Samsung Shark Slider S3550 Samsung Xcover 271 T-Mobile Pulse Mini Sony Ericsson ZYLO Sony Ericsson Cedar LG GM360 Viewty Snap Nokia C3 Sony Ericsson ZYLO

Διαβάστε περισσότερα

PŘIHLÁŠKY DO KURZŮ VÝUKY ČESKÉHO JAZYKA - AKADEMICKÝ ROK 2013/ 2014 ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΣΕΧΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013 / 2014

PŘIHLÁŠKY DO KURZŮ VÝUKY ČESKÉHO JAZYKA - AKADEMICKÝ ROK 2013/ 2014 ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΣΕΧΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013 / 2014 PŘIHLÁŠKY DO KURZŮ VÝUKY ČESKÉHO JAZYKA - AKADEMICKÝ ROK 2013/ 2014 ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΣΕΧΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Jméno, příjmení studenta / Ονοματεπώνυμο του μαθητή ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013 / 2014 ODEVZDÁNÍ PŘIHLÁŠEK

Διαβάστε περισσότερα

Odporníky. 1. Príklad1. TESLA TR

Odporníky. 1. Príklad1. TESLA TR Odporníky Úloha cvičenia: 1.Zistite technické údaje odporníkov pomocou katalógov 2.Zistite menovitú hodnotu odporníkov označených farebným kódom Schématická značka: 1. Príklad1. TESLA TR 163 200 ±1% L

Διαβάστε περισσότερα

AerobTec Altis Micro

AerobTec Altis Micro AerobTec Altis Micro Záznamový / súťažný výškomer s telemetriou Výrobca: AerobTec, s.r.o. Pionierska 15 831 02 Bratislava www.aerobtec.com info@aerobtec.com Obsah 1.Vlastnosti... 3 2.Úvod... 3 3.Princíp

Διαβάστε περισσότερα

Modelovanie dynamickej podmienenej korelácie kurzov V4

Modelovanie dynamickej podmienenej korelácie kurzov V4 Modelovanie dynamickej podmienenej korelácie menových kurzov V4 Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach Ekonomická univerzita v Bratislave Cieľ a motivácia Východiská Cieľ a motivácia Cieľ Kvantifikovať

Διαβάστε περισσότερα

ZBIRKA POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA

ZBIRKA POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA **** IVANA SRAGA **** 1992.-2011. ZBIRKA POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA PRIRUČNIK ZA SAMOSTALNO UČENJE POTPUNO RIJEŠENI ZADACI PO ŽUTOJ ZBIRCI INTERNA SKRIPTA CENTRA ZA PODUKU α M.I.M.-Sraga - 1992.-2011.

Διαβάστε περισσότερα

1. písomná práca z matematiky Skupina A

1. písomná práca z matematiky Skupina A 1. písomná práca z matematiky Skupina A 1. Vypočítajte : a) 84º 56 + 32º 38 = b) 140º 53º 24 = c) 55º 12 : 2 = 2. Vypočítajte zvyšné uhly na obrázku : β γ α = 35 12 δ a b 3. Znázornite na číselnej osi

Διαβάστε περισσότερα

Staromlynská 29, Bratislava tel: , fax: http: //www.ecssluzby.sk SLUŽBY s. r. o.

Staromlynská 29, Bratislava tel: , fax: http: //www.ecssluzby.sk   SLUŽBY s. r. o. SLUŽBY s. r. o. Staromlynská 9, 81 06 Bratislava tel: 0 456 431 49 7, fax: 0 45 596 06 http: //www.ecssluzby.sk e-mail: ecs@ecssluzby.sk Asynchrónne elektromotory TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA. Nominálne výkony

Διαβάστε περισσότερα

Život vedca krajší od vysnívaného... s prírodou na hladine α R-P-R

Život vedca krajší od vysnívaného... s prírodou na hladine α R-P-R Život vedca krajší od vysnívaného... s prírodou na hladine α R-P-R Ako nadprirodzené stretnutie s murárikom červenokrídlym naformátovalo môj profesijný i súkromný život... Osudové stretnutie s murárikom

Διαβάστε περισσότερα

Komplexné čísla, Diskrétna Fourierova transformácia 1

Komplexné čísla, Diskrétna Fourierova transformácia 1 Komplexné čísla, Diskrétna Fourierova transformácia Komplexné čísla C - množina všetkých komplexných čísel komplexné číslo: z = a + bi, kde a, b R, i - imaginárna jednotka i =, t.j. i =. komplexne združené

Διαβάστε περισσότερα

Mitsos Papanikolau. Životopis 65

Mitsos Papanikolau. Životopis 65 ŘECKÁ POEZIE 20. LET 20. STOLETÍ Mitsos Papanikolau Životopis 65 1900 1943, vlastním jménem Dimitris, * na ostrově Ydra, kde prožil první roky svého života rodina se často stěhovala, v dětství žil např.

Διαβάστε περισσότερα

Příloha č. 1 etiketa. Nutrilon Nenatal 0

Příloha č. 1 etiketa. Nutrilon Nenatal 0 Příloha č. 1 etiketa Nutrilon Nenatal 0 Čelní strana Logo Nutrilon + štít ve štítu text: Speciální výživa pro nedonošené děti a děti s nízkou porodní hmotností / Špeciálna výživa pre nedonosené deti a

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE FAKULTA SOCIÁLNYCH VIED A ZDRAVOTNÍCTVA

UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE FAKULTA SOCIÁLNYCH VIED A ZDRAVOTNÍCTVA UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE FAKULTA SOCIÁLNYCH VIED A ZDRAVOTNÍCTVA SPRIEVODCA ŠTÚDIOM ŠTUDIJNÉ PROGRAMY AKADEMICKÝ ROK 2016/2017 NITRA 2016 UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA FAKULTA SOCIÁLNYCH

Διαβάστε περισσότερα

ARMA modely čast 2: moving average modely (MA)

ARMA modely čast 2: moving average modely (MA) ARMA modely čast 2: moving average modely (MA) Beáta Stehlíková Časové rady, FMFI UK, 2014/2015 ARMA modely časť 2: moving average modely(ma) p.1/24 V. Moving average proces prvého rádu - MA(1) ARMA modely

Διαβάστε περισσότερα

24. Základné spôsoby zobrazovania priestoru do roviny

24. Základné spôsoby zobrazovania priestoru do roviny 24. Základné spôsoby zobrazovania priestoru do roviny Voľné rovnobežné premietanie Presné metódy zobrazenia trojrozmerného priestoru do dvojrozmernej roviny skúma samostatná matematická disciplína, ktorá

Διαβάστε περισσότερα

M6: Model Hydraulický systém dvoch zásobníkov kvapaliny s interakciou

M6: Model Hydraulický systém dvoch zásobníkov kvapaliny s interakciou M6: Model Hydraulický ytém dvoch záobníkov kvapaliny interakciou Úlohy:. Zotavte matematický popi modelu Hydraulický ytém. Vytvorte imulačný model v jazyku: a. Matlab b. imulink 3. Linearizujte nelineárny

Διαβάστε περισσότερα

Εμπορική αλληλογραφία Επιστολή

Εμπορική αλληλογραφία Επιστολή - Διεύθυνση Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Αμερικανική γραφή διεύθυνσης: όνομα εταιρείας Αριθμός κατοικίας + όνομα οδού Ονομασία πόλης + συντομογραφία

Διαβάστε περισσότερα

Vyhlásenie o parametroch stavebného výrobku StoPox GH 205 S

Vyhlásenie o parametroch stavebného výrobku StoPox GH 205 S 1 / 5 Vyhlásenie o parametroch stavebného výrobku StoPox GH 205 S Identifikačný kód typu výrobku PROD2141 StoPox GH 205 S Účel použitia EN 1504-2: Výrobok slúžiaci na ochranu povrchov povrchová úprava

Διαβάστε περισσότερα

,Zohrievanie vody indukčným varičom bez pokrievky,

,Zohrievanie vody indukčným varičom bez pokrievky, Farba skupiny: zelená Označenie úlohy:,zohrievanie vody indukčným varičom bez pokrievky, Úloha: Zistiť, ako závisí účinnosť zohrievania vody na indukčnom variči od priemeru použitého hrnca. Hypotéza: Účinnosť

Διαβάστε περισσότερα

UČEBNÉ TEXTY. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Meranie a diagnostika. Meranie snímačov a akčných členov

UČEBNÉ TEXTY. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Meranie a diagnostika. Meranie snímačov a akčných členov Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94, 960 01 Zvolen Kód ITMS projektu: 26110130667 Názov projektu: Zvyšovanie flexibility absolventov v oblasti dopravy UČEBNÉ TEXTY Vzdelávacia oblasť: Predmet:

Διαβάστε περισσότερα

Termodynamika. Doplnkové materiály k prednáškam z Fyziky I pre SjF Dušan PUDIŠ (2008)

Termodynamika. Doplnkové materiály k prednáškam z Fyziky I pre SjF Dušan PUDIŠ (2008) ermodynamika nútorná energia lynov,. veta termodynamická, Izochorický dej, Izotermický dej, Izobarický dej, diabatický dej, Práca lynu ri termodynamických rocesoch, arnotov cyklus, Entroia Dolnkové materiály

Διαβάστε περισσότερα

Matematika prednáška 4 Postupnosti a rady 4.5 Funkcionálne rady - mocninové rady - Taylorov rad, MacLaurinov rad

Matematika prednáška 4 Postupnosti a rady 4.5 Funkcionálne rady - mocninové rady - Taylorov rad, MacLaurinov rad Matematika 3-13. prednáška 4 Postupnosti a rady 4.5 Funkcionálne rady - mocninové rady - Taylorov rad, MacLaurinov rad Erika Škrabul áková F BERG, TU Košice 15. 12. 2015 Erika Škrabul áková (TUKE) Taylorov

Διαβάστε περισσότερα

Vnútorný predpis TUKE v zmysle 49 ods. 3 písm. b) Štatútu TUKE ŠTUDIJNÝ PORIADOK TECHNICKEJ UNIVERZITY V KOŠICIACH V ZNENÍ DODATKU Č.

Vnútorný predpis TUKE v zmysle 49 ods. 3 písm. b) Štatútu TUKE ŠTUDIJNÝ PORIADOK TECHNICKEJ UNIVERZITY V KOŠICIACH V ZNENÍ DODATKU Č. ŠTUDIJNÝ PORIADOK TECHNICKEJ UNIVERZITY V KOŠICIACH V ZNENÍ DODATKU Č. 1 AŽ 4 ÚPLNÉ ZNENIE LEN PRE VNÚTORNÉ POTREBY! Zmeny podľa Dodatku č. 4 sú vyznačené farebne Akademický senát Technickej univerzity

Διαβάστε περισσότερα

Biogénne pozitrónové PET rádionuklidy

Biogénne pozitrónové PET rádionuklidy Netradičné rádionuklidy pre prípravu pravu PET rádiofarmák. P. Rajec 1,2, J. Ometáková 2 1.Biont, a.s., BIONT a.s., Karlovesk8 63, 842 29 Bratislava 2.Katedra jadrovej chémie Prírodovedecká fakulta Univerzity

Διαβάστε περισσότερα

SLOVENSKO maloobchodný cenník (bez DPH)

SLOVENSKO maloobchodný cenník (bez DPH) Hofatex UD strecha / stena - exteriér Podkrytinová izolácia vhodná aj na zaklopenie drevených rámových konštrukcií; pero a drážka EN 13171, EN 622 22 580 2500 1,45 5,7 100 145,00 3,19 829 hustota cca.

Διαβάστε περισσότερα

UČEBNÉ TEXTY. Pracovný zošit č.2. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Elektrotechnické merania. Ing. Alžbeta Kršňáková

UČEBNÉ TEXTY. Pracovný zošit č.2. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Elektrotechnické merania. Ing. Alžbeta Kršňáková Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94, 960 01 Zvolen Kód ITMS projektu: 26110130667 Názov projektu: Zvyšovanie flexibility absolventov v oblasti dopravy UČEBNÉ TEXTY Pracovný zošit č.2 Vzdelávacia

Διαβάστε περισσότερα

Metodicko pedagogické centrum. Národný projekt VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV K INKLÚZII MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT

Metodicko pedagogické centrum. Národný projekt VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV K INKLÚZII MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Kód ITMS: 26130130051 číslo zmluvy: OPV/24/2011 Metodicko pedagogické centrum Národný projekt VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH

Διαβάστε περισσότερα

Príloha 1 Testovanie Úspešnosť žiakov podľa kraja v teste z matematiky a slovenského jazyka a literatúry. Kraj

Príloha 1 Testovanie Úspešnosť žiakov podľa kraja v teste z matematiky a slovenského jazyka a literatúry. Kraj Priemerná úspešnosť v % Príloha 1 Testovanie 5-2017 - Úspešnosť žiakov podľa kraja v teste z matematiky a slovenského jazyka a literatúry 100 Graf č. 1.1 Priemerná úspešnosť podľa kraja v teste z matematiky

Διαβάστε περισσότερα

Priamkové plochy. Ak každým bodom plochy Φ prechádza aspoň jedna priamka, ktorá (celá) na nej leží potom plocha Φ je priamková. Santiago Calatrava

Priamkové plochy. Ak každým bodom plochy Φ prechádza aspoň jedna priamka, ktorá (celá) na nej leží potom plocha Φ je priamková. Santiago Calatrava Priamkové plochy Priamkové plochy Ak každým bodom plochy Φ prechádza aspoň jedna priamka, ktorá (celá) na nej leží potom plocha Φ je priamková. Santiago Calatrava Priamkové plochy rozdeľujeme na: Rozvinuteľné

Διαβάστε περισσότερα

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ M A T E M A T I K A

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ M A T E M A T I K A M A T E M A T I K A PRACOVNÝ ZOŠIT II. ROČNÍK Mgr. Agnesa Balážová Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava PRACOVNÝ LIST 1 Urč typ kvadratickej rovnice : 1. x 2 3x = 0... 2. 3x 2 = - 2... 3. -4x

Διαβάστε περισσότερα

AUTORIZOVANÝ PREDAJCA

AUTORIZOVANÝ PREDAJCA AUTORIZOVANÝ PREDAJCA Julianovi Verekerovi, už zosnulému zakladateľovi spoločnosti, bol v polovici deväťdesiatych rokov udelený rad Britského impéria za celoživotnú prácu v oblasti audio elektroniky a

Διαβάστε περισσότερα

Pozvánka / Invitation

Pozvánka / Invitation Pozvánka / Invitation 21. ročník kontraktačno prezentačnej výstavy očnej optiky a oftalmológie 12. a 13. 9. 2013 21 st Fair of Eye Optics and Ophtalmology. Piešťany, Kúpeľný ostrov Slovenská republika

Διαβάστε περισσότερα

Výročná spojená konferencia Parent Project Muscular Dystrophy, Filadelfia, 12. až 14. júl 2007

Výročná spojená konferencia Parent Project Muscular Dystrophy, Filadelfia, 12. až 14. júl 2007 Výročná spojená konferencia Parent Project Muscular Dystrophy, Filadelfia, 12. až 14. júl 2007 Spoločná práca s cieľom skoncovať s Duchennovou svalovou dystrofiou. Viac ako 400 ľudí prišlo do Filadelfie,

Διαβάστε περισσότερα

Jednotkový koreň (unit root), diferencovanie časového radu, unit root testy

Jednotkový koreň (unit root), diferencovanie časového radu, unit root testy Jednotkový koreň (unit root), diferencovanie časového radu, unit root testy Beáta Stehlíková Časové rady, FMFI UK, 2012/2013 Jednotkový koreň(unit root),diferencovanie časového radu, unit root testy p.1/18

Διαβάστε περισσότερα

Kontrolné otázky na kvíz z jednotiek fyzikálnych veličín. Upozornenie: Umiestnenie správnej a nesprávnych odpovedí sa môže v teste meniť.

Kontrolné otázky na kvíz z jednotiek fyzikálnych veličín. Upozornenie: Umiestnenie správnej a nesprávnych odpovedí sa môže v teste meniť. Kontrolné otázky na kvíz z jednotiek fyzikálnych veličín Upozornenie: Umiestnenie správnej a nesprávnych odpovedí sa môže v teste meniť. Ktoré fyzikálne jednotky zodpovedajú sústave SI: a) Dĺžka, čas,

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE FAKULTA SOCIÁLNYCH VIED A ZDRAVOTNÍCTVA

UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE FAKULTA SOCIÁLNYCH VIED A ZDRAVOTNÍCTVA UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE FAKULTA SOCIÁLNYCH VIED A ZDRAVOTNÍCTVA SPRIEVODCA ŠTÚDIOM ŠTUDIJNÉ PROGRAMY AKADEMICKÝ ROK 2014/2015 NITRA 2014 UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA FAKULTA SOCIÁLNYCH

Διαβάστε περισσότερα

III. časť PRÍKLADY ÚČTOVANIA

III. časť PRÍKLADY ÚČTOVANIA III. časť PRÍKLADY ÚČTOVANIA 1. Účtovanie stravovania poskytovaného zamestnávateľom zamestnancom ( 152 Zák. práce) Obsah účtovného prípadu Suma MD Účt. predpis D A. Poskytovanie stravovania vo vlastnom

Διαβάστε περισσότερα

Prevalencia diabetes mellitus a hraničnej glykémie nalačno na Slovensku podľa veku vek Galajda, P., Mokáň, M. et al., 2007 Komplikácie diabetes mellitus a sprievodné choroby u 285 541 dispenzarizovaných

Διαβάστε περισσότερα

dna lieky bedeker pokora, peter krištúfek, CSc. biosimilárne choroba kráľov majú potenciál znížiť náklady na liečbu

dna lieky bedeker pokora, peter krištúfek, CSc. biosimilárne choroba kráľov majú potenciál znížiť náklady na liečbu zdravia medicína prevencia zdravý životný štýl bedeker 03 2015 biosimilárne lieky majú potenciál znížiť náklady na liečbu Trpíte migrénou? dna choroba kráľov vďaka profilaktickej liečbe možno dnes hemofíliu

Διαβάστε περισσότερα

1. Limita, spojitost a diferenciálny počet funkcie jednej premennej

1. Limita, spojitost a diferenciálny počet funkcie jednej premennej . Limita, spojitost a diferenciálny počet funkcie jednej premennej Definícia.: Hromadný bod a R množiny A R: v každom jeho okolí leží aspoň jeden bod z množiny A, ktorý je rôzny od bodu a Zadanie množiny

Διαβάστε περισσότερα

difúzne otvorené drevovláknité izolačné dosky - ochrana nie len pred chladom...

difúzne otvorené drevovláknité izolačné dosky - ochrana nie len pred chladom... (TYP M) izolačná doska určená na vonkajšiu fasádu (spoj P+D) ρ = 230 kg/m3 λ d = 0,046 W/kg.K 590 1300 40 56 42,95 10,09 590 1300 60 38 29,15 15,14 590 1300 80 28 21,48 20,18 590 1300 100 22 16,87 25,23

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση Χηµεία εκπαιδευτικών στη Σλοβακία

Εκπαίδευση Χηµεία εκπαιδευτικών στη Σλοβακία Εκπαίδευση Χηµεία εκπαιδευτικών στη Σλοβακία Katarína Javorová Τµήµα ιδακτικής της Επιστήµης, Ψυχολογίας και Παιδαγωγικής, Σχολή Θετικών Επιστηµών, του Πανεπιστηµίου Comenius της Μπρατισλάβας (Σλοβακία)

Διαβάστε περισσότερα

Rozsah akreditácie 1/5. Príloha zo dňa k osvedčeniu o akreditácii č. K-003

Rozsah akreditácie 1/5. Príloha zo dňa k osvedčeniu o akreditácii č. K-003 Rozsah akreditácie 1/5 Názov akreditovaného subjektu: U. S. Steel Košice, s.r.o. Oddelenie Metrológia a, Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice Rozsah akreditácie Oddelenia Metrológia a : Laboratórium

Διαβάστε περισσότερα

ELEKTRICKÝ PRÙTOKOVÝ OHؾVAÈ VODY ELEKTRICKÝ PRIETOKOVÝ OHRIEVAČ VODY

ELEKTRICKÝ PRÙTOKOVÝ OHؾVAÈ VODY ELEKTRICKÝ PRIETOKOVÝ OHRIEVAČ VODY ELEKTRICKÝ PRÙTOKOVÝ OHؾVAÈ VODY ELEKTRICKÝ PRIETOKOVÝ OHRIEVAČ VODY 3,5 4,4 5,5 Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zaøízení, zajišující dlouhodobou a nezávadnou funkci.

Διαβάστε περισσότερα

UČEBNÉ TEXTY. Pracovný zošit č.5. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Elektrotechnické merania. Ing. Alžbeta Kršňáková

UČEBNÉ TEXTY. Pracovný zošit č.5. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Elektrotechnické merania. Ing. Alžbeta Kršňáková Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94, 960 01 Zvolen Kód ITMS projektu: 26110130667 Názov projektu: Zvyšovanie flexibility absolventov v oblasti dopravy UČEBNÉ TEXTY Pracovný zošit č.5 Vzdelávacia

Διαβάστε περισσότερα

Vnútorný predpis TUKE v zmysle 49 ods. 3 písm. b) Štatútu TUKE ŠTUDIJNÝ PORIADOK TECHNICKEJ UNIVERZITY V KOŠICIACH

Vnútorný predpis TUKE v zmysle 49 ods. 3 písm. b) Štatútu TUKE ŠTUDIJNÝ PORIADOK TECHNICKEJ UNIVERZITY V KOŠICIACH ŠTUDIJNÝ PORIADOK TECHNICKEJ UNIVERZITY V KOŠICIACH Akademický senát Technickej univerzity v Košiciach v zmysle 9 ods. 1 písm. b) a 15 ods. 1 písm. b) zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene

Διαβάστε περισσότερα

9. LITERATURA 70. LET

9. LITERATURA 70. LET 9. Literatura 70. let 9. LITERATURA 70. LET 9.1. Protirežimní literatura Řečtí spisovatelé reagovali na politiku junty různým způsobem. Někteří publikují v zahraničí, jiní zůstávají stranou politického

Διαβάστε περισσότερα

Gramatická indukcia a jej využitie

Gramatická indukcia a jej využitie a jej využitie KAI FMFI UK 29. Marec 2010 a jej využitie Prehľad Teória formálnych jazykov 1 Teória formálnych jazykov 2 3 a jej využitie Na počiatku bolo slovo. A slovo... a jej využitie Definícia (Slovo)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Methanol

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Methanol ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΕΛΙΔΑ : 1/ 11 Αριθμός αναθεώρησης Ημερομηνία έκδοσης : ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορική Ονομασία

Διαβάστε περισσότερα

Analýza údajov. W bozóny.

Analýza údajov. W bozóny. Analýza údajov W bozóny http://www.physicsmasterclasses.org/index.php 1 Identifikácia častíc https://kjende.web.cern.ch/kjende/sl/wpath_teilchenid1.htm 2 Identifikácia častíc Cvičenie 1 Na web stránke

Διαβάστε περισσότερα

ARMA modely čast 2: moving average modely (MA)

ARMA modely čast 2: moving average modely (MA) ARMA modely čast 2: moving average modely (MA) Beáta Stehlíková Časové rady, FMFI UK, 2011/2012 ARMA modely časť 2: moving average modely(ma) p.1/25 V. Moving average proces prvého rádu - MA(1) ARMA modely

Διαβάστε περισσότερα

konané súčasne s výstavou výrobkov a zariadení pre stomatológiu v dňoch apríla 2011

konané súčasne s výstavou výrobkov a zariadení pre stomatológiu v dňoch apríla 2011 LEKÁRSKA FAKULTA UPJŠ V KOŠICIACH UNIVERZITNÁ NEMOCNICA L. PASTEURA KOŠICE SLOVENSKÁ STOMATOLOGICKÁ SPOLOČNOSŤ V BRATISLAVE I. STOMATOLOGICKÁ KLINIKA KOŠICE KLINIKA STOMATOLÓGIE A MAXILOFACIÁLNEJ CHIRURGIE

Διαβάστε περισσότερα

Primárna imunitná trombocytopénia

Primárna imunitná trombocytopénia Vzdelávanie pacientov každého veku 01 17 Zdravotnícka oblasť Primárna imunitná trombocytopénia Primárna imunitná trombocytopénia Aktuálny prístup k liečbe ITP, zvládanie nežiaducich účinkov Použitie kortikosteroidov

Διαβάστε περισσότερα

konané súčasne s výstavou výrobkov a zariadení pre stomatológiu v dňoch apríla 2010

konané súčasne s výstavou výrobkov a zariadení pre stomatológiu v dňoch apríla 2010 LEKÁRSKA FAKULTA UPJŠ V KOŠICIACH FAKULTNÁ NEMOCNICA L. PASTEURA KOŠICE SLOVENSKÁ STOMATOLOGICKÁ SPOLOČNOSŤ V BRATISLAVE I. STOMATOLOGICKÁ KLINIKA KOŠICE KLINIKA STOMATOLÓGIE A MAXILOFACIÁLNEJ CHIRURGIE

Διαβάστε περισσότερα

Úvod do lineárnej algebry. Monika Molnárová Prednášky

Úvod do lineárnej algebry. Monika Molnárová Prednášky Úvod do lineárnej algebry Monika Molnárová Prednášky 2006 Prednášky: 3 17 marca 2006 4 24 marca 2006 c RNDr Monika Molnárová, PhD Obsah 2 Sústavy lineárnych rovníc 25 21 Riešenie sústavy lineárnych rovníc

Διαβάστε περισσότερα

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM Stredná zdravotnícka škola Lipová 32 066 83 Humenné ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM študijný odbor 5356 M zdravotnícky asistent Pozn. Platí od šk. roka 2013/2014 počnúc prvým ročníkom ÚVODNÉ IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 03.06.2013 Αρ.Πρωτ. 75000/Ι

Αθήνα 03.06.2013 Αρ.Πρωτ. 75000/Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΙΕΘΝΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ /ΝΣΗ ΙΕΘΝΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Α ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ Ανδρέα Παπανδρέου 37,

Διαβάστε περισσότερα

poradenstva a edukácie diabetikov Používate presný a spoľahlivý glukomer? Limity doplatkov na lieky Číslo 1/2016 Ročník V.

poradenstva a edukácie diabetikov Používate presný a spoľahlivý glukomer? Limity doplatkov na lieky Číslo 1/2016 Ročník V. časopis pre zdravý a aktívny život s diabetom Číslo 1/2016 Ročník V. Nepredajné VÝZNAM Centier sociálneho poradenstva a edukácie diabetikov ÚLOHA SESTRY V EDUKÁCII DIABETIKA Používate presný a spoľahlivý

Διαβάστε περισσότερα

Ispitivanje toka i skiciranje grafika funkcija

Ispitivanje toka i skiciranje grafika funkcija Ispitivanje toka i skiciranje grafika funkcija Za skiciranje grafika funkcije potrebno je ispitati svako od sledećih svojstava: Oblast definisanosti: D f = { R f R}. Parnost, neparnost, periodičnost. 3

Διαβάστε περισσότερα

alu OKNÁ, ZA KTORÝMI BÝVA POHODA DREVENÉ OKNÁ A DVERE Profil Mirador Alu 783 Drevohliníkové okno s priznaným okenným krídlom.

alu OKNÁ, ZA KTORÝMI BÝVA POHODA DREVENÉ OKNÁ A DVERE Profil Mirador Alu 783 Drevohliníkové okno s priznaným okenným krídlom. DREVENÉ OKNÁ A DVERE m i r a d o r 783 OKNÁ, ZA KTORÝMI BÝVA POHODA EXTERIÉROVÁ Profil Mirador Alu 783 Drevohliníkové okno s priznaným okenným krídlom. Je najviac používané drevohliníkové okno, ktoré je

Διαβάστε περισσότερα

TK frézy Vyberte si tú správnu

TK frézy Vyberte si tú správnu New Máj 2017 Nové produkty pre obrábacích technikov Vyberte si tú správnu Širší výber pre optimálny proces obrábania TOTAL TOOLING=KVALITA x SERVIS 2 WNT Česká republika s.r.o. Sokolovská 250 594 01 Velké

Διαβάστε περισσότερα

Materiály pro vakuové aparatury

Materiály pro vakuové aparatury Materiály pro vakuové aparatury nízká tenze par malá desorpce plynu tepelná odolnost (odplyňování) mechanické vlastnosti způsoby opracování a spojování elektrické a chemické vlastnosti Vakuová fyzika 2

Διαβάστε περισσότερα

Cvičenie č. 4,5 Limita funkcie

Cvičenie č. 4,5 Limita funkcie Cvičenie č. 4,5 Limita funkcie Definícia ity Limita funkcie (vlastná vo vlastnom bode) Nech funkcia f je definovaná na nejakom okolí U( ) bodu. Hovoríme, že funkcia f má v bode itu rovnú A, ak ( ε > )(

Διαβάστε περισσότερα

NA 21. KONFERENCIU S MEDZINÁRODNOU ÚČASŤOU MOSTOV A TUNELOV. pod záštitou ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Ing.

NA 21. KONFERENCIU S MEDZINÁRODNOU ÚČASŤOU MOSTOV A TUNELOV. pod záštitou ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Ing. MINISTERSTVO DOPRAVY, VÝSTAVBY A REGIONÁLNEHO ROZVOJA SR NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ, a. s. VUIS CESTY, spol. s r. o. SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA PRE ASFALTOVÉ VOZOVKY SLOVENSKÁ KOMORA

Διαβάστε περισσότερα

Moguća i virtuelna pomjeranja

Moguća i virtuelna pomjeranja Dnamka sstema sa vezama Moguća vrtuelna pomjeranja f k ( r 1,..., r N, t) = 0 (k = 1, 2,..., K ) df k dt = r + t = 0 d r = r dt moguća pomjeranja zadovoljavaju uvjet: df k = d r + dt = 0. t δ r = δx +

Διαβάστε περισσότερα

ŠTUDIJNÝ PORIADOK FAKULTY HUMANITNÝCH VIED UNIVERZITY MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI

ŠTUDIJNÝ PORIADOK FAKULTY HUMANITNÝCH VIED UNIVERZITY MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Fakulta humanitných vied ŠTUDIJNÝ PORIADOK FAKULTY HUMANITNÝCH VIED UNIVERZITY MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI Tento Študijný poriadok Fakulty humanitných vied

Διαβάστε περισσότερα

RIEŠENIE WHEATSONOVHO MOSTÍKA

RIEŠENIE WHEATSONOVHO MOSTÍKA SNÁ PMYSLNÁ ŠKOL LKONKÁ V PŠŤNO KOMPLXNÁ PÁ Č. / ŠN WSONOVO MOSÍK Piešťany, október 00 utor : Marek eteš. Komplexná práca č. / Strana č. / Obsah:. eoretický rozbor Wheatsonovho mostíka. eoretický rozbor

Διαβάστε περισσότερα

Diabetes mellitus IV diagnostika, monitoring

Diabetes mellitus IV diagnostika, monitoring Diabetes mellitus IV diagnostika, monitoring Prednáška z patologickej fyziológie Oliver Rácz, 2011-2018 v spolupráci: Anna Chmelárová (biochémia) Daniela Kuzmová (praktická diabetológia) Diagnostické kritériá

Διαβάστε περισσότερα

ZADANIE 1_ ÚLOHA 3_Všeobecná rovinná silová sústava ZADANIE 1 _ ÚLOHA 3

ZADANIE 1_ ÚLOHA 3_Všeobecná rovinná silová sústava ZADANIE 1 _ ÚLOHA 3 ZDNIE _ ÚLOH 3_Všeobecná rovinná silová sústv ZDNIE _ ÚLOH 3 ÚLOH 3.: Vypočítjte veľkosti rekcií vo väzbách nosník zťženého podľ obrázku 3.. Veľkosti známych síl, momentov dĺžkové rozmery sú uvedené v

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3940, 31/12/2004. Ο ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) (Αρ.2) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3940, 31/12/2004. Ο ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) (Αρ.2) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ο ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) (Αρ.2) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς καλύτερης εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - (α) «Οδηγία 78/686/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

BULLETIN SLOVAK CROHN CLUBU. Bulletin združenia pacientov s Crohnovou chorobou a ulceróznou kolitídou

BULLETIN SLOVAK CROHN CLUBU. Bulletin združenia pacientov s Crohnovou chorobou a ulceróznou kolitídou BULLETIN SLOVAK CROHN CLUBU 23 2012 Bulletin združenia pacientov s Crohnovou chorobou a ulceróznou kolitídou Tento bulletin bol vydaný vďaka 2% z daní a finančnej podpore firmy Milí priatelia, uplynul

Διαβάστε περισσότερα

6 APLIKÁCIE FUNKCIE DVOCH PREMENNÝCH

6 APLIKÁCIE FUNKCIE DVOCH PREMENNÝCH 6 APLIKÁCIE FUNKCIE DVOCH PREMENNÝCH 6. Otázky Definujte pojem produkčná funkcia. Definujte pojem marginálny produkt. 6. Produkčná funkcia a marginálny produkt Definícia 6. Ak v ekonomickom procese počet

Διαβάστε περισσότερα

Užívateľský manuál. Ozone DTA OZONE GENERATOR

Užívateľský manuál. Ozone DTA OZONE GENERATOR Ozone DTA OZONE GENERATOR Užívateľský manuál Hu-Fa Dental a.s., Moravní 909, 765 02 OTROKOVICE www.hufa.cz, hufa@hufa.cz tel: 577 926 226 228, fax: 577 926 205. OBSAH 1. PREZENTÁCIA 3 Vlastnosti Ozónu

Διαβάστε περισσότερα

ŠNEKÁČI mýty o přidávání CO2 založenie akvária Poecilia reticulata REPORTÁŽE

ŠNEKÁČI mýty o přidávání CO2 založenie akvária Poecilia reticulata REPORTÁŽE bulletin občianskeho združenia 2 /6.11.2006/ ŠNEKÁČI mýty o přidávání CO2 založenie akvária Poecilia reticulata REPORTÁŽE akvá ri um pr pree kre vet y, raky a krab y akva foto gr afi e Ji Jiřříí Plí š

Διαβάστε περισσότερα

Překlad: Andrea Bednářová 1. místo

Překlad: Andrea Bednářová 1. místo Překlad: Andrea Bednářová 1. místo Δημήτρης Ποταμίτης Iθάκη Dimitris Potamitis Ithaka Δεν μούμεινε παρά μια γεύση αρμύρας στα χείλη Nezbylo mi víc než pachuť soli na mých rtech, když vstříc Ithace putoval

Διαβάστε περισσότερα

Operacije s matricama

Operacije s matricama Linearna algebra I Operacije s matricama Korolar 3.1.5. Množenje matrica u vektorskom prostoru M n (F) ima sljedeća svojstva: (1) A(B + C) = AB + AC, A, B, C M n (F); (2) (A + B)C = AC + BC, A, B, C M

Διαβάστε περισσότερα