ΛΕΞΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΛΕΞΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΩΝ"

Transcript

1 ΛΕΞΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΩΝ Υποεπιτροπή Underwriters Νοέµβρης 2006

2 Αναλογία διαθέσιµων κερδών (return on total assets) Ανταλλαγές χρηµατοοικονοµικών µέσων ( swaps) Ανώνυµες µετοχές Ανώνυµη Εταιρία Ανώνυµη Εταιρία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου Αξία συναλλαγών µιας µετοχής Αξιόγραφα Η αναλογία των διαθέσιµων κερδών µιας επιχείρησης στους µετόχους της, προς την αξία του συνολικού ενεργητικού της. 1. Στα χρεόγραφα, η πώληση µιας έκδοσης και η αγορά ταυτόχρονα µιας άλλης. 2. Στην αγορά συναλλάγµατος, η αγορά ενός νοµίσµατος τοις µετρητοίς και η ταυτόχρονη µελλοντική πώλησή του. 3. Η ανταλλαγή µιας υποχρέωσης µε άλλη διαφορετικού χρόνου λήξης. Ανώνυµες είναι οι µετοχές των οποίων κύριος θεωρείται ο κοµιστής. Στην περίπτωση των εισηγµένων ανωνύµων µετοχών - µέτοχος είναι ο εγγεγραµµένος στα αρχεία του ΚΑΑ. Οι εταιρίες που εκδίδουν ανώνυµες µετοχές δεν τηρούν µετοχολόγιο. Κατά το νόµο η Ανώνυµη Εταιρία ορίζεται ως η εµπορική εταιρία που έχει νοµική προσωπικότητα, για τα χρέη της οποίας ευθύνεται η ίδια µε την εταιρική της περιουσία και το κεφάλαιο της είναι διαιρεµένο σε ίσα µερίδια, δηλαδή µετοχές. Η Εταιρία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου είναι ανώνυµη εταιρία µε αποκλειστικό σκοπό τη διαχείριση χαρτοφυλακίου κινητών αξιών. Κινητές αξίες θεωρούνται οι µετοχές, οι οµολογίες, τα οµόλογα, οι τίτλοι µεριδίων αµοιβαίων κεφαλαίων, τα πιστοποιητικά καταθέσεων, τα έντοκα γραµµάτια κλπ. Για να εκδοθεί άδεια σύστασης εταιρίας σύµφωνα µε τις διατάξεις του Νόµου περί ανωνύµων εταιριών, πρέπει να έχει προηγηθεί χορήγηση άδειας λειτουργίας από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Είναι ο αριθµός των τεµαχίων µιας µετοχής που διακινούνται σε µια συγκεκριµένη χρονική περίοδο - ηµέρα, µήνα, έτος - επί την αντίστοιχη µέση χρηµατιστηριακή τιµή της µετοχής οπότε µιλάµε αντίστοιχα για ηµερήσια, µηνιαία ή ετήσια αξία συναλλαγών. Τα αξιόγραφα είναι αποδεικτικά χρέους ή κυριότητας, τα οποία εκδίδονται από εκείνους τους επιχειρηµατικούς οργανισµούς, δηµόσιους ή /και ιδιωτικούς οι οποίοι επιθυµούν να αντλήσουν κεφάλαια από το ευρύ επενδυτικό κοινό. Οι συνήθεις εκδότες αξιόγραφων είναι το κράτος, οι τράπεζες και οι ανώνυµες εταιρίες. Η κατοχή τους είναι απαραίτητη όχι µόνο για την ενάσκηση, αλλά 1

3 Αξιόγραφα σε διαταγή Απασχολούµενο κεφάλαιο (Capital employed) Απογραφή (property inventory) και τη µεταβίβαση του δικαιώµατος. Τα αξιόγραφα µε βάση τη νοµική τους διάσταση διακρίνονται σε τίτλους που ενσωµατώνουν χρέος (χρεόγραφα) όπως τα οµόλογα και οι οµολογίες και σε τίτλους που ενσωµατώνουν κυριότητα (µετοχές). Στα αξιόγραφα αυτά κατονοµάζεται ο δικαιούχος, όµως ο τελευταίος µπορεί να υποδείξει άλλο πρόσωπο ως δικαιούχο µε τη ρήτρα, «εις διαταγή». Υπάρχουν διαφορετικοί ορισµοί αλλά συνήθως ως απασχολούµενο κεφάλαιο θεωρείται το άθροισµα των ιδίων κεφαλαίων και των µεσοπρόθεσµων και µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων. Είναι η διαδικασία που σκοπό έχει τον λεπτοµερή προσδιορισµό, µέτρηση και χρηµατική απόδοση των υφισταµένων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού καθώς και την επαλήθευση της καθαρής θέσης της λογιστικής µονάδας, σε δεδοµένη χρονική στιγµή. Απόδοση (yield) Απόδοση ιδίων κεφαλαίων /απόδοση επενδεδυµένων κεφαλαίων (return on equity /return on investment) Απόδοση µετοχής Απόδοση οµολογίας στη λήξη (yield to maturity) Αποδοτέο κέρδος (attributable profit) Ο όρος αναφέρεται στην απόδοση µιας επένδυσης, είτε µε τη µορφή του ποσοστού %, είτε µε τη µορφή του ποσού. Η απόδοση αυτή παράγεται από τόκο, τοκοµερίδιο χρεογράφου, µέρισµα, υπεραξία ή από συνδυασµό των ανωτέρω. Κέρδος µετά τους φόρους της χρήσης εκφρασµένο ως ποσοστό των ιδίων κεφαλαίων. Αναφέρεται επίσης και ως «απόδοση επενδεδυµένων κεφαλαίων». Όταν ο επενδυτής αγοράζει µια µετοχή προσδοκά δυο κατηγορίες απόδοσης. Την µερισµατική απόδοση και την κεφαλαιακή υπεραξία. Κεφαλαιακή υπεραξία είναι η θετική διαφορά µεταξύ της τιµής πώλησης της µετοχής και της τιµής αγοράς της και µερισµατική απόδοση είναι το διανεµηθέν µέρισµα µιας χρήσης σαν ποσοστό της τιµής αγοράς της µετοχής. Είναι η απόδοση που θα πετύχουµε αν αγοράσουµε την οµολογία στην τιµή αγοράς της και την κρατήσουµε µέχρι τη λήξη της. Η απόδοση στη λήξη είναι διαφορετική από το ονοµαστικό επιτόκιο της οµολογίας. Το καθαρό κέρδος εταιρίας ή οµίλου εταιριών συµπεριλαµβανοµένου και του ποσοστού επί των κερδών των θυγατρικών και συνδεδεµένων εταιριών. Αποδοτικότητα επένδυσης (investment είκτης ο οποίος καταδεικνύει πόσο 2

4 turnover) Αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων Αποδοτικότητα κεφαλαίου (capital effectiveness) Αποθεµατικά (reserves) αποτελεσµατικά χρησιµοποιείται το επενδεδυµένο κεφάλαιο ώστε να αποδώσει κέρδη. Αποτελεί το λόγο των ετήσιων πωλήσεων ή εργασιών ανά έτος προς το µέσο όρο των επενδεδυµένων κεφαλαίων (καθαρή περιουσία, δανειακά κεφάλαια). Είναι τα καθαρά κέρδη της εταιρίας σαν ποσοστό επί των Ιδίων Κεφαλαίων της εταιρίας και δείχνουν την ικανότητα της εταιρίας να παράγει κέρδη από τη χρήση των ιδίων κεφαλαίων της. Επίσης αποτελεί ένα µέτρο σύγκρισης µε το κόστος χρήσης των ιδίων κεφαλαίων για να φανεί αν η χρήση των ιδίων κεφαλαίων της επιχείρησης γίνεται µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Η πραγµατική απόδοση του κεφαλαίου σε σχέση µε τη δυνητική. Η εκτίµηση της σχέσης µεταξύ κέρδους και κόστους που εξετάζει το κατά πόσον το αποτέλεσµα της παραγωγικής διαδικασίας (εκροές) ανταποκρίνεται στη δαπάνη που έγινε για απόκτηση πόρων (εισροές). Κεφάλαιο που δηµιουργείται από την παρακράτηση κερδών στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης που δε διανέµονται αλλά χρησιµοποιούνται για να χρηµατοδοτήσουν την ανάπτυξη και επέκταση. Αντιδιαστέλλεται µε την πρόβλεψη. Αποθεµατικό κεφάλαιο (valuation reserve) Ειδικός λογαριασµός στον ισολογισµό µιας επιχείρησης, ο οποίος χρησιµοποιείται για να αντισταθµίσει την ενδεχόµενη λογιστική διαφορά που µπορεί να προκύψει τόσο από υπερεκτίµηση των περιουσιακών στοιχείων µιας επιχείρησης ύστερα από φορολογική αποτίµηση, όσο και από ενδεχόµενη πτώση της αξίας των στοιχείων του ενεργητικού. Απόσβεση (amortization) Η αξία του πάγιου ενεργητικού µειώνεται (αποσβένει) µε το χρόνο και συµφωνηµένοι ρυθµοί απόσβεσης για τα διαφορετικά είδη στοιχείων ενεργητικού (µηχανήµατα, υπολογιστές, κτίρια, οχήµατα.) εφαρµόζονται. Η συνολική ετήσια αξία απόσβεσης συµπεριλαµβάνεται στο Λογαριασµό Κερδών και Ζηµιών και αφαιρείται από τα Κέρδη. Αρχή της συνέπειας (consistency concept) Λογιστική αρχή η οποία επιβάλλει οι χρησιµοποιούµενες µέθοδοι για τον υπολογισµό του κέρδους να είναι οι ίδιες για κάθε χρήση. Αρχή της συνεχούς δραστηριότητας (going concern basis) Συνήθως οι ισολογισµοί παρουσιάζουν τις αξίες των στοιχείων του ενεργητικού µε την υπόθεση ότι η επιχείρηση θα συνεχίσει να λειτουργεί. Αυτό ονοµάζεται «Αρχή της συνεχούς δραστηριότητας». Εναλλακτική µέθοδος, η οποία χρησιµοποιείται σε 3

5 Αρχή φρόνησης (prudence concept) Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου µε κεφαλαιοποίηση αποθεµατικών και διανοµή δωρεάν µετοχών Αφανή ή λανθάνοντα αποθεµατικά (secret reserves) εξαιρετικές µόνο περιπτώσεις, είναι να παρουσιαστούν τα στοιχεία του ενεργητικού σε αξίες εκκαθάρισης, οι οποίες συνήθως είναι πολύ χαµηλότερες από τις αξίες συνεχούς δραστηριότητας. Λογιστική αρχή βάσει της οποίας δεν πιστοποιούνται ενδεχόµενα µελλοντικά κέρδη αλλά αναγράφονται στην κατάσταση αποτελεσµάτων της χρήσης στην οποία η σχετική συναλλαγή θα πραγµατοποιηθεί. Αντίθετα, η κατάσταση αποτελεσµάτων πρέπει να περιλαµβάνει πρόβλεψη για όλες τις δαπάνες και τις ζηµίες που αφορούν την χρήση, ακόµα κι αν οι δαπάνες ή οι ζηµίες επέλθουν σε µελλοντικές χρήσεις Στην αύξηση κεφαλαίου µε καταβολή µετρητών νέα κεφάλαια εισρέουν στην επιχείρηση και αυξάνει η αξία της επιχείρησης και τα περιουσιακά της στοιχεία. Η αύξηση µετοχικού κεφαλαίου µπορεί να γίνει είτε µε δικαίωµα προτίµησης των παλαιών µετόχων είτε µε περιορισµό ή κατάργηση του δικαιώµατος προτίµησης των παλαιών µετόχων (αυτό συµβαίνει σε αιτιολογηµένες περιπτώσεις και η σχετική απόφαση λαµβάνεται από τη Γενική Συνέλευση). Στην περίπτωση περιορισµού ή κατάργησης του δικαιώµατος προτίµησης των παλαιών µετόχων η αύξηση κεφαλαίου γίνεται είτε µε ιδιωτική τοποθέτηση (σε επιλεγµένους επενδυτές ή / και στο προσωπικό και συνεργάτες της εταιρίας) είτε µε δηµόσια εγγραφή (στο ευρύ επενδυτικό κοινό) είτε µε συνδυασµένη προσφορά (ιδιωτική τοποθέτηση και δηµόσια προσφορά) που αποτελεί τη συνηθέστερη περίπτωση. Στην περίπτωση αυτή δεν έχουµε εισροή νέων κεφαλαίων στην εταιρία. Πραγµατοποιείται µόνο µια λογιστική εγγραφή µε την οποία κεφαλαιοποιούνται αποθεµατικά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο ή από υπεραξία παγίων ή κέρδη εις νέον κλπ. Ο αριθµός µετοχών της εταιρίας αυξάνεται αλλά η καθαρή θέση της εταιρίας (τα ίδια κεφάλαια) µένει αµετάβλητη. Όταν µία εταιρία εσκεµµένα εγγράφει στοιχεία του ενεργητικού της σε αδικαιολόγητα χαµηλά επίπεδα και κάνει υπερβολικά υψηλές προβλέψεις, τότε υποβαθµίζει την καθαρή περιουσιακή θέση της. Το ποσό της υποβάθµισης ονοµάζεται αφανές ή µυστικό αποθεµατικό. Η δηµιουργία τους οφείλεται σε πολλούς λόγους, µεταξύ των οποίων είναι η 4

6 Αφανής ή συµµετοχική Εταιρία (dormat partnership) Bed and breakfasting Black-Scholes µοντέλο (Black-Scholes model) αποφυγή φορολογίας και η ενίσχυση των κεφαλαίων της εταιρίας, παρακάµπτοντας τυχόν αντιρρήσεις των µετόχων που επιθυµούν τη διανοµή µεγαλύτερου µερίσµατος. Αφανής ή συµµετοχική Εταιρία είναι η προσωπική εταιρία χωρίς νοµική προσωπικότητα, στην οποία ο εταιρικός δεσµός περιορίζεται στις προς τα έσω σχέσεις των εταίρων, ενώ απέναντι στους τρίτους εµφανίζεται µόνο ένας ( ή περισσότεροι), ο εµφανής εταίρος. Ο τελευταίος δρα έναντι των τρίτων «ιδίω ονόµατι». Μία, απαγορευµένη πλέον, επενδυτική τακτική: O επενδυτής πουλά µετοχές τις οποίες επαναγοράζει την επόµενη ηµέρα. Αυτό του επιτρέπει να αποκρυσταλλώσει κέρδη, να επωφεληθεί από το ετήσιο όριο του φόρου υπεραξίας κεφαλαίων και να µειώσει τον φόρο υπεραξίας που πιθανώς να κληθεί να πληρώσει στο µέλλον. Υπολογιστικό Μοντέλο για τη θεωρητική τιµολόγηση των δικαιωµάτων προαίρεσης. Χρησιµοποιεί την τιµή του υποκείµενου, την τιµή εξάσκησης, το επιτόκιο χωρίς κίνδυνο, την µερισµατική απόδοση, τον χρονικό ορίζοντα, και την µεταβλητότητα. Σχεδιάστηκε από τους Fisher Black, Myron Scholes, και Robert Merton το Αποτελεί την κλασική µέθοδο αποτίµησης δικαιωµάτων προαίρεσης, ευρωπαϊκού τύπου. Blue chips Γραµµάτιο σε διαταγή (note) Ο όρος blue chip χρησιµοποιείται ευρέως στα Χρηµατιστήρια και συνήθως υποδηλώνει µετοχές εταιριών υψηλής κεφαλαιοποίησης, ιδιαίτερα γνωστών εταιριών, που έχουν επιδείξει µια σταθερότητα στη χρηµατιστηριακή συµπεριφορά για µακρύ χρονικό διάστηµα κατά το παρελθόν, ενώ υπάρχει η αντίστοιχη προσδοκία για το µέλλον. Είναι µια έγγραφη υπόσχεση, µε την οποία ένα πρόσωπο (εκδότης) υπόσχεται να πληρώσει, σε ορισµένο τόπο και χρόνο, ορισµένο χρηµατικό ποσό εις διαταγή άλλου προσώπου (λήπτη). απάνες κεφαλαίου (capital expenditure) Οι κατηγορίες δαπανών, που χρεώνονται στους λογαριασµούς φυσικών ή νοµικών προσώπων και αφορούν την καταβολή τόκων, την αποπληρωµή δανείων και τις αποσβέσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων εδουλευµένα έξοδα (accrued charge) Τα δεδουλευµένα έξοδα είναι έξοδα που πληρώνονται µε καθυστέρηση και τα οποία εµφανίζονται στον Ισολογισµό ως τύπος πιστωτή. Τέτοια απλήρωτα έξοδα σχετίζονται αποκλειστικά 5

7 είκτης άµεσης ρευστότητας (acid-test ratio/ liquid ratio) είκτης απόδοσης ενεργητικού (return on assets ROA) είκτης γενικής (κυκλοφοριακής) ρευστότητας (current ratio) είκτης εσόδων προς το ενεργητικό της επιχείρησης -return On Assets (ROA) είκτης εσόδων προς το µετοχικό κεφάλαιο της επιχείρησης -return On Equity (ROE) είκτης ή συντελεστής κύκλου εργασιών (turnover ratio) µε το λογιστικό έτος που καταγράφεται (το τρέχον έτος). Είναι ένας από τους κυριότερους δείκτες που χρησιµοποιούν οι δανειστές για να εκτιµήσουν την ικανότητα µίας επιχείρησης να ανταποκριθεί στις τρέχουσες υποχρεώσεις της. Γίνεται σύγκριση των άµεσα ρευστοποιήσιµων στοιχείων ενεργητικού µε τις τρέχουσες υποχρεώσεις. Ένα πρόχειρο κριτήριο είναι ότι τα άµεσα ρευστοποιήσιµα στοιχεία ενεργητικού θα πρέπει τουλάχιστον να ισούνται µε τις τρέχουσες υποχρεώσεις. Αριθµοδείκτης που εκφράζει τον λόγο των καθαρών κερδών ενός χρηµατοπιστωτικού ιδρύµατος ή µιας επιχείρησης προς το ενεργητικό της και στην ουσία µετρά την αποδοτικότητα του συνόλου των επενδεδυµένων από την τράπεζα ή την επιχείρηση κεφαλαίων. Σύγκριση του κυκλοφορούντος ενεργητικού και των τρεχουσών υποχρεώσεων. Κατά παράδοση, µια εταιρία θεωρείται ότι διαθέτει επαρκές κεφάλαιο κίνησης όταν το κυκλοφορούν ενεργητικό είναι περίπου διπλάσιο από τις τρέχουσες υποχρεώσεις. Εν τούτοις πολλές φορές σωστά διοικούµενες εταιρίες λειτουργούν µε δείκτη γενικής ρευστότητας πολύ χαµηλότερο από 2: 1. Ένας δείκτης που χρησιµοποιείται για την µέτρηση των θεµελιωδών µεγεθών στην ανάλυση των στοιχείων των επιχειρήσεων (fundamental analysis). Καθορίζεται ως το πηλίκο της διαίρεσης των καθαρών εσόδων της επιχείρησης για τους τελευταίους 12 µήνες, προς την αξία του συνολικού ενεργητικού της. Εκφράζεται ως ποσοστό επί τοις εκατό. Ένας δείκτης που χρησιµοποιείται για την µέτρηση των θεµελιωδών µεγεθών στην ανάλυση των στοιχείων των επιχειρήσεων (fundamental analysis). Καθορίζεται ως το πηλίκο της διαίρεσης των καθαρών εσόδων της επιχείρησης για τους τελευταίους 12 µήνες, προς την αξία του µετοχικού κεφαλαίου. Εκφράζεται ως ποσοστό επί τοις εκατό. Οι επενδυτές µπορούν να χρησιµοποιήσουν τον δείκτη ROE, για να υπολογίσουν κατά πόσο η επιχείρηση χρησιµοποιεί τα κεφάλαια που αντλεί από τη διάθεση µετοχών. Χρησιµοποιείται για την µέτρηση της αποδοτικότητας του κεφαλαίου. Απεικονίζει τη σχέση µεταξύ του όγκου των ετήσιων κερδών, προς 6

8 είκτης κεφαλαιοποίησης (capitalization ratio) είκτης κεφαλαίου κίνησης (working capital ratio) είκτης τιµής/ακαθάριστες ταµειακές ροές (price-cash flow Ratio (P/CF)) είκτης τιµής/κέρδους (Price-Earnings Ratio (P/E)) (PE ratio) είκτης φερεγγυότητας (solvency) είκτης χρηµατιστηριακής αξίας επιχείρησης (market capitalization ratio) το µέσο όρο του επενδυµένου κεφαλαίου ή των τοποθετήσεων κεφαλαίων. Αριθµοδείκτης ο οποίος χρησιµοποιείται για την µέτρηση της δανειακής επιβάρυνσης µιας οικονοµικής µονάδας, κι εκφράζεται ως ο λόγος του (βραχυπρόθεσµου και µακροπρόθεσµου) χρέους της προς το σύνολο του κεφαλαίου της (χρέος και ίδια κεφάλαια). Μέτρο της ικανότητας της επιχείρησης να ικανοποιεί τις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις προς τους πιστωτές της από τα στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού. Προκύπτει από το λόγο του κυκλοφορούντος ενεργητικού προς τις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις της και συνήθως θεωρείται ικανοποιητικός όταν υπερβαίνει την µονάδα. Ένας από τους δείκτες παρακολούθησης των θεµελιωδών στοιχείων µιας επιχείρησης. Ο δείκτης αυτός αφορά τον λόγο της χρηµατιστηριακής τιµής µιας µετοχής προς την ακαθάριστη ταµειακή ροή (CV), η οποία είναι τα κέρδη της επιχείρησης που προκύπτουν µετά τις λογιστικές πράξεις που επηρεάζουν τις κινήσεις του ταµείου της. Με τη χρήση του συγκεκριµένου δείκτη στην ουσία επιβραβεύεται η εταιρία, η οποία πραγµατοποιεί σηµαντικού ύψους επενδύσεις, πράγµα που δεν συµβαίνει τόσο µε τους δείκτες P/E & P/BV. Ο πιο γνωστός χρηµατιστηριακός δείκτης, ο Ρ/Ε, απεικονίζει τον λόγο της τιµής της µιας µετοχής προς τα κέρδη της µετοχής σε µία συγκεκριµένη χρονική περίοδο. Είναι ένας απλός στον υπολογισµό δείκτης που χρησιµοποιείται για να κριθεί αν µια µετοχή είναι φθηνή ή ακριβή συγκριτικά µε άλλες µετοχές του ίδιου κλάδου. Αν το Ρ/Ε µιας µετοχής είναι µικρότερο από το αντίστοιχο Ρ/Ε του κλάδου σηµαίνει ότι η συγκεκριµένη µετοχή είναι υποτιµηµένη και εποµένως έχει σηµαντικές πιθανότητες να αυξηθεί η τιµή της. Ο δείκτης φερεγγυότητας, που µετρά τον βαθµό του πιστωτικού κινδύνου µιας εταιρίας ή ενός χρηµατοπιστωτικού ιδρύµατος. Ο δείκτης αυτός µας δείχνει τον λόγο της χρηµατιστηριακής αξίας της επιχείρησης προς την αξία των πωλήσεων της µετοχής σε συγκεκριµένη χρονική περίοδο. Όσο µικρότερος από την µονάδα είναι αυτός ο δείκτης, τόσο µεγαλύτερα θεωρούνται τα περιθώρια ανόδου της µετοχής. Ο µικρότερος 7

9 δείκτης παράγεται από µεγάλη αξία πωλήσεων και µικρή διαµόρφωση της χρηµατιστηριακής αξίας. Αυτό δείχνει ότι η εµπορευσιµότητα της µετοχής φτάνει σε αξίες που δεν αντιστοιχούν ακόµη στα περιθώρια που µπορεί να ανέβει η χρηµατιστηριακή της αξία, η οποία για άλλους λόγους είναι χαµηλή. είκτης χρηµατιστηριακής τιµής προς Λογιστική αξία µετοχής (Price / Book Value) ιάρθρωση ενεργητικού (asset structure) ιαχείριση χαρτοφυλακίου (portfolio management) ικαίωµα προτιµήσεως (pre-emption rights) Είναι το πηλίκο της χρηµατιστηριακής τιµής της µετοχής προς την λογιστική αξία της µετοχής, όπως προκύπτει µε βάση τα ίδια κεφάλαια της τελευταίας απολογιστικής οικονοµικής χρήσης της εταιρίας. Γενικά όσο υψηλότερος είναι ο συγκεκριµένος λόγος τόσο ακριβότερη θεωρείται µια µετοχή. Είναι ο τρόπος ταξινόµησης και οργάνωσης των στοιχείων του ενεργητικού Ο όρος αναφέρεται στο σύνολο των δραστηριοτήτων που γίνονται σε ένα χαρτοφυλάκιο µε σκοπό την αύξηση της απόδοσής του, την µείωση των κινδύνων και την εξασφάλιση της επιθυµητής ρευστότητας. Εφόσον το προβλέπουν τα Συστατικά Άρθρα, οι µέτοχοι έχουν το δικαίωµα προτιµήσεως σε σχέση µε νέους µετόχους σε ότι αφορά την εγγραφή για νέες µετοχές. ικαίωµα των µετόχων (right) ικαίωµα των µετόχων µιας επιχείρησης, βάσει του οποίου µπορούν να αγοράσουν συµπληρωµατικό αριθµό µετοχών σε προκαθορισµένη τιµή για ένα προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα. Το δικαίωµα αυτό είναι συνήθως ανάλογο µε τον αριθµό των µετοχών που ήδη διαθέτει ο µέτοχος και η προκαθορισµένη τιµή στην οποία µπορούν να αγορασθούν οι επιπλέον µετοχές είναι συνήθως κατώτερη της τρέχουσας τιµής τους. Το δικαίωµα αυτό είναι µεταβιβάσιµο και διαπραγµατεύσιµο στη δευτερογενή αγορά µετοχών. ωρεάν διανοµή µετοχών (bonus shares) Μετοχές που διανέµονται δωρεάν στους υπάρχοντες κοινούς µετόχους. Η έκδοση χρηµατοδοτείται από τα παρακρατηθέντα κέρδη της εταιρίας. Αναφέρεται και ως «προσωρινή έκδοση» (έκδοση νέων µετοχών µε την κεφαλαιοποίηση των αποθεµάτων). Εισηγµένες µετοχές (quoted shares) Έκδοση µετοχών κεφαλαιοποίησης (capitalization issue) Μετοχές διαπραγµατεύσιµες στο χρηµατιστήριο. Έκδοση δικαιωµάτων εγγραφής. Ενίοτε µπορεί να σηµαίνει την έκδοση δωρεάν µετοχών. Έκτακτα αποθεµατικά Είναι τα αποθεµατικά που σχηµατίζονται ύστερα 8

10 Ελέγχουσα εταιρία (holding company) Ενεργητικό (assets) από σχετικές αποφάσεις της γενικής συνέλευσης ή µε βάση ειδική διάταξη του καταστατικού. Η µητρική εταιρία ενός οµίλου, η οποία διατηρεί την πλειοψηφία των µετοχών ή ελέγχει τις θυγατρικές της εταιρίες. Περιλαµβάνει τα περιουσιακά στοιχεία που κατέχει η επιχείρηση όπως µετρητά, καταθέσεις σε τράπεζες, οµόλογα, µετοχές, εξοπλισµό, ακίνητα, αυτοκίνητα και τις απαιτήσεις έναντι τρίτων όπως τα ποσά των οφειλοµένων δανείων. Οι λογαριασµοί του αυξάνονται χρεούµενοι και µειώνονται πιστούµενοι. ιακρίνονται σε: α) Fixed assets = πάγια περιουσιακά στοιχεία. Είναι ιδιοκτησιακά δικαιώµατα επί υλικών ή άυλων στοιχείων που διαρκούν χρονικά και χρησιµοποιούνται από µία επιχείρηση για την παραγωγή του εισοδήµατός της. Κατατάσσονται σε δύο κατηγορίες: αα) tangible fixed assets: πάγια υλικά ή απτά περιουσιακά στοιχεία όπως οικόπεδα, κτίρια, εργοστάσια, µεταφορικά µέσα, µηχανικός εξοπλισµός, εργαλεία και τα µόνιµα εντοιχισµένα έπιπλα αβ) intangible fixed assets: άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία όπως πνευµατικά δικαιώµατα, διπλώµατα ευρεσιτεχνίας, εµπορικά σήµατα και η φήµη της εταιρίας. Ενοποιηµένος ισολογισµός (consolidated balance sheet) Ενσώµατα πάγια στοιχεία (fixed assets) Εξαγορά εταιρίας (takeover) Εξωχώρια χρηµατοοικονοµικά κέντρα β) Current assets = τρέχοντα περιουσιακά στοιχεία όπως τα µετρητά, οι τραπεζικές καταθέσεις, χρεώστες διάφοροι. Είναι το κυκλοφορούν ενεργητικό που θα µετατραπεί σε µετρητά έως το τέλος της επόµενης χρήσης. γ) Νon-current assets = µη τρέχοντα περιουσιακά στοιχεία στα οποία ανήκουν όλα τα υπόλοιπα που δεν µπορούν να καταταγούν στις δύο προηγούµενες κατηγορίες. Συνδυασµένος ισολογισµός για την ελέγχουσα εταιρία και τις θυγατρικές της, στον οποίο υπολογίζονται το ενεργητικό και οι υποχρεώσεις όλου του οµίλου. Είναι ο πάγιος εξοπλισµός µίας επιχείρησης, κτήρια, οχήµατα, µηχανολογικός εξοπλισµός, έπιπλα κλπ Η απόκτηση του ελέγχου µιας εταιρίας από µία άλλη µέσω της απόκτησης της πλειοψηφίας των µετοχών. Ο όρος αποδίδεται σε ορισµένες αναδυόµενες 9

11 (offshore financial centers) χρηµατοοικονοµικές αγορές µικρών χωρών, οι οποίες λόγω της πλήρους οικονοµικής ελευθερίας και του ευνοϊκού φορολογικού καθεστώτος, παρουσιάζουν σηµαντικά πλεονεκτήµατα για την εγκατάσταση επιχειρήσεων και την τοποθέτηση κεφαλαίων. Επάρκεια κεφαλαίου (capital adequacy) To ελάχιστο ποσό κεφαλαίου που είναι υποχρεωµένο να κρατά ένα χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα για να αντιµετωπίσει τους κινδύνους που αναλαµβάνει. Επιταγή Η επιταγή είναι έγγραφο που συντάσσεται σύµφωνα µε ορισµένο τύπο που ορίζει ο νόµος µε το οποίο ορισµένο πρόσωπο (εκδότης) δίνει εντολή προς τράπεζα (πληρωτής) να καταβάλει ορισµένο χρηµατικό ποσό στο πρόσωπο υπέρ του οποίου εκδίδεται η επιταγή (λήπτης). Επιτόκιο αγοράς οµολογίας Επιτόκιο κεφαλαιοποίησης (capitalization rate) Είναι η απόδοση που απαιτεί η αγορά κεφαλαίου από τις οµολογίες µιας συγκεκριµένης κατηγορίας. Το επιτόκιο που απαιτείται από µια οµολογία είναι συνάρτηση εκτός του τρέχοντος επιτοκίου της αγοράς και του επενδυτικού και χρηµατοδοτικού κινδύνου της εταιρίας. Ένα προεξοφλητικό επιτόκιο που χρησιµοποιείται για να βρεθεί η αξία µιας σειράς µελλοντικών χρηµατικών εισπράξεων. Ορισµένες φορές ονοµάζεται προεξοφλητικό επιτόκιο ή επιτόκιο αναγωγής (Discount rate). Εταιρία Περιορισµένης Ευθύνης Είναι η κεφαλαιουχική εκείνη εµπορική εταιρία µε νοµική προσωπικότητα, η οποία για τα εταιρικά χρέη ευθύνεται η ίδια µε την περιουσία της, ενώ το κεφάλαιό της είναι διαιρεµένο σε ίσα µέρη, τα εταιρικά µερίδια. Ετερόρρυθµη Εταιρία Ζηµιές κεφαλαίου (capital losses) Θεσµικοί επενδυτές Ετερόρρυθµη Εταιρία είναι προσωπική εµπορική εταιρία µε νοµική προσωπικότητα, µε σκοπό τη διενέργεια εµπορικών πράξεων υπό εταιρική επωνυµία και της οποίας ο ένας ή περισσότεροι εταίροι ευθύνονται απεριόριστα και εις ολόκληρο, ενώ οι υπόλοιποι ευθύνονται περιορισµένα. Ζηµιές από την πώληση περιουσιακών στοιχείων. Οι θεσµικοί επενδυτές ορίζονται από σχετική απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και είναι τα Αµοιβαία Κεφάλαια, οι Εταιρίες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου, οι ΕΠΕΥ µε µετοχικό κεφάλαιο άνω των , τα πιστωτικά ιδρύµατα, οι ασφαλιστικές εταιρίες µε σύνολο ενεργητικού άνω των ,17 µε βάση τον τελευταίο δηµοσιευµένο Ισολογισµό και τα Ασφαλιστικά 10

12 Ταµεία. εν θεωρούνται θεσµικοί επενδυτές οι υπεράκτιες εταιρίες (offshore companies). Θυγατρική εταιρία (subsidiary company) Ίδια κεφάλαια (equity) Ισολογισµός (balance sheet) Μία εταιρία της οποίας η πλειοψηφία των µετοχών ανήκει σε άλλη εταιρία, ή οποία ονοµάζεται ελέγχουσα ή µητρική εταιρία. Ο λογαριασµός «Ίδια Κεφάλαια» περιλαµβάνει τα κεφάλαια που έχουν συνεισφέρει οι µέτοχοι στην εταιρία είτε άµεσα είτε έµµεσα. Οι µέτοχοι συνεισφέρουν άµεσα κεφάλαια συµµετέχοντας σε αυξήσεις µε καταβολή µετρητών (οπότε τα κεφάλαια κατατίθενται στο ταµείο της εταιρίας) ή έµµεσα µη εισπράττοντας τα κέρδη της εταιρίας που τους αναλογούν τα οποία παραµένουν στην εταιρία και επανεπενδύονται. Τα ίδια κεφάλαια στις περισσότερες των περιπτώσεων περιλαµβάνουν το Μετοχικό Κεφάλαιο, τη ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο, τις ιαφορές Αναπροσαρµογής, τις Επιχορηγήσεις Επενδύσεων, τα Αποτελέσµατα εις νέο και τα Λοιπά αποθεµατικά. Τα κοινά ίδια κεφάλαια (common equity) είναι εκείνο το τµήµα της συνολικής καθαρής θέσης που ανήκει στους κατόχους των κοινών µετοχών. Τα συνολικά ίδια κεφάλαια (total equity) περιλαµβάνουν και τις προνοµιούχες µετοχές. Οι όροι καθαρή θέση (net worth) και κοινά ίδια κεφάλαια χρησιµοποιούνται συχνά εναλλακτικά. Οι πληροφορίες για την αξιολόγηση της απόδοσης και της αποδοτικότητας της επιχείρησης αναφέρονται στον Ισολογισµό της εταιρίας, που αποτελεί την αφετηρία για την αξιολόγηση της χρηµατοοικονοµικής κατάστασης της εταιρίας. Είναι η απεικόνιση των στοιχείων ενεργητικού (assets) και παθητικού (liabilities) της επιχείρησης σε µια δεδοµένη χρονική περίοδο. Ο Ισολογισµός είναι αθροιστικός σε σχέση µε το χρόνο. Καθαρά πάγια (net fixed assets) Τα καθαρά πάγια µιας επιχείρησης, όπως περιλαµβάνονται στον ισολογισµό της. Στο στοιχείο αυτό περιλαµβάνονται τα πάγια περιουσιακά της στοιχεία (ακίνητα, εξοπλισµός κλπ) και τυχόν έξοδα ιδρύσεως µετά την αφαίρεση των αποσβέσεων. Καθαρή αξία µετοχής(net asset value per share) Η αξία της µετοχής, που προκύπτει από τη διαίρεση του αθροίσµατος των ιδίων κεφαλαίων και της υπεραξίας της εταιρίας, µε τον αριθµό των µετοχών της. 11

13 Καθαρό κέρδος (net profit) Καθαρό µέρισµα (net dividend) Καταβληθέν µετοχικό κεφάλαιο (paid up capital) Καταβολή µπαλόνι (balloon payment) Κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης (profit and loss account) Κέρδη ανά µετοχή (earnings per share- EPS) Κέρδη επί των παγίων (capital profits) Κέρδη κεφαλαίου Κεφαλαιαγορές (capital markets) Κεφαλαιακή δαπάνη (capital expenditure) Κεφαλαιακή δοµή (capital structure) Κεφαλαιακό κέρδος (capital gain) Είναι το µικτό κέρδος µείον τα λειτουργικά και τα γενικά πάγια έξοδα. Το ποσόν του µερίσµατος µετά την αφαίρεση του φόρου. Η συνολική ονοµαστική αξία όλων των µετοχών που έχουν εκδοθεί και εξοφληθεί. Η τελευταία δόση πληρωµής ενός δανείου. Είναι σηµαντικά υψηλότερη από τις προηγούµενες και µε αυτή αποπληρώνεται το δάνειο στο σύνολό του. Τα µέσα σε µια χρονική περίοδο επιτευχθέντα αποτελέσµατα παρουσιάζονται σε λογιστική κατάσταση που αφορά έσοδα, έξοδα, µη λειτουργικές ζηµιές και µη λειτουργικά κέρδη. Κέρδη ανά µετοχή. Ο δείκτης αυτός παρουσιάζει τα κέρδη του πιο πρόσφατου 12µηνου, ανά µετοχή. Ο υπολογισµός του στηρίζεται στα κέρδη που εγγράφει η εταιρία στον ισολογισµό της. Η αξία του ποσού που διανέµει κάθε χρόνο ως κέρδη η εταιρία στους µετόχους της διαιρείται µε τον αριθµό των µετοχών που κυκλοφορούν και µας δίνει τα κέρδη που διανέµονται ανά µετοχή. Το ποσό αυτό ονοµάζεται µέρισµα. Συνήθως µόνο ένα µέρος των κερδών (συχνά περίπου το µισό) διανέµεται ως µέρισµα στους µετόχους. Κέρδη από την πώληση στοιχείων ενεργητικού. Κέρδη από την πώληση περιουσιακών στοιχείων που βρίσκονται συνήθως στην κατοχή του πωλητή για διάστηµα δώδεκα µηνών ή και περισσότερο. Οι αγορές στις οποίες διαπραγµατεύονται τα µακροπρόθεσµα χρεόγραφα οµολογιακών δανείων και µετοχές. απάνες για πάγια στοιχεία ενεργητικού. Η µόνιµη µακροπρόθεσµη χρηµατοδότηση που αποτελείται από τα µακροπρόθεσµα δάνεια, τις προνοµιούχες µετοχές και την καθαρή θέση (η τελευταία περιλαµβάνει το κεφάλαιο, τα αποθεµατικά από την έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο και τα παρακρατηθέντα κέρδη). Η κεφαλαιακή δοµή διαφέρει από τη χρηµατοοικονοµική δοµή (financial structure) που περιλαµβάνει τα βραχυπρόθεσµα δάνεια και τους λοιπούς λογαριασµούς υποχρεώσεων. Το κέρδος που προκύπτει από την πώληση ενός χρεογράφου ή άλλου χρηµατοοικονοµικού προϊόντος σε τιµή µεγαλύτερη του κόστους κτήσης 12

14 του. Κεφαλαιακός δείκτης (capital ratio) Χρησιµοποιείται για την απεικόνιση της κεφαλαιακής επάρκειας ενός χρηµατοπιστωτικού ιδρύµατος. Υπολογίζεται µε τη διαίρεση των πρωτογενών κεφαλαίων (κεφάλαια που βρίσκονται στην απόλυτη διάθεση του φορέα πχ ταµειακά διαθέσιµα), δια την αξία του ενεργητικού από την οποία έχουν αφαιρεθεί οι επισφαλείς απαιτήσεις, οι τοποθετήσεις σε χρεόγραφα, τα διαθέσιµα και τα υπόλοιπα των καταθέσεων σε άλλες τράπεζες. Κεφάλαιο (capital) Η αξία της επένδυσης του ιδιοκτήτη στην επιχείρηση. Κεφάλαιο δανεισµού (principal) Το µη καταβεβληµένο κεφάλαιο ενός δανείου σε µια δεδοµένη χρονική στιγµή, µη συµπεριλαµβανοµένων των χρωστούµενων τόκων. Κεφάλαιο κίνησης (working capital) Το χρηµατικό περιθώριο που µια επιχείρηση χρησιµοποιεί στις εµπορικές της δραστηριότητες. Υπολογίζεται αφαιρώντας από το κυκλοφορούν ενεργητικό τις τρέχουσες υποχρεώσεις. Κεφαλαιοποίηση (capitalization) Κεφαλαιουχική Εταιρία 1. Ο όρος χρησιµοποιείται για να εκφράσει τη συγχώνευση του κεφαλαίου µε τους τόκους ή το εισόδηµα από µία επένδυση, µε σκοπό την επανεπένδυση του νέου κεφαλαίου που προκύπτει. 2. Ο υπολογισµός της αγοραίας αξίας µιας επιχείρησης, όταν πολλαπλασιασθεί ο αριθµός των µετοχών που κυκλοφορούν µε την τρέχουσα χρηµατιστηριακή αξία της µετοχής. Στην κεφαλαιουχική εταιρία το βάρος πέφτει στο κεφάλαιο της εταιρίας και όχι στην προσωπικότητα των εταίρων. Οι εταίροι διατυπώνουν τη γνώµη τους στη γενική συνέλευση και τα δικαιώµατά τους εξαρτώνται από το µέγεθος της εισφοράς τους. Κεφαλαιουχικές εταιρίες είναι η ανώνυµη και η εταιρία περιορισµένης ευθύνης, η ετερόρρυθµη κατά µετοχές εταιρία και η συµπλοιοκτησία. Κίνδυνος θέσης (position risk) Κίνδυνος µεταβολής πληθωρισµού (inflation risk) Ο κίνδυνος που αναλαµβάνει ένας διαχειριστής χαρτοφυλακίου κατέχοντας χρηµατοοικονοµικά προϊόντα (νοµίσµατα, χρεόγραφα, παράγωγα κλπ), έναντι των αλλαγών των τιµών /επιτοκίων που διαµορφώνονται στην αγορά. O κίνδυνος ο οποίος αφορά τις επενδύσεις και που προκύπτει από τις µεταβολές του πληθωρισµού. Ο κίνδυνος µιας επένδυσης σταθερού επιτοκίου πχ οµόλογα, δάνειο από την κύµανση του πληθωρισµού σε διαφορετικά επίπεδα από αυτά του συµφωνηθέντος επιτοκίου. 13

15 Κοινές µετοχές (ordinary shares) Κοινό οµολογιακό δάνειο Συνήθως οι µετοχές αυτές έχουν δικαίωµα ψήφου, εποµένως οι κοινοί µέτοχοι ελέγχουν µια εταιρία. Τα κέρδη µιας εταιρίας, µετά την πληρωµή τυχόν προνοµιούχων µερισµάτων, ανήκουν στους κοινούς µετόχους οι οποίοι συνήθως λαµβάνουν µέρος των κερδών ως ετήσιο µέρισµα. Οι κοινές µετοχές είναι εκείνες οι οποίες παρέχουν στον κοµιστή τους το δικαίωµα συµµετοχής στα κέρδη της εταιρίας, στην έκδοση νέων µετοχών, στο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρίας καθώς και δικαίωµα ψήφου στη Γενική Συνέλευση των µετόχων και δικαιώµατα µειοψηφίας. Εµπεριέχουν όµως και µεγαλύτερο κίνδυνο απώλειας του κεφαλαίου διότι έπονται των προνοµιούχων σε περίπτωση διάλυσης της επιχείρησης και ρευστοποίησης της περιουσίας της. Το κοινό οµολογιακό δάνειο αποτελείται από οµολογίες που παρέχουν µόνο δικαιώµατα τόκου και επιστροφής της ονοµαστικής τους αξίας, χωρίς να παρέχουν άλλο προνόµιο. LIFO (Last In First Out) Μέθοδος αποτίµησης στοιχείων ενεργητικού / παθητικού όπου στο λογιζόµενο κόστος υπολογίζεται πρώτα η τιµή κτήσης του νεώτερου στοιχείου ή σε περίπτωση πώλησης ενός στοιχείου του ενεργητικού πχ δάνειο, χρεόγραφο αφαιρούνται τα λογιζόµενα κόστη αρχίζοντας από το τελευταίο στη σειρά απόκτησής τους. Αντιδιαστέλλεται µε τη µέθοδο FIFO. Λογιστικές απαιτήσεις (accounts receivable) Λογιστικές υποχρεώσεις (accounts payable) Λογιστική αξία (book value) Χρέη προς µια επιχείρηση, συνήθως από πελάτες για αγορές αγαθών ή υπηρεσιών. Μη εξοφληµένες υποχρεώσεις προς τους πιστωτές. 1. Το κόστος ενσώµατου πάγιου στοιχείου µείον την πρόβλεψη για απαξίωση στοιχείων ενεργητικού. Η λογιστική αξία µπορεί να είναι µεγαλύτερη ή µικρότερη από την τρέχουσα αξία, η οποία εξαρτάται από τις συνθήκες κάτω από τις οποίες το στοιχείο πωλείται. 2. Η αξία ενός οικονοµικού µέσου όπως αυτή εµφανίζεται στα λογιστικά βιβλία, η οποία ωστόσο µπορεί να είναι διαφορετική από την αγοραία αξία του. 3. Η αξία µε την οποία ένα χρεόγραφο εµφανίζεται στον ισολογισµό του κατόχου του. Η αξία αυτή όσον αφορά τις µετοχές προκύπτει από τη διαίρεση των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας (µετοχικό κεφάλαιο 14

16 Λογιστική αρχή της αντιστοίχισης (matching concept) Λογιστική ιστορικού κόστους (historical accounting) Λογιστική τρέχοντος κόστους (current cost accounting) Markowitz model Μειοψηφούντες µέτοχοι (minority shareholders) Μέρισµα ανά µετοχή και αποθεµατικά), µε τον αριθµό των µετοχών της. Είναι δυνατόν να διαφέρει σηµαντικά από την τρέχουσα εµπορική αξία της µετοχής. Μια λογιστική αρχή σύµφωνα µε την οποία, προκειµένου να υπολογισθεί το κέρδος χρήσης, πρέπει τόσο τα έσοδα όσο και τα έξοδα να αναφέρονται σε περίοδο 365 ηµερών. Πρόκειται για το σύνηθες λογιστικό σύστηµα, βάσει του οποίου τα στοιχεία του ενεργητικού εµφανίζονται στα βιβλία σε τιµές κόστους κτήσης µείον την απόσβεση. Εν τούτοις, κατά τις τελευταίες δεκαετίες, κυρίως εξαιτίας του πληθωρισµού, έγινε τρέχουσα πρακτική η αναπροσαρµογή προς τα επάνω της αξίας στοιχείων του ενεργητικού όπως τα οικόπεδα και τα κτίρια, παρεκκλίνοντας από το ιστορικό κόστος. Η Λογιστική τρέχοντος κόστους αποτελεί ριζική παρέκκλιση από τη Λογιστική ιστορικού κόστους. Εναλλακτική ως προς τη λογιστική ιστορικού κόστους µέθοδος σύνταξης του ισολογισµού. Σύµφωνα µε την µέθοδο αυτή τα στοιχεία του ενεργητικού εµφανίζονται σε τιµές κόστους αντικατάστασης. Το κέρδος παρακρατείται ως αποθεµατικό για να χρηµατοδοτήσει το επιπρόσθετο λειτουργικό κόστος που δηµιουργεί ο πληθωρισµός. Η µέθοδος αυτή δεν είναι ιδιαίτερα δηµοφιλής και έχει προκαλέσει πολλές συζητήσεις εξαιτίας του ότι µπορεί να εµφανίσει δραστικά µειωµένα κέρδη. Ένα από τα δηµοφιλέστερα µοντέλα σύνθεσης χαρτοφυλακίου. Στόχος του µοντέλου η επιλογή αρίστων αξιών, που για συγκεκριµένο βαθµό κινδύνου προσφέρουν τις υψηλότερες δυνατές αποδόσεις ή αξιών που για συγκεκριµένο ύψος απόδοσης συνεπάγονται τον ελάχιστο δυνατό κίνδυνο. Σύµφωνα µε τη γενική αρχή του µοντέλου Markowitz, ο κίνδυνος µιας µετοχής ισούται µε τη διασπορά των αποδόσεών της γύρω από τη µέση προσδοκώµενη απόδοσή της Οι µέτοχοι που κατέχουν την µειοψηφία µίας θυγατρικής εταιρίας (η ελέγχουσα εταιρία κατέχει την πλειοψηφία). Το ποσοστό των ιδίων κεφαλαίων που ανήκουν στους µειοψηφούντες µετόχους αναγράφονται ξεχωριστά στον ενοποιηµένο ισολογισµό. Μέρισµα ανά µετοχή είναι τα διανεµόµενα κέρδη 15

17 στους µετόχους µιας εταιρίας διαιρεµένα µε τον αριθµό των µετοχών της εταιρίας. Η έγκριση για τη διανοµή µερίσµατος δίνεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρίας που εγκρίνει τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις και η οποία συγκαλείται εντός εξαµήνου από το κλείσιµο της λογιστικής χρήσης. Μέρισµα µε πρόσθετες µετοχές (stock dividend) Μετοχές (stocks) Μετοχές µε δικαίωµα ψήφου Μετοχές χωρίς δικαίωµα ψήφου Μετοχικό-εταιρικό κεφάλαιο (stock capital) Καταβολή µερίσµατος µε τη µορφή πρόσθετων µετοχών. Ένα µέρισµα που καταβάλλεται σε µετοχές αντί σε χρήµατα. Αφορά στην µεταβίβαση ενός ποσού από τα παρακρατηθέντα κέρδη στο µετοχικό κεφάλαιο. Το εκδοθέν κεφάλαιο µίας εταιρίας περιγράφεται ως µετοχές. Μετοχή είναι ένα έγγραφο ή στην περίπτωση των αποϋλοποιηµένων µετοχών, µια καταχώρηση στο Σύστηµα Άϋλων Τίτλων, που δηλώνει και αποδεικνύει ότι ο κάτοχός της, που καλείται µέτοχος, είναι συνέταιρος, συµµέτοχος στην Ανώνυµη Εταιρία και έχει µεταξύ άλλων δικαίωµα ψήφου στη Γενική Συνέλευση και δικαίωµα να συµµετέχει στα διανεµόµενα κέρδη και στην ανάληψη του ενεργητικού της ΑΕ σε περίπτωση της διάλυσής της ανάλογα µε τις µετοχές του. Οι µετοχές των εισηγµένων εταιριών είναι άϋλες. Υποχρεωτικά ονοµαστικές είναι οι µετοχές των τραπεζών, των ασφαλιστικών εταιριών, των εταιριών υγείας, των µέσων µαζικής ενηµέρωσης, των εταιριών που αναλαµβάνουν έργα του δηµοσίου ή είναι προµηθευτές του δηµοσίου, των ΕΠΕΥ και ΑΧΕ κλπ. Είναι οι µετοχές οι οποίες παρέχουν στους κατόχους τους το δικαίωµα να ψηφίζουν στη Γενική Συνέλευση των µετόχων. Κατά κανόνα αναφέρονται στις κοινές µετοχές. Κάθε µετοχή παρέχει δικαίωµα µίας µόνο ψήφου. Είναι οι µετοχές οι οποίες δεν παρέχουν στους κατόχους τους το δικαίωµα να ψηφίζουν στη Γενική Συνέλευση των µετόχων. Κατά κανόνα αναφέρονται στις προνοµιούχες µετοχές οι οποίες µπορούν να εκδοθούν και ως προνοµιούχες άνευ ψήφου. Το Μετοχικό-εταιρικό κεφάλαιο είναι το ποσό που αναγράφεται στο καταστατικό και ισοδυναµεί µε την αξία των εισφορών των µετόχων. Εκφράζεται σε χρήµα, διαιρείται σε µετοχές το άθροισµα της ονοµαστικής αξίας των οποίων ισούται µε το 16

18 κεφάλαιο. Μικτά κέρδη (gross profit) Μικτό µέρισµα (gross dividend) Νεκρό σηµείο κύκλου εργασιών (break even point) Ξένα κεφάλαια Ξέπλυµα χρήµατος (Money laundering) (Blanchiment de l argent) Οικονοµική αξία οµολογίας Οµόλογα µε σταθερό επιτόκιο(fixed rate bonds) Οµολογία µε υποθήκη (mortgage debenture) Οµολογίες (debentures) Οµόλογο Οµόρρυθµη Εταιρία Tα µικτά κέρδη µιας επιχείρησης, όπως εµφανίζονται στον ισολογισµό της. Στο στοιχείο αυτό περιλαµβάνονται και τα έσοδα εκµετάλλευσης. Το ποσόν µερίσµατος πριν την αφαίρεση του φόρου. Όγκος πωλήσεων στον οποίο το συνολικό κόστος ισούται µε τα συνολικά έσοδα. Στα κεφάλαια αυτά κατατάσσονται κατηγορίες κεφαλαίων που η κυριότητά τους δεν ανήκει στην επιχείρηση που τα χρησιµοποιεί. Τα ξένα κεφάλαια αποτελούνται κυρίως από οµολογιακά δάνεια, τραπεζικά δάνεια και πιστώσεις των προµηθειών µηχανικού εξοπλισµού στις επιχειρήσεις. Ο όρος χρησιµοποιείται για τις χρηµατοοικονοµικές διαδικασίες και τους µηχανισµούς νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες (εµπόριο ναρκωτικών, λαθρεµπόριο κλπ) Είναι η παρούσα αξία των εσόδων από την οµολογία δηλ. οι τόκοι που πρόκειται να εισπραχθούν για όλη τη διάρκεια ζωής της οµολογίας και το κεφάλαιο προεξοφληµένα µε το τρέχον επιτόκιο της αγοράς. Οµόλογα µε σταθερό επιτόκιο για κάθε τοκοφόρο περίοδο και για όλη τη διάρκεια µέχρι τη λήξη τους. Οµολογία η οποία διασφαλίζεται µε υποθήκη επί της ακίνητης περιουσίας, επί του εξοπλισµού ή επί κάθε άλλου περιουσιακού στοιχείου της εκδότριας εταιρίας ή εξασφαλίζεται από ενυπόθηκα δάνεια που εξυπηρετεί η εκδότρια τράπεζα (συνήθως τράπεζα που ειδικεύεται στην στεγαστική πίστη). άνειο προς µία εταιρία, το οποίο επιβεβαιώνεται από το αντίστοιχο αποδεικτικό κυριότητας. Τα αποδεικτικά κυριότητας είναι συνήθως µεταβιβάσιµα. Οµόλογο είναι ένας τίτλος, αποδεικτικός χρέους, που εκδίδεται από το ελληνικό δηµόσιο ή τράπεζες και αποτελεί ένα µέσο δανεισµού από το κοινό. Το οµόλογο είναι χρεόγραφο σταθερού εισοδήµατος και η απόδοσή του είναι ο τόκος. Κατά την έκδοση του οµολόγου η απόδοσή του είναι γνωστή και εκφράζεται από το επιτόκιο. Οµόρρυθµη Εταιρία είναι η εµπορική, προσωπική εταιρία µε νοµική προσωπικότητα, µε σκοπό τη 17

19 Ονοµαστικά αξιόγραφα Ονοµαστικές µετοχές Ονοµαστική αξία ή άρτιο (par value) Ονοµαστική αξία οµολογίας Ονοµαστική τιµή µετοχής (nominal value of a share) Ονοµαστικό επιτόκιο (nominal rate) Ονοµαστικό επιτόκιο οµολογίας διενέργεια εµπορικών πράξεων υπό εταιρική επωνυµία και της οποίας οι εταίροι ευθύνονται απεριόριστα και εις ολόκληρο απέναντι στους δανειστές. Αποκλειστικός δικαιούχος του ενσωµατωµένου στο αξιόγραφο δικαιώµατος είναι το κατονοµαζόµενο σε αυτό πρόσωπο. Ονοµαστικές καλούνται οι µετοχές για τις οποίες στα αρχεία του ΚΑΑ είναι καταγεγραµµένα τα πλήρη στοιχεία του κυρίου του τίτλου (όνοµα, επώνυµο, διεύθυνση, ΑΦΜ κλπ). Η εκδότρια εταιρία τηρεί µετοχολόγιο το οποίο ενηµερώνεται σε σταθερή βάση. Η αξία που αναγράφεται πάνω στο σώµα του τίτλου. Το 100% της ονοµαστικής του αξίας. Το βασικό ποσό στο οποίο ο εκδότης συµφωνεί να εξαργυρώσει τις οµολογίες του κατά τη λήξη τους. Είναι το ποσό που δανείζεται ο εκδότης της οµολογίας ανά τίτλο. Η αξία της µετοχής που εµφανίζεται στο αποδεικτικό κυριότητας µετοχής. Η ονοµαστική αξία είναι η αναγραφόµενη στον τίτλο της µετοχής τιµή. Προκύπτει κατά την πρώτη έκδοση των µετοχών διαιρώντας την αξία του µετοχικού κεφαλαίου της επιχείρησης µε τον αριθµό των µετοχών που αρχικά εξέδωσε. Η ονοµαστική αξία µπορεί να µεταβληθεί αργότερα µε αποφάσεις των αρµοδίων οργάνων της εταιρίας. Η τιµή έκδοσης της µετοχής µπορεί να είναι ίση ή µεγαλύτερη αλλά ποτέ µικρότερη από την ονοµαστική αξία της µετοχής. 1. Ονοµαστικό επιτόκιο ενός δανείου. Το επιτόκιο που έχει συνοµολογηθεί ή δηλωθεί. 2. Το ονοµαστικό επιτόκιο ενός χρεογράφου, το οποίο εγγυάται ο εκδότης του κατά την πρωτογενή διάθεσή του και το οποίο συνήθως αναγράφεται πάνω στο σώµα του τίτλου. Συνώνυµο του Face Value. Είναι το επιτόκιο που αναγράφεται στο σώµα της οµολογίας και το οποίο παραµένει αµετάβλητο διαχρονικά για τις οµολογίες σταθερού επιτοκίου. Το επιτόκιο συνήθως εκφράζεται σε ετήσια βάση και οι οµολογίες φέρουν προσαρτηµένα τα τοκοµερίδια, ένα για κάθε τοκοφόρο περίοδο. Στο τέλος κάθε τοκοφόρου περιόδου, ο κάτοχος της 18

20 Ονοµαστικό ή εγκεκριµένο µετοχικό κεφάλαιο (nominal / authorized share capital) Οργανικές απάνες (revenue expenditure) Ουσιαστική σηµασία (materiality) Παθητικό (liabilities) Παρούσα αξία (present Value PV) οµολογίας αποκόπτει το τοκοµερίδιο το οποίο εξαργυρώνεται από τον εκδότη της οµολογίας ή από την Τράπεζα µε την οποία συνεργάζεται. Η αξία του τοκοµεριδίου είναι ο τόκος ο οποίος είναι ίσος µε το αποτέλεσµα που προκύπτει όταν πολλαπλασιάσουµε την ονοµαστική αξία της οµολογίας µε το ονοµαστικό επιτόκιο. Το ανώτατο πλήθος µετοχών που µία εταιρία δικαιούται να εκδώσει, βάσει της Συστατικής Πράξης της. Το µετοχικό κεφάλαιο που αναλαµβάνεται είναι συχνά µικρότερο από το εγκεκριµένο µετοχικό κεφάλαιο. Το εγκεκριµένο µετοχικό κεφάλαιο (που λέγεται και ονοµαστικό µετοχικό κεφάλαιο) θέτει ένα όριο στο πλήθος των µετοχών που οι διευθυντές µπορούν να εκδίδουν. Το εγκεκριµένο µετοχικό κεφάλαιο µπορεί να αυξηθεί µετά από έγκριση των µετόχων. Λειτουργικές δαπάνες της επιχείρησης. Λογιστικός κανόνας που επιβάλλει να αναφέρονται στις οικονοµικές καταστάσεις όλα τα στοιχεία µεγέθους ικανού να επηρεάσουν ουσιαστικά την αξιολόγηση του κέρδους ή της καθαρής περιουσιακής θέσης. Περιλαµβάνει τις προς τρίτους υποχρεώσεις της επιχείρησης και τις απαιτήσεις των τρίτων από αυτή. Οι λογαριασµοί του παθητικού και των ιδίων κεφαλαίων αυξάνονται πιστούµενοι και µειώνονται χρεούµενοι. Η σηµερινή αξία µιας µελλοντικής καταβολής ή µιας σειράς πληρωµών προεξοφληµένη µε το κατάλληλο επιτόκιο. 1. Το ποσό που πρέπει να επενδυθεί σήµερα προς το συγκεκριµένο επιτόκιο για να σχηµατισθεί στο µέλλον ορισµένο κεφάλαιο. Η σηµερινή αξία µιας δεδοµένης και γνωστής µελλοντικής ροής εισοδήµατος µε βάση συγκεκριµένο επιτόκιο. Πρόβλεψη (provision) 2. H αξία προεξόφλησης ενός χρεογράφου ανεξάρτητα από την ονοµαστική του αξία που είναι µελλοντική. Κέρδος που δε διανέµεται αλλά παραµένει στην εταιρία, για να καλύψει ενδεχόµενες ή πιθανές µελλοντικές δεσµεύσεις ή ζηµίες που θα προέλθουν από τις δραστηριότητες της χρήσης. Για παράδειγµα πρόβλεψη για επισφαλή χρέη, για αντικατάσταση παγίων (πρόβλεψη απαξίωσης) ή 19

Σχέδιο λογαριασμών. Ομάδα 4: Καθαρή θέση

Σχέδιο λογαριασμών. Ομάδα 4: Καθαρή θέση Σχέδιο λογαριασμών Ομάδα 1: Ενσώματα και άυλα μη κυκλοφορούντα (πάγια) περιουσιακά στοιχεία Ομάδα 2: Αποθέματα Ομάδα 3: Χρηματοοικονομικά και λοιπά περιουσιακά στοιχεία Ομάδα 4: Καθαρή θέση Ομάδα 5: Υποχρεώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες

Διαβάστε περισσότερα

@ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

@ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ @ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ @Κωδικός ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1012 ALPHA EQUITY FUND @ΠΙΝΑΚΑΣ : ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ @ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ALPHA BANK 31.12.2005 @ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ Ισολογισμός. 1 Τι είναι ο Ισολογισμός Ισολογισμός είναι η λογιστική χρηματοοικονομική κατάσταση που παρουσιάζει συνοπτικά αλλά με σαφήνεια την περιουσιακή κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας.

Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας. 3 η ΟΜΑΔΑ Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας. Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις είναι αυτές που κατά το κλείσιμο

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική Ι. Ενότητα 7: Μετοχικοί τίτλοι. Ιωάννης Ταμπακούδης. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι

Χρηματοοικονομική Ι. Ενότητα 7: Μετοχικοί τίτλοι. Ιωάννης Ταμπακούδης. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι Χρηματοοικονομική Ι Ενότητα 7: Μετοχικοί τίτλοι Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥΣ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑ (SOLVENCY)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥΣ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑ (SOLVENCY) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑ (SOLVENCY) ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑ (SHORT TERM SOLVENCY) ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ (Liquidity) Kυκλοφοριακό Ενεργητικό

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές (Χαρακτηριστικά Αγορών Κεφαλαίου, Οργανωμένες Αγορές, Πρωτογενείς Αγορές). 1 β Πρωτογενείς αγορές είναι οι αγορές στις οποίες:

Αγορές (Χαρακτηριστικά Αγορών Κεφαλαίου, Οργανωμένες Αγορές, Πρωτογενείς Αγορές). 1 β Πρωτογενείς αγορές είναι οι αγορές στις οποίες: Αγορές (Χαρακτηριστικά Αγορών Κεφαλαίου, Οργανωμένες Αγορές, Πρωτογενείς Αγορές). 1 β Πρωτογενείς αγορές είναι οι αγορές στις οποίες: α Πραγματοποιούνται ειδικού τύπου συναλλαγές. β Γίνεται η έκδοση των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ιδάσκοντες: ΜΑΘΗΜΑ: Οικονοµικές, Εµπορικές και Παραγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής. Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση

Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής. Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση 1 Χρηματοοικονομική ανάλυση Χρηματοοικονομική Ανάλυση είναι η ανάλυση που σκοπός της είναι: ο προσδιορισμός των δυνατών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Α. Η χρηµατοοικονοµική επιστήµη εξετάζει: 1. Τον κόσµο των χρηµαταγορών,των κεφαλαιαγορών και των επιχειρήσεων 2. Θέµατα που περιλαµβάνουν τη χρονική αξία

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικό Σχέδιο: Βασικά στοιχεία λογιστικής ανάλυσης

Επιχειρηματικό Σχέδιο: Βασικά στοιχεία λογιστικής ανάλυσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 2ο ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Επιχειρηματικό Σχέδιο: Βασικά στοιχεία λογιστικής ανάλυσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π.

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Έννοια του ισολογισμού Ο ισολογισμός απεικονίζει τη χρηματοοικονομική κατάσταση της επιχείρησης μια δεδομένη χρονική στιγμή. Η χρηματοοικονομική κατάσταση μιας επιχείρησης αποτελείται από εξής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ Ο ΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ Ο ΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ Ο ΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ, 1999 Ο ΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΤΟΥΣ ΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 7 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 1.1 Γενικά για τις εταιρικές επιχειρήσεις... 15 1.2 Διάκριση των οικονομικών μονάδων... 17 1.2.1

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Εισαγωγικό σημείωμα... 11

Περιεχόμενα. Εισαγωγικό σημείωμα... 11 Περιεχόμενα Εισαγωγικό σημείωμα... 11 ΜΕΡΟΣ Α Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή... 15 1.1 Σκοπός της λογιστικής... 15 1.2 Κατηγορίες οικονομικών μονάδων... 16 1.2.1 Διάκριση των επιχειρήσεων... 16 1.3 Η δημιουργία της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ Δρ. Ιωάννης Ντόκας Ακαδημαϊκό Έτος 2016-2017 Κατάσταση Ταμειακών Ροών Αποτελεί μια από τις σημαντικότερες λογιστικές καταστάσεις. Παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις πηγές και τις

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο X. Χρηµατοοικονοµική Λογιστική & ιοίκηση Ισολογισµοί & Αποτελέσµατα Χρήσης

Κεφάλαιο X. Χρηµατοοικονοµική Λογιστική & ιοίκηση Ισολογισµοί & Αποτελέσµατα Χρήσης Οργάνωση Παραγωγής & ιοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Κοστολόγηση Επιχειρήσεων & Λήψη Αποφάσεων Κεφάλαιο X Χρηµατοοικονοµική Λογιστική & ιοίκηση Ισολογισµοί & Αποτελέσµατα Χρήσης Νικόλαος Α. Παναγιώτου 2005 ΕΜΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Ι ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές Ερωτήσεις. Ομολογιακά Δάνεια & Ομόλογα. Έκδοση 2.0 Αύγουστος 2016

Συχνές Ερωτήσεις. Ομολογιακά Δάνεια & Ομόλογα. Έκδοση 2.0 Αύγουστος 2016 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Συχνές Ερωτήσεις Ομολογιακά Δάνεια & Ομόλογα Έκδοση 2.0 Αύγουστος 2016 Σημαντική Σημείωση Το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η οικονομική μονάδα? Διακρίσεις οικονομικών μονάδων

Τι είναι η οικονομική μονάδα? Διακρίσεις οικονομικών μονάδων Τι είναι η οικονομική μονάδα? Οικονομική μονάδα αποτελεί κάθε οργανωμένη προσπάθεια για συγκρότηση περιουσίας για την παραγωγή και διάθεση οικονομικών αγαθών και υπηρεσιών με βάση τις βασικές αποδεκτές

Διαβάστε περισσότερα

(Πηγή: Χρηματοοικονομική λογιστική, ΕΑΠ Τόμος Α).

(Πηγή: Χρηματοοικονομική λογιστική, ΕΑΠ Τόμος Α). ΘΕΜΑ Α. Με τη βοήθεια των μεθόδων FIFO και LIFO προσδιορίζουμε το τρόπο με τον οποίο διακινούνται τα εμπορεύματα σε μία επιχείρηση. Σύμφωνα με τη πρώτη τα εμπορεύματα που εισέρχονται πρώτα στη αποθήκη

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές (Χαρακτηριστικά Αγορών Κεφαλαίου, Οργανωμένες Αγορές, Πρωτογενείς Αγορές). 1 β Πρωτογενείς αγορές είναι οι αγορές στις οποίες:

Αγορές (Χαρακτηριστικά Αγορών Κεφαλαίου, Οργανωμένες Αγορές, Πρωτογενείς Αγορές). 1 β Πρωτογενείς αγορές είναι οι αγορές στις οποίες: Αγορές (Χαρακτηριστικά Αγορών Κεφαλαίου, Οργανωμένες Αγορές, Πρωτογενείς Αγορές). 1 β Πρωτογενείς αγορές είναι οι αγορές στις οποίες: α Πραγματοποιούνται ειδικού τύπου συναλλαγές. β Γίνεται η έκδοση των

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006 SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 26 31 Μαρτίου 26 -Συνοπτικές ενδιάμεσες, εταιρικές και

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές (Χαρακτηριστικά Αγορών Κεφαλαίου, Οργανωμένες Αγορές, Πρωτογενείς Αγορές).

Αγορές (Χαρακτηριστικά Αγορών Κεφαλαίου, Οργανωμένες Αγορές, Πρωτογενείς Αγορές). Αγορές (Χαρακτηριστικά Αγορών Κεφαλαίου, Οργανωμένες Αγορές, Πρωτογενείς Αγορές). 1. Πρωτογενείς αγορές είναι οι αγορές στις οποίες: 1) Πραγματοποιούνται ειδικού τύπου συναλλαγές. 2) Γίνεται η έκδοση των

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Cytrustees Investment Public Company Limited. Συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2008

Cytrustees Investment Public Company Limited. Συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2008 Συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2008 Περιεχόµενα Συνοπτική κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων εξαµηνίας 2 Σελίδα Συνοπτικός ισολογισµός 3 Συνοπτική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Διάλεξη 5 ΧΡΗΜΑΤΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 1 από 35 Το εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΑΠ: ΕΟ 25 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ο ΘΕΜΑ) (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ)

ΕΑΠ: ΕΟ 25 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ο ΘΕΜΑ) (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ) ΕΑΠ: ΕΟ 25 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2005 2006 2 ο ΘΕΜΑ) (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ) Τα υπόλοιπα των λογαριασµών της εµπορικής επιχείρησης «ΧΤ Α.Ε.» στις 30.10.2005, είχαν ως εξής (τα ποσά σε ): Κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ Ο Ισολογισμός είναι η κύρια οικονομική κατάσταση που απεικονίζει, την περιουσίας μιας επιχείρησης σε μία συγκεκριμένη χρονική στιγμή (συνήθως 31/12

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ Ενότητα #5 Λογιστική Συμμετοχών και Χρεογράφων

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ Ενότητα #5 Λογιστική Συμμετοχών και Χρεογράφων ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ Ενότητα #5: Λογιστική Συμμετοχών και Χρεογράφων Δημήτρης Τζελέπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Σκοποί ενότητας Σκοπός της ενότητας είναι να παρουσιάσει

Διαβάστε περισσότερα

Στις επόμενες σελίδες που ακολουθούν, μπορείτε να δείτε:

Στις επόμενες σελίδες που ακολουθούν, μπορείτε να δείτε: Στις επόμενες σελίδες που ακολουθούν, μπορείτε να δείτε: ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΡΙΘΜΟ ΕΙΚΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ... 2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ... 3 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Μ.Ρ. Α.Ε.... 4 ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μετοχές (Μετοχικοί Τίτλοι, βασικά χαρακτηριστικά, δικαιώματα και υποχρεώσεις)

Μετοχές (Μετοχικοί Τίτλοι, βασικά χαρακτηριστικά, δικαιώματα και υποχρεώσεις) Μετοχές (Μετοχικοί Τίτλοι, βασικά χαρακτηριστικά, δικαιώματα και υποχρεώσεις) 1. «Ανοικτές πωλήσεις» (short sales), έχουμε όταν: 1) Πουλάμε μετοχές, που δε βρίσκονται στην κυριότητά μας. 2) Πουλάμε μετοχές,

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης

Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης Ακαδημαϊκό Έτος 2014 2015 Εξάμηνο 8 ο 4 η Διάλεξη: Χρηματοοικονομική ανάλυση & αριθμοδείκτες

Διαβάστε περισσότερα

Τι ενδιαφέρει τον ιδιώτη

Τι ενδιαφέρει τον ιδιώτη ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΠΜΣ «Επιστήµη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων» Οικονοµικά του Περιβάλλοντος και των Υδατικών Πόρων Αξιολόγηση επενδύσεων Τι ενδιαφέρει τον ιδιώτη Πόσα χρήµατα θα επενδύσω; Πότε

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδες Λογιστικού Σχεδίου ΟΜΑΔΑ 1 (ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ) : Περιλαμβάνει όλο το πάγιο ενεργητικό. Με τον όρο πάγιο ενεργητικό εννοούμε τα περιουσιακά στοιχεία που αποκτά η επιχείρηση με σκοπό να τα χρησιμοποιήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών στα ίδια κεφάλαια 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

Πραγματοποιείται με την κατάταξη των στοιχείων κατά κατηγορίες για μια σειρά ετών. Η σύγκριση των στοιχείων με παρελθόντα στοιχεία αυξάνει την

Πραγματοποιείται με την κατάταξη των στοιχείων κατά κατηγορίες για μια σειρά ετών. Η σύγκριση των στοιχείων με παρελθόντα στοιχεία αυξάνει την Πραγματοποιείται με την κατάταξη των στοιχείων κατά κατηγορίες για μια σειρά ετών. Η σύγκριση των στοιχείων με παρελθόντα στοιχεία αυξάνει την χρησιμότητα και εμφανίζει την φύση και τις τάσεις των τρεχουσών

Διαβάστε περισσότερα

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1.Αποτελέσµατα Χρήσεων 2002-2004 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002-2004 (ΣΕ 000 )* 2002 2003 2004 Κύκλος εργασιών -Βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΛΑΝΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΣΟΓΑΙΑ Α.Ε Κατάσταση χρηµατοοικονοµικής θέσης (Ισολογισµός) της της

ΜΠΛΑΝΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΣΟΓΑΙΑ Α.Ε Κατάσταση χρηµατοοικονοµικής θέσης (Ισολογισµός) της της Για την εταιρεία «ΜΠΛΑΝΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΣΟΓΑΙΑ Α.Ε.» παρουσιάζονται οι χρηµατοοικονοµικές της καταστάσεις για την περίοδο 1.1.2015-31.12.2015. Ετήσιες χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 371 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά - Ν. 2190/20 - Κ.Φ.Α.Σ. 7 -Οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1997 (Ποσά σε χιλιάδες ραχµές)

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1997 (Ποσά σε χιλιάδες ραχµές) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1997 (Ποσά σε χιλιάδες ραχµές) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ α. Ταµείο 36.501.667 30.898.743 α. Οψεως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΩΣΤΑ ΜΙΧΑΗΛΙ Η ΛΙΜΙΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΩΣΤΑ ΜΙΧΑΗΛΙ Η ΛΙΜΙΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΩΣΤΑ ΜΙΧΑΗΛΙ Η ΛΙΜΙΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Συνοπτικός λογαριασµός αποτελεσµάτων 1 Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00 ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002-11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2002-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική Εταιρειών. Ομόρρυθμη εταιρεία

Λογιστική Εταιρειών. Ομόρρυθμη εταιρεία Λογιστική Εταιρειών Ομόρρυθμη εταιρεία Ομόρρυθμος εταιρία Είναι ένωση δύο ή περισσότερων φυσικών προσώπων με σκοπό την από κοινού εμπορία με εμπορική επωνυμία και τα οποία ευθύνονται εξ ολοκλήρου, προσωπικά,

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμοδείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων 7 φ

Αριθμοδείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων 7 φ Αριθμοδείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων 7 φ Προκειμένου να εξετάσουμε την οικονομική κατάσταση μίας οικονομικής μονάδας σε μακροχρόνια κλίμακα θα πρέπει να αναλύσουμε την διάρθρωση των κεφαλαίων της. Λέγοντας

Διαβάστε περισσότερα

LAMDA ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε 51347/01/Β/02/171 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

LAMDA ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε 51347/01/Β/02/171 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ LAMDA ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε 51347/01/Β/02/171 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.2004-31.12.2004

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A Ε ΡΑ: POPESTI-LEORDENI, ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως Σελίδα 1 από 6 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

1. Στοιχεία Ισολογισµού Εταιρείας της 31 Μαρτίου ΣTOIXEIA IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά εκφρασµένα σε ευρώ) Ε Ν Ε Ρ Γ Η T Ι Κ Ο Πάγια

1. Στοιχεία Ισολογισµού Εταιρείας της 31 Μαρτίου ΣTOIXEIA IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά εκφρασµένα σε ευρώ) Ε Ν Ε Ρ Γ Η T Ι Κ Ο Πάγια ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ .Λ.Π. 1 1 ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Όµιλος ΧΨΩ Ισολογισµός την 31η εκεµβρίου 20Χ2 ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 20Χ2 20Χ1 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώµατες ακινητοποιήσεις Χ Χ Υπεραξία Χ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ THN. 30 Σεπτεμβρίου 2006

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ THN. 30 Σεπτεμβρίου 2006 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ THN 30 Σεπτεμβρίου 2006 Γενική Τράπεζα της Ελλάδος Μεσογείων 109 111 Αθήνα 115 26 AMAE 6073/06/B/86/12 www.geniki.gr Τηλ: +30 210

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική & Χρηματοοικονομικά

Λογιστική & Χρηματοοικονομικά ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Λογιστική & Χρηματοοικονομικά Δημήτριος Αγγελόπουλος, Υποψήφιος Διδάκτωρ ΕΜΠ Ιωάννης Ψαρράς, Καθηγητής ΕΜΠ Παίγνια Αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική IV (Μηχανογραφημένη Λογιστική) Εργασίες προετοιμασίας τέλους χρήσης

Λογιστική IV (Μηχανογραφημένη Λογιστική) Εργασίες προετοιμασίας τέλους χρήσης Λογιστική IV (Μηχανογραφημένη Λογιστική) Εργασίες προετοιμασίας τέλους χρήσης Εργασίες Προετοιμασίας Τέλους Χρήσης Οι απαραίτητες εργασίες που απαιτούνται να γίνουν από το λογιστήριο της επιχείρησης για

Διαβάστε περισσότερα

- - Λοιπά άυλα 0,01 0,01 Σύνολο 0,01 0,01

- - Λοιπά άυλα 0,01 0,01 Σύνολο 0,01 0,01 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Ε. Ε. ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ Α.Ε. ΑΦΜ: 094055139, ΓΕΜΗ:122055948000 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31.12.2015 2015 2014 Mη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) 403 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική Εταιρειών. Περί εταιρειών

Λογιστική Εταιρειών. Περί εταιρειών Λογιστική Εταιρειών Περί εταιρειών Εταιρείες Εταιρική επιχείρηση δημιουργείται όταν συμπράττουν δύο ή περισσότερα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, με σκοπό την επίτευξη κοινού αποτελέσματος. Το αποτέλεσμα επιτυγχάνεται

Διαβάστε περισσότερα

Πηγές χρηματοδότησης. Κατανομή χρηματικών πόρων

Πηγές χρηματοδότησης. Κατανομή χρηματικών πόρων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Ενότητα: ΧΡΗΜΑΤΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Αντικείμενο της ΧΛ Πηγές από τις οποίες θα αντληθούν τα απαιτούμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2004

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2004 Αθήνα, 5 Αυγούστου, 2004 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2004 υναµική αύξηση χορηγήσεων κατά 25% 1 είκτης Κόστους / Εσόδων στο 49% Αύξηση Καθαρών Κερδών κατά 54% σε 179 εκ. Το Α Εξάµηνο του 2004 η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης Συνολικών Εσόδων της χρήσης που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2012 2. Στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης της 31 ης Δεκεμβρίου 2012 3. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ Βασικές Γνώσεις Διαχείρισης Μικρής Οικονομικής Μονάδας ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ Βασικές Αρχές - Παραδοχές Οικονομικές Καταστάσεις Ταμιακή Διαχείριση Νεκρό Σημείο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 6.9.2014 L 267/9 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 3ης Ιουνίου 2014 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2013/23 σχετικά με τη στατιστική δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Τίτλος Μαθήματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δρ. ΑΘΙΑΝΟΣ Καθηγητής ΣΕΡΡΕΣ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Ι ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθηµα: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΤΑΜΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ / ΤΑΜΕΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ» ΚΑΙ ΤΗΣ «ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ» ΓΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ Η «Λογιστική Κατάσταση για

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005

ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005 ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005 1 Περιεχόµενα 1 Στοιχεία κατάστασης αποτελεσµάτων περιόδου 2 Στοιχεία ισολογισµού 3 Στοιχεία κατάστασης µεταβολών καθαρής

Διαβάστε περισσότερα

TEI ΑΜΘ Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

TEI ΑΜΘ Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής TEI ΑΜΘ Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής 1 Μάθημα: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα-Σχέδια 5 η εισήγηση Διδάσκων: Αθανάσιος Μανδήλας smand@teiemt.gr Χρηματοοικονομικά και Λοιπά Περιουσιακά Στοιχεία 2 Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΦορολόγησηΜερισµάτων & Υπεραξίας Οµιλήτρια: Μαίρη Καραγιάννη Μιχαλοπούλου Tax Partner 15 Σεπτεµβρίου 2008 Φορολόγηση µερισµάτων Σχέδιο νόµου Page 1 Μερίσµατα ηµεδαπής Α.Ε. σε ηµεδαπά φυσικά πρόσωπα Παρακράτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσµατα 2002 Αθήνα, 20/2/2003 Από την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ανακοινώθηκαν σήµερα τα αποτελέσµατα του 2002, που έχουν ως ακολούθως: Τα προ φόρων κέρδη του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ Σύµφωνα µε το Άρθρο 292, Παράγραφος 4 του Κανονισµού ΧΑΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ: ΜΕΓΕΘΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2005 Το 2005, όπως η ιοίκηση της Τράπεζας είχε ανακοινώσει και

Διαβάστε περισσότερα

Κατόπιν των ανωτέρω, ο πρόεδρος προτείνει την έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων της 31/12/2009 και των αποτελεσµάτων της χρήσης αυτής.

Κατόπιν των ανωτέρω, ο πρόεδρος προτείνει την έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων της 31/12/2009 και των αποτελεσµάτων της χρήσης αυτής. -ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 11ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Απαιτήσεις (ΔΛΠ 39) Διδάσκων: Δρ. Γεώργιος Α. Παπαναστασόπουλος Εισαγωγή Οι απαιτήσεις είναι βασικά αντικείμενο του: ΔΛΠ 39 «Χρηματοπιστωτικά Μέσα: Αναγνώριση και Επιμέτρηση» (Financial

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΕΔΡΑ: ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 56 ΑΘΗΝΑ Αρ.Μ.Α.Ε 1027/01/Β/86/1028 ΑΡ. ΓΕΜΗ: 000259801000 ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Κέρδη µετά από φόρους (εκατ ευρώ)

Κέρδη µετά από φόρους (εκατ ευρώ) 0,40 Κέρδη ανά µετοχή, µετά από φόρους +11,0% 0,36 ΑΥΞΗΣΗ 11,0% ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡ ΩΝ ΤΟ 2002 ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τα προ φόρων κέρδη του Οµίλου το 2002 διαµορφώθηκαν σε 115,1 εκατ ευρώ, έναντι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΛΙΑ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ» της 12 Ιουλίου 2017

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΛΙΑ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ» της 12 Ιουλίου 2017 ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΛΙΑ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ» της 12 Ιουλίου 2017 Στη Θεσσαλονίκη σήμερα την 12 η Ιουλίου 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 συνήλθε στα

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Χρηματοοικονομικές έννοιες

Βασικές Χρηματοοικονομικές έννοιες Βασικές Χρηματοοικονομικές έννοιες 1 Περιεχόμενα Χρηματοπιστωτικό σύστημα Αγορές Χρήματος Χρηματοοικονομική Διοίκηση Μακροπρόθεσμο χρέος 2 Το χρηματοπιστωτικό σύστημα Οι μονάδες οι οποίες έχουν τρέχουσες

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013 Ρ Α Φ Η Κ Ο Υ Ρ Τ Ι Ν Ω Ν Μ Ε Τ Α Π Ο Ι Η Σ Η Υ Φ Α Σ Μ Α Τ Ω Ν Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12 31/12/2013 Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012 Αξία Αναπόσβεστη Αξία

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ Δημήτριος Βασιλείου Καθηγητής Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου Νικόλαος Ηρειώτης Αναπληρωτής Καθηγητής Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 1 Χρηματοοικονομική Διοίκηση Θεωρία και Πρακτική Δημήτριος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΘΗΝΑΙ

ΙΟΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΘΗΝΑΙ ΙΟΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΟΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΘΗΝΑΙ ΜΑΪΟΣ 2015 ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005. Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε µια συνοπτική ενηµέρωση, για

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική ΙΙ. Υποχρεώσεις. Ν. Ηρειώτης Δ. Μπάλιος Β. Ναούμ. Ν. Ηρειώτης Δ. Μπάλιος Β. Ναούμ

Λογιστική ΙΙ. Υποχρεώσεις. Ν. Ηρειώτης Δ. Μπάλιος Β. Ναούμ. Ν. Ηρειώτης Δ. Μπάλιος Β. Ναούμ Λογιστική ΙΙ Υποχρεώσεις Τι θα δούμε σε αυτή την ενότητα Την έννοια της υποχρέωσης Πως διακρίνονται οι υποχρεώσεις Λογαριασμούς υποχρεώσεων Παραδείγματα βάσει Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων Η έννοια της

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Χρηματοοικονομική Λογιστική Ι

Μάθημα: Χρηματοοικονομική Λογιστική Ι TEI Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Μάθημα: Χρηματοοικονομική Λογιστική Ι 2 η Εισήγηση Διδάσκων: Αθανάσιος Μανδήλας smand@teiemt.gr 1 Εισαγωγή Κατάταξη στοιχείων στο

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική Ι. Ενότητα 9: Αποτίμηση κοινών μετοχών. Ιωάννης Ταμπακούδης. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι

Χρηματοοικονομική Ι. Ενότητα 9: Αποτίμηση κοινών μετοχών. Ιωάννης Ταμπακούδης. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι Χρηματοοικονομική Ι Ενότητα 9: Αποτίμηση κοινών μετοχών Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Κόστος κεφαλαίου κόστος ευκαιρίας των κεφαλαίων Υποθέσεις υπολογισμού Στάδια υπολογισμού Πηγές χρηματοδότησης (κεφαλαίου)

ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Κόστος κεφαλαίου κόστος ευκαιρίας των κεφαλαίων Υποθέσεις υπολογισμού Στάδια υπολογισμού Πηγές χρηματοδότησης (κεφαλαίου) ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Κόστος κεφαλαίου Ορισμός: είναι το κόστος ευκαιρίας των κεφαλαίων που έχουν όλοι οι επενδυτές της εταιρείας (μέτοχοι και δανειστές) Κόστος ευκαιρίας: είναι η απόδοση της καλύτερης εναλλακτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου, 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αύξηση µεριδίου αγοράς κατά 1% στις Καταθέσεις και τις Χορηγήσεις Οργανικά Κέρδη 1 263 εκατ. (+7%) - Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

Τελική ή μέλλουσα αξία (future value) ή τελικό κεφάλαιο

Τελική ή μέλλουσα αξία (future value) ή τελικό κεφάλαιο Όρος Τελική ή μέλλουσα αξία (future value) ή τελικό κεφάλαιο Απλός τόκος Έτος πολιτικό Έτος εμπορικό Έτος μικτό Τοκάριθμος Είδη καταθέσεων Συναλλαγματική Γραμμάτιο σε διαταγή Ονομαστική αξία Παρούσα αξία

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας

Κύριοι Μέτοχοι, Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΟΤΟΥ Α.Ε.» ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιχείρηση που έχει στην κατοχή της ένα γραμμάτιο προς είσπραξη μπορεί να το εκμεταλλευτεί ποικιλοτρόπως:

Η επιχείρηση που έχει στην κατοχή της ένα γραμμάτιο προς είσπραξη μπορεί να το εκμεταλλευτεί ποικιλοτρόπως: Η Λογιστική των γραμματίων Α- Γραμμάτια εισπρακτέα Κάθε επιχείρηση φέρει στο χαρτοφυλάκιο της γραμμάτια ή συναλλάσσεται με αυτά. Ειδικότερα για τα «γραμμάτια εισπρακτέα» κάθε επιχείρηση τηρεί ένα λογαριασμό

Διαβάστε περισσότερα

Αγορά Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Ξέρετε ότι ; Φεβρουάριος 2014. Athens Exchange

Αγορά Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Ξέρετε ότι ; Φεβρουάριος 2014. Athens Exchange Αγορά Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών Ξέρετε ότι ; Athens Exchange Φεβρουάριος 2014 τα πρώτα ομόλογα διαπραγματεύθηκαν στο ΧΑ πριν από 134 χρόνια Στο πρώτο Δελτίο Τιμών που δημοσιεύθηκε στις 12 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Ε.)

ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Ε.) ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Ε.) Έννοια και χαρακτηριστικά της Ο.Ε. Σύσταση της Ο.Ε., διατυπώσεις Αντικείμενο της λογιστικής εισφοράς, βασικές λογιστικές εγγραφές, σύσταση της Ο.Ε. Η λογιστική παρακολούθηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΗΛΕΙΑΣ Ι.Κ.Ε.

ΠΡΟΤΥΠΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΗΛΕΙΑΣ Ι.Κ.Ε. ΠΡΟΤΥΠΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΗΛΕΙΑΣ, ΦΟΛΟΗ Ι.Κ.Ε. 800499736 - ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΑΜ. Ε. 27908 ΠΡΟΤΥΠΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΗΛΕΙΑΣ Ι.Κ.Ε. Ισολογισμός της 31/12/2013, 1Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 14/06/2013-31/12/2013 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛ. ΕΠΙΧ.ΚΑΙ ΑΝΑΛ/ΚΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : INTERNATIONAL LIFE AEAZ ΑΡ.Μ.Α.Ε : 25125/05/B/91/25

Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛ. ΕΠΙΧ.ΚΑΙ ΑΝΑΛ/ΚΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : INTERNATIONAL LIFE AEAZ ΑΡ.Μ.Α.Ε : 25125/05/B/91/25 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : INTERNATIONAL LIFE AEAZ ΑΡ.Μ.Α.Ε : 25125/05/B/91/25 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ INTERNATIONAL LIFE AEAZ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 30/06/2008 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Συνοπτική Ενοποιημένη Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων 1 Συνοπτική Ενοποιημένη Κατάσταση Συνολικών Εσόδων 2 Συνοπτική Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ ΤΥΠΟΥ MULTIPLE CHOISE ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ Μόνο μία απάντηση είναι σωστή Συντάκτης: Ρηγούτσος Παναγιώτης 1. Ποιο από τα ακόλουθα

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Α.Α.Δράκος,Αναπλ.Καθηγητής Χρηµατοδοτικής Διοίκησης Δρ. Β. Γ. Μπαµπαλός, ΠΔ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1

Δρ. Α.Α.Δράκος,Αναπλ.Καθηγητής Χρηµατοδοτικής Διοίκησης Δρ. Β. Γ. Μπαµπαλός, ΠΔ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Δρ. Α.Α.Δράκος,Αναπλ.Καθηγητής Χρηµατοδοτικής Διοίκησης Δρ. Β. Γ. Μπαµπαλός, ΠΔ 47 216-217 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σας δίνονται τα υπόλοιπα διάφορων λογαριασµών από το ισοζύγιο της εµπορικής εταιρείας Κίτρινο Κύπελλο Α.Ε την 31/12/2010.

Σας δίνονται τα υπόλοιπα διάφορων λογαριασµών από το ισοζύγιο της εµπορικής εταιρείας Κίτρινο Κύπελλο Α.Ε την 31/12/2010. ΆΣΚΗΣΗ 1 η : Άσκηση προσδιορισµού γενικής εκµετάλλευσης Σας δίνονται τα υπόλοιπα διάφορων λογαριασµών από το ισοζύγιο της εµπορικής εταιρείας Κίτρινο Κύπελλο Α.Ε την 31/12/2010. 60.00 Αµοιβές έµµισθου

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να δημοσιεύουν τις παρακάτω καταστάσεις:

Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να δημοσιεύουν τις παρακάτω καταστάσεις: Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να δημοσιεύουν τις παρακάτω καταστάσεις: Ισολογισμό ή κατάσταση χρηματοικονομικής θέσης Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης ή κατάσταση εισοδήματος Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα