Η ΝΟΣΟΣ ΤΩΝ ΚΑΡΩΤΙ ΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΝΟΣΟΣ ΤΩΝ ΚΑΡΩΤΙ ΩΝ"

Transcript

1 Η ΝΟΣΟΣ ΤΩΝ ΚΑΡΩΤΙ ΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΕΛΙΣΣΑΡΗΣ Αγγειοχειρουργός Κλινική Euromedica Κυανούς Σταυρός

2 Η ΝΟΣΟΣ ΤΩΝ ΚΑΡΩΤΙ ΩΝ Εισαγωγή Το Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο (ΑΕΕ) αποτελεί την τρίτη αιτία θανάτου στις ανεπτυγµένες χώρες, ενώ παράλληλα είναι η κυριότερη αιτία πρόκλησης σωµατικής αναπηρίας. Στις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής καταγράφονται περίπου νέα περιστατικά κάθε χρόνο. Στο Ηνωµένο Βασίλειο το αντίστοιχο νούµερο είναι και στοιχίζουν στο εθνικό σύστηµα υγείας 2,8 δισεκατοµµύρια λίρες. 1,2 Η νόσος των καρωτίδων, οι στενώσεις δηλαδή της εξωκράνιας µοίρας των καρωτίδων (της έσω και σπανιότερα της κοινής καρωτίδας), ευθύνεται συνολικά για το 1/4 των ΑΕΕ. 3 Πρόκειται για ισχαιµικά εγκεφαλικά επεισόδια, εµβολικού συνήθως µηχανισµού, από αποσπώµενα τµήµατα της καρωτιδικής πλάκας ή θρόµβων που σχηµατίζονται πάνω σ αυτήν. Σπανιότερα µπορεί να συµβούν από απόφραξη της έσω καρωτίδας ή από αιµοδυναµικής φύσεως ισχαιµία του εγκεφάλου. Μπορεί να προηγηθούν προειδοποιητικά συµβάµατα µε τη µορφή παροδικού ισχαιµικού επεισοδίου ή επεισοδίου µονόπλευρης αµαύρωσης, αλλά στους περισσότερους ασθενείς η νόσος είναι ασυµπτωµατική. 4 Οι ασθενείς που πάσχουν από σηµαντική στένωση καρωτίδας και ιδιαίτερα οι συµπτωµατικοί, είναι υψηλού κινδύνου για ΑΕΕ. Οι θεραπευτικές επιλογές για αυτούς τους ασθενείς είναι οι εξής: - φαρµακευτική αγωγή - καρωτιδική ενδαρτηρεκτοµή - αγγειοπλαστική της καρωτίδας µε ενδονάρθηκα (stent) Η θέση της ενδαρτηρεκτοµής σε συµπτωµατικές και ασυµπτωµατικές καρωτιδικές στενώσεις Συµπτωµατικοί ασθενείς µε καρωτιδική στένωση 70-99% θα πρέπει να αντιµετωπίζονται χειρουργικά. Η υπεροχή της ενδαρτηρεκτοµής έναντι της φαρµακευτικής θεραπείας στην πρόληψη των ΑΕΕ τεκµηριώθηκε απόλυτα µε τη δηµοσίευση των δύο µεγάλων πολυκεντρικών τυχαιοποιηµένων µελετών ECST και NASCET. 5,6 Προϋπόθεση της προστατευτικής αξίας της εγχείρησης είναι οι περιεγχειρητικές επιπλοκές (=θάνατος ή ΑΕΕ) του κέντρου ή του χειρουργού να µην ξεπερνούν το 5%. Με τη πρόσφατη σχετικά δηµοσίευση των αποτελεσµάτων της µελέτης ACST-1, τεκµηριώθηκε η υπεροχή της χειρουργικής έναντι της

3 φαρµακευτικής θεραπείας και στους ασυµπτωµατικούς ασθενείς µε καρωτιδική στένωση 70-99%. 7 Βρέθηκε ότι η άµεση ενδαρτηρεκτοµή µειώνει στο µισό τον πενταετή κίνδυνο για ΑΕΕ, ενώ το όφελός της συνεχίζεται και µετά την πενταετία. Ο περιεγχειρητικός κίνδυνος για θάνατο ή ΑΕΕ ήταν 3,1% και τα συνολικά ΑΕΕ στα 5 χρόνια 6,4% (µαζί µε τα περιεγχειρητικά). Αντίθετα, στους ασθενείς που αντιµετωπίσθηκαν φαρµακευτικά, τα συνολικά ΑΕΕ στα 5 χρόνια ήταν11,8%. Η ανάλυση των υποοµάδων έδειξε ότι το όφελος ήταν το ίδιο σε άντρες και γυναίκες, σε στενώσεις 70% ή 80% ή 90% µετρηµένες υπερηχογραφικά, καθώς και σε ηλικίες µέχρι 75 έτη. Η διαδερµική αγγειοπλαστική των καρωτίδων Τα τελευταία χρόνια η διαδερµική αγγειοπλαστική των καρωτίδων µε τοποθέτηση µεταλλικού ενδονάρθηκα (stent) εφαρµόζεται ευρέως στη θεραπεία των καρωτιδικών στενώσεων. Η αγγειοπλαστική εµφανίζει τα εξής πλεονεκτήµατα: 1. Γίνεται µε τοπική αναισθησία, συνήθως µε παρακέντηση της κοινής µηριαίας αρτηρίας. 2. Επιτρέπει την άµεση νευρολογική παρακολούθηση κατά τη διάρκεια της επέµβασης. 3. Αποφεύγεται η τραχηλική τοµή και οι επιπλοκές της (κακώσεις νεύρων, αιµατώµατα, ουλή κλπ) 4. Μπορεί να εφαρµοσθεί σε περιπτώσεις τραχήλου µε τοπικές δυσκολίες για εγχείρηση, όπως σε επανεγχείρηση, µετά από ακτινοβολία, σε ύπαρξη τραχειοστοµίας, σε υψηλό καρωτιδικό διχασµό κλπ. 5. Είναι περισσότερο αποδεκτή από τους ασθενείς. 6. Έχει βραχύτερο χρόνο νοσηλείας. ιάφορες µελέτες έδειξαν ότι η µέθοδος µπορεί να αποτελεί µια εναλλακτική της ενδαρτηρεκτοµής θεραπεία των καρωτιδικών στενώσεων Η απόκτηση εµπειρίας, η εξέλιξη των υλικών και η εφαρµογή συστηµάτων προστασίας του εγκεφάλου από έµβολα, κατέστησαν τη µέθοδο ασφαλή και αποτελεσµατική. Στη µελέτη SAPPHIRE µάλιστα φαίνεται, ότι η αγγειοπλαστική µε προστασία του εγκεφάλου από έµβολα, υπερέχει της χειρουργικής θεραπείας σε ασθενείς υψηλού κινδύνου. Συγκεκριµένα τα ποσοστά επιπλοκών όσον αφορά τα ΑΕΕ και τους θανάτους είναι συγκρίσιµα στις δύο µεθόδους, αλλά τα εµφράγµατα του µυοκαρδίου είναι σαφώς λιγότερα στους ασθενείς που αντιµετωπίσθηκαν µε αγγειοπλαστική, όπως επίσης και το ποσοστό επαναστένωσης. 8

4 Σε ορισµένες πολυκεντρικές µελέτες τα ποσοστά σοβαρών επιπλοκών εµφανίζονται αυξηµένα (σύνολο ΑΕΕ και θανάτων 7-10%) Στις περισσότερες από αυτές συµµετέχουν ιατροί επεµβατιστές διαφόρων ειδικοτήτων, αρκετοί δε από αυτούς είχαν περιορισµένη εµπειρία στις αγγειοπλαστικές καρωτίδων και δυνατότητα χρησιµοποίησης µόνο συγκεκριµένων υλικών. Σε σειρές όµως που προέρχονται από κέντρα µε µεγάλη εµπειρία στην αγγειοπλαστική των καρωτίδων και στα οποία γίνεται προσεκτική επιλογή των ασθενών και των υλικών που χρησιµοποιούνται, τα ποσοστά των σοβαρών επιπλοκών δεν ξεπερνούν το 2,5% Πλεονεκτήµατα επίσης εµφανίζει η εκτέλεση των αγγειοπλαστικών της καρωτίδας από αγγειοχειρουργούς µε εµπειρία, τόσο στην ενδαγγειακή, όσο και στην ανοικτή χειρουργική. Τα καλά αποτελέσµατα πιθανότατα οφείλονται στην εξοικείωση των αγγειοχειρουργών µε τη θεραπεία της αρτηριακής αποφρακτικής νόσου και στη σωστή επιλογή των ασθενών που θα αντιµετωπισθούν µε τη µια ή την άλλη µέθοδο Τέλος, ο ρυθµός επαναστένωσης της καρωτίδας µετά από αγγειοπλαστική δε φαίνεται να είναι µεγαλύτερος σε σχέση µε την ενδαρτηρεκτοµή και κυµαίνεται γύρω στο 1-2% ανά έτος. 8,10,12 Αγγειοπλαστική των καρωτίδων τεχνικές πληροφορίες Η επέµβαση γίνεται µε τοπική αναισθησία, µε καθετηριασµό της κοινής µηριαίας αρτηρίας. Σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις καθετηριάζεται η βραχιόνιος αρτηρία ή άµεσα η κοινή καρωτίδα. Ακολουθεί ο εκλεκτικός καθετηριασµός της κοινής καρωτίδας µε οδηγό καθετήρα ή µακρύ θηκάρι. Η προσπέλαση της στένωσης γίνεται µε οδηγό σύρµα 0,014 ιντσών. Χρησιµοποιούµε πάντα συσκευή προστασίας του εγκεφάλου από έµβολα. Στις περισσότερες περιπτώσεις εκπτύσσεται φίλτρο στην έσω καρωτίδα, περιφερικότερα της στένωσης. Τα φίλτρα επιτρέπουν τη διέλευση του αίµατος, παγιδεύουν όµως θρόµβους ή τµήµατα της αθηρωµατικής πλάκας που τυχόν θα αποσπασθούν κατά την επέµβαση (εικ.1). Μπορεί να χρειασθεί προδιαστολή της βλάβης µε µπαλόνι συνήθως διαµέτρου 3mm. Ακολουθεί η τοποθέτηση του stent, το οποίο µπορεί να είναι ευθύ ή κωνικό. Τα καρωτιδικά stent είναι αυτοεκπτυσσόµενα και στις περισσότερες περιπτώσεις εκπτύσσονται από την έσω προς την κοινή καρωτίδα, ώστε να καλύπτουν τον καρωτιδικό διχασµό. Το τελικό αποτέλεσµα Εικόνα 1: Φίλτρο προστασίας εγκεφάλου από έµβολα

5 επιτυγχάνεται µε τη µεταδιαστολή του stent µε µπαλόνι διαµέτρου συνήθως 5mm. Τα διάφορα στάδια της αγγειοπλαστικής φαίνονται στην εικόνα 2 και στην εικόνα 3 παρουσιάζεται το τελικό αποτέλεσµα της αποκατάστασης καρωτιδικών στενώσεων µε αγγειοπλαστική. Εικόνα 2: Στάδια αγγειοπλαστικής καρωτίδας: Η βλάβη (a) Τοποθέτηση φίλτρου (b) Προδιαστολή (c) Έκπτυξη stent (d) Stent τοποθετηµένο (e) Μεταδιαστολή (f), Αφαίρεση φίλτρου (g) Τελικό αποτέλεσµα (h)

6 Εικόνα 3: 3 περιπτώσεις αγγειοπλαστικής καρωτίδας Πρέπει να σηµειωθεί ότι κάθε ασθενής αποτελεί και διαφορετική περίπτωση. Γι αυτό το λόγο η στρατηγική της επέµβασης και η επιλογή των υλικών που θα χρησιµοποιηθούν προσαρµόζονται στην ανατοµία και στα χαρακτηριστικά της βλάβης του κάθε ασθενή. Πρέπει επίσης να σηµειωθεί ότι δεν είναι όλες οι περιπτώσεις κατάλληλες για αγγειοπλαστική. Σε ασθενείς µε µεγάλες γωνιώσεις και ελικοειδή πορεία των αγγείων, και µε «δύσκολη» ανατοµία του αορτικού τόξου, είναι προτιµότερο να επιλέγεται η χειρουργική θεραπεία. Το ίδιο ισχύει και σε ασθενείς µε σοβαρή αλλεργία στα σκιαγραφικά µέσα ή σε αυτούς µε σοβαρή νεφρική ανεπάρκεια και πιθανόν και σε νέα άτοµα. Επίλογος Είναι σαφές πλέον ότι οι γιατροί όλων των ειδικοτήτων και ιδιαίτερα όσοι ασχολούνται µε άτοµα που έχουν προδιάθεση για αθηρωµατική νόσο, πρέπει να έχουν αυξηµένη υποψία και να ελέγχουν την περίπτωση ύπαρξης καρωτιδικής νόσου. Ο έλεγχος είναι σχετικά απλός και περιλαµβάνει την ακρόαση των καρωτίδων για τυχόν παρουσία φυσήµατος, καθώς και την υπερηχογραφική εξέταση µε Triplex. Με τον τρόπο αυτό θα συµβάλλουν σηµαντικά στην αποφυγή θανάτων και αναπηριών από ΑΕΕ. Βιβλιογραφία 1. Minino A, Heron M, Smith B. Deaths: Preliminary Data for National vital statistics reports. Vol 54, no 19. Hyattville, MD: National Center for Health Statistics, Department of Health. National Stroke Strategy Available from

7 3. Ingall TJ. Preventing ischemic stroke. Current approaches to primary and secondary prevention. Postgrad Med 2000,107:34-6, 39-42, Prati P, Vanuzzzo D, Casaroli M et al. Prevalence and determinants of carotid atherosclerosis in a general population. Stroke 1992;23: European Carotid Surgery Trialists Collaborative Group. Randomised trial of endarterectomy for recently symptomatic carotid stenosis: final results of the MRC European Carotid surgery Trial. Lancet 1998;351: North American Symptomatic Carotid Endarterectomy Trial Collaborators. Beneficial effect of carotid endarterectomy in symptomatic patients with high-grade stenosis. N Eng J Med 1991;325: MRC Asymptomatic Carotid Surgery Trial (ACST) Collaborative Group. Prevention of disabling and fatal strokes by successful carotid endarterectomy in patients without recent neurological symptoms: a randomised controlled trial. Lancet 2004;363: Yadav JS, Wholey MH, Kuntz RE, et al. Stenting and Angioplasty with Protection in Patients at High Risk for Endarterectomy Investigators. Protected carotid-artery stenting versus endarterectomy in high risk patients. N Engl J Med 2004;351: Sapphire Update, TCT 2005 oral presentation. 9. CaRESS Steering Committee. Carotid Revascularization Using Endarterectomy or Stenting Systems (CaRESS) phase I clinical trial: 1-year results. J Vasc Surg 2005;42: Bosiers M, Peeters P, Deloose K, et al. Does carotid artery stenting work on the long run : 5-year results in high volume centers (ELOCAS Registry). J Cardiovasc Surg 2005;46: Bergeron P, Roux M, Khanoyan P, et al. Long-term results of carotid stenting are competitive with surgery. J Vasc Surg 2005;41: Lal BK, Hobson RW, Goldstein J, et al. In stent recurrent stenosis after carotid stenting: life table analysis and clinical relevance. J Vasc Surg 2003;38: CAVATAS Invstigators. Endovascular versus surgical treatment in patients with carotid stenosis in the carotid and vertebral artery transluminal angiography study: a randomized trial. Lancet 2001;35:

8 14. Mas JL, Chatellier G, Beyssen B, et al. EVA-S Investigators. Endarterectomy versus stenting in patients with symptomatic severe carotid stenosis. N Engl J Med 2006;355: Ringleb PA, Allenberg J, Bruckmann H, et al. SPACE Collaborative Group. 30 day results from the SPACE trial of stentprotected angioplasty versus carotid endarterectomy in symptomatic patients: a randomized non-inferiority trial. Lancet 2006;368: Cremonesi A, Setacci C, Manetti R, et al. Carotid angioplasty and stenting : lesion related treatment strategies. Eurointervention 2005;1: Bosiers M, Peeters P, Deloose K, et al. Selection of treatment for patients with carotid artery disease : medication, carotid endarterectomy or carotid artery stenting. Vascular 2005; Βελισσάρης Ι, Κισκίνης. Η εµπειρία µας από την αγγειοπλαστική των καρωτίδων. 10 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγγειοχειρουργικής, Αθήνα 2006, προφορική ανακοίνωση. 19. Hobson RW 2 nd, Howard VJ, Roubin GS et al. CREST Investigators. Carotid artery stenting is associated with increased complications in octogenarians: 30 day stroke and death rates in the CREST leadin phase. J Vasc Surg 2004;40: Eskandari MK, Longo GM, Matsumura JS, et al. Carotid stenting done exclusively by vascular surgeons : first 175 cases. Ann Surg 2005;242:

Κωνσταντίνος Κατσάνος, MSc, MD, PhD. Κλινικό Εργαστήριο Ακτινολογίας Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών. Δ/ντης Καθ. Δ. Σιαμπλής

Κωνσταντίνος Κατσάνος, MSc, MD, PhD. Κλινικό Εργαστήριο Ακτινολογίας Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών. Δ/ντης Καθ. Δ. Σιαμπλής Κωνσταντίνος Κατσάνος, MSc, MD, PhD Κλινικό Εργαστήριο Ακτινολογίας Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών Δ/ντης Καθ. Δ. Σιαμπλής Τα αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια (ΑΕΕ) είναι η πρώτη αιτία μακροχρόνιας αναπηρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΡΩΤΙΔΙΚΗΣ ΕΝΔΑΡΤΗΡΕΚΤΟΜΗΣ

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΡΩΤΙΔΙΚΗΣ ΕΝΔΑΡΤΗΡΕΚΤΟΜΗΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΡΩΤΙΔΙΚΗΣ ΕΝΔΑΡΤΗΡΕΚΤΟΜΗΣ Dr. ΜΕΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, PhD ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ - ΑΓΓΕΙΟΛΟΓΟΣ Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ Στρατιωτικός Ιατρός Επιστηµονικός Συνεργάτης Α' Χ/κής Κλινικής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Ακρωτηριασμός κάτω άκρων, η σχέση του με τον Σακχαρώδη. Διαβήτη και την Περιφερική Αγγειακή Νόσο: Μια νοσηλευτική

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Ακρωτηριασμός κάτω άκρων, η σχέση του με τον Σακχαρώδη. Διαβήτη και την Περιφερική Αγγειακή Νόσο: Μια νοσηλευτική ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩN: «ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΣΤΟ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Dr. ΜΕΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, PhD ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ - ΑΓΓΕΙΟΛΟΓΟΣ Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ Στρατιωτικός Ιατρός Επιστηµονικός Συνεργάτης Α' Χ/κής Κλινικής

Dr. ΜΕΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, PhD ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ - ΑΓΓΕΙΟΛΟΓΟΣ Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ Στρατιωτικός Ιατρός Επιστηµονικός Συνεργάτης Α' Χ/κής Κλινικής Dr. ΜΕΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, PhD ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ - ΑΓΓΕΙΟΛΟΓΟΣ Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ Στρατιωτικός Ιατρός Επιστηµονικός Συνεργάτης Α' Χ/κής Κλινικής ΑΠΘ Αγγειοχειρουργός Ιατρικού Διαβαλκανικού Κέντρου Το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΠΑΘΕΙΑ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΠΑΘΕΙΑ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΠΑΘΕΙΑ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ Dr. ΜΕΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, PhD ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ - ΑΓΓΕΙΟΛΟΓΟΣ Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ Στρατιωτικός Ιατρός Επιστηµονικός Συνεργάτης Α' Χ/κής Κλινικής ΑΠΘ Αγγειοχειρουργός

Διαβάστε περισσότερα

Επιθεώρηση. NewsLetter. Καρδιομεταβολικών Παραγόντων Κινδύνου. Εταιρεία Μελέτης Παραγόντων Κινδύνου για Αγγειακά Νοσήματα (Ε.Μ.Πα.Κ.Α.Ν.

Επιθεώρηση. NewsLetter. Καρδιομεταβολικών Παραγόντων Κινδύνου. Εταιρεία Μελέτης Παραγόντων Κινδύνου για Αγγειακά Νοσήματα (Ε.Μ.Πα.Κ.Α.Ν. NewsLetter Επιθεώρηση Καρδιομεταβολικών Παραγόντων Κινδύνου Εταιρεία Μελέτης Παραγόντων Κινδύνου για Αγγειακά Νοσήματα (Ε.Μ.Πα.Κ.Α.Ν.) TEYXΟΣ 02 ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 Ταυτότητα - Περιεχόμενα Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Διπλωματική Εργασία ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΝΕΥΡYΣΜΑ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Διπλωματική Εργασία ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΝΕΥΡYΣΜΑ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διπλωματική Εργασία ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΝΕΥΡYΣΜΑ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ της ΜΑΛΛΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΛΕΤΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΚΑΡΔΙΟΜΕΤΑΒΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΚΑΡΔΙΟΜΕΤΑΒΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Πανελλήνιο Συνέδριο Καρδιομεταβολικών Παραγόντων Κινδύνου 3-5 IOYNIOY 2010, CLUB HOTEL LOUTRAKI Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΤΟΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αντισυλληπτικά από το στόμα και ενδομητρίωση...6. Πρόληψη της προεκλαμψίας με τη χορήγηση αντιοξειδωτικών...10

Αντισυλληπτικά από το στόμα και ενδομητρίωση...6. Πρόληψη της προεκλαμψίας με τη χορήγηση αντιοξειδωτικών...10 Fluconazole 200 mg Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α TEYXOΣ 29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ 2009 ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ Μ. Πιτσιλίδης ΑΕ, Αγ. Νικολάου 102, Γλυφάδα 16674, Τηλ. 210-8947.002, Fax. 210-8941.551, e-mail: info@pitsilidis.gr

Διαβάστε περισσότερα

ÛÙ ÛÂÈ ÁÈ ÙË È ÁÓˆÛË Î È ÙË ÂÚ appleâ ÙË ÚÙËÚÈ Î Àapple ÚÙ ÛË applefi ÙÔÓ ÏÈÓÈÎfi È ÙÚfi

ÛÙ ÛÂÈ ÁÈ ÙË È ÁÓˆÛË Î È ÙË ÂÚ appleâ ÙË ÚÙËÚÈ Î Àapple ÚÙ ÛË applefi ÙÔÓ ÏÈÓÈÎfi È ÙÚfi Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Υ Γ Ε Ι Α Σ & Π Ρ Ο Ν Ο Ι Α Σ ÛÙ ÛÂÈ ÁÈ ÙË È ÁÓˆÛË Î È ÙË ÂÚ appleâ ÙË ÚÙËÚÈ Î Àapple ÚÙ ÛË applefi ÙÔÓ ÏÈÓÈÎfi È ÙÚfi ΑΘΗΝΑ, ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2001 ÛÙ ÛÂÈ ÁÈ ÙË È ÁÓˆÛË Î È ÙË ÂÚ appleâ ÙË ÚÙËÚÈ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΘΡΟΜΒΟΛΥΣΗ ΣΤΟ ΟΞΥ ΙΣΧΑΙΜΙΚΟ ΑΕΕ: ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΘΡΟΜΒΟΛΥΣΗ ΣΤΟ ΟΞΥ ΙΣΧΑΙΜΙΚΟ ΑΕΕ: ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ REVIEW ARTICLE ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 17 ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΘΡΟΜΒΟΛΥΣΗ ΣΤΟ ΟΞΥ ΙΣΧΑΙΜΙΚΟ ΑΕΕ: ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ Γεώργιος Tσιβγούλης, Αθηνά Μήτσογλου, Μαρία Φλαμουρίδου, Σουλτάνα Τσακαλδήμη, Παύλος Νταλός, Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

éáôòéëà áîàìåëôá Ôüìïò Ã Ôåý ïò 17 ÉáíïõÜñéïò - ÌÜñôéïò 2013

éáôòéëà áîàìåëôá Ôüìïò à Ôåý ïò 17 ÉáíïõÜñéïò - ÌÜñôéïò 2013 éáôòéëà áîàìåëôá Ôüìïò à Ôåý ïò 17 ÉáíïõÜñéïò - ÌÜñôéïò 2013 ÁöéÝñùìá óôçí KïëðéêÞ ÌáñìáñõãÞ ÌÝñïò B ISSN 1790-4045 Tñéìçíéáßá êäïóç ôùí ÕÃÅÉÁ, ÌÇÔÅÑÁ & ËÇÔÙ ôïõ Ïìßëïõ ÕÃÅÉÁ Διανέµεται δωρεάν Άρθρα 800

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιαφέρουσα περίπτωση συνδυασμένης αντιμετώπισης συνδρόμου υποκλοπής υποκλειδίου αρτηρίας με σύγχρονες πολλαπλές βλάβες των κλάδων του αορτικού τόξου

Ενδιαφέρουσα περίπτωση συνδυασμένης αντιμετώπισης συνδρόμου υποκλοπής υποκλειδίου αρτηρίας με σύγχρονες πολλαπλές βλάβες των κλάδων του αορτικού τόξου 203 ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ EΛΛHNIKH ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Tεύχος 18, 2009 (203-207) Ενδιαφέρουσα περίπτωση συνδυασμένης αντιμετώπισης συνδρόμου υποκλοπής υποκλειδίου αρτηρίας με σύγχρονες πολλαπλές βλάβες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Copyright 2009 Τόμος 8 ος, Τεύχος 2 ο, Απρίλιος Μάιος 2009. ισχαιμικής αιτιολογίας. Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Copyright 2009 Τόμος 8 ος, Τεύχος 2 ο, Απρίλιος Μάιος 2009. ισχαιμικής αιτιολογίας. Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο ισχαιμικής αιτιολογίας Δοκουτσίδου Ελένη 1, Αντωνίου Κωνσταντίνα 2 1. Νοσηλεύτρια, MSc, Ευαγγελισμός 2. Νοσηλεύτρια, MSc, Αρεταίειο ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το Αγγειακό Εγκεφαλικό

Διαβάστε περισσότερα

Μία κριτική θεώρηση των νέων κατευθυντήριων οδηγιών για την αντιμετώπιση των

Μία κριτική θεώρηση των νέων κατευθυντήριων οδηγιών για την αντιμετώπιση των Μία κριτική θεώρηση των νέων κατευθυντήριων οδηγιών για την αντιμετώπιση των υπέρβαρων και παχύσαρκων ενηλίκων Γεώργιος Α. Χρήστου, Δημήτριος Ν. Κιόρτσης Εργαστήριο Φυσιολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Οδηγίες για την Αντιμετώπιση Ισχαιμικών Αγγειακών Εγκεφαλικών Επεισοδίων και Παροδικών Ισχαιμικών Επεισοδίων 2008

Κατευθυντήριες Οδηγίες για την Αντιμετώπιση Ισχαιμικών Αγγειακών Εγκεφαλικών Επεισοδίων και Παροδικών Ισχαιμικών Επεισοδίων 2008 Κατευθυντήριες Οδηγίες για την Αντιμετώπιση Ισχαιμικών Αγγειακών Εγκεφαλικών Επεισοδίων και Παροδικών Ισχαιμικών Επεισοδίων 2008 Από την Εκτελεστική Επιτροπή και τη Συγγραφική Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Οργάνωσης

Διαβάστε περισσότερα

Από τη Σύνταξη. Καλή ανάγνωση

Από τη Σύνταξη. Καλή ανάγνωση Από τη Σύνταξη Αισίως τον Οκτώβριο του 2008 έχετε και το 4ο και τελευταίο για το 2008 τεύχος των Επιστημονικών Χρονικών. Στο 4ο αυτό τεύχος εμπεριέχονται επιλεγμένες ανασκοπήσεις, πρωτότυπες εργασίες,

Διαβάστε περισσότερα

New oral anticoagulant drugs and their role in acute coronary syndromes

New oral anticoagulant drugs and their role in acute coronary syndromes Α Ν Α Σ Κ Ο Π Η Σ Η Ελληνική Επιθεώρηση Αθηροσκλήρωσης 5(2):92 105 R E V I E W Hellenic Journal of Atherosclerosis 5(2):92 105 Τα νέα από του στόματος αντιπηκτικά φάρμακα και ο ρόλος τους στα οξέα στεφανιαία

Διαβάστε περισσότερα

Η εκτίμηση του χειρουργικού ασθενούς Η μείωση του καρδιολογικού κινδύνου

Η εκτίμηση του χειρουργικού ασθενούς Η μείωση του καρδιολογικού κινδύνου 6 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Η εκτίμηση του χειρουργικού ασθενούς Η μείωση του καρδιολογικού κινδύνου Κ. Φακιολάς 1, Σ. Φούσας 2 1 Επεμβατικός Καρδιολόγος, MD, PhD, FESC, Όμιλος Ιατρικού Αθηνών, Κλινικές Παλαιού Φαλήρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΕΙΑΚΑ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ.

ΑΓΓΕΙΑΚΑ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΓΓΕΙΑΚΑ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ II. Απευαισθητοποίηση στο αλλεργικό παιδί Δ. ΧΑΤΖΗΣ. Νέα φάρμακα σε παλιά νοσήματα Ε. ΛΥΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ II. Απευαισθητοποίηση στο αλλεργικό παιδί Δ. ΧΑΤΖΗΣ. Νέα φάρμακα σε παλιά νοσήματα Ε. ΛΥΚΟΠΟΥΛΟΥ 390 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, 2009 ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ II ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ: Χ. ΜΠΑΚΟΥΛΑ, Α. ΞΑΪΔΑΡΑ Απευαισθητοποίηση στο αλλεργικό παιδί Δ. ΧΑΤΖΗΣ Νέα φάρμακα σε παλιά νοσήματα Ε. ΛΥΚΟΠΟΥΛΟΥ Συνέπειες

Διαβάστε περισσότερα

Η πρόκληση της αντιμετώπισης των αορτολαγόνιων ανευρυσμάτων με συμμετοχή των έσω λαγονίων αρτηριών

Η πρόκληση της αντιμετώπισης των αορτολαγόνιων ανευρυσμάτων με συμμετοχή των έσω λαγονίων αρτηριών 6 ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΡΘΡΟ Η πρόκληση της αντιμετώπισης των αορτολαγόνιων ανευρυσμάτων με συμμετοχή των έσω λαγονίων αρτηριών Δρ. Θωμάς Κώτσης Επίκουρος Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής Αγγειοχειρουργική Μονάδα - Β Χειρουργική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ UIAA ΚΕΦ: 16 ΤΑΞΙ ΕΥΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΥΨΟΜΕΤΡΟ ΜΕ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ UIAA ΚΕΦ: 16 ΤΑΞΙ ΕΥΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΥΨΟΜΕΤΡΟ ΜΕ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ THE INTERNATIONAL MOUNTAINEERING AND CLIMBING FEDERATION UNION INTERNATIONALE DES ASSOCIATIONS D ALPINISME Office: Monbijoustrasse 61 Postfach CH 3000 Berne 23 SWITZERLAND Tel.: +41 (0)31 3701828 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια και ποιότητα κατά την αναισθησία: Πρόσφατα δεδοµένα από την εφαρµογή της Λίστας Ελέγχου - Ευρωπαϊκές κατευθυντήριες οδηγίες

Ασφάλεια και ποιότητα κατά την αναισθησία: Πρόσφατα δεδοµένα από την εφαρµογή της Λίστας Ελέγχου - Ευρωπαϊκές κατευθυντήριες οδηγίες Ασφάλεια και ποιότητα κατά την αναισθησία: Πρόσφατα δεδοµένα από την εφαρµογή της Λίστας Ελέγχου - Ευρωπαϊκές κατευθυντήριες οδηγίες Αθηνά Πατελάρου Νοσηλεύτρια ΠΕ, MPH, Αναισθησιολογικό Τµήµα, Πανεπιστηµιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ Νευρολογία Διμηνιαία έκδοση της Ελληνικής Νευρολογικής Εταιρείας Αλκμάνος 10, Αθήνα 115 28 Τηλ. 210 72.47.056 - Fax: 210 72.47.556 www.enee2.gr info@jneurology.gr Περιεχόμενα www.jneurology.gr Τόμος 22,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΩΣ ΘΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΟΥΜΕ ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΙΑΤΡΟΓΕΝΗ ΝΟΣΟ

ΠΡΟΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΩΣ ΘΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΟΥΜΕ ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΙΑΤΡΟΓΕΝΗ ΝΟΣΟ 1 ΠΡΟΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΩΣ ΘΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΟΥΜΕ ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΙΑΤΡΟΓΕΝΗ ΝΟΣΟ Χ.ΝΤΕΛΛΟΣ Αν. Διευθυντής Υπεύθυνος Παιδοκαρδιολογικού και Κέντρου Συγγενών Καρδιοπαθειών Ενηλίκων. Καρδιολογικό Τμήμα, Τζάνειο

Διαβάστε περισσότερα

Κάπνισμα: η σχέση με τη χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια και ο ρόλος των επαγγελματιών υγείας

Κάπνισμα: η σχέση με τη χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια και ο ρόλος των επαγγελματιών υγείας 41 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Κάπνισμα: η σχέση με τη χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια και ο ρόλος των επαγγελματιών υγείας Αικ. Ρούπα 1, Κ. Τσάρας 2, Ι. Παπαθανασίου 2 1Ειδικός Εφαρμογών Πληροφορικής, Φοιτήτρια, και

Διαβάστε περισσότερα

> CRP στην πνευμονική υπέρταση ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ Ε Τ Ο Σ Ε Ν Α Τ Ο Ν Ο Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ - Δ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 0 9 Τ Ε Υ Χ Ο Σ 4 6

> CRP στην πνευμονική υπέρταση ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ Ε Τ Ο Σ Ε Ν Α Τ Ο Ν Ο Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ - Δ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 0 9 Τ Ε Υ Χ Ο Σ 4 6 ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ Ε Τ Ο Σ Ε Ν Α Τ Ο Ν Ο Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ - Δ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 0 9 Τ Ε Υ Χ Ο Σ 4 6 ISSN 1108-9164 Μ. ΠΙΤΣΙΛΙΔΗΣ Α.Ε. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 102 166 74 ΓΛΥΦΑΔΑ > CRP στην πνευμονική υπέρταση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ

ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ Παναγιώτης Κόκκορης Ενδοκρινολόγος- ιαβητολόγος Επιµελητής Ενδοκρινολογικής Κλινικής του 251 Γενικού Νοσοκοµείου Αεροπορίας ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ Η παχυσαρκία είναι µια πολύ συνηθισµένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Ενδοσκοπική σκληροθεραπεία και απολίνωση κιρσών: Νοσηλευτική προσέγγιση

Ενδοσκοπική σκληροθεραπεία και απολίνωση κιρσών: Νοσηλευτική προσέγγιση ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Ενδοσκοπική σκληροθεραπεία και απολίνωση κιρσών: Νοσηλευτική προσέγγιση Δοκουτσίδου Ελένη 1, Καντιάνης Αλέξανδρος 2 1. Νοσηλεύτρια ΠΕ, MSc Γαστρεντερολογικής Νοσηλευτικής, Υποψήφια Διδάκτωρ

Διαβάστε περισσότερα