Προσομοίωση και Logistics Μελέτη Εναλλακτικών Σεναρίων Λειτουργίας Κέντρου ιανομής

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Προσομοίωση και Logistics Μελέτη Εναλλακτικών Σεναρίων Λειτουργίας Κέντρου ιανομής"

Transcript

1 Προσομοίωση και Logistics Μελέτη Εναλλακτικών Σεναρίων Λειτουργίας Κέντρου ιανομής 1 Λαμπροπούλου Ασημίνα - Ελένη, 2 Πόνης Τ. Σταύρος 1,2 Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης και Επιχειρησιακής Έρευνας, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Ελλάδα 1 2 Περίληψη Η μελέτη της βιβλιογραφίας καταδεικνύει το γεγονός πως η προσομοίωση επιχειρηματικών συστημάτων και διαδικασιών κερδίζει ολοένα και περισσότερο έδαφος ανάμεσα στις μεθόδους υποστήριξης αποφάσεων του σύγχρονου στελέχους διοίκησης. Ειδικότερα δε, στην ευρύτερη περιοχή των logistics, η προσομοίωση αποτελεί ένα, αποδεδειγμένα πολύ χρήσιμο, εργαλείο που επιτρέπει την in-vitro δοκιμαστική λειτουργία των συστημάτων εφοδιασμού και την εκτίμηση της απόδοσης τους υπό διαφορετικές συνθήκες παραγωγικής λειτουργίας. Στην παρούσα εργασία, και αφού προηγηθεί βιβλιογραφική επισκόπηση των υφιστάμενων ερευνητικών προσπαθειών σε θέματα προσομοίωσης στα σύγχρονα logistics, παρουσιάζεται παράδειγμα χρήσης ενός από τα καλύτερα και ευρέως διαδεδομένα πακέτα λογισμικού προσομοίωσης διαδικασιών logistics της παγκόσμιας αγοράς. Στο ειδικά διαμορφωμένα περιβάλλον του λογισμικού αναπτύσσεται, ελέγχεται και εκτελείται το μοντέλο προσομοίωσης μεγάλου κέντρου διανομής στην υφιστάμενη κατάσταση λειτουργίας. Αφού καταγραφούν τα αποτελέσματα της προσομοίωσης του βασικού σεναρίου, εξετάζονται τρία εναλλακτικά σενάρια λειτουργίας, με βασικό άξονα την τροποποίηση του αριθμού των διαθέσιμων επανδρωμένων περονοφόρων του κέντρου. Τέλος, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της προσομοίωσης στο σύνολο τους και γίνεται αξιολόγηση και σύγκριση των σεναρίων με τη βοήθεια δεικτών απόδοσης, διαγραμμάτων, αναφορών και συγκριτικών πινάκων. Λέξεις κλειδιά: ιοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας, Logistics, Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων, Προσομοίωση Επιχειρηματικών ιαδικασιών, Κέντρο ιανομής. 1. Εισαγωγή Η μελέτη της σύγχρονης βιβλιογραφίας καταδεικνύει το γεγονός πως παρόλο που οι καταγεγραμμένες ερευνητικές προσπάθειες χρήσης του εργαλείου της προσομοίωσης στην ευρύτερη περιοχή των logistics είναι πολλές, στην πλειοψηφία τους δεν επικεντρώνονται στη μελέτη της λειτουργίας αποθηκών και κέντρων διανομής, η οποία επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό την απόδοση όλου του εφοδιαστικού συστήματος.

2 Η λειτουργία αυτών των εγκαταστάσεων μπορεί σε γενικές γραμμές να διακριθεί σε δύο βασικές διαδικασίες, την αποθήκευση (storage) και τη συλλογή (picking) των προς αποστολή παραγγελιών. Τα εισερχόμενα προϊόντα προερχόμενα είτε από συνεργαζόμενες επιχειρήσεις είτε, εσωτερικά, από το τμήμα παραγωγής, παραλαμβάνονται, ταξινομούνται και αποθηκεύονται. Στην άλλη άκρη του αποθηκευτικού συστήματος και βάση των παραγγελιών που η επιχείρηση έχει στα χέρια της, τα εξερχόμενα προϊόντα συλλέγονται και μεταφέρονται στις αποβάθρες αποστολής προς συσκευασία, φόρτωση και διανομή. Σε αυτό το φαινομενικά απλό σύστημα, εφαρμόζονται μια σειρά από στρατηγικές/πολιτικές που αφορούν τόσο την αποθήκευση όσο και τη συλλογή των παραγγελιών, όπως φαίνεται στον Πίνακα 1. Οι στρατηγικές αυτές, πολλές φορές εφαρμόζονται συνδυαστικά, ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες της επιχείρησης. Πίνακας 1. Στρατηγικές Αποθήκευσης / Συλλογής Παραγγελιών Στρατηγική Αποθήκευση εσμευμένη Αποθήκευση Τυχαία αποθήκευση Αποθήκευση στην πρώτη κενή θέση Αποθήκευση με βάση κατηγορίες προϊόντων Στρατηγική ιακριτή Συλλογή Συλλογή σε ομάδες (batch) Συλλογή σε Ζώνες (zones) Το προϊόν αποθηκεύεται σε σταθερή θέση μέσα στην αποθήκη. Τυχαία επιλογή θέσης αποθήκευσης ανάμεσα στις κενές, με ίση πιθανότητα. Αποθήκευση προϊόντος στην πρώτη κενή θέση που γίνεται αντιληπτή ή υποδεικνύεται στον εργαζόμενο. Σε κάθε κατηγορία ανατίθεται μια περιοχή της αποθήκης. Η τοποθέτηση των προϊόντων μέσα σε κάθε περιοχή γίνεται συνήθως τυχαία. Συλλογή Ο εργαζόμενος (picker) συλλέγει μια παραγγελία, γραμμήγραμμή (line order) Ο εργαζόμενος (picker) είναι υπεύθυνος για τη συλλογή μιας ομάδας παραγγελιών (order batch) σε ένα δρομολόγιο picking (picking tour) Ο εργαζόμενος (picker) συλλέγει αποκλειστικά τα line items εκείνα που βρίσκονται στη ζώνη συλλογής που εκ των προτέρων του έχει ανατεθεί Η διοίκηση και λειτουργία ενός αποθηκευτικού συστήματος είναι μια πολύπλοκη διαδικασία. Ακόμα και μετά την επιλογή μιας βασικής στρατηγικής, οι αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν είναι πολλές και σύνθετες. Ποιος αποθηκευτικός εξοπλισμός είναι ο κατάλληλος; Είναι αναγκαία η υποστήριξη της αποθηκευτικής λειτουργίας με μηχανολογικό εξοπλισμό, π.χ. περονοφόρα, ιμάντες μεταφοράς κ.α.; Πώς θα υποστηριχτεί πληροφοριακά το κύκλωμα; Ο απώτερος στόχος δεν είναι άλλος από την ομαλοποίηση της λειτουργίας του αποθηκευτικού συστήματος και η αποδοτική και γρήγορη

3 απόκριση του στις ανάγκες του εφοδιαστικού κυκλώματος, τόσο αυτών που προέρχονται από τη μεριά του προμηθευτή (upstream/ buy-side), όσο και αυτών που προέρχονται από τη μεριά του πελάτη (downstream/ sell-side). Το άρθρο αυτό, έχει σαν στόχο την ανάδειξη της προσομοίωσης ως ένα χρήσιμο εργαλείο για την υποστήριξη των αποφάσεων διοίκησης αποθηκών και κέντρων διανομής. Ειδικότερα, το εργαλείο προσομοίωσης χρησιμοποιείται για τη μοντελοποίηση των εγκαταστάσεων αποθηκευτικού κέντρου, την απεικόνιση της δυναμικής του λειτουργίας μέσα στο χρόνο, την εκπόνηση εναλλακτικών σεναρίων λειτουργίας και τέλος την υποστήριξη της απόφασης για τη στελέχωση της αποθήκης και την επένδυση σε μηχανολογικό εξοπλισμό (περονοφόρα). Στην αμέσως επόμενη ενότητα γίνεται μια σύντομη αναφορά στη σχετική βιβλιογραφία που ακολουθείται από την παρουσίαση της μελέτης περίπτωσης και τα συμπεράσματα που προκύπτουν από αυτή. 2. Σύντομη Βιβλιογραφική Επισκόπηση Η χρήση της προσομοίωσης για την επίλυση προβλημάτων που ανήκουν στην περιοχή της διοίκησης της εφοδιαστικής αλυσίδας και των logistics είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη τα τελευταία χρόνια. Σημαντικοί παράγοντες στην αύξηση των ερευνητικών προσπαθειών ήταν η βελτίωση των δυνατοτήτων των υπολογιστικών συστημάτων και η μείωση του κόστους κτήσης τους, που οδήγησαν στη μεγαλύτερη διάδοση των λύσεων λογισμικού προσομοίωσης ανάμεσα στις επιχειρήσεις μικρού και μεσαίου μεγέθους αλλά και στην εμφάνιση νέων επιχειρήσεων λογισμικού που προσφέρουν τέτοιες εφαρμογές. Στον Πίνακα 2 παρουσιάζονται μια σειρά από ενδεικτικές ερευνητικές προσπάθειες των τελευταίων δέκα ετών με επίκεντρο τη χρήση της προσομοίωσης στην περιοχή της διοίκησης της εφοδιαστικής αλυσίδας και των logistics. Αναμφίβολα, η μελέτη της βιβλιογραφίας καταδεικνύει την ύπαρξη ενός μεγάλου αριθμού ερευνητικών προσπαθειών στο πεδίο εφαρμογής της προσομοίωσης σε ένα μεγάλο εύρος προβλημάτων διοίκησης της εφοδιαστικής αλυσίδας. Ταυτόχρονα όμως, αναδεικνύει την έλλειψη παρόμοιων προσπαθειών στο νευραλγικό και κρίσιμο κομμάτι της διοίκησης αποθηκευτικών κέντρων και κέντρων διανομής, των οποίων η απόδοση είναι σε θέση να επηρεάσει αρνητικά ή θετικά την απόδοση του συνόλου του εφοδιαστικού κυκλώματος. Από τις μελέτες που εντοπίσθηκαν από τη βιβλιογραφική έρευνα των συγγραφέων του άρθρου, διακρίνουμε τις πιο πρόσφατες, όπως αυτές των Gagliardi et al. (2007), Gopakumar et al. (2008) και Ma et al. (2011) με την τελευταία δε, να παρουσιάζει σημαντικό ενδιαφέρον καθώς, όπως και η παρούσα εργασία, κάνει χρήση του λογισμικού Flexsim για την υποστήριξη των αποφάσεων που οδηγούν στη βελτιστοποίηση της διαδικασίας συλλογής σε μεγάλο κέντρο διανομής.

4 Πίνακας 2. Προσομοίωση και ιοίκηση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας Συγγραφείς Αντικείμενο Έρευνας Chan and Chan (2005) Ko et al. (2006) Kara et al. (2006) Schwartz et al. (2007) Persson and Araldi (2009) Wanhphanich et al. (2010) Chan & Zhang (2011) Μελέτη προσομοίωσης λειτουργίας και απόδοσης πάνω σε πέντε από τα επικρατέστερα μοντέλα διοίκησης της εφοδιαστικής αλυσίδας με τη χρήση του λογισμικού SIMPROCESS. Ανάπτυξη ενός υβριδικού μοντέλου προσομοίωσης και βελτιστοποίησης για την υποστήριξη του σχεδιασμού ενός δικτύου 3PL. Ανάπτυξη μοντέλου προσομοίωσης δικτύου reverse logistics για τη συλλογή προς ανακύκλωση ηλεκτρικών συσκευών σε μεγάλο αστικό κέντρο. Ανάπτυξη πλαισίου προσομοίωσης για την υποστήριξη της διοίκησης αποθεμάτων σε εφοδιαστικές αλυσίδες με αβεβαιότητα προμηθειών και ζήτησης. Ανάπτυξη ενός δυναμικού εργαλείου ανάλυσης εφοδιαστικής αλυσίδας μέσα από την ολοκλήρωση του λογισμικού προσομοίωσης ARENA και του μοντέλου SCOR. Ανάπτυξη προσέγγισης με βάση την προσομοίωση για την ποσοτικοποίηση και τη μείωση των επιπτώσεων του φαινομένου του μαστιγίου (bullwhip effect). Χρήση της προσομοίωσης για την εκτίμηση των αποτελεσμάτων της συνεργατικής διοίκησης μεταφορικού έργου στην απόδοση της εφοδιαστικής αλυσίδας. 3. Μελέτη Περίπτωσης Το λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε για τις ανάγκες αυτής της μελέτης είναι το Flexsim, της Flexsim Software Products Inc. στην έκδοση Το λογισμικό αυτό είναι ένα ισχυρό εργαλείο μοντελοποίησης και σχεδιασμού πραγματικών επιχειρησιακών συστημάτων και προσφέρει σημαντικές δυνατότητες για την ανάλυση, οπτικοποίηση με τρισδιάστατη ρεαλιστική γραφική απεικόνιση και προσομοίωση των διαδικασιών τους σε εργαστηριακό περιβάλλον. Το λογισμικό Flexsim, εξειδικεύεται στις διαδικασίες logistics προσφέροντας λύσεις με τη μορφή πρόσθετων προγραμμάτων (add-on modules), όπως τa Flexsim Material Handling και Flexsim Packaging. 3.1 Λειτουργικά εδομένα του Κέντρου ιανομής (Κ ) Το Κ έχει διαστάσεις 90,9m x 61,9m. Το εμβαδό του είναι 5626,71 m 2. Μπροστά από τον αποθηκευτικό χώρο βρίσκεται το τμήμα παραλαβών - αποστολών, μήκους 90,9m και πλάτους 17m. Μέρος αυτού του χώρου χρησιμοποιείται για τη σύνθεση των παραγγελιών. Στο τμήμα σύνθεσης

5 παραγγελιών οδηγούνται παλέτες ύψους 170 cm και 105 cm οι οποίες σπάνε σε κιβώτια. Στη συνέχεια, ανάλογα με τη σύνθεση της κάθε παραγγελίας δημιουργούνται νέες παλέτες ύψους 170 cm οι οποίες περιέχουν 12 κιβώτια διαφορετικών κωδικών. Έτσι σε αυτό το τμήμα οδηγούνται παλέτες κωδικών που η ζήτησή τους περιορίζεται σε λίγα μόνο κιβώτια και όχι σε ολόκληρη την παλέτα. Τα κιβώτια που δεν προορίζονται για αποστολή αποθηκεύονται σε θυρίδες. Μπροστά από το τμήμα των παραλαβών - αποστολών υπάρχουν ράμπες για την εκφόρτωση και τη φόρτωση των φορτηγών πλάτους 4 m η κάθε μία. Υπάρχουν 10 ράμπες εκφόρτωσης και 5 ράμπες φόρτωσης. Στο Σχήμα 1, φαίνεται η κάτοψη του Κ με τη βοήθεια του σχεδιαστικού εργαλείου Autocad. Για καλύτερη ροή των προϊόντων η αποθήκη έχει λόγο διαστάσεων 2:1. Σχήμα 1. Κάτοψη του Κ Το κέντρο διανομής χρησιμοποιείται για την αποθήκευση παλετών και στη συνέχεια για σύνθεση παραγγελιών και την αποστολή τους σε πελάτες. Το μίγμα των διαθέσιμων θέσεων για παλέτες και θυρίδες, φαίνεται στον Πίνακα 3. Η διακίνηση των παλετών στην αποθήκη γίνεται με περονοφόρα. Οι θέσεις των θυρίδων είναι ισόγειες για να μπορεί να γίνεται η διακίνηση των προϊόντων χειροκίνητα από μεταφορείς και όχι από περονοφόρα. Πίνακας 3. Κέντρο ιανομής Αριθμός Παλετοθέσεων και Θυρίδων Είδος θέσης ιαστάσεις Αριθμός θέσεων Παλέτες τύπου Α 80x120x195 cm 1428 Παλέτες τύπου Β 80x120x170 cm 2738 Παλέτες τύπου C 80x120x105 cm 3026 Θυρίδες 80x120x195 cm 3716

6 Το Κ χειρίζεται 310 κωδικούς που διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες (Α,Β και C) ανάλογα με το μέγεθος της παλέτας διακίνησης (βλ. Πίνακα 2) και πραγματοποιεί, κατά μέσο όρο, 20 παραλαβές την ημέρα και 6 αποστολές. Η άφιξη των φορτηγών παραλαβών είναι γνωστή από την προηγούμενη ημέρα, έχει δε γίνει η παραδοχή πως η επιχείρηση λειτουργεί μόνο με το μοντέλο FTL (Full Truck Load), η δε χωρητικότητα των φορτηγών είναι και αυτή δεδομένη. Το ίδιο συμβαίνει και με τα φορτηγά διανομής, τα οποία όμως έχουν μικρότερη χωρητικότητα ομικά Στοιχεία του Μοντέλου του Κέντρου ιανομής (Κ ) Τα αντικείμενα του λογισμικού (objects) που έχουν χρησιμοποιηθεί για τη μοντελοποίηση του Κ είναι πηγές, ουρές αναμονής, ράφια, επεξεργαστές, μεταφορείς, μεταφορικές ταινίες, διεκπεραιωτές, καταβόθρες και κόμβοι δικτύου. Ειδικότερα: Πηγές (Sources): Είναι οι γεννήτριες των οντοτήτων του μοντέλου (προϊόντα). Οι πηγές παράγουν παλέτες (loaded pallets) κατά την άφιξη ενός φορτηγού στο τμήμα παραλαβών. Κατά τη δημιουργία των στοιχείων ορίζεται ο τύπος τους, οι διαστάσεις τους, και προστίθεται σε αυτά ετικέτα με τον κωδικό και το χρόνο άφιξης τους. Ουρές αναμονής (Queues): Σε αυτές συσσωρεύονται οντότητες και περιμένουν τη μεταφορά τους σε κάποιο αντικείμενο του μοντέλου ή την επεξεργασία τους. Έτσι έχουν τοποθετηθεί ουρές αναμονής στο τμήμα παραλαβών (όπου συσσωρεύονται παλέτες μετά την εκφόρτωση των φορτηγών), στο τμήμα σύνθεσης παραγγελιών (πριν και μετά από τους επεξεργαστές) και στο τμήμα αποστολών (όπου συσσωρεύονται παλέτες παραγγελίες για τη φόρτωση των φορτηγών). Οι ουρές αναμονής είναι συνδεδεμένες με ράφια για να επιτυγχάνεται διακίνηση των παλετών προς και από αυτά. Ράφια (Racks): Είναι τα αντικείμενα όπου αποθηκεύονται οι παλέτες. Έχουν διαστάσεις 0,97x1,3 cm και ύψος αντίστοιχο με τον τύπο των στοιχείων που αποθηκεύονται σε αυτά. Οι διαστάσεις των θυρίδων (των ραφιών όπου θα αποθηκεύονται κιβώτια) είναι 0,478x1,3x0,54cm. Γίνεται η επιλογή το στοιχείο να αποθηκεύεται στο πρώτο διαθέσιμο κελί κατά στήλη και κατά επίπεδο. Τα ράφια είναι συνδεδεμένα με ουρές αναμονής, με το διεκπεραιωτή που ρυθμίζει την κίνηση των περονοφόρων και με τους επεξεργαστές στο τμήμα σύνθεσης παραγγελιών. Επεξεργαστές (Processors): Μηχανολογικός εξοπλισμός (separator/combiner) που χρησιμοποιείται από δύο χειριστές / μεταφορείς (operators), οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για το σπάσιμο των παλετών, τη συλλογή κιβωτίων και τη σύνθεση των νέων, προς αποστολή, παλετών. Μεταφορείς (Transporters): Στο μοντέλο υπάρχουν μεταφορείς υπεύθυνοι για τη διακίνηση των οντοτήτων σε διάφορα σημεία. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιούνται τρία αντικείμενα του μοντέλου: φορτηγά, περονοφόρα και μεταφορείς. Μεταφορικές ταινίες (Conveyors): Στο τμήμα σύνθεσης παραγγελιών υπάρχει μεταφορική ταινία που συνδέει το διαχωριστή (separator) με τον επεξεργαστή σύνθεσης παλετών (combiner).

7 ιεκπεραιωτές (Dispatchers): Αυτά τα αντικείμενα είναι υπεύθυνα για τον καταμερισμό εργασιών στους μεταφορείς. Οι διεκπεραιωτές καλούν το περονοφόρο, ή το μεταφορέα αντίστοιχα, που είναι ανενεργός και βρίσκεται πιο κοντά στο στοιχείο που χρήζει μεταφοράς. Οι εργασίες ταξινομούνται βάσει του συστήματος FIFO (First In First Out). Καταβόθρες (Sinks): Όταν μια οντότητα μεταβεί σε μία καταβόθρα, εξέρχεται του μοντέλου. Η διαδικασία αποστολής παραγγελιών μοντελοποιείται από αυτές τις καταβόθρες. Οι παραγγελλόμενες παλέτες συγκεντρώνονται στις ουρές αναμονής του τμήματος αποστολών. Όταν φτάσει το φορτηγό στη ράμπα ξεκινά η διαδικασία φόρτωσής του. Τελικά, τα προϊόντα αυτά καταλήγουν στις καταβόθρες και το φορτηγό επιστρέφει στην αρχική του θέση. Κόμβοι δικτύου Network Nodes: Στο μοντέλο έχει γίνει χρήση πολλών τέτοιων κόμβων με σκοπό τη δημιουργία δικτύου στην αποθήκη. Το δίκτυο αυτό ορίζει ποιες είναι οι επιτρεπόμενες διαδρομές και αποτρέπει την άναρχη κίνηση των μεταφορέων στην αποθήκη. Πίνακες χρονικού προγραμματισμού (Time Tables): Είναι πίνακες που προγραμματίζουν χρονικά τα διάφορα αντικείμενα που συνθέτουν το μοντέλο. Στο Σχήμα 2 απεικονίζεται το μοντέλο του Κ στο οποίο έχουν δημιουργηθεί όλα τα δομικά στοιχεία που αναφέρθηκαν πιο πάνω. Με γκρι χρώμα είναι τα ράφια που αποθηκεύονται οι παλέτες ύψους 195 cm, με πράσινο οι θέσεις για τις παλέτες ύψους 170 cm, με γαλάζιο οι θέσεις για παλέτες ύψους 105 cm και με μπλε οι θέσεις των θυρίδων. Μπροστά από τα ράφια διακρίνεται ο χώρος παραλαβών - αποστολών και οι ράμπες για την εκφόρτωση και τη φόρτωση των φορτηγών. Στο αριστερό μέρος της αποθήκης φαίνεται ο χώρος παραλαβών που διαθέτει 10 ράμπες εκφόρτωσης, και δεξιά φαίνεται ο χώρος αποστολών που διαθέτει 5 ράμπες φόρτωσης. Σχήμα 2. Το Μοντέλο του Κ Αντίστοιχα οι συνδέσεις του Κ απεικονίζονται στο σύνολο τους στο Σχήμα 3. Σχήμα 3. Οι Συνδέσεις των ομικών Στοιχείων του Μοντέλου

8 3.3. Οι Παράμετροι Λειτουργίας του Μοντέλου Η λειτουργία της αποθήκης ξεκινά χωρίς αρχικό απόθεμα ενώ ο χρόνος προθέρμανσης του μοντέλου (warm-up time), στον οποίοο η αποθήκη παραλαμβάνει προϊόντα και τα τοποθετεί στα ράφια χωρίς να εκτελείται κάποια άλλη λειτουργία της, έχει οριστεί ίσος με 2400 λεπτά ή 5 εργάσιμες ημέρες. Έτσι, η σύνθεση και η αποστολή παραγγελιών ξεκινούν μετά από αυτό το διάστημα. Η χρονική διάρκεια της προσομοίωσης είναι ένας μήνας, 25 εργάσιμων ημερών και οκτάωρης βάρδιας λειτουργίας. Στο λογισμικό αναπτύχθηκαν τρία σενάρια λειτουργίας, ένα βασικό (baseline) και δύο εναλλακτικά. Το μοντέλο έτρεξε 20 φορές για κάθε σενάριο, έτσι ώστε να μπορέσουν να ληφθούν στατιστικώς αποδεκτά αποτελέσματα. Τόσο στο βασικό (Σενάριο 1), όσο και στα δύο εναλλακτικά σενάρια (Σενάριο 2 & Σενάριο 3) χρησιμοποιούνται ένα περονοφόρο για την εκφόρτωση και τη φόρτωση των φορτηγών και δύο εργάτες/μεταφορείς για το χειρισμό των επεξεργαστών του τμήματος συλλογής παραγγελιών και για τη μεταφορά των κιβωτίων σε θυρίδες. Στο βασικό σενάριο χρησιμοπο οιείται ένα επανδρωμένο περονοφόρο για τη διακίνηση των παλετών στην αποθήκη ενώ στα σενάρια 2 και 3, δύο και τρία επανδρωμένα περονοφόρα αντίστοιχα. Τέλος, αναπτύχθηκαν μηχανισμοί καταγραφής στατιστικών στοιχείων εντός του μοντέλου προσομοίωσης για μια σειρά στοιχείων όπως, ο βαθμός χρησιμοποίησης των περονοφόρων και των εργατών, ο μέσος χρόνος παραμονής στις ουρές του τμήματος παραλαβών, ο βαθμός πληρότητας των ραφιών και των θυρίδων κ.ο.κ. 4. Εκτέλεση Μοντέλου - Αποτελέσματα Η εκτέλεση του βασικού σεναρίου με τη χρήση ενός μόνο περονοφόρου οδηγεί το σύστημα σε συμφόρηση, καθώς το περονοφόρο δεν προλαβαίνει να εξυπηρετήσει τις εισερχόμενες παραγγελίες δημιουργώντας έτσι σημαντικές ουρές στο τμήμα παραλαβών αλλά και στις ράμπες εκφόρτωσης που μένουν δεσμευμένες για μεγάλο χρονικό διάστημα. Συνεπακόλουθα, και με δεδομένο πως έχει δοθεί από το σύστημα προτεραιότητα στην τακτοποίηση των παραλαμβανόμενων παλετών, το τμήμα σύνθεσης παραγγελιών παρουσιάζει πολύ μικρό βαθμό φόρτισης. Στο Σχήμα 4, δίνεται μια εικόνα του συστήματος στα λεπτά λειτουργίας του.

9 Σχήμα 4. Απεικόνιση Λειτουργίας Σεναρίου 1 (snapshot mins) Η εκτέλεση του Σεναρίου 2, έδωσε πολύ καλά αποτελέσματα στις ουρές του συστήματος στο τμήμα παραλαβών. Τα δύο περονοφόρα αδειάζουν πολύ γρήγορα τις ουρές αναμονής του τμήματος παραλαβών και αποθηκεύουν τις παλέτες στα ράφια. Έτσι δεν υπάρχει καθόλου συμφόρηση. Το τμήμα αποστολών έχει τις παραγγελίες έτοιμες κατά την άφιξη των φορτηγών και ταυτόχρονα έχουν αρχίσει να συγκεντρώνονται οι παλέτες και για τις επόμενες παραγγελίες, ενώ το τμήμα σύνθεσης παραγγελιών λειτουργεί συνεχώς και προετοιμάζει τις επόμενες παραγγελίες. Τέλος, στο Σενάριο 3, η λειτουργία του συστήματος σε ό,τι έχει να κάνει με τις ουρές αναμονής είναι πολύ κοντά στα αποτελέσματα του Σεναρίου 2, δεν δημιουργείται μεν συμφόρηση, αλλά τα περονοφόρα παρουσιάζουν πολύ χαμηλό βαθμό φόρτισης. Στο Σχήμα 5, φαίνονται τα στατιστικά στοιχεία των χρόνων παραμονής μιας παλέτας στις ουρές του τμήματος παραλαβών. Σχήμα 5. Μέσος χρόνος παραμονής στις ουρές του τμήματος παραλαβών Στο Σχήμα 6 παρουσιάζονται τα ποσοστά του χρόνου που τα περονοφόρα παρέμεναν ανενεργά και τα αντίστοιχα ποσοστά μετακίνησης τους χωρίς φορτίο. Περίπου το 6% της κατάστασης travel empty οφείλεται στο ότι τα περονοφόρα έχουν ρυθμιστεί να επιστρέφουν στην αρχική τους θέση home location κάθε φορά που τελειώνουν μία εργασία. Έχει γίνει προσπάθεια μείωσης του ποσοστού της κατάστασης travel empty χρησιμοποιώντας τον

10 2nd INTERNATIONA AL CONFERENCE ON O SUPPLY CHAIN NS καννόνα εγγύττερης διαδ δρομής ανά άμεσα σε περονοφό όρο και πρ ρος μεταφ φορά στο οιχείο. Ανάλλογα, στο Σχήμα 7, απεικονίζο ονται τα διαγράμματα α των χρόνων που υ οι χεειριστές/ μεταφορεείς και ο μηχαννολογικός εξοπλισ σμός (separator/combiner) του τμήμα ατος σύνθεσης παρ ραγγελιών, παραμέν νουν ανεενεργοί. Σχ χήμα 6. ια αγράμματα Idle I και Trav vel Empty Περονοφόρω Π ων Σχή ήμα 7. ιαγρ ράμματα Idle Προσωπ πικού Τέλος, στον σ Πίνακκα 4 παρο ουσιάζοντα αι συγκεντρ ρωτικά τα δεδομένα της από όδοσης το ου συστήματος ανά σενάριο, όπως αυττά προέκυ υψαν από την εκτέέλεση της προσομοίω ωσης. Στην τελευταία α γραμμή του τ Πίνακα α αναγράφ φεται το κόστος του κάθε σεεναρίου πο ου περιλαμβάνει τις απαιτούμ μενες δαπά άνες εξοπλισμού, το τ κόστος ενέργειαςς και συντή ήρησης τω ων περονο οφόρων κα αι το κόσ στος εργασ σίας με βά άση την Εθ θνική συλλ λογική σύμ μβαση και τη συλλογική σύμ μβαση τωνν χειριστώνν Βιομηχαννικών Επιχ χειρήσεωνν που ήτανν σε ισχύ από 1/7//2011. Πίνακας 4. 4 Συγκεντρ ρωτικά εδο ομένα Προσ σομοίωσης Σενάρ ριο 3 εδομένα Σεν νάριο 1 Σενάριο 2 Μέσ σος Χρόνος Απο οθήκευσης min 5 min 4,3 m min Μέσ σος Χρόνος Συλλλογής Παρ ραγγελίας ,8 min 41,4 min n 39,8 m min

11 Μέσος Βαθμός Χρησιμοποίησης 99,11% 79,26% 41,68% Περονοφόρων Μέσος βαθμός Χρησιμοποίησης 74,30% 66,61% 66,57% των Ραφιών Μέσος βαθμός Χρησιμοποίησης 0,31% 88,53% 89,73% των Θυρίδων Ετήσιο Κόστος , , ,06 5. Συμπεράσματα Είναι φανερό ότι παρά το σχετικά μικρό του κόστος, το Σενάριο 1 δεν προτείνεται. Ο μέσος χρόνος αποθήκευσης είναι ιδιαίτερα υψηλός και ο βαθμός χρησιμοποίησης του ενός περονοφόρου ιδιαίτερα υψηλός, δεδομένα που οδηγούν στη ανάπτυξη μεγάλων ουρών αναμονής και στην υπολειτουργία των τμημάτων σύνθεσης παραγγελιών και αποστολών. Από την άλλη, τα Σενάρια 2 και 3 παρέχουν ανταγωνιστικούς χρόνους αποθήκευσης και συλλογής των παραγγελιών, με το Σενάριο 2, να υπερτερεί σημαντικά τόσο από άποψη κόστους όσο και στο βαθμό χρησιμοποίησης των περονοφόρων, ο οποίος είναι αρκετά υψηλός, χωρίς όμως να αποτρέπει τη δυνατότητα ικανοποίησης του αυξημένου φόρτου εργασίας στο μέλλον, αν αυτός προκύψει. Με βάση τα παραπάνω στοιχεία, η πρόταση του Σεναρίου 2, μοιάζει να είναι η πιο ενδεδειγμένη λύση, δηλαδή η χρήση ενός περονοφόρου φόρτωσης/εκφόρτωσης, δύο περονοφόρων για τις υπόλοιπες μετακινήσεις των παλετών και δύο εργατών/μεταφορέων. Ο στόχος της μελέτης περίπτωσης που παρουσιάστηκε είναι να καταδείξει τη χρησιμότητα της προσομοίωσης σε θέματα εφοδιαστικής που σχετίζονται με τη λήψη αποφάσεων για τη διοίκηση αποθηκευτικών κέντρων και κέντρων διανομής. Είναι προφανές πως τόσο το εύρος όσο και η σκόπευση της μελέτης μπορούν να διευρυνθούν καθιστώντας έτσι τη χρησιμότητα και την εφαρμοσιμότητα του εργαλείου πολύ μεγαλύτερη, σε θέματα που αφορούν την εύρυθμη λειτουργία εφοδιαστικών δικτύων, τη μείωση της έντασης των αποτελεσμάτων της μεταβλητότητας της ζήτησης και τη λήψη αποφάσεων σε τακτικό, λειτουργικό και στρατηγικό επίπεδο. H παρούσα έρευνα έχει συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) - Ερευνητικό Χρηματοδοτούμενο Έργο: ΘΑΛΗΣ Ενίσχυση της ιεπιστημονικής ή και ιιδρυματικής έρευνας και καινοτομίας. This research has been co-financed by the European Union (European Social Fund - ESF) and Greek national funds through the Operational Program "Education and Lifelong Learning" of the National Strategic Reference Framework (NSRF) - Research Funding Program: THALES: Reinforcement of the interdisciplinary and/or inter-institutional research and innovation

12 Βιβλιογραφικές Αναφορές Chan F.T.S. and Chan H.K. (2005), Simulation modeling for comparative evaluation of supply chain management strategies, International Journal of Advance Manufacturing Technology, 25 (9), Chan F.T.S. and Zhang T. (2011), The impact of Collaborative Transportation Management on supply chain performance: A simulation approach, Expert Systems with Applications, 38(3), Gagliardi J.P., Renaud J., and Ruiz A. (2007), A Simulation Model to Improve Warehouse Operations, Proceedings of the 2007 Winter Simulation Conference, , Washington DC: USA. Gopakumar B., Koli S., and Srihari K., (2008), A Simulation-based Approach for Dock Allocation in a Food Distribution Center, Proceedings of the 2008 Winter Simulation Conference, , Miami Florida: USA. Kara S., Rugrungruang F., and Kaebernick H., (2007), Simulation modelling of reverse logistics networks, International Journal of Production Economics, 106, Ko H.J., Ko S.C., and Kim T. (2006), A hybrid optimization/simulation approach for a distribution network design of 3PLS, Computers & Industrial Engineering, 50, Ma X., Yin, Y., and Liy T. (2011), The simulation and optimizing of different distribution strategies for the distribution center based on Flexsim, IEEE International Conference on Automation and Logistics, , Chongqing: China. Persson F. and Araldi M. (2009), The development of a dynamic supply chain analysis tool - Integration of SCOR and discrete event simulation, International Journal of Production Economics, 121, Schwartz J.D., Wang W., and Rivera D.E. (2006), Simulation-based optimization of process control policies for inventory management in supply chains, Automatica, 42, Wangphanich P., Kara S. and Kayis B. (2010), Analysis of the bullwhip effect in multi-product, multi-stage supply chain systems a simulation approach, International Journal of Production Research, 48(15),

Logistics Way H Logistics Way εξειδικεύεται στο να παρέχει προϊόντα Λογισμικού και Υπηρεσιών που καλύπτουν και εξυπηρετούν τις ιδιαίτερες ανάγκες και

Logistics Way H Logistics Way εξειδικεύεται στο να παρέχει προϊόντα Λογισμικού και Υπηρεσιών που καλύπτουν και εξυπηρετούν τις ιδιαίτερες ανάγκες και Logistics Way H Logistics Way εξειδικεύεται στο να παρέχει προϊόντα Λογισμικού και Υπηρεσιών που καλύπτουν και εξυπηρετούν τις ιδιαίτερες ανάγκες και απαιτήσεις των εταιρειών οι οποίες συμπεριλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

ιοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων

ιοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων ιοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων ιάλεξη 4 η 4.1 Αρχιτεκτονική Επιχειρησιακών Εφαρµογών 4.2 1 Επιχειρησιακά Συστήµατα ή Επιχειρησιακά Συστήµατα ιαχείρισης Πόρων(ERPs) Συστήµατα ιαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΕΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ LOGISTICS ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΤΗΣ L OREAL Α.Ε.

ΤΟ ΝΕΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ LOGISTICS ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΤΗΣ L OREAL Α.Ε. ΤΟ ΝΕΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ LOGISTICS ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΤΗΣ L OREAL Α.Ε. Απόστολος Θεοδωρόπουλος Μαθηµατικός Παν/µίου Αθηνών -Επιχειρησιακός Ερευνητής RWTH Aachen (M.O.R.) ιευθύνων Σύµβουλος OPTIMUM Α.Ε. 1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΩΝ ΑΛΥΣΙΔΩΝ

ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΩΝ ΑΛΥΣΙΔΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΩΝ ΑΛΥΣΙΔΩΝ Μιχαήλ Γεωργιάδης Αναπλ. Καθηγητής Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Κοζάνη 50100 Χαρακτηριστικά Μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008 στη Γραμματεία του Τμήματος Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων

Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008 στη Γραμματεία του Τμήματος Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008 στη Γραμματεία του Τμήματος Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων Δημήτριος Αηδόνης Δημήτριος Τριανταφύλλου Δημήτριος Φωλίνας

Διαβάστε περισσότερα

«Παρουσίαση Κατεύθυνσης

«Παρουσίαση Κατεύθυνσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ «Παρουσίαση Κατεύθυνσης Επιχειρησιακών Λειτουργιών» Χίος, Δεκέμβριος 2013 Εισαγωγή Η Διοίκηση Λειτουργιών (operations management)

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας 1 η Διάλεξη: Βασικές Έννοιες στην Εφοδιαστική Αλυσίδα - Εξυπηρέτηση Πελατών 2015 Εργαστήριο Συστημάτων Σχεδιασμού, Παραγωγής και Λειτουργιών Ατζέντα Εισαγωγή στη Διοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

ιοίκηση Λειτουργιών και Εφοδιαστικής Αλυσίδας

ιοίκηση Λειτουργιών και Εφοδιαστικής Αλυσίδας ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ιοίκηση Λειτουργιών και Εφοδιαστικής Αλυσίδας Λέκτορας Κωνσταντίνος Ν. Ανδρουτσόπουλος Τμήμα ιοικητικής Επιστήμης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Ι. ΓΙΑΝΝΑΤΣΗΣ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Αντικείμενο: η διάταξη του παραγωγικού δυναμικού στο χώρο, δηλαδή η χωροταξική διευθέτηση των

Διαβάστε περισσότερα

Τα logistics και οι επιχειρηματικές ευκαιρίες που προσφέρουν

Τα logistics και οι επιχειρηματικές ευκαιρίες που προσφέρουν Πανεπιστήμιο Πειραιά Τα logistics και οι επιχειρηματικές ευκαιρίες που προσφέρουν Κουκουράκης Δημήτρης MSc Logistics ΕΜΠ-Πανεπιστήμιο Πειραιά Μάϊος 2012 Logistics (business) Είναι το τμήμα της επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ HOLIDAY INN ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ. Επιστημονική Υποστήριξη: Σχεδιάζοντας και λειτουργώντας τη ΛΙΤΗ ΑΠΟΘΗΚΗ του 2012

2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ HOLIDAY INN ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ. Επιστημονική Υποστήριξη: Σχεδιάζοντας και λειτουργώντας τη ΛΙΤΗ ΑΠΟΘΗΚΗ του 2012 2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ HOLIDAY INN ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ Διοργάνωση: Επιστημονική Υποστήριξη: Σχεδιάζοντας και λειτουργώντας τη ΛΙΤΗ ΑΠΟΘΗΚΗ του 2012 Έπειτα από 3 επιτυχημένα εξειδικευμένα events με θέμα τη

Διαβάστε περισσότερα

Η Εφοδιαστική Αλυσίδα και οι αλλαγές που έρχονται. Τα Mega Trends και οι νέοι όροι του παιχνιδιού

Η Εφοδιαστική Αλυσίδα και οι αλλαγές που έρχονται. Τα Mega Trends και οι νέοι όροι του παιχνιδιού Η Εφοδιαστική Αλυσίδα και οι αλλαγές που έρχονται Τα Mega Trends και οι νέοι όροι του παιχνιδιού Αργύρης Παπαντωνόπουλος Business Development Manager Mantis Hellas Τα Logistics λίγα χρόνια πριν Τα δεδομένα

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 7: Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά)

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 7: Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Ηλεκτρονικό Εμπόριο Ενότητα 7: Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣMΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΑΣMΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ III ΣΧΕΔΙΑΣMΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Ι. Γιαννατσής ΣΧΕΔΙΑΣMΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Σχεδιασμός Επιλογή Παραγωγικής παραγωγικής Διαδικασίας (πως) ικανότητας (πόσο)

Διαβάστε περισσότερα

Η Αυτοματοποίηση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας Στην OLYMPIA ELECTRONICS Οφέλη και Δυσκολίες κατά το Μήκος της Ζ. Μπέγου

Η Αυτοματοποίηση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας Στην OLYMPIA ELECTRONICS Οφέλη και Δυσκολίες κατά το Μήκος της Ζ. Μπέγου Η Αυτοματοποίηση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας Στην OLYMPIA ELECTRONICS Οφέλη και Δυσκολίες κατά το Μήκος της Ζ. Μπέγου OLYMPIA ELECTRONICS S.A. Περίληψη Επιδίωξη του παρόντος Κειμένου είναι να εκθέσει όλα

Διαβάστε περισσότερα

Ενισχύστε την Ασφάλεια των Προϊόντων & Μειώστε το κόστος παραγωγής. με τις νέες Τεχνολογίες Βιομηχανικής Πληροφορικής

Ενισχύστε την Ασφάλεια των Προϊόντων & Μειώστε το κόστος παραγωγής. με τις νέες Τεχνολογίες Βιομηχανικής Πληροφορικής Ενισχύστε την Ασφάλεια των Προϊόντων & Μειώστε το κόστος παραγωγής με τις νέες Τεχνολογίες Βιομηχανικής Πληροφορικής Τι χρειάζεται μια σύγχρονη Βιομηχανία; Τι χρειάζεται μια σύγχρονη Βιομηχανία; Ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

PACK ARROW. Ολοκλήρωση και αυτοματοποίηση γραμμών συσκευασίας

PACK ARROW. Ολοκλήρωση και αυτοματοποίηση γραμμών συσκευασίας PACK ARROW Ολοκλήρωση και αυτοματοποίηση γραμμών συσκευασίας Τι παρέχει το Pack Arrow Αυτοματοποίηση της ροής των προϊόντων στο τέλος της γραμμής παραγωγής (end-of-line). Όλες τις τεχνολογίες του Ομίλου

Διαβάστε περισσότερα

οικονομικές τάσεις Εκτεταμένη συνεργασία της εφοδιαστικής αλυσίδας. έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Παγκόσμιες

οικονομικές τάσεις Εκτεταμένη συνεργασία της εφοδιαστικής αλυσίδας. έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Παγκόσμιες Συνοπτική παρουσίαση του ευνητικού έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Ενοποίηση τρίτων παρόχων υπηρεσιών με ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα σε πολυλειτουργικές πλατφόρμες

Διαβάστε περισσότερα

A.E. δραστηριοποιείται αποκλειστικά στο χώρο των Πληροφοριακών Συστηµάτων ιαχείρισης της Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Supply Chain Management, Logistics).

A.E. δραστηριοποιείται αποκλειστικά στο χώρο των Πληροφοριακών Συστηµάτων ιαχείρισης της Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Supply Chain Management, Logistics). ΗOPTIMUM A.E. δραστηριοποιείται αποκλειστικά στο χώρο των Πληροφοριακών Συστηµάτων ιαχείρισης της Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Supply Chain Management, Logistics). Στο ραγδαία εξελισσόµενο τοµέα των Logistics,

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Εφοδιαστικών Αλυσίδων (στη γεωργία) Φίλιππος Ι. Καρυπίδης, Καθηγητής Τμήμα: Τεχνολόγων Γεωπόνων Κατ. Αγροτικής Οικονομίας

Διαχείριση Εφοδιαστικών Αλυσίδων (στη γεωργία) Φίλιππος Ι. Καρυπίδης, Καθηγητής Τμήμα: Τεχνολόγων Γεωπόνων Κατ. Αγροτικής Οικονομίας Διαχείριση Εφοδιαστικών Αλυσίδων (στη γεωργία) Διδάσκων: Φίλιππος Ι. Καρυπίδης, Καθηγητής Τμήμα: Τεχνολόγων Γεωπόνων Κατ. Αγροτικής Οικονομίας Διαχείριση Εφοδιαστικών Αλυσίδων -Φ. Καρυπίδης 1 Εφοδιαστική

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια. Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια. Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής Πανεπιστήµιο Πειραιώς, Καραολή ηµητρίου 80, 18534 Πειραιάς Τηλ. 210 414-2147, e-mail: sofianop@unipi.gr

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός και έλεγχος αποθεμάτων. Source: Corbis

Προγραμματισμός και έλεγχος αποθεμάτων. Source: Corbis Προγραμματισμός και έλεγχος αποθεμάτων Source: Corbis Προγραμματισμός και έλεγχος αποθεμάτων Προγραμματισμός και έλεγχος αποθεμάτων Στρατηγική παραγωγής Η αγορά απαιτεί μια ποσότητα προϊόντων και υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρο-μεσαίες Επιχειρήσεις»

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρο-μεσαίες Επιχειρήσεις» ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρο-μεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 7η

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 7η ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 7η ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΑΝΟΥΡΓΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ Τι ορίζεται ως απόθεμα;

Διαβάστε περισσότερα

ARIA Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΓΕΝIΑ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΦΟΡΗΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ

ARIA Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΓΕΝIΑ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΦΟΡΗΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ARIA Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΓΕΝIΑ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΦΟΡΗΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ Η παρούσα δημοσίευση μεταφράστηκε στα Ελληνικά για την εκδήλωση της 29 ης Μαίου 2007

Διαβάστε περισσότερα

Mega Trend No7: 4PL & LLPs

Mega Trend No7: 4PL & LLPs Mega Trend No7: 4PL & LLPs 151 24, MAROUSSI, - GREECE 1 Οι εταιρείες Διεθνώς επιλέγουν συνεργασίες με 3PL εταιρείες Results Logistics Cost Reduction 11% Inventory Cost Reduction 6% 2014 Study Logistics

Διαβάστε περισσότερα

Ό,τι πρέπει να ξέρει µια Βιοµηχανία Τροφίµων για τα σύγχρονα συστήµατα ζύγισης και σήµανσης

Ό,τι πρέπει να ξέρει µια Βιοµηχανία Τροφίµων για τα σύγχρονα συστήµατα ζύγισης και σήµανσης Από την Ζύγιση στην Ιχνηλασιµότητα Ό,τι πρέπει να ξέρει µια Βιοµηχανία Τροφίµων για τα σύγχρονα συστήµατα ζύγισης και σήµανσης Φίλιππος Σφυρής, MSc. Marketing Manager, Θεοδώρου Αυτοµατισµοί ΑΒΕΤΕ psfiris@theodorou.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΕ Δρ. Ευάγγελος Α. ΘΕΟΔΩΡΟΥ Διευθύνων Σύμβουλος ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΒΕΤΕ & ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ Α.Ε. ΟΡΙΣΜΟΣ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Logistics Εργασία ΤΜΗΜΑ:ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

Logistics Εργασία ΤΜΗΜΑ:ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ Logistics Εργασία ΤΜΗΜΑ:ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Ομάδα Εργασίας: Ζαχαριάδης Αντρέας Πετρίσης Ιωάννης Περιεχόμενα 1. Logistics: Τι είναι; 2. Θέματα σχετικά με Logistics 3. Ειδικά

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία ΔΕΟ 11. www.arnos.gr www.oktonia.com www.uni-learn.gr

Εργασία ΔΕΟ 11. www.arnos.gr www.oktonia.com www.uni-learn.gr Εργασία ΔΕΟ 11 1.1 Προγραμματισμός είναι η λειτουργία του προσδιορισμού των αντικειμενικών στόχων ενός οικονομικού οργανισμού και των μέσων που απαιτούνται για την υλοποίησή τους. Ενώ ο σχεδιασμός αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ERP Τι Είναι - Χαρακτηριστικά Οφέλη από την Εφαρµογή τους 2. Μεθοδολογική Προσέγγιση Επιλογής & Υλοποίησης Συστηµάτων ERP

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Διοίκησης Παραγωγής & Έργων. Εισαγωγή στην προσομοίωση διεργασιών χρησιμοποιώντας το λογισμικό Extend

Εργαστήριο Διοίκησης Παραγωγής & Έργων. Εισαγωγή στην προσομοίωση διεργασιών χρησιμοποιώντας το λογισμικό Extend Εργαστήριο Διοίκησης Παραγωγής & Έργων Εισαγωγή στην προσομοίωση διεργασιών χρησιμοποιώντας το λογισμικό Extend ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ EXTEND Το Extend είναι ένα λογισμικό εικονικής προσομοίωσης που μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Επιστήµη των Αποφάσεων, ιοικητική Επιστήµη 5 ο Εξάµηνο. Τµήµα Στατιστικής & Αναλογιστικών-Χρηµατοοικονοµικών Μαθηµατικών

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Επιστήµη των Αποφάσεων, ιοικητική Επιστήµη 5 ο Εξάµηνο. Τµήµα Στατιστικής & Αναλογιστικών-Χρηµατοοικονοµικών Μαθηµατικών ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Επιστήµη των Αποφάσεων, ιοικητική Επιστήµη 5 ο Εξάµηνο ηµήτρης Λέκκας Επίκουρος Καθηγητής dlekkas@env.aegean.gr Τµήµα Στατιστικής & Αναλογιστικών-Χρηµατοοικονοµικών Μαθηµατικών Ορισµός

Διαβάστε περισσότερα

AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Παράρτημα Κατερίνης Τμήμα Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων (Logistics)

AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Παράρτημα Κατερίνης Τμήμα Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων (Logistics) AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Διακίνησης Προϊόντων (Logistics) www.logistics.teithe.gr Επίκουρος Καθηγητής dfolinas@gmail.com Στόχοι Θέματα παρουσίασης παρουσίασης Επιστήμη των Logistics Επιχειρηματικό ενδιαφέρον

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιχείρηση. Αξιοποίηση Επιχειρησιακών Πόρων. ιοίκηση της ιαδικασίας ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ( ERP )

Η Επιχείρηση. Αξιοποίηση Επιχειρησιακών Πόρων. ιοίκηση της ιαδικασίας ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ( ERP ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ιδάσκων: Πέτρος Βασιλικός pvasilikos@fme.aegean.gr ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ( E ) ΕΝ ΘΑ ΕΞΕΤΑΣΤΕΙ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών

Διοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών Διοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών Διαχείριση Αποθεμάτων Βασικές Αρχές και Κατηγοριοποιήσεις Γιώργος Ιωάννου, Ph.D. Αναπληρωτής Καθηγητής Σύνοψη διάλεξης Ορισμός αποθεμάτων Κατηγορίες αποθεμάτων Λόγοι πίεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΜΕ ΦΟΡΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΜΕ ΦΟΡΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΜΕ ΦΟΡΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΑΙΟΣ 2010 2 Περιεχόμενα Απογραφή Ειδών 3 Πωλήσεις- Αγορές 5 Παρακολούθηση Προγράμματος Εργασιών Αντιπροσώπων 6 Διαχείριση Αποθήκης 7 Έλεγχος Υπολοίπων 8 Μεταφέρετε

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονα Συστήµατα Κωδικοποίησης & Ιχνηλασιµότητας

Σύγχρονα Συστήµατα Κωδικοποίησης & Ιχνηλασιµότητας Σύγχρονα Συστήµατα Κωδικοποίησης & Ιχνηλασιµότητας Και η σηµασία τους στην ιαχείριση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας Ευάγγελος Θεοδώρου, Φίλιππος Σφυρής Ολοκληρωµένα Συστήµατα Ιχνηλασιµότητας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κωδικοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

xiii Eur.Ing. Δρ. Φ. Σκιττίδης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

xiii Eur.Ing. Δρ. Φ. Σκιττίδης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Eur.Ing. Δρ. Φ. Σκιττίδης xiii ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΚΛΑΣΕΩΣ (WORLD CLASS MANUFACTURING). 1.1 Εισαγωγή 1 1.2 Η ιστορία της μεταποίησης διεθνούς κλάσης 2 1.2.1

Διαβάστε περισσότερα

Υλο οίηση Ιχνηλασιµότητας στον κλάδο των Εύκαµπτων Υλικών Συσκευασίας

Υλο οίηση Ιχνηλασιµότητας στον κλάδο των Εύκαµπτων Υλικών Συσκευασίας Θεοδώρου Αυτοµατισµοί ΑΒΕΤΕ Case Study ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΑΕ Υλο οίηση Ιχνηλασιµότητας στον κλάδο των Εύκαµπτων Υλικών Συσκευασίας Εισαγωγή Η βιοµηχανία Εύκαµπτων Υλικών Συσκευασίας διαχειρίζεται πολλές πρώτες

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός διαδικασιών. Source: Joe Schwarz, www.joyrides.com

Σχεδιασμός διαδικασιών. Source: Joe Schwarz, www.joyrides.com Σχεδιασμός διαδικασιών Source: Joe Schwarz, www.joyrides.com Σχεδιασμός διαδικασιών Σχεδιασμός διαδικασιών Σχεδιασμός δικτύου εφοδιασμού Στρατηγική παραγωγής Διάταξη και ροή Σχεδιασμός Διοίκηση παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 11 Προγραμματισμός και έλεγχος της παραγωγικής δυναμικότητας

Κεφάλαιο 11 Προγραμματισμός και έλεγχος της παραγωγικής δυναμικότητας Κεφάλαιο 11 Προγραμματισμός και έλεγχος της παραγωγικής δυναμικότητας Source: Arup Προγραμματισμός και έλεγχος παραγωγικής δυναμικότητας Προγραμματισμός και έλεγχος παραγωγικής δυναμικότητας Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

Case 12: Προγραμματισμός Παραγωγής της «Tires CO» ΣΕΝΑΡΙΟ (1)

Case 12: Προγραμματισμός Παραγωγής της «Tires CO» ΣΕΝΑΡΙΟ (1) Case 12: Προγραμματισμός Παραγωγής της «Tires CO» ΣΕΝΑΡΙΟ (1) Ένα πολυσταδιακό πρόβλημα που αφορά στον τριμηνιαίο προγραμματισμό για μία βιομηχανική επιχείρηση παραγωγής ελαστικών (οχημάτων) Γενικός προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο Σύστημα Ιχνηλασιμότητας Προϊόντων

Ολοκληρωμένο Σύστημα Ιχνηλασιμότητας Προϊόντων TRACER FACTORY Ολοκληρωμένο Σύστημα Ιχνηλασιμότητας Προϊόντων Θεοδώρου Αυτοματισμοί ΑΒΕΤΕ Δρ. Ευάγγελος Θεοδώρου, Διευθύνων Σύμβουλος, Θεοδώρου Αυτοματισμοί ΑΒΕΤΕ, etheod@theodorou.gr Φίλιππος Σφυρής,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: LOGISTICS ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: LOGISTICS ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: LOGISTICS ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΜΟΣΧΟΥΡΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ OUTSOURCING LOGISTICS ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΧΡ.ΠΑΠΑΛΟΗ

ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ OUTSOURCING LOGISTICS ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΧΡ.ΠΑΠΑΛΟΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ OUTSOURCING LOGISTICS ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΧΡ.ΠΑΠΑΛΟΗ ΙΕΥΘΥΝΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΨΥΓΕΙΑ ΑΛΑΣΚΑ Α.ΕΒ.Τ.Ε ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, Μ.Β.Α. ΑΘΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2006 Η παρακάτω αναφορά αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτριος Τριανταφύλλου Καθηγητής ΑΤΕΙΘ Προιστάμενος Τμήματος Δημήτρης Φωλίνας Επίκουρος Καθηγητής )

Δημήτριος Τριανταφύλλου Καθηγητής ΑΤΕΙΘ Προιστάμενος Τμήματος Δημήτρης Φωλίνας Επίκουρος Καθηγητής ) Εφοδιασμού ( Logistics) (μετονομασία Τμήματος Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων www.logistics.teithe.gr Δημήτριος Τριανταφύλλου Καθηγητής ΑΤΕΙΘ Προιστάμενος Τμήματος Δημήτρης Φωλίνας Επίκουρος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΡΓΟ SARA «ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ»

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΡΓΟ SARA «ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΡΓΟ SARA «ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» Σεπτέμβριος 2005 1 ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ o Ανάπτυξη, προώθηση καινοτομίας, o Αξιοποίηση εμπειρίας, o Διάχυση βέλτιστων πρακτικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ - ΑΠΟΘΗΚΩΝ Εργαλεία μέτρησης KPI s, benchmarks, τεχνικές βελτίωσης της παραγωγικότητας Το μοντέλο ARISTOTELE

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ - ΑΠΟΘΗΚΩΝ Εργαλεία μέτρησης KPI s, benchmarks, τεχνικές βελτίωσης της παραγωγικότητας Το μοντέλο ARISTOTELE ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ - ΑΠΟΘΗΚΩΝ Εργαλεία μέτρησης KPI s, benchmarks, τεχνικές βελτίωσης της παραγωγικότητας Το μοντέλο ARISTOTELE Ελένη Πέγιου, Associate Manager, Planning AE 29/ Απριλίου/ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ο Μηχανισµός ιάγνωσης των Αναγκών των Επιχειρήσεων σε Επαγγέλµατα και εξιότητες

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ο Μηχανισµός ιάγνωσης των Αναγκών των Επιχειρήσεων σε Επαγγέλµατα και εξιότητες 10.7.2013 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ο Μηχανισµός ιάγνωσης των Αναγκών των Επιχειρήσεων σε Επαγγέλµατα και εξιότητες Α. Τι είναι Η δυναµική των αλλαγών στον εργασιακό χώρο καθιστά απαραίτητη την έγκαιρη και

Διαβάστε περισσότερα

Ένα σηµαντικό χαρακτηριστικό γνώρισµα των τελευταίων ετών αλλά και αυτών που ακολουθούν είναι οι αλλαγές που σηµειώνονται στο χώρο των επιχειρήσεων.

Ένα σηµαντικό χαρακτηριστικό γνώρισµα των τελευταίων ετών αλλά και αυτών που ακολουθούν είναι οι αλλαγές που σηµειώνονται στο χώρο των επιχειρήσεων. Atlantis MRP & MRP II MRP I Ένα σηµαντικό χαρακτηριστικό γνώρισµα των τελευταίων ετών αλλά και αυτών που ακολουθούν είναι οι αλλαγές που σηµειώνονται στο χώρο των επιχειρήσεων. Στις προβλέψεις αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

7. Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ

7. Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ 7. Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ Για να αναπτυχθούν οι βασικές έννοιες της δυναμικής του εργοστασίου εισάγουμε εδώ ορισμένους όρους πέραν αυτών που έχουν ήδη αναφερθεί σε προηγούμενα Κεφάλαια π.χ. είδος,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή στα συστήματα σχεδιομελέτης και παραγωγής με χρήση υπολογιστή computer aided design and manufacture (cad/cam)

Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή στα συστήματα σχεδιομελέτης και παραγωγής με χρήση υπολογιστή computer aided design and manufacture (cad/cam) Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στα συστήματα σχεδιομελέτης και παραγωγής με χρήση υπολογιστή computer aided design and manufacture (cad/cam) 1.1 Ορισμός σχεδιομελέτης και παραγωγής με χρήση υπολογιστή CAD (Computer

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ιανουάριος 2009

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ιανουάριος 2009 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ιανουάριος 2009 Όνοµα Στέλιος Κουκούµιαλος ιεύθυνση Μουσείου 10 82100 ΧΙΟΣ Τηλέφωνο 2271 042727, 6937 140543 E-Mail skoukoum@mie.uth.gr Προσωπικά Στοιχεία Ηµεροµηνία. Γέννησης: 16/04/1973

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ III ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ III ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ III ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ Λέκτορας Ι. Γιαννατσής Καθηγητής Π. Φωτήλας ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ Αποθέματα: Αποθηκευμένη συγκέντρωση πόρων που έχουν υποστεί κάποια επεξεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Συνολικός Χάρτης Πόλης

Συνολικός Χάρτης Πόλης Στα πλαίσια εφαρµογής της οδηγίας 2002/49/ΕΚ, για την αντιµετώπιση των σοβαρών περιβαλλοντικών προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι πόλεις, εξαιτίας του οδικού Θορύβου, µε σοβαρές επιπτώσεις στην ανθρώπινη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 3 ΗΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 3 ΗΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών : Θεματική Ενότητα : Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών ΔΕΟ 11 Εισαγωγή στη Διοικητική Επιχειρήσεων & Οργανισμών Ακαδ. Έτος: 2007-08 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση Αποθεµάτων Applied Mathematics

ιαχείριση Αποθεµάτων Applied Mathematics ιαχείριση Αποθεµάτων 1 Περιεχόµενα Εισαγωγή Κόστος Αποθεµάτων Κατηγορίες Αποθεµάτων Στρατηγικές µείωσης των αποθεµάτων 2 Εισαγωγή Πως δηµιουργούνται τα αποθέµατα? Όταν οι ποσότητες εισαγωγής πρώτων υλών,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΗΒασική Πληροφοριακή Υποδομή των Επιχειρήσεων Βασίλης Ταμπακάς, Καθηγητής 1 Βασικά - Ορισμοί Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρηματικών Πόρων ή Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Επίκουρος Καθηγητής Επιχειρησιακής Έρευνας

Επίκουρος Καθηγητής Επιχειρησιακής Έρευνας ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Όνομα Στυλιανός Κουκούμιαλος Τηλέφωνο 2410 684461 E-Mail skoukoum@teilar.gr Επίκουρος Καθηγητής Επιχειρησιακής Έρευνας Τ.Ε.Ι. Λάρισας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 411 10 ΛΑΡΙΣΑ Προσωπικά

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Πρόλογος 5ης αναθεωρημένης έκδοσης ΚΕΦΆΛΆΙΟ 1 Ο ρόλος της επιχειρησιακής έρευνας στη λήψη αποφάσεων ΚΕΦΆΛΆΙΟ 2.

Περιεχόμενα Πρόλογος 5ης αναθεωρημένης έκδοσης ΚΕΦΆΛΆΙΟ 1 Ο ρόλος της επιχειρησιακής έρευνας στη λήψη αποφάσεων ΚΕΦΆΛΆΙΟ 2. Περιεχόμενα Πρόλογος 5ης αναθεωρημένης έκδοσης... 11 Λίγα λόγια για βιβλίο... 11 Σε ποιους απευθύνεται... 12 Τι αλλάζει στην 5η αναθεωρημένη έκδοση... 12 Το βιβλίο ως διδακτικό εγχειρίδιο... 14 Ευχαριστίες...

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Ποσοτικών Μεθόδων για τη Διαχείριση Αποθεμάτων σε Ελληνικές Επιχειρήσεις και Οργανισμούς Χρ. Ζηκόπουλος

Εφαρμογές Ποσοτικών Μεθόδων για τη Διαχείριση Αποθεμάτων σε Ελληνικές Επιχειρήσεις και Οργανισμούς Χρ. Ζηκόπουλος Εφαρμογές Ποσοτικών Μεθόδων για τη Διαχείριση Αποθεμάτων σε Ελληνικές Επιχειρήσεις και Οργανισμούς Χρ. Ζηκόπουλος Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τμήμα Τυποποίησης και

Διαβάστε περισσότερα

2. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

2. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ο Συγκεντρωτικός Προγραμματισμός Παραγωγής (Aggregae Produion Planning) επικεντρώνεται: α) στον προσδιορισμό των ποσοτήτων ανά κατηγορία προϊόντων και ανά χρονική

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον. οργανωση αποθηκης REFLEXIS WMS: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον. οργανωση αποθηκης REFLEXIS WMS: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον οργανωση αποθηκης REFLEXIS WMS: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Πελατολόγιο... 3 Η πορεία της εταιρείας... 4 Υπηρεσίες Τεχνολογική

Διαβάστε περισσότερα

On Line Data. software consultancy financial

On Line Data. software consultancy financial Warehouse Logistics Management Parmenion Ένα από τα πλέον σημαντικά και δυναμικά τμήματα της Εθνικής μας Οικονομίας είναι οι εταιρίες αποθήκευσης και διανομών, ή όπως στην Ελλάδα αποκαλούνται οι εταιρίες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΑΡΙΝΟ 2013-2014

ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΑΡΙΝΟ 2013-2014 ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΑΡΙΝΟ 2013-2014 Παπαδοπούλου Μαρία Ελένη 1) Τα Μεσογειακά λιμάνια μεταφόρτωσης: Συγκριτική μελέτη του λιμένος Πειραιώς με το λιμάνι Gioia Tauro. 2) Τεχνολογίες Πληροφοριών και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣMΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΑΣMΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ III ΣΧΕΔΙΑΣMΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Ι. Γιαννατσής ΣΧΕΔΙΑΣMΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Σχεδιασμός Παραγωγικής Διαδικασίας (πως) Επιλογή παραγωγικής ικανότητας (πόσο)

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

Information Technology for Business

Information Technology for Business Information Technology for Business! Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate! e-mail: kyritsis@ist.edu.gr Επιχειρηματικά Πληροφοριακά Συστήματα Learning Objectives Πως βοηθούν τα Πληροφοριακά Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ- ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ- ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ. Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ Το ERP είναι ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων. Διαχειρίζεται και συντονίζει όλες τις λειτουργίες και διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα σε μια επιχείρηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΨΥΞΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΚΤΙΤΡΙΑΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ.

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΨΥΞΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΚΤΙΤΡΙΑΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΨΥΞΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΚΤΙΤΡΙΑΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 1) Η Αποθήκη που χρησιμοποιείται είναι Ιδιοκτήτη Ενοικιαζόμενη 2) Σε ποια

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικής Αριστείας & Καινοτοµίας

Τεχνολογικής Αριστείας & Καινοτοµίας 4ήµερο Τεχνολογικής Αριστείας & Καινοτοµίας Αυτοµατισµός: Από την εγκατάσταση ως το λογισµικό Βαφείδης Γιώργος gvafi@tee.gr gvafidis@panelco.gr Θέµατα Εισαγωγή -Πως έχει εξελιχθεί ο αυτοµατισµός Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα συστήματα σχεδιομελέτης και παραγωγής με χρήση υπολογιστή - Computer aided design and manufacture (cad/cam)

Εισαγωγή στα συστήματα σχεδιομελέτης και παραγωγής με χρήση υπολογιστή - Computer aided design and manufacture (cad/cam) 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Εισαγωγή στα συστήματα σχεδιομελέτης και παραγωγής με χρήση υπολογιστή - Computer aided design and manufacture (cad/cam) Περιεχόμενα κεφαλαίου 1.4 Εξέλιξη συστημάτων Cad σελ. 20 1.1 Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης:

Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης: : Επιχειρησιακές Εφαρμογές Επ. Καθ. Ευθύμιος Ταμπούρης tambouris@uom.gr Στόχος Τμήμα Διοίκησης Τεχνολογίας Πώς βοηθούν τα επιχειρησιακά συστήματα τις επιχειρήσεις να πετύχουν λειτουργική αριστεία; Πώς

Διαβάστε περισσότερα

Weighing & Automation

Weighing & Automation Απόλυτος Έλεγχος Μέγιστη Ακρίβεια Weighing & Automation Η παροχή ολοκληρωμένων συστημάτων Ζύγισης & Αυτοματισμού υψηλής ποιότητας, στην αιχμή της τεχνολογίας σε Ελλάδα και εξωτερικό. Αξιόπιστος και υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Κοστολόγηση Επιχειρήσεων

Εισαγωγή στην Κοστολόγηση Επιχειρήσεων Οργάνωση Παραγωγής & ιοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Κοστολόγηση Επιχειρήσεων & Λήψη Αποφάσεων Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στην Κοστολόγηση Επιχειρήσεων Νικόλαος Α. Παναγιώτου 2004 ΕΜΠ Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Αποτίμησης Ποιότητας Ευρυζωνικών Συνδέσεων (ΣΑΠΕΣ) Μεθοδολογία υπολογισμού στατιστικών ανά γεωγραφική περιοχή

Σύστημα Αποτίμησης Ποιότητας Ευρυζωνικών Συνδέσεων (ΣΑΠΕΣ) Μεθοδολογία υπολογισμού στατιστικών ανά γεωγραφική περιοχή ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Σύστημα Αποτίμησης Ποιότητας Ευρυζωνικών Συνδέσεων (ΣΑΠΕΣ) Μεθοδολογία υπολογισμού στατιστικών ανά γεωγραφική περιοχή Έκδοση 0.6

Διαβάστε περισσότερα

CAD / CAM. Ενότητα # 8: Θέματα σχετικά με Logistics. Δημήτριος Τσελές Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού T.E.

CAD / CAM. Ενότητα # 8: Θέματα σχετικά με Logistics. Δημήτριος Τσελές Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού T.E. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα CAD / CAM Ενότητα # 8: Θέματα σχετικά με Logistics Δημήτριος Τσελές Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού T.E. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

4 ο Συνέδριο e Business και Social Media World

4 ο Συνέδριο e Business και Social Media World 4 ο Συνέδριο e Business και Social Media World Του Παναγιώτη Πιέρρου, Διευθύνοντα Συμβούλου της My Call Center Οι περισσότεροι ειδικοί θα σας πουν: 1. SEO 2. Ευκολία στην χρήση για τον πελάτη 3. Corporate

Διαβάστε περισσότερα

Η Χρήση Ασύρµατων Τεχνολογιών στις Αποθήκες, Μελέτες Περίπτωσης

Η Χρήση Ασύρµατων Τεχνολογιών στις Αποθήκες, Μελέτες Περίπτωσης Η Χρήση Ασύρµατων Τεχνολογιών στις Αποθήκες, Μελέτες Περίπτωσης Στέλιος Σµπυράκης, Mantis Πληροφορική ΑΕΕ Σεπτέµβριος 2003 Η αναφορά αυτή έχει σαν στόχο να παρουσιάσει τα οφέλη που προκύπτουν από την χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά Συστήµατα ιοίκησης Τµήµα Χρηµατοοικονοµικής και Ελεγκτικής Management Information Systems Εργαστήριο 4 ΤΕΙ Ηπείρου (Παράρτηµα Πρέβεζας)

Πληροφοριακά Συστήµατα ιοίκησης Τµήµα Χρηµατοοικονοµικής και Ελεγκτικής Management Information Systems Εργαστήριο 4 ΤΕΙ Ηπείρου (Παράρτηµα Πρέβεζας) Πληροφοριακά Συστήµατα ιοίκησης Τµήµα Χρηµατοοικονοµικής και Ελεγκτικής Management Information Systems Εργαστήριο 4 ΤΕΙ Ηπείρου (Παράρτηµα Πρέβεζας) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Προσοµοίωση (Simulation) και Τυχαίες µεταβλητές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑΣ ΚΩΔΙΚΟΛΟΓΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑΣ ΚΩΔΙΚΟΛΟΓΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑΣ ΚΩΔΙΚΟΛΟΓΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Βλάσιος Στεφανίδης Factory Supply Chain Manager Athens plant Colgate Palmolive (Hellas) SAIC Περιεχόμενα Το εργοστάσιο Αθήνας της Colgate

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (Ε.Ε.Ε.Ε.) ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ:

2 Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (Ε.Ε.Ε.Ε.) ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ: 2 Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (Ε.Ε.Ε.Ε.) ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ: «ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ» ΣΥΝ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά Συστήματα Αυτόματης Προ-Δεματοποίησης (Pre-Packing)

Πληροφοριακά Συστήματα Αυτόματης Προ-Δεματοποίησης (Pre-Packing) Πληροφοριακά Συστήματα Αυτόματης Προ-Δεματοποίησης (Pre-Packing) Copyright : OPTIMUM A.E. 1. Το Πρόβλημα της Προ-Δεματοποίησης Συσκευασίας Η εκτέλεση, σε καθημερινή βάση, των παραγγελιών που δέχεται μία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ : FASHION LOGISTICS

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ : FASHION LOGISTICS Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π Ε Ι Ρ Α Ι Ω Σ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (LOGISTICS) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικά Πληροφοριακά Συστήµατα. Κεφάλαιο 2. Ο στρατηγικός ρόλος των Πληροφοριακών Συστηµάτων ιοίκησης στην επιχείρηση. Ευαγγελάτος Ανδρέας

Στρατηγικά Πληροφοριακά Συστήµατα. Κεφάλαιο 2. Ο στρατηγικός ρόλος των Πληροφοριακών Συστηµάτων ιοίκησης στην επιχείρηση. Ευαγγελάτος Ανδρέας Κεφάλαιο 2 Στρατηγικά Πληροφοριακά Συστήµατα Ο στρατηγικός ρόλος των Πληροφοριακών Συστηµάτων ιοίκησης στην επιχείρηση Ευαγγελάτος Ανδρέας Εργαστήριο Πολυµέσων Επικοινωνίας 1. Εκπαιδευτικοί στόχοι του

Διαβάστε περισσότερα

SUPPLY CHAIN. Unilever s global availability programme. Αγγελάκης Ευάγγελος Head of Customer Service Ελαΐς-Unilever

SUPPLY CHAIN. Unilever s global availability programme. Αγγελάκης Ευάγγελος Head of Customer Service Ελαΐς-Unilever SUPPLY CHAIN Unilever s global availability programme Αγγελάκης Ευάγγελος Head of Customer Service Ελαΐς-Unilever ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η βελτίωση της διαθεσιμότητας στο ράφι είναι μια τεράστια πρόκληση για λιανέμπορους

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Διαχείρισης Κρεάτων

Πρόγραμμα Διαχείρισης Κρεάτων Πρόγραμμα Διαχείρισης Κρεάτων Γενικά για την εφαρμογή Η νομοθεσία, η ανάγκη για προϊόντα ανώτερης ποιότητας, αλλά και οι κανόνες ορθής διαχείρισης της παραγωγής «επιβάλουν» στις σύγχρονες επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. Διδάσκων: Γεώργιος Γιαγλής. Παράδειγμα Μπαρ

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. Διδάσκων: Γεώργιος Γιαγλής. Παράδειγμα Μπαρ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Διδάσκων: Γεώργιος Γιαγλής Παράδειγμα Μπαρ Σκοπός της παρούσας άσκησης είναι να προσομοιωθεί η λειτουργία ενός υποθετικού μπαρ ώστε να υπολογίσουμε το μέσο χρόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Εξετάσεις Προσομοίωσης 06/04/2015 Θέμα Α Α1. Να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό κάθε πρότασης και δίπλα τη λέξη ΣΩΣΤΟ, αν είναι σωστή και ΛΑΘΟΣ αν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΤΟ BIZAGI ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΤΟ BIZAGI ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ανάλυση - Προσομοίωση ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΤΟ BIZAGI ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1 Προσομοίωση Η προσομοίωση είναι μέθοδος μελέτης ενός συστήματος και εξοικείωσης με τα χαρακτηριστικά του με

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Διαχείριση Αποθηκών

Οργάνωση και Διαχείριση Αποθηκών Δρ. Δημήτρης Φωλίνας Οργάνωση και Διαχείριση Αποθηκών ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Β ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ Copyright Δημήτρης Φωλίνας Τηλ: +30 23510.20940 Φαξ: +30 23510.47860 Email: dfolinas@gmail.com Με επιφύλαξη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. Αριστομένης Μακρής Ο.Δ.Ε.Π. ΑΓΟΡΕΣ

ΔΟΜΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. Αριστομένης Μακρής Ο.Δ.Ε.Π. ΑΓΟΡΕΣ ΔΟΜΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΑΓΟΡΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΟΜΗ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΚΕΝΤΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΟΜΗ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΕΝΤΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΕΝΤΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις»

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις» ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ. THEMA-TRACER Ver. 1.0 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ GALAXIDI FISH FARM S.A

ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ. THEMA-TRACER Ver. 1.0 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ GALAXIDI FISH FARM S.A ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ THEMA-TRACER Ver. 1.0 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ GALAXIDI FISH FARM S.A Αθήνα Μάρτιος 2009 - 2/8 - Αξιότιμοι κύριοι/κυρίες, Η εταιρεία μας, βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να σας υποβάλει την

Διαβάστε περισσότερα

Οδοραµα mobile ΑΠΟΘΗΚΗ

Οδοραµα mobile ΑΠΟΘΗΚΗ Οδοραµα mobile ΑΠΟΘΗΚΗ Όπως βλέπετε, η αρχική οθόνη της εφαρµογής διαθέτει 9 κουµπιά τα οποία σας επιτρέπουν να πλοηγηθείτε σε αυτό. Αρχίζοντας από πάνω αριστερά βλέπετε τα εξής: 1. Τιµολόγηση: Προβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: Διαχείριση Εφοδιαστικών Αλυσίδων. Φίλιππος Ι. Καρυπίδης Καθηγητής. Τμήμα: Τεχνολόγων Γεωπόνων Αγροτικής Οικονομίας

ΜΑΘΗΜΑ: Διαχείριση Εφοδιαστικών Αλυσίδων. Φίλιππος Ι. Καρυπίδης Καθηγητής. Τμήμα: Τεχνολόγων Γεωπόνων Αγροτικής Οικονομίας ΜΑΘΗΜΑ: Διαχείριση Εφοδιαστικών Αλυσίδων Διδάσκων: Φίλιππος Ι. Καρυπίδης Καθηγητής Τμήμα: Τεχνολόγων Γεωπόνων Αγροτικής Οικονομίας Σειρά Διαλέξεων μαθήματος ΔΙΑΛΛΕΞΗ: Παγκόσμια κανάλια διανομής προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ. Παραγωγικές Λειτουργίες Επιχείρησης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ. Παραγωγικές Λειτουργίες Επιχείρησης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: Οικονοµικές, Εµπορικές και Παραγωγικές Λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft Dynamics NAV & Verticals

Microsoft Dynamics NAV & Verticals Microsoft Dynamics NAV & Verticals 1 Cosmos Business Systems SA Cosmos Consulting SA Software Solutions Microsoft Dynamics NAV ERP Τι είναι; Το Enterprise Resource Planning (ERP) είναι μια λύση λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα