ΠΑΘΟΓΟΝΟ (σκότωνε τα ποντίκια που µόλυνε)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΘΟΓΟΝΟ (σκότωνε τα ποντίκια που µόλυνε)"

Transcript

1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο: ΤΟ ΓΕΝΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 1

2 ΠΟΙΟ ΜΟΡΙΟ ΜΕΤΑΦΕΡΕΙ ΤΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ; Το 1969 εντοπίστηκε στον πυρήνα των κυττάρων το DNA Μέχρι το 1944 δεν ήταν γνωστό ότι αποτελεί το γενετικό υλικό των οργανισµών Αρχικά οι επιστήµονες πίστευαν ότι το µόριο που µεταφέρει τη γενετική πληροφορία είναι οι πρωτεΐνες Γιατί παρουσιάζουν µεγάλη ποικιλοµορφία µιας και είναι αποτέλεσµα συνδυασµού 20 διαφορετικών αµινοξέων Ενώ το DNA είναι συνδυασµός 4 νουκλεοτιδίων 2

3 ΤΟ DΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΓΕΝΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ; Το 1928 διερωτήθηκε ο Griffith Χρησιµοποίησε δύο στελέχη του βακτηρίου πνευµονιόκκοκος Diplococcus pneumoniae Ξεχωρίζουν µορφολογικά όταν καλλιεργηθούν σε θρεπτικό υλικό λόγω παρουσίας ή µη ενός προστατευτικού καλύµµατος Στέλεχος µε κάλυµµα Σχηµάτιζε ΛΕΙΕΣ ΑΠΟΙΚΙΕΣ και ήταν ΠΑΘΟΓΟΝΟ (σκότωνε τα ποντίκια που µόλυνε) Στέλεχος χωρίς κάλυµµα Σχηµάτιζε Α ΡΕΣ ΑΠΟΙΚΙΕΣ και ήταν ΜΗ ΠΑΘΟΓΟΝΟ 3

4 ΤΟ DΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΓΕΝΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ; Πείραµα του Griffith το 1928 in vivo Έκανε ένεση σε ποντίκια µε λεία παθογόνα βακτήρια προκαλώντας το θάνατο τους Έκανε ένεση σε ποντίκια µε αδρά µη παθογόνα βακτήρια και αυτά παράµεναν ζωντανά Έκανε ένεση σε ποντίκια µε λεία παθογόνα βακτήρια τα οποία είχαν θανατωθεί µε υψηλή θερµοκρασία και αυτά παράµεναν ζωντανά Έκανε ένεση σε ποντίκια µε ΜΕΙΓΜΑ λείων παθογόνων βακτηρίων τα οποία είχαν θανατωθεί µε υψηλή θερµοκρασία & αδρών µη παθογόνων βακτηρίων Προκαλούσαν θάνατο στα ποντίκια και στο αίµα τους βρέθηκαν ζωντανά λεία βακτήρια 4

5 ΤΟ DΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΓΕΝΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ; Συµπέρασµα του Griffith από το πείραµα του 1928 Μερικά αδρά µη παθογόνα βακτήρια «µετασχηµατίστηκαν» σε λεία παθογόνα βακτήρια ύστερα από αλληλεπίδραση µε τα νεκρά λεία παθογόνα τα οποία τελικώς προκάλεσαν το θάνατο στα ποντίκια εν µπόρεσε να δώσει ικανοποιητική απάντηση για το πώς γίνεται αυτό Το σίγουρο είναι ότι υπάρχει ένας «ειδικός παράγοντας» που έχουν τα λεία παθογόνα βακτήρια που µετασχηµατίζει τα αδρά µη παθογόνα βακτήρια σε λεία παθογόνα βακτήρια ακόµη και αν τα παθογόνα βακτήρια έχουν σκοτωθεί λόγω θέρµανσης 5

6 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ ΤΟΥ GRIFFITH IN VITRO H απάντηση δόθηκε από τον Αvery, Mac-Leond και McCarty 1944 Θανατώνοντας τα λεία παθογόνα βακτήρια καταστρέφεται το κυτταρικό τοίχωµα και η κυτταρική τους µεµβράνη Το διάλυµα περιέχει ελεύθερα τα διάφορα µόρια που δοµούν το βακτηριακό κύτταρο Αποµόνωσαν τα µόρια σε ξεχωριστούς δοκιµαστικούς σωλήνες: Υδατάνθρακες Πρωτεΐνες Λιπίδια RΝΑ DNA κ.λ.π. 6

7 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ ΤΟΥ GRIFFITH IN VITRO Η απάντηση ήρθε από τον Αvery, Mac-Leond και McCarty 1944 Η ανάµιξη των πρωτεϊνών µε τα αδρά µη παθογόνα βακτήρια δεν προκαλούσε το µετασχηµατισµό τους σε λεία παθογόνα βακτήρια Η ένεση που χορηγήθηκε στα ποντίκια µε το µείγµα αδρών πρωτεϊνών δεν προκαλούσε το θάνατο Το ίδιο επανέλαβαν και µε τους υδατάνθρακες, λιπίδια, RNA ξεχωριστά Καταλήγοντας στο ίδιο συµπέρασµα 7

8 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ ΤΟΥ GRIFFITH IN VITRO Η απάντηση ήρθε από τον Αvery, Mac-Leond και McCarty 1944 Η ανάµιξη των DNA µε τα αδρά µη παθογόνα βακτήρια προκαλούσε το µετασχηµατισµό τους σε λεία παθογόνα βακτήρια Η ένεση που χορηγήθηκε στα ποντίκια µε το µείγµα αδρών DΝΑ προκαλούσε το θάνατο ιαπίστωσαν ότι το συστατικό DNA είναι εκείνο που προκαλούσε το µετασχηµατισµό των αδρών σε λεία 8

9 Την ίδια εποχή υπήρχαν πολλά βιοχηµικά δεδοµένα που συνηγορούσαν ότι το DNA είναι το γενετικό υλικό Η ποσότητα του DNA σε κάθε οργανισµό είναι σταθερή και δεν µεταβάλλετε από αλλαγές στο περιβάλλον Όλα τα σωµατικά κύτταρα ενός ανώτερου οργανισµού, ανεξαρτήτως τύπου (νευρικά, µυϊκά, οστικά, ηπατικά κτλ) περιέχουν την ίδια ποσότητα DNA BIOXHMIKA Ε ΟΜΕΝΑ Οι γαµέτες των ανώτερων οργανισµών που είναι απλοειδείς περιέχουν τη µισή ποσότητα DNA από τα σωµατικά κύτταρα που είναι διπλοειδείς Η ποσότητα του DNA είναι ανάλογη µε την πολυπλοκότητα του οργανισµού Όσο εξελικτικά ανώτερος είναι ο οργανισµός τόσο περισσότερο DNA περιέχει σε κάθε κύτταρο του 9

10 OΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΤΙ ΤΟ DΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΓΕΝΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Ήλθε το 1952 µε τα κλασικά πειράµατα του Hershey & Chase Μελέτησαν τον κύκλο ζωής του βακτηριοφάγου (ιός των βακτηρίων) Τ2 Ιχνηθέτησαν τους φάγους µε ραδιενεργό 35S Ενσωµατώνεται µόνο στις πρωτεΐνες αλλά όχι στο DNA Ραδιενεργοί φάγοι µόλυναν βακτήρια σε µια καλλιέργεια Γίνεται ανάδευση της καλλιέργειας για να αποµακρυνθούν οι φάγοι από τα βακτήρια 10

11 OΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΤΙ ΤΟ DΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΓΕΝΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Ήλθε το 1952 µε τα κλασικά πειράµατα του Hershey & Chase Το υλικό περνά από φυγοκέντρηση για να χωρίσουµε τα βακτήρια από τους φάγους Η ραδιενέργεια ανιχνεύεται στο υλικό που περιέχει τους φάγους Οι πρωτεΐνες δεν εισήλθαν στα βακτήρια άρα κάτι άλλο εισήλθε και έδωσε τις πληροφορίες για να πολλαπλασιαστούν και να παραχθούν οι νέοι φάγοι 11

12 OΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΤΙ ΤΟ DΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΓΕΝΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Ήλθε το 1952 µε τα κλασικά πειράµατα του Hershey & Chase Μελέτησαν τον κύκλο ζωής του βακτηριοφάγου (ιός των βακτηρίων) Τ2 Ιχνηθέτησαν τους φάγους µε ραδιενεργό 32P Ενσωµατώνεται µόνο στo DΝΑ και όχι στις πρωτεινες Ραδιενεργοί φάγοι µόλυναν µια βακτηριακή καλλιέργεια Γίνεται ανάδευση της καλλιέργειας για να αποµακρυνθούν οι φάγοι από τα βακτήρια 12

13 OΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΤΙ ΤΟ DΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΓΕΝΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Ήλθε το 1952 µε τα κλασικά πειράµατα του Hershey & Chase Το υλικό περνά από φυγοκέντρηση για να χωρίσουµε τα βακτήρια από τους φάγους Η ραδιενέργεια ανιχνεύεται στο υλικό που περιέχει τα βακτήρια Το DNA εισήλθε στα βακτήρια άρα αυτό έδωσε τις πληροφορίες για να πολλαπλασιαστούν και να παραχθούν οι νέοι φάγοι 13

14 ΟΜΗ ΤΩΝ ΝΟΥΚΛΕΟΤΙ ΙΩΝ ΤΟΥ DNA Τα µακροµόρια DNA & RNA αποτελούνται από νουκλεοτίδια Στο DNA ονοµάζονται εσοξυριβονουκλεοτίδια και αποτελούνται από: Μια πεντόζη τη δεοξυριβόζη που αποτελείται από 5 άτοµα άνθρακα όπου στο 2 άτοµο άνθρακα έχει -Η αντί -ΟΗ Μια φωσφορική οµάδα που συνδέεται µε την δεοξυριβόζη στο 5 άτοµο άνθρακα µε οµοιοπολικό δεσµό Μία αζωτούχα βάση που συνδέεται µε την δεοξυριβόζη στο 1 άτοµο άνθρακα µε οµοιοπολικό δεσµό Η αζωτούχα βάση µπορεί να είναι: Αδενίνη Θυµίνη Κυτοσίνη Γουανίνη 14

15 ΟΜΗ ΤΩΝ ΝΟΥΚΛΕΟΤΙ ΙΩΝ ΤΟΥ RNA Τα µακροµόρια DNA & RNA αποτελούνται από νουκλεοτίδια Στο RNA ονοµάζονται ριβονουκλεοτίδια και αποτελούνται από: Μια πεντόζη τη ριβόζη που αποτελείται από 5 άτοµα άνθρακα τη ριβόζη όπου στο 2 άτοµο άνθρακα έχει -ΟΗ Μια φωσφορική οµάδα που συνδέεται µε την ριβόζη στο 5 άτοµο άνθρακα µε οµοιοπολικό δεσµό Μία αζωτούχα βάση που συνδέεται µε την ριβόζη στο 1 άτοµο άνθρακα µε οµοιοπολικό δεσµό Η αζωτούχα βάση µπορεί να είναι: Αδενίνη Ουρακίλη Κυτοσίνη Γουανίνη 15

16 ΠΟΛΥΜΕΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΝΟΥΚΛΕΟΤΙ ΙΩΝ Για τη δηµιουργία πολυνουκλεοτιδικής αλυσίδας στο DNA Tα δεοξυριβονουκλεοτίδια ενώνονται µεταξύ τους µε οµοιοπολικό δεσµό: Μεταξύ του -ΟΗ στο 3 άτοµο άνθρακα της δεοξιριβόζης του 1 νουκλεοτιδίου και της φωσφορικής οµάδας στο 5 άτοµο άνθρακα της δεοξιριβόζης του επόµενου νουκλεοτιδίου Είναι αντίδραση συµπύκνωσης κατά την οποία αποβάλλεται ένα µόριο νερού Ο δεσµός που δηµιουργείται ονοµάζετε 3-5 φωσφοδιεστερικός 16

17 ΠΟΛΥΝΟΥΚΛΕΟΤΙ ΙΚΗ ΑΛΥΣΙ Α Η πολυνουκλεοτιδική αλυσίδα που δηµιουργείται έχει σκελετό που αποτελείται από: Επαναλαµβανόµενα µόρια φωσφορική οµάδα πεντόζη φωσφορική οµάδα πεντόζη Ανεξάρτητα από τον αριθµό των νουκλεοτιδίων της αλυσίδας το πρώτο νουκλεοτίδιο έχει πάντα ελεύθερη την φωσφορική οµάδα στο 5 άτοµο άνθρακα της πεντόζης του Το τελευταίο νουκλεοτίδιο της αλυσίδας έχει πάντα ελεύθερο το -ΟΗ στο 3 άτοµο άνθρακα της πεντόζης του Για αυτό το λόγο αναφέρεται ότι ο προσανατολισµός της αλυσίδας είναι

18 ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΙΠΛΗΣ ΕΛΙΚΑΣ ΤΟΥ DNA εν υπήρχε κοινά αποδεκτή πρόταση για τη δοµή του DNA στο χώρο αν και η χηµική σύσταση και οι ιδιότητες του είχαν γίνει γνωστές µε τα προηγούµενα πειράµατα εδοµένα που οδήγησαν στη µεγαλύτερη ανακάλυψη του 20ου αιώνα: Από την ανάλυση του ποσοστού των αζ. βάσεων σε µόρια DNA από διαφορετικούς οργανισµούς έδειχναν ότι σε κάθε µόριο DNA: Ο αριθµός των νουκλεοτιδίων που έχουν ως αζ. βάση Α είναι ίσος µε τον αριθµό αυτών που έχουν ως αζ. βάση Τ & ο αριθµός των νουκλεοτιδίων που έχουν ως αζ. βάση G είναι ίσος µε τον αριθµό αυτών που έχουν ως αζ. βάση C (Α=Τ & C=G) 18

19 ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΙΠΛΗΣ ΕΛΙΚΑΣ ΤΟΥ DNA εδοµένα που οδήγησαν στη µεγαλύτερη ανακάλυψη του 20ου αιώνα: αιώνα O λόγος [(Α+Τ)/(G+C)] (Α+Τ)/(G+C)] διαφέρει από είδος σε είδος και σχετίζεται µε το είδος του οργανισµού Αποτελέσµατα από την απεικόνιση του µορίου του DNA µε χρήση ακτίνων--χ ακτίνων Βοήθησαν στην ανακάλυψη της διπλής έλικας του DNA και απέδειξαν τις µοναδικές ιδιότητες που το καθιστούν µόριο ιδανικό ως γενετικό υλικό 19

20 MONTEΛO ΤΗΣ ΙΠΛΗΣ ΕΛΙΚΑΣ ΤΟΥ DNA Η διατύπωση του µοντέλου της διπλής έλικας τo 1953 είναι η µεγαλύτερη βιολογική ανακάλυψη του 20ου αιώνα Ήταν αποτέλεσµα της ερευνητικής εργασίας δύο οµάδων επιστηµόνων: Του Watson & Crick Toυ Wilkins & της Franklin 20

21 MONTEΛO ΤΗΣ ΙΠΛΗΣ ΕΛΙΚΑΣ ΚΑΤA Watson & Crick Το DNA αποτελείται από δύο πολυνουκλεοτιδικές αλυσίδες Σχηµατίζουν στο χώρο µια δεξιόστροφη διπλή έλικα 21

22 MONTEΛO ΤΗΣ ΙΠΛΗΣ ΕΛΙΚΑΣ ΚΑΤA Watson & Crick Η διπλή έλικα έχει ένα σταθερό σκελετό Αποτελείται από επαναλαµβανόµενα µόρια φωσφορικής οµάδας-δεοξυριβόζηςδεοξυριβόζης ενωµένων µε φωσφοδιεστερικό δεσµό Ο σκελετός αυτός είναι υδρόφιλος και βρίσκεται στο εξωτερικό του µορίου Προς το εσωτερικό του σκελετού βρίσκονται οι αζωτούχες βάσεις που είναι υδρόφοβες 22

23 MONTEΛO ΤΗΣ ΙΠΛΗΣ ΕΛΙΚΑΣ ΚΑΤA Watson & Crick Με βάση τον κανόνα της συµπληρωµατικότητας Οι αζωτούχες βάσεις της µιας αλυσίδας συνδέονται µε δεσµούς υδρογόνου µε τις αζωτούχες βάσεις της απέναντι αλυσίδας Η Α ΕΝΙΝΗ συνδέεται µε δύο δεσµούς υδρογόνου µόνο µε τη ΘΥΜΙΝΗ και αντίστροφα Η ΚΥΤΟΣΙΝΗ συνδέεται µε τρις δεσµούς υδρογόνου µόνο µε τη ΓΟΥΑΝΙΝΗ και αντίστροφα Οι δεσµοί υδρογόνου σταθεροποιούν την δευτεροταγή δοµή του µορίου 23

24 MONTEΛO ΤΗΣ ΙΠΛΗΣ ΕΛΙΚΑΣ ΚΑΤA Watson & Crick Οι δύο αλυσίδες ενός µορίου DNA είναι συµπληρωµατικές Η αλληλουχία της µιας αλυσίδας καθορίζει την αλληλουχία της άλλης Η συµπληρωµατικότητα έχει τεράστια σηµασία για τον αυτοδιπλασιασµό του DNA Μια ιδιότητα που το καθιστά το καταλληλότερο µόριο για τη διατήρηση και µεταβίβαση της γενετικής πληροφορίας Κάθε αλυσίδα DNA µπορεί να χρησιµεύει ως καλούπι για τη σύνθεση µιας συµπληρωµατικής αλυσίδας Τελικά σχηµατίζονται δύο δίκλωνα µόρια DNA πανοµοιότυπα µε το µητρικό µόριο 24

25 MONTEΛO ΤΗΣ ΙΠΛΗΣ ΕΛΙΚΑΣ ΚΑΤA Watson & Crick Οι δύο αλυσίδες ενός µορίου DNA είναι αντιπαράλληλες Το 3 άκρο της µιας είναι απέναντι από το 5 άκρο της άλλης 25

26 ΠΟΛΥΝΟΥΚΛΕΟΤΙ ΙΚΗ ΑΛΥΣΙ Α ΤΟΥ RNA Το µονόκλωνο RNA έχει ένα σταθερό σκελετό Αποτελείται από επαναλαµβανόµενα µόρια φωσφορικής οµάδας- ριβόζης ενωµένων µε φωσφοδιεστερικό δεσµό Σε κάποια σηµεία σχηµατίζει διπλή αλυσίδα µε βάση τη συµπληρωµατικότητα των βάσεων 26

27 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Το DNA αποτελεί το γενετικό υλικό όλων των κυττάρων και των περισσότερων ιών (κάποιοι ιοί έχουν ως γενετικό υλικό RΝΑ) Αποθήκευση της γενετικής πληροφορίας: Στο DNA ή στο RNA των RNA ιών περιέχονται οι πληροφορίες που καθορίζουν όλα τα χαρακτηριστικά ενός οργανισµού Οι πληροφορίες αυτές οργανώνονται σε λειτουργικές µονάδες τα γονίδια 27

28 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ιατήρηση και µεταβίβαση της γενετικής πληροφορίας: Από κύτταρο σε κύτταρο και από οργανισµό σε οργανισµό Εξασφαλίζεται µε τον αυτόδιπλασιασµό του DNA Έκφραση της γενετικής πληροφορίας: Επιτυγχάνεται µε τον έλεγχο της σύνθεσης των πρωτεϊνών 28

29 ΑΠΛΟΕΙ Η ΚΥΤΤΑΡΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΓΕΝΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ = ΓΟΝΙ ΙΩΜΑ Προκαρυωτικοί οργανισµοί Είναι τα βακτήρια τα οποία δεν έχουν οργανωµένο πυρήνα Το γενετικό τους υλικό αποτελεί το γονιδίωµα τους Είναι κύτταρα που το γονιδίωµα τους παρουσιάζεται σε ένα αντίγραφο και για αυτό χαρακτηρίζονται απλοειδή (n) Έχουν ένα κυρίως κυκλικό δίκλωνο µόριο DΝΑ συνδεδεµένο στο εσωτερικό της κυτταρικής τους µεµβράνης Και ένα µικρό κυκλικό δίκλωνο µόριο DNA το πλασµίδιο 29

30 ΑΠΛΟΕΙ Η ΚΥΤΤΑΡΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΓΕΝΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ = ΓΟΝΙ ΙΩΜΑ Γαµέτες των ανώτερων οργανισµών Είναι τα σπερµατοζωάρια και τα ωάρια Το γενετικό τους υλικό αποτελεί το γονιδίωµα τους Είναι κύτταρα που το γονιδίωµα τους παρουσιάζεται σε ένα αντίγραφο και για αυτό χαρακτηρίζονται απλοειδή (n) 30

31 Ευκαρυωτικοί οργανισµοί ΙΠΛΟΕΙ Η ΚΥΤΤΑΡΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΓΕΝΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΟΝΙ ΙΩΜΑΤΟΣ Τα σωµατικά κύτταρα των ανώτερων ευκαρυωτικών οργανισµών (φυτικών & ζωικών) τα κύτταρα τους έχουν οργανωµένο πυρήνα Το γονιδίωµα τους υπάρχει σε δύο αντίγραφα και για αυτό χαρακτηρίζονται τα κύτταρα τους διπλοειδή (2n) Το συνολικό DNA που κατανέµεται στο πυρήνα και στα µιτοχόνδρια των ζωικών κυττάρων χαρακτηρίζεται γενετικό υλικό Γενετικό υλικό χαρακτηρίζεται και εκείνο που κατανέµεται στον πυρήνα, στα µιτοχόνδρια και τους χλωροπλάστες των φυτικών κυττάρων Το DNA του πυρήνα των ζωικών ή των φυτικών κυττάρων χαρακτηρίζεται γονιδίωµα 31

32 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΤΩΝ ΝΟΥΚΛΕΙΚΩΝ ΟΞΕΩΝ Χρησιµοποιείται ο όρος αριθµός ή αλληλουχία βάσεων Στις δύο πολυνουκλεοτιδικές αλυσίδες του δίκλωνου µορίου DNA ο κορµός πεντόζη-φωσφορική οµάδα παραµένει σταθερός ενώ αυτό που αλλάζει είναι η αλληλουχία των αζωτούχων βάσεων Για περιγράψουµε το µήκος του DNA χρησιµοποιούµε τον όρο ΑΡΙΘΜΟΣ Ή ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΑ ΖΕΥΓΩΝ ΒΑΣΕΩΝ 10 βάσεις Στη πολυνουκλεοτιδική αλυσίδα του µονόκλωνου µορίου RNA ο κορµός πεντόζη-φωσφορική οµάδα παραµένει σταθερός ενώ η αλληλουχία των αζωτούχων βάσεων αλλάζει Για περιγράψουµε το µήκος του RNA χρησιµοποιούµε τον όρο ΑΡΙΘΜΟΣ Ή ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΑ ΒΑΣΕΩΝ 10 ζεύγη βάσεων 32

33 Για τον Homo Sapiens Τα σωµατικά κύτταρα του ανθρώπινου οργανισµού είναι διπλοειδή δηλαδή το γονιδίωµα υπάρχει σε δύο αντίγραφα Το µήκος του DNA 9 είναι 6*10 ζεύγη βάσεων ΜΕΓΕΘΟΣ ΓΟΝΙ ΙΩΜΑΤΟΣ ΣΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΚΥΤΤΑΡΑ Οι γαµέτες του ανθρώπινου οργανισµού είναι απλοειδής δηλαδή το γονιδίωµα υπάρχει σε ένα αντίγραφο Το µήκος του DNA 9 είναι 3*10 ζεύγη βάσεων 33

34 ΓΕΝΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΤΩΝ ΠΡΟΚΑΡΥΩΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ Είναι κυκλικό δίκλωνο µόριο DNA Το µήκος του είναι 1mm αλλά µειώνεται σε 1µm γιατί αναδιπλώνεται και πακετάρετε µε τη βοήθεια κυρίως πρωτεϊνών Είναι απλοειδή (n) κύτταρα γιατί περιέχουν ένα αντίγραφο του γονιδιώµατος τους Εκτός από το κυρίως κυκλικό µόριο DNA έχουν και µικρά κυκλικά δίκλωνα µόρια DNA τα πλασµίδια 34

35 ΓΕΝΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΤΩΝ ΠΡΟΚΑΡΥΩΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ Χαρακτηριστικά των πλασµιδίων Είναι κυκλικά δίκλωνα µόρια DNA διάφορων µεγεθών Περιέχουν µικρό ποσοστό της γενετικής πληροφορίας και αποτελούν το 1-2% του βακτηριακού DNA Ένα βακτήριο µπορεί να περιέχει ένα ή περισσότερα πλασµίδια τα οποία αντιγράφονται ανεξάρτητα από το κύριος µόριο DNA Περιέχουν γονίδια ανθεκτικότητας σε αντιβιοτικά π.χ.:.: Αµπικυλίνη και Τετρακυκλίνη 35

36 ΓΕΝΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΤΩΝ ΠΡΟΚΑΡΥΩΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ Χαρακτηριστικά των πλασµιδίων Περιέχουν γονίδια που σχετίζονται µε τη µεταφορά γενετικού υλικού από ένα βακτήριο σε ένα άλλο Έχουν τη δυνατότητα να µεταφέρονται από βακτήριο σε βακτήριο Στα βακτήρια που καταλήγουν προσδίδουν νέες ιδιότητες Έχουν τη δυνατότητα να ανταλλάσσουν γενετικό υλικό τόσο µεταξύ τους όσο και µε το κυρίως DNA Τώρα είναι εύκολο να κατανοήσουµε το µετασχηµατισµό των αδρών βακτηρίων σε λεία στα πειράµατα του Griffith το

37 ΓΕΝΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΤΩΝ ΕΥΚΑΡΥΩΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ Έχει µεγαλύτερο µήκος από των προκαρυωτικών Το συνολικό DNA δεν είναι ένα ενιαίο µόριο DNA αλλά αποτελείται από πολλά γραµµικά δίκλωνα µόρια DNA Ο αριθµός και το µήκος των µορίων DNA είναι χαρακτηριστικά για τα διαφορετικά είδη οργανισµών Tα µόρια DNA πακετάρονται µε πρωτεΐνες σχηµατίζοντας τα ινίδια χρωµατίνης Το συνολικό DNA σε κάθε διπλοειδές (2n) κύτταρο του ανθρώπου έχει µήκος 2m Προκειµένου να χωρέσει στο πυρήνα που έχει διάµετρο 10/ του µέτρου συσπειρώνεται και παίρνει τι µορφή ινιδίων χρωµατίνης 37

38 ΓΕΝΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΤΩΝ ΕΥΚΑΡΥΩΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ Στο ηλεκτρονικό µικροσκόπιο ύστερα από ειδική χρώση τα ινίδια µοιάζουν µε κοµπολόγια από χάντρες Κάθε χάντρα ονοµάζεται νουκλεόσωµα Αποτελεί τη βασική µονάδα οργάνωσης της χρωµατίνης 38

39 ΓΕΝΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΤΩΝ ΕΥΚΑΡΥΩΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ Οργάνωση του γενετικού υλικού Το DNA πακετάρεται µε πρωτεΐνες σχηµατίζοντας τα ινίδια χρωµατίνης Βασική µονάδα οργάνωσης των ινιδίων χρωµατίνης είναι τα νουκλεοσώµατα Αποτελείται από 8 πρωτεΐνες που ονοµάζονται ιστόνες που δηµιουργούν ένα οκταµερές Γύρω από αυτό το οκταµερές τυλίγεται DNA µήκους 146 ζεύγη βάσεων Τα νουκλεοσώµατα αναδιπλώνονται στο χώρο δηµιουργώντας τα ινίδια χρωµατίνης + Στην αναδίπλωση συµµετέχουν και άλλα είδη πρωτεϊνών 39

40 Κυτταρικός κύκλος ΚΥΚΛΟΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΚΥΤΤΑΡΟΥ Το χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί µεταξύ δύο διαδοχικών κυτταρικών διαιρέσεων ιαχωρισµός του σε δύο φάσεις: Μεσόφαση Παρεµβάλλεται µεταξύ δύο διαδοχικών µιτωτικών διαιρέσεων Αντιπροσωπεύει το 90%-95% 95% της διάρκειας του κυτταρικού κύκλου Το κυρίως γεγονός που µας ενδιαφέρει περισσότερο είναι ο διπλασιασµός του γενετικού υλικού Μιτωτική διαίρεση 40

41 Μίτωση ΚΥΚΛΟΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΚΥΤΤΑΡΟΥ Είναι το συντοµότερο στάδιο του κυτταρικού κύκλου που οδηγεί τελικά στη δηµιουργία δύο πανοµοιότυπων µεταξύ τους κυττάρων ιαχωρισµός του σε 4 φάσεις: Πρόφαση Μετάφαση Ανάφαση Τελόφαση 41

42 ΜΟΡΦΕΣ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΩΝ ΕΥΚΑΡΥΩΤΙΚΩΝ ΚΥΤ. Ανάλογα µε το στάδιο του κυτταρικού κύκλου ΑΡΧΗ ΜΕΣΟΦΑΣΗΣ Το γενετικό υλικό έχει µικρό βαθµό συσπείρωσης και σχηµατίζει δίκτυο ινιδίων χρωµατίνης Τα ινίδια χρωµατίνης δεν είναι ορατά ως µεµονωµένες δοµές µε το οπτικό µικροσκόπιο Στον πυρήνα των σωµατικών κυττάρων του ανθρώπου υπάρχουν 46 ινίδια ή 23 ζεύγη ινιδίων χρωµατίνης 42

43 ΜΟΡΦΕΣ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΩΝ ΕΥΚΑΡΥΩΤΙΚΩΝ ΚΥΤ. Ανάλογα µε το στάδιο του κυτταρικού κύκλου ΤΕΛΟΣ ΜΕΣΟΦΑΣΗΣ Έχει ολοκληρωθεί η αντιγραφή των ινιδίων χρωµατίνης Το κάθε αντίγραφο ενός ινιδίου χρωµατίνης συνδέεται µε το καλούπι του µε µια δοµή που ονοµάζεται κεντροµερίδιο Στον πυρήνα των σωµατικών κυττάρων του ανθρώπου υπάρχουν 46 διπλασιασµένα ινίδια ή 23 ζεύγη διπλασιασµένων ινιδίων χρωµατίνης 43

44 ΜΟΡΦΕΣ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΩΝ ΕΥΚΑΡΥΩΤΙΚΩΝ ΚΥΤ. Ανάλογα το στάδιο του κυτταρικού κύκλου ΠΡΟΦΑΣΗ Τα διπλασιασµένα ινίδια χρωµατίνης ξεκινούν να συσπειρώνονται και παίρνουν τη µορφή χρωµοσωµάτων Το κάθε χρωµόσωµα αποτελείται από 2 αδελφές χρωµατίδες όρος που χρησιµοποιείται για να περιγράψει τα διπλασιασµένα χρωµοσώµατα κατά το χρονικό διάστηµα που είναι συνδεδεµένα στο κεντροµερίδιο Κατά την πρόφαση στα σωµατικά κύτταρα του ανθρώπου υπάρχουν 46 χρωµοσώµατα ή 23 ζεύγη χρωµοσωµάτων 44

45 ΜΟΡΦΕΣ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΩΝ ΕΥΚΑΡΥΩΤΙΚΩΝ ΚΥΤ. Ανάλογα το στάδιο του κυτταρικού κύκλου ΜΕΤΑΦΑΣΗ Οι αδελφές χρωµατίδες του κάθε χρωµοσώµατος αποκτούν το µέγιστο βαθµό συσπείρωσης τους για αυτό και τα µεταφασικά χρωµοσώµατα είναι ευδιάκριτα µε το οπτικό µικροσκόπιο Τα χρωµοσώµατα διατάσσονται το ένα δίπλα από το άλλο στο ισηµερινό επίπεδο του κυττάρου Το κάθε χρωµόσωµα αποτελείται από 2 αδελφές χρωµατίδες που κάθε αδελφή χρωµατίδα αντιπροσωπεύει ένα µόριο DNA Κατά την µετάφαση στα σωµατικά κύτταρα του ανθρώπου υπάρχουν 46 χρωµοσώµατα ή 23 ζεύγη χρωµοσωµάτων ή (92 µόρια DNA) 45

46 ΜΟΡΦΕΣ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΩΝ ΕΥΚΑΡΥΩΤΙΚΩΝ ΚΥΤ. Ανάλογα το στάδιο του κυτταρικού κύκλου ΑΝΑΦΑΣΗ Το κεντροµερίδιο κάθε ενός χρωµοσώµατος σπάει και οι αδελφές χρωµατίδες αποχωρίζονται και οδηγούνται σε αντίθετους πόλους Κάθε χρωµατίδα αποτελεί πλέον ένα µόριο DNA Κατά την ανάφαση στα σωµατικά κύτταρα του ανθρώπου υπάρχουν 92 χρωµατίδες ή 92 µόρια DNA 46

47 ΜΟΡΦΕΣ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΩΝ ΕΥΚΑΡΥΩΤΙΚΩΝ ΚΥΤ. Ανάλογα το στάδιο του κυτταρικού κύκλου ΤΕΛΟΦΑΣΗ Κατά την ολοκλήρωση της προκύπτουν 2 νέα κύτταρα γενετικά όµοια µεταξύ τους και µε το αρχικό Το καθένα περιέχει τη µία από τις δύο «πρώην» αδελφές χρωµατίδες από κάθε χρωµόσωµα Τα χρωµοσώµατα αποσυσπειρώνονται σταδιακά και «µετατρέπονται» πάλι σε ινίδια χρωµατίνης στο µεσοφασικό πυρήνα των νέων κυττάρων Κατά την µεσόφαση στα σωµατικά κύτταρα του ανθρώπου υπάρχουν 46 ινίδια ή 23 ζεύγη ινιδίων χρωµατίνης που το κάθε ένα αντιπροσωπεύει ένα µόριο DNA 47

48 ΜΙΤΩΤΙΚΗ ΙΑΙΡΕΣΗ ΣΤΑ ΣΩΜΑΤΙΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 48

49 ΜΟΡΦΕΣ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΩΝ ΕΥΚΑΡΥΩΤΙΚΩΝ ΚΥΤ. Τα ινίδια χρωµατίνης, τα χρωµοσώµατα και οι χρωµατίδες αποτελούν διαφορετικές όψεις του ίδιου νοµίσµατος Τα ινίδια της χρωµατίνης διπλασιάζονται στη µεσόφαση Στη συνέχεια «µετατρέπονται» σε αδελφές χρωµατίδες οι οποίες γίνονται ευδιάκριτες στη κυτταρική διαίρεση (κατά τη µετάφαση της µίτωσης) Κατά το τέλος της κυτταρικής διαίρεσης οι αδελφές χρωµατίδες των χρωµοσωµάτων αποχωρίζονται πλήρως, αποσυσπειρώνονται σταδιακά και µετατρέπονται πάλι σε ινίδια χρωµατίνης στο µεσοφασικό πυρήνα των νέων κυττάρων ΜΙΤΩΣΗ Παρ όλες όµως τις µορφολογικές αυτές µεταβολές η χηµική σύσταση του γενετικού υλικού παραµένει αµετάβλητη 49

50 ΕΠΙΠΕ Α ΠΑΚΕΤΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ DNA ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΕΤΑΦΑΣΙΚΩΝ ΧΡΩΜΟΣΩΜΑΤΩΝ 50

51 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΧΡΩΜΟΣΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΡΥΩΤΥΠΟΥ Η µελέτη των χρωµοσωµάτων είναι δυνατή µόνο σε κύτταρα τα οποία διαιρούνται Αποµονώνονται κύτταρα από ιστούς που διαιρούνται φυσιολογικά Από κυτταροκαλλιέργειες µε in vitro επαγωγή της διαίρεσης µε χρήση ουσιών που έχουν µιτογόνο δράση Τα χρωµοσώµατα µελετώνται στο στάδιο της ΜΕΤΑΦΑΣΗΣ που εµφανίζουν το µέγιστο βαθµό συσπείρωσης και είναι ευδιάκριτα 51

52 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΧΡΩΜΟΣΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΡΥΩΤΥΠΟΥ Σε ένα πληθυσµό διαιρούµενων κυττάρων το ποσοστό αυτών που βρίσκονται στη µετάφαση είναι µικρός Χρήση ουσιών που σταµατούν την διαίρεση στη φάση της µετάφασης Τα κύτταρα επωάζονται σε υποτονικό διάλυµα (σπάει η κυτταρική µεµβράνη) Τα χρωµοσώµατα απλώνονται σε αντικειµενοφόρο πλάκα Χρωµατίζονται µε ειδικές χρωστικές ουσίες (GIEMSA) Παρατηρούνται στο µικροσκόπιο όπου το κάθε χρωµόσωµα έχει το δικό του πρότυπο ζωνόσεων Giemsa 52

53 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΧΡΩΜΟΣΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΡΥΩΤΥΠΟΥ Παρατήρηση στο µικροσκόπιο Μεταφασικά χρωµοσώµατα Αποτελούνται από 2 αδελφές χρωµατίδες οι οποίες συγκρατούνται στο κεντροµερίδιο Το κεντροµερίδιο διαιρεί κάθε χρωµατίδα σε δύο βραχίονες ένα µεγάλο και ένα µικρό ιαφέρουν µεταξύ τους ως προς το µέγεθος και ως προς τη θέση του κεντροµεριδίου 53

54 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΧΡΩΜΟΣΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΡΥΩΤΥΠΟΥ Ταξινόµηση των µεταφασικών χρωµοσωµάτων Σε ζεύγη ανά ελαττούµενο µέγεθος Η απεικόνιση αυτή αποτελεί τον ΚΑΡΥΟΤΥΠΟ Ο αριθµός και η µορφολογία είναι ιδιαίτερο χαρακτηριστικό κάθε είδους 54

55 Στον άνθρωπο ΧΡΩΜΟΣΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Στον πυρήνα κάθε σωµατικού κυττάρου φυσιολογικού αρσενικού ή θηλυκού ατόµου υπάρχουν 23 ζεύγη χρωµοσωµάτων Τα ένα χρωµόσωµα κάθε ζεύγους είναι πατρικής προέλευσης και το άλλο µητρικής προέλευσης To κάθε ζεύγος ελέγχει τις ίδιες ιδιότητες αφού περιέχουν τα ίδια γονίδια Τα ζεύγη αυτά ονοµάζονται οµόλογα 55

56 ιακρίνονται σε δύο κατηγορίες ΧΡΩΜΟΣΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Στον πυρήνα κάθε σωµατικού κυττάρου φυσιολογικού αρσενικού ή θηλυκού ατόµου υπάρχουν: 46 χρωµοσώµατα ή 23 ζεύγη χρωµοσωµάτων εκ των οποίων τα 44 χρωµοσώµατα ή 22 ζεύγη είναι µορφολογικά ίδια και ονοµάζονται ΑΥΤΟΣΩΜΙΚΑ Περιέχουν γονίδια που ελέγχουν τα εξωτερικά και βιοχηµικά χαρακτηριστικά που δεν έχουν σχέση µε το φύλο 56

57 ιακρίνονται σε δύο κατηγορίες ΧΡΩΜΟΣΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΦΥΛΕΤΙΚΑ χρωµοσώµατα: Στον πυρήνα κάθε σωµατικού κυττάρου θηλυκού ατόµου το 23 ζεύγος χρωµοσωµάτων αποτελείται από δύο όµοια χρωµοσώµατα που συµβολίζονται µε ΧΧ Σε πολλούς οργανισµούς συµπεριλαµβανοµένου και του ανθρώπου περιέχουν γονίδια που καθορίζουν το φύλο Ένα φυσιολογικό θηλυκό άτοµο έχει 44 αυτοσωµικά χρωµοσώµατα και ένα ζεύγος φυλετικών ΧΧ 57

58 ΧΡΩΜΟΣΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ιακρίνονται σε δύο κατηγορίες ΦΥΛΕΤΙΚΑ χρωµοσώµατα: Στον πυρήνα κάθε σωµατικού κυττάρου αρσενικού ατόµου το 23 ζεύγος χρωµοσωµάτων αποτελείται από δύο διαφορετικά χρωµοσώµατα που συµβολίζονται µε ΧΥ Το Υ είναι µικρότερο σε µέγεθος από το Χ Στον άνθρωπο η παρουσία του Υ καθορίζει το αρσενικό άτοµο και η απουσία του το θηλυκό Ένα φυσιολογικό αρσενικό άτοµο έχει 44 αυτοσωµικά χρωµοσώµατα και ένα ζεύγος φυλετικών ΧΥ 58

59 ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Επιτυγχάνεται µε τη συµµετοχή δύο ατόµων διαφορετικού φύλλου 2n 2n ΠΑΤΕΡΑΣ X MHTEΡΑ Αριθµός Γραµµικών: 2 x 23=46 2 x 23=46 DNA 9 9 Μήκος DNA: 6*10 ζεύγη βάσεων 6*10 ζεύγη βάσεων MEIΩΣH MEIΩΣ ΩΣH n n ΣΠΕΡΜΑΤΟΖΩΑΡΙΟ ΩΑΡΙΟ Αριθµός Γραµµικών: DNA 9 9 Μήκος DNA: 3*10 ζεύγη βάσεων 3*10 ζεύγη βάσεων ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ 2n ΖΥΓΩΤΟ Η βιβλιοθήκη της ζωής σου αποτελείται από δύο όµοια βιβλία 59

60 ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΑΜΕΤΩΝ- ΜΕΙΩΣΗ Μείωση Κάθε γονέας παράγει τους γαµέτες του Εξειδικευµένα αναπαραγωγικά κύτταρα που φέρουν το µισό αριθµό χρωµοσωµάτων από τον κανονικό Η µείωση γίνεται σε άωρα γεννητικά διπλοειδή κύτταρα Από τη µείωση Ι παράγονται δύο κύτταρα Από τη µείωση ΙΙ παράγονται 4 απλοειδής (n) γαµέτες 60

61 ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΑΜΕΤΩΝ- ΜΕΙΩΣΗ 61

62 ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΑΜΕΤΩΝ - ΜΕΙΩΣΗ 62

63 ΓΕΝΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΣΤΑ ΜΙΤΟΧΟΝ ΡΙΑ ΜΙΤΟΧΟΝ ΡΙΑ (Ζωικών & Φυτικών κυττάρων) Έχουν 2-10 κυκλικά δίκλωνα µόρια DNA που κωδικοποιούν ένα µικρό µέρος των πρωτεϊνών που χρειάζονται για την λειτουργία τους δηλαδή την οξειδωτική φωσφορυλίωση Οι περισσότερες πρωτεΐνες που είναι απαραίτητες για τη λειτουργία τους κωδικοποιούνται από γονίδια του DNA του πυρήνα Το γεγονός αυτό δείχνει ότι τα οργανίδια αυτά δεν µπορούν να λειτουργήσουν ανεξάρτητα από τον πυρήνα και για το λόγο αυτό χαρακτηρίζονται ηµιαυτόνοµα 63

64 ΓΕΝΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΣΤΑ ΜΙΤΟΧΟΝ ΡΙΑ Μιτοχόνδρια ορισµένων κατώτερων πρωτόζωων Το DNA είναι γραµµικό Το ζυγωτό των ανώτερων οργανισµών περιέχει µόνο τα µιτοχόνδρια που προέρχονται από το ωάριο Εποµένως τα µιτοχονδριακά γονίδια είναι µητρικής προέλευσης 64

65 ΓΕΝΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΣΤΟΥΣ ΧΛΩΡΟΠΛΑΣΤΕΣ ΧΛΩΡΟΠΛΑΣΤΕΣ Έχουν 1 κυκλικό δίκλωνο µόριο DNA µεγαλύτερου µεγέθους από το DNA των µιτοχονδρίων που κωδικοποιούν ένα µικρό µέρος των πρωτεϊνών που χρειάζονται για τη λειτουργία τους τη φωτοσύνθεση Οι περισσότερες πρωτεΐνες που είναι απαραίτητες για τη λειτουργία τους κωδικοποιούνται από γονίδια του DNA του πυρήνα Το γεγονός αυτό δείχνει ότι τα οργανίδια αυτά δεν µπορούν να λειτουργήσουν ανεξάρτητα από τον πυρήνα και για το λόγο αυτό χαρακτηρίζονται ηµιαυτόνοµα 65

66 Ιοί µε γενετικό υλικό DNA Το DNA µπορεί να είναι: Μονόκλωνο Γραµµικό Κυκλικό ίκλωνο Γραµµικό Κυκλικό Ιοί µε γενετικό υλικό RNA Το RNA µπορεί να είναι: Μονόκλωνο Γραµµικό ΓΕΝΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΤΩΝ ΙΩΝ Σπάνια κυκλικό ίκλωνο Γραµµικό Σπάνια κυκλικό 66

(αδρές αποικίες) Θέρμανση (λείες αποικίες) ζωντανά ποντίκια ζωντανά ποντίκια νεκρά ποντίκια

(αδρές αποικίες) Θέρμανση (λείες αποικίες) ζωντανά ποντίκια ζωντανά ποντίκια νεκρά ποντίκια Το DNA είναι το γενετικό υλικό 1. Πείραμα Griffith (1928) Βακτήριο πνευμονιόκοκκου (Diplococcus pneumoniae) Χωρίς κάλυμμα Με κάλυμμα (αδρές αποικίες) Θέρμανση (λείες αποικίες) ζωντανά ποντίκια ζωντανά

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογία Γ Γενικού Λυκείου Θετικής κατεύθυνσης. Κεφάλαιο 1α Το Γενετικό Υλικό

Βιολογία Γ Γενικού Λυκείου Θετικής κατεύθυνσης. Κεφάλαιο 1α Το Γενετικό Υλικό Βιολογία Γ Γενικού Λυκείου Θετικής κατεύθυνσης Κεφάλαιο 1α Το Γενετικό Υλικό Το DNA είναι το γενετικό υλικό Αρχικά οι επιστήμονες θεωρούσαν ότι οι πρωτεΐνες αποτελούσαν το γενετικό υλικό των οργανισμών.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 1 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 1 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 1 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 ΘΕΜΑ 1 Ο 1. γ 2. δ 3. α 4. δ 5. δ ΘΕΜΑ 2 Ο Α) Το γενετικό υλικό των προκαρυωτικών κυττάρων είναι ένα δίκλωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΟ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12-9-2015

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΟ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12-9-2015 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΟ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12-9-2015 ΘΕΜΑ Α Α1. α. in vitro β. in vivo γ. in vitro δ. in vitro Α2. γ Μεταξύ των δύο δεοξυριβονουκλεοτιδίων έχουμε συμπληρωματικότητα (Α=Τ)

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογία Κατεύθυνσης Γ Λυκείου

Βιολογία Κατεύθυνσης Γ Λυκείου Βιολογία Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2013-2014 ΓΕ.Λ. ΣΟΡΩΝΗΣ ΜΑΣΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Κεφάλαιο 1 ΤΟ ΓΕΝΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Ταξίδι στο χρόνο 1869 Απομονώνεται DNA από τον κυτταρικό πυρήνα 1903 Αποδεικνύεται ότι τα χρωμοσώματα

Διαβάστε περισσότερα

Η ζητούμενη σειρά έχει ως εξής: αδενίνη < νουκλεοτίδιο < νουκλεόσωμα < γονίδιο < χρωματίδα < χρωμόσωμα < γονιδίωμα.

Η ζητούμενη σειρά έχει ως εξής: αδενίνη < νουκλεοτίδιο < νουκλεόσωμα < γονίδιο < χρωματίδα < χρωμόσωμα < γονιδίωμα. ΚΕΦ. 1 ο ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΡΙΣΕΩΣ 1. Να κατατάξετε σε σειρά αυξανόμενου μεγέθους τις παρακάτω έννοιες που σχετίζονται με το γενετικό υλικό των οργανισμών: νουκλεόσωμα, χρωμόσωμα, αδενίνη, νουκλεοτίδιο, γονίδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΓΕΝΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ. Με αναφορά τόσο στους προκαρυωτικούς όσο και στους ευκαρυωτικούς οργανισμούς

ΤΟ ΓΕΝΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ. Με αναφορά τόσο στους προκαρυωτικούς όσο και στους ευκαρυωτικούς οργανισμούς ΤΟ ΓΕΝΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Με αναφορά τόσο στους προκαρυωτικούς όσο και στους ευκαρυωτικούς οργανισμούς Λειτουργίες Γενετικού Υλικού o Αποθήκευση της γενετικής πληροφορίας. Η οργάνωση της γενετικής πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1: Το Γενετικό Υλικό 1.

Κεφάλαιο 1: Το Γενετικό Υλικό 1. Κεφάλαιο 1: Το Γενετικό Υλικό 1. Ο πνευμονιόκοκκος είναι: α. μύκητας β. βακτήριο γ. ιός δ. πρωτόζωο 2. Στο πείραμα του Griffith τι αποτελέσματα είχε ο εμβολιασμός με βακτήρια, θάνατο(θ) ή επιβίωση (Ε),

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Το γενετικό υλικό ΘΕΜΑ: 1 ο (Μονάδες 25 ) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση στις παρακάτω ερωτήσεις. 1. Το πείραµα των Hershey και Chase ήταν:

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογία Θετικής Κατεύθυνσης. Κεφάλαιο 1 ο -Το γενετικό υλικό

Βιολογία Θετικής Κατεύθυνσης. Κεφάλαιο 1 ο -Το γενετικό υλικό Βιολογία Θετικής Κατεύθυνσης Κεφάλαιο 1 ο -Το γενετικό υλικό Το γενετικό υλικό Ιστορική αναδρομή 1869: Το DNA εντοπίζεται στον πυρήνα των κυττάρων 1944: Μέχρι τότε δεν ήταν γνωστό ότι αποτελεί το γενετικό

Διαβάστε περισσότερα

θετικής κατεύθυνσης Παραδόσεις του μαθήματος Επιμέλεια: ΑΡΓΥΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

θετικής κατεύθυνσης Παραδόσεις του μαθήματος Επιμέλεια: ΑΡΓΥΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Βιολογία θετικής κατεύθυνσης Παραδόσεις του μαθήματος Επιμέλεια: ΑΡΓΥΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1ο κεφάλαιο Το γενετικό υλικό Τι αποτελεί το γενετικό υλικό; Από το 1869, που το DNA εντοπίστηκε στον πυρήνα των κυττάρων,

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Πανελλαδικών 2000-2013

Θέματα Πανελλαδικών 2000-2013 Θέματα Πανελλαδικών 2000-2013 ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ Κεφάλαιο 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΘΕΜΑ 1 ο Γράψτε τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις και δίπλα το γράμμα

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Πανελλαδικών

Θέματα Πανελλαδικών Θέματα Πανελλαδικών 2000-2015 ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ Κεφάλαιο 1 Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1 Κεφάλαιο 1 ο Το γενετικό υλικό Θέμα 1 ο 2 Θέμα 2 ο 8 Θέμα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο : ΤΟ ΓΕΝΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο : ΤΟ ΓΕΝΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο : ΤΟ ΓΕΝΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Το DNA είναι το γενετικό υλικό. Ποιο πίστευαν αρχικά οι επιστήμονες πως είναι το μόριο που μεταφέρει τη γενετική πληροφορία; Παρ όλο που το DNA εντοπίστηκε στον πυρήνα των

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2001 1. Στα προκαρυωτικά κύτταρα το γενετικό υλικό είναι: μονάδες 5 α. γραμμικό δίκλωνο DNA β. γραμμικό μονόκλωνο DNA γ. κυκλικό δίκλωνο DNA δ. κυκλικό μονόκλωνο DNA. 2. Το

Διαβάστε περισσότερα

Να επιλέξετε την φράση που συμπληρώνει ορθά κάθε μία από τις ακόλουθες προτάσεις:

Να επιλέξετε την φράση που συμπληρώνει ορθά κάθε μία από τις ακόλουθες προτάσεις: ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 2/12/2016 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΛΑΖΑΡΑΚΗ ΝΟΤΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Να επιλέξετε την φράση που συμπληρώνει ορθά κάθε μία από τις ακόλουθες

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ κατεύθυνσης

ΒΙΟΛΟΓΙΑ κατεύθυνσης Κεφάλαιο 1 ο ΒΙΟΛΟΓΙΑ κατεύθυνσης Θέματα μικρής δυσκολίας (κατάλληλα για 2 ο Θέμα Πανελληνίων) 1. Ποιο είναι το συμπέρασμα στο οποίο κατέληξε ο Griffith με το πείραμα που πραγματοποίησε; Ο Griffith κατέληξε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο... 2 I. Το γενετικό υλικό... 2 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ... 5 ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΤΕ ΤΑ ΚΕΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΛΕΞΗ... 8 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο... 2 I. Το γενετικό υλικό... 2 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ... 5 ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΤΕ ΤΑ ΚΕΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΛΕΞΗ... 8 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ... ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο... 2 I. Το γενετικό υλικό... 2 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ... 5 ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΤΕ ΤΑ ΚΕΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΛΕΞΗ.... 8 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ... 9 ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ...12 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο I. Το γενετικό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ 1 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ (ΓΕΝΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ) 2000 ΗΜΕΡΗΣΙΟ 3. Στα προκαρυωτικά κύτταρα το γενετικό υλικό είναι:

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ 1 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ (ΓΕΝΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ) 2000 ΗΜΕΡΗΣΙΟ 3. Στα προκαρυωτικά κύτταρα το γενετικό υλικό είναι: 1 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΕΙΟ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ 1 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ (ΓΕΝΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ) 2000 ΗΜΕΡΗΣΙΟ 3. Στα προκαρυωτικά κύτταρα το γενετικό υλικό είναι: α. γραµµικό δίκλωνοdνα β. γραµµικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΣΤ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ. ΘΕΜΑ 1 Ο Απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής.

ΤΕΣΤ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ. ΘΕΜΑ 1 Ο Απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. 1 ΤΕΣΤ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΜΑ 1 Ο Απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. 1. Γραμμικό μόριο DNA θα βρούμε: Α. Σε πλασμίδια Β. Στο κύριο μόριο DNA του βακτηρίου. Γ. Σε

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις για το Κεφάλαιο 1: Το γενετικό υλικό

Ασκήσεις για το Κεφάλαιο 1: Το γενετικό υλικό Ασκήσεις για το Κεφάλαιο 1: Το γενετικό υλικό A) Ερωτήσεις με πολλές πιθανές απαντήσεις Να βάλετε σε κύκλο το γράμμα ή τα γράμματα που αντιστοιχούν στη σωστή φράση ή στη φράση που συμπληρώνει σωστά την

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 04/09/2016 ΘΕΜΑ Α Α.1. β. Α.2. β. Α.3. γ. Α.4. δ. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α.5. β. Μονάδες 25 ΘΕΜΑ Β Β. 1. Ιχνηθέτηση. είναι η σήμανση χημικών

Διαβάστε περισσότερα

Κατάταξη Αδενίνη 1 Γονίδιο 4 Νουκλεοτίδιο 2 Νουκλεόσωμα 3 Βραχίονας 5 Χρωματίδα 6 Γονιδίωμα 8 Καρυότυπος 9 Μεταφασικό χρωμόσωμα 7

Κατάταξη Αδενίνη 1 Γονίδιο 4 Νουκλεοτίδιο 2 Νουκλεόσωμα 3 Βραχίονας 5 Χρωματίδα 6 Γονιδίωμα 8 Καρυότυπος 9 Μεταφασικό χρωμόσωμα 7 Α1. 1. δ 2. α 3. δ 4. γ 5. γ Βιολογία ΘΕΜΑ A κατεύθυνσης Α2. Κατάταξη Αδενίνη 1 Γονίδιο 4 Νουκλεοτίδιο 2 Νουκλεόσωμα 3 Βραχίονας 5 Χρωματίδα 6 Γονιδίωμα 8 Καρυότυπος 9 Μεταφασικό χρωμόσωμα 7 ΘΕΜΑ Β 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΟ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΟ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΟ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Το μόριο DNA μιας χρωματίδας μεταφασικού χωμοσώματος ενός φυσιολογικού ευκαρυωτικού κυττάρου περιέχει το 29% των νουκλεoτιδίων του με αζωτούχα βάση την T. a. Ποιο είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Π Ο Λ Λ Α Π Λ Η Σ Ε Π Ι Λ Ο Γ Η Σ ΝΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Π Ο Λ Λ Α Π Λ Η Σ Ε Π Ι Λ Ο Γ Η Σ ΝΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Π Ο Λ Λ Α Π Λ Η Σ Ε Π Ι Λ Ο Γ Η Σ ΝΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1. Η ποσότητα του DNΑ α. είναι ίδια σε όλους τους απλοειδείς οργανισµούς β. είναι σταθερή σε όλους τους διπλοειδείς οργανισµούς

Διαβάστε περισσότερα

igenetics ΜΑΘΗΜΑ 3 Το γενετικό υλικό

igenetics ΜΑΘΗΜΑ 3 Το γενετικό υλικό igenetics ΜΑΘΗΜΑ 3 Το γενετικό υλικό ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ Στο DNA (RNA ιών) οι πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά ενός οργανισμού (γονίδια) ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ Από κύτταρο σε κύτταρο και από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Να επιλέξετε την φράση που συμπληρώνει ορθά κάθε μία από τις ακόλουθες προτάσεις:

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Να επιλέξετε την φράση που συμπληρώνει ορθά κάθε μία από τις ακόλουθες προτάσεις: ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 21/09/2015 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΟΤΑ ΛΑΖΑΡΑΚΗ ΘΕΜΑ 1 Ο ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Να επιλέξετε την φράση που συμπληρώνει ορθά κάθε μία από τις ακόλουθες

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ_ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ_ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΙΚΟΝΑ_1.1 In vivo πειράματα απόδειξης της έννοιας του μετασχηματισμού και in vitro απόδειξη ότι το DNA είναι αυτό που προκαλεί το μετασχηματισμό. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Γιατί πιστεύετε ότι θανατώνονται τα βακτήρια

Διαβάστε περισσότερα

Βιομόρια: Τα μόρια που βρίσκονται στα κύτταρα των οργανισμών και αποτελούν απαραίτητο συστατικό αυτών.

Βιομόρια: Τα μόρια που βρίσκονται στα κύτταρα των οργανισμών και αποτελούν απαραίτητο συστατικό αυτών. Κεφάλαιο 1: ΤΟ ΓΕΝΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Βιομόρια: Τα μόρια που βρίσκονται στα κύτταρα των οργανισμών και αποτελούν απαραίτητο συστατικό αυτών. Βιολογικά μακρομόρια ( ή πολυμερή ): Κατηγορία βιομορίων με μεγάλο ΜΒ

Διαβάστε περισσότερα

Να επιλέξετε την φράση που συμπληρώνει ορθά κάθε μία από τις ακόλουθες προτάσεις:

Να επιλέξετε την φράση που συμπληρώνει ορθά κάθε μία από τις ακόλουθες προτάσεις: ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΒΙΟΛΟΓΙΑ Β' Λ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Γ' Λ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 17//2017 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΛΑΖΑΡΑΚΗ ΝΟΤΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Να επιλέξετε την φράση που συμπληρώνει ορθά κάθε μία από τις ακόλουθες προτάσεις:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος. Σπύρος Δ. Συγγελάκης

Πρόλογος. Σπύρος Δ. Συγγελάκης ΤΟ ΓΕΝΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ «Ερωτήσεις θεωρίας» «Σχόλια και Επισημάνσεις» «Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής» «Ερωτήσεις Σωστό - Λάθος» «Ερωτήσεις κρίσεως Συνδυαστικές» «Αναλυτική μεθοδολογία ασκήσεων» «Λυμένες ασκήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Φ Ρ Ο Ν Τ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Α ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑ.Λ

Φ Ρ Ο Ν Τ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Α ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑ.Λ Βιολογία ΘΕΜΑ Α κατεύθυνσης 1. δ 2. α 3. γ 4. δ 5. γ 6. α 7. δ 8. α 9. α 10. α ΘΕΜΑ Β Β1. Η ραδιενέργεια 32 Ρ θα βρίσκεται στο κλάσμα Β, δηλαδή στο κλάσμα εκείνο που περιλαμβάνει τα βακτήρια που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Το γενετικό υλικό. κεφάλαιο. Πνευμονιόκοκκοι (Diploccoccus pneumoniae) Φωτογραφία από ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σάρωσης

Το γενετικό υλικό. κεφάλαιο. Πνευμονιόκοκκοι (Diploccoccus pneumoniae) Φωτογραφία από ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σάρωσης Το γενετικό υλικό κεφάλαιο Πνευμονιόκοκκοι (Diploccoccus pneumoniae) Φωτογραφία από ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σάρωσης To DNA είναι το γενετικό υλικό Η απάντηση δόθηκε το 1944, όταν οι Avery, Mac-Leod και

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΣΠΟΥΔΩN ΥΓΕΙΑΣ ΝΈA ΕΚΔΟΣΗ. Στέργος Σαλαμαστράκης Μαρία Μπαρμπαρή-Σαλαμαστράκη Σπύρος Σαλαμαστράκης

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΣΠΟΥΔΩN ΥΓΕΙΑΣ ΝΈA ΕΚΔΟΣΗ. Στέργος Σαλαμαστράκης Μαρία Μπαρμπαρή-Σαλαμαστράκη Σπύρος Σαλαμαστράκης Στέργος Σαλαμαστράκης Μαρία Μπαρμπαρή-Σαλαμαστράκη Σπύρος Σαλαμαστράκης ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΕΙ ΤΑ ΚΕΦΆΛΑΙΑ: 1. Το γενετικό υλικό, 2. Αντιγραφή, έκφραση και ρύθμιση της γενετικής πληροφορίας, 4. Τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογία. Γ Λυκείου. NEA ΕΚΔΟΣΗ προσαρµοσµένη στις απαιτήσεις των εξετάσεων των τελευταίων ετών

Βιολογία. Γ Λυκείου. NEA ΕΚΔΟΣΗ προσαρµοσµένη στις απαιτήσεις των εξετάσεων των τελευταίων ετών Στέργος Σαλαμαστράκης, Μαρία Μπαρμπαρή-Σαλαμαστράκη, Σπύρος Σαλαμαστράκης Βιολογία Γ Λυκείου Οµάδα Προσανατολισµού Θετικών Σπουδών NEA ΕΚΔΟΣΗ προσαρµοσµένη στις απαιτήσεις των εξετάσεων των τελευταίων

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ 1 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΛΥΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ 1 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΛΥΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ 1 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ α) Αφού τα σωµατικά κύτταρα της γάτας έχουν 19 ζεύγη οµολόγων χρωµοσωµάτων, άρα περιέχουν 38 απλοειδή χρωµοσώµατα στην αρχή της Μεσόφασης (G 1 -φάση), πριν

Διαβάστε περισσότερα

Επιβίωση ποντικών 1 ζωντανά βακτήρια S ΟΧΙ 2 ζωντανά βακτήρια R ΝΑΙ ένεση σε ποντικούς 3 βακτήρια S που προηγουμένως θανατώθηκαν με θέρμανση ΝΑΙ

Επιβίωση ποντικών 1 ζωντανά βακτήρια S ΟΧΙ 2 ζωντανά βακτήρια R ΝΑΙ ένεση σε ποντικούς 3 βακτήρια S που προηγουμένως θανατώθηκαν με θέρμανση ΝΑΙ 1. ΤΟ ΓΕΝΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Το DA είναι το γενετικό υλικό Να περιγράψετε το πείραμα του Griffith Ο Griffith ασχολήθηκε με δύο στελέχη 1 του πνευμονόκοκκου (του βακτηρίου 2 Diplococcus pneumoniae) που είχαν τις

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 ο Το γενετικό υλικό Μεθοδολογία Ασκήσεων

Κεφάλαιο 1 ο Το γενετικό υλικό Μεθοδολογία Ασκήσεων Κεφάλαιο 1 ο Το γενετικό υλικό Μεθοδολογία Ασκήσεων 1. Ένα μόριο νουκλεϊκού οξέος για να χαρακτηρισθεί πλήρως θα πρέπει να γνωρίζουμε αν είναι: i. DNA ή RNA ii. iii. Μονόκλωνο ή δίκλωνο Γραμμικό ή κυκλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΖΑΡΦΤΖΙΑΝ ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΟ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ 1. Σε ένα πείραμα παρόμοιο με αυτό που διεξήγαγε ο Griffith, αφού θανατώσατε με

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΖΑΡΦΤΖΙΑΝ ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΟ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ 1. Σε ένα πείραμα παρόμοιο με αυτό που διεξήγαγε ο Griffith, αφού θανατώσατε με

Διαβάστε περισσότερα

Να επιλέξετε την φράση που συμπληρώνει ορθά κάθε μία από τις ακόλουθες προτάσεις:

Να επιλέξετε την φράση που συμπληρώνει ορθά κάθε μία από τις ακόλουθες προτάσεις: ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 21/09/2014 ΘΕΜΑ 1 Ο Να επιλέξετε την φράση που συμπληρώνει ορθά κάθε μία από τις ακόλουθες προτάσεις: 1. Για το γονιδίωμα της γάτας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ. 3. Τι γενετικές πληροφορίες μπορεί να φέρει ένα πλασμίδιο;

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ. 3. Τι γενετικές πληροφορίες μπορεί να φέρει ένα πλασμίδιο; ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.4. Οργάνωση του γενετικού υλικού προκαρυωτικών και ευκαρυωτικών κυττάρων. 1. Ποια είναι η μορφή του DNA των προκαρυωτικών κυττάρων και ποιο είναι το μήκος τους; 2. Ποια είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1 ΚΑΙ 2

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1 ΚΑΙ 2 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1 ΚΑΙ 2 ΘΕΜΑ 1 ο Α. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 1. β 2. δ 3. α 4. γ 5. δ Β. Ερωτήσεις σωστού λάθους 1. Λάθος 2. Σωστό 3. Σωστό 4. Σωστό 5.

Διαβάστε περισσότερα

1 ο κεφάλαιο-το γενετικό υλικό 1.1. Το DNA είναι το γενετικό υλικό

1 ο κεφάλαιο-το γενετικό υλικό 1.1. Το DNA είναι το γενετικό υλικό 1 ο κεφάλαιο-το γενετικό υλικό 1.1. Το DNA είναι το γενετικό υλικό 1.1.1.Με βάση την εικόνα που σας δίνεται (πείραμα Griffith) να απαντήσετε στις ερωτήσεις που ακολουθούν. Α. Το συστατικό των βακτηρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΓΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ)

ΛΥΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΓΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ) ΛΥΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΓΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ) ΘΕΜΑ 1 ο Α. Να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό κάθε μιας από τις παρακάτω ημιτελείς προτάσεις 1 έως 5 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

1 ο κεφάλαιο-το γενετικό υλικό 1.1. Το DNA είναι το γενετικό υλικό

1 ο κεφάλαιο-το γενετικό υλικό 1.1. Το DNA είναι το γενετικό υλικό 1 ο κεφάλαιο-το γενετικό υλικό 1.1. Το DNA είναι το γενετικό υλικό 1.1.1.Με βάση την εικόνα που σας δίνεται (πείραμα Griffith) να απαντήσετε στις ερωτήσεις που ακολουθούν. Α. Το συστατικό των βακτηρίων

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις. 1 ο Κεφάλαιο: Το Γενετικό Υλικό

Ασκήσεις. 1 ο Κεφάλαιο: Το Γενετικό Υλικό Ασκήσεις 1. Αν ο λόγος A + Τ / C + G στη μια αλυσίδα του DNA είναι 7/10, πόσος είναι ο ίδιος λόγος: α. στη συμπληρωματική της αλυσίδα, β. στο μόριο; 2. Αν ο λόγος A + G / T + C στη μια αλυσίδα του DNA

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. ΘΕΜΑ Α Α1. γ Α2. α Α3. δ Α4. β Α5. α

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. ΘΕΜΑ Α Α1. γ Α2. α Α3. δ Α4. β Α5. α ΘΕΜΑ Α Α1. γ Α2. α Α3. δ Α4. β Α5. α 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Κυριακή 15/02/2015 Ημερομηνία

Κυριακή 15/02/2015 Ημερομηνία Διαγώνισμα 2014-15 Ενδεικτικές απαντήσεις Κυριακή 15/02/2015 Ημερομηνία Βιολογία Κατεύθυνσης Εξεταζόμενο μάθημα Γ Λυκείου Τάξη Θέμα 1 ο : 1 α, 2 γ, 3 ε, 4 α, 5 ε Θέμα 2 ο : Α. Η απεικόνιση των μεταφασικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Μ.ΒΡΑΧΝΟΥΛΑ Σελίδα 1

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Μ.ΒΡΑΧΝΟΥΛΑ Σελίδα 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Μ.ΒΡΑΧΝΟΥΛΑ Σελίδα 1 ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Σε ένα δίκλωνο µόριο DNA ο λόγος Α / C είναι 1/ 4. Το μήκος του είναι 20.000 ζεύγη βάσεων. Ποια η εκατοστιαία σύσταση και ποιος ο αριθµός των νουκλεοτιδίων που

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΣΤΟ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΣΤΟ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΣΤΟ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τα προβλήματα αυτού του κεφαλαίου αναφέρονται στον υπολογισμό : 1. νουκλεοτιδίων ή αζωτούχων βάσεων ή πεντοζών ή φωσφορικών ομάδων 2. φωσφοδιεστερικών δεσμών ή μορίων

Διαβάστε περισσότερα

τα βιβλία των επιτυχιών

τα βιβλία των επιτυχιών Τα βιβλία των Εκδόσεων Πουκαμισάς συμπυκνώνουν την πολύχρονη διδακτική εμπειρία των συγγραφέων μας και αποτελούν το βασικό εκπαιδευτικό υλικό που χρησιμοποιούν οι μαθητές των φροντιστηρίων μας. Μέσα από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Να επιλέξετε τη φράση που συμπληρώνει ορθά κάθε μία από τις ακόλουθες προτάσεις:

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Να επιλέξετε τη φράση που συμπληρώνει ορθά κάθε μία από τις ακόλουθες προτάσεις: ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 04/11/2018 Νότα Λαζαράκη Αλέξανδρος Παπαγιαννακόπουλος ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Να επιλέξετε τη φράση που συμπληρώνει ορθά κάθε μία από τις ακόλουθες προτάσεις:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1 Ο ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 22/09/2013

ΘΕΜΑ 1 Ο ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 22/09/2013 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 22/09/2013 ΘΕΜΑ 1 Ο Να επιλέξετε την φράση που συμπληρώνει ορθά κάθε μία από τις ακόλουθες προτάσεις: 1. Το ζεύγος των φυλετικών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΟΥ (YΠΟ ( ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΘΕΜΑΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΟΥ (YΠΟ ( ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΟΥ (YΠΟ ( ΣΥΓΓΡΑΦΗ): ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (Θα περιέχει ερωτήσεις θεωρίας µε απαντήσεις, ασκήσεις ανοικτούκλειστού τύπου µε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ 1 ο Α. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 1. δ 2. β 3. γ 4. γ 5. β Β. Ερωτήσεις σωστού λάθους 1. Λάθος 2. Σωστό 3. Λάθος 4. Λάθος 5. Σωστό ΘΕΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ. Τα πειράματα που οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι το DNA είναι το γενετικό υλικό

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ. Τα πειράματα που οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι το DNA είναι το γενετικό υλικό ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Τα πειράματα που οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι το DNA είναι το γενετικό υλικό Πείραμα Griffith (1928) o O Griffith ήταν Βρετανός βακτηριολόγος του οποίου το ερευνητικό ενδιαφέρον

Διαβάστε περισσότερα

τα βιβλία των επιτυχιών

τα βιβλία των επιτυχιών Τα βιβλία των Εκδόσεων Πουκαμισάς συμπυκνώνουν την πολύχρονη διδακτική εμπειρία των συγγραφέων μας και αποτελούν το βασικό εκπαιδευτικό υλικό που χρησιμοποιούν οι μαθητές των φροντιστηρίων μας. Μέσα από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Στο φλοιό της Γης απαντώνται 92 χημικά στοιχεία, από τα οποία 27 μόνο είναι απαραίτητα για τη ζωή. ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 96% ο άνθρακας (C), το υδρογόνο (H), το οξυγόνο (O) και

Διαβάστε περισσότερα

1. Ο Griffith στα πειράματά του χρησιμοποίησε:

1. Ο Griffith στα πειράματά του χρησιμοποίησε: ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 27/11/11 ΘΕΜΑ 1 Ο Α. Να επιλέξετε τη φράση που συμπληρώνει ορθά κάθε μία από τις ακόλουθες προτάσεις: 1. Ο Griffith στα πειράματά

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Το γενετικό υλικό είναι το DNA 1. ΤΟ ΓΕΝΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

1.1. Το γενετικό υλικό είναι το DNA 1. ΤΟ ΓΕΝΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 1. ΤΟ ΓΕΝΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 1.1. Το γενετικό υλικό είναι το DNA ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 1.1.1 Γιατί οι επιστήμονες πίστευαν ότι τα μόρια που μεταφέρουν τη γενετική πληροφορία είναι οι πρωτεΐ νες; Οι επιστήμονες

Διαβάστε περισσότερα

Μόρια-κλειδιά των ζωντανών οργανισμών καθώς περιέχουν την γενετική πληροφορία Νουκλεϊκά οξέα:

Μόρια-κλειδιά των ζωντανών οργανισμών καθώς περιέχουν την γενετική πληροφορία Νουκλεϊκά οξέα: Μόρια-κλειδιά των ζωντανών οργανισμών καθώς περιέχουν την γενετική πληροφορία 1. Δεοξυριβονουκλεϊκό οξύ (DNA) Νουκλεϊκά οξέα: Φορέας της γενετικής πληροφορίας 2. Ριβονουκλεϊκό οξύ (RNA) Συμμετοχή στην

Διαβάστε περισσότερα

«Δομή του Γενετικού Υλικού σε Προκαρυωτικούς και Ευκαρυωτικούς Οργανισμούς»

«Δομή του Γενετικού Υλικού σε Προκαρυωτικούς και Ευκαρυωτικούς Οργανισμούς» Εργασία στο μάθημα της βιολογίας «Δομή του Γενετικού Υλικού σε Προκαρυωτικούς και Ευκαρυωτικούς Οργανισμούς» Μπαμπάλας Γεώργιος 31/01/2014 1ο Γυμνάσιο Κερατέας Υπεύθ.Καθηγητής:Κεραμάρης,Κ ΕΥΚΑΡΥΩΤΙΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. ΘΕΜΑ Α A1. β Α2. γ Α3. γ Α4. α Α5. δ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. ΘΕΜΑ Α A1. β Α2. γ Α3. γ Α4. α Α5. δ ΘΕΜΑ Α A1. β Α2. γ Α3. γ Α4. α Α5. δ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΝΕΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. ΘΕΜΑ Α A1. β Α2. γ Α3. γ Α4. α Α5. δ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. ΘΕΜΑ Α A1. β Α2. γ Α3. γ Α4. α Α5. δ ΘΕΜΑ Α A1. β Α2. γ Α3. γ Α4. α Α5. δ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΝΕΟ

Διαβάστε περισσότερα

τα βιβλία των επιτυχιών

τα βιβλία των επιτυχιών Τα βιβλία των Εκδόσεων Πουκαμισάς συμπυκνώνουν την πολύχρονη διδακτική εμπειρία των συγγραφέων μας και αποτελούν το βασικό εκπαιδευτικό υλικό που χρησιμοποιούν οι μαθητές των φροντιστηρίων μας. Μέσα από

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική εργασία Β τετραμήνου των μαθητών: Μελαμπιανάκη Ειρήνη Νίμεσχαϊμ Κάτριν Πολόβινα Σοφία Σαμιόγλου Νικολέτα Στυλιανάκη Κωνσταντίνα

Ερευνητική εργασία Β τετραμήνου των μαθητών: Μελαμπιανάκη Ειρήνη Νίμεσχαϊμ Κάτριν Πολόβινα Σοφία Σαμιόγλου Νικολέτα Στυλιανάκη Κωνσταντίνα Ερευνητική εργασία Β τετραμήνου των μαθητών: Μελαμπιανάκη Ειρήνη Νίμεσχαϊμ Κάτριν Πολόβινα Σοφία Σαμιόγλου Νικολέτα Στυλιανάκη Κωνσταντίνα Υπεύθυνη καθηγήτρια: Δασκαλάκη Κατερίνα Μοίρες 2012-2013 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. ΘΕΜΑ Α Α1. β Α2. γ Α3. γ Α4. α Α5. δ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. ΘΕΜΑ Α Α1. β Α2. γ Α3. γ Α4. α Α5. δ ΘΕΜΑ Α Α1. β Α2. γ Α3. γ Α4. α Α5. δ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΑΚΡΟΘΡΕΠΤΙΚΑ (C, H, N, O) 96% ΜΙΚΡΟΘΡΕΠΤΙΚΑ (πχ. Na, K, P, Ca, Mg) 4% ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ (Fe, I) 0,01%

ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΑΚΡΟΘΡΕΠΤΙΚΑ (C, H, N, O) 96% ΜΙΚΡΟΘΡΕΠΤΙΚΑ (πχ. Na, K, P, Ca, Mg) 4% ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ (Fe, I) 0,01% ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΑΚΡΟΘΡΕΠΤΙΚΑ (C, H, N, O) 96% ΜΙΚΡΟΘΡΕΠΤΙΚΑ (πχ. Na, K, P, Ca, Mg) 4% ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ (Fe, I) 0,01% Ο άνθρακας, το υδρογόνο, το οξυγόνο και το άζωτο συμμετέχουν, σε σημαντικό βαθμό, στη

Διαβάστε περισσότερα

Κύτταρα πολυκύτταρων οργανισμών

Κύτταρα πολυκύτταρων οργανισμών Μίτωση - Μείωση Τα ευκαρυωτικά κύτταρα διαιρούνται με δύο τρόπους: τη μίτωση και τη μείωση. Η Μίτωση είναι ο τύπος της κυτταρικής διαίρεσης που από ένα πατρικό κύτταρο καταλήγει σε δύο γενετικά πανομοιότυπα

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 10: Κυτταρική Διαίρεση

Ενότητα 10: Κυτταρική Διαίρεση Ενότητα 10: Κυτταρική Διαίρεση Κυτταρική διαίρεση: παραγωγή γενετικά πανομοιότυπων θυγατρικών κυττάρων Κυτταρική διαίρεση Μονοκύτταροι οργανισμοί: η διαίρεση του κυττάρου συνεπάγεται αναπαραγωγή ολόκληρου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΕΘΟΔΟ ΣΥΣΤΗΜΑ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ www.2001.gr Ν.ΓΡΗΓΟΡΑ & ΦΡΟΥΡΙΟΥ 9 ΤΗΛ. 2531024049

Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΕΘΟΔΟ ΣΥΣΤΗΜΑ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ www.2001.gr Ν.ΓΡΗΓΟΡΑ & ΦΡΟΥΡΙΟΥ 9 ΤΗΛ. 2531024049 ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 5 η ΕΚΔΟΣΗ Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΕΘΟΔΟ ΣΥΣΤΗΜΑ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ www.2001.gr Ν.ΓΡΗΓΟΡΑ & ΦΡΟΥΡΙΟΥ 9 ΤΗΛ. 2531024049 1 2 3 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ DNA και RNA DNA Δίκλωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α Να επιλέξετε τη φράση που συμπληρώνει ορθά κάθε μία από τις ακόλουθες προτάσεις: 1. Στο DNA των μιτοχονδρίων περιέχονται πληροφορίες για:

ΘΕΜΑ Α Να επιλέξετε τη φράση που συμπληρώνει ορθά κάθε μία από τις ακόλουθες προτάσεις: 1. Στο DNA των μιτοχονδρίων περιέχονται πληροφορίες για: ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΒΙΟΛΟΓΙΑ / Β Λ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ Γ Λ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 05/03/2017 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΝΟΤΑ ΛΑΖΑΡΑΚΗ ΘΕΜΑ Α Να επιλέξετε τη φράση που συμπληρώνει ορθά κάθε μία από τις ακόλουθες προτάσεις: 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Να επιλέξετε τη φράση που συμπληρώνει ορθά κάθε μία από τις ακόλουθες προτάσεις:

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Να επιλέξετε τη φράση που συμπληρώνει ορθά κάθε μία από τις ακόλουθες προτάσεις: ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΒΙΟΛΟΓΙΑ / Β Λ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ Γ Λ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 05/03/2017 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ : ΝΟΤΑ ΛΑΖΑΡΑΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Να επιλέξετε τη φράση που συμπληρώνει ορθά κάθε μία από τις ακόλουθες προτάσεις:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΙΑΙΡΕΣΗ. αναπαραγωγή. αύξηση αριθµού κυττάρων ανάπτυξη

ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΙΑΙΡΕΣΗ. αναπαραγωγή. αύξηση αριθµού κυττάρων ανάπτυξη ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΙΑΙΡΕΣΗ αναπαραγωγή αύξηση αριθµού κυττάρων ανάπτυξη επιδιόρθωση ιστών Κυτταρική οργάνωση του γενετικού υλικού Γονιδίωµα: Το σύνολο του γενετικού υλικού (DNA) ενός κυττάρου Στα προκαρυωτικά κύτταρα

Διαβάστε περισσότερα

Β. Σελ 60 σχολικού: «Η αποµόνωση του συνολικού έως και σελ 61 από µία cdna βιβλιοθήκη.». Γ. ι ι α α α ι α α ι α α α! " # $ % & ' ( ) ( ) ( * % + α ι α

Β. Σελ 60 σχολικού: «Η αποµόνωση του συνολικού έως και σελ 61 από µία cdna βιβλιοθήκη.». Γ. ι ι α α α ι α α ι α α α!  # $ % & ' ( ) ( ) ( * % + α ι α ! THΛ: 270727 222594 THΛ: 919113 949422 Απαντήσεις: " # $ % & ' 1=γ, 2=β, 3=γ, 4=β, 5=δ. " # $ % ( ' εδοµένα από την ανάλυση του ποσοστού των βάσεων σε µόρια DNA από διαφορετικούς οργανισµούς έδειχναν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΙΟΥΛΙΟΥ 2007 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΙΟΥΛΙΟΥ 2007 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1ο 1. α 2. γ 3. δ 4. γ 5. β 1 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΙΟΥΛΙΟΥ 2007 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 2ο 1. Σχολικό βιβλίο,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 2016 2 Το συνώνυμο της αναπαραγωγής είναι ο πολλαπλασιασμός, η δημιουργία νέων ατόμων που έχουν παρόμοια χαρακτηριστικά με τους γονείς τους. Όλοι οι οργανισμοί κάποια

Διαβάστε περισσότερα

Να επιλέξετε τη φράση που συμπληρώνει ορθά κάθε μία από τις ακόλουθες προτάσεις:

Να επιλέξετε τη φράση που συμπληρώνει ορθά κάθε μία από τις ακόλουθες προτάσεις: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 04/11/2018 Νότα Λαζαράκη Αλέξανδρος Παπαγιαννακόπουλος ΘΕΜΑ Α Να επιλέξετε τη φράση που συμπληρώνει ορθά κάθε μία από τις ακόλουθες προτάσεις: Α1. Σε ένα

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογία Προσανατολισμού Γ Λυκείου Κεφάλαιο: Κεφάλαια 1,2,4 Ονοματεπώνυμο Μαθητή: Ημερομηνία: 08/12/2018 Επιδιωκόμενος Στόχος: 75/100

Βιολογία Προσανατολισμού Γ Λυκείου Κεφάλαιο: Κεφάλαια 1,2,4 Ονοματεπώνυμο Μαθητή: Ημερομηνία: 08/12/2018 Επιδιωκόμενος Στόχος: 75/100 Μάθημα/Τάξη: Βιολογία Προσανατολισμού Γ Λυκείου Κεφάλαιο: Κεφάλαια 1,2,4 Ονοματεπώνυμο Μαθητή: Ημερομηνία: 08/12/2018 Επιδιωκόμενος Στόχος: 75/100 ΘΕΜΑ Α Να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό καθεμιάς

Διαβάστε περισσότερα

Β1. «σελ. 120 σχ. βιβλίου: Για την επιλογή οργάνων συμβατών για μεταμόσχευση» Β2. «σελ. 136 σχ. βιβλίου: Το πρόβατο Dolly κλωνοποίηση θηλαστικών»

Β1. «σελ. 120 σχ. βιβλίου: Για την επιλογή οργάνων συμβατών για μεταμόσχευση» Β2. «σελ. 136 σχ. βιβλίου: Το πρόβατο Dolly κλωνοποίηση θηλαστικών» Βιολογία Κατεύθυνσης Γ Λυκείου Απαντήσεις 2012 Α1. α Α2. γ Α3. δ Α4. β Α5. γ ΘΕΜΑ Β ΘΕΜΑ Α Β1. «σελ. 120 σχ. βιβλίου: Για την επιλογή οργάνων συμβατών για μεταμόσχευση» Β2. «σελ. 136 σχ. βιβλίου: Το πρόβατο

Διαβάστε περισσότερα

Να βάλετε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση ή στη φράση που συµπληρώνει σωστά την πρόταση:

Να βάλετε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση ή στη φράση που συµπληρώνει σωστά την πρόταση: 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο Να βάλετε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση ή στη φράση που συµπληρώνει σωστά την πρόταση: 1. Οι επιστήµονες αρχικά πίστευαν ότι το γενετικό υλικό ήταν οι πρωτεΐνες και

Διαβάστε περισσότερα

Ο µαθητής που έχει µελετήσει το κεφάλαιο γενετικό υλικό πρέπει να γνωρίζει:

Ο µαθητής που έχει µελετήσει το κεφάλαιο γενετικό υλικό πρέπει να γνωρίζει: Ο µαθητής που έχει µελετήσει το κεφάλαιο γενετικό υλικό πρέπει να γνωρίζει: Με ποια πειράµατα οι επιστήµονες κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι το DNA είναι το γενετικό υλικό του κυττάρου. Ποιες οι διαφορές

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνιες Εξετάσεις Ημερήσιων Γενικών Λυκείων. Εξεταζόμενο Μάθημα: Βιολογία Θετικής Κατεύθυνσης, Ημ/νία: 30 Μαίου Απαντήσεις Θεμάτων

Πανελλήνιες Εξετάσεις Ημερήσιων Γενικών Λυκείων. Εξεταζόμενο Μάθημα: Βιολογία Θετικής Κατεύθυνσης, Ημ/νία: 30 Μαίου Απαντήσεις Θεμάτων Πανελλήνιες Εξετάσεις Ημερήσιων Γενικών Λυκείων Εξεταζόμενο Μάθημα: Βιολογία Θετικής Κατεύθυνσης, Ημ/νία: 30 Μαίου 2012 Απαντήσεις Θεμάτων ΘΕΜΑ Α Α1. Η διπλά έλικα του DNA ξετυλίγεται κατά την μεταγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ_ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ_ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Θα πρέπει να γνωρίζετε: Τη χημική σύσταση και τη δομή των νουκλεοτιδίων Πώς σχηματίζεται μια πολυνουκλεοτιδική αλυσίδα Πώς σταθεροποιείται η διπλή έλικα του DNA Τι υποδηλώνει ο όρος συμπληρωματικές αλυσίδες

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 02/12/2012 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 02/12/2012 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΣΙΜΙΣΚΗ &ΚΑΡΟΛΟΥ ΝΤΗΛ ΓΩΝΙΑ THΛ: 270727 222594 ΑΡΤΑΚΗΣ 12 - Κ. ΤΟΥΜΠΑ THΛ: 919113 949422 ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 02/12/2012 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1 ο Α. Να βάλετε σε κύκλο το γράμμα που αντιστοιχεί στη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β )

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 18 / 05 / 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μίτωση - Μείωση και φυλετικοί βιολογικοί κύκλοι Γ. Παπανικολάου MD, PhD

Μίτωση - Μείωση και φυλετικοί βιολογικοί κύκλοι Γ. Παπανικολάου MD, PhD Μίτωση - Μείωση και φυλετικοί βιολογικοί κύκλοι Γ. Παπανικολάου MD, PhD Ομοιότητα και διαφορά Κληρονομικότητα: η μεταβίβαση χαρακτηριστικών από τη μια γενιά στην άλλη Ποικιλία: εκτός από την ομοιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Οι αζωτούχες βάσεις των νουκλεοτιδίων είναι:

Οι αζωτούχες βάσεις των νουκλεοτιδίων είναι: 1 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΝΟΥΚΛΕΙΚΩΝ ΟΞΕΩΝ ΑΣΚΗΣΗ 1 Ποια είναι η δομή των νουκλεοτιδίων; Τα νουκλεοτίδια προέρχονται από τη σύνδεση με ομοιοπολικό δεσμό, τριών διαφορετικών μορίων. Μιας πεντόζης (σάκχαρο με πέντε άτομα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΜΙΤΩΣΗ. Ζαρφτζιάν Μαριλένα Πειραματικό Σχολείο Πανεπιστημίου Μακεδονίας

ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΜΙΤΩΣΗ. Ζαρφτζιάν Μαριλένα Πειραματικό Σχολείο Πανεπιστημίου Μακεδονίας ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΜΙΤΩΣΗ Τι σχέση έχουν η μονογονική αναπαραγωγή Κυτταρική διαίρεση η ανάπτυξη η αμφιγονική αναπαραγωγή η αντικατάσταση των κυττάρων Η σημασία της μίτωσης Η μίτωση ευνοεί την κυτταρική

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ: ΘΕΜΑ 1 Ο. 3. Το DNA των μιτοχονδρίων έχει μεγαλύτερο μήκος από αυτό των χλωροπλαστών.

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ: ΘΕΜΑ 1 Ο. 3. Το DNA των μιτοχονδρίων έχει μεγαλύτερο μήκος από αυτό των χλωροπλαστών. ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ: ΘΕΜΑ 1 Ο Α. Να γράψετε τον αριθμό της καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και δίπλα του τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή Λάθος, αν η πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

Ταυτοποίηση χρωμοσωμικών ανωμαλιών με χρήση καρυότυπου

Ταυτοποίηση χρωμοσωμικών ανωμαλιών με χρήση καρυότυπου Ταυτοποίηση χρωμοσωμικών ανωμαλιών με χρήση καρυότυπου Θεωρητικό Υπόβαθρο Καρυότυπος Καρυότυπος είναι η απεικόνιση των μεταφασικών χρωμοσωμάτων ενός οργανισμού κατά ελαττούμενο μέγεθος, όπου φαίνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ/ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 27 /9/2015

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ/ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 27 /9/2015 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ/ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 27 /9/2015 1 ο Θέμα 1.α 2.β 3.δ 4.γ 5.γ 2 ο Θέμα A. Να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις: i)τι είναι το οπερόνιο της λακτόζης και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1 ΚΑΙ 2

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1 ΚΑΙ 2 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1 ΚΑΙ 2 ΘΕΜΑ 1 ο Α. Στις ερωτήσεις 1-5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Το

Διαβάστε περισσότερα

Νουκλεϊκά οξέα: νήµατα και αγγελιαφόροι της ζωής

Νουκλεϊκά οξέα: νήµατα και αγγελιαφόροι της ζωής Νουκλεϊκά οξέα: νήµατα και αγγελιαφόροι της ζωής Αριστοτέλης Κωτίτσας Οι λειτουργίες των οργανισµών πραγµατοποιούνται χάρη στις πρωτεΐνες. Ο βιολογικός ρόλος των πρωτεϊνών καθορίζεται από τη µορφή τους.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. ΘΕΜΑ Α Α1. δ Α2. α Α3. α Α4. γ Α5. β. ΘΕΜΑ Β Β1. Στήλη Ι Στήλη ΙΙ 1. Γ 2. Β 3. Ε 4. Α 5. Δ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. ΘΕΜΑ Α Α1. δ Α2. α Α3. α Α4. γ Α5. β. ΘΕΜΑ Β Β1. Στήλη Ι Στήλη ΙΙ 1. Γ 2. Β 3. Ε 4. Α 5. Δ ΘΕΜΑ Α Α1. δ Α2. α Α3. α Α4. γ Α5. β ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΤΡΙΤΗ 7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. ΘΕΜΑ 1ο. 1. γ 2. γ 3. δ 4. α 5. β

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. ΘΕΜΑ 1ο. 1. γ 2. γ 3. δ 4. α 5. β ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ Α Β ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΜΑΪΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ 1ο 1. γ 2. γ 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α ΘΕΜΑ Β ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Α1. β. Α2. γ. Α3. δ. Α4. γ. Α5. β Β1. 5, 4, 2, 1, 3. Β2. Τα δομικά μέρη του οπερονίου της λακτόζης είναι κατά σειρά τα εξής:

ΘΕΜΑ Α ΘΕΜΑ Β ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Α1. β. Α2. γ. Α3. δ. Α4. γ. Α5. β Β1. 5, 4, 2, 1, 3. Β2. Τα δομικά μέρη του οπερονίου της λακτόζης είναι κατά σειρά τα εξής: ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Α1. β Α2. γ Α3. δ Α4. γ Α5. β ΘΕΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α ΘΕΜΑ Β. Α1. α Α2. δ Α3. γ Α4. β Α5. β

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α ΘΕΜΑ Β. Α1. α Α2. δ Α3. γ Α4. β Α5. β ΘΕΜΑ Α Α1. α Α2. δ Α3. γ Α4. β Α5. β ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Β Β1. Το 1928 ο Griffith χρησιµοποίησε δύο στελέχη του βακτηρίου πνευµονιόκοκκος (Dίplococcus pneumoniae),τα οποία ξεχωρίζουν µορφολογικά, όταν καλλιεργηθούν

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες είναι οι ομοιότητες και οι διαφορές μεταξύ της αντιγραφής και της

Ποιες είναι οι ομοιότητες και οι διαφορές μεταξύ της αντιγραφής και της ΚΕΦ. 2 ο ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΡΙΣΕΩΣ Ποιες είναι οι ομοιότητες και οι διαφορές μεταξύ της αντιγραφής και της μεταγραφής; Διαφορές Αντιγραφή Μεταγραφή 1. Διατηρείται και μεταβιβάζεται η 1. Μεταβιβάζεται η γενετική

Διαβάστε περισσότερα