ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ. ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ στην ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ. Παπαχαραλάμπους Δημήτριος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ. ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ στην ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ. Παπαχαραλάμπους Δημήτριος"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ στην ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ Παπαχαραλάμπους Δημήτριος Διπλωματική Εργασία που υποβλήθηκε στο Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιά ως μέρος των απαιτήσεων για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στην Ναυτιλία Πειραιάς Νοέμβριος 2013

2 Το άτομο το οποίο εκπονεί τη Διπλωματική Εργασία φέρει ολόκληρη την ευθύνη προσδιορισμού της δίκαιης χρήσης του υλικού, η οποία ορίζεται στη βάση των εξής παραγόντων: του σκοπού και χαρακτήρα της χρήσης (εμπορικός, μη κερδοσκοπικός ή εκπαιδευτικός), της φύσης του υλικού, που χρησιμοποιεί (τμήμα του κειμένου, πίνακες, σχήματα, εικόνες ή χάρτες), του ποσοστού και της σημαντικότητας του τμήματος, που χρησιμοποιεί σε σχέση με το όλο κείμενο υπό copyright, και των πιθανών συνεπειών της χρήσης αυτής στην αγορά ή στη γενικότερη αξία του υπό copyright κειμένου. Υπογραφή i

3 Η Παρούσα Διπλωματική Εργασία εγκρίθηκε ομόφωνα από την Τριμελή Εξεταστική Επιτροπή που ορίσθηκε από τη ΓΣΕΣ του τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών Πανεπιστημίου Πειραιώς σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Ναυτιλία. Τα μέλη της Επιτροπής ήταν: - Μερίκας Ανδρέας (Επιβλέπων) - Θαλασσινός Ελευθέριος - Λιάπης Κωνσταντίνος Η έγκριση της Διπλωματικής Εργασίας από το Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς δεν υποδηλώνει αποδοχή των γνωμών του συγγραφέα. ii

4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο. ΝΑΥΛΟΔΕΙΚΤΕΣ ΤΟΥ ΒΑΛΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ...11 ΕΙΣΑΓΩΓΗ BALTIC DRY INDEX (BDI) BALTIC CAPESIZE INDEX (BCI) BALTIC PANAMAX INDEX (BPI) BALTIC SUPRAMAX INDEX (BSI) BALTIC HANDYSIZE INDEX (BHSI) BALTIC DIRTY TANKERS INDEX (BDTI) BALTIC CLEAN TANKER INDEX (BCTI) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο. ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΕΣ ΝΑΥΛΩΤΕΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΚΕΝΤΡΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ LCH.CLEARNET ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Ο. FREIGH FUTURES ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ BIFFEX INTERNATIONAL MARITIME EXCHANGE (IMAREX) iii

5 4.3. NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE (NYMEX) ICE FUTURES EUROPE ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Ο. FORWARD FREIGHT AGREEMENTS ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ FFAs ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΚΑΙ Η ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΩΝ CLEARED FFAs ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΤΙΜΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ FFAs ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΙΜΩΝ SPOT ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ FFAs HEDGING ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ FFAs ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ HEDGING ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ FFAs ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ HEDGING ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ CLEARED FFAs ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Ο. FREIGHT OPTIONS ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ FREIGHT OPTIONS ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ FREIGHT OPTIONS HEDGING ΜΕ FREIGHT OPTIONS ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΓΟΡΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΓΟΡΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 Ο. CONTAINER FREIGHT SWAP AGREEMENTS ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ CFSAs SHANGHAI CONTAINERIZED FREIGHT INDEX (SCFI) WORLD CONTAINER INDEX (WCI) ΚΕΝΤΡΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΣΕ CFSAs ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ iv

6 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η σπουδαιότητα την οποία διαδραματίζει η αγορά των ναύλων, με την αύξηση του όγκου και της αξίας του παγκόσμιου εμπορίου και των αγαθών τα οποία μεταφέρονται δια θαλάσσης, σε συνδυασμό με τη σημαντική μεταβλητότητα που παρατηρείται στις τιμές των ναύλων, έχει σαν αποτέλεσμα την αύξηση του ενδιαφέροντος για τα ναυτιλιακά παράγωγα τα τελευταία δέκα έτη. Σκοπός της διπλωματικής αυτής είναι να ερευνήσει τα είδη και τη χρήση των χρηματοοικονομικών εργαλείων τα οποία έχουν εφαρμογή στην αγορά των ναύλων για τη μεταφορά χύδην ξηρών, υγρών φορτίων και εμπορευματοκιβωτίων, καθώς και τα είδη των συμμετεχόντων στην αγορά αυτή. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης υποδεικνύουν την αποτελεσματικότητα και την ευελιξία την οποία προσφέρουν τα ναυτιλιακά παράγωγα στη διαχείριση του ρίσκου και το αυξανόμενο ενδιαφέρον που συγκεντρώνουν τα παράγωγα αυτά από εταιρίες οι οποίες δεν έχουν έκθεση στη φυσική αγορά των ναύλων, προσθέτοντας ρευστότητα στην αγορά των παραγώγων. Λέξεις Κλειδιά: Προθεσμιακά συμβόλαια ναύλου, Εκκαθάριση, Χρηματιστήρια ABSTRACT The importance of shipping industry, with the raise of the volume and the value of world trade and the goods which are transported by sea, including the significant fluctuations of freight rates, have increased the interest of freight derivatives in the last decade. The scope of this study is to examine the products of financial derivatives with implementation in the freight markets, the active players and the use of freight derivatives in the dry bulk and tanker sectors and in the container trade. The results of this analysis indicate that freight derivatives are an efficient and flexible tool to manage freight rate risk. It is also observed a significant involvement of companies without an existing exposure in freight markets, adding liquidity to the market. Key words: Forward Freight Agreements, Clearing, Exchanges v

7 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ναυτιλία αποτελεί μια ανταγωνιστική αγορά, η οποία χαρακτηρίζεται από σημαντικές μεταβολές στις τιμές των ναύλων. Οι ναυτιλιακοί κύκλοι σε συνδυασμό με την εποχικότητα η οποία παρατηρείται στην αγορά αυτή, καθιστά επιτακτική τη διερεύνηση εναλλακτικών τρόπων για την αποτελεσματική διαχείριση του ναυτιλιακού ρίσκου. Τα χρηματοοικονομικά παράγωγα, τα οποία έχουν εφαρμογή σε αγορές νομισμάτων, ομολόγων, επιτοκίων, κ.α., προσφέρουν τη δυνατότητα για αντιστάθμιση κινδύνου και κερδοσκοπία, εκμεταλλευόμενα τις μεταβολές των υποκείμενων επενδυτικών αγαθών. Η εφαρμογή των χρηματοοικονομικών προϊόντων στην αγορά των ναύλων αποτελεί μια νέα αγορά η οποία τα τελευταία χρόνια συγκεντρώνει σημαντικό ενδιαφέρον από τη ναυτιλιακή κοινότητα και τις παγκόσμιες αγορές. Η παρούσα διπλωματική εργασία επιχειρεί να αναλύσει τα είδη, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των παραγώγων αυτών, τον τρόπο με τον οποίο διαπραγματεύονται και χρησιμοποιούνται, καθώς και ποιοι είναι οι συμμετέχοντες στην αγορά αυτή. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται παρουσίαση των χρηματοοικονομικών παραγώγων, αναλύοντας τις τέσσερις κατηγορίες των σημαντικότερων χρηματοοικονομικών προϊόντων, τα οποία αποτελούνται από τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, τα προθεσμιακά συμβόλαια, τα δικαιώματα προαίρεσης και τις συμβάσεις ανταλλαγής. Στο δεύτερο κεφάλαιο περιγράφονται οι ναυλοδείκτες τους οποίους εκδίδει το Βαλτικό Κέντρο και χρησιμοποιούνται ως μέτρα διαπραγμάτευσης των ναυτιλιακών παραγώγων. Το τρίτο κεφάλαιο περιλαμβάνει τον ορισμό και τα είδη των ναυτιλιακών παραγώγων, καθώς και τους συμμετέχοντες στην αγορά αυτή, με εκτενή ανάλυση του κέντρου εκκαθάρισης συναλλαγών LCH.Clearnet. Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζονται και αναλύονται τα freight futures, τα οποία προσφέρουν τα χρηματιστήρια New York Mercantile Exchange (NYMEX) και ICE Futures Europe. Γίνεται επίσης αναφορά στα συμβόλαια BIFFEX και στο χρηματιστήριο συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης στην αγορά των ναύλων το οποίο προσέφερε τα συμβόλαια αυτά μέχρι το 2011, το International Maritime Exchange (IMAREX). Το πέμπτο κεφάλαιο περιλαμβάνει εκτενή ανάλυση για τη εξέλιξη, τη χρήση και τα πλεονεκτήματα του σημαντικότερου και δημοφιλέστερου παραγώγου στον κλάδο της ναυτιλίας, τα Forward Freight Agreements. Στο έκτο κεφάλαιο αναλύονται τα 1

8 χαρακτηριστικά, η εξέλιξη και η χρήση των δικαιωμάτων προαίρεσης τα οποία έχουν εφαρμογή στην αγορά των ναύλων και το έβδομο κεφάλαιο παρουσιάζει τη νέα αγορά των συμβάσεων ανταλλαγής θέσεων στον ταχύτατα αναπτυσσόμενο κλάδο των εμπορευματοκιβωτίων, τα Container Freight Swap Agreements. Στο τέλος της διπλωματικής αυτής συνοψίζονται τα συμπεράσματα της αγοράς των ναυτιλιακών παραγώγων. 2

9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΧΡΗΜΑΤΟΙΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ 1.1. ΟΡΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ Τα χρηματοοικονομικά παράγωγα είναι χρηματοοικονομικά προϊόντα των οποίων η αξία εξαρτάται ή προέρχεται από την απόδοση ενός υποκείμενου επενδυτικού αγαθού (underlying asset). Τα πιο κοινά υποκείμενα επενδυτικά αγαθά αποτελούν οι μετοχές, τα ομόλογα, τα αγαθά (commodities), όπως σιτηρά, χρυσός, πετρέλαιο, φυσικό αέριο, τα νομίσματα, τα επιτόκια καθώς και δείκτες αγορών όπως είναι οι ναυλοδείκτες Baltic Dry Index (ΒDI) ή Baltic Dirty Tanker Index (BDTI).Tα παράγωγα αποτελούν συμβόλαια μεταξύ δύο ή περισσότερων μερών. Τα σημαντικότερα είδη παραγώγων είναι τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (future contracts), τα προθεσμιακά συμβόλαια (forwards contracts), τα δικαιώματα προαίρεσης (options) και οι συμβάσεις ανταλλαγής (swaps) ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ Ένα συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης είναι μία συμφωνία μεταξύ δύο συμβαλλόμενων μερών για την αγορά ή πώληση ενός επενδυτικού αγαθού (asset) σε μία προκαθορισμένη ημερομηνία στο μέλλον και σε προκαθορισμένη τιμή συναλλαγής. Από τα συμβαλλόμενα μέρη, αυτός που συμφωνεί να αγοράσει μία συγκεκριμένη ποσότητα ενός αγαθού σε μία συγκεκριμένη τιμή και ημερομηνία στο μέλλον λαμβάνει θέση αγοράς (long futures position) και ο συμβαλλόμενος που συμφωνεί να πουλήσει το συγκεκριμένο αγαθό λαμβάνει θέση πώλησης (short futures position). Η διαπραγμάτευση των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης πραγματοποιείται χρηματιστηριακά, είτε με τη μέθοδο open outcry, είτε ηλεκτρονικά στις πλατφόρμες των εκάστοτε χρηματιστηρίων. Η πραγματοποίηση συναλλαγών μέσω των ηλεκτρονικών συστημάτων των χρηματιστηρίων, προσφέρει ταχύτητα στην καταχώρηση και στην εκτέλεση των συναλλαγών, αξιοπιστία και παγκόσμια συνδεσιμότητα. Η μέθοδος αυτή συγκεντρώνει σημαντικό ενδιαφέρον τα τελευταία χρόνια, σε σχέση με την παραδοσιακή φυσική μέθοδο διαπραγμάτευσης open outcry. 3

10 Ανατρέχοντας στην εποχή του Μεσαίωνα, εντοπίζεται η χρήση συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης. Είχαν αρχικά σχεδιαστεί για να ικανοποιούν τις ανάγκες των εμπόρων και των αγροτών. Η ίδρυση του Chicago Board of Trade το 1848 σηματοδότησε την αρχή διαπραγμάτευσης των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης, φέρνοντας σε επαφή τους εμπόρους με τους αγρότες. Σήμερα τα χρηματιστήρια με το μεγαλύτερο όγκο διαπραγμάτευσης είναι τα Chicago Mercantile Exchange (CME), Chicago Board of Trade και New York Mercantile Exchange (NYMEX), μέλη του ομίλου CME Group και το Eurex ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ Ένα προθεσμιακό συμβόλαιο είναι μία συμφωνία μεταξύ δύο συμβαλλόμενων μερών για την αγορά ή πώληση ενός επενδυτικού αγαθού σε μία προκαθορισμένη ημερομηνία στο μέλλον και σε προκαθορισμένη τιμή συναλλαγής. Η διαφορά με τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, είναι ότι η διαπραγμάτευση των προθεσμιακών συμβολαίων γίνεται εκτός χρηματιστηριακής αγοράς. Η διαπραγμάτευσή τους είναι της μορφής Over The Counter (OTC). Ένα σημαντικό πλεονέκτημα των OTC συμβολαίων είναι ότι οι όροι της διαπραγμάτευσης του συμβολαίου δεν είναι προκαθορισμένοι όπως σε αυτά τα oποία διαπραγματεύονται σε χρηματιστήρια και οι συμμετέχοντες στην αγορά αυτή είναι ελεύθεροι να διαπραγματευτούν οποιοδήποτε αμοιβαία ελκυστική προσφορά. Μειονέκτημά τους όμως αποτελεί ο πιστωτικός κίνδυνος (credit risk), δηλαδή ο κίνδυνος που οφείλεται στην αδυναμία ενός από τα αντισυμβαλλόμενα μέρη να εκπληρώσει την συμβατική υποχρέωση την οποία έχει αναλάβει. Η χρήση των κέντρων εκκαθάρισης συναλλαγών (Clearing houses), ως ενδιάμεσους μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών των OTC συμβολαίων, παρέχει την ασφάλεια ότι η συναλλαγή θα ολοκληρωθεί ακόμα και αν ένα μέρος πτωχεύσει. Μετά την κρίση του 2008 και την κατάρρευση της επενδυτικής τράπεζας Lehman Brothers, κατέστη επιτακτικός ο ρόλος των κέντρων εκκαθάρισης συναλλαγών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν τα Forward Freight Agreements (FFAs) στην αγορά χύδην ξηρού φορτίου, όπου το 2012 σύμφωνα με το Βαλτικό Κέντρο, το 99,51% των συναλλαγών εκκαθαρίστηκε. 4

11 1.4. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ Υπάρχουν δύο βασικοί τύποι δικαιωμάτων προαίρεσης. Τα δικαιώματα αγοράς (calls) και τα δικαιώματα πώλησης (puts). Ένα δικαίωμα αγοράς (call option), δίνει το δικαίωμα στον κάτοχό του να αγοράσει ένα επενδυτικό αγαθό σε συγκεκριμένη ημερομηνία και συγκεκριμένη τιμή. Ένα δικαίωμα πώλησης (put option), δίνει το δικαίωμα στον κάτοχό του να πουλήσει ένα επενδυτικό αγαθό σε συγκεκριμένη ημερομηνία και συγκεκριμένη τιμή. Η τιμή που αναγράφεται στο συμβόλαιο ονομάζεται τιμή εξάσκησης (exercise price or strike price) και η αναγραφόμενη ημερομηνία ονομάζεται ημερομηνία λήξης (expiration date or maturity date). Στην περίπτωση ενός δικαιώματος προαίρεσης Ευρωπαϊκού τύπου, η εξάσκησή του πραγματοποιείται στην ημερομηνία λήξης του, ενώ η εξάσκηση ενός δικαιώματος Αμερικάνικου τύπου γίνεται οποιαδήποτε χρονική στιγμή στη διάρκεια της ζωής του. Τα δικαιώματα Ασιατικού τύπου εκτελούνται με τιμή εξάσκησης το μέσο όρο της τιμής του δικαιώματος μέσα σε μία ορισμένη χρονική περίοδο. Για να αποκτήσει ένας επενδυτής ένα δικαίωμα προαίρεσης, οφείλει να πληρώσει την τιμή του δικαιώματος (option premium) στον πωλητή. Ένα δικαίωμα προαίρεσης είναι at the money, εάν η τιμή του υποκείμενου επενδυτικού αγαθού είναι ίδια με την τιμή εξάσκησης. Ένα δικαίωμα αγοράς (call option) είναι in the money όταν η τιμή του υποκείμενου επενδυτικού αγαθού (market price) είναι υψηλότερη της τιμής εξάσκησης και out of the money όταν η τιμή αυτή είναι χαμηλότερη της τιμής εξάσκησης. Αντίθετα, ένα δικαίωμα πώλησης (put option) είναι in the money όταν η τιμή του υποκείμενου αγαθού είναι χαμηλότερη από την τιμή εξάσκησης και out of the money όταν η τιμή αυτή είναι υψηλότερη της τιμής εξάσκησης. Τέλος ένα δικαίωμα προαίρεσης είναι deep in the money όταν η εξάσκησή του οδηγεί σε υψηλά κέρδη. Τα δικαιώματα προαίρεσης δίνουν το δικαίωμα και όχι την υποχρέωση στον κάτοχό τους να αγοράσει ή να πουλήσει ένα αγαθό, σε αντίθεση με τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης και τα προθεσμιακά συμβόλαια στα οποία ο κάτοχός του είναι υποχρεωμένος να αγοράσει ή να πουλήσει ένα επενδυτικό αγαθό σε προκαθορισμένη χρονική στιγμή και προκαθορισμένη τιμή. 5

12 Υπάρχουν τέσσερις τύποι συμμετεχόντων στην αγορά των δικαιωμάτων προαίρεσης: Οι αγοραστές των δικαιωμάτων αγοράς Οι πωλητές των δικαιωμάτων αγοράς Οι αγοραστές των δικαιωμάτων πώλησης Οι πωλητές των δικαιωμάτων πώλησης Όσον αφορά των τρόπο διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων αυτών, γίνεται τόσο χρηματιστηριακά, με το μεγαλύτερο όγκο διαπραγμάτευσης να πραγματοποιείται από το CME Group, όσο και εκτός χρηματιστηρίου, στην αγορά των Over The Counter συμβολαίων. Διάγραμμα 1.1. Όγκος συναλλαγών σε futures, options ανά περιοχή διαπραγμάτευσης (2012) 21% 8% 2% 35% Asia Pacific North America Europe Latin America Other 34% Πηγή: Futures Industry Το διάγραμμα 1.1. παρουσιάζει την αγορά των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης και των δικαιωμάτων προαίρεσης για το 2012, ταξινομημένα ανά περιοχή διαπραγμάτευσης. Η δυτική περιοχή του Ειρηνικού (Asia Pacific region), με περισσότερα από 7,5 δισεκατομμύρια συμβόλαια, αποτελεί την περιοχή με το μεγαλύτερο όγκο διαπραγμάτευσης και ακολουθεί η Βόρειος Αμερική με 7,2 δισεκατομμύρια συμβόλαια. Τα χρηματιστήρια με έδρα την Ευρώπη και τη Λατινική Αμερική διατηρούν μερίδια της τάξης του 20,7% και 8,2% αντίστοιχα. Τέλος τα χρηματιστήρια με έδρα το Ντουμπάι, το Ισραήλ, τη Νότιο Αφρική και την Τουρκία, κατέχουν το 1,9% του συνολικού όγκου διαπραγμάτευσης σε futures και options. 6

13 Όσον αφορά την ταξινόμηση ανά κατηγορία επενδυτικού αγαθού, τα παράγωγα ιδίων κεφαλαίων έχουν μερίδια της τάξης του 59,1% και ακολουθούν τα επιτόκια και τα νομίσματα με 13,9% και 11,5% αντίστοιχα. Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης και δικαιώματα προαίρεσης σε αγροτικά προϊόντα, προϊόντα ενέργειας, μέταλλα, δείκτες αγαθών, πίστωση, πληθωρισμό, ακίνητα, ξυλεία, λιπάσματα, πλαστικά, καιρό διατηρούν το 15,5% της αγοράς. Το διάγραμμα 1.2. απεικονίζει των όγκων συναλλαγών σε futures και options ταξινομημένα ανά περιοχή διαπραγμάτευσης. Διάγραμμα 1.2. Όγκος συναλλαγών σε futures, options ανά κατηγορία (2012) 1% Individual Equity 4% 4% Equity Indices 6% 30% Interest Rate 12% Foreign Currency 14% 29% Agriculture Energy Metals Others Πηγή: Futures Industry Οι πέντε όμιλοι χρηματιστηρίων με το μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών για τη διαπραγμάτευση συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης (futures) και δικαιωμάτων προαίρεσης (options) για την περίοδο 2012 καθώς και η ετήσια μεταβολή του όγκου αυτού σε σχέση με το προηγούμενο έτος (2011), παρατίθενται στον πίνακα Ο όμιλος με το μεγαλύτερο όγκο διαπραγμάτευσης παραμένει το CME Group με περισσότερα από 2,8 δισεκατομμύρια συμβόλαια και ακολουθεί το Eurex με όγκο ο οποίος πλησιάζει τα 2,3 δισεκατομμύρια συμβόλαια. Οι όμιλοι NYSE Euronext, BM&Fbovespa και CBOE Group συμπληρώνουν τη λίστα με τους πέντε ομίλους χρηματιστηρίων με το μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών. Χρήζει αναφοράς ότι το 2012 ο συνολικός αριθμός συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης και δικαιωμάτων προαίρεσης που διαπραγματεύεται σε χρηματιστήρια παγκοσμίως σημείωσε πτώση της τάξης του 15,3% με το συνολικό αριθμό συμβολαίων να μειώνεται στα 21,2 τρισεκατομμύρια συμβόλαια, το χαμηλότερο επίπεδο από το Η πτώση αυτή αποτελεί τουλάχιστον χαμηλό δεκαετίας. Οι σημαντικές περιοχές με το μεγαλύτερο όγκο διαπραγμάτευσης αποτελούμενες από τη δυτική περιοχή του Ειρηνικού, τη 7

14 Βόρειο Αμερική και την Ευρώπη σημείωσαν διψήφιο ποσοστό μείωσης το Η σημαντική μείωση που παρατηρείται οφείλεται στην πτώση, με διψήφιο ποσοστό, συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης και δικαιωμάτων προαίρεσης σε επιτόκια, ίδια κεφάλαια και νομίσματα, η οποία δεν μπορούσε να αντισταθμιστεί από την αύξηση του ενδιαφέροντος που παρατηρήθηκε στην αγορά των αγαθών (commodities), λόγο του μικρού μεριδίου το οποίο διατηρούν στην αγορά αυτή. Πίνακας 1.1. Όμιλοι χρηματιστηρίων με το μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών σε συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης και δικαιώματα προαίρεσης (2012) New York Mercantile Exchange Exchange groups with highest futures & options volume Exchange Chicago Mercantile Exchange Chicago Board of Trade CME Group Broken down by subsidiary exchanges Volume for 2012 Annual change % ,80% ,10% ,20% ,70% Eurex International Securities Exchange Eurex ,80% ,80% ,80% NYSE Liffe Europe NYSE Amex Options NYSE Arca Options NYSE Liffe U.S. NYSE Euronext ,50% ,70% ,80% ,90% ,50% Bolsa de Valores de Sao Paulo Bolsa de Mercadorias & Futuros BM&Fbovespa ,80% ,80% ,00% Chicago Board Options Exchange C2 Exchange CBOE Futures Exchange CBOE Group Πηγή: Futures Industry ,00% ,40% ,40% ,80% 1.5. ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ Σύμβαση ανταλλαγής είναι μία συμφωνία μεταξύ δύο συμβαλλόμενων για την ανταλλαγή χρηματοροών στο μέλλον. Στη συμφωνία ορίζονται η ημερομηνία πληρωμής των χρηματοροών και ο τρόπος που αυτές θα υπολογιστούν. Τα swaps δεν διαπραγματεύονται σε χρηματιστήρια, αλλά στην OTC αγορά, στην οποία είναι 8

15 υπαρκτός ο κίνδυνος αθέτησης της συμφωνίας από κάποιο από τα συμβαλλόμενα μέρη (credit risk). Προκειμένου να εξαλειφθεί ο πιστωτικός κίνδυνος, κέντρα εκκαθάρισης συναλλαγών αναλαμβάνουν την εκκαθάριση των συμβάσεων αυτών. Παράδειγμα κέντρου εκκαθάρισης συναλλαγών αποτελεί το LCH.Clearnet με την πλατφόρμα SwapClear η οποία είναι η κυρίαρχη πλατφόρμα εκκαθάρισης interest rate swaps, έχοντας μερίδιο μεγαλύτερο του 50% στην αγορά αυτή. Οι πιο κοινοί τύποι συμβάσεων ανταλλαγής, αποτελούν τα plain vanilla interest rate swaps και τα currency swaps. Στην πρώτη περίπτωση το ένα μέρος της συναλλαγής συμφωνεί να πληρώσει στο άλλο μέρος σταθερό επιτόκιο (fixed interest rate) πάνω σε ένα ονομαστικό κεφάλαιο (notional principal) για μία περίοδο, λαμβάνοντας κυμαινόμενο επιτόκιο για το ίδιο ονομαστικό κεφάλαιο και την ίδια περίοδο. Στη δεύτερη περίπτωση, των currency swaps, το ένα μέρος της συναλλαγής συμφωνεί να πληρώσει στο άλλο μέρος επιτόκιο σε ονομαστικό κεφάλαιο ενός νομίσματος και λαμβάνει από το άλλο μέρος επιτόκιο πάνω σε ονομαστικό κεφάλαιο διαφορετικού νομίσματος. Η χρήση των συμβάσεων ανταλλαγής, είναι ιδιαίτερα δημοφιλής, διότι προσφέρει τη δυνατότητα στους μετέχοντες στις συμβάσεις αυτές να τις χρησιμοποιήσουν για εμπορικές ανάγκες και για την εκμετάλλευση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων που διατηρούν. Για παράδειγμα, μία τράπεζα η οποία πληρώνει κυμαινόμενο επιτόκιο για καταθέσεις και λαμβάνει σταθερό επιτόκιο για τα δάνεια που προσφέρει. Προκειμένου να καλυφθεί από την διαφορά αυτή, συμμετέχει σε ένα swap, όπου πληρώνει ένα σταθερό επιτόκιο και λαμβάνει ένα κυμαινόμενο. Με αυτόν τον τρόπο μετατρέπει τα δάνεια της από δάνεια με σταθερό επιτόκιο, σε δάνεια με κυμαινόμενο επιτόκιο, γεφυρώνοντας την αρχική διαφορά μεταξύ των επιτοκίων. Επίσης μία εταιρία, έστω A, η οποία έχει συγκριτικό πλεονέκτημα στο δανεισμό κυμαινόμενων επιτοκίων έναντι μίας άλλης εταιρίας, έστω B, η οποία έχει συγκριτικό πλεονέκτημα στο δανεισμό σταθερών επιτοκίων. Η Α θα δανειστεί σε κυμαινόμενο επιτόκιο και σε περίπτωση που επιθυμεί να μετατρέψει το επιτόκιο αυτό σε σταθερό, θα συμμετάσχει σε ένα interest rate swap με την B, μετατρέποντας το κυμαινόμενο επιτόκιο σε σταθερό. 9

16 1.6. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ Υπάρχουν τρείς κύριες κατηγορίες συμμετεχόντων στις αγορές παραγώγων: hedgers, speculators, arbitragers. Οι hedgers χρησιμοποιούν τα χρηματοοικονομικά παράγωγα προκειμένου να μειώσουν ή να εξαλείψουν τον κίνδυνο που σχετίζεται με τις μεταβολές των τιμών ενός επενδυτικού αγαθού. Στόχος τους είναι να αποφύγουν τις δυσμενείς για αυτούς μεταβολές του υποκείμενου επενδυτικού στο οποίο είναι εκτεθειμένοι. Οι speculators παίρνουν θέση στην αγορά των παραγώγων, στοιχηματίζοντας σε μελλοντικές μεταβολές ενός επενδυτικού αγαθού και τα παράγωγα τους δίνουν τη δυνατότητα για περισσότερη μόχλευση. Η μόχλευση την οποία προσφέρουν τα χρηματοοικονομικά προϊόντα, ενέχει υψηλότερο ρίσκο, έχοντας σαν αποτέλεσμα την αύξηση των πιθανών κερδών και ζημιών του εκάστοτε επενδυτή. Τέλος οι arbitragers χρησιμοποιούν τα χρηματοοικονομικά παράγωγα συμμετέχοντας ταυτόχρονα σε δύο ή περισσότερες αγορές, εκμεταλλευόμενοι τις διαφορές μεταξύ των τιμών σε διαφορετικές αγορές, παίρνοντας συμψηφιστικές θέσεις για να επιτύχουν κέρδος. Η μέθοδος arbitrage, υφίσταται σαν συνέπεια της αναποτελεσματικότητας των αγορών. Προσφέρει ένα μηχανισμό, ο οποίος εξασφαλίζει ότι οι τιμές δεν θα παρεκκλίνουν σημαντικά από τη δίκαιη αξία τους για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η μέθοδος αυτή απαιτεί ταχύτητα στην εκτέλεση των συναλλαγών, καθώς οι ευκαιρίες αναποτελεσματικότητας που παρουσιάζονται στις αγορές διαρκούν για μικρό χρονικό διάστημα, εξαλείφοντας την πιθανότητα κέρδους. 10

17 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο ΝΑΥΛΟΔΕΙΚΤΕΣ ΤΟΥ ΒΑΛΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ-2 Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται οι τέσσερις ναυλοδείκτες τους οποίους εκδίδει το Βαλτικό Κέντρο για την παρακολούθηση της ναυλαγοράς πλοίων μεταφοράς χύδην ξηρών φορτίων και τους δύο ναυλοδείκτες για την παρακολούθηση των πλοίων μεταφοράς χύδην υγρών φορτίων. 2.1.BALTIC DRY INDEX (BDI) Ο δείκτης BDI αποτελεί από την 1 η Νοεμβρίου του 1999 διάδοχο Baltic Freight Index (BFI), εκφράζεται σε μονάδες δείκτη και από την 1 Ιουλίου του 2009 υπολογίζεται ως εξής: [(BCI TCavg + BPI Tcavg + BSI Tcavg + BHSI Tcavg)/ 4] * 0, όπου: BCI = Baltic Capesize Index BPI = Baltic Panamax Index BSI = Baltic Supramax Index BHSI = Baltic Handysize Index Tcavg = Time Charter average (ο μέσος όρος των χρονοναυλώσεων που συμμετέχουν στον καθορισμό του κάθε επιμέρους δείκτη) 2.2. BALTIC CAPESIZE INDEX (BCI) Ο ναυλοδείκτης BCI χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση της ναυλαγοράς των πλοίων μεταφοράς ξηρού φορτίου, τύπου Capesize (100, ,000 dwt) και αποτελείτε από πέντε ναυλώσεις ταξιδίου και τέσσερις χρονοναυλώσεις, με διαφορετική στάθμιση όπως αυτές απεικονίζονται στον πίνακα 2.1. Μονάδα μέτρησης για τις ναυλώσεις ταξιδίου είναι τα US$/ τόνο, για τις χρονοναυλώσεις είναι τα US$/ ημέρα και ο δείκτη μετριέται σε μονάδες δείκτη. 11

18 Πηγή: Baltic Exchange Πίνακας 2.1. Σύνθεση του ναυλοδείκτη BCI (30/9/2013) Route No. Route description Weighting C2 160,00 lt Tubarao - Rotterdam 10% C3 160,000 mt or 170,000 mt Turabao - Qingdao 15% C4 150,000 mt Richards Bay - Rotterdam 5% C5 160,000 mt or 170,000 mt W Australia - Qingdao 15% C7 150,000 mt Bolivar - Rotterdam 5% C8_03 172,000 mt Gibraltar/Hamburg trans Atlantic r/v 10% C9_03 172,000 mt Continent/Mediterranean trip Far East 5% C10_03 172,000 mt Pacific r/v 20% C11_03 172,000 mt China/Japan trip Mediterranean/Continent 15% 2.3. BALTIC PANAMA INDEX (BPI) Ο δείκτης BPI περιλαμβάνει τέσσερις χρονοναυλώσεις με ίδιο συντελεστή στάθμισης για πλοία μεταφοράς ξηρού φορτίου, τύπου Panamax (60, ,000 dwt). Ως μονάδα μέτρησης για τις χρονοναυλώσεις χρησιμοποιούνται τα US$/ ημέρα και ο δείκτης μετριέται σε μονάδες δείκτη. Στον πίνακα 2.2. παρατίθενται οι διαδρομές και η συνεισφορά τους στο BPI. Πίνακας 2.2. Σύνθεση του ναυλοδείκτη BPI (30/9/2013) Route No. Route description Weighting P1A_03 74,000 mt Transatlantic r/v 25% P2A_03 74,000 mt SKAW - GIB/Far East 25% P3A_03 74,000 mt Japan - SK/Pacific/r/v 25% P4A_03 74,000 mt Far East/NOPAC - AUST/SK - PAS 25% Πηγή: Baltic Exchange 2.4. BALTIC SUPRAMAX INDEX (BSI) Ο δείκτης BSI χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση της ναυλαγοράς των πλοίων μεταφοράς ξηρού φορτίου, τύπου Supramax (52,500 dwt), μέγιστης ηλικίας δέκα ετών και περιλαμβάνει τέσσερις χρονοναυλώσεις και δύο ναυλώσεις ταξιδίου με διαφορετική στάθμιση, όπως αυτές απεικονίζονται στον πίνακα 2.3. Μονάδα μέτρησης για τις ναυλώσεις ταξιδίου είναι τα US$/ τόνο, για τις χρονοναυλώσεις είναι τα US$/ ημέρα και ο δείκτη μετριέται σε μονάδες δείκτη. 12

19 Πίνακας 2.3. Σύνθεση του ναυλοδείκτη BSI (30/9/2013) Route No. Route description Weighting S1A Antwerp - Skaw Trip Far East 12,50% S1B Canakkale Trip Far East 12,50% S2 Japan - SK/NOPAC or Australia r/v 25% S3 Japan - SK Trip Gib - Skaw range 25% S4A US Gulf - Skaw Passero 12,50% S4B Skaw Passero - US Gulf 12,50% Πηγή: Baltic Exchange 2.5. BALTIC HANDYSIZE INDEX (BHSI) Ο δείκτης BHI περιλαμβάνει έξι χρονοναυλώσεις με διαφορετικό συντελεστή στάθμισης για πλοία μεταφοράς ξηρού φορτίου, τύπου Handysize (28,000 dwt) μέγιστης ηλικίας δέκα πέντε ετών. Ως μονάδα μέτρησης για τις χρονοναυλώσεις χρησιμοποιούνται τα US$/ ημέρα και ο δείκτης μετριέται σε μονάδες δείκτη. Στον πίνακα 2.4. παρατίθενται οι διαδρομές και η συνεισφορά τους στο BHI. Πίνακας 2.4. Σύνθεση του ναυλοδείκτη BΗSI (30/9/2013) Route No. Route description Weighting HS1 Skaw Passero trip Recalada - Rio de Janeiro 12,50% HS2 Skaw Passero trip Boston - Galveston 12,50% HS3 Recalada - Rio de Janeiro trip Skaw Passero 12,50% HS4 US Gulf trip via US Gulf or NCSA to Skaw Passero 12,50% HS5 SE Asia trip via Australia to Singapore - Japan 25% HS6 S. Korea - Japan via NOPAC to Singapore - Japan 25% Πηγή: Baltic Exchange 2.6. BALTIC DIRTY TANKER INDEX (BDTI) Ο δείκτης BDTI περιλαμβάνει διαδρομές μεταφοράς ακάθαρτου πετρελαίου με την κάθε διαδρομή να συνεισφέρει εξίσου στη σύνθεση του δείκτη. Ως μονάδα μέτρησης χρησιμοποιείται ο δείκτης Worldscale, ο οποίος μεταβάλλεται σε ημερήσια βάση δείχνοντας την τιμή του ναύλου η οποία επιτυγχάνεται κατά μέσο όρο σε κάθε εμπορική θαλάσσια διαδρομή μεταφοράς πετρελαίου και προϊόντων πετρελαίου από ναυλωτές και μεταφορείς. Ο πίνακας 2.5. απεικονίζει τη σύνθεση του BDTI και τα μεγέθη των πλοίων μεταφοράς ακάθαρτου πετρελαίου για κάθε διαδρομή. 13

20 Πίνακας 2.5. Σύνθεση του ναυλοδείκτη BDTI (30/9/2013) Route No. Route description Size TD1 ME Gulf to US Gulf TD2 ME Gulf to Singapore TD3 ME Gulf to Japan TD4 West Africa to US Gulf TD5 West Africa to USAC TD6 Black Sea/ Med TD7 North Sea to Continent TD8 Kuwait to Singapore TD9 Caribs to US Gulf TD10D Caribs to USAC - Double hull vessel TD12 ARA to US Gulf TD14 SE Asia to EC Australia TD15 West Africa to China TD16 Black Sea to Mediterranean TD17 Baltic to UK/Cont TD18 Baltic to UK/Cont TD19 Cross Med Πηγή: Baltic Exchange 2.7. BALTIC CLEAN TANKER INDEX (BCTI) Ο δείκτης BCTI αποτελείται από διαδρομές μεταφοράς καθαρών προϊόντων πετρελαίου με την κάθε διαδρομή να συμμετέχει με ίση βαρύτητα στον καθορισμό της τιμής του δείκτη. Ως μονάδα μέτρησης χρησιμοποιείται ο δείκτης Worldscale. Ο πίνακας 2.6. απεικονίζει τη σύνθεση του BCTI και τα μεγέθη των πλοίων μεταφοράς καθαρών προϊόντων πετρελαίου για κάθε διαδρομή. Πίνακας 2.6. Σύνθεση του ναυλοδείκτη BCTI (30/9/2013) Route No. Route description Size TC1 Middle East Gulf to Japan TC2_37 Continent to USAC TC3_38 Carribean - USAC TC5 Middle East to Japan TC6 Algeria/Euromed TC8 CPP/UNL m/distillate AG to UK/Cont TC9 CPP/UNL m/distillate Baltic to UK/Cont TC14 US Gulf to Continent Πηγή: Baltic Exchange Οι δείκτες BDTI και BCTI αποτελούν από την 1 η Οκτωβρίου του 2001 τους διαδόχους του ναυλοδείκτη Baltic International Tanker Route (BITR), ο οποίος 14

21 δημιουργήθηκε το 1998 από το Βαλτικό Κέντρο για την παρακολούθηση των ναύλων σε ημερήσια βάση, για επιλεγμένες διαδρομές μεταφοράς υγρού φορτίου. 15

22 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ 3.1. ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ Τα ναυτιλιακά παράγωγα είναι χρηματοοικονομικά προϊόντα των οποίων η αξία εξαρτάται ή προέρχεται από την αξία ναυλοδεικτών (freight indexes) και εμπορικών θαλάσσιων διαδρομών (routes) οι οποίοι δημοσιεύονται καθημερινά από το Baltic Exchange και το ναυλομεσιτικό οίκο Platts, όσον αφορά τα χύδην ξηρά και υγρά φορτία και το Shanghai Shipping Exchange και το ναυλομεσιτικό οίκο Drewry Shipping Consultants (σε συνεργασία με το ClearTrade Exchange), για τα εμπορευματοκιβώτια. Τα ναυτιλιακά παράγωγα αποτελούν χρηματοοικονομικά συμβόλαια μεταξύ δύο συμβαλλόμενων μερών για τη μεταφορά ενός φορτίου δια θαλάσσης, σε μία προκαθορισμένη τιμή. Τα συμβόλαια αυτά δεν περιλαμβάνουν τη φυσική μεταφορά του υποκείμενου αγαθού και ο διακανονισμός περιλαμβάνει την καταβολή χρημάτων (cash settled contracts). Ο διακανονισμός αυτός διαφέρει από συμβόλαιο σε συμβόλαιο και εξαρτάται από την ωρίμανσή του, η οποία μπορεί να είναι σε ένα μήνα, ένα τρίμηνο ή ένα χρόνο, από τον τύπο του συμβολαίου, ο οποίος μπορεί να αφορά χρονοναύλωση (Time Charter), ναύλωση ταξιδίου, κ.τ.λ. και από την αγορά, χύδην ξηρού ή υγρού φορτίου, εμπορευματοκιβωτίων. Τα κυριότερα είδη ναυτιλιακών παραγώγων είναι τα εξής: Freight futures, τα οποία διαπραγματεύονται χρηματιστηριακά. Forward Freight Agreements (FFAs), τα οποία διαπραγματεύονται εκτός χρηματιστηρίου και μπορούν να χωριστούν σε Over The Counter FFAs και σε cleared FFAs, τα οποία εκκαθαρίζονται από κέντρα εκκαθάρισης συναλλαγών. Freight options, τα οποία διαπραγματεύονται τόσο εκτός όσο και εντός χρηματιστηρίου. Container Freight Swap Agreements (CFSAs), τα οποία διαπραγματεύονται εκτός χρηματιστηριακής αγοράς. 16

Εισαγωγή στα Χρηματοοικονομικά Παράγωγα

Εισαγωγή στα Χρηματοοικονομικά Παράγωγα Εισαγωγή στα Χρηματοοικονομικά Παράγωγα Αχιλλέας Ζαπράνης Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Θέματα Ορισμοί Προθεσμιακές Συμβάσεις (forwards) Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα 9. Περιεχόμενα

Περιεχόμενα 9. Περιεχόμενα Περιεχόμενα 9 Περιεχόμενα Εισαγωγή... 15 1. Οικονομικές και Χρηματοπιστωτικές Κρίσεις... 21 2. Χρηματοπιστωτικό Σύστημα... 31 2.1. Ο Ρόλος και οι λειτουργίες των κεντρικών τραπεζών... 31 2.2. Το Ελληνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ενότητα 7: ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ενότητα 7: ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ενότητα 7: ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Αντιστάθμιση Ναυτιλιακών Επιχειρηματικών Κινδύνων με τη Χρήση Παραγώγων Προϊόντων. Δρ. Ηλίας Βισβίκης

Αντιστάθμιση Ναυτιλιακών Επιχειρηματικών Κινδύνων με τη Χρήση Παραγώγων Προϊόντων. Δρ. Ηλίας Βισβίκης Αντιστάθμιση Ναυτιλιακών Επιχειρηματικών Κινδύνων με τη Χρήση Παραγώγων Προϊόντων Δρ. Ηλίας Βισβίκης Επίκουρος Καθηγητής Χρηματοοικονομικής Ακαδημαϊκός Διευθυντής, MBA in Shipping ALBA Graduate Business

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Ερωτήσεις

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Ερωτήσεις Κοκολιού Έλλη Α.Μ. 1207 Μ 093 Διεθνής Πολιτική Οικονομία Μάθημα: Γεωπολιτική των Κεφαλαιαγορών Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α) Η αγορά συναλλάγματος

Διαβάστε περισσότερα

Γραπτή Εργασία 3 Παράγωγα Αξιόγραφα. Γενικές οδηγίες

Γραπτή Εργασία 3 Παράγωγα Αξιόγραφα. Γενικές οδηγίες ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Θεματική Ενότητα: ΕΟ 31 Χρηματοοικονομική ιοίκηση Ακαδημαϊκό Έτος: 2010-11 Γραπτή Εργασία 3 Παράγωγα Αξιόγραφα Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΑ. Στέλιος Ξανθόπουλος

ΠΑΡΑΓΩΓΑ. Στέλιος Ξανθόπουλος ΠΑΡΑΓΩΓΑ Στέλιος Ξανθόπουλος Εισαγωγικά Ένα παράγωγο συµβόλαιο είναι ένα αξιόγραφο η αξία του οποίου εξαρτάται από τις αξίες άλλων «πιο βασικών» υποκείµενων µεταβλητών. Τα παράγωγα συµβόλαια είναι επίσης

Διαβάστε περισσότερα

Παράγωγα προϊόντα. Προθεσµιακές Συµφωνίες Συµφωνίες Ανταλλαγών Συµβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης ικαιώµατα Προαίρεσης. Απόστολος Γ.

Παράγωγα προϊόντα. Προθεσµιακές Συµφωνίες Συµφωνίες Ανταλλαγών Συµβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης ικαιώµατα Προαίρεσης. Απόστολος Γ. Παράγωγα προϊόντα Προθεσµιακές Συµφωνίες Συµφωνίες Ανταλλαγών Συµβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης ικαιώµατα Προαίρεσης Ορόλος των χρηµατοπιστωτικών αγορών Χρηµατοπιστωτικές Αγορές: µέσω αυτών διοχετεύονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ Εισαγωγή Η Alpha Finance, στα πλαίσια προσαρμογής της στις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Credit Risk Διάλεξη 4

Credit Risk Διάλεξη 4 Πανεπιστήμιο Πειραιώς ΠΜΣ στην «Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου» Credt Rsk Διάλεξη 4 Αντιστάθμιση πιστωτικού κινδύνου Μιχάλης Ανθρωπέλος anthropel@unp.gr http://web.xrh.unp.gr/faculty/anthropelos

Διαβάστε περισσότερα

χρηµατοοικονοµικών παράγωγων συµβολαίων είναι για: αντιστάθµιση κινδύνων επενδυτικούς λόγους

χρηµατοοικονοµικών παράγωγων συµβολαίων είναι για: αντιστάθµιση κινδύνων επενδυτικούς λόγους Derivatives Forum Money Show 2-3 Φεβρουαρίου 2008, Ζάππειο Οι αλληλεπιδράσεις των αγορών τοις µετρητοίς και των συµβολαίων µελλοντικής εκπλήρωσης επί των δεικτών FTSE-ASE και FTSE- ASEMid40 Εµµανουήλ Γ.

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση Επιχειρηµατικών Κινδύνων

ιαχείριση Επιχειρηµατικών Κινδύνων ιαχείριση Επιχειρηµατικών Κινδύνων Στρατηγικές διαχείρισης του κίνδυνου από την διακύµανση των τιµών της αγοράς πετρελαίου Φιλήµων Λ. Αντωνόπουλος Τµήµα ιαχείρισης ιαθεσίµων Energy & Commodities Marfin

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ: FORWARDS, FUTURES, OPTIONS & SWAPS ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΣΑΓΡΗΣ Περίληψη: Η Χρηµατοοικονοµική Μηχανική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΥΨΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΜΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΚΑΛΥΨΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΜΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΜΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Εισαγωγικό Πλαίσιο Θεόδωρος Συριόπουλος Πανεπιστήμιο Αιγαίου Η έννοια της διαχείρισης κινδύνου (risk management), όπως αναφέρεται στη σύγχρονη χρηματοοικονομική,

Διαβάστε περισσότερα

Ναυτιλιακή Χρηματοδότηση Αθήνα, 7/6/2007 Κωνσταντίνος Δημητρίου Account manager, NBG

Ναυτιλιακή Χρηματοδότηση Αθήνα, 7/6/2007 Κωνσταντίνος Δημητρίου Account manager, NBG Ναυτιλιακή Χρηματοδότηση Αθήνα, 7/6/2007 Κωνσταντίνος Δημητρίου Account manager, NBG Οι Ναυτιλιακές Αγορές θεωρούνται υψηλού κινδύνου Λόγω των έντονων διακυμάνσεων (cyclicality) Λόγω των σημαντικών κεφαλαίων

Διαβάστε περισσότερα

Asset & Liability Management Διάλεξη 5

Asset & Liability Management Διάλεξη 5 Πανεπιστήμιο Πειραιώς ΠΜΣ στην «Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου» Asset & Liability Management Διάλεξη 5 Συναλλαγματικός Κίνδυνος Μιχάλης Ανθρωπέλος anthropel@unipi.gr http://web.xrh.unipi.gr/faculty/anthropelos

Διαβάστε περισσότερα

INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL

INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL Ειδικό Δελτίο Ενημέρωσης για τους Επενδυτές ΔΙΕΘΝΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ (FUTURES & OPTIONS) ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ! Αν και πολλά

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Κινδύνου Risk Management

Διαχείριση Κινδύνου Risk Management Διαχείριση Κινδύνου Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Ο κίνδυνος είναι εμφανής σε όλες τις δραστηριότητες, όλων των οργανισμών ανεξάρτητα από το σκοπό και από την διάρθρωση των λειτουργιών του Οι επιχειρήσεις είναι

Διαβάστε περισσότερα

Μόχλευση, αντιστάθµιση και απλές στρατηγικές µε παράγωγα

Μόχλευση, αντιστάθµιση και απλές στρατηγικές µε παράγωγα Μόχλευση, αντιστάθµιση και απλές στρατηγικές µε παράγωγα Αγορά Calls για µόχλευση Ητιµή ενός call για 100 µετοχές είναι σηµαντικά χαµηλότερη από το να αγοράσουµε τις 100 µετοχές στη spot αγορά. Παράδειγµα:

Διαβάστε περισσότερα

Passport number (or) διαβατηρίου (ή)

Passport number (or) διαβατηρίου (ή) APPLICATION FOR DEMATERIALIZED SECURITIES SYSTEM (S.A.T.) ACCOUNT WITH THE ATHENS EXCHANGE ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΛΩΝ ΤΙΤΛΩΝ (Σ.Α.Τ.) ΜΕ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Please type Latin Characters.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΦΑΡΣΑΡΩΤΑΣ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΑΒΛΑΡΙΔΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΦΑΡΣΑΡΩΤΑΣ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΑΒΛΑΡΙΔΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΦΑΡΣΑΡΩΤΑΣ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΑΒΛΑΡΙΔΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Σημεία Γενικού Ενδιαφέροντος Νομικό πλαίσιο Ν. 2533/97 Υπεύθυνοι λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚH

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚH ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚH Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΕΑΝ ΔΕΝ ΛΑΒΕΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ (ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ) Α. Συναλλαγές στην Αγορά Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών 1. Προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Οικονομία Ι: Μακροθεωρία και Πολιτική Νίκος Κουτσιαράς. Κυριάκος Φιλίνης

Πολιτική Οικονομία Ι: Μακροθεωρία και Πολιτική Νίκος Κουτσιαράς. Κυριάκος Φιλίνης Πολιτική Οικονομία Ι: Μακροθεωρία και Πολιτική Νίκος Κουτσιαράς Κυριάκος Φιλίνης Οργανισμοί που δέχονται καταθέσεις Εμπορικές τράπεζες ΣυνεταιριστικέςτράπεζεςΣ έ ά ζ Πιστωτικές ενώσεις Οργανισμοί αποταμιεύσεων

Διαβάστε περισσότερα

MANAGEMENT OF FINANCIAL INSTITUTIONS

MANAGEMENT OF FINANCIAL INSTITUTIONS MANAGEMENT OF FINANCIAL INSTITUTIONS ΔΙΑΛΕΞΗ: «ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ» (Foreign Exchange Risk) Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Χρηματοοικονομικής Καθηγητής Γκίκας Χαρδούβελης 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ορισμός Συναλλαγματικού

Διαβάστε περισσότερα

Τα θεμελιώδη της τιμής του πετρελαίου

Τα θεμελιώδη της τιμής του πετρελαίου Τα θεμελιώδη της τιμής του πετρελαίου Νικόλαος Κοντινάκης Σύμβουλος ενεργειακής πολιτικής και αγορών VRS Investment Research & Analysis Journal 1 ο Trading Show, Αθήνα Τα θεμελιώδη της τιμής του πετρελαίου

Διαβάστε περισσότερα

JEREMIE Joint European Resources for Micro to medium Enterprises

JEREMIE Joint European Resources for Micro to medium Enterprises JEREMIE Joint European Resources for Micro to medium Enterprises ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αθήνα, 1 η Ιουνίου 2010 Σχετικά με την Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων στο «Σχέδιο Επιμερισμού Ρίσκου και Συγχρηματοδότησης» της

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Διαχείριση Πιστωτικού Κινδύνου και Κινδύνου Αγοράς

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Διαχείριση Πιστωτικού Κινδύνου και Κινδύνου Αγοράς Διαχείριση Πιστωτικού Κινδύνου και Κινδύνου Αγοράς Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Αντικειμενικοί στόχοι Διαχείρισης Κινδύνου: Βελτίωση χρηματοοικονομικής απόδοσης Αποφυγή ανεπιθύμητων απωλειών Ταξινόμηση Κινδύνων:

Διαβάστε περισσότερα

Συναλλαγματικές ισοτιμίες και αγορά συναλλάγματος

Συναλλαγματικές ισοτιμίες και αγορά συναλλάγματος Συναλλαγματικές ισοτιμίες και αγορά συναλλάγματος 1. Οι συναλλαγματικές ισοτιμίες και οι τιμές των αγαθών 2. Περιγραφή της αγοράς συναλλάγματος 3. Η ζήτηση νομισμάτων ως ζήτηση περιουσιακών στοιχείων 4.

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία «Ορισμός πρότυπου δείκτη συμπεριφοράς ναύλων δεξαμενόπλοιων»

Διπλωματική Εργασία «Ορισμός πρότυπου δείκτη συμπεριφοράς ναύλων δεξαμενόπλοιων» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Διπλωματική Εργασία «Ορισμός πρότυπου δείκτη συμπεριφοράς ναύλων δεξαμενόπλοιων» Χατζόβουλος Ν. Δημήτριος Λυρίδης

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 2

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 2 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στα Χηματοοικονομικά Παράγωγα 1 1.1 Χρηματοοικονομικοί Τίτλοι και Χρηματιστήριο...1 1.1.1 Το Χρηματιστήριο Αθηνών...4 1.2 Ιστορία των Παραγώγων...5 1.2.1 Τα Παράγωγα στην

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνείς Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου. Ομολογίες, Διάρκεια, Προθεσμιακά Επιτόκια, Ανταλλαγές Επιτοκίων

Διεθνείς Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου. Ομολογίες, Διάρκεια, Προθεσμιακά Επιτόκια, Ανταλλαγές Επιτοκίων Διεθνείς Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου Ομολογίες, Διάρκεια, Προθεσμιακά Επιτόκια, Ανταλλαγές Επιτοκίων 1 Η ομολογία είναι ένα εμπορικό έγγραφο, με το οποίο η εκδότρια εταιρεία αναγνωρίζει (ομολογεί) ότι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Α. Η χρηµατοοικονοµική επιστήµη εξετάζει: 1. Τον κόσµο των χρηµαταγορών,των κεφαλαιαγορών και των επιχειρήσεων 2. Θέµατα που περιλαµβάνουν τη χρονική αξία

Διαβάστε περισσότερα

Πιστωτικά Παράγωγα και οι Χρήσεις τους

Πιστωτικά Παράγωγα και οι Χρήσεις τους Πιστωτικά Παράγωγα και οι Χρήσεις τους Γιώργος Χαλαμανδάρης, PhD Λέκτορας Χρηματοοικονομικής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών E-mail: gchalamandar@aueb.gr George Chalamandaris, PhD 1 Εισαγωγή Πιστωτικά Παράγωγα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΕ / Futures. Μεταβολή. Συνολική Μεταβολή για Περιθώριο Ασφάλισης. Συντελεστής για Κίνδυνο Ημέρα Adjustment Factor Margin Factor Day Risk Factor

ΣΜΕ / Futures. Μεταβολή. Συνολική Μεταβολή για Περιθώριο Ασφάλισης. Συντελεστής για Κίνδυνο Ημέρα Adjustment Factor Margin Factor Day Risk Factor ΣΜΕ / Futures ATHEX Products Underlying Asset Μεταβολή Υποκειμένου Valuation Interval Συνολική Μεταβολή για Περιθώριο Ασφάλισης Συντελεστής για Κίνδυνο Ημέρα Άνοιγμα Τιμής Adjustment Factor Margin Factor

Διαβάστε περισσότερα

15-19 Οκτωβριου Παραδοσιακα και Νεα Χρηματοδοτικα Εργαλεια της Ναυτιλιας.

15-19 Οκτωβριου Παραδοσιακα και Νεα Χρηματοδοτικα Εργαλεια της Ναυτιλιας. 15-19 Οκτωβριου Παραδοσιακα και Νεα Χρηματοδοτικα Εργαλεια της Ναυτιλιας. Δευτερα 15 Οκτωβριου 2007 Γενικο Θεμα: Εισαγωγη στην Χρηματοδοτηση Ναυτιλιακων Επενδυσεων 5 6 μμ ΚΟΡΡΕΣ ΣΑΡΛΗΣ Εισαγωγη στο Σεμιναριο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για το Περιθώριο (margin)

Οδηγός για το Περιθώριο (margin) Οδηγός για το Περιθώριο (margin) Ορισμός του περιθωρίου: Οι συναλλαγές με περιθώριο σας επιτρέπουν να εκταμιεύετε ένα μικρό ποσοστό μόνο της αξίας της επένδυσης που θέλετε να κάνετε, αντί να χρειάζσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (Α1)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (Α1) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (Α1) 1. Η τυπική απόκλιση της τιμής ενός χρηματοοικονομικού στοιχείου αποτελεί μέτρο: (α) Αποδοτικότητας (β) Ρευστότητας (γ) Κινδύνου (δ) Κανένα από τα

Διαβάστε περισσότερα

«Απο το Πανεπιστημιο στις Ναυλαγορες»

«Απο το Πανεπιστημιο στις Ναυλαγορες» 4o Εργαστηριο Επιχειρηματικοτητας 10-14 Δεκεμβριου 2007 «Απο το Πανεπιστημιο στις Ναυλαγορες» Δευτερα 10/12 : Αποκτηση Πλοιου και Ροες Εσοδων 17.00 18.00 Αλκης Κορρες Naftotrade/Πανεπιστημιο Αιγαιου Εισαγωγη

Διαβάστε περισσότερα

Plus500CY Ltd. Εταιρικές Πληροφορίες

Plus500CY Ltd. Εταιρικές Πληροφορίες Plus500CY Ltd. Εταιρικές Πληροφορίες Εταιρικές Πληροφορίες 1. Η Εταιρεία 1.1. Η εταιρεία Plus500CY Ltd ( Εταιρεία ) εξουσιοδοτείται και εποπτευεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (Cyprus Securities

Διαβάστε περισσότερα

- Παράγωγα σχετιζόμενα με εμπορεύματα και εκκαθαρίζονται με ρευστά διαθέσιμα.

- Παράγωγα σχετιζόμενα με εμπορεύματα και εκκαθαρίζονται με ρευστά διαθέσιμα. Γενικά Η Εταιρία λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο, ώστε να επιτυγχάνει είτε κατά τη λήψη και διαβίβαση των εντολών σε τρίτους είτε κατά την εκτέλεση των εντολών επί για λογαριασμό των πελατών της το βέλτιστο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ" (ΑΓΟΡΕΣ ΜΕΤΟΧΩΝ & ΟΜΟΛΟΓΩΝ) (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.02.2015-27.02.

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΑΓΟΡΕΣ ΜΕΤΟΧΩΝ & ΟΜΟΛΟΓΩΝ) (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.02.2015-27.02. (ΑΓΟΡΕΣ ΜΕΤΟΧΩΝ & ) (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 0.02.205-27.02.205) ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΗ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΜΕ ΠΑΚΕΤΑ ΜΕΘΟΔΟΥ 6- ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ. 972,9,058.22 6.50 0.00 2 EUROXX Χ.Α.Ε.Π.Ε.Υ. 856,37,235. 4.53 0.00

Διαβάστε περισσότερα

Τα Swaps είναι παράγωγα προϊόντα. Χρησιµεύουν για: Τέσσερα βασικά είδη swaps:

Τα Swaps είναι παράγωγα προϊόντα. Χρησιµεύουν για: Τέσσερα βασικά είδη swaps: SWAPS Τα Swaps είναι παράγωγα προϊόντα. Χρησιµεύουν για: ιαχείριση κινδύνων (µετασχηµατισµό απαιτήσεων και υποχρεώσεων) Αrbitrage Είσοδο σε νέες αγορές Τέσσερα βασικά είδη swaps: Επιτοκίων (interest rates

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜηχανισμός ΑΜΕΜ. στο ΧΑ - ΟΑΣΗΣ

ΟΜηχανισμός ΑΜΕΜ. στο ΧΑ - ΟΑΣΗΣ ΟΜηχανισμός ΑΜΕΜ στο ΧΑ - ΟΑΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 08/07/2007 Ποιος είναι οσκοπός της χρήσης του ΑΜΕΜ; Ηχρήση του ΑΜΕΜ στοχεύει στον περιορισμό της απότομης μεταβλητότητας των τιμών (market volatility), προκειμένου

Διαβάστε περισσότερα

Investment Banking Διάλεξη 2 Αρχές Τραπεζικής Διοικητικής

Investment Banking Διάλεξη 2 Αρχές Τραπεζικής Διοικητικής Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Τραπεζικής και Χρηματοοικονομικής Διοικητικής Investment Banking Διάλεξη 2 Αρχές Τραπεζικής Διοικητικής Μιχάλης Ανθρωπέλος anthropel@unipi.gr 1 Βασικά στοιχεία της τραπεζικής

Διαβάστε περισσότερα

0180/00014209/el Ενημερωτικά Δελτία GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund

0180/00014209/el Ενημερωτικά Δελτία GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund 0180/00014209/el Ενημερωτικά Δελτία GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund Ενημερωτικό Δελτίο/Κανονισμός & Βασικές Πληροφορίες για τους επενδυτές Επισυνάπτεται Ενημερωτικό Δελτίο/Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης Εντολών

Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης Εντολών Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης Εντολών Εισαγωγή Συµµορφούµενη µε το εκάστοτε ισχύον νοµοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, η Εταιρία λαµβάνει κάθε εύλογο µέτρο, ώστε να επιτυγχάνει το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσµα

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονο Εργαλείο για Επενδύσεις σε Ξένες Αγορές: Δίκτυο Υπηρεσιών XNet

Σύγχρονο Εργαλείο για Επενδύσεις σε Ξένες Αγορές: Δίκτυο Υπηρεσιών XNet Μάρτιος 2012 Σύγχρονο Εργαλείο για Επενδύσεις σε Ξένες Αγορές: Δίκτυο Υπηρεσιών XNet Παρουσίαση στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Διεθνές Περιβάλλον Η Ευρωπαϊκή Οδηγία MiFID, επιδιώκει την προώθηση του ανταγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

In cooperation with ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΗ ΙΕΘΝΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙ Α ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΤΗΣ CAPITAL LINK ΣΤΟ ΛΟΝ ΙΝΟ ΜΕ ΑΘΡΟΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ

In cooperation with ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΗ ΙΕΘΝΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙ Α ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΤΗΣ CAPITAL LINK ΣΤΟ ΛΟΝ ΙΝΟ ΜΕ ΑΘΡΟΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ In cooperation with ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΗ ΙΕΘΝΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙ Α ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΤΗΣ CAPITAL LINK ΣΤΟ ΛΟΝ ΙΝΟ ΜΕ ΑΘΡΟΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ Νέα Υόρκη, 13 εκεµβρίου 2007. Πάνω από 200 επενδυτές συγκέντρωσε

Διαβάστε περισσότερα

5. Περιγραφή Χρηματοοικονομικών Μέσων και Σχετικών Κινδύνων

5. Περιγραφή Χρηματοοικονομικών Μέσων και Σχετικών Κινδύνων 5. Περιγραφή Χρηματοοικονομικών Μέσων και Σχετικών Κινδύνων 1. Περιγραφή Επενδυτικών Κινδύνων Προειδοποίηση Γενικών Κινδύνων Η κάθε επένδυση σε χρηματοοικονομικά μέσα ενέχει κινδύνους, ο βαθμός των οποίων

Διαβάστε περισσότερα

Οι συμμετέχοντες πρέπει να έχουν μία ακριβή εικόνα του χρηματοδοτικού κινδύνου που επάγεται το συγκεκριμένο σύστημα

Οι συμμετέχοντες πρέπει να έχουν μία ακριβή εικόνα του χρηματοδοτικού κινδύνου που επάγεται το συγκεκριμένο σύστημα L Ladder strategy O όρος αναφέρεται στην στρατηγική διαχείρισης χαρτοφυλακίου ομολόγων, κατά την οποία το χαρτοφυλάκιο δημιουργείται με τρόπο ώστε να περιέχει επενδεδυμένα καφάλαια περίπου ίσης αξίας για

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Απόφαση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και Τράπεζας της Ελλάδος Θέµα: Καθορισµός ύλης εξετάσεων πιστοποίησης στελεχών της αγοράς. Το ιοικητικό Συµβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Απόφαση 6/443/6.9.2007)

Διαβάστε περισσότερα

Οι Διεθνείς Χρηματαγορές και οι Συναλλαγματικές Ισοτιμίες. Η Διεθνής Αγορά Συναλλάγματος και η Ακάλυπτη Ισοδυναμία των Επιτοκίων

Οι Διεθνείς Χρηματαγορές και οι Συναλλαγματικές Ισοτιμίες. Η Διεθνής Αγορά Συναλλάγματος και η Ακάλυπτη Ισοδυναμία των Επιτοκίων Οι Διεθνείς Χρηματαγορές και οι Συναλλαγματικές Ισοτιμίες Η Διεθνής Αγορά Συναλλάγματος και η Ακάλυπτη Ισοδυναμία των Επιτοκίων 1 Η Διεθνής Αγορά Συναλλάγµατος Διεθνές αποκεντρωµένο δίκτυο διαπραγµατευτών

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομικά Παράγωγα με έμφαση στα Δικαιώματα Προαίρεσης. Μελέτη περίπτωσης: Δικαιώματα εκπομπών CO 2. Ελίνα Μαγκώνη

Χρηματοοικονομικά Παράγωγα με έμφαση στα Δικαιώματα Προαίρεσης. Μελέτη περίπτωσης: Δικαιώματα εκπομπών CO 2. Ελίνα Μαγκώνη Χρηματοοικονομικά Παράγωγα με έμφαση στα Δικαιώματα Προαίρεσης Μελέτη περίπτωσης: Δικαιώματα εκπομπών CO 2 Ελίνα Μαγκώνη Πειραιάς 2012 Χρηματοοικονομικά Παράγωγα με έμφαση στα Δικαιώματα Προαίρεσης Μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Π.Μ.Σ. ΛΟΓ/ΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΠΙΔΑ MAF 29/07 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Α.ΖΑΠΡΑΝΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2007 1 ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ: ΜΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Σύνοψη Η ενότητα αυτή αναφέρει βασικές πληροφορίες σχετικά με τη συγχώνευση οι οποίες σας αφορούν ως μεριδιούχο. Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

Διάφορες αποδόσεις και Αποτίμηση Ομολόγων

Διάφορες αποδόσεις και Αποτίμηση Ομολόγων Διάφορες αποδόσεις και Αποτίμηση Ομολόγων Α. Διάφοροι ορισμοί απόδοσης ή επιτοκίων Spot rate Spot rate: ορίζεται ως η απόδοση του ομολόγου του ομολόγου χωρίς τοκομερίδιο. Αποτελεί συγχρόνως και την απόδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ Δ21 Δ28, Δ31-Δ35 ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ Δ21 Δ28, Δ31-Δ35 ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ Δ21 Δ28, Δ31-Δ35 ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 1. Αντικαθίσταται ο πίνακας Δ26 με τον Δ26Α και προστίθενται οι πίνακες Δ31-Δ35. 2. Τα στοιχεία συμπληρώνονται τόσο σε ατομική βάση

Διαβάστε περισσότερα

Investment Banking Διάλεξη 3 Μια εισαγωγή στην Επενδυτική Τραπεζική

Investment Banking Διάλεξη 3 Μια εισαγωγή στην Επενδυτική Τραπεζική Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Τραπεζικής και Χρηματοοικονομικής Διοικητικής Investment Banking Διάλεξη 3 Μια εισαγωγή στην Επενδυτική Τραπεζική Μιχάλης Ανθρωπέλος anthropel@unipi.gr 1 Investment Banking

Διαβάστε περισσότερα

Η Συμβολή της Ποντοπόρου Ναυτιλίας στην Εγχώρια Οικονομία και Μελλοντικές Προοπτικές

Η Συμβολή της Ποντοπόρου Ναυτιλίας στην Εγχώρια Οικονομία και Μελλοντικές Προοπτικές Η Συμβολή της Ποντοπόρου Ναυτιλίας στην Εγχώρια Οικονομία και Μελλοντικές Προοπτικές Ονοματεπώνυμο: Τάσιος Ανδρέας Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Παντουβάκης Άγγελος Δεκέμβριος 2014 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Θέμα: Ύλη εξετάσεων για την πιστοποίηση καταλληλότητας προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 14

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Copyright. ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ 2013. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή και αποθήκευση ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ Χ.Α, ΟΜΟΛΟΓΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Εισαγωγή στα Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Εισαγωγή στα Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή στα Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα 1.1. Χρηματοοικονομικοί Τίτλοι 1.1.1. Μετοχές Μετοχή είναι ένα μερίδιο του κεφαλαίου μιας ανώνυμης εταιρείας. Μια ανώνυμη εταιρεία, προκειμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 ALPHA ΑΝΩ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2010

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 ALPHA ΑΝΩ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 ALPHA ΑΝΩ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ALPHA ΑΝΩ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Αρ. Εγκρ.E.K. 697/31.10.07 ΦΕΚ 2200/Β/14.11.2007 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2010 Περίοδος 01/01/2010-30/06/2010

Διαβάστε περισσότερα

Πώς αντιδρά το ETF στις αλλαγές της σύνθεσης του δείκτη που παρακολουθεί;

Πώς αντιδρά το ETF στις αλλαγές της σύνθεσης του δείκτη που παρακολουθεί; Πώς αντιδρά το ETF στις αλλαγές της σύνθεσης του δείκτη που παρακολουθεί; Οι δείκτες περιοδικά επανεξετάζονται σύµφωνα µε τους κανόνες διαχείρισής τους ώστε να περιλαµβάνουν τις αξίες εκείνες που πληρούν

Διαβάστε περισσότερα

Αγορά Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Ξέρετε ότι ; Φεβρουάριος 2014. Athens Exchange

Αγορά Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Ξέρετε ότι ; Φεβρουάριος 2014. Athens Exchange Αγορά Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών Ξέρετε ότι ; Athens Exchange Φεβρουάριος 2014 τα πρώτα ομόλογα διαπραγματεύθηκαν στο ΧΑ πριν από 134 χρόνια Στο πρώτο Δελτίο Τιμών που δημοσιεύθηκε στις 12 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

Συµβάσεις Επαναγοράς προϊόν RA

Συµβάσεις Επαναγοράς προϊόν RA Συµβάσεις Επαναγοράς προϊόν RA ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ Αγορά Παραγώγων ιεύθυνση Ανάπτυξης Εργασιών ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙO ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ATHENS EXCHANGE S.A. Οι συµβάσεις RA είναι προϊόντα που διαπραγµατεύονται

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα. MSc in Accounting & Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Μάθημα: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα. MSc in Accounting & Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Μάθημα: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα MSc in Accounting & Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Μάθημα: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ Η Έννοια της αγοράς Οι αγορές αποτελούν τους μηχανισμούς ανταλλαγής πραγματικών περιουσιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΕ ΦΥΣΙΚΟ ΠΛΟΥΤΟ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 2 ης ΓΕΝΙΑΣ: ΜΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΕ ΦΥΣΙΚΟ ΠΛΟΥΤΟ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 2 ης ΓΕΝΙΑΣ: ΜΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΕ ΦΥΣΙΚΟ ΠΛΟΥΤΟ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 2 ης ΓΕΝΙΑΣ: ΜΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Πολιτική εκτέλεσης εντολών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Πολιτική εκτέλεσης εντολών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πολιτική εκτέλεσης εντολών 9.1. Εισαγωγή Σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της Οδηγίας MiFID, ο Όµιλος Πειραιώς λαµβάνει κάθε εύλογο µέτρο,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ ΤΥΠΟΥ MULTIPLE CHOISE ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ Μόνο μία απάντηση είναι σωστή Συντάκτης: Ρηγούτσος Παναγιώτης 1. Ποιο από τα ακόλουθα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραµµα Σπουδών: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Θεµατική Ενότητα: ΔΕΟ 31 Χρηµατοοικονοµική Διοίκηση Ακαδηµαϊκό Έτος: 2013-2014 Γραπτή Εργασία 3 Παράγωγα Αξιόγραφα

Διαβάστε περισσότερα

Οι παράγοντες που λαμβάνονται υπ όψη στην Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης είναι οι εξής :

Οι παράγοντες που λαμβάνονται υπ όψη στην Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης είναι οι εξής : ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ Σκοπός και Ιδιότητα H παρούσα Δήλωση Γνωστοποίησης παραθέτει τις υπηρεσίες που παρέχει σε Ιδιώτες Πελάτες («Πελάτες») η εταιρεία «Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Αριστείδου 9, 105 59 Αθήνα τηλ.: 210 321 3928 Fax: 210 321 6810 email: info@petropoulakis.net www.petropoulakis.gr ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η τιμολογιακή μας πολιτική είναι εναρμονισμένη

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα DEGIRO

Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα DEGIRO Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα EIRO Περιεχόμενα Άρθρο 1. Ορισμοί... 3 Άρθρο 2. Συμβατική Σχέση... 3 Άρθρο 3. Καταχώρηση Πιστώσεων... 4 Άρθρο 4. Χρεωστικό Υπόλοιπο σε Χρήματα... 4 Άρθρο 5. Απλή Εκτέλεση...

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Ο ρόλος του X.A. στην ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας. Μάιος 2012

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Ο ρόλος του X.A. στην ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας. Μάιος 2012 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ο ρόλος του X.A. στην ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας Μάιος 2012 Όμιλος ΕΧΑΕ Ο Όμιλος ΕΧΑΕ λειτουργεί την Ελληνική Αγορά μετοχών, ομολόγων και παραγώγων Εταιρικές λειτουργίες - Διακανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

Αποταμίευση, Επένδυση και το Χρηματοπιστωτικό σύστημα

Αποταμίευση, Επένδυση και το Χρηματοπιστωτικό σύστημα Αποταμίευση, Επένδυση και το Χρηματοπιστωτικό σύστημα Κεφάλαιο 25 Εισαγωγή στην Μακροοικονομική Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Το χρηματοπιστωτικό σύστημα Το χρηματοπιστωτικό

Διαβάστε περισσότερα

A. Γενικά. B. Βασικοί / Συστηµικοί κίνδυνοι

A. Γενικά. B. Βασικοί / Συστηµικοί κίνδυνοι A. Γενικά Οι υπηρεσίες που παρέχονται από την WS Financial & Investment Services Ltd (WSFIS) καλύπτουν ένα ευρύ φάσµα επενδυτικών και χρηµατοοικονοµικών µέσων. Κάποια χρηµατοοικονοµικά µέσα µπορεί να µην

Διαβάστε περισσότερα

CAPM. Το Μοντέλο Αποτίμησης Κεφαλαιουχικών Αγαθών (Capital Asset Pricing Model): ανάλυση ρίσκου και απόδοσης επενδύοντας στις παγκόσμιες χρηματαγορές

CAPM. Το Μοντέλο Αποτίμησης Κεφαλαιουχικών Αγαθών (Capital Asset Pricing Model): ανάλυση ρίσκου και απόδοσης επενδύοντας στις παγκόσμιες χρηματαγορές CAPM Το Μοντέλο Αποτίμησης Κεφαλαιουχικών Αγαθών (Capital Asset Pricing Model): ανάλυση ρίσκου και απόδοσης επενδύοντας στις παγκόσμιες χρηματαγορές 1 Το Capital Asset Pricing Model & Tο Κόστος Κεφαλαίου

Διαβάστε περισσότερα

Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. Trade Direct Manual

Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. Trade Direct Manual Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. Trade Direct Manual Παντελάκης Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ: Trade Direct manual Page 1 of 28 Copyright. ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ 2013. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Περιεχόμενα Σκοπός...

Διαβάστε περισσότερα

Επιπλέον Πληροφορίες για τις Επενδυτικές Υπηρεσίες. Εταιρικές Πράξεις

Επιπλέον Πληροφορίες για τις Επενδυτικές Υπηρεσίες. Εταιρικές Πράξεις Επιπλέον Πληροφορίες για τις Επενδυτικές Υπηρεσίες Εταιρικές Πράξεις Εισαγωγή Στις Επιπλέον Πληροφορίες για τις Επενδυτικές Υπηρεσίες, η εταιρεία DEGIRO παρέχει τις λεπτομέρειες των συμβατικών σχέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ING (L) Εταιρία Επενδύσεων Μεταβαλλόμενου Κεφαλαίου 3, Rue Jean Piret, L-2350 Λουξεμβούργο R.C.S.: Luxembourg B nº 44.

ING (L) Εταιρία Επενδύσεων Μεταβαλλόμενου Κεφαλαίου 3, Rue Jean Piret, L-2350 Λουξεμβούργο R.C.S.: Luxembourg B nº 44. ING (L) Εταιρία Επενδύσεων Μεταβαλλόμενου Κεφαλαίου 3, Rue Jean Piret, L-2350 Λουξεμβούργο R.C.S.: Luxembourg B nº 44.873 (η «Εταιρία») Ενημέρωση των μετόχων 1) Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας αποφάσισε

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr

www.onlineclassroom.gr ΘΕΜΑ 4 Υποθέστε ότι είστε ο διαχειριστής του αµοιβαίου κεφαλαίου ΑΠΟΛΛΩΝ το οποίο εξειδικεύεται σε µετοχές µεγάλης κεφαλαιοποίησης εσωτερικού. Έπειτα από την πρόσφατη ανοδική πορεία του Χρηματιστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ VEHICLE AND ON-VEHICLE EQUIPMENTS FAIR

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ VEHICLE AND ON-VEHICLE EQUIPMENTS FAIR From: Turkish Embassy - Office Of Commercial Counsellor [mailto:dtati@otenet.gr] Sent: Tuesday, April 12, 2011 1:17 PM To: Turkish Embassy - Office Of Commercial Counsellor Subject: FAIR ANNOUNCEMENT AND

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Χρυσάνθη Στυλιανού Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Σύντομη ιστορική αναδρομή

Εισαγωγή. Σύντομη ιστορική αναδρομή ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Δ.Α.Κ. Τα Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια (Δ.Α.Κ.) είναι μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων τα οποία εκδίδονται από Ανώνυμες Εταιρίες Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων (ΑΕΔΑΚ)

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα του Σεμιναρίου

Θέματα του Σεμιναρίου H Financial Academy.gr σε συνεργασία με το derivatives.gr διοργανώνουν 2ήμερο Crash Course Θέματα του Σεμιναρίου Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια (Exchange Traded Funds ETFs), Τρόποι Λειτουργίας και

Διαβάστε περισσότερα

IV. ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ 4. Υπολογισµός κεφαλαιακών απαιτήσεων για τον κίνδυνο βασικού εµπορεύµατος

IV. ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ 4. Υπολογισµός κεφαλαιακών απαιτήσεων για τον κίνδυνο βασικού εµπορεύµατος IV. ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ 4. Υπολογισµός κεφαλαιακών απαιτήσεων για τον κίνδυνο βασικού εµπορεύµατος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΙΝ ΥΝΟ ΒΑΣΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΣ 1. Κάθε θέση σε

Διαβάστε περισσότερα

Βασικό Τιµολόγιο. Τελευταία ενηµέρωση 14 Ιουνίου 2013. Alpha Private Bank, Υπηρεσίες private banking από την Alpha Bank.

Βασικό Τιµολόγιο. Τελευταία ενηµέρωση 14 Ιουνίου 2013. Alpha Private Bank, Υπηρεσίες private banking από την Alpha Bank. Βασικό Τιµολόγιο Τελευταία ενηµέρωση 4 Ιουνίου 203 Alpha Private Bank, Υπηρεσίες private banking από την Alpha Bank. Αµοιβές ιαχειρίσεως Ύψος Χαρτοφυλακίου 300.000 -.000.000.000.00-3.000.000 3.000.000

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ

ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΘΗΝΑ, Α Εξάμηνο 1996 ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ στην ΕΛΛΑΔΑ, τις Η.Π.Α. και τον ΚΟΣΜΟ Οι Δημόσιες Εγγραφές στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής Σπυρίδων Ε. Βασιλείου Νικόλαος Ηρ. Γεωργιάδης [, Α Εξάμηνο 1996 ]

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές Αγορών. Applied Mathematics 1

Στρατηγικές Αγορών. Applied Mathematics 1 1 Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ Ο διαθέσιμος χρόνος είναι πολύτιμος πόρος κατά την διαδικασία εφοδιασμού Όσο περισσότερος χρόνος είναι διαθέσιμος, τόσο καλύτερη είναι και η διαδικασία σχεδιασμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Η Monecor (London) Limited, με το εμπορικό όνομα ETX Capital (ETX Capital, εμείς ή εμάς), είναι Εξουσιοδοτημένη και ρυθμίζεται από την Αρχή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

SALE & PURCHASE REPORT

SALE & PURCHASE REPORT SALE & PURCHASE REPORT Εβδομάδα Ημερομηνία 26 Οκτωβρίου έως 01 Νοεμβρίου 2015 04 Νοεμβρίου 2015 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ / ΕΙΔΗΣΕΙΣ / ΣΧΟΛΙA / ΠΙΝΑΚΕΣ Η διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

PVC + ABS Door Panels

PVC + ABS Door Panels PVC + ABS Door Panels Η εταιρεία «ΤΕΧΝΗ Α.Ε.» ιδρύθηκε στην Ξάνθη, το 1988 με αντικείμενο τις ηλεκτροστατικές βαφές μετάλλων. Με σταθερά ανοδική πορεία, καταφέρνει να επεκτείνει τις δραστηριότητες της

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Χρονική αξία του χρήματος

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Χρονική αξία του χρήματος «Ο χρόνος είναι χρήμα» Βενιαμίν Φραγκλίνος, 1706-1790, Αμερικανός πολιτικός και συγγραφέας ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Χρονική αξία του χρήματος ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εργαλεία χρηματοοικονομικών αγορών 1.1 Βασικές έννοιες και ορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΕΟΥ Φ.Τ:2008670839 Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. [Τελευταία ενημέρωση 15/07/2013]

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. [Τελευταία ενημέρωση 15/07/2013] ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ [Τελευταία ενημέρωση 15/07/2013] Α.ΣυναλλαγέςστηνΑγοράΑξιώντουΧρηματιστηρίουΑθηνών 1. ΠρομήθειεςΣυναλλαγώνστηνΑγοράΑξιώντουΧρηματιστηρίουΑθηνών. ΑξίαΣυναλλαγής Ποσοστό Παρατηρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ 1. Εισαγωγή Σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της Οδηγίας MiFID, ο Όµιλος Τράπεζας Πειραιώς λαµβάνει κάθε εύλογο µέτρο ώστε να επιτυγχάνει το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσµα για τους πελάτες

Διαβάστε περισσότερα

Economics Alert. 10 ο Διάταγμα για περιορισμούς στις τραπεζικές συναλλαγές. 25 Απριλίου 2013

Economics Alert. 10 ο Διάταγμα για περιορισμούς στις τραπεζικές συναλλαγές. 25 Απριλίου 2013 Economics Alert 25 Απριλίου 2013 10 ο Διάταγμα για περιορισμούς στις τραπεζικές συναλλαγές 1.To παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως το περί της Επιβολής Προσωρινών Περιοριστικών Μέτρων στις Συναλλαγές σε Περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

WWW.Greek Trading. Club

WWW.Greek Trading. Club Trading Level (TL) Σημαντικές πληροφορίες για το Trading Το Trading εμπεριέχει μεγάλο κίνδυνο και δεν είναι για όλους. Ο συγγραφέας και ο εκδότης δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για τις ενέργειες του αναγνώστη.

Διαβάστε περισσότερα