Θεωρία Υπολογισμού Αρτιοι ΑΜ Διδάσκων: Σταύρος Κολλιόπουλος eclass.di.uoa.gr

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Θεωρία Υπολογισμού Αρτιοι ΑΜ Διδάσκων: Σταύρος Κολλιόπουλος eclass.di.uoa.gr"

Transcript

1 Θεωρία Υπολογισμού Άρτιοι ΑΜ Διδάσκων: Σταύρος Κολλιόπουλος eclass.di.uoa.gr

2 Περιγραφή μαθήματος Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή στη Θεωρία Υπολογισμού και στη Θεωρία Υπολογιστικής Πολυπλοκότητας (Θεωρία Αλγορίθμων).

3 Υλη του μαθήματος Η ύλη του μαθήματος χωρίζεται σε 3 μεγάλες ενότητες που προσπαθούν να απαντήσουν τα αντίστοιχα ερωτήματα: Μοντέλα υπολογισμού. Αυτόματα και γλώσσες. Τί είναι υπολογιστής; Θεωρία υπολογισιμότητας (computability theory). Τί είναι και τί δεν είναι υπολογίσιμο; Θεωρία υπολογιστικής πολυπλοκότητας (complexity theory). Τί μπορεί να υπολογιστεί σε μικρό χρόνο (ή χώρο) και τί όχι;

4 Τί μπορεί να κάνει ένας υπολογιστής; (Ας υποθέσουμε πως έχουμε συμφωνήσει τί είναι ο υπολογιστής). Ο υπολογιστής λύνει «προβλήματα». Λύνει όλα τα προβλήματα; Υπάρχουν προβλήματα που δεν μπορεί να λύσει ένας υπολογιστής;

5 Τί μπορεί να κάνει ένας υπολογιστής; (Ας υποθέσουμε πως έχουμε συμφωνήσει τί είναι ο υπολογιστής). Ο υπολογιστής λύνει «προβλήματα». Λύνει όλα τα προβλήματα; Υπάρχουν προβλήματα που δεν μπορεί να λύσει ένας υπολογιστής; Πώς σχετίζονται τα προβλήματα που λύνει ένας υπολογιστής με τα προβλήματα των Μαθηματικών; Τί μπορούν να «κάνουν» και τί δεν μπορούν να «κάνουν» τα Μαθηματικά; Από αυτό το ερώτημα στις αρχές του 20ου αιώνα ξεκίνησε κατά κάποιο τρόπο η ιστορία μας.

6 Η έννοια «πρόβλημα» 1) Υπάρχουν ακέραιοι x, y, z 1 και n > 2 τέτοιοι ώστε x n + y n = z n ; 2) Γράψτε ένα πρόγραμμα Pascal που όταν η είσοδος είναι ένα ακέραιο πολυώνυμο p (πολλών μεταβλητών), στην έξοδο απαντά αν το πολυώνυμο p έχει ακέραιες ρίζες. Π.χ. Αν η είσοδος είναι p = x 2 +2y 2 +3 πρέπει να απαντά «όχι» (γιατί;). Βασική διαφορά ανάμεσα στις δύο περιπτώσεις: Στην πρώτη περίπτωση η απάντηση είναι «ναι» ή «όχι», ενώ στη δεύτερη περίπτωση η απάντηση είναι ένα πρόγραμμα Pascal (αλγόριθμος).

7 Η έννοια «πρόβλημα» 1) [x n +y n = z n ] είναι το περίφημο Θεώρημα του Fermat που προτάθηκε από τον Fermat. Παρέμεινε άλυτο για τετρακόσια περίπου χρόνια, ώς το 1994, όταν ο Andrew Wiles κατάφερε να το λύσει (η σωστή απάντηση στην ερώτηση είναι αρνητική). 2) [πρόγραμμα που να λύνει ακέραιες εξισώσεις] προτάθηκε από τον David Hilbert το 1900, είναι το περίφημο δέκατο πρόβλημα του Hilbert. Απαντήθηκε απο τον Yuri Matiyasevich το 1970, που έδειξε ότι δεν υπάρχει τέτοιο πρόγραμμα Pascal. Μας ενδιαφέρουν τα προβλήματα της δεύτερης περίπτωσης, όπου το ζητούμενο είναι ένας αλγόριθμος και όχι ένα απλό «ναι» ή «όχι».

8 Η έννοια «πρόβλημα» ΙΙ 1) Υπάρχουν ακέραιοι x, y, z 1 και n > 2 τέτοιοι ώστε x n + y n = z n ; 2) Γράψτε ένα πρόγραμμα που με είσοδο ακέραιους x, y, z 1, να αποφασίζει αν υπάρχει ακέραιος n > 2, τέτοιος ώστε x n + y n = z n. 3) Γράψτε ένα πρόγραμμα που με είσοδο την πρόταση: «Για οποιουσδήποτε ακέραιους x, y, z 1 δεν υπάρχει ακέραιος n > 2, τέτοιος ώστε x n + y n = z n», να αποφασίζει αν η πρόταση είναι αληθής. 4) Γράψτε ένα πρόγραμμα που με είσοδο μια μαθηματική πρόταση P (σε κατάλληλο συμβολισμό), να αποφασίζει αν η P είναι αληθής.

9 Η έννοια «πρόβλημα» ΙΙ 1) Υπάρχουν ακέραιοι x, y, z 1 και n > 2 τέτοιοι ώστε x n + y n = z n ; 2) Γράψτε ένα πρόγραμμα που με είσοδο ακέραιους x, y, z 1, να αποφασίζει αν υπάρχει ακέραιος n > 2, τέτοιος ώστε x n + y n = z n. 3) Γράψτε ένα πρόγραμμα που με είσοδο την πρόταση: «Για οποιουσδήποτε ακέραιους x, y, z 1 δεν υπάρχει ακέραιος n > 2, τέτοιος ώστε x n + y n = z n», να αποφασίζει αν η πρόταση είναι αληθής. 4) Γράψτε ένα πρόγραμμα που με είσοδο μια μαθηματική πρόταση P (σε κατάλληλο συμβολισμό), να αποφασίζει αν η P είναι αληθής. Η Περίπτωση 4 αντιστοιχεί στο περίφημο Entscheidungsproblem του David Hilbert.

10 Κάποια πρόσωπα της ιστορίας μας David Hilbert: Εθεσε (μεταξύ άλλων) τα ερωτήματα (i) αν μπορεί να αποδειχτεί πως τα Μαθηματικά είναι συνεπή (consistent) (2 o πρόβλημα του Η., 1900). (ii) αν υπάρχει αλγόριθμος για την επίλυση ακέραιων εξισώσεων (10 o πρόβλημα του Η., 1900). (iii) αν τα Μαθηματικά μπορούν να «αυτοματοποιηθούν» (Entscheidungsproblem, 1928). Kurt Gödel: Εδειξε ότι το (i) είναι αδύνατο με το περίφημο «Θεώρημα της μη πληρότητας» (1930). Alan Turing: Εθεσε τις βάσεις της Θεωρίας Υπολογισμού. Ορισε την έννοια του υπολογιστή (μηχανές Turing) και μελέτησε την έννοια της υπολογισιμότητας (1936). Εδειξε πως ουσιαστικά το (iii) είναι αδύνατο.

11 Το Θεώρημα της μη πληρότητας του K. Gödel (απλοποιημένο) Ενα λογικό σύστημα S λέγεται συνεπές (consistent) αν κάθε πρόταση που αποδεικνύουμε εντός του S είναι αληθής.

12 Το Θεώρημα της μη πληρότητας του K. Gödel (απλοποιημένο) Ενα λογικό σύστημα S λέγεται συνεπές (consistent) αν κάθε πρόταση που αποδεικνύουμε εντός του S είναι αληθής. Ο Gödel διατύπωσε, στο φορμαλισμό ενός δεδομένου S, μία πρόταση U που λέει: «Η U δεν μπορεί να αποδειχτεί στο S».

13 Το Θεώρημα της μη πληρότητας του K. Gödel (απλοποιημένο) Ενα λογικό σύστημα S λέγεται συνεπές (consistent) αν κάθε πρόταση που αποδεικνύουμε εντός του S είναι αληθής. Ο Gödel διατύπωσε, στο φορμαλισμό ενός δεδομένου S, μία πρόταση U που λέει: «Η U δεν μπορεί να αποδειχτεί στο S». Θεώρημα: Αν το S είναι συνεπές τότε 1. Η U είναι αληθής. 2. Η U δεν μπορεί να αποδειχτεί στο S. 3. Η άρνηση της U, την οποία συμβολίζουμε U, δεν μπορεί να αποδειχτεί στο S.

14 Το Θεώρημα της μη πληρότητας του K. Gödel (απλοποιημένο) Ενα λογικό σύστημα S λέγεται συνεπές (consistent) αν κάθε πρόταση που αποδεικνύουμε εντός του S είναι αληθής. Ο Gödel διατύπωσε, στο φορμαλισμό ενός δεδομένου S, μία πρόταση U που λέει: «Η U δεν μπορεί να αποδειχτεί στο S». Θεώρημα: Αν το S είναι συνεπές τότε 1. Η U είναι αληθής. 2. Η U δεν μπορεί να αποδειχτεί στο S. 3. Η άρνηση της U, την οποία συμβολίζουμε U, δεν μπορεί να αποδειχτεί στο S. Πόρισμα: Δεν μπορούμε να αποδείξουμε εντός του S πως το S είναι συνεπές.

15 Το Θεώρημα της μη πληρότητας του K. Gödel (απλοποιημένο) Ενα λογικό σύστημα S λέγεται συνεπές (consistent) αν κάθε πρόταση που αποδεικνύουμε εντός του S είναι αληθής. Ο Gödel διατύπωσε, στο φορμαλισμό ενός δεδομένου S, μία πρόταση U που λέει: «Η U δεν μπορεί να αποδειχτεί στο S». Θεώρημα: Αν το S είναι συνεπές τότε 1. Η U είναι αληθής. 2. Η U δεν μπορεί να αποδειχτεί στο S. 3. Η άρνηση της U, την οποία συμβολίζουμε U, δεν μπορεί να αποδειχτεί στο S. Πόρισμα: Δεν μπορούμε να αποδείξουμε εντός του S πως το S είναι συνεπές.

16 Ο A. Turing και το Entscheidungsproblem Πρόταση Q(P, x): «Αν το πρόγραμμα P πάρει είσοδο τη συμβολοσειρά x, τότε το P θα τερματίσει». Θεώρημα: Υπάρχουν P 0 και x 0, για τα οποία δεν μπορεί να γραφτεί πρόγραμμα που να αποφασίζει, αν η πρόταση Q(P 0, x 0 ) είναι αληθής. Ο Turing έδειξε ακόμη πως η Q(P 0, x 0 ) μπορεί να εκφραστεί σαν λογική πρόταση. Από το Θεώρημα έπεται πως δεν μπορεί να γραφτεί πρόγραμμα που να αποδεικνύει τη λογική πρόταση Q(P 0, x 0 ) (ή το συμπλήρωμα της). Δεν μπορούμε λοιπόν να αυτοματοποιήσουμε τα Μαθηματικά. Δεν μπορούμε να γράψουμε ένα πρόγραμμα που να αποφασίζει ποιες μαθηματικές προτάσεις είναι αληθείς! Το Entscheidungsproblem του Hilbert είναι μη επιλύσιμο!

17 Η έννοια «πρόβλημα» ΙΙΙ Ζητάμε αλγορίθμους για τα ακόλουθα ερωτήματα. Π1: Δίνεται γράφημα G = (V, E), και κορυφές s, t V. Να βρεθεί στον G ένα μονοπάτι από το s στο t. Π2: Δίνεται γράφημα G = (V, E), και κορυφές s, t V. Υπάρχει στον G μονοπάτι από το s στο t; Το Π1 είναι πρόβλημα εύρεσης. απαντιέται με ΝΑΙ ή ΟΧΙ. Το Π2 είναι πρόβλημα απόφασης, δηλ. Το Π2 ανάγεται στο πρόβλημα Π1: αν λύσω το πρόβλημα εύρεσης έχω λύσει και το πρόβλημα απόφασης. Το αντίστροφο δεν ισχύει απαραίτητα. Χάριν κομψότητας και ευκολίας θα ασχοληθούμε κυρίως με προβλήματα α- πόφασης.

18 Προβλήματα απόφασης και γλώσσες Ορισε ενα κατάλληλο πεπερασμένο αλφάβητο Σ. (Π.χ. Σ = {0, 1}). Κάθε πρόβλημα απόφασης κωδικοποιείται με μια γλώσσα, δηλ. ένα υποσύνολο του συνόλου όλων των δυνατών συμβολοσειρών Σ. Π.χ. Π2: Δίνεται γράφημα G = (V, E), και κορυφές s, t V. Υπάρχει στον G μονοπάτι από το s στο t; Αντίστοιχη γλώσσα L:= { δυαδικές συμβολοσειρές w, τ.ω. w =< G = (V, E), s, t > και ο G περιέχει μονοπάτι από το s στο t }.

19 Προβλήματα απόφασης και γλώσσες Ορισε ενα κατάλληλο πεπερασμένο αλφάβητο Σ. (Π.χ. Σ = {0, 1}). Κάθε πρόβλημα απόφασης κωδικοποιείται με μια γλώσσα, δηλ. ένα υποσύνολο του συνόλου όλων των δυνατών συμβολοσειρών Σ. Π.χ. Π2: Δίνεται γράφημα G = (V, E), και κορυφές s, t V. Υπάρχει στον G μονοπάτι από το s στο t; Αντίστοιχη γλώσσα L:= { δυαδικές συμβολοσειρές w, τ.ω. w =< G = (V, E), s, t > και ο G περιέχει μονοπάτι από το s στο t }. Λύνω το Π2 ισοδύναμο με «δεδομένης συμβολοσειράς w, ανήκει η w στην L;»

20 Συμβολοσειρές και γλώσσες Αλφάβητο: Αλφάβητο είναι κάθε πεπερασμένο μη κενό σύνολο. Τα μέλη του τα ονομάζουμε σύμβολα ή γράμματα. Π.χ. Σ 1 = {0, 1}, Σ 2 = {a, b,..., w}.συμβολοσειρά (string): Συμβολοσειρά ενός αλφάβητου Σ είναι μια πεπερασμένη ακολουθία συμβόλων του Σ. Π.χ είναι συμβολοσειρά του αλφάβητου Σ = {0, 1, 2}.

21 Συμβολοσειρές και γλώσσες Αλφάβητο: Αλφάβητο είναι κάθε πεπερασμένο μη κενό σύνολο. Τα μέλη του τα ονομάζουμε σύμβολα ή γράμματα. Π.χ. Σ 1 = {0, 1}, Σ 2 = {a, b,..., w}.συμβολοσειρά (string): Συμβολοσειρά ενός αλφάβητου Σ είναι μια πεπερασμένη ακολουθία συμβόλων του Σ. Π.χ είναι συμβολοσειρά του αλφάβητου Σ = {0, 1, 2}. Τη (μοναδική) συμβολοσειρά μήκους 0, την ονομάζουμε κενή και τη συμβολίζουμε με ε. Το σύνολο των συμβολοσειρών μήκους k το συμβολίζουμε με Σ k, π.χ. {0, 1} 2 = {00, 01, 10, 11}.

22 Συμβολοσειρές και γλώσσες Αλφάβητο: Αλφάβητο είναι κάθε πεπερασμένο μη κενό σύνολο. Τα μέλη του τα ονομάζουμε σύμβολα ή γράμματα. Π.χ. Σ 1 = {0, 1}, Σ 2 = {a, b,..., w}.συμβολοσειρά (string): Συμβολοσειρά ενός αλφάβητου Σ είναι μια πεπερασμένη ακολουθία συμβόλων του Σ. Π.χ είναι συμβολοσειρά του αλφάβητου Σ = {0, 1, 2}. Τη (μοναδική) συμβολοσειρά μήκους 0, την ονομάζουμε κενή και τη συμβολίζουμε με ε. Το σύνολο των συμβολοσειρών μήκους k το συμβολίζουμε με Σ k, π.χ. {0, 1} 2 = {00, 01, 10, 11}. Το σύνολο όλων των συμβολοσειρών του Σ το συμβολίζουμε με Σ. Π.χ. {0, 1} = {ε, 0, 1, 00, 01, 10, 11, 000,...}.

23 Πράξεις με συμβολοσειρές Παράθεση (concatenation): Η παράθεση δύο συμβολοσειρών x και y είναι η συμβολοσειρά xy που τη συμβολίζουμε xy ή x y. Π.χ. Η παράθεση του x = 011 και του y = 1001 είναι x y = Επανάληψη: Αν w είναι μια συμβολοσειρά, τότε w k αποτελείται από την παράθεση k αντιγράφων του w. Π.χ. (01) 3 = Αντίστροφη: Η αντίστροφη μιάς συμβολοσειράς w συμβολίζεται με w R και προκύπτει αν διαβάσουμε το w από το τέλος προς την αρχή. Π.χ R = Άσκηση: Δείξε ότι για οποιεσδήποτε συμβολοσειρές x και y: (x y) R = y R x R.

24 Γλώσσες (Languages) Γλώσσα: Εστω Σ ένα αλφάβητο. Οποιοδήποτε υποσύνολο του Σ ονομάζεται γλώσσα του Σ. Π.χ. Εστω Σ = {0, 1,..., 9}. Τα παρακάτω σύνολα είναι γλώσσες του Σ: L 1 = {23, 044, 9999} (πεπερασμένη γλώσσα). L 2 = {ε, 1, 11, 111, 1111,...}. L 3 = {w : w είναι πρώτος αριθμός (η δεκαδική παράσταση του)} = {2, 3, 5, 7, 11, 13,...}. L 4 = {w : w είναι πρώτος αριθμός (η δυαδική παράσταση του)} = {10, 11, 101, 111, 1011, 1101,...}. L 5 = {} = (κενή γλώσσα). L 6 = {ε}. L 7 = {w : w είναι πρόγραμμα της C++ χωρίς input που δεν τελειώνει ποτέ (κωδικοποιημένο στο δυαδικό σύστημα)}. L 8 = {w : w είναι πρόγραμμα της C++ χωρίς input που κάποτε τελειώνει (κωδικοποιημένο στο δυαδικό σύστημα)}.

25 Πράξεις με γλώσσες Αφού οι γλώσσες είναι σύνολα, ορίζεται η ένωση L 1 L 2 και η τομή τους L 1 L 2 όπως και το συμπλήρωμα: Συμπλήρωμα: Το συμπλήρωμα μιας γλώσσας L του αλφαβήτου Σ συμβολίζεται με L και είναι η γλώσσα Σ L που αποτελείται από τις συμβολοσειρές του Σ που δεν ανήκουν στην L. Επιπλέον μπορούμε να ορίσουμε τις παρακάτω πράξεις σε γλώσσες: Παράθεση: Αν L 1 και L 2 είναι δυο γλώσσες του αλφαβήτου Σ, τότε η παράθεσή τους συμβολίζεται L 1 L 2 ή L 1 L 2 και ορίζεται σαν L 1 L 2 = {w : w = xy για κάποιο x L 1 και κάποιο y L 2 }. Π.χ. αν L 1 = {0, 1, 00} και L 2 = {ε, 00} τότε L 1 L 2 = {0, 1, 00, 000, 100, 0000}.

26 Kleene star: Η Kleene star L μια γλώσσας L είναι η γλώσσα των συμβολοσειρών που προκύπτουν από παράθεση μηδέν ή περισσοτέρων συμβολοσειρών της L: L = {w w = w 1 w 2 w n για n 0 και w 1,..., w n L}. Π.χ. Αν L = {0, 11} τότε L = {ε, 0, 00, 11, 000, 011, 110, 0000, 0011, 0110, 1100, 1111,...}. Π.χ. Αν L = {ε} τότε L = {ε}. Π.χ. Αν L = {} τότε L = {ε} (άρα για κάθε L: ε L ). L + : Ορίζουμε επίσης L + = LL. Άσκηση: Για ποιές γλώσσες έχουμε L L + ;

27 Πόσες συμβολοσειρές και γλώσσες υπάρχουν; Θεώρησε ένα αλφάβητο Σ (εξ ορισμού πεπερασμένο). Πόσες συμβολοσειρές του Σ υπάρχουν; Άπειρες. Πόσες γλώσσες του Σ υπάρχουν; Άπειρες. Αλλά υπάρχουν πολλών ειδών «άπειρα».

28 Πόσες συμβολοσειρές και γλώσσες υπάρχουν; Θεώρησε ένα αλφάβητο Σ (εξ ορισμού πεπερασμένο). Πόσες συμβολοσειρές του Σ υπάρχουν; Άπειρες. Πόσες γλώσσες του Σ υπάρχουν; Άπειρες. Αλλά υπάρχουν πολλών ειδών «άπειρα». Οπως θα δούμε, υπάρχουν «περισσότερες» γλώσσες από συμβολοσειρές...

29 Πεπερασμένα και άπειρα σύνολα Ισάριθμα σύνολα: Δύο σύνολα A και B λέγονται ισάριθμα αν υπάρχει αμφιμονοσήμαντη αντιστοιχία f : A B.

30 Πεπερασμένα και άπειρα σύνολα Ισάριθμα σύνολα: Δύο σύνολα A και B λέγονται ισάριθμα αν υπάρχει αμφιμονοσήμαντη αντιστοιχία f : A B. Ενα σύνολο A λέγεται πεπερασμένο αν υπάρχει n N έτσι ώστε τα A και {1, 2,..., n} να είναι ισάριθμα. Ως πληθικός αριθμός του A ορίζεται το n (συμβολίζεται με A ).

31 Πεπερασμένα και άπειρα σύνολα Ισάριθμα σύνολα: Δύο σύνολα A και B λέγονται ισάριθμα αν υπάρχει αμφιμονοσήμαντη αντιστοιχία f : A B. Ενα σύνολο A λέγεται πεπερασμένο αν υπάρχει n N έτσι ώστε τα A και {1, 2,..., n} να είναι ισάριθμα. Ως πληθικός αριθμός του A ορίζεται το n (συμβολίζεται με A ). Ενα σύνολο A λέγεται άπειρο αν δεν είναι πεπερασμένο. Π.χ. το N είναι άπειρο (αποδείξτε το).

32 Αριθμήσιμα Σύνολα Ισάριθμα σύνολα: Δύο σύνολα A και B λέγονται ισάριθμα αν υπάρχει αμφινοσήμαντη αντιστοιχία f : A B.

33 Αριθμήσιμα Σύνολα Ισάριθμα σύνολα: Δύο σύνολα A και B λέγονται ισάριθμα αν υπάρχει αμφινοσήμαντη αντιστοιχία f : A B. Ενα σύνολο A λέγεται αριθμήσιμα άπειρο αν το A είναι ισάριθμο του N. Ενα σύνολο A λέγεται αριθμήσιμο αν είναι πεπερασμένο ή αριθμήσιμα ά- πειρο. ( Ενα σύνολο που δεν είναι αριθμήσιμο λέγεται μη αριθμήσιμο).

34 Αριθμήσιμα Σύνολα Ισάριθμα σύνολα: Δύο σύνολα A και B λέγονται ισάριθμα αν υπάρχει αμφινοσήμαντη αντιστοιχία f : A B. Ενα σύνολο A λέγεται αριθμήσιμα άπειρο αν το A είναι ισάριθμο του N. Ενα σύνολο A λέγεται αριθμήσιμο αν είναι πεπερασμένο ή αριθμήσιμα ά- πειρο. ( Ενα σύνολο που δεν είναι αριθμήσιμο λέγεται μη αριθμήσιμο). Διαισθητικά, το A είναι αριθμήσιμο αν υπάρχει τρόπος να «λιστάρουμε» τα στοιχεία του, δηλ. να τα γράψουμε υπό μορφή ακολουθίας. Η λίστα μας είναι σωστή, αν για κάθε x A, μπορούμε να απαντήσουμε στην ερώτηση «ποια είναι η θέση του x στη λίστα;», δίνοντας έναν συγκεκριμένο αριθμό.

35 Σχετικά με την ορολογία Αγγλικός όρος: countable. Στην ελληνική μετάφραση των Lewis-Papadimitriou: μετρήσιμο. Μια καλύτερη μετάφραση: αριθμήσιμο.

36 Μετρώντας (συνέχεια) Παραδείγματα αριθμήσιμων συνόλων: Το σύνολο των ζυγών αριθμών (αντιστοιχία: f(n) = n/2. Ακολουθία: 0, 2, 4,...). Το σύνολο των ακεραίων (Ακολουθία: 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3,...). Το σύνολο των θετικών ρητών (Ακολουθία: 1/1, 1/2, 2/1, 1/3, 2/2, 3/1, 1/4, 2/3, 3/2, 4/1,...).

37 Θεώρημα: Το σύνολο Σ των συμβολοσειρών ενός αλφαβήτου Σ είναι α- ριθμήσιμο.

38 Θεώρημα: Το σύνολο Σ των συμβολοσειρών ενός αλφαβήτου Σ είναι α- ριθμήσιμο. Απόδειξη: Εξ ορισμού το Σ είναι πεπερασμένο. Δημιουργούμε ακολουθία που περιέχει όλες τις συμβολοσειρές του Σ:

39 Θεώρημα: Το σύνολο Σ των συμβολοσειρών ενός αλφαβήτου Σ είναι α- ριθμήσιμο. Απόδειξη: Εξ ορισμού το Σ είναι πεπερασμένο. Δημιουργούμε ακολουθία που περιέχει όλες τις συμβολοσειρές του Σ: Πρώτη η συμβολοσειρά μήκους 0, μετά όλες οι συμβολοσειρές μήκους 1 (ταξινομημένες), μετά όλες οι συμβολοσειρές μήκους 2 (ταξινομημένες), κοκ.

40 Θεώρημα: Το σύνολο Σ των συμβολοσειρών ενός αλφαβήτου Σ είναι α- ριθμήσιμο. Απόδειξη: Εξ ορισμού το Σ είναι πεπερασμένο. Δημιουργούμε ακολουθία που περιέχει όλες τις συμβολοσειρές του Σ: Πρώτη η συμβολοσειρά μήκους 0, μετά όλες οι συμβολοσειρές μήκους 1 (ταξινομημένες), μετά όλες οι συμβολοσειρές μήκους 2 (ταξινομημένες), κοκ. Αυτή είναι η λεξικογραφική διάταξη των συμβολοσειρών του Σ. Π.χ. Αν Σ = {0, 1}, η ακολουθία είναι ε, 0, 1, 00, 01, 10, 11, 000,....

41 Θεώρημα: Το σύνολο των γλωσσών ενός αλφαβήτου Σ είναι μη αριθμήσιμο. Απόδειξη: Με εις άτοπο απαγωγή. Εστω ότι το σύνολο των γλωσσών του Σ είναι αριθμήσιμο. Τότε θα υπάρχει μια ακολουθία S 1, S 2,... των γλωσσών του Σ τέτοια ώστε κάθε γλώσσα του Σ να εμφανίζεται μία φορά σε αυτή. Θα κατασκευάσουμε γλώσσα T του Σ που διαφέρει απο κάθε S i, i = 1, 2,.... Εστω w 1, w 2,... η λεξικογραφική ακολουθία όλων των συμβολοσειρών του Σ Θα φροντίσουμε ώστε η T να διαφέρει από την S i στη θέση του w i. Η T περιέχει τη συμβολοσειρά w i αν και μόνο αν η S i δεν περιέχει τη συμβολοσειρά w i. T = {w i : w i S i, i = 1, 2,...}.

42 Θεώρημα: Το σύνολο των γλωσσών ενός αλφαβήτου Σ είναι μη αριθμήσιμο. Απόδειξη: Με εις άτοπο απαγωγή. Εστω ότι το σύνολο των γλωσσών του Σ είναι αριθμήσιμο. Τότε θα υπάρχει μια ακολουθία S 1, S 2,... των γλωσσών του Σ τέτοια ώστε κάθε γλώσσα του Σ να εμφανίζεται μία φορά σε αυτή. Θα κατασκευάσουμε γλώσσα T του Σ που διαφέρει απο κάθε S i, i = 1, 2,.... Εστω w 1, w 2,... η λεξικογραφική ακολουθία όλων των συμβολοσειρών του Σ Θα φροντίσουμε ώστε η T να διαφέρει από την S i στη θέση του w i. Η T περιέχει τη συμβολοσειρά w i αν και μόνο αν η S i δεν περιέχει τη συμβολοσειρά w i. T = {w i : w i S i, i = 1, 2,...}. Συνεπώς η ακολουθία S 1, S 2,... δεν περιέχει όλες τις γλώσσες του Σ. Άρα το σύνολο των γλωσσών του Σ είναι μη αριθμήσιμο.

43 Συμπεράσματα για την αναπαράσταση των γλωσσών με πεπερασμένες περιγραφές. Οποιαδήποτε αναπαράσταση και αν διαλέξουμε, θα υπάρχουν γλώσσες που δεν περιγράφονται. Π.χ., υπάρχει κάποια γλώσσα L τέτοια ώστε κανένα πρόγραμμα C++ δεν μπορεί να τυπώσει όλες τις συμβολοσειρές της (ακόμα και αν το αφήσουμε να τρέχει για πάντα). Γιατί; Το σύνολο των προγραμμάτων είναι αριθμήσιμο, ενώ το σύνολο των γλωσσών δεν είναι.

44 Συμπεράσματα για την αναπαράσταση των γλωσσών με πεπερασμένες περιγραφές. Οποιαδήποτε αναπαράσταση και αν διαλέξουμε, θα υπάρχουν γλώσσες που δεν περιγράφονται. Π.χ., υπάρχει κάποια γλώσσα L τέτοια ώστε κανένα πρόγραμμα C++ δεν μπορεί να τυπώσει όλες τις συμβολοσειρές της (ακόμα και αν το αφήσουμε να τρέχει για πάντα). Γιατί; Το σύνολο των προγραμμάτων είναι αριθμήσιμο, ενώ το σύνολο των γλωσσών δεν είναι. Οι γλώσσες που μας ενδιαφέρουν είναι αυτές που μπορούν να περιγραφούν (αυτές που έχουν πεπερασμένη περιγραφή). Υπάρχει πρόγραμμα C++ για αυτές τις γλώσσες; Αυτό είναι ένα κεντρικό θέμα του μαθήματος. Για να το μελετήσουμε πρέπει πρώτα να συμφωνήσουμε για το τί εννοούμε με τον όρο «πεπερασμένη περιγραφή».

45 Μέθοδος Διαγωνιοποίησης Πώς αποδείξαμε ότι το σύνολο των γλωσσών δεν είναι αριθμήσιμο; Η μέθοδος που χρησιμοποιήσαμε λέγεται διαγωνιοποίηση και είναι πολύ απλή.

46 Μέθοδος Διαγωνιοποίησης Πώς αποδείξαμε ότι το σύνολο των γλωσσών δεν είναι αριθμήσιμο; Η μέθοδος που χρησιμοποιήσαμε λέγεται διαγωνιοποίηση και είναι πολύ απλή. Μέθοδος Διαγωνιοποίησης: Εστω R μια διμελής σχέση ενός συνόλου A, δηλαδή R είναι ένα υποσύνολο του Καρτεσιανού γινομένου A A: R {(a 1, a 2 ) : a 1, a 2 A}. Τότε το διαγώνιο σύνολο = {(a : (a, a) R} διαφέρει από κάθε γραμμή R a = {b : (a, b) R}

47 Π.χ. A = {1, 2, 3, 4, 5} και R = {(1, 3), (1, 5), (2, 2), (2, 4), (2, 6), (3, 3), (3, 5), (4, 2), (4, 5), (5, 1), (5, 2), (5, 3), (5, 5)} X X 2 X X X 3 X X 4 X X 5 X X X X Οι γραμμές της R είναι R 1 = {3, 5}, R 2 = {2, 4, 5}, R 3 = {3, 5}, R 4 = {2, 5}, και R 5 = {1, 2, 3, 5}. Το διαγώνιο σύνολο είναι το = {1, 4} και είναι διαφορετικό από κάθε γραμμή της R.

48 Π.χ. A = {1, 2, 3, 4, 5} και R = {(1, 3), (1, 5), (2, 2), (2, 4), (2, 6), (3, 3), (3, 5), (4, 2), (4, 5), (5, 1), (5, 2), (5, 3), (5, 5)} X X X 2 X X X 3 X X 4 X X X 5 X X X X Οι γραμμές της R είναι R 1 = {3, 5}, R 2 = {2, 4, 5}, R 3 = {3, 5}, R 4 = {2, 5}, και R 5 = {1, 2, 3, 5}. Το διαγώνιο σύνολο είναι το = {1, 4} και είναι διαφορετικό απο κάθε γραμμή της R. X X

49 Πραγματικοί αριθμοί Την μέθοδο διαγωνιοποίησης την εισήγαγε ο Georg Cantor στα Την χρησιμοποίησε για να δείξει ότι το σύνολο των πραγματικών αριθμών R είναι «μεγαλύτερο» από το σύνολο των φυσικών αριθμών N.

50 Πραγματικοί αριθμοί Την μέθοδο διαγωνιοποίησης την εισήγαγε ο Georg Cantor στα Την χρησιμοποίησε για να δείξει ότι το σύνολο των πραγματικών αριθμών R είναι «μεγαλύτερο» από το σύνολο των φυσικών αριθμών N. Θα δείξουμε κάτι ισχυρότερο. Θεώρημα: Το διάστημα (0, 1] R είναι μη αριθμήσιμο. Κατ επέκταση και το R αποκλείεται να είναι αριθμήσιμο.

51 Πραγματικοί αριθμοί Κάθε x (0, 1], μπορεί να γραφτεί στο δεκαδικό σύστημα. Εστω το (0, 1] αριθμήσιμο. Τότε υπάρχει λίστα των στοιχείων του (0, 1] π.χ Ας κατασκευάσουμε τώρα έναν αριθμό που διαφέρει απο τον πρώτο στο πρώτο δεκαδικό ψηφίο, απο το δεύτερο στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο κοκ.

52 Προσθέτουμε 1 στο iστο ψηφίο του iστου αριθμού στη λίστα. Παίρνουμε που διαφέρει από όλους τους αριθμούς. Καταλήγουμε πως δεν μπορεί να υπάρχει λίστα όλων των πραγματικών αριθμών, άτοπο. Υπάρχει όμως ένα πρόβλημα με την απόδειξη αυτη. Γιατί;

53 Το πρόβλημα με την απόδειξη είναι ότι η δεκαδική παράσταση ενος αριθμού δεν είναι μοναδική! Π.χ = Αριθμοί που από «συντακτική» άποψη φαίνονται διαφορετικοί μπορεί να είναι ίδιοι. Άρα μπορεί ο αριθμός που κατασκευάζουμε να ανήκει στη λίστα. Λύνεται αν κατασκευάσουμε σωστά το νέο αριθμό (π.χ. αν τα k-στο ψηφίο του αριθμού που κατασκευάζουμε διαφέρει κατά τουλάχιστον 2 από το αντίστοιχο ψηφίο του k-στού αριθμού).

54 Η Υπόθεση του Συνεχούς Παρεμπιπτόντως, ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της Λογικής στον 20ο αιώνα είναι η «Υπόθεση του Συνεχούς». Συνεχές (continuum) είναι ένα όνομα που χρησιμοποιείται για να δηλώσει το R. Υπόθεση του Συνεχούς: Δεν υπάρχει κανένα σύνολο «μεγαλύτερο» από τους φυσικούς N και «μικρότερο» από τους πραγματικούς R. Με άλλα λόγια, κάθε μη αριθμήσιμο σύνολο περιέχει ένα υποσύνολο ισάριθμο με το R. Η διαλεύκανση της Υπόθεσης είναι γνωστή ως το πρώτο πρόβλημα του Hilbert.

55 Η Υπόθεση του Συνεχούς Υπόθεση του Συνεχούς: Δεν υπάρχει κανένα σύνολο «μεγαλύτερο» από τους φυσικούς N και «μικρότερο» από τους πραγματικούς R. Με άλλα λόγια, κάθε μη αριθμήσιμο σύνολο περιέχει ένα υποσύνολο ισάριθμο με το R.

56 Η Υπόθεση του Συνεχούς Υπόθεση του Συνεχούς: Δεν υπάρχει κανένα σύνολο «μεγαλύτερο» από τους φυσικούς N και «μικρότερο» από τους πραγματικούς R. Με άλλα λόγια, κάθε μη αριθμήσιμο σύνολο περιέχει ένα υποσύνολο ισάριθμο με το R. Ο Gödel έδειξε το 1937 ότι η Υπόθεση του Συνεχούς είναι συμβατή με τα αξιώματα της συνολοθεωρίας (άρα δεν υπάρχει απόδειξη ότι η υπόθεση δεν ισχύει). Ο Cohen έδειξε το 1963 ότι η άρνηση της Υπόθεσης του Συνεχούς είναι επίσης συμβατή με τα αξιώματα της συνολοθεωρίας (άρα δεν υπάρχει απόδειξη ότι η υπόθεση ισχύει). Συνεπώς η Υπόθεση του Συνεχούς δεν μπορεί ούτε να αποδειχτεί ούτε να καταρριφθεί!!!

Θεωρία Υπολογισμού Άρτιοι ΑΜ. Διδάσκων: Σταύρος Κολλιόπουλος. eclass.di.uoa.gr. Περιγραφή μαθήματος

Θεωρία Υπολογισμού Άρτιοι ΑΜ. Διδάσκων: Σταύρος Κολλιόπουλος. eclass.di.uoa.gr. Περιγραφή μαθήματος Περιγραφή μαθήματος Θεωρία Υπολογισμού Άρτιοι ΑΜ Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή στη Θεωρία Υπολογισμού και στη Θεωρία Υπολογιστικής Πολυπλοκότητας (Θεωρία Αλγορίθμων). Διδάσκων: Σταύρος Κολλιόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμήσιμα σύνολα. Μαθηματικά Πληροφορικής 5ο Μάθημα. Παραδείγματα αριθμήσιμων συνόλων. Οι ρητοί αριθμοί

Αριθμήσιμα σύνολα. Μαθηματικά Πληροφορικής 5ο Μάθημα. Παραδείγματα αριθμήσιμων συνόλων. Οι ρητοί αριθμοί Αριθμήσιμα σύνολα Μαθηματικά Πληροφορικής 5ο Μάθημα Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστήμιο Αθηνών Ορισμός Πόσα στοιχεία έχει το σύνολο {a, b, r, q, x}; Οσα και το σύνολο {,,, 4, 5} που είναι

Διαβάστε περισσότερα

Μη-Αριθμήσιμα Σύνολα, ιαγωνιοποίηση

Μη-Αριθμήσιμα Σύνολα, ιαγωνιοποίηση Μη-Αριθμήσιμα Σύνολα, ιαγωνιοποίηση ιδάσκοντες: Φ. Αφράτη,. Φωτάκης,. Σούλιου Επιμέλεια διαφανειών:. Φωτάκης Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Αριθμήσιμα

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστική Πολυπλοκότητα Εξέταση Ιουνίου 2017 Σελ. 1 από 5

Υπολογιστική Πολυπλοκότητα Εξέταση Ιουνίου 2017 Σελ. 1 από 5 Υπολογιστική Πολυπλοκότητα Εξέταση Ιουνίου 2017 Σελ. 1 από 5 Στη σελίδα αυτή γράψτε μόνο τα στοιχεία σας. Γράψτε τις απαντήσεις σας στις επόμενες σελίδες, κάτω από τις αντίστοιχες ερωτήσεις. Στις απαντήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία Υπολογισμού και Πολυπλοκότητα Μαθηματικό Υπόβαθρο

Θεωρία Υπολογισμού και Πολυπλοκότητα Μαθηματικό Υπόβαθρο Θεωρία Υπολογισμού και Πολυπλοκότητα Μαθηματικό Υπόβαθρο Στην ενότητα αυτή θα μελετηθούν τα εξής επιμέρους θέματα: Σύνολα Συναρτήσεις και Σχέσεις Γραφήματα Λέξεις και Γλώσσες Αποδείξεις ΕΠΛ 211 Θεωρία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 211: Θεωρία Υπολογισμού και Πολυπλοκότητας. Διάλεξη 2: Μαθηματικό Υπόβαθρο

ΕΠΛ 211: Θεωρία Υπολογισμού και Πολυπλοκότητας. Διάλεξη 2: Μαθηματικό Υπόβαθρο ΕΠΛ 211: Θεωρία Υπολογισμού και Πολυπλοκότητας Διάλεξη 2: Μαθηματικό Υπόβαθρο Τι θα κάνουμε σήμερα Συναρτήσεις & Σχέσεις (0.2.3) Γράφοι (Γραφήματα) (0.2.4) Λέξεις και Γλώσσες (0.2.5) Αποδείξεις (0.3) 1

Διαβάστε περισσότερα

f(t) = (1 t)a + tb. f(n) =

f(t) = (1 t)a + tb. f(n) = Παράρτημα Αʹ Αριθμήσιμα και υπεραριθμήσιμα σύνολα Αʹ1 Ισοπληθικά σύνολα Ορισμός Αʹ11 (ισοπληθικότητα) Εστω A, B δύο μη κενά σύνολα Τα A, B λέγονται ισοπληθικά αν υπάρχει μια συνάρτηση f : A B, η οποία

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία Υπολογισµού Theory of Computation

Θεωρία Υπολογισµού Theory of Computation 1 ο µέρος Θεωρία Υπολογισµού Theory of Computation 1 Υπολογισιµότητα - Computability o Υπολογισιµότητα (Computability) n Τι µπορεί να υπολογιστεί και τι όχι; o Υπολογιστική πολυπλοκότητα (Computational

Διαβάστε περισσότερα

Γνωριµία. Θεωρία Υπολογισµού: Εισαγωγικά. Αντικείµενο Μαθήµατος. Επικοινωνία.

Γνωριµία. Θεωρία Υπολογισµού: Εισαγωγικά. Αντικείµενο Μαθήµατος. Επικοινωνία. Γνωριµία Θεωρία Υπολογισµού: Εισαγωγικά Ορέστης Τελέλης telelis@unipi.gr Τµήµα Ψηφιακών Συστηµάτων, Πανεπιστήµιο Πειραιώς ιδάσκων: Ορέστης Τελέλης e-mail: telelis@unipi.gr Ωρες γραφείου (502, Γρ.Λαµπράκη

Διαβάστε περισσότερα

Υποθέσεις - - Θεωρήματα Υποθέσεις - Θεωρήματα Στα μαθηματικά και στις άλλες επιστήμες κάνουμε συχνά υποθέσεις. Οταν δείξουμε ότι μια υπόθεση είναι αλη

Υποθέσεις - - Θεωρήματα Υποθέσεις - Θεωρήματα Στα μαθηματικά και στις άλλες επιστήμες κάνουμε συχνά υποθέσεις. Οταν δείξουμε ότι μια υπόθεση είναι αλη Υποθέσεις - - Θεωρήματα Μαθηματικά Πληροφορικής 1ο Μάθημα Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστήμιο Αθηνών Υποθέσεις - - Θεωρήματα Υποθέσεις - Θεωρήματα Στα μαθηματικά και στις άλλες επιστήμες

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία Υπολογισμού και Πολυπλοκότητα

Θεωρία Υπολογισμού και Πολυπλοκότητα Θεωρία Υπολογισμού και Πολυπλοκότητα Κεφάλαιο 1. Μαθηματικό Υπόβαθρο 23, 26 Ιανουαρίου 2007 Δρ. Παπαδοπούλου Βίκη 1 1.1. Σύνολα Ορισμός : Σύνολο μια συλλογή από αντικείμενα Στοιχεία: Μέλη συνόλου Τα στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

K15 Ψηφιακή Λογική Σχεδίαση 3: Προτασιακή Λογική / Θεωρία Συνόλων

K15 Ψηφιακή Λογική Σχεδίαση 3: Προτασιακή Λογική / Θεωρία Συνόλων K15 Ψηφιακή Λογική Σχεδίαση 3: Προτασιακή Λογική / Θεωρία Συνόλων Γιάννης Λιαπέρδος TEI Πελοποννήσου Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Στοιχεία προτασιακής λογικής Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

CSC 314: Switching Theory

CSC 314: Switching Theory CSC 314: Switching Theory Course Summary 9 th January 2009 1 1 Θέματα Μαθήματος Ερωτήσεις Τι είναι αλγόριθμος? Τι μπορεί να υπολογιστεί? Απαντήσεις Μοντέλα Υπολογισμού Δυνατότητες και μη-δυνατότητες 2

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία Υπολογισμού. Ενότητα 5 : Λογικά Επιχειρήματα, Αλφάβητα & Γλώσσες (2/2) Αλέξανδρος Τζάλλας

Θεωρία Υπολογισμού. Ενότητα 5 : Λογικά Επιχειρήματα, Αλφάβητα & Γλώσσες (2/2) Αλέξανδρος Τζάλλας 1 Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Θεωρία Υπολογισμού Ενότητα 5 : Λογικά Επιχειρήματα, Αλφάβητα & Γλώσσες (2/2) Αλέξανδρος Τζάλλας 2 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα Τμήμα Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Θεωρία Υπολογισμού. Ενότητα 3 : Γραφήματα & Αποδείξεις. Αλέξανδρος Τζάλλας

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Θεωρία Υπολογισμού. Ενότητα 3 : Γραφήματα & Αποδείξεις. Αλέξανδρος Τζάλλας 1 Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Θεωρία Υπολογισμού Ενότητα 3 : Γραφήματα & Αποδείξεις Αλέξανδρος Τζάλλας 2 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 211: Θεωρία Υπολογισμού και Πολυπλοκότητας. Διάλεξη 13: Παραλλαγές Μηχανών Turing και Περιγραφή Αλγορίθμων

ΕΠΛ 211: Θεωρία Υπολογισμού και Πολυπλοκότητας. Διάλεξη 13: Παραλλαγές Μηχανών Turing και Περιγραφή Αλγορίθμων ΕΠΛ 211: Θεωρία Υπολογισμού και Πολυπλοκότητας Διάλεξη 13: Παραλλαγές Μηχανών Turing και Περιγραφή Αλγορίθμων Τι θα κάνουμε σήμερα Εισαγωγή Πολυταινιακές Μηχανές Turing (3.2.1) Μη Ντετερμινιστικές Μηχανές

Διαβάστε περισσότερα

4.2 ΕΥΚΛΕΙΔΕΙΑ ΔΙΑΙΡΕΣΗ

4.2 ΕΥΚΛΕΙΔΕΙΑ ΔΙΑΙΡΕΣΗ 14 4 ΕΥΚΛΕΙΔΕΙΑ ΔΙΑΙΡΕΣΗ Ας υποθέσουμε ότι θέλουμε να βρούμε το πηλίκο και το υπόλοιπο της διαίρεσης του με τον Σύμφωνα με το γνωστό αλγόριθμο της διαίρεσης, το πηλίκο θα είναι ένας ακέραιος κ, τέτοιος,

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις Λογικής I. Εαρινό Εξάμηνο Καθηγητής: Λ. Κυρούσης

Σημειώσεις Λογικής I. Εαρινό Εξάμηνο Καθηγητής: Λ. Κυρούσης Σημειώσεις Λογικής I Εαρινό Εξάμηνο 2011-2012 Καθηγητής: Λ. Κυρούσης 2 Τελευταία ενημέρωση 28/3/2012, στις 01:37. Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή 5 2 Προτασιακή Λογική 7 2.1 Αναδρομικοί Ορισμοί - Επαγωγικές Αποδείξεις...................

Διαβάστε περισσότερα

, για κάθε n N. και P είναι αριθμήσιμα.

, για κάθε n N. και P είναι αριθμήσιμα. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΤA ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Διδάσκοντες: Δ.Φωτάκης Θ. Σούλιου η Γραπτή Εργασία Ημ/νια παράδοσης 5/4/8 Θέμα (Διαδικασίες Απαρίθμησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ

ΘΕΩΡΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΘΕΩΡΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ Ενότητα 1: Εισαγωγή Ρεφανίδης Ιωάννης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

[(W V c ) (W c V c )] c \ W = [(W V c ) (W c V c )] c \ W = [(W V c ) c (W c V c ) c ] \ W = [(W c W ) V ] \ W

[(W V c ) (W c V c )] c \ W = [(W V c ) (W c V c )] c \ W = [(W V c ) c (W c V c ) c ] \ W = [(W c W ) V ] \ W ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Ιανουάριος 2012 Τμήμα Μαθηματικών Διδάσκων: Χρήστος Κουρουνιώτης Μ1124 ΘΕΜΕΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Παρατηρήσεις 1. Διαβάστε προσεκτικά τα θέματα πριν αρχίσετε να απαντάτε. Οι απαντήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγμα δομικής επαγωγής Ορισμός δομικής επαγωγής Συμβολοσειρές Γλώσσες Δυαδικά δένδρα Μαθηματικά Πληροφορικής 3ο Μάθημα Αρχικός συγγραφέας: Ηλίας

Παράδειγμα δομικής επαγωγής Ορισμός δομικής επαγωγής Συμβολοσειρές Γλώσσες Δυαδικά δένδρα Μαθηματικά Πληροφορικής 3ο Μάθημα Αρχικός συγγραφέας: Ηλίας Μαθηματικά Πληροφορικής 3ο Μάθημα Αρχικός συγγραφέας: Ηλίας Κουτσουπιάς Τροποποιήσεις: Σταύρος Κολλιόπουλος Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστήμιο Αθηνών Δομική επαγωγή Η ιδέα της μαθηματικής

Διαβάστε περισσότερα

ILP-Feasibility conp

ILP-Feasibility conp Διάλεξη 19: 23.12.2014 Θεωρία Γραμμικού Προγραμματισμού Γραφέας: Χαρίλαος Τζόβας Διδάσκων: Σταύρος Κολλιόπουλος 19.1 Θεωρία Πολυπλοκότητας και προβλήματα απόφασης Για να μιλήσουμε για προβλήματα και τον

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΕΒΡΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. 8. Πότε το γινόμενο δύο ή περισσοτέρων αριθμών παραγόντων είναι ίσο με το μηδέν ;

ΑΛΓΕΒΡΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. 8. Πότε το γινόμενο δύο ή περισσοτέρων αριθμών παραγόντων είναι ίσο με το μηδέν ; ΑΛΓΕΒΡΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ο : ( ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : Το κεφάλαιο αυτό περιέχει πολλά θέματα που είναι επανάληψη εννοιών που διδάχθηκαν στο Γυμνάσιο γι αυτό σ αυτές δεν θα επεκταθώ αναλυτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 211: Θεωρία Υπολογισμού και Πολυπλοκότητας. Διάλεξη 15: Διαγνωσιμότητα (Επιλυσιμότητα) ΙΙ

ΕΠΛ 211: Θεωρία Υπολογισμού και Πολυπλοκότητας. Διάλεξη 15: Διαγνωσιμότητα (Επιλυσιμότητα) ΙΙ ΕΠΛ 211: Θεωρία Υπολογισμού και Πολυπλοκότητας Διάλεξη 15: Διαγνωσιμότητα (Επιλυσιμότητα) ΙΙ Τι θα κάνουμε σήμερα Επιλύσιμα Προβλήματα σχετικά με Ασυμφραστικές Γλώσσες (4.1.2) Το Πρόβλημα του Τερματισμού

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγμα δομικής επαγωγής Ορισμός δομικής επαγωγής Συμβολοσειρές Γλώσσες Δυαδικά δένδρα Μαθηματικά Πληροφορικής 3ο Μάθημα Τμήμα Πληροφορικής και Τηλ

Παράδειγμα δομικής επαγωγής Ορισμός δομικής επαγωγής Συμβολοσειρές Γλώσσες Δυαδικά δένδρα Μαθηματικά Πληροφορικής 3ο Μάθημα Τμήμα Πληροφορικής και Τηλ Μαθηματικά Πληροφορικής 3ο Μάθημα Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστήμιο Αθηνών Δομική επαγωγή Η ιδέα της μαθηματικής επαγωγής μπορεί να επεκταθεί και σε άλλες δομές εκτός από το σύνολο N

Διαβάστε περισσότερα

Διακριτά Μαθηματικά ΙΙ Χρήστος Νομικός Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 2018 Χρήστος Νομικός ( Τμήμα Μηχανικών Η/Υ Διακριτά

Διακριτά Μαθηματικά ΙΙ Χρήστος Νομικός Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 2018 Χρήστος Νομικός ( Τμήμα Μηχανικών Η/Υ Διακριτά Διακριτά Μαθηματικά ΙΙ Χρήστος Νομικός Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 2018 Χρήστος Νομικός ( Τμήμα Μηχανικών Η/Υ Διακριτά και Πληροφορικής Μαθηματικά Πανεπιστήμιο ΙΙ Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

Αλγόριθμοι για αυτόματα

Αλγόριθμοι για αυτόματα Κεφάλαιο 8 Αλγόριθμοι για αυτόματα Κύρια βιβλιογραφική αναφορά για αυτό το Κεφάλαιο είναι η Hopcroft, Motwani, and Ullman 2007. 8.1 Πότε ένα DFA αναγνωρίζει κενή ή άπειρη γλώσσα Δοθέντος ενός DFA M καλούμαστε

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων - Φλώρινα

Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων - Φλώρινα Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων - Φλώρινα Μάθημα: Μαθηματικά Διάλεξη 1 η : Εισαγωγή-Επανάληψη βασικών εννοιών (1 ο, 2 ο, 3 ο Κεφάλαιο) 11-10-2017, 18-10-2017 Διδάσκουσα: Αριστούλα Κοντογιάννη ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστικά & Διακριτά Μαθηματικά

Υπολογιστικά & Διακριτά Μαθηματικά Υπολογιστικά & Διακριτά Μαθηματικά Ενότητα 4: Διατάξεις Μεταθέσεις Συνδυασμοί Στεφανίδης Γεώργιος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 2 Πρόβλημα σελ 13-18

Ενότητα 2 Πρόβλημα σελ 13-18 Πρόβλημα Ποιό θεωρείτε το σημαντικότερο πρόβλημα της ανθρωπότητας και ποιο το σημαντικότερο πρόβλημα που χρήζει αντιμετώπισης στο σχολείο ; Με τον όρο Πρόβλημα προσδιορίζεται μια κατάσταση η οποία χρήζει

Διαβάστε περισσότερα

Μια TM µπορεί ένα από τα δύο: να αποφασίζει µια γλώσσα L. να αναγνωρίζει (ηµιαποφασίζει) µια γλώσσα L. 1. Η TM «εκτελεί» τον απαριθµητή, E.

Μια TM µπορεί ένα από τα δύο: να αποφασίζει µια γλώσσα L. να αναγνωρίζει (ηµιαποφασίζει) µια γλώσσα L. 1. Η TM «εκτελεί» τον απαριθµητή, E. Οι γλώσσες των Μηχανών Turing Αποφασισιµότητα / Αναγνωρισιµότητα Μια TM µπορεί ένα από τα δύο: να αποφασίζει µια γλώσσα L Αποδέχεται όταν (η είσοδος στην TM) w L. Ορέστης Τελέλης telelis@unipi.gr Τµήµα

Διαβάστε περισσότερα

Υποθέσεις - Θεωρήματα. Μαθηματικά Πληροφορικής 1ο Μάθημα. Η χρυσή τομή. Υποθέσεις - Εικασίες

Υποθέσεις - Θεωρήματα. Μαθηματικά Πληροφορικής 1ο Μάθημα. Η χρυσή τομή. Υποθέσεις - Εικασίες Υποθέσεις - - Θεωρήματα Υποθέσεις - - Θεωρήματα Υποθέσεις - Θεωρήματα Μαθηματικά Πληροορικής ο Μάθημα Στα μαθηματικά και στις άλλες επιστήμες κάνουμε συχνά υποθέσεις. Οταν δείξουμε ότι μια υπόθεση είναι

Διαβάστε περισσότερα

Το 10ο πρόβλημα του Hilbert I

Το 10ο πρόβλημα του Hilbert I Το 10ο πρόβλημα του Hilbert I Το 1900 στο Παρίσι, ο David Hilbert έκανε μια ομιλία για τα 23 πιο σπουδαία μαθηματικά προβλήματα που κληρονομούσε ο 20ος αιώνας από τον 19ο. Το 10ο ήταν: Απόφανση περί επιλυσιμότητας

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα 1 Πρωτοβάθμια Λογική Χρήστος Νομικός ( Τμήμα Μηχανικών Η/Υ Διακριτά και Πληροφορικής Μαθηματικά Πανεπιστήμιο ΙΙ Ιωαννίνων ) / 60

Περιεχόμενα 1 Πρωτοβάθμια Λογική Χρήστος Νομικός ( Τμήμα Μηχανικών Η/Υ Διακριτά και Πληροφορικής Μαθηματικά Πανεπιστήμιο ΙΙ Ιωαννίνων ) / 60 Διακριτά Μαθηματικά ΙΙ Χρήστος Νομικός Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 2018 Χρήστος Νομικός ( Τμήμα Μηχανικών Η/Υ Διακριτά και Πληροφορικής Μαθηματικά Πανεπιστήμιο ΙΙ Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

invariante Eigenschaften spezieller binärer Formen, insbesondere der

invariante Eigenschaften spezieller binärer Formen, insbesondere der Κουλακίδου Π. Ιστορία των Μαθηματικών Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Χ. Χαραλάμπους Εισαγωγή David Hilbert (1862 Königsberg - 1943 Göttingen). Διδακτορικό το 1885 υπό την επίβλεψη του Ferdinand von Lindemann με

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογίσιμες Συναρτήσεις

Υπολογίσιμες Συναρτήσεις Υπολογίσιμες Συναρτήσεις Σ Π Υ Ρ Ι Δ Ω Ν Τ Ζ Ι Μ Α Σ Δ Τ Ο Μ Ε Α Σ Τ Μ Η Μ Α Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ι Κ Ω Ν Σ Χ Ο Λ Η Θ Ε Τ Ι Κ Ω Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ω Ν Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Ι Ω Α Ν Ν Ι Ν Ω Ν Υπολογίσιμες Συναρτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 211: Θεωρία Υπολογισμού και Πολυπλοκότητας. Διάλεξη 1: Μαθηματικό Υπόβαθρο

ΕΠΛ 211: Θεωρία Υπολογισμού και Πολυπλοκότητας. Διάλεξη 1: Μαθηματικό Υπόβαθρο ΕΠΛ 211: Θεωρία Υπολογισμού και Πολυπλοκότητας Διάλεξη 1: Μαθηματικό Υπόβαθρο Τι θα κάνουμε σήμερα Εισαγωγικά (0.1) Σύνολα (0.2.1, 0.2.2) Συναρτήσεις & Σχέσεις (;;) (0.2.3) 1 Περιοχές που θα μελετήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Διακριτά Μαθηματικά. Απαρίθμηση: Εισαγωγικά στοιχεία Αρχή του Περιστεριώνα

Διακριτά Μαθηματικά. Απαρίθμηση: Εισαγωγικά στοιχεία Αρχή του Περιστεριώνα Διακριτά Μαθηματικά Απαρίθμηση: Εισαγωγικά στοιχεία Αρχή του Περιστεριώνα Συνδυαστική ανάλυση μελέτη της διάταξης αντικειμένων 17 ος αιώνας: συνδυαστικά ερωτήματα για τη μελέτη τυχερών παιχνιδιών Απαρίθμηση:

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Θεωρία Υπολογισμού. Ενότητα 1 : Σύνολα & Σχέσεις (1/2) Αλέξανδρος Τζάλλας

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Θεωρία Υπολογισμού. Ενότητα 1 : Σύνολα & Σχέσεις (1/2) Αλέξανδρος Τζάλλας 1 Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Θεωρία Υπολογισμού Ενότητα 1 : Σύνολα & Σχέσεις (1/2) Αλέξανδρος Τζάλλας 2 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

12. ΑΝΙΣΩΣΕΙΣ Α ΒΑΘΜΟΥ. είναι δύο παραστάσεις μιας μεταβλητής x πού παίρνει τιμές στο

12. ΑΝΙΣΩΣΕΙΣ Α ΒΑΘΜΟΥ. είναι δύο παραστάσεις μιας μεταβλητής x πού παίρνει τιμές στο ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΑΝΙΣΩΣΕΩΝ Έστω f σύνολο Α, g Α ΒΑΘΜΟΥ είναι δύο παραστάσεις μιας μεταβλητής πού παίρνει τιμές στο Ανίσωση με έναν άγνωστο λέγεται κάθε σχέση της μορφής f f g g ή, η οποία αληθεύει για ορισμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ Η/Υ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ Η/Υ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ Η/Υ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ Η/Υ Ιστότοπος Βιβλίου http://www.iep.edu.gr/ και «Νέα Βιβλία ΙΕΠ ΓΕΛ και ΕΠΑΛ» 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταγλωττιστές. Γιώργος Δημητρίου. Μάθημα 2 ο. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας - Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Μεταγλωττιστές. Γιώργος Δημητρίου. Μάθημα 2 ο. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας - Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Γιώργος Δημητρίου Μάθημα 2 ο Αλφάβητα και Γλώσσες Αλφάβητο: Ένα μη κενό και πεπερασμένο σύνολο συμβόλων Γλώσσα: Ένα οποιοδήποτε υποσύνολο των συμβολοσειρών ενός αλφαβήτου (οι προτάσεις της γλώσσας, πχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Εισαγωγή ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Όπως για όλες τις επιστήμες, έτσι και για την επιστήμη της Πληροφορικής, ο τελικός στόχος της είναι η επίλυση προβλημάτων. Λύνονται όμως όλα τα προβλήματα;

Διαβάστε περισσότερα

Απαρίθμηση: Εισαγωγικά στοιχεία

Απαρίθμηση: Εισαγωγικά στοιχεία Απαρίθμηση: Εισαγωγικά στοιχεία Συνδυαστική ανάλυση - μελέτη της διάταξης αντικειμένων 17 ος αιώνας: συνδυαστικά ερωτήματα για τη μελέτη τυχερών παιχνιδιών Απαρίθμηση: μέτρηση αντικειμένων με ορισμένες

Διαβάστε περισσότερα

Ας θεωρήσουμε δύο πραγματικούς αριθμούς. Είναι γνωστό ότι:,. Αυτό σημαίνει ότι: «=», «

Ας θεωρήσουμε δύο πραγματικούς αριθμούς. Είναι γνωστό ότι:,. Αυτό σημαίνει ότι: «=», « .1 Στη παράγραφο αυτή θα γνωρίσουμε μερικές βασικές έννοιες της Λογικής, τις οποίες θα χρησιμοποιήσουμε στη συνέχεια, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο, για τη σαφέστερη διατύπωση μαθηματικών εννοιών, προτάσεων

Διαβάστε περισσότερα

d(v) = 3 S. q(g \ S) S

d(v) = 3 S. q(g \ S) S Διάλεξη 9: 9.11.2016 Θεωρία Γραφημάτων Διδάσκων: Σταύρος Κολλιόπουλος Γραφέας: Παναγιωτίδης Αλέξανδρος Θεώρημα 9.1 Εστω γράφημα G = (V, E), υπάρχει τέλειο ταίριασμα στο G αν και μόνο αν για κάθε S υποσύνολο

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία Υπολογισμού και Πολυπλοκότητα Αναγωγές

Θεωρία Υπολογισμού και Πολυπλοκότητα Αναγωγές Θεωρία Υπολογισμού και Πολυπλοκότητα Αναγωγές Στην ενότητα αυτή θα μελετηθούν τα εξής επιμέρους θέματα: Ανεπίλυτα Προβλήματα από τη Θεωρία Γλωσσών (5.1) To Πρόβλημα της Περάτωσης Το Πρόβλημα της Κενότητα

Διαβάστε περισσότερα

Μη γράφετε στο πίσω μέρος της σελίδας

Μη γράφετε στο πίσω μέρος της σελίδας Μαθηματική Λογική Τελική εξέταση Ιούλιος 2014 α Σελ. 1 από 5 Στη σελίδα αυτή γράψτε μόνο τα στοιχεία σας. Γράψτε τις απαντήσεις σας στις επόμενες σελίδες, κάτω από τις αντίστοιχες ερωτήσεις. Στις απαντήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστικά & Διακριτά Μαθηματικά

Υπολογιστικά & Διακριτά Μαθηματικά Υπολογιστικά & Διακριτά Μαθηματικά Ενότητα 5: Αναδρομικές σχέσεις - Υπολογισμός Αθροισμάτων Στεφανίδης Γεώργιος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Συμβολοσειρές Γλώσσες ΘΥ 6: Συμβολοσειρές & γλώσσες Επ. Καθ. Π. Κατσαρός 24/07/2014 Επ. Καθ. Π. Κατσαρός ΘΥ 6: Συμβολοσειρές & γλώσσες

Περιεχόμενα Συμβολοσειρές Γλώσσες ΘΥ 6: Συμβολοσειρές & γλώσσες Επ. Καθ. Π. Κατσαρός 24/07/2014 Επ. Καθ. Π. Κατσαρός ΘΥ 6: Συμβολοσειρές & γλώσσες ΘΥ 6: Συμβολοσειρές & γλώσσες 24/07/2014 Θεωρία Υπολογισμού Ενότητα 6: Συμβολοσειρές & γλώσσες Τμήμα Πληροφορικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Μοντελοποίηση Υπολογισμού. Γραμματικές Πεπερασμένα Αυτόματα Κανονικές Εκφράσεις

Μοντελοποίηση Υπολογισμού. Γραμματικές Πεπερασμένα Αυτόματα Κανονικές Εκφράσεις Μοντελοποίηση Υπολογισμού Γραμματικές Πεπερασμένα Αυτόματα Κανονικές Εκφράσεις Προβλήματα - Υπολογιστές Δεδομένου ενός προβλήματος υπάρχουν 2 σημαντικά ερωτήματα: Μπορεί να επιλυθεί με χρήση υπολογιστή;

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυνόμενα γραφήματα. Μαθηματικά Πληροφορικής 6ο Μάθημα. Βρόχοι. Μη κατευθυνόμενα γραφήματα. Ορισμός

Κατευθυνόμενα γραφήματα. Μαθηματικά Πληροφορικής 6ο Μάθημα. Βρόχοι. Μη κατευθυνόμενα γραφήματα. Ορισμός Κατευθυνόμενα γραφήματα Μαθηματικά Πληροφορικής 6ο Μάθημα Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστήμιο Αθηνών Κατευθυνόμενο γράφημα G είναι ένα ζεύγος (V, E ) όπου V πεπερασμένο σύνολο του οποίου

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις Ανάλυσης Ι. Θεωρούμε γνωστούς τους φυσικούς αριθμούς

Σημειώσεις Ανάλυσης Ι. Θεωρούμε γνωστούς τους φυσικούς αριθμούς Σημειώσεις Ανάλυσης Ι 1. Οι ρητοί αριθμοί Θεωρούμε γνωστούς τους φυσικούς αριθμούς 1, 2, 3, και τις πράξεις (πρόσθεση - πολλαπλασιασμό)μεταξύ αυτών. Οι φυσικοί αριθμοί είναι επίσης διατεταγμένοι με κάποια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Συνθήκες Αλυσίδων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Συνθήκες Αλυσίδων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Συνθήκες Αλυσίδων Μελετάμε εδώ τη συνθήκη της αύξουσας αλυσίδας υποπροτύπων και τη συνθήκη της φθίνουσας αλυσίδας υποπροτύπων Αυτές συνδέονται μεταξύ τους με την έννοια της συνθετικής σειράς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. a β a β.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. a β a β. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε.1 ΤΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ Στη παράγραφο αυτή θα γνωρίσουμε μερικές βασικές έννοιες της Λογικής, τις οποίες θα χρησιμοποιήσουμε στη συνέχεια, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο, για τη σαφέστερη

Διαβάστε περισσότερα

Μορφές αποδείξεων Υπάρχουν πολλά είδη αποδείξεων. Εδώ θα δούμε τα πιο κοινά: Εξαντλητική μέθοδος ή μέθοδος επισκόπησης. Οταν το πρόβλημα έχει πεπερασμ

Μορφές αποδείξεων Υπάρχουν πολλά είδη αποδείξεων. Εδώ θα δούμε τα πιο κοινά: Εξαντλητική μέθοδος ή μέθοδος επισκόπησης. Οταν το πρόβλημα έχει πεπερασμ Μαθηματικά Πληροφορικής 4ο Μάθημα Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστήμιο Αθηνών Μορφές αποδείξεων Υπάρχουν πολλά είδη αποδείξεων. Εδώ θα δούμε τα πιο κοινά: Εξαντλητική μέθοδος ή μέθοδος επισκόπησης.

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήριο 10 Λύσεις

Φροντιστήριο 10 Λύσεις Άσκηση 1 Φροντιστήριο 10 Λύσεις Να κατασκευάσετε μια μηχανή Turing με δύο ταινίες η οποία να αποδέχεται στην πρώτη της ταινία μια οποιαδήποτε λέξη w {0,1} * και να γράφει τη λέξη w R στη δεύτερη της ταινία.

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικά Παραδείγματα: Παρατηρήσεις:

Εισαγωγικά Παραδείγματα: Παρατηρήσεις: 1 Εισαγωγικά Η έννοια του συνόλου είναι πρωταρχική στα Μαθηματικά, δεν μπορεί δηλ. να οριστεί από άλλες έννοιες. Γενικά, μπορούμε να πούμε ότι σύνολο είναι μια συλλογή αντικειμένων. υτά λέμε ότι περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυνόμενα γραφήματα. Μαθηματικά Πληροφορικής 6ο Μάθημα. Βρόχοι. Μη κατευθυνόμενα γραφήματα. Ορισμός

Κατευθυνόμενα γραφήματα. Μαθηματικά Πληροφορικής 6ο Μάθημα. Βρόχοι. Μη κατευθυνόμενα γραφήματα. Ορισμός Κατευθυνόμενα γραφήματα Μαθηματικά Πληροφορικής 6ο Μάθημα Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστήμιο Αθηνών Κατευθυνόμενο γράφημα G είναι ένα ζεύγος (V, E ) όπου V πεπερασμένο σύνολο του οποίου

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών. Διακριτά Μαθηματικά. Ενότητα 4: Εισαγωγή / Σύνολα

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών. Διακριτά Μαθηματικά. Ενότητα 4: Εισαγωγή / Σύνολα Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Διακριτά Μαθηματικά Ενότητα 4: Εισαγωγή / Σύνολα Αν. Καθηγητής Κ. Στεργίου e-mail: kstergiou@uowm.gr Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε αριθμός που δεν είναι ρητός, ονομάζεται άρρητος αριθμός.

Κάθε αριθμός που δεν είναι ρητός, ονομάζεται άρρητος αριθμός. ΜΕΡΟΣ Α. ΑΡΡΗΤΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ-ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ 69. ΑΡΡΗΤΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ-ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΑΡΡΗΤΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ Κάθε αριθμός που δεν είναι ρητός, ονομάζεται άρρητος αριθμός. Για παράδειγμα ο αριθμός που στην προηγούμενη

Διαβάστε περισσότερα

Μ Α Θ Η Μ Α Τ Α Γ Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ

Μ Α Θ Η Μ Α Τ Α Γ Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ Μ Α Θ Η Μ Α Τ Α Γ Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Α ΜΕΡΟΣ: ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ) Επιμέλεια: Καραγιάννης Ιωάννης, Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 1 Για τις ερωτήσεις 1-4 θεωρήσατε τον ακόλουθο γράφο. Ποιές από τις παρακάτω προτάσεις αληθεύουν και ποιές όχι;

ΑΣΚΗΣΗ 1 Για τις ερωτήσεις 1-4 θεωρήσατε τον ακόλουθο γράφο. Ποιές από τις παρακάτω προτάσεις αληθεύουν και ποιές όχι; ΘΕΜΑΤΑ ΔΕΝΔΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΛΗ0 ΑΣΚΗΣΗ Για τις ερωτήσεις - θεωρήσατε τον ακόλουθο γράφο. Ποιές από τις παρακάτω προτάσεις αληθεύουν και ποιές όχι; Β Ε Α 6 Δ 5 9 8 0 Γ 7 Ζ Η. Σ/Λ Δυο από τα συνδετικά

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστό: P (M) = 2 M = τρόποι επιλογής υποσυνόλου του M. Π.χ. M = {A, B, C} π. 1. Π.χ.

Γνωστό: P (M) = 2 M = τρόποι επιλογής υποσυνόλου του M. Π.χ. M = {A, B, C} π. 1. Π.χ. Παραδείγματα Απαρίθμησης Γνωστό: P (M 2 M τρόποι επιλογής υποσυνόλου του M Τεχνικές Απαρίθμησης Πχ M {A, B, C} P (M 2 3 8 #(Υποσυνόλων με 2 στοιχεία ( 3 2 3 #(Διατεταγμένων υποσυνόλων με 2 στοιχεία 3 2

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη Προηγούµενου. Κανονικές Γλώσσες (1) Προβλήµατα και Γλώσσες. Σε αυτό το µάθηµα. ιαδικαστικά του Μαθήµατος.

Σύνοψη Προηγούµενου. Κανονικές Γλώσσες (1) Προβλήµατα και Γλώσσες. Σε αυτό το µάθηµα. ιαδικαστικά του Μαθήµατος. Σύνοψη Προηγούµενου Κανονικές Γλώσσες () ιαδικαστικά του Μαθήµατος. Ορέστης Τελέλης telelis@unipi.gr Τµήµα Ψηφιακών Συστηµάτων, Πανεπιστήµιο Πειραιώς Εισαγωγή: Υπολογισιµότητα και Πολυπλοκότητα. Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Σ αυτή την παράγραφο θα γνωρίσουμε τέσσερις βασικές έννοιες της λογικής, οι οποίες θα μας φανούν χρήσιμες στα επόμενα κεφάλαια του βιβλίου.

Σ αυτή την παράγραφο θα γνωρίσουμε τέσσερις βασικές έννοιες της λογικής, οι οποίες θα μας φανούν χρήσιμες στα επόμενα κεφάλαια του βιβλίου. Σ αυτή την παράγραφο θα γνωρίσουμε τέσσερις βασικές έννοιες της λογικής, οι οποίες θα μας φανούν χρήσιμες στα επόμενα κεφάλαια του βιβλίου. Η προσέγγιση των εννοιών αυτών θα γίνει με τη βοήθεια απλών παραδειγμάτων,

Διαβάστε περισσότερα

Σύνολα, Σχέσεις, Συναρτήσεις

Σύνολα, Σχέσεις, Συναρτήσεις Κεφάλαιο 2 Σύνολα, Σχέσεις, Συναρτήσεις Τα σύνολα, οι σχέσεις και οι συναρτήσεις χρησιμοποιούνται ευρύτατα σε κάθε είδους μαθηματικές αναπαραστάσεις και μοντελοποιήσεις. Στη θεωρία υπολογισμού χρησιμεύουν,

Διαβάστε περισσότερα

Η έννοια του συνόλου. Εισαγωγικό κεφάλαιο 27

Η έννοια του συνόλου. Εισαγωγικό κεφάλαιο 27 Εισαγωγικό κεφάλαιο 27 Η έννοια του συνόλου Σύνολο είναι κάθε συλλογή αντικειμένων, που προέρχονται από την εμπειρία μας ή τη διανόησή μας, είναι καλά ορισμένα και διακρίνονται το ένα από το άλλο. Αυτός

Διαβάστε περισσότερα

HY118-Διακριτά Μαθηματικά

HY118-Διακριτά Μαθηματικά HY118-Διακριτά Μαθηματικά Πέμπτη, 01/03/2018 Αντώνης Α. Αργυρός e-mail: argyros@csd.uoc.gr Το υλικό των διαφανειών έχει βασιστεί σε διαφάνειες του Kees van Deemter, από το University of Aberdeen 02-Mar-18

Διαβάστε περισσότερα

Από το Γυμνάσιο στο Λύκειο... 7. 3. Δειγματικός χώρος Ενδεχόμενα... 42 Εύρεση δειγματικού χώρου... 46

Από το Γυμνάσιο στο Λύκειο... 7. 3. Δειγματικός χώρος Ενδεχόμενα... 42 Εύρεση δειγματικού χώρου... 46 ΠEΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Από το Γυμνάσιο στο Λύκειο................................................ 7 1. Το Λεξιλόγιο της Λογικής.............................................. 11. Σύνολα..............................................................

Διαβάστε περισσότερα

ΛΧ1004 Μαθηματικά για Οικονομολόγους

ΛΧ1004 Μαθηματικά για Οικονομολόγους ΛΧ1004 Μαθηματικά για Οικονομολόγους Μάθημα 1 ου Εξαμήνου 2Θ+2Φ(ΑΠ) Ι. Δημοτίκαλης, Επίκουρος Καθηγητής 1 ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ-ΤΜΗΜΑ Λ&Χ: jdim@staff.teicrete.gr ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΒΙΒΛΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

10.1 Υπολογίσιμες συναρτήσεις και αναδρομικά σύνολα

10.1 Υπολογίσιμες συναρτήσεις και αναδρομικά σύνολα Κεφάλαιο 10 Υπολογισιμότητα Κύρια βιβλιογραφική αναφορά για αυτό το Κεφάλαιο είναι η Hopcroft, Motwani, and Ullman 2007. 10.1 Υπολογίσιμες συναρτήσεις και αναδρομικά σύνολα Μέχρι στιγμής έχουμε δει ουσιαστικά

Διαβάστε περισσότερα

Μη γράφετε στο πίσω μέρος της σελίδας

Μη γράφετε στο πίσω μέρος της σελίδας Μαθηματική Λογική Εξέταση Σεπτεμβρίου 2015 Σελ. 1 από 6 Στη σελίδα αυτή γράψτε μόνο τα στοιχεία σας. Γράψτε τις απαντήσεις σας στις επόμενες σελίδες, κάτω από τις αντίστοιχες ερωτήσεις. Στις απαντήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ; Η επιστήμη των αριθμών Βασανιστήριο για τους μαθητές και φοιτητές Τέχνη για τους μαθηματικούς ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α Εξάμηνο ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία Υπολογισμού και Πολυπλοκότητα ΕΙΣΑΓΩΓΉ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

Θεωρία Υπολογισμού και Πολυπλοκότητα ΕΙΣΑΓΩΓΉ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Θεωρία Υπολογισμού και Πολυπλοκότητα ΕΙΣΑΓΩΓΉ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Άννα Φιλίππου annap@cs.ucy.ac.cy ΕΠΛ 211 Θεωρία Υπολογισμού και Πολυπλοκότητα 0-1 Στοιχεία του μαθήματος Διδάσκουσα: Άννα Φιλίππου Γραφείο: FST-01

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία Υπολογισμού και Πολυπλοκότητα Κανονικές Γλώσσες (1)

Θεωρία Υπολογισμού και Πολυπλοκότητα Κανονικές Γλώσσες (1) Θεωρία Υπολογισμού και Πολυπλοκότητα Κανονικές Γλώσσες () Στην ενότητα αυτή θα μελετηθούν τα εξής επιμέρους θέματα: Πεπερασμένα Αυτόματα (Κεφάλαιο., Sipser) Ορισμός πεπερασμένων αυτομάτων και ορισμός του

Διαβάστε περισσότερα

Ποιές οι θεµελιώδεις δυνατότητες και ποιοί οι εγγενείς περιορισµοί των υπολογιστών ; Τί µπορούµε και τί δε µπορούµε να υπολογίσουµε (και γιατί);

Ποιές οι θεµελιώδεις δυνατότητες και ποιοί οι εγγενείς περιορισµοί των υπολογιστών ; Τί µπορούµε και τί δε µπορούµε να υπολογίσουµε (και γιατί); Μοντελοποίηση του Υπολογισµού Στοιχεία Θεωρίας Υπολογισµού (): Τυπικές Γλώσσες, Γραµµατικές Ορέστης Τελέλης telelis@unipi.gr Τµήµα Ψηφιακών Συστηµάτων, Πανεπιστήµιο Πειραιώς Ποιές οι θεµελιώδεις δυνατότητες

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Θεωρίας Υπολογισµού (1): Τυπικές Γλώσσες, Γραµµατικές

Στοιχεία Θεωρίας Υπολογισµού (1): Τυπικές Γλώσσες, Γραµµατικές Στοιχεία Θεωρίας Υπολογισµού (1): Τυπικές Γλώσσες, Γραµµατικές Ορέστης Τελέλης telelis@unipi.gr Τµήµα Ψηφιακών Συστηµάτων, Πανεπιστήµιο Πειραιώς Ο. Τελέλης Πανεπιστήµιο Πειραιώς Θεωρία Υπολογισµού 1 /

Διαβάστε περισσότερα

ψ φ2 = k χ φ2 = 4k χ φ1 = χ φ1 + χ φ2 + 3 = 4(k 1 + k 2 + 1) + 1 ψ φ1 = ψ φ1 + χ φ2 = k k = (k 1 + k 2 + 1) + 1

ψ φ2 = k χ φ2 = 4k χ φ1 = χ φ1 + χ φ2 + 3 = 4(k 1 + k 2 + 1) + 1 ψ φ1 = ψ φ1 + χ φ2 = k k = (k 1 + k 2 + 1) + 1 Ασκήσεις στο μάθημα της Λογικής 15 Οκτωβρίου 2015 Άσκηση 1. Να δειχτεί ότι δεν υπάρχουν τύποι μήκους 2,3,6 αλλά κάθε άλλο (θετικό ακέραιο) μήκος είναι δυνατό (άσκηση 2, σελίδα 39) Απόδειξη. Δείχνουμε πρώτα

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμητική Ανάλυση & Εφαρμογές

Αριθμητική Ανάλυση & Εφαρμογές Αριθμητική Ανάλυση & Εφαρμογές Διδάσκων: Δημήτριος Ι. Φωτιάδης Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών Ιωάννινα 2017-2018 Υπολογισμοί και Σφάλματα Παράσταση Πραγματικών Αριθμών Συστήματα Αριθμών Παράσταση Ακέραιου

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία Υπολογισμού Αλφάβητα, Γλώσσες, Κανονικές Εκφράσεις

Θεωρία Υπολογισμού Αλφάβητα, Γλώσσες, Κανονικές Εκφράσεις 1 Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Θεωρία Υπολογισμού Ενότητα 6 : Αλφάβητα, Γλώσσες, Κανονικές Εκφράσεις Αλέξανδρος Τζάλλας 2 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Τμήμα Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

HY118-Διακριτά Μαθηματικά

HY118-Διακριτά Μαθηματικά HY118-Διακριτά Μαθηματικά Παρασκευή, 02/03/2018 Αντώνης Α. Αργυρός e-mail: argyros@csd.uoc.gr Το υλικό των διαφανειών έχει βασιστεί σε διαφάνειες του Kees van Deemter, από το University of Aberdeen 02-Mar-18

Διαβάστε περισσότερα

2 n N: 0, 1,..., n A n + 1 A

2 n N: 0, 1,..., n A n + 1 A Θεωρία Υπολογισμού Ενότητα 5: Τεχνικές απόδειξης & Κλειστότητα Τμήμα Πληροφορικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες,

Διαβάστε περισσότερα

Διακριτά Μαθηματικά Γιάννης Εμίρης Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών http://eclass.uoa.gr/ Οκτώβριος 2017 Οργάνωση Μαθήματος Προτασιακή Λογική, Αποδείξεις Κατηγορήματα και ποσοδείκτες Συνεπαγωγή Αποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

Διακριτά Μαθηματικά ΙΙ Χρήστος Νομικός Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 2018 Χρήστος Νομικός ( Τμήμα Μηχανικών Η/Υ Διακριτά

Διακριτά Μαθηματικά ΙΙ Χρήστος Νομικός Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 2018 Χρήστος Νομικός ( Τμήμα Μηχανικών Η/Υ Διακριτά Διακριτά Μαθηματικά ΙΙ Χρήστος Νομικός Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 2018 Χρήστος Νομικός ( Τμήμα Μηχανικών Η/Υ Διακριτά και Πληροφορικής Μαθηματικά Πανεπιστήμιο ΙΙ Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

n ίδια n διαφορετικά n n 0 n n n 1 n n n n 0 4

n ίδια n διαφορετικά n n 0 n n n 1 n n n n 0 4 Διακριτά Μαθηματικά Ι Επαναληπτικό Μάθημα 1 Συνδυαστική 2 Μεταξύ 2n αντικειμένων, τα n είναι ίδια. Βρείτε τον αριθμό των επιλογών n αντικειμένων από αυτά τα 2n αντικείμενα. Μεταξύ 3n + 1 αντικειμένων τα

Διαβάστε περισσότερα

* * * ( ) mod p = (a p 1. 2 ) mod p.

* * * ( ) mod p = (a p 1. 2 ) mod p. Θεωρια Αριθμων Εαρινο Εξαμηνο 2016 17 Μέρος Α: Πρώτοι Αριθμοί Διάλεξη 1 Ενότητα 1. Διαιρετότητα: Διαιρετότητα, διαιρέτες, πολλαπλάσια, στοιχειώδεις ιδιότητες. Γραμμικοί Συνδυασμοί (ΓΣ). Ενότητα 2. Πρώτοι

Διαβάστε περισσότερα

Διακριτά Μαθηματικά Γιάννης Εμίρης Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών http://eclass.uoa.gr/ Οκτώβριος 2018 Οργάνωση και περιεχόμενα Μαθήματος Προτασιακή Λογική, Αποδείξεις Κατηγορήματα και ποσοδείκτες

Διαβάστε περισσότερα

Ισοδυναμία Αιτ. Και μη Αιτ. Π.Α.

Ισοδυναμία Αιτ. Και μη Αιτ. Π.Α. Ισοδυναμία Αιτ. Και μη Αιτ. Π.Α. Δύο Π.Α. Μ 1 και Μ 2 είναι ισοδύναμα ανν L(M 1 ) = L(M 2 ). Έστω Μ = (Q, Σ, q 0, Δ, F) μη Αιτ. Π.Α. Για κάθε κατάσταση q Q, ορίζουμε ως Ε(q) Q το σύνολο των καταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμένες σελίδες του βιβλίου

Ορισμένες σελίδες του βιβλίου Ορισμένες σελίδες του βιβλίου 7. Θεωρούμε το σύνολο αναφοράς 0,,. Να οριστούν τα σύνολα: Α. των τριψηφίων αριθμών που σχηματίζουν τα στοιχεία του Ω. Β. των τριψηφίων αριθμών με διαφορετικά ψηφία Γ. των

Διαβάστε περισσότερα

d k 10 k + d k 1 10 k d d = k i=0 d i 10 i.

d k 10 k + d k 1 10 k d d = k i=0 d i 10 i. Διακριτά Μαθηματικά ΙΙ Χρήστος Νομικός Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 2018 Χρήστος Νομικός ( Τμήμα Μηχανικών Η/Υ Διακριτά και Πληροφορικής Μαθηματικά Πανεπιστήμιο ΙΙ Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται σε άλλου τύ

Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται σε άλλου τύ Θεωρία Υπολογισμού Ενότητα 4: Ισοδυναμία, διάταξη, άπειρα σύνολα Τμήμα Πληροφορικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 211: Θεωρία Υπολογισμού και Πολυπλοκότητας. Διάλεξη 16: Αναγωγές

ΕΠΛ 211: Θεωρία Υπολογισμού και Πολυπλοκότητας. Διάλεξη 16: Αναγωγές ΕΠΛ 211: Θεωρία Υπολογισμού και Πολυπλοκότητας Διάλεξη 16: Αναγωγές Τι θα κάνουμε σήμερα Το Πρόβλημα του Τερματισμού (4.2) Εισαγωγή στις Αναγωγές Ανεπίλυτα Προβλήματα από την Θεωρία των Γλωσσών (5.1) Απεικονιστικές

Διαβάστε περισσότερα

a = a a Z n. a = a mod n.

a = a a Z n. a = a mod n. Αλγεβρα Ι Χειμερινο Εξαμηνο 2017 18 Διάλεξη 1 Ενότητα 1. Πράξεις: Πράξεις στο σύνολο S, ο πίνακας της πράξης, αντιμεταθετικές πράξεις. Προσεταιριστικές πράξεις, το στοιχείο a 1 a 2 a n. Η πράξη «σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

a n + 6a n a n 2 + 8a n 3 = 0, a 0 = 1, a 1 = 2, a 2 = 8

a n + 6a n a n 2 + 8a n 3 = 0, a 0 = 1, a 1 = 2, a 2 = 8 Διακριτά Μαθηματικά Σχέσεις Αναδρομής Ι 1 / 17 a n + 6a n 1 + 12a n 2 + 8a n 3 = 0, a 0 = 1, a 1 = 2, a 2 = 8 2 / 17 a n + 6a n 1 + 12a n 2 + 8a n 3 = 0, a 0 = 1, a 1 = 2, a 2 = 8 1ος τρόπος: Εχουμε τη

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά Πληροφορικής

Μαθηματικά Πληροφορικής Μαθηματικά Πληροφορικής 5ο Μάθημα Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστήμιο Αθηνών Αριθμήσιμα σύνολα Ορισμός Πόσαστοιχείαέχειτοσύνολο {a,b,r,q,x}; Οσακαιτοσύνολο {1,2,3,4,5}πουείναιυποσύνολοτου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ

ΘΕΩΡΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΘΕΩΡΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ Ενότητα 8: Ιδιότητες Γραμματικών χωρίς Συμφραζόμενα Ρεφανίδης Ιωάννης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

O n+2 = O n+1 + N n+1 = α n+1 N n+2 = O n+1. α n+2 = O n+2 + N n+2 = (O n+1 + N n+1 ) + (O n + N n ) = α n+1 + α n

O n+2 = O n+1 + N n+1 = α n+1 N n+2 = O n+1. α n+2 = O n+2 + N n+2 = (O n+1 + N n+1 ) + (O n + N n ) = α n+1 + α n Η ύλη συνοπτικά... Στοιχειώδης συνδυαστική Γεννήτριες συναρτήσεις Σχέσεις αναδρομής Θεωρία Μέτρησης Polyá Αρχή Εγκλεισμού - Αποκλεισμού Σχέσεις Αναδρομής Γραμμικές Σχέσεις Αναδρομής με σταθερούς συντελεστές

Διαβάστε περισσότερα

Διακριτά Μαθηματικά Ι

Διακριτά Μαθηματικά Ι ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διακριτά Μαθηματικά Ι Θεωρία συνόλων Διδάσκων: Επίκουρος Καθηγητής Σπύρος Κοντογιάννης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα