Πίνακας περιεχομένων Ρύθμιση οργάνου Χειρισμός Τεχνικά χαρακτηριστικά Ρυθμίσεις Κωδικοί μηνυμάτων Φροντίδα Εγγύηση Οδηγίες ασφαλείας Λειτουργίες

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πίνακας περιεχομένων Ρύθμιση οργάνου Χειρισμός Τεχνικά χαρακτηριστικά Ρυθμίσεις Κωδικοί μηνυμάτων Φροντίδα Εγγύηση Οδηγίες ασφαλείας Λειτουργίες"

Transcript

1 DEWALT DW03201

2 Πίνακας περιεχομένων Ρύθμιση οργάνου Εισαγωγή Συνοπτική παρουσίαση Βασική οθόνη μέτρησης Οθόνη επιλογής Εντοπιστής κουκκίδας (οθόνη) Τοποθέτηση μπαταριών Χειρισμός Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση Εκκαθάριση Κωδικοί μηνυμάτων Τελικό εξάρτημα πολλαπλών λειτουργιών Μέτρηση μόνιμης /ελάχιστης-μέγιστης απόστασης Πρόσθεση / Αφαίρεση Εντοπιστής κουκκίδας (οθόνη) Ρυθμίσεις Συνοπτική παρουσίαση Μονάδες κλίσης Μονάδες απόστασης Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση Beep Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση ψηφιακού αλφαδιού (Απ)Ενεργοποίηση κλειδώματος πλήκτρων Ενεργοποίηση με κλείδωμα πλήκτρων (Απ)ενεργοποίηση Bluetooth Smart Βαθμονόμηση αισθητήρα κλίσης (Βαθμονόμηση κλίσης) Εξατομικευμένα αγαπημένα Φωτισμός Offset Μηδενισμός Λειτουργίες Συνοπτική παρουσίαση Χρονοδιακόπτης Υπολογιστής Ρύθμιση επιπέδου μέτρησης/τριπόδου Μνήμη Μέτρηση μεμονωμένης απόστασης Έξυπνη οριζόντια λειτουργία Ανίχνευση κλίσης Εμβαδόν Όγκος Εμβαδόν τριγώνου Λειτουργία μεγάλης εμβέλειας Μέτρηση προφίλ ύψους Κεκλιμένα αντικείμενα Ανίχνευση ύψους Τραπέζιο Χάραξη Πυθαγόρας (2 σημεία) Πυθαγόρας (3 σημεία) Τεχνικά χαρακτηριστικά Κωδικοί μηνυμάτων Φροντίδα Εγγύηση Οδηγίες ασφαλείας Τομείς ευθύνης Επιτρεπόμενη χρήση Μη επιτρεπόμενη χρήση Κίνδυνοι κατά τη χρήση Περιορισμοί χρήσης Απόρριψη Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (ΗΜΣ) Χρήση του προϊόντος με Bluetooth Κατηγορία λέιζερ Πινακίδες Dewalt DW

3 Ρύθμιση οργάνου Εισαγωγή Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες ασφαλείας και το εγχειρίδιο χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν για πρώτη φορά. Ο υπεύθυνος του προϊόντος πρέπει να διασφαλίσει ότι όλοι οι χρήστες κατανοούν και τηρούν αυτές τις οδηγίες. Τα σύμβολα που χρησιμοποιούνται έχουν την ακόλουθη σημασία: ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Υποδηλώνει μια δυνητικά επικίνδυνη κατάσταση ή ακούσια χρήση η οποία, αν δεν αποφευχθεί, ενδέχεται να προκαλέσει θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό. ΠΡΟΣΟΧΗ Υποδηλώνει μια δυνητικά επικίνδυνη κατάσταση ή ακούσια χρήση η οποία, αν δεν αποφευχθεί, ενδέχεται να προκαλέσει μικρό τραυματισμό ή σημαντική υλική, οικονομική ή περιβαλλοντική ζημιά. Σημαντικές παράγραφοι που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τη χρήση του οργάνου, καθώς επιτρέπουν την τεχνικά ορθή και αποδοτική χρήση του. Συνοπτική παρουσίαση Ένδειξη Ενεργοποίηση / Μέτρηση Εντοπιστής κουκκίδας (οθόνη) Περιήγηση Clear / Off (Eκκαθάριση/απενεργοποίηση) Πλήκτρα επιλογής συνδε δεμένα με τα σύμβολα παρα πάνω Οθόνη λειτουργιών Enter / Ίσον Πρόσθεση / Αφαίρεση Dewalt DW

4 Ρύθμιση οργάνου Βασική οθόνη μέτρησης Οθόνη επιλογής Γραμμή κατάστασης Δείκτης σελίδας Λειτουργία / Ρυθμίσεις FUNC Κύρια γραμμή Ενεργή λειτουργία Αγαπημένα Ρυθμίσεις Λειτουργία Βοήθειας Dewalt DW

5 Ρύθμιση οργάνου Εντοπιστής κουκκίδας (οθόνη) Τοποθέτηση μπαταριών Βαθμός ζουμ Ρύθμιση φωτεινότητας με το αριστερό και δεξί πλήκτρο περιήγησης 1x Σταυρόνημα Για να διασφαλιστεί η αξιόπιστη χρήση, μη χρησιμοποιείτε μπαταρίες ψευδαργύρου-άνθρακα. Συνιστούμε να χρησιμοποιείτε μπαταρίες υψηλής ποιότητας. Αλλάζετε τις μπαταρίες όταν αναβοσβήνει το σύμβολο της μπαταρίας. Ενεργή λειτουργία Ζουμ (1x, 2x, 4x) με τα πλήκτρα πε ριήγησης πάνω και κάτω Αγαπημένα Dewalt DW

6 Χειρισμός Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση Εκκαθάριση Κωδικοί μηνυμάτων ON OFF 2 δευτ. Η συσκευή απενεργοποιείται. Εάν δεν πατήσετε κάποιο πλήκτρο επί 180 δευτ., η συσκευή απενεργο ποιείται αυτόματα. Τελικό εξάρτημα πολλαπλών λειτουργιών 1x Αναίρεση τελευταίας ενέργειας. 2x Έξοδος από την τρέχουσα λειτουργία, μετάβαση στο προεπιλεγμένη πρόγραμμα λειτουργίας. Εάν εμφανιστεί το εικονίδιο πληροφοριών μαζί με έναν αριθμό, ανατρέξτε στις οδηγίες στην ενότητα "Κωδικοί μηνυμάτων". Παράδειγμα: Η προσανατολισμός του τελικού εξαρτήματος ανι χνεύεται αυτόμα τα και το μηδενικό σημείο ρυθμίζεται ανάλογα. Μέτρηση μόνιμης /ελάχιστης-μέγιστης απόστασης 1 2 δευτ. 2 ελάχ. μέγ. Χρησιμοποιείται για τη μέτρηση διαγώνιας (μέγιστες τιμές) ή οριζόντιας απόστασης (ελάχιστες τιμές) Η ελάχιστη και η μέγιστη μετρούμενη απόσταση εμφανίζεται στην οθόνη (mn, max.). Η τιμή που μετρήθηκε τελευταία εμφανίζεται στην κεντρική γραμμή m 3 Διακόπτει τη μέτρηση μόνιμης /ελάχιστης-μέγιστης απόστασης. Dewalt DW

7 Χειρισμός Πρόσθεση / Αφαίρεση m 2 Η επόμενη μέτρηση προστίθεται στην προηγούμε νη. 2x Η επόμενη μέτρηση αφαιρείται από την προηγούμενη m m m Μπορείτε να επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία όπως επιθυμείτε. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ίδια διαδικα σία για να προσθέσετε ή να αφαιρέσε τε εμβαδά ή όγκους. Εντοπιστής κουκκίδας (οθόνη) 1x 4x 4x 1x 1 2 2x 2x 3 4 1x 1x Έξοδος από τον εντοπιστή κουκ κίδας (οθόνη). Αυτό βοηθά σημαντικά για τις υπαίθριες μετρήσεις. Ο ενσωματωμένος εντοπιστής κουκκίδας (οθόνη) δείχνει το στόχο στην οθόνη. Η συσκευή πραγματοποιεί μέτρηση στη μέση του σταυρονήματος, ακόμη κι αν η κουκκίδα λέιζερ δεν είναι ορατή. Παρατηρούνται σφάλματα παράλαξης όταν η κάμερα εντοπιστή κουκκίδας χρησιμοποιείται σε κοντινούς στόχους, γεγονός που γίνεται αντιληπτό από τη μετατόπιση του λέιζερ πάνω στο σταυ ρόνημα. Σε αυτή την περίπτωση, πρέπει να βασίζεστε στην πραγματική κουκκίδα λέιζερ. Dewalt DW

8 Ρυθμίσεις Συνοπτική παρουσίαση 1 2 Μονάδες κλίσης Μονάδες απόστασης Beep Ψηφιακό αλφάδι Κλείδωμα πληκτρολογίου Bluethooth Βαθμονόμηση κλίσης Αγαπημένα Φωτισμός Offset Μηδενισμός Πληροφορίες Μονάδες κλίσης Εναλλαγή μεταξύ των 4 παρακάτω μονάδων: ± ± % 0.0 mm/m 0.00 n/ft Επιβεβαιώστε τη ρύθμιση. Έξοδος από τις ρυθμίσεις. Dewalt DW

9 Ρυθμίσεις Μονάδες απόστασης 1 2 Εναλλαγή μεταξύ των 3 παρακάτω μονάδων: m m m 0.0 mm 0.00 ft 0.00 n 0 1/32 n 0'00" 1/32 Επιβεβαιώστε τη ρύθμιση. Έξοδος από τις ρυθμίσεις. Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση Beep Για ενεργοποίηση, επαναλάβετε τη δια δικασία. Έξοδος από τις ρυθμίσεις. ON OFF Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση ψηφιακού αλφαδιού Το ψηφιακό αλφάδι εμφανίζεται στη γραμμή κατά στασης. Για ενεργοποίηση, επαναλάβετε τη δι αδικασία. Έξοδος από τις ρυθμίσεις. ON OFF Dewalt DW

10 Ρυθμίσεις (Απ)Ενεργοποίηση κλειδώματος πλήκτρων Ενεργοποίηση με κλείδωμα πλήκτρων 1 2 Για απενεργοποίηση, επαναλάβετε τη διαδικασία. 3 1 Έξοδος από τις ρυθμίσεις. 2 εντός 2 δευτ. OFF ON (Απ)ενεργοποίηση Bluetooth Smart 1 2 Για ενεργοποίηση, επαναλάβετε τη διαδικασία. 3 Έξοδος από τις ρυθμίσεις. Προεπιλεγμένη λειτουργία: Το Bluetooth είναι ενεργοποιημένο. Το εικονίδιο Bluetooth στη γραμμή κατάστασης εμφανίζεται εάν η συσκευή έχει συνδεθεί μέσω Bluetooth. ON OFF Ενεργοποιήστε το Bluetooth Smart στις Ρυθμίσεις. Συνδέστε τη συσκευή με το smparphone σας, pad, laptop... Η τρέχουσα μέτρηση μεταβιβάζεται αυτόματα εάν η σύνδεση Bluetooth έχει εδραιωθεί. Για να μεταβιβαστεί ένα αποτέλεσμα από την κεντρική γραμμή, πατήστε =. Το Bluetooth απενεργοποιείται μόλις απενεργοποιηθεί το αποστασιόμετρο λέιζερ. Η αποτελεσματική και πρωτοποριακή μονάδα Bluetooth Smart (με το νέο πρότυπο Bluetooth V4.0) λειτουργεί με όλες τις Smart Ready Bluetooth συσκευές. Όλες οι υπόλοιπες Bluetooth συσκευές δεν υποστηρίζουν τη μονάδα εξοικονόμησης ενέργειας Bluetooth Smart, η οποία είναι ενσωματωμένη στη συσκευή. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη που αφορά στη χρήση του δωρεάν λογισμικού και δεν παρέχουμε διορθώσεις ή αναβαθμίσεις. Εφαρμογές (Apps) για Androd ή Mac OS μπορείτε να βρείτε στα ειδικά διαδικτυακά καταστήματα. Dewalt DW

11 Ρυθμίσεις Βαθμονόμηση αισθητήρα κλίσης (Βαθμονόμηση κλίσης) Τοποθετήστε τη συσκευή σε μια επίπεδη επιφάνεια Περιστρέψτε τη συσκευή οριζόντια κατά 180 και τοποθετήστε την ξανά σε μια απόλυτα επίπεδη επιφάνεια Τοποθετήστε τη συσκευή σε μια επίπεδη επιφάνεια. 10 Μετά από 2 δευτ. η συσκευή επι στρέφει στη βασική λει τουργία. Περιστρέψτε τη συσκευή οριζόντια κατά 180 και τοποθετήστε την ξανά σε μια απόλυτα επίπεδη επιφάνεια. Dewalt DW

12 Ρυθμίσεις Εξατομικευμένα αγαπημένα 1 Favorte 2 3 Επιλέξτε την 'αγαπημένη' λειτουργία. 4 Πατήστε το αριστερό ή δεξί πλήκτρο επιλογής. Η λειτουργία ορίζεται στα αγαπημένα πάνω από το αντίστοιχο πλήκτρο επιλογής. 5 Έξοδος από τις ρυθμίσεις. Επιλέξτε τις αγαπημένες σας λει τουργίες για γρήγορη πρόσβαση. Συντόμευση: Πατήστε επί 2 δευτ. ένα πλήκτρο επιλογής στη λει τουργία μέτρη σης. Φωτισμός 1 2 1/6 3 1/6 2/6 3/6 4/6 5/6 6/6 Επιλέξτε τη φωτεινότητα. 4 Επιβεβαιώστε τη ρύθμιση. 5 Έξοδος από τις ρυθμίσεις. Για εξοικονόμηση ισχύος, μειώστε τη φωτεινότητα εάν δεν τη χρειάζεστε. Dewalt DW

13 Ρυθμίσεις Offset Επιλέξτε ψηφίο m Ρυθμίστε το ψηφίο m Εγκρίνετε την τιμή. 6 Έξοδος από τις ρυθμίσεις. Με το offset, προστίθεται η αφαιρείται μια συγκεκριμένη τιμή αυτόματα σε όλες τις μετρήσεις. Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να συνυπολο γίσετε τις ανοχές. Εμφανίζεται το εικονίδιο offset. Μηδενισμός Δεύτερη επιβεβαίωση με τα πλήκτρα επιλογής: Απόρριψη: Επιβεβαίωση: 4 Έξοδος από τις ρυθμίσεις. Με το μηδενισμό, το όργανο επιστρέφει στις εργοστασιακές του ρυθμίσεις. Όλες οι προσαρμοσμένες ρυθμίσεις και οι αποθηκευμένες πληροφορίες χάνονται. Dewalt DW

14 Λειτουργίες Συνοπτική παρουσίαση Χρονοδιακόπτης Υπολογιστής Ρύθμιση επιπέδου μέτρησης Μνήμη Μονή μέτρηση απόστασης Έξυπνη οριζόντια λειτουργία Ανίχνευση κλίσης Εμβαδόν Όγκος Εμβαδόν τριγώνου Λειτουργία μεγάλης εμβέλειας Μέτρηση προφίλ ύψους Μέτρηση σε κεκλιμένα αντικείμενα Ανίχνευση ύψους Τραπέζιο Χάραξη Πυθαγόρας 1 Πυθαγόρας 2 Χρονοδιακόπτης sec 5 sec 2 sec Off Επιλέξτε ώρα ενεργοποίησης. 4 Επιβεβαιώστε τη ρύθμιση. Η αυτόματη ενεργοποίηση αρχίζει εάν πα τήσετε το πλή κτρο Ενεργοποίη ση/μέτρηση. Υπολογιστής C/CE = Επιλέξτε πλήκτρο στην οθόνη. Επιβεβαιώστε κάθε πλήκτρο. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα επιλογής για εκκαθά ριση ή για το αποτέλεσμα. Dewalt DW Το αποτέλεσμα της μέτρησης από την κύρια γραμμή μεταβιβάζεται στον υπολογιστή και μπορεί να χρησιμο ποιηθεί για περαιτέρω υπολογι σμούς. Οι μονάδες ft/n κλασματικής μορφής μετατρέπονται σε δεκαδικό αριθμό.

15 Λειτουργίες Ρύθμιση επιπέδου μέτρησης/τριπόδου Η απόσταση μετράται από το πίσω άκρο της συσκευής (στάνταρ ρύθμιση). Η απόσταση μετράται από το μπροστινό άκρο της συσκευής (σύμβολο κλειδώματος = μόνιμα). Η απόσταση μετράται μόνιμα από το σπείρωμα του τριπόδου. 4 Εάν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη, το επίπεδο επιστρέφει στην στάνταρ ρύθμιση (πίσω μέρος της συσκευής). Επιβεβαιώστε τη ρύθμιση. Μνήμη m m m m Εναλλαγή μεταξύ μετρήσεων. Διαγραφή μνήμης. Μεταφορά τιμής για περαιτέρω ενέργειες. 4 Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα μετακίνη σης Πάνω/Κάτω για να εμφανίσετε πε ρισσότερα αποτελέ σματα για τη συγκεκριμένη μέτρηση. Συντόμευση Dewalt DW

16 Λειτουργίες Μέτρηση μεμονωμένης απόστασης Στρέψτε το ενεργό λέιζερ προς το στόχο m Επιφάνειες στόχοι: Μπορεί να παρατηρηθούν σφάλματα μέτρησης όταν πραγματοποιείτε μέτρηση σε άχρωμα υγρά, γυαλί, φελιζόλ ή ημιδιαπερατές επιφάνειες ή όταν το λέιζερ είναι στραμμένο με πολύ γυαλιστερές επιφάνειες. Σε σκούρες επιφάνειες, ο χρόνος μέτρησης αυξάνεται. Έξυπνη οριζόντια λειτουργία προς το στόχο m m m x y z (έως 360 και με αντίθετη κλίση ±10 ) x z y Ανίχνευση κλίσης Η κλίση εμφανίζεται μόνιμα. Από το όργανο ακούγεται ένας ήχος (beep) στις 0 και 90. Ιδανική για οριζόντιες ή κάθετες ρυθμίσεις. Dewalt DW

17 Λειτουργίες Εμβαδόν προς το πρώτο σημείο στόχευσης. προς το δεύτερο σημείο στόχευσης m Πρώτη απόσταση 6 Δεύτερη απόσταση 3.9I0 m m m 2 Περίμετρος Εμβαδόν Το αποτέλεσμα εμφανίζεται στην κεντρική γραμμή και η μετρηθείσα τιμή εμφανίζεται από πάνω. Μερικές μετρήσεις / Λειτουργία Panter: Πατήστε + ή - πριν αρχίσει η πρώτη μέτρηση. Πραγματοποιήστε τη μέτρηση και προσθέστε ή αφαιρέστε αποστάσεις. Ολοκληρώστε με το =. Μετρήστε το 2ο μήκος. Dewalt DW

18 Λειτουργίες Όγκος προς το πρώτο σημείο στόχευσης. προς το δεύτερο σημείο στόχευσης. προς το τρίτο σημείο στόχευσης m m m m 3 Πρώτη απόσταση Δεύτερη απόσταση Τρίτη απόσταση Όγκος 9 Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα πλοήγησης πάνω/κάτω για να εμφανιστούν περισσότερα αποτελέσματα m m m Εμβαδόν οροφής/ δαπέδου Εμβαδά τοίχου Περίμετρος Dewalt DW

19 Λειτουργίες Εμβαδόν τριγώνου προς το πρώτο σημείο στόχευσης. προς το δεύτερο σημείο στόχευσης. προς το τρίτο σημείο στόχευσης m m m m 2 Πρώτη απόσταση Δεύτερη απόσταση Τρίτη απόσταση Εμβαδόν τριγώνου 9 Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα πλοήγησης πά νω/κάτω για να εμφανιστούν περισσότερα αποτελέσματα. Απενεργοποιήστε τον Εντοπι στή κουκκίδας εάν είναι ενεργοποιημένος m Γωνία ανάμεσα στην πρώτη και τη δεύτερη μέτρηση Περίμετρος Λειτουργία μεγάλης εμβέλειας 1 2 Η λειτουργία μεγάλης εμβέλειας καθιστά εφικτή τη μέτρηση δύσκολων στόχων σε δυσχερείς συνθήκες π.χ. έντονο φως ημέρας ή κακή ανακλαστικότητα στόχου. Ο χρόνος μέτρησης αυξάνεται. Ένα εικονίδιο στη γραμμή κατάστασης δείχνει αν η λειτουργία είναι ενεργή. Dewalt DW

20 Λειτουργίες Μέτρηση προφίλ ύψους d 4 h 5 REF Στοχεύστε στο σημείο μέτρησης (REF). REF Στοχεύστε σε πρόσθετα σημεία 1-x m m d h Οριζόντια απόσταση μέχρι τη συσκευή Διαφορά ύψους μέχρι το σημείο αναφοράς (REF). 7 2x Έξοδος από τη λειτουργία. Ιδανική για μέτρηση διαφορών ύψους μέχρι ένα σημείο μέτρησης. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για τη μέτρηση προφίλ και τομών εδάφους. Μετά τη μέτρηση ενός σημείου αναφοράς, εμφανίζεται η οριζόντια απόσταση και το ύψος για κάθε επόμενο σημείο. Dewalt DW

21 Λειτουργίες Κεκλιμένα αντικείμενα στο επάνω σημείο στόχευσης. στο κάτω σημείο στόχευσης m m m Γωνία P2 Απόσταση P2 Κάθετο ύψος ανάμεσα και στα δύο σημεία Απόσταση ανάμεσα και στα δύο σημεία 7 Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα πλοήγησης πάνω/κάτω για να εμφανιστούν περισσότερα αποτελέσματα. Απενεργοποιήστε τον Εντοπιστή κουκκίδας εάν είναι ενεργοποιημένος m Συμπεριλαμβανόμενη γωνία ανάμεσα και στα δύο σημεία Οριζόντια απόσταση ανάμεσα και στα δύο σημεία Έμμεση μέτρηση απόστασης ανάμεσα στα δύο σημεία με πρόσθετα απο τελέσματα. Ιδανική για εφαρμογές όπως μήκος και κλίση στέγης, ύψος καμινάδας,... Είναι σημαντικό το όργανο να είναι τοποθετημένο στο ίδιο κάθετο επίπε δο με τα 2 μετρηθέντα σημεία. Το επίπεδο ορίζεται από τη γραμμή ανάμεσα στα 2 σημεία. Dewalt DW

22 Λειτουργίες Ανίχνευση ύψους Px Px P0 P0 στο κάτω σημείο. στα επάνω σημείο και η ανίχνευση γωνίας/ύψους αρχίζει αυτόματα m m P0 y = Ανίχνευση γωνία εάν η συσκευή περιστραφεί πάνω σε τρίποδο = Ανίχνευση ύψους εάν η συσκευή περιστραφεί πάνω σε τρίποδο z Px x y 7 Σταματά την ανίχνευση ύψους m m P0 8 Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα πλοήγησης πάνω/κάτω για να εμφανιστούν περισσότερα αποτελέσματα. Απενεργοποιήστε τον Εντοπιστή κουκκίδας εάν είναι ενεργοποιημένος m z Μπορεί να προσδιοριστεί το ύψος κτιρίων ή δένδρων χωρίς ανακλαστικά σημεία. Στο κάτω σημείο, μετράται η απόσταση και η κλίση - που χρειάζεται ανακλαστικό στόχο λέιζερ. Το επάνω σημείο μπορεί να στοχευτεί με τον εντοπιστή κουκκίδας / σταυρόνημα και δεν χρειάζεται ανακλαστικό στόχο λέιζερ διότι μετράται μόνο η κλίση. Dewalt DW

23 Λειτουργίες Τραπέζιο στο επάνω σημείο. στο 2ο σημείο m m m h y x h x y 7 Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα πλοήγησης πάνω/κάτω για να εμφανιστούν περισσότερα αποτελέσματα. Απενεργοποιήστε τον Εντοπιστή κουκκίδας εάν είναι ενεργοποιημένος m Εμφαδόν τραπεζίου Dewalt DW

24 Λειτουργίες Χάραξη Μπορείτε να εισάγετε δύο δια φορετικές αποστάσεις (a και b) για τη σήμανση των μετρηθέντων μηκών. a = b 3 b 2 b 1 a 2 1 a Επιλέξτε ψηφίο m Ρυθμίστε το ψηφίο m Ρυθμίστε Εγκρίνετε την τιμή "a". την τιμή "b" m 7 Επιβεβαιώστε την τιμή "b" και αρχίστε τη μέτρηση. 8 Μετακινήστε αργά τη συσκευή κατά μήκος της γραμμής χάραξης. Η απόσταση έως το επό μενο σημείο χάραξης εμφανίζεται στην οθόνη. Λείπει η ένδειξη m δίπλα στην από σταση m. Επόμενη απόσταση χάρα ξης m m Όταν πλησιάζετε στο σημείο χάραξης σε απόσταση μικρότερη του 0,1 m, από το όργανο αρχίζει να ακούγεται ένα μπιπ. Μπορείτε να διακόψετε τη λειτουργία πα τώντας το κουμπί CLEAR/OFF. Dewalt DW

25 Λειτουργίες Πυθαγόρας (2 σημεία) προς τον πρώτο στόχο. προς το δεύτερο στόχο m m m Το αποτέλεσμα εμφανίζεται στην κεντρική γραμμή. Πατώντας το πλήκτρο μέτρησης επί 2 δευτ. στη λειτουργία ενεργοποιείται αυτόματα η μέτρηση Ελάχιστης ή η Μέγιστης απόστασης. Συνιστούμε να χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Πυθαγόρας μόνο για έμμεση οριζόντια μέτρηση. Για τη μέτρηση ύψους (κάθετα), είναι πιο ακριβές να χρησιμοποιείτε μια λειτουργία με τη μέτρηση κλίσης. Dewalt DW

26 Λειτουργίες Πυθαγόρας (3 σημεία) προς τον πρώτο στόχο. προς το δεύτερο στόχο. προς τον τρίτο στόχο m m m m Το αποτέλεσμα εμφανίζεται στην κεντρική γραμμή. Πατώντας το πλήκτρο μέτρησης επί 2 δευτ. στη λειτουργία ενεργοποιείται αυτόματα η μέτρηση Ελάχιστης ή η Μέ γιστης απόστασης. Συνιστούμε να χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Πυθαγόρας μόνο για έμμεση οριζόντια μέτρηση. Για τη μέτρηση ύψους (κάθετα), είναι πιο ακριβές να χρησιμοποιείτε μια λειτουργία με μέτρηση κλίσης. Dewalt DW

27 Τεχνικά χαρακτηριστικά Μέτρηση απόστασης Ακρίβεια σε ευνοϊκές ± 1.0 mm / ~1/16" *** συνθήκες * Ακρίβεια σε μη ευνοϊκές ± 2.0 mm / 0.08 n *** συνθήκες ** Εμβέλεια σε ευνοϊκές 200 m / 660 ft συνθήκες * Εμβέλεια σε μη ευνοϊκές 80 m / 260 ft **** συνθήκες ** Μικρότερη τιμή που εμφανίζεται 0.1 mm / 1/32 n Power range technology ναι Ø κουκκίδας λέιζερ 6 /30 / 60 mm (σε απόσταση) (10 / 50 / 100 m) Μέτρηση κλίσης Ανοχή μέτρησης έως την ± 0.2 ακτίνα λέιζερ**** Ανοχή μέτρησης έως το ± 0.2 κέλυφος**** Εμβέλεια* 360 Γενικά Κατηγορία λέιζερ 2 Τύπος λέιζερ 635 nm, < 1 mw Κατηγορία προστασίας IP54 Αυτόματη απενεργοποίηση μετά από 90 δευτ. λέιζερ Αυτόματη απενεργοποίηση μετά από 180 δευτ. λέιζερ Bluethooth Smart Bluethooth v4.0 Εμβέλεια Bluethooth 10 m Διάρκεια μπαταρίας (2 x AA) έως 5000 μετρήσεις Διάσταση (Υ x B x Π) 149 x 61 x 31 mm 5.9 x 2.4 x 1.2 n Βάρος (με μπαταρίες) 209 g / 7.22 oz Εύρος θερμοκρασιών: - Αποθήκευση -Λειτουργία -25 έως 70 C -13 έως 158 F -10 έως 50 C 14 έως 122 F * ευνοϊκές συνθήκες είναι: λευκός, ανακλαστικός στόχος διάχυσης (λευκός βαμμένος τοίχος), χαμηλή φωτεινότητα φόντου και μέτριες θερμοκρασίες ** μη ευνοϊκές συνθήκες είναι: στόχοι με χαμηλή ή υψηλότερη ανακλαστικότητα ή υψηλή φωτεινότητα φόντου ή θερμοκρασίες στο άνω ή κάτω άκρο του καθορισμένου εύρους τιμών θερμοκρασίας. *** Ισχύουν ανοχές από 0,05 m έως 10 m με επίπεδο εμπιστοσύνης 95%. Σε ευνοϊκές συνθήκες, η ανοχή μπορεί να μειωθεί κατά 0,05 mm/m για αποστάσεις μεταξύ 10 m και 30 m, κατά 0,10 mm/m για αποστάσεις μεταξύ 30 m και 100m και κατά 0,20 mm/m για αποστάσεις πάνω από 100 m. Σε mh ευνοϊκές συνθήκες, η ανοχή μπορεί να μειωθεί κατά 0,10 mm/m για αποστάσεις μεταξύ 10 m και 30 m, κατά 0,20 mm/m για αποστάσεις μεταξύ 30 m και 100m και κατά 0,30 mm/m για αποστάσεις πάνω από 100 m. **** μετά τη βαθμονόμηση από τον χρήστη. Πρόσθετη απόκλιση σχετική με γωνία +/- 0,01 για κάθε μοίρα έως +/-45 σε κάθε τεταρτημόριο. Ισχύει για θερμοκρασία δωματίου Σε ολόκληρο το εύρος τιμών θερμοκρασίας, η μέγιστη απόκλιση αυξάνεται κατά +/-0.1. Για ακριβή έμμεσα αποτελέσματα, συνιστάται να χρησιμοποιείτε τρίποδο. Για ακριβείς μετρήσεις κλίσης, η αντίθετη κλίση πρέπει να αποφεύγεται. Λειτουργίες Μέτρηση απόστασης ναι Μέτρηση ελάχιστης/μέγιστης ναι απόστασης Μόνιμη μέτρηση ναι Χάραξη ναι Πρόσθεση/Αφαίρεση ναι Εμβαδόν ναι Εμβαδόν τριγώνου ναι Όγκος ναι Τραπέζιο ναι Λειτουργία Panter (εμβαδόν με ναι μερική μέτρηση) Πυθαγόρας 2 σημείων, 3 σημείων Έξυπνη οριζόντια λειτουργία / ναι Έμμεσο ύψος Μέτρηση προφίλ ύψους ναι Ανίχνευση κλίσης ναι Κεκλιμένα αντικείμενα ναι Ανίχνευση ύψους ναι Μνήμη 30 ενδείξεις Beep ναι Φωτιζόμενη έγχρωμη οθόνη ναι Τελικό εξάρτημα πολλαπλών ναι λειτουργιών Εντοπιστής κουκκίδας (οθόνη) Ζουμ 4x Ψηφιακό αλφάδι ναι Bluethooth Smart ναι Εξατομικευμένα αγαπημένα ναι Χρονοδιακόπτης ναι Λειτουργία μεγάλης εμβέλειας ναι Υπολογιστής ναι Dewalt DW

28 Κωδικοί μηνυμάτων Εάν το μήνυμα Error (Σφάλμα) δεν εξαφανιστεί μετά από επανειλημμένες ενεργοποιήσεις της συσκευής, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο. Εάν εμφανιστεί το μήνυμα InFo μαζί με έναν αριθμό, πατήστε το κουμπί Clear και ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες: Αρ. Αιτία Διόρθωση 156 Εγκάρσια κλίση μεγαλύτερη από 10 Κρατήστε το όργανο χωρίς να σχηματίζει εγκάρσια κλίση. 162 Σφάλμα βαθμονόμησης Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή βρίσκεται σε μια απολύτως οριζόντια και επίπεδη επιφάνεια. Επαναλάβετε τη διαδικασία βαθμονόμησης. Εάν το σφάλμα επαναλαβά νεται, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο της περιοχής σας. 204 Σφάλμα υπολογισμού Πραγματοποιήστε τη μέτρηση ξανά. 240 Σφάλμα μεταφοράς δεδομένων Επαναλάβετε τη διαδικασία. 252 Θερμοκρασία πολύ υψηλή. 253 Θερμοκρασία πολύ χαμηλή 255 Σήμα λήψης πολύ ασθενές, ο χρόνος μέτρησης πολύ μεγάλος Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει. Ζεστάνετε τη συσκευή. Αλλάξτε την επιφάνεια στόχευσης (π.χ. λευκό χαρτί). 256 Σήμα λήψης πολύ υψηλό Αλλάξτε την επιφάνεια στόχευσης (π.χ. λευκό χαρτί). 257 Πολύ έντονο φως στο φόντο 258 Η μέτρηση βρίσκεται εκτός εμβέλειας 260 Η ακτίνα λέιζερ διακόπτεται Η επιφάνεια στόχευσης πρέπει να είναι πιο σκοτεινή. Διορθώστε την εμβέλεια. Επαναλάβετε τη μέτρηση. Φροντίδα Καθαρίστε τη συσκευή με ένα υγρό, μαλακό πανί. Ποτέ μη βυθίζετε τη συσκευή στο νερό. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε καθαριστικούς παράγοντες ή διαλυτικά. Εγγύηση Ευρώπη: Εγγύηση επιστροφής σε περίπτωση μη ικανοποίησης εντός 30 ημερών Δωρεάν σέρβις για ένα έτος Πλήρης εγγύηση ενός έτους Μπορείτε να βρείτε λεπτομερείς πληροφορίες στο Διαδίκτυο στη διεύθυνση Βόρεια Αμερική: 3ετής περιορισμένη εγγύηση Δωρεάν σέρβις για ένα έτος Εγγύηση επιστροφής χρημάτων 90 ημερών Μπορείτε να βρείτε λεπτομερείς πληροφορίες στο Διαδίκτυο στη διεύθυνση Οδηγίες ασφαλείας Ο υπεύθυνος του οργάνου πρέπει να διασφαλίσει ότι όλοι οι χρήστες κατα νοούν και τηρούν αυτές τις οδηγίες. Τομείς ευθύνης Τομέας ευθύνης του κατασκευαστή του γνήσιου εξοπλισμού: Ευρώπη: DEWALT D Idsten, Germany Βόρεια Αμερική: DEWALT Industral Tool Co. Baltmore, MD21286, USA Για σέρβις, καλέστε DEWALT. Η παραπάνω εταιρεία είναι υπεύθυνη για την παράδοση του προϊόντος, μαζί με το εγχειρίδιο χρήσης, σε άριστη ως προς την ασφάλεια κατάσταση. Η παραπάνω εταιρεία δεν ευθύνεται για τα αξεσουάρ τρίτων κατασκευαστών. Τομέας ευθύνης του κατόχου: Να κατανοήσει τις οδηγίες ασφαλείας στο προϊόν και τις οδηγίες στο εγχει ρίδιο χρήσης. Dewalt DW

29 Οδηγίες ασφαλείας Να εξοικειωθεί με τους τοπικούς κανονισμούς ασφάλειας περί πρόληψης ατυχημάτων. Να αποτρέπει πάντοτε την πρόσβαση στο προϊόν από μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό. Επιτρεπόμενη χρήση Μέτρηση αποστάσεων Μέτρηση κλίσης Μεταφορά δεδομένων με Bluetooth Μη επιτρεπόμενη χρήση Χρήση του προϊόντος χωρίς οδηγίες Χρήση εκτός των αναφερόμενων ορίων Απενεργοποίηση των συστημάτων ασφάλειας και αφαίρεση των επεξηγη ματικών και προειδοποιητικών πινα κίδων Άνοιγμα του εξοπλισμού με εργαλεία (κατσαβίδια, κ.λπ.) Πραγματοποίηση τροποποιήσεων ή μετατροπών του προϊόντος Χρήση αξεσουάρ από άλλους κατασκευαστές χωρίς ρητή έγκριση Σκόπιμη θάμβωση τρίτων, ακόμη και στο σκοτάδι Ανεπαρκής ασφάλιση του χώρου μετρήσεων (π.χ. κατά τις μετρήσεις σε δρόμους, εργοτάξια, κ.λπ.) Συνειδητός ή απερίσκεπτος χειρισμός πάνω σε ικριώματα, σε σκάλες, κατά τη μέτρηση κοντά σε μηχανήματα που λειτουργούν ή σε ανοικτά εξαρτήματα μηχανημάτων ή εγκαταστάσεων που δεν προστατεύονται. Άμεση στόχευση στον ήλιο Κίνδυνοι κατά τη χρήση ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Προσέχετε για τυχόν εσφαλμένες μετρήσεις εάν το όργανο είναι ελαττωματικό ή εάν έχει πέσει κάτω ή εάν έχει τύχει πλημμελούς χρήσης ή εάν έχει τροποποιηθεί. Ανά διαστήματα πραγματοποιείτε δοκιμαστικές μετρήσεις. Ιδίως μετά από ακατάλληλη χρήση του οργάνου, και πριν, στη διάρκεια και μετά από σημαντικές μετρήσεις. ΠΡΟΣΟΧΗ Ποτέ μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε το προϊόν εσείς οι ίδιοι. Σε περίπτωση ζημιάς, απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις που δεν είναι ρητά εγκεκριμένες μπορεί να αφαιρέσουν από το χρήστη τη δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί τον εξοπλισμό. Περιορισμοί χρήσης Βλ. ενότητα "Τεχνικά χαρακτηριστικά". Η συσκευή έχει σχεδιαστεί για χρήση σε περιοχές μόνιμα κατοικήσιμες από ανθρώπους. Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν σε περιβάλλον που ενέχει κίνδυνο έκρηξης ή σε επικίνδυνο περιβάλλον. Απόρριψη ΠΡΟΣΟΧΉ Οι άδειες μπαταρίες δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Φροντίστε το περιβάλλον και μεταφέρετέ τις σε σημεία αποκομιδής σύμφωνα με τους εθνικές ή τοπικές κανονισμούς. Το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Φροντίστε για την κατάλληλη απόρριψη του προϊόντος σύμφωνα με τις εθνικές διατάξεις που ισχύουν στη χώρα σας. Τηρείτε τις εθνικές διατάξεις διάθεσης απορριμμάτων. Πληροφορίες για την επεξεργασία του προϊόντος και τη διαχείριση αποβλήτων μπορείτε να κατεβάσετε από την ιστοσελίδα μας. Dewalt DW

30 Οδηγίες ασφαλείας Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (ΗΜΣ) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Η συσκευή πληροί τις πλέον αυστηρές απαιτήσεις των σχετικών προτύπων και διατάξεων. Ωστόσο, η πιθανότητα να προκαλέσει παρεμβολές σε άλλες συσκευές δεν μπορεί να αποκλειστεί εντελώς. Χρήση του προϊόντος με Bluetooth ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές σε άλλον εξοπλισμό, σε εγκαταστάσεις (π.χ. ιατρικές συσκευές όπως βηματοδότες ή ακουστικά βαρυκοΐας) και μέσα σε αεροσκάφος. Μπορεί επίσης να επηρεάσει ανθρώπους και ζώα. Προφυλάξεις: Παρόλο που αυτό το προϊόν πληροί τα πλέον αυστηρά πρότυπα και κανονισμούς, δεν μπορεί να αποκλειστεί η πιθανότητα να βλαφθούν άνθρωποι και ζώα. Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν κοντά σε πρατήρια καυσίμων, σε εργοστάσια χημικών, σε περιοχές με δυνητικά εκρηκτική ατμόσφαιρα και σε σημεία που πραγματοποιούνται εκρήξεις. Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν κοντά σε ιατρικό εξοπλισμό. Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν μέσα σε αεροπλάνο. Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν κοντά στο σώμα σας για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Κατηγορία λέιζερ Η συσκευή δημιουργεί ορατές ακτίνες λέιζερ, που εκπέμπονται από το όργανο. Πρόκειται για προϊόν κατηγορίας λέιζερ 2 σύμφωνα με: IEC : 2014 "Ασφάλεια ακτινοβολίας προϊόντων λέιζερ" Προϊόντα λέιζερ κατηγορίας 2: Μην κοιτάζετε κατευθείαν την ακτίνα λέιζερ και μην τη στρέφετε χωρίς λόγο προς άλλα άτομα. Συνήθως τα μάτια προστατεύονται όταν το πρόσωπο στρέφεται αυτόματα προς την αντίθετη κατεύθυνση ή με το ανοιγοκλείσιμο των ματιών. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Εάν κοιτάξετε κατευθείαν στην ακτίνα λέιζερ με οπτικά βοηθήματα (π.χ. κιάλια, τηλεσκόπιο) μπορεί να αποβεί επικίνδυνο. ΠΡΟΣΟΧΗ Εάν κοιτάξετε στην ακτίνα λέιζερ, αυτό μπορεί να είναι επικίνδυνο για τα μάτια. Dewalt DW

Leica DISTO D5 The original laser distance meter

Leica DISTO D5 The original laser distance meter Leica DTO D5 The original laser distance meter 1 13 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 1 3 4 1 2 3 8 5 7 4 7 6 6 5 Leica DTO D5 Οδηγίες χρήσης Ελληνικά Συγχαρητήρια για την αγορά του DTO D5 της Leica. Πριν θέσετε

Διαβάστε περισσότερα

7+( 25,*,1$/ /$6(5 ',67$1&(0(7(5

7+( 25,*,1$/ /$6(5 ',67$1&(0(7(5 Οδηγίες χρήσης Έκδοση 1.0 Ελληνικά Αναπόσπαστο τµήµα αυτών των οδηγιών χρήσης αποτελούν οι υποδείξεις για την ασφάλεια (738266) στο ξεχωριστό φυλλάδιο. Πριν θέσετε σε λειτουργία το προϊόν διαβάστε προσεκτικά

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛH NIKA ENGLISH. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο: 800 11 200 300. Οδηγός χρήσης LG-P990. www.lg.com P/N : MFL67121810 (1.

EΛΛH NIKA ENGLISH. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο: 800 11 200 300. Οδηγός χρήσης LG-P990. www.lg.com P/N : MFL67121810 (1. EΛΛH NIKA ENGLISH Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο: 800 11 200 300 Οδηγός χρήσης LG-P990 P/N : MFL67121810 (1.0) www.lg.com Wi-Fi (WLAN) Αυτός ο εξοπλισμός ενδέχεται να λειτουργεί σε όλες τις

Διαβάστε περισσότερα

KX-PRX150GR. Οδηγίες χρήσης. Τηλέφωνο κορυφαίας σχεδίασης με οθόνη αφής. Αρ. μοντέλου. Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της Panasonic.

KX-PRX150GR. Οδηγίες χρήσης. Τηλέφωνο κορυφαίας σχεδίασης με οθόνη αφής. Αρ. μοντέλου. Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της Panasonic. Οδηγίες χρήσης Τηλέφωνο κορυφαίας σχεδίασης με οθόνη αφής Αρ. μοντέλου KX-PRX150GR Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της Panasonic. Διαβάστε το παρόν έντυπο και φυλάξτε το για να το συμβουλεύεστε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ E N G L I S H

ΕΛΛΗΝΙΚΑ E N G L I S H ΕΛΛΗΝΙΚΑ E N G L I S H Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο: 801 11 200 900 ή από κινητό στο : 210 4800564 Οδηγός χρήσης LG-P700 P/NO : MFL67482902 (1.0) www.lg.com Wi-Fi (WLAN) Αυτός ο εξοπλισμός

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης Vodafone 575

Εγχειρίδιο χρήσης Vodafone 575 Όμιλος Vodafone Group 2013. Η επωνυμία Vodafone και τα λογότυπα Vodafone αποτελούν εμπορικά σήματα του Ομίλου Vodafone Group. Τυχόν ονόματα προϊόντων ή εταιρειών που αναφέρονται στο παρόν ενδέχεται αν

Διαβάστε περισσότερα

KX-PRX110GR. Οδηγίες χρήσης. Τηλέφωνο κορυφαίας σχεδίασης με οθόνη αφής. Αρ. μοντέλου. Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της Panasonic.

KX-PRX110GR. Οδηγίες χρήσης. Τηλέφωνο κορυφαίας σχεδίασης με οθόνη αφής. Αρ. μοντέλου. Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της Panasonic. Οδηγίες χρήσης Τηλέφωνο κορυφαίας σχεδίασης με οθόνη αφής Αρ. μοντέλου KX-PRX110GR Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της Panasonic. Διαβάστε το παρόν έντυπο και φυλάξτε το για να το συμβουλεύεστε

Διαβάστε περισσότερα

Ειδοποίηση. Copyright 2011 TCT Mobile Limited

Ειδοποίηση. Copyright 2011 TCT Mobile Limited Όμιλος Vodafone Group 2011 Η επωνυμία Vodafone και τα λογότυπα Vodafone αποτελούν εμπορικά σήματα του Ομίλου Vodafone Group. Τυχόν ονόματα προϊόντων ή εταιρειών που αναφέρονται στο παρόν ενδέχεται αν είναι

Διαβάστε περισσότερα

Cat S50 Smartphone Εγχειρίδιο χρήσης MIL SPEC

Cat S50 Smartphone Εγχειρίδιο χρήσης MIL SPEC Cat S50 Smartphone Εγχειρίδιο χρήσης MIL SPEC Διαβάστε πριν προχωρήσετε Προφυλάξεις που αφορούν την ασφάλεια Διαβάστε προσεκτικά τις προφυλάξεις ασφαλείας που ακολουθούν για να διασφαλίσετε τη σωστή χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Οδηγός χρήσης User Guide LG-E440. www.lg.com MFL67868136 (1.0)

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Οδηγός χρήσης User Guide LG-E440. www.lg.com MFL67868136 (1.0) ΕΛΛΗΝΙΚΑ E N G L I S H Οδηγός χρήσης User Guide LG-E440 MFL67868136 (1.0) www.lg.com ΕΛΛΗΝΙΚΑ Οδηγίες χρήσης Οι ενδείξεις της οθόνης και οι εικόνες ενδέχεται να διαφέρουν από εκείνες που βλέπετε στο τηλέφωνό

Διαβάστε περισσότερα

Smart 4 mini Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Smart 4 mini Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Smart 4 mini Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Κάποιες υπηρεσίες και εφαρμογές μπορεί να μην είναι διαθέσιμες σε όλες τις χώρες. Παρακαλώ ρωτήστε στα καταστήματα για λεπτομέρειες. To Αndroid είναι εμπορικό σήμα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia 208

Οδηγός χρήσης Nokia 208 Οδηγός χρήσης Nokia 208 Τεύχος 2.1 EL Πσσστ... Αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών δεν είναι το μοναδικό που υπάρχει... Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτές τις οδηγίες χρήσης βασίζονται στην πιο πρόσφατη διαθέσιμη

Διαβάστε περισσότερα

ENGLISH. Οδηγίες χρήσης User Guide. www.lg.com MFL68043814 (1.0)

ENGLISH. Οδηγίες χρήσης User Guide. www.lg.com MFL68043814 (1.0) ENGLISH Οδηγίες χρήσης User Guide MFL68043814 (1.0) www.lg.com ΕΛΛΗΝΙΚΑ Οδηγίες χρήσης Ο οδηγός βίντεο (Video Guide) σας παρουσιάζει τις νέες βασικές λειτουργίες του G2. Αυτές οι λειτουργίες είναι διαθέσιμες

Διαβάστε περισσότερα

LFF 6020 GR ȅįșȗȓiȣ ȋȡȓıșȣ

LFF 6020 GR ȅįșȗȓiȣ ȋȡȓıșȣ GR LFF 6020 Αγαπητέ πελάτη Για την ασφάλεια και την άνεσή σας, σας συνιστούμε να διαβάσετε προσεκτικά το κεφάλαιο Ασφάλεια πριν από οποιαδήποτε χρήση. Αγοράζοντας αυτήν την πολυλειτουργική συσκευή, έχετε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ENGLISH. Οδηγός χρήσης User Guide LG-D605. www.lg.com MFL67982010 (1.0)

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ENGLISH. Οδηγός χρήσης User Guide LG-D605. www.lg.com MFL67982010 (1.0) ΕΛΛΗΝΙΚΑ ENGLISH Οδηγός χρήσης User Guide LG-D605 MFL67982010 (1.0) www.lg.com ΕΛΛΗΝΙΚΑ Οδηγίες χρήσης Οι ενδείξεις της οθόνης και οι εικόνες ενδέχεται να διαφέρουν από εκείνες που βλέπετε στο τηλέφωνό

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΗΧΑΝΗ. Εγχειρίδιο αναφοράς

ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΗΧΑΝΗ. Εγχειρίδιο αναφοράς ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Εγχειρίδιο αναφοράς Gr Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε μία ψηφιακή φωτογραφική μηχανή της Nikon. Για να αξιοποιήσετε στο έπακρο τις δυνατότητες της φωτογραφικής μηχανής σας, διαβάστε προσεκτικά

Διαβάστε περισσότερα

WB150/WB150F/ WB151/WB151F/WB152F

WB150/WB150F/ WB151/WB151F/WB152F Το παρόν εγχειρίδιο χρήσης περιλαμβάνει λεπτομερείς οδηγίες για τη χρήση της φωτογραφικής σας μηχανής. Διαβάστε ολόκληρο το εγχειρίδιο. Κάντε κλικ σε ένα θέμα Βασική αντιμετώπιση προβλημάτων Γρήγορη αναφορά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia X Dual SIM

Οδηγός χρήσης Nokia X Dual SIM Οδηγός χρήσης Nokia X Dual SIM Τεύχος 1.1 EL Οδηγός χρήσης Nokia X Dual SIM Περιεχόμενα Ασφάλεια 3 Ξεκινώντας 4 Πλήκτρα και μέρη 4 Τοποθέτηση της κάρτας SIM, της μπαταρίας και της κάρτας μνήμης 4 Επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia X Dual SIM

Οδηγός χρήσης Nokia X Dual SIM Οδηγός χρήσης Nokia X Dual SIM Τεύχος 1.2 EL Οδηγός χρήσης Nokia X Dual SIM Περιεχόμενα Ασφάλεια 3 Ξεκινώντας 4 Πλήκτρα και μέρη 4 Τοποθέτηση της κάρτας SIM, της μπαταρίας και της κάρτας μνήμης 4 Επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης του τηλεφώνου, μεταβείτε στη διεύθυνση www.alcatelonetouch. com για να κατεβάσετε το πλήρες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης του τηλεφώνου, μεταβείτε στη διεύθυνση www.alcatelonetouch. com για να κατεβάσετε το πλήρες Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης του τηλεφώνου, μεταβείτε στη διεύθυνση www.alcatelonetouch. com για να κατεβάσετε το πλήρες εγχειρίδιο χρήστη. Επιπλέον, στον ιστότοπο μπορείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Εγκατάσταση Σελίδα 2 Οδηγίες χρήσης Σελίδα ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΛΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ Το παρόν εγχειρίδιο και η συσκευή περιλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

ψηφιακή φωτογραφική μηχανή Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης

ψηφιακή φωτογραφική μηχανή Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης ψηφιακή φωτογραφική μηχανή Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης Πληροφορίες για τα εμπορικά σήματα Οι επωνυμίες Microsoft, Windows και Windows Vista είναι σήματα κατατεθέντα ή εμπορικά σήματα της Microsoft Corporation

Διαβάστε περισσότερα

ALTOSONIC V12. Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer. Εγχειρίδιο οδηγιών. KROHNE 06/2014-4003491001 - MA ALTOSONIC V12 R02 el

ALTOSONIC V12. Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer. Εγχειρίδιο οδηγιών. KROHNE 06/2014-4003491001 - MA ALTOSONIC V12 R02 el ALTOSONIC V12 Εγχειρίδιο οδηγιών Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer KROHNE : Βιβλιογραφικά στοιχεία ::::::::::::::::::::::::::::::::: Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

SM-G920F. Εγχειρίδιο χρήσης

SM-G920F. Εγχειρίδιο χρήσης SM-G920F Εγχειρίδιο χρήσης Greek. 04/2015. Rev.1.0 www.samsung.com Περιεχόμενα Βασικές λειτουργίες 4 Διαβάστε πρώτα 5 Περιεχόμενα συσκευασίας 6 Διάταξη συσκευής 8 Κάρτα SIM ή USIM 10 Μπαταρία 15 Ενεργοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

VOLVO V60. Εγχειριδιο κατοχου. Web Edition

VOLVO V60. Εγχειριδιο κατοχου. Web Edition VOLVO V60 Εγχειριδιο κατοχου Web Edition ΑΓΑΠΗΤΕ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ VOLVO ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΕΠΙΛΕΞΑΤΕ ΤΗ VOLVO Ελπίζουμε ότι θα απολαμβάνετε για πολλά χρόνια το αυτοκίνητο που αγοράσατε από τη Volvo. Το αυτοκίνητο

Διαβάστε περισσότερα

VOLVO S60. Εγχειριδιο κατοχου. Web Edition

VOLVO S60. Εγχειριδιο κατοχου. Web Edition VOLVO S60 Εγχειριδιο κατοχου Web Edition ΑΓΑΠΗΤΕ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ VOLVO ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΕΠΙΛΕΞΑΤΕ ΤΗ VOLVO Ελπίζουμε ότι θα απολαμβάνετε για πολλά χρόνια το αυτοκίνητο που αγοράσατε από τη Volvo. Το αυτοκίνητο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. In-Car Audio Visual Navigation

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. In-Car Audio Visual Navigation ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ In-Car Audio Visual Navigation Ευχαριστούμε για την αγορά αυτού του δέκτη. Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο για τη σωστή λειτουργία. Μετά την ανάγνωση του εγχειριδίου, συνιστάται

Διαβάστε περισσότερα

VOLVO V70 & XC70. Εγχειριδιο κατοχου. Web Edition

VOLVO V70 & XC70. Εγχειριδιο κατοχου. Web Edition VOLVO V70 & XC70 Εγχειριδιο κατοχου Web Edition ΑΓΑΠΗΤΕ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ VOLVO ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΕΠΙΛΕΞΑΤΕ ΤΗ VOLVO Ελπίζουμε ότι θα απολαμβάνετε για πολλά χρόνια το αυτοκίνητο που αγοράσατε από τη Volvo.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia 220 Dual SIM

Οδηγός χρήσης Nokia 220 Dual SIM Οδηγός χρήσης Nokia 220 Dual SIM Τεύχος 1.1 EL Οδηγός χρήσης Nokia 220 Dual SIM Περιεχόμενα Ασφάλεια 3 Ξεκινώντας 4 Πλήκτρα και μέρη 4 Τοποθέτηση SIM, μπαταρίας και κάρτας μνήμης 4 Φόρτιση της μπαταρίας

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτής διαφοράς θερμοκρασίας TDC 3 SOREL TDC 3. Temperatur-Differenz-Controller

Ελεγκτής διαφοράς θερμοκρασίας TDC 3 SOREL TDC 3. Temperatur-Differenz-Controller Ελεγκτής διαφοράς θερμοκρασίας TDC 3 Οδηγίες τοποθέτησης και χρήσης SOREL TDC 3 Temperatur-Differenz-Controller Διαβάστε με προσοχή πριν από την τοποθέτηση, τη χρήση και τον χειρισμό 1 2 3 4 5 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα