Οξύ Πνευμονικό Οίδημα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οξύ Πνευμονικό Οίδημα"

Transcript

1 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΊΑΊΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 139 Οξύ Πνευμονικό Οίδημα ΦΩΤΕΙΝΗ ΒΕΡΟΝΙΚΗ Γενικά Το οξύ πνευμονικό οίδημα συνιστά μία άμεση απειλή για τη ζωή και αποτελεί μία από τις δραματικότερες καταστάσεις που καλείται να αντιμετωπίσει ο αναισθησιολ6γος στα πλαίσια της επείγουσας ιατρικής, σε προνοσοκομειακό αλλά και ενδονοσοκομειακό επίπεδο. Η κλινική εικόνα του ασθενούς με οξύ πνευμονικό οίδημα χαρακτηρίζεται από έντονη, αιφνίδια δύσπνοια, ταχύπνοια, ορθόπνοια, αίσθημα πνιγμονής, περιφερική κυάνωση ως εκδήλωση της βαριάς υποξυγοναιμίας, ταχυκαρδία, εφίδρωση και περιφερική αγγειοσύσπαση ως αποτέλεσμα της έντονης διέγερσης του συμπαθητικού νευρικού συστήματος. Συχνά η αρτηριακή πίεση είναι αυξημένη, λ6γω της συμπαθητικής διέγερσης, εκτός από τις περιπτώσεις όπου ο ασθενής έχει μεταπέσει σε κατάσταση καρδιογενούς καταπληξίας, όπου εμφανίζεται υπόταση και όλα τα υπόλοιπα σημεία της ανεπαρκούς ιστικής αιμάτωσης και οξυγόνωσης (ελαττωμένη τριχοειδική επαναπλήρωση, ανουρία, διαταραχές από το ΚΝΣ όπως ναυτία, έμετος, διέγερση, σύγχυση, Πτώση του επιπέδου συνείδησης, κώμα κλπ). Χαρακτηριστικά είναι τα ροδόχροα αφρώδη πτύελα, καθώς οι κυψελίδες κατακλύζονται από το υγρό που έχει εξαγγειωθεί στο διάμεσο πνευμονικό ιστό, και οι υγροί ρόγχοι στην ακρόαση, αρχικά στις πνευμονικές βάσεις και σε πιο προχωρημένα στάδια σε όλα τα πνευμονικά πεδία. Χαρακτηριστική επίσης είναι και η ακτινολογική εικόνα με τα συμφορημένα πνευμονικά πεδία, τη διάταση των πυλών («δίκην χρυσαλίδας» ), τις διάσπαρτες στικτές βρογχοπνευμονικές διηθήσεις, τη διόγκωση του λεμφαγγειακού δικτύου, που απεικονίζεται με τη μορφή γραμμώσεων στα πνευμονικά πεδία (γραμμές Kerley Β) και τη συσσώρευση υγρού στις πλευροδιαφραγματικές γωνίες. Το οξύ πνευμονικό οίδημα αποτελεί μια εξαιρετικά επείγουσα κατάσταση, που αν δεν αντιμετωπισθεί έγκαιρα επιφέρει ταχέως το θάνατο από τη σοβαρότατη διαταραχή στην ανταλλαγή των αερίων, τη βαριά υποξυγοναιμία και την καρδιοαναπνευστική κατάρριψη. Παθοφυσιολογία του πνευμονικού οιδήματος Η ανταλλαγή υγρού ανάμεσα στα πνευμονικά τριχοειδή και το διάμεσο πνευμονικό ιστό εξαρτάται από τη διαφορά μεταξύ των υδροστατικών πιέσεων εκατέρωθεν της τριχοειδικής μεμβράνης, από τη διαφορά των κολλοειδωσμωτικών πιέσεων στον ενδοαγγειακό χώρο και το διάμεσο ιστό και από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της τριχοειδικής μεμβράνης και του διάμεσου ιστού, όπως αυτά εκφράζονται με τους συντελεστές διήθησης. Ο ρυθμός εξαγγείωσης υγρού από τα πνευμονικά τριχοειδή προς το διάμεσο ιστό καθορίζεται από την εξίσωση του Starling: Qf=k(Pcap- Pint) - kσ (πcap- πίηt) Qf: ρυθμός διήθησης υγρού (netfluidfiltration rate) Κ: συντελεστής διήθησης (filtration coefficient) Pcap: υδροστατική πίεση στα τριχοειδή ( capillary hydrostatic pressure) Pint: υδροστατική πίεση στο διάμεσο ιστό (interstitium hydrostatic pressure) σ: reflection coefficient πcap: κολλοειδωσμωτική πίεση στα τριχοειδή ( capillary oncotic pressure) πin: (interstitium oncotic pressure) Ενώ κάτω από φυσιολογικές συνθήκες υπάρχει μία συνεχής ανταλλαγή υγρού ανάμεσα στα πνευμονικά τριχοειδή και το διάμεσο ιστό, που καθορίζεται από την εξίσωση του Starling, όταν αυξηθεί ο ρυθμός δι ή- κολλοειδωσμωτική πίεση στο διάμεσο ιστό

2 140 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝrΑΊΙΚΗΣ ΙΑ'fΡΙΚΗΣ θησης του υγρού από τα αγγεία προς το διάμεσο χώρο, και υπερβεί το ρυθμό απομάκρυνσης του υγρού μέσω της λεμφικής κυκλοφορίας, τότε έχουμε τη συσσώρευση υγρού στο διάμεσο πνευμονικό ιστό και την ανάπτυξη του οξέος πνευμονικού οιδήματος. Αμέσως γίνεται αντιληπτό ότι η λεμφική κυκλοφορία παίζει καθοριστικό ρόλο στην απαγωγή του υγρού από το διάμεσο ιστό, καθώς μάλιστα η λεμφική απορροή είναι δυνατό να δεκαπλασιαστεί, προκειμένου να αποφευχθεί η συσσώρευση υγρού. Συνήθως η υδροστατική πίεση στα πνευμονικά τριχοειδή (PCP) αντιστοιχεί στην πίεση από ενσφήνωση (PCWP), πίεση την οποία λαμβάνουμε από τον καθετήρα της πνευμονικής αρτηρίας (Swan- Ganz). Στις περιπτώσεις πνευμονικού οιδήματος η PCP χρειάζεται να υπολογισθεί - μετρηθεί διότι η ως άνω πίεση υπερβαίνει την PCWP κατά πολύ, η δε θεραπευτική προσπάθεια κατατείνει στο να πλησιάσει η τιμή της PCP την PCWP και όχι αντιστρόφως. Η σχέση ανάμεσα στην ποσότητα υγρού στο διάμεσο πνευμονικό ιστό και την πίεση ενσφήνωσης των πνευμονικών τριχοειδών έχει τη μορφή της καμπύλης που φαίνεται στο Σχήμα 1. Πρακτικά, η αύξηση της υδροστατικής πίεσης πάνω από mmhg έχει σαν αποτέλεσμα την εξαγγείωση υγρού και την ανάπτυξη πνευμονικού οιδήματος. Σε καταστάσεις όπου η υδροστατική πίεση στα πνευμονικά τριχοειδή είναι χρονίως αυξημένη, όπως πχ. στην καρδιακή ανεπάρκεια, η καμπύλη μετατίθεται προς τα δεξιά, δηλαδή αυξάνει το όριο της υδροστατικής πίεσης πέρα από το οποίο θα έχουμε την ανάπτυξη πνευμονικού οιδήματος. Το γεγονός αυτό αποδίδεται στον προστατευτικό ρόλο της λεμ- Σχήμα 1. Low Ext raνascular Prιιsure 1 Lo:ιa ; e : ;: ----: Ι Chronfcally Eleνated Pulmonary Venaua Prea ure 1 lncreased Pleural Preasυre Pulmonary Artery Occluslon Pressure φικής κυκλοφορίας, δηλαδή στην υπερτροφία του λεμφαγγειακού δικτύου που εκτίθεται χρονίως στις αυξημένες πιέσεις, με αποτέλεσμα να έχει την ικανότητα να απάγει μεγάλη ποσότητα υγρού, ακόμη και σε μία οξεία αύξηση της υδροστατικής πίεσης στα πνευμονικά τριχοειδή. Επομένως, σε αυτές τις καταστάσεις η λεμφική κυκλοφορία αυξάνει τον «ουδό» ανάπτυξης οξέος πνευμονικού οιδήματος. Όταν έχουμε διαταραχή στη διαπερατότητα της κυψελιδοτριχοειδικής μεμβράνης από οποιοδήποτε αίτιο (τοξίνη, εισρόφηση ξένου σώματος, σήψη κλπ), η καμπύλη μετατίθεται προς τα αριστερά και αναπτύσσεται το μη καρδιογενές πνευμονικό οίδημα ή αλλιώς το γνωστό σύνδρομο αναπνευστικής δυσχέρειας των ενηλίκων (ARDS), στο οποίο η υδροστατική πίεση στα πνευμονικά τριχοειδή είναι φυσιολογική ή και ελαττωμένη. Μετάθεση της καμπύλης αυτής προς τα αριστερά έχουμε και στην μεγάλη ελάττωση της εξωαγγειακής πίεσης, δηλαδή στην έντονη αρνητικοποίηση της υπεζωκοτικής πίεσης, όπως μπορεί να συμβεί σε μία έντονη εισπνευστική προσπάθεια με κλειστή γλωττίδα. Στην περίπτωση αυτή αναπτύσσεται το πνευμονικό οίδημα από μεγάλες αρνητικές ενδοθωρακικές πιέσεις, ακόμη και σε ασθενείς με φυσιολογική καρδιακή λειτουργία και φυσιολογικές ή ελαττωμένες πιέσεις στα πνευμονικά τριχοειδή. Σπανιότερα, η μεγάλη ελάττωση της κολλοειδωσμωτικής πίεσης του πλάσματος, όπως πχ. στην εκσεσημασμένη υποπρωτεϊναιμία, μεταθέτει και αυτή την καμπύλη προς τα αριστερά και επομένως ελαττώνει τον «ουδό» των υδροστατικών πιέσεων που απαιτούνται για την ανάπτυξη πνευμονικού οιδήματος. Από την άλλη μεριά, όπως βλέπουμε στο σχήμα, η θετικοποίηση της υπεζωκοτικών πιέσεων, με την εγκατάσταση μηχανικού αερισμού των πνευμόνων, μεταθέτει σε σημαντικό βαθμό την καμπύλη προς τα δεξιά. Με αυτόν τον τρόπο εξηγείται αφ' ενός το γεγονός ότι οι ασθενείς σε μηχανικό αερισμό πολύ σπάνια αναπτύσσουν πνευμονικό οίδημα, ακόμη και σε συνθήκες υπερφόρτωσης με υγρά, αφ' ετέρου αντιλαμβανόμαστε άμεσα την ευνο'ίκή επίδραση του αερισμού με θετικές πιέσεις στους ασθενείς με οξύ πνευμονικό οίδημα. Για τον ίδιο βαθμό αύξησης της

3 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝrΑτΙΚΗΣ ΙΑτΙ'ΙΚΗΣ 141 ' υδροστατικής πίεσης, είτε λόγω οξείας κάμψης της αριστερής κοιλίας, είτε λόγω υπερφόρτωσης υγρών, η εγκατάσταση μηχανικού αερισμού ελαττώνει σημαντικά την εξαγγείωση υγρού στο διάμεσο πνευμονικό ιστό και μπορεί επομένως να διακόψει το φαύλο κύκλο του πνευμονικού οιδήματος. Το οξύ πνευμονικό οίδημα, ανεξάρτητα από την αιτιολογία του και τον επιμέρους παθοφυσιολογικό μηχανισμό που οδήγησε στην ανάπτυξή του, συνιστά μία άμεση απειλή για τη ζωή που επιβάλλει την άμεση αντιμετώπισή του. Το καρδιογενές πνευμονικό οίδημα Το καρδιογενές πνευμονικό οίδημα αποτελεί τη δραματικότερη εκδήλωση της αριστερής καρδιακής ανεπάρκειας. Πολλά είναι τα αίτια που μπορούν να οδηγήσουν στην οξεία ανεπάρκεια της αριστερής κοιλίας: η συστολική ή και διαστολική δυσλειτουργία της αριστεράς, η στένωση της μιτροειδούς, το έμφραγμα του μυοκαρδίου, μία ταχυαρρυθμία (πχ. ταχεία κολπική μαρμαρυγή), η υπερτασική κρίση και γενικότερα οποιοδήποτε αίτιο προκαλεί απότομη αύξηση της πίεσης στον αριστερό κόλπο και κατά συνέπεια στα πνευμονικά τριχοειδή. Η εξαγγείωση υγρού στο διάμεσο ιστό και προοδευτικά στις κυψελίδες εμφανίζεται με τη δραματική κλινική εικόνα που περιγράψαμε παραπάνω, επηρεάζει την ανταλλαγή των αερίων, προκαλεί σοβαρές διαταραχές αερισμού-αιμάτωσης και βαριά υποξυγοναιμία που οδηγεί ταχέως στο θάνατο. Φαρμακευτική αντιμετώπιση Η αντιμετώπιση του οξέος πνευμονικού οιδήματος ξεκινάει άμεσα με την αναγνώρισή του από την κλινική εικόνα, ακόμη και σε προνοσοκομειακό επίπεδο, στο dπίτι ή στο ασθενοφόρο, καθώς δεν υπάρχουν περιθώρια για οποιαδήποτε καθυστέρηση πχ. για την εγκατάσταση εξειδικευμένου monitoring κλπ. Η αντιμετώπιση του καρδιογενούς πνευμονικού οιδήματος περιλαμβάνει τα γενικά υποστηρικτικά μέτρα της καρδιακής και της αναπνευστικής λειτουργίας και την αναγνώριση και αντιμετώπιση, αν είναι δυνατόν, της υποκείμενης αιτίας που οδήγησε τον ασθενή σε οξύ πνευμονικό οίδημα (Σχήμα 2). Εκ των ων ουκ άνευ είναι η χορήγηση οξυγόνου σε MAXMAL THERAPY FOR SEVERE CHF DETARY Na+, Hp lncreasing restrlctlon L VF '-.._, ΟρίΘ(2001) ()) vωu VASODLATORS..._ DUREΠCS Σχήμα 2. Η φαρμακευτική αντιμετώπιση του καρδιογενού πνευμονικού οιδήματος υψηλή συγκέντρωση και η τοποθέτηση του ασθενούς σε καθιστή θέση, με σκοπό την ελάττωση της φλεβικής επιστροφής, άρα και του προφορτίου της αριστερής κοιλίας που ανεπαρκεί. Η τιτλοποιημένη χορήγηση μορφίνης ενδοφλεβίως είναι ιδιαίτερα χρήσιμη, καθώς συμβάλλει στην ελάττωση του προφορτίου κυρίως μέσω της φλεβοδιαστολής που προκαλεί, στον έλεγχο της μεγάλης συμπαθητικής εκφόρτισης και στην ανακούφιση του ασθενούς από το αίσθημα πνιγμονής και το αίσθημα επικείμενου θανάτου μέσω της κατασταλτικής δράσης της. Απαραίτητη είναι και η ενδοφλέβια χορήγηση διουρητικών, και συγκεκριμένα της φουροσεμίδης σε μεγάλες δόσεις ( mg). Η ταχεία έναρξη της διουρητικής δράσης της, εντός 5 λεπτών, και η φλεβοδιαστολή που προκαλεί άμεσα είναι πολύτιμες για την ελάττωση του προφορτίου της αριστερής κοιλίας, ενώ υπάρχουν ενδείξεις ότι ελαττώνει σε κάποιο βαθμό και το μεταφορτίο αυτής. Όταν το οξύ πνευμονικό οίδημα συνοδεύεται από μεγάλη αύξηση της aρτηριακής πίεσης από τη συμπαθητική διέγερση, η οποία με τη σειρά της προκαλεί αύξηση των συστηματικών αγγειακών αντιστάσεων, της τελοδιαστολικής πίεσης και του μεταφορτίου της αριστερής κοιλίας, με τελικό αποτέλεσμα τον περιορισμό της εξωθητικής λειτουργίας της καρδιάς και την περαιτέρω μείωση της καρδιακής παροχής, είναι χρήσιμη η χορήγηση κάποιου αγγειοδιασταλτικού

4 142 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΊΑΠΚΗΣ ΙΑΊΡΙΚΗΣ παράγοντα. Το νιτροπρωσσικό νάτριο, χορηγούμενο ενδοφλεβίως με πολύ προσεκτική τιτλοποίηση (δόση: 0,1-5,0 μg!kgmin), προκαλεί ισχυρή αγγειοδιαστολή κυρίως στο αρτηριακό, αλλά και στο φλεβικό σκέλος της συστηματικής και της πνευμονικής κυκλοφορίας, με αποτέλεσμα την ελάττωση κυρίως του μεταφορτίου, αλλά και του προφορτίου της επιβαρημένη ς αριστερής κοιλίας και την αύξηση, κάτω από αυτές τις συνθήκες της καρδιακής παροχής. Επειδή το νιτροπρωσσικό νάτριο είναι πολύ ισχυρός αγγειοδιασταλτικός παράγοντας απαιτείται προσεκτικός έλεγχος της aρτηριακής πίεσης κατά τη χορήγησή του, προκειμένου να αποφευχθεί η πρόκληση σημαντικής υπότασης. Η νιτρογλυκερίνη, χορηγούμενη σε τιτλοποιούμενη δόση ενδοφλεβίως (δόση: μgmin) ή σπανιότερα υπογλωσσίως (δόση: 0,3-0,6 mg), μέσω της αγγειοδιασταλτικής δράσης της στη συστηματική και την πνευμονική κυκλοφορία, κυρίως στο φλεβικό σκέλος, ελαττώνει κυρίως το προφορτίο και σε μικρότερο βαθμό το μεταφορτίο της αριστερής κοιλίας, είναι πιο ασφαλής στη χορήγησή της, γιατί προκαλεί μικρότερου βαθμού υπόταση συγκριτικά με το νιτροπρωσσικό νάτριο, και επομένως ενδείκνυται σε προνοσοκομειακό επίπεδο όπου η αυστηρή παρακολούθηση της aρτηριακής πίεσης είναι δυσχερής, και επιπλέον, μέσω της αγγειοδιασταλτικής δράσης της στα στεφανιαία, είναι πολύτιμη στην περίπτωση όπου το οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου οδήγησε τον ασθενή σε καρδιογενές πνευμονικό οίδημα. Στην περίπτωση όπου κάποια ταχυαρρυθμία οδήγησε στην αποδιοργάνωση της λειτουργίας της αριστερής κοιλίας είναι απαραίτητος ο έλεγχος της καρδιακής συχνότητας και του καρδιακού ρυθμού. Σύμφωνα με τα νεότερα δεδομένα, σημαντική θέση στην αντιμετώπιση του πνευμονικού οιδήματος κατέχουν πλέον οι αποκλειστές των β 1-αδρενεργικών υποδοχέων, χορηγούμενοι ενδοφλεβίως με προσεκτική τιτλοποίηση, για τον έλεγχο της ταχυκαρδίας και την ελάττωση της κατανάλωσης οξυγόνου από το μυοκάρδιο που εκτίθεται σε συνθήκες υπενδοκάρδιας ισχαιμίας από τις αυξημένες τελοδιαστολικές πιέσεις που αναπτύσσονται. Στην περίπτωση της οξείας εμφάνισης κάποιας ταχυαρρυθμίας που οδηγεί τον ασθενή σε οξύ πνευμονικό οίδημα (π.χ. απώλεια του φλεβοκομβικού ρυθμού και ανάπτυξη ταχείας κολπι- κής μαρμαρυγής σε ασθενείς με στένωση μιτροειδούς) πρέπει να γίνει άμεσα προσπάθεια ανάταξης του ρυθμού με ηλεκτρική καρδιοανάταξη. Αντίθετα, ο ρόλος τη διγοξίνης στην άμεση αντιμετώπιση του πνευμονικού οιδήματος ολοένα και περιορίζεται, καθώς καθυστερεί σημαντικά η έναρξη δράσης της. Σε αρκετές περιπτώσεις, όπου κυριαρχεί η ανεπάρκεια της καρδιάς ως αντλία, σε συνδυασμό με την υπερφόρτωση υγρών και τις αυξημένες συστηματικές αγγειακές αντιστάσεις, επιβάλλεται παράλληλα με την ελάττωση του προφορτίου και του μεταφορτίου και η αύξηση της συσταλτικότητας της αριστερής κοιλίας, με τη χορήγηση κάποιου παράγοντα με θετική ινότροπη δράση. Όταν το οξύ πνευμονικό οίδημα εκδηλώνεται με την κλινική εικόνα του καρδιογενούς shock, τότε εκτός από την ινότροπη υποστήριξη της αριστερής κοιλίας και τις υπόλοιπες θεραπευτικές παρεμβάσεις που περιγράφηκαν, μπορεί να απαιτηθεί και η προσεκτική χορήγηση κάποιου αγγειοσυσπαστικού παράγοντα, με σκοπό τη διατήρηση της συστηματικής αρτηριακή ς πίεσης σε αποδεκτά επίπεδα (ΣΑΠ > 70 mmhg) και την προσπάθεια διατήρησης την πίεσης άρδευσης των στεφανιαίων, καθώς η επίταση της δεδομένης υποκείμενης ισχαιμίας του μυοκαρδίου έχει καταστροφικές συνέπειες. Ο μηχανικός αερισμός Πέρα από την κλασσική και πολυπαραγοντική φαρμακευτική αντιμετώπιση του πνευμονικού οιδήματος, που συνήθως εφαρμόζεται και από ιατρούς άλλων ειδικοτήτων (καρδιολόγους, παθολόγους κλπ.), ο αναισθησιολόγος, που αντιμετωπίζει τον ασθενή προνοσοκομειακά ή καλείται να συνδράμει τους θεράποντες ιατρούς ενδονοσοκομειακά, κατέχει στα χέρια του ένα επιπλέον όπλο στην άμεση αντιμετώπιση του πνευμονικού οιδήματος, το οποίο μάλιστα γνωρίζει να χρησιμοποιεί με τον πλέον κατάλληλο τρόπο: τον μηχανικό αερισμό των πνευμόνων. Η ευνο'ίκή επίδραση του αερισμού με θετικές πιέσεις στην επείγουσα αυτή κατάσταση στηρίζεται στις αλληλεπιδράσεις καρδιάς-πνευμόνων, καθώς οι υπεζωκοτικές πιέσεις μεταδίδονται ενδοθωρακικά και επηρεάζουν την πλήρωση και την εξώθηση της καρδιάς, αλλά και στη σύζευξη μεταξύ των δύο κοιλιών

5 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝ'ΓΑτΙΚΗΣ ΙΑrΡΙΚΗΣ 143 ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ Ει.στtνοη ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ Εκτtνοη Σχήμα 3. Αλληλεπιδράσεις καρδιάς-πνευμόνων. που περικλείονται στην ενιαία περικαρδιακή κοιλότητα (Σχήμα 3). Κατά συνέπεια, στον αυτόματο αερισμό, στη φάση της εισπνοής, η αρνητική ενδοθωρακική πίεση προκαλεί την αύξηση της φλεβικής επιστροφής στη δεξιά καρδιά με ταυτόχρονη μείωση του μεταφορτίου της λόγω αύξησης της χωρητικότητας της πνευμονικής αγγειακής κοίτης, οπότε διευκολύνεται η εξώθησή της. Η αυξημένη πλήρωση της δεξιάς καρδιάς προκαλεί τη μετατόπιση του μεσοκοιλιακού διαφράγματος προς τα αριστερά και παρεμποδίζει την πλήρωση της αριστερής κοιλίας, με αποτέλεσμα να ελαττώνεται το προφορτίο της. Ταυτόχρονα, αυξάνεται το μεταφορτίο της, λόγω αύξησης της διατοιχωματικής πίεσης στο τοίχωμα της αριστερής κοιλίας και στην ενδοθωρακική μοίρα της αορτής ( υπενθυμίζουμε ότι η διατοιχωματική πίεση είναι η διαφορά ανάμεσα στην πίεση που αναπτύσσεται μέσα στην καρδιακή κοιλότητα και την εξωκαρδιακή πίεση που ασκείται σε αυτήν, δηλαδή: Ptransmural = LVEDP Pp!eural). Επομένως, κατά τον αυτόματο αερισμό, στη φάση της εισπνοής ελαττώνεται ο όγκος παλμού της αριστερής κοιλίας, ενώ τα αντίθετα ακριβώς φαινόμενα έχουμε στη φάση της εκπνοής, όπου ελαττώνεται η πλήρωση της δεξιάς κοιλίας, αυξάνει το προφορτίο της αριστερής κοιλίας και ελαττώνεται το μεταφορτίο της με το μηχανισμό που περιγράψαμε παραπάνω, οπότε διευκολύνεται η εξώθησή της. Αντίθετα, η θετική ενδοϋπεζωκοτική πίεση που εφαρμόζεται με το μηχανικό αερισμό προκαλεί τα εξής αποτελέσματα: κατά τη φάση της εισπνοής το προφορτίο της δεξιάς καρδιάς ελαττώνεται καθώς παρεμποδίζεται η φλεβική επιστροφή από τη συμπίεση της άνω και κάτω κοίλης φλέβας και του δεξιού κόλπου, ενώ το προφορτίο της αριστερής κοιλίας αυξάνεται από τη συμπίεση του πνευμονικού αγγειακού δικτύου που προάγει τη φλεβική επιστροφή προς τον αριστερό κόλπο. Παράλληλα, διευκολύνεται η εξώθηση της αριστερής κοιλίας λόγω ελάττωσης της διατοιχωματικής πίεσης στο μυοκάρδιο της αριστερής κοιλίας (P transmural = L VEDP - Ppleural) και την ενδοθωρακική μοίρα της αορτής, με αποτέλεσμα τη μείωση του μεταφορτίου. Στη φάση της εκπνοής προκαλούνται τα αντίθετα αποτελέσματα, δηλαδή διευκόλυνση της φλεβικής επιστροφής στη δεξιά κοιλία και ελάττωση του μεταφορτίου της λόγω μείωσης των πνευμονικών αγγειακών αντιστάσεων, ενώ αντίθετα ελαττώνεται σχετικά το προφορτίο της αριστερής κοιλίας και αυξάνει το μεταφορτίο της συγκριτικά με τη φάση της θετικής εμφύσησης. Επομένως, στη φάση της εκπνοής βελτιώνονται οι συνθήκες εξώθησης για τη δεξιά κοιλία, σε σχέση με την αριστερή. Παρ' όλα αυτά, επειδή οι μεταβολές των ενδοϋπεζωκοτικών πιέσεων είναι σημαντικά μεγαλύτερες κατά το μηχανικό αερισμό, συγκριτικά με τον αυτόματο αερισμό, και επειδή η ενδοθωρακική πίεση καθ' όλη τη διάρκεια του αναπνευστικού κύκλου είναι θετική, συνολικά υποβοηθείται σημαντικά η εξώθηση της αριστερής κοιλίας με την εγκατάσταση μηχανικού αερισμού, ιδιαίτερα στους ασθενείς αυτούς με καρδιογενές πνευμονικό οίδημα που είναι σχετικά υπερογκαιμικοί και στους οποίους η ανεπαρκούσα αριστερή κοιλία αντιμετωπίζει συνθήκες αυξημένης προφόρτισης και μεταφόρτισης, με αυξημένες πιέσεις πλήρωσης και διατοιχωματικές πιέσεις. Εκτός όμως από το καρδιαγγειακό που πρωτίστως ανεπαρκεί, στο πνευμονικό οίδημα πλήττεται άμεσα και το αναπνευστικό σύστημα. Το έργο της αναπνοής είναι αυξημένο, καθώς ελαττώνεται η ευενδοτότητα των πνευμόνων και αυξάνονται οι αντιστάσεις των αεραγωγών από το διάμεσο οίδημα. Οι αναπνευστικοί μύες επιφορτίζονται με την ανάπτυξη έντονα

6 144 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΊΑΠΚΗΣ ΙΑΊΡΙΚΗΣ αρνητικών ενδοθωρακικών πιέσεων, οι οποίες περαιτέρω αυξάνουν το μεταφορτίο της αριστερής κοιλίας. Ταυτόχρονα, η αυξημένη κατανάλωση οξυγόνου από τους αναπνευστικούς μυς, λόγω της δύσπνοιας και της ταχύπνοιας, σε συνδυασμό με την ελαττωμένη προσφορά οξυγόνου προς αυτούς, λόγω της χαμηλής καρδιακής παροχής, μπορούν να οδηγήσουν σε κάματο των αναπνευστικών μυών και στην ανάπτυξη αναπνευστικής ανεπάρκειας που επιπροστίθεται στην καρδιακή ανεπάρκεια και επιδεινώνει περαιτέρω την ανταλλαγή των αερίων. Η υποβοήθηση της λειτουργίας της αριστερής κοιλίας από τις θετικές υπεζωκοτικές πιέσεις, σε συνδυασμό με τη βελτίωση της οξυγόνωσης, την πιθανή άρση της βαριάς υποξυγοναιμίας, που επιδεινώνει την υποκείμενη ισχαιμία του μυοκαρδίου και την αγγειοσύσπαση στην πνευμονική κυκλοφορία, τη σχετική άρση της έντονης συμπαθητικής διέγερσης και της υπερέκκρισης κατεχολαμινών, που είναι μεν απαραίτητες για τη διατήρηση της καρδιακής παροχής αλλά προάγουν το φαύλο κύκλο της καρδιακής ανεπάρκειας, την αύξηση της πνευμονικής ευενδοτότητας και της λειτουργικής υπολειπόμενης χωρητικότητας, και τη μείωση του έργου της αναπνοής βελτιώνουν τη συνολική σχέση προσφοράς και κατανάλωσης οξυγόνου στον οργανισμό και εξηγούν την ευνο ίκή επίδραση του μηχανικού αερισμού στο καρδιογενές πνευμονικό οίδημα. Κατά συνέπεια, η συμβολή του αναισθησιολόγου στην αντιμετώπιση της aπειλητικής αυτής κατάστασης με την εγκατάσταση μηχανικού αερισμού εκεί όπου οι φαρμακευτικοί χειρισμοί έχουν αποτύχει ή δεν είναι επαρκείς, είναι πολύτιμη. Μέθοδοι εφαρμογής του μηχανικού αερισμού στο καρδιογενές πνευμονικό οίδημα. Η ενδοτραχειακή διασωλήνωση και η εγκατάσταση ελεγχόμενου μηχανικού αερισμού είναι μια σωτήρια παρέμβαση για πολλούς ασθενείς με οξύ πνευμονικό οίδημα και θα πρέπει να καταφύγουμε σε αυτήν άμεσα όταν η βαρύτητα της κλινικής εικόνας δεν αφήνει τα χρονικά περιθώρια για να δράσουν οι φαρμακευτικοί παράγοντες, οι οποίοι ωστόσο χορηγούνται παράλληλα, ούτε για να εφαρμόσουμε λιγότερο παρεμβατικές μεθόδους αναπνευστικής υποστήριξης. Επιπρόσθετα, η άμεση ενδοτραχειακή διασωλήνωση έχει απόλυτη ένδειξη στην περίπτωση όπου η πτώση της καρδιακής παροχής παραβλάπτει την οξυγόνωση του εγκεφάλου και εκδηλώνεται με διαταραχές του επιπέδου συνείδησης, προκειμένου να προστατευθεί ο κωματώδης ασθενής από την εισρόφηση. Η απόφαση για ενδοτραχειακή διασωλήνωση για την αντιμετώπιση του καρδιογενούς πνευμονικού οιδήματος βαρύνει σχεδόν αποκλειστικά τον αναισθησιολόγο που αντιμετωπίζει την κατάσταση αυτή προνοσοκομειακά ή ενδονοσοκομειακά και βασίζεται κυρίως σε κλινικά κριτήρια, απαιτεί επομένως και την ανάλογη κλινική εμπειρία στην εκτίμηση των ασθενών αυτών. Η ενδοτραχειακή διασωλήνωση παρουσιάζει, βέβαια, τα γνωστά πλεονεκτήματα, της οριστικής εξασφάλισης του αεραγωγού και προστασίας από τον κίνδυνο της εισρόφησης, της δυνατότητας χορήγησης 100% οξυγόνου καθώς και της δυνατότητας εφαρμογής πλήρως ελεγχόμενου αερισμού με τις πλέον κατάλληλες παραμέτρους για κάθε ασθενή (π.χ. υψηλό ΡΕΕΡ κλπ.), έχει όμως κι αυτή τους δικούς της κινδύνους και επιπλοκές. Από την άλλη μεριά, ο μη επεμβατικός μηχανικός αερισμός παρουσιάζει τα πλεονεκτήματα των ελάχιστων απαιτήσεων σε κατασταλτικά φάρμακα, συγκριτικά με τον ελεγχόμενο αερισμό, της αυξημένης ανοχής από τους περισσότερους ασθενείς με αποφυγή των προβλημάτων ασυνέργειας ασθενή-αναπνευστήρα, της διατήρησης της επικοινωνίας μας με τον ασθενή καθώς και της ικανότητας του για ομιλία και βήχα και επιπλέον της μείωσης του κινδύνου λοιμώξεων (πνευμονία σχετιζόμενη με τον αναπνευστήρα). Η εφαρμογή του όμως απαιτεί καλό επίπεδο συνείδησης και συνεργασίας με τον ασθενή και βέβαια την κατάλληλη ένδειξη που τίθεται πρωτίστως από την κλινική κατάσταση του ασθενούς, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως. Ο πιο απλός και πρακτικός τρόπος με τον οποίο μπορούμε να εφαρμόσουμε θετικές υπεζωκοτικές πιέσεις στον ασθενή με καρδιογενές πνευμονικό οίδημα, αποφεύγοντας την ενδοτραχειακή διασωλήνωση, είναι το σύστημα CP ΑΡ Boussignac (Σχήμα 4). Το σύστημα CPAP Boussignac αποτελεί μία μικρή, εύχρηστη και χαμηλού κόστους συσκευή, η οποία

7 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΊΑrΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 145 ψ CPAP Εμιpvσηοη Ο ιιyόυο\1 Σχήμα 4. Η λειτουργία του συστήματος CPAP Boussignac. γάλες σε μέγεθος και πιο δύσχρηστες καθώς απαιτούν γεννήτριες ροής (που παράγουν ροές της τάξης των tmin) και πιο πολύπλοκο αναπνευστικό κύκλωμα. Μία τελευταία επιλογή αναπνευστικής υποστήριξης, για την οποία όμως δεν υπάρχει εκτεταμένη κλινική εμπειρία στην αντιμετώπιση του οξέος πνευμονικού οιδήματος, αποτελεί ο μη επεμβατικός αερισμός (NV: Non-nvasive Ventilation) με τη χρήση προσωπίδας, αναπνευστικού κυκλώματος και αναπνευστήρα. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζεται συνήθως μηχανικός αερισμός, μέσω της προσωπίδας, με υποστήριξη πίεσης σε ένα προεπιλεγμένο επίπεδο μέγιστης εισπνευστικής πίεσης (P ΑΡ: lnspiratory PΌsitive Airway Pressure) και ένα επίπεδο κατώtερης τελοεκπνευστικής πίεσης (ΕΡ ΑΡ: Expiratory Positive Airway Pressure ή ΡΕΕΡ). Ο μη επεμβατικός μηχανι κός αερισμός με υποστήριξη πίεσης (pressure targeting NV) προσομοιάζει με τον τύπο αερισμού του Pressure Support με ΡΕΕΡ στον διασωληνωμένο ασθενή. Η αναπνευστική συχνότητα μπορεί να ρυθ μιστεί ανάλογα με τις αυτόματες εισπνευστικές προσαρμόζεται στον φυσικό αεραγωγό μέσω μίας προσωπίδας, παράγει και διατηρεί συνεχή θετική πίεση στους αεραγωγούς με σχετικά χαμηλές απαιτήσεις σε ροές οξυγόνου, της τάξης των ltmin. Το σύστημαβοussigηacαποτελείταιαπόδύοομοαξονικούς κυλίνδρους: ο εσωτερικός κύλινδρος προσαρμόζεται στον αεραγωγό και είναι ανοικτός στα δύο άκρα του, επιτρέποντας την ελεύθερη εισπνοή και εκπνοή των αερίων, ενώ ο εξωτερικός κύλινδρος διαθέτει μια προσπάθειες του ασθενή (με τη ρύθμιση του trigger), υποδοχή που συνδέεται στην παροχή οξυγόνου, η επιτρέποντας και την εφαρμογή κάποιων υποχρεωτιοποία μπορεί να είναι επιτοίχια ή από οβίδα οξυ- κών αναπνοών. Οι διάφορες μορφές μη επεμβατικού γόνου, και μία δεύτερη υποδοχή στην οποία συνδέε- μηχανικού αερισμού μένει να δοκιμαστούν περαιτέται ένα μανόμετρο για τη μέτρηση της εφαρμοζόμε- ρω στην κλινική πράξη προκειμένου να διευκρινιστεί νης θετικής πίεσης. Τα μόρια του παρεχόμενου οξυ- η σημασία τους στην αντιμετώπιση του καρδιογενούς γόνου προωθούνται μέσω πολλαπλών διαδοχικών πνευμονικού οιδήματος, πάντως είναι γεγονός ότι οπών στο εσωτερικό του πρώτου κυλίνδρου και, αφού μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο στο εξειδικευσυμπαρασύρο ρια ατμοσφαιρικού αέρα, σύ ένο περιβάλλον της ΜΕΘ, από τους αναισθηφωνα με το φαινόμενσ Venturi, επιταχύνονται (jet σl:ολόγους με την ανάλογη κλινική εμπειρία. effect) δημιουργώντας μία ιδεατή πνευματική βαλβί- Ανεξάρτητα από την επιμέρους τεχνική που μπορεί οκάθεαναισθησιολόγος να επιλέξει, δεν πρέπει ποτέ να παραλείπεται ο καθοριστικός ρόλος που μπορεί να παίξει ο μηχανικός αερισμός, σε συνδυασμό με την κλασσική φαρμακευτική θεραπεία, στην αντιμετώπι ση του καρδιογενούς πνευμονικού οιδήματος σε προνοσοκομειακό και ενδονοσοκομειακό επίπεδο. δα που ασκεί συνεχή θετική πίεση στον αεραγωγό (συνήθως της τάξης των 5-10 cmh20). Το σύστημα CP ΑΡ Boussignac είναι μία ασφαλής, αποτελεσματική και εύχρηστη μέθοδος αναπνευστικής υποστήριξης και εφαρμογής θετικών υπεζωκοτικών πιέσεων για την υποβοήθηση της αριστερής κοιλίας, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο προνοσοκομειακά (στο ασθενοφόρο ), όσο και ενδονοσοκομειακά (στα τεπ, στους θαλάμους νοσηλείας και στις ΜΕΘ) για την αντιμετώπιση του καρδιογενούς πνευμονικού οιδήματος. Εναλλακτική επιλογή αποτελούν, βέβαια, οι κλασσικές συσκευές CP ΑΡ, οι οποίες όμως είναι με- Το πνευμονικό οίδημα από μεγάλες αρνητικές ενδοθωρακικές πιέσεις Γενικά Σε οποιαδήποτε περίπτωση απόφραξης του ανώ-

8 146 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝ'ΓΑτΙΚΗΣ ΙΑΊΙ'ΙΚΗΣ τερου αεραγωγού και έντονη εισπνευστική προσπάθεια με κλειστή γλωττίδα είναι δυνατό να προκληθεί οξύ πνευμονικό οίδημα από τις μεγάλες ενδοθωρακικές πιέσεις που αναπτύσσονται. Η κατάσταση αυ- τή αφορά κατ' εξοχήν τον αναισθησιολόγο, καθώς μπορεί να την αντιμετωπίσει είτε άμεσα μετεγχειρητικά, κατά την απόφραξη του αεραγωγού από οποιοδήποτε αίτιο, π. χ. πτώση της βάσης της γλώσσας στο φάρυγγα από την υπολειπόμενη δράση αναισθητικών παραγόντων, απόφραξη από ξένα σώματα, πήγματα κλπ. στο φάρυγγα (ιδιαίτερα συχνό μετά από επεμβάσεις στο στοματοφάρυγγα στα παιδιά), λαρυγγόσπασμο κ.ά., είτε σε προνοσοκομειακά, π.χ. απόφραξη του αεραγωγού σε κωματώδη ασθενή, λαρυγγόσπασμο στα πλαίσια αναφυλακτικής αντίδρασης κλπ. Είναι χαρακτηριστικό ότι αυτή η μορφή πνευμονικού οιδήματος μπορεί να παρουσιαστεί σε ασθενείς με φυσιολογική καρδιακή λειτουργία, καθώς αποτελεί ένα καθαρά μηχανικό φαινόμενο. Παθοφυσιολογία Ο μηχανισμός ανάπτυξης πνευμονικού οιδήματος από έντονη εισπνευστική προσπάθεια με κλειστή γλωττίδα εξηγείται από τις αλληλεπιδράσεις καρδιάςπνευμόνων που περιγράφηκαν νωρίτερα. Στην περίπτωση αυτή, η ανάπτυξη μεγάλων αρνητικών ενδοθωρακικών πιέσεων προκαλεί μεγάλη αύξηση της φλεβικής επιστροφής από την περιφέρεια προς την καρδιά, με αύξηση του προφορτίου της δεξιάς και αντίστοιχα ελάττωση του προφορτίου της αριστερής κοιλίας, ενώ ταυτόχρονα αυξάνεται σημαντικά το μεταφορτίο της αριστερής κοιλίας από τη μεγάλη αύξηση της διατοιχωματικής πίεσης, με αποτέλεσμα τη μεγάλη πτώση της καρδιακής παροχής που επισυμβαίνει σε μία κατά τα άλλα υγιή καρδιά. Λόγω αυτών των μεταβολών αυξάνεται σημαντικά η υδροστατική πίεση στα πνευμονικά τριχοειδή και διαταράσσεται η ισορροπία στην εξίσωση του Starling, φαινόμενο στο οποίο συμβάλλουν και άλλοι συμπαρομαρτούντες παράγοντες, όπως η υποξυγοναιμία που εκδηλώνεται και προκαλεί αγγειοσύσπαση στην πνευμονική κυκλοφορίακαιοιμικρορήξειςτων πνευμονικών τριχοειδών από τις μεγάλες αρνητικές ενδοθωρακικές πιέ- Pulmonary νasoconstrlctlon ι + Puιmonary caplllery preasure Acute ι.oιrwe1. obstructic.n t tpulmonary blood νolume ι...,.... +caριιιary..,... j'"'' Σχήμα 5. Η παθοφυσιολογία του πνευμονικού οιδήματος από μεγάλες ενδοθωρακικές πιέσεις. σεις, με αποτέλεσμα τη διαταραχή στη διαπερατότητα της τριχοειδικής μεμβράνης. Είναι εύκολα κατανοητό ότι οι συνθήκες αυτές ευνοούν την εξαγγείωση υγρού από τα πνευμονικά τριχοειδή προς το διάμεσο χώρο και οδηγούν επομένως στην κλινική εκδήλωση του οξέος πνευμονικού οιδήματος, που είναι παρόμοια με αυτή του αμιγώς καρδιογενούς (Σχήμα 5). Αντιμετώπιση Στην περίπτωση που εμφανιστεί αυτή η σοβαρότατη και απειλητική για τη ζωή επιπλοκή επιβάλλεται να γίνει από τον αναισθησιολόγο άμεση άρση της απόφραξης του ανώτερου αεραγωγού με τους κατάλληλους χειρισμούς, προκειμένου να διακοπεί αυτός ο φαύλος κύκλος που προκαλείται από το μηχανικό κώλυμα. Αν όμως οι χειρισμοί αυτοί δεν επαρκούν για την αντιμετώπιση του πνευμονικού οιδήματος που έχει εγκατασταθεί, θα πρέπει ο αναισθησιολόγος να καταφύγει άμεσα στην ενδοτραχειακή διασωλήνωση και την εφαρμογή θετικών πιέσεων με ελεγχόμενο αερισμό, για να αποφευχθεί ένα δυνητικά θανατηφόρο σύμβαμα σε ασθενείς χωρίς προϋπάρχουσα καρδιακή νόσο.

9 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΊΑΊΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 147 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Braunwald Ε. : Pulmonary Edema Cardiogenic and NonCardiogenic, Heart Disease, W. Β. Saunders Company 1992: p Marini J.J., Wheeler Α.Ρ.: Hemodynamic Monitoring, Critical Care Medicine The Essentials, Williams & Wilkins 1997: p Stock M.C., Perel Α.: Cardiovascular Effects of Mechanical V entilation, Handbook of Mechanical Ventilatory Support, Williams & Wilkins 1997: p Mark J.B.: Respiratory-Circulatory nteractions, Atlas of Cardiovascular Monitoring, Churchill Livingstone 1998: p Opie L.H.: Digitalis. Acute notropes, And notropic Dilators, Drugs for the Heart, W. Β. Saunders Company 2001: p Meduri G.U: Noninvasive Positive-Pressure Ventilation in Patients with Acute Respiratory Failure, Cardiogenic Edema, Clinics in Chest Medicine, Volume 17, Number 3, September 1996, W. Β. Saunders Company 1996: p Hotchkiss J.R., Marini J.J.: Noninvasive Ventilation: an Emerging Supportive Technique for the Emergency Department, Annals of Emergency Medicine, Volume 32, Number 4, October 1998, American College of Emergency Physicians. 8. Σκούρτης Χ.Θ.: Αλληλεπιδράσεις Πνευμόνων Καρδιάς κατά την Μηχανική Υποστήριξη της Αναπνοής, ΘΕΜΑΤΑ Αναισθησιολογίας και Εντατικής Ιατρικής, Τεύχος 14ο, Τόμος 7ος, Εταιρεία Αναισθησιολογίας και Εντατικής Ιατρικής Βορείου Ελλάδος, Ιούνιος 1997: σελ Χατζηνικολάου Κ.Π.: Μετεγχειρητική ΑναΠνευστική Ανεπάρκεια, ΘΕΜΑΤΑ Αναισθησιολογίας και Εντατικής Ιατρικής, Τεύχος 13ο, Τόμος 6ος, Εταιρεία Αναισθησιολογίας και Εντατικής Ιατρικής Βορείου Ελλάδος, Δεκέμβριος 1996: σελ Γροσομανίδης Β. κα., Η χρήση του συστήματος CP ΑΡ Boussignacγια την αντιμετώπιση του οξέος πνευμονικού οιδήματος προνοσοκομειακά, ΘΕ ΜΑΤΑ Αναισθησιολογίας και Εντατικής Ιατρικής

Όταν χρειάζεται ρύθμιση της ποσότητας των χορηγούμενων υγρών του ασθενή. Όταν θέλουμε να προλάβουμε την υπερφόρτωση του κυκλοφορικού συστήματος

Όταν χρειάζεται ρύθμιση της ποσότητας των χορηγούμενων υγρών του ασθενή. Όταν θέλουμε να προλάβουμε την υπερφόρτωση του κυκλοφορικού συστήματος Ερωτήσεις Αξιολόγησης Εργαστηριακού Μαθήματος Θέμα: «Κεντρική Φλεβική Πίεση» 1. Τι είναι η Κεντρική Φλεβική Πίεση (ΚΦΠ); Είναι η υδροστατική πίεση των μεγάλων φλεβών που είναι πλησιέστερα στην καρδιά,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΣΕ. Παρουσίαση περιστατικού. ΑΜΕΘ Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου»

ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΣΕ. Παρουσίαση περιστατικού. ΑΜΕΘ Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΣΕ ARDS - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΜΕ ΝΟ Παρουσίαση περιστατικού ΑΜΕΘ Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» Παρουσίαση περιστατικού Από τον απεικονιστικό έλεγχο διαπιστώθηκαν: κατάγµατα λεκάνης και δεξιού άνω

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΔΥΣΧΕΡΕΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΔΥΣΧΕΡΕΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΔΥΣΧΕΡΕΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ (Ι) Γυναίκα 34 ετών με διαβήτη προσέρχεται στο τμήμα επειγόντων περιστατικών με πυρετό, αίσθημα ρίγους, πόνο στην πλάτη, ίλιγγο και δυσκολία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΡΙΑΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΡΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ Προς τα εµπρός ανεπάρκεια: αδυναµία προώθησης του αίµατος στη συστηµατική κυκλοφορία Προς τα πίσω ανεπάρκεια: αύξηση του όγκου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗN ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΕΘ

ΚΡΙΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗN ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΕΘ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ανάλυση βασικών αιμοδυναμικών παραμέτρων 1 ΘΩΜΑΣ ΜΑΡΙΝΟΣ ΣΟΦΙΑ ΚΡΟΝΤΖΟΥ ΚΡΙΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗN ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΕΘ Βασικές διαγνωστικές και θεραπευτικές προσεγγίσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση και Καρδιοπάθειες

Άσκηση και Καρδιοπάθειες Συμμαχία για την υγεία - Άσκηση Άσκηση και Καρδιοπάθειες Συγγραφική ομάδα: Φλουρής Ανδρέας, Ερευνητής Βογιατζής Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΦΑΑ, ΕΚΠΑ Σταυρόπουλος- Καλίνογλου Αντώνης, Ερευνητής Σύγχρονες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΕΡΙΩΝ & ΥΠΟΞΑΙΜΙΚΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ

ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΕΡΙΩΝ & ΥΠΟΞΑΙΜΙΚΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΕΡΙΩΝ & ΥΠΟΞΑΙΜΙΚΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ Επαμεινώνδας Ν. Κοσμάς Δ/ντής 3ης Πνευμον. Κλινικής ΝΝΘΑ Σωτηρία Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Από την ατμόσφαιρα στους ιστούς ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Βασική

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση και θεραπεία Από τα πρωτόκολλα των SOS Ιατρών Επιμέλεια Γεώργιος Θεοχάρης

Αξιολόγηση και θεραπεία Από τα πρωτόκολλα των SOS Ιατρών Επιμέλεια Γεώργιος Θεοχάρης Αξιολόγηση και θεραπεία Από τα πρωτόκολλα των SOS Ιατρών Επιμέλεια Γεώργιος Θεοχάρης Παθολόγος Αξιολόγηση βαρύτητας περιστατικού - Από την βαρύτητα των κλινικών σημείων (αναπνευστική συχνότητα >35, ταχυκαρδία,

Διαβάστε περισσότερα

Αιμοδυναμικές Διαταραχές

Αιμοδυναμικές Διαταραχές ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 233 Αιμοδυναμικές Διαταραχές ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΜΠΑΚΟΛΑ, ΜΑΡΙΑ ΚΟΝΤΕΛΙΔΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι συχνότερες και σοβαρότερες αιμοδυναμικές διαταραχές κατά την διεγχειρητική και

Διαβάστε περισσότερα

Θέσεις και αντιθέσεις στη Λαπαροσκοπική Χειρουργική - η Αναισθησιολογική Άποψη Δρ. Ράνια Πατρώνη Δ/ντρια Αναισθησιολογίας ΠΓΝ Πατρών «ο Άγιος Ανδρέας» Λαπαροσκοπική Χειρουργική: Προτερήματα Προτερήματα:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ. ΖΩΗΣ ΤΗΣ (ενηλίκων) Συστάσεις του ERC για την Αναζωογόνηση - 2005

ΒΑΣΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ. ΖΩΗΣ ΤΗΣ (ενηλίκων) Συστάσεις του ERC για την Αναζωογόνηση - 2005 ΒΑΣΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΖΩΗΣ ΤΗΣ (ενηλίκων) Συστάσεις του ERC για την Αναζωογόνηση - 2005 ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ Τι είναι αναζωογόνηση ; Για τη διατήρηση της ζωής χρειάζεται συνεχής τροφοδοσία όλων των οργάνων με

Διαβάστε περισσότερα

Κακώσεις του Θώρακα ΜΙΧΑΗΛ ISBN 960-372-054-2

Κακώσεις του Θώρακα ΜΙΧΑΗΛ ISBN 960-372-054-2 Κακώσεις του Θώρακα ΜΙΧΑΗΛ ISBN 960-372-054-2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΘΩΡΑΚΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 1 1.1. Επιδημιολογία... 3 1.2. Μηχανισμοί κάκωσης - Ταξινόμηση... 3 1.3. Διαγνωστική προσέγγιση...

Διαβάστε περισσότερα

12ο ΒΟΡΕΙΟΕΛΛΑΔΙΚΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙ0. ΜΕΣΟΚΟΛΠΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Τύποι- Πρόγνωση- Θεραπεία

12ο ΒΟΡΕΙΟΕΛΛΑΔΙΚΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙ0. ΜΕΣΟΚΟΛΠΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Τύποι- Πρόγνωση- Θεραπεία 12ο ΒΟΡΕΙΟΕΛΛΑΔΙΚΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙ0 Στρογγυλό Τραπέζι: Συγγενείς καρδιοπάθειες ενηλίκων- πνευµονική υπέρταση ΜΕΣΟΚΟΛΠΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Τύποι- Πρόγνωση- Θεραπεία Κωνσταντίνος Θωµαϊδης, Γ.Ν. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΝΟΙΑ ΥΠΝΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΝΟΙΑ ΥΠΝΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΝΟΙΑ ΥΠΝΟΥ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η κεντρική υπνική άπνοια (central sleep apnea - CSA) συναντάται σε ποσοστό 5-10% όλων των ασθενών με διαταραχή της αναπνοής στον ύπνο (sleep-disordered breathing

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο. Παθολογική Χειρουργική Νοσηλευτική ΙΙ. «Μέτρηση της αιματηρής. Αρτηριακής Πίεσης»

Εργαστήριο. Παθολογική Χειρουργική Νοσηλευτική ΙΙ. «Μέτρηση της αιματηρής. Αρτηριακής Πίεσης» Εργαστήριο Παθολογική Χειρουργική Νοσηλευτική ΙΙ «Μέτρηση της αιματηρής Αρτηριακής Πίεσης» Αιμοδυναμική παρακολούθηση α) Μη επεμβατική Ηλεκτροκαρδιογράφημα Αρτηριακός σφυγμός Αναίμακτη αρτηριακή πίεση

Διαβάστε περισσότερα

Παθήσεις Θυρεοειδούς. Καρακώστας Γεώργιος Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής, Γ.Ν.Κιλκίς

Παθήσεις Θυρεοειδούς. Καρακώστας Γεώργιος Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής, Γ.Ν.Κιλκίς Παθήσεις Θυρεοειδούς Καρακώστας Γεώργιος Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής, Γ.Ν.Κιλκίς Η καρδιά είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη στη δράση της θυρεοειδικής ορµόνης. Έτσι, η δυσλειτουργία του θυρεοειδούς µπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία βιολογίας Μ. Παναγιώτα A 1 5 ο ΓΕΛ Χαλανδρίου 2013-14. Αγγειοπλαστική Bypass

Εργασία βιολογίας Μ. Παναγιώτα A 1 5 ο ΓΕΛ Χαλανδρίου 2013-14. Αγγειοπλαστική Bypass Εργασία βιολογίας Μ. Παναγιώτα A 1 5 ο ΓΕΛ Χαλανδρίου 2013-14 Αγγειοπλαστική Bypass Η αντιμετώπιση των καρδιαγγειακών νόσων περιλαμβάνει: φαρμακευτική αγωγή συστάσεις για αλλαγές στον τρόπο ζωής και τις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΘΩΡΑΚΑ A. ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΠΛΕΥΡΩΝ B. ΠΝΕΥΜΟΘΩΡΑΚΑΣ

ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΘΩΡΑΚΑ A. ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΠΛΕΥΡΩΝ B. ΠΝΕΥΜΟΘΩΡΑΚΑΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΘΩΡΑΚΑ A. ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΠΛΕΥΡΩΝ Συχνότερα τα κατάγματα 5 ης - 9 ης πλευράς. Τα κατάγματα 1 ης -2 ης πλευράς απαιτούν πολύ ισχυρή δύναμη, γεγονός που τα συνδέει με αυξημένη πιθανότητα κάκωσης ενδοθωρακικών

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Πειραματικής Φυσιολογίας, Ιατρική Σχολή ΑΠΘ, Διευθυντής: Καθηγητής κ. Γεώργιος Ανωγειανάκις

Εργαστήριο Πειραματικής Φυσιολογίας, Ιατρική Σχολή ΑΠΘ, Διευθυντής: Καθηγητής κ. Γεώργιος Ανωγειανάκις 1. Που βρίσκεται η καρδιά; Α) Εξ ολοκλήρου στο αριστερό μεσοθωράκιο Β) Πίσω από την τραχεία Γ) Εξ ολοκλήρου στο δεξί μεσοθωράκιο Δ) Μπροστά από την τραχεία Ε) Παρασπονδυλικά αριστερά 2. Ποια από τις παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΕΡΙΩΝ. Επαμεινώνδας Κοσμάς. Δ/ντής 3ης Πνευμον. Κλινικής ΝΝΘΑ Σωτηρία

ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΕΡΙΩΝ. Επαμεινώνδας Κοσμάς. Δ/ντής 3ης Πνευμον. Κλινικής ΝΝΘΑ Σωτηρία ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΕΡΙΩΝ Επαμεινώνδας Κοσμάς Δ/ντής 3ης Πνευμον. Κλινικής ΝΝΘΑ Σωτηρία Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Από την ατμόσφαιρα στα μιτοχόνδρια Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ Οξυγόνωση αρτηριακού αίματος

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση του Συστήματος CPAP-Boussignac στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας

Χρήση του Συστήματος CPAP-Boussignac στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας 62 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΠΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Χρήση του Συστήματος CPAP-Boussignac στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α, ΛΑΒΡΕΝrΙΕΒΑ Α, ΤΣΑΟΥΣΗ Γ, ΤΣΟΤΣΟΛΗΣ Ν, ΓΡΟΣΟΜΑΝΙΔΗΣ Β, ΚΑΖΑΜΙΑΣ Π, ΟΥΡΑΗΛΟΓΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΣΤΟ ΠΛΟΙΟ. Πλωτάρχης (YΙ) Π. Χουντής ΠΝ

ΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΣΤΟ ΠΛΟΙΟ. Πλωτάρχης (YΙ) Π. Χουντής ΠΝ ΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΣΤΟ ΠΛΟΙΟ Πλωτάρχης (YΙ) Π. Χουντής ΠΝ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΘΩΡΑΚΟΣ ΣΕ ΠΟΛΥΤΡΑΥΜΑΤΙΑ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΘΝΗΤΟΤΗΤΑ ΚΟΙΛΙΑ 23% 31% ΘΩΡΑΚΑΣ + ΑΚΡΑ 52% 11% ΚΕΦΑΛΙ 41% 26% Ι. ΒΑΡΕΙΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θεραπεία αναπνευστικής αλκάλωσης. Ελένη Μάνου, νεφρολόγος, Γ.Ν.Παπαγεωργίου

Θεραπεία αναπνευστικής αλκάλωσης. Ελένη Μάνου, νεφρολόγος, Γ.Ν.Παπαγεωργίου Θεραπεία αναπνευστικής αλκάλωσης Ελένη Μάνου, νεφρολόγος, Γ.Ν.Παπαγεωργίου σαν εισαγωγή... παραγωγή CO2 αποβολή CO2 παραγωγή CO2 αποβολή CO2 µερική πίεση του διοξειδίου του άνθρακα στο αίµα (PaCO2) µείωση

Διαβάστε περισσότερα

Η εφαρμογή της Καρδιοαναπνευστικής δοκιμασίας κόπωσης σε ασθενείς με Πνευμονική Αρτηριακή υπέρταση

Η εφαρμογή της Καρδιοαναπνευστικής δοκιμασίας κόπωσης σε ασθενείς με Πνευμονική Αρτηριακή υπέρταση Η εφαρμογή της Καρδιοαναπνευστικής δοκιμασίας κόπωσης σε ασθενείς με Πνευμονική Αρτηριακή υπέρταση Κωνσταντίνος Κώντσας, Παρασκευή Τριβήλου, Αναστασία Καραγκιούλη, Ελένη Τριανταφυλλίδη Εργαστήριο Καρδιοαναπνευστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΗΛΑΦΗΣΗ, ΑΚΡΟΑΣΗ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΗΛΑΦΗΣΗ, ΑΚΡΟΑΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΗΛΑΦΗΣΗ, ΑΚΡΟΑΣΗ Αλεξάνδρα Αλεξοπούλου ΨΗΛΑΦΗΣΗ ΣΦΥΓΜΟΥ ΤΗΣ ΚΕΡΚΙ ΙΚΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ ΨΗΛΑΦΗΣΗ ΣΦΥΓΜΟΥ ΤΗΣ ΒΡΑΧΙΟΝΙΑΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΦΥΓΜΑΝΟΜΕΤΡΟΥ ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΠ ΚΑΡΩΤΙ ΙΚΟΣ ΣΦΥΓΜΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ Κων/νος νος Καλλαράς Ιατρός Παθολόγος Καθηγητής Φυσιολογίας Ορισμός Της Καρδιακής Ανεπάρκειας Καρδιακή ανεπάρκεια (ΚΑ) είναι το σύνδρομο στο οποίο η καρδιά αδυνατεί

Διαβάστε περισσότερα

Θεραπευτική αντιμετώπιση της οξείας κρίσης άσθματος. Μίνα Γκάγκα Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών

Θεραπευτική αντιμετώπιση της οξείας κρίσης άσθματος. Μίνα Γκάγκα Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών Θεραπευτική αντιμετώπιση της οξείας κρίσης άσθματος Μίνα Γκάγκα Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών Το άσθμα είναι μία νόσος με διακυμάνσεις Συμπτώματα & προσαρμογή θεραπείας Παροξυσμοί Χορήγηση per os

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΝΑΡΙΟ 1 Παρουσία σε ιατρική εξέταση - Εβδομάδα: 15/9/2014-19/9/2014 Ώρα ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΣΕΝΑΡΙΟ 1 Παρουσία σε ιατρική εξέταση - Εβδομάδα: 15/9/2014-19/9/2014 Ώρα ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΦΑΣΗΣ ΙΙ 1 ος ΧΡΟΝΟΣ Χειμερινό Εξάμηνο 9 πμ-10πμ ΣΕΝΑΡΙΟ 1 σε ιατρική εξέταση - Εβδομάδα: 15/9/2014-19/9/2014 «Ιατρική Εξέταση» Ανατομική ορολογία (Ανατομία)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΛΑΡΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ Είναι ουσιώδες να γνωρίζει κανείς με ποιούς τρόπους η ΑΠ διατηρείται φυσιολογική ώστε να κατανοήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ ΚΑΤA ΤΗ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑ-ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΝΩΣΗ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ ΚΑΤA ΤΗ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑ-ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ ΚΑΤA ΤΗ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑ-ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΝΩΣΗ Χ.ΓΡΑΙ ΗΣ,Γ.ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, Γ.ΜΑΜΑ ΑΣ,. ΗΜΗΤΡΙΑ ΗΣ, Θ.ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ,.ΚΟΥΛΑΞΗΣ, Γ.ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανικός Αερισμός ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΣΟΡΑΚΙΔΟΥ, ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΕΛΕΝΗ ΜΟΥΛΟΥΔΗ

Μηχανικός Αερισμός ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΣΟΡΑΚΙΔΟΥ, ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΕΛΕΝΗ ΜΟΥΛΟΥΔΗ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 45 Μηχανικός Αερισμός ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΣΟΡΑΚΙΔΟΥ, ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΕΛΕΝΗ ΜΟΥΛΟΥΔΗ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΕΡΙΣΜΟΥ Οι ανάγκεs μηχανικού

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφορικό σύστημα. Από μαθητές και μαθήτριες του Στ 1

Κυκλοφορικό σύστημα. Από μαθητές και μαθήτριες του Στ 1 Κυκλοφορικό σύστημα Από μαθητές και μαθήτριες του Στ 1 Η καρδία Χτύπα 2 δισεκατομμύρια φορές σε όλη μας τη ζωή. Βρίσκεται στο θώρακα, κέντρο προς αριστερά. Έχει το μέγεθος μιας γροθιάς. Αλεξάνδρα, Αναστασία,

Διαβάστε περισσότερα

Oξύ πνευμονικό οίδημα

Oξύ πνευμονικό οίδημα Oξύ πνευμονικό οίδημα Νικόλαος Γ.Πατσουράκος Καρδιολόγος-Εντατικολόγος Επιμελητής Καρδιολογικού τμήματος Υπεύθυνος Μονάδας εμφραγμάτων Τζάνειο Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά Aιτίες οξέος πνευμονικού οιδήματος

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογία Α Λυκείου Κεφ. 3. Κυκλοφορικό Σύστημα. Καρδιά Αιμοφόρα αγγεία Η κυκλοφορία του αίματος Αίμα

Βιολογία Α Λυκείου Κεφ. 3. Κυκλοφορικό Σύστημα. Καρδιά Αιμοφόρα αγγεία Η κυκλοφορία του αίματος Αίμα Βιολογία Α Λυκείου Κεφ. 3 Κυκλοφορικό Σύστημα Καρδιά Αιμοφόρα αγγεία Η κυκλοφορία του αίματος Αίμα Η μεταφορά των θρεπτικών ουσιών στα κύτταρα και των ιστών και η απομάκρυνση από αυτά των άχρηστων γίνεται

Διαβάστε περισσότερα

Η εμπειρία μας από τη χρήση ενδοαορτικού ασκού σε ασθενείς υψηλού κινδύνου και σε καρδιογενή καταπληξία.

Η εμπειρία μας από τη χρήση ενδοαορτικού ασκού σε ασθενείς υψηλού κινδύνου και σε καρδιογενή καταπληξία. Η εμπειρία μας από τη χρήση ενδοαορτικού ασκού σε ασθενείς υψηλού κινδύνου και σε καρδιογενή καταπληξία. ΓΡΑΙΔΗΣ Χ., ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Δ., ΝΤΑΤΣΙΟΣ Α., ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ Β., ΨΗΦΟΣ Β., ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Γ., ΓΟΥΡΓΙΩΤΗΣ Κ.,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΩΔΕΚΑ ΜΥΘΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΔΡ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΚΟΥΡΤΟΓΛΟΥ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ-ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΘ

ΔΩΔΕΚΑ ΜΥΘΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΔΡ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΚΟΥΡΤΟΓΛΟΥ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ-ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΘ ΔΩΔΕΚΑ ΜΥΘΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΔΡ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΚΟΥΡΤΟΓΛΟΥ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ-ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΘ ΙΑΤΡΕΙΟ: ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 46 ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 2310254030 ΠΑΝΟΡΑΜΑ 2310380000 Aρτηριακή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΟ ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟ ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΙΑ ΒΡΑΔΙΑ ΣΤΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ... «Ήταν μια χαρά μέχρι πριν από 1 ώρα» σας λέει με αγωνία η κόρη του 68χρονου που έχει έρθει στα επείγοντα όπου εργάζεστε.

Διαβάστε περισσότερα

Συστηματικές επιδράσεις της οξέωσης της υπερκαπνίας των βαριά πασχόντων ασθενών

Συστηματικές επιδράσεις της οξέωσης της υπερκαπνίας των βαριά πασχόντων ασθενών Συστηματικές επιδράσεις της οξέωσης της υπερκαπνίας των βαριά πασχόντων ασθενών Γιώργος Κουλιάτσης, Πνευμονολόγος, Επιμελητής Β Κλινικής Εντατικής Θεραπείας, ΠΓΝ Έβρου Εισαγωγή- Υπερκαπνία, Οξέωση, Οξυαιμία

Διαβάστε περισσότερα

Στατικοί Πνευμονικοί Όγκοι Ν Γ ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ

Στατικοί Πνευμονικοί Όγκοι Ν Γ ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ Στατικοί Πνευμονικοί Όγκοι Ν Γ ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ Α ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΣΩΤΗΡΙΑ» «Πνευμονικός Όγκος» είναι ο όγκος αέρα που περιέχεταισεκάποιοδιακριτόδιαμέρισμαήχώρο των πνευμόνων.

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Βιοϊατρική Τεχνολογία και Ανάλυση Ιατρικών Σημάτων

Εισαγωγή στη Βιοϊατρική Τεχνολογία και Ανάλυση Ιατρικών Σημάτων Εισαγωγή στη Βιοϊατρική Τεχνολογία και Ανάλυση Ιατρικών Σημάτων Πίεση Αίματος Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας 1 Το Κυκλοφορικό Σύστημα Μηχανισμός μεταφοράς ουσιών στο ανθρώπινο σώμα Σύστημα κοιλοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΙΣΧΑΙΜΙΚΩΝ ΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΕΠΕΙΣΟΔΙΩΝ

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΙΣΧΑΙΜΙΚΩΝ ΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΕΠΕΙΣΟΔΙΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΙΣΧΑΙΜΙΚΩΝ ΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΕΠΕΙΣΟΔΙΩΝ Guidelines of American Heart Association/American Stroke Association 2013 EFNS Guidelines 2011 Royal College of Physicians National Clinical Guidelines

Διαβάστε περισσότερα

Συγκοπτικά επεισόδια καρδιαγγειακής αιτιολογίας: διαγνωστική προσπέλαση

Συγκοπτικά επεισόδια καρδιαγγειακής αιτιολογίας: διαγνωστική προσπέλαση There are no translations available. Γιώργος Κολιός Καρδιολόγος Οι ασθενείς με συγκοπή αποτελούν το 2% των επισκέψεων στα τμήματα έκτακτων περιστατικών. Η ετήσια επίπτωση συγκοπτικών επεισοδίων στα ηλικιωμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΑΧ.ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΕΙΩΝ. Α) Προσβολή του διαμέσου ιστού -κυψελίδων χωρίς απαραίτητη μείωση τη αναπν. λειτουργίας

ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΑΧ.ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΕΙΩΝ. Α) Προσβολή του διαμέσου ιστού -κυψελίδων χωρίς απαραίτητη μείωση τη αναπν. λειτουργίας ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΑΧ.ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΕΙΩΝ Β.Σ. ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ- ΔΙΑΧΥΤΕΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΕΙΕΣ Α) Προσβολή του διαμέσου ιστού -κυψελίδων χωρίς απαραίτητη μείωση τη αναπν. λειτουργίας Απλή πνευμονοκονίωση-σύνδρομο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ Επισκόπηση Μειωμένος όγκος παλμού Μεγάλη στένωση ΑΒ, ΜΒ Στένωση ΑΒ Ανεπάρκεια ΑΒ Στένωση και Ανεπάρκεια ΑΒ Μεγάλη αγγειοδιαστολή Εισπνοή Παράδοξος ή εναλλασσόμενος=

Διαβάστε περισσότερα

Καρδιακή Ανεπάρκεια. Πώς δουλεύει φυσιολογικά η καρδιά

Καρδιακή Ανεπάρκεια. Πώς δουλεύει φυσιολογικά η καρδιά Καρδιακή Ανεπάρκεια Απόστολος Καραβίδας Πρόεδρος Ομάδας Εργασίας Καρδιακής Ανεπάρκειας Διευθυντής Καρδιολογικού Τμήματος, Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Αθήνας Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι μια σοβαρή καρδιολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ & ΑΣΚΗΣΗ

ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ & ΑΣΚΗΣΗ Υγεία και Άσκηση Ειδικών Πληθυσμών ΜΚ0958 Υπεύθυνη Μαθήματος: Χ. Καρατζαφέρη Διδάσκοντες: Χ. Καρατζαφέρη, Γ. Σακκάς,Α. Καλτσάτου 2013-2014 Διάλεξη 4 ΤΕΦΑΑ, ΠΘ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ & ΑΣΚΗΣΗ 1 Στις 2 Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αμέσως δρώντα αγγειοδιασταλτικά, α-αποκλειστές, νιτρώδη: πού, πότε, πώς

Αμέσως δρώντα αγγειοδιασταλτικά, α-αποκλειστές, νιτρώδη: πού, πότε, πώς Αμέσως δρώντα αγγειοδιασταλτικά, α-αποκλειστές, νιτρώδη: πού, πότε, πώς Ηρακλής Αβραμόπουλος Παθολόγος Ιατρείο Υπέρτασης Νοσοκομείο Υγεία Αμέσως δρώντα αγγειοδιασταλτικά ΒΒ Χάλαση των αγγείων Δραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Γ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Γ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Γ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Η επίδραση της υποβοήθησης με παραορτική αντλία αντιώθησης (PULVAD) στη μηχανοενεργητική της αριστερής κοιλίας σε χοίρειο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. ΟΙ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΓΕΦΥΡΟΠΡΟΜΗΚΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ (2 ο Μέρος) ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΛΛΑΡΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ

Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. ΟΙ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΓΕΦΥΡΟΠΡΟΜΗΚΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ (2 ο Μέρος) ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΛΛΑΡΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΙ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΓΕΦΥΡΟΠΡΟΜΗΚΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ (2 ο Μέρος) ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΛΛΑΡΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ Οι τασεοϋποδοχείς σε άλλα σημεία του κυκλοφορικού (1) Σε μεγάλα αγγεία

Διαβάστε περισσότερα

Αιμοδυναμικό monitoring Βασικές αρχές Δυναμικοί δείκτες. Τσαγκούριας Ματθαίος ΜΕΘ Γ.Ν.Θ. Παπαγεωργίου

Αιμοδυναμικό monitoring Βασικές αρχές Δυναμικοί δείκτες. Τσαγκούριας Ματθαίος ΜΕΘ Γ.Ν.Θ. Παπαγεωργίου Αιμοδυναμικό monitoring Βασικές αρχές Δυναμικοί δείκτες Τσαγκούριας Ματθαίος ΜΕΘ Γ.Ν.Θ. Παπαγεωργίου Βασικές αρχές αιμοδυναμικού monitoring Δεν υπάρχει τεχνική που να βελτιώνει την κλινική έκβαση από

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΟΠΤΙΚΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ-ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ- ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΣΥΓΚΟΠΤΙΚΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ-ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ- ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΣΥΓΚΟΠΤΙΚΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ-ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ- ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Κόγιας Ιωάννης: Διευθυντής Καρδιολογικής κλινικής Γενικού Νοσοκομείου Καρδίτσας Μουλατζίκος Θωμάς:

Διαβάστε περισσότερα

Καρδιά. Καρδιά. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τ.Ε.Φ.Α.Α. Άσκηση και αρτηριακή πίεση. Μεταπτυχιακό πρόγραμμα Άσκηση και Υγεία. Πασχάλης Βασίλης, Ph.D.

Καρδιά. Καρδιά. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τ.Ε.Φ.Α.Α. Άσκηση και αρτηριακή πίεση. Μεταπτυχιακό πρόγραμμα Άσκηση και Υγεία. Πασχάλης Βασίλης, Ph.D. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τ.Ε.Φ.Α.Α. Μεταπτυχιακό πρόγραμμα Άσκηση και Υγεία Μεταβολικές ασθένειες και άσκηση Άσκηση και αρτηριακή πίεση Πασχάλης Βασίλης, Ph.D. Καρδιά Καρδιά Η καρδιά είναι ένα μυϊκό όργανο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΕΡΙΣΜΟΥ - ΑΙΜΑΤΩΣΗΣ

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΕΡΙΣΜΟΥ - ΑΙΜΑΤΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΕΡΙΣΜΟΥ - ΑΙΜΑΤΩΣΗΣ Κωνσταντίνα Σωτηρίου Αναισθησιολόγος, Επιμ. Β' ΓΝΑ Ο Ευαγγελισμός ΕΑΕ Νοέμβριος 2010 Αερισμός - Κατανομή αερισμού Περιοχικές διαφορές στον αερισμό Καμπύλη ενδοτικότητας Αιμάτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΣΗ ΑΝΤΙΥΠΕΡΤΑΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΡΕΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΣΗ ΑΝΤΙΥΠΕΡΤΑΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΡΕΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΙΑ Διαφάνεια 1 ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΣΗ ΑΝΤΙΥΠΕΡΤΑΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΡΕΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ Αρχείο Γραμματικόπουλου Κων/νου, MD, Ph.D. Καταγραφές με ψηφιακά ρεοκαρδιογραφικά συστήματα niccomo monitor και

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗΝ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗΝ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗΝ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ ΑΜΠΡΑΧΙΜ ΣΑΡΑ-ΕΛΕΝΗ & ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΤΕΙΘ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: κ. ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΣΑΒΒΑΤΩ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2009 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΡΔΙΑΣ Το καρδιαγγειακό

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ. Κωστάντη Ελεονώρα, MD, PhD

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ. Κωστάντη Ελεονώρα, MD, PhD ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ Κωστάντη Ελεονώρα, MD, PhD ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ Είναι οποιοδήποτε μέσο το οποίο χρησιμοποιεί συσκευές ή μηχανήματα με στόχο να βοηθήσει ή να αντικαταστήσει την αυτόματη αναπνοή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ Σύμφωνα με τις πρόσφατες Κατευθυντήριες Οδηγίες (ESC/ERS 2009 και ACCF/AHA 2009) προκειμένου να αποφασιστεί η κατάλληλη θεραπευτική αγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΣΕΥΠ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ II ΤΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑΣ ΤΣΙΑΓΓΑΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΘΕΜΑ: ΚΟΛΠΙΚΗ ΜΑΡΜΑΡΥΓΗ

ΣΧΟΛΗ ΣΕΥΠ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ II ΤΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑΣ ΤΣΙΑΓΓΑΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΘΕΜΑ: ΚΟΛΠΙΚΗ ΜΑΡΜΑΡΥΓΗ ΣΧΟΛΗ ΣΕΥΠ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ II ΤΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑΣ ΤΣΙΑΓΓΑΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΘΕΜΑ: ΚΟΛΠΙΚΗ ΜΑΡΜΑΡΥΓΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 2. Η.Κ.Γ. 3. ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 4.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΗΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΝΛσιας

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΗΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΝΛσιας ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΗΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΝΛσιας Φροντίδα και χειρισμός ασθενούς με τραχειοστομία: (Ι) Κατευθυντήριες οδηγίες (ΙΙ) Εκπαιδευτικό υλικό (ΙΙΙ) Δείκτες μέτρησης αποτελέσματος

Διαβάστε περισσότερα

Αιµορραγία. Η αιµορραγία αυτή προέρχεται από τη διατοµή µιας φλέβας και

Αιµορραγία. Η αιµορραγία αυτή προέρχεται από τη διατοµή µιας φλέβας και Καθηγητής ρ. Λάζαρος Ι. Τσούσκας ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ Θεσσαλονίκη 2003: 55-62 Αιµορραγία Στο κυκλοφορικό σύστηµα του ενήλικα ανθρώπου υπάρχουν έξι λίτρα περίπου αίµατος, το οποίο µεταφέρει στα κύτταρα των ιστών

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Μέρος Β Δρ. Ανδρέας Φλουρής Ερευνητής Περιβαλλοντικής Φυσιολογίας Κέντρο Έρευνας, Τεχνολογίας και Ανάπτυξης Θεσσαλίας ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΕΡΙΩΝ ΣΤΙΣ ΚΥΨΕΛΙΔΕΣ 2 ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ. 1. Το σχεδιάγραμμα δείχνει 3 διαφορετικά αιμοφόρα αγγεία, Α, Β και Γ.

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ. 1. Το σχεδιάγραμμα δείχνει 3 διαφορετικά αιμοφόρα αγγεία, Α, Β και Γ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ 1. Το σχεδιάγραμμα δείχνει 3 διαφορετικά αιμοφόρα αγγεία, Α, Β και Γ. (α) Να ονομάσετε τα αγγεία Α και Β. (β) Πώς είναι προσαρμοσμένο το αγγείο Γ για να έχει τη δυνατότητα να δημιουργεί το

Διαβάστε περισσότερα

Η βακτηριακήμηνιγγίτιςπαρά την ύπαρξη αποτελεσματικής αντιμικροβιακήςθεραπείας εξακολουθεί να είναι παράγων επιμένουσας

Η βακτηριακήμηνιγγίτιςπαρά την ύπαρξη αποτελεσματικής αντιμικροβιακήςθεραπείας εξακολουθεί να είναι παράγων επιμένουσας ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑΚΗΣ ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΟΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Η βακτηριακήμηνιγγίτιςπαρά την ύπαρξη αποτελεσματικής αντιμικροβιακήςθεραπείας εξακολουθεί να είναι παράγων επιμένουσας νοσηρότητας και θνητότητας

Διαβάστε περισσότερα

Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση

Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση 1 κ ε φ ά λ α ι ο Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση 1.1 Αλγόριθμοι στην Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση Το πρώτο διεθνές συνέδριο για τις κατευθυντήριες οδηγίες (Guidelines) για την καρδιοαναπνευστική αναζωογόνωση

Διαβάστε περισσότερα

Βιοϊατρική τεχνολογία

Βιοϊατρική τεχνολογία Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Βιοϊατρική τεχνολογία Ενότητα 7: Φυσιολογία της καρδιάς Αν. καθηγητής Αγγελίδης Παντελής e-mail: paggelidis@uowm.gr ΕΕΔΙΠ Μπέλλου Σοφία e-mail: sbellou@uowm.gr

Διαβάστε περισσότερα

ανακοπής ; Το τριφασικό μοντέλο αντιμετώπισης της ανακοπής ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΗ ΦΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΟΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ

ανακοπής ; Το τριφασικό μοντέλο αντιμετώπισης της ανακοπής ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΗ ΦΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΟΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΟΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ Παίζει ρολό ο χρόνος από την επέλευση της ανακοπής ; Το τριφασικό μοντέλο αντιμετώπισης της ανακοπής ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΗ ΦΑΣΗ ΜΑΡΙΝΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της ΜΕΘ στη δωρεά οργάνων

Ο ρόλος της ΜΕΘ στη δωρεά οργάνων Ο ρόλος της ΜΕΘ στη δωρεά οργάνων Ανδρέας Π. Καραμπίνης Διευθυντής ΜΕΘ Π.Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς» μεταμόσχευση ιστών και οργάνων αποτελεί σήμερα ένα από τα σημαντικότερα επιτεύγματα της σύγχρονης ιατρικής

Διαβάστε περισσότερα

Μήπως έχω Σκληρόδερµα;

Μήπως έχω Σκληρόδερµα; Μήπως έχω Σκληρόδερµα; Για να πληροφορηθώ µýëïò ôçò Σπάνιος ναι... Μόνος όχι Η Πανελλήνια Ένωση Σπανίων Παθήσεων (Π.Ε.Σ.ΠΑ) είναι ο μόνος φορέας, μη κερδοσκοπικό σωματείο, συλλόγων ασθενών σπανίων παθήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΘΑΛΑΜΟΣ 218 Β' ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΘΑΛΑΜΟΣ 218 Β' ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΘΑΛΑΜΟΣ 218 Β' ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Ο ασθενής μας 32 ετών Εισαγωγή : 10 / 05 / 2012 Αιτία εισαγωγής : γενικευμένο οίδημα ΙΣΤΟΡΙΚΟ Από 2 μήνου Eπιδείνωση οιδημάτων κάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ Ε ΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ. 3ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ. 4 6 Δεκεμβρίου 2015. Αθήνα, Ξενοδοχείο «Royal Olympic»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ Ε ΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ. 3ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ. 4 6 Δεκεμβρίου 2015. Αθήνα, Ξενοδοχείο «Royal Olympic» ΕΛΛΗΝΙΚΗ Ε ΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 3ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 4 6 Δεκεμβρίου 2015 Αθήνα, Ξενοδοχείο «Royal Olympic» www.hesem.gr www.synedra.gr ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 08:00-09:00

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της μαγνητικής τομογραφίας καρδιάς στον έλεγχο βιωσιμότητας μετά από έμφραγμα μυοκαρδίου: ενδιαφέρον περιστατικό

Ο ρόλος της μαγνητικής τομογραφίας καρδιάς στον έλεγχο βιωσιμότητας μετά από έμφραγμα μυοκαρδίου: ενδιαφέρον περιστατικό ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΙΑΣ Επιστημονική Ένωση Καρδιαγγειακής Απεικόνισης Ο ρόλος της μαγνητικής τομογραφίας καρδιάς στον έλεγχο βιωσιμότητας μετά από έμφραγμα μυοκαρδίου: ενδιαφέρον περιστατικό Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

Κύηση και συγγενείς καρδιοπάθειες. Στέλλα Μπρίλη Α! Καρδιολογική Κλινική Πανεπιστηµίου Αθηνών

Κύηση και συγγενείς καρδιοπάθειες. Στέλλα Μπρίλη Α! Καρδιολογική Κλινική Πανεπιστηµίου Αθηνών Κύηση και συγγενείς καρδιοπάθειες Στέλλα Μπρίλη Α! Καρδιολογική Κλινική Πανεπιστηµίου Αθηνών Αιµοδυναµικές αλλαγές κατά την εγκυµοσύνη Όγκος αίµατος 30-50% Μέγιστο 20-24 εβδ Όγκος παλµού Καρδιακή Συχνότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΜΙΑ - ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΠΝΕΥΜΟΝΕΣ ΠΛΕΥΡΑ ΡΙΝΙΚΗ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑ ΦΑΡΥΓΓΑΣ ΛΑΡΥΓΓΑΣ ΤΡΑΧΕΙΑ ΒΡΟΓΧΟΙ

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΜΙΑ - ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΠΝΕΥΜΟΝΕΣ ΠΛΕΥΡΑ ΡΙΝΙΚΗ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑ ΦΑΡΥΓΓΑΣ ΛΑΡΥΓΓΑΣ ΤΡΑΧΕΙΑ ΒΡΟΓΧΟΙ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΜΙΑ - ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΡΙΝΙΚΗ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑ ΦΑΡΥΓΓΑΣ ΛΑΡΥΓΓΑΣ ΤΡΑΧΕΙΑ ΒΡΟΓΧΟΙ ΠΝΕΥΜΟΝΕΣ ΠΛΕΥΡΑ 1 ΑΕΡΙΣΜΟΣ Ατμοσφαιρικός αέρας= 78,6% άζωτο 20,5%

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί σε κάποιες περιπτώσεις, οι αλλεργίες μπορεί να είναι θανατηφόρες; Το αλλεργικό shock

Γιατί σε κάποιες περιπτώσεις, οι αλλεργίες μπορεί να είναι θανατηφόρες; Το αλλεργικό shock Γιατί σε κάποιες περιπτώσεις, οι αλλεργίες μπορεί να είναι θανατηφόρες; Το αλλεργικό shock 1 Τι συμβαίνει στο σώμα σας σε μια αλλεργική αντίδραση; Μια ξένη ουσία εισέρχεται μέσω της τροφής στο σώμα Τα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΡΙΝΙΚΗ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑ ΦΑΡΥΓΓΑΣ ΛΑΡΥΓΓΑΣ ΤΡΑΧΕΙΑ ΒΡΟΓΧΟΙ ΠΝΕΥΜΟΝΕΣ ΠΛΕΥΡΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Θυρεοειδής χόνδρος Κρικοθυρεοειδής σύνδεσμος ΤΡΑΧΕΙΑ Κρικοειδής χόνδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΗΚΑΡΔΙΑ ΗΚΑΡΔΙΑ. Ροβίθης Μιχαήλ

ΗΚΑΡΔΙΑ ΗΚΑΡΔΙΑ. Ροβίθης Μιχαήλ ΗΚΑΡΔΙΑ Η καρδιά που το μέγεθός της είναι λίγο μεγαλύτερο από μία γροθιά, είναι μία διπλή αυτόνομη μυώδης αντλία. Ενώ το βάρος της κυμαίνεται από 280 340 γραμμάρια. Είναι η κεντρική αντλία του κυκλοφορικού

Διαβάστε περισσότερα

Εργοσπιρομετρία. Ενότητα 3: Διαγνωστικές εξετάσεις. Κυριάκος Καρκούλιας, Επίκουρος Καθηγητής Σχολή Επιστημών Υγείας Τμήμα Ιατρικής

Εργοσπιρομετρία. Ενότητα 3: Διαγνωστικές εξετάσεις. Κυριάκος Καρκούλιας, Επίκουρος Καθηγητής Σχολή Επιστημών Υγείας Τμήμα Ιατρικής Εργοσπιρομετρία Ενότητα 3: Διαγνωστικές εξετάσεις Κυριάκος Καρκούλιας, Επίκουρος Καθηγητής Σχολή Επιστημών Υγείας Τμήμα Ιατρικής ΕΡΓΟΣΠΙΡΟΜΕΤΡΙΑ Η καρδιοαναπνευστική δοκιμασία κοπώσεως (ΚΑΔΚ) διερευνά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΠΝΟΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΥΠΝΟ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ ΑΠΝΟΙΑ

ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΠΝΟΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΥΠΝΟ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ ΑΠΝΟΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΠΝΟΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΥΠΝΟ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ ΑΠΝΟΙΑ Αποφρακτική άπνοια είναι οι συνεχείς και επαναλαμβανόμενες διακοπές της αναπνοής λόγω αποφράξεως των ανώτερων αναπνευστικών οδών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΞΕΙΑ ΔΥΣΠΝΟΙΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ. Βλάικος Δηµοσθένης Ειδικευόµενος Ιατρός Πνευµονολογίας ΓΝΘΓ Παπανικολάου

ΟΞΕΙΑ ΔΥΣΠΝΟΙΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ. Βλάικος Δηµοσθένης Ειδικευόµενος Ιατρός Πνευµονολογίας ΓΝΘΓ Παπανικολάου ΟΞΕΙΑ ΔΥΣΠΝΟΙΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ Βλάικος Δηµοσθένης Ειδικευόµενος Ιατρός Πνευµονολογίας ΓΝΘΓ Παπανικολάου Τι Ειναι ΔΥΣΠΝΟΙΑ?! Σε υγιή άτοµα η αναπνοή είναι υποσυνείδητη / µηχανική λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Αναπνοή και ήχος Ομιλία και τραγούδι

Αναπνοή και ήχος Ομιλία και τραγούδι Αναπνοή και ήχος Ομιλία και τραγούδι Σχέδιο εργασίας της Α τάξης Γελ. Πελοπίου Υπεύθυνος καθηγητής: Παπαδημητρίου Νικόλαος Αναπνοή Μέλη : Αγγελόπουλος Γιάννης Τσιπολίτης Γιώργος Η αναπνοή σε επίπεδο οργανισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗ ΘΩΡΑΚΑ & ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗ ΘΩΡΑΚΑ

ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗ ΘΩΡΑΚΑ & ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗ ΘΩΡΑΚΑ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗ ΘΩΡΑΚΑ & ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗ ΘΩΡΑΚΑ ΘΩΡΑΚΙΚΗ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑ ΥΠΕΖΩΚΟΤΙΚΗ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑ ΘΩΡΑΚΙΚΗ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗ Ή ΘΩΡΑΚΟΚΕΝΤΗΣΗ Εισαγωγή βελόνας μέσα στην υπεζωκοτική κοιλότητα ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ Θεραπευτική Αποσυμπίεση

Διαβάστε περισσότερα

Tο φύσημα Ορισμός Γενικά . Έτσι λοιπόν υπάρχουν και φυσιολογικά φυσήματα που παράγονται από τη φυσιολογική λειτουργία της καρδιάς.

Tο φύσημα Ορισμός Γενικά . Έτσι λοιπόν υπάρχουν και φυσιολογικά φυσήματα που παράγονται από τη φυσιολογική λειτουργία της καρδιάς. Tο φύσημα Ορισμός Φύσημα είναι το ακροαστικό εύρημα «ο θόρυβος» που ακούει ο γιατρός με το στηθοσκόπιό του -το ακουστικό- όταν το τοποθετεί στο θώρακα ενός ασθενούς. Γενικά Το φύσημα παράγεται από τη ροή

Διαβάστε περισσότερα

Βαλβιδοπάθειες. Melanie Deutsch

Βαλβιδοπάθειες. Melanie Deutsch Βαλβιδοπάθειες Melanie Deutsch Στένωση µιτροειδούς Σχεδόν πάντοτε ρευµατικής αιτιολογίας Συχνότερα στις γυναίκες Άνοιγµα µιτροειδούς µικρότερο - φυσ. 4-6 cm 2 Στένωση µιτροειδούς Πνευµονικό οίδηµα διαταραχή

Διαβάστε περισσότερα

Οι τομείς πρακτικής άσκησης περιλαμβάνουν : Α. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Β. ΔΙΟΙΚΗΣΗ Α. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Α.1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΣΤΗΝ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ

Οι τομείς πρακτικής άσκησης περιλαμβάνουν : Α. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Β. ΔΙΟΙΚΗΣΗ Α. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Α.1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΣΤΗΝ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ Οι τομείς πρακτικής άσκησης περιλαμβάνουν : Α. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Β. ΔΙΟΙΚΗΣΗ Α. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Α.1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Η άσκηση σε νοσηλευτικά τμήματα παθολογικής ειδικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Στεφανιαία νόσος: Σύγχρονη διάγνωση - θεραπευτική αντιμετώπιση

Στεφανιαία νόσος: Σύγχρονη διάγνωση - θεραπευτική αντιμετώπιση Στεφανιαία νόσος: Σύγχρονη διάγνωση - θεραπευτική αντιμετώπιση Αθανάσιος Μανώλης Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής Ασκληπιείου Βούλας, Αναπληρωτής Καθηγητής Καρδιολογίας Emory University, Ατλάντα, ΗΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ

ΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ 7 ΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ Σε µια καρδιά που λειτουργεί φυσιολογικά, το αίµα µε χαµηλή περιεκτικότητα σε οξυγόνο ρέει από το σώµα στη δεξιά πλευρά της καρδιάς (στο δεξιό κόλπο και από εκεί στη δεξιά κοιλία).

Διαβάστε περισσότερα

Αναπνευστική ανεπάρκεια. Ιωάννης Στανόπουλος Πνευμονολόγος/ Εντατικολόγος

Αναπνευστική ανεπάρκεια. Ιωάννης Στανόπουλος Πνευμονολόγος/ Εντατικολόγος Αναπνευστική ανεπάρκεια Ιωάννης Στανόπουλος Πνευμονολόγος/ Εντατικολόγος Αναπνευστική ανεπάρκεια PaO2< 60 mmhg PCO2> 45 mmhg τύπου Ι: διαταραχή της οξυγόνωσης και υποξυγοναιμία τύπου ΙΙ: κυψελιδικός υποαερισμός

Διαβάστε περισσότερα

καρδιακή ανεπάρκεια µε υπνική άπνοια

καρδιακή ανεπάρκεια µε υπνική άπνοια ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ καρδιακή ανεπάρκεια µε υπνική άπνοια A.Παπαθανασίου Εντατικολόγος Καρδιολόγος ΕΑ ΜΕΘ ΠΓΝ Ιωαννίνων thanasis.papathanasiou@gmail.com DISCLOSURES None Γυναίκα 75 ετών

Διαβάστε περισσότερα

3. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

3. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 3. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η μεταφορά των θρεπτικών ουσιών στα μα που κυκλοφορεί μέσα σ' αυτά. Στενά συνδεδεμένο με το κυκλοφορικό σύστημα είναι κύτταρα των ιστών και η απομάκρυνση από αυτά των αχρήστων γίνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ (ΣΤΕΝΩΣΕΙΣ) ΤΗΣ ΚΑΡ ΙΑΣ Ή ΤΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ

ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ (ΣΤΕΝΩΣΕΙΣ) ΤΗΣ ΚΑΡ ΙΑΣ Ή ΤΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ 8 ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ (ΣΤΕΝΩΣΕΙΣ) ΤΗΣ ΚΑΡ ΙΑΣ Ή ΤΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ Μία παρακώλυση της ροής του αίµατος οφείλεται συχνά σε στένωση και µπορεί να σταµατήσει τη ροή του αίµατος µερικώς ή τελείως. Κάθε µία από

Διαβάστε περισσότερα

4 η Επιστημονική συνάντηση Παιδιάτρων- Καρδιολόγων Θεσσαλονίκη 20-12-2014

4 η Επιστημονική συνάντηση Παιδιάτρων- Καρδιολόγων Θεσσαλονίκη 20-12-2014 4 η Επιστημονική συνάντηση Παιδιάτρων- Καρδιολόγων Θεσσαλονίκη 20-12-2014 Τυχαίο εύρημα καρδιακής αρρυθμίας σε ασυμπτωματικό παιδί Κωνσταντίνος Θωμαϊδης Καρδιολογική Κλινική, Γ.Ν. «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ ΥΠΝΙΚΗ ΑΠΝΟΙΑ ΚΑΙ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ. Νικολέτα Καρτάλη Β Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική ΑΠΘ

ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ ΥΠΝΙΚΗ ΑΠΝΟΙΑ ΚΑΙ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ. Νικολέτα Καρτάλη Β Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική ΑΠΘ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ ΥΠΝΙΚΗ ΑΠΝΟΙΑ ΚΑΙ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ Νικολέτα Καρτάλη Β Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική ΑΠΘ Burwell et al, Am J Med 1956 SLEEP BREATHING DISORDERS ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΠΝΟΙΩΝ ΣΤΟΝ ΥΠΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εξέταση του σφυγµού στην κλινική πράξη. Άρης Τσιάκαλος, MD, PhD Παθολόγος-Λοιµωξιολόγος

Εξέταση του σφυγµού στην κλινική πράξη. Άρης Τσιάκαλος, MD, PhD Παθολόγος-Λοιµωξιολόγος Εξέταση του σφυγµού στην κλινική πράξη Άρης Τσιάκαλος, MD, PhD Παθολόγος-Λοιµωξιολόγος Σφυγµός Είναι η επέκταση της ώθησης που παράγεται από τις κοιλίες και µεταδίδεται διαµέσου των αρτηριών Αντιπροσωπεύει

Διαβάστε περισσότερα

Διαταραχές Οξυγόνωσης

Διαταραχές Οξυγόνωσης ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 213 Διαταραχές Οξυγόνωσης ΦΩΤΕΙΝΗ ΒΕΡΟΝΙΚΗ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΠΙΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΑΛΑΤΙΔΗΣ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΡΑΤΖΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η διαταραχή της οξυγόνωσης, που μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΟΣ (SPC) DOBUTAN

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΟΣ (SPC) DOBUTAN ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΟΣ (SPC) DOBUTAN 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ DOBUTAN (Δοβουταμίνη) 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Το δραστικό συστατικό του είναι η υδροχλωρική δοβουταμίνη.

Διαβάστε περισσότερα

Συστολική καρδιακή ανεπάρκεια και µυοκαρδίτιδα

Συστολική καρδιακή ανεπάρκεια και µυοκαρδίτιδα Συστολική καρδιακή ανεπάρκεια και µυοκαρδίτιδα Αγγελής Αθανάσιος Ά Πανεπιστηµιακή Καρδιολογική Κλινική Ιπποκράτειο ΓΝΑ Ιστορικό εργαστηριακό προφίλ! Αθλητής, 17 ετών από 4ηµέρου αναφέρει εµπύρετο, οπισθοστερνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΠΡΟΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ - Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας να κλείνετε ραντεβού εκ των προτέρων. - Να προσέρχεστε στην προκαθορισμένη ώρα του

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΠΡΟΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ - Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας να κλείνετε ραντεβού εκ των προτέρων. - Να προσέρχεστε στην προκαθορισμένη ώρα του ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΠΡΟΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ - Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας να κλείνετε ραντεβού εκ των προτέρων. - Να προσέρχεστε στην προκαθορισμένη ώρα του ραντεβού σας. - Να μην έχετε γευματίσει τουλάχιστον μία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΝΟΥ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΠΟΥ ΡΟΧΑΛΙΖΕΙ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΠΝΟΙΑΣ -ΥΠΟΠΝΟΙΑΣ ΣΤΟΝ ΥΠΝΟ (ΣΑΑΥ - OSAS) ΡΟΧΑΛΗΤΟ Ή ΡΕΓΧΩ ΗΣ ΑΝΑΠΝΟΗ Ή ΡΕΓΧΑΣΜΟΣ: Ορισμός

ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΝΟΥ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΠΟΥ ΡΟΧΑΛΙΖΕΙ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΠΝΟΙΑΣ -ΥΠΟΠΝΟΙΑΣ ΣΤΟΝ ΥΠΝΟ (ΣΑΑΥ - OSAS) ΡΟΧΑΛΗΤΟ Ή ΡΕΓΧΩ ΗΣ ΑΝΑΠΝΟΗ Ή ΡΕΓΧΑΣΜΟΣ: Ορισμός ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΝΟΥ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΠΟΥ ΡΟΧΑΛΙΖΕΙ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΠΝΟΙΑΣ -ΥΠΟΠΝΟΙΑΣ ΣΤΟΝ ΥΠΝΟ (ΣΑΑΥ - OSAS) ΡΟΧΑΛΗΤΟ Ή ΡΕΓΧΩ ΗΣ ΑΝΑΠΝΟΗ Ή ΡΕΓΧΑΣΜΟΣ: Ορισμός Ένας ήχος ή θορυβώδης αναπνοή (διαταραχή αναπνοής)

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Ο Υ. νεφρά

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Ο Υ. νεφρά Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Ο Υ νεφρά νεφρών Η υψηλή αρτηριακή πίεση (υπέρταση) είναι ένα από τα δύο κύρια αίτια χρόνιας νεφρικής νόσου παγκοσμίως (το άλλο είναι ο διαβήτης). Επίσης, τα νεφρά έχουν βασικό ρόλο στη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΥΟΚΑΡ ΙΑΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΕΤΑ ΤΟ ΕΜΦΡΑΓΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑ Α

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΥΟΚΑΡ ΙΑΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΕΤΑ ΤΟ ΕΜΦΡΑΓΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΥΟΚΑΡ ΙΑΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΕΤΑ ΤΟ ΕΜΦΡΑΓΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑ Α ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΚΩΛΕΤΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΛΟΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΑΛΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙ ΗΣ ΜΑΡΙΑ ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ ΑΓΑΘΟΚΛΕΙΑ ΜΗΤΣΗ

Διαβάστε περισσότερα