ΝΕΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ WELCOME

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΝΕΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ WELCOME"

Transcript

1 ΝΕΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ WELCOME

2

3 ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ...5 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ (ΓΟ ) ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑTA: Μόνιμη Ολική ή Μερική Ανικανότητα από Ατύχημα (E ) Ιατροφαρμακευτικά Έξοδα από Ατύχημα ή Ασθένεια (E ) Ασφάλιση Νοσοκομειακής Περίθαλψης (E ) ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΕΝΗ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ( Α )...21 ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΕΝΗ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ( Β )...23 ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΩΝ...25 ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ/ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ...27 ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΙΑΣΕΩΝ/ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ

4

5 ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ Εμείς, η ασφαλιστική εταιρία ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ Α.Ε.Ε.Γ.Α. αναλαμβάνουμε να σας αποζημιώσουμε για ζημιές που θα συμβούν κατά τη διάρκεια ισχύος της ασφαλιστικής σύμβασης, σύμφωνα με: α. Την Πρόταση Ασφάλισης και τυχόν λοιπή σχετική αλληλογραφία. β. Το Ασφαλιστήριο, στο οποίο αναγράφονται οι ασφαλιζόμενοι κίνδυνοι, τα ασφαλιστικά ποσά, τα όρια ευθύνης και οι απαλλαγές που έχετε επιλέξει και η Εταιρία συμφώνησε να καλύπτει. γ. Το «ΒΙΒΛΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ WELCOME» που επισυνάπτεται στο ασφαλιστήριο και το οποίο περιλαμβάνει: 1. Βασικές έννοιες και ορισμούς «ασφαλιστικής ορολογίας», με σκοπό να εξοικειωθείτε με το ασφαλιστήριό σας και τους όρους και προϋποθέσεις ισχύος και λειτουργίας των καλύψεών του. 2. Τους Γενικούς και Εδικούς Όρους των ασφαλιστικών καλύψεων. 3. Υποδείγματα των δηλώσεων ενδεχόμενης εναντίωσής σας στην ασφαλιστική σύμβαση, σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ. 5 και 6 Ν.2496/ Έντυπο Δήλωσης Ατυχήματος/Ασθένειας. 5. Έντυπο Υποβολής Αιτιάσεων/Παραπόνων. και εφόσον, όπως ορίζεται στην ασφαλιστική σύμβαση αλλά και στο άρθρο 8 παρ. 2 της Πράξης 30/2013 της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος, προηγουμένως έχουν καταβληθεί τα ασφάλιστρα του συμβολαίου σας. Παρακαλούμε να μελετήσετε προσεκτικά την ασφαλιστική σας σύμβαση και σε περίπτωση που δεν είναι σύμφωνη με αυτά που μας ζητήσατε ή αυτά που επιθυμείτε, να μας την επιστρέψετε αμέσως για να την τροποποιήσουμε ανάλογα. Οποτεδήποτε θεωρήσετε πως πρέπει να έχετε ειδική ενημέρωση για οτιδήποτε σχετίζεται με την ασφαλιστική σας σύμβαση ή να λάβετε οδηγίες για το πώς θα ασκήσετε τα δικαιώματά σας που απορρέουν από αυτήν, μπορείτε να απευθύνεστε στον συνεργάτη που διαμεσολάβησε για τη σύναψη αυτής της ασφάλισης ή στις κεντρικές μας υπηρεσίες. Αν έχετε οποιαδήποτε υπόδειξη ή κάποιο παράπονο, παρακαλούμε να μας το υποβάλετε εγγράφως. Για να υποβάλετε τα παράπονά σας, μπορείτε: Να μας ταχυδρομήσετε ή να μας στείλετε με φαξ ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο οποιοδήποτε έγγραφο κατά την κρίση σας είναι επαρκές για τη δήλωση του παραπόνου σας ή συμπληρωμένη την προτυπωμένη δήλωση παραπόνων που θα βρείτε στην τελευταία σελίδα αυτού του βιβλίου ή στην ιστοσελίδα μας Να προσέλθετε αυτοπροσώπως στα κεντρικά μας γραφεία ή στο υποκατάστημά μας στη Θεσσαλονίκη και να καταθέσετε εγγράφως τα παράπονά σας. Σε περίπτωση που χρειάζεσθε οποιαδήποτε βοήθεια, είτε ως προς το πώς πρέπει να συμπληρώσετε δήλωση παραπόνων είτε ως προς το πώς πρέπει να την υποβάλετε, μπορείτε να τηλεφωνείτε ή να προσέρχεσθε αυτοπροσώπως στις υπηρεσίες μας. Εμείς, μέσα σε δύο ημέρες, θα επιβεβαιώσουμε την παραλαβή των παραπόνων σας και θα προσπαθήσουμε να σας δώσουμε οριστική απάντηση όσο το δυνατόν πιο σύντομα. Αν ο χρόνος που θα χρειαστούμε για τη διερεύνηση των συνθηκών και δεδομένων και την απάντηση στα παράπονά σας υπερβαίνει τις 5 εργάσιμες ημέρες, θα σας ενημερώνουμε τακτικά, προσπαθώντας να δώσουμε και καταληκτική ημερομηνία οριστικής απάντησης. Πρέπει να έχετε πάντοτε υπόψη πως δεν έχετε υποχρέωση συμμόρφωσης σε αυτή τη διαδικασία, σε οποιοδήποτε στάδιο αυτής, αλλά ούτε και η ενεργοποίηση αυτής της διαδικασίας διακόπτει την παραγραφή των εννόμων συμφερόντων σας.τα δικαιώματά σας προσδιορίζονται από τους όρους της μεταξύ μας σύμβασης και τη νομοθεσία που ισχύει ανά πάσα στιγμή και έχετε δικαίωμα οποτεδήποτε να επιδιώξετε εξωδικαστική επίλυση της ενδεχόμενης διαφοράς σας με την Εταιρία μας, ενώπιον του Συνηγόρου του Καταναλωτή ή/και να ενημερώσετε τις υπερκείμενες αρχές που ελέγχουν τη δραστηριότητά μας, αλλά και να αναζητήσετε τη δικαστική συνδρομή για τη διαφύλαξη των συμφερόντων σας. Για τη διευκόλυνσή σας, έχουμε συντάξει και περιλάβει στο βιβλίο των Γενικών & Ειδικών Όρων κατάλογο με στοιχεία επικοινωνίας όλων όσοι, κατά την καλύτερη κρίση μας, μπορούν να συνδράμουν προς την κατεύθυνση της επίλυσης των παραπόνων ή υποδείξεών σας. 5

6 Σε περίπτωση ζημιάς θα πρέπει άμεσα: Να συμβουλευθείτε το βιβλίο Γενικών & Ειδικών Όρων «ΒΙΒΛΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ WELCOME» που σας παραδώσαμε, ιδιαίτερα δε τα άρθρα περί των υποχρεώσεων Ασφαλισμένου ή Δικαιούχου σε περίπτωση ζημιάς. Να συμπληρώσετε και να μας αποστείλετε, ταχυδρομικά, με φαξ ή με , το προτυπωμένο Έντυπο Δήλωσης Ατυχήματος/Ασθένειας, που θα βρείτε στο «ΒΙΒΛΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ WELCOME» ή στην ιστοσελίδα μας ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο που, κατά την κρίση σας, χρειάζεται για την αναγγελία της ασφαλιστικής περίπτωσης και την κατοχύρωση των συμφερόντων σας. Αμέσως μόλις παραλάβουμε τη δήλωση ζημιάς, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας γνωστοποιώντας σας τον αριθμό φακέλου ζημιάς και το όνομα του διακανονιστή που θα ορισθεί για την επικοινωνία με σας και τη διευθέτηση της απαίτησής σας. Ταυτόχρονα, θα ενημερώσουμε σχετικά τον ασφαλιστικό σας διαμεσολαβητή, τον οποίο, όπως και εσάς, θα τηρούμε ενήμερο για τις βασικές εξελίξεις της απαίτησής σας. Όπως προαναφέραμε, τα δικαιώματά σας προσδιορίζονται από τη νομοθεσία που ισχύει ανά πάσα στιγμή και τους όρους της μεταξύ μας σύμβασης, και έχετε δικαίωμα, οποτεδήποτε, να επιδιώξετε εξωδικαστική επίλυση της ενδεχόμενης διαφοράς σας με την Εταιρία μας, ενώπιον του Συνηγόρου του Καταναλωτή ή να ενημερώσετε τις υπερκείμενες αρχές που ελέγχουν τη δραστηριότητά μας, αλλά ακόμα και να αναζητήσετε τη δικαστική συνδρομή για τη διαφύλαξη των συμφερόντων σας. 6

7 ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΚΛΑΔΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ/ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ 1. Αθήνα: Λ. Συγγρού , , Ν. Σμύρνη τηλ.: , fax: , 2. Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλους 5, 54624, Θεσσαλονίκη τηλ.: , fax: , ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ/ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ 1. Αθήνα: Λ. Συγγρού 193, , Ν. Σμύρνη τηλ.: , fax: , Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλους 5, 54624, Θεσσαλονίκη τηλ.: , fax: , ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ Αθήνα: Λ. Συγγρού 193, , Ν. Σμύρνη τηλ.: , fax: , ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤH ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αθήνα: Λ. Συγγρού 193, , Ν. Σμύρνη τηλ.: , fax: ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Λ. Αλεξάνδρας 144, , Αθήνα τηλ.: , fax: ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Κηφισίας 1-3, , Αμπελόκηποι τηλ.: , fax: ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Ξενοφώντος 10, , Αθήνα τηλ.: , fax: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Ελευθερίου Βενιζέλου 21, , Αθήνα τηλ.: , fax: ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Σκρα 4, , Καλλιθέα τηλ.: , fax: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΕΣΙΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Παπαδιαμαντοπούλου 24Γ, , Αθήνα τηλ.: , fax: ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Λ. Συγγρού 76, , Αθήνα τηλ.: , fax: ΕΝΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Κάνιγγος 27, , Αθήνα τηλ.: , fax:

8 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - Σύνολο Άρθρων 17 (ΓΟ ) Οι παρόντες γενικοί όροι ασφαλιστηρίου διέπουν την παρούσα ασφαλιστική σύμβαση στο σύνολό της και ισχύουν παράλληλα με τους ειδικούς όρους των προσαρτημάτων που ακολουθούν. Άρθρο 1: ΟΡΙΣΜΟΙ Στο κείμενο του ασφαλιστηρίου και στα επισυναπτόμενα σε αυτό έγγραφα καλούνται : Αίτηση (πρόταση) ασφάλισης: Το ειδικό έντυπο της Εταιρίας στο οποίο, ο λήπτης της ασφάλισης αναγράφει όλα τα απαιτούμενα για την ασφάλιση στοιχεία και πληροφορίες που ζητούνται. Το έντυπο αυτό αποτελεί τη βάση για την εκτίμηση του προς ασφάλιση κινδύνου και την έκδοση του ασφαλιστηρίου. Σαν αίτηση ασφάλισης νοούνται και τυχόν άλλα έγγραφα που έχουν συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις (π.χ. επιστολές, ιατρικές γνωματεύσεις κ.α.). Ανθεκτικός ιατρικός εξοπλισμός: Ιατρικός εξοπλισμός, ο οποίος χρησιμοποιείται εξωτερικά του ανθρώπινου σώματος και δεν είναι αναλώσιμος. Ανώτατο ετήσιο όριο παροχών ή Ανώτατα Όρια κάλυψης: Το συνολικό ποσό παροχών κάθε κάλυψης που μπορεί να καταβάλλει η Εταιρία κατά τη διάρκεια του ασφαλιστικού έτους και αναφέρεται στον Πίνακα Καλύψεων του ασφαλιστηρίου. Απολογιστική Αποζημίωση: Το ποσό των Καλυπτόμενων εξόδων, όπως αυτό ορίζεται στη παρούσα ασφάλιση και το οποίο θα καταβληθεί από την Εταιρία στον ασφαλισμένο, μετά την προσκόμιση των πρωτότυπων παραστατικών για την καταβολή του ασφαλίσματος. Ασθένεια: Κάθε ιατρικά πιστοποιούμενη διαταραχή της φυσιολογικής λειτουργίας του οργανισμού, που οφείλεται σε παθολογικά αίτια που δεν υπήρχαν κατά τον χρόνο σύναψης της ασφάλισης ή που προϋπήρχαν αλλά ήταν, χωρίς υπαιτιότητα, άγνωστα στον ασφαλισμένο. Ασφάλισμα ή Ασφαλισμένο Κεφάλαιο ή Ανώτατο όριο κάλυψης: Το ανώτατο, συνολικά ή κατά περίπτωση, ποσό αποζημίωσης ή παροχή που οφείλει να καταβάλει η Εταιρία σύμφωνα με τους όρους του ασφαλιστηρίου, σε περίπτωση επέλευσης ασφαλιστικής περίπτωσης. Το ασφαλισμένο κεφάλαιο αναγράφεται στον Πίνακα Καλύψεων του ασφαλιστηρίου. Σε περίπτωση μη γνωστοποίησης στην Εταιρία της ύπαρξης άλλων ασφαλίσεων κατά τον χρόνο σύναψης της ασφαλιστικής σύμβασης, το ασφάλισμα θα περιορίζεται στο μέτρο που δεν καλύπτεται από προηγούμενη ασφάλιση. Ασφαλισμένος: Το πρόσωπο προς όφελος του οποίου συνάπτεται η ασφάλιση. Με τον όρο «ασφαλισμένος» υποδηλώνονται και τυχόν προστατευόμενα (συνασφαλιζόμενα) μέλη της οικογένειάς του, όταν αυτά έχουν συμπεριληφθεί στην ασφάλιση και η κάλυψή τους αναφέρεται ρητά στο ασφαλιστήριο. Ασφαλιστήριο (Πίνακας Καλύψεων): Το τμήμα της ασφαλιστικής σύμβασης στο οποίο περιέχονται τα εξατομικευμένα στοιχεία της. Ασφαλιστική ηλικία: Η ηλικία που έχει ο ασφαλισμένος κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του συμβολαίου. Ασφαλιστική σύμβαση: Είναι η σύμβαση με την οποία η Εταιρία αναλαμβάνει, έναντι ασφαλίστρου, την υποχρέωση να καταβάλει αποζημίωση ή να παράσχει παροχή σε περίπτωση επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου. Η ασφαλιστική σύμβαση περιλαμβάνει την πρόταση ασφάλισης, το ασφαλιστήριο, τους γενικούς και ειδικούς όρους, τις σχετικές με την ασφάλιση δηλώσεις και έγγραφα που υπέβαλε ο λήπτης της ασφάλισης/ασφαλισμένος, περιλαμβανομένων και του ιατρικού ιστορικού του(ς) και των αποτελεσμάτων των εξετάσεων στις οποίες τυχόν υποβλήθηκαν και τις πρόσθετες πράξεις, που εκδίδονται με βάση τις τροποποιήσεις αυτής που συμφωνούν τα δύο μέρη. Όρος που δεν περιλαμβάνεται σε κάποιο από τα πιο πάνω τμήματα της ασφαλιστικής σύμβασης δεν ισχύει. Οι Ειδικοί Όροι είναι ισχυρότεροι των Γενικών, εκεί που τους τροποποιούν. Οι Γενικοί και Ειδικοί Όροι ισχύουν σε κάθε παράταση ή ανανέωση της ασφαλιστικής σύμβασης. Ασφαλιστική Περίοδος: Είναι το συνεχές χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών που αρχίζει από την ημερομηνία έναρξης της ασφαλιστικής σύμβασης, όπως αυτή ορίζεται στο Ασφαλιστήριο. Ασφάλιστρο: Το ποσό που πληρώνει ο λήπτης της ασφάλισης ή/και ο ασφαλισμένος στην Εταιρία για την παρεχόμενη ασφαλιστική κάλυψη και από την εμπρόθεσμη καταβολή του οποίου εξαρτάται η ισχύς του ασφαλιστηρίου. Ατύχημα: Κάθε, ιατρικά τεκμηριωμένη, σωματική βλάβη ή θάνατος που, αποδεδειγμένα, συνέβη 8

9 ΒΙΒΛΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ WELCOME μετά την έναρξη της ισχύος της ασφάλισης, από εξωτερική, βίαιη, τυχαία, αιφνίδια και ξένη προς την πρόθεση του ασφαλισμένου αιτία. Βαρύτητα (σοβαρότητα) χειρουργικής επέμβασης: Η σοβαρότητα και ο βαθμός δυσκολίας των χειρουργικών επεμβάσεων. Γενικοί Όροι: Είναι οι όροι που προσδιορίζουν, μεταξύ άλλων και για το σύνολο της ασφαλιστικής σύμβασης, το πλαίσιο της ασφάλισης, τις διαδικασίες κατάρτισης, τροποποίησης, ακύρωσης της ασφαλιστικής σύμβασης, το πώς ισχύει η ασφάλιση, τις γενικές εξαιρέσεις και τα γεωγραφικά όρια ισχύος του ασφαλιστηρίου, τι πρέπει να γίνει σε περίπτωση επίτασης κινδύνου ή επέλευσης ασφαλιστικής περίπτωσης, πώς ασκούνται οι διαδικασίες διαιτησίας σε περίπτωση διαφωνίας των μερών της σύμβασης, το δίκαιο και τη δικαιοδοσία των δικαστηρίων σε περιπτώσεις επίδικων διαφορών των μερών της σύμβασης και τυχόν άλλες, γενικής ισχύος, νομικές διατάξεις. Δικαιούχος(οι): Το πρόσωπο ή τα πρόσωπα, τα οποία δικαιούνται να εισπράξουν το ασφαλισμένο κεφάλαιο σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισμένου. Ειδικοί Όροι/προσαρτήματα: Είναι οι όροι που εξειδικεύουν συγκεκριμένες καλύψεις. Οι Ειδικοί Όροι/προσαρτήματα μπορεί να τροποποιούν τους Γενικούς Όρους, οπότε και υπερισχύουν αυτών. Εξαιρέσεις: Παροχές και υπηρεσίες οι οποίες εξαιρούνται από την κάλυψη και περιγράφονται αναλυτικά στο παρόν Ασφαλιστήριο. Έκταση της ασφαλιστικής κάλυψης: Τα εδαφικά όρια ισχύος της ασφαλιστικής κάλυψης εκτείνονται μόνο εντός της Ελληνικής Επικράτειας και σε όλη τη διάρκεια του 24ώρου. Επείγον και έκτακτο περιστατικό: Χαρακτηρίζεται η απρόβλεπτη και αιφνίδια μεταβολή της υγείας του ασφαλισμένου, συνεπεία ατυχήματος ή ασθένειας, που μπορεί να έχει σαν συνέπεια, την απώλεια της ζωής του ή τη σημαντική επιδείνωση της κατάστασης της υγείας του, ώστε να χρήζει άμεσης εισαγωγής σε Νοσοκομείο ή Κλινική για ιατρική ή χειρουργική θεραπεία. Εταιρία: Η εδρεύουσα στη Λ. Συγγρού , 17121, Ν. Σμύρνη, ασφαλιστική εταιρία ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΙΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ Α.Ε.Ε.Γ.Α. Ιατρική αναγκαιότητα: Για λόγους ασφαλιστικής κάλυψης μια νοσηλεία θεωρείται ιατρικά αναγκαία εφόσον τεκμηριωμένα αντιμετωπίζει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα προβλήματα υγείας του ασφαλισμένου για καθαρά ιατρικούς λόγους. Η εφαρμογή τυχόν νέων θεραπευτικών προσεγγίσεων θα πρέπει να είναι επιστημονικά αποδεδειγμένη. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η σύμφωνη γνώμη του ιατρικού τμήματος της Εταιρίας. Ιατρός: Κάθε φυσικό πρόσωπο που είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο και ειδικευμένο, πληροί σύμφωνα με το νόμο όλες τις απαιτούμενες προϋποθέσεις ασκήσεως του ιατρικού επαγγέλματος και έχει αναγνωριστεί από τις σχετικές Αρχές της χώρας στην οποία η θεραπεία λαμβάνει χώρα ότι κατέχει τα ειδικά προσόντα για παροχή ιατρικής θεραπείας. Κατοικία: Ο συμβαλλόμενος ή και ο ασφαλισμένος λογίζεται πάντοτε ότι διαμένει στην κατοικία που έχει δηλώσει στην Εταιρία, εφ όσον η Εταιρία δε βεβαίωσε με έγγραφο τη λήψη ειδοποίησης περί αλλαγής της διαμονής του. Η επίδοση ή ή αποστολή εγγράφων από την Εταιρία στη διεύθυνση αλληλογραφίας που έχει δηλωθεί στην Εταιρία αποτελεί αμάχητο τεκμήριο ότι τα έγγραφα αυτά περιήλθαν στο συμβαλλόμενο. Λήπτης της ασφάλισης (Συμβαλλόμενος): Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο συμβάλλεται με την Εταιρία και έχει την υποχρέωση να εξοφλεί το ασφάλιστρο. Τον λήπτη της ασφάλισης βαρύνουν όλες οι υποχρεώσεις που απορρέουν από την ασφαλιστική σύμβαση, εκτός από εκείνες που από τη φύση τους πρέπει να εκπληρωθούν από τον ασφαλισμένο. Μη συμβεβλημένο νοσοκομείο: Κάθε νοσοκομείο και κλινική που δεν ανήκει στο συμβεβλημένο δίκτυο νοσοκομείων της Εταιρίας. Η κάλυψη από την Εταιρία των καλυπτομένων εξόδων νοσοκομειακής περίθαλψης γίνεται απολογιστικά μετά την προσκόμιση των πρωτότυπων παραστατικών. Μόνιμος Κάτοικος Ελλάδας: Για τις ανάγκες του παρόντος θεωρείται ο ασφαλισμένος, ο οποίος διαμένει μόνιμα στην Ελλάδα και στην κατοικία που έχει δηλώσει στην Εταιρία. Νοσηλεία: Συνεχόμενη (ήτοι, η για μια τουλάχιστον διανυκτέρευση, εσωτερική νοσηλεία) εισαγωγή και παραμονή του ασφαλισμένου σε νοσοκομειακή κλίνη, για ιατρικώς επιβεβλημένη νοσηλευτική ή θεραπευτική ή επεμβατική υπηρεσία για πρόβλημα υγείας που δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί χωρίς εισαγωγή προς νοσηλεία ή αυθημερόν (ημερήσια νοσηλεία). Παραμονή σε νοσοκομείο για προληπτικές διαγνωστικές εξετάσεις δεν θεωρείται νοσηλεία. Διαδοχικές νοσηλείες για την ίδια ή συναφή αιτία που απέχουν μεταξύ τους λιγότερο από 90 ημέρες θεωρούνται ως μία νοσηλεία. 9

10 Νοσοκομειακά και ιατροφαρμακευτικά έξοδα: Τα αναγκαία έξοδα για την αποκατάσταση της υγείας του ασφαλισμένου, εξαιτίας ασθένειας ή ατυχήματος που απαιτεί νοσοκομειακή και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη μέσα σε νοσοκομείο. Νοσοκομείο/Νοσηλευτικό ίδρυμα: Κάθε δημόσιο ή ιδιωτικό νοσοκομείο (περιλαμβανομένων και των κλινικών) που λειτουργεί νόμιμα και διαθέτει πλήρη νοσοκομειακό εξοπλισμό και μόνιμο επιτελείο ιατρών και νοσοκόμων. Δε θεωρείται νοσοκομείο ή κλινική οποιοδήποτε κέντρο αποκατάστασης χρηστών ψυχοτρόπων ουσιών ή/και αλκοολικών, κέντρο ανάπαυσης, κέντρο αποκατάστασης, οίκοι ευγηρίας, φυσικοθεραπευτήριο, καθώς και κάθε άλλο ίδρυμα ή κέντρο, ανεξαρτήτως εξοπλισμού και οργανωτικής δομής, όπου μη επιστημονική ιατρική αγωγή χορηγείται (π.χ. βελονισμός, yoga) ακόμη και αν χαρακτηρίζονται ως νοσοκομεία ή κλινικές από Δημόσια ή Ιδιωτικά όργανα. Περίοδος αναμονής: Το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία έναρξης του ασφαλιστηρίου πριν την παρέλευση του οποίου η Εταιρία δεν οφείλει να καταβάλλει αποζημίωση ή να προσφέρει παροχή. Πρόσθετη πράξη: Κάθε έγγραφο, που εκδίδει η εταιρία, με σκοπό τη μεταβολή όρων ή άλλων στοιχείων της ασφαλιστικής σύμβασης. Προσωπικά δεδομένα: Η Εταιρία τηρεί και επεξεργάζεται αρχείο με προσωπικά δεδομένα των ασφαλισμένων της, στο οποίο περιλαμβάνονται και ευαίσθητα δεδομένα, με σκοπό την ομαλή λειτουργία και εκτέλεση της ασφαλιστικής σύμβασης. Αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων των ασφαλισμένων μπορεί να είναι τα πρόσωπα που διαμεσολάβησαν για τη σύναψη της ασφαλιστικής σύμβασης, δημόσιες αρχές βάσει επιταγών νόμων ή αποφάσεων δικαστηρίων, η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών, τα ασφαλιστικά ταμεία, οι έχοντες δικαιώματα από τις ασφαλιστικές συμβάσεις, πραγματογνώμονες, γιατροί, νοσηλευτήρια, νοσοκομεία, διαγνωστικά κέντρα, δικηγόροι, δικαστικοί επιμελητές και τρίτοι με τους οποίους συνεργάζεται η Εταιρία για την παροχή των ασφαλιστικών καλύψεων. Ο λήπτης της ασφάλισης ή/και ο ασφαλισμένος έχει το δικαίωμα να λαμβάνει, κατόπιν γραπτού αιτήματός του και έναντι ποσού που θα καθορίσει η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, τα στοιχεία που τον αφορούν προσωπικά ή και να προβάλλει αντιρρήσεις, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στα άρθρα 12 και 13 του Ν. 2472/1997, και πάντως μέσα στα πλαίσια της ασφαλιστικής σύμβασης. Προϋπάρχουσα ασθένεια/νόσος/πάθηση: Οποιοδήποτε, ανεξαρτήτως γνώσης του ασφαλισμένου, πρόβλημα υγείας υπήρχε, εκδηλώθηκε ή συνέβη στον ασφαλισμένο πριν από τη σύναψη της ασφαλιστικής σύμβασης. Προϋπάρχουσα ασθένεια ή πάθηση ή νόσος γνωστή στον ασφαλισμένο που δεν δηλώθηκε κατά τη συμπλήρωση του ιατρικού ερωτηματολογίου ή της αίτησης ασφάλισης, δε θα καλύπτεται σε καμία περίπτωση. Συμβεβλημένο νοσοκομείο: Το νοσηλευτικό ίδρυμα με το οποίο η Εταιρία έχει σε ισχύ σύμβαση συνεργασίας κατά τον χρόνο νοσηλείας του ασφαλισμένου και, το οποίο, μπορεί να αντιμετωπίσει το συγκεκριμένο ατύχημα ή την ασθένεια. Οι συμβάσεις συνεργασίας με τα νοσηλευτικά ιδρύματα συνάπτονται από την Εταιρία με στόχο την πληρέστερη κάλυψη του ασφαλισμένου με απευθείας εξόφληση των εξόδων από την Εταιρία. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να αναθεωρεί τις συμβάσεις αν κρίνει ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις συνέχισης της συνεργασίας με κάποιο συμβεβλημένο νοσηλευτικό ίδρυμα. Συμμετοχή του Ασφαλισμένου: Είναι το ποσοστό που αναγράφεται στον Πίνακα Καλύψεων, με το οποίο ο ασφαλισμένος συμμετέχει στο σύνολο των καλυπτόμενων εξόδων που υπέβαλε στην Εταιρία για αποζημίωση. Φάρμακα: Κάθε ουσία ή μίγμα ουσιών που προορίζεται για τη θεραπεία νόσου ή αποκατάσταση διαταραχθείσας υγείας. Για τις ανάγκες της λειτουργίας της ασφαλιστικής σύμβασης, φάρμακα θεωρούνται αποκλειστικά εκείνα τα οποία συνταγογραφούνται από ιατρό, καλύπτουν ιατρική αναγκαιότητα, φέρουν υδατογραφημένη ταινία (κουπόνι) και είναι αναγνωρισμένα από τον Ελληνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ) και τον αντίστοιχο οργανισμό σε οποιαδήποτε άλλη χώρα. Οποιαδήποτε παρασκευάσματα όπως, φυτικά, ομοιοπαθητικά κ.λπ., δεν θεωρούνται φάρμακα. Άρθρο 2: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ Η ασφαλιστική σύμβαση ρυθμίζεται αποκλειστικά και μόνο από τους όρους αυτού του Ασφαλιστηρίου, την αίτηση για την έκδοσή του και τις σχετικές γραπτές δηλώσεις του λήπτη της ασφάλισης και των ασφαλισμένων. 10

11 ΒΙΒΛΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ WELCOME Άρθρο 3: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με αυτό το ασφαλιστήριο καλύπτονται οι ασφαλισμένοι για τους κινδύνους που ορίζονται στον Πίνακα Καλύψεων. Άρθρο 4: ΙΣΧΥΣ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ, ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η παρούσα ασφαλιστική σύμβαση, ισχύει με την προϋπόθεση ότι, ο ασφαλισμένος είναι πολίτης τρίτης χώρας που εισέρχεται και διαμένει νόμιμα στην Ελλάδα για τους λόγους που αναφέρονται στον ν. 4251/2014 και αιτείται τη χορήγηση ή την ανανέωση άδειας διαµονής, ο τύπος της οποίας παρέχει τη δυνατότητα ασφάλισης σε ιδιωτικό φορέα, διαφορετικά η παρούσα ασφαλιστική σύμβαση θα καθίσταται αυτοδίκαια άκυρη και άνευ ισχύος, ο δε λήπτης της ασφάλισης ή/και ο ασφαλισμένος θα υποχρεούται στην αποκατάσταση κάθε ζημιάς της Εταιρίας. Με την ασφαλιστική σύμβαση ασφαλίζονται οι κίνδυνοι που αναγράφονται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο στο πεδίο Πίνακας Καλύψεων. Η ασφαλιστική σύμβαση καταρτίστηκε και ισχύει σύμφωνα με την πρόταση ασφάλισης και τις πρόσθετες διευκρινίσεις ή επιπλέον πληροφορίες που μπορεί να ζητήθηκαν από την Εταιρία για την ορθή εκτίμηση του κινδύνου και έχουν υποβληθεί, με πληρότητα, ακρίβεια και κάθε απαιτούμενη λεπτομέρεια από τον λήπτη της ασφάλισης/ασφαλισμένο. Κατά τη σύναψη της ασφαλιστικής σύμβασης, ο λήπτης της ασφάλισης/ασφαλισμένος υποχρεώνεται να δηλώνει κάθε στοιχείο ή περιστατικό που γνωρίζει και που είναι αντικειμενικά σημαντικό για την εκτίμηση του κινδύνου, καθώς και να απαντά σε κάθε σχετική ερώτηση της Εταιρίας. Η πλήρης ισχύς της ασφαλιστικής σύμβασης αρχίζει από την ημερομηνία που αναγράφεται στο Ασφαλιστήριο και διαρκεί όσο διάστημα προβλέπεται εκεί, εφόσον προηγηθεί η εξόφληση των ασφαλίστρων. Το ασφάλιστρο είναι ετήσιο και προκαταβάλλεται. Η εξόφληση των ασφαλίστρων αποδεικνύεται αποκλειστικά και μόνο με εξοφλητική απόδειξη της Εταιρίας. Η πληρωμή του εκάστοτε ασφαλίστρου συνομολογείται ότι αποτελεί έμπρακτη γνώση των γενικών και ειδικών όρων του ασφαλιστηρίου από τον ασφαλισμένο καθώς και λήψη όλων των σχετικών εντύπων. Η παρούσα ασφαλιστική σύμβαση είναι ετήσιας διάρκειας, η οποία λύεται αυτομάτως με την πάροδο της αναγραφόμενης στο ασφαλιστήριο ημερομηνίας λήξης, χωρίς να απαιτείται άλλη πρόσθετη προϋπόθεση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2496/97. Προφορική ή σιωπηρή παράταση δεν είναι δυνατή. Δύναται να συμφωνηθεί εγγράφως έκδοση νέου ασφαλιστηρίου κατά τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 1 του Ν.2496/97. Το περιεχόμενο της αίτησης ασφάλισης αποτελεί τη βάση της παρούσας ασφαλιστικής σύμβασης, όσον αφορά στις δηλώσεις που περιέχονται σε αυτή. Η παρούσα ασφαλιστική σύμβαση καταγγέλλεται εκ μέρους της Εταιρίας σε περίπτωση που συντρέχει μία εκ των παρακάτω αναγραφόμενων περιπτώσεων: α. Λόγω μη καταβολής ληξιπρόθεσμης δόσης ασφαλίστρου, εφόσον έχει συμφωνηθεί τμηματική καταβολή ασφαλίστρων, κατά τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.2496/97. β. Λόγω ανακριβούς δήλωσης κατά τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.2496/97. γ. Λόγω μη δήλωσης της επίτασης το κινδύνου κατά τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.2496/97. δ. Λόγω μη δήλωσης της ύπαρξης πολλαπλής ασφάλισης από δόλο κατά τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν.2496/97. Σε περίπτωση καταγγελίας της ασφαλιστικής σύμβασης, η Εταιρία θα επιστρέφει στον συμβαλλόμενο το τυχόν αναλογούν μη δεδουλευμένο ασφάλιστρο του αντίστοιχου ασφαλιστικού έτους, εκτός αν: α. Έχει καταβληθεί ή οφείλεται να καταβληθεί οποιαδήποτε αποζημίωση ή παροχή οφειλόμενη σε ασφαλιστική περίπτωση που επήλθε μέσα στο ασφαλιστικό έτος ή/και β. η καταγγελία έχει γίνει για λόγο που επιτρέπει στην Εταιρία, σύμφωνα με τον Νόμο, να έχει δικαίωμα στο ασφάλιστρο. Σε περίπτωση ασφαλιστικής περίπτωσης η οποία καλύπτεται από την παρούσα ασφαλιστική σύμβαση, η Εταιρία δικαιούται να ζητήσει την καταβολή του συνόλου του ασφαλίστρου του αντίστοιχου ασφαλιστικού έτους ή να παρακρατήσει το ποσό αυτό από το ασφάλισμα. Η ασφαλιστική σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις: του Ν. Δ/τος 400/70, του ν.2496/97 και της ΚΥΑ υπ αρ /

12 Άρθρο 5: ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ Εάν, κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας ασφάλισης, ο ασφαλισμένος αλλάξει, έστω και προσωρινά το επάγγελμα του ή τις συνηθισμένες του ενασχολήσεις ή αν τις ασκεί με όρους διαφορετικούς από εκείνους που ίσχυαν κατά τη σύναψη της ασφάλισης ή αν από οποιοδήποτε λόγο, οι κίνδυνοι στους οποίους αυτός υπόκεινται πραγματικά παύσουν να ανταποκρίνονται στις δηλώσεις που περιέχονται στην αίτηση ασφάλισης, έχει την υποχρέωση να το ανακοινώσει στην Εταιρία με συστημένη επιστολή εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών. Μετά την γνωστοποίηση η Εταιρία έχει το δικαίωμα είτε να καταγγείλει την ασφαλιστική σύμβαση, ή να την συνεχίσει εκδίδοντας πρόσθετη πράξη που αναγνωρίζει τη μεταβολή και εισπράττοντας το τυχόν αναλογούν επασφάλιστρο. Άρθρο 6: ΕΚΧΩΡΗΣΗ Η ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΗ Αξιώσεις που πηγάζουν από το ασφαλιστήριο δεν μπορούν να εκχωρηθούν ή να δοθούν ως ενέχυρο. Άρθρο 7: ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ - ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Οι αξιώσεις που έχει ο ασφαλισμένος κατά φορέων Κοινωνικής ή Ιδιωτικής Ασφάλισης ή κατά παντός τρίτου, σχετικά με δαπάνες που καλύπτονται από το παρόν ασφαλιστήριο, περιέρχονται καθ υποκατάσταση στην Εταιρία, η οποία μόνη αυτή έχει δικαίωμα να επιδιώξει την είσπραξή τους. Ο λήπτης της ασφάλισης/ασφαλισμένος θα παρέχει στην Εταιρία κάθε δυνατή υποστήριξη στην περίπτωση που η Εταιρία εξασκήσει το παραπάνω δικαίωμα της υποκατάστασης. Σε περίπτωση που ο λήπτης της ασφάλισης/ασφαλισμένος αθετήσει αυτή την υποχρέωση, θα είναι υπεύθυνος για κάθε απώλεια που προκλήθηκε στην Εταιρία. Άρθρο 8: ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Αν δεν υπάρχει διαφορετική συμφωνία, αποκλείονται από την ασφάλιση: α. Άτομα ηλικίας μικρότερης των τριών (3) μηνών και μεγαλύτερης των εξήντα πέντε (65) ετών. β. Εργάτες ορυχείων-λατομείων, ανθρακωρύχοι - μεταλλωρύχοι, πληρώματα πλοίων-αεροσκαφών, ναυτικοί, οδηγοί αγώνων, δύτες. Άρθρο 9: ΛΗΞΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ Η ασφάλιση κάθε ασφαλισμένου λήγει/διακόπτεται: 1. Μετά την, καθ οποιονδήποτε τρόπο καταγγελία της ασφαλιστικής σύμβασης σύμφωνα με το Άρθρο 4 των παρόντων Γενικών Όρων. 2. Με τη συμπλήρωση του εξηκοστού πέμπτου (65ου) έτους της ηλικίας. 3. Με την λήξη ή την ανάκληση της άδειας παραμονής του ασφαλισμένου στην Ελλάδα. 4. Με τον θάνατο του ασφαλισμένου. 5. Αν ο ασφαλισμένος χαρακτηρισθεί μόνιμα ολικά ανίκανος ή καταβληθεί από την Εταιρία τμηματικά ή εφάπαξ ολόκληρο το ασφαλισμένο ποσό για την περίπτωση Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας. Άρθρο 10: ΑΝΑΚΡΙΒΗΣ ΔΗΛΩΣΗ ΗΛΙΚΙΑΣ Αν για οποιονδήποτε ασφαλισμένο δηλώθηκε λανθασμένη ηλικία, το ασφάλιστρο που αντιστοιχεί θα αναπροσαρμόζεται αναδρομικά, με βάση το ασφάλιστρο που προβλέπεται σε αυτό το ασφαλιστήριο, για την πραγματική ηλικία του ασφαλισμένου. Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος έχει συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας του, στην έναρξη της ασφάλισής του, θα θεωρείται ανασφάλιστος από την αρχή της ένταξής του στην ασφάλιση. Άρθρον 11: ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΘΗΤΕΙΑ Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος επιστρατευτεί ή καταταγεί στις ένοπλες δυνάμεις οποιασδήποτε χώρας ή οργανισμού, η ισχύς των καλύψεών του διακόπτεται. 12

13 ΒΙΒΛΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ WELCOME Άρθρο 12: ΕΚΠΤΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ Ο Δικαιούχος εκπίπτει από το δικαίωμά του αν με πρόθεση προκάλεσε το θάνατο του ασφαλισμένου ή αποπειράθηκε να τον θανατώσει. Τα δικαιώματα όλων των τυχόν άλλων ενδιαφερομένων, που δεν έχουν καμία ευθύνη για τον θάνατο του ασφαλισμένου, διατηρούν πλήρη την ισχύ τους. Άρθρο 13: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ Κάθε διαφορά μεταξύ του λήπτη της ασφάλισης ή άλλου ενδιαφερομένου και της Εταιρίας, που μπορεί να προκύψει από το παρόν ασφαλιστήριο, επιλύεται αποκλειστικά από τα Δικαστήρια της Αθήνας. Άρθρο 14: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ 1. Σε περίπτωση που το περιεχόμενο του παρόντος ασφαλιστηρίου παρεκκλίνει από την αίτηση για ασφάλιση, ο λήπτης της ασφάλισης έχει δικαίωμα εναντίωσης, συμπληρώνοντας και αποστέλλοντας στην Εταιρία το έντυπο δήλωσης εναντίωσης, Υπόδειγμα (Α) που επισυνάπτεται στην παρούσα ασφαλιστική σύμβαση, με συστημένο ταχυδρομείο, εντός ενός (1) μηνός από την ημερομηνία παράδοσης αυτής (Άρθρο 2, παραγρ. 5 του Ν.2496/1997). 2. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο ο λήπτης της ασφάλισης δεν παρέλαβε έγγραφο με τις πληροφορίες του προβλέπονται από το Άρθρο 4 παρ.2, περίπτ. Η του ΝΔ 400/1970 κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης για ασφάλιση ή παρέλαβε την παρούσα ασφαλιστική σύμβαση χωρίς τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους που διέπουν την ασφάλιση, έχει δικαίωμα εναντίωσης, Υπόδειγμα (Β), που επισυνάπτεται στην παρούσα ασφαλιστική σύμβαση, με συστημένο ταχυδρομείο, εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ημερομηνία παράδοσης αυτής (Άρθρο 2, παρ. 6 του Ν.2496/1997). Άρθρο 15: ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ Κάθε φορολογική επιβάρυνση παρούσα ή μέλλουσα υπέρ τρίτων, όπως φόροι, Φ.Α κ.λπ., σχετική με την ασφαλιστική σύμβαση, βαρύνει τους ασφαλισμένους/δικαιούχους παροχής. Άρθρο 16: ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΔΕΣΜΕΥΟΥΝ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ Η Εταιρία δεσμεύεται μόνο από έγγραφα που φέρουν την υπογραφή των υπό του καταστατικού ή αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας ορισθέντων προς τούτο προσώπων. Κανένας άλλος δεν δικαιούται να υπογράφει ή να τροποποιεί ασφαλιστήρια συμβόλαια για λογαριασμό της Εταιρίας ή να δέχεται δηλώσεις ή δικόγραφα στο όνομά της. Άρθρο 17: ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ Δεν καλύπτεται από αυτό το ασφαλιστήριο κάθε κίνδυνος που οφείλεται, άμεσα ή έμμεσα, ολικά ή μερικά, σε: 1. Προϋπάρχουσες της ασφάλισης νόσους ή παθήσεις ή σωματικές βλάβες ή αναπηρίες και τις επιπλοκές αυτών, ανεξάρτητα αν τις γνώριζε ο ασφαλισμένος. 2. Εκ γενετής παθήσεις ή συγγενείς ανωμαλίες ανεξάρτητα αν τις γνώριζε ο ασφαλισμένος. 3. Διάπραξη ή απόπειρα για διάπραξη κακουργήματος ή άδικης επίθεσης ή χρήσης εκρηκτικών υλών από τον ασφαλισμένο. 4. Οικειοθελή άρνηση του ασφαλισμένου ή των προστατευόμενων μελών να υποβληθούν σε χειρουργική επέμβαση ή να μεταγγισθούν όταν αυτά κρίνονται απαραίτητα από τη σύγχρονη ιατρική επιστήμη βάσει της κατάστασης υγείας του. 5. Εξάρτηση από ναρκωτικές ουσίες και χρόνιο αλκοολισμό ή όταν ο ασφαλισμένος βρίσκεται κάτω από την επίδραση ναρκωτικών ουσιών, ηρεμιστικών, διεγερτικών ουσιών ή βαριάς μέθης. 6. Απόπειρα αυτοκτονίας, άσχετα με τη διανοητική κατάσταση του ασφαλισμένου, αυτοτραυματισμό ή φαρμακευτική δηλητηρίαση που δεν οφείλεται σε ενέργεια τρίτου. 7. Διανοητικές, ψυχικές, νευροφυτικές διαταραχές, επιληπτικές κρίσεις. 13

14 8. Σύνδρομο επίκτητης ανοσοποιητικής ανεπάρκειας (AIDS) και τις επιπλοκές του. 9. Εισβολή εχθρού, εξωτερικό ή εμφύλιο πόλεμο, επανάσταση, πολιτικές ή στρατιωτικές στάσεις και ταραχές. 10. Αντίσταση σε διαταγή αστυνομικής ή άλλης αρμόδιας αρχής. 11. Συμμετοχή του ασφαλισμένου σε προπονήσεις ή αγώνες ταχύτητας με μηχανικά μέσα, ακροβασίες, πυγμαχία, πάλη, πολεμικές τέχνες, υποβρύχιες καταδύσεις, ορειβασία, κυνήγι, αλεξιπτωτισμό, αιωροπτερισμό, ανεμοπτερισμό, πτήση με αερόστατο καθώς και κάθε άλλο επικίνδυνο σπορ. 12. Συμμετοχή του ασφαλισμένου σε προπονήσεις ή αγώνες επαγγελματικού ή οργανωμένου αθλητισμού 13. Αεροπορικά ατυχήματα, εκτός εάν ο ασφαλισμένος υποστεί ατύχημα ως επιβάτης πτήσεων αναγνωρισμένων αεροπορικών εταιριών που εκτελούν δρομολόγια τακτικά ή έκτακτα (charter). 14. Ατυχήματα κατά την οδήγηση οχήματος χωρίς ο ασφαλισμένος να διαθέτει την προβλεπόμενη άδεια οδήγησης ή έχει διαταχθεί η προσωρινή ή διαρκής αφαίρεσή της ή που συμβαίνουν όταν ο ασφαλισμένος οδηγεί όχημα που δεν κυκλοφορεί νόμιμα ή δεν χρησιμοποιείται για την προβλεπόμενη γι αυτό χρήση ή δεν έχει υποβληθεί στους κρατικούς ελέγχους που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις. 15. Επίδραση ατομικής ή πυρηνικής ενέργειας, χημικής μόλυνσης ή ιονίζουσας ακτινοβολίας. 16. Τρομοκρατικές ενέργειες, πάσης φύσεως επιδημίες και πανδημίες. 17. Βλάβη της υγείας του ασφαλισμένου που εκδηλώνεται μετά την για οποιονδήποτε λόγο λήξη ή ακύρωση του ασφαλιστηρίου, ακόμη και αν η γενεσιουργός της αιτία ανάγεται σε χρονική περίοδο κατά την οποία το ασφαλιστήριο βρισκόταν σε ισχύ. Επιπλέον των πιο πάνω εξαιρέσεων, μπορεί να ισχύουν και άλλες εξαιρέσεις αποτυπωμένες στο ασφαλιστήριο ή σε ειδικούς όρους ή σε πρόσθετες πράξεις του ασφαλιστηρίου. 14

15 ΒΙΒΛΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ WELCOME ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ: ΜΟΝΙΜΗ OΛΙΚΗ Ή ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ (ΕΟ ) Άρθρο 1: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ Η Εταιρία καλύπτει τον ασφαλισμένο για τον κίνδυνο μόνιμης ολικής ή μερικής ανικανότητας, που επέρχεται αποκλειστικά και μόνο από ατύχημα που συμβαίνει κατά τη διάρκεια ισχύος της ασφάλισης, εφόσον η ανικανότητα επήλθε μέσα σε χρονικό διάστημα δώδεκα (12) συνεχών μηνών από την ημερομηνία του ατυχήματος. Άρθρο 2: ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΑΤΟΣ Η Εταιρία, σε περίπτωση επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου θα καταβάλει στον ασφαλισμένο το ασφαλισμένο κεφάλαιο που αναγράφεται στον πίνακα παροχών του ασφαλιστηρίου ή ποσοστό αυτού βάσει πίνακα, εφόσον επρόκειτο για μόνιμη μερική ανικανότητα. 1. ΜΟΝΙΜΗ ΟΛΙΚΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Μόνιμη ολική ανικανότητα είναι αυτή που επιφέρει στον ασφαλισμένο μόνιμη ολική αναπηρία για όλη του τη ζωή. Στο παρόν, οι περιπτώσεις που συνιστούν μόνιμη ολική ανικανότητα είναι μόνο οι εξής: Απώλεια της όρασης και των δύο ματιών, δύο χεριών (τουλάχιστον από τον καρπό), δύο ποδιών (τουλάχιστον από τον αστράγαλο), ενός άνω και ενός κάτω άκρου, ολική παράλυση, ανίατη τραυματική ή μετατραυματική πάθηση του εγκεφάλου με εξαίρεση την επιληψία. Στην έννοια «απώλεια», συμπεριλαμβάνεται και η λειτουργική απώλεια. Η Εταιρία θα καταβάλλει στον ασφαλισμένο εξ ολοκλήρου το ασφάλισμα αμέσως μετά την οριστικοποίηση της ανικανότητας και εφόσον αυτή διαρκέσει χωρίς διακοπή δώδεκα (12) συνεχείς μήνες από την ημερομηνία του ατυχήματος. Η Εταιρία δεν υποχρεούται στην καταβολή του προβλεπομένου για την ολική ανικανότητα ποσού, πριν αυτή κριθεί ως οριστική. Οποιεσδήποτε αποζημιώσεις που προβλέπονται από την παρούσα ασφάλιση, καταβάλλονται στον ασφαλισμένο με την προϋπόθεση ότι θα βρίσκεται στη ζωή την ημερομηνία καταβολής. Η καταβολή γίνεται στην έδρα της Εταιρίας ή στα κατά τόπους Γραφεία της, αμέσως μετά την υποβολή και τον έλεγχο των σχετικών δικαιολογητικών 2. ΜΟΝΙΜΗ ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Μόνιμη μερική ανικανότητα είναι αυτή που επιφέρει στο άτομο μόνιμη μερική αναπηρία για όλη του τη ζωή και η ασφαλιστική αποζημίωση καθορίζεται σε ποσοστό επί του ασφαλισμένου κεφαλαίου, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα : Ολική απώλεια του βραχίονα ή του χεριού 55% Ολική απώλεια της κίνησης όλου του ώμου 25% Ολική απώλεια της κίνησης όλου του αγκώνα ή του καρπού 20% Ολική απώλεια του αντίχειρα και του δείκτη 25% Ολική απώλεια τριών δακτύλων πλην του αντίχειρα ή του δείκτη 20% Ολική απώλεια του αντίχειρα και ενός δακτύλου εκτός του δείκτη 20% Ολική απώλεια του δείκτη και ενός δακτύλου εκτός του αντίχειρα 15% Ολική απώλεια του αντίχειρα 15% Ολική απώλεια του δείκτη 10% Ολική απώλεια του μέσου ή του παράμεσου ή του μικρού δακτύλου 8% Ολική απώλεια του παράμεσου και του μικρού δακτύλου 12% Ολική απώλεια κάτω άκρου κάτω από το γόνατο 40% Μερικός ακρωτηριασμός ποδιού ή όλων των δακτύλων του 30% Απώλεια όλης της κνήμης ή όλου του ποδιού 50% Κάταγμα κνήμης ή ποδιού που δεν έκλεισε και δεν επανήλθε στη φυσική του κατάσταση 25% Κάταγμα της επιγονατίδας που δεν έκλεισε και δεν επανήλθε στη φυσική της κατάσταση 20% Κάταγμα του ταρσού που δεν έκλεισε και δεν επανήλθε στη φυσική του κατάσταση 15% Ολική απώλεια της κίνησης του ισχίου ή του γόνατος 20% Ολική απώλεια του μεγάλου δακτύλου του ποδιού 5% Ολική απώλεια δακτύλου του ποδιού πλην του μεγάλου 3% Βράχυνση ποδιού τουλάχιστον κατά 5 εκατοστά 15% 15

16 Απώλεια όρασης ενός ματιού ή μείωση της όρασης των δύο ματιών 25% Ολική και αθεράπευτη κώφωση στο ένα αφτί 15% Ολική και αθεράπευτη κώφωση και στα δύο αφτιά 40% Κάταγμα στο κάτω σαγόνι που δεν επανήλθε στη φυσική του κατάσταση 25% Αγκύλωση μέρους σπονδυλικής στήλης μαζί με παραμόρφωση 40% Κάταγμα πλευρών με παραμόρφωση θώρακα και οργανικές ανωμαλίες 20% Σε περίπτωση κάκωσης της σπονδυλικής στήλης με συμπτώματα κήλης κάποιου μεσοσπονδυλίου δίσκου (οσφυαλγία, ισχιαλγία, πάρεση ισχιακού νεύρου) το ποσοστό της Μόνιμης Μερικής Ανικανότητας δε μπορεί να υπερβαίνει σε καμία περίπτωση το 40% του ασφαλιζόμενου ποσού. Στην περίπτωση αναπηριών μικρότερων σε μέγεθος από εκείνες που αναγράφονται παραπάνω, η αποζημίωση είναι ποσοστό επί του ποσοστού που προβλέπει ο πιο πάνω πίνακας. Απώλεια ή βλάβη οργάνου ή μέλους που είχε ήδη λειτουργικό πρόβλημα πριν από το ατύχημα, δεν παρέχει δικαίωμα αποζημίωσης. Αν οι συνέπειες είναι σοβαρότερες διότι πριν από το ατύχημα είχε γίνει αφαίρεση ή αποκοπή μέλους ή υπήρχε φυσικό ελάττωμα, η αποζημίωση θα υπολογισθεί για τη βλάβη που έγινε αποκλειστικά και μόνο αμέσως μετά το ατύχημα. Στην περίπτωση ανατομικής ή λειτουργικής απώλειας σε περισσότερα όργανα ή μέλη του σώματος από το ίδιο ατύχημα, που δεν οδηγούν σε μόνιμη ολική ανικανότητα όπως καθορίζεται παραπάνω, η αποζημίωση υπολογίζεται αφού προστεθούν τα ποσοστά που αντιστοιχούν για κάθε βλάβη, το άθροισμα όμως αυτών δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο του 80% του ασφαλισμένου κεφαλαίου του παρόντος. Αν το άθροισμα των ποσοστών αυτών υπερβαίνει το 80%, τότε καταβάλλεται το ασφαλισμένο κεφάλαιο που προβλέπεται για τη μόνιμη ολική ανικανότητα. Οποιεσδήποτε αποζημιώσεις που προβλέπονται από την παρούσα ασφάλιση, καταβάλλονται στον ασφαλισμένο με την προϋπόθεση ότι θα βρίσκεται στη ζωή την ημερομηνία καταβολής. Η καταβολή γίνεται στην έδρα της Εταιρίας ή στα κατά τόπους Γραφεία της, αμέσως μετά την υποβολή και τον έλεγχο των σχετικών δικαιολογητικών. Άρθρο 3: ΣΥΝΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ Αν από κάποιο ατύχημα που καλύπτεται από την παρούσα ασφάλιση, επέλθει συρροή αξιώσεων για αποζημίωση λόγω μόνιμης ολικής και μόνιμης μερικής ανικανότητας, η Εταιρία θα συμψηφίσει τις δύο παροχές. Αν μετά την πληρωμή αποζημίωσης για μόνιμη μερική ανικανότητα επέλθει μόνιμη ολική ανικανότητα του ασφαλισμένου εντός έξι (6) μηνών από την ημέρα του ατυχήματος, η Εταιρία θα καταβάλει τη διαφορά μεταξύ του ποσού της μόνιμης ολικής ανικανότητας και αυτού που έχει καταβάλει για την μόνιμη μερική ανικανότητα. Άρθρο 4: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ Ή ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ Ο ασφαλισμένος ή ο δικαιούχος έχει υποχρέωση να γνωρίσει με γραπτή ειδοποίηση στα κεντρικά γραφεία της Εταιρίας ή στα κατά τόπους Γραφεία της, μέσα σε οκτώ (8) ημέρες, το συμβάν του ατυχήματος που καλύπτεται από την παρούσα ασφάλιση. Μετά την παρέλευση της προαναφερόμενης προθεσμίας των οκτώ (8) ημερών χάνεται κάθε δικαίωμα αποζημίωσης από την παρούσα ασφάλιση. Ο ασφαλισμένος ή ο δικαιούχος οφείλει να δώσει στην Εταιρία κάθε σχετική πληροφορία που θα ζητηθεί και να επιτρέψει οποιασδήποτε φύσης εξέταση ή έρευνα, για να διαπιστωθεί η ύπαρξη, οι συνθήκες και η έκταση του ατυχήματος. Τέλος, έχει υποχρέωση να προσκομίσει κάθε αναγκαίο πιστοποιητικό ή έγγραφο που θα του ζητηθεί. Οι οποιεσδήποτε ενέργειες της Εταιρίας που έχουν σκοπό να εξακριβώσουν την ύπαρξη των συνθηκών του ατυχήματος ή τις συνέπειές του δεν μπορεί ποτέ να θεωρηθεί ότι της δημιουργούν υποχρέωση για την καταβολή αποζημίωσης. 16

17 ΒΙΒΛΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ WELCOME ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ: ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Ή ΑΣΘΕΝΕΙΑ (ΕΟ ) Άρθρο 1: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ Η Εταιρία καλύπτει τον ασφαλισμένο, κατά τη διάρκεια ισχύος της ασφάλισης, για τους κινδύνους ασθένειας ή ατυχήματος που απαιτούν Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη στα εξωτερικά ιατρεία Δημοσίου Νοσοκομείου ή Κλινικής, για τα ποσά και σύμφωνα με τους περιορισμούς που αναγράφονται στον Πίνακα Καλύψεων του ασφαλιστηρίου ΆΡΘΡΟ 2: ΕΞΟΔΑ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος, συνεπεία ασθενείας ή ατυχήματος που καλύπτεται από το παρόν, υποβληθεί σε δαπάνες για ιατρικούς, φαμακευτικούς, χειρουργικούς ή νοσηλευτικούς λόγους ή/και για διαγνωστικές εργαστηριακές εξετάσεις στα εξωτερικά ιατρεία Δημοσίου Νοσοκομείου ή Κλινικής, η Εταιρία θα καλύψει το 80% των πραγματοποιηθέντων εξόδων, με βάση πρωτότυπα και μόνο δελτία παροχής υπηρεσιών κ.λπ. αποκλειστικά και μόνο των ως άνω Δημοσίων Νοσοκομείων ή Κλινικών, και μέχρι το ανώτατο ποσό κάλυψης που αναγράφεται στον Πίνακα Καλύψεων του ασφαλιστηρίου. Άρθρο 3: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΛΗΠΤΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ Ο Λήπτης της ασφάλισης και ο ασφαλισμένος έχουν υποχρέωση να γνωρίσουν με γραπτή ειδοποίηση στα κεντρικά γραφεία της Εταιρίας ή στα κατά τόπους Γραφεία της, μέσα σε οκτώ (8) ημέρες, το συμβάν του ατυχήματος ή την ασθένεια που καλύπτεται από την παρούσα ασφάλιση. Μετά την παρέλευση της προαναφερόμενης προθεσμίας των οκτώ (8) ημερών χάνεται κάθε δικαίωμα αποζημίωσης από την παρούσα ασφάλιση. Ο Λήπτης της ασφάλισης και ο ασφαλισμένος οφείλουν να δώσουν στην Εταιρία κάθε σχετική πληροφορία που θα ζητηθεί και να επιτρέψουν οποιασδήποτε φύσης εξέταση ή έρευνα, για να διαπιστωθεί η ύπαρξη, οι συνθήκες και η έκταση της ασθένειας ή του ατυχήματος. Τέλος, έχουν υποχρέωση να προσκομίσουν κάθε αναγκαίο πιστοποιητικό ή έγγραφο που θα τους ζητηθεί. Οι οποιεσδήποτε ενέργειες της Εταιρίας που έχουν σκοπό να εξακριβώσουν την ύπαρξη των συνθηκών του ατυχήματος ή της ασθενείας και τις συνέπειές τους δεν μπορεί ποτέ να θεωρηθεί ότι της δημιουργούν υποχρέωση για την καταβολή αποζημίωσης. Άρθρο 4: ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ Οποιεσδήποτε αποζημιώσεις που προβλέπονται από την παρούσα ασφάλιση καταβάλλονται στον ίδιο τον ασφαλισμένο. Η καταβολή γίνεται στην έδρα της Εταιρίας ή στα κατά τόπους Γραφεία της, μετά την υποβολή και τον έλεγχο των σχετικών δικαιολογητικών. Άρθρο 5: ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Η Εταιρία δικαιούται να εξετάζει, με δικές της δαπάνες και με γιατρό που θα ορίσει η ίδια, τον ασφαλισμένο σε περίπτωση αξίωσης αποζημίωσης. Αν όμως ο ασφαλισμένος αρνηθεί αδικαιολόγητα αυτή την ιατρική εξέταση, η Εταιρία δεν έχει υποχρέωση να καταβάλει ασφαλιστική αποζημίωση. ΑΡΘΡΟ 6: ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ Εκτός από τις Γενικές Εξαιρέσεις του Άρθρου 18 των Γενικών Όρων, η ασφάλιση αυτή δεν καλύπτει δαπάνες για : 1. Ασθένειες που εκδηλώθηκαν πριν περάσουν τριάντα (30) ημέρες από την έναρξη ισχύος της ασφαλιστικής κάλυψης του ασφαλισμένου. 2. Αισθητικές ή πλαστικές εγχειρήσεις ή θεραπείες, εκτός από τις περιπτώσεις που προέρχονται από 17

18 ατύχημα που επήλθε κατά την διάρκεια ισχύος της ασφάλισης. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι το ατύχημα να έχει γνωστοποιηθεί γραπτά στην εταιρία και να έχει αναγνωριστεί από αυτή, ακόμα και αν δεν υπάρχει αξίωση αποζημίωσης. 3. Γενικές ιατρικές εξετάσεις (Check-up) και κάθε προληπτική θεραπεία, συμπεριλαμβανομένων εμβολιασμών, ανοσοποίησης και αλλεργικών τεστ και εξετάσεις που εκτελούνται με τεχνική Μοριακής βιολογίας. 4. Οποιαδήποτε έξοδα που έγιναν χωρίς την σύσταση και έγκριση ιατρού 5. Είδη εναλλακτικής θεραπείας όπως ενδεικτικά βελονισμός, ομοιοπαθητικές θεραπείες κ.ά. 6. Πειραματικές, μη αναγνωρισμένες ή αναπόδεικτες ως προς την αποτελεσματικότητά τους θεραπείες και φαρμακευτικές αγωγές που δεν είναι ιατρικά αποδεκτές, εκτός και αν υπάρχει έγκριση από τον ιατρό της Εταιρίας. 7. Kύηση και επιπλοκές αυτής, αποβολή, άμβλωση, εξωμήτρια κύησης, εγκυμοσύνη, τοκετός και επιπλοκές αυτών. Επίσης νοσηλείες που οφείλονται σε βελτίωση της ικανότητας για τεκνοποίηση άμεσα ή έμμεσα καθώς και γενικές διερευνητικές γυναικολογικές επεμβάσεις λαπαροσκοπικές ή μη. 8. Θεραπείες ή χειρουργικές επεμβάσεις για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας και τις επιπλοκές αυτής. 9. Χειρουργικές επεμβάσεις για διόρθωση οφθαλμικών διαθλαστικών ανωμαλιών και ακουστικής οξύτητας. 10. Προϋπάρχουσες της ασφάλισης νόσους ή παθήσεις καθώς και προγενέστερες της ασφάλισης αναπηρίες ή σωματικές βλάβες και επιπλοκές αυτών 11. Κήλες οποιασδήποτε μορφής (βουβωνοκήλη, ομφαλοκήλη, κήλη μεσοσπονδυλίου δίσκου κ.α.), μυοσκελετικά & ρευματολογικά νοσήματα, αρθροσκοπήσεις, αδενοειδεκτομή, ευθειασμός ρινικού διάφραγματός κογχοτομή, αμυγδαλές, αδενοειδείς εκβλαστήσεις, αιμορροΐδες, κύστη κόκκυγος, εγκεφαλικό επεισόδιο, καρδιοαγγειακές παθήσεις., ινομύωμα μήτρας, κύστες ωοθηκών, ενδομητρίωση, υστερεκτομή, ραγάδες, κιρσοί και οι επιπλοκές τους καλύπτονται εφόσον προέκυψαν, διαπιστώθηκαν ή ανέκυψαν μετά από έξι (6) συνεχούς μήνες από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της ασφάλισης. 12. Σακχαρώδης διαβήτης και κακοήθεις νεοπλασματικές νόσοι καλύπτονται εφόσον προέκυψαν, διαπιστώθηκαν ή ανέκυψαν μετά από έξι (6) συνεχείς μήνες από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της ασφάλισης. 13. Οποιαδήποτε διαγνωστική ή θεραπευτική οδοντιατρική εργασία με ή χωρίς χειρουργική επέμβαση, εκτός εάν καθίσταται ιατρικά αναγκαία προερχόμενη αποκλειστικά από ατύχημα ή ασθένεια που έγινε κατά την διάρκεια ισχύος της ασφάλισης. 14. Βοηθήματα ακοής, όρασης και ανθεκτικός ιατρικός εξοπλισμός. 15. Πρόσθετα υλικά όπως τεχνητά μέλη. βοηθητικά αντικείμενα, αναπηρικά καροτσάκια, νάρθηκες, αυχενικά κολάρα, πατερίτσες. 16. Κόστη αγοράς οργάνων σώματος ή δαπάνες για την αφαίρεση και μεταφορά οργάνων για μεταμόσχευση. 17. Περιοδική ή Χρόνια προγραμματισμένη αιμοκάθαρση, εφόσον δεν οφείλεται σε επείγον περιστατικό. 18. Νευρική ανορεξία. 19. Τεχνητή γονιμοποίηση, στείρωση, αντισυλληπτικές μεθόδους και επιπλοκές αυτών, επεμβάσεις αλλαγής φύλλου. 20. Ιδιωτικά νοσοκομεία, ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα και ιδιωτικά φαρμακεία. 18

19 ΒΙΒΛΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ WELCOME ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ (ΕΟ ) Άρθρο 1: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ Η Εταιρία, καλύπτει τον ασφαλισμένο, κατά τη διάρκεια ισχύος της ασφάλισης, για τους κινδύνους ασθένειας ή ατυχήματος που απαιτούν Νοσοκομειακή Περίθαλψη, για τα ποσά και σύμφωνα με τους περιορισμούς που αναγράφονται στον Πίνακα Καλύψεων του ασφαλιστηρίου. ΑΡΘΡΟ 2: ΕΞΟΔΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ Σε περίπτωση νοσηλείας του ασφαλισμένου, εφόσον καλύπτεται από το παρόν, σε Δημόσιο Νοσοκομείο ή Κλινική για ημερήσια ή εσωτερική νοσηλεία, συνεπεία ασθένειας ή ατυχήματος, η Εταιρία θα καλύψει το 80% των πραγματοποιηθέντων ιατρικά αναγκαίων εξόδων νοσηλείας, με βάση πρωτότυπα και μόνο δελτία παροχής υπηρεσιών κ.λπ. αποκλειστικά και μόνο των ως άνω Δημοσίων Νοσοκομείων ή Κλινικών, και μέχρι το ανώτατο ποσό κάλυψης που αναγράφεται στον Πίνακα Καλύψεων του ασφαλιστηρίου Έξοδα που καλύπτονται: α. Δαπάνη για δωμάτιο και τροφή σε τρίτη (Γ ) θέση (δωμάτιο με τρείς κλίνες ή περισσότερες) νοσηλείας. Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος νοσηλευτεί σε ανώτερη θέση νοσηλείας, ανεξαρτήτως της αιτίας, θα επιβαρύνεται με τη διαφορά του συνόλου των εξόδων, εφόσον υπάρχει τέτοια διαφορά, η οποία προέκυψε ως αποτέλεσμα της αλλαγής θέσης. Η Εταιρία καλύπτει επίσης περιπτώσεις νοσηλείας σε εξειδικευμένες μονάδες, όπως Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας, Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, Εξειδικευμένες Μονάδες Εντατικής Θεραπείας, χειρουργεία μίας μέρας, παρακολούθηση εντός νοσοκομείου μικρότερης του 24ώρου. β. Αμοιβές ιατρών και λοιπά έξοδα νοσηλείας. γ. Έξοδα νοσηλείας χωρίς διανυκτέρευση (Ημερήσια νοσηλεία, O.D.C.). ΑΡΘΡΟ 3: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ Ο ασφαλισμένος οφείλει να ειδοποιήσει εγγράφως τα κεντρικά γραφεία της Εταιρίας ή τα κατά τόπους Γραφεία της για την εισαγωγή του σε Δημόσιο Νοσοκομείο ή Κλινική για νοσηλεία το αργότερο σε οκτώ (8) ημέρες από την ημέρα εισαγωγής στο νοσηλευτικό ίδρυμα και πάντως πριν από την έξοδο από αυτό. Μετά την παρέλευση της προαναφερόμενης προθεσμίας των οκτώ (8) ημερών χάνεται κάθε δικαίωμα αποζημίωσης από την παρούσα ασφάλιση. Η Εταιρία θα καταβάλει την αποζημίωση για τα καλυπτόμενα έξοδα στον ασφαλισμένο κατόπιν προσκομίσεως των πρωτοτύπων δελτίων παροχής υπηρεσιών και εξοφλητικών αποδείξεων των ως άνω Δημόσιων Νοσοκομείων ή Κλινικών, καθώς και των απαραιτήτων δικαιολογητικών, που θα ζητάει από αυτόν η Εταιρία. Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος θα εισπράξει αποζημίωση από οργανισμό κοινωνικής ή άλλης ιδιωτικής ασφάλισης, απαιτείται η προσκόμιση αντιγράφων δελτίων παροχής υπηρεσιών και εξοφλητικών αποδείξεων, συνοδευόμενα με πρωτότυπη βεβαίωση του άλλου φορέα ασφάλισης, όπου να αναγράφονται αναλυτικά τα χρηματικά ποσά που κατεβλήθησαν από αυτόν. Ο ασφαλισμένος υποχρεούται να δίνει στην Εταιρία κάθε επιπλέον πληροφορία και να προσκομίζει κάθε σχετικό δικαιολογητικό που θα ζητηθεί. ΑΡΘΡΟ 4: ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ Οι αποζημιώσεις που προβλέπονται από την παρούσα ασφάλιση καταβάλλονται στον ασφαλισμένο. Η καταβολή γίνεται στην έδρα της Εταιρίας ή στα κατά τόπους Γραφεία της, αμέσως μετά την υποβολή και τον έλεγχο των σχετικών δικαιολογητικών. ΑΡΘΡΟ 5: ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Η Εταιρία έχει το δικαίωμα να εξετάζει με δικές της δαπάνες και με γιατρό που θα ορίζει η ίδια, κάθε 19

20 πρόσωπο που καλύπτεται από την παρούσα ασφάλιση κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του ή μετά από αυτή. Αν όμως το ασφαλισμένο πρόσωπο αρνηθεί αδικαιολόγητα αυτή την ιατρική εξέταση, η Εταιρία δεν έχει υποχρέωση να καταβάλει ασφαλιστική αποζημίωση. ΑΡΘΡΟ 6: ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ Εκτός από τις Γενικές Εξαιρέσεις του Άρθρου 18 των Γενικών Όρων, η ασφάλιση αυτή δεν καλύπτει δαπάνες για: 1. Ασθένειες που εκδηλώθηκαν πριν περάσουν τριάντα (30) ημέρες από την έναρξη ισχύος της ασφαλιστικής κάλυψης του ασφαλισμένου. 2. Αισθητικές ή πλαστικές εγχειρήσεις ή θεραπείες, εκτός από τις περιπτώσεις που προέρχονται από ατύχημα που επήλθε κατά την διάρκεια ισχύος της ασφάλισης. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι το ατύχημα να έχει γνωστοποιηθεί γραπτά στην εταιρία και να έχει αναγνωριστεί από αυτή, ακόμα και αν δεν υπάρχει αξίωση αποζημίωσης. 3. Γενικές ιατρικές εξετάσεις (Check-up) και κάθε προληπτική θεραπεία, συμπεριλαμβανομένων εμβολιασμών, ανοσοποίησης και αλλεργικών τεστ και εξετάσεις που εκτελούνται με τεχνική Μοριακής βιολογίας. 4. Οποιαδήποτε έξοδα που έγιναν χωρίς την σύσταση και έγκριση ιατρού 5. Είδη εναλλακτικής θεραπείας όπως ενδεικτικά βελονισμός, ομοιοπαθητικές θεραπείες κ.ά. 6. Πειραματικές, μη αναγνωρισμένες ή αναπόδεικτες ως προς την αποτελεσματικότητά τους θεραπείες και φαρμακευτικές αγωγές που δεν είναι ιατρικά αποδεκτές, εκτός και αν υπάρχει έγκριση από τον ιατρό της Εταιρίας. 7. Kύηση και επιπλοκές αυτής, αποβολή, άμβλωση, εξωμήτρια κύησης, εγκυμοσύνη, τοκετός και επιπλοκές αυτών. Επίσης, νοσηλείες που οφείλονται σε βελτίωση της ικανότητας για τεκνοποίηση άμεσα ή έμμεσα καθώς και γενικές διερευνητικές γυναικολογικές επεμβάσεις λαπαροσκοπικές ή μη. 8. Θεραπείες ή χειρουργικές επεμβάσεις για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας και τις επιπλοκές αυτής. 9. Χειρουργικές επεμβάσεις για διόρθωση οφθαλμικών διαθλαστικών ανωμαλιών και ακουστικής οξύτητας. 10. Προϋπάρχουσες της ασφάλισης νόσους ή παθήσεις καθώς και προγενέστερες της ασφάλισης αναπηρίες ή σωματικές βλάβες και επιπλοκές αυτών 11. Κήλες οποιασδήποτε μορφής (βουβωνοκήλη, ομφαλοκήλη, κήλη μεσοσπονδυλίου δίσκου κ.α.), μυοσκελετικά & ρευματολογικά νοσήματα, αρθροσκοπήσεις, αδενοειδεκτομή, ευθειασμός ρινικού διάφραγματός κογχοτομή, αμυγδαλές, αδενοειδείς εκβλαστήσεις αιμορροΐδες, κύστη κόκκυγος, εγκεφαλικό επεισόδιο, καρδιοαγγειακές παθήσεις., ινομύωμα μήτρας, κύστες ωοθηκών, ενδομητρίωση, υστερεκτομή, ραγάδες, κιρσοί και οι επιπλοκές τους καλύπτονται εφόσον προέκυψαν, διαπιστώθηκαν ή ανέκυψαν μετά από έξι (6) συνεχούς μήνες από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της ασφάλισης. 12. Σακχαρώδης διαβήτης και κακοήθεις νεοπλασματικές νόσοι καλύπτονται εφόσον προέκυψαν, διαπιστώθηκαν ή ανέκυψαν μετά από έξι (6) συνεχείς μήνες από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της ασφάλισης Οποιαδήποτε διαγνωστική ή θεραπευτική οδοντιατρική εργασία με ή χωρίς χειρουργική επέμβαση, εκτός εάν καθίσταται ιατρικά αναγκαία προερχόμενη αποκλειστικά από ατύχημα ή ασθένεια που επήλθε κατά την διάρκεια ισχύος της ασφάλισης. 14. Βοηθήματα ακοής, όρασης και ανθεκτικός ιατρικός εξοπλισμός. 15. Πρόσθετα υλικά όπως τεχνητά μέλη, βοηθητικά αντικείμενα, αναπηρικά καροτσάκια, νάρθηκες, αυχενικά κολάρα, πατερίτσες. 16. Κόστη αγοράς οργάνων σώματος ή δαπάνες για την αφαίρεση και μεταφορά οργάνων για μεταμόσχευση. 17. Περιοδική ή Χρόνια προγραμματισμένη αιμοκάθαρση, εφόσον δεν οφείλεται σε επείγον περιστατικό. 18. Νευρική ανορεξία. 19. Τεχνητή γονιμοποίηση, στείρωση, αντισυλληπτικές μεθόδους και επιπλοκές αυτών, επεμβάσεις αλλαγής φύλλου. 20. Νοσηλεία σε ιδιωτικό νοσοκομείο ή κλινική. 20

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ & ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ & ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ Παροχή Σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισμένου από οποιαδήποτε αιτία, οι δικαιούχοι δικαιούνται να εισπράξουν το ποσό που ορίζεται από το Συμβόλαιο για την κάλυψη αυτή (28 μηνιαίους μισθούς).

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΛΥΨΗ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΛΟΓΩ ΜΟΝΙΜΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Η ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΕΙ ΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΑΤΥΧΗΜΑ Κάθε τυχαίο γεγονός που οφείλεται σε αιφνίδια

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση. Ομαδικό Συμβόλαιο πελατών

Παρουσίαση. Ομαδικό Συμβόλαιο πελατών Παρουσίαση Ομαδικό Συμβόλαιο πελατών ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΕΛΑΤΩΝ Ομαδικό Πελατών ΙNTERAMERICAN & INFOTRUST 3 εναλλακτικά σχέδια Υγείας ετησίως ανανεούμενα Σχέδιο 3 Σχέδιο 2 Σχέδιο 1 ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΕΛΑΤΩΝ - ΣΧΕΔΙΟ 1 Νοσοκομειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛ. ΥΓΕΙΑΣ, ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΕΑ ΕΕΚΕ-ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΚΛ. ΥΓΕΙΑΣ, ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΕΑ ΕΕΚΕ-ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛ. ΥΓΕΙΑΣ, ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΕΑ ΕΕΚΕ-ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Συνοπτική περιγραφή των καλύψεων του ΤΕΑ ΕΕΚΕ και του Ομαδικού Ασφαλιστηρίου. ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ TEA-EEKE μέχρι 70 ετών ΟΜΑΔΙΚΟ ΑΣΦ. Τα ημερήσια έξοδα για

Διαβάστε περισσότερα

Απαλλαγή Πληρωμής Ασφαλίστρων λόγω Ανικανότητας

Απαλλαγή Πληρωμής Ασφαλίστρων λόγω Ανικανότητας ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΛΟΓΩ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ To Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Σύνθετης Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Μόνιμη Ολική Ανικανότητα. Αυτό το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου στο οποίο

Μόνιμη Ολική Ανικανότητα. Αυτό το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου στο οποίο ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΜΟΝΙΜΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Αυτό το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου, στο οποίο είναι προσαρτημένο και ισχύει μόνο στην περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρία: Η ανώνυμη ασφαλιστική εταιρία «METLIFE Α.Ε.Α.Ζ.», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λεωφ. Κηφισίας αρ. 119).

Εταιρία: Η ανώνυμη ασφαλιστική εταιρία «METLIFE Α.Ε.Α.Ζ.», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λεωφ. Κηφισίας αρ. 119). ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΣΥΝΘΕΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Η MetLife, που στο εξής θα καλείται η Εταιρία, ασφαλίζει με αυτό το Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο, που στο εξής θα καλείται Ασφαλιστήριο, τον κυρίως Ασφαλισμένο που

Διαβάστε περισσότερα

2. ΟΡΙΣΜΟΙ Στη Σύμβαση χρησιμοποιούνται για συντομία ορισμοί που έχουν τη παρακάτω έννοια:

2. ΟΡΙΣΜΟΙ Στη Σύμβαση χρησιμοποιούνται για συντομία ορισμοί που έχουν τη παρακάτω έννοια: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ (Κωδ.3006) 1. ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Η παρούσα Σύμβαση έχει θεμελιωθεί και βασίζεται στην Αίτηση Ασφάλισης, στις γραπτές δηλώσεις του Συμβαλλομένου και Ασφαλισμένου, και διέπεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ KAI ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ 4.1 Κατά τη σύναψη της ασφάλισης 4.2 Κατά τη διάρκεια της ασφάλισης

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ KAI ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ 4.1 Κατά τη σύναψη της ασφάλισης 4.2 Κατά τη διάρκεια της ασφάλισης ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7 ΑΡΘΡΟ 8 ΑΡΘΡΟ 9 ΑΡΘΡΟ 10 ΟΡΙΣΜΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ 2.1 Δικαιώματα συμβαλλόμενου 2.2 Αλλαγή συμβαλλόμενου 2.3 Υποκατάστατος

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις / Απαντήσεις*

Ερωτήσεις / Απαντήσεις* Ερωτήσεις / Απαντήσεις* * Οι αναφερόµενες απαντήσεις είναι για κατανόηση των όρων του ασφαλιστηρίου και σε καµία περίπτωση δεν τους υποκαθιστούν Ερώτηση 1 Πως λειτουργεί το ανώτατο όριο της νοσοκομειακής

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαία Αποζημίωση λόγω Ανικανότητας

Μηνιαία Αποζημίωση λόγω Ανικανότητας ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΛΟΓΩ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Tο Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου στο οποίο είναι προσαρτημένο και ισχύει μόνο

Διαβάστε περισσότερα

αναφέρεται στη Σελίδα Ειδικών Στοιχείων του Ασφαλιστηρίου ή σε σχετική Πρόσθετη Πράξη.

αναφέρεται στη Σελίδα Ειδικών Στοιχείων του Ασφαλιστηρίου ή σε σχετική Πρόσθετη Πράξη. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΛΟΓΩ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ To Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου στο οποίο είναι προσαρτημένο. Ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

Για Εκπαιδευτική Χρήση. Απρίλιος 2006

Για Εκπαιδευτική Χρήση. Απρίλιος 2006 ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ή ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Θ! ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΖΩΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Μ αυτό το Παράρτημα, που αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση Νοσοκομειακής Περίθαλψης από Ασθένεια ή Ατύχημα

Ασφάλιση Νοσοκομειακής Περίθαλψης από Ασθένεια ή Ατύχημα ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑ Ή ΑΤΥΧΗΜΑ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Το Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Ασφαλιστηρίου στο οποίο προσαρτάται και ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

Για τους σκοπούς του Συμπληρωματικού αυτού Συμβολαίου ισχύουν οι παρακάτω ορισμοί:

Για τους σκοπούς του Συμπληρωματικού αυτού Συμβολαίου ισχύουν οι παρακάτω ορισμοί: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ 2ης ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗΣ Το παρόν Συμπληρωματικό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Συμπληρωματικού Ασφαλιστηρίου Νοσοκομειακής Περίθαλψης στο οποίο προσαρτάται και ισχύει εφόσον αναγράφεται

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΖΩΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΖΩΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΖΩΗΣ ΆΡΘΡΟ 1o: ΟΡΙΣΜΟΙ Στο κείμενο του Ασφαλιστηρίου και στα συνημμένα σ αυτό έγγραφα ονομάζονται: «ΕΤΑΙΡΙΑ» (Ασφαλιστής) : η Ανώνυμη Ελληνική Εταιρία Γενικών Ασφαλειών «Η ΕΘΝΙΚΗ»,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΒΑΣΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΕΠIΔΟΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΒΑΣΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΕΠIΔΟΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΒΑΣΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΕΠIΔΟΜΑΤΟΣ Η παρούσα κάλυψη διέπεται από τους Ορισμούς και Γενικούς Όρους του Ασφαλιστηρίου και τους Ορισμούς και Ειδικούς Όρους Συμπληρωματικών Καλύψεων

Διαβάστε περισσότερα

Παροχή Προστασίας Ασφαλίστρου

Παροχή Προστασίας Ασφαλίστρου ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Α ΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Αυτό το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου, στο οποίο είναι προσαρτημένο και ισχύει μόνο στην

Διαβάστε περισσότερα

Νοσοκομείο: Ιδιωτικό ή Δημόσιο νοσηλευτικό Ίδρυμα, κλινική ή θεραπευτήριο, το οποίο πληροί όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Νοσοκομείο: Ιδιωτικό ή Δημόσιο νοσηλευτικό Ίδρυμα, κλινική ή θεραπευτήριο, το οποίο πληροί όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Το Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Ασφαλιστηρίου στο οποίο προσαρτάται και ισχύει μόνο αν ο αριθμός του έχει αναφερθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ Η παρούσα κάλυψη διέπεται από τους Ορισμούς και Γενικούς Όρους του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου και τους Ορισμούς και Ειδικούς Όρους Συμπληρωματικών Καλύψεων Ατυχήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ. 1. Για την Εταιρεία

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ. 1. Για την Εταιρεία ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ 1. Για την Εταιρεία Τα προγράμματα ασφάλισης αυτοκινήτου που διατίθενται στον παρόντα ιστότοπο, και, σε περίπτωση διαδικτυακής σύναψης ασφάλισης, τα σχετικά Ασφαλιστήρια Συμβόλαια εκδίδονται

Διαβάστε περισσότερα

Υγεία [ Clinic Comfort ] Eιδικός Όρος Νοσοκομειακής Περίθαλψης (EO 101)

Υγεία [ Clinic Comfort ] Eιδικός Όρος Νοσοκομειακής Περίθαλψης (EO 101) Υγεία [ Clinic Comfort ] Eιδικός Όρος Νοσοκομειακής Περίθαλψης (EO 101) Άρθρο 1. Έκταση της κάλυψης Α. Δαπάνες Νοσοκομειακής Περίθαλψης Σε περίπτωση που ο Ασφαλιζόμενος, εξαιτίας ασθενείας ή ατυχήματος,

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίου

Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίου ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 1. ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ Η πλήρης Σύμβαση Ασφάλισης με την MetLife Α.Ε.Α.Ζ. αποτελείται από: Τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους του Ασφαλιστηρίου, Τη Σελίδα Ειδικών Στοιχείων,

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε νέο δικαιολογητικό, από την 1/2/2011, θα αποστέλλεται στις Κεντρικές Υπηρεσίες, σύμφωνα με την πιο κάτω περιγραφόμενη διαδικασία.

Κάθε νέο δικαιολογητικό, από την 1/2/2011, θα αποστέλλεται στις Κεντρικές Υπηρεσίες, σύμφωνα με την πιο κάτω περιγραφόμενη διαδικασία. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ ΠΡΟΣ: - Τις Περιφερειακές Υπηρεσιακές Ενότητες - Όλο το Παραγωγικό Δίκτυο Αθήνα, 21 Ιανουαρίου 2011 ΘΕΜΑ: Κεντροποίηση διαχείρισης των αποζημιώσεων των Ομαδικών Συμβολαίων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Έκδ.1 αναθ.4ηµ/νία έγκρ.20/3/2015 ΠΡΟ-ΠΣΠ 001 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ Ταχ. /νση: Ανδρόγεω 2 Τ.Κ: 712 02 Τηλ.:2813 409232 Fax: 2810

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας

Νέο Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας Department: Διεύθυνση Πωλήσεων Country: Ελλάδα Νέο Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας Η Ασφάλιση Υγείας σε Επίπεδο Οικογένειας Υπάρχει οικογενειακός προϋπολογισμός. Οικονομίες κλίμακος. Ενιαίες παροχές. Ένα

Διαβάστε περισσότερα

PENSION MASTER PLAN ΣΥΝΤΑΞΗ MΕ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ

PENSION MASTER PLAN ΣΥΝΤΑΞΗ MΕ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΒΑΣΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ PENSION MASTER PLAN ΣΥΝΤΑΞΗ MΕ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ Το παρόν Ασφαλιστήριο συνάπτεται σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία και όλα τα παρακάτω αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του: οι Γενικοί

Διαβάστε περισσότερα

AKYPO FAMILY LIFE - ΣΧΕΔΙΟ ΖΕΥΓΑΡΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. ΑΠΛΗ ΕΤΗΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ 2. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

AKYPO FAMILY LIFE - ΣΧΕΔΙΟ ΖΕΥΓΑΡΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. ΑΠΛΗ ΕΤΗΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ 2. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ FAMILY LIFE - ΣΧΕΔΙΟ ΖΕΥΓΑΡΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΑΠΛΗ ΕΤΗΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ 2. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 3. ΕΓΓΥΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 4. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΟ 2 1.

Διαβάστε περισσότερα

AKYPO FAMILY LIFE - ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΟΣ ΓΟΝΕΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. ΑΠΛΗ ΕΤΗΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ 2. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

AKYPO FAMILY LIFE - ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΟΣ ΓΟΝΕΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. ΑΠΛΗ ΕΤΗΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ 2. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ FAMILY LIFE - ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΟΣ ΓΟΝΕΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΑΠΛΗ ΕΤΗΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ 2. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 3. ΕΓΓΥΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 4. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΟ 4 1.

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος αριθ Αναπροσαρμογή ασφαλίστρου Ασφαλιστηρίων Υγείας

Εγκύκλιος αριθ Αναπροσαρμογή ασφαλίστρου Ασφαλιστηρίων Υγείας Αθήνα, 23 Αυγούστου 2010 Προς όλους τους Συνεργάτες ΣΕΙΡΑ 2 Εγκύκλιος αριθ. 1159 Αναπροσαρμογή ασφαλίστρου Ασφαλιστηρίων Υγείας Όπως ήδη γνωρίζετε, το κόστος της νοσοκομειακής και εξωνοσοκομειακής δαπάνης

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση Προσωπικών Ατυχημάτων

Ασφάλιση Προσωπικών Ατυχημάτων ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Το Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Ασφαλιστηρίου στο οποίο προσαρτάται και ισχύει μόνο αν ο αριθμός του έχει

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα: Εκπαίδευσης. Χώρα: Ελλάδα

Τμήμα: Εκπαίδευσης. Χώρα: Ελλάδα Τμήμα: Εκπαίδευσης Χώρα: Ελλάδα Γιατί το Medical Easy είναι Μοναδικό! Εξαιρετικά Ανταγωνιστικό Ασφάλιστρο. Αναδεικνύει τον ρόλο του Συνεργάτη ως Συμβούλου και όχι ως χειριστή διαδικασιών: Χωρίς ανάμειξή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΥΡΕΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑ Ή ΑΤΥΧΗΜΑ Ή ΤΟΚΕΤΟ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΥΡΕΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑ Ή ΑΤΥΧΗΜΑ Ή ΤΟΚΕΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΥΡΕΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑ Ή ΑΤΥΧΗΜΑ Ή ΤΟΚΕΤΟ Ποιοι καλύπτονται Α. Όλοι οι υπάλληλοι της Τράπεζας από την πρώτη ημέρα που αναλαμβάνουν εργασία,

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Εξωνοσοκομειακής Περίθαλψης DIAGNOSIS COMPLETE

Όροι Εξωνοσοκομειακής Περίθαλψης DIAGNOSIS COMPLETE Όροι Εξωνοσοκομειακής Περίθαλψης DIAGNOSIS COMPLETE ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΡΤΑΣ Γενικοί Όροι του Παραρτήματος Το παρόν παράρτημα αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του κυρίου

Διαβάστε περισσότερα

Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας

Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας Ευελιξία Συνθέστε το δικό σας Medical Safety Εστιάστε στα σημεία που θέτει ως προτεραιότητα ο υποψήφιος ασφαλισμένος. 2 3 Βασικά Κριτήρια Επιλογής 1. Ανώτατο Όριο Ετήσιων

Διαβάστε περισσότερα

Βασικοί Όροι Προγραμμάτων Ασφαλίσεων Υγείας και Περίθαλψης. Προστατεύουν Άριστα το Πολυτιμότερο Αγαθό της Ζωής μας

Βασικοί Όροι Προγραμμάτων Ασφαλίσεων Υγείας και Περίθαλψης. Προστατεύουν Άριστα το Πολυτιμότερο Αγαθό της Ζωής μας Βασικοί Όροι Προγραμμάτων Ασφαλίσεων Υγείας και Περίθαλψης Προστατεύουν Άριστα το Πολυτιμότερο Αγαθό της Ζωής μας Τα προγράμματα ασφαλίσεων υγείας της INTERAMERICAN καλύπτουν κάθε βαθμίδα υγειονομικού

Διαβάστε περισσότερα

Department: Sales Department. Country: Greece. Generali Hellas. Medical Easy Νοσοκομειακό

Department: Sales Department. Country: Greece. Generali Hellas. Medical Easy Νοσοκομειακό Department: Sales Department Country: Greece Generali Hellas Medical Easy Νοσοκομειακό Generali Hellas Athens March, 0 Medical Easy Νοσοκομειακό Ας το γνωρίσουμε!!!! Generali Hellas Athens March, 0 Βασικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΠΑ 51. Νοσοκομείο: Ιδιωτικό ή Δημόσιο νοσηλευτικό Ίδρυμα, κλινική ή θεραπευτήριο, το οποίο πληροί όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

ΕΝΤΥΠΟ ΠΑ 51. Νοσοκομείο: Ιδιωτικό ή Δημόσιο νοσηλευτικό Ίδρυμα, κλινική ή θεραπευτήριο, το οποίο πληροί όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ LADYCARE ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Το Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Σύνθετης Προστασίας στο οποίο προσαρτάται και ισχύει μόνο

Διαβάστε περισσότερα

Για τις αποζημιώσεις των συμβάντων που προκύπτουν έως την 31.12.2013 ισχύει το παλαιό καθεστώς.

Για τις αποζημιώσεις των συμβάντων που προκύπτουν έως την 31.12.2013 ισχύει το παλαιό καθεστώς. ALPHA BANK ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Αθήναι, 19 Δεκεμβρίου 2013 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 264 ΘΕΜΑ: ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίου

Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίου ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 1. ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ Η πλήρης Σύμβαση Ασφάλισης με την MetLife Α.Ε.Α.Ζ. αποτελείται από: Τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους του Ασφαλιστηρίου, Τη Σελίδα Ειδικών Στοιχείων,

Διαβάστε περισσότερα

3. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ( κωδ.καλ. 5101 )

3. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ( κωδ.καλ. 5101 ) Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Α Ρ Ο Χ Ω Ν 1. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ ( κωδ. καλ. LIFE ) ΕΠΙΠΕΔΟ Ι ΕΠΙΠΕΔΟ ΙΙ ΕΠΙΠΕΔΟ ΙΙΙ Σε περίπτωση θανάτου από οποιαδήποτε αιτία, καταβάλλονται στους δικαιούχους του ασφαλιζομένου 10.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2002861

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2002861 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2002861 Α. ΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 1. ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Αριθμός Ομαδικού Ασφαλιστηρίου, Συμβαλλόμενος, Α.Φ.Μ./Δ.Ο.Υ.,

Διαβάστε περισσότερα

Προς : Όλους τους Συνεργάτες. Κοινοποίηση :

Προς : Όλους τους Συνεργάτες. Κοινοποίηση : Εσωτερικό Σηµείωµα Από : ιεύθυνση Offer Σελίδες : 1 ΑΧΑ Ασφαλιστική Α.Ε. Προς : Όλους τους Συνεργάτες Tel : + 30 210 728 8000 Fax : +33 210 726 8810 Email:. Αριθµός επιστολής : Κοινοποίηση : Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΚΑΛΥΨΗ JUNIOR (ΕΞJUN)

ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΚΑΛΥΨΗ JUNIOR (ΕΞJUN) ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΚΑΛΥΨΗ JUNIOR (ΕΞJUN) ΚΩ ΙΚΟΣ ΟΡΟΥ: 504052 Άρθρο 1o: Ορισµοί Ανώτατο όριο κάλυψης: Ανώτατο ετήσιο όριο κάλυψης είναι το συνολικό ποσό αποζηµίωσης που θα καταβάλλει η Εταιρία ανά έτος για

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Ασφάλισης Υγείας

Μελέτη Ασφάλισης Υγείας Μελέτη Ασφάλισης Υγείας Στοιχεία Συνεργάτη Ονοματεπώνυμο: Ε.ΜΑΜΑΝΙΔΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε Κωδικός: 12039 Στοιχεία Πελάτη Ονοματεπώνυμο: ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΕΛΛΑΣ Πελάτης: Ηλικία: Φύλο: ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΕΛΛΑΣ 60 Άνδρας Generali Medical

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενος για Ασφάλιση : ΣΤΡΑΪΤΟΥΡΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ Ημερομηνία Γέννησης : 7/12/1979 Ηλικία : 33

Προτεινόμενος για Ασφάλιση : ΣΤΡΑΪΤΟΥΡΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ Ημερομηνία Γέννησης : 7/12/1979 Ηλικία : 33 Κεντρικά Γραφεία: Λεωφ. Κηφισίας 119, 151 24, Μαρούσι, Αθήνα Τηλ: 210 87.87.000 e-mail: contact@metlifealico.gr www.metlifealico.gr Σπύρος Γεωργιάδης Ασφαλιστικός Σύμβουλος Γραφείο Πωλήσεων DSF 581 Δ.:

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση. Ομαδικό Συμβόλαιο πελατών

Παρουσίαση. Ομαδικό Συμβόλαιο πελατών Παρουσίαση Ομαδικό Συμβόλαιο πελατών Η INTERAMERICAN με μια ματιά Από το 2001 ανήκει στον Ολλανδικό Όμιλο Achmea Το πιο δημοφιλές Brand στην ελληνική ασφαλιστική αγορά Το Brand με την υψηλότερη αναγνωρισιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

Για την υλοποίηση της ασφάλισης απαιτούνται τα εξής :

Για την υλοποίηση της ασφάλισης απαιτούνται τα εξής : Ασφαλιζόμενα Πρόσωπα Ασφαλίζονται ομάδες προσώπων με ελάχιστο αριθμό ασφαλιζομένων δέκα (10) άτομα. Για ασφάλιση ομάδας πάνω από πενήντα (50) άτομα, ειδικά για το πρόγραμμα Ομαδικής Ασφάλισης Εργαζομένων

Διαβάστε περισσότερα

30 IOYNIOY 2016 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΣΩΤ.ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Βελτιώσεις όρων και συχνές ερωτήσεις Mediσυν 2

30 IOYNIOY 2016 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΣΩΤ.ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Βελτιώσεις όρων και συχνές ερωτήσεις Mediσυν 2 30 IOYNIOY 2016 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΣΩΤ.ΣΗΜΕΙΩΜΑ Βελτιώσεις όρων και συχνές ερωτήσεις Mediσυν 2 Από Προς Διεύθυνση Δικτύων Διανομής Όλους τους Συνεργάτες Αγαπητοί Συνεργάτες, Δύο μήνες μετά την πολύ επιτυχημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ HEALTH CARE

ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ HEALTH CARE ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ HEALTH CARE ΑΣΦΑΛΙΣΤΉΡΙΟ Το παρόν Ασφαλιστήριο συνάπτεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και όλα τα παρακάτω αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του: οι Γενικοί Όροι, οι Ειδικοί Κανόνες

Διαβάστε περισσότερα

www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ!

www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ! www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ! H INTERAMERICAN, το 2013, κατέβαλε 58,1 εκατομμύρια ευρώ για αποζημιώσεις ατομικών ασφαλίσεων υγείας, σε 193.500 περιπτώσεις Απαραίτητη

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ασφαλίσεις Υγείας και Περίθαλψης του Ομίλου μας. Προστατεύουν Άριστα το Πολυτιμότερο Αγαθό της Ζωής μας

Οι Ασφαλίσεις Υγείας και Περίθαλψης του Ομίλου μας. Προστατεύουν Άριστα το Πολυτιμότερο Αγαθό της Ζωής μας Οι Ασφαλίσεις Υγείας και Περίθαλψης του Ομίλου μας Προστατεύουν Άριστα το Πολυτιμότερο Αγαθό της Ζωής μας Οι Ασφαλίσεις Υγείας και Περίθαλψης του Ομίλου μας MEDISYSTEM MEDIHOSPITAL Freedom Ιατρικές επισκέψεις

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες για υποβολή προσφοράς

Πληροφορίες για υποβολή προσφοράς Οµαδικές Ασφαλίσεις Πληροφορίες για υποβολή προσφοράς Α. Βασικά στοιχεία υποψηφίου πελάτη: Επωνυµία (επιχείρησης / συλλόγου / ένωσης κ.λ.π) ραστηριότητα επιχείρησης Ονοµατεπώνυµο & θέση αρµοδίου ιεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ 23912/2012 00009256 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ 23912/2012 00009256 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Ελλάδος Κεντρικά Γραφεία Διεύθυνση Ομαδικών Ασφαλίσεων No Αρ. Συμβολαίου Συμβαλλόμενος ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ 23912/2012 00009256 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Allianz (fij) Μ'αυτή την Πρόσθετη Πράξη, η

Διαβάστε περισσότερα

Βασική Περίθαλψη για όλους με εκπιπτόμενο Όροι

Βασική Περίθαλψη για όλους με εκπιπτόμενο Όροι Βασική Περίθαλψη για όλους με εκπιπτόμενο Όροι ΚΩΔ. ΚΑΛ. 218/01/01/0708 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με βάση τις παροχές και τα ασφάλιστρα που αναφέρονται στο Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο, η Εταιρία καλύπτει

Διαβάστε περισσότερα

- Προσκομίζω στο γραφείο κίνησης του Νοσοκομείου θεωρημένο το βιβλ. υγείας μου και ζητώ να γίνει χρήση του ΕΟΠΤΤ.

- Προσκομίζω στο γραφείο κίνησης του Νοσοκομείου θεωρημένο το βιβλ. υγείας μου και ζητώ να γίνει χρήση του ΕΟΠΤΤ. υχνές Ερωτήσεις 1) Σι χρειάζεται να κάνω σε περίπτωση νοσηλείας; - Καλώ στο 18189 (επιλ.2) προκειμένου να ενημερωθώ για τα συμβεβλημένα νοσοκομεία. - Προσκομίζω στο γραφείο κίνησης του Νοσοκομείου θεωρημένο

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Ασφάλισης Υγείας

Μελέτη Ασφάλισης Υγείας Μελέτη Ασφάλισης Υγείας Στοιχεία Συνεργάτη Ονοματεπώνυμο: ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΒΑΓΙΑΝΟΥ Κωδικός: 03332 Στοιχεία Πελάτη Ονοματεπώνυμο: ΡΟΔΑΝΘΗ ΓΑΤΣΟΥ Πελάτης: Ηλικία: Φύλο: ΡΟΔΑΝΘΗ ΓΑΤΣΟΥ 53 Γυναίκα Generali Medical

Διαβάστε περισσότερα

Ομαδικό συμβόλαιο Πελατών... Απρίλιος Διεύθυνση Ομαδικών & Corporate Business

Ομαδικό συμβόλαιο Πελατών... Απρίλιος Διεύθυνση Ομαδικών & Corporate Business Ομαδικό συμβόλαιο Πελατών... Απρίλιος 2016 Διεύθυνση Ομαδικών & Corporate Business ... Το περιβάλλον σήμερα Η σημερινή πραγματικότητα στην Υγεία... Αυξημένος χρόνος αναμονής για ραντεβού με ιατρούς Αναμονή

Διαβάστε περισσότερα

www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ!

www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ! www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ! H INTERAMERICAN, το 2013, κατέβαλε 58,1 εκατομμύρια ευρώ για αποζημιώσεις ατομικών ασφαλίσεων υγείας, σε 193.500 περιπτώσεις Απαραίτητη

Διαβάστε περισσότερα

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το Anytime Health First Care. Γεώργιος Βελιώτης Γενικός Διευθυντής Ζωής & Υγείας

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το Anytime Health First Care. Γεώργιος Βελιώτης Γενικός Διευθυντής Ζωής & Υγείας ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ Α.Ε. 1 Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το Anytime Health First Care. Το Anytime Health First Care σας προσφέρει την καλύτερη ποιότητα υπηρεσιών για επισκέψεις

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΒΑΣΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Υ3Θ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ Σύμφωνα και με τους γενικούς όρους του παρόντος ασφαλιστηρίου υγείας, η Ανώνυμη Ελληνική Εταιρία Γενικών Ασφαλειών " Η ΕΘΝΙΚΗ ", στο εξής

Διαβάστε περισσότερα

MEDIcash: Η Φιλοσοφία του προγράμματος

MEDIcash: Η Φιλοσοφία του προγράμματος MEDIcash: Η Φιλοσοφία του προγράμματος 1. Προσφέρει οικονομική ενίσχυση έναντι του υψηλού κόστους νοσηλείας, σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος χρειαστεί να νοσηλευτεί ή να χειρουργηθεί 2. Αποτελεί συμπληρωματική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ME ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ «ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ»

ΣΥΜΒΑΣΗ ME ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ «ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ» ΣΥΜΒΑΣΗ ME ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ «ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ» Στ.σήμερα την του έτους μεταξύ των συμβαλλομένων αφενός του στ. ( οδός ) εδρεύοντος Ν.Π.Δ.Δ, με την επωνυμία που στη συνέχεια χάριν

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Ομαδικής Ασφάλισης για τους Εργαζόμενους του ΚΕΘΕΑ

Πρόταση Ομαδικής Ασφάλισης για τους Εργαζόμενους του ΚΕΘΕΑ Πρόταση Ομαδικής Ασφάλισης για τους Εργαζόμενους του ΚΕΘΕΑ 1 Η ομαδική Ασφάλιση: Είναι ένα σύνολο παροχών Προστασίας, Υγείας και Εξασφάλισης για τον εργαζόμενο & την οικογένειά του. Δίνεται πέραν και πλέον

Διαβάστε περισσότερα

AKYPO F A M I L Y L I F E - ΚΥΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ (ΜΕ ΒΑΣΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΑΠΛΗ ΕΤΗΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ (091)

AKYPO F A M I L Y L I F E - ΚΥΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ (ΜΕ ΒΑΣΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΑΠΛΗ ΕΤΗΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ (091) F A M I L Y L I F E - ΚΥΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ (ΜΕ ΒΑΣΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ) ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. ΑΠΛΗ ΕΤΗΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ (091) 2. ΕΓΓΥΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 3. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΥ 4. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το Ασφαλιστικό σας Πρόγραµµα

Το Ασφαλιστικό σας Πρόγραµµα Το Ασφαλιστικό σας Πρόγραµµα Οµαδικό Πρόγραµµα Ασφάλι σης Ζωής & Υγείας - 8 - Πίνακας Παροχών ΣΧΕ ΙΟ 1 Ασφάλεια Ζωής 1. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ - 5400 Σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισµένου από οποιαδήποτε αιτία

Διαβάστε περισσότερα

www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ!

www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ! www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ! Τα νέα δεδομένα στην υγεία Η Ελλάδα έχει το υψηλότερο ποσοστό ιδιωτικών δαπανών υγείας στην Ευρώπη (41%). Πάνω από 2 εκατομμύρια

Διαβάστε περισσότερα

2. Νοσηλεία. 3. Επείγον Περιστατικό

2. Νοσηλεία. 3. Επείγον Περιστατικό 2. Νοσηλεία Θεωρείται η θεραπευτική αγωγή που πρέπει σύµφωνα µε ιατρική γνωµάτευση να γίνει εντός Νοσηλευτικού Ιδρύµατος και για την οποία είναι ιατρικώς αναγκαία και επιβεβληµένη, η παραµονή του Ασφαλισµένου

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ. «Alpha Υπερκάλυψη Νοσηλείας Π.Ο.Ε.Δ. ΙΙ» Σχέδιο Υγείας Μελών Π.Ο.Ε.Δ. Απολαύστε τη ζωή σας με ασφάλεια!

ALPHA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ. «Alpha Υπερκάλυψη Νοσηλείας Π.Ο.Ε.Δ. ΙΙ» Σχέδιο Υγείας Μελών Π.Ο.Ε.Δ. Απολαύστε τη ζωή σας με ασφάλεια! «Alpha Υπερκάλυψη Νοσηλείας Π.Ο.Ε.Δ. ΙΙ» Σχέδιο Υγείας Μελών Π.Ο.Ε.Δ. Απολαύστε τη ζωή σας με ασφάλεια! Το ομαδικό σχέδιο ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, που δημιουργήθηκε αποκλειστικά για τα μέλη της Π.Ο.Ε.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Υ4Θ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ Σύμφωνα με τους γενικούς όρους του παρόντος ασφαλιστηρίου υγείας, η Ανώνυμη Ελληνική Εταιρία Γενικών Ασφαλειών " Η ΕΘΝΙΚΗ ", στο εξής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ AΡΘΡΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ AΡΘΡΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ AΡΘΡΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Η παρούσα ασφάλιση συνάπτεται σύμφωνα με: Την ισχύουσα Ασφαλιστική Νομοθεσία. Τους παρόντες Γενικούς Όρους Ασφάλισης Ζωής. Τους Ειδικούς Όρους

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Ασφάλισης Υγείας

Μελέτη Ασφάλισης Υγείας Μελέτη Ασφάλισης Υγείας Στοιχεία Συνεργάτη Ονοματεπώνυμο: ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΕΛΛΟΥ Κωδικός: 03272 Στοιχεία Πελάτη Ονοματεπώνυμο: ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΡΑΧΑΛΙΑΣ Πελάτης: Ηλικία: Φύλο: ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΡΑΧΑΛΙΑΣ 34 Generali Medical Family

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΔΥΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΦΟΡΕΙΑΣ ΕΝΑΛΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΔΥΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΦΟΡΕΙΑΣ ΕΝΑΛΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ Αθήνα, 11.2.2015 Αριθ. πρωτ. ΔΙΟΙΚ/Β/1749 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ Ονοματεπώνυμο Ασφαλιζόμενου: ΠΕΛΑΤΙΔΟΥdΑΓΑΠΗΤΗ Ονοματεπώνυμο Αντισυμβαλλομένου: ΠΕΛΑΤΟΠΟΥΛΟΣdΑΞΙΟΤΙΜΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ Ασφαλιστικό Γραφείο: Ονοματεπώνυμο Συνεργάτη: Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος 04/2015 ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ»

Εγκύκλιος 04/2015 ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ» Προς Όλους τους Συνεργάτες Από Κλάδο Αστικής Ευθύνης Αθήνα 16/6/2015 Εγκύκλιος 04/2015 ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ» Αγαπητοί Συνεργάτες, Στην προσπάθειά μας να διευκολύνουμε το έργο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ Οι Γενικοί Όροι αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου και περιλαμβάνουν τους όρους ασφάλισης μεταξύ της Εταιρίας και του Ασφαλισμένου.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ ΆΡΘΡΟ 1ο: ΕΞΑΓΟΡΑ Το ασφαλιστήριο μπορεί να εξαγορασθεί : α. όταν πρόκειται για συμβόλαια διάρκειας πληρωμής ασφαλίστρων μέχρι και δέκα (10) χρόνων, μετά την πληρωμή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΡΘΡΟ 1. ΑΡΘΡΟ 2. ΑΡΘΡΟ 3. ΑΡΘΡΟ 4. ΑΡΘΡΟ 5. ΑΡΘΡΟ 6. ΑΡΘΡΟ 7. ΑΡΘΡΟ 8. ΑΡΘΡΟ 9. ΑΡΘΡΟ 10. ΑΡΘΡΟ 11. ΑΡΘΡΟ 12. ΑΡΘΡΟ 13. ΑΡΘΡΟ 14. ΑΡΘΡΟ 15.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1. Γενικοί Οροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Οροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων 3.1 Ειδικοί όροι 3.2 Αντικείµενο ασφάλισης 3.3 Ορια αποζηµίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΠΟΤΑ ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟ ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΣΑΣ A CLASS & COMFORT

ΤΙΠΟΤΑ ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟ ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΣΑΣ A CLASS & COMFORT ΤΙΠΟΤΑ ΕΝ ΕΙ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟ ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΣΑΣ A CLASS & COMFORT Clinic A Class & Comfort Clinic A Class & Comfort. H υγεία σε πρώτη θέση! Tα προγράµµατα Clinic A Class και Comfort είναι δύο

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστικά. Καλύψεις. Διευκρινίσεις. Ασφαλίσεις Προσώπων

Χαρακτηριστικά. Καλύψεις. Διευκρινίσεις. Ασφαλίσεις Προσώπων Ασφαλίσεις Προσώπων Το πρόγραμμα New ΥΓΕΙΑ Maximum είναι ένα νέο πρωτοποριακό πλήρες Νοσοκομειακό Πρόγραμμα. Στόχος του είναι να προσφέρει με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο την οικονομική στήριξη σε περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 30 Οκτωβρίου Αγαπητοί Συνεργάτες,

Αθήνα, 30 Οκτωβρίου Αγαπητοί Συνεργάτες, Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 2015 Αγαπητοί Συνεργάτες, Το τελευταία χρόνια βιώνουμε σημαντικές αλλαγές στον Ασφαλιστικό κλάδο με κύριο χαρακτηριστικό την ένταση του ανταγωνισμού αναφορικά με το κόστος ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

Επισυνάπτεται το νέο έντυπο το οποίο θα πρέπει απαραιτήτως να υπογράφεται από τον πελάτη ΠΡΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, σε εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.

Επισυνάπτεται το νέο έντυπο το οποίο θα πρέπει απαραιτήτως να υπογράφεται από τον πελάτη ΠΡΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, σε εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας. ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ Εγκύκλιος Υπηρεσιακή Ν Ο : 361 Αθήνα, 30 Ιανουαρίου 2014 Θέμα: Έντυπο πληροφοριών για τις ασφαλίσεις ΖΩΗΣ Σας ενημερώνουμε ότι το περιεχόμενο του ενημερωτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 254/2012. Αθήνα, 02/07/2012 ΠΡΟΣ: ΔΙΚΤΥΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ MEGA BROKERS S.A. ΘΕΜΑ: ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEGA BROKERS S.A. Αγαπητοί συνεργάτες,

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 254/2012. Αθήνα, 02/07/2012 ΠΡΟΣ: ΔΙΚΤΥΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ MEGA BROKERS S.A. ΘΕΜΑ: ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEGA BROKERS S.A. Αγαπητοί συνεργάτες, ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 254/2012 Αθήνα, 02/07/2012 ΠΡΟΣ: ΔΙΚΤΥΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ MEGA BROKERS S.A. ΘΕΜΑ: ΟΜΑΔΙΚΟ MEGA BROKERS S.A. Αγαπητοί συνεργάτες, Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι παρότι τα αποτελέσματα των πωλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 50/2014

Α Π Ο Φ Α Σ Η 50/2014 Αθήνα, 09-05-2014 ΑΠ: Γ/ΕΞ/2025-1/09-05-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Ταχ. /νση: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1-3 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-6475600 FAX: 210-6475628 Α Π Ο Φ Α Σ Η 50/2014

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφα Διαδικασίας Αποζημίωσης Δηλώσεις Παραλαβής & Εναντίωσης

Έγγραφα Διαδικασίας Αποζημίωσης Δηλώσεις Παραλαβής & Εναντίωσης Έγγραφα Διαδικασίας Αποζημίωσης Δηλώσεις Παραλαβής & Εναντίωσης Σε κάθε περίπτωση ατυχήματος, καλέστε μας στο 1158 και θα αναλάβουμε εμείς τις διαδικασίες Στο ένθετο αυτό, θα βρείτε απαραίτητα έγγραφα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ (με εκπιπτόμενο ποσό) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ (με εκπιπτόμενο ποσό) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ (με εκπιπτόμενο ποσό) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με βάση τις παροχές και τα ασφάλιστρα που αναφέρονται στο Ασφαλιστήριο, η Εταιρία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ Σύμφωνα με το Άρθρο 4Θ του Νόμου 2251/1994 & το Άρθρο 150 του Νόμου 4364/2016

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ Σύμφωνα με το Άρθρο 4Θ του Νόμου 2251/1994 & το Άρθρο 150 του Νόμου 4364/2016 1. Γενικά στοιχεία ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ Σύμφωνα με το Άρθρο 4Θ του Νόμου 2251/1994 & το Άρθρο 150 του Νόμου 4364/2016 Η Anytime είναι το κανάλι απευθείας πωλήσεων ασφαλιστικών προϊόντων της Εταιρίας «ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

Medical Gold. To Medical Gold παρέχει :

Medical Gold. To Medical Gold παρέχει : Medical Gold Πρόκειται για ένα ευέλικτο πρόγραμμα ολοκληρωμένων υπηρεσιών υγείας. Το Medical Gold είναι το ασφαλιστικό πρόγραμμα των πολλαπλών επιλογών με χρυσές παροχές και πραγματικά χαμηλά ασφάλιστρα,

Διαβάστε περισσότερα

INTERNATIONAL HEALTH AND HOSPITAL PLAN (IHHP) ΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

INTERNATIONAL HEALTH AND HOSPITAL PLAN (IHHP) ΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ INTERNATIONAL HEALTH AND HOSPITAL PLAN (IHHP) ΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ 2013 IHI BUPA ihi Bupa International Health and Hospital Plan 2011 2 Η διαφορά της ihi Bupa ihi Bupa ο ειδικός

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήσης. Α. Γενικοί Όροι και Πληροφορίες

Όροι Χρήσης. Α. Γενικοί Όροι και Πληροφορίες Όροι Χρήσης Α. Γενικοί Όροι και Πληροφορίες 1. H Ατλαντική Ένωση Α.Ε.Γ.Α. [Ανώνυμη Εταιρεία Γενικών Ασφαλίσεων] έχει συσταθεί και λειτουργεί νόμιμα δυνάμει του Ελληνικού δικαίου, με Α.Φ.Μ 094029251/ΦΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 3 FL 292

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 3 FL 292 FL 292 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ(292) ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 1 ΟΡΙΣΜΟΙ Στα επόµενα, για συντοµία, αποκαλούνται: «Εταιρία» (Ασφαλιστής): Η «ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ Ελληνική Ασφαλιστική Εταιρία Ζωής Α.Ε.»

Διαβάστε περισσότερα

Φυλλάδιο Γενικών και Ειδικών Όρων Προσωπικών Ατυχημάτων & Ασθενειών

Φυλλάδιο Γενικών και Ειδικών Όρων Προσωπικών Ατυχημάτων & Ασθενειών Φυλλάδιο Γενικών και Ειδικών Όρων Προσωπικών Ατυχημάτων & Ασθενειών Σεπτέμβριος 2013 Σεπτέμβριος 2013 Εισαγωγή Αγαπητέ Ασφαλισμένε, Σας συγχαίρουμε για την επιλογή σας να ενταχθείτε στη μεγάλη οικογένεια

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 12 ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 12.1. Το Ταµείο εγκρίνει στα άµεσα µέλη του και στα έµµεσα µέλη της ιδίας οικογενείας που πάσχουν από ιδιαίτερα σοβαρή ασθένεια, τη µετάβαση σε ενδεδειγµένα θεραπευτήρια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ Ασφαλιστικός Διαμεσολαβητής.. Ημερομηνία έκδοσης προσφοράς. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Τα ασφαλιστικά προγράμματα MICRO

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ : GL/60000540 ΚΩ ΙΚΟΣ : 0-8000

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ : GL/60000540 ΚΩ ΙΚΟΣ : 0-8000 ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ : GL/60000540 ΚΩ ΙΚΟΣ : 0-8000 ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ : Λ.Ε.Α.. ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ GL/3146/02 Το ανωτέρω Οµαδικό Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο ανανεώνεται και τροποποιείται όπως ακολουθεί, µε την παρούσα Πρόσθετη

Διαβάστε περισσότερα

Σε κάθε περίπτωση αμφισβητούμενης υπαιτιότητας ή ύπαρξης σωματικών βλαβών να καλείτε την Τροχαία.

Σε κάθε περίπτωση αμφισβητούμενης υπαιτιότητας ή ύπαρξης σωματικών βλαβών να καλείτε την Τροχαία. Τι πρέπει να κάνω σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος; Σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος καλέστε τη Φροντίδα Ατυχήματος στο τηλ. 2109310807 24 ώρες το 24ωρο 365 ημέρες το χρόνο. Ο συνεργάτης μας θα προσέλθει

Διαβάστε περισσότερα

Premium Νοσοκομειακό Α'-100% (κωδ )

Premium Νοσοκομειακό Α'-100% (κωδ ) Premium Νοσοκομειακό Α'-100% (κωδ. 30252) Η Εταιρία καλύπτει τα Αναγνωρισμένα Έξοδα Νοσοκομειακής Περίθαλψης, όπως αναλυτικά περιγράφεται παρακάτω, με ανώτατο ετήσιο όριο, ανά Περιστατικό Νοσηλείας και

Διαβάστε περισσότερα

Medical Safety. Το προσωπικό σας σύστημα υγείας!

Medical Safety. Το προσωπικό σας σύστημα υγείας! Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή Medical Safety Το προσωπικό σας σύστημα υγείας! - Έχετε φανταστεί ένα ολόκληρο μηχανισμό προηγμένων υπηρεσιών υγείας και περίθαλψης σχεδιασμένο από εσάς και προσαρμοσμένο

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Γενικών Εξαιρέσεων Παρεχομένων Καλύψεων

Πίνακας Γενικών Εξαιρέσεων Παρεχομένων Καλύψεων Πίνακας Γενικών Εξαιρέσεων Παρεχομένων Καλύψεων Της ασφαλιστικής καλύψεως εξαιρούνται γενικά οι κίνδυνοι, οι οποίοι προέρχονται ή οφείλονται άμεσα ή έμμεσα, ολικά ή εν' μέρει στις παρακάτω περιπτώσεις

Διαβάστε περισσότερα