6. TEHNIČKE MJERE SIGURNOSTI U IZVEDBI ELEKTROENERGETSKIH VODOVA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "6. TEHNIČKE MJERE SIGURNOSTI U IZVEDBI ELEKTROENERGETSKIH VODOVA"

Transcript

1 SIGURNOST U PRIMJENI ELEKTRIČNE ENERGIJE 6. TEHNIČKE MJERE SIGURNOSTI U IZVEDBI ELEKTROENERGETSKIH VODOVA Doc. dr. sc. Vitomir Komen, dipl. ing. el. 1/14

2 SADRŽAJ: 6.1 Sigurnosni razmaci i sigurnosne visine 6.2 Uzemljenje stupova i zaštita od napona dodira i atmosferskih prenapona 2/14

3 Elektroenergetski vodovi nadzemni elektroenergetski vodovi (dalekovodi) kabelski elektroenergetski vodovi Nadzemni elektroenergetski vodovi od 1 kv do 400 kv Kabelski elektroenergetski vodovi od 1 kv do 110 kv 3/14

4 Izbor i dimenzioniranje elemenata elektroenergetskih vodova u postupku projektiranja (tehnički propisi i norme): a) Naponsko dimenzioniranje temeljem očekivanih naponskih naprezanja najvišim naponom u normalnom pogonu i prenaponima kod nadzemnih vodova dimenzioniranje razmaka između faznih vodiča i faznih vodiča prema uzemljenim dijelovima kao osnovne izolacije voda, te izbor izolatora i zaštite od atmosferskih prenapona kod kabelskih vodova dimenzioniranje i izbor izolacije kabela i zaštite od atmosferskih prenapona b) Strujno dimenzioniranje prema očekivanim strujnim opterećenjima u normalnom pogonu i za vrijeme kratkih spojeva izbor presjeka faznih vodiča c) Izbor i razmještaj stupova prema mehaničkom proračunu vodiča kod nadzemnih vodova d) Dimenzioniranje kabelskog rova i zaštite kabela kod križanja sa drugim objektima e) Izbor i dimenzioniranje zaštite od preopterećenja, kratkih spojeva i od prenapona 4/14

5 6.1 Sigurnosni razmaci i sigurnosne visine 6.1 Sigurnosni razmaci i sigurnosne visine Za siguran i neometan pogon nadzemnih vodova, kao i za sigurnost ljudi i imovine, veliki značaj ima izvedba nadzemnog voda s dovoljno sigurnim razmacima i sigurnim visinama. Ovi, kao i ostali bitni elementi za ispravnu gradnju nadzemnog voda, određeni su tehničkim propisima za gradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova. Da bi se pobliže i jednoznačno odredili razmaci od dijelova pod naponom nadzemnih vodova od ostalih objekata ili ostalih dijelova nadzemnog voda, propisi razlikuju: sigurnosni razmak, sigurnosnu visinu i sigurnosnu udaljenost. 5/14

6 6.1 Sigurnosni razmaci i sigurnosne visine Sigurnosni razmak (S r ) je najmanje dopušteni razmak između dijelova pod naponom i uzemljenog dijela voda: Sigurnosni razmak vodiča nadzemnog voda 6/14

7 6.1 Sigurnosni razmaci i sigurnosne visine Sigurnosna visina (H) je najmanja dopuštena okomita udaljenost vodiča, odnosno dijelova pod naponom, od zemlje ili nekog objekta na zemlji pri najvećem ugibu. Sigurnosna udaljenost (S u ) je najmanja dopuštena udaljenost vodiča, odnosno dijelova pod naponom, u bilo kojem smjeru od zemlje ili nekog bliskog objekta pri maksimalnom opterećenju vjetra i nagibu vodiča pri temperaturi od 40 C. U svim pogonskim uvjetima, uzevši u obzir djelovanje vjetra i dodatnog opterećenja (led, snijeg), udaljenost između dijelova pod naponom, kao i udaljenost od dijela pod naponom do uzemljenih dijelova i do dijelova stupa, ne smije biti manja nego što su sigurnosni razmaci prikazani u tablici. Nazivni napon (kv) Sigurnosni razmaci vodiča nadzemnih vodova Atmosferski prenaponi cm Sklopni prenaponi cm 7/14

8 6.1 Sigurnosni razmaci i sigurnosne visine U tablici su prikazane sigurnosne visine i sigurnosne udaljenosti za prelazak preko nekih karakterističnih objekata i to za niskonaponske i visokonaponske nadzemne vodove. Sigurnosne visine i sigurnosne udaljenosti za visokonaponske vodove, prikazane u tablici, primjenjuju se za sve vodove zaključno s naponom 110 kv. Za vodove nazivnog napona 220 kv, sigurnosne visine i sigurnosne udaljenosti treba povećati za 0,75 m, a za vodove nazivnog napona 380 kv, treba sigurnosne visine i udaljenosti povećati za 2 m na vrijednosti koje se propisuju na napon 110 kv u tablici. 8/14

9 6.1 Sigurnosni razmaci i sigurnosne visine Sigurnosne visine i udaljenosti za nadzemne vodove Prelaz preko zemljišta ili objekta Visoki napon H (m) S u (m) Niski napon S u (m) H (m) Nepristupačna mjesta Mjesta pristupačna za vozilo Nepristupačni dijelovi zgrade Pristupačni dijelovi zgrade 5 4 2,5 2,5 Naseljena mjesta Šume i drveće - 2,5-1 Putovi i ceste I. reda Visokonaponski vod 2, Niskonaponski vod 2, ,5 Oznake: H S u sigurnosna visina sigurnosna udaljenost 9/14

10 6.2 Uzemljenje stupova i zaštita od napona dodira i atmosferskih prenapona 6.2 Uzemljenje stupova i zaštita od napona dodira i atmosferskih prenapona Svi metalni i armirano betonski stupovi nadzemnog voda visokog napona moraju imati pouzdano izvedenu vodljivu vezu sa zemljom, odnosno oni moraju biti uzemljeni. Samim ukapanjem temelja stupa u zemlju, dobiva se tzv. prirodno uzemljenje. Ukoliko prirodno uzemljenje stupa ne zadovoljava zahtjevima propisa, onda se moraju ukapati posebni uzemljivači. Uzemljenje stupova nadzemnih vodova ima dvostruki zadatak: a) S obzirom na sigurnost ljudi, sprječava eventualnu pojavu previsokog napona dodira i koraka na stupu i u neposrednoj blizini stupa u slučaju prolaza struje greške kroz stup u zemlju, b) S obzirom na sigurnost pogona, u slučaju pražnjenja atmosferskog prenapona kroz stup, u što većoj mjeri sprječava pojavu povratnog preskoka napona na fazne vodiče dalekovoda. Za način izvođenja uzemljenja stupova, od velikog značaja je način pogona električne mreže, odnosno da li električna mreža radi s izoliranim ili izravno uzemljenim zvjezdištem. 10/14

11 6.2 Uzemljenje stupova i zaštita od napona dodira i atmosferskih prenapona U mrežama visokog napona koje nisu izravno uzemljene, pretpostavlja se dulje trajanje zemljospoja, te uzemljenje stupova na obradivim površinama, pokraj prometnih cesta i u naseljenim mjestima, treba izvesti tako da otpor uzemljenja ne prijeđe vrijednost danu sljedećim izrazom: R z = U I dz z ( Ω) pri čemu je: U dz I z 125 V dopušteni napon uzemljivača, stvarna struja zemljospoja koja teče kroz uzemljivač. Budući da je struja zemljospoja (I z ) prvenstveno ovisna o ukupnoj duljini mreže tog napona, kod dugačkih i razgranatih mreža koje se napajaju iz jedne transformatorske stanice, otpor uzemljenja mora biti nizak. 11/14

12 6.2 Uzemljenje stupova i zaštita od napona dodira i atmosferskih prenapona U mrežama visokog napona u kojima je nulta točka uzemljena izravno ili preko malog otpora, struje zemljospoja su redovito vrlo visoke, nadzemni vodovi moraju biti opremljeni takvim zaštitnim uređajima koji će vrlo brzo, nakon nastanka kvara, isključiti nadzemni vod iz pogona. Da bi se spriječile moguće pojave previsokog napona dodira ili koraka u neposrednoj blizini stupa kod nadzemnog voda sa uzemljenom neutralnom točkom, oko stupa treba ukopati uzemljivač u obliku prstena sa svrhom ublažavanja strmine potencijala. Prstenasti uzemljivači oko temelja stupa Temelje stupova treba okružiti s jednim ili dva prstenasta uzemljivača, koji su spojeni sa stupom ili ukopani u dubinu najmanje 0,5 m. Udaljenost uzemljivačkog prstena od temelja stupa treba biti takva da se dobije što povoljniji učinak za oblikovanje potencijala, što ovisi o obliku i konstrukciji temelja stupa. 12/14

13 6.2 Uzemljenje stupova i zaštita od napona dodira i atmosferskih prenapona Uzemljenje stupova za zaštitu od munje. U slučaju udara munje u stup ili u zaštitno uže nadzemnog voda, treba prema odabranom stupnju izolacije nadzemnog voda, odrediti maksimalno dopušten otpor uzemljenja da bi se smanjila opasnost preskoka napona na vodiče na što podnošljivu mjeru. Pritom treba uzeti u obzir izloženost trase nadzemnog voda munjama, jačinu struja munje, važnost voda i troškove za izradu uzemljenja. Smatra se da nije vjerojatan povratni preskok napona na vodič ako otpor uzemljenja stupa udovoljava sljedećem izrazu: R uz = U I i u ( Ω) pri čemu je: R uz otpor uzemljenja stupa, bez veze sa zaštitnim užetom I u temeljna vrijednost udarne struje munje na potporni stup podnosivi udarni napon (kv) izoliran u suhom U i 13/14

14 6.2 Uzemljenje stupova i zaštita od napona dodira i atmosferskih prenapona Podnosivi napon izolatora u suhom, dan je u tablici. Podnosivi udarni napon izolatora u suhom Nazivni napon (kv) Uzemljenje mreže Podnosivi udarni napon (kv) 10 Neizravno Izravno i neizravno Izravno i neizravno Neizravno Izravno Izravno Izravno /14

KVALITETA OPSKRBE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM. Prof.dr.sc. Tomislav Tomiša Zavod za visoki napon i energetiku FER Zagreb

KVALITETA OPSKRBE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM. Prof.dr.sc. Tomislav Tomiša Zavod za visoki napon i energetiku FER Zagreb KVALITETA OPSKRBE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM VI Prof.dr.sc. Tomislav Tomiša Zavod za visoki napon i energetiku FER Zagreb Gromobransko uzemljenje - uzemljenje gromobranskih hvataljki pogonsko + zaštitno + gromobransko

Διαβάστε περισσότερα

- pravac n je zadan s točkom T(2,0) i koeficijentom smjera k=2. (30 bodova)

- pravac n je zadan s točkom T(2,0) i koeficijentom smjera k=2. (30 bodova) MEHANIKA 1 1. KOLOKVIJ 04/2008. grupa I 1. Zadane su dvije sile F i. Sila F = 4i + 6j [ N]. Sila je zadana s veličinom = i leži na pravcu koji s koordinatnom osi x zatvara kut od 30 (sve komponente sile

Διαβάστε περισσότερα

. Napon, koji pri tome djeluje na čovjeka, naziva se napon dodira U D

. Napon, koji pri tome djeluje na čovjeka, naziva se napon dodira U D 4.6 Zaštita od indirektnog dodira 4.6.1 Indirektni dodir 4.6 Zaštita od indirektnog dodira Zaštita od indirektnog dodira je zaštita ljudi i domaćih životinja od električnog udara do kojeg može doći u slučaju

Διαβάστε περισσότερα

(P.I.) PRETPOSTAVKA INDUKCIJE - pretpostavimo da tvrdnja vrijedi za n = k.

(P.I.) PRETPOSTAVKA INDUKCIJE - pretpostavimo da tvrdnja vrijedi za n = k. 1 3 Skupovi brojeva 3.1 Skup prirodnih brojeva - N N = {1, 2, 3,...} Aksiom matematičke indukcije Neka je N skup prirodnih brojeva i M podskup od N. Ako za M vrijede svojstva: 1) 1 M 2) n M (n + 1) M,

Διαβάστε περισσότερα

radni nerecenzirani materijal za predavanja

radni nerecenzirani materijal za predavanja Matematika 1 Funkcije radni nerecenzirani materijal za predavanja Definicija 1. Kažemo da je funkcija f : a, b R u točki x 0 a, b postiže lokalni minimum ako postoji okolina O(x 0 ) broja x 0 takva da je

Διαβάστε περισσότερα

OSNOVI ELEKTRONIKE. Vežbe (2 časa nedeljno): mr Goran Savić

OSNOVI ELEKTRONIKE. Vežbe (2 časa nedeljno): mr Goran Savić OSNOVI ELEKTRONIKE Vežbe (2 časa nedeljno): mr Goran Savić savic@el.etf.rs http://tnt.etf.rs/~si1oe Termin za konsultacije: četvrtak u 12h, kabinet 102 Referentni smerovi i polariteti 1. Odrediti vrednosti

Διαβάστε περισσότερα

18. listopada listopada / 13

18. listopada listopada / 13 18. listopada 2016. 18. listopada 2016. 1 / 13 Neprekidne funkcije Važnu klasu funkcija tvore neprekidne funkcije. To su funkcije f kod kojih mala promjena u nezavisnoj varijabli x uzrokuje malu promjenu

Διαβάστε περισσότερα

POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA PRIRUČNIK ZA SAMOSTALNO UČENJE

POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA PRIRUČNIK ZA SAMOSTALNO UČENJE **** MLADEN SRAGA **** 011. UNIVERZALNA ZBIRKA POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA PRIRUČNIK ZA SAMOSTALNO UČENJE SKUP REALNIH BROJEVA α Autor: MLADEN SRAGA Grafički urednik: BESPLATNA - WEB-VARIJANTA Tisak: M.I.M.-SRAGA

Διαβάστε περισσότερα

Grafičko prikazivanje atributivnih i geografskih nizova

Grafičko prikazivanje atributivnih i geografskih nizova Grafičko prikazivanje atributivnih i geografskih nizova Biserka Draščić Ban Pomorski fakultet u Rijeci 17. veljače 2011. Grafičko prikazivanje atributivnih nizova Atributivni nizovi prikazuju se grafički

Διαβάστε περισσότερα

='5$9.2 STRUJNI IZVOR

='5$9.2 STRUJNI IZVOR . STJN KGOV MŽ.. Strujni krug... zvori Skup elektrotehničkih elemenata koji su preko električnih vodiča međusobno spojeni naziva se električna mreža ili elektrotehnički sklop. električnoj mreži, kada su

Διαβάστε περισσότερα

Veleučilište u Rijeci Stručni studij sigurnosti na radu Akad. god. 2011/2012. Matematika. Monotonost i ekstremi. Katica Jurasić. Rijeka, 2011.

Veleučilište u Rijeci Stručni studij sigurnosti na radu Akad. god. 2011/2012. Matematika. Monotonost i ekstremi. Katica Jurasić. Rijeka, 2011. Veleučilište u Rijeci Stručni studij sigurnosti na radu Akad. god. 2011/2012. Matematika Monotonost i ekstremi Katica Jurasić Rijeka, 2011. Ishodi učenja - predavanja Na kraju ovog predavanja moći ćete:,

Διαβάστε περισσότερα

Gordan Mirošević Franjo Vidaković. Projektiranje, gradnja i održavanje dalekovoda

Gordan Mirošević Franjo Vidaković. Projektiranje, gradnja i održavanje dalekovoda Gordan Mirošević Franjo Vidaković Projektiranje, gradnja i održavanje dalekovoda Izdavač KIGEN d.o.o. Za izdavača Erna Lojna Lihtar Urednik Nenad Lihtar Recenzenti prof. dr. sc. Ivo Uglešić Marijan Kalea,

Διαβάστε περισσότερα

PRAVILNIK I. OP E ODREDBE. Sadržaj Pravilnika. lanak 1.

PRAVILNIK I. OP E ODREDBE. Sadržaj Pravilnika. lanak 1. Temeljem lanka 12. stavka 1. to ke 1. i lanka 26. stavka 5. Zakona o elektroni kim komunikacijama ( Narodne novine, br. 73/08, 90/11 i 133/12) Vije e Hrvatske agencije za poštu i elektroni ke komunikacije,

Διαβάστε περισσότερα

ZBIRKA POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA

ZBIRKA POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA **** IVANA SRAGA **** 1992.-2011. ZBIRKA POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA PRIRUČNIK ZA SAMOSTALNO UČENJE POTPUNO RIJEŠENI ZADACI PO ŽUTOJ ZBIRCI INTERNA SKRIPTA CENTRA ZA PODUKU α M.I.M.-Sraga - 1992.-2011.

Διαβάστε περισσότερα

Unipolarni tranzistori - MOSFET

Unipolarni tranzistori - MOSFET nipolarni tranzistori - MOSFET ZT.. Prijenosna karakteristika MOSFET-a u području zasićenja prikazana je na slici. oboaćeni ili osiromašeni i obrazložiti. b olika je struja u točki, [m] 0,5 0,5,5, [V]

Διαβάστε περισσότερα

ELEKTRIČNE INSTALACIJE I RASVJETA

ELEKTRIČNE INSTALACIJE I RASVJETA LABORATORIJSKE VJEŽBE PLANIRANJE I PROJEKTIRANJE ELEKTROTEHNIČKE INSTALACIJE MARKO VUKOBRATOVIĆ Osijek, 2008. Sadržaj: ELEKTRIČNE INSTALACIJE:... 2 PROJEKTIRANJE, PROJEKTI:... 3 FORMAT ELEKTROTEHNIČKE

Διαβάστε περισσότερα

VJEROJATNOST I STATISTIKA Popravni kolokvij - 1. rujna 2016.

VJEROJATNOST I STATISTIKA Popravni kolokvij - 1. rujna 2016. Broj zadataka: 5 Vrijeme rješavanja: 120 min Ukupan broj bodova: 100 Zadatak 1. (a) Napišite aksiome vjerojatnosti ako je zadan skup Ω i σ-algebra F na Ω. (b) Dokažite iz aksioma vjerojatnosti da za A,

Διαβάστε περισσότερα

Snaga naizmenicne i struje

Snaga naizmenicne i struje Snaga naizmenicne i struje Zadatak električne mreže u okviru elektroenergetskog sistema (EES) je prenos i distribucija električne energije od izvora do potrošača, uz zadovoljenje kriterijuma koji se tiču

Διαβάστε περισσότερα

ARHITEKTONIKA d.o.o. Sarajevo, Grbavička 4, tel./fax ,

ARHITEKTONIKA d.o.o. Sarajevo, Grbavička 4, tel./fax , ARHITEKTONIKA d.o.o. Sarajevo, Grbavička 4, tel./fax. 033 210 905, e-mail: biro@arhitektonika.ba ELEKTRO INSTALACIJE R B: 1610000079510038 IB: 4201462220006 PDV br: 201462220006 Općinski sud u Sarajevu

Διαβάστε περισσότερα

USB Charger. Battery charger/power supply via 12 or 24V cigarette lighter

USB Charger. Battery charger/power supply via 12 or 24V cigarette lighter USB Charger Battery charger/power supply via 12 or 24V cigarette lighter Compact charger for devices chargeable via USB For example ipod, iphone, MP3 player, etc. Output voltage: 5V; up to 1.2A; short-circuit

Διαβάστε περισσότερα

Zadatak 2 Odrediti tačke grananja, Riemann-ovu površ, opisati sve grane funkcije f(z) = z 3 z 4 i objasniti prelazak sa jedne na drugu granu.

Zadatak 2 Odrediti tačke grananja, Riemann-ovu površ, opisati sve grane funkcije f(z) = z 3 z 4 i objasniti prelazak sa jedne na drugu granu. Kompleksna analiza Zadatak Odrediti tačke grananja, Riemann-ovu površ, opisati sve grane funkcije f(z) = z z 4 i objasniti prelazak sa jedne na drugu granu. Zadatak Odrediti tačke grananja, Riemann-ovu

Διαβάστε περισσότερα

2. METODE RJEŠAVANJA STRUJNIH KRUGOVA ISTOSMJERNE STRUJE

2. METODE RJEŠAVANJA STRUJNIH KRUGOVA ISTOSMJERNE STRUJE 2. METOE RJEŠVNJ STRUJNH KRUGOV STOSMJERNE STRUJE U svrhu lakšeg snalaženja u analizi složenih strujnih krugova i električnih mreža uvode se nazivi za pojedine dijelove mreže. Onaj dio električne mreže

Διαβάστε περισσότερα

ORTODROMSKA, LOKSODROMSKA I KOMBINIRANA PLOVIDBA

ORTODROMSKA, LOKSODROMSKA I KOMBINIRANA PLOVIDBA David Brčić ORTODROMSKA, LOKSODROMSKA I KOMBINIRANA PLOVIDBA Riješeni zadaci DAVID BRČIĆ LOKSODROMSKA PLOVIDBA I. Loksodromski zadatak (kurs i udaljenost): tgk= II. Loksodromski zadatak (relativne koordinate):

Διαβάστε περισσότερα

10. ZAŠTITA SIGNALNIH I TELEKOMUNIKACIJSKIH KABELA OD ELEKTROENERGETSKIH UTJECAJA I ATMOSFERSKOG PRAŽNJENJA

10. ZAŠTITA SIGNALNIH I TELEKOMUNIKACIJSKIH KABELA OD ELEKTROENERGETSKIH UTJECAJA I ATMOSFERSKOG PRAŽNJENJA 10. ZAŠTITA SIGNALNIH I TELEKOMUNIKACIJSKIH KABELA OD ELEKTROENERGETSKIH UTJECAJA I ATMOSFERSKOG PRAŽNJENJA 10.1. Zaštita TK vodova od lutajućih struja Lutajuće struje nastaju obično u blizini postrojenja

Διαβάστε περισσότερα

ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT: PROJEKT ELEKTRIČNIH INSTALACIJA (MAPA 3)

ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT: PROJEKT ELEKTRIČNIH INSTALACIJA (MAPA 3) OŠ Vladimira Vidrića REKONSTRUKCIJA -ENERGETSKA OBNOVA JAVNE GRAĐEVINE MJESTO GRADNJE:, VRSTA PROJEKTA: ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT: PROJEKT ELEKTRIČNIH INSTALACIJA (MAPA 3) FAZA PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT PROJEKTANT:,

Διαβάστε περισσότερα

Elektro projekti i sustavi d.o.o. Čulića dvori 5, Split tel (021) fax (021) Sektor sigurnosti plovidbe

Elektro projekti i sustavi d.o.o. Čulića dvori 5, Split tel (021) fax (021) Sektor sigurnosti plovidbe ORP - DUBROVNIK RADIO ZA POTREBE VTMIS 1 Elektro projekti i sustavi d.o.o. Čulića dvori 5, Split tel (021) 486-482 fax (021) 321-227 epssplit@eps.hr www.eps.hr Investitor: Građevina: Naziv projekta: Faza

Διαβάστε περισσότερα

Logamatic SC20. el Οδηγία εγκατάστασης και χρήσης 2 hr Upute za instaliranje i rukovanje 27 sl Navodila za namestitev in uporabo 49

Logamatic SC20. el Οδηγία εγκατάστασης και χρήσης 2 hr Upute za instaliranje i rukovanje 27 sl Navodila za namestitev in uporabo 49 el Οδηγία εγκατάστασης και χρήσης 2 hr Upute za instaliranje i rukovanje 27 sl Navodila za namestitev in uporabo 49 7747006071-00.1 SD Logamatic SC20 7 747 008 478 (02/2007) Περιεχόµενα Περιεχόµενα 1 Υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

ELEKTROTEHNIĈKI PROJEKT

ELEKTROTEHNIĈKI PROJEKT NOVATEC d.o.o. Labin, Marcilnica 70 tel. +385 52 851 193 fax +385 52 857 376 www.novatec.hr INVESTITOR : OPĆINA KRŠAN Blaškovići 12, 52232 Kršan GRAĐEVINA : REKONSTRUKCIJA KUHINJE DJEĈJEG LOKACIJA : k.ĉ.

Διαβάστε περισσότερα

VELEUČILIŠTE U RIJECI Prometni odjel. Zdenko Novak 1. UVOD

VELEUČILIŠTE U RIJECI Prometni odjel. Zdenko Novak 1. UVOD 10.2012-13. VELEUČILIŠTE U RIJECI Prometni odjel Zdenko Novak TEHNIČKA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU 1. UVOD 1 Literatura: [1] Novak, Z.: Predavanja Tehnička sredstva u cestovnom prometu, Web stranice Veleučilišta

Διαβάστε περισσότερα

PRSKALICA - LELA 5 L / 10 L

PRSKALICA - LELA 5 L / 10 L PRSKALICA - LELA 5 L / 10 L UPUTSTVO ZA UPOTREBU. 1 Prskalica je pogodna za rasprsivanje materija kao sto su : insekticidi, fungicidi i sredstva za tretiranje semena. Prskalica je namenjena za kućnu upotrebu,

Διαβάστε περισσότερα

7. POLAGANJE I MONTAŽA KABELA

7. POLAGANJE I MONTAŽA KABELA 7. POLAGANJE I MONTAŽA KABELA Obzirom na svoju konstrukciju kabelski se vodovi mogu polagati podzemno, jer su samo oni zaštićeni od prodora vode kabelskim plaštem. Ti vodovi mogu se polagati u zemlju na

Διαβάστε περισσότερα

ELEK 3. ISTOSMJERNA ELEKTRIČNA STRUJA I STRUJNI KRUGOVI ELEKTROTEHNIKA. Doc. dr. sc. Vitomir Komen, dipl. ing. el. 1/77. Komen

ELEK 3. ISTOSMJERNA ELEKTRIČNA STRUJA I STRUJNI KRUGOVI ELEKTROTEHNIKA. Doc. dr. sc. Vitomir Komen, dipl. ing. el. 1/77. Komen ELEKTOTEHNIKA 3. ISTOSMJENA ELEKTIČNA STUJA I STUJNI KUGOVI Doc. dr. sc. Vitomir Komen, dipl. ing. el. /77 SADŽAJ: 3. Nastajanje električne struje 3. Električni strujni krug istosmjerne struje 3.3 Električni

Διαβάστε περισσότερα

ANALIZA PRIJELAZNE STABILNOSTI PLANIRANOG ELEKTROENERGETSKOG SUSTAVA NA PODRUČJU SREDNJE DALMACIJE

ANALIZA PRIJELAZNE STABILNOSTI PLANIRANOG ELEKTROENERGETSKOG SUSTAVA NA PODRUČJU SREDNJE DALMACIJE ANALIZA PRIJELAZNE STABILNOSTI PLANIRANOG ELEKTROENERGETSKOG SUSTAVA NA PODRUČJU SREDNJE DALMACIJE Davor Bajs, Zagreb Provedena je analiza prijelazne stabilnosti elektroenergetskog sustava na području

Διαβάστε περισσότερα

Geometrijske karakteristike poprenih presjeka nosaa. 9. dio

Geometrijske karakteristike poprenih presjeka nosaa. 9. dio Geometrijske karakteristike poprenih presjeka nosaa 9. dio 1 Sile presjeka (unutarnje sile): Udužna sila N Poprena sila T Moment uvijanja M t Moment savijanja M Napreanja 1. Normalno napreanje σ. Posmino

Διαβάστε περισσότερα

INSTALACIJE U ZGRADAMA Elektro instalacije

INSTALACIJE U ZGRADAMA Elektro instalacije INSTALACIJE U ZGRADAMA Elektro instalacije ARHITEKTONSKI FAKULTET Semestar: VI Broj časova: 2P +1V 4 termina Nastavnik: Doc. dr Milovan Radulović Literatura: Milan S. Jovanović: ELEKTRIČNE INSTALACIJE

Διαβάστε περισσότερα

Zadaci iz Osnova matematike

Zadaci iz Osnova matematike Zadaci iz Osnova matematike 1. Riješiti po istinitosnoj vrijednosti iskaza p, q, r jednačinu τ(p ( q r)) =.. Odrediti sve neekvivalentne iskazne formule F = F (p, q) za koje je iskazna formula p q p F

Διαβάστε περισσότερα

2.7 Primjene odredenih integrala

2.7 Primjene odredenih integrala . INTEGRAL 77.7 Primjene odredenih integrala.7.1 Računanje površina Pořsina lika omedenog pravcima x = a i x = b te krivuljama y = f(x) i y = g(x) je b P = f(x) g(x) dx. a Zadatak.61 Odredite površinu

Διαβάστε περισσότερα

2. DJELOVANJE ELEKTRIČNE STRUJE NA ČOVJEKA

2. DJELOVANJE ELEKTRIČNE STRUJE NA ČOVJEKA SIGURNOST U PRIMJENI ELEKTRIČNE ENERGIJE 2. DJELOVANJE ELEKTRIČNE STRUJE NA ČOVJEKA Doc. dr. sc. Vitomir Komen, dipl. ing. el. 1/38 SADRŽAJ: 2.1 Prolazak električne struje kroz čovjekovo tijelo 2.2 Impedancija

Διαβάστε περισσότερα

AKTIVNI I REAKTIVNI OTPORI U KOLU NAIZMJENIČNE STRUJE

AKTIVNI I REAKTIVNI OTPORI U KOLU NAIZMJENIČNE STRUJE MJEŠOVITA SREDNJA TEHNIČKA ŠKOLA TRAVNIK AKTIVNI I REAKTIVNI OTPORI U KOLU NAIZMJENIČNE STRUJE Električna kola Profesor: mr. Selmir Gajip, dipl. ing. el. Travnik, februar 2014. Osnovni pojmovi- naizmjenična

Διαβάστε περισσότερα

4 Numeričko diferenciranje

4 Numeričko diferenciranje 4 Numeričko diferenciranje 7. Funkcija fx) je zadata tabelom: x 0 4 6 8 fx).17 1.5167 1.7044 3.385 5.09 7.814 Koristeći konačne razlike, zaključno sa trećim redom, odrediti tačku x minimuma funkcije fx)

Διαβάστε περισσότερα

Niskonaponska oprema. Acti 9. efikasnost koju zaslužujete. Katalog 2010

Niskonaponska oprema. Acti 9. efikasnost koju zaslužujete. Katalog 2010 Niskonaponska oprema Acti 9 efikasnost koju zaslužujete Katalog 2010 Acti 9 Sadržaj Uvod Princip dodele kataloških brojeva 12 Automatski prekidači ic60n 14 ic60h 18 ic60l 22 ic60lma 26 ik60 (C kriva)

Διαβάστε περισσότερα

Ovo nam govori da funkcija nije ni parna ni neparna, odnosno da nije simetrična ni u odnosu na y osu ni u odnosu na

Ovo nam govori da funkcija nije ni parna ni neparna, odnosno da nije simetrična ni u odnosu na y osu ni u odnosu na . Ispitati tok i skicirati grafik funkcij = Oblast dfinisanosti (domn) Ova funkcija j svuda dfinisana, jr nma razlomka a funkcija j dfinisana za svako iz skupa R. Dakl (, ). Ovo nam odmah govori da funkcija

Διαβάστε περισσότερα

6. Plan armature prednapetog nosača

6. Plan armature prednapetog nosača 6. Plan armature prednapetog nosača 6.1. Rekapitulacija odabrane armature Prednapeta armatura odabrano:3 natege 6812 Uzdužna nenapeta armatura. u polju donji rub nosača (mjerodavna je provjera nosivosti

Διαβάστε περισσότερα

TRANSFORMATORI. opća mreža (400 kv - izbacivanje 220kV) razdjelna mreža (110, 35, 20 kv) (izbacivanje 10 kv) na 400 kv.

TRANSFORMATORI. opća mreža (400 kv - izbacivanje 220kV) razdjelna mreža (110, 35, 20 kv) (izbacivanje 10 kv) na 400 kv. ANSFOMAOI opća mreža (400 kv - izbacivanje 0kV) na 400 kv razdjelna mreža (0, 35, 0 kv) (izbacivanje 0 kv) potrošna mreža ransformator u praznom hodu N - primarni N - sekundarni GN - gornjeg napona DN

Διαβάστε περισσότερα

A 2 A 1 Q=? p a. Rješenje:

A 2 A 1 Q=? p a. Rješenje: 8. VJEŽBA - RIJEŠENI ZADACI IZ MEANIKE FLUIDA. Oreite minimalni protok Q u nestlačiom strujanju fluia ko koje će ejektor početi usisaati flui kroz ertikalnu cječicu. Zaano je A = cm, A =,5 cm, h=,9 m.

Διαβάστε περισσότερα

STABILIZIRANI ISPRAVLJAČ S REGULACIJOM

STABILIZIRANI ISPRAVLJAČ S REGULACIJOM Ime i prezime autora (učenika): Marko Jakovac Ime i prezime mentora: prof. Robert Žunić Naziv škole: Tehnička škola Poštanski broj i mjesto: 35000 Slavonski Brod Adresa: Eugena Kumičića 55 STABILIZIRANI

Διαβάστε περισσότερα

Prilog studije. Studija o priključivanju i radu distribuiranih izvora energije u elektroenergetskom sistemu Crne Gore

Prilog studije. Studija o priključivanju i radu distribuiranih izvora energije u elektroenergetskom sistemu Crne Gore TEHNIČKA PREPORUKA ZA PRIKLJUČENJE DISTRIBUIRANIH IZVORA U CRNOJ GORI Prilog studije Studija o priključivanju i radu distribuiranih izvora energije u elektroenergetskom sistemu Crne Gore E L E K T R O

Διαβάστε περισσότερα

Zadaci iz trigonometrije za seminar

Zadaci iz trigonometrije za seminar Zadaci iz trigonometrije za seminar FON: 1. Vrednost izraza sin 1 cos 6 jednaka je: ; B) 1 ; V) 1 1 + 1 ; G) ; D). 16. Broj rexea jednaqine sin x cos x + cos x = sin x + sin x na intervalu π ), π je: ;

Διαβάστε περισσότερα

ispod 20, što joj daje odlike izvrsne antene za DX rad na 80 m opsegu gdje je optimalni elevacijski kut od 15 do 20.

ispod 20, što joj daje odlike izvrsne antene za DX rad na 80 m opsegu gdje je optimalni elevacijski kut od 15 do 20. Piše: Mladen Petrović, 9A4ZZ GP antena EVA-DX 80 Ground plane antenna EVA-DX 80 Uobičajeno je da se vertikalne antene visine reda λ/4 i više, za donje opsege 40 m, 80 m i 160 m postavljaju neposredno iznad

Διαβάστε περισσότερα

Snimanje karakteristika dioda

Snimanje karakteristika dioda FIZIČKA ELEKTRONIKA Laboratorijske vežbe Snimanje karakteristika dioda VAŽNA NAPOMENA: ZA VREME POSTAVLJANJA VEŽBE (SASTAVLJANJA ELEKTRIČNE ŠEME) I PRIKLJUČIVANJA MERNIH INSTRUMENATA MAKETA MORA BITI ODVOJENA

Διαβάστε περισσότερα

ODLUKU O DONOŠENJU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA TURISTIČKO UGOSTITELJSKE ZONE MIŠJI VRH

ODLUKU O DONOŠENJU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA TURISTIČKO UGOSTITELJSKE ZONE MIŠJI VRH Na temelju članaka 100. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine broj 76/07 i 38/09), članka 109 Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Tisno (Službeni vjesnik Šibensko-kninske

Διαβάστε περισσότερα

Uležišteni ventili (PN 6) VL 2 prolazni ventil, prirubnica VL 3 troputni ventil, prirubnica

Uležišteni ventili (PN 6) VL 2 prolazni ventil, prirubnica VL 3 troputni ventil, prirubnica Tehnički podaci Uležišteni ventili (PN 6) VL 2 prolazni ventil, prirubnica VL 3 troputni ventil, prirubnica Opis VL 2 VL 3 Ventili VL 2 i VL 3 pružaju kvalitetno, isplativo rješenje za većinu primjena

Διαβάστε περισσότερα

PRAKTIKUM ELEKTRONIKE (upute za vježbe)

PRAKTIKUM ELEKTRONIKE (upute za vježbe) FILOZOFSKI FAKULTT U RIJI ODSJK ZA POLITHNIKU PRAKTIKUM LKTRONIK (upute za vježbe) Ime i prezime: Rijeka, 2008. SADRŽAJ Vježba 1: Upoznavanje s oznakama i parametrima osnovnih elektroničkih elemenata 1.1.

Διαβάστε περισσότερα

Ventili sa dosjedom (PN 16) VF 2 prolazni ventil, prirubnica VF 3 troputni ventil, prirubnica

Ventili sa dosjedom (PN 16) VF 2 prolazni ventil, prirubnica VF 3 troputni ventil, prirubnica Tehnički podaci Ventili sa dosjedom (PN 16) VF 2 prolazni ventil, prirubnica VF 3 troputni ventil, prirubnica Opis VF 2 VF 3 Ventili VF 2 i VF 3 pružaju kvalitetno, isplativo rješenje za većinu primjena

Διαβάστε περισσότερα

7. ISPITIVANJE ČELIČNIH GASOVODA

7. ISPITIVANJE ČELIČNIH GASOVODA IX 7. ISPITIVANJE ČELIČNIH GASOVODA Posle zatrpavanja rova, a pre puštanja u rad, gasovod mora da se ispita na čvrstoću i propustljivost u celini, ili u deonicama. Ispitivanje se izvodi u skladu sa Tehničkim

Διαβάστε περισσότερα

TAČKA i PRAVA. , onda rastojanje između njih računamo po formuli C(1,5) d(b,c) d(a,b)

TAČKA i PRAVA. , onda rastojanje između njih računamo po formuli C(1,5) d(b,c) d(a,b) TAČKA i PRAVA Najpre ćemo se upoznati sa osnovnim formulama i njihovom primenom.. Rastojanje između dve tačke Ako su nam date tačke Ax (, y) i Bx (, y ), onda rastojanje između njih računamo po formuli

Διαβάστε περισσότερα

2. KOLOKVIJ IZ MATEMATIKE 1

2. KOLOKVIJ IZ MATEMATIKE 1 2 cos(3 π 4 ) sin( + π 6 ). 2. Pomoću linearnih transformacija funkcije f nacrtajte graf funkcije g ako je, g() = 2f( + 3) +. 3. Odredite domenu funkcije te odredite f i njenu domenu. log 3 2 + 3 7, 4.

Διαβάστε περισσότερα

OSJETNICI ELEKTRIČNE STRUJE

OSJETNICI ELEKTRIČNE STRUJE OSJETNICI ELEKTRIČNE STRUJE Shunt - izlazni napon proporcionalan ulaznoj struji - struja: istosmjerna / izmjenična na Transformator - izlazna struja proporcionalna ulaznoj struji - struja: izmjenična na

Διαβάστε περισσότερα

Induktivno spregnuta kola

Induktivno spregnuta kola Induktivno spregnuta kola 13. januar 2016 Transformatori se koriste u elektroenergetskim sistemima za povišavanje i snižavanje napona, u elektronskim i komunikacionim kolima za promjenu napona i odvajanje

Διαβάστε περισσότερα

KORISNOST VJETROENERGIJE

KORISNOST VJETROENERGIJE Karla Srnec Željka Toplek Mentor: Karmena Vadlja-Rešetar, prof. karmena.vadlja-resetar@ck.t-com.hr KORISNOST VJETROENERGIJE Čakovec 11.02.2013. Gimnazija Josipa Slavenskog Čakovec Vladimira Nazora 34 40

Διαβάστε περισσότερα

4. Koliki naboj treba dati kugli mase 1 kg da ona lebdi ispod kugle s nabojem 0,07 µc na udaljenosti 5 cm?

4. Koliki naboj treba dati kugli mase 1 kg da ona lebdi ispod kugle s nabojem 0,07 µc na udaljenosti 5 cm? 1 Coulombov zakon 1. Koliki je omjer gravitacijske i elektrostatske sile izmedu dva elektrona? m e = 9, 11 10 31 kg 2. Na kojoj će udaljenosti u zraku odbojna sila izmedu dvaju jednakih naboja q 1 = q

Διαβάστε περισσότερα

MEHANI^KI PRORA^UN NADZEMNIH VODOVA 10 kv,20 kv i 35 kv IZVEDENIH SLABOIZOLOVANIM PROVODNICIMA

MEHANI^KI PRORA^UN NADZEMNIH VODOVA 10 kv,20 kv i 35 kv IZVEDENIH SLABOIZOLOVANIM PROVODNICIMA JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE Beograd, Vojvode Stepe 4 PRILOG TEHNI^KE PREPORUKE br.10v MEHANI^KI PRORA^UN NADZEMNIH VODOVA 10 kv,20 kv i 35 kv IZVEDENIH SLABOIZOLOVANIM PROVODNICIMA - PRIMERI SA KOMENTAROM

Διαβάστε περισσότερα

PROTOČNI ANALIZATOR ANTENE DAA 10

PROTOČNI ANALIZATOR ANTENE DAA 10 1 Tekst: Mladen Petrović, 9A4ZZ PROTOČNI ANALIZATOR ANTENE DAA 10 DIRECTIONAL ANTENNA ANALYZER DAA 10 Uvod Predstavljamo vam jednostavni instrument za mjerenje impedancije antene SWR -a i koaksijalnih

Διαβάστε περισσότερα

Karakterizacija kontinualnih sistema u prelaznom režimu

Karakterizacija kontinualnih sistema u prelaznom režimu Karakterizacija kontinualnih sistema u prelaznom režimu Postoji veći broj parametara koji karakterišu ponašanje sistema u prelaznom režimu. Ovi parametri pripadaju različitim prostorima u kojima se sistemi

Διαβάστε περισσότερα

Kompenzacija jalove snage

Kompenzacija jalove snage Kompenzacija jalove snage Industrijski pogoni i velike ustanove (npr. fakulteti, bolnice) čija namjena uvjetuje potrebu za velikim brojem induktivnih potrošača, crpe iz distribucijske mreže jalovu snagu.

Διαβάστε περισσότερα

Mate Vijuga: Rijeseni zadaci iz matematike za srednju skolu

Mate Vijuga: Rijeseni zadaci iz matematike za srednju skolu 7. KOMPLEKSNI BROJEVI 7. Opc pojmov Kompleksn brojev su sastavljen dva djela: Realnog djela (Re) magnarnog djela (Im) Promatrajmo broj a+ b = + 3 Realn do jednak je Re : Imagnarna jednca: = - l = (U elektrotehnc

Διαβάστε περισσότερα

Praktikum za drugi razred elektrotehničara

Praktikum za drugi razred elektrotehničara JU MJEŠOVITA ELEKTROTEHNIČKA I DRVOPRERAĐIVAČKA SREDNJA ŠKOLA BIHAĆ www.etsbi.edu.ba Praktikum za drugi razred elektrotehničara Interna skripta Igor Prša, ing. el. Bihać, 2011. Verzija: 2.0.1 2011/12

Διαβάστε περισσότερα

1. ISTORIJSKI RAZVOJ ELEKTROTEHNIKE

1. ISTORIJSKI RAZVOJ ELEKTROTEHNIKE Osnove elektrotehnike Modul. ITOIJKI AZVOJ ELEKTOTEHNIKE Elektrotehnika je nauka koja proučava zakone elektriciteta i primjenjuje ih u praktične svrhe.ljudi su već odavno zapazili prve električne pojave

Διαβάστε περισσότερα

Proizvodnja i potrošnja električne energije

Proizvodnja i potrošnja električne energije Proizvodnja i potrošnja električne energije Električna struja Usmjereno gibanje elektrona. Struja ovisi o naponu i otporu strujnog kruga: I = (A) Električna snaga: P = U I (W) Električna energija: W =

Διαβάστε περισσότερα

PRIKAZ STANDARDA SCS ISO 13370:2006 Toplotne karakteristike zgradaprenošenje toplote preko tla- Metode proračuna -u pogledu određivanja U-vrednosti-

PRIKAZ STANDARDA SCS ISO 13370:2006 Toplotne karakteristike zgradaprenošenje toplote preko tla- Metode proračuna -u pogledu određivanja U-vrednosti- PRIKAZ STANDARDA SCS ISO 13370:2006 Toplotne karakteristike zgradaprenošenje toplote preko tla- Metode proračuna -u pogledu određivanja U-vrednosti- Prenos toplote preko poda (temelja) koji je u kontaktu

Διαβάστε περισσότερα

RADIJALNI KLIZNI LEŽAJ

RADIJALNI KLIZNI LEŽAJ FAKULTET ELEKTROTEHNIKE, STROJARSTVA I BRODOGRADNJE ZAVOD ZA STROJARSTVO I BRODOGRADNJU KATEDRA ZA ELEMENTE STROJEVA Damir Jelaska RADIJALNI KLIZNI LEŽAJ (Proračun) Split, srpanj, 2003. O Z N A K E A H

Διαβάστε περισσότερα

OSNOVE PRORAČUNA I DJELOVANJA NA KONSTRUKCIJE SADRŽAJ

OSNOVE PRORAČUNA I DJELOVANJA NA KONSTRUKCIJE SADRŽAJ OSNOVE PRORAČUNA I DJELOVANJA NA KONSTRUKCIJE SADRŽAJ 1 OSNOVE PRORAČUNA KONSTRUKCIJA... 2 2 DJELOVANJA NA KONSTRUKCIJE... 6 2.1 Klasifikacija djelovanja... 7 2.2 Vlastita težina... 8 2.3 Uporabna opterećenja

Διαβάστε περισσότερα

E2. Električni titrajni krug

E2. Električni titrajni krug Električni titrajni krug 1 E. Električni titrajni krug 1. Ključni pojmovi Impedancija, rezonancija, faktor dobrote, LC titrajni krug. Teorijski uvod a) Slobodne oscilacije Serijski titrajni krug zamišljamo

Διαβάστε περισσότερα

KAZALO. Električne grijalice vode. Toplinske crpke i spremnici. Tehničke informacije

KAZALO. Električne grijalice vode. Toplinske crpke i spremnici. Tehničke informacije ZAGRIJAVANJE VODE KAZALO 4 Električne grijalice vode 11 14 15 20 26 Malolitražne grijalice vode Srednjelitražne grijalice vode TG modeli GB modeli SIMPLICITY 32 Toplinske crpke i spremnici 34 36 Spremnici

Διαβάστε περισσότερα

IAN 73789 AIR SANDER PDEXS 150 A1. AIR SANDER Operation and Safety Notes Translation of original operation manual

IAN 73789 AIR SANDER PDEXS 150 A1. AIR SANDER Operation and Safety Notes Translation of original operation manual AIR SANDER PDEXS 150 A1 AIR SANDER Operation and Safety Notes Translation of original operation manual ŞLEFUITOR EXCENTRIC CU AER COMPRIMAT Instrucţiuni de utilizare şi de siguranţă Traducerea instrucţiunilor

Διαβάστε περισσότερα

Vozač motornog vozila prometna tehnika 1

Vozač motornog vozila prometna tehnika 1 Vozač motornog vozila prometna tehnika 1 SADRŽAJ Stranice 1. Čimbenik sigurnosti prometa 1 2. Vozilo kao čimbenik sigurnosti prometa.. 1 3. Pasivni čimbenici vozila 1 4. Aktivni čimbenici vozila 2 5. Cesta

Διαβάστε περισσότερα

Mjerni pretvornik tlaka Rosemount serije 3051S i mjerilo protoka Rosemount serije 3051SF

Mjerni pretvornik tlaka Rosemount serije 3051S i mjerilo protoka Rosemount serije 3051SF Vodič za brzi početak rada 00825-0125-4801, Rev MA Mjerni pretvornik tlaka Rosemount serije 3051S i mjerilo protoka Rosemount serije 3051SF s protokolom HART Vodič za brzi početak rada NAPOMENA Ovaj vodič

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 10.6.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 158/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 517/2013 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Μαΐου 2013 για την προσαρμογή ορισμένων κανονισμών

Διαβάστε περισσότερα

PRAKTIKUM ZA LABORATORIJSKE VJEŽBE IZ ELEKTRONIKE

PRAKTIKUM ZA LABORATORIJSKE VJEŽBE IZ ELEKTRONIKE TEHNIČKI ŠKOLSKI CENTAR ZVORNIK PRAKTIKUM ZA LABORATORIJSKE VJEŽBE IZ ELEKTRONIKE II RAZRED Zanimanje: Tehničar računarstva MODUL 3 (1 čas nedeljno, 36 sedmica) PREDMETNI PROFESOR: Biljana Vidaković 0

Διαβάστε περισσότερα

VDEO100 Tester Nova ETest serija za pouzdano testiranje instalacija

VDEO100 Tester Nova ETest serija za pouzdano testiranje instalacija VDEO100 Tester Nova ETest serija za pouzdano testiranje instalacija Greenlee instrumenti za ispitivanje od profesionalaca za profesionalce Greenlee - Klauke partnerska kompanija, je specijalista na polju

Διαβάστε περισσότερα

(/(.7521,.$ 7. TRANZISTORI

(/(.7521,.$ 7. TRANZISTORI 7. TRANZISTORI Tranzistori su aktivni poluvodički elementi, u pravilu s tri elektrode, a pretežito se upotrebljavaju kao pojačala ili elektroničke sklopke. Njegov naziv dolazi od Transfer Resistor (prijenosni

Διαβάστε περισσότερα

Oznaka CE aktivna pasivna konstrukcijska

Oznaka CE aktivna pasivna konstrukcijska 5.7 Sigurnosno staklo RX SAFE 5.7 Posljedica suvremenih tehnologija velika su poboljšanja karakteristika stakla u smislu zaštite od topline, sunca i zvuka. Građevinski elementi od stakla daju poseban pečat

Διαβάστε περισσότερα

SADRŽAJ: 1. TEHNIČKI OPIS 1.1 Opšti dio 1.2 Napajanje električnom energijom 1.3 Elektromotorni pogoni 1.4 Kompenzacija reaktivne energije 1.

SADRŽAJ: 1. TEHNIČKI OPIS 1.1 Opšti dio 1.2 Napajanje električnom energijom 1.3 Elektromotorni pogoni 1.4 Kompenzacija reaktivne energije 1. SADRŽAJ: 1. TEHNIČKI OPIS 1.1 Opšti dio 1.2 Napajanje električnom energijom 1.3 Elektromotorni pogoni 1.4 Kompenzacija reaktivne energije 1.5 Upravljanje procesom 1.6 Električna instalacija mjerenja 1.7

Διαβάστε περισσότερα

STVARANJE VEZE C-C POMO]U ORGANOBORANA

STVARANJE VEZE C-C POMO]U ORGANOBORANA STVAAJE VEZE C-C PM]U GAAA 2 6 rojne i raznovrsne reakcije * idroborovanje alkena i reakcije alkil-borana 3, Et 2 (ili TF ili diglim) Ar δ δ 2 2 3 * cis-adicija "suprotno" Markovnikov-ljevom pravilu *

Διαβάστε περισσότερα

OSNOVE ELEKTROTEHNIKE II Vježba 11.

OSNOVE ELEKTROTEHNIKE II Vježba 11. OSNOVE EEKTOTEHNKE Vježba... Za redno rezonantno kolo, prikazano na slici. je poznato E V, =Ω, =Ω, =Ω kao i rezonantna učestanost f =5kHz. zračunati: a) kompleksnu struju u kolu kao i kompleksne napone

Διαβάστε περισσότερα

OBLAST DEFINISANOSTI FUNKCIJE (DOMEN) Pre nego što krenete sa proučavanjem ovog fajla, obavezno pogledajte fajl ELEMENTARNE FUNKCIJE, jer se na

OBLAST DEFINISANOSTI FUNKCIJE (DOMEN) Pre nego što krenete sa proučavanjem ovog fajla, obavezno pogledajte fajl ELEMENTARNE FUNKCIJE, jer se na OBLAST DEFINISANOSTI FUNKCIJE (DOMEN) Prva tačka u ispitivanju toka unkcije je odredjivanje oblasti deinisanosti, u oznaci Pre nego što krenete sa proučavanjem ovog ajla, obavezno pogledajte ajl ELEMENTARNE

Διαβάστε περισσότερα

Upute za uporabu. Kazalo SUŠILICA RUBLJA IDCL G5 B H

Upute za uporabu. Kazalo SUŠILICA RUBLJA IDCL G5 B H Upute za uporabu SUŠILICA RUBLJA HR Hrvatski, 1 IT Italino, 33 IDCL G5 B H www.indesit.com GR! Ovaj vas simbol podsjeća da morate pročitati ovu knjižicu s uputama.! Ovu knjižicu držite pri ruci kako biste

Διαβάστε περισσότερα

JEDNOSMJERNI IZVORI NAPONA

JEDNOSMJERNI IZVORI NAPONA JEDNOSMJERNI IZVORI NAPONA Jednosmjerni izvori koji se napajaju iz gradske mreze naizmjenicnog napona sastoje se iz transformatora,usmjerackih diode I mreznog filtra. Transformator, osim sto sluzi za podesavanje

Διαβάστε περισσότερα

Praktikum laboratorijskih vježbi. Praktikum laboratorijskih vježbi se sastoji od 24 vježbe:

Praktikum laboratorijskih vježbi. Praktikum laboratorijskih vježbi se sastoji od 24 vježbe: Praktikum laboratorijskih vježbi se sastoji od 4 vježbe: 1. Otpornici. Prvi Kirhofov zakon (naizmjenične struje) 3. Drugi Kirhofov zakon (naizmjenične struje) 4. Promjenjivi otpornici-potenciometri 5.

Διαβάστε περισσότερα

Nositeljica kolegija: izv. prof. Nermina Mujaković 1 Asistentica: Sanda Bujačić 1

Nositeljica kolegija: izv. prof. Nermina Mujaković 1 Asistentica: Sanda Bujačić 1 Uvod u numeričku matematiku Nositeljica kolegija: izv. prof. Nermina Mujaković 1 Asistentica: Sanda Bujačić 1 1 Odjel za matematiku Sveučilište u Rijeci Numerička integracija O problemima integriranja

Διαβάστε περισσότερα

TS 110/35 kv KAŠTELA

TS 110/35 kv KAŠTELA TS 110/35 kv KAŠTELA REKONSTRUKCIJA TRANSFORMATORSKIH POLJA110 kv (=E6) I UGRADNJA TRANSFORMATORA TR3 PROJEKTNI ZADATAK ZA IZRADU IDEJNOG I GLAVNOG PROJEKTA Split, travanj 2015. POTPISNI LIST Izradio:

Διαβάστε περισσότερα

Žiro račun: 275-2218828081109-15 Matični broj: 20194596 Šifra delatnosti: 74203 PDV: 278675596 PIB: 104593699 GLAVNI PROJEKAT

Žiro račun: 275-2218828081109-15 Matični broj: 20194596 Šifra delatnosti: 74203 PDV: 278675596 PIB: 104593699 GLAVNI PROJEKAT Vodeći sistem integrator u Srbiji Milentija Popovića 32a 11070 Novi Beograd tel. 011/311-4535 011/311-6198 fax. 011/314-8311 Žiro račun: 275-2218828081109-15 Matični broj: 20194596 Šifra delatnosti: 74203

Διαβάστε περισσότερα

Katedra za matematiku (FSB, Zagreb) Matematika 2 Poglavlje-2 1 / 43

Katedra za matematiku (FSB, Zagreb) Matematika 2 Poglavlje-2 1 / 43 Katedra za matematiku (FSB, Zagreb) Matematika Poglavlje- / 43 Ciljevi učenja Ciljevi učenja za predavanja i vježbe: Integral kao antiderivacija Prepoznavanje očiglednih supstitucija Metoda supstitucije-složeniji

Διαβάστε περισσότερα

Upute za uporabu. Kazalo SUŠILICA RUBLJA IDCL 75 B H

Upute za uporabu. Kazalo SUŠILICA RUBLJA IDCL 75 B H Upute za uporabu SUŠILICA RUBLJA HR Hrvatski,1 DE Deutsch,33 IDCL 75 B H www.indesit.com GR! Ovaj vas simbol podsjeća da morate pročitati ovu knjižicu s uputama.! Ovu knjižicu držite pri ruci kako biste

Διαβάστε περισσότερα

OSNOVI ELEKTROTEHNIKE I ELEKTRIČNIH MAŠINA

OSNOVI ELEKTROTEHNIKE I ELEKTRIČNIH MAŠINA Tihomir Latinović Miroslav Prša Tihomir Latinović, Miroslav Prša OSNOVI ELEKTROTEHNIKE I ELEKTRIČNIH MAŠINA Banja Luka, 2013. 1 Osnovi elektrotehnike i električnih mašina Biblioteka: INFORMACIONE TEHNOLOGIJE

Διαβάστε περισσότερα

Preporuke za rješavanje ispita iz Matematike

Preporuke za rješavanje ispita iz Matematike Preporuke za rješavanje ispita iz Matematike Tijekom ocjenjivanja nacionalnih ispita i ispita državne mature, neovisno o razini, uvidjeli smo neke probleme pri rješavanju zadataka. Ovdje želimo navesti

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ. Εικόνα 1. Φωτογραφία του γαλαξία μας (από αρχείο της NASA)

ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ. Εικόνα 1. Φωτογραφία του γαλαξία μας (από αρχείο της NASA) ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ Φύση του σύμπαντος Η γη είναι μία μονάδα μέσα στο ηλιακό μας σύστημα, το οποίο αποτελείται από τον ήλιο, τους πλανήτες μαζί με τους δορυφόρους τους, τους κομήτες, τα αστεροειδή και τους μετεωρίτες.

Διαβάστε περισσότερα

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU PRIRODOSLOVNO MATEMATIČKI FAKULTET FIZIČKI ODSJEK DIPLOMSKI RAD. Igor Jurišić ZAGREB, 2011.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU PRIRODOSLOVNO MATEMATIČKI FAKULTET FIZIČKI ODSJEK DIPLOMSKI RAD. Igor Jurišić ZAGREB, 2011. SVEUČILIŠTE U ZAGREBU PRIRODOSLOVNO MATEMATIČKI FAKULTET FIZIČKI ODSJEK DIPLOMSKI RAD Igor Jurišić ZAGREB, 2011. SVEUČILIŠTE U ZAGREBU PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET FIZIČKI ODSJEK SMJER: PROFESOR

Διαβάστε περισσότερα

4.1 Elementarne funkcije

4.1 Elementarne funkcije . Elementarne funkcije.. Polinomi Funkcija f : R R zadana formulom f(x) = a n x n + a n x n +... + a x + a 0 gdje je n N 0 te su a n, a n,..., a, a 0 R, zadani brojevi takvi da a n 0 naziva se polinom

Διαβάστε περισσότερα

Metode prognoziranja na vremenskim nizovima

Metode prognoziranja na vremenskim nizovima Metode prognoziranja na vremenskim nizovima Pomoću ovih metoda buduće vrijednosti prognoziraju se na temelju povijesnih podataka. Pravila po kojima se ponašaju podaci iz prošlosti primjenjuje se na buduće

Διαβάστε περισσότερα