ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ιανουάριος 2003 Ο.Π.Α.Π.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ιανουάριος 2003 Ο.Π.Α.Π."

Transcript

1 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ο.Π.Α.Π. Κλάδος: Τυχερών Παιχνιδιών Ανάλυση: Χριστόφορος Μακρυάς Τηλ: Βασικά Σηµεία Επενδυτικής Πρότασης Η ηγετική θέση της Εταιρίας µε µερίδιο στον κλάδο των τυχερών παιχνιδιών και Λαχείων της τάξεως του 78%. Θεσµικοί περιορισµοί για την είσοδο ανταγωνιστών συντηρούν τη θέση της Εταιρίας στον κλάδο. Η Ελληνική νοµοθεσία προβλέπει την ύπαρξη κρατικού µονοπωλίου στον τοµέα των τυχερών παιχνιδιών. Χαµηλοί πολλαπλασιαστές (Κερδών, EBITDA,) σε σχέση µε το Ευρωπαϊκό περιβάλλον. Υψηλή µερισµατική απόδοση η οποία ενισχύει την ελκυστικότητα της µετοχής της Εταιρίας, καθώς αποτελεί µια από τις υψηλότερες σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Με βάση τα µέχρι σήµερα δεδοµένα ο κύκλος εργασιών του ΟΠΑΠ αναµένεται να κινηθεί µε σταθερούς ρυθµούς ανάπτυξης προσεγγίζοντας µέσο ετήσιο ρυθµό αύξησης (ΜΕΡΑ01-06) της τάξεως του 8,3% στην επόµενη 5ετία. Η εκτίµηση αυτή βασίζεται κυρίως: α) στην εισαγωγή νέων παιχνιδιών και κυρίως του ΚΙ- ΝΟ (έναρξη στα µέσα του 2003) β) στην απαγόρευση των ηλεκτρονικών παιχνιδιών που οδηγεί σε έλεγχο και περιορισµό του παράνοµου τζόγου γ) στον εµπλουτισµό των παιχνιδιών µε επιπλέον δυνατότητες και νέα στοιχήµατα (εκτός του ιπποδροµιακού) δ) στην εφαρµογή νέων µορφών διανοµής όπως του τηλεφωνικού στοιχήµατος και του στοιχήµατος µέσω Internet ή ψηφιακής τηλεόρασης Η ανάπτυξη του κύκλου εργασιών δύναται να κινηθεί µε ταχύτερους των προαναφερόµενων ρυθµούς στην ε- πόµενη 5ετία στο ενδεχόµενο που η Εταιρία προχωρήσει: α) στην λειτουργία του ιπποδροµικού στοιχήµατος β) στην επέκταση των δραστηριοτήτων στα Βαλκάνια ή άλλες χώρες του εξωτερικού Τιµή Μετοχής (29/01/03) 8,50 Αριθµός Μτχ (,000) Χρηµ. Αξία (σε εκ. ) 2.711,5 Μ. Ηµ. Ογκ. Συν. (τµχ) 287,007 Free Float 24,33% Beta 0,75 Μέρισµα 01 0,60 Μερ. Απόδοση 01 7,05% Στατιστικά Στοιχεία Max 52 εβδ. 11,12 Min 52 εβδ. 7,68 Avrg. 52 εβδ. 9,32 Max P/E 02 14,82x Min P/E 02 10,23x Απόδοση Μετοχής (%) 1 Μήνα -16,67 6 Μήνες -19,20 12 Μήνες -2,30 Μέθοδοι Αποτίµησης DCF 13,46 DDM 10,22 Τιµή Στόχος Μέση Τιµή 11,84 Απόδοση 39,29% Σύσταση Αγορά Πηγή: Φάσµα ΑΧΕΠΕΥ 11, ,5 10 9,5 9 8,5 8 Πορεία Τιµής Μετοχής (52 εβδοµάδων) (σε εκ.) Πωλήσεις EBITDA Κ.Π.Φ. Κ/Μ (µ.φ.δ.µ.) P/Ε (x) P/BV (x) P/Sales (x) EV / EBITDA 2000Α 1.448,7 346,3 326,8 0, ,6 26,44 1,87 8,07 14,0 2001A 1.799,4 399,7 374,0 0,744 11,43 17,91 1,51 6,36 186,8 2002E 2.008,2 450,3 369,0 0,752 11,31 13,60 1,35 5,52 136,7 2003Π 2.231,3 469,5 412,1 0,840 10,12 10,72 1,22 5,19 118,4 ROE % 7, /1 /02 15/2/02 15/3/02 15/4/02 1 5/5 /02 15/6/02 15/7 /02 15/8/02 15 /9/02 15/10/02 15/1 1/02 15/12/02 15/1/ Π 2.533,3 529,8 473,4 0,965 8,81 8,62 1,07 4,44 108,4 ΦΑΣΜΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Μέλος του Χρηµατιστηρίου Αθηνών Μέλος της Αγοράς Παραγώγων Καποδιστρίου 28, Αθήνα Τηλ: , Fax: Τµήµα Ανάλυσης

2 Γενική Αξιολόγηση: Κατά την επίσκεψή µας στα γραφεία της Εταιρίας ενηµερωθήκαµε πλήρως για την επενδυτική στρατηγική του ΟΠΑΠ και τις προοπτικές που διανοίγονται για την Εταιρία τα επόµενα έτη. Η άποψη που διαµορφώσαµε για την εταιρία είναι ιδιαίτερα θετική και θεωρούµε ότι η µετοχή της δύναται να αποτυπώσει τις προσδοκίες ανάπτυξης µε βάση τη στρατηγική που ακολουθεί. Ως γενική εικόνα µπορούµε να πούµε ότι η ηγετική θέση της Εταιρίας στον κλάδο των τυχερών παιχνιδιών και κυρίως του αθλητικού στοιχήµατος συνδυάζεται µε ικανοποιητικούς ρυθµούς ανάπτυξης των οικονοµικών της µεγεθών στην ελληνική αγορά, ενώ οι προοπτικές εισόδου σε νέες χώρες ή/και σε νέας γενιάς παιχνίδια αποτελούν το πεδίο µελλοντικής ανάπτυξης των αποτελεσµάτων της. Η πορεία της Μετοχής σε σχέση µε τον Γενικό είκτη Περίοδος Ιανουάριος 2002 (βάση = 100) 160,00 140,00 120,00 100,00 80,00 60,00 40,00 15/1/02 15/3/02 15/5/02 15/7/02 15/9/02 15/11/02 15/1/03 ΟΠΑΠ Γενικός είκτης Ανάλυση Πωλήσεων (Σε εκατ. ευρώ) 1999Α 2000Α 2001Α 2002Ε 2003Π 2004Π ΠΡΟ ΠΟ 148,0 23,72% 91,4 6,31% 63,8 3,55% 64,6 3,22% 65,3 2,93% 65,9 2,60% ΛΟΤΤΟ 102,5 16,42% 83,3 5,75% 76,0 4,22% 75,6 3,76% 74,8 3,35% 73,3 2,90% ΠΡΟΤΟ 50,3 8,06% 44,3 3,06% 52,3 2,91% 52,5 2,61% 51,2 2,29% 48,6 1,92% ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ 9,0 1,43% 4,0 0,28% 2,3 0,13% 2,0 0,10% 2,0 0,09% 2,0 0,08% ΤΖΟΚΕΡ 314,3 50,37% 227,9 15,73% 291,2 16,18% 237,3 11,82% 207,7 9,31% 186,9 7,38% ΣΤΟΙΧΗΜΑ 0,0 997,8 68,87% 1.313,8 73,01% 1.514,8 75,43% 1.590,5 71,28% 1.709,8 67,50% Super 3 0,0 0,0 0,0 28,8 1,43% 59,0 2,65% 58,4 2,31% Extra 5 0,0 0,0 0,0 32,5 1,62% 68,3 3,06% 67,6 2,67% Kino 0,0 0,0 0,0 0,0 112,5 5,04% 320,6 12,66% ΣΥΝ. ΕΣΟ ΩΝ 624, , , , , ,3 Πηγή: Φάσµα ΑΧΕΠΕΥ 2003 Τµήµα Ανάλυσης 2

3 ΣΗΜΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ Ηγετική θέση στον κλάδο των τυχερών παιχνιδιών Η Εταιρία κατέχει ηγετική θέση (µερίδιο στην αγορά τυχερά παιχνίδια λαχεία της τάξεως του 78%, και στη συνολική αγορά τυχερών παιχνιδιών της τάξεως του 41,8%) στο κλάδο των τυχερών παιχνιδιών όπως αυτός συµπληρώνεται από τα Καζίνο, τον Ιππόδροµο και τα Λοιπά τυχερά παιχνίδια Λαχεία. Το σύνολο της αγοράς τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα υπολογίζεται σε περίπου 4,2 δισ., αντιπροσωπεύοντας το 3,2% του Α.Ε.Π. ή 380 κατά κεφαλήν, επίπεδο το οποίο βρίσκεται στο αντίστοιχο µέσο Ευρωπαϊκό όρο, και αναµένεται να ενισχυθεί σηµαντικά µε την είσοδο παιχνιδιών νέας γενιάς και τη σταδιακή απελευθέρωση της αγοράς. Οι βασικότεροι ανταγωνιστές της Εταιρίας είναι τα Καζίνο χωρίς ωστόσο να αποτελούν άµεσο ανταγωνιστή. Ως άµεσοι ανταγωνιστές είναι ορισµένες εταιρίες του εξωτερικού οι οποίες παρέχουν στοιχηµατισµό µέσω του διαδικτύου, κάτι το οποίο απαγορεύεται από την Ελληνική νοµοθεσία. Η χαµηλή διείσδυση του διαδυκτίου στην Ελλάδα και η έλλειψη εµπιστοσύνης ως προς τους τρόπους πληρωµής και επιστροφής των αποδόσεων έχουν συντελέσει στην περιορισµένη εξάπλωση του συγκεκριµένου στοιχηµατισµού. Θεσµικοί περιορισµοί για την είσοδο ανταγωνιστών Η Ελληνική νοµοθεσία προβλέπει την ύπαρξη κρατικού µονοπωλίου στον τοµέα των τυχερών παιχνιδιών. Το εκέµβριο του 2000 το Ελληνικό ηµόσιο παραχώρησε στον ΟΠΑΠ το αποκλειστικό δικαίω- µα διεξαγωγής, διαχείρισης, οργάνωσης και λειτουργίας των παιχνιδιών που διεξάγει η εταιρία για περίοδο 20 ετών. Η Ε.Ε. δεν έχει δηµιουργήσει ένα νοµικό πλαίσιο για τη διασφάλιση των µονοπωλίων στην αγορά τυχερών παιχνιδιών και στοιχηµατισµού ωστόσο µέσω διάφορων δικαστικών αποφάσεων έχει διατηρήσει ένα καθεστώς προστασίας των κρατικών µονοπωλίων των κρατικών λαχείων. εν πιστεύουµε ότι το υπάρχον θεσµικό πλαίσιο θα αλλάξει σηµαντικά µέσα στην επόµενη 3ετία, αν και η Εταιρία πολύ δύσκολα θα απειληθεί από πιθανό ανταγωνιστή, τόσο λόγω του ισχυρού δικτύου πρακτόρων που διαθέτει, όσο και λόγω της µεγάλης γκάµας παιχνιδιών και της τεχνογνωσίας που κατέχει. Εισαγωγή νέων παιχνιδιών Η επιτυχία του Πάµε Στοίχηµα η οποία ξεπέρασε τις προσδοκίες τόσο του ΟΠΑΠ όσο και της αγοράς οδήγησε την Εταιρία στην µετάθεση του χρόνου εισαγωγής νέων παιχνιδιών, 2 από τα οποία έκαναν την εµφάνιση τους το Νοέµβριο του Σύντοµα η εταιρία θα προχωρήσει και στην εισαγωγή και τρίτου παιχνιδιού νέας γενιάς, του Κίνο, ενώ και το ιπποδροµιακό στοίχηµα όταν εισαχθεί θα συνεισφέρει ση- µαντικά στα αποτελέσµατα της Εταιρίας. Η εισαγωγή των νέων παιχνιδιών Extra 5 και Super3 στην Ελληνική αγορά (ήδη διατίθενται στα συνεργαζόµενα πρακτορεία) αναµένεται να ξεπεράσει κατά πολύ τις αρχικές προσδοκίες για έσοδα της τάξης των εκατ. ενισχύοντας τα αποτελέσµατα του ΟΠΑΠ για το 2002, ενώ για το τρέχον έτος εκτιµούµε ότι σε ετήσια βάση τα έσοδα από τα συγκεκριµένα παιχνίδια θα ξεπεράσουν τα 150 εκατ.. ΚΙΝΟ: Ένα από τα πιο δηµοφιλή παγκοσµίως αριθµολαχεία προκαθορισµένης απόδοσης είναι το ΚΙΝΟ, του οποίου οι κληρώσεις θα λαµβάνουν χώρα κάθε λεπτά. Το παιχνίδι αυτό έχει υψηλή αποδοχή από το κοινό και έχει σηµειώσει σηµαντική διείσδυση (περίπου 60% σε σχέση µε 40-50% που παρατηρείται στα άλλα παιχνίδια) στις χώρες στις οποίες παίζεται, γεγονός το οποίο δηµιουργεί θετικές προοπτικές για την εισαγωγή του στην Ελλάδα η οποία εκτιµάται στα µέσα του Η επιτυχία του παιχνιδιού οφείλεται σε µεγάλο βαθµό στον τρόπο µε τον οποίο παίζεται µε την απόδοση προκαθορισµένη στα επίπεδα που επιθυ- µεί ο κάθε παίκτης και στις συνεχείς κληρώσεις, ενώ προσφέρει υψηλές αποδόσεις στους παίκτες οι οποίες αναµένεται να φτάσουν µέχρι και 70% των συνολικών ποσών που θα κα Τµήµα Ανάλυσης 3

4 ταβάλλονται για την συµµετοχή (µε τις προµήθειες των πρακτόρων να ανέρχονται σε 7%). Ε- πιπλέον, το δικτύου διανοµής του συγκεκριµένου παιχνιδιού θα είναι σηµαντικά πιο διευρυ- µένο καθώς θα προσφέρεται και σε νέα σηµεία εκτός των συνεργαζόµενων πρακτορείων του ΟΠΑΠ όπως σε αεροδρόµια και σε super markets. Τα έσοδα από το συγκεκριµένο παιχνίδι για το 2003 αναµένεται να ξεπεράσουν τα 100 εκατ. (ανάλογα µε την χρονική στιγµή που θα εισαχθεί στην αγορά) ενώ ιδιαίτερα αυξηµένα θα είναι κατά το Ιπποδροµικό στοίχηµα: Τα στοιχήµατα επί εγχωρίων ιπποδροµιών διενεργούνται από τον κρατικό οργανισµό Ο..Ι.Ε., ωστόσο το δικαίωµα οργάνωσης και λειτουργίας των στοιχηµάτων προκαθορισµένης απόδοσης σε ελληνικές ιπποδροµίες και τα στοιχήµατα επί διεθνών ιπποδροµιών ανήκει στον ΟΠΑΠ. Η έναρξη των εν λόγω στοιχηµάτων αναµένεται να εκτινάξει τα αποτελέσµατα του Οργανισµού. Η διεθνής εµπειρία, µας παρέχει µια πρώτη εκτίµηση για τα αναµενόµενα έσοδα του ΟΠΑΠ από την λειτουργία των ιπποδροµιακών στοιχηµάτων. Τα αποτελέσµατα της Βρετανικής Εταιρίας William Hill (η µοναδική εισηγµένη της οποίας οι δραστηριότητες προσοµοιάζουν στο σύνολό τους σε µεγάλο βαθµό µε του ΟΠΑΠ) επηρεάζονται σε µεγάλο βαθµό από το ιπποδροµιακό στοίχηµα καθώς αντιπροσωπεύει περισσότερο από 50% του συνολικού τζίρου της (βάσει ετήσιων οικονοµικών αποτελεσµάτων 2001). Η έναρξη του ιπποδροµιακού στοιχήµατος αναµένεται να ενισχύσει σηµαντικά τα µελλοντικά έσοδα του ΟΠΑΠ και αντίστοιχα την κερδοφορία του, επηρεάζοντας όµως τα υπόλοιπα τυχερά παιχνίδια και τα αθλητικά στοιχήµατα ο τζίρος των οποίων θα µειωθεί. Τα προαναφερόµενα επίπεδα µείωσης των εσόδων θα είναι σε κάθε περίπτωση αρκετά µικρότερα από τα έσοδα που θα επέλθουν από την λειτουργία του ιπποδροµικού στοιχήµατος. Εµπλουτισµό των παιχνιδιών µε επιπλέον δυνατότητες Η προσθήκη επιπλέον κατηγοριών νικητών καθώς και η ενίσχυση των στοιχηµάτων µε άλλα αθλητικά και µη γεγονότα όπως στοιχήµατα σε αγώνες φόρµουλα 1 και διαγωνισµών τραγουδιού και ταινιών, αφενός επιµηκύνουν το κύκλο ζωής των παιχνιδιών και αφετέρου αυξάνουν τον τζίρο τους. Η βελτιστοποίηση των υπαρχόντων παιχνιδιών συµβάλει σηµαντικά στη διατήρηση των ρυθµών αύξησης των αποτελεσµάτων της Εταιρίας χωρίς ωστόσο να αποτελεί από µόνη της ικανή συνθήκη υψηλών ρυθµών ανάπτυξης. Επέκταση των δραστηριοτήτων σε νέες χώρες Η Εταιρία σχεδιάζει την επέκταση των δραστηριοτήτων της σε χώρες µε προοπτικές ανάπτυξης των τυχερών παιχνιδιών χωρίς ωστόσο να αποτελεί βασική προτεραιότητα, λόγω του υψηλού ρίσκου της συγκεκριµένης επένδυσης. Οι εκτιµήσεις των αποτελεσµάτων που παραθέτουµε στην ανάλυση δεν περιέχουν την υπόθεση εισόδου σε νέα χώρα. Μια τέτοια εξέλιξη θα µπορούσε να ενισχύσει τα αποτελέσµατα της Εταιρίας και αντίστοιχα την τελική αποτίµηση. Αξιοποίηση του δικτύου διανοµής και εφαρµογή νέων µορφών διανοµής Ανάλυση Κ.Ε. ανά Κατηγορία Καναλιών ιανοµής της William Hill Κ.Ε. Ποσοστ. Καταστήµατα 1.721,7 70,21% Τηλέφωνο 419,5 17,10% Internet 273,7 11,16% Λοιπά 37,4 1,52% Σύνολο 2.452,2 Η διάθεση των παιχνιδιών και υπηρεσιών του ΟΠΑΠ γίνεται µέσω των πρακτόρων και ενός on-line δικτύου (5.130 on-line τερµατικών). Το εύρος του δικτύου αυτού δίνει τη δυνατότητα στην Εταιρία για επέκταση των δραστηριοτήτων της στη διάθεση προϊόντων που δεν άπτονται απαραίτητα της αγοράς τυχερών παιχνιδιών όπως για παράδειγµα διαφήµιση και έκδοση εισιτηρίων αθλητικών γεγονότων. Παρό- µοιες υπηρεσίες προσφέρουν και άλλες εταιρίες τυχερών παιχνιδιών στο εξωτερικό όπως η Lottomatica στην Ιταλία (διαχειρίζεται λειτουργία του Λόττο της χώρας) η οποία προσφέρει εισιτήρια αθλητικών γεγονότων, πληρωµή τελών κυκλοφορίας, προπληρωµένες κάρτες κινητής τηλεφωνίας κ.α.. Ιδιαίτερα ωφεληµένη αναµένουµε να είναι η Εταιρία από τη διαµόρφωση του κανονιστικού και θεσµικού πλαισίου (δεν έχει καθοριστεί ακόµα η χρονική στιγµή) για την εφαρµογή νέων µορφών διανοµής των 2003 Τµήµα Ανάλυσης 4

5 παιχνιδιών όπως του στοιχήµατος µέσω Internet, ψηφιακής τηλεόρασης ή τηλεφωνικού στοιχήµατος. Αυτές οι µορφές στοιχήµατος είναι ιδιαίτερα διαδεδοµένες σε χώρες που έχουν θεσπίσει αυτές τις µορφές διανοµής όπως στη Μεγάλη Βρετανία. Υψηλή µερισµατική απόδοση Η Εταιρία διανέµει περίπου το 80% των καθαρών κερδών της σε µερίσµατα µε αποτέλεσµα η µερισµατική απόδοση να διαµορφώνεται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα. Για το σύνολο του 2001, η Εταιρία διένειµε 191,50 εκατ. ή 0,60 ανά µετοχή το οποίο αντιστοιχεί σε µερισµατική απόδοση της τάξεως του 7% βάσει τιµής 29/01/03. Η πολιτική αυτή αναµένεται να συνεχίσει και στο µέλλον, ενώ η απόδοση αποτελεί µια από τις υψηλότερες σε Ευρωπαϊκό επίπεδο ενισχύοντας την ελκυστικότητα της µετοχής. Χαµηλοί δείκτες αποτίµησης σε σχέση µε τον ανταγωνισµό στην Ε.Ε. Η τρέχουσα αποτίµηση της Εταιρίας παρουσιάζεται ελκυστικότερη σε σχέση µε αντίστοιχες Ευρωπαϊκές του κλάδου των τυχερών παιχνιδιών. Τόσο ο πολλαπλασιαστής κερδών όσο και ο αντίστοιχος του EBITDA για τον ΟΠΑΠ κινούνται σε επίπεδα χαµηλότερα από αυτά των Ευρωπαϊκών Εταιριών, γεγονός που προσελκύει το ενδιαφέρον ξένων θεσµικών χαρτοφυλακίων αυξάνοντας τις προσδοκίες για σταθερή ζήτηση της µετοχής. Στοιχεία Ευρωπαϊκών Εταιριών Κλάδου Τυχερών Παιχνιδιών (Οικ. στοιχεία 2001 στις 24/1/03) Ρ/Ε (µ.φ.) P / EBITDA Ρ/BV ΟΠΑΠ 11,43 6,78 17,91 William Hill 48,68 7,24 21,50 Lottomatica 45,73 15,51 7,20 Υψηλότερη αποτίµηση µε την εφαρµογή 2 βασικών µεθόδων αποτιµήσεως Η τιµή της µετοχής βάσει της µέσης αξίας της Εταιρίας όπως αυτή εξάγεται από την εφαρµογή δύο εκ των πιο κοινώς αποδεκτών µεθόδων αποτίµησης κινείται σε υψηλότερα επίπεδα από την τρέχουσα τιµή δηµιουργώντας θετικές προσδοκίες για τη πορεία της στο επόµενο διάστηµα. Πιο συγκεκριµένα, εφαρµόζοντας τη µέθοδο προεξόφλησης των ταµειακών ροών, η µέση αξία του ΟΠΑΠ διαµορφώνεται στα 4,29 δισ. ( 13,46/µτχ) ενώ µε τη µέθοδο προεξόφλησης µερισµάτων η αξία του Οργανισµού κινείται στα 3,26 δισ. ( 10,22/µτχ) έναντι της τρέχουσας κεφαλαιοποίησης η οποία διαµορφώνεται στα 2,71 δις.. Επενδυτικοί Κίνδυνοι Υψηλή εξάρτηση από την πορεία του παιχνιδιού Πάµε Στοίχηµα, το οποίο αντιπροσωπεύει το 73% του συνολικού κύκλου εργασιών της Εταιρίας Εξάρτηση του απαραίτητου εξοπλισµού, της υποστήριξης και της τεχνογνωσίας από τον Όµιλο Ιντρακόµ Ο κύκλος ζωής των παιχνιδιών είναι περιορισµένος, ενώ στις περισσότερες περιπτώσεις παρατηρείτε σηµαντική µείωση του τζίρου των παιχνιδιών όταν εισάγεται ένα νέο Η ύπαρξη παράνοµων τυχερών παιχνιδιών έχουν κατακτήσει ένα µικρό µερίδιο αγοράς το οποίο δεν µπορεί να υπολογιστεί Τµήµα Ανάλυσης 5

6 ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ Ο Οργανισµός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου (ΟΠΑΠ) συστάθηκε το 1958 ως νοµικό Πρόσωπο Ιδιωτικού ικαίου (Ν.Π.Ι..) και το 1999 µετετράπη σε ανώνυµη εταιρία ως Οργανισµός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Α.Ε.. Αρχικός σκοπός του ήταν η εν γένει οργάνωση και λειτουργία του ελτίου Προγνωστικών Ποδοσφαιρικών Αγώνων. Το εκέµβριο του 2000 το Ελληνικό ηµόσιο παραχώρησε στον ΟΠΑΠ το αποκλειστικό δικαίωµα διεξαγωγής, διαχείρισης, οργάνωσης και λειτουργίας των παιχνιδιών που διεξάγει η εταιρία για χρονική περίοδο 20 ετών. Η Εταιρία δραστηριοποιείται αποκλειστικά στην οργάνωση, λειτουργία και διεξαγωγή τυχερών παιγνίων. Τα τρέχοντα βασικά παιγνίδια είναι τα εξής: ΠΡΟΠΟ: Το 1959 εισήχθη το ελτίο Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου το ονοµαζόµενο, ΠΡΟΠΟ. Το αντικείµενο του αφορά την ακριβή πρόγνωση του αποτελέσµατος µιας σειράς δεκατριών ποδοσφαιρικών αγώνων και ενός επιπλέον αγώνα µε τη διακριτική αρίθµηση Σ13 (ΣΟΥΠΕΡ 13). Τα κέρδη µοιράζονται στους νικητές του δελτίου όπου στην 1η κατηγορία λαµβάνουν 8% των κερδών και 45% στους νικητές των τριών άλλων κατηγοριών ΛΟΤΤΟ: Το 1990 ξεκίνησε η διεξαγωγή του αριθµολαχείου ΛΟΤΤΟ. Αντικείµενο του είναι η πρόβλεψη 6 αριθµών που κληρώνονται κάθε φορά από µια σειρά 49 αριθµών (6 από 49). Οι νικητές της 1ης κατηγορίας του δελτίου ΛΟΤΤΟ λαµβάνουν 43% των κερδών, ενώ 24% διατίθεται στους νικητές της 2ης κατηγορίας. ΠΡΟΤΟ: Το 1992 ξεκίνησε η έκδοση λαχείου µε την ονοµασία ΠΡΟΤΟ έχοντας παρακολουθητικό χαρακτήρα του αριθµολαχείου ΛΟΤΤΟ και του δελτίου ΠΡΟΠΟ. Τα κέρδη µοιράζονται στους νικητές του δελτίου όπου στην 1η κατηγορία λαµβάνουν 19,58% των κερδών, στη 2η κατηγορία 16,58%. ΠΡΟΠΟ-ΓΚΟΛ: Το 1996 ξεκινά ένας νέος διαγωνισµός ο οποίος συνιστάται στην πρόβλεψη 8 αγώνων στους οποίους θα σηµειωθεί ο µεγαλύτερος αθροιστικά αριθµός τερµάτων από ένα πλήθος 30 αγώνων που δηµοσιεύονται στο δελτίο και φέρουν αρίθµηση από τον αριθµό 1 έως και τον αριθµό 30. Ο διαγωνισµός αυτός οργανώνεται µε ειδικό δελτίο που ονοµάζεται ΠΡΟΠΟ-ΓΚΟΛ. Τα κέρδη µοιράζονται στους νικητές του δελτίου όπου στην 1η κατηγορία (όσοι προέβλεψαν και τους 8 αγώνες) λαµβάνουν 40% των κερδών, και στη 2η κατηγορία 33%. Τζόκερ: Το 1997 άρχισε η διοργάνωση του ΤΖΟΚΕΡ. Κάθε διαγωνισµός αφορά την ακριβή πρόβλεψη 5 αριθµών που κληρώνονται από 45 αριθµούς, που περιλαµβάνονται στο πρώτο πεδίο του δελτίου και ενός αριθµού που κληρώνεται από 20 αριθµούς που περιλαµβάνονται στο δεύτερο πεδίο του δελτίου. Οι αριθµοί στο πρώτο πεδίο του δελτίου καθορίζονται από τον αριθµό 1 έως και το 45 και στο δεύτερο πεδίο από τον αριθµό 1 έως το 20. Τα κέρδη µοιράζονται στους νικητές του δελτίου όπου στην 1η κατηγορία λαµβάνουν 39,8% των κερδών, στη 2η κατηγορία 17,7% και το υπόλοιπο στις 6 επόµενες κατηγορίες. Στοιχήµατα Προκαθορισµένης ή µη απόδοσης: Το 2000 άρχισε η διεξαγωγή σε συνεργασία µε την Intralot του πρώτου παιγνιδιού Στοιχήµατος Προκαθορισµένης Απόδοσης, που αφορά σε αγώνες Ποδοσφαίρου ξένων διοργανώσεων. Αποτελούν σειρά στοιχηµάτων και βασίζονται σε ατοµικά ή οµαδικά παιγνίδια καθώς και γεγονότων που προσφέρονται για τη διεξαγωγή στοιχηµάτων. Η διάθεση των κερδών καταβάλλονται µόνο σε στοιχήµατα µε σωστές προγνώσεις σε όλα τα σηµεία που περιέχονται ανά στήλη στοιχήµατος. Τα ανώτατα όρια κερδών καθώς και τα ανώτατα ποσά στοιχή- µατος, απόδοσης και κέρδους ανά συνδυασµό καθορίζονται κάθε φορά µε απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισµού αρµόδιου για θέµατα αθλητισµού Τµήµα Ανάλυσης 6

7 Extra 5 από 35: Αντικείµενο του αριθµολαχείου ΛΟΤΤΟ 5 από 35 θα είναι η πρόβλεψη 5 αριθµών που θα κληρώνονται από µια σειρά 35 αριθµών από το 1 µέχρι το 35. Τα κέρδη είναι προκαθορισµένα και είναι ανάλογα µε τον αριθµό προβλέψεων. Σούπερ 3: Αντικείµενο του παιγνιδιού είναι η πρόβλεψη καθορισµένων ψηφίων (ενός τριψηφίου) που προκύπτουν κάθε φορά µετά από κλήρωση. Τα δελτία που κερδίζουν κατατάσσονται σε κατηγορίες κέρδους, κερδίζοντας προκαθορισµένα ποσά, που προκύπτουν από τους αντίστοιχους συντελεστές απόδοσης πολλαπλασιαζόµενους επί την αξία συµµετοχής ανά στήλη. Μελλοντικά Παιχνίδια ΚΙΝΟ: Αντικείµενο του αριθµολαχείου ΚΙΝΟ είναι η πρόβλεψη 1 έως και 12 αριθµών ανάλογα µε τον αντίστοιχο τύπο του αριθµού- που συµπεριλαµβάνονται σε 20 αριθµούς, οι οποίοι προκύπτουν κάθε φορά µετά από κλήρωση. Οι 20 αυτοί αριθµοί κληρώνονται µετά από µια σειρά αριθµών από 1 έως και το 80. Για κάθε δελτίο που θα κερδίζει, θα καταβάλλεται κέρδος το οποίο θα ισούται µε το γινόµενο της αξίας συµµετοχής του δελτίου επί το συντελεστή απόδοσης της αντίστοιχης κατηγορίας κέρδους. ΜΠΙΝΓΚΟ-ΛΟΤΤΟ: Το παιγνίδι αυτό αποτελεί ένα συνδυασµό αριθµολαχείου και ενός παιχνιδιού ψυχαγωγικής παράστασης στην τηλεόραση, που θα παρουσιάζεται ζωντανά και θα έχει εβδοµαδιαίο κύκλο. Επιτυγχάνεται µε την αγορά δελτίου στο οποίο τυπώνονται 3 σειρές 24 αριθµών οι οποίες έχουν επιλεγεί τυχαία από ένα πλήθος αριθµών από το 1 έως και το 75. Η κάθε σειρά αριθµών παρατάσσεται σε έναν πίνακα αποτελούµενο από 5 στήλες και 5 σειρές. Τα κέρδη των τυχερών εξαρτώνται από τις θέσεις που καταλαµβάνουν οι κληρωθέντες αριθµοί σε κάθε σειρά αριθµών του παίκτη (διαγώνιες, γωνίες, σταυρούς) και το πλήθος των αριθµών που ταυτίζονται µετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας και των τριών κληρώσεων. Η τιµή της στήλης όλων των παιγνίων της ΟΠΑΠ καθορίζεται µε απόφαση του.σ. της εταιρίας και εγκρίνεται από τον υπουργό Οικονοµικών και υφυπουργό Πολιτισµού αρµόδιο για θέµατα αθλητισµού. ίκτυο Πρακτορείων Η διάθεση των παιχνιδιών της ΟΠΑΠ Α.Ε. στην Ελλάδα πραγµατοποιείται µέσω ενός ευρύ δικτύου από πρακτορεία τα οποία είναι συνδεδεµένα on-line µε το κεντρικό πληροφοριακό σύστηµα της Εταιρίας στην Αθήνα. Επενδύσεις σε Νέα Παιχνίδια Νέα Παιχνίδια Κόστος ( χιλ.) Σούπερ 3 Λογισµικό 323 EXTRA 5 Λογισµικό 426 ΚΙΝΟ Λογισµικό 411 Εξοπλισµός Σύνολο Επενδύσεων Πηγή: ΟΠΑΠ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Η Εταιρία στοχεύει στη διατήρηση των επενδύσεων αναφορικά µε την ανάπτυξη νέων παιχνιδιών και τον ανασχεδιασµό των υφιστάµενων ώστε να επιµηκύνουν την ελκυστικότητά τους. Επιπλέον σχεδιάζει ένα 5ετές πρόγραµµα αναδιάρθρωσης των πρακτορείων σε εταιρική µορφή κάνοντας χρήση κινήτρων, όπως επιχορηγούµενων δανείων για τη χρηµατοδότηση της επένδυσης των πρακτόρων σε µεγαλύτερους χώρους. Για τα έτη 2003 και 2004 η Εταιρία σκοπεύει να επενδύσει περίπου 24,09 εκατ. και 51,75 εκατ. αντίστοιχα, όπου συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια τερµατικών µηχανών και η ανάπτυξη συστήµατος µετάδοσης οπτικοακουστικής πληροφόρησης στα πρακτορεία. Επιπλέον, η εταιρία προχωρά όπου κρίνει αναγκαίο στον εκσυγχρονισµό του τεχνολογικού της εξοπλισµού και του πληροφορικού της συστήµατος Τµήµα Ανάλυσης 7

8 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΚΛΑ ΟΥ Η εταιρία δραστηριοποιείται στον κλάδο των τυχερών παιχνιδιών και στοιχηµάτων και ανήκει στον κλάδο «Τυχερά παιχνίδια και Στοιχήµατα». ιεθνώς τα τυχερά παιχνίδια οµαδοποιούνται σε Παιχνίδια Καζίνο Ιππόδροµος - Λοιπά τυχερά παιχνίδια Λαχεία (lotteries) Θεσµικό πλαίσιο που διέπει την Ευρωπαϊκή Αγορά Στη νοµοθεσία που διέπει τα τυχερά παιχνίδια στην Ευρώπη δεν υπάρχουν δεσµευτικές διατάξεις που να επιβάλλουν την ύπαρξη µονοπωλίου. Υπάρχουν όµως δικαστικές αποφάσεις οι οποίες υποδεικνύουν ότι υπάρχουν µονοπωλιακές τάσεις στον τοµέα των τυχερών παιχνιδιών. Ο έλεγχος και η ρύθµιση του κλάδου των τυχερών παιχνιδιών στα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανήκει µέχρι σήµερα, βάσει της αρχής της επικουρικότητας, σε κάθε κράτος µέλος. Σε όλα τα κράτη µέλη της Ε.Ε. υπάρχει εθνικό µονοπώλιο για όλα τα διεξαγόµενα τυχερά παιχνίδια. Επίσης υπάρχει ρητή απαγόρευση διεξαγωγής τυχερών παιχνιδιών µιας χώρας σε άλλες της Ε.Ε.. Θεσµικό πλαίσιο που διέπει την Ελληνική Αγορά Στον ελληνικό χώρο η εθνική νοµοθεσία προβλέπει την ύπαρξη κρατικού µονοπωλίου στον τοµέα των τυχερών παιχνιδιών. Το Ελληνικό ηµόσιο κατέχει τα αποκλειστικά δικαιώµατα εκµετάλλευσης των τυχερών παιχνιδιών και µπορεί να παραχωρεί το αποκλειστικό δικαίωµα διοργάνωσης και λειτουργίας των τυχερών παιχνιδιών σε διάφορους οργανισµούς (ΟΠΑΠ, Ο..Ι.Ε.) εταιρίες καζίνο και στιγ- µιαίων λαχείων. Η εισαγωγή ενός νέου παιχνιδιού αυξάνει προσωρινά το µέγεθος της αγοράς εκτοπίζοντας σε µεγαλύτερο ή µικρότερο βαθµό τα υφιστάµενα παιχνίδια όχι µόνο των ανταγωνιστικών επιχειρήσεων, αλλά και της ίδιας της επιχείρησης που το εισάγει. Επίσης σηµαντικοί παράγοντες για την ανάπτυξη της αγοράς των τυχερών παιχνιδιών προκύπτουν από τη σύνθεση του πληθυσµού και το βιοτικό τους επίπεδο, καθώς επίσης η εξασφάλιση ή µη ικανοποιητικού εισοδήµατος επηρεάζουν επίσης το βαθµό διείσδυσης των τυχερών παιχνιδιών. Η Εγχώρια Αγορά - Ανταγωνισµός Κατά τη τελευταία 5ετία, το µέγεθος της αγοράς τυχερών παιχνιδιών παρουσίασε αύξηση κατά 73% φτάνοντας τα 4,23 δισ. έναντι 2,45 δισ. το Η σηµαντική αυτή διεύρυνση οφείλεται στη λειτουργία ιδιωτικών καζίνο και στην εισαγωγή του παιχνιδιού Πάµε Στοίχηµα. Αγορά λαχείων: Η συγκεκριµένη αγορά αποτελείται από τα παιχνίδια του ΟΠΑΠ, τα κρατικά λαχεία και το Ξυστό. Ο ανταγωνισµός στη αγορά αυτή είναι περιορισµένος και δεν αναµένεται να διαφοροποιηθεί στα. Η εισαγωγή του στοιχήµατος από τον ΟΠΑΠ το 2000 είχε σαν αποτέλεσµα τη ραγδαία αύξηση του κύκλου εργασιών της αγοράς των λαχείων. Αγορά Καζίνο και Ιπποδρόµου: Η χορήγηση αδειών σε ιδιώτες, Έλληνες και ξένους, για την ίδρυση καζίνο δείχνει ότι η συγκεκριµένη αγορά είναι πιο απελευθερωµένη από αυτή των λαχείων. Η χορήγηση άλλων αδειών αλλά και η ιδιωτικοποίηση των κρατικών καζίνο αναµένεται να αυξήσει τον ανταγωνισµό. Η ανάπτυξη της αγοράς των τυχερών παιχνιδιών είναι σε απόλυτη συνάρτηση µε τη συνολική ανάπτυξη της οικονοµίας της χώρας αφού σηµαντικός παράγοντας αποτελεί το συνολικό διαθέσιµο εισόδηµα του κοινού. Η Παράνοµη Αγορά Τυχερών Παιχνιδιών: Στην Ελλάδα χαρακτηριστικό σηµείο αποτελεί η ύπαρξη παράνοµης αγοράς τυχερών παιχνιδιών που έχουν τη µορφή κουλοχέρηδων (slot-machines) ή παράνοµων στοιχηµάτων, καθώς και η λειτουργία παράνοµων χαρτοπαιχτικών λεσχών Τµήµα Ανάλυσης 8

9 Θέση της εταιρίας στον κλάδο: Κατά το 2001 η εταιρία κατείχε το 21,7% της συνολικής αγοράς και το 56,0% αυτής των λαχείων. Στη χρήση 2001 η εισαγωγή του Στοιχήµατος αύξησε το µερίδιο αγοράς της στα επίπεδα του 78%. Στην πενταετία η επίσηµη αγορά τυχερών παιχνιδιών παρουσίασε µέσο ετήσιο ρυθµό µεταβολής 15%. ιεθνής Εµπειρία Κατά το 2001, η παγκόσµια αγορά τυχερών παιχνιδιών ανήλθε περίπου σε δισ. από τα οποία τα 142 δισ. αφορούσαν το τοµέα των λαχείων και τα 255 δισ. τον τοµέα στοιχηµάτων επί αθλητικών γεγονότων. Για την ίδια χρονιά, το σύνολο της νόµιµης αγοράς των τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα ανήλθε σε 4,2 δισ. αντιπροσωπεύοντας το 3,2% του Α.Ε.Π. ή 380 κατά κεφαλήν. Η προοπτική ανάπτυξης του κλάδου έγκειται τόσο στην εξεύρεση νέων τµηµάτων αγοράς ή νέων προϊόντων όσο και στην ανάπτυξη των συστηµάτων τους και σε άλλα δίκτυα διανοµής όπως το διαδίκτυο, τη σταθερή και κινητή τηλεφωνία και τη αµφίδροµη τηλεόραση. Βασικά πλεονεκτήµατα αυτών είναι η αµεσότητα στη συµµετοχή καθώς και η ελκυστικότητα λόγω καινοτοµίας. Το ποσοστό διείσδυσης στα νέα µέσα αναµένεται να υπερδιπλασιαστεί στην επόµενη πενταετία (διαφορετικό για κάθε ήπειρο) και θα αποτελέσει πεδίο δράσης τόσο για τους οργανισµούς διεξαγωγής τυχερών παιχνιδιών όσο και για προµηθευτές. Τα παραδοσιακά δίκτυα διανοµής θα πρέπει να παρέχουν κι άλλες υπηρεσίες όπως πληρωµή λογαριασµών µέσω προπληρωµένων ή πιστωτικών καρτών, σύγχρονα συστήµατα χρέωσης (billing application), έκδοση εισιτηρίων κτλ. Η διεθνή τάση µας δείχνει ότι το ενδιαφέρον των παικτών µετατοπίζεται στα νέας γενιάς παιχνίδια που προσφέρουν αµεσότητα, αµφίδροµη συµµετοχή και υψηλότερα ποσοστά διανοµής κερδών στους νικητές. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα οι πωλήσεις των αριθµολαχείων και παραδοσιακών λαχείων να παρουσιάζουν στασιµότητα ή ακόµα και µείωση, ενώ αύξηση των πωλήσεων παρουσιάζουν τα παιχνίδια στοιχηµάτων και βιντεολόττο (VLT) ειδικά στις αναπτυσσόµενες αγορές τυχερών παιχνιδιών των Η.Π.Α. και της Ευρώπης. Ειδικότερα για το έτος 2001 στις Η.Π.Α. η αύξηση των πωλήσεων του βιντεολόττο ανήλθε σε ποσοστό της τάξεως 13% ενώ για την Ευρώπη η αύξηση πωλήσεων των προκαθορισµένων στοιχηµάτων ανήλθε σε ποσοστό τάξεως περίπου 15%. Η Αγορά Τυχερών Παιχνιδιών Στην Ελλάδα ΟΠΑΠ ,4% ,7% ,6% ,8% ΚΡΑΤΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ-ΞΥΣΤΟ ,7% ,0% ,5% ,8% ΙΠΠΟ ΡΟΜΟΣ ,4% ,1% ,2% ,3% ΚΑΖΙΝΟ ,5% ,2% ,7% ,2% ΣΥΝΟΛΟ Τµήµα Ανάλυσης 9

10 ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Τα αποτελέσµατα του ΟΠΑΠ κατά την τελευταία 3ετία παρουσιάζουν αυξητική τάση. Κατά τη χρήση του 2001, ο κύκλος εργασιών ενισχύθηκε κατά 24,2% σε ετήσια βάση. Η αύξηση αυτή αποδίδεται στο µεγαλύτερο βαθµό στο Πάµε Στοίχηµα, η αποδοχή του οποίου ξεπέρασε τις προσδοκίες τόσο της Εταιρίας όσο και της αγοράς. Αντίθετα µε το προαναφερόµενο παιχνίδι, οι πωλήσεις παλαιότερων παιχνιδιών τα οποία αποτελούσαν τη βασική πηγή εσόδων του ΟΠΑΠ όπως το Λόττο και το Προπό παρουσίασαν σηµαντική κάµψη κατά 8,8% και 30,1% αντίστοιχα. Η µείωση αυτή είναι αποτέλεσµα αφενός της εισόδου του Πάµε Στοίχηµα το οποίο έχει προσελκύσει την πλειοψηφία των παιχτών και αφετέρου το γεγονός ότι και τα δύο παιχνίδια έχουν πλέον εισέλθει στη φάση της ωριµότητας. Εξαίρεση αποτελεί το παιχνίδι Τζόκερ του οποίου τα έσοδα παρουσίασαν αύξηση λόγω κυρίως των πολλαπλών jackpot κατά τη διάρκεια της χρονιάς τα οποία προσελκύουν το ενδιαφέρον των παιχτών. Τα καθαρά αποτελέσµατα του ΟΠΑΠ παρουσίασαν µείωση κατά το 2001 ως αποτέλεσµα της πολιτικής της Εταιρίας να βελτιώσει την ελκυστικότητα των παιχνιδιών προσφέροντας ελαφρώς υψηλότερες αποδώσεις σε νικητές, ενώ παράλληλα, το Πάµε Στοίχηµα το οποίο αντιπροσωπεύει την πλειοψηφία των εσόδων αποδίδει σηµαντικά µεγαλύτερο ποσοστό στους νικητές (66,5%) σε σχέση µε τα άλλα παιχνίδια. Η προµήθεια πρακτόρων αποτελεί το σηµαντικότερο στοιχείο κόστους πωλήσεων προ αποσβέσεων της Εταιρίας και ανέρχεται σε 12% επί των ακαθάριστων εσόδων των παιχνιδιών εκτός των εσόδων του Πάµε Στοίχηµα όπου ανέρχεται σε 8%. Η Εταιρία δεν πραγµατοποιεί υψηλές επενδύσεις καθώς το υπάρχον δίκτυο που έχει αναπτύξει καλύπτει λειτουργικά την εισαγωγή νέων παιχνιδιών µε µικρές µόνο προσθήκες, ενώ το κόστος συντήρησης διατηρείται σε χαµηλά επίπεδα. Ο µακροπρόθεσµος τραπεζικός δανεισµός ο οποίος παρουσιάζεται ιδιαίτερα υψηλός κατά τη χρήση 2001, αφορά δάνεια που είχε συνάψει η Εταιρία για λογαριασµό φορέων του ελληνικού δηµοσίου. Τα επίπεδα του τραπεζικού δανεισµού αναµένεται να µηδενιστούν σταδιακά τα επόµενα έτη καθώς οι δαπάνες της Εταιρίας υπερκαλύπτονται από τα ίδια κεφάλαια διανέµοντας συγχρόνως µερίσµατα ύψους 80% των καθαρών ετήσιων κερδών. Η αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας κινείται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα τα οποία αντανακλούν την δυνατότητα να επιτυγχάνει πολύ υψηλή κερδοφορία χωρίς να πραγµατοποιεί υψηλές επενδύσεις. Κατά το 9µηνο του 2002, (σύµφωνα µε τα.λ.π.), ο κύκλος εργασιών διαµορφώθηκε σε 1.357,5 εκατ., έναντι 1.204,3 εκατ. το αντίστοιχο περσινό διάστηµα, σηµειώνοντας αύξηση κατά 12,72%. Τη µεγαλύτερη συµβολή στην αύξηση του κύκλου εργασιών είχε το παιχνίδι Πάµε Στοίχηµα, οι πωλήσεις του οποίου ανήλθαν στα 1.053,1 εκατ., αυξηµένες κατά 19,53% σε σχέση µε το περσινό 9µηνο. Αυξηµένες εµφανίζονται και οι πωλήσεις στα παιχνίδια Λόττο (+2%), Πρότο (+5,96%) και Προπό (+10,4%), ενώ οι πωλήσεις του Τζόκερ εµφανίζουν µείωση της τάξης του 13,78%, καθώς η έλλειψη επαναλαµβανόµενων jackpot συνέβαλε στη µικρότερη συµµετοχή των παικτών. Η εταιρία διέθεσε προµέρισµα για την τρέχουσα χρήση 0,27 ανά µετοχή (µερισµατική απόδοση 3,01%). Ιστορική Εξέλιξη Αποτελεσµάτων ΟΠΑΠ Α 2000Α 2001Α Κύκλος Εργασιών Μικτά Κέρδη EBITDA 2003 Τµήµα Ανάλυσης 10

11 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑ ΟΧΕΣ Για το 2002, αναµένουµε αύξηση του κύκλου εργασιών του ΟΠΑΠ κατά 11,6% περίπου σε ετήσια βάση, µε τα καθαρά έσοδα να ενισχύονται µε χαµηλότερους ρυθµούς (+9,94%) λόγω της αύξησης των αποδόσεων στους νικητές. Για την επόµενη 5ετία ο ΜΕΡΑ01-06 αναµένεται φτάσει τα επίπεδα του 8,3% περίπου. Η αύξηση του κύκλου εργασιών για το 2002 οφείλεται κυρίως στην αύξηση των εσόδων από το Πάµε Στοίχηµα (+15,3%) καθώς και στην αύξηση από τα παιχνίδια Πρότο και Προπό και την είσοδο των δύο νέων παιχνιδιών στα τέλη του έτους. Τα περιθώρια λειτουργικού κέρδους αναµένεται να παραµείνουν σταθερά κατά το 2002 και να παρουσιάσουν µείωση κατά τα επόµενα 5 έτη λόγω της αύξησης των αποδόσεων στους νικητές και των εξόδων διοικητικής λειτουργίας και λειτουργίας διάθεσης (λόγω κυρίως της αύξησης της διαφηµιστικής δαπάνης). Η ενίσχυση των πωλήσεων την επόµενη 5ετία εκτιµούµε ότι θα οφείλεται 1. στην εισαγωγή νέων παιχνιδιών και κυρίως του ΚΙΝΟ το οποίο εκτιµάται ότι θα παρουσιάσει ιδιαίτερη επιτυχία εµφανίζοντας σύµφωνα µε τις δικές µας προβλέψεις αυξηµένα έσοδα για την επόµενη 3ετία 2. στον εµπλουτισµό των παιχνιδιών µε επιπλέον δυνατότητες και νέα στοιχήµατα (εκτός του ιπποδροµιακού) 3. στην εφαρµογή νέων µορφών διανοµής όπως του τηλεφωνικού στοιχήµατος και του στοιχήµατος µέσω Internet ή ψηφιακής τηλεόρασης 4. στην απαγόρευση των ηλεκτρονικών παιχνιδιών που οδηγεί σε έλεγχο και περιορισµό του παράνοµου τζόγου Τα έσοδα του ΟΠΑΠ επηρεάζονται και από παράγοντες που δεν εξαρτώνται από την Εταιρία όπως ο αριθµός των αθλητικών γεγονότων κατά τη διάρκεια του έτους ή/και ο αριθµός των jackpot στα αριθ- µολαχεία. Όσο περισσότερα αθλητικά γεγονότα σε παγκόσµιο επίπεδο (παγκόσµιο πρωτάθληµα ποδοσφαίρου, Ολυµπιακοί αγώνες) υπάρχουν κατά τη διάρκεια του έτους τόσο µεγαλύτερος ο στοιχηµατισµός και το αντίστροφο. Αντίστοιχα όσο ο αριθµός των jackpot κατά τη διάρκεια του έτους µεγαλώνει τα έσοδα των αριθµολαχείων που επιτυγχάνουν αυτό το γεγονός ενισχύονται. Ιστορικοί και Προβλεπόµενοι Χρηµ/µικοί είκτες 2000Α 2001Α 2002Ε 2003Π 2004Π 2005Π Περιθώρια Κέρδους Μικτό (προ αποσβέσεων) 21,72% 23,07% 22,95% 22,24% 22,37% 21,95% EBITDA 23,90% 22,21% 22,12% 21,04% 20,91% 20,38% EBIT 22,29% 20,67% 20,86% 19,82% 19,82% 19,22% Απόδοση Κεφαλαίου (Μ.Ο.) Απόδ. επενδ. Κεφ. 4,46% 69,01% 68,79% 76,11% 82,19% 75,62% Απόδοση ενεργητικού 2,60% 34,05% 29,72% 32,90% 35,70% 33,54% Απόδοση ιδίων Κεφ. 14,04% 186,83% 136,73% 118,42% 108,44% 89,83% Αποδοτικότητα (Μ.Ο.) Πωλήσεις επί ενεργητικού (x) 3,16 2,58 2,49 2,73 2,94 2,83 Ηµέρες κυκλ. αποθεµάτων 0,57 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 Ηµέρες κυκλ. πελατών 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ηµέρες κυκλ. Προµηθευτών 4,53 3,65 4,00 4,00 4,00 4,00 Κεφαλαιακή οµή Σύνολο υποχρ. / Ίδια κεφάλαια 462,31% 427,20% 295,99% 219,80% 180,23% 147,92% άνεια/ Ίδια κεφάλαια 226,83% 132,77% 72,93% 41,94% 23,90% 14,53% Καθ. ενσωµ. Πάγια/ Συν. ενεργητ. 4,76% 2,80% 3,26% 4,92% 6,61% 8,48% Κεφαλαιακή Μόχλευση Ίδια κεφ. / Συν. Ενεργ. 17,58% 18,68% 24,81% 30,68% 34,98% 39,56% Μόχλευση 226,83% 132,77% 72,93% 41,94% 23,90% 14,53% Ρευστότητα Κυκλοφοριακή Ρευστότητα 0,68 0,91 0,99 1,04 1,09 1,16 Άµεση Ρευστότητα 0,67 0,91 0,99 1,03 1,09 1,16 Πηγή: Φάσµα ΑΧΕΠΕΥ 2003 Τµήµα Ανάλυσης 11

12 Τα περιθώρια του EBITDA αναµένεται να κινηθούν σε επίπεδα ελαφρώς χαµηλότερα κατά τα επόµενα έτη. Οι παραδοχές για τη πορεία των περιθωρίων EBITDA βασίζονται: 1. στη µικρή αύξηση της απόδοσης των υπαρχόντων παιχνιδιών σε νικητές προκειµένου να γίνουν περισσότερο ελκυστικά 2. στην εισαγωγή του παιχνιδιού ΚΙΝΟ το οποίο αποδίδει περίπου 70% σε νικητές µε αποτέλεσµα να µειώνει το συνολικό µικτό περιθώριο κέρδους. 3. στην αύξηση των εξόδων λειτουργίας διάθεσης εξαιτίας της αύξησης της διαφηµιστικής δαπάνης Η Απόφαση για τη Σύµβαση µε την Intralot Στις αρχές του έτους, το Τριµελές ιαιτητικό ικαστήριο αποφάσισε την καταβολή από τον ΟΠΑΠ στην Intralot αποζηµίωσης ύψους 37,41 εκατ. για κάθε χρόνο καθυστέρησης στη λειτουργία του ιπποδροµιακού στοιχήµατος στην Ελλάδα. Κατόπιν αυτής της απόφασης, κατά της οποίας ο Οργανισµός θα προσφύγει στην Τακτική ικαιοσύνη, επιδιώκοντας την ακύρωσή της, τα οικονοµικά αποτελέσµατα της Εταιρίας για το 2002, θα επιβαρυνθούν µε περίπου 65 εκατ.. Κατά τα επόµενα έτη και έως το 2006 τα αποτελέσµατα της Εταιρίας θα επιβαρύνονται µε το ποσό των 37,4 εκατ. ετησίως, εφόσον δεν δικαιωθεί η εταιρία από την προσφυγή της στα πολιτικά δικαστήρια. Το ποσό αυτό συ- µπεριλαµβάνεται στις προβλέψεις µας για τα µελλοντικά αποτελέσµατα της Εταιρίας ως έκτακτο έξοδο. Σηµειώνουµε ότι η µείωση στα κέρδη (µ.φ.) ανά µετοχή για το 2002 και το 2003 λόγω της αναπροσαρµογής αυτής κινήθηκε στα επίπεδα του 14,8% και 8,3% αντίστοιχα. Για τον παραπάνω υπολογισµό έχουµε θεωρήσει ότι το έκτακτο έξοδο εκπίπτει φορολογικά. Σε αντίθετη περίπτωση η µείωση στα κέρδη (µ.φ.) ανά µετοχή είναι µεγαλύτερη. Ιστορική & Προβλεπόµενη Εξέλιξη Λειτουργικών Κερδών (βάση=100) Η σταδιακή είσοδος νέων παιχνιδιών ενισχύει το κύκλο εργασιών της Εταιρίας. Η δραστηριότητα του ΟΠΑΠ δεν απαιτεί κοστοβόρες επενδύσεις µε αποτέλεσµα η κερδοφορία να µην επηρεάζεται από αποσβέσεις Α 2000Α 2001Α 2002Ε 2003Π 2004Π 2005Π Κύκλος Ερ γασιών Μικτά Κέρδη EBITDA Ιστορική & Προβλεπόµενη Πορεία εικτών Αποδοτικότητας Οι δείκτες αποδοτικότητας της Εταιρίας κινούνται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα αποτυπώνοντας µε τον καλύτερο τρόπο τη δυναµική της 200,00% 150,00% 100,00% 50,00% 0, 00% 2000Α 2001Α 2002Ε 2003Π 2004Π 2005Π ROIC ROA ROE Πηγή: Φάσµα ΑΧΕΠΕΥ 2003 Τµήµα Ανάλυσης 12

13 Ιστορική & Προβλεπόµενη Ανάλυση Πωλήσεων 2000Α 2001Α 2002Ε 2003Π 2004Π 2005Π ΠΡΟ ΠΟ Μικτά Έσοδα Αποδόσεις σε Νικητές Καθαρά Έσοδα ΛΟΤΤΟ ΠΡΟΤΟ Μικτά Έσοδα Αποδόσεις σε Νικητές Καθαρά Έσοδα Μεικτά Έσοδα Αποδόσεις σε Νικητές Καθαρά Έσοδα ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ Μικτά Έσοδα Αποδόσεις σε Νικητές Καθαρά Έσοδα ΤΖΟΚΕΡ Μικτά Έσοδα Αποδόσεις σε Νικητές Καθαρά Έσοδα ΣΤΟΙΧΗΜΑ Μικτά Έσοδα Αποδόσεις σε Νικητές Καθαρά Έσοδα Super 3 Extra 5 Kino Μικτά Έσοδα Αποδόσεις σε Νικητές Καθαρά Έσοδα Μεικτά Έσοδα Αποδόσεις σε Νικητές Καθαρά Έσοδα Μικτά Έσοδα Αποδόσεις σε Νικητές Καθαρά Έσοδα Νέο Παιχνίδι Μικτά Έσοδα Αποδόσεις σε Νικητές Καθαρά Έσοδα ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΩΝ ΕΣΟ ΩΝ Τµήµα Ανάλυσης 13

14 ΜΕΘΟ ΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Η συνδυασµένη χρήση των µεθόδων αποτίµησης χρησιµοποιώντας συντελεστή βαρύτητας 50% για τη µέθοδο των προεξοφληµένων ταµειακών ροών και 50% για τη µέθοδο προεξοφληµένων µελλοντικών µερισµάτων καταλήγει σε µία µέση τιµή η οποία διαµορφώνεται σε 12,01 ανά µετοχή. 1. Προεξόφληση των «ελεύθερων ταµειακών ροών» (Discounted Free Cash Flow). Το υπόδειγµα που χρησιµοποιήσαµε για να αποτιµήσουµε την εταιρία, βασίστηκε στην προεξόφληση των µελλοντικών «ελεύθερων ταµειακών ροών» (Discounted Free Cash Flow). Για το συγκεκριµένο υπόδειγµα εφαρµόσαµε τη µέθοδο της ανάλυσης ευαισθησίας χρησιµοποιώντας πέντε διαφορετικές τιµές για το µέσο σταθµικό κόστος κεφαλαίου (WACC), οι οποίες κυµαίνονται µεταξύ 8,00% και 10,00% καθώς και 5 διαφορετικές τιµές για το ρυθµό ανάπτυξης στο διηνεκές (Perpetuity growth) µεταξύ 0,8% και 2,5%. Το εύρος τιµών που προκύπτει ακολουθώντας την προαναφερόµενη µέθοδο είναι από 12,58 έως 15,47 µε τη µέση τιµή να διαµορφώνεται σε 13,46. ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑ ΟΧΕΣ 2002Ε 2003Π 2004Π 2005Π 2006Π 2007Π 2008Π 2009Π 2010Π 2011Π ιηνεκές Ελεύθερες Ταµιακές Ροές Κόστος Κεφαλαίου 6,36% 7,11% 7,67% 8,03% 8,36% 8,47% 8,73% 8,73% 8,73% 8,73% 8,73% Συσσωρευµένη Παρούσα Αξία Υπολειµµατική Αξία Π.Α. Υπολειµµατικής Αξίας Αποτελέσµατα Αποτίµησης Π.Α. Μελλοντικών Ταµιακών Ροών Π.Α. Υπολειµµατικής Αξίας Μείον: Καθαρο Χρέος Επιχείρησης Πλέον: Συµµετοχές Αξία Επιχείρησης (αναλογία µετόχων) Αξία Μετοχής 13,46 ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ WACC 2002Ε 2003Π 2004Π 2005Π 2006Π 2007Π 2008Π 2009Π 2010Π 2011Π ιηνεκές Κόστος Κεφαλαίου (WACC) 5,52% 6,36% 7,11% 7,67% 8,03% 8,36% 8,47% 8,73% 8,73% 8,73% 8,73% Risk Free Rate 5,0% 5,1% 5,2% 5,2% 5,2% 5,2% 5,2% 5,2% 5,2% 5,2% 5,2% Συντελεστής Beta 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 Market risk Premium 4,7% 4,7% 4,7% 4,7% 4,7% 4,7% 4,7% 4,7% 4,7% 4,7% 4,7% Debt / Debt+Equity 57,0% 42,2% 29,5% 19,3% 12,7% 6,6% 4,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Cost of Debt 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% Tax Rate 35,00% 35,00% 35,00% 35,00% 35,00% 35,00% 35,00% 35,00% 35,00% 35,00% 35,00% Πηγή: Φάσµα ΑΧΕΠΕΥ Ανάλυση Ευαισθησίας WACC Growth 8,00% 8,50% 8,73% 9,50% 10,00% 0,80% 13,63 13,35 13,23 12,82 12,58 1,00% 13,81 13,52 13,39 12,98 12,73 1,08% 13,88 13,59 13,46 13,04 12,79 1,80% 14,60 14,28 14,13 13,67 13,39 2,50% 15,47 15,10 14,94 14,42 14, Τµήµα Ανάλυσης 14

15 2. Προεξόφληση Μερισµάτων Σύµφωνα µε την µέθοδο της προεξόφλησης των µελλοντικών µερισµάτων που εκτιµούµε ότι θα διανεί- µει η Εταιρία κατά την επόµενη 10-ετία βάση των προβλεπόµενων καθαρών κερδών, η µέση τιµή που προκύπτει διαµορφώνεται σε 10,22 ανά µετοχή. ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑ ΟΧΕΣ 2002Ε 2003Π 2004Π 2005Π 2006Π 2007Π 2008Π 2009Π 2010Π 2011Π ιηνεκές Ρυθµός Αύξησης των Πωλήσεων 11,60% 11,11% 13,53% 3,58% 2,23% 1,72% 1,95% 1,36% 1,14% 1,08% 1,08% Ρυθµός Αύξησης του EBITDA 12,66% 4,27% 12,85% 0,92% 1,65% 1,53% 3,12% 0,98% 0,62% 0,60% 0,60% Ρυθµός Αύξησης του EBIT 14,23% 4,10% 13,51% 0,45% 1,26% 1,27% 2,61% 0,60% 0,25% 0,32% 0,32% Ρυθµός Αύξησης των Κερδών π.φ. -1,35% 11,68% 14,87% 0,88% 1,71% 9,52% 3,00% 1,06% 0,96% 1,00% 1,00% Ρυθµός Αύξησης κερδών µ.φ.δ.µ. 1,09% 11,68% 14,87% 0,88% 1,71% 9,52% 3,00% 1,06% 0,96% 1,00% 1,00% Ποσοστό διανεµηθέντων κερδών 80,00% 80,00% 80,00% 80,00% 80,00% 80,00% 80,00% 80,00% 80,00% 80,00% 80,00% Ρυθµός Αύξησης του Μερίσµατος 39,88% 11,68% 14,87% 0,88% 1,71% 9,52% 3,00% 1,06% 0,96% 1,00% 1,50% Αποτελέσµατα Αποτίµησης Π.Α. Μελλοντικών Μερισµάτων 5,11 Π.Α. Υπολειµµατικής Αξίας 5,60 Αξία Μετοχής 10,72 x αρ. Μετοχών Αξία Μετοχών Μείον: Καθαρό Χρέος Επιχείρησης Πλέον: Συµµετοχές Αξία Επιχείρησης (αναλ. µετόχων) Αξία Μετοχής 10,22 Πηγή: Φάσµα ΑΧΕΠΕΥ 2003 Τµήµα Ανάλυσης 15

16 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (σε χιλ. ευρώ) 2000Α 2001Α 2002Ε 2003Π 2004Π 2005Π Έξοδα Εγκατάστασης Καθαρά Πάγια Συµµετοχές κτλ Σύνολο Παγίου Ενεργητικού ετήσια µεταβολή -5,5% -3,8% -0,6% 0,9% 1,7% Αποθέµατα ετήσια µεταβολή -30,2% 12,3% 12,1% 13,3% 4,1% Πελάτες ετήσια µεταβολή 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Λοιπές Απαιτήσεις Χρεόγραφα & ιαθέσιµα Σύνολο Κυκλοφ. Ενεργητικού ετήσια µεταβολή 154,8% 1,6% 4,6% 14,2% 8,4% Μεταβατ. Λογαρ. Ενεργητικού Σύνολο Ενεργητικού Μετοχικό Κεφάλαιο Αποθεµατ. & Αποτελ. εις νέο Λοιποί λογ/σµοι Ιδίων Κεφ Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ετήσια µεταβολή 47,7% 31,7% 26,9% 24,3% 19,7% Προβλέψεις Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις ετήσια µεταβολή -36,4% -16,1% -32,4% -41,0% -46,4% Βραχυπρόθεσµος ανεισµός Υποχρ. από Φόρους - Τέλη Προµηθευτές Λοιπές βραχυπρ. Υποχρεώσεις Σύνολο Βραχ. Υποχρεώσεων ετήσια µεταβολή 90,9% -6,9% 0,2% 8,5% 1,9% Σύνολο Υποχρεώσεων Μεταβατ. Λογαρ. Παθητικού Σύνολο Παθητικού ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΝ (σε χιλ. ευρώ) 2001Α 2001Α 2002Ε 2003Π 2004Π 2005Π Κύκλος Εργασιών ετήσια µεταβολή 24,2% 11,6% 11,1% 13,5% 3,6% Κόστος Πωλήσεων Μικτό Κέρδος ετήσια µεταβολή 31,9% 11,1% 7,7% 14,2% 1,6% Άλλα έσοδα εκµετάλλευσης Λειτουργικά Έξοδα EBITDA Περιθώριο EBITDA 23,90% 22,21% 22,12% 21,04% 20,91% 20,38% ετήσια µεταβολή 15,4% 11,2% 5,7% 12,9% 0,9% Λειτουργικό Κέρδος (EBIT) Περιθώριο EBIT 22,29% 20,67% 20,86% 19,82% 19,82% 19,22% ετήσια µεταβολή 15,2% 12,6% 5,6% 13,5% 0,5% Χρηµατοοικονοµικά Αποτελ Έκτακτα Αποτελέσµατα Σύνολο Αποσβέσεων ετήσια µεταβολή 18,3% -8,3% 7,0% 2,1% 9,4% Αποτελέσµατα προ φόρων Περιθώριο κερδών προ φόρων 22,56% 20,79% 18,37% 18,47% 18,69% 18,20% Φόροι Καθαρά Κέρδη Περιθώριο καθαρών κερδών 0,82% 13,18% 11,94% 12,00% 12,15% 11,83% ετήσια µεταβολή 1891,4% 1,1% 11,7% 14,9% 0,9% Κέρδη ανά Μετοχή (Κ/Μ ) 0,037 0,744 0,752 0,840 0,965 0,973 1 Αποτελέσµατα προ φόρων, τόκων & αποσβέσεων 2 Περιλαµβάνονται και τυχόν διαφορές φορολογικού ελέγχου 3 Κέρδη µετά φόρων 2003 Τµήµα Ανάλυσης 16

17 2003 Τµήµα Ανάλυσης 17

18 Οι παρατιθέµενες ανωτέρω πληροφορίες και στοιχεία έχουν ως αποκλειστικό σκοπό την πληροφόρηση των πελατών της ΦΑΣΜΑ ΑΧΕΠΕΥ και σε καµία περίπτωση δεν αποτελούν, ούτε δύνανται να εκληφθούν ως, προσφορά, συµβουλή ή προτροπή προς πώληση, αγορά ή διακράτηση εισηγµένων στο ΧΑ µετοχών. Οι εν λόγω πληροφορίες βασίζονται σε πηγές που θεωρούνται ως αξιόπιστες, των οποίων όµως δεν µπορεί να ελεγχθεί η ακρίβεια και πληρότητα. Σηµειώνεται ότι η ΦΑΣΜΑ ΑΧΕΠΕΥ ενδέχεται να προβαίνει σε κάθε είδους νόµιµες συναλλαγές επί µετοχών των αναφεροµένων ως άνω εταιριών για ίδιο λογαριασµό ή για λογαριασµό τρίτων. Η ΦΑΣΜΑ ΑΧΕΠΕΥ δεν αναλαµβάνει ευθύνη για επενδυτικές αποφάσεις βασισµένες στα κείµενα ή τις αξιολογήσεις του παρόντος Τµήµα Ανάλυσης 18

ΟΠΑΠ Α.Ε. Εταιρική Παρουσίαση Ιούνιος 2007 ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ

ΟΠΑΠ Α.Ε. Εταιρική Παρουσίαση Ιούνιος 2007 ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ ΟΠΑΠ Α.Ε. Εταιρική Παρουσίαση Ιούνιος 2007 ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ 1 Περιεχόµενα Ανασκόπηση Εταιρίας Πρόσφατες Εταιρικές Εξελίξεις Οικονοµικά Στοιχεία Η Μετοχή Επενδυτική Πρόταση 2 Ανασκόπηση Εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρική Παρουσίαση. Απρίλιος 2007

Εταιρική Παρουσίαση. Απρίλιος 2007 ΟΠΑΠΑ.Ε Α.Ε. Εταιρική Παρουσίαση Απρίλιος 2007 1 Περιεχόµενα ΑνασκόπησηΕταιρίας Πρόσφατες Εταιρικές Εξελίξεις Οικονοµικά Στοιχεία Η Μετοχή Επενδυτική Πρόταση 2 ΑνασκόπησηΕταιρίας 3 ΗΟΠΑΠ Α.Ε. µε µια µατιά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ)

ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ) ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ) ΚΛΑ ΟΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙ ΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝ ΥΑΣΜΕΝΗ ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΕ ΕΛΛΑ Α - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΗΜΟΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ : 10 12 ΙΟΥΛΙΟΥ 2002 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝ ΥΑΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ* Υφιστάµενος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007 ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007 Πωλήσεις: 1.151,3 εκ. ευρώ έναντι 1.044,0 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου 2006 (αύξηση 10,3%). Κέρδη προ τόκων, φόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2002 27 Φεβρουαρίου 2003. Κλάδος: Κινητή Τηλεφωνία. Βασικά Σηµεία Σχολιασµού

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2002 27 Φεβρουαρίου 2003. Κλάδος: Κινητή Τηλεφωνία. Βασικά Σηµεία Σχολιασµού Cosmote (CR) Tel (9.3200, 9.3200, 9.2000, 9.2400, -0.0800) February March April May June July August September October November December 2003 February March x100 12.0 11.5 11.0 10.5 10.0 9.5 9.0 8.5 8.0

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ AΝΑΛΥΣΗ. Τεγόπουλος Εκδόσεις. 27 Οκτωβρίου 2004. Τιµή (26/10/2004) 2,52

ΕΤΑΙΡΙΚΗ AΝΑΛΥΣΗ. Τεγόπουλος Εκδόσεις. 27 Οκτωβρίου 2004. Τιµή (26/10/2004) 2,52 ΕΤΑΙΡΙΚΗ AΝΑΛΥΣΗ Καραγεώργη Σερβίας 4, 105 62, Σύνταγµα Τηλ: 210 32 74 000, Fax: 210 32 74 009 e-mail: info@praxis.com.gr Τιµή (26/10/2004) 2,52 Τεγόπουλος Εκδόσεις Τιµή Στόχος (DCF) 3,00 Κλάδος: Εκδόσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα για το Τρίμηνο και το Δωδεκάμηνο που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2005

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα για το Τρίμηνο και το Δωδεκάμηνο που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2005 ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα για το Τρίμηνο και το Δωδεκάμηνο που έληξε 31 Δεκεμβρίου Πωλήσεις: 3.695,2 εκ. ευρώ έναντι 3.177,2 εκ. ευρώ το (αύξηση 16,3%) Προσαρμοσμένα κέρδη προ τόκων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 19 Ιανουαρίου 2004

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 19 Ιανουαρίου 2004 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 19 Ιανουαρίου 2004 Ανάλυση: Νικόλαος Λάττας Τηλ: 210-33 26 600 nlattas@fasma-sec.gr MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε Κλάδος: Πληροφορική Βασικά Σηµεία Επενδυτικής Πρότασης Τιµή Μετοχής (16/01/04) 3,40

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014 Η ΟΠΑΠ ανακοινώνει ενισχυμένα έσοδα σε συνδυασμό με σημαντική αύξηση της λειτουργική κερδοφορίας Αθήνα 27 Μαΐου 2014 Η ΟΠΑΠ Α.Ε. (OPAr.AT), η μεγαλύτερη εταιρεία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 26 Ιουνίου 2003

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 26 Ιουνίου 2003 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚLEEMANN Κλάδος: Παραγωγή Εξαρτηµάτων Ανελκυστήρων Ανάλυση: Ζωή Βασιλείου Τηλ: 210-33 26 619 zvasiliou@fasma-sec.gr Βασικά Σηµεία Επενδυτικής Πρότασης Η ηγετική θέση της Εταιρίας στον

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο Τύπου Καθαρά κέρδη: 67,3 εκ. ευρώ έναντι 258,0 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2012 (µείωση 73,9%).

ελτίο Τύπου Καθαρά κέρδη: 67,3 εκ. ευρώ έναντι 258,0 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2012 (µείωση 73,9%). ΟΠΑΠ ΑΕ Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2013 Η ΟΠΑΠ Α.Ε. ανακοινώνει βελτιωµένα έσοδα σε τριµηνιαία βάση - ιατηρείται ο στόχος καθαρής κερδοφορίας για το 2013 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΡΑΛΟΤ [ INLr.AT ] 17,10 ευρώ (28/02/2002) P/E (Eτ. K.μ.φ. 2002 Ε) 13,78x

ΙΝΤΡΑΛΟΤ [ INLr.AT ] 17,10 ευρώ (28/02/2002) P/E (Eτ. K.μ.φ. 2002 Ε) 13,78x INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL ΙΝΤΡΑΛΟΤ [ INLr.AT ] 17,10 ευρώ (28/02/2002) P/E (Eτ. K.μ.φ. 2002 Ε) 13,78x Κλάδος Δραστηριότητας: Τυχερών Παιχνιδιών Συστημάτων Πληροφορικής Δραστηριότητες: Σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2014

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2014 Η ΟΠΑΠ ανακοινώνει ετήσια αύξηση μεγεθών για πρώτη φορά μετά το 2008 Αθήνα 30 Μαρτίου 2015 Η ΟΠΑΠ Α.Ε. (OPAr.AT), η μεγαλύτερη εταιρία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, ανακοινώνει τα ενοποιημένα οικονομικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Αύγουστος 2002. ΓΑΛΑΞΙ Ι ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Κλάδος: Ιχθυοκαλλιέργειες

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Αύγουστος 2002. ΓΑΛΑΞΙ Ι ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Κλάδος: Ιχθυοκαλλιέργειες ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ανάλυση: Ζωή Βασιλείου Τηλ: 010-33 26 600 zvasiliou@fasma-sec.gr Χριστόφορος Μακρυάς Τηλ: 010-33 26 600 cmakrias@fasma-sec.gr ΓΑΛΑΞΙ Ι ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Κλάδος: Ιχθυοκαλλιέργειες Βασικά

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στις επόμενες σελίδες που ακολουθούν, μπορείτε να δείτε:

Στις επόμενες σελίδες που ακολουθούν, μπορείτε να δείτε: Στις επόμενες σελίδες που ακολουθούν, μπορείτε να δείτε: ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΡΙΘΜΟ ΕΙΚΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ... 2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ... 3 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Μ.Ρ. Α.Ε.... 4 ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015 Οι επιδόσεις του Α τριμήνου επιβεβαιώνουν τη συνεχιζόμενη αύξηση της κερδοφορίας Αθήνα 26 Μαΐου 2015 Η ΟΠΑΠ Α.Ε. (OPAr.AT, OPAP:GA), η μεγαλύτερη εταιρεία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, ανακοινώνει τα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός των νέων δελτίων

Οδηγός των νέων δελτίων Οδηγός των νέων δελτίων 4-7 Νέα εποχή Η ΟΠΑΠ Α.Ε. στο πλαίσιο της δυναμικής της ανάπτυξης, προχωρά στην αναμόρφωση και ανανέωση των παιχνιδιών της. Με ακόμη πιο λειτουργικό σχεδιασμό, μοντέρνα εμφάνιση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙ- ΚΡΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Q1:2007. 18 Μαΐου 2007. Τιµή (17/5/2007) 4,60 Γ ΧΑ (17/5/2007) 4.864,66. Κλάδος: Τρόφιµα & Ποτά

ΚΡΙ- ΚΡΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Q1:2007. 18 Μαΐου 2007. Τιµή (17/5/2007) 4,60 Γ ΧΑ (17/5/2007) 4.864,66. Κλάδος: Τρόφιµα & Ποτά Βλέπετε τελευταία σελίδα για γνωστοποιήσεις ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Q1:2007 Καραγεώργη Σερβίας 4, 105 62, Σύνταγµα Τηλ: 210 32 74 000, Fax: 210 32 74 009 e-mail: info@praxis.com.gr ΚΡΙ-ΚΡΙ Τιµή (17/5/2007)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Οκτώβριος 2002. FLEXOPACK Κλάδος: Πλαστικά Είδη

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Οκτώβριος 2002. FLEXOPACK Κλάδος: Πλαστικά Είδη ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ανάλυση: Χριστόφορος Μακρυάς Τηλ: 010-33 26 600 cmakrias@fasma-sec.gr 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Πορεία Τιµής Μετοχής (52 εβδοµάδων) 18/9/2001 18/11/2001 18/1/2002 18/3/2002 18/5/2002 18/7/2002

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ, 2005, ΚΑΙ 2004 (ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ, 2005, ΚΑΙ 2004 (ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ, 2005, ΚΑΙ 2004 (ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ) ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ 3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 4 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΓΟΡΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΗΤΕΡΑ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΓΟΡΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΗΤΕΡΑ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΓΟΡΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΗΤΕΡΑ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2015 31/8/2015

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2015 31/8/2015 Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2015 31/8/2015 Σύνοψη εξελίξεων και οικονοµικών µεγεθών για το 1 ο Εξάµηνο 2015 Παρατηρείται αυξηµένη αβεβαιότητα σε οικονοµικό και πολιτικό επίπεδο που επηρέασαν αρνητικά τα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου, 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αύξηση µεριδίου αγοράς κατά 1% στις Καταθέσεις και τις Χορηγήσεις Οργανικά Κέρδη 1 263 εκατ. (+7%) - Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ)

Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ) Πρώτη εφαρµογή των.π.x.π Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ) ΕΛΠ.Π.X.Π Πωλήσεις 127,7 100,8 EBITDA 22,2 19,1 % πωλήσεων 17,4% 19,0% Καθαρά Κέρδη µετά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 25 Φεβρουαρίου 2011 1. ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία εκ-10 εκ-09 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο Τύπου Τα έσοδα 4 ου τριµήνου της ΟΠΑΠ επιστρέφουν στο δρόµο της ανάπτυξης ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2013 1. ΣΥΝΟΨΗ

ελτίο Τύπου Τα έσοδα 4 ου τριµήνου της ΟΠΑΠ επιστρέφουν στο δρόµο της ανάπτυξης ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2013 1. ΣΥΝΟΨΗ Τα έσοδα 4 ου τριµήνου της ΟΠΑΠ επιστρέφουν στο δρόµο της ανάπτυξης Αθήνα 31 Μαρτίου 2014 Η ΟΠΑΠ Α.Ε. (OPAr.AT), η µεγαλύτερη εταιρεία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, ανακοινώνει τα ενοποιηµένα οικονοµικά

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Ισόρροπη και σταθερή ανάπτυξη των οικονοµικών µεγεθών τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό. Περαιτέρω βελτίωση των περιθωρίων κέρδους

Διαβάστε περισσότερα

Πωλήσεις EBITDA. Κέρδη μετά από φόρους. Κέρδη προ φόρων 23,5 25,8 300 16,1 10,9 13,3 17,1 7,9 14,3 16,1 19,4 22,3 10,3 9,7 6,4 2,6 13,4 13,1 8,9 5,7

Πωλήσεις EBITDA. Κέρδη μετά από φόρους. Κέρδη προ φόρων 23,5 25,8 300 16,1 10,9 13,3 17,1 7,9 14,3 16,1 19,4 22,3 10,3 9,7 6,4 2,6 13,4 13,1 8,9 5,7 Αποτελέσματα χρήσης 1.1-3.9.215 4 35 358 Πωλήσεις 312 287 283 298 3 25 EBITDA 23,5 25,8 3 25 2 15 1 213 19 2 15 1 1,9 13,3 17,1 16,1 7,9 5 5 21 211 212 (*) 213 214 9M 214 9M 215 21 211 212 (*) 213 214

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 27/2/2015

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 27/2/2015 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Απώλειες στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 904,59 µονάδες, σηµειώνοντας πτώση 2,00%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 118,25 εκατ. εκ των οποίων 24,09 αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2005

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2005 Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 2006 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2005 υναµική Αύξηση Καθαρών Κερδών κατά 47,4% σε 501εκ. έναντι στόχου 450εκ. ιανοµή Μερίσµατος 0,90 ανά µετοχή και δωρεάν µετοχών 2 νέες στις 10 παλαιές

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2014

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2014 Η ΟΠΑΠ ανακοινώνει συνεχιζόμενη αύξηση εσόδων και ενισχυμένα περιθώρια κερδοφορίας Αθήνα 25 Νοεμβρίου 2014 Η ΟΠΑΠ ΑΕ (OPAr.AT, OPAP:GA), η μεγαλύτερη εταιρεία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 205 Δείκτης κύριων βασικών ιδίων κεφαλαίων CET σχεδόν αμετάβλητος σε τριμηνιαία βάση παρά την πίεση στα εγχώρια έσοδα λόγω της εκτεταμένης τραπεζικής αργίας

Διαβάστε περισσότερα

Προφίλ της εταιρείας. Ηγετική θέση στο λιανικό εµπόριο παιχνιδιών στην Ελλάδα Jumbo ισχυρό όνοµα/ αξιοπιστία

Προφίλ της εταιρείας. Ηγετική θέση στο λιανικό εµπόριο παιχνιδιών στην Ελλάδα Jumbo ισχυρό όνοµα/ αξιοπιστία Σεπτέµβριος 2012 1 Προφίλ της εταιρείας Ηγετική θέση στο λιανικό εµπόριο παιχνιδιών στην Ελλάδα Jumbo ισχυρό όνοµα/ αξιοπιστία ιαφήµιση 2% των πωλήσεων Παρουσία σε τρείς χώρες (Ελλάδα, Κύπρο και Βουλγαρία).

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2015

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2015 Η ΟΠΑΠ διατηρεί τις επιδόσεις της εν μέσω δυσχερών συνθηκών Αθήνα 24 Νοεμβρίου Η ΟΠΑΠ ΑΕ (OPAr.AT, OPAP:GA), η μεγαλύτερη εταιρεία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, ανακοινώνει σήμερα τα ενδιάμεσα οικονομικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Εταιρία: ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ KLEEMANN HELLAS ΑΒΕΕ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2004 Έτος Τρίµηνο Εξάµηνο V Εννιάµηνο Υπερδωδεκάµηνο (Σηµειώνεται µε ν την περίοδο αρχής και

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική Ι. Ενότητα 7: Μετοχικοί τίτλοι. Ιωάννης Ταμπακούδης. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι

Χρηματοοικονομική Ι. Ενότητα 7: Μετοχικοί τίτλοι. Ιωάννης Ταμπακούδης. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι Χρηματοοικονομική Ι Ενότητα 7: Μετοχικοί τίτλοι Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό,

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 21/11/2012

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 21/11/2012 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Σχεδόν αµετάβλητο το Χ.Α. παρά την πτώση του τραπεζικού δείκτη (-2,37%). Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 821,23 µονάδες σηµειώνοντας κέρδη 0,04%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα Μηχανολογίας

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα Μηχανολογίας Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα Μηχανολογίας Τίτλος πτυχιακής: Χρηµατοδότηση Εταιρειών Μέσω Χ.Α.Α. Τυχερά Παιχνίδια (ΟΠΑΠ, VIVERE, INTRALOT) Ονοµατεπώνυµο σπουδαστή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Έναρξη κάλυψης

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Έναρξη κάλυψης 28 Μαΐου 2010 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Έναρξη κάλυψης Τιμή κλεισίματος στις 27/05/2010 4,70 Τιμή στόχος 5,75 Προηγούμενη τιμή αποτίμησης Δεν υπήρχε Τιμή αγοράς σε σχέση με την αποτίμηση Υποτιμημένη Κατηγορία

Διαβάστε περισσότερα

Ο Όµιλος διαθέτει αυτόµατες µονάδες παραγωγής παγωτού και γιαουρτιού µε τα εξής χαρακτηριστικά:

Ο Όµιλος διαθέτει αυτόµατες µονάδες παραγωγής παγωτού και γιαουρτιού µε τα εξής χαρακτηριστικά: ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. Ο Όµιλος ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. (ή η Εταιρία) έχει µακρά ιστορία στο χώρο της Ελληνικής βιοµηχανίας γάλακτος. Με έδρα τις Σέρρες, µόλις 5 χλµ από το κέντρο των Σερρών, βρίσκεται το σύγχρονο εργοστάσιο

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Καθαρά Κέρδη Ομίλου: 82,4 εκ. (-1,6%, σε επαναλαμβανόμενη βάση +6,4%), Τράπεζας: 96,3 εκ. (+46,7%), με περαιτέρω βελτίωση της προ προβλέψεων οργανικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK. Αποτελέσµατα Α τριµήνου 2005. Αθήνα, 29 Ιουνίου 2005

ALPHA BANK. Αποτελέσµατα Α τριµήνου 2005. Αθήνα, 29 Ιουνίου 2005 ALPHA BANK Αποτελέσµατα Α τριµήνου Αθήνα, 29 Ιουνίου Το Χρηµατοοικονοµικό Περιβάλλον Ικανοποιητικό χρηµατοοικονοµικό περιβάλλον Αµετάβλητα βραχυπρόθεσµα επιτόκια Υψηλοί ρυθµοί πιστωτικής επέκτασης Ταχεία

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ. Εννεάμηνο & 3 ο Τρίμηνο 2008

Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ. Εννεάμηνο & 3 ο Τρίμηνο 2008 Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ Εννεάμηνο & 3 ο Τρίμηνο 2008 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IAS) και τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (IFRS) Σημαντικές Εξελίξεις & Επισημάνσεις

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου Οικονομικά Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015

Δελτίο Τύπου Οικονομικά Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015 Η ΟΠΑΠ ανακοινώνει βελτιωμένες επιδόσεις σε όλα τα μεγέθη κερδοφορίας Αθήνα 27 Αυγούστου Η ΟΠΑΠ Α.Ε. (OPAr.AT, OPAP:GA), η μεγαλύτερη εταιρεία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, ανακοινώνει τα ενοποιημένα

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Δελτίο τύπου 28 Φεβρουαρίου 2011 Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2 εκατ., και η πώληση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 26/2/2013

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 26/2/2013 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Σε αρνητικό έδαφος έκλεισε το Χ.Α. κυρίως λόγω τραπεζών. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 46,88 εκατ. Από τις µετοχές που διακινήθηκαν, 43 έκλεισαν µε κέρδη, 104 σηµείωσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία Ιουν-08 Ιουν-07 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων 149.660 163.075 (8%) Σύνολο εξόδων 78.363 77.649 1% Μερίδιο από συνδεδεµένη εταιρεία -- 1.575

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε.

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. Της 30ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΚΑΙ 2005 (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ) Οι συνημμένες ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης (LF) Fund of Funds Global Low, ένα υπό-αμοιβαίο κεφάλαιο του αμοιβαίου κεφαλαίου(lf) Fund of Funds Σειρά Μεριδίων Eurobank, ISIN: LU0956610256, Νόμισμα: EUR Η Eurobank Fund Management Company (Luxembourg)

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Οικονομική κατάσταση και προοπτική της Εταιρίας.

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Οικονομική κατάσταση και προοπτική της Εταιρίας. 1 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «LOGISTICS SERVICE HELLAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προφίλ της εταιρείας

Προφίλ της εταιρείας Οκτώβριος 2014 1 Προφίλ της εταιρείας Ηγετική θέση στο λιανικό εµπόριο παιχνιδιών, ειδών bebe και βιβλιοχαρτοπωλείου στην Ελλάδα Jumbo ισχυρόόνοµα/ αξιοπιστία ιαφήµιση 2% των πωλήσεων Παρουσία σε τέσσερις

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 28/11/2014

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 28/11/2014 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Μεγάλη πτώση στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 950,95 µονάδες, σηµειώνοντας απώλειες 2,63%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 86,05 εκατ. εκ των οποίων 19,10 αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας).

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας). Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε.

ΕΚ ΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε. ΕΚ ΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε. Στα πλαίσια της συµµετοχής της MERIT Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. στη δηµόσια εγγραφή της Εκδοτικός Οργανισµός Λιβάνη Α.Β.Ε. στο Χ.Α.Α, σας αποστέλλουµε πληροφοριακό υλικό σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 31/3/2015

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 31/3/2015 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Άνοδος στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 772,71 µονάδες, σηµειώνοντας κέρδη 0,53%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 59,03 εκατ. εκ των οποίων 2,30 αποτελούσαν πακέτα.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

Kleemann. Investment Research & Analysis Journal. www.iraj.gr. Επενδυτική Αξιολόγηση. Στοιχεία Μετοχής

Kleemann. Investment Research & Analysis Journal. www.iraj.gr. Επενδυτική Αξιολόγηση. Στοιχεία Μετοχής ` Kleemann (KLEr.AT) Κλάδος Δραστηριότητας: Βιομηχανία Δραστηριότητες: Κατασκευή εξαρτημάτων και μερών ανελκυστήρων Έτος Ιδρύσεως: 1983 Ημ. Εισαγωγής: 05/04/1999 Κύριοι Μέτοχοι: Νικόλαος Κουκούντζος 34,80%

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Specisoft www.specisoft.gr ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Business Game, Manager s Tools, Case Studies, Consulting,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟ ΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ στην ΕΠΟΧΗ της «ΝΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ»

ΜΕΘΟ ΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ στην ΕΠΟΧΗ της «ΝΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ» INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL ΜΕΘΟ ΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ στην ΕΠΟΧΗ της «ΝΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ» Με την ευγενική χορηγία Παλαιές & Νέες Μέθοδοι Αποτίµησης Πλεονεκτήµατα & Μειονεκτήµατα 1 Χορηγοί Ακαδηµαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 21/11/2014

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 21/11/2014 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Κέρδη στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 959,85 µονάδες, σηµειώνοντας άνοδο 0,54%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 75,38 εκατ. εκ των οποίων 5,32 αποτελούσαν πακέτα.

Διαβάστε περισσότερα

3. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ.

3. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ενδιάµεσες Καταστάσεις Αποτελεσµάτων (Απλές και ενοποιηµένες) των περιόδων που έληξαν την 31 η Μαρτίου 2005 και 2004. 2. Ενδιάµεσοι Ισολογισµοί (Απλοί και Ενοποιηµένοι) των περιόδων που

Διαβάστε περισσότερα

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005 Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005 31.12.2005 31.12.2004 Διαφοροποίηση σε % έτους 2005 έναντι του έτους 2004 % Κύκλος εργασιών 15.018.396 14.827.278 1% Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006 Του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «Χ.Κ ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ - ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα. Προς την Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2002 Σύμφωνα με τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΑΘΗΝΑ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2003

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση κατ άρθρο 289 του Κανονισµού του Χ.Α.

Έκθεση κατ άρθρο 289 του Κανονισµού του Χ.Α. Έκθεση κατ άρθρο 289 του Κανονισµού του Χ.Α. Του ιοικητικού Συµβουλίου της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «ΧΑΛΚΟΡ ΑΝΩ- ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ» ΠΡΟΣ Τη Γενική Συνέλευση των µετόχων αναφορικά

Διαβάστε περισσότερα

Eurobank Properties Α.E.Ε.Α.Π. Εταιρική Παρουσίαση Σεπτέμβριος 2009

Eurobank Properties Α.E.Ε.Α.Π. Εταιρική Παρουσίαση Σεπτέμβριος 2009 Eurobank Properties Α.E.Ε.Α.Π. Εταιρική Παρουσίαση Σεπτέμβριος 2009 Agenda 1. Επισκόπηση της Εταιρίας 2. Χαρτοφυλάκιο Ακινήτων 3. Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες 2 Η Μεγαλύτερη Εταιρεία Επενδύσεων Ακίνητης

Διαβάστε περισσότερα

Όµιλος Εταιριών. Ένωση Θεσµικών Επενδυτών. Μάιος 2007

Όµιλος Εταιριών. Ένωση Θεσµικών Επενδυτών. Μάιος 2007 Όµιλος Εταιριών Ένωση Θεσµικών Επενδυτών Μάιος 2007 Εταιρικό Προφίλ Η µεγαλύτερος Όµιλος εταιριών πληροφορικής στην Ελλάδα* 26 χρόνια συνεχούς ανάπτυξης Εισαγωγή στο Χ.Α. το 1998 (Κατηγορία Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης)

Διαβάστε περισσότερα

Προφίλ της εταιρείας

Προφίλ της εταιρείας Οκτώβριος 2013 1 Προφίλ της εταιρείας Ηγετική θέση στο λιανικό εμπόριο παιχνιδιών, ειδών bebe και βιβλιοχαρτοπωλείου στην Ελλάδα Jumbo ισχυρό όνομα/ αξιοπιστία Διαφήμιση 2% των πωλήσεων Παρουσία σε τρείς

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα Business Plan. -Στόχοι (Objectives) Επιγραµµατική περιγραφή οικονοµικών στόχων (µακροπρόθεσµων και

Περιεχόµενα Business Plan. -Στόχοι (Objectives) Επιγραµµατική περιγραφή οικονοµικών στόχων (µακροπρόθεσµων και Περιεχόµενα Business Plan Α. Περίληψη (Executive Summary) -Στόχοι (Objectives) Επιγραµµατική περιγραφή οικονοµικών στόχων (µακροπρόθεσµων και βραχυπρόθεσµων) της επιχείρησης -Αποστολή (Mission) Σύντοµη

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο X. Χρηµατοοικονοµική Λογιστική & ιοίκηση Ισολογισµοί & Αποτελέσµατα Χρήσης

Κεφάλαιο X. Χρηµατοοικονοµική Λογιστική & ιοίκηση Ισολογισµοί & Αποτελέσµατα Χρήσης Οργάνωση Παραγωγής & ιοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Κοστολόγηση Επιχειρήσεων & Λήψη Αποφάσεων Κεφάλαιο X Χρηµατοοικονοµική Λογιστική & ιοίκηση Ισολογισµοί & Αποτελέσµατα Χρήσης Νικόλαος Α. Παναγιώτου 2005 ΕΜΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2001 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2001 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 7 Μαρτίου 2002 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2001 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Σηµαντική αύξηση στις χορηγήσεις (27%) και τις καταθέσεις (14%) Αύξηση εσόδων (5%) και καθαρών κερδών (3%) Μέρισµα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 2012 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΙΝΑΒΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 2012 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΙΝΑΒΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 2012 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΙΝΑΒΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ρήτρα μη ευθύνης Η παρουσίαση αυτή αποτυπώνει την παρούσα άποψη της ΚΡΙ ΚΡΙ Α.Ε. Η παρουσίαση αυτή σας παρέχεται για ενημέρωση

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας A Εξάμηνο 2008 Αθήνα, 28 Αυγούστου 2008 σε εκατ. Α 6μηνο 2008 Α 6μηνο 2007 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ * 835 724 +15% Καθαρά κέρδη από εγχώριες δραστηριότητες 510 478

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015 31 Αυγούστου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015 Σημαντική ενίσχυση της λειτουργικής κερδοφορίας EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 για το Α Εξάμηνο του έτους: κέρδη 61,7εκ έναντι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Κόστος κεφαλαίου κόστος ευκαιρίας των κεφαλαίων Υποθέσεις υπολογισμού Στάδια υπολογισμού Πηγές χρηματοδότησης (κεφαλαίου)

ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Κόστος κεφαλαίου κόστος ευκαιρίας των κεφαλαίων Υποθέσεις υπολογισμού Στάδια υπολογισμού Πηγές χρηματοδότησης (κεφαλαίου) ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Κόστος κεφαλαίου Ορισμός: είναι το κόστος ευκαιρίας των κεφαλαίων που έχουν όλοι οι επενδυτές της εταιρείας (μέτοχοι και δανειστές) Κόστος ευκαιρίας: είναι η απόδοση της καλύτερης εναλλακτικής

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. I(III) 1417 Ν. 13(ΙΗ)/2001 Αρ. 3496, 4.5.2001 Ο περί Κυρώσεως της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας

E.E. Παρ. I(III) 1417 Ν. 13(ΙΗ)/2001 Αρ. 3496, 4.5.2001 Ο περί Κυρώσεως της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας E.E. Παρ. I(III) 1417 Ν. 13(ΙΗ)/2001 Αρ. 3496, 4.5.2001 Ο περί Κυρώσεως της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Κύπρου (Παιχνίδια που Διεξάγονται από τον ΟΠΑΠ ΑΕ) Νόμος του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 26/6/2006 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι,

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 26/6/2006 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 26/6/2006 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, Σας υποβάλλουµε τις οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002 ΚΑΙ 2001 (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002 ΚΑΙ 2001 (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002 ΚΑΙ 2001 (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ) [Η ΣΕΛΙΔΑ ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ ΣΚΟΠΙΜΑ ΚΕΝΗ] ΟΠΑΠ Α.Ε. Κολονού 2, 104 37 Αθήνα, Ελλάδα, Tηλ:

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 170 171 ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΥΠΟΣ Ι (άρθρο 37(3)) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου και αριθμός της

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση. προς επενδυτές

Παρουσίαση. προς επενδυτές 1 εκεµβρίου 2006 Σύνοψη Συγκροτήµατος Στρατηγική και Βασικοί παράγοντες κερδοφορίας Σηµαντικά οικονοµικά στοιχεία Παράρτηµα 1 Παρουσίαση Παράρτηµα 2 προς επενδυτές Σελίδα 1 1 εκεµβρίου 2006 Σύνοψη Συγκροτήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014 29 Αυγούστου Αποτελέσματα Β Τριμήνου Ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα: Δείκτες κεφαλαίων κοινών μετοχών CET1 17,8% και δανείων προς καταθέσεις 103,4%. Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1.1.2007 31.12.2007)

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1.1.2007 31.12.2007) ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1.1.2007 31.12.2007) www.eakaa.gr 1 Κύριοι Μέτοχοι, Σύμφωνα με το Άρθρο 43α, παραγρ.3 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτό τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/6/2007 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι,

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/6/2007 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/6/2007 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, Σας υποβάλλουµε τις οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων και Μεγεθών

Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων και Μεγεθών ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ Δελτίο Τύπου, 29.08.14 2014 Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων και Μεγεθών Αποτελέσματα 4 ου 3μήνου 2014 Τα επαναλαμβανόμενα προ φόρων και προβλέψεων κέρδη (εξαιρουμένων

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Οικονομικά στοιχεία 2007 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2008 +70% Αύξηση Καθαρών Κερδών στα 1 678 εκατ. * σε εκατ. 2007 2006 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ 1 678 990 +70% Καθαρά κέρδη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΚΑΙ ΤΙ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΝ, ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ, ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ ΔΑΝΕΙΣΜΟ

ΠΩΣ ΚΑΙ ΤΙ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΝ, ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ, ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ ΔΑΝΕΙΣΜΟ Specisoft www.specisoft.gr ΠΩΣ ΚΑΙ ΤΙ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΝ, ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ, ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ ΔΑΝΕΙΣΜΟ Από Γιώργο Μανουσόπουλο, Σύμβουλο Επιχειρήσεων, εξωτερικό συνεργάτη στης Specisoft Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2015 30 Νοεμβρίου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2015 Διπλασιασμός των λειτουργικών κερδών EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 : 133,5εκ έναντι 64,3εκ το Εννεάμηνο 2014 Κερδοφορία για πρώτη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΕ ΑΡ.Μ.Α.Ε 17520 / 06 / Β / 88 / 18 ΒΙ.ΠΕ. ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ - 611 00 - ΚΙΛΚΙΣ

ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΕ ΑΡ.Μ.Α.Ε 17520 / 06 / Β / 88 / 18 ΒΙ.ΠΕ. ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ - 611 00 - ΚΙΛΚΙΣ ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΕ ΑΡ.Μ.Α.Ε 17520 / 06 / Β / 88 / 18 ΒΙ.ΠΕ. ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ - 611 00 - ΚΙΛΚΙΣ Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005 Τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 20/11/2014

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 20/11/2014 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Κέρδη στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 954,69 µονάδες, σηµειώνοντας άνοδο 4,20%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 91,90 εκατ. εκ των οποίων 4,39 αποτελούσαν πακέτα.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΒΕΕ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΒΕΕ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΒΕΕ Κύριοι Μέτοχοι, Έχουµε τη τιµή να σας υποβάλουµε προς έγκριση τις ετήσιες Οικονοµικές

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Ανακεφαλαιοποίηση 4δισ. από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με το Δείκτη Συνολικής Κεφαλαιακής Επάρκειας να διαμορφώνεται στο 9,0% και αντίστοιχη βελτίωση της ρευστότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 29 Μαΐου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 Επάνοδος στην κερδοφορία στο επίπεδο των ενοποιημένων λειτουργικών αποτελεσμάτων EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 για το Α Τρίμηνο του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ MBA ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ 2011-2012. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ρ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΣΙΛΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ MBA ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ 2011-2012. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ρ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΣΙΛΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ MBA ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ 2011-2012 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ρ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΣΙΛΑΣ 1 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Χρηµατοοικονοµική ανάλυση ονοµάζεται η διαδικασία άντλησης οικονοµικών πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ Ισολογισμός. 1 Τι είναι ο Ισολογισμός Ισολογισμός είναι η λογιστική χρηματοοικονομική κατάσταση που παρουσιάζει συνοπτικά αλλά με σαφήνεια την περιουσιακή κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 30 Ιουνίου 2008 Σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Λ.Π. 34) Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα