Στρατής Αποστολάκης Αν. Καθηγητής Παν/μίου Πατρών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Στρατής Αποστολάκης Αν. Καθηγητής Παν/μίου Πατρών"

Transcript

1 Στρατής Αποστολάκης Αν. Καθηγητής Παν/μίου Πατρών

2 11% στα 10-έτη 28% στα 15-έτη (for 4000 patients) Sergeant P, et al:eur J Cardiothorac Surg 1998;14: Gonzalez-Stawinsky G, Lytle B: 2008

3 Sabik J, et al: Ann Thorac Surg 2005;80:1719

4 σημαντική (άνω) ή μη-σημαντική (κάτω) στένωση φλεβας στον LAD Gonzalez-Stawinsky G, et al 2005

5 Καμιά διαφορά ως προς την άμεση και 10-ετή θνητότητα, εκτός για τους ασθενείς με σοβαρή δυσλειτουργία της αρ. κοιλίας Η PCI δεν αποτελεί από μόνη της ανεξάρτητο παράγοντα κινδύνου για αυξημένη θνητότητα, εκτός για το παραπάνω group except for pts with severe heart failure, PCI be strongly considered in all other pts Cole J, et al: JACC 2002;40:

6 1. Στένωση φλέβας στον (βατό) LAD 2. Στενώσεις σε περισσότερα του ενός φλεβικά μοσχεύματα που κατανέμονται σε μεγάλες περιοχές του μυοκαρδίου 3. Συνδυασμός στενώσεων με κεντρική του LAD, είτε γηγενή είτε σε μόσχευμά του 4. «κλινική ένδειξη» με συνδυασμό στηθάγχης και στενώσεων σε γηγενή ή μοσχεύματα σε βιώσιμη περιοχή με graftable αγγεία-στόχους 5. Συνοδός ένδειξη επανεπέμβασης λόγω βαλβιδοπάθειας 6. Στενώσεις με «προβληματικά» προβλέψιμα αποτελέσματα της PCI -πολλαπλές στενώσεις -εκτεταμένες σε μήκος -μικρή επεμβατική εμπειρία -μεγάλο «αθηρωματικό φορτίο» Lytle B, 2005-Cole J, et al: JACC 2002;40: Morrison D, et al: JACC 2002;40: Brener S, et al: Am J Cardiol 1997;79:13-18-ACCF/SCAI/STS/AHA/ASNC 2009: Circulation 2009;119:

7 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΥΝΟΟΥΝ REDO-CABG Όψιμες (>5 ετών) στενώσεις φλ. μοσχευμάτων Πολλαπλές στενώσεις Διάχυτες βλάβες σε όλο το μόσχευμα Στενωτική φλέβα προς τον LAD Μη-βατό μόσχευμα ITA Δυσλειτουργούσα αρ. κοιλία ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΥΝΟΟΥΝ PCI Στενώσεις πρώιμες (<5 ετών) Βατή ΙΤΑ στον LAD Μονήρεις στενώσεις κατά μόσχευμα Άλλα άθικτα μοσχεύματα Φυσιολογική λειτουργικότητα αρ. κοιλίας Gonzalez-Stawinsky G, et al 2005-ACCF/SCAI/STS/AHA/ASNC 2009: Circulation 2009;119:

8 1. Πλέον «επιβαρυμένοι» ασθενείς (ηλικία, comorbidity, βαρύτητα CAD) 2. Αιμορραγικός κίνδυνος (στέρνο, συμφύσεις) 3. Δυσκολίες εντόπισης περιφερικών αναστομώσεων- «στόχων»(συμφύσεις, αθήρωμα) 4. Δυσκολία κεντρικών αναστομώσεων (αθηρωματική ανιούσα αορτή) 5. Εξαντληθέντα κατάλληλα μοσχεύματα 6. Προβλήματα μυοκαρδιακής προστασίας 7. Θρομβο-εμβολές μοσχευμάτων Madani M, Jamieson S: 2003-Weintraub W, et al: Circulation 1995;92:II50-57

9 Αθηρωμάτωση στεφανιαίου (native) Ίνωση ενδοθηλίου φλεβικού μοσχεύματος Αθηρωμάτωση φλεβικού μοσχεύματος Lytle B, 2008

10 Εμβολές στην στεφανιαία μικροκυκλοφορία Non-reflow phenomenon Non-Q-wave MI (positive enzymes) Bejarano J: Intern J Cardiol 2005;99:365-72

11 1. Λειτουργικότητα αρ. κοιλίας? 2. Co-morbidity? 3. Κατάσταση έσω θωρακικών αρτηριών? 4. Κατάσταση μεσοθωρακίου? 5. Κατάσταση θωρακικής αορτής? 6. Βιωσιμότητα μυοκαρδίου? (scanning?) 7. «Navigation» στη στεφανιογραφία: -τοπογραφία των κύριων αγγείων (γηγενών+μοσχευμάτων)? -Αγγεία-στόχοι? -Ποιότητα βατών μοσχευμάτων? -Στεφανιαία παράπλευρα αγγεία? Holmes D, et al: Circulation 1999;99:8-11-Madani M, Jamieson S: 2003

12 1. Swan-Ganz 2. Transesophageal ECHO (ΤΕΕ) 3. Προετοιμασία-αντισηψία βουβωνικών (όχι προληπτική cannulation) 4. External paddles Madani M, Jamieson S: 2003-Machiraju V: J Card Surg 2002;17:20-25

13 Διατήρηση «οπίσθιων» συρμάτων Oscillating saw για πρόσθια πλάκα Έλξη διπλόης από βοηθό (οξέα άγκιστρα) Scissors για οπίσθια πλάκα Έναρξη από ξιφοειδή Πρώτα λύση συμφύσεων (όχι άμεση εφαρμογή διαστολέα!!) Εναλλακτική χρήση VATS προ-στερνοτομής Παρασκευή αρ. ανώνυμης φλέβας Machiraju V: J Card Surg 2002;17:20-25-Follis F, et al: Ann Thorac Surg 1999;68: Athanassiou T, et al: Eur J Cardiothorac Surg 2002;21: Gazzaniga A, et al: Ann Thorac Surg 2001;72:289-90

14 Παρασκευή αρ. ή και δεξιάς έσω θωρακικής Παρασκευή δ. κόλπου και αορτής Αποφυγή dissection των μοσχευμάτων Σύνδεση με εξωσωματική Vent διά της πνευμονικής Καθετήρες ορθόδρομης-παλίνδρομης καρδιοπληγίας Fitzgibbon G, et al: JAAC 1996;28: Kaul T, et al: J Cardiovasc Surg 1995;36: Madani M, Jamieson S: 2003

15 Lytle B, 2005

16 Έναρξη εξωσωματικής Παρασκευή πρόσθιας και οπίσθιας επιφάνειας Αποφυγή «άσκοπης» dissection μοσχευμάτων και τοιχωμάτων εκτός στόχων Αποφυγή χειρισμών σε λειτουργούσα LIΤA Παρασκευή μοσχευμάτων ΜΟΝΟ πλησίον άπω αναστόμωσης Απολίνωση των φλεβικών μοσχευμάτων πλησίον άπω αναστόμωσης Fitzgibbon G, et al: JAAC 1996;28: Kaul T, et al: J Cardiovasc Surg 1995;36: Loop F, et al: Ann Thorac Surg 1990;212:378-85

17 Παρασκευή προυπάρχουσας LIΤA μόνο σε μία θέση για σύγκλειση Συστηματική υποθερμία Σύγκλειση LIMA Σύγκλειση αορτής Χορήγηση καρδιοπληγίας (ante-+retro-) Εκτέλεση περιφερικών αναστομώσεων Madani M, Jamieson S: 2003-Kaul T, et al: J Cardiovasc Surg 1995;36: Fitzgibbon G, et al: JAAC 1996;28:616-26

18 Διατήρηση συστηματικής νορμοθερμίας Σύγκλειση LIMA Σύγκλειση αορτής Συνεχής θερμή-αιματική καρδιοπληγία ή Διακεκομμένη θερμή-αιματική καρδιοπληγία Κατασκευή περιφερικών αναστομώσεων Lichtenstein S, et al: J Thorac Cardiovasc Surg 1991;101: Menasche P, et al: Ann Thorac Surg 1993;55: Menasche P, et al: Ann Thorac Surg 1994;57: Salerno T, et al: 1991;51: Menasche P, et al: Ann Thorac Surg 1993;55:177-78

19 Beating heart Stamou S, et al: Ann Thorac Surg 2001;71: Stamou S, et al: Heart Surg Forum 2001;4: Mack M, et al: J Thorac Cardiovasc Surg 2002;123:

20 Στατιστικά σημαντικά υπέρ της δεύτερης: Θνητότητα (6.9%vs 2.3%) Ανάγκη ΙΑΒΡ (9.2% vs 2%) Αναπνευστική υποστήριξη (55±98h vs 10±12h) Limitations: Non-randomized Μικρός αριθμός ασθενών (43 vs 43 pts) Στατιστικά σημαντική διαφορά μοσχευμάτων (3±0.8 vs 2±0.6) Vohra H, et al: Eur J Cardiothorac Surg 2008;33:209-14

21 Σε «επαφή» με την παλαιά αναστόμωση Εκτός εάν: -υπάρχει αναστομωτική στένωση -έχει ψηλαφητές πλάκες -δεν απεικονίζεται στην στεφανιογραφία Madani M, Jamieson S: 2003-Gonzalez-Stawinsky G, Lytle B 2008

22 Πάντοτε αντικατάσταση Υψηλότερος κίνδυνος: εμβολής πρώιμης θρόμβωσης απώτερης θρόμβωσης Madani M, Jamieson S: 2003-Gonzalez-Stawinsky G, Lytle B: 2008

23 Σε κεντρική, κατάργησή της Σε περιφερική, διατήρηση και προέκταση με τμήμα αρτηρίας ή φλέβας Madani M, Jamieson S: 2003

24 Lytle B, 2005

25 Τεχνικά δύσκολες: Έλλειψη ελεύθερου τοιχώματος αορτής Αθηρωματική νόσος αορτής Πάνω στις «ανοικτές» παλαιές αναστομώσεις Ποτέ πριν από περιφερικότερη απολίνωση Εναλλακτικά: Πάνω σε παλαιότερο ή νέο-μόσχευμα Επιδιωκτέα η κατάργηση του partial-clamping Gonzalez-Stawinsky G, Lytle B: 2008-Madani M, Jamieson S: 2003

26 1. LIΤA και RIΤA 2. Radial artery 3. Vein grafts Madani M, Jamieson S: 2003

27 Khot U, et al: Circulation 2004;109:

28 2-4 φορές υψηλότερη της πρώτης επέμβασης 8-10% για εκλεκτικές 15-17% για επείγουσες Keogh B, Kinsman R: National Adult Cardiac Surgical Database.Report Weintraub W,et al: Circulation 1995;92:II 50 II 57

29 1. Urgent ή emergency 2. Poor LV function 3. Interval <1 year Christenson, J, et al: Eur J Cardiothorac Surg 1997;11: Yamamuro M, et al: Ann Thorac Surg 2000;69: Yau T, et al: J Thorac Cardiovasc Surg 2000;120:156-63

30 1. Διεγχειρητικό έμφραγμα 2. Αιμορραγία 3. Σύνδρομο χαμηλής καρδιακής παροχής 4. Αναπνευστική ανεπάρκεια 5. Αρρυθμίες 6. Νεφρική ανεπάρκεια 7. Γαστρεντερικές επιπλοκές Christenson, J, et al: Eur J Cardiothorac Surg 1997;11: Gonzalez-Stawinsky G, et al 2005

31 Η πιο συχνή επιπλοκή Η κυριότερη αιτία θανάτου αποδίδεται σε: Εμβολές από τα φλεβικά μοσχεύματα Τραυματισμό μοσχευμάτων Εμβολές από την αθηρωματική αορτή Απολίνωση μερικώς βατών μοσχευμάτων Μη-πλήρη επαναιμάτωση Πρώιμη θρόμβωση μοσχευμάτων Εμβολή αέρα Πλημμελή μυοκαρδιακή προστασία Lytle B, Gonzalez-Stawinsky G, Lytle B: 2008

32

33 Loop F, et al: Ann Surg 1990;212:378

34 Οι επανεπεμβάσεις επί των στεφανιαίων απαιτούν: 1. άριστη προεγχειρητική μελέτη 2. καλά προσχεδιασμένη διεγχειρητική τακτική 3. άριστη μυοκαρδιακή προστασία 4. «υψηλής απόδοσης» ICU Παρά ταύτα, η θνητότητα και νοσηρότητα είναι 2-4 φορές υψηλότερη και η 10-ετής επιβίωση 70%

35 Οι καλύτερες προυποθέσεις για μια μη-πρόωρη επανεπέμβαση εξασφαλίζονται από μια καλά σχεδιασμένη πρώτη επέμβαση

καρδιοχειρουργική επέμβαση ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΡ ΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

καρδιοχειρουργική επέμβαση ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΡ ΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ καρδιοχειρουργική επέμβαση ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΡ ΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ καρδιοχειρουργική επέμβαση ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ Δρ. Aντώνης Πίτσης, MD, FETCS,FESC Διευθυντής Kαρδιοθωρακοχειρουργικής

Διαβάστε περισσότερα

και Παιδοκαρδιοχειρουργικής Μονάδας Εντατικής Θεραπείας Νοσοκομείου Παίδων «ΜΗΤΕΡΑ», 3 Παιδοκαρδιολογική Κλινική Νοσοκομείου Παίδων «ΜΗΤΕΡΑ»

και Παιδοκαρδιοχειρουργικής Μονάδας Εντατικής Θεραπείας Νοσοκομείου Παίδων «ΜΗΤΕΡΑ», 3 Παιδοκαρδιολογική Κλινική Νοσοκομείου Παίδων «ΜΗΤΕΡΑ» Κλινική Έρευνα Ελληνική Καρδιολογική Επιθεώρηση 202, 53: 46-52 Όψιμη Αντικατάσταση Πνευμονικής Βαλβίδας Μετά Από Ολική Χειρουργική Διόρθωση Τετραλογίας Fallott (TOF) Παναγιωτης Μ. Ζωγραφος, Παναγιωτης

Διαβάστε περισσότερα

Κλινική Έρευνα. Το Βαλβιδοφόρο Σωληνωτό Ετερομόσχευμα Contegra στην Αποκατάσταση του Χώρου Εξόδου της Δεξιάς Κοιλίας: Μία Αξιόπιστη Επιλογή

Κλινική Έρευνα. Το Βαλβιδοφόρο Σωληνωτό Ετερομόσχευμα Contegra στην Αποκατάσταση του Χώρου Εξόδου της Δεξιάς Κοιλίας: Μία Αξιόπιστη Επιλογή Κλινική Έρευνα Ελληνική Καρδιολογική Επιθεώρηση 11, 52: 280-288 Το Βαλβιδοφόρο Σωληνωτό Ετερομόσχευμα Contegra στην Αποκατάσταση του Χώρου Εξόδου της Δεξιάς Κοιλίας: Μία Αξιόπιστη Επιλογή Παναγιωτης Γ.

Διαβάστε περισσότερα

Κλινική Έρευνα. Τεχνικές και Αποτελέσματα της Χειρουργικής Αντιμετώπισης του Συνδρόμου Ασκεπούς Στεφανιαίου Κόλπου

Κλινική Έρευνα. Τεχνικές και Αποτελέσματα της Χειρουργικής Αντιμετώπισης του Συνδρόμου Ασκεπούς Στεφανιαίου Κόλπου Κλινική Έρευνα Ελληνική Καρδιολογική Επιθεώρηση 2011, 52: 146-150 Τεχνικές και Αποτελέσματα της Χειρουργικής Αντιμετώπισης του Συνδρόμου Ασκεπούς Στεφανιαίου Κόλπου Νικολαοσ Ι. Χακιμ 1, Παναγιωτησ Μ. Ζωγραφοσ

Διαβάστε περισσότερα

éáôòéëà áîàìåëôá Ôüìïò Ã Ôåý ïò 17 ÉáíïõÜñéïò - ÌÜñôéïò 2013

éáôòéëà áîàìåëôá Ôüìïò à Ôåý ïò 17 ÉáíïõÜñéïò - ÌÜñôéïò 2013 éáôòéëà áîàìåëôá Ôüìïò à Ôåý ïò 17 ÉáíïõÜñéïò - ÌÜñôéïò 2013 ÁöéÝñùìá óôçí KïëðéêÞ ÌáñìáñõãÞ ÌÝñïò B ISSN 1790-4045 Tñéìçíéáßá êäïóç ôùí ÕÃÅÉÁ, ÌÇÔÅÑÁ & ËÇÔÙ ôïõ Ïìßëïõ ÕÃÅÉÁ Διανέµεται δωρεάν Άρθρα 800

Διαβάστε περισσότερα

Συγγενείς καρδιοπάθειες

Συγγενείς καρδιοπάθειες Συγγενείς καρδιοπάθειες 11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Συγγενείς καρδιοπάθειες Οι συγγενείς καρδιοπάθειες συμβαίνουν σε 8 ανά 1000 γεννήσεις. Παρόλο που διαχωρίζονται σε κυανωτικές και μη κυανωτικές, υπάρχουν αρκετές που

Διαβάστε περισσότερα

Διουρητικά (Πίνακας 21)

Διουρητικά (Πίνακας 21) Διουρητικά (Πίνακας 21) Τα διουρητικά συνιστώνται σε ασθενείς µε ΚΑ και κλινικά σηµεία ή συµπτώµατα συµφόρησης. Κλάση Ι, επίπεδο απόδειξης Β Κύρια σηµεία Τα διουρητικά ανακουφίζουν από τα συµπτώµατα και

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητοί συνάδελφοι, Με εγκάρδιους φιλικούς χαιρετισμούς Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Π.Ι.Ε.Δ.ΚΑΡ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ

Αγαπητοί συνάδελφοι, Με εγκάρδιους φιλικούς χαιρετισμούς Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Π.Ι.Ε.Δ.ΚΑΡ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ Αγαπητοί συνάδελφοι, Σας καλωσορίζουμε στο 6 ο Συνέδριο Κλινικών Καρδιαγγειακών Παθήσεων, που διοργανώνει η Π.Ι.Ε.Δ.ΚΑΡ. Το φετινό Συνέδριο διεξάγεται στην Πύλο Μεσσηνίας 26-28 Μαϊου με συμβολικό αλλά

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές Μετεγχειρητικής Θεραπείας Μετά μη Καρδιοχειρουργική Επέμβαση

Βασικές Αρχές Μετεγχειρητικής Θεραπείας Μετά μη Καρδιοχειρουργική Επέμβαση 156 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΠΑΣ ΚΑΙ ΕΝrΑΠΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Βασικές Αρχές Μετεγχειρητικής Θεραπείας Μετά μη Καρδιοχειρουργική Επέμβαση σε Παιδιά με' Συγγενή Καρδιοπάθεια ΒΡΕΤΖΑΚΗΣ ΠΩΡΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η μετεγχειρητική

Διαβάστε περισσότερα

2ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ. «ΚΑΡΔΙΑ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ» 14, 15 και16 Νοεμβρίου 2013 COMMITTEE FOR EUROPEAN EDUCATION IN ANAESTHESIOLOGY

2ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ. «ΚΑΡΔΙΑ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ» 14, 15 και16 Νοεμβρίου 2013 COMMITTEE FOR EUROPEAN EDUCATION IN ANAESTHESIOLOGY COMMITTEE FOR EUROPEAN EDUCATION IN ANAESTHESIOLOGY ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ Υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΑΞΟΝΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑ ΑΞΟΝΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ ΤΑΤΙΑΝΑ ακτινολόγος ΚΑΡΑΔΗΜΗΤΡΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ καρδιολόγος Τι είναι αξονική στεφανιογραφία; Είναι μέθοδος απεικόνισης των στεφανιαίων αγγείων με πολυτομικό αξονικό τομογράφο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΜΕ ΤΟ ΙΣΤΙΚΟ DOPPLER ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ

Η ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΜΕ ΤΟ ΙΣΤΙΚΟ DOPPLER ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Α ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ : Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΔΗΣ ΠΑΝΕΠ. ΕΤΟΣ 2009-2010 Αριθμ.2651 Η ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ NURSING INTERVENTIONS IN PATIENTS WITH HEART FAILURE: NEW DATA ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΡΩΤΙΔΙΚΗΣ ΕΝΔΑΡΤΗΡΕΚΤΟΜΗΣ

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΡΩΤΙΔΙΚΗΣ ΕΝΔΑΡΤΗΡΕΚΤΟΜΗΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΡΩΤΙΔΙΚΗΣ ΕΝΔΑΡΤΗΡΕΚΤΟΜΗΣ Dr. ΜΕΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, PhD ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ - ΑΓΓΕΙΟΛΟΓΟΣ Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ Στρατιωτικός Ιατρός Επιστηµονικός Συνεργάτης Α' Χ/κής Κλινικής

Διαβάστε περισσότερα

DAMAGE CONTROL ΣΤΟ ΘΩΡΑΚΙΚΟ ΤΡΑΥΜΑ

DAMAGE CONTROL ΣΤΟ ΘΩΡΑΚΙΚΟ ΤΡΑΥΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης Υ. ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Γ. Ν. ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ε.Σ.Υ.: Δρ. ΜΙΧΑΗΛ Ι. ΓΕΡΑΖΟΥΝΗΣ DAMAGE CONTROL

Διαβάστε περισσότερα

Επείγοντα Καρδιολογικά Προ6λήματα Ογκολογικών Ασθενών

Επείγοντα Καρδιολογικά Προ6λήματα Ογκολογικών Ασθενών .86 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΊΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Επείγοντα Καρδιολογικά Προ6λήματα Ογκολογικών Ασθενών ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΠΙΣΧΙΝΙΩΤΗΣ Τα καρδιολογικά προβλήματα είναι ιδιαίτερα συχνά σε ασθενείς με νεοπλασματικές

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδρομο διαβητικού ποδιού: ο ρόλος της Πλαστικής Χειρουργικής στη σύνθετη θεραπευτική προσέγγιση

Σύνδρομο διαβητικού ποδιού: ο ρόλος της Πλαστικής Χειρουργικής στη σύνθετη θεραπευτική προσέγγιση 21 ANAΣΚΟΠΗΣΗ EΛΛHNIKH ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Tεύχος 15, 2009 (21-39) Σύνδρομο διαβητικού ποδιού: ο ρόλος της Πλαστικής Χειρουργικής στη σύνθετη θεραπευτική προσέγγιση O. Παπαδόπουλος 1, Δ. Καρυπίδης 2, Π.

Διαβάστε περισσότερα

Αξονική Στεφανογραφία: Ο ρόλος της στη διερεύνηση της στεφανιαίας νόσου - Συσχετισμός με την Επεμβατική και τη Μαγνητική Στεφανογραφία.

Αξονική Στεφανογραφία: Ο ρόλος της στη διερεύνηση της στεφανιαίας νόσου - Συσχετισμός με την Επεμβατική και τη Μαγνητική Στεφανογραφία. Αλέξανδρος Καλλιφατίδης - Αξονική Στεφανογραφία 41 Αξονική Στεφανογραφία: Ο ρόλος της στη διερεύνηση της στεφανιαίας νόσου - Συσχετισμός με την Επεμβατική και τη Μαγνητική Στεφανογραφία. Αλέξανδρος Καλλιφατίδης

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΡΡΥΘΜΙΩΝ. Παναγιώτης Ε. Βάρδας, Καθηγητής Καρδιολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης, Διευθυντής Καρδιολογικής κλινικής ΠαΓΝΗ

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΡΡΥΘΜΙΩΝ. Παναγιώτης Ε. Βάρδας, Καθηγητής Καρδιολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης, Διευθυντής Καρδιολογικής κλινικής ΠαΓΝΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΡΡΥΘΜΙΩΝ Παναγιώτης Ε. Βάρδας, Καθηγητής Καρδιολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης, Διευθυντής Καρδιολογικής κλινικής ΠαΓΝΗ Βασίλειος Π. Βασιλικός, Αναπληρωτής καθηγητής Καρδιολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες οδηγίες για την περιεγχειρητική καρδιαγγειακή εκτίµηση και αντιµετώπιση ασθενών που υποβάλλονται σε µη καρδιοχειρουργική επέµβαση (2007). Φωτεινή Ντάνου, Σοφία Σγουροπούλου, Πολυξένη Στρατήγη.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος του θωρακοχειρούργου στον καρκίνο του πνεύμονα

Ο ρόλος του θωρακοχειρούργου στον καρκίνο του πνεύμονα Εισήγηση Ο ρόλος του θωρακοχειρούργου στον καρκίνο του πνεύμονα Στέφανος Νικολούζος 1 Γεωργία Ζαχαρία 2 Άννα Μουζακίτη 3 Μαρία Κουρή 4 Κωνσταντίνος Καγκουρίδης 5 Ευάγγελος Ντουβέλης 3 Νικόλαος Καποδίστριας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΠΑΘΕΙΑ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΠΑΘΕΙΑ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΠΑΘΕΙΑ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ Dr. ΜΕΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, PhD ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ - ΑΓΓΕΙΟΛΟΓΟΣ Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ Στρατιωτικός Ιατρός Επιστηµονικός Συνεργάτης Α' Χ/κής Κλινικής ΑΠΘ Αγγειοχειρουργός

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Κατσάνος, MSc, MD, PhD. Κλινικό Εργαστήριο Ακτινολογίας Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών. Δ/ντης Καθ. Δ. Σιαμπλής

Κωνσταντίνος Κατσάνος, MSc, MD, PhD. Κλινικό Εργαστήριο Ακτινολογίας Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών. Δ/ντης Καθ. Δ. Σιαμπλής Κωνσταντίνος Κατσάνος, MSc, MD, PhD Κλινικό Εργαστήριο Ακτινολογίας Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών Δ/ντης Καθ. Δ. Σιαμπλής Τα αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια (ΑΕΕ) είναι η πρώτη αιτία μακροχρόνιας αναπηρίας

Διαβάστε περισσότερα

Η εκτίμηση του χειρουργικού ασθενούς Η μείωση του καρδιολογικού κινδύνου

Η εκτίμηση του χειρουργικού ασθενούς Η μείωση του καρδιολογικού κινδύνου 6 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Η εκτίμηση του χειρουργικού ασθενούς Η μείωση του καρδιολογικού κινδύνου Κ. Φακιολάς 1, Σ. Φούσας 2 1 Επεμβατικός Καρδιολόγος, MD, PhD, FESC, Όμιλος Ιατρικού Αθηνών, Κλινικές Παλαιού Φαλήρου

Διαβάστε περισσότερα

Καρδιοαγγειακά νοσήματα

Καρδιοαγγειακά νοσήματα Καρδιοαγγειακά νοσήματα Διονύσιος Κόκκινος Καθηγητής Καρδιολογίας στην Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών Κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ ιδιαίτερα το Δ.Σ. του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και όλως ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ Ν. ΚΩΛΕΤΣΗΣ ΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ. Επίκουρος Καθηγητής θωρακοχειρουργικής Πανεπιστημίου Πατρών

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ Ν. ΚΩΛΕΤΣΗΣ ΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ. Επίκουρος Καθηγητής θωρακοχειρουργικής Πανεπιστημίου Πατρών ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ Ν. ΚΩΛΕΤΣΗΣ ΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ Επίκουρος Καθηγητής θωρακοχειρουργικής Πανεπιστημίου Πατρών Πάτρα, 2013 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ Ν ΚΩΛΕΤΣΗ Σελίδα 2 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μετεγχειρητικές Επιπλοκές Γενικής Χειρουργικής. Ενδοκοιλιακές Επιπλοκές.

Μετεγχειρητικές Επιπλοκές Γενικής Χειρουργικής. Ενδοκοιλιακές Επιπλοκές. Μετεγχειρητικές Επιπλοκές Γενικής Χειρουργικής. Ενδοκοιλιακές Επιπλοκές. Παπασταματίου Μιλτιάδης 1, Πάσχος Νικόλαος 2, Νικολόπουλος Δημήτρης 3 1: Διευθυντής Β Χειρουργικής Κλινικής ΓΝΝΙ Κωσταντοπούλειο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ. Αγαπητές/οί Συνάδελφοι

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ. Αγαπητές/οί Συνάδελφοι 1 2 3 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Αγαπητές/οί Συνάδελφοι Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία σας προσκαλεί να συμμετάσχετε στα Σεμινάρια των Ομάδων Εργασίας που πραγματοποιούνται όπως κάθε χρόνο στην ιστορική πόλη

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΜΟΝΑΔΑ- ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ (MODERN DATA IN NURSING SKILLS IN CORONARY UNITS).

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΜΟΝΑΔΑ- ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ (MODERN DATA IN NURSING SKILLS IN CORONARY UNITS). ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΜΟΝΑΔΑ- ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ (MODERN DATA IN NURSING

Διαβάστε περισσότερα