ΔΕΙΓΜΑ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΔΙΟΘΡΩΣΕΙΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΕΙΓΜΑ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΔΙΟΘΡΩΣΕΙΣ"

Transcript

1 Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στη Διοίκηση Λειτουργιών Ορισμός της έννοιας της Διοίκησης Λειτουργιών Εξάσκηση στο διαδίκτυο: Λιανικό εμπόριο Διαφορές μεταξύ επιχειρήσεων παραγωγής προϊόντων και παροχής υπηρεσιών Εξάσκηση στο διαδίκτυο: Ταχυδρομικές υπηρεσίες Η.Π.Α. Αποφάσεις στο πλαίσιο της διοίκησης λειτουργιών Εξάσκηση στο διαδίκτυο: Texas Instruments Inc. Δομή του παρόντος συγγράμματος Σύγχρονο περιβάλλον εφαρμογής της διοίκησης λειτουργιών Διοίκηση λειτουργιών στην πράξη Διοίκηση λειτουργιών εκ των έσω: Πως συνδυάζονται οι λειτουργίες της; Η διοίκηση λειτουργιών στο σύνολο της επιχείρησης Παράδειγμα: Hightone Electronics Inc. Παράδειγμα: Κέντρο περίθαλψης ζώων (Α) Κεφάλαιο 2 Στρατηγική διαχείρισης λειτουργιών και Ανταγωνιστικότητα Ο ρόλος της στρατηγικής διαχείρισης λειτουργιών Η σημασία της στρατηγικής διαχείρισης λειτουργιών Ανάπτυξη επιχειρηματικής στρατηγικής Αποστολή μιας επιχείρησης Διερεύνηση εξωτερικού περιβάλλοντος Βασικές δεξιότητες ή Δεξιότητες κορμού Συνδυάζοντας τους τρείς συντελεστές Εξάσκηση η στο διαδίκτυο: Dell Ανάπτυξη στρατηγικής διαχείρισης λειτουργιών Ανταγωνιστικές προτεραιότητες Εξάσκηση η στο διαδίκτυο: Southwest Airlines Εξάσκηση η στο διαδίκτυο: FedEx Ανάγκη ύπαρξης αντισταθμίσεων Απαγορεύεται η αναδημοσίευση χωρίς την άδεια των εκδ. Κριτική Σελίδα 1

2 Δεξιότητες που οδηγούν σε αυξημένες παραγγελίες και Δεξιότητες που καθιστούν την επιχείρηση ανταγωνιστική Έκφραση ανταγωνιστικών προτεραιοτήτων σε όρους απαιτήσεων παραγωγής Η στρατηγική σημασία της τεχνολογίας Είδη τεχνολογίας Η τεχνολογία ως εργαλείο εξασφάλισης ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος Παραγωγικότητα Μέτρηση της παραγωγικότητας Ερμηνεία των μέτρων παραγωγικότητας Παραγωγικότητα και Ανταγωνιστικότητα Παραγωγικότητα και παροχή υπηρεσιών Η Στρατηγική διαχείρισης λειτουργιών στο πλαίσιο της διοίκησης λειτουργιών: Πως συνδυάζονται Η στρατηγική διαχείρισης λειτουργιών στο σύνολο της επιχείρησης Παράδειγμα: Prime Bank of Massachusetts Παράδειγμα: Boseman Oil and Petroleum Κεφάλαιο 3 Σχεδιασμός προϊόντος και Επιλογή διαδικασίας παραγωγής Σχεδιασμός προϊόντος Σχεδιασμός υπηρεσιών σε αντιδιαστολή με το σχεδιασμό αγαθών Η διαδικασία σχεδιασμού προϊόντων Ανάπτυξη βασικής ιδέας Εξάσκηση στο διαδίκτυο: IBM Αξιολόγηση ιδεών Προκαταρκτικός σχεδιασμός και διαδικασία δοκιμών Τελικός σχεδιασμός Παράγοντες που επηρεάζουν το σχεδιασμό προϊόντος Κατασκευαστικό σχέδιο Απαγορεύεται η αναδημοσίευση χωρίς την άδεια των εκδ. Κριτική Σελίδα 2

3 Κύκλος ζωής προϊόντος Διατμηματικός σχεδιασμός προϊόντος και διαδικασιών Ανακύκλωση Επιλογή διαδικασίας παραγωγής Είδη διαδικασιών παραγωγής Σχεδιασμός διαδικασιών Σύστημα μέτρησης της απόδοσης μιας διαδικασίας Επιπτώσεις της τεχνολογίας στο σχεδιασμό διαδικασιών Τεχνολογία πληροφοριών Εξάσκηση στο διαδίκτυο: Χρήση της τεχνολογίας GPS κατά την προώθηση προϊόντων Αυτοματοποίηση Εξάσκηση στο διαδίκτυο: Ρομποτική χειρουργική Ηλεκτρονικός σχεδιασμός παραγωγής Σχεδιασμός υπηρεσιών Διαφορές μεταξύ υπηρεσιών και προϊόντων Διαβάθμιση υπηρεσιών Δέσμη υπηρεσιών Διαφοροποιήσεις στο σχεδιασμό υπηρεσιών Σχεδιασμός προϊόντος και Επιλογή διαδικασίας παραγωγής στο πλαίσιο της διοίκησης λειτουργιών: Πως συνδυάζονται Σχεδιασμός προϊόντος και Επιλογή διαδικασίας παραγωγής στο σύνολο της επιχείρησης Παράδειγμα: Κέντρο περίθαλψης ζώων (Β) Κεφάλαιο 4 Διοίκηση εφοδιαστικής αλυσίδας Ορισμός της έννοιας της εφοδιαστικής αλυσίδας Τα τμήματα της εφοδιαστικής αλυσίδας για μια επιχείρηση παραγωγής προϊόντων Απαγορεύεται η αναδημοσίευση χωρίς την άδεια των εκδ. Κριτική Σελίδα 3

4 Εξωτερικοί προμηθευτές Εσωτερικές λειτουργίες Εξωτερικοί διανομείς Καθυστέρηση στην εφοδιαστική αλυσίδα (Bullwhip effect) Αίτια εμφάνισης του Bullwhip effect Αντισταθμίζοντας τις επιπτώσεις του Bullwhip effect Τα βασικά στοιχεία που επηρεάζουν τη διοίκηση εφοδιαστικής αλυσίδας Τεχνολογία πληροφοριών Ηλεκτρονικό εμπόριο Ηλεκτρονικό εμπόριο μεταξύ επαγγελματιών (B2B) Η εξέλιξη των συναλλαγών B2B Τα οφέλη του ηλεκτρονικού εμπορίου B2B Ηλεκτρονικό εμπόριο μεταξύ επαγγελματία και καταναλωτή (B2C) Προσδοκίες καταναλωτών και Ανταγωνισμός ως απόρροια του ηλεκτρονικού εμπορίου Εξάσκηση στο διαδίκτυο: Lands End, Inc. Παγκοσμιοποίηση Κανονιστικό πλαίσιο για τη διεξαγωγή ηλεκτρονικού εμπορίου Διοίκηση πράσινης εφοδιαστικής αλυσίδας Υποδομές Διάδοση προϊόντων Ο ρόλος του τμήματος αγορών Η διαδικασία διενέργειας αγορών πριν την εμφάνιση του ηλεκτρονικού εμπορίου Η διαδικασία διενέργειας αγορών μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου Στρατηγική επιλογής προμηθευτών Εσωτερική ανάθεση (insourcing) και Εξωτερική ανάθεση (outsourcing) Ανάπτυξη σχέσεων με προμηθευτές Βέλτιστος αριθμός προμηθευτών Σχέσεις συνεργασίας Εξάσκηση στο διαδίκτυο: Bama Companies Κρίσιμοι παράγοντες για μία επιτυχημένη συνεργασία Εξάσκηση στο διαδίκτυο: Sweetheart Cup / Georgia-Pacific Οφέλη από την ανάπτυξη συνεργασιών Διοίκηση προμηθειών και επιχειρηματική δεοντολογία Απαγορεύεται η αναδημοσίευση χωρίς την άδεια των εκδ. Κριτική Σελίδα 4

5 Διοίκηση εφοδιαστικής αλυσίδας στο πλαίσιο της διοίκησης λειτουργιών: Πως συνδυάζονται Διοίκηση εφοδιαστικής αλυσίδας στο σύνολο της επιχείρησης Παράδειγμα: Εκπαιδευτικό παίγνιο διοίκησης εφοδιαστικής αλυσίδας Παράδειγμα: Διοίκηση εφοδιαστικής αλυσίδας στην Durham International Manufacturing Company Κεφάλαιο 5 Διοίκηση ολικής ποιότητας Ορισμός της έννοιας της Ποιότητας Διαφορές μεταξύ επιχειρήσεων παραγωγής προϊόντων και επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών Εξάσκηση στο διαδίκτυο: General Electric / Motorola, Inc. Κόστος Ποιότητας Η εξέλιξη της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας (ΔΟΠ) Οι «γκουρού» της ποιότητας Η φιλοσοφία της ΔΟΠ Προσήλωση στην ικανοποίηση των αναγκών των καταναλωτών Συνεχής ποιοτική αναβάθμιση Αυξημένες αρμοδιότητες εργαζομένων Εξάσκηση στο διαδίκτυο: Walt Disney Εργαλεία ελέγχου ποιότητας Εξάσκηση στο διαδίκτυο: Kroger / Meijer Stores Σχεδιασμός προϊόντος Διοίκηση διαδικασιών Διασφάλιση ποιότητας προμηθευτών Λόγοι αποτυχημένης εφαρμογής της ΔΟΠ Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (ΔΟΠ) στο πλαίσιο της Διοίκησης Λειτουργιών: Πώς συνδυάζονται οι δύο έννοιες; Απαγορεύεται η αναδημοσίευση χωρίς την άδεια των εκδ. Κριτική Σελίδα 5

6 Η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (ΔΟΠ) στο σύνολο της επιχείρησης Παράδειγμα: Gold Cost Advertising Κεφάλαιο 6 Μέθοδοι just-in-time (JIT) και λιτής παραγωγής Η φιλοσοφία της μεθόδου just-in-time Εξάλειψη της σπατάλης Ολοκληρωμένη αντίληψη των επιδιωκόμενων στόχων Απλότητα Συνεχής βελτίωση Διαφάνεια Ευελιξία Τα στοιχεία της μεθόδου just-in-time Παραγωγή προϊόντων σύμφωνα με τη μέθοδο just-in-time Διοίκηση ολικής ποιότητας Σεβασμός στον ανθρώπινο παράγοντα Εξάσκηση στο διαδίκτυο: Texas Instruments Παραγωγή προϊόντων σύμφωνα με τη μέθοδο just-in-time Μεθοδολογία παραγωγής υπαγορευόμενης από την αγορά Μέθοδος Kanaban Παραλλαγές της μεθόδου Kanaban Μικρές παρτίδες παραγωγής και χρόνος προετοιμασίας γραμμής παραγωγής Σταθερό σχέδιο παραγωγής Ευέλικτοι συντελεστές Σχεδιασμός εγκαταστάσεων Εξάσκηση στο διαδίκτυο: Ryder Integrated Logistics Σεβασμός στον ανθρώπινο παράγοντα Ο ρόλος των εργαζομένων στο τμήμα παραγωγής Μονιμότητα Απαγορεύεται η αναδημοσίευση χωρίς την άδεια των εκδ. Κριτική Σελίδα 6

7 Η σημασία του management Ανάπτυξη σχέσεων με προμηθευτές Τα οφέλη της μεθόδου Just-in-Time Εξάσκηση στο διαδίκτυο: Alcoa Inc. Εφαρμογή της μεθόδου Just-in-Time Η μέθοδος Just-in-Time στην παροχή υπηρεσιών Βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών Σταθερή πληρότητα Εργαζόμενοι πολλαπλών καθηκόντων Ελαχιστοποίηση του κύκλου παραγωγής Ελαχιστοποίηση του χρόνου προετοιμασίας και ταυτόχρονη εκτέλεση εργασιών Οργάνωση του χώρου εργασίας Οι μέθοδοι just-in-time και λιτής παραγωγής στο πλαίσιο της Διοίκησης Λειτουργιών: Πώς συνδυάζονται οι δύο έννοιες; Οι μέθοδοι just-in-time και λιτής παραγωγής στο σύνολο της επιχείρησης Παράδειγμα: Katz Carpeting Παράδειγμα: Dixon audio systems Κεφάλαιο 7 Προβλέψεις Οι βασικές αρχές των προβλέψεων Τα βήματα της διαδικασίας πραγματοποίησης προβλέψεων Εξάσκηση στο διαδίκτυο: Intel Μέθοδοι πρόβλεψης Εξάσκηση στο διαδίκτυο: Βελτιωμένες προβλέψεις πωλήσεων Ποιοτικές μέθοδοι Ποσοτικές μέθοδοι Μοντέλα χρονοσειρών Πρόβλεψη στάσιμων χρονοσειρών Απαγορεύεται η αναδημοσίευση χωρίς την άδεια των εκδ. Κριτική Σελίδα 7

8 Πρόβλεψη τάσης Πρόβλεψη περιοδικότητας Εξάσκηση στο διαδίκτυο: Προβλέψεις αναφορικά με τη λειτουργία χιονοδρομικών κέντρων Αιτιακά μοντέλα Γραμμική παλινδρόμηση Πολλαπλή παλινδρόμηση Μέτρηση της ακρίβειας των προβλέψεων Μέτρα ακρίβειας Δείκτης συστηματικού σφάλματος Επιλογή του κατάλληλου μοντέλου πρόβλεψης Πρόβλεψη εστίασης Συνδυασμός προβλέψεων Εξάσκηση στο διαδίκτυο: Συνδυασμός μεθόδων για την πραγματοποίηση μετεωρολογικών προβλέψεων Προβλέψεις στο πλαίσιο της Διοίκησης Λειτουργιών: Πώς συνδυάζονται οι δύο έννοιες; Προβλέψεις στο σύνολο της επιχείρησης Παράδειγμα: Bram-Wear Παράδειγμα: Το τμήμα επειγόντων περιστατικών του Northwest General (Α) Κεφάλαιο 8 Προγραμματισμός δυναμικότητας και χωροθέτηση εγκαταστάσεων Προγραμματισμός δυναμικότητας Η σημασία του προγραμματισμού δυναμικότητας Εξάσκηση στο διαδίκτυο: Προγραμματισμός δυναμικότητας σε ένα τμήμα επειγόντων περιστατικών Μέτρηση δυναμικότητας Επισημάνσεις ως προς τη μεταβολή δυναμικότητας Απαγορεύεται η αναδημοσίευση χωρίς την άδεια των εκδ. Κριτική Σελίδα 8

9 Εξάσκηση στο διαδίκτυο: Η εξειδίκευση στον κλάδο του λιανικού εμπορίου Λήψη αποφάσεων ως προς τη δυναμικότητα Προσδιορισμός των απαιτήσεων δυναμικότητας Εναλλακτικές επιλογές μεταβολής δυναμικότητας Αξιολόγηση εναλλακτικών επιλογών Δέντρα αποφάσεων Ανάλυση χωροθέτησης Ορισμός της χωροθέτησης εγκαταστάσεων Παράγοντες που επηρεάζουν τις αποφάσεις αναφορικά με τη χωροθέτηση Εξάσκηση στο διαδίκτυο: Silicon Valley Παγκοσμιοποίηση Πραγματοποιώντας αποφάσεις χωροθέτησης Η διαδικασία λήψης αποφάσεων τοποθέτησης Μέθοδοι αξιολόγησης των εναλλακτικών τοποθετήσεων Προγραμματισμός δυναμικότητας και χωροθέτηση εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της Διοίκησης Λειτουργιών: Πώς συνδυάζονται οι δύο έννοιες; Προγραμματισμός δυναμικότητας και χωροθέτηση εγκαταστάσεων στο σύνολο της επιχείρησης Παράδειγμα: Data Tech Inc. Παράδειγμα: Το τμήμα επειγόντων περιστατικών του Northwest General (Β) Κεφάλαιο 9 Χωροταξική διάταξη εγκαταστάσεων Χωροταξικός σχεδιασμός Τύποι χωροταξικής διάταξης Χωροταξική διάταξη κατά διαδικασία Εξάσκηση στο διαδίκτυο: Wal-Mart Stores, Inc. Χωροταξική διάταξη κατά προϊόν Εξάσκηση στο διαδίκτυο: Toyota Motor Corporation Απαγορεύεται η αναδημοσίευση χωρίς την άδεια των εκδ. Κριτική Σελίδα 9

10 Υβριδική χωροταξική διάταξη Χωροταξική διάταξη σταθερής θέσης Σχεδιασμός χωροταξικής διάταξης κατά διαδικασία Βήμα 1: Συλλογή πληροφοριών Βήμα 2: Ανάπτυξη γενικού χωροταξικού σχεδίου Βήμα 3: Ανάπτυξη λεπτομερούς χωροταξικού σχεδίου Ειδικές περιπτώσεις χωροταξικής διάταξης κατά διαδικασία Χωροταξική διάταξη αποθήκης Χωροταξική διάταξη γραφείου Σχεδιασμός χωροταξικής διάταξης κατά προϊόν Βήμα 1: Προσδιορισμός των εργασιών και των προαπαιτούμενων εργασιών Βήμα 2: Προσδιορισμός του επιθυμητού ρυθμού εκροών Βήμα 3: Προσδιορισμός της διάρκειας του κύκλου παραγωγής Βήμα 4: Υπολογισμός του θεωρητικά ελάχιστου αριθμού σταθμών εργασίας Βήμα 5: Ανάθεση εργασιών ανά σταθμό εργασίας (Εξισορρόπηση γραμμής παραγωγής) Βήμα 6: Υπολογισμός αποδοτικότητας, χρόνου αδράνειας και αποκλίνουσας αποδοτικότητας Επισημάνσεις Χωροταξική διάταξη κατά ομάδα (χωροταξία κυψέλης) Χωροταξική διάταξη εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της Διοίκησης Λειτουργιών: Πώς συνδυάζονται οι δύο έννοιες; Χωροταξική διάταξη εγκαταστάσεων στο σύνολο της επιχείρησης Παράδειγμα: Αθλητικός όμιλος Sawhill (A) Παράδειγμα: Αθλητικός όμιλος Sawhill (Β) Κεφάλαιο 10 Σχεδιασμός συστήματος εργασίας Διαδικασία σχεδιασμού συστήματος εργασίας Απαγορεύεται η αναδημοσίευση χωρίς την άδεια των εκδ. Κριτική Σελίδα 10

11 Σχεδιασμός εργασίας Διαδικασία σχεδιασμού εργασίας Εξάσκηση στο διαδίκτυο: Google Μηχανολογικός εξοπλισμός ή Ανθρώπινο δυναμικό; Επίπεδο εξειδίκευσης Εξάλειψη εργασιακής ανίας Εξάσκηση στο διαδίκτυο: Όμιλος SCO Εναλλακτικές μορφές χώρου εργασίας Εξάσκηση στο διαδίκτυο: AT&T Ανάλυση μεθόδου εκτέλεσης εργασίας Προσδιορισμός διάρκειας εργασίας Κοστολόγηση Αξιολόγηση απόδοσης Χρονικός προγραμματισμός Τυπική διάρκεια εργασίας Χρονική μελέτη Στοιχειώδη δεδομένα χρονικών σειρών Προκαθορισμένα χρονικά δεδομένα Μέθοδος στιγμιαίων παρατηρήσεων Εξάσκηση στο διαδίκτυο: Pace Productivity Συστήματα ανταμοιβών Συστήματα ανταμοιβών με βάση το χρόνο εργασίας Συστήματα ανταμοιβών με βάση την απόδοση Καμπύλη εκμάθησης Σχεδιασμός συστήματος εργασίας στο πλαίσιο της Διοίκησης Λειτουργιών: Πώς συνδυάζονται οι δύο έννοιες; Σχεδιασμός συστήματος εργασίας στο σύνολο της επιχείρησης Παράδειγμα: Navigator III Παράδειγμα: Northeast State University Απαγορεύεται η αναδημοσίευση χωρίς την άδεια των εκδ. Κριτική Σελίδα 11

12 Κεφάλαιο 11 Διαχείριση αποθεμάτων Είδη αποθεμάτων Χρησιμοποίηση αποθεμάτων από επιχειρήσεις Στόχοι της διαχείρισης αποθεμάτων Εξυπηρέτηση πελατών Βελτιστοποίηση σχέσης κόστους/οφέλους Ελάχιστη επένδυση σε αποθέματα Σχετικό κόστος αποθεμάτων Κόστος μονάδας Κόστος διατήρησης Κόστος παραγγελίας Κόστος ανεκτέλεστων παραγγελιών Ταξινόμηση αποθεμάτων ABC Διαδικασία διενέργειας ανάλυσης ABC Διαχείριση αποθεμάτων με χρήση της ταξινόμησης ABC Ακριβής καταγραφή αποθεμάτων Εξάσκηση στο διαδίκτυο: Cisco Systems, Inc. Αποθέματα και παροχή υπηρεσιών Προσδιορισμός ποσότητας παραγγελίας Μαθηματικά μοντέλα για τον προσδιορισμό της ποσότητας παραγγελίας Μοντέλο βέλτιστης ποσότητας παραγγελίας (EOQ) Υπολογισμός της EOQ Μοντέλο βέλτιστης ποσότητας παραγωγής (EPQ) Μοντέλο εκπτωτικής πολιτικής μεγάλων παραγγελιών Για ποιους λόγους δεν χρησιμοποιείται πάντα η βέλτιστη ποσότητα παραγγελίας Περιορισμός ποσότητας παραγγελίας Εξάσκηση στο διαδίκτυο: Kenworth Trucks Κατανόηση των στοιχείων του μοντέλου EPQ Προσδιορισμός του επιπέδου των αποθεμάτων ασφαλείας Απαγορεύεται η αναδημοσίευση χωρίς την άδεια των εκδ. Κριτική Σελίδα 12

13 Βέλτιστο επίπεδο αποθεμάτων ασφαλείας Σύστημα περιοδικής επιθεώρησης Σύγκριση συστήματος συνεχούς και περιοδικής επιθεώρησης Διαχείριση αποθεμάτων στο πλαίσιο της Διοίκησης Λειτουργιών: Πώς συνδυάζονται οι δύο έννοιες; Διαχείριση αποθεμάτων στο σύνολο της επιχείρησης Παράδειγμα: FabQual Ltd. Παράδειγμα: Kayaks!Incorporated Κεφάλαιο 12 Συγκεντρωτικός σχεδιασμός παραγωγής Η σημασία του συγκεντρωτικού σχεδιασμού παραγωγής Σχέδιο Μάρκετινγκ (Marketing Plan) Συγκεντρωτικό σχέδιο ή σχέδιο παραγωγής Χρηματοοικονομικά Σχέδια και Πλάνα σχεδιασμού νέων και επανασχεδιασμού υπαρχόντων προϊόντων Βασικό πρόγραμμα παραγωγής Εξάσκηση στο διαδίκτυο: Coca-Cola Midi (CCM) Είδη σχεδίου παραγωγής Ισοσταθμισμένο σχέδιο παραγωγής Σχέδιο παραγωγής σύμφωνα με τη ζήτηση Υβριδικό σχέδιο παραγωγής Διαθέσιμες επιλογές κατά την κατάρτιση του σχεδίου παραγωγής Επιλογές σύμφωνα με τη ζήτηση Επιλογές σύμφωνα με τη δυναμικότητα παραγωγής Αξιολόγηση τρέχουσας κατάστασης Εξάσκηση στο διαδίκτυο: Εποχική απασχόληση στη UPS Ανάπτυξη σχεδίου παραγωγής Σχέδιο παραγωγής για επιχειρήσεις παραγωγής υλικών αγαθών Σχέδιο παραγωγής για επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών Απαγορεύεται η αναδημοσίευση χωρίς την άδεια των εκδ. Κριτική Σελίδα 13

14 Συγκεντρωτικός σχεδιασμός παραγωγής στο πλαίσιο της Διοίκησης Λειτουργιών: Πώς συνδυάζονται οι δύο έννοιες; Συγκεντρωτικός σχεδιασμός παραγωγής στο σύνολο της επιχείρησης Παράδειγμα: Newmarket International Manufacturing Company (A) Παράδειγμα: JPC, Inc. Κεφάλαιο 13 Διαχείριση πόρων Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (ERP) Υποσυστήματα ενός ERP Τα οφέλη από την χρήση ενός συστήματος ήματος ERP Εξάσκηση στο διαδίκτυο: i2 Technologies Εξάσκηση στο διαδίκτυο: SAP AG Συστήματα προγραμματισμού απαιτήσεων σε υλικά (MRP) Συνοπτική παρουσίαση ενός συστήματος MRP Μορφές ζήτησης Στόχοι ενός συστήματος MRP Εισροές συστήματος MRP Εγκεκριμένο βασικό πρόγραμμα παραγωγής (MPS) Αρχεία αποθεμάτων Κατάσταση υλικών Η διαδικασία ανάπτυξης (έκρηξης) Επισήμανση απαιτούμενων ενεργειών Σύγκριση κανόνων μεγέθους παραγγελίας Η σημασία του σχεδιασμού απαιτήσεων σε δυναμικότητα (CRP) Διαχείριση πόρων στο πλαίσιο της Διοίκησης Λειτουργιών: Πώς συνδυάζονται οι δύο έννοιες; Διαχείριση πόρων στο σύνολο της επιχείρησης Απαγορεύεται η αναδημοσίευση χωρίς την άδεια των εκδ. Κριτική Σελίδα 14

15 Παράδειγμα: Newmarket International Manufacturing Company (Β) Παράδειγμα: Ίδρυση ζαχαροπλαστείου από τον Jay Brown Κεφάλαιο 14 Διοίκηση έργου Κύκλος ζωής έργου Σύλληψη Μελέτη σκοπιμότητας Σχεδιασμός Εκτέλεση Τερματισμός Τεχνικές σχεδιασμού δικτύων Εξάσκηση στο διαδίκτυο: Η τεχνική αξιολόγησης και αναθεώρησης προγράμματος (PERT) κατά την κατασκευή των υποβρύχιων πυρηνικών πυραύλων Polaris Βήμα 1: Περιγραφή έργου Βήμα 2: Σχεδιασμός του δικτύου Βήμα 3: Εκτίμηση του χρόνου ολοκλήρωσης του έργου Βήμα 3 (α): Αιτιοκρατική μέθοδος εκτίμησης Βήμα 3 (α): Στοχαστική μέθοδος εκτίμησης Βήμα 4: Παρακολούθηση της εξέλιξης του έργου Εξάσκηση διαδικτύου: Διοργάνωση ολυμπιακών αγώνων Εκτίμηση της πιθανότητας τήρησης του χρόνου ολοκλήρωσης Μείωση του χρόνου ολοκλήρωσης Συμπίεση έργου Μέθοδος κρίσιμης διαδρομής Προσθήκη χρονικού περιθωρίου ασφαλείας Σπατάλη χρονικού περιθωρίου ασφαλείας Διοίκηση έργου στο πλαίσιο της Διοίκησης Λειτουργιών: Πώς συνδυάζονται οι δύο έννοιες; Διοίκηση έργου στο σύνολο της επιχείρησης Απαγορεύεται η αναδημοσίευση χωρίς την άδεια των εκδ. Κριτική Σελίδα 15

16 Παράδειγμα: Μετακόμιση του γραφείου ερευνών του Southwest University Παράδειγμα: Συγγραφή εκπαιδευτικού εγχειριδίου Προσάρτημα A Είδη μοντέλων Δημιουργία μοντέλων με χρήση φύλλων εργασίας Αξιολόγηση μοντέλων φύλλων εργασίας Σχεδιασμός μοντέλου Εφαρμογή μοντέλου με χρήση Excel Αποτίμηση μοντέλου Ανάλυση με χρήση μοντέλων Προσθήκη πίνακα δεδομένων Γραφική απεικόνιση των αποτελεσμάτων Σχεδιασμός μοντέλου Δημιουργία μοντέλου με χρήση Excel Επισκόπηση σχετικών και απόλυτων τιμών των κελιών Χρήσιμες συμβουλές για τη χρήση φύλλων εργασίας Φύλλο εργασίας στο πλαίσιο της Διοίκησης Λειτουργιών: Πώς συνδυάζονται οι δύο έννοιες; Προσάρτημα Β Εισαγωγή στη βελτιστοποίηση Εισαγωγή Μαθηματική διατύπωση μοντέλου Εξέταση της μαθηματικής διατύπωσης Ανάπτυξη μοντέλου φύλλων εργασίας Έλεγχος μοντέλου Τα βασικά στοιχεία της επέκτασης Solver Απαγορεύεται η αναδημοσίευση χωρίς την άδεια των εκδ. Κριτική Σελίδα 16

17 Εγκατάσταση και χρήση της επέκτασης Solver Επίλυση προβλήματος Ερμηνεία λύσης Ανασκόπηση Προβλήματα γραμμικού προγραμματισμού Βελτιστοποίηση στο πλαίσιο της Διοίκησης Λειτουργιών: Πώς συνδυάζονται οι δύο έννοιες; Προσάρτημα Γ Μοντέλα γραμμής αναμονής Στοιχεία γραμμών αναμονής Εξάσκηση στο διαδίκτυο: Γραμμή αναμονής σε εστιατόρια ταχείας εστίασης Αριθμός πελατών Σύστημα εξυπηρέτηση πελατών Ρυθμός αφίξεων και ρυθμός εξυπηρέτησης Κανόνες προτεραιότητας Μέτρηση απόδοσης γραμμών αναμονής, Απλή γραμμή αναμονής Γραμμή αναμονής πολλαπλής εξυπηρέτησης Μεταβολή χαρακτηριστικών λειτουργίας Συστήματα γραμμών αναμονής ευρείας κλίμακας Μοντέλα γραμμής αναμονής στο πλαίσιο της Διοίκησης Λειτουργιών: Πώς συνδυάζονται οι δύο έννοιες; Απαγορεύεται η αναδημοσίευση χωρίς την άδεια των εκδ. Κριτική Σελίδα 17

Διοίκηση Παραγωγής. Είδη επιχειρηματικών αποφάσεων: Αποφάσεις Στρατηγικής και Αποφάσεις Τακτικής

Διοίκηση Παραγωγής. Είδη επιχειρηματικών αποφάσεων: Αποφάσεις Στρατηγικής και Αποφάσεις Τακτικής Διοίκηση Παραγωγής Είναι ο επιστημονικός κλάδος που πραγματεύεται τον Σχεδιασμό και τη Λειτουργία Συστημάτων Παραγωγής. Περιλαμβάνει: 1) Γενικές αρχές δηλ. το σύνολο των στόχων και κανόνων για τον ορθό

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Εισαγωγή... 2. 1.2. Παραγωγικά Συστήματα Βασικές Έννοιες και Ορισμοί... 4. 1.3. Παραγωγικά Συστήματα Διακρίσεις... 7

1.1. Εισαγωγή... 2. 1.2. Παραγωγικά Συστήματα Βασικές Έννοιες και Ορισμοί... 4. 1.3. Παραγωγικά Συστήματα Διακρίσεις... 7 Κεφάλαιο 1. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: Εισαγωγικές Έννοιες Περιεχόμενα 1.1. Εισαγωγή... 2 1.2. Παραγωγικά Συστήματα Βασικές Έννοιες και Ορισμοί... 4 1.3. Παραγωγικά Συστήματα Διακρίσεις... 7 1.3.1

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ (Ε-Μ.Β.Α)» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πυλώνας 2 Καινοτόμα Συστήματα Οργάνωσης Πυλώνας 4 Σχέσεις με το Εξωτερικό Περιβάλλον

Πυλώνας 2 Καινοτόμα Συστήματα Οργάνωσης Πυλώνας 4 Σχέσεις με το Εξωτερικό Περιβάλλον 1 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πυλώνας 2 Καινοτόμα Συστήματα Οργάνωσης Πυλώνας 4 Σχέσεις με το Εξωτερικό Περιβάλλον Εκπαιδευτικό Υλικό Ενότητες Α. Καινοτόμα Συστήματα Οργάνωσης

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης ΠPOEΔPOΣ Hρακλής Βλαδιμήρου ANTIΠPOEΔPOΣ Ελένη Σταύρου-Κωστέα KAΘHΓHTΕΣ Hρακλής Bλαδιμήρου Λεωνίδας K. Λεωνίδου Ανδρέας Σωτηρίου Χαρίδημος Τσούκας Γιώργος

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων ( E.R.P.)»

«Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων ( E.R.P.)» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών

Διαβάστε περισσότερα

A Q S Advanced Quality Services Ltd.

A Q S Advanced Quality Services Ltd. A Q S Advanced Quality Services Ltd. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΘΗΝΑ 2008 Η ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Αθήνα Ηρώων Πολυτεχνείου & Πεντζερίδου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: Logistics ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ERP) ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ(LOGISTICS MANAGEMENT) ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ(LOGISTICS MANAGEMENT) ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α.Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ(LOGISTICS MANAGEMENT) ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΡΙΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ

Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες και καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας μπορεί να προσφέρουν μόνο οι ιδιωτικές επιχειρήσεις. Για να το κάνουν αυτό, πρέπει οι ίδιες να είναι διεθνώς

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ«ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ» Σελίδα από 45

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ«ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ» Σελίδα από 45 Β. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 0 Β.1. Σύντομη περιγραφή Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων [προφίλ επαγγέλματος «Τεχνικός Εξυπηρέτησης Πελατών (ΤΕΠ ΤΓ) ] Β.1.1. Τομέας δραστηριοτήτων. [Καταχωρούνται τα στοιχεία εκείνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. i. Πρόλογος ii. Ευχαριστίες Εισαγωγή... σελ. 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. i. Πρόλογος ii. Ευχαριστίες Εισαγωγή... σελ. 8 ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????::????????????????????::?????????????????????????????????????????????? K..???????? Minoan Lines 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή της Διοίκησης των Logistics στην ΜΑΡΚΟ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Εφαρμογή της Διοίκησης των Logistics στην ΜΑΡΚΟ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Εισαγωγικό Σημείωμα σελ.1 1. Η Διοίκηση των Logistics (Logistics Management) 1.1. Ορισμός των logistics σελ.3 1.2. Ιστορική Εξέλιξη σελ.4 1.3. Ο ρόλος των logistics στην οικονομία σελ.5 1.4.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ.

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ. Quality Management Systems Training for SMEs Leonardo da Vinci Project ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 9001:2008, ΣΕ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ν. ΓΑΒΡΙΛΑΚΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΣΥΝΤΙΧΑΚΗ ΧΡΥΣΗ, ΑΜ 4873 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2010 Η Διοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Π.Μ.Σ. Τεχνοοικονομική Διοίκηση και Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων Κατεύθυνση Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Synergy Solution m.v.p. A.E.

Synergy Solution m.v.p. A.E. Synergy Solution m.v.p. A.E. consulting ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ SYNERGY SOLUTION m.v.p. A.E., Τζώρτζ 6, Πλ. Κάνιγγος, Αθήνα και Σταδίου 43 Αθήνα, τηλ. 2103838942, φαξ, 210-3838030,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 2

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 2 ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 2 Διοίκηση Έργων Ανάπτυξης Πληροφοριακού Συστήματος Γεώργιος Παυλίδης 2014

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 2 ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚA ΣΥΣΤΗΜΑTA & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ORDER PICKING 3 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ.

Περιεχόμενα 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 2 ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚA ΣΥΣΤΗΜΑTA & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ORDER PICKING 3 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ. Περιεχόμενα Σελίδα 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Γενικά 1 Στόχοι & Μεθοδολογία Μελέτης 2 Σχεδιασμός & Υλοποίηση Έργων Logistics 3 Αρχές Logistics Management 4 Λόγοι Οργάνωσης Αποθηκών 6 Βασικές Αρχές Οργάνωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΕΜΙΡΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

155 Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής Πειραιά

155 Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής Πειραιά 155 Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής Πειραιά Σκοπός Το πρόγραμμα σπουδών είναι εφάμιλλο των αντίστοιχων προγραμμάτων των καλυτέρων Πανεπιστημίων του εξωτερικού, είναι προσαρμοσμένο στην ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Λογιστικής. Θέμα πτυχιακής εργασίας:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Λογιστικής. Θέμα πτυχιακής εργασίας: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής Θέμα πτυχιακής εργασίας: Η επίδραση της εφαρμογής ενός Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας(ΣΔΠ) στα χρηματοοικονομικά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: LOGISTICS

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: LOGISTICS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: LOGISTICS ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΛΑΜΠΡΟΣ ΛΑΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ. Ανάλυση μεθόδων ανάπτυξης και εκπαίδευσης ανωτέρων στελεχών στους δύο

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ. Ανάλυση μεθόδων ανάπτυξης και εκπαίδευσης ανωτέρων στελεχών στους δύο ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ανάλυση μεθόδων ανάπτυξης και εκπαίδευσης ανωτέρων στελεχών στους δύο κλάδους επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών (Ξενοδοχεία-Εταιρίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015 ΤΜΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015 ΤΜΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015 ΤΜΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΩΡΕΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων- 19η σειρά Κρήτης (Ηράκλειο) Diploma in Sales Management (The Institute

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ (MBA-TQM) Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Αλεξάνδρα Βασιλική Π. Αλεξανδράκη Σημαντικοί Όροι: Υγεία, Σύστημα Υγείας, Υπηρεσίες Υγείας, Διαθεσιμότητα, Προσπελασιμότητα,

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών

Διοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών Διοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών Εισαγωγή -2 Γιώργος Ιωάννου, Ph.D. Αναπληρωτής Καθηγητής Σύνοψη διάλεξης Η στρατηγική διάσταση της διοίκησης παραγωγής και υπηρεσιών Ανταγωνιστικές προτεραιότητες Στρατηγικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΑ LOGISTICS: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΑ LOGISTICS: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΑ LOGISTICS: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΚΟΥΝΔΟΥΡΑΚΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΠΟΤΙΔΟΥ ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα