TP5000 Si Range. Instrukcije za instalaciju i korišćenje. Elektronski 5/2 dnevni programibilni sobni termostat Kablovi, baterija i RF verzije SRB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "TP5000 Si Range. Instrukcije za instalaciju i korišćenje. Elektronski 5/2 dnevni programibilni sobni termostat Kablovi, baterija i RF verzije SRB"

Transcript

1 TP5000 Si Range Elektronski 5/2 dnevni programibilni sobni termostat Kablovi, baterija i RF verzije Sertifikaciona oznaka SRB Instrukcije za instalaciju i korišćenje

2 SRB Indeks sadržaja Instrukcije za instalaciju 3-14 Specifikacije proizvoda 3 Instalacija 4 Pristup kablovima i el.povezivanje 5-8 Napredne opcije programiranja pri instalaciji 8-14 Instrukcije za korišćenje Šta je programibilni sobni termostat 15 Već podešeni programi Podešavanje datuma i vremena Menjanje prepodešenih programa Korisničke intervencije Napredne opcije korisničkog programiranja rada Pregled instalacionih selektivnih karakteristika Podsetnik za podešavanja 31 2

3 Instrukcije za instalaciju SRB PAŽNJA: Ovaj proizvod treba da instaliraju isključivo kvalifikovani električari ili kompetentni termo-tehničari, i treba da se pazi na tekuća pravila IEEE strujnih kola. Specifikacije proizvoda Odlike termostata Napajanje Održanje memorije Merni opseg opažanja temperature Fabrički podešeni kalendar/sat Prekidačko delovanje izlaznog releja frekfencija (RF modeli) odašiljanja Domet prenosa (RF modeli) Inputi daljinskog senzora (samo A modeli) Dimenzije (mm) Standard dizajna Nominalni napon Test otpornosti Nivo kontrole zagađenja Temperaturna preciznost Vremenska preciznost TP5000 Si TP5000-RF Si TP5000M Si TP5000M 24 Si 2 x AA/MN1500/LR 230V, ±15%, 24V, ±15%, Alkalne ćelije 50Hz 50Hz Tokom čitavog veka trajanja 5-30 C Automatska promena zimsko/letnjeg računjanja vremena 3 (1)A, nema 3 (1)A, V, Type 1B V nema MHz nema nema nema 30m max. nema nema Može ih postaviti instalater za daljinski senzor temperature, limitirajući senzor, i prekidačke kontakte za prozore ili telefonski aktivirajuće prekidače 110 dužina, 88 visina, 28 širina EN (EN za RF) 2.5kV 75 C Stepen 2 ±1 C ±1 minuta mesečno Važna napomena o RF proizvodima: Osigurajte da nema velikih metalnih predmeta, poput kućišta bojlera ili drugih velikih aparata, u vidnoj liniji između prijemnika i odašiljača jer bi to moglo da spreči komunikaciju između termostata i prijemnika. 3

4 SRB Instalacija R Najpre, uklonite pričvrsnu ploču za zid, na zadnjem delu uređaja. R Od gornjeg levog ugla pričvrsne ploče za zid, mora postojati razmak od najmanje 15mm nadesno, 15mm nalevo, 30mm iznad i 100mm ispod u cilju postavljanja utisnog modula. R Termostat i daljinski senzor za sobu: Fiksirajte na visini od oko 1.5m od poda, dalje od promaje ili izvora toplote poput radijatora, plamena ili direktnog sunčevog zračenja. R Pre postavljanja uređaja, potrebno je da 2 DIL prekidača na zadnjem delu uređaja budu u pravilnim pozicijama. Fabrička podešavanja su prikazana na slici ispod.. Tabla. broj. OFF ON 1 tastatura isključena Tastatura uključena 2 Reset isključen Reset omogućen 4

5 Pristup kablovima SRB Postavljanje baterije Pri postavljanju baterija u TP5000 Si i TP5000 Si RF osigurajte da se pazi na pravilan polaritet kao što je označeno na unutrašnjem delju odeljka za baterije. VAŽNO: Nakon postavljanja baterija pritisnite i otpustite RESET dugme da pokrenete uređaj. Ekran može biti prazan dok se ovo ne uradi. Kada se dugme otpusti prikaz na ekranu će se pojaviti. Sva datumska, vremenska i programirajuća i ostala podešavanja se održavaju tokom trajanja uređaja. El.ožičavanje Povezivanje el.napajanja Izlazno povezivanje, svi modeli sa el.povezivanjem M 230V Modeli N L D E M 24V modeli A B C 0V 24V Daljinski senzor (samo verzija A) D E Daljinski senzor (samo verzija A) 5

6 SRB! Neki postojeći termostati imaju Nula i/ili uzemljenje žice povezane. Ovo nije nužno za baterijama napajane verzije TP5000 Si i NE SME se raditi za bilo koje baterijama napajane TP5000 Si terminale. Umesto toga, oni se treba učiniti električni bezbednim i obmotati oko kružnih žljebova na zadnjem delu uređaja TP5000 Si. Modeli sa inputima sa daljinskog senzora TP5000A Si, TP5000A-RF Si i TP5000MA Si iuključuju jedan input koji se može koristiti za povezivanje sa sledećim: 1) daljinskim senzorom temperature prostorije (prodaje se kao dodatak). 2) limitirajućim senzorom, na primer, senzorima temperature poda (prodaje se kao dodatak). 3) kontaktima na prozorima, kontaktima čitača kartica ili telefonski prekidačkim kontaktima. Videti Napredne opcije instaliranja za instrukcije oko podešavanja. Modeli sa daljinskim senzorskim inputima Terminalni blok za daljinsku kontrolu/ Merenje je locirano na štampanoj ploči iznad odeljka za baterije. S1/D S2/E S1/D S2/E /D /E Povezivanje daljinske kontrole Verzija sa baterijama S1/D S2/E Kontakt prozora (NC) Prozorni ili telef.sklopni kontakt (NO or NC) kontakt telef.sklopke (NC) Konfigurisano za daljinski senzor prostorije Ili limitirajući senzor Konfigurisano za prozorski kontakt ili druge kontakte poput telef.sklopke Konfigurisano za kontat prozora i ostale kontakte poput telef.sklopke 6 Napomena: Baterijski napajane verzije koriste S1 i S2. Verzije napajane sa ele.mreže koriste D i E.

7 El.povezivanje RX prijemnika (samo RF modeli) RX1 RX2 & RX3 SRB elektronika elektronika TERMINAL 6 RX3 samo N L A B C COM ZONE ZONE N L COM ZONE ZONE ZONE ZONE 1 ON 1 OFF 1 ON 1 OFF 2 ON 3 ON 1) Za sisteme sa naponom sa mreže, spoj terminala 2 na živu struju sa mreže. 2) El.napajanje uređaja ne sme se isključivati vremenskim prekidačima. VAŽNO Da bi se osiguralo da fabrički podešeni programi i mikročip pravilno rade od velike je važnosti da pritisnete i neko vreme držite RESET dugme pre otpočinjanja bilo kakvih programiranja ili sklapanja na uređaju. Sklapanje (RF modeli samo) Ukoliko su termostat i prijemnik isporučeni zajedno u objedinjenom pakovanju, uređaji su spojeni u fabrici i nije potrebno nikakvo sklapanje (RX1 samo). Da bi RX prijemnik prepoznao signal sa termostata, sledite korake 1-5, date u nastavku. Korak 1 TP5000-RF Si Resetujte uređaj pritiskanjem udubljenog reset dugmeta. Korak 2 Pritisnite i držite V i + dugmat tokom 3 sekunde (TP5000 RF Si sada odašilje jedinstveni signal neprestano u trajanju od 3 minute). 7

8 SRB Korak 3 RX1 Pritisnite i držite dugmad PROG i CH1 tokom 3 sekunde dok zelena lampica ne zasvetli jedanputa. Korak 4 RX2 (ukoliko je moguće) Stat 1 izvršite korake 1-3 i 5. Stat 2 izvršite korake 1-2 a zatim pritisnite PROG i CH2 na RX2. RX3 (ukoliko je moguće) Stat 1 izvršite korake 1-3 i 5. Stat 2 izvršite korake 1-2 a zatim pritisnite PROG i CH2 na RX3 a zatim korak 5. Stat 3 izvršite korake 1-2 a zatim pritisnite PROG i CH3 na RX3. Korak 5 TP5000Si-RF Pritisnite V ili Λ da odaberete temperaturu uređaj će se vratiti u radni režim. Napredne opcije programiranja TP5000 Si u sebi poseduje određen broj naprednih odlika koje se mogu koristiti od strane korisnika. Njima se pristupa preko Režima Naprednog korisničkog programiranja, za više o tome vidite Napredno korisničko programiranje (strana 25). Napredne opcije programiranja TP5000 Si u sebi poseduje jedan dodatni broj naprednih mogućnosti koje se mogu podesiti od strane instalatera da bi se poboljšala efikasnost rada sistema u slučaju potrebe, da bi se promenila korisnička funkcionalnost proizvoda. Ovim opcijama se pristupa preko režima Naprednog programiranja. Ova podešavanja su opciona i potrebno ih je obaviti jedino u slučaju postojanje potrebe za poboljšanim opcijama. 8

9 Tajmer za operative intervale SRB Instrukcije o tome kako pristupiti ovoj opciji su raspoložive preko naše službe za podršku. Informacije se izdaju samo instalaterima od poverenja! Ulazak u režim naprednog korisničkog programiranja Da biste pristupili režimu naprednog korisničkog programiranja sledite naredne korake: a) Pritisnite i držite V i PROG tokom 3 sekunde da biste ušli u Napredno korisničko porogramiranje, a prikaz će se promeniti. b) pritisnite i držite V, Λ i PROG tokom 5 sec biste ušli u Napredno korisničko porogramiranje, a prikaz će se promeniti. c) Koristite + i dugmiće da prelazite napred nazad između opcija a zatim V i Λ tastere da promenite podešavanje opcije. Treperuća cifra na desnoj strani displeja ukazuje na broj odabrane opcije. Velika slova prikazuju odabranu vrednost za tu opciju. d) Da se vratite na RUN, pritisnite i držite PROG dok se prikaz ekrana ne vrati na raniji RUN režim. Opcija 30 Postavljanje gornjeg limita temperaturnog opsega Ovo omogućava da se elektronski ograniči gornji limit podešavanja temperature na termostatu. Pritisnite + dok se ne prikaže opcija 30, a zatim koristite V i Λ da odaberete željeno podešavanje. Podešavanje 40-5 C (Fabrički podešeno:30 C) Opcija 31 - Postavljanje donjeg limita temperaturnog opsega Ovo omogućava da se elektronski ograniči donji limit podešavanja temperature na termostatu. Pritisnite + dok se ne prikaže opcija 31, a zatim koristite V i Λ da odaberete željeno podešavanje. Podešavanje 5-40 C (Fabrički podešeno:5 C) 9

10 SRB Opcija 32 Omogućava Off pri donjem limitu Ovo omogućava da bude odabrana OFF funkcija ukoliko se odabere podešena tačka koja je ispod donjeg limita.pritisnite + dok se ne prikaže opcija 32, a zatim koristite V i Λ da odaberete željeno podešavanje. Podešavanje 0 Onemogućeno Podešavanje 1 Omogućeno (fabričko podešavanje) Opcija 33 Omogućava On pri gornjem limitu Ovo omogućava da ON funkcija bude odabrana ukoliko se odabere podešena tačka a ona bude iznad gornjeg limita. Pritisnite + dok se ne prikaže opcija 33, a zatim koristite V i Λ da odaberete željeno podešavanje. Podešavanje 0 Isključeno (fabričko podešavanje) Podešavanje 1 Omogućeno Opcija 34 - Odabir On/Off ili Vremenski-srazmernog Ovo omogućava termostatu da bude podešen da radi u On/Off režimu ili na vremensko-srazmerni ciklus. Pritisnite + dok se ne prikaže opcije 34, a zatim koristite V i Λ da odaberete željeno podešavanje. 0 On/Off 3 3 ciklusa u satu 6 6 ciklusa u satu (fabrički podešeno) 9 9 ciklusa u satu ciklusa u satu Opcija 35 Integraciono vreme (Opcija 34 podešena na Vremensko 3, 6, 9 ili 12) (konsultujte se pre podešavanja) 10 Ovo podešava integ.vreme PI algoritma radi povećanja tačnosti algoritma. Ona je jedino aktivna ako je opcija 34 podešena na vremensko 3, 6, 9 ili 12. Ona se treba podešavati jedino nakon konsultovanja sa proizvođačem. Pritisnite + dok se ne prikaže opcija 35, a zatim koristite V i Λ da odaberete traženo podešavanje. 2.5 Integraciono vreme postavljeno na 2.5% (fabrički podešeno) 5 Integraciono vreme postavljeno na 5% 10 Integraciono vreme postavljeno na 10%

11 Opcija 36 Postavka pravila za temperaturu Ovim se uspostavlja stepen temperaturnog prilagođavanja kojim raspolaže korisnik. Pritisnite + dok se ne prikaže opcija 36, a zatim koristite V i Λ da odaberete traženo podešavanje. SRB Podešavanje 0 Podešavanje 1 Podešavanje 2 Nema ograničenja (fabrički podešeno) Ograničeno na ±2 C Nije dozvoljeno menjanje Opcija 37 Vreme trajanja izmenjenog pravila (Opcija 36 postavljena na 1ili 2) Ovo uspostavlja trajanje pravila temperaturnih izmena od strane korisnika.pritisnite + dok se ne prikaže opcija 37, a zatim koristite V i Λ da odaberete traženo podešavanje. Podešavanje 0 Naredni događaj (fabrički podešeno) Podešavanje 1 Podešavanje 2 Podešavanje 3 Podešavanje 4 1 sat 2 sata 3 sata 4 sata Opcija 38 Aktivacija releja pri ispražnjenoj bateriji (samo proizvodi sa baterijom) Ovim se ustanovljava pozicija kada se pokreće relej usled ispražnjene baterije. Pritisnite + dok se ne prikaže opcija 38, a zatim koristite V i Λ da odaberete traženo podešavanje. Podešavanje 0 Podešavanje 1 Relej postavljen sa izlazom na OFF (fabrički podešeno) Relej postavljen sa izlazom na ON Opcija 40 Broj događaja po danu Ovo postavlja termostat da radi sa bilo 2, 4 ili 6 naizmeničnih događaja po danu ili da radi u statičkom režimu.pritisnite + dok se ne prikaže opcija 40, a zatim koristite V i Λ da odaberete traženo podešavanje. 1 Statički režim 2 Dva naizmenična događaja po danu 4 4 naizmenična događaja po danu (Fabrički podešeno) 6 6 naizmenična događaja po danu 11

12 SRB Opcija 41 Režim rada (5/2 dana ili 24-časovni) Ovim se podešava termostat da radi u režimu bilo 5/2 dana ili 24-sovnom. Pritisnite + dok se ne prikaže opcija 41, a zatim koristite V i Λ da odaberete traženo podešavanje /2 dana (Fabrički podešeno) časovni Opcija 70 Pravila za isključenje tastature Ovim se ustanovljava stepen funkcionalnosti tastature koji stoji na raspolaganju korisniku.on je aktivan jedino ako je DIL prekidač 1 podešen na isključeno.pritisnite + dok se ne prikaže opcija 70, a zatim koristite V i Λ da odaberete traženo podešavanje.. Podešavanje 0 Normalno zaključav. zaključane fun. program. (fabrički podešeno) Podešavanje 1 Puno zaključavanje: svi tasteri su van funkcije Opcija 71 Pravila nasumičnog starta (samo za modele sa 24V/230 Volti) Ovo omogućava nasumični start pri uključenju nakon nestanka struje radi smanjenja opterećenja elektr.mreže. nasumično kašnjenje je u opsegu od 2-9 sek.pritisnite + dok se ne prikaže opcija 71, a zatim koristite V i Λ da odaberete traženo podešavanje. Podešavanje 0 Podešavanje 1 Isključeno (fabrički podešeno) Omogućeno Opcija 72 Referentni broj vlasnika na lokaciji Ovo omogućava vlasnicima objekata na više lokacija da snime refer.broj lokacije u termostatu.pritisnite + dok se ne prikaže opcija 72, a zatim koristite V i Λ da odaberete traženo podešavanje. Podešavanje Bilo koja vrednost između 00 i 99 može se odabrati. fabrički podešeno:00 Opcija 73 referentni broj termostata vlasnika lokacije Ovo omogućava vlasnicima lokacije da snime ref.broj termostata.pritisnite + dok se ne prikaže opcija 73, a zatim koristite V i Λ da odaberete traženo podešavanje. Podešavanje Bilo koja vrednost između 000 i 999 može se odabrati. Fabrički podešeno:000 12

13 Opcija 74 Format datuma za kalendar i sat Ovo omogućava biranje formata datuma. Pritisnite + dok se ne pojavi opcija 74, koristite V i Λ da odaberete željeno podešavanje. SRB Podešavanje0 evropski format (dd/mm/yy), (Fabrički podešeno) Podešavanje1 sever.američki format (mm/dd/yy) (mesec/dan/god) Opcija 81 Kalibraciono odstupanje termostata Ovo omogućava termostatsko kalibrisanje da bude u odstupanju od ±1.5 C. Pritisnite + dok se ne prikaže opcija 81, a zatim koristite V i Λ da odaberete traženo podešavanje. Podešavanje bilo koja vrednostt između ±1.5 u 0.5 C koracima (Fabrički podešeno:0 C) Opcija 90 Definisanje tipa daljinskog senzora, samo A modeli Ovo omogućava unos tipa daljinskog senzora. Pritisnite + dok se ne prikaže opcija 90, a zatim koristite V i Λ da odaberete traženo podešavanje. Podešavanje 0 Bez daljinskog senzora (Fabrički podešeno) Podešavanje 1 Sa daljinskim sobnim ili podnim senzorom, interni senzor isključen, Podešavanje 2 Daljinski senzor postavljen, videti opciju 93 oko definisanja podešavanja. Podešavanje 3 Konfigurisano kao digitalni input za prozorski, telefonsko-sklopni, čitač kartica itd. videti opciju 94 za definisanje NO ili NC. Opcija 93 tačke limita senzora, samo modeli A (Opcija 90 podešena na 2) Ovo omogućava podešavanje limitirajućeg senzora termostata, tipične primene za grejanje nekog objekta. Pritisnite + dok se ne prikaže opcija 93, a zatim koristite V i Λ da odaberete traženo podešavanje. Ukoliko izmerena temperatura premaši podešavanje limita grejanje će se isključiti dok temperatura ne padne za 2 C. F10 će treperiti na displeju dok je grejanje isključeno.. Podešavanje Bilo koja vrednost između C (Fabrički podešeno:27 C) 13

14 SRB Opcija 94 Konfigurisanje promene tipa digitalnog inputa, samo A modeli (Opcija 90 podešena na 3) Podešavanje promene tipa digitalnog inputa. Pritisnite + dok se ne prikaže opcija 72, a zatim koristite V i Λ da odaberete traženo podešavanje. Podešavanje 0 Kontakti NC, otvoreni kontakt kola da prinudi uređaj da pređe u termostat režim, Spojeni kontakti u kolu da se vrate u normalni rad Podešavanje 1 Kontakti NO, spojeni kontakti u kolu da prinude uređaj da pređe u termostat režim, Otvoreni Kontakti kola da vrate na normalno funkcionisanje(fabrički podešeno) 14

15 Šta je programibilni sobni termostat?... objašnjenje za vlasnike stanova i kuća Programibilni sobni termostat je i programator i termostat za prostorije. Programator omogućava da definišete periode uključivanja On i isključivanja Off, da biste prilagodili uslove svom životnom stilu i navikama. Sobni termostat radi putem merenja temperature vazduha, uključujući grejanje kada temperatura vazduha padne ispod podešenog nivoa termostata, a isključuje grejanje kada se dostigne ova podešena temperatura. Na ovaj način, programibilni sobni termostat Vam omogućava da odaberete vreme tokom koga želite da postoji grejanje, i koja temperatura treba da se postigne tokom grejanja. On Vam omogućava da odaberete različite temperature u Vašem domu tokom različitih perioda dana (i dana u nedelji) u cilju zadovoljavanja Vaših specifičnih potreba i želja. Uključivanje programibilnog sobnog termostata na neku višu vrednost podešavanja temperature neće ništa brže zagrejati Vašu sobu. Koliko se ona brzo zagreva zavisi od rešenja grejnog sistema, veličine kotla i radijatora. Niti ti postupci utiču na to koliko se prostorije brzo hlade. Postavljanje programibilnog termostata na nižu podešenu temperturu će dovesti da soba bude održavana na nižoj temperturi, a time i do uštede energije. Način podešavanja i korišćenja programibilnog sobnog termostata se sastoji u iznalaženju najniže postavljenih temperatura koje su Vam prijatne u različitim momentima vremena i dana, što birate sami, i prepuštanju termostatu da ostalo radi sam.najbolji način da ovo uradite je da najpre postavite neku nižu temperaturu, recimo 18 C, a zatim je povećavate svakoga dana za po jedan stepen, sve dok ne postignete temperaturu koja Vam prija i odgovara. Dalje nećete želeti da podešavate termostat. Bilo koje postavljanje temperature iznad tog nivoa će uzalud trošiti energiju a koštaće Vas i novca. Ukoliko je Vaš sistem grejanja sastavljen od jednog kotla sa radijatorima, obično će biti potrebno koristiti samo jedan termostat za čitav objekat. Međutim, ukoliko želite da imate različite temperature u različitim prostorijama, možete postaviti termostatske ventile na radijatore (eng.trv-ove), na pojedinačne radijatore. Ukoliko nemate TRV-ove, odaberite temperaturu koja je razumno dobra za čitav objekat. Ukoliko nemate TRV-ove, trebalo bi da odaberete temperaturu koja je nešto viša (od uobičajene) da biste obezbedili da čak i najhladnija prostorija bude prihvatljive temperature.vreme koje pokazuje programator mora biti tačno. Neki tipovi termostata će se automatski podešavati na letnje i zimsko računanje vremena. Bićete u mogućnosti i da podesite programe zagrevanja, na primer, isključivanje, napredno ili pojačavanje. Oni su objašnjeni u instrukcijama od strane proizvođača. Programibilni sobni termostati zahtevaju slobodan protok vazduha radi merenja temperature, tako da ne smeju da budu prekrivani zavesama ili blokirani nameštajem. Obližnji štednjaci, televizori, zidne i stone lampe mogu da ometaju pravilan rad termostata. 15

16 SRB Uputstvo za korisnike Uvodno upoznavanje sa programibilnim termostatom za prostorije (sobnim termostatom) Vaš programibilni sobni termostat Vam omogućava da programirate različite temperature u različitim vremenskim periodima. Vi možete programirati jedan skup vremena i temperatura za radne dane u nedelji a drugi skup za dane vikenda (sub i ned), što se označava kao 5/2 režim rada. Termostat se takođe može podesiti od strane Vašeg instalatera tako da pruža i pokriva jedan skup vremena i tempertura koje se ponavljaju svakoga dana u nedelji. Ovaj režim rada se naziva 24-časovnim režimom rada. Termostat se takođe može podesiti tako da pruža dva različita programska bloka koja se mogu dodeliti bilo kojem danu u nedelji, što se označava kao A/B režim rada. Svi termostati se mogu podesiti od strane Vašeg instalatera tako da omoguće 2,4 ili 6 vremenskih i temperaturnih podešavanja svakoga dana. Svi termostati poseduju korisne opcije isključivanja i prilagođavanja, uključujući programibilna podešavanja vezana za zaštitu od mržnjenja. Vaš termostat ima neke napredne funkcije koje će instalater podesiti ukoliko je to potrebno. Postoji i jedan broj naprednih funkcija koje Vi sami možete podesiti. Ova napredna podešavanja menjaju način na koji termostat radi, a neka utiču na programske funkcije i korisnička prilagođavanja (isključivanja nekih opcija). Molimo Vas da pažljivo pogledate instrukcije o Naprednom korisničkom programiranju, pre otpočinjanja programiranja (videti stranu 25). Prepodešeni programi 16 Vaš TP5000 Si dolazi već isprogramiran sa skupom operativnih vremena i temperatura koje pogoduju većini ljudi. Zapamtite da neke od raspoloživih opcija će zavisiti od toga kako instalater podesi uređaj.

17 Dani u nedelji (Pon-Pet) Događ. Vreme Temp. C 1 06: : : : : :30 15 Napomena: ovo su takođe vremena za Blok A programe Vikend (sub-ned) Događ. Vreme Temp. C 1 07: : : : : :30 15 Napomena: ovo su takođe vremena za Blok B programe SRB Napomena: Ukoliko podesite uređaj za 4 događaja dnevno, događaji 3 & 4 se preskaču. Ukoliko podesite uređaj na 2 događaja dnevno, događaji 2,3,4 i 5 se preskaču. U svakom od ovih slučajeva događaji se prenumerisavaju. Pre nego što startujete uređaj Otvorite štitnik na prednjem delu programera i pritisnite RESET dugme sa nekim ne-metalnim predmetom sve dok ekran displeja ne postane prazan. Ovo će osigurati da mikroprocesor u uređaju radi ispravno. RESET Prilagođavanje displeja Radi jasnoće, u instrukcijama se podrazumeva da je displej podešen da pokazuje 24-časovno vreme, C da se dani u nedelji iskazuju tekstualno. Sva ova podešavanja mogu se prilagoditi nakon što termostat bude programiran, za detalje videti strane Podešavanje tačnog datuma i vremena Vaš TP5000 Si poseduje sat sa kalendarom koji se automatski menja na letnje i zimsko računanje vremena. Vreme podešeno u fabrici je podešeno na vremensku zonu u V.Britaniji, i obično ne zahteva podešavanje. Ukoliko živite u drugoj vremenskoj zoni (Srbija je u +1 zoni, npr.) pogledajte Pomeraj vremenskih zona na strani 26. Ipak, ukoliko bude nužno da promenite vreme ili datum pogledajte instrukcije u nastavku teksta. 17

18 SRB Podešavanje datuma Pritisnite i držite Λ i PROG tokom 3 sekunde, da biste prikazali datum u formatu dd/mm/yy (dan/mes/god). Broj godine će treperiti, i koristite Λ ili V da odredite godinu. Koristite - ili + da pređete na mesec, a zatim koristite Λ ili V da postavite mesec. Koristite - ilir + da pređete na datum a zatim koristite Λ ili V da postavite dan u mesecu. Ukoliko pokušate da postavite nepravilan datum, softver će to odbaciti i primeniti najbliži ispravan datum. Preporučuje se da datum postavite u formatu yy/mm/dd (godina/mesec/dan). Podešavanje ispravnog vremena Nakon podešavanja datuma pritisnite PROG da prikažete vreme. Vreme će treperiti (gasiti se i paliti). Koristite + i - dugmiće da podesite ispravno vreme (pritisnite i držite da biste menjali u koracima od po 10 minuta). Podešavanje ispravnog dana Dan u nedelji se automatski postavlja. Pritisnite PROG da se vratite na normalni rad (RUN). 18

19 Prihvatanje predefinisanih programa SRB Ukoliko ste zadovoljni sa predefinisanim vremenima datim u tabeli na strani 17, nije potrebno da išta dalje činite. Promena predefinisanih programa Pre nego što promenite predefinisane programe Vaš instalater će postaviti uređaj da radi u jednom od sledećih režima rada: O 5/2 dnevni jedan skup programa za radne dane a drugi za vikend (strane 19-20). O 24 hr - jedan skup programa za čitavu nedelju (strana 20). Naizmenični režim A/B uređaj se može takođe postaviti da daje dva programska bloka, pri kome će svaki od njih biti za različite dane u nedelji. Po potrebi vidite stranu 21 za detalje oko ove funkcije. NAPOMENA Uređaj mora biti prograamiran u sekvencama, vremena događaja ne mogu biti van sekvenci. Ukoliko želite da ostavite neko predefinisano vreme takvo kakvo jeste, prosto pritisnite PROG da pređete na sledeće podešavanje. Ukoliko želite da uređaj vratite na RUN, pritisnite PROG i držite ga sve dok se displej ne vrati na prethodni RUN režim. U suprotnom ne radite ništa a uređaj se automatski vraća u RUN režim nakon 2 minuta. Instalater će podesiti uređaj da programira 6, 4 ili 2 događaja svakoga dana. Ovim se određuje broj događaja po danu koje je moguće programirati. Menjanje predefinis.programa u 5/2 dnevnom režimu Za dane u nedelji (pon-pet) a) Pritisnite PROG dok se na displeju ne pojavi prvo predefinis. vreme i temperatura (Događ.1 dani MON, TUE, WED,THU, FRI). 19

20 SRB b)koristite + i dugmad da podesite TIME (vreme)(pritisnite i držite da menjate u potezima od po 10 minuta) c) Koristite Λ i V dugmad da podesite traženu temperaturu TEMPERATURE. d)pritisnite PROG da pređete na sledeće predefinisano vreme i temperaturu (Događaj 2). e) Ponovite korake b, c, & d da programirate preostale događaje u danima nedelje (pon-pet). Za vikend (sub-ned) Pritisnite PROG sve dok se ne na ekranu ne pojavi prvo prepodešeno vreme i temperatura (Događaj 1 -dani SAT(sub),SUN(ned)). Ponovite korake b, c, & d da programirate preostale događaje u danima nedelje (pon-pet). Promena predefinisanih programa u 24-časovnom režimu a) Pritisnite PROG dok se na displeju ne pojavi prvo predefinis. vreme i temperatura (Događ.1 za sve dane u nedelji). b) Koristite + i dugmad da podesite TIME (vreme)(pritisnite i držite da menjate u potezima od po 10 minuta). c) Koristite Λ i V dugmad da podesite traženu temperaturu. d) Pritisnite PROG da pređete na sledeće predefinisano vreme i temperaturu (Događaj 2). e) Ponovite korake b, c, & d da programirate preostale događaje. 20

21 SRB Promena predefinisanih programa za AB programiranje (Instal.podešavanje mora biti na 5/2 dnevnom režimu) Pritisnite i držite PROG i V tokom 3 sec. Prikaz će se promeniti. Ovim se prebacujete u režim Naprednog koris.programiranja- opcija 1. Koristite Λ i V tastere da omogućite ili isključite funkciju (1=moguće, 0=isključeno). Pritisnite PROG 5 sek dok se displej ne vrati u prethodni RUN režim. Pritisnite PROG jedanputa, displej će se promeniti da pokaže podrazumevane dane dodeljene programu A (dane MON, TUE, WED, THU, FRI- tj. pon-pet). Koristite + i tastere da prelazite unapred ili unazad kroz dane u nedelji. Da isključite neki dan pritisnite V, (na primer utorak TUE). Da odaberete neki dan pritisnite Λ (na primer nedelju SUN). Bilo koji isključeni dani se automatski prebacuju u program B. Programiranje A programa- dani i događaji a) Pritisnite PROG dok se na displeju ne pojavi prvo predefinisano vreme i temperatura (Događaj 1 za Program A). b) Koristite + i dugmad da podesite vreme (pritisnite i držite da menjate u koracima od po 10 minuta). c) Koristite Λ i V dugmad da podesite željenu temperaturu. d) Pritisnite PROG da pređete na sledeće predefinisano vreme i temperaturu (Događaj 2).. e) Ponavljajte korake b, c, & d da programirate preostale događaje. 21

22 SRB Programiranje B programa- dani i događaji a) Pritisnite PROG dok se na displeju ne pojavi prvo predefinisano vreme i temperatura (Događaj 1 za Program B). b) Koristite + i dugmad da podesite vreme (pritisnite i držite da menjate u koracima od po 10 minuta). c) Koristite Λ i V dugmad da podesite željenu temperaturu. d) Pritisnite PROG da pređete na sledeće predefinisano vreme i temperaturu (Događaj 2). e) Ponavljajte korake b, c, & d da programirate preostale događaje. Izvršavanje programa Pritisnite PROG da se vratite na prethodni RUN režim. Grejanje će sada uslediti u vremena i po temperaturama koja su programirana. Korisnička prilagođavanja Menjanja prikaza da pokazuje vreme i temperaturu Pritisnite + i - zajedno da prelazite između podešavanja. Privremena izmena trenutno programirane temperature 22 Pritisnite Λ ili V dok se ne prikaže željena temperatura. Zapamtite da Vaš instalater može da ograniči i gornja i donja temper.podešavanja i limite temperaturnog prilagođavanja (intervencija).

23 Ovo prilagođavanje će automatski biti poništeno na početku sledećeg programiranog događaja. Imajte na umu da Vaš instalater može ograničiti trajanje prilagođavanja do nečega što nije naredni događaj. U ovom slučaju strelica prilagođavanja će treperiti da ukaže da je vremenski podešeno prilagođavanje aktivno i tokom narednog događaja. SRB Promena oznaka dana u nedelji iz brojeva u tekst Pritisnite Λ i istovremeno da menjate opciju između brojnih i tekstualnih oznaka dana. Promena formata vremena između 12 časovnog i 24 časovnog sata Pritisnite Λ i + istovremeno da menjate opciju između 12- i 24-časovnog prikaza vremena. Promena prikaza između C i F skale Pritisnite V i - istovremeno da pređete između C i F temper.skale. Termostat režim a) Konstantna temperatura između 5-30 C može se selektovati po potrebi. Ovim se može obezbediti zaštita od mržnjenja tokom odsustva od kuće, ali takođe može obezbediti više temperature u slučaju, na primer, da je ukućanin bolestan. b) Pritisnite Λ i V istovremeno da uđete u režim termostata. Podrazumevano podešavanje je 5 C, ali ovo može da bude reprogramirano, oko toga videti Napredno korisničko programiranje, korak 10, (stranica 27). c) Simbol zaštite od mržnjenja (pahulja u štitu)će se pojaviti na displeju kada odabrana temperatura bude jednaka ili manja od programiranog podešavanja zaštite od mržnjenja. d) Koristite Λ ili V dugmad za promenu temperature sa programirane temperature zaštite od mržnjenja na neku drugu vrednost. e) Za vraćanje na automatsko programiranje pritisnite istovremeno Λ i V. 23

24 SRB Pomeranje časovnika unapred i unazad Ovo se vrši automatski, pa ipak, u slučaju da je izabrano ručno pomeranje (Napredno korisničko programiranje, korak 3, na strani 26) sledite instrukcije u nastavku. Da promenite sa Letnjeg na Zimsko računanje (sat unazad) Sa prikazom sata na displeju, pritisnite i držite dugme sve dok se vreme ne pomeri unazad. Da promenite sa Zimskog na Letnje računanje (sat unapred) Sa prikazom sata na displeju, pritisnite i držite + dugme sve dok se vreme ne pomeri unazad. Da promenite prilagođavanje na i iz termostat režima Odabrani modeli su raspoloživi i sa karakteristikama koje omogućavaju telefonsko aktiviranje sklopki ili senzore kontakta na prozorima, koji prebacuju uređaj na ili iz termostatskog režima. Željena temperatura koja treba da se održava u objektu bez ljudi, ili kada su prozori otvoreni, mora se najpre postaviti u Naprednom korisničkom programiranju, korak 10, (strana 27). Da biste lokalno poništili ovu funkciju pritisnite istovremeno Λ i V. Funkcija odloženog starta Vaš termostat poseduje funkciju (opcionu) odloženog starta koja pauzira grejanje tokom blagih dana kada su sobne temperature na početku nekog događaja blizu programirane vrednosti. Ukoliko ste aktivirali ovu funkciju ona se može poništiti pritiskanjem bilo Λ ili V dugmadi. Da aktivirate ovu funkciju, pogledajte Napredno korisničko programiranje, korak 11, (strana 27). 24 Kada je ova funkcija aktivna, podešena temperatura će treperiti na displeju a prikazivaće se simbol satnog stakla.

25 Optimalna kontrola starta (OSC) SRB Vaš termostat poseduje i opciju optimalne kontrole starta. Ova opcija Vam omogučuje da podesite vreme postizanja željene sobne temperature. Tada termostat izračuna kada mora da se uključi kako bi postigao željenu temperaturu u željeno vreme. Detaljniji opis ove funkcije je dat u delu Napredno korisničko programiranje, koraci 12 i 13 (strana 28). Kada je ova funkcija aktivna na displeju će zasvetleti podešena temperatura. Promena baterije (samo kod modela sa baterijom) Kada su baterije skoro prazne, na displeju se pojavljuje ikonica u obliku baterije. Imate 15 dana da baterije zamenite pre nego se aparat potpuno isključi. Tom prilikom koristiti samo visoko kvalitetne alkalne. VAŽNO: Po zameni baterija kratkim pritiskom na dugme RESET restartovati uređaj. Sva programirana podešavanja, datum, vreme ostaju zauvek sačuvana. Opcije naprednog korisničkog programiranja Važno: Termostat je fabrički podešen da zadovolji većinu situacija, mada, postoje i dodatna podešavanja koja Vaš termostat oplemenjuju dodatnim komforom, prednostima i energetskom efikasnošću. Ta se podešavanja mogu naći u režimima: Napredno korisničko programiranje i Napredno programiranje instalera. 25

26 SRB Pristup Korisničkom naprednom programiranju Pritisnuti i zadržati V i PROG 3 sekunde Ovo će Vas odvestido naprednog korisničkog programiranja. Tasteri + i služe za navigaciju kroz opcije, a tasteri Λ i V za promenu u podešavanju opcija. Broj na desnoj strani na displeju pokazuje broj selektovane opcije. Opcija 1 - A/B programiranje uključeno/isključeno (opcija 41 podešena na 5+2) Ovim se uključuje ili isključuje opcija za A/B programiranje. Pritisnuti + dok se ne prikaže Opcija 1, pomoću Λ i V odabrati željeno podešavanje. Podešavanje0 Podešavanje 1 Isključeno, jedinica radi kao 5+2 ili 24-časovni proizvod u zavisnosti od podešavanja instalatera (fab. podešavanje) Uključeno: aktivira A/B programiranje Opcija 3 Pravila za sat sa kalendarom Ovom opcijom se postavljaju pravila na osnovu kojih sat sa kalendarom automatski računa promene između letnjeg i zimskog vremena. Pritisnuti + dok se ne prikaže Opcija 3, pomoću Λ i V odabrati željeno podešavanje. Podešavanje 0 Isključeno Ručno: korisnik pomoću tastera + pomera sat unapred a - Podešavanje 1 unazad. Podešavanje 2 Evropska pravila. (Fabričko podešavanje) Podešavanje 3 Pravila SAD-a (posle 2007) Podešavanje 4 Pravila SAD-a (pre-2007) 26 Opcija 4 - Odstupanja Ova opcija dozvoljava da se postavi vremenska zona i koriguje vreme. Pritisnuti + dok se ne prikaže Opcija 4, pomoću Λ i V odabrati željeno podešavanje Podešavanje 0 Podešavanje 1 UK modeli: ovu opciju bi trebalo ostaviti kako je fabrički podešeno a to je 0. Modeli srednjeevropskog vremena: ovu opciju bi trebalo ostaviti kako je fabrički podešeno a to je +1: Sati +14 sati Ostali: tasterima Λ i V odabrati odstupanje dato u (GMT ) za lokaciju u kojoj će termostat biti instaliran.

27 Opcija 10 - zamrzavanje/ podešavanje režima rada termostata Ova opcija dozvoljava podešavanje osnovnog režima zamrzavanje/termostat temperatur. Pritisnuti + dok se ne prikaže Opcija 10, pomoću Λ i V odabrati željeno podešavanje C - Fabrički podešeno:5 C, ali se može promeniti na bilo koju vrednost između 5-40 C. SRB Opcija 11 - Metod pokretanja Vaš termostat može pokrenuti sistem na tri različita načina. Pritisnuti + dok se ne prikaže Opcija 11, pomoću Λ i V odabrati željeno podešavanje. Podešavanje Normalno: zagrevanje je pojačano ili smanjeno prema programiranom vremenu. Podešavanje 1 Optimalna kontrola starta (ili Podešavanje komfora):ono dozvoljava programiranje vremena za koje se postiže željena temperatura. Termostat na osnovu zadatih vrednosti računa vreme svog uključivanja. Ono će varirati od 120 minuta do 0 pre programiranog vremena. Ovo se podešavanje mora koristiti zajedno sa opcijom 12 kako bi se najbolje prilagodilo podešavanju u zgradi u kojoj se montira. Podešavanje 2 Start sa zakašnjenjem (ili Ekonomično Podešavanje): Ovo je alternativa OSC. Podesiti vremena intervala kao i inače, uzimajući u obzir vreme koje je potrebno za zagrevanje zgrade u normalnim okolnostima.monitori termostata se uključuju na vreme, pravu i željenu temperaturu i odgađaju početak zagrevanja ukoliko je trenutna temperatura blizu programirane. 27

28 SRB Opcija 12 Podešavanje Optimalne kontrole starta predzagrevanja (Opcija 11 podešena na 1) Pritisnuti + dok se ne prikaže Opcija 12, pomoću Λ i V odabrati željeno podešavanje.(aktivno samo ukoliko je Opcija 11 podešena na 1).Optimalna kontrola starta mora biti prilagođena energetskim osobinama zgrade. Tasterima Λ i V odabrati željeni period pre-zagrevanja. Tabela ispod daje tipična podešavanja. Ukoliko objekat ne dostigne na vreme temperaturu, povećati podešavanje za 15 minuta svakog dana sve dok se ne dobije ispravni parametar. Ukoliko objekat dostigne temperaturu pre vremena,smanjiti podešavanje za 15 minuta svakog dana sve dok se ne dobije ispravni parametar. 0:15 15 min, sistemi toplog vazduha, zgrada sa dobrom izolacijom. 0:30 30 min, sistemi toplog vazduha, zgrada sa dobrom izolacijom. 0:45 45 min, sistem toplog vazduha, zgrada sa slabom izolacijom. 1:00 60 min, sistem radijatora, laki mat.zgrada sa dobrom izolacijom. (Fabrički podešeno) 1:15 75 min, sistem radijatora, laki mat., srednja izolacija. 1:30 90 min, sistem radijatora, srednja težina, slaba izolacija. 1: min, sistem radijatora, zgrada od solidnog mat., dobra izolacija. 2: min, sistem radijatora, zgrada od solidnog mat., slaba izolacija. Opcija 13 Optimalna kontrola starta/podešavanje vremena odgađanja početka operacije (Opcija 11 podešena na 1 ili 2) Kontrola optimalnog starta ili odgađanja starta se može primeniti samo na operaciju 1 ili na svaku operaciju dana koja zahteva višu temperaturu od prethodne. Pritisnuti + dok se ne prikaže Opcija 13, pomoću Λ i V odabrati željeno podešavanje (aktivno samo ukoliko je Opcija 11 podešena na 1 ili 2). Podešavanje 0 Primenjuje se samo na prvu operaciju dnevno.(fabrički podešeno) Podešavanje 1 Primenjuje se na svaku operaciju dnevno koja zahteva višu temperaturu u poređenju sa prethodnom operacijom. 28

29 Pregled funkcija koje može odabrati instalater a koje mogu uticati na rad termostata Ograničavanje temperaturnog opsega SRB Ovim se instalateru omogućava da programira i gornji i donji limit temperature. Može se postaviti gornja i donja temperatura koju ste Vi u mogućnosti da podesite na termostatu. Ograničavanje temperaturnih intervencija Ovim se instalateru omogućava da ograniči broj stepeni kojima možete da prekoračite programiranu temperaturu, a takođe omogućava instalateru da podesi pravila koja se odnose na to koliko će ta prekoračenja da traju. Zaključavanje tastature Ovim se instalateru omogućava da ograniči ili zaključa tastaturu da bi sprečio neovlašćene promene u programiranim pravilima i ograniči prekoračenja i intervencije. Šta se dešava sa uređajem kada baterija ne radi Ukoliko se baterija ne zameni u roku od 15 dana po upozorenju o ispražnjenoj bateriji, uređaj će se isključiti. U normalnim okolnostima, termostat isključuje ventile ili kotao kojim upravlja. U ekstremnim klimatskim uslovima, isključivanje grejanja verovatno dovodi do smrzavanja instalacije. Da bi se ovo sprečilo, instalater može postaviti uređaj da uključi grejanje a ne da ga isključi u slučaju ispražnjenja baterije. Ovo će potrošiti dosta goriva ali će sprečiti oštećenja objekta koja nastaju pri mržnjenju. Po potrebi, proverite da li je instalater podesio ovu funkciju na pravilan način. Zapamtite: Ukoliko zamenite bateriju a LCD ekran se odmah ne pobudi smesta proverite orjentaciju baterije. Ne ostavljajte bateriju u uređaju ukoliko displej ne oživi. Ukoliko, nakon promene baterija, ekran ostane prazan potrebno je da se izvede jedan delimičan test. Videti stranu 30 oko više detalja. 29

30 SRB Tajmer za Interval servisiranja Ukoliko je nepokretnost u vlasništvu osobe, ona može iz razloga bezbednosti gasa itd., da naloži instalateru da podesi tajmer intervala servisiranja. Ukoliko se podesi, 28 dana pre datuma isteka roka za servisiranje, pojavljivaće se vizuelni i zvučni signal upozorenja, svakoga dana u podne. Zvučno upozorenje će trajati 10 sek i ponavljaće se svakog sata dok se dugme ne pritisne. Ukoliko se isključi, alarm će se pobuditi opet narednog dana u podne. Datum servisnog intervala Ukoliko bojler (kotao) ne bude servisiran do datuma isteka roka za servisiranje, vizuelni i zvučni signal upozorenja će se pokretati svakoga dana u podne. Zvučno upozorenje će trajati 1 minutu i ponavljaće se svakoga sata ukoliko se ne pritisne dugme. Ukoliko je isključen, alarm će se ponovo pokrenuti narednog dana u podne. Pored toga, sva dugmad za intervencije i programiranje od strane korisnika će biti isključena (onemogućena njihova funkcija) a grejanje će raditi ali u ograničenom obimu svakoga sata. Instalater može poništiti ili resetovati tajmer intervala servisiranja kao deo servisiranja kotla. Ovo predstavlja meru bezbednosti u vezi gasa i njoj može da pristupa samo instalater. Resetovanje uređaja 30 Delimično resetovanje: Pritisnite RESET (koje se koristi za resetovanje mikroprocesora) ukoliko se displej zamrzne iz bilo kojeg razloga. Ovim se neće resetovati nijedan od programa, niti sat ili datum. Preporučuje se da se ovo resetovanje vrši u trenutku instalacije. Korisničko potpuno resetovanje: Pritisnite RESET dok držite dugme PROG pritisnutim nadole. Ovim se resetuju vremena događaja i bilo koja podešavanja u okviru Naprednog korisničkog programiranja, ali se ovim ne resetuje vreme niti datum. Instalatersko potpuno resetovanje: Ova opcija raspoloživa je samo instalaterima. Pored gore navedenog, sva podešavanja Naprednog instalaterskog programiranja se vraćaju na fabrički podešena (resetuju), ali se vreme i datum i rok za servisiranje ne resetuju.

31 Podsetnik za podešavanja SRB Napomena za instalatere: Koristite tabelu za beleženje promena u odnosu na podrazumevano podešavanje. Instalaciona podešavanja Opis opcija 30 postav.gornjeg limita temperaturnog opsega 31 postav.donjeg limita temperaturnog opsega 32 Omogući Off na donjem limitu 33 Omogući On na gornjem limitu 34 Odabir On/Off ili vremensko-srazmerno 35 Postavi Integraciono vreme 36 Postavljanje pravila za temperaturu 37 Vreme trajanja promene pravila 38 Rad releja u slučaju prazne baterije (samo proizvodi sa baterijom) 40 Broj operacija u toku dana 41 Režim rada (5/2-dnevno ili 24-časovno) 70 Isključivanje tastature 71 Nasumična polazna vrednost(24v/230v only) 72 Referentni broj lokacije vlasnika 73 Referentni broj termostata vlasnika 74 Format datuma za sat sa kalendarom 81 Kalibraciona greška termostata 90 Definisanje vrste daljinskog senzora (samo A modeli) 93 Podešavanje zadate vrednosti gr. senzora (samo A modeli) 94 Konfigurisanje digitalne ul. jedinice (samo A modeli) Podešavanja korisnika Opcija Opis 1 Uključeno ili isključeno A/B programiranje 3 Pravila za sat sa kalendarom 4 Odstupanje u vr. zoni 10 Podešavanje zamrzavanjet/termostat režim rada 11 Metod pokretanja 12 Podešavanje optimalne kontrole starta pre-zagrevanja 13 Optimalna kontrola starta /Podešavanje odgađanja početka operacije Instal.postavljena vred. Instal.postavljena vrednost 31

32 I dalje imate probleme? Nazovite Vašeg lokalnog inženjera tehničke podrške za klimatizaciju?: Ime: Telefon, kontakt: pišite nam na emejl: 32 Part No v02s /08 Danfoss Randall Ltd Ampthill Road Bedford MK42 9ER Tel: Fax:

UNIVERZITET U NIŠU ELEKTRONSKI FAKULTET SIGNALI I SISTEMI. Zbirka zadataka

UNIVERZITET U NIŠU ELEKTRONSKI FAKULTET SIGNALI I SISTEMI. Zbirka zadataka UNIVERZITET U NIŠU ELEKTRONSKI FAKULTET Goran Stančić SIGNALI I SISTEMI Zbirka zadataka NIŠ, 014. Sadržaj 1 Konvolucija Literatura 11 Indeks pojmova 11 3 4 Sadržaj 1 Konvolucija Zadatak 1. Odrediti konvoluciju

Διαβάστε περισσότερα

3.1 Granična vrednost funkcije u tački

3.1 Granična vrednost funkcije u tački 3 Granična vrednost i neprekidnost funkcija 2 3 Granična vrednost i neprekidnost funkcija 3. Granična vrednost funkcije u tački Neka je funkcija f(x) definisana u tačkama x za koje je 0 < x x 0 < r, ili

Διαβάστε περισσότερα

IZVODI ZADACI (I deo)

IZVODI ZADACI (I deo) IZVODI ZADACI (I deo) Najpre da se podsetimo tablice i osnovnih pravila:. C`=0. `=. ( )`= 4. ( n )`=n n-. (a )`=a lna 6. (e )`=e 7. (log a )`= 8. (ln)`= ` ln a (>0) 9. = ( 0) 0. `= (>0) (ovde je >0 i a

Διαβάστε περισσότερα

Apsolutno neprekidne raspodele Raspodele apsolutno neprekidnih sluqajnih promenljivih nazivaju se apsolutno neprekidnim raspodelama.

Apsolutno neprekidne raspodele Raspodele apsolutno neprekidnih sluqajnih promenljivih nazivaju se apsolutno neprekidnim raspodelama. Apsolutno neprekidne raspodele Raspodele apsolutno neprekidnih sluqajnih promenljivih nazivaju se apsolutno neprekidnim raspodelama. a b Verovatno a da sluqajna promenljiva X uzima vrednost iz intervala

Διαβάστε περισσότερα

Osnovni primer. (Z, +,,, 0, 1) je komutativan prsten sa jedinicom: množenje je distributivno prema sabiranju

Osnovni primer. (Z, +,,, 0, 1) je komutativan prsten sa jedinicom: množenje je distributivno prema sabiranju RAČUN OSTATAKA 1 1 Prsten celih brojeva Z := N + {} N + = {, 3, 2, 1,, 1, 2, 3,...} Osnovni primer. (Z, +,,,, 1) je komutativan prsten sa jedinicom: sabiranje (S1) asocijativnost x + (y + z) = (x + y)

Διαβάστε περισσότερα

Novi Sad god Broj 1 / 06 Veljko Milković Bulevar cara Lazara 56 Novi Sad. Izveštaj o merenju

Novi Sad god Broj 1 / 06 Veljko Milković Bulevar cara Lazara 56 Novi Sad. Izveštaj o merenju Broj 1 / 06 Dana 2.06.2014. godine izmereno je vreme zaustavljanja elektromotora koji je radio u praznom hodu. Iz gradske mreže 230 V, 50 Hz napajan je monofazni asinhroni motor sa dva brusna kamena. Kada

Διαβάστε περισσότερα

Ispitivanje toka i skiciranje grafika funkcija

Ispitivanje toka i skiciranje grafika funkcija Ispitivanje toka i skiciranje grafika funkcija Za skiciranje grafika funkcije potrebno je ispitati svako od sledećih svojstava: Oblast definisanosti: D f = { R f R}. Parnost, neparnost, periodičnost. 3

Διαβάστε περισσότερα

KVADRATNA FUNKCIJA. Kvadratna funkcija je oblika: Kriva u ravni koja predstavlja grafik funkcije y = ax + bx + c. je parabola.

KVADRATNA FUNKCIJA. Kvadratna funkcija je oblika: Kriva u ravni koja predstavlja grafik funkcije y = ax + bx + c. je parabola. KVADRATNA FUNKCIJA Kvadratna funkcija je oblika: = a + b + c Gde je R, a 0 i a, b i c su realni brojevi. Kriva u ravni koja predstavlja grafik funkcije = a + b + c je parabola. Najpre ćemo naučiti kako

Διαβάστε περισσότερα

ZBIRKA POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA

ZBIRKA POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA **** IVANA SRAGA **** 1992.-2011. ZBIRKA POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA PRIRUČNIK ZA SAMOSTALNO UČENJE POTPUNO RIJEŠENI ZADACI PO ŽUTOJ ZBIRCI INTERNA SKRIPTA CENTRA ZA PODUKU α M.I.M.-Sraga - 1992.-2011.

Διαβάστε περισσότερα

18. listopada listopada / 13

18. listopada listopada / 13 18. listopada 2016. 18. listopada 2016. 1 / 13 Neprekidne funkcije Važnu klasu funkcija tvore neprekidne funkcije. To su funkcije f kod kojih mala promjena u nezavisnoj varijabli x uzrokuje malu promjenu

Διαβάστε περισσότερα

III VEŽBA: FURIJEOVI REDOVI

III VEŽBA: FURIJEOVI REDOVI III VEŽBA: URIJEOVI REDOVI 3.1. eorijska osnova Posmatrajmo neki vremenski kontinualan signal x(t) na intervalu definisati: t + t t. ada se može X [ k ] = 1 t + t x ( t ) e j 2 π kf t dt, gde je f = 1/.

Διαβάστε περισσότερα

IspitivaƬe funkcija: 1. Oblast definisanosti funkcije (ili domen funkcije) D f

IspitivaƬe funkcija: 1. Oblast definisanosti funkcije (ili domen funkcije) D f IspitivaƬe funkcija: 1. Oblast definisanosti funkcije (ili domen funkcije) D f IspitivaƬe funkcija: 1. Oblast definisanosti funkcije (ili domen funkcije) D f 2. Nule i znak funkcije; presek sa y-osom IspitivaƬe

Διαβάστε περισσότερα

PRSKALICA - LELA 5 L / 10 L

PRSKALICA - LELA 5 L / 10 L PRSKALICA - LELA 5 L / 10 L UPUTSTVO ZA UPOTREBU. 1 Prskalica je pogodna za rasprsivanje materija kao sto su : insekticidi, fungicidi i sredstva za tretiranje semena. Prskalica je namenjena za kućnu upotrebu,

Διαβάστε περισσότερα

a M a A. Može se pokazati da je supremum (ako postoji) jedinstven pa uvodimo oznaku sup A.

a M a A. Može se pokazati da je supremum (ako postoji) jedinstven pa uvodimo oznaku sup A. 3 Infimum i supremum Definicija. Neka je A R. Kažemo da je M R supremum skupa A ako je (i) M gornja meda skupa A, tj. a M a A. (ii) M najmanja gornja meda skupa A, tj. ( ε > 0)( a A) takav da je a > M

Διαβάστε περισσότερα

Zavrxni ispit iz Matematiqke analize 1

Zavrxni ispit iz Matematiqke analize 1 Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu 3.2.2016. Zavrxni ispit iz Matematiqke analize 1 Prezime i ime: Broj indeksa: 1. Definisati Koxijev niz. Dati primer niza koji nije Koxijev. 2. Dat je red n=1

Διαβάστε περισσότερα

Sistemi veštačke inteligencije primer 1

Sistemi veštačke inteligencije primer 1 Sistemi veštačke inteligencije primer 1 1. Na jeziku predikatskog računa formalizovati rečenice: a) Miloš je slikar. b) Sava nije slikar. c) Svi slikari su umetnici. Uz pomoć metode rezolucije dokazati

Διαβάστε περισσότερα

POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA PRIRUČNIK ZA SAMOSTALNO UČENJE

POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA PRIRUČNIK ZA SAMOSTALNO UČENJE **** MLADEN SRAGA **** 011. UNIVERZALNA ZBIRKA POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA PRIRUČNIK ZA SAMOSTALNO UČENJE SKUP REALNIH BROJEVA α Autor: MLADEN SRAGA Grafički urednik: BESPLATNA - WEB-VARIJANTA Tisak: M.I.M.-SRAGA

Διαβάστε περισσότερα

radni nerecenzirani materijal za predavanja R(f) = {f(x) x D}

radni nerecenzirani materijal za predavanja R(f) = {f(x) x D} Matematika 1 Funkcije radni nerecenzirani materijal za predavanja Definicija 1. Neka su D i K bilo koja dva neprazna skupa. Postupak f koji svakom elementu x D pridružuje točno jedan element y K zovemo funkcija

Διαβάστε περισσότερα

Zadaci sa prethodnih prijemnih ispita iz matematike na Beogradskom univerzitetu

Zadaci sa prethodnih prijemnih ispita iz matematike na Beogradskom univerzitetu Zadaci sa prethodnih prijemnih ispita iz matematike na Beogradskom univerzitetu Trigonometrijske jednačine i nejednačine. Zadaci koji se rade bez upotrebe trigonometrijskih formula. 00. FF cos x sin x

Διαβάστε περισσότερα

MATRICE I DETERMINANTE - formule i zadaci - (Matrice i determinante) 1 / 15

MATRICE I DETERMINANTE - formule i zadaci - (Matrice i determinante) 1 / 15 MATRICE I DETERMINANTE - formule i zadaci - (Matrice i determinante) 1 / 15 Matrice - osnovni pojmovi (Matrice i determinante) 2 / 15 (Matrice i determinante) 2 / 15 Matrice - osnovni pojmovi Matrica reda

Διαβάστε περισσότερα

ASIMPTOTE FUNKCIJA. Dakle: Asimptota je prava kojoj se funkcija približava u beskonačno dalekoj tački. Postoje tri vrste asimptota:

ASIMPTOTE FUNKCIJA. Dakle: Asimptota je prava kojoj se funkcija približava u beskonačno dalekoj tački. Postoje tri vrste asimptota: ASIMPTOTE FUNKCIJA Naš savet je da najpre dobro proučite granične vrednosti funkcija Neki profesori vole da asimptote funkcija ispituju kao ponašanje funkcije na krajevima oblasti definisanosti, pa kako

Διαβάστε περισσότερα

Regulacioni termostati

Regulacioni termostati Regulacioni termostati model: KT - 165, 90/15 opseg regulacije temperature: 0 90, T85 dužina osovine: 15 mm, opciono 18 i 23 mm dužina kapilare: L= 650 mm 16(4)A 250V - 6(1)A400V promena opsega regulacije

Διαβάστε περισσότερα

OSNOVI ELEKTRONIKE VEŽBA BROJ 2 DIODA I TRANZISTOR

OSNOVI ELEKTRONIKE VEŽBA BROJ 2 DIODA I TRANZISTOR ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U BEOGRADU KATEDRA ZA ELEKTRONIKU OSNOVI ELEKTRONIKE ODSEK ZA SOFTVERSKO INŽENJERSTVO LABORATORIJSKE VEŽBE VEŽBA BROJ 2 DIODA I TRANZISTOR 1. 2. IME I PREZIME BR. INDEKSA GRUPA

Διαβάστε περισσότερα

FW 100. Uputstvo za instalaciju i upotrebu. Regulator koji vrši regulaciju prema spoljašnjim vremenskim uslovima sa solarnom regulacijom

FW 100. Uputstvo za instalaciju i upotrebu. Regulator koji vrši regulaciju prema spoljašnjim vremenskim uslovima sa solarnom regulacijom 6 720 612 481-00.1R Regulator koji vrši regulaciju prema spoljašnjim vremenskim uslovima sa solarnom regulacijom FW 100 za kotao sa Heatronic 3 koji ima priključak za bus-provodnike Uputstvo za instalaciju

Διαβάστε περισσότερα

41. Jednačine koje se svode na kvadratne

41. Jednačine koje se svode na kvadratne . Jednačine koje se svode na kvadrane Simerične recipročne) jednačine Jednačine oblika a n b n c n... c b a nazivamo simerične jednačine, zbog simeričnosi koeficijenaa koeficijeni uz jednaki). k i n k

Διαβάστε περισσότερα

SISTEMI NELINEARNIH JEDNAČINA

SISTEMI NELINEARNIH JEDNAČINA SISTEMI NELINEARNIH JEDNAČINA April, 2013 Razni zapisi sistema Skalarni oblik: Vektorski oblik: F = f 1 f n f 1 (x 1,, x n ) = 0 f n (x 1,, x n ) = 0, x = (1) F(x) = 0, (2) x 1 0, 0 = x n 0 Definicije

Διαβάστε περισσότερα

Betonske konstrukcije 1 - vežbe 3 - Veliki ekscentricitet -Dodatni primeri

Betonske konstrukcije 1 - vežbe 3 - Veliki ekscentricitet -Dodatni primeri Betonske konstrukcije 1 - vežbe 3 - Veliki ekscentricitet -Dodatni primeri 1 1 Zadatak 1b Čisto savijanje - vezano dimenzionisanje Odrediti potrebnu površinu armature za presek poznatih dimenzija, pravougaonog

Διαβάστε περισσότερα

PRILOG. Tab. 1.a. Dozvoljena trajna opterećenja bakarnih pravougaonih profila u(a) za θ at =35 C i θ=30 C, (θ tdt =65 C)

PRILOG. Tab. 1.a. Dozvoljena trajna opterećenja bakarnih pravougaonih profila u(a) za θ at =35 C i θ=30 C, (θ tdt =65 C) PRILOG Tab. 1.a. Dozvoljena trajna opterećenja bakarnih pravougaonih profila u(a) za θ at =35 C i θ=30 C, (θ tdt =65 C) Tab 3. Vrednosti sačinilaca α i β za tipične konstrukcije SN-sabirnica Tab 4. Minimalni

Διαβάστε περισσότερα

Skup svih mogućih ishoda datog opita, odnosno skup svih elementarnih događaja se najčešće obeležava sa E. = {,,,... }

Skup svih mogućih ishoda datog opita, odnosno skup svih elementarnih događaja se najčešće obeležava sa E. = {,,,... } VEROVTNOĆ - ZDI (I DEO) U računu verovatnoće osnovni pojmovi su opit i događaj. Svaki opit se završava nekim ishodom koji se naziva elementarni događaj. Elementarne događaje profesori različito obeležavaju,

Διαβάστε περισσότερα

Veleučilište u Rijeci Stručni studij sigurnosti na radu Akad. god. 2011/2012. Matematika. Monotonost i ekstremi. Katica Jurasić. Rijeka, 2011.

Veleučilište u Rijeci Stručni studij sigurnosti na radu Akad. god. 2011/2012. Matematika. Monotonost i ekstremi. Katica Jurasić. Rijeka, 2011. Veleučilište u Rijeci Stručni studij sigurnosti na radu Akad. god. 2011/2012. Matematika Monotonost i ekstremi Katica Jurasić Rijeka, 2011. Ishodi učenja - predavanja Na kraju ovog predavanja moći ćete:,

Διαβάστε περισσότερα

(P.I.) PRETPOSTAVKA INDUKCIJE - pretpostavimo da tvrdnja vrijedi za n = k.

(P.I.) PRETPOSTAVKA INDUKCIJE - pretpostavimo da tvrdnja vrijedi za n = k. 1 3 Skupovi brojeva 3.1 Skup prirodnih brojeva - N N = {1, 2, 3,...} Aksiom matematičke indukcije Neka je N skup prirodnih brojeva i M podskup od N. Ako za M vrijede svojstva: 1) 1 M 2) n M (n + 1) M,

Διαβάστε περισσότερα

I.13. Koliki je napon između neke tačke A čiji je potencijal 5 V i referentne tačke u odnosu na koju se taj potencijal računa?

I.13. Koliki je napon između neke tačke A čiji je potencijal 5 V i referentne tačke u odnosu na koju se taj potencijal računa? TET I.1. Šta je Kulonova sila? elektrostatička sila magnetna sila c) gravitaciona sila I.. Šta je elektrostatička sila? sila kojom međusobno eluju naelektrisanja u mirovanju sila kojom eluju naelektrisanja

Διαβάστε περισσότερα

STATIČKE KARAKTERISTIKE DIODA I TRANZISTORA

STATIČKE KARAKTERISTIKE DIODA I TRANZISTORA Katedra za elektroniku Elementi elektronike Laboratorijske vežbe Vežba br. 2 STATIČKE KARAKTERISTIKE DIODA I TRANZISTORA Datum: Vreme: Studenti: 1. grupa 2. grupa Dežurni: Ocena: Elementi elektronike -

Διαβάστε περισσότερα

UPUTSTVA ZA INSTRUMENTE I OPREMU

UPUTSTVA ZA INSTRUMENTE I OPREMU ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U BEOGRADU LABORATORIJA ZA ELEKTRONIKU UPUTSTVA ZA INSTRUMENTE I OPREMU MULTIMETAR FLUKE 111 I PROTOBORD- Vladimir Rajović IZVOR ZA NAPAJANJE Agilent E3630A-Dušan Ćurapov GENERATOR

Διαβάστε περισσότερα

Riješeni zadaci: Limes funkcije. Neprekidnost

Riješeni zadaci: Limes funkcije. Neprekidnost Riješeni zadaci: Limes funkcije. Neprekidnost Limes funkcije Neka je 0 [a, b] i f : D R, gdje je D = [a, b] ili D = [a, b] \ { 0 }. Kažemo da je es funkcije f u točki 0 jednak L i pišemo f ) = L, ako za

Διαβάστε περισσότερα

OSNOVI ELEKTRONIKE. Vežbe (2 časa nedeljno): mr Goran Savić

OSNOVI ELEKTRONIKE. Vežbe (2 časa nedeljno): mr Goran Savić OSNOVI ELEKTRONIKE Vežbe (2 časa nedeljno): mr Goran Savić savic@el.etf.rs http://tnt.etf.rs/~si1oe Termin za konsultacije: četvrtak u 12h, kabinet 102 Referentni smerovi i polariteti 1. Odrediti vrednosti

Διαβάστε περισσότερα

Elektronski regulator grejanja

Elektronski regulator grejanja Elektronski regulator grejanja Kompaktni elektronski regulator grejanja može da služi kao regulator potisne temperature vode u zavisnosti od spoljašnje temperature vazduha, sobni regulator grejanja ()

Διαβάστε περισσότερα

Snimanje karakteristika dioda

Snimanje karakteristika dioda FIZIČKA ELEKTRONIKA Laboratorijske vežbe Snimanje karakteristika dioda VAŽNA NAPOMENA: ZA VREME POSTAVLJANJA VEŽBE (SASTAVLJANJA ELEKTRIČNE ŠEME) I PRIKLJUČIVANJA MERNIH INSTRUMENATA MAKETA MORA BITI ODVOJENA

Διαβάστε περισσότερα

CM707. GR Οδηγός χρήσης... 2-7. SLO Uporabniški priročnik... 8-13. CR Korisnički priručnik... 14-19. TR Kullanım Kılavuzu... 20-25

CM707. GR Οδηγός χρήσης... 2-7. SLO Uporabniški priročnik... 8-13. CR Korisnički priručnik... 14-19. TR Kullanım Kılavuzu... 20-25 1 2 3 4 5 6 7 OFFMANAUTO CM707 GR Οδηγός χρήσης... 2-7 SLO Uporabniški priročnik... 8-13 CR Korisnički priručnik... 14-19 TR Kullanım Kılavuzu... 20-25 ENG User Guide... 26-31 GR CM707 ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

radni nerecenzirani materijal za predavanja

radni nerecenzirani materijal za predavanja Matematika 1 Funkcije radni nerecenzirani materijal za predavanja Definicija 1. Kažemo da je funkcija f : a, b R u točki x 0 a, b postiže lokalni minimum ako postoji okolina O(x 0 ) broja x 0 takva da je

Διαβάστε περισσότερα

Pravilo 1. Svaki tip entiteta ER modela postaje relaciona šema sa istim imenom.

Pravilo 1. Svaki tip entiteta ER modela postaje relaciona šema sa istim imenom. 1 Pravilo 1. Svaki tip entiteta ER modela postaje relaciona šema sa istim imenom. Pravilo 2. Svaki atribut entiteta postaje atribut relacione šeme pod istim imenom. Pravilo 3. Primarni ključ entiteta postaje

Διαβάστε περισσότερα

KORISNIČKE UPUTE. Midea klima uređaji. (uz daljinski upravljač R51)

KORISNIČKE UPUTE. Midea klima uređaji. (uz daljinski upravljač R51) KORISNIČKE UPUTE Midea klima uređaji (uz daljinski upravljač R51) www.frigo-kor.hr SPECIFIKACIJA DALJINSKOG UPRAVLJAČA Model R51D/E,R51D/CE,R51/E,R51/ BGE, 51/CBGE Nominalni napon 3.0V (Alkalne suhe baterije

Διαβάστε περισσότερα

Zadaci iz trigonometrije za seminar

Zadaci iz trigonometrije za seminar Zadaci iz trigonometrije za seminar FON: 1. Vrednost izraza sin 1 cos 6 jednaka je: ; B) 1 ; V) 1 1 + 1 ; G) ; D). 16. Broj rexea jednaqine sin x cos x + cos x = sin x + sin x na intervalu π ), π je: ;

Διαβάστε περισσότερα

MATEMATIKA 2. Grupa 1 Rexea zadataka. Prvi pismeni kolokvijum, Dragan ori

MATEMATIKA 2. Grupa 1 Rexea zadataka. Prvi pismeni kolokvijum, Dragan ori MATEMATIKA 2 Prvi pismeni kolokvijum, 14.4.2016 Grupa 1 Rexea zadataka Dragan ori Zadaci i rexea 1. unkcija f : R 2 R definisana je sa xy 2 f(x, y) = x2 + y sin 3 2 x 2, (x, y) (0, 0) + y2 0, (x, y) =

Διαβάστε περισσότερα

GRANIČNE VREDNOSTI FUNKCIJA zadaci II deo

GRANIČNE VREDNOSTI FUNKCIJA zadaci II deo GRANIČNE VREDNOSTI FUNKCIJA zdci II deo U sledećim zdcim ćemo korisii poznu grničnu vrednos: li i mnje vrijcije n i 0 n ( Zdci: ) Odredii sledeće grnične vrednosi: Rešenj: 4 ; 0 g ; 0 cos v) ; g) ; 4 ;

Διαβάστε περισσότερα

MERE OPREZA VEZANE ZA BEZBEDNOST

MERE OPREZA VEZANE ZA BEZBEDNOST PRE KORIŠĆ[]ENJA APARATA Kako biste svoj novi aparat iskoristili na najbolji način, pažljivo pročitajte uputstvo za upotrebu i sačuvajte ga da Vam i ubuduće bude od pomoći. Pre korišćenja aparata molimo

Διαβάστε περισσότερα

ECL Comfort V a.c. i 24 V a.c.

ECL Comfort V a.c. i 24 V a.c. 230 V a.c. i 24 V a.c. Opis i primena Kontroler je projektovan za jednostavnu instalaciju: jedan kabl, jedan konektor. Kontroler ima posebno dizajniran ekran sa pozadinskim osvetlenjem. Prikazi su bazirani

Διαβάστε περισσότερα

Kućni audio sistem CMT-SBT40D. Uputstvo za upotrebu. Početni koraci. Reprodukcija diska. Slušanje radija

Kućni audio sistem CMT-SBT40D. Uputstvo za upotrebu. Početni koraci. Reprodukcija diska. Slušanje radija Kućni audio sistem Uputstvo za upotrebu Početni koraci Reprodukcija diska Slušanje radija Slušanje datoteke koja se nalazi na USB uređaju Slušanje muzike sa opcionalnih audio komponenti Slušanje muzike

Διαβάστε περισσότερα

Grafičko prikazivanje atributivnih i geografskih nizova

Grafičko prikazivanje atributivnih i geografskih nizova Grafičko prikazivanje atributivnih i geografskih nizova Biserka Draščić Ban Pomorski fakultet u Rijeci 17. veljače 2011. Grafičko prikazivanje atributivnih nizova Atributivni nizovi prikazuju se grafički

Διαβάστε περισσότερα

PRSKALICA - LELA 12 L / LELA16 L

PRSKALICA - LELA 12 L / LELA16 L PRSKALICA - LELA 12 L / LELA16 L UPUTSTVO ZA UPOTREBU 1 Prskalica je pogodna za raspršivanje materija kao sto su : insekticidi, fungicidi i sredstva za tretiranje semena. Uredjaj je namenjen za kućnu,

Διαβάστε περισσότερα

OM2 V3 Ime i prezime: Index br: I SAVIJANJE SILAMA TANKOZIDNIH ŠTAPOVA

OM2 V3 Ime i prezime: Index br: I SAVIJANJE SILAMA TANKOZIDNIH ŠTAPOVA OM V me i preime: nde br: 1.0.01. 0.0.01. SAVJANJE SLAMA TANKOZDNH ŠTAPOVA A. TANKOZDN ŠTAPOV PROZVOLJNOG OTVORENOG POPREČNOG PRESEKA Preposavka: Smičući napon je konsanan po debljini ida (duž pravca upravnog

Διαβάστε περισσότερα

100g maslaca: 751kcal = 20g : E maslac E maslac = (751 x 20)/100 E maslac = 150,2kcal 100g med: 320kcal = 30g : E med E med = (320 x 30)/100 E med =

100g maslaca: 751kcal = 20g : E maslac E maslac = (751 x 20)/100 E maslac = 150,2kcal 100g med: 320kcal = 30g : E med E med = (320 x 30)/100 E med = 100g maslaca: 751kcal = 20g : E maslac E maslac = (751 x 20)/100 E maslac = 150,2kcal 100g med: 320kcal = 30g : E med E med = (320 x 30)/100 E med = 96kcal 100g mleko: 49kcal = 250g : E mleko E mleko =

Διαβάστε περισσότερα

Ovaj Priručnik opisuje sve verzije Fiat Punta. U skladu sa tim, uzmite u obzir samo informacije koje se odnose na Vašu verziju, motor i konfiguraciju.

Ovaj Priručnik opisuje sve verzije Fiat Punta. U skladu sa tim, uzmite u obzir samo informacije koje se odnose na Vašu verziju, motor i konfiguraciju. Poštovani Kupče, Hvala Vam što ste izabrali Fiat i čestitamo na opredeljenju za Fiat Punto. Napisali smo ovaj priručnik kako bismo Vam pomogli da upoznate sve karakteristike Vašeg automobila i služite

Διαβάστε περισσότερα

UZDUŽNA DINAMIKA VOZILA

UZDUŽNA DINAMIKA VOZILA UZDUŽNA DINAMIKA VOZILA MODEL VOZILA U UZDUŽNOJ DINAMICI Zanemaruju se sva pomeranja u pravcima normalnim na pravac kretanja (ΣZ i = 0, ΣY i = 0) Zanemaruju se svi vidovi pobuda na oscilovanje i vibracije,

Διαβάστε περισσότερα

Ovo nam govori da funkcija nije ni parna ni neparna, odnosno da nije simetrična ni u odnosu na y osu ni u odnosu na

Ovo nam govori da funkcija nije ni parna ni neparna, odnosno da nije simetrična ni u odnosu na y osu ni u odnosu na . Ispitati tok i skicirati grafik funkcij = Oblast dfinisanosti (domn) Ova funkcija j svuda dfinisana, jr nma razlomka a funkcija j dfinisana za svako iz skupa R. Dakl (, ). Ovo nam odmah govori da funkcija

Διαβάστε περισσότερα

Više dokaza jedne poznate trigonometrijske nejednakosti u trokutu

Više dokaza jedne poznate trigonometrijske nejednakosti u trokutu Osječki matematički list 000), 5 9 5 Više dokaza jedne poznate trigonometrijske nejednakosti u trokutu Šefket Arslanagić Alija Muminagić Sažetak. U radu se navodi nekoliko različitih dokaza jedne poznate

Διαβάστε περισσότερα

Priručnik za ugradnju i uporabu living eco Elektronički radijatorski termostat

Priručnik za ugradnju i uporabu living eco Elektronički radijatorski termostat Priručnik za ugradnju i uporabu living eco Elektronički radijatorski termostat Danfoss Heating Solutions VIIDB237 09/2013 1 Priručnik za ugradnju Priručnik za ugradnju 1. Ugradnja 1.1 Provjerite verziju

Διαβάστε περισσότερα

π π ELEKTROTEHNIČKI ODJEL i) f (x) = x 3 x 2 x + 1, a = 1, b = 1;

π π ELEKTROTEHNIČKI ODJEL i) f (x) = x 3 x 2 x + 1, a = 1, b = 1; 1. Provjerite da funkcija f definirana na segmentu [a, b] zadovoljava uvjete Rolleova poučka, pa odredite barem jedan c a, b takav da je f '(c) = 0 ako je: a) f () = 1, a = 1, b = 1; b) f () = 4, a =,

Διαβάστε περισσότερα

LANCI & ELEMENTI ZA KAČENJE

LANCI & ELEMENTI ZA KAČENJE LANCI & ELEMENTI ZA KAČENJE 0 4 0 1 Lanci za vešanje tereta prema standardu MSZ EN 818-2 Lanci su izuzetno pogodni za obavljanje zahtevnih operacija prenošenja tereta. Opseg radne temperature se kreće

Διαβάστε περισσότερα

Program za tablično računanje Microsoft Excel

Program za tablično računanje Microsoft Excel Program za tablično računanje Microsoft Excel Teme Formule i funkcije Zbrajanje Oduzimanje Množenje Dijeljenje Izračun najveće vrijednosti Izračun najmanje vrijednosti 2 Formule i funkcije Naravno da je

Διαβάστε περισσότερα

RXDC extend / Hypersphere

RXDC extend / Hypersphere RXDC extend / Hypersphere Intra-oralni rendgen za dijagnostička snimanja u stomatologiji 36 SADRŽAJ: 1. Opšte mere opreza... 38 1.1. Opis simbola koji se koriste... 38 1.2. Svrha i korišćenje opreme...

Διαβάστε περισσότερα

Uputstva za korišćenje Upravljanje Single "SES"

Uputstva za korišćenje Upravljanje Single SES Strana 1 od 23 Uputstva za korišćenje Upravljanje Single "SES" Single Temperiertechnik GmbH Ostring 17-19 D-73269 Hochdorf Telefon (07153) 30 09-0 Telefaks (07153) 30 09 50 e-mail: Internet: info@single-temp.de

Διαβάστε περισσότερα

Neka su A i B proizvoljni neprazni skupovi. Korespondencija iz skupa A u skup B definiše se kao proizvoljan podskup f Dekartovog proizvoda A B.

Neka su A i B proizvoljni neprazni skupovi. Korespondencija iz skupa A u skup B definiše se kao proizvoljan podskup f Dekartovog proizvoda A B. Korespondencije Neka su A i B proizvoljni neprazni skupovi. Korespondencija iz skupa A u skup B definiše se kao proizvoljan podskup f Dekartovog proizvoda A B. Pojmovi B pr 2 f A B f prva projekcija od

Διαβάστε περισσότερα

Matematka 1 Zadaci za drugi kolokvijum

Matematka 1 Zadaci za drugi kolokvijum Matematka Zadaci za drugi kolokvijum 8 Limesi funkcija i neprekidnost 8.. Dokazati po definiciji + + = + = ( ) = + ln( ) = + 8.. Odrediti levi i desni es funkcije u datoj tački f() = sgn, = g() =, = h()

Διαβάστε περισσότερα

AC1-5 -UPUTSTVO ZA UPOTREBU-

AC1-5 -UPUTSTVO ZA UPOTREBU- AC1-5 -UPUTSTVO ZA UPOTREBU- Poštovani korisniče zahvaljujemo vam se što ste se odlučili za upotrebu proizvoda naše firme i želimo vam uspešnu upotrebu istih na obostrano zadovoljstvo, I molimo vas da

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΡΒΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ IV. Ενότητα 3: Αντωνυμίες (Zamenice) Μπορόβας Γεώργιος Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών

ΣΕΡΒΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ IV. Ενότητα 3: Αντωνυμίες (Zamenice) Μπορόβας Γεώργιος Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών Ενότητα 3: Αντωνυμίες (Zamenice) Μπορόβας Γεώργιος Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Sume kvadrata. mn = (ax + by) 2 + (ay bx) 2.

Sume kvadrata. mn = (ax + by) 2 + (ay bx) 2. Sume kvadrata Koji se prirodni brojevi mogu prikazati kao zbroj kvadrata dva cijela broja? Propozicija 1. Ako su brojevi m i n sume dva kvadrata, onda je i njihov produkt m n takoder suma dva kvadrata.

Διαβάστε περισσότερα

Uvod u neparametarske testove

Uvod u neparametarske testove Str. 148 Uvod u neparametarske testove Predavač: Dr Mirko Savić savicmirko@ef.uns.ac.rs www.ef.uns.ac.rs Hi-kvadrat testovi c Str. 149 Koristi se za upoređivanje dve serije frekvencija. Vrste c testa:

Διαβάστε περισσότερα

SKUPOVI I SKUPOVNE OPERACIJE

SKUPOVI I SKUPOVNE OPERACIJE SKUPOVI I SKUPOVNE OPERACIJE Ne postoji precizna definicija skupa (postoji ali nama nije zanimljiva u ovom trenutku), ali mi možemo koristiti jednu definiciju koja će nam donekle dočarati šta su zapravo

Διαβάστε περισσότερα

UPUTSTVO ZA UPOTREBU. MIDEA klima uređaj. (uz daljinski upravljač R51)

UPUTSTVO ZA UPOTREBU. MIDEA klima uređaj. (uz daljinski upravljač R51) UPUTSTVO ZA UPOTREBU MIDEA klima uređaj (uz daljinski upravljač R51) 1 SPECIFIKACIJA DALJINSKOG UPRAVLJAČA Model R51D/E,R51D/CE,R51/E,R51/ BGE, 51/CBGE Nominalni napon 1,5V (Alkalne suve baterije LR03

Διαβάστε περισσότερα

Verovatnoća i Statistika I deo Teorija verovatnoće (zadaci) Beleške dr Bobana Marinkovića

Verovatnoća i Statistika I deo Teorija verovatnoće (zadaci) Beleške dr Bobana Marinkovića Verovatnoća i Statistika I deo Teorija verovatnoće zadaci Beleške dr Bobana Marinkovića Iz skupa, 2,, 00} bira se na slučajan način 5 brojeva Odrediti skup elementarnih dogadjaja ako se brojevi biraju

Διαβάστε περισσότερα

PRIRUČNIK ZA KORISNIKE

PRIRUČNIK ZA KORISNIKE PRIRUČNIK ZA KORISNIKE Dragi vlasniče Wellion LUNA duo mjerača/merača, Hvala što ste izabrali Wellion LUNA duo multi-monitoring sistem. Mi smo dizajnirali Wellion LUNA duo mjerač/merač za mjerenje glukoze

Διαβάστε περισσότερα

Funkcija gustoće neprekidne slučajne varijable ima dva bitna svojstva: 1. Nenegativnost: f(x) 0, x R, 2. Normiranost: f(x)dx = 1.

Funkcija gustoće neprekidne slučajne varijable ima dva bitna svojstva: 1. Nenegativnost: f(x) 0, x R, 2. Normiranost: f(x)dx = 1. σ-algebra skupova Definicija : Neka je Ω neprazan skup i F P(Ω). Familija skupova F je σ-algebra skupova na Ω ako vrijedi:. F, 2. A F A C F, 3. A n, n N} F n N A n F. Borelova σ-algebra Definicija 2: Neka

Διαβάστε περισσότερα

lična bezbednost; ispravnost automobila; zaštita životne sredine.

lična bezbednost; ispravnost automobila; zaštita životne sredine. Poštovani Kupče, Hvala vam što ste odabrali Fiat i čestitamo Vam što ste izabrali Fiat. Pripremili smo ovu knjižicu da bismo Vam omogućili da znate svaki detalj o svom Fiat vozilu. Molimo Vas da je pažljivo

Διαβάστε περισσότερα

Zadaci iz Osnova matematike

Zadaci iz Osnova matematike Zadaci iz Osnova matematike 1. Riješiti po istinitosnoj vrijednosti iskaza p, q, r jednačinu τ(p ( q r)) =.. Odrediti sve neekvivalentne iskazne formule F = F (p, q) za koje je iskazna formula p q p F

Διαβάστε περισσότερα

Ako prava q prolazi kroz koordinatni početak i gradi ugao φ [0, π) sa x osom tada je refleksija S φ u odnosu na tu pravu:

Ako prava q prolazi kroz koordinatni početak i gradi ugao φ [0, π) sa x osom tada je refleksija S φ u odnosu na tu pravu: Refleksija S φ u odnosu na pravu kroz koordinatni početak Ako prava q prolazi kroz koordinatni početak i gradi ugao φ [0, π) sa x osom tada je refleksija S φ u odnosu na tu pravu: ( ) ( ) ( ) x cos 2φ

Διαβάστε περισσότερα

Tronic 8000T. Bojler za toplu vodu ES 035/050/080/100/120/ SRB, CG - Upustvo za instalaciju, upotrebu i održavanje

Tronic 8000T. Bojler za toplu vodu ES 035/050/080/100/120/ SRB, CG - Upustvo za instalaciju, upotrebu i održavanje 6720812247-00.1V Bojler za toplu vodu Tronic 8000T ES 035/050/080/100/120/150 5... SRB, CG - Upustvo za instalaciju, upotrebu i održavanje 6 720 817 871 (2016/04) SRB, CG 2 Indeks SRB, CG Indeks 1 Objašnjenje

Διαβάστε περισσότερα

1 Pojam funkcije. f(x)

1 Pojam funkcije. f(x) Pojam funkcije f : X Y gde su X i Y neprazni skupovi (X - domen, Y - kodomen) je funkcija ako ( X)(! Y )f() =, (za svaki element iz domena taqno znamo u koji se element u kodomenu slika). Domen funkcije

Διαβάστε περισσότερα

SONOMETER TM 500 Kompaktni ultrazvučni kalorimetar

SONOMETER TM 500 Kompaktni ultrazvučni kalorimetar SONOMETER TM 500 Kompaktni ultrazvučni kalorimetar Opis/aplikacija Sertifikat MID pregleda Br: DE-13-MI004-PTB011 SONOMETER 500 je ultrazvučni statički kompaktni kalorimetar projektovan za aplikacije grejanja

Διαβάστε περισσότερα

4. poglavlje (korigirano) LIMESI FUNKCIJA

4. poglavlje (korigirano) LIMESI FUNKCIJA . Limesi funkcija (sa svim korekcijama) 69. poglavlje (korigirano) LIMESI FUNKCIJA U ovom poglavlju: Neodređeni oblik Neodređeni oblik Neodređeni oblik Kose asimptote Neka je a konačan realan broj ili

Διαβάστε περισσότερα

Drugi zakon termodinamike

Drugi zakon termodinamike Drugi zakon termodinamike Uvod Drugi zakon termodinamike nije univerzalni prirodni zakon, ne važi za sve sisteme, naročito ne za neobične sisteme (mikrouslovi, svemirski uslovi). Zasnovan je na zajedničkom

Διαβάστε περισσότερα

Jednodimenzionalne slučajne promenljive

Jednodimenzionalne slučajne promenljive Jednodimenzionalne slučajne promenljive Definicija slučajne promenljive Neka je X f-ja def. na prostoru verovatnoća (Ω, F, P) koja preslikava prostor el. ishoda Ω u skup R realnih brojeva: (1)Skup {ω/

Διαβάστε περισσότερα

MATEMATIKA Pokažite da za konjugiranje (a + bi = a bi) vrijedi. a) z=z b) z 1 z 2 = z 1 z 2 c) z 1 ± z 2 = z 1 ± z 2 d) z z= z 2

MATEMATIKA Pokažite da za konjugiranje (a + bi = a bi) vrijedi. a) z=z b) z 1 z 2 = z 1 z 2 c) z 1 ± z 2 = z 1 ± z 2 d) z z= z 2 (kompleksna analiza, vježbe ). Izračunajte a) (+i) ( i)= b) (i+) = c) i + i 4 = d) i+i + i 3 + i 4 = e) (a+bi)(a bi)= f) (+i)(i )= Skicirajte rješenja u kompleksnoj ravnini.. Pokažite da za konjugiranje

Διαβάστε περισσότερα

Algebarske strukture sa jednom operacijom (A, ): Ako operacija ima osobine: zatvorenost i asocijativnost, onda je (A, ) polugrupa

Algebarske strukture sa jednom operacijom (A, ): Ako operacija ima osobine: zatvorenost i asocijativnost, onda je (A, ) polugrupa Binarne operacije Binarna operacija na skupu A je preslikavanje skupa A A u A, to jest : A A A. Pišemo a b = c. Označavanje operacija:,,,. Poznate operacije: sabiranje (+), oduzimanje ( ), množenje ( ).

Διαβάστε περισσότερα

2.2 Srednje vrijednosti. aritmetička sredina, medijan, mod. Podaci (realizacije varijable X): x 1,x 2,...,x n (1)

2.2 Srednje vrijednosti. aritmetička sredina, medijan, mod. Podaci (realizacije varijable X): x 1,x 2,...,x n (1) 2.2 Srednje vrijednosti aritmetička sredina, medijan, mod Podaci (realizacije varijable X): x 1,x 2,...,x n (1) 1 2.2.1 Aritmetička sredina X je numerička varijabla. Aritmetička sredina od (1) je broj:

Διαβάστε περισσότερα

Snage u kolima naizmjenične struje

Snage u kolima naizmjenične struje Snage u kolima naizmjenične struje U naizmjeničnim kolima struje i naponi su vremenski promjenljive veličine pa će i snaga koja se isporučuje potrošaču biti vremenski promjenljiva Ta snaga naziva se trenutna

Διαβάστε περισσότερα

Čistite ovaj uređaj isključivo suhom krpom. Ne zatvarajte otvore za prozračivanje na kućištu uređaja. Postavite uređaj u skladu s uputama.

Čistite ovaj uređaj isključivo suhom krpom. Ne zatvarajte otvore za prozračivanje na kućištu uređaja. Postavite uređaj u skladu s uputama. Mjere sigurnosti Pri proizvodnji ovog uređaja, u skladu sa standardima kvalitete, posvećena je iznimna pažnja sigurnosti korisnika. Međutim, sigurnost je i Vaša odgovornost. U ovome poglavlju navode se

Διαβάστε περισσότερα

DIMENZIONISANJE PRAVOUGAONIH POPREČNIH PRESEKA NAPREGNUTIH NA PRAVO SLOŽENO SAVIJANJE

DIMENZIONISANJE PRAVOUGAONIH POPREČNIH PRESEKA NAPREGNUTIH NA PRAVO SLOŽENO SAVIJANJE TEORIJA ETONSKIH KONSTRUKCIJA T- DIENZIONISANJE PRAVOUGAONIH POPREČNIH PRESEKA NAPREGNUTIH NA PRAVO SLOŽENO SAVIJANJE 3.5 f "2" η y 2 D G N z d y A "" 0 Z a a G - tačka presek koja određje položaj sistemne

Διαβάστε περισσότερα

Elektronički temperaturni upravljač EKC 202C-MS

Elektronički temperaturni upravljač EKC 202C-MS Uputstva za korištenje Elektronički temperaturni upravljač EKC 202C-MS ADAP-KOOL Refrigeration Control System Uvod Primjena Upravljač se koristi za regulaciju temperature rashladnih uređaja, vitrina i

Διαβάστε περισσότερα

Kontroler kapaciteta AK-PC 551. Uputstvo

Kontroler kapaciteta AK-PC 551. Uputstvo Kontroler kapaciteta AK-PC 551 Uputstvo Uvod Primena Kontroler je namenjen za regulaciju kapaciteta kompresora i kondenzatora za manje rashladne sisteme. Najviše 8 kompresora i jedan kondenzator mogu biti

Διαβάστε περισσότερα

USB Charger. Battery charger/power supply via 12 or 24V cigarette lighter

USB Charger. Battery charger/power supply via 12 or 24V cigarette lighter USB Charger Battery charger/power supply via 12 or 24V cigarette lighter Compact charger for devices chargeable via USB For example ipod, iphone, MP3 player, etc. Output voltage: 5V; up to 1.2A; short-circuit

Διαβάστε περισσότερα

PREDNAPETI BETON Primjer nadvožnjaka preko autoceste

PREDNAPETI BETON Primjer nadvožnjaka preko autoceste PREDNAPETI BETON Primjer nadvožnjaka preko autoceste 7. VJEŽBE PLAN ARMATURE PREDNAPETOG Dominik Skokandić, mag.ing.aedif. PLAN ARMATURE PREDNAPETOG 1. Rekapitulacija odabrane armature 2. Određivanje duljina

Διαβάστε περισσότερα

АВТОМОБІЛЬНИЙ МУЛЬТИМЕДІЙНИЙ ЦЕНТР : AVM-56276BTG

АВТОМОБІЛЬНИЙ МУЛЬТИМЕДІЙНИЙ ЦЕНТР : AVM-56276BTG АВТОМОБІЛЬНИЙ МУЛЬТИМЕДІЙНИЙ ЦЕНТР : AVM-56276BTG 1 3 2 5 3 7 4 8 5 9 6 11 7 13 8 (RADIO) 20 9 USB/SD/MMC 23 10 BLUETOOTH 24 11 (TV) 27 12 28 13 29 14 30 15 34 16 36 17 37 18 38 19 39 20 40 RU - 2 1.,..

Διαβάστε περισσότερα

Teorija betonskih konstrukcija 1. Vežbe br. 4. GF Beograd

Teorija betonskih konstrukcija 1. Vežbe br. 4. GF Beograd Teorija betonskih konstrukcija 1 Vežbe br. 4 GF Beograd Teorija betonskih konstrukcija 1 1 "T" preseci - VEZANO dimenzionisanje Poznato: statički uticaji (M G,Q ) sračunato kvalitet materijala (f cd, f

Διαβάστε περισσότερα

Iskazna logika 1. Matematička logika. Department of Mathematics and Informatics, Faculty of Science, University of Novi Sad, Serbia.

Iskazna logika 1. Matematička logika. Department of Mathematics and Informatics, Faculty of Science, University of Novi Sad, Serbia. Matematička logika Department of Mathematics and Informatics, Faculty of Science,, Serbia oktobar 2012 Iskazi, istinitost, veznici Intuitivno, iskaz je rečenica koja je ima tačno jednu jednu istinitosnu

Διαβάστε περισσότερα

Frižider / Zamrzivač Ψυγειοκαταψύκτης CNA365E20ZX

Frižider / Zamrzivač Ψυγειοκαταψύκτης CNA365E20ZX Frižider / Zamrzivač Ψυγειοκαταψύκτης CNA365E20ZX Molimo da prvo pročitate ovo uputstvo za upotrebu! Poštovani kupci, Nadamo se da će vam ovaj proizvod, koji je proizveden u savremenim fabrikama i koji

Διαβάστε περισσότερα

Prvi pismeni zadatak iz Analize sa algebrom novembar Ispitati znak funkcije f(x) = tgx x x3. 2. Naći graničnu vrednost lim x a

Prvi pismeni zadatak iz Analize sa algebrom novembar Ispitati znak funkcije f(x) = tgx x x3. 2. Naći graničnu vrednost lim x a Testovi iz Analize sa algebrom 4 septembar - oktobar 009 Ponavljanje izvoda iz razreda (f(x) = x x ) Ispitivanje uslova Rolove teoreme Ispitivanje granične vrednosti f-je pomoću Lopitalovog pravila 4 Razvoj

Διαβάστε περισσότερα

LET S LIVE TOGETHER INSTRUCTION MANUAL. Kitchen Scale Model: KW-301

LET S LIVE TOGETHER INSTRUCTION MANUAL. Kitchen Scale Model: KW-301 GB LET S LIVE TOGETHER INSTRUCTION MANUAL Kitchen Scale Model: KW-301 Thank you for choosing VOX Electronics kitchen scale. To ensure continued operation and accuracy, please read these operating instructions

Διαβάστε περισσότερα

TEORIJA BETONSKIH KONSTRUKCIJA 79

TEORIJA BETONSKIH KONSTRUKCIJA 79 TEORIJA BETOSKIH KOSTRUKCIJA 79 Primer 1. Odrediti potrebn površin armatre za stb poznatih dimenzija, pravogaonog poprečnog preseka, opterećen momentima savijanja sled stalnog ( g ) i povremenog ( w )

Διαβάστε περισσότερα

DRUGI KOLOKVIJUM IZ MATEMATIKE 9x + 6y + z = 1 4x 2y + z = 1 x + 2y + 3z = 2. je neprekidna za a =

DRUGI KOLOKVIJUM IZ MATEMATIKE 9x + 6y + z = 1 4x 2y + z = 1 x + 2y + 3z = 2. je neprekidna za a = x, y, z) 2 2 1 2. Rešiti jednačinu: 2 3 1 1 2 x = 1. x = 3. Odrediti rang matrice: rang 9x + 6y + z = 1 4x 2y + z = 1 x + 2y + 3z = 2. 2 0 1 1 1 3 1 5 2 8 14 10 3 11 13 15 = 4. Neka je A = x x N x < 7},

Διαβάστε περισσότερα