ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ"

Transcript

1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ 2.1. Γενικά Μία βασική κατηγοριοποίηση των επενδυτών που συµµετέχουν στις αγορές παραγώγων, ανάλογα µε τα κίνητρά τους, είναι η εξής: επενδυτές µε στόχο την αντιστάθµιση κινδύνου επενδυτές µε στόχο το γρήγορο κέρδος αναλαµβάνοντας κίνδυνο επενδυτές που εκµεταλλεύονται ατέλειες της αγοράς µε στόχο το κέρδος χωρίς την ανάληψη κινδύνου) Η πρώτη κατηγορία επενδυτών χρησιµοποιεί τα παράγωγα για να εξαλείψει κάποιο επενδυτικό κίνδυνο (συναλλαγµατικό, επιτοκίων, µετοχικό, κτλ) για ορισµένο χρονικό διάστηµα. Η χρήση των παραγώγων γι αυτό τον σκοπό ονοµάζεται αντιστάθµιση (hedging) και οι συγκεκριµένη κατηγορία επενδυτών αντισταθµιστές (hedgers). Η δεύτερη κατηγορία επενδυτών προσπαθεί να αποκοµίσει κέρδη προβλέποντας την µελλοντική εξέλιξη κάποιας χρηµατοοικονοµικής µεταβλητής και λαµβάνοντας την κατάλληλη θέση σε παράγωγα (αγοραστές εάν εκτιµούν ότι θα αυξηθεί, πωλητές εάν εκτιµούν ότι θα µειωθεί από τα σηµερινά επίπεδα). Η προσπάθεια αυτή εµπεριέχει τον κίνδυνο της λάθος πρόβλεψης όπως 15

2 ακριβώς συµβαίνει και µε την αγορά µετοχών µε βραχυχρόνιο ορίζοντα. Από την άλλη όµως τα δυνητικά κέρδη αλλά και οι δυνητικές ζηµίες είναι πολύ µεγαλύτερες από την περίπτωση της απ ευθείας επένδυσης στο υποκείµενο µέσο, γιατί τα παράγωγα εµπεριέχουν την ιδιότητα της µόχλευσης. Αυτό σηµαίνει ότι το αποτέλεσµα (κέρδος ή ζηµία) πολλαπλασιάζεται µε έναν συντελεστή (στα ΣΜΕ της τάξης 5 έως 20) εάν αντί να επενδύσει κανείς απ ευθείας στο υποκείµενο µέσο επενδύσει σε ένα παράγωγο «γραµµένο» επάνω στο υποκείµενο µέσο. Οι επενδυτές αυτοί ονοµάζονται κερδοσκόποι (speculators) και η χρήση των παραγώγων για αυτό τον σκοπό κερδοσκοπία (speculation). Η τρίτη κατηγορία επενδυτών αποσκοπεί στην αποκόµιση κέρδους χωρίς την ανάληψη κινδύνου, εκµεταλλευόµενη προσωρινές ατέλειες της αγοράς. Η προσπάθεια αυτή ονοµάζεται arbitrage και οι συγκεκριµένοι επενδυτές arbitrageurs. Η απόδοση στα ελληνικά του όρου arbitrage είναι εξισοροποιητική κερδοσκοπία, γιατί οι επενδυτές κατά την προσπάθεια τους να πραγµατοποιήσουν arbitrage εξασκούν πιέσεις στις τιµές κατά τέτοιο τρόπο που τις επαναφέρουν σύντοµα στα «δίκαια» επίπεδά τους, µέσω αυτών των «εξισοροποιητικών τάσεων». Γι αυτό τον λόγο η σηµασία του arbitrage είναι µεγάλη ειδικά για την αποτίµηση των ΣΜΕ και προθεσµιακών συµβάσεων που εξετάζουµε σε επόµενο κεφάλαιο. Παρακάτω δίνουµε µερικά παραδείγµατα της χρήσης των forwards, futures και options για την επίτευξη των τριών στόχων που αναφέραµε Αντιστάθµιση Αντιστάθµιση µε συµβόλαια µελλοντικής εκπλήρωσης Υποθέστε ότι είναι Φεβρουάριος και η εταιρία Α που είναι εγκατεστηµένη στην Γερµανία έχει την υποχρέωση να πληρώσει τον Ιούνιο σε προµηθευτή της στις ΗΠΑ $1 εκατοµµύριο. Η τρέχουσα συναλλαγµατική ισοτιµία /$ είναι 1,1425. Η εταιρία Α αντιµετωπίζει συναλλαγµατικό κίνδυνο γιατί το ποσό που θα χρειαστεί σε για να πληρώσει τον προµηθευτή της τον Ιούνιο εξαρτάται από την ισοτιµία /$ που θα ισχύει τότε. Προφανώς η εταιρία Α φοβάται άνοδο του δολαρίου από τα τρέχοντα επίπεδα που συνεπάγεται και αύξηση της υποχρέωσής της σε έναντι του προµηθευτή της. Η εταιρία Α έχει δύο εναλλακτικές επιλογές για να αντισταθµίσει τον συναλλαγµατικό κίνδυνο που διατρέχει: (α) να αγοράσει $1 εκ. τώρα στη τρέχουσα ισοτιµία µε κόστος (αγνοώντας προµήθειες και τα διάφορα κόστη συναλλαγών), (β) να πάρει θέση αγοραστή σε συµβόλαια µελλοντικής εκπλήρωσης σε δολάριο ονοµαστικής αξίας $1 εκ. µε 16

3 παράδοση τον Ιούνιο. Εάν στη δεύτερη περίπτωση η µελλοντική ισοτιµία (future rate) είναι 1,1395, το κόστος αγοράς $1 εκ. κλειδώνεται σε Και στις δύο περιπτώσεις το κόστος αγοράς του συναλλάγµατος είναι συγκεκριµένο (έχει κλειδωθεί) και άρα ο συναλλαγµατικός κίνδυνος έχει εκλείψει ή αλλιώς έχει αντισταθµιστεί. Στην περίπτωση των ΣΜΕ εάν τον Ιούνιο η συναλλαγµατική ισοτιµία είναι στο 1,1500 τότε το κόστος αγοράς από την τρέχουσα αγορά (spot market) $ θα ανέρχεται σε , αλλά η εταιρία Α εκπληρώνοντας τους όρους του ΣΜΕ θα αγοράσει $ από τον αντισυµβαλλόµενο του ΣΜΕ στην ισοτιµία 1,1395 πληρώνοντας τελικά το µειωµένο κόστος των Εάν όµως συµβεί το αντίθετο και τον Ιούνιο η συναλλαγµατική ισοτιµία είναι στο 1,1300 τότε το κόστος αγοράς από την τρέχουσα αγορά $ θα είναι µειωµένο (θα ανέρχεται σε ), αλλά η εταιρία Α εκπληρώνοντας τους όρους του ΣΜΕ θα πρέπει να αγοράσει $ από τον αντισυµβαλλόµενο του ΣΜΕ στην ισοτιµία 1,1395 πληρώνοντας τελικά το αυξηµένο κόστος των Στη περίπτωση αυτή εάν η εταιρία Α δεν είχε κάνει την αντιστάθµιση το κόστος της θα ήταν µειωµένο. Βλέπουµε λοιπόν ότι το κίνητρο πίσω από την αντιστάθµιση δεν είναι η επίτευξη κέρδους αλλά η µε βεβαιότητα επίτευξη του επιδιωκόµενου αποτελέσµατος, που στο παράδειγµα αυτό είναι το κλείδωµα του κόστους πληρωµής των προϊόντων του προµηθευτή της εταιρίας Α. Υποθέστε τώρα ότι είναι Φεβρουάριος και η εταιρία Β που είναι επίσης εγκατεστηµένη στην Γερµανία περιµένει να εισπράξει τον Ιούνιο από εταιρία που είναι εγκατεστηµένη στις ΗΠΑ $1 εκατοµµύριο, για προϊόντα που έχει εξάγει. Η εταιρία Β επίσης αντιµετωπίζει συναλλαγµατικό κίνδυνο γιατί το ισοδύναµο ποσό σε του $1 εκ. που θα εισπράξει τον Ιούνιο εξαρτάται από την ισοτιµία /$ που θα ισχύει τότε. Προφανώς η εταιρία Β φοβάται διολίσθηση του δολαρίου από τα τρέχοντα επίπεδα που συνεπάγεται και µειωµένα έσοδα σε. Για να αντισταθµίσει τον συναλλαγµατικό κίνδυνο η εταιρία Β µπορεί να πάρει θέση πωλητή σε ΣΜΕ στο δολάριο ονοµαστικής αξίας $1 εκ. µε παράδοση τον Ιούνιο. Θα το κάνει αυτό γιατί θέλει να κλειδώσει την αξία του $1 εκ. στα ανεξάρτητα από την συναλλαγµατική ισοτιµία τον Ιούνιο. Εάν τον Ιούνιο η συναλλαγµατική ισοτιµία πέσει στο 1,1300 τότε η εταιρία Β θα εισπράξει µεν $ που θα αποτιµώνται στη τρέχουσα αγορά προς , αλλά εκπληρώνοντας τους όρους του ΣΜΕ θα πουλήσει το $ στον αντισυµβαλλόµενο του ΣΜΕ στην ισοτιµία 1,1395 εισπράττοντας τελικά

4 Εάν όµως συµβεί το αντίθετο και τον Ιούνιο η συναλλαγµατική ισοτιµία είναι στο 1,1500 τότε η εταιρία Β θα εισπράξει µεν $ που θα αποτιµώνται στη τρέχουσα αγορά προς , αλλά εκπληρώνοντας τους όρους του ΣΜΕ θα πουλήσει το $ στον αντισυµβαλλόµενο του ΣΜΕ στην ισοτιµία 1,1395 εισπράττοντας τελικά µόνον Βλέπουµε λοιπόν και σ αυτό το παράδειγµα ότι το κίνητρο πίσω από την αντιστάθµιση δεν είναι η επίτευξη κέρδους αλλά το κλείδωµα των εσόδων από την πώληση ενός προϊόντος. Θα δούµε αργότερα, όταν θα εξετάζουµε την αντιστάθµιση µε ΣΜΕ σε βάθος, ότι στη πράξη δεν χρειάζεται η εταιρία Α να αγοράσει δολάρια ή η εταιρία Β να πουλήσει δολάρια εκπληρώνοντας τους όρους του ΣΜΕ. Μπορούν (και αυτό συµβαίνει στην συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων) να επιτύχουν τους στόχους τους, κλείνοντας τις θέσεις τους πριν την λήξη των ΣΜΕ Αντιστάθµιση µε δικαιώµατα προαίρεσης Η αντιστάθµιση µε δικαιώµατα προαίρεσης διαφέρει από την αντιστάθµιση µε ΣΜΕ γι αυτό και όπως θα δούµε αργότερα χρησιµοποιούµε διαφορετική ορολογία όταν αναφερόµαστε σ αυτό το είδος αντιστάθµισης (protective put ή married put, portfolio insurance). Με τα ΣΜΕ ουσιαστικά ο αντισταθµιστής κλειδώνει την τιµή που θα εισπράξει ή θα πληρώσει στο µέλλον. Με τα δικαιώµατα προαίρεσης αγοράζουµε ασφάλιση απέναντι σε ένα αρνητικό ενδεχόµενο (π.χ. άνοδος ή πτώση κάποιας τιµής) εξακολουθώντας όµως να κερδίζουµε στην περίπτωση που η τιµή εξελιχθεί ευνοϊκά για εµάς. Θα δούµε τον τρόπο λειτουργίας της αντιστάθµισης µε δικαιώµατα προαίρεσης µε ένα παράδειγµα. Έστω επενδυτής που τον Φεβρουάριο έχει στη κατοχή του µετοχές της εταιρίας Α. Η τρέχουσα τιµή της µετοχής Α στο χρηµατιστήριο είναι 42. Ο επενδυτής φοβάται υπάρχει το ενδεχόµενο η τιµή της µετοχής να µειωθεί δραµατικά µέσα στους επόµενους δύο µήνες, αλλά καθώς δεν είναι σίγουρος ότι αυτό πράγµατι θα συµβεί (το αντιµετωπίζει απλώς ως ένα αρνητικό ενδεχόµενο) δεν θέλει να ρευστοποιήσει τις µετοχές του στη τρέχουσα τιµή. Αγοράζει λοιπόν από το ΧΠΑ δικαιώµατα πώλησης µετοχών Α, µε λήξη τον Απρίλιο και τιµή εξάσκησης 40. Καθώς κάθε συµβόλαιο αντιστοιχεί σε 100 µετοχές η θέση που έχει πάρει ο επενδυτής είναι: αγοραστής σε 10 δικαιώµατα προαίρεσης πώλησης (put options) της A Απριλίου 40. Εάν το κόστος των δικαιωµάτων είναι 3,5 ανά µετοχή ο επενδυτής θα πρέπει να καταβάλει 3, = για την αγορά των 10 συµβολαίων. Το αποτέλεσµα αυτής της στρατηγικής εξαρτάται 18

5 από την τιµή της µετοχής στη λήξη του ορίζοντα αντιστάθµισης, δηλαδή τον Απρίλιο. Ας εξετάσουµε δύο υποθετικές περιπτώσεις: (α) Τον Απρίλιο η τιµή της µετοχής στο χρηµατιστήριο είναι 30 Η αξία του µετοχικού χαρτοφυλακίου του επενδυτή έχει µειωθεί από = σε = , δηλαδή κατά ή 28,6%. Η ζηµία του όµως είναι σηµαντικά µικρότερη εξαιτίας της αντιστάθµισης. Ο επενδυτής εξασκεί τα δικαιώµατα πώλησης, δηλαδή πουλά τις µετοχές προς 40 ανά µετοχή εισπράττοντας Εάν αφαιρέσουµε τα χρήµατα που κατέβαλε για την αγορά των δικαιωµάτων πώλησης η καθαρή πρόσοδος από την πώληση των µετοχών είναι = ή 36,5 ανά µετοχή, δηλαδή 13% χαµηλότερα από την τιµή του Φεβρουαρίου. Σηµειώστε ότι η πρόσοδος των 36,5 ανά µετοχή έχει «κλειδωθεί» από τον επενδυτή. Ανεξάρτητα από το πόσο πιο χαµηλά από τα 36,5 βρίσκεται η τιµή της µετοχής στο χρηµατιστήριο ο επενδυτής θα εισπράξει από την πώληση καθαρή πρόσοδο 36,5 ανά µετοχή. Ουσιαστικά δηλαδή έχει θέσει ένα κάτω όριο στη ζηµία του ίσο µε 5,5 ή 13%. (β) Τον Απρίλιο η τιµή της µετοχής στο χρηµατιστήριο είναι 50 Η αξία του µετοχικού χαρτοφυλακίου του επενδυτή έχει αυξηθεί από = σε = , δηλαδή κατά ή 19%. Από το κέρδος του όµως θα πρέπει να αφαιρεθεί το ποσό που κατέβαλε για την αγορά των δικαιωµάτων, που τώρα δεν θα εξασκηθούν (δεν υπάρχει λόγος να πουλήσει προς 40 µετοχές που η τρέχουσα αξία τους είναι 50). Το καθαρό του κέρδος λοιπόν θα είναι = ή 10,7%. Βλέπουµε λοιπόν ότι ο επενδυτής συνεχίζει να συµµετέχει στην άνοδο της τιµής της µετοχής τα κέρδη του όµως περιορίζονται κατά το κόστος της συγκεκριµένης στρατηγικής αντιστάθµισης. Ο παρακάτω πίνακας συνοψίζει τα αποτελέσµατα της στρατηγικής για ενδεικτικές τιµές της µετοχής στη τέλος του χρονικού ορίζοντα της αντιστάθµισης: Τιµή µετοχής τον Απρίλιο Χωρίς Αντιστάθµιση (Κέρδος/Ζηµία) Με Αντιστάθµιση (Κέρδος/Ζηµία) (-52,4%) (-13%) (-28,6%) (-13%) (+19%) (+10,7%) (+42,9%) (+34,5%) 19

6 2.3. Κερδοσκοπία Κερδοσκοπία µε συµβόλαια µελλοντικής εκπλήρωσης Έστω επενδυτής που τον Φεβρουάριο πιστεύει ότι δολάριο ΗΠΑ θα ανατιµηθεί σηµαντικά σε σχέση µε το ευρώ µέχρι τον Απρίλιο. Ο επενδυτής θα µπορούσε: (α) να αγοράσει τώρα δολάρια στην τρέχουσα συναλλαγµατική ισοτιµία, να τα καταθέσει σε λογαριασµό προθεσµίας, και να τα µετατρέψει σε ευρώ τον Απρίλιο ή (β) να πάρει θέση αγοραστή σε ΣΜΕ στο δολάριο µε λήξη τον Απρίλιο. Ας εξετάσουµε τις δύο εναλλακτικές δυνατότητες. Έστω ότι η τρέχουσα συναλλαγµατική ισοτιµία /$ είναι 1,1425, ο επενδυτής έχει διαθέσιµο κεφάλαιο της τάξης των $ και η µελλοντική ισοτιµία (future forex rate) για ΣΜΕ στο δολάριο λήξης Απριλίου είναι 1,1405. Έστω επίσης ότι το µέγεθος ενός ΣΜΕ έχει καθοριστεί από το χρηµατιστήριο στο οποίο διαπραγµατεύεται το συγκεκριµένο συµβόλαιο σε $ Αυτό σηµαίνει ότι για ονοµαστική αξία θέσης $ ο επενδυτής πρέπει να πάρει θέση αγοραστή (long position) σε $ / $ = 5 συµβόλαια. Με την θέση αγοραστή στα ΣΜΕ ο επενδυτής κλειδώνει το κόστος αγοράς των $ τον Απρίλιο σε $ ,1405 = Από την άλλη εάν αποφασίσει να αγοράσει $ τώρα, χρειάζεται $ ,1425 = Ας εξετάσουµε τις περιπτώσεις που τον Απρίλιο το δολάριο όντως έχει ανατιµηθεί έναντι του ευρώ και το αντίστροφο. (i) Η συναλλαγµατική ισοτιµία /$ τον Απρίλιο είναι 1,2000 (α) Αγορά δολαρίων τον Φεβρουάριο Τον Απρίλιο ο επενδυτής µετατρέπει τα $ που είχε αγοράσει τον Φεβρουάριο σε ευρώ µε την νέα συναλλαγµατική ισοτιµία. Το τελικό αποτέλεσµα είναι $ ,2000 = που αντιστοιχεί σε κέρδος = ή περίπου 5% στην αρχική επένδυση των Εναλλακτικά το κέρδος µπορεί να υπολογιστεί ως (1,2000-1,1425) $ = 0,0575 $ = (β) Θέση αγοραστή σε ΣΜΕ τον Φεβρουάριο Ο επενδυτής σύµφωνα µε τους όρους του ΣΜΕ αγοράζει $ προς /$ 1,1405 καταβάλλοντας Τα δολάρια µετατρέπονται σε ευρώ στην τρέχουσα αγορά (spot market) µε την ισοτιµία /$ 1,2000. Το τελικό αποτέλεσµα είναι $ ,2000 =

7 που αντιστοιχεί σε κέρδος = ή περίπου 5% στην αρχική επένδυση των Εναλλακτικά το κέρδος µπορεί να υπολογιστεί ως (1,2000-1,1405) $ = 0,0595 $ = Βλέπουµε λοιπόν ότι το κέρδος που υπολογίσαµε είναι πολύ κοντά σ αυτό της προηγούµενης περίπτωσης. (ii) Η συναλλαγµατική ισοτιµία /$ τον Απρίλιο είναι 1,1000 (α) Αγορά δολαρίων τον Φεβρουάριο Τον Απρίλιο ο επενδυτής έχει ζηµία που υπολογίζεται ως (1,1000-1,1425) $ = -0,0425 $ = ή περίπου 3,7% στην αρχική επένδυση των (β) Θέση αγοραστή σε ΣΜΕ τον Φεβρουάριο Τον Απρίλιο ο επενδυτής έχει ζηµία που υπολογίζεται ως (1,1000-1,1405) $ = -0,0405 $ = ή περίπου 3,6% στην αρχική επένδυση των Βλέπουµε λοιπόν ότι η ζηµία που υπολογίσαµε είναι και πάλι πολύ κοντά στην αντίστοιχη της απευθείας αγοράς του συναλλάγµατος τον Φεβρουάριο. Το ερώτηµα που ανακύπτει φυσικά είναι γιατί κανείς να πάρει θέση αγοραστή σε ΣΜΕ όταν τα αποτελέσµατα (κέρδη ή ζηµίες) είναι τόσο κοντά στην περίπτωση που κάποιος απλώς αγοράζει το συνάλλαγµα. Μάλιστα, εάν λάβουµε υπόψη µας τις θεωρητικές τιµές των ΣΜΕ, υποθέτοντας ότι όλοι επενδυτές µπορούν να δανείζουν και να δανείζονται µε το ίδιο επιτόκιο τα κέρδη και οι ζηµίες θα πρέπει να είναι ταυτόσηµα και στις δύο περιπτώσεις! Η απάντηση βρίσκεται στην ιδιότητα µόχλευσης που χαρακτηρίζει τα ΣΜΕ ως απόρροια της απαίτησης του χρηµατιστηρίου ο επενδυτής ο οποίος ανοίγει µία νέα θέση (αγοραστή ή πωλητή) να καταβάλλει στο λεγόµενο λογαριασµό περιθωρίου ασφάλισης µόνον ένα µικρό ποσοστό της ονοµαστικής αξίας της θέσης του. Αυτό το ποσοστό κυµαίνεται ανάλογα µε το υποκείµενο µέσο και το χρηµατιστήριο από 5% έως 20% περίπου. Εάν στο παράδειγµά µας θεωρήσουµε ότι το ποσοστό αυτό είναι 10% αυτό σηµαίνει ότι στην περίπτωση (α) ο επενδυτής κατέβαλε τον Φεβρουάριο το σύνολο της αξίας του συναλλάγµατος, δηλαδή , ενώ στην περίπτωση (β) µόνον το 10% δηλαδή της ονοµαστικής αξίας της θέσης, δηλαδή περίπου Συνεπώς εάν ο επενδυτής ήθελε να επενδύσει ούτως ή άλλως το σύνολο του κεφαλαίου του (το ισόποσο σε ευρώ των $ ) θα 21

8 µπορούσε να πάρει 10 φορές µεγαλύτερη θέση πολλαπλασιάζοντας επί 10 τα κέρδη αλλά και τις ζηµίες. Στην πράξη αυτό σηµαίνει ότι ο επενδυτής µε το διαθέσιµο κεφάλαιο θα µπορούσε να πάρει θέση αγοραστή όχι σε 5 αλλά σε 50 ΣΜΕ ονοµαστικής αξίας $ , κλειδώνοντας το κόστος αγοράς των $2,5 εκ. τον Απρίλιο σε Τον Φεβρουάριο θα έπρεπε να καταβάλλει το 10% της ονοµαστικής αξίας της αυτής της θέσης, δηλαδή το σύνολο του κεφαλαίου του. Στην περίπτωση όµως που τον Απρίλιο η ισοτιµία είχε διαµορφωθεί στο 1,2000 θα κέρδιζε ενώ µε την ισοτιµία στο 1,1000 θα έχανε Σηµειώστε ότι ο επενδυτής δεν χρειάζεται να αγοράσει τον Απρίλιο $ αλλά µπορεί να κλείσει την θέση του λίγο νωρίτερα κλειδώνοντας τα κέρδη του (ή τις ζηµίες του), αλλά αυτό θα το συζητήσουµε εκτενέστερα σε επόµενο κεφάλαιο Κερδοσκοπία µε δικαιώµατα προαίρεσης Έστω επενδυτής που τον Φεβρουάριο πιστεύει ότι µετοχή Α θα ανατιµηθεί σηµαντικά µέχρι τον Απρίλιο. Ο επενδυτής θα µπορούσε: (α) να αγοράσει την µετοχή στην τρέχουσα τιµή της ή (β) να αγοράσει δικαιώµατα αγοράς της µετοχής µε λήξη τον Απρίλιο. Ας εξετάσουµε τις δύο εναλλακτικές δυνατότητες. Έστω ότι η τρέχουσα τιµή της µετοχής είναι 60, ο επενδυτής έχει διαθέσιµο κεφάλαιο και η τιµή του δικαιώµατος αγοράς (call option) στη µετοχή Α µε τιµή εξάσκησης 60 και λήξη τον Απρίλιο είναι 4 ανά µετοχή. Εάν ο επενδυτής επιλέξει την εκδοχή (α) µπορεί µε το διαθέσιµο κεφάλαιο να αγοράσει τώρα 100 µετοχές, ενώ εάν επιλέξει την εκδοχή (β) µπορεί να αγοράσει / 4 = δικαιώµατα αγοράς δηλαδή 15 συµβόλαια δικαιωµάτων αγοράς καθώς κάθε συµβόλαιο αφορά 100 µετοχές. Ας εξετάσουµε τις περιπτώσεις που η τιµή της µετοχής όντως παρουσιάζει σηµαντική άνοδο τον Απρίλιο από τα επίπεδα του Φεβρουαρίου και το αντίστροφο. (i) Η τιµή της µετοχής τον Απρίλιο είναι 69 (α) Αγορά 100 µετοχών τον Φεβρουάριο Τον Απρίλιο ο επενδυτής µπορεί να ρευστοποιήσει την θέση του (να πουλήσει τις µετοχές) στην τρέχουσα τιµή των 69 κερδίζοντας ( 69-60) 100 = 900 ή 15% επί της αρχικής επένδυσης των

9 (β) Αγορά 15 συµβολαίων δικαιωµάτων αγοράς τον Φεβρουάριο Τον Απρίλιο ο επενδυτής µπορεί να εξασκήσει τα δικαιώµατα αγοράς και να αγοράσει µετοχές στην τιµή εξάσκησης των 60 τις οποίες θα πουλήσει στο χρηµατιστήριο στην τρέχουσα τιµή των 69 αποκοµίζοντας ( 69-60) = Για να βρούµε όµως το καθαρό του κέρδος θα πρέπει από τις να αφαιρέσουµε το κόστος αγοράς των δικαιωµάτων, δηλαδή τα Άρα το καθαρό κέρδος του επενδυτή είναι: = ή 125% επί της αρχικής επένδυσης των για άνοδο της τιµής της µετοχής µόνον 15%. Βλέπουµε λοιπόν ότι για το ίδιο επενδυµένο κεφάλαιο το κέρδος σ αυτή την περίπτωση είναι περίπου 8 φορές µεγαλύτερο λόγω της ιδιότητας της µόχλευσης των δικαιωµάτων προαίρεσης. Σηµειώστε ότι η εξάσκηση του δικαιώµατος απαιτεί την διαθεσιµότητα επιπλέον κεφαλαίου για την αγορά µετοχών προς 60 ανά µετοχή. Αυτό όµως δεν είναι απαραίτητο για δικαιώµατα Αµερικανικού τύπου (τα δικαιώµατα σε µετοχές είναι συνήθως αυτού του τύπου) καθώς ο κάτοχος τους µπορεί να κλείσει την θέση του (δηλαδή να τα πουλήσει) πριν την λήξη τους. Σ αυτή την περίπτωση όπως θα συζητήσουµε όµως αργότερα κερδίζει περισσότερα από το αν προχωρήσει σε πρόωρη εξάσκησή τους. (ii) Η τιµή της µετοχής τον Απρίλιο είναι 54 (α) Αγορά 100 µετοχών τον Φεβρουάριο Τον Απρίλιο η αξία του µετοχικού χαρτοφυλακίου του επενδυτής έχει µειωθεί από = σε = 5.400, που µεταφράζεται σε απώλεια 600 ή -10% επί της αρχικής επένδυσης των 6.000, εάν αποφασίζει να ρευστοποιήσει την θέση του (να πουλήσει τις µετοχές) στην τρέχουσα τιµή των 54. (β) Αγορά 15 συµβολαίων δικαιωµάτων αγοράς τον Φεβρουάριο Τον Απρίλιο ο επενδυτής δεν θα εξασκήσει τα δικαιώµατα αγοράς µετοχών προς 60 ανά µετοχή καθώς η τιµή της µετοχής στο χρηµατιστήριο βρίσκεται σε χαµηλότερα επίπεδα ( 54). Αυτό σηµαίνει ότι θα απολέσει το σύνολο του επενδυµένου κεφαλαίου των για µία µεταβολή στην τιµή της µετοχής 10%. Βλέπουµε λοιπόν ότι η µόχλευση λειτουργεί και προς τις 23

10 δύο κατευθύνσεις πολλαπλασιάζοντας το κέρδος αλλά και την ζηµία. Η ζηµία αυτή µπορεί να περιοριστεί εάν ο επενδυτής κλείσει την θέση του (δηλαδή να πουλήσει τα δικαιώµατα) πριν την λήξη τους. Γενικά όµως η ανώτερη δυνητική ζηµία είναι -100%, δηλαδή ολοσχερής απώλεια του επενδυµένου κεφαλαίου Arbitrage (εξισοροποιητική κερδοσκοπία) Η έννοια του arbitrage είναι άµεσα συνυφασµένη µε την αποτίµηση των παραγώγων αλλά και την λειτουργία των αγορών. Σηµαίνει την αποκόµιση κέρδους χωρίς την ανάληψη κινδύνου και συνίσταται στην λήψη ενός συνδυασµού επενδυτικών θέσεων που µελλοντικά θα αποφέρουν στον επενδυτή ένα βέβαιο κέρδος. Εφόσον δεν υπάρχει αβεβαιότητα ως προς το τελικό αποτέλεσµα ο επενδυτής δεν αναλαµβάνει κανένα κίνδυνο. Χρησιµοποιείται στα πλαίσια της αποτίµησης των παραγώγων σε συνδυασµό µε την προσέγγιση της «εις άτοπο απαγωγής» (no arbitrage arguments). ηλαδή, η τιµή του συγκεκριµένου παραγώγου πρέπει να είναι P διότι εάν ήταν διαφορετική (µεγαλύτερη ή µικρότερη) θα υπήρχαν συνθήκες arbitrage. Ως συνέπεια, ορισµένοι επενδυτές θα έπαιρναν συγκεκριµένες θέσεις που θα τους διασφάλιζαν ένα βέβαιο µελλοντικό κέρδος. Καθώς ολοένα και περισσότεροι επενδυτές θα έπαιρναν τις ίδιες θέσεις για να πραγµατοποιήσουν arbitrage θα εξασκούνταν πιέσεις στην τιµή του παραγώγου που θα την επανέφεραν στην «δίκαιη» (θεωρητική) τιµή P. Σ αυτή τη «σταθεροποιητική» επενέργεια του arbitrage στη τιµή του παραγώγου (αλλά και άλλων κεφαλαιουχικών στοιχείων) οφείλεται η απόδοση στα ελληνικά του όρου ως «εξισοροποιητική κερδοσκοπία». Την έννοια του arbitrage θα την συναντήσουµε αρκετές φορές στα επόµενα κεφάλαια. Εδώ θα περιοριστούµε σε ένα µικρό απλουστευτικό παράδειγµα που θα εξοικειώσει τον αναγνώστη µε τη χρήση του. Έστω η µετοχή Α που διαπραγµατεύεται σε δύο χρηµατιστήρια: στο ΧΑΑ προς 10 και στο NYSE προς $12, ενώ η τρέχουσα συναλλαγµατική ισοτιµία /$ είναι 1,1500. Επενδυτής στην Ελλάδα αγοράζει 100 µετοχές Α προς 10 ανά µετοχή καταβάλλοντας Στην συνέχεια πουλά τις µετοχές στο NYSE προς $12 ανά µετοχή εισπράττοντας $ Τέλος µετατρέπει τα δολάρια σε ευρώ, εισπράττοντας $1.200 / 1,1500 = 1.043,5 δηλαδή µε καθαρό κέρδος 43,5 ή 0,435 ανά µετοχή. 24

11 Το παραπάνω παράδειγµα είναι µία υπέρ-απλούστευση. Στην πράξη οι προµήθειες, τα διάφορα κόστη συναλλαγών, περιορισµοί τεχνικής φύσης αλλά και οι βραχύβια φύση των συνθηκών arbitrage καθιστούν ένα παρόµοιο εγχείρηµα εξαιρετικά δύσκολο. 25

Εισαγωγή στα Χρηματοοικονομικά Παράγωγα

Εισαγωγή στα Χρηματοοικονομικά Παράγωγα Εισαγωγή στα Χρηματοοικονομικά Παράγωγα Αχιλλέας Ζαπράνης Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Θέματα Ορισμοί Προθεσμιακές Συμβάσεις (forwards) Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Απόστολος Γ. Χριστόπουλος

Απόστολος Γ. Χριστόπουλος axristop@econ.uoa.gr Προπαρασκευαστικό μάθημα στο ΤΕΙ Πειραιά Θέμα: Παράγωγα Προϊόντα Παράγωγα προϊόντα Προθεσμιακές Συμφωνίες Συμφωνίες Ανταλλαγών Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης Δικαιώματα Προαίρεσης

Διαβάστε περισσότερα

Μόχλευση, αντιστάθµιση και απλές στρατηγικές µε παράγωγα

Μόχλευση, αντιστάθµιση και απλές στρατηγικές µε παράγωγα Μόχλευση, αντιστάθµιση και απλές στρατηγικές µε παράγωγα Αγορά Calls για µόχλευση Ητιµή ενός call για 100 µετοχές είναι σηµαντικά χαµηλότερη από το να αγοράσουµε τις 100 µετοχές στη spot αγορά. Παράδειγµα:

Διαβάστε περισσότερα

Αντιστάθμιση του Κινδύνου ενός Χαρτοφυλακίου μέσω των Χρηματοοικονομικών Παραγώγων

Αντιστάθμιση του Κινδύνου ενός Χαρτοφυλακίου μέσω των Χρηματοοικονομικών Παραγώγων Αντιστάθμιση του Κινδύνου ενός Χαρτοφυλακίου μέσω των Χρηματοοικονομικών Παραγώγων Αντιστάθμιση του Κινδύνου ενός Χαρτοφυλακίου μέσω των Χρηματοοικονομικών Παραγώγων Συστηματικός Κίνδυνος Συνολικός Κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ενότητα 7: ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ενότητα 7: ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ενότητα 7: ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ Εισαγωγή Αν μια τράπεζα θέλει να μειώσει τις διακυμάνσεις των κερδών που προέρχονται από τις μεταβολές των επιτοκίων θα πρέπει να έχει ένα

Διαβάστε περισσότερα

MANAGEMENT OF FINANCIAL INSTITUTIONS

MANAGEMENT OF FINANCIAL INSTITUTIONS MANAGEMENT OF FINANCIAL INSTITUTIONS ΔΙΑΛΕΞΗ: «ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ» (Foreign Exchange Risk) Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Χρηματοοικονομικής Καθηγητής Γκίκας Χαρδούβελης 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ορισμός Συναλλαγματικού

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr

www.onlineclassroom.gr ΘΕΜΑ 4 Υποθέστε ότι είστε ο διαχειριστής του αµοιβαίου κεφαλαίου ΑΠΟΛΛΩΝ το οποίο εξειδικεύεται σε µετοχές µεγάλης κεφαλαιοποίησης εσωτερικού. Έπειτα από την πρόσφατη ανοδική πορεία του Χρηματιστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 1 (1) Γνωρίζουμε ότι η αξία του προθεσμιακού συμβολαίου δίνεται από

Θέμα 1 (1) Γνωρίζουμε ότι η αξία του προθεσμιακού συμβολαίου δίνεται από 1 ΔΕΟ31 - Λύση 3ης γραπτής εργασίας 2013-14 Θέμα 1 (1) Γνωρίζουμε ότι η αξία του προθεσμιακού συμβολαίου δίνεται από f ( S I ) Ke t t t r( T t) Aρχικά βρίσκουμε τη παρούσα αξία των μερισμάτων που πληρώνει

Διαβάστε περισσότερα

Asset & Liability Management Διάλεξη 5

Asset & Liability Management Διάλεξη 5 Πανεπιστήμιο Πειραιώς ΠΜΣ στην «Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου» Asset & Liability Management Διάλεξη 5 Συναλλαγματικός Κίνδυνος Μιχάλης Ανθρωπέλος anthropel@unipi.gr http://web.xrh.unipi.gr/faculty/anthropelos

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΑ ARBITRAGE

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΑ ARBITRAGE ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΑ ARBITRAGE 8.1. Γενικά Εδώ εξετάζουµε τους παράγοντες που επηρεάζουν τις τιµές των δικαιωµάτων προαίρεσης. Όπως θα δούµε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ Εισαγωγή Η Alpha Finance, στα πλαίσια προσαρμογής της στις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΤΟΜΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. Άσκηση 1 (τελικές 2011 θέμα 3)

Γ ΤΟΜΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. Άσκηση 1 (τελικές 2011 θέμα 3) Γ ΤΟΜΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Άσκηση 1 (τελικές 2011 θέμα 3) Ένας επενδυτής έχει αγοράσει μία μετοχή. Για να προστατευτεί από πιθανή μικρή πτώση της τιμής της μετοχής λαμβάνει θέση αγοράς σε ένα δικαίωμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραµµα Σπουδών: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Θεµατική Ενότητα: ΔΕΟ 31 Χρηµατοοικονοµική Διοίκηση Ακαδηµαϊκό Έτος: 2013-2014 Γραπτή Εργασία 3 Παράγωγα Αξιόγραφα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΑ. Στέλιος Ξανθόπουλος

ΠΑΡΑΓΩΓΑ. Στέλιος Ξανθόπουλος ΠΑΡΑΓΩΓΑ Στέλιος Ξανθόπουλος Εισαγωγικά Ένα παράγωγο συµβόλαιο είναι ένα αξιόγραφο η αξία του οποίου εξαρτάται από τις αξίες άλλων «πιο βασικών» υποκείµενων µεταβλητών. Τα παράγωγα συµβόλαια είναι επίσης

Διαβάστε περισσότερα

Γραπτή Εργασία 3 Παράγωγα Αξιόγραφα. Γενικές οδηγίες

Γραπτή Εργασία 3 Παράγωγα Αξιόγραφα. Γενικές οδηγίες ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Θεματική Ενότητα: ΕΟ 31 Χρηματοοικονομική ιοίκηση Ακαδημαϊκό Έτος: 2010-11 Γραπτή Εργασία 3 Παράγωγα Αξιόγραφα Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

www.techandmath.gr 3 η Εργασία ΔEO31 www.techandmath.gr Άσκηση 1 η Tech and Math - Εκπαιδευτική πύλη

www.techandmath.gr 3 η Εργασία ΔEO31 www.techandmath.gr Άσκηση 1 η Tech and Math - Εκπαιδευτική πύλη Άσκηση 1 η 3 η Εργασία ΔEO31 Ακολουθούν ενδεικτικές ασκήσεις που αφορούν την τρίτη εργασία της ενότητας ΔΕΟ31 Λύση: Α) Σύμφωνα με τα δεδομένα της άσκησης δημιουργούμε τον ακόλουθο πίνακα στο Excel. Ημερήσια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Ο.Ε.Ε ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & RISK MANAGEMENT (ΠΑΡΑΓΩΓΑ) Άσκηση 1. Άσκηση 2. $ 1,685,000 ( $ 1,695,000) = $ 10,000 (κέρδος)

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Ο.Ε.Ε ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & RISK MANAGEMENT (ΠΑΡΑΓΩΓΑ) Άσκηση 1. Άσκηση 2. $ 1,685,000 ( $ 1,695,000) = $ 10,000 (κέρδος) ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Ο.Ε.Ε ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & RISK MANAGEMENT (ΠΑΡΑΓΩΓΑ) ιδάσκων: ρ. Χρήστος Φλώρος (ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ) Άσκηση 1 Είναι Ιούλιος. Εταιρεία εισαγωγών στις ΗΠΑ θα χρειαστεί να πληρώσει 1 εκ. το Σεπτέµβριο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ARBITRAGE Arbitrage ονομάζεται η διαδικασία εξισορρόπησης των τιμών μεταξύ του υποκείμενου και του παράγωγου τίτλου λαμβανομένου υπόψη του ύψους του επιτοκίου και του χρονικού διαστήματος μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Ερωτήσεις

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Ερωτήσεις Κοκολιού Έλλη Α.Μ. 1207 Μ 093 Διεθνής Πολιτική Οικονομία Μάθημα: Γεωπολιτική των Κεφαλαιαγορών Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α) Η αγορά συναλλάγματος

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογίζουμε το αρχικό περιθώριο ασφάλισης (ΠΑ) για τα 4 ΣΜΕ. ΠΣ=500 /συμβολαιο 4συμβόλαια

Υπολογίζουμε το αρχικό περιθώριο ασφάλισης (ΠΑ) για τα 4 ΣΜΕ. ΠΣ=500 /συμβολαιο 4συμβόλαια ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Θεματική Ενότητα: ΔΕΟ 31 - Χρηματοοικονομική Διοίκηση Ακαδημαϊκό Έτος: 2012-2013 Γραπτή Εργασία 3 - Παράγωγα-Αξιόγραφα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΕΟ 41 ΤΟΜΟΣ A

ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΕΟ 41 ΤΟΜΟΣ A ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΕΟ 41 ΤΟΜΟΣ A 2 η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΑΘΗΝΑ 25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012 1 ΣΤΑΥΡΟΕΙΔΗΣ ΙΣΟΤΙΜΙΕΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ Άσκηση 1 Έστω ότι στη διατραπεζική αγορά του Σικάγο ένα δολάριο κοστίζει 0,72 στερλίνες

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι να εξετάσει και να παρουσιάσει τις

Σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι να εξετάσει και να παρουσιάσει τις Κεφάλαιο 9 Στρατηγικές τοποθέτησης σε δικαιώματα προαίρεσης Σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι να εξετάσει και να παρουσιάσει τις βασικότερες στρατηγικές που μπορούν να σχηματιστούν με χρήση δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

(1 ) (1 ) S ) 1,0816 ΘΕΜΑ 1 Ο

(1 ) (1 ) S ) 1,0816 ΘΕΜΑ 1 Ο ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α ΤΟΜΟΥ ΘΕΜΑ 1 Ο Α. Για τον υπολογισμό της τρέχουσας συναλλαγματικής ισοτιμίας του ( /$ ) θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τη σχέση ισοδυναμίας των επιτοκίων. Οπότε: Για

Διαβάστε περισσότερα

Τα Προϊόντα της Αγοράς Παραγώγων. ικαιώµατα προαίρεσης επί Μετοχών

Τα Προϊόντα της Αγοράς Παραγώγων. ικαιώµατα προαίρεσης επί Μετοχών ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Α Θ Η Ν Ω Ν Α. Ε. Αγορά Παραγώγων Τα Προϊόντα της Αγοράς Παραγώγων ικαιώµατα προαίρεσης επί Μετοχών Συνοπτική Παρουσίαση ιεύθυνση Ανάπτυξης Εργασιών, Τµήµα Marketing εκέµβριος 2002 - Version

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείρισης Συναλλαγματικών Κινδύνων Eurobank Τραπεζικής Επιχειρήσεων

Διαχείρισης Συναλλαγματικών Κινδύνων Eurobank Τραπεζικής Επιχειρήσεων Διαχείρισης Συναλλαγματικών Κινδύνων Eurobank Τραπεζικής Επιχειρήσεων Διεύθυνση Διεθνών Κεφαλαιαγορών Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελ.3 Σελ.4 Πρόλογος Η Κεντρική Ιδέα Οι λύσεις μας: Σελ.6 Σελ.7 Σελ.8 Σελ.9 Σελ.10

Διαβάστε περισσότερα

Παράγωγα προϊόντα. Προθεσµιακές Συµφωνίες Συµφωνίες Ανταλλαγών Συµβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης ικαιώµατα Προαίρεσης. Απόστολος Γ.

Παράγωγα προϊόντα. Προθεσµιακές Συµφωνίες Συµφωνίες Ανταλλαγών Συµβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης ικαιώµατα Προαίρεσης. Απόστολος Γ. Παράγωγα προϊόντα Προθεσµιακές Συµφωνίες Συµφωνίες Ανταλλαγών Συµβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης ικαιώµατα Προαίρεσης Ορόλος των χρηµατοπιστωτικών αγορών Χρηµατοπιστωτικές Αγορές: µέσω αυτών διοχετεύονται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ Γενικά

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ Γενικά ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 7.1. Γενικά Τα δικαιώµατα προαίρεσης (options) διαφέρουν από τα ΣΜΕ (futures) στο γεγονός ότι παρέχουν στον κάτοχό τους το δικαίωµα να αγοράσει ή να πουλήσει την υποκείµενη

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα 9. Περιεχόμενα

Περιεχόμενα 9. Περιεχόμενα Περιεχόμενα 9 Περιεχόμενα Εισαγωγή... 15 1. Οικονομικές και Χρηματοπιστωτικές Κρίσεις... 21 2. Χρηματοπιστωτικό Σύστημα... 31 2.1. Ο Ρόλος και οι λειτουργίες των κεντρικών τραπεζών... 31 2.2. Το Ελληνικό

Διαβάστε περισσότερα

Παράγωγα προϊόντα ονομάζονται εκείνα τα οποία παράγονται από πρωτογενείς στοιχειώδους τίτλους όπως μετοχές, δείκτες μετοχών, πετρέλαιο, χρυσός, πατάτες, καλαμπόκι, κλπ. Τα είδη των παραγώγων προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ & ΠΡΟΘΕ- ΣΜΙΑΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ & ΠΡΟΘΕ- ΣΜΙΑΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ & ΠΡΟΘΕ- ΣΜΙΑΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 3.1. Γενικά Όπως ήδη έχουµε αναφέρει, µία προθεσµιακή σύµβαση (forward) ή ένα συµβόλαιο µελλοντικής εκπλήρωσης (future) είναι µια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΣΜΕ & ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΣΜΕ & ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΣΜΕ & ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 4.1. Γενικά Σ αυτό το κεφάλαιο εξάγονται οι τιµές των προθεσµιακών συµβάσεων και των ΣΜΕ σε σχέση µε την τιµή του υποκείµενου µέσου, για τρεις διαφορετικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΕΣ - ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΕΣ Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα Μιχάλης Μπεκιάρης Επίκουρος Καθηγητής ΤΔΕ Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα Ένα χρηματοοικονομικό παράγωγο

Διαβάστε περισσότερα

Γραπτή Εργασία 3 Παράγωγα Αξιόγραφα. Γενικές οδηγίες

Γραπτή Εργασία 3 Παράγωγα Αξιόγραφα. Γενικές οδηγίες ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Θεματική Ενότητα: ΕΟ 31 Χρηματοοικονομική ιοίκηση Ακαδημαϊκό Έτος: 2011-2012 Γραπτή Εργασία 3 Παράγωγα Αξιόγραφα Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για το Περιθώριο (margin)

Οδηγός για το Περιθώριο (margin) Οδηγός για το Περιθώριο (margin) Ορισμός του περιθωρίου: Οι συναλλαγές με περιθώριο σας επιτρέπουν να εκταμιεύετε ένα μικρό ποσοστό μόνο της αξίας της επένδυσης που θέλετε να κάνετε, αντί να χρειάζσετε

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομικοί Κίνδυνοι Εισαγωγικά Στοιχεία των Παραγώγων. Χρηματοοικονομικών Προϊόντων Χρήση και Σημασία των Παραγώγων...

Χρηματοοικονομικοί Κίνδυνοι Εισαγωγικά Στοιχεία των Παραγώγων. Χρηματοοικονομικών Προϊόντων Χρήση και Σημασία των Παραγώγων... Πρόλογος Γ Έκδοσης... 19 κεφάλαιο 1 ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ 1.1 Εξελίξεις στο Χρηματοπιστωτικό Χώρο και Χρηματοοικονομικοί Κίνδυνοι... 27 1.2 Εισαγωγικά Στοιχεία των Παραγώγων Χρηματοοικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΕΟ 41 ΤΟΜΟΣ A

ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΕΟ 41 ΤΟΜΟΣ A www.rontistiria-eap.gr e-mail: rontistiria_eap@yahoo.gr ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΕΟ 41 ΤΟΜΟΣ A 1 η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΑΘΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 1 www.rontistiria-eap.gr e-mail: rontistiria_eap@yahoo.gr ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

* ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ Ε.ΣΥ.Λ. Νο. 3

* ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ Ε.ΣΥ.Λ. Νο. 3 -- 981 -- * ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ Ε.ΣΥ.Λ. Νο. 3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 15 ΙΟΥΛΙΟΥ 1999 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. Λ.Σ.: 2497 ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ Ν.304 ΘΕΜΑ: Λογιστική Αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Εισαγωγή στα Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Εισαγωγή στα Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή στα Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα 1.1. Χρηματοοικονομικοί Τίτλοι 1.1.1. Μετοχές Μετοχή είναι ένα μερίδιο του κεφαλαίου μιας ανώνυμης εταιρείας. Μια ανώνυμη εταιρεία, προκειμένου

Διαβάστε περισσότερα

Συναλλαγματικές ισοτιμίες και αγορά συναλλάγματος

Συναλλαγματικές ισοτιμίες και αγορά συναλλάγματος Συναλλαγματικές ισοτιμίες και αγορά συναλλάγματος 1. Οι συναλλαγματικές ισοτιμίες και οι τιμές των αγαθών 2. Περιγραφή της αγοράς συναλλάγματος 3. Η ζήτηση νομισμάτων ως ζήτηση περιουσιακών στοιχείων 4.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΦΑΡΣΑΡΩΤΑΣ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΑΒΛΑΡΙΔΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΦΑΡΣΑΡΩΤΑΣ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΑΒΛΑΡΙΔΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΦΑΡΣΑΡΩΤΑΣ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΑΒΛΑΡΙΔΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Σημεία Γενικού Ενδιαφέροντος Νομικό πλαίσιο Ν. 2533/97 Υπεύθυνοι λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Α. Η χρηµατοοικονοµική επιστήµη εξετάζει: 1. Τον κόσµο των χρηµαταγορών,των κεφαλαιαγορών και των επιχειρήσεων 2. Θέµατα που περιλαµβάνουν τη χρονική αξία

Διαβάστε περισσότερα

Οι Διεθνείς Χρηματαγορές και οι Συναλλαγματικές Ισοτιμίες. Η Διεθνής Αγορά Συναλλάγματος και η Ακάλυπτη Ισοδυναμία των Επιτοκίων

Οι Διεθνείς Χρηματαγορές και οι Συναλλαγματικές Ισοτιμίες. Η Διεθνής Αγορά Συναλλάγματος και η Ακάλυπτη Ισοδυναμία των Επιτοκίων Οι Διεθνείς Χρηματαγορές και οι Συναλλαγματικές Ισοτιμίες Η Διεθνής Αγορά Συναλλάγματος και η Ακάλυπτη Ισοδυναμία των Επιτοκίων 1 Η Διεθνής Αγορά Συναλλάγµατος Διεθνές αποκεντρωµένο δίκτυο διαπραγµατευτών

Διαβάστε περισσότερα

Η Θεωρία των Διεθνών Νομισματικών Σχέσεων

Η Θεωρία των Διεθνών Νομισματικών Σχέσεων Η Θεωρία των Διεθνών Νομισματικών Σχέσεων Περιεχόμενα Κεφαλαίου Α. Η Αγορά Συναλλάγματος Η ζήτηση και η προσφορά συναλλάγματος Η μετατρεψιμότητα και η ισοτιμία των νομισμάτων Β. Συστήματα Συναλλαγματικών

Διαβάστε περισσότερα

2. Συναλλαγματικές Ισοτιμίες και Αγορά Συναλλάγματος

2. Συναλλαγματικές Ισοτιμίες και Αγορά Συναλλάγματος 2. Συναλλαγματικές Ισοτιμίες και Αγορά Συναλλάγματος 1. Οι συναλλαγματικές ισοτιμίες 2. Η αγορά συναλλάγματος 3. Η ζήτηση για τραπεζικές καταθέσεις σε συνάλλαγμα (περιουσιακά στοιχεία) 4. Ένα θεωρητικό

Διαβάστε περισσότερα

Συναλλαγματικές ισοτιμίες και επιτόκια

Συναλλαγματικές ισοτιμίες και επιτόκια Κεφάλαιο 2 Συναλλαγματικές ισοτιμίες και επιτόκια 2.1 Σύνοψη Στο δεύτερο κεφάλαιο του συγγράμματος περιγράφεται αρχικά η συνθήκη της καλυμμένης ισοδυναμίας επιτοκίων και ο τρόπος με τον οποίο μπορεί ένας

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομικά Παράγωγα και Χρηματιστήριο

Χρηματοοικονομικά Παράγωγα και Χρηματιστήριο Χρηματοοικονομικά Παράγωγα και Χρηματιστήριο Ενότητα 4: ΛΟΓΟΙ ΜΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Κυριαζόπουλος Γεώργιος Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΕΟ 41 ΤΟΜΟΣ A

ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΕΟ 41 ΤΟΜΟΣ A ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΕΟ 41 ΤΟΜΟΣ A ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ 5+ ΑΘΗΝΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 1 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ (βλέπε και ενότητες 4.1-4.2 τόμου Ι) ΑΣΚΗΣΗ 1 (Όμοια με 1 η Γραπτή Εργασία 2010-11, Θέμα 3 ο ) Γ) Εάν

Διαβάστε περισσότερα

β) Αν στο παραπάνω ερώτημα, ο λογαριασμός ήταν σύνθετου τόκου με j(12)=3%, ποιό είναι το ποσό που θα έπρεπε να καταθέσει ;

β) Αν στο παραπάνω ερώτημα, ο λογαριασμός ήταν σύνθετου τόκου με j(12)=3%, ποιό είναι το ποσό που θα έπρεπε να καταθέσει ; Άσκηση 1 α) Κάνει κάποιος κατάθεση ποσού 5 χιλ. σε λογαριασμό απλού τόκου με ετήσιο επιτόκιο 4%. Μετά από 3 μήνες κάνει ανάληψη 3 χιλ. και μετά από άλλους 7 μήνες επιθυμεί να κάνει μία κατάθεση, έτσι ώστε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΜΕ ΣΜΕ. 5.1 Γενικά

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΜΕ ΣΜΕ. 5.1 Γενικά ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΜΕ ΣΜΕ 5.1 Γενικά Πάρα πολλοί από τους συµµετέχοντες στις αγορές ΣΜΕ αποσκοπούν στην αντιστάθµιση συγκεκριµένων κινδύνων που αντιµετωπίζουν. Τέτοιοι κίνδυνοι προέρχονται

Διαβάστε περισσότερα

Τα παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα διαπραγματεύονται σε ειδικές. αγορές και διέπονται από τη δική τους νομοθεσία, μηχανισμούς και κανονισμό.

Τα παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα διαπραγματεύονται σε ειδικές. αγορές και διέπονται από τη δική τους νομοθεσία, μηχανισμούς και κανονισμό. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα διαπραγματεύονται σε ειδικές αγορές και διέπονται από τη δική τους νομοθεσία, μηχανισμούς και κανονισμό. Αυτοί δεν είναι σημαντικά διαφορετικοί από αυτούς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ: FORWARDS, FUTURES, OPTIONS & SWAPS ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΣΑΓΡΗΣ Περίληψη: Η Χρηµατοοικονοµική Μηχανική

Διαβάστε περισσότερα

MANAGEMENT OF FINANCIAL INSTITUTIONS

MANAGEMENT OF FINANCIAL INSTITUTIONS MANAGEMENT O INANCIAL INSTITUTIONS ΔΙΑΛΕΞΗ: ΠΑΡΑΓΩΓΑ & ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Χρηματοοικονομικής Καθηγητής Γκίκας Χαρδούβελης 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. Περιγραφή Παραγώγων Αξιόγραφων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ Κεφάλαιο 4 Επιχειρήσεων Ε. Σαρτζετάκης 1 Πλεόνασµα Καταναλωτή! Η καµπύλη ζήτησης δείχνει τις ανώτερες τιµές που ο καταναλωτής είναι πρόθυµος να πληρώσει για διαφορετικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΑ & ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΙΤΜΕΤΩΠΙΣΗ

ΠΑΡΑΓΩΓΑ & ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΙΤΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΕΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 1/6/2016 ΠΑΡΑΓΩΓΑ & ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΙΤΜΕΤΩΠΙΣΗ Πτυχιακή Εργασία Σιτσανίδου Χρυσούλα 10071

Διαβάστε περισσότερα

Αντιστάθμιση Κινδύνου Χαρτοφυλακίου με Χρήση Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης

Αντιστάθμιση Κινδύνου Χαρτοφυλακίου με Χρήση Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Αντιστάθμιση Κινδύνου Χαρτοφυλακίου με Χρήση Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης ΛΗΔΑ ΚΑΤΣΑΒΟΥ Διατριβή υποβληθείσα προς μερική εκπλήρωση των απαραιτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική Αξία Χρήµατος Στη Χρηµατοοικονοµική, κεφάλαιο ονοµάζουµε εκείνο το χρηµατικό ποσό που µπορούµε να διαθέσουµε σε µια επένδυση για όποιο χρονικό

Χρονική Αξία Χρήµατος Στη Χρηµατοοικονοµική, κεφάλαιο ονοµάζουµε εκείνο το χρηµατικό ποσό που µπορούµε να διαθέσουµε σε µια επένδυση για όποιο χρονικό 2. ΧΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ 1 Χρονική Αξία Χρήµατος Στη Χρηµατοοικονοµική, κεφάλαιο ονοµάζουµε εκείνο το χρηµατικό ποσό που µπορούµε να διαθέσουµε σε µια επένδυση για όποιο χρονικό διάστηµα θέλουµε. Εκτός

Διαβάστε περισσότερα

Άρα η θεωρητική αξία του γραμματίου σήμερα με εφαρμογή του προαναφερομένου τύπου (1) θα είναι

Άρα η θεωρητική αξία του γραμματίου σήμερα με εφαρμογή του προαναφερομένου τύπου (1) θα είναι Ομάδα Α Θέμα 1 ο Έστω ότι ένας επενδυτής αποταμιευτής αγοράζει σήμερα ένα έντοκο γραμμάτιο διάρκειας 180 ημερών, που εκδόθηκε πριν από 60 ημέρες. Η ετήσια απόδοση του είναι 5%. Το δημόσιο οφείλει να του

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές Αγορών. Applied Mathematics 1

Στρατηγικές Αγορών. Applied Mathematics 1 1 Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ Ο διαθέσιμος χρόνος είναι πολύτιμος πόρος κατά την διαδικασία εφοδιασμού Όσο περισσότερος χρόνος είναι διαθέσιμος, τόσο καλύτερη είναι και η διαδικασία σχεδιασμού

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις. ιάρκεια εξετάσεων: Μια ώρα και 30 λεπτά Ονοµατεπώνυµο φοιτητού/τριας;... Αρ. Μητρ.:...

Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις. ιάρκεια εξετάσεων: Μια ώρα και 30 λεπτά Ονοµατεπώνυµο φοιτητού/τριας;... Αρ. Μητρ.:... ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ: ΙΟΥΝΙΟΣ 2004 ΜΑΘΗΜΑ: ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Α.ΝΟΥΛΑΣ Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις. ιάρκεια εξετάσεων: Μια

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή ικαιωµάτων επί Μετοχών στην Αγορά Παραγώγων

Εισαγωγή ικαιωµάτων επί Μετοχών στην Αγορά Παραγώγων 1. Εισαγωγή Εισαγωγή ικαιωµάτων επί Μετοχών στην Αγορά Παραγώγων Η διαπραγµάτευση των ικαιωµάτων επί Μετοχών στην Αγορά Παραγώγων του Χρηµατιστηρίου Αθηνών ξεκινά στις 7 Ιανουαρίου 2003. Τα ικαιώµατα επί

Διαβάστε περισσότερα

2 Συναλλαγµατικές ισοτιµίες, επιτόκια και προσδοκίες

2 Συναλλαγµατικές ισοτιµίες, επιτόκια και προσδοκίες 2 Συναλλαγµατικές ισοτιµίες, επιτόκια και προσδοκίες 2.1 Εισαγωγή Η ανάπτυξη της αγοράς των ευρωνοµισµάτων, η σταδιακή κατάργηση των περιορισµών της κίνησης κεφαλαίων και η εισαγωγή νέων χρηµατοπιστωτικών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός συναλλαγών. Σε CFDs

Οδηγός συναλλαγών. Σε CFDs Οδηγός συναλλαγών Σε CFDs Περιεχόμενα Οδηγός Συναλλαγών σε CFDs... 2 Κατάσταση Λογαριασμού... 2 Διαγράμματα... 2 Είδη Εντολών για τα CFDs... 2 ΣΤΟ DEMO ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 1 Οδηγός Συναλλαγών σε CFDs Καλώς ήλθατε

Διαβάστε περισσότερα

Παράγωγα Προϊόντα. Τρέχουσα Αγορά ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ. P.G. Artikis

Παράγωγα Προϊόντα. Τρέχουσα Αγορά ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ. P.G. Artikis Παράγωγα Προϊόντα Τρέχουσα Αγορά Αγορά και πώληση εµπορευµάτων ή χρηµατοπιστωτικών προϊόντων για άµεση παράδοση έναντι µετρητών. Συµφωνία = Παράδοση + Πληρωµή 17 Μαΐου 1 1 Προθεσµιακή Αγορά Αγορά ή πώληση

Διαβάστε περισσότερα

χρηµατοοικονοµικών παράγωγων συµβολαίων είναι για: αντιστάθµιση κινδύνων επενδυτικούς λόγους

χρηµατοοικονοµικών παράγωγων συµβολαίων είναι για: αντιστάθµιση κινδύνων επενδυτικούς λόγους Derivatives Forum Money Show 2-3 Φεβρουαρίου 2008, Ζάππειο Οι αλληλεπιδράσεις των αγορών τοις µετρητοίς και των συµβολαίων µελλοντικής εκπλήρωσης επί των δεικτών FTSE-ASE και FTSE- ASEMid40 Εµµανουήλ Γ.

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίµηση και Οµόλογα. Κεφάλαιο. 6.1 Εκτίµηση και Κόστος Ευκαιρίας Κεφαλαίου

Εκτίµηση και Οµόλογα. Κεφάλαιο. 6.1 Εκτίµηση και Κόστος Ευκαιρίας Κεφαλαίου 1. Κεφάλαιο 6 Εκτίµηση και Οµόλογα 6.1 Εκτίµηση και Κόστος Ευκαιρίας Κεφαλαίου Είναι καµιά φορά δύσκολο να εξηγήσει κανείς τι σηµαίνει παρούσα αξία σε κάποιον που δεν το έχει µελετήσει. Αλλά, όπως έχει

Διαβάστε περισσότερα

Επιπλέον Πληροφορίες για τις Επενδυτικές Υπηρεσίες. Εταιρικές Πράξεις

Επιπλέον Πληροφορίες για τις Επενδυτικές Υπηρεσίες. Εταιρικές Πράξεις Επιπλέον Πληροφορίες για τις Επενδυτικές Υπηρεσίες Εταιρικές Πράξεις Εισαγωγή Στις Επιπλέον Πληροφορίες για τις Επενδυτικές Υπηρεσίες, η εταιρεία DEGIRO παρέχει τις λεπτομέρειες των συμβατικών σχέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Απόφαση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και Τράπεζας της Ελλάδος Θέµα: Καθορισµός ύλης εξετάσεων πιστοποίησης στελεχών της αγοράς. Το ιοικητικό Συµβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Απόφαση 6/443/6.9.2007)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Κωνσταντίνος Γ. Κολοκούρης Πτυχίο Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοικητικής Πανεπιστημίου Πειραιώς Υποβληθείσα Διπλωματική Εργασία για το Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστικές Έννοιες (Υπολογισμός Χρηματοοικονομικού κινδύνου και απόδοσης, διαχρονική αξία του Χρήματος)

Στατιστικές Έννοιες (Υπολογισμός Χρηματοοικονομικού κινδύνου και απόδοσης, διαχρονική αξία του Χρήματος) Στατιστικές Έννοιες (Υπολογισμός Χρηματοοικονομικού κινδύνου και απόδοσης, διαχρονική αξία του Χρήματος) 1 γ Ποιος είναι ο αριθμητικός μέσος όρος ενός δείγματος ετησίων αποδόσεων μιας μετοχής, της οποίας

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Μ.Ε σε 10-ετές Ομόλογο Ελληνικού Δημοσίου

Σ.Μ.Ε σε 10-ετές Ομόλογο Ελληνικού Δημοσίου Σ.Μ.Ε σε 10-ετές Ομόλογο Ελληνικού Δημοσίου Ορισμός και Χαρακτηριστικά Τα ΣΜΕ στο 10-ετές ομόλογο του Ελληνικού Δημοσίου είναι μια συμφωνία μεταξύ δύο αντισυμβαλλομένων. Ο πωλητής συμφωνεί να παραδώσει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΙΤΑΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΙΤΑΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΙΤΑΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΑΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΒΑΣΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία: Αποταμίευση - Επένδυση (αναφέρεται στο κεφάλαιο 6 του σχολικού βιβλίου Αρχές Οικονομίας Α Λυκείου).

Εργασία: Αποταμίευση - Επένδυση (αναφέρεται στο κεφάλαιο 6 του σχολικού βιβλίου Αρχές Οικονομίας Α Λυκείου). Ανδρέας Στριφτάρας - Οικονομολόγος - Ιδιωτικό Λύκειο «Ελληνική Παιδεία» Εργασία: Αποταμίευση - Επένδυση (αναφέρεται στο κεφάλαιο 6 του σχολικού βιβλίου Αρχές Οικονομίας Α Λυκείου). Σκοπός: Να καταλάβουμε

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Οικονομία Ι: Μακροθεωρία και Πολιτική Νίκος Κουτσιαράς. Κυριάκος Φιλίνης

Πολιτική Οικονομία Ι: Μακροθεωρία και Πολιτική Νίκος Κουτσιαράς. Κυριάκος Φιλίνης Πολιτική Οικονομία Ι: Μακροθεωρία και Πολιτική Νίκος Κουτσιαράς Κυριάκος Φιλίνης Οργανισμοί που δέχονται καταθέσεις Εμπορικές τράπεζες ΣυνεταιριστικέςτράπεζεςΣ έ ά ζ Πιστωτικές ενώσεις Οργανισμοί αποταμιεύσεων

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου. Ενότητα # 6: Συμβόλαια Δικαιωμάτων Προαίρεσης Διδάσκων: Σπύρος Σπύρου Τμήμα: Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου. Ενότητα # 6: Συμβόλαια Δικαιωμάτων Προαίρεσης Διδάσκων: Σπύρος Σπύρου Τμήμα: Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου Ενότητα # 6: Συμβόλαια Δικαιωμάτων Προαίρεσης Διδάσκων: Σπύρος Σπύρου Τμήμα: Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Θεματική Ενότητα: ΔΕΟ 31 Χρηματοοικονομική Διοίκηση Ακαδημαϊκό Έτος: 009-10 Τελικές Εξετάσεις (0/06/010 και ώρα, 13:30-16:00)

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομικά Παράγωγα με έμφαση στα Δικαιώματα Προαίρεσης. Μελέτη περίπτωσης: Δικαιώματα εκπομπών CO 2. Ελίνα Μαγκώνη

Χρηματοοικονομικά Παράγωγα με έμφαση στα Δικαιώματα Προαίρεσης. Μελέτη περίπτωσης: Δικαιώματα εκπομπών CO 2. Ελίνα Μαγκώνη Χρηματοοικονομικά Παράγωγα με έμφαση στα Δικαιώματα Προαίρεσης Μελέτη περίπτωσης: Δικαιώματα εκπομπών CO 2 Ελίνα Μαγκώνη Πειραιάς 2012 Χρηματοοικονομικά Παράγωγα με έμφαση στα Δικαιώματα Προαίρεσης Μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης ΑΓΓΕΛΟΥ Δ. ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ

Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης ΑΓΓΕΛΟΥ Δ. ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης ΑΓΓΕΛΟΥ Δ. ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ Πτυχίο Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστημίου Πειραιώς Υποβληθείσα για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στη Διοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

Παράγωγα - Εργαλείο για. ιαχείριση Συνταξιοδοτικών Ταµείων

Παράγωγα - Εργαλείο για. ιαχείριση Συνταξιοδοτικών Ταµείων Παράγωγα - Εργαλείο για Αποτελεσµατικότερη ιαχείριση Συνταξιοδοτικών Ταµείων ρ. Ν. Τεσσαροµάτης Καθηγητής και Ακαδηµαϊκός ιευθυντής Χρηµατοοικονοµικής - ALBA Graduate Business School Γενικός ιευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Διπλωματική Εργασία

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Διπλωματική Εργασία ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διπλωματική Εργασία ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ της ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Η Monecor (London) Limited, με το εμπορικό όνομα ETX Capital (ETX Capital, εμείς ή εμάς), είναι Εξουσιοδοτημένη και ρυθμίζεται από την Αρχή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες Μυρτώ - Σμαρώ Γιαλαμά Α.Μ.: 1207 Μ 075 Διεθνής Πολιτική Οικονομία Μάθημα: Γεωπολιτική των Κεφαλαιαγορών Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες 1. Τι είναι η παγκόσμια αγορά συναλλάγματος;

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/378/ τoυ ιοικητικού Συµβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/378/ τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/378/14.4.2006 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Xρήση παράγωγων χρηµατοοικονοµικών µέσων και τίτλων επιλογής από αµοιβαία κεφάλαια και ανώνυµες εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου και διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΝΟΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ

ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΝΟΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ : ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑ : ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΙΔΑΣΚΩΝ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστικές Έννοιες (Υπολογισμός Χρηματοοικονομικού κινδύνου και απόδοσης, διαχρονική αξία του Χρήματος)

Στατιστικές Έννοιες (Υπολογισμός Χρηματοοικονομικού κινδύνου και απόδοσης, διαχρονική αξία του Χρήματος) Στατιστικές Έννοιες (Υπολογισμός Χρηματοοικονομικού κινδύνου και απόδοσης, διαχρονική αξία του Χρήματος) 1. Ποιος είναι ο αριθμητικός μέσος όρος ενός δείγματος ετησίων αποδόσεων μιας μετοχής, της οποίας

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική ΙΙ. Τι θα δούμε σε αυτή την ενότητα

Λογιστική ΙΙ. Τι θα δούμε σε αυτή την ενότητα Λογιστική ΙΙ Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα Ν. Ηρειώτης Δ. Μπάλιος Β. Ναούμ Ηρειώτης-Μπάλιος-Ναούμ 1 Τι θα δούμε σε αυτή την ενότητα Τι είναι οι συναλλαγές σε ξένο νόμισμα Πως αποτιμώνται νομισματικά και μη

Διαβάστε περισσότερα

Π.Α.Σ.Π. Ο..Ε. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΟΙΚΗΣΗ 2 (ΑΣΚΗΣΕΙΣ) 5ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΙΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο

Π.Α.Σ.Π. Ο..Ε. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΟΙΚΗΣΗ 2 (ΑΣΚΗΣΕΙΣ) 5ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΙΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΙΙ ΑΣΚΗΣΗ 1 / ΣΕΛΙ Α 158 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο Υπολογίσατε τη λογιστική αξία των µετόχων της ανώνυµης εταιρίας Α, η οποία έχει την ακόλουθη καθαρή περιουσία : Κοινές

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3 Οι Διεθνείς Χρηµαταγορές

Κεφάλαιο 3 Οι Διεθνείς Χρηµαταγορές Κεφάλαιο 3 Οι Διεθνείς Χρηµαταγορές Στο κεφάλαιο αυτό συζητούµε τη διάρθρωση των διεθνών χρηµαταγορών, και τη σχέση µεταξύ επιτοκίων και ισοτιµιών σε ανοικτές οικονοµίες. Ξεκινούµε µε µερικά βασικά χρηµατοοικονοµικά

Διαβάστε περισσότερα

Τα Προϊόντα της Αγοράς Παραγώγων. ΣΜΕ επί Μετοχών

Τα Προϊόντα της Αγοράς Παραγώγων. ΣΜΕ επί Μετοχών Τα Προϊόντα της Αγοράς Παραγώγων ΣΜΕ επί Μετοχών Συνοπτική Παρουσίαση ιεύθυνση Ανάπτυξης Εργασιών Ιούνιος 2004 - Version 3.2 Ένα πρωτοποριακό προϊόν Τα ΣΜΕ επί Μετοχών ξεκίνησαν να διαπραγµατεύονται στην

Διαβάστε περισσότερα

9.Οι Αγορές Παραγώγων (Derivative markets)

9.Οι Αγορές Παραγώγων (Derivative markets) 9.Οι Αγορές Παραγώγων (Derivative markets) 9.1 Γενικές έννοιες Παράγωγο προϊόν σημαίνει ένα χρηματοοικονομικό προϊόν, που παράγεται (derived) από άλλα πιο απλής μορφής αξιόγραφα ή περιουσιακά στοιχεία.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΜΕΡΟΣ Α: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Κεφάλαιο 1: Το θεωρητικό υπόβαθρο της διαδικασίας λήψεως αποφάσεων και η χρονική αξία του χρήµατος Κεφάλαιο 2: Η καθαρή παρούσα αξία ως κριτήριο επενδυτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ-ΔΕΟ41-ΙΟΥΝΙΟΣ 2007

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ-ΔΕΟ41-ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 1 Πειραιεύς, 23 Ιουνίου 20076 ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ-ΔΕΟ41-ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 Απαντήστε σε 3 από τα 4 θέματα (Άριστα 100 μονάδες) Θέμα 1. Α) Υποθέσατε ότι το trading desk της Citibank ανακοινώνει τα ακόλουθα στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής. Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση

Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής. Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση 1 Χρηματοοικονομική ανάλυση Χρηματοοικονομική Ανάλυση είναι η ανάλυση που σκοπός της είναι: ο προσδιορισμός των δυνατών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΣΕ 10-ΕΤΕΣ ΟΜΟΛΟΓΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΣΕ 10-ΕΤΕΣ ΟΜΟΛΟΓΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΣΕ 10-ΕΤΕΣ ΟΜΟΛΟΓΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 6.1 Γενικά Στο κεφάλαιο αυτό εξετάζουµε τα Συµβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης στο 10-ετές οµόλογο του Ελληνικού ηµοσίου.

Διαβάστε περισσότερα

Τελική ή μέλλουσα αξία (future value) ή τελικό κεφάλαιο

Τελική ή μέλλουσα αξία (future value) ή τελικό κεφάλαιο Όρος Τελική ή μέλλουσα αξία (future value) ή τελικό κεφάλαιο Απλός τόκος Έτος πολιτικό Έτος εμπορικό Έτος μικτό Τοκάριθμος Είδη καταθέσεων Συναλλαγματική Γραμμάτιο σε διαταγή Ονομαστική αξία Παρούσα αξία

Διαβάστε περισσότερα

Τρόποι χρήσης των ETFs

Τρόποι χρήσης των ETFs ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (Δ.Α.Κ.) (Exchange Traded Funds ETFs) Τρόποι χρήσης των ETFs Χρηματιστήριο Αθηνών A.E. Απρίλιος 2010 Σημαντική Παρατήρηση Το Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ) πιστεύει ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός συναλλαγών. Σε Futures

Οδηγός συναλλαγών. Σε Futures Οδηγός συναλλαγών Σε Futures Περιεχόμενα Οδηγός Συναλλαγών σε Futures... 2 Κατάσταση Λογαριασμού... 2 Διαγράμματα... 2 Είδη Εντολών Futures... 2 1 Οδηγός Συναλλαγών σε Futures H Eurobank Equities σας καλωσορίζει

Διαβάστε περισσότερα

1 Αγορά συναλλάγµατος 1.1 Εισαγωγή

1 Αγορά συναλλάγµατος 1.1 Εισαγωγή 1 Αγορά συναλλάγµατος 1.1 Εισαγωγή Στη διεθνή οικονοµία γίνεται ανταλλαγή αγαθών και υπηρεσιών. Κάθε χώρα έχει το δικό της νόµισµα, στο οποίο εκφράζονται οι τιµές των αγαθών και υπηρεσιών. Η διεξαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΕΝΤΥΠΟ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Όνομα: Επίθετο: Ημερομηνία: 13/7/2016 Πρωί: x Απόγευμα: Θεματική ενότητα: Χρηματοοικονομικά Πρότυπα, Κωδ. Αε 1. Στις χρονικές στιγμές 1 και 2 θα πληρωθεί από 1 αντίστοιχα. Ποιο επιτόκιο εξασφαλίζει ότι

Διαβάστε περισσότερα

Saxo Bank A/S Cyprus Αγίας Φυλάξεως 1, 1ος όροφος Τ.Κ Λεμεσός

Saxo Bank A/S Cyprus Αγίας Φυλάξεως 1, 1ος όροφος Τ.Κ Λεμεσός Saxo Bank A/S Cyprus Αγίας Φυλάξεως 1, 1ος όροφος Τ.Κ. 3022 Λεμεσός ΤΗΛ: +357 250 21 121 ΦΑΞ: +357 250 21 120 Τηλέφωνο χωρίς χρέωση (Από Σταθερό) Κύπρος: 800 932 93 E mail: CyrpusDesk@SaxoBank.com Web

Διαβάστε περισσότερα