ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ. ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ στην ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ. Παπαχαραλάμπους Δημήτριος

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ. ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ στην ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ. Παπαχαραλάμπους Δημήτριος"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ στην ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ Παπαχαραλάμπους Δημήτριος Διπλωματική Εργασία που υποβλήθηκε στο Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιά ως μέρος των απαιτήσεων για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στην Ναυτιλία Πειραιάς Νοέμβριος 2013

2 Το άτομο το οποίο εκπονεί τη Διπλωματική Εργασία φέρει ολόκληρη την ευθύνη προσδιορισμού της δίκαιης χρήσης του υλικού, η οποία ορίζεται στη βάση των εξής παραγόντων: του σκοπού και χαρακτήρα της χρήσης (εμπορικός, μη κερδοσκοπικός ή εκπαιδευτικός), της φύσης του υλικού, που χρησιμοποιεί (τμήμα του κειμένου, πίνακες, σχήματα, εικόνες ή χάρτες), του ποσοστού και της σημαντικότητας του τμήματος, που χρησιμοποιεί σε σχέση με το όλο κείμενο υπό copyright, και των πιθανών συνεπειών της χρήσης αυτής στην αγορά ή στη γενικότερη αξία του υπό copyright κειμένου. Υπογραφή i

3 Η Παρούσα Διπλωματική Εργασία εγκρίθηκε ομόφωνα από την Τριμελή Εξεταστική Επιτροπή που ορίσθηκε από τη ΓΣΕΣ του τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών Πανεπιστημίου Πειραιώς σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Ναυτιλία. Τα μέλη της Επιτροπής ήταν: - Μερίκας Ανδρέας (Επιβλέπων) - Θαλασσινός Ελευθέριος - Λιάπης Κωνσταντίνος Η έγκριση της Διπλωματικής Εργασίας από το Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς δεν υποδηλώνει αποδοχή των γνωμών του συγγραφέα. ii

4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο. ΝΑΥΛΟΔΕΙΚΤΕΣ ΤΟΥ ΒΑΛΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ...11 ΕΙΣΑΓΩΓΗ BALTIC DRY INDEX (BDI) BALTIC CAPESIZE INDEX (BCI) BALTIC PANAMAX INDEX (BPI) BALTIC SUPRAMAX INDEX (BSI) BALTIC HANDYSIZE INDEX (BHSI) BALTIC DIRTY TANKERS INDEX (BDTI) BALTIC CLEAN TANKER INDEX (BCTI) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο. ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΕΣ ΝΑΥΛΩΤΕΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΚΕΝΤΡΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ LCH.CLEARNET ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Ο. FREIGH FUTURES ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ BIFFEX INTERNATIONAL MARITIME EXCHANGE (IMAREX) iii

5 4.3. NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE (NYMEX) ICE FUTURES EUROPE ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Ο. FORWARD FREIGHT AGREEMENTS ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ FFAs ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΚΑΙ Η ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΩΝ CLEARED FFAs ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΤΙΜΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ FFAs ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΙΜΩΝ SPOT ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ FFAs HEDGING ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ FFAs ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ HEDGING ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ FFAs ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ HEDGING ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ CLEARED FFAs ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Ο. FREIGHT OPTIONS ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ FREIGHT OPTIONS ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ FREIGHT OPTIONS HEDGING ΜΕ FREIGHT OPTIONS ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΓΟΡΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΓΟΡΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 Ο. CONTAINER FREIGHT SWAP AGREEMENTS ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ CFSAs SHANGHAI CONTAINERIZED FREIGHT INDEX (SCFI) WORLD CONTAINER INDEX (WCI) ΚΕΝΤΡΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΣΕ CFSAs ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ iv

6 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η σπουδαιότητα την οποία διαδραματίζει η αγορά των ναύλων, με την αύξηση του όγκου και της αξίας του παγκόσμιου εμπορίου και των αγαθών τα οποία μεταφέρονται δια θαλάσσης, σε συνδυασμό με τη σημαντική μεταβλητότητα που παρατηρείται στις τιμές των ναύλων, έχει σαν αποτέλεσμα την αύξηση του ενδιαφέροντος για τα ναυτιλιακά παράγωγα τα τελευταία δέκα έτη. Σκοπός της διπλωματικής αυτής είναι να ερευνήσει τα είδη και τη χρήση των χρηματοοικονομικών εργαλείων τα οποία έχουν εφαρμογή στην αγορά των ναύλων για τη μεταφορά χύδην ξηρών, υγρών φορτίων και εμπορευματοκιβωτίων, καθώς και τα είδη των συμμετεχόντων στην αγορά αυτή. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης υποδεικνύουν την αποτελεσματικότητα και την ευελιξία την οποία προσφέρουν τα ναυτιλιακά παράγωγα στη διαχείριση του ρίσκου και το αυξανόμενο ενδιαφέρον που συγκεντρώνουν τα παράγωγα αυτά από εταιρίες οι οποίες δεν έχουν έκθεση στη φυσική αγορά των ναύλων, προσθέτοντας ρευστότητα στην αγορά των παραγώγων. Λέξεις Κλειδιά: Προθεσμιακά συμβόλαια ναύλου, Εκκαθάριση, Χρηματιστήρια ABSTRACT The importance of shipping industry, with the raise of the volume and the value of world trade and the goods which are transported by sea, including the significant fluctuations of freight rates, have increased the interest of freight derivatives in the last decade. The scope of this study is to examine the products of financial derivatives with implementation in the freight markets, the active players and the use of freight derivatives in the dry bulk and tanker sectors and in the container trade. The results of this analysis indicate that freight derivatives are an efficient and flexible tool to manage freight rate risk. It is also observed a significant involvement of companies without an existing exposure in freight markets, adding liquidity to the market. Key words: Forward Freight Agreements, Clearing, Exchanges v

7 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ναυτιλία αποτελεί μια ανταγωνιστική αγορά, η οποία χαρακτηρίζεται από σημαντικές μεταβολές στις τιμές των ναύλων. Οι ναυτιλιακοί κύκλοι σε συνδυασμό με την εποχικότητα η οποία παρατηρείται στην αγορά αυτή, καθιστά επιτακτική τη διερεύνηση εναλλακτικών τρόπων για την αποτελεσματική διαχείριση του ναυτιλιακού ρίσκου. Τα χρηματοοικονομικά παράγωγα, τα οποία έχουν εφαρμογή σε αγορές νομισμάτων, ομολόγων, επιτοκίων, κ.α., προσφέρουν τη δυνατότητα για αντιστάθμιση κινδύνου και κερδοσκοπία, εκμεταλλευόμενα τις μεταβολές των υποκείμενων επενδυτικών αγαθών. Η εφαρμογή των χρηματοοικονομικών προϊόντων στην αγορά των ναύλων αποτελεί μια νέα αγορά η οποία τα τελευταία χρόνια συγκεντρώνει σημαντικό ενδιαφέρον από τη ναυτιλιακή κοινότητα και τις παγκόσμιες αγορές. Η παρούσα διπλωματική εργασία επιχειρεί να αναλύσει τα είδη, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των παραγώγων αυτών, τον τρόπο με τον οποίο διαπραγματεύονται και χρησιμοποιούνται, καθώς και ποιοι είναι οι συμμετέχοντες στην αγορά αυτή. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται παρουσίαση των χρηματοοικονομικών παραγώγων, αναλύοντας τις τέσσερις κατηγορίες των σημαντικότερων χρηματοοικονομικών προϊόντων, τα οποία αποτελούνται από τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, τα προθεσμιακά συμβόλαια, τα δικαιώματα προαίρεσης και τις συμβάσεις ανταλλαγής. Στο δεύτερο κεφάλαιο περιγράφονται οι ναυλοδείκτες τους οποίους εκδίδει το Βαλτικό Κέντρο και χρησιμοποιούνται ως μέτρα διαπραγμάτευσης των ναυτιλιακών παραγώγων. Το τρίτο κεφάλαιο περιλαμβάνει τον ορισμό και τα είδη των ναυτιλιακών παραγώγων, καθώς και τους συμμετέχοντες στην αγορά αυτή, με εκτενή ανάλυση του κέντρου εκκαθάρισης συναλλαγών LCH.Clearnet. Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζονται και αναλύονται τα freight futures, τα οποία προσφέρουν τα χρηματιστήρια New York Mercantile Exchange (NYMEX) και ICE Futures Europe. Γίνεται επίσης αναφορά στα συμβόλαια BIFFEX και στο χρηματιστήριο συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης στην αγορά των ναύλων το οποίο προσέφερε τα συμβόλαια αυτά μέχρι το 2011, το International Maritime Exchange (IMAREX). Το πέμπτο κεφάλαιο περιλαμβάνει εκτενή ανάλυση για τη εξέλιξη, τη χρήση και τα πλεονεκτήματα του σημαντικότερου και δημοφιλέστερου παραγώγου στον κλάδο της ναυτιλίας, τα Forward Freight Agreements. Στο έκτο κεφάλαιο αναλύονται τα 1

8 χαρακτηριστικά, η εξέλιξη και η χρήση των δικαιωμάτων προαίρεσης τα οποία έχουν εφαρμογή στην αγορά των ναύλων και το έβδομο κεφάλαιο παρουσιάζει τη νέα αγορά των συμβάσεων ανταλλαγής θέσεων στον ταχύτατα αναπτυσσόμενο κλάδο των εμπορευματοκιβωτίων, τα Container Freight Swap Agreements. Στο τέλος της διπλωματικής αυτής συνοψίζονται τα συμπεράσματα της αγοράς των ναυτιλιακών παραγώγων. 2

9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΧΡΗΜΑΤΟΙΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ 1.1. ΟΡΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ Τα χρηματοοικονομικά παράγωγα είναι χρηματοοικονομικά προϊόντα των οποίων η αξία εξαρτάται ή προέρχεται από την απόδοση ενός υποκείμενου επενδυτικού αγαθού (underlying asset). Τα πιο κοινά υποκείμενα επενδυτικά αγαθά αποτελούν οι μετοχές, τα ομόλογα, τα αγαθά (commodities), όπως σιτηρά, χρυσός, πετρέλαιο, φυσικό αέριο, τα νομίσματα, τα επιτόκια καθώς και δείκτες αγορών όπως είναι οι ναυλοδείκτες Baltic Dry Index (ΒDI) ή Baltic Dirty Tanker Index (BDTI).Tα παράγωγα αποτελούν συμβόλαια μεταξύ δύο ή περισσότερων μερών. Τα σημαντικότερα είδη παραγώγων είναι τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (future contracts), τα προθεσμιακά συμβόλαια (forwards contracts), τα δικαιώματα προαίρεσης (options) και οι συμβάσεις ανταλλαγής (swaps) ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ Ένα συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης είναι μία συμφωνία μεταξύ δύο συμβαλλόμενων μερών για την αγορά ή πώληση ενός επενδυτικού αγαθού (asset) σε μία προκαθορισμένη ημερομηνία στο μέλλον και σε προκαθορισμένη τιμή συναλλαγής. Από τα συμβαλλόμενα μέρη, αυτός που συμφωνεί να αγοράσει μία συγκεκριμένη ποσότητα ενός αγαθού σε μία συγκεκριμένη τιμή και ημερομηνία στο μέλλον λαμβάνει θέση αγοράς (long futures position) και ο συμβαλλόμενος που συμφωνεί να πουλήσει το συγκεκριμένο αγαθό λαμβάνει θέση πώλησης (short futures position). Η διαπραγμάτευση των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης πραγματοποιείται χρηματιστηριακά, είτε με τη μέθοδο open outcry, είτε ηλεκτρονικά στις πλατφόρμες των εκάστοτε χρηματιστηρίων. Η πραγματοποίηση συναλλαγών μέσω των ηλεκτρονικών συστημάτων των χρηματιστηρίων, προσφέρει ταχύτητα στην καταχώρηση και στην εκτέλεση των συναλλαγών, αξιοπιστία και παγκόσμια συνδεσιμότητα. Η μέθοδος αυτή συγκεντρώνει σημαντικό ενδιαφέρον τα τελευταία χρόνια, σε σχέση με την παραδοσιακή φυσική μέθοδο διαπραγμάτευσης open outcry. 3

10 Ανατρέχοντας στην εποχή του Μεσαίωνα, εντοπίζεται η χρήση συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης. Είχαν αρχικά σχεδιαστεί για να ικανοποιούν τις ανάγκες των εμπόρων και των αγροτών. Η ίδρυση του Chicago Board of Trade το 1848 σηματοδότησε την αρχή διαπραγμάτευσης των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης, φέρνοντας σε επαφή τους εμπόρους με τους αγρότες. Σήμερα τα χρηματιστήρια με το μεγαλύτερο όγκο διαπραγμάτευσης είναι τα Chicago Mercantile Exchange (CME), Chicago Board of Trade και New York Mercantile Exchange (NYMEX), μέλη του ομίλου CME Group και το Eurex ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ Ένα προθεσμιακό συμβόλαιο είναι μία συμφωνία μεταξύ δύο συμβαλλόμενων μερών για την αγορά ή πώληση ενός επενδυτικού αγαθού σε μία προκαθορισμένη ημερομηνία στο μέλλον και σε προκαθορισμένη τιμή συναλλαγής. Η διαφορά με τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, είναι ότι η διαπραγμάτευση των προθεσμιακών συμβολαίων γίνεται εκτός χρηματιστηριακής αγοράς. Η διαπραγμάτευσή τους είναι της μορφής Over The Counter (OTC). Ένα σημαντικό πλεονέκτημα των OTC συμβολαίων είναι ότι οι όροι της διαπραγμάτευσης του συμβολαίου δεν είναι προκαθορισμένοι όπως σε αυτά τα oποία διαπραγματεύονται σε χρηματιστήρια και οι συμμετέχοντες στην αγορά αυτή είναι ελεύθεροι να διαπραγματευτούν οποιοδήποτε αμοιβαία ελκυστική προσφορά. Μειονέκτημά τους όμως αποτελεί ο πιστωτικός κίνδυνος (credit risk), δηλαδή ο κίνδυνος που οφείλεται στην αδυναμία ενός από τα αντισυμβαλλόμενα μέρη να εκπληρώσει την συμβατική υποχρέωση την οποία έχει αναλάβει. Η χρήση των κέντρων εκκαθάρισης συναλλαγών (Clearing houses), ως ενδιάμεσους μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών των OTC συμβολαίων, παρέχει την ασφάλεια ότι η συναλλαγή θα ολοκληρωθεί ακόμα και αν ένα μέρος πτωχεύσει. Μετά την κρίση του 2008 και την κατάρρευση της επενδυτικής τράπεζας Lehman Brothers, κατέστη επιτακτικός ο ρόλος των κέντρων εκκαθάρισης συναλλαγών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν τα Forward Freight Agreements (FFAs) στην αγορά χύδην ξηρού φορτίου, όπου το 2012 σύμφωνα με το Βαλτικό Κέντρο, το 99,51% των συναλλαγών εκκαθαρίστηκε. 4

11 1.4. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ Υπάρχουν δύο βασικοί τύποι δικαιωμάτων προαίρεσης. Τα δικαιώματα αγοράς (calls) και τα δικαιώματα πώλησης (puts). Ένα δικαίωμα αγοράς (call option), δίνει το δικαίωμα στον κάτοχό του να αγοράσει ένα επενδυτικό αγαθό σε συγκεκριμένη ημερομηνία και συγκεκριμένη τιμή. Ένα δικαίωμα πώλησης (put option), δίνει το δικαίωμα στον κάτοχό του να πουλήσει ένα επενδυτικό αγαθό σε συγκεκριμένη ημερομηνία και συγκεκριμένη τιμή. Η τιμή που αναγράφεται στο συμβόλαιο ονομάζεται τιμή εξάσκησης (exercise price or strike price) και η αναγραφόμενη ημερομηνία ονομάζεται ημερομηνία λήξης (expiration date or maturity date). Στην περίπτωση ενός δικαιώματος προαίρεσης Ευρωπαϊκού τύπου, η εξάσκησή του πραγματοποιείται στην ημερομηνία λήξης του, ενώ η εξάσκηση ενός δικαιώματος Αμερικάνικου τύπου γίνεται οποιαδήποτε χρονική στιγμή στη διάρκεια της ζωής του. Τα δικαιώματα Ασιατικού τύπου εκτελούνται με τιμή εξάσκησης το μέσο όρο της τιμής του δικαιώματος μέσα σε μία ορισμένη χρονική περίοδο. Για να αποκτήσει ένας επενδυτής ένα δικαίωμα προαίρεσης, οφείλει να πληρώσει την τιμή του δικαιώματος (option premium) στον πωλητή. Ένα δικαίωμα προαίρεσης είναι at the money, εάν η τιμή του υποκείμενου επενδυτικού αγαθού είναι ίδια με την τιμή εξάσκησης. Ένα δικαίωμα αγοράς (call option) είναι in the money όταν η τιμή του υποκείμενου επενδυτικού αγαθού (market price) είναι υψηλότερη της τιμής εξάσκησης και out of the money όταν η τιμή αυτή είναι χαμηλότερη της τιμής εξάσκησης. Αντίθετα, ένα δικαίωμα πώλησης (put option) είναι in the money όταν η τιμή του υποκείμενου αγαθού είναι χαμηλότερη από την τιμή εξάσκησης και out of the money όταν η τιμή αυτή είναι υψηλότερη της τιμής εξάσκησης. Τέλος ένα δικαίωμα προαίρεσης είναι deep in the money όταν η εξάσκησή του οδηγεί σε υψηλά κέρδη. Τα δικαιώματα προαίρεσης δίνουν το δικαίωμα και όχι την υποχρέωση στον κάτοχό τους να αγοράσει ή να πουλήσει ένα αγαθό, σε αντίθεση με τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης και τα προθεσμιακά συμβόλαια στα οποία ο κάτοχός του είναι υποχρεωμένος να αγοράσει ή να πουλήσει ένα επενδυτικό αγαθό σε προκαθορισμένη χρονική στιγμή και προκαθορισμένη τιμή. 5

12 Υπάρχουν τέσσερις τύποι συμμετεχόντων στην αγορά των δικαιωμάτων προαίρεσης: Οι αγοραστές των δικαιωμάτων αγοράς Οι πωλητές των δικαιωμάτων αγοράς Οι αγοραστές των δικαιωμάτων πώλησης Οι πωλητές των δικαιωμάτων πώλησης Όσον αφορά των τρόπο διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων αυτών, γίνεται τόσο χρηματιστηριακά, με το μεγαλύτερο όγκο διαπραγμάτευσης να πραγματοποιείται από το CME Group, όσο και εκτός χρηματιστηρίου, στην αγορά των Over The Counter συμβολαίων. Διάγραμμα 1.1. Όγκος συναλλαγών σε futures, options ανά περιοχή διαπραγμάτευσης (2012) 21% 8% 2% 35% Asia Pacific North America Europe Latin America Other 34% Πηγή: Futures Industry Το διάγραμμα 1.1. παρουσιάζει την αγορά των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης και των δικαιωμάτων προαίρεσης για το 2012, ταξινομημένα ανά περιοχή διαπραγμάτευσης. Η δυτική περιοχή του Ειρηνικού (Asia Pacific region), με περισσότερα από 7,5 δισεκατομμύρια συμβόλαια, αποτελεί την περιοχή με το μεγαλύτερο όγκο διαπραγμάτευσης και ακολουθεί η Βόρειος Αμερική με 7,2 δισεκατομμύρια συμβόλαια. Τα χρηματιστήρια με έδρα την Ευρώπη και τη Λατινική Αμερική διατηρούν μερίδια της τάξης του 20,7% και 8,2% αντίστοιχα. Τέλος τα χρηματιστήρια με έδρα το Ντουμπάι, το Ισραήλ, τη Νότιο Αφρική και την Τουρκία, κατέχουν το 1,9% του συνολικού όγκου διαπραγμάτευσης σε futures και options. 6

13 Όσον αφορά την ταξινόμηση ανά κατηγορία επενδυτικού αγαθού, τα παράγωγα ιδίων κεφαλαίων έχουν μερίδια της τάξης του 59,1% και ακολουθούν τα επιτόκια και τα νομίσματα με 13,9% και 11,5% αντίστοιχα. Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης και δικαιώματα προαίρεσης σε αγροτικά προϊόντα, προϊόντα ενέργειας, μέταλλα, δείκτες αγαθών, πίστωση, πληθωρισμό, ακίνητα, ξυλεία, λιπάσματα, πλαστικά, καιρό διατηρούν το 15,5% της αγοράς. Το διάγραμμα 1.2. απεικονίζει των όγκων συναλλαγών σε futures και options ταξινομημένα ανά περιοχή διαπραγμάτευσης. Διάγραμμα 1.2. Όγκος συναλλαγών σε futures, options ανά κατηγορία (2012) 1% Individual Equity 4% 4% Equity Indices 6% 30% Interest Rate 12% Foreign Currency 14% 29% Agriculture Energy Metals Others Πηγή: Futures Industry Οι πέντε όμιλοι χρηματιστηρίων με το μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών για τη διαπραγμάτευση συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης (futures) και δικαιωμάτων προαίρεσης (options) για την περίοδο 2012 καθώς και η ετήσια μεταβολή του όγκου αυτού σε σχέση με το προηγούμενο έτος (2011), παρατίθενται στον πίνακα Ο όμιλος με το μεγαλύτερο όγκο διαπραγμάτευσης παραμένει το CME Group με περισσότερα από 2,8 δισεκατομμύρια συμβόλαια και ακολουθεί το Eurex με όγκο ο οποίος πλησιάζει τα 2,3 δισεκατομμύρια συμβόλαια. Οι όμιλοι NYSE Euronext, BM&Fbovespa και CBOE Group συμπληρώνουν τη λίστα με τους πέντε ομίλους χρηματιστηρίων με το μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών. Χρήζει αναφοράς ότι το 2012 ο συνολικός αριθμός συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης και δικαιωμάτων προαίρεσης που διαπραγματεύεται σε χρηματιστήρια παγκοσμίως σημείωσε πτώση της τάξης του 15,3% με το συνολικό αριθμό συμβολαίων να μειώνεται στα 21,2 τρισεκατομμύρια συμβόλαια, το χαμηλότερο επίπεδο από το Η πτώση αυτή αποτελεί τουλάχιστον χαμηλό δεκαετίας. Οι σημαντικές περιοχές με το μεγαλύτερο όγκο διαπραγμάτευσης αποτελούμενες από τη δυτική περιοχή του Ειρηνικού, τη 7

14 Βόρειο Αμερική και την Ευρώπη σημείωσαν διψήφιο ποσοστό μείωσης το Η σημαντική μείωση που παρατηρείται οφείλεται στην πτώση, με διψήφιο ποσοστό, συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης και δικαιωμάτων προαίρεσης σε επιτόκια, ίδια κεφάλαια και νομίσματα, η οποία δεν μπορούσε να αντισταθμιστεί από την αύξηση του ενδιαφέροντος που παρατηρήθηκε στην αγορά των αγαθών (commodities), λόγο του μικρού μεριδίου το οποίο διατηρούν στην αγορά αυτή. Πίνακας 1.1. Όμιλοι χρηματιστηρίων με το μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών σε συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης και δικαιώματα προαίρεσης (2012) New York Mercantile Exchange Exchange groups with highest futures & options volume Exchange Chicago Mercantile Exchange Chicago Board of Trade CME Group Broken down by subsidiary exchanges Volume for 2012 Annual change % ,80% ,10% ,20% ,70% Eurex International Securities Exchange Eurex ,80% ,80% ,80% NYSE Liffe Europe NYSE Amex Options NYSE Arca Options NYSE Liffe U.S. NYSE Euronext ,50% ,70% ,80% ,90% ,50% Bolsa de Valores de Sao Paulo Bolsa de Mercadorias & Futuros BM&Fbovespa ,80% ,80% ,00% Chicago Board Options Exchange C2 Exchange CBOE Futures Exchange CBOE Group Πηγή: Futures Industry ,00% ,40% ,40% ,80% 1.5. ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ Σύμβαση ανταλλαγής είναι μία συμφωνία μεταξύ δύο συμβαλλόμενων για την ανταλλαγή χρηματοροών στο μέλλον. Στη συμφωνία ορίζονται η ημερομηνία πληρωμής των χρηματοροών και ο τρόπος που αυτές θα υπολογιστούν. Τα swaps δεν διαπραγματεύονται σε χρηματιστήρια, αλλά στην OTC αγορά, στην οποία είναι 8

15 υπαρκτός ο κίνδυνος αθέτησης της συμφωνίας από κάποιο από τα συμβαλλόμενα μέρη (credit risk). Προκειμένου να εξαλειφθεί ο πιστωτικός κίνδυνος, κέντρα εκκαθάρισης συναλλαγών αναλαμβάνουν την εκκαθάριση των συμβάσεων αυτών. Παράδειγμα κέντρου εκκαθάρισης συναλλαγών αποτελεί το LCH.Clearnet με την πλατφόρμα SwapClear η οποία είναι η κυρίαρχη πλατφόρμα εκκαθάρισης interest rate swaps, έχοντας μερίδιο μεγαλύτερο του 50% στην αγορά αυτή. Οι πιο κοινοί τύποι συμβάσεων ανταλλαγής, αποτελούν τα plain vanilla interest rate swaps και τα currency swaps. Στην πρώτη περίπτωση το ένα μέρος της συναλλαγής συμφωνεί να πληρώσει στο άλλο μέρος σταθερό επιτόκιο (fixed interest rate) πάνω σε ένα ονομαστικό κεφάλαιο (notional principal) για μία περίοδο, λαμβάνοντας κυμαινόμενο επιτόκιο για το ίδιο ονομαστικό κεφάλαιο και την ίδια περίοδο. Στη δεύτερη περίπτωση, των currency swaps, το ένα μέρος της συναλλαγής συμφωνεί να πληρώσει στο άλλο μέρος επιτόκιο σε ονομαστικό κεφάλαιο ενός νομίσματος και λαμβάνει από το άλλο μέρος επιτόκιο πάνω σε ονομαστικό κεφάλαιο διαφορετικού νομίσματος. Η χρήση των συμβάσεων ανταλλαγής, είναι ιδιαίτερα δημοφιλής, διότι προσφέρει τη δυνατότητα στους μετέχοντες στις συμβάσεις αυτές να τις χρησιμοποιήσουν για εμπορικές ανάγκες και για την εκμετάλλευση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων που διατηρούν. Για παράδειγμα, μία τράπεζα η οποία πληρώνει κυμαινόμενο επιτόκιο για καταθέσεις και λαμβάνει σταθερό επιτόκιο για τα δάνεια που προσφέρει. Προκειμένου να καλυφθεί από την διαφορά αυτή, συμμετέχει σε ένα swap, όπου πληρώνει ένα σταθερό επιτόκιο και λαμβάνει ένα κυμαινόμενο. Με αυτόν τον τρόπο μετατρέπει τα δάνεια της από δάνεια με σταθερό επιτόκιο, σε δάνεια με κυμαινόμενο επιτόκιο, γεφυρώνοντας την αρχική διαφορά μεταξύ των επιτοκίων. Επίσης μία εταιρία, έστω A, η οποία έχει συγκριτικό πλεονέκτημα στο δανεισμό κυμαινόμενων επιτοκίων έναντι μίας άλλης εταιρίας, έστω B, η οποία έχει συγκριτικό πλεονέκτημα στο δανεισμό σταθερών επιτοκίων. Η Α θα δανειστεί σε κυμαινόμενο επιτόκιο και σε περίπτωση που επιθυμεί να μετατρέψει το επιτόκιο αυτό σε σταθερό, θα συμμετάσχει σε ένα interest rate swap με την B, μετατρέποντας το κυμαινόμενο επιτόκιο σε σταθερό. 9

16 1.6. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ Υπάρχουν τρείς κύριες κατηγορίες συμμετεχόντων στις αγορές παραγώγων: hedgers, speculators, arbitragers. Οι hedgers χρησιμοποιούν τα χρηματοοικονομικά παράγωγα προκειμένου να μειώσουν ή να εξαλείψουν τον κίνδυνο που σχετίζεται με τις μεταβολές των τιμών ενός επενδυτικού αγαθού. Στόχος τους είναι να αποφύγουν τις δυσμενείς για αυτούς μεταβολές του υποκείμενου επενδυτικού στο οποίο είναι εκτεθειμένοι. Οι speculators παίρνουν θέση στην αγορά των παραγώγων, στοιχηματίζοντας σε μελλοντικές μεταβολές ενός επενδυτικού αγαθού και τα παράγωγα τους δίνουν τη δυνατότητα για περισσότερη μόχλευση. Η μόχλευση την οποία προσφέρουν τα χρηματοοικονομικά προϊόντα, ενέχει υψηλότερο ρίσκο, έχοντας σαν αποτέλεσμα την αύξηση των πιθανών κερδών και ζημιών του εκάστοτε επενδυτή. Τέλος οι arbitragers χρησιμοποιούν τα χρηματοοικονομικά παράγωγα συμμετέχοντας ταυτόχρονα σε δύο ή περισσότερες αγορές, εκμεταλλευόμενοι τις διαφορές μεταξύ των τιμών σε διαφορετικές αγορές, παίρνοντας συμψηφιστικές θέσεις για να επιτύχουν κέρδος. Η μέθοδος arbitrage, υφίσταται σαν συνέπεια της αναποτελεσματικότητας των αγορών. Προσφέρει ένα μηχανισμό, ο οποίος εξασφαλίζει ότι οι τιμές δεν θα παρεκκλίνουν σημαντικά από τη δίκαιη αξία τους για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η μέθοδος αυτή απαιτεί ταχύτητα στην εκτέλεση των συναλλαγών, καθώς οι ευκαιρίες αναποτελεσματικότητας που παρουσιάζονται στις αγορές διαρκούν για μικρό χρονικό διάστημα, εξαλείφοντας την πιθανότητα κέρδους. 10

17 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο ΝΑΥΛΟΔΕΙΚΤΕΣ ΤΟΥ ΒΑΛΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ-2 Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται οι τέσσερις ναυλοδείκτες τους οποίους εκδίδει το Βαλτικό Κέντρο για την παρακολούθηση της ναυλαγοράς πλοίων μεταφοράς χύδην ξηρών φορτίων και τους δύο ναυλοδείκτες για την παρακολούθηση των πλοίων μεταφοράς χύδην υγρών φορτίων. 2.1.BALTIC DRY INDEX (BDI) Ο δείκτης BDI αποτελεί από την 1 η Νοεμβρίου του 1999 διάδοχο Baltic Freight Index (BFI), εκφράζεται σε μονάδες δείκτη και από την 1 Ιουλίου του 2009 υπολογίζεται ως εξής: [(BCI TCavg + BPI Tcavg + BSI Tcavg + BHSI Tcavg)/ 4] * 0, όπου: BCI = Baltic Capesize Index BPI = Baltic Panamax Index BSI = Baltic Supramax Index BHSI = Baltic Handysize Index Tcavg = Time Charter average (ο μέσος όρος των χρονοναυλώσεων που συμμετέχουν στον καθορισμό του κάθε επιμέρους δείκτη) 2.2. BALTIC CAPESIZE INDEX (BCI) Ο ναυλοδείκτης BCI χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση της ναυλαγοράς των πλοίων μεταφοράς ξηρού φορτίου, τύπου Capesize (100, ,000 dwt) και αποτελείτε από πέντε ναυλώσεις ταξιδίου και τέσσερις χρονοναυλώσεις, με διαφορετική στάθμιση όπως αυτές απεικονίζονται στον πίνακα 2.1. Μονάδα μέτρησης για τις ναυλώσεις ταξιδίου είναι τα US$/ τόνο, για τις χρονοναυλώσεις είναι τα US$/ ημέρα και ο δείκτη μετριέται σε μονάδες δείκτη. 11

18 Πηγή: Baltic Exchange Πίνακας 2.1. Σύνθεση του ναυλοδείκτη BCI (30/9/2013) Route No. Route description Weighting C2 160,00 lt Tubarao - Rotterdam 10% C3 160,000 mt or 170,000 mt Turabao - Qingdao 15% C4 150,000 mt Richards Bay - Rotterdam 5% C5 160,000 mt or 170,000 mt W Australia - Qingdao 15% C7 150,000 mt Bolivar - Rotterdam 5% C8_03 172,000 mt Gibraltar/Hamburg trans Atlantic r/v 10% C9_03 172,000 mt Continent/Mediterranean trip Far East 5% C10_03 172,000 mt Pacific r/v 20% C11_03 172,000 mt China/Japan trip Mediterranean/Continent 15% 2.3. BALTIC PANAMA INDEX (BPI) Ο δείκτης BPI περιλαμβάνει τέσσερις χρονοναυλώσεις με ίδιο συντελεστή στάθμισης για πλοία μεταφοράς ξηρού φορτίου, τύπου Panamax (60, ,000 dwt). Ως μονάδα μέτρησης για τις χρονοναυλώσεις χρησιμοποιούνται τα US$/ ημέρα και ο δείκτης μετριέται σε μονάδες δείκτη. Στον πίνακα 2.2. παρατίθενται οι διαδρομές και η συνεισφορά τους στο BPI. Πίνακας 2.2. Σύνθεση του ναυλοδείκτη BPI (30/9/2013) Route No. Route description Weighting P1A_03 74,000 mt Transatlantic r/v 25% P2A_03 74,000 mt SKAW - GIB/Far East 25% P3A_03 74,000 mt Japan - SK/Pacific/r/v 25% P4A_03 74,000 mt Far East/NOPAC - AUST/SK - PAS 25% Πηγή: Baltic Exchange 2.4. BALTIC SUPRAMAX INDEX (BSI) Ο δείκτης BSI χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση της ναυλαγοράς των πλοίων μεταφοράς ξηρού φορτίου, τύπου Supramax (52,500 dwt), μέγιστης ηλικίας δέκα ετών και περιλαμβάνει τέσσερις χρονοναυλώσεις και δύο ναυλώσεις ταξιδίου με διαφορετική στάθμιση, όπως αυτές απεικονίζονται στον πίνακα 2.3. Μονάδα μέτρησης για τις ναυλώσεις ταξιδίου είναι τα US$/ τόνο, για τις χρονοναυλώσεις είναι τα US$/ ημέρα και ο δείκτη μετριέται σε μονάδες δείκτη. 12

19 Πίνακας 2.3. Σύνθεση του ναυλοδείκτη BSI (30/9/2013) Route No. Route description Weighting S1A Antwerp - Skaw Trip Far East 12,50% S1B Canakkale Trip Far East 12,50% S2 Japan - SK/NOPAC or Australia r/v 25% S3 Japan - SK Trip Gib - Skaw range 25% S4A US Gulf - Skaw Passero 12,50% S4B Skaw Passero - US Gulf 12,50% Πηγή: Baltic Exchange 2.5. BALTIC HANDYSIZE INDEX (BHSI) Ο δείκτης BHI περιλαμβάνει έξι χρονοναυλώσεις με διαφορετικό συντελεστή στάθμισης για πλοία μεταφοράς ξηρού φορτίου, τύπου Handysize (28,000 dwt) μέγιστης ηλικίας δέκα πέντε ετών. Ως μονάδα μέτρησης για τις χρονοναυλώσεις χρησιμοποιούνται τα US$/ ημέρα και ο δείκτης μετριέται σε μονάδες δείκτη. Στον πίνακα 2.4. παρατίθενται οι διαδρομές και η συνεισφορά τους στο BHI. Πίνακας 2.4. Σύνθεση του ναυλοδείκτη BΗSI (30/9/2013) Route No. Route description Weighting HS1 Skaw Passero trip Recalada - Rio de Janeiro 12,50% HS2 Skaw Passero trip Boston - Galveston 12,50% HS3 Recalada - Rio de Janeiro trip Skaw Passero 12,50% HS4 US Gulf trip via US Gulf or NCSA to Skaw Passero 12,50% HS5 SE Asia trip via Australia to Singapore - Japan 25% HS6 S. Korea - Japan via NOPAC to Singapore - Japan 25% Πηγή: Baltic Exchange 2.6. BALTIC DIRTY TANKER INDEX (BDTI) Ο δείκτης BDTI περιλαμβάνει διαδρομές μεταφοράς ακάθαρτου πετρελαίου με την κάθε διαδρομή να συνεισφέρει εξίσου στη σύνθεση του δείκτη. Ως μονάδα μέτρησης χρησιμοποιείται ο δείκτης Worldscale, ο οποίος μεταβάλλεται σε ημερήσια βάση δείχνοντας την τιμή του ναύλου η οποία επιτυγχάνεται κατά μέσο όρο σε κάθε εμπορική θαλάσσια διαδρομή μεταφοράς πετρελαίου και προϊόντων πετρελαίου από ναυλωτές και μεταφορείς. Ο πίνακας 2.5. απεικονίζει τη σύνθεση του BDTI και τα μεγέθη των πλοίων μεταφοράς ακάθαρτου πετρελαίου για κάθε διαδρομή. 13

20 Πίνακας 2.5. Σύνθεση του ναυλοδείκτη BDTI (30/9/2013) Route No. Route description Size TD1 ME Gulf to US Gulf TD2 ME Gulf to Singapore TD3 ME Gulf to Japan TD4 West Africa to US Gulf TD5 West Africa to USAC TD6 Black Sea/ Med TD7 North Sea to Continent TD8 Kuwait to Singapore TD9 Caribs to US Gulf TD10D Caribs to USAC - Double hull vessel TD12 ARA to US Gulf TD14 SE Asia to EC Australia TD15 West Africa to China TD16 Black Sea to Mediterranean TD17 Baltic to UK/Cont TD18 Baltic to UK/Cont TD19 Cross Med Πηγή: Baltic Exchange 2.7. BALTIC CLEAN TANKER INDEX (BCTI) Ο δείκτης BCTI αποτελείται από διαδρομές μεταφοράς καθαρών προϊόντων πετρελαίου με την κάθε διαδρομή να συμμετέχει με ίση βαρύτητα στον καθορισμό της τιμής του δείκτη. Ως μονάδα μέτρησης χρησιμοποιείται ο δείκτης Worldscale. Ο πίνακας 2.6. απεικονίζει τη σύνθεση του BCTI και τα μεγέθη των πλοίων μεταφοράς καθαρών προϊόντων πετρελαίου για κάθε διαδρομή. Πίνακας 2.6. Σύνθεση του ναυλοδείκτη BCTI (30/9/2013) Route No. Route description Size TC1 Middle East Gulf to Japan TC2_37 Continent to USAC TC3_38 Carribean - USAC TC5 Middle East to Japan TC6 Algeria/Euromed TC8 CPP/UNL m/distillate AG to UK/Cont TC9 CPP/UNL m/distillate Baltic to UK/Cont TC14 US Gulf to Continent Πηγή: Baltic Exchange Οι δείκτες BDTI και BCTI αποτελούν από την 1 η Οκτωβρίου του 2001 τους διαδόχους του ναυλοδείκτη Baltic International Tanker Route (BITR), ο οποίος 14

21 δημιουργήθηκε το 1998 από το Βαλτικό Κέντρο για την παρακολούθηση των ναύλων σε ημερήσια βάση, για επιλεγμένες διαδρομές μεταφοράς υγρού φορτίου. 15

22 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ 3.1. ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ Τα ναυτιλιακά παράγωγα είναι χρηματοοικονομικά προϊόντα των οποίων η αξία εξαρτάται ή προέρχεται από την αξία ναυλοδεικτών (freight indexes) και εμπορικών θαλάσσιων διαδρομών (routes) οι οποίοι δημοσιεύονται καθημερινά από το Baltic Exchange και το ναυλομεσιτικό οίκο Platts, όσον αφορά τα χύδην ξηρά και υγρά φορτία και το Shanghai Shipping Exchange και το ναυλομεσιτικό οίκο Drewry Shipping Consultants (σε συνεργασία με το ClearTrade Exchange), για τα εμπορευματοκιβώτια. Τα ναυτιλιακά παράγωγα αποτελούν χρηματοοικονομικά συμβόλαια μεταξύ δύο συμβαλλόμενων μερών για τη μεταφορά ενός φορτίου δια θαλάσσης, σε μία προκαθορισμένη τιμή. Τα συμβόλαια αυτά δεν περιλαμβάνουν τη φυσική μεταφορά του υποκείμενου αγαθού και ο διακανονισμός περιλαμβάνει την καταβολή χρημάτων (cash settled contracts). Ο διακανονισμός αυτός διαφέρει από συμβόλαιο σε συμβόλαιο και εξαρτάται από την ωρίμανσή του, η οποία μπορεί να είναι σε ένα μήνα, ένα τρίμηνο ή ένα χρόνο, από τον τύπο του συμβολαίου, ο οποίος μπορεί να αφορά χρονοναύλωση (Time Charter), ναύλωση ταξιδίου, κ.τ.λ. και από την αγορά, χύδην ξηρού ή υγρού φορτίου, εμπορευματοκιβωτίων. Τα κυριότερα είδη ναυτιλιακών παραγώγων είναι τα εξής: Freight futures, τα οποία διαπραγματεύονται χρηματιστηριακά. Forward Freight Agreements (FFAs), τα οποία διαπραγματεύονται εκτός χρηματιστηρίου και μπορούν να χωριστούν σε Over The Counter FFAs και σε cleared FFAs, τα οποία εκκαθαρίζονται από κέντρα εκκαθάρισης συναλλαγών. Freight options, τα οποία διαπραγματεύονται τόσο εκτός όσο και εντός χρηματιστηρίου. Container Freight Swap Agreements (CFSAs), τα οποία διαπραγματεύονται εκτός χρηματιστηριακής αγοράς. 16

Εισαγωγή στα Χρηματοοικονομικά Παράγωγα

Εισαγωγή στα Χρηματοοικονομικά Παράγωγα Εισαγωγή στα Χρηματοοικονομικά Παράγωγα Αχιλλέας Ζαπράνης Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Θέματα Ορισμοί Προθεσμιακές Συμβάσεις (forwards) Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ενότητα 7: ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ενότητα 7: ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ενότητα 7: ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Απόστολος Γ. Χριστόπουλος

Απόστολος Γ. Χριστόπουλος axristop@econ.uoa.gr Προπαρασκευαστικό μάθημα στο ΤΕΙ Πειραιά Θέμα: Παράγωγα Προϊόντα Παράγωγα προϊόντα Προθεσμιακές Συμφωνίες Συμφωνίες Ανταλλαγών Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης Δικαιώματα Προαίρεσης

Διαβάστε περισσότερα

NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF ATHENS School of of Naval Architecture and Marine Engineering. Financial Risk Assessment, Part I.

NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF ATHENS School of of Naval Architecture and Marine Engineering. Financial Risk Assessment, Part I. NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF ATHENS School of of Naval Architecture and Marine Engineering Financial Risk Assessment, Part I.2 (Derivatives) Scope It is far better to predict without certainty, than

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα 9. Περιεχόμενα

Περιεχόμενα 9. Περιεχόμενα Περιεχόμενα 9 Περιεχόμενα Εισαγωγή... 15 1. Οικονομικές και Χρηματοπιστωτικές Κρίσεις... 21 2. Χρηματοπιστωτικό Σύστημα... 31 2.1. Ο Ρόλος και οι λειτουργίες των κεντρικών τραπεζών... 31 2.2. Το Ελληνικό

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομικοί Κίνδυνοι Εισαγωγικά Στοιχεία των Παραγώγων. Χρηματοοικονομικών Προϊόντων Χρήση και Σημασία των Παραγώγων...

Χρηματοοικονομικοί Κίνδυνοι Εισαγωγικά Στοιχεία των Παραγώγων. Χρηματοοικονομικών Προϊόντων Χρήση και Σημασία των Παραγώγων... Πρόλογος Γ Έκδοσης... 19 κεφάλαιο 1 ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ 1.1 Εξελίξεις στο Χρηματοπιστωτικό Χώρο και Χρηματοοικονομικοί Κίνδυνοι... 27 1.2 Εισαγωγικά Στοιχεία των Παραγώγων Χρηματοοικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΙΑΝΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕ 1 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Αντιστάθμιση Ναυτιλιακών Επιχειρηματικών Κινδύνων με τη Χρήση Παραγώγων Προϊόντων. Δρ. Ηλίας Βισβίκης

Αντιστάθμιση Ναυτιλιακών Επιχειρηματικών Κινδύνων με τη Χρήση Παραγώγων Προϊόντων. Δρ. Ηλίας Βισβίκης Αντιστάθμιση Ναυτιλιακών Επιχειρηματικών Κινδύνων με τη Χρήση Παραγώγων Προϊόντων Δρ. Ηλίας Βισβίκης Επίκουρος Καθηγητής Χρηματοοικονομικής Ακαδημαϊκός Διευθυντής, MBA in Shipping ALBA Graduate Business

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Ερωτήσεις

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Ερωτήσεις Κοκολιού Έλλη Α.Μ. 1207 Μ 093 Διεθνής Πολιτική Οικονομία Μάθημα: Γεωπολιτική των Κεφαλαιαγορών Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α) Η αγορά συναλλάγματος

Διαβάστε περισσότερα

Αντιστάθμιση του Κινδύνου ενός Χαρτοφυλακίου μέσω των Χρηματοοικονομικών Παραγώγων

Αντιστάθμιση του Κινδύνου ενός Χαρτοφυλακίου μέσω των Χρηματοοικονομικών Παραγώγων Αντιστάθμιση του Κινδύνου ενός Χαρτοφυλακίου μέσω των Χρηματοοικονομικών Παραγώγων Αντιστάθμιση του Κινδύνου ενός Χαρτοφυλακίου μέσω των Χρηματοοικονομικών Παραγώγων Συστηματικός Κίνδυνος Συνολικός Κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΑ. Στέλιος Ξανθόπουλος

ΠΑΡΑΓΩΓΑ. Στέλιος Ξανθόπουλος ΠΑΡΑΓΩΓΑ Στέλιος Ξανθόπουλος Εισαγωγικά Ένα παράγωγο συµβόλαιο είναι ένα αξιόγραφο η αξία του οποίου εξαρτάται από τις αξίες άλλων «πιο βασικών» υποκείµενων µεταβλητών. Τα παράγωγα συµβόλαια είναι επίσης

Διαβάστε περισσότερα

Γραπτή Εργασία 3 Παράγωγα Αξιόγραφα. Γενικές οδηγίες

Γραπτή Εργασία 3 Παράγωγα Αξιόγραφα. Γενικές οδηγίες ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Θεματική Ενότητα: ΕΟ 31 Χρηματοοικονομική ιοίκηση Ακαδημαϊκό Έτος: 2010-11 Γραπτή Εργασία 3 Παράγωγα Αξιόγραφα Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

χρηµατοοικονοµικών παράγωγων συµβολαίων είναι για: αντιστάθµιση κινδύνων επενδυτικούς λόγους

χρηµατοοικονοµικών παράγωγων συµβολαίων είναι για: αντιστάθµιση κινδύνων επενδυτικούς λόγους Derivatives Forum Money Show 2-3 Φεβρουαρίου 2008, Ζάππειο Οι αλληλεπιδράσεις των αγορών τοις µετρητοίς και των συµβολαίων µελλοντικής εκπλήρωσης επί των δεικτών FTSE-ASE και FTSE- ASEMid40 Εµµανουήλ Γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ Εισαγωγή Η Alpha Finance, στα πλαίσια προσαρμογής της στις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Μέλη επιτροπής: κ. Σκιαδόπουλος Γεώργιος κ. Τσιριτάκης Εμμανουήλ

Μέλη επιτροπής: κ. Σκιαδόπουλος Γεώργιος κ. Τσιριτάκης Εμμανουήλ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Μ.Π.Σ. ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ (ΠΛΗΝ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑΣ) ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ναυτιλιακή Χρηματοδότηση Αθήνα, 7/6/2007 Κωνσταντίνος Δημητρίου Account manager, NBG

Ναυτιλιακή Χρηματοδότηση Αθήνα, 7/6/2007 Κωνσταντίνος Δημητρίου Account manager, NBG Ναυτιλιακή Χρηματοδότηση Αθήνα, 7/6/2007 Κωνσταντίνος Δημητρίου Account manager, NBG Οι Ναυτιλιακές Αγορές θεωρούνται υψηλού κινδύνου Λόγω των έντονων διακυμάνσεων (cyclicality) Λόγω των σημαντικών κεφαλαίων

Διαβάστε περισσότερα

Credit Risk Διάλεξη 4

Credit Risk Διάλεξη 4 Πανεπιστήμιο Πειραιώς ΠΜΣ στην «Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου» Credt Rsk Διάλεξη 4 Αντιστάθμιση πιστωτικού κινδύνου Μιχάλης Ανθρωπέλος anthropel@unp.gr http://web.xrh.unp.gr/faculty/anthropelos

Διαβάστε περισσότερα

Παράγωγα προϊόντα. Προθεσµιακές Συµφωνίες Συµφωνίες Ανταλλαγών Συµβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης ικαιώµατα Προαίρεσης. Απόστολος Γ.

Παράγωγα προϊόντα. Προθεσµιακές Συµφωνίες Συµφωνίες Ανταλλαγών Συµβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης ικαιώµατα Προαίρεσης. Απόστολος Γ. Παράγωγα προϊόντα Προθεσµιακές Συµφωνίες Συµφωνίες Ανταλλαγών Συµβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης ικαιώµατα Προαίρεσης Ορόλος των χρηµατοπιστωτικών αγορών Χρηµατοπιστωτικές Αγορές: µέσω αυτών διοχετεύονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ : «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Asset & Liability Management Διάλεξη 5

Asset & Liability Management Διάλεξη 5 Πανεπιστήμιο Πειραιώς ΠΜΣ στην «Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου» Asset & Liability Management Διάλεξη 5 Συναλλαγματικός Κίνδυνος Μιχάλης Ανθρωπέλος anthropel@unipi.gr http://web.xrh.unipi.gr/faculty/anthropelos

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ «Σχέση Ναυτιλιακών Παραγώγων και Εξέλιξης Επιπέδου Ναύλων» Διπλωματική Εργασία Σχίζα Αγγελική 07-11-2007 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση Επιχειρηµατικών Κινδύνων

ιαχείριση Επιχειρηµατικών Κινδύνων ιαχείριση Επιχειρηµατικών Κινδύνων Στρατηγικές διαχείρισης του κίνδυνου από την διακύµανση των τιµών της αγοράς πετρελαίου Φιλήµων Λ. Αντωνόπουλος Τµήµα ιαχείρισης ιαθεσίµων Energy & Commodities Marfin

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Φεβρουάριος 29 Γεωργαντζή Αργυρώ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΗ ΑΡΓΥΡΩ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ Αυθεντικότητα

Διαβάστε περισσότερα

MIFID ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ

MIFID ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ MIFID ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ... 3 1. Πεδίο εφαρμογής της Πολιτικής Εκτελέσεως... 3 2. Υποχρέωση Βέλτιστης Εκτελέσεως... 3 3. Τόποι Εκτελέσεως...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΥΨΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΜΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΚΑΛΥΨΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΜΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΜΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Εισαγωγικό Πλαίσιο Θεόδωρος Συριόπουλος Πανεπιστήμιο Αιγαίου Η έννοια της διαχείρισης κινδύνου (risk management), όπως αναφέρεται στη σύγχρονη χρηματοοικονομική,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΑ & ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΙΤΜΕΤΩΠΙΣΗ

ΠΑΡΑΓΩΓΑ & ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΙΤΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΕΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 1/6/2016 ΠΑΡΑΓΩΓΑ & ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΙΤΜΕΤΩΠΙΣΗ Πτυχιακή Εργασία Σιτσανίδου Χρυσούλα 10071

Διαβάστε περισσότερα

Παράγωγα Προϊόντα. Τρέχουσα Αγορά ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ. P.G. Artikis

Παράγωγα Προϊόντα. Τρέχουσα Αγορά ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ. P.G. Artikis Παράγωγα Προϊόντα Τρέχουσα Αγορά Αγορά και πώληση εµπορευµάτων ή χρηµατοπιστωτικών προϊόντων για άµεση παράδοση έναντι µετρητών. Συµφωνία = Παράδοση + Πληρωµή 17 Μαΐου 1 1 Προθεσµιακή Αγορά Αγορά ή πώληση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ: FORWARDS, FUTURES, OPTIONS & SWAPS ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΣΑΓΡΗΣ Περίληψη: Η Χρηµατοοικονοµική Μηχανική

Διαβάστε περισσότερα

Παράγωγα προϊόντα ονομάζονται εκείνα τα οποία παράγονται από πρωτογενείς στοιχειώδους τίτλους όπως μετοχές, δείκτες μετοχών, πετρέλαιο, χρυσός, πατάτες, καλαμπόκι, κλπ. Τα είδη των παραγώγων προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚH

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚH ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚH Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΕΑΝ ΔΕΝ ΛΑΒΕΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ (ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ) Α. Συναλλαγές στην Αγορά Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών 1. Προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

και Πρακτική Θεώρηση (2006), σ. 1.

και Πρακτική Θεώρηση (2006), σ. 1. Χριστίνα Ι. Ταρνανίδου ικηγόρος,.ν. ιεύθυνση Νοµικών Υπηρεσιών Ελληνικά Χρηµατιστήρια Α.Ε. ΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 1. Εισαγωγή 1.1. Τα ναυτιλιακά παράγωγα γενικά. Τα ναυτιλιακά

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Οικονομία Ι: Μακροθεωρία και Πολιτική Νίκος Κουτσιαράς. Κυριάκος Φιλίνης

Πολιτική Οικονομία Ι: Μακροθεωρία και Πολιτική Νίκος Κουτσιαράς. Κυριάκος Φιλίνης Πολιτική Οικονομία Ι: Μακροθεωρία και Πολιτική Νίκος Κουτσιαράς Κυριάκος Φιλίνης Οργανισμοί που δέχονται καταθέσεις Εμπορικές τράπεζες ΣυνεταιριστικέςτράπεζεςΣ έ ά ζ Πιστωτικές ενώσεις Οργανισμοί αποταμιεύσεων

Διαβάστε περισσότερα

9.Οι Αγορές Παραγώγων (Derivative markets)

9.Οι Αγορές Παραγώγων (Derivative markets) 9.Οι Αγορές Παραγώγων (Derivative markets) 9.1 Γενικές έννοιες Παράγωγο προϊόν σημαίνει ένα χρηματοοικονομικό προϊόν, που παράγεται (derived) από άλλα πιο απλής μορφής αξιόγραφα ή περιουσιακά στοιχεία.

Διαβάστε περισσότερα

INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL

INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL Ειδικό Δελτίο Ενημέρωσης για τους Επενδυτές ΔΙΕΘΝΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ (FUTURES & OPTIONS) ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ! Αν και πολλά

Διαβάστε περισσότερα

Συναλλαγματικές ισοτιμίες και αγορά συναλλάγματος

Συναλλαγματικές ισοτιμίες και αγορά συναλλάγματος Συναλλαγματικές ισοτιμίες και αγορά συναλλάγματος 1. Οι συναλλαγματικές ισοτιμίες και οι τιμές των αγαθών 2. Περιγραφή της αγοράς συναλλάγματος 3. Η ζήτηση νομισμάτων ως ζήτηση περιουσιακών στοιχείων 4.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός συναλλαγών. Σε CFDs

Οδηγός συναλλαγών. Σε CFDs Οδηγός συναλλαγών Σε CFDs Περιεχόμενα Οδηγός Συναλλαγών σε CFDs... 2 Κατάσταση Λογαριασμού... 2 Διαγράμματα... 2 Είδη Εντολών για τα CFDs... 2 ΣΤΟ DEMO ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 1 Οδηγός Συναλλαγών σε CFDs Καλώς ήλθατε

Διαβάστε περισσότερα

MANAGEMENT OF FINANCIAL INSTITUTIONS

MANAGEMENT OF FINANCIAL INSTITUTIONS MANAGEMENT OF FINANCIAL INSTITUTIONS ΔΙΑΛΕΞΗ: «ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ» (Foreign Exchange Risk) Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Χρηματοοικονομικής Καθηγητής Γκίκας Χαρδούβελης 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ορισμός Συναλλαγματικού

Διαβάστε περισσότερα

Μόχλευση, αντιστάθµιση και απλές στρατηγικές µε παράγωγα

Μόχλευση, αντιστάθµιση και απλές στρατηγικές µε παράγωγα Μόχλευση, αντιστάθµιση και απλές στρατηγικές µε παράγωγα Αγορά Calls για µόχλευση Ητιµή ενός call για 100 µετοχές είναι σηµαντικά χαµηλότερη από το να αγοράσουµε τις 100 µετοχές στη spot αγορά. Παράδειγµα:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΟΣΕΚΑ TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΟΣΕΚΑ TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΟΣΕΚΑ TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ Κανένα µέρος του παρόντος κειµένου δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή αποθηκευτεί σε σύστηµα, από το οποίο µπορεί να ανακτηθεί ή να

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. έκδοσης: 1.05 Ημερομηνία: 01/04/2009

Αρ. έκδοσης: 1.05 Ημερομηνία: 01/04/2009 Αρ. έκδοσης: 1.05 Ημερομηνία: 01/04/2009 Τα Σύνθετα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα (Σ.Χ.Π.) είναι κινητές αξίες οι οποίες αντικατοπτρίζουν και υλοποιούν μια προκαθορισμένη επενδυτική στρατηγική με συγκεκριμένους

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ Εισαγωγή Αν μια τράπεζα θέλει να μειώσει τις διακυμάνσεις των κερδών που προέρχονται από τις μεταβολές των επιτοκίων θα πρέπει να έχει ένα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 2

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 2 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στα Χηματοοικονομικά Παράγωγα 1 1.1 Χρηματοοικονομικοί Τίτλοι και Χρηματιστήριο...1 1.1.1 Το Χρηματιστήριο Αθηνών...4 1.2 Ιστορία των Παραγώγων...5 1.2.1 Τα Παράγωγα στην

Διαβάστε περισσότερα

Passport number (or) διαβατηρίου (ή)

Passport number (or) διαβατηρίου (ή) APPLICATION FOR DEMATERIALIZED SECURITIES SYSTEM (S.A.T.) ACCOUNT WITH THE ATHENS EXCHANGE ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΛΩΝ ΤΙΤΛΩΝ (Σ.Α.Τ.) ΜΕ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Please type Latin Characters.

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου. Ενότητα # 4: Συμφωνίες Ανταλλαγής Διδάσκων: Σπύρος Σπύρου Τμήμα: Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου. Ενότητα # 4: Συμφωνίες Ανταλλαγής Διδάσκων: Σπύρος Σπύρου Τμήμα: Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου Ενότητα # 4: Συμφωνίες Ανταλλαγής Διδάσκων: Σπύρος Σπύρου Τμήμα: Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΦΑΡΣΑΡΩΤΑΣ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΑΒΛΑΡΙΔΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΦΑΡΣΑΡΩΤΑΣ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΑΒΛΑΡΙΔΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΦΑΡΣΑΡΩΤΑΣ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΑΒΛΑΡΙΔΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Σημεία Γενικού Ενδιαφέροντος Νομικό πλαίσιο Ν. 2533/97 Υπεύθυνοι λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/378/ τoυ ιοικητικού Συµβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/378/ τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/378/14.4.2006 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Xρήση παράγωγων χρηµατοοικονοµικών µέσων και τίτλων επιλογής από αµοιβαία κεφάλαια και ανώνυµες εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου και διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Κυριαζόπουλος Γεώργιος ΤΜΗΜΑ: Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής 1 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34769 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2876 29 Δεκεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των μειζόνων κατηγοριών δαπανών του Κρατικού Προϋπολογισμού Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Κινδύνου Risk Management

Διαχείριση Κινδύνου Risk Management Διαχείριση Κινδύνου Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Ο κίνδυνος είναι εμφανής σε όλες τις δραστηριότητες, όλων των οργανισμών ανεξάρτητα από το σκοπό και από την διάρθρωση των λειτουργιών του Οι επιχειρήσεις είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Ξένη Ορολογία. Ενότητα 5 : Financial Ratios

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Ξένη Ορολογία. Ενότητα 5 : Financial Ratios ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ξένη Ορολογία Ενότητα 5 : Financial Ratios Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚ ΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚ Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚ Η

ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚ ΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚ Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚ Η Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π Ε Ι Ρ Α Ι Ω Σ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚ ΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚ Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚ Η ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΝΑΥΛΟΔΕΙΚΤΗ BFA-PANAMAX ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Τα θεμελιώδη της τιμής του πετρελαίου

Τα θεμελιώδη της τιμής του πετρελαίου Τα θεμελιώδη της τιμής του πετρελαίου Νικόλαος Κοντινάκης Σύμβουλος ενεργειακής πολιτικής και αγορών VRS Investment Research & Analysis Journal 1 ο Trading Show, Αθήνα Τα θεμελιώδη της τιμής του πετρελαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 2011 ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 2011 ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 2011 ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΝΑΥΛΩΝ ΣΕ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου. Ενότητα # 6: Συμβόλαια Δικαιωμάτων Προαίρεσης Διδάσκων: Σπύρος Σπύρου Τμήμα: Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου. Ενότητα # 6: Συμβόλαια Δικαιωμάτων Προαίρεσης Διδάσκων: Σπύρος Σπύρου Τμήμα: Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου Ενότητα # 6: Συμβόλαια Δικαιωμάτων Προαίρεσης Διδάσκων: Σπύρος Σπύρου Τμήμα: Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΟΡΟΙ TΙΤΛΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ ΚΤΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ Ή WARRANTS

ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΟΡΟΙ TΙΤΛΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ ΚΤΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ Ή WARRANTS A Αµερικανικού τύπου B τύπου Βερµούδα C µε ικαίωµα Αγοράς µε Κάλυψη D American warrant At the money Bermudan warrant Break-even point Call warrant Covered warrant (warrant) ο οποίος µπορεί να εξασκηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία «Ορισμός πρότυπου δείκτη συμπεριφοράς ναύλων δεξαμενόπλοιων»

Διπλωματική Εργασία «Ορισμός πρότυπου δείκτη συμπεριφοράς ναύλων δεξαμενόπλοιων» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Διπλωματική Εργασία «Ορισμός πρότυπου δείκτη συμπεριφοράς ναύλων δεξαμενόπλοιων» Χατζόβουλος Ν. Δημήτριος Λυρίδης

Διαβάστε περισσότερα

Κύπρος: Ανταλλαγή Πληροφοριών για Φορολογικά Θέματα μεταξύ Φορολογικών Αρχών

Κύπρος: Ανταλλαγή Πληροφοριών για Φορολογικά Θέματα μεταξύ Φορολογικών Αρχών YEARS OF EXCELLENCE Κύπρος: Ανταλλαγή Πληροφοριών για Φορολογικά Θέματα μεταξύ Φορολογικών Αρχών Λόγοι για Ανταλλαγή Πληροφοριών Ανταλλαγή πληροφοριών στο πλαίσιο διμερούς συμφωνίας Σύμφωνα με μια διμερή

Διαβάστε περισσότερα

- Παράγωγα σχετιζόμενα με εμπορεύματα και εκκαθαρίζονται με ρευστά διαθέσιμα.

- Παράγωγα σχετιζόμενα με εμπορεύματα και εκκαθαρίζονται με ρευστά διαθέσιμα. Γενικά Η Εταιρία λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο, ώστε να επιτυγχάνει είτε κατά τη λήψη και διαβίβαση των εντολών σε τρίτους είτε κατά την εκτέλεση των εντολών επί για λογαριασμό των πελατών της το βέλτιστο

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνείς Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου. Ομολογίες, Διάρκεια, Προθεσμιακά Επιτόκια, Ανταλλαγές Επιτοκίων

Διεθνείς Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου. Ομολογίες, Διάρκεια, Προθεσμιακά Επιτόκια, Ανταλλαγές Επιτοκίων Διεθνείς Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου Ομολογίες, Διάρκεια, Προθεσμιακά Επιτόκια, Ανταλλαγές Επιτοκίων 1 Η ομολογία είναι ένα εμπορικό έγγραφο, με το οποίο η εκδότρια εταιρεία αναγνωρίζει (ομολογεί) ότι

Διαβάστε περισσότερα

JEREMIE Joint European Resources for Micro to medium Enterprises

JEREMIE Joint European Resources for Micro to medium Enterprises JEREMIE Joint European Resources for Micro to medium Enterprises ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αθήνα, 1 η Ιουνίου 2010 Σχετικά με την Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων στο «Σχέδιο Επιμερισμού Ρίσκου και Συγχρηματοδότησης» της

Διαβάστε περισσότερα

MIFID. Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης

MIFID. Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης MIFID Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Γενικά... 3 2 Μεθοδολογία... 3 3 Παράγοντες... 3 4 Κριτήρια Αξιολόγησης Παραγόντων... 4 5 Ομαδοποίηση εντολών πελατών... 5 6 Επιλογή Τόπων Εκτέλεσης...

Διαβάστε περισσότερα

15-19 Οκτωβριου Παραδοσιακα και Νεα Χρηματοδοτικα Εργαλεια της Ναυτιλιας.

15-19 Οκτωβριου Παραδοσιακα και Νεα Χρηματοδοτικα Εργαλεια της Ναυτιλιας. 15-19 Οκτωβριου Παραδοσιακα και Νεα Χρηματοδοτικα Εργαλεια της Ναυτιλιας. Δευτερα 15 Οκτωβριου 2007 Γενικο Θεμα: Εισαγωγη στην Χρηματοδοτηση Ναυτιλιακων Επενδυσεων 5 6 μμ ΚΟΡΡΕΣ ΣΑΡΛΗΣ Εισαγωγη στο Σεμιναριο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΕ / Futures. Μεταβολή. Συνολική Μεταβολή για Περιθώριο Ασφάλισης. Συντελεστής για Κίνδυνο Ημέρα Adjustment Factor Margin Factor Day Risk Factor

ΣΜΕ / Futures. Μεταβολή. Συνολική Μεταβολή για Περιθώριο Ασφάλισης. Συντελεστής για Κίνδυνο Ημέρα Adjustment Factor Margin Factor Day Risk Factor ΣΜΕ / Futures ATHEX Products Underlying Asset Μεταβολή Υποκειμένου Valuation Interval Συνολική Μεταβολή για Περιθώριο Ασφάλισης Συντελεστής για Κίνδυνο Ημέρα Άνοιγμα Τιμής Adjustment Factor Margin Factor

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Σύνοψη Η ενότητα αυτή αναφέρει βασικές πληροφορίες σχετικά με τη συγχώνευση οι οποίες σας αφορούν ως μεριδιούχο. Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Διαχείριση Πιστωτικού Κινδύνου και Κινδύνου Αγοράς

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Διαχείριση Πιστωτικού Κινδύνου και Κινδύνου Αγοράς Διαχείριση Πιστωτικού Κινδύνου και Κινδύνου Αγοράς Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Αντικειμενικοί στόχοι Διαχείρισης Κινδύνου: Βελτίωση χρηματοοικονομικής απόδοσης Αποφυγή ανεπιθύμητων απωλειών Ταξινόμηση Κινδύνων:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Α. Η χρηµατοοικονοµική επιστήµη εξετάζει: 1. Τον κόσµο των χρηµαταγορών,των κεφαλαιαγορών και των επιχειρήσεων 2. Θέµατα που περιλαµβάνουν τη χρονική αξία

Διαβάστε περισσότερα

1 Γενικά. 2 Μεθοδολογία. 3 Παράγοντες

1 Γενικά. 2 Μεθοδολογία. 3 Παράγοντες ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Γενικά... 3 2 Μεθοδολογία... 3 3 Παράγοντες... 3 4 Κριτήρια Αξιολόγησης Παραγόντων... 4 5 Οµαδοποίηση εντολών πελατών... 5 6 Επιλογή Τόπων Εκτέλεσης... 5 6.1 Τόποι ιαπραγµάτευσης Μετοχών...

Διαβάστε περισσότερα

Αναγκαίες προσαρμογές στο μοντέλο εκκαθάρισης & διαχείρισης κινδύνου της Αγοράς Αξιών για συμβατότητα με τον Κανονισμό 648/2012 της ΕΕ (EMIR)

Αναγκαίες προσαρμογές στο μοντέλο εκκαθάρισης & διαχείρισης κινδύνου της Αγοράς Αξιών για συμβατότητα με τον Κανονισμό 648/2012 της ΕΕ (EMIR) Αναγκαίες προσαρμογές στο μοντέλο εκκαθάρισης & διαχείρισης κινδύνου της Αγοράς Αξιών για συμβατότητα με τον Κανονισμό 648/2012 της ΕΕ (EMIR) Οκτώβριος 2014 Βασικές Αλλαγές Με δεδομένο ότι, οι όποιες οργανωτικές

Διαβάστε περισσότερα

Πιστωτικά Παράγωγα και οι Χρήσεις τους

Πιστωτικά Παράγωγα και οι Χρήσεις τους Πιστωτικά Παράγωγα και οι Χρήσεις τους Γιώργος Χαλαμανδάρης, PhD Λέκτορας Χρηματοοικονομικής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών E-mail: gchalamandar@aueb.gr George Chalamandaris, PhD 1 Εισαγωγή Πιστωτικά Παράγωγα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ Κεφάλαιο 4 Επιχειρήσεων Ε. Σαρτζετάκης 1 Πλεόνασµα Καταναλωτή! Η καµπύλη ζήτησης δείχνει τις ανώτερες τιµές που ο καταναλωτής είναι πρόθυµος να πληρώσει για διαφορετικές

Διαβάστε περισσότερα

Τρόποι χρήσης των ETFs

Τρόποι χρήσης των ETFs ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (Δ.Α.Κ.) (Exchange Traded Funds ETFs) Τρόποι χρήσης των ETFs Χρηματιστήριο Αθηνών A.E. Απρίλιος 2010 Σημαντική Παρατήρηση Το Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ) πιστεύει ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

2. Συναλλαγματικές Ισοτιμίες και Αγορά Συναλλάγματος

2. Συναλλαγματικές Ισοτιμίες και Αγορά Συναλλάγματος 2. Συναλλαγματικές Ισοτιμίες και Αγορά Συναλλάγματος 1. Οι συναλλαγματικές ισοτιμίες 2. Η αγορά συναλλάγματος 3. Η ζήτηση για τραπεζικές καταθέσεις σε συνάλλαγμα (περιουσιακά στοιχεία) 4. Ένα θεωρητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 18/4/2016 Α.Π. 2/25847/0025 ΣΧΕΤ. 2/32003/0025 2/51648/0025 2/52388/0025, 2/59021/0025 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για το Περιθώριο (margin)

Οδηγός για το Περιθώριο (margin) Οδηγός για το Περιθώριο (margin) Ορισμός του περιθωρίου: Οι συναλλαγές με περιθώριο σας επιτρέπουν να εκταμιεύετε ένα μικρό ποσοστό μόνο της αξίας της επένδυσης που θέλετε να κάνετε, αντί να χρειάζσετε

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου. Ενότητα # 5: Αγορές Μελλοντικών Συμβολαίων Διδάσκων: Σπύρος Σπύρου Τμήμα: Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου. Ενότητα # 5: Αγορές Μελλοντικών Συμβολαίων Διδάσκων: Σπύρος Σπύρου Τμήμα: Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου Ενότητα # 5: Αγορές Μελλοντικών Συμβολαίων Διδάσκων: Σπύρος Σπύρου Τμήμα: Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια

Διαβάστε περισσότερα

Οι Διεθνείς Χρηματαγορές και οι Συναλλαγματικές Ισοτιμίες. Η Διεθνής Αγορά Συναλλάγματος και η Ακάλυπτη Ισοδυναμία των Επιτοκίων

Οι Διεθνείς Χρηματαγορές και οι Συναλλαγματικές Ισοτιμίες. Η Διεθνής Αγορά Συναλλάγματος και η Ακάλυπτη Ισοδυναμία των Επιτοκίων Οι Διεθνείς Χρηματαγορές και οι Συναλλαγματικές Ισοτιμίες Η Διεθνής Αγορά Συναλλάγματος και η Ακάλυπτη Ισοδυναμία των Επιτοκίων 1 Η Διεθνής Αγορά Συναλλάγµατος Διεθνές αποκεντρωµένο δίκτυο διαπραγµατευτών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ" (ΑΓΟΡΕΣ ΜΕΤΟΧΩΝ & ΟΜΟΛΟΓΩΝ) (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.02.2015-27.02.

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΑΓΟΡΕΣ ΜΕΤΟΧΩΝ & ΟΜΟΛΟΓΩΝ) (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.02.2015-27.02. (ΑΓΟΡΕΣ ΜΕΤΟΧΩΝ & ) (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 0.02.205-27.02.205) ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΗ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΜΕ ΠΑΚΕΤΑ ΜΕΘΟΔΟΥ 6- ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ. 972,9,058.22 6.50 0.00 2 EUROXX Χ.Α.Ε.Π.Ε.Υ. 856,37,235. 4.53 0.00

Διαβάστε περισσότερα

3 ο Συνταξιοδοτικό Φόρουμ IMH

3 ο Συνταξιοδοτικό Φόρουμ IMH 3 ο Συνταξιοδοτικό Φόρουμ IMH Μαρίνος Γιαλελή Ταμείο Προνοίας Υπαλλήλων Ξενοδοχειακής Βιομηχανίας Γενικός Διευθυντής 30 Μαΐου, 2012 Αριθμητικά Δεδομένα Μέλη 12.859 Μέλη, 31 Δεκ. 2011 o 7.600 ενεργά μέλη

Διαβάστε περισσότερα

Plus500CY Ltd. Εταιρικές Πληροφορίες

Plus500CY Ltd. Εταιρικές Πληροφορίες Plus500CY Ltd. Εταιρικές Πληροφορίες Εταιρικές Πληροφορίες 1. Η Εταιρεία 1.1. Η εταιρεία Plus500CY Ltd ( Εταιρεία ) εξουσιοδοτείται και εποπτευεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (Cyprus Securities

Διαβάστε περισσότερα

«Απο το Πανεπιστημιο στις Ναυλαγορες»

«Απο το Πανεπιστημιο στις Ναυλαγορες» 4o Εργαστηριο Επιχειρηματικοτητας 10-14 Δεκεμβριου 2007 «Απο το Πανεπιστημιο στις Ναυλαγορες» Δευτερα 10/12 : Αποκτηση Πλοιου και Ροες Εσοδων 17.00 18.00 Αλκης Κορρες Naftotrade/Πανεπιστημιο Αιγαιου Εισαγωγη

Διαβάστε περισσότερα

Investment Banking Διάλεξη 2 Αρχές Τραπεζικής Διοικητικής

Investment Banking Διάλεξη 2 Αρχές Τραπεζικής Διοικητικής Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Τραπεζικής και Χρηματοοικονομικής Διοικητικής Investment Banking Διάλεξη 2 Αρχές Τραπεζικής Διοικητικής Μιχάλης Ανθρωπέλος anthropel@unipi.gr 1 Βασικά στοιχεία της τραπεζικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜηχανισμός ΑΜΕΜ. στο ΧΑ - ΟΑΣΗΣ

ΟΜηχανισμός ΑΜΕΜ. στο ΧΑ - ΟΑΣΗΣ ΟΜηχανισμός ΑΜΕΜ στο ΧΑ - ΟΑΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 08/07/2007 Ποιος είναι οσκοπός της χρήσης του ΑΜΕΜ; Ηχρήση του ΑΜΕΜ στοχεύει στον περιορισμό της απότομης μεταβλητότητας των τιμών (market volatility), προκειμένου

Διαβάστε περισσότερα

Οι συμμετέχοντες πρέπει να έχουν μία ακριβή εικόνα του χρηματοδοτικού κινδύνου που επάγεται το συγκεκριμένο σύστημα

Οι συμμετέχοντες πρέπει να έχουν μία ακριβή εικόνα του χρηματοδοτικού κινδύνου που επάγεται το συγκεκριμένο σύστημα L Ladder strategy O όρος αναφέρεται στην στρατηγική διαχείρισης χαρτοφυλακίου ομολόγων, κατά την οποία το χαρτοφυλάκιο δημιουργείται με τρόπο ώστε να περιέχει επενδεδυμένα καφάλαια περίπου ίσης αξίας για

Διαβάστε περισσότερα

Τα Swaps είναι παράγωγα προϊόντα. Χρησιµεύουν για: Τέσσερα βασικά είδη swaps:

Τα Swaps είναι παράγωγα προϊόντα. Χρησιµεύουν για: Τέσσερα βασικά είδη swaps: SWAPS Τα Swaps είναι παράγωγα προϊόντα. Χρησιµεύουν για: ιαχείριση κινδύνων (µετασχηµατισµό απαιτήσεων και υποχρεώσεων) Αrbitrage Είσοδο σε νέες αγορές Τέσσερα βασικά είδη swaps: Επιτοκίων (interest rates

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (Α1)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (Α1) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (Α1) 1. Η τυπική απόκλιση της τιμής ενός χρηματοοικονομικού στοιχείου αποτελεί μέτρο: (α) Αποδοτικότητας (β) Ρευστότητας (γ) Κινδύνου (δ) Κανένα από τα

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης Εντολών

Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης Εντολών Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης Εντολών Εισαγωγή Συµµορφούµενη µε το εκάστοτε ισχύον νοµοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, η Εταιρία λαµβάνει κάθε εύλογο µέτρο, ώστε να επιτυγχάνει το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσµα

Διαβάστε περισσότερα

* ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ Ε.ΣΥ.Λ. Νο. 3

* ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ Ε.ΣΥ.Λ. Νο. 3 -- 981 -- * ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ Ε.ΣΥ.Λ. Νο. 3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 15 ΙΟΥΛΙΟΥ 1999 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. Λ.Σ.: 2497 ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ Ν.304 ΘΕΜΑ: Λογιστική Αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

Η Συμβολή της Ποντοπόρου Ναυτιλίας στην Εγχώρια Οικονομία και Μελλοντικές Προοπτικές

Η Συμβολή της Ποντοπόρου Ναυτιλίας στην Εγχώρια Οικονομία και Μελλοντικές Προοπτικές Η Συμβολή της Ποντοπόρου Ναυτιλίας στην Εγχώρια Οικονομία και Μελλοντικές Προοπτικές Ονοματεπώνυμο: Τάσιος Ανδρέας Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Παντουβάκης Άγγελος Δεκέμβριος 2014 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονο Εργαλείο για Επενδύσεις σε Ξένες Αγορές: Δίκτυο Υπηρεσιών XNet

Σύγχρονο Εργαλείο για Επενδύσεις σε Ξένες Αγορές: Δίκτυο Υπηρεσιών XNet Μάρτιος 2012 Σύγχρονο Εργαλείο για Επενδύσεις σε Ξένες Αγορές: Δίκτυο Υπηρεσιών XNet Παρουσίαση στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Διεθνές Περιβάλλον Η Ευρωπαϊκή Οδηγία MiFID, επιδιώκει την προώθηση του ανταγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

0180/00014209/el Ενημερωτικά Δελτία GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund

0180/00014209/el Ενημερωτικά Δελτία GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund 0180/00014209/el Ενημερωτικά Δελτία GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund Ενημερωτικό Δελτίο/Κανονισμός & Βασικές Πληροφορίες για τους επενδυτές Επισυνάπτεται Ενημερωτικό Δελτίο/Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Απόφαση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και Τράπεζας της Ελλάδος Θέµα: Καθορισµός ύλης εξετάσεων πιστοποίησης στελεχών της αγοράς. Το ιοικητικό Συµβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Απόφαση 6/443/6.9.2007)

Διαβάστε περισσότερα

Τελική ή μέλλουσα αξία (future value) ή τελικό κεφάλαιο

Τελική ή μέλλουσα αξία (future value) ή τελικό κεφάλαιο Όρος Τελική ή μέλλουσα αξία (future value) ή τελικό κεφάλαιο Απλός τόκος Έτος πολιτικό Έτος εμπορικό Έτος μικτό Τοκάριθμος Είδη καταθέσεων Συναλλαγματική Γραμμάτιο σε διαταγή Ονομαστική αξία Παρούσα αξία

Διαβάστε περισσότερα

Πώς αντιδρά το ETF στις αλλαγές της σύνθεσης του δείκτη που παρακολουθεί;

Πώς αντιδρά το ETF στις αλλαγές της σύνθεσης του δείκτη που παρακολουθεί; Πώς αντιδρά το ETF στις αλλαγές της σύνθεσης του δείκτη που παρακολουθεί; Οι δείκτες περιοδικά επανεξετάζονται σύµφωνα µε τους κανόνες διαχείρισής τους ώστε να περιλαµβάνουν τις αξίες εκείνες που πληρούν

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Χρηματοοικονομική. Διάλεξη 7-8

Διεθνής Χρηματοοικονομική. Διάλεξη 7-8 Διεθνής Χρηματοοικονομική Διάλεξη 7-8 1 Η ομολογία είναι ένα εμπορικό έγγραφο, με το οποίο η εκδότρια εταιρεία αναγνωρίζει (ομολογεί) ότι έχει δανεισθεί ένα συγκεκριμένο ποσό χρημάτων, το οποίο αναγράφεται

Διαβάστε περισσότερα

In cooperation with ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΗ ΙΕΘΝΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙ Α ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΤΗΣ CAPITAL LINK ΣΤΟ ΛΟΝ ΙΝΟ ΜΕ ΑΘΡΟΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ

In cooperation with ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΗ ΙΕΘΝΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙ Α ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΤΗΣ CAPITAL LINK ΣΤΟ ΛΟΝ ΙΝΟ ΜΕ ΑΘΡΟΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ In cooperation with ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΗ ΙΕΘΝΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙ Α ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΤΗΣ CAPITAL LINK ΣΤΟ ΛΟΝ ΙΝΟ ΜΕ ΑΘΡΟΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ Νέα Υόρκη, 13 εκεµβρίου 2007. Πάνω από 200 επενδυτές συγκέντρωσε

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομικά Παράγωγα με έμφαση στα Δικαιώματα Προαίρεσης. Μελέτη περίπτωσης: Δικαιώματα εκπομπών CO 2. Ελίνα Μαγκώνη

Χρηματοοικονομικά Παράγωγα με έμφαση στα Δικαιώματα Προαίρεσης. Μελέτη περίπτωσης: Δικαιώματα εκπομπών CO 2. Ελίνα Μαγκώνη Χρηματοοικονομικά Παράγωγα με έμφαση στα Δικαιώματα Προαίρεσης Μελέτη περίπτωσης: Δικαιώματα εκπομπών CO 2 Ελίνα Μαγκώνη Πειραιάς 2012 Χρηματοοικονομικά Παράγωγα με έμφαση στα Δικαιώματα Προαίρεσης Μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ OPTION, FUTURES ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΆ ΠΑΡΆΓΩΓΑ Επιβλέπων Καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα DEGIRO

Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα DEGIRO Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα EIRO Περιεχόμενα Άρθρο 1. Ορισμοί... 3 Άρθρο 2. Συμβατική Σχέση... 3 Άρθρο 3. Καταχώρηση Πιστώσεων... 4 Άρθρο 4. Χρεωστικό Υπόλοιπο σε Χρήματα... 4 Άρθρο 5. Απλή Εκτέλεση...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ EMIR TR Έκδοση 1.1 Ιανουάριος 2014 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 3 2. Υποχρεώσεις αναφοράς με βάση τον

Διαβάστε περισσότερα

Οι παράγοντες που λαμβάνονται υπ όψη στην Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης είναι οι εξής :

Οι παράγοντες που λαμβάνονται υπ όψη στην Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης είναι οι εξής : ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ Σκοπός και Ιδιότητα H παρούσα Δήλωση Γνωστοποίησης παραθέτει τις υπηρεσίες που παρέχει σε Ιδιώτες Πελάτες («Πελάτες») η εταιρεία «Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.»

Διαβάστε περισσότερα