ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ Γ' ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΙ ΚΛΑ ΟΙ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ Γ' ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΙ ΚΛΑ ΟΙ"

Transcript

1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ Γ' ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΙ ΚΛΑ ΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΟ ΟΥ ΜΕΡΟΣ 2ο ΚΛΑ ΟΣ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ Εγκρίθηκε στις

2 1. ΓΕΝΙΚΑ Παιδιά που συµπλήρωσαν το 10ο έτος της ηλικίας τους και είναι µαθητές της ΣΤ Τάξης του ηµοτικού Σχολείου και το αργότερο µέχρι να συµπληρώσουν το 15ο εντάσσονται στην Οµάδα Προσκόπων (Ο.Π). Στην Οµάδα Προσκόπων συνεχίζεται η διαπαιδαγώγηση, που άρχισε στην Αγέλη Λυκοπούλων. Τα µέλη της Οµάδας Προσκόπων, αφού δώσουν την Υπόσχεση του Προσκόπου, ονοµάζονται Πρόσκοποι. Ανάλογα δε την ειδικότητα του Συστήµατος τους ονοµάζονται Ναυτοπρόσκοποι ή Αεροπρόσκοποι. 2. ΟΜΑ Α ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ Κάθε Οµάδα Προσκόπων έχει δέκα (10) µέχρι σαράντα (40) Προσκόπους και κατευθύνεται από τον ΑΡΧΗΓΟ ΟΜΑ ΑΣ και 1 µέχρι 3 ΥΠΑΡΧΗΓΟΥΣ ΟΜΑ ΑΣ. Εφ'όσον η Ο.Π. έχει περισσότερα από 30 µέλη µπορεί να έχει έναν ακόµη Υπαρχηγό. Η Οµάδα Προσκόπων είναι το δεύτερο Τµήµα του Προσκοπικού Συστήµατος. Είναι ισότιµο µε την Αγέλη Λυκοπούλων και την Κοινότητα των Ανιχνευτών και αποτελείται από 2 µέχρι 6 συντροφιές (παρέες) παιδιών, που ονοµάζονται ΕΝΩΜΟΤΙΕΣ. Η Οµάδα συνεργάζεται µε την Αγέλη Λυκοπούλων (Α.Λ) και την Κοινότητα Ανιχνευτών (Κ.Α) του Συστήµατος. Στην Οµάδα Προσκόπων παρέχουν υπηρεσίες µε τη σύµφωνη γνώµη του Αρχηγού Κοινότητος Ανιχνευτών (Α.Κ.Α) και µε έγκριση του Αρχηγού Συστήµατος (Α.Σ.), για ορισµένες δραστηριότητες και µε συγκεκριµένες αρµοδιότητες και Ανιχνευτές του Συστήµατος. 3. ΕΝΩΜΟΤΙΑ Κάθε Ενωµοτία αποτελείται από 6-9 µέλη. Έχει το δικό της ιδιαίτερο όνοµα και σήµα. Τα ονόµατα των Ενωµοτιών επιλέγονται µόνο από το σχετικό πίνακα, που υπάρχει στο τέλος τον Κανονισµού. Η Ενωµοτία αποτελεί τη φυσική µονάδα και βάση κάθε δραστηριότητας της Οµάδας, ενώ παράλληλα έχει τη δική της ζωή, παράδοση και δράση. Σαν µέλος της Οµάδας συµµετέχει στις εκδηλώσεις της, συνεργάζεται µε τις άλλες Ενωµοτίες και συµβάλλει στην επιτυχία όλων των δραστηριοτήτων της Οµάδος. Κάθε νέος Πρόσκοπος εντάσσεται σε Ενωµοτία που ικανοποιεί τις προσωπικές του προσδοκίες και τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα του. Τα µέλη της Ενωµοτίας αναλαµβάνουν εκ περιτροπής αρµοδιότητες σχετικές µε: 1. Tη λειτουργία και τις παραδόσεις της Ενωµοτίας (γραµµατεία, ταµείο, υλικό). 2. Tις ιδιαίτερες ανάγκες που παρουσιάζονται κάθε φορά κατά την οργάνωση Οµαδικών και Ενωµοτιακών δράσεων. Ο σωστός καταµερισµός των αρµοδιοτήτων αυτών έχει σκοπό να εξασφαλίσει την αρµονική συνεργασία και την ίση συµµετοχή όλων των µελών στην κοινή προσπάθεια της Ενωµοτίας. Μέσα στην εστία της Οµάδας κάθε Ενωµοτία διατηρεί και φροντίζει ένα ιδιαίτερο χώρο, που εκφράζει τις παραδόσεις και την προσπάθεια όλων των µελών της Ενωµοτίας (ΓΩΝΙΑ ΕΝΩΜΟΤΙΑΣ). 2

3 4. ΕΝΩΜΟΤΑΡΧΗΣ Η Ενωµoτία κατευθύνεται και αντιπροσωπεύεται από τον Ενωµοτάρχη, που φροντίζει για τη σωστή εφαρµογή του Προγράµµατος. Ο Ενωµοτάρχης αναδεικνύεται από τα µέλη της Ενωµοτίας, στην αρχή κάθε προσκοπικής περιόδου και για ετήσια θητεία, που µπορεί να ανανεωθεί. Για να αναδειχθεί ένας Πρόσκοπος Ενωµοτάρχης, πρέπει: 1. Nα έχει συµµετάσχει κανονικά στις δράσεις της Ενωµοτίας και της Οµάδας για ένα τουλάχιστον χρόνο. 2. Nα είναι κάτοχος του ΑΡΓΥΡΟΥ ΒΕΛΟΥΣ Ο Ενωµοτάρχης είναι µέλος του ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΙΜΗΣ (Σ.Τ.) της Οµάδας. Στο Σ.Τ. εκπροσωπεί τις γνώµες και τις απόψεις των µελών της Ενωµοτίας του, στην οποία και µεταφέρει τις λαµβανόµενες αποφάσεις. Ο Ενωµοτάρχης επιβλέπει την καλή λειτουργία της Ενωµοτίας του και συµµετέχει ενεργά στην εφαρµογή των προγραµµάτων της. Ακόµα µετέχει στον καταρτισµό των προγραµµάτων της Οµάδας και στην οργάνωση των δράσεων της. 5.ΥΠΕΝΩΜΟΤΑΡΧΗΣ Ό Υπενωµοτάρχης επιλέγεται από τον Ενωµοτάρχη µε τη σύµφωνη γνώµη των µελών της Ενωµοτίας και είναι βοηθός και αναπληρωτής του κατά την περίοδο της θητείας του. Για να επιλεγεί ένας Πρόσκοπος Υπενωµοτάρχης, πρέπει να είναι κάτοχος του ΑΡΓΥΡΟΥ ΒΕΛΟΥΣ. Ο Υπενωµοτάρχης είναι µέλος του Συµβουλίου Τιµής µε δικαίωµα ψήφου στη λήψη των αποφάσεων µόνον όταν αναπληρεί τον Ενωµοτάρχη. 6. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΙΜΗΣ Η δραστηριότητα της Οµάδας Προσκόπων κατευθύνεται από το ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΙΜΗΣ που αποτελείται από τον Αρχηγό, τους Υπαρχηγούς, τους Ενωµοτάρχες και τους Υπενωµοτάρχες. Η ηγεσία του Σ.Τ. ασκείται από τον Αρχηγό Οµάδας, στα πλαίσια της ευθύνης του για την τήρηση των Προσκοπικών Αρχών, για την εφαρµογή του Οργανισµού και των Κανονισµών του Σ.Ε.Π., καθώς και για την ασφάλεια των µελών του Τµήµατος του. Η διεύθυνση των συνεδριάσεων του Συµβουλίου Τιµής ανατίθεται, εκ περιτροπής, σε όλα τα µέλη του. Οι αποφάσεις του Σ.Τ. λαµβάνονται πλειοψηφικά. Ένα ψήφο έχουν οι Βαθµοφόροι και από ένα ψήφο η κάθε Ενωµοτία. Οι Αρµοδιότητες του Σ.Τ. είναι να: 1. Προγραµµατίζει τις Οµαδικές δράσης µετά από εισήγηση των µελών του. 2. Οργανώνει, κατευθύνει και αξιολογεί τις δράσεις του Προγράµµατος της Οµάδας. 3. Αναγνωρίζει την ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ των Προσκόπων στις διάφορες ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΣΧΟΛΙΕΣ 4. Φροντίζει για την ανάπτυξη του ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ στα µέλη της Οµάδας 5. Αναθέτει την οργάνωση Οµαδικών δραστηριοτήτων στις Ενωµοτίες 3

4 6. Συντονίζει τη συµµετοχή των Προσκόπων στη διοργάνωση - διεξαγωγή κοινού ενδιαφέροντος δράσεων στα πλαίσια της ΠΡΟΟ ΟΥ τους (Βέλη- Ερασιτεχνικές Ασχολίες) 7. Κάνει την αξιολόγηση της Ενωµοτιακής Άµιλλας. Το Συµβούλιο Τιµής συνέρχεται: 1. ΤΑΚΤΙΚΑ µια φορά τον µήνα και µετά από κάθε ράση για προγραµµατισµό και οργάνωση των εποµένων δράσεων της Οµάδος. 2. ΕΚΤΑΚΤΑ για την αντιµετώπιση ειδικών θεµάτων. 7. ΡΑΣΕΙΣ ΟΜΑ ΑΣ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ Οι δράσεις της Ο.Π. έχουν έκταση και ένταση ανάλογη µε τις δυνατότητες και τα ενδιαφέροντα των παιδιών της προεφηβικής ηλικίας και περιλαµβάνουν θέµατα από τους ΠΕΝΤΕ ΤΟΜΕΙΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Γενικές διατάξεις 4.2). Οι δράσεις της Ο.Π πραγµατοποιούνται είτε οµαδικά ως ΡΑΣΕΙΣ ΟΜΑ ΑΣ και ΡΑΣΕΙΣ ΕΝΩΜΟΤΙΩΝ είτε ως ΡΑΣΕΙΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΣΧΟΛΙΩΝ. Όλες οι ΡΑΣΕΙΣ κάθε Οµάδας Προσκόπων προσδιορίζονται µε το ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΕΩΝ της, που καταρτίζεται από το Συµβούλιο Τιµής. 8. ΠΡΟΟ ΟΣ ΠΡΟΣΚΟΠΟΥ Το Πρόγραµµα της Οµάδας Προσκόπων προσφέρει στα παιδιά της προεφηβικής ηλικίας (11-14) κίνητρα και ευκαιρίες για ηθική, πνευµατική, φυσική και κοινωνική ανάπτυξη διευρύνοντας τις ατοµικές κλίσεις και ικανότητές τους. ΥΠΟΣΧΕΣΗ Για να δώσει ένα παιδί την Υπόσχεση του Προσκόπου και να ονοµαστεί Πρόσκοπος, πρέπει: 1. Να γνωρίζει την Υπόσχεση και το Νόµο του Προσκόπου, τον Προσκοπικό Χαιρετισµό, περιληπτικά, την ιστορία του Προσκοπισµού και τη χρήση του Προσκοπικού Κονταριού. 2. Να έχει πάρει µέρος σε δύο (2) δράσης Υπαίθριας ζωής και τέσσερις (4) άλλες δράσης της Οµάδας ή της Ενωµοτίας του. Τα Λυκόπουλα, που έχουν την ανάλογη ηλικία, δίνουν την Υπόσχεση του Προσκόπου αµέσως µετά την Τελετή Ανάβασης, επειδή δεν απαιτείται γι' αυτά λόγω eµπειρίας η συµµετοχή τους σε ορισµένο αριθµό δράσεων και γνωρίζουν το Νόµο και την Υπόσχεση του Προσκόπου. Η Πρόοδος κάθε Προσκόπου αξιολογείται από την προσπάθεια που καταβάλλει να συµµετέχει ενεργά στις δράσεις της Οµάδας και της Ενωµοτίας του και αναγνωρίζεται µε τρεις διαδοχικές Αναγνωρίσεις Προσπάθειας. Για την πρώτη, του απονέµεται το διακριτικό του ΧΑΛΚΙΝΟΥ ΒΕΛΟΥΣ, για τη δεύτερη το διακριτικό του ΑΡΓΥΡΟΥ ΒΕΛΟΥΣ και για την Τρίτη το διακριτικό του ΧΡΥΣΟΥ ΒΕΛΟΥΣ. Τα διακριτικά αυτά περιγράφονται στον κανονισµό "ΣΤΟΛΩΝ ΚΑΙ ΙΑΚΡΙΤΙΚΩΝ", οι δε Προσκοπικές γνώσεις και ικανότητες κατανέµονται σε πέντε (5) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ, που είναι: 4

5 ΖΩΗ ΣΤΗ ΦΥΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΙΑΒΙΩΣΗ ΣΚΑΠΑΝΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α' ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ - ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ και τα οποία καλύπτονται από τον Πρόσκοπο στα πλαίσια των παρακάτω Αναγνωρίσεων Προσπάθειας. Το περιεχόµενο των Αντικειµένων προσκοπικής Τεχνικής, αποτελείται από απλές ιδέες εφαρµογής, που ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ από τους Προσκόπους στο πλαίσιο των δράσεων της Οµάδος και περιλαµβάνονται στο Κεφάλαιο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ. ΧΑΛΚΙΝΟ ΒΕΛΟΣ Για να απονεµηθεί σ' ένα Πρόσκοπο το ΧΑΛΚΙΝΟ ΒΕΛΟΣ θα πρέπει: 1. Να έχει πάρει µέρος σε οκτώ (8) Οµαδικές ή Ενωµοτιακές δράσεις, από τις οποίες οι τρεις (3) να είναι ΥΠΑΙΘΡΙΑΣ ΖΩΗΣ, συµπεριλαµβανοµένης µιας (1) εκδροµής µε διανυκτέρευση και οι υπόλοιπες πέντε (5) να περιλαµβάνουν θέµατα ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ, ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΞΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ. 2. Να έχει ολοκληρώσει αποτελεσµατικά τις ιδέες εφαρµογής ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ «ΖΩΗ ΣΤΗ ΦΥΣΗ». 3. Να ασχολείται µε µία ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΑΣΧΟΛΙΑ και να έχει παρουσιάσει δείγµατα της ενασχόλησής του στην Οµάδα ή την Ενωµοτία του. ΑΡΓΥΡΟ ΒΕΛΟΣ Για να απονεµηθεί σ' ένα Πρόσκοπο το ΑΡΓΥΡΟ ΒΕΛΟΣ θα πρέπει: 1. Να έχει πάρει µέρος σε δέκα (10) Οµαδικές ή Ενωµοτιακές δράσεις από τις οποίες οι τρεις (3) να είναι ΥΠΑΙΘΡΙΑΣ ΖΩΗΣ, συµπεριλαµβανοµένης µιας ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ή µιας (1) εκδροµής µε ΤΡΕΙΣ τουλάχιστον ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ και οι υπόλοιπες επτά να περιλαµβάνουν θέµατα ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ, ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΉΣ, ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΞΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ. Να έχει βοηθήσει στη διοργάνωση 2 δραστηριοτήτων της Οµάδος ή της Ενωµοτίας του. 2. Να έχει ολοκληρώσει αποτελεσµατικά τις ιδέες εφαρµογής δυο (2) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ: α) ΙΑΒΙΩΣΗ ΣΤΟ ΥΠΑΙΘΡΟ β) ΚΑΤ' ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΤΡΙΑ. 3. Να του έχει απονεµηθεί το διακριτικό µιας Ερασιτεχνικής Ασχολίας. 4. Να ασχολείται µε µια ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΑΣΧΟΛΙΑ διαφορετική από εκείνη µε την οποία ασχολήθηκε για την απόκτηση του "ΧΑΛΚΙΝΟΥ ΒΕΛΟΥΣ" και να έχει παρουσιάσει δείγµατα της ενασχόλησης του στην Οµάδα ή την Ενωµοτία του. ΧΡΥΣΟ ΒΕΛΟΣ Για να απονεµηθεί σ' ένα Πρόσκοπο το ΧΡΥΣΟ ΒΕΛΟΣ θα πρέπει: 5

6 1. Να έχει πάρει µέρος σε δέκα (10) Οµαδικές ή Ενωµοτιακές δράσεις απ' τις οποίες τρεις (3) να είναι ΥΠΑΙΘΡΙΑΣ ΖΩΗΣ, συµπεριλαµβανόµενης µιας (1) δεύτερης ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ή µιας (1) δεύτερης εκδροµής µε τουλάχιστον ΤΡΕΙΣ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ και οι υπόλοιπες επτά (7) να περιλαµβάνουν θέµατα ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ, ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ. 2. Να έχει οργανώσει µια δράση για την Ενωµοτία και να έχει αναλάβει σε συνεργασία µε κάποιο Βαθµοφόρο ένα αυτοτελές κοµµάτι δραστηριότητος σε µια εκδροµή της Οµάδας. 3. Να έχει ολοκληρώσει αποτελεσµατικά τις ιδέες εφαρµογής των υπολοίπων δυο (2) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ. 4. Να του έχουν απονεµηθεί τα διακριτικά τριών (3) τουλάχιστον ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΣΧΟΛΙΩΝ από τότε που έδωσε την Υπόσχεση του, οι οποίες ν' ανήκουν σε 3 διαφορετικούς τοµείς. 5. Να επιδείξει οργανωτικό πνεύµα, ικανότητα προγραµµατισµού και συνεργασίας σαν µέλος τριµελούς εξερευνητικής οµάδας, κατά τη διάρκεια εκδροµής δύο (2) ηµερών, χρησιµοποιώντας αποτελεσµατικά τις προσκοπικές γνώσεις και ικανότητες. Τη διοργάνωση και την αξιολόγηση αυτής της δράσης έχει η Τοπική Εφορεία µε τη συνεργασία των Βαθµοφόρων των Οµάδων των οποίων οι Πρόσκοποι µετέχουν. 6. Προϋπόθεση συµµετοχής ενός Προσκόπου στην Εξερεύνηση Χρυσού Βέλους είναι η ολοκλήρωση όλων των υπολοίπων προϋποθέσεων, που είναι απαραίτητες για την απόκτηση του Χρυσού Βέλους. Τα διακριτικά ΧΑΛΚΙΝΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥ και ΧΡΥΣΟΥ ΒΕΛΟΥΣ, απονέµονται αντίστοιχα από τον Αρχηγό Οµάδας, τον Αρχηγό Συστήµατος και τον Τοπικό Έφορο, οι οποίοι ενηµερώνονται από τον Αρχηγό ιεραρχικά για την εκπλήρωση των σχετικών προϋποθέσεων. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ Το πλαίσιο του περιεχοµένου των Αντικειµένων Προσκοπικής Τεχνικής, είναι: Ζωή στη φύση Σακίδιο Απλοί κόµβοι (Σταυρόκοµπος - Ψαλιδιά - Ποδόδεσµος) Φυσιογνωσία Προστασία Περιβάλλοντος Παρατηρητικότητα - Ανιχνευτικά σήµατα Σκηνή Πυξίδα ιαβίωση στο ύπαιθρο Προετοιµασία για διανυκτέρευση Υγιεινή Κατασκήνωσης Περιποίηση απλών τραυµάτων - ιάστρεµµα Υλοτοµία Τσεκούρι Φωτιά - Ασφάλεια Μαγείρεµα 6

7 Λάµπες - φακοί Μαγείρεµα Πρακτική πρόγνωση καιρού Συνδέσεις (Σταυροειδής ιαγώνια) Προσανατολισµός Σκαπανική Κατασκευές Κόµβοι Συνδέσεις Είδη σχοινιών Κατασκευές µε σχοινιά Στοιχεία Γαλλικής Σκαπανικής Α' Βοήθειες Επικοινωνία Α' Βοήθειες Εξάρθρωση Επίδεσµοι είγµατα Εντόµων Μεταφορά τραυµατία - Ρινορραγία Υγιεινή Αντιµετώπιση κινδύνων Συνεννόηση Τρόποι επικοινωνίας Προσανατολισµός Τοπογραφία Χάρτες - Κλίµακες Πυξίδες Τοπογραφία Μετρήσεις και υπολογισµοί Αστερισµοί Τα Αντικείµενα Προσκοπικής Τεχνικής περιλαµβάνουν συγκεκριµένες ιδέες εφαρµογής, που πραγµατοποιούνται από τους Προσκόπους σε δράσεις της Οµάδας ή της Ενωµοτίας και στις οποίες έµπρακτα φαίνεται ότι οι Πρόσκοποι κατέχουν τις γνώσεις και ικανότητες Προσκοπικής Τεχνικής. Οι ιδέες εφαρµογής ανά Αντικείµενο περιγράφονται σε σχετική Βασική Εγκύκλιο και σε σχετικό για τους Προσκόπους έντυπο. ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΣΧΟΛΙΕΣ Κάθε Πρόσκοπος αφού δώσει την Υπόσχεσή του και ανάλογα µε τις προσωπικές του κλίσεις και επιλογές µπορεί µετά από ενασχόληση σε µία ή περισσότερες ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΣΧΟΛΙΕΣ να παρουσιάσει τα αποτελέσµατα της προσωπικής δηµιουργίας του στους Βαθµοφόρους και την Οµάδα του. Εφ' όσον αυτά κριθούν ικανοποιητικά από το Συµβούλιο Τιµής του αναγνωρίζεται η ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΑΣΧΟΛΙΑ και µπορεί να φέρει τα αντίστοιχα διακριτικά σήµατα. Τα διακριτικά αυτά, κατά ΤΟΜΕΑ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ και ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, είναι: 7

8 ΤΟΜΕΑΣ ΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ : Φλόγα ΘΡΗΣΚΕΙΑ - ΕΘΝΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΕΣ ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΖΩΗ : Σκηνή ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ : Αθλητής ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΞΙΟΤΗΤΑ : Οδοντωτοί τροχοί ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ : Χειραψία ΓΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΑΕΡΑΣ ΟΜΑ ΙΚΗ ΑΘΛΗΣΗ ΑΤΟΜΙΚΗ ΑΘΛΗΣΗ ΥΓΙΕΙΝΗ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΣΥΝΑ ΕΛΦΩΣΗ Οι Ερασιτεχνικές Ασχολίες, µε τις οποίες µπορεί να καταπιαστεί ένας Πρόσκοπος κατά ΤΟΜΕΑ και ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, είναι: Α' ΤΟΜΕΑΣ: ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 1. ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 1.1 Αρχαιολογία 1.2 Αρχιτεκτονική 1.3 Βιβλιοθηκονοµία 1.4 Βιολογία 1.5 Βοτανολογία 1.6 Γεωγραφία 1.7 Παγκόσµια 1.8 Γεωλογία 1.9 Ενέργεια 1.10 Εντοµολογία 1.11 Επικοινωνίες 1.12 Ηλεκτρονικά 1.13 Ηλ. Υπολογιστές 1.14 Ιστορία Παγκόσµια 1.15 Μηχανολογία 1.16 Οικονοµία 1.17 Τεχνολογία Τροφίµων 1.18 Φυσική 1.19 Χηµεία 2. ΤΕΧΝΕΣ 3. ΘΡΗΣΚΕΙΑ-ΕΘΝΟΣ 2.1 Γλυπτική 2.2 Εικονοληψία 2.3 Ζωγραφική 2.4 Ηθοποιϊα 2.5 Ηχοληψία 2.6 Θέατρο 2.7 Λογοτεχνία 2.8 Μουσική 2.9 Πνευµατικά Παιχνίδια 2.10 Συλλογές 2.11 Συλλογή Νοµισµάτων 2.12 Σχέδιο 2.13 Φιλοτελισµός 2.14 Φιλοτεχνία 2.15 Φωτογραφία 2.16 Χορός 3.1 Αρχαίο Ελληνικό θέατρο 3.2 Αρχαία Ελληνική Κοινωνία 3.3 Αρχαία Ελληνικά Μνηµεία 3.4.Θρησκείες του Κόσµου 3.5 Ιστορία Ελληνική 3.6 Λαϊκή Τέχνη 3.7 Λαογραφία 3.8 Μυθολογία 3.9 Πατριδογνωσία 3.10 Χριστιανισµός 8

9 Β' ΤΟΜΕΑΣ: ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΖΩΗ 1. ΓΗ 2. ΘΑΛΑΣΣΑ 3. ΑΕΡΑΣ 1.1 Α' Βοήθειες σε Ζώα 1.2 Ανίχνευση 1.3 ιαβίωση στο άσος 1.4 Εξερεύνηση 1.5 Κατασκήνωση 1.6 Μαγειρική στο Ύπαιθρο 1.7 Ορειβασία 1.8 Σπηλαιολογία 1.9 Τοπογραφία 1.10 Φυσιογνωσία 2.1 Θαλασσογνωσία 2.2 Θαλασσοπλοΐα 2.3 Ιστιοπλοΐα 2.4 Λεµβογνωσία 2.5 Ναυαγοσωστική 2.6 Πλωτή Εξερεύνηση 2.7 Ποταµοπλοΐα 2.8 Σηµατοδοσία 2.9 Ψάρεµα 3.1 Αερογνωσία 3.2 Αερολιµενισµός 3.3 Αεροµοντελισµός 3.4 Ανεµοπλοΐα 3.5 Ανεµοπορία 3.6 Αστρονοµία 3.7 Εξερεύνηση ιαστήµατος 3.8 Μετεωρολογία Γ' ΤΟΜΕΑΣ: ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 1. ΟΜΑ ΙΚΗ ΑΘΛΗΣΗ 2. ΑΤΟΜΙΚΗ ΑΘΛΗΣΗ 3. ΥΓΙΕΙΝΗ (υποστήριξη αθλητή) 1.1 Αντισφαίριση 1.2 Αντισφαίριση Επιτραπέζια 1.3 Ιστιοπλοΐα οµαδική 1.4 Καλαθοσφαίριση 1.5 Κωπηλασία 1.6 Πετοσφαίριση 1.7 Ποδόσφαιρο 1.8 Υδατοσφαίριση 1.9 Χειρόσφαιρο 1.10 Οµαδικά αθλήµατα (µη διαδεδοµένα) 2.1 Άλµατα 2.2 Γυµναστική ενόργανη 2.3 Γυµναστική ρυθµική 2.4 ρόµος 2.5 Ιππασία 2.6 Ιστιοπλοΐα αγωνιστική 2.7 Κολύµβηση 2.8 Οπλοµαχία 2.9 Ποδηλασία 2.10 Ρίψεις 2.11 Σέρφινγκ 2.12 Σκί θαλάσσιο 2.13 Σκοποβολή 2.14 Χιονοδροµία 2.15 Ατοµικά αθλήµατα (µη διαδεδοµένα) 3.1 Αθλητική υγιεινή 3.2 Οργάνωση και διεύθυνση αγώνων 3.3 Προπόνηση 3.4 Φίλαθλο πνεύµα ' ΤΟΜΕΑΣ: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 1. ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑ 2. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 3. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1.1 ακτυλογράφηση 1.2 ερµατοτεχνία 1.3 ιακόσµηση 1.4 Καλαθοπλεκτική 1.5 Κατασκευή Παιχνιδιών 1.6 Κέντηµα 1.7 Κεραµική 1.8 Ξυλογλυπτική 1.9 Πλεκτική 1.10 Υαλογραφία 1.11 Υφαντουργία 1.12 Χαλκογραφία 1.13 Χαρτοκοπτική 2.1 Βάψιµο 2.2 Βιβλιοδεσία 2.3 Επιδιορθώσεις 2.4 Ζαχαροπλαστική 2.5 Ηλεκτρολογία 2.6 Μαγειρική 2.7 Μεταλλοτεχνική 2.8 Μοντελισµός 2.9 Ξυλουργική 2.10 Οικοδόµηση 2.11 Πρωτότυπες Κατασκευές 2.12 Ραδιοτεχνία 2.13 Ράψιµο 2.14 Σκαπανική 2.15 Τυπογραφία 2.16 Υδραυλικά 3.1 Ανθοκοµική 3.2 Γεωργία 3.3 Ιχθυοκαλλιέργεια 3.4 Κηπουρική 3.5 Κτηνοτροφία 3.6 Μελισσοκοµία 3.7 Πτηνοτροφία 9

10 Ε' ΤΟΜΕΑΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 1. ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 2. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 3. ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΣΥΝΑ ΕΛΦΩΣΗ 1.1 Γραµµατεία 1.2 ηµοσιογραφία 1.3 ιαφήµιση 1.4 ιαχείριση 1.5 Κατανάλωση 1.6 Μαθητική Ζωή 1.7 Οδική Αγωγή 1.8 Οικογενειακές Σχέσεις 1.9 Πολίτης του Έθνους 1.10 Πωλήσεις 1.11 Συζήτηση 1.12 Ταξίδι 2.1 Α' Βοήθειες 2.2 ενδροφύτευση 2.3 ιερµηνεία 2.4 Κοινωφελείς Υπηρεσίες 2.5 Μεταφορά Μηνυµάτων 2.6 Νοσηλεία 2.7 Ξενάγηση 2.8 Οργάνωση Εκδηλώσεων 2.9 Παιδοκοµική 2.10 Προσφορά στην Εκκλησία 2.11 Προσφορά σε Πάσχοντες 2.12 Πυρόσβεση 2.13 Ψυχαγωγία 3.1 Παγκόσµια Λαογραφία 3.2 Πολίτης του Κόσµου 3.3 Προσκοπική Αδελφότητα 3.4 Φίλοι στο Εξωτερικό Στον Πρόσκοπο, που για πρώτη φορά ασχολείται επιτυχώς µε µια Ερασιτεχνική Ασχολία, απονέµεται το ιακριτικό της αντίστοιχης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ. Συγκεντρώνοντας τα ιακριτικά και των τριών κατηγοριών ενός Τοµέα του απονέµεται, σε αντικατάσταση αυτών, το ιακριτικό του Τοµέα. Ο αριθµός των ιδεών που πρέπει να εφαρµόσει αποτελεσµατικά ο Πρόσκοπος που ασχολείται µε µια Ερασιτεχνική Ασχολία είναι σε όλες τις περιπτώσεις (1) µία για την Α Οµάδα και (3) τρεις για τη Β' Οµάδα και περιλαµβάνονται στην ειδική έκδοση του Σ.Ε.Π. Στον Πρόσκοπο που ασχολείται µε µία Ερασιτεχνική Ασχολία σε δραστηριότητες της Τοπικής Εφορείας, της Περιφερειακής Εφορείας, της Εφορείας Περιοχής και της Γενικής Εφορείας και παρουσιάσει µ' επιτυχία τις εργασίες του, απονέµεται ειδικό δίπλωµα υπογεγραµµένο αντίστοιχα από τον αρµόδιο Έφορο. ΕΙ ΙΚΕΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΣΧΟΛΙΕΣ Η ιδιαίτερη ενασχόληση του Προσκόπου µε τα αντικείµενα: Προστασία Περιβάλλοντος Πολιτιστική Κληρονοµιά Ειδικότητα Συστήµατος (Ναυτοπρόσκοποι - Αεροπρόσκοποι) Φίλος της Ζωής, αξιολογείται από το Συµβούλιο Τιµής και αναγνωρίζεται από τον Τοπικό Έφορο µε την απονοµή των αντιστοίχων διακριτικών, που περιγράφονται στον Κανονισµό ΣΤΟΛΩΝ ΚΑΙ ΙΑΚΡΙΤΙΚΩΝ. Τα κριτήρια και το περιεχόµενο κάθε Ερασιτεχνικής Ασχολίας, περιγράφονται αναλυτικά σε ειδική έκδοση του Σ.Ε.Π. ΧΡΥΣΟ ΤΡΙΦΥΛΛΟ Η ολοκλήρωση της προόδου κάθε Προσκόπου µέσα στην Οµάδα, αναγνωρίζεται µε την απόκτηση του ΧΡΥΣΟΥ ΤΡΙΦΥΛΛΟΥ. Το Χρυσό Τρίφυλλο απονέµεται µετά από πρόταση του Α.Ο. από τον Τοπικό Έφορο στον Πρόσκοπο που έχει αποκτήσει πέντε (5) Ερασιτεχνικές Ασχολίες, κάθε µια από διαφορετικό τοµέα, 10

11 ένα (1) ιακριτικό Ειδικής Ερασιτεχνικής Ασχολίας, κατά προτίµηση της ειδικότητας του Συστήµατος για τους Αεροπροσκόπους και Ναυτοπροσκόπους και είναι κάτοχος του Χρυσού Βέλους. Το ΧΡΥΣΟ ΤΡΙΦΥΛΛΟ φέρεται στη στολή του Προσκόπου, αντικαθιστώντας το ΧΡΥΣΟ ΛΥΚΟ αν ο Πρόσκοπος ήταν κάτοχός του και αντικαθίσταται από το ιακριτικό του ΠΡΟΣΚΟΠΟΥ ΕΘΝΟΥΣ. ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Κάθε Πρόσκοπος, που αναλαµβάνει καθήκοντα Ενωµοτάρχη ή Υπενωµοτάρχη πρέπει να λάβει µέρος σε εκπαιδευτικές συναντήσεις Στελεχών, που θα τον βοηθήσουν ν' αντεπεξέλθει επιτυχώς στα καθήκοντα του. Οι Εκπαιδευτικές Συναντήσεις διακρίνονται σ' αυτές της: ΠΡΟΤΥΠΗΣ ΕΝΩΜΟΤΙΑΣ, που πραγµατοποιούνται στα πλαίσια του Συµβουλίου Τιµής της Οµάδας και της οποίας υπεύθυνος είναι ο Αρχηγός και ΠΡΟΤΥΠΗΣ ΟΜΑ ΑΣ, που πραγµατοποιείται στα πλαίσια της Τοπικής ή και Περιφερειακής Εφορείας και της οποίας υπεύθυνος είναι ένας Βαθµοφόρος του Κλάδου τουλάχιστον κάτοχος πτυχίου ΣΒΕΒΠ. Τα Προγράµµατα των Εκπαιδευτικών Συναντήσεων της ΠΡΟΤΥΠΗΣ ΕΝΩΜΟΤΙΑΣ και ΠΡΟΤΥΠΗΣ ΟΜΑ ΑΣ καθορίζονται από την Εφορεία Κλάδου Προσκόπων της Γενικής Εφορείας Σ.Ε.Π. Στους Ενωµοτάρχες και Υπενωµοτάρχες που παρακολούθησαν τις δραστηριότητες της ΠΡΟΤΥΠΗΣ ΕΝΩΜΟΤΙΑΣ και της ΠΡΟΤΥΠΗΣ ΟΜΑ ΑΣ και σε αναγνώριση της προσπάθειας τους, απονέµεται ειδικό ΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΣΗΜΑ, το οποίο περιγράφεται στον Κανονισµό ΣΤΟΛΩΝ ΚΑΙ ΙΑΚΡΙΤΙΚΩΝ. 9. ΚΑΤΑΡΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ο Καταρτισµός του προγράµµατος στην Οµάδα Προσκόπων γίνεται από τους Βαθµοφόρους, το Συµβούλιο Τιµής και τις Ενωµοτίες. Ειδικότερα στην κατάρτιση του Προγράµµατος λαµβάνονται υπόψη: ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Πριν την έναρξη της Προσκοπικής Περιόδου οι Βαθµοφόροι εκτιµούν µε προσοχή και λαµβάνουν υπόψη τους: 1. Τα χαρακτηριστικά, τις ανάγκες και τις προσδοκίες της ηλικίας των παιδιών της Οµάδας 2. Τις ειδικότερες παιδαγωγικές ανάγκες των παιδιών της Οµάδας όπως αυτές επηρεάζονται από τον κοινωνικό περίγυρο (οικογένεια - µορφωτικό επίπεδο - οικονοµική κατάσταση) 3. Τις Αρχές του Προσκοπισµού και το βαθµό κατανόησης και εφαρµογής τους από τα παιδιά. 4. Τη σύµµετρη ενασχόληση των Προσκόπων µε τους ΠΕΝΤΕ ΤΟΜΕΙΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ και προσδιορίζουν τις παιδαγωγικές κατευθύνσεις του προγράµµατος της Οµάδας τους για την περίοδο αυτή. 11

12 ΕΤΗΣΙΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Με την έναρξη της Προσκοπικής περιόδου οι Βαθµοφόροι της Οµάδας λαµβάνοντας υπόψη: 1. Τους Παιδαγωγικούς Στόχους 2. Την Ταυτότητα της Οµάδας (Λειτουργία κατ' Ενωµοτίες Συστήµατος - Πρόοδο Προσκόπων - Αριθµό Βαθµοφόρων κλπ) 3. Την επικαιρότητα 4. Τους αντίστοιχους στόχους των Προσκοπικών Κλιµακίων. εισηγούνται στο Σ.Τ. τους Ετήσιους Στόχους. Οι Ετήσιοι Στόχοι είναι ένα γενικό πλαίσιο επιδιώξεων, ενεργειών και θεµάτων µε τα οποία θ' ασχοληθεί η Οµάδα κατά τη διάρκεια της Προσκοπικής περιόδου. Η ανάλυση των Ετήσιων Στόχων σε απλούς υποστόχους και η χρονική τούς κατανοµή γίνεται στο Τακτικό Σ.Τ. του ετήσιου προγραµµατισµού. ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Τα µηνιαία προγράµµατα υλοποιούν τους Ετήσιους Στόχους και περιλαµβάνουν τα θέµατα και τις δραστηριότητες µε τα οποία θα ασχοληθεί η Οµάδα το συγκεκριµένο µήνα, τη µορφή των δράσεων αυτών καθώς και τη χρονική τοποθέτηση τους. Κάθε ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ διαµορφώνεται από πίνακα προτεινόµενων ιδεών και δραστηριοτήτων που δίνεται έγκαιρα στο Σ.Τ. από τις Ενωµοτίες και τους Βαθµοφόρους και αποφασίζεται ανάλογα µε: Τα ενδιαφέροντα των παιδιών Την επικαιρότητα των θεµάτων Τις επικρατούσες συνθήκες Τις υπάρχουσες δυνατότητες Τους στόχους της χρονικής περιόδου Το Σ.Τ. µε βάση τα παραπάνω µπορεί να σχεδιάσει και να καταρτίσει πρόγραµµα και για µεγαλύτερες χρονικές περιόδους όπως τρίµηνο ή τετράµηνο, ιδιαίτερα για εκδροµές, εκδηλώσεις, µεγάλες δράσεις κλπ. Θεµελιώδες περιβάλλον δραστηριότητας κάθε Προσκοπικής Οµάδας, είναι η ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΖΩΗ ΥΠΑΙΘΡΟΥ, η διαβίωση δηλαδή στο ύπαιθρο µε απλά µέσα. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη σωστή εφαρµογή της Προσκοπικής Ζωής Υπαίθρου είναι η αποτελεσµατική χρησιµοποίηση των ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ µέσα από πρωτότυπα παιχνίδια και τις ιδέες εφαρµογής των Αντικειµένων Προσκοπικής Τεχνικής. Γι' αυτό σε κάθε Μηνιαίο Πρόγραµµα ράσεων, περιλαµβάνεται µία τουλάχιστον οµαδική δράση Υπαίθριας Ζωής ή ανάλογα µε το επίπεδο της Οµάδας ισάριθµες µε τις Ενωµοτίες Ενωµοτιακές δράσεις Υπαίθριας Ζωής, δηλαδή ΕΚ ΡΟΜΕΣ, ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΙΣ, ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΕΙΣ, ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ. ΕΝΩΜΟΤΙΑΚΗ ΑΜΙΛΛΑ Η Ενωµοτιακή Άµιλλα είναι ένα σύστηµα κινήτρων για να παρακινήσει τους Προσκόπους να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες τους επιτυγχάνοντας τους στόχους που έχουν θέσει στην Ενωµοτία τους και την Οµάδα. 12

13 Ενθαρρύνει τη συνεχή προσπάθεια για το καλύτερο µε τη συνεργασία όλων των Προσκόπων της Ενωµοτίας καθώς και µεταξύ των Ενωµοτιών της Οµάδας. Με την Ενωµοτιακή Άµιλλα οι ατοµικοί και ενωµοτιακοί στόχοι εναρµονίζονται µε τους στόχους της Οµάδας και µέτρο εκτίµησης τους αποτελεί αν επιτευχθεί κάθε στόχος από την Ενωµοτία όχι συγκριτικά µε τις άλλες Ενωµοτίες. Η αξιολόγηση των αποτελεσµάτων της Ενωµοτιακής Άµιλλας γίνεται σε δύο επίπεδα, πρώτα ατό Συµβούλιο Ενωµοτίας (αυτοαξιολόγηση) και στη συνέχεια στο Συµβούλιο Τιµής της Οµάδας (αξιολόγηση όλων των Ενωµοτιών). ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Μετά την πραγµατοποίηση κάθε Προγράµµατος (µηνιαίου - δράσης) πραγµατοποιείται αξιολόγηση, η οποία γίνεται στο Σ.Τ. Επίσης 3-4 φορές το χρόνο οι Βαθµοφόροι, µαζί µε όλους τους Προσκόπους της Οµάδας, σε ΚΥΚΛΟ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ, αξιολογούν την πορεία υλοποίησης των ετήσιων στόχων όπως διαµορφώνονται από τα αποτελέσµατα των προγραµµάτων δράσης και διατυπώνουν ιδέες και απόψεις καθώς και προτάσεις και απόψεις για το µέλλον. Τις ιδέες και τις απόψεις αυτές συγκεντρώνει κι' αξιοποιεί το ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΙΜΗΣ της Οµάδας. 13

14 ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΕΝΩΜΟΤΙΩΝ Α 1 Αγριόγατος 2 Αγριόγιδο 3 Αγριογούρουνο 4 Αγριόπαπια 5 Αγριοπερίστερο 6 Αγριόχοιρος 7 Αετός 8 Αηδόνι 9 Αλεπού 10 Αλκυόνα 11 Άλογο 12 Αρκούδα 13 Ασβός 14 Αστερίας 15 Αίγαγροι 16 Άλµπατρος 17 Αστακός Β 1 Βατράχια 2 Βίδρα Γ 1 Γαλέος 2 Γαρίδα 3 Γεράκι 4 Γάτα 5 Γυπαετός 6 Γύλος 7 Γύπας 8 Γυπαετός 9 Γλάρος 10 Γερανός 1 ελφίνι Ε 1 Ελάφι 2 Ελέφαντας 3 Ενυδρίδα 4 Ερωδιός Ζ 1 Ζαρκάδι Θ 1 Θαλασσοχελώνα Ι 1 Ιππόκαµπος Κ 1 Καβούρι 2 Καραβίδα 3 Κίσσα 4 Κόρακας 5 Κόκκορας 6 Κότσυφας 7 Κούκος 8 Κουνάβι 9 Κουρούνα 10 Κύκνος 11 Κριάρι 12 Κάστορας 13 Κουκουβάγια 14 Κουνέλι 15 Καρχαρίας 16 Κόνδορας Λ 1 Λαγός 2 Λιθρίνι 3 Λύκος 4 Λιοντάρι Μ 1 Μαρίδα 2 Μελισσοφάγος 3 Μερµήγκι 4 Μεταξοσκώληκας 5 Μέλισσα 6 Μπαρµπούνι Ν 1 Νυχτερίδα 1 Ξιφίας 1 Όρνιο 2 Ορτύκι 3 Οχιά Ξ Ο Π 1 Πάπια 2 Πάνθηρας 3 Παπαγάλος 4 Πελαργός 5 Πελεκάνος 6 Περιστέρι 7 Πέστροφα 8 Πετρίτης 9 Πιγκουίνος 10 Παγώνι 11 Πέρδικα 12 Πεταλούδα Σ 1 Σαλιγκάρι 2 Σκατζόχοιρος 3 Σκίουρος 4 Σκορπιός 5 Σκαραβαίος 6 Σκύλος 7 Σολωµός Τ 1 Τριζόνι 2 Τσακάλι 3 Τσαλαπετεινός 4 Ταύρος 5 Τίγρης 6 Τσιπούρα Φ 1 Φαγκρί 2 Φάλαινα 3 Φώκια Χ 1 Χελιδόνι 2 Χέλι 3 Χελώνα 4 Χελιδονόψαρο 5 Χαµαιλέων 6 Χρυσαετός 7 Χρυσόψαρο Ψ 1 Ψαρόνι 14

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΗΛΕΙΑΣ ΟΜΑ Α ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΒΑΘΜΟΦΟΡΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΗΛΕΙΑΣ ΟΜΑ Α ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΒΑΘΜΟΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΗΛΕΙΑΣ ΟΜΑ Α ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΒΑΘΜΟΦΟΡΩΝ ΟΜΑ Α ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ... 4 ΙΑΡΘΡΩΣΗ... 4 ΙΟΙΚΗΣΗ... 4 ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ...4 ΙΑΠΑΙ ΑΓΩΓΗΣΗ... 5 ΟΡΓΑΝΩΣΗ... 5 ΣΧΕΣΗ ΕΝΩΜΟΤΙΑΣ - ΟΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ Γ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΙ ΚΛΑ ΟΙ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ Γ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΙ ΚΛΑ ΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ Γ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΙ ΚΛΑ ΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΟ ΟΥ ΜΕΡΟΣ 1 Ο ΚΛΑ ΟΣ ΛΥΚΟΠΟΥΛΩΝ Εγκρίθηκε την 7η Φεβρουαρίου 2001 1. ΓΕΝΙΚΑ Παιδιά που συµπλήρωσαν το 7 ο έτος της ηλικίας τους

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ Γ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ Γ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ Γ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΟΔΟΥ ΜΕΡΟΣ 1 ο ΚΛΑΔΟΣ ΛΥΚΟΠΟΥΛΩΝ Ιανουάριος 2010 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΛΛΑΓΩΝ Α/Α Ανακοίνωση Ημερομηνία Κεφάλαιο Περιεχόμενο 8.1 Είδη Δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ Γ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ Γ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ Γ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΟΔΟΥ ΜΕΡΟΣ 3 Ο ΚΛΑΔΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ Εγκρίθηκε στις 25.6.2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ... 3 2. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ... 3 3. ΣΥΝΟΔΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΛΑΔΟΥ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ Ημερομηνία Έγκρισης: 1 Νοεμβρίου 013 Λευκωσία Ιανουάριος 014 Περιεχόμενα: 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... Α. ΓΕΝΙΚΑ... Β. ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ... Γ. ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ (Ο.Π.)...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΛΑ ΟΣ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ. Περιεχόµενα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΛΑ ΟΣ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ. Περιεχόµενα ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΛΑ ΟΣ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ Περιεχόµενα Γενικά... 2 Προσκοπική Μεθοδολογία... 2 Οµάδα Προσκόπων (Ο.Π.)... 2 Ενωµοτία Προσκόπων... 3 Ενωµοτάρχης... 3 Υπενωµοτάρχης... 4 Συµβούλιο Τιµής Οµάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ Νοέμβριος 2007 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΛΛΑΓΩΝ Α/Α Απόφαση ΔΣ Ημερομηνία Κεφάλαιο Άρθρο Περιεχόμενο 1 ΒΕ 6 30 10 2009 2 2.4. Εξερεύνηση Χρυσού Βέλους 2

Διαβάστε περισσότερα

Ευέλικτη Εκπαίδευση Μοντέλο Εκπαίδευσης Ενηλίκων Στελεχών «.Η εκπαίδευση γίνεται µε βάση συγκεκριµένες µεθόδους, σε ένα ειδικά σχεδιασµένο πρόγραµµα, µε συγκεκριµένους µαθησιακούς στόχους και είναι οριοθετηµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΛΑ ΟΣ ΛΥΚΟΠΟΥΛΩΝ. Περιεχόµενα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΛΑ ΟΣ ΛΥΚΟΠΟΥΛΩΝ. Περιεχόµενα ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΛΑ ΟΣ ΛΥΚΟΠΟΥΛΩΝ Περιεχόµενα Α. Οργάνωση ιοίκηση ι. Αποστολή του Κλάδου... 2 2. Μέθοδος - Μέσα... 2 3. Οργάνωση... 2 4. Εισδοχή Λυκοπούλων... 5 5. Νόµος - Υπόσχεση και Ρητό Λυκοπούλων...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Σ.Ε.Π.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Σ.Ε.Π. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Σ.Ε.Π. Μάιος 1999 Α/Α Απόφαση ΔΣ Ημερομηνία Μέρος Άρθρο ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΛΛΑΓΩΝ Περιεχόμενο 1 ΒΕ 3 31-12-2004 5 ο Όλο το 5 ο μέρος του παρόντος (περί οικονομικής διαχείρισης)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Ως Στέλεχος Οµάδας Μεγάλων Οδηγών 2. Για σένα... 4. Αυτοδιοίκηση 8. Προγραµµατισµός 15. Ατοµική Πρόοδος 21

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Ως Στέλεχος Οµάδας Μεγάλων Οδηγών 2. Για σένα... 4. Αυτοδιοίκηση 8. Προγραµµατισµός 15. Ατοµική Πρόοδος 21 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ως Στέλεχος Οµάδας Μεγάλων Οδηγών 2 Για σένα... 4 Αυτοδιοίκηση 8 Προγραµµατισµός 15 Ατοµική Πρόοδος 21 Ο Κλάδος ΜΟ στην Κατασκήνωση 25 Ο Κώδικας της Φύσης 29 Η Στολή µας 44 Παιχνίδια 47 Σκέψεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ, ΣΚΕΨΕΙΣ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΟ 4 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΒΑΘΜΟΦΟΡΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ, ΣΚΕΨΕΙΣ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΟ 4 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΒΑΘΜΟΦΟΡΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ, ΣΚΕΨΕΙΣ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΟ 4 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΒΑΘΜΟΦΟΡΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ Με οδηγό την πανελλήνια έρευνα στις Ομάδες Προσκόπων στο πλαίσιο του Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΛΥΚΟΠΟΥΛΩΝ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Η ΠΡΟΟΔΟΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΛΥΚΟΠΟΥΛΩΝ Στον Προσκοπισµό οι νέοι έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν µια σειρά από εµπειρίες που συµβάλλουν στην φυσιολογική

Διαβάστε περισσότερα

Tα 5 βασικά Σημεία της σωστής Λειτουργίας της Ομάδας Μεγάλων Οδηγών

Tα 5 βασικά Σημεία της σωστής Λειτουργίας της Ομάδας Μεγάλων Οδηγών Tα 5 βασικά Σημεία της σωστής Λειτουργίας της Ομάδας Μεγάλων Οδηγών - 5 βασικά Σημεία της σωστής Λειτουργίας της Ομάδας των Μεγάλων Οδηγών -- Στόχος του κλάδου Μεγάλων Οδηγών είναι η διαπαιδαγώγηση του

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Γ Ν Ω Ρ Ι Σ Η Π Ρ Ο Σ Π Α Θ Ε Ι Α Σ

Α Ν Α Γ Ν Ω Ρ Ι Σ Η Π Ρ Ο Σ Π Α Θ Ε Ι Α Σ Αναγνώριση Προσπάθειας 1o ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ν Α Γ Ν Ω Ρ Ι Σ Η Π Ρ Ο Σ Π Α Θ Ε Ι Α Σ Εισαγωγή Αρχική Σελίδα Περιεχόµενα CD Rom Θέµατα 1ου Κεφαλαίου Συχνά θα παρατηρείς στην Αγέλη την προσπάθεια που καταβάλουν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ανήκει στ Τοπικό Τμήμα: Διεύθυνση: Τηλέφωνο: Ο εκπαιδευτής μου: @ Ε&Α Ποιος είναι ο σκοπός της Γενικής Εκπαίδευσης; Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ 1. Σκοπός της διδασκαλίας του µαθήµατος ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Η κοινωνική και πολιτική αγωγή των µαθητών, αυριανών πολιτών, στην προσχολική και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ»

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ» ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ» 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Άρθρο 1 ιάρθρωση της Ανώτατης Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Στα Στελέχη μας. που κάνουν τον Οδηγισμό τρόπο σκέψης, πράξης και ζωής

Στα Στελέχη μας. που κάνουν τον Οδηγισμό τρόπο σκέψης, πράξης και ζωής Στα Στελέχη μας που κάνουν τον Οδηγισμό τρόπο σκέψης, πράξης και ζωής «Όσο γνωρίζεις πιο πολύ, τόσο αγαπάς πιο πλέρια, όσο και πιο πολύ αγαπάς και πιο πολύ γνωρίζεις». Κωστής Παλαμάς 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ Εγκρίθηκε στις 20.11.1997 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΛΛΑΓΩΝ Α/Α Απόφαση ΔΣ Ημερομηνία Κεφάλαιο Άρθρο Περιεχόμενο 1 Ανακοίνωση 154 29 12 2011 Θ 4 Σε περίπτωση διάλυσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 41/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 41/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 41/2013 Δήμος Ερέτριας ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση πρακτικό με αριθμό 4 από 15 Φεβρουαρίου 2013 Στην Ερέτρια σήμερα την 15 η του μηνός Φεβρουαρίου,

Διαβάστε περισσότερα

"Άθληση για Όλους" Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων

Άθληση για Όλους Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων "Άθληση για Όλους" Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων Επιµέλεια Έκδοσης: Αθανάσιος Κουστέλιος Πρόλογος «...η Δημόσια Υγεία είναι επένδυση για τη διατήρηση και βελτίωση του ανθρώπινου κεφαλαίου της χώρας...»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 13/2011 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Οκτώβριος 2004 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΛΛΑΓΩΝ Α/Α Απόφαση ΔΣ Ημερομηνία Κεφάλαι ο Παράγραφος 1 Ανακοίνωση 57 18 5 2012

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων Οργανωτική Επιτροπή Ολυµπιακών Αγώνων ΑΘΗΝΑ 2004. Ολυµπιακή Παιδεία, Από τη θεωρία στην πράξη

Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων Οργανωτική Επιτροπή Ολυµπιακών Αγώνων ΑΘΗΝΑ 2004. Ολυµπιακή Παιδεία, Από τη θεωρία στην πράξη Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων Οργανωτική Επιτροπή Ολυµπιακών Αγώνων ΑΘΗΝΑ 2004 Ολυµπιακή Παιδεία, Από τη θεωρία στην πράξη Υπεύθυνος έργου: Ευθύµης Κιουµουρτζόγλου Οµάδα σχεδιασµού και υλοποίησης:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΑΙ ΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΑΙ ΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΟΜΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΑΙ ΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Άρθρο 1 ιάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης - νοµική µορφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3205 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 197 23 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 8561/Δ2 Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος «Φυσική Αγωγή» της Α, Β, Γ τάξης Γενικού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ Η ΜΕΓΑΛΗ ΔΡΑΣΗ ΥΠΑΙΘΡΟΥ

ΘΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ Η ΜΕΓΑΛΗ ΔΡΑΣΗ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΑΡ.ΠΡΩΤ. 142/09 Πειραιάς 25/5/2009 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 57 ΠΡΟΣ: ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΒΑΘΜΟΦΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΕ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: ΕΚΣ ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ ΠΕ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΘΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ Η ΜΕΓΑΛΗ ΔΡΑΣΗ ΥΠΑΙΘΡΟΥ Σημαντικότερη δράση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Α ΜΕΡΟΣ... 3 Ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης... 3 1. Εννοιολογικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΟΜΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΟΜΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΟΜΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Άρθρο 1 Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης - νοµική

Διαβάστε περισσότερα