Κεφάλαιο 5. Θεμελιώδη προβλήματα της Τοπογραφίας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κεφάλαιο 5. Θεμελιώδη προβλήματα της Τοπογραφίας"

Transcript

1 Κεφάλαιο 5 Θεμελιώδη προβλήματα της Τοπογραφίας

2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. 5 Θεμελιώδη προβλήματα της Τοπογραφίας. Στο Κεφάλαιο αυτό περιέχονται: 5.1 Γωνία διεύθυνσης. 5. Πρώτο θεμελιώδες πρόβλημα. 5.3 εύτερο θεμελιώδες πρόβλημα. 5.4 Τρίτο θεμελιώδες πρόβλημα. 5.5 Παραδείγματα. 5.1 Γωνία διεύθυνσης. Γωνία διεύθυνσης ευθυγράμμου τμήματος Α προς Β, ορίζεται σαν η γωνία που διαγράφεται με αρχή παράλληλο προς τον θετικό ημιάξονα Ψ, που ταυτίζεται με την διεύθυνση του βορρά, με κέντρο περιστροφής το σημείο Α και κίνηση δεξιόστροφη (φορά δεικτών ωρολογίου), μέχρι να ταυτιστεί για πρώτη φορά, με τη διεύθυνση ΑΒ. Αν ο άξονας των Ψ έχει τη διεύθυνση του Βορρά και όχι τυχαία, τότε η γωνία λέγεται και αζιμούθιο της ευθείας.

3 Σχ. 5.1 Γωνία διεύθυνσης. Κάθε γωνία διεύθυνσης πληρεί τη διπλή ανισοτική σχέση (π.χ. σε βαθμούς) 0g γωνία διεύθυνσης < 400g Η γωνία διεύθυνσης Β προς Α, υπολογίζεται αν στη γωνία διεύθυνσης Α προς Β προστεθούν 00g. Επομένως θα ισχύουν πάντοτε οι παρακάτω σχέσεις λαμβάνοντας υπόψη τον προαναφερόμενο περιορισμό. G G 00 ( 400) και G G 00 ( 400) εάν το άθροισμα των δύο πρώτων όρων είναι μεγαλύτερο από 400 τότε αφαιρούνται 400g για να ισχύει η προαναφερόμενη διπλή ανισοτική σχέση. Παρακάτω θα αναφερθούν τα τρία θεμελιώδη προβλήματα χωρίς να αναφερθούν οι αποδείξεις που αποτελούν απλά μαθηματικά.

4 5. Πρώτο Θεμελιώδες πρόβλημα. Το πρώτο θεμελιώδες πρόβλημα μετατρέπει τις πολικές συντεαγμένες σε ορθογώνιες ή καρτεσιανές συντεταγμένες. Όταν είναι γνωστές οι ορθογώνιες συντεταγμένες ενός σημείου Α δηλαδή Χ Α, Ψ Α, και οι πολικές συντεταγμένες ενός σημείου, ως προς το πρώτο δηλαδή την γωνία διεύθυνσης G Α-Β και το οριζόντιο μήκος S τότε υπολογίζονται οι ορθογώνιες συντεταγμένες του δευτέρου σημείου δηλαδή τις Χ Β, Ψ Β. εδομένα : X,, G, S Αποτελέσματα : X, Σχ ο Θεμελιώδες πρόβλημα. Τύποι : X X S * sin G : S * cosg

5 5.3 εύτερο θεμελιώδες πρόβλημα. Με την εφαρμογή του δευτέρου θεμελιώδους προβλήματος, όταν είναι γνωστές οι ορθογώνιες συντεταγμένες δύο σημείων δηλαδή Χ Α, Ψ Α και Χ Β, Ψ Β, υπολογίζεται η μεταξύ τους απόσταση S και η γωνία διεύθυνσης G. Σχ. 5.3 ο Θεμελιώδες πρόβλημα.

6 εδομένα :,,, Αποτελέσματα : S, G Τύποι : S ( ) ( ) Για τον υπολογισμό της γωνίας διεύθυνσης υπολογίζεται στην αρχή η τιμή της βοηθητικής γωνίας α που είναι η εσωτερική γωνία ορθογωνίου τριγώνου. Η τιμή της γωνίας α αντιστοιχεί σε τιμή εφαπτομένης ίσης προς την απόλυτη τιμή της διαίρεσης χ / ψ (απέναντι προς την προσκείμενη) Οι πράξεις είναι αλγεβρικές δηλαδή πρέπει να ληφθούν υπόψη τα πρόσημα των Χ και Ψ, στη αφαίρεση Χ Β -Χ Α (αριθμητής) και Ψ Β -Ψ Α (παρανομαστής). Το τελικό αποτέλεσμα όμως της διαίρεσης χ / ψ θα είναι πάντοτε θετικός αριθμός εφόσον προκύπτει ως απόλυτη τιμή. Πρέπει όμως να καταγράφονται τα πρόσημα της αφαίρεσης Χ= Χ Β -Χ Α και Ψ= Ψ Β -Ψ Α, διότι θα χρησιμοποιηθούν για τον υπολογισμό της G. Η γωνία α μπορεί να πάρει μόνο θετικές τιμές από 0 έως 99,9999 βαθμούς, αφού είναι η εσωτερική γωνία τριγώνου και προκύπτει ως αποτέλεσμα της απόλυτης τιμής Χ / Ψ. tan a και προκύπτει η γωνία α, ως τόξο εφαπτομένης α. Στους υπολογιστές τσέπης για την τιμή της γωνίας α ανάλογα με τον τύπο του υπολογιστή πρέπει να πληκτρολογηθεί tan -1, INV- tan -1, nd - tan -1 κ.λ.π.. Προσοχή πρέπει να ρυθμιστεί ο υπολογιστής, ώστε να υπολογίζει τις γωνίες σε βαθμούς (Grad). Τα πρόσημα των Χ και Ψ δείχνουν τον προσανατολισμό της ευθείας ΑΒ, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα. Φαίνεται ότι υπάρχουν 9 περιπτώσεις. Προσοχή χρειάζεται όταν κάποιος παράγοντας χ ή Ψ είναι μηδέν. Στην περίπτωση αυτή δεν χρειάζεται να πραγματοποιηθεί η διαίρεση Χ / Ψ, αλλά μέσα από τον πίνακα προκύπτει άμεσα η τιμή της γωνίας διεύθυνσης.

7 Πίνακας υπολογισμού της γωνίες διεύθυνσης. Χ>0 Χ<0 Χ=0 Ψ > 0 G = α Ψ = 0 G = 100 Ψ < 0 G = 00-α Ψ > 0 G = 400-α Ψ = 0 G = 300 Ψ < 0 G = 00+α Ψ > 0 G = 0 Ψ = 0 G = Απροσδιόριστο Ψ < 0 G = Τρίτο θεμελιώδες πρόβλημα. Το τρίτο θεμελιώδες πρόβλημα χρησιμοποιείται όταν υπολογίζεται μία πολυγωνική όδευση, είναι γνωστή η γωνία διεύθυνσης της πρώτης πλευράς, έχουν μετρηθεί οι γωνίες θλάσης όλων των κορυφών της πολυγωνικής όδευσης και επιζητείται ο υπολογισμός της γωνίας διεύθυνσης οποιαδήποτε πλευράς. Πολυγωνική όδευση είναι η υλοποίηση στο έδαφος μιας πολύωνικής γραμμής και η εργασία αυτή εκτελείται όταν τα σταθερά σημεία που βρίσκουμε στο έδαφος απέχουν αρκετά από την περιοχή μέτρησης. Με αφετηρία τα σταθερά σημεία που υπάρχουν στο έδαφος χαράσσεται πολυγωνική μέσα από δρόμους, ώστε να προσεγγιστεί η περιοχή μελέτης. Μετρούνται δεξιόστροφα οι γωνίες θλάσεις (προηγούμενο προς το επόμενο σημείο) και τα μήκη της πολυγωνικής. Με το τρίτο θεμελιώδες πρόβλημα υπολογίζεται η γωνία διεύθυνσης οποιασδήποτε πλευράς είναι απαιτητή για την αποτύπωση της περιοχής.

8 Σχ Το 3 ο Θεμελιώδες πρόβλημα. εδομένα : G 01, β 1, β, β 3, β 4,..., β η-, β η-1 Αποτελέσματα : G (η-1)-η Γωνία θλάσης είναι η γωνία που σχηματίζεται από τη δεξιόστροφη περιστροφή της προηγούμενης πλευράς της κάθε γωνίας μέχρι να ταυτιστεί με την επόμενη πλευρά. Τύποι : G 1 = G 01 + β 1 +00g G 3 = G 1 + β +00g G 34 = G 3 + β 3 +00g... G (n-1)n = G (n-)(n-1) + β (n-1) +00g Προσθέτοντας κατά μέλη ( n 1) G (η-1)-η = G (η-1) * 00 ( i) i1 Προκειμένου η ζητούμενη γωνία να έχει τιμή μεταξύ 0g και 400g, πρέπει να αφαιρεθούν ακέραια πολλαπλάσια περιφέρειας.

9 Επομένως ο τύπος πρέπει να γραφεί Τελικός τύπος: ( n 1) G (η-1)-η = G 01 + i 1 + (η-1) * 00 Κ * 400 όπου Κ ακέραιος αριθμός, ώστε η παράσταση που θα προκύψει πριν τον όρο (Κ*400), να μειωθεί τόσες φορές, ώστε το αποτέλεσμα να βρίσκεται μεταξύ των τιμών 0 και 400 βαθμών. ( i) 5.5 Παραδείγματα. Παράδειγμα 1 ο. Γνωρίζουμε τις συντεταγμένες των σημείων Α με Χ Α =19,71, Ψ Α =0,5 και Β με Χ Β =181,37 και Ψ Β =53,63. Θα υπολογίσουμε την γωνία διεύθυνσης G. Θα εφαρμόσουμε το δεύτερο θεμελιώδες πρόβλημα: tan a tan -1 1, =63,480=α από στρογγυλοποίηση του 63, , (για τις γωνίες αρκούν 3 δεκαδικά ψηφία). Τα πρόσημα Χ>0 και Ψ>0 άρα από τον πίνακα υπολογισμού της γωνίας διεύθυνσης έχουμε =α=63,480. G Προσοχή ο υπολογιστής να είναι ρυθμισμένος να υπολογίζει τους τριγωνομετρικούς αριθμούς σε βαθμούς (Grads)

10 Σχ Σχηματική παράσταση του 1 ου παραδείγματος. Παράδειγμα ο. Γνωρίζουμε τις συντεταγμένες των σημείων Α με Χ Α =84.03, Ψ Α =6.48 και Β με Χ Β = και Ψ Β = Θα υπολογίσουμε την γωνία διεύθυνσης G και την απόσταση S ΑΒ. Θα εφαρμόσουμε το δεύτερο θεμελιώδες πρόβλημα: tan a tan -1 1, =56.18=α από στρογγυλοποίηση του , (για τις γωνίες αρκούν 3 δεκαδικά ψηφία). Τα πρόσημα Χ>0 και Ψ<0 άρα από τον πίνακα υπολογισμού της γωνίας διεύθυνσης έχουμε G =00-α= = Για την απόσταση θα εφαρμόσουμε επίσης το δεύτερο θεμελιώδες πρόβλημα με τον τύπο (το αποτέλεσμα είναι σε μέτρα). S ( ) ( ) από στρογγυλοποίηση του 65, (για τα μήκη αρκούν δεκαδικά ψηφία).

11 Σχ Σχηματική παράσταση του ου παραδείγματος. Παράδειγμα 3 ο. Γνωρίζουμε τις συντεταγμένες των σημείων Α με Χ Α =438,, Ψ Α =8,51 και Β με Χ Β =391,36 και Ψ Β =-11,3. Θα υπολογίσουμε την γωνία διεύθυνσης G. Θα εφαρμόσουμε το δεύτερο θεμελιώδες πρόβλημα: tan a tan -1 1, =55,151=α από στρογγυλοποίηση του 55, , (για τις γωνίες αρκούν 3 δεκαδικά ψηφία). Τα πρόσημα Χ<0 και Ψ<0 άρα από τον πίνακα υπολογισμού της γωνίας διεύθυνσης έχουμε =00+α=00+55,151=55,151. G

12 Σχ Σχηματική παράσταση του 3 ου παραδείγματος. Παράδειγμα 4 ο. Γνωρίζουμε την γωνία διεύθυνσης της ευθείας ΑΒ, G Θα υπολογίσουμε την γωνία διεύθυνσης G G Θα εφαρμόσουμε τον τύπο: G. 00( 400) ( 400) Το (-400) δεν το χρησιμοποιούμε διότι το άθροισμα G 00 δεν υπερβαίνει τους 400 βαθμούς. Σχ Σχηματική παράσταση του 4 ου παραδείγματος.

13 Παράδειγμα 5 ο. Γνωρίζουμε την γωνία διεύθυνσης της ευθείας ΑΒ, G Θα υπολογίσουμε την γωνία διεύθυνσης G Θα εφαρμόσουμε τον τύπο: G G. 00( 400) ( 400) ο (-400) το χρησιμοποιούμε διότι το άθροισμα G 00 υπερβαίνει τους 400 βαθμούς. Τ Σχ Σχηματική παράσταση του 5 ου παραδείγματος. Παράδειγμα 6 ο. Γνωρίζουμε τις συντεταγμένες των σημείων Α με Χ Α =138,55, Ψ Α =-37,49 και Β με Χ Β =14,18 και Ψ Β =-78,6, το μήκος S ΑΓ =6,36 m και το μήκος της καθέτου Γ στην ΑΒ, S Γ =45,00 m. Θα υπολογίσουμε τις συντεταγμένες των σημείων Γ και. Κατ αρχήν θα υπολογίσουμε την γωνία διεύθυνσης G. Θα εφαρμόσουμε το δεύτερο θεμελιώδες πρόβλημα: tan a ( 37.49)

14 tan -1 1,547575=63,478=α από στρογγυλοποίηση του 63,478434, (για τις γωνίες αρκούν 3 δεκαδικά ψηφία). Τα πρόσημα Χ>0 και Ψ>0 άρα από τον πίνακα υπολογισμού της γωνίας διεύθυνσης έχουμε =α=63,478. G Σχ Σχηματική παράσταση του 6 ου παραδείγματος. Κατόπιν θα υπολογίσουμε τις συντεταγμένες του σημείου Γ με την βοήθεια του πρώτου θεμελιώδους προβλήματος και γνωρίζοντας ότι : G G διότι το σημείο Γ βρίσκεται πάνω στην ευθεία ΑΒ. X X S S * sing 138,55 6,36*sin * cosg 37,496,36*cos Στην συνέχεια θα υπολογίσουμε την γωνία διεύθυνσης G : G G 100 G Τέλος θα υπολογίσουμε τις συντεταγμένες του σημείου με την βοήθεια του πρώτου θεμελιώδους προβλήματος:

15 X X S S * sing 190,9 45,00*sin ,9 4,4 15,34 * cosg 93,6545,00*cos ,6537,80 331,45 Παράδειγμα 7 ο. Γνωρίζουμε τις συντεταγμένες των σημείων Α με Χ Α =348,63, Ψ Α =-37,49 και Β με Χ Β =44,6 και Ψ Β =-78,6, το μήκος S ΑΓ =6,36 m και το μήκος της καθέτου Γ στην ΑΒ, S Γ =45,00 m. Θα υπολογίσουμε τις συντεταγμένες των σημείων Γ και. Σχ Σχηματική παράσταση του 7 ου παραδείγματος. Κατ αρχήν θα υπολογίσουμε την γωνία διεύθυνσης Θα εφαρμόσουμε το δεύτερο θεμελιώδες πρόβλημα: G. tan a ( 37.49) tan -1 1,547575=63,478=α από στρογγυλοποίηση του 63,478434, (για τις γωνίες αρκούν 3 δεκαδικά ψηφία).

16 Τα πρόσημα Χ>0 και Ψ>0 άρα από τον πίνακα υπολογισμού της γωνίας διεύθυνσης έχουμε G =α=63,478. Κατόπιν θα υπολογίσουμε τις συντεταγμένες του σημείου Γ με την βοήθεια του πρώτου θεμελιώδους προβλήματος και γνωρίζοντας ότι : G G διότι το σημείο Γ βρίσκεται πάνω στην ευθεία ΑΒ. X X S S * sing ,36*sin * cosg 37,496,36*cos Στην συνέχεια θα υπολογίσουμε την γωνία διεύθυνσης G : G G 300 G Τέλος θα υπολογίσουμε τις συντεταγμένες του σημείου με την βοήθεια του πρώτου θεμελιώδους προβλήματος: X X S S * sing ,00*sin * cosg 93,6545,00*cos ,6537, Παράδειγμα 8 ο. Γνωρίζουμε τις συντεταγμένες των σημείων Α με Χ Α =65.3, Ψ Α = και Β με Χ Β = και Ψ Β =-66.33, το μετρημένο μήκος S ΒΓ =45,00 m και η μετρημένη γωνία θλάσης β=76,37 (το ταχύμετρο κεντρώθηκε στο σημείο Β, μηδενίστηκε στο Α και μετρήθηκε η δεξιόστροφη γωνία στο Γ δηλαδή η ΑΒΓ). Θα υπολογίσουμε τις συντεταγμένες του σημείου Γ. Κατ αρχήν θα υπολογίσουμε την γωνία διεύθυνσης G. Θα εφαρμόσουμε το δεύτερο θεμελιώδες πρόβλημα: tan a ( 315.0) tan -1 1,547575=63,478=α από στρογγυλοποίηση του 63,478434, (για τις γωνίες αρκούν 3 δεκαδικά ψηφία). Τα πρόσημα Χ>0 και Ψ>0 άρα από τον πίνακα υπολογισμού της γωνίας διεύθυνσης έχουμε =α=63,478. G

17 Σχ Σχηματική παράσταση του 8 ου παραδείγματος. Κατόπιν θα υπολογίσουμε την γωνία διεύθυνσης του τρίτου θεμελιώδους προβλήματος: G με την βοήθεια Τέλος θα υπολογίσουμε τις συντεταγμένες του σημείου Γ με την βοήθεια του πρώτου θεμελιώδους προβλήματος: X X S S * sing 700,86 45,00*sin139, ,86 36,49 737,35 * cosg 66,3345,00*cos139,805 66,336,34 9,67 Παράδειγμα 9 ο. Γνωρίζουμε τις συντεταγμένες των κορυφών οικοπέδου ΑΒΓ με συντεταγμένες Χ Α =961,7, Ψ Α =-305,35, Χ Β =1036,91, Ψ Β =-56,48, Χ Γ =1156,0, Ψ Γ =-34,46 και Χ =1009,08, Ψ =-356,17. Θα υπολογίσουμε το μήκος της πλευράς ΒΓ, το μήκος της διαγωνίου ΑΓ, την εσωτερική γωνία του οικοπέδου ΒΑ =α και την επίσης εσωτερική γωνία του οικοπέδου Α Γ=β.

18 Σχ Σχηματική παράσταση του 9 ου παραδείγματος. Για τον υπολογισμό του μήκους της πλευράς ΒΓ θα χρησιμοποιήσουμε το δεύτερο θεμελιώδες πρόβλημα: ( ) ( ) 1036,911156,0 56,4834,46 S Για τον υπολογισμό του μήκους της διαγωνίου ΑΓ θα χρησιμοποιήσουμε επίσης το δεύτερο θεμελιώδες πρόβλημα: S ( ) ( ) 961,71156,0 305,3534,46 Για τον υπολογισμό της εσωτερικής γωνίας του οικοπέδου ΒΑ =α θα υπολογίσουμε με την βοήθεια του δεύτερου θεμελιώδους προβλήματος τις γωνίες διεύθυνσης και : tan a ( )

19 tan -1 1, =63,48=α από στρογγυλοποίηση του 63,486013, Τα πρόσημα Χ>0 και Ψ>0 άρα από τον πίνακα υπολογισμού της γωνίας διεύθυνσης έχουμε =α=63,48. tan a G 1009, ,81 0, ,17 ( ) 50,8 tan -1 0, =48,058=α από στρογγυλοποίηση του 48, , Τα πρόσημα Χ>0 και Ψ<0 άρα από τον πίνακα υπολογισμού της γωνίας διεύθυνσης έχουμε G =00-α=00-48,058=151,94. Η εσωτερική γωνία του οικοπέδου ΒΑ =α είναι: G G 151,94 63,48 88, 46 Για τον υπολογισμό της εσωτερικής γωνίας του οικοπέδου Α Γ=β θα υπολογίσουμε με την βοήθεια του δεύτερου θεμελιώδους προβλήματος τις γωνίες διεύθυνσης και : Την γωνία διεύθυνσης υπολογίζουμε: G G 00( 400) 151,94 00( 400) 351,94 tan a 1156,0 1009,08 146,94 34,46 ( 356,17) 13,71 10, tan -1 10,717749=94,077=α από στρογγυλοποίηση του 94, , Τα πρόσημα Χ>0 και Ψ>0 άρα από τον πίνακα υπολογισμού της γωνίας διεύθυνσης έχουμε G =α=94,077. Η εσωτερική γωνία του οικοπέδου Α Γ=β είναι: 400 ( G G ) 400 (351,94 94,077) 14,135

, y 1. y y y y = x ( )

, y 1. y y y y = x ( ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕ Ο ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ. ΕΞΙΣΩΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ Μία εξίσωση µε αγνώστους x, y λέγεται εξίσωση µίας γραµµής C, όταν οι συντεταγµένες των σηµείων της C και µόνο αυτές την επαληθεύουν. Αν έχουµε

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις μαθήματος Μ1113 Επίπεδο και Χώρος Χρήσ τος Κουρουνιώτης ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 2014

Σημειώσεις μαθήματος Μ1113 Επίπεδο και Χώρος Χρήσ τος Κουρουνιώτης ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 2014 Σημειώσεις μαθήματος Μ1113 Επίπεδο και Χώρος Χρήστος Κουρουνιώτης ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 2014 Εισαγωγή Θα συμπληρωθεί 1 Κεφάλαιο 1 Γεωμετρικά διανύσματα στο επίπεδο Ενα γεωμετρικό διάνυσμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Β. Να εξετάσετε αν ισχύουν οι υποθέσεις του Θ.Μ.Τ. για την συνάρτηση στο διάστημα [ 1,1] τέτοιο, ώστε: C στο σημείο (,f( ))

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Β. Να εξετάσετε αν ισχύουν οι υποθέσεις του Θ.Μ.Τ. για την συνάρτηση στο διάστημα [ 1,1] τέτοιο, ώστε: C στο σημείο (,f( )) ΚΕΦΑΛΑΙΟ ο: ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 6: ΘΕΩΡΗΜΑ ΜΕΣΗΣ ΤΙΜΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΟΥ (Θ.Μ.Τ.) [Θεώρημα Μέσης Τιμής Διαφορικού Λογισμού του κεφ..5 Μέρος Β του σχολικού βιβλίου]. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ Παράδειγμα. ΘΕΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. 6.1 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Επαναλήψεις-Συμπληρώσεις)

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. 6.1 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Επαναλήψεις-Συμπληρώσεις) 6 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 6.1 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Επαναλήψεις-Συμπληρώσεις) Η εξίσωση αx βy γ Στο Γυμνάσιο διαπιστώσαμε με την βοήθεια παραδειγμάτων ότι η εξίσωση αx βy γ, με α 0 ή β 0, που λέγεται γραμμική εξίσωση,

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία εισαγωγής για τη Φυσική Α Λυκείου

Στοιχεία εισαγωγής για τη Φυσική Α Λυκείου Στοιχεία εισαγωγής για τη Φυσική Α Λυκείου 1 ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΕΩΝ 1.1 Προτεραιότητα Πράξεων Η προτεραιότητα των πράξεων είναι: (Από τις πράξεις που πρέπει να γίνονται πρώτες,

Διαβάστε περισσότερα

ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÓÔÇÍ ÁÑÉÈÌÇÔÉÊÇ ÁÍÁËÕÓÇ

ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÓÔÇÍ ÁÑÉÈÌÇÔÉÊÇ ÁÍÁËÕÓÇ ÐÁÍÅÐÉÓÔÇÌÉÏ ÉÙÁÍÍÉÍÙÍ ÓïöïêëÞò Ä. ÃáëÜíçò ÁíáðëçñùôÞò ÊáèçãçôÞò ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÓÔÇÍ ÁÑÉÈÌÇÔÉÊÇ ÁÍÁËÕÓÇ É Ù Á Í Í É Í Á 0 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. Γενικά. Αλγόριθμος του Συμπληρώματος 6.3

Διαβάστε περισσότερα

0 0 30 π/6 45 π/4 60 π/3 90 π/2

0 0 30 π/6 45 π/4 60 π/3 90 π/2 Βασικός Πίνακας Μοίρες (Degrees) Ακτίνια (Radians) ΓΩΝΙΕΣ 0 0 30 π/6 45 π/4 60 π/3 90 π/2 Έστω ότι θέλω να μετατρέψω μοίρες σε ακτίνια : Έχω μία γωνία σε φ μοίρες. Για να την κάνω σε ακτίνια, πολλαπλασιάζω

Διαβάστε περισσότερα

Μιγαδική ανάλυση Μέρος Α Πρόχειρες σημειώσεις 1. Μιγαδικοί αριθμοί. ΤΕΤΥ Εφαρμοσμένα Μαθηματικά Μιγαδική Ανάλυση Α 1

Μιγαδική ανάλυση Μέρος Α Πρόχειρες σημειώσεις 1. Μιγαδικοί αριθμοί. ΤΕΤΥ Εφαρμοσμένα Μαθηματικά Μιγαδική Ανάλυση Α 1 ΤΕΤΥ Εφαρμοσμένα Μαθηματικά Μιγαδική Ανάλυση Α 1 Μιγαδική ανάλυση Μέρος Α Πρόχειρες σημειώσεις 1 Μιγαδικοί αριθμοί Τι είναι και πώς τους αναπαριστούμε Οι μιγαδικοί αριθμοί είναι μια επέκταση του συνόλου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος. Η νέα έκδοση των παρόντων σημειώσεων θα ολοκληρωθεί κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2008-2009. Αύγουστος 2008.

Πρόλογος. Η νέα έκδοση των παρόντων σημειώσεων θα ολοκληρωθεί κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2008-2009. Αύγουστος 2008. Πρόλογος Οι παρούσες σημειώσεις αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος του υλικού που διδάχτηκε στις παραδόσεις του προπτυχιακού μαθήματος της Αριθμητικής Ανάλυσης, το εαρινό εξάμηνο 7-8, στο Μαθηματικό τμήμα του

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις στους πραγµατικούς και µιγαδικούς αριθµούς

Σηµειώσεις στους πραγµατικούς και µιγαδικούς αριθµούς Σηµειώσεις στους πραγµατικούς και µιγαδικούς αριθµούς Τα βασικά αριθµητικά σύνολα Οι πρώτοι αριθµοί που διδάσκεται ο µαθητής στο δηµοτικό σχολείο είναι οι φυσικοί αριθµοί Αυτοί είναι οι 0,,,, 4, κτλ Το

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΟΥΡΛΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 3 ( ) ( ) ( ) = 4( ) d d ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ ΑΘΗΝΑ 00 Email: dsourlas@phsics.upatras.gr www.phsics.upatras.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ μονόμετρα. διανυσματικά Η μάζα ενός σώματος αποτελεί το μέτρο της αδράνειάς του, πυκνότητα ενός υλικού d = m/v

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ μονόμετρα. διανυσματικά Η μάζα ενός σώματος αποτελεί το μέτρο της αδράνειάς του, πυκνότητα ενός υλικού d = m/v ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Υπάρχουν φυσικά μεγέθη που ορίζονται πλήρως, όταν δοθεί η αριθμητική τιμή τους και λέγονται μονόμετρα.. Μονόμετρα μεγέθη είναι ο χρόνος, η μάζα, η θερμοκρασία, η πυκνότητα, η ενέργεια,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΣΙΛΙΒΙΓΚΟΣ

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΣΙΛΙΒΙΓΚΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΣΙΛΙΒΙΓΚΟΣ ΦΥΣΙΚΗ Α Λυκείου Σαλαμίνα Φυσική Α Λυκείου 2 ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΣΙΛΙΒΙΓΚΟΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Με το μικρό αυτό βιβλίου θα ήθελα να βοηθήσω τους μαθητές της Α τάξης του Ενιαίου Λυκείου να οργανώσουν

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές γνώσεις Μαθηµατικών Α και Β Λυκείου που πρέπει να ξέρουµε για να ξεκινήσουµε τις σπουδές µας στο ΕΑΠ. Επιµέλεια Όµηρος Κορακιανίτης

Βασικές γνώσεις Μαθηµατικών Α και Β Λυκείου που πρέπει να ξέρουµε για να ξεκινήσουµε τις σπουδές µας στο ΕΑΠ. Επιµέλεια Όµηρος Κορακιανίτης Βασικές γνώσεις Μαθηµατικών Α και Β Λυκείου που πρέπει να ξέρουµε για να ξεκινήσουµε τις σπουδές µας στο ΕΑΠ Επιµέλεια Όµηρος Κορακιανίτης Άλγερα και πράξεις: (ή το µυστικό της επιτυχίας) - Όταν ένα γινόµενο

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωση: Δες ορισμό απλού γραφήματος στον Τόμο Α, σελ. 97 και τόμο Β, σελ 12.

Σημείωση: Δες ορισμό απλού γραφήματος στον Τόμο Α, σελ. 97 και τόμο Β, σελ 12. ΑΣΚΗΣΗ 1: Είναι το ακόλουθο γράφημα απλό; Σημείωση: Δες ορισμό απλού γραφήματος στον Τόμο Α, σελ. 97 και τόμο Β, σελ 12. v 2 ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1: Το παραπάνω γράφημα δεν είναι απλό, αφού υπάρχουν δύο ακμές που

Διαβάστε περισσότερα

B Γυμνασίου. Ενότητα 9

B Γυμνασίου. Ενότητα 9 B Γυμνασίου Ενότητα 9 Γραμμικές εξισώσεις με μία μεταβλητή Διερεύνηση (1) Να λύσετε τις πιο κάτω εξισώσεις και ακολούθως να σχολιάσετε το πλήθος των λύσεων που βρήκατε σε καθεμιά. α) ( ) ( ) ( ) Διερεύνηση

Διαβάστε περισσότερα

Διάδοση Κυμάτων στα Υλικά. Δ. Ευταξιόπουλος

Διάδοση Κυμάτων στα Υλικά. Δ. Ευταξιόπουλος Διάδοση Κυμάτων στα Υλικά Δ. Ευταξιόπουλος 14 Φεβρουαρίου 01 Περιεχόμενα 1 Διάδοση κυμάτων σε ελαστικό μέσο άπειρων διαστάσεων 5 1.1 Τάσεις και παραμορφώσεις...................... 5 1. Ο νόμος Hooke για

Διαβάστε περισσότερα

Κοχλίες - 2 / 34 - - 2 / 34 - Παπαδόπουλος Α. Χρήστος

Κοχλίες - 2 / 34 - - 2 / 34 - Παπαδόπουλος Α. Χρήστος ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΚΟΧΛΙΕΣ Κοχλίες - / 4 - - / 4 - Παπαδόπουλος Α. Χρήστος ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 7 Κοχλίες Οι κοχλίες διακρίνονται σε δυό κατηγορίες ως προς την αποστολή τους: τους κοχλίες

Διαβάστε περισσότερα

1. Βασικές Έννοιες - Προτάσεις Θεωρίας Πιθανοτήτων

1. Βασικές Έννοιες - Προτάσεις Θεωρίας Πιθανοτήτων . Βασικές Έννοιες - Προτάσεις Θεωρίας Πιθανοτήτων Με σκοπό την καλύτερη μελέτη τους και ανάλογα με τα χαρακτηριστικά τους, τα διάφορα επιστημονικά μοντέλα ή πειράματα ή γενικότερα τα φυσικά φαινόμενα μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 17. Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2.

Κεφάλαιο 17. Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2. Κεφάλαιο 17 Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 17.3. ΤΟ χ 2 ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 17.3.1. Ένα ερευνητικό παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

B. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ

B. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ Τα Μαθηματικά παίζουν κυρίαρχο ρόλο σε όλους τους χώρους της σύγχρονης κοινωνίας. Όλα σχεδόν τα επιτεύγματα της τεχνολογίας και της ε- πιστήμης στηρίζονται στην ανάπτυξη των Μαθηματικών. Αλλά και τα προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ

ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ Θα ξεκινήσουµε την παρουσίαση των γραµµικών συστηµάτων µε ένα απλό παράδειγµα από τη Γεωµετρία, το οποίο ϑα µας ϐοηθήσει στην κατανόηση των συστηµάτων αυτών και των συνθηκών

Διαβάστε περισσότερα

ιανυσµατική ανάλυση Κεφάλαιο 1 1.1 ιανυσµατική άλγεβρα 1.1.1 Πράξεις µε διανύσµατα

ιανυσµατική ανάλυση Κεφάλαιο 1 1.1 ιανυσµατική άλγεβρα 1.1.1 Πράξεις µε διανύσµατα Κεφάλαιο 1 ιανυσµατική ανάλυση 1.1 ιανυσµατική άλγεβρα 1.1.1 Πράξεις µε διανύσµατα Αν περπατήσετε 4 µίλια προς τον βορρά και µετά 3 µίλια προς την ανατολή (Σχ. 1.1), θα έχετε διανύσει συνολικά 7 µίλια,

Διαβάστε περισσότερα

Εξισώσεις 2 ου βαθμού

Εξισώσεις 2 ου βαθμού Εξισώσεις 2 ου βαθμού Εξισώσεις 2 ου βαθμού Η εξίσωση της μορφής αχ 2 + βχ + γ = 0, α 0 λύνεται σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα. Δ = β 2 4αγ Η εξίσωση αχ 2 + βχ + γ = 0, α 0 αν Δ>0 αν Δ=0 αν Δ

Διαβάστε περισσότερα

Ε - ΣΤ Δημοτικού 13 η Κυπριακή Μαθηματική Ολυμπιάδα Απρίλιος 2012

Ε - ΣΤ Δημοτικού 13 η Κυπριακή Μαθηματική Ολυμπιάδα Απρίλιος 2012 1. Πόσες ώρες έχουν περάσει από τις 6:45 πμ μέχρι τις 11:45 μμ της ίδιας μέρας; Α. 5 Β. 17 Γ. 24 Δ. 29 Ε. 41 1 1 2. Αν το χ είναι μεταξύ 1 και 1 +, τότε το χ μπορεί να είναι ίσο με τον κάθε 5 5 αριθμό

Διαβάστε περισσότερα

Σχολικός Σύµβουλος ΠΕ03 www.p-theodoropoulos.gr

Σχολικός Σύµβουλος ΠΕ03 www.p-theodoropoulos.gr Οι πράξεις της πρόσθεσης, της αφαίρεσης και του πολλαπλασιασµού στο σύνολο των ακεραίων µε εποπτικό τρόπο: Ένα µοντέλο ή ένα παιχνίδι; ρ. Παναγιώτης Λ. Θεοδωρόπουλος Σχολικός Σύµβουλος ΠΕ03 www.ptheodoropoulos.gr

Διαβάστε περισσότερα

Περίθλαση από µία σχισµή.

Περίθλαση από µία σχισµή. ρ. Χ. Βοζίκης Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ 71 7. Άσκηση 7 Περίθλαση από µία σχισµή. 7.1 Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης Σκοπός της άσκησης είναι η γνωριµία των σπουδαστών µε την συµπεριφορά των µικροκυµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Σωματίδιο μάζας m κινείται στο οριζόντιο επίπεδο xy σε κυκλική τροχιά με σταθερή γωνιακή ταχύτητα ω. Τι συμπεραίνετε για τη στροφορμή του;

Σωματίδιο μάζας m κινείται στο οριζόντιο επίπεδο xy σε κυκλική τροχιά με σταθερή γωνιακή ταχύτητα ω. Τι συμπεραίνετε για τη στροφορμή του; Άσκηση Σωματίδιο μάζας m κινείται στο οριζόντιο επίπεδο xy σε κυκλική τροχιά με σταθερή γωνιακή ταχύτητα ω. Τι συμπεραίνετε για τη στροφορμή του; Απάντηση Έστω R n η ακτίνα του κύκλου. Αφού η κίνηση είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ. 2.1 ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 1 ου ΒΑΘΜΟΥ. Η εξίσωση αx β 0

ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ. 2.1 ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 1 ου ΒΑΘΜΟΥ. Η εξίσωση αx β 0 ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ.1 ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 1 ου ΒΑΘΜΟΥ Η εξίσωση α 0 Στο Γυμνάσιο μάθαμε τον τρόπο επίλυσης των εξισώσεων της μορφής α 0 για συγκεκριμένους αριθμούς α,,με α 0 Γενικότερα τώρα, θα δούμε πώς με την οήθεια των

Διαβάστε περισσότερα