Γιάννης Παπαθανασίου Δημήτρης Παπαθανασίου MΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ. ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ Σύμφωνα με το νέο σχολικό βιβλίο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γιάννης Παπαθανασίου Δημήτρης Παπαθανασίου MΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ. ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ Σύμφωνα με το νέο σχολικό βιβλίο"

Transcript

1 Γιάννης Παπαθανασίου Δημήτρης Παπαθανασίου MΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ Σύμφωνα με το νέο σχολικό βιβλίο

2

3 Περιεχόμενα Προλογικό σημείωμα... 9 Ενότητα 1 Κεφάλαιο 1 Υπενθύμιση Α μέρος Κεφάλαιο 2 Υπενθύμιση B μέρος Κεφάλαιο 3 Πώς λύνουμε ένα πρόβλημα Κεφάλαιο 4 Οι φυσικοί αριθμοί Κεφάλαιο 5 Αξία θέσης ψηφίου στους φυσικούς αριθμούς Κεφάλαιο 6 Σύγκριση και διάταξη στους φυσικούς αριθμούς Κεφάλαιο 7 Στρογγυλοποίηση στους φυσικούς αριθμούς Κεφάλαια 1-7 Επαναληπτικό Τεστ στην Ενότητα Ενότητα 2 Κεφάλαιο 8 Η πρόσθεση και η αφαίρεση στους φυσικούς αριθμούς Κεφάλαιο 9 Ο πολλαπλασιασμός στους φυσικούς αριθμούς Κεφάλαιο 10 Πολλαπλάσια και διαιρέτες Κεφάλαιο 11 Κριτήρια διαιρετότητας Κεφάλαιο 12 Η διαίρεση στους φυσικούς αριθμούς Mαθηματικά Ε Δημοτικού 5

4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαια 8-12 Επαναληπτικό Τεστ στην Ενότητα Ενότητα 3 Κεφάλαιο 13 Οι κλασματικοί αριθμοί Κεφάλαιο 14 Κλάσματα μεγαλύτερα της ακέραιης μονάδας Κεφάλαιο 15 Το κλάσμα ως πηλίκο διαίρεσης Κεφάλαιο 16 Iσοδυναμία κλασμάτων Απλοποίηση κλασμάτων Κεφάλαιο 17 Σύγκριση και διάταξη κλασμάτων Κεφάλαιο 18 Πρόσθεση και αφαίρεση κλασμάτων Κεφάλαιο 19 Πολλαπλασιασμός φυσικού αριθμού ή κλάσματος με κλάσμα Αντίστροφοι αριθμοί Κεφάλαιο 20 Διαίρεση κλασμάτων Κεφάλαιο 21 Αναγωγή στην κλασματική μονάδα Κεφάλαια Επαναληπτικό Τεστ στην Ενότητα Ενότητα 4 Κεφάλαιο 22 Συλλογή, οργάνωση και αναπαράσταση δεδομένων Κεφάλαιο 23 Χαρακτηριστικές τιμές δεδομένων Mέση τιμή Κεφάλαιο 24 Πιθανότητες Κεφάλαια Επαναληπτικό Τεστ στην Ενότητα Mαθηματικά Ε Δημοτικού

5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ενότητα 5 Κεφάλαιο 25 Δεκαδικά κλάσματα Δεκαδικοί αριθμοί Κεφάλαιο 26 Διάταξη δεκαδικών αριθμών Αξία θέσης ψηφίου στους δεκαδικούς Κεφάλαιο 27 Στρογγυλοποίηση στους δεκαδικούς αριθμούς Κεφάλαιο 28 Η πρόσθεση και η αφαίρεση στους δεκαδικούς αριθμούς Κεφάλαιο 29 Ο πολλαπλασιασμός στους δεκαδικούς αριθμούς Κεφάλαιο 30 Η διαίρεση στους δεκαδικούς αριθμούς Κεφάλαιο 31 Η έννοια του ποσοστού Κεφάλαιο 32 Διαφορετικές εκφράσεις των αριθμών Κεφάλαια Επαναληπτικό Τεστ στην Ενότητα Ενότητα 6 Κεφάλαιο 33 Οι αρνητικοί αριθμοί Κεφάλαιο 34 Γεωμετρικά και αριθμητικά μοτίβα Κεφάλαιο 35 Ισότητες και ανισότητες Κεφάλαια Επαναληπτικό Τεστ στην Ενότητα Ενότητα 7 Κεφάλαιο 36 Μετράω και σχεδιάζω κλίμακες Κεφάλαιο 37 Προσανατολισμός στον χώρο Κεφάλαιο 38 Είδη γωνιών Κεφάλαιο 39 Μέτρηση γωνιών Mαθηματικά Ε Δημοτικού 7

6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 40 Είδη τριγώνων ως προς τις γωνίες Κεφάλαιο 41 Είδη τριγώνων ως προς τις πλευρές Κεφάλαιο 42 Καθετότητα Ύψη τριγώνων Κεφάλαιο 43 Συμμετρία Κεφάλαιο 44 Κύκλος Mήκος κύκλου Κεφάλαια Επαναληπτικό Τεστ στην Ενότητα Ενότητα 8 Κεφάλαιο 45 Μονάδες μέτρησης μήκους Κεφάλαιο 46 Γεωμετρικά σχήματα Η περίμετρος Κεφάλαιο 47 Μονάδες μέτρησης της επιφάνειας Κεφάλαιο 48 Εμβαδό τετραγώνου, ορθογωνίου και ορθογωνίου τριγώνου Κεφάλαιο 49 Γεωμετρικά στερεά Ο όγκος Κεφάλαιο 50 Μονάδες μέτρησης του όγκου και της χωρητικότητας Κεφάλαιο 51 Μονάδες μέτρησης της μάζας Κεφάλαιο 52 Μονάδες μέτρησης του χρόνου Κεφάλαια Επαναληπτικό Τεστ στην Ενότητα Γλωσσάρι μαθηματικών εννοιών Απαντήσεις στις ασκήσεις και τα προβλήματα για λύση Mαθηματικά Ε Δημοτικού

7 Κεφάλαιο 3 Πώς λύνουμε ένα πρόβλημα Θεωρία και παραδείγματα Για να λύσουμε ένα πρόβλημα, ακολουθούμε τα παρακάτω βήματα: 1. Το διαβάζουμε πολύ καλά ώστε να το κατανοήσουμε, να καταλάβουμε τι λέει. Ξεχωρίζουμε τα γνωστά στοιχεία (αυτά που γνωρίζουμε, τις πληροφορίες, τα δεδομένα) από τα άγνωστα (αυτά που ψάχνουμε, τις ερωτήσεις, τα ζητούμενα). 2. Ψάχνουμε στρατηγικές-τρόπους για να λύσουμε το πρόβλημα, π.χ. παρουσίαση του προβλήματος, μοτίβο, πιο απλό ή αντίστροφο πρόβλημα και εργαλεία επίλυσης του προβλήματος, π.χ. σχέδιο, πίνακας, διάγραμμα Κάθε φορά επιλέγουμε την καλύτερη (την πιο εύκολη ή πιο προσιτή για μας). 3. Βρίσκουμε τις πράξεις που θα εκτελέσουμε, π.χ. μία πρόσθεση και δύο διαιρέσεις, και τη σειρά εκτέλεσης, π.χ. πρώτα τις δύο διαιρέσεις και μετά την πρόσθεση. 4. Λύνουμε το πρόβλημα, π.χ. κάνουμε τις δύο διαιρέσεις και την πρόσθεση. 5. Απαντούμε στο ερώτημα του προβλήματος. (Π.χ. Πλήρωσε συνολικά ) 6. Ελέγχουμε την απάντησή μας, π.χ. αν το αποτέλεσμα είναι λογικό, οι πράξεις σωστές, το αποτέλεσμα ακριβές και η απάντηση σαφής. Πρόβλημα Σ ένα Γυμνάσιο η Β τάξη έχει 5 μαθητές περισσότερους από τη Γ και 10 μαθητές λιγότερους από την Α τάξη. Πόσους μαθητές έχει συνολικά το Γυμνάσιο, αν οι μαθητές της Β τάξης είναι 70; Mαθηματικά Ε Δημοτικού 33

8 KEΦΑΛΑΙΟ 3 ΠΩΣ ΛΥΝΟΥΜΕ ΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ Βήματα εργασίας 1) Διαβάζουμε πολύ καλά το πρόβλημα για να το κατανοήσουμε. Ξεχωρίζουμε τα γνωστά στοιχεία (δεδομένα) από τα άγνωστα (ζητούμενα): Γνωστά στοιχεία (δεδομένα) Η Β τάξη έχει 70 μαθητές. Η Α έχει 10 περισσότερους από τη Β. Η Γ έχει 5 λιγότερους από τη Β. Άγνωστα στοιχεία (ζητούμενα) Οι μαθητές της Α και της Γ. Ο συνολικός αριθμός των μαθητών. 2) Ψάχνουμε στρατηγικές (τρόπους) επίλυσης του προβλήματος και επιλέγουμε κάθε φορά αυτή που θεωρούμε καλύτερη (πιο εύκολη ή πιο προσιτή για μας). Πίνακας Α Β + 10 Β 70 Γ Β 5 Σύνολο (;) 3) Βρίσκουμε τις μαθηματικές σχέσεις των γνωστών στοιχείων, τις πράξεις που θα εκτελέσουμε καθώς και τη σειρά εκτέλεσης. Β 70 μαθητές Α μαθητές Γ 70 5 μαθητές Θα κάνουμε πρώτα μία πρόσθεση και μία αφαίρεση για να βρούμε τους μαθητές της Α και της Γ τάξης και μετά μία πρόσθεση για να βρούμε το σύνολο. 4) Λύνουμε το πρόβλημα = = = 215 μαθητές 5) Απαντούμε στο ερώτημα του προβλήματος. Το Γυμνάσιο έχει συνολικά 215 μαθητές. 6) Ελέγχουμε την απάντησή μας. Κατ αρχάς, το αποτέλεσμα 215 είναι λογικό. Αφού η μία τάξη έχει 70 μαθητές και οι άλλες δύο έχουν λίγο πάνω ή λίγο κάτω από 70, οι τρεις μαζί θα έχουν περίπου 3 x 70 = 210. Οι πράξεις είναι σωστές, άρα το αποτέλεσμα είναι ακριβές. Η απάντηση είναι σαφής. 34 Mαθηματικά Ε Δημοτικού

9 ΠΩΣ ΛΥΝΟΥΜΕ ΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ Aπαντήσεις στις ασκήσεις του σχολικού βιβλίου 3 KEΦΑΛΑΙΟ Εφαρμογή (σελ. 12) Να λύσετε το παραπάνω πρόβλημα χρησιμοποιώντας τετραγωνισμένο χαρτί. [...] Από το σχέδιο στο τετραγωνισμένο χαρτί φαίνεται ότι το κατάστημα πούλησε 80 μπάλες του βόλεϊ και 40 μπάλες του ποδοσφαίρου. Αναστοχασμός (σελ. 12) 1. Ο Νίκος στο ίδιο πρόβλημα έγραψε την απάντηση: «Το κατάστημα πούλησε 80 και 40». Εξηγούμε γιατί είναι λανθασμένη η απάντησή του. Η απάντηση του Νίκου είναι λανθασμένη, γιατί δεν είναι σαφής. (Δεν αναφέρει σε ποιες μπάλες αντιστοιχεί ο κάθε αριθμός.) 2. Συζητάμε γιατί σε κάθε πρόβλημα γράφουμε τη λύση και την απάντησή του. Γράφουμε τη λύση του προβλήματος γιατί έτσι έχουμε περισσότερες πιθανότητες να λύσουμε σωστά και με ακρίβεια. Γράφουμε την απάντηση για να ελέγχουμε αν είμαστε σαφείς ως προς το ερώτημα ή τα ερωτήματα. 3. Η Αγγελική υποστηρίζει ότι ο τρόπος με τον οποίο λύνουμε τα προβλήματα στα Μαθηματικά μάς βοηθά να λύσουμε και τα προβλήματα που συναντάμε στη ζωή μας. Συμφωνείτε μαζί της; Ναι ή όχι και γιατί; Συμφωνούμε, γιατί και στην καθημερινή μας ζωή αντιμετωπίζουμε προβλήματα στα οποία πρέπει να βρούμε λύσεις. Κάθε φορά έχουμε τα δεδομένα τα οποία με την κατάλληλη ανάλυση και επεξεργασία θα μας οδηγήσουν στη λύση. Απαντήσεις στις ασκήσεις του τετραδίου εργασιών 1ο Πρόβλημα Να συμπληρώσεις τις φράσεις που λείπουν στο παρακάτω Φύλλο Εργασίας: ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Μια οικογένεια αγόρασε [...]. Πόσα / πλήρωσε συνολικά; 1. Διαβάζουμε προσεκτικά το πρόβλημα, έτσι ώστε να διακρίνουμε: Τι προσπαθούμε να βρούμε; Τι γνωρίζουμε; Πόσα / πλήρωσε συνολικά; εφηβικό 275 /, παιδικό 129 / 2. Στρατηγικές επίλυσης του προβλήματος. 3. Λύνουμε το πρόβλημα. 4. Απαντάμε στο πρόβλημα: Πλήρωσε συνολικά 404 /. 5. Ελέγχουμε την απάντηση: Το αποτέλεσμα είναι κοντά στον αρχικό μου υπολογισμό και είναι λογικό. Mαθηματικά Ε Δημοτικού 35

10 KEΦΑΛΑΙΟ 3 ΠΩΣ ΛΥΝΟΥΜΕ ΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ 2ο Πρόβλημα Στο πάρτι γενεθλίων της Δανάης οι φίλες και οι φίλοι της κάθονται σε τραπέζια που έχουν σχήμα τετραγώνου. [...] πόσα τραπέζια χρειάζεται να μπουν το ένα δίπλα στο άλλο, έτσι ώστε να καθίσουν τα 23 παιδιά που έχει καλέσει η Δανάη στο πάρτι της και η ίδια. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ 1. Διαβάζουμε προσεκτικά το πρόβλημα και διακρίνουμε: Τι προσπαθούμε να βρούμε; Τι γνωρίζουμε; Πόσα τραπέζια, το ένα δίπλα Όλα τα παιδιά είναι = 24. στο άλλο, θα χρειαστούν για Σε 1 τραπέζι κάθονται 4 παιδιά, να καθίσουν όλα τα παιδιά; σε 2 τραπέζια κάθονται 6 παιδιά. 2. Στρατηγική επίλυσης του προβλήματος: Σχεδιάζω βάζοντας τα τραπέζια το ένα δίπλα στο άλλο Λύνουμε το πρόβλημα: Αφού τα τραπέζια είναι το ένα δίπλα στο άλλο (παραπάνω εικόνα) άρα εκτός από το πρώτο και το τελευταίο στα οποία θα καθίσουν από 3 παιδιά, σε καθένα από τα υπόλοιπα θα καθίσουν από 2 παιδιά. Επομένως: 2 τραπέζια x 3 παιδιά = 6 παιδιά 24 παιδιά 6 παιδιά = 18 παιδιά 18 παιδιά : 2 παιδιά = 9 τραπέζια Οπότε θα χρειαστούν = 11 τραπέζια. 4. Απάντηση: Θα χρειαστούν συνολικά 11 τραπέζια. 5. Ελέγχουμε την απάντηση: Το αποτέλεσμα είναι λογικό και σωστό. Διερεύνηση Επέκταση Ο Νίκος έχει στη συλλογή των παιχνιδιών του αυτοκίνητα και ποδήλατα, που είναι συνολικά 24 κι έχουν όλα μαζί 62 ρόδες. Να βρεις πόσα αυτοκίνητα και πόσα ποδήλατα έχει. 36 Mαθηματικά Ε Δημοτικού

11 ΠΩΣ ΛΥΝΟΥΜΕ ΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ 3 KEΦΑΛΑΙΟ 1. Διαβάζουμε προσεκτικά το πρόβλημα και διακρίνουμε: Τι προσπαθούμε να βρούμε; Τι γνωρίζουμε; Πόσα αυτοκίνητα και πόσα Συνολικά τα αυτοκίνητα και τα ποδήλατα έχει στη συλλογή ποδήλατα είναι 24. του ο Νίκος; Όλα μαζί τα παιχνίδια έχουν 62 ρόδες. 2. Στρατηγική επίλυσης: Δοκιμάζω, ελέγχω, αναθεωρώ (φτιάχνω πίνακες). Ποδήλατα Ρόδες Αυτοκίνητα Ρόδες Κάθε ποδήλατο έχει 2 ρόδες και κάθε αυτοκίνητο έχει 4 ρόδες. Αν όλα τα παιχνίδια ήταν ποδήλατα, θα είχαν 24 x 2 ρόδες = 48 ρόδες. Άρα δεν έχουμε 62 ρόδες. Μας λείπουν ακόμα = 14 ρόδες. Οι 14 ρόδες ανήκουν σε 14 : 2 = 7 αυτοκίνητα (οι άλλες 2 από τις 4 ρόδες των αυτοκινήτων υπολογίστηκαν με τα ποδήλατα). Επομένως τα αυτοκίνητα είναι 7 και τα ποδήλατα 24 7 = Απάντηση: Τα αυτοκίνητα είναι 7 και τα ποδήλατα Ελέγχουμε την απάντηση: Το αποτέλεσμα λογικό γιατί 7 x 4 = 28 και 17 x 2 = 34, = 62 ρόδες. Ασκήσεις και προβλήματα για λύση 1. Ένας παραγωγός πούλησε στη λαϊκή αγορά 506 κιλά μήλα και 95 κιλά λιγότερα αχλάδια. Πόσα κιλά φρούτα πούλησε συνολικά; Γνωστά στοιχεία (δεδομένα) Άγνωστα στοιχεία (ζητούμενα) Mαθηματικά Ε Δημοτικού 37

12 KEΦΑΛΑΙΟ 3 Πίνακας μήλα κιλά αχλάδια ( ) κιλά Σύνολο (;) ΠΩΣ ΛΥΝΟΥΜΕ ΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ Στρατηγική επίλυσης Eργαλεία Στρογγυλοποίηση Τα μήλα είναι περίπου κ. Τα αχλάδια είναι περίπου κ. λιγότερα, δηλαδή = κ. Συνολικά είναι περίπου + = κ. Λύση του προβλήματος Πράξεις Θα κάνω μία για να βρω πόσα κιλά είναι τα αχλάδια και μετά μία για να βρω πόσα κιλά είναι συνολικά. Απάντηση Έλεγχος της απάντησης 2. Ένας άλλος παραγωγός πούλησε 25 τελάρα πορτοκάλια των 18 κιλών, 9 τελάρα λεμόνια των 20 κιλών και 16 τελάρα μανταρίνια των 22 κιλών. Πόσα κιλά πούλησε συνολικά; 3. Για την κατασκευή ενός έργου δαπανήθηκαν Η μελέτη και επίβλεψη του έργου κόστισαν και η κατασκευή του (υλικά και εργατικά) Πόσο ήταν το κέρδος της κατασκευαστικής εταιρείας; 4. Ο Θανάσης έχει στο ταμείο της τάξης 15 ευρώ σε κέρματα του ενός ευρώ και των πενήντα λεπτών. Τα κέρματα του ενός ευρώ είναι λιγότερα από 10 και των πενήντα λεπτών είναι λιγότερα από 20. Πόσα κέρματα μπορεί να είναι από το καθένα; 5. Τρεις δεξαμενές πετρελαίου περιέχουν αντίστοιχα: η α λίτρα, η β λίτρα και η γ τα διπλάσια λίτρα της α. Πόσα βαρέλια των 200 λίτρων γεμίζει όλο το πετρέλαιο; 38 Mαθηματικά Ε Δημοτικού

13 Κεφάλαιο 4 Οι φυσικοί αριθμοί Θεωρία και παραδείγματα Φυσικοί αριθμοί είναι οι αριθμοί 0, 1, 2, 3, 4,, 100, 101,..., 1999, 2000, και εκφράζουν (εκτός από το 0) μια ποσότητα ολόκληρων μονάδων. Π.χ. 6 τάξεις, 19 δάσκαλοι, 208 μαθητές Δημιουργούνται όλοι με τα δέκα ψηφία: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 (επιλέγουμε όσα και όποια ψηφία θέλουμε, τα βάζουμε με όποια σειρά θέλουμε και τα χρησιμοποιούμε όσες φορές θέλουμε το καθένα). Π.χ ή ή ή και ή ή Χωρίζονται σε άρτιους ή ζυγούς (όσοι λήγουν σε 0, 2, 4, 6, 8) και περιττούς ή μονούς (όσοι λήγουν σε 1, 3, 5, 7, 9). Π.χ. 54, 798, 2000 (άρτιοι) και 65, 261, 1999 (περιττοί) Κάθε φυσικός αριθμός έχει κάποιον προηγούμενο φυσικό αριθμό (εκτός από το 0) που προκύπτει αν του αφαιρέσουμε μία μονάδα και κάποιον επόμενο που προκύπτει αν του προσθέσουμε μία μονάδα. Π.χ. 0, 1, και, 869, 870, 871, Ο μικρότερος φυσικός αριθμός είναι το 0, ενώ μεγαλύτερος δεν υπάρχει (αφού για κάθε φυσικό αριθμό υπάρχει κάποιος επόμενος). Π.χ Eξετάζουμε όσα πρέπει να ξέρουμε Η μητέρα πλήρωσε με ένα χαρτονόμισμα των Το αποτέλεσμα του αγώνα είναι 0-0. Σε 1 της ώρας σχολάμε! 4 Ο καλύτερος παίκτης φοράει το νούμερο 34. Το βιβλίο κοστίζει 9,99 5. Πολύ κρύο σήμερα! 5 C. Mαθηματικά Ε Δημοτικού 39

14 KEΦΑΛΑΙΟ 4 1) Είναι όλοι οι παραπάνω φυσικοί αριθμοί; u Όχι. Ποιοι από αυτούς δεν είναι φυσικοί αριθμοί; u Το 1, το 9,99 και το 5. 4 Γιατί; u Γιατί το 1 4 αριθμός. ΟΙ ΦΥΣΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ είναι κλάσμα, το 9,99 δεκαδικός και το 5 αρνητικός 2) Ποια είναι τα ψηφία που μπορούμε να πληκτρολογήσουμε κάθε φορά στο κινητό τηλέφωνο για να επικοινωνήσουμε με κάποιον; u 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Πόσα ψηφία πληκτρολογούμε για να καλέσουμε κάποιον σε κινητό τηλέφωνο; u 10 ψηφία. 3) Με τα περιττά (μονά) ψηφία να σχηματίσεις τον μεγαλύτερο δυνατό φυσικό αριθμό, χρησιμοποιώντας μόνο μία φορά το καθένα: u Ψηφία: 1, 3, 5, 7, 9 αριθμός: Με τα άρτια (ζυγά) ψηφία να σχηματίσεις τον μικρότερο δυνατό φυσικό αριθμό, χρησιμοποιώντας μόνο μία φορά το καθένα: u Ψηφία: 0, 2, 4, 6, 8 αριθμός: ) Υπάρχει αρχή και τέλος στους φυσικούς αριθμούς; u Αρχή, ναι (το 0). Τέλος, όχι (γιατί κάθε φυσικός έχει έναν επόμενο). 5) Ποιους άρτιους τριψήφιους φυσικούς αριθμούς μπορούμε να σχηματίσουμε με τα ψηφία 0, 3 και 5; u 300, 330, 350, 500, 530 και 550. (το 0 πρέπει να είναι πάντα στη θέση των μονάδων για να προκύπτει άρτιος) Αν προσθέσουμε 5 στον αριθμό 97, θα προκύψει άρτιος ή περιττός αριθμός; u Άρτιος (102). Είναι ο προηγούμενος του και ο επόμενος του ο ίδιος φυσικός αριθμός; u Ναι ( = και = 7.600). 40 Mαθηματικά Ε Δημοτικού

15 ΟΙ ΦΥΣΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ 4 KEΦΑΛΑΙΟ Aπαντήσεις στις ασκήσεις του σχολικού βιβλίου Διερεύνηση (σελ. 13) Εξετάζουμε ποιοι από τους παραπάνω αριθμούς είναι φυσικοί αριθμοί και δικαιολογούμε την απάντησή μας. Φυσικοί αριθμοί είναι: 21 μαθητές και μαθήτριες, 13 μαθήματα, 6 εκπαιδευτικοί, σε χρόνο 0, γιατί φυσικοί είναι οι αριθμοί 0, 1, 2, 3, 4,..., 99, 100, 101,..., 999, 1.000, 1.001,... Αναγνωρίζουμε τη συσκευή που δείχνει η κάθε εικόνα και παρατηρούμε τα πληκτρολόγιά τους. 1. Πόσα πλήκτρα με αριθμούς έχει το πληκτρολόγιο κάθε συσκευής; 10 πλήκτρα. 2. Ποια είναι και πώς ονομάζουμε τα σύμβολα που χρησιμοποιούμε για να γράψουμε τους φυσικούς αριθμούς; 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 και ονομάζονται ψηφία. 3. Στην αριθμομηχανή τσέπης της διπλανής εικόνας έχουν σβηστεί τα ψηφία από ορισμένα πλήκτρα. Χρησιμοποιούμε μόνο μία φορά κάθε ψηφίο από αυτά που δεν έχουν σβηστεί και γράφουμε: τον μεγαλύτερο φυσικό αριθμό: τον μικρότερο φυσικό αριθμό: Συζητάμε ποιος είναι ο μικρότερος φυσικός αριθμός και γιατί δεν υπάρχει ο μεγαλύτερος φυσικός αριθμός. Ο μικρότερος φυσικός αριθμός είναι το μηδέν (0) και δεν υπάρχει ο μεγαλύτερος φυσικός αριθμός γιατί για κάθε φυσικό αριθμό υπάρχει ο επόμενός του. Εφαρμογή (σελ. 14) Να βρείτε τη σχέση με την οποία δημιουργείται κάθε αριθμητικό μοτίβο και να συμπληρώσετε τους αριθμούς που λείπουν. Έπειτα να δείξετε τη σχέση αυτή για κάθε αριθμητικό μοτίβο στην αριθμογραμμή. α. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. β. 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32. γ. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31. Σε καθένα από τα παραπάνω αριθμητικά μοτίβα εξετάζουμε τη σχέση την οποία έχει ο δεύτερος αριθμός με τον πρώτο, ο τρίτος με τον δεύτερο κ.ο.κ. Έτσι έχουμε: α. 1 = 0 + 1, 2 = 1 + 1, 3 = 2 + 1,... β. 2 = 0 + 2, 4 = 2 + 2, 6 = 4 + 2,... γ. 3 = 1 + 2, 5 = 3 + 2, 7 = 5 + 2,... Mαθηματικά Ε Δημοτικού 41

16 KEΦΑΛΑΙΟ 4 ΟΙ ΦΥΣΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ γ α β Αναστοχασμός (σελ. 14) 1. Ο επόμενος φυσικός αριθμός του είναι ο: α β γ Ο προηγούμενος αριθμός του είναι ο: α β γ Η Αγγελική υποστηρίζει ότι, αν ένας φυσικός αριθμός γράφεται χρησιμοποιώντας μόνο το ψηφίο 9, τότε ο επόμενός του έχει ένα παραπάνω ψηφίο. Έχει δίκιο η Αγγελική; Ναι, έχει δίκιο γιατί ο επόμενος του 9 είναι το 10 (9 + 1), ο επόμενος του 99 είναι το 100 (99 + 1), του 999 το ( ) Γράφουμε έναν φυσικό αριθμό κι εξηγούμε πώς βρίσκουμε τον προηγούμενο και τον επόμενό του. Π.χ. Ο αριθμός 329 έχει προηγούμενο τον 328 (329 1) και επόμενο τον αριθμό 330 ( ). Απαντήσεις στις ασκήσεις του τετραδίου εργασιών 1η Άσκηση Nα συμπληρώσεις τον παρακάτω πίνακα: Προηγούμενος φυσικός αριθμός Φυσικός αριθμός Επόμενος φυσικός αριθμός η Άσκηση Nα συμπληρώσεις τους παρακάτω πίνακες: 42 Mαθηματικά Ε Δημοτικού

17 ΟΙ ΦΥΣΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ Ο μικρότερος φυσικός αριθμός που είναι: διψήφιος 10 τετραψήφιος εννιαψήφιος Ο μεγαλύτερος φυσικός αριθμός που είναι: τριψήφιος 999 εξαψήφιος δεκαψήφιος KEΦΑΛΑΙΟ Nα διαβάσεις τους αριθμούς που έγραψες. Διαβάζω τους αριθμούς που έγραψα: 10 δέκα χίλια εκατό εκατομμύρια 999 εννιακόσια ενενήντα εννιά εννιακόσιες ενενήντα εννιά χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα εννιά εννιά δισεκατομμύρια εννιακόσια ενενήντα εννιά εκατομμύρια εννιακόσιες ενενήντα εννιά χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα εννιά Τι παρατηρείς σε κάθε πίνακα; Στον πίνακα με τους μικρότερους φυσικούς αριθμούς, παρατηρώ ότι σχηματίζονται όλοι με το ψηφίο 1 στην πρώτη από τα αριστερά θέση και με το ψηφίο μηδέν (0) σε όλες τις υπόλοιπες θέσεις. Στον πίνακα με τους μεγαλύτερους φυσικούς αριθμούς, παρατηρώ ότι σχηματίζονται όλοι με το ψηφίο 9 σε όλες τις θέσεις. 3η Άσκηση Nα συμπληρώσεις τον πίνακα: Γραφή αριθμού με ψηφία Γραφή αριθμού με λέξεις Γραφή αριθμού με ψηφία και με λέξεις εννιακόσιες εξήντα τρεις χιλιάδες 963 χιλιάδες ένα εκατομμύριο διακόσιες χιλιάδες 1 εκατομμύριο 200 χιλιάδες τρία εκατομμύρια εκατό χιλιάδες 3 εκατομμύρια 100 χιλιάδες 4η Άσκηση Nα συμπληρώσεις τα αριθμητικά μοτίβα: α. 175, 186, 197, 208, 219, 230, 241, β , , , , , , , ο Πρόβλημα Nα παρατηρήσεις στον διπλανό χάρτη τους αριθμούς των κτιρίων στις διάφορες οδούς. Mαθηματικά Ε Δημοτικού 43

18 KEΦΑΛΑΙΟ 4 ΟΙ ΦΥΣΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ 1. Αναγνωρίζεις πώς έχει γίνει η αρίθμησή τους; Από τη μια πλευρά των οδών υπάρχουν τα κτίρια με άρτιους αριθμούς σε αύξουσα σειρά και από την άλλη με περιττούς σε αύξουσα σειρά. 2. Να βρεις στον χάρτη και να γράψεις: τον μεγαλύτερο άρτιο αριθμό: 36. τον μεγαλύτερο περιττό αριθμό: 39. Διερεύνηση Επέκταση Να παρατηρήσεις στα παρακάτω σχήματα πώς σχηματίζεται κάθε αριθμός από τον προηγούμενό του. Να σχεδιάσεις, με τον ίδιο τρόπο, τα υπόλοιπα σχήματα για τους φυσικούς αριθμούς ως το 10. Άρτιοι αριθμοί Περιττοί αριθμοί Να σχεδιάσεις τα σχήματα των αθροισμάτων: 4 + 6, 3 + 5, και Αθροίσματα Συζητάμε στην τάξη αν είναι άρτιος ή περιττός αριθμός καθένα από τα παρακάτω αθροίσματα: α. άρτιος + άρτιος = άρτιος, π.χ = 6. β. περιττός + περιττός = άρτιος, π.χ = 8. γ. άρτιος + περιττός = περιττός, π.χ = 7. Ασκήσεις και προβλήματα για λύση 1. Χρησιμοποιώντας τα ψηφία 1, 3, 6 και 9 μόνο μία φορά σε κάθε αριθμό, να γράψεις όλους τους άρτιους φυσικούς αριθμούς που σχηματίζονται: Πόσους αριθμούς έχεις σχηματίσει; Ποιο είναι το ψηφίο των μονάδων σε όλους; 2. Να συμπληρώσεις τον φυσικό αριθμό που ταιριάζει σε κάθε φράση. Ο μεγαλύτερος άρτιος τριψήφιος 44 Mαθηματικά Ε Δημοτικού

19 ΟΙ ΦΥΣΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ Ο μικρότερος περιττός τετραψήφιος Ο μικρότερος άρτιος πενταψήφιος Ο μεγαλύτερος περιττός πενταψήφιος Ο μικρότερος περιττός εξαψήφιος Ο μικρότερος άρτιος επταψήφιος 4 KEΦΑΛΑΙΟ 3. Να βρεις τον προηγούμενο και τον επόμενο κάθε φυσικού αριθμού. προηγούμενος ( 1) φυσικός αριθμός επόμενος (+1) Να γράψεις και να διαβάσεις τους παρακάτω φυσικούς αριθμούς. Τριακόσιες πενήντα τρεις χιλιάδες δώδεκα Δύο εκατομμύρια εννιακόσιες έξι χιλιάδες εκατόν σαράντα Έντεκα εκατομμύρια εξήντα οκτώ χιλιάδες τριακόσια επτά α) Να συμπληρώσεις το παρακάτω μοτίβο, προσθέτοντας κάθε φορά τον μεγαλύτερο άρτιο μονοψήφιο φυσικό αριθμό β) Να συμπληρώσεις το παρακάτω μοτίβο, προσθέτοντας κάθε φορά τον μικρότερο περιττό τριψήφιο φυσικό αριθμό Ποιος είναι ο πενταψήφιος φυσικός αριθμός που είναι άρτιος χωρίς μονάδες. έχει στις μονάδες χιλιάδων το ψηφίο 7. το πρώτο ψηφίο είναι το μικρότερο δυνατό. έχει στις δεκάδες το μεγαλύτερο άρτιο ψηφίο. οι εκατοντάδες είναι μισές από τις δεκάδες. ΔΧ ΜΧ Ε Δ Μ Mαθηματικά Ε Δημοτικού 45

20 KEΦΑΛΑΙΟ 4 ΟΙ ΦΥΣΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ 7. α) Ποιος είναι ο αριθμός που θα προκύψει, αν προσθέσουμε τον μικρότερο και τον μεγαλύτερο άρτιο τετραψήφιο φυσικό αριθμό; Είναι άρτιος ή περιττός; Πόσα ψηφία έχει; β) Ποιος είναι ο αριθμός που θα προκύψει, αν προσθέσουμε τον μικρότερο και τον μεγαλύτερο περιττό πενταψήφιο φυσικό αριθμό; Είναι άρτιος ή περιττός; Πόσα ψηφία έχει; γ) Ποιος είναι ο αριθμός που θα προκύψει, αν προσθέσουμε τον μεγαλύτερο πενταψήφιο άρτιο και τον μικρότερο εξαψήφιο περιττό φυσικό αριθμό; Είναι άρτιος ή περιττός; Πόσα ψηφία έχει; 46 Mαθηματικά Ε Δημοτικού

21 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΛΥΣΗ ΑΠΑΝΤΉΣΕΙΣ στις ασκήσεις και τα προβλήματα για λύση Mαθηματικά Ε Δημοτικού 469

22 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΛΥΣΗ Κεφάλαιο 2 Υπενθύμιση - Β μέρος Θεωρία και παραδείγματα 4) Μήκος Π.χ. Έχει μήκος: 4 εκ. Περίμετρος ορθογωνίου: =12 εκ. Επιφάνεια Π.χ. Εμβαδό τετραγώνου: 2 x 2 = 4 τ.εκ. Εμβαδό ορθογωνίου: 3 x 1 = 3 τ.εκ. Χρόνος Π.χ. Σε 1 ώρα και 20 λεπτά το ρολόι θα δείχνει 11:30 (έντεκα και μισή) Πριν από 1 ώρα και 20 λεπτά το ρολόι έδειχνε 08:50 (εννέα παρά δέκα) Βάρος Π.χ. Το βάρος μου είναι περίπου 36* κιλά. Η τσάντα μου ζυγίζει 6* κιλά και 400* γραμμάρια. (*ΣΗΜ.: ενδεικτικά νούμερα) Χωρητικότητα Π.χ. Ένα μπουκάλι γάλα περιέχει συνήθως 1 λίτρο. Ένα ποτήρι χωράει περίπου 1 4 του λίτρου, δηλαδή 250 χιλιοστά του λίτρου. Ασκήσεις και προβλήματα 1. Έχει όλες τις πλευρές ίσες. Χ Χ Έχει όλες τις γωνίες ορθές. Χ Χ Έχει τις απέναντι πλευρές παράλληλες. Χ Χ Χ Χ Έχει μόνο τις απέναντι γωνίες ίσες. Χ Χ Έχει μόνο τις απέναντι πλευρές ίσες. Χ Χ 2. Περίμετρος: = 20 εκ. Εμβαδό: 4 x 6 = 24 τ. εκ. 3. α) μήκος 1,20 μ. ή 12 δέκ. ή χιλ. πλάτος 0,40 μ. ή 4 δέκ. ή 400 χιλ. β) 120 x 40 = τ. εκ. ή 12 x 4 = 48 τ. δέκ. 4. α) 16 x 16 = 256 τ. μ. β) Η μεγάλη πλευρά είναι 16 μ., άρα η μικρή είναι (μισή) 8 μ. Οπότε 4 x 16 μ. = 64 μ. και 8 x 8 μ. = 64 μ = 128 μ. ή = 128 μ. 472 Mαθηματικά Ε Δημοτικού

23 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΛΥΣΗ 5. Π.χ. 8 μήνες 49 ημέρες 2018 έτη 9 μήνες 19 ημέρες 2008 έτη 7 μήνες 24 ημέρες 10 έτη 1 μήνας 25 ημέρες 6. α) 2 ώρες 0' 0'' + 2 ώρες 58' 50'' 4 ώρες 58' 50'' Τερμάτισε στις 4:58:50 μ. μ. β) 8 μήνες 49 ημέρες 2018 έτη 9 μήνες 19 ημέρες 1896 έτη 3 μήνες 29 ημέρες 122 έτη 5 μήνες 20 ημέρες Πέρασαν 122 έτη 5 μήνες 20 ημ κ. 36 κ. 500 γραμμ. + 6 κ. 500 γραμμ. 131 κ γραμμ. 132 κ. 0 γραμμ. Η μηχανή μεταφέρει 132 κιλά. 8. 1,5 λίτρο = χιλιοστά του λίτρου 4 x 330 = χιλιοστά του λίτρου Η μαμά αγόρασε μεγαλύτερη ποσότητα γιατί: > Κεφάλαιο 3 Πώς λύνουμε ένα πρόβλημα 1. Γνωστά στοιχεία (δεδομένα) Άγνωστα στοιχεία (ζητούμενα) Τα 506 κιλά μήλα Τα κιλά αχλάδια Τα 95 κιλά αχλάδια λιγότερα Τα συνολικά κιλά των φρούτων Στρατηγική επίλυσης-εργαλεία πίνακας στρογγυλοποίηση μήλα 506 κιλά Τα μήλα είναι περίπου 500 κ. Τα αχλάδια είναι περίπου 100 κ. λιγότερα, αχλάδια (506 95) κιλά δηλαδή, = 400 κ. Σύνολο (;) Συνολικά είναι περίπου = 900 κ. Λύση του προβλήματος-πράξεις Θα κάνω μία αφαίρεση για να βρω πόσα κιλά είναι τα αχλάδια και μετά μία πρόσθεση για να βρω πόσα κιλά είναι συνολικά = 401 κ. αχλάδια = 907 κ. φρούτα Mαθηματικά Ε Δημοτικού 473

24 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΛΥΣΗ Απάντηση Ο παραγωγός πούλησε συνολικά 907 κιλά φρούτα. Έλεγχος της απάντησης Το αποτέλεσμα είναι λογικό, οι πράξεις σωστές και η απάντηση σαφής. 2. Πορτοκάλια Λεμόνια Μανταρίνια ΣΥΝΟΛΟ x 18 9 x 20 = 180 κ. x κ. 450 κ. 352 κ. Ο παραγωγός πούλησε συνολικά 982 κιλά Το κέρδος της εταιρείας ήταν Τα κέρματα του 1 μπορεί να είναι: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Τα κέρματα των 50 λ. μπορεί να είναι: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 (ζυγά, για να κάνουν ) Οι συνδυασμοί που σχηματίζουν το ποσό (15 ) είναι οι εξής: = = = = γ' x 2 = λ Το πετρέλαιο γεμίζει βαρέλια. 474 Mαθηματικά Ε Δημοτικού

25

26 Το βιβλίο αυτό αποτελεί απαραίτητο βοήθημα για τον μαθητή της Ε Δημοτικού, καθώς ανταποκρίνεται στη σύγχρονη προσέγγιση της διδασκαλίας των Μαθηματικών και στις νέες διδακτικές οδηγίες. Είναι οργανωμένο σε ενότητες και ακολουθεί τα μαθήματα του νέου σχολικού βιβλίου καλύπτοντας πλήρως την ύλη του. Κάθε κεφάλαιο περιλαμβάνει: Αναλυτική παρουσίαση της θεωρίας με πίνακες, βήματα εργασίας και εύστοχα παραδείγματα Πλήρεις απαντήσεις σε όλες τις ασκήσεις και τα προβλήματα του Βιβλίου του Μαθητή και του Τετραδίου Εργασιών Ασκήσεις και προβλήματα για λύση που βοηθούν στην εμπέδωση της νέας γνώσης Στο τέλος κάθε ενότητας δίνεται τεστ με επαναληπτικές ασκήσεις στην ύλη όλης της ενότητας. Το βιβλίο ολοκληρώνεται με γλωσσάρι μαθηματικών εννοιών, ενώ ακολουθούν οι απαντήσεις σε όλες τις συμπληρωματικές ασκήσεις και τα προβλήματα καθώς και στις επαναληπτικές ασκήσεις. Από τις εκδόσεις ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ κυκλοφορεί: ISBN: Γιάννης Παπαθανασίου, Δημήτρης Παπαθανασίου Γράφω καλά στο τεστ των Μαθηματικών Ε Δημοτικού ΒΟΗΘ. ΚΩΔ. MHX/ΣΗΣ 81652

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ. Γράφω καλά. στο τεστ των. Μαθηματικών

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ. Γράφω καλά. στο τεστ των. Μαθηματικών ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Γράφω καλά στο τεστ των Μαθηματικών E, ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ανακεφαλαίωση της θεωρίας με πίνακες και παραδείγματα Διαγωνίσματα Αναλυτικές απαντήσεις με έμφαση στα δύσκολα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ. Γρήγορα τεστ. Μαθηματικά Ε Δημοτικού E 1 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ. Γρήγορα τεστ. Μαθηματικά Ε Δημοτικού E 1 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Γρήγορα τεστ E 1 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΑ ΤΕΣΤ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ - Ε Δημοτικού No 1 Γιάννης Ζαχαρόπουλος Διόρθωση: Αντωνία Κιλεσσοπούλου 2013, Εκδόσεις Κυριάκος Παπαδόπουλος Α.Ε., Γιάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ. Γρήγορα τεστ. Μαθηματικά Ε Δημοτικού E 1 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ. Γρήγορα τεστ. Μαθηματικά Ε Δημοτικού E 1 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Γρήγορα τεστ E 1 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΑ ΤΕΣΤ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ - Ε Δημοτικού No 1 Γιάννης Ζαχαρόπουλος Διόρθωση: Αντωνία Κιλεσσοπούλου 2013, Εκδόσεις Κυριάκος Παπαδόπουλος Α.Ε., Γιάννης

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις

Ασκήσεις Ασκήσεις Μάθημα 1 ο 1. Να κάνεις τις προσθέσεις : 209 101 595 614 185 212 709 221 127 667 + 127 + 111 + 100 + 202 + 103 548 921 916 943 955 345 538 816 248 347 723 707 340 248 394 307 + 249 + 237 + 185

Διαβάστε περισσότερα

τα βιβλία των επιτυχιών

τα βιβλία των επιτυχιών Τα βιβλία των Εκδόσεων Πουκαμισάς συμπυκνώνουν την πολύχρονη διδακτική εμπειρία των συγγραφέων μας και αποτελούν το βασικό εκπαιδευτικό υλικό που χρησιμοποιούν οι μαθητές των φροντιστηρίων μας. Μέσα από

Διαβάστε περισσότερα

Όλοι οι ακέραιοι αριθμοί από το 0 και μετά λέγονται φυσικοί αριθμοί π.χ.

Όλοι οι ακέραιοι αριθμοί από το 0 και μετά λέγονται φυσικοί αριθμοί π.χ. 1. Οι φυσικοί αριθμοί. Όλοι οι ακέραιοι αριθμοί από το 0 και μετά λέγονται φυσικοί αριθμοί π.χ. 0, 1,2,3,4,5,6,7,8,9, 10,..., 100,..., 1.000,..., 10.0000,10.001,..., 100.000, 100.001, 100.002,..., 200.000,...,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ. Γρήγορα τεστ. Μαθηματικά ΣT Δημοτικού ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ. Γρήγορα τεστ. Μαθηματικά ΣT Δημοτικού ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Γρήγορα τεστ Μαθηματικά ΣT Δημοτικού 1 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΑ ΤΕΣΤ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ - ΣΤ Δημοτικού No 1 Γιάννης Ζαχαρόπουλος Διόρθωση: Αντωνία Κιλεσσοπούλου 201, Εκδόσεις Κυριάκος

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών Εκπαίδευσης Παιδιών-Προφύγων Τάξεις Ε+ΣΤ Δημοτικού

Πρόγραμμα Σπουδών Εκπαίδευσης Παιδιών-Προφύγων Τάξεις Ε+ΣΤ Δημοτικού Πρόγραμμα Σπουδών Εκπαίδευσης Παιδιών-Προφύγων 2016-2017 Τάξεις Ε+ΣΤ Δημοτικού Περιεχόμενα Στόχοι Πηγή Υλικού 3.1 Αριθμοί Οι μαθητές πρέπει: Σχολικά βιβλία Ε και ΣΤ Φυσικοί, Δεκαδικοί, μετρήσεις Να μπορούν

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. Μαθηματικά

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. Μαθηματικά ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Κωνσταντίνος Βρυώνης Σπυρίδων Δουκάκης Βασιλική Καρακώστα Γεώργιος Μπαραλής Ιωάννα Σταύρου Μαθηματικά ISBN Set 978-960-06-5659-6

Διαβάστε περισσότερα

(ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ) Δεν μπορώ να βρω το ζητούμενο ενός προβλήματος αν δεν μου δίνονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία.

(ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ) Δεν μπορώ να βρω το ζητούμενο ενός προβλήματος αν δεν μου δίνονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία. (ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ) Δεν μπορώ να βρω το ζητούμενο ενός προβλήματος αν δεν μου δίνονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία. Περίμετρος ενός σχήματος είναι το άθροισμα των πλευρών του το οποίο εκφράζεται με τη μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

ονομασία αριθμός ψηφίων αριθμοί έχουν 1 ψηφίο έχουν 2 ψηφία έχουν 3 ψηφία έχουν 4 ψηφία...

ονομασία αριθμός ψηφίων αριθμοί έχουν 1 ψηφίο έχουν 2 ψηφία έχουν 3 ψηφία έχουν 4 ψηφία... Μαθηματικά Κεφάλαιο 1 Φυσικοί αριθμοί Όνομα: Ημερομηνία: / / Θεωρία Φυσικός αριθμός είναι οποιοσδήποτε αριθμός μπορεί να γραφεί μόνο με τη βοήθεια των ψηφίων 0,1,2,3,4,5,6,7,8 και 9. Οι αριθμοί 0,1,2,3,,9,10,11,,100,101,,

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηµατικά Τεύχος Α. Φύλλα εργασίας. Για παιδιά Ε ΗΜΟΤΙΚΟΥ. Συµπληρωµατικές ασκήσεις & Προβλήµατα Ανάλυση θεωρίας µε ασκήσεις και παραδείγµατα

Μαθηµατικά Τεύχος Α. Φύλλα εργασίας. Για παιδιά Ε ΗΜΟΤΙΚΟΥ. Συµπληρωµατικές ασκήσεις & Προβλήµατα Ανάλυση θεωρίας µε ασκήσεις και παραδείγµατα Παίζω, Σκέφτοµαι, Μαθαίνω Φύλλα εργασίας Μαθηµατικά Τεύχος Α Για παιδιά Ε ΗΜΟΤΙΚΟΥ Συµπληρωµατικές ασκήσεις & Προβλήµατα Ανάλυση θεωρίας µε ασκήσεις και παραδείγµατα 100 σελίδες Περιεχόµενα 1η ενότητα

Διαβάστε περισσότερα

τα βιβλία των επιτυχιών

τα βιβλία των επιτυχιών Τα βιβλία των Εκδόσεων Πουκαμισάς συμπυκνώνουν την πολύχρονη διδακτική εμπειρία των συγγραφέων μας και αποτελούν το βασικό εκπαιδευτικό υλικό που χρησιμοποιούν οι μαθητές των φροντιστηρίων μας. Μέσα από

Διαβάστε περισσότερα

MAΘΗΜΑΤΙΚΑ. κριτήρια αξιολόγησης. Κωνσταντίνος Ηλιόπουλος A ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

MAΘΗΜΑΤΙΚΑ. κριτήρια αξιολόγησης. Κωνσταντίνος Ηλιόπουλος A ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ A ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Κωνσταντίνος Ηλιόπουλος κριτήρια αξιολόγησης MAΘΗΜΑΤΙΚΑ Διαγωνίσματα σε κάθε μάθημα και επαναληπτικά σε κάθε κεφάλαιο Διαγωνίσματα σε όλη την ύλη για τις τελικές εξετάσεις Αναλυτικές απαντήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ. Γρήγορα τεστ. Μαθηματικά ΣT Δημοτικού ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ. Γρήγορα τεστ. Μαθηματικά ΣT Δημοτικού ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Γρήγορα τεστ Μαθηματικά ΣT Δημοτικού 1 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΑ ΤΕΣΤ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ - ΣΤ Δημοτικού No 1 Γιάννης Ζαχαρόπουλος Διόρθωση: Αντωνία Κιλεσσοπούλου 201, Εκδόσεις Κυριάκος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 1. Ταξινόμηση αντικειμένων ως προς τα χαρακτηριστικά τους Βάλε μαζί σε έναν κύκλο τα λουλούδια με το ίδιο χρώμα και το ίδιο όνομα. Κοίταξε προσεκτικά την εικόνα και απάντησε: Πόσα

Διαβάστε περισσότερα

τα βιβλία των επιτυχιών

τα βιβλία των επιτυχιών Τα βιβλία των Εκδόσεων Πουκαμισάς συμπυκνώνουν την πολύχρονη διδακτική εμπειρία των συγγραφέων μας και αποτελούν το βασικό εκπαιδευτικό υλικό που χρησιμοποιούν οι μαθητές των φροντιστηρίων μας. Μέσα από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 1. Ταξινόμηση αντικειμένων ως προς τα χαρακτηριστικά τους Βάλε μαζί σε έναν κύκλο τα λουλούδια με το ίδιο χρώμα και το ίδιο όνομα. Κοίταξε προσεκτικά την εικόνα και απάντησε: Πόσα

Διαβάστε περισσότερα

Υπενθύμιση Δ τάξης. Παιχνίδια στην κατασκήνωση

Υπενθύμιση Δ τάξης. Παιχνίδια στην κατασκήνωση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο Υπενθύμιση Δ τάξης Παιχνίδια στην κατασκήνωση Συγκρίνω δυο αριθμούς για να βρω αν είναι ίσοι ή άνισοι. Στην περίπτωση που είναι άνισοι μπορώ να βρω ποιος είναι μεγαλύτερος (ή μικρότερος). Ανάμεσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ-ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ-ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ-ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ 6 1) Να εκφράσετε τον αριθμό 48 σε γινόμενο πρώτων παραγόντων με δενδροδιάγραμμα. 2) Να συγκρίνετε

Διαβάστε περισσότερα

Υπενθύμιση Δ τάξης. Παιχνίδια στην κατασκήνωση

Υπενθύμιση Δ τάξης. Παιχνίδια στην κατασκήνωση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο Υπενθύμιση Δ τάξης Παιχνίδια στην κατασκήνωση Συγκρίνω δυο αριθμούς για να βρω αν είναι ίσοι ή άνισοι. Στην περίπτωση που είναι άνισοι μπορώ να βρω ποιος είναι μεγαλύτερος (ή μικρότερος). Ανάμεσα

Διαβάστε περισσότερα

τα βιβλία των επιτυχιών

τα βιβλία των επιτυχιών Τα βιβλία των Εκδόσεων Πουκαμισάς συμπυκνώνουν την πολύχρονη διδακτική εμπειρία των συγγραφέων μας και αποτελούν το βασικό εκπαιδευτικό υλικό που χρησιμοποιούν οι μαθητές των φροντιστηρίων μας. Μέσα από

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηµατικά Τεύχος Α. Φύλλα εργασίας. Για παιδιά ΣΤ ΗΜΟΤΙΚΟΥ. Συµπληρωµατικές ασκήσεις & Προβλήµατα Ανάλυση θεωρίας µε ασκήσεις και παραδείγµατα

Μαθηµατικά Τεύχος Α. Φύλλα εργασίας. Για παιδιά ΣΤ ΗΜΟΤΙΚΟΥ. Συµπληρωµατικές ασκήσεις & Προβλήµατα Ανάλυση θεωρίας µε ασκήσεις και παραδείγµατα Παίζω, Σκέφτοµαι, Μαθαίνω Φύλλα εργασίας Μαθηµατικά Τεύχος Α Για παιδιά ΣΤ ΗΜΟΤΙΚΟΥ Συµπληρωµατικές ασκήσεις & Προβλήµατα Ανάλυση θεωρίας µε ασκήσεις και παραδείγµατα 116 σελίδες Περιεχόµενα 1η ενότητα:

Διαβάστε περισσότερα

τα βιβλία των επιτυχιών

τα βιβλία των επιτυχιών Τα βιβλία των Εκδόσεων Πουκαμισάς συμπυκνώνουν την πολύχρονη διδακτική εμπειρία των συγγραφέων μας και αποτελούν το βασικό εκπαιδευτικό υλικό που χρησιμοποιούν οι μαθητές των φροντιστηρίων μας. Μέσα από

Διαβάστε περισσότερα

Γεωμετρία, Αριθμοί και Μέτρηση

Γεωμετρία, Αριθμοί και Μέτρηση 1. Εισαγωγή Γεωμετρία, Αριθμοί και Μέτρηση Μαθαίνω Γεωμετρία και Μετρώ Παίζω με τους αριθμούς Βρίσκω τα πολλαπλάσια Το εκπαιδευτικό λογισμικό «Γεωμετρία, Αριθμοί και Μέτρηση» δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΑΡΙΘΜΩΝ EΞΙΣΩΣΕΙΣ...47 ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 9

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΑΡΙΘΜΩΝ EΞΙΣΩΣΕΙΣ...47 ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 9 1 ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ...11 1.1 Βασικές θεωρητικές γνώσεις... 11 1.. Λυμένα προβλήματα... 19 1. Προβλήματα προς λύση... 4 1.4 Απαντήσεις προβλημάτων Πραγματικοί αριθμοί... 0 ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητοί γονείς, Αντιγόνη Λυκοτραφίτη

Αγαπητοί γονείς, Αντιγόνη Λυκοτραφίτη Αγαπητοί γονείς, Το βιβλίο αυτό είναι γραμμένο σύμφωνα με την ύλη του σχολικού βιβλίου «Μαθηματικά Γ Δημοτικού». Είναι δομημένο σε αντίστοιχα κεφάλαια και λειτουργεί παράλληλα αλλά και συμπληρωματικά με

Διαβάστε περισσότερα

τα βιβλία των επιτυχιών

τα βιβλία των επιτυχιών Τα βιβλία των Εκδόσεων Πουκαμισάς συμπυκνώνουν την πολύχρονη διδακτική εμπειρία των συγγραφέων μας και αποτελούν το βασικό εκπαιδευτικό υλικό που χρησιμοποιούν οι μαθητές των φροντιστηρίων μας. Μέσα από

Διαβάστε περισσότερα

Φίλη μαθήτρια, φίλε μαθητή

Φίλη μαθήτρια, φίλε μαθητή Φίλη μαθήτρια, φίλε μαθητή Το βιβλίο αυτό έχει διπλό σκοπό: Να σε βοηθήσει στη γρήγορη, άρτια και αποτελεσματική προετοιμασία του καθημερινού σχολικού μαθήματος. Να σου δώσει όλα τα απαραίτητα εφόδια,

Διαβάστε περισσότερα

Οδύσσεια Τα απίθανα... τριτάκια! Tετάρτη τάξη ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Δ ΤΑΞΗ Συμπεράσματα Ενοτήτων

Οδύσσεια Τα απίθανα... τριτάκια! Tετάρτη τάξη ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Δ ΤΑΞΗ Συμπεράσματα Ενοτήτων Οδύσσεια Τα απίθανα... τριτάκια! Tετάρτη τάξη ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Δ ΤΑΞΗ Συμπεράσματα Ενοτήτων Πηγή πληροφόρησης: e-selides ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Δ ΤΑΞΗΣ 1η ΕΝΟΤΗΤΑ (ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ) Δεν μπορώ να βρω το ζητούμενο ενός προβλήματος

Διαβάστε περισσότερα

Β ΤΑΞΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ

Β ΤΑΞΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Β ΤΑΞΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 ΑΡΙΘΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 20 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ -Αριθμοί μέχρι το 20. -Αξία θέσης ψηφίου - Έννοια δεκάδας και μονάδας. -Πρόσθεση

Διαβάστε περισσότερα

Αρβανιτίδης Θεόδωρος, - Μαθηματικά Ε

Αρβανιτίδης Θεόδωρος,  - Μαθηματικά Ε Μαθηματικά Ε Τεύχος 1οο ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΥΥ ΓΕΩΡΓΙΑ Μαθηματικά Ε Μαθηματικά Ε Υπενθύμιση Δ τάξης Ασκήσεις Μάθημα 1 ο 1. Να κάνεις τις προσθέσεις : 209 101 595 614

Διαβάστε περισσότερα

Όλες οι απαντήσεις. Μαθηματικά Στ Δημοτικού

Όλες οι απαντήσεις. Μαθηματικά Στ Δημοτικού Όλες οι απαντήσεις Μαθηματικά Στ Δημοτικού ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Όλες οι απαντήσεις Μαθηματικά Στ Δημοτικού Σειρά: Τα εκπαιδευτικά μου βιβλία / Δημοτικό / Μαθηματικά Γιάννης Ζαχαρόπουλος, Όλες οι απαντήσεις:

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι ΑΠΣ για τα μαθηματικά της Ε τάξης

Στόχοι ΑΠΣ για τα μαθηματικά της Ε τάξης Στόχοι ΑΠΣ για τα μαθηματικά της Ε τάξης ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΤΟΧΟΙ ΧΡΟΝΟΣ Αριθμοί και πράξειςακέραιοι 2, 3, 4, 5 2. να μπορούν να εκφράζουν αριθμούς μέχρι και το 1.000.000 με διάφορους τρόπους

Διαβάστε περισσότερα

1. Με τα ψηφία 5, 8, 0, 2, 6, 1 δημιουργώ εξαψήφιους αριθμούς και μετά τους διατάσσω από τον μικρότερο στον μεγαλύτερο αριθμό: ...

1. Με τα ψηφία 5, 8, 0, 2, 6, 1 δημιουργώ εξαψήφιους αριθμούς και μετά τους διατάσσω από τον μικρότερο στον μεγαλύτερο αριθμό: ... Eλέγχω τις γνώσεις μου Aσκήσεις 1. Με τα ψηφία 5, 8, 0, 2, 6, 1 δημιουργώ εξαψήφιους αριθμούς και μετά τους διατάσσω από τον μικρότερο στον μεγαλύτερο αριθμό:......

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε φυσικός αριθμός έχει έναν επόμενο αριθμό. Κάθε φυσικός αριθμός (εκτός από το 0) έχει έναν προηγούμενο φυσικό αριθμό.

Κάθε φυσικός αριθμός έχει έναν επόμενο αριθμό. Κάθε φυσικός αριθμός (εκτός από το 0) έχει έναν προηγούμενο φυσικό αριθμό. A.1.1 Φυσικοί αριθμοί Διάταξη φυσικών Στρογγυλοποίηση Φυσικοί αριθμοί OÚÈÛÌfi 1. Φυσικοί αριθμοί λέγονται οι αριθμοί 0, 1, 2, 3,... και συμβολίζονται με το γράμμα Ν (το οποίο είναι το αρχικό γράμμα της

Διαβάστε περισσότερα

Στ Τάξη. Α/Α Μαθηματικό περιεχόμενο Δείκτες Επιτυχίας Ώρες Διδ. 1 ENOTHTA 1

Στ Τάξη. Α/Α Μαθηματικό περιεχόμενο Δείκτες Επιτυχίας Ώρες Διδ. 1 ENOTHTA 1 Ενδεικτική Οργάνωση Ενοτήτων Στ Τάξη Α/Α Μαθηματικό περιεχόμενο Δείκτες Επιτυχίας Ώρες Διδ. 1 ENOTHTA 1 15 Αρ3.1 Απαγγέλουν, διαβάζουν, γράφουν και αναγνωρίζουν ποσότητες αριθμών Επανάληψη μέχρι το 1 000

Διαβάστε περισσότερα

τα βιβλία των επιτυχιών

τα βιβλία των επιτυχιών Τα βιβλία των Εκδόσεων Πουκαμισάς συμπυκνώνουν την πολύχρονη διδακτική εμπειρία των συγγραφέων μας και αποτελούν το βασικό εκπαιδευτικό υλικό που χρησιμοποιούν οι μαθητές των φροντιστηρίων μας. Μέσα από

Διαβάστε περισσότερα

Για να εξασκηθώ 2.600 2.000 + 600 + 2.000 + 600 4.000 + 1.200 = 5.200. ... +... =... β) 4.100... +... +... +...

Για να εξασκηθώ 2.600 2.000 + 600 + 2.000 + 600 4.000 + 1.200 = 5.200. ... +... =... β) 4.100... +... +... +... 2 Διαχειρίζομαι αριθμούς ως το 10. 00 Για να εξασκηθώ 1. Βρίσκω το διπλάσιο των αριθμών όπως στο παράδειγμα. 2.600 2.000 + 600 + 2.000 + 600 4.000 + 1.200 = 5.200 α) 3.400... +... +... +...... +... =...

Διαβάστε περισσότερα

τα βιβλία των επιτυχιών

τα βιβλία των επιτυχιών Τα βιβλία των Εκδόσεων Πουκαμισάς συμπυκνώνουν την πολύχρονη διδακτική εμπειρία των συγγραφέων μας και αποτελούν το βασικό εκπαιδευτικό υλικό που χρησιμοποιούν οι μαθητές των φροντιστηρίων μας. Μέσα από

Διαβάστε περισσότερα

11. Ποιες είναι οι άμεσες συνέπειες της διαίρεσης;

11. Ποιες είναι οι άμεσες συνέπειες της διαίρεσης; 10. Τι ονομάζουμε Ευκλείδεια διαίρεση και τέλεια διαίρεση; Όταν δοθούν δύο φυσικοί αριθμοί Δ και δ, τότε υπάρχουν δύο άλλοι φυσικοί αριθμοί π και υ, έτσι ώστε να ισχύει: Δ = δ π + υ. Ο αριθμός Δ λέγεται

Διαβάστε περισσότερα

6 Φεβρουαρίου 2016, Λεμεσός

6 Φεβρουαρίου 2016, Λεμεσός 6 Φεβρουαρίου 2016, Λεμεσός Τα ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ περιγράφει: τα Μαθηματικά που αναμένουμε να κατανοήσουν οι μαθητές μέχρι το τέλος της σχολικής τους εκπαίδευσης, από το Νηπιαγωγείο μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤ ΤΑΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ. Σάββατο, 8 Ιουνίου 2013

ΣΤ ΤΑΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ. Σάββατο, 8 Ιουνίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Διεύθυνση: Προξένου Κορομηλά 51 Τ.Κ. 54622, Θεσσαλονίκη Τηλέφωνο και Fax 2310 285377 e-mail: emethes@otenet.gr http://www.emethes.gr ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων - Φλώρινα

Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων - Φλώρινα Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων - Φλώρινα Μάθημα: Μαθηματικά Διάλεξη 1 η : Εισαγωγή-Επανάληψη βασικών εννοιών (1 ο, 2 ο, 3 ο Κεφάλαιο) 11-10-2017, 18-10-2017 Διδάσκουσα: Αριστούλα Κοντογιάννη ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτική Οργάνωση Ενοτήτων. E Τάξη. Α/Α Μαθηματικό περιεχόμενο Δείκτες Επιτυχίας Ώρες Διδ. 1 ENOTHTA 1

Ενδεικτική Οργάνωση Ενοτήτων. E Τάξη. Α/Α Μαθηματικό περιεχόμενο Δείκτες Επιτυχίας Ώρες Διδ. 1 ENOTHTA 1 Ενδεικτική Οργάνωση Ενοτήτων E Τάξη Α/Α Μαθηματικό περιεχόμενο Δείκτες Επιτυχίας Ώρες Διδ. 1 ENOTHTA 1 Αρ3.1 Απαγγέλουν, διαβάζουν, γράφουν και αναγνωρίζουν ποσότητες αριθμών μέχρι το 1 000 000 000 8 Επανάληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 25. Δεκαδικά Κλάσματα - Δεκαδικοί Αριθμοί ΟΛΑ ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

ΕΝΟΤΗΤΑ 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 25. Δεκαδικά Κλάσματα - Δεκαδικοί Αριθμοί ΟΛΑ ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 25 Δεκαδικά Κλάσματα - Δεκαδικοί Αριθμοί ΟΛΑ ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Πως μπορούμε να χωρίσουμε Η ακέραια μονάδα μπορεί να χωριστεί σε 10, 100, 1.000 κλπ. ίσα μέρη. 1 = 10

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικές Ασκήσεις Μαθηματικών Γ τάξη - 5 η Ενότητα Κεφ

Επαναληπτικές Ασκήσεις Μαθηματικών Γ τάξη - 5 η Ενότητα Κεφ Οδύσσεια Τα απίθανα... τριτάκια! Tετάρτη τάξη Επαναληπτικές Ασκήσεις Μαθηματικών Γ τάξη - 5 η Ενότητα Κεφ. 33 38 Πηγή: e-selides ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ - Κεφ. 33 ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΜΕ ΤΟ,,.000. Κάνω τους

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγμα 1 Γράψε ένα δεκαδικό αριθμό μεταξύ του 2 και του 3 που δεν περιέχει το 5 που περιέχει το 7 και που βρίσκεται όσο πιο κοντά γίνεται με το

Παράδειγμα 1 Γράψε ένα δεκαδικό αριθμό μεταξύ του 2 και του 3 που δεν περιέχει το 5 που περιέχει το 7 και που βρίσκεται όσο πιο κοντά γίνεται με το Παράδειγμα 1 Γράψε ένα δεκαδικό αριθμό μεταξύ του 2 και του 3 που δεν περιέχει το 5 που περιέχει το 7 και που βρίσκεται όσο πιο κοντά γίνεται με το 5/2 1 Παράδειγμα 2: Γράψε ένα κλάσμα που χρησιμοποιεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΛΥΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΛΥΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΛΥΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 1. Η συνδρομή για την συμμετοχή στον όμιλο κολύμβησης είναι 15 τον μήνα και 5 για κάθε φορά που χρησιμοποιούμε την πισίνα. Αν τον προηγούμενο μήνα πληρώσαμε 75, πόσες

Διαβάστε περισσότερα

THE G C SCHOOL OF CAREERS ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

THE G C SCHOOL OF CAREERS ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Αριθμός Επίθετο Όνομα Όνομα πατέρα THE G C SCHOOL OF CAREERS ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2016-2017 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Αυτό το γραπτό αποτελείται από 18 σελίδες, συμπεριλαμβανομένης της σελίδας αυτής.

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικοί αριθμοί - Διάταξη φυσικών αριθμών - Στρογγυλοποίηση

Φυσικοί αριθμοί - Διάταξη φυσικών αριθμών - Στρογγυλοποίηση Φυσικοί αριθμοί - Διάταξη φυσικών αριθμών - Στρογγυλοποίηση TINΑ ΒΡΕΝΤΖΟΥ www.ma8eno.gr Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com 2 Φυσικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ. Όλες οι απαντήσεις. Μαθηματικά Δ Δημοτικού ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ. Όλες οι απαντήσεις. Μαθηματικά Δ Δημοτικού ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Όλες οι απαντήσεις Μαθηματικά Δ Δημοτικού ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Περιεχόμενα Κεφάλαιο : Θυμάμαι ό,τι έμαθα από την Γ Τάξη... 5 Κεφάλαιο : Διαχειρίζομαι αριθμούς ως το 0.000... 8 Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Διαγωνισμού του περιοδικού. 2 ος Μαθητικός Διαγωνισμός «Παιχνίδι και Μαθηματικά»

Επιτροπή Διαγωνισμού του περιοδικού. 2 ος Μαθητικός Διαγωνισμός «Παιχνίδι και Μαθηματικά» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Πανεπιστημίου (Ελευθερίου Βενιζέλου) 34 106 79 ΑΘΗΝΑ Τηλ. 3616532-3617784 - Fax: 3641025 GREEK MATHEMATICAL SOCIETY 34, Panepistimiou (Εleftheriou Venizelou) Street GR. 106

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε φυσικός αριθμός έχει έναν επόμενο αριθμό. Κάθε φυσικός αριθμός (εκτός από το 0) έχει έναν προηγούμενο φυσικό αριθμό.

Κάθε φυσικός αριθμός έχει έναν επόμενο αριθμό. Κάθε φυσικός αριθμός (εκτός από το 0) έχει έναν προηγούμενο φυσικό αριθμό. A.1.1 Φυσικοί αριθμοί Διάταξη φυσικών Στρογγυλοποίηση Φυσικοί αριθμοί OÚÈÛÌfi 1. Φυσικοί αριθμοί λέγονται οι αριθμοί 0, 1, 2, 3,... και συμβολίζονται με το γράμμα Ν (το οποίο είναι το αρχικό γράμμα της

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών Εκπαίδευσης Παιδιών-Προφύγων Τάξεις Α+Β Δημοτικού

Πρόγραμμα Σπουδών Εκπαίδευσης Παιδιών-Προφύγων Τάξεις Α+Β Δημοτικού Πρόγραμμα Σπουδών Εκπαίδευσης Παιδιών-Προφύγων 2016-2017 Τάξεις Α+Β Δημοτικού Περιεχόμενα Στόχοι Πηγή Υλικού 1.1 Αριθμοί 1-1000 Γραφή, Ανάγνωση, Απαγγελία, Απαρίθμηση, Σύγκριση, Συμπλήρωση (κατά αύξουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ. Όλες οι απαντήσεις. Μαθηματικά Ε Δημοτικού ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ. Όλες οι απαντήσεις. Μαθηματικά Ε Δημοτικού ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Όλες οι απαντήσεις αθηματικά ημοτικού ΚΟΣΙΣ ΠΑΠΑΟΠΟΥΛΟΣ Περιεχόμενα νότητα Κεφάλαιο Υπενθύμιση Τάξης... 5 Κεφάλαιο 2 Υπενθύμιση Οι αριθμοί μέχρι το.000.000... 8 Κεφάλαιο 3 Οι αριθμοί

Διαβάστε περισσότερα

2. Οι ζητούμενοι αριθμοί είναι οι : 1.541, 7.686, 3.352, (8)

2. Οι ζητούμενοι αριθμοί είναι οι : 1.541, 7.686, 3.352, (8) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Πανεπιστημίου (Ελευθερίου Βενιζέλου) 34 106 79 ΑΘΗΝΑ Τηλ. 3616532-3617784 - Fax: 3641025 Επιτροπή Διαγωνισμού του περιοδικού «Ο μικρός Ευκλείδης» 2 ος Μαθητικός Διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΔΕΚΑΔΙΚΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΕΚΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ

ΤΑ ΔΕΚΑΔΙΚΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΕΚΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (Γ ΤΑΞΗ) ΟΝΟΜΑ:. (ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΔΕΚΑΔΙΚΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΔΕΚΑΔΙΚΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ) ΤΑ ΔΕΚΑΔΙΚΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΕΚΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΣΚΕΦΤΟΥΜΕ ΜΑΖΙ: Υπάρχουν άραγε αριθμοί ανάμεσα στο 0 και

Διαβάστε περισσότερα

τα βιβλία των επιτυχιών

τα βιβλία των επιτυχιών Τα βιβλία των Εκδόσεων Πουκαμισάς συμπυκνώνουν την πολύχρονη διδακτική εμπειρία των συγγραφέων μας και αποτελούν το βασικό εκπαιδευτικό υλικό που χρησιμοποιούν οι μαθητές των φροντιστηρίων μας. Μέσα από

Διαβάστε περισσότερα

Λέγονται οι αριθμοί που βρίσκονται καθημερινά στη φύση, γύρω μας. π.χ. 1 μήλο, 2 παιδιά, 5 αυτοκίνητα, 100 πρόβατα, δέντρα κ.λ.π.

Λέγονται οι αριθμοί που βρίσκονται καθημερινά στη φύση, γύρω μας. π.χ. 1 μήλο, 2 παιδιά, 5 αυτοκίνητα, 100 πρόβατα, δέντρα κ.λ.π. Λέγονται οι αριθμοί που βρίσκονται καθημερινά στη φύση, γύρω μας. π.χ. 1 μήλο, 2 παιδιά, 5 αυτοκίνητα, 100 πρόβατα, 1.000 δέντρα κ.λ.π. Εκτός από πλήθος οι αριθμοί αυτοί μπορούν να δηλώσουν και τη θέση

Διαβάστε περισσότερα

Οδύσσεια Τα απίθανα... τριτάκια! Tετάρτη τάξη ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Δ ΤΑΞΗ. 3 η ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (κεφ ) Πηγή πληροφόρησης: e-selides

Οδύσσεια Τα απίθανα... τριτάκια! Tετάρτη τάξη ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Δ ΤΑΞΗ. 3 η ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (κεφ ) Πηγή πληροφόρησης: e-selides Οδύσσεια Τα απίθανα... τριτάκια! Tετάρτη τάξη ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Δ ΤΑΞΗ 3 η ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (κεφ. 15 20) Πηγή πληροφόρησης: e-selides Έμαθα ότι: Κεφάλαιο 15 «Θυμάμαι τους δεκαδικούς αριθμούς» Όταν θέλω να

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηµατικά. Τεύχος Α Βιβλίο εργασιών Ε ΗΜΟΤΙΚΟΥ. Ενισχυτικές ασκήσεις Ανάλυση και συµβουλές θεωρίας Παραδείγµατα & µεθοδολογίες επίλυσης.

Μαθηµατικά. Τεύχος Α Βιβλίο εργασιών Ε ΗΜΟΤΙΚΟΥ. Ενισχυτικές ασκήσεις Ανάλυση και συµβουλές θεωρίας Παραδείγµατα & µεθοδολογίες επίλυσης. Παίζω, Σκέφτοµαι, Μαθαίνω Τεύχος Α Βιβλίο εργασιών Μαθηµατικά Ε ΗΜΟΤΙΚΟΥ 100 σελίδες Ενισχυτικές ασκήσεις Ανάλυση και συµβουλές θεωρίας Παραδείγµατα & µεθοδολογίες επίλυσης Σύµφωνα µε την ύλη του σχολικού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Πίνακας περιεχομένων Κεφάλαιο 1 - ΟΙ ΦΥΣΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ... 2 Κεφάλαιο 2 ο - ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ... 6 Κεφάλαιο 3 ο - ΔΕΚΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ... 10 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ 1 Κεφάλαιο 1 - ΟΙ ΦΥΣΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΡΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ- ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ Ε.Κολέζα

ΝΟΕΡΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ- ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ Ε.Κολέζα ΝΟΕΡΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ- ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ Ε.Κολέζα Οι νοεροί υπολογισμοί απαιτούν ικανότητα οπτικοποίησης: να μπορείς να φανταστείς κάτι και να δουλέψεις με το νου.. Είναι ένα είδος νοητικού πειράματος, η νοερή

Διαβάστε περισσότερα

5η ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (κεφ )

5η ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (κεφ ) Οδύσσεια Τα απίθανα... τριτάκια! Tετάρτη τάξη ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Δ ΤΑΞΗ 5η ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (κεφ. 35 40) Πηγή πληροφόρησης: e-selides 5η ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (κεφ. 35 40) 1.Παρατηρώ και συμπληρώνω κατάλληλα:

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητοί γονείς, Αντιγόνη Λυκοτραφίτη

Αγαπητοί γονείς, Αντιγόνη Λυκοτραφίτη Αγαπητοί γονείς, Το βιβλίο αυτό είναι γραμμένο σύμφωνα με την ύλη του σχολικού βιβλίου «Μαθηματικά ΣΤ Δημοτικού». Είναι δομημένο σε αντίστοιχα κεφάλαια και λειτουργεί παράλληλα αλλά και συμπληρωματικά

Διαβάστε περισσότερα

Νοέμβρης Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Β Τάξης Δημοτικού 1/11/2012. Φιλοσοφία διδασκαλίας. What you learn reflects how you learned it.

Νοέμβρης Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Β Τάξης Δημοτικού 1/11/2012. Φιλοσοφία διδασκαλίας. What you learn reflects how you learned it. Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Β Τάξης Δημοτικού Νοέμβρης 2012 Χρύσω Αθανασίου (Σύμβουλος Μαθηματικών ) Ελένη Δεληγιάννη (Συγγραφική Ομάδα) Άντρη Μάρκου (Σύμβουλος Μαθηματικών) Ελένη Μιχαηλίδου (Σύμβουλος Μαθηματικών)

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΗΜΟΤΙΚΟΥ Τεύχος Β. Παίζω, Σκέφτοµαι, Μαθαίνω. Λύσεις ασκήσεων. για τα. αθηµατικά

Γ ΗΜΟΤΙΚΟΥ Τεύχος Β. Παίζω, Σκέφτοµαι, Μαθαίνω. Λύσεις ασκήσεων. για τα. αθηµατικά Παίζω, Σκέφτοµαι, Μαθαίνω Γ ΗΜΟΤΙΚΟΥ Τεύχος Β M Λύσεις ασκήσεων για τα αθηµατικά Κεφάλαιο 3 Κεφάλαιο 27-3 Επαναληπτικό σελ. 06 άσκηση σελ. 09 άσκηση 9 συσκευασίες έχουν 266 φέτες ψωµί. σελ. 06 άσκηση 2

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά Κεφάλαιο 1 Υπενθύμιση Α μέρος Όνομα: Ημερομηνία: / / 1. Να γράψεις με ψηφία τους αριθμούς : α. Τριακόσια έξι : β. Τέσσερις χιλιάδες δεκατρία :.. γ. Δέκα Χιλιαδες εβδομήντα :. δ. Πεντακόσιες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 5 ΜΟΤΙΒΑ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΥ, ΚΛΑΣΜΑΤΑ ΕΜΒΑΔΟΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ ΟΡΘΟΓΩΝΙΟΥ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ 5 ΜΟΤΙΒΑ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΥ, ΚΛΑΣΜΑΤΑ ΕΜΒΑΔΟΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ ΟΡΘΟΓΩΝΙΟΥ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΜΟΤΙΒΑ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΥ, ΚΛΑΣΜΑΤΑ ΕΜΒΑΔΟΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ ΟΡΘΟΓΩΝΙΟΥ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΙ Διερεύνηση αριθμών Αρ2.5 Αναπαριστούν, συγκρίνουν και σειροθετούν ομώνυμα κλάσματα και δεκαδικούς αριθμούς,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 3 ΜΟΤΙΒΑ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΥ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ. ΑΡΙΘΜΟΙ Διερεύνηση αριθμών Αρ1.7

ΕΝΟΤΗΤΑ 3 ΜΟΤΙΒΑ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΥ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ. ΑΡΙΘΜΟΙ Διερεύνηση αριθμών Αρ1.7 ΜΟΤΙΒΑ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΥ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΙ Διερεύνηση αριθμών Αρ1.7 Αναπαριστούν εναδικά κλάσματα (!,!,!,!,! ) ενός συνόλου ή μιας επιφάνειας,!!!!! χρησιμοποιώντας αντικείμενα, εικόνες και εφαρμογίδια.

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικές Ασκήσεις Μαθηματικών Γ τάξη 1 η Ενότητα

Επαναληπτικές Ασκήσεις Μαθηματικών Γ τάξη 1 η Ενότητα ilias ili Οδύσσεια Τα απίθανα... τριτάκια! Tετάρτη τάξη Επαναληπτικές Ασκήσεις Μαθηματικών Γ τάξη 1 η Ενότητα Αριθμοί μέχρι το 1000 - Οι τέσσερις πράξεις Γεωμετρικά σχήματα Πηγή: e-selides 1) Γράφω τους

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά. Ενότητα 1: Οι Αριθμοί. Σαριαννίδης Νικόλαος Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Μαθηματικά. Ενότητα 1: Οι Αριθμοί. Σαριαννίδης Νικόλαος Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Μαθηματικά Ενότητα 1: Οι Αριθμοί Σαριαννίδης Νικόλαος Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό,

Διαβάστε περισσότερα

τα βιβλία των επιτυχιών

τα βιβλία των επιτυχιών Τα βιβλία των Εκδόσεων Πουκαμισάς συμπυκνώνουν την πολύχρονη διδακτική εμπειρία των συγγραφέων μας και αποτελούν το βασικό εκπαιδευτικό υλικό που χρησιμοποιούν οι μαθητές των φροντιστηρίων μας. Μέσα από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012. Χρόνος: 1 ώρα και 30 λεπτά

ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012. Χρόνος: 1 ώρα και 30 λεπτά ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΩΤΗ ΤΑΞΗ Χρόνος: 1 ώρα και 30 λεπτά Να απαντήσετε σε ΟΛΕΣ τις ερωτήσεις. Όπου χρειάζεται να γίνουν πράξεις για να βρεθεί η απάντηση, να τις κάνετε

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά Α Γυμνασίου

Μαθηματικά Α Γυμνασίου Μαθηματικά Α Γυμνασίου Επαναληπτικές ασκήσεις Στέλιος Μιχαήλογλου Ασκήσεις. Δίνεται η παράσταση 7 : α) Να αποδείξετε ότι Α=8. β) Ο αριθμός Α είναι πρώτος ή σύνθετος; γ) Να αναλύσετε τον αριθμό Α σε γινόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Α Γυμνασίου, Μέρο Α : Αριθμητική Άλγεβρα, Κεφάλαιο 1 - Οι φυσικοί αριθμοί

Α Γυμνασίου, Μέρο Α : Αριθμητική Άλγεβρα, Κεφάλαιο 1 - Οι φυσικοί αριθμοί Α Γυμνασίου, Μέρο Α : Αριθμητική Άλγεβρα, Κεφάλαιο 1 - Οι φυσικοί αριθμοί Μαθηματικά Α Γυμνασίου Μέρο Α - Κεφάλαιο 1 Α. 1.2. Οι αριθμοί 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6... 98, 99, 100... 1999, 2000, 2001,... ονομάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑ ΑΛΓΕΒΡΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.1. 1) Ποιοι φυσικοί αριθμοί λέγονται άρτιοι και ποιοι περιττοί; ( σ. 11 ) 2) Από τι καθορίζεται η αξία ενός ψηφίου σ έναν φυσικό αριθμό; ( σ. 11 ) 3) Τι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΗ: Γ. Προτείνεται να αξιοποιηθούν διδακτικά τα παρακάτω «ψηφιακά δομήματα» από τα εμπλουτισμένα σχ. εγχειρίδια. Προτείνεται να μην

ΤΑΞΗ: Γ. Προτείνεται να αξιοποιηθούν διδακτικά τα παρακάτω «ψηφιακά δομήματα» από τα εμπλουτισμένα σχ. εγχειρίδια. Προτείνεται να μην ΤΑΞΗ: Γ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ: Βιβλίο μαθητή, Μαθηματικά Γ Δημοτικού, 2015, ένα τεύχος Τετράδιο εργασιών, Μαθηματικά Γ Δημοτικού, 2015, α τεύχος Τετράδιο εργασιών, Μαθηματικά Γ Δημοτικού, 2015, β τεύχος Τετράδιο

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι: μονάδα, δεκάδα και εκατοντάδα

Τι είναι: μονάδα, δεκάδα και εκατοντάδα Α ΠΕΡΙΟ ΟΣ - ΕΝΟΤΗΤΑ 1 η Κεφάλαιο 1ο Παιχνίδια στην κατασκήνωση Υπενθύμιση τάξης Τι είναι: μονάδα, δεκάδα και εκατοντάδα Τα ψηφία 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 αντιστοιχούν στις μονάδες, λέμε δηλαδή ανήκουν

Διαβάστε περισσότερα

Αρβανιτίδης Θεόδωρος, - Μαθηματικά Ε

Αρβανιτίδης Θεόδωρος,  - Μαθηματικά Ε Δεκαδικά κλάσματα Δεκαδικοί αριθμοί Μάθημα 7 ο Σε κάθε κλάσμα έχουμε : όροι του κλάσματος : αριθμητής παρονομαστής πόσα ίσα μέρη της ακέραιης μονάδας πήρα πόσα ίσα μέρη χώρισα την ακέραιη μονάδα Η κλασματική

Διαβάστε περισσότερα

THE G C SCHOOL OF CAREERS ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

THE G C SCHOOL OF CAREERS ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ THE G C SCHOOL OF CAREERS ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΧΡΟΝΟΣ: 1 ΩΡΑ 3 ΛΕΠΤΑ Το δοκίμιο αυτό αποτελείται από δύο μέρη. Το πρώτο μέρος αποτελείται από 15 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής.

Διαβάστε περισσότερα

Mαρία Πριοβόλου. Οδηγός προετοιμασίας. για τα Πρότυπα Πειραματικά Γυμνάσια. Μαθηματικά

Mαρία Πριοβόλου. Οδηγός προετοιμασίας. για τα Πρότυπα Πειραματικά Γυμνάσια. Μαθηματικά Mαρία Πριοβόλου Οδηγός προετοιμασίας για τα Πρότυπα Πειραματικά Γυμνάσια Μαθηματικά Θέση υπογραφής δικαιούχου δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, εφόσον η υπογραφή προβλέπεται από τη σύμβαση. Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Διαχειρίζομαι αριθμούς έως το 10.000

Διαχειρίζομαι αριθμούς έως το 10.000 Α Περίοδος Διαχειρίζομαι αριθμούς έως το 10.000 Στο μάθημα αυτό θα ασχοληθούμε με την εκτίμηση υπολογισμών, δηλαδή με την εύρεση ενός αποτελέσματος στο «περίπου» ή «κατ εκτίμηση» ή «πάνω-κάτω» ή «χοντρά-χοντρά»,

Διαβάστε περισσότερα

Ύλη εξετάσεων Κλάσματα Δεκαδικοί Δυνάμεις Ρητοί Αριθμοί Διαιρετότητα ΕΚΠ ΜΚΔ...

Ύλη εξετάσεων Κλάσματα Δεκαδικοί Δυνάμεις Ρητοί Αριθμοί Διαιρετότητα ΕΚΠ ΜΚΔ... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ύλη εξετάσεων...2 1. Κλάσματα...3 2. Δεκαδικοί...8 3. Δυνάμεις...11 4. Ρητοί Αριθμοί...13. Διαιρετότητα...16 6. ΕΚΠ ΜΚΔ...17 7. Εξισώσεις- υστήματα...19 8. Αναλογίες - Απλή μέθοδος των τριών...2

Διαβάστε περισσότερα

τα βιβλία των επιτυχιών

τα βιβλία των επιτυχιών Τα βιβλία των Εκδόσεων Πουκαμισάς συμπυκνώνουν την πολύχρονη διδακτική εμπειρία των συγγραφέων μας και αποτελούν το βασικό εκπαιδευτικό υλικό που χρησιμοποιούν οι μαθητές των φροντιστηρίων μας. Μέσα από

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά Α' Γυμ. - Ερωτήσεις Θεωρίας 1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ. (1) Ποιοι είναι οι φυσικοί αριθμοί; Γράψε τέσσερα παραδείγματα.

Μαθηματικά Α' Γυμ. - Ερωτήσεις Θεωρίας 1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ. (1) Ποιοι είναι οι φυσικοί αριθμοί; Γράψε τέσσερα παραδείγματα. Μαθηματικά Α' Γυμ. - Ερωτήσεις Θεωρίας 1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (1) Ποιοι είναι οι φυσικοί αριθμοί; Γράψε τέσσερα παραδείγματα. (2) Ποιοι είναι οι άρτιοι και ποιοι οι περιττοί αριθμοί; Γράψε από τρία παραδείγματα.

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικά θέματα Μαθηματικών για την εισαγωγή στα Πρότυπα Πειραματικά Γυμνάσια

Ενδεικτικά θέματα Μαθηματικών για την εισαγωγή στα Πρότυπα Πειραματικά Γυμνάσια ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ-ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ 1 (ΜΟΝΑΔΕΣ 40) α) Ο αριθμός 1.047 έχει διαιρέτη το 3; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. β) Να βάλετε

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικές Ασκήσεις

Επαναληπτικές Ασκήσεις Άσκηση 1 Επαναληπτικές Ασκήσεις Α' Περίοδος Κεφάλαια 1-20 Πρόσθεσε τους αριθμούς: (α) 16.532 και 19.078 (β) 99.991 και.009 (γ) 1 και 2002 (δ) 5678 και 3322 (ε) 432 και 234 (στ) 6734 και 25 Άσκηση 2 Βρες

Διαβάστε περισσότερα

Ποια από τις προτάσεις που ακολουθούν δεν είναι σωστή για την εικόνα με τα επίπεδα σχήματα; Κύκλωσε τη σωστή απάντηση.

Ποια από τις προτάσεις που ακολουθούν δεν είναι σωστή για την εικόνα με τα επίπεδα σχήματα; Κύκλωσε τη σωστή απάντηση. 5Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 5.1 Ποια από τις προτάσεις που ακολουθούν δεν είναι σωστή για την εικόνα με τα επίπεδα σχήματα; Κύκλωσε τη σωστή απάντηση. Α. Οι κύκλοι είναι διπλάσιοι σε αριθμό από τα τετράγωνα. Β.

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι: μονάδα, δεκάδα και εκατοντάδα

Τι είναι: μονάδα, δεκάδα και εκατοντάδα Α ΠΕΡΙΟ ΟΣ - ΕΝΟΤΗΤΑ 1 η Κεφάλαιο 1ο Παιχνίδια στην κατασκήνωση Υπενθύμιση τάξης Τι είναι: μονάδα, δεκάδα και εκατοντάδα Τα ψηφία 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 αντιστοιχούν στις μονάδες, λέμε δηλαδή ανήκουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 6 ΜΟΤΙΒΑ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΥ 2, 5 ΚΑΙ 10. Αρ2.7 Ανακαλύπτουν, διατυπώνουν και εφαρμόζουν τα κριτήρια διαιρετότητας του 2, 5 και του 10.

ΕΝΟΤΗΤΑ 6 ΜΟΤΙΒΑ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΥ 2, 5 ΚΑΙ 10. Αρ2.7 Ανακαλύπτουν, διατυπώνουν και εφαρμόζουν τα κριτήρια διαιρετότητας του 2, 5 και του 10. ΜΟΤΙΒΑ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΥ 2, 5 ΚΑΙ 10 ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΙ Διερεύνηση αριθμών Αρ1.7 Αναπαριστούν εναδικά κλάσματα ( 1, 1, 1, 1, 1 ) ενός συνόλου ή μιας επιφάνειας, 2 3 4 6 8 χρησιμοποιώντας αντικείμενα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Χρόνος: 1 ώρα και 30 λεπτά

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Χρόνος: 1 ώρα και 30 λεπτά ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2017 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΩΤΗ ΤΑΞΗ Χρόνος: 1 ώρα και 30 λεπτά Να απαντήσετε σε ΟΛΕΣ τις ερωτήσεις. Όπου χρειάζεται να γίνουν πράξεις για να βρεθεί η απάντηση, να τις κάνετε στο χώρο που σας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ: «Αριθμοί στην καθημερινή ζωή»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ: «Αριθμοί στην καθημερινή ζωή» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΙΙ ΘΕΜΑ: «Αριθμοί στην καθημερινή ζωή» Βόκα Δέσποινα & Δούρου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσθεση αφαίρεση και πολλαπλασιασμός φυσικών αριθμών

Πρόσθεση αφαίρεση και πολλαπλασιασμός φυσικών αριθμών 2 Πρόσθεση αφαίρεση και πολλαπλασιασμός φυσικών αριθμών Προσθετέοι 18+17=35 α Προσθετέοι + β = γ Άθοι ρ σμα Άθοι ρ σμα 13 + 17 = 17 + 13 Πρόσθεση φυσικών αριθμών Πρόσθεση είναι η πράξη με την οποία από

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 53 : Αριθμοί μέχρι το Κλάσματα και δεκαδικοί

Κεφάλαιο 53 : Αριθμοί μέχρι το Κλάσματα και δεκαδικοί 10-0059MATHIMATIKAGDIMOTIKOU4_10 MAΘHTHΣ MAΘHM Γ 13/2/2013 10:31 πμ Page 1 9 η ενότητα Αριθμοί μέχρι το 10.000 Κλάσματα και δεκαδικοί Πράξεις γεωμετρία 53 54 55 56 57 58 59 Κεφάλαιο 53 : Αριθμοί μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

5ο Μάθημα ΜΕΤΡΗΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΓΚΟΥ

5ο Μάθημα ΜΕΤΡΗΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΓΚΟΥ 5ο Μάθημα ΜΕΤΡΗΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΓΚΟΥ Μετρούμε αλλά και υπολογίζουμε Στο προηγούμενο μάθημα χρησιμοποιήσαμε το μέτρο, αλλά και άλλα όργανα με τα οποία μετρούμε το μήκος. Το σχήμα που μετρούμε με το μέτρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ Σχολική Χρονιά: Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ Σχολική Χρονιά: Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Ενότητα 1: Σύνολα 1. Με τη βοήθεια του πιο κάτω διαγράμματος να γράψετε με αναγραφή τα σύνολα: Ω A 5. 1. B Ω =. 6. 4. 3. 7. 8.. Από το διπλανό διάγραμμα, να γράψετε με αναγραφή τα σύνολα: 3. Δίνεται το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Χρόνος: 1 ώρα και 30 λεπτά. * Όλες οι απαντήσεις να δοθούν πάνω στα φυλλάδια.

ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Χρόνος: 1 ώρα και 30 λεπτά. * Όλες οι απαντήσεις να δοθούν πάνω στα φυλλάδια. ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΩΤΗ ΤΑΞΗ Χρόνος: 1 ώρα και 30 λεπτά * Να απαντήσεις σε ΟΛΕΣ τις ερωτήσεις. * Όλες οι απαντήσεις να δοθούν πάνω στα φυλλάδια. * Ο βαθμός για την κάθε

Διαβάστε περισσότερα