ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ"

Transcript

1 ΚΩΝΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ η ΜΟΡΦΗ ΑΣΚΗΣΕΩΝ: Μς ζητούν ν βρούμε την εξίσωση ενός κύκλου Ν βρεθεί η εξίσωση του κύκλου που έχει κέντρο το σημείο: Κ (3, 3) κι τέμνει πό την ευθεί ε: x ψ + 7 = 0 χορδή μήκους οο A M K B Φέρουμε πό το Κ την κάθετη ΚΜ (ε) Τότε το Μ θ νι μέσο του ΑΒ κι φού (ΑΒ) = (ΜΒ) = Έχουμε: d( K, M) = = + 5 Στο ορθογώνιο λοιπόν ΚΜΒ έχουμε: ( KB) = ( KM ) + ( MB) 6 36 ρ = + = + = Άρ ο κύκλος έχει εξίσωση: ( x 3) ( ψ 3) + = 5 Ν βρεθεί η εξίσωση του κύκλου με διάμετρο το ΑΒ ν είνι Α (5, ) κι Β ( 3, 6) Το κέντρο του κύκλου είνι Κ=, Κ(,) Η κτίν είνι ( ) ( ) ρ =ΚΑ= 5 + = = 3 Άρ η εξίσωση του κύκλου είνι ( ) ( ) x + y = 3 9

2 MAΘΗΜΑΤΙΚΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ( ) 3 Δίνετι η εξίσωση x + y x y a+ a = 0 () με Ν δείξετε ότι η () πριστάνει κύκλο γι κάθε κι ν βρείτε το κέντρο κι την κτίν του Η () γράφετι x + y ax + ay + a =0 () Από την () βρίσκουμε ότι Α +Β Γ= ( ) + ( ) = > 0 Α Β άρ η () πριστάνει κύκλο με κέντρο Κ, ή Κ κι κτίν ρ = Α +Β Γ = = (, ) Ν βρεθεί η εξίσωση του κύκλου (c) που εφάπτετι στις ευθείες ( ε ):x+ y + = 0 κι ( ε ):x+ y 6= 0 κι το κέντρο του βρίσκετι στην ευθεί ( ε 3 ):x+ 3y= 8 Έστω Κ (, β) το κέντρο του κύκλου Τότε φού Κ (ε 3 ) έπετι ότι + 3β = 8 () Ο κύκλος (c) εφάπτετι στις (ε ) κι (ε ) άρ + β + + β 6 d( Κ, ε) = d( Κ, ε) = β + + β 6 = + β + = + β β + = + β 6 β = 8 ή β = + β β = β = ( ) 3 + 3β = ( 3) ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Ότν μς ζητούν ν βρούμε την εξίσωση ενός κύκλου: Αν μς δίνουν δύο σημεί Α κι Β του κύκλου βρίσκω την μεσοκάθετο του ΑΒ Η μεσοκάθετος του ΑΒ διέρχετι πό το κέντρο του κύκλου Ότν έν σημείο Α νήκει σε έν κύκλο τότε οι συντετγμένες του επληθεύουν την εξίσωση του κύκλου κι η πόστση του κέντρου του κύκλου πό το σημείο Α είνι ίση με την κτίν του κύκλου Το σύστημ () + 3β = 8 ( ) β = = δίνει β = 3 άρ Κ (, 3) 0

3 ΚΩΝΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 3 Η εξίσωση του κύκλου με κέντρο το Ο(0,0) είνι: x + y =ρ Η εξίσωση του κύκλου με κέντρο το K( x0, y0) είνι: (x x ) + (y y ) = ρ Ένς κύκλος με εξίσωση της μορφής x + y + Ax+ By+Γ= 0 έχει κέντρο A B K, κι κτίν ρ= A + B Γ κι το σύστημ = 3 ( 3) 3 + 3β = άρ Κ 3, () + 3β = 8 β = 3 3 ( ) + 3+ Είνι ρ = d ( Κ, ε) = = άρ η ζητούμενη = 5 εξίσωση του κύκλου (c ) είνι ( x ) ( y 3) ( 3) Είνι ρ = d ( Κ, ε) = = άρ η εξίσωση του κύκλου (c ) σ υτή τη περίπτωση είνι + + y = ( x 3) 5 Ν βρεθεί η εξίσωση του κύκλου, ο οποίος διέρχετι πό τ σημεί Α (3, ) κι Β (, 3) κι το κέντρο του νήκει στην ευθεί ε: 3x y = 0 Το κέντρο Κ του κύκλου θ νήκει, εκτός πό την ε, κι στη μεσοκάθετο ζ της χορδής ΑΒ Λύνοντς το σύστημ των εξισώσεων των ε κι ζ βρίσκουμε τις συντετγμένες του κέντρου Η κτίν ρ θ προσδιοριστεί πό τη σχέση ρ = (ΚΑ) Αρχικά υπολογίζουμε το μέσο του τμήμτος ΑΒ, που είνι το Μ, =Μ(,) Ο συντελεστής διεύθυνσης της ευθείς ΑΒ είνι 3 λ ΑΒ = = 3 Από τη σχέση λαβ λ ζ =, πίρνουμε λ =, οπότε λ = ζ Η εξίσωση της ζ είνι y = (x ) ή λλιώς y = x y = x Το σύστημ δίνει x = κι y = Έτσι το κέντρο 3x y = 0 του κύκλου είνι το Κ (, ) κι η κτίν του είνι ζ

4 MAΘΗΜΑΤΙΚΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ( ) ( ) ( ) ρ = ΚΑ = 3 + = 0 Τελικά η εξίσωση του κύκλου είνι (x ) + (y ) = 0 6 Δίνοντι τ σημεί Κ (, 5), Λ (7, 0) κι Μ (, 3) Ν βρείτε την εξίσωση του κύκλου, ο οποίος διέρχετι πό τ Κ, Λ κι Μ (δηλδή ν βρεθεί η εξίσωση του περιγεγρμμένου κύκλου του τριγώνου ΚΛΜ) τρόπος Έστω x + y + Αx + Βy + Γ = 0 η ζητούμενη εξίσωση Η εξίσωση υτή επληθεύετι πό τις συντετγμένες των Κ, Λ, Μ, φού υτά νήκουν στον κύκλο Επομένως θ έχουμε: + 5 +Α +Β 5+Γ= 0 Α+ 5Β+Γ= 9 () Α 7+Β 0+Γ= 0 7Α+Γ= 9 ( ) ( ) + ( 3) +Α( ) +Β( 3) +Γ= 0 Α 3 Β+Γ= 3( 3) Λύνουμε τώρ το σύστημ υτό (τρεις εξισώσεις με τρεις γνώστους) με σκοπό ν προκύψουν οι τιμές των Α, Β κι Γ Από τη σχέση () προκύπτει Γ = 7Α 9, οπότε οι σχέσεις (), (3) δίνουν: Α+ 5Β 7Α 9= 9 5Α+ 5Β= 0 Α 3Β 7Α 9= 3 9Α 3Β= 36 Α + Β = Α = Α Β= 3 Β= 0 Επομένως Γ = 7Α 9 = 7 ( ) 9 = Άρ η ζητούμενη εξίσωση του κύκλου είνι x + y x = 0 ( (x ) + y = 5) β τρόπος Η μεσοκάθετος κάθε χορδής ενός κύκλου διέρχετι πό το κέντρο του, οπότε το κέντρο του κύκλου θ νήκει στη μεσοκάθετο του ΚΛ κι στη μεσοκάθετο του ΛΜ Βρίσκουμε τις εξισώσεις των μεσoκθέτων των ΚΛ, ΛΜ κι στη συνέχει λύνουμε το σύστημά τους Προκύπτουν έτσι οι συντετγμένες (x 0, y 0 ) του κέντρου Ν του κύκλου Η κτίν ρ του κύκλου θ είνι ίση με την πόστση του Ν, γι πράδειγμ, πό το Κ Η εξίσωση του κύκλου θ είνι τότε η (x x 0 ) + (y y 0 ) = ρ με τ x 0, y 0, ρ που έχουν προκύψει η ΜΟΡΦΗ ΑΣΚΗΣΕΩΝ: Μς ζητούν ν βρούμε την εξίσωση των εφπτόμενων ενός κύκλου

5 ΚΩΝΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ Ν βρεθούν οι εφπτόμενες του κύκλου C: x + ψ x 6ψ = 0 που είνι κάθετες στην ευθεί ε: x 3ψ = = 0 ος τρόπος: Αρκεί ν βρούμε τ σημεί Α κι Β που οι ε κι ε εφάπτοντι στον C κι ν φέρουμε πό υτά ευθείες κάθετες στην ε Φέρουμε πό το Κ (,3) ευθεί ζ πράλληλη της ε ζ : ψ 3 = ( ) 3 x x Η τομή υτής κι του κύκλου δίνει τ σημεί Α κι Β: με: ψ = κι ψ =, οπότε Α (, ), Β (, ) Ο κύκλος είνι της μορφής: x + ψ + Αx + Βψ + Γ = 0 με: Α =, Β = 6 κι Γ = 0, άρ έχει κέντρο: Κ (, 3) κι κτίν: ρ = Α +Β Γ = 0 = 0 Έστω ε μί εφπτομένη του κάθετη στην ε Τότε θ χει μορφή: ψ = λx + k με: λ ε = 3 (φού: λ ε λ ε = ), δηλ: ψ = 3x + k ή 3x + ψ k = 0 Αφού η ε είνι εφπτομένη, η κτίν ΚΑ του κύκλου που κτλήγει σ υτήν είνι κάθετη στην ε Άρ: ( ΚΑ ) = ρ = 0 οπότε: k d( ΚΑ, ) = ρ = 0 6 k = k 6=± 0 με k = 6, k = Άρ ε : ψ = 3x +6 κι ε : ψ = 3x είνι οι εφπτόμενες κάθετες στην ε Ν βρεθεί η εξίσωση της εφπτομένης του κύκλου C: (x ) + (y + 3) = 0 στο σημείο του Α (, ) Ο κύκλος έχει κέντρο Κ (, 3) τρόπος Η ευθεί ΑΚ έχει συντελεστή διεύθυνσης λ = + = κι ΑΚ 3 είνι κάθετη στην εφπτομένη ε του κύκλου στο Α Επομένως είνι λ ΑΚ λ ε =, οπότε λ =, π όπου πίρνουμε λ ε = 3 3 ε Έτσι η ε διέρχετι πό το σημείο Α (, ) κι έχει συντελεστή διεύθυνσης λ ε = 3, άρ θ έχει εξίσωση y + = 3 (x ), δηλδή y = 3x 5 β τρόπος Γι έν τυχίο σημείο Μ (x, y) του επιπέδου θ είνι Μ ε ΑΜ ΑΚ ΑΜ ΑΚ = 0 3

6 MAΘΗΜΑΤΙΚΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Είνι όμως ΑΜ = (x, y +) κι ΑΚ = (3, ) οπότε έχουμε: ΑΜ ΑΚ = 0 3 x y+ = 0 ( ) ( ) 3x y 5= 0 y = 3x 5 ( ) Η ισοδυνμί Μ x, y ε y = 3x 5 φνερώνει ότι η εξίσωση της ε είνι y = 3x 5 3 Ν βρεθούν οι εξισώσεις των εφπτομένων του κύκλου C: x + y = 5 που διέρχοντι πό το σημείο Α (, 3) Το σύνολο των ευθειών που διέρχοντι πό το σημείο Α (, 3) ποτελείτι πό την ευθεί x = κι τις ευθείες της μορφής x 3 = λ (x + ), δηλδή λx y + λ + 3 = 0 Η ευθεί x = πέχει πό το κέντρο Ο (0, 0) του κύκλου πόστση ίση με 5 = ρ, οπότε δεν ποτελεί λύση του προβλήμτος Η ευθεί λx y + λ + 3 = 0 είνι εφπτομένη του κύκλου C, ν κι μόνο ν d (Ο, ε) = ρ λ + 3 Όμως: d ( Ο, ε) = ρ = 5 5 λ + = λ+ 3 λ + 5( λ + ) = λ + 6λ+ 9 λ 6λ = 0 λ 3λ = 0 λ = ή λ = Άρ οι ζητούμενες εξισώσεις είνι x y + 5 = 0 κι 5 x y+ = 0 Η εξίσωση της εφπτόμενης κύκλου με κέντρο το Ο(0,0) σε έν σημείο του A(x, y ) δίνετι πό τον τύπο: xx + yy =ρ 3 η ΜΟΡΦΗ ΑΣΚΗΣΕΩΝ: Μς ζητούν ν βρούμε την σχετική θέση ενός κύκλου

7 ΚΩΝΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ Δίνετι η ευθεί ε: y = λx κι ο κύκλος C: x + y x + = 0 Ν βρεθεί ο λ ώστε η ευθεί : () ν τέμνει τον C, () ν εφάπτετι στον C, (3) ν μην έχει κοινά σημεί με τον C Μι ευθεί (ε) με έν κύκλο κτίνς ρ κι κέντρου Κ: ) έχουν δύο κοινά σημεί ότν d(κ, ε)<ρ β) δεν έχουν κοινά σημεί ότν d(κ, ε)>ρ γ) εφάπτοντι ότν d(κ, ε)=ρ Τ σημεί των ε κι Cμς τ δίνει το σύστημ των εξισώσεών τους Αν θέσω λοιπόν στην εξίσωση του C όπου y = λx έχω: x + λ x x+ = 0 ( + λ ) x x+ = 0 τριώνυμο με δικρίνουσ Δ = 6 ( + λ ) = (3 λ ) που το πρόσημο της φίνετι στον πρκάτω πίνκ Έτσι έχουμε τις εξής περιπτώσεις: () η ευθεί τέμνει τον κύκλο κι υτό συμβίνει ότν Δ> 0 λ 3, 3 ( ) () η ευθεί εφάπτετι στον C κι υτό συμβίνει ότν Δ= 0 λ =± 3 (3) η ευθεί δεν τέμνει τον κύκλο ότν Δ< 0 λ, 3 3, + ( ) ( ) Ν βρεθεί η σχετική θέση των κύκλων C κι C στις πρκάτω περιπτώσεις: i) C : (x 3) + (y ) = κι C : (x + ) + (y ) = 5 ii) C : (x ) + (y ) = κι C : x + (y ) = iii) C : (x ) + (y + ) = 0 κι C : (x + ) + (y ) = --- i) Ο κύκλος C έχει κέντρο Κ (3, ) κι κτίν ρ = κι ο C έχει κέντρο Κ (, ) κι κτίν ρ = Έχουμε: ( ) ( ) ( ) 3 5 ρ ρ Κ Κ = + = > + Επομένως οι δύο κύκλοι βρίσκοντι ο ένς εκτός του άλλου (κι δεν έχουν κοινά σημεί) 5

8 MAΘΗΜΑΤΙΚΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ii) Ο κύκλος C έχει κέντρο Κ (, ) κι κτίν ρ = κι ο 5 κύκλος C έχει κέντρο Κ, κι κτίν ρ = Έχουμε: 5 ρ ρ ( ) ( ) ΚΚ = + = = Επομένως οι κύκλοι εφάπτοντι εσωτερικά Λύνοντς το σύστημ των εξισώσεων των δύο κύκλων βρίσκουμε x = 3, y = Αυτό σημίνει ότι οι κύκλοι εφάπτοντι εσωτερικά στο Τ (3, ) iii) Λύνοντς το σύστημ των εξισώσεων των δύο κύκλων βρίσκουμε δύο λύσεις (x =, y = 0) κι (x =, y = ) Επομένως οι κύκλοι έχουν δύο κοινά σημεί, τ οποί είνι τ Τ (, 0) κι Τ (, ) η ΜΟΡΦΗ ΑΣΚΗΣΕΩΝ: Μς ζητούν ν βρούμε την εξίσωση μις υπερβολής ή έλλειψης ή πρβολής ή στοιχεί υτών Ν βρεθεί η εξίσωση πρβολής που είνι συμμετρική ως προς τον y y, που έχει κορυφή την ρχή των ξόνων κι που ορίζει πάνω στη διχοτόμο της πρώτης κι τρίτης γωνίς, χορδή μήκους 8 Η εξίσωση της πρβολής C με εστί p E,0 κι διευθετούσ p δ :x= είνι: y = px Η ζητούμενη εξίσωση της πρβολής θ είνι της μορφής (c) : x = py () Η εξίσωση της διχοτόμου της ης κι 3 ης γωνίς των ξόνων είνι y = x () Τ σημεί τομής της πρβολής (c) κι της διχοτόμου είνι οι λύσεις του συστήμτος: x = py () x = 0 x py = 0 x( x p) = 0 y = x ( ) x = p ρ κι y = 0 ρ κι y = p 6

9 ΚΩΝΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ Άρ τ σημεί τομής είνι τ Ο (0, 0) κι Α (p, p) Είνι ( ) ( ) ( ) d O, A = 8 p 0 + p 0 = 8 = = = =± 8p 8 p 8 p p κι επομένως οι ζητούμενες εξισώσεις της πρβολής είνι (i) x = 8x κι (ii) x = 8y Η εξίσωση της έλλειψης C με εστίες τ σημεί E( γ,0), E( γ,0) κι στθερό άθροισμ είνι x y + =, όπου β β= γ Η εκκεντρότητ της έλλειψης + = β δίνετι πό τον τύπο γ ε= < Ν βρεθεί η εστί κι η διευθετούσ της πρβολής (y ) + 3 = (y ) + 7x () Η () γράφετι κι ως εξής 7 y y = y + + 7x 3y = 7x y = x άρ p= p= κι επομένως η εστί είνι 3 6 p E 7,0,0 ή E p 7 κι η εξίσωση της διευθετούσς x = ή x = 3 Ν βρεθεί η εξίσωση της έλλειψης με κέντρο το Ο(0, 0), ότν: ) Έχει εστί το σημείο ( 3, 0) κι μεγάλο άξον 8 ) Έχει εστί το σημείο (0, ) κι μικρό άξον 6 3 3) Έχει εστί το σημείο (3, 0) κι εκκεντρότητ ) Έχει εστί τον x x, εστική πόστση κι περνά πό το (, 3) 5) Διέρχετι πό τ σημεί (3, ) κι (0, ) )Αφού έχει εστί στον άξον xx το σημείο ( 3, 0) είνι γ = 3 γ = 3 κι φού το μήκος του μεγάλου άξον είνι = 8 = Άρ β = γ = 6 9 = 7 κι έτσι C : + = 6 7 7

10 MAΘΗΜΑΤΙΚΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ) Αφού έχει εστί στον άξον yy το σημείο (0, ) είνι γ = κι φού το μήκος του μικρού άξον είνι β = 6 β = 3 Άρ = β + γ = = 5 = 5 κι έτσι C : + = 9 5 3) Αφού έχει εστί στον άξον xx το σημείο (3, 0) είνι γ = 3 κι γ 3 φού η εκκεντρότητ είνι 5 = 5 = Άρ β = γ = 5 9 = 6 κι έτσι C : + = 5 6 ) Αφού έχει εστική πόστση γ = γ = πό = β + γ = β + Έστω C : + = + = η έλλειψη που διέρχετι β β + β πό το σημείο 3 (, 3), άρ + = β 9β 36= 0 β =, άρ β + β = 6 κι έτσι C : + = 6 5) Έστω C : x + y = η έλλειψη που διέρχετι πό το σημείο (0, a β 6 ) άρ = β = Επίσης διέρχετι πό το σημείο (3, ), άρ a 9 : + 6 = = κι έτσι C + = 6 Η εξίσωση της υπερβολής C με εστίες τ σημεί E( γ,0), E( γ,0), κι στθερή διφορά είνι x β = y =, όπου β γ Οι σύμπτωτες της υπερβολής = είνι οι β ευθείες β β y= x, y= x Ν βρεθούν τ μήκη των ξόνων, οι κορυφές, οι εστίες κι η εκκεντρότητ των πρκάτω ελλείψεων: () 5x + 6y = 00 () 3x + y = 8 ) Από 5x + 6y = 00 + =, με = 5, β =, άρ γ = 6 5 β = 3 Έτσι ο μεγάλος άξονς έχει μήκος 0, ο μικρός άξονς έχει μήκος 8, κορυφές τ σημεί Α (0, 5), Α (0, 5), Β (, 0), 8

11 ΚΩΝΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ Β (, 0), εστίες στον άξον yy οι Ε (0, 3), Ε (0, 3) κι εκκεντρότητ ε = 3 5 Η εκκεντρότητ της υπερβολής = δίνετι β πό τον τύπο: γ ε= > Επειδή είνι οπότε κι άρ, γ= +β, +β ε= β ε = + β = ε, ) Από 3x + y = 8 + =, με =, β = 3, άρ γ = 6 β = Έτσι ο μεγάλος άξονς έχει μήκος 8, ο μικρός άξονς έχει μήκος 3, κορυφές τ σημεί Α (, 0), Α (, 0), Β (0, 3), Β (0, 3), οι εστίες στον άξον xx οι Ε (, 0), Ε (, 0) κι εκκεντρότητ ε = 5 Ν γράψετε την εξίσωση της υπερβολής που έχει κέντρο το Ο (0, 0), άξον τον x x, διέρχετι πό το σημείο Μ (8, ) κι έχει σύμπτωτες τις ευθείες με εξισώσεις y = x κι Ανζητούμε εξίσωση της μορφής y = x C : β = Αφού το σημείο Μ (8, ) νήκει στην υπερβολή, θ ισχύει 6 = () β Οι σύμπτωτες της υπερβολής C έχουν, ως γνωστόν, εξισώσεις : --- y = β x y β κι = x β β Συνεπώς θ είνι ± =±, δηλδή = () Το σύστημ των εξισώσεων () κι () μς δίνει : = 8 κι β = Άρ η εξίσωση της υπερβολής είνι η = 8 9

12 MAΘΗΜΑΤΙΚΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 6 Ν βρείτε την εξίσωση της υπερβολής C που έχει εκκεντρότητ ε = 5 κι κοινές εστίες με την έλλειψη C: + = 9 Γι την έλλειψη C είνι = 9 κι β =, συνεπώς οι εστίες της θ βρίσκοντι στον άξον x x Επομένως η ζητούμενη υπερβολή θ έχει εξίσωση C : = () β Από την έλλειψη έχουμε ότι γ = β ή γ = 5 Το γ λοιπόν είνι το ίδιο κι γι την υπερβολή C, οπότε έχουμε: γ γ ε = = ε, άρ γ 6 = ή = κι ε 5 9 β = γ ή β = 5 Επομένως η ζητούμενη υπερβολή έχει εξίσωση C : = Ν βρείτε τις εστίες, την εκκεντρότητ κι τις σύμπτωτες της υπερβολής με εξίσωση: i) 5x 6y = 00 ii) x y = iii) 6y 69x = 6 69 i) Διιρώντς κι τ δύο μέλη με 00, η εξίσωση γράφετι = Έχουμε =, β = 5 κι 6 5 γ = + β = = Επομένως οι εστίες είνι Ε (,0) εκκεντρότητ ισούτι με ε = (,0), Ε =, η κι οι σύμπτωτες έχουν 30

13 ΚΩΝΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ εξισώσεις y = 5 x κι y = 5 x ii) Διιρώντς κι τ δύο μέλη με, η εξίσωση γράφετι y x = Άρ έχουμε =, β = κι γ = 5, οπότε η υπερβολή έχει εστίες Ε ( 5, 0), Ε ( 5, 0), εκκεντρότητ ε = 5 κι σύμπτωτες τις ευθείες με εξισώσεις y = x κι y = x iii) Διιρώντς κι τ δύο μέλη με το γινόμενο 6 69, η εξίσωση y x γράφετι = 69 6 Έχουμε = 3, β = 8 κι γ = = 33, οπότε η υπερβολή έχει εστίες Ε (0, 33 ), Ε (0, 33 ), εκκεντρότητ ε = 33 3 κι 3 3 σύμπτωτες τις ευθείες με εξισώσεις y = x κι y = x 8 8 Η εφπτομένη της πρβολής y = px στο σημείο της M(x,y) έχει εξίσωση yy = p(x + x ) 5 η ΜΟΡΦΗ ΑΣΚΗΣΕΩΝ: Μς ζητούν ν βρούμε την εξίσωση των εφπτόμενων μις υπερβολής ή έλλειψης ή πρβολής Ν βρεθούν οι εξισώσεις των εφπτομένων της πρβολής (c): y = x που --- φέροντι πό το σημείο Μ (, ) Αν μι πρβολή έχει εξίσωση x = py, τότε η εφπτομένη της στο σημείο M(x,y) έχει εξίσωση xx = p(y + y ) Κάθε ευθεί που περνά πό το Μ (, ) έχει εξίσωση y + = λ (x + ) () Επειδή η () θ εφάπτετι της (c) έπετι ότι το σύστημ y+ = λ ( x+ ) ( ) ( Σ) y = x ( ) θ έχει μι λύση Η () λόγω της () γίνετι : (λx + λ ) = x λ x + (λ λ )x + 6λ 8λ + = 0 (3) 3

14 MAΘΗΜΑΤΙΚΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Επειδή το (Σ) θ έχει μι λύση, κι η (3) θ έχει μι λύση, άρ Δ = 0 (λ λ ) λ (6λ 8λ + ) = 0 8λ λ = 0 λ =, λ = Άρ πό () γι λ = έχουμε: y + = (x + ) x y + = 0 κι γι : λ = έχουμε: y + = (x + ) x + y + 8 = 0 7 η ΜΟΡΦΗ ΑΣΚΗΣΕΩΝ: Ασκήσεις που μς ζητούν την εύρεση γεωμετρικών τόπων Έστω μι έλλειψη C με εξίσωση + = β κι έν σημείο της M(x,y) Η εφπτομένη της έλλειψης C στο σημείο M(x,y) έχει εξίσωση: xx yy + = β Ν βρεθεί ο γτ των μέσων των χορδών του κύκλου (c): x + (y ) =, οι οποίες διέρχοντι πό την ρχή Ο των ξόνων Έστω Μ (x, y) τυχίο σημείο του γτ Τότε ν Α (x, y ) σημείο του κύκλου (c) θ είνι x0 + xa y0 + ya 0+ Μ, ή Μ x 0+ y, ή Μ x y, x y άρ x = κι y = οπότε x = x κι y = y κι επειδή Α ( x, y ) ( c) έπετι ότι x ( y ) + = ή Έστω μι υπερβολή με εξίσωση = β κι έν σημείο M(x,y) υτής Η εφπτομένη της υπερβολής στο σημείο M(x,y) έχει εξίσωση: xx yy = β ( ) ( ) ( ) ( ) x + y = x + y = x + y = Άρ ο γτ των μέσων των χορδών που διέρχοντι πό το Ο είνι ο κύκλος ( y ) x + = 3

ΣΤΡΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΕΑΣ. Περιέχει την ύλη που διδάσκεται στα Μαθηματικά της Κατεύθυνσης στη Γ Λυκείου

ΣΤΡΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΕΑΣ. Περιέχει την ύλη που διδάσκεται στα Μαθηματικά της Κατεύθυνσης στη Γ Λυκείου ΣΤΡΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΕΑΣ Περιέχει την ύλη που διδάσκετι στ Μθημτικά της Κτεύθυνσης στη Γ Λυκείου Στους δσκάλους μου με ευγνωμοσύνη Στους μθητές μου με ελπίδ Κάθε γνήσιο ντίτυπο έχει την ιδιόχειρη υπογρφή του συγγρφέ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο : Η ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΒΑΣΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο : Η ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΒΑΣΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ο : Η ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΒΑΣΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ. Ένα σημείο Μ(x,y) ανήκει σε μια γραμμή C αν και μόνο αν επαληθεύει την εξίσωσή της. Π.χ. :

Διαβάστε περισσότερα

2 Η ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ. Εισαγωγή

2 Η ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ. Εισαγωγή Η ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ Εισαγωγή Η ιδέα της χρησιμοποίησης ενός συστήματος συντεταγμένων για τον προσδιορισμό της θέσης ενός σημείου πάνω σε μια επιφάνεια προέρχεται από την Γεωγραφία και ήταν γνωστή στους

Διαβάστε περισσότερα

, y 1. y y y y = x ( )

, y 1. y y y y = x ( ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕ Ο ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ. ΕΞΙΣΩΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ Μία εξίσωση µε αγνώστους x, y λέγεται εξίσωση µίας γραµµής C, όταν οι συντεταγµένες των σηµείων της C και µόνο αυτές την επαληθεύουν. Αν έχουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΕΜΑ 1 ο Α) Συµπληρώστε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις: 1) Ο κύκλος µε κέντρο Κ(α, β) και ακτίνα ρ > έχει εξίσωση... ) Η εξίσωση του κύκλου µε κέντρο στην αρχή

Διαβάστε περισσότερα

(Έκδοση: 06 12 2014)

(Έκδοση: 06 12 2014) (Έκδοση: 06 04) Οι απαντήσεις και οι λύσεις είναι αποτέλεσμα της συλλογικής δουλειάς των συνεργατών του δικτυακού τόπου http://lisari.blogspot.gr η έκδοση: 06 04 (συνεχής ανανέωση) Το βιβλίο διατίθεται

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις στις ακολουθίες

Σηµειώσεις στις ακολουθίες Σηµειώσεις στις κολουθίες Η έννοι της κολουθίς Ας ρίξουµε µι µτιά στην επόµενη πράθεση ριθµών: 7,, 5, 9,, 7,, Όπως κτλβίνει κνείς, υπάρχουν άπειροι ριθµοί που διδέχοντι ο ένς τον άλλο, µε κάποι λογική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. 6.1 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Επαναλήψεις-Συμπληρώσεις)

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. 6.1 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Επαναλήψεις-Συμπληρώσεις) 6 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 6.1 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Επαναλήψεις-Συμπληρώσεις) Η εξίσωση αx βy γ Στο Γυμνάσιο διαπιστώσαμε με την βοήθεια παραδειγμάτων ότι η εξίσωση αx βy γ, με α 0 ή β 0, που λέγεται γραμμική εξίσωση,

Διαβάστε περισσότερα

2.3 ΜΕΤΡΟ ΜΙΓΑΔΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ

2.3 ΜΕΤΡΟ ΜΙΓΑΔΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ O z είναι πραγματικός, αν και μόνο αν Ο z είναι φανταστικός, αν και μόνο αν β) Αν και να αποδείξετε ότι ο αριθμός είναι πραγματικός, ενώ ο αριθμός είναι φανταστικός. 9. Να βρείτε το γεωμετρικό τόπο των

Διαβάστε περισσότερα

Το τµήµα που ενώνει τα µέσα δύο πλευρών τριγώνου, είναι παράλληλο προς την τρίτη πλευρά και ίσο µε το µισό της.

Το τµήµα που ενώνει τα µέσα δύο πλευρών τριγώνου, είναι παράλληλο προς την τρίτη πλευρά και ίσο µε το µισό της. 5.3 Εφαρµογές των παραλληλογράµµων 155 5.3 Εφαρµογές των παραλληλογράµµων Α Εφαρµογές στα τρίγωνα Α1 Θεώρηµα 1 Το τµήµα που ενώνει τα µέσα δύο πλευρών τριγώνου, είναι παράλληλο προς την τρίτη πλευρά και

Διαβάστε περισσότερα

1.3 ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΜΕ ΔΙΑΝΥΣΜΑ

1.3 ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΜΕ ΔΙΑΝΥΣΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ο : ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ - ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΜΕ ΔΙΑΝΥΣΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΩΡΙΑΣ Ορισμός : αν λ πραγματικός αριθμός με 0 και μη μηδενικό διάνυσμα τότε σαν γινόμενο του λ με το ορίζουμε ένα διάνυσμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΚΛΕΙΔΕΙΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

ΕΥΚΛΕΙΔΕΙΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ και ΝΙΚΟΥ ΛΥΚΙΟΥ ΥΚΛΙΙ ΩΤΡΙ ΛΥΣΙΣ ΤΩΝ ΣΚΗΣΩΝ ΥΠΟΥΡΙΟ ΠΙΙΣ ΚΙ ΘΡΗΣΚΥΤΩΝ Κωδικός βιβλίου: 0--007 ΠΟΛΙΤΙΣΟΥ ΚΙ ΘΛΗΤΙΣΟΥ ΥΚΛΙΙ ΩΤΡΙ ΛΥΣΙΣ ΤΩΝ ΣΚΗΣΩΝ ε Κ ε Ψ Ζ Ο Ι Θ ε Η μα ε4 και ΝΙΚΟΥ ΛΥΚΙΟΥ ISBN 978-960-06--6

Διαβάστε περισσότερα

Στην παράγραφο αυτή θα δούµε τις διάφορες µορφές εξισώσεων των κα- µπύλων του χώρου και των επιφανειών. ( )

Στην παράγραφο αυτή θα δούµε τις διάφορες µορφές εξισώσεων των κα- µπύλων του χώρου και των επιφανειών. ( ) ΚΕΦΑΛΑΙ 6 ΕΥΘΕΙΑ-ΕΠΙΠΕ 6 Γεωµετρικοί τόποι και εξισώσεις στο χώρο Στην παράγραφο αυτή θα δούµε τις διάφορες µορφές εξισώσεων των κα- µπύλων του χώρου και των επιφανειών ρισµός 6 Θεωρούµε τη συνάρτηση F:Α,

Διαβάστε περισσότερα

Qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq σwωψerβνtyuςiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπςπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghςj

Qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq σwωψerβνtyuςiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπςπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghςj Qwφιertuiopasdfghjklzερυυξnmηq σwωψertuςiopasdρfghjklzcvbn mqwertuiopasdfghjklzcvbnφγιmλι qπςπζwωeτrtuτioρμpκaλsdfghςj ΘΕΩΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ klzcvλοπbnmqwertuiopasdfghjklz ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΞΕΠΑΠΑΔΕΑΣ ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΛΥΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΛΥΣΕΙΣ ου ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Αν Α κι Β είνι δύο σύνο ν ποδείξετε ότι Α Β c BB Α c B Εφρμόζοντς την επιμεριστική ιδιότητ της ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 013 ΘΕΩΡΙΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΥΜΝΑΣΙΟΥ Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ αγγέλης Α Νικολακάκης Μαθηματικός ΛΙΑ ΛΟΑ Η παρούσα εργασία μου δεν στοχεύει απλά στο κυνήγι του 0, δηλαδή το σύνολο των μονάδων των απολυτήριων

Διαβάστε περισσότερα

είναι n ανεξάρτητες τυποποιημένες κανονικές τυχαίες μεταβλητές, δηλαδή, αν Z i

είναι n ανεξάρτητες τυποποιημένες κανονικές τυχαίες μεταβλητές, δηλαδή, αν Z i Οι Κτνομές χ, t κι F Οι Κτνομές χ, t κι F Σε υτή την ενότητ προυσιάζουμε συνοπτικά τρεις συνεχείς κτνομές οι οποίες, όπως κι η κνονική κτνομή, είνι πολύ χρήσιμες στη Σττιστική Συμπερσμτολογί Είνι ξιοσημείωτο,

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμοί των εννοιών και θεωρήματα χωρίς απόδειξη

Ορισμοί των εννοιών και θεωρήματα χωρίς απόδειξη ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ http://ddethr Ορισμοί τω εοιώ κι θεωρήμτ χωρίς πόδειξη ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ Τι είι το σύολο τω μιγδικώ ριθμώ; Το σύολο τω μιγδικώ ριθμώ είι έ υπερσύολο του συόλου τω πργμτικώ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ Άσκηση. 1 ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Να βρείτε την εξίσωση της ευθείας, η οποία: ι)διέρχεται από το σημείο Α(-2,1) και είναι παράλληλη στο διάνυσμα δ 3, 2 ιι)διέρχεται από το σημείο Β(3,-4) και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ. Άρτια και περιττή συνάρτηση. Παράδειγµα: Η f ( x) Παράδειγµα: Η. x R και. Αλγεβρα Β Λυκείου Πετσιάς Φ.- Κάτσιος.

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ. Άρτια και περιττή συνάρτηση. Παράδειγµα: Η f ( x) Παράδειγµα: Η. x R και. Αλγεβρα Β Λυκείου Πετσιάς Φ.- Κάτσιος. ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ Πριν περιγράψουµε πως µπορούµε να µελετήσουµε µια συνάρτηση είναι αναγκαίο να δώσουµε µερικούς ορισµούς. Άρτια και περιττή συνάρτηση Ορισµός : Μια συνάρτηση fµε πεδίο ορισµού Α λέγεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ο ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ο ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΘΕΩΡΗΜΑ ΤΟΥ ΘΑΛΗ Βασικά θεωρήματα Αν τρεις τουλάχιστον παράλληλες ευθείες τέμνουν δύο άλλες ευθείες, ορίζουν σε αυτές τμήματα ανάλογα. (αντίστροφο Θεωρήματος Θαλή) Θεωρούμε δύο ευθείες δ και

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΛΓΕΒΡΑ ΤΗΣ Α

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΛΓΕΒΡΑ ΤΗΣ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΛΓΕΒΡΑ ΤΗΣ Α 1 1. α) Να γίνει γινόµενο το τριώνυµο λ -3λ+. β) Να βρεθεί το λ έτσι ώστε η εξίσωση λ(λχ-1)χ(3λ-)-λ i) να είναι αδύνατη ii) να είναι αόριστη iii) να έχει µία µόνο λύση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Β. Να εξετάσετε αν ισχύουν οι υποθέσεις του Θ.Μ.Τ. για την συνάρτηση στο διάστημα [ 1,1] τέτοιο, ώστε: C στο σημείο (,f( ))

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Β. Να εξετάσετε αν ισχύουν οι υποθέσεις του Θ.Μ.Τ. για την συνάρτηση στο διάστημα [ 1,1] τέτοιο, ώστε: C στο σημείο (,f( )) ΚΕΦΑΛΑΙΟ ο: ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 6: ΘΕΩΡΗΜΑ ΜΕΣΗΣ ΤΙΜΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΟΥ (Θ.Μ.Τ.) [Θεώρημα Μέσης Τιμής Διαφορικού Λογισμού του κεφ..5 Μέρος Β του σχολικού βιβλίου]. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ Παράδειγμα. ΘΕΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΟΤΙΜΕΣ. Λύση. Σχηματίζουμε την εξίσωση (2): x = 0. Οι κολώνες του πίνακα

ΙΔΙΟΤΙΜΕΣ. Λύση. Σχηματίζουμε την εξίσωση (2): x = 0. Οι κολώνες του πίνακα ΙΔΙΟΤΙΜΕΣ Σημείωση Προς το πρόν, κινούμεθ στο σώμ R των πργμτικών ριθμών Έν ιδιοδιάνυσμ ή χρκτηριστικό διάνυσμ ενός πίνκ Α, που ντιστοιχεί στην ιδιοτιμή, είνι εκείνο το μη μηδενικό διάνυσμ το οποίο πηροί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟΥΣ ΜΙΓΑΔΙΚΟΥΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟΥΣ ΜΙΓΑΔΙΚΟΥΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟΥΣ ΜΙΓΑΔΙΚΟΥΣ. Δίνεται η συνάρτηση f (). Να βρείτε για ποιες τιμές του δεν ορίζεται η συνάρτηση f. Να βρείτε τον αριθμό f ( ). Να δείξετε ότι f () I. Δίνεται η εξίσωση με η οποία έχει ρίζες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ. H Εννοια του διανυσματος. Σ υ ν ο λ α - Ο ρ ι σ μ ο ι

ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ. H Εννοια του διανυσματος. Σ υ ν ο λ α - Ο ρ ι σ μ ο ι ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Σ υ ν ο λ α - Ο ρ ι σ μ ο ι Συνολο λεγεται καθε συλλογη 3. Να δειχτει αντικειμενων, οτι α + 0 που προερχονται 0α. Ποτε ισχυει απ την το εμπειρια ισον; μας η τη διανοηση 3 3. μας, Aν α, ειναι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΕΑΣ. (α + β) 2 = α 2 + 2αβ + β 2. αx 2 + βx + γ = 0, α 0. x = Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΣΤΡΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΕΑΣ. (α + β) 2 = α 2 + 2αβ + β 2. αx 2 + βx + γ = 0, α 0. x = Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΡΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΕΑΣ (α + β) = α + αβ + β α + β + γ = 0, α 0 = β ± β 4αγ α Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Πράξεις με Πραγματικούς αριθμούς. Μονώνυμα - Πράξεις με μονώνυμα Πολυώνυμα - Πρόσθεση και Αφαίρεση πολυωνύμων Πολλαπλασιασμός

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΤΗΣ Β. Προηγούµενες και απαραίτητες γνώσεις

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΤΗΣ Β. Προηγούµενες και απαραίτητες γνώσεις Μαρτάκης Μάρτης Μαθηµατικός του 1 ου ΓΕΛ Ρόδου 1 ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΤΗΣ Β Προηγούµενες και απαραίτητες γνώσεις 1. σε ορθογώνιο τρίγωνο µε 30 ο, η απέναντι 30 ο κάθετη είναι το µισό της υποτείνουσας α και αντίστροφα.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ - ΤΕΧΝ/ΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ - ΤΕΧΝ/ΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ - ΤΕΧΝ/ΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Περιέχει: Όλη την ύλη της Γ Λυκείου, σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας σε () ΒΙΒΛΙΟμαθήματα που το καθένα περιέχει: Α. Απαραίτητες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΠΟΛΛΩΝΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΩΣ ΤΟΜΕΣ ΚΩΝΙΚΩΝ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ

ΟΙ ΑΠΟΛΛΩΝΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΩΣ ΤΟΜΕΣ ΚΩΝΙΚΩΝ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ ΟΙ ΑΠΟΛΛΩΝΙΕ ΚΑΤΑΚΕΥΕ Ω ΤΟΜΕ ΚΩΝΙΚΩΝ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ την παρούσα εργασία ασχολούμαστε με προβλήματα του Απολλώνιου. Χωρίζεται σε τρία μέρη. το πρώτο γίνεται μια απλή προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα