Εγχειρίδιο Υπολογισµού Κόστους. Λειτουργίας Μονάδων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εγχειρίδιο Υπολογισµού Κόστους. Λειτουργίας Μονάδων"

Transcript

1 Εγχειρίδιο Υπολογισµού Κόστους Λειτουργίας Μονάδων Έκδοση 1.0 ιαχειριστής Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς Α.Ε. 11 Μαρτίου 2010

2 Ρητρα Επιφυλαξης ικαιωµατων Εγχειρίδιο Υπολογισµού Κόστους Λειτουργίας Μονάδων Έκδοση Μαρτίου 2010 Σελίδα ii

3 Ιστορικό Εκδόσεων Εγχειρίδιο Υπολογισµού Κόστους Λειτουργίας Μονάδων Έκδοση Ηµεροµηνία Περιγραφή v1.0 11/03/2010 Έγκριση ΡΑΕ Έκδοση Μαρτίου 2010 Σελίδα iii

4 Πίνακας Περιεχοµένων Εγχειρίδιο Υπολογισµού Κόστους Λειτουργίας Μονάδων 1 Εισαγωγή Ειδική Κατανάλωση Θερµότητας Θερµικών Μονάδων Μεταβλητό Κόστος Καυσίµου Θερµικών Μονάδων Κόστος Καυσίµου Κατώτερη ή Καθαρή Θερµογόνος ύναµη Καυσίµου Ποσοστιαία σύνθεση µίγµατος καυσίµων Μεταβλητό Κόστος Καυσίµου Θερµικών Μονάδων Μέσα Ειδικά Κόστη Θερµικών Μονάδων Μεταβλητό Κόστος Θερµικών Μονάδων Μεταβλητό Κόστος Θερµικών Μονάδων στο µετρητή Μεταβλητό Κόστος Θερµικών Μονάδων στο εικονικό σηµείο αγοραπωλησίας ενέργειας ΗΕΠ Ελάχιστο Μεταβλητό Κόστος Θερµικών Μονάδων Ωριαίο Κόστος Λειτουργίας Θερµικών Μονάδων Κόστος Χωρίς Φορτίο Κόστος Ελαχίστου Φορτίου ιαφορικό Κόστος Θερµικών Μονάδων Ορισµός ιαφορικού Κόστους Θερµικών Μονάδων Χρήση ιαφορικού Κόστους Θερµικών Μονάδων Παράδειγµα υπολογισµού κόστους θερµικής µονάδας Καταχωρηµένα και Τεχνικοοικονοµικά στοιχεία µονάδας Υπολογιζόµενα µεγέθη από Καταχωρηµένα και Τεχνικοοικονοµικά στοιχεία Προσδιορισµός Μεταβλητού Κόστους Υδροηλεκτρικών Μονάδων στο εικονικό σηµείο αγοραπωλησίας ενέργειας ΗΕΠ Έλεγχος Εγκυρότητας Προσφοράς Έγχυσης Έλεγχος εγκυρότητας προσφορών έγχυσης θερµικών µονάδων Έλεγχος εγκυρότητας προσφορών έγχυσης ΥΗΣ Παράδειγµα Προσφοράς Έγχυσης µονάδας Μηχανισµός Κάλυψης Μεταβλητού Κόστους Θερµικών Μονάδων Κόστος Εκκίνησης και Κόστος Αποσυγχρονισµού Θερµικών Μονάδων Κύκλος λειτουργίας µονάδας Κόστος Εκκίνησης και Κόστος Αποσυγχρονισµού...33 Έκδοση Μαρτίου 2010 Σελίδα iv

5 Κατάλογος Πινάκων Εγχειρίδιο Υπολογισµού Κόστους Λειτουργίας Μονάδων Πίνακας 1. Ειδική Κατανάλωση Θερµότητας...2 Πίνακας 2. Μονάδες κόστους καυσίµων...4 Πίνακας 3. Τιµές Σ Μ και ΣΕΜ...5 Πίνακας 4. Μονάδες Κατώτερης Θερµογόνου ύναµης...5 Πίνακας 5. Ειδικό Κόστος πρώτων υλών εκτός καυσίµου...8 Πίνακας 6. Καταχωρηµένα και Τεχνικοοικονοµικά στοιχεία µονάδας (Άρθρο 295 και 44 Κ Σ&ΣΗΕ, αντίστοιχα)...19 Πίνακας 7. Βηµατική συνάρτηση Μεταβλητού Κόστους Καυσίµου της µονάδας...20 Πίνακας 8. Βηµατική συνάρτηση Μεταβλητού Κόστους της µονάδας...20 Πίνακας 9. Βηµατική συνάρτηση Ωριαίου Κόστους Λειτουργίας της µονάδας...21 Πίνακας 10. Βηµατική συνάρτηση ιαφορικού Κόστους λειτουργίας της µονάδας...21 Πίνακας 11. Προσφορά Έγχυσης της µονάδας...27 Κατάλογος Σχηµάτων Σχήµα 1. Σχήµα 2. Σχήµα 3. Σχήµα 4. Ειδική Κατανάλωση Θερµότητας Μονάδας...3 Μεταβλητό Κόστος µονάδας στο µετρητή της µονάδας και στο εικονικό σηµείο αγοραπωλησίας ενέργειας του ΗΕΠ...12 Ωριαίο Κόστος Λειτουργίας θερµικής µονάδας...13 Κλιµακωτή γραµµική προσέγγιση της καµπύλης Ωριαίου Κόστους Λειτουργίας...16 Σχήµα 5. Χαρακτηριστική καµπύλη ιαφορικού Κόστους θερµικής µονάδας...17 Σχήµα 6. Συνάρτηση ιαφορικού Κόστους της µονάδας από 0 έως max P...22 Σχήµα 7. Έλεγχος εγκυρότητας προσφοράς έγχυσης θερµικής µονάδας...25 Σχήµα 8. Σχήµα 9. Έλεγχος εγκυρότητας προσφοράς έγχυσης υδροηλεκτρικής µονάδας...27 Παράδειγµα Προσφοράς Έγχυσης µονάδας...28 Σχήµα 10. Καµπύλη Μεταβλητού Κόστους για τους σκοπούς του µηχανισµού ανάκτησης του κόστους λειτουργίας µιας µονάδας...31 Σχήµα 11. Χρόνοι κύκλου λειτουργίας µονάδας...33 Κατάλογος Αναφορών [1] Κώδικας ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, [2] Νόµος 2773/1999, Έκδοση Μαρτίου 2010 Σελίδα v

6 1 Εισαγωγή Εγχειρίδιο Υπολογισµού Κόστους Λειτουργίας Μονάδων Σκοπός του Εγχειριδίου Υπολογισµού Κόστους Λειτουργίας Μονάδων είναι να ορίσει τα κόστη λειτουργίας των µονάδων παραγωγής, να ορίσει και να αναπτύξει λεπτοµερώς τα στοιχεία που λαµβάνονται υπόψη για τον υπολογισµό αυτών, καθώς και τη σχετική µεθοδολογία υπολογισµού. Τα κόστη αυτά είναι: α. Μεταβλητό Κόστος Καυσίµου (Fel Variable Cost) β. Μεταβλητό Κόστος Μονάδας στο µετρητή (Unit Variable Cost at meter point) γ. Μεταβλητό Κόστος Μονάδας στο εικονικό σηµείο αγοραπωλησίας ενέργειας ΗΕΠ (Unit Variable Cost at market point) δ. Ελάχιστο Μεταβλητό Κόστος Μονάδας (Unit Minimm Variable Cost) ε. Ωριαίο Κόστος Λειτουργίας Μονάδας (Unit Horly Cost) στ. Κόστος Χωρίς Φορτίο (Unit No-Load Cost) ζ. Κόστος Ελαχίστου Φορτίου (Unit Minimm Load Cost) η. ιαφορικό Κόστος Λειτουργίας Μονάδας (Unit Incremental Cost) θ. Κόστος Εκκίνησης (Start-Up Cost, SUC) ι. Κόστος Αποσυγχρονισµού (Sht-Down Cost, SDC) Στο παρόν Εγχειρίδιο, µε τον όρο «παραγωγή» θεωρείται η καθαρή παραγωγή, αφού έχουν ληφθεί υπόψη η εσωτερική υπηρεσία και τα βοηθητικά φορτία της Μονάδας (σε MWh), κατ αντιστοιχία της Συνεχούς Παραγόµενης Ισχύος (καθαρής) στο Άρθρο 295, παρ. 5 του Κώδικα ιαχείρισης Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (εφεξής «Κ Σ&ΣΗΕ»). Για να υπολογιστούν τα παραπάνω κόστη λαµβάνονται υπόψη τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στη ήλωση Τεχνοοικονοµικών Στοιχείων κατά το Άρθρο 44, παρ. 1 του Κ Σ&ΣΗΕ, καθώς και τα Καταχωρηµένα Στοιχεία των µονάδων παραγωγής, σύµφωνα µε το Άρθρο 295, παρ. 5 του Κ Σ&ΣΗΕ. Ο παραγωγός φέρει ακέραια την ευθύνη των τιµών των στοιχείων που δηλώνει τόσο στην αντίστοιχη ήλωση Τεχνοοικονοµικών Στοιχείων κατά το Άρθρο 44 του Κ Σ&ΣΗΕ όσο και αυτών που δηλώνει στα Καταχωρηµένα Χαρακτηριστικά της µονάδας του κατά το Άρθρο 295, παρ. 5 του Κ Σ&ΣΗΕ. Για τον υπολογισµό των τιµών των παραπάνω στοιχείων ο παραγωγός πρέπει να λαµβάνει υπόψη τις λεπτοµέρειες εφαρµογής, όπως αυτές αναλύονται στο παρόν Εγχειρίδιο. Έκδοση Μαρτίου 2010 Σελίδα 1

7 2 Ειδική Κατανάλωση Θερµότητας Θερµικών Μονάδων Η Ειδική Κατανάλωση Θερµότητας αποδίδει σε κάθε συγκεκριµένο επίπεδο παραγωγής της Μονάδας (MW) την απαιτούµενη ποσότητα θερµικής ενέργειας (σε GJ) ώστε να παραχθεί µία (1) MWh. Κάθε Μονάδα υποβάλλει στο ΕΣΜΗΕ σύµφωνα µε το Άρθρο 295 του Κ Σ&ΣΗΕ τη βηµατική συνάρτηση Ειδικής Κατανάλωσης Θερµότητας, E H ( P ), σε GJ/MWh (Πίνακας 1), για δέκα (10) διαφορετικά επίπεδα της καθαρής της παραγωγής µεταξύ της καθαρής ισχύος της Μονάδας, P 1 και της καθαρής ισχύος της Μονάδας, P 10, περιλαµβανοµένων αυτών, έτσι ώστε να προσεγγίζεται όσο το δυνατόν ακριβέστερα η πραγµατική καµπύλη Ειδικής Κατανάλωσης Θερµότητας, όπως φαίνεται στο Σχήµα 1 και αποδίδεται από την σχέση 1. Η καθαρή ισχύς P 1 min πρέπει να είναι µικρότερη ή ίση της Τεχνικά Ελάχιστης Παραγωγής, P (καθαρή ισχύς Μονάδας αφού έχουν ληφθεί υπόψη η εσωτερική υπηρεσία και τα βοηθητικά φορτία της Μονάδας) σε ΜW, ενώ η καθαρή ισχύς P 10 πρέπει να είναι µεγαλύτερη ή max ίση της Μέγιστης Συνεχούς Παραγόµενης Ισχύος, P (καθαρή, αφού έχουν ληφθεί υπόψη η εσωτερική υπηρεσία και τα βοηθητικά φορτία της Μονάδας) σε ΜW, σύµφωνα µε τα Καταχωρηµένα στοιχεία της Μονάδας κατά το Άρθρο 295 παράγραφος 5 του Κ Σ&ΣΗΕ. Από τα δέκα ζεύγη τιµών τουλάχιστον πέντε πρέπει να προέρχονται από πραγµατικές µετρήσεις, ενώ τα υπόλοιπα πέντε ζεύγη τιµών µπορούν να δηλώνονται µετά από υπολογισµούς µε την χρήση της σχέσης 1. Για τις µετρήσεις Ειδικής Κατανάλωσης Θερµότητας που διεξάγει η Μονάδα πρέπει να διατηρεί την καθαρή ισχύ της, κατά το δυνατόν, σε σταθερό επίπεδο κατά τη διάρκεια µιας ώρας για κάθε µέτρηση. Εποµένως, η αριθµητική τιµή της ισχύος (MW) είναι η µέση τιµή της για την αντίστοιχη ώρα, και αυτή προφανώς ισούται µε την αριθµητική τιµή της εγχυόµενης ενέργειας από τη Μονάδα στο Σύστηµα (καθαρή παραγωγή σε MWh). Πίνακας 1. Ειδική Κατανάλωση Θερµότητας E H( P ) [GJ/MWh] E 1 E 2 E 3 E 4 E 5 E 6 E 7 E 8 E 9 E 10 P [MW] P P P 2 P 3 P 4 P 5 P 6 P 7 P 8 P 9 max P P min 1 10 Έκδοση Μαρτίου 2010 Σελίδα 2

8 E H ( P ) [ GJ / MWh] E 1 E 2 G ( P ) E 3 E 10 0 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P P 7 8 P9 P10 min max P P Σχήµα 1. Ειδική Κατανάλωση Θερµότητας Μονάδας [MW ] Η καµπύλη Ειδικής Κατανάλωσης Θερµότητας προσεγγίζεται από ένα πολυώνυµο της ακόλουθης µορφής: E H α ( P ) + β + γ P (1) P όπου οι συντελεστές α, β και γ είναι θετικοί και προέρχονται από µία καµπύλη ελαχίστων τετραγώνων, εφαρµοσµένης στα µετρούµενα σηµεία της ειδικής κατανάλωσης θερµότητας, { E H ( P 1), E H ( P 2 ),, E H ( P 9 ), E H ( P 10 )}. Πρέπει να σηµειωθεί ότι οι µετρήσεις της Ειδικής Κατανάλωσης Θερµότητας γίνονται σε σταθερή ισχύ (σε MW) αλλά στη συνέχεια του Εγχειριδίου θα αναφερόµαστε σε καθαρή παραγωγή (σε MWh). Έκδοση Μαρτίου 2010 Σελίδα 3

9 3 Μεταβλητό Κόστος Καυσίµου Θερµικών Μονάδων 3.1 Κόστος Καυσίµου Κάθε Μονάδα υποβάλλει στο ΕΣΜΗΕ σύµφωνα µε το Άρθρο 44 του Κ Σ&ΣΗΕ το κόστος κάθε καυσίµου f, FC, σε ανά µετρητική µονάδα ποσότητας καυσίµου f f και το αντίστοιχο ποσοστό συµµετοχής του, FelMix, που χρησιµοποιεί η Μονάδα µεταξύ της τεχνικά ελάχιστης και µέγιστης παραγωγής. Η µονάδα κόστους για το αντίστοιχο καύσιµο είναι όπως φαίνεται στον Πίνακα 2. Πίνακας 2. Μονάδες κόστους καυσίµων Καύσιµο Μονάδα κόστους Λιγνίτης Ευρώ ανά τόνο ( /10 3 kg) Μαζούτ Ευρώ ανά τόνο ( /10 3 kg) Diesel Ευρώ ανά χιλιόλιτρο ( /10 3 lt) Φυσικό αέριο Ευρώ ανά κανονικό κυβικό µέτρο ( /norm m 3 ) Τα κόστη άλλων καυσίµων που χρησιµοποιούνται για την εκκίνηση της Μονάδας και έως την τεχνικά ελάχιστη παραγωγή λαµβάνονται υπόψη για τον υπολογισµό του Κόστους Εκκίνησης, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 8.2 του παρόντος Εγχειριδίου. Εξειδικεύοντας την παράγραφο 2 του Άρθρου 44 του Κ Σ&ΣΗΕ, η οποία αναφέρεται στον υπολογισµό του κόστους καυσίµου που συµπεριλαµβάνονται στον Πίνακα Β της παραγράφου 1 του ίδιου Άρθρου από τους παραγωγούς, σηµειώνονται τα κάτωθι: Το κόστος καυσίµου ανά τύπο καυσίµου συµπεριλαµβάνει τις πάσης φύσεως δαπάνες που υφίσταται ο κάτοχος άδειας παραγωγής για την «προµήθεια» του καυσίµου. Εφόσον ο παραγωγός προµηθεύεται ένα καύσιµο από περισσότερους του ενός προµηθευτές, τότε το κόστος καυσίµου είναι το µέσο κόστος προµήθειας. Στο κόστος καυσίµου είναι δυνατόν να συµπεριλαµβάνεται το κόστος βελτιωτικών καυσίµου, εφόσον οι µετρήσεις για την Ειδική Κατανάλωση Θερµότητας έχουν γίνει µε συµµετοχή των συγκεκριµένων βελτιωτικών καυσίµου. Ειδικά για τις µονάδες Φυσικού αερίου (Φ.Α.) όπου το κόστος καυσίµου έχει δύο συνιστώσες : (α) το κόστος προµήθειας Φ.Α. και (β) την χρέωση χρήσης του ΕΣΦΑ η οποία εµπεριέχει σκέλος δυναµικότητας, και προκειµένου το κόστος καυσίµου να εκφράζεται ευθέως σε /µετρητική µονάδα ποσότητας καυσίµου, είναι απαραίτητο σχετικά µε την ετήσια λειτουργία της µονάδας να εφαρµόζονται τα ακόλουθα: Ο Κάτοχος άδειας παραγωγής της κάθε Μονάδας Φ.Α. υποβάλλει στον ΕΣΜΗΕ το συνολικό κόστος καυσίµου, δηλαδή αθροιστικά τις συνιστώσες (α) και (β). Προκειµένου να υπολογίσει το συνολικό κόστος καυσίµου, Ο Κάτοχος άδειας παραγωγής προσαυξάνει το κόστος προµήθειας Φ.Α. (συνιστώσα (α)) κατά την Έκδοση Μαρτίου 2010 Σελίδα 4

10 ελάχιστη ανοιγµένη χρέωση χρήσης του ΕΣΦΑ, ΧΜ min που αντιστοιχεί σε πλήρη φόρτιση της µονάδας µέσα στο έτος µε βάση τον ακόλουθο τύπο: ΧΜ Σ Μ 24 = + ΣΕΜ 8760 (1- EFOR d ) PMD 24 min 1.11 (2) όπου: EFOR d PMD Σ Μ και ΣΕΜ ο συντελεστής απρόβλεπτης µη διαθεσιµότητας της µονάδας οι ηµέρες προγραµµατισµένης συντήρησης της µονάδας σύµφωνα µε το πρόγραµµα συντήρησης που υποβάλλει κάθε κάτοχος άδειας παραγωγής στο ΕΣΜΗΕ κατά το άρθρο 284 του Κ Σ&ΣΗΕ οι συντελεστές χρεώσεων δυναµικότητας και ποσότητας για χρήση του Εθνικού Συστήµατος Φυσικού Αερίου ΕΣΦΑ, σύµφωνα µε την απόφαση 4955/ , όπως ισχύει, και που για τα έτη 2007, 2008 λαµβάνουν τις τιµές του Πίνακα 3. Πίνακας 3. Τιµές Σ Μ και ΣΕΜ Τιµολόγιο Μεταφοράς Σ Μ ( /MWh Ηµέρας αιχµής/έτος) ΣΕΜ ( /MWh) Έτος ,589 0, Έτος ,121 0, Κατώτερη ή Καθαρή Θερµογόνος ύναµη Καυσίµου Κάθε Μονάδα υποβάλλει στον ΕΣΜΗΕ την Κατώτερη Θερµογόνο ύναµη (ή Καθαρή Θερµογόνο ύναµη ή Καθαρή Θερµιδική Αξία) κάθε καυσίµου f της µονάδας, Q, σε GJ ανά µετρητική µονάδα ποσότητας καυσίµου. Η Κατώτερη f Θερµογόνος ύναµη καυσίµου αναφέρεται σε κάθε καύσιµο µε ή χωρίς πρόσθετα βελτιωτικά καύσιµα όπως αυτό έχει χρησιµοποιηθεί για την µέτρηση της Ειδικής Κατανάλωσης Θερµότητας. Η Θερµογόνος ύναµη καυσίµου είναι το ποσό της θερµότητας που απελευθερώνεται κατά την καύση µίας µονάδας του εν λόγω καυσίµου. Οι µονάδες της Κατώτερης Θερµογόνου ύναµης για το αντίστοιχο καύσιµο φαίνονται στον Πίνακα 4. Πίνακας 4. Μονάδες Κατώτερης Θερµογόνου ύναµης Καύσιµο Λιγνίτης Μαζούτ Μονάδα κόστους GigaJole ανά τόνο (GJ/10 3 kg) GigaJole ανά τόνο (GJ/10 3 kg) Έκδοση Μαρτίου 2010 Σελίδα 5

11 Diesel GigaJole ανά χιλιόλιτρο (GJ/10 3 lt) Φυσικό αέριο GigaJole ανά κανονικό κυβικό µέτρο (GJ/norm m 3 ) Το µέγεθος της Ανώτερης Θερµογόνου ύναµης ή Ολικής Θερµιδικής Αξίας προσδιορίζεται επαναφέροντας όλα τα προϊόντα της καύσης στην αρχική τους προκαύσης θερµοκρασία και συγκεκριµένα συµπυκνώνοντας υδρατµούς που παράγονται. Το µέγεθος της Κατώτερης Θερµογόνου ύναµης προσδιορίζεται αφαιρώντας από την Ανώτερη Θερµογόνο ύναµη την ενέργεια της ατµοποίησης του νερού που παράγεται στην καύση. Στις περισσότερες εφαρµογές στις οποίες αναφλέγεται το καύσιµο παράγονται υδρατµοί, οι οποίοι δεν χρησιµοποιούνται και εποµένως το θερµικό τους περιέχοµενο χάνεται. Εποµένως, η Κατώτερη Θερµογόνος ύναµη είναι η κατάλληλη θερµιδική αξία που πρέπει να αναφέρεται στις δηλώσεις τεχνικοοικονοµικών στοιχείων και χρησιµοποιείται στους υπολογισµούς του κόστους. Αυτό είναι ιδιαίτερα σηµαντικό για το φυσικό αέριο, µε το οποίο λόγω της υψηλής περιεκτικότητας σε υδρογόνο παράγεται σηµαντική ποσότητα υδρατµών. Η Ανώτερη Θερµογόνος ύναµη είναι σχετική µόνο για το αέριο που αναφλέγεται σε λέβητες υγροποίησης, οι οποίοι συµπυκώνουν τους υδρατµούς που παράγονται από την καύση και ανακτάται η θερµότητα η οποία διαφορετικά θα είχε χαθεί. 3.3 Ποσοστιαία σύνθεση µίγµατος καυσίµων Ορισµένες θερµικές µονάδες δύναται να αναφλέγουν µίγµα καυσίµων για την παραγωγή ενέργειας. Η ήλωση Τεχνικοοικονοµικών Στοιχείων προβλέπει τη χρήση έως τριών διαφορετικών καυσίµων στο µίγµα. Το ποσοστό συµµετοχής κάθε καυσίµου f, FelMix, στο µίγµα πρέπει να καθορίζεται για κάθε επίπεδο παραγωγής f για το οποίο ορίζεται η Ειδική Κατανάλωση Θερµότητας. Τέλος, για κάθε παραπάνω επίπεδο παραγωγής P, το άθροισµα των ποσοστών συµµετοχής των καυσίµων του µίγµατος πρέπει να ισουται µε 100%: F f= 1 f FelMix ( P) = 100% (3) όπου F ο αριθµός των διαφορετικών καυσίµων που χρησιµοποιούνται. 3.4 Μεταβλητό Κόστος Καυσίµου Θερµικών Μονάδων Το Μεταβλητό Κόστος Καυσίµου µίας θερµικής µονάδας εκφράζεται σε /MWh και υπολογίζεται στα 10 επίπεδα της καθαρής παραγωγής, P, στα οποία ορίζεται η Ειδική Κατανάλωση Θερµότητας ως εξής: Έκδοση Μαρτίου 2010 Σελίδα 6

12 G F Εγχειρίδιο Υπολογισµού Κόστους Λειτουργίας Μονάδων F f FC f EH ( P ) FelMix ( P f ) f= 1 Q ( P) = (4) 1hor Εποµένως, το Μεταβλητό Κόστος Καυσίµου προκύπτει από την Ειδική Κατανάλωση Θερµότητας πολλαπλασιασµένη µε έναν σταθερό συντελεστή µετατροπής θερµότητας σε κόστος (το άθροισµα στην παρένθεση της σχέσης (4)). Εποµένως, η καµπύλη Μεταβλητού Κόστους Καυσίµου πολλαπλασιάζεται µε µία σταθερά, και για αυτό το λόγο έχει την ίδια µορφή όπως η καµπύλη Ειδικής Κατανάλωσης Θερµότητας που απεικονίζεται στο Σχήµα 1. Έκδοση Μαρτίου 2010 Σελίδα 7

13 4 Μέσα Ειδικά Κόστη Θερµικών Μονάδων Εκτός από το Μεταβλητό Κόστος Καυσίµου, υπάρχουν Μέσα Ειδικά Κόστη των θερµικών µονάδων, ως εξής: α) το Μέσο Ειδικό Κόστος πρώτων υλών εκτός καυσίµου, G R, και β) το Μέσο Ειδικό Κόστος πρόσθετων δαπανών συντήρησης λόγω λειτουργίας, εκτός των δαπανών συντήρησης πάγιου χαρακτήρα, G. Τα παραπάνω Μέσα Ειδικά Κόστη ισχύουν για όλα τα επίπεδα καθαρής παραγωγής της συνάρτησης Ειδικής Κατανάλωσης Θερµότητας), και εκφράζονται σε /MWh. Εξειδικεύοντας τον υπολογισµό των Ειδικών Κοστών που συµπεριλαµβάνονται στον Πίνακα Β της παραγράφου 1 του Άρθρου 44 του Κώδικα, σηµειώνονται τα κάτωθι: 1) Το «Μέσο Ειδικό Κόστος πρώτων υλών εκτός καυσίµου» (για όλα τα επίπεδα καθαρής παραγωγής της συνάρτησης Ειδικής Κατανάλωσης Θερµότητας) είναι ο µέσος όρος του κόστους των πρώτων υλών εκτός καυσίµου για τα δέκα επίπεδα καθαρής παραγωγής της συνάρτησης Ειδικής Κατανάλωσης Θερµότητας, η οποία δηλώνεται από τον Παραγωγό σύµφωνα µε την παράγραφο 5 του Άρθρου 295 του Κ Σ&ΣΗΕ. Συµπεριλαµβάνει τα κάτωθι κόστη ανηγµένα σε ευρώ ανά παραγόµενη µεγαβατώρα ( /MWh): α) κόστος βελτιωτικών καυσίµου, εφόσον οι µετρήσεις για την Ειδική Κατανάλωση Θερµότητας έχουν γίνει χωρίς τη συµµετοχή των συγκεκριµένων βελτιωτικών καυσίµου, β) λιπαντικά. Παράδειγµα: Έστω ότι τα κόστη ανά επίπεδο καθαρής παραγωγής της συνάρτησης Ειδικής Κατανάλωσης Θερµότητας όπως φαίνονται στον Πίνακα 5. Πίνακας 5. Ειδικό Κόστος πρώτων υλών εκτός καυσίµου P [MW] Κόστος βελτιωτικών καυσίµου [ /ΜWh] Κόστος λιπαντικών [ /ΜWh] P P 1 2 P 3 P 4 P 5 P 6 P 7 P 8 P 9 P Σύνολο [ /ΜWh] M Στην περίπτωση αυτή, το Μέσο Ειδικό Κόστος πρώτων υλών εκτός καυσίµου είναι ίσο µε 1.61 /ΜWh. 2) Το «Μέσο Ειδικό Κόστος πρόσθετων δαπανών συντήρησης λόγω λειτουργίας εκτός δαπανών συντήρησης πάγιου χαρακτήρα» (για όλα τα επίπεδα καθαρής παραγωγής της συνάρτησης Ειδικής Κατανάλωσης Θερµότητας) είναι ο µέσος όρος του κόστους πρόσθετων δαπανών συντήρησης λόγω λειτουργίας για τα Έκδοση Μαρτίου 2010 Σελίδα 8

14 δέκα επίπεδα ισχύος της συνάρτησης Ειδικής Κατανάλωσης Θερµότητας, η οποία δηλώνεται από τον Παραγωγό σύµφωνα µε την παράγραφο 5 του Άρθρου 295 του Κ Σ&ΣΗΕ. Το κόστος αυτό συµπεριλαµβάνει το κόστος συµβολαίου συντήρησης ανηγµένο σε ευρώ ανά παραγόµενη µεγαβατώρα ( /MWh). Έκδοση Μαρτίου 2010 Σελίδα 9

15 5 Μεταβλητό Κόστος Θερµικών Μονάδων 5.1 Μεταβλητό Κόστος Θερµικών Μονάδων στο µετρητή Αν προσθέσουµε στο Μεταβλητό Κόστος Καυσίµου, G F ( P ), τα Μέσα Ειδικά Κόστη που αναφέρονται στην προηγούµενη παράγραφο, λαµβάνουµε το Μεταβλητό Κόστος της µονάδας, G ( P ), το οποίο υπολογίζεται στα 10 επίπεδα καθαρής παραγωγής στα οποία καθορίζεται η Ειδική Κατανάλωση Θερµότητας, και εκφράζεται σε /MWh ως εξής: G ( P ) = G ( P) + G + G (5) F R M Το Μεταβλητό αυτό Κόστος αναφέρεται στο µετρητή της µονάδας, άρα δε λαµβάνονται υπόψη οι απώλειες του συστήµατος µεταφοράς. Η καµπύλη Μεταβλητού Κόστους µίας µονάδας στο µετρητή της µονάδας έχει την ίδια µορφή µε την καµπύλη Ειδικής Κατανάλωσης Θερµότητας, που φαίνεται στο Σχήµα 1: α G ( P ) = + β + γ P (6) P 5.2 Μεταβλητό Κόστος Θερµικών Μονάδων στο εικονικό σηµείο αγοραπωλησίας ενέργειας ΗΕΠ Το Μεταβλητό Κόστος της µονάδας ανάγεται από το µετρητή ενέργειας της µονάδας στο σηµείο εκκαθάρισης της αγοράς (εικονικό σηµείο αγοραπωλησίας ενέργειας του ΗΕΠ) µέσω του Συντελεστή Απωλειών Έγχυσης που αντιστοιχεί στη µονάδα, GLF, ως εξής: 1 G ( P ) = G ( P ) (7) GLF Ο Πολλαπλασιαστής Επιµερισµού Απωλειών Εγχύσεως, GLF, υπολογίζεται από τον Πίνακα Συντελεστών Απωλειών Έγχυσης στο Σύστηµα Μεταφοράς ανά Ζώνη που είναι δηµοσιευµένος στην ιστοσελίδα του ΕΣΜΗΕ, ανάλογα µε τη ζώνη στην οποία βρίσκεται η µονάδα. Συγκεκριµένα: L GLF = a= 1 (8) 100 όπου L ο Συντελεστής Απωλειών Έγχυσης του Πίνακα. Έκδοση Μαρτίου 2010 Σελίδα 10

16 Σε περίπτωση που το συνολικό φορτίο συστήµατος είναι µεταξύ δύο επιπέδων Φορτίου Συστήµατος του Πίνακα, τότε γίνεται γραµµική παρεµβολή µεταξύ των αντίστοιχων δύο τιµών των Συντελεστών Απωλειών Έγχυσης. Η καµπύλη Μεταβλητού Κόστους µίας µονάδας στο εικονικό σηµείο αγοραπωλησίας ενέργειας του ΗΕΠ έχει την ίδια µορφή µε την καµπύλη Ειδικής Κατανάλωσης Θερµότητας, που φαίνεται στο Σχήµα 1: α G ( P ) = + β + γ P (9) P Παράδειγµα: Έστω ότι µία µονάδα εγχύει στο σύστηµα (στο µετρητή της µονάδας) στην διάρκεια µίας ώρας (µίας Περιόδου Κατανοµής) 100 MWh µε σταθερή ισχύ 100 MW. Το Μεταβλητό Κόστος της µονάδας στα 100 MW έχει υπολογισθεί στα 20 /MWh και εποµένως το Ωριαίο Κόστος Λειτουργίας της είναι Ο Συντελεστής Απωλειών Έγχυσης της µονάδας είναι L=2% δηλαδή ο Πολλαπλασιαστής Επιµερισµού Απωλειών Εγχύσεως είναι GLF = 1-(2/100)=0,98 και εποµένως η ενέργεια που εχγύεται από την µονάδα στο εικονικό σηµείο αγοραπωλησίας ενέργειας του ΗΕΠ είναι GLF P = 98 MWh και το Μεταβλητό Κόστος της µονάδας 1 στο εικονικό σηµείο αγοραπωλησίας ενέργειας του ΗΕΠ είναι G ( P ) = G ( P ) GLF δηλαδή G ( P ) = (1/0,98) 20 /ΜWh= 20,408 /MWh. Εποµένως το Μεταβλητό Κόστος της µονάδας στο εικονικό σηµείο αγοραπωλησίας ενέργειας του ΗΕΠ είναι µεγαλύτερο από το Μεταβλητό Κόστος της µονάδας στο µετρητή ενέργειας της µονάδας, έτσι ώστε το Μεταβλητό Κόστος της µονάδας στο εικονικό σηµείο αγοραπωλησίας ενέργειας του ΗΕΠ να καλύπτει και το Μεταβλητό Κόστος των απωλειών. Σε κάθε περίπτωση, το Ωριαίο Κόστος Λειτουργίας της Μονάδας στο εικονικό σηµείο αγοραπωλησίας ενέργειας του ΗΕΠ (98 MWh * 20,408 /MWh = 2000 ) πρέπει να είναι ίσο µε το Ωριαίο Κόστος Λειτουργίας της Μονάδας στο µετρητή ενέργειας, όπως υπολογίστηκε παραπάνω. Έκδοση Μαρτίου 2010 Σελίδα 11

17 Μετρητής µονάδας P G ( P ) Πολλαπλασιαστής Επιµερισµού Απωλειών Εγχύσεως GLF P G ( P ) = G ( P ) 1 GLF Εικονικό σηµείο αγοραπωλησίας ενέργειας ΗΕΠ Σχήµα 2. Μεταβλητό Κόστος µονάδας στο µετρητή της µονάδας και στο εικονικό σηµείο αγοραπωλησίας ενέργειας του ΗΕΠ 5.3 Ελάχιστο Μεταβλητό Κόστος Θερµικών Μονάδων Η χαµηλότερη τιµή του Μεταβλητού Κόστους στο εικονικό σηµείο αγοραπωλησίας ενέργειας ΗΕΠ από τις τιµές που αντιστοιχούν στα 10 επίπεδα καθαρής παραγωγής (στα οποία καθορίζεται η Ειδική Κατανάλωση Θερµότητας της µονάδας) ισούται µε το Ελάχιστο Μεταβλητό Κόστος (Minimm Variable Cost, MVC), G, το οποίο χρησιµοποιείται στον έλεγχο εγκυρότητας των προσφορών έγχυσης για τις θερµικές µονάδες παραγωγής (βλέπε παράγραφο 10 του παρόντος Εγχειριδίου). min Έκδοση Μαρτίου 2010 Σελίδα 12

18 6 Ωριαίο Κόστος Λειτουργίας Θερµικών Μονάδων Το Ωριαίο Κόστος Λειτουργίας µίας θερµικής µονάδας, HC ( P ), εκφράζεται σε /h, και υπολογίζεται στα 10 επίπεδα καθαρής παραγωγής για τα οποία καθορίζεται η Ειδική Κατανάλωση Θερµότητας ως εξής: HC ( P ) = G ( P ) P (10) Το Ωριαίο Κόστος Λειτουργίας µίας θερµικής µονάδας, HC ( P ), προσεγγίζεται από ένα πολυώνυµο δευτέρου βαθµού, ως εξής: HC α (11) 2 ( P ) = + β P + γ P Το Σχήµα 3 δείχνει µία χαρακτηριστική καµπύλη Ωριαίου Κόστους Λειτουργίας για µία θερµική µονάδα παραγωγής. HC ( P ) [ Ero] min HC ( P ) = MLC HC (0) = NLC P1 P10 min P Σχήµα 3. Ωριαίο Κόστος Λειτουργίας θερµικής µονάδας P [MWh] Έκδοση Μαρτίου 2010 Σελίδα 13

19 6.1 Κόστος Χωρίς Φορτίο Εγχειρίδιο Υπολογισµού Κόστους Λειτουργίας Μονάδων Το Κόστος Χωρίς Φορτίο (No Load Cost) µιας µονάδας, NLC, εκφράζεται σε /h και είναι το υποθετικό Ωριαίο Κόστος Λειτουργίας σε µηδενική ισχύ εξόδου. Το Κόστος Χωρίς Φορτίο δεν µπορεί να µετρηθεί διότι οι θερµικές µονάδες δεν µπορούν να λειτουργήσουν σε συνθήκες µηδενικής ισχύος εξόδου. Το NLC µπορεί να προσδιορισθεί προσεγγιστικά ως το σηµείο τοµής της προέκτασης της καµπύλης του Ωριαίου Κόστους Λειτουργίας µε τον κάθετο άξονα, όπως δείχνει το Σχήµα 3. Το NLC µπορεί να προσδιοριστεί µαθηµατικά ως ο σταθερός συντελεστής α' του πολυωνύµου δευτέρου βαθµού µε το οποίο προσεγγίζεται η καµπύλη Ωριαίου Κόστους Λειτουργίας, HC P ), στην εξίσωση (11). ( Το Κόστος Χωρίς Φορτίο σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις του Κ Σ&ΣΗΕ δε χρησιµοποιείται από τον ΕΣΜΗΕ. 6.2 Κόστος Ελαχίστου Φορτίου Το Κόστος Ελαχίστου Φορτίου (Minimm Load Cost) µιας µονάδας, MLC, είναι το Ωριαίο Κόστος Λειτουργίας στο τεχνικό ελάχιστο της µονάδας, όπως φαίνεται στο Σχήµα 3. Αντίθετα προς το Κόστος Χωρίς Φορτίο, το οποίο είναι θεωρητικό και µπορεί να προσδιορισθεί µόνο προσεγγιστικά, το Κόστος Ελαχίστου Φορτίου µιας µονάδας, MLC, είναι πλήρως µετρήσιµο και καθορίζεται από την Ειδική Κατανάλωση Θερµότητας της µονάδας στο τεχνικό ελάχιστο, ως εξής: MLC = HC (12) min min min ( P ) = G ( P ) P Το Κόστος Ελαχίστου Φορτίου σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις του Κ Σ&ΣΗΕ δε χρησιµοποιείται από τον ΕΣΜΗΕ. Έκδοση Μαρτίου 2010 Σελίδα 14

20 7 ιαφορικό Κόστος Θερµικών Μονάδων 7.1 Ορισµός ιαφορικού Κόστους Θερµικών Μονάδων Το ιαφορικό Κόστος IC P ) µίας θερµικής µονάδας σε δεδοµένο επίπεδο ( καθαρής παραγωγής P είναι η πρώτη παράγωγος του Ωριαίου Κόστους Λειτουργίας στο συγκεκριµένο επίπεδο παραγωγής. Εφόσον το Ωριαίο Κόστος Λειτουργίας µίας θερµικής µονάδας προσεγγίζεται από ένα πολυώνυµο δευτέρου βαθµού, το ιαφορικό Κόστος της θερµικής µονάδας αποδίδεται από µία γραµµική συνάρτηση ως προς το επίπεδο παραγωγής της µονάδας, ως εξής: IC ( P ) dhc ( P ) dp 2 ( α + β P + γ P ) = = = β + 2 d dp γ P Ωστόσο, επειδή η χρήση βηµατικών συναρτήσεων στους αλγορίθµους γραµµικού προγραµµατισµού προσφέρει σηµαντικά πλεονεκτήµατα, γίνεται προσέγγιση του διαφορικού κόστους από µία βηµατική συνάρτηση. Για να ορισθεί αυτή η βηµατική συνάρτηση κατ αρχήν γίνεται προσέγγιση της HC, µε µια κλιµακωτή γραµµική καµπύλης Ωριαίου Κόστους Λειτουργίας, ( ) P (13) συνάρτηση, εκτελώντας γραµµική παρεµβολή µεταξύ των επιπέδων καθαρής παραγωγής στα οποία ορίζεται η Ειδική Κατανάλωση Θερµότητας (παράγραφος 2 παρόντος Εγχειριδίου). Η προσέγγιση αυτή απεικονίζεται στο Σχήµα 4 µε την κόκκινη γραµµή. Έκδοση Μαρτίου 2010 Σελίδα 15

21 HC ( P ) [ Ero] min HC ( P ) = MLC HC (0) = NLC P1 P10 min P P [MWh] Σχήµα 4. Κλιµακωτή γραµµική προσέγγιση της καµπύλης Ωριαίου Κόστους Λειτουργίας Λαµβάνοντας την πρώτη παράγωγο της κλιµακωτής γραµµικής προσέγγισης της καµπύλης Ωριαίου Κόστους Λειτουργίας, ορίζεται το αντίστοιχο ιαφορικό Κόστος ως µία βηµατική συνάρτηση, όπου κάθε βήµα είναι η κλίση της γραµµής στο αντίστοιχο τµήµα της κλιµακωτής γραµµικής προσέγγισης της καµπύλης Ωριαίου Κόστους Λειτουργίας, όπως φαίνεται στο Σχήµα 5. Η βηµατική συνάρτηση που προκύπτει (µε µαύρο χρώµα) είναι προσέγγιση της πραγµατικής γραµµικής συνάρτησης διαφορικού κόστους της µονάδας, που φαίνεται στο Σχήµα 5 µε γαλάζιο χρώµα, IC πρ P ). Το πρώτο βήµα επεκτείνεται έως την µηδενική ισχύ παραγωγής. ( Έκδοση Μαρτίου 2010 Σελίδα 16

22 IC ( P ) [ Ero / MWh] IC πρ ( P ) min IC 0 P 1 min P P P 10 [MWh] Σχήµα 5. Χαρακτηριστική καµπύλη ιαφορικού Κόστους θερµικής µονάδας Το διαφορικό κόστος σε κάθε βήµα της καµπύλης Ωριαίου Κόστους Λειτουργίας υπολογίζεται ως εξής: HC ( Pi+ 1) HC ( Pi ) IC ( Pi ) =, i = 1,2, K,9 (14) P P i+ 1 i 7.2 Χρήση ιαφορικού Κόστους Θερµικών Μονάδων Το ιαφορικό Κόστος των θερµικών µονάδων δεν χρησιµοποιείται κατά τη µεθοδολογία επίλυσης του προβλήµατος ΗΕΠ. Η επίλυση της αγοράς γίνεται µε τις προσφορές έγχυσης των µονάδων παραγωγής. Ωστόσο, το διαφορικό κόστος των Κατανεµόµενων Μονάδων σύµφωνα µε το Άρθρο 60 του Κ Σ&ΣΗΕ χρησιµοποιείται από τον ΕΣΜΗΕ για τον έλεγχο ενεργοποίησης των ιαζωνικών Περιορισµών Μεταφοράς του Συστήµατος. Στην περίπτωση ενεργοποίησης ιαζωνικών Περιορισµών Μεταφοράς του Συστήµατος κατά την εφαρµογή του Μηχανισµού Επίλυσης ΗΕΠ κατά το Άρθρο 59 του Κ Σ&ΣΗΕ, ο ΕΣΜΗΕ επαναλαµβάνει την επίλυση του ΗΕΠ χρησιµοποιώντας το ιαφορικό Κόστος των Κατανεµόµενων Μονάδων αντί των αντίστοιχων Προσφορών Έγχυσης και διαπιστώνει εάν ενεργοποιούνται οι ιαζωνικοί Περιορισµοί Μεταφοράς του Συστήµατος κατά την επίλυση αυτή. Έκδοση Μαρτίου 2010 Σελίδα 17

23 Συγκεκριµένα για τις θερµικές Κατανεµόµενες Μονάδες χρησιµοποιείται το ιαφορικό Κόστος ενώ για τις αντίστοιχες υδροηλεκτρικές χρησιµοποιείται ως ιαφορικό Κόστος η τιµή του Μεταβλητού Κόστους, όπως αυτό ορίζεται στο Άρθρο 44 παράγραφος 4 του Κ Σ&ΣΗΕ, διότι στην περίπτωση που το Μεταβλητό Κόστος έχει σταθερά τιµή ισούται µε το ιαφορικό Κόστος. Στην περίπτωση που διαπιστώνεται ότι ενώ ενεργοποιούνται οι ιαζωνικοί Περιορισµοί Μεταφοράς του Συστήµατος κατά την εφαρµογή του Μηχανισµού Επίλυσης ΗΕΠ µε βάση τις Προσφορές Έγχυσης, δεν ενεργοποιούνται κατά την εφαρµογή του Μηχανισµού Επίλυσης ΗΕΠ µε βάση το ιαφορικό Κόστος των Κατανεµόµενων Μονάδων, συντρέχει περίπτωση οικονοµικής ενεργοποίησης ιαζωνικών Περιορισµών Μεταφοράς του Συστήµατος, και ο ΕΣΜΗΕ ενηµερώνει σχετικά τη ΡΑΕ. Το διαφορικό κόστος εφαρµόζεται και για τον υπολογισµό των συµπληρωµατικών χρεώσεων ή πιστώσεων Μονάδων, σύµφωνα µε το Άρθρο 189 του Κ Σ& ΣΗΕ. Έκδοση Μαρτίου 2010 Σελίδα 18

24 8 Παράδειγµα υπολογισµού κόστους θερµικής µονάδας 8.1 Καταχωρηµένα και Τεχνικοοικονοµικά στοιχεία µονάδας Ας υποθέσουµε ότι έχουµε µία µονάδα παραγωγής µε τεχνικό ελάχιστο 65 MW και µέγιστη καθαρή παραγωγή 200 ΜW, η οποία έχει τα Καταχωρηµένα Στοιχεία και Τεχνικοοικονοµικά Στοιχεία που φαίνονται στον Πίνακα 6. Υποθέτουµε ότι η µονάδα χρησιµοποιεί ένα καύσιµο. Πίνακας 6. Καταχωρηµένα και Τεχνικοοικονοµικά στοιχεία µονάδας (Άρθρο 295 και 44 Κ Σ&ΣΗΕ, αντίστοιχα) Ειδική Κατανάλωση Θερµότητας Η Ειδική Κατανάλωση Θερµότητας (σε GJ/MWh) για το διάστηµα µεταξύ της τεχνικά ελάχιστης παραγωγής και της µέγιστης συνεχούς ικανότητας καθορίζεται σε δέκα (10) επίπεδα καθαρής ισχύος (σε MW), δύο από τα οποία είναι τα άκρα του ως άνω διαστήµατος. Τα εν λόγω σηµεία επιλέγονται έτσι ώστε να προσεγγίζεται καλύτερα η τεχνική καµπύλη ειδικής κατανάλωσης Κόστος καυσίµου [ /µονάδα ποσοτικής µέτρησης] Κατώτερη θερµογόνος δύναµη καυσίµου καυσίµου [GJ/µονάδα ποσοτικής µέτρησης] Μέσο Ειδικό κόστος πρώτων υλών εκτός καυσίµου (για όλα τα επίπεδα καθαρής ισχύος της συνάρτησης Ειδικής Κατανάλωσης Θερµότητας) [ /ΜWh] Μέσο Ειδικό κόστος πρόσθετων δαπανών συντήρησης λόγω λειτουργίας, εκτός δαπανών συντήρησης παγίου χαρακτήρα (για όλα τα επίπεδα καθαρής ισχύος της συνάρτησης Ειδικής Κατανάλωσης Θερµότητας) [ /ΜWh] Επίπεδο Καθαρής Ισχύος [MW] Ειδική Κατανάλωση Θερµότητας [GJ/MWh] 65 0, , , , , , , , , , ,2544 0, , , Υπολογιζόµενα µεγέθη από Καταχωρηµένα και Τεχνικοοικονοµικά στοιχεία Η βηµατική συνάρτηση Ειδικής Κατανάλωσης Θερµότητας µιας Μονάδας µετατρέπεται στη βηµατική συνάρτηση Μεταβλητού Κόστους Καυσίµου, G P ) F ( Έκδοση Μαρτίου 2010 Σελίδα 19

25 [ /MWh] εφαρµόζοντας τη σχέση (4), τα βήµατα της οποίας φαίνονται στον Πίνακα 7. Στη συνέχεια, υπολογίζεται η βηµατική συνάρτηση Μεταβλητού Κόστους της µονάδας εφαρµόζοντας τη σχέση (5), τα βήµατα της οποίας φαίνονται στον Πίνακα 8. Το Ωριαίο Κόστος Λειτουργίας, HC ( P ), υπολογίζεται εφαρµόζοντας τη σχέση (10) και αποτυπώνεται στον Πίνακα 9. Πίνακας 7. Βηµατική συνάρτηση Μεταβλητού Κόστους Καυσίµου της µονάδας Βηµατική Συνάρτηση Μεταβλητού Κόστους Καυσίµου Ορίζεται στα δέκα (10) επίπεδα καθαρής παραγωγής (σε MWh) στα οποία καθορίζεται η Ειδική Κατανάλωση Θερµότητας. Επίπεδο Καθαρής Παραγωγής [MWh] Μεταβλητό Κόστος Καυσίµου [ /MWh] 65 51, , , , , , , , , ,985 Πίνακας 8. Βηµατική συνάρτηση Μεταβλητού Κόστους της µονάδας Βηµατική Συνάρτηση Μεταβλητού Κόστους Ορίζεται στα δέκα (10) επίπεδα καθαρής παραγωγής (σε MWh) στα οποία καθορίζεται η Ειδική Κατανάλωση Θερµότητας. Επίπεδο Καθαρής Παραγωγής [MWh] Μεταβλητό Κόστος [ /MWh] 65 51, , , , , , , , , ,999 Έκδοση Μαρτίου 2010 Σελίδα 20

max P...22 http://www.rae.gr/k7/codes/code_eng.pdf. [2] Νόµος 2773/1999, http://www.desmie.gr/up/files/2773_99.pdf.

max P...22 http://www.rae.gr/k7/codes/code_eng.pdf. [2] Νόµος 2773/1999, http://www.desmie.gr/up/files/2773_99.pdf. Εγχειρίδιο Υπολογισµού Κόστους Λειτουργίας Μονάδων Έκδοση 1.0 ιαχειριστής Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς Α.Ε. 11 Μαρτίου 2010 Ρητρα Επιφυλαξης ικαιωµατων Εγχειρίδιο Υπολογισµού Κόστους Λειτουργίας Μονάδων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4, 4.2 Προσθήκη νέας υποπαραγράφου ως εξής: «4.2.7 Μεθοδολογία Επιμερισμού του Έκτακτου Κόστους Κάλυψης στους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΧΡΕΩΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ. Απώλειες Συστήματος

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΧΡΕΩΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ. Απώλειες Συστήματος ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΧΡΕΩΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Απώλειες Συστήματος Η παραγόμενη ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας μειώνεται κατά τις απώλειες Συστήματος (μεταφοράς) με το συντελεστή της αντίστοιχης

Διαβάστε περισσότερα

Οριακή Τιμή Ελληνικού Συστήματος

Οριακή Τιμή Ελληνικού Συστήματος Οριακή Τιμή Ελληνικού Συστήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης Συστήματος & Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Αναστάσιος Γ. Μπακιρτζής Καθηγητής Α.Π.Θ. Εργαστήριο Συστημάτων Ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΧΡΕΩΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ. Απώλειες Συστήματος

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΧΡΕΩΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ. Απώλειες Συστήματος ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΧΡΕΩΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Απώλειες Συστήματος Η παραγόμενη ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας μειώνεται κατά τις απώλειες Συστήματος (μεταφοράς) με το συντελεστή της αντίστοιχης

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση της Ελληνικής Χονδρεμπορικής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας

Οργάνωση της Ελληνικής Χονδρεμπορικής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Οργάνωση της Ελληνικής Χονδρεμπορικής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Αναστάσιος Γ. Μπακιρτζής Καθηγητής Α.Π.Θ. Εργαστήριο Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας

Νέα Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας Νέα Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας Επισκόπηση των Κωδίκων σύµφωνα µε τηνπρόταση της ΡΑΕ Π. Κάπρος, Πρόεδρος ΡΑΕ Εκτίµηση εξελίξεων µετά τον Ν. 375/2003 Θετική εξέλιξη η θέσπιση του νέου νόµου για την αναδιοργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

ηµόσια ιαβούλευση επί των συντελεστών απωλειών εγχύσεως του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς

ηµόσια ιαβούλευση επί των συντελεστών απωλειών εγχύσεως του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς ηµόσια ιαβούλευση επί των συντελεστών απωλειών εγχύσεως του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ - Επί της Μελέτης 1. Προκαθορισµένα επίπεδα φόρτισης Σύµφωνα µε το Άρθρο 50 - Μελέτη προσδιορισµού

Διαβάστε περισσότερα

Ε ι σ ή γ η σ η. Η Εξοικονόμηση Ενέργειας κατά τη Διαχείριση της Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα της ΔΕΗ Α.Ε.

Ε ι σ ή γ η σ η. Η Εξοικονόμηση Ενέργειας κατά τη Διαχείριση της Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα της ΔΕΗ Α.Ε. ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΕnergyTec 2006» & 1 η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ: ΜΟΡΦΕΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 23-25.11.2006 ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΕLEXPO PALACE, MΑΡΟΥΣΙ Ε ι σ ή γ η σ η Η Εξοικονόμηση Ενέργειας κατά τη Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικα. ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας

Κώδικα. ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210-3727400 Fax : 210-3255460 E-mail : info@rae.gr Πρόταση της ΡΑΕ για το νέο Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Εγχειριδίου ιαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προµηθευτών ικτύου

Παρουσίαση Εγχειριδίου ιαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προµηθευτών ικτύου Παρουσίαση Εγχειριδίου ιαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προµηθευτών ικτύου Γενικά Το Εγχειρίδιο ιαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προµηθευτών ικτύου, εκδίδεται κατ εξουσιοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΣΗΕ)

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΣΗΕ) ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΣΗΕ) ΑΡΘΡΟ 2, 1 Προστίθεται εδάφιο (Ι): «Ι) Δήλωση νόμιμου εκπροσώπου του αιτούντος σχετικά με τα νομιμοποιητικά έγγραφα.» ΑΡΘΡΟ 28 Η

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΔΟΣΗ 2.0 30.10.2009 Α. Πεδίο Εφαρμογής Ο Οδηγός Αξιολόγησης εφαρμόζεται κατά την αξιολόγηση αιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ IV ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΦΕ ΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 23 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΤΜΗΜΑ IV ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΦΕ ΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 23 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΜΗΜΑ IV ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΦΕ ΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 23 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 115 ιαθεσιµότητα, Ετοιµότητα και Παροχή Επικουρικών Υπηρεσιών ή Εφεδρείας Ενέργειας 1. Ως ιαθεσιµότητα Παροχής Επικουρικών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚ ΟΣΗ 1.0 20.12.2007 Α. Πεδίο Εφαρµογής Ο Οδηγός Αξιολόγησης εφαρµόζεται κατά την αξιολόγηση αιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των διαγωνισμών εκχώρησης δικαιωμάτων

Εισαγωγή. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των διαγωνισμών εκχώρησης δικαιωμάτων Υπολογισμός Απωλειών (*) Χρεοπίστωση Αποκλίσεων Μεταβατικός Μηχανισμός Διασφάλισης Ισχύος Χρέωση Χρήσης Συστήματος (*) Μονάδα Άρθρου 10 Ν. 3468/06 Σύμφωνα με το Ν. 3468/06 Συμβεβλημένη Μονάδα Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ Φ/Β ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ Φ/Β ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΗΕ ΤΗΜΜΥ : Μπακιρτζής Αναστάσιος Καθηγητής ΤΗΜΜΥ ΑΠΘ Μπίσκας Παντελής Λέκτορας ΤΗΜΜΥ ΑΠΘ Σίμογλου Χρήστος Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός ΑΠΘ Μελέτη Εργαστηρίου Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Π.Θ. για λογαριασμό

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας

Νέα Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας Νέα Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας Πρόταση της ΡΑΕ για το νέο Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Εκτίµηση εξελίξεων µετά τον Ν. 3175/2003 Θετική εξέλιξη η θέσπιση του νέου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΡΡΟΕΣ ΥΠΟΘΕΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΕΣΟ ΩΝ

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΡΡΟΕΣ ΥΠΟΘΕΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΕΣΟ ΩΝ Αθήνα 13.01.2006 ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΡΡΟΕΣ ΥΠΟΘΕΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΕΣΟ ΩΝ σύµφωνα µε το δηµοσιευµένο σχέδιο του τεύχους διακήρυξης του διαγωνισµού "για τη σύναψη συµβάσεων διαθεσιµότητας ισχύος νέας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 1

ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 1 ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΣΜΗΕ Α.Ε. Αθήνα, εκέµβριος 2006 Ε ΑΣΣ/ Ε ΣΗΕ ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΗΕ ΣΗΕ ΤΗΜΜΥ ΤΗΜΜΥ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ Μπακιρτζής Αναστάσιος Καθηγητής ΤΗΜΜΥ ΑΠΘ Μπίσκας

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία υπολογισμού Μεταβλητού Κόστους των Υδροηλεκτρικών Μονάδων, κατά τις διατάξεις του Άρθρου 44, παρ. 5, του ΚΣΗΕ.

Μεθοδολογία υπολογισμού Μεταβλητού Κόστους των Υδροηλεκτρικών Μονάδων, κατά τις διατάξεις του Άρθρου 44, παρ. 5, του ΚΣΗΕ. Μεθοδολογία υπολογισμού Μεταβλητού Κόστους των Υδροηλεκτρικών Μονάδων, κατά τις διατάξεις του Άρθρου 44, παρ. 5, του ΚΣΗΕ. 1. Εισαγωγή Σε αντίθεση με τους Θερμοηλεκτρικούς Σταθμούς των οποίων το κόστος

Διαβάστε περισσότερα

Ξενία 11500 11420 14880 12800

Ξενία 11500 11420 14880 12800 Γ. ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ CO 2 Γ.1 Περιγραφή κτιριακών εγκαταστάσεων Η συνολική έκταση του Πανεπιστηµίου είναι 23,22 στρ. όπου βρίσκονται οι κτιριακές του εγκαταστάσεις όπως είναι το κτίριο της Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ - ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΩΝ ΣΤΡΕΒΛΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΤΟΣ 2009

ΑΝΑΛΥΣΗ - ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΩΝ ΣΤΡΕΒΛΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΤΟΣ 2009 ΑΝΑΛΥΣΗ - ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΩΝ ΣΤΡΕΒΛΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΤΟΣ 29 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑ ΣΕΛ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...2 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ...3 2 Ε ΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ/Ο ΗΓΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ/Ο ΗΓΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ/Ο ΗΓΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΨΟΥΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΨΟΥΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΨΟΥΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ 1. Διαδικασία υπολογισμού και παροχής εγγυήσεων από τους Συμμετέχοντες στην αγορά ηλεκτρικής ενεργείας 1.1 Γενικά Σύμφωνα με τις προβλέψεις των παραγράφων 17 & 29

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 75/2007. Α Φάση Προγράµµατος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Σταθµών κατ εξουσιοδότηση του Άρθρου 14 παρ. 1 του Ν.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 75/2007. Α Φάση Προγράµµατος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Σταθµών κατ εξουσιοδότηση του Άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 75/2007 Α Φάση Προγράµµατος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Σταθµών κατ εξουσιοδότηση του Άρθρου 14 παρ. 1 του Ν.3468/2006 Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Τροποποιήσεις του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας σχετικά με την εισαγωγή Αγοράς Τριτεύουσας και τη μεθοδολογίας επίλυσης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210 3727400 Fax : 210 3255460 E-mail : info@rae.gr Αθήνα, 27.01.2003 Προς : ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. Κοιν : ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, κ. Α. ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟ Θέµα : Έγκριση τιµολογίων

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας. ιαχείρισης του Συστήµατος. και. Συναλλαγών Ηλεκτρικής. Ενέργειας

Κώδικας. ιαχείρισης του Συστήµατος. και. Συναλλαγών Ηλεκτρικής. Ενέργειας Κώδικας ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Ανεπίσηµη έκδοση Ιανουαρίου 2010, βάσει της απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης για την έγκρισή του ( 5-ΗΛ/Β/οικ./8311/09-05-2005 - ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, Μαίου 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Π. 5-ΗΛ/Β/οικ. 8311 Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, Μαίου 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Π. 5-ΗΛ/Β/οικ. 8311 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, Μαίου 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Π. 5-ΗΛ/Β/οικ. 8311 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΦΕΚ 655/Β/17.5.2005 /ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση : Μεσογείων 119 Ταχ.Κώδικας : 101 92 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 213/2006

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 213/2006 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 213/2006 Καθορισµός τεχνικών και λοιπών στοιχείων που δηµοσιοποιούνται για κάθε Μη ιασυνδεδεµένο Νησί µε βάση τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του νόµου

Διαβάστε περισσότερα

Ν2773/99. Αρθρο 35 Αρθρο 36. Γιά το Ελληνικό

Ν2773/99. Αρθρο 35 Αρθρο 36. Γιά το Ελληνικό Κάτοχος αδείας παραγωγής Κάτοχος αδείας προµήθειας Επιλέγων πελάτης ιαµετακόµιση ΓΙΑ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΒΛΕΠΕ ΠΙΝΑΚΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. Με συµβατική µονάδα παραγωγής Γιά το Ελληνικό Σύστηµα >>>>>> 1 Γιά εξαγωγή προς

Διαβάστε περισσότερα

2.6 ΟΡΙΑ ΑΝΟΧΗΣ. πληθυσµού µε πιθανότητα τουλάχιστον ίση µε 100(1 α)%. Το. X ονοµάζεται κάτω όριο ανοχής ενώ το πάνω όριο ανοχής.

2.6 ΟΡΙΑ ΑΝΟΧΗΣ. πληθυσµού µε πιθανότητα τουλάχιστον ίση µε 100(1 α)%. Το. X ονοµάζεται κάτω όριο ανοχής ενώ το πάνω όριο ανοχής. 2.6 ΟΡΙΑ ΑΝΟΧΗΣ Το διάστηµα εµπιστοσύνης παρέχει µία εκτίµηση µιας άγνωστης παραµέτρου µε την µορφή διαστήµατος και ένα συγκεκριµένο βαθµό εµπιστοσύνης ότι το διάστηµα αυτό, µε τον τρόπο που κατασκευάσθηκε,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΥ 445/681 Διάλεξη 2 Ατμοηλεκτρικές και υδροηλεκτρικές μονάδες

ΗΜΥ 445/681 Διάλεξη 2 Ατμοηλεκτρικές και υδροηλεκτρικές μονάδες ΗΜΥ 445/681 Διάλεξη 2 Ατμοηλεκτρικές και υδροηλεκτρικές μονάδες Δρ. Ηλίας Κυριακίδης Επίκουρος Καθηγητής ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 2008Ηλίας

Διαβάστε περισσότερα

Επεξήγηση Λογαριασμού Φ.Α.

Επεξήγηση Λογαριασμού Φ.Α. Επεξήγηση Λογαριασμού Φ.Α. 1 ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Ο λογαριασμός αναλύεται στη χρέωση ενέργειας, που υπολογίζεται αναλογικά με την ενέργεια (kwh) που έχει καταναλωθεί στο αντίστοιχο χρονικό διάστημα, και

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας. Διαχείρισης του Συστήματος. και. Συναλλαγών Ηλεκτρικής. Ενέργειας

Κώδικας. Διαχείρισης του Συστήματος. και. Συναλλαγών Ηλεκτρικής. Ενέργειας Κώδικας Διαχείρισης του Συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Ανεπίσημη έκδοση Μαΐου 2008, βάσει της απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης για την έγκρισή του (Δ5-ΗΛ/Β/οικ./8311/09-05-2005 - ΦΕΚ Β 655/17-05-2005)

Διαβάστε περισσότερα

Οι νέες ρυθµίσεις στην Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας της Κύπρου

Οι νέες ρυθµίσεις στην Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας της Κύπρου Οι νέες ρυθµίσεις στην Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας της Κύπρου Λευκωσία, 12 εκεµβρίου 2014 Κατερίνα Καραλή, Σύµβουλος ΡΑΕΚ 1 Ιστορικό Η ΡΑΕΚ, κατόπιν σχετικής µελέτης, κατέληξε ότι το µοντέλο Κοινοπραξίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014 Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

1. Αναγκαιότητα συμπλήρωσης του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου - Σκοπός των Αποθηκευτικών Σταθμών (ΑΣ)

1. Αναγκαιότητα συμπλήρωσης του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου - Σκοπός των Αποθηκευτικών Σταθμών (ΑΣ) Κ Υ Ρ Ι Α Σ Η Μ Ε Ι Α Τ Η Σ Π Ρ Ο Τ Α Σ Η Σ Τ Η Σ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Τ Ι Κ Η Σ Α Ρ Χ Η Σ Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Σ Π Ρ Ο Σ Τ Ο Υ Π Ε Κ Α Γ Ι Α Τ Η Σ Υ Μ Π Λ Η Ρ Ω Σ Η Τ Ο Υ Θ Ε Σ Μ Ι Κ Ο Υ Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Υ Σ Χ Ε Τ Ι Κ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο ιαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προµηθευτών ικτύου

Εγχειρίδιο ιαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προµηθευτών ικτύου Εγχειρίδιο ιαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προµηθευτών ικτύου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Κατηγορίες Μετρητών ικτύου Οι µετρητές που µετρούν την έγχυση ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙ Α ΑΓΟΡΑΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΗΘ/ΣΗΘΥΑ

ΗΜΕΡΙ Α ΑΓΟΡΑΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΗΘ/ΣΗΘΥΑ ΕΣΣΗΘ ΗΜΕΡΙ Α 25 Απριλίου 2012 ΑΓΟΡΑΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΗΘ/ΣΗΘΥΑ 1 Ηµερίδα ΛΑΓΗΕ / ΕΣΣΗΘ 25 Απριλίου 2012 Μονάδες ΣΗΘ και Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας Μ. Φιλίππου Επιχειρησιακός Διευθυντής Συναλλαγών

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 343/2014 Θέση σε εφεδρεία εκτάκτων αναγκών των πετρελαϊκών μονάδων της ΔΕΗ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (Transportation Problems) Βασίλης Κώστογλου E-mail: vkostogl@it.teithe.gr URL: www.it.teithe.gr/~vkostogl Περιγραφή Ένα πρόβλημα μεταφοράς ασχολείται με το πρόβλημα του προσδιορισμού του καλύτερου δυνατού

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικα. ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας

Κώδικα. ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210-3727400 Fax : 210-3255460 E-mail : info@rae.gr Σχέδιο Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας σύµφωνα µε τις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

Κατά την τακτική συνεδρίαση της, στην έδρα της, την 19η Σεπτεμβρίου 2012 και Λαμβάνοντας υπόψη:

Κατά την τακτική συνεδρίαση της, στην έδρα της, την 19η Σεπτεμβρίου 2012 και Λαμβάνοντας υπόψη: Ρ.Α.Ε. αριθμ. αποφ. 785//19.9. Υπολογισμός του μέσου μεταβλητού κόστους παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από συμβατικές μονάδες στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, στο πλαίσιο των διατάξεων του άρθρου 143 του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Επεξήγηση Λογαριασμού Φ.Α.

Επεξήγηση Λογαριασμού Φ.Α. Επεξήγηση Λογαριασμού Φ.Α. 1 Ο λογαριασμός κατανάλωσης φυσικού αερίου είναι διμηνιαίος. Ο λογαριασμός αναλύεται στη χρέωση ενέργειας, που υπολογίζεται αναλογικά με την ενέργεια (kwh) που έχει καταναλωθεί

Διαβάστε περισσότερα

Συνήθεις διαφορικές εξισώσεις προβλήματα οριακών τιμών

Συνήθεις διαφορικές εξισώσεις προβλήματα οριακών τιμών Συνήθεις διαφορικές εξισώσεις προβλήματα οριακών τιμών Οι παρούσες σημειώσεις αποτελούν βοήθημα στο μάθημα Αριθμητικές Μέθοδοι του 5 ου εξαμήνου του ΤΜΜ ημήτρης Βαλουγεώργης Καθηγητής Εργαστήριο Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία προσδιορισµού περιθωρίων ΑΠΕ σε κορεσµένα δίκτυα

Μεθοδολογία προσδιορισµού περιθωρίων ΑΠΕ σε κορεσµένα δίκτυα Μεθοδολογία προσδιορισµού περιθωρίων ΑΠΕ σε κορεσµένα δίκτυα ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. /2007 Έγκριση Μεθοδολογίας για τον Προσδιορισµό του Περιθωρίων Ανάπτυξης Σταθµών ΑΠΕ σε Κορεσµένα ίκτυα, Σύµφωνα µε τις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ VI ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΠΟΚΛΙΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 33 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΤΜΗΜΑ VI ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΠΟΚΛΙΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 33 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΜΗΜΑ VI ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΠΟΚΛΙΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 33 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 167 Ορισµοί 1. Ως Απόκλιση Παραγωγής-Ζήτησης ορίζεται κατά Συµµετέχοντα και κατά Περίοδο Κατανοµής: Α) Η διαφορά µεταξύ της ποσότητας ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΨΟΥΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΨΟΥΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΨΟΥΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ 1. Διαδικασία υπολογισμού και παροχής εγγυήσεων από τους Συμμετέχοντες στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας 1.1 Γενικά Σύμφωνα με τις προβλέψεις των παραγράφων 17 & 29

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα : ηµόσια ιαβούλευση για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου ιανοµής

Θέµα : ηµόσια ιαβούλευση για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου ιανοµής Αρ. Πρωτ.: 1011/06-10-08 Προς: Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Θέµα : ηµόσια ιαβούλευση για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου ιανοµής Αξιότιµοι κύριοι, Στα πλαίσια της δηµόσιας διαβούλευσης επί του σχεδίου Κώδικα

Διαβάστε περισσότερα

1. Τιµολόγηση φυσικού αερίου και ο ρόλος της ΡΑΕ

1. Τιµολόγηση φυσικού αερίου και ο ρόλος της ΡΑΕ Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 03/05/2004 Προς: Θέµα: Τιµολόγια Φυσικού Αερίου ΕΠΑ Αττικής Α.Ε. Κοινοποίηση: Σχετικά:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ B Ταχ. /νση: Μεσογείων 119 Ταχ. Κώδικας: 10192 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210-6969450 FAX: 210-6969416 Πληροφορίες: Κ.

Διαβάστε περισσότερα

η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας

η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 10.06.2004 Προς: ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε., κ.. Ζήση, Γενικό ιευθυντή Θέµα: Έγκριση τιµολογίων

Διαβάστε περισσότερα

... 3... 4... 8... 9... 10 1 ... 12 2 ... 23 3

... 3... 4... 8... 9... 10 1 ... 12 2 ... 23 3 Εγχειρίδιο Κατανοµής Έκδοση 2.0 ιαχειριστής Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. 6 Σεπτεµβρίου 2010 Έκδοση 2.0 Σελίδα 1 Έκδοση 2.0 Σελίδα 2 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΚ ΟΣΕΩΝ Έκδοση Ηµεροµηνία Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Εκκαθάρισης Αγοράς Έκδοση 3.0

Εγχειρίδιο Εκκαθάρισης Αγοράς Έκδοση 3.0 Έκδοση 3.0 Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. Δεκέμβριος 2012 ΡΗΤΡΑ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Κάθε είδους πληροφορία που περιλαμβάνεται στο παρόν Εγχειρίδιο, παρέχεται από τον Ανεξάρτητο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 699/2012

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 699/2012 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 699/2012 Χαρακτηρισμός της Πελοποννήσου ως περιοχής με κορεσμένο δίκτυο για απορρόφηση

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Εκκαθάρισης Αγοράς

Εγχειρίδιο Εκκαθάρισης Αγοράς Έκδοση 3.10 Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. Δεκέμβριος Σεπτέμβριος 20132 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΚΔΟΣΕΩΝ Έκδοση Ημερομηνία Περιγραφή 1.0 12/08/2010 Τέθηκε σε Δημόσια Διαβούλευση 1.1 17/09/2010

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΘΜΟΥ ΑΠΟΔΟΣΗΣ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟ ΑΤΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΘΜΟΥ ΑΠΟΔΟΣΗΣ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟ ΑΤΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΘΜΟΥ ΑΠΟΔΟΣΗΣ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟ ΑΤΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ Η περίπτωση του ΑΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Θ. Παπαδέλης Π. Τσανούλας Δ. Σωτηρόπουλος Ηλεκτρική ενέργεια: αγαθό που δεν αποθηκεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση ηµόσιας ιαβούλευσης επί των Συντελεστών Απωλειών Εγχύσεως του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς Αθήνα, εκέµβριος 2009

Έκθεση ηµόσιας ιαβούλευσης επί των Συντελεστών Απωλειών Εγχύσεως του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς Αθήνα, εκέµβριος 2009 Έκθεση ηµόσιας ιαβούλευσης επί των Συντελεστών Απωλειών Εγχύσεως του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς Αθήνα, εκέµβριος 2009 Έκθεση ηµόσιας ιαβούλευσης επί των συντελεστών απωλειών εγχύσεως του Ελληνικού

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας. ιαχείρισης του Ελληνικού. Συστήµατος Μεταφοράς. Ηλεκτρικής Ενέργειας

Κώδικας. ιαχείρισης του Ελληνικού. Συστήµατος Μεταφοράς. Ηλεκτρικής Ενέργειας Κώδικας ιαχείρισης του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Ο ιαχειριστής του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. (εφεξής «ιαχειριστής Σύστήµατος») στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

(Αναθεώρηση: 2) ΕΣΦΑ Α.Ε. Σελ.1/5

(Αναθεώρηση: 2) ΕΣΦΑ Α.Ε. Σελ.1/5 Εισήγηση σχετικά µε το τµήµα της δυναµικότητας του ΕΣΦΑ το οποίο δεσµεύεται από το ιαχειριστή για Εξισορρόπηση Φορτίου για το Έτος 2013 (Αναθεώρηση: 2) Ιούνιος 2013 Σελ.1/5 Η παρούσα εισήγηση συντάσσεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ---------------------------------------------------------- 3

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ---------------------------------------------------------- 3 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΈΡΓΟ ΕΠΕ 3.4.9. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2003 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ----------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Αγοράς

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Αγοράς Έκδοση 1.0 ιαχειριστής Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. 11 Μαρτίου 2010 Ρήτρα Επιφύλαξης ικαιωµάτων Εγχειρίδιο Λειτουργίας Αγοράς Έκδοση 1.0 11 Μαρτίου 2010 Σελίδα ii Ιστορικό Εκδόσεων

Διαβάστε περισσότερα

O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως:

O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως: O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως: Άρθρο 4 Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 5: Η αίτηση για χορήγηση άδειας διανομής θερμότητας σε τρίτους υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

1. ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟ

1. ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 213 1. ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟ 1.1. ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 213 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ (GWh) 3.997 GWh Υ/Σ ΟΡΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ- ΔΙΚΤΥΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Ελαχιστοποίηση κόστους διατροφής Ηεπιχείρηση ζωοτροφών ΒΙΟΤΡΟΦΕΣ εξασφάλισε µια ειδική παραγγελίααπό έναν πελάτη της για την παρασκευή 1.000 κιλών ζωοτροφής, η οποία θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου Η ΡΑΕ, στο πλαίσιο διαµόρφωσης γνώµης

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις Ακ. Έτους 2014 15 (επιλύθηκαν συζητήθηκαν κατά τη διδασκαλία) Όπου χρειάζεται ο Αριθμός Avogadro λαμβάνεται 0.6023 1024

Ασκήσεις Ακ. Έτους 2014 15 (επιλύθηκαν συζητήθηκαν κατά τη διδασκαλία) Όπου χρειάζεται ο Αριθμός Avogadro λαμβάνεται 0.6023 1024 Ασκήσεις Ακ. Έτους 014 15 (επιλύθηκαν συζητήθηκαν κατά τη διδασκαλία) Όπου χρειάζεται ο Αριθμός Avoadro λαμβάνεται 0.603 10 4 και τα ατομικά βάρη θεωρείται ότι ταυτίζονται με τον μαζικό αριθμό σε 1. Το

Διαβάστε περισσότερα

Στρεβλώσεις στους ρυθμιζόμενους μηχανισμούς εκτός ΗΕΠ

Στρεβλώσεις στους ρυθμιζόμενους μηχανισμούς εκτός ΗΕΠ Στρεβλώσεις στους ρυθμιζόμενους μηχανισμούς εκτός ΗΕΠ Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας Τι αφορούν οι ΥΚΩ 1. Την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στους καταναλωτές των Μη διασυνδεδεμένων Νησιών και των Απομονωμένων

Διαβάστε περισσότερα

Η ομάδα συνεδρίασε επτά (7) φορές και από το έργο της προέκυψαν τα ακόλουθα:

Η ομάδα συνεδρίασε επτά (7) φορές και από το έργο της προέκυψαν τα ακόλουθα: 25/4/2014 Πόρισμα Α φάσης της Ομάδας Εργασίας που συγκροτήθηκε με την απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με αρ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/3490/οικ.23982/30.12.2013 για τη διερεύνηση των

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία προσδιορισµού περιθωρίων ΑΠΕ σε κορεσµένα δίκτυα

Μεθοδολογία προσδιορισµού περιθωρίων ΑΠΕ σε κορεσµένα δίκτυα Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Μεθοδολογία προσδιορισµού περιθωρίων ΑΠΕ σε κορεσµένα δίκτυα ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 85/2007

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Θεματική Ενότητα: ΔΕΟ-3 Ποσοτικές Μέθοδοι Ακαδημαϊκό Έτος: 0-0 Δεύτερη Γραπτή Εργασία Επιχειρησιακά Μαθηματικά Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία και Κωδικοποίηση Νομοθεσίας ΑΠΕ: (πηγή: http://www.lagie.gr/)

Ιστορία και Κωδικοποίηση Νομοθεσίας ΑΠΕ: (πηγή: http://www.lagie.gr/) Ιστορία και Κωδικοποίηση Νομοθεσίας ΑΠΕ: (πηγή: http://www.lagie.gr/) Το ελληνικό κράτος το 1994 με τον Ν.2244 (ΦΕΚ.Α 168) κάνει το πρώτο βήμα για τη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τρίτους εκτός της

Διαβάστε περισσότερα

Η άριστη ποσότητα παραγγελίας υπολογίζεται άμεσα από τη κλασική σχέση (5.5): = 1000 μονάδες

Η άριστη ποσότητα παραγγελίας υπολογίζεται άμεσα από τη κλασική σχέση (5.5): = 1000 μονάδες ΠΡΟΒΛΗΜΑ 1 Η ετήσια ζήτηση ενός σημαντικού εξαρτήματος που χρησιμοποιείται στη μνήμη υπολογιστών desktops εκτιμήθηκε σε 10.000 τεμάχια. Η αξία κάθε μονάδας είναι 8, το κόστος παραγγελίας κάθε παρτίδας

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα 1 ο. iv) πραγµατοποιεί αντιστρεπτές µεταβολές.

Θέµα 1 ο. iv) πραγµατοποιεί αντιστρεπτές µεταβολές. ΜΑΘΗΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Θέµα 1 ο α) Ορισµένη ποσότητα ιδανικού αερίου πραγµατοποιεί µεταβολή AB από την κατάσταση A (p, V, T ) στην κατάσταση B (p, V 1, T ). i) Ισχύει V 1 = V. ii) Η µεταβολή παριστάνεται

Διαβάστε περισσότερα

Case 12: Προγραμματισμός Παραγωγής της «Tires CO» ΣΕΝΑΡΙΟ (1)

Case 12: Προγραμματισμός Παραγωγής της «Tires CO» ΣΕΝΑΡΙΟ (1) Case 12: Προγραμματισμός Παραγωγής της «Tires CO» ΣΕΝΑΡΙΟ (1) Ένα πολυσταδιακό πρόβλημα που αφορά στον τριμηνιαίο προγραμματισμό για μία βιομηχανική επιχείρηση παραγωγής ελαστικών (οχημάτων) Γενικός προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΕ. Οικονομικά Προγράμματα Χαμηλής Τάσης

ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΕ. Οικονομικά Προγράμματα Χαμηλής Τάσης ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΕ Οικονομικά Προγράμματα Χαμηλής Τάσης Διεύθυνση Πωλήσεων 01/11/2015 Οικονομικά Προγράμματα Χαμηλής Τάσης Της ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΕ Ισχύς από 1 η Νοεμβρίου 2015 1. Πρόγραμμα Οικιακή

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ

Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ 1. Εισαγωγή Όπως έχουμε τονίσει, η κατανόηση του τρόπου με τον οποίο προσδιορίζεται η τιμή ενός αγαθού απαιτεί κατανόηση των δύο δυνάμεων της αγοράς, δηλαδή της ζήτησης

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαίο Δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ&ΣΗΘΥΑ ΛΑΓΗΕ ΑΕ. Ιανουάριος 2013

Μηνιαίο Δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ&ΣΗΘΥΑ ΛΑΓΗΕ ΑΕ. Ιανουάριος 2013 ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ A.E. ΚΑΣΤΟΡΟΣ 72, 18545 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τηλ. : 210 9466 969, 732 Φαξ : 210 9466 766 www.lagie.gr info@lagie.gr Μηνιαίο Δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ& ΛΑΓΗΕ ΑΕ Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

f x και τέσσερα ζευγάρια σημείων

f x και τέσσερα ζευγάρια σημείων ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ, 014 015, 5 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑ #: ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΟΛΗ Ημερομηνία ανάρτησης εργασίας στην ιστοσελίδα του μαθήματος: 1 11 014 Ημερομηνία παράδοσης εργασίας: 18 11 014 Επιμέλεια απαντήσεων:

Διαβάστε περισσότερα

2.3. Ασκήσεις σχ. βιβλίου σελίδας 100 104 Α ΟΜΑ ΑΣ

2.3. Ασκήσεις σχ. βιβλίου σελίδας 100 104 Α ΟΜΑ ΑΣ .3 Ασκήσεις σχ. βιβλίου σελίδας 00 04 Α ΟΜΑ ΑΣ. Έξι διαδοχικοί άρτιοι αριθµοί έχουν µέση τιµή. Να βρείτε τους αριθµούς και τη διάµεσό τους. Αν είναι ο ποιο µικρός άρτιος τότε οι ζητούµενοι αριθµοί θα είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Έκδοση 1.0 21 Ιανουαρίου 2013 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΕΚΔΟΣΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σχέδιο Α 13.12.2012 Αρχικό σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝOΜΗΣΗ ΦΛΟΓΩΝ ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΥΣΗΣ. Μ. Φούντη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, 2004

ΤΑΞΙΝOΜΗΣΗ ΦΛΟΓΩΝ ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΥΣΗΣ. Μ. Φούντη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, 2004 ΤΑΞΙΝOΜΗΣΗ ΦΛΟΓΩΝ ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΥΣΗΣ Μ. Φούντη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, 2004 Oρισµός φλόγας Ογεωµετρικός τόπος στον οποίο λαµβάνει χώρα το µεγαλύτερο ενεργειακό µέρος της χηµικής µετατροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 1 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ 1 ο 1. Aν ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ενός σώματος είναι σταθερός, τότε το σώμα: (i) Ηρεμεί. (ii) Κινείται με σταθερή ταχύτητα. (iii) Κινείται με μεταβαλλόμενη

Διαβάστε περισσότερα

1.1.2009-31.12.2013 1.1.2014

1.1.2009-31.12.2013 1.1.2014 ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Χρίστος Τουφεξής Αναπληρωτής ιευθυντής (Λειτουργίας και Προσωπικού) Ιανουάριος 2012 ΘΕΜΑΤΑ Άνοιγµα της Αγοράς Ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ για Συµβατικές Μονάδες Παραγωγής

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ για Συµβατικές Μονάδες Παραγωγής ΣΤΟΙΧΕΙ ΝΦΟΡΣ ΙΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΤΟΣ ΜΕΤΦΟΡΣ ΕΡΩΤΗΜΤΟΛΟΓΙΟ για Συµβατικές Μονάδες Παραγωγής ΠΡΡΤΗΜ ΙΤΗΣΗΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ Οδηγίες Παράρτηµα Εντύπου ΣΜ ρ. 002(2005) 1) Το Ερωτηµατολόγιο αποτελείται από τα εδοµένα

Διαβάστε περισσότερα

2.2. Ασκήσεις Έργου-Ενέργειας. Οµάδα Γ.

2.2. Ασκήσεις Έργου-Ενέργειας. Οµάδα Γ. 2.2. Ασκήσεις Έργου-Ενέργειας. Οµάδα Γ. 2.2.21. Έργο και µέγιστη Κινητική Ενέργεια. Ένα σώµα µάζας 2kg κινείται σε οριζόντιο επίπεδο και σε µια στιγµή περνά από την θέση x=0 έχοντας ταχύτητα υ 0 =8m/s,

Διαβάστε περισσότερα

EU SUSTAINABLE ENERGY WEEK 15-19 JUNE 2015

EU SUSTAINABLE ENERGY WEEK 15-19 JUNE 2015 EU SUSTAINABLE ENERGY WEEK 15-19 JUNE 2015 Οι προοπτικές που δημιουργούνται με τη λειτουργία του νέου πλαισίου σχεδιασμού της ανταγωνιστικής Αγοράς Ηλεκτρισμού στην Κύπρο Ιούνιος 2015 Οι προοπτικές που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1577/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1577/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1577/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από µονάδα Συµπαραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγμα 1. Δίνεται ο κάτωθι κλειστός βρόχος αρνητικής ανάδρασης με. Σχήμα 1. στο οποίο εφαρμόζουμε αρνητική ανάδραση κέρδους

Παράδειγμα 1. Δίνεται ο κάτωθι κλειστός βρόχος αρνητικής ανάδρασης με. Σχήμα 1. στο οποίο εφαρμόζουμε αρνητική ανάδραση κέρδους Παράδειγμα 1 Δίνεται ο κάτωθι κλειστός βρόχος αρνητικής ανάδρασης με _ + Σχήμα 1 στο οποίο εφαρμόζουμε αρνητική ανάδραση κέρδους Α) Γράψτε το σύστημα ευθέως κλάδου σε κανονική παρατηρήσιμη μορφή στο χώρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ, 104 43, ΑΘΗΝΑ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ, 104 43, ΑΘΗΝΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ, 104 43, ΑΘΗΝΑ Μητρώο Διακοπτόμενου Φορτίου Με την απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας που δημοσιεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Πίνακας Αποδεκτών

Προς: Πίνακας Αποδεκτών Κοζάνη, 31-7-2015 Αρ. Πρωτ. : 605 Πληροφορίες : Πέτρος Αλμπάνης Προς: Πίνακας Αποδεκτών Θέμα : Παρέμβαση ΤΕΕ/ΤΔΜ για την τηλεθέρμανση Πτολεμαΐδας Πριν από πενήντα χρόνια, το έτος 1965, ξεκίνησε την λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ Έβδομο Εξάμηνο

ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ Έβδομο Εξάμηνο ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ Έβδομο Εξάμηνο Διδάσκων: Ι. Κολέτσος Κανονική Εξέταση 2007 ΘΕΜΑ 1 Διαιτολόγος προετοιμάζει ένα μενού

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 34 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΜΟΣ 1 ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΕΟ 34 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΜΟΣ 1 ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΑΠ ΔΕΟ 34 Ν. ΠΑΝΤΕΛΗ ΔΕΟ 34 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΜΟΣ 1 ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ & ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 1 ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΑΠ ΔΕΟ 34 ΚΟΣΤΗ Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1893/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1893/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1893/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Ηλεκτρικής Ενέργειας

Διαχείριση Ηλεκτρικής Ενέργειας Διαχείριση Ηλεκτρικής Ενέργειας Αντώνιος Γ. Τσικαλάκης Δρ Ηλ/γος Μηχ/κος & Μηχ/κος Η/Υ ΕΜΠ Διαχείριση από την πλευρά της Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας Τμήμα Ηλεκτρολογίας ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ/ΣΤΕΦ Διαχείριση της

Διαβάστε περισσότερα