Microarrays. Γρηγόρης Αµούτζιας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Microarrays. Γρηγόρης Αµούτζιας"

Transcript

1 Microarrays Γρηγόρης Αµούτζιας

2 Microarrays Chips ή αντικειµενοφόροι πλάκες που µετράνε την γονιδιακή έκφραση (και όχι µόνο). Δεν µετράνε απόλυτες τιµές συγκεντρώσεων µεταγραφηµάτων. Μετράνε σχετικές αλλαγές. Για µια συνθήκη, πόσο πιο αυξηµένη ή µειωµένη είναι η έκφραση ενός γονιδίου, σε σχέση µε µια άλλη συνθήκη. Π.χ. Πόσο πιο αυξηµένη/µειωµένη είναι η έκφραση ενός γονιδίου Α µετά από άσκηση (control: αµέσως πριν την άσκηση). Δεν µπορούµε να συγκρίνουµε το γονίδιο Α µε το γονίδιο Β Στο Chip υπάρχουν για το κάθε µεταγράφηµα: cdnas ολόκληρου του µεταγραφώµατος (spotting) (PCR) ολιγοµερή (τα λεγόµενα oligo-probes), µε µήκος βάσεις. Spotting In situ synthesis

3 Σχετικές διαφορές relative measurement 2 COLORS (Cy5 / Cy3) absolute measurement 1 COLOR ( Cy3 )

4 Σχετικές διαφορές intensity Highly expressed genes, highly differentially expressed Low expressed, genes slightly differentially expressed gene a gene b gene c

5 Όλιγο-Μικροσυστοιχίες (oligo-microarrays) Chip στο οποίο υπάρχουν DNA ολιγοµερή (τα λεγόµενα probes), µε µήκος βάσεις που αντιπροσωπεύουν το γονιδίωµα ενός οργανισµού. Περισσότερα από ένα διαφορετικά probes µπορεί να υπάρχουν για ένα γονίδιο. Πάνω σε αυτά τα probes υβριδίζονται τα συµπληρωµατικά τους cdnas. Το κάθε cdna είναι συνδεδεµένο µε φθορίζουσα χρωστική. Κάθε κηλίδα (spot) στο chip αντιστοιχεί σε ένα συγκεκριµµένο είδος probes. Η ένταση της φθορίζουσας χρωστικής υποδηλώνει την ένταση µε την οποία εκφράζεται το mrna για τον αντίστοιχο probe.

6 Τι µπορούν να ελέγξουν Έκφραση mrna. Έκφραση micro-rna. CGH (comparative genomic hybridization). SNPs. DNA µεθυλίωση. ChIP-on-chip.

7 CGH Comparative genome hybridization. Βλέπει αν µια γενωµική περιοχή σε ένα δείγµα έχει πολλαπλασιαστεί ή χαθεί σε σχέση µε ένα control.

8 Τα βήµατα

9 Μικροσυστοιχίες (microarrays) Με δύο χρώµατα (πράσινο/κόκκινο) Το ένα χρώµα είναι για µια συγκεκριµµένη συνθήκη και το άλλο χρώµα για µια άλλη (συνήθως control). Εξάγεται το ολικό RNA για την κάθε συνθήκη. Ελέγχεται η ποσότητα και ποιότητα του RNA. Γίνεται σήµανση του κάθε δείγµατος RNA µε συγκεκριµµένη χρωστική (π.χ. Cy5:red - Cy3:green). Τα 2 δείγµατα αναµιγνύονται και το µίγµα υπόκειται σε υβριδισµό πάνω στο chip. Μετριέται η ένταση της κάθε µιας από τις 2 χρωστικές, για κάθε κηλίδα. Υπολογίζεται ο λόγος των εντάσεων των 2 χρωστικών, στην κάθε κηλίδα.

10 Μικροσυστοιχίες

11 Μικροσυστοιχίες (microarrays) Αν το γονίδιο εκφράζεται περισσότερο στην Α συνθήκη (κόκκινη χρωστική) από ότι στην control (πράσινη χρωστική), τότε ο λόγος συνθήκη_α/control (κόκκινη/πράσινη) θα είναι λ>1, αλλιώς σε αντίθετη περίπτωση 0<λ<1. Αν το γονίδιο εκφράζεται µε διπλάσια ένταση στην συνθήκη Α, σε σχέση µε την συνθήκη control, τότε ο λόγος θα είναι λ=2. Αν το γονίδιο εκφράζεται µε τη µισή ένταση στην συνθήκη Α, σε σχέση µε την συνθήκη control, τότε ο λόγος θα είναι λ=0.5. Μετατρέποντας τους λόγους σε log 2, έχουµε: λ=2 -> log 2 λ=1 λ=0.5 -> log 2 λ=-1 Με την κανονικοποίηση σε log 2 τα δεδοµένα γίνονται συµµετρικά.

12 Μικροσυστοιχίες (microarrays) Πότε θεωρούµε ότι ένα γονίδιο υπερ/υπό-εκφράζεται σε µια συγκεκριµµένη συνθήκη. Log 2 λ > 1 ή Log 2 λ < -1 (διπλάσια/υποδιπλάσια έκφραση σε σχέση µε τη συνθήκη control). Με στατιστικές µεθόδους (t-test, ANOVA).

13 microarrays Κατανοµή των σηµάτων. Μετατροπή - κανονικοποίηση των σηµάτων.

14 Οµαδοποίηση γονιδίων µε την ίδια συµπεριφορά. Χρειαζόµαστε αρκετά σηµεία (διαφορετικές συνθήκες ή χρονικές στιγµές) Με µεθόδους αποστάσεων, όπου οι µετρήσεις ενός γονιδίου για; διαφορετικές συνθήκες αποτελούν ένα διάνυσµα. Υπολογίζουµε αποστάσεις µεταξύ διαφορετικών διανυσµάτων (γονιδίων). Ευκλείδια απόσταση Συντελεστής συσχέτισης Pearson (Pearson correlation coefficient). Δηµιουργείται πίνακας αποστάσεων µεταξύ των γονιδίων. Το αντίστοιχο µπορεί να γίνει και για να οµαδοποιήσουµε κοινές συνθήκες.

15 Μικροσυστοιχίες

16 Μήκος των probes Affymetrix: 25mer Agilent: 60mer Illumina: 50mer Όσο µεγαλύτερο το probe, τόσο πιο ευαίσθητο (µπορεί να ανιχνεύσει targets σε µικρότερες συγκεντρώσεις). Όµως, µεγαλύτερο probe µπορεί και να ανεχτεί περισσότερους πολυµορφισµούς (ή mismatches).

17 Υβριδισµός των probes

18 Probes & chips

19 Σχεδιασµός των probes Θα πρέπει η ακολουθία τους να είναι µοναδική ώστε να αντικατοπτρίζει την έκφραση για το γονίδιο που σχεδιάστηκαν. Όλοι οι probes θα πρέπει να έχουν παρόµοια Tm (βέλτιστη θερµοκρασία υβριδισµού). Τα probes δεν θα πρέπει να σχηµατίζουν δευτεροταγείς δοµές που τα εµποδίζουν να υβριδιστούν µε τον στόχο.

20 spots

21 Array Spotting Με βελόνες (pins) (απώθεση έτοιµων cdnas ή oligos ). Με inkjet (Agilent: spin-off της Hewlett-Packard) (in situ synthesized oligos)

22 spotting pin quality decline after delivery of 5x105 spots after delivery of 3x105 spots H. Sueltmann DKFZ/MGA

23 Inkjet printing - Agilent

24 Agilent phosphoramidite chemistry

25 Φωτολιθογραφία - Affymetrix Youtube: Affymetrix: nloads/student_manual_activities/activity3/activity3_manufacturing_bac kground.pdf

26 Φωτολιθογραφία

27 Φωτολιθογραφία

28 Φωτολιθογραφία

29 Φωτολιθογραφία

30 Φωτολιθογραφία

31 Feature

32 Agilent chips

33 Agilent chips 244k 1M k 400k 44k 180k 15k 60k LEGACY HD

34 Agilent platform Φούρνος υβριδισµού Laser Scanner

35 Affymetrix Arrays/strips/plates

36 Affymetrix platform

37 Affymetrix platforms

38 Έλεγχος Ποσότητας/Ποιότητας ολικού RNA Nanodrop (φωτόµετρο που χρησιµοποιεί ελάχιστο όγκο δείγµατος - 1λ) για ακριβής ποσοστικοποίηση. A260 nm -> νουκλεοτίδια, RNA, ssdna, dsdna A280 nm -> πρωτεΐνες, φαινόλες κ.α. A230 nm -> EDTA, φαινόλες, υδατάνθρακες. Α260/Α280 nm ~ /230 nm ~ 2-2.2

39 Έλεγχος Ποσότητας/Ποιότητας ολικού RNA Agilent 2100 Bioanalyzer για έλεγχο ποιότητας του RNA (τυχόν αποδόµιση). (~ ) Ηλεκτροφόρηση σε τριχοειδή Λόγος 28S/18S rrna 2:1 RNA integrity number (RIN)

40 Έλεγχος Ποσότητας/Ποιότητας ολικού RNA

41 Χηµικές αντιδράσεις

42 Υβριδισµός Όλα τα probes υβριδίζονται στην ίδια θερµοκρασία. Όµως, όλα τα probes δεν έχουν την ίδια βέλτιστη θερµοκρασία υβριδισµού. Άρα, υπάρχουν προβλήµατα για επιµέρους probes Φούρνος υβριδισµού του Affymetrix GeneAtlas

43 Υβριδισµός

44 Laser scanning Agilent autofocus

45 Μέτρηση σήµατος στα spots

46 Συνένωση των σηµάτων

47 Ποιότητα των spots

48 Ανάλυση προβληµατικών Spots

49 Υπολογισµός & αφαίρεση θορύβου υποβάθρου

50 Παράγοντες που επηρεάζουν τα microarrays Περιβαλλοντικοί Όζον Υγρασία Υπεριώδης ακτινοβολία Στατικός ηλεκτρισµός Μόλυνση της ατµόσφαιρας (οξειδωτικοί παράγοντες). Σκόνη (µπορεί να επηρεάσει τις µετρήσεις του Laser) Πούδρα από τα γάντια. Ενδογενείς Πρόβληµα σε κάποιο βήµα των χηµικών αντιδράσεων. Ο τύπος του ιστού. Dye swap για να αποκλείσουµε παράγοντες που πιθανών επηρεάσαν το πείραµα

51 Microarrays & Ozone Η χρωστική Cy5(red) είναι συνήθως πιο ασταθής σε σχέση µε τη χρωστική Cy3(green). Το όζον µπορεί να προκαλέσει περισσότερη αστάθεια της Cy5. Σε ένα πείραµα που το control χρωµατίστηκε µε Cy5 και το δείγµα µε Cy3, αν υποθέσουµε ότι το όζον προκάλεσε την αποδόµιση του Cy5, τότε περιµένουµε να δούµε (από λάθος) τα γονίδια του δείγµατος να: A) υπερεκφράζονται σε σχέση µε το control? B) υποεκφράζονται σε σχέση µε το control?

52 Microarrays & ozone

53 Microarrays & ozone

54 Ανάλυση δεδοµένων

55 Μετατροπή έντασης σήµατος σε log 2

56 Μετατροπή έντασης σήµατος σε log 2

57 Μετατροπή έντασης σήµατος σε log 2

58 Microarray Quality control

59 Οντολογίες Ελεγχόµενο λεξιλόγιο για την περιγραφή των ιδιοτήτων των γονιδίων και των πρωτεϊνών. Περιγράφουν: Μοριακές λειτουργίες του βιοµορίου (1 ή περισσότερες). Βιολογικές διαδικασίες στις οποίες εµπλέκεται το βιοµόριο (1 ή περισσότερες). Κυτταρικό διαµέρισµα στο οποίο συναντάται το βιοµόριο (1 ή περισσότερα).

60 Οντολογίες: Η δοµή τους Δείχνει τις σχέσεις µεταξύ των διαφορετικών όρων. Ένας όρος µπορεί να αποτελεί πιο εξειδικευµένη περιγραφή ενός άλλου όρου. Είναι κατευθυνόµενα ακυκλικά γραφήµατα (DAG). Παρόµοια µε ιεραρχίες. Η διαφορά είναι ότι ένας κόµβος-απόγονος µπορεί να έχει περισσότερους από έναν προγόνους.

61 Οντολογίες: Η δοµή τους Θεωρούµε ότι αν σε ένα βιοµόριο αντιστοιχεί ένα όρος-οντολογία, τότε σε αυτό το βιοµόριο ανήκουν και όλοι οι πρόγονοι του όρου-οντολογίας.

62 Οντολογίες: στατιστική ανάλυση Παράδειγµα: 1 γονιδίωµα µε γονίδια γονίδια εµπλέκονται στον κυτταρικό κύκλο (GO_term: cell-cycle). (10% του γονιδιώµατος). Αν επιλέξουµε τυχαία έναν αριθµό Χ γονιδίων, θα περιµέναµε (από τύχη) περίπου το 10% (µε κάποιες διακυµάνσεις) να έχουν τον όρο κυτταρικός κύκλος. Η τυχαία διακύµανση εξαρτάται από τον αριθµό των γονιδίων. Έστω ότι µε τα microarrays σε ένα πείραµα βρήκαµε ότι Χ αριθµός γονιδίων υπερεκφράζονται. Σε αυτό τον Χ αριθµό, βρήκαµε ότι 20% των γονιδίων ανήκουν στον κυτταρικό κύκλο. Αυτή η απόκλιση (20% παρατηρούµενο - 10% αναµενόµενο) είναι στα όρια των τυχαίων διακυµάνσεων, ή είναι στατιστικά σηµαντική? Στατιστικά σηµαντική, σηµαίνει ότι τα υπερεκφρασµένα γονίδια είναι εµπλουτισµένα για την κατηγορία κυτταρικός κύκλος. Δηλαδή, ο κυτταρικός κύκλος εµπλέκεται στην διαδικασία που µελετάµε.

63 Οντολογίες: στατιστική ανάλυση Η στατιστική ανάλυση γίνεται µε το υπεργεωµετρικό τεστ. Παίρνουµε ένα p-value. Αν p-value < 0.05, τότε είναι στατιστικά σηµαντικό. Αν στις οντολογίες µας είχαµε 100 όρους, θα επαναλαµβάναµε τα παραπάνω τεστς για τον κάθε όρο. Όµως, όσο περισσότερα τεστ κάνουµε για το πείραµά µας, τόσο αυξάνει ή πιθανότητα να βρούµε κάτι στατιστικά σηµαντικό (p-value < 0.05) καθαρά από λάθος. Άρα, πρέπει να λάβουµε υπόψην µας πόσα τεστ διενεργούµε και να διορθώσουµε τα p-values (multiple testing correction). False discovery rate (Benjamini-Hochberger) Bonferroni correction

64 Micro-RNAs Μικρά RNAs που ρυθµίζουν (κυρίως καταστέλουν) την µεταγραφή των mrnas Αποδόµιση του mrna. Αναστολή της µεταγραφής του mrna. Μέγεθος ~ 22 nt. ~1000 στον άνθρωπο. Ρυθµίζουν πολλά mrnas (30%-100%). Ένα mi-rna -> στοχεύει πολλά mrnas. Πολλά mi-rnas -> στοχεύουν το ίδιο mrna (hunting pack). Έχουν εξειδικευµένο προφίλ έκφρασης για τον κάθε ιστό (και καρκίνο) (συνήθως σχετίζονται µε συγκεκριµένες αναπτυξιακές διαδικασίες). Μπορούν να λειτουργήσουν ως διαγνωστικοί ή προγνωστικοί µοριακοί δείκτες.

65 Toxicology Applications

66 Τοξική δράση acetaminophen Έλεγχος µε microarrays αν τα mi-rna µπορούν να καταδείξουν την ηπατική καταστροφή µετά από χορήγηση φαρµάκου (acetaminophen overdose). Σε κατάσταση υπερχορήγησης, τα µεταβολικά µονοπάτια που καταβολίζουν το φάρµακο είναι σε κορεσµό. Το πλεονάζον φάρµακο υπόκειται σε καταβολισµό από ένζυµα των P450 -> NAPQI (N-acetyl-p-benzoquinone imine) (τοξικό). NAPQI εξουδετερώνεται από ενδοκυτταρική γλουταθιόνη (GSH). Ότι NAPQI περισσεύει, προκαλεί ηπατική καταστροφή. Σε περίπτωση υπερβολικής δόσης acetaminophen (-> υπερβολικό NAPQI), χορηγούµε N-acetylcysteine (NAC) -> ενδοκυτταρικό GSH.

67 Μέτρηση της τοξικής δράσης του acetaminophen Η τοξικότητα δεν εµφανίζεται αµέσως. Χρειάζεται γρήγορη και αξιόπιστη µέτρηση της τοξικότητας µε αιµατολογικό έλεγχο (ορό). Μέτρηση της αµινοτρανσφεράσης του ορού (κλασσική µέθοδος). Βρήκαν mi-rnas που εκφράζονται σηµαντικά στο ήπαρ. Παρακολουθήσαν την έκφρασή τους στο ήπαρ µετά τη χορήγηση acetaminophen και επίσης παρακολούθησαν την ανίχνευσή τους στον ορό (λόγω πιθανής ηπατικής κυτταρικής καταστροφής).

68 Toxicology Applications Selected mirna shows opposite changes between liver and plasma samples based on microarray results. Wang K et al. PNAS 2009;106:

69 Τα mi-rnas αποδείχθηκαν πιο αξιόπιστοι και πιο γρήγοροι δείκτες ηπατικής καταστροφής Wang K et al. PNAS 2009;106:

Με τα sequence projects φτάσαμε στην εποχή που η ελάχιστη πληροφορία για να ξεκινήσει ένα πείραμα είναι ολόκληρη ακολουθία DNA του οργανισμού Το DNA

Με τα sequence projects φτάσαμε στην εποχή που η ελάχιστη πληροφορία για να ξεκινήσει ένα πείραμα είναι ολόκληρη ακολουθία DNA του οργανισμού Το DNA Microarrays Με τα sequence projects φτάσαμε στην εποχή που η ελάχιστη πληροφορία για να ξεκινήσει ένα πείραμα είναι ολόκληρη ακολουθία DNA του οργανισμού Το DNA όμως του οργανισμού είναι μια στατική πληροφορία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ελαχιστοποίηση χαρακτηριστικών ταξινομητή για γονιδιακή σύνθεση ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ : 2008 2009 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

22 Στατιστικές Μέθοδοι Ανάλυσης Πειραµατικών εδοµένων Συνεργασίας

22 Στατιστικές Μέθοδοι Ανάλυσης Πειραµατικών εδοµένων Συνεργασίας Στατιστικές Μέθοδοι Ανάλυσης Πειραµατικών εδοµένων Συνεργασίας Χρήστος Κατσάνος και Νικόλαος Αβούρης Πανεπιστήµιο Πατρών Σκοπός Το παρόν κεφάλαιο, συµπληρωµατικό του κυρίως υλικού του βιβλίου, περιλαµβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΡΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ REAL - TIME PCR MICROARRAYS PCR. Γιώργος Καπαρός Λέκτωρ Μικροβιολογίας ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΜΟΡΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ REAL - TIME PCR MICROARRAYS PCR. Γιώργος Καπαρός Λέκτωρ Μικροβιολογίας ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΟΡΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ REAL - TIME PCR PCR Γιώργος Καπαρός Λέκτωρ Μικροβιολογίας MICROARRAYS ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΡΩΤΗΜΑ Μπορούν περιβαλλοντικοί παράγοντες όπως η διατροφή και

Διαβάστε περισσότερα

Μοριακές τεχνικές για την ανίχνευση και το χαρακτηρισμό μικροοργανισμών

Μοριακές τεχνικές για την ανίχνευση και το χαρακτηρισμό μικροοργανισμών Copyright Athens Medical Society www.mednet.gr/archives ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE: ISSN 11-05-3992 REVIEW Μοριακές τεχνικές για την ανίχνευση και το χαρακτηρισμό μικροοργανισμών Η ανίχνευση και ο χαρακτηρισμός

Διαβάστε περισσότερα

ιπλωµατική Εργασία: Βελτίωση της ακρίβειας ταξινόµησης συνόλων δεδοµένων µικροσυστοιχιών µε εκµετάλλευση γνώσης από τη Γονιδιακή Οντολογία

ιπλωµατική Εργασία: Βελτίωση της ακρίβειας ταξινόµησης συνόλων δεδοµένων µικροσυστοιχιών µε εκµετάλλευση γνώσης από τη Γονιδιακή Οντολογία ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ιπλωµατική Εργασία: Βελτίωση της ακρίβειας ταξινόµησης συνόλων δεδοµένων µικροσυστοιχιών

Διαβάστε περισσότερα

Κεϕάλαιο 5 Συσχέτιση και Παλινδρόµηση

Κεϕάλαιο 5 Συσχέτιση και Παλινδρόµηση Κεϕάλαιο 5 Συσχέτιση και Παλινδρόµηση Στο προηγούµενο κεϕάλαιο µελετήσαµε τη διάδοση του σϕάλµατος από µια τυχαία µεταβλητή X σε µια τ.µ. Y που δίνεται ως συνάρτηση της X. Σε αυτό το κεϕάλαιο ϑα διερευνήσουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ: 1945 ΕΠΑΙΝΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΑ PROCEEDINGS

ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ: 1945 ΕΠΑΙΝΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΑ PROCEEDINGS ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ: 1945 ΤΟΜΟΣ 73 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ 2 2011 ΕΠΑΙΝΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ VOLUME 73 SUPPLEMENT NUMBER

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ INFORMATION MANAGEMENT

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ INFORMATION MANAGEMENT KINGSTON UNIVERSITY ICBS Business College ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ INFORMATION MANAGEMENT ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ν. ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ Ανάλυση δεδοµένων και βασικές έννοιες Για τον

Διαβάστε περισσότερα

Παρακολούθηση και εκτίµηση της έκθεσης σε καρκινογόνες χηµικές ουσίες, και των αντιστοίχων κινδύνων, στον εργασιακό χώρο

Παρακολούθηση και εκτίµηση της έκθεσης σε καρκινογόνες χηµικές ουσίες, και των αντιστοίχων κινδύνων, στον εργασιακό χώρο Παρακολούθηση και εκτίµηση της έκθεσης σε καρκινογόνες χηµικές ουσίες, και των αντιστοίχων κινδύνων, στον εργασιακό χώρο Σ. Κυρτόπουλος, Εργαστήριο Χηµικής Καρκινογένεσης και Γενετικής Τοξικολογίας, Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Βιοστατιστική

Εισαγωγή στη Βιοστατιστική Εισαγωγή στη Βιοστατιστική Π.Μ.Σ.: Έρευνα στη Γυναικεία Αναπαραγωγή Οκτώβριος Νοέµβριος 2013 Αλέξανδρος Γρυπάρης, PhD Αλέξανδρος Γρυπάρης, PhD 4 Περιεχόµενα o Ορισµός της Στατιστικής o Περιγραφική στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση μεθόδων κατηγοριοποίησης δεδομένων γονιδιακής έκφρασης cdna μικροσυστοιχιών

Αξιολόγηση μεθόδων κατηγοριοποίησης δεδομένων γονιδιακής έκφρασης cdna μικροσυστοιχιών ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Αξιολόγηση μεθόδων κατηγοριοποίησης δεδομένων γονιδιακής

Διαβάστε περισσότερα

1 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΡΟΣ Α

1 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΡΟΣ Α ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΡΟΣ Α. Εισαγωγή Στατιστική (sascs) είναι η επιστήµη ή «τέχνη» του να µαθαίνουµε από τα δεδοµένα. Η στατιστική συνίσταται στη συλλογή δεδοµένων που λέγεται δειγµατοληψία

Διαβάστε περισσότερα

Μετρήσεις Αβεβαιότητες Μετρήσεων

Μετρήσεις Αβεβαιότητες Μετρήσεων Μετρήσεις Αβεβαιότητες Μετρήσεων 1. Σκοπός Σκοπός του μαθήματος είναι να εξοικειωθούν οι σπουδαστές με τις βασικές έννοιες που σχετίζονται με τη θεωρία Σφαλμάτων, όπως το σφάλμα, την αβεβαιότητα της μέτρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π. ΚΟΜΙΛΗΣ Λέκτορας ΞΑΝΘΗ 6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή... 3. Επιστημονική

Διαβάστε περισσότερα

Bla Bla Bla Bla Bla Bla Bla Bla Bla Bla Bla Bla Bla Bla Bla Bla Bla Bla Bla Bla Bla Bla Bla Bla

Bla Bla Bla Bla Bla Bla Bla Bla Bla Bla Bla Bla Bla Bla Bla Bla Bla Bla Bla Bla Bla Bla Bla Bla Η εικονική μικροσυστοιχία Μια ματιά στις επιστημονικές δημοσιεύσεις Τώρα που καταλαβαίνετε πώς δουλεύουν οι μικροσυστοιχίες (τουλάχιστον αυτό πιστεύουμε!), είναι ώρα να δούμε πως τις έχουν χρησιμοποιήσει

Διαβάστε περισσότερα

ιακριτού χρόνου Τυχαίες ιαδικασίες

ιακριτού χρόνου Τυχαίες ιαδικασίες ιακριτού χρόνου Τυχαίες ιαδικασίες Τα σήµατα ταξινοµούνται σε δύο ευρείες κατηγορίες: 1. Αιτιοκρατικά (deterministic): Αναπαράγονται ακριβώς ίδια µε επαναλαµβανόµενες διαδικασίες. Παράδειγµα το µοναδιαίο

Διαβάστε περισσότερα

Ατοµική ιπλωµατική Εργασία ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΑΠΟ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΥΣΠΛΑΣΤΙΚΟΥΣ ΣΠΙΛΟΥΣ. Αυγούστα Κυριακίδου

Ατοµική ιπλωµατική Εργασία ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΑΠΟ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΥΣΠΛΑΣΤΙΚΟΥΣ ΣΠΙΛΟΥΣ. Αυγούστα Κυριακίδου Ατοµική ιπλωµατική Εργασία ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΑΠΟ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΥΣΠΛΑΣΤΙΚΟΥΣ ΣΠΙΛΟΥΣ Αυγούστα Κυριακίδου ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ιούνιος 2005 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη στατιστική ανάλυση δεδοµένων

Εισαγωγή στη στατιστική ανάλυση δεδοµένων Εισαγωγή στη στατιστική ανάλυση δεδοµένων Α. Η στατιστική περιγραφή της µέτρησης φυσικών µεγεθών. Ο στοχαστικός χαρακτήρας της µέτρησης Στη διαδικασία µέτρησης ενός φυσικού µεγέθους η πραγµατική του τιµή

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3: Τυχαίες µεταβλητές και κατανοµές πιθανότητας.

Κεφάλαιο 3: Τυχαίες µεταβλητές και κατανοµές πιθανότητας. Κεφάλαιο 3: Τυχαίες µεταβλητές και κατανοµές πιθανότητας. Περιεχόµενα ιακριτές τυχαίες µεταβλητές Συνεχείς τυχαίες µεταβλητές Μέση τιµή τυχαίων µεταβλητών Ροπές, διασπορά, και τυπική απόκλιση τυχαίων µεταβλητών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΟΛΟΓΙΑ Δ. ΜΟΣΙΑΛΟΣ (ΔΙΑΛΕΞΗ 2)

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΟΛΟΓΙΑ Δ. ΜΟΣΙΑΛΟΣ (ΔΙΑΛΕΞΗ 2) Εκτίμηση μικροβιολογικών κινδύνων-καθορισμός καθορισμός μικροβιολογικών κριτηρίων Ανάγκη καθορισμού μικροβιολογικών κριτηρίων Προκειμένου να εκτιμηθεί η καταλληλότητα ή επικινδυνότητα των τροφίμων καθώς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΝΗ ΠΡΟΔΡΟΜΑΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ

ΕΛΕΝΗ ΠΡΟΔΡΟΜΑΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Μ.Π.Σ. ΣΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΜΟΡΙΑΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΕΝΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ ΤΟΥ ΜΗ ΜΙΚΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Μ.Σ. Μαθηµατικού 2001-02 «Αριθµητική Ανάλυση» -

Π.Μ.Σ. Μαθηµατικού 2001-02 «Αριθµητική Ανάλυση» - Π.Μ.Σ. Μαθηµατικού 00-0 «Αριθµητική Ανάλυση» -. ΕΙΣΑΓΩΓΗ.... ΤΙ ΕΙΝΑΙ MOTE CARLO.... ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ....3 ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ....4 ΓΙΑΤΙ ΤΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ....5 ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΑΠΛΟΥΣΤΕΡΗ ΜΟΡΦΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΕ 43. Θέματα 3 ης γραπτής εργασίας

ΦΥΕ 43. Θέματα 3 ης γραπτής εργασίας ΦΥΕ 43 Θέματα 3 ης γραπτής εργασίας Θέμα 1. Ανάμεσα στα χημικά μεταλλαξιγόνα περιλαμβάνονται οι παράγοντες αλκυλίωσης και οι παράγοντες απαμίνωσης των βάσεων του DNA. Βρείτε από το διαδίκτυο και περιγράψτε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ (ΚΒΑΝΤΙΣΜΟΥ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ (ΚΒΑΝΤΙΣΜΟΥ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ (ΚΒΑΝΤΙΣΜΟΥ) 0. Εισαγωγή Τα αποτελέσµατα πεπερασµένης ακρίβειας οφείλονται στα λάθη που προέρχονται από την παράσταση των αριθµών µε µια πεπερασµένη ακρίβεια. Τα αποτελέσµατα

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις στη. ιαχείριση Αποθεµάτων. Επιµέλεια: ρ. ηµήτρης Βλάχος

Σηµειώσεις στη. ιαχείριση Αποθεµάτων. Επιµέλεια: ρ. ηµήτρης Βλάχος Σηµειώσεις στη ιαχείριση Αποθεµάτων Επιµέλεια: ρ. ηµήτρης Βλάχος Θεσσαλονίκη 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Εισαγωγή... 1 1.1 Σηµασία της διαχείρισης των αποθεµάτων... 1 1.2 Οικονοµική φύση και λειτουργία των αποθεµάτων...

Διαβάστε περισσότερα

Πως δουλεύουν τα γονίδια;

Πως δουλεύουν τα γονίδια; Τι είναι τα γονίδια; Τα γονίδια είναι οι ενεργές υποµονάδες του DNA. Το DNA είναι µια απέραντη βάση δεδοµένων χηµικών πληροφοριών που περιέχει όλες τις απαραίτητες οδηγίες για την δηµιουργία όλων των πρωτεϊνών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΑΘΗΝΑ 2002 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...4 0. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...6. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ...7 2. ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΥΧΑΙΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ...0

Διαβάστε περισσότερα

Πνευματικά δικαιώματα. Copyright Γιάγκου Χρυσάνθη (2014) Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. All rights reserved.

Πνευματικά δικαιώματα. Copyright Γιάγκου Χρυσάνθη (2014) Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. All rights reserved. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Κ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: «Η σημασία της αντιοξειδωτικής διατροφής στην πρόληψη του καρκίνου του μαστού» ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΓΙΑΓΚΟΥ Α.Φ.Τ: 2010069019, Α.Π.Τ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΦΥΛΟΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΠΙΘΑΝΟΦΑΝΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα