ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ Γ' ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΙ ΚΛΑ ΟΙ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ Γ' ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΙ ΚΛΑ ΟΙ"

Transcript

1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ Γ' ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΙ ΚΛΑ ΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΟ ΟΥ ΜΕΡΟΣ 2ο ΚΛΑ ΟΣ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ Εγκρίθηκε στις

2 1. ΓΕΝΙΚΑ Παιδιά που συµπλήρωσαν το 10ο έτος της ηλικίας τους και είναι µαθητές της ΣΤ Τάξης του ηµοτικού Σχολείου και το αργότερο µέχρι να συµπληρώσουν το 15ο εντάσσονται στην Οµάδα Προσκόπων (Ο.Π). Στην Οµάδα Προσκόπων συνεχίζεται η διαπαιδαγώγηση, που άρχισε στην Αγέλη Λυκοπούλων. Τα µέλη της Οµάδας Προσκόπων, αφού δώσουν την Υπόσχεση του Προσκόπου, ονοµάζονται Πρόσκοποι. Ανάλογα δε την ειδικότητα του Συστήµατος τους ονοµάζονται Ναυτοπρόσκοποι ή Αεροπρόσκοποι. 2. ΟΜΑ Α ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ Κάθε Οµάδα Προσκόπων έχει δέκα (10) µέχρι σαράντα (40) Προσκόπους και κατευθύνεται από τον ΑΡΧΗΓΟ ΟΜΑ ΑΣ και 1 µέχρι 3 ΥΠΑΡΧΗΓΟΥΣ ΟΜΑ ΑΣ. Εφ'όσον η Ο.Π. έχει περισσότερα από 30 µέλη µπορεί να έχει έναν ακόµη Υπαρχηγό. Η Οµάδα Προσκόπων είναι το δεύτερο Τµήµα του Προσκοπικού Συστήµατος. Είναι ισότιµο µε την Αγέλη Λυκοπούλων και την Κοινότητα των Ανιχνευτών και αποτελείται από 2 µέχρι 6 συντροφιές (παρέες) παιδιών, που ονοµάζονται ΕΝΩΜΟΤΙΕΣ. Η Οµάδα συνεργάζεται µε την Αγέλη Λυκοπούλων (Α.Λ) και την Κοινότητα Ανιχνευτών (Κ.Α) του Συστήµατος. Στην Οµάδα Προσκόπων παρέχουν υπηρεσίες µε τη σύµφωνη γνώµη του Αρχηγού Κοινότητος Ανιχνευτών (Α.Κ.Α) και µε έγκριση του Αρχηγού Συστήµατος (Α.Σ.), για ορισµένες δραστηριότητες και µε συγκεκριµένες αρµοδιότητες και Ανιχνευτές του Συστήµατος. 3. ΕΝΩΜΟΤΙΑ Κάθε Ενωµοτία αποτελείται από 6-9 µέλη. Έχει το δικό της ιδιαίτερο όνοµα και σήµα. Τα ονόµατα των Ενωµοτιών επιλέγονται µόνο από το σχετικό πίνακα, που υπάρχει στο τέλος τον Κανονισµού. Η Ενωµοτία αποτελεί τη φυσική µονάδα και βάση κάθε δραστηριότητας της Οµάδας, ενώ παράλληλα έχει τη δική της ζωή, παράδοση και δράση. Σαν µέλος της Οµάδας συµµετέχει στις εκδηλώσεις της, συνεργάζεται µε τις άλλες Ενωµοτίες και συµβάλλει στην επιτυχία όλων των δραστηριοτήτων της Οµάδος. Κάθε νέος Πρόσκοπος εντάσσεται σε Ενωµοτία που ικανοποιεί τις προσωπικές του προσδοκίες και τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα του. Τα µέλη της Ενωµοτίας αναλαµβάνουν εκ περιτροπής αρµοδιότητες σχετικές µε: 1. Tη λειτουργία και τις παραδόσεις της Ενωµοτίας (γραµµατεία, ταµείο, υλικό). 2. Tις ιδιαίτερες ανάγκες που παρουσιάζονται κάθε φορά κατά την οργάνωση Οµαδικών και Ενωµοτιακών δράσεων. Ο σωστός καταµερισµός των αρµοδιοτήτων αυτών έχει σκοπό να εξασφαλίσει την αρµονική συνεργασία και την ίση συµµετοχή όλων των µελών στην κοινή προσπάθεια της Ενωµοτίας. Μέσα στην εστία της Οµάδας κάθε Ενωµοτία διατηρεί και φροντίζει ένα ιδιαίτερο χώρο, που εκφράζει τις παραδόσεις και την προσπάθεια όλων των µελών της Ενωµοτίας (ΓΩΝΙΑ ΕΝΩΜΟΤΙΑΣ). 2

3 4. ΕΝΩΜΟΤΑΡΧΗΣ Η Ενωµoτία κατευθύνεται και αντιπροσωπεύεται από τον Ενωµοτάρχη, που φροντίζει για τη σωστή εφαρµογή του Προγράµµατος. Ο Ενωµοτάρχης αναδεικνύεται από τα µέλη της Ενωµοτίας, στην αρχή κάθε προσκοπικής περιόδου και για ετήσια θητεία, που µπορεί να ανανεωθεί. Για να αναδειχθεί ένας Πρόσκοπος Ενωµοτάρχης, πρέπει: 1. Nα έχει συµµετάσχει κανονικά στις δράσεις της Ενωµοτίας και της Οµάδας για ένα τουλάχιστον χρόνο. 2. Nα είναι κάτοχος του ΑΡΓΥΡΟΥ ΒΕΛΟΥΣ Ο Ενωµοτάρχης είναι µέλος του ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΙΜΗΣ (Σ.Τ.) της Οµάδας. Στο Σ.Τ. εκπροσωπεί τις γνώµες και τις απόψεις των µελών της Ενωµοτίας του, στην οποία και µεταφέρει τις λαµβανόµενες αποφάσεις. Ο Ενωµοτάρχης επιβλέπει την καλή λειτουργία της Ενωµοτίας του και συµµετέχει ενεργά στην εφαρµογή των προγραµµάτων της. Ακόµα µετέχει στον καταρτισµό των προγραµµάτων της Οµάδας και στην οργάνωση των δράσεων της. 5.ΥΠΕΝΩΜΟΤΑΡΧΗΣ Ό Υπενωµοτάρχης επιλέγεται από τον Ενωµοτάρχη µε τη σύµφωνη γνώµη των µελών της Ενωµοτίας και είναι βοηθός και αναπληρωτής του κατά την περίοδο της θητείας του. Για να επιλεγεί ένας Πρόσκοπος Υπενωµοτάρχης, πρέπει να είναι κάτοχος του ΑΡΓΥΡΟΥ ΒΕΛΟΥΣ. Ο Υπενωµοτάρχης είναι µέλος του Συµβουλίου Τιµής µε δικαίωµα ψήφου στη λήψη των αποφάσεων µόνον όταν αναπληρεί τον Ενωµοτάρχη. 6. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΙΜΗΣ Η δραστηριότητα της Οµάδας Προσκόπων κατευθύνεται από το ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΙΜΗΣ που αποτελείται από τον Αρχηγό, τους Υπαρχηγούς, τους Ενωµοτάρχες και τους Υπενωµοτάρχες. Η ηγεσία του Σ.Τ. ασκείται από τον Αρχηγό Οµάδας, στα πλαίσια της ευθύνης του για την τήρηση των Προσκοπικών Αρχών, για την εφαρµογή του Οργανισµού και των Κανονισµών του Σ.Ε.Π., καθώς και για την ασφάλεια των µελών του Τµήµατος του. Η διεύθυνση των συνεδριάσεων του Συµβουλίου Τιµής ανατίθεται, εκ περιτροπής, σε όλα τα µέλη του. Οι αποφάσεις του Σ.Τ. λαµβάνονται πλειοψηφικά. Ένα ψήφο έχουν οι Βαθµοφόροι και από ένα ψήφο η κάθε Ενωµοτία. Οι Αρµοδιότητες του Σ.Τ. είναι να: 1. Προγραµµατίζει τις Οµαδικές δράσης µετά από εισήγηση των µελών του. 2. Οργανώνει, κατευθύνει και αξιολογεί τις δράσεις του Προγράµµατος της Οµάδας. 3. Αναγνωρίζει την ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ των Προσκόπων στις διάφορες ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΣΧΟΛΙΕΣ 4. Φροντίζει για την ανάπτυξη του ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ στα µέλη της Οµάδας 5. Αναθέτει την οργάνωση Οµαδικών δραστηριοτήτων στις Ενωµοτίες 3

4 6. Συντονίζει τη συµµετοχή των Προσκόπων στη διοργάνωση - διεξαγωγή κοινού ενδιαφέροντος δράσεων στα πλαίσια της ΠΡΟΟ ΟΥ τους (Βέλη- Ερασιτεχνικές Ασχολίες) 7. Κάνει την αξιολόγηση της Ενωµοτιακής Άµιλλας. Το Συµβούλιο Τιµής συνέρχεται: 1. ΤΑΚΤΙΚΑ µια φορά τον µήνα και µετά από κάθε ράση για προγραµµατισµό και οργάνωση των εποµένων δράσεων της Οµάδος. 2. ΕΚΤΑΚΤΑ για την αντιµετώπιση ειδικών θεµάτων. 7. ΡΑΣΕΙΣ ΟΜΑ ΑΣ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ Οι δράσεις της Ο.Π. έχουν έκταση και ένταση ανάλογη µε τις δυνατότητες και τα ενδιαφέροντα των παιδιών της προεφηβικής ηλικίας και περιλαµβάνουν θέµατα από τους ΠΕΝΤΕ ΤΟΜΕΙΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Γενικές διατάξεις 4.2). Οι δράσεις της Ο.Π πραγµατοποιούνται είτε οµαδικά ως ΡΑΣΕΙΣ ΟΜΑ ΑΣ και ΡΑΣΕΙΣ ΕΝΩΜΟΤΙΩΝ είτε ως ΡΑΣΕΙΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΣΧΟΛΙΩΝ. Όλες οι ΡΑΣΕΙΣ κάθε Οµάδας Προσκόπων προσδιορίζονται µε το ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΕΩΝ της, που καταρτίζεται από το Συµβούλιο Τιµής. 8. ΠΡΟΟ ΟΣ ΠΡΟΣΚΟΠΟΥ Το Πρόγραµµα της Οµάδας Προσκόπων προσφέρει στα παιδιά της προεφηβικής ηλικίας (11-14) κίνητρα και ευκαιρίες για ηθική, πνευµατική, φυσική και κοινωνική ανάπτυξη διευρύνοντας τις ατοµικές κλίσεις και ικανότητές τους. ΥΠΟΣΧΕΣΗ Για να δώσει ένα παιδί την Υπόσχεση του Προσκόπου και να ονοµαστεί Πρόσκοπος, πρέπει: 1. Να γνωρίζει την Υπόσχεση και το Νόµο του Προσκόπου, τον Προσκοπικό Χαιρετισµό, περιληπτικά, την ιστορία του Προσκοπισµού και τη χρήση του Προσκοπικού Κονταριού. 2. Να έχει πάρει µέρος σε δύο (2) δράσης Υπαίθριας ζωής και τέσσερις (4) άλλες δράσης της Οµάδας ή της Ενωµοτίας του. Τα Λυκόπουλα, που έχουν την ανάλογη ηλικία, δίνουν την Υπόσχεση του Προσκόπου αµέσως µετά την Τελετή Ανάβασης, επειδή δεν απαιτείται γι' αυτά λόγω eµπειρίας η συµµετοχή τους σε ορισµένο αριθµό δράσεων και γνωρίζουν το Νόµο και την Υπόσχεση του Προσκόπου. Η Πρόοδος κάθε Προσκόπου αξιολογείται από την προσπάθεια που καταβάλλει να συµµετέχει ενεργά στις δράσεις της Οµάδας και της Ενωµοτίας του και αναγνωρίζεται µε τρεις διαδοχικές Αναγνωρίσεις Προσπάθειας. Για την πρώτη, του απονέµεται το διακριτικό του ΧΑΛΚΙΝΟΥ ΒΕΛΟΥΣ, για τη δεύτερη το διακριτικό του ΑΡΓΥΡΟΥ ΒΕΛΟΥΣ και για την Τρίτη το διακριτικό του ΧΡΥΣΟΥ ΒΕΛΟΥΣ. Τα διακριτικά αυτά περιγράφονται στον κανονισµό "ΣΤΟΛΩΝ ΚΑΙ ΙΑΚΡΙΤΙΚΩΝ", οι δε Προσκοπικές γνώσεις και ικανότητες κατανέµονται σε πέντε (5) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ, που είναι: 4

5 ΖΩΗ ΣΤΗ ΦΥΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΙΑΒΙΩΣΗ ΣΚΑΠΑΝΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α' ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ - ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ και τα οποία καλύπτονται από τον Πρόσκοπο στα πλαίσια των παρακάτω Αναγνωρίσεων Προσπάθειας. Το περιεχόµενο των Αντικειµένων προσκοπικής Τεχνικής, αποτελείται από απλές ιδέες εφαρµογής, που ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ από τους Προσκόπους στο πλαίσιο των δράσεων της Οµάδος και περιλαµβάνονται στο Κεφάλαιο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ. ΧΑΛΚΙΝΟ ΒΕΛΟΣ Για να απονεµηθεί σ' ένα Πρόσκοπο το ΧΑΛΚΙΝΟ ΒΕΛΟΣ θα πρέπει: 1. Να έχει πάρει µέρος σε οκτώ (8) Οµαδικές ή Ενωµοτιακές δράσεις, από τις οποίες οι τρεις (3) να είναι ΥΠΑΙΘΡΙΑΣ ΖΩΗΣ, συµπεριλαµβανοµένης µιας (1) εκδροµής µε διανυκτέρευση και οι υπόλοιπες πέντε (5) να περιλαµβάνουν θέµατα ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ, ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΞΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ. 2. Να έχει ολοκληρώσει αποτελεσµατικά τις ιδέες εφαρµογής ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ «ΖΩΗ ΣΤΗ ΦΥΣΗ». 3. Να ασχολείται µε µία ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΑΣΧΟΛΙΑ και να έχει παρουσιάσει δείγµατα της ενασχόλησής του στην Οµάδα ή την Ενωµοτία του. ΑΡΓΥΡΟ ΒΕΛΟΣ Για να απονεµηθεί σ' ένα Πρόσκοπο το ΑΡΓΥΡΟ ΒΕΛΟΣ θα πρέπει: 1. Να έχει πάρει µέρος σε δέκα (10) Οµαδικές ή Ενωµοτιακές δράσεις από τις οποίες οι τρεις (3) να είναι ΥΠΑΙΘΡΙΑΣ ΖΩΗΣ, συµπεριλαµβανοµένης µιας ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ή µιας (1) εκδροµής µε ΤΡΕΙΣ τουλάχιστον ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ και οι υπόλοιπες επτά να περιλαµβάνουν θέµατα ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ, ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΉΣ, ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΞΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ. Να έχει βοηθήσει στη διοργάνωση 2 δραστηριοτήτων της Οµάδος ή της Ενωµοτίας του. 2. Να έχει ολοκληρώσει αποτελεσµατικά τις ιδέες εφαρµογής δυο (2) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ: α) ΙΑΒΙΩΣΗ ΣΤΟ ΥΠΑΙΘΡΟ β) ΚΑΤ' ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΤΡΙΑ. 3. Να του έχει απονεµηθεί το διακριτικό µιας Ερασιτεχνικής Ασχολίας. 4. Να ασχολείται µε µια ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΑΣΧΟΛΙΑ διαφορετική από εκείνη µε την οποία ασχολήθηκε για την απόκτηση του "ΧΑΛΚΙΝΟΥ ΒΕΛΟΥΣ" και να έχει παρουσιάσει δείγµατα της ενασχόλησης του στην Οµάδα ή την Ενωµοτία του. ΧΡΥΣΟ ΒΕΛΟΣ Για να απονεµηθεί σ' ένα Πρόσκοπο το ΧΡΥΣΟ ΒΕΛΟΣ θα πρέπει: 5

6 1. Να έχει πάρει µέρος σε δέκα (10) Οµαδικές ή Ενωµοτιακές δράσεις απ' τις οποίες τρεις (3) να είναι ΥΠΑΙΘΡΙΑΣ ΖΩΗΣ, συµπεριλαµβανόµενης µιας (1) δεύτερης ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ή µιας (1) δεύτερης εκδροµής µε τουλάχιστον ΤΡΕΙΣ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ και οι υπόλοιπες επτά (7) να περιλαµβάνουν θέµατα ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ, ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ. 2. Να έχει οργανώσει µια δράση για την Ενωµοτία και να έχει αναλάβει σε συνεργασία µε κάποιο Βαθµοφόρο ένα αυτοτελές κοµµάτι δραστηριότητος σε µια εκδροµή της Οµάδας. 3. Να έχει ολοκληρώσει αποτελεσµατικά τις ιδέες εφαρµογής των υπολοίπων δυο (2) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ. 4. Να του έχουν απονεµηθεί τα διακριτικά τριών (3) τουλάχιστον ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΣΧΟΛΙΩΝ από τότε που έδωσε την Υπόσχεση του, οι οποίες ν' ανήκουν σε 3 διαφορετικούς τοµείς. 5. Να επιδείξει οργανωτικό πνεύµα, ικανότητα προγραµµατισµού και συνεργασίας σαν µέλος τριµελούς εξερευνητικής οµάδας, κατά τη διάρκεια εκδροµής δύο (2) ηµερών, χρησιµοποιώντας αποτελεσµατικά τις προσκοπικές γνώσεις και ικανότητες. Τη διοργάνωση και την αξιολόγηση αυτής της δράσης έχει η Τοπική Εφορεία µε τη συνεργασία των Βαθµοφόρων των Οµάδων των οποίων οι Πρόσκοποι µετέχουν. 6. Προϋπόθεση συµµετοχής ενός Προσκόπου στην Εξερεύνηση Χρυσού Βέλους είναι η ολοκλήρωση όλων των υπολοίπων προϋποθέσεων, που είναι απαραίτητες για την απόκτηση του Χρυσού Βέλους. Τα διακριτικά ΧΑΛΚΙΝΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥ και ΧΡΥΣΟΥ ΒΕΛΟΥΣ, απονέµονται αντίστοιχα από τον Αρχηγό Οµάδας, τον Αρχηγό Συστήµατος και τον Τοπικό Έφορο, οι οποίοι ενηµερώνονται από τον Αρχηγό ιεραρχικά για την εκπλήρωση των σχετικών προϋποθέσεων. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ Το πλαίσιο του περιεχοµένου των Αντικειµένων Προσκοπικής Τεχνικής, είναι: Ζωή στη φύση Σακίδιο Απλοί κόµβοι (Σταυρόκοµπος - Ψαλιδιά - Ποδόδεσµος) Φυσιογνωσία Προστασία Περιβάλλοντος Παρατηρητικότητα - Ανιχνευτικά σήµατα Σκηνή Πυξίδα ιαβίωση στο ύπαιθρο Προετοιµασία για διανυκτέρευση Υγιεινή Κατασκήνωσης Περιποίηση απλών τραυµάτων - ιάστρεµµα Υλοτοµία Τσεκούρι Φωτιά - Ασφάλεια Μαγείρεµα 6

7 Λάµπες - φακοί Μαγείρεµα Πρακτική πρόγνωση καιρού Συνδέσεις (Σταυροειδής ιαγώνια) Προσανατολισµός Σκαπανική Κατασκευές Κόµβοι Συνδέσεις Είδη σχοινιών Κατασκευές µε σχοινιά Στοιχεία Γαλλικής Σκαπανικής Α' Βοήθειες Επικοινωνία Α' Βοήθειες Εξάρθρωση Επίδεσµοι είγµατα Εντόµων Μεταφορά τραυµατία - Ρινορραγία Υγιεινή Αντιµετώπιση κινδύνων Συνεννόηση Τρόποι επικοινωνίας Προσανατολισµός Τοπογραφία Χάρτες - Κλίµακες Πυξίδες Τοπογραφία Μετρήσεις και υπολογισµοί Αστερισµοί Τα Αντικείµενα Προσκοπικής Τεχνικής περιλαµβάνουν συγκεκριµένες ιδέες εφαρµογής, που πραγµατοποιούνται από τους Προσκόπους σε δράσεις της Οµάδας ή της Ενωµοτίας και στις οποίες έµπρακτα φαίνεται ότι οι Πρόσκοποι κατέχουν τις γνώσεις και ικανότητες Προσκοπικής Τεχνικής. Οι ιδέες εφαρµογής ανά Αντικείµενο περιγράφονται σε σχετική Βασική Εγκύκλιο και σε σχετικό για τους Προσκόπους έντυπο. ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΣΧΟΛΙΕΣ Κάθε Πρόσκοπος αφού δώσει την Υπόσχεσή του και ανάλογα µε τις προσωπικές του κλίσεις και επιλογές µπορεί µετά από ενασχόληση σε µία ή περισσότερες ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΣΧΟΛΙΕΣ να παρουσιάσει τα αποτελέσµατα της προσωπικής δηµιουργίας του στους Βαθµοφόρους και την Οµάδα του. Εφ' όσον αυτά κριθούν ικανοποιητικά από το Συµβούλιο Τιµής του αναγνωρίζεται η ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΑΣΧΟΛΙΑ και µπορεί να φέρει τα αντίστοιχα διακριτικά σήµατα. Τα διακριτικά αυτά, κατά ΤΟΜΕΑ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ και ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, είναι: 7

8 ΤΟΜΕΑΣ ΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ : Φλόγα ΘΡΗΣΚΕΙΑ - ΕΘΝΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΕΣ ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΖΩΗ : Σκηνή ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ : Αθλητής ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΞΙΟΤΗΤΑ : Οδοντωτοί τροχοί ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ : Χειραψία ΓΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΑΕΡΑΣ ΟΜΑ ΙΚΗ ΑΘΛΗΣΗ ΑΤΟΜΙΚΗ ΑΘΛΗΣΗ ΥΓΙΕΙΝΗ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΣΥΝΑ ΕΛΦΩΣΗ Οι Ερασιτεχνικές Ασχολίες, µε τις οποίες µπορεί να καταπιαστεί ένας Πρόσκοπος κατά ΤΟΜΕΑ και ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, είναι: Α' ΤΟΜΕΑΣ: ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 1. ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 1.1 Αρχαιολογία 1.2 Αρχιτεκτονική 1.3 Βιβλιοθηκονοµία 1.4 Βιολογία 1.5 Βοτανολογία 1.6 Γεωγραφία 1.7 Παγκόσµια 1.8 Γεωλογία 1.9 Ενέργεια 1.10 Εντοµολογία 1.11 Επικοινωνίες 1.12 Ηλεκτρονικά 1.13 Ηλ. Υπολογιστές 1.14 Ιστορία Παγκόσµια 1.15 Μηχανολογία 1.16 Οικονοµία 1.17 Τεχνολογία Τροφίµων 1.18 Φυσική 1.19 Χηµεία 2. ΤΕΧΝΕΣ 3. ΘΡΗΣΚΕΙΑ-ΕΘΝΟΣ 2.1 Γλυπτική 2.2 Εικονοληψία 2.3 Ζωγραφική 2.4 Ηθοποιϊα 2.5 Ηχοληψία 2.6 Θέατρο 2.7 Λογοτεχνία 2.8 Μουσική 2.9 Πνευµατικά Παιχνίδια 2.10 Συλλογές 2.11 Συλλογή Νοµισµάτων 2.12 Σχέδιο 2.13 Φιλοτελισµός 2.14 Φιλοτεχνία 2.15 Φωτογραφία 2.16 Χορός 3.1 Αρχαίο Ελληνικό θέατρο 3.2 Αρχαία Ελληνική Κοινωνία 3.3 Αρχαία Ελληνικά Μνηµεία 3.4.Θρησκείες του Κόσµου 3.5 Ιστορία Ελληνική 3.6 Λαϊκή Τέχνη 3.7 Λαογραφία 3.8 Μυθολογία 3.9 Πατριδογνωσία 3.10 Χριστιανισµός 8

9 Β' ΤΟΜΕΑΣ: ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΖΩΗ 1. ΓΗ 2. ΘΑΛΑΣΣΑ 3. ΑΕΡΑΣ 1.1 Α' Βοήθειες σε Ζώα 1.2 Ανίχνευση 1.3 ιαβίωση στο άσος 1.4 Εξερεύνηση 1.5 Κατασκήνωση 1.6 Μαγειρική στο Ύπαιθρο 1.7 Ορειβασία 1.8 Σπηλαιολογία 1.9 Τοπογραφία 1.10 Φυσιογνωσία 2.1 Θαλασσογνωσία 2.2 Θαλασσοπλοΐα 2.3 Ιστιοπλοΐα 2.4 Λεµβογνωσία 2.5 Ναυαγοσωστική 2.6 Πλωτή Εξερεύνηση 2.7 Ποταµοπλοΐα 2.8 Σηµατοδοσία 2.9 Ψάρεµα 3.1 Αερογνωσία 3.2 Αερολιµενισµός 3.3 Αεροµοντελισµός 3.4 Ανεµοπλοΐα 3.5 Ανεµοπορία 3.6 Αστρονοµία 3.7 Εξερεύνηση ιαστήµατος 3.8 Μετεωρολογία Γ' ΤΟΜΕΑΣ: ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 1. ΟΜΑ ΙΚΗ ΑΘΛΗΣΗ 2. ΑΤΟΜΙΚΗ ΑΘΛΗΣΗ 3. ΥΓΙΕΙΝΗ (υποστήριξη αθλητή) 1.1 Αντισφαίριση 1.2 Αντισφαίριση Επιτραπέζια 1.3 Ιστιοπλοΐα οµαδική 1.4 Καλαθοσφαίριση 1.5 Κωπηλασία 1.6 Πετοσφαίριση 1.7 Ποδόσφαιρο 1.8 Υδατοσφαίριση 1.9 Χειρόσφαιρο 1.10 Οµαδικά αθλήµατα (µη διαδεδοµένα) 2.1 Άλµατα 2.2 Γυµναστική ενόργανη 2.3 Γυµναστική ρυθµική 2.4 ρόµος 2.5 Ιππασία 2.6 Ιστιοπλοΐα αγωνιστική 2.7 Κολύµβηση 2.8 Οπλοµαχία 2.9 Ποδηλασία 2.10 Ρίψεις 2.11 Σέρφινγκ 2.12 Σκί θαλάσσιο 2.13 Σκοποβολή 2.14 Χιονοδροµία 2.15 Ατοµικά αθλήµατα (µη διαδεδοµένα) 3.1 Αθλητική υγιεινή 3.2 Οργάνωση και διεύθυνση αγώνων 3.3 Προπόνηση 3.4 Φίλαθλο πνεύµα ' ΤΟΜΕΑΣ: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 1. ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑ 2. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 3. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1.1 ακτυλογράφηση 1.2 ερµατοτεχνία 1.3 ιακόσµηση 1.4 Καλαθοπλεκτική 1.5 Κατασκευή Παιχνιδιών 1.6 Κέντηµα 1.7 Κεραµική 1.8 Ξυλογλυπτική 1.9 Πλεκτική 1.10 Υαλογραφία 1.11 Υφαντουργία 1.12 Χαλκογραφία 1.13 Χαρτοκοπτική 2.1 Βάψιµο 2.2 Βιβλιοδεσία 2.3 Επιδιορθώσεις 2.4 Ζαχαροπλαστική 2.5 Ηλεκτρολογία 2.6 Μαγειρική 2.7 Μεταλλοτεχνική 2.8 Μοντελισµός 2.9 Ξυλουργική 2.10 Οικοδόµηση 2.11 Πρωτότυπες Κατασκευές 2.12 Ραδιοτεχνία 2.13 Ράψιµο 2.14 Σκαπανική 2.15 Τυπογραφία 2.16 Υδραυλικά 3.1 Ανθοκοµική 3.2 Γεωργία 3.3 Ιχθυοκαλλιέργεια 3.4 Κηπουρική 3.5 Κτηνοτροφία 3.6 Μελισσοκοµία 3.7 Πτηνοτροφία 9

10 Ε' ΤΟΜΕΑΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 1. ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 2. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 3. ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΣΥΝΑ ΕΛΦΩΣΗ 1.1 Γραµµατεία 1.2 ηµοσιογραφία 1.3 ιαφήµιση 1.4 ιαχείριση 1.5 Κατανάλωση 1.6 Μαθητική Ζωή 1.7 Οδική Αγωγή 1.8 Οικογενειακές Σχέσεις 1.9 Πολίτης του Έθνους 1.10 Πωλήσεις 1.11 Συζήτηση 1.12 Ταξίδι 2.1 Α' Βοήθειες 2.2 ενδροφύτευση 2.3 ιερµηνεία 2.4 Κοινωφελείς Υπηρεσίες 2.5 Μεταφορά Μηνυµάτων 2.6 Νοσηλεία 2.7 Ξενάγηση 2.8 Οργάνωση Εκδηλώσεων 2.9 Παιδοκοµική 2.10 Προσφορά στην Εκκλησία 2.11 Προσφορά σε Πάσχοντες 2.12 Πυρόσβεση 2.13 Ψυχαγωγία 3.1 Παγκόσµια Λαογραφία 3.2 Πολίτης του Κόσµου 3.3 Προσκοπική Αδελφότητα 3.4 Φίλοι στο Εξωτερικό Στον Πρόσκοπο, που για πρώτη φορά ασχολείται επιτυχώς µε µια Ερασιτεχνική Ασχολία, απονέµεται το ιακριτικό της αντίστοιχης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ. Συγκεντρώνοντας τα ιακριτικά και των τριών κατηγοριών ενός Τοµέα του απονέµεται, σε αντικατάσταση αυτών, το ιακριτικό του Τοµέα. Ο αριθµός των ιδεών που πρέπει να εφαρµόσει αποτελεσµατικά ο Πρόσκοπος που ασχολείται µε µια Ερασιτεχνική Ασχολία είναι σε όλες τις περιπτώσεις (1) µία για την Α Οµάδα και (3) τρεις για τη Β' Οµάδα και περιλαµβάνονται στην ειδική έκδοση του Σ.Ε.Π. Στον Πρόσκοπο που ασχολείται µε µία Ερασιτεχνική Ασχολία σε δραστηριότητες της Τοπικής Εφορείας, της Περιφερειακής Εφορείας, της Εφορείας Περιοχής και της Γενικής Εφορείας και παρουσιάσει µ' επιτυχία τις εργασίες του, απονέµεται ειδικό δίπλωµα υπογεγραµµένο αντίστοιχα από τον αρµόδιο Έφορο. ΕΙ ΙΚΕΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΣΧΟΛΙΕΣ Η ιδιαίτερη ενασχόληση του Προσκόπου µε τα αντικείµενα: Προστασία Περιβάλλοντος Πολιτιστική Κληρονοµιά Ειδικότητα Συστήµατος (Ναυτοπρόσκοποι - Αεροπρόσκοποι) Φίλος της Ζωής, αξιολογείται από το Συµβούλιο Τιµής και αναγνωρίζεται από τον Τοπικό Έφορο µε την απονοµή των αντιστοίχων διακριτικών, που περιγράφονται στον Κανονισµό ΣΤΟΛΩΝ ΚΑΙ ΙΑΚΡΙΤΙΚΩΝ. Τα κριτήρια και το περιεχόµενο κάθε Ερασιτεχνικής Ασχολίας, περιγράφονται αναλυτικά σε ειδική έκδοση του Σ.Ε.Π. ΧΡΥΣΟ ΤΡΙΦΥΛΛΟ Η ολοκλήρωση της προόδου κάθε Προσκόπου µέσα στην Οµάδα, αναγνωρίζεται µε την απόκτηση του ΧΡΥΣΟΥ ΤΡΙΦΥΛΛΟΥ. Το Χρυσό Τρίφυλλο απονέµεται µετά από πρόταση του Α.Ο. από τον Τοπικό Έφορο στον Πρόσκοπο που έχει αποκτήσει πέντε (5) Ερασιτεχνικές Ασχολίες, κάθε µια από διαφορετικό τοµέα, 10

11 ένα (1) ιακριτικό Ειδικής Ερασιτεχνικής Ασχολίας, κατά προτίµηση της ειδικότητας του Συστήµατος για τους Αεροπροσκόπους και Ναυτοπροσκόπους και είναι κάτοχος του Χρυσού Βέλους. Το ΧΡΥΣΟ ΤΡΙΦΥΛΛΟ φέρεται στη στολή του Προσκόπου, αντικαθιστώντας το ΧΡΥΣΟ ΛΥΚΟ αν ο Πρόσκοπος ήταν κάτοχός του και αντικαθίσταται από το ιακριτικό του ΠΡΟΣΚΟΠΟΥ ΕΘΝΟΥΣ. ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Κάθε Πρόσκοπος, που αναλαµβάνει καθήκοντα Ενωµοτάρχη ή Υπενωµοτάρχη πρέπει να λάβει µέρος σε εκπαιδευτικές συναντήσεις Στελεχών, που θα τον βοηθήσουν ν' αντεπεξέλθει επιτυχώς στα καθήκοντα του. Οι Εκπαιδευτικές Συναντήσεις διακρίνονται σ' αυτές της: ΠΡΟΤΥΠΗΣ ΕΝΩΜΟΤΙΑΣ, που πραγµατοποιούνται στα πλαίσια του Συµβουλίου Τιµής της Οµάδας και της οποίας υπεύθυνος είναι ο Αρχηγός και ΠΡΟΤΥΠΗΣ ΟΜΑ ΑΣ, που πραγµατοποιείται στα πλαίσια της Τοπικής ή και Περιφερειακής Εφορείας και της οποίας υπεύθυνος είναι ένας Βαθµοφόρος του Κλάδου τουλάχιστον κάτοχος πτυχίου ΣΒΕΒΠ. Τα Προγράµµατα των Εκπαιδευτικών Συναντήσεων της ΠΡΟΤΥΠΗΣ ΕΝΩΜΟΤΙΑΣ και ΠΡΟΤΥΠΗΣ ΟΜΑ ΑΣ καθορίζονται από την Εφορεία Κλάδου Προσκόπων της Γενικής Εφορείας Σ.Ε.Π. Στους Ενωµοτάρχες και Υπενωµοτάρχες που παρακολούθησαν τις δραστηριότητες της ΠΡΟΤΥΠΗΣ ΕΝΩΜΟΤΙΑΣ και της ΠΡΟΤΥΠΗΣ ΟΜΑ ΑΣ και σε αναγνώριση της προσπάθειας τους, απονέµεται ειδικό ΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΣΗΜΑ, το οποίο περιγράφεται στον Κανονισµό ΣΤΟΛΩΝ ΚΑΙ ΙΑΚΡΙΤΙΚΩΝ. 9. ΚΑΤΑΡΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ο Καταρτισµός του προγράµµατος στην Οµάδα Προσκόπων γίνεται από τους Βαθµοφόρους, το Συµβούλιο Τιµής και τις Ενωµοτίες. Ειδικότερα στην κατάρτιση του Προγράµµατος λαµβάνονται υπόψη: ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Πριν την έναρξη της Προσκοπικής Περιόδου οι Βαθµοφόροι εκτιµούν µε προσοχή και λαµβάνουν υπόψη τους: 1. Τα χαρακτηριστικά, τις ανάγκες και τις προσδοκίες της ηλικίας των παιδιών της Οµάδας 2. Τις ειδικότερες παιδαγωγικές ανάγκες των παιδιών της Οµάδας όπως αυτές επηρεάζονται από τον κοινωνικό περίγυρο (οικογένεια - µορφωτικό επίπεδο - οικονοµική κατάσταση) 3. Τις Αρχές του Προσκοπισµού και το βαθµό κατανόησης και εφαρµογής τους από τα παιδιά. 4. Τη σύµµετρη ενασχόληση των Προσκόπων µε τους ΠΕΝΤΕ ΤΟΜΕΙΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ και προσδιορίζουν τις παιδαγωγικές κατευθύνσεις του προγράµµατος της Οµάδας τους για την περίοδο αυτή. 11

12 ΕΤΗΣΙΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Με την έναρξη της Προσκοπικής περιόδου οι Βαθµοφόροι της Οµάδας λαµβάνοντας υπόψη: 1. Τους Παιδαγωγικούς Στόχους 2. Την Ταυτότητα της Οµάδας (Λειτουργία κατ' Ενωµοτίες Συστήµατος - Πρόοδο Προσκόπων - Αριθµό Βαθµοφόρων κλπ) 3. Την επικαιρότητα 4. Τους αντίστοιχους στόχους των Προσκοπικών Κλιµακίων. εισηγούνται στο Σ.Τ. τους Ετήσιους Στόχους. Οι Ετήσιοι Στόχοι είναι ένα γενικό πλαίσιο επιδιώξεων, ενεργειών και θεµάτων µε τα οποία θ' ασχοληθεί η Οµάδα κατά τη διάρκεια της Προσκοπικής περιόδου. Η ανάλυση των Ετήσιων Στόχων σε απλούς υποστόχους και η χρονική τούς κατανοµή γίνεται στο Τακτικό Σ.Τ. του ετήσιου προγραµµατισµού. ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Τα µηνιαία προγράµµατα υλοποιούν τους Ετήσιους Στόχους και περιλαµβάνουν τα θέµατα και τις δραστηριότητες µε τα οποία θα ασχοληθεί η Οµάδα το συγκεκριµένο µήνα, τη µορφή των δράσεων αυτών καθώς και τη χρονική τοποθέτηση τους. Κάθε ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ διαµορφώνεται από πίνακα προτεινόµενων ιδεών και δραστηριοτήτων που δίνεται έγκαιρα στο Σ.Τ. από τις Ενωµοτίες και τους Βαθµοφόρους και αποφασίζεται ανάλογα µε: Τα ενδιαφέροντα των παιδιών Την επικαιρότητα των θεµάτων Τις επικρατούσες συνθήκες Τις υπάρχουσες δυνατότητες Τους στόχους της χρονικής περιόδου Το Σ.Τ. µε βάση τα παραπάνω µπορεί να σχεδιάσει και να καταρτίσει πρόγραµµα και για µεγαλύτερες χρονικές περιόδους όπως τρίµηνο ή τετράµηνο, ιδιαίτερα για εκδροµές, εκδηλώσεις, µεγάλες δράσεις κλπ. Θεµελιώδες περιβάλλον δραστηριότητας κάθε Προσκοπικής Οµάδας, είναι η ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΖΩΗ ΥΠΑΙΘΡΟΥ, η διαβίωση δηλαδή στο ύπαιθρο µε απλά µέσα. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη σωστή εφαρµογή της Προσκοπικής Ζωής Υπαίθρου είναι η αποτελεσµατική χρησιµοποίηση των ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ µέσα από πρωτότυπα παιχνίδια και τις ιδέες εφαρµογής των Αντικειµένων Προσκοπικής Τεχνικής. Γι' αυτό σε κάθε Μηνιαίο Πρόγραµµα ράσεων, περιλαµβάνεται µία τουλάχιστον οµαδική δράση Υπαίθριας Ζωής ή ανάλογα µε το επίπεδο της Οµάδας ισάριθµες µε τις Ενωµοτίες Ενωµοτιακές δράσεις Υπαίθριας Ζωής, δηλαδή ΕΚ ΡΟΜΕΣ, ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΙΣ, ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΕΙΣ, ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ. ΕΝΩΜΟΤΙΑΚΗ ΑΜΙΛΛΑ Η Ενωµοτιακή Άµιλλα είναι ένα σύστηµα κινήτρων για να παρακινήσει τους Προσκόπους να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες τους επιτυγχάνοντας τους στόχους που έχουν θέσει στην Ενωµοτία τους και την Οµάδα. 12

13 Ενθαρρύνει τη συνεχή προσπάθεια για το καλύτερο µε τη συνεργασία όλων των Προσκόπων της Ενωµοτίας καθώς και µεταξύ των Ενωµοτιών της Οµάδας. Με την Ενωµοτιακή Άµιλλα οι ατοµικοί και ενωµοτιακοί στόχοι εναρµονίζονται µε τους στόχους της Οµάδας και µέτρο εκτίµησης τους αποτελεί αν επιτευχθεί κάθε στόχος από την Ενωµοτία όχι συγκριτικά µε τις άλλες Ενωµοτίες. Η αξιολόγηση των αποτελεσµάτων της Ενωµοτιακής Άµιλλας γίνεται σε δύο επίπεδα, πρώτα ατό Συµβούλιο Ενωµοτίας (αυτοαξιολόγηση) και στη συνέχεια στο Συµβούλιο Τιµής της Οµάδας (αξιολόγηση όλων των Ενωµοτιών). ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Μετά την πραγµατοποίηση κάθε Προγράµµατος (µηνιαίου - δράσης) πραγµατοποιείται αξιολόγηση, η οποία γίνεται στο Σ.Τ. Επίσης 3-4 φορές το χρόνο οι Βαθµοφόροι, µαζί µε όλους τους Προσκόπους της Οµάδας, σε ΚΥΚΛΟ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ, αξιολογούν την πορεία υλοποίησης των ετήσιων στόχων όπως διαµορφώνονται από τα αποτελέσµατα των προγραµµάτων δράσης και διατυπώνουν ιδέες και απόψεις καθώς και προτάσεις και απόψεις για το µέλλον. Τις ιδέες και τις απόψεις αυτές συγκεντρώνει κι' αξιοποιεί το ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΙΜΗΣ της Οµάδας. 13

14 ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΕΝΩΜΟΤΙΩΝ Α 1 Αγριόγατος 2 Αγριόγιδο 3 Αγριογούρουνο 4 Αγριόπαπια 5 Αγριοπερίστερο 6 Αγριόχοιρος 7 Αετός 8 Αηδόνι 9 Αλεπού 10 Αλκυόνα 11 Άλογο 12 Αρκούδα 13 Ασβός 14 Αστερίας 15 Αίγαγροι 16 Άλµπατρος 17 Αστακός Β 1 Βατράχια 2 Βίδρα Γ 1 Γαλέος 2 Γαρίδα 3 Γεράκι 4 Γάτα 5 Γυπαετός 6 Γύλος 7 Γύπας 8 Γυπαετός 9 Γλάρος 10 Γερανός 1 ελφίνι Ε 1 Ελάφι 2 Ελέφαντας 3 Ενυδρίδα 4 Ερωδιός Ζ 1 Ζαρκάδι Θ 1 Θαλασσοχελώνα Ι 1 Ιππόκαµπος Κ 1 Καβούρι 2 Καραβίδα 3 Κίσσα 4 Κόρακας 5 Κόκκορας 6 Κότσυφας 7 Κούκος 8 Κουνάβι 9 Κουρούνα 10 Κύκνος 11 Κριάρι 12 Κάστορας 13 Κουκουβάγια 14 Κουνέλι 15 Καρχαρίας 16 Κόνδορας Λ 1 Λαγός 2 Λιθρίνι 3 Λύκος 4 Λιοντάρι Μ 1 Μαρίδα 2 Μελισσοφάγος 3 Μερµήγκι 4 Μεταξοσκώληκας 5 Μέλισσα 6 Μπαρµπούνι Ν 1 Νυχτερίδα 1 Ξιφίας 1 Όρνιο 2 Ορτύκι 3 Οχιά Ξ Ο Π 1 Πάπια 2 Πάνθηρας 3 Παπαγάλος 4 Πελαργός 5 Πελεκάνος 6 Περιστέρι 7 Πέστροφα 8 Πετρίτης 9 Πιγκουίνος 10 Παγώνι 11 Πέρδικα 12 Πεταλούδα Σ 1 Σαλιγκάρι 2 Σκατζόχοιρος 3 Σκίουρος 4 Σκορπιός 5 Σκαραβαίος 6 Σκύλος 7 Σολωµός Τ 1 Τριζόνι 2 Τσακάλι 3 Τσαλαπετεινός 4 Ταύρος 5 Τίγρης 6 Τσιπούρα Φ 1 Φαγκρί 2 Φάλαινα 3 Φώκια Χ 1 Χελιδόνι 2 Χέλι 3 Χελώνα 4 Χελιδονόψαρο 5 Χαµαιλέων 6 Χρυσαετός 7 Χρυσόψαρο Ψ 1 Ψαρόνι 14

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ Γ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΛΑΔΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ Γ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΛΑΔΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ Γ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΛΑΔΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΚΛΑΔΟΙ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ... 3 2. ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ... 3 3. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΗΛΕΙΑΣ ΟΜΑ Α ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΒΑΘΜΟΦΟΡΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΗΛΕΙΑΣ ΟΜΑ Α ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΒΑΘΜΟΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΗΛΕΙΑΣ ΟΜΑ Α ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΒΑΘΜΟΦΟΡΩΝ ΟΜΑ Α ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ... 4 ΙΑΡΘΡΩΣΗ... 4 ΙΟΙΚΗΣΗ... 4 ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ...4 ΙΑΠΑΙ ΑΓΩΓΗΣΗ... 5 ΟΡΓΑΝΩΣΗ... 5 ΣΧΕΣΗ ΕΝΩΜΟΤΙΑΣ - ΟΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ Γ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΙ ΚΛΑ ΟΙ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ Γ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΙ ΚΛΑ ΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ Γ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΙ ΚΛΑ ΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΟ ΟΥ ΜΕΡΟΣ 1 Ο ΚΛΑ ΟΣ ΛΥΚΟΠΟΥΛΩΝ Εγκρίθηκε την 7η Φεβρουαρίου 2001 1. ΓΕΝΙΚΑ Παιδιά που συµπλήρωσαν το 7 ο έτος της ηλικίας τους

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Γ Ν Ω Ρ Ι Σ Η Π Ρ Ο Σ Π Α Θ Ε Ι Α Σ

Α Ν Α Γ Ν Ω Ρ Ι Σ Η Π Ρ Ο Σ Π Α Θ Ε Ι Α Σ Αναγνώριση Προσπάθειας 1o ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ν Α Γ Ν Ω Ρ Ι Σ Η Π Ρ Ο Σ Π Α Θ Ε Ι Α Σ Εισαγωγή Αρχική Σελίδα Περιεχόµενα CD Rom Θέµατα 1ου Κεφαλαίου Συχνά θα παρατηρείς στην Αγέλη την προσπάθεια που καταβάλουν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ Γ' ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ Γ' ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ Γ' ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΟΔΟΥ ΜΕΡΟΣ 3ο ΚΛΑΔΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ Εγκρίθηκε στις 13.12.1994 1. ΓΕΝΙΚΑ Έφηβοι (αγόρια και κορίτσια) που συμπλήρωσαν το 15ο έτος της

Διαβάστε περισσότερα

Ο Προγραµµατισµός. Στην Οµάδα Προσκόπων

Ο Προγραµµατισµός. Στην Οµάδα Προσκόπων Ο Προγραµµατισµός Στην Οµάδα Προσκόπων Ποια χαρακτηριστικά έχει ο ιδανικός, για τον Προσκοπισµό, πολίτης του αύριο; Πόσο διαρκεί αυτή η παιδαγωγική παρέµβαση; Με ποιές διαδικασίες ο Προσκοπισµός συµβάλλει

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΜΑ Α ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ Α. ΦΥΣΙΚΕΣ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Β. ΑΠΟ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ Γ. ΕΝΩΜΟΤΙΑ ΚΑΙ ΟΜΑ Α

Η ΟΜΑ Α ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ Α. ΦΥΣΙΚΕΣ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Β. ΑΠΟ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ Γ. ΕΝΩΜΟΤΙΑ ΚΑΙ ΟΜΑ Α Η Οµάδα Προσκόπων Η ΟΜΑ Α ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ Α. ΦΥΣΙΚΕΣ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Παιδιά που συµπλήρωσαν το 10ο έτους της ηλικίας τους και είναι µαθητές της ΣΤ' ηµοτικού και το αργότερο µέχρι να συµπληρώσουν το 15ο έτος, εντάσσονται

Διαβάστε περισσότερα

...ο Σύστημα...Προσκόπων...

...ο Σύστημα...Προσκόπων... ...ο Σύστημα.Προσκόπων... Δελτίο Μέλους Ονοματεπώνυμο:... Αριθμός προσκοπικής ταυτότητας: Όνομα πατρός:επάγγελμα:. Όνομα μητρός:επάγγελμα:.. Διέυθυνση:...τκ:.. Τηλέφωνο σπιτιού...κινητό πατρός...κινητό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ Γ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ Γ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ Γ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΟΔΟΥ ΜΕΡΟΣ 1 ο ΚΛΑΔΟΣ ΛΥΚΟΠΟΥΛΩΝ Ιανουάριος 2010 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΛΛΑΓΩΝ Α/Α Ανακοίνωση Ημερομηνία Κεφάλαιο Περιεχόμενο 8.1 Είδη Δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ, ΣΚΕΨΕΙΣ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΟ 4 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΒΑΘΜΟΦΟΡΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ, ΣΚΕΨΕΙΣ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΟ 4 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΒΑΘΜΟΦΟΡΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ, ΣΚΕΨΕΙΣ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΟ 4 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΒΑΘΜΟΦΟΡΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ Με οδηγό την πανελλήνια έρευνα στις Ομάδες Προσκόπων στο πλαίσιο του Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Εκδρομής Εξερεύνησης Χρυσού Βέλους 2.5.1. Οργάνωση Εκδρομής Εξερεύνησης Χρυσού Βέλους

Κανονισμός Εκδρομής Εξερεύνησης Χρυσού Βέλους 2.5.1. Οργάνωση Εκδρομής Εξερεύνησης Χρυσού Βέλους Κανονισμός Εκδρομής Εξερεύνησης Χρυσού Βέλους Η Εξερεύνηση Χρυσού Βέλους όπως καθορίζεται από τον Κανονισμό των Προσκοπικών Κλάδων έχει διάρκεια 2 μέρες, πραγματοποιείται στο ύπαιθρο, οι Πρόσκοποι μετέχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΗΛΕΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΒΑΘΜΟΦΟΡΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΗΛΕΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΒΑΘΜΟΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΗΛΕΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΒΑΘΜΟΦΟΡΩΝ Περιεχόµενα ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ Σ.Ε.Π. 4 ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ 4 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΟΜΗΣ 4 ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ÊÏÉÍÏÔÇÔA ÁÍÉXÍÅÕÔÙÍ

ÊÏÉÍÏÔÇÔA ÁÍÉXÍÅÕÔÙÍ 1 o ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ότι σε ενδιαφέρει για την ÊÏÉÍÏÔÇÔA ÁÍÉXÍÅÕÔÙÍ Σεπτέµβριος 2006 Φίλε Ανιχνευτή ή Ανιχνεύτρια Το φυλλάδιο αυτό γράφτηκε, για να σε βοηθήσει να ενηµερωθείς καλύτερα για το

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισµός Απονοµής Χρυσού Βέλους. Για να απονεµηθεί σ έναν Πρόσκοπο το ΧΡΥΣΟ ΒΕΛΟΣ θα πρέπει:

Κανονισµός Απονοµής Χρυσού Βέλους. Για να απονεµηθεί σ έναν Πρόσκοπο το ΧΡΥΣΟ ΒΕΛΟΣ θα πρέπει: Κανονισµός Απονοµής Χρυσού Βέλους Για να απονεµηθεί σ έναν Πρόσκοπο το ΧΡΥΣΟ ΒΕΛΟΣ θα πρέπει: Α. Να γνωρίζει και να χρησιµοποιεί τις εξής προσκοπικές γνώσεις: Πώς γίνεται η τεχνητή αναπνοή, πώς αντιµετωπίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Σύστηµα κατ Ενωµοτίες

Σύστηµα κατ Ενωµοτίες Σύστηµα κατ Ενωµοτίες ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ "ΚΑΤ' ΕΝΩΜΟΤΙΕΣ"...το σύστηµα κατ' Ενωµοτίες είναι η µοναδική µέθοδος µε την οποία ο Προσκοπισµός διαφοροποιείται από τις άλλες οργανώσεις..." Β.Ρ. "Ο Προσκοπισµός είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ Γ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ Γ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ Γ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΟΔΟΥ ΜΕΡΟΣ 3 Ο ΚΛΑΔΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ Εγκρίθηκε στις 25.6.2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ... 3 2. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ... 3 3. ΣΥΝΟΔΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ Γ' ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ Γ' ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ Γ' ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΟΔΟΥ ΜΕΡΟΣ 2ο ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ Εγκρίθηκε στις 26.4.1995 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΛΛΑΓΩΝ Α/Α Απόφαση ΔΣ Ημερομηνία Κεφάλαιο Περιεχόμενο 1 ΒΕ 2 29

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΑΣ ΜΕΛΗΜΑ ΣΕ ΚΑΘΕ ΝΕΑ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΑΣ ΜΕΛΗΜΑ ΣΕ ΚΑΘΕ ΝΕΑ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΑΣ ΜΕΛΗΜΑ ΣΕ ΚΑΘΕ ΝΕΑ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ Ένα γενικό πλάνο με 7 βήματα ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΧΡΟΝΙΑ 1. Οι ΑΟΠ - ΑΣ με Τ.Ε. αποφασίζουν την ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ Γ' ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ Γ' ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ Γ' ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΟΔΟΥ ΜΕΡΟΣ 4 ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ 2 Απριλίου 2007 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΛΛΑΓΩΝ Α/Α Απόφαση ΔΣ Ημερομηνία Άρθρο Περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 65. Οδηγίες για τη λειτουργία της Αρχικής Σχολής Προσκοπικής Τεχνικής (Άµεση Εφαρµογή από 1/10/2003)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 65. Οδηγίες για τη λειτουργία της Αρχικής Σχολής Προσκοπικής Τεχνικής (Άµεση Εφαρµογή από 1/10/2003) ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙ Α ΤΟΥ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ Αθήνα, 26 Σεπτεµβρίου 2003 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 65 ΑΠΟ : ΠΡΟΣ : ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : ΘΕΜΑ : Εφορεία Σχολών - Εφόρους Περιοχής - Περιφερειακούς Εφόρους - Μέλη Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΕΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΡΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΩΜΟΤΙΕΣ ΚΑΙ ΟΜΑ ΕΣ

Ι ΕΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΡΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΩΜΟΤΙΕΣ ΚΑΙ ΟΜΑ ΕΣ ιδέα ΠΕΡΙΟ ΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2002 ΤΕΥΧΟΣ # 1 Ι ΕΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΡΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΩΜΟΤΙΕΣ ΚΑΙ ΟΜΑ ΕΣ Η ενωµοτία να έχει το κοντάρι µε το σηµαιάκι της και να γνωρίζει για τη ζωή του ζώου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΙΜΗΣ ΤΗΣ ΟΜΑ ΑΣ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΙΜΗΣ ΤΗΣ ΟΜΑ ΑΣ Το Συµβούλιο Τιµής ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΙΜΗΣ ΤΗΣ ΟΜΑ ΑΣ Το Συµβούλιο Τιµής (Σ.Τ.Ο.) είναι το όργανο που κινεί τα νήµατα της ζωής µιας Οµάδας Προσκόπων. ΠΟΙΟΙ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ Μέλη του είναι ο Αρχηγός, οι Υπαρχηγοί

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Αποτύπωση Ταυτοτήτων των Ομάδων Προσκόπων Πρώτα συμπεράσματα (Απρίλιος 2013)

Πανελλήνια Αποτύπωση Ταυτοτήτων των Ομάδων Προσκόπων Πρώτα συμπεράσματα (Απρίλιος 2013) Πανελλήνια Αποτύπωση Ταυτοτήτων των Ομάδων Προσκόπων Πρώτα συμπεράσματα () Εισαγωγικά Τον Νοέμβριο του 2012 ξεκίνησε για πρώτη φορά μια προσπάθεια για την πανελλήνια αποτύπωση της ταυτότητας των Ομάδων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΑΘΜΟΦΟΡΩΝ Σ.Ε.Π.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΑΘΜΟΦΟΡΩΝ Σ.Ε.Π. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΑΘΜΟΦΟΡΩΝ Σ.Ε.Π. Εγκρίθηκε στις 3.11.1999 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 ΜΕΡΟΣ 1 Ο - ΓΕΝΙΚΑ... 3 Α. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ... 3 Β. ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ... 3 Γ. ΔΟΜΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ράσεις Οµάδας Προσκόπων

ράσεις Οµάδας Προσκόπων ράσεις Οµάδας Προσκόπων Οι ράσεις της Οµάδας Προσκόπων Έχουν ένα ή περισσότερα (το πολύ 2-3) ΘΕΜΑΤΑ µέσα από τους 5 Τοµείς Ενδιαφερόντων. (Τα ΘΕΜΑΤΑ µε τα οποία η Οµάδα έρχεται για πρώτη φορά σε επαφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 10. - Τοπικούς και Περιφερειακούς Εφόρους - Εφόρους Περιοχών. : Προγραμματισμός στην Αγέλη Λυκοπούλων

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 10. - Τοπικούς και Περιφερειακούς Εφόρους - Εφόρους Περιοχών. : Προγραμματισμός στην Αγέλη Λυκοπούλων ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ Αθήνα, 18 Δεκεμβρίου 2007 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 10 ΑΠΟ ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΘΕΜΑ : Εφορεία Κλ. Λυκοπούλων : - Αρχηγούς Αγελών Λυκοπούλων - Μέλη Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Ευέλικτη Εκπαίδευση Μοντέλο Εκπαίδευσης Ενηλίκων Στελεχών «.Η εκπαίδευση γίνεται µε βάση συγκεκριµένες µεθόδους, σε ένα ειδικά σχεδιασµένο πρόγραµµα, µε συγκεκριµένους µαθησιακούς στόχους και είναι οριοθετηµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΛΥΚΟΠΟΥΛΩΝ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Η ΠΡΟΟΔΟΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΛΥΚΟΠΟΥΛΩΝ Στον Προσκοπισµό οι νέοι έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν µια σειρά από εµπειρίες που συµβάλλουν στην φυσιολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Υπό την Υψηλή Προστασία του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Λευκωσία, 29 Αυγούστου 2016 Αρ. Πρωτ.: 2016/0384 Αρ. Φακ.: 214 ΠΡΟΣ: Γενικό Έφορο Αναπληρωτή Γενικό Έφορο Εφόρους Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΣΧΟΛΙΕΣ

ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΣΧΟΛΙΕΣ 1o ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΣΧΟΛΙΕΣ Κεφαλαίου Αρχική Σελίδα Περιεχόμενα CD Rom Θέματα 1ου ΟΙ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΣΧΟΛΙΕΣ Κάθε Λυκόπουλο, αφού δώσει την Υπόσχεσή του και ανάλογα με τις προσωπικές του ικανότητες

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 17 Φεβρουαρίου 2014 ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 21. ΑΠΟ : Εφορεία Ειδικότητας Ναυτοπροσκόπων

Αθήνα, 17 Φεβρουαρίου 2014 ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 21. ΑΠΟ : Εφορεία Ειδικότητας Ναυτοπροσκόπων ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙ Α ΤΟΥ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ Αθήνα, 17 Φεβρουαρίου 2014 ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 21 ΑΠΟ : Εφορεία Ειδικότητας Ναυτοπροσκόπων ΠΡΟΣ : - Αρχηγούς Οµάδων Προσκόπων - Αρχηγούς και Μέλη

Διαβάστε περισσότερα

προσκοπισμός αναγνωρίσιμος, αποδεκτός, απαραίτητος ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΦΟΡΕΙΑΣ

προσκοπισμός αναγνωρίσιμος, αποδεκτός, απαραίτητος ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΦΟΡΕΙΑΣ προσκοπισμός αναγνωρίσιμος, αποδεκτός, απαραίτητος ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΦΟΡΕΙΑΣ 2013-2015 λίγα λόγια ως πρόλογος... Tο παρόν Πρόγραμμα Δράσης της Γενικής Εφορείας (Σεπτέμβριος 2013 Αύγουστος 2015)

Διαβάστε περισσότερα

Ημερολόγιο Δραστηριοτήτων & Ενεργειών

Ημερολόγιο Δραστηριοτήτων & Ενεργειών Ημερολόγιο Δραστηριοτήτων & Ενεργειών 26η Π.Α.Π.Ε. Ειδική Δοκιμασία Προσκόπων Έθνους 53ο JOTA 14ο JOTI 13οι Πανελλήνιοι Αερομοντελικοί Αγώνες 2η βάση ανακάλυψης «Προσκόπου του Κόσμου» Σχεδιασμός και κυκλοφορία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΤΟΛΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΤΟΛΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΤΟΛΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 1.ΣΤΟΛΗ ΛΥΚΟΠΟΥΛΩΝ... 3 2. ΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ...3 3. ΣΤΟΛΗ NΑΥΤΟΠΡΟΣΚΟΠΩΝ... 3 4. ΣΤΟΛΗ ΑΕΡΟΠΡΟΣΚΟΠΩΝ... 4 5. ΣΤΟΛΗ ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩN ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ Στην Αθήνα, σήμερα 4 Ιουνίου 2008, το

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΡΑΣΕΩΝ Νοέµβριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ σελ. 4 1. ΙΑΚΡΙΣΗ ΡΑΣΕΩΝ σελ. 4 2. ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΥΗΜΕΡΗ ΕΚ ΡΟΜΗ σελ. 6 2.1. Προϋποθέσεις ιεξαγωγής σελ.

Διαβάστε περισσότερα

πρόγραμμα δράσης γενικής εφορείας

πρόγραμμα δράσης γενικής εφορείας πρόγραμμα δράσης γενικής εφορείας 2010 2011 Έλληνες Πρόσκοποι κίνηση για τους νέους του σήμερα, εγγύηση για τους πολίτες του αύριο ΓΕΝΙΚΑ Tο Πρόγραμμα Δράσης της Γενικής Εφορείας ( Μάϊος 2010 - Δεκέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΕΥΧΟΣ 52 ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2006 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 1. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ Η δηµιουργία,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. 1 ο Εξάμηνο. Θεωρητικά Μαθήματα(Κορμού) ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (3)

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. 1 ο Εξάμηνο. Θεωρητικά Μαθήματα(Κορμού) ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (3) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 1 ο Εξάμηνο Θεωρητικά Μαθήματα(Κορμού) 128 129 130 Ιστορία και Φιλοσοφία της Φυσικής Αγωγής και του Αθλητισμού 4 6 1 ο Περιγραφική και Λειτουργική Ανατομική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΟΧΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΟΧΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 1o ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΟΧΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Εισαγωγή Αρχική Σελίδα Περιεχόμενα CD Rom Θέματα 1ου Κεφαλαίου Για την κατανόηση του θέματος καθώς το διαβάζουμε θα πρέπει γνωρίζουμε ή να έχουμε

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων

Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων ΧV Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων O ρόλος και οι αρμοδιότητες του Διευθυντή Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης Τηρουμένων των σχεδίων υπηρεσίας, ο Διευθυντής του σχολείου έχει τη γενική ευθύνη για την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ Νοέμβριος 2007 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΛΛΑΓΩΝ Α/Α Απόφαση ΔΣ Ημερομηνία Κεφάλαιο Άρθρο Περιεχόμενο 1 ΒΕ 6 30 10 2009 2 2.4. Εξερεύνηση Χρυσού Βέλους 2

Διαβάστε περισσότερα

Έπαθλο Ειδικότητας Αεροπροσκόπων 2010-2011

Έπαθλο Ειδικότητας Αεροπροσκόπων 2010-2011 Υπό την Υψηλή Προστασία του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Έπαθλο Ειδικότητας Αεροπροσκόπων 2010-2011 ναυλωμένη πτήση Οδηγίες διεξαγωγής του Επάθλου Ειδικότητας Αεροπροσκόπων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΡΟΛΟΥ του ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. Φεβρουάριος 2016 έκδοση 1 η. Λίγα λόγια για την χρήση αυτού του Ενημερωτικού Φυλλάδιο

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΡΟΛΟΥ του ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. Φεβρουάριος 2016 έκδοση 1 η. Λίγα λόγια για την χρήση αυτού του Ενημερωτικού Φυλλάδιο ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΡΟΛΟΥ του ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Φεβρουάριος 2016 έκδοση 1 η Λίγα λόγια για την χρήση αυτού του Ενημερωτικού Φυλλάδιο Ο ρόλος αυτού του Ενημερωτικού Φυλλαδίου είναι να βοηθήσει τους Αρχηγούς Τμημάτων

Διαβάστε περισσότερα

1o ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΥΠΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ Εισαγωγή Αρχική Σελίδα Περιεχόµενα CD Rom Θέµατα 1ου Κεφαλαίου Ματιές στον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΚΛΑ ΟΥ ΛΥΚΟΠΟΥΛΩΝ µέρος 8 - ράσεις Αγέλης Λυκοπούλων Οι ράσεις Αγέλης είναι: α. Τυπική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1o ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Κεφαλαίου Αρχική Σελίδα Περιεχόμενα CD Rom Θέματα 1ου Τι είναι τα κριτήρια αξιολόγησης Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι μια σειρά από πρακτικές γνώσεις και ικανότητες που

Διαβάστε περισσότερα

Σώμα Προσκόπων Κύπρου Σχολή Βασικής Εκπαίδευσης Βαθμοφόρων Κλάδου Προσκόπων Εγχειρίδιο Εκπαιδευτών

Σώμα Προσκόπων Κύπρου Σχολή Βασικής Εκπαίδευσης Βαθμοφόρων Κλάδου Προσκόπων Εγχειρίδιο Εκπαιδευτών Σώμα Προσκόπων Κύπρου Σχολή Βασικής Εκπαίδευσης Βαθμοφόρων Κλάδου Προσκόπων Εγχειρίδιο Εκπαιδευτών Γενική Εφορεία ΣΠΚ Εφορεία Εκπαιδεύσεως Βαθμοφόρων Σελίδα 1 από 30 Σχολή Βασικής Εκπαίδευσης Βαθμοφόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΛΑ ΟΣ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ. Περιεχόµενα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΛΑ ΟΣ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ. Περιεχόµενα ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΛΑ ΟΣ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ Περιεχόµενα Γενικά... 2 Προσκοπική Μεθοδολογία... 2 Οµάδα Προσκόπων (Ο.Π.)... 2 Ενωµοτία Προσκόπων... 3 Ενωµοτάρχης... 3 Υπενωµοτάρχης... 4 Συµβούλιο Τιµής Οµάδας

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδεση της σχολικής Φυσικής Αγωγής και των σχολικών δραστηριοτήτων µε δραστηριότητες σε φυσικό περιβάλλον

Σύνδεση της σχολικής Φυσικής Αγωγής και των σχολικών δραστηριοτήτων µε δραστηριότητες σε φυσικό περιβάλλον Σύνδεση της σχολικής Φυσικής Αγωγής και των σχολικών δραστηριοτήτων µε δραστηριότητες σε φυσικό περιβάλλον ρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύµβουλος Φυσικής Αγωγής ιπλή εκπαιδευτική λειτουργία των δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αποτύπωση του Εκπαιδευτικού Συστήµατος σε Επίπεδο Σχολικών Μονάδων Στατιστική απεικόνιση των σχολικών µονάδων Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης κατά το σχολικό έτος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ Νοέμβριος 2007 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΛΛΑΓΩΝ Α/Α Απόφαση Δ.Σ. Ημερομηνία Κεφάλαιο Άρθρο Περιεχόμενο 1 ΒΕ 6 30-10-2009 2 2.4. Εξερεύνηση Χρυσού Βέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. Πρόγραμμα Δράσεων Γενικής Εφορείας 2015 2016

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. Πρόγραμμα Δράσεων Γενικής Εφορείας 2015 2016 ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Πρόγραμμα Δράσεων Γενικής Εφορείας 2015 2016 Σεπτέμβριος 2015 2 Σεπτέμβριος 2015 7 19-20 26-27 Συνάντηση Εκπαιδευτικής Ομάδας Σχολή Προκαταρκτικής Εκπαίδευσης Βαθμοφόρων ( Σειρά Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΒΑΘΜΟΦΟΡΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΒΑΘΜΟΦΟΡΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΒΑΘΜΟΦΟΡΟΙ ΚΕΦ. 1 ΚΕΦ. 2 ΚΕΦ. 3 Προσόντα ιοικητική ιαβάθµιση Εντολές ιοίκησης Αντιµετώπιση Παραπτωµάτων 1 ΒΑΘΜΟΦΟΡΟΙ ΚΕΦ.1ο: Προσόντα Βαθµοφόρων / ιοικητική ιαβάθµιση 1. Προσόντα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΧΟΛΩΝ (Σύμφωνα με τον Κανονισμό Εκπαίδευσης & Ανάπτυξης Βαθμοφόρων Σ.Ε.Π.)

ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΧΟΛΩΝ (Σύμφωνα με τον Κανονισμό Εκπαίδευσης & Ανάπτυξης Βαθμοφόρων Σ.Ε.Π.) ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΧΟΛΩΝ (Σύμφωνα με τον Κανονισμό Εκπαίδευσης & Ανάπτυξης Βαθμοφόρων Σ.Ε.Π.) Οκτώβριος, 2001 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Αρχική Σχολή Προσκοπικής Τεχνικής σελ 3 2. Σχολή Βασικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΛΑΔΟΥ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ Ημερομηνία Έγκρισης: 1 Νοεμβρίου 013 Λευκωσία Ιανουάριος 014 Περιεχόμενα: 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... Α. ΓΕΝΙΚΑ... Β. ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ... Γ. ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ (Ο.Π.)...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τον προγραµµατισµό της Φυσικής Αγωγής στο δηµοτικό

Οδηγίες για τον προγραµµατισµό της Φυσικής Αγωγής στο δηµοτικό ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σέρρες: 13 / 9 / 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Αρ. Πρωτ. : 1000 ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ --- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ /ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ --- ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

405 Επιστ. Φυσ. Αγωγής και Αθλητισμού Θεσσαλίας Τρίκαλα)

405 Επιστ. Φυσ. Αγωγής και Αθλητισμού Θεσσαλίας Τρίκαλα) 405 Επιστ. Φυσ. Αγωγής και Αθλητισμού Θεσσαλίας Τρίκαλα) Σκοπός Nα οδηγήσει τους φοιτητές σε ένα σύγχρονο πτυχίο που θα ανταποκρίνεται στις πολύπλευρες ανάγκες της κοινωνίας του 2000. Nα συμβάλλει στην

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Σ.Ε.Π.

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Σ.Ε.Π. ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Σ.Ε.Π. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ Ι. ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ.Σ./ΣΕΠ ΙΙ. ΕΦΟΡΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Σ.Ε.Π. (Ενεκρίθη από το.σ./σεπ στη συνεδρίαση της 16.11.1994)

Διαβάστε περισσότερα

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ιστοσελίδα Τμήματος: http://www.phed-sr.auth.gr/dept.html

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ιστοσελίδα Τμήματος: http://www.phed-sr.auth.gr/dept.html Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ιστοσελίδα Τμήματος: http://www.phed-sr.auth.gr/dept.html ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Παρακολούθηση-διδασκαλία μαθημάτων Διάρκεια των σπουδών:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΒΑΘΜΟΦΟΡΟΩΝ Ημερομηνία Έγκρισης: 21 Νοεμβρίου 2013 Λευκωσία Ιανουάριος 2014 Περιεχόμενα: 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 2 Α. ΘΕΜΕΛΙΩΔΗΣ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ... 2 Β. Γ ΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις Πνευματικής Καλλιέργειας

Δράσεις Πνευματικής Καλλιέργειας 1o ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δράσεις Πνευματικής Καλλιέργειας Εισαγωγή Αρχική Σελίδα Περιεχόμενα CD Rom Θέματα 1ου Κεφαλαίου Η ανάπτυξη και η καλλιέργεια πνευματικών ικανοτήτων του παιδιού, η δημιουργικότητα, το αισθητήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Κεφ. 1 ο Επικοινωνία- Συνεργασία Κεφ. 2 ο Εντυπα - Σφραγίδες 1 Κεφ. 1ο : Επικοινωνία Συνεργασία 1) Συνεργασία µε Αρχές και Κοινωνικούς Φορείς Η δηµιουργία, διατήρηση και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΤΟΛΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΤΟΛΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΤΟΛΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΩΝ Εγκρίθηκε στις 8.7.2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 Α. ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΣΤΟΛΗ... 4 1. ΣΤΟΛΗ ΛΥΚΟΠΟΥΛΩΝ...4 2. ΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ...5 3. ΣΤΟΛΗ ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ...6 4. ΣΤΟΛΗ ΜΕΛΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΡΟΛΟΥ του ΑΡΧΗΓΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. Φεβρουάριος 2016 έκδοση 2 η. Λίγα λόγια για την χρήση αυτού του Ενημερωτικού Φυλλάδιο

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΡΟΛΟΥ του ΑΡΧΗΓΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. Φεβρουάριος 2016 έκδοση 2 η. Λίγα λόγια για την χρήση αυτού του Ενημερωτικού Φυλλάδιο ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΡΟΛΟΥ του ΑΡΧΗΓΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Φεβρουάριος 2016 έκδοση 2 η Λίγα λόγια για την χρήση αυτού του Ενημερωτικού Φυλλάδιο Ο ρόλος αυτού του Ενημερωτικού Φυλλαδίου είναι να βοηθήσει τους Αρχηγούς Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Σ.Ε.Π.

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Σ.Ε.Π. ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Σ.Ε.Π. (Εγκρίθηκε από το Δ.Σ./ΣΕΠ στη συνεδρίαση της 16.11.1994) Περιεχόμενα Ι. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Δ.Σ./ΣΕΠ... 3 ΑΡΘΡΟ 1 ο ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Σ.Ε.Π. (Τροποποίηση 1 ου Μέρους Ιούλιος 2004)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Σ.Ε.Π. (Τροποποίηση 1 ου Μέρους Ιούλιος 2004) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Σ.Ε.Π. (Τροποποίηση 1 ου Μέρους Ιούλιος 2004) Μάϊος 1999 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ 1 ο - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ 5 1. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 5 2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ. Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 134. ΑΠΟ : Εφορεία Κλάδου Λυκοπούλων

ΓΕΝΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ. Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 134. ΑΠΟ : Εφορεία Κλάδου Λυκοπούλων ΓΕΝΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2015 ΑΠΟ : Εφορεία Κλάδου Λυκοπούλων ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 134 ΠΡΟΣ : - Αρχηγούς και Υπαρχηγούς Αγελών Λυκοπούλων - Αρχηγούς και Μέλη Προσκοπικών Δικτύων - Αρχηγούς Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. Βασίλης Γιωργαλλάς Καθηγητής Φυσικής Αγωγής

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. Βασίλης Γιωργαλλάς Καθηγητής Φυσικής Αγωγής ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Βασίλης Γιωργαλλάς Καθηγητής Φυσικής Αγωγής βασικό φαινόμενο που διακρίνει κάθε ζωντανό οργανισμό, είναι η κίνηση Ο βιολογικός αγώνας του ανθρώπου και μέσα από τη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΡΟΛΟΥ του ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΦΟΡΟΥ. Μάρτιος 2016 έκδοση 2 η. Λίγα λόγια για την χρήση αυτού του Ενημερωτικού Φυλλάδιο

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΡΟΛΟΥ του ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΦΟΡΟΥ. Μάρτιος 2016 έκδοση 2 η. Λίγα λόγια για την χρήση αυτού του Ενημερωτικού Φυλλάδιο ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΡΟΛΟΥ του ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΦΟΡΟΥ Μάρτιος 2016 έκδοση 2 η Λίγα λόγια για την χρήση αυτού του Ενημερωτικού Φυλλάδιο Ο ρόλος αυτού του Ενημερωτικού Φυλλαδίου είναι να βοηθήσει τους Περιφερειακούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΑΓΕΛΗΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑ Ο ΛΥΚΟΠΟΥΛΩΝ Ημερομηνία Έγκρισης: 12 Οκτωβρίου 2015 Λευκωσία Οκτωβρίος 2015 Περιεχόμενα: 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 2. ΗΛΙΚΙΑ... 2 3. ΣΤΟΧΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 11. - Εφόρους Γενικής Εφορείας. : Φάκελος Ομαδικής Αποστολής στο Εξωτερικό

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 11. - Εφόρους Γενικής Εφορείας. : Φάκελος Ομαδικής Αποστολής στο Εξωτερικό ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ Αθήνα, 8 Ιουλίου 2008 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 11 ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΘΕΜΑ : - Αρχηγούς Συστήματος - Περιφερειακούς Εφόρους : - Εφόρους Περιοχών - Εφόρους Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Σ.Ε.Π.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Σ.Ε.Π. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Σ.Ε.Π. Μάιος 1999 Α/Α Απόφαση ΔΣ Ημερομηνία Μέρος Άρθρο ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΛΛΑΓΩΝ Περιεχόμενο 1 ΒΕ 3 31-12-2004 5 ο Όλο το 5 ο μέρος του παρόντος (περί οικονομικής διαχείρισης)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΙΚΑ - ΤΕΛΕΤΕΣ - ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ

ΤΥΠΙΚΑ - ΤΕΛΕΤΕΣ - ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΤΥΠΙΚΑ ΤΕΛΕΤΕΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΛΑΔΟΥ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2006 σελ.0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΠΑΡΑΓΓΕΛΜΑΤΑ-ΚΛΗΣΕΙΣ-ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ α. Παραγγέλματα σιωπηρά β. Παραγγέλματα με τα χέρια γ. Παραγγέλματα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε. (MEGA CHANNEL) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε. (MEGA CHANNEL) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Ιανουάριος 2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛ. Α. ΣΚΟΠΟΣ Β. ΙΚΑΙΟ ΟΣΙΑ/ΕΞΟΥΣΙΑΣ Γ. ΣΥΝΘΕΣΗ. ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΕΙΣ Ε. ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤ. ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 131/1. ΚΟΙΝ. : - Σώµα Προσκόπων Κύπρου - Σώµα Ελληνικού Οδηγισµού - Κεντρική Επιτροπή Παλαιών Προσκόπων Ελλάδος (Κ.Ε.Π.Π.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 131/1. ΚΟΙΝ. : - Σώµα Προσκόπων Κύπρου - Σώµα Ελληνικού Οδηγισµού - Κεντρική Επιτροπή Παλαιών Προσκόπων Ελλάδος (Κ.Ε.Π.Π.Ε. ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙ Α ΤΟΥ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΦΟΡΟΣ Αθήνα, 18 Νοεµβρίου 2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 131/1 ΠΡΟΣ : - Αρχηγοί & Υπαρχηγοί Τµηµάτων - Αρχηγούς Συστηµάτων - Περιφερειακούς & Τοπικούς Εφόρους - Εφόρους

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικά προγράμματα

Εκπαιδευτικά προγράμματα Εκπαιδευτικά προγράμματα Η βελτίωση της επικοινωνίας και η προώθηση της δηµιουργικής συνεργασίας Η ενηµέρωση σχολικής ζωής Το σχολικό υλοποιήθηκαν προαιρετικά προγράµµατα: σε θέµατα της Η γνώση θεµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Γενικά Λαμβάνοντας υπόψη τις μέχρι σήμερα Εγκυκλίους για τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΛΙΤΕΡΟΣ ΠΡΟΣΚΟΠΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠ ΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΚΑΛΛΙΤΕΡΟΣ ΠΡΟΣΚΟΠΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠ ΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΛΛΙΤΕΡΟΣ ΠΡΟΣΚΟΠΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠ ΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 2 Σ Ω Μ Α Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν Π Ρ Ο Σ Κ Ο Π Ω Ν ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΩΣ ΕΝΝΟΙΑ.σελίδα 3 ΓΙΑΤΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Εσωτερικός Κανονισμός Τιμητικών Διακρίσεων & Ηθικών Αμοιβών Λευκωσία Οκτώβριος 2013 Περιεχόμενα: 1. Γενικές ιατάξεις.. 2 2. Τιμητικές ιακρίσεις Ανδρείας και Εξαίρετων Πράξεων. 3 3. Τιμητικές ιακρίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ε Σ Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ Α Γ Ο Ρ Α Σ. Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Online Έρευνας για τους Ολυμπιακούς Αγώνες Σεπτέμβριος 2012

Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ε Σ Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ Α Γ Ο Ρ Α Σ. Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Online Έρευνας για τους Ολυμπιακούς Αγώνες Σεπτέμβριος 2012 Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ε Σ Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ Α Γ Ο Ρ Α Σ Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Online Έρευνας για τους Ολυμπιακούς Αγώνες Σεπτέμβριος 2012 Εισαγωγή Το ενδιαφέρον των Ελλήνων για τους φετινούς Ολυμπιακούς καταγράφεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΥ Μάθημα Ώρα Χώρος

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΥ Μάθημα Ώρα Χώρος 1/9/2016 6/9/2016 7/9/2016 1 14/9/2016 1 1 2 ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΥ Αγωγή σε άτομα με Αναπηρίες 19.00-20.00 ΤΑΞΥΠ Ειδική Αγωγή - Από Α έως Λ 20.00-21.00 ΤΑΞΥΠ Ειδική Αγωγή - Από Μ έως Ω 21.00-22.00

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ Σ.Ε.Π.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ Σ.Ε.Π. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ Σ.Ε.Π. Εγκρίθηκε την 15 η Μαΐου 1999 ΜΕΡΟΣ 1ο - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ 1. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Το ΣΕΠ για την πραγματοποίηση του σκοπού του, απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

http://www.gdimitrakopoulos.gr Άρθρο 37: Σύσταση και λειτουργία του Συλλόγου των ιδασκόντων

http://www.gdimitrakopoulos.gr Άρθρο 37: Σύσταση και λειτουργία του Συλλόγου των ιδασκόντων Συνεδριάσεις συλλόγου διδασκόντων http://www.gdimitrakopoulos.gr ΦΕΚ 1340 τ. Β (άρθρα 37,38 και 39) Άρθρο 37: Σύσταση και λειτουργία του Συλλόγου των ιδασκόντων 1. Ο Σύλλογος των ιδασκόντων (Σ..) είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΛΑ ΟΣ ΛΥΚΟΠΟΥΛΩΝ. Περιεχόµενα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΛΑ ΟΣ ΛΥΚΟΠΟΥΛΩΝ. Περιεχόµενα ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΛΑ ΟΣ ΛΥΚΟΠΟΥΛΩΝ Περιεχόµενα Α. Οργάνωση ιοίκηση ι. Αποστολή του Κλάδου... 2 2. Μέθοδος - Μέσα... 2 3. Οργάνωση... 2 4. Εισδοχή Λυκοπούλων... 5 5. Νόµος - Υπόσχεση και Ρητό Λυκοπούλων...

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τον προγραμματισμό του μαθήματος Φυσικής Αγωγής στο Λύκειο.

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τον προγραμματισμό του μαθήματος Φυσικής Αγωγής στο Λύκειο. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ Ταχ. Διευθ.: ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΘΙΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017 Α' ΕΤΟΣ Ημ/νία Μάθημα Τμήματα Ώρα Χώρος Πέμπτη 19/1/2017

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017 Α' ΕΤΟΣ Ημ/νία Μάθημα Τμήματα Ώρα Χώρος Πέμπτη 19/1/2017 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017 Α' ΕΤΟΣ Ημ/νία Μάθημα Τμήματα Ώρα Χώρος Διδακτική της Παιδαγωγικής Γυμναστικής Ι πράξη Α5 Α8 9:00 Φωλέα Κλειώ Α1 Α2 Α3 Α4 Α5 18:00 19:00 Αμφιθέατρο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ ΥΠΑΙΘΡΟΥ (Εκδρομές - Περίπατοι)

ΔΡΑΣΗ ΥΠΑΙΘΡΟΥ (Εκδρομές - Περίπατοι) 1o ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΡΑΣΗ ΥΠΑΙΘΡΟΥ (Εκδρομές - Περίπατοι) Εισαγωγή Αρχική Σελίδα Περιεχόμενα CD Rom Θέματα 1ου Κεφαλαίου Η ζωή της υπαίθρου αποτελεί μια τις τρεις βασικές μεθόδους που χρησιμοποιεί ο Προσκοπισμός.

Διαβάστε περισσότερα

403 Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Θεσσαλονίκης

403 Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Θεσσαλονίκης 403 Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Θεσσαλονίκης Σκοπός Αποστολή των Τ.Ε.Φ.Α.Α. είναι: Να καλλιεργούν και να προάγουν την επιστήμη της φυσικής αγωγής και του αθλητισμού με την ακαδημαϊκή και την

Διαβάστε περισσότερα

Ο θεσμός των Ευρωπαϊκών Σχολείων. οργάνωση και λειτουργία

Ο θεσμός των Ευρωπαϊκών Σχολείων. οργάνωση και λειτουργία Ο θεσμός των Ευρωπαϊκών Σχολείων οργάνωση και λειτουργία Μαρία Φουσέκα, φιλόλογος 1 Τα Ευρωπαϊκά Σχολεία είναι επίσημα εκπαιδευτικά ιδρύματα που συστάθηκαν, αρχικά, για τα παιδιά των υπαλλήλων της Ε.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΜΗ ΤΩΝ ΡΑΣΕΩΝ ΟΜΗ ΡΑΣΕΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ. Θέµα ράσης 40 Σκοπιµότητα ανάλογη µε το θέµα. Τραγούδια παιχνίδια 15 Εκτόνωση πρόκληση ενδιαφέροντος

Η ΟΜΗ ΤΩΝ ΡΑΣΕΩΝ ΟΜΗ ΡΑΣΕΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ. Θέµα ράσης 40 Σκοπιµότητα ανάλογη µε το θέµα. Τραγούδια παιχνίδια 15 Εκτόνωση πρόκληση ενδιαφέροντος Η οµή των ράσεων Η ΟΜΗ ΤΩΝ ΡΑΣΕΩΝ ΟΜΗ ΡΑΣΕΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΑ ΜΕΡΗ ΙΑΡΚΕΙΑ Ι ΙΑΙΤΕΡΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Τυπικά Έναρξης Ζωηρά Παιχνίδια 5 15 Οµαδικό πνεύµα, τάξη, αυτοπειθαρχία Εκτόνωση, πρόκληση ενδιαφέροντος,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΟΛΩΝ ΕΦΟΡΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΟΛΩΝ ΕΦΟΡΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΟΛΩΝ ΕΦΟΡΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΝ 2016 2017 Ο ακόλουθος οδηγός έχει ετοιμαστεί με στόχο την τυποποίηση του προγράμματος και των διαδικασιών λειτουργίας των Σχολών Εκπαίδευσης Βαθμοφόρων του Σώματος Προσκόπων

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητες Υπάιθρου (Outdoor Activities)

Δραστηριότητες Υπάιθρου (Outdoor Activities) Δραστηριότητες Υπάιθρου (Outdoor Activities) Ερευνητική Εργασία (Project) Α' Λυκείου 1ο ΓΕΛ Ξάνθης 2ο Τετράμηνο 2011 2012 Επιβλέποντες καθηγητές Επαμεινώνδας Διαμαντόπουλος Ολυμπία Λαμπάκη (Outdoor Activities)

Διαβάστε περισσότερα

Περισσότερες πληροφορίες για το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Δ.Π.Θ. μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Τμήματος

Περισσότερες πληροφορίες για το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Δ.Π.Θ. μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Τμήματος ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗ 2012 1 Το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τ.Ε.Φ.Α.Α. - Δ.Π.Θ. περιλαμβάνει δύο κύκλους

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Προγραµµατισµός της Φυσικής Αγωγής στα ΓΕΛ και ΕΠΑΛ.

ΘΕΜΑ: Προγραµµατισµός της Φυσικής Αγωγής στα ΓΕΛ και ΕΠΑΛ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σέρρες: 14 / 9 / 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Αρ. Πρωτ. : 1008 ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ --- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ /ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ --- ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κλάδος Λυκοπούλων / Γ.Ε.

Κλάδος Λυκοπούλων / Γ.Ε. Κλάδος Λυκοπούλων / Γ.Ε. Σελίδα 3 από 9 Τυπικά Τυπικά Έναρξης Η Αγέλη σχηματίζει κύκλο παράταξης, που εφάπτεται στον ιστό, ο οποίος έχει τη θέση ενός λυκόπουλου στον κύκλο. Σε περίπτωση που ο χώρος δεν

Διαβάστε περισσότερα

Προσκοπικό Δίκτυο. Η Οργάνωση και Λειτουργία του

Προσκοπικό Δίκτυο. Η Οργάνωση και Λειτουργία του Προσκοπικό Δίκτυο Η Οργάνωση και Λειτουργία του Για το έντυπο εργάστηκαν Ανδρέας Αφεντάκης Νότης Βαγιακάκος Γιώργος Χουρδάκης Έφη Σκαρμούτσου Δημιουργικό - Σελιδοποίηση Εντύπου Στέλιος Φαζάκης - Μαριάνθη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Σε όλα τα φιλοξενούμενα παιδιά και έφηβους παρέχονται υπηρεσίες: o Στέγασης, σίτισης και ολοκληρωμένης καθημερινής φροντίδας o Φροντίδας της Υγείας o Κοινωνικής συμβουλευτικής, ψυχολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝTH. ΦΕΚ /10/2002 τ Β' Αριθ. Φ /324/105657/Δ1

ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝTH. ΦΕΚ /10/2002 τ Β' Αριθ. Φ /324/105657/Δ1 ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝTH ΦΕΚ 1340 16/10/2002 τ Β' Αριθ. Φ.353.1./324/105657/Δ1 Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Στο Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Ευρώτα μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Στο Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Ευρώτα μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΥΤΩΤΑ Ενημερώνουμε όλους τους/τις ενδιαφερόμενους/ες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Υπό την Υψηλή Προστασία του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΓΕΝΙΚH ΕΦΟΡEIA Λευκωσία, 29 Σεπτεμβρίου 2016 Αρ. Πρωτ.: 2016/0443 Αρ. Φακ.: 521 ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: Πρακτικά Συνεδρίας Κλάδου

Διαβάστε περισσότερα