Εγχειρίδιο Υπολογισµού Κόστους. Λειτουργίας Μονάδων

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εγχειρίδιο Υπολογισµού Κόστους. Λειτουργίας Μονάδων"

Transcript

1 Εγχειρίδιο Υπολογισµού Κόστους Λειτουργίας Μονάδων Έκδοση 1.0 ιαχειριστής Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς Α.Ε. 11 Μαρτίου 2010

2 Ρητρα Επιφυλαξης ικαιωµατων Εγχειρίδιο Υπολογισµού Κόστους Λειτουργίας Μονάδων Έκδοση Μαρτίου 2010 Σελίδα ii

3 Ιστορικό Εκδόσεων Εγχειρίδιο Υπολογισµού Κόστους Λειτουργίας Μονάδων Έκδοση Ηµεροµηνία Περιγραφή v1.0 11/03/2010 Έγκριση ΡΑΕ Έκδοση Μαρτίου 2010 Σελίδα iii

4 Πίνακας Περιεχοµένων Εγχειρίδιο Υπολογισµού Κόστους Λειτουργίας Μονάδων 1 Εισαγωγή Ειδική Κατανάλωση Θερµότητας Θερµικών Μονάδων Μεταβλητό Κόστος Καυσίµου Θερµικών Μονάδων Κόστος Καυσίµου Κατώτερη ή Καθαρή Θερµογόνος ύναµη Καυσίµου Ποσοστιαία σύνθεση µίγµατος καυσίµων Μεταβλητό Κόστος Καυσίµου Θερµικών Μονάδων Μέσα Ειδικά Κόστη Θερµικών Μονάδων Μεταβλητό Κόστος Θερµικών Μονάδων Μεταβλητό Κόστος Θερµικών Μονάδων στο µετρητή Μεταβλητό Κόστος Θερµικών Μονάδων στο εικονικό σηµείο αγοραπωλησίας ενέργειας ΗΕΠ Ελάχιστο Μεταβλητό Κόστος Θερµικών Μονάδων Ωριαίο Κόστος Λειτουργίας Θερµικών Μονάδων Κόστος Χωρίς Φορτίο Κόστος Ελαχίστου Φορτίου ιαφορικό Κόστος Θερµικών Μονάδων Ορισµός ιαφορικού Κόστους Θερµικών Μονάδων Χρήση ιαφορικού Κόστους Θερµικών Μονάδων Παράδειγµα υπολογισµού κόστους θερµικής µονάδας Καταχωρηµένα και Τεχνικοοικονοµικά στοιχεία µονάδας Υπολογιζόµενα µεγέθη από Καταχωρηµένα και Τεχνικοοικονοµικά στοιχεία Προσδιορισµός Μεταβλητού Κόστους Υδροηλεκτρικών Μονάδων στο εικονικό σηµείο αγοραπωλησίας ενέργειας ΗΕΠ Έλεγχος Εγκυρότητας Προσφοράς Έγχυσης Έλεγχος εγκυρότητας προσφορών έγχυσης θερµικών µονάδων Έλεγχος εγκυρότητας προσφορών έγχυσης ΥΗΣ Παράδειγµα Προσφοράς Έγχυσης µονάδας Μηχανισµός Κάλυψης Μεταβλητού Κόστους Θερµικών Μονάδων Κόστος Εκκίνησης και Κόστος Αποσυγχρονισµού Θερµικών Μονάδων Κύκλος λειτουργίας µονάδας Κόστος Εκκίνησης και Κόστος Αποσυγχρονισµού...33 Έκδοση Μαρτίου 2010 Σελίδα iv

5 Κατάλογος Πινάκων Εγχειρίδιο Υπολογισµού Κόστους Λειτουργίας Μονάδων Πίνακας 1. Ειδική Κατανάλωση Θερµότητας...2 Πίνακας 2. Μονάδες κόστους καυσίµων...4 Πίνακας 3. Τιµές Σ Μ και ΣΕΜ...5 Πίνακας 4. Μονάδες Κατώτερης Θερµογόνου ύναµης...5 Πίνακας 5. Ειδικό Κόστος πρώτων υλών εκτός καυσίµου...8 Πίνακας 6. Καταχωρηµένα και Τεχνικοοικονοµικά στοιχεία µονάδας (Άρθρο 295 και 44 Κ Σ&ΣΗΕ, αντίστοιχα)...19 Πίνακας 7. Βηµατική συνάρτηση Μεταβλητού Κόστους Καυσίµου της µονάδας...20 Πίνακας 8. Βηµατική συνάρτηση Μεταβλητού Κόστους της µονάδας...20 Πίνακας 9. Βηµατική συνάρτηση Ωριαίου Κόστους Λειτουργίας της µονάδας...21 Πίνακας 10. Βηµατική συνάρτηση ιαφορικού Κόστους λειτουργίας της µονάδας...21 Πίνακας 11. Προσφορά Έγχυσης της µονάδας...27 Κατάλογος Σχηµάτων Σχήµα 1. Σχήµα 2. Σχήµα 3. Σχήµα 4. Ειδική Κατανάλωση Θερµότητας Μονάδας...3 Μεταβλητό Κόστος µονάδας στο µετρητή της µονάδας και στο εικονικό σηµείο αγοραπωλησίας ενέργειας του ΗΕΠ...12 Ωριαίο Κόστος Λειτουργίας θερµικής µονάδας...13 Κλιµακωτή γραµµική προσέγγιση της καµπύλης Ωριαίου Κόστους Λειτουργίας...16 Σχήµα 5. Χαρακτηριστική καµπύλη ιαφορικού Κόστους θερµικής µονάδας...17 Σχήµα 6. Συνάρτηση ιαφορικού Κόστους της µονάδας από 0 έως max P...22 Σχήµα 7. Έλεγχος εγκυρότητας προσφοράς έγχυσης θερµικής µονάδας...25 Σχήµα 8. Σχήµα 9. Έλεγχος εγκυρότητας προσφοράς έγχυσης υδροηλεκτρικής µονάδας...27 Παράδειγµα Προσφοράς Έγχυσης µονάδας...28 Σχήµα 10. Καµπύλη Μεταβλητού Κόστους για τους σκοπούς του µηχανισµού ανάκτησης του κόστους λειτουργίας µιας µονάδας...31 Σχήµα 11. Χρόνοι κύκλου λειτουργίας µονάδας...33 Κατάλογος Αναφορών [1] Κώδικας ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, [2] Νόµος 2773/1999, Έκδοση Μαρτίου 2010 Σελίδα v

6 1 Εισαγωγή Εγχειρίδιο Υπολογισµού Κόστους Λειτουργίας Μονάδων Σκοπός του Εγχειριδίου Υπολογισµού Κόστους Λειτουργίας Μονάδων είναι να ορίσει τα κόστη λειτουργίας των µονάδων παραγωγής, να ορίσει και να αναπτύξει λεπτοµερώς τα στοιχεία που λαµβάνονται υπόψη για τον υπολογισµό αυτών, καθώς και τη σχετική µεθοδολογία υπολογισµού. Τα κόστη αυτά είναι: α. Μεταβλητό Κόστος Καυσίµου (Fel Variable Cost) β. Μεταβλητό Κόστος Μονάδας στο µετρητή (Unit Variable Cost at meter point) γ. Μεταβλητό Κόστος Μονάδας στο εικονικό σηµείο αγοραπωλησίας ενέργειας ΗΕΠ (Unit Variable Cost at market point) δ. Ελάχιστο Μεταβλητό Κόστος Μονάδας (Unit Minimm Variable Cost) ε. Ωριαίο Κόστος Λειτουργίας Μονάδας (Unit Horly Cost) στ. Κόστος Χωρίς Φορτίο (Unit No-Load Cost) ζ. Κόστος Ελαχίστου Φορτίου (Unit Minimm Load Cost) η. ιαφορικό Κόστος Λειτουργίας Μονάδας (Unit Incremental Cost) θ. Κόστος Εκκίνησης (Start-Up Cost, SUC) ι. Κόστος Αποσυγχρονισµού (Sht-Down Cost, SDC) Στο παρόν Εγχειρίδιο, µε τον όρο «παραγωγή» θεωρείται η καθαρή παραγωγή, αφού έχουν ληφθεί υπόψη η εσωτερική υπηρεσία και τα βοηθητικά φορτία της Μονάδας (σε MWh), κατ αντιστοιχία της Συνεχούς Παραγόµενης Ισχύος (καθαρής) στο Άρθρο 295, παρ. 5 του Κώδικα ιαχείρισης Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (εφεξής «Κ Σ&ΣΗΕ»). Για να υπολογιστούν τα παραπάνω κόστη λαµβάνονται υπόψη τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στη ήλωση Τεχνοοικονοµικών Στοιχείων κατά το Άρθρο 44, παρ. 1 του Κ Σ&ΣΗΕ, καθώς και τα Καταχωρηµένα Στοιχεία των µονάδων παραγωγής, σύµφωνα µε το Άρθρο 295, παρ. 5 του Κ Σ&ΣΗΕ. Ο παραγωγός φέρει ακέραια την ευθύνη των τιµών των στοιχείων που δηλώνει τόσο στην αντίστοιχη ήλωση Τεχνοοικονοµικών Στοιχείων κατά το Άρθρο 44 του Κ Σ&ΣΗΕ όσο και αυτών που δηλώνει στα Καταχωρηµένα Χαρακτηριστικά της µονάδας του κατά το Άρθρο 295, παρ. 5 του Κ Σ&ΣΗΕ. Για τον υπολογισµό των τιµών των παραπάνω στοιχείων ο παραγωγός πρέπει να λαµβάνει υπόψη τις λεπτοµέρειες εφαρµογής, όπως αυτές αναλύονται στο παρόν Εγχειρίδιο. Έκδοση Μαρτίου 2010 Σελίδα 1

7 2 Ειδική Κατανάλωση Θερµότητας Θερµικών Μονάδων Η Ειδική Κατανάλωση Θερµότητας αποδίδει σε κάθε συγκεκριµένο επίπεδο παραγωγής της Μονάδας (MW) την απαιτούµενη ποσότητα θερµικής ενέργειας (σε GJ) ώστε να παραχθεί µία (1) MWh. Κάθε Μονάδα υποβάλλει στο ΕΣΜΗΕ σύµφωνα µε το Άρθρο 295 του Κ Σ&ΣΗΕ τη βηµατική συνάρτηση Ειδικής Κατανάλωσης Θερµότητας, E H ( P ), σε GJ/MWh (Πίνακας 1), για δέκα (10) διαφορετικά επίπεδα της καθαρής της παραγωγής µεταξύ της καθαρής ισχύος της Μονάδας, P 1 και της καθαρής ισχύος της Μονάδας, P 10, περιλαµβανοµένων αυτών, έτσι ώστε να προσεγγίζεται όσο το δυνατόν ακριβέστερα η πραγµατική καµπύλη Ειδικής Κατανάλωσης Θερµότητας, όπως φαίνεται στο Σχήµα 1 και αποδίδεται από την σχέση 1. Η καθαρή ισχύς P 1 min πρέπει να είναι µικρότερη ή ίση της Τεχνικά Ελάχιστης Παραγωγής, P (καθαρή ισχύς Μονάδας αφού έχουν ληφθεί υπόψη η εσωτερική υπηρεσία και τα βοηθητικά φορτία της Μονάδας) σε ΜW, ενώ η καθαρή ισχύς P 10 πρέπει να είναι µεγαλύτερη ή max ίση της Μέγιστης Συνεχούς Παραγόµενης Ισχύος, P (καθαρή, αφού έχουν ληφθεί υπόψη η εσωτερική υπηρεσία και τα βοηθητικά φορτία της Μονάδας) σε ΜW, σύµφωνα µε τα Καταχωρηµένα στοιχεία της Μονάδας κατά το Άρθρο 295 παράγραφος 5 του Κ Σ&ΣΗΕ. Από τα δέκα ζεύγη τιµών τουλάχιστον πέντε πρέπει να προέρχονται από πραγµατικές µετρήσεις, ενώ τα υπόλοιπα πέντε ζεύγη τιµών µπορούν να δηλώνονται µετά από υπολογισµούς µε την χρήση της σχέσης 1. Για τις µετρήσεις Ειδικής Κατανάλωσης Θερµότητας που διεξάγει η Μονάδα πρέπει να διατηρεί την καθαρή ισχύ της, κατά το δυνατόν, σε σταθερό επίπεδο κατά τη διάρκεια µιας ώρας για κάθε µέτρηση. Εποµένως, η αριθµητική τιµή της ισχύος (MW) είναι η µέση τιµή της για την αντίστοιχη ώρα, και αυτή προφανώς ισούται µε την αριθµητική τιµή της εγχυόµενης ενέργειας από τη Μονάδα στο Σύστηµα (καθαρή παραγωγή σε MWh). Πίνακας 1. Ειδική Κατανάλωση Θερµότητας E H( P ) [GJ/MWh] E 1 E 2 E 3 E 4 E 5 E 6 E 7 E 8 E 9 E 10 P [MW] P P P 2 P 3 P 4 P 5 P 6 P 7 P 8 P 9 max P P min 1 10 Έκδοση Μαρτίου 2010 Σελίδα 2

8 E H ( P ) [ GJ / MWh] E 1 E 2 G ( P ) E 3 E 10 0 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P P 7 8 P9 P10 min max P P Σχήµα 1. Ειδική Κατανάλωση Θερµότητας Μονάδας [MW ] Η καµπύλη Ειδικής Κατανάλωσης Θερµότητας προσεγγίζεται από ένα πολυώνυµο της ακόλουθης µορφής: E H α ( P ) + β + γ P (1) P όπου οι συντελεστές α, β και γ είναι θετικοί και προέρχονται από µία καµπύλη ελαχίστων τετραγώνων, εφαρµοσµένης στα µετρούµενα σηµεία της ειδικής κατανάλωσης θερµότητας, { E H ( P 1), E H ( P 2 ),, E H ( P 9 ), E H ( P 10 )}. Πρέπει να σηµειωθεί ότι οι µετρήσεις της Ειδικής Κατανάλωσης Θερµότητας γίνονται σε σταθερή ισχύ (σε MW) αλλά στη συνέχεια του Εγχειριδίου θα αναφερόµαστε σε καθαρή παραγωγή (σε MWh). Έκδοση Μαρτίου 2010 Σελίδα 3

9 3 Μεταβλητό Κόστος Καυσίµου Θερµικών Μονάδων 3.1 Κόστος Καυσίµου Κάθε Μονάδα υποβάλλει στο ΕΣΜΗΕ σύµφωνα µε το Άρθρο 44 του Κ Σ&ΣΗΕ το κόστος κάθε καυσίµου f, FC, σε ανά µετρητική µονάδα ποσότητας καυσίµου f f και το αντίστοιχο ποσοστό συµµετοχής του, FelMix, που χρησιµοποιεί η Μονάδα µεταξύ της τεχνικά ελάχιστης και µέγιστης παραγωγής. Η µονάδα κόστους για το αντίστοιχο καύσιµο είναι όπως φαίνεται στον Πίνακα 2. Πίνακας 2. Μονάδες κόστους καυσίµων Καύσιµο Μονάδα κόστους Λιγνίτης Ευρώ ανά τόνο ( /10 3 kg) Μαζούτ Ευρώ ανά τόνο ( /10 3 kg) Diesel Ευρώ ανά χιλιόλιτρο ( /10 3 lt) Φυσικό αέριο Ευρώ ανά κανονικό κυβικό µέτρο ( /norm m 3 ) Τα κόστη άλλων καυσίµων που χρησιµοποιούνται για την εκκίνηση της Μονάδας και έως την τεχνικά ελάχιστη παραγωγή λαµβάνονται υπόψη για τον υπολογισµό του Κόστους Εκκίνησης, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 8.2 του παρόντος Εγχειριδίου. Εξειδικεύοντας την παράγραφο 2 του Άρθρου 44 του Κ Σ&ΣΗΕ, η οποία αναφέρεται στον υπολογισµό του κόστους καυσίµου που συµπεριλαµβάνονται στον Πίνακα Β της παραγράφου 1 του ίδιου Άρθρου από τους παραγωγούς, σηµειώνονται τα κάτωθι: Το κόστος καυσίµου ανά τύπο καυσίµου συµπεριλαµβάνει τις πάσης φύσεως δαπάνες που υφίσταται ο κάτοχος άδειας παραγωγής για την «προµήθεια» του καυσίµου. Εφόσον ο παραγωγός προµηθεύεται ένα καύσιµο από περισσότερους του ενός προµηθευτές, τότε το κόστος καυσίµου είναι το µέσο κόστος προµήθειας. Στο κόστος καυσίµου είναι δυνατόν να συµπεριλαµβάνεται το κόστος βελτιωτικών καυσίµου, εφόσον οι µετρήσεις για την Ειδική Κατανάλωση Θερµότητας έχουν γίνει µε συµµετοχή των συγκεκριµένων βελτιωτικών καυσίµου. Ειδικά για τις µονάδες Φυσικού αερίου (Φ.Α.) όπου το κόστος καυσίµου έχει δύο συνιστώσες : (α) το κόστος προµήθειας Φ.Α. και (β) την χρέωση χρήσης του ΕΣΦΑ η οποία εµπεριέχει σκέλος δυναµικότητας, και προκειµένου το κόστος καυσίµου να εκφράζεται ευθέως σε /µετρητική µονάδα ποσότητας καυσίµου, είναι απαραίτητο σχετικά µε την ετήσια λειτουργία της µονάδας να εφαρµόζονται τα ακόλουθα: Ο Κάτοχος άδειας παραγωγής της κάθε Μονάδας Φ.Α. υποβάλλει στον ΕΣΜΗΕ το συνολικό κόστος καυσίµου, δηλαδή αθροιστικά τις συνιστώσες (α) και (β). Προκειµένου να υπολογίσει το συνολικό κόστος καυσίµου, Ο Κάτοχος άδειας παραγωγής προσαυξάνει το κόστος προµήθειας Φ.Α. (συνιστώσα (α)) κατά την Έκδοση Μαρτίου 2010 Σελίδα 4

10 ελάχιστη ανοιγµένη χρέωση χρήσης του ΕΣΦΑ, ΧΜ min που αντιστοιχεί σε πλήρη φόρτιση της µονάδας µέσα στο έτος µε βάση τον ακόλουθο τύπο: ΧΜ Σ Μ 24 = + ΣΕΜ 8760 (1- EFOR d ) PMD 24 min 1.11 (2) όπου: EFOR d PMD Σ Μ και ΣΕΜ ο συντελεστής απρόβλεπτης µη διαθεσιµότητας της µονάδας οι ηµέρες προγραµµατισµένης συντήρησης της µονάδας σύµφωνα µε το πρόγραµµα συντήρησης που υποβάλλει κάθε κάτοχος άδειας παραγωγής στο ΕΣΜΗΕ κατά το άρθρο 284 του Κ Σ&ΣΗΕ οι συντελεστές χρεώσεων δυναµικότητας και ποσότητας για χρήση του Εθνικού Συστήµατος Φυσικού Αερίου ΕΣΦΑ, σύµφωνα µε την απόφαση 4955/ , όπως ισχύει, και που για τα έτη 2007, 2008 λαµβάνουν τις τιµές του Πίνακα 3. Πίνακας 3. Τιµές Σ Μ και ΣΕΜ Τιµολόγιο Μεταφοράς Σ Μ ( /MWh Ηµέρας αιχµής/έτος) ΣΕΜ ( /MWh) Έτος ,589 0, Έτος ,121 0, Κατώτερη ή Καθαρή Θερµογόνος ύναµη Καυσίµου Κάθε Μονάδα υποβάλλει στον ΕΣΜΗΕ την Κατώτερη Θερµογόνο ύναµη (ή Καθαρή Θερµογόνο ύναµη ή Καθαρή Θερµιδική Αξία) κάθε καυσίµου f της µονάδας, Q, σε GJ ανά µετρητική µονάδα ποσότητας καυσίµου. Η Κατώτερη f Θερµογόνος ύναµη καυσίµου αναφέρεται σε κάθε καύσιµο µε ή χωρίς πρόσθετα βελτιωτικά καύσιµα όπως αυτό έχει χρησιµοποιηθεί για την µέτρηση της Ειδικής Κατανάλωσης Θερµότητας. Η Θερµογόνος ύναµη καυσίµου είναι το ποσό της θερµότητας που απελευθερώνεται κατά την καύση µίας µονάδας του εν λόγω καυσίµου. Οι µονάδες της Κατώτερης Θερµογόνου ύναµης για το αντίστοιχο καύσιµο φαίνονται στον Πίνακα 4. Πίνακας 4. Μονάδες Κατώτερης Θερµογόνου ύναµης Καύσιµο Λιγνίτης Μαζούτ Μονάδα κόστους GigaJole ανά τόνο (GJ/10 3 kg) GigaJole ανά τόνο (GJ/10 3 kg) Έκδοση Μαρτίου 2010 Σελίδα 5

11 Diesel GigaJole ανά χιλιόλιτρο (GJ/10 3 lt) Φυσικό αέριο GigaJole ανά κανονικό κυβικό µέτρο (GJ/norm m 3 ) Το µέγεθος της Ανώτερης Θερµογόνου ύναµης ή Ολικής Θερµιδικής Αξίας προσδιορίζεται επαναφέροντας όλα τα προϊόντα της καύσης στην αρχική τους προκαύσης θερµοκρασία και συγκεκριµένα συµπυκνώνοντας υδρατµούς που παράγονται. Το µέγεθος της Κατώτερης Θερµογόνου ύναµης προσδιορίζεται αφαιρώντας από την Ανώτερη Θερµογόνο ύναµη την ενέργεια της ατµοποίησης του νερού που παράγεται στην καύση. Στις περισσότερες εφαρµογές στις οποίες αναφλέγεται το καύσιµο παράγονται υδρατµοί, οι οποίοι δεν χρησιµοποιούνται και εποµένως το θερµικό τους περιέχοµενο χάνεται. Εποµένως, η Κατώτερη Θερµογόνος ύναµη είναι η κατάλληλη θερµιδική αξία που πρέπει να αναφέρεται στις δηλώσεις τεχνικοοικονοµικών στοιχείων και χρησιµοποιείται στους υπολογισµούς του κόστους. Αυτό είναι ιδιαίτερα σηµαντικό για το φυσικό αέριο, µε το οποίο λόγω της υψηλής περιεκτικότητας σε υδρογόνο παράγεται σηµαντική ποσότητα υδρατµών. Η Ανώτερη Θερµογόνος ύναµη είναι σχετική µόνο για το αέριο που αναφλέγεται σε λέβητες υγροποίησης, οι οποίοι συµπυκώνουν τους υδρατµούς που παράγονται από την καύση και ανακτάται η θερµότητα η οποία διαφορετικά θα είχε χαθεί. 3.3 Ποσοστιαία σύνθεση µίγµατος καυσίµων Ορισµένες θερµικές µονάδες δύναται να αναφλέγουν µίγµα καυσίµων για την παραγωγή ενέργειας. Η ήλωση Τεχνικοοικονοµικών Στοιχείων προβλέπει τη χρήση έως τριών διαφορετικών καυσίµων στο µίγµα. Το ποσοστό συµµετοχής κάθε καυσίµου f, FelMix, στο µίγµα πρέπει να καθορίζεται για κάθε επίπεδο παραγωγής f για το οποίο ορίζεται η Ειδική Κατανάλωση Θερµότητας. Τέλος, για κάθε παραπάνω επίπεδο παραγωγής P, το άθροισµα των ποσοστών συµµετοχής των καυσίµων του µίγµατος πρέπει να ισουται µε 100%: F f= 1 f FelMix ( P) = 100% (3) όπου F ο αριθµός των διαφορετικών καυσίµων που χρησιµοποιούνται. 3.4 Μεταβλητό Κόστος Καυσίµου Θερµικών Μονάδων Το Μεταβλητό Κόστος Καυσίµου µίας θερµικής µονάδας εκφράζεται σε /MWh και υπολογίζεται στα 10 επίπεδα της καθαρής παραγωγής, P, στα οποία ορίζεται η Ειδική Κατανάλωση Θερµότητας ως εξής: Έκδοση Μαρτίου 2010 Σελίδα 6

12 G F Εγχειρίδιο Υπολογισµού Κόστους Λειτουργίας Μονάδων F f FC f EH ( P ) FelMix ( P f ) f= 1 Q ( P) = (4) 1hor Εποµένως, το Μεταβλητό Κόστος Καυσίµου προκύπτει από την Ειδική Κατανάλωση Θερµότητας πολλαπλασιασµένη µε έναν σταθερό συντελεστή µετατροπής θερµότητας σε κόστος (το άθροισµα στην παρένθεση της σχέσης (4)). Εποµένως, η καµπύλη Μεταβλητού Κόστους Καυσίµου πολλαπλασιάζεται µε µία σταθερά, και για αυτό το λόγο έχει την ίδια µορφή όπως η καµπύλη Ειδικής Κατανάλωσης Θερµότητας που απεικονίζεται στο Σχήµα 1. Έκδοση Μαρτίου 2010 Σελίδα 7

13 4 Μέσα Ειδικά Κόστη Θερµικών Μονάδων Εκτός από το Μεταβλητό Κόστος Καυσίµου, υπάρχουν Μέσα Ειδικά Κόστη των θερµικών µονάδων, ως εξής: α) το Μέσο Ειδικό Κόστος πρώτων υλών εκτός καυσίµου, G R, και β) το Μέσο Ειδικό Κόστος πρόσθετων δαπανών συντήρησης λόγω λειτουργίας, εκτός των δαπανών συντήρησης πάγιου χαρακτήρα, G. Τα παραπάνω Μέσα Ειδικά Κόστη ισχύουν για όλα τα επίπεδα καθαρής παραγωγής της συνάρτησης Ειδικής Κατανάλωσης Θερµότητας), και εκφράζονται σε /MWh. Εξειδικεύοντας τον υπολογισµό των Ειδικών Κοστών που συµπεριλαµβάνονται στον Πίνακα Β της παραγράφου 1 του Άρθρου 44 του Κώδικα, σηµειώνονται τα κάτωθι: 1) Το «Μέσο Ειδικό Κόστος πρώτων υλών εκτός καυσίµου» (για όλα τα επίπεδα καθαρής παραγωγής της συνάρτησης Ειδικής Κατανάλωσης Θερµότητας) είναι ο µέσος όρος του κόστους των πρώτων υλών εκτός καυσίµου για τα δέκα επίπεδα καθαρής παραγωγής της συνάρτησης Ειδικής Κατανάλωσης Θερµότητας, η οποία δηλώνεται από τον Παραγωγό σύµφωνα µε την παράγραφο 5 του Άρθρου 295 του Κ Σ&ΣΗΕ. Συµπεριλαµβάνει τα κάτωθι κόστη ανηγµένα σε ευρώ ανά παραγόµενη µεγαβατώρα ( /MWh): α) κόστος βελτιωτικών καυσίµου, εφόσον οι µετρήσεις για την Ειδική Κατανάλωση Θερµότητας έχουν γίνει χωρίς τη συµµετοχή των συγκεκριµένων βελτιωτικών καυσίµου, β) λιπαντικά. Παράδειγµα: Έστω ότι τα κόστη ανά επίπεδο καθαρής παραγωγής της συνάρτησης Ειδικής Κατανάλωσης Θερµότητας όπως φαίνονται στον Πίνακα 5. Πίνακας 5. Ειδικό Κόστος πρώτων υλών εκτός καυσίµου P [MW] Κόστος βελτιωτικών καυσίµου [ /ΜWh] Κόστος λιπαντικών [ /ΜWh] P P 1 2 P 3 P 4 P 5 P 6 P 7 P 8 P 9 P Σύνολο [ /ΜWh] M Στην περίπτωση αυτή, το Μέσο Ειδικό Κόστος πρώτων υλών εκτός καυσίµου είναι ίσο µε 1.61 /ΜWh. 2) Το «Μέσο Ειδικό Κόστος πρόσθετων δαπανών συντήρησης λόγω λειτουργίας εκτός δαπανών συντήρησης πάγιου χαρακτήρα» (για όλα τα επίπεδα καθαρής παραγωγής της συνάρτησης Ειδικής Κατανάλωσης Θερµότητας) είναι ο µέσος όρος του κόστους πρόσθετων δαπανών συντήρησης λόγω λειτουργίας για τα Έκδοση Μαρτίου 2010 Σελίδα 8

14 δέκα επίπεδα ισχύος της συνάρτησης Ειδικής Κατανάλωσης Θερµότητας, η οποία δηλώνεται από τον Παραγωγό σύµφωνα µε την παράγραφο 5 του Άρθρου 295 του Κ Σ&ΣΗΕ. Το κόστος αυτό συµπεριλαµβάνει το κόστος συµβολαίου συντήρησης ανηγµένο σε ευρώ ανά παραγόµενη µεγαβατώρα ( /MWh). Έκδοση Μαρτίου 2010 Σελίδα 9

15 5 Μεταβλητό Κόστος Θερµικών Μονάδων 5.1 Μεταβλητό Κόστος Θερµικών Μονάδων στο µετρητή Αν προσθέσουµε στο Μεταβλητό Κόστος Καυσίµου, G F ( P ), τα Μέσα Ειδικά Κόστη που αναφέρονται στην προηγούµενη παράγραφο, λαµβάνουµε το Μεταβλητό Κόστος της µονάδας, G ( P ), το οποίο υπολογίζεται στα 10 επίπεδα καθαρής παραγωγής στα οποία καθορίζεται η Ειδική Κατανάλωση Θερµότητας, και εκφράζεται σε /MWh ως εξής: G ( P ) = G ( P) + G + G (5) F R M Το Μεταβλητό αυτό Κόστος αναφέρεται στο µετρητή της µονάδας, άρα δε λαµβάνονται υπόψη οι απώλειες του συστήµατος µεταφοράς. Η καµπύλη Μεταβλητού Κόστους µίας µονάδας στο µετρητή της µονάδας έχει την ίδια µορφή µε την καµπύλη Ειδικής Κατανάλωσης Θερµότητας, που φαίνεται στο Σχήµα 1: α G ( P ) = + β + γ P (6) P 5.2 Μεταβλητό Κόστος Θερµικών Μονάδων στο εικονικό σηµείο αγοραπωλησίας ενέργειας ΗΕΠ Το Μεταβλητό Κόστος της µονάδας ανάγεται από το µετρητή ενέργειας της µονάδας στο σηµείο εκκαθάρισης της αγοράς (εικονικό σηµείο αγοραπωλησίας ενέργειας του ΗΕΠ) µέσω του Συντελεστή Απωλειών Έγχυσης που αντιστοιχεί στη µονάδα, GLF, ως εξής: 1 G ( P ) = G ( P ) (7) GLF Ο Πολλαπλασιαστής Επιµερισµού Απωλειών Εγχύσεως, GLF, υπολογίζεται από τον Πίνακα Συντελεστών Απωλειών Έγχυσης στο Σύστηµα Μεταφοράς ανά Ζώνη που είναι δηµοσιευµένος στην ιστοσελίδα του ΕΣΜΗΕ, ανάλογα µε τη ζώνη στην οποία βρίσκεται η µονάδα. Συγκεκριµένα: L GLF = a= 1 (8) 100 όπου L ο Συντελεστής Απωλειών Έγχυσης του Πίνακα. Έκδοση Μαρτίου 2010 Σελίδα 10

16 Σε περίπτωση που το συνολικό φορτίο συστήµατος είναι µεταξύ δύο επιπέδων Φορτίου Συστήµατος του Πίνακα, τότε γίνεται γραµµική παρεµβολή µεταξύ των αντίστοιχων δύο τιµών των Συντελεστών Απωλειών Έγχυσης. Η καµπύλη Μεταβλητού Κόστους µίας µονάδας στο εικονικό σηµείο αγοραπωλησίας ενέργειας του ΗΕΠ έχει την ίδια µορφή µε την καµπύλη Ειδικής Κατανάλωσης Θερµότητας, που φαίνεται στο Σχήµα 1: α G ( P ) = + β + γ P (9) P Παράδειγµα: Έστω ότι µία µονάδα εγχύει στο σύστηµα (στο µετρητή της µονάδας) στην διάρκεια µίας ώρας (µίας Περιόδου Κατανοµής) 100 MWh µε σταθερή ισχύ 100 MW. Το Μεταβλητό Κόστος της µονάδας στα 100 MW έχει υπολογισθεί στα 20 /MWh και εποµένως το Ωριαίο Κόστος Λειτουργίας της είναι Ο Συντελεστής Απωλειών Έγχυσης της µονάδας είναι L=2% δηλαδή ο Πολλαπλασιαστής Επιµερισµού Απωλειών Εγχύσεως είναι GLF = 1-(2/100)=0,98 και εποµένως η ενέργεια που εχγύεται από την µονάδα στο εικονικό σηµείο αγοραπωλησίας ενέργειας του ΗΕΠ είναι GLF P = 98 MWh και το Μεταβλητό Κόστος της µονάδας 1 στο εικονικό σηµείο αγοραπωλησίας ενέργειας του ΗΕΠ είναι G ( P ) = G ( P ) GLF δηλαδή G ( P ) = (1/0,98) 20 /ΜWh= 20,408 /MWh. Εποµένως το Μεταβλητό Κόστος της µονάδας στο εικονικό σηµείο αγοραπωλησίας ενέργειας του ΗΕΠ είναι µεγαλύτερο από το Μεταβλητό Κόστος της µονάδας στο µετρητή ενέργειας της µονάδας, έτσι ώστε το Μεταβλητό Κόστος της µονάδας στο εικονικό σηµείο αγοραπωλησίας ενέργειας του ΗΕΠ να καλύπτει και το Μεταβλητό Κόστος των απωλειών. Σε κάθε περίπτωση, το Ωριαίο Κόστος Λειτουργίας της Μονάδας στο εικονικό σηµείο αγοραπωλησίας ενέργειας του ΗΕΠ (98 MWh * 20,408 /MWh = 2000 ) πρέπει να είναι ίσο µε το Ωριαίο Κόστος Λειτουργίας της Μονάδας στο µετρητή ενέργειας, όπως υπολογίστηκε παραπάνω. Έκδοση Μαρτίου 2010 Σελίδα 11

17 Μετρητής µονάδας P G ( P ) Πολλαπλασιαστής Επιµερισµού Απωλειών Εγχύσεως GLF P G ( P ) = G ( P ) 1 GLF Εικονικό σηµείο αγοραπωλησίας ενέργειας ΗΕΠ Σχήµα 2. Μεταβλητό Κόστος µονάδας στο µετρητή της µονάδας και στο εικονικό σηµείο αγοραπωλησίας ενέργειας του ΗΕΠ 5.3 Ελάχιστο Μεταβλητό Κόστος Θερµικών Μονάδων Η χαµηλότερη τιµή του Μεταβλητού Κόστους στο εικονικό σηµείο αγοραπωλησίας ενέργειας ΗΕΠ από τις τιµές που αντιστοιχούν στα 10 επίπεδα καθαρής παραγωγής (στα οποία καθορίζεται η Ειδική Κατανάλωση Θερµότητας της µονάδας) ισούται µε το Ελάχιστο Μεταβλητό Κόστος (Minimm Variable Cost, MVC), G, το οποίο χρησιµοποιείται στον έλεγχο εγκυρότητας των προσφορών έγχυσης για τις θερµικές µονάδες παραγωγής (βλέπε παράγραφο 10 του παρόντος Εγχειριδίου). min Έκδοση Μαρτίου 2010 Σελίδα 12

18 6 Ωριαίο Κόστος Λειτουργίας Θερµικών Μονάδων Το Ωριαίο Κόστος Λειτουργίας µίας θερµικής µονάδας, HC ( P ), εκφράζεται σε /h, και υπολογίζεται στα 10 επίπεδα καθαρής παραγωγής για τα οποία καθορίζεται η Ειδική Κατανάλωση Θερµότητας ως εξής: HC ( P ) = G ( P ) P (10) Το Ωριαίο Κόστος Λειτουργίας µίας θερµικής µονάδας, HC ( P ), προσεγγίζεται από ένα πολυώνυµο δευτέρου βαθµού, ως εξής: HC α (11) 2 ( P ) = + β P + γ P Το Σχήµα 3 δείχνει µία χαρακτηριστική καµπύλη Ωριαίου Κόστους Λειτουργίας για µία θερµική µονάδα παραγωγής. HC ( P ) [ Ero] min HC ( P ) = MLC HC (0) = NLC P1 P10 min P Σχήµα 3. Ωριαίο Κόστος Λειτουργίας θερµικής µονάδας P [MWh] Έκδοση Μαρτίου 2010 Σελίδα 13

19 6.1 Κόστος Χωρίς Φορτίο Εγχειρίδιο Υπολογισµού Κόστους Λειτουργίας Μονάδων Το Κόστος Χωρίς Φορτίο (No Load Cost) µιας µονάδας, NLC, εκφράζεται σε /h και είναι το υποθετικό Ωριαίο Κόστος Λειτουργίας σε µηδενική ισχύ εξόδου. Το Κόστος Χωρίς Φορτίο δεν µπορεί να µετρηθεί διότι οι θερµικές µονάδες δεν µπορούν να λειτουργήσουν σε συνθήκες µηδενικής ισχύος εξόδου. Το NLC µπορεί να προσδιορισθεί προσεγγιστικά ως το σηµείο τοµής της προέκτασης της καµπύλης του Ωριαίου Κόστους Λειτουργίας µε τον κάθετο άξονα, όπως δείχνει το Σχήµα 3. Το NLC µπορεί να προσδιοριστεί µαθηµατικά ως ο σταθερός συντελεστής α' του πολυωνύµου δευτέρου βαθµού µε το οποίο προσεγγίζεται η καµπύλη Ωριαίου Κόστους Λειτουργίας, HC P ), στην εξίσωση (11). ( Το Κόστος Χωρίς Φορτίο σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις του Κ Σ&ΣΗΕ δε χρησιµοποιείται από τον ΕΣΜΗΕ. 6.2 Κόστος Ελαχίστου Φορτίου Το Κόστος Ελαχίστου Φορτίου (Minimm Load Cost) µιας µονάδας, MLC, είναι το Ωριαίο Κόστος Λειτουργίας στο τεχνικό ελάχιστο της µονάδας, όπως φαίνεται στο Σχήµα 3. Αντίθετα προς το Κόστος Χωρίς Φορτίο, το οποίο είναι θεωρητικό και µπορεί να προσδιορισθεί µόνο προσεγγιστικά, το Κόστος Ελαχίστου Φορτίου µιας µονάδας, MLC, είναι πλήρως µετρήσιµο και καθορίζεται από την Ειδική Κατανάλωση Θερµότητας της µονάδας στο τεχνικό ελάχιστο, ως εξής: MLC = HC (12) min min min ( P ) = G ( P ) P Το Κόστος Ελαχίστου Φορτίου σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις του Κ Σ&ΣΗΕ δε χρησιµοποιείται από τον ΕΣΜΗΕ. Έκδοση Μαρτίου 2010 Σελίδα 14

20 7 ιαφορικό Κόστος Θερµικών Μονάδων 7.1 Ορισµός ιαφορικού Κόστους Θερµικών Μονάδων Το ιαφορικό Κόστος IC P ) µίας θερµικής µονάδας σε δεδοµένο επίπεδο ( καθαρής παραγωγής P είναι η πρώτη παράγωγος του Ωριαίου Κόστους Λειτουργίας στο συγκεκριµένο επίπεδο παραγωγής. Εφόσον το Ωριαίο Κόστος Λειτουργίας µίας θερµικής µονάδας προσεγγίζεται από ένα πολυώνυµο δευτέρου βαθµού, το ιαφορικό Κόστος της θερµικής µονάδας αποδίδεται από µία γραµµική συνάρτηση ως προς το επίπεδο παραγωγής της µονάδας, ως εξής: IC ( P ) dhc ( P ) dp 2 ( α + β P + γ P ) = = = β + 2 d dp γ P Ωστόσο, επειδή η χρήση βηµατικών συναρτήσεων στους αλγορίθµους γραµµικού προγραµµατισµού προσφέρει σηµαντικά πλεονεκτήµατα, γίνεται προσέγγιση του διαφορικού κόστους από µία βηµατική συνάρτηση. Για να ορισθεί αυτή η βηµατική συνάρτηση κατ αρχήν γίνεται προσέγγιση της HC, µε µια κλιµακωτή γραµµική καµπύλης Ωριαίου Κόστους Λειτουργίας, ( ) P (13) συνάρτηση, εκτελώντας γραµµική παρεµβολή µεταξύ των επιπέδων καθαρής παραγωγής στα οποία ορίζεται η Ειδική Κατανάλωση Θερµότητας (παράγραφος 2 παρόντος Εγχειριδίου). Η προσέγγιση αυτή απεικονίζεται στο Σχήµα 4 µε την κόκκινη γραµµή. Έκδοση Μαρτίου 2010 Σελίδα 15

21 HC ( P ) [ Ero] min HC ( P ) = MLC HC (0) = NLC P1 P10 min P P [MWh] Σχήµα 4. Κλιµακωτή γραµµική προσέγγιση της καµπύλης Ωριαίου Κόστους Λειτουργίας Λαµβάνοντας την πρώτη παράγωγο της κλιµακωτής γραµµικής προσέγγισης της καµπύλης Ωριαίου Κόστους Λειτουργίας, ορίζεται το αντίστοιχο ιαφορικό Κόστος ως µία βηµατική συνάρτηση, όπου κάθε βήµα είναι η κλίση της γραµµής στο αντίστοιχο τµήµα της κλιµακωτής γραµµικής προσέγγισης της καµπύλης Ωριαίου Κόστους Λειτουργίας, όπως φαίνεται στο Σχήµα 5. Η βηµατική συνάρτηση που προκύπτει (µε µαύρο χρώµα) είναι προσέγγιση της πραγµατικής γραµµικής συνάρτησης διαφορικού κόστους της µονάδας, που φαίνεται στο Σχήµα 5 µε γαλάζιο χρώµα, IC πρ P ). Το πρώτο βήµα επεκτείνεται έως την µηδενική ισχύ παραγωγής. ( Έκδοση Μαρτίου 2010 Σελίδα 16

22 IC ( P ) [ Ero / MWh] IC πρ ( P ) min IC 0 P 1 min P P P 10 [MWh] Σχήµα 5. Χαρακτηριστική καµπύλη ιαφορικού Κόστους θερµικής µονάδας Το διαφορικό κόστος σε κάθε βήµα της καµπύλης Ωριαίου Κόστους Λειτουργίας υπολογίζεται ως εξής: HC ( Pi+ 1) HC ( Pi ) IC ( Pi ) =, i = 1,2, K,9 (14) P P i+ 1 i 7.2 Χρήση ιαφορικού Κόστους Θερµικών Μονάδων Το ιαφορικό Κόστος των θερµικών µονάδων δεν χρησιµοποιείται κατά τη µεθοδολογία επίλυσης του προβλήµατος ΗΕΠ. Η επίλυση της αγοράς γίνεται µε τις προσφορές έγχυσης των µονάδων παραγωγής. Ωστόσο, το διαφορικό κόστος των Κατανεµόµενων Μονάδων σύµφωνα µε το Άρθρο 60 του Κ Σ&ΣΗΕ χρησιµοποιείται από τον ΕΣΜΗΕ για τον έλεγχο ενεργοποίησης των ιαζωνικών Περιορισµών Μεταφοράς του Συστήµατος. Στην περίπτωση ενεργοποίησης ιαζωνικών Περιορισµών Μεταφοράς του Συστήµατος κατά την εφαρµογή του Μηχανισµού Επίλυσης ΗΕΠ κατά το Άρθρο 59 του Κ Σ&ΣΗΕ, ο ΕΣΜΗΕ επαναλαµβάνει την επίλυση του ΗΕΠ χρησιµοποιώντας το ιαφορικό Κόστος των Κατανεµόµενων Μονάδων αντί των αντίστοιχων Προσφορών Έγχυσης και διαπιστώνει εάν ενεργοποιούνται οι ιαζωνικοί Περιορισµοί Μεταφοράς του Συστήµατος κατά την επίλυση αυτή. Έκδοση Μαρτίου 2010 Σελίδα 17

23 Συγκεκριµένα για τις θερµικές Κατανεµόµενες Μονάδες χρησιµοποιείται το ιαφορικό Κόστος ενώ για τις αντίστοιχες υδροηλεκτρικές χρησιµοποιείται ως ιαφορικό Κόστος η τιµή του Μεταβλητού Κόστους, όπως αυτό ορίζεται στο Άρθρο 44 παράγραφος 4 του Κ Σ&ΣΗΕ, διότι στην περίπτωση που το Μεταβλητό Κόστος έχει σταθερά τιµή ισούται µε το ιαφορικό Κόστος. Στην περίπτωση που διαπιστώνεται ότι ενώ ενεργοποιούνται οι ιαζωνικοί Περιορισµοί Μεταφοράς του Συστήµατος κατά την εφαρµογή του Μηχανισµού Επίλυσης ΗΕΠ µε βάση τις Προσφορές Έγχυσης, δεν ενεργοποιούνται κατά την εφαρµογή του Μηχανισµού Επίλυσης ΗΕΠ µε βάση το ιαφορικό Κόστος των Κατανεµόµενων Μονάδων, συντρέχει περίπτωση οικονοµικής ενεργοποίησης ιαζωνικών Περιορισµών Μεταφοράς του Συστήµατος, και ο ΕΣΜΗΕ ενηµερώνει σχετικά τη ΡΑΕ. Το διαφορικό κόστος εφαρµόζεται και για τον υπολογισµό των συµπληρωµατικών χρεώσεων ή πιστώσεων Μονάδων, σύµφωνα µε το Άρθρο 189 του Κ Σ& ΣΗΕ. Έκδοση Μαρτίου 2010 Σελίδα 18

24 8 Παράδειγµα υπολογισµού κόστους θερµικής µονάδας 8.1 Καταχωρηµένα και Τεχνικοοικονοµικά στοιχεία µονάδας Ας υποθέσουµε ότι έχουµε µία µονάδα παραγωγής µε τεχνικό ελάχιστο 65 MW και µέγιστη καθαρή παραγωγή 200 ΜW, η οποία έχει τα Καταχωρηµένα Στοιχεία και Τεχνικοοικονοµικά Στοιχεία που φαίνονται στον Πίνακα 6. Υποθέτουµε ότι η µονάδα χρησιµοποιεί ένα καύσιµο. Πίνακας 6. Καταχωρηµένα και Τεχνικοοικονοµικά στοιχεία µονάδας (Άρθρο 295 και 44 Κ Σ&ΣΗΕ, αντίστοιχα) Ειδική Κατανάλωση Θερµότητας Η Ειδική Κατανάλωση Θερµότητας (σε GJ/MWh) για το διάστηµα µεταξύ της τεχνικά ελάχιστης παραγωγής και της µέγιστης συνεχούς ικανότητας καθορίζεται σε δέκα (10) επίπεδα καθαρής ισχύος (σε MW), δύο από τα οποία είναι τα άκρα του ως άνω διαστήµατος. Τα εν λόγω σηµεία επιλέγονται έτσι ώστε να προσεγγίζεται καλύτερα η τεχνική καµπύλη ειδικής κατανάλωσης Κόστος καυσίµου [ /µονάδα ποσοτικής µέτρησης] Κατώτερη θερµογόνος δύναµη καυσίµου καυσίµου [GJ/µονάδα ποσοτικής µέτρησης] Μέσο Ειδικό κόστος πρώτων υλών εκτός καυσίµου (για όλα τα επίπεδα καθαρής ισχύος της συνάρτησης Ειδικής Κατανάλωσης Θερµότητας) [ /ΜWh] Μέσο Ειδικό κόστος πρόσθετων δαπανών συντήρησης λόγω λειτουργίας, εκτός δαπανών συντήρησης παγίου χαρακτήρα (για όλα τα επίπεδα καθαρής ισχύος της συνάρτησης Ειδικής Κατανάλωσης Θερµότητας) [ /ΜWh] Επίπεδο Καθαρής Ισχύος [MW] Ειδική Κατανάλωση Θερµότητας [GJ/MWh] 65 0, , , , , , , , , , ,2544 0, , , Υπολογιζόµενα µεγέθη από Καταχωρηµένα και Τεχνικοοικονοµικά στοιχεία Η βηµατική συνάρτηση Ειδικής Κατανάλωσης Θερµότητας µιας Μονάδας µετατρέπεται στη βηµατική συνάρτηση Μεταβλητού Κόστους Καυσίµου, G P ) F ( Έκδοση Μαρτίου 2010 Σελίδα 19

25 [ /MWh] εφαρµόζοντας τη σχέση (4), τα βήµατα της οποίας φαίνονται στον Πίνακα 7. Στη συνέχεια, υπολογίζεται η βηµατική συνάρτηση Μεταβλητού Κόστους της µονάδας εφαρµόζοντας τη σχέση (5), τα βήµατα της οποίας φαίνονται στον Πίνακα 8. Το Ωριαίο Κόστος Λειτουργίας, HC ( P ), υπολογίζεται εφαρµόζοντας τη σχέση (10) και αποτυπώνεται στον Πίνακα 9. Πίνακας 7. Βηµατική συνάρτηση Μεταβλητού Κόστους Καυσίµου της µονάδας Βηµατική Συνάρτηση Μεταβλητού Κόστους Καυσίµου Ορίζεται στα δέκα (10) επίπεδα καθαρής παραγωγής (σε MWh) στα οποία καθορίζεται η Ειδική Κατανάλωση Θερµότητας. Επίπεδο Καθαρής Παραγωγής [MWh] Μεταβλητό Κόστος Καυσίµου [ /MWh] 65 51, , , , , , , , , ,985 Πίνακας 8. Βηµατική συνάρτηση Μεταβλητού Κόστους της µονάδας Βηµατική Συνάρτηση Μεταβλητού Κόστους Ορίζεται στα δέκα (10) επίπεδα καθαρής παραγωγής (σε MWh) στα οποία καθορίζεται η Ειδική Κατανάλωση Θερµότητας. Επίπεδο Καθαρής Παραγωγής [MWh] Μεταβλητό Κόστος [ /MWh] 65 51, , , , , , , , , ,999 Έκδοση Μαρτίου 2010 Σελίδα 20

max P...22 http://www.rae.gr/k7/codes/code_eng.pdf. [2] Νόµος 2773/1999, http://www.desmie.gr/up/files/2773_99.pdf.

max P...22 http://www.rae.gr/k7/codes/code_eng.pdf. [2] Νόµος 2773/1999, http://www.desmie.gr/up/files/2773_99.pdf. Εγχειρίδιο Υπολογισµού Κόστους Λειτουργίας Μονάδων Έκδοση 1.0 ιαχειριστής Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς Α.Ε. 11 Μαρτίου 2010 Ρητρα Επιφυλαξης ικαιωµατων Εγχειρίδιο Υπολογισµού Κόστους Λειτουργίας Μονάδων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Τροποποίησης του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας και του Εγχειριδίου αναφορικά με την άντληση

Πρόταση Τροποποίησης του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας και του Εγχειριδίου αναφορικά με την άντληση Πρόταση Τροποποίησης του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας και του Εγχειριδίου αναφορικά με την άντληση Σύμφωνα με τις προβλέψεις του Άρθρου 71, παρ. 4Β, του ΚΣΗΕ η Διοικητικά Οριζόμενη Ελάχιστη Τιμή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4, 4.2 Προσθήκη νέας υποπαραγράφου ως εξής: «4.2.7 Μεθοδολογία Επιμερισμού του Έκτακτου Κόστους Κάλυψης στους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΧΡΕΩΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ. Απώλειες Συστήματος

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΧΡΕΩΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ. Απώλειες Συστήματος ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΧΡΕΩΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Απώλειες Συστήματος Η παραγόμενη ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας μειώνεται κατά τις απώλειες Συστήματος (μεταφοράς) με το συντελεστή της αντίστοιχης

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. Τροποποιήσεις του Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. Τροποποιήσεις του Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Τροποποιήσεις του Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας 1. Εισαγωγή Κατά τη παράγραφο 1 του άρθρου 19 και την παράγραφο 1 του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΩ ΙΚΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΩ ΙΚΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ 28-2-2005 Προτάσεις της ΡΑΕ επιτυγχάνουν αποδεκτό Σχέδιο Κωδίκων χωρίς συµβιβασµούς στην Κοινωνική τους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 249/2006. Λεπτοµέρειες εφαρµογής των µεταβατικών διατάξεων Κ Σ & ΣΗΕ για την παροχή και την αµοιβή των Επικουρικών Υπηρεσιών

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 249/2006. Λεπτοµέρειες εφαρµογής των µεταβατικών διατάξεων Κ Σ & ΣΗΕ για την παροχή και την αµοιβή των Επικουρικών Υπηρεσιών ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 249/2006 Λεπτοµέρειες εφαρµογής των µεταβατικών διατάξεων Κ Σ & ΣΗΕ για την παροχή και την αµοιβή των Επικουρικών Υπηρεσιών Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Κατά την τακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΧΡΕΩΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ. Απώλειες Συστήματος

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΧΡΕΩΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ. Απώλειες Συστήματος ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΧΡΕΩΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Απώλειες Συστήματος Η παραγόμενη ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας μειώνεται κατά τις απώλειες Συστήματος (μεταφοράς) με το συντελεστή της αντίστοιχης

Διαβάστε περισσότερα

Οριακή Τιμή Ελληνικού Συστήματος

Οριακή Τιμή Ελληνικού Συστήματος Οριακή Τιμή Ελληνικού Συστήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης Συστήματος & Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Αναστάσιος Γ. Μπακιρτζής Καθηγητής Α.Π.Θ. Εργαστήριο Συστημάτων Ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1528/2011. Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β 655/ )

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1528/2011. Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β 655/ ) Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1528/2011 Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών

Διαβάστε περισσότερα

Τουρκία Ιταλία Βόρεια Ιταλία Βόρεια Τουρκία. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα των διαγωνισµών εκχώρησης δικαιωµάτων

Τουρκία Ιταλία Βόρεια Ιταλία Βόρεια Τουρκία. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα των διαγωνισµών εκχώρησης δικαιωµάτων Υπολογισµός Απωλειών (*) Χρεοπίστωση Αποκλίσεων Μεταβατικός Μηχανισµός ιασφάλισης Ισχύος Τέλη διασυνοριακού εµπορίου** Χρέωση Χρήσης Συστήµατος (*) Μονάδα Άρθρου 9 Ν. 3468/06 Σύµφωνα µε το Ν. 3468/06 Συµβεβληµένη

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση της Ελληνικής Χονδρεμπορικής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας

Οργάνωση της Ελληνικής Χονδρεμπορικής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Οργάνωση της Ελληνικής Χονδρεμπορικής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Αναστάσιος Γ. Μπακιρτζής Καθηγητής Α.Π.Θ. Εργαστήριο Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 18/2011

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 18/2011 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 18/2011 Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙ- ΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. 5.2 Υδροηλεκτρικές Μονάδες

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙ- ΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. 5.2 Υδροηλεκτρικές Μονάδες ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙ- ΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α. Η παράγραφος 5.2 του Εγχειριδίου αντικαθίσταται από την εξής: «5.2 Υδροηλεκτρικές Μονάδες 5.2.1 Εισαγωγή Σε αντίθεση

Διαβάστε περισσότερα

Ε ι σ ή γ η σ η. Η Εξοικονόμηση Ενέργειας κατά τη Διαχείριση της Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα της ΔΕΗ Α.Ε.

Ε ι σ ή γ η σ η. Η Εξοικονόμηση Ενέργειας κατά τη Διαχείριση της Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα της ΔΕΗ Α.Ε. ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΕnergyTec 2006» & 1 η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ: ΜΟΡΦΕΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 23-25.11.2006 ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΕLEXPO PALACE, MΑΡΟΥΣΙ Ε ι σ ή γ η σ η Η Εξοικονόμηση Ενέργειας κατά τη Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικα. ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας

Κώδικα. ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210-3727400 Fax : 210-3255460 E-mail : info@rae.gr Πρόταση της ΡΑΕ για το νέο Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας

Νέα Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας Νέα Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας Επισκόπηση των Κωδίκων σύµφωνα µε τηνπρόταση της ΡΑΕ Π. Κάπρος, Πρόεδρος ΡΑΕ Εκτίµηση εξελίξεων µετά τον Ν. 375/2003 Θετική εξέλιξη η θέσπιση του νέου νόµου για την αναδιοργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 17/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 17/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 17/2014 Έγκριση των τιµών των παραµέτρων που υπεισέρχονται στον υπολογισµό του κόστους

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Εγχειριδίου ιαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προµηθευτών ικτύου

Παρουσίαση Εγχειριδίου ιαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προµηθευτών ικτύου Παρουσίαση Εγχειριδίου ιαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προµηθευτών ικτύου Γενικά Το Εγχειρίδιο ιαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προµηθευτών ικτύου, εκδίδεται κατ εξουσιοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση Εγχειριδίων του Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας

Έγκριση Εγχειριδίων του Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 15/03/2010 Προς: ΕΣΜΗΕ, κ. Γ. Αντωνόπουλο, ντα Σύµβουλο Θέµα: Σχετικά: Κωδικός : Ο-40608 Σελίδες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ III ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ

ΤΜΗΜΑ III ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΜΗΜΑ III ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ Άρθρο 61 Αντικείµενο ιαδικασίας Κατανοµής 1. Αντικείµενο της ιαδικασίας Κατανοµής είναι ο προγραµµατισµός της λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου Αθήνα Τηλ. : Fax : Αθήνα,

Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου Αθήνα Τηλ. : Fax : Αθήνα, Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210-3727400 Fax : 210-3255460 E-mail : info@rae.gr Αθήνα, 15.07.03 Προς : ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, κ. Α. Τσοχατζόπουλο Θέµα : Γνωµοδότηση της ΡΑΕ για χορήγηση άδειας

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας

Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 24.05.2005 Προς: ΕΣΜΗΕ Α.Ε., κ. Ι. Θεοδωρακόπουλο, ιευθύνοντα Σύµβουλο Κοινοποιήσεις:

Διαβάστε περισσότερα

ηµόσια ιαβούλευση επί των συντελεστών απωλειών εγχύσεως του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς

ηµόσια ιαβούλευση επί των συντελεστών απωλειών εγχύσεως του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς ηµόσια ιαβούλευση επί των συντελεστών απωλειών εγχύσεως του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ - Επί της Μελέτης 1. Προκαθορισµένα επίπεδα φόρτισης Σύµφωνα µε το Άρθρο 50 - Μελέτη προσδιορισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ II ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Γενικές διατάξεις

ΤΜΗΜΑ II ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Γενικές διατάξεις ΤΜΗΜΑ II ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Γενικές διατάξεις Άρθρο 10 Σκοπός Σκοπός του Ηµερήσιου Ενεργειακού Προγραµµατισµού («ΗΕΠ») είναι η ελαχιστοποίηση της συνολικής δαπάνης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ IV ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΦΕ ΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 23 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΤΜΗΜΑ IV ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΦΕ ΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 23 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΜΗΜΑ IV ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΦΕ ΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 23 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 115 ιαθεσιµότητα, Ετοιµότητα και Παροχή Επικουρικών Υπηρεσιών ή Εφεδρείας Ενέργειας 1. Ως ιαθεσιµότητα Παροχής Επικουρικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΑ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 2003 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΑ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 2003 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 2003 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΕΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Φ.Α ΚΑΤΑ ΤΟΝ Ν. 3175/2003 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Έχοντας υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

.: , FAX : ,

.: , FAX : , 85 115 26,.: 69 68 000, FAX : 77 01 209, E-mail: heron@terna.gr Θέμα: ημόσια διαβούλευση προτεινόμενων τροποποιήσεων του Κ Σ&ΣΗΕ 09-Απριλίου-2008 Κύριοι, Στα πλαίσια της διαδικασίας δημόσιας διαβούλευσης

Διαβάστε περισσότερα

Κωστή Σακελλάρη, Ειδ. Επιστήµων ΡΑΕ Μίλτο Ασλάνογλου, Αντιπρόεδρο ΡΑΕ

Κωστή Σακελλάρη, Ειδ. Επιστήµων ΡΑΕ Μίλτο Ασλάνογλου, Αντιπρόεδρο ΡΑΕ Κωστή Σακελλάρη, Ειδ. Επιστήµων ΡΑΕ Μίλτο Ασλάνογλου, Αντιπρόεδρο ΡΑΕ «Ελληνική Ενεργειακή Αγορά: Προοπτικές και προκλήσεις» I. Στόχο Απελευθέρωση Αγορά Ηλεκτρική Ενέργεια II. Συνθήκε Ελληνική Αγορά το

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΔΟΣΗ 2.0 30.10.2009 Α. Πεδίο Εφαρμογής Ο Οδηγός Αξιολόγησης εφαρμόζεται κατά την αξιολόγηση αιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1286/2011. Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β 655/ )

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1286/2011. Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β 655/ ) Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1286/2011 Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών

Διαβάστε περισσότερα

Αιολική Παραγωγή: Εφαρµογή Κανονιστικού και Ρυθµιστικού Πλαισίου

Αιολική Παραγωγή: Εφαρµογή Κανονιστικού και Ρυθµιστικού Πλαισίου ιαχειριστής Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. Αιολική Παραγωγή: Εφαρµογή Κανονιστικού και Ρυθµιστικού Πλαισίου Ανδρέας Αδρακτάς Επιχειρησιακός ιευθυντής Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ V ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 29 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ V ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 29 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ V ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 29 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Άρθρο 149 Αντικείµενο διαδικασίας διαχείρισης µετρητών και µετρήσεων Στο τµήµα αυτό καθορίζονται τα δικαιώµατα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικό Κείμενο 2 η Δημόσιας Διαβούλευσης για τη Μεθοδολογία Υπολογισμού Ελάχιστου Κόστους Υδροηλεκτρικών Μονάδων

Εισαγωγικό Κείμενο 2 η Δημόσιας Διαβούλευσης για τη Μεθοδολογία Υπολογισμού Ελάχιστου Κόστους Υδροηλεκτρικών Μονάδων Εισαγωγικό Κείμενο 2 η Δημόσιας Διαβούλευσης για τη Μεθοδολογία Υπολογισμού Ελάχιστου Κόστους Υδροηλεκτρικών Μονάδων Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 44, παρ. 5 του ΚΣΗΕ, ο ΛΑΓΗΕ υπέβαλε στη ΡΑΕ στις

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚ ΟΣΗ 1.0 20.12.2007 Α. Πεδίο Εφαρµογής Ο Οδηγός Αξιολόγησης εφαρµόζεται κατά την αξιολόγηση αιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία υπολογισμού Μεταβλητού Κόστους των Υδροηλεκτρικών Μονάδων, κατά τις διατάξεις του Άρθρου 44, παρ. 5, του ΚΣΗΕ.

Μεθοδολογία υπολογισμού Μεταβλητού Κόστους των Υδροηλεκτρικών Μονάδων, κατά τις διατάξεις του Άρθρου 44, παρ. 5, του ΚΣΗΕ. Μεθοδολογία υπολογισμού Μεταβλητού Κόστους των Υδροηλεκτρικών Μονάδων κατά τις διατάξεις του Άρθρου 44 παρ. 5 του ΚΣΗΕ. 1. Εισαγωγή Σε αντίθεση με τους Θερμοηλεκτρικούς Σταθμούς των οποίων το κόστος παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

γ) Μέχρι τη λήξη της προθεσµίας που προβλέπεται στο άρθρο 141, ο ιαχειριστής Μ Ν να υποβάλει Προγράµµατα Ανάπτυξης Συστηµάτων Μ Ν, σύµφωνα µε το

γ) Μέχρι τη λήξη της προθεσµίας που προβλέπεται στο άρθρο 141, ο ιαχειριστής Μ Ν να υποβάλει Προγράµµατα Ανάπτυξης Συστηµάτων Μ Ν, σύµφωνα µε το Άρθρο 237. -Χρονοδιάγραµµα Μετάβασης στο καθεστώς του παρόντος Κώδικα 1. Εντός δέκα (10) ηµερών από τη θέση σε ισχύ του παρόντος Κώδικα, ο ιαχειριστής Μ Ν συνάπτει µε τους Συµµετέχοντες Παραγωγούς από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 150/2017

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 150/2017 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 150/2017 Καθορισµός τιµών ρυθµιστικών παραµέτρων για την εφαρµογή της Μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ Φ/Β ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ Φ/Β ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΗΕ ΤΗΜΜΥ : Μπακιρτζής Αναστάσιος Καθηγητής ΤΗΜΜΥ ΑΠΘ Μπίσκας Παντελής Λέκτορας ΤΗΜΜΥ ΑΠΘ Σίμογλου Χρήστος Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός ΑΠΘ Μελέτη Εργαστηρίου Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Π.Θ. για λογαριασμό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΡΡΟΕΣ ΥΠΟΘΕΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΕΣΟ ΩΝ

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΡΡΟΕΣ ΥΠΟΘΕΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΕΣΟ ΩΝ Αθήνα 13.01.2006 ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΡΡΟΕΣ ΥΠΟΘΕΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΕΣΟ ΩΝ σύµφωνα µε το δηµοσιευµένο σχέδιο του τεύχους διακήρυξης του διαγωνισµού "για τη σύναψη συµβάσεων διαθεσιµότητας ισχύος νέας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 349/2010

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 349/2010 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 349/2010 Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΔΟΣΗ 2.0

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΔΟΣΗ 2.0 ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΔΟΣΗ 2.0 30.10.2009 Α. Πεδίο Εφαρμογής Ο Οδηγός Αξιολόγησης εφαρμόζεται κατά την αξιολόγηση αιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Κατανοµής. Έκδοση 1.0. ιαχειριστής Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.

Εγχειρίδιο Κατανοµής. Έκδοση 1.0. ιαχειριστής Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. Έκδοση 1.0 ιαχειριστής Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. 11 Μαρτίου 2010 Ιστορικό Εκδόσεων Εγχειρίδιο Κατανοµής Έκδοση Ηµεροµηνία Περιγραφή V 1.0 11/03/2010 Έγκριση ΡΑΕ Έκδοση 1.0

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ρ Α Ε Υ Π Α Ρ Ι Θ Μ /

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ρ Α Ε Υ Π Α Ρ Ι Θ Μ / Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mal: nfo@rae.gr Web: www.rae.gr Α Π Ο Φ Α Σ Η Ρ Α Ε Υ Π Α Ρ Ι Θ Μ. 2 0 7 / 2 0 1 6 Καθορισμός «Μεθοδολογίας Υπολογισμού Μεταβλητού Κόστους

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 51/2008

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 51/2008 Πανεπιστημίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 51/2008 Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 1

ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 1 ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΣΜΗΕ Α.Ε. Αθήνα, εκέµβριος 2006 Ε ΑΣΣ/ Ε ΣΗΕ ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΗΕ ΣΗΕ ΤΗΜΜΥ ΤΗΜΜΥ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ Μπακιρτζής Αναστάσιος Καθηγητής ΤΗΜΜΥ ΑΠΘ Μπίσκας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΣΗΕ)

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΣΗΕ) ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΣΗΕ) ΑΡΘΡΟ 2, 1 Προστίθεται εδάφιο (Ι): «Ι) Δήλωση νόμιμου εκπροσώπου του αιτούντος σχετικά με τα νομιμοποιητικά έγγραφα.» ΑΡΘΡΟ 28 Η

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των διαγωνισμών εκχώρησης δικαιωμάτων

Εισαγωγή. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των διαγωνισμών εκχώρησης δικαιωμάτων Υπολογισμός Απωλειών (*) Χρεοπίστωση Αποκλίσεων Μεταβατικός Μηχανισμός Διασφάλισης Ισχύος Χρέωση Χρήσης Συστήματος (*) Μονάδα Άρθρου 10 Ν. 3468/06 Σύμφωνα με το Ν. 3468/06 Συμβεβλημένη Μονάδα Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικονομική Κατανομή Παραγόμενης Ενέργειας

Διαχείριση Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικονομική Κατανομή Παραγόμενης Ενέργειας Διαχείριση Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικονομική Κατανομή Παραγόμενης Ενέργειας Αλέξανδρος Φλάμος Επίκουρος Καθηγητής e-mail: aflamos@unipi.gr Τσίλη Μαρίνα Δρ Ηλ/γος Μηχ/κος e-mail: marina.tsili@gmail.com Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΡΞΗ ΔΕΥΤΕΡΗΣ (ΤΕΛΙΚΗΣ) ΦΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΕΝΑΡΞΗ ΔΕΥΤΕΡΗΣ (ΤΕΛΙΚΗΣ) ΦΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΕΝΑΡΞΗ ΔΕΥΤΕΡΗΣ (ΤΕΛΙΚΗΣ) ΦΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ επί των θέσεων και προτάσεων της ΡΑΕ αναφορικά με την επανεξέταση των βασικών ρυθμιστικών μέτρων και κανόνων που διέπουν τη λειτουργία της χονδρεμπορικής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ρ Α Ε ΥΠ Α Ρ Ι Θ Μ. 336/20 1 6

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ρ Α Ε ΥΠ Α Ρ Ι Θ Μ. 336/20 1 6 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mal: nfo@rae.gr Web: www.rae.gr Α Π Ο Φ Α Σ Η Ρ Α Ε ΥΠ Α Ρ Ι Θ Μ. 336/20 1 6 Καθορισμός τιμών ρυθμιστικών παραμέτρων για την εφαρμογή της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 75/2007. Α Φάση Προγράµµατος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Σταθµών κατ εξουσιοδότηση του Άρθρου 14 παρ. 1 του Ν.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 75/2007. Α Φάση Προγράµµατος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Σταθµών κατ εξουσιοδότηση του Άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 75/2007 Α Φάση Προγράµµατος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Σταθµών κατ εξουσιοδότηση του Άρθρου 14 παρ. 1 του Ν.3468/2006 Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας

Νέα Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας Νέα Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας Πρόταση της ΡΑΕ για το νέο Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Εκτίµηση εξελίξεων µετά τον Ν. 3175/2003 Θετική εξέλιξη η θέσπιση του νέου

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιος Σχεδιασµός Εξισορρόπησης Φορτίου για το Έτος 2017 Απρίλιος 2016 ΕΣΦΑ Α. Ε. Σελ.1/14

Ετήσιος Σχεδιασµός Εξισορρόπησης Φορτίου για το Έτος 2017 Απρίλιος 2016 ΕΣΦΑ Α. Ε. Σελ.1/14 Ετήσιος Σχεδιασµός Εξισορρόπησης Φορτίου για το Έτος 2017 Απρίλιος 2016 Σελ.1/14 1. Εισαγωγή Η παρούσα εισήγηση συντάσσεται στο πλαίσιο των διατάξεων της παραγράφου 2.γ του Άρθρου 68 του Νόµου 4001/2011,

Διαβάστε περισσότερα

Ξενία 11500 11420 14880 12800

Ξενία 11500 11420 14880 12800 Γ. ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ CO 2 Γ.1 Περιγραφή κτιριακών εγκαταστάσεων Η συνολική έκταση του Πανεπιστηµίου είναι 23,22 στρ. όπου βρίσκονται οι κτιριακές του εγκαταστάσεις όπως είναι το κτίριο της Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙ- ΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.» και με το δ.τ. «ΑΔΜΗΕ Α.Ε.», η οποία εδρεύει

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιος Σχεδιασµός Εξισορρόπησης Φορτίου για το Έτος 2015 Απρίλιος 2014 ΕΣΦΑ Α. Ε. Σελ.1/14

Ετήσιος Σχεδιασµός Εξισορρόπησης Φορτίου για το Έτος 2015 Απρίλιος 2014 ΕΣΦΑ Α. Ε. Σελ.1/14 Ετήσιος Σχεδιασµός Εξισορρόπησης Φορτίου για το Έτος 2015 Απρίλιος 2014 Σελ.1/14 1. Εισαγωγή Η παρούσα έκθεση συντάσσεται στο πλαίσιο των διατάξεων της παραγράφου 2.γ του Άρθρου 68 του Νόµου 4001/2011,

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιος Σχεδιασµός Εξισορρόπησης Φορτίου για το Έτος 2018 Απρίλιος 2017 ΕΣΦΑ Α. Ε. Σελ.1/14

Ετήσιος Σχεδιασµός Εξισορρόπησης Φορτίου για το Έτος 2018 Απρίλιος 2017 ΕΣΦΑ Α. Ε. Σελ.1/14 Ετήσιος Σχεδιασµός Εξισορρόπησης Φορτίου για το Έτος 2018 Απρίλιος 2017 Σελ.1/14 1. Εισαγωγή Η παρούσα εισήγηση συντάσσεται στο πλαίσιο των διατάξεων της παραγράφου 2.γ του Άρθρου 68 του Νόµου 4001/2011,

Διαβάστε περισσότερα

Γνωµοδότηση της ΡΑΕ για τις Χρεώσεις του Λογαριασµού Προσαυξήσεων για το έτος Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας

Γνωµοδότηση της ΡΑΕ για τις Χρεώσεις του Λογαριασµού Προσαυξήσεων για το έτος Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 20/05/04 Κωδικός: Ο-6713 Γνωµοδότηση της ΡΑΕ για τις Χρεώσεις του Λογαριασµού Προσαυξήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ/Ο ΗΓΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ/Ο ΗΓΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ/Ο ΗΓΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΟΣ. Αθήνα, ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ. Αθήνα, ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 14.07.2009 Προς: ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ Θέμα: Δημοσίευση Aπόφασης ΡΑΕ υπ αριθμ. 1332/2009 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210 3727400 Fax : 210 3255460 E-mail : info@rae.gr Αθήνα, 27.01.2003 Προς : ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. Κοιν : ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, κ. Α. ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟ Θέµα : Έγκριση τιµολογίων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 10/2011

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 10/2011 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: inf@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 10/2011 Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία υπολογισμού Μεταβλητού Κόστους των Υδροηλεκτρικών Μονάδων, κατά τις διατάξεις του Άρθρου 44, παρ. 5, του ΚΣΗΕ.

Μεθοδολογία υπολογισμού Μεταβλητού Κόστους των Υδροηλεκτρικών Μονάδων, κατά τις διατάξεις του Άρθρου 44, παρ. 5, του ΚΣΗΕ. Μεθοδολογία υπολογισμού Μεταβλητού Κόστους των Υδροηλεκτρικών Μονάδων, κατά τις διατάξεις του Άρθρου 44, παρ. 5, του ΚΣΗΕ. 1. Εισαγωγή Σε αντίθεση με τους Θερμοηλεκτρικούς Σταθμούς των οποίων το κόστος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 11/2006. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας. Λαµβάνοντας υπόψη: σκέφθηκε ως εξής:

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 11/2006. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας. Λαµβάνοντας υπόψη: σκέφθηκε ως εξής: Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 11/2006 Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Λαµβάνοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανισμοί της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας

Μηχανισμοί της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Μηχανισμοί της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Παναγιώτης Ανδριανέσης Γιώργος Λυμπερόπουλος Γιώργος Κοζανίδης Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Βιομηχανίας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας pandrianesis@hotmail.com Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ - ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΩΝ ΣΤΡΕΒΛΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΤΟΣ 2009

ΑΝΑΛΥΣΗ - ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΩΝ ΣΤΡΕΒΛΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΤΟΣ 2009 ΑΝΑΛΥΣΗ - ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΩΝ ΣΤΡΕΒΛΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΤΟΣ 29 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑ ΣΕΛ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...2 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ...3 2 Ε ΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 213/2006

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 213/2006 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 213/2006 Καθορισµός τεχνικών και λοιπών στοιχείων που δηµοσιοποιούνται για κάθε Μη ιασυνδεδεµένο Νησί µε βάση τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του νόµου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 233/2007. «Μεθοδολογία υπολογισµού του ανταλλάγµατος για την παροχή Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ)»

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 233/2007. «Μεθοδολογία υπολογισµού του ανταλλάγµατος για την παροχή Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ)» Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 233/2007 «Μεθοδολογία υπολογισµού του ανταλλάγµατος για την παροχή

Διαβάστε περισσότερα

Τουρκία Ιταλία Βόρεια Ιταλία Βόρεια Τουρκία. 1,41 /MWh ***** 0 /MWh ***** 0 /MWh ***** 0 /MWh ***** 0 /MWh ***** 1,41 /MWh *****

Τουρκία Ιταλία Βόρεια Ιταλία Βόρεια Τουρκία. 1,41 /MWh ***** 0 /MWh ***** 0 /MWh ***** 0 /MWh ***** 0 /MWh ***** 1,41 /MWh ***** ΕΓΧΥΣΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Υπολογισμός Απωλειών (*) Χρεοπίστωση Αποκλίσεων Μεταβατικός Μηχανισμός Διασφάλισης Ισχύος Τέλη διασυνοριακού εμπορίου Χρέωση Χρήσης Συστήματος (*) Μονάδα Άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Θέμα: Μεθοδολογία υπολογισμού της Ειδικής Τιμής Αγοράς τεχνολογιών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και άλλες διατάξεις για την εφαρμογή των άρθρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΥΣΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ. Παραγωγής

ΕΓΧΥΣΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ. Παραγωγής Ιταλία Βόρεια ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Υπολογισμός Μείωση με το συντελεστή απωλειών της αντίστοιχης ζώνης Απωλειών (*) Χρεοπίστωση Αποκλίσεων Σύμφωνα με το Ν. 3468/06 Σύμφωνα με τη σύμβαση Σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 285/2013. Τροποποίηση του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας και του Εγχειριδίου του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 285/2013. Τροποποίηση του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας και του Εγχειριδίου του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 285/2013 Τροποποίηση του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας και του Εγχειριδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙ Α ΑΓΟΡΑΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΗΘ/ΣΗΘΥΑ

ΗΜΕΡΙ Α ΑΓΟΡΑΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΗΘ/ΣΗΘΥΑ ΕΣΣΗΘ ΗΜΕΡΙ Α 25 Απριλίου 2012 ΑΓΟΡΑΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΗΘ/ΣΗΘΥΑ 1 Ηµερίδα ΛΑΓΗΕ / ΕΣΣΗΘ 25 Απριλίου 2012 Μονάδες ΣΗΘ και Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας Μ. Φιλίππου Επιχειρησιακός Διευθυντής Συναλλαγών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΙΕΙΣ ΥΣΗΣ Α.Π.Ε. ΣΤΑ ΜΗ ΙΑΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΑ ΝΗΣΙΑ

ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΙΕΙΣ ΥΣΗΣ Α.Π.Ε. ΣΤΑ ΜΗ ΙΑΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΑ ΝΗΣΙΑ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 69, ΑΘΗΝΑ 10564 ΤΗΛ: 210 3727400, FAX: 210-3255460, E-MAIL: info@rae.gr, WEB: www.rae.gr ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΙΕΙΣ ΥΣΗΣ Α.Π.Ε. ΣΤΑ ΜΗ ΙΑΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Σκέφθηκε ως εξής: 1. Αναφορικά µε το Μοναδιαίο Τίµηµα Πληρωµής Ισχύος

Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Σκέφθηκε ως εξής: 1. Αναφορικά µε το Μοναδιαίο Τίµηµα Πληρωµής Ισχύος Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 21.12.2005 Προς: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Θέµα: Γνωµοδότηση της ΡΑΕ επί του καθορισµού Μοναδιαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Τροποποιήσεις του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας σχετικά με την εισαγωγή Αγοράς Τριτεύουσας και τη μεθοδολογίας επίλυσης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΟΝΑ ΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΟΝΑ ΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΟΝΑ ΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ unit_commitment.xls Το πρόβληµα της Ένταξης Μονάδων αναφέρεται µόνο στις θερµικές µονάδες ενός συστήµατος και ορίζεται ως εξής : Για µια δεδοµένη

Διαβάστε περισσότερα

Οι νέες ρυθµίσεις στην Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας της Κύπρου

Οι νέες ρυθµίσεις στην Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας της Κύπρου Οι νέες ρυθµίσεις στην Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας της Κύπρου Λευκωσία, 12 εκεµβρίου 2014 Κατερίνα Καραλή, Σύµβουλος ΡΑΕΚ 1 Ιστορικό Η ΡΑΕΚ, κατόπιν σχετικής µελέτης, κατέληξε ότι το µοντέλο Κοινοπραξίας

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση λεπτοµερειών εφαρµογής του Μηχανισµού ιασυνοριακού Εµπορίου εντός της Ενιαίας Ευρωπαϊκής Αγοράς για το έτος Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας

Έγκριση λεπτοµερειών εφαρµογής του Μηχανισµού ιασυνοριακού Εµπορίου εντός της Ενιαίας Ευρωπαϊκής Αγοράς για το έτος Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα,11.03.2004 Κωδικός: 0-6026 Έγκριση λεπτοµερειών εφαρµογής του Μηχανισµού ιασυνοριακού

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΥ 445/681 Διάλεξη 2 Ατμοηλεκτρικές και υδροηλεκτρικές μονάδες

ΗΜΥ 445/681 Διάλεξη 2 Ατμοηλεκτρικές και υδροηλεκτρικές μονάδες ΗΜΥ 445/681 Διάλεξη 2 Ατμοηλεκτρικές και υδροηλεκτρικές μονάδες Δρ. Ηλίας Κυριακίδης Επίκουρος Καθηγητής ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 2008Ηλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΕΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΦΑ. Άρθρο 1

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΕΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΦΑ. Άρθρο 1 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΕΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΦΑ Άρθρο 1 1. Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται τιµολόγια πρόσβασης τρίτων στο Εθνικό Σύστηµα Φυσικού Αερίου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΡΑΕ 21/6/2004. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΡΑΕ 21/6/2004. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΡΑΕ 21/6/2004 Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΤΩΝ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΤΩΝ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΣΗΕ) ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ν2773/99. Αρθρο 35 Αρθρο 36. Γιά το Ελληνικό

Ν2773/99. Αρθρο 35 Αρθρο 36. Γιά το Ελληνικό Κάτοχος αδείας παραγωγής Κάτοχος αδείας προµήθειας Επιλέγων πελάτης ιαµετακόµιση ΓΙΑ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΒΛΕΠΕ ΠΙΝΑΚΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. Με συµβατική µονάδα παραγωγής Γιά το Ελληνικό Σύστηµα >>>>>> 1 Γιά εξαγωγή προς

Διαβάστε περισσότερα

C A (P A ) = *P A *P A

C A (P A ) = *P A *P A Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΤΜΗΜΑ ΕΚΠ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ: Υπογραφή: ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ Take Home Exam ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Λεωνίδας Δ. Δρίτσας, 6 Δεκεμβριου 015 ΑΜ: Σελίδα 1 από 7 Timestamp

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 295 Μεταβατικός Μηχανισμός Αποζημίωσης Ευελιξίας 1. Ο Μεταβατικός Μηχανισμός Αποζημίωσης Ευελιξίας (ΜΜΑΕ) τίθεται σε εφαρμογή από 1.5.2016, η δε διάρκειά του ορίζεται, κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 327/2009

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 327/2009 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα, Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 327/2009 Πρόταση της ΡΑΕ σχετικά με τις αριθμητικές τιμές των συντελεστών της

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 236/2010

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 236/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 236/2010 Πρόταση της ΡΑΕ σχετικά με τις αριθμητικές τιμές των συντελεστών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΤΕΛΙΚΟΥ ΑΠΟ ΕΚΤΗ

ΕΚΘΕΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΤΕΛΙΚΟΥ ΑΠΟ ΕΚΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ενδιάµεσος Φορέας ιαχείρισης (ΕΦ ). ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : / /2003 Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000-2006 Ε.Π.

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση των ενοτήτων 7 και 8 του Ετήσιου Σχεδιασµού Εξισορρόπησης 2012 εκέµβριος 2011 ΕΣΦΑ Α. Ε. Σελ.1/5

Τροποποίηση των ενοτήτων 7 και 8 του Ετήσιου Σχεδιασµού Εξισορρόπησης 2012 εκέµβριος 2011 ΕΣΦΑ Α. Ε. Σελ.1/5 Τροποποίηση των ενοτήτων 7 και 8 του Ετήσιου Σχεδιασµού Εξισορρόπησης 2012 εκέµβριος 2011 Σελ.1/5 Εισαγωγή Η παρούσα τροποποίηση των ενοτήτων 7 και 8 του Ετήσιου Σχεδιασµού Εξισορρόπησης Έτους 2012 συντάσσεται

Διαβάστε περισσότερα

Επεξήγηση Λογαριασμού Φ.Α.

Επεξήγηση Λογαριασμού Φ.Α. Επεξήγηση Λογαριασμού Φ.Α. 1 ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Ο λογαριασμός αναλύεται στη χρέωση ενέργειας, που υπολογίζεται αναλογικά με την ενέργεια (kwh) που έχει καταναλωθεί στο αντίστοιχο χρονικό διάστημα, και

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας. ιαχείρισης του Συστήµατος. και. Συναλλαγών Ηλεκτρικής. Ενέργειας

Κώδικας. ιαχείρισης του Συστήµατος. και. Συναλλαγών Ηλεκτρικής. Ενέργειας Κώδικας ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Ανεπίσηµη έκδοση Ιανουαρίου 2010, βάσει της απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης για την έγκρισή του ( 5-ΗΛ/Β/οικ./8311/09-05-2005 - ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ I ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ I ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ I ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Άρθρο 1 Σύµβαση Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας 1. Στο Σύστηµα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, στο οποίο περιλαµβάνονται ο ΗΕΠ,

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή στρατηγική και εθνικός σχεδιασµός σε συστήµατα ΑΠΕ

Ενεργειακή στρατηγική και εθνικός σχεδιασµός σε συστήµατα ΑΠΕ Ενεργειακή στρατηγική και εθνικός σχεδιασµός σε συστήµατα ΑΠΕ Κ. Τίγκας ΚΑΠΕ, ντής Τεκµηρίωσης και ιάδοσης Πληροφοριών Στόχοι Ενεργειακής Πολιτικής Ασφάλεια εφοδιασµού ιαφοροποίηση ενεργειακών πηγών Προώθηση

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα ηµόσιας ιαβούλευσης της ΡΑΕ

Αποτελέσµατα ηµόσιας ιαβούλευσης της ΡΑΕ Αποτελέσµατα ηµόσιας ιαβούλευσης της ΡΑΕ σχετικά µε την πρόταση της για µη συνυπολογισµό του ΕΦΚ για το φυσικό αέριο στο κόστος λειτουργίας των µονάδων παραγωγής µε καύσιµο το φυσικό αέριο Αξιολόγηση των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 637/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 637/2013 Πειραιώς 132118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 637/2013 1. Έγκριση Ετήσιου Σχεδιασµού Εξισορρόπησης Φορτίου του Εθνικού Συστήµατος Μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Επικαιροποιημένος Ετήσιος Σχεδιασμός Εξισορρόπησης Φορτίου για το έτος 2010

Επικαιροποιημένος Ετήσιος Σχεδιασμός Εξισορρόπησης Φορτίου για το έτος 2010 Επικαιροποιημένος Ετήσιος Σχεδιασμός Εξισορρόπησης Φορτίου για το έτος 2010 Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε Φεβρουάριος 2010 1. Εισαγωγή Το παρόν πρόγραμμα συντάσσεται βάσει

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 8 παράγραφοι και 7.2.8: Οι ΚΑΗ ορίζουν τα ακόλουθα εύρη τιμών για προσφορές ενέργειας εξισορρόπησης. «Επιχείρηση με Δεσπόζουσα Θέση:

Κεφάλαιο 8 παράγραφοι και 7.2.8: Οι ΚΑΗ ορίζουν τα ακόλουθα εύρη τιμών για προσφορές ενέργειας εξισορρόπησης. «Επιχείρηση με Δεσπόζουσα Θέση: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Υιοθέτηση αποκλίσεων, σε σχέση με πρόνοιες της Ρυθμιστικής Απόφασης Αρ. 01/2015 περί «Λεπτομερούς Σχεδιασμού για Διαφοροποίηση του Πλαισίου Ρύθμισης της Λειτουργίας της Αγοράς Ηλεκτρισμού της

Διαβάστε περισσότερα