Νίκος Κοσμόπουλος ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. Απαντήσεις - λύσεις. Σύ m φ ω ν α. m ε τη

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Νίκος Κοσμόπουλος ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. Απαντήσεις - λύσεις. Σύ m φ ω ν α. m ε τη"

Transcript

1 Νίκς Κσμόπυλς ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Απντήσεις - λύσεις Σύ φ ω ν ε τη Nέ Yλη

2 Εκπιδευτικά βιβλί γι τ Λύκει Νίκς Κσμόπυλς ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ (Απντήσεις - λύσεις) ISN: Επιμέλει έκδσης: Δινύσης Βλεριάνς Φιλλγική διόρθωση: Νίκς Χτζόπυλς Κλλιτεχνική επιμέλει κι δημιυργικό: DTP Ελληνεκδτικής Ηλεκτρνική σελιδπίηση κι σχεδίση Γρφημάτων: X-Cube - Γιώργς Χτζησπύρς Σχεδίση εξωφύλλυ: DTP Ελληνεκδτικής - Αδάμ Σάμις Πρώτη έκδση: Αύγυστς 0 Πρύσ έκδση: Αύγυστς 0, Κ.Ε.ΕΛ: / Copyright: Δ.Β. ΕΛΛΗΝΟΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Ε., Νίκς Κσμόπυλς Απγρεύετι η νδημσίευση κι γενικά η νπργωγή εν όλω ή εν μέρει έστω κι μις σελίδς ή κι περιληπτικά, κτά πράφρση ή δισκευή, τυ πρόντς έργυ με πινδήπτε τρόπ (μηχνικό, ηλεκτρνικό, φωττυπικό, ηχγρφήσεως ή άλλως πώς), σύμφων με τυς Ν.7/90, 40/99 κι 0074, τ Ν.Δ. 565/56, 464/6, /9 κι λιπύς εν γένει κνόνες Διεθνύς Δικίυ, χωρίς πρηγύμενη γρπτή άδει τυ Εκδότη, πίς πρκρτεί πκλειστικά κι μόν γι τν ευτό τυ την κυριότητ, νμή κι κτχή. Κεντρική διάθεση: Δ.Β. ΕΛΛΗΝΟΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ιππκράτυς 8, Αθήν, Τηλ. & Fax: e-ail:

3 KEΦΑΛΑΙΟ KEΦΑΛΑΙΟ.7 S O K Λ = 7 Χ Ο Κ Λ = Χ Λ - Χ Ο = 0 =.8. S N Λ = 6 X Ν Λ = X Λ X N = (-) = + = 6 β. S Μ Ν = X M N = X N - X M = - (-) = γ. S Μ Κ Μ = 4 Χ M K Μ = Χ M Χ M = 0 δ. S Μ Ν Λ = 8 Χ Μ Ν Λ = Χ Λ Χ Μ = (- ) = + = 4 ε. S Λ Μ Κ = 6 Χ Λ Μ Κ = Χ Κ Χ Λ = =.9.58 t = s υ = 4 s t = 4s υ = 5 s Χ = υ t = 8 Χ = υ t 0 Χ λ. = Χ + Χ = 8.59 S = 7 Χ = 4 Χ = 5.0. S Α = 4 S κυκλ. = 4 πr = π R = π Χ Α = β. S Α Γ = S κυκλ.= πr = πr = = π Χ Α Γ = 4 Χ = 0 = 60 Χ = 4 ( 0) = 40 Sλ x x = 00 Sλ υμ t 7s 7 s λ.60. Χ = υ t = 40 Χ = υ t = 00 S λ. = 40 Sλ 40 β. υ μ. = 4, t ts s λ

4 γ. β. S 40 υ 5 t 8s s λ γ. μ λ.6 Χ = 0 = 0 Χ = 0 = 40, Χ = 0 Χ 4 = ( 0) = 0.6 Χ = 0 Χ = 80 Χ = 0. Χ λ. = Χ + Χ + Χ + Χ 4 = 0 β Sλ Χ Χ Χ Χ4 90 S 90 υμ,5 t 8s s γ. λ λ Χ λ. = Χ + Χ + Χ = 80 Χ 0.6. (0 s): υ = 0 / s t άρ στ s η τχύτητ είνι 0 s (s 6s): υ = 0 άρ την t = 4s η τχύτητ είνι 0/s (6s-8s): υ = Χ / s t 8 6 άρ στ 7s τ μέτρ της τχύτητς είνι 0 s.64 Σώμ Β: υ Β = 00 5 = 0 s Σώμ Α: Από (0 )s: x 0 υ t = 0 s x Από ( )s: υ 0 / s t Από ( 5)s: x υ 0 t 5 0 s

5 00.65 υ 5 4 s x 00 t 5s υ 0 X x x 0 υ 5 t t t s s. β. S = 00 S = 00 S λ. = 00 υ S t 9s 9 s λ μ λ γ. Χ = υ t = 5 s 4s = Χ Α = t (SI). Χ Α = = 50 β. Χ = υ t = 0 = 0 S x x x0 υt x = 0 + t (S.I.) β. x = υ t = = 4 γ. x = υ t = =.69 Έστω ότι θ συνντηθύν στ σημεί Γ. Χ = υ t

6 Χ = υ t (-) Χ Χ = (υ - υ ) t 400 t 40s 0 s ΑΓ = Χ = υ t = υ = 0 s.70 Έστω ότι θ συνντηθύν στ σημεί. Χ = υ ( t ) Χ = υ t (+) Χ + Χ = (υ + υ ) t υ 0 0 t s 5 5 s υ = υ + 40 υ 8 / s 00 Χ = υ t = 0 = 40 Χ = υ = 8 4 = S Χ Χ 5 λ Β = Χ = υ t = Χ = 0 Χ = = 40 Χ = Χ + ( 0) 4 = = = 40 β. Χ = υ t = 0 Χ = υ t = 80 Χ λ. = Χ + Χ = 60 4

7 .75. i) x Α = t (SI) x = t (SI) Θ συνντηθύν ότν x A = x = t = t 0t = 400 t = 0s x A = = ) Είνι: x = 0 t x = 0 (t ) Ότν συνντώντι θ ισχύει: x = x 0t =0 (t ) 0t = 60 t = 6 s X = 0 6 = 0 β) Την t = 0s τ δεύτερ κινητό πέχει 60 πό τ Α κι κινείτι πρς υτό. Θ ισχύει S S 60 0 t0 t 60 t,s κι S 0 t 4 ii) x Α = t (SI) x = 00 0 t (SI) Θ συνντηθύν ότν X A = X t = 00 0t 60t = t s x x s: υ t = s άρ την t = s έχει τχύτητ s s-6s: υ = 0 s, άρ την t = s έχει τχύτητ 0 s 6s-8s: x 4 0 υ t 6 4 s άρ την t = 5s έχει τχύτητ s 5

8 .80 l = υ t l = 7 υ () l + l = υ t l + 87 = 5 υ (). 87 = 8 υ υ =.78. i. ίνετι: x Α = 0 4t Γνωρίζυμε: x = x o + υ t άρ υ 4 s ii. x A = 0 4t = 0 4 = 6 iii. x A = 0 0 4t = 0 t = 5s β. Ότν συνντώντι θ ισχύει x A = x 0 4t = 6t 0t = 0 t = s x = 6 t = 6 = x A = 0 4 =,5 s β. l = υ t ή l =,5 7 s l = = 50,5.8 l + S = υ t l = l = Χ Β = Χ Α + 00 υ Β t = υ Α t + 0, K (υ Β υ Α ) t = 0, 0, 0,Κ t K 0 h 0,0h 6s β. Χ Β = υ Β t = 00 K h 0,0 h = K Χ Α = υ Α t = 80 K h 0,0h = 0,8 K.79 l + S = υ t l + 00 = 0 7 l = l = 40 l S = υ t ή t = s Χ Α =Εμβ. Α =80 0,0 = 0,8 K Χ Β = Εμβ. Β = 00 0,0= K 6

9 .8 Άρ η πόστση πυ πρέπει ν βρίσκετι λγός είνι 0 μκριά πό τ λγύμι. β. S ΙΧ = υ ΙΧ t = 90 K h 0,5 h = 45 K πίσω πό τ βενζινάδικ S Λ = υ Λ t = 60 K h 0,5 h = 0 K μπρστά πό τ βενζινάδικ Θ πέχυν: S. =S ΙΧ +S Λ = 45 K + 0 K = 75 K.84 L = υ = t ή t = 00 0 s = 0s L = υ t ή υ = 00 0s υ = 0 s.85 x 00 t 0s (πό τη γρφική πράστση) Πδήλτ: x 50 5 t S.I x π υπ 5 / s t Αυτκίνητ: x 0 t S.I x A υa 0 / s t.86. Χ Σ = υ Σ t Χ Λ = υ Λ t (-) Χ Σ Χ Λ = (υ Σ υ Λ ) t 0 = t t = 5s Χ Σ = 4 5 = 60 Χ Λ = 5 = γ. K / h 600s 5 9s s 00 x U0 00 x U0 Με φίρεση κτά μέλη πρκύπτει: 00 U0 ή U = 0 /s κι 00 x U0 ή x = Αυτκίνητ Α: υα 5 s 60 Αυτκίνητ Β: υ 5 s β. γ. x A υα t 60 άρ SA 60 x υ t 60 άρ 60 S 7

10 .89 δ. Θ συνντηθύν ότν x x 60 5t 40 5t A 00 0t t 0s Ισχύει: t = t x x x = x 6x = Άρ A x Ήχς: S ηχ. = Χ ρχ. + (Χ ρχ. 9 Χ ρχ.) S ηχ. = 7 9 Χ ρχ. Όμως: S ηχ. = υ ηχ. t 7 Xρχ. t = Χ ρχ. 80 Αυτκίνητ: S υτ. = υ υτ. t 9 Χ ρχ = υ υτ. 80 Χ ρχ KEΦΑΛΑΙΟ.66 υ = υ 0 + t υ = υ 8 s x = υ 0 t + t x = x = 56 υ υτ. = 0 s.90 Σώμ Α: (ΑΒ) = υ Α t A Σώμ Β: (ΑΒ) = υ Β t άρ υ Α t A = υ Β t Β 6 t Α =,5 ( t Α + 6s) 6 t A =,5 t A + 7,5 t A = 7 t Α = 7,5 t A = 86,8 s Άρ (ΑΒ)=υ Α t A = 6 K s 86,8s (ΑΒ) = 50,8 K.9 Ήχς (πευθείς): t = Γι τ βλήμ: 800 i. t ΑΓ 50 Γι τν ήχ πό τ Γ Β: 800 x ii. tγβ x t x Χ = υ t + t 45 = 0 t t = 45 5 t = 9 t = s υ = υ 0 + t υ = 0 υ = 0 s 8

11 .68 x = υ 0 t + t 4 = 0 t + t t + 0t 4 = 0 = 96 εκτή λύση η t = s υ = υ 0 + t υ = 0 + υ 4 s Sλ. 4 υμ t s s λ. Η κίνηση είνι ευθ. Ομλά επιτχυνόμενη χωρίς ρχική τχύτητ Ότν t 4s τότε x = 0 άρ 5 s. υ = t = 5 5 s β. x t 5 =,5 γ. x s =,5 x s 5 = 0 Άρ στη διάρκει τυ υ s: Χ =,5 0 =,5.75 Χ = υ 0 t + t Έτσι Χ = 8 υ = υ 0 + t υ = 4 υ = 8 s Χ = υ t Χ = 8 4 Χ = άρ Χ λ. = Χ + Χ = υ = υ 0 + t t = 8 t = 6 t = 6 Χ = υ t + t Χ = υ s.74 x t 9

12 βυ 0.76 x E 0 υ 0 5 t s x = Ε = β υ = 0 = 0 Sλ. x x 40 Α Β: x t x = 4 υ = t υ = 4/s Β Γ: Ε.Ο.Κ. x = υ t x = 4 x =.77 Χ = υ 0 t + t Χ = 4 Χ = 4 υ = υ + t υ = υ = 4 s Χ = υ t Χ = 4 Χ =.79 Χ = υ 0 t + t 6 = t t = 4s υ = υ 0 + t υ = 4 υ = 8 s.78 Σχόλι: Στην εκφώνηση της έκδσης τ x 0 ν γίνει 0. Χ = υ t 40 t 8 t = 5s Χ = υ t + t Χ = Χ =

13 Χ = 4 υ = υ + t υ = υ 6 s Χ τελ. = Χ + Χ + Χ + Χ = = s: Χ 4 = υ t + t Χ 4 = 6 Χ 4 = 6 0-s: Χ = υ 0 t + t Χ = 9 Χ = 9 Άρ στη διάρκει τυ υ s: Χ = Χ 4 Χ = 7 Β τρόπς: 4s: υ 4 = υ 0 + t = 8 s s: υ = 6 s Η μεττόπιση στη διάρκει τυ 4υ sec ισύτι με τ γρμμσκισμέν εμβδό: 86 Χ Ετρπ xsec x sec t t 9 = 9 4 = 4 άρ στη διάρκει τυ υ sec δινύει: Χ = X sec X sec = 5.9. υ = υ 0 t υ0 υ t 5 t t =,5 s x = υ 0 t t x = 0,5,5 x = 5 6,5 x = 8,75 β. υ = υ 0 t 0 = υ 0 t

14 υ 0 t t = 5s x = υ 0 t t x = x = 5 x 96 x Εμβ τρπ. 4 6 s 8 6 s s 54 x 54 04s 4 6 s x Εμβ ρθ. 6 0 s 6 0s 6s s 6 4s 04 s.9 υ 00 t 0 5 sec ή Από 0 4s: 8 0 υ s t 4 0s s Από 4 6s: 6 8 υ s t 6 4s s Από 6 0s: 6 6 υ s 0 t 0 6s s x 0 0 x 0 0 x x x 0 λ. Sλ. x x Εμβ0 4s Eμβ τρπ s s s: υ = υ 0 + t υ = + 0 υ s

15 x υ0t t x = 0 4 x = 4 s 4s: υ = στθερή υ s x = υ t x = x = 44 4s 5s: υ = υ t υ = 0 υ s x = υ t t x = 0 x = 5 x = 7 t = s: υ = υ 0 + t ή υ = +0 0 s t = s: υυ s t = 5s: υυ s.96. υ = υ 0 t υ0 υ t 0 0 t x = υ 0 t t x = x = 00 5 x = 75 β. 0 = υ 0 t ή υ 0 t ή t = 0s x = υ 0 t t x = x = x = S E μβ 0 s 0 s s β. Στμτά ότν υ = 0 υ = υ 0 t υ = 0 /s Γι t = 0 s υ = 0 /s Γι t = s υ = /s υ υ 0 t 0 s s s 8 s 4 s s Γι υ = t s s s 0 t,5s 4 Τότε x υ0 t t 0,5 s 4,5 s s s x 5,5,5 γ.

16 με 0 s υ = υ 0 + (t t 0 ) = 0 + t ή υ 0 s x,5 υ 5 t,5s s δ. λ. λ /.08 Τ x υπλγίζντι εύκλ με την βήθει των ντίστιχων εμβδών x 0 x x x γι t = s υ = υ 0 + (t t 0 ) = 0 + t = = 0 /s γι t = s Ευθύγρμμη μλή κίνηση με τχύτητ 0 /s γι t = 4,5 s Ε.Ο.Επιβ.Κ με ρχική τχύτητ 0 s υ υ0 tt ,5 4s s s 0 00,5 0 s s υ 0 / s t = 0 /s υ 0 / s t υ 4 0 / s t γι t = 6 s υ = υ 0 (t t 0 ) 60 / s γι t = 7 s Ε.Ο. Επιτ. Κ με υ 0 = -60/s υ = υ 0 + t = 40 s.09 γι t = s Ευθύγρμμη μλά επιτχυνόμενη κίνηση.0. Χ Α = β υ = 40 βυ X 0 Επμένως, πρηγείτι τ σώμ Α. β. Οι εξισώσεις κίνησης είνι: Χ Α = 0 t υ 0 X,5t,5 t 4 s 4

17 γ. Ότν συνντώντι: Χ Α = Χ Β 0t,5t t = 8 s υ = 0 + υ 4 s x = υ 0 t t x = 0 4 x = x = 44 Β Γ: υ = υ t υ = 4-4 υ 0 s. x υt t x = 4 4 x = 4 x = Γ : υ = υ = στθερή υ 0 s x = υ t x = 0 4 x = 80. Sλ. x x x = = 46 Χ Α = υ t ΧΒ υt t S = Χ Χ Α = 4 0 = 4 β.. Α Β: υ = υ 0 + t 5

18 0 xa 4 x = υ 0Β t t = 0 x 6 γ. υμ λ. λ. S t 7s 7 s. υ = υ 0 + (t t 0 ) 8 t4 s s t 4 6 () x = υ 0 (t t 0 ) (t t 0 ) 5 = (t 4) (t 4) () () t Έτσι / s Άρ πρηγείτι τ Β β. υα υβ υ0α Αt υ0 t υ0 υ0a t A 0 0 t,5s 4 t =,5s: x A =0,5 5 8,75 x = 0,5 5 4,75 Άρ πρηγείτι τ Β γ. x A x 0 t t 0t t 0t t t 5s t = 5s: x A = x = = t = s x A = υ 0Α t Α t = 6

19 .5 υ = υ 0 + (t t 0 ) = /s (0s s) = s 0 υ 5 s s s Κι x x0 υ 0(t t 0) (t t 0) x = x (0 )+ Τελικά x = 08 4(0 ).7 t = s: υ = υ 0 + t = =.6 = s x = υ 0 t t ή x t 4 υ t 4 s x υ t 6 υ = υ t 0 = υ t t = s x υt t 4 x λ. = x + x + x = 4 x =,5 t = s: υ = στθερή υ s x = x + υ t =,5 + =,5 t = s: υ = υ + t υ = + s x = x + υ t + t =,5 + + = 4,5.8 υ t 50 s s 5 / s,5 s s x t x,5 0s s 00, (Α): υ0α s 4 (Β): / s, υ0 s Α / s, 7

20 4 6 (Γ): Γ / s, υ0γ 6 s. t = s: x A = υ Α t Αt x = υ Β t Β t =,5 x Γ = υ Γ t Γ t = 5 Πρηγείτι τ (Γ) β. υα υ0α Αt 6 t t s t = s: υβ υ0β Βt υβ 5 s υγ υ0γ Γt 6υΓ s γ. υγ 0 υ0γ Γt 0 υ0γ 6 t s Γ X A = υ Α t Α t ή xa 5 X = υ 0Β t t x,5.0 υυ0 t 8 υ0 υ 8 () 0 x4osec x 4s x s x4osec υ04 4 υ0 8,5 4υ 8 υ 4,5 0 0 υ0,5 8,5 () Έτσι υ0 8 υ0 8,5,5 υ0 8 υ0 8,5,5 8 8,5,5 0,5 0, 5 s Από () υ0 8 υ0 8 8: Έτσι υ0 5 s.. t = 4s: x A = Ε μβ. Α = 0 4 = x = Ε μβ. Β 60 άρ πρηγείτι τ Α (κτά 0) β. Ότν συνντηθύν θ ισχύει: x A = x 80 + (t 4) 0 =60 +(t 4) t 80= t 0 0t = 60 t = 6s δηλδή θ συνντηθύν τη χρνική στιγμή t = 6s.. Τ κινητό σε χρόν t: x A = υ t = 0 t Τ κινητό σε χρόν t: x = υ 0 t t 40t t 40t t Συνάντηση Χ Α = Χ Β 0t = 40 t t t = 0t t = 0s Xσυν. 0 0s 400 s 8

21 . υ ax = ax t t = s γι 0 - sec κάνει Ε.Ο.Ε.Κ. με = 0 /s x t x 5 Τ υπόλιπ 9 s θ κινηθεί με υ ax = 0/s = στθ. κι θ διτρέξει x = υ ax t = 0 /s 9 s = 90 ηλδή σε 0 s x λ. = x + x = = 95 Τ ρεκόρ δεν θ σπάσει..4. x A = 0t + t x 8t ( ) x A + x = 0t + t + 8t = 00 άρ t + 48t 00 = 0 t = s x = 8t = 56 (ριστερά τυ Β) β. x A = 0t + t 8 x t ( ) Έτσι 8 xa x 0tt t 00 t + t 00 = 0 t = 6s x = 8 6 = 56 (δεξιά τυ Β).5 x = υ 0 t = 0 0, = 0 = υ 0 t υ 0 t 0 t 8 t =,5s x = υ 0 t t x = 0, 5 8,5 x =,5 6,5 x = 6,5 άρ θ δινύσει συνλικά: x λ. = x + x = + 6,5 = = 8,5 Επμένως, θ πφευχθεί τ δυστύχημ.6 Χ + Χ = 600 όπυ υ x t κι x με υ t Έτσι t υ ,t 0, t ,5 0,05t +0,0t = t 0,06 t = 00 s t 0 = υ t t = = 0s Άρ t λ. = t + t = 0s t t 00 Με διίρεση κτά μέλη πρκύπτει t = 5s. Έτσι = 80 /s Οπότε υ t 400/s.8 xλ. t 80 0 t s t 6s t 4s Γι τ δύ πρώτ δευτερόλεπτ ισχύει: 9

22 x t 0 s s sec s 0 S ( τελευτί S) = x λ. x s = = 80 0 = Χ = (t + 0) - t 00 = (t + 40t + 400) t 00 = 40t () Επίσης υ t ή 8 (t 0) ή t 8 0 Έτσι η () δίνει = 0, Άρ πό την () έχυμε: υ = t = 8 0 = 8 6 = s Σε χρόν t πό τη στιγμή πυ έ- φτσν στ φνάρι η συνάντηση: x υ t 8/s t υτκ. μτ. μτ. υτκ. x υ t 4/s t x x 6 4t 8t6 μτ. υτκ. 6 6t 6 t s 6 6 xπ φν. xμτ. 4 s 7, s 6 υ = t = 0, 0 = 6 s.0 Η μτσικλέτ φτάνει στ φνάρι σε χρόν t. x υ0t t 4 0 t t s s t 0t t s t t s πρ. Τότε η τχύτητ τυ θ είνι υυ0 t 0 s s s υ 4 s Τότε τ υτκίνητ θ πέχει x υυτκ. t 8 sec 6 s πό τ φνάρι. Τ σώμτ θ πέχυν την ελάχιστη πόστση τη στιγμή πυ θ έχυν πκτήσει ίσες τχύτητες, δηλδή: υβ υα 6. Τότε: υ Β = t s 6 t 6s Σώμ Α: x = υ Α t = 6 Σώμ Β: x t 6 = 8 Η μετξύ τυς πόστση θ είνι: Χ = 5 + x x = = 7. 0

23 . Σε χρόν t πυ θ συμβεί η συνάντηση ι τχύτητες είνι ίσες: υβ υt υa υ t υ υ υt υ t t () Τότε: x = x A + x υt t υt t x x υυt t υυυυ υυ x υ υ x υ κιν. = υ Β t συν = υ t σ = = υ υ υ = 6,4 /s x A Α t x t Στη συνάντηση x A = x + x Α t Β t x x Α Βt x t Α Β Αφύ η μύγ κάνει επιτχυνόμενη κίνηση την μέγιστη τχύτητ θ την έχει λίγ πριν συνθλιβεί. υ t μυγ μεγ Μ συν x x Μ Μ Α Β Α Β 0, 00 s 0,6 0,08 υ μυγ μεγ 0 s.4 X Σ = υ t = 0 t (γιτί Ε.Ο.Κ. με υ =0 /s) Χ Λ = 40 + t (ξεκινάει πό τη θέση x 0 = 40 κι κάνει Ε.Ο.Ε.Κ. με = /sec Συνντώντι ότν x Σ = x Λ 0t = 40 + t 0t=40 + t t 0t + 40 = 0 () β 4γ δεν ρίζετι. Άρ δεν υπάρχει λύση της εξίσωσης (). Συνεπώς, σκύλς δεν θ πιάσει τ λγό. β. Η ελάχιστη πόστση πυ θ πλησιάσυν θ είνι ότν θ έχυν ίσες τχύτητες: υ Σ = υ Λ 0 = t t = 5s Τότε: x = t 0t + 40 = = = = = = x = 5 Άρ, η ελάχιστη πόστση πυ θ πλησιάσυν είνι 5..5 υυ0 t 40/s t x t 00 t t 0s 4 / s Την μέγιστη τχύτητ την πκτά γι υax 40 / s t 0s 4 / s ηλδή τ υτκίνητ θ κάνυν Ε.Ο.Ε.Κ. γι 0 0s κι μετά Ε.Ο.Κ. γι τν υπόλιπ χρόν. Τ υτκίνητ:

24 Γι 0-0s δινύει 00 γι τ υπόλιπ,5in 0s = (,5 60 0) s = 40 s δινύει x = υ ax. t = 40 /s 40s = = 5600 ηλδή συνλικά x = = 5800 Τ β υτκίνητ: Γι 0-0 s δινύει 00 (όμι με τ υτκίνητ) γι τ υπόλιπ (,5 in in) 0 s =, 5 60s 0 s 80 s X = = 400 x = x x β = = 400. δ. Ότν συνντώντι θ ισχύει: x A = x 0 + 4t + t = 0 + 0t t 6t 0 = 0 t t 5 = 0 t = 4, s άρ x = 0 + 0t x = , x = 6 ε..6. x A 0 4t t x x0 υ0t t x 0 0 υ0 4 s 4 s Επμένως τ σώμ Α εκτελεί Ευθύγρμμη μλή επιτχυνόμενη κίνηση με ρχική τχύτητ. x0 0 x 00t x x0 υt υ 0 s Επμένως, τ σώμ Β εκτελεί Ευθύγρμμη Ομλή Κίνηση. β. υ Α = υ 0 + t υ Α = t (SI) υ Β = στθερή υβ 0 s γ. υ Α = υ Β 4 + 4t = 0 4t = 6 t =,5s.7 K 000 υ h 600s s υ = υ 0 t υ = υ 0 t υ 0 t x = υ 0 t t

25 .8 υ0 x υ0 υ0 x () Άρ x υ s Κ υ 7 0 h s υ () x 400 x 40 0 άρ τ υτκίνητ θ χτυπήσει τ γτάκι. S λ. t t t 0s 0/s S s t 0 s 0 s S 4s t 0 4s 80 s Άρ πό τ s έως τ 4s S S S s s S t 0 6s 6s s 80 Άρ πό τ 4s έως τ 6s S S S s 4s S t 0 8s 8s s 0 Άρ πό τ 6s έως τ 8s S S S 080 8s 6s 40 S t 0 0s 0s s 500 Άρ πό τ 8s έως τ 0s S S S s 8s.4 Χ Α = Χ Β t = (t-) () υ υ με κι t t t 4 t Έτσι 4 άρ () t 4 (t ) t t 4 t t t = t 6 t = 6 in γ. υμ λ. λ. S t 75 7 s Τότε x = υ 0 t t = 0,5 s 4 (,5 s) β 4γ πότε x = 5 5 =,5

26 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ότν η δύνμη είνι 0 Ν η πρμόρφωση είνι 5. Ότν η δύνμη είνι 0N η πρμόρφωση είνι = 0. β. Ότν η δύνμη είνι 0Ν η πρμόρφωση είνι 5. Ότν η δύνμη είνι 0Ν η πρμόρφωση είνι x = 5. Οπότε η επιπλέν πρμόρφωση είνι 0. β. υ = 0/s, x = υ t = 0 άρ συνλικά S λ. = = 40 γ Ότν η δύνμη είνι 0Ν η πρμόρφωση είνι c. Ότν η δύνμη είνι x = 8 Ν η πρμόρφωση είνι x =,8 c. Ότν η δύνμη είνι 0Ν η πρμόρφωση είνι c. Ότν η δύνμη είνι 0Ν η πρμόρφωση είνι x = c = F = 5/s, υ = υ + t = 0/s, s = υ t + t = υ = t ή υ t, x = t = υ ή = /s F = = 4Ν F F / s x = t = 4, F στη συνέχει ευθύγρμμη μλή. 5 / s γι τ πρώτ s. S = t = 0, υ = t = = 0/s Ισχύει υ = υ + t ή 0 =0 ή = 5 /s Οπότε F = =0Ν. F 0N 4.6 0s /s, = 0/s 4.6 x = t = = 0, υ = t = /s x = υ t = = άρ x λ. = 4 F 5 / s. υ = υ + t = 0 /s β. υ = υ 0 t = 90 /s 4

27 4.69 F 0 / s, x = t = 0 6 = 80, υ = t = 40 /s υ = υ + t ή 70 = ή = 5/s F F ή F = 0 Ν x 0 0 x 0 40 x F 0 / s, x = υ t + t = 60, β. υ = υ + t = 40 /s F 0 / s, υυ t Τη στιγμή πυ στμτά υ = 0 ή 0 = 0 0 t ή t = s κι x υ0t t 0 υυ t (Γι ν έχει πάλι τχύτητ 0 /s σε μέτρ εννείτι πρέπει τ σώμ ν έχει λλάξει φρά κίνησης). Ισχύει: 0 = 0 0 t ή t = 4 s. 4.7 F 0 0 / s, = 0 /s, = 0 /s, F 0 0 / s x = t = 0 4 = 60, υ = t = 0 4 = 80 /s x = υ t = 80 = 60 x υ t s x λ. = x + x + x = υ 0 / s, t = 0 /s, υ 0 / s t F = =0Ν, F = = 0Ν, F = = 40 Ν 5

28 4.75 Τ θρ. g = =,5 /s 4.76 t υ ή ή υ ή υ /s 0, F στη συνέχει = 0 /s 5 / s γι τ πρώτ s x = t = 5 = 0, υ = t = 0 /s x = υ t = 0 /s s = 0 x λ. = x + x = 40 κι υ = 0 /s F = = 0,0 0 5 = 6000 Ν. F / s υ0 6Κ/h 0/s 600s. υ = υ + t = 0 /s, β. υ = υ t = 0 /s F , s 5. υ = υ t ή 0 = υ 0, 5 ή υ = /s β. Την t = 5s γ. x υ0t t, F 0 / s, x x = 00 F 0 / s t t = 00 ή 5t = 00 ή t 0s υ t s υ t /s περίπτωση: T W = ή T = g + = (g + ) ή T = 8000 (9,8 +,) = 88000N β. περίπτωση: w T = ή T = g = (g ) = =8000 (9,8,) =8000 8,6 = = N. F 4F 4.80 ή F t S S 4F t F F 5 / s 6

29 4.8. x = t = 0 υ = t = 0 /s β. Μετά την t = s F 0 / s x = υ + t = = = 5 άρ x λ. = = 5 υ = υ + = 0 /s γ. Μετά την t = s F 5 / s με φρά πρς τ ριστερά. x = υ 5 = 7,5 άρ x λ. = 0 + 7,5 = 7,5 κι υ = υ 5 = 5 /s δ. Μετά την t = s έχυμε ευθύγρμμη μλή κίνηση x 4 = υ = 0 άρ x λ. = = 0 κι υ 4 = υ = 0 /s. F 5 / s κι A F 4 / s x x = ή 5t 4t = ή 0,5t = ή t = 4 ή t = s ΚΕΦΑΛΑΙΟ y = g t = 5 άρ πέχει 5 π τη γη υ = g t = 0 /s β. 0 = 0 t t = s υ = g t = 0 /s = 0 t t = 6s, υ = g t = 60 /s β. y = 0 5 = 5 y = 0 4 = 80 άρ πέχυν h 4 = 0 4 = 80 h = 0 = 45 άρ κτά τη διάρκει τυ 4υ δευτερλέπτυ δινύει h = g t g = 9,8 /s Άρ τ πείρμ έγινε στ Βόρει Πόλ. 5.7 h = gt t = 4s Ο ήχς γι ν φτάσει σε εμάς χρειάζετι χρόν h t 0,4s. υnx Τελικά: t λ. = t + t = 4,4s = 0 t = 6s, υ = g t = 60 /s Τη στιγμή πυ τ σώμ έχει δινύσει h έχει τχύτητ 4 υ = 0 /s = g t t = s. h Όμως g t h υ = g t t = s y A = 0 = 5 υ = g t t = s y = 0 = 45 πότε: ΑΒ = 40 7

30 = 0 t t = 6s y = 0 4 = 80 πότε πέχει 00 π τ έδφς β. gt g(t ) = 50 t =,5 s 5.44 y = υ t + gt υ = υ = υ + g t = 40, /s υ = υ g t ή 0 = 0 0 t ή t = s y = υ t gt = 0 β. y = υ t gt = 5 υ = υ g t = 0 /s 0 = 0 0 t ή t = s β. y = υ t t = 0 (π τη γέφυρ) πότε π τ έδφς 0 γ. 0 = 0 g t ή 5.49 y = y ή t = υ = g t =0 4 /s. 40t 0t = 80(t 4) 0 (t 4) πότε πρκύπτει τ t = 5s κι τ y = 75 υ υ gt 0/s 0 υ υ gt4 70/s Χρησιμπιώντς τις εξισώσεις υ = υ g t κι x = υ t gt βρίσκω γι τις διάφρες χρνικές στιγμές τ υ, x. β. υ = υ g t ή 5 = 0 0 t ή t =,5 s x = υ t gt ή 5 = 0 t 0t ή t = s ή s Οπότε: υ = υ g t κι έτσι γι t = s έχυμε υ = 0/s ενώ γι t = s έχυμε υ = 0/s (τ σώμ κτεβίνει). β. υ = υ g t ή 0 = 0 0 t ή t = 4s x = υ t gt = υ = υ g t ή 5.5 h ax υ0 0 g Θέλυμε η συνάντηση ν γίνει στ 0 y υ 0t 0t t,... Άρ t = t t 5.5. y gt ή t = 6s β. y = υ t gt ή 80 = 0t 0t ή t = 7,08s x ερ. = 80 + υ ερ. t = 8

31 = ,08 = 50,8 5.5 Έστω Γ τ σημεί συνάντησης ΑΓ + ΓΒ = 5 ή υ0 t gt υ 0 t gt 5 ή t = 0,5s κι ΑΓ = 8, x = t = 0 = 00, 5.55 υ = t = 0 /s Στη συνέχει κτκόρυφη βλή πρς τ πάνω υ = υ g t ή 0 = 0 0t ή t = s κι y = υ t gt = 0 πότε 0 π τ έδφς. Απ τ 0 θ πέσει ελεύθερ έ- τσι 0 0 t t 4 κι υ gt 49/s (σε μέτρ) = υ t gt ή = υ t 5t ή 5t υ t + 5 = 0 ή υ0 υ0 00 t, 5 Όμως t t = s ή υ0 υ0 00 υ0 υ ή υ = 0/s y 5 60 υ 5 60 /s Στη συνέχει y υt g t υ υgt Στ μέγιστ ύψς υ = 0 έτσι βρίσκυμε τ t, y. Οπότε τ μέγιστ ύψς π τ έ- δφς y + y = Απ τ ύψς υτό ελεύθερη πτώση δηλδή y + y = gt πότε βρίσκυμε τ t υ = 0 0 t. Στ μέγιστ ύψς υ = 0 άρ t = s κι y = υ t gt = 0. Απ τ έδφς 0. β. Απ τ 0 εκτελεί ελεύθερη πτώση. Ότν περνά π την κρυφή τυ υρνξύστη έχει δινύσει h h ax ax υ0 gγns h ax υ0 6 g Σελ. κι ισχύει 0 = 0 t ή t = s κι υ = g t = 0/s. 9

32 γ. 0 = 0 t t 4 s κι υ gt 4/s β. δ. t t 4 s λ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τ σύστημ των δύ σωμάτων κι τυ δυνμόμετρυ ισρρπεί. Έτσι: Τ Β Τ Β Τ Τ άρ Τ Τ 00Ν Τ δυνμόμετρ μετρά τη δύνμη Τ ή Τ άρ ένδειξη δυνμόμετρυ=00ν. 6.6 () 6.5. Στ σώμ Β σκύντι: Τ βάρς g 0N κι η τάση Τ τυ νήμτς T T 0N. Στ σώμ Α σκύντι: Τ βάρς g 0N, A η τάση Τ=0Ν κι η τάση T Τ 0N. Α A (A) N N (A) =. Α Α g= 40N Ν Ν 0Ν Ν ΒΑ Ν 40Ν 0Ν Ν 50Ν Ένδειξη δυνμόμετρυ = = Τ = Β = 00Ν 0

33 Τ ντίδρση της Τ H Τ σκείτι πό τ σώμ στ νήμ κι έχει σημεί εφρμγής τ άκρ τυ νήμτς πυ βρίσκετι σε επφή με τ σώμ. Β ντίδρση της Β ( Β : σκείτι στη γη) Ν ντίδρση της Ν ( Ν : σκείτι στ δάπεδ) Τ σώμτ Α, Β θ κινηθύν με την ίδι επιτάχυνση : F F A 0Ν 4 kg s F FA όμως F F A F A F F A 0Ν 4 Ν FA Ν επίσης FA FΒΑ (δράση-ντίδρση). F F Ν. Έτσι A ΒΑ. Γι τ σχινί F T σχ ή F T 40Ν διότι σχ 0. Στ σώμ πό τ σχινί σκείτι η T (ντίδρση της T ). Έτσι T ή = /s. A F 40N i. F A 0kg s A 6.4 F T σχ β. Γι τ σχινί T 40 F ( σχ ) ή 0,5 s F ii. A F A ν ν 40N 40Ν 0 0,5 kg 0,5Κg 40 0,5 s.

34 Στν άνθρωπ σκύντι τ βάρς τυ κι η τάση τυ σχινιύ: Τ σχινί κόβετι ότν η τάση γίνει με Τ θρύσης = 000 Ν. Έστω ότι άνθρωπς νεβίνει. Τ Β Είνι T Tθρ. Β Tθρ. g ax N 0 0 ax 80Kg 80 s ax,5 s 6.4 Η ζυγριά μετρά τη N. Στν άνθρωπ σκύντι ι δυνάμεις N πό τη ζυγριά κι πό τη γη. Οι δυνάμεις N, N έχυν ίσ μέτρ φύ έχυν σχέση δράσης ντίδρσης.. Ισρρπεί ΣF 0N 0 N N 600N β. Στθερή τχύτητ ΣF 0 ( ς Ν. Νεύτων) N 600N γ. Στθερή επιτάχυνση πρς τ πάνω ΣF ( ς Ν. Νεύτων) ΝΒ ΝΒ Ν 70N δ. Στθερή επιβράδυνση πρς τ κάτω ΣF ΝΒ Ν 70N 6.4 ε. Στθερή επιτάχυνση πρς τ κάτω ΣF N ΝΒ Ν 480N. F δ. Fδ Fδ Β δ F g F 6Ν β. F F Β Fδ δ 6Ν γ. δ δ F Β F Β δ F g 4Ν δ. Fδ Β g 0Ν Β. Fδ g ή Fδ 0N Ότν κπεί τ συρμτόσχιν, τ σνσέρ κινείτι πρς τ κάτω με g. Τ σώμ κινείτι μζί με τ σνσέρ με g ) ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΟΜΑΛΑ ΕΠΙΤΑΧΥ- ΝΟΜΕΝΗ ΚΙΝΗΣΗ: F,8N 0, 45 4 s x t 0,454 x 44, U t 0,45 4,5 U 6, s s Ε.Ο.Κ. U 6, s x xλ. x 8,944, x 7,8 δ δ

35 x 7,8 U 6,/s x U t t t 6s F 5 s N N N Σώμ Α: A T A Σώμ Β: T (+) A A s s Όσ νέβει τ έν σώμ θ κτέβει τ άλλ, επμένως κθέν σώμ θ δινύσει x=0c=0,. x 00 5 x t t s 0 U t 5 s N 6.48 Σώμ : Fλ. ΒΝ () Σώμ : F λ. Ν () Β s Σώμ Β: Fλ. T () Σώμ Α: Fλ. A T () A A Β A A

36 0 7 s T A WA 60 T T N ,6Kgr 0,5Kgr Γι τ σώμ: F F 00 s 5 s 6.5. F F s Σώμ :T ( ) Σώμ : Τ i. T T Β Β N 0,6 0,5 Kg 0 s 0 U U t (κτά μέτρ) s 0 x t 0 0 x x x (όσ νεβίνει τ τόσ κτεβίνει τ ). β. σχ. Kg F F 00 0 s 90 s 6.5. F F s β. U t 0 0 s γ. Β g 0 s U U t 000 s t 5s:F t 5 0N F άρ τ σώμ δε θ κινηθεί t 0s:F 0 40N 4

37 6.55 F s (Τ σώμ ρχίζει ν κινείτι τη χρνική στιγμή πυ F t 0 t 0s ).. i. ς νόμς τυ Νεύτων γι κάθε σώμ χωριστά: :F T () :T () () + (): F F 5 s ii. ΣFΑ T 5Ν U 0 iii. U t t s 5 x t β. U t 5 s άρ UA στθερή UA 5 s 5 F Γ 7,5 s U U t Γ UΓ 57, s SA UA t SΓ UA t t Ισχύει SA x 0,5S Γ άρ θ πέχυν x = 60, ς τρόπς: (0 0s) : U0 U0 t U U 80 () β. 0 0 (0s 5s) : U U () 0 5 (5s 0s) : U0 U5 t U0 U U 40 5 U5 40 άρ s U0 40 s 40 U0 80 U0 40 s ς τρόπς: Τ εμβδόν στ διάγρμμ (t) δίνει τη μετβλή της τχύτητς. Έτσι U0 U 0 ή U0 40 s U( /s) t(s) γ. ΣF i. ΣF 0 0 στ χρνικό διάστημ 0s-5s ii. ίδι φρά με την τχύτητ έχει η συνιστμένη δύνμη στ χρνικό διάστημ 5s έως 0s. iii. Η επιτάχυνση έχει ντίθετη φρά πό την τχύτητ πό (0 5)s κι πό (5s 0)s. 5

38 6.57 U(/s) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 Αλληλεπίδρση σωμάτων Ισρρπί σώμτς Σύνθεση υνάμεων 0,5. UU0 t U 4,5 U s t(s) 7.5 φ=0 Fλ. FF N4N 7N φ=90 F F F 4 96 λ. F 5F 5N λ. λ β. UUτελ. Uρχ. 0 s γ. F Ν ΣF FF NN 0N άρ πό νόμ Newton θ κινηθεί με στθερή τχύτητ μετά τ,5s.. Τ σώμ ισρρπεί T T Ν κι Β = Ν = 5 Ν. β. Από τις δυνάμεις πυ σχεδιάστηκν στ σώμ δεν υπάρχει ζεύγς δράσης ντίδρσης. Οι δυνάμεις δράση κι ντίδρση σκύντι σε διφρετικά σώμτ. γ. F 4N Τ σώμ ήτν κίνητ, θ εκτελέσει ευθύγρμμη μλά επιτχυνόμενη κίνηση με στθερή ε- πιτάχυνση μέτρυ: ΣF 4 8 0,5 s U t 80,,6 s x t 8 0,04 0,6 με 4 πένντι κάθετη εφθ πρσκείμενη κάθετη φ=80 : F 4Ν Ν Ν λ. φ=60 : F F F F F συνφ λ. 4 4συν Ν κι η διεύθυνση πυ πρσδιρίζετι πό τη γωνί θ. F ημθ 4 ημ60 εφθ F Fσυνθ 4 συν

39 F 0 ή F F (πρρίπτετι) άρ F F φ=0 : F F F F F συν0 λ. F F F F συν Ν F ημφ εφθ F F συνφ 4 ημ0 4συν Θ βρω τη συνιστμένη των F, F. F F F F F συν0 λ., F F F F συν60 Fλ., F F F F F F F F F 0 φ 60 (όλ τ τρίγων είνι ισόπλευρ) κι F είνι ίσυ μέτρυ κι ντίθετης φράς. F F F Οι Fλ., F Άρ λ.,, λ., F F F F 0N F λ.,, 0N 7.9 F F, Fλ. F F FFσυνφ συνφ συνφ άρ φ 60 Fλ. F F FFσυνφ F F F FF F F F FF F FF 0 F F F 0 F F F, F 8 0 F F F 64,8N 7.0 Fλ. x F F5 N Fλ. y FF F4 4N 7

40 7. F F x F y λ. λ. λ. Fλ. 9 6 F 5N λ. F y 4. λ. εφθ F λ. x FyF ημ45 0Ν Fx F συν45 0Ν F x F F x 0 λ. F y F yf 00 0N λ. άρ Fλ. 0N ημ συν άρ F,F,8 συν60 o F 00 F F y F=0Ν 7. 0 o F x Fx F ημ0 0 0Ν Fy F συν0 0 0 Ν F F F F F συν60 F F F0 FF F F F F 0F F 60F F 0F F 0N άρ F F0 50N Από τν νόμ των συνημιτόνων γι τ τρίγων ΟΚΛ έχυμε: F F F FFσυν60 ή F 00 N Επίσης ισχύει F F F FF συνφ ή π συνφ 0 πότε φ κι F F 7.5 Fx F συνφ 6Ν Fy F ημφ Ν Fx F συνθ 6Ν 4 4 Fy F ημθ 8Ν 4 4 ΣFx F x F F x 0N 4 ΣFy F y F y F 0N 4 ΣF ΣFx ΣFy N ΣFx εφω ΣFy εφ F,F F ημφ F Fσυνφ 8

41 7.6 F, F, 5N F 4 εφω F άρ θ πρέπει ν σκήσυμε μί δύνμη F ίσυ μέτρυ κι ντίθετης κτεύθυνσης με την F,. x ημφ g ημφ Ν y συνφ g συνφ 6Ν F Β 60 o F 0 o F Α F F Fσυν0 F συν N 40 F N F F F F F F A A 0 FA N. 8.8 ΣFx 0 ΣFy 0 F Tx Ty W T ημ60 0 W T συν60 T 0 W 40 T 40Ν W 0Ν ΚΕΦΑΛΑΙΟ Fy Fημφ 50,6 Ν ΣFy F F y 6 N Ν ΣFx FF x 8 5συνφ 850,8 ΣFx Ν F F F, 9

42 8.9 Fλ Ν άρ F 5Ν ΣFy εφφ 0, 5 ΣFx εφφ 0,5 0 x ημ0 Β 0 y συν0 Β ΣFx 0 ΣFy 0 F Βx 0 N y 0 Βx 0N N y 40N N 40 N 0 N 8.0 Fx F συνφ F0,6 N Fy F ημφ F0,8 6N ΣFx 0 ΣFy 0 g Fx T 0 N Fy 0 00N T N N 00 6 N 84N β. γ. 0N Τάση νήμτς x ημ0 0 5Ν κι N y συν0 0 5 Ν 0 o Τ 0 o 60 o Τ 60 o () xx : Τ ημ0 Τημ60 yy : Τ συν0 Τσυν60 Β Τ Τ Τ Τ Τ Τ 0Ν 4 0 Τ 0Ν Τ 5Ν Κι Τ T y 5 Ν 0 o T x 8.. T πότε Τ 0 Ν y Τx Τx εφ0 Τy 0 Tx 0 Ν Άρ η δύνμη πό τν τίχ y 40

43 δ. ε. 0 N Γι την τάση έχυμε T Τ Τ x y T 0 N. Tημ60 0 Τ 0 Τ Ν 0 Τ Τσυν60 Τ 0 Τ Ν 0 F 0 F N 8. ΒAx A ημ0 Ν 8. 9 ΒΑy ΒΑ συν0 Ν Βx ημ60 Βy συν60 Τ σύστημ ισρρπεί Β x Β x Β A ΒΒ N ΒΒ Είνι Βx Fx Βημ0 F συν0 0 0 F F N Αντίδρση εδάφυς NyFy συν0 Fημ0 Σώμ Β: ΣF 0 T 00N Σώμ Α: ΣFy 0 N y A N N ΣF 0 x T T Ax 4

44 T T Ax N Πρέπει Ty Tημ0 ΒΒ T 00 Τ 00Ν Πρέπει επίσης Tx Tx N Ty A 00N Τ y 00 εφφ φ 60 Tx 00 Άξνς x ΣFx 0 F Tx F Tσυνω F Tσυν60 F T T F Αν η F μεγλώσει ρκετά θ κπεί πρώτ τ σχινί ΑΓ. Τ Ι Τy Ty A o o Τσυν60 T συν45 A 0,707Τ 0,5T 00 () T T 0 x x 0,707Τ 0,866T 0 () 0, 866 Τ Τ 0,707 0,866Τ () 0, 707 0, 5Τ 0,707 00, 66 Τ Τ Ν 7,Ν,66 Ι Β 7,Ν h ημφ s 6 Β x s h x 5 5 συνφ s 6 x 0 5 x ημφ 4

45 8.8 y συνφ 5 ΣFx 0 ΣFy 0 F Βx 0 N y 0 Βx 00 N Βy 00 5 N 00 00Ν N 00 5N Fx Fσυν60 5Ν Fx,5 / s U t,5t 0 o s o s o s 5 7,5 Eεμβ. S S 6,5 9. Β x ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 x h= o 9.8 Fx Fσυνφ Fσυνφ 0,5 / s 4 h ημ0 x h 5 x 0 ημ0 x x t t 0 4 s 5 Άξνς x: ΣFx gημφ 5 s Άρ U t 5 0 s 4

46 9. Άνδς εκτελεί Ε. Ο. Επιβρδυνόμενη Κίνηση ΣFx gημφ 5 s Τη στιγμή πυ στμτά υ = 0 άρ UU0 t 0 U0 t U 0 t x U0t t U0 U0 x U0 U0 x Κάθδς εκτελεί Ε. Ο. Επιτχυνόμενη Κίνηση ΣFx gημφ 5 s U t x t Όμως U0 x x t U t 0, U0 tλ. 8s tt 8 8 U0 0 s U xλ. x Fx Fσυν0 0 Ν Χ 0N Βx Βημφ 00 50Ν Fx Χ άρ τ σώμ επιτχύνετι πρς τ κάτω ΣF x Fx X x Fx X N 0kg 4 s Σώμ : Fλ. Β Τ Σώμ : F λ. Τ Β 0 0 s 0 0 Άρ U t s 44

47 F θ x F λ F F λ /s Fλ. 5 5/s U t 0/s εφθ 4 F Ν 80 g 0,6 NFy y 80 6 N , N 40N 0Kgr άρ g 00N 9.. F F F 5N λ Fλ 5, υ t 0 s s β. x t 0 x υ t 0 s 0 s Sλ x x Ισχύει F N (τ σώμ πγειώνετι ότν Ν=0) δηλδή ότν F 4t g 4t 0 t,5s ΣF t 5sec ΣF F / s επιτχυνόμενη, όχι μλά φύ η επιτάχυνση μετβάλλετι Fx x 4 s T g 0 0N Ax A gημφ N Άρ Αx, άρ τ σώμτ θ κινηθύν πρς τ ριστερά με: ΣF 65Ν 65N 65 0 s λ. Fx F συνφ 80Ν Fy F ημφ 60Ν Βx ημφ 0,6 Βy συνφ 0,8 ΣFx ΣFy 0 Fx x N Fyy x ημφ gημφ y συνφ gσυνφ ΣFx Βx gημφ g ημφ 45

48 9.5 5 s β. UU0 t x U 0 t t 0 U0 t x t U 0 x 40 U 0 t t 4s γ. Νι θ επιστρέψει λόγω της x. Ισχύει ή x gημφ ή 5 U t s x t U 0 s t x 40 t 5 t 4s 40 tγβ 5 tγβ 5t 40t 0 t ΓΒ ΓΒ ΓΒ Β tγβ 0,05s 0 x 60,05 6,05 Α U U t 00,05 o 0 A 40,5 s Γι τ κεκλιμέν επίπεδ x gημφ gημφ 5/s U 0 Uo U U o t t K ttk 40,5 8,s, άρ 5 tλ. ta tk,05 s8,s 0,5 s xκεκλ. Uo t K tk 40,5 8, 5 8, x 64,05 κεκλ. x, ,05 λ. x 6,075 λ. 9.6 F 0N άρ F 0 0 s xαγ U0 tαγ tαγ xγβ UΓ tγβ tγβ U0 tαγ tγβ tγβ 0tΓΒ 0tΓΒ Ελέγχω πρς τ πυ θ κινηθύν τ σώμτ: g Kg0/s 0N * A A Χ g ημ0 46

49 Ν ** Άρ τ σώμτ θ κινηθύν πρς τ ριστερά. Γι τ σώμ Α: ΒΑ ΤΑ A () Γι τ σώμ Γ: TΓ Τ Γ Γ () Γι τ σώμ : Τ x () () + () + (): ΒΑ ΤΑ ΤΓ Τ Γ Τ Β x A Γ Τ ΤΓ ΤΑ ΤΓ * ** Β Β Α x A Γ 0Ν 5Ν ΚgKgKg 5Ν 5 Κg s TA A A 5 0Ν Κg s 5 5N 0Ν N 5 Άρ TA TΓ Ν T ** x N 5Ν Κg N Ν s 0 T TΓ Ν β. Τ σώμ ισρρπεί wx T κι Τ F F wx gημφ 400,8 Ν 9.8 γ. Τ wx F wx F gημφ 8 40Ν δ. wx Τ wx F F wx F gημφ F 8 4Ν ε. Άξνς: ΣFy 0 N Wy N gσυνφ N 40 0,6 N 4Ν ίδι κι στις τρεις περιπτώσεις. F Wx F gημφ 6,5,5 8 0, 5 s β. x t 8 4 Μετά τ 0,5s: Wx gημφ 5 s (επιβράδυνση) Στμτά τη χρνική στιγμή: U U t 4 t 0, 8s 5 x Ut t, 6. Επμένως: x x x x,6,6 λ. 47

50 γ. Wx 5 s (επιτάχυνση) xλ. t xλ.,6 t 5 5,, 0 s, άρ 5 5, U t 5 6 5, 5 s U(/s) 5 0 t(s) δ Τ T N ε. ΣF F F Ν με ντίθετη κτεύθυνση στ. U U t x U t t U x 5 x,5 s W x W y W φ 9.0 β. Επιτχύνετι λόγω της Wx. Άξνς x: ΣF Wx gημφ 5 (στθερή) s γ. x x t t,5 s 5 U t 5 s 5 δ. ΟΓ Ut t s 5. U=στθερή άρ πό νόμ Newton ΣF 0 κι φύ F=T θ είνι F=Wx F=gημφ 00 ημφ άρ φ = 0 00 β. Άξνς y: ΣF 0 N Wy 48

51 γ. Ngσυν Ν φ φ 5 Ομίως: F Wx o F gημ5 00 0,59 5,8Ν 9. U 4 x 0, 0 Σώμ : x U t 0, 0,4 9.. Σώμ : Wx Τ gημφ Τ Τ 00,6 0Ν Τ Τ W Σώμ : 0 5 Τ 0, 5 Τ 4,5Ν Σώμ : Τ 4,5 4,5Kg γ. i. U t s 9. Σώμ : Wx T Σώμ : Τ T Σώμ : T ( ) Wx 0 5 s T Wx T gημφ 0 8Ν άρ Τ Τ Τ Τ 8Ν Τ 6Ν άρ Τ Τ 6Ν ΣF W Σώμ : g 0 U U t s T T W W T T U t t 0, s 0 άρ x Ut t Οι τάσεις των νημάτων είνι ίσες. Σώμ : WT Σώμ : TW W W () + (): 49

52 9.7* g g s T W T 0 5 T 5Ν Τ δυνμόμετρ μετρά δύνμη: F ΤΤ Τ 5 0Ν oλ. δυν. x t x 5 5 7,5 t 4 s ΣF ΣF 7,5N F άρ υπάρχει τριβή. Επμένως ισχύει: ΣF FT T,5N Άξνς y: ΣFy 0 N W N 0N Τ,5 Ισχύει: T μn μ 0,5 Ν 0 9.0* T N F y W 0 o Άξνς y Άξνς x ΣFy 0 ΣFx 0 N Fy W Fx T N W Fy T F συν0 N F F x T 00 N 50N T 50 N Τ 50 T μn μ. Ν t= 0sec T στ N F t=,5sec 9.8* ΣFx T T μn μg UU0 t 0 U0 t U 0 t U0 μ g x U0 0,0 00 U0 400 U0 0 s μg x U0 t t U0 U0 x U0 U0 U0 x x U0 U0 x Γι ν ξεκινήσει τ σώμ ρκεί: F T στ 6t μστν 6t 0,5 g 6t 0, t,5s 6 άρ τ σώμ ξεκινά την t,5s β. Αφύ ξεκινήσει τ σώμ κι μετά, έχυμε τριβή λίσθησης. Τ μ Ν 0, Ν λ. t 4s : λ. ΣF 646 / s 4 t 5s ΣF / s 4 50

53 s U U0 t 0 U t 0 t U 0 h 8 ημ0 x 6 x x Άξνς y ΣFy 0 Ν Wy Ν gσυνφ Ισχύει: Τ μn μgσυνφ Άξνς x ΣFx Wx T gημφ μgσυνφ s x t x t t 4s άρ U t U 8 s 9.9 U 0 t t,5s x U0 t t x 0,5 8,5 x 50 5 x 5 Τη στιγμή πυ τ σώμ κινητπιείτι στιγμιί δέχετι δύ δυνάμεις στν άξν κίνησης: την x 5 με φρά πρς τ «κάτω» κι την τριβή T με φρά πρς τ «πάνω». Αφύ x T τ σώμ θ επιστρέψει πρς τ κάτω. 9.8 x ημφ gημφ y συνφ gσυνφ ΣFy 0 ΣFx ΝΒy 0 Τ Βx Τ Βx Ν Βy Ν gσυνφ μgσυνφ gημφ Τ μνμgσυνφ Fx F συνφ 4N Fy F ημφ 8N Wx gημφ 6N Wy gσυνφ 8N Αφύ Fx Wx τ σώμ θ κινηθεί πρς την κρυφή τυ κεκλιμένυ επιπέδυ. 5

Γ" Λυκείου Θετική άάίτεχνολογική Κατεύθυνση. ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΕΘΝΙΚΉς ΠΑΙΔΕΊΑς ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΆΤΩΝ Ί ΑΙΔ ΑΓΩΓΙ ΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Γ Λυκείου Θετική άάίτεχνολογική Κατεύθυνση. ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΕΘΝΙΚΉς ΠΑΙΔΕΊΑς ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΆΤΩΝ Ί ΑΙΔ ΑΓΩΓΙ ΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Λύσεις των ασκήσεων ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΕΘΝΙΚΉς ΠΑΙΔΕΊΑς ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΆΤΩΝ Ί ΑΙΔ ΑΓΩΓΙ ΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ U ίβ»ι I ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΏΝ ΒΙΒΛΊΩΝ Γ" Λυκείου Θετική άάίτεχνολογική Κατεύθυνση Αύσεις των ασκήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις Λύσεις σε Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων. Μάθημα: Φυσική Α Λυκείου

Απαντήσεις Λύσεις σε Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων. Μάθημα: Φυσική Α Λυκείου Απαντήσεις Λύσεις σε Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων Μάθημα: Φυσική Α Λυκείου Στο παρών παρουσιάζουμε συνοπτικές λύσεις σε επιλεγμένα Θέματα («Θέμα 2 ο, 4 ο») από την Τράπεζα θεμάτων. Το αρχείο αυτό τις

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ) Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ) Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ) Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 00 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ ο Στις ερωτήσεις -4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΣΙΛΙΒΙΓΚΟΣ

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΣΙΛΙΒΙΓΚΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΣΙΛΙΒΙΓΚΟΣ ΦΥΣΙΚΗ Α Λυκείου Σαλαμίνα Φυσική Α Λυκείου 2 ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΣΙΛΙΒΙΓΚΟΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Με το μικρό αυτό βιβλίου θα ήθελα να βοηθήσω τους μαθητές της Α τάξης του Ενιαίου Λυκείου να οργανώσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ. Φυσική Β' ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΥΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ. Φυσική Β' ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΥΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Φυσική Β' ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΥΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΑΙΩΝ ΑΘΗΝΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α Παράδειγμα 1. Α1. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ονομάζεται και α. μετατόπιση. β. επιτάχυνση. γ. θέση. δ. διάστημα.

ΘΕΜΑ Α Παράδειγμα 1. Α1. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ονομάζεται και α. μετατόπιση. β. επιτάχυνση. γ. θέση. δ. διάστημα. ΘΕΜΑ Α Παράδειγμα 1 Α1. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ονομάζεται και α. μετατόπιση. β. επιτάχυνση. γ. θέση. δ. διάστημα. Α2. Για τον προσδιορισμό μιας δύναμης που ασκείται σε ένα σώμα απαιτείται να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 00 ΘΕΜΑ : Θεωρύμε τυς μιγαδικύς αριθμύς α) z(t) + z(t) = z(t)

Διαβάστε περισσότερα

Συνεπώς, προσπαθώντας να μην ξεχάσω κάποιον, οφείλω και χαίρομαι να αναφέρω τους εξής:

Συνεπώς, προσπαθώντας να μην ξεχάσω κάποιον, οφείλω και χαίρομαι να αναφέρω τους εξής: Στο παρόν υλικό περιέχονται 490 Ασκήσεις και, κυρίως, Προβλήματα που αφορούν στο μάθημα της Φυσικής της Γ Λυκείου, για την Θετική και την Τεχνολογική Κατεύθυνση. Το επίπεδο δυσκολίας των θεμάτων είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ μονόμετρα. διανυσματικά Η μάζα ενός σώματος αποτελεί το μέτρο της αδράνειάς του, πυκνότητα ενός υλικού d = m/v

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ μονόμετρα. διανυσματικά Η μάζα ενός σώματος αποτελεί το μέτρο της αδράνειάς του, πυκνότητα ενός υλικού d = m/v ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Υπάρχουν φυσικά μεγέθη που ορίζονται πλήρως, όταν δοθεί η αριθμητική τιμή τους και λέγονται μονόμετρα.. Μονόμετρα μεγέθη είναι ο χρόνος, η μάζα, η θερμοκρασία, η πυκνότητα, η ενέργεια,

Διαβάστε περισσότερα

Λύσεις των ασκήσεων. Φυσική Β'Λυκείου Θετική και Τεχνολογική Κατεύθυνση. ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΕΘΝΙΚΉς ΠΑΙΔΕΊΑς ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Λύσεις των ασκήσεων. Φυσική Β'Λυκείου Θετική και Τεχνολογική Κατεύθυνση. ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΕΘΝΙΚΉς ΠΑΙΔΕΊΑς ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Λύσεις των ασκήσεων ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΕΘΝΙΚΉς ΠΑΙΔΕΊΑς ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΏΝ ΒΙΒΛΊΩΝ Φυσική Β'Λυκείου Θετική και Τεχνολογική Κατεύθυνση Α ύ σ ε ι ς τ ω ν α σ κ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός βαθμολόγησης Εξεταστικού Δοκιμίου Α Λυκείου

Οδηγός βαθμολόγησης Εξεταστικού Δοκιμίου Α Λυκείου ΛΥΚΕΙΟ ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-15 Οδηγός βαθμολόγησης Εξεταστικού Δοκιμίου Α Λυκείου 1) Να γράψετε 3 διανυσματικά μεγέθη και 2 μονόμετρα μεγέθη καθώς και τις μονάδες μέτρησής τους (στο

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις στις ακολουθίες

Σηµειώσεις στις ακολουθίες Σηµειώσεις στις κολουθίες Η έννοι της κολουθίς Ας ρίξουµε µι µτιά στην επόµενη πράθεση ριθµών: 7,, 5, 9,, 7,, Όπως κτλβίνει κνείς, υπάρχουν άπειροι ριθµοί που διδέχοντι ο ένς τον άλλο, µε κάποι λογική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 1. Τι λέμε δύναμη, πως συμβολίζεται και ποια η μονάδα μέτρησής της. Δύναμη είναι η αιτία που προκαλεί τη μεταβολή της κινητικής κατάστασης των σωμάτων ή την παραμόρφωσή

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3 Δυνάμεις. Φυσική Β Γυμνασίου

Κεφάλαιο 3 Δυνάμεις. Φυσική Β Γυμνασίου Κεφάλαιο 3 Δυνάμεις Φυσική Β Γυμνασίου Απαντήσεις ερωτήσεων σχολικού βιβλίου σχ. βιβλίο (σ.σ. 42-63) Γυμνάσιο: 9.000 μαθήματα με βίντεο-διδασκαλία για όλο το σχολικό έτος μόνο με 150 ευρώ! Μελέτη όπου,

Διαβάστε περισσότερα

υναµική στο επίπεδο.

υναµική στο επίπεδο. στο επίπεδο. 1.3.1. Η τάση του νήµατος, πού και γιατί; Έστω ότι σε ένα λείο οριζόντιο επίπεδο ηρεµούν δύο σώµατα Α και Β µε µάζες Μ=3kg και m=2kg αντίστοιχα, τα οποία συνδέονται µε ένα νήµα. Σε µια στιγµή

Διαβάστε περισσότερα

απόσταση ταλαντωτή από τη ΘΙ είναι 5cm τότε στην αντικατάσταση το µέγεθος αυτό ενδεχοµένως να είναι αρνητικό.. χ-t, υ-t, α-t

απόσταση ταλαντωτή από τη ΘΙ είναι 5cm τότε στην αντικατάσταση το µέγεθος αυτό ενδεχοµένως να είναι αρνητικό.. χ-t, υ-t, α-t 1 ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ 1. εργάζοµαι µε µονάδες SI. κάνω σωστές πράξεις 3. χρησιµοποιώ τα σύµβολα που δόθηκαν και όχι δικά µου 4. προσέχω αν ζητιέται το µέτρο του µεγέθους ή η αριθµητική του τιµή 5. βρίσκω µε βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΠΥΡΙΔΩΝΑ ΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 ΓΡΑΠΤΕ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕ ΕΞΕΤΑΕΙ ΦΥΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 31-05-2012 ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 07.45 10.15 Οδηγίες 1. Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από 9 σελίδες.

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία εισαγωγής για τη Φυσική Α Λυκείου

Στοιχεία εισαγωγής για τη Φυσική Α Λυκείου Στοιχεία εισαγωγής για τη Φυσική Α Λυκείου 1 ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΕΩΝ 1.1 Προτεραιότητα Πράξεων Η προτεραιότητα των πράξεων είναι: (Από τις πράξεις που πρέπει να γίνονται πρώτες,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΞΕΠΑΠΑΔΕΑΣ ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΛΥΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΛΥΣΕΙΣ ου ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Αν Α κι Β είνι δύο σύνο ν ποδείξετε ότι Α Β c BB Α c B Εφρμόζοντς την επιμεριστική ιδιότητ της ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

1 ΦΕΠ 012 Φυσική και Εφαρμογές

1 ΦΕΠ 012 Φυσική και Εφαρμογές 1 ΦΕΠ 012 Φυσική και Εφαρμογές Διάλεξη 5 η Παραδείγματα: (1) Δύο σώματα είναι δεμένα με σχοινί όπως στο σχήμα. Στο πρώτο σώμα μάζας m 1 = 2Κg ασκούμε δύναμη F = 4N. Αν η μάζα του σώματος (2) είναι m 2

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Ομάδαs Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Φυσική Ομάδαs Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Φυσική Ομάδαs Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Φυσική

Διαβάστε περισσότερα

Λύσεις των θεμάτων ΔΕΥΤΕΡΑ 27 MAΪΟΥ 2013 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Λύσεις των θεμάτων ΔΕΥΤΕΡΑ 27 MAΪΟΥ 2013 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 7 MAΪΟΥ 3 Λύσεις των θεμάτων Έκδοση 3

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ GI_A_FYS_0_4993

ΘΕΜΑ GI_A_FYS_0_4993 ΘΕΜΑ GI_A_FYS_0_4993 ΘΕΜΑ Β Β Ένας αλεξιπτωτιστής που έχει μαζί με τον εξοπλισμό του συνολική μάζα Μ, πέφτει από αεροπλάνο που πετάει σε ύψος Η Αφού ανοίξει το αλεξίπτωτο, κινούμενος για κάποιο χρονικό

Διαβάστε περισσότερα

, y 1. y y y y = x ( )

, y 1. y y y y = x ( ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕ Ο ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ. ΕΞΙΣΩΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ Μία εξίσωση µε αγνώστους x, y λέγεται εξίσωση µίας γραµµής C, όταν οι συντεταγµένες των σηµείων της C και µόνο αυτές την επαληθεύουν. Αν έχουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Θέμα Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Στις παρακάτω ερωτήσεις πολλαπλής ιλογής Α-Α4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΙΑΝΥΣΜΑΤΟΣ

1.1 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΙΑΝΥΣΜΑΤΟΣ 1 1.1 Η ΕΝΝΟΙ ΤΟΥ ΙΝΥΣΜΤΟΣ ΘΕΩΡΙ 1. ιάνυσµα Λέγεται κάθε πρσανατλισµέν ευθύγραµµ τµήµα. (έχει αρχή και πέρας) A B 2. Μηδενικό διάνυσµα 0 Λέγεται τ διάνυσµα τυ πίυ η αρχή και τ πέρας συµπίπτυν. AA= 0 3.

Διαβάστε περισσότερα

w w w.k z a c h a r i a d i s.g r

w w w.k z a c h a r i a d i s.g r Πως εφαρμόζουμε την αρχή διατήρησης της μηχανικής ενέργειας στα στερεά σώματα Πριν δούμε την μεθοδολογία, ας θυμηθούμε ότι : Για να εφαρμόσουμε την αρχή διατήρησης της μηχανικής ενέργειας (Α.Δ.Μ.Ε.) για

Διαβάστε περισσότερα

Σωματίδιο μάζας m κινείται στο οριζόντιο επίπεδο xy σε κυκλική τροχιά με σταθερή γωνιακή ταχύτητα ω. Τι συμπεραίνετε για τη στροφορμή του;

Σωματίδιο μάζας m κινείται στο οριζόντιο επίπεδο xy σε κυκλική τροχιά με σταθερή γωνιακή ταχύτητα ω. Τι συμπεραίνετε για τη στροφορμή του; Άσκηση Σωματίδιο μάζας m κινείται στο οριζόντιο επίπεδο xy σε κυκλική τροχιά με σταθερή γωνιακή ταχύτητα ω. Τι συμπεραίνετε για τη στροφορμή του; Απάντηση Έστω R n η ακτίνα του κύκλου. Αφού η κίνηση είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμοί των εννοιών και θεωρήματα χωρίς απόδειξη

Ορισμοί των εννοιών και θεωρήματα χωρίς απόδειξη ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ http://ddethr Ορισμοί τω εοιώ κι θεωρήμτ χωρίς πόδειξη ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ Τι είι το σύολο τω μιγδικώ ριθμώ; Το σύολο τω μιγδικώ ριθμώ είι έ υπερσύολο του συόλου τω πργμτικώ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 ΜΑΪΟΥ 015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα