TEHNIČKO UPUTSTVO ZA SATNI PROGRAMIRAJUĆI TERMOSTAT. Tipa: MAGICTIME - TCP CD1 BI. Izdanje 3. Važi od Zastupnik i distributer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "TEHNIČKO UPUTSTVO ZA SATNI PROGRAMIRAJUĆI TERMOSTAT. Tipa: MAGICTIME - TCP CD1 BI. Izdanje 3. Važi od Zastupnik i distributer"

Transcript

1 TERMOSTAT 1-3 TEHNIČKO UPUTSTVO ZA SATNI PROGRAMIRAJUĆI TERMOSTAT Tipa: MAGICTIME - TCP CD1 BI Izdanje 3. Važi od Zastupnik i distributer Subotica, Jovana Mikića 56 Tel/fax: 024/ i AKO JE GAS, ONDA JE TO SIGURNO CIM GAS 1/6

2 Opšte karakteristike Jedinstvena verzija: dnevna i nedeljna Napajanje: sa dve baterije tipa AA Regulacija sobne temperature u dva režima: Konfort i Ekonomy (Redukovan) Regulisano programiranje Mogućnost manualne (ručne opcije) Izbor režima "Grejanje" ili "Hlađenje"sa prednje ploče Pozicija "Odmor" sa podešljivom funkcijom protiv zamrzavanja Ispis temperature prostorije ili aktuelnog vremena Pričvršćenje preko otvora na rastojanjima 60 ili 83 mm Uputstvo za upotrebu Signalizacija Uključenje/isključenje Grejanje uključeno Hlađenje uključeno Stanje Konfor/Ekon. Ručno Funkcija "odmor" Unutrašnja temp. sonda Vreme/Temperatura Spoljašnji senzor Signalizacija "Konfor" Ili "Ekonomi" Displej za dane Displej za dnevni ciklus Prvo puštanje u rad 2/6

3 Za prvo puštanje u rad slediti sledeće korake: Postaviti baterije kako je prikazano i resetovati satni termostat sa malom dirkom kroz orvor (7). Ispod plastičnog poklopca za baterije se nalaze 6 dugmeta: P - Programiranje O - Regulacija dana sata i minuta OK - Potvrđivanje (5) - Napred (4) - Nazad (6) reset -Pristupačan kroz otvor (7) za resetovanje programa Ova dugmad su napred blizu displeja: 1 (ručno), 3 (temperatura/vreme), 2 (uključenje/isklučenje) Podešavanje sata Za podešavanje sata satnog termostata (slika 7) slediti sledeće korake: 1. Otvoriti plastični poklopac koji pokriva baterije 2. Pritisnuti dugme O u toku 2 sec. 3. Podesiti dan sa dugmadima ili 4. Potvrditi sa dugmetom OK 5. Podesiti aktuelni sat sa dugmadima ili 6. Potvrditi sa dugmetom OK 7. Podesiti aktuelne minute sa dugmadima ili 8. Potvrditi sa dugmetom OK Posle 1 minute od prekida aktivnosti na dugmadima satni termostat će automatski izaći iz režima programiranja. Izbor "Grejanja" / "Hlađenja" Pritiskajući 3 sec. dugme (nazad) režim "Grejanja" je izabran i pojavljuje se simbol Pritiskajući 3 sec. dugme (napred) režim "Hlađenja" je izabran i pojavljuje se simbol Posle promene baterija režimi "Grejanja" i "Hlađenja" se moraju reprogramirati. Režim programiranja Izbor režima programiranja se vrši dugmadima (napred), (nazad), OK (potvrđivanje) i P (programiranje). Za uspostavljanje režima programiranja dugme P mora biti pritisnuto 2 sekunde: displej će pokazivati jednu od sledećih kombinacija: a.) ponedeljak... petak 6 7 subota... nedelja b.) ponedeljak... subota 7 nedelja c.) ponedeljak... nedelja d.) funkcija mirovanja e.) 1 ponedeljak 2 utorak 3 sreda program 4 červrtak dan po dan 5 petak 6 subota 7 nedelja pritisnuti dugme (napred), (nazad), i OK za potvrđivanje. Pritisnuvši dugme P izlazi se iz programirajućeg režima. Posle potvrđivanja kombinacije dana (sa OK dugmetom), kombina vremenskog ciklusa će treptati na displeju. Preko dugmadi (napred), (nazad), OK (potvrđivanje) i P (programiranje) mogu se birati kombinacije (minimum 1 do 4 po danu maksimalno). 3/6

4 a.) 1 vremenski ciklus: 06:00 23:00 b.) 2 vremenski ciklus: 06:00 08:00 17:00 23:00 c.) 3 vremenski ciklus 06:00 08:00 11:00 13:00 17:00 23:00 d.) 4 vremenski ciklus 06:00 08:00 11:00 13:00 17:00 17:00 21:00 23:00 Posle potvrđivanja sa OK izabranog vremenskog ciklusa, isti se može modifikovati preko dugmadi (napred), (nazad), i OK (potvrđivanje), to startuje i završava vreme sa minimalnim stepenom od 15 min. Posle programiranja prve kombinacije dana i vremenskog ciklusa, moguće je sledeća kombinacija (ako je prisutna). Podešavanje temperature Preko dva dugmeta (slika 3 i 4) (mesec) i (sunce), moguće je podesiti Ekonomske ili Konformne temperature kako je podešeno u programu. Program Odmor Kada je izabrano stanje odmor, simbol (torba) će treptati. Pritiskom na OK dugme (potvrda), biće moguće poveđavanje sa dugmadima (napred), (nazad) broj sati (h ). Jednom uspostavljen maksimalan broj sati displej će automatski pretvoriti u indikaciju dana ( dana). Tokom ovog perioda će grejanje ili hlađenje biti isključeno (samo funkcija protiv zamrzavanja ostaje aktivna). Kad je program protiv zamrzavanja aktiviran, trenutačan sat i dan će biti uključen, u tom slučaju (ali samo u režimu grejanja, pojavljuje se temperatura protiv zamrzavanja koja se može modifikovati dugmadima (napred), (nazad). Ručni režim Pritiskom na dugme manual (1) satni termostat se može pustiti u rad u različitom režimu od onog koji je podešen aktuelnim programom. Pritisnuvši ga jednom aktivira se funkcija prespoja, i temperatura je podešena prema suprotnom nivou (Confort umestoredukovanog ili obrnuto), sa uvažavanjem jedne aktualno izabrane po programu, dok se sledeća aktivnost po programu poništava. U ovom slučaju aktivnost se uključuje preko ove prespojne funkcije. Satni termostat se vraća u normalan režim u sledećoj aktivnosti, simbol (ruka) i (prespoj) će biti uočljivi na kraju vremenskog ciklusa. U ovom režimu temperatura prostorije je na displeju. Pritisnuvši dvaput dugme manual satni termostat će raditi kontinualno u Konfortnom režimu, dok pritisnut još jednom on će raditi kontinualno u Redukovanom režimu, simboli (ruka), (sunce), (mesec) će biti uključeni, i sobna temperatura će se nalaziti na displeju, ako se dugme manual pritisne još jednom satni termostat se vraća u normalni režim. Vremensko/temperaturni displej Pritiskom O dugme (3) na displeju se pojavljuje aktuelno vreme, u slučaju priključenja vanjskog senzora na odgovarajuće terminale ponovnim pritiskivanjem istog dugmeta može se očitati interna (na displeju se pojavljuje IN), ili vanjska temperatura (OUT). U slučaju ako vanjski senzor nije priključen, regulacija se vrši u odnosu na unutrašnji. Takođe ako je vanjski senzor priključen, može se izabrati referentni senzor (vanjski ili unutrašnji) za regulaciju pomeranjem mikroprekidača koji se nalazi na termostatu u skladu sa sledećom tabelom. Uključenje/Isključenje Satni termostat može biti isključen pritiskom na dugme O (2) koji (samo kod modela za grejanje) će pokrenuti regulaciju podešljivog nivoa regulacije između - 5 C i 25 C preko dugmadi (napred), (nazad). 4/6

5 Dodatne funkcije Prisustvo 4 mikroprekidača na poleđini satnog termostata (slika 8) omogućuju pristup nakim dodatnim funkcijama. Satni termostat je fabrički podešen sa mikroprekidačima u sledećoj konfiguraciji. 1 Rezervisano Držati u donjoj poziciji 2 Optimizacija uključena Optimizacija isključena 3 Vremenski proporcionalna regulacija uključena Vremenski proporcionalna regulacija isključena 4 Regulacija preko eksternog senzora Regulacija preko internog senzora 1 Rezervisano Ovaj mokroprekidač mora biti u donjem položaju. 2.Optimizacija Funkcija optimizacije daje promenu za uključenje grejanja unapred u odnosu na programirano vreme tako da će korisnik stalno imati izabranu temperaturu (koji je podešen) u programirano vreme. Zapravo satni termostat meri vreme koje je okruženju potrebno da poprimi izabranu temperaturu, i posledično učestvije u uključenju da se postigne ovaj cilj. Optimizacija se može aktivirati pomeranjem mikroprekidača, prevremeno uključenje se kalkuliše u odnosu na srednji gradient temperature u poslednja 24 časa sa minimalnom vrednošću 60 min. 3. Vremenski proporcionalne opcije Pomeranjem mikroprekidača na poleđini satnog termostata korisnik može izabrati između standardnog načina rada (uključeno/isključeno i jednog asimetričnog - diferencijalnog 0,2 C) i vremenski proporcionalne operacije sa vremenom boravka u urbanom prostoru. 4. Izbor unutrašnjeg i vanjskog senzora Pomeranjem ovog mikroprekidača bira se referentni senzor na osnovu kojeg se vrši upravljanje. Raspoloživi pribor Kao opcija je raspoloživ sledeći pribor: Daljinski telefonski priključak (Slika 9.): cod : ACCPH INF W Daljinski senzor, cod : STL0TS A150 Preko interfejsa priključenog na telefonsku liniju korisnik može daljinski upravljati uređajem koji pokreće satni termostat u Konformnom režimu. Kad je telefonski priključak aktiviran simbol za ručno upravljanje svetli. Ugradnja 5/6

6 Zidna montaža Priključna ploča (Slika 1) može biti fiksirana vijcima i priborom koji se nalaze u kutiji, direktno na zid ili preko 3 modulne priključne kutije. Ožičenje treba zaštititi plastičnom oplatom na način da garantuje električnu bezbednost. Vijci za zaštitni poklopac baterija moraju biti montirani na držač baterije. Satni termostat treba biti lociran oko 1,5 m od nivoa poda, dalje od toplih površina, vrata i prozora. Električno priključenje Na terminale 2 i 3 priključuje se uređaj za zagrevanje ili hlađenje. Na terminale 4 i 5 se priključuje telefonski priključak (ako postoji) Terminali 6 i 7 su rezervisani za daljinski senzor (ako postoji). Zamena baterija Kada se na displeju pojavljuje simbol, baterije se moraju zameniti. Da bi se to sprovelo treba uraditi sledeće: 1. Otvoriti plastična vrata koja pokrivaju baterije. 2. Izvaditi stare baterije uz pomoć malog alata. 3. Postaviti nove baterije koje moraju biti alkalne, 1,5 V, AA 4. Po potrebi resetovati uređaj dugmetom 7. Tehničke karakteristike Napajanje 2x1,5V (tip AA-Alkalne) Trajanje baterija 1 godina Oblast regulacije Konfort C Redukovano C Uzorkovanje temperature Približno svaka 3 minuta Diferencijalno Tip senzora NTC 100 k Ω 25 C Tačnost ± 1 C Rezolucija Ispis 0,1 C Podešavanje 0,2 C Opterećenje kontakata Stepen zaštite IP 30 Radna temperatura 0 40 C Temperatura skladištenja C 0,2 C (asimetrično 19,8 20 C u režimu grejanja, i 20 20,2 u režimu hlađenja) 5 (1) A 250V SPTS (N.0) Vlažnost % RV Kučište Materijal ABS V0 Boja poklopca Signalno bela RAL 9003 ili Antracitno plavo RAL 7016 Osnovna boja Antracitno plavo RAL 7016 Gabaritne mere 133x87x32 mm PAŽNJA Za pravilno podešavanje sobne temperature, termostat treba instalisati daleko od grejnih površina, vazdušnih strujanja ili periodično hladnih zidova (termički mostovi).kad se daljinski senzor koristi u sadejstvu sa termostatom, tada se to mora pojaviti na samom daljinskom senzoru. Za daljinsku verziju celokupno ožičenje mora biti izrađeno korišćenjem žica minimalnog preseka 1,5 mm², ne duža od 25 m. Ne koristiti iste za signalne i glavne provodnike. Uređaj mora biti priključen na glavni vod preko prekidača koji je sposoban za bezbedno razdvajanje električnih polova za najmanje 3 mm na svim polovima. Instalacija i električno ožičenje ovog uređaja mora vršiti kvalifikovano osoblje u saglasnosti sa važećim standardima. Pre ožičenja uređaja treba se uveriti da su glavni vodovi isključeni. 6/6