ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ Γ' ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΙ ΚΛΑ ΟΙ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ Γ' ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΙ ΚΛΑ ΟΙ"

Transcript

1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ Γ' ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΙ ΚΛΑ ΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΟ ΟΥ ΜΕΡΟΣ 2ο ΚΛΑ ΟΣ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ Εγκρίθηκε στις

2 1. ΓΕΝΙΚΑ Παιδιά που συµπλήρωσαν το 10ο έτος της ηλικίας τους και είναι µαθητές της ΣΤ Τάξης του ηµοτικού Σχολείου και το αργότερο µέχρι να συµπληρώσουν το 15ο εντάσσονται στην Οµάδα Προσκόπων (Ο.Π). Στην Οµάδα Προσκόπων συνεχίζεται η διαπαιδαγώγηση, που άρχισε στην Αγέλη Λυκοπούλων. Τα µέλη της Οµάδας Προσκόπων, αφού δώσουν την Υπόσχεση του Προσκόπου, ονοµάζονται Πρόσκοποι. Ανάλογα δε την ειδικότητα του Συστήµατος τους ονοµάζονται Ναυτοπρόσκοποι ή Αεροπρόσκοποι. 2. ΟΜΑ Α ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ Κάθε Οµάδα Προσκόπων έχει δέκα (10) µέχρι σαράντα (40) Προσκόπους και κατευθύνεται από τον ΑΡΧΗΓΟ ΟΜΑ ΑΣ και 1 µέχρι 3 ΥΠΑΡΧΗΓΟΥΣ ΟΜΑ ΑΣ. Εφ'όσον η Ο.Π. έχει περισσότερα από 30 µέλη µπορεί να έχει έναν ακόµη Υπαρχηγό. Η Οµάδα Προσκόπων είναι το δεύτερο Τµήµα του Προσκοπικού Συστήµατος. Είναι ισότιµο µε την Αγέλη Λυκοπούλων και την Κοινότητα των Ανιχνευτών και αποτελείται από 2 µέχρι 6 συντροφιές (παρέες) παιδιών, που ονοµάζονται ΕΝΩΜΟΤΙΕΣ. Η Οµάδα συνεργάζεται µε την Αγέλη Λυκοπούλων (Α.Λ) και την Κοινότητα Ανιχνευτών (Κ.Α) του Συστήµατος. Στην Οµάδα Προσκόπων παρέχουν υπηρεσίες µε τη σύµφωνη γνώµη του Αρχηγού Κοινότητος Ανιχνευτών (Α.Κ.Α) και µε έγκριση του Αρχηγού Συστήµατος (Α.Σ.), για ορισµένες δραστηριότητες και µε συγκεκριµένες αρµοδιότητες και Ανιχνευτές του Συστήµατος. 3. ΕΝΩΜΟΤΙΑ Κάθε Ενωµοτία αποτελείται από 6-9 µέλη. Έχει το δικό της ιδιαίτερο όνοµα και σήµα. Τα ονόµατα των Ενωµοτιών επιλέγονται µόνο από το σχετικό πίνακα, που υπάρχει στο τέλος τον Κανονισµού. Η Ενωµοτία αποτελεί τη φυσική µονάδα και βάση κάθε δραστηριότητας της Οµάδας, ενώ παράλληλα έχει τη δική της ζωή, παράδοση και δράση. Σαν µέλος της Οµάδας συµµετέχει στις εκδηλώσεις της, συνεργάζεται µε τις άλλες Ενωµοτίες και συµβάλλει στην επιτυχία όλων των δραστηριοτήτων της Οµάδος. Κάθε νέος Πρόσκοπος εντάσσεται σε Ενωµοτία που ικανοποιεί τις προσωπικές του προσδοκίες και τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα του. Τα µέλη της Ενωµοτίας αναλαµβάνουν εκ περιτροπής αρµοδιότητες σχετικές µε: 1. Tη λειτουργία και τις παραδόσεις της Ενωµοτίας (γραµµατεία, ταµείο, υλικό). 2. Tις ιδιαίτερες ανάγκες που παρουσιάζονται κάθε φορά κατά την οργάνωση Οµαδικών και Ενωµοτιακών δράσεων. Ο σωστός καταµερισµός των αρµοδιοτήτων αυτών έχει σκοπό να εξασφαλίσει την αρµονική συνεργασία και την ίση συµµετοχή όλων των µελών στην κοινή προσπάθεια της Ενωµοτίας. Μέσα στην εστία της Οµάδας κάθε Ενωµοτία διατηρεί και φροντίζει ένα ιδιαίτερο χώρο, που εκφράζει τις παραδόσεις και την προσπάθεια όλων των µελών της Ενωµοτίας (ΓΩΝΙΑ ΕΝΩΜΟΤΙΑΣ). 2

3 4. ΕΝΩΜΟΤΑΡΧΗΣ Η Ενωµoτία κατευθύνεται και αντιπροσωπεύεται από τον Ενωµοτάρχη, που φροντίζει για τη σωστή εφαρµογή του Προγράµµατος. Ο Ενωµοτάρχης αναδεικνύεται από τα µέλη της Ενωµοτίας, στην αρχή κάθε προσκοπικής περιόδου και για ετήσια θητεία, που µπορεί να ανανεωθεί. Για να αναδειχθεί ένας Πρόσκοπος Ενωµοτάρχης, πρέπει: 1. Nα έχει συµµετάσχει κανονικά στις δράσεις της Ενωµοτίας και της Οµάδας για ένα τουλάχιστον χρόνο. 2. Nα είναι κάτοχος του ΑΡΓΥΡΟΥ ΒΕΛΟΥΣ Ο Ενωµοτάρχης είναι µέλος του ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΙΜΗΣ (Σ.Τ.) της Οµάδας. Στο Σ.Τ. εκπροσωπεί τις γνώµες και τις απόψεις των µελών της Ενωµοτίας του, στην οποία και µεταφέρει τις λαµβανόµενες αποφάσεις. Ο Ενωµοτάρχης επιβλέπει την καλή λειτουργία της Ενωµοτίας του και συµµετέχει ενεργά στην εφαρµογή των προγραµµάτων της. Ακόµα µετέχει στον καταρτισµό των προγραµµάτων της Οµάδας και στην οργάνωση των δράσεων της. 5.ΥΠΕΝΩΜΟΤΑΡΧΗΣ Ό Υπενωµοτάρχης επιλέγεται από τον Ενωµοτάρχη µε τη σύµφωνη γνώµη των µελών της Ενωµοτίας και είναι βοηθός και αναπληρωτής του κατά την περίοδο της θητείας του. Για να επιλεγεί ένας Πρόσκοπος Υπενωµοτάρχης, πρέπει να είναι κάτοχος του ΑΡΓΥΡΟΥ ΒΕΛΟΥΣ. Ο Υπενωµοτάρχης είναι µέλος του Συµβουλίου Τιµής µε δικαίωµα ψήφου στη λήψη των αποφάσεων µόνον όταν αναπληρεί τον Ενωµοτάρχη. 6. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΙΜΗΣ Η δραστηριότητα της Οµάδας Προσκόπων κατευθύνεται από το ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΙΜΗΣ που αποτελείται από τον Αρχηγό, τους Υπαρχηγούς, τους Ενωµοτάρχες και τους Υπενωµοτάρχες. Η ηγεσία του Σ.Τ. ασκείται από τον Αρχηγό Οµάδας, στα πλαίσια της ευθύνης του για την τήρηση των Προσκοπικών Αρχών, για την εφαρµογή του Οργανισµού και των Κανονισµών του Σ.Ε.Π., καθώς και για την ασφάλεια των µελών του Τµήµατος του. Η διεύθυνση των συνεδριάσεων του Συµβουλίου Τιµής ανατίθεται, εκ περιτροπής, σε όλα τα µέλη του. Οι αποφάσεις του Σ.Τ. λαµβάνονται πλειοψηφικά. Ένα ψήφο έχουν οι Βαθµοφόροι και από ένα ψήφο η κάθε Ενωµοτία. Οι Αρµοδιότητες του Σ.Τ. είναι να: 1. Προγραµµατίζει τις Οµαδικές δράσης µετά από εισήγηση των µελών του. 2. Οργανώνει, κατευθύνει και αξιολογεί τις δράσεις του Προγράµµατος της Οµάδας. 3. Αναγνωρίζει την ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ των Προσκόπων στις διάφορες ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΣΧΟΛΙΕΣ 4. Φροντίζει για την ανάπτυξη του ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ στα µέλη της Οµάδας 5. Αναθέτει την οργάνωση Οµαδικών δραστηριοτήτων στις Ενωµοτίες 3

4 6. Συντονίζει τη συµµετοχή των Προσκόπων στη διοργάνωση - διεξαγωγή κοινού ενδιαφέροντος δράσεων στα πλαίσια της ΠΡΟΟ ΟΥ τους (Βέλη- Ερασιτεχνικές Ασχολίες) 7. Κάνει την αξιολόγηση της Ενωµοτιακής Άµιλλας. Το Συµβούλιο Τιµής συνέρχεται: 1. ΤΑΚΤΙΚΑ µια φορά τον µήνα και µετά από κάθε ράση για προγραµµατισµό και οργάνωση των εποµένων δράσεων της Οµάδος. 2. ΕΚΤΑΚΤΑ για την αντιµετώπιση ειδικών θεµάτων. 7. ΡΑΣΕΙΣ ΟΜΑ ΑΣ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ Οι δράσεις της Ο.Π. έχουν έκταση και ένταση ανάλογη µε τις δυνατότητες και τα ενδιαφέροντα των παιδιών της προεφηβικής ηλικίας και περιλαµβάνουν θέµατα από τους ΠΕΝΤΕ ΤΟΜΕΙΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Γενικές διατάξεις 4.2). Οι δράσεις της Ο.Π πραγµατοποιούνται είτε οµαδικά ως ΡΑΣΕΙΣ ΟΜΑ ΑΣ και ΡΑΣΕΙΣ ΕΝΩΜΟΤΙΩΝ είτε ως ΡΑΣΕΙΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΣΧΟΛΙΩΝ. Όλες οι ΡΑΣΕΙΣ κάθε Οµάδας Προσκόπων προσδιορίζονται µε το ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΕΩΝ της, που καταρτίζεται από το Συµβούλιο Τιµής. 8. ΠΡΟΟ ΟΣ ΠΡΟΣΚΟΠΟΥ Το Πρόγραµµα της Οµάδας Προσκόπων προσφέρει στα παιδιά της προεφηβικής ηλικίας (11-14) κίνητρα και ευκαιρίες για ηθική, πνευµατική, φυσική και κοινωνική ανάπτυξη διευρύνοντας τις ατοµικές κλίσεις και ικανότητές τους. ΥΠΟΣΧΕΣΗ Για να δώσει ένα παιδί την Υπόσχεση του Προσκόπου και να ονοµαστεί Πρόσκοπος, πρέπει: 1. Να γνωρίζει την Υπόσχεση και το Νόµο του Προσκόπου, τον Προσκοπικό Χαιρετισµό, περιληπτικά, την ιστορία του Προσκοπισµού και τη χρήση του Προσκοπικού Κονταριού. 2. Να έχει πάρει µέρος σε δύο (2) δράσης Υπαίθριας ζωής και τέσσερις (4) άλλες δράσης της Οµάδας ή της Ενωµοτίας του. Τα Λυκόπουλα, που έχουν την ανάλογη ηλικία, δίνουν την Υπόσχεση του Προσκόπου αµέσως µετά την Τελετή Ανάβασης, επειδή δεν απαιτείται γι' αυτά λόγω eµπειρίας η συµµετοχή τους σε ορισµένο αριθµό δράσεων και γνωρίζουν το Νόµο και την Υπόσχεση του Προσκόπου. Η Πρόοδος κάθε Προσκόπου αξιολογείται από την προσπάθεια που καταβάλλει να συµµετέχει ενεργά στις δράσεις της Οµάδας και της Ενωµοτίας του και αναγνωρίζεται µε τρεις διαδοχικές Αναγνωρίσεις Προσπάθειας. Για την πρώτη, του απονέµεται το διακριτικό του ΧΑΛΚΙΝΟΥ ΒΕΛΟΥΣ, για τη δεύτερη το διακριτικό του ΑΡΓΥΡΟΥ ΒΕΛΟΥΣ και για την Τρίτη το διακριτικό του ΧΡΥΣΟΥ ΒΕΛΟΥΣ. Τα διακριτικά αυτά περιγράφονται στον κανονισµό "ΣΤΟΛΩΝ ΚΑΙ ΙΑΚΡΙΤΙΚΩΝ", οι δε Προσκοπικές γνώσεις και ικανότητες κατανέµονται σε πέντε (5) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ, που είναι: 4

5 ΖΩΗ ΣΤΗ ΦΥΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΙΑΒΙΩΣΗ ΣΚΑΠΑΝΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α' ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ - ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ και τα οποία καλύπτονται από τον Πρόσκοπο στα πλαίσια των παρακάτω Αναγνωρίσεων Προσπάθειας. Το περιεχόµενο των Αντικειµένων προσκοπικής Τεχνικής, αποτελείται από απλές ιδέες εφαρµογής, που ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ από τους Προσκόπους στο πλαίσιο των δράσεων της Οµάδος και περιλαµβάνονται στο Κεφάλαιο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ. ΧΑΛΚΙΝΟ ΒΕΛΟΣ Για να απονεµηθεί σ' ένα Πρόσκοπο το ΧΑΛΚΙΝΟ ΒΕΛΟΣ θα πρέπει: 1. Να έχει πάρει µέρος σε οκτώ (8) Οµαδικές ή Ενωµοτιακές δράσεις, από τις οποίες οι τρεις (3) να είναι ΥΠΑΙΘΡΙΑΣ ΖΩΗΣ, συµπεριλαµβανοµένης µιας (1) εκδροµής µε διανυκτέρευση και οι υπόλοιπες πέντε (5) να περιλαµβάνουν θέµατα ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ, ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΞΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ. 2. Να έχει ολοκληρώσει αποτελεσµατικά τις ιδέες εφαρµογής ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ «ΖΩΗ ΣΤΗ ΦΥΣΗ». 3. Να ασχολείται µε µία ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΑΣΧΟΛΙΑ και να έχει παρουσιάσει δείγµατα της ενασχόλησής του στην Οµάδα ή την Ενωµοτία του. ΑΡΓΥΡΟ ΒΕΛΟΣ Για να απονεµηθεί σ' ένα Πρόσκοπο το ΑΡΓΥΡΟ ΒΕΛΟΣ θα πρέπει: 1. Να έχει πάρει µέρος σε δέκα (10) Οµαδικές ή Ενωµοτιακές δράσεις από τις οποίες οι τρεις (3) να είναι ΥΠΑΙΘΡΙΑΣ ΖΩΗΣ, συµπεριλαµβανοµένης µιας ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ή µιας (1) εκδροµής µε ΤΡΕΙΣ τουλάχιστον ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ και οι υπόλοιπες επτά να περιλαµβάνουν θέµατα ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ, ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΉΣ, ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΞΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ. Να έχει βοηθήσει στη διοργάνωση 2 δραστηριοτήτων της Οµάδος ή της Ενωµοτίας του. 2. Να έχει ολοκληρώσει αποτελεσµατικά τις ιδέες εφαρµογής δυο (2) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ: α) ΙΑΒΙΩΣΗ ΣΤΟ ΥΠΑΙΘΡΟ β) ΚΑΤ' ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΤΡΙΑ. 3. Να του έχει απονεµηθεί το διακριτικό µιας Ερασιτεχνικής Ασχολίας. 4. Να ασχολείται µε µια ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΑΣΧΟΛΙΑ διαφορετική από εκείνη µε την οποία ασχολήθηκε για την απόκτηση του "ΧΑΛΚΙΝΟΥ ΒΕΛΟΥΣ" και να έχει παρουσιάσει δείγµατα της ενασχόλησης του στην Οµάδα ή την Ενωµοτία του. ΧΡΥΣΟ ΒΕΛΟΣ Για να απονεµηθεί σ' ένα Πρόσκοπο το ΧΡΥΣΟ ΒΕΛΟΣ θα πρέπει: 5

6 1. Να έχει πάρει µέρος σε δέκα (10) Οµαδικές ή Ενωµοτιακές δράσεις απ' τις οποίες τρεις (3) να είναι ΥΠΑΙΘΡΙΑΣ ΖΩΗΣ, συµπεριλαµβανόµενης µιας (1) δεύτερης ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ή µιας (1) δεύτερης εκδροµής µε τουλάχιστον ΤΡΕΙΣ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ και οι υπόλοιπες επτά (7) να περιλαµβάνουν θέµατα ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ, ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ. 2. Να έχει οργανώσει µια δράση για την Ενωµοτία και να έχει αναλάβει σε συνεργασία µε κάποιο Βαθµοφόρο ένα αυτοτελές κοµµάτι δραστηριότητος σε µια εκδροµή της Οµάδας. 3. Να έχει ολοκληρώσει αποτελεσµατικά τις ιδέες εφαρµογής των υπολοίπων δυο (2) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ. 4. Να του έχουν απονεµηθεί τα διακριτικά τριών (3) τουλάχιστον ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΣΧΟΛΙΩΝ από τότε που έδωσε την Υπόσχεση του, οι οποίες ν' ανήκουν σε 3 διαφορετικούς τοµείς. 5. Να επιδείξει οργανωτικό πνεύµα, ικανότητα προγραµµατισµού και συνεργασίας σαν µέλος τριµελούς εξερευνητικής οµάδας, κατά τη διάρκεια εκδροµής δύο (2) ηµερών, χρησιµοποιώντας αποτελεσµατικά τις προσκοπικές γνώσεις και ικανότητες. Τη διοργάνωση και την αξιολόγηση αυτής της δράσης έχει η Τοπική Εφορεία µε τη συνεργασία των Βαθµοφόρων των Οµάδων των οποίων οι Πρόσκοποι µετέχουν. 6. Προϋπόθεση συµµετοχής ενός Προσκόπου στην Εξερεύνηση Χρυσού Βέλους είναι η ολοκλήρωση όλων των υπολοίπων προϋποθέσεων, που είναι απαραίτητες για την απόκτηση του Χρυσού Βέλους. Τα διακριτικά ΧΑΛΚΙΝΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥ και ΧΡΥΣΟΥ ΒΕΛΟΥΣ, απονέµονται αντίστοιχα από τον Αρχηγό Οµάδας, τον Αρχηγό Συστήµατος και τον Τοπικό Έφορο, οι οποίοι ενηµερώνονται από τον Αρχηγό ιεραρχικά για την εκπλήρωση των σχετικών προϋποθέσεων. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ Το πλαίσιο του περιεχοµένου των Αντικειµένων Προσκοπικής Τεχνικής, είναι: Ζωή στη φύση Σακίδιο Απλοί κόµβοι (Σταυρόκοµπος - Ψαλιδιά - Ποδόδεσµος) Φυσιογνωσία Προστασία Περιβάλλοντος Παρατηρητικότητα - Ανιχνευτικά σήµατα Σκηνή Πυξίδα ιαβίωση στο ύπαιθρο Προετοιµασία για διανυκτέρευση Υγιεινή Κατασκήνωσης Περιποίηση απλών τραυµάτων - ιάστρεµµα Υλοτοµία Τσεκούρι Φωτιά - Ασφάλεια Μαγείρεµα 6

7 Λάµπες - φακοί Μαγείρεµα Πρακτική πρόγνωση καιρού Συνδέσεις (Σταυροειδής ιαγώνια) Προσανατολισµός Σκαπανική Κατασκευές Κόµβοι Συνδέσεις Είδη σχοινιών Κατασκευές µε σχοινιά Στοιχεία Γαλλικής Σκαπανικής Α' Βοήθειες Επικοινωνία Α' Βοήθειες Εξάρθρωση Επίδεσµοι είγµατα Εντόµων Μεταφορά τραυµατία - Ρινορραγία Υγιεινή Αντιµετώπιση κινδύνων Συνεννόηση Τρόποι επικοινωνίας Προσανατολισµός Τοπογραφία Χάρτες - Κλίµακες Πυξίδες Τοπογραφία Μετρήσεις και υπολογισµοί Αστερισµοί Τα Αντικείµενα Προσκοπικής Τεχνικής περιλαµβάνουν συγκεκριµένες ιδέες εφαρµογής, που πραγµατοποιούνται από τους Προσκόπους σε δράσεις της Οµάδας ή της Ενωµοτίας και στις οποίες έµπρακτα φαίνεται ότι οι Πρόσκοποι κατέχουν τις γνώσεις και ικανότητες Προσκοπικής Τεχνικής. Οι ιδέες εφαρµογής ανά Αντικείµενο περιγράφονται σε σχετική Βασική Εγκύκλιο και σε σχετικό για τους Προσκόπους έντυπο. ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΣΧΟΛΙΕΣ Κάθε Πρόσκοπος αφού δώσει την Υπόσχεσή του και ανάλογα µε τις προσωπικές του κλίσεις και επιλογές µπορεί µετά από ενασχόληση σε µία ή περισσότερες ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΣΧΟΛΙΕΣ να παρουσιάσει τα αποτελέσµατα της προσωπικής δηµιουργίας του στους Βαθµοφόρους και την Οµάδα του. Εφ' όσον αυτά κριθούν ικανοποιητικά από το Συµβούλιο Τιµής του αναγνωρίζεται η ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΑΣΧΟΛΙΑ και µπορεί να φέρει τα αντίστοιχα διακριτικά σήµατα. Τα διακριτικά αυτά, κατά ΤΟΜΕΑ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ και ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, είναι: 7

8 ΤΟΜΕΑΣ ΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ : Φλόγα ΘΡΗΣΚΕΙΑ - ΕΘΝΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΕΣ ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΖΩΗ : Σκηνή ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ : Αθλητής ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΞΙΟΤΗΤΑ : Οδοντωτοί τροχοί ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ : Χειραψία ΓΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΑΕΡΑΣ ΟΜΑ ΙΚΗ ΑΘΛΗΣΗ ΑΤΟΜΙΚΗ ΑΘΛΗΣΗ ΥΓΙΕΙΝΗ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΣΥΝΑ ΕΛΦΩΣΗ Οι Ερασιτεχνικές Ασχολίες, µε τις οποίες µπορεί να καταπιαστεί ένας Πρόσκοπος κατά ΤΟΜΕΑ και ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, είναι: Α' ΤΟΜΕΑΣ: ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 1. ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 1.1 Αρχαιολογία 1.2 Αρχιτεκτονική 1.3 Βιβλιοθηκονοµία 1.4 Βιολογία 1.5 Βοτανολογία 1.6 Γεωγραφία 1.7 Παγκόσµια 1.8 Γεωλογία 1.9 Ενέργεια 1.10 Εντοµολογία 1.11 Επικοινωνίες 1.12 Ηλεκτρονικά 1.13 Ηλ. Υπολογιστές 1.14 Ιστορία Παγκόσµια 1.15 Μηχανολογία 1.16 Οικονοµία 1.17 Τεχνολογία Τροφίµων 1.18 Φυσική 1.19 Χηµεία 2. ΤΕΧΝΕΣ 3. ΘΡΗΣΚΕΙΑ-ΕΘΝΟΣ 2.1 Γλυπτική 2.2 Εικονοληψία 2.3 Ζωγραφική 2.4 Ηθοποιϊα 2.5 Ηχοληψία 2.6 Θέατρο 2.7 Λογοτεχνία 2.8 Μουσική 2.9 Πνευµατικά Παιχνίδια 2.10 Συλλογές 2.11 Συλλογή Νοµισµάτων 2.12 Σχέδιο 2.13 Φιλοτελισµός 2.14 Φιλοτεχνία 2.15 Φωτογραφία 2.16 Χορός 3.1 Αρχαίο Ελληνικό θέατρο 3.2 Αρχαία Ελληνική Κοινωνία 3.3 Αρχαία Ελληνικά Μνηµεία 3.4.Θρησκείες του Κόσµου 3.5 Ιστορία Ελληνική 3.6 Λαϊκή Τέχνη 3.7 Λαογραφία 3.8 Μυθολογία 3.9 Πατριδογνωσία 3.10 Χριστιανισµός 8

9 Β' ΤΟΜΕΑΣ: ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΖΩΗ 1. ΓΗ 2. ΘΑΛΑΣΣΑ 3. ΑΕΡΑΣ 1.1 Α' Βοήθειες σε Ζώα 1.2 Ανίχνευση 1.3 ιαβίωση στο άσος 1.4 Εξερεύνηση 1.5 Κατασκήνωση 1.6 Μαγειρική στο Ύπαιθρο 1.7 Ορειβασία 1.8 Σπηλαιολογία 1.9 Τοπογραφία 1.10 Φυσιογνωσία 2.1 Θαλασσογνωσία 2.2 Θαλασσοπλοΐα 2.3 Ιστιοπλοΐα 2.4 Λεµβογνωσία 2.5 Ναυαγοσωστική 2.6 Πλωτή Εξερεύνηση 2.7 Ποταµοπλοΐα 2.8 Σηµατοδοσία 2.9 Ψάρεµα 3.1 Αερογνωσία 3.2 Αερολιµενισµός 3.3 Αεροµοντελισµός 3.4 Ανεµοπλοΐα 3.5 Ανεµοπορία 3.6 Αστρονοµία 3.7 Εξερεύνηση ιαστήµατος 3.8 Μετεωρολογία Γ' ΤΟΜΕΑΣ: ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 1. ΟΜΑ ΙΚΗ ΑΘΛΗΣΗ 2. ΑΤΟΜΙΚΗ ΑΘΛΗΣΗ 3. ΥΓΙΕΙΝΗ (υποστήριξη αθλητή) 1.1 Αντισφαίριση 1.2 Αντισφαίριση Επιτραπέζια 1.3 Ιστιοπλοΐα οµαδική 1.4 Καλαθοσφαίριση 1.5 Κωπηλασία 1.6 Πετοσφαίριση 1.7 Ποδόσφαιρο 1.8 Υδατοσφαίριση 1.9 Χειρόσφαιρο 1.10 Οµαδικά αθλήµατα (µη διαδεδοµένα) 2.1 Άλµατα 2.2 Γυµναστική ενόργανη 2.3 Γυµναστική ρυθµική 2.4 ρόµος 2.5 Ιππασία 2.6 Ιστιοπλοΐα αγωνιστική 2.7 Κολύµβηση 2.8 Οπλοµαχία 2.9 Ποδηλασία 2.10 Ρίψεις 2.11 Σέρφινγκ 2.12 Σκί θαλάσσιο 2.13 Σκοποβολή 2.14 Χιονοδροµία 2.15 Ατοµικά αθλήµατα (µη διαδεδοµένα) 3.1 Αθλητική υγιεινή 3.2 Οργάνωση και διεύθυνση αγώνων 3.3 Προπόνηση 3.4 Φίλαθλο πνεύµα ' ΤΟΜΕΑΣ: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 1. ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑ 2. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 3. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1.1 ακτυλογράφηση 1.2 ερµατοτεχνία 1.3 ιακόσµηση 1.4 Καλαθοπλεκτική 1.5 Κατασκευή Παιχνιδιών 1.6 Κέντηµα 1.7 Κεραµική 1.8 Ξυλογλυπτική 1.9 Πλεκτική 1.10 Υαλογραφία 1.11 Υφαντουργία 1.12 Χαλκογραφία 1.13 Χαρτοκοπτική 2.1 Βάψιµο 2.2 Βιβλιοδεσία 2.3 Επιδιορθώσεις 2.4 Ζαχαροπλαστική 2.5 Ηλεκτρολογία 2.6 Μαγειρική 2.7 Μεταλλοτεχνική 2.8 Μοντελισµός 2.9 Ξυλουργική 2.10 Οικοδόµηση 2.11 Πρωτότυπες Κατασκευές 2.12 Ραδιοτεχνία 2.13 Ράψιµο 2.14 Σκαπανική 2.15 Τυπογραφία 2.16 Υδραυλικά 3.1 Ανθοκοµική 3.2 Γεωργία 3.3 Ιχθυοκαλλιέργεια 3.4 Κηπουρική 3.5 Κτηνοτροφία 3.6 Μελισσοκοµία 3.7 Πτηνοτροφία 9

10 Ε' ΤΟΜΕΑΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 1. ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 2. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 3. ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΣΥΝΑ ΕΛΦΩΣΗ 1.1 Γραµµατεία 1.2 ηµοσιογραφία 1.3 ιαφήµιση 1.4 ιαχείριση 1.5 Κατανάλωση 1.6 Μαθητική Ζωή 1.7 Οδική Αγωγή 1.8 Οικογενειακές Σχέσεις 1.9 Πολίτης του Έθνους 1.10 Πωλήσεις 1.11 Συζήτηση 1.12 Ταξίδι 2.1 Α' Βοήθειες 2.2 ενδροφύτευση 2.3 ιερµηνεία 2.4 Κοινωφελείς Υπηρεσίες 2.5 Μεταφορά Μηνυµάτων 2.6 Νοσηλεία 2.7 Ξενάγηση 2.8 Οργάνωση Εκδηλώσεων 2.9 Παιδοκοµική 2.10 Προσφορά στην Εκκλησία 2.11 Προσφορά σε Πάσχοντες 2.12 Πυρόσβεση 2.13 Ψυχαγωγία 3.1 Παγκόσµια Λαογραφία 3.2 Πολίτης του Κόσµου 3.3 Προσκοπική Αδελφότητα 3.4 Φίλοι στο Εξωτερικό Στον Πρόσκοπο, που για πρώτη φορά ασχολείται επιτυχώς µε µια Ερασιτεχνική Ασχολία, απονέµεται το ιακριτικό της αντίστοιχης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ. Συγκεντρώνοντας τα ιακριτικά και των τριών κατηγοριών ενός Τοµέα του απονέµεται, σε αντικατάσταση αυτών, το ιακριτικό του Τοµέα. Ο αριθµός των ιδεών που πρέπει να εφαρµόσει αποτελεσµατικά ο Πρόσκοπος που ασχολείται µε µια Ερασιτεχνική Ασχολία είναι σε όλες τις περιπτώσεις (1) µία για την Α Οµάδα και (3) τρεις για τη Β' Οµάδα και περιλαµβάνονται στην ειδική έκδοση του Σ.Ε.Π. Στον Πρόσκοπο που ασχολείται µε µία Ερασιτεχνική Ασχολία σε δραστηριότητες της Τοπικής Εφορείας, της Περιφερειακής Εφορείας, της Εφορείας Περιοχής και της Γενικής Εφορείας και παρουσιάσει µ' επιτυχία τις εργασίες του, απονέµεται ειδικό δίπλωµα υπογεγραµµένο αντίστοιχα από τον αρµόδιο Έφορο. ΕΙ ΙΚΕΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΣΧΟΛΙΕΣ Η ιδιαίτερη ενασχόληση του Προσκόπου µε τα αντικείµενα: Προστασία Περιβάλλοντος Πολιτιστική Κληρονοµιά Ειδικότητα Συστήµατος (Ναυτοπρόσκοποι - Αεροπρόσκοποι) Φίλος της Ζωής, αξιολογείται από το Συµβούλιο Τιµής και αναγνωρίζεται από τον Τοπικό Έφορο µε την απονοµή των αντιστοίχων διακριτικών, που περιγράφονται στον Κανονισµό ΣΤΟΛΩΝ ΚΑΙ ΙΑΚΡΙΤΙΚΩΝ. Τα κριτήρια και το περιεχόµενο κάθε Ερασιτεχνικής Ασχολίας, περιγράφονται αναλυτικά σε ειδική έκδοση του Σ.Ε.Π. ΧΡΥΣΟ ΤΡΙΦΥΛΛΟ Η ολοκλήρωση της προόδου κάθε Προσκόπου µέσα στην Οµάδα, αναγνωρίζεται µε την απόκτηση του ΧΡΥΣΟΥ ΤΡΙΦΥΛΛΟΥ. Το Χρυσό Τρίφυλλο απονέµεται µετά από πρόταση του Α.Ο. από τον Τοπικό Έφορο στον Πρόσκοπο που έχει αποκτήσει πέντε (5) Ερασιτεχνικές Ασχολίες, κάθε µια από διαφορετικό τοµέα, 10

11 ένα (1) ιακριτικό Ειδικής Ερασιτεχνικής Ασχολίας, κατά προτίµηση της ειδικότητας του Συστήµατος για τους Αεροπροσκόπους και Ναυτοπροσκόπους και είναι κάτοχος του Χρυσού Βέλους. Το ΧΡΥΣΟ ΤΡΙΦΥΛΛΟ φέρεται στη στολή του Προσκόπου, αντικαθιστώντας το ΧΡΥΣΟ ΛΥΚΟ αν ο Πρόσκοπος ήταν κάτοχός του και αντικαθίσταται από το ιακριτικό του ΠΡΟΣΚΟΠΟΥ ΕΘΝΟΥΣ. ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Κάθε Πρόσκοπος, που αναλαµβάνει καθήκοντα Ενωµοτάρχη ή Υπενωµοτάρχη πρέπει να λάβει µέρος σε εκπαιδευτικές συναντήσεις Στελεχών, που θα τον βοηθήσουν ν' αντεπεξέλθει επιτυχώς στα καθήκοντα του. Οι Εκπαιδευτικές Συναντήσεις διακρίνονται σ' αυτές της: ΠΡΟΤΥΠΗΣ ΕΝΩΜΟΤΙΑΣ, που πραγµατοποιούνται στα πλαίσια του Συµβουλίου Τιµής της Οµάδας και της οποίας υπεύθυνος είναι ο Αρχηγός και ΠΡΟΤΥΠΗΣ ΟΜΑ ΑΣ, που πραγµατοποιείται στα πλαίσια της Τοπικής ή και Περιφερειακής Εφορείας και της οποίας υπεύθυνος είναι ένας Βαθµοφόρος του Κλάδου τουλάχιστον κάτοχος πτυχίου ΣΒΕΒΠ. Τα Προγράµµατα των Εκπαιδευτικών Συναντήσεων της ΠΡΟΤΥΠΗΣ ΕΝΩΜΟΤΙΑΣ και ΠΡΟΤΥΠΗΣ ΟΜΑ ΑΣ καθορίζονται από την Εφορεία Κλάδου Προσκόπων της Γενικής Εφορείας Σ.Ε.Π. Στους Ενωµοτάρχες και Υπενωµοτάρχες που παρακολούθησαν τις δραστηριότητες της ΠΡΟΤΥΠΗΣ ΕΝΩΜΟΤΙΑΣ και της ΠΡΟΤΥΠΗΣ ΟΜΑ ΑΣ και σε αναγνώριση της προσπάθειας τους, απονέµεται ειδικό ΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΣΗΜΑ, το οποίο περιγράφεται στον Κανονισµό ΣΤΟΛΩΝ ΚΑΙ ΙΑΚΡΙΤΙΚΩΝ. 9. ΚΑΤΑΡΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ο Καταρτισµός του προγράµµατος στην Οµάδα Προσκόπων γίνεται από τους Βαθµοφόρους, το Συµβούλιο Τιµής και τις Ενωµοτίες. Ειδικότερα στην κατάρτιση του Προγράµµατος λαµβάνονται υπόψη: ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Πριν την έναρξη της Προσκοπικής Περιόδου οι Βαθµοφόροι εκτιµούν µε προσοχή και λαµβάνουν υπόψη τους: 1. Τα χαρακτηριστικά, τις ανάγκες και τις προσδοκίες της ηλικίας των παιδιών της Οµάδας 2. Τις ειδικότερες παιδαγωγικές ανάγκες των παιδιών της Οµάδας όπως αυτές επηρεάζονται από τον κοινωνικό περίγυρο (οικογένεια - µορφωτικό επίπεδο - οικονοµική κατάσταση) 3. Τις Αρχές του Προσκοπισµού και το βαθµό κατανόησης και εφαρµογής τους από τα παιδιά. 4. Τη σύµµετρη ενασχόληση των Προσκόπων µε τους ΠΕΝΤΕ ΤΟΜΕΙΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ και προσδιορίζουν τις παιδαγωγικές κατευθύνσεις του προγράµµατος της Οµάδας τους για την περίοδο αυτή. 11

12 ΕΤΗΣΙΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Με την έναρξη της Προσκοπικής περιόδου οι Βαθµοφόροι της Οµάδας λαµβάνοντας υπόψη: 1. Τους Παιδαγωγικούς Στόχους 2. Την Ταυτότητα της Οµάδας (Λειτουργία κατ' Ενωµοτίες Συστήµατος - Πρόοδο Προσκόπων - Αριθµό Βαθµοφόρων κλπ) 3. Την επικαιρότητα 4. Τους αντίστοιχους στόχους των Προσκοπικών Κλιµακίων. εισηγούνται στο Σ.Τ. τους Ετήσιους Στόχους. Οι Ετήσιοι Στόχοι είναι ένα γενικό πλαίσιο επιδιώξεων, ενεργειών και θεµάτων µε τα οποία θ' ασχοληθεί η Οµάδα κατά τη διάρκεια της Προσκοπικής περιόδου. Η ανάλυση των Ετήσιων Στόχων σε απλούς υποστόχους και η χρονική τούς κατανοµή γίνεται στο Τακτικό Σ.Τ. του ετήσιου προγραµµατισµού. ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Τα µηνιαία προγράµµατα υλοποιούν τους Ετήσιους Στόχους και περιλαµβάνουν τα θέµατα και τις δραστηριότητες µε τα οποία θα ασχοληθεί η Οµάδα το συγκεκριµένο µήνα, τη µορφή των δράσεων αυτών καθώς και τη χρονική τοποθέτηση τους. Κάθε ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ διαµορφώνεται από πίνακα προτεινόµενων ιδεών και δραστηριοτήτων που δίνεται έγκαιρα στο Σ.Τ. από τις Ενωµοτίες και τους Βαθµοφόρους και αποφασίζεται ανάλογα µε: Τα ενδιαφέροντα των παιδιών Την επικαιρότητα των θεµάτων Τις επικρατούσες συνθήκες Τις υπάρχουσες δυνατότητες Τους στόχους της χρονικής περιόδου Το Σ.Τ. µε βάση τα παραπάνω µπορεί να σχεδιάσει και να καταρτίσει πρόγραµµα και για µεγαλύτερες χρονικές περιόδους όπως τρίµηνο ή τετράµηνο, ιδιαίτερα για εκδροµές, εκδηλώσεις, µεγάλες δράσεις κλπ. Θεµελιώδες περιβάλλον δραστηριότητας κάθε Προσκοπικής Οµάδας, είναι η ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΖΩΗ ΥΠΑΙΘΡΟΥ, η διαβίωση δηλαδή στο ύπαιθρο µε απλά µέσα. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη σωστή εφαρµογή της Προσκοπικής Ζωής Υπαίθρου είναι η αποτελεσµατική χρησιµοποίηση των ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ µέσα από πρωτότυπα παιχνίδια και τις ιδέες εφαρµογής των Αντικειµένων Προσκοπικής Τεχνικής. Γι' αυτό σε κάθε Μηνιαίο Πρόγραµµα ράσεων, περιλαµβάνεται µία τουλάχιστον οµαδική δράση Υπαίθριας Ζωής ή ανάλογα µε το επίπεδο της Οµάδας ισάριθµες µε τις Ενωµοτίες Ενωµοτιακές δράσεις Υπαίθριας Ζωής, δηλαδή ΕΚ ΡΟΜΕΣ, ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΙΣ, ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΕΙΣ, ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ. ΕΝΩΜΟΤΙΑΚΗ ΑΜΙΛΛΑ Η Ενωµοτιακή Άµιλλα είναι ένα σύστηµα κινήτρων για να παρακινήσει τους Προσκόπους να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες τους επιτυγχάνοντας τους στόχους που έχουν θέσει στην Ενωµοτία τους και την Οµάδα. 12

13 Ενθαρρύνει τη συνεχή προσπάθεια για το καλύτερο µε τη συνεργασία όλων των Προσκόπων της Ενωµοτίας καθώς και µεταξύ των Ενωµοτιών της Οµάδας. Με την Ενωµοτιακή Άµιλλα οι ατοµικοί και ενωµοτιακοί στόχοι εναρµονίζονται µε τους στόχους της Οµάδας και µέτρο εκτίµησης τους αποτελεί αν επιτευχθεί κάθε στόχος από την Ενωµοτία όχι συγκριτικά µε τις άλλες Ενωµοτίες. Η αξιολόγηση των αποτελεσµάτων της Ενωµοτιακής Άµιλλας γίνεται σε δύο επίπεδα, πρώτα ατό Συµβούλιο Ενωµοτίας (αυτοαξιολόγηση) και στη συνέχεια στο Συµβούλιο Τιµής της Οµάδας (αξιολόγηση όλων των Ενωµοτιών). ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Μετά την πραγµατοποίηση κάθε Προγράµµατος (µηνιαίου - δράσης) πραγµατοποιείται αξιολόγηση, η οποία γίνεται στο Σ.Τ. Επίσης 3-4 φορές το χρόνο οι Βαθµοφόροι, µαζί µε όλους τους Προσκόπους της Οµάδας, σε ΚΥΚΛΟ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ, αξιολογούν την πορεία υλοποίησης των ετήσιων στόχων όπως διαµορφώνονται από τα αποτελέσµατα των προγραµµάτων δράσης και διατυπώνουν ιδέες και απόψεις καθώς και προτάσεις και απόψεις για το µέλλον. Τις ιδέες και τις απόψεις αυτές συγκεντρώνει κι' αξιοποιεί το ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΙΜΗΣ της Οµάδας. 13

14 ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΕΝΩΜΟΤΙΩΝ Α 1 Αγριόγατος 2 Αγριόγιδο 3 Αγριογούρουνο 4 Αγριόπαπια 5 Αγριοπερίστερο 6 Αγριόχοιρος 7 Αετός 8 Αηδόνι 9 Αλεπού 10 Αλκυόνα 11 Άλογο 12 Αρκούδα 13 Ασβός 14 Αστερίας 15 Αίγαγροι 16 Άλµπατρος 17 Αστακός Β 1 Βατράχια 2 Βίδρα Γ 1 Γαλέος 2 Γαρίδα 3 Γεράκι 4 Γάτα 5 Γυπαετός 6 Γύλος 7 Γύπας 8 Γυπαετός 9 Γλάρος 10 Γερανός 1 ελφίνι Ε 1 Ελάφι 2 Ελέφαντας 3 Ενυδρίδα 4 Ερωδιός Ζ 1 Ζαρκάδι Θ 1 Θαλασσοχελώνα Ι 1 Ιππόκαµπος Κ 1 Καβούρι 2 Καραβίδα 3 Κίσσα 4 Κόρακας 5 Κόκκορας 6 Κότσυφας 7 Κούκος 8 Κουνάβι 9 Κουρούνα 10 Κύκνος 11 Κριάρι 12 Κάστορας 13 Κουκουβάγια 14 Κουνέλι 15 Καρχαρίας 16 Κόνδορας Λ 1 Λαγός 2 Λιθρίνι 3 Λύκος 4 Λιοντάρι Μ 1 Μαρίδα 2 Μελισσοφάγος 3 Μερµήγκι 4 Μεταξοσκώληκας 5 Μέλισσα 6 Μπαρµπούνι Ν 1 Νυχτερίδα 1 Ξιφίας 1 Όρνιο 2 Ορτύκι 3 Οχιά Ξ Ο Π 1 Πάπια 2 Πάνθηρας 3 Παπαγάλος 4 Πελαργός 5 Πελεκάνος 6 Περιστέρι 7 Πέστροφα 8 Πετρίτης 9 Πιγκουίνος 10 Παγώνι 11 Πέρδικα 12 Πεταλούδα Σ 1 Σαλιγκάρι 2 Σκατζόχοιρος 3 Σκίουρος 4 Σκορπιός 5 Σκαραβαίος 6 Σκύλος 7 Σολωµός Τ 1 Τριζόνι 2 Τσακάλι 3 Τσαλαπετεινός 4 Ταύρος 5 Τίγρης 6 Τσιπούρα Φ 1 Φαγκρί 2 Φάλαινα 3 Φώκια Χ 1 Χελιδόνι 2 Χέλι 3 Χελώνα 4 Χελιδονόψαρο 5 Χαµαιλέων 6 Χρυσαετός 7 Χρυσόψαρο Ψ 1 Ψαρόνι 14

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΗΛΕΙΑΣ ΟΜΑ Α ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΒΑΘΜΟΦΟΡΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΗΛΕΙΑΣ ΟΜΑ Α ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΒΑΘΜΟΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΗΛΕΙΑΣ ΟΜΑ Α ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΒΑΘΜΟΦΟΡΩΝ ΟΜΑ Α ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ... 4 ΙΑΡΘΡΩΣΗ... 4 ΙΟΙΚΗΣΗ... 4 ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ...4 ΙΑΠΑΙ ΑΓΩΓΗΣΗ... 5 ΟΡΓΑΝΩΣΗ... 5 ΣΧΕΣΗ ΕΝΩΜΟΤΙΑΣ - ΟΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ Γ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΙ ΚΛΑ ΟΙ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ Γ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΙ ΚΛΑ ΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ Γ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΙ ΚΛΑ ΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΟ ΟΥ ΜΕΡΟΣ 1 Ο ΚΛΑ ΟΣ ΛΥΚΟΠΟΥΛΩΝ Εγκρίθηκε την 7η Φεβρουαρίου 2001 1. ΓΕΝΙΚΑ Παιδιά που συµπλήρωσαν το 7 ο έτος της ηλικίας τους

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Γ Ν Ω Ρ Ι Σ Η Π Ρ Ο Σ Π Α Θ Ε Ι Α Σ

Α Ν Α Γ Ν Ω Ρ Ι Σ Η Π Ρ Ο Σ Π Α Θ Ε Ι Α Σ Αναγνώριση Προσπάθειας 1o ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ν Α Γ Ν Ω Ρ Ι Σ Η Π Ρ Ο Σ Π Α Θ Ε Ι Α Σ Εισαγωγή Αρχική Σελίδα Περιεχόµενα CD Rom Θέµατα 1ου Κεφαλαίου Συχνά θα παρατηρείς στην Αγέλη την προσπάθεια που καταβάλουν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ Γ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ Γ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ Γ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΟΔΟΥ ΜΕΡΟΣ 1 ο ΚΛΑΔΟΣ ΛΥΚΟΠΟΥΛΩΝ Ιανουάριος 2010 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΛΛΑΓΩΝ Α/Α Ανακοίνωση Ημερομηνία Κεφάλαιο Περιεχόμενο 8.1 Είδη Δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ Γ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ Γ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ Γ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΟΔΟΥ ΜΕΡΟΣ 3 Ο ΚΛΑΔΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ Εγκρίθηκε στις 25.6.2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ... 3 2. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ... 3 3. ΣΥΝΟΔΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισµός Απονοµής Χρυσού Βέλους. Για να απονεµηθεί σ έναν Πρόσκοπο το ΧΡΥΣΟ ΒΕΛΟΣ θα πρέπει:

Κανονισµός Απονοµής Χρυσού Βέλους. Για να απονεµηθεί σ έναν Πρόσκοπο το ΧΡΥΣΟ ΒΕΛΟΣ θα πρέπει: Κανονισµός Απονοµής Χρυσού Βέλους Για να απονεµηθεί σ έναν Πρόσκοπο το ΧΡΥΣΟ ΒΕΛΟΣ θα πρέπει: Α. Να γνωρίζει και να χρησιµοποιεί τις εξής προσκοπικές γνώσεις: Πώς γίνεται η τεχνητή αναπνοή, πώς αντιµετωπίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ, ΣΚΕΨΕΙΣ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΟ 4 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΒΑΘΜΟΦΟΡΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ, ΣΚΕΨΕΙΣ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΟ 4 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΒΑΘΜΟΦΟΡΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ, ΣΚΕΨΕΙΣ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΟ 4 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΒΑΘΜΟΦΟΡΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ Με οδηγό την πανελλήνια έρευνα στις Ομάδες Προσκόπων στο πλαίσιο του Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΛΥΚΟΠΟΥΛΩΝ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Η ΠΡΟΟΔΟΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΛΥΚΟΠΟΥΛΩΝ Στον Προσκοπισµό οι νέοι έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν µια σειρά από εµπειρίες που συµβάλλουν στην φυσιολογική

Διαβάστε περισσότερα

Ευέλικτη Εκπαίδευση Μοντέλο Εκπαίδευσης Ενηλίκων Στελεχών «.Η εκπαίδευση γίνεται µε βάση συγκεκριµένες µεθόδους, σε ένα ειδικά σχεδιασµένο πρόγραµµα, µε συγκεκριµένους µαθησιακούς στόχους και είναι οριοθετηµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΡΑΣΕΩΝ Νοέµβριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ σελ. 4 1. ΙΑΚΡΙΣΗ ΡΑΣΕΩΝ σελ. 4 2. ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΥΗΜΕΡΗ ΕΚ ΡΟΜΗ σελ. 6 2.1. Προϋποθέσεις ιεξαγωγής σελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ Νοέμβριος 2007 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΛΛΑΓΩΝ Α/Α Απόφαση ΔΣ Ημερομηνία Κεφάλαιο Άρθρο Περιεχόμενο 1 ΒΕ 6 30 10 2009 2 2.4. Εξερεύνηση Χρυσού Βέλους 2

Διαβάστε περισσότερα

405 Επιστ. Φυσ. Αγωγής και Αθλητισμού Θεσσαλίας Τρίκαλα)

405 Επιστ. Φυσ. Αγωγής και Αθλητισμού Θεσσαλίας Τρίκαλα) 405 Επιστ. Φυσ. Αγωγής και Αθλητισμού Θεσσαλίας Τρίκαλα) Σκοπός Nα οδηγήσει τους φοιτητές σε ένα σύγχρονο πτυχίο που θα ανταποκρίνεται στις πολύπλευρες ανάγκες της κοινωνίας του 2000. Nα συμβάλλει στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΛΑ ΟΣ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ. Περιεχόµενα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΛΑ ΟΣ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ. Περιεχόµενα ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΛΑ ΟΣ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ Περιεχόµενα Γενικά... 2 Προσκοπική Μεθοδολογία... 2 Οµάδα Προσκόπων (Ο.Π.)... 2 Ενωµοτία Προσκόπων... 3 Ενωµοτάρχης... 3 Υπενωµοτάρχης... 4 Συµβούλιο Τιµής Οµάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΛΑΔΟΥ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ Ημερομηνία Έγκρισης: 1 Νοεμβρίου 013 Λευκωσία Ιανουάριος 014 Περιεχόμενα: 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... Α. ΓΕΝΙΚΑ... Β. ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ... Γ. ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ (Ο.Π.)...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΤΟΛΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΤΟΛΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΤΟΛΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΩΝ Εγκρίθηκε στις 8.7.2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 Α. ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΣΤΟΛΗ... 4 1. ΣΤΟΛΗ ΛΥΚΟΠΟΥΛΩΝ...4 2. ΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ...5 3. ΣΤΟΛΗ ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ...6 4. ΣΤΟΛΗ ΜΕΛΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. Πρόγραμμα Δράσεων Γενικής Εφορείας 2015 2016

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. Πρόγραμμα Δράσεων Γενικής Εφορείας 2015 2016 ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Πρόγραμμα Δράσεων Γενικής Εφορείας 2015 2016 Σεπτέμβριος 2015 2 Σεπτέμβριος 2015 7 19-20 26-27 Συνάντηση Εκπαιδευτικής Ομάδας Σχολή Προκαταρκτικής Εκπαίδευσης Βαθμοφόρων ( Σειρά Α

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδεση της σχολικής Φυσικής Αγωγής και των σχολικών δραστηριοτήτων µε δραστηριότητες σε φυσικό περιβάλλον

Σύνδεση της σχολικής Φυσικής Αγωγής και των σχολικών δραστηριοτήτων µε δραστηριότητες σε φυσικό περιβάλλον Σύνδεση της σχολικής Φυσικής Αγωγής και των σχολικών δραστηριοτήτων µε δραστηριότητες σε φυσικό περιβάλλον ρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύµβουλος Φυσικής Αγωγής ιπλή εκπαιδευτική λειτουργία των δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Σ.Ε.Π.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Σ.Ε.Π. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Σ.Ε.Π. Μάιος 1999 Α/Α Απόφαση ΔΣ Ημερομηνία Μέρος Άρθρο ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΛΛΑΓΩΝ Περιεχόμενο 1 ΒΕ 3 31-12-2004 5 ο Όλο το 5 ο μέρος του παρόντος (περί οικονομικής διαχείρισης)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΒΑΘΜΟΦΟΡΟΩΝ Ημερομηνία Έγκρισης: 21 Νοεμβρίου 2013 Λευκωσία Ιανουάριος 2014 Περιεχόμενα: 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 2 Α. ΘΕΜΕΛΙΩΔΗΣ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ... 2 Β. Γ ΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΛΑ ΟΣ ΛΥΚΟΠΟΥΛΩΝ. Περιεχόµενα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΛΑ ΟΣ ΛΥΚΟΠΟΥΛΩΝ. Περιεχόµενα ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΛΑ ΟΣ ΛΥΚΟΠΟΥΛΩΝ Περιεχόµενα Α. Οργάνωση ιοίκηση ι. Αποστολή του Κλάδου... 2 2. Μέθοδος - Μέσα... 2 3. Οργάνωση... 2 4. Εισδοχή Λυκοπούλων... 5 5. Νόµος - Υπόσχεση και Ρητό Λυκοπούλων...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Εσωτερικός Κανονισμός Τιμητικών Διακρίσεων & Ηθικών Αμοιβών Λευκωσία Οκτώβριος 2013 Περιεχόμενα: 1. Γενικές ιατάξεις.. 2 2. Τιμητικές ιακρίσεις Ανδρείας και Εξαίρετων Πράξεων. 3 3. Τιμητικές ιακρίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Επίσης, θα πρέπει να φέρετε μαζί σας το ημερολόγιο της Ενωμοτίας σας και μια φωτογραφία της Ενωμοτίας σας!!!

Επίσης, θα πρέπει να φέρετε μαζί σας το ημερολόγιο της Ενωμοτίας σας και μια φωτογραφία της Ενωμοτίας σας!!! Αγαπητή Ενωμοτία, Ήρθε η ώρα που περιμένατε η 8 η Συνάντηση Ενωμοτιών της Περιφέρειάς μας. Το Σαββατοκύριακο 1-2 Μαΐου 2010, στα Μπαχούνια Πάρνηθας η δική σας και άλλες 50 Ενωμοτίες, θα παίξουν και θα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΕΣ ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΕΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΣΚΟΠΙΣΜΟ

ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΕΣ ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΕΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΣΚΟΠΙΣΜΟ ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΕΣ ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΕΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΣΚΟΠΙΣΜΟ Αθήνα 2012 Copyright 2012 Σώμα Ελλήνων Προσκόπων Πτολεμαίων 1, 116 35 Αθήνα www.sep.org.gr Φωτογραφίες : Φωτογραφικό Αρχείο Σ.Ε.Π. Δημιουργικό : Σ. Πολυζώης Επιμέλεια

Διαβάστε περισσότερα

FORUM ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

FORUM ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ FORUM ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Εκπαίδευση Επιµόρφωση Ενηλίκων και Τουρισµός Κωνσταντίνος Τσαµαδιάς Γενικός Γραµµατέας της Γενικής Γραµµατείας Εκπαίδευσης Ενηλίκων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας

Διαβάστε περισσότερα

O ρόλος και οι αρμοδιότητες του Διευθυντή Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης

O ρόλος και οι αρμοδιότητες του Διευθυντή Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης O ρόλος και οι αρμοδιότητες του Διευθυντή Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης Τηρουμένων των σχεδίων υπηρεσίας, ο Διευθυντής του σχολείου έχει τη γενική ευθύνη για την ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία του σχολείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 11. - Εφόρους Γενικής Εφορείας. : Φάκελος Ομαδικής Αποστολής στο Εξωτερικό

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 11. - Εφόρους Γενικής Εφορείας. : Φάκελος Ομαδικής Αποστολής στο Εξωτερικό ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ Αθήνα, 8 Ιουλίου 2008 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 11 ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΘΕΜΑ : - Αρχηγούς Συστήματος - Περιφερειακούς Εφόρους : - Εφόρους Περιοχών - Εφόρους Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

Το Μηνιαίο Θέµα ΤΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΘΕΜΑ. Page 1

Το Μηνιαίο Θέµα ΤΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΘΕΜΑ. Page 1 1o ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΘΕΜΑ Αρχική Σελίδα Περιεχόµενα CD Rom Θέµατα 1ου Κεφαλαίου ΤΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΘΕΜΑ : Η ΒΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΕΛΗ ΛΥΚΟΠΟΥΛΩΝ ΙΝΤΙΑΝΑ ΤΖΟΟΥΝΣ, ΜΠΑΤΜΑΝ, ΣΟΥΠΕΡΜΑΝ, ΡΟΜΠΕΝ ΤΩΝ ΑΣΩΝ, ΝΤΙΣΝΕΥΛΑΝΤ,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τον προγραμματισμό του μαθήματος Φυσικής Αγωγής στο Λύκειο.

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τον προγραμματισμό του μαθήματος Φυσικής Αγωγής στο Λύκειο. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ Ταχ. Διευθ.: ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΘΙΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Κεφ. 1 ο Επικοινωνία- Συνεργασία Κεφ. 2 ο Εντυπα - Σφραγίδες 1 Κεφ. 1ο : Επικοινωνία Συνεργασία 1) Συνεργασία µε Αρχές και Κοινωνικούς Φορείς Η δηµιουργία, διατήρηση και

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ε Σ Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ Α Γ Ο Ρ Α Σ. Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Online Έρευνας για τους Ολυμπιακούς Αγώνες Σεπτέμβριος 2012

Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ε Σ Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ Α Γ Ο Ρ Α Σ. Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Online Έρευνας για τους Ολυμπιακούς Αγώνες Σεπτέμβριος 2012 Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ε Σ Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ Α Γ Ο Ρ Α Σ Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Online Έρευνας για τους Ολυμπιακούς Αγώνες Σεπτέμβριος 2012 Εισαγωγή Το ενδιαφέρον των Ελλήνων για τους φετινούς Ολυμπιακούς καταγράφεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕCOANALYSIS. Σύμβουλοι Ανάπτυξης Επιχειρήσεων. Σωκράτους 33, ΜΟΣΧΑΤΟ, Τηλ : 210-9484880, e-mail: ecoinfo@otenet.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΕCOANALYSIS. Σύμβουλοι Ανάπτυξης Επιχειρήσεων. Σωκράτους 33, ΜΟΣΧΑΤΟ, Τηλ : 210-9484880, e-mail: ecoinfo@otenet.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕCOANALYSIS Σύμβουλοι Ανάπτυξης Επιχειρήσεων Σωκράτους 33, ΜΟΣΧΑΤΟ, Τηλ : 210-9484880, e-mail: ecoinfo@otenet.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 59. ΘΕΜΑ : 67η Ετήσια Συνάντηση Πτυχιούχων ιακριτικού άσους

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 59. ΘΕΜΑ : 67η Ετήσια Συνάντηση Πτυχιούχων ιακριτικού άσους ΓΕΝΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ Αθήνα, 29 Ιουνίου 2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 59 ΑΠΟ : Εφορεία Εκπαίδευσης ΠΡΟΣ : - Πτυχιούχους ιακριτικού άσους - Σώµα Προσκόπων Κύπρου ΚΟΙΝ. : -Περιφερειακές Εφορείες - Εφόρους Γενικής Εφορείας ΘΕΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η Γωνιά της Ενωμοτίας μου

Η Γωνιά της Ενωμοτίας μου Η Γωνιά της Ενωμοτίας μου Η ώρα ήταν σχεδόν 17:00. Όχι, όχι, δεν είχαν αργήσει οι άλλοι για την Ενωμοτιακή μας συγκέντρωση, απλά εγώ πάντα πήγαινα λίγο πιο νωρίς και καθόμουν στον χώρο της Ενωμοτίας. Μου

Διαβάστε περισσότερα

- 2 - Ο Αντιδήμαρχος κ. Σίμος Ευάγγελος εισηγείται ως εξής: Στη δύσκολη χρονιά που διανύουμε, πρώτο μας μέλημα είναι η οικονομική ελάφρυνση του λαού

- 2 - Ο Αντιδήμαρχος κ. Σίμος Ευάγγελος εισηγείται ως εξής: Στη δύσκολη χρονιά που διανύουμε, πρώτο μας μέλημα είναι η οικονομική ελάφρυνση του λαού - 2 - Ο Αντιδήμαρχος κ. Σίμος Ευάγγελος εισηγείται ως εξής: Στη δύσκολη χρονιά που διανύουμε, πρώτο μας μέλημα είναι η οικονομική ελάφρυνση του λαού της Πετρούπολης. Για εμάς, ο Πολιτισμός και ο Αθλητισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΡΙΟΣ ΠΡΟΣΚΟΠΟΣ. Γ. Προσκοπικές Γνώσεις Γ1. Γνωρίζω την Προσκοπική Υπόσχεση και τον Προσκοπικό Νόµο και τα εφαρµόζω στη ζωή

ΑΡΧΑΡΙΟΣ ΠΡΟΣΚΟΠΟΣ. Γ. Προσκοπικές Γνώσεις Γ1. Γνωρίζω την Προσκοπική Υπόσχεση και τον Προσκοπικό Νόµο και τα εφαρµόζω στη ζωή ΑΡΧΑΡΙΟΣ ΠΡΟΣΚΟΠΟΣ Α. Υγεία Α1. Είµαι συγυρισµένος στο ντύσιµο και στην εµφάνιση µου Α2. Γνωρίζω τι πρέπει να κάνω για να διατηρώ σε υγιεινή κατάσταση το στόµα µου και το σώµα µου Α3. Γνωρίζω τις βλάβες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Γενικά Λαμβάνοντας υπόψη τις μέχρι σήμερα Εγκυκλίους για τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

β) Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος.

β) Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΙΑΤΡΟΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 2 β) Πτυχίο ή δίπλωμα Ιατρικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ε.Α.Π. (ΑΕΙ) ή Π.Σ.Ε. (ΑΕΙ) της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος αντίστοιχης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΟΠΙΣΜΟΣ ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑ

ΠΡΟΣΚΟΠΙΣΜΟΣ ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΗΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΚΟΠΙΣΜΟΣ ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΒΑΘΜΟΦΟΡΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΙΣΜΟΣ ΟΡΙΣΜΟΙ Ο Προσκοπισµός είναι Εθελοντική, µη πολιτική, Παιδαγωγική Κίνηση που προσφέρει στο

Διαβάστε περισσότερα

Ο θεσμός των Ευρωπαϊκών Σχολείων. οργάνωση και λειτουργία

Ο θεσμός των Ευρωπαϊκών Σχολείων. οργάνωση και λειτουργία Ο θεσμός των Ευρωπαϊκών Σχολείων οργάνωση και λειτουργία Μαρία Φουσέκα, φιλόλογος 1 Τα Ευρωπαϊκά Σχολεία είναι επίσημα εκπαιδευτικά ιδρύματα που συστάθηκαν, αρχικά, για τα παιδιά των υπαλλήλων της Ε.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΓΑΛΟ ΠΑΙΧΝΙ Ι ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΜΕΓΑΛΟ ΠΑΙΧΝΙ Ι ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΓΑΛΟ ΠΑΙΧΝΙ Ι ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ Ποιός θέλει να εξερευνήσει τα µονοπάτια ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΑΙΧΝΙ ΙΟΥ: 1. Κάθε Λυκόπουλο κρατά στα χέρια του ένα αριθµό, µε τον οποίο µετά από κλήρωση µπορεί να παίξει στο παιχνίδι.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Άρθρο 1: Αντικείµενο του παρόντος κανονισµού Ο παρών Κανονισµός ρυθµίζει τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ (ΕΝ ΟΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ) Γ' ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Β' ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ. Μαθήµατα Γενικής Παιδείας + Μαθήµατα Οµάδων Προσανατολισµού

ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ (ΕΝ ΟΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ) Γ' ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Β' ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ. Μαθήµατα Γενικής Παιδείας + Μαθήµατα Οµάδων Προσανατολισµού ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΕΚ ΙΠΛΩΜΑ ΕΠΙΠΕ ΟΥ 4 ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ (ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ) ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ (ΕΝ ΟΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ) Γ' ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Μαθήµατα Γενικής Παιδείας + Μαθήµατα Οµάδων Προσανατολισµού ΠΡΟΑΚΤΕΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ Ενημερώνουμε όλους τους/τις ενδιαφερόμενους/ες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Στο Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Πύλης μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Στο Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Πύλης μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Δήμος Πύλης ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ Ενημερώνουμε όλους τους/τις ενδιαφερόμενους/ες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Στο Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Χερσονήσου μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Στο Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Χερσονήσου μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ήµος Χερσονήσου, 16/09/2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Ενημερώνουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ Εγκρίθηκε στις 20.11.1997 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΛΛΑΓΩΝ Α/Α Απόφαση ΔΣ Ημερομηνία Κεφάλαιο Άρθρο Περιεχόμενο 1 Ανακοίνωση 154 29 12 2011 Θ 4 Σε περίπτωση διάλυσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΧΟΛΗΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Ημερομηνίες εγκρίσεως Κανονισμών: 08.07.2009 18.07.2012 ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1978 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1o Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Στο Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Ευρώτα μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Στο Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Ευρώτα μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΥΤΩΤΑ Ενημερώνουμε όλους τους/τις ενδιαφερόμενους/ες

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 4. ΠΡΟΣ: Όλα τα Μέλη του Σ.Ε.Π. ΘΕΜΑ: Κανονισμός Στολών. Αγαπητοί μου,

ΒΑΣΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 4. ΠΡΟΣ: Όλα τα Μέλη του Σ.Ε.Π. ΘΕΜΑ: Κανονισμός Στολών. Αγαπητοί μου, ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΦΟΡΟΣ Αθήνα, 22 Ιανουαρίου 2010 ΒΑΣΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 4 ΠΡΟΣ: Όλα τα Μέλη του Σ.Ε.Π. ΘΕΜΑ: Κανονισμός Στολών Αγαπητοί μου, Το Διοικητικό Συμβούλιο στη συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

33 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής

33 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου:57331/10.10.2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 33 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 09.10.2014 Η Οικονοµική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο ηµαρχιακό Μέγαρο

Διαβάστε περισσότερα

16 IΟΥΝΙΟΥ - 4 ΙΟΥΛΙΟΥ. Αθλητικό Καλοκαίρι. www.ionios.gr

16 IΟΥΝΙΟΥ - 4 ΙΟΥΛΙΟΥ. Αθλητικό Καλοκαίρι. www.ionios.gr 16 IΟΥΝΙΟΥ - 4 ΙΟΥΛΙΟΥ Αθλητικό Καλοκαίρι www.ionios.gr ι δ ί ν χ ι Πα Παιδί & 4 έως 7 ετών Αγγλικά Τα παιδιά συµµετέχουν σε διάφορες δραστηριότητες ψυχαγωγικού περιεχοµένου στην αγγλική γλώσσα. Εκφράζονται

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Παιδείας: Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. για τo 2010/11

Υπουργείο Παιδείας: Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. για τo 2010/11 Υπουργείο Παιδείας: Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. για τo 2010/11 ΘΕΜΑ: «Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. σχολικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Στο Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Χερσονήσου μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Στο Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Χερσονήσου μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ήµος Χερσονήσου, 17/04/2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Ενημερώνουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Εισαγωγή στο µάθηµα

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Εισαγωγή στο µάθηµα ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΘΛΗΤΕΣ & ΑΘΛΗΤΡΙΕΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Ενότητα 1η Εισαγωγή στο µάθηµα Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Σε όλα τα φιλοξενούμενα παιδιά και έφηβους παρέχονται υπηρεσίες: o Στέγασης, σίτισης και ολοκληρωμένης καθημερινής φροντίδας o Φροντίδας της Υγείας o Κοινωνικής συμβουλευτικής, ψυχολογικής

Διαβάστε περισσότερα

«Φυσική Αγωγή Α Γυµνασίου» Βιβλίο Καθηγητή

«Φυσική Αγωγή Α Γυµνασίου» Βιβλίο Καθηγητή «Φυσική Αγωγή Α Γυµνασίου» Βιβλίο Καθηγητή Γούδας Μάριος, Χασάνδρα Μαρία, Παπαχαρίσης Βασίλης, Γεροδήµος Βασίλης H παρουσίαση αυτή έχει ως σκοπό την περιγραφή και εξήγηση του σκεπτικού και των κύριων σηµείων

Διαβάστε περισσότερα

Summer E H....γιατί η ζωή το καλοκαίρι είναι ένα μεγάλο παιχνίδι!

Summer E H....γιατί η ζωή το καλοκαίρι είναι ένα μεγάλο παιχνίδι! Grammar Summer Club2012 E H > B...γιατί η ζωή το καλοκαίρι είναι ένα μεγάλο παιχνίδι! B Grammar Summer Club > E Στο Grammar Summer Club έχει στηθεί ένα σκηνικό με συναρπαστικές δραστη ριότητες που τρέφουν

Διαβάστε περισσότερα

25 διαφορετικά. αθλήµατα και δράσεις Φυσικής ραστηριότητας καλλιεργούνται στα δηµοτικά αθλητικά κέντρα

25 διαφορετικά. αθλήµατα και δράσεις Φυσικής ραστηριότητας καλλιεργούνται στα δηµοτικά αθλητικά κέντρα Η αποστολή µας 25 διαφορετικά 25 αθλήµατα και δράσεις Φυσικής ραστηριότητας καλλιεργούνται στα δηµοτικά αθλητικά κέντρα Παγκρήτιο Στάδιο Νέο Κλειστό Ηρακλείου Αθλητικό και Πνευµατικό Κέντρο Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΜΗΜΑ Α 1

ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΜΗΜΑ Α 1 ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΜΗΜΑ Α 1 1η ΓΑΛΛΙΚΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ 2η ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ 3η ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ & 4η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & & 5η ΒΙΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ

ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ Εγκρίθηκε στις 21 εκεµβρίου 1998 ΑΡΘΡΟ 1ο. ΓΕΝΙΚΑ 1. Ο Κανονισµός αυτός καθορίζει τις διαδικασίες για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟN ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟN Ι ΡΥΜΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ

ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟN ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟN Ι ΡΥΜΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟN ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟN Ι ΡΥΜΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΟΜΕΝΟΥ

ΚΕΝΤΡΟ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΟΜΕΝΟΥ Α.Π. Ηµερ... ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΚΕΝΤΡΟ ΙΑ ΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΟΜΕΝΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΤΑΘΕΡΟ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ ΦΥΛΟ Άνδρας Γυναίκα ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι προστατευόμενες περιοχές στον χάρτη

Οι προστατευόμενες περιοχές στον χάρτη Οι προστατευόμενες περιοχές στον χάρτη Εθνικός Δρυμός Αίνου Κεφαλληνίας Εθνικός Δρυμός Βίκου-Αώου Εθνικός Δρυμός Οίτης Εθνικός Δρυμός Παρνασσού Εθνικός Δρυμός Πάρνηθας Εθνικός Δρυμός Σουνίου Εθνικός Δρυμός

Διαβάστε περισσότερα

Αφού έχουµε γνωρίσει ορισµένους από τους φίλους µας του Γαλάτες, πάµε τώρα να δούµε γιατί στο χωριό τους σήµερα ακούγονται φωνές.

Αφού έχουµε γνωρίσει ορισµένους από τους φίλους µας του Γαλάτες, πάµε τώρα να δούµε γιατί στο χωριό τους σήµερα ακούγονται φωνές. Βρισκόµαστε στη Γαλατία το 50 π.χ. Όλη η Γαλατία βρίσκεται υπό ρωµαϊκή κατοχή εκτός από ένα χωριό ανυπόταχτων γαλάτων το οποίο αντιστέκεται ακόµη και θα αντιστέκεται για πάντα στους εισβολείς. Στο χωριό

Διαβάστε περισσότερα

Το τριφύλλι επιστρέφει την Αγάπη σου. www.paomprosta.gr

Το τριφύλλι επιστρέφει την Αγάπη σου. www.paomprosta.gr Το τριφύλλι επιστρέφει την Αγάπη σου www.paomprosta.gr Φίλε Σύμμαχε, Με την Κάρτα Μέλους της Παναθηναϊκής Συμμαχίας 2015/16 γίνεσαι μέρος μιας σπουδαίας προσπάθειας ο αγαπημένος μας Σύλλογος να πετύχει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 40 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 31/3/2014 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 της 9 εκεµβρίου 2010

του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 της 9 εκεµβρίου 2010 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ 2007-2013 (ΠΑΑ) 5 η ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ 9 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Αρχηγοί εκδρομών εσωτερικού

1. Αρχηγοί εκδρομών εσωτερικού ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΔΡΟΜΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ & ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΔΡΟΜΩΝ -ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. Αρχηγοί εκδρομών εσωτερικού Αρχηγοί εκδρομών μπορεί να είναι οποιοδήποτε μέλος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα

ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το σεμινάριο ΚΑΡΤ & ΟΔΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 7 ετών ως και ενήλικες οποιαδήποτε ηλικίας.

Το σεμινάριο ΚΑΡΤ & ΟΔΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 7 ετών ως και ενήλικες οποιαδήποτε ηλικίας. H AΚΑΔΗΜΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ MARANELLO KART ιδρύθηκε με σκοπό να διαπαιδαγωγήσει και να ευαισθητοποιήσει τα παιδιά βοηθώντας τους να διαμορφώσουν οδηγικό χαρακτήρα από μικρή ηλικία έτσι ώστε όταν ενηλικιωθούν και

Διαβάστε περισσότερα

Η.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ. ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ. Απολογισµός Αθλητικών ράσεων 2012

Η.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ. ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ. Απολογισµός Αθλητικών ράσεων 2012 Η.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ. ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Απολογισµός Αθλητικών ράσεων 2012 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΘΛΗΣΗΣ για ΌΛΟΥΣ Υλοποίηση Προγραµµάτων Μεγάλης ιάρκειας 24 Φεβρουαρίου 2012 15 Ιουνίου 2012 Τµήµατα: Αερόβια άσκηση, Μυϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ. : 3/ 2015

Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ. : 3/ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ. : 3/ 2015 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ µεταφοράς, διατροφής, διαµονής στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου ηµοκρατική ιδιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βαθµός Ασφαλείας... ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Γεν. /νση Σπουδών Α/θµιας & Β/θµιας Εκπ/σης ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Αριθ. Πρωτ. 59670/Γ4 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ 1. Γενικά Στο ιατµηµατικό Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ Η ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ;

ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ Η ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ; ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ Η ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ; Για κάθε Πρόσκοπο Κατασκήνωση σημαίνει : Υγιεινή ζωή στο ύπαιθρο. Γνωριμία με τη Φύση. Οργάνωση της καθημερινής ζωής χωρίς τη συνεχή επίβλεψη από τους γονείς. (αυτοσυντήρηση)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Άρθρο 1 ο Γίνεται σύλλογος με την επωνυμία ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, με έδρα την κωμόπολη Άγιος Αθανάσιος του Νομού

Διαβάστε περισσότερα

Έφτασε η ώρα της µεγάλης δράσης του κλάδου Προσκόπων της Περιφέρειας Ανατ. Αττικής. Έφτασε η ώρα της 9ης Συνάντησης Ενωµοτιών.

Έφτασε η ώρα της µεγάλης δράσης του κλάδου Προσκόπων της Περιφέρειας Ανατ. Αττικής. Έφτασε η ώρα της 9ης Συνάντησης Ενωµοτιών. 1 Αθήνα, Μάρτιος 2011 Αδερφοί Βαθµοφόροι, Έφτασε η ώρα της µεγάλης δράσης του κλάδου Προσκόπων της Περιφέρειας Ανατ. Αττικής. Έφτασε η ώρα της 9ης Συνάντησης Ενωµοτιών. Είναι η τρίτη δράση του Κλάδου για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εγκεκριμένο Προσωπικό... 2. Ημερήσια αποζημίωση για Αγώνες Εσωτερικού... 2. Οδοιπορικά για αγώνες εσωτερικού και συνεδριάσεις...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εγκεκριμένο Προσωπικό... 2. Ημερήσια αποζημίωση για Αγώνες Εσωτερικού... 2. Οδοιπορικά για αγώνες εσωτερικού και συνεδριάσεις... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εγκεκριμένο Προσωπικό........ 2 Ημερήσια αποζημίωση για Αγώνες Εσωτερικού.... 2 Οδοιπορικά για αγώνες εσωτερικού και συνεδριάσεις.... 2 Επιχορηγήσεις για διοργάνωση αγώνων εσωτερικού.... 2

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 4Χ ΒΜΧ-DWH

ΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 4Χ ΒΜΧ-DWH ΜΙΝΟΑΝ ΚΑΜΠ A..O Μεελλέέσσσσεεςς..Ν.Κααζζααννττζζάάκκηη ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΙΝΟΑΝ ATHLETIIC CAMPP AE Τηηλλ..66997733669999994433 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ 4X-ΒΜΧ-DWH ΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 4Χ ΒΜΧ-DWH. ΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1/8 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΘΗΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ- ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

1/8 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΘΗΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ- ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΘΗΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ- ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Επιτροπής Δεοντολογίας Χρήσης Ζώων (ΕΔΕΧΖΩ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Επιτροπής Δεοντολογίας Χρήσης Ζώων (ΕΔΕΧΖΩ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Επιτροπής Δεοντολογίας Χρήσης Ζώων (ΕΔΕΧΖΩ) για διδακτικούς και ερευνητικούς σκοπούς στο Τμήμα Κτηνιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 1. Ίδρυση, αποστολή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 29 ο /21-11-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 1249/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 29 ο /21-11-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 1249/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 29 ο /21-11-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 1249/2014 ΘΕΜΑ: 24 ο Συνδιοργάνωση πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων της Π.Ε.Λάρισας

Διαβάστε περισσότερα

Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση».

Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση». Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση». 1. Προϋποθέσεις για τη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) Κάθε Μεταπτυχιακός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΙ7ΛΡ-ΑΔΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ο /4-2-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 104/2013

ΑΔΑ: ΒΕΥΙ7ΛΡ-ΑΔΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ο /4-2-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 104/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ο /4-2-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 104/2013 ΘΕΜΑ: 20 ο Τρικάλων. Έγκριση συνδιοργάνωσης πολιτιστικών & αθλητικών εκδηλώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Πόλεις 1 ος 2 ος 3 ος 4 ος 5

Πόλεις 1 ος 2 ος 3 ος 4 ος 5 TO ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗΣ & ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ Ο.Α. 2004 Ευάγγελος Αλμπανίδης Αναπληρωτής καθηγητής Η αποτυχημένη η διεκδίκηση η των Ο.Α. του 1996 Εορτασμός των 100 χρόνων από την αναβίωση Προβολή της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΤΕΥΧΟΣ 117 ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ EΘNIKO KAI KAΠOΔIΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN ANAKOINΩΣH

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΤΕΥΧΟΣ 117 ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ EΘNIKO KAI KAΠOΔIΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN ANAKOINΩΣH EΘNIKO KAI KAΠOΔIΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN ANAKOINΩΣH Tο Πανεπιστήμιο Aθηνών ανακοινώνει ότι στο ΦEK 1276/3-12-2012 (τ.γ ) δημοσιεύτηκαν οι προκηρύξεις έξι (6) θέσεων ΔΕΠ ως εξής: ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (Μικράς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΙΟΥ ΧΙΟΣ 20/11/2009 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΠΟΔΗΜΩΝ & ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΑΪΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ_ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δεκάλογος της πρόληψης ή έστω της μείωσης του κινδύνου μιας πυρκαγιάς :

Δεκάλογος της πρόληψης ή έστω της μείωσης του κινδύνου μιας πυρκαγιάς : ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ --------------- ΣΧΕΔΙΟ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ «ΛΟΥΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΕΤΩΝ» ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΠΡΟΛΟΓΟΣ: Σε περίπτωση που εκδηλωθεί πυρκαγιά στην κατασκήνωση ή κάπου κοντά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Προκηρύχτηκε το πρόγραμμα «Εναλλακτικός Τουρισμός» που αφορά στην υλοποίηση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού από υφιστάμενες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ή προτίθενται

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητές: Αμαλία Μακρή -Φώτης Τσίπης Περιφερειακοί Σύμβουλοι ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Εισηγητές: Αμαλία Μακρή -Φώτης Τσίπης Περιφερειακοί Σύμβουλοι ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ 2014: ΕΤΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ 150 ΧΡΟΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΤΑΝΗΣΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 15-21 ΗΣ ΜΑΙΟΥ ΩΣ ΕΠΤΑΝΗΣΙΑΚΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ -ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΤΑΝΗΣΑ Εισηγητές:

Διαβάστε περισσότερα

πρόσω πάντες!!! Λίγα λόγια από τον Αρχηγό της Regatta Eνημερωτική Έκδοση της 5ης Πανελλήνιας Ναυτοπροσκοπικής Regatta Τεύχος 1 - Ιούνιος 2014

πρόσω πάντες!!! Λίγα λόγια από τον Αρχηγό της Regatta Eνημερωτική Έκδοση της 5ης Πανελλήνιας Ναυτοπροσκοπικής Regatta Τεύχος 1 - Ιούνιος 2014 πρόσω πάντες!!! Eνημερωτική Έκδοση της 5ης Πανελλήνιας Ναυτοπροσκοπικής Regatta Τεύχος 1 - Ιούνιος 2014 Λίγα λόγια από τον Αρχηγό της Regatta 26/07/20214...σελίδες από το ημερολόγιο Ναυτοπροσκόπου Αγαπητό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΗΜΟΥ: ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΟΜΕΝΟΥ

ΚΕΝΤΡΟ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΗΜΟΥ: ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΟΜΕΝΟΥ Α.Π.... Ηµερ.. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩ Ν ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΗΜΟΥ: ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΟΜΕΝΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ, Τ.Κ. ΠΟΛΗ Ή ΧΩΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΏΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Άρθρο 1 Ονομασία, έδρα, νομική υπόσταση, στόχος της Εταιρίας 1) Ιδρύεται επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙKΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Νοέμβριος 2006 ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ KANONIΣΜΟΙ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΩΝ (Π.Α.Χ) ΟΡΑΜΑ, ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1. ΟΡΑΜΑ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ Λειτουργία της Παγκύπριας Ακαδημίας

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητοί γονείς, Τα καλοκαιρινά προγράµµατα των Εκπαιδευτηρίων ΓΕΙΤΟΝΑ ευνοούν την ανάπτυξη του ανθρώπινου νου και απελευθερώνουν τη δηµιουργικότητα.

Αγαπητοί γονείς, Τα καλοκαιρινά προγράµµατα των Εκπαιδευτηρίων ΓΕΙΤΟΝΑ ευνοούν την ανάπτυξη του ανθρώπινου νου και απελευθερώνουν τη δηµιουργικότητα. Αγαπητοί γονείς, Η βασική αρχή των Εκπαιδευτηρίων Γείτονα ότι η µάθηση πρέπει να είναι κυρίως βιωµατική, αλλά και η αγωνία πολλών γονέων για δηµιουργική και ουσιαστική απασχόληση των παιδιών τους, µας

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου

Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου (Απόφαση Συγκλήτου Παντείου Πανεπιστημίου της 8ης Ιουλίου 2010) Eιδικός Κανονισμός Άρθρο 1 Σύσταση-Λειτουργία (α) Ιδρύεται στο Πάντειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: AΡ. ΜΕΛ.:50/2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΤΙΤΛΟΣ: AΡ. ΜΕΛ.:50/2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΙΤΛΟΣ: AΡ. ΜΕΛ.:50/2015 «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΘΛΟΔΙΑΚΟΠΕΣ» ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η οργάνωση του προγράμματος «Αθλοδιακοπές»

Διαβάστε περισσότερα

3 η ΑΝΑΡΡΙΧΗΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Π.Ε ΑΝ.ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

3 η ΑΝΑΡΡΙΧΗΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Π.Ε ΑΝ.ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 3 η ΑΝΑΡΡΙΧΗΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Π.Ε ΑΝ.ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Σελίδα 1 από 9 για αρχή ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΤΗΝ ΔΡΑΣΗ Οι Βαθμοφόροι που θα συμμετάσχουν στην Δραστηριότητα αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Στο Τμήμα Aρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης είναι δυνατή η εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα