Προσομοίωση και Logistics Μελέτη Εναλλακτικών Σεναρίων Λειτουργίας Κέντρου ιανομής

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Προσομοίωση και Logistics Μελέτη Εναλλακτικών Σεναρίων Λειτουργίας Κέντρου ιανομής"

Transcript

1 Προσομοίωση και Logistics Μελέτη Εναλλακτικών Σεναρίων Λειτουργίας Κέντρου ιανομής 1 Λαμπροπούλου Ασημίνα - Ελένη, 2 Πόνης Τ. Σταύρος 1,2 Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης και Επιχειρησιακής Έρευνας, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Ελλάδα 1 2 Περίληψη Η μελέτη της βιβλιογραφίας καταδεικνύει το γεγονός πως η προσομοίωση επιχειρηματικών συστημάτων και διαδικασιών κερδίζει ολοένα και περισσότερο έδαφος ανάμεσα στις μεθόδους υποστήριξης αποφάσεων του σύγχρονου στελέχους διοίκησης. Ειδικότερα δε, στην ευρύτερη περιοχή των logistics, η προσομοίωση αποτελεί ένα, αποδεδειγμένα πολύ χρήσιμο, εργαλείο που επιτρέπει την in-vitro δοκιμαστική λειτουργία των συστημάτων εφοδιασμού και την εκτίμηση της απόδοσης τους υπό διαφορετικές συνθήκες παραγωγικής λειτουργίας. Στην παρούσα εργασία, και αφού προηγηθεί βιβλιογραφική επισκόπηση των υφιστάμενων ερευνητικών προσπαθειών σε θέματα προσομοίωσης στα σύγχρονα logistics, παρουσιάζεται παράδειγμα χρήσης ενός από τα καλύτερα και ευρέως διαδεδομένα πακέτα λογισμικού προσομοίωσης διαδικασιών logistics της παγκόσμιας αγοράς. Στο ειδικά διαμορφωμένα περιβάλλον του λογισμικού αναπτύσσεται, ελέγχεται και εκτελείται το μοντέλο προσομοίωσης μεγάλου κέντρου διανομής στην υφιστάμενη κατάσταση λειτουργίας. Αφού καταγραφούν τα αποτελέσματα της προσομοίωσης του βασικού σεναρίου, εξετάζονται τρία εναλλακτικά σενάρια λειτουργίας, με βασικό άξονα την τροποποίηση του αριθμού των διαθέσιμων επανδρωμένων περονοφόρων του κέντρου. Τέλος, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της προσομοίωσης στο σύνολο τους και γίνεται αξιολόγηση και σύγκριση των σεναρίων με τη βοήθεια δεικτών απόδοσης, διαγραμμάτων, αναφορών και συγκριτικών πινάκων. Λέξεις κλειδιά: ιοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας, Logistics, Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων, Προσομοίωση Επιχειρηματικών ιαδικασιών, Κέντρο ιανομής. 1. Εισαγωγή Η μελέτη της σύγχρονης βιβλιογραφίας καταδεικνύει το γεγονός πως παρόλο που οι καταγεγραμμένες ερευνητικές προσπάθειες χρήσης του εργαλείου της προσομοίωσης στην ευρύτερη περιοχή των logistics είναι πολλές, στην πλειοψηφία τους δεν επικεντρώνονται στη μελέτη της λειτουργίας αποθηκών και κέντρων διανομής, η οποία επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό την απόδοση όλου του εφοδιαστικού συστήματος.

2 Η λειτουργία αυτών των εγκαταστάσεων μπορεί σε γενικές γραμμές να διακριθεί σε δύο βασικές διαδικασίες, την αποθήκευση (storage) και τη συλλογή (picking) των προς αποστολή παραγγελιών. Τα εισερχόμενα προϊόντα προερχόμενα είτε από συνεργαζόμενες επιχειρήσεις είτε, εσωτερικά, από το τμήμα παραγωγής, παραλαμβάνονται, ταξινομούνται και αποθηκεύονται. Στην άλλη άκρη του αποθηκευτικού συστήματος και βάση των παραγγελιών που η επιχείρηση έχει στα χέρια της, τα εξερχόμενα προϊόντα συλλέγονται και μεταφέρονται στις αποβάθρες αποστολής προς συσκευασία, φόρτωση και διανομή. Σε αυτό το φαινομενικά απλό σύστημα, εφαρμόζονται μια σειρά από στρατηγικές/πολιτικές που αφορούν τόσο την αποθήκευση όσο και τη συλλογή των παραγγελιών, όπως φαίνεται στον Πίνακα 1. Οι στρατηγικές αυτές, πολλές φορές εφαρμόζονται συνδυαστικά, ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες της επιχείρησης. Πίνακας 1. Στρατηγικές Αποθήκευσης / Συλλογής Παραγγελιών Στρατηγική Αποθήκευση εσμευμένη Αποθήκευση Τυχαία αποθήκευση Αποθήκευση στην πρώτη κενή θέση Αποθήκευση με βάση κατηγορίες προϊόντων Στρατηγική ιακριτή Συλλογή Συλλογή σε ομάδες (batch) Συλλογή σε Ζώνες (zones) Το προϊόν αποθηκεύεται σε σταθερή θέση μέσα στην αποθήκη. Τυχαία επιλογή θέσης αποθήκευσης ανάμεσα στις κενές, με ίση πιθανότητα. Αποθήκευση προϊόντος στην πρώτη κενή θέση που γίνεται αντιληπτή ή υποδεικνύεται στον εργαζόμενο. Σε κάθε κατηγορία ανατίθεται μια περιοχή της αποθήκης. Η τοποθέτηση των προϊόντων μέσα σε κάθε περιοχή γίνεται συνήθως τυχαία. Συλλογή Ο εργαζόμενος (picker) συλλέγει μια παραγγελία, γραμμήγραμμή (line order) Ο εργαζόμενος (picker) είναι υπεύθυνος για τη συλλογή μιας ομάδας παραγγελιών (order batch) σε ένα δρομολόγιο picking (picking tour) Ο εργαζόμενος (picker) συλλέγει αποκλειστικά τα line items εκείνα που βρίσκονται στη ζώνη συλλογής που εκ των προτέρων του έχει ανατεθεί Η διοίκηση και λειτουργία ενός αποθηκευτικού συστήματος είναι μια πολύπλοκη διαδικασία. Ακόμα και μετά την επιλογή μιας βασικής στρατηγικής, οι αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν είναι πολλές και σύνθετες. Ποιος αποθηκευτικός εξοπλισμός είναι ο κατάλληλος; Είναι αναγκαία η υποστήριξη της αποθηκευτικής λειτουργίας με μηχανολογικό εξοπλισμό, π.χ. περονοφόρα, ιμάντες μεταφοράς κ.α.; Πώς θα υποστηριχτεί πληροφοριακά το κύκλωμα; Ο απώτερος στόχος δεν είναι άλλος από την ομαλοποίηση της λειτουργίας του αποθηκευτικού συστήματος και η αποδοτική και γρήγορη

3 απόκριση του στις ανάγκες του εφοδιαστικού κυκλώματος, τόσο αυτών που προέρχονται από τη μεριά του προμηθευτή (upstream/ buy-side), όσο και αυτών που προέρχονται από τη μεριά του πελάτη (downstream/ sell-side). Το άρθρο αυτό, έχει σαν στόχο την ανάδειξη της προσομοίωσης ως ένα χρήσιμο εργαλείο για την υποστήριξη των αποφάσεων διοίκησης αποθηκών και κέντρων διανομής. Ειδικότερα, το εργαλείο προσομοίωσης χρησιμοποιείται για τη μοντελοποίηση των εγκαταστάσεων αποθηκευτικού κέντρου, την απεικόνιση της δυναμικής του λειτουργίας μέσα στο χρόνο, την εκπόνηση εναλλακτικών σεναρίων λειτουργίας και τέλος την υποστήριξη της απόφασης για τη στελέχωση της αποθήκης και την επένδυση σε μηχανολογικό εξοπλισμό (περονοφόρα). Στην αμέσως επόμενη ενότητα γίνεται μια σύντομη αναφορά στη σχετική βιβλιογραφία που ακολουθείται από την παρουσίαση της μελέτης περίπτωσης και τα συμπεράσματα που προκύπτουν από αυτή. 2. Σύντομη Βιβλιογραφική Επισκόπηση Η χρήση της προσομοίωσης για την επίλυση προβλημάτων που ανήκουν στην περιοχή της διοίκησης της εφοδιαστικής αλυσίδας και των logistics είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη τα τελευταία χρόνια. Σημαντικοί παράγοντες στην αύξηση των ερευνητικών προσπαθειών ήταν η βελτίωση των δυνατοτήτων των υπολογιστικών συστημάτων και η μείωση του κόστους κτήσης τους, που οδήγησαν στη μεγαλύτερη διάδοση των λύσεων λογισμικού προσομοίωσης ανάμεσα στις επιχειρήσεις μικρού και μεσαίου μεγέθους αλλά και στην εμφάνιση νέων επιχειρήσεων λογισμικού που προσφέρουν τέτοιες εφαρμογές. Στον Πίνακα 2 παρουσιάζονται μια σειρά από ενδεικτικές ερευνητικές προσπάθειες των τελευταίων δέκα ετών με επίκεντρο τη χρήση της προσομοίωσης στην περιοχή της διοίκησης της εφοδιαστικής αλυσίδας και των logistics. Αναμφίβολα, η μελέτη της βιβλιογραφίας καταδεικνύει την ύπαρξη ενός μεγάλου αριθμού ερευνητικών προσπαθειών στο πεδίο εφαρμογής της προσομοίωσης σε ένα μεγάλο εύρος προβλημάτων διοίκησης της εφοδιαστικής αλυσίδας. Ταυτόχρονα όμως, αναδεικνύει την έλλειψη παρόμοιων προσπαθειών στο νευραλγικό και κρίσιμο κομμάτι της διοίκησης αποθηκευτικών κέντρων και κέντρων διανομής, των οποίων η απόδοση είναι σε θέση να επηρεάσει αρνητικά ή θετικά την απόδοση του συνόλου του εφοδιαστικού κυκλώματος. Από τις μελέτες που εντοπίσθηκαν από τη βιβλιογραφική έρευνα των συγγραφέων του άρθρου, διακρίνουμε τις πιο πρόσφατες, όπως αυτές των Gagliardi et al. (2007), Gopakumar et al. (2008) και Ma et al. (2011) με την τελευταία δε, να παρουσιάζει σημαντικό ενδιαφέρον καθώς, όπως και η παρούσα εργασία, κάνει χρήση του λογισμικού Flexsim για την υποστήριξη των αποφάσεων που οδηγούν στη βελτιστοποίηση της διαδικασίας συλλογής σε μεγάλο κέντρο διανομής.

4 Πίνακας 2. Προσομοίωση και ιοίκηση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας Συγγραφείς Αντικείμενο Έρευνας Chan and Chan (2005) Ko et al. (2006) Kara et al. (2006) Schwartz et al. (2007) Persson and Araldi (2009) Wanhphanich et al. (2010) Chan & Zhang (2011) Μελέτη προσομοίωσης λειτουργίας και απόδοσης πάνω σε πέντε από τα επικρατέστερα μοντέλα διοίκησης της εφοδιαστικής αλυσίδας με τη χρήση του λογισμικού SIMPROCESS. Ανάπτυξη ενός υβριδικού μοντέλου προσομοίωσης και βελτιστοποίησης για την υποστήριξη του σχεδιασμού ενός δικτύου 3PL. Ανάπτυξη μοντέλου προσομοίωσης δικτύου reverse logistics για τη συλλογή προς ανακύκλωση ηλεκτρικών συσκευών σε μεγάλο αστικό κέντρο. Ανάπτυξη πλαισίου προσομοίωσης για την υποστήριξη της διοίκησης αποθεμάτων σε εφοδιαστικές αλυσίδες με αβεβαιότητα προμηθειών και ζήτησης. Ανάπτυξη ενός δυναμικού εργαλείου ανάλυσης εφοδιαστικής αλυσίδας μέσα από την ολοκλήρωση του λογισμικού προσομοίωσης ARENA και του μοντέλου SCOR. Ανάπτυξη προσέγγισης με βάση την προσομοίωση για την ποσοτικοποίηση και τη μείωση των επιπτώσεων του φαινομένου του μαστιγίου (bullwhip effect). Χρήση της προσομοίωσης για την εκτίμηση των αποτελεσμάτων της συνεργατικής διοίκησης μεταφορικού έργου στην απόδοση της εφοδιαστικής αλυσίδας. 3. Μελέτη Περίπτωσης Το λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε για τις ανάγκες αυτής της μελέτης είναι το Flexsim, της Flexsim Software Products Inc. στην έκδοση Το λογισμικό αυτό είναι ένα ισχυρό εργαλείο μοντελοποίησης και σχεδιασμού πραγματικών επιχειρησιακών συστημάτων και προσφέρει σημαντικές δυνατότητες για την ανάλυση, οπτικοποίηση με τρισδιάστατη ρεαλιστική γραφική απεικόνιση και προσομοίωση των διαδικασιών τους σε εργαστηριακό περιβάλλον. Το λογισμικό Flexsim, εξειδικεύεται στις διαδικασίες logistics προσφέροντας λύσεις με τη μορφή πρόσθετων προγραμμάτων (add-on modules), όπως τa Flexsim Material Handling και Flexsim Packaging. 3.1 Λειτουργικά εδομένα του Κέντρου ιανομής (Κ ) Το Κ έχει διαστάσεις 90,9m x 61,9m. Το εμβαδό του είναι 5626,71 m 2. Μπροστά από τον αποθηκευτικό χώρο βρίσκεται το τμήμα παραλαβών - αποστολών, μήκους 90,9m και πλάτους 17m. Μέρος αυτού του χώρου χρησιμοποιείται για τη σύνθεση των παραγγελιών. Στο τμήμα σύνθεσης

5 παραγγελιών οδηγούνται παλέτες ύψους 170 cm και 105 cm οι οποίες σπάνε σε κιβώτια. Στη συνέχεια, ανάλογα με τη σύνθεση της κάθε παραγγελίας δημιουργούνται νέες παλέτες ύψους 170 cm οι οποίες περιέχουν 12 κιβώτια διαφορετικών κωδικών. Έτσι σε αυτό το τμήμα οδηγούνται παλέτες κωδικών που η ζήτησή τους περιορίζεται σε λίγα μόνο κιβώτια και όχι σε ολόκληρη την παλέτα. Τα κιβώτια που δεν προορίζονται για αποστολή αποθηκεύονται σε θυρίδες. Μπροστά από το τμήμα των παραλαβών - αποστολών υπάρχουν ράμπες για την εκφόρτωση και τη φόρτωση των φορτηγών πλάτους 4 m η κάθε μία. Υπάρχουν 10 ράμπες εκφόρτωσης και 5 ράμπες φόρτωσης. Στο Σχήμα 1, φαίνεται η κάτοψη του Κ με τη βοήθεια του σχεδιαστικού εργαλείου Autocad. Για καλύτερη ροή των προϊόντων η αποθήκη έχει λόγο διαστάσεων 2:1. Σχήμα 1. Κάτοψη του Κ Το κέντρο διανομής χρησιμοποιείται για την αποθήκευση παλετών και στη συνέχεια για σύνθεση παραγγελιών και την αποστολή τους σε πελάτες. Το μίγμα των διαθέσιμων θέσεων για παλέτες και θυρίδες, φαίνεται στον Πίνακα 3. Η διακίνηση των παλετών στην αποθήκη γίνεται με περονοφόρα. Οι θέσεις των θυρίδων είναι ισόγειες για να μπορεί να γίνεται η διακίνηση των προϊόντων χειροκίνητα από μεταφορείς και όχι από περονοφόρα. Πίνακας 3. Κέντρο ιανομής Αριθμός Παλετοθέσεων και Θυρίδων Είδος θέσης ιαστάσεις Αριθμός θέσεων Παλέτες τύπου Α 80x120x195 cm 1428 Παλέτες τύπου Β 80x120x170 cm 2738 Παλέτες τύπου C 80x120x105 cm 3026 Θυρίδες 80x120x195 cm 3716

6 Το Κ χειρίζεται 310 κωδικούς που διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες (Α,Β και C) ανάλογα με το μέγεθος της παλέτας διακίνησης (βλ. Πίνακα 2) και πραγματοποιεί, κατά μέσο όρο, 20 παραλαβές την ημέρα και 6 αποστολές. Η άφιξη των φορτηγών παραλαβών είναι γνωστή από την προηγούμενη ημέρα, έχει δε γίνει η παραδοχή πως η επιχείρηση λειτουργεί μόνο με το μοντέλο FTL (Full Truck Load), η δε χωρητικότητα των φορτηγών είναι και αυτή δεδομένη. Το ίδιο συμβαίνει και με τα φορτηγά διανομής, τα οποία όμως έχουν μικρότερη χωρητικότητα ομικά Στοιχεία του Μοντέλου του Κέντρου ιανομής (Κ ) Τα αντικείμενα του λογισμικού (objects) που έχουν χρησιμοποιηθεί για τη μοντελοποίηση του Κ είναι πηγές, ουρές αναμονής, ράφια, επεξεργαστές, μεταφορείς, μεταφορικές ταινίες, διεκπεραιωτές, καταβόθρες και κόμβοι δικτύου. Ειδικότερα: Πηγές (Sources): Είναι οι γεννήτριες των οντοτήτων του μοντέλου (προϊόντα). Οι πηγές παράγουν παλέτες (loaded pallets) κατά την άφιξη ενός φορτηγού στο τμήμα παραλαβών. Κατά τη δημιουργία των στοιχείων ορίζεται ο τύπος τους, οι διαστάσεις τους, και προστίθεται σε αυτά ετικέτα με τον κωδικό και το χρόνο άφιξης τους. Ουρές αναμονής (Queues): Σε αυτές συσσωρεύονται οντότητες και περιμένουν τη μεταφορά τους σε κάποιο αντικείμενο του μοντέλου ή την επεξεργασία τους. Έτσι έχουν τοποθετηθεί ουρές αναμονής στο τμήμα παραλαβών (όπου συσσωρεύονται παλέτες μετά την εκφόρτωση των φορτηγών), στο τμήμα σύνθεσης παραγγελιών (πριν και μετά από τους επεξεργαστές) και στο τμήμα αποστολών (όπου συσσωρεύονται παλέτες παραγγελίες για τη φόρτωση των φορτηγών). Οι ουρές αναμονής είναι συνδεδεμένες με ράφια για να επιτυγχάνεται διακίνηση των παλετών προς και από αυτά. Ράφια (Racks): Είναι τα αντικείμενα όπου αποθηκεύονται οι παλέτες. Έχουν διαστάσεις 0,97x1,3 cm και ύψος αντίστοιχο με τον τύπο των στοιχείων που αποθηκεύονται σε αυτά. Οι διαστάσεις των θυρίδων (των ραφιών όπου θα αποθηκεύονται κιβώτια) είναι 0,478x1,3x0,54cm. Γίνεται η επιλογή το στοιχείο να αποθηκεύεται στο πρώτο διαθέσιμο κελί κατά στήλη και κατά επίπεδο. Τα ράφια είναι συνδεδεμένα με ουρές αναμονής, με το διεκπεραιωτή που ρυθμίζει την κίνηση των περονοφόρων και με τους επεξεργαστές στο τμήμα σύνθεσης παραγγελιών. Επεξεργαστές (Processors): Μηχανολογικός εξοπλισμός (separator/combiner) που χρησιμοποιείται από δύο χειριστές / μεταφορείς (operators), οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για το σπάσιμο των παλετών, τη συλλογή κιβωτίων και τη σύνθεση των νέων, προς αποστολή, παλετών. Μεταφορείς (Transporters): Στο μοντέλο υπάρχουν μεταφορείς υπεύθυνοι για τη διακίνηση των οντοτήτων σε διάφορα σημεία. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιούνται τρία αντικείμενα του μοντέλου: φορτηγά, περονοφόρα και μεταφορείς. Μεταφορικές ταινίες (Conveyors): Στο τμήμα σύνθεσης παραγγελιών υπάρχει μεταφορική ταινία που συνδέει το διαχωριστή (separator) με τον επεξεργαστή σύνθεσης παλετών (combiner).

7 ιεκπεραιωτές (Dispatchers): Αυτά τα αντικείμενα είναι υπεύθυνα για τον καταμερισμό εργασιών στους μεταφορείς. Οι διεκπεραιωτές καλούν το περονοφόρο, ή το μεταφορέα αντίστοιχα, που είναι ανενεργός και βρίσκεται πιο κοντά στο στοιχείο που χρήζει μεταφοράς. Οι εργασίες ταξινομούνται βάσει του συστήματος FIFO (First In First Out). Καταβόθρες (Sinks): Όταν μια οντότητα μεταβεί σε μία καταβόθρα, εξέρχεται του μοντέλου. Η διαδικασία αποστολής παραγγελιών μοντελοποιείται από αυτές τις καταβόθρες. Οι παραγγελλόμενες παλέτες συγκεντρώνονται στις ουρές αναμονής του τμήματος αποστολών. Όταν φτάσει το φορτηγό στη ράμπα ξεκινά η διαδικασία φόρτωσής του. Τελικά, τα προϊόντα αυτά καταλήγουν στις καταβόθρες και το φορτηγό επιστρέφει στην αρχική του θέση. Κόμβοι δικτύου Network Nodes: Στο μοντέλο έχει γίνει χρήση πολλών τέτοιων κόμβων με σκοπό τη δημιουργία δικτύου στην αποθήκη. Το δίκτυο αυτό ορίζει ποιες είναι οι επιτρεπόμενες διαδρομές και αποτρέπει την άναρχη κίνηση των μεταφορέων στην αποθήκη. Πίνακες χρονικού προγραμματισμού (Time Tables): Είναι πίνακες που προγραμματίζουν χρονικά τα διάφορα αντικείμενα που συνθέτουν το μοντέλο. Στο Σχήμα 2 απεικονίζεται το μοντέλο του Κ στο οποίο έχουν δημιουργηθεί όλα τα δομικά στοιχεία που αναφέρθηκαν πιο πάνω. Με γκρι χρώμα είναι τα ράφια που αποθηκεύονται οι παλέτες ύψους 195 cm, με πράσινο οι θέσεις για τις παλέτες ύψους 170 cm, με γαλάζιο οι θέσεις για παλέτες ύψους 105 cm και με μπλε οι θέσεις των θυρίδων. Μπροστά από τα ράφια διακρίνεται ο χώρος παραλαβών - αποστολών και οι ράμπες για την εκφόρτωση και τη φόρτωση των φορτηγών. Στο αριστερό μέρος της αποθήκης φαίνεται ο χώρος παραλαβών που διαθέτει 10 ράμπες εκφόρτωσης, και δεξιά φαίνεται ο χώρος αποστολών που διαθέτει 5 ράμπες φόρτωσης. Σχήμα 2. Το Μοντέλο του Κ Αντίστοιχα οι συνδέσεις του Κ απεικονίζονται στο σύνολο τους στο Σχήμα 3. Σχήμα 3. Οι Συνδέσεις των ομικών Στοιχείων του Μοντέλου

8 3.3. Οι Παράμετροι Λειτουργίας του Μοντέλου Η λειτουργία της αποθήκης ξεκινά χωρίς αρχικό απόθεμα ενώ ο χρόνος προθέρμανσης του μοντέλου (warm-up time), στον οποίοο η αποθήκη παραλαμβάνει προϊόντα και τα τοποθετεί στα ράφια χωρίς να εκτελείται κάποια άλλη λειτουργία της, έχει οριστεί ίσος με 2400 λεπτά ή 5 εργάσιμες ημέρες. Έτσι, η σύνθεση και η αποστολή παραγγελιών ξεκινούν μετά από αυτό το διάστημα. Η χρονική διάρκεια της προσομοίωσης είναι ένας μήνας, 25 εργάσιμων ημερών και οκτάωρης βάρδιας λειτουργίας. Στο λογισμικό αναπτύχθηκαν τρία σενάρια λειτουργίας, ένα βασικό (baseline) και δύο εναλλακτικά. Το μοντέλο έτρεξε 20 φορές για κάθε σενάριο, έτσι ώστε να μπορέσουν να ληφθούν στατιστικώς αποδεκτά αποτελέσματα. Τόσο στο βασικό (Σενάριο 1), όσο και στα δύο εναλλακτικά σενάρια (Σενάριο 2 & Σενάριο 3) χρησιμοποιούνται ένα περονοφόρο για την εκφόρτωση και τη φόρτωση των φορτηγών και δύο εργάτες/μεταφορείς για το χειρισμό των επεξεργαστών του τμήματος συλλογής παραγγελιών και για τη μεταφορά των κιβωτίων σε θυρίδες. Στο βασικό σενάριο χρησιμοπο οιείται ένα επανδρωμένο περονοφόρο για τη διακίνηση των παλετών στην αποθήκη ενώ στα σενάρια 2 και 3, δύο και τρία επανδρωμένα περονοφόρα αντίστοιχα. Τέλος, αναπτύχθηκαν μηχανισμοί καταγραφής στατιστικών στοιχείων εντός του μοντέλου προσομοίωσης για μια σειρά στοιχείων όπως, ο βαθμός χρησιμοποίησης των περονοφόρων και των εργατών, ο μέσος χρόνος παραμονής στις ουρές του τμήματος παραλαβών, ο βαθμός πληρότητας των ραφιών και των θυρίδων κ.ο.κ. 4. Εκτέλεση Μοντέλου - Αποτελέσματα Η εκτέλεση του βασικού σεναρίου με τη χρήση ενός μόνο περονοφόρου οδηγεί το σύστημα σε συμφόρηση, καθώς το περονοφόρο δεν προλαβαίνει να εξυπηρετήσει τις εισερχόμενες παραγγελίες δημιουργώντας έτσι σημαντικές ουρές στο τμήμα παραλαβών αλλά και στις ράμπες εκφόρτωσης που μένουν δεσμευμένες για μεγάλο χρονικό διάστημα. Συνεπακόλουθα, και με δεδομένο πως έχει δοθεί από το σύστημα προτεραιότητα στην τακτοποίηση των παραλαμβανόμενων παλετών, το τμήμα σύνθεσης παραγγελιών παρουσιάζει πολύ μικρό βαθμό φόρτισης. Στο Σχήμα 4, δίνεται μια εικόνα του συστήματος στα λεπτά λειτουργίας του.

9 Σχήμα 4. Απεικόνιση Λειτουργίας Σεναρίου 1 (snapshot mins) Η εκτέλεση του Σεναρίου 2, έδωσε πολύ καλά αποτελέσματα στις ουρές του συστήματος στο τμήμα παραλαβών. Τα δύο περονοφόρα αδειάζουν πολύ γρήγορα τις ουρές αναμονής του τμήματος παραλαβών και αποθηκεύουν τις παλέτες στα ράφια. Έτσι δεν υπάρχει καθόλου συμφόρηση. Το τμήμα αποστολών έχει τις παραγγελίες έτοιμες κατά την άφιξη των φορτηγών και ταυτόχρονα έχουν αρχίσει να συγκεντρώνονται οι παλέτες και για τις επόμενες παραγγελίες, ενώ το τμήμα σύνθεσης παραγγελιών λειτουργεί συνεχώς και προετοιμάζει τις επόμενες παραγγελίες. Τέλος, στο Σενάριο 3, η λειτουργία του συστήματος σε ό,τι έχει να κάνει με τις ουρές αναμονής είναι πολύ κοντά στα αποτελέσματα του Σεναρίου 2, δεν δημιουργείται μεν συμφόρηση, αλλά τα περονοφόρα παρουσιάζουν πολύ χαμηλό βαθμό φόρτισης. Στο Σχήμα 5, φαίνονται τα στατιστικά στοιχεία των χρόνων παραμονής μιας παλέτας στις ουρές του τμήματος παραλαβών. Σχήμα 5. Μέσος χρόνος παραμονής στις ουρές του τμήματος παραλαβών Στο Σχήμα 6 παρουσιάζονται τα ποσοστά του χρόνου που τα περονοφόρα παρέμεναν ανενεργά και τα αντίστοιχα ποσοστά μετακίνησης τους χωρίς φορτίο. Περίπου το 6% της κατάστασης travel empty οφείλεται στο ότι τα περονοφόρα έχουν ρυθμιστεί να επιστρέφουν στην αρχική τους θέση home location κάθε φορά που τελειώνουν μία εργασία. Έχει γίνει προσπάθεια μείωσης του ποσοστού της κατάστασης travel empty χρησιμοποιώντας τον

10 2nd INTERNATIONA AL CONFERENCE ON O SUPPLY CHAIN NS καννόνα εγγύττερης διαδ δρομής ανά άμεσα σε περονοφό όρο και πρ ρος μεταφ φορά στο οιχείο. Ανάλλογα, στο Σχήμα 7, απεικονίζο ονται τα διαγράμματα α των χρόνων που υ οι χεειριστές/ μεταφορεείς και ο μηχαννολογικός εξοπλισ σμός (separator/combiner) του τμήμα ατος σύνθεσης παρ ραγγελιών, παραμέν νουν ανεενεργοί. Σχ χήμα 6. ια αγράμματα Idle I και Trav vel Empty Περονοφόρω Π ων Σχή ήμα 7. ιαγρ ράμματα Idle Προσωπ πικού Τέλος, στον σ Πίνακκα 4 παρο ουσιάζοντα αι συγκεντρ ρωτικά τα δεδομένα της από όδοσης το ου συστήματος ανά σενάριο, όπως αυττά προέκυ υψαν από την εκτέέλεση της προσομοίω ωσης. Στην τελευταία α γραμμή του τ Πίνακα α αναγράφ φεται το κόστος του κάθε σεεναρίου πο ου περιλαμβάνει τις απαιτούμ μενες δαπά άνες εξοπλισμού, το τ κόστος ενέργειαςς και συντή ήρησης τω ων περονο οφόρων κα αι το κόσ στος εργασ σίας με βά άση την Εθ θνική συλλ λογική σύμ μβαση και τη συλλογική σύμ μβαση τωνν χειριστώνν Βιομηχαννικών Επιχ χειρήσεωνν που ήτανν σε ισχύ από 1/7//2011. Πίνακας 4. 4 Συγκεντρ ρωτικά εδο ομένα Προσ σομοίωσης Σενάρ ριο 3 εδομένα Σεν νάριο 1 Σενάριο 2 Μέσ σος Χρόνος Απο οθήκευσης min 5 min 4,3 m min Μέσ σος Χρόνος Συλλλογής Παρ ραγγελίας ,8 min 41,4 min n 39,8 m min

11 Μέσος Βαθμός Χρησιμοποίησης 99,11% 79,26% 41,68% Περονοφόρων Μέσος βαθμός Χρησιμοποίησης 74,30% 66,61% 66,57% των Ραφιών Μέσος βαθμός Χρησιμοποίησης 0,31% 88,53% 89,73% των Θυρίδων Ετήσιο Κόστος , , ,06 5. Συμπεράσματα Είναι φανερό ότι παρά το σχετικά μικρό του κόστος, το Σενάριο 1 δεν προτείνεται. Ο μέσος χρόνος αποθήκευσης είναι ιδιαίτερα υψηλός και ο βαθμός χρησιμοποίησης του ενός περονοφόρου ιδιαίτερα υψηλός, δεδομένα που οδηγούν στη ανάπτυξη μεγάλων ουρών αναμονής και στην υπολειτουργία των τμημάτων σύνθεσης παραγγελιών και αποστολών. Από την άλλη, τα Σενάρια 2 και 3 παρέχουν ανταγωνιστικούς χρόνους αποθήκευσης και συλλογής των παραγγελιών, με το Σενάριο 2, να υπερτερεί σημαντικά τόσο από άποψη κόστους όσο και στο βαθμό χρησιμοποίησης των περονοφόρων, ο οποίος είναι αρκετά υψηλός, χωρίς όμως να αποτρέπει τη δυνατότητα ικανοποίησης του αυξημένου φόρτου εργασίας στο μέλλον, αν αυτός προκύψει. Με βάση τα παραπάνω στοιχεία, η πρόταση του Σεναρίου 2, μοιάζει να είναι η πιο ενδεδειγμένη λύση, δηλαδή η χρήση ενός περονοφόρου φόρτωσης/εκφόρτωσης, δύο περονοφόρων για τις υπόλοιπες μετακινήσεις των παλετών και δύο εργατών/μεταφορέων. Ο στόχος της μελέτης περίπτωσης που παρουσιάστηκε είναι να καταδείξει τη χρησιμότητα της προσομοίωσης σε θέματα εφοδιαστικής που σχετίζονται με τη λήψη αποφάσεων για τη διοίκηση αποθηκευτικών κέντρων και κέντρων διανομής. Είναι προφανές πως τόσο το εύρος όσο και η σκόπευση της μελέτης μπορούν να διευρυνθούν καθιστώντας έτσι τη χρησιμότητα και την εφαρμοσιμότητα του εργαλείου πολύ μεγαλύτερη, σε θέματα που αφορούν την εύρυθμη λειτουργία εφοδιαστικών δικτύων, τη μείωση της έντασης των αποτελεσμάτων της μεταβλητότητας της ζήτησης και τη λήψη αποφάσεων σε τακτικό, λειτουργικό και στρατηγικό επίπεδο. H παρούσα έρευνα έχει συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) - Ερευνητικό Χρηματοδοτούμενο Έργο: ΘΑΛΗΣ Ενίσχυση της ιεπιστημονικής ή και ιιδρυματικής έρευνας και καινοτομίας. This research has been co-financed by the European Union (European Social Fund - ESF) and Greek national funds through the Operational Program "Education and Lifelong Learning" of the National Strategic Reference Framework (NSRF) - Research Funding Program: THALES: Reinforcement of the interdisciplinary and/or inter-institutional research and innovation

12 Βιβλιογραφικές Αναφορές Chan F.T.S. and Chan H.K. (2005), Simulation modeling for comparative evaluation of supply chain management strategies, International Journal of Advance Manufacturing Technology, 25 (9), Chan F.T.S. and Zhang T. (2011), The impact of Collaborative Transportation Management on supply chain performance: A simulation approach, Expert Systems with Applications, 38(3), Gagliardi J.P., Renaud J., and Ruiz A. (2007), A Simulation Model to Improve Warehouse Operations, Proceedings of the 2007 Winter Simulation Conference, , Washington DC: USA. Gopakumar B., Koli S., and Srihari K., (2008), A Simulation-based Approach for Dock Allocation in a Food Distribution Center, Proceedings of the 2008 Winter Simulation Conference, , Miami Florida: USA. Kara S., Rugrungruang F., and Kaebernick H., (2007), Simulation modelling of reverse logistics networks, International Journal of Production Economics, 106, Ko H.J., Ko S.C., and Kim T. (2006), A hybrid optimization/simulation approach for a distribution network design of 3PLS, Computers & Industrial Engineering, 50, Ma X., Yin, Y., and Liy T. (2011), The simulation and optimizing of different distribution strategies for the distribution center based on Flexsim, IEEE International Conference on Automation and Logistics, , Chongqing: China. Persson F. and Araldi M. (2009), The development of a dynamic supply chain analysis tool - Integration of SCOR and discrete event simulation, International Journal of Production Economics, 121, Schwartz J.D., Wang W., and Rivera D.E. (2006), Simulation-based optimization of process control policies for inventory management in supply chains, Automatica, 42, Wangphanich P., Kara S. and Kayis B. (2010), Analysis of the bullwhip effect in multi-product, multi-stage supply chain systems a simulation approach, International Journal of Production Research, 48(15),

Logistics Way H Logistics Way εξειδικεύεται στο να παρέχει προϊόντα Λογισμικού και Υπηρεσιών που καλύπτουν και εξυπηρετούν τις ιδιαίτερες ανάγκες και

Logistics Way H Logistics Way εξειδικεύεται στο να παρέχει προϊόντα Λογισμικού και Υπηρεσιών που καλύπτουν και εξυπηρετούν τις ιδιαίτερες ανάγκες και Logistics Way H Logistics Way εξειδικεύεται στο να παρέχει προϊόντα Λογισμικού και Υπηρεσιών που καλύπτουν και εξυπηρετούν τις ιδιαίτερες ανάγκες και απαιτήσεις των εταιρειών οι οποίες συμπεριλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηµατικές δραστηριότητες και εξέλιξη της εφοδιαστικής αλυσίδας

Επιχειρηµατικές δραστηριότητες και εξέλιξη της εφοδιαστικής αλυσίδας Επιχειρηµατικές δραστηριότητες και εξέλιξη της εφοδιαστικής αλυσίδας 1960s Demand Forecasting Purchasing Requirements Planning Production Planning Manufacturing Inventory Warehousing Materials Handling

Διαβάστε περισσότερα

ιοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων

ιοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων ιοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων ιάλεξη 4 η 4.1 Αρχιτεκτονική Επιχειρησιακών Εφαρµογών 4.2 1 Επιχειρησιακά Συστήµατα ή Επιχειρησιακά Συστήµατα ιαχείρισης Πόρων(ERPs) Συστήµατα ιαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Διαβάστε περισσότερα

Xωροταξική Xωροταξ Οργάνωση Αποθήκης Οκτώβριος 2015

Xωροταξική Xωροταξ Οργάνωση Αποθήκης Οκτώβριος 2015 Xωροταξική Οργάνωση Αποθήκης Οκτώβριος 2015 ΒΑΣΙΚΕΣ AΡΧΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Βέλτιστη αξιοποίηση του χώρου Βελτιστοποίηση λειτουργικού κόστους Παροχή ασφαλών συνθηκών διαχείρισης Βέλτιστη αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο οικιστικής ανάπτυξης πρόγνωση της ζήτησης σε επίπεδο πόλης. Ε. Ρόζος και Χ. Μακρόπουλος

Μοντέλο οικιστικής ανάπτυξης πρόγνωση της ζήτησης σε επίπεδο πόλης. Ε. Ρόζος και Χ. Μακρόπουλος Ε. Ρόζος και Χ. Μακρόπουλος Τεχνολογίες ΑΠοκεντρωμένης Διαχείρισης (ΑΠΔ) Τεχνολογίες ΑΠΔ σε οικίες Οι δυνατότητες εξοικονόμησης σε επίπεδο οικίας μπορούν να εκτιμηθούν είτε με εμπειρικά μοντέλα [1] είτε

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονική Ημερίδα: «Διδασκαλία Εφοδιαστικής στο Επαγγελματικό Λύκειο» Δρ. Δημήτρης Φωλίνας

Επιστημονική Ημερίδα: «Διδασκαλία Εφοδιαστικής στο Επαγγελματικό Λύκειο» Δρ. Δημήτρης Φωλίνας Επιστημονική Ημερίδα: «Διδασκαλία Εφοδιαστικής στο Επαγγελματικό Λύκειο» dfolinas@gmail.com Θεσσαλονίκη, 26.11.2016 Δομή παρουσίασης 2 Σημαντικότητα και εννοιολογική προσέγγιση Διοίκησης Logistics Εφοδιαστικής

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργατική διανομή σε αστικό περιβάλλον: ευκαιρίες και προκλήσεις για λιανέμπορους και προμηθευτές

Συνεργατική διανομή σε αστικό περιβάλλον: ευκαιρίες και προκλήσεις για λιανέμπορους και προμηθευτές Συνεργατική διανομή σε αστικό περιβάλλον: ευκαιρίες και προκλήσεις για λιανέμπορους και προμηθευτές Δρ. Ελένη Ζάμπου, Research Associate ELTRUN, OΠΑ Βασίλης Πυρομάλης, Materials Handling Manager NESTLE

Διαβάστε περισσότερα

LOGI.C Logistics Center Δ. Μασούτης Α.Ε

LOGI.C Logistics Center Δ. Μασούτης Α.Ε LOGI.C Logistics Center Δ. Μασούτης Α.Ε Στρατηγικές συνεργειών και βέλτιστες πρακτικές στην εφοδιαστική αλυσίδα. Η εφαρμογή του backhauling στην Δ. Μασούτης Α.Ε Διεύθυνση Logistics Δ.Μασούτη Α.Ε 19/05/2016

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος (ποσοτικός ποιοτικός) (Από) Παλετοποίηση. «Παραγωγή εσωτερικού κωδικού» Ετικετοκόληση

Έλεγχος (ποσοτικός ποιοτικός) (Από) Παλετοποίηση. «Παραγωγή εσωτερικού κωδικού» Ετικετοκόληση Διαδικασίες Αποθήκευσης Διαδικασίες Αποθήκευσης Διαδικασία Παραλαβής Έλεγχος (ποσοτικός ποιοτικός) (Από) Παλετοποίηση «Παραγωγή εσωτερικού κωδικού» Ετικετοκόληση (Από) παλετοποίηση Η μονάδα μεταφοράς από

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ Ενότητα 4: Στρατηγικές Αποφάσεις στη Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΩΝ ΑΛΥΣΙΔΩΝ

ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΩΝ ΑΛΥΣΙΔΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΩΝ ΑΛΥΣΙΔΩΝ Μιχαήλ Γεωργιάδης Αναπλ. Καθηγητής Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Κοζάνη 50100 Χαρακτηριστικά Μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΕΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ LOGISTICS ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΤΗΣ L OREAL Α.Ε.

ΤΟ ΝΕΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ LOGISTICS ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΤΗΣ L OREAL Α.Ε. ΤΟ ΝΕΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ LOGISTICS ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΤΗΣ L OREAL Α.Ε. Απόστολος Θεοδωρόπουλος Μαθηµατικός Παν/µίου Αθηνών -Επιχειρησιακός Ερευνητής RWTH Aachen (M.O.R.) ιευθύνων Σύµβουλος OPTIMUM Α.Ε. 1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ Διδάσκων: Δρ. Σταύρος Τ. Πόνης Το Επιχειρηματικό Παίγνιο The Production - Distribution Game

ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ Διδάσκων: Δρ. Σταύρος Τ. Πόνης Το Επιχειρηματικό Παίγνιο The Production - Distribution Game ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ Διδάσκων: Δρ. Σταύρος Τ. Πόνης Το Επιχειρηματικό Παίγνιο The Production - Distribution

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ Διοίκηση Λειτουργιών και Εφοδιαστικής Αλυσίδας

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ Διοίκηση Λειτουργιών και Εφοδιαστικής Αλυσίδας ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ Διοίκηση Λειτουργιών και Εφοδιαστικής Αλυσίδας Λέκτορας Κωνσταντίνος Ν. Ανδρουτσόπουλος Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας kandro@aueb.gr Ορισμοί Διοίκηση Εφοδιαστικής

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος παρουσίασης: Χρηματοοικονομική Μοντελοποίηση της Εξοικονόμησης Νερού σε Επίπεδο Οικίας. Όνομα ομιλητή: Γιώργος Καπαρός

Τίτλος παρουσίασης: Χρηματοοικονομική Μοντελοποίηση της Εξοικονόμησης Νερού σε Επίπεδο Οικίας. Όνομα ομιλητή: Γιώργος Καπαρός Τίτλος παρουσίασης: Χρηματοοικονομική Μοντελοποίηση της Εξοικονόμησης Νερού σε Επίπεδο Οικίας Όνομα ομιλητή: Γιώργος Καπαρός Υδρόπολη Θαλής 2015 Ημερίδα Υδρόπολη, Ρόδος, 9/2015 Στόχος Περιγραφή Αναγκών

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Αποθηκευτικού Έργου

Διοίκηση Αποθηκευτικού Έργου ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ Διδάσκων: Δρ. Σταύρος Τ. Πόνης Διοίκηση Αποθηκευτικού Έργου Άδεια Χρήσης Το

Διαβάστε περισσότερα

5.1. Χωροταξικός Σχεδιασμός Κριτήρια αξιολόγησης Χωροταξικού Σχεδιασμού Δραστηριότητες Χωροταξικού Σχεδιασμού...

5.1. Χωροταξικός Σχεδιασμός Κριτήρια αξιολόγησης Χωροταξικού Σχεδιασμού Δραστηριότητες Χωροταξικού Σχεδιασμού... ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Περιεχόμενα 5.1. Χωροταξικός Σχεδιασμός... 2 5.2. Κριτήρια αξιολόγησης Χωροταξικού Σχεδιασμού... 4 5.3. Δραστηριότητες Χωροταξικού Σχεδιασμού... 5 5.4. Τύποι Χωροταξίας...

Διαβάστε περισσότερα

On line αλγόριθμοι δρομολόγησης για στοχαστικά δίκτυα σε πραγματικό χρόνο

On line αλγόριθμοι δρομολόγησης για στοχαστικά δίκτυα σε πραγματικό χρόνο On line αλγόριθμοι δρομολόγησης για στοχαστικά δίκτυα σε πραγματικό χρόνο Υπ. Διδάκτωρ : Ευαγγελία Χρυσοχόου Επιβλέπων Καθηγητής: Αθανάσιος Ζηλιασκόπουλος Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Περιεχόμενα Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Voice Picking στην Προετοιμασία Παραγγελιών σε ένα Κέντρο Διανομής Εμπορευμάτων Λιανεμπορίου Προτερήματα και Μειονεκτήματα

Voice Picking στην Προετοιμασία Παραγγελιών σε ένα Κέντρο Διανομής Εμπορευμάτων Λιανεμπορίου Προτερήματα και Μειονεκτήματα Voice Picking στην Προετοιμασία Παραγγελιών σε ένα Κέντρο Διανομής Εμπορευμάτων Λιανεμπορίου Προτερήματα και Μειονεκτήματα Γεώργιος Κατσέλης. Logistics Operational Director Marinopoulos S.A. Προηγούμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ LOGISTICS

ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ LOGISTICS Α.Τ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ LOGISTICS Καθηγητής Ηλίας Ζήλας MSc in Information Systems ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ ΕΤΟΣ 2008-2009 ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ - ΟΡΙΣΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας 1 η Διάλεξη: Βασικές Έννοιες στην Εφοδιαστική Αλυσίδα - Εξυπηρέτηση Πελατών 2015 Εργαστήριο Συστημάτων Σχεδιασμού, Παραγωγής και Λειτουργιών Ατζέντα Εισαγωγή στη Διοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Ι. ΓΙΑΝΝΑΤΣΗΣ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Αντικείμενο: η διάταξη του παραγωγικού δυναμικού στο χώρο, δηλαδή η χωροταξική διευθέτηση των

Διαβάστε περισσότερα

ιοίκηση Λειτουργιών και Εφοδιαστικής Αλυσίδας

ιοίκηση Λειτουργιών και Εφοδιαστικής Αλυσίδας ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ιοίκηση Λειτουργιών και Εφοδιαστικής Αλυσίδας Λέκτορας Κωνσταντίνος Ν. Ανδρουτσόπουλος Τμήμα ιοικητικής Επιστήμης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ: ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑ ΟΣΗ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ: ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑ ΟΣΗ 1. ΣΚΟΠΟΣ Η διαδικασία αυτή περιγράφει τον τρόπο µε τον οποίο γίνεται ο χειρισµός, η συσκευασία, η αποθήκευση και η παράδοση των προϊόντων στους Πελάτες της εταιρείας, έτσι ώστε να προστατεύεται η ποιότητά

Διαβάστε περισσότερα

MARKETING. Δρ. Γ.Μαλινδρέτος

MARKETING. Δρ. Γ.Μαλινδρέτος Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Πελάτες και εταιρεία ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ - ΠΑΝΤΟΥΒΑΚΗΣ, ΣΙΩΜΚΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΥ Ο εσωτερικός πελάτης και η «αλυσίδα αξίας» Ένας εγγυημένος τρόπος επίτευξης ικανοποίησης του πελάτη είναι αναμφίβολα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ Διδάσκων: Δρ. Σταύρος Τ. Πόνης

ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ Διδάσκων: Δρ. Σταύρος Τ. Πόνης ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜ ΜΗΧΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΣ ΙΟΜΗΧΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΣ ΕΦΟΔΙΣΤΙΚΗ Διδάσκων: Δρ. Σταύρος Τ. Πόνης Επιχείρηση ACME S.A. Μελέτη Περίπτωσης Μείωσης της βεβαιότητας

Διαβάστε περισσότερα

2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ HOLIDAY INN ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ. Επιστημονική Υποστήριξη: Σχεδιάζοντας και λειτουργώντας τη ΛΙΤΗ ΑΠΟΘΗΚΗ του 2012

2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ HOLIDAY INN ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ. Επιστημονική Υποστήριξη: Σχεδιάζοντας και λειτουργώντας τη ΛΙΤΗ ΑΠΟΘΗΚΗ του 2012 2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ HOLIDAY INN ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ Διοργάνωση: Επιστημονική Υποστήριξη: Σχεδιάζοντας και λειτουργώντας τη ΛΙΤΗ ΑΠΟΘΗΚΗ του 2012 Έπειτα από 3 επιτυχημένα εξειδικευμένα events με θέμα τη

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Αυτόματο Κέντρο Διανομής για την Intersport

Νέο Αυτόματο Κέντρο Διανομής για την Intersport Νέο Αυτόματο Κέντρο Διανομής για την Intersport Περιεχόμενα Σύνοψη Εταιρίας Προδιαγραφές Εγκατάστασης Στόχοι του Project Αυτοματισμός Βασικές Προδιαγραφές Video διάρκειας 6 λεπτών Σύνοψη Η Trade Logistics

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΟΜΕΙΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. Καθηγητής Γ: Χρυσολούρης και ρ.. Μούρτζης ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΟΜΕΙΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. Καθηγητής Γ: Χρυσολούρης και ρ.. Μούρτζης ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΟΜΕΙΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Καθηγητής Γ: Χρυσολούρης και ρ.. Μούρτζης ΠΑΤΡΑ 2001 ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Η προσοµοίωση είναι µία πειραµατική µέθοδος µε τη

Διαβάστε περισσότερα

Τα logistics και οι επιχειρηματικές ευκαιρίες που προσφέρουν

Τα logistics και οι επιχειρηματικές ευκαιρίες που προσφέρουν Πανεπιστήμιο Πειραιά Τα logistics και οι επιχειρηματικές ευκαιρίες που προσφέρουν Κουκουράκης Δημήτρης MSc Logistics ΕΜΠ-Πανεπιστήμιο Πειραιά Μάϊος 2012 Logistics (business) Είναι το τμήμα της επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008 στη Γραμματεία του Τμήματος Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων

Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008 στη Γραμματεία του Τμήματος Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008 στη Γραμματεία του Τμήματος Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων Δημήτριος Αηδόνης Δημήτριος Τριανταφύλλου Δημήτριος Φωλίνας

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτική Ανάλυση και Επιχειρησιακές Αποφάσεις. Εισηγητής : Γεωργίου Ανδρέας Καθηγητής Ο Ε. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Ποσοτική Ανάλυση και Επιχειρησιακές Αποφάσεις. Εισηγητής : Γεωργίου Ανδρέας Καθηγητής Ο Ε. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 1 Ποσοτική Ανάλυση και Επιχειρησιακές Αποφάσεις Εισηγητής : Γεωργίου Ανδρέας Καθηγητής Ο Ε Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 2 Τι είναι η ζωή ; Άθροισμα αποφάσεων ιαδοχή αδράνειας και κινητικότητας Όχι μόνο ΤΙ αλλά

Διαβάστε περισσότερα

«Παρουσίαση Κατεύθυνσης

«Παρουσίαση Κατεύθυνσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ «Παρουσίαση Κατεύθυνσης Επιχειρησιακών Λειτουργιών» Χίος, Δεκέμβριος 2013 Εισαγωγή Η Διοίκηση Λειτουργιών (operations management)

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας 1 η Διάλεξη: Βασικές Έννοιες στην Εφοδιαστική Αλυσίδα - Εξυπηρέτηση Πελατών 2015 Εργαστήριο Συστημάτων Σχεδιασμού, Παραγωγής και Λειτουργιών Ατζέντα Εισαγωγή στη Διοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά συστήματα στην επιχείρηση

Πληροφοριακά συστήματα στην επιχείρηση Πληροφοριακά συστήματα στην επιχείρηση Βασικές κατηγορίες πληροφοριακών συστημάτων Οι τέσσερις βασικοί τύποι πληροφοριακών συστημάτων Βασικοί τύποι πληροφοριακών συστημάτων Βασικοί τύποι πληροφοριακών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣMΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΑΣMΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ III ΣΧΕΔΙΑΣMΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Ι. Γιαννατσής ΣΧΕΔΙΑΣMΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Σχεδιασμός Επιλογή Παραγωγικής παραγωγικής Διαδικασίας (πως) ικανότητας (πόσο)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ I. Αναπλ. Καθηγητής Δ.Μ. Εμίρης Λέκτορας Ι. Γιαννατσής

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ I. Αναπλ. Καθηγητής Δ.Μ. Εμίρης Λέκτορας Ι. Γιαννατσής ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ I Αναπλ. Καθηγητής Δ.Μ. Εμίρης Λέκτορας Ι. Γιαννατσής ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ... Αποτελεί το πρώτο από μία σειρά μαθημάτων: 1. Διοικητική Βιομηχανικών Επιχειρήσεων Ι (Β

Διαβάστε περισσότερα

Η Εφοδιαστική Αλυσίδα και οι αλλαγές που έρχονται. Τα Mega Trends και οι νέοι όροι του παιχνιδιού

Η Εφοδιαστική Αλυσίδα και οι αλλαγές που έρχονται. Τα Mega Trends και οι νέοι όροι του παιχνιδιού Η Εφοδιαστική Αλυσίδα και οι αλλαγές που έρχονται Τα Mega Trends και οι νέοι όροι του παιχνιδιού Αργύρης Παπαντωνόπουλος Business Development Manager Mantis Hellas Τα Logistics λίγα χρόνια πριν Τα δεδομένα

Διαβάστε περισσότερα

Η Αυτοματοποίηση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας Στην OLYMPIA ELECTRONICS Οφέλη και Δυσκολίες κατά το Μήκος της Ζ. Μπέγου

Η Αυτοματοποίηση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας Στην OLYMPIA ELECTRONICS Οφέλη και Δυσκολίες κατά το Μήκος της Ζ. Μπέγου Η Αυτοματοποίηση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας Στην OLYMPIA ELECTRONICS Οφέλη και Δυσκολίες κατά το Μήκος της Ζ. Μπέγου OLYMPIA ELECTRONICS S.A. Περίληψη Επιδίωξη του παρόντος Κειμένου είναι να εκθέσει όλα

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνο-οικονοµικά Συστήµατα ιοίκηση Παραγωγής & Συστηµάτων Υπηρεσιών

Τεχνο-οικονοµικά Συστήµατα ιοίκηση Παραγωγής & Συστηµάτων Υπηρεσιών Τεχνο-οικονοµικά Συστήµατα ιοίκηση Παραγωγής & Συστηµάτων Υπηρεσιών 9. ιαχείριση αποθεµάτων Μοντέλα διαχείρισης Η αβεβαιότητα στη διαχείριση αποθεµάτων Συστήµατα Kanban/Just In Time (JIT) Εισηγητής: Θοδωρής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ EΡΕΥΝΑ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ OPERATIONS RESEARCH & MANAGEMENT SCIENCE

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ EΡΕΥΝΑ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ OPERATIONS RESEARCH & MANAGEMENT SCIENCE ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ EΡΕΥΝΑ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ OPERATIONS RESEARCH & MANAGEMENT SCIENCE ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 1. Κ. Πραματάρη, Δ.Ε.Τ. / Ο.Π.Α. The

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας

ιαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ιαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Εφοδιαστική Αλυσίδα (ΕΡΓ.)

Διαβάστε περισσότερα

Ενισχύστε την Ασφάλεια των Προϊόντων & Μειώστε το κόστος παραγωγής. με τις νέες Τεχνολογίες Βιομηχανικής Πληροφορικής

Ενισχύστε την Ασφάλεια των Προϊόντων & Μειώστε το κόστος παραγωγής. με τις νέες Τεχνολογίες Βιομηχανικής Πληροφορικής Ενισχύστε την Ασφάλεια των Προϊόντων & Μειώστε το κόστος παραγωγής με τις νέες Τεχνολογίες Βιομηχανικής Πληροφορικής Τι χρειάζεται μια σύγχρονη Βιομηχανία; Τι χρειάζεται μια σύγχρονη Βιομηχανία; Ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

Μοντελοποίησης και Βελτιστοποίηση Εφοδιαστικών Αλυσίδων 7 Ο εξάμηνο

Μοντελοποίησης και Βελτιστοποίηση Εφοδιαστικών Αλυσίδων 7 Ο εξάμηνο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Μοντελοποίησης και Βελτιστοποίηση Εφοδιαστικών Αλυσίδων 7 Ο εξάμηνο 2 η ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Μιχαήλ Γεωργιάδης

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός και έλεγχος της παραγωγικής δυναμικότητας. Source: Arup

Προγραμματισμός και έλεγχος της παραγωγικής δυναμικότητας. Source: Arup Προγραμματισμός και έλεγχος της παραγωγικής δυναμικότητας Source: Arup Προγραμματισμός και έλεγχος παραγωγικής δυναμικότητας Προγραμματισμός και έλεγχος παραγωγικής δυναμικότητας Στρατηγική παραγωγής Η

Διαβάστε περισσότερα

A.E. δραστηριοποιείται αποκλειστικά στο χώρο των Πληροφοριακών Συστηµάτων ιαχείρισης της Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Supply Chain Management, Logistics).

A.E. δραστηριοποιείται αποκλειστικά στο χώρο των Πληροφοριακών Συστηµάτων ιαχείρισης της Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Supply Chain Management, Logistics). ΗOPTIMUM A.E. δραστηριοποιείται αποκλειστικά στο χώρο των Πληροφοριακών Συστηµάτων ιαχείρισης της Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Supply Chain Management, Logistics). Στο ραγδαία εξελισσόµενο τοµέα των Logistics,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΑ SCOR ΕΝΝΟΙΑ SCOR Ορισμός των μοντέλων SCOR Το μοντέλο SCOR είναι ένα μοντέλο αναφοράς διαδικασιών για την εφοδιαστική αλυσίδα (η ονομασία του προέρχεται από τα αρχικά γράμματα

Διαβάστε περισσότερα

οικονομικές τάσεις Εκτεταμένη συνεργασία της εφοδιαστικής αλυσίδας. έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Παγκόσμιες

οικονομικές τάσεις Εκτεταμένη συνεργασία της εφοδιαστικής αλυσίδας. έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Παγκόσμιες Συνοπτική παρουσίαση του ευνητικού έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Ενοποίηση τρίτων παρόχων υπηρεσιών με ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα σε πολυλειτουργικές πλατφόρμες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Στρατηγικές Διανομών σε μια Εφοδιαστική Αλυσίδα: η Τεχνική Cross-Docking Διπλωματική Εργασία για το

Διαβάστε περισσότερα

PACK ARROW. Ολοκλήρωση και αυτοματοποίηση γραμμών συσκευασίας

PACK ARROW. Ολοκλήρωση και αυτοματοποίηση γραμμών συσκευασίας PACK ARROW Ολοκλήρωση και αυτοματοποίηση γραμμών συσκευασίας Τι παρέχει το Pack Arrow Αυτοματοποίηση της ροής των προϊόντων στο τέλος της γραμμής παραγωγής (end-of-line). Όλες τις τεχνολογίες του Ομίλου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ. Από το βιβλίο: Κώστογλου, Β. (2015). Επιχειρησιακή Έρευνα. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Τζιόλα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ. Από το βιβλίο: Κώστογλου, Β. (2015). Επιχειρησιακή Έρευνα. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Τζιόλα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 1 Εισαγωγικά Απόθεμα εννοείται κάθε είδους αγαθό, το οποίο μπορεί να αποθηκευτεί με στόχο την τρέχουσα ή μελλοντική χρησιμοποίησή του. Αποθέματα συναντώνται σε κάθε

Διαβάστε περισσότερα

3pl ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

3pl ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 3pl ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΙ ΕΊΝΑΙ ΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΙ ΕΊΝΑΙ ΤΟ OUTSOURCING Η ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΚΑΙ ΠΟΡΩΝ Η ΧΡΗΣΗ ΜΙΑΣ ΑΛΛΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΤΙΜΗ ΣΤΟ ΝΑ ΠΕΘΑΙΝΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επώνυµη ονοµασία. Ενότητα 13 η Σχεδίαση,Επιλογή, ιανοµή Προϊόντων 1

Επώνυµη ονοµασία. Ενότητα 13 η Σχεδίαση,Επιλογή, ιανοµή Προϊόντων 1 Επώνυµη ονοµασία Η επώνυµη ονοµασία είναι αυτή η ονοµασία που ξεχωρίζει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες µας από αυτές των ανταγωνιστών. Οι σχετικές αποφάσεις θα επηρεαστούν από τις εξής ερωτήσεις: 1. Χρειάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΩΚΙΔΗΣ Α.Ε.Β.Ε ΦΩΚΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΕΜ.: 5174

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΩΚΙΔΗΣ Α.Ε.Β.Ε ΦΩΚΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΕΜ.: 5174 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Δ.ΒΛΑΧΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Εφοδιαστικών Αλυσίδων (στη γεωργία) Φίλιππος Ι. Καρυπίδης, Καθηγητής Τμήμα: Τεχνολόγων Γεωπόνων Κατ. Αγροτικής Οικονομίας

Διαχείριση Εφοδιαστικών Αλυσίδων (στη γεωργία) Φίλιππος Ι. Καρυπίδης, Καθηγητής Τμήμα: Τεχνολόγων Γεωπόνων Κατ. Αγροτικής Οικονομίας Διαχείριση Εφοδιαστικών Αλυσίδων (στη γεωργία) Διδάσκων: Φίλιππος Ι. Καρυπίδης, Καθηγητής Τμήμα: Τεχνολόγων Γεωπόνων Κατ. Αγροτικής Οικονομίας Διαχείριση Εφοδιαστικών Αλυσίδων -Φ. Καρυπίδης 1 Εφοδιαστική

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανικά Συστήματα Πληροφοριών Industrial Information Technologies. Περιεχόμενα

Βιομηχανικά Συστήματα Πληροφοριών Industrial Information Technologies. Περιεχόμενα ΜΠΣ: Μηχατρονική MSc in Mechatronics Βιομηχανικά Συστήματα Πληροφοριών Industrial Information Technologies Δρ. Δινοπούλου Βάγια Καθηγήτρια Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Βιομηχανικού Σχεδιασμού Τ.Ε.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία ΔΕΟ 11. www.arnos.gr www.oktonia.com www.uni-learn.gr

Εργασία ΔΕΟ 11. www.arnos.gr www.oktonia.com www.uni-learn.gr Εργασία ΔΕΟ 11 1.1 Προγραμματισμός είναι η λειτουργία του προσδιορισμού των αντικειμενικών στόχων ενός οικονομικού οργανισμού και των μέσων που απαιτούνται για την υλοποίησή τους. Ενώ ο σχεδιασμός αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος Αποθεμάτων. Γιώργος Λυμπερόπουλος. Γ. Λυμπερόπουλος - Διoίκηση Παραγωγής

Έλεγχος Αποθεμάτων. Γιώργος Λυμπερόπουλος. Γ. Λυμπερόπουλος - Διoίκηση Παραγωγής Έλεγχος Αποθεμάτων Γιώργος Λυμπερόπουλος 1 Σημασία Ελέγχου Αποθεμάτων Η συνολική επένδυση σε αποθέματα σε μία χώρα είναι τεράστια (20-25% του ΑΕΠ). Τομείς οικονομίας με αποθέματα: Βιομηχανική παραγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις Αποθεµάτων. Υποθέστε ότι την στιγμή αυτή υπάρχει στην αποθήκη απόθεμα για 5 μήνες.

Ασκήσεις Αποθεµάτων. Υποθέστε ότι την στιγμή αυτή υπάρχει στην αποθήκη απόθεμα για 5 μήνες. Ασκήσεις Αποθεµάτων 1. Το πρόγραμμα παραγωγής μιας βιομηχανίας προβλέπει την κατανάλωση 810.000 μονάδων πρώτης ύλης το χρόνο, με ρυθμό πρακτικά σταθερό, σε όλη τη διάρκεια του έτους. Η βιομηχανία εισάγει

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρο-μεσαίες Επιχειρήσεις»

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρο-μεσαίες Επιχειρήσεις» ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρο-μεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνο-οικονοµικά Συστήµατα ιοίκηση Παραγωγής & Συστηµάτων Υπηρεσιών

Τεχνο-οικονοµικά Συστήµατα ιοίκηση Παραγωγής & Συστηµάτων Υπηρεσιών Τεχνο-οικονοµικά Συστήµατα ιοίκηση Παραγωγής & Συστηµάτων Υπηρεσιών 4. Σχεδιασµός υναµικότητας Το πρόβληµα της δυναµικότητας ιαδικασία Σχεδιασµού Συστήµατα αναµονής Εισηγητής: Θοδωρής Βουτσινάς ρ Μηχ/γος

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 6 Σχεδιασμός και Έλεγχος της Αλυσίδας Εφοδιασμού

Κεφάλαιο 6 Σχεδιασμός και Έλεγχος της Αλυσίδας Εφοδιασμού Κεφάλαιο 6 Σχεδιασμός και Έλεγχος της Αλυσίδας Εφοδιασμού ΣΤΟΧΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ αποσαφήνιση διαδικασιών σχεδιασμού και υλοποίησης ροής υλικών μέσα σε μία κεντρική επιχείρηση και ανάμεσα σε εταίρους μιας αλυσίδας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 7η

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 7η ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 7η ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΑΝΟΥΡΓΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ Τι ορίζεται ως απόθεμα;

Διαβάστε περισσότερα

Το S&OP Sales and Operations Planning

Το S&OP Sales and Operations Planning Γ. Γιαννόπουλος Διευθυντής Κεντρικού Προγραμματισμού και S&OP Coordinator Το S&OP Sales and Operations Planning Ως εργαλείο μετασχηματισμού των επιχειρήσεων BUSINESS TRANSFORMATION Η Kodak εφηύρε την ψηφιακή

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Πληροφοριών Διοίκησης

Συστήματα Πληροφοριών Διοίκησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Συστήματα Πληροφοριών Διοίκησης Ενότητα 2: Γενική θεώρηση και κατάταξη συστημάτων πληροφοριών διοίκησης Διονύσιος Γιαννακόπουλος, Καθηγητής Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια. Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια. Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής Πανεπιστήµιο Πειραιώς, Καραολή ηµητρίου 80, 18534 Πειραιάς Τηλ. 210 414-2147, e-mail: sofianop@unipi.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ Ενότητα 6: Μορφές Δικτύων Διανομής και κόστη Εφοδιαστικής Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας

ιαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ιαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Εφοδιαστική Αλυσίδα Εισαγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ, Σ.Δ.Ο., Τμήμα Λογιστικής. ERP Systems

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ, Σ.Δ.Ο., Τμήμα Λογιστικής. ERP Systems Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ, Σ.Δ.Ο., Τμήμα Λογιστικής ERP Systems ERP puzzle ERP: Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά συστήματα συνδεδεμένων λειτουργικών εφαρμογών (modules) τα οποία αντικαθιστούν τα ξεχωριστά αυτόνομα υπολογιστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Επιβλέπων: ΠΟΤΗΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Επιβλέπων: ΠΟΤΗΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΟΧΙΑΝΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ ΑΜ:6725 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΑΛΥΣΙΔΑ SUPERMARKET ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

Η λίστα με τα 87 επαγγέλματα με αυξημένη ζήτηση την επόμενη 20ετία

Η λίστα με τα 87 επαγγέλματα με αυξημένη ζήτηση την επόμενη 20ετία Η λίστα με τα 87 επαγγέλματα με αυξημένη ζήτηση την επόμενη 20ετία Λίστα με 87 επαγγέλματα που προβλέπεται ότι θα έχουν αυξημένη ζήτηση στην αγορά εργασίας την επόμενη επταετία (ως το 2020) έδωσε στη δημοσιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 7: Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά)

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 7: Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Ηλεκτρονικό Εμπόριο Ενότητα 7: Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ EXTEND. 1 ο εργαστήριο Διοίκησης και Παραγωγής Έργων

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ EXTEND. 1 ο εργαστήριο Διοίκησης και Παραγωγής Έργων ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ EXTEND 1 ο εργαστήριο Διοίκησης και Παραγωγής Έργων ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ http://www.mech.upatras.gr/~adamides/dpe ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ Η τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ανάπτυξη μιας προσαρμοστικής πολιτικής αντικατάστασης αρχείων, με χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Mega Trend No7: 4PL & LLPs

Mega Trend No7: 4PL & LLPs Mega Trend No7: 4PL & LLPs 151 24, MAROUSSI, - GREECE 1 Οι εταιρείες Διεθνώς επιλέγουν συνεργασίες με 3PL εταιρείες Results Logistics Cost Reduction 11% Inventory Cost Reduction 6% 2014 Study Logistics

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Logistics και Συστήματα JIT. Επιβλέπων Καθηγητής :Ιωάννης Κωνσταντάρας Σπουδάστρια :Κοντάρα Δέσποινα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Logistics και Συστήματα JIT. Επιβλέπων Καθηγητής :Ιωάννης Κωνσταντάρας Σπουδάστρια :Κοντάρα Δέσποινα ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Logistics και Συστήματα JIT Επιβλέπων Καθηγητής :Ιωάννης Κωνσταντάρας Σπουδάστρια :Κοντάρα Δέσποινα Κεφάλαιο 1ο: Logistics Κεφάλαιο 2ο: Συστήματα J.I.T. Logistics Ορισμος των Logistics

Διαβάστε περισσότερα

Logistics Εργασία ΤΜΗΜΑ:ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

Logistics Εργασία ΤΜΗΜΑ:ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ Logistics Εργασία ΤΜΗΜΑ:ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Ομάδα Εργασίας: Ζαχαριάδης Αντρέας Πετρίσης Ιωάννης Περιεχόμενα 1. Logistics: Τι είναι; 2. Θέματα σχετικά με Logistics 3. Ειδικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΕΞΗ9 η : Ο ρόλος της πληροφορικής στη διοίκηση των λειτουργιών ΙI

ΔΙΑΛΕΞΗ9 η : Ο ρόλος της πληροφορικής στη διοίκηση των λειτουργιών ΙI Διοίκηση Λειτουργιών ΔΙΑΛΕΞΗ9 η : Ο ρόλος της πληροφορικής στη διοίκηση των λειτουργιών ΙI Δρ. Β. Ζεϊμπέκης (vzeimp@fme.aegean.gr) Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας & Διοίκησης Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών

Διοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών Διοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών Εισαγωγή -3 Γιώργος Ιωάννου, Ph.D. Αναπληρωτής Καθηγητής Σύνοψη διάλεξης Σχεδιασμός διαδικασιών ορισμός Συστημική προσέγγιση Μεθοδολογίες σχεδιασμού διαδικασιών Διαγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο Σύστημα Ιχνηλασιμότητας Προϊόντων

Ολοκληρωμένο Σύστημα Ιχνηλασιμότητας Προϊόντων TRACER FACTORY Ολοκληρωμένο Σύστημα Ιχνηλασιμότητας Προϊόντων Θεοδώρου Αυτοματισμοί ΑΒΕΤΕ Δρ. Ευάγγελος Θεοδώρου, Διευθύνων Σύμβουλος, Θεοδώρου Αυτοματισμοί ΑΒΕΤΕ, etheod@theodorou.gr Φίλιππος Σφυρής,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ERP Τι Είναι - Χαρακτηριστικά Οφέλη από την Εφαρµογή τους 2. Μεθοδολογική Προσέγγιση Επιλογής & Υλοποίησης Συστηµάτων ERP

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 12 Προγραµµατισµός και έλεγχος αποθεµάτων

Κεφάλαιο 12 Προγραµµατισµός και έλεγχος αποθεµάτων Κεφάλαιο 12 Προγραµµατισµός και έλεγχος αποθεµάτων Source: Corbis Προγραµµατισµός και έλεγχος αποθεµάτων Προγραµµατισµός και έλεγχος αποθεµάτων Στρατηγική παραγωγής Η αγορά απαιτεί µια ποσότητα προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι απόθεµα (Inventory) ;

Τι είναι απόθεµα (Inventory) ; Τι είναι απόθεµα (Inventory) ; κάθε αδρανές οικονοµικό µέσο ή πόρος που διατηρείται για την ικανοποίηση µελλοντικής ζήτησης γι αυτό. 1995 Corel Corp. 1984-1994 T/Maker Co. 1984-1994 T/Maker Co. 3 Απόθεµα

Διαβάστε περισσότερα

AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Παράρτημα Κατερίνης Τμήμα Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων (Logistics)

AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Παράρτημα Κατερίνης Τμήμα Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων (Logistics) AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Διακίνησης Προϊόντων (Logistics) www.logistics.teithe.gr Επίκουρος Καθηγητής dfolinas@gmail.com Στόχοι Θέματα παρουσίασης παρουσίασης Επιστήμη των Logistics Επιχειρηματικό ενδιαφέρον

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη Λύση Δρομολόγησης και Προγραμματισμού Στόλου Οχημάτων «Route Planner»

Ολοκληρωμένη Λύση Δρομολόγησης και Προγραμματισμού Στόλου Οχημάτων «Route Planner» Ολοκληρωμένη Λύση Δρομολόγησης και Προγραμματισμού Στόλου Οχημάτων «Route Planner» Ολοκληρωμένη Λύση Δρομολόγησης και Προγραμματισμού Στόλου Οχημάτων «Route Planner» Η δρομολόγηση και ο προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιχείρηση. Αξιοποίηση Επιχειρησιακών Πόρων. ιοίκηση της ιαδικασίας ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ( ERP )

Η Επιχείρηση. Αξιοποίηση Επιχειρησιακών Πόρων. ιοίκηση της ιαδικασίας ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ( ERP ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ιδάσκων: Πέτρος Βασιλικός pvasilikos@fme.aegean.gr ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ( E ) ΕΝ ΘΑ ΕΞΕΤΑΣΤΕΙ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός και έλεγχος αποθεμάτων. Source: Corbis

Προγραμματισμός και έλεγχος αποθεμάτων. Source: Corbis Προγραμματισμός και έλεγχος αποθεμάτων Source: Corbis Προγραμματισμός και έλεγχος αποθεμάτων Προγραμματισμός και έλεγχος αποθεμάτων Στρατηγική παραγωγής Η αγορά απαιτεί μια ποσότητα προϊόντων και υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλα Διαχείρισης Αποθεμάτων

Μοντέλα Διαχείρισης Αποθεμάτων Μοντέλα Διαχείρισης Αποθεμάτων 2 Εισαγωγή (1) Ο όρος απόθεμα αναφέρεται σε προϊόντα και υλικά που αποθηκεύονται από την επιχείρηση για μελλοντική χρήση Τα αποθέματα μπορεί να περιλαμβάνουν Πρώτες ύλες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ Επιχειρηματική Μοντελοποίηση. Ιωάννης Σταμέλος Βάιος Κολοφωτιάς Πληροφορική

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ Επιχειρηματική Μοντελοποίηση. Ιωάννης Σταμέλος Βάιος Κολοφωτιάς Πληροφορική ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ Επιχειρηματική Μοντελοποίηση Ιωάννης Σταμέλος Βάιος Κολοφωτιάς Πληροφορική Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 2013 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ Ενότητα 5: Διαδικασίες Εφοδιαστικής και Δίκτυα Διανομής Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΜΕ ΦΟΡΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΜΕ ΦΟΡΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΜΕ ΦΟΡΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΑΙΟΣ 2010 2 Περιεχόμενα Απογραφή Ειδών 3 Πωλήσεις- Αγορές 5 Παρακολούθηση Προγράμματος Εργασιών Αντιπροσώπων 6 Διαχείριση Αποθήκης 7 Έλεγχος Υπολοίπων 8 Μεταφέρετε

Διαβάστε περισσότερα

Supply Chain Solutions. Logistics Services. Distribution Network

Supply Chain Solutions. Logistics Services. Distribution Network Supply Chain Solutions Logistics Services Distribution Network 3 Kέντρα Διανομής 6 Περιφερειακά Hubs 24 Συνεργαζόμενες μεταφορικές επιχειρήσεις 52.000 τ.μ. Στεγασμένη επιφάνεια 52 Στρατηγικοί συνεργάτες

Διαβάστε περισσότερα

ARIA Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΓΕΝIΑ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΦΟΡΗΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ

ARIA Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΓΕΝIΑ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΦΟΡΗΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ARIA Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΓΕΝIΑ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΦΟΡΗΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ Η παρούσα δημοσίευση μεταφράστηκε στα Ελληνικά για την εκδήλωση της 29 ης Μαίου 2007

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονα Συστήµατα Κωδικοποίησης & Ιχνηλασιµότητας

Σύγχρονα Συστήµατα Κωδικοποίησης & Ιχνηλασιµότητας Σύγχρονα Συστήµατα Κωδικοποίησης & Ιχνηλασιµότητας Και η σηµασία τους στην ιαχείριση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας Ευάγγελος Θεοδώρου, Φίλιππος Σφυρής Ολοκληρωµένα Συστήµατα Ιχνηλασιµότητας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κωδικοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών

Διοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών Διοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών Διαχείριση Αποθεμάτων Βασικές Αρχές και Κατηγοριοποιήσεις Γιώργος Ιωάννου, Ph.D. Αναπληρωτής Καθηγητής Σύνοψη διάλεξης Ορισμός αποθεμάτων Κατηγορίες αποθεμάτων Λόγοι πίεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ - ΑΠΟΘΗΚΩΝ Εργαλεία μέτρησης KPI s, benchmarks, τεχνικές βελτίωσης της παραγωγικότητας Το μοντέλο ARISTOTELE

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ - ΑΠΟΘΗΚΩΝ Εργαλεία μέτρησης KPI s, benchmarks, τεχνικές βελτίωσης της παραγωγικότητας Το μοντέλο ARISTOTELE ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ - ΑΠΟΘΗΚΩΝ Εργαλεία μέτρησης KPI s, benchmarks, τεχνικές βελτίωσης της παραγωγικότητας Το μοντέλο ARISTOTELE Ελένη Πέγιου, Associate Manager, Planning AE 29/ Απριλίου/ 2015

Διαβάστε περισσότερα

Ό,τι πρέπει να ξέρει µια Βιοµηχανία Τροφίµων για τα σύγχρονα συστήµατα ζύγισης και σήµανσης

Ό,τι πρέπει να ξέρει µια Βιοµηχανία Τροφίµων για τα σύγχρονα συστήµατα ζύγισης και σήµανσης Από την Ζύγιση στην Ιχνηλασιµότητα Ό,τι πρέπει να ξέρει µια Βιοµηχανία Τροφίµων για τα σύγχρονα συστήµατα ζύγισης και σήµανσης Φίλιππος Σφυρής, MSc. Marketing Manager, Θεοδώρου Αυτοµατισµοί ΑΒΕΤΕ psfiris@theodorou.gr

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας 5 η Διάλεξη: Αποθήκευση & Συσκευασία (Warehousing & Packaging) 2015 Εργαστήριο Συστημάτων Σχεδιασμού, Παραγωγής και Λειτουργιών Ατζέντα Βασικές αρχές της αποθήκευσης Ηλεκτρομηχανολογικός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΟ ORDER PROCESSING. Υπό: Σ. Ανδριανόπουλου, Executive Consultant, Planning A.E.

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΟ ORDER PROCESSING. Υπό: Σ. Ανδριανόπουλου, Executive Consultant, Planning A.E. ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΟ ORDER PROCESSING Υπό: Σ. Ανδριανόπουλου, Executive Consultant, Planning A.E. Τα όρια του Order Processing (1/2) Η σύγχρονη φιλοσοφία οργάνωσης των επιχειρήσεων είναι

Διαβάστε περισσότερα