Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 2

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 2"

Transcript

1 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στα Χηματοοικονομικά Παράγωγα Χρηματοοικονομικοί Τίτλοι και Χρηματιστήριο Το Χρηματιστήριο Αθηνών Ιστορία των Παραγώγων Τα Παράγωγα στην Ελλάδα Ορισμός Χρηματοοικονομικών Παραγώγων Είδη Παραγώγων Ο ρόλος της οργανωμένης αγοράς Παραγώγων Αγορές Χρηματοοικονομικών Παραγώγων Το Χρηματιστήριο Παραγώγων Αθηνών Η Εταιρεία Εκκαθάρισης Συναλλαγών (Exchange Clearinghouse) Γιατί οι επενδυτές χρησιμοποιούν τα παράγωγα Θέσεις Αγοραστή και Πωλητή στις αγορές Μετρητοίς και Παραγώγων Ασκήσεις...20 Κεφάλαιο 2 Προθεσμιακά Συμβόλαια και Συμβόλαια μελλοντικής Εκπλήρωσης Προθεσμιακό Συμβόλαιο Προθεσμιακές Τιμές Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης Συμμετέχοντες στις αγορές ΣΜΕ Διαφορές ΣΜΕ και Προθεσμιακών συμβολαίων Ασκήσεις _CONT_ Ω.indd 11 14/1/2015 9:57:32 πµ

2 xii Χρηματοοικονομικά Παράγωγα Κεφάλαιο 3 μήχάνισμός αγοράς ΣΜΕ Εισαγωγή Διαδικασία συναλλαγής ΣΜΕ Προδιαγραφές ΣΜΕ Λογαριασμοί περιθωρίων (margin accounts) Καθημερινή αποτίμηση Εταιρεία Εκκαθάρισης Συναλλαγών (Clearinghouse) Σύγκλιση τιμών ΣΜΕ στις τιμές των υποκείμενων αγαθών Λήξη ΣΜΕ Εκκαθάριση ΣΜΕ Πίνακας με Τιμές ΣΜΕ στον FTSE/ASE-20 (νυν FTSE/ ATHEX-Large Cap) και Χαρακτηριστικά του Ασκήσεις...58 Κεφάλαιο 4 άντιστάθμιση Κινδύνου με ΣΜΕ Εισαγωγή: Αντιστάθμιση κινδύνου με ΣΜΕ Short Hedge Long Hedge Μειονεκτήματα αντιστάθμισης κινδύνου με ΣΜΕ Κίνδυνος βάσης (Basis risk) Περίπτωση Short Hedge Περίπτωση Long Hedge Κίνδυνος βάσης λόγω διαφορετικής λήξης Κίνδυνος βάσης λόγω διαφορετικών αγαθών Αποφάσεις για εφαρμογή Αντιστάθμισης και Επιλογή του κατάλληλου ΣΜΕ Βέλτιστο ποσοστό αντιστάθμισης Αποτελεσματικότητα της αντιστάθμισης (hedging effectiveness) Απλή παλινδρόμηση Rolling the hedge forward (εμπρόσθια κύλιση της αντιστάθμισης) Βέλτιστος αριθμός ΣΜΕ σε μετοχικούς δείκτες Ασκήσεις _CONT_ Ω.indd 12 14/1/2015 9:57:32 πµ

3 Περιεχόμενα xiii Κεφάλαιο 5 Αποτίμηση Προθεσμιακών Συμβολαίων και ΣΜΕ Εισαγωγή Συνεχής Ανατοκισμός Υποθέσεις Συμβολισμοί Προθεσμιακές Τιμές Αξία προθεσμιακού συμβολαίου Αξία προθεσμιακού συμβολαίου σε ένα χρεόγραφο που δεν αποδίδει μέρισμα Προθεσμιακά συμβόλαια σε χρεόγραφα που αποφέρουν γνωστά έσοδα Προθεσμιακά συμβόλαια σε χρεόγραφα που αποφέρουν γνωστή μερισματική απόδοση Προθεσμιακές τιμές και τιμές ΣΜΕ Δείκτες μετοχών ΣΜΕ σε δείκτες μετοχών Index arbitrage(εξισορροπητική κερδοσκοπία στο δείκτη) Προθεσμιακά συμβόλαια και ΣΜΕ σε συναλλαγματικές ισοτιμίες ΣΜΕ σε επενδυτικά αγαθά ΣΜΕ σε καταναλωτικά αγαθά Κόστος κράτησης (cost-of-carry) Τιμή ΣΜΕ και αναμενόμενη μελλοντική τιμή του υποκείμενου αγαθού Ασκήσεις Κεφάλαιο 6 ΣΜΕ και Προθεσμιακά Συμβόλαια σε Επιτόκια Κάι Συνάλλαγμα Εισαγωγή ΣΜΕ σε Κυβερνητικά Ομόλογα Φθηνότερο ομόλογο προς παράδοση (cheapest-to-deliver bond) Τιμή ΣΜΕ σε Επιτόκια _CONT_ Ω.indd 13 14/1/2015 9:57:32 πµ

4 xiv Χρηματοοικονομικά Παράγωγα 6.4 Eurodollar Futures (ΣΜΕ σε Ευρωδολάρια) ΣΜΕ και Προθεσμιακά Συμβόλαια σε Επιτόκια Duration Matching (ταίριασμα μεσοσταθμικής διάρκειας) Ποσοστό αντιστάθμισης με βάση τη μεσοσταθμική διάρκεια ΣΜΕ σε συναλλαγματικές ισοτιμίες Πλεονεκτήματα των ΣΜΕ στη συναλλαγματική ισοτιμία EUR/ USD Μηχανισμός ΣΜΕ σε συνάλλαγμα ΣΜΕ στην ισοτιμία EUR/ USD Η θεωρητική τιμή του ΣΜΕ Η βάση Ημερήσιος Διακανονισμός με ΣΜΕ στην ισοτιμία EUR/ USD (Παράδειγμα) Περιθώριο ασφάλισης (Παράδειγμα) Αντιστάθμιση Κινδύνου με ΣΜΕ στην ισοτιμία EUR/ USD (Παράδειγμα) Αντιστάθμιση με αγορά ΣΜΕ (Παράδειγμα) Αντιστάθμιση με πώληση ΣΜΕ (Παράδειγμα με MXN/ USD) Κερδοσκοπία στην υποτίμηση δολαρίου με ΣΜΕ (Παράδειγμα) Αρμπιτραζ (Arbitrage) με ΣΜΕ σε Συναλλαγματική ισοτιμία (Παράδειγμα) Ασκήσεις Παράρτημα: Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης στη συναλλαγματική ισοτιμία EUR/ USD Κεφάλαιο 7 δικαιώματα προαίρεσης (options) Τύποι δικαιωμάτων προαίρεσης Θέσεις δικαιωμάτων προαίρεσης Σχήματα πληρωμών Κέρδος ή Ζημία Το ασφαλιστήριο ως δικαίωμα Επιλογή θέσης _CONT_ Ω.indd 14 14/1/2015 9:57:33 πµ

5 Περιεχόμενα xv 7.4 Χαρακτηριστικά δικαιωμάτων προαίρεσης Ημερομηνίες λήξης Τιμές εξάσκησης Κατηγορίες δικαιωμάτων Μεταβολές στο υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο Όρια συναλλαγών Εκκαθάριση δικαιωμάτων προαίρεσης στο Χρηματιστήριο Αθηνών Ασκήσεις Κεφάλαιο 8 ιδιότητες δικαιωμάτων προαίρεσης Παράγοντες που επηρεάζουν την τιμή του δικαιώματος προαίρεσης Τιμή Μετοχής Τιμή Εξάσκησης Επιτόκιο χωρίς κίνδυνο Μεταβλητότητα Χρόνος ως τη λήξη Μέρισμα Υποθέσεις Φράγματα των τιμών των δικαιωμάτων προαίρεσης Άνω φράγματα Κάτω φράγματα Σύγκριση Αμερικανικών και Ευρωπαϊκών δικαιωμάτων προαίρεσης Αμερικάνικο δικαίωμα αγοράς Αμερικάνικο δικαίωμα πώλησης Ισότητα δικαιώματος πώλησης δικαιώματος αγοράς (put call parity) Ευρωπαϊκά δικαιώματα Αμερικάνικα δικαιώματα Καταβολή μερίσματος Ευρωπαϊκό δικαίωμα αγοράς Ευρωπαϊκό δικαίωμα πώλησης Πρόωρη εξάσκηση _CONT_ Ω.indd 15 14/1/2015 9:57:33 πµ

6 xvi Χρηματοοικονομικά Παράγωγα Ισότητα δικαιώματος πώλησης δικαιώματος αγοράς Ασκήσεις Κεφάλαιο 9 Στρατηγικές τοποθέτησης σε δικαιώματα Προαίρεσης Καλυμμένο δικαίωμα αγοράς Προστατευτικό δικαίωμα πώλησης Ανοίγματα δικαιωμάτων (Spreads) Ανοδικό άνοιγμα δικαιωμάτων Καθοδικό άνοιγμα δικαιωμάτων Άνοιγμα δικαιωμάτων πεταλούδας Ημερολογιακό άνοιγμα δικαιωμάτων Διαγώνιο άνοιγμα δικαιωμάτων Συνδυασμοί δικαιωμάτων Στρατηγική straddle Στρατηγική strip και strap Στρατηγική strangle Ασκήσεις Κεφάλαιο 10 Μέθοδοι αποτίμησης δικαιωμάτων προαίρεσης Αποτίμηση δικαιωμάτων προαίρεσης σε συνεχή χρόνο Επανάληψη στις στοχαστικές διαδικασίες Η στοχαστική διαδικασία της τιμής της μετοχής Το λήμμα του Ito Η λογαριθμοκανονική κατανομή της τιμής της μετοχής Η κατανομή του ρυθμού απόδοσης Η διαφορική εξίσωση Black-Scholes Αποτίμηση risk-neutral Η μέθοδος αποτίμησης Black-Scholes Ιδιότητες της εξίσωσης Black-Scholes Καταβολή μερίσματος Ευρωπαϊκά δικαιώματα προαίρεσης Αμερικάνικα δικαιώματα αγοράς _CONT_ Ω.indd 16 14/1/2015 9:57:33 πµ

7 Περιεχόμενα xvii Η προσέγγιση του Black Αμερικάνικα δικαιώματα πώλησης Δικαιώματα προαίρεσης σε δείκτες, συναλλαγματικές ισοτιμίες και συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Καταβολή μερίσματος σε συνεχή χρόνο Δικαιώματα σε δείκτες Δικαιώματα σε συναλλαγματικές ισοτιμίες Δικαιώματα σε συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Αποτίμηση δικαιωμάτων προαίρεσης σε διακριτό χρόνο Διωνυμικό δέντρο Αποτίμηση risk-neutral Συνδυαστικό διωνυμικό δέντρο Αμερικάνικα δικαιώματα προαίρεσης Δικαιώματα προαίρεσης σε δείκτες, συναλλαγματικές ισοτιμίες και συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Καταβολή συνεχούς μερισματικής απόδοσης Δικαιώματα σε δείκτες Δικαιώματα σε συναλλαγματικές ισοτιμίες Δικαιώματα σε συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Καταβολή μερίσματος Γνωστή μερισματική απόδοση ως ποσοστό Γνωστό μέρισμα ως ποσό Replicating portfolios Ασκήσεις Κεφάλαιο 11 συντελεστές Ευαισθησίας (Greeks) Ορισμός συντελεστών ευαισθησίας Δέλτα (delta) Δέλτα χαρτοφυλακίου Αντιστάθμιση ως προς δέλτα (delta hedging) Δέλτα προθεσμιακών συμβολαίων Δέλτα Ευρωπαϊκών δικαιωμάτων αγοράς και πώλησης _CONT_ Ω.indd 17 14/1/2015 9:57:33 πµ

8 xviii Χρηματοοικονομικά Παράγωγα Δέλτα Ευρωπαϊκών δικαιωμάτων σε δείκτες, συναλλαγματικές ισοτιμίες και συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Αντιστάθμιση ως προς δέλτα με χρήση συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης Γάμμα (gamma) Κατασκευή χαρτοφυλακίου ουδέτερου ως προς γάμμα Υπολογισμός του γάμμα Θήτα (theta) Υπολογισμός του θήτα Ιδιότητες του θήτα Αντιστάθμιση ως προς θήτα Σχέση μεταξύ δέλτα, γάμμα και θήτα Βέγκα (Vega) Κατασκευή χαρτοφυλακίου ουδέτερου ως προς βέγκα Υπολογισμός του βέγκα Ρο (Rho) Υπολογισμός ρο Συνθετική κατασκευή δικαιωμάτων προαίρεσης Συνθετική κατασκευή δικαιωμάτων προαίρεσης με χρήση συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης Ασφάλιση χαρτοφυλακίου Ασκήσεις Κεφάλαιο 12 δικαιώματα προαίρεσης σε επιτόκια Συνήθη δικαιώματα προαίρεσης σε επιτόκια Δικαιώματα προαίρεσης εμφυτευμένα σε ομόλογα Callable (εξαγοράσιμο) ομόλογο Puttable (εξαργυρώσιμο) ομόλογο Mortgage-backed securities (Τιτλοποιήσεις απαιτήσεων στεγαστικών δανείων) Collateralized Mortgage Obligations (εξασφαλισμένες ενυπόθηκες υποχρεώσεις) Interest only και principal only Option-adjusted spread (Άνοιγμα δικαιώματος προαίρεσης) Το μοντέλο του Black _CONT_ Ω.indd 18 14/1/2015 9:57:33 πµ

9 Περιεχόμενα xix 12.6 Ευρωπαϊκά δικαιώματα προαίρεσης σε ομόλογα Caps and Floors (άνω και κάτω όρια επιτοκίων) Caps (άνω όρια επιτοκίων) Floors (κάτω όρια επιτοκίων) Collars Αποτίμηση caps και floors Ευρωπαϊκά δικαιώματα προαίρεσης σε συμβόλαια ανταλλαγής (swaptions) Αποτίμηση Ευρωπαϊκών δικαιωμάτων προαίρεσης σε συμβόλαια ανταλλαγής Μοντέλα της καμπύλης επιτοκίων Μοντέλα ισορροπίας (equilibrium models) Μοντέλα ενός παράγοντα (one-factor models) Το μοντέλο των Rendleman & Barter Το μοντέλο του Vasicek Αποτίμηση ομολόγων Αποτίμηση Ευρωπαϊκών δικαιωμάτων προαίρεσης σε ομόλογα μηδενικού κουπονιού Αποτίμηση Ευρωπαϊκών δικαιωμάτων προαίρεσης σε ομόλογα με κουπόνι Το μοντέλο Cox, Ingersoll, Ross Αποτίμηση ομολόγων Αποτίμηση δικαιωμάτων προαίρεσης Μοντέλα απουσίας εξισορροπητικής κερδοσκοπίας (no-arbitrage models) Το μοντέλο των Heath, Jarrow και Morton Το μοντέλο των Ho & Lee Αποτίμηση ομολόγων Αποτίμηση δικαιωμάτων προαίρεσης Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα Το μοντέλο των Hull & White Αποτίμηση ομολόγων Αποτίμηση δικαιωμάτων προαίρεσης Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα Δέντρα επιτοκίων Διαδικασία κατασκευής δέντρων επιτοκίων Ασκήσεις _CONT_ Ω.indd 19 14/1/2015 9:57:33 πµ

10 xx Χρηματοοικονομικά Παράγωγα Κεφάλαιο 13 eξωτικά δικαιώματα προαίρεσης Πακέτα (packages) Μη τυποποιημένα Αμερικάνικα δικαιώματα προαίρεσης (nonstandard American options) Δικαιώματα μελλοντικής εκκίνησης (forward start options) Σύνθετα δικαιώματα (compound options) Δικαιώματα «της αρεσκείας σας» ( as you like it options) Δικαιώματα με φράγματα (barrier options) Δυαδικά δικαιώματα (binary options) Δικαιώματα αναπόλησης (look back options) Ασιατικά δικαιώματα (Asian options) Δικαιώματα ανταλλαγής περιουσιακών στοιχείων Δικαιώματα σε περισσότερα από ένα περιουσιακά στοιχεία Αμερικάνικα εξωτικά δικαιώματα Ασκήσεις Κεφάλαιο 14 Συμφωνίες Ανταλλαγής Απαιτήσεων (Swaps) Εισαγωγή Μηχανισμός λειτουργίας swap Είδη Swaps Swaps Επιτοκίου Swaps Νομισμάτων (ή Συναλλάγματος) Swap επιτοκίου Λόγοι χρήσης swap επιτοκίου Χρήση swap για το μετασχηματισμό μίας υποχρέωσης Χρήση swap για το μετασχηματισμό ενός περιουσιακού στοιχείου Χρήση swap για εκμετάλλευση συγκριτικού πλεονεκτήματος Ο ρόλος των μεσαζόντων Αποτίμηση swap επιτοκίου _CONT_ Ω.indd 20 14/1/2015 9:57:33 πµ

11 Περιεχόμενα xxi 14.4 Swap Νομισμάτων Λόγοι χρήσης swap νομισμάτων Ο ρόλος των μεσαζόντων Αποτίμηση swap νομισμάτων Ασκήσεις Κεφάλαιο 15 Πιστωτικά Παράγωγα Credit default swaps (Συμβόλαια ανταλλαγής πιστωτικής αθέτησης) Αποτίμηση CDS Δυαδικά (binary) CDS Καλάθι (basket) CDS Κίνδυνος αθέτησης του πωλητή Total return swaps (συμβόλαια ανταλλαγής συνολικής απόδοσης) Credit spread options (δικαιώματα προαίρεσης πιστωτικού ανοίγματος) Collateralized debt obligations (εξασφαλισμένες υποχρεώσεις χρέους) Ασκήσεις Κεφάλαιο 16 νάυτιλιακά Παράγωγα Προθεσμιακές συμφωνίες εμπορευμάτων (forward freight agreements) Κατηγορίες FFAs Εφαρμογές των FFAs Η αγορά ναυτιλιακών παραγώγων Τα πρώτα χρόνια Το Baltic Exchange η αρχή Τα πρώτα ναυτιλιακά παράγωγα Η σύγχρονη εποχή Το Imarex Το Baltic Exchange σήμερα _CONT_ Ω.indd 21 14/1/2015 9:57:33 πµ

12 xxii Χρηματοοικονομικά Παράγωγα Η αγορά των FFAs Οι φορείς Η λειτουργία της αγοράς FFA options (δικαιώματα προαίρεσης σε FFAs) Η σημερινή εικόνα Ασκήσεις Βιβλιογραφία _CONT_ Ω.indd 22 14/1/2015 9:57:33 πµ

13 Λίστα Σχημάτων Σχήμα 2.1 Κέρδος από θετική θέση σε προθεσμιακό συμβόλαιο κατά τη λήξη του...23 Σχήμα 2.2 Κέρδος από αρνητική θέση σε προθεσμιακό συμβόλαιο...24 Σχήμα 2.3 Κέρδη και Ζημίες από την αγορά ΣΜΕ σε δείκτη FTSE/ASE Large Cap...28 Σχήμα 2.4 Κέρδη και Ζημίες από την πώληση ΣΜΕ σε δείκτη FTSE/ASE Large Cap...28 Σχήμα 3.1 Αγορά ΣΜΕ στο δείκτη FTSE/ASE-20 (νυν FTSE/ ATHEX-Large Cap)...45 Σχήμα 3.2 Πώληση ΣΜΕ στο δείκτη FTSE/ASE-20 (νυν FTSE/ ATHEX-Large Cap)...46 Σχήμα 3.3 Σύγκλιση τιμής ΣΜΕ στην τιμή όψεως του υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου...49 Σχήμα 4.1 Μεταβολή της βάσης ως προς το χρόνο...67 Σχήμα 6.1 Καμπύλη EUR/ USD ΣΜΕ (Απρίλιος 2013) Σχήμα 6.2 Spot EUR/ USD vs. ΣΜΕ (Μαρτιος 2013) Σχήμα 7.1 Πληρωμή από τις θέσεις σε Ευρωπαϊκά δικαιώματα προαίρεσης Σχήμα 7.2 Κέρδος ή ζημία από τις θέσεις σε Ευρωπαϊκά δικαιώματα προαίρεσης Σχήμα 8.1 Θέση αγοράς σε δικαίωμα αγοράς και θέση πώλησης σε δικαίωμα πώλησης είναι ισοδύναμη με θέση αγοράς σε προθεσμιακό συμβόλαιο Σχήμα 9.1 Στρατηγική καλυμμένου δικαιώματος αγοράς και αντίστροφη στρατηγική καλυμμένου δικαιώματος αγοράς Σχήμα 9.2 Στρατηγική προστατευτικού δικαιώματος πώλησης και αντίστροφη στρατηγική προστατευτικού δικαιώματος πώλησης _CONT_ Ω.indd 23 14/1/2015 9:57:33 πµ

14 xxiv Χρηματοοικονομικά Παράγωγα Σχήμα 9.3 Κέρδος ή ζημία από ανοδικό άνοιγμα δικαιωμάτων με χρήση δικαιωμάτων αγοράς Σχήμα 9.4 Κέρδος ή ζημία από καθοδικό άνοιγμα δικαιωμάτων με χρήση δικαιωμάτων αγοράς Σχήμα 9.5 Κέρδος ή ζημία από άνοιγμα δικαιωμάτων πεταλούδας με χρήση δικαιωμάτων αγοράς Σχήμα 9.6 Ημερολογιακό άνοιγμα δικαιωμάτων με χρήση δικαιωμάτων αγοράς Σχήμα 9.7 Στρατηγική straddle Σχήμα 9.8 Στρατηγική strip και στρατηγική strap Σχήμα 9.9 Στρατηγική strangle Σχήμα 10.1 Λογαριθμοκανονική κατανομή Σχήμα 10.2 Διωνυμικό δέντρο μίας περιόδου για τη μετοχή Σχήμα 10.3 Διωνυμικό δέντρο μίας περιόδου για το παράγωγο και τη μετοχή Σχήμα 10.4 Διωνυμικό δέντρο δύο περιόδων για το παράγωγο και τη μετοχή Σχήμα 10.5 Συνδυαστικό διωνυμικό δέντρο δύο περιόδων για το παράγωγο και τη μετοχή Σχήμα 10.6 Διωνυμικό δέντρο με καταβολή γνωστής μερισματικής απόδοσης ως ποσοστό Σχήμα 10.7 Διωνυμικό δέντρο με καταβολή γνωστού μερίσματος ως ποσό Σχήμα 10.8 Κλάδος διωνυμικού δέντρου n βημάτων για το παράγωγο και τη μετοχή Σχήμα 11.1 Το Δ ως κλίσης της καμπύλης της τιμής του παραγώγου Σχήμα 11.2 Το δέλτα Ευρωπαϊκού δικαιώματος αγοράς και πώλησης ως συνάρτηση της τιμής της μετοχής Σχήμα 11.3 Σφάλμα στην αντιστάθμιση ως προς δέλτα Σχήμα 11.4 Μεταβολή του γάμμα ως προς την τιμή της μετοχής Σχήμα 11.5 Μεταβολή του γάμμα ως προς το χρόνο ως τη λήξη Σχήμα 11.6 Μεταβολή του θήτα ως προς την τιμή της μετοχής Σχήμα 11.7 Μεταβολή του θήτα ως προς το χρόνο ως τη λήξη Σχήμα 11.8 Μεταβολή του βέγκα ως προς την τιμή της μετοχής _CONT_ Ω.indd 24 14/1/2015 9:57:34 πµ

15 Λίστα Σχημάτων xxv Σχήμα 12.1 Επιτόκιο δανεισμού για δάνειο κυμαινομένου επιτοκίου με cap Σχήμα 12.2 Επαναφορά στο μέσο (mean reversion) Σχήμα 12.3 Μέθοδοι διακλάδωσης Σχήμα 13.1 Πληρωμή ενός προθεσμιακού συμβολαίου εύρους Σχήμα 14.1 Σχηματική αναπαράσταση ενός swap επιτοκίων Σχήμα 14.2 Σχηματική αναπαράσταση του swap Σχήμα 14.3 Χρήση swap για μετασχηματισμό υποχρέωσης Σχήμα 14.4 Χρήση swap για μετασχηματισμό περιουσιακών στοιχείων Σχήμα 14.5 Χρήση swap για εκμετάλλευση συγκριτικού πλεονεκτήματος Σχήμα 15.1 CDS Σχήμα 15.2 Total return swap Σχήμα 15.3 CDO _CONT_ Ω.indd 25 14/1/2015 9:57:34 πµ

16 Λίστα Πινάκων Πίνακας 2.1 Πίνακας 2.2 Πίνακας 3.1 Πίνακας 3.2 Πίνακας 6.1 Πίνακας 6.2 Πίνακας 8.1 Πίνακας 9.1 Πίνακας 9.2 Πίνακας 9.3 Πίνακας 9.4 Πίνακας 9.5 Πίνακας 9.6 Πίνακας 9.7 Πίνακας 9.8 Πίνακας 9.9 Διαφορές ΣΜΕ με ΠΣ...30 Βασικά χαρακτηριστικά των ΣΜΕ...30 Τιμές ΣΜΕ...54 Χαρακτηριστικά ΣΜΕ FTSE/ATHEX Large Cap...55 Κέρδη ή ζημίες του επενδυτή από τον Ημερήσιο Διακανονισμό Απαιτούμενο περιθώριο ασφάλισης Μονοτονία της τιμής ενός δικαιώματος προαίρεσης ως προς τους παράγοντες που την επηρεάζουν Πληρωμή από ανοδικό άνοιγμα δικαιωμάτων αγοράς Κέρδος ή ζημία από ανοδικό άνοιγμα δικαιωμάτων αγοράς Πληρωμή από καθοδικό άνοιγμα δικαιωμάτων αγοράς Κέρδος ή ζημία από καθοδικό άνοιγμα δικαιωμάτων αγοράς Πληρωμή από άνοιγμα δικαιωμάτων πεταλούδας Κέρδος ή ζημία από άνοιγμα δικαιωμάτων πεταλούδας Πληρωμή από straddle Κέρδος ή ζημία από straddle Πληρωμή από στρατηγική strangle Πίνακας 9.10 Κέρδος ή ζημία από στρατηγική strangle _CONT_ Ω.indd 26 14/1/2015 9:57:34 πµ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΕ ΦΥΣΙΚΟ ΠΛΟΥΤΟ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 2 ης ΓΕΝΙΑΣ: ΜΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΕ ΦΥΣΙΚΟ ΠΛΟΥΤΟ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 2 ης ΓΕΝΙΑΣ: ΜΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΕ ΦΥΣΙΚΟ ΠΛΟΥΤΟ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 2 ης ΓΕΝΙΑΣ: ΜΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Εισαγωγή στα Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Εισαγωγή στα Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή στα Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα 1.1. Χρηματοοικονομικοί Τίτλοι 1.1.1. Μετοχές Μετοχή είναι ένα μερίδιο του κεφαλαίου μιας ανώνυμης εταιρείας. Μια ανώνυμη εταιρεία, προκειμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ Δ21 Δ28, Δ31-Δ35 ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ Δ21 Δ28, Δ31-Δ35 ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ Δ21 Δ28, Δ31-Δ35 ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 1. Αντικαθίσταται ο πίνακας Δ26 με τον Δ26Α και προστίθενται οι πίνακες Δ31-Δ35. 2. Τα στοιχεία συμπληρώνονται τόσο σε ατομική βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ Δημήτριος Βασιλείου Καθηγητής Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου Νικόλαος Ηρειώτης Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών 1 Ανάλυση Επενδύσεων και Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ Εισαγωγή Η Alpha Finance, στα πλαίσια προσαρμογής της στις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Διπλωματική Εργασία

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Διπλωματική Εργασία ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Διπλωματική Εργασία ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ του

Διαβάστε περισσότερα

L SDAX = παρέχει μία ένδειξη για την εξέλιξη των τιμών του δείκτη SDAX μετά το κλείσιμο

L SDAX = παρέχει μία ένδειξη για την εξέλιξη των τιμών του δείκτη SDAX μετά το κλείσιμο D Daemon = δαίμων. Στην πληροφορική είναι μια βασική διαδικασία σε αναμονή εκτέλεσης ορισμένων χρήσιμων λειτουργιών. Χρησιμοποιείται στο λειτουργικό σύστημα UNIX. Αναμονή εκτέλεσης σημαίνει ότι ο δαίμων

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Απόφαση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και Τράπεζας της Ελλάδος Θέµα: Καθορισµός ύλης εξετάσεων πιστοποίησης στελεχών της αγοράς. Το ιοικητικό Συµβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Απόφαση 6/443/6.9.2007)

Διαβάστε περισσότερα

Rally = μία σημαντική άνοδος της ισοτιμίας ενός νομίσματος ή της τιμής μιας μετοχής, χρεογράφου ή εμπορεύματος μετά από μία μείωση της τιμής αυτών.

Rally = μία σημαντική άνοδος της ισοτιμίας ενός νομίσματος ή της τιμής μιας μετοχής, χρεογράφου ή εμπορεύματος μετά από μία μείωση της τιμής αυτών. R RAC, Real Application Cluster = διακομιστής cluster σε επίπεδο πραγματικών εφαρμογών. Επιτρέπει σε πολλαπλές συνδέσεις να έχουν πρόσβαση σε μία κοινή βάση δεδομένων ενός συστήματος διακομιστών. Χρησιμοποιεί

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΑΒΟΥΙΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 6838 ΣΕΡΕΤΑΚΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ-ΔΗΜΗΤΡΑ 6916 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος πρωτοτύπου: Finance 5 th ed. by A.A. Groppelli and Ehsan Nikbakht

Τίτλος πρωτοτύπου: Finance 5 th ed. by A.A. Groppelli and Ehsan Nikbakht Τίτλος πρωτοτύπου: Finance 5 th ed. by A.A. Groppelli and Ehsan Nikbakht Copyright 2006, 2000, 1995, 1990, 1986 by Barron's Educational Series, Inc. Published by arrangement with Barron's Educational Series,

Διαβάστε περισσότερα

Πιστωτικά Παράγωγα και οι Χρήσεις τους

Πιστωτικά Παράγωγα και οι Χρήσεις τους Πιστωτικά Παράγωγα και οι Χρήσεις τους Γιώργος Χαλαμανδάρης, PhD Λέκτορας Χρηματοοικονομικής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών E-mail: gchalamandar@aueb.gr George Chalamandaris, PhD 1 Εισαγωγή Πιστωτικά Παράγωγα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ KAI H ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ HEDGE ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ KAI ΔΙΕΘΝΗ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ KAI H ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ HEDGE ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ KAI ΔΙΕΘΝΗ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Η ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ KAI H ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ HEDGE FUNDS ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ KAI ΔΙΕΘΝΗ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Μια προσπάθεια ρυθμιστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (Α1)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (Α1) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (Α1) 1. Η τυπική απόκλιση της τιμής ενός χρηματοοικονομικού στοιχείου αποτελεί μέτρο: (α) Αποδοτικότητας (β) Ρευστότητας (γ) Κινδύνου (δ) Κανένα από τα

Διαβάστε περισσότερα

Την παροχή υπηρεσιών συμβούλου σε θέματα πιστωτικής πολιτικής, χρηματοδοτικής κάλυψης, αξιολόγησης πελατών κλπ.

Την παροχή υπηρεσιών συμβούλου σε θέματα πιστωτικής πολιτικής, χρηματοδοτικής κάλυψης, αξιολόγησης πελατών κλπ. F Face value Ονομαστική αξία. Η αξία που αναγράφεται σε ένα χρεόγραφο και καθορίζεται από τον εκδότη του. Το ποσό που οφείλεται στον κάτοχο χρεογράφου την ημερομηνία λήξης του, χωρίς τους τόκους. Το ποσό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ - ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ - ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ - ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV) Πίνακας περιεχομένων 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 2.ΣΚΟΠΟΣ & ΟΡΙΣΜΟΙ 3 2.1.Εφαρμογή... 4 2.2.Αρμοδιότητες... 4 2.3.Αρμοδιότητες Παρακολούθησης και Ενημέρωσης (Reporting)...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3.1. Εισαγωγικά στοιχεία Από τις αρχές της δεκαετίας του 1980 με τη Διεθνοποίηση του χρηματοπιστωτικού συστήματος άρχισε να παρουσιάζεται η ανάγκη εύρεσης

Διαβάστε περισσότερα

Cable modem = καλωδιακός διαμορφωτής που επιτρέπει στον χρήστη την πρόσβαση στο διαδίκτυο μέσω μιας καλωδιακής υπηρεσίας τηλεόρασης.

Cable modem = καλωδιακός διαμορφωτής που επιτρέπει στον χρήστη την πρόσβαση στο διαδίκτυο μέσω μιας καλωδιακής υπηρεσίας τηλεόρασης. C Cable modem = καλωδιακός διαμορφωτής που επιτρέπει στον χρήστη την πρόσβαση στο διαδίκτυο μέσω μιας καλωδιακής υπηρεσίας τηλεόρασης. CAC (Cotation assistée en continu) 40 index = δείκτης 40 αντιπροσωπευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ Π ρ ο κ ή ρ υ ξ η 1 / 2 0 0 8 Για την πλήρωση, κατόπιν διαγωνισμού, σαράντα τριών (43) θέσεων ειδικού επιστημονικού προσωπικού, για τις ανάγκες του Κεντρικού Καταστήματος

Διαβάστε περισσότερα

1. Η διαφορά μεταξύ της μέσης τιμής ενός πλειστηριασμού του δημοσίου και της χαμηλότερης τιμής σε μετρητά που θα κάνει δεκτή το Δημόσιο.

1. Η διαφορά μεταξύ της μέσης τιμής ενός πλειστηριασμού του δημοσίου και της χαμηλότερης τιμής σε μετρητά που θα κάνει δεκτή το Δημόσιο. T Tail 1. Η διαφορά μεταξύ της μέσης τιμής ενός πλειστηριασμού του δημοσίου και της χαμηλότερης τιμής σε μετρητά που θα κάνει δεκτή το Δημόσιο. 2. Συναλλαγή προθεσμιακής σύμβασης η οποία δημιουργείται

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Εμπορίου, Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Εμπορίου, Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Εμπορίου, Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας - Μάστερ (Msc) στα Ναυτιλιακά και Χρηματοοικονομικά - Μάστερ (Msc) στην Τραπεζική και Χρηματοοικονομικά 1. Εισαγωγή 2. Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 12/638/11.2.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 12/638/11.2.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 12/638/11.2.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές: Δομή και περιεχόμενο - Συνθετικός δείκτης κινδύνου και απόδοσης - Τρόπος υπολογισμού των τρεχουσών επιβαρύνσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΟ ΙΩΝΥΜΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ

ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΟ ΙΩΝΥΜΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π Ε Ι Ρ Α Ι Ω Σ Τ Μ Η Μ Α Σ Τ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Η Σ Κ Α Ι Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Τ Ι Κ Η Σ Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Η Σ Μ Ε Τ Α Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Σ Π Ο Υ Ω Ν Σ Τ Η Ν Ε Φ Α Ρ Μ Ο Σ Μ Ε Ν

Διαβάστε περισσότερα

NBG SECURITIES AΝΩΝΥΜΗ EΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μιχαλακοπούλου 91 115 28 Αθήνα ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

NBG SECURITIES AΝΩΝΥΜΗ EΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μιχαλακοπούλου 91 115 28 Αθήνα ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΛΑΤΗ NBG SECURITIES AΝΩΝΥΜΗ EΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μιχαλακοπούλου 91 115 28 Αθήνα Τηλ. 210-7720000 Fax. 210-7720001 www.nbgsecurities.com Η NBG SECURITIES ΑΕΠΕΥ εποπτεύεται από

Διαβάστε περισσότερα

Εξαμηνιαία Έκθεση. Pioneer Funds. Ένα Επενδυτικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο του Λουξεμβούργου (Fonds Commun de Placement) 30 Ιούνιος 2008 (Mη ελεγμέvη)

Εξαμηνιαία Έκθεση. Pioneer Funds. Ένα Επενδυτικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο του Λουξεμβούργου (Fonds Commun de Placement) 30 Ιούνιος 2008 (Mη ελεγμέvη) Εξαμηνιαία Έκθεση 30 Ιούνιος 2008 (Mη ελεγμέvη) Pioneer Funds Ένα Επενδυτικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο του Λουξεμβούργου (Fonds Commun de Placement) ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

p.a = per annum, κατ έτος. Σημαίνει τον υπολογισμό ενός μεγέθους π.χ επιτοκίου, κερδών και ζημιών, πληθωρισμού κ.λ.π. σε ετήσια βάση.

p.a = per annum, κατ έτος. Σημαίνει τον υπολογισμό ενός μεγέθους π.χ επιτοκίου, κερδών και ζημιών, πληθωρισμού κ.λ.π. σε ετήσια βάση. P p.a = per annum, κατ έτος. Σημαίνει τον υπολογισμό ενός μεγέθους π.χ επιτοκίου, κερδών και ζημιών, πληθωρισμού κ.λ.π. σε ετήσια βάση. Package deal = διαπραγμάτευση - πακέτο. Είναι ένας αριθμός εντολών

Διαβάστε περισσότερα

Βασίλειος Α. Τζιµπλάκης. ιπλωµατική Εργασία

Βασίλειος Α. Τζιµπλάκης. ιπλωµατική Εργασία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΞΩΤΙΚΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Βασίλειος

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα Σπουδών: ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ. A. Οι κυριότερες ρυθµιστικές πρωτοβουλίες της Βασιλείας ΙΙΙ συνοψίζονται στις ακόλουθες:

Πρόγραµµα Σπουδών: ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ. A. Οι κυριότερες ρυθµιστικές πρωτοβουλίες της Βασιλείας ΙΙΙ συνοψίζονται στις ακόλουθες: 1 Πρόγραµµα Σπουδών: ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ Θεµατική Ενότητα: ΤΡΑ-61 Στρατηγική Τραπεζών 2 η Γραπτή Εργασία ΘΕΜΑ 1 (10%) A. Οι κυριότερες ρυθµιστικές πρωτοβουλίες της Βασιλείας ΙΙΙ συνοψίζονται στις ακόλουθες: 1. Κεφαλαιακές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΚΤΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΚΤΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΚΤΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ Δρ. Καινούργιος Δημήτριος, Διδάκτωρ Οικονομικών, Επιστημονικός Συνεργάτης Εθνικού και Καποδιστριακού

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ TOY ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ TOY ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ ssss ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ TOY ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ ΤΩΜΑ ΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α.Μ. 3472 ΛΙΓΓΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα