Πίνακας περιεχομένων Ρύθμιση οργάνου Χειρισμός Τεχνικά χαρακτηριστικά Ρυθμίσεις Κωδικοί μηνυμάτων Φροντίδα Εγγύηση Οδηγίες ασφαλείας Λειτουργίες

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πίνακας περιεχομένων Ρύθμιση οργάνου Χειρισμός Τεχνικά χαρακτηριστικά Ρυθμίσεις Κωδικοί μηνυμάτων Φροντίδα Εγγύηση Οδηγίες ασφαλείας Λειτουργίες"

Transcript

1 DEWALT DW03201

2 Πίνακας περιεχομένων Ρύθμιση οργάνου Εισαγωγή Συνοπτική παρουσίαση Βασική οθόνη μέτρησης Οθόνη επιλογής Εντοπιστής κουκκίδας (οθόνη) Τοποθέτηση μπαταριών Χειρισμός Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση Εκκαθάριση Κωδικοί μηνυμάτων Τελικό εξάρτημα πολλαπλών λειτουργιών Μέτρηση μόνιμης /ελάχιστης-μέγιστης απόστασης Πρόσθεση / Αφαίρεση Εντοπιστής κουκκίδας (οθόνη) Ρυθμίσεις Συνοπτική παρουσίαση Μονάδες κλίσης Μονάδες απόστασης Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση Beep Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση ψηφιακού αλφαδιού (Απ)Ενεργοποίηση κλειδώματος πλήκτρων Ενεργοποίηση με κλείδωμα πλήκτρων (Απ)ενεργοποίηση Bluetooth Smart Βαθμονόμηση αισθητήρα κλίσης (Βαθμονόμηση κλίσης) Εξατομικευμένα αγαπημένα Φωτισμός Offset Μηδενισμός Λειτουργίες Συνοπτική παρουσίαση Χρονοδιακόπτης Υπολογιστής Ρύθμιση επιπέδου μέτρησης/τριπόδου Μνήμη Μέτρηση μεμονωμένης απόστασης Έξυπνη οριζόντια λειτουργία Ανίχνευση κλίσης Εμβαδόν Όγκος Εμβαδόν τριγώνου Λειτουργία μεγάλης εμβέλειας Μέτρηση προφίλ ύψους Κεκλιμένα αντικείμενα Ανίχνευση ύψους Τραπέζιο Χάραξη Πυθαγόρας (2 σημεία) Πυθαγόρας (3 σημεία) Τεχνικά χαρακτηριστικά Κωδικοί μηνυμάτων Φροντίδα Εγγύηση Οδηγίες ασφαλείας Τομείς ευθύνης Επιτρεπόμενη χρήση Μη επιτρεπόμενη χρήση Κίνδυνοι κατά τη χρήση Περιορισμοί χρήσης Απόρριψη Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (ΗΜΣ) Χρήση του προϊόντος με Bluetooth Κατηγορία λέιζερ Πινακίδες Dewalt DW

3 Ρύθμιση οργάνου Εισαγωγή Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες ασφαλείας και το εγχειρίδιο χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν για πρώτη φορά. Ο υπεύθυνος του προϊόντος πρέπει να διασφαλίσει ότι όλοι οι χρήστες κατανοούν και τηρούν αυτές τις οδηγίες. Τα σύμβολα που χρησιμοποιούνται έχουν την ακόλουθη σημασία: ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Υποδηλώνει μια δυνητικά επικίνδυνη κατάσταση ή ακούσια χρήση η οποία, αν δεν αποφευχθεί, ενδέχεται να προκαλέσει θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό. ΠΡΟΣΟΧΗ Υποδηλώνει μια δυνητικά επικίνδυνη κατάσταση ή ακούσια χρήση η οποία, αν δεν αποφευχθεί, ενδέχεται να προκαλέσει μικρό τραυματισμό ή σημαντική υλική, οικονομική ή περιβαλλοντική ζημιά. Σημαντικές παράγραφοι που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τη χρήση του οργάνου, καθώς επιτρέπουν την τεχνικά ορθή και αποδοτική χρήση του. Συνοπτική παρουσίαση Ένδειξη Ενεργοποίηση / Μέτρηση Εντοπιστής κουκκίδας (οθόνη) Περιήγηση Clear / Off (Eκκαθάριση/απενεργοποίηση) Πλήκτρα επιλογής συνδε δεμένα με τα σύμβολα παρα πάνω Οθόνη λειτουργιών Enter / Ίσον Πρόσθεση / Αφαίρεση Dewalt DW

4 Ρύθμιση οργάνου Βασική οθόνη μέτρησης Οθόνη επιλογής Γραμμή κατάστασης Δείκτης σελίδας Λειτουργία / Ρυθμίσεις FUNC Κύρια γραμμή Ενεργή λειτουργία Αγαπημένα Ρυθμίσεις Λειτουργία Βοήθειας Dewalt DW

5 Ρύθμιση οργάνου Εντοπιστής κουκκίδας (οθόνη) Τοποθέτηση μπαταριών Βαθμός ζουμ Ρύθμιση φωτεινότητας με το αριστερό και δεξί πλήκτρο περιήγησης 1x Σταυρόνημα Για να διασφαλιστεί η αξιόπιστη χρήση, μη χρησιμοποιείτε μπαταρίες ψευδαργύρου-άνθρακα. Συνιστούμε να χρησιμοποιείτε μπαταρίες υψηλής ποιότητας. Αλλάζετε τις μπαταρίες όταν αναβοσβήνει το σύμβολο της μπαταρίας. Ενεργή λειτουργία Ζουμ (1x, 2x, 4x) με τα πλήκτρα πε ριήγησης πάνω και κάτω Αγαπημένα Dewalt DW

6 Χειρισμός Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση Εκκαθάριση Κωδικοί μηνυμάτων ON OFF 2 δευτ. Η συσκευή απενεργοποιείται. Εάν δεν πατήσετε κάποιο πλήκτρο επί 180 δευτ., η συσκευή απενεργο ποιείται αυτόματα. Τελικό εξάρτημα πολλαπλών λειτουργιών 1x Αναίρεση τελευταίας ενέργειας. 2x Έξοδος από την τρέχουσα λειτουργία, μετάβαση στο προεπιλεγμένη πρόγραμμα λειτουργίας. Εάν εμφανιστεί το εικονίδιο πληροφοριών μαζί με έναν αριθμό, ανατρέξτε στις οδηγίες στην ενότητα "Κωδικοί μηνυμάτων". Παράδειγμα: Η προσανατολισμός του τελικού εξαρτήματος ανι χνεύεται αυτόμα τα και το μηδενικό σημείο ρυθμίζεται ανάλογα. Μέτρηση μόνιμης /ελάχιστης-μέγιστης απόστασης 1 2 δευτ. 2 ελάχ. μέγ. Χρησιμοποιείται για τη μέτρηση διαγώνιας (μέγιστες τιμές) ή οριζόντιας απόστασης (ελάχιστες τιμές) Η ελάχιστη και η μέγιστη μετρούμενη απόσταση εμφανίζεται στην οθόνη (mn, max.). Η τιμή που μετρήθηκε τελευταία εμφανίζεται στην κεντρική γραμμή m 3 Διακόπτει τη μέτρηση μόνιμης /ελάχιστης-μέγιστης απόστασης. Dewalt DW

7 Χειρισμός Πρόσθεση / Αφαίρεση m 2 Η επόμενη μέτρηση προστίθεται στην προηγούμε νη. 2x Η επόμενη μέτρηση αφαιρείται από την προηγούμενη m m m Μπορείτε να επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία όπως επιθυμείτε. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ίδια διαδικα σία για να προσθέσετε ή να αφαιρέσε τε εμβαδά ή όγκους. Εντοπιστής κουκκίδας (οθόνη) 1x 4x 4x 1x 1 2 2x 2x 3 4 1x 1x Έξοδος από τον εντοπιστή κουκ κίδας (οθόνη). Αυτό βοηθά σημαντικά για τις υπαίθριες μετρήσεις. Ο ενσωματωμένος εντοπιστής κουκκίδας (οθόνη) δείχνει το στόχο στην οθόνη. Η συσκευή πραγματοποιεί μέτρηση στη μέση του σταυρονήματος, ακόμη κι αν η κουκκίδα λέιζερ δεν είναι ορατή. Παρατηρούνται σφάλματα παράλαξης όταν η κάμερα εντοπιστή κουκκίδας χρησιμοποιείται σε κοντινούς στόχους, γεγονός που γίνεται αντιληπτό από τη μετατόπιση του λέιζερ πάνω στο σταυ ρόνημα. Σε αυτή την περίπτωση, πρέπει να βασίζεστε στην πραγματική κουκκίδα λέιζερ. Dewalt DW

8 Ρυθμίσεις Συνοπτική παρουσίαση 1 2 Μονάδες κλίσης Μονάδες απόστασης Beep Ψηφιακό αλφάδι Κλείδωμα πληκτρολογίου Bluethooth Βαθμονόμηση κλίσης Αγαπημένα Φωτισμός Offset Μηδενισμός Πληροφορίες Μονάδες κλίσης Εναλλαγή μεταξύ των 4 παρακάτω μονάδων: ± ± % 0.0 mm/m 0.00 n/ft Επιβεβαιώστε τη ρύθμιση. Έξοδος από τις ρυθμίσεις. Dewalt DW

9 Ρυθμίσεις Μονάδες απόστασης 1 2 Εναλλαγή μεταξύ των 3 παρακάτω μονάδων: m m m 0.0 mm 0.00 ft 0.00 n 0 1/32 n 0'00" 1/32 Επιβεβαιώστε τη ρύθμιση. Έξοδος από τις ρυθμίσεις. Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση Beep Για ενεργοποίηση, επαναλάβετε τη δια δικασία. Έξοδος από τις ρυθμίσεις. ON OFF Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση ψηφιακού αλφαδιού Το ψηφιακό αλφάδι εμφανίζεται στη γραμμή κατά στασης. Για ενεργοποίηση, επαναλάβετε τη δι αδικασία. Έξοδος από τις ρυθμίσεις. ON OFF Dewalt DW

10 Ρυθμίσεις (Απ)Ενεργοποίηση κλειδώματος πλήκτρων Ενεργοποίηση με κλείδωμα πλήκτρων 1 2 Για απενεργοποίηση, επαναλάβετε τη διαδικασία. 3 1 Έξοδος από τις ρυθμίσεις. 2 εντός 2 δευτ. OFF ON (Απ)ενεργοποίηση Bluetooth Smart 1 2 Για ενεργοποίηση, επαναλάβετε τη διαδικασία. 3 Έξοδος από τις ρυθμίσεις. Προεπιλεγμένη λειτουργία: Το Bluetooth είναι ενεργοποιημένο. Το εικονίδιο Bluetooth στη γραμμή κατάστασης εμφανίζεται εάν η συσκευή έχει συνδεθεί μέσω Bluetooth. ON OFF Ενεργοποιήστε το Bluetooth Smart στις Ρυθμίσεις. Συνδέστε τη συσκευή με το smparphone σας, pad, laptop... Η τρέχουσα μέτρηση μεταβιβάζεται αυτόματα εάν η σύνδεση Bluetooth έχει εδραιωθεί. Για να μεταβιβαστεί ένα αποτέλεσμα από την κεντρική γραμμή, πατήστε =. Το Bluetooth απενεργοποιείται μόλις απενεργοποιηθεί το αποστασιόμετρο λέιζερ. Η αποτελεσματική και πρωτοποριακή μονάδα Bluetooth Smart (με το νέο πρότυπο Bluetooth V4.0) λειτουργεί με όλες τις Smart Ready Bluetooth συσκευές. Όλες οι υπόλοιπες Bluetooth συσκευές δεν υποστηρίζουν τη μονάδα εξοικονόμησης ενέργειας Bluetooth Smart, η οποία είναι ενσωματωμένη στη συσκευή. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη που αφορά στη χρήση του δωρεάν λογισμικού και δεν παρέχουμε διορθώσεις ή αναβαθμίσεις. Εφαρμογές (Apps) για Androd ή Mac OS μπορείτε να βρείτε στα ειδικά διαδικτυακά καταστήματα. Dewalt DW

11 Ρυθμίσεις Βαθμονόμηση αισθητήρα κλίσης (Βαθμονόμηση κλίσης) Τοποθετήστε τη συσκευή σε μια επίπεδη επιφάνεια Περιστρέψτε τη συσκευή οριζόντια κατά 180 και τοποθετήστε την ξανά σε μια απόλυτα επίπεδη επιφάνεια Τοποθετήστε τη συσκευή σε μια επίπεδη επιφάνεια. 10 Μετά από 2 δευτ. η συσκευή επι στρέφει στη βασική λει τουργία. Περιστρέψτε τη συσκευή οριζόντια κατά 180 και τοποθετήστε την ξανά σε μια απόλυτα επίπεδη επιφάνεια. Dewalt DW

12 Ρυθμίσεις Εξατομικευμένα αγαπημένα 1 Favorte 2 3 Επιλέξτε την 'αγαπημένη' λειτουργία. 4 Πατήστε το αριστερό ή δεξί πλήκτρο επιλογής. Η λειτουργία ορίζεται στα αγαπημένα πάνω από το αντίστοιχο πλήκτρο επιλογής. 5 Έξοδος από τις ρυθμίσεις. Επιλέξτε τις αγαπημένες σας λει τουργίες για γρήγορη πρόσβαση. Συντόμευση: Πατήστε επί 2 δευτ. ένα πλήκτρο επιλογής στη λει τουργία μέτρη σης. Φωτισμός 1 2 1/6 3 1/6 2/6 3/6 4/6 5/6 6/6 Επιλέξτε τη φωτεινότητα. 4 Επιβεβαιώστε τη ρύθμιση. 5 Έξοδος από τις ρυθμίσεις. Για εξοικονόμηση ισχύος, μειώστε τη φωτεινότητα εάν δεν τη χρειάζεστε. Dewalt DW

13 Ρυθμίσεις Offset Επιλέξτε ψηφίο m Ρυθμίστε το ψηφίο m Εγκρίνετε την τιμή. 6 Έξοδος από τις ρυθμίσεις. Με το offset, προστίθεται η αφαιρείται μια συγκεκριμένη τιμή αυτόματα σε όλες τις μετρήσεις. Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να συνυπολο γίσετε τις ανοχές. Εμφανίζεται το εικονίδιο offset. Μηδενισμός Δεύτερη επιβεβαίωση με τα πλήκτρα επιλογής: Απόρριψη: Επιβεβαίωση: 4 Έξοδος από τις ρυθμίσεις. Με το μηδενισμό, το όργανο επιστρέφει στις εργοστασιακές του ρυθμίσεις. Όλες οι προσαρμοσμένες ρυθμίσεις και οι αποθηκευμένες πληροφορίες χάνονται. Dewalt DW

14 Λειτουργίες Συνοπτική παρουσίαση Χρονοδιακόπτης Υπολογιστής Ρύθμιση επιπέδου μέτρησης Μνήμη Μονή μέτρηση απόστασης Έξυπνη οριζόντια λειτουργία Ανίχνευση κλίσης Εμβαδόν Όγκος Εμβαδόν τριγώνου Λειτουργία μεγάλης εμβέλειας Μέτρηση προφίλ ύψους Μέτρηση σε κεκλιμένα αντικείμενα Ανίχνευση ύψους Τραπέζιο Χάραξη Πυθαγόρας 1 Πυθαγόρας 2 Χρονοδιακόπτης sec 5 sec 2 sec Off Επιλέξτε ώρα ενεργοποίησης. 4 Επιβεβαιώστε τη ρύθμιση. Η αυτόματη ενεργοποίηση αρχίζει εάν πα τήσετε το πλή κτρο Ενεργοποίη ση/μέτρηση. Υπολογιστής C/CE = Επιλέξτε πλήκτρο στην οθόνη. Επιβεβαιώστε κάθε πλήκτρο. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα επιλογής για εκκαθά ριση ή για το αποτέλεσμα. Dewalt DW Το αποτέλεσμα της μέτρησης από την κύρια γραμμή μεταβιβάζεται στον υπολογιστή και μπορεί να χρησιμο ποιηθεί για περαιτέρω υπολογι σμούς. Οι μονάδες ft/n κλασματικής μορφής μετατρέπονται σε δεκαδικό αριθμό.

15 Λειτουργίες Ρύθμιση επιπέδου μέτρησης/τριπόδου Η απόσταση μετράται από το πίσω άκρο της συσκευής (στάνταρ ρύθμιση). Η απόσταση μετράται από το μπροστινό άκρο της συσκευής (σύμβολο κλειδώματος = μόνιμα). Η απόσταση μετράται μόνιμα από το σπείρωμα του τριπόδου. 4 Εάν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη, το επίπεδο επιστρέφει στην στάνταρ ρύθμιση (πίσω μέρος της συσκευής). Επιβεβαιώστε τη ρύθμιση. Μνήμη m m m m Εναλλαγή μεταξύ μετρήσεων. Διαγραφή μνήμης. Μεταφορά τιμής για περαιτέρω ενέργειες. 4 Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα μετακίνη σης Πάνω/Κάτω για να εμφανίσετε πε ρισσότερα αποτελέ σματα για τη συγκεκριμένη μέτρηση. Συντόμευση Dewalt DW

16 Λειτουργίες Μέτρηση μεμονωμένης απόστασης Στρέψτε το ενεργό λέιζερ προς το στόχο m Επιφάνειες στόχοι: Μπορεί να παρατηρηθούν σφάλματα μέτρησης όταν πραγματοποιείτε μέτρηση σε άχρωμα υγρά, γυαλί, φελιζόλ ή ημιδιαπερατές επιφάνειες ή όταν το λέιζερ είναι στραμμένο με πολύ γυαλιστερές επιφάνειες. Σε σκούρες επιφάνειες, ο χρόνος μέτρησης αυξάνεται. Έξυπνη οριζόντια λειτουργία προς το στόχο m m m x y z (έως 360 και με αντίθετη κλίση ±10 ) x z y Ανίχνευση κλίσης Η κλίση εμφανίζεται μόνιμα. Από το όργανο ακούγεται ένας ήχος (beep) στις 0 και 90. Ιδανική για οριζόντιες ή κάθετες ρυθμίσεις. Dewalt DW

17 Λειτουργίες Εμβαδόν προς το πρώτο σημείο στόχευσης. προς το δεύτερο σημείο στόχευσης m Πρώτη απόσταση 6 Δεύτερη απόσταση 3.9I0 m m m 2 Περίμετρος Εμβαδόν Το αποτέλεσμα εμφανίζεται στην κεντρική γραμμή και η μετρηθείσα τιμή εμφανίζεται από πάνω. Μερικές μετρήσεις / Λειτουργία Panter: Πατήστε + ή - πριν αρχίσει η πρώτη μέτρηση. Πραγματοποιήστε τη μέτρηση και προσθέστε ή αφαιρέστε αποστάσεις. Ολοκληρώστε με το =. Μετρήστε το 2ο μήκος. Dewalt DW

18 Λειτουργίες Όγκος προς το πρώτο σημείο στόχευσης. προς το δεύτερο σημείο στόχευσης. προς το τρίτο σημείο στόχευσης m m m m 3 Πρώτη απόσταση Δεύτερη απόσταση Τρίτη απόσταση Όγκος 9 Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα πλοήγησης πάνω/κάτω για να εμφανιστούν περισσότερα αποτελέσματα m m m Εμβαδόν οροφής/ δαπέδου Εμβαδά τοίχου Περίμετρος Dewalt DW

19 Λειτουργίες Εμβαδόν τριγώνου προς το πρώτο σημείο στόχευσης. προς το δεύτερο σημείο στόχευσης. προς το τρίτο σημείο στόχευσης m m m m 2 Πρώτη απόσταση Δεύτερη απόσταση Τρίτη απόσταση Εμβαδόν τριγώνου 9 Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα πλοήγησης πά νω/κάτω για να εμφανιστούν περισσότερα αποτελέσματα. Απενεργοποιήστε τον Εντοπι στή κουκκίδας εάν είναι ενεργοποιημένος m Γωνία ανάμεσα στην πρώτη και τη δεύτερη μέτρηση Περίμετρος Λειτουργία μεγάλης εμβέλειας 1 2 Η λειτουργία μεγάλης εμβέλειας καθιστά εφικτή τη μέτρηση δύσκολων στόχων σε δυσχερείς συνθήκες π.χ. έντονο φως ημέρας ή κακή ανακλαστικότητα στόχου. Ο χρόνος μέτρησης αυξάνεται. Ένα εικονίδιο στη γραμμή κατάστασης δείχνει αν η λειτουργία είναι ενεργή. Dewalt DW

20 Λειτουργίες Μέτρηση προφίλ ύψους d 4 h 5 REF Στοχεύστε στο σημείο μέτρησης (REF). REF Στοχεύστε σε πρόσθετα σημεία 1-x m m d h Οριζόντια απόσταση μέχρι τη συσκευή Διαφορά ύψους μέχρι το σημείο αναφοράς (REF). 7 2x Έξοδος από τη λειτουργία. Ιδανική για μέτρηση διαφορών ύψους μέχρι ένα σημείο μέτρησης. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για τη μέτρηση προφίλ και τομών εδάφους. Μετά τη μέτρηση ενός σημείου αναφοράς, εμφανίζεται η οριζόντια απόσταση και το ύψος για κάθε επόμενο σημείο. Dewalt DW

21 Λειτουργίες Κεκλιμένα αντικείμενα στο επάνω σημείο στόχευσης. στο κάτω σημείο στόχευσης m m m Γωνία P2 Απόσταση P2 Κάθετο ύψος ανάμεσα και στα δύο σημεία Απόσταση ανάμεσα και στα δύο σημεία 7 Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα πλοήγησης πάνω/κάτω για να εμφανιστούν περισσότερα αποτελέσματα. Απενεργοποιήστε τον Εντοπιστή κουκκίδας εάν είναι ενεργοποιημένος m Συμπεριλαμβανόμενη γωνία ανάμεσα και στα δύο σημεία Οριζόντια απόσταση ανάμεσα και στα δύο σημεία Έμμεση μέτρηση απόστασης ανάμεσα στα δύο σημεία με πρόσθετα απο τελέσματα. Ιδανική για εφαρμογές όπως μήκος και κλίση στέγης, ύψος καμινάδας,... Είναι σημαντικό το όργανο να είναι τοποθετημένο στο ίδιο κάθετο επίπε δο με τα 2 μετρηθέντα σημεία. Το επίπεδο ορίζεται από τη γραμμή ανάμεσα στα 2 σημεία. Dewalt DW

22 Λειτουργίες Ανίχνευση ύψους Px Px P0 P0 στο κάτω σημείο. στα επάνω σημείο και η ανίχνευση γωνίας/ύψους αρχίζει αυτόματα m m P0 y = Ανίχνευση γωνία εάν η συσκευή περιστραφεί πάνω σε τρίποδο = Ανίχνευση ύψους εάν η συσκευή περιστραφεί πάνω σε τρίποδο z Px x y 7 Σταματά την ανίχνευση ύψους m m P0 8 Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα πλοήγησης πάνω/κάτω για να εμφανιστούν περισσότερα αποτελέσματα. Απενεργοποιήστε τον Εντοπιστή κουκκίδας εάν είναι ενεργοποιημένος m z Μπορεί να προσδιοριστεί το ύψος κτιρίων ή δένδρων χωρίς ανακλαστικά σημεία. Στο κάτω σημείο, μετράται η απόσταση και η κλίση - που χρειάζεται ανακλαστικό στόχο λέιζερ. Το επάνω σημείο μπορεί να στοχευτεί με τον εντοπιστή κουκκίδας / σταυρόνημα και δεν χρειάζεται ανακλαστικό στόχο λέιζερ διότι μετράται μόνο η κλίση. Dewalt DW

23 Λειτουργίες Τραπέζιο στο επάνω σημείο. στο 2ο σημείο m m m h y x h x y 7 Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα πλοήγησης πάνω/κάτω για να εμφανιστούν περισσότερα αποτελέσματα. Απενεργοποιήστε τον Εντοπιστή κουκκίδας εάν είναι ενεργοποιημένος m Εμφαδόν τραπεζίου Dewalt DW

24 Λειτουργίες Χάραξη Μπορείτε να εισάγετε δύο δια φορετικές αποστάσεις (a και b) για τη σήμανση των μετρηθέντων μηκών. a = b 3 b 2 b 1 a 2 1 a Επιλέξτε ψηφίο m Ρυθμίστε το ψηφίο m Ρυθμίστε Εγκρίνετε την τιμή "a". την τιμή "b" m 7 Επιβεβαιώστε την τιμή "b" και αρχίστε τη μέτρηση. 8 Μετακινήστε αργά τη συσκευή κατά μήκος της γραμμής χάραξης. Η απόσταση έως το επό μενο σημείο χάραξης εμφανίζεται στην οθόνη. Λείπει η ένδειξη m δίπλα στην από σταση m. Επόμενη απόσταση χάρα ξης m m Όταν πλησιάζετε στο σημείο χάραξης σε απόσταση μικρότερη του 0,1 m, από το όργανο αρχίζει να ακούγεται ένα μπιπ. Μπορείτε να διακόψετε τη λειτουργία πα τώντας το κουμπί CLEAR/OFF. Dewalt DW

25 Λειτουργίες Πυθαγόρας (2 σημεία) προς τον πρώτο στόχο. προς το δεύτερο στόχο m m m Το αποτέλεσμα εμφανίζεται στην κεντρική γραμμή. Πατώντας το πλήκτρο μέτρησης επί 2 δευτ. στη λειτουργία ενεργοποιείται αυτόματα η μέτρηση Ελάχιστης ή η Μέγιστης απόστασης. Συνιστούμε να χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Πυθαγόρας μόνο για έμμεση οριζόντια μέτρηση. Για τη μέτρηση ύψους (κάθετα), είναι πιο ακριβές να χρησιμοποιείτε μια λειτουργία με τη μέτρηση κλίσης. Dewalt DW

26 Λειτουργίες Πυθαγόρας (3 σημεία) προς τον πρώτο στόχο. προς το δεύτερο στόχο. προς τον τρίτο στόχο m m m m Το αποτέλεσμα εμφανίζεται στην κεντρική γραμμή. Πατώντας το πλήκτρο μέτρησης επί 2 δευτ. στη λειτουργία ενεργοποιείται αυτόματα η μέτρηση Ελάχιστης ή η Μέ γιστης απόστασης. Συνιστούμε να χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Πυθαγόρας μόνο για έμμεση οριζόντια μέτρηση. Για τη μέτρηση ύψους (κάθετα), είναι πιο ακριβές να χρησιμοποιείτε μια λειτουργία με μέτρηση κλίσης. Dewalt DW

27 Τεχνικά χαρακτηριστικά Μέτρηση απόστασης Ακρίβεια σε ευνοϊκές ± 1.0 mm / ~1/16" *** συνθήκες * Ακρίβεια σε μη ευνοϊκές ± 2.0 mm / 0.08 n *** συνθήκες ** Εμβέλεια σε ευνοϊκές 200 m / 660 ft συνθήκες * Εμβέλεια σε μη ευνοϊκές 80 m / 260 ft **** συνθήκες ** Μικρότερη τιμή που εμφανίζεται 0.1 mm / 1/32 n Power range technology ναι Ø κουκκίδας λέιζερ 6 /30 / 60 mm (σε απόσταση) (10 / 50 / 100 m) Μέτρηση κλίσης Ανοχή μέτρησης έως την ± 0.2 ακτίνα λέιζερ**** Ανοχή μέτρησης έως το ± 0.2 κέλυφος**** Εμβέλεια* 360 Γενικά Κατηγορία λέιζερ 2 Τύπος λέιζερ 635 nm, < 1 mw Κατηγορία προστασίας IP54 Αυτόματη απενεργοποίηση μετά από 90 δευτ. λέιζερ Αυτόματη απενεργοποίηση μετά από 180 δευτ. λέιζερ Bluethooth Smart Bluethooth v4.0 Εμβέλεια Bluethooth 10 m Διάρκεια μπαταρίας (2 x AA) έως 5000 μετρήσεις Διάσταση (Υ x B x Π) 149 x 61 x 31 mm 5.9 x 2.4 x 1.2 n Βάρος (με μπαταρίες) 209 g / 7.22 oz Εύρος θερμοκρασιών: - Αποθήκευση -Λειτουργία -25 έως 70 C -13 έως 158 F -10 έως 50 C 14 έως 122 F * ευνοϊκές συνθήκες είναι: λευκός, ανακλαστικός στόχος διάχυσης (λευκός βαμμένος τοίχος), χαμηλή φωτεινότητα φόντου και μέτριες θερμοκρασίες ** μη ευνοϊκές συνθήκες είναι: στόχοι με χαμηλή ή υψηλότερη ανακλαστικότητα ή υψηλή φωτεινότητα φόντου ή θερμοκρασίες στο άνω ή κάτω άκρο του καθορισμένου εύρους τιμών θερμοκρασίας. *** Ισχύουν ανοχές από 0,05 m έως 10 m με επίπεδο εμπιστοσύνης 95%. Σε ευνοϊκές συνθήκες, η ανοχή μπορεί να μειωθεί κατά 0,05 mm/m για αποστάσεις μεταξύ 10 m και 30 m, κατά 0,10 mm/m για αποστάσεις μεταξύ 30 m και 100m και κατά 0,20 mm/m για αποστάσεις πάνω από 100 m. Σε mh ευνοϊκές συνθήκες, η ανοχή μπορεί να μειωθεί κατά 0,10 mm/m για αποστάσεις μεταξύ 10 m και 30 m, κατά 0,20 mm/m για αποστάσεις μεταξύ 30 m και 100m και κατά 0,30 mm/m για αποστάσεις πάνω από 100 m. **** μετά τη βαθμονόμηση από τον χρήστη. Πρόσθετη απόκλιση σχετική με γωνία +/- 0,01 για κάθε μοίρα έως +/-45 σε κάθε τεταρτημόριο. Ισχύει για θερμοκρασία δωματίου Σε ολόκληρο το εύρος τιμών θερμοκρασίας, η μέγιστη απόκλιση αυξάνεται κατά +/-0.1. Για ακριβή έμμεσα αποτελέσματα, συνιστάται να χρησιμοποιείτε τρίποδο. Για ακριβείς μετρήσεις κλίσης, η αντίθετη κλίση πρέπει να αποφεύγεται. Λειτουργίες Μέτρηση απόστασης ναι Μέτρηση ελάχιστης/μέγιστης ναι απόστασης Μόνιμη μέτρηση ναι Χάραξη ναι Πρόσθεση/Αφαίρεση ναι Εμβαδόν ναι Εμβαδόν τριγώνου ναι Όγκος ναι Τραπέζιο ναι Λειτουργία Panter (εμβαδόν με ναι μερική μέτρηση) Πυθαγόρας 2 σημείων, 3 σημείων Έξυπνη οριζόντια λειτουργία / ναι Έμμεσο ύψος Μέτρηση προφίλ ύψους ναι Ανίχνευση κλίσης ναι Κεκλιμένα αντικείμενα ναι Ανίχνευση ύψους ναι Μνήμη 30 ενδείξεις Beep ναι Φωτιζόμενη έγχρωμη οθόνη ναι Τελικό εξάρτημα πολλαπλών ναι λειτουργιών Εντοπιστής κουκκίδας (οθόνη) Ζουμ 4x Ψηφιακό αλφάδι ναι Bluethooth Smart ναι Εξατομικευμένα αγαπημένα ναι Χρονοδιακόπτης ναι Λειτουργία μεγάλης εμβέλειας ναι Υπολογιστής ναι Dewalt DW

28 Κωδικοί μηνυμάτων Εάν το μήνυμα Error (Σφάλμα) δεν εξαφανιστεί μετά από επανειλημμένες ενεργοποιήσεις της συσκευής, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο. Εάν εμφανιστεί το μήνυμα InFo μαζί με έναν αριθμό, πατήστε το κουμπί Clear και ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες: Αρ. Αιτία Διόρθωση 156 Εγκάρσια κλίση μεγαλύτερη από 10 Κρατήστε το όργανο χωρίς να σχηματίζει εγκάρσια κλίση. 162 Σφάλμα βαθμονόμησης Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή βρίσκεται σε μια απολύτως οριζόντια και επίπεδη επιφάνεια. Επαναλάβετε τη διαδικασία βαθμονόμησης. Εάν το σφάλμα επαναλαβά νεται, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο της περιοχής σας. 204 Σφάλμα υπολογισμού Πραγματοποιήστε τη μέτρηση ξανά. 240 Σφάλμα μεταφοράς δεδομένων Επαναλάβετε τη διαδικασία. 252 Θερμοκρασία πολύ υψηλή. 253 Θερμοκρασία πολύ χαμηλή 255 Σήμα λήψης πολύ ασθενές, ο χρόνος μέτρησης πολύ μεγάλος Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει. Ζεστάνετε τη συσκευή. Αλλάξτε την επιφάνεια στόχευσης (π.χ. λευκό χαρτί). 256 Σήμα λήψης πολύ υψηλό Αλλάξτε την επιφάνεια στόχευσης (π.χ. λευκό χαρτί). 257 Πολύ έντονο φως στο φόντο 258 Η μέτρηση βρίσκεται εκτός εμβέλειας 260 Η ακτίνα λέιζερ διακόπτεται Η επιφάνεια στόχευσης πρέπει να είναι πιο σκοτεινή. Διορθώστε την εμβέλεια. Επαναλάβετε τη μέτρηση. Φροντίδα Καθαρίστε τη συσκευή με ένα υγρό, μαλακό πανί. Ποτέ μη βυθίζετε τη συσκευή στο νερό. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε καθαριστικούς παράγοντες ή διαλυτικά. Εγγύηση Ευρώπη: Εγγύηση επιστροφής σε περίπτωση μη ικανοποίησης εντός 30 ημερών Δωρεάν σέρβις για ένα έτος Πλήρης εγγύηση ενός έτους Μπορείτε να βρείτε λεπτομερείς πληροφορίες στο Διαδίκτυο στη διεύθυνση Βόρεια Αμερική: 3ετής περιορισμένη εγγύηση Δωρεάν σέρβις για ένα έτος Εγγύηση επιστροφής χρημάτων 90 ημερών Μπορείτε να βρείτε λεπτομερείς πληροφορίες στο Διαδίκτυο στη διεύθυνση Οδηγίες ασφαλείας Ο υπεύθυνος του οργάνου πρέπει να διασφαλίσει ότι όλοι οι χρήστες κατα νοούν και τηρούν αυτές τις οδηγίες. Τομείς ευθύνης Τομέας ευθύνης του κατασκευαστή του γνήσιου εξοπλισμού: Ευρώπη: DEWALT D Idsten, Germany Βόρεια Αμερική: DEWALT Industral Tool Co. Baltmore, MD21286, USA Για σέρβις, καλέστε DEWALT. Η παραπάνω εταιρεία είναι υπεύθυνη για την παράδοση του προϊόντος, μαζί με το εγχειρίδιο χρήσης, σε άριστη ως προς την ασφάλεια κατάσταση. Η παραπάνω εταιρεία δεν ευθύνεται για τα αξεσουάρ τρίτων κατασκευαστών. Τομέας ευθύνης του κατόχου: Να κατανοήσει τις οδηγίες ασφαλείας στο προϊόν και τις οδηγίες στο εγχει ρίδιο χρήσης. Dewalt DW

29 Οδηγίες ασφαλείας Να εξοικειωθεί με τους τοπικούς κανονισμούς ασφάλειας περί πρόληψης ατυχημάτων. Να αποτρέπει πάντοτε την πρόσβαση στο προϊόν από μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό. Επιτρεπόμενη χρήση Μέτρηση αποστάσεων Μέτρηση κλίσης Μεταφορά δεδομένων με Bluetooth Μη επιτρεπόμενη χρήση Χρήση του προϊόντος χωρίς οδηγίες Χρήση εκτός των αναφερόμενων ορίων Απενεργοποίηση των συστημάτων ασφάλειας και αφαίρεση των επεξηγη ματικών και προειδοποιητικών πινα κίδων Άνοιγμα του εξοπλισμού με εργαλεία (κατσαβίδια, κ.λπ.) Πραγματοποίηση τροποποιήσεων ή μετατροπών του προϊόντος Χρήση αξεσουάρ από άλλους κατασκευαστές χωρίς ρητή έγκριση Σκόπιμη θάμβωση τρίτων, ακόμη και στο σκοτάδι Ανεπαρκής ασφάλιση του χώρου μετρήσεων (π.χ. κατά τις μετρήσεις σε δρόμους, εργοτάξια, κ.λπ.) Συνειδητός ή απερίσκεπτος χειρισμός πάνω σε ικριώματα, σε σκάλες, κατά τη μέτρηση κοντά σε μηχανήματα που λειτουργούν ή σε ανοικτά εξαρτήματα μηχανημάτων ή εγκαταστάσεων που δεν προστατεύονται. Άμεση στόχευση στον ήλιο Κίνδυνοι κατά τη χρήση ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Προσέχετε για τυχόν εσφαλμένες μετρήσεις εάν το όργανο είναι ελαττωματικό ή εάν έχει πέσει κάτω ή εάν έχει τύχει πλημμελούς χρήσης ή εάν έχει τροποποιηθεί. Ανά διαστήματα πραγματοποιείτε δοκιμαστικές μετρήσεις. Ιδίως μετά από ακατάλληλη χρήση του οργάνου, και πριν, στη διάρκεια και μετά από σημαντικές μετρήσεις. ΠΡΟΣΟΧΗ Ποτέ μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε το προϊόν εσείς οι ίδιοι. Σε περίπτωση ζημιάς, απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις που δεν είναι ρητά εγκεκριμένες μπορεί να αφαιρέσουν από το χρήστη τη δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί τον εξοπλισμό. Περιορισμοί χρήσης Βλ. ενότητα "Τεχνικά χαρακτηριστικά". Η συσκευή έχει σχεδιαστεί για χρήση σε περιοχές μόνιμα κατοικήσιμες από ανθρώπους. Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν σε περιβάλλον που ενέχει κίνδυνο έκρηξης ή σε επικίνδυνο περιβάλλον. Απόρριψη ΠΡΟΣΟΧΉ Οι άδειες μπαταρίες δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Φροντίστε το περιβάλλον και μεταφέρετέ τις σε σημεία αποκομιδής σύμφωνα με τους εθνικές ή τοπικές κανονισμούς. Το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Φροντίστε για την κατάλληλη απόρριψη του προϊόντος σύμφωνα με τις εθνικές διατάξεις που ισχύουν στη χώρα σας. Τηρείτε τις εθνικές διατάξεις διάθεσης απορριμμάτων. Πληροφορίες για την επεξεργασία του προϊόντος και τη διαχείριση αποβλήτων μπορείτε να κατεβάσετε από την ιστοσελίδα μας. Dewalt DW

30 Οδηγίες ασφαλείας Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (ΗΜΣ) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Η συσκευή πληροί τις πλέον αυστηρές απαιτήσεις των σχετικών προτύπων και διατάξεων. Ωστόσο, η πιθανότητα να προκαλέσει παρεμβολές σε άλλες συσκευές δεν μπορεί να αποκλειστεί εντελώς. Χρήση του προϊόντος με Bluetooth ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές σε άλλον εξοπλισμό, σε εγκαταστάσεις (π.χ. ιατρικές συσκευές όπως βηματοδότες ή ακουστικά βαρυκοΐας) και μέσα σε αεροσκάφος. Μπορεί επίσης να επηρεάσει ανθρώπους και ζώα. Προφυλάξεις: Παρόλο που αυτό το προϊόν πληροί τα πλέον αυστηρά πρότυπα και κανονισμούς, δεν μπορεί να αποκλειστεί η πιθανότητα να βλαφθούν άνθρωποι και ζώα. Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν κοντά σε πρατήρια καυσίμων, σε εργοστάσια χημικών, σε περιοχές με δυνητικά εκρηκτική ατμόσφαιρα και σε σημεία που πραγματοποιούνται εκρήξεις. Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν κοντά σε ιατρικό εξοπλισμό. Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν μέσα σε αεροπλάνο. Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν κοντά στο σώμα σας για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Κατηγορία λέιζερ Η συσκευή δημιουργεί ορατές ακτίνες λέιζερ, που εκπέμπονται από το όργανο. Πρόκειται για προϊόν κατηγορίας λέιζερ 2 σύμφωνα με: IEC : 2014 "Ασφάλεια ακτινοβολίας προϊόντων λέιζερ" Προϊόντα λέιζερ κατηγορίας 2: Μην κοιτάζετε κατευθείαν την ακτίνα λέιζερ και μην τη στρέφετε χωρίς λόγο προς άλλα άτομα. Συνήθως τα μάτια προστατεύονται όταν το πρόσωπο στρέφεται αυτόματα προς την αντίθετη κατεύθυνση ή με το ανοιγοκλείσιμο των ματιών. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Εάν κοιτάξετε κατευθείαν στην ακτίνα λέιζερ με οπτικά βοηθήματα (π.χ. κιάλια, τηλεσκόπιο) μπορεί να αποβεί επικίνδυνο. ΠΡΟΣΟΧΗ Εάν κοιτάξετε στην ακτίνα λέιζερ, αυτό μπορεί να είναι επικίνδυνο για τα μάτια. Dewalt DW

The original laser distance meter. The original laser distance meter

The original laser distance meter. The original laser distance meter Leca Leca DISTO DISTO TM TM D510 X310 The orgnal laser dstance meter The orgnal laser dstance meter Πίνακας περιεχομένων Ρύθμιση οργάνου - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Εισαγωγή-

Διαβάστε περισσότερα

The original laser distance meter. The original laser distance meter

The original laser distance meter. The original laser distance meter Leca Leca DISTO DISTO TM TM D510 X10 The orgnal laser dstance meter The orgnal laser dstance meter Πίνακας περιεχομένων Ρύθμιση οργάνου - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Εισαγωγή-

Διαβάστε περισσότερα

Leica DISTO TM D210 The original laser distance meter

Leica DISTO TM D210 The original laser distance meter Leica DISTO TM D0 The original laser distance meter Πίνακας περιεχομένων Ρύθμιση οργάνου - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Συνοπτική παρουσίαση - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Διαβάστε περισσότερα

Leica DISTO TM X310 The original laser distance meter

Leica DISTO TM X310 The original laser distance meter Leica DISTO TM X30 The original laser distance meter Πίνακας περιεχομένων Ρύθμιση οργάνου - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Εισαγωγή- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Διαβάστε περισσότερα

Leica DISTO TM S910 The original laser distance meter

Leica DISTO TM S910 The original laser distance meter Leca DISTO TM S910 The orgnal laser dstance meter Πίνακας περιεχομένων Ρύθμιση οργάνου - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Εισαγωγή - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Διαβάστε περισσότερα

Leica DISTO A2. The original laser distance meter

Leica DISTO A2. The original laser distance meter Leica DISTO A2 The original laser distance meter Οδηγίες χρήσης Ελληνικά Συγχαρητήρια για την αγορά του DISTO της Leica. Στο συνημμένο φυλλάδιο θα βρείτε τις υποδείξεις ασφαλείας. Πριν θέσετε το προϊόν

Διαβάστε περισσότερα

Leica DISTO D2. The original laser distance meter

Leica DISTO D2. The original laser distance meter Leica DITO D2 The original laser distance meter 3 2 1 Οδηγίες χρήσης Ελληνικά Συγχαρητήρια για την αγορά του DITO D2 της Leica. Πριν θέσετε το προϊόν σε λειτουργία για πρώτη φορά, διαβάστε πολύ καλά τις

Διαβάστε περισσότερα

Leica DISTO TM D3. The original laser distance meter

Leica DISTO TM D3. The original laser distance meter TM Leica DITO TM D3 The original laser distance meter Leica DITO D3 1 2 4 6 8 11 3 5 7 9 10 1 2 4 3 5 6 7,8,9 a b b 10 11 12 13 14 15 16,17,18 19 20 TIMER? a max b min MENU UNIT REET IPOD BEEP ONOFF 21

Διαβάστε περισσότερα

Leica LINO L2. Self leveling alignment tool

Leica LINO L2. Self leveling alignment tool Leica LO L2 elf leveling alignment tool 3 6 7 5 8 4 9 2 1 1.5 m Οδηγίες χρήσης Έκδοση 757665 Ελληνικά Συγχαρητήρια για την αγορά του LO της Leica. Στο τέλος των οδηγιών χρήσης θα βρείτε τις υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

Leica DISTO DXT The original laser distance meter

Leica DISTO DXT The original laser distance meter Leica DITO DXT The original laser distance meter Οδηγίες χρήσης Ελληνικά Συγχαρητήρια για την αγορά του DITO DXT της Leica. Πριν θέσετε το προϊόν σε λειτουργία για πρώτη φορά, διαβάστε πολύ καλά τις υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

Leica DISTO D5 The original laser distance meter

Leica DISTO D5 The original laser distance meter Leica DTO D5 The original laser distance meter 1 13 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 1 3 4 1 2 3 8 5 7 4 7 6 6 5 Leica DTO D5 Οδηγίες χρήσης Ελληνικά Συγχαρητήρια για την αγορά του DTO D5 της Leica. Πριν θέσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P 1. Χρήση Το AR280P λειτουργεί ως Ράδιο/ρολόι. Έχει λειτουργία FM ραδιόφωνου, λειτουργία προβολής της ώρας με προβολέα και περιλαμβάνει μία λάμπα. Εμφανίζει επίσης τη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη Εγχειρίδιο οδηγιών Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη Περιεχόμενα 1. Θερμοστάτης 02905 2 2. Τοποθέτηση/Αντικατάσταση μπαταριών τροφοδοσίας 2 3. Οθόνη 3 3.1 Λειτουργίες πλήκτρων 4 3.2 Σύμβολα 4 3.3 Ecometer

Διαβάστε περισσότερα

DistanceMaster One. Laser 650 nm SPEED SHUTTER

DistanceMaster One. Laser 650 nm SPEED SHUTTER DistanceMaster One Laser 650 nm SPEED SHUTTER 88 Laser 02 2 x Typ AAA / LR03 1,5V / Alkaline DistanceMaster One x x y = m 2 y z x y x y z = m 3 03 ! Διαβάστε τις πλήρεις οδηγίες χειρισμού και το συνημμένο

Διαβάστε περισσότερα

QUADRO. ProfiScale QUADRO συσκευή μέτρησης αποστάσεων. www.burg-waechter.de. el οδηγίες χρήσης. ft 2 /ft 3 QUADRO PS 7350

QUADRO. ProfiScale QUADRO συσκευή μέτρησης αποστάσεων. www.burg-waechter.de. el οδηγίες χρήσης. ft 2 /ft 3 QUADRO PS 7350 QUADRO PS 7350 QUADRO 0,5 32 m 0,5 32 m m 2 /m 3 t 2 /t 3 prcson +1% ProScal QUADRO συσκευή μέτρησης αποστάσεων l οδηγίες χρήσης BURG-WÄCHTER KG Altnor Wg 15 58300 Wttr Grmany www.burg-wactr.d Structur

Διαβάστε περισσότερα

Leica DISTO A3. The original laser distance meter

Leica DISTO A3. The original laser distance meter Leica DTO A3 The original laser distance meter Οδηγίες χρήσης Έκδοση 1.1 Ελληνικά Συγχαρητήρια για την αγορά του DTO της Leica. Στο συνηµµένο φυλλάδιο θα βρείτε τις υποδείξεις ασφαλείας. Πριν θέσετε

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02950 Εγχειρίδιο χρήστη

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02950 Εγχειρίδιο χρήστη Εγχειρίδιο οδηγιών Θερμοστάτης 02950 Εγχειρίδιο χρήστη Πίνακας περιεχομένων 1. Θερμοστάτης 02950 2 2. Οθόνη 2 2.1 Λειτουργίες πλήκτρων 2 2.2 Σύμβολα 3 2.3 Ecometer 3 2.4 Κλείδωμα interface μέσω PIN 4

Διαβάστε περισσότερα

Πριν θέσετε σε λειτουργία το προϊόν, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης.

Πριν θέσετε σε λειτουργία το προϊόν, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Οδηγίες χρήσης Έκδοση 1.2 Ελληνικά Πίνακας περιεχοµένων Πληκτρολόγιο... 2 Οθόνη... 2 Χειρισµός... 3 Πληροφορίες χρήστη... 6 Υποδείξεις για την ασφάλεια... 7 Τεχν. χαρακτηριστικά... 12 Κωδικοί µηνυµάτων...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. CS322-R 2020323B1656 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Copyright Huawei Technologies Co., Ltd. 2011. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή και η μετάδοση οποιουδήποτε τμήματος της παρούσας, σε οποιαδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγό γρήγορης έναρξης Vodafone 858 Smart

Οδηγό γρήγορης έναρξης Vodafone 858 Smart Οδηγό γρήγορης έναρξης Vodafone 858 Smart Προφυλάξεις ασφαλείας Πριν ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας, διαβάστε προσεκτικά αυτές τις προφυλάξεις ασφαλείας. Διαβάστε τον οδηγό "Πληροφορίες ασφαλείας"

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήστη. Θυροτηλεόραση με μόνιτορ 3,5".

Εγχειρίδιο χρήστη. Θυροτηλεόραση με μόνιτορ 3,5. Εγχειρίδιο χρήστη Θυροτηλεόραση με μόνιτορ 3,5". 2 Περιεχόμενα 1. ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ... 4 2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ... 6 2.1 Απάντηση κλήσεων 6 2.2 Λειτουργία αυτόματης ενεργοποίησης 7 2.3 Απόρρητο συνομιλίας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7 Περιεχόμενα Οδηγίες ασφάλειας 3 Θερμοστάτης Χώρου 4 Εικονίδιο οθόνης LCD 5 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6 Ρύθμιση ρολογιού 7 Ρύθμιση θερμοκρασίας δωματίου 8 Έλεγχος θερμοκρασίας παροχής 9 Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα λειτουργίας. FM458 Πλακέτα στρατηγικής. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 7 747 017 365-03/2008 GR

Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα λειτουργίας. FM458 Πλακέτα στρατηγικής. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 7 747 017 365-03/2008 GR Οδηγίες χρήσης Πλακέτα λειτουργίας FM458 Πλακέτα στρατηγικής Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 7 747 017 365-03/2008 GR Περιεχόμενα 1 Ασφάλεια............................ 3 1.1 Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 Οδηγίες Χρήσης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Περιληπτικά 3 2. Τι θα βρείτε στη συσκευασία... 3 Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια της συσκευής...3 Κανόνες για την ασφαλή λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρματο Οπτικό Ποντίκι

Ασύρματο Οπτικό Ποντίκι Ασύρματο Οπτικό Ποντίκι WL200 Εγχειρίδιο Χρήσης Όλα τα ονόματα εταιρειών και προϊόντων ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

81722 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Μαζί με το BC-228 ένας ενήλικας θα πρέπει να ελέγχει το βρέφος σε τακτά διαστήματα. Παροχή ρεύματος (Α) Πομπός

81722 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Μαζί με το BC-228 ένας ενήλικας θα πρέπει να ελέγχει το βρέφος σε τακτά διαστήματα. Παροχή ρεύματος (Α) Πομπός 81722 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το baby phone της Hama BC-228. Αυτή η συσκευή κατασκευάστηκε σύμφωνα με τα πιο αυστηρά ποιοτικά πρότυπα ελέγχου. Ελέγχθηκε και έφυγε από το εργοστάσιο

Διαβάστε περισσότερα

APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND

APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND 1. Ένδειξη συχνότητας/ ώρας 2. Ένδειξη μπάσου 3. Ένδειξη FM 4. Ένδειξη έντασης σήματος 5. Ένδειξη λειτουργίας για το ξυπνητήρι 6. Ένδειξη λειτουργίας αυτόματης

Διαβάστε περισσότερα

TomTom Εγχειρίδιο αναφοράς

TomTom Εγχειρίδιο αναφοράς TomTom Εγχειρίδιο αναφοράς Περιεχόμενα Ζώνες κινδύνου 3 Ζώνες κινδύνου στη Γαλλία... 3 Προειδοποιήσεις ζωνών κινδύνου... 3 Αλλαγή του τρόπου προειδοποίησης... 4 Κουμπί αναφορά... 4 Αναφορά νέας ζώνης κινδύνου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού Συστήματα συναγερμού Εισαγωγή: ΕΛΛΗΝΙΚA Ασύρματο σύστημα συναγερμού Plug and Play πολλαπλών λειτουργιών. Εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση. Λειτουργεί με μπαταρίες, χωρίς προσαρμογείς και καλώδια. Ασφαλίζει

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογή του προϊόντος

Προσαρμογή του προϊόντος ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ Προσαρμογή του προϊόντος 50 100 m = x4 Διασφαλίστε ανεμπόδιστη οπτική επαφή μεταξύ Ανιχνευτή και Ανακλαστήρα 8-100 m Στηρίξτε σε στέρεες επιφάνειες (σε δομικό τοίχο ή δοκό) 18

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης έναρξης CD180

Οδηγός γρήγορης έναρξης CD180 Οδηγός γρήγορης έναρξης CD180 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας Χρησιμοποιείτε μόνο την τροφοδοσία ρεύματος που αναγράφεται στα τεχνικά στοιχεία. Μην αφήνετε το προϊόν να έρχεται σε επαφή με υγρά. Εάν η μπαταρία

Διαβάστε περισσότερα

Swap Frame. 17.8cm/ 7 Ψηφιακή κορνίζα με λειτουργία αναπαραγωγής εικόνας και ήχου. Εγχειρίδιο Χρήσης

Swap Frame. 17.8cm/ 7 Ψηφιακή κορνίζα με λειτουργία αναπαραγωγής εικόνας και ήχου. Εγχειρίδιο Χρήσης Swap Frame 17.8cm/ 7 Ψηφιακή κορνίζα με λειτουργία αναπαραγωγής εικόνας και ήχου Εγχειρίδιο Χρήσης 1 Μη ρίξετε τη συσκευή στα οικιακά απορρίμματα. Αν θελήσετε να την πετάξετε, να απευθυνθείτε στην τοπική

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης LAX 400

Οδηγίες χρήσης LAX 400 Οδηγίες χρήσης LX 400 Οδηγίες χρήσης Το STBIL-LX 400 είναι μια αυτοχωροσταθμιζόμενη συσκευή λέιζερ πολλαπλών γραμμών με απλό χειρισμό για οικοδομικές εφαρμογές. Η συσκευή λέιζερ είναι αυτοχωροσταθμιζόμενη

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12.

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12. Α Τ Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Μοντέλα: L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12 Σ Υ Σ Τ Η Μ Τηλεχειριστήριο Εγχειρίδιο Χρήσης Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τη μονάδα κλιματισμού της INVENTOR. Για τη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

Bedienungsanleitung Soldi 460 Instruction manual Soldi 460

Bedienungsanleitung Soldi 460 Instruction manual Soldi 460 Bedienungsanleitung Soldi 460 Instruction manual Soldi 460 Εισαγωγή Αξιότιμε Πελάτη, Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τη συσκευή ανίχνευσης χαρτονομισμάτων Soldi 460. Με την αγορά αυτού του προϊόντος ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

MICRO SET / CD / MP3 / USB / AUX AMC306

MICRO SET / CD / MP3 / USB / AUX AMC306 MICRO SET / CD / MP3 / USB / AUX AMC306 1. Χρήση Το mini ηχοσύστημα αναπαράγει μουσική από CD και USB. Η μουσική μπορεί επίσης να αναπαραχθεί μέσω της θύρας LINE-IN. Η λειτουργία FM σας επιτρέπει να ακούτε

Διαβάστε περισσότερα

powerpackpoint Οδηγίες χρήσης Σετ επαναφορτιζόμενων μπαταριών

powerpackpoint Οδηγίες χρήσης Σετ επαναφορτιζόμενων μπαταριών HOFFRICHTER GmbH Mettenheimer Strasse 12 / 14 19061 Schwerin Germany Τηλέφωνο: +49 385 39925-0 Φαξ: +49 385 39925-25 E-Mail: info@hoffrichter.de www.hoffrichter.de powerpackpoint powerpackpoint-ell-0310-01

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης Οδηγίες συναρμολόγησης εντοιχιζόμενου ραδιοφώνου 0315.. 1 Χειρισμός Εικόνα 1: Στοιχείο χειρισμού Ο έλεγχος των λειτουργιών του εντοιχιζόμενου ραδιοφώνου πραγματοποιείται μέσω των πλήκτρων του στοιχείου

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. Xperia SmartTags NT1/NT2

Οδηγός χρήστη. Xperia SmartTags NT1/NT2 Οδηγός χρήστη Xperia SmartTags NT1/NT2 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Οδηγός έναρξης...4 Ενεργοποίηση της λειτουργίας NFC...4 Περιοχή εντοπισμού NFC...4 Χρήση του Smart Connect για τη διαχείριση των ετικετών

Διαβάστε περισσότερα

WALKIE-TALKIE TLKR T50

WALKIE-TALKIE TLKR T50 WALKIE-TALKIE TLKR T50 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (8) (10) 1) Κεραία 2)Πλήκτρο Έντασης/Καναλιού 3)Πλήκτρο Ομιλίας 4)Πλήκτρο Μενού/Ενεργοποίησης 5)Πλήκτρο Κλήσης 6)Πλήκτρο Λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Ελληνικά 9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Πριν ξεκινήσετε... 116 2) Περιεχόμενα συσκευασίας... 116 3) Γενικές προφυλάξεις... 116 4) Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση... 116 5) Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΛΕΓΚΤΗ HERCULES DJCONTROLWAVE Το Hercules DJControlWave είναι ένας ελεγκτής για DJ με 2 πλατό με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth.

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Οδηγιών rapidcount E15

Εγχειρίδιο Οδηγιών rapidcount E15 Εγχειρίδιο Οδηγιών rapidcount E15 1 Γενικές προφυλάξεις: Παρακαλείσθε να λάβετε όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις κατά το χειρισμό του μετρητή. Μην χρησιμοποιείτε τον μετρητή σε πολύ ζεστούς ή υγρούς χώρους.

Διαβάστε περισσότερα

aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 8493 98 AQUAUNO PRATICO ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΜΑΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω;

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Ερωτήσεις 1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Απαντήσεις Υπάρχουν 3 κύριοι πιθανοί λόγοι για αυτό το πρόβλημα: κακή σύνδεση, ακατάλληλη θερμοκρασία, κατεστραμμένη μπαταρία ή τροφοδοτικό. Σε

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Παρακαλούμε διαβάστε τις παρακάτω πληροφορίες για να εξασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία του μηχανήματος. 1 Διαβάστε το εγχειρίδιο προσεκτικά πριν συνδέσετε το μηχάνημα. 2

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Γρήγορη έναρξη Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Πλήκτρα και µέρη 9 ευτερεύουσα κάµερα 10 Πλήκτρο Έντασης/Ζουµ 11 Πλήκτρο πολυµέσων 12 ιακόπτης κλειδώµατος οθόνης και πλήκτρων

Διαβάστε περισσότερα

CC-14. Page 1 ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Κοντέρ Ποδηλάτου EXTEND CC-14

CC-14. Page 1 ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Κοντέρ Ποδηλάτου EXTEND CC-14 ΕΛΛΗΝΙΚΑ Κοντέρ Ποδηλάτου EXTEND CC-14 Παρακαλούμε, διαβάστε προσεκτικά το φυλλάδιο οδηγιών πριν από τη χρήση. Διατηρήστε το σε ένα ασφαλές μέρος και χρησιμοποιήστε το όποτε κρίνεται σκόπιμο. Ο χιλιομετρητής

Διαβάστε περισσότερα

Το μέτρο σύγκρισης για ακρίβεια: Τεχνολογία μέτρησης Bosch.

Το μέτρο σύγκρισης για ακρίβεια: Τεχνολογία μέτρησης Bosch. Το μέτρο σύγκρισης για ακρίβεια: Τεχνολογία μέτρησης Bosch. Μέτρηση PLR 25, PLR 50 και PMB 300 L. Χωροστάθμηση PCL 10, PCL 20, PLT 2 και PLL 5. Ανίχνευση PDO Multi και PDO 6. 1619GU1016 GR Τυπωμένο στην

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Τεχνικές Προδιαγραφές. Ελληνική Έκδοση SWEEX.COM

Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Τεχνικές Προδιαγραφές. Ελληνική Έκδοση SWEEX.COM MP001/MP002/MP003/MP004 Sweex Black Sea MP3 Player 128 MB/256 MB/512 MB/1GB Εισαγωγή Αρχικά, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτή τη συσκευή αναπαραγωγής MP3 Sweex. Με αυτή την ψηφιακή συσκευή αναπαραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

CashConcepts CCE 112 NEO

CashConcepts CCE 112 NEO CashConcepts CCE 112 NEO Μπορείτε να κατεβάσετε το εγχειρίδιο δωρεάν και σε διάφορες γλώσσες από τη διεύθυνση www.cce.tm, από την καρτέλα FAQ. Περιγραφή Μπροστινή όψη 1 Γραμμή LED Πράσινη = Τα χαρτονομίσματα

Διαβάστε περισσότερα

MOTOROLA. TLKR-T80 Extreme. Εγχειρίδιο χρήστη

MOTOROLA. TLKR-T80 Extreme. Εγχειρίδιο χρήστη MOTOROLA TLKR-T80 Extreme Εγχειρίδιο χρήστη Ενδείξεις Οθόνης 1. Δείκτης έντασης ήχου 2. Δείκτης εκπομπής 3. Δείκτης λήψης 4. Δείκτης dual watch 5. Δείκτης αυτόματης απενεργοποίησης λειτουργίας 6. Δείκτης

Διαβάστε περισσότερα

Smartpel. Σόμπα πελλετ 11kW ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Printed on recycled paper.

Smartpel. Σόμπα πελλετ 11kW ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Printed on recycled paper. Smartpel Σόμπα πελλετ 11kW ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ 2012 Printed on recycled paper. Πίνακας περιεχομένων Οδηγίες Ασφαλείας...Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. Εισαγωγή...Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης. 1. Συσκευασία. Color Management LCD Monitor. Σημαντικό

Οδηγός εγκατάστασης. 1. Συσκευασία. Color Management LCD Monitor. Σημαντικό Οδηγός εγκατάστασης Color Management LCD Monitor Σημαντικό Διαβάστε προσεκτικά τις ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ, αυτόν τον Οδηγό εγκατάστασης και το Εγχειρίδιο χρήστη που θα βρείτε στο CD-ROM προκειμένου να εξοικειωθείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ gr ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Ηλεκτρική παροχή: Ο.Τ. (Open Therm protocol) για τον πομπό και μπαταρίες ΑΑ LR06 για το δέκτη

Διαβάστε περισσότερα

Δομή. 1 Πλήκτρα αυξομείωσης έντασης ήχου 7 Ηχεία 2 Θύρα Φόρτιση. 8 Πλήκτρο Home 3 Θύρα MicroUSB. 9 Είσοδος Κάρτας SD. 6 Μπροστινή κάμερα

Δομή. 1 Πλήκτρα αυξομείωσης έντασης ήχου 7 Ηχεία 2 Θύρα Φόρτιση. 8 Πλήκτρο Home 3 Θύρα MicroUSB. 9 Είσοδος Κάρτας SD. 6 Μπροστινή κάμερα Γρήγορος Οδηγός, Δομή 1 2 3 4 5 6 7 7 8 6 10 11 1 Πλήκτρα αυξομείωσης έντασης ήχου 7 Ηχεία 2 Θύρα Φόρτιση 8 Πλήκτρο Home 3 Θύρα MicroUSB 9 Είσοδος Κάρτας SD 4 Υποδοχή ακουστικών 3.5mm 10 Πίσω κάμερα 5

Διαβάστε περισσότερα

Laser FLS 90. Οδηγίες χειρισμού

Laser FLS 90. Οδηγίες χειρισμού Laser FLS 90 el Οδηγίες χειρισμού L SE R R DI TIO N DO NO T ST R E IN TO BE M L SE R CL S S 2 5 1 2 4 3 3 6 7 B1 B2 1 C1 C2 C3 S1 =S2 = 90 C4 S1 90 S2 D1 D2 D3 D4 D5 D6 E1 S=10m 32 10 E2 C L 1 B E3 L 2

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης. Ασύρματο ραντάρ οπισθοπορείας TL-3036

Εγχειρίδιο Χρήσης. Ασύρματο ραντάρ οπισθοπορείας TL-3036 Εγχειρίδιο Χρήσης Ασύρματο ραντάρ οπισθοπορείας TL-3036 Περιεχόμενα Περιεχόμενα...1 Εισαγωγή...2 Χαρακτηριστικά...3 Τεχνικές Προδιαγραφές...3 Εγκατάσταση...4 Συμβουλές Εγκατάστασης Αισθητήρων...5 Τοποθέτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ Τεχνικά χαρακτηριστικά Τροφοδοσία Αριθμός επιπέδων θερμοκρασίας Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας ΗΜΕΡΑ Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας ΝΥΧΤΑ Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας

Διαβάστε περισσότερα

Be.Be.Be.Be. ήχος, ραδιόφωνο ( FM / AM )

Be.Be.Be.Be. ήχος, ραδιόφωνο ( FM / AM ) AKAI AR321 S ΘΕΣΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ 1. Πλήκτρο τροφοδοσίας 2. Πλήκτρο χρονοδιακόπτη 3. Πλήκτρο λειτουργίας 4. Πλήκτρο ήχου 5. Έλεγχος περιστροφής 6. Ρύθμιση φωτισμού 7. Οθόνη LCD 8. Κλίμακα περιστροφής 9. Πλήκτρο

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή & Αφαίρεση κάρτας microsιμ

Εισαγωγή & Αφαίρεση κάρτας microsιμ Γρήγορος Οδηγός ομή 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 Reset 2 Θήρα Micro USB 3 Προστατευτιό κάλυμμα καρτών 4 Υποδοχή ακουστικών 3.5mm 5 Ακουστικό 6 Μπροστινή κάμερα 7 Πίσω Κάμερα 8 Φλας 13 14 9 Πλήκτρα αυξομείωσης

Διαβάστε περισσότερα

GR Οδηγίες λειτουργίας 2 10

GR Οδηγίες λειτουργίας 2 10 GR Οδηγίες λειτουργίας 2 10 ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΡΟΗΣ TR AdBlue Διαβάστε τις οδηγίες λειτουργίας πριν την αρχική εκκίνηση! Να διατηρείτε για μελλοντική χρήση. 2 GR Πίνακας περιεχομένων 1. Κατάλληλη χρήση... 4 2. Συσκευασία

Διαβάστε περισσότερα

FM459 Πλακέτα στρατηγικής. Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα ελέγχου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 105 C 6 720 648 484 (2011/04) GR

FM459 Πλακέτα στρατηγικής. Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα ελέγχου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 105 C 6 720 648 484 (2011/04) GR Οδηγίες χρήσης Πλακέτα ελέγχου 105 C FM459 6 720 647 846-01.1T FM459 Πλακέτα στρατηγικής Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 6 720 648 484 (2011/04) GR Περιεχόμενα 1 Ασφάλεια............................

Διαβάστε περισσότερα

7+( 25,*,1$/ /$6(5 ',67$1&(0(7(5

7+( 25,*,1$/ /$6(5 ',67$1&(0(7(5 Οδηγίες χρήσης Έκδοση 1.0 Ελληνικά Αναπόσπαστο τµήµα αυτών των οδηγιών χρήσης αποτελούν οι υποδείξεις για την ασφάλεια (738266) στο ξεχωριστό φυλλάδιο. Πριν θέσετε σε λειτουργία το προϊόν διαβάστε προσεκτικά

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR.

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Έναρξη χρήσης Υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε τον σειριακό αριθμό στην ετικέτα του προϊόντος και χρησιμοποιήστε τον για να δηλώσετε

Διαβάστε περισσότερα

CC-14 WL. Page 1 ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Κοντέρ Ποδηλάτου EXTEND CC-14 WL

CC-14 WL. Page 1 ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Κοντέρ Ποδηλάτου EXTEND CC-14 WL ΕΛΛΗΝΙΚΑ Κοντέρ Ποδηλάτου EXTEND CC-14 WL Παρακαλούμε, διαβάστε προσεκτικά το φυλλάδιο οδηγιών πριν από τη χρήση. Διατηρήστε το σε ένα ασφαλές μέρος και χρησιμοποιήστε το όποτε κρίνεται σκόπιμο. Ο χιλιομετρητής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ Οδηγίες χρήσης - 20.12.09 Διαφορικός θερμοστάτης - Steca TR 0301sc - 1-1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο διαφορικός ελεγκτής συγκρίνει διαρκώς τις θερμοκρασίες μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΚΤ-e03 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. KT-e03 www.tele.gr. Προετοιμασία για τη λειτουργία του τηλεχειριστηρίου

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΚΤ-e03 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. KT-e03 www.tele.gr. Προετοιμασία για τη λειτουργία του τηλεχειριστηρίου ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΚΤ-e03 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Προετοιμασία για τη λειτουργία του τηλεχειριστηρίου Αφαιρέστε το κάλυμμα των μπαταριών, τοποθετήστε 2 μπαταρίες τύπου ΑΑΑ δίνοντας προσοχή ώστε η

Διαβάστε περισσότερα

Διαβάστε τις οδηγίες και προσέξτε τις παρακάτω πληροφορίες και κρατείστε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά σε αυτό.

Διαβάστε τις οδηγίες και προσέξτε τις παρακάτω πληροφορίες και κρατείστε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά σε αυτό. Εγχειρίδιο χρήσης Οδηγίες Λειτουργίες Διαβάστε τις οδηγίες και προσέξτε τις παρακάτω πληροφορίες και κρατείστε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά σε αυτό. Πληροφορίες ασφαλείας Κίνδυνος εκρήξεως

Διαβάστε περισσότερα

1 Συσκευασία. Οδηγός εγκατάστασης. Color Management LCD Monitor. Σημαντικό

1 Συσκευασία. Οδηγός εγκατάστασης. Color Management LCD Monitor. Σημαντικό Οδηγός εγκατάστασης Color Management LCD Monitor Σημαντικό Διαβάστε προσεκτικά τις ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ, αυτόν τον Οδηγό εγκατάστασης και το Εγχειρίδιο χρήστη που είναι στο CD-ROM για να εξοικειωθείτε με την ασφαλή

Διαβάστε περισσότερα

aquauno VIDEO ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ VIDEO 2 8454 VIDEO 6 8456

aquauno VIDEO ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ VIDEO 2 8454 VIDEO 6 8456 aquauno VIDEO ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ VIDEO 2 8454 VIDEO 6 8456 AQUAUNO VIDEO ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΜΑΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ανιχνευτής καπνού οπτικής δέσμης με ανακλαστήρα Οδηγός χρήστη

Ανιχνευτής καπνού οπτικής δέσμης με ανακλαστήρα Οδηγός χρήστη Ανιχνευτής καπνού οπτικής δέσμης με ανακλαστήρα Οδηγός χρήστη 1. Εγκατάσταση ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η διαδρομή της υπέρυθρης δέσμης ΠΡΕΠΕΙ να διατηρείται ελεύθερη, χωρίς εμπόδια, πάντα! ιαφορετικά, το σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ICP-CP508. Οδηγός χρήστη Πληκτρολόγια ICP-CP508

ICP-CP508. Οδηγός χρήστη Πληκτρολόγια ICP-CP508 ICP-CP508 EL Οδηγός χρήστη Πληκτρολόγια ICP-CP508 ICP-CP508 Οδηγός χρήστη 1.0 Επισκόπηση πληκτρολογίων της σειράς ICP-CP508 EL 2 1.0 Επισκόπηση πληκτρολογίων της σειράς ICP-CP508 Το πληκτρολόγιο είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ανίχνευση Κίνησης Παρουσίας. Κέντρο εκπαίδευσης ISC

Ανίχνευση Κίνησης Παρουσίας. Κέντρο εκπαίδευσης ISC Ανίχνευση Κίνησης Παρουσίας Κέντρο εκπαίδευσης ISC July 2009 > Ανίχνευση κίνησης και παρουσίας Περιεχόμενα Τι είναι ο ανιχνευτής κίνησης? Ανιχνευτές κίνησης & οφέλη για τον πελάτη Ανιχνευτές κίνησης στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΟΥΜΠΙΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΟΥΜΠΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Συγχαρητήρια! Από σήμερα συγκαταλέγεστε στους πολυάριθμους χρήστες των προϊόντων LEXIBOOK. Το dventure Watch W40 της Lexibook είναι ένα ψηφιακό προϊόν που παρέχει υψομετρητή, βαρόμετρο, δεδομένα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση

Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση Αρ. μοντέλου ER141/ER1411 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Ελληνικά Καθαρισμός

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματα ακουστικά 2.4G

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματα ακουστικά 2.4G Εγχειρίδιο χρήσης Ασύρματα ακουστικά 2.4G Κατάλληλα για PC,MP3 και άλλες συσκευές ήχου. Χαρακτηριστικά. Ψηφιακή τεχνολογία 2.4GHz δύο κατευθύνσεων 2. Εμβέλεια μεγαλύτερη των 0 μέτρων χωρίς εμπόδια. 3.

Διαβάστε περισσότερα

Κεραία Ένδειξη εκπομπής και λήψης. Οθόνη (display) πληκτρολόγιο. κλειδώματος ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ & ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΤΟΡ LED (ΦΑΚΟΣ)

Κεραία Ένδειξη εκπομπής και λήψης. Οθόνη (display) πληκτρολόγιο. κλειδώματος ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ & ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΤΟΡ LED (ΦΑΚΟΣ) ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ LED (λυχνία) Ρότορας ΟΝ/ΟFF Κεραία Ένδειξη εκπομπής και λήψης Οθόνη (display) Επιλογή συχνότητας α/β Πλήκτρο μπάντας πληκτρολόγιο Πάνω-Κατω Πλήκτρο κλειδώματος PTT ΜΟΝΙΤΟΡ ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Laser LAR-200. Instrukcja obsæugi Navodila za uporabo Mode d'emploi SLO. HR Upute za rukovanje Istruzioni per l'uso. GR Οδηγίες χειρισϝού

Laser LAR-200. Instrukcja obsæugi Navodila za uporabo Mode d'emploi SLO. HR Upute za rukovanje Istruzioni per l'uso. GR Οδηγίες χειρισϝού 16 664 09-06 D GB F I E NL P N FIN DK S TR CZ SK Laser LAR-200 Bedienungsanleitung Operating instructions PL SLO Instrukcja obsæugi Navodila za uporabo Mode d'emploi HR Upute za rukovanje Istruzioni per

Διαβάστε περισσότερα

Σήμανση στη συσκευή. Για την ασφάλειά σας

Σήμανση στη συσκευή. Για την ασφάλειά σας ALC 2 F Σήμανση στη συσκευή Προσοχή! Ακτινοβολία λέιζερ. Μην κυττάζετε στην ακτίνα. Μέγιστη απόδοση εξόδου < 1 mw, Μήκος κύματος 630 650 nm, Προϊόν της κατηγορίας λέιζερ 2 (βάσει DIN EN 60825-1:2001-11)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE 400 Αυτά τα ηχεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε εξωτερικούς χώρους. Ωστόσο, προς αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, ο πομπός και τα τροφοδοτικά

Διαβάστε περισσότερα

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά τη συσκευή. Τοποθετήστε τη συσκευή σε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τον ανιχνευτή δακτυλικών αποτυπωµάτων

Οδηγίες για τον ανιχνευτή δακτυλικών αποτυπωµάτων Οδηγίες για τον ανιχνευτή δακτυλικών αποτυπωµάτων 1 Για χρηµατοκιβώτια που διαθέτουν κλειδαριά µε ανιχνευτή δακτυλικών αποτυπωµάτων ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Για ορισµένα µοντέλα που διαθέτουν κλειδαριά ανιχνευτή δακτυλικών

Διαβάστε περισσότερα

BABY MONITOR BMW-386 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ BMW-386. www.tele.gr

BABY MONITOR BMW-386 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ BMW-386. www.tele.gr BABY MONITOR Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΚΤΗΣ ΟΘΟΝΗ: LCD TFT 2.4 ΛΗΨΗ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΛΗΨΗΣ: 2.4-2.483GHz XΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ: PAL ΜΠΑΤΑΡΙΑ: ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗ 3.7/800mAh Li ΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY SISTEM BT2 ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ BLUETOOTH ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY SISTEM BT2 ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ BLUETOOTH ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY SISTEM BT2 ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ BLUETOOTH ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε που αγοράσατε τα BT2 ασύρματα ακουστικά bluetooth της Energy Sistem. Ελπίζουμε να τα απολαύσετε. Με αυτά τα ακουστικά μπορείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Για την αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, το προϊόν αυτό πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε εσωτερικό και σε ξηρό χώρο. Μην εκθέτετε τα εξαρτήματα σε βροχή ή υγρασία. Μην χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης Danfoss SolarApp

Οδηγός εγκατάστασης Danfoss SolarApp MAKING MODERN LIVING POSSIBLE SOLAR INVERTERS Οδηγός εγκατάστασης Danfoss SolarApp Σειρά DLX Αντιστροφείς με ενσωματωμένη λειτουργία ConnectSmart www.danfoss.com/solar Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1. Σημαντικές

Διαβάστε περισσότερα

FWS710 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

FWS710 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ FWS710 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Δήλωση σχετικά με την ευθύνη του κατασκευαστή Ο προμηθευτής δεν ευθύνεται για τυχόν προβλήματα που προκύπτουν από τη χρήση του λογισμικού ή εφαρμογών τρίτων στη συσκευή, ή τα προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

GK6915 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Eee Pad TF201

GK6915 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Eee Pad TF201 GK6915 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Eee Pad TF201 Διαχείριση αρχείων... 2 Πώς να μπω στα δεδομένα μου που είναι αποθηκευμένα στο microsd, στην κάρτα SD και τη συσκευή USB;... 2 Πώς να μετακινήσω το επιλεγμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟ FM ΡΑΔΙΟ-CD PLAYER ΜΕ USB MP3 SCD-38 USB

ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟ FM ΡΑΔΙΟ-CD PLAYER ΜΕ USB MP3 SCD-38 USB ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟ FM ΡΑΔΙΟ-CD PLAYER ΜΕ USB MP3 SCD-38 USB Οδηγίες Χρήσης Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ιστοσελίδα www.lenco.com Προσοχή! Σημαντικές Πληροφορίες Ασφαλείας ΠΡΟΣΟΧΗ! ΑΟΡΑΤΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX BZ1

ENERGY MUSIC BOX BZ1 ENERGY MUSIC BOX BZ1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box BZ1 Bluetooth. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Φορητό ηχείο με τεχνολογία Bluetooth και hands-free

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Οδηγιών 21848.1. Έγχρωμη οθόνη αφής 4,3" για έλεγχο και χειρισμό, Well-contact Plus

Εγχειρίδιο Οδηγιών 21848.1. Έγχρωμη οθόνη αφής 4,3 για έλεγχο και χειρισμό, Well-contact Plus Εγχειρίδιο Οδηγιών 21848.1 Έγχρωμη οθόνη αφής 4,3" για έλεγχο και χειρισμό, Well-contact Plus Περιεχόμενα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Περιγραφή 2 2. Κύριο μενού 2 Ημερομηνία και ώρα 3 Οθόνη 3 Ήχος πλήκτρων 4 Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box Z3. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Αγγίξτε τα «άκρα» με τη δική σας μουσική. Αισθανθείτε ελεύθερος

Διαβάστε περισσότερα

Informer Compact series

Informer Compact series Informer Compact series Line Interactive Ημιτονικής Εξόδου 1kVA/2kVA/3kVA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Στερεοφωνικό μικρόφωνο STM10

Στερεοφωνικό μικρόφωνο STM10 Οδηγός χρήστη Στερεοφωνικό μικρόφωνο STM10 Περιεχόμενα Βασικά στοιχεία...3 Επισκόπηση λειτουργίας...3 Επισκόπηση υλικού...3 Συναρμολόγηση...4 Χρήση του μικροφώνου σας...5 Ηχογράφηση...5 Ηχογράφηση για

Διαβάστε περισσότερα

GK7211 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Transformer TF201

GK7211 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Transformer TF201 GK7211 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Transformer TF201 Διαχείριση αρχείων... 2 Πώς να μπω στα δεδομένα μου που είναι αποθηκευμένα στο microsd, στην κάρτα SD και τη συσκευή USB;... 2 Πώς να μετακινήσω το

Διαβάστε περισσότερα

Clockradio AR105. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning

Clockradio AR105. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning Clockrado AR105 User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 11 FR 20 ES 29 DE 38 EL 47 DA 56 Πίνακας περιεχομένων 1. Ασφάλεια...

Διαβάστε περισσότερα

GK6915 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Eee Pad TF201

GK6915 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Eee Pad TF201 GK6915 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Eee Pad TF201 Διαχείριση αρχείων... 2 Πώς να μπω στα δεδομένα μου που είναι αποθηκευμένα στο microsd, στην κάρτα SD και τη συσκευή USB;... 2 Πώς να μετακινήσω το επιλεγμένο

Διαβάστε περισσότερα