3.1 ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΟΞΕΑ - ΒΑΣΕΙΣ Ονοματεπώνυμο: Υπευθ. Καθηγ.: Ατσαλάκη Ελένη

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "3.1 ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΟΞΕΑ - ΒΑΣΕΙΣ Ονοματεπώνυμο: Υπευθ. Καθηγ.: Ατσαλάκη Ελένη"

Transcript

1 Γενικό Λύκειο Βάμου ΧΗΜΕΙΑ Γ Λυκείου 3.1 ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΟΞΕΑ - ΒΑΣΕΙΣ Ονοματεπώνυμο: Υπευθ. Καθηγ.: Ατσαλάκη Ελένη Α) Να συμπληρώσετε τα παρακάτω κενά: Κατά την ηλεκτρολυτική διάσταση των (1) ενώσεων, απομακρύνονται τα (2) που προϋπάρχουν στο..(3) (4). Κατά τον ιοντισμό, σχηματίζονται (5) κατά τη διάλυση μιας (6) ένωσης στο νερό. Οξύ κατά Brοnsted-Lowry είναι μια ουσία που μπορεί να.. (7) ένα ή περισσότερα.(8), ενώ βάση είναι κάθε ουσία που μπορεί να..(9) ένα ή περισσότερα..(10). Ο όξινος χαρακτήρας μιας ένωσης εκδηλώνεται μόνο με την παρουσία μιας (11) και ο βασικός χαρακτήρας μόνο με την παρουσία ενός..(12). Αν ένα οξύ αποβάλλει ένα πρωτόνιο, σχηματίζεται η....(13) του.. (14), ενώ όταν μια βάση προσλαμβάνει ένα πρωτόνιο σχηματίζεται το (15) της (16). B) Να χαρακτηρίσετε τις επόμενες προτάσεις ως σωστές (Σ) ή λανθασμένες (Λ). 1. Όλοι οι ηλεκτρολύτες είναι ιοντικές ενώσεις. 2. Όλες οι ομοιοπολικές ενώσεις, όταν διαλυθούν στο νερό ιοντίζονται. 3. Τα υδατικά δ/τα των ηλεκτρολυτών εμφανίζουν ηλεκτρική αγωγιμότητα εξαιτίας της ύπαρξης ιόντων. 4. Οι ομοιοπολικές ενώσεις είναι ασθενείς ηλεκτρολύτες, ενώ οι ιοντικές ενώσεις είναι ισχυροί ηλεκτρολύτες. 5. Σε υδατικό διάλυμα το HCOOH διίσταται ενώ το HCOONa ιοντίζεται. 6. Όταν διαλυθεί ΗCl στο νερό, δημιουργούνται ιόντα. 7. Κατά τη διάσταση, πραγματοποιείται αντίδραση με τα μόρια του διαλύτη. 8. Σε υδατικό διάλυμα ΗΝΟ 3, υπάρχουν ιόντα Η Όταν διαλυθεί ΝΗ 3 στο νερό, ιοντίζεται. 10.Σύμφωνα με τη θεωρία του Arrhenius, η αέρια ΝΗ 3 δεν είναι βάση. 11. Όταν μια ιοντική ένωση διαλύεται στο νερό, σχηματίζονται εφυδατωμένα ιόντα. 12. Σύμφωνα με τη θεωρία του Arrhenius,όλες οι υδρογονούχες ενώσεις συμπεριφέρονται ως οξέα. 13. Το Cl - είναι βάση κατά Bronsted-Lowry. 14. Όσο ισχυρότερο είναι ένα οξύ, τόσο ασθενέστερη είναι η συζυγής του βάση. 15. Υδατικό διάλυμα ζάχαρης (C 12 H 22 O 11 ), είναι μοριακό. 16. Όταν μια ιοντική ένωση διαλύεται στο νερό, ο αριθμός των θετικών ιόντων είναι ίσος με τον αριθμό των αρνητικών ιόντων. 17. Το CO 3-2, είναι συζυγής βάση του Η 2 CO To NH 4 +, είναι συζυγές οξύ της ΝΗ Σύμφωνα με τη θεωρία του Arrhenius,τα οξέα είναι ουδέτερα μόρια ή κατιόντα. 20. Διπρωτικά χαρακτηρίζονται τα οξέα που ιοντίζονται πλήρως.

2 Ε) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση: 1. Ηλεκτρολύτες χαρακτηρίζονται οι ενώσεις που: α) Διαλύονται στο νερό. β) Τα υδατικά τους δ/τα είναι ηλεκτρικά αγώγιμα. γ) Είναι καλοί αγωγοί του ηλεκτρισμού. δ) Αποτελούνται από ιόντα. 2. Όταν μια ετεροπολική ένωση διαλύεται στο νερό: α) Ιοντίζεται. β) Προκύπτει διάλυμα με ηλεκτρικό φορτίο. γ) Διίσταται. δ) Αντιδρά με το νερό και προκύπτουν ιόντα. 3. Ιοντισμός ομοιοπολικής ένωσης ονομάζεται: α) Η μετατροπή της σε ιόντα με αποβολή ή πρόσληψη ηλεκτρονίων. β) Ο σχηματισμός ιόντων με τη διάλυσή της στο νερό. γ) Η μετατροπή της σε ιόντα μέσω μαγνητικού πεδίου. δ) Η παραγωγή οξωνίων με αντίδραση με το νερό. 4. Οξέα κατά Bronsted-Lowry χαρακτηρίζονται οι ουσίες που: α) Αντιδρούν με βάσεις. β) Μπορούν να δώσουν ένα ή περισσότερα πρωτόνια. γ) Περιέχουν υδρογόνο. δ) Όταν διαλυθούν στο νερό, δίνουν κατιόντα υδρογόνου. 5. Ποια από τις παρακάτω ενώσεις όταν διαλυθεί στο νερό ιοντίζεται: α) KNO 3 β) CH 3 COONa γ) NH 4 Cl δ) HNO 3 6. Ποιο από τα παρακάτω ιόντα έχει μόνο βασικό χαρακτήρα σε υδατικό διάλυμα: α) CN β) H 2 PO 4 γ) HPO 4 δ) NH 4-7. Συζυγές οξύ του ΗSO 4-2 α) H 2 SO 4 β) SO 4 είναι το: γ) HS - δ) H 2 S 8. Συζυγής βάση του Η 2 Ο είναι: α) Ο -2 β) Η + γ) ΟΗ - δ) Η 3 Ο + 9. Από τις παρακάτω ουσίες αμφολύτης είναι το: α) Βr - β) KOH γ) HCN δ) HSO4-10. Μια ουσία που μπορεί να δράσει ως οξύ ή ως βάση ονομάζεται: α) Διπρωτική β) Ηλεκτρολύτης γ) Αμφιπρωτική δ) Ετεροπολική 11. Συζυγής βάση του Η 2 SO 4 είναι η ουσία: α) SO 4 β) HSO 4 γ) HSO 4 δ) Η 2 SO Συζυγές οξύ της ΝΗ3 είναι η ουσία: α) Ν 2 β) ΝΗ 4 γ) ΝΗ 4 δ) ΝΗ Στην αντίδραση:hcooh + CO 3 2- HCOO - + HCO 3 -, το HCO 3 - συμπεριφέρεται: α) αμφιπρωτικά β) ως οξύ γ) ως βάση δ) ως πρωτονιοδέκτης

3 Γενικό Λύκειο Βάμου ΧΗΜΕΙΑ Γ Λυκείου 3.2 IONTIΣΜΟΣ ΝΕΡΟΥ - ph Δ/ΤΑ ΙΣΧΥΡΩΝ ΟΞΕΩΝ - ΒΑΣΕΩΝ Ονοματεπώνυμο: Υπευθ. Καθηγ.: Ατσαλάκη Ελένη Α. Να συμπληρώσετε τα κενά με τις κατάλληλες λέξεις: Σε οποιαδήποτε θερμοκρασία, για κάθε όξινο διάλυμα ισχύει ότι [Η 3 Ο + ].[ΟΗ - ] (1), ενώ για κάθε βασικό διάλυμα ισχύει ότι [Η 3 Ο + ]..[ΟΗ - ] (2). Υδατικό διάλυμα ΗΝΟ 3 συγκέντρωσης 1Μ,έχει ph= (3) και poh=.(4). Aν αραιώσουμε το διάλυμα προσθέτοντας νερό, το ph. (5) ενώ το poh (6) Όταν υπολογίζουμε το ph δ/τος ισχυρού οξέος, παίρνουμε υπόψη και τον ιοντισμό του νερού, όταν η [H 3 O + ] από το οξύ είναι μικρότερη από...(7) Η τιμή της Κ w εξαρτάται από τη..(8) Έτσι, επειδή η αντίδραση (9) του νερού είναι..(10), αν ελαττωθεί η (11), μετατοπίζεται η ισορροπία προς τα..(12) με αποτέλεσμα η τιμή της K w να (13) Σε κάθε υδατικό δ/μα, οι τιμές των ph και poh συνδέονται με τη σχέση: (14) Όταν η θερμοκρασία είναι 25 ο C, η προηγούμενη σχέση γίνεται:..(15) Αν προστεθεί οξύ, χωρίς μεταβολή του όγκου, σε όξινο διάλυμα..(16) το ph, ενώ αν προστεθεί βάση, χωρίς μεταβολή του όγκου, σε βασικό διάλυμα..(17) το ph. Β. Να αντιστοιχίσετε τα παρακάτω υδατικά δ/τα της στήλης Α με τις σχέσεις της στήλης Β. ΣΤΗΛΗ Α ΣΤΗΛΗ Β 1. όξινο α. ph = poh β. ph > poh 2. βασικό γ. ph < poh δ. [Η 3 Ο + ] = [ΟΗ - ] 3. ουδέτερο ε. [Η 3 Ο + ] >[ΟΗ - ] ζ. [Η 3 Ο + ] < [ΟΗ - ] Γ. Να αντιστοιχίσετε αμφιμονοσήμαντα τα υδατικά διαλύματα της στήλης Α με τις τιμές ph της στήλης Β. Όλα τα διαλύματα είναι σε θερμοκρασία 25 ο C. ΣΤΗΛΗ Α ΣΤΗΛΗ Β 1.Διάλυμα HF 0,1M ph= 0,7 2.Διάλυμα CH 3 NH 2 1M ph= 2 3.Διάλυμα Ca(OH) 2 0,005M ph= 3 4.Διάλυμα HClO 4 0,2M ph= 11 5.Διάλυμα NH 3 0,1M ph= 11,5 6.Διάλυμα KOH 0,1M ph= 12 7.Διάλυμα HBr 0,01M ph= 13 Δ. Τα παρακάτω υδατικά διαλύματα έχουν ίδια συγκέντρωση 0,01Μ και ίδια θερμοκρασία 25 ο C. Να τα διατάξετε κατά αυξανόμενη τιμή ph. i) NaOH ii) NH 3 iii) HClO 4 iv) ζάχαρη v) Ca(OH) 2 vi) HCl vii) H 2 SO 4 viii) HCOOH

4 Ε. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές (Σ) ή λανθασμένες (Λ). 1. To καθαρό νερό δεν εμφανίζει ηλεκτρική αγωγιμότητα. 2. Σε κάθε υδατικό διάλυμα στους θ ο C, ισχύει: [Η 3 Ο + ].[ΟΗ - ]= Η τιμή της σταθεράς K w είναι ανάλογη της θερμοκρασίας. 4. Η σχέση που συνδέει τη σταθερά ισορροπίας Kc του ιοντισμού του νερού με την K w είναι: Κ w =Kc. 55, Το γινόμενο [Η 3 Ο + ].[ΟΗ - ] είναι σταθερό σε όλα τα υδατικά δ/τα ίδιας θερμοκρασίας. 6. Σε αραιά υδατικά διαλύματα, η K w εξαρτάται από τη θερμοκρασία και το είδος της διαλυμένης ουσίας. 7. Για το καθαρό νερό ισχύει ph= 1/2 pk w. 8. Mε αύξηση της θερμοκρασίας, το ph του καθαρού νερού αυξάνεται. 9. Η σχέση που συνδέει το ph και το poh ενός υδατικού διαλύματος είναι: ph. poh= pk w 10. Στα υδατικά διαλύματα των οξέων ισχύει: [Η 3 Ο + ]>[ΟΗ - ]. 11. Οποιοδήποτε υδατικό διάλυμα με ph=7,4 είναι βασικό. 12. Υδατικό διάλυμα NaOH 10-7 M, στους 25 ο C, έχει ph= Σε ένα ουδέτερο διάλυμα, το άθροισμα [Η 3 Ο + ] και [ΟΗ - ] έχει ελάχιστη τιμή. 14. Η τιμή του ph για ένα ουδέτερο διάλυμα μπορεί να είναι μικρότερη, ίση ή μεγαλύτερη από Σε όλα τα όξινα διαλύματα σε θ=25 ο C, [Η 3 Ο + ] < 10-7 και ph < Σε υδατικό δ/μα ΗBr 0,1Μ, η συγκέντρωση των ιόντων Η 3 Ο + που προέρχονται από τον ιοντισμό του Η 2 Ο είναι 10-7 στους 25 ο C. 17. Ουδέτερο δ/μα με ph = 6,5, έχει K w = Σε υδατικό διάλυμα NaOH, δεν υπάρχουν ιόντα Η 3 Ο Αν ένα δ/μα με ph = 4 χωριστεί σε δύο μέρη, το κάθε μέρος θα έχει ph = Είναι αδύνατο ένα υδατικό διάλυμα οξέος να έχει ph < Ανάμεσα σε δύο υδατικά διαλύματα ίδιας θ, περισσότερο βασικό είναι αυτό που έχει μεγαλύτερο poh. 22. Yδατικό διάλυμα με ph=4 είναι περισσότερο όξινο από υδατικό διάλυμα με poh=11, σε θερμοκρασία 25 ο C. 23. Όταν αραιώνουμε ένα δ/μα, το ph του ελαττώνεται. 24. Δ/μα HCl έχει ph=1, ενώ δ/μα ΗΒr ίσου όγκου και σε ίδια θ, έχει ph=2. Το δ/μα HCl απαιτεί περισσότερα mol ΝaOH για πλήρη εξουδετέρωση. 25. Σε 100mL υδατικού δ/τος ΗΝΟ 3 με ph=2, περιέχονται 10-3 ιόντα Η 3 Ο Υδατικό διάλυμα με [Η 3 Ο + ] = 10 4 [ΟΗ - ] στους 25 ο C, έχει ph = Σε ουδέτερο δ/μα με ph = 7,2, η θερμοκρασία είναι μικρότερη από τους 25 ο C. 28. Aν δ/μα ισχυρού οξέος 0,1Μ αραιωθεί σε 10πλάσιο όγκο, αποκτά ph = Δύο δ/τα ΝΗ 3 και ΝαΟΗ ίδιου όγκου, συγκέντρωσης και θερμοκρασίας, έχουν ίδια ηλεκτρική αγωγιμότητα. 30. Αναμιγνύοντας διάλυμα ΗCl με ph=1, με ίσο όγκο διαλύματος HCl με ph=2, προκύπτει διάλυμα με ph=3.

5 ΣΤ. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση: 1. Υδατικό διάλυμα είναι βασικό στους 25 ο C, όταν: α) ph < 7 β) ph > 7 γ) [OH - ] > [H 3 O + ] δ) [OH - ] < [H 3 O + ] 2. Ένα διάλυμα είναι οπωσδήποτε ουδέτερο όταν: α) ph = 7 β) Κ w = γ) [ΟΗ - ] = [Η 3 Ο + ] δ) [ΟΗ - ] = Σε ένα ουδέτερο δ/μα ισχύει οπωσδήποτε: α) [ΟΗ - ]=10-7 β) ph=7 γ) ph= 1/2 pk w δ) [H 3 O + ] =1/2 Κ w 4. Η σχέση που συνδέει ph, poh, και pk w ενός διαλύματος είναι: α) ph+ poh = pk w β) ph- poh = pk w γ) ph.poh = pk w δ) pk w + poh = ph 5. Το γινόμενο [OH - ].[H 3 O + ] έχει τιμή σε θ=25 ο C: α) Μόνο σε διαλύματα οξέων β) Σε κάθε υδατικό διάλυμα γ) Μόνο στο καθαρό νερό δ) Μόνο σε διαλύματα ιοντικών ενώσεων 6. Υδατικό διάλυμα με Κ w =10-13 και ph=6.5 είναι: α) όξινο β) βασικό γ) ουδέτερο δ) δεν επαρκούν τα δεδομένα 7. To καθαρό νερό στους 50 ο C, έχει ph: α) 6,5 β) 7 γ) 7,5 δ) Αν διαλυθεί ΝaOH στο νερό, σε σταθερή θ, το γινόμενο [H 3 O + ]. [OH - ] : α) Αυξάνεται ελάχιστα β) Αυξάνεται γ) Ελαττώνεται δ) Μένει σταθερό 9. Διάλυμα ΗΒr με ph=2, έχει συγκέντρωση: α) 0,1Μ β) 2Μ γ) 0,01Μ δ) 0,2Μ 10. Διάλυμα Βa(OH) 2 με συγκέντρωση 0,05Μ, έχει ph ίσο με: α) 0 β) 1 γ) 8 δ) Σε υδατικό δ/μα, στους 25 ο C, με ph=6, η [ΟΗ-] είναι: α) 6Μ β) 8Μ γ) 10-6 Μ δ) 10-8 Μ 12. Όταν διαλυθεί ισχυρή βάση σε καθαρό νερό, η τιμή της Κ w : α) αυξάνεται β) διπλασιάζεται γ) μειώνεται δ) μένει σταθερή 13. Σε υδατικό δ/μα ισχυρού οξέος ΗΑ 0,1Μ, ισχύει: α) ph=0,1m β) [H 3 O + ]=10-1 M. γ) [H 3 O + ] = [A - ] = 0,05M δ) ph>7, σε θ=25 ο C. 14. Σε υδατικό δ/μα ισχυρής βάσης Β(ΟΗ) 2 0,5Μ, ισχύει: α) ph=13 β) [OH - ]<[H 3 O + ] γ) [OH - ]=2[B +2 ] δ) poh= -log 0,5 15. Ένα υδατικό δ/μα ασθενούς οξέος ΗΑ 10-3 Μ στους 25 ο C, μπορεί να έχει ph: α) 2 β) 3 γ) 5 δ) 8

6 16. Σε υδατικό διάλυμα RΝΗ 2 0,1M ισχύει: α) ph=13 β) poh=1 γ) ph>13 δ) ph< Σε υδατικό δ/μα ισχυρής βάσης προσθέτουμε νερό, σε σταθερή θ. Το αποτέλεσμα είναι: α) Η Κ w μειώνεται β) Ο βαθμός ιοντισμού της βάσης αυξάνεται γ) Το ph του διαλύματος μειώνεται δ) Η [Η 3 Ο + ] παραμένει σταθερή. 18. Για το καθαρό νερό στους 30 ο C ισχύει ότι: α) ph > poh β) ph>7 γ) [H 3 O + ] > [OH - ] δ) K w > Σε διάλυμα ισχυρού οξέος με ph=2 προσθέτουμε νερό. Το ph του αραιωμένου δ/τος είναι: α) 1 β) 2 γ) 5 δ) Σε δ/μα ΗΝΟ 3 0,001Μ προσθέτουμε καθαρό ΗΝΟ 3 και παίρνουμε δ/μα ίσου όγκου με ph: α) 2,3 β) 3,5 γ) 6 δ) Αν αναμείξουμε 100 ml δ/τος HCl 0,1M με 100mL δ/τος Ca(OH) 2 0,1M, προκύπτει δ/μα: α) όξινο β) βασικό γ) ουδέτερο δ) δεν επαρκούν τα δεδομένα 22. Σε υδατικό δ/μα ΗCl 10-8 Μ στους 25 ο C ισχύει: α) ph=8 β) ph=7,04 γ) [Cl - ]>[H 3 O + ] δ) [OH - ]<[H 3 O + ] 23. Σε υδατικό δ/μα ΗCl 10-7 Μ, ισχύει: α) ph=7 β) [H 3 O + ] oλ.=10-7 Μ γ) [H 3 O+] oλ.= 1, δ) [H 3 O + ] ολ.=[οη - ] ολ. 24. Υδατικό διάλυμα ΝαΟΗ Μ στους 25 ο C, έχει ph: α) 11,7 β) 12,3 γ) 11 δ) Υδατικό διάλυμα ΗClO 4 με ph=1,7 έχει συγκέντρωση: α) 0,02Μ β) 0,12Μ γ) Μ δ) 0,17Μ 26. Υδατικό δ/μα οξέος ΗΑ 0,1Μ έχει ph=1 σε θερμοκρασία 25 ο C. Ισχύει ότι: α) Το οξύ ΗΑ είναι ισχυρό β) [Α - ] = 0,1Μ γ) [H 3 O + ] = 1Μ δ) [OH - ] = 0Μ 27. To ph διαλύματος (θ=25 ο C) με [ΟΗ - ]=2, Μ (log4=0,6), είναι ίσο με: α) 1,4 β) 2,6 γ) 12,6 δ) 11,4 28. To ph διαλύματος (θ=25 ο C) με [ΟΗ - ]= Μ είναι ίσο με: α) 4,3 β) 5,5 γ) 8,5 δ) 9,7 29. Στους θ ο C, διάλυμα NaCl έχει ph=7,5. Ισχύει ότι: α) Το δ/μα είναι βασικό β) Κ w =10-14 γ) ph=poh=10-14 δ) θ <25 ο C 30. Ποιο από τα παρακάτω διαλύματα μπορεί να έχει ph=7 στους 60 ο C; α) Διάλυμα ΚBr β) Διάλυμα HCl γ) Διάλυμα HCOOH δ) Διάλυμα NH 3

7 Γενικό Λύκειο Βάμου ΧΗΜΕΙΑ Γ Λυκείου 3. 3 ΣΤΑΘΕΡΑ ΙΟΝΤΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΡΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ OSTWALD Ονοματεπώνυμο: Υπευθ. Καθηγ.: Ατσαλάκη Ελένη Α. Να συμπληρώσετε τα κενά με τις κατάλληλες λέξεις: Για να συγκρίνουμε την ισχύ δύο ασθενών οξέων, ισχυρότερo είναι αυτό που έχει μεγαλύτερη τιμή.(1) σε ορισμένη..(2). Η μαθηματική έκφραση του νόμου αραίωσης του Ostwald για ασθενές οξύ ΗΑ είναι.(3). Όταν α.(4) ή Κa/c.(5) προκύπτει η απλοποιημένη μορφή του νόμου.(6). Αν αραιωθεί διάλυμα ασθενούς οξέος, η συγκέντρωσή του.(7) ενώ η Κa.(8). Έτσι ο βαθμός ιοντισμού.(9) και το ph..(10). Η σχέση που συνδέει την Κ a με την Κ b συζυγούς ζεύγους είναι (11). Τα συμπεράσματα που προκύπτουν από τη σχέση αυτή είναι ότι όσο..(12) είναι ένα οξύ, τόσο (13) είναι η συζυγής του βάση και ότι η ισορροπία της μορφής: οξύ + βάση συζυγής βάση + συζυγές οξύ, είναι μετατοπισμένη προς το (14) οξύ και την.(15) βάση. B. Να χαρακτηρίσετε τις επόμενες προτάσεις ως σωστές (Σ) ή λανθασμένες (Λ). 1. Η μαθηματική έκφραση του νόμου αραίωσης του Ostwald είναι: Κ a =α 2 c. 2. Η τιμή της Κ b εξαρτάται μόνο από τη θερμοκρασία. 3. Επειδή οι αντιδράσεις ιοντισμού είναι εξώθερμες, αν αυξηθεί η θερμοκρασία αυξάνεται η τιμή της Κ a και αντίστροφα. 4. Η σταθερά ιοντισμού ασθενούς οξέος ταυτίζεται με τη σταθερά χημικής ισορροπίας του ιοντισμού του. 5. Η τιμή της K a για ισχυρά οξέα είναι Οι ιοντικές ενώσεις έχουν α = 1, ενώ οι ομοιοπολικές έχουν α < Κατά την αραίωση υδατικού δ/τος οξέος ΗΑ, ο βαθμός ιοντισμού του αυξάνεται. 8. Το ΗCOOH έχει μεγαλύτερη τιμή Κ a από το CH 3 COOH, στην ίδια θ. Άρα το HCOOH έχει μεγαλύτερο βαθμό ιοντισμού. 9. Οι σταθερές Κ a και K b έχουν μονάδες mol/l. 10. Η μόνη βάση που έχει α < 1, είναι η NH Μπορούμε να συγκρίνουμε μέσω της Κa την ισχύ δύο οξέων, ακόμα κι αν σ ένα από αυτά υπάρχει επίδραση κοινού ιόντος. 12. H σταθερά ιοντισμού του νιτρώδους οξέος έχει μόνο μια τιμή. 13. Για το ΗClO 4 δεν ορίζεται σταθερά ιοντισμού. 14. Ο νόμος αραίωσης του Ostwald μπορεί να εφαρμοστεί και σε διπρωτικά οξέα. 15. Το γινόμενο των σταθερών ιοντισμού συζυγούς ζεύγους είναι σταθερό, σε ορισμένη θερμοκρασία. 16. Το γινόμενο των σταθερών ιοντισμού συζυγούς ζεύγους είναι πάντα Αν αραιωθεί υδατικό διάλυμα HCl, θα αυξηθεί ο βαθμός ιοντισμού του ΗCl. 18. Ένα υδατικό διάλυμα με ph = 6,5 είναι όξινο. 19. Διάλυμα ΗCl συγκέντρωσης 10-9 M, έχει ph=9 στους 25 ο C. 20. Για την πλήρη εξουδετέρωση 1L διαλύματος οξέος ΗΑ με ph=3, απαιτείται 0,1L διαλύματος NaOH, συγκέντρωσης 0,01Μ.

8 Γ. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση: 1. Η μαθηματική έκφραση του νόμου αραίωσης του Ostwald για τη σταθερά ιοντισμού ασθενούς μονόξινης βάσης, είναι: α) K b = αc /1-α β) K b = αc 2 /1-α γ) K b = α 2 c 2 /1-α δ) K b = α 2 c /1-α 2. Ο νόμος αραίωσης του Ostwald ισχύει σε υδατικό δ/μα που περιέχει: α) HClO 4 β) KOH γ) HF και NaF δ) CH 3 NH 2 3. Αν αυξήσουμε τη θερμοκρασία δ/τος ασθενούς οξέος ΗΑ, η σταθερά ιοντισμού: α) Αυξάνεται β) Μειώνεται γ) Δεν μεταβάλλεται δ) Υποδιπλασιάζεται 4. H τιμή της σταθεράς ιοντισμού του ΗF,σε υδατικό του διάλυμα, εξαρτάται από: α) την επίδραση κοινού ιόντος β) τη φύση του οξέος γ) τη θερμοκρασία δ) την αρχική συγκέντρωση 5. Η σταθερά ιοντισμού Κa του ΗΝΟ 3 α) Είναι μηδέν β) Είναι ίση με 1 γ) Δεν ορίζεται δ) Είναι ίση με Αν αραιώσουμε δ/μα ασθενούς μονοπρωτικού οξέος σε σταθερή θερμοκρασία: α) Η Κa αυξάνεται και ο βαθμός ιοντισμού μειώνεται β) Η Κa μειώνεται και ο βαθμός ιοντισμού αυξάνεται γ) Η Κa παραμένει σταθερή και ο βαθμός ιοντισμού αυξάνεται δ) Η Κa παραμένει σταθερή και ο βαθμός ιοντισμού μειώνεται 7. Το σύμβολο Κ b (HS - ) εκφράζει τη σταθερά της ισορροπίας: α) HS - + H 2 O H 2 S + OH - β) HS - + OH - S -2 + H 2 O γ) HS - + H 2 O H 3 O + + S -2 δ) HS - + H 3 O + H 2 S + H 2 O 8. H σχέση που συνδέει την Ka και την Kc του ΗF είναι: α) Ka=Kc β) Κc = Ka[H 2 O] γ) Ka=Kc.18 δ) Ka=Kc.55,5 9. Ποιο είναι το πιθανό ph διαλύματος ασθενούς οξέος ΗΑ 10-2 Μ; α) 1 β) 2 γ) 3 δ) Ένα διάλυμα μονοπρωτικής βάσης με συγκέντρωση 1Μ και σταθερά ιοντισμού 10-6, θα έχει ph ίσο με: α) 3 β) 6 γ) 11 δ) Υδατικό διάλυμα CH 3 COOH 0,1Μ, αραιώνεται με διπλάσιο όγκο νερό. Η [Η 3 Ο + ] : α) Διπλασιάζεται β) Υποδιπλασιάζεται γ) Μένει σταθερή δ) Μειώνεται 12. Για να εξουδετερωθεί δ/μα που περιέχει 1mol ΗBr απαιτούνται x ml δ/τος ΚΟΗ. Για να εξουδετερωθεί δ/μα που περιέχει 1mol CH 3 COOH απαιτούνται y ml του ίδιου δ/τος ΚΟΗ. Ισχύει: α) x = y β) x > y γ) x < y δ) δεν γνωρίζουμε 13. Έστω υδατικό δ/μα ασθενούς οξέος ΗΑ με c = 0,1M. Ισχύει πάντοτε: α) Ka=α 2 c β) Ka=α 2 c / 1-α 2 γ) Κa=[Α - ][Η 3 Ο + ] / [ΗΑ][Η 2 Ο] δ) [Η 3 Ο + ] < c

9 Γενικό Λύκειο Βάμου ΧΗΜΕΙΑ Γ Λυκείου 3.4 ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΑΛΑΤΩΝ Ονοματεπώνυμο: Υπευθ. Καθηγ.: Ατσαλάκη Ελένη Α) Να συμπληρώσετε τα παρακάτω κενά: Τα άλατα είναι (1) ενώσεις, γι αυτό και διίστανται πλήρως στα (2) που σχηματίζουν το (3) τους πλέγμα. Όταν ένα αλάτι προέρχεται από εξουδετέρωση (4) οξέος με.(5) βάση, το αλάτι αυτό είναι ουδέτερο. Σε αυτή την περίπτωση, κανένα ιόν του δεν αντιδρά με το...(6) Υδατικό διάλυμα ΚCN είναι..(7) γιατί τα ιόντα.(8) αντιδρούν με το νερό και παράγονται...(9), ενώ τα ιόντα...(10) δεν αντιδρούν με το νερό, καθώς το (11) είναι ισχυρή βάση B) Να χαρακτηρίσετε τις επόμενες προτάσεις ως σωστές (Σ) ή λανθασμένες (Λ). 1. Το υδατικό διάλυμα ΗCOOK είναι όξινο. 2. Το υδατικό διάλυμα ΝΗ 4 Cl είναι όξινο. 3. Τα υδατικά διαλύματα όλων των αλάτων είναι ουδέτερα. 4. Aν διαλύσουμε ΝaBr στο νερό, η [Η 3 Ο + ] μεταβάλλεται. 5. Αν προσθέσουμε νερό σε υδατικό δ/μα NaCl, το ph παραμένει σταθερό. 6. Υδατικό διάλυμα ΝΗ 4 ΝΟ 2 έχει ph<7 στους 25 ο C. Άρα ισχύει Κa HNO2 > Kb NH3. 7. Υδατικό δ/μα ΝaA έχει ph=10 στους 25 ο C. Άρα το οξύ ΗΑ είναι ασθενές. 8. Με πλήρη εξουδετέρωση ΝΗ 3 με ΗΒr, προκύπτει ουδέτερο διάλυμα. 9. Όταν αραιωθεί υδατικό δ/μα ΗCOONa, το ph ελαττώνεται, ενώ ο βαθμός ιοντισμού του ΗCOO - αυξάνεται. 10. Όταν προσθέσουμε Βα(ΝΟ 3 ) 2 στο νερό, το διάλυμα που προκύπτει έχει ph=7 στους 25 ο C. 11. Αν προσθέσουμε νερό σε υδατικό δ/μα CH 3 NH 3 Cl, το ph αυξάνεται. 12. Υδατικό δ/μα ΚF έχει μεγαλύτερη τιμή ph από υδατικό δ/μα ΝΗ 4 Cl, στην ίδια θ. 13. Άλας που περιέχει ως κατιόν Νa +, σχηματίζει βασικό διάλυμα. 14. Όταν κάποιο άλας προέρχεται από ασθενές οξύ και ασθενή βάση, έχει ph=7 στους 25 o C. 15. Αν διαλύσουμε NaClO στο νερό, ισχύει ότι: [ΟΗ - ] > [Η 3 Ο + ]. Γ) Να αντιστοιχίσετε τα διαλύματα ίδιας συγκέντρωσης και θ=25 ο C, με τις τιμές ph. ΣΤΗΛΗ Α HCl ΣΤΗΛΗ Β ph=1 ΣΤΗΛΗ Α Ba(OH) 2 ΣΤΗΛΗ Β ph=2 NH 3 ph=4 NaClO 4 ph=5 NaNO 3 ph=7 HI ph=7 KOH ph=9 NH 4 NO 3 ph=8 CH 3 COOH ph=12 NaCN ph=13

10 Δ) Να διατάξετε τα παρακάτω διαλύματα αλάτων, τα οποία έχουν ίδια συγκέντρωση και θερμοκρασία, κατά αυξανόμενη τιμή ph. Δίνονται οι Κa (CH3COOH) = 10-5, Ka (HClO) =2.10-8, Kb (NH3) =10-5 i) KClO ii) CH 3 COONa iii) CH 3 COONa iv) NaNO 3 v) NH 4 Br vi) KI Ε) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση: 1. Ουδέτερο είναι το υδατικό διάλυμα του: α) NaBr β) HCOONa γ) KF δ) NH 4 Br 2. Όξινο είναι υδατικό διάλυμα του: α) CH 3 COONa β) NaF γ) NH 4 NO 3 δ) BaCl 2 3. Ποιο από τα παρακάτω διαλύματα έχει μεγαλύτερη τιμή ph: α) HCOONa β) KCl γ) CH 3 NH 3 Cl δ) BaCl 2 4. Σε υδατικό διάλυμα ΝaClO 4 ισχύει: α) ph=7 β) ph = poh γ) [H 3 O + ] =0M δ) [H 3 O + ] < Σε υδατικό δ/μα ΝaF 0,1Μ δεν ισχύει ότι: α) ph > poh β) [H 3 O + ] < [OH-] γ) [H 3 O + ].[OH - ] =K w δ) ph=13 6. Υδατικό διάλυμα NH 4 Cl 0,01Μ, στους 25 o C, μπορεί να έχει ph: α) 2 β) 4 γ) 8 δ) Υδατικό δ/μα RCOONH 4 έχει ph=6,5 στους 25 ο C. Άρα, για τις Κa, Kb των ΝΗ 4 + και RCOO - αντίστοιχα, ισχύει: α) Κa= Kb β) Κa >Kb γ) Κa< Kb δ) Κa.Kb = Από τα παρακάτω διαλύματα, ίδιας συγκέντρωσης και θερμοκρασίας, μεγαλύτερη τιμή ph έχει το: α) ΝaI β) NH 4 Cl γ) HCOONH 4 δ) CH 3 COONa 9. Κατά την αραίωση υδατικού δ/τος ΚCN, το ph: α) Αυξάνεται β) Μειώνεται γ) Μένει σταθερό δ) Τείνει στο Υδατικό δ/μα ΝΗ 4 CN έχει ph = 9 στους 25 ο C. Για τις σταθερές Κ a και Κ b του HCN και της NH 3 αντίστοιχα ισχύει: α) Κ a = K b β) Κ a >K b γ) Κ a < K b δ) Κ a =K b =10-9

11 Γενικό Λύκειο Βάμου ΧΗΜΕΙΑ Γ Λυκείου 3.5 ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΙΟΝΤΟΣ Ονοματεπώνυμο: Υπευθ. Καθηγ.: Ατσαλάκη Ελένη Α. Να συμπληρώσετε τα κενά με τις κατάλληλες λέξεις: Αν σε διάλυμα HF προσθέσουμε NaF, χωρίς να μεταβληθεί η θερμοκρασία και ο όγκος του δ/τος, ο βαθμός ιοντισμού του οξέος (1) η σταθερά ιοντισμού του οξέος (2), η συγκέντρωση των οξωνίων..(3) και το ph.(4). Διάλυμα Α περιέχει HClO 3 και διάλυμα Β περιέχει HClO 3 και HClO 4. Tα δύο δ/τα βρίσκονται στην ίδια θερμοκρασία και έχουν την ίδια συγκέντρωση HClO 3. Το δ/μα..(5) έχει μεγαλύτερη τιμή ph και ο βαθμός ιοντισμού του HClO 3 έχει.( 6) τιμή στο δ/μα Β. Αν αναμείξουμε 100mL δ/τος HNO 2 0,1Μ με 100mL δ/τος ΚΟΗ 0,1Μ στους 25 ο C, το δ/μα που προκύπτει έχει ph (7) του 7. Αν αναμείξουμε 300mL δ/τος NH 4 Cl 0,2Μ, με 200mL δ/τος ΝaΟΗ 0,3Μ στους 25 ο C, το δ/μα που προκύπτει έχει ph...(8) του 7. B. Nα κάνετε αμφιμονοσύμαντες αντιστοιχίσεις μεταξύ των στηλών (Κa HF =10-5 ). Διαλύματα [F - ] ph 1. ΗF 0,1M α Α HF 0,1M και ΚF 0,1M β. 10-3,5 Β HF 0,1M και HCl 0,1M γ Γ. 3,5 4. ΗF 0,01M δ Δ. 5 Γ. Σε καθένα από τα διαλύματα της 1 ης στήλης προσθέτουμε υδατικό δ/μα ΝΗ 3. Να σημειώσετε με βελάκια σε κάθε στήλη πώς μεταβάλλονται τα αντίστοιχα μεγέθη: α NH3 ph [NH 4 + ] Kb NH3 Στερεό NH 4 NO 3 Στερεό ΚΟΗ Στερεό NaNO 3 Υδατικό δ/μα NaCl Στερεό CH 3 COONa Αέρια CH 3 NH 2 Νερό Δ. Υδατικό δ/μα ΗF έχει συγκέντρωση 0,1Μ και ph=5. Να σημειώσετε με βελάκια πώς μεταβάλλονται ο βαθμός ιοντισμού και το ph, κάνοντας τις παρακάτω προσθήκες: α HF ph α HF ph α HF ph Στερεό ΗF Δ/μα HCl Δ/μα ΗF 0,01M Αέριο ΗBr Δ/μα NaCl Δ/μα ΗF 0,4M Στερεό ΚF Στερεό ΝαCl Νερό E. Nα διατάξετε τα παρακάτω διαλύματα κατά αυξανόμενη τιμή ph (Ka HF =10-5 ) α) Δ/μα HF 0,1Μ β) Δ/μα HF 1Μ γ) Δ/μα HF 0,1Μ και ΝaF 0,1Μ δ) Δ/μα HF 0,1Μ και HCl 0,1Μ ε) Δ/μα ΝaF 0,1Μ

12 ΣΤ. Σε υδατικό δ/μα ασθενούς βάσης Β προστίθεται στερεό αλάτι ΒCl, σε σταθερή θ. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα: (Nα βρείτε τις σωστές απαντήσεις) i) Η Κ b της Β δεν μεταβάλλεται iv) Ο βαθμός ιοντισμού της Β ελαττώνεται ii) Το ph του δ/τος ελαττώνεται v) Η [Η 3 Ο + ] παραμένει σταθερή. iii)η [Β + ] αυξάνεται vi) Το τελικό διάλυμα είναι ουδέτερο. Ζ. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση: 1. Σε ποιο από τα παρακάτω διαλύματα έχουμε επίδραση κοινού ιόντος; α) ΗCl-NaCl β) HBr-HNO 3 γ) CH 3 COONa-CH 3 COOH δ) CH 3 COONa-NaNO 3 2. Αν διαλύσουμε ΗΒr σε υδατικό δ/μα ασθενούς οξέος ΗΑ, τότε: α)η [Η 3 Ο + ] μειώνεται και η [Α - ]αυξάνεται β)η [Η 3 Ο + ] αυξάνεται και η [Α - ]αυξάνεται γ)η [Η 3 Ο + ] αυξάνεται και η [Α - ] μειώνεται δ)η [Η 3 Ο + ] μειώνεται και η [Α - ]μειώνεται 3. Aν σε υδατικό δ/μα οξέος ΗΑ προστεθεί στερεό ΝaΑ, ο βαθμός ιοντισμού του ΗΑ: α) αυξάνεται β) μειώνεται γ) δεν μεταβάλλεται δ) δεν γνωρίζουμε πως μεταβάλλεται 4. Σε υδατικό δ/μα ΗCl με ph=1 προσθέτουμε ΝaCl. Το ph του νέου δ/τος είναι: α) 0 β) 1 γ) 3 δ)7 5. Σε ποιο από τα παρακάτω δ/τα ίδιας θερμοκρασίας, το ΗF ιοντίζεται περισσότερο; α) ΗF 0,1M β) ΗF 0,01M γ) ΗF 0,1M και ΚF 0,1M δ) ΗF 0,1M και HCl 0,01M 6. Για να αυξηθεί ο βαθμός ιοντισμού του ΗΑ πρέπει σε διάλυμά του να προστεθεί: α) στερεό ΚΑ β) νερό γ) αέριο ΗBr δ) καθαρό ΗΑ 7. Ποιο από τα επόμενα μεγέθη αυξάνεται προσθέτοντας στερεό ΚΟΗ σε δ/μα ΝΗ 3 ; α) [ΝΗ 4 + ] β) ΝΗ 3 γ) poh δ) [OH - ] 8. Ποιο από τα παρακάτω διαλύματα ίδιας συγκέντρωσης έχει τη μικρότερη τιμή ph; α) Διάλυμα ΗCOOH β) Διάλυμα H 2 S γ) Διάλυμα Η 2 SO 4 δ) Διάλυμα ΗBr Η. Να χαρακτηρίσετε τις επόμενες προτάσεις ως σωστές (Σ) ή λανθασμένες(λ). 1. Σε διάλυμα που περιέχει ΗCOOH και ΗCl έχουμε επίδραση κοινού ιόντος. 2. Σε διάλυμα που περιέχει ΗΝΟ 3 και ΗCl έχουμε επίδραση κοινού ιόντος. 3. Αν σε δ/μα ΗΝΟ 3 διαλύσουμε μικρή ποσότητα ΚΝΟ 3, το ph του δ/τος αυξάνεται. 4. Αν σε διάλυμα ΗF προσθέσουμε ΗCl, η σταθερά ιοντισμού του ΗF ελαττώνεται. 5. Kατά την προσθήκη αέριου ΗBr σε υδατικό δ/μα CH 3 COOH ο βαθμός ιοντισμού του CH 3 COOH και το ph του διαλύματος ελαττώνεται. 6. Αν σε δ/μα CH 3 COOH προσθέσουμε CH 3 COONa, [ΟΗ - ] αυξάνεται. 7. Αν διαλύσουμε μικρή ποσότητα ΝaOH σε δ/μα ΝΗ 3, η συγκέντρωση της ΝΗ 3 που δεν ιοντίζεται θα αυξηθεί. 8. Αν προσθέσουμε στερεό NH 4 Cl σε υδατικό δ/μα ΝΗ 3, ο βαθμός ιοντισμού της ΝΗ 3 και η συγκέντρωση των ιόντων ΟΗ - θα ελαττωθούν. 9. Αν προσθέσουμε στερεό ΚΒr σε υδατικό δ/μα ΗΒr, η [Η 3 Ο + ] θα ελαττωθεί. 10. Προσθέτοντας ένα οξύ ή μία βάση στο νερό, ο ιοντισμός του νερού ελαττώνεται. 11. Αν προσθέσουμε στερεό NaClO 4 σε υδατικό δ/μα HClO 4, η [ΝΟ 3 - ] θα αυξηθεί, ενώ το ph του δ/τος θα παραμείνει σταθερό. 12. Αν αναμείξουμε δ/τα ΗΑ (α=0,02) και ΗΒ(α=0,04), ο βαθμός ιοντισμού και των δύο οξέων στο δ/μα που προκύπτει είναι μεγαλύτερος.

13 Γενικό Λύκειο Βάμου ΧΗΜΕΙΑ Γ Λυκείου 3.6 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ Ονοματεπώνυμο: Υπεύθ. Καθηγ.: Ατσαλάκη Ελένη A. Να συμπληρώσετε τα κενά: i) Στα ρυθμιστικά διαλύματα, το ph παραμένει πρακτικά κατά την προσθήκη.αλλά όχι.ποσότητας ισχυρού οξέος ή βάσης ή όταν υποστούν ή σε κάποια όρια. ii) Αν σε ρυθμιστικό διάλυμα CH 3 COOH-CH 3 COONa προσθέσουμε μικρή αλλά όχι αμελητέα ποσότητα ΗCl, το ph του δ/τος διατηρείται πρακτικά γιατί τα. που προκύπτουν από τον πλήρη ιοντισμό του HCl δεσμεύονται γιατί αντιδρούν με τη βάση..σύμφωνα με την αντίδραση: iii) Αν σε ρυθμιστικό διάλυμα ΝΗ 3 -ΝΗ 4 Cl προσθέσουμε μικρή αλλά όχι αμελητέα ποσότητα ΚOH, το ph του δ/τος διατηρείται πρακτικά γιατί τα. που προκύπτουν από τη διάσταση του ΚOH δεσμεύονται γιατί αντιδρούν με τo οξύ..σύμφωνα με την αντίδραση: iv) Αν σε ρυθμιστικό διάλυμα με συζυγές ζεύγος οξέος- βάσης συγκεντρώσεων C οξέος -C βάσης αντίστοιχα, προσθέσουμε νερό, το ph του παραμένει πρακτικά. γιατί το πηλίκο..δεν μεταβάλλεται. Αν όμως η αραίωση συνεχιστεί ώστε να μην ισχύουν οι προϋποθέσεις για την εφαρμογή της εξίσωσης, τότε το ph μεταβάλλεται, τείνοντας προς το. B. Να χαρακτηρίσετε τις επόμενες προτάσεις ως σωστές (Σ) ή λανθασμένες (Λ). 1. Κάθε διάλυμα που περιέχει ασθενές οξύ και άλας είναι ρυθμιστικό. 2. Κάθε ρυθμιστικό διάλυμα περιέχει ένα ασθενές οξύ και τη συζυγή του βάση. 3. Όταν σε διάλυμα υπάρχει επίδραση κοινού ιόντος είναι ρυθμιστικό. 4. Αν διαλύσουμε στο νερό NaF και KF, προκύπτει ρυθμιστικό διάλυμα. 5. Διάλυμα που περιέχει NH 3 και NaOH είναι ρυθμιστικό. 6. Αν σε νερό διαλυθούν κατάλληλες ποσότητες HClO 2 και ΚClO 2 το διάλυμα που σχηματίζεται είναι ρυθμιστικό. 7. Αν αντιδράσουν ΗCOOH και περίσσεια ΚΟΗ, σχηματίζεται ρυθμιστικό. 8. Ένα διάλυμα που περιέχει NaHSO 4 0,2M και Na 2 SO 4 0,3M είναι ρυθμιστικό. 9. Υδατικό διάλυμα που περιέχει ΝΗ 3, ΝΗ 4 Cl και KCl είναι ρυθμιστικό. 10.Σε κάθε ρυθμιστικό διάλυμα έχουμε επίδραση κοινού ιόντος. 11. Αν αναμείξουμε 2L δ/τος NaOH 0,1M με 1L δ/τος CH 3 COOH 0,1M, προκύπτει ρυθμιστικό διάλυμα. 12. Αν σε υδατικό δ/μα ΝΗ 3 προσθέσουμε HCl ώστε να γίνει μερική εξουδετέρωση της ΝΗ 3, μπορεί να προκύψει ρυθμιστικό δ/μα. 13. Αν τριπλασιαστεί ο όγκος ρυθμιστικού δ/τος, το ph του μένει πρακτικά σταθερό. 14. Αν κατά την αραίωση υδατικού δ/τος σε δεκαπλάσιο όγκο το ph μένει σταθερό, το διάλυμα είναι ρυθμιστικό. 15. Το ph των ρυθμιστικών δ/των με άπειρη αραίωση γίνεται μηδέν. 16. Διάλυμα που περιέχει ποσότητες CH 3 COO - και CH 3 COOH θεωρείται ρυθμιστικό. 17.Ρυθμιστικό δ/μα που περιέχει ΝΗ 3 0,1Μ και ΝΗ 4 Cl 0,1Μ έχει το ίδιο ph με άλλο ρυθμιστικό δ/μα που περιέχει ΝΗ 3 0,2Μ και ΝΗ 4 Cl 0,2Μ στην ίδια θερμοκρασία. 18. Δίνεται για το ΗF ότι Κa=10-4. Αν το ρυθμιστικό δ/μα που περιέχει ΗFκαι NaF έχει ph=4, o λόγος C HF /C NaF είναι ίσος με Σε ρυθμιστικό διάλυμα ΗΑ-ΝaA όπου είναι [ΗΑ]=10[Α - ], ισχύει ph=pka To HCOOH (Ka= ) είναι κατάλληλο οξύ για την παρασκευή ρυθμιστικού διαλύματος με ph=7.

14 Γ. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση: 1. Ποιο από τα παρακάτω διαλύματα είναι ρυθμιστικό: α. CH 3 COOH- HBr β.hf- NaF γ. NH 3 - KOH δ. NH 3 -RNH 2 2. Ποιο από τα παρακάτω διαλύματα είναι ρυθμιστικό: α, Δ/μα HCl 1M- NH 4 Cl 1M β.δ/μα H 2 SO 4 0,1M - NaHSO 4 0,1M γ. Δ/μα KCN 0,01M-KOH 0,01M δ. Δ/μα CH 3 CH 2 NH 2 0,5M -CH 3 CH 2 NH 3 Cl 1M 3. Σε υδατικό διάλυμα που περιέχει 0,5mol HF, για να σχηματιστεί ρυθμιστικό διάλυμα πρέπει να προσθέσουμε: α.0,8mol NaOH β. 0,3mol KOH γ.0,5mol HΒr δ. 0,1mol HCl 4. Aν η σταθερά ιοντισμού της NH 3 είναι Κ b =10-5, ρυθμιστικό διάλυμα που περιέχει ΝΗ 3 0,3Μ και ΝΗ 4 Cl 0,3M έχει ph ίσο με: α. 2 β.5 γ.9 δ.7 5. Ρυθμιστικό διάλυμα περιέχει HA 1M και NaA 0,1M. Aν η Κa του HA στη θερμοκρασία του διαλύματος είναι 10-5, το ph του διαλύματος είναι: α. 4 β.5 γ.6 δ.7 6. Ρυθμιστικό διάλυμα που περιέχει ΗΑ 0,1Μ και ΚΑ 0,1Μ έχει ph=5. H σταθερά ιοντισμού του ΗΑ στη θερμοκρασία του διαλύματος είναι: α β γ δ Ρυθμιστικό διάλυμα που περιέχει CH 3 COOH 1Μ και CH 3 COONa 0,1Μ έχει ph=3. H σταθερά ιοντισμού του CH 3 COO - στη θερμοκρασία του διαλύματος είναι: α β γ δ Aναμιγνύουμε ίσους όγκους διαλυμάτων HF 0,5M και NaF 0,5M (Ka=10-4 ). Το διάλυμα που προκύπτει έχει ph: α. 5 β. 4,3 γ. 3,5 δ.4 9. Ρυθμιστικό διάλυμα με ΝΗ 3 0,1Μ και ΝΗ 4 Cl 0,1Μ, έχει ph=8 στους 25 ο C. i) H σταθερά Κb της ΝΗ 3 στους 25 ο C είναι: α β γ.10-5 δ.10-9 ii) Αν αραιώσουμε το διάλυμα σε δεκαπλάσιο όγκο, το διάλυμα που προκύπτει έχει ph: α. 9 β.7 γ. >9 δ. 8 iii) Σε 2L του διαλύματος προσθέτουμε 0,2mol ΗCl. Το διάλυμα που προκύπτει έχει ph: α. 9 β. 8 γ. 8,5 δ.7,8 10. Σε 1L καθενός από τα επόμενα υδατικά διαλύματα προσθέτουμε 0,01mol HCl, χωρίς μεταβoλή του όγκου. Σε ποιο διάλυμα παρατηρείται μικρότερη μεταβολή ph; α. Διάλυμα ΝaOH 0,01M β. Διάλυμα HF 0,1M γ. Διάλυμα HF 0,1M-NaF 0,1M δ. Διάλυμα HF 0,5M NaF 0,5M. 11. Ρυθμιστικό διάλυμα περιέχει CH 3 COOH 0,2M και CH 3 COONa 0,2M. Σε ποια από τις παρακάτω περιπτώσεις θα αυξηθεί το ph του διαλύματος; α. Προσθήκη αερίου HBr β. Προσθήκη νερού γ. Προσθήκη στερεού CH 3 COONa δ. Προσθήκη διαλύματος KCl. 12. Διαθέτουμε 500 ml υδατικού διαλύματος RΝΗ 2 1Μ. Ποιο από τα επόμενα σώματα πρέπει να προσθέσουμε για να προκύψει ρυθμιστικό διάλυμα; α. 0,5mol HBr β. 0,3mol NaOH γ. 0,6mol HCl δ. 0,2mol HNO 3

15 Γενικό Λύκειο Βάμου ΧΗΜΕΙΑ Γ Λυκείου 3.8 ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ Ονοματεπώνυμο: Υπευθ. Καθηγ.: Ατσαλάκη Ελένη Α) Να συμπληρώσετε τα παρακάτω κενά: Ογκομέτρηση είναι η διαδικασία κατά την οποία γίνεται..(1) προσδιορισμός μιας ουσίας με μέτρηση του (2) διαλύματος γνωστής συγκέντρωσης που χρειάζεται για την πλήρη αντίδραση με την ουσία. (3) σημείο, είναι το σημείο της ογκομέτρησης όπου έχει αντιδράσει πλήρως η ουσία που βρίσκεται στην κωνική φιάλη με ορισμένη ποσότητα (4) διαλύματος. Ο προσδιορισμός του γίνεται με τη βοήθεια..(5) και (6) σημείο είναι το σημείο όπου παρατηρείται αλλαγή χρώματος του δείκτη. Τότε διακόπτεται η (7)..(8) είναι ο προσδιορισμός με ογκομέτρηση της (9) βάσης με τη βοήθεια.(10) διαλύματος οξέος. Β) Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές (Σ) ή λάθος (Λ). 1. Η ογκομέτρηση είναι μια μέθοδος ποιοτικού προσδιορισμού. 2. Το πρότυπο διάλυμα πρέπει να έχει συγκέντρωση 0,1Μ. 3. Ισοδύναμο σημείο είναι το σημείο της ογκομέτρησης όπου έχουμε ph=7. 4. Τελικό είναι το σημείο που παρατηρείται αλλαγή χρώματος του δείκτη. 5. Με την προχοΐδα μετράμε τον όγκο του πρότυπου διαλύματος. 6. Όσο πιο κοντά είναι το ισοδύναμο σημείο με το τελικό σημείο, τόσο πιο ακριβής είναι η ογκομέτρηση. 7. Ως πρότυπα διαλύματα χρησιμοποιούνται συνήθως διαλύματα ισχυρών οξέων ή ισχυρών βάσεων. 8. Κατά τη διάρκεια της ογκομέτρησης, το ph του διαλύματος αυξάνεται. 9. Στην περιοχή του ισοδύναμου σημείου, η καμπύλη ογκομέτρησης είναι μια ευθεία παράλληλη στον άξονα του όγκου. 10.Το ph μεταβάλλεται απότομα κοντά στο ισοδύναμο σημείο. 11. Η οξυμετρία και η αλκαλιμετρία είναι ογκομετρήσεις που στηρίζονται στην αντίδραση: Η 3 Ο + (aq) +ΟΗ - (aq) 2Η 2 Ο (l) 12. Η ογκομέτρηση άγνωστου διαλύματος ΚΟΗ με χρήση πρότυπου διαλύματος ΗCl, είναι οξυμετρία. 13. Κατά την ογκομέτρηση δ/τος ΗClO 4 με διάλυμα NaOH, το ph στο ισοδύναμο σημείο είναι 7 (θ=25 ο C). 14. Κατά την ογκομέτρηση διαλύματος ΗF με διάλυμα ΚΟΗ, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε δείκτη με pka= Κατά την ογκομέτρηση διαλύματος CH 3 CH 2 NH 2 με διάλυμα HCl, το ph του ισοδύναμου σημείου είναι μικρότερο του 7 (θ=25 ο C). 16. Κατά την ογκομέτρηση διαλύματος ΝaOΗ με πρότυπο διάλυμα ΗΒr 0,1Μ, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για δείκτης το ερυθρό του μεθυλίου, ο οποίος αλλάζει χρώμα σε ph: 4,2-6,3.

16 Γ) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση: 1. Για να εξουδετερωθούν πλήρως 16 ml δ/τος ΝaOH απαιτούνται 20 ml δ/τος ΗBr 0,2Μ. Η συγκέντρωση του διαλύματος ΝaOH είναι: i) 0,4M ii) 0,2M iii) 0,25M iv) 0,1M 2. Ποιος από τους παρακάτω δείκτες δεν είναι κατάλληλος για την ογκομέτρηση υδατικού δ/τος ΗCl 0,01Μ με πρότυπο διάλυμα ΚΟΗ; i) Μπλε της θυμόλης με pka=1,6 ii) Βρωμοκρεσόλη με pka=4,9 iii) Φαινολοφθαλεΐνη με pka= 9,5 iv) Μπλε της βρωμοθυμόλης με pka=7,2 3. Ογκομετρείται υδατικό δ/μα ΗF με πρότυπο δ/μα ΚΟΗ στους 25 ο C. Το ph στο ισοδύναμο σημείο είναι: i) 4 ii) 7 iii) 8,5 iv) Για την πλήρη εξουδετέρωση 20mL δ/τος οξέος 0,2Μ απαιτούνται 80mL δ/τος ΝaΟΗ 0,1M. To οξύ που περιέχεται στο διάλυμα είναι i) HNO 3 ii) H 2 SO 4 iii) HF iv) H 3 PO 4 5. Oγκομετρείται υδατικό διάλυμα αμίνης με πρότυπο δ/μα ΗCl 0,1Μ. Το ph στο ισοδύναμο σημείο της ογκομέτρησης είναι: i) 1 ii) 5 iii) 7 iv) 9 6. Αν κατά την ογκομέτρηση δ/τος ΝaOH όγκου 200mL απαιτήθηκαν 50mL δ/τος ΗCl 0,4Μ για να φτάσουμε στο ισοδύναμο σημείο, τότε: α) Η συγκέντρωση του δ/τος ΝaOH είναι: i) 0,5 Μ ii) 1,6Μ iii) 0,1Μ iv) 0,25Μ β) Το ph του δ/τος στο ισοδύναμο σημείο είναι: i) 0 ii) 4 iii) 7 iv) 14 γ) Κατάλληλος δείκτης είναι αυτός που έχει Κa: i)10-7 ii)10-3 iii)10-10 iv) 6 δ) Κατά τη διάρκεια της ογκομέτρησης, το ph του διαλύματος: i) αυξάνεται ii) μειώνεται iii) παραμένει σταθερό ε) Το ph στο ισοδύναμο σημείο περιέχει: i)νaoh ii) NaOH-HCl iii) NaCl iv) HCl-NaCl 7. Για την πλήρη εξουδετέρωση 50mL δ/τος ΗF, απαιτούνται 25mL πρότυπου δ/τος ΝaOH 0,2M. α) Η συγκέντρωση του δ/τος ΗF είναι: i) 0,1Μ ii) 0,01Μ iii) 0,2Μ iv) 0,05Μ β) Το ph του δ/τος στο ισοδύναμο σημείο είναι: i) 7 ii) 6 iii) 9,5 iv) 13 γ) Το δ/μα που προκύπτει είναι ρυθμιστικό αν έχει προστεθεί όγκος πρότυπου δ/τος: i) 0mL ii) 15mL iii) 25mL iv)30ml δ) Ισχύει ph=pka, όταν έχουν προστεθεί: i) 12,5mL ii) 20mL iii) 25mL iv) 50mL 8. Αν κατά την ογκομέτρηση δ/τος ΝΗ 3 όγκου 200mL απαιτήθηκαν 100mL δ/τος ΝaOH 0,5M για να φτάσουμε στο ισοδύναμο σημείο, τότε: α) Η συγκέντρωση του δ/τος ΝΗ 3 είναι: i) 1Μ ii) 0,5Μ iii) 0,32Μ iv) 0,25Μ β) Το ph του δ/τος στο ισοδύναμο σημείο είναι: i) 0 ii) 4 iii) 7 iv) 14 γ) Κατάλληλος δείκτης, είναι αυτός που έχει Κa: i)10-4 ii)10-7 iii)10-9 iv) δ) Κατά τη διάρκεια της ογκομέτρησης, το ph του διαλύματος: i) αυξάνεται ii) μειώνεται iii) παραμένει σταθερό

17 Γενικό Λύκειο Βάμου ΧΗΜΕΙΑ Γ Λυκείου 5.1 ΥΒΡΙΔΙΣΜΟΣ Ονοματεπώνυμο: Υπευθ. Καθηγ.: Ατσαλάκη Ελένη Α. Να συμπληρώσετε τα κενά με τις κατάλληλες λέξεις: Σύμφωνα με τη θεωρία δεσμού (1), κατά το σχηματισμό.(2) δεσμού ανάμεσα σε δύο άτομα, γίνεται..(3) ανάμεσα σε τροχιακά της στιβάδας σθένους των δύο ατόμων. Όσο μεγαλύτερος είναι ο βαθμός..(4) μεταξύ των ατομικών τροχιακών, τόσο.(5) είναι ο δεσμός που σχηματίζεται. Οι σ δεσμοί προκύπτουν με επικαλύψεις - (6), - (7) και - (8) ατομικών τροχιακών, κατά τον άξονα που συνδέει τους (9) των δύο ατόμων που συνδέονται. Κατά τη δημιουργία του σ δεσμού, οι πυρήνες των ατόμων βρίσκονται σε τέτοια απόσταση ώστε η ενέργεια του συστήματος να είναι.(10). Η απόσταση αυτή ονομάζεται.(11) δεσμού. Οι π δεσμοί προκύπτουν με..(12) επικαλύψεις p-p ατομικών τροχιακών, των οποίων οι άξονες είναι..(13). Στον π δεσμό, οι άξονες των τροχιακών που επικαλύπτονται είναι (14) στον άξονα του δεσμού και η πυκνότητα του ηλεκτρονιακού νέφους είναι..(15) εκατέρωθεν του άξονα και.(16) πάνω στον άξονα. Στον π δεσμό η επικάλυψη είναι μικρότερη από ότι στον σ, γι αυτό ο σ δεσμός είναι.(17) του π δεσμού. Στα...(18) τροχιακά είναι αδύνατη η πλευρική επικάλυψη, για αυτό δεν συμμετέχουν σε.(19) δεσμούς. Β. Να αντιστοιχίσετε τους μοριακούς τύπους (στήλης Α) με το είδος του υβριδισμού (στήλη Β). Στήλη Α Στήλη Β 1. C 3 H 8 2. CO 2 α. sp 3. C 2 H 2 β. sp 2 4. CH 2 O γ. sp 3 5. CH 3 CN Γ. Να αντιστοιχίσετε τα μόρια της στήλης Α με τη διάταξη των ατόμων στη στήλη Β. Στήλη Α Στήλη Β 1. C 2 Η 6 α. τετραεδρική 2. BeF 2 β. επίπεδη τριγωνική 3. BF 3 γ. γραμμική 4. C 2 H 2 Δ. Να αντιστοιχίσετε κάθε χημική ένωση με τους δεσμούς που έχει στο μόριό της. 1. C 3 H 4 α. 2σ δεσμοί, 2π δεσμοί 2. HCN β. 1σ δεσμός,2π δεσμοί 3. CH 2 FCl γ. 4σ δεσμοί 4. N 2 δ. 1σ δεσμός,1π δεσμός 5. O 2 ε. 6σ δεσμοί,2π δεσμοί

18 Ε. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση: 1. Μικρότερη απόσταση μεταξύ των ατόμων του άνθρακα έχουμε στο μόριο του: α) C 2 H 2 β) C 2 H 4 γ) C 2 H 6 2. Στο μόριο του ΒF 3 τα άτομα έχουν διάταξη: α) γραμμική β) επίπεδη τριγωνική γ) τετραεδρική 3. Τα άτομα του άνθρακα στα sp 2 υβριδικά τροχιακά σχηματίζουν γωνία: α) 90 ο β) 109,5 ο γ) 180 ο δ) 120 ο 4. Στο μόριο του Ν 2 υπάρχουν: α)3 σ δεσμοί β)1σ και 2π δεσμοί γ)2σ και 1π δεσμοί δ)3 απλοί ομοιοπολικοί δεσμοί 5. Στο μόριο του ΒeF 2 ο σ δεσμός είναι του τύπου: α) s-s β) s-p γ) sp-p δ) sp 2 -p 6. O π δεσμός δημιουργείται με επικάλυψη τροχιακών τύπου: α) s-p β) p-p γ) sp 2 -p δ) sp 3 -p 7. Στα μόρια των ομοιοπολικών οργανικών ενώσεων υπάρχουν μόνο: α) σ δεσμοί β) π δεσμοί γ) σ δεσμοί ή μόνο π δεσμοί δ) σ δεσμοί ή σ και π δεσμοί 8. To άτομο του C έχει sp 3 υβριδισμό, στο μόριο του: α) HCN β) CH 2 O γ) C 2 H 4 δ) CH 2 Cl 2 9. Στο μόριο του CH 2 =CHCH=CH 2 υπάρχουν: α) 12 δεσμοί σ β) 9 δεσμοί σ και 2 δεσμοί π γ) 9 δεσμοί σ και 4 δεσμοί π δ) 12 δεσμοί σ και 2 δεσμοί π 10. Ποιο από τα επόμενα μόρια έχει μόνο σ δεσμούς; α) Ο 2 β) CH CH γ) CH 2 O δ) CH 3 CH 2 Cl 11. Στο μόριο του CH 2 =CHC CCH 3 υπάρχουν: α) 2 άτομα C με sp 2 υβρ/σμό,2 άτομα C με sp υβρ/σμό και 1 άτομο C με sp 3 υβρ/σμό. β) 3 άτομα C με sp 2 υβρ/σμό,1 άτομο C με sp υβρ/σμό και 1 άτομο C με sp 3 υβρ/σμό. γ) 1 άτομο C με sp 2 υβρ/σμό,1 άτομο C με sp υβρ/σμό και 3 άτομα C με sp 3 υβρ/σμό. δ) 1 άτομο C με sp 2 υβρ/σμό,2 άτομα C με sp υβρ/σμό και 2 άτομα C με sp 3 υβρ/σμό. 12. Ποιος από τους επόμενους άκυκλους υδρ/νθρακες έχει περισσότερους σ δεσμούς; α) C 6 H 14 β) C 6 H 12 γ) C 6 H 10 δ) C 5 H H ενέργεια δεσμού C-C στο CH 3 CH 3 είναι 346Kj/mol. Η ενέργεια δεσμού C=C στο CH 2 =CH 2 είναι: α) 185 Kj/mol β) 692 Kj/mol γ) 600 Kj/mol δ) 346 Kj/mol 14. Σε ποιο από τα επόμενα μόρια υπάρχει επικάλυψη τροχιακών τύπου sp-sp 2 ; α) CH C-CH=CH 2 β) CH 2 =CH-CH 3 γ) CH 2 =CH-CH=CH 2 δ) CH 3 -C CH 15. Σε ποιο από τα επόμενα μόρια υπάρχει επικάλυψη τροχιακών τύπου sp 2 -p; α) CH 3 Cl β) CH 2 =CH-Cl γ) CH 2 =CH 2 δ) CH 3 CH 2 Cl

Δρ.Ιωάννης Καλαμαράς, Διδάκτωρ Χημικός. 100 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Ιοντικής ισορροπίας Επίδοση

Δρ.Ιωάννης Καλαμαράς, Διδάκτωρ Χημικός. 100 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Ιοντικής ισορροπίας Επίδοση 100 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Ιοντικής ισορροπίας Επίδοση Βαθμός./100 Επιμέλεια: Δρ. Ιωάννης Καλαμαράς, Διδάκτωρ Χημικός 1. Σύμφωνα με τη θεωρία Bronsted Lowry το HCl είναι οξύ επειδή: α) είναι ηλεκτρολύτης

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΙΟΝΤΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ. Όλα τα πολλαπλής επιλογής και σωστό λάθος από τις πανελλήνιες.

ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΙΟΝΤΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ. Όλα τα πολλαπλής επιλογής και σωστό λάθος από τις πανελλήνιες. ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΙΟΝΤΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ Όλα τα πολλαπλής επιλογής και σωστό λάθος από τις πανελλήνιες. Γιάννης Καλαμαράς, Διδάκτωρ Χημικός ΙΟΝΤΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ Όλα τα πολλαπλής επιλογής και

Διαβάστε περισσότερα

6. Δεν έχουμε επίδραση κοινού ιόντος σε μία από τις παρακάτω προσθήκες: Α. ΝαF σε υδατικό διάλυμα HF Β. ΚCl σε υδατικό διάλυμα HCl

6. Δεν έχουμε επίδραση κοινού ιόντος σε μία από τις παρακάτω προσθήκες: Α. ΝαF σε υδατικό διάλυμα HF Β. ΚCl σε υδατικό διάλυμα HCl 1. Αν στο υδατικό διάλυμα του ασθενούς οξέος CH 3 COOH, διαλύσουμε το ισχυρό οξύ HCl: A. η [CH 3 COO - ] αυξάνεται, ενώ η [Η 3 Ο + ] μειώνεται B. η [CH 3 COO - ] και η [Η 3 Ο + ] αυξάνονται Γ. η [Η 3 Ο

Διαβάστε περισσότερα

Τι ορίζεται ως επίδραση κοινού ιόντος σε υδατικό διάλυμα ασθενούς ηλεκτρολύτη;

Τι ορίζεται ως επίδραση κοινού ιόντος σε υδατικό διάλυμα ασθενούς ηλεκτρολύτη; Τι ορίζεται ως επίδραση κοινού ιόντος σε υδατικό διάλυμα ασθενούς ηλεκτρολύτη; Επίδραση κοινού ιόντος έχουμε όταν σε διάλυμα ασθενούς ηλεκτρολύτη προσθέσουμε έναν άλλο ηλεκτρολύτη που έχει κοινό ιόν με

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α.1 έως Α.5 να γράψετε το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση δίπλα στον αριθμό της ερώτησης. Α.1 Ηλεκτρολύτες ονομάζονται: α. όσες χημικές ενώσεις είναι ηλεκτρικά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 2001 ΣΤΟ ph 2001

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 2001 ΣΤΟ ph 2001 ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 2001 ΣΤΟ ph 2001 1 2002 (Σωστό-Λάθος, μονάδα 1/100) 2 200 2004 4 (Σωστό-Λάθος, μονάδα 1/100) 2005 5 (Σωστό-Λάθος, μονάδα 1/100) 6 2006 (Σωστό-Λάθος, μονάδα 1/100) 7 8 2007 (Σωστό-Λάθος,

Διαβάστε περισσότερα

Μετά το τέλος της µελέτης του 3ου κεφαλαίου, ο µαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση:

Μετά το τέλος της µελέτης του 3ου κεφαλαίου, ο µαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση: Μετά το τέλος της µελέτης του 3ου κεφαλαίου, ο µαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση: Να γνωρίζει ποιες ουσίες ονοµάζονται ηλεκτρολύτες. Να γνωρίζει τι είναι ο ιοντισµός, τι η διάσταση, σε ποιες περιπτώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Διαλύματα ασθενών οξέων ασθενών βάσεων.

Διαλύματα ασθενών οξέων ασθενών βάσεων. Διαλύματα ασθενών οξέων ασθενών βάσεων. Η ισχύς ενός οξέος σε υδατικό διάλυμα περιγράφεται από τη σταθερά ισορροπίας ιοντισμού του οξέος. Σε ένα αραιό υδατικό διάλυμα ασθενούς μονοπρωτικού οξέος ΗΑ, έχουμε

Διαβάστε περισσότερα

Το ph των ρυθμιστικών διαλυμάτων δεν μεταβάλλεται με την αραίωση. ... όλα τα οργανικά οξέα είναι ασθενή, έχουν δηλ. βαθμό ιοντισμού α < 1 και Κa =

Το ph των ρυθμιστικών διαλυμάτων δεν μεταβάλλεται με την αραίωση. ... όλα τα οργανικά οξέα είναι ασθενή, έχουν δηλ. βαθμό ιοντισμού α < 1 και Κa = 1 Α. Μεταβολή ph με αραίωση υδατικού διαλύματος Η αραίωση υδατικού διαλύματος (δηλαδή η προσθήκη καθαρού διαλύτη) οδηγεί σε μετατόπιση του ph προς την τιμή 7. Το ph των ρυθμιστικών διαλυμάτων δεν μεταβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Μαρίνος Ιωάννου ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Μαρίνος Ιωάννου ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08 02 2015 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Μαρίνος Ιωάννου ΘΕΜΑ Α A1. Όταν το ΚΒr διαλύεται στο νερό: α. ιοντίζεται β. δημιουργούνται ιόντα

Διαβάστε περισσότερα

Ιοντική Ισορροπία: Ανάμιξη διαλυμάτων 27 επαναληπτικές ασκήσεις

Ιοντική Ισορροπία: Ανάμιξη διαλυμάτων 27 επαναληπτικές ασκήσεις Ιοντική Ισορροπία: Ανάμιξη διαλυμάτων 27 επαναληπτικές ασκήσεις 1) Υδατικό διάλυμα Δ 1 ασθενούς μονοπρωτικού οξέος ΗΑ έχει ph=3 και όγκο 200 ml. Στο διάλυμα Δ 1 προστίθενται 100 ml υδατικού διαλύματος

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικό διαγώνισμα Ιοντικής Ισορροπίας

Επαναληπτικό διαγώνισμα Ιοντικής Ισορροπίας Εξεταστέα ύλη: Μάθημα: Χημεία Τάξη: Γ Λυκείου Κατεύθυνση: Θετική Ονοματεπώνυμο:. Ζήτημα 1:.../25 Ημερομηνία: Ζήτημα 2:../25 Διάρκεια: hr Ζήτημα :../25 Ζήτημα 4:../25 Επιμέλεια: Δρ. Ιωάννης Σ. Καλαμαράς,

Διαβάστε περισσότερα

Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 1 από 7. Γ Λυκείου Κατεύθυνσης Κεφάλαιο 3: Οξέα, Βάσεις, Ιοντική ισορροπία Θέµατα Σωστού / Λάθους Πανελληνίων, ΟΕΦΕ, ΠΜ Χ

Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 1 από 7. Γ Λυκείου Κατεύθυνσης Κεφάλαιο 3: Οξέα, Βάσεις, Ιοντική ισορροπία Θέµατα Σωστού / Λάθους Πανελληνίων, ΟΕΦΕ, ΠΜ Χ Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 1 από 7 Γ Λυκείου Κατεύθυνσης Κεφάλαιο 3: Οξέα, Βάσεις, Ιοντική ισορροπία Θέµατα Σωστού / Λάθους Πανελληνίων, ΟΕΦΕ, ΠΜ Χ ιάλυµα NaHSO 4 0,1 M έχει ph > 7 στους 25 ο C. Πανελλήνιες

Διαβάστε περισσότερα

, ε) MgCl 2 NH 3. COOH, ι) CH 3

, ε) MgCl 2 NH 3. COOH, ι) CH 3 I.ΟΞΕΑΒΑΣΕΙΣ, ΙΟΝΤΙΚΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ(ΓΕΝΙΚΑ) 1. Ποιες από τις παρακάτω ενώσεις, όταν διαλυθούν στο νερό διίστανται και ποιες ιοντίζονται: α) Ca(NO 3 ) 2, β) KOH, γ) HCl, δ) NH 3, ε) MgCl 2, στ) NH 4

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤ. /Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ-ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ) ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 27/01/2013

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤ. /Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ-ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ) ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 27/01/2013 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤ. /Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ-ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ) ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 27/01/2013 ΘΕΜΑ Α ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Για τις ερωτήσεις Α.1 έως Α.4 να γράψετε το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 1 από 7

Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 1 από 7 Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα από 7 Κεφάλαιο 3: Οξέα Βάσεις Ιοντική ισορροπία ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΙΚΗ ΙΑΣΤΑΣΗ ιοντικής ένωσης (υδροξείδια µετάλλων, άλατα): αποµάκρυνση των ιόντων του κρυσταλλικού της πλέγµατος ΙΟΝΤΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ιοντική Ισορροπία. α β γ δ ε H 2 O

Ιοντική Ισορροπία. α β γ δ ε H 2 O Ιοντική Ισορροπία 1) Ενα υδατικό διάλυμα είναι βασικό στους 25 C, όταν: α. [OH - ] > [H 3 O + ] β. [OH - ] < [H 3 O + ] γ. ph < 7 δ. poh > 7 2) Να μεταφέρετε στο τετράδιό σας τον παρακάτω πίνακα συμπληρωμένο

Διαβάστε περισσότερα

Λύνουµε περισσότερες ασκήσεις

Λύνουµε περισσότερες ασκήσεις Χηµεία Γ Λυκείου - Θετικής Κατεύθυνσης Βήµα 3 ο Λύνουµε περισσότερες ασκήσεις 61. Λύνουµε περισσότερες ασκήσεις 1. ιαθέτουµε 500 ml διαλύµατος ( ) NaOH µε ph = 13. α. Στο διάλυµα ( ) προσθέτουµε 1500 ml

Διαβάστε περισσότερα

1. Όταν γνωρίζουμε τα αρχικά moles όλων των αντιδρώντων:

1. Όταν γνωρίζουμε τα αρχικά moles όλων των αντιδρώντων: Ιοντική Ισορροπία: Ανάμιξη διαλυμάτων Παρατηρήσεις για τη λύση πιο σύνθετων ασκήσεων Α) Ασκήσεις με προσθήκη οξέος ή βάσης σε διάλυμα που περιέχει δύο ηλεκτρολύτες οι οποίοι αντιδρούν και οι δύο με το

Διαβάστε περισσότερα

25 επαναληπτικές ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής στα Οξέα - Βάσεις και ιοντική ισορροπία με τις απαντήσεις.

25 επαναληπτικές ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής στα Οξέα - Βάσεις και ιοντική ισορροπία με τις απαντήσεις. 25 επαναληπτικές ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής στα Οξέα - Βάσεις και ιοντική ισορροπία με τις απαντήσεις. 1. Ποιο από τα παρακάτω ζεύγη αποτελεί συζυγές ζεύγος οξέος βάσης κατά Bronsted Lowry α) Η 3Ο +

Διαβάστε περισσότερα

Εύρεση mol και συγκέντρωση από αριθμητικά δεδομένα Επανάληψη προηγούμενων τάξεων.

Εύρεση mol και συγκέντρωση από αριθμητικά δεδομένα Επανάληψη προηγούμενων τάξεων. Εύρεση mol και συγκέντρωση από αριθμητικά δεδομένα Επανάληψη προηγούμενων τάξεων. A. Εύρεση συγκέντρωσης c. A. Δίνονται τα mol της διαλυμένης ουσίας και ο όγκος του διαλύματος: n C, C σε Μ, V σε λίτρα.

Διαβάστε περισσότερα

Χηµεία Θετικής Κατεύθυνσης

Χηµεία Θετικής Κατεύθυνσης Χηµεία Θετικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2 ο Κεφάλαιο Οξέα - Βάσεις - Άλατα ph Επίδραση κοινού ιόντος Ρυθµιστικά διαλύµατα Δείκτες - Ογκοµέτρηση kostasctheos@yahoo.gr 1 1 ο παράδειγµα Να βρεθεί το ph υδατικού

Διαβάστε περισσότερα

Η σωστή επανάληψη με τον καθηγητή στην οθόνη σου. Το School Doctor σε προετοιμάζει δίνοντας σου τα SOS!

Η σωστή επανάληψη με τον καθηγητή στην οθόνη σου. Το School Doctor σε προετοιμάζει δίνοντας σου τα SOS! Επίδραση κοινού ιόντος : Ασκήσεις εξάσκησης. Η σωστή επανάληψη με τον καθηγητή στην οθόνη σου. Το School Doctor σε προετοιμάζει δίνοντας σου τα SOS! Τύπωσε και λύσε τις ασκήσεις ακριβώς όπως την λύνει

Διαβάστε περισσότερα

Ιοντική ισορροπία Προσδιορισμός του ph υδατικών διαλυμάτων οξέων βάσεων και αλάτων

Ιοντική ισορροπία Προσδιορισμός του ph υδατικών διαλυμάτων οξέων βάσεων και αλάτων Άσκηση 8η Ιοντική ισορροπία Προσδιορισμός του ph υδατικών διαλυμάτων οξέων βάσεων και αλάτων Πανεπιστήμιο Πατρών - Τμήμα ΔΕΑΠΤ - Εργαστήριο Γενικής Χημείας - Ακαδ. έτος 2016-17 Διάσταση 2 ετεροπολικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α ΘΕΜΑ Α ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Για τις ερωτήσεις Α.1 έως Α.4 να γράψετε το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση δίπλα στον αριθμό της ερώτησης. Α.1 Αν διαλύσουμε HCl σε υδατικό διάλυμα CH 3 COOH τότε: α. η [Η

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 09 / 02 /2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 09 / 02 /2014 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 09 / 02 /2014 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ. A3. Υδατικό διάλυμα ΚΟΗ συγκέντρωσης 10-8 Μ στους 25 ο C έχει ph: α. 6 β. 6,98 γ. 7,02 δ. 8 Μονάδες 5

ΘΕΜΑΤΑ. A3. Υδατικό διάλυμα ΚΟΗ συγκέντρωσης 10-8 Μ στους 25 ο C έχει ph: α. 6 β. 6,98 γ. 7,02 δ. 8 Μονάδες 5 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 17 01 2016 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Μαρία Ρήγα, Σταυρούλα Γκιτάκου, Μαρίνος Ιωάννου ΘΕΜΑ Α A1. Δίνεται η ισορροπία: ΘΕΜΑΤΑ 2A(g) + B(g)

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός ιοντισμού. Για ισχυρούς ηλεκτρολύτες ισχύει α = 1. Για ασθενής ηλεκτρολύτες ισχύει 0 < α < 1.

Βαθμός ιοντισμού. Για ισχυρούς ηλεκτρολύτες ισχύει α = 1. Για ασθενής ηλεκτρολύτες ισχύει 0 < α < 1. Βαθμός ιοντισμού Ο ιοντισμός μιας ομοιοπολικής ένωσης στο νερό μπορεί να είναι πλήρης ή μερικώς. Ένα μέτρο έκφρασης της ισχύος των ηλεκτρολυτών, κάτω από ορισμένες συνθήκες είναι ο βαθμός ιοντισμού (α).

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΙΣΧΥΡΩΝ ΟΞΕΩΝ/ΒΑΣΕΩΝ

ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΙΣΧΥΡΩΝ ΟΞΕΩΝ/ΒΑΣΕΩΝ Ασκήσεις σε διαλύματα ισχυρών ηλεκτρολυτών I.ΥΔΑΤΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΙΣΧΥΡΩΝ ΟΞΕΩΝ/ΒΑΣΕΩΝ 1. Υδατικό διάλυμα NaOH έχει ph=12. Να υπολογισθεί η %w/v περιεκτικότητα του διαλύματος. [ Απ. 0,04%] 2. Ένα διάλυμα

Διαβάστε περισσότερα

KINHΤΡΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΤΑΞΗ-ΤΜΗΜΑ:. ΜΑΘΗΜΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΘΕΜΑ Α

KINHΤΡΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΤΑΞΗ-ΤΜΗΜΑ:. ΜΑΘΗΜΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΘΕΜΑ Α ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΤΑΞΗΤΜΗΜΑ:. ΜΑΘΗΜΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΘΕΜΑ Α Α1. Σε υδατικό διάλυμα ΝΗ 3 με ph=10 προστίθεται υδατικό διάλυμα ΝαCl (θ=25 ο C). Η τιμή του ph του τελικού διαλύματος μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 5η. Οξέα Βάσεις - Προσδιορισμός του ph διαλυμάτων. Πανεπιστήμιο Πατρών - Τμήμα ΔΕΑΠΤ - Εργαστήριο Γενικής Χημείας - Ακαδ.

Άσκηση 5η. Οξέα Βάσεις - Προσδιορισμός του ph διαλυμάτων. Πανεπιστήμιο Πατρών - Τμήμα ΔΕΑΠΤ - Εργαστήριο Γενικής Χημείας - Ακαδ. Άσκηση 5η Οξέα Βάσεις - Προσδιορισμός του ph διαλυμάτων Πανεπιστήμιο Πατρών - Τμήμα ΔΕΑΠΤ - Εργαστήριο Γενικής Χημείας - Ακαδ. έτος 2016-17 Ιοντικά διαλύματα- 2 Διάσταση Οι ιοντικές ενώσεις γενικώς διαλύονται

Διαβάστε περισσότερα

Μετά το τέλος της µελέτης του 3ου κεφαλαίου, ο µαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση:

Μετά το τέλος της µελέτης του 3ου κεφαλαίου, ο µαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση: Μετά το τέλος της µελέτης του 3ου κεφαλαίου, ο µαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση: Να γνωρίζει ποιες ουσίες ονοµάζονται ηλεκτρολύτες. Να γνωρίζει τι είναι ο ιοντισµός, τι η διάσταση, σε ποιες περιπτώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Θέμα Α Α.1 γ Α.2 β Α.3 δ Α.4 β (μονάδες 4x5=20) Α.5 1. Σ 2. Σ 3. Λ 4. Σ 5. Λ (μονάδες 5x1=5)

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Θέμα Α Α.1 γ Α.2 β Α.3 δ Α.4 β (μονάδες 4x5=20) Α.5 1. Σ 2. Σ 3. Λ 4. Σ 5. Λ (μονάδες 5x1=5) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Θέμα Α Α.1 γ Α.2 β Α.3 δ Α.4 β (μονάδες 4x5=20) Α.5 1. Σ 2. Σ 3. Λ 4. Σ 5. Λ (μονάδες 5x1=5) Θέμα Β Β.1 1 β 2 δ 3 γ 4 ε 5 α (μονάδες 5x1=5) Β.2 1. Το άλας ΝaΑ διίσταται στο διάλυμα του ΗΑ: NaA

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση κοινού ιόντος

Επίδραση κοινού ιόντος Επίδραση κοινού ιόντος Έστω υδατικό διάλυμα ασθενούς οξέος ΗΑ. Στο διάλυμα αυτό υπάρχει η ιοντική ισορροπία: ΗΑ + Η 2 Ο Α - + Η 3 Ο + (1) c o -x x x Στο παραπάνω διάλυμα προσθέτουμε έστω άλας NaA σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 3 ο ΚΕΦ. (IONTIKH ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ) ( ) Χημεία Γ Λυκείου

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 3 ο ΚΕΦ. (IONTIKH ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ) ( ) Χημεία Γ Λυκείου Υπεύθυνη καθηγήτρια: Ε. Ατσαλάκη ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 3 ο ΚΕΦ. (IONTIKH ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ) (2000-2011) Χημεία Γ Λυκείου Α) Να επιλέξετε σε κάθε μία από τις παρακάτω προτάσεις τη σωστή απάντηση: 1. Σε αραιό

Διαβάστε περισσότερα

Διαγώνισμα στη Χημεία Γ Λυκείου Ιοντικής Ισορροπίας & Οργανικής

Διαγώνισμα στη Χημεία Γ Λυκείου Ιοντικής Ισορροπίας & Οργανικής Θέμα 1 ο.... Διαγώνισμα στη Χημεία Γ Λυκείου Ιοντικής Ισορροπίας & Οργανικής Στις ερωτήσεις 1.1 έως 1.8 επιλέξτε τη σωστή απάντηση. Μονάδες 2,5x8=20 1.1 Κατά τη διάλυση HCl στο νερό, σε σταθερή θερμοκρασία,

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ Ρυθμιστικά είναι τα διαλύματα που το ph τους παραμένει πρακτικά σταθερό όταν: α...προστεθεί σε αυτά μικρή ποσότητα ισχυρού οξέος ή ισχυρής βάσης, ή β...όταν αραιωθούν μέσα σε κάποια όρια. Τα Ρ. Δ. περιέχουν

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες 5 Α3. Ποια από τις παρακάτω ηλεκτρονιακές δομές παραβιάζει τον κανόνα του Hund;

Μονάδες 5 Α3. Ποια από τις παρακάτω ηλεκτρονιακές δομές παραβιάζει τον κανόνα του Hund; Α Π Α Ν Τ Η Σ Ε Ι Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν Π Α Ν Ε Λ Λ Α Δ Ι Κ Ω Ν Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ω Ν 0 1 6 Χ Η Μ Ε Ι Α Κ Α Τ Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ Γ Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ 0 0 0 1 6 ΘΕΜΑ Α Για τις προτάσεις Α1 έως και Α να γράψετε στο τετράδιό

Διαβάστε περισσότερα

Α. 0,5 mol HCl mol CH 3 COOH Β. 0,5 mol NaOH mol NH 3 Γ. 0,25 mol HCl mol NH 3. 0,5 mol HCl mol NH 3

Α. 0,5 mol HCl mol CH 3 COOH Β. 0,5 mol NaOH mol NH 3 Γ. 0,25 mol HCl mol NH 3. 0,5 mol HCl mol NH 3 1. Αναµιγνύονται ίσοι όγκοι διαλυµάτων Α και Β. Προκύπτει δ/µα µε µεγαλύτερη ρυθµιστική ικανότητα εάν Α. το Α είναι NaOH 0,5 M και το Β είναι CH 3 COOH 1 M B. το Α είναι NaOH 1 M και το Β είναι HCl 0,5

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 29 ΜΑΪΟΥ 2013

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 29 ΜΑΪΟΥ 2013 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 29 ΜΑΪΟΥ 2013 ΘΕΜΑ Α Α1 : γ Α2 : β Α3 : δ Α4 : β Α5 : α) Βάσεις κατά Arrhenius : - Ενώσεις που όταν διαλυθούν στο νερό δίνουν ΟΗ -. - Ουδέτερα μόρια. -

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. ii. Στις βάσεις κατά Arrhenius, η συμπεριφορά τους περιορίζεται μόνο στο διαλύτη H 2 O.

ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. ii. Στις βάσεις κατά Arrhenius, η συμπεριφορά τους περιορίζεται μόνο στο διαλύτη H 2 O. ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α Α1 γ Α2 β Α3 δ Α4 β Α5. α. i. Βάσεις κατά Arrhenius είναι οι ενώσεις που όταν διαλυθούν στο H 2 O δίνουν OH ενώ κατά Bronsted Lowry είναι οι ουσίες που μπορούν να δεχτούν ένα

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργίου Κομελίδη. Χημεία Γ Λυκείου Θετικής Διαλύματα Ηλεκτρολυτών

Γεωργίου Κομελίδη. Χημεία Γ Λυκείου Θετικής Διαλύματα Ηλεκτρολυτών Γεωργίου Κομελίδη Χημεία Γ Λυκείου Θετικής Διαλύματα Ηλεκτρολυτών Komelidis Georios 1/8/2013 3. ΟΞΕΑ - ΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΙΟΝΤΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ 3.1 Οξέα - Βάσεις Ιοντικά υδατικά διαλύματα Οι περισσότερες χημικές αντιδράσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ- Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΘΕΜΑΤΩΝ: ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ.gr ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως Α5 να γράψετε τον αριθμό της

Διαβάστε περισσότερα

Ονοµατεπώνυµο :... Βαθµός :... ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Ηµεροµηνία :... ΘΕΜΑ 1ο

Ονοµατεπώνυµο :... Βαθµός :... ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Ηµεροµηνία :... ΘΕΜΑ 1ο ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 3 ΚΕΦ. 1 Ονοµατεπώνυµο :... Βαθµός :... ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Ηµεροµηνία :... ΘΕΜΑ 1ο 1. Ποια από τα παρακάτω είναι συζυγές ζεύγος οξέος - βάσης : Ι. S 2 και H 2 S II. NH 4 + και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΞΕΑ ΚΑΙ ΒΑΣΕΙΣ - ΙΟΝΤΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ

ΟΞΕΑ ΚΑΙ ΒΑΣΕΙΣ - ΙΟΝΤΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ Μερικές επισημάνσεις Οξέα και βάσεις κατά Arrhenius ΟΞΕΑ ΚΑΙ ΒΑΣΕΙΣ - ΙΟΝΤΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ Στα οξέα κατά τον ορισμό του Arrhenius ανήκουν οι χημικές ενώσεις που όταν διαλυθούν στο νερό δίνουν Η + ( Η3Ο +

Διαβάστε περισσότερα

3. Κατά Arrhenius απαραίτητο διαλυτικό μέσο είναι το νερό ενώ η θεωρία των. β) 1. Η ηλεκτρολυτική διάσταση αναφέρεται στις ιοντικές ενώσεις και είναι

3. Κατά Arrhenius απαραίτητο διαλυτικό μέσο είναι το νερό ενώ η θεωρία των. β) 1. Η ηλεκτρολυτική διάσταση αναφέρεται στις ιοντικές ενώσεις και είναι ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 01 ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Α1. γ Α. β Α. δ Α4. Β Α5. α) 1. Κατά Arrhenius μια βάση όταν διαλυθεί στο νερό μπορεί να δώσει λόγω διάστασης OH - ενώ κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2013

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2013 ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Α1. Πολυμερισμό 1,4 δίνει η ένωση:

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ 1 Ο Για τις ερωτήσεις 1.1 1.4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στην σωστή απάντηση. 1.1. Τα ατομικά τροχιακά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 19/02/2012 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 19/02/2012 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 19/02/2012 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΘΕΜΑ Α ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 0 ΜΑΪΟΥ 016 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΜΑΪΟΥ 2013 ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΜΑΪΟΥ 2013 ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΜΑΪΟΥ 2013 ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Α1. γ Α2. β Α3. δ Α4. β Α5. Arrhenius ένωση διαλύτης νερό σε υδατικά διαλύματα

Διαβάστε περισσότερα

π.χ. σε ένα διάλυμα NaOH προσθέτουμε ορισμένη ποσότητα στερεού. ΝαΟΗ, χωρίς να μεταβληθεί ο όγκος του διαλύματος.

π.χ. σε ένα διάλυμα NaOH προσθέτουμε ορισμένη ποσότητα στερεού. ΝαΟΗ, χωρίς να μεταβληθεί ο όγκος του διαλύματος. XHMEIA Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΟΞΕΑ-ΒΑΣΕΙΣ ΙΟΝΤΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 13 Όταν αναμειγνύουμε διαλύματα μια πιο ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του θέματος Στο σχέδιο μαθήματος 7 είδαμε μια πρώτη προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

Λύνουµε περισσότερες ασκήσεις

Λύνουµε περισσότερες ασκήσεις 84 Λύνουµε περισσότερες ασκήσεις Βήµα 3 ο Λύνουµε περισσότερες ασκήσεις 1 Υδατικό διάλυµα ( ) ΗΝΟ 2 0,1 Μ έχει όγκο 500 ml και ο βαθµός ιοντισµού του οξέος σε αυτό είναι α 1 = 10 2 Λύση: α Να υπολογίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Τετάρτη, 27 Μαΐου 2009 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΧΗΜΕΙΑ

Τετάρτη, 27 Μαΐου 2009 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΧΗΜΕΙΑ ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 009 Τετάρτη, 7 Μαΐου 009 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑ ο Για τις ερωτήσεις. -.4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΜΑΪΟΥ 2011 ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΜΑΪΟΥ 2011 ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Α1. β Α2. α Α. δ Α4. β ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΜΑΪΟΥ 2011 ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α5. α. Σωστό β. Σωστό γ. Λάθος δ. Λάθος ε. Σωστό ΘΕΜΑ Β

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α Α.1 γ Α.2 β Α.3 δ Α.4 β Α.5 α. Διαφορές μεταξύ της βάσης κατά Arrhenius και της βάσης κατά Bronsted Lowry: 1. Κατά Arrhenius

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 27 ΜΑΪΟΥ 2009 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 27 ΜΑΪΟΥ 2009 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 7 ΜΑΪΟΥ 009 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1 ο Για τις ερωτήσεις 1.1 1. να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενα θέματα για τις εξετάσεις 2011

Προτεινόμενα θέματα για τις εξετάσεις 2011 Προτεινόμενα θέματα για τις εξετάσεις 2011 Τάξη: Γ Γενικού Λυκείου Μάθημα: Χημεία Θετικής Κατεύθυνσης ΘΕΜΑ 1ο Για τις ερωτήσεις 1.1 1.4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1 0 Α. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση σε κάθε µία από τις επόµενες ερωτήσεις:

ΘΕΜΑ 1 0 Α. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση σε κάθε µία από τις επόµενες ερωτήσεις: 1ο Λ.Βουλιαγµένης 283, Αγ. ηµήτριος (Παναγίτσα), τηλ: 210-9737773 2ο Κάτωνος 13, Ηλιούπολη (Κανάρια), τηλ: 210-9706888 3o Αρχιµήδους 22 & Γούναρη (Άνω Γλυφάδα), τηλ: 210-9643433 4ο Θεοµήτορος 60 (Άλιµος),

Διαβάστε περισσότερα

2) Σύμφωνα με τη θεωρία B-L τα οξέα μπορεί να είναι ουδέτερα μόρια ή ιόντα.

2) Σύμφωνα με τη θεωρία B-L τα οξέα μπορεί να είναι ουδέτερα μόρια ή ιόντα. Δρ. Ιωάννης Καλαμαράς, Διδάκτωρ Χημικός www.xhmeiastokyma.gr Διάσταση ιοντισμός 1) Όλα τα οξέα είναι υδρογονούχες ενώσεις. 2) Σύμφωνα με τη θεωρία B-L τα οξέα μπορεί να είναι ουδέτερα μόρια ή ιόντα. 3)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 0 ΜΑΪΟΥ 016 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ Α Για τις

Διαβάστε περισσότερα

XHΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

XHΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ A XHΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Για τις ερωτήσεις Α.1 έως Α.5 να γράψετε τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Να αιτιολογήσετε τις απαντήσεις σας.

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί τα διαλύματα είναι σημαντικά για τις χημικές αντιδράσεις; Στη χημεία αρκετές χημικές αντιδράσεις γίνονται σε διαλύματα.

Γιατί τα διαλύματα είναι σημαντικά για τις χημικές αντιδράσεις; Στη χημεία αρκετές χημικές αντιδράσεις γίνονται σε διαλύματα. 3.1 Οξέα Βάσεις Ιοντικά υδατικά διαλύματα Τι είναι διάλυμα; Διάλυμα είναι κάθε ομογενές μίγμα που προκύπτει από την ανάμειξη δύο ή περισσότερων καθαρών ουσιών. Στα διαλύματα, μία από τις ουσίες θεωρείται

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΩΝΥΜΟ:... ΟΝΟΜΑ:... ΤΜΗΜΑ:... ΤΣΙΜΙΣΚΗ &ΚΑΡΟΛΟΥ ΝΤΗΛ ΓΩΝΙΑ THΛ: 270727 222594 ΑΡΤΑΚΗΣ 12 Κ. ΤΟΥΜΠΑ THΛ: 919113 949422 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:... ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΖΗΤΗΜΑ 1 Ο : Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

ÖÑÏÍÔÉÓÔÇÑÉÏ ÈÅÙÑÇÔÉÊÏ ÊÅÍÔÑÏ ÁÈÇÍÁÓ - ÐÁÔÇÓÉÁ

ÖÑÏÍÔÉÓÔÇÑÉÏ ÈÅÙÑÇÔÉÊÏ ÊÅÍÔÑÏ ÁÈÇÍÁÓ - ÐÁÔÇÓÉÁ ΘΕΜΑ 1ο ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 009 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Για τις ερωτήσεις 1.1 1. να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1.1 Από τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ ΕΣ

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ ΕΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 23 ΜΑΪΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτες Ογκομέτρηση. Ορισμός των δεικτών

Δείκτες Ογκομέτρηση. Ορισμός των δεικτών Μάθημα 1 Δείκτες Ογκομέτρηση Ορισμός των δεικτών Οι δείκτες οξέων - βάσεων ή ηλεκτρολυτικοί ή πρωτολυτικοί δείκτες, είναι ουσίες των οποίων το χρώμα αλλάζει ανάλογα με την τιμή του ph του διαλύματος στο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1 Ο 1.1 β 1.2 γ 1.3 β 1.4 α 1.5 γ 1.6 α) λάθος β) λάθος. Το γινόμενο (H 3 O + ) ( - ) σε ορισμένη θερμοκρασία παραμένει σταθερό. γ) λάθος, παράγεται Buna S

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικό ιαγώνισµα

Επαναληπτικό ιαγώνισµα ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Επαναληπτικό ιαγώνισµα 3-4-2016 ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Α1. α Α2. γ Α3. γ Α4. β Α5. γ Α6. γ Α7. α Α6. α. Ο βαθµός ιοντισµού ενός ηλεκτρολύτη (α) ορίζεται ως το πηλίκο του αριθµού

Διαβάστε περισσότερα

Αυτoϊοντισμός του νερού ph

Αυτoϊοντισμός του νερού ph Αυτoϊοντισμός του νερού ph Το καθαρό νερό είναι ηλεκτρολύτης; Το καθαρό νερό είναι ομοιοπολική ένωση και θα περιμέναμε να είναι μην εμφανίζει ηλεκτρική αγωγιμότητα. Μετρήσεις μεγάλης ακρίβειας όμως έδειξαν

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση κοινού ιόντος.

Επίδραση κοινού ιόντος. Επίδραση κοινού ιόντος. Επίδραση κοινού ιόντος έχουμε όταν σε διάλυμα ασθενούς ηλεκτρολύτη προσθέτουμε άλλο ηλεκτρολύτη (συνήθως ισχυρό) που να έχει κοινό ιόν με τον ασθενή ηλεκτρολύτη. Στην περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

A2. Ποια τετράδα κβαντικών αριθμών είναι αδύνατη: α. (4, 2, -1, +½) β. (2, 0, 1, -½) γ. (3, 1, 0, -½) δ. (4, 3, -2, +½) Μονάδες 5

A2. Ποια τετράδα κβαντικών αριθμών είναι αδύνατη: α. (4, 2, -1, +½) β. (2, 0, 1, -½) γ. (3, 1, 0, -½) δ. (4, 3, -2, +½) Μονάδες 5 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 21 02 2016 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Στέφανος Γεροντόπουλος, Μαρία Ρήγα, Μαρίνος Ιωάννου ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α A1. Σύμφωνα με τη μηχανική

Διαβάστε περισσότερα

ÏÅÖÅ. 1.2 Το ph υδατικού διαλύµατος ασθενούς βάσης Β 0,01Μ είναι : Α. Μεγαλύτερο του 12 Β. 12 Γ. Μικρότερο του 2. Μικρότερο του 12

ÏÅÖÅ. 1.2 Το ph υδατικού διαλύµατος ασθενούς βάσης Β 0,01Μ είναι : Α. Μεγαλύτερο του 12 Β. 12 Γ. Μικρότερο του 2. Μικρότερο του 12 Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑ ο Στις ερωτήσεις. έως. να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.. Η ενέργεια ιοντισµού του ατόµου

Διαβάστε περισσότερα

Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 1 από 26

Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 1 από 26 Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 1 από 26 Θέµατα πολλαπλής επιλογής Πανελληνίων, ΟΕΦΕ, ΠΜ Χ Γ Λυκείου Κατεύθυνσης Κεφάλαιο 3: Οξέα, Βάσεις, Ιοντική ισορροπία Όξινο διάλυµα είναι το διάλυµα του α. CH 3 COONa 0,1

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Α1. Η ηλεκτρονιακή δομή, στη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦ. 1-3

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦ. 1-3 ΘΕΜΑ 1 ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦ. 1-3 1. Ποια από τις παρακάτω τετράδες κβαντικών αριθµών n,, m, και ms περιγράφουν ένα από τα ηλεκτρόνια σθένους στη θεµελιώδη κατάσταση για το άτοµο του στροντίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ ΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ ΕΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 30 ΜΑΪΟΥ 2016 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Για τη Β τάξη Λυκείου ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Για τη Β τάξη Λυκείου ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΧΗΜΕΙΑΣ 2013 Για τη Β τάξη Λυκείου ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Α Ερώτηση 1 (5 μονάδες) (α): (ιν), (β): (ιιι), (γ): (ι), (δ): (ιι) (4x0,5= μ. 2) Μεταξύ των μορίων του ΗF αναπτύσσονται

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2011 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2011 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2011 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Α1. Το στοιχείο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ. Λογαριθµίζοντας την παραπάνω σχέση προκύπτει η εξίσωση Ηenderson - Hasselbalch, µε

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ. Λογαριθµίζοντας την παραπάνω σχέση προκύπτει η εξίσωση Ηenderson - Hasselbalch, µε Ρυθµιστικά διαλύµατα 205. 9 o Ρυθµιστικά διαλύµατα Α. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Ρυθµιστικά διαλύµατα: Ρυθµιστικά είναι τα διαλύµατα που διατηρούν το ph τους πρακτικά σταθερό, κατά την προσθήκη σε αυτά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6)

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑ 1ο Για τις ερωτήσεις 1.1-1.4

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΜΑΪΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΜΑΪΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 9 ΜΑΪΟΥ 01 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Α1. γ Α. β Α. δ Α4. β Α5.α.i) Βάσεις κατά Arrhenius είναι

Διαβάστε περισσότερα

ÊÏÑÕÖÇ. 1.2 Το ph υδατικού διαλύµατος ασθενούς βάσης Β 0,01Μ είναι : Α. Μεγαλύτερο του 12 Β. 12 Γ. Μικρότερο του 2. Μικρότερο του 12 Μονάδες 5

ÊÏÑÕÖÇ. 1.2 Το ph υδατικού διαλύµατος ασθενούς βάσης Β 0,01Μ είναι : Α. Μεγαλύτερο του 12 Β. 12 Γ. Μικρότερο του 2. Μικρότερο του 12 Μονάδες 5 1 Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΜΑ 1ο ΧΗΜΕΙΑ Στις ερωτήσεις 1.1 έως 1.3 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1.1 Η ενέργεια ιοντισµού

Διαβάστε περισσότερα

10 o ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 231. είκτες - Ογκοµέτρηση

10 o ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 231. είκτες - Ογκοµέτρηση είκτες - Ογκοµέτρηση 231. 10 o είκτες - Ογκοµέτρηση Α. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ είκτες: Πρωτολυτικοί ή ηλεκτρολυτικοί δείκτες είναι ουσίες των οποίων το χρώµα αλλάζει ανάλογα µε το ph του διαλύµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Ηµεροµηνία: Κυριακή 14 Απριλίου 01 ιάρκεια Εξέτασης: ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. α. 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p Li β. 1s 2 2p N + γ. 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p Si δ. 1s 2 2s 2 2p Cl - 5.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. α. 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p Li β. 1s 2 2p N + γ. 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p Si δ. 1s 2 2s 2 2p Cl - 5. ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ οµή Ατόµων 1) Να βρείτε ποιο από τα ακόλουθα σύνολα δεσµών αντιστοιχεί στο µόριο CH 3 -C C-CH 3 : α. 3σ, 1π β. 8σ, 1π γ. 9σ, 2π δ. 3σ, 2π 2) ίνονται τα στοιχεία H, O, Cl που έχουν ατοµικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΟΝΤΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΕΜΠΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΟΜΗΡΟΣ. ΘΕΜΑ 1 ο 1) Β 2) Γ 3) Β 4) A.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΟΝΤΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΕΜΠΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΟΜΗΡΟΣ. ΘΕΜΑ 1 ο 1) Β 2) Γ 3) Β 4) A. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΟΝΤΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΘΕΜΑ 1 ο 1) Β ) Γ ) Β 4) A 5) Α: οξύ: H O συζυγής βάση: ΟΗ - B: οξύ: H SO 4 συζυγής βάση: HSO 4 - Γ: οξύ: HΝO συζυγής βάση: ΝΟ - 1 6) Γ 7) α

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές εξετάσεις Χημεία Γ λυκείου θετικής κατεύθυνσης

Γενικές εξετάσεις Χημεία Γ λυκείου θετικής κατεύθυνσης 1 Γενικές εξετάσεις 006 Χημεία Γ λυκείου θετικής κατεύθυνσης Θέμα 1 ο Για τις ερωτήσεις 1.1-1.4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Διαβάστε περισσότερα

Λύσεις θεμάτων Χημείας Γ Λυκείου. Θέμα Α Α1 - γ Α2 - δ Α3 - γ Α4 - α Α5 α - Σ β - Λ γ - Λ δ - Λ ε - Σ

Λύσεις θεμάτων Χημείας Γ Λυκείου. Θέμα Α Α1 - γ Α2 - δ Α3 - γ Α4 - α Α5 α - Σ β - Λ γ - Λ δ - Λ ε - Σ Λύσεις θεμάτων Χημείας Γ Λυκείου Θέμα Α Α1 - γ Α - δ Α3 - γ Α4 - α Α5 α - Σ β - Λ γ - Λ δ - Λ ε - Σ Θέμα Β Β1. α. ΝΗ 3 + 3CuO N + 3Cu + 3H O β. 5CH 3 - CH - CH 3 + KMnO 4 + 3H SO 4 5CH 3 - C - CH 3 + MnSO

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ 1 ο Για τις ερωτήσεις 1.1-1.4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1.1. Η μάζα του πρωτονίου

Διαβάστε περισσότερα

CH 3 CH 2 NH 3 + OH ΔΗ > 0

CH 3 CH 2 NH 3 + OH ΔΗ > 0 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ της 5/10/015 ΘΕΜΑ Α Α1. γ (το CO 3 δέχεται πρωτόνιο απ το CH 3 COOH και το CH 3 COO απ το HCO 3 ) Α. γ (ασθενές οξύ ΗΑ 10 - Μ άρα [Η 3 Ο + ] -και, βέβαια,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΡΟΠΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ Απαντήσεις στα θέµατα πανελλαδικών στη Χηµεία, θετικής κατεύθυνσης Γ Λυκείου

ΠΟΛΥΤΡΟΠΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ Απαντήσεις στα θέµατα πανελλαδικών στη Χηµεία, θετικής κατεύθυνσης Γ Λυκείου Θέµα Α Α 1 γ Α 2 β Α 3 β Α 4 γ ΠΟΛΥΤΡΟΠΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ Απαντήσεις στα θέµατα πανελλαδικών στη Χηµεία, θετικής κατεύθυνσης Γ Λυκείου Α 5 (α) Είναι αδύνατο στο ίδιο άτοµο να υπάρχουν δύο ηλεκτρόνια µε την

Διαβάστε περισσότερα

ΟΞΕΑ ΒΑΣΕΙΣ ΙΟΝΤΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ

ΟΞΕΑ ΒΑΣΕΙΣ ΙΟΝΤΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΕΣ ΟΞΕΑ ΒΑΣΕΙΣ ΙΟΝΤΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ~ απόψεις Arrhenius : ΟΞΕΑ : ενώσεις που δίνουν Η + στα υδατικά διαλύματά τους (HCl H + + Cl ) πιο σωστά HCl + H2O H3O + + Cl - οξώνιο ΒΑΣΕΙΣ :ενώσεις που δίνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΞΕΑ ΒΑΣΕΙΣ ΙΟΝΤΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ

ΟΞΕΑ ΒΑΣΕΙΣ ΙΟΝΤΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΟΞΕΑ ΒΑΣΕΙΣ ΙΟΝΤΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΕΣ ~ απόψεις Arrhenius : ΟΞΕΑ : ενώσεις που δίνουν Η + στα υδατικά διαλύματά τους (HCl H + + Cl ) πιο σωστά HCl + H2O H3O + + Cl - οξώνιο ΒΑΣΕΙΣ :ενώσεις που δίνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2013

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2013 ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 0 ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α έως και Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Διαβάστε περισσότερα

ÖÑÏÍÔÉÓÔÇÑÉÏ ÖÁÓÌÁ ÐÅÔÑÏÕÐÏËÇ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑ Α ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 29 ΜΑΪΟΥ 2013 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Α1. γ. Α2. β. Α3. δ. Α4. β

ÖÑÏÍÔÉÓÔÇÑÉÏ ÖÁÓÌÁ ÐÅÔÑÏÕÐÏËÇ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑ Α ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 29 ΜΑΪΟΥ 2013 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Α1. γ. Α2. β. Α3. δ. Α4. β ΘΕΜΑ Α Α. γ Α. β Α. δ Α4. β Α5. α) Θεώρηµα Arrhenius: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 9 ΜΑΪΟΥ 0 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ) Βάσεις είναι οι ενώσεις που όταν διαλυθούν στο νερό δίνουν ΟΗ ) Οι βάσεις είναι ουδέτερα

Διαβάστε περισσότερα

XHMEIA ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

XHMEIA ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ XHMEIA ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΜΑ 1ο Για τις ερωτήσεις 1.1 1.4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1.1 Ποια από

Διαβάστε περισσότερα

Α5. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ, ε. Σ

Α5. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ, ε. Σ ΘΕΜΑ Α Α1. β Α2. α Α3. δ Α4.β Α5. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ, ε. Σ ΘΕΜΑ Β Β1. α. 12 Mg 2+ : 1s 2 2s 2 2p 6 15P: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 3 19K: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 1 26Fe 2+ : 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d

Διαβάστε περισσότερα

Από το 1975 στο Μαρούσι Με Οράματα και Πράξεις για την Παιδεία

Από το 1975 στο Μαρούσι Με Οράματα και Πράξεις για την Παιδεία ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2002 - Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ - 8/6/2002 ΛΥΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑΣ - ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Τις λύσεις των θεμάτων της Χημείας επιμελήθηκαν οι καθηγητές της Εκπαίδευσης: κ. Θεοδόσης Καρούσος και κ. Μαριάννα Ποταμιάνου

Διαβάστε περισσότερα

Η σωστή επανάληψη με τον καθηγητή στην οθόνη σου. Το School Doctor σε προετοιμάζει δίνοντας σου τα SOS!

Η σωστή επανάληψη με τον καθηγητή στην οθόνη σου. Το School Doctor σε προετοιμάζει δίνοντας σου τα SOS! Η σωστή επανάληψη με τον καθηγητή στην οθόνη σου. Το School Doctor σε προετοιμάζει δίνοντας σου τα SOS! Τύπωσε και λύσε τις ασκήσεις ακριβώς όπως την λύνει ο καθηγητής μας στο διπλανό βίντεο. Φωτογράφησε

Διαβάστε περισσότερα