ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ Ι (ΑΡΤΙΟΙ) Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 2

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ Ι (ΑΡΤΙΟΙ) Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 2"

Transcript

1 ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ Ι Τµηµα Β (ΑΡΤΙΟΙ) Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο ιδασκων: Α Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : Παρασκευή 6 Οκτωβρίου 8 Υπενθυµίζουµε ότι για τις στοιχειώδεις πράξεις επί των γραµµών ενός m n πίνακα A = (a ij ), ισχύουν τα εξής : () Η εκτέλεση της στοιχειώδους πράξης Γ i Γ i + λγ j, λ K, στον A ισοδυναµεί µε την εκτέλεση του πολλαπλασιασµού E ij (λ) A, δηλαδή : A Γ i Γ i +λγ j E ij (λ) A όπου E ij (λ) είναι ο m m στοιχειώδης πίνακας λ E ij (λ) = ο οποίος έχει προκύψει από τον µοναδιαίο m m πίνακα I m προσθέτοντας στην i-γραµµή λ ϕορές την j-γραµµή () Η εκτέλεση της στοιχειώδους πράξης Γ i Γ j στον A ισοδυναµεί µε την εκτέλεση του πολλαπλασιασµού E ij A, δηλαδή : A Γ i Γ j E ij A όπου E ij είναι ο m m στοιχειώδης πίνακας E ij = ο οποίος έχει προκύψει από τον µοναδιαίο m m πίνακα I m µε αµοιβαία εναλλαγή της i-γραµµής µε την j-γραµµή

2 () Η εκτέλεση της στοιχειώδους πράξης Γ i λγ j, λ K, στον A ισοδυναµεί µε την εκτέλεση του πολλαπλασιασµού E ij A, δηλαδή : A Γ i λγ i E i (λ) A όπου E i (λ) είναι ο m m στοιχειώδης πίνακας λ E ij (λ) = ο οποίος έχει προκύψει από τον µοναδιαίο m m πίνακα I m πολλαπλασιάζοντας την i-γραµµή µε λ Υπενθυµίζουµε ότι ορίζονται και οι στοιχειώδεις πράξεις επί των στηλών ενός m n πίνακα A = (a ij ): () Αντικατάσταση της i-στήλης Σ i του πίνακα A µε τη στήλη Σ i + λσ j : A Σ i Σ i +λσ j A () Αµοιβαία εναλλαγή της i-στήλης Σ i µε την j-στήλη Σ j : A Σ i Σ j A () Αντικατάσταση της i-στήλης Σ i του πίνακα A µε τη στήλη λσ i, λ K: A Σ i λσ i A Ασκηση Εστω A = (a ij ) ένας m n πίνακας µε στοιχεία από ένα σώµα K Να δειχθούν τα εξής : () A Σ i Σ i +λσ j A te ij (λ) όπου t E ij (λ) είναι ο ανάστροφος του στοιχειώδους n n πίνακα E ij (λ) () () A Σ i Σ j A E ij όπου ο στοιχειώδης πίνακας E ij = t E ij είναι µεγέθους n n A Σ i λσ i A E i (λ) όπου ο στοιχειώδης πίνακας E i (λ) = t E i (λ) είναι µεγέθους n n Λύση () Θα έχουµε : a a i a j a n a A te i a ii a ij a in ij (λ) = a j a ji a jj a jn a m a mi a mj a mn λ =

3 = a a i + λa j a j a n a i a ii + λa ij a ij a in a j a ji + λa jj a jj a jn a m a mi + λa mj a mj a mn Ο τελευταίος πίνακας προφανώς έχει προκύψει από τον A µε εκτέλεση της στοιχειώδους πράξης Σ i Σ i + λσ ij και άρα : A Σ i Σ i +λσ j A te ij (λ) () Θα έχουµε : a a i a j a n a i a ii a ij a in A E ij = a j a ji a jj a jn a m a mi a mj a mn = = a a j a i a n a i a ij a ii a in a j a jj a ji a jn a m a mj a mi a mn Ο τελευταίος πίνακας προφανώς έχει προκύψει από τον A µε εκτέλεση της στοιχειώδους πράξης Σ i Σ j και άρα : () Θα έχουµε : A Σ i Σ j A E ij a a i a j a n a i a ii a ij a in A E i (λ) = a j a ji a jj a jn a m a mi a mj a mn λ =

4 4 = a λa i a j a n a i λa ii a ij a in a j λa ji a jj a jn a m λa mi a mj a mn Ο τελευταίος πίνακας προφανώς έχει προκύψει από τον A µε εκτέλεση της στοιχειώδους πράξης Σ i λσ i και άρα : A Σ i λσ i A E ij Ασκηση Εστω A ένας αντιστρέψιµος n n πίνακας Να εξεταστεί πως ϑα µετασχηµατισθεί ο πίνακας A όταν στις γραµµές του πίνακα A εκτελέσουµε τις ακόλουθες πράξεις, όπου i, j n, λ K, και k K, k : () Γ i Γ i + λγ j, () Γ i Γ j () Γ i kγ i Λύση () Εφαρµόζοντας τη στοιχειώδη πράξη Γ i Γ i + λγ j στις γραµµές του πίνακα A, πολλαπλασιάζουµε τον πίνακα A από τα αριστερά µε τον στοιχειώδη πίνακα E ij (λ), δηλαδή έχουµε : A Γ i Γ i +λγ j E ij (λ)a Επειδή οι πίνακες E ij (λ) και A είναι αντιστρέψιµοι και ισχύει ότι E ij (λ) = E ij ( λ), έπεται ότι ο πίνακας E ij (λ)a είναι αντιστρέψιµος κα ισχύει ότι ( Eij (λ)a ) = A E ij (λ) = A E ij ( λ) Σύµφωνα µε την Άσκηση, έχουµε A Σ j Σ j λσ i A t E ji ( λ) = A E ij ( λ) Εποµένως, εφαρµόζοντας τη στοιχειώδη πράξη Γ i Γ i + λγ j στις γραµµές του πίνακα A, στον αντίστροφο A του πίνακα A εφαρµόζουµε τη στοιχειώδη πράξη Σ j Σ j λσ i στις στήλες του πίνακα A () Εφαρµόζοντας τη στοιχειώδη πράξη Γ i Γ j στις γραµµές του πίνακα A, πολλαπλασιάζουµε τον πίνακα A από τα αριστερά µε τον στοιχειώδη πίνακα E ij, δηλαδή έχουµε : A Γ i Γ j E ij A Επειδή οι πίνακες E ij και A είναι αντιστρέψιµοι και ισχύει ότι Eij = E ij, έπεται ότι ο πίνακας E ij A είναι αντιστρέψιµος κα ισχύει ότι ( Eij A ) = A Eij = A E ij Σύµφωνα µε την Άσκηση, έχουµε A Σ i Σ j A E ij Εποµένως, εφαρµόζοντας τη στοιχειώδη πράξη Γ i Γ j στις γραµµές του πίνακα A, στον αντίστροφο A του πίνακα A εφαρµόζουµε τη στοιχειώδη πράξη Σ i Σ j στις στήλες του πίνακα A

5 5 () Εφαρµόζοντας τη στοιχειώδη πράξη Γ i λγ i, λ K, στις γραµµές του πίνακα A, πολλαπλασιάζουµε τον πίνακα A από τα αριστερά µε τον στοιχειώδη πίνακα E i (λ), δηλαδή έχουµε : A Γ i λγ i E i (λ)a Επειδή οι πίνακες E i (λ) και A είναι αντιστρέψιµοι και ισχύει ότι E i (λ) = E i (λ ), έπεται ότι ο πίνακας E i (λ)a είναι αντιστρέψιµος κα ισχύει ότι ( Ei (λ)a ) = A E ij (λ) = A E i (λ ) Σύµφωνα µε την Άσκηση, έχουµε A Σ i λ Σ i A E i (λ ) Εποµένως, εφαρµόζοντας τη στοιχειώδη πράξη Γ i λγ i στις γραµµές του πίνακα A, στον αντίστροφο A του πίνακα A εφαρµόζουµε τη στοιχειώδη πράξη Σ i λ Σ i στις στήλες του πίνακα A Εστω A ένας m n πίνακας µε στοιχεία από ένα σώµα K Ο πίνακας A καλείται αριστερά αντιστρέψιµος αν και µόνον αν υπάρχει n m πίνακας Y έτσι ώστε Y A = I n, και τότε ο πίνακας Y καλείται ένας αριστερός αντίστροφος του A Παρόµοια, ο πίνακας A καλείται δεξιά αντιστρέψιµος αν και µόνον αν υπάρχει m n πίνακας X έτσι ώστε AX = I m, και τότε ο πίνακας X καλείται ένας δεξιός αντίστροφος του A ( Για παράδειγµα, έστω ο πίνακας A = Τότε ϑέτοντας Y = ) ( a ), όπου a K, ϑα έχουµε : Y A = () = I, δηλαδή ο πίνακας Y είναι ένας αριστερός αντίστροφος του A Παρατηρούµε ότι ο A έχει άπειρο πλήθος αριστερών αντίστροφων πινάκων και δεν είναι αντιστρέψιµος Παρόµοια, έστω ο πίνακας A = ( ) ( Τότε ϑέτοντας X =, όπου a K, έχουµε AQ = () = I a), δηλαδή ο πίνακας X είναι ένας δεξιός αντίστροφος του A Παρατηρούµε ότι ο A έχει άπειρο πλήθος δεξιών αντίστροφων πινάκων και δεν είναι αντιστρέψιµος Ασκηση Θεωρούµε τον πίνακα A = Να εξετασθεί αν ο πίνακας A έχει δεξιούς ή αριστερούς αντίστροφους πίνακες Λύση Εστω Y = ( a b ) c d e f ένας δεξιός αντίστροφος του A Τότε ϑα έχουµε I = AY = = a b c = a + d b + e c + f a + d b + e c + f = d e f a b c a + d =, b + e =, c + f = = a + d =, b + e =, c + f = a =, b =, c = Οι παραπάνω σχέσεις µας οδηγούν στην αντίφαση =, και εποµένως δεν υπάρχει πίνακας πίνακας Y έτσι ώστε AY = I Ετσι ο πίνακας A δεν έχει δεξιό αντίστροφο Εστω X = ( a b ) c d e f

6 6 ένας αριστερός αντίστροφος του A Τότε ϑα έχουµε I = XA = = = ( a b ) c d e f { a b + c =, a + b = d e + f =, d + e = Τότε ϑα έχουµε b = a και e = d και εποµένως a a a X = d d d a b + c a + b = d e + f d + e Εύκολα επαληθεύουµε ότι για τυχόντα στοιχεία a, d K, έχουµε a a a = = I d d d Εποµένως ο πίνακας A δεν είναι αντιστρέψιµος και έχει άπειρο πλήθος αριστερών αντίστροφων Υπενθυµίζουµε ότι η ισχυρά γ-κλιµακωτή µορφή ενός πίνακα A M m n (K) είναι µοναδική και συµβολίζεται µε Γ(A) Η ϐαθµίδα γραµµών του πίνακα A ορίζεται να είναι το πλήθος των µη-µηδενικών γραµµών της ισχυρά γ-κλιµακωτής µορφής Γ(A) του πίνακα A και συµβολίζεται µε γ(a) Προφανώς : γ(a) m Παρόµοια η ισχυρά σ-κλιµακωτή µορφή νός πίνακα A M m n (K) είναι µοναδική και συµβολίζεται µε Σ(A) Η ϐαθµίδα στηλών του πίνακα A ορίζεται να είναι το πλήθος των µη-µηδενικών γραµµών της ισχυρά σ-κλιµακωτής µορφής Σ(A) του πίνακα A και συµβολίζεται µε σ(a) Προφανώς : σ(a) n Από την ϑωρία γνωρίζουµε ότι, για κάθε πίνακα A M m n (K), ισχύει ότι : γ(a) = σ(a) και η κοινή αυτή τιµή καλείται η ϐαθµίδα του πίνακα A και συµβολίζεται µε : r(a) = σ(a) = γ(a) Παρατηρούµε ότι η ϐαθµίδα r(a) ενός πίνακα A M m n (K) ικανοποιεί την ανισότητα r(a) min { m, n } ( ) Ασκηση 4 Εστω A = (a ij ) M m n (K) Να δειχθεί ότι οι ακόλουθοι ισχυρισµοί είναι ισοδύναµοι : () γ(a) = m () Υπάρχει πίνακας B M n m (K) έτσι ώστε : AB = I m Επιπλέον να δειχθεί ότι οι ακόλουθοι ισχυρισµοί είναι ισοδύναµοι : () σ(a) = n (4) Υπάρχει πίνακας C M n m (K) έτσι ώστε : CA = I n Λύση () = () Εστω γ(a) = m Τότε r(a) = m και τότε από τη σχέση ( ) έπεται ότι m n Τότε η ισχυρά γ-κλιµακωτή µορφή Γ(A) του A έχει m το πλήθος µη-µηδενικές γραµµές Επειδή ο πίνακας A έχει m το πλήθος γραµµές, έπεται ότι ο πίνακας Γ(A) ϑα είναι της µορφής : x m+ x n x m+ x n Γ(A) = x m m+ x mn

7 7 Θεωρούµε τον n m πίνακα X = όπου οι m στήλες και οι πρώτες m γραµµές σχηµατίζουν τον µοναδιαίο m m πίνακα I m Προφανώς τότε ϑα έχουµε Γ(A)X = I m () Για την ισχυρά γ-κλιµακωτή µορφή Γ(A) του A γνωρίζουµε ότι υπάρχει αντιστρέψιµος m m πίνακας P έτσι ώστε : P A = Γ(A) Τότε, λαµβάνοντας υπόψιν τη σχέση (), ϑα έχουµε P A = Γ(A) = P AX = Γ(A)X = I m = AX = P = AXP = I m Θέτοντας B = XP αποκτούµε έναν n m πίνακα για τον οποίο ισχύει ότι AB = I m () = () Εστω B ένας n m πίνακα για τον οποίο ισχύει ότι AB = I m Τότε χρησιµοποιώντας τη σχέση P A = Γ(A), όπου ο m m πίνακας P είναι αντιστρέψιµος, ϑα έχουµε : P AB = P = Γ(A)B = P = Γ(A)BP = I m Αν µια από τις m γραµµές του πίνακα Γ(A) είναι η µηδενική γραµµή, έστω για παράδειγµα ότι αυτή είναι η γραµµή Γ i, τότε από τον ορισµό πολλαπλασιασµού πινάκων έπεται ότι η i-γραµµή του πίνακα Γ(A)BP ϑα πρέπει να είναι η µηδενική Αυτό είναι άτοπο διότι από την παραπάνω σχέση προκύπτει ότι η i-γραµµή του πίνακα Γ(A)BP συµπίπτει µε την i-γραµµή του πίνακα I m η οποία είναι προφανώς µη-µηδενική Εποµένως όλες οι γραµµές του πίνακα Γ(A) είναι µη-µηδενικές και αυτό σηµαίνει ότι γ(a) = m Ασκηση 5 Εστω A = (a ij ) M m n (K) Να δειχθεί ότι οι ακόλουθοι ισχυρισµοί είναι ισοδύναµοι : () σ(a) = n () Υπάρχει πίνακας C M n m (K) έτσι ώστε : CA = I n Λύση Θεωρούµε τον n m πίνακα t A Τότε γ( t A) = σ(a) Εποµένως χρησιµοποιώντας την Άσκηση 4, ϑα έχουµε : σ(a) = n γ( t A) = n υπάρχει m n πίνακας B έτσι ώστε : t AB = I n Επειδή I n = t I n = t(t AB ) = t B t ( t A) = t BA, ϑέτοντας C = t B M n m (K), από τις παραπάνω ισοδυναµίες προκύπτει ότι : σ(a) = n υπάρχει n m πίνακας C έτσι ώστε : CA = I n Ασκηση 6 Εστω A ένας m n πίνακας µε στοιχεία από το σώµα K Να δειχθεί ότι, αν ο A έχει έναν αριστερό αντίστροφο X και έναν δεξιό αντίστροφο Y, τότε m = n, X = Y, ο πίνακας A είναι αντιστρέψιµος και A = X = Y Ιδιαίτερα ισχύει ότι : ένας πίνακας A είναι αντιστρέψιµος αν και µόνον αν έχει δεξιό και αριστερό αντίστροφο Λύση Επειδή ο πίνακας X είναι ένας αριστερός αντίστροφος του A, έπεται ότι το µέγεθός του είναι n m και ϑα έχουµε XA = I n Από την Άσκηση 5 προκύπτει τότε ότι σ(a) = n Επειδή ο πίνακας Y είναι ένας δεξιός αντίστροφος του A, έπεται ότι το µέγεθός του είναι n m και ϑα έχουµε AY = I m Από την Άσκηση 4 προκύπτει τότε ότι γ(a) = m Επειδή για κάθε πίνακα A M m n (K) ισχύει ότι γ(a) = σ(a), έπεται ότι n = m Επιπλέον ϑα έχουµε : XA = I n = XAY = Y = X = Y Άρα ϑα έχουµε XA = I n = AX και εποµένως ο πίνακας A είναι αντιστρέψιµος και X = A

8 8 Μέθοδος εύρεσης αντίστροφου ενός αντιστρέψιµου πίνακα µε χρήση στοιχειωδών πράξεων Υπενθυµίζουµε ότι αν a a a n a a a n A = a n a n a nn είναι ένας n n πίνακας µε στοιχεία από το σώµα K, τότε µπορούµε να ϑεωρήσουµε τον n n πίνακα a a a n a a a n A In = a n a n a nn Εκτελούµε στοιχειώδεις πράξεις στις γραµµές του πίνακα (A I ) µε σκοπό να προσδιορίσουµε την ισχυρά γ-κλιµακωτή µορφή Γ(A) του πίνακα A Τότε ο πίνακας (A I ) ϑα µετατραπεί σε έναν πίνακα της µορφής ( Γ(A) X ) Αν Γ(A) = I n, τότε ο πίνακας A είναι αντιστρέψιµος και A = X Αν Γ(A) I n, τότε ο πίνακας A δεν είναι αντιστρέψιµος Ασκηση 7 Να ϐρεθεί η ισχυρά κλιµακωτή µορφή του πίνακα : A = Ακολούθως, αν ο A είναι αντιστρέψιµος, να ϐρεθεί ο A µε χρήση πράξεων επί των γραµµών του Λύση Θα υπολογίσουµε ταυτόχρονα την ισχυρά γ-κλιµακωτή µορφή του πίνακα A και τον αντίστροφο A του πίνακα A, αν ο πίνακας A είναι αντιστρέψιµος, εκτελώντας στοιχεώδεις πράξεις στις γραµµές του A (A I ) = Γ Γ Γ Γ Γ +Γ όπου Γ 4 Γ Γ Γ Γ Γ Γ +Γ 4 4 Γ Γ Γ = ( I X ) 4 4 X =

9 9 Εποµένως η ισχυρά γ-κλιµακωτή µορφή του πίνακα A είναι ο µοναδιαίος πίνακς I Αυτό σηµαίνει ότι ο πίνακας A είναι αντιστρέψιµος και ο αντιστροφός του είναι ο πίνακας A = Ασκηση 8 Αν a K, να ϐρεθεί η ισχυρά γ-κλιµακωτή µορφή του πίνακα : A = a 9 και ακολούθως να ϐρεθεί η τιµή του a για τις οποίες ο πίνακας A είναι αντιστρέψιµος αντίστροφος του A; Ποιός είναι τότε ο Λύση Θα έχουµε : (A I ) = a 9 Γ Γ Γ a 9 Γ Γ aγ a 9 a ιακρίνουµε περιπτώσεις : Γ Γ a 9 a 8 a a a+ Γ Γ +(a )Γ () Αν a = 8, τότε εργαζόµενοι στον πίνακα ( ), ϑα έχουµε : Γ Γ Γ = (B A ) Ο πίνακας B είναι ισχυρά γ-κλιµακωτός και επειδή B I n, έπεται ότι ο πίνακας A δεν είναι αντιστρέψιµος, και η ισχυρά γ-κλιµακωτή µορφή του A είναι ο πίνακας () Αν a 8, τότε εργαζόµενοι στον πίνακα ( ), ϑα έχουµε : Γ 8 a Γ = 8 a a a+ (a+) ( a+) (8 a) (8 a) 8 a = Γ Γ + Γ a 9 9 Γ Γ Γ a 8 a 8 a 8 a+ a a+ a a 8 a 8) 8 a a 8 a 8 8 a 9 9 a 8 a 8 a 8 a 9 9 a 8 a 8 a 8 = (I A ) a+ a a 8 a 8 a 8 ( )

10 όπου 9 9 A a 8 a 8 a 8 = a 9 9 a 8 a 8 a 8 = 9 9 a 9 9 a+ a a 8 a + a a 8 a 8 a 8 Εποµένως ο πίνακας A είναι αντιστρέψιµος και ο αντίστροφός του είναι ο πίνακας A = a a 9 9 a + a Συνοψίζοντας δείξαµε ότι ο πίνακας είναι αντιστρέψιµος αν και µόνον αν a 8 και τότε ο αντίστροφός του είναι ο πίνακας που δίνεται παραπάνω Ασκηση 9 Να ϐρεθεί η ισχυρά γ-κλιµακωτή µορφή των πινάκων A = και B = Ακολούθως, αν οι πίνακες είναι αντιστρέψιµοι, να ϐρεθούν οι αντίστροφοί τους µε χρήση πράξεων επί των γραµµών τους Λύση Για τον πίνακα A ϑα έχουµε : (A I 4 ) = Γ Γ 4 = (I 4 X) Γ Γ 4 Άρα η ισχυρά γ-κλιµακωτή µορφή του πίνακας A είναι ο µοναδιαίος 4 4 πίνακας I 4, ο πίνακας A είναι αντιστρέψιµος και A = X = Παρόµοια για τον πίνακα B ϑα έχουµε : (B I 4 ) = Γ Γ Γ Γ 4 Γ Γ 4 = (I 4 Y ) Άρα η ισχυρά γ-κλιµακωτή µορφή του πίνακας B είναι ο µοναδιαίος 4 4 πίνακας I 4, ο πίνακας B είναι αντιστρέψιµος και B = Y =

11 Ασκηση Να ϐρεθεί η ισχυρά γ-κλιµακωτή µορφή των πινάκων A = και B = Ακολούθως, αν οι πίνακες είναι αντιστρέψιµοι, να ϐρεθούν οι αντίστροφοί τους µε χρήση πράξεων επί των γραµµών τους Λύση Για τον πίνακα A ϑα έχουµε : (A I 4 ) = Γ Γ Γ Γ Γ Γ 4 Γ Γ = (I 4 X) Άρα η ισχυρά γ-κλιµακωτή µορφή του πίνακας A είναι ο µοναδιαίος 4 4 πίνακας I 4, ο πίνακας A είναι αντιστρέψιµος και A = X = Παρόµοια για τον πίνακα B ϑα έχουµε : (B I 4 ) = Γ Γ Γ Γ, Γ 4 4 Γ 4 Γ Γ Γ Γ 4 Γ Γ 4 = (I 4 Y ) Άρα η ισχυρά γ-κλιµακωτή µορφή του πίνακας B είναι ο µοναδιαίος 4 4 πίνακας I 4, ο πίνακας B είναι αντιστρέψιµος και B = Y = Ασκηση Να ϐρεθεί η ισχυρή γ-κλιµακωτή µορφή των πινάκων A = και B =

12 Ακολούθως, αν οι πίνακες είναι αντιστρέψιµοι, να ϐρεθούν οι αντίστροφοί τους µε χρήση πράξεων επί των γραµµών τους Λύση Για τον πίνακα A ϑα έχουµε : (A I n ) = Γ Γ Γ, Γ Γ Γ,, Γ n Γ n Γ n = (I n X) Άρα η ισχυρά γ-κλιµακωτή µορφή του πίνακα A είναι ο µοναδιαίος n n πίνακας I n, ο πίνακας A είναι αντιστρέψιµος και A = X = Παρόµοια για τον πίνακα B ϑα έχουµε : Γ Γ Γ (B I n ) = Γ Γ Γ Γ 4 Γ 4 Γ

13 ( ) n ( ) n ( ) n ( ) n ( ) n ( ) n ( ) n+ ( ) n ( ) n = (I n X) Άρα η ισχυρά γ-κλιµακωτή µορφή του πίνακα B είναι ο µοναδιαίος n n πίνακας I n, ο πίνακας B είναι αντιστρέψιµος και B = X = ( ) n ( ) n ( ) n ( ) n ( ) n ( ) n ( ) n+ ( ) n ( ) n Ασκηση Να δειχθεί ότι οι παρακάτω πίνακες είναι αντιστρέψιµοι και να ϐρεθούν οι αντίστροφοι τους : A = 4 και B = 6 Λύση Για τον πίνακα A ϑα έχουµε (A I ) = Γ Γ Γ 6 Γ Γ Γ Γ Γ 6 Γ Γ +6Γ 6 Γ Γ Γ 9 Γ Γ Γ Γ 9 Γ Γ Γ Γ = (A X) Άρα η ισχυρά γ-κλιµακωτή µορφή του πίνακα A είναι ο µοναδιαίος πίνακας I, ο πίνακας A είναι αντιστρέψιµος και Για τον πίνακα B ϑα έχουµε : (B I 4 ) = A = X = Γ Γ Γ Γ Γ Γ, Γ 4 Γ 4 Γ

14 4 Γ Γ +Γ Γ 4 Γ 4 +Γ Γ Γ Γ Γ Γ Γ 4 Γ 4 Γ Γ Γ 5Γ Γ Γ Γ Γ 5 6 Γ 4 Γ 4 5Γ Γ Γ 4Γ 4 Γ Γ 6Γ 4, Γ Γ Γ = (B Y ) Άρα η ισχυρά γ-κλιµακωτή µορφή του πίνακα B είναι ο µοναδιαίος 4 4 πίνακας I 4, ο πίνακας B είναι αντιστρέψιµος και B = Y = Ασκηση Θεωρούµε τον πίνακα 4 A = Να ϐρεθεί η ισχυρά γ-κλιµακωτή µορφή Γ(A) του A και ένας αντιστρέψιµος 4 4 πίνακας P έτσι ώστε : P A = Γ(A) Ποιά είναι η ϐαθµίδα του A; Λύση Θα έχουµε : Γ Γ Γ 5 5 Γ Γ Γ, Γ 4 Γ 4 +Γ Γ Γ Γ 5Γ Γ 4 Γ 4 5Γ 9 9 Γ 9 Γ Γ 4 Γ 4 Γ Γ Γ +Γ, Γ Γ +Γ Γ Γ Γ Γ

15 5 = Γ(A) 6 6 Η ισχυρά γ-κλιµακωτή µορφή Γ(A) έχει µη-µηδενικές γραµµές και εποµένως η ϐαθµίδα του A είναι ίση µε r(a) = γ(a) = Ερµηνεύοντας τις προηγηθείσες στοιχειώδεις πράξεις στις γραµµές του A ως διαδοχικούς πολλαπλασιασµούς από τα αριστερά του πίνακα A µε τους αντίστοιχους στοιχειώδεις πίνακες, προκύπτει ότι ϑέτοντας : ( P = E ( ) E () E () E 4 ( ) E E 4 ( 5) E ( 5) E ) E 4 () E ( ) E ( ) 9 απόκτούµε έναν 4 4 αντιστρέψιµο πίνακα P έτσι ώστε P A = Γ(A) 5 Γνωρίζουµε από τη ϑεωρία ότι για κάθε πίνακα A M n (K), υπάρχει αντιστρέψιµος m m πίνακας P και αντιστρέψιµος n n πίνακας Q έτσι ώστε ( ) I P AQ = r O = r (n r) O (m r) r O (m r) (n r) όπου r = σ(a) = γ(a) είναι η κοινή τιµή της ϐαθµίδας γραµµών και της ϐαθµίδας στηλών του πίνακα A, και O r (n r) είναι ο µηδενικός r (n r) πίνακας, O (m r) r είναι ο µηδενικός (m r) r πίνακας, O (m r) (n r) είναι ο µηδενικός (m r) (n r) πίνακας, και τέλος I r είναι ο µοναδιαίος r r πίνακας Ο παραπάνω πίνακας γράφεται πιο απλά ως Ir O K(A) = O O και καλείται η κανονική µορφή του πίνακα A Με άλλα λόγια, κάθε m n πίνακας A µπορεί να µετατραπεί, µετά την εκτέλεση πεπερασµένου πλήθους στοιχειωδών πράξεων στις γραµµές και στις στήλες του, σε έναν κανονικό πίνακα, ο οποίος καλείται η κανονική µορφή του A, και συµβολίζεται µε K(A) Σηµειώνουµε ότι ο πίνακας K(A) καθορίζεται πλήρως από το µέγεθος και τη ϐαθµίδα του πίνακα A Παρατήρηση Περιγράφουµε µια µέθοδο για την εύρεση της ϐαθµίδας ενός m n πίνακα A, του αντιστρέψιµου m m πίνακα P, και του αντιστρέψιµου n n πίνακα Q, έτσι ώστε : Ir O P AQ = K(A) =, όπου r = r(a) O O () Εκτελώντας στοιχειώδεις πράξεις στις γραµµές του A προσδιορίζουµε πρώτα την ισχυρή γ-κλιµακωτή µορφή Γ(A) Ισοδύναµα ϐρίσκουµε στοιχειώδεις πίνακες E k E k,, E, E έτσι ώστε, ϑέτοντας P = E k E k E E, να έχουµε : P A = Γ(A) Τότε ο m m αντιστρέψιµος πίνακας που Ϲητάµε είναι ο P () Το πλήθος των µη-µηδενικών γραµµών του πίνακα Γ(A) είναι η ϐαθµίδα του A () Στη συνέχεια, εκτελώντας στοιχειώδεις πράξεις στις στήλες του Γ(A) προσδιορίζουµε την ισχυρή σ- κλιµακωτή µορφή Σ(Γ(A)) Ισοδύναµα ϐρίσκουµε στοιχειώδεις πίνακες E, E,, E l, E l έτσι ώστε, ϑέτοντας Q = E E E l E l, να έχουµε : Γ(A)Q = Σ(Γ(A)) ή ισοδύναµα P AQ = Σ(Γ(A) Τότε ο n n αντιστρέψιµος πίνακας που Ϲητάµε είναι ο Q

16 6 (4) Ο πίνακας Σ(Γ(A) είναι ισχυρά γ-κλιµακωτός και ισχυρά σ-κλιµακωτός Εποµένως η κανονική µορφή K(A) του A που Ϲητάµε K(A) = Σ(Γ(A) Θα µπορούσαµε πρώτα να προσδιορίσουµε την ισχυρά σ-κλιµακωτή µορφή του πίνακα A και ακολούθως την ισχυρά γ-κλιµακωτή µορφή Γ(Σ)(A)) του πίνακα Σ(A) Τότε ϑα έχουµε K(A) = Σ(Γ(A) = Γ(Σ(A)) Σηµειώνουµε ότι οι αντιστρέψιµοι πίνακες δεν είναι µοναδικοί Ασκηση 4 Να ϐρεθεί η κανονική µορφή του πίνακα 4 A = της Ασκησης Επιπλέον να ϐρεθεί ένας αντιστρέψιµος 4 4 πίνακας P και ένας αντιστρέψιµος 5 5 πίνακας Q έτσι ώστε P AQ = K(A) = Λύση Από την Άσκηση γνωρίζουµε ότι η ισχυρά γ-κλιµακωτή µορφή του A είναι ο πίνακας 5 Γ(A) = 6 6 Τότε ϑα έχουµε : 5 Γ(A) = 6 6 Σ 4 Σ Σ 4 Σ 4 Σ Σ 5 Σ 5 Σ 6 Σ Σ 5 Σ 5 6 Σ Σ 4 Σ Σ Σ 5 Σ 5 Σ = Σ(Γ(A)) = K(A) Ερµηνεύοντας τις προηγηθείσες στοιχειώδεις πράξεις στις στήλες του Γ(A) ως διαδοχικούς πολλαπλασιασµούς από τα δεξιά του πίνακα Γ(A) µε τους αντίστοιχους στοιχειώδεις πίνακες, προκύπτει ότι ϑέτοντας : ( Q = t E 4 5 ) ( t E 5 ) ( t E t 4 E 5 ) ( t E t 4 E 5 ) 6 6 απόκτούµε έναν 5 5 αντιστρέψιµο πίνακα P έτσι ώστε Γ(A)Q = K(A) Θεωρώντας τον αντιστρέψιµο πίνακα P ο οποίος προσδιορίστηκε στην Άσκηση, και για τον οποίο ισχύει P A = Γ(A), έοεται ότι ϑα έχουµε P AQ = Γ(A)Q = K(A) =

17 7 Ασκηση 5 Να ϐρεθεί η ισχυρά γ-κλιµακωτή µορφή του πίνακα : A = και ακολούθως να ϐρεθεί η κανονική µορφή του πίνακα A Λύση Θα έχουµε : Γ Γ Γ Γ Γ Γ Γ +Γ 6 9 Γ Γ +Γ Γ Γ Γ Γ Γ 4 Γ Γ Γ 8 4 Γ Γ +Γ 4 := B Ο πίνακας B είναι ισχυρά γ-κλιµακωτός και είναι η ισχυρά γ-κλιµακωτή µορφή του A: Γ(A) = B B = 4 Σ Σ 4 Σ 4 Σ 4 Σ Σ 4 Σ 4 Σ Σ 4 Σ 4 Σ 4 Σ 4 Σ Σ 5 Σ Σ Σ Σ 4 Σ 6 Σ 4 4 Σ 4 Σ 4 Σ 4 Σ 4 4Σ Σ 4 Σ 4 +Σ := C Ο πίνακας C είναι ισχυρά γ-κλιµακωτός και ισχυρά σ-κλιµακωτός κανονική µορφή του πίνακα A: C = K(A) Εποµένως ο πίνακας C είναι η Ασκηση 6 Να ϐρεθεί η ισχυρά γ-κλιµακωτή µορφή και η κανονική µορφή του πίνακα A = a όπου a K

18 8 Λύση Θα έχουµε Γ Γ Γ Γ Γ +Γ 6 a ιακρίνουµε περιπτώσεις : () Εστω a = Γ Γ Γ 5 a a + 7 Τότε ϑα έχουµε ότι ο παραπάνω πίνακας είναι 4 Γ Γ +Γ 5 Για την κανονική µορφή του A, ϑα έχουµε : 7 5 Γ(A) = 5 Σ 4 Σ Σ Σ Σ Σ 4 Σ Σ 7 5 = Γ(A) 5 Σ Σ Σ = Σ(Γ(A)) = K(A) Εποµένως, αν a = 7, τότε η ϐαθµίδα του πίνακα A είναι () Εστω a 7 r(a) = Τότε a + 7 και για τον παραπάνω πίνακα ϑα έχουµε : 4 Γ a+7 Γ Γ Γ 4Γ 5 Γ a + 7 Γ + 5 Γ Γ Γ +Γ = Γ(A) Για την κανονική µορφή του A, ϑα έχουµε : Γ(A) = Σ Σ Σ Σ Σ Σ Σ 4 = Σ(Γ(A)) = K(A) Εποµένως, αν a 7, τότε η ϐαθµίδα του πίνακα A είναι r(a) = 4 5 Γ 5 Γ a + 7 ύο m n πίνακες A και B καλούνται γ-ισοδύναµοι αν ο B προκύπτει από τον A µετά την εκτέλεση πεπερασµένου πλήθους στοιχειωδών πράξεων στις γραµµές του A Γνωρίζουµε τότε ότι : οι πίνακες A και B είναι γ-ισοδύναµοι αν υπάρχουν στοιχειώδεις m m πίνακες E, E,, E p έτσι ώστε : E p E p E E A = B

19 Ορίζουµε µια σχέση «γ» στο σύνολο M m n (K), ως εξής : A, B M m n (K): οι πίνακες A και B είναι γ-ισοδύναµοι, δηλαδή, A, B M m n (K): 9 A γ B αν και µόνον αν A γ B υπάρχουν στοιχειώδεις m m πίνακες E, E,, E p : E p E p E E A = B Θέτοντας P = E p E p E E, αποκτούµε τότε έναν αντιστρέψιµο m m πίνακα P για τον οποίο ισχύει ότι : P A = B Επειδή κάθε αντιστρέψιµος πίνακας P είναι γινόµενο αντιστρέψιµων πινάκων, έπεται ότι : A γ B υπάρχει αντιστρέψιµος m m πίνακας P : P A = B Ασκηση 7 () Να δειχθεί ότι η σχέση «γ» στο σύνολο M m n (K) των m n πινάκων µε στοιχεία από το σώµα K είναι µια σχέση ισοδυναµίας () Να δειχθεί ότι ένας πίνακας A είναι γ-ισοδύναµος µε τον µηδενικό πίνακα αν και µόνον αν A = O () Να δειχθεί ότι ένας πίνακας είναι αντιστρέψιµος αν και µόνον αν είναι γ-ισοδύναµος µε τον I n (4) Να δειχθεί ότι δύο τυχόντες n n αντιστρέψιµοι πίνακες είναι πάντα γ-ισοδύναµοι (5) Να δειχθεί ότι ένας αντιστρέψιµος πίνακας A είναι γ-ισοδύναµος µε τον πίνακα A n, n Z Λύση () Για να δείξουµε ότι η σχέση «γ» είναι σχέση ισοδυναµίας, πρέπει να δείξουµε ότι είναι ανακλαστική, συµµετρική και µεταβατική (αʹ) Εστω A M m n (K) Επειδή ο µοναδιαίος m m πίνακας I m είναι αντιστρέψιµος και I m A = A, έπεται ότι A γ A, και άρα η σχέση «γ» είναι ανακλαστική (ϐʹ) Εστω A, B M m n (K) και υποθέτουµε ότι A γ B Τότε υπάρχει αντιστρέψιµος m m πίνακας P έτυσι ώστε P A = B Τότε A = P B και προφανώς ο πίνακας P είναι αντιστρέψιµος Αυτό σηµαίνει ότι B γ A και άρα η σχέση γ είναι συµµετρική (γʹ) Εστω A, B, C M m n (K) και υποθέτουµε ότι A γ B και B γ C Τότε υπάρχει ένας αντιστρέψιµος m m πίνακας P έτσι ώστε P A = B, και ένας αντιστρέψιµος m m πίνακας P έτσι ώστε P B = C Τότε ϑα έχουµε P (P A) = P B = C ή ισοδύναµα (P P )A = C Επειδή ο πίνακας P P είναι αντιστρέψιµος, έπεται ότι A γ C και εποµένως η σχέση «γ» είναι µεταβατική () Αν ο πίνακας A = O, τότε προφανώς ο A είναι γ-ισοδύναµος µε τον εαυτό του Αντίστροφα, έστω ότι A γ O Τότε υπάρχει αντιστρέψιµος πίνακας P έτσι ώστε P A = O Τότε A = P O = O () Γνωρίζουµε ότι ένας τετραγωνικός n n πίνακας A είναι αντιστρέψιµος αν και µόνον αν η ισχυρά γ-κλιµακωτή µορφή Γ(A) του A είναι ο µοναδιαίος n n πίνακας I n, δηλαδή αν και µόνον αν Γ(A) = I n Επειδή υπάρχει αντιστρέψιµος m m πίνακας P έτσι ώστε P A = Γ(A), έπεται ότι P A = I n, δηλαδή ο A είναι ισοδύναµος µε τον I n Εποµένως ο πίνακας A είναι αντιστρέψιµος αν και µόνον αν είναι γ-ισοδύναµος µε τον I n (4) Αν A, B είναι δύο αντιστρέψιµοι n n πίνακες, τότε από το µέρος () έπεται ότι A γ I n και B γ I n ή ισοδύναµα I n γ B, επειδή η σχέση «γ» είναι συµµετρική Επειδή η σχέση «γ» είναι µεταβατική, ϑα έχουµε A γ B (5) Αν ο πίνακας A είναι αντιστρέψιµος, τότε ορίζεται ο αντίστροφός του A και εποµένως ορίζονται και οι πίνακες A n = (A ) n, n Θέτοντας A = I n, έπεται ότι ορίζονται οι πίνακες A n, n Z, οι οποίοι είναι αντιστρέψιµοι µε αντίστροφο (A n ) = A n = (A ) n Από το µέρος (4) έπεται ότι A γ A n, n Z ύο m n πίνακες A και B καλούνται σ-ισοδύναµοι αν ο B προκύπτει από τον A µετά την εκτέλεση πεπερασµένου πλήθους στοιχειωδών πράξεων στις στήλες του A Γνωρίζουµε τότε ότι : οι πίνακες A και B είναι σ-ισοδύναµοι αν υπάρχουν στοιχειώδεις n n πίνακες E, E,, E q έτσι ώστε : B = AE E E q E q Ορίζουµε µια σχέση «σ» στο σύνολο M m n (K), ως εξής : A, B M m n (K): A σ B αν και µόνον αν οι πίνακες A και B είναι σ-ισοδύναµοι, δηλαδή, A, B M m n (K): A σ B υπάρχουν στοιχειώδεις m m πίνακες E, E,, E q : AE E E q E q = B Θέτοντας Q = E E E q E q, αποκτούµε τότε έναν αντιστρέψιµο n n πίνακα Q για τον οποίο ισχύει ότι : B = AQ Επειδή κάθε αντιστρέψιµος πίνακας Q είναι γινόµενο αντιστρέψιµων πινάκων, έπεται ότι : A σ B υπάρχει αντιστρέψιµος n n πίνακας Q : B = AQ

20 Ασκηση 8 () Να δειχθεί ότι η σχέση «σ» στο σύνολο M m n (K) των m n πινάκων µε στοιχεία από το σώµα K είναι µια σχέση ισοδυναµίας () Να δειχθεί ότι ένας πίνακας A είναι σ-ισοδύναµος µε τον µηδενικό πίνακα αν και µόνον αν A = O () Να δειχθεί ότι ένας τετραγωνικός n n πίνακας είναι αντιστρέψιµος αν και µόνον αν είναι σ-ισοδύναµος µε τον I n (4) Να δειχθεί ότι δύο τυχόντες n n αντιστρέψιµοι πίνακες είναι πάντα σ-ισοδύναµοι (5) Να δειχθεί ότι ένας αντιστρέψιµος πίνακας A είναι σ-ισοδύναµος µε τον πίνακα A n, n Z Λύση Από τον ορισµό έπεται ότι A, B M m n (K): A σ B υπάρχει αντιστρέψιµος n n πίνακας Q : B = AQ Τότε, αν A σ B έπεται ότι υπάρχει αντιστρέψιµος n n πίνακας Q έτσι ώστε B = AQ Θεωρώντας ανάστροφους πίνακες, έπεται ότι για τους n m πίνακες t A και t B υπάρχει αντιστρέψιµος n n πίνακας t Q έτσι ώστε : t B = t Q t A, δηλαδή προκύπτει ότι t A γ t B Αντίστροφα, αν t A γ t B, τότε εξ ορισµού υπάρχει αντιστρέψιµος n n πίνακας P έτσι ώστε t B = P t A Θεωρώντας ανάστροφους πίνακες έπεται ότι για τους m n πίνακες t ( t A) = A και t ( t B) = B υπάρχει αντιστρέψιµος n n πίνακας t P έτσι ώστε : B = A t P, δηλαδή προκύπτει ότι A σ B Εποµένως : A σ B t A γ t B Συνδυάζοντας την παραπάνω ισοδυναµία µε τα αποτελέσµατα της Άσκησης 7 προκύπτουν άµεσα οι ισχυρισµοί της παρούσας Άσκησης ιαφορετικά: () Για να δείξουµε ότι η σχέση «σ» είναι σχέση ισοδυναµίας, πρέπει να δείξουµε ότι είναι ανακλαστική, συµµετρική και µεταβατική (αʹ) Εστω A M m n (K) Επειδή ο µοναδιαίος n n πίνακας I n είναι αντιστρέψιµος και AI n = A, έπεται ότι A σ A, και άρα η σχέση «σ» είναι ανακλαστική (ϐʹ) Εστω A, B M m n (K) και υποθέτουµε ότι A σ B Τότε υπάρχει αντιστρέψιµος n n πίνακας Q έτσι ώστε AQ = B Τότε A = BQ και προφανώς ο πίνακας Q είναι αντιστρέψιµος Αυτό σηµαίνει ότι B σ A και άρα η σχέση σ είναι συµµετρική (γʹ) Εστω A, B, C M m n (K) και υποθέτουµε ότι A σ B και B σ C Τότε υπάρχει ένας αντιστρέψιµος n n πίνακας Q έτσι ώστε AQ = B, και ένας αντιστρέψιµος n n πίνακας Q έτσι ώστε BQ = C Τότε ϑα έχουµε (AQ )Q = BQ = C ή ισοδύναµα A(Q Q ) = C Επειδή ο πίνακας Q Q είναι αντιστρέψιµος, έπεται ότι A σ C και εποµένως η σχέση «σ» είναι µεταβατική () Αν ο πίνακας A = O, τότε προφανώς ο A είναι σ-ισοδύναµος µε τον εαυτό του Αντίστροφα, έστω ότι A σ O Τότε υπάρχει αντιστρέψιµος πίνακας Q έτσι ώστε AQ = O Τότε A = OQ = O () Γνωρίζουµε ότι ένας τετραγωνικός n n πίνακας A είναι αντιστρέψιµος αν και µόνον αν η ισχυρά σ-κλιµακωτή µορφή Σ(A) του A είναι ο µοναδιαίος n n πίνακας I n, δηλαδή αν και µόνον αν Σ(A) = I n Επειδή υπάρχει αντιστρέψιµος n n πίνακας Q έτσι ώστε AQ = Σ(A), έπεται ότι AQ = I n, δηλαδή ο A είναι σ-ισοδύναµος µε τον I n Εποµένως ο πίνακας A είναι αντιστρέψιµος αν και µόνον αν είναι σ-ισοδύναµος µε τον I n (4) Αν A, B είναι δύο αντιστρέψιµοι n n πίνακες, τότε από το µέρος () έπεται ότι A σ I n και B σ I n ή ισοδύναµα I n σ B, επειδή η σχέση «σ» είναι συµµετρική Επειδή η σχέση «σ» είναι µεταβατική, ϑα έχουµε A σ B (5) Αν ο πίνακας A είναι αντιστρέψιµος, τότε ορίζεται ο αντίστροφός του A και εποµένως ορίζονται και οι πίνακες A n = (A ) n, n Θέτοντας A = I n, έπεται ότι ορίζονται οι πίνακες A n, n Z, οι οποίοι είναι αντιστρέψιµοι µε αντίστροφο (A n ) = A n = (A ) n Από το µέρος (4) έπεται ότι A σ A n, n Z ύο m n πίνακες A και B καλούνται ισοδύναµοι αν ο B προκύπτει από τον A µετά την εκτέλεση πεπερασµένου πλήθους στοιχειωδών πράξεων στις γραµµές και στις στήλες του A Γνωρίζουµε τότε ότι : οι

21 πίνακες A και B είναι ισοδύναµοι αν υπάρχουν στοιχειώδεις n n πίνακες E, E,, E q, και στοιχειώδεις m m πίνακες E, E,, E p έτσι ώστε :έτσι ώστε : E p E p E E A E E E q E q = B Επειδή ένας τετραγωνικό πίνακαςε είναι γινόµενο στοιχειωδών πινάκων, έπεται ότι οι πίνακες A και B είναι ισοδύναµοι αν και µόνον αν υπάρχει ένας αντιστρέψιµος m m πίνακας P και ένας αντιστρέψιµος n n πίνακας Q έτσι ώστε : P AQ = B Ορίζουµε µια σχέση στο σύνολο M m n (K), ως εξής : A, B M m n (K): A B αν και µόνον αν οι πίνακες A και B είναι ισοδύναµοι, δηλαδή, A, B M m n (K): A B υπάρχουν αντιστρέψιµοι πίνακές P M m (K) και Q M n (K) έτσι ώστε : P AQ = B Ασκηση 9 () Να δειχθεί ότι η σχέση στο σύνολο M m n (K) των m n πινάκων µε στοιχεία από το σώµα K είναι µια σχέση ισοδυναµίας () Να δειχθεί ότι ένας πίνακας A είναι ισοδύναµος µε τον µηδενικό πίνακα αν και µόνον αν A = O () Να δειχθεί ότι ένας τετραγωνικός n n πίνακας είναι αντιστρέψιµος αν και µόνον αν είναι ισοδύναµος µε τον I n (4) Να δειχθεί ότι δύο τυχόντες n n αντιστρέψιµοι πίνακες είναι πάντα ισοδύναµοι (5) Να δειχθεί ότι ένας αντιστρέψιµος πίνακας A είναι ισοδύναµος µε τον πίνακα A n, n Z Λύση () Για να δείξουµε ότι η σχέση είναι σχέση ισοδυναµίας, πρέπει να δείξουµε ότι είναι ανακλαστική, συµµετρική και µεταβατική (αʹ) Εστω A M m n (K) Επειδή ο µοναδιαίος m m πίνακας I m είναι αντιστρέψιµος, ο µοναδιαίος n n πίνακας I n είναι αντιστρέψιµος, και ισχύει ότι I m AI n = A, έπεται ότι A A, και άρα η σχέση «γ» είναι ανακλαστική (ϐʹ) Εστω A, B M m n (K) και υποθέτουµε ότι A B Τότε υπάρχει αντιστρέψιµος m m πίνακας P και αντιστρέψιµος n n πίνακας Q έτσι ώστε P AQ = B Τότε A = P BQ και προφανώς οι πίνακες P και Q είναι αντιστρέψιµοι Αυτό σηµαίνει ότι B A και άρα η σχέση είναι συµµετρική (γʹ) Εστω A, B, C M m n (K) και υποθέτουµε ότι A B και B C Τότε : (α) υπάρχει ένας αντιστρέψιµος m m πίνακας P και ένας αντιστρέψιµος n n πίνακας Q έτσι ώστε P AQ = B, και (β) υπάρχει ένας αντιστρέψιµος m m πίνακας P και ένας αντιστρέψιµος n n πίνακας Q έτσι ώστε P BQ = C Τότε ϑα έχουµε (P P )A(Q Q ) = P BQ = C Επειδή οι πίνακες P P και Q Q είναι αντιστρέψιµοι, έπεται ότι A C και εποµένως η σχέση είναι µεταβατική () Αν ο πίνακας A = O, τότε προφανώς ο A είναι ισοδύναµος µε τον εαυτό του Αντίστροφα, έστω ότι A O Τότε υπάρχει υπάρχει ένας αντιστρέψιµος m m πίνακας P και ένας αντιστρέψιµος n n πίνακας Q έτσι ώστε P AQ = O και εποµένως A = P OQ = O () Εστω ότι ο πίνακας A είναι αντιστρέψιµος Τότε υπάρχει ο πίνακας A και ϑα έχουµε A AI n = I n Θέτοντας P = A και Q = I n, έπεται ότι A I n Αντίστροφα, έστω A I n Τότε υπάρχουν αντιστρέψιµοι n n πίνακες P και Q έτσι ώστε P AQ = I n, και εποµένως A = P Q ηλαδή ο πίνακας A είναι αντιστρέψιµος ως γινόµενο αντιστρέψιµων πινάκων (4) Αν A, B είναι δύο αντιστρέψιµοι n n πίνακες, τότε από το µέρος () έπεται ότι A γ I n και B I n ή ισοδύναµα I n B, επειδή η σχέση είναι συµµετρική Επειδή η σχέση είναι µεταβατική, ϑα έχουµε A B (5) Αν ο πίνακας A είναι αντιστρέψιµος, τότε ορίζεται ο αντίστροφός του A και εποµένως ορίζονται και οι πίνακες A n = (A ) n, n Θέτοντας A = I n, έπεται ότι ορίζονται οι πίνακες A n, n Z, οι οποίοι είναι αντιστρέψιµοι µε αντίστροφο (A n ) = A n = (A ) n Από το µέρος (4) έπεται ότι A A n, n Z Ασκηση Εστω A, B M m n (K) () Να δειχθεί ότι : A γ B = A B

22 Ισχύει η αντίστροφη συνεπαγωγή ; () Να δειχθεί ότι : A σ B = A B Ισχύει η αντίστροφη συνεπαγωγή ; Λύση () Εστω ότι A γ B Τότε υπάρχει ένας αντιστρέψιµος m m πίνακας P έτσι ώστε P A = B Τότε ϑέτοντας Q = I n, ϑα έχουµε P AQ = P AI n = P A = B Άρα A B, και εποµένως A γ B = A B Η αντίστροφη συνεπαγωγή δεν είναι αληθής Πραγµατικά, ϑεωρούµε τον πίνακα A = Τότε : Επιπλέον : Γ(A) = A = ( ) ( ) Από τα παραπάνω προκύπτει ότι Σ Σ Σ Γ Γ Γ ( ) A K(A) = Γ(A) Σ Σ Αν A γ K(A), τότε υπάρχει αντιστρέψιµος πίνακας P = Οµως P A = K(A) = a b = c d ( ) = = K(A) a b έτσι ώστε : P A = K(A) c d a a a + b = c c c + d ( ) δηλαδή καταλήγουµε στο άτοπο a = και a = Άρα ο πίνακας A δεν είναι γ-ισοδύναµος µε τον K(A) Εποµένως A B A γ B () Εστω ότι A σ B Τότε υπάρχει ένας αντιστρέψιµος n n πίνακας Q έτσι ώστε AQ = B Τότε ϑέτοντας P = I m, ϑα έχουµε P AQ = I m AQ = AQ = B Άρα A B, και εποµένως A σ B = A B Η αντίστροφη συνεπαγωγή δεν είναι αληθής Πραγµατικά, ϑεωρούµε τον πίνακα B = Τότε : A = Σ Σ Σ Γ Γ Γ Γ Γ = K(B) Από τα παραπάνω προκύπτει ότι B K(B) a b Αν B σ K(B), τότε υπάρχει αντιστρέψιµος πίνακας Q = έτσι ώστε : AB = K(B) c d Οµως BQ = K(A) = a b = = a b a b = c d c d

23 δηλαδή καταλήγουµε στο άτοπο a = και a = Άρα ο πίνακας B δεν είναι σ-ισοδύναµος µε τον K(B) Εποµένως γενικά A B A σ B Ασκηση Να δειχθεί ότι δύο m n πίνακες είναι ισοδύναµοι αν και µόνον αν έχουν την ίδια ϐαθµίδα : A, B M m n (K) : r(a) = r(b) = A B Λύση Γνωρίζουµε ότι κάιθε πίνακας είναι ισοδύναµος µε την κανονική του µορφή Εποµένως ϑα έχουµε : A K(A) και B K(B) Επειδή Ir O K(A) = και r = r(a) O O και Ir O K(B) = και r = r(b) O O Επειδή r(a) = r = r Ir O = r(b), έπεται ότι K(A) = K(B) = και εποµένως ϑα έχουµε O O Ir O Ir O A και B O O O O Επειδή η σχέση, ως σχέση ισοδυναµίας στο σύνολο των m n πινάκων, είναι συµµετρική και µετα- ϐατική, ϑα έχουµε : Ir O Ir O A και B = A B O O O O Ασκηση Εστω A M m n (K) και υποθέτουµε ότι r(a) = r Να δειχθεί ότι υπάρχουν πίνακες B M m r (K) και C M r n (K) έτσι ώστε : A = B C Ir O Λύση Γνωρίζουµε ότι ο πίνακας A είναι ισοδύναµος µε την κανονική του µορφή K(A) =, όπου O O r = r(a) Εποµένως υπάρχει( ένας αντιστρέψιµος ) m m πίνακας P και ένας αντιστρέψιµος n n πίνακας Ir O Q έτσι ώστε P AQ = K(A) = Θεωρούµε τους πίνακες O O X = M m r (K) και Y = M r n και υπολογίζουµε εύκολα ότι : Ir O XY = O O Θα δείξουµε αργότερα µε χρήση γραµµικών απεικονίσεων ότι : r(a) = r(b) A B

24 4 Τότε ϑα έχουµε Ir O P AQ = = XY = A = P XY Q = (P X)(Y Q ) O O Θέτοντας B = P X M m r (K) και C = Y Q M r n (K) ϑα έχουµε A = B C Ασκηση Να λυθεί το σύστηµα : (Σ) x + x x = x + x x = x + x + x = Λύση Εχουµε : A =, B =, X = x x, (A B) = Εκτελούµε στοιχιώδεις πράξεις στις γραµµές του επαυξηµένου πίνακα του (Σ): Γ Γ Γ 4 Γ Γ Γ Γ Γ +4Γ Γ Γ Γ x Γ Γ Γ Γ Γ Γ 4 Γ Ο τελευταίος πίνακας είναι ο επαυξηµένος πίνακας του γραµµικού συστήµατος x + x + x = (Σ ) x + x + x = x + x + x = το οποίο έχει προφανή λύση την x = x = x = Επειδή το (Σ ) είναι ισοδύναµο µε το (Σ), έπεται ότι το (Σ) έχει µοναδική λύση την : x =, x =, x = Ασκηση 4 Να λυθεί το σύστηµα : (Σ) x + x 5x = x x + 4x = 4 4x + x 6x = 8 Λύση Εχουµε : A = 5 4, B = 4, X = x x, (A B) = Εκτελούµε στοιχιώδεις πράξεις στις γραµµές του επαυξηµένου πίνακα του (Σ): Γ Γ Γ Γ Γ Γ Γ Γ 4Γ x Γ 7 Γ

25 5 Γ Γ Γ Ο τελευταίος πίνακας είναι ο επαυξηµένος πίνακας του γραµµικού συστήµατος x + x x = (Σ ) x + x x = x + x + x = 5 Για το (Σ ) έχουµε : x = x και x = x Θέτουµε x = λ (αυθαίρετη τιµή από το σώµα K), και τότε έπεται ότι το σύτστηµα (Σ ) έχει άπειρες λύσεις, οι οποίες εξαρτώνται από µια παράµετρο λ K), τις εξής : x = + λ, x = λ, x = λ Επειδή το σύστηµα (Σ ) είναι ισοδύναµο µε το (Σ), έπεται ότι το σύτστηµα (Σ) έχει άπειρες λύσεις, οι οποίες εξαρτώνται από µια παράµετρο λ K), τις εξής : x = + λ, x = λ, x = λ, (λ K) Ασκηση 5 Να λυθεί το σύστηµα : x + x x + x 4 = 8x (Σ) + x 9x + 8x 4 = 4x + 6x + x x 4 = x + x + 9x + 7x 4 = Λύση Εχουµε : A = , B =, X = 9 7 x x x x 4 x 5, (A B) = Επειδή ο πίνακας των σταθερών όρων είναι ο µηδενικός εργαζόµαστε Εκτελώντας στοιχειώδεις πράξεις στις γραµµές του πίνακα A των συντελεστών (Σ): Γ 5 Γ Γ Γ Γ Γ 4Γ Γ Γ Γ, Γ 4 Γ 4 Γ Γ Γ + Γ Ο τελευταίος πίνακας είναι ο επαυξηµένος του συστήµατος x + x + x + x 4 = (Σ x ) + x + x 4 5 x 4 = x + x + x + x 4 = x + x + x + x 4 = Για το (Σ ) έχουµε : x = 4 5 x 4 και x = x x 4 Θέτοντας x = λ και x 4 = µ (αυθαίρετες τιµές από το σώµα K) Γ Γ +Γ Γ 4 Γ 4 +Γ 4 5

26 6 έπεται ότι το (Σ ) έχει άπειρες λύσεις, οι οποίες εξαρτώνται από δύο παραµέτρους λ, µ K: x = λ µ, x = λ, x = 4 5 µ, x 4 = µ Επειδή το σύστηµα (Σ) είναι ισοδύναµο µε το (Σ ), έπεται ότι το (Σ) έχει άπειρες λύσεις οι οποίες εξαρτώνται από δύο παραµέτρους λ, µ K, τις εξής : x = λ µ, x = λ, x = 4 5 µ, x 4 = µ (λ, µ K) Ασκηση 6 Να λυθεί το σύστηµα : x x + x x 5 = x (Σ) + x x + x 4 = x x + x + x 4 = λ 4x + 4x 4x x 4 + x 5 = λ Λύση Εχουµε : A =, B = λ, X = λ (A B) = λ λ Εκτελούµε στοιχειώδεις πράξεις στις γραµµές του επαυξηµένου πίνακα του (Σ): λ λ Γ Γ +Γ Γ Γ Γ x x x x 4 x 5 λ λ Γ 4 Γ 4 +4Γ λ λ Γ Γ Γ Γ 4 Γ 4 +Γ λ 4 λ Γ 4 Γ 4 +Γ λ λ Γ Γ λ λ και άρα καταλήγουµε στο παρακάτω σύστηµα : x x + x x 5 = x 4 x 5 = x 5 = λ = λ ιακρίνουµε δύο περιπτώσεις : () Αν λ τότε έπεται ότι το σύστηµα (Σ) είναι αδύνατο

27 7 () Αν λ = τότε έχουµε x 5 = και άρα x 4 = Ακόµα, από την πρώτη εξίσωση έχουµε x = x x Θέτουµε x = κ και x = ν µε κ, ν R Τότε έχουµε τη γενική λύση : x = κ ν x = κ x = ν κ, ν R x 4 = x 5 = Ασκηση 7 Να λυθεί το σύστηµα : x + x + x + x 4 x 5 = λ x (Σ) + x = λ x 4 x 5 = λ x + x + x 4 x 5 = λ Λύση Εχουµε : A = λ, B = λ λ, X = λ λ (A B) = λ λ λ Εκτελούµε στοιχειώδεις πράξεις στις γραµµές του επαυξηµένου πίνακα του (Σ): x x x x 4 x 5 λ λ λ λ Γ 4 Γ 4 Γ λ λ λ Γ 4 Γ 4 Γ λ λ λ + λ και άρα καταλήγουµε στο παρακάτω σύστηµα : x + x + x + x 4 x 5 = λ x + x = λ x 4 x 5 = λ = + λ ιακρίνουµε δύο περιπτώσεις : () Αν λ τότε το σύστηµα (Σ) είναι αδύνατο

28 8 () Για λ = έχουµε το σύστηµα : x + x + x + x 4 x 5 = x + x = x 4 x 5 = Συνεπώς έχουµε ότι x = x, x 4 = + x 5 και αντικαθιστώντας στην πρώτη εξίσωση ϐρίσκουµε x = x + x 5 Θέτουµε x = ν και x 5 = κ µε κ, ν R Τότε έχουµε τη γενική λύση : x = ν + κ x = ν x = ν κ, ν R x 4 = + κ x 5 = ν Ασκηση 8 Αν λ R, να λυθεί το ακόλουθο σύστηµα : x + x + x + x 4 + x 5 x 6 + x 7 = x (Σ) : + x + x + x 4 + x 5 x 6 + x 7 = x + x + x + x 4 + x 5 x 6 + x 7 = x + x + x + x 4 + x 5 + x 6 + x 7 = λ Λύση Ο πίνακας συντελεστών και ο πίνακας σταθερών όρων του συστήµατος (Σ) είναι A = και B = λ Εκτελούµε στοιχειώδεις πράξεις στον επαυξηµένο πίνακα (A B): (A B) = Γ Γ Γ Γ 4 Γ 4 Γ λ λ Γ Γ Γ Γ Γ Γ Γ 4 Γ 4 +Γ λ λ Ο τελευταίος πίνακας είναι ο επαυξηµένος πίνακας ενός συστήµατος (Σ ): x + x + x + x 4 + x 5 + x 6 + x 7 = (Σ x ) : + x + x + x 4 + x 5 x 6 + x 7 = x + x + x + x 4 + x 5 x 6 + x 7 = x + x + x + x 4 + x 5 + x 6 + x 7 = λ το οποίο είναι ισοδύναµο µε το (Σ) ιακρίνουµε τις παρακάτω περιπτώσεις : () Αν λ τότε λ, ο τελευταίος πίνακας τότε η τελευταία εξίσωση του (Σ ) είναι αδύνατη διότι ϑα έχουµε = ( λ Εποµένως το (Σ ) και άρα και το (Σ) είναι αδύνατο () Εστω λ = Τότε το (Σ ) είναι της µορφής (παραλείπουµε τους άγνωστους µε µηδενικό συντελεστή): x + x + x 4 = x + x 5 x 6 = x 7 = = x = x x 4 x = x 5 + x 6 x 7 =

29 9 Θέτουµε x = κ, x 4 = λ, x 5 = µ, x 6 = ν να είναι αυθαίρετες τιµές από το σώµα K, έπεται ότι το σύστηµα (Σ ), άρα και το ισοδύναµό του σύστηαµ (Σ), έχει άπειρες λύσεις οι οποίες εξαρτώνται από 4 παραµέτρους : Εποµένως η γενική λύση του συστήµατος (Σ) είναι x = κ ξ x = µ + ν x = κ x 4 = ξ κ, ξ, µ, ν R x 5 = µ x 6 = ν x 7 = Ασκηση 9 Να λυθεί το σύστηµα (λ R): x y + z = (Σ) x + y + λz = x + λy + z = λ Λύση Εχουµε : A = λ, B =, X = x y, (A B) = λ λ λ z λ λ Εκτελούµε στοιχιώδεις πράξεις στις γραµµές του επαυξηµένου πίνακα του (Σ): (A B) = λ Γ Γ Γ λ Γ Γ Γ λ λ λ + λ ιακρίνουµε περιπτώσεις : () Αν λ + =, δηλαδή λ =, τότε ο τελευταίος πίνακας είναι της µορφής : 4 ο οποίος είναι ο επαυξηµένος ενός συστήµατος (Σ ) ισοδύναµου µε το (Σ) Επειδή προφανώς το (Σ ) είναι αδύνατο (η τελευταία εξίσωση του είναι της µορφής x + y + z = 4), έπεται ότι το (Σ) είναι αδύνατο () Αν λ +, δηλαδή λ, τότε εκτελούµε στοιχειώδεις πράξεις στις γραµµές του τελευταίου πίνακα : λ λ + λ ιακρίνουµε περιπτώσεις : Γ Γ Γ λ+ Γ λ+ λ λ+ λ λ λ+ (λ ) λ+ Γ Γ +Γ Γ Γ Γ

30 (αʹ) Αν λ+ =, δηλαδή αν λ =, τότε ο τελευταίος πίνακας είναι της µορφής και είναι ο επαυξηµένος πίνακας του γραµµικού συστήµατος x + y + z = (Σ ) x + y + z = x + y + z = το οποίο είναι ισοδύναµο µε το σύστηµα (Σ) Θέτοντας z = κ να είναι µια αυθαίρετη τιµή από το σώµα K, έπεται ότι το (Σ ) έχει άπειρες λύσεις, οι οποίες εξαρτώνται από µια παράµετρο κ K: x = κ, y =, z = κ Επειδή το (Σ ) είναι ισοδύναµο µε το (Σ), έπεται ότι το (Σ) έχει άπειρες λύσεις οι οποίες εξαρτώνται από µια παράµετρο, τις εξής : x = κ, y =, z = κ (κ K) (ϐʹ) Αν λ+, δηλαδή αν λ, τότε ο τελευταίος πίνακας είναι της µορφής λ+ λ+ λ Γ Γ +Γ λ Γ Γ λ+ Γ λ+ (λ ) Γ λ+ Γ λ+ 4 λ+ λ+ 4 λ λ+ 4 λ+ ο τελευταίος πίνακας είναι ο επαυξηµένος πίνακας του γραµµικού συστήµατος x + y + z = 4 (Σ ) x + y + z = λ λ+ x + y + z = 4 λ+ το οποίο είναι ισοδύναµο µε το σύστηµα (Σ) Προφανώς το (Σ ) έχει µοναδική λύση την x = 4, y = λ λ+, z = 4 λ+ Επειδή το (Σ ) είναι ισοδύναµο µε το (Σ), έπεται ότι το (Σ) έχει µοναδική λύση, την εξής : x = 4, y = λ λ +, z = 4 λ + Συνοψίζοντας, δείξαµε ότι το σύστηµα (Σ) είναι : () Είναι αδύνατο, αν λ = () Εχει άπειρες λύσεις, αν : λ και λ = Οι άπειρες λύσεις του (Σ) εξαρτώνται από µια παράµετρο και είναι οι εξής : x = κ, y =, z = κ (κ K) () Εχει µοναδική λύση, αν λ και λ Η µοναδική λύση του (Σ) είναι η εξής : x = 4, y = λ λ +, z = 4 λ + Ασκηση Αν a, b R, να λυθεί το σύστηµα : x + y + z = 6a (Σ) x + y + (b + )z = 4 bx + y + z = a

31 Λύση Εχουµε : A = (b + ), B = 6a 4, X = x y, (A B) = 6a (b + ) 4 b a z b a Εκτελούµε στοιχιώδεις πράξεις στις γραµµές του επαυξηµένου πίνακα του (Σ): 6a (b + ) 4 Γ Γ Γ 6a b 4 + 6a Γ Γ b a b a ιακρίνουµε περιπτώσεις : () b = Τότε ο τελευταίος πίνακας είναι ο a 4 + 6a a ο οποίος είναι ο επαυξηµένος πίνακας του συστήµατος x + (Σ y + z = a ) x + y + z = 4 + 6a x + y + z = a a b 4 + 6a b a Από το οποίο ϐλέπουµε ότι : (αʹ) Αν 4 + 6a, δηλαδή αν a 4 6 =, τότε το (Σ ) είναι αδύνατο Επειδή το (Σ) είναι ισοδύναµο µε το (Σ ), έπεταιο ότι αν a, τότε το (Σ) είναι αδύνατο (ϐʹ) Αν Αν 4 + 6a =, δηλαδή αν a = 4 6 =, τότε ο επαυξηµένος πίνακας του (Σ ) είναι Γ Γ 7 6 Γ Γ Ο τελευταίος πίνακας είναι είναι ο επαυξηµένος πίνακας του συστήµατος x + y + (Σ 6 z = 7 ) x + y + z = x + y + z = Γ Γ Γ Από το οποίο ϐλέπουµε ότι : y = ( + z) και x = 7 6z Θέτοντας z = λ, (αυθαίρετη τιµή από το σώµα K), έπεται ότι το σύστηµα (Σ ) έχει άπειρες λύσεις, οι οποίες εξαρτώνται από µια παράµετρο λ K: x = 7 6 λ, y = ( + λ), z = λ Επειδή το (Σ ) είναι ισοδύναµο µε το (Σ ) και το (Σ ) είναι ισοδύναµο µε το (Σ),έπεται ότι το (Σ) έχει άπειρες λύσεις οι οποίες εξαρτώνται από µια παράµετρο λ K, τις εξής : x = 7 6 λ, y = ( + λ), z = λ, (λ K) () Αν b Τότε : a b 4 + 6a b a ιακρίνουµε περιπτώσεις : Γ Γ a b b a + ab 4+6a b a b a b 4 + 6a a = 6 b 4 b a + ab 4+6a b Γ Γ bγ Γ b Γ

32 (αʹ) Αν b = 6, τότε έχουµε τον πίνακα : a a Γ Γ +Γ +a a a +69a Γ Γ a a +69a ιακρίνουµε περιπτώσεις : (i) Αν +69a, δηλαδή αν a 69, τότε το (Σ) είναι αδύνατο, καθώς ο παραπάνω πίνακας είναι ο επαυξηµένος πίνακας ενός συστήµατος το οποίο είναι ισοδύναµο µε το (Σ) και ειναι προφανώς αδύνατο (ii) Αν +69a =, δηλαδή αν a = 69, τότε ο τελευταίος πίνακας είναι : ( 69 ) ( 69 ) = 4 +69a Ο τελευταίος πίνακας είναι ο πίνακας του επαυξηµένου συστήµατος x + (Σ y + z = ) x + y + z = 4 x + y + z = το οποίο είναι ισοδύναµο µε το (Σ) και το οποίο έχει άπειρες λύσεις : z = 4, και x = λ +, όπου λ είναι µια αυθαίρετη παράµετρος από το σώµα K Εποµένως το (Σ έχει άπειρες λύσεις οι οποίες εξαρτώνται από µια παράµετρο λ K: x = λ + (ϐʹ) Αν b 6, τότε : a 6 b 4 b a + ab 4+6a b, y = λ, z = 4, (λ K) Γ 6 b Γ 6 b 4 b 6 b a 4 b 6 b 4+6a b 4a 6 b 6a+6ab 6 b 6a+6ab 6 b 4+6a b Ο τελευταίος πίνακας είναι ο πίνακας του επαυξηµένου συστήµατος (Σ ) x + y + 6 b z = 4a 6 b x + y + 4 b 6 b z = 6a+6ab 6 b x + y + z = 4+6a b το οποίο είναι ισοδυναµο µε το (Σ) και έχει µοναδική λύση : z = 4+6a ab+6ab +4b 4a 6 b(6 b), x = 4a 6 b 6 b 4+6a b το (Σ), έπεται ότι το (Σ) έχει µοναδική λύση x = 4ab + 6a + 4 b(6 b) Συνοψίζοντας, δείξαµε ότι το σύστηµα (Σ) είναι : () Είναι αδύνατο, αν : b = b Γ Γ Γ, y = 6a+6ab 6 b 4 b 6 b 4+6a b = = 4ab 4 6a b(6 b) Επειδή το (Σ ) είναι ισοδύναµο µε, y = ab + 6ab + 4b 4a 6, z = 4 + 6a b(6 b) b και a ή b = 6 και a 69 () Εχει µοναδική λύση, αν : b και b 6 Τότε η µοναδική λύση του (Σ) είναι : x = 4ab + 6a + 4 b(6 b), y = ab + 6ab + 4b 4a 6, z = 4 + 6a b(6 b) b

33 () Εχει άπειρες λύσεις, αν : (αʹ) Είτε b = και a = Τότε οι λύσεις του (Σ) είναι της µορφής : x = 7 6 λ, y = ( + λ), z = λ, (λ K) (ϐʹ) Είτε b = 6 και a = 69 Τότε οι λύσεις του (Σ) είναι της µορφής : x = λ +, y = λ, z = 4, (λ K) Ασκηση Να ϐρεθεί η ισχυρά γ-κλιµακωτή και η κανονική µορφή του πίνακα C = Ακολούθως να λυθεί το γραµµικό σύστηµα AX = B, όπου A = και B = Λύση Για την ισχυρά γ-κλιµακωτή µορφή του πίνακα C, Θα έχουµε C = Γ Γ Γ, Γ Γ Γ 4 Γ Γ 4 4Γ, Γ 5 Γ 5 5Γ Γ Γ Γ 4 7 Γ Γ Γ 4 7 Γ Γ +Γ 4 7 Γ Γ Γ Γ 4 Γ 4 +Γ Γ 5 Γ 5 +Γ Γ Γ Γ Γ

34 4 Προφανώς ο τελευταίος πίνακας είναι η ισχυρή Γ-κλιµακωτή µορφή του πίνακα C: Γ(C) = 7 Για την κανονική µορφή του πίνακα C, Θα έχουµε : Γ(C) = 7 Σ 5 Σ 5 4Σ Σ 6 Σ 6 +7Σ Σ 4 Σ 4 +Σ Σ 5 Σ 5 +Σ, Σ 6 Σ 6 7Σ Σ 4 Σ 4 Σ Σ 5 Σ 5 7Σ, Σ 6 Σ 6 +Σ Προφανώς ο τελευταίος πίνακας είναι η κανονική µορφή του πίνακα C: K(C) = Για την επίλυση του γραµµικού συστήµατος (Σ): AQ = B, παρατηρούµε ότι ο πεαυξηµένος πίνακας του συστήµατος (Σ) είναι ο πίνακας C: (A B) = C Εποµένως ϑα έχουµε ότι η ισχυρά γ-κλιµακωτή µορφή του (A B) είναι ο πίνακας Γ(A B) = 7 ο οποίος είναι οµεπαυξηµένος πίνακας ενός συστήµατος (Σ ) ισοδύναµου µε το αρχικό : x + x + x + x 4 + 4x 5 = 7 x + x + x + x 4 + x 5 = 7 (Σ ) x + x + x + x 4 + 7x 5 = x + x + x + x 4 + x 5 = x + x + x + x 4 + x 5 = δηλαδή (Σ ) και το οποίο έχει την ακόλουθη γενική λύση : ϑέτουµε x + 4x 5 = 7 x x 4 x 5 = 7 x + x 4 + 7x 5 = x 4 = r και x 5 = s

35 5 να είναι αυθαίρετα στοιχεία από το σώµα K και τότε : x = 7 4s x = 7 + r + s x = r 7s x 4 = r x 5 = s r, s K Η παραπάνω είναι και η γενική λύση του αρχικού συστήµατος (Σ) άπειρες λύσεις οι οποίες εξαρτώνται από δύο αυθαίρετες παραµέτρους Ιδιαίτερα προκύπτει ότι το (Σ) έχει Ασκηση Θεωρούµε τον 4 5 πίνακα 4 A = Να ϐρεθεί ένας αντιστρέψιµος 4 4 πίνακας P και ένας αντιστρέψιµος 5 5 πίνακας Q έτσι ώστε ο πίνακας P AQ να είναι ισχυρά γ-κλιµακωτός και ισχυρά σ-κλιµακωτός, δηλαδή ο πίνακας P AQ είναι η κανονική µορφή του πίνακα A Ακολούθως να λυθεί το οµογενές γραµµικό σύστηµα (Σ) AX = O, όπου O = Λύση Για την ισχυρά γ-κλιµακωτή µορφή του πίνακα A, ϑα έχουµε : 4 A = 4 Γ Γ 4 4 Γ Γ Γ Γ Γ Γ 7 Γ Γ 4Γ, Γ 4 Γ 4 5Γ 7 Γ Γ Γ Γ 4 Γ 4 Γ Γ 7 Γ Γ Γ 4 Γ Γ +Γ Γ Γ + 7 Γ Γ Γ 7 Γ Ο τελευταίος πίνακας είναι προφανώς η ισχυρά γ-κλιµακωτή µορφή του πίνακα A: Γ(A) = 7 7

36 6 Ερµηνεύοντας τις προηγηθείσες στοιχειώδεις πράξεις στις γραµµές του A ως διαδοχικούς πολλαπλασιασµούς από τα αριστερά του πίνακα A µε τους αντίστοιχους στοιχειώδεις πίνακες, προκύπτει ότι ϑέτοντας : P = E E E () E E 4 E ( ) E 4 ( ) E ( ) E ( 4) E 4 ( 5) E ( )E απόκτούµε έναν 4 4 αντιστρέψιµο πίνακα P έτσι ώστε P A = Γ(A) Για την κανονική µορφή του πίνακα A, ϑα έχουµε : Γ(A) = Σ Σ + 7 Σ 7 7 Σ 4 Σ Σ Σ Σ + 7 Σ Σ 4 Σ 4 7 Σ Σ Σ 5 Ο τελευταίος πίνακας είναι προφανώς η κανονική µορφή του πίνακα A: K(A) = Ερµηνεύοντας τις προηγηθείσες στοιχειώδεις πράξεις στις στήλες του Γ(A) ως διαδοχικούς πολλαπλασιασµούς από τα δεξιά του πίνακα A µε τους αντίστοιχους στοιχειώδεις πίνακες, προκύπτει ότι ϑέτοντας : ( 9 Q = t E t E t 4 E t E 4 ) t E απόκτούµε έναν 5 5 αντιστρέψιµο πίνακα Q έτσι ώστε Γ(A)Q = K(A), και τότε ϑα έχουµε : P AQ = K(A) Για το οµογενές γραµµικό σύστηµα (Σ): AQ = O, ϑα έχουµε το ισοδύναµο οµογενές γραµµικό σύστηµα Γ(A)X = O, δηλαδή : x 9 (Σ 7 x 7 x 4 = ) x 7 x + 7 x 4 = x 5 = και το οποίο έχει την ακόλουθη γενική λύση : ϑέτουµε x = r και x 4 = s να είναι αυθαίρετα στοιχεία από το σώµα K και τότε : x = 7 r + 7 s x = 7 r 7 s x = r x 4 = s x 5 = r, s K Η παραπάνω είναι και η γενική λύση του αρχικού συστήµατος (Σ) Ιδιαίτερα προκύπτει ότι το (Σ) έχει άπειρες λύσεις οι οποίες εξαρτώνται από δύο αυθαίρετες παραµέτρους

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ Ι (ΠΕΡΙΤΤΟΙ) Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 3

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ Ι (ΠΕΡΙΤΤΟΙ) Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 3 ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ Ι Τµηµα Β (ΠΕΡΙΤΤΟΙ) Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο ιδασκων: Α Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://usersuoigr/aeligia/linearalgerai/lai07/lai07html Παρασκευή Νοεµβρίου 07 Ασκηση Αν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ Ι (ΠΕΡΙΤΤΟΙ) Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 2

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ Ι (ΠΕΡΙΤΤΟΙ) Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 2 ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ Ι Τµηµα Β (ΠΕΡΙΤΤΟΙ) Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 2 ιδασκων: Α Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://usersuoigr/abeligia/linearalgebrai/lai2017/lai2017html Παρασκευή 20 Οκτωβρίου 2017

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ Ι (ΑΡΤΙΟΙ) Ασκησεις - Φυλλαδιο 1

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ Ι (ΑΡΤΙΟΙ) Ασκησεις - Φυλλαδιο 1 ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ Ι Τµηµα Β ΑΡΤΙΟΙ Ασκησεις - Φυλλαδιο 1 ιδασκων: Α Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://usersuoigr/abeligia/liearalgebrai/lai2018/lai2018html Παρασκευή 12 Οκτωβρίου 2018 Ασκηση 1

Διαβάστε περισσότερα

Γραµµικη Αλγεβρα Ι Επιλυση Επιλεγµενων Ασκησεων Φυλλαδιου 8

Γραµµικη Αλγεβρα Ι Επιλυση Επιλεγµενων Ασκησεων Φυλλαδιου 8 Γραµµικη Αλγεβρα Ι Επιλυση Επιλεγµενων Ασκησεων Φυλλαδιου 8 ιδασκοντες: Ν. Μαρµαρίδης - Α. Μπεληγιάννης Βοηθος Ασκησεων: Χ. Ψαρουδάκης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://www.math.uoi.gr/ abeligia/linearalgebrai/lai.html

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι. Ασκησεις - Φυλλαδιο 2

ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι. Ασκησεις - Φυλλαδιο 2 ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι Τµηµα Β Ασκησεις - Φυλλαδιο 2 ιδασκων: Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/algebraicstructuresi/asi2016/asi2016.html Πέµπτη 3 Μαρτίου 2016 Αν (G, ) είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ Ι (ΑΡΤΙΟΙ) Ασκησεις - Φυλλαδιο 1

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ Ι (ΑΡΤΙΟΙ) Ασκησεις - Φυλλαδιο 1 ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ Ι Τµηµα Β (ΑΡΤΙΟΙ) Ασκησεις - Φυλλαδιο ιδασκων: Α Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://usersuoigr/abeligia/linearalgebrai/lai208/lai208html Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 208 Ασκηση Να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΙΙ (ΠΕΡΙΤΤΟΙ) Ασκησεις - Φυλλαδιο 5

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΙΙ (ΠΕΡΙΤΤΟΙ) Ασκησεις - Φυλλαδιο 5 ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΙΙ Τµηµα Β (ΠΕΡΙΤΤΟΙ) Ασκησεις - Φυλλαδιο 5 ιδασκων: Α Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://usersuoigr/abeligia/linearalgebraii/laii018/laii018html ευτέρα 3 Απριλίου 018 Αν C = x

Διαβάστε περισσότερα

Γραµµικη Αλγεβρα Ι Επιλυση Επιλεγµενων Ασκησεων Φυλλαδιου 4

Γραµµικη Αλγεβρα Ι Επιλυση Επιλεγµενων Ασκησεων Φυλλαδιου 4 Γραµµικη Αλγεβρα Ι Επιλυση Επιλεγµενων Ασκησεων Φυλλαδιου 4 ιδασκοντες: Ν Μαρµαρίδης - Α Μπεληγιάννης Βοηθος Ασκησεων: Χ Ψαρουδάκης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://wwwmathuoigr/ abeligia/linearalgebrai/laihtml

Διαβάστε περισσότερα

Αλγεβρικες οµες Ι Ασκησεις - Φυλλαδιο 2

Αλγεβρικες οµες Ι Ασκησεις - Φυλλαδιο 2 Αλγεβρικες οµες Ι Ασκησεις - Φυλλαδιο 2 ιδασκοντες: Ν. Μαρµαρίδης - Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδες Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/algebraicstructuresi/asi2014/asi2014.html, https://sites.google.com/site/maths4edu/home/algdom114

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ Ι (ΑΡΤΙΟΙ) Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 4

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ Ι (ΑΡΤΙΟΙ) Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 4 ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ Ι Τµηµα Β (ΑΡΤΙΟΙ Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 4 ιδασκων: Α Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://usersuoigr/abeligia/linearalgebrai/lai018/lai018html Παρασκευή 3 Νοεµβρίου 018 Ασκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ Ι (ΠΕΡΙΤΤΟΙ) Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 4

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ Ι (ΠΕΡΙΤΤΟΙ) Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 4 ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ Ι Τµηµα Β (ΠΕΡΙΤΤΟΙ) Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 4 ιδασκων: Α Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://usersuoigr/abeligia/linearalgebrai/lai017/lai017html Παρασκευή 17 Νοεµβρίου 017

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΙΙ (ΠΕΡΙΤΤΟΙ) Ασκησεις - Φυλλαδιο 9 Επαναληπτικες Ασκησεις

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΙΙ (ΠΕΡΙΤΤΟΙ) Ασκησεις - Φυλλαδιο 9 Επαναληπτικες Ασκησεις ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΙΙ Τµηµα Β ΠΕΡΙΤΤΟΙ Ασκησεις - Φυλλαδιο 9 Επαναληπτικες Ασκησεις ιδασκων: Α Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://usersuoigr/abeligia/linearalgebraii/laii8/laii8html Παρασκευή 4 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ιδασκοντες: x R y x y Q x y Q = x z Q = x z y z Q := x + Q Τετάρτη 10 Οκτωβρίου 2012

ιδασκοντες: x R y x y Q x y Q = x z Q = x z y z Q := x + Q Τετάρτη 10 Οκτωβρίου 2012 ιδασκοντες: Αλγεβρικες οµες Ι Ασκησεις - Φυλλαδιο 1 Ν. Μαρµαρίδης - Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/algebraicstructuresi/asi.html Τετάρτη 10 Οκτωβρίου 2012 Ασκηση 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ Ι (ΑΡΤΙΟΙ) Προτεινοµενες Ασκησεις - Φυλλαδιο 1

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ Ι (ΑΡΤΙΟΙ) Προτεινοµενες Ασκησεις - Φυλλαδιο 1 ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ Ι Τµηµα Β (ΑΡΤΙΟΙ) Προτεινοµενες Ασκησεις - Φυλλαδιο 1 ιδασκων: Α Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://usersuoigr/abeligia/linearalgebrai/lai2018/lai2018html Παρασκευή 12 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ Ι (ΑΡΤΙΟΙ) Ασκησεις - Φυλλαδιο 4

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ Ι (ΑΡΤΙΟΙ) Ασκησεις - Φυλλαδιο 4 ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ Ι Τµηµα Β (ΑΡΤΙΟΙ) Ασκησεις - Φυλλαδιο 4 ιδασκων: Α Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://usersuoigr/abeligia/linearalgebrai/lai218/lai218html Παρασκευή 23 Νοεµβρίου 218 Ασκηση 1

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΙΙ (ΑΡΤΙΟΙ) Ασκησεις - Φυλλαδιο 4

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΙΙ (ΑΡΤΙΟΙ) Ασκησεις - Φυλλαδιο 4 ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΙΙ Τµηµα Β (ΑΡΤΙΟΙ) Ασκησεις - Φυλλαδιο 4 ιδασκων: Α Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://usersuoigr/abeligia/linearalgebraii/laii9/laii9html Παρασκευή 9 Μαρτίου 9 Ασκηση Εστω (E,,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι. Επιλυση Ασκησεων - Φυλλαδιο 2

ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι. Επιλυση Ασκησεων - Φυλλαδιο 2 ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι Τµηµα Β Επιλυση Ασκησεων - Φυλλαδιο 2 ιδασκων: Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/algebraicstructuresi/asi2017/asi2017.html Παρασκευή 24 Μαρτίου 2017

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ Ι (ΑΡΤΙΟΙ) Ασκησεις - Φυλλαδιο 6

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ Ι (ΑΡΤΙΟΙ) Ασκησεις - Φυλλαδιο 6 ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ Ι Τµηµα Β (ΑΡΤΙΟΙ) Ασκησεις - Φυλλαδιο 6 ιδασκων: Α Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://usersuoigr/abeligia/linearalgebrai/lai2018/lai2018html Παρασκευή 7 εκεµβρίου 2018 Ασκηση

Διαβάστε περισσότερα

Αλγεβρικες οµες Ι Ασκησεις - Φυλλαδιο 2

Αλγεβρικες οµες Ι Ασκησεις - Φυλλαδιο 2 Αλγεβρικες οµες Ι Ασκησεις - Φυλλαδιο 2 ιδασκοντες: Ν. Μαρµαρίδης - Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/algebraicstructuresi/asi.html Τετάρτη 17 Οκτωβρίου 2012 Ασκηση 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ Ι (ΠΕΡΙΤΤΟΙ) Ασκησεις - Φυλλαδιο 4

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ Ι (ΠΕΡΙΤΤΟΙ) Ασκησεις - Φυλλαδιο 4 ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ Ι Τµηµα Β (ΠΕΡΙΤΤΟΙ) Ασκησεις - Φυλλαδιο 4 ιδασκων: Α Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://usersuoigr/abeligia/linearalgebrai/lai217/lai217html Παρασκευή 17 Νοεµβρίου 217 Ασκηση

Διαβάστε περισσότερα

Γραµµικη Αλγεβρα ΙΙ Ασκησεις - Φυλλαδιο 10

Γραµµικη Αλγεβρα ΙΙ Ασκησεις - Φυλλαδιο 10 Γραµµικη Αλγεβρα ΙΙ Ασκησεις - Φυλλαδιο 0 Επαναληπτικες Ασκησεις ιδασκοντες: Ν Μαρµαρίδης - Α Μπεληγιάννης Βοηθοι Ασκησεων: Χ Ψαρουδάκης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://usersuoigr/abeligia/linearalgebraii/laiihtml

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ. Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 7

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ. Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 7 ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Τµηµα Β Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 7 ιδασκων: Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uo.gr/abelga/numbertheory/nt2016/nt2016.html Πέµπτη 7 εκεµβρίου 2016 Ασκηση 1. Για κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ Ι (ΠΕΡΙΤΤΟΙ) Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 6

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ Ι (ΠΕΡΙΤΤΟΙ) Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 6 ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ Ι Τµηµα Β (ΠΕΡΙΤΤΟΙ) Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 6 ιδασκων: Α Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://usersuoigr/abeligia/linearalgebrai/lai2017/lai2017html Παρασκευή 15 εκεµβρίου 2017

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι. Ασκησεις - Φυλλαδιο 8

ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι. Ασκησεις - Φυλλαδιο 8 ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι Τµηµα Β Ασκησεις - Φυλλαδιο 8 ιδασκων: Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/algebraicstructuresi/asi07/asi07.html Παρασκευή 9 Μαίου 07 Για κάθε µετάθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΙΙ (ΠΕΡΙΤΤΟΙ) Ασκησεις - Φυλλαδιο 1

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΙΙ (ΠΕΡΙΤΤΟΙ) Ασκησεις - Φυλλαδιο 1 ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΙΙ Τµηµα Β (ΠΕΡΙΤΤΟΙ Ασκησεις - Φυλλαδιο 1 ιδασκων: Α Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://usersuoigr/abeligia/linearalgebraii/laii18/laii18html Παρασκευή 9 Μαρτίου 18 Ασκηση 1 Θεωρούµε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ Ι (ΑΡΤΙΟΙ) Προτεινοµενες Ασκησεις - Φυλλαδιο 4

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ Ι (ΑΡΤΙΟΙ) Προτεινοµενες Ασκησεις - Φυλλαδιο 4 ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ Ι Τµηµα Β (ΑΡΤΙΟΙ) Προτεινοµενες Ασκησεις - Φυλλαδιο 4 ιδασκων: Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/linearalgebrai/lai2018/lai2018.html Παρασκευή 23 Νοεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι. Ασκησεις - Φυλλαδιο 1

ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι. Ασκησεις - Φυλλαδιο 1 ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι Τµηµα Β Ασκησεις - Φυλλαδιο 1 ιδασκων: Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/algebraicstructuresi/asi2017/asi2017.html Παρασκευή 10 Μαρτίου 2017 Ασκηση 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ. Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 6

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ. Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 6 ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Τµηµα Β Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 6 ιδασκων: Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : htt://users.uoi.gr/abeligia/numbertheory/nt2016/nt2016.html Πέµπτη 23 Νεµβρίου 2016 Ασκηση 1. Αν N, να

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης, Καθηγητής Ιωάννης Μπεληγιάννης

Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης, Καθηγητής Ιωάννης Μπεληγιάννης Τίτλος Μαθήματος: Γραμμική Άλγεβρα ΙΙ Ενότητα: Παραγοντοποιήσεις Πινάκων και Γραµµικών Απεικονίσεων Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης, Καθηγητής Ιωάννης Μπεληγιάννης Τμήμα: Μαθηματικών 82 13 Παραγοντοποιήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ. Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 3

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ. Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 3 ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Τµηµα Β Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 3 ιδασκων: Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/numbertheory/nt2016/nt2016.html Πέµπτη 3 Νοεµβρίου 2016 Ασκηση 1. Αφού ϐρείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Ασκησεις - Φυλλαδιο 3

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Ασκησεις - Φυλλαδιο 3 ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Ασκησεις - Φυλλαδιο 3 ιδασκοντες: Ν. Μαρµαρίδης - Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/numbertheory/nt2014/nt2014.html https://sites.google.com/site/maths4edu/home/14

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΙΙ (ΠΕΡΙΤΤΟΙ) Ασκησεις - Φυλλαδιο 6

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΙΙ (ΠΕΡΙΤΤΟΙ) Ασκησεις - Φυλλαδιο 6 ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΙΙ Τµηµα Β (ΠΕΡΙΤΤΟΙ) Ασκησεις - Φυλλαδιο 6 ιδασκων: Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/linearalgebraii/laii2018/laii2018.html Παρασκευή 4 Μαίου 2018 Ασκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ. Ασκησεις - Επανάληψης. ιδασκων: Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος :

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ. Ασκησεις - Επανάληψης. ιδασκων: Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Τµηµα Β Ασκησεις - Επανάληψης ιδασκων: Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/numbertheory/nt015b/nt015b.html Πέµπτη 1 Ιανουαρίου 016 Ασκηση 1. (1) Να λυθεί

Διαβάστε περισσότερα

Γραμμική Άλγεβρα Ι,

Γραμμική Άλγεβρα Ι, Γραμμική Άλγεβρα Ι, 207-8 Ασκήσεις2 και Ασκήσεις3: Γραμμοϊσοδύναμοι Πίνακες και Επίλυση Γραμμικών Συστημάτων Βασικά σημεία Γραμμοϊσοδυναμία πινάκων o Στοιχειώδεις πράξεις γραμμών o Ανηγμένη κλιμακωτή μορφή

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Μαθήματος: Γραμμική Άλγεβρα Ι. Ενότητα: Βαθµίδα Πίνακα. Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης. Τμήμα: Μαθηματικών

Τίτλος Μαθήματος: Γραμμική Άλγεβρα Ι. Ενότητα: Βαθµίδα Πίνακα. Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης. Τμήμα: Μαθηματικών Τίτλος Μαθήματος: Γραμμική Άλγεβρα Ι Ενότητα: Βαθµίδα Πίνακα Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης Τμήμα: Μαθηματικών Κεφάλαιο 8 Βαθµιδα Πινακα Στο παρόν Κεφάλαιο ϑα µελετήσουµε την ϐαθµίδα ενός πίνακα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ. Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 4

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ. Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 4 ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Τµηµα Β Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 4 ιδασκων: Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/numbertheory/nt2016/nt2016.html Πέµπτη 10 Νοεµβρίου 2016 Ασκηση 1. Να ϐρεθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ. Ασκησεις Επαναληψης. ιδασκων: Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος :

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ. Ασκησεις Επαναληψης. ιδασκων: Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Τµηµα Β Ασκησεις Επαναληψης ιδασκων: Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/numbertheory/nt015/nt015.html Τρίτη Ιουνίου 015 Ασκηση 1. (1) Να λυθεί η γραµµική

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης, Καθηγητής Ιωάννης Μπεληγιάννης

Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης, Καθηγητής Ιωάννης Μπεληγιάννης Τίτλος Μαθήματος: Γραμμική Άλγεβρα ΙΙ Ενότητα: Η Ορίζουσα Gram και οι Εφαρµογές της Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης, Καθηγητής Ιωάννης Μπεληγιάννης Τμήμα: Μαθηματικών 65 11 Η Ορίζουσα Gram και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ. Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 2

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ. Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 2 ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Τµηµα Β Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο ιδασκων: Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/numbertheory/nt016/nt016.html Πέµπτη 7 Οκτωβρίου 016 Ασκηση 1. Βρείτε όλους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι. Ασκησεις - Φυλλαδιο 9

ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι. Ασκησεις - Φυλλαδιο 9 ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι Τµηµα Β Ασκησεις - Φυλλαδιο 9 ιδασκων: Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/algebraicstructuresi/asi2016/asi2016.html Πέµπτη 12 Μαίου 2016 Ασκηση 1. Εστω

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι. Επιλυση Ασκησεων - Φυλλαδιο 1

ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι. Επιλυση Ασκησεων - Φυλλαδιο 1 ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι Τµηµα Β Επιλυση Ασκησεων - Φυλλαδιο 1 ιδασκων: Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/algebraicstructuresi/asi2016/asi2016.html Πέµπτη 25 Φεβρουαβρίου 2016

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ. Ασκησεις - Φυλλαδιο 4. ιδασκων: Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος :

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ. Ασκησεις - Φυλλαδιο 4. ιδασκων: Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Τµηµα Β Ασκησεις - Φυλλαδιο 4 ιδασκων: Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/numbertheory/nt2015/nt2015.html ευτέρα 30 Μαρτίου 2015 Ασκηση 1. Να ϐρεθούν όλοι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι. Προτεινοµενες Ασκησεις - Φυλλαδιο 1

ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι. Προτεινοµενες Ασκησεις - Φυλλαδιο 1 ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι Τµηµα Β Προτεινοµενες Ασκησεις - Φυλλαδιο 1 ιδασκων: Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/algebraicstructuresi/asi2016/asi2016.html Πέµπτη 25 Φεβρουαβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Ασκησεις - Φυλλαδιο 7

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Ασκησεις - Φυλλαδιο 7 ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Ασκησεις - Φυλλαδιο 7 ιδασκοντες: Ν. Μαρµαρίδης - Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uo.gr/abelga/numbertheory/nt2014/nt2014.html https://stes.google.com/ste/maths4edu/home/14

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι. Επιλυση Ασκησεων - Φυλλαδιο 1

ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι. Επιλυση Ασκησεων - Φυλλαδιο 1 ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι Τµηµα Β Επιλυση Ασκησεων - Φυλλαδιο 1 ιδασκων: Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/algebraicstructuresi/asi2017/asi2017.html Παρασκευή 10 Μαρτίου 2017

Διαβάστε περισσότερα

[A I 3 ] [I 3 A 1 ].

[A I 3 ] [I 3 A 1 ]. ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 9 (α) Να ϐρεθεί ο αντίστροφος του πίνακα A = 6 4 (ϐ) Εστω b, b, b στο R Να λύθεί το σύστηµα x = b 6x + x + x = b x

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι (ΘΕ ΠΛΗ ) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ( 8 µον.) Η άσκηση αυτή αναφέρεται σε διαιρετότητα και ρίζες πολυωνύµων. a. Να λυθεί η εξίσωση

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρητικά Θέµατα. Ι. Θεωρία Οµάδων. x R y ή x R y ή x y(r) [x] R = { y X y R x } X. Μέρος Σχέσεις Ισοδυναµίας, ιαµερίσεις, και Πράξεις

Θεωρητικά Θέµατα. Ι. Θεωρία Οµάδων. x R y ή x R y ή x y(r) [x] R = { y X y R x } X. Μέρος Σχέσεις Ισοδυναµίας, ιαµερίσεις, και Πράξεις 202 Μέρος 4. Θεωρητικά Θέµατα Ι. Θεωρία Οµάδων 1. Σχέσεις Ισοδυναµίας, ιαµερίσεις, και Πράξεις 1.1. Σχέσεις ισοδυναµίας. Εστω X ένα µη-κενό σύνολο. Ορισµός 1.1. Μια σχέση ισοδυναµίας επί του X είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα

Γραµµικη Αλγεβρα Ι Επιλυση Επιλεγµενων Ασκησεων Φυλλαδιου 3

Γραµµικη Αλγεβρα Ι Επιλυση Επιλεγµενων Ασκησεων Φυλλαδιου 3 Γραµµικη Αλγεβρα Ι Επιλυση Επιλεγµενων Ασκησεων Φυλλαδιου ιδασκοντες: Ν Μαρµαρίδης - Α Μπεληγιάννης Βοηθος Ασκησεων: Χ Ψαρουδάκης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://wwwmathuoigr/ abeligia/linearalgebrai/laihtml

Διαβάστε περισσότερα

Γραµµικη Αλγεβρα Ι. Ακαδηµαϊκο Ετος Βοηθος Ασκησεων: Χ. Ψαρουδάκης

Γραµµικη Αλγεβρα Ι. Ακαδηµαϊκο Ετος Βοηθος Ασκησεων: Χ. Ψαρουδάκης Γραµµικη Αλγεβρα Ι Ακαδηµαϊκο Ετος 2011-2012 ιδασκοντες: Ν Μαρµαρίδης - Α Μπεληγιάννης Βοηθος Ασκησεων: Χ Ψαρουδάκης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://wwwmathuoigr/ abeligia/linearalgebrai/laihtml 21-2 - 2012

Διαβάστε περισσότερα

Κ. Ι. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ. Τοµέας Φυσικών Επιστηµών Σχολή Ναυτικών οκίµων ΟΡΙΖΟΥΣΕΣ. Ιδιότητες & Εφαρµογές

Κ. Ι. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ. Τοµέας Φυσικών Επιστηµών Σχολή Ναυτικών οκίµων ΟΡΙΖΟΥΣΕΣ. Ιδιότητες & Εφαρµογές Κ Ι ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ Τοµέας Φυσικών Επιστηµών Σχολή Ναυτικών οκίµων ΟΡΙΖΟΥΣΕΣ Ιδιότητες & Εφαρµογές ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2013 ΟΡΙΖΟΥΣΕΣ Έστω 2 2 πίνακας: a b A= c d Όπως γνωρίζουµε, η ορίζουσα του Α είναι ο αριθµός a

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Ασκησεις Επαναληψης

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Ασκησεις Επαναληψης ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Ασκησεις Επαναληψης ιδασκοντες: Α. Μπεληγιάννης - Σ. Παπαδάκης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/numbertheory/nt.html Τετάρτη 22 Μαΐου 2013 Ασκηση 1. (1) Να λυθεί η γραµµική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Ασκησεις - Φυλλαδιο 4

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Ασκησεις - Φυλλαδιο 4 ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Ασκησεις - Φυλλαδιο 4 ιδασκοντες: Ν. Μαρµαρίδης - Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/numbertheory/nt2014/nt2014.html https://sites.google.com/site/maths4edu/home/14

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Ασκησεις - Φυλλαδιο 6

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Ασκησεις - Φυλλαδιο 6 ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Ασκησεις - Φυλλαδιο 6 ιδασκοντες: Ν. Μαρµαρίδης - Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : htt://users.uoi.gr/abeligia/numbertheory/nt204/nt204.html htts://sites.google.com/site/maths4eu/home/4

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΙΙ (ΠΕΡΙΤΤΟΙ) Ασκησεις - Φυλλαδιο 1

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΙΙ (ΠΕΡΙΤΤΟΙ) Ασκησεις - Φυλλαδιο 1 ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΙΙ Τµηµα Β (ΠΕΡΙΤΤΟΙ Ασκησεις - Φυλλαδιο 1 ιδασκων: Α Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://usersuoigr/abeligia/linearalgebraii/laii2018/laii2018html Παρασκευή 9 Μαρτίου 2018 Ασκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Ασκησεις - Φυλλαδιο 4

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Ασκησεις - Φυλλαδιο 4 ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Ασκησεις - Φυλλαδιο 4 ιδασκοντες: Ν. Μαρµαρίδης - Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/numbertheory/nt2014/nt2014.html https://sites.google.com/site/maths4edu/home/14

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ 12- Σχέση ισοδυναμίας, γραμμικά συστήματα και απαλοιφή Gauss

ΠΛΗ 12- Σχέση ισοδυναμίας, γραμμικά συστήματα και απαλοιφή Gauss .4 Σχέση ισοδυναμίας, γραμμικά συστήματα και απαλοιφή Gauss Σχέση ισοδυναμίας. Έστω το σύνολο των ρητών αριθμών Q και η σχέση της ισότητας σε αυτό που ορίζεται ως εξής: Δύο στοιχεία α, γ Q είναι ίσα αν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι. Ασκησεις - Φυλλαδιο 8

ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι. Ασκησεις - Φυλλαδιο 8 ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι Τµηµα Β Ασκησεις - Φυλλαδιο 8 ιδασκων: Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/algebraicstructuresi/asi06/asi06.html Πέµπτη Απριλίου 06 Ασκηση. Θεωρούµε τα

Διαβάστε περισσότερα

Αλγεβρικες οµες Ι Ασκησεις - Φυλλαδιο 8

Αλγεβρικες οµες Ι Ασκησεις - Φυλλαδιο 8 Αλγεβρικες οµες Ι Ασκησεις - Φυλλαδιο 8 ιδασκοντες: Ν. Μαρµαρίδης - Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/algebraicstructuresi/asi.html Πέµπτη 27 εκεµβρίου 2012 Ασκηση 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ. Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 5

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ. Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 5 ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Τµηµα Β Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 5 ιδασκων: Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/numbertheory/nt206/nt206.html Πέµπτη 6 Νεµβρίου 206 Ασκηση. Να δειχθεί ότι

Διαβάστε περισσότερα

Αλγεβρικες οµες Ι Ασκησεις - Φυλλαδιο 1

Αλγεβρικες οµες Ι Ασκησεις - Φυλλαδιο 1 Αλγεβρικες οµες Ι Ασκησεις - Φυλλαδιο 1 ιδασκοντες: Ν. Μαρµαρίδης - Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδες Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/algebraicstructuresi/asi2014/asi2014.html, https://sites.google.com/site/maths4edu/home/algdom114

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Ασκησεις - Φυλλαδιο 3

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Ασκησεις - Φυλλαδιο 3 ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Ασκησεις - Φυλλαδιο 3 ιδασκοντες: Α. Μπεληγιάννης - Σ. Παπαδάκης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/numbertheory/nt.html Τετάρτη 13 Μαρτίου 2013 Ασκηση 1. Αφού ϐρείτε την

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ. Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 1

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ. Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 1 ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Τµηµα Β Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 1 ιδασκων: Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/numbertheory/nt016/nt016.html Πέµπτη 13 Οκτωβρίου 016 Ασκηση 1. είξτε ότι

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης, Καθηγητής Ιωάννης Μπεληγιάννης

Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης, Καθηγητής Ιωάννης Μπεληγιάννης Τίτλος Μαθήματος: Αλγεβρικές Δομές Ι Ενότητα: Σχέσεις Ισοδυναµίας, ιαµερίσεις, και Πράξεις Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης, Καθηγητής Ιωάννης Μπεληγιάννης Τμήμα: Μαθηματικών 202 Μέρος 4. Θεωρητικά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ Ι (ΑΡΤΙΟΙ) Ασκησεις - Φυλλαδιο 7

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ Ι (ΑΡΤΙΟΙ) Ασκησεις - Φυλλαδιο 7 ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ Ι Τµηµα Β (ΑΡΤΙΟΙ) Ασκησεις - Φυλλαδιο 7 ιδασκων: Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/linearalgebrai/lai2018/lai2018.html Παρασκευή 14 εκεµβρίου 2018 Ασκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι. Ασκησεις - Φυλλαδιο 2

ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι. Ασκησεις - Φυλλαδιο 2 ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι Τµηµα Β Ασκησεις - Φυλλαδιο 2 ιδασκων: Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/algebraicstructuresi/asi2017/asi2017.html Παρασκευή 24 Μαρτίου 2017 Ασκηση 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ. Προτεινοµενες Ασκησεις - Φυλλαδιο 9

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ. Προτεινοµενες Ασκησεις - Φυλλαδιο 9 ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Τµηµα Β Προτεινοµενες Ασκησεις - Φυλλαδιο 9 ιδασκων: Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/numbertheory/nt2015/nt2015.html Παρασκευή 29 Μαίου 2015 Ασκηση 1.

Διαβάστε περισσότερα

( ) 10 ( ) εποµ ένως. π π π π ή γενικότερα: π π. π π. π π. Άσκηση 1 (10 µον) Θεωρούµε το µιγαδικό αριθµό z= i.

( ) 10 ( ) εποµ ένως. π π π π ή γενικότερα: π π. π π. π π. Άσκηση 1 (10 µον) Θεωρούµε το µιγαδικό αριθµό z= i. http://elern.mths.gr/, mths@mths.gr, Τηλ: 697905 Ενδεικτικές απαντήσεις ης Γραπτής Εργασίας ΠΛΗ 00-0: Άσκηση (0 µον) Θεωρούµε το µιγαδικό αριθµό z= i. α) (5 µον) Βρείτε την τριγωνοµετρική µορφή του z.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι. Ασκησεις - Φυλλαδιο 9

ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι. Ασκησεις - Φυλλαδιο 9 ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι Τµηµα Β Ασκησεις - Φυλλαδιο 9 ιδασκων: Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/algebraicstructuresi/asi2017/asi2017.html Παρασκευή 26 Μαίου 2017 Ασκηση 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Ασκησεις - Φυλλαδιο 2

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Ασκησεις - Φυλλαδιο 2 ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Ασκησεις - Φυλλαδιο ιδασκοντες: Ν. Μαρµαρίδης - Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/numbertheory/nt014/nt014.html https://sites.google.com/site/maths4edu/home/14

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ. Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 1

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ. Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 1 ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Τµηµα Β Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 1 ιδασκων: Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/numbertheory/nt01b/nt01b.html Πέµπτη 1 Οκτωβρίου 01 Ασκηση 1. είξτε ότι

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ

ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ Θα ξεκινήσουµε την παρουσίαση των γραµµικών συστηµάτων µε ένα απλό παράδειγµα από τη Γεωµετρία, το οποίο ϑα µας ϐοηθήσει στην κατανόηση των συστηµάτων αυτών και των συνθηκών

Διαβάστε περισσότερα

Αλγεβρικες οµες Ι Ασκησεις - Φυλλαδιο 3

Αλγεβρικες οµες Ι Ασκησεις - Φυλλαδιο 3 Αλγεβρικες οµες Ι Ασκησεις - Φυλλαδιο 3 ιδασκοντες: Ν. Μαρµαρίδης - Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/algebraicstructuresi/asi.html Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2012 Ασκηση 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. nn n n

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. nn n n ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 3 Ο αλγόριθµος Gauss Eστω =,3,, µε τον όρο γραµµικά συστήµατα, εννοούµε συστήµατα εξισώσεων µε αγνώστους της µορφής: a x + + a x = b a x + + a x = b a

Διαβάστε περισσότερα

Γ 3 2Γ. Από τον τελευταίο πίνακα προκύπτει το ισοδύναμο με το αρχικό σύστημα. 3x 2 2x 3 = 1 x 3 = 2

Γ 3 2Γ. Από τον τελευταίο πίνακα προκύπτει το ισοδύναμο με το αρχικό σύστημα. 3x 2 2x 3 = 1 x 3 = 2 Γραμμικά συστήματα Άσκηση. Να βρεθεί η λύση του γραμμικού συστήματος x 2x 2 + x 3 = x + x 2 x 3 = 2 2x x 2 + x 3 = Απόδειξη. Θεωρούμε τον επαυξημένο πίνακα του συστήματος 2 2 2 και εκτελούμε στοιχειώδεις

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΙΙ (ΑΡΤΙΟΙ) Ασκησεις - Φυλλαδιο 1

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΙΙ (ΑΡΤΙΟΙ) Ασκησεις - Φυλλαδιο 1 ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΙΙ Τµηµα Β (ΑΡΤΙΟΙ Ασκησεις - Φυλλαδιο 1 ιδασκων: Α Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://usersuoigr/abeligia/linearalgebraii/laii2019/laii2019html Παρασκευή 1 Μαρτίου 2019 Ασκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΙΙ (ΠΕΡΙΤΤΟΙ) Ασκησεις - Φυλλαδιο 2

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΙΙ (ΠΕΡΙΤΤΟΙ) Ασκησεις - Φυλλαδιο 2 ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΙΙ Τµηµα Β (ΠΕΡΙΤΤΟΙ) Ασκησεις - Φυλλαδιο ιδασκων: Α Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://usersuoigr/abeligia/linearalgebraii/laii8/laii8html Παρασκευή 6 Μαρτίου 8 Ασκηση Εστω E

Διαβάστε περισσότερα

1 Ασκήσεις. Άσκηση 1.1 Να επιλυθούν τα παρακάτω γραμμικά συστήματα.

1 Ασκήσεις. Άσκηση 1.1 Να επιλυθούν τα παρακάτω γραμμικά συστήματα. 1 Ασκήσεις Άσκηση 1.1 Να επιλυθούν τα παρακάτω γραμμικά συστήματα. x 1 2x 2 + x =1 x 1 + x 2 x =0 (i) x 1 + x 2 x =2 (ii) 2x 1 2x 2 + x = 2x 1 x 2 + x =1 x 1 4x 2 +2x =4 Άσκηση 1.2 Να βρεθεί η γενική λύση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΙΙ (ΑΡΤΙΟΙ) Προτεινοµενες Ασκησεις - Φυλλαδιο 1

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΙΙ (ΑΡΤΙΟΙ) Προτεινοµενες Ασκησεις - Φυλλαδιο 1 ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΙΙ Τµηµα Β (ΑΡΤΙΟΙ) Προτεινοµενες Ασκησεις - Φυλλαδιο 1 ιδασκων: Α Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://usersuoigr/abeligia/linearalgebraii/laii2019/laii2019html Παρασκευή 1 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Μαθήματος: Γραμμική Άλγεβρα Ι. Ενότητα: Πινάκες και Γραµµικές Απεικονίσεις. Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης. Τμήμα: Μαθηματικών

Τίτλος Μαθήματος: Γραμμική Άλγεβρα Ι. Ενότητα: Πινάκες και Γραµµικές Απεικονίσεις. Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης. Τμήμα: Μαθηματικών Τίτλος Μαθήματος: Γραμμική Άλγεβρα Ι Ενότητα: Πινάκες και Γραµµικές Απεικονίσεις Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης Τμήμα: Μαθηματικών Κεφάλαιο 7 Πινακες και Γραµµικες Απεικονισεις Στα προηγούµενα

Διαβάστε περισσότερα

Γραµµική Αλγεβρα Ι. Ενότητα: Εισαγωγικές Εννοιες. Ευάγγελος Ράπτης. Τµήµα Μαθηµατικών

Γραµµική Αλγεβρα Ι. Ενότητα: Εισαγωγικές Εννοιες. Ευάγγελος Ράπτης. Τµήµα Μαθηµατικών Ενότητα: Εισαγωγικές Εννοιες Ευάγγελος Ράπτης Τµήµα Μαθηµατικών Αδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Ασκησεις - Φυλλαδιο 9

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Ασκησεις - Φυλλαδιο 9 ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Ασκησεις - Φυλλαδιο 9 ιδασκοντες: Ν. Μαρµαρίδης - Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/numbertheory/nt2014/nt2014.html https://sites.google.com/site/maths4edu/home/14

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 1

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 1 ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο ιδασκοντες: Α. Μπεληγιάννης - Σ. Παπαδάκης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/numbertheory/nt.html Τετάρτη 7 Φεβρουαρίου 03 Ασκηση. είξτε ότι

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3β. Ελεύθερα Πρότυπα (µέρος β)

Κεφάλαιο 3β. Ελεύθερα Πρότυπα (µέρος β) Κεφάλαιο 3β Ελεύθερα Πρότυπα (µέρος β) Ο σκοπός µας εδώ είναι να αποδείξουµε το εξής σηµαντικό αποτέλεσµα. 3.3.6 Θεώρηµα Έστω R µια περιοχή κυρίων ιδεωδών, F ένα ελεύθερο R-πρότυπο τάξης s < και N F. Τότε

Διαβάστε περισσότερα

Οµάδες Μεταθέσεων. Κεφάλαιο Συνοπτική Θεωρία. S(X ) = { f : X X f : απεικόνιση «1-1» και «επί» }

Οµάδες Μεταθέσεων. Κεφάλαιο Συνοπτική Θεωρία. S(X ) = { f : X X f : απεικόνιση «1-1» και «επί» } Κεφάλαιο 4 Οµάδες Μεταθέσεων 4.1 Συνοπτική Θεωρία Οι οµάδες µεταθέσεων επί ενός συνόλου και ιδιαίτερα επί του πεπερασµένου συνόλου { 12 n } αποτελούν µια από τις ϐασικότερες κλάσεις οµάδων. Στην παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Αλγεβρικες οµες Ι Ασκησεις - Φυλλαδιο 5

Αλγεβρικες οµες Ι Ασκησεις - Φυλλαδιο 5 Αλγεβρικες οµες Ι Ασκησεις - Φυλλαδιο 5 ιδασκοντες: Ν. Μαρµαρίδης - Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/algebraicstructuresi/asi.html Παρασκευή 16 & Τετάρτη 21 Νοεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ. Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 9

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ. Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 9 ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Τµηµα Β Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 9 ιδασκων: Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/numbertheory/nt2016/nt2016.html Πέµπτη 12 Ιανουαρίου 2017 Ασκηση 1. Εστω

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΙΙ (ΑΡΤΙΟΙ) Ασκησεις - Φυλλαδιο 4

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΙΙ (ΑΡΤΙΟΙ) Ασκησεις - Φυλλαδιο 4 ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΙΙ Τµηµα Β (ΑΡΤΙΟΙ) Ασκησεις - Φυλλαδιο 4 ιδασκων: Α Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://usersuoigr/abeligia/linearalgebraii/laii2019/laii2019html Παρασκευή 29 Μαρτίου 2019 Ασκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Ασκησεις - Φυλλαδιο 8

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Ασκησεις - Φυλλαδιο 8 ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Ασκησεις - Φυλλαδιο 8 ιδασκοντες: Ν. Μαρµαρίδης - Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/numbertheory/nt2014/nt2014.html https://sites.google.com/site/maths4edu/home/14

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμοσμένα Μαθηματικά ΙΙ 9ο Σετ Ασκήσεων (Λύσεις) Διανυσματικοί Χώροι

Εφαρμοσμένα Μαθηματικά ΙΙ 9ο Σετ Ασκήσεων (Λύσεις) Διανυσματικοί Χώροι Εφαρμοσμένα Μαθηματικά ΙΙ 9ο Σετ Ασκήσεων (Λύσεις) Διανυσματικοί Χώροι Επιμέλεια: Ι. Λυχναρόπουλος. Δείξτε ότι ο V R εφοδιασμένος με τις ακόλουθες πράξεις (, a b) + (, d) ( a+, b+ d) και k ( ab, ) ( kakb,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΙΙ (ΠΕΡΙΤΤΟΙ) Προτεινοµενες Ασκησεις - Φυλλαδιο 5

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΙΙ (ΠΕΡΙΤΤΟΙ) Προτεινοµενες Ασκησεις - Φυλλαδιο 5 ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΙΙ Τµηµα Β (ΠΕΡΙΤΤΟΙ) Προτεινοµενες Ασκησεις - Φυλλαδιο 5 ιδασκων: Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/linearalgebraii/laii2018/laii2018.html ευτέρα 23

Διαβάστε περισσότερα

Ευκλείδειοι Χώροι. Ορίζουµε ως R n, όπου n N, το σύνολο όλων διατεταµένων n -άδων πραγµατικών αριθµών ( x

Ευκλείδειοι Χώροι. Ορίζουµε ως R n, όπου n N, το σύνολο όλων διατεταµένων n -άδων πραγµατικών αριθµών ( x Ευκλείδειοι Χώροι Ορίζουµε ως R, όπου N, το σύνολο όλων διατεταµένων -άδων πραγµατικών αριθµών x, x,, x ) Tο R λέγεται ευκλείδειος -χώρος και τα στοιχεία του λέγονται διανύσµατα ή σηµεία Το x i λέγεται

Διαβάστε περισσότερα

AX=B (S) A A X=A B I X=A B X=A B I X=A B X=A B X=A B X X

AX=B (S) A A X=A B I X=A B X=A B I X=A B X=A B X=A B X X . Επίλυση γραμμικού συστήματος με χρήση αντιστρόφου Πρόταση Θεωρούμε ένα τετραγωνικό γραμμικό σύστημα (δηλαδή ο αριθμός των εξισώσεων είναι ίσος με τον αριθμό των αγνώστων) AX=B (S). Αν ο πίνακας Α είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι. Ασκησεις - Φυλλαδιο 4

ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι. Ασκησεις - Φυλλαδιο 4 ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι Τµηµα Β Ασκησεις - Φυλλαδιο 4 ιδασκων: Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/algebraicstructuresi/asi2016/asi2016.html Πέµπτη 31 Μαρτίου 2016 Υπενθυµίζουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι. Ασκησεις - Φυλλαδιο 4

ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι. Ασκησεις - Φυλλαδιο 4 ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι Τµηµα Β Ασκησεις - Φυλλαδιο 4 ιδασκων: Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/algebraicstructuresi/asi2017/asi2017.html Παρασκευή 7 Απριλίου 2017 Ασκηση 1.

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμοσμένα Μαθηματικά ΙΙ

Εφαρμοσμένα Μαθηματικά ΙΙ Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Εφαρμοσμένα Μαθηματικά ΙΙ Γραμμικά Συστήματα Ιωάννης Λυχναρόπουλος Μαθηματικός, MSc, PhD Γραμμικό Σύστημα a11x1 + a12x2 + + a1 nxn = b1 a x + a x + +

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης, Καθηγητής Ιωάννης Μπεληγιάννης

Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης, Καθηγητής Ιωάννης Μπεληγιάννης Τίτλος Μαθήματος: Γραμμική Άλγεβρα ΙΙ Ενότητα: Η Κανονική Μορφή Jordan - I Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης, Καθηγητής Ιωάννης Μπεληγιάννης Τμήμα: Μαθηματικών 35 7 Η Κανονική Μορφή Jordan - I Στην

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7 Βάσεις και ιάσταση

Κεφάλαιο 7 Βάσεις και ιάσταση Κεφάλαιο 7: Βάσεις και ιάσταση Σελίδα από 9 Κεφάλαιο 7 Βάσεις και ιάσταση n Στο Κεφάλαιο 5 είδαµε την έννοια της βάσης στο και στο Κεφάλαιο 6 µελετήσαµε διανυσµατικούς χώρους. Στο παρόν κεφάλαιο θα ασχοληθούµε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ Ι (ΠΕΡΙΤΤΟΙ) Ασκησεις - Φυλλαδιο 7

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ Ι (ΠΕΡΙΤΤΟΙ) Ασκησεις - Φυλλαδιο 7 ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ Ι Τµηµα Β (ΠΕΡΙΤΤΟΙ) Ασκησεις - Φυλλαδιο 7 ιδασκων: Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/linearalgebrai/lai2017/lai2017.html Παρασκευή 22 εκεµβρίου 2017

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΙΙ (ΠΕΡΙΤΤΟΙ) Ασκησεις - Φυλλαδιο 3

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΙΙ (ΠΕΡΙΤΤΟΙ) Ασκησεις - Φυλλαδιο 3 ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΙΙ Τµηµα Β (ΠΕΡΙΤΤΟΙ) Ασκησεις - Φυλλαδιο 3 ιδασκων: Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/linearalgebraii/laii2018/laii2018.html Παρασκευή 23 Μαρτίου 2018

Διαβάστε περισσότερα