ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ιανουάριος 2003 Ο.Π.Α.Π.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ιανουάριος 2003 Ο.Π.Α.Π."

Transcript

1 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ο.Π.Α.Π. Κλάδος: Τυχερών Παιχνιδιών Ανάλυση: Χριστόφορος Μακρυάς Τηλ: Βασικά Σηµεία Επενδυτικής Πρότασης Η ηγετική θέση της Εταιρίας µε µερίδιο στον κλάδο των τυχερών παιχνιδιών και Λαχείων της τάξεως του 78%. Θεσµικοί περιορισµοί για την είσοδο ανταγωνιστών συντηρούν τη θέση της Εταιρίας στον κλάδο. Η Ελληνική νοµοθεσία προβλέπει την ύπαρξη κρατικού µονοπωλίου στον τοµέα των τυχερών παιχνιδιών. Χαµηλοί πολλαπλασιαστές (Κερδών, EBITDA,) σε σχέση µε το Ευρωπαϊκό περιβάλλον. Υψηλή µερισµατική απόδοση η οποία ενισχύει την ελκυστικότητα της µετοχής της Εταιρίας, καθώς αποτελεί µια από τις υψηλότερες σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Με βάση τα µέχρι σήµερα δεδοµένα ο κύκλος εργασιών του ΟΠΑΠ αναµένεται να κινηθεί µε σταθερούς ρυθµούς ανάπτυξης προσεγγίζοντας µέσο ετήσιο ρυθµό αύξησης (ΜΕΡΑ01-06) της τάξεως του 8,3% στην επόµενη 5ετία. Η εκτίµηση αυτή βασίζεται κυρίως: α) στην εισαγωγή νέων παιχνιδιών και κυρίως του ΚΙ- ΝΟ (έναρξη στα µέσα του 2003) β) στην απαγόρευση των ηλεκτρονικών παιχνιδιών που οδηγεί σε έλεγχο και περιορισµό του παράνοµου τζόγου γ) στον εµπλουτισµό των παιχνιδιών µε επιπλέον δυνατότητες και νέα στοιχήµατα (εκτός του ιπποδροµιακού) δ) στην εφαρµογή νέων µορφών διανοµής όπως του τηλεφωνικού στοιχήµατος και του στοιχήµατος µέσω Internet ή ψηφιακής τηλεόρασης Η ανάπτυξη του κύκλου εργασιών δύναται να κινηθεί µε ταχύτερους των προαναφερόµενων ρυθµούς στην ε- πόµενη 5ετία στο ενδεχόµενο που η Εταιρία προχωρήσει: α) στην λειτουργία του ιπποδροµικού στοιχήµατος β) στην επέκταση των δραστηριοτήτων στα Βαλκάνια ή άλλες χώρες του εξωτερικού Τιµή Μετοχής (29/01/03) 8,50 Αριθµός Μτχ (,000) Χρηµ. Αξία (σε εκ. ) 2.711,5 Μ. Ηµ. Ογκ. Συν. (τµχ) 287,007 Free Float 24,33% Beta 0,75 Μέρισµα 01 0,60 Μερ. Απόδοση 01 7,05% Στατιστικά Στοιχεία Max 52 εβδ. 11,12 Min 52 εβδ. 7,68 Avrg. 52 εβδ. 9,32 Max P/E 02 14,82x Min P/E 02 10,23x Απόδοση Μετοχής (%) 1 Μήνα -16,67 6 Μήνες -19,20 12 Μήνες -2,30 Μέθοδοι Αποτίµησης DCF 13,46 DDM 10,22 Τιµή Στόχος Μέση Τιµή 11,84 Απόδοση 39,29% Σύσταση Αγορά Πηγή: Φάσµα ΑΧΕΠΕΥ 11, ,5 10 9,5 9 8,5 8 Πορεία Τιµής Μετοχής (52 εβδοµάδων) (σε εκ.) Πωλήσεις EBITDA Κ.Π.Φ. Κ/Μ (µ.φ.δ.µ.) P/Ε (x) P/BV (x) P/Sales (x) EV / EBITDA 2000Α 1.448,7 346,3 326,8 0, ,6 26,44 1,87 8,07 14,0 2001A 1.799,4 399,7 374,0 0,744 11,43 17,91 1,51 6,36 186,8 2002E 2.008,2 450,3 369,0 0,752 11,31 13,60 1,35 5,52 136,7 2003Π 2.231,3 469,5 412,1 0,840 10,12 10,72 1,22 5,19 118,4 ROE % 7, /1 /02 15/2/02 15/3/02 15/4/02 1 5/5 /02 15/6/02 15/7 /02 15/8/02 15 /9/02 15/10/02 15/1 1/02 15/12/02 15/1/ Π 2.533,3 529,8 473,4 0,965 8,81 8,62 1,07 4,44 108,4 ΦΑΣΜΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Μέλος του Χρηµατιστηρίου Αθηνών Μέλος της Αγοράς Παραγώγων Καποδιστρίου 28, Αθήνα Τηλ: , Fax: Τµήµα Ανάλυσης

2 Γενική Αξιολόγηση: Κατά την επίσκεψή µας στα γραφεία της Εταιρίας ενηµερωθήκαµε πλήρως για την επενδυτική στρατηγική του ΟΠΑΠ και τις προοπτικές που διανοίγονται για την Εταιρία τα επόµενα έτη. Η άποψη που διαµορφώσαµε για την εταιρία είναι ιδιαίτερα θετική και θεωρούµε ότι η µετοχή της δύναται να αποτυπώσει τις προσδοκίες ανάπτυξης µε βάση τη στρατηγική που ακολουθεί. Ως γενική εικόνα µπορούµε να πούµε ότι η ηγετική θέση της Εταιρίας στον κλάδο των τυχερών παιχνιδιών και κυρίως του αθλητικού στοιχήµατος συνδυάζεται µε ικανοποιητικούς ρυθµούς ανάπτυξης των οικονοµικών της µεγεθών στην ελληνική αγορά, ενώ οι προοπτικές εισόδου σε νέες χώρες ή/και σε νέας γενιάς παιχνίδια αποτελούν το πεδίο µελλοντικής ανάπτυξης των αποτελεσµάτων της. Η πορεία της Μετοχής σε σχέση µε τον Γενικό είκτη Περίοδος Ιανουάριος 2002 (βάση = 100) 160,00 140,00 120,00 100,00 80,00 60,00 40,00 15/1/02 15/3/02 15/5/02 15/7/02 15/9/02 15/11/02 15/1/03 ΟΠΑΠ Γενικός είκτης Ανάλυση Πωλήσεων (Σε εκατ. ευρώ) 1999Α 2000Α 2001Α 2002Ε 2003Π 2004Π ΠΡΟ ΠΟ 148,0 23,72% 91,4 6,31% 63,8 3,55% 64,6 3,22% 65,3 2,93% 65,9 2,60% ΛΟΤΤΟ 102,5 16,42% 83,3 5,75% 76,0 4,22% 75,6 3,76% 74,8 3,35% 73,3 2,90% ΠΡΟΤΟ 50,3 8,06% 44,3 3,06% 52,3 2,91% 52,5 2,61% 51,2 2,29% 48,6 1,92% ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ 9,0 1,43% 4,0 0,28% 2,3 0,13% 2,0 0,10% 2,0 0,09% 2,0 0,08% ΤΖΟΚΕΡ 314,3 50,37% 227,9 15,73% 291,2 16,18% 237,3 11,82% 207,7 9,31% 186,9 7,38% ΣΤΟΙΧΗΜΑ 0,0 997,8 68,87% 1.313,8 73,01% 1.514,8 75,43% 1.590,5 71,28% 1.709,8 67,50% Super 3 0,0 0,0 0,0 28,8 1,43% 59,0 2,65% 58,4 2,31% Extra 5 0,0 0,0 0,0 32,5 1,62% 68,3 3,06% 67,6 2,67% Kino 0,0 0,0 0,0 0,0 112,5 5,04% 320,6 12,66% ΣΥΝ. ΕΣΟ ΩΝ 624, , , , , ,3 Πηγή: Φάσµα ΑΧΕΠΕΥ 2003 Τµήµα Ανάλυσης 2

3 ΣΗΜΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ Ηγετική θέση στον κλάδο των τυχερών παιχνιδιών Η Εταιρία κατέχει ηγετική θέση (µερίδιο στην αγορά τυχερά παιχνίδια λαχεία της τάξεως του 78%, και στη συνολική αγορά τυχερών παιχνιδιών της τάξεως του 41,8%) στο κλάδο των τυχερών παιχνιδιών όπως αυτός συµπληρώνεται από τα Καζίνο, τον Ιππόδροµο και τα Λοιπά τυχερά παιχνίδια Λαχεία. Το σύνολο της αγοράς τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα υπολογίζεται σε περίπου 4,2 δισ., αντιπροσωπεύοντας το 3,2% του Α.Ε.Π. ή 380 κατά κεφαλήν, επίπεδο το οποίο βρίσκεται στο αντίστοιχο µέσο Ευρωπαϊκό όρο, και αναµένεται να ενισχυθεί σηµαντικά µε την είσοδο παιχνιδιών νέας γενιάς και τη σταδιακή απελευθέρωση της αγοράς. Οι βασικότεροι ανταγωνιστές της Εταιρίας είναι τα Καζίνο χωρίς ωστόσο να αποτελούν άµεσο ανταγωνιστή. Ως άµεσοι ανταγωνιστές είναι ορισµένες εταιρίες του εξωτερικού οι οποίες παρέχουν στοιχηµατισµό µέσω του διαδικτύου, κάτι το οποίο απαγορεύεται από την Ελληνική νοµοθεσία. Η χαµηλή διείσδυση του διαδυκτίου στην Ελλάδα και η έλλειψη εµπιστοσύνης ως προς τους τρόπους πληρωµής και επιστροφής των αποδόσεων έχουν συντελέσει στην περιορισµένη εξάπλωση του συγκεκριµένου στοιχηµατισµού. Θεσµικοί περιορισµοί για την είσοδο ανταγωνιστών Η Ελληνική νοµοθεσία προβλέπει την ύπαρξη κρατικού µονοπωλίου στον τοµέα των τυχερών παιχνιδιών. Το εκέµβριο του 2000 το Ελληνικό ηµόσιο παραχώρησε στον ΟΠΑΠ το αποκλειστικό δικαίω- µα διεξαγωγής, διαχείρισης, οργάνωσης και λειτουργίας των παιχνιδιών που διεξάγει η εταιρία για περίοδο 20 ετών. Η Ε.Ε. δεν έχει δηµιουργήσει ένα νοµικό πλαίσιο για τη διασφάλιση των µονοπωλίων στην αγορά τυχερών παιχνιδιών και στοιχηµατισµού ωστόσο µέσω διάφορων δικαστικών αποφάσεων έχει διατηρήσει ένα καθεστώς προστασίας των κρατικών µονοπωλίων των κρατικών λαχείων. εν πιστεύουµε ότι το υπάρχον θεσµικό πλαίσιο θα αλλάξει σηµαντικά µέσα στην επόµενη 3ετία, αν και η Εταιρία πολύ δύσκολα θα απειληθεί από πιθανό ανταγωνιστή, τόσο λόγω του ισχυρού δικτύου πρακτόρων που διαθέτει, όσο και λόγω της µεγάλης γκάµας παιχνιδιών και της τεχνογνωσίας που κατέχει. Εισαγωγή νέων παιχνιδιών Η επιτυχία του Πάµε Στοίχηµα η οποία ξεπέρασε τις προσδοκίες τόσο του ΟΠΑΠ όσο και της αγοράς οδήγησε την Εταιρία στην µετάθεση του χρόνου εισαγωγής νέων παιχνιδιών, 2 από τα οποία έκαναν την εµφάνιση τους το Νοέµβριο του Σύντοµα η εταιρία θα προχωρήσει και στην εισαγωγή και τρίτου παιχνιδιού νέας γενιάς, του Κίνο, ενώ και το ιπποδροµιακό στοίχηµα όταν εισαχθεί θα συνεισφέρει ση- µαντικά στα αποτελέσµατα της Εταιρίας. Η εισαγωγή των νέων παιχνιδιών Extra 5 και Super3 στην Ελληνική αγορά (ήδη διατίθενται στα συνεργαζόµενα πρακτορεία) αναµένεται να ξεπεράσει κατά πολύ τις αρχικές προσδοκίες για έσοδα της τάξης των εκατ. ενισχύοντας τα αποτελέσµατα του ΟΠΑΠ για το 2002, ενώ για το τρέχον έτος εκτιµούµε ότι σε ετήσια βάση τα έσοδα από τα συγκεκριµένα παιχνίδια θα ξεπεράσουν τα 150 εκατ.. ΚΙΝΟ: Ένα από τα πιο δηµοφιλή παγκοσµίως αριθµολαχεία προκαθορισµένης απόδοσης είναι το ΚΙΝΟ, του οποίου οι κληρώσεις θα λαµβάνουν χώρα κάθε λεπτά. Το παιχνίδι αυτό έχει υψηλή αποδοχή από το κοινό και έχει σηµειώσει σηµαντική διείσδυση (περίπου 60% σε σχέση µε 40-50% που παρατηρείται στα άλλα παιχνίδια) στις χώρες στις οποίες παίζεται, γεγονός το οποίο δηµιουργεί θετικές προοπτικές για την εισαγωγή του στην Ελλάδα η οποία εκτιµάται στα µέσα του Η επιτυχία του παιχνιδιού οφείλεται σε µεγάλο βαθµό στον τρόπο µε τον οποίο παίζεται µε την απόδοση προκαθορισµένη στα επίπεδα που επιθυ- µεί ο κάθε παίκτης και στις συνεχείς κληρώσεις, ενώ προσφέρει υψηλές αποδόσεις στους παίκτες οι οποίες αναµένεται να φτάσουν µέχρι και 70% των συνολικών ποσών που θα κα Τµήµα Ανάλυσης 3

4 ταβάλλονται για την συµµετοχή (µε τις προµήθειες των πρακτόρων να ανέρχονται σε 7%). Ε- πιπλέον, το δικτύου διανοµής του συγκεκριµένου παιχνιδιού θα είναι σηµαντικά πιο διευρυ- µένο καθώς θα προσφέρεται και σε νέα σηµεία εκτός των συνεργαζόµενων πρακτορείων του ΟΠΑΠ όπως σε αεροδρόµια και σε super markets. Τα έσοδα από το συγκεκριµένο παιχνίδι για το 2003 αναµένεται να ξεπεράσουν τα 100 εκατ. (ανάλογα µε την χρονική στιγµή που θα εισαχθεί στην αγορά) ενώ ιδιαίτερα αυξηµένα θα είναι κατά το Ιπποδροµικό στοίχηµα: Τα στοιχήµατα επί εγχωρίων ιπποδροµιών διενεργούνται από τον κρατικό οργανισµό Ο..Ι.Ε., ωστόσο το δικαίωµα οργάνωσης και λειτουργίας των στοιχηµάτων προκαθορισµένης απόδοσης σε ελληνικές ιπποδροµίες και τα στοιχήµατα επί διεθνών ιπποδροµιών ανήκει στον ΟΠΑΠ. Η έναρξη των εν λόγω στοιχηµάτων αναµένεται να εκτινάξει τα αποτελέσµατα του Οργανισµού. Η διεθνής εµπειρία, µας παρέχει µια πρώτη εκτίµηση για τα αναµενόµενα έσοδα του ΟΠΑΠ από την λειτουργία των ιπποδροµιακών στοιχηµάτων. Τα αποτελέσµατα της Βρετανικής Εταιρίας William Hill (η µοναδική εισηγµένη της οποίας οι δραστηριότητες προσοµοιάζουν στο σύνολό τους σε µεγάλο βαθµό µε του ΟΠΑΠ) επηρεάζονται σε µεγάλο βαθµό από το ιπποδροµιακό στοίχηµα καθώς αντιπροσωπεύει περισσότερο από 50% του συνολικού τζίρου της (βάσει ετήσιων οικονοµικών αποτελεσµάτων 2001). Η έναρξη του ιπποδροµιακού στοιχήµατος αναµένεται να ενισχύσει σηµαντικά τα µελλοντικά έσοδα του ΟΠΑΠ και αντίστοιχα την κερδοφορία του, επηρεάζοντας όµως τα υπόλοιπα τυχερά παιχνίδια και τα αθλητικά στοιχήµατα ο τζίρος των οποίων θα µειωθεί. Τα προαναφερόµενα επίπεδα µείωσης των εσόδων θα είναι σε κάθε περίπτωση αρκετά µικρότερα από τα έσοδα που θα επέλθουν από την λειτουργία του ιπποδροµικού στοιχήµατος. Εµπλουτισµό των παιχνιδιών µε επιπλέον δυνατότητες Η προσθήκη επιπλέον κατηγοριών νικητών καθώς και η ενίσχυση των στοιχηµάτων µε άλλα αθλητικά και µη γεγονότα όπως στοιχήµατα σε αγώνες φόρµουλα 1 και διαγωνισµών τραγουδιού και ταινιών, αφενός επιµηκύνουν το κύκλο ζωής των παιχνιδιών και αφετέρου αυξάνουν τον τζίρο τους. Η βελτιστοποίηση των υπαρχόντων παιχνιδιών συµβάλει σηµαντικά στη διατήρηση των ρυθµών αύξησης των αποτελεσµάτων της Εταιρίας χωρίς ωστόσο να αποτελεί από µόνη της ικανή συνθήκη υψηλών ρυθµών ανάπτυξης. Επέκταση των δραστηριοτήτων σε νέες χώρες Η Εταιρία σχεδιάζει την επέκταση των δραστηριοτήτων της σε χώρες µε προοπτικές ανάπτυξης των τυχερών παιχνιδιών χωρίς ωστόσο να αποτελεί βασική προτεραιότητα, λόγω του υψηλού ρίσκου της συγκεκριµένης επένδυσης. Οι εκτιµήσεις των αποτελεσµάτων που παραθέτουµε στην ανάλυση δεν περιέχουν την υπόθεση εισόδου σε νέα χώρα. Μια τέτοια εξέλιξη θα µπορούσε να ενισχύσει τα αποτελέσµατα της Εταιρίας και αντίστοιχα την τελική αποτίµηση. Αξιοποίηση του δικτύου διανοµής και εφαρµογή νέων µορφών διανοµής Ανάλυση Κ.Ε. ανά Κατηγορία Καναλιών ιανοµής της William Hill Κ.Ε. Ποσοστ. Καταστήµατα 1.721,7 70,21% Τηλέφωνο 419,5 17,10% Internet 273,7 11,16% Λοιπά 37,4 1,52% Σύνολο 2.452,2 Η διάθεση των παιχνιδιών και υπηρεσιών του ΟΠΑΠ γίνεται µέσω των πρακτόρων και ενός on-line δικτύου (5.130 on-line τερµατικών). Το εύρος του δικτύου αυτού δίνει τη δυνατότητα στην Εταιρία για επέκταση των δραστηριοτήτων της στη διάθεση προϊόντων που δεν άπτονται απαραίτητα της αγοράς τυχερών παιχνιδιών όπως για παράδειγµα διαφήµιση και έκδοση εισιτηρίων αθλητικών γεγονότων. Παρό- µοιες υπηρεσίες προσφέρουν και άλλες εταιρίες τυχερών παιχνιδιών στο εξωτερικό όπως η Lottomatica στην Ιταλία (διαχειρίζεται λειτουργία του Λόττο της χώρας) η οποία προσφέρει εισιτήρια αθλητικών γεγονότων, πληρωµή τελών κυκλοφορίας, προπληρωµένες κάρτες κινητής τηλεφωνίας κ.α.. Ιδιαίτερα ωφεληµένη αναµένουµε να είναι η Εταιρία από τη διαµόρφωση του κανονιστικού και θεσµικού πλαισίου (δεν έχει καθοριστεί ακόµα η χρονική στιγµή) για την εφαρµογή νέων µορφών διανοµής των 2003 Τµήµα Ανάλυσης 4

5 παιχνιδιών όπως του στοιχήµατος µέσω Internet, ψηφιακής τηλεόρασης ή τηλεφωνικού στοιχήµατος. Αυτές οι µορφές στοιχήµατος είναι ιδιαίτερα διαδεδοµένες σε χώρες που έχουν θεσπίσει αυτές τις µορφές διανοµής όπως στη Μεγάλη Βρετανία. Υψηλή µερισµατική απόδοση Η Εταιρία διανέµει περίπου το 80% των καθαρών κερδών της σε µερίσµατα µε αποτέλεσµα η µερισµατική απόδοση να διαµορφώνεται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα. Για το σύνολο του 2001, η Εταιρία διένειµε 191,50 εκατ. ή 0,60 ανά µετοχή το οποίο αντιστοιχεί σε µερισµατική απόδοση της τάξεως του 7% βάσει τιµής 29/01/03. Η πολιτική αυτή αναµένεται να συνεχίσει και στο µέλλον, ενώ η απόδοση αποτελεί µια από τις υψηλότερες σε Ευρωπαϊκό επίπεδο ενισχύοντας την ελκυστικότητα της µετοχής. Χαµηλοί δείκτες αποτίµησης σε σχέση µε τον ανταγωνισµό στην Ε.Ε. Η τρέχουσα αποτίµηση της Εταιρίας παρουσιάζεται ελκυστικότερη σε σχέση µε αντίστοιχες Ευρωπαϊκές του κλάδου των τυχερών παιχνιδιών. Τόσο ο πολλαπλασιαστής κερδών όσο και ο αντίστοιχος του EBITDA για τον ΟΠΑΠ κινούνται σε επίπεδα χαµηλότερα από αυτά των Ευρωπαϊκών Εταιριών, γεγονός που προσελκύει το ενδιαφέρον ξένων θεσµικών χαρτοφυλακίων αυξάνοντας τις προσδοκίες για σταθερή ζήτηση της µετοχής. Στοιχεία Ευρωπαϊκών Εταιριών Κλάδου Τυχερών Παιχνιδιών (Οικ. στοιχεία 2001 στις 24/1/03) Ρ/Ε (µ.φ.) P / EBITDA Ρ/BV ΟΠΑΠ 11,43 6,78 17,91 William Hill 48,68 7,24 21,50 Lottomatica 45,73 15,51 7,20 Υψηλότερη αποτίµηση µε την εφαρµογή 2 βασικών µεθόδων αποτιµήσεως Η τιµή της µετοχής βάσει της µέσης αξίας της Εταιρίας όπως αυτή εξάγεται από την εφαρµογή δύο εκ των πιο κοινώς αποδεκτών µεθόδων αποτίµησης κινείται σε υψηλότερα επίπεδα από την τρέχουσα τιµή δηµιουργώντας θετικές προσδοκίες για τη πορεία της στο επόµενο διάστηµα. Πιο συγκεκριµένα, εφαρµόζοντας τη µέθοδο προεξόφλησης των ταµειακών ροών, η µέση αξία του ΟΠΑΠ διαµορφώνεται στα 4,29 δισ. ( 13,46/µτχ) ενώ µε τη µέθοδο προεξόφλησης µερισµάτων η αξία του Οργανισµού κινείται στα 3,26 δισ. ( 10,22/µτχ) έναντι της τρέχουσας κεφαλαιοποίησης η οποία διαµορφώνεται στα 2,71 δις.. Επενδυτικοί Κίνδυνοι Υψηλή εξάρτηση από την πορεία του παιχνιδιού Πάµε Στοίχηµα, το οποίο αντιπροσωπεύει το 73% του συνολικού κύκλου εργασιών της Εταιρίας Εξάρτηση του απαραίτητου εξοπλισµού, της υποστήριξης και της τεχνογνωσίας από τον Όµιλο Ιντρακόµ Ο κύκλος ζωής των παιχνιδιών είναι περιορισµένος, ενώ στις περισσότερες περιπτώσεις παρατηρείτε σηµαντική µείωση του τζίρου των παιχνιδιών όταν εισάγεται ένα νέο Η ύπαρξη παράνοµων τυχερών παιχνιδιών έχουν κατακτήσει ένα µικρό µερίδιο αγοράς το οποίο δεν µπορεί να υπολογιστεί Τµήµα Ανάλυσης 5

6 ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ Ο Οργανισµός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου (ΟΠΑΠ) συστάθηκε το 1958 ως νοµικό Πρόσωπο Ιδιωτικού ικαίου (Ν.Π.Ι..) και το 1999 µετετράπη σε ανώνυµη εταιρία ως Οργανισµός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Α.Ε.. Αρχικός σκοπός του ήταν η εν γένει οργάνωση και λειτουργία του ελτίου Προγνωστικών Ποδοσφαιρικών Αγώνων. Το εκέµβριο του 2000 το Ελληνικό ηµόσιο παραχώρησε στον ΟΠΑΠ το αποκλειστικό δικαίωµα διεξαγωγής, διαχείρισης, οργάνωσης και λειτουργίας των παιχνιδιών που διεξάγει η εταιρία για χρονική περίοδο 20 ετών. Η Εταιρία δραστηριοποιείται αποκλειστικά στην οργάνωση, λειτουργία και διεξαγωγή τυχερών παιγνίων. Τα τρέχοντα βασικά παιγνίδια είναι τα εξής: ΠΡΟΠΟ: Το 1959 εισήχθη το ελτίο Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου το ονοµαζόµενο, ΠΡΟΠΟ. Το αντικείµενο του αφορά την ακριβή πρόγνωση του αποτελέσµατος µιας σειράς δεκατριών ποδοσφαιρικών αγώνων και ενός επιπλέον αγώνα µε τη διακριτική αρίθµηση Σ13 (ΣΟΥΠΕΡ 13). Τα κέρδη µοιράζονται στους νικητές του δελτίου όπου στην 1η κατηγορία λαµβάνουν 8% των κερδών και 45% στους νικητές των τριών άλλων κατηγοριών ΛΟΤΤΟ: Το 1990 ξεκίνησε η διεξαγωγή του αριθµολαχείου ΛΟΤΤΟ. Αντικείµενο του είναι η πρόβλεψη 6 αριθµών που κληρώνονται κάθε φορά από µια σειρά 49 αριθµών (6 από 49). Οι νικητές της 1ης κατηγορίας του δελτίου ΛΟΤΤΟ λαµβάνουν 43% των κερδών, ενώ 24% διατίθεται στους νικητές της 2ης κατηγορίας. ΠΡΟΤΟ: Το 1992 ξεκίνησε η έκδοση λαχείου µε την ονοµασία ΠΡΟΤΟ έχοντας παρακολουθητικό χαρακτήρα του αριθµολαχείου ΛΟΤΤΟ και του δελτίου ΠΡΟΠΟ. Τα κέρδη µοιράζονται στους νικητές του δελτίου όπου στην 1η κατηγορία λαµβάνουν 19,58% των κερδών, στη 2η κατηγορία 16,58%. ΠΡΟΠΟ-ΓΚΟΛ: Το 1996 ξεκινά ένας νέος διαγωνισµός ο οποίος συνιστάται στην πρόβλεψη 8 αγώνων στους οποίους θα σηµειωθεί ο µεγαλύτερος αθροιστικά αριθµός τερµάτων από ένα πλήθος 30 αγώνων που δηµοσιεύονται στο δελτίο και φέρουν αρίθµηση από τον αριθµό 1 έως και τον αριθµό 30. Ο διαγωνισµός αυτός οργανώνεται µε ειδικό δελτίο που ονοµάζεται ΠΡΟΠΟ-ΓΚΟΛ. Τα κέρδη µοιράζονται στους νικητές του δελτίου όπου στην 1η κατηγορία (όσοι προέβλεψαν και τους 8 αγώνες) λαµβάνουν 40% των κερδών, και στη 2η κατηγορία 33%. Τζόκερ: Το 1997 άρχισε η διοργάνωση του ΤΖΟΚΕΡ. Κάθε διαγωνισµός αφορά την ακριβή πρόβλεψη 5 αριθµών που κληρώνονται από 45 αριθµούς, που περιλαµβάνονται στο πρώτο πεδίο του δελτίου και ενός αριθµού που κληρώνεται από 20 αριθµούς που περιλαµβάνονται στο δεύτερο πεδίο του δελτίου. Οι αριθµοί στο πρώτο πεδίο του δελτίου καθορίζονται από τον αριθµό 1 έως και το 45 και στο δεύτερο πεδίο από τον αριθµό 1 έως το 20. Τα κέρδη µοιράζονται στους νικητές του δελτίου όπου στην 1η κατηγορία λαµβάνουν 39,8% των κερδών, στη 2η κατηγορία 17,7% και το υπόλοιπο στις 6 επόµενες κατηγορίες. Στοιχήµατα Προκαθορισµένης ή µη απόδοσης: Το 2000 άρχισε η διεξαγωγή σε συνεργασία µε την Intralot του πρώτου παιγνιδιού Στοιχήµατος Προκαθορισµένης Απόδοσης, που αφορά σε αγώνες Ποδοσφαίρου ξένων διοργανώσεων. Αποτελούν σειρά στοιχηµάτων και βασίζονται σε ατοµικά ή οµαδικά παιγνίδια καθώς και γεγονότων που προσφέρονται για τη διεξαγωγή στοιχηµάτων. Η διάθεση των κερδών καταβάλλονται µόνο σε στοιχήµατα µε σωστές προγνώσεις σε όλα τα σηµεία που περιέχονται ανά στήλη στοιχήµατος. Τα ανώτατα όρια κερδών καθώς και τα ανώτατα ποσά στοιχή- µατος, απόδοσης και κέρδους ανά συνδυασµό καθορίζονται κάθε φορά µε απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισµού αρµόδιου για θέµατα αθλητισµού Τµήµα Ανάλυσης 6

7 Extra 5 από 35: Αντικείµενο του αριθµολαχείου ΛΟΤΤΟ 5 από 35 θα είναι η πρόβλεψη 5 αριθµών που θα κληρώνονται από µια σειρά 35 αριθµών από το 1 µέχρι το 35. Τα κέρδη είναι προκαθορισµένα και είναι ανάλογα µε τον αριθµό προβλέψεων. Σούπερ 3: Αντικείµενο του παιγνιδιού είναι η πρόβλεψη καθορισµένων ψηφίων (ενός τριψηφίου) που προκύπτουν κάθε φορά µετά από κλήρωση. Τα δελτία που κερδίζουν κατατάσσονται σε κατηγορίες κέρδους, κερδίζοντας προκαθορισµένα ποσά, που προκύπτουν από τους αντίστοιχους συντελεστές απόδοσης πολλαπλασιαζόµενους επί την αξία συµµετοχής ανά στήλη. Μελλοντικά Παιχνίδια ΚΙΝΟ: Αντικείµενο του αριθµολαχείου ΚΙΝΟ είναι η πρόβλεψη 1 έως και 12 αριθµών ανάλογα µε τον αντίστοιχο τύπο του αριθµού- που συµπεριλαµβάνονται σε 20 αριθµούς, οι οποίοι προκύπτουν κάθε φορά µετά από κλήρωση. Οι 20 αυτοί αριθµοί κληρώνονται µετά από µια σειρά αριθµών από 1 έως και το 80. Για κάθε δελτίο που θα κερδίζει, θα καταβάλλεται κέρδος το οποίο θα ισούται µε το γινόµενο της αξίας συµµετοχής του δελτίου επί το συντελεστή απόδοσης της αντίστοιχης κατηγορίας κέρδους. ΜΠΙΝΓΚΟ-ΛΟΤΤΟ: Το παιγνίδι αυτό αποτελεί ένα συνδυασµό αριθµολαχείου και ενός παιχνιδιού ψυχαγωγικής παράστασης στην τηλεόραση, που θα παρουσιάζεται ζωντανά και θα έχει εβδοµαδιαίο κύκλο. Επιτυγχάνεται µε την αγορά δελτίου στο οποίο τυπώνονται 3 σειρές 24 αριθµών οι οποίες έχουν επιλεγεί τυχαία από ένα πλήθος αριθµών από το 1 έως και το 75. Η κάθε σειρά αριθµών παρατάσσεται σε έναν πίνακα αποτελούµενο από 5 στήλες και 5 σειρές. Τα κέρδη των τυχερών εξαρτώνται από τις θέσεις που καταλαµβάνουν οι κληρωθέντες αριθµοί σε κάθε σειρά αριθµών του παίκτη (διαγώνιες, γωνίες, σταυρούς) και το πλήθος των αριθµών που ταυτίζονται µετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας και των τριών κληρώσεων. Η τιµή της στήλης όλων των παιγνίων της ΟΠΑΠ καθορίζεται µε απόφαση του.σ. της εταιρίας και εγκρίνεται από τον υπουργό Οικονοµικών και υφυπουργό Πολιτισµού αρµόδιο για θέµατα αθλητισµού. ίκτυο Πρακτορείων Η διάθεση των παιχνιδιών της ΟΠΑΠ Α.Ε. στην Ελλάδα πραγµατοποιείται µέσω ενός ευρύ δικτύου από πρακτορεία τα οποία είναι συνδεδεµένα on-line µε το κεντρικό πληροφοριακό σύστηµα της Εταιρίας στην Αθήνα. Επενδύσεις σε Νέα Παιχνίδια Νέα Παιχνίδια Κόστος ( χιλ.) Σούπερ 3 Λογισµικό 323 EXTRA 5 Λογισµικό 426 ΚΙΝΟ Λογισµικό 411 Εξοπλισµός Σύνολο Επενδύσεων Πηγή: ΟΠΑΠ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Η Εταιρία στοχεύει στη διατήρηση των επενδύσεων αναφορικά µε την ανάπτυξη νέων παιχνιδιών και τον ανασχεδιασµό των υφιστάµενων ώστε να επιµηκύνουν την ελκυστικότητά τους. Επιπλέον σχεδιάζει ένα 5ετές πρόγραµµα αναδιάρθρωσης των πρακτορείων σε εταιρική µορφή κάνοντας χρήση κινήτρων, όπως επιχορηγούµενων δανείων για τη χρηµατοδότηση της επένδυσης των πρακτόρων σε µεγαλύτερους χώρους. Για τα έτη 2003 και 2004 η Εταιρία σκοπεύει να επενδύσει περίπου 24,09 εκατ. και 51,75 εκατ. αντίστοιχα, όπου συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια τερµατικών µηχανών και η ανάπτυξη συστήµατος µετάδοσης οπτικοακουστικής πληροφόρησης στα πρακτορεία. Επιπλέον, η εταιρία προχωρά όπου κρίνει αναγκαίο στον εκσυγχρονισµό του τεχνολογικού της εξοπλισµού και του πληροφορικού της συστήµατος Τµήµα Ανάλυσης 7

8 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΚΛΑ ΟΥ Η εταιρία δραστηριοποιείται στον κλάδο των τυχερών παιχνιδιών και στοιχηµάτων και ανήκει στον κλάδο «Τυχερά παιχνίδια και Στοιχήµατα». ιεθνώς τα τυχερά παιχνίδια οµαδοποιούνται σε Παιχνίδια Καζίνο Ιππόδροµος - Λοιπά τυχερά παιχνίδια Λαχεία (lotteries) Θεσµικό πλαίσιο που διέπει την Ευρωπαϊκή Αγορά Στη νοµοθεσία που διέπει τα τυχερά παιχνίδια στην Ευρώπη δεν υπάρχουν δεσµευτικές διατάξεις που να επιβάλλουν την ύπαρξη µονοπωλίου. Υπάρχουν όµως δικαστικές αποφάσεις οι οποίες υποδεικνύουν ότι υπάρχουν µονοπωλιακές τάσεις στον τοµέα των τυχερών παιχνιδιών. Ο έλεγχος και η ρύθµιση του κλάδου των τυχερών παιχνιδιών στα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανήκει µέχρι σήµερα, βάσει της αρχής της επικουρικότητας, σε κάθε κράτος µέλος. Σε όλα τα κράτη µέλη της Ε.Ε. υπάρχει εθνικό µονοπώλιο για όλα τα διεξαγόµενα τυχερά παιχνίδια. Επίσης υπάρχει ρητή απαγόρευση διεξαγωγής τυχερών παιχνιδιών µιας χώρας σε άλλες της Ε.Ε.. Θεσµικό πλαίσιο που διέπει την Ελληνική Αγορά Στον ελληνικό χώρο η εθνική νοµοθεσία προβλέπει την ύπαρξη κρατικού µονοπωλίου στον τοµέα των τυχερών παιχνιδιών. Το Ελληνικό ηµόσιο κατέχει τα αποκλειστικά δικαιώµατα εκµετάλλευσης των τυχερών παιχνιδιών και µπορεί να παραχωρεί το αποκλειστικό δικαίωµα διοργάνωσης και λειτουργίας των τυχερών παιχνιδιών σε διάφορους οργανισµούς (ΟΠΑΠ, Ο..Ι.Ε.) εταιρίες καζίνο και στιγ- µιαίων λαχείων. Η εισαγωγή ενός νέου παιχνιδιού αυξάνει προσωρινά το µέγεθος της αγοράς εκτοπίζοντας σε µεγαλύτερο ή µικρότερο βαθµό τα υφιστάµενα παιχνίδια όχι µόνο των ανταγωνιστικών επιχειρήσεων, αλλά και της ίδιας της επιχείρησης που το εισάγει. Επίσης σηµαντικοί παράγοντες για την ανάπτυξη της αγοράς των τυχερών παιχνιδιών προκύπτουν από τη σύνθεση του πληθυσµού και το βιοτικό τους επίπεδο, καθώς επίσης η εξασφάλιση ή µη ικανοποιητικού εισοδήµατος επηρεάζουν επίσης το βαθµό διείσδυσης των τυχερών παιχνιδιών. Η Εγχώρια Αγορά - Ανταγωνισµός Κατά τη τελευταία 5ετία, το µέγεθος της αγοράς τυχερών παιχνιδιών παρουσίασε αύξηση κατά 73% φτάνοντας τα 4,23 δισ. έναντι 2,45 δισ. το Η σηµαντική αυτή διεύρυνση οφείλεται στη λειτουργία ιδιωτικών καζίνο και στην εισαγωγή του παιχνιδιού Πάµε Στοίχηµα. Αγορά λαχείων: Η συγκεκριµένη αγορά αποτελείται από τα παιχνίδια του ΟΠΑΠ, τα κρατικά λαχεία και το Ξυστό. Ο ανταγωνισµός στη αγορά αυτή είναι περιορισµένος και δεν αναµένεται να διαφοροποιηθεί στα. Η εισαγωγή του στοιχήµατος από τον ΟΠΑΠ το 2000 είχε σαν αποτέλεσµα τη ραγδαία αύξηση του κύκλου εργασιών της αγοράς των λαχείων. Αγορά Καζίνο και Ιπποδρόµου: Η χορήγηση αδειών σε ιδιώτες, Έλληνες και ξένους, για την ίδρυση καζίνο δείχνει ότι η συγκεκριµένη αγορά είναι πιο απελευθερωµένη από αυτή των λαχείων. Η χορήγηση άλλων αδειών αλλά και η ιδιωτικοποίηση των κρατικών καζίνο αναµένεται να αυξήσει τον ανταγωνισµό. Η ανάπτυξη της αγοράς των τυχερών παιχνιδιών είναι σε απόλυτη συνάρτηση µε τη συνολική ανάπτυξη της οικονοµίας της χώρας αφού σηµαντικός παράγοντας αποτελεί το συνολικό διαθέσιµο εισόδηµα του κοινού. Η Παράνοµη Αγορά Τυχερών Παιχνιδιών: Στην Ελλάδα χαρακτηριστικό σηµείο αποτελεί η ύπαρξη παράνοµης αγοράς τυχερών παιχνιδιών που έχουν τη µορφή κουλοχέρηδων (slot-machines) ή παράνοµων στοιχηµάτων, καθώς και η λειτουργία παράνοµων χαρτοπαιχτικών λεσχών Τµήµα Ανάλυσης 8

9 Θέση της εταιρίας στον κλάδο: Κατά το 2001 η εταιρία κατείχε το 21,7% της συνολικής αγοράς και το 56,0% αυτής των λαχείων. Στη χρήση 2001 η εισαγωγή του Στοιχήµατος αύξησε το µερίδιο αγοράς της στα επίπεδα του 78%. Στην πενταετία η επίσηµη αγορά τυχερών παιχνιδιών παρουσίασε µέσο ετήσιο ρυθµό µεταβολής 15%. ιεθνής Εµπειρία Κατά το 2001, η παγκόσµια αγορά τυχερών παιχνιδιών ανήλθε περίπου σε δισ. από τα οποία τα 142 δισ. αφορούσαν το τοµέα των λαχείων και τα 255 δισ. τον τοµέα στοιχηµάτων επί αθλητικών γεγονότων. Για την ίδια χρονιά, το σύνολο της νόµιµης αγοράς των τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα ανήλθε σε 4,2 δισ. αντιπροσωπεύοντας το 3,2% του Α.Ε.Π. ή 380 κατά κεφαλήν. Η προοπτική ανάπτυξης του κλάδου έγκειται τόσο στην εξεύρεση νέων τµηµάτων αγοράς ή νέων προϊόντων όσο και στην ανάπτυξη των συστηµάτων τους και σε άλλα δίκτυα διανοµής όπως το διαδίκτυο, τη σταθερή και κινητή τηλεφωνία και τη αµφίδροµη τηλεόραση. Βασικά πλεονεκτήµατα αυτών είναι η αµεσότητα στη συµµετοχή καθώς και η ελκυστικότητα λόγω καινοτοµίας. Το ποσοστό διείσδυσης στα νέα µέσα αναµένεται να υπερδιπλασιαστεί στην επόµενη πενταετία (διαφορετικό για κάθε ήπειρο) και θα αποτελέσει πεδίο δράσης τόσο για τους οργανισµούς διεξαγωγής τυχερών παιχνιδιών όσο και για προµηθευτές. Τα παραδοσιακά δίκτυα διανοµής θα πρέπει να παρέχουν κι άλλες υπηρεσίες όπως πληρωµή λογαριασµών µέσω προπληρωµένων ή πιστωτικών καρτών, σύγχρονα συστήµατα χρέωσης (billing application), έκδοση εισιτηρίων κτλ. Η διεθνή τάση µας δείχνει ότι το ενδιαφέρον των παικτών µετατοπίζεται στα νέας γενιάς παιχνίδια που προσφέρουν αµεσότητα, αµφίδροµη συµµετοχή και υψηλότερα ποσοστά διανοµής κερδών στους νικητές. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα οι πωλήσεις των αριθµολαχείων και παραδοσιακών λαχείων να παρουσιάζουν στασιµότητα ή ακόµα και µείωση, ενώ αύξηση των πωλήσεων παρουσιάζουν τα παιχνίδια στοιχηµάτων και βιντεολόττο (VLT) ειδικά στις αναπτυσσόµενες αγορές τυχερών παιχνιδιών των Η.Π.Α. και της Ευρώπης. Ειδικότερα για το έτος 2001 στις Η.Π.Α. η αύξηση των πωλήσεων του βιντεολόττο ανήλθε σε ποσοστό της τάξεως 13% ενώ για την Ευρώπη η αύξηση πωλήσεων των προκαθορισµένων στοιχηµάτων ανήλθε σε ποσοστό τάξεως περίπου 15%. Η Αγορά Τυχερών Παιχνιδιών Στην Ελλάδα ΟΠΑΠ ,4% ,7% ,6% ,8% ΚΡΑΤΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ-ΞΥΣΤΟ ,7% ,0% ,5% ,8% ΙΠΠΟ ΡΟΜΟΣ ,4% ,1% ,2% ,3% ΚΑΖΙΝΟ ,5% ,2% ,7% ,2% ΣΥΝΟΛΟ Τµήµα Ανάλυσης 9

10 ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Τα αποτελέσµατα του ΟΠΑΠ κατά την τελευταία 3ετία παρουσιάζουν αυξητική τάση. Κατά τη χρήση του 2001, ο κύκλος εργασιών ενισχύθηκε κατά 24,2% σε ετήσια βάση. Η αύξηση αυτή αποδίδεται στο µεγαλύτερο βαθµό στο Πάµε Στοίχηµα, η αποδοχή του οποίου ξεπέρασε τις προσδοκίες τόσο της Εταιρίας όσο και της αγοράς. Αντίθετα µε το προαναφερόµενο παιχνίδι, οι πωλήσεις παλαιότερων παιχνιδιών τα οποία αποτελούσαν τη βασική πηγή εσόδων του ΟΠΑΠ όπως το Λόττο και το Προπό παρουσίασαν σηµαντική κάµψη κατά 8,8% και 30,1% αντίστοιχα. Η µείωση αυτή είναι αποτέλεσµα αφενός της εισόδου του Πάµε Στοίχηµα το οποίο έχει προσελκύσει την πλειοψηφία των παιχτών και αφετέρου το γεγονός ότι και τα δύο παιχνίδια έχουν πλέον εισέλθει στη φάση της ωριµότητας. Εξαίρεση αποτελεί το παιχνίδι Τζόκερ του οποίου τα έσοδα παρουσίασαν αύξηση λόγω κυρίως των πολλαπλών jackpot κατά τη διάρκεια της χρονιάς τα οποία προσελκύουν το ενδιαφέρον των παιχτών. Τα καθαρά αποτελέσµατα του ΟΠΑΠ παρουσίασαν µείωση κατά το 2001 ως αποτέλεσµα της πολιτικής της Εταιρίας να βελτιώσει την ελκυστικότητα των παιχνιδιών προσφέροντας ελαφρώς υψηλότερες αποδώσεις σε νικητές, ενώ παράλληλα, το Πάµε Στοίχηµα το οποίο αντιπροσωπεύει την πλειοψηφία των εσόδων αποδίδει σηµαντικά µεγαλύτερο ποσοστό στους νικητές (66,5%) σε σχέση µε τα άλλα παιχνίδια. Η προµήθεια πρακτόρων αποτελεί το σηµαντικότερο στοιχείο κόστους πωλήσεων προ αποσβέσεων της Εταιρίας και ανέρχεται σε 12% επί των ακαθάριστων εσόδων των παιχνιδιών εκτός των εσόδων του Πάµε Στοίχηµα όπου ανέρχεται σε 8%. Η Εταιρία δεν πραγµατοποιεί υψηλές επενδύσεις καθώς το υπάρχον δίκτυο που έχει αναπτύξει καλύπτει λειτουργικά την εισαγωγή νέων παιχνιδιών µε µικρές µόνο προσθήκες, ενώ το κόστος συντήρησης διατηρείται σε χαµηλά επίπεδα. Ο µακροπρόθεσµος τραπεζικός δανεισµός ο οποίος παρουσιάζεται ιδιαίτερα υψηλός κατά τη χρήση 2001, αφορά δάνεια που είχε συνάψει η Εταιρία για λογαριασµό φορέων του ελληνικού δηµοσίου. Τα επίπεδα του τραπεζικού δανεισµού αναµένεται να µηδενιστούν σταδιακά τα επόµενα έτη καθώς οι δαπάνες της Εταιρίας υπερκαλύπτονται από τα ίδια κεφάλαια διανέµοντας συγχρόνως µερίσµατα ύψους 80% των καθαρών ετήσιων κερδών. Η αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας κινείται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα τα οποία αντανακλούν την δυνατότητα να επιτυγχάνει πολύ υψηλή κερδοφορία χωρίς να πραγµατοποιεί υψηλές επενδύσεις. Κατά το 9µηνο του 2002, (σύµφωνα µε τα.λ.π.), ο κύκλος εργασιών διαµορφώθηκε σε 1.357,5 εκατ., έναντι 1.204,3 εκατ. το αντίστοιχο περσινό διάστηµα, σηµειώνοντας αύξηση κατά 12,72%. Τη µεγαλύτερη συµβολή στην αύξηση του κύκλου εργασιών είχε το παιχνίδι Πάµε Στοίχηµα, οι πωλήσεις του οποίου ανήλθαν στα 1.053,1 εκατ., αυξηµένες κατά 19,53% σε σχέση µε το περσινό 9µηνο. Αυξηµένες εµφανίζονται και οι πωλήσεις στα παιχνίδια Λόττο (+2%), Πρότο (+5,96%) και Προπό (+10,4%), ενώ οι πωλήσεις του Τζόκερ εµφανίζουν µείωση της τάξης του 13,78%, καθώς η έλλειψη επαναλαµβανόµενων jackpot συνέβαλε στη µικρότερη συµµετοχή των παικτών. Η εταιρία διέθεσε προµέρισµα για την τρέχουσα χρήση 0,27 ανά µετοχή (µερισµατική απόδοση 3,01%). Ιστορική Εξέλιξη Αποτελεσµάτων ΟΠΑΠ Α 2000Α 2001Α Κύκλος Εργασιών Μικτά Κέρδη EBITDA 2003 Τµήµα Ανάλυσης 10

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα Μηχανολογίας

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα Μηχανολογίας Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα Μηχανολογίας Τίτλος πτυχιακής: Χρηµατοδότηση Εταιρειών Μέσω Χ.Α.Α. Τυχερά Παιχνίδια (ΟΠΑΠ, VIVERE, INTRALOT) Ονοµατεπώνυµο σπουδαστή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2001

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2001 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2001 ΑΘΗΝΑ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2002 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ... 4 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ...

Διαβάστε περισσότερα

BYTE Computer Γ ΧΑΑ: 2.279,5 Κλάδος Πληροφορικής Τρέχουσα Τιµή: 4,50

BYTE Computer Γ ΧΑΑ: 2.279,5 Κλάδος Πληροφορικής Τρέχουσα Τιµή: 4,50 BYTE Computer Γ ΧΑΑ: 2.279,5 Κλάδος Πληροφορικής Τρέχουσα Τιµή: 4,5 3 Ιουνίου 22 ΣΥΝΟΨΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ 7 6 5 4 3 2 1 Ανάλυση: Σεγρεδάκης Κωνσταντίνος Τηλ: 1 33 26 6 ksegredakis@fasma-sec.gr Εξέλιξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΜΑΙΟΣ 2005 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2002 27 Φεβρουαρίου 2003. Κλάδος: Κινητή Τηλεφωνία. Βασικά Σηµεία Σχολιασµού

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2002 27 Φεβρουαρίου 2003. Κλάδος: Κινητή Τηλεφωνία. Βασικά Σηµεία Σχολιασµού Cosmote (CR) Tel (9.3200, 9.3200, 9.2000, 9.2400, -0.0800) February March April May June July August September October November December 2003 February March x100 12.0 11.5 11.0 10.5 10.0 9.5 9.0 8.5 8.0

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. από τη VALUATION & RESEARCH SPECIALISTS ( VRS )

ΕΙ ΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. από τη VALUATION & RESEARCH SPECIALISTS ( VRS ) ΕΙ ΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ από τη VALUATION & RESEARCH SPECIALISTS ( VRS ) Οι προβλέψεις που αναφέρονται στην παρούσα ανάλυση δύνανται να αποτελούν ένα µόνο από τα πολλά υποψήφια / πιθανά σενάρια µελλοντικών εξελίξεων,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ. 1.1 Σύσταση και σκοπός της εταιρείας. 1.2 Εξέλιξη της εταιρείας. 1.3 Τα παιχνίδια της εταιρείας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ. 1.1 Σύσταση και σκοπός της εταιρείας. 1.2 Εξέλιξη της εταιρείας. 1.3 Τα παιχνίδια της εταιρείας. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ Ο ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΟΠΑΠ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ:ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012 Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007 ΟΠΑΠ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσης 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. Δηλώσεις Μελών Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΗΥΑΤΤ REGENCY THESSALONIKI

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΗΥΑΤΤ REGENCY THESSALONIKI ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΗΥΑΤΤ REGENCY THESSALONIKI ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2004 - 1 - ΗΥΥΑΑΤΤΤΤ RREEGEENCCYY TTHEESSSSAALLONI IKKI I ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2004 Τµήµα Έρευνας και Ανάλυσης-Αναλυτής Μιχάλης Μητσόπουλος Εταιρικά Στοιχεία Επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση ΟΠΑΠ Α.Ε. Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 2014 Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2014 Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 3556/2007 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Δηλώσεις Μελών Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΗΥΑΤΤ REGENCY THESSALONIKI

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΗΥΑΤΤ REGENCY THESSALONIKI ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΗΥΑΤΤ REGENCY THESSALONIKI ΙΟΥNΙΟΣ 2003 - 1 - ΗΥΥΑΑΤΤΤΤ RREEGEENCCYY TTHEESSSSAALLONI IKKI I ΙΟΥΝΙΟΣ 2003 Τµήµα Έρευνας και Ανάλυσης Εταιρικά Στοιχεία Επωνυµία : ΗΥΑΤΤ REGENCY ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2013. Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 3556/2007

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2013. Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 3556/2007 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2013 Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 3556/2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Δηλώσεις Εκπροσώπων Διοικητικού Συμβουλίου... 3 Β. Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάμεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2005

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2005 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2005 (με βάση την Απόφαση 7/372/15.02.2006 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) Μάιος 2006 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΤΗΣΙΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ 1.

Διαβάστε περισσότερα

1 Έκθεση ιαχείρισης του ιοικητικού Συµβουλίου για τις Ετήσιες και Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσεως 2006

1 Έκθεση ιαχείρισης του ιοικητικού Συµβουλίου για τις Ετήσιες και Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσεως 2006 Περιεχόµενα 1 Έκθεση ιαχείρισης του ιοικητικού Συµβουλίου για τις Ετήσιες και Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσεως 2006 Σελίδα 3 2 Ετήσιες Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις χρήσεως 2006

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΤΑΝΕΤ Α.Β.Ε.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΟΜΗΣΗΣ

ΒΕΤΑΝΕΤ Α.Β.Ε.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΟΜΗΣΗΣ ΒΕΤΑΝΕΤ Α.Β.Ε.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΟΜΗΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟ 8/10/2007 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ AΝΑΛΥΣΗ. Druckfarben. 30 Μαρτίου 2004. Τιµή (29/03/2004) 1,82

ΕΤΑΙΡΙΚΗ AΝΑΛΥΣΗ. Druckfarben. 30 Μαρτίου 2004. Τιµή (29/03/2004) 1,82 ΕΤΑΙΡΙΚΗ AΝΑΛΥΣΗ Καραγεώργη Σερβίας 4, 105 62, Σύνταγµα Τηλ: 210 32 74 000, Fax: 210 32 74 009 e-mail: info@praxis.com.gr Τιµή (29/03/2004) 1,82 Druckfarben Τιµή Στόχος (DCF EVA) 2,25 Κλάδος: Χονδρικού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ΚΑΙ 2003 (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ΚΑΙ 2003 (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ΚΑΙ 2003 (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ) [Η ΣΕΛΙΔΑ ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ ΣΚΟΠΙΜΑ ΚΕΝΗ] ΟΠΑΠ Α.Ε. Κηφισού 62, 121 32 Περιστέρι, Ελλάδα,

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση και Επιλογή Μετοχών µέσω της Θεµελιώδους Ανάλυσης

Αξιολόγηση και Επιλογή Μετοχών µέσω της Θεµελιώδους Ανάλυσης ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ιπλωµατική Εργασία Αξιολόγηση και Επιλογή Μετοχών µέσω της Θεµελιώδους Ανάλυσης του ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Επιβλέπων καθηγητής : Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Οικονοµική Έκθεση (1 η Ιανουαρίου 2012 31 η εκεµβρίου 2012) Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ηλώσεις Εκπροσώπων του ιοικητικού Συµβουλίου... 5 Β. Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («Δ.Π.Χ.Α.») ΧΡΗΣΗΣ 2012 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο 1/1 31/12/2012 είναι εκείνες που εγκρίθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΟΠΑΠ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσης 2013. Ο.Π.Α.Π Α.Ε. Κηφισού 62, 121 32 Περιστέρι, Ελλάδα, Τηλ.: +30 (210) 5798800

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΟΠΑΠ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσης 2013. Ο.Π.Α.Π Α.Ε. Κηφισού 62, 121 32 Περιστέρι, Ελλάδα, Τηλ.: +30 (210) 5798800 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. Δηλώσεις Μελών Διοικητικού Συμβουλίου... 6 II. Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή... 7 III. Ετήσια έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για την περίοδο από 1.1.2013 έως 31.12.2013...

Διαβάστε περισσότερα

FHL ΚΥΡΙΑΚΙ ΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

FHL ΚΥΡΙΑΚΙ ΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ FHL ΚΥΡΙΑΚΙ ΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚ ΟΣΗ ΜΗ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΑΝΕΙΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΟ ΣΤΟ Χ.Α. ΜΕ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2004 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2004 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 5/204/14.11.2000 & 14/207/19.12.2000 ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

S.A. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ

S.A. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΔΟ-ΤΜΗΜΑ:ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία Εποπτεύων καθηγητής: Γκούμας Σπυρίδων ΘΕΜΑ: Κλάδος αναψυχής-τυχερά παιχνίδια-ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων την τελευταία πενταετία(2007-2011),

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Α) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΩΝ 10.000.000 ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ 152.987 ΝΕΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Ε.Β.Ε. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Τµήµα Μελετών & Αναλύσεων. Εµµανουήλ.Ι. Βάρσος - ejv@merit.gr

Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Ε.Β.Ε. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Τµήµα Μελετών & Αναλύσεων. Εµµανουήλ.Ι. Βάρσος - ejv@merit.gr Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Ε.Β.Ε. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Τµήµα Μελετών & Αναλύσεων Εµµανουήλ.Ι. Βάρσος - ejv@merit.gr Αθηνά Λαγού - acl@merit.gr Χρήστος Π. Σκρουµάς - cps@merit.gr Ανδρέας Ν. Καραλής - ank@merit.gr Π.Γ.ΝΙΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΑ ΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΟΦΟ ΟΣΙΑΣ ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΕΩΝ ΕΚ ΗΛΩΣΕΩΝ (CATERING)

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΑ ΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΟΦΟ ΟΣΙΑΣ ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΕΩΝ ΕΚ ΗΛΩΣΕΩΝ (CATERING) ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΑ ΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΟΦΟ ΟΣΙΑΣ ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΕΩΝ ΕΚ ΗΛΩΣΕΩΝ (CATERING) REMACO Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΑ ΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΑ ΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΑ ΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ REMACO Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΑ ΟΣ ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΑ ΟΣ ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΑ ΟΣ ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ REMACO Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Περιεχόµενα Περιεχόµενα πινάκων

Διαβάστε περισσότερα