ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΕΟ 11

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΕΟ 11"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΔΕΟ 11 Εισαγωγή στη Διοικητική Επιχειρήσεων & Οργανισμών Ακαδημαϊκό Έτος η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 1

2 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΘΕΜΑ.1. Αναγκαιότητα Προβλέψεων Εφαρμογή Πρόβλεψης Χρονοσειράς Έλεγχος Εγκυρότητας και Αξιοπιστίας Μεθόδου Προβλέψεων ΘΕΜΑ α. Βέλτιστη Πολιτική Αναπλήρωσης Αποθέματος β. Στοιχεία Βέλτιστης Πολιτικής γ. Στάθμη Εξυπηρέτησης 95% ΘΕΜΑ ΚΖΠ και Τύποι Χωροταξίας Καθορισμός Απαιτήσεων Εργατικού Δυναμικού ΘΕΜΑ 4. Ανάλυση Εργασίας Επίλογος Πηγές

3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Με την τρίτη γραπτή εργασία στο πλαίσιο του μαθήματος Διοίκηση και Οργάνωση Επιχειρήσεων καλούμαστε να μελετήσουμε και να πραγματευτούμε ζητήματα σχετικά με τη διοίκηση παραγωγής και τη διοίκηση ανθρωπίνων πόρων. Στο πλαίσιο αυτό θα υπολογίσουμε προβλέψεις ζήτησης, θα σχεδιάσουμε μια βέλτιστη πολιτική αποθέματος και θα αναφερθούμε στους τύπους χωροταξίας καθώς και στον καθορισμό εργατικού δυναμικού για ένα υπουργείο. Στη συνέχεια θα καταγράψουμε βασικά στοιχεία της ανάλυσης εργασίας. ΘΕΜΑ.1. Αναγκαιότητα Προβλέψεων. Η πληροφόρηση σχετικά με τις τιμές μελλοντικών τιμών για διάφορα μεγέθη, τα οποία σχετίζονται με το επιχειρησιακό περιβάλλον και τα καθημερινά επιχειρησιακά αποτελέσματα καθίσταται απαραίτητη προκειμένου να λαμβάνονται αποφάσεις για τον αποτελεσματικότερο σχεδιασμό και προγραμματισμό της επιχειρηματικής λειτουργίας 1. Σε μια εποχή που χαρακτηρίζεται από ραγδαία συντελούμενες αλλαγές, ταχύτητα στην τεχνολογική εξέλιξη και γρήγορη απαξίωση των προϊόντων η εκτίμηση των μελλοντικών τάσεων καθώς και οι εξελίξεις σε νομικό και θεσμικό πλαίσιο επιβάλλουν την πρόβλεψη σημαντικών παραμέτρων που δεν μπορούν να ελεγχθούν απόλυτα από τις επιχειρήσεις. Αυτοί οι λόγοι δημιούργησαν και την αναγκαιότητα της εφαρμογής των εν λόγω μεθόδων με τις οποίες εξασφαλίζεται ομαλότερη και αποτελεσματικότερη επιχειρησιακή λειτουργία. Στις γενικές κατηγορίες των προβλέψεων ανήκουν οι ακόλουθες: Μέθοδοι Χρονοσειρών ή Προεκβολής: Για την εφαρμογή της απαιτούνται παρελθοντικά στοιχεία του παρελθόντος με στόχο την απόκτηση μελλοντικών συμπερασμάτων σχετικά με το πώς η συμπεριφορά των εξεταζόμενων μεταβλητών σχετίζεται με την αντίστοιχη του παρελθόντος. Για παράδειγμα 1 Παππής, 1999, σ

4 πρόβλεψη χρονοσειράς αποτελεί η πρόβλεψη για ζήτηση παγωτού από ζαχαροπλαστείο στην Τήνο κατά την εβδομάδα του Δεκαπενταύγουστου. Αιτιακές Μέθοδοι: Σε μια τέτοια μέθοδο, σημείο αναφοράς αποτελεί η σχέση της μεταβλητής με σειρά ανεξάρτητων παραγόντων προκειμένου να καθοριστεί η σύνδεση της εξαρτημένης από τις ανεξάρτητες μεταβλητές. Για παράδειγμα αιτιακή μέθοδος επιλέγεται από ένα ταξιδιωτικό γραφείο για την πρόβλεψη της ζήτησης πακέτου προσφοράς τριήμερης κρουαζιέρας για το μήνα Ιούλιο, μετά από τη δημιουργία ηλεκτρονικής παρουσίας και προβολής στο διαδίκτυο. Ποιοτικές Μέθοδοι : Εδώ ειδικοί και αναλυτές καταθέτουν την υποκειμενική τους άποψη για την σχέση ποσοτικών και ποιοτικών μεταβλητών. Αυτές οι μέθοδοι κρίσης επιλέγονται σε περιπτώσεις στρατηγικής σημασίας όπως για παράδειγμα κατά την επιλογή σημείου δημιουργίας μιας νέας βιομηχανικής μονάδας ελληνικής επιχείρησης σε βαλκανική χώρα. Πέραν των ανωτέρω επιμέρους χαρακτηριστικών των κατηγοριών προβλέψεων σημαντικές διαφορές παρουσιάζουν και στα κριτήρια για τα οποία επιλέγεται η κάθε μία. Έτσι με βάση τον χρονικό ορίζοντα στον οποίο αναφέρονται, για προβλέψεις 2 : Βραχυπρόθεσμες, Μεσοπρόθεσμες, χρονικός ορίζοντας 6-12 μήνες συνήθως Μακροπρόθεσμες, ορίζοντας ετών, συνήθως ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΩΝ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΩΝ ή ΑΙΤΙΑΚΕΣ ΑΙΤΙΑΚΕΣ ή ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες χρησιμοποιούνται οι εν λόγω μέθοδοι σχετίζονται με τα ακόλουθα: Οι μέθοδοι χρονοσειρών επιλέγονται για εφαρμογή όταν πρόκειται για βραχυπρόθεσμο προγραμματισμό, όταν δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία για την αιτιακή σχέση ανάμεσα στην υπό μελέτη μεταβλητή και τους 2 Παππής, 1999, σ.144 4

5 ανεξάρτητους παράγοντες από τους οποίους επηρεάζεται 3. Π.χ. πρόβλεψη ζήτησης λαγάνας από φούρνο για το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας. Οι αιτιακές μέθοδοι εφαρμόζονται σε περιπτώσεις που το διάστημα πρόβλεψης είναι μεσοπρόθεσμο ή μακροπρόθεσμο και προσδιορίζουν μια μαθηματική συνάρτηση η οποία συνδέει την προς πρόβλεψη μεταβλητή με άλλους ανεξάρτητους παράγοντες επιρροής 4. Π.χ. όταν προβλέπεται η ζήτηση των υπηρεσιών ενός γυμναστηρίου για το επόμενο έτος μετά την εισαγωγή νέας τιμολογιακής πολιτικής. Οι ποιοτικές μέθοδοι εφαρμόζονται όταν δεν υπάρχουν ποσοτικά στοιχεία για να αποτελέσουν τη βάση πρόβλεψης. Χρησιμοποιούνται για στρατηγικής σημασίας αποφάσεις όπως π.χ. κατά την εισαγωγή ενός νέος προϊόντος στην αγορά Εφαρμογή Πρόβλεψης Χρονοσειράς. Προκειμένου να απεικονίσουμε γραφικά τα στοιχεία που δίνονται στον ακόλουθο πίνακα χρησιμοποιούμε το πρόγραμμα excel στο οποίο εισάγουμε τα εξής στοιχεία για τις πωλήσεις ενός προϊόντος από τον Ιούλιο του 2011 έως τον Δεκέμβριο του Το γράφημα που προκύπτει είναι το ακόλουθο: 3 Παππής, 1999, σ Παππής, 1999, σ Παππής, 1999, σ.161 5

6 Από το εν λόγω διάγραμμα μπορούμε να εξάγουμε συμπεράσματα σε σχέση με τις συστηματικές συνιστώσες της διαχρονικής μεταβολής της συγκεκριμένης χρονοσειράς. Πιο αναλυτικά, όσον αφορά το Οριζόντιο στοιχείο: χαρακτηρίζει στάσιμες χρονοσειρές, δηλαδή σειρές τιμών που κυμαίνονται γύρω από μια μέση τιμή χωρίς να υπάρχει συστηματική τάση για αύξηση ή μείωσή της. Στη συγκεκριμένη περίπτωση παρατηρείται έντονο το οριζόντιο στοιχείο εφόσον όλες οι τιμές κυμαίνονται γύρω από το 124 χωρίς ιδιαίτερη τάση για αύξηση ή μείωση. 6. Το Στοιχείο τάσης, που χαρακτηρίζει χρονοσειρές στις οποίες παρατηρείται συστηματική μεταβολή της μέσης τιμής της μεταβλητής με την πάροδο του χρόνο, δεν παρατηρείται. Δεν παρατηρείται επίσης το Εποχικό στοιχείο που χαρακτηρίζει χρονοσειρές στις οποίες η διακύμανση των τιμών οφείλεται στην εποχή. Το δε Κυκλικό στοιχείο δεν παρατηρείται αφού η εν λόγω χρονοσειρά δεν παρουσιάζει περιοδικότητα και διάρκεια κύκλου με σταθερότητα. Για να πραγματοποιήσουμε πρόβλεψη για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2013 θα εφαρμόσουμε τη μέθοδο του κινούμενου μέσου πέντε περιόδων για την οποία θα χρειαστούμε τα ακόλουθα στοιχεία: Ν=5 Κινούμενος μέσος πέντε περιόδων D Μεταβλητή (μηνιαία ζήτηση προϊόντος) Ft Προβλεπόμενη τιμή μηνιαίας ζήτησης Η σχέση που θα χρειαστούμε είναι η ακόλουθη. 6 Παππής, 1999, σ.151 6

7 F t D... D 1 t N t1 tn D 7 i N N i t 1 Έτσι για τον μήνα Ιανουάριο αντικαθιστώντας τα δεδομένα μας προκύπτει η εξής πρόβλεψη: F ( Di) F ( Di) 13 5 i i12 1 F (D D D D D ) F ( ) F Άρα για τον μήνα Ιανουάριο του 2013 προβλέπεται να ζητηθούν 124 μονάδες προϊόντος. Όσον αφορά την πρόβλεψη για τον Φεβρουάριο δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί εφόσον η παραπάνω σχέση της προβλεπόμενης τιμής Ft με τη μεταβλητή Dt απαιτεί την ύπαρξη μιας γνωστής μεταβλητής D που ορίζει την τιμή της ζήτησης για τον προηγούμενο μήνα. Εδώ δεν υπάρχει διαθέσιμη ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ τιμή για τον Ιανουάριο, οπότε είναι ανέφικτη η πρόβλεψη Έλεγχος Εγκυρότητας και Αξιοπιστίας Μεθόδου Προβλέψεων. Στην περίπτωση που πραγματευόμαστε και με δεδομένο ότι δεν έχουμε ιστορικά στοιχεία για να επιβεβαιώσουμε τις προβλέψεις που υπολογίστηκαν θα πρέπει να προσδιορίσουμε τα σχετικά σφάλματα προκειμένου να εξάγουμε συμπεράσματα για την αξιοπιστία της χρησιμοποιούμενης μεθόδου. Άρα θα πρέπει αρχικά να προβλέψουμε για ένα διάστημα π.χ. 6 μηνών τη μεταβολή των τιμών της ζήτησης και με βάση αυτές τις προβλέψεις να σχολιάσουμε. 7 Παππής, 1999, σ.152 7

8 Η μέθοδος του κινητού μέσου πέντε περιόδων θα εφαρμοστεί για τους μήνες από Ιούλιο 2011 έως και Δεκέμβριο του F 7/ ,6 5 F F F F F 8/12 9/12 10/12 11/12 12/ , , , ,2 5 Στη συνέχεια με βάση τη σχέση et Dt F t υπολογίζουμε και τα αντίστοιχα σφάλματα για τις ανωτέρω προβλέψεις ως εξής 8. e7/ , e8/ ,2 4,8 e9/ ,8 4.8 e10/ e11/ ,8 3.2 e11/ ,2 9.2 Οι τιμές των σφαλμάτων που προέκυψαν θα χρησιμοποιηθούν προκειμένου να προσδιορίσουμε τα ακόλουθα μέτρα 9 : 8 Παππής, 1999, σ Παππής, 1999, σ

9 1. ΜΕΣΟ ΣΦΑΛΜΑ: 1 Ν 1 5 6,4 ΜΣ e ΜΣ (12,44,8 4,803,29,2) 1,06 Ν t1 t 6 t ΜΕΣΟ ΑΠΟΛΥΤΟ ΣΦΑΛΜΑ: 1 Ν 1 ΜAΣ e * ( 12,4 4,8 4,8 0 3,2 9,2 ) Ν t1 t ,4 * (12, 4 4, 8 4, 8 0 3, 2 9, 2) 5, ΜΕΣΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ: 1 Ν ΜTΣ 2 Ν e t 1 t ΜTΣ * 12, 4 4, 8 4,8 0 3, 2 9, ΜΤΣ *(153,7623,0423,04010,2484,64) *294,72ΜΤΣ ΜΕΣΟ ΑΠΟΛΥΤΟ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΟ ΣΦΑΛΜΑ: 1 N e MAΠΣ t 100 N t1 D t 12,4 4,8-4,8 *100 *100 * MAΠΣ * 6 0 3,2-9,2 *100 *100 * MAΠΣ 6 * (9, 25% 3, 69% 4% 0 2, 50% 7, 8%) 1 MAΠΣ 6 * 27, 24% 4, 5% Με βάση τις διαφορές που προέκυψαν μεταξύ πραγματικών και προβλεπόμενων τιμών είμαστε σε θέση να σχολιάσουμε την αξιοπιστία της μεθόδου που επιλέχθηκε. Συγκεκριμένα, σχετικά με το μέσο σφάλμα η τιμή 1,06 9

10 θετική και μικρή σημαίνει υψηλή αξιοπιστία της μεθόδου. (ίσως επειδή οι θετικές αποκλίσεις εξουδετερώνονται από τις αρνητικές). Το ΜΑΣ με τιμή 5,7 δηλαδή υψηλή- θετική τιμή, αποδυναμώνει το ανωτέρω συμπέρασμα περί αξιοπιστίας της μεθόδου. Το ΜΤΣ εμφανίζεται με τιμή 49, δηλαδή υψηλή και θετική τιμή άρα η μέθοδος του κινούμενου μέσου πέντε περιόδων στη συγκεκριμένη περίπτωση φαίνεται να τείνει να παράγει προβλέψεις μη αξιόπιστες. Το ΜΑΠΣ εμφανίζει απόκλιση από τις πραγματικές τιμές της μεταβλητής σε ποσοστό σχετικά υψηλό και ίσο με 4,5%. Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα, η μέθοδος δεν είναι απόλυτα αξιόπιστη εφόσον εμφανίζει σημαντικές αποκλίσεις. ΘΕΜΑ 2. 2.α. Βέλτιστη Πολιτική Αναπλήρωσης Αποθέματος. Για τη διαμόρφωση μιας βέλτιστης πολιτικής αναπλήρωσης αποθέματος για λογαριασμό της βιομηχανικής μονάδας αλουμινίου αναζητείται αρχικά η Οικονομική Ποσότητα Παραγγελίας για το απόθεμα. Η ποσότητα αυτή στο σύστημα σταθερής ποσότητας παραγγελίας είναι αυτή που συμβάλει και στο ελάχιστο δυνατό ολικό κόστος του αποθέματος. Το ΟΚΑ αποτελείται από το κόστος αγοράς (p*r), το κόστος διατήρησης αποθέματος (ch) και το κόστος διαχείρισης της παραγγελίας (cp). Σύμφωνα με τα δεδομένα της άσκησης γνωρίζουμε τα ακόλουθα 10 : p= 62,50, R= 400κιλά *50 εβδομάδες= , Q= 400 kgr, ch= 5, cp= 80 για τον υπολογισμό του ΟΚΑ ισχύει η εξής σχέση 11 : Q R OKA P R ch cp 2 Q OKA 62, OKA OKA Παππής, 1999, σελ Παππής, 1999, σελ

11 Ισχύει επίσης ότι 12 : R Qopt O 2cp ch O O Η ΟΠΠ είναι 800 κιλά αλουμινίου. Οι παραγγελίες στον προμηθευτή θα γίνονται κάθε δύο εβδομάδες αφού με βάση την ακόλουθη σχέση προκύπτει ότι 13 : T T T cp 2 ch R ,0016 0, T = 0,04x50εβδ. =2 εβδομάδες. 2.β. Στοιχεία Βέλτιστης Πολιτικής. Στο σύστημα σταθερής ποσότητας παραγγελίας το απόθεμα ασφαλείας υπολογίζεται ευκολότερα όταν η ζήτηση ακολουθεί την κανονική κατανομή. Για τον υπολογισμό της ποσότητας αυτής που πρέπει να διατηρεί η επιχείρηση πάνω από την αναμενόμενη ζήτηση (απόθεμα ασφαλείας) ισχύει η ακόλουθη σχέση: 14. Όπου S = επίπεδο αναπαραγγελίας S Z z 12 Παππής, 1999, σελ Παππής, 1999, σελ Παππής, 1999, σελ

12 ν=1,60 συντελεστής ασφαλείας που εδώ αντιστοιχεί σε στάθμη εξυπηρέτησης 95% σ=40= τυπική απόκλιση Ζ=400 ζήτηση Αντικαθιστώντας προκύπτει: S Z z z Συνεπώς το απόθεμα ασφαλείας είναι 64 κιλά αλουμινίου. Οι παραγγελίες που θα τοποθετηθούν δίνονται από τον τύπο 15 : R n Δηλαδή τοποθετούνται 25 παραγγελίες τον χρόνο. Και το διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ δύο διαδοχικών παραγγελιών είναι T n 25 δηλαδή το μεσοδιάστημα είναι 2 εβδομάδες. Το Μέσο Ετήσιο Κόστος διαχείρισης αποθέματος υπολογίζεται από τον τύπο 16 : Q 800 ch γ. Στάθμη Εξυπηρέτησης 95%. Στάθμη εξυπηρέτησης 95% σημαίνει ότι δε θα ικανοποιούνται οι πελάτες ή το παραγωγικό σύστημα με απόθεμα σε πέντε από τις 100 περιπτώσεις που θα ανακύπτει ζήτηση. Στην δεδομένη περίπτωση που οι παραγγελίες είναι 25 θα καλύπτονται με το διατηρούμενο απόθεμα οι 24 από αυτές και μία θα μένει ακάλυπτη. Δηλαδή το σύστημα θα μένει χωρίς απόθεμα 1,25 φορές (25Χ5%) το έτος. 15 Παππής, 1999, σελ Παππής, 1999, σελ

13 ΘΕΜΑ ΚΖΠ και Τύποι Χωροταξίας. Ένα πολύ σημαντικό επιχειρησιακό ζήτημα αποτελεί και ο χωροταξικός σχεδιασμός. Το εν λόγω θέμα αφορά τη διάταξη του παραγωγικού δυναμικού στον χώρο παραγωγής. Στόχο αποτελεί η χωροταξική διευθέτηση των μηχανημάτων, του εξοπλισμού και του προσωπικού στις θέσεις εργασίας ανά επίπεδο παραγωγής, με τέτοιον τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται ο οικονομικότερος και πλέον αποτελεσματικός τρόπος εκτέλεσης των επιχειρηματικών λειτουργιών 17. Ένα από τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για την επιλογή της κατάλληλης χωροταξίας είναι και ο Κύκλος Ζωής Προϊόντος, που αποτελεί αναλυτικό εργαλείο περιγραφής των φάσεων που διανύει ένα προϊόν από την εισαγωγή του στην αγορά έως την απόσυρσή του από αυτήν 18. Με γνώμονα την ελαχιστοποίηση του κόστους και την ικανοποίηση των λειτουργικών απαιτήσεων της παραγωγής ανά στάδιο ΚΖΠ παρατίθενται τα ακόλουθα: Κατά το στάδιο της εισαγωγής όπου το προϊόν ακόμη δοκιμάζεται και τα χαρακτηριστικά ακόμη διαμορφώνονται κατάλληλος τύπος χωροταξίας είναι η χωροταξία διαδικασίας με την οποία προσφέρεται καλύτερη αξιοποίηση του εξοπλισμού και υψηλός βαθμός ευελιξίας έως ότου οριστικοποιηθεί η παραγωγή και τα χαρακτηριστικά του προϊόντος. Στο στάδιο της ανάπτυξης η ζήτηση του προϊόντος αυξάνεται και η παραγωγή γίνεται μαζικά. Οπότε κατάλληλη είναι η χωροταξία προϊόντος όπου κάθε προϊόν παράγεται χωρίς διακοπή σε ξεχωριστή γραμμή παραγωγής. Έτσι επιτυγχάνεται η επιθυμητή ευχέρεια του προγραμματισμού και ελέγχου της παραγωγής. Στο στάδιο της ωρίμανσης το προϊόν έχει πλέον καθιερωθεί στην αγορά και το επίπεδο παραγωγικής οργάνωσης συνδέεται με τα 17 Παππής, 1999, σελ Παππής, 1999, σελ.23 13

14 περιθώρια κέρδους. Κατάλληλη κρίνεται η χωροταξία προϊόντος διότι ο μεγάλος όγκος παραγωγής απαιτεί και επαρκή απασχόληση των γραμμών παραγωγής ενώ παράλληλα αξιοποιείται αποτελεσματικότερα η εγκατεστημένη δυναμικότητα. Στη φάση της παρακμής όπου το προϊόν ετοιμάζεται για απόσυρση η παραγωγή του γίνεται μεμονωμένα και χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις από το παραγωγικό δυναμικό. Κατάλληλος τύπος χωροταξίας είναι η χωροταξία διαδικασίας διότι ο τύπος του προϊόντος δεν δικαιολογεί πλέον τη μαζική παραγωγή αλλά εξυπηρετεί ανάγκες «κατά παραγγελία». Όσον αφορά το επίπεδο λήψης αποφάσεων που είναι πιο σημαντικό για κάθε τύπο χωροταξίας αυτό εξαρτάται από τις απαιτήσεις σε δέσμευση πόρων αλλά και το ρόλο της δυναμικότητας σε κάθε παραγωγική διαδικασία 19. Επομένως, όταν επιλέγεται η χωροταξία διαδικασίας επειδή η δυναμικότητα σχετίζεται με μεγάλα χρονικά διαστήματα με μεγάλη δέσμευση πόρων σημαντικό είναι το στρατηγικό επίπεδο αποφάσεων, δηλαδή για 5-10 έτη. Στο τακτικό επίπεδο η δυναμικότητα προσαρμόζεται στο σύστημα για μεσοπρόθεσμο διάστημα (1-2 έτη), ενώ δεν απαιτείται δέσμευση σημαντικών πόρων για μεγάλη περίοδο. Συνεπώς απασχολεί στην περίπτωση χωροταξίας προϊόντος, όπου γίνεται μαζικά η παραγωγή περιορισμένου αριθμού προϊόντων. Στη χωροταξία σταθερής θέσης όπου το πρόβλημα της δυναμικότητας αφορά τυχαία μεταβολή στη ζήτηση, συνήθως συγκεκριμένο έργο και βραχυπρόθεσμο ορίζοντα, σημαντικό είναι το λειτουργικό επίπεδο αποφάσεων Καθορισμός Απαιτήσεων Εργατικού Δυναμικού. Οι απαιτήσεις σε προσωπικό για μια φάση της παραγωγικής διαδικασίας δίνονται από τον ακόλουθο τύπο 20 : T * E 60* 19 Παππής, 1999, σελ Παππής, 1999, σελ.55 14

15 Όπου Ε= απαιτούμενοι εργαζόμενοι Π= συνολική παραγωγή κατά τη διάρκεια 1 μέρας Τπ= χρόνος παραγωγής μιας μέρας σε λεπτά Δ= διάρκεια της εργάσιμης μέρας σε ώρες Στη δεδομένη περίπτωση γνωρίζουμε τους διαθέσιμους εργαζόμενους για κάθε στάδιο και αναζητούμε κατά πόσο αυτοί μπορούν να καλύψουν τις τρέχουσες απαιτήσεις για διεκπεραίωση 1000 αιτήσεων το μήνα. Έτσι έχουμε: Στο στάδιο Α 4*1000 E Στο στάδιο Β 6*1000 E Στο στάδιο Γ E 3* Από τους εν λόγω υπολογισμούς διαπιστώνουμε ότι στο πρώτο στάδιο οι υπάλληλοι έχουν ακριβώς τον αριθμό που απαιτείται. Στο δεύτερο στάδιο υπάρχει υστέρηση 100 εργαζόμενοι. Στο τρίτο στάδιο έχουμε υπερβάλλων αριθμό εργαζόμενων. Άρα στο στάδιο Β οι εργαζόμενοι είναι 200 και πρέπει να εργάζονται 6 μέρες για τη διεκπεραίωση των αιτήσεων. Για να ικανοποιηθεί η απαίτηση για διεκπεραίωση 1000 αιτήσεων το μήνα θα πρέπει να απασχοληθούν επιπλέον 100 εργαζόμενοι. Συνεπώς μια πρώτη παρέμβαση θα μπορούσε να αποτελεί η μετακίνηση εργαζόμενων από το στάδιο Γ 50 εργαζόμενων. Εντούτοις, υπολείπονται ακόμη 50 εργαζόμενοι. Πιο αναλυτικά, στο στάδιο Β απαιτούνται 6 ημέρες εργασίας x 1000 αιτήσεις, συνολικά ημέρες εργασίας αθροιστικά από όλους τους εργαζόμενους. Οι 200 ήδη απασχολούμενοι στο στάδιο Β καλύπτουν 4000 ημ. εργ. ( 200 εργαζόμενοι x 20 μέρες = ημέρες εργασίας), άρα απαιτούνται ακόμη ημέρες εργασίας. Οι 50 που μετακινούνται από το στάδιο Γ καλύπτουν 50x20=1000 μέρες εργασίας. Άρα λείπουν και πάλι 1000 ημέρες εργασίας. 15

16 Οι 250 εργαζόμενοι που έχουμε μπορούν να απασχοληθούν υπερωριακά για να καλύψουν τις υπολειπόμενες 1000 ημέρες εργασίας. Άρα 1000/250=4 ημέρες μέσα στο μήνα πρέπει να απασχοληθεί υπερωριακά ο κάθε εργαζόμενος. Οπότε και το σχετικό κόστος θα είναι : Κανονικοί εργαζόμενοι: 200 εργαζόμενοι * 20 μέρες* 70 = Οι μετακινούμενοι από το στάδιο Γ εργαζόμενοι : 50 εργαζόμενοι * 20 μέρες * 70 = Υπερωριακοί εργαζόμενοι : 250 εργαζόμενοι x 100 x 4 μέρες= Συνολικό κόστος : = Μία δεύτερη παρέμβαση θα μπορούσε να αποτελέσει και η εξής : Αφού εξασφαλιστούν 50 εργαζόμενοι από το στάδιο Γ, μπορεί να προσληφθούν για την κάλυψη των υπόλοιπων 50 θέσεων που απαιτούνται νέοι εργαζόμενοι που να αμείβονται κανονικά και να μην κοστίσουν στο υπουργείο υπερωριακά. Υπολογισμός Κόστους παρέμβασης 2. Κανονικοί εργαζόμενοι: 200 εργαζόμενοι x 20 μέρες x 70 = Οι μετακινούμενοι από το στάδιο Γ εργαζόμενοι : 50 εργαζόμενοι x 20 μέρες x 70 = Νεοπροσληφθέντες εργαζόμενοι : 50 εργαζόμενοι x 20 μέρες x70 = Συνολικό κόστος : =

17 ΘΕΜΑ 4. Ανάλυση Εργασίας. Η ανάλυση εργασίας προσδιορίζει τις ιδιότητες, τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απαιτούνται για κάθε θέση εργασίας ώστε αυτή να επιτελείται με το πλέον αποτελεσματικό τρόπο. Με τις πληροφορίες από την ανάλυση αυτή διαμορφώνονται και η περιγραφή και προδιαγραφή εργασίας. Ακολουθεί συγκεκριμένο παράδειγμα θέσης εργασίας ενός βοηθού λογιστή. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΤΟΧΟΣ ΘΕΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ Τίτλος θέσης Βοηθός Λογιστή Ιεραρχική τάξη Υφιστάμενος Προϊστάμενου Λογιστηρίου. Προϊστάμενη βαθμίδα Προϊστάμενος Λογιστηρίου Υφιστάμενοι - Αναπληρώνει Προϊστάμενο τμήματος Αναπληρώνεται Από τους άλλους δύο βοηθούς λογιστηρίου Καθήκοντα κατόχου Αρμοδιότητες. Τήρηση βιβλίων και στοιχείων, χειρισμός λογισμικού λογιστικής διαχείρισης, βοήθεια στην προετοιμασία των οικονομικών εκθέσεων. Επίτευξη της καλύτερης δυνατής απόδοσης του λογιστηρίου. Επιμέρους καθήκοντα Βοηθά στην προετοιμασία των διάφορων οικονομικών δηλώσεων και των εκθέσεων της επιχείρησης στην κατάρτιση - έλεγχο των προϋπολογισμών. Τήρηση βιβλίου δαπανών πληρωμών ανάλυση της οικονομικής απόδοσης της επιχείρησης. Προδιαγραφές θέσης Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ Λογιστικής. Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση. Ικανότητες προσαρμογής σε συνθήκες πίεσης. Σχετικά με την αξιοποίηση των ανωτέρω πληροφοριών η διοίκηση της επιχείρησης καθώς και τα αρμόδια στελέχη αποκτούν πρόσβαση σε σημαντικά στοιχεία σχετικά με τη συγκεκριμένη θέση στο λογιστήριο, έτσι ώστε τελικά καθίσταται δυνατός ο προγραμματισμός των απαιτούμενων ενεργειών για την εκπλήρωση των στόχων του τμήματος. Για παράδειγμα γνωρίζοντας τις δυνατότητες του βοηθού λογιστή αλλά και τις συγκεκριμένες αρμοδιότητές του 17

18 μπορεί το προϊστάμενο στέλεχος να του αναθέτει εργασίες του αντικειμένου του και να προσδιορίζει και το χρονικό πλαίσιο ολοκλήρωσής τους. Παράλληλα συγκρίνει τις τρέχουσες ανάγκες του λογιστηρίου με τις απαιτήσεις που προβλέπει να έχει στο μέλλον το εν λόγω τμήμα καθορίζοντας και την αναγκαιότητα για πρόσληψη επιπλέον προσωπικού. Επιπλέον η διοίκηση είναι σε θέση να προσδιορίζει επακριβώς το εύρος και το περιεχόμενο της εργασίας του βοηθού αποδίδοντάς του με αυτόν τον τρόπο συγκεκριμένες αρμοδιότητες και ελέγχοντας την ικανοποιητική ή μη εκπλήρωσή τους 21. Όσον αφορά την πρακτική σημασία της ανάλυσης της εν λόγω θέσης εργασίας για την επιλογή του κατάλληλου προσωπικού αυτή έγκειται στη δυνατότητα που παρέχεται στο στέλεχος να εστιάζει στις συγκεκριμένες απαιτήσεις και γνώσεις λογιστικών εννοιών και ικανοτήτων καθώς και στα απαραίτητα χαρακτηριστικά του δυνητικού εργαζόμενου. Άρα τελικά δύναται ο αρμόδιος προϊστάμενος και να εκτιμήσει κατά πόσο το προφίλ ενός υποψηφίου ταιριάζει με τις ανάγκες που συνεπάγεται η θέση. Στη συνέχεια μπορεί να αξιολογεί καλύτερα, να εντοπίζει ανάγκες για εκπαίδευση και να ανταμείβει με δίκαιο τρόπο και με βάση την απόδοση 22. Επίλογος. Με την παρούσα εργασία πραγματευτήκαμε σημαντικά ζητήματα της διοίκησης παραγωγής και της διοίκησης ανθρωπίνων πόρων. Διαπιστώσαμε τη σημασία που έχει για μια επιχείρηση να κατανοεί σε βάθος τις βασικές έννοιες των εν λόγω επιστημονικών πεδίων εφόσον με την υιοθέτησή τους είναι σε θέση να προγραμματίζει αποδοτικά, να εξοικονομεί κόστος και να επιτυγχάνει καλύτερα αποτελέσματα. 21 Σκουλάς Οικονομάκη, 1998, σελ Τερζίδης, 2008, σελ

19 Πηγές. Παππής, Κ.(1999). «Διοίκηση Παραγωγής». Πάτρα: ΕΑΠ. Τερζίδης, Κ. (2008). «Διαχείριση και Ανάπτυξη Ανθρωπίνων Πόρων». Πάτρα: ΕΑΠ. Σκουλάς, Ν. Οικονομάκη, Κ. (1998). «Διαχείριση και Ανάπτυξη Ανθρωπίνων Πόρων». Αθήνα : ΚΑΠΑ. 19

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σημαντικό διακύβευμα του μεταρρυθμιστικού εγχειρήματος συνιστά η μετάβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Πτυχιακή. Γκαρέτσα Νίκη, 2004 Α.Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Πτυχιακή εργασία Γκαρέτσα Νικολέτα, Εξάμηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ..

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΘΕΜΑ: Πλαίσιο αρχών λειτουργίας και κριτηρίων αξιολόγησης της οργάνωσης και των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου των Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Επιχειρήσεων και σχετικές αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ & ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ WMS. Μελέτη περίπτωσης: Ο.Ε.Δ.Β

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ & ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ WMS. Μελέτη περίπτωσης: Ο.Ε.Δ.Β ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: LOGISTICS (ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ) ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ, ΑΝ.ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

"Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ" ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ»

Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ» Η παρούσα έκδοση αποτελεί τµήµα µιας σειράς από τρεις Τεχνικούς Οδηγούς του Κέντρου Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) µε αντικείµενο τη διαδικασία των Ενεργειακών Επιθεωρήσεων στα κτίρια και τη βιοµηχανία.

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Για τη χρήση του παρακάτω υλικού: Σκοπός του έργου PORTAL είναι η επιτάχυνση της απορρόφησης των ερευνητικών αποτελεσµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Του σπουδαστή ΓΡΙΒΑ ΑΡΓΥΡΗ Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Η εργασία υποβάλλεται για τη μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο την απόκτηση του διπλώματος ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικότητα και Τουριστική Πολιτιστική Ανάπτυξη

Επιχειρηματικότητα και Τουριστική Πολιτιστική Ανάπτυξη ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Επιχειρηματικότητα και Τουριστική Πολιτιστική Ανάπτυξη ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Ειρήνη Σωπασή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Μ.Σ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ Νεανική Επιχειρηματικότητα Διδάσκων: Αριστείδης Μπιτζένης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Μ.Σ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ Νεανική Επιχειρηματικότητα Διδάσκων: Αριστείδης Μπιτζένης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Μ.Σ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ Νεανική Επιχειρηματικότητα Διδάσκων: Αριστείδης Μπιτζένης Θέμα: Επιχειρηματικό Σχέδιο «Δημιουργία Παιδικού Σταθμού Δροσοσταλίδες» Contents

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Διαχείριση Αποθηκών

Οργάνωση και Διαχείριση Αποθηκών Δρ. Δημήτρης Φωλίνας Οργάνωση και Διαχείριση Αποθηκών ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Β ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ Copyright Δημήτρης Φωλίνας Τηλ: +30 23510.20940 Φαξ: +30 23510.47860 Email: dfolinas@gmail.com Με επιφύλαξη

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura +

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + V Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura+ Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + 1 Η διαδικασία των Βημάτων Εισαγωγή 41 2 Τα Βήματα της Εκστρατείας Procura+ 43 3 Διάρκεια της διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

ιοίκηση Μέσω Στόχων και Μέτρησης της Αποδοτικότητας

ιοίκηση Μέσω Στόχων και Μέτρησης της Αποδοτικότητας ANΩΤΑΤΗ ΙΑΚΛΑ ΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΕΜΟΥ 9 Η ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ιοίκηση Μέσω Στόχων και Μέτρησης της Αποδοτικότητας Τχης (ΤΧ) Σπυρίδων Μαδούρος Μάιος 2012 -i- ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΙΒΗΣ Σελίδα ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιοποιήσεις Πληροφοριών σύμφωνα με τις Αποφάσεις

Δημοσιοποιήσεις Πληροφοριών σύμφωνα με τις Αποφάσεις Δημοσιοποιήσεις Πληροφοριών σύμφωνα με τις Αποφάσεις 9/459/27.12.2007, 9/572/23.12.2010, 26/606/22.12.2011 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και στα πλαίσια του νόμου με αριθμό 4261/2014 Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

Η διαδικασία της ανάπτυξης νέων προϊόντων και οι παράγοντες που επιδρούν στην απόδοση της

Η διαδικασία της ανάπτυξης νέων προϊόντων και οι παράγοντες που επιδρούν στην απόδοση της Η διαδικασία της ανάπτυξης νέων προϊόντων και οι παράγοντες που επιδρούν στην απόδοση της Πρόδρομος Χατζόγλου, Αναστάσιος Διαμαντίδης, Εύχαρις Βουρλιώτη Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Δημοκρίτειο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Επίλυση προβλημάτων και λήψη αποφάσεων 1.2 Ποσοτική ανάλυση και λήψη αποφάσεων 1.3 Ποσοτική ανάλυση Ανάπτυξη μοντέλου Προετοιμασία δεδομένων Επίλυση μοντέλου Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ i ii ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1 Άρθρο 1: Πεδίο εφαρμογής και βασικοί ορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση για τον τομέα ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. στο πλαίσιο του σχεδιασμού αναμόρφωσης του μηχανισμού στήριξης

Έκθεση για τον τομέα ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. στο πλαίσιο του σχεδιασμού αναμόρφωσης του μηχανισμού στήριξης Έκθεση για τον τομέα ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. στο πλαίσιο του σχεδιασμού αναμόρφωσης του μηχανισμού στήριξης ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012 Ομάδα εργασίας για την εκπόνηση της έκθεσης, βάσει της απόφασης Υ.Α.Π.Ε./Φ1/875/οικ.6292/19.03.2012:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΜΑ: Ο ΝΕΟΣ ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ : ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΙΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 22.3.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 83/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 231/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Δεκεμβρίου 2012 προς συμπλήρωση της

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ. Παυλόπουλος Κ. Γεώργιος

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ. Παυλόπουλος Κ. Γεώργιος ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ Παυλόπουλος Κ. Γεώργιος Πτυχιούχος Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Α.Σ.Ο.Ε.Ε.) Υποβληθείσα για το Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Έκθεση: Ηλεκτρονική τιμολόγηση στις συναλλαγές. Απρίλιος 2011. Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος

Ειδική Έκθεση: Ηλεκτρονική τιμολόγηση στις συναλλαγές. Απρίλιος 2011. Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Ειδική Έκθεση: Ηλεκτρονική τιμολόγηση στις συναλλαγές Απρίλιος 2011 Μια πρωτοβουλία του Η παρούσα έκθεση τελεί υπό την αιγίδα του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Στρατηγική και Πολιτικές για Ταχεία Περιφερειακή Ανάπτυξη, Ισχυρές Επιχειρήσεις και Αποτελεσματικό Ανθρώπινο Δυναμικό ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ.. 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ Γ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2007 ------------------------------------------------------------------------------------------------- THEMA Ε.Π.Ε. - ΒΕΛΤΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΛΗΣ. Ο διδάσκων. Θ. Παπαδόγγονας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΛΗΣ. Ο διδάσκων. Θ. Παπαδόγγονας ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΛΗΣ Ανακοινώνεται στους σπουδαστές του 1ου εξαμήνου του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων ότι η ύλη της τελικής εξέτασης του μαθήματος «Μικροοικονομική» αφορά τις εξής ενότητες: Οικονομική Επιστήμη

Διαβάστε περισσότερα

Properties of Financial Ratios Ιδιότητες Χρηματοοικονομικών δεικτών

Properties of Financial Ratios Ιδιότητες Χρηματοοικονομικών δεικτών Properties of Financial Ratios Ιδιότητες Χρηματοοικονομικών δεικτών Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής Σπυρίδων Γ. Καριοφύλλας 8 Επιβλέπων: καθηγητής Διακογιάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2006 ΣΥΝΟΨΗ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΑΠΟΨΕΩΝ Η διατύπωση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΙΚΗΣΗ. Βασικές Εννοιες Διοίκησης Επιχειρήσεων. Από Γιώργο Μανουσόπουλο, Σύμβουλο Επιχειρήσεων, εξωτερικό συνεργάτη στης Specisoft

ΔΟΙΚΗΣΗ. Βασικές Εννοιες Διοίκησης Επιχειρήσεων. Από Γιώργο Μανουσόπουλο, Σύμβουλο Επιχειρήσεων, εξωτερικό συνεργάτη στης Specisoft Specisoft www.specisoft.gr ΔΟΙΚΗΣΗ Βασικές Εννοιες Διοίκησης Επιχειρήσεων Από Γιώργο Μανουσόπουλο, Σύμβουλο Επιχειρήσεων, εξωτερικό συνεργάτη στης Specisoft

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας

Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας διάγραμμα ελέγχου 0,5 0,4 Ποσοστό 0, 0, UCL=0,440 0, _ P=0,08 0,0 LCL=0 6 6 6 6 Αριθμός δείγματος 4 46 5

Διαβάστε περισσότερα

Α.Π.Θ. Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου. Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας

Α.Π.Θ. Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου. Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας

Διαβάστε περισσότερα