1.1 ΦΥΣΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΙΑΤΑΞΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1.1 ΦΥΣΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΙΑΤΑΞΗ"

Transcript

1 1 1.1 ΦΥΣΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΙΑΤΑΞΗ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΘΕΩΡΙΑ 1. Φυσικοί αριθµοί : Είναι οι αριθµοί 0, 1, 2, 3,, 10000, 10001, Προηγούµενος επόµενος : Κάθε φυσικός αριθµός εκτός από το 0 έχει έναν προηγούµενο και έναν επόµενο. Το 0 έχει µόνο επόµενο. 3. Άρτιοι φυσικοί (ζυγοί): Είναι αυτοί που διαιρούνται µε το Περιττοί φυσικοί (µονοί) : Είναι αυτοί που δεν διαιρούνται µε το εκαδικό σύστηµα : Είναι το σύστηµα στο οποίο ο οποιοσδήποτε φυσικός αριθµός γράφεται µε την χρήση µόνο των ψηφίων 0, 1, 2, 3,, 8, και Τάξη ψηφίου : Το τελευταίο ψηφίο ενός αριθµού κατέχει την τάξη των µονάδων, το αµέσως προηγούµενο την τάξη των δεκάδων, το προηγούµενο αυτού την τάξη των εκατοντάδων, το προηγούµενο την τάξη των χιλιάδων κ. λ. π. 7. ιάταξη φυσικών : ύο οποιοιδήποτε φυσικοί συνδέονται µε κάποιο από τα σύµβολα : ίσος = µικρότερος < µεγαλύτερος > 8. Αύξουσα σειρά- φθίνουσα σειρά : Τοποθετούµε τους φυσικούς τον ένα µετά τον άλλον από τον µικρότερο προς τον µεγαλύτερο ή από τον µεγαλύτερο προς τον µικρότερο αντίστοιχα

2 2 9. Η ευθεία των φυσικών : Είναι µία ευθεία σε σηµεία της οποίας αντιστοιχούµε τους φυσικούς αριθµούς 10. Στρογγυλοποίηση : Είναι η αντικατάσταση ενός φυσικού µε κάποιον άλλο λίγο µικρότερο ή λίγο µεγαλύτερο για λόγους απλούστευσης ΣΧΟΛΙΑ 1. Σχετικά µε την σύγκριση των φυσικών Αν δύο φυσικοί αριθµοί έχουν ακριβώς τα ίδια ψηφία στην ίδια θέση, τότε οι αριθµοί είναι ίσοι και συνδέοντα µε το σύµβολο = Αν δύο φυσικοί αριθµοί δεν έχουν το ίδιο πλήθος ψηφίων, µεγαλύτερος είναι εκείνος που έχει τα περισσότερα ψηφία. Αν δύο φυσικοί αριθµοί έχουν το ίδιο πλήθος ψηφίων, µεγαλύτερος είναι εκείνος που έχει µεγαλύτερο ψηφίο στη θέση της µεγαλύτερης τάξης. Αν τα ψηφία της µεγαλύτερης τάξης είναι ίδια, συγκρίνουµε τα ψηφία της αµέσως µικρότερης τάξης κ. λ. π Σηµείωση : Το 0 σαν πρώτο ψηφίο παραλείπεται. 2. Χρήσιµη πρόταση Άρτιοι φυσικοί αριθµοί είναι όσοι τελειώνουν σε 0, 2, 4, 6, 8 Ενώ περιττοί είναι όσοι τελειώνουν σε 1, 3, 5, 7, 9 3. Εναλλαγή άρτιων περιττών: Αν ένας φυσικός αριθµός, εκτός από το 0, είναι άρτιος, τότε ο προηγούµενος και ο επόµενος αυτού είναι περιττοί. Αν ένα φυσικός αριθµός είναι περιττός, τότε ο προηγούµενος και ο επόµενος αυτού είναι άρτιοι. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι οι διαδοχικοί φυσικοί αριθµοί εναλλάσσονται µε τη σειρά : άρτιος περιττός άρτιος περιττός κλπ η περιττός άρτιος περιττός άρτιος κλπ

3 3 4. Χρήσιµη διαδικασία Για να τοποθετήσουµε τους φυσικούς αριθµούς πάνω σε ευθεία (ε) ακολουθούµε τα παρακάτω βήµατα. 1) Αυθαίρετα επιλέγουµε ένα σηµείο Ο της ευθείας. 2) Παραδεχόµαστε ότι η θέση του Ο είναι και θέση του αριθµού 0 3) Αυθαίρετα επιλέγουµε ένα άλλο σηµείο Α της ευθείας, συνήθως δεξιά του Ο 4) Παραδεχόµαστε ότι η θέση του Α είναι και θέση του αριθµού 1 5) Θεωρούµε σηµείο Β της (ε) τέτοιο ώστε ΟΒ = 2 ΟΑ 6) Παραδεχόµαστε ότι η θέση του Β είναι και θέση του αριθµού 2 7) ΟΓ = 3 ΟΑ κ. λ. π Ο A B Γ (ε) 5. Σχετικά µε τη στρογγυλοποίηση : Πρώτα επιλέγουµε την τάξη (µονάδες, δεκάδες, εκατοντάδες κλπ) στην οποία θα γίνει η στρογγυλοποίηση. Αν το ψηφίο της αµέσως µικρότερης τάξης είναι µικρότερο του 5, τότε αυτό και όλα τα επόµενά του γίνονται 0. Αν το ψηφίο της αµέσως µικρότερης τάξης είναι µεγαλύτερο ή ίσο του 5, τότε αυτό και όλα τα επόµενά του γίνονται 0 µε ταυτόχρονη όµως αύξηση κατά 1 του ψηφίου της τάξης στην οποία γίνεται η στρογγυλοποίηση. Αν σε αυτή την περίπτωση το ψηφίο στρογγυλοποίησης είναι το 9, τότε αυτό γίνεται 0 µε ταυτόχρονη αύξηση του αριστερά ψηφίου κατά 1. 6 Πλήθος φυσικών αριθµών : Όλοι οι φυσικοί αριθµοί από το 1 έως και τον ν, είναι ν το πλήθος αν το ν είναι άρτιος, τότε οι µισοί είναι άρτιοι και οι άλλοι µισοί περιττοί αν το ν είναι περιττός τότε οι άρτιοι είναι οι µισοί από τους ν 1, και οι περιττοί είναι οι µισοί από τους ν 1 συν ένας ακόµα.

4 4 ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Να βρείτε όλους τους τριψήφιους φυσικούς αριθµούς που µπορεί να προκύψουν από τα ψηφία 3, 5, 9 όταν το κάθε ψηφίο χρησιµοποιείται µία µόνο φορά. Στη συνέχεια να τους διατάξετε σε αύξουσα σειρά. Οι ζητούµενοι φυσικοί αριθµοί είναι οι : Σχόλιο 1 Θεωρία 8 359, 395, 539, 593, 935, 953, Η διάταξη σε αύξουσα σειρά είναι : 359 < 395 < 539< 595 < 935 < Να βρείτε τους τρείς αµέσως µεγαλύτερους άρτιους και τους δύο αµέσως µικρότερους περιττούς φυσικούς του αριθµού 573 Οι τρεις αµέσως µεγαλύτεροι άρτιοι είναι οι : Σχόλια 1, 2, 3 574, 576, 578 και οι δύο αµέσως µικρότεροι περιττοί οι : 571, Να βρείτε το πλήθος των φυσικών αριθµών από το 1 έως και το 100. Πόσοι από αυτούς είναι άρτιοι και πόσοι περιττοί; Σχόλιο 6 Όλοι οι φυσικοί αριθµοί από το 1 έως το 100 είναι 100 στο πλήθος. Από αυτούς οι µισοί δηλαδή πενήντα είναι άρτιοι και οι υπόλοιποι 50 περιττοί 4. Να βρείτε το πλήθος των φυσικών αριθµών από το 0 έως και το 101. Πόσοι από αυτούς είναι άρτιοι και πόσοι περιττοί; Σχόλιο 6 Οι φυσικοί από το 1 έως και το 101 είναι 101 στο πλήθος. Επειδή εµείς ξεκινάµε από το 0, το ζητούµενο πλήθος είναι 102 Το πλήθος των αρτίων από το 1 έως και το 101 είναι 50. Επειδή και το 0 είναι άρτιος όλοι οι άρτιοι είναι 51. Το πλήθος των περιττών από το 1 έως και το 101 είναι 51

5 5 5. Έστω ο αριθµός α) Να καθορίσετε την τάξη των ψηφίων 6, 2, 9, 4 β) Να γίνει στρογγυλοποίηση στις πλησιέστερες : εκατοντάδες, χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες α) Το 6 είναι το ψηφίο των δεκάδων Το 2 είναι το ψηφίο των εκατοντάδων Το 9 είναι το ψηφίο των δεκάδων χιλιάδων Το 4 είναι το ψηφίο των εκατοµµυρίων β) Στρογγυλοποίηση στις εκατοντάδες : Ψηφίο εκατοντάδων το 2 και δεκάδων το 6 µε 6 > 5. Ο αριθµός στρογγυλοποιείται στον Στρογγυλοποίηση στις χιλιάδες : Ψηφίο χιλιάδων το 5 και εκατοντάδων το 2 µε 2 < 5. Ο αριθµός στρογγυλοποιείται στον Στρογγυλοποίηση στις δεκάδες χιλιάδες : ψηφίο δεκάδων χιλιάδων το 9 και χιλιάδων το 5 µε 5 = 5. Ο αριθµός στρογγυλοποιείται στον Θεωρία 6 Σχόλιο 5 6. Να βρείτε όλους τους τριψήφιους φυσικούς αριθµούς που µπορεί να προκύψουν από τα ψηφία 2, 0, 4, όταν το κάθε ένα χρησιµοποιείται µία µόνο φορά. Στη συνέχεια να τους διατάξετε σε φθίνουσα σειρά. 204, 240, 420, 402 µε 420 > 402 > 240 > 204 Σχόλιο 1 Θεωρία 6 7. Τοποθέτησε σε άξονα µε κατάλληλη µονάδα τους φυσικούς αριθµούς : 3, 6, 9, 30 Η θέση των φυσικών φαίνεται παρακάτω Σχόλιο 4 0 Ο 1 Α 3 Β 6 Γ Ε Κ

6 6 8. Να βρεις τους φυσικούς αριθµούς που αντιστοιχούν στα σηµεία Β, Γ,, Ε,Κ, Ρ του παρακάτω άξονα Ο Α Γ Ε Β Κ Ρ ΟΓ = 6 ΟΑ, Άρα στο Γ αντιστοιχεί το 1200 ΟΕ = 8 ΟΑ, Άρα στο Ε αντιστοιχεί το 1600 Οµοίως, στο Β το 2400 στο Κ το 3200 στο το 3800 στο Ρ το 6000 Σχόλιο 4 9. Για κάθε αριθµό της πρώτης στήλης να συµπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα Φυσικός αριθµός Απάντηση Φαίνεται παραπάνω Προηγούµενος Επόµενος Προηγούµενος φυσικός φυσικός άρτιος 0 εν υπάρχει 1 εν υπάρχει Επόµενος Περιττός 10. Αν ο αριθµός στρογγυλοποιηθεί στην πλησιέστερη εκατοντάδα γίνεται , και ο αριθµός 5 73 στην πλησιέστερη χιλιάδα γίνεται Να βρείτε τους αριθµούς πριν την στρογγυλοποίηση Σχόλιο 4 Επειδή έχει αυξηθεί το ψηφίο των δεκάδων χιλιάδων κατά 1 αυτό σηµαίνει ότι το ψηφίο των χιλιάδων ήταν 9 και το ψηφίο των εκατοντάδων επίσης 9. ηλαδή ο αριθµός πριν την στρογγυλοποίηση ήταν ο Το ψηφίο των χιλιάδων πριν την στρογγυλοποίηση µπορεί να ήταν 9 ή µπορεί να ήταν 8. Αν ήταν 9 τότε το ψηφίο των εκατοντάδων θα ήταν ένα από τα 0, 1, 2, 3, 4. Ενώ αν ήταν 8, τότε το ψηφίο των εκατοντάδων θα ήταν ένα από τα 5, 6, 7, 8, 9. Εποµένως ο αριθµός µπορεί να ήταν κάποιος από τους 59073, 59173, 59273, 59373, ή 58573, 58673, 58773, 58873, 58973

7 7 11 Γράψε µε ψηφία τους αριθµούς που δίνονται παρακάτω σε φυσική γλώσσα : (α) πεντακόσια δύο, (β) οκτακόσια τριάντα επτά (γ) τριάντα χιλιάδες ένα. Απάντηση (α) 502 (β) 837 (γ) Γράψε σε φυσική γλώσσα τους αριθµούς : (α) , (β) , (γ) Απάντηση (α) Σαράντα τρεις χιλιάδες εννιακόσια πενήντα τέσσερα (β) ύο εκατοµµύρια τριακόσια δέκα πέντε (γ) Εξακόσιες είκοσι χιλιάδες δύο 13. Τοποθετήστε το κατάλληλο σύµβολο : <, =, >, στο κενό µεταξύ των ακόλουθων αριθµών (α) (β) (γ) (δ) (ε) (στ) (α) 54 = 54, (β) 48 > 46, (γ) 536 < 563, (δ) < (ε) > (στ) 3450 < Σχόλιο 1

Φυσικοί αριθμοί - Διάταξη φυσικών αριθμών - Στρογγυλοποίηση

Φυσικοί αριθμοί - Διάταξη φυσικών αριθμών - Στρογγυλοποίηση Φυσικοί αριθμοί - Διάταξη φυσικών αριθμών - Στρογγυλοποίηση TINΑ ΒΡΕΝΤΖΟΥ www.ma8eno.gr Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com 2 Φυσικοί

Διαβάστε περισσότερα

3.2 3.3 3.4 ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕ ΕΚΑ ΙΚΟΥΣ

3.2 3.3 3.4 ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕ ΕΚΑ ΙΚΟΥΣ 1 3.2 3.3 3.4 ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕ ΕΚΑ ΙΚΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΜΕ ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡΑΚΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΜΟΡΦΗ ΑΡΙΘΜΩΝ ΘΕΩΡΙΑ 1. Πρόσθεση αφαίρεση δεκαδικών Γίνονται όπως και στους φυσικούς αριθµούς. Προσθέτουµε ή αφαιρούµε τα ψηφία

Διαβάστε περισσότερα

1.5 ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ ΙΑΙΡΕΤΟΤΗΤΑΣ

1.5 ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ ΙΑΙΡΕΤΟΤΗΤΑΣ 1 1.5 ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ ΙΑΙΡΕΤΟΤΗΤΑΣ ΜΚ ΕΚΠ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΡΙΘΜΟΥ ΣΕ ΓΙΝΟΜΕΝΟ ΠΡΩΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΘΕΩΡΙΑ 1. Πολλαπλάσια του α : Είναι οι αριθµοί που προκύπτουν αν πολλαπλασιάσουµε τον α µε όλους τους φυσικούς. Είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Σ

ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Σ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Σ υ ν δ υ α σ τ ι κ ή Πειραιάς 2007 1 Μάθημα 5ο Σχηματισμοί όπου επιτρέπεται η επανάληψη στοιχείων 2 Παράδειγμα 2.4.1 Πόσα διαφορετικά αποτελέσματα μπορούμε

Διαβάστε περισσότερα

Για να εξασκηθώ 2.600 2.000 + 600 + 2.000 + 600 4.000 + 1.200 = 5.200. ... +... =... β) 4.100... +... +... +...

Για να εξασκηθώ 2.600 2.000 + 600 + 2.000 + 600 4.000 + 1.200 = 5.200. ... +... =... β) 4.100... +... +... +... 2 Διαχειρίζομαι αριθμούς ως το 10. 00 Για να εξασκηθώ 1. Βρίσκω το διπλάσιο των αριθμών όπως στο παράδειγμα. 2.600 2.000 + 600 + 2.000 + 600 4.000 + 1.200 = 5.200 α) 3.400... +... +... +...... +... =...

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις στους πραγµατικούς και µιγαδικούς αριθµούς

Σηµειώσεις στους πραγµατικούς και µιγαδικούς αριθµούς Σηµειώσεις στους πραγµατικούς και µιγαδικούς αριθµούς Τα βασικά αριθµητικά σύνολα Οι πρώτοι αριθµοί που διδάσκεται ο µαθητής στο δηµοτικό σχολείο είναι οι φυσικοί αριθµοί Αυτοί είναι οι 0,,,, 4, κτλ Το

Διαβάστε περισσότερα

4.2 4.3 ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

4.2 4.3 ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 1 4. 4.3 ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΘΕΩΡΙΑ 1. Πρόβληµα : Ονοµάζουµε την κατάσταση που δηµιουργείται όταν αντι- µετωπίζουµε εµπόδια και δυσκολίες στην προσπάθεια µας να φτάσουµε σε έναν συγκεκριµένο στόχο.. Επίλυση

Διαβάστε περισσότερα

6.1 ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΗΜΕΙΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕ Ο

6.1 ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΗΜΕΙΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕ Ο 6. ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΗΜΕΙΩΝ ΣΤ ΕΠΙΠΕ ΘΕΩΡΙΑ. Σύστηµα καθέτων ηµιαξόνων: Είναι δύο κάθετες µεταξύ τους ηµιευθείες µία οριζόντια και µία κατακόρυφη. Την οριζόντια την ονοµάζουµε και την λέµε ηµιάξονα των ή ηµιάξονα

Διαβάστε περισσότερα

ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÓÔÇÍ ÁÑÉÈÌÇÔÉÊÇ ÁÍÁËÕÓÇ

ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÓÔÇÍ ÁÑÉÈÌÇÔÉÊÇ ÁÍÁËÕÓÇ ÐÁÍÅÐÉÓÔÇÌÉÏ ÉÙÁÍÍÉÍÙÍ ÓïöïêëÞò Ä. ÃáëÜíçò ÁíáðëçñùôÞò ÊáèçãçôÞò ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÓÔÇÍ ÁÑÉÈÌÇÔÉÊÇ ÁÍÁËÕÓÇ É Ù Á Í Í É Í Á 0 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. Γενικά. Αλγόριθμος του Συμπληρώματος 6.3

Διαβάστε περισσότερα

8. Σύνθεση και ανάλυση δυνάμεων

8. Σύνθεση και ανάλυση δυνάμεων 8. Σύνθεση και ανάλυση δυνάμεων Βασική θεωρία Σύνθεση δυνάμεων Συνισταμένη Σύνθεση δυνάμεων είναι η διαδικασία με την οποία προσπαθούμε να προσδιορίσουμε τη δύναμη εκείνη που προκαλεί τα ίδια αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΙ και ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΥΠΟ ΙΑΣΤΟΛΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΙ και ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΥΠΟ ΙΑΣΤΟΛΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΙ και ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΥΠΟ ΙΑΣΤΟΛΗΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΗΣ: Ντελή Χασάν Μουσταφά Μουτλού ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Το υπολογιστικό φύλλο Excel2007

Το υπολογιστικό φύλλο Excel2007 Το υπολογιστικό φύλλο Excel2007 Κουμπί Office Γραμμή εργαλείων γρήγορης πρόσβασης Καρτέλες Κορδέλα Γραμμή τύπων Ομάδες Άθροισμα Ετικέτες φύλλων Γραμμή κατάστασης Ρυθμιστικό ζουμ Τα αρχεία του Excel λέγονται

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις στις σειρές

Σηµειώσεις στις σειρές . ΟΡΙΣΜΟΙ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Σηµειώσεις στις σειρές Στην Ενότητα αυτή παρουσιάζουµε τις βασικές-απαραίτητες έννοιες για την µελέτη των σειρών πραγµατικών αριθµών και των εφαρµογών τους. Έτσι, δίνονται συστηµατικά

Διαβάστε περισσότερα

1.2 Αρχές δόμησης πολυηλεκτρονικών ατόμων

1.2 Αρχές δόμησης πολυηλεκτρονικών ατόμων 1.2 Αρχές δόμησης πολυηλεκτρονικών ατόμων 1. Ερώτηση: Τι είναι η ηλεκτρονική δόμηση ή ηλεκτρονική κατανομή; Η συμπλήρωση των τροχιακών με ηλεκτρόνια, λέγεται ηλεκτρονική δόμηση ή ηλεκτρονική κατανομή.

Διαβάστε περισσότερα

Δύο κύριοι τρόποι παρουσίασης δεδομένων. Παράδειγμα

Δύο κύριοι τρόποι παρουσίασης δεδομένων. Παράδειγμα Δύο κύριοι τρόποι παρουσίασης δεδομένων Παράδειγμα Με πίνακες Με διαγράμματα Ονομαστικά δεδομένα Εδώ τα περιγραφικά μέτρα (μέσος, διάμεσος κλπ ) δεν έχουν νόημα Πήραμε ένα δείγμα από 25 άτομα και τα ρωτήσαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ. Άρτια και περιττή συνάρτηση. Παράδειγµα: Η f ( x) Παράδειγµα: Η. x R και. Αλγεβρα Β Λυκείου Πετσιάς Φ.- Κάτσιος.

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ. Άρτια και περιττή συνάρτηση. Παράδειγµα: Η f ( x) Παράδειγµα: Η. x R και. Αλγεβρα Β Λυκείου Πετσιάς Φ.- Κάτσιος. ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ Πριν περιγράψουµε πως µπορούµε να µελετήσουµε µια συνάρτηση είναι αναγκαίο να δώσουµε µερικούς ορισµούς. Άρτια και περιττή συνάρτηση Ορισµός : Μια συνάρτηση fµε πεδίο ορισµού Α λέγεται

Διαβάστε περισσότερα

, y 1. y y y y = x ( )

, y 1. y y y y = x ( ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕ Ο ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ. ΕΞΙΣΩΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ Μία εξίσωση µε αγνώστους x, y λέγεται εξίσωση µίας γραµµής C, όταν οι συντεταγµένες των σηµείων της C και µόνο αυτές την επαληθεύουν. Αν έχουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 19 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ

ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ Θα ξεκινήσουµε την παρουσίαση των γραµµικών συστηµάτων µε ένα απλό παράδειγµα από τη Γεωµετρία, το οποίο ϑα µας ϐοηθήσει στην κατανόηση των συστηµάτων αυτών και των συνθηκών

Διαβάστε περισσότερα

Μετρήσεις Αβεβαιότητες Μετρήσεων

Μετρήσεις Αβεβαιότητες Μετρήσεων Μετρήσεις Αβεβαιότητες Μετρήσεων 1. Σκοπός Σκοπός του μαθήματος είναι να εξοικειωθούν οι σπουδαστές με τις βασικές έννοιες που σχετίζονται με τη θεωρία Σφαλμάτων, όπως το σφάλμα, την αβεβαιότητα της μέτρησης

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστό: P (M) = 2 M = τρόποι επιλογής υποσυνόλου του M. Π.χ. M = {A, B, C} π. 1. Π.χ.

Γνωστό: P (M) = 2 M = τρόποι επιλογής υποσυνόλου του M. Π.χ. M = {A, B, C} π. 1. Π.χ. Παραδείγματα Απαρίθμησης Γνωστό: P (M 2 M τρόποι επιλογής υποσυνόλου του M Τεχνικές Απαρίθμησης Πχ M {A, B, C} P (M 2 3 8 #(Υποσυνόλων με 2 στοιχεία ( 3 2 3 #(Διατεταγμένων υποσυνόλων με 2 στοιχεία 3 2

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3.5. Τύποι και Συναρτήσεις. Ειδικοί Στόχοι

Ενότητα 3.5. Τύποι και Συναρτήσεις. Ειδικοί Στόχοι ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : Υπολογιστικά Φύλλα Ενότητα 3.5 Ειδικοί Στόχοι Οι επιµορφούµενοι πρέπει: Να µπορούν να συντάσσουν απλούς αριθµητικούς τύπους. Να χρησιµοποιούν τις βασικές αριθµητικές συναρτήσεις. Να χρησιµοποιούν

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ρ Γ Α Σ Τ Η Ρ Ι Α Κ Ε Σ Α Σ Κ Η Σ Ε Ι Σ Φ Υ Σ Ι Κ Η Σ

Ε Ρ Γ Α Σ Τ Η Ρ Ι Α Κ Ε Σ Α Σ Κ Η Σ Ε Ι Σ Φ Υ Σ Ι Κ Η Σ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ Ε Ρ Γ Α Σ Τ Η Ρ Ι Α Κ Ε Σ Α Σ Κ Η Σ Ε Ι Σ Φ Υ Σ Ι Κ Η Σ Μπεθάνης Κ., Καρπούζας Μ. & Τζαμαλής Π. ΑΘΗΝΑ 03-4 i ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

2013-14 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟ Α ΘΕΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΑ. http://cutemaths.wordpress.

2013-14 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟ Α ΘΕΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΑ. http://cutemaths.wordpress. 3-4 ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΟ Α ΘΕΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΑ Βαγγέλης Α Νικολακάκης Μαθηματικός ttp://cutemats.wordpress.com/ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ Η παρούσα εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Σ

ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Σ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Σ υ ν δ υ α σ τ ι κ ή Πειραιάς 2007 1 Το κύριο αντικείμενο της Συνδυαστικής Οι τεχνικές υπολογισμού του πλήθους των στοιχείων πεπερασμένων συνόλων ή υποσυνό-

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3ο: Βασικά στοιχεία ενός προγράµµατος της γλώσσας Fortran

Κεφάλαιο 3ο: Βασικά στοιχεία ενός προγράµµατος της γλώσσας Fortran Χρήστος Τσαγγάρης ΕΕ ΙΠ Τµήµατος Μαθηµατικών, Πανεπιστηµίου Αιγαίου Κεφάλαιο 3ο: Βασικά στοιχεία ενός προγράµµατος της γλώσσας Fortran 3.1 Μορφή Προγράµµατος Τα προγράµµατα Fortran γράφονται σε αρχείο

Διαβάστε περισσότερα

11, 12, 13, 14, 21, 22, 23, 24, 31, 32, 33, 34, 41, 42, 43, 44.

11, 12, 13, 14, 21, 22, 23, 24, 31, 32, 33, 34, 41, 42, 43, 44. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ Η καταµετρηση ενος συνολου µε πεπερασµενα στοιχεια ειναι ισως η πιο παλια µαθηµατικη ασχολια του ανθρωπου. Θα µαθουµε πως, δεδοµενης της περιγραφης ενος συνολου, να µπορουµε να ϐρουµε

Διαβάστε περισσότερα

Το Πρόβλημα Μεταφοράς

Το Πρόβλημα Μεταφοράς Το Πρόβλημα Μεταφοράς Αφορά τη μεταφορά ενός προϊόντος από διάφορους σταθμούς παραγωγής σε διάφορες θέσεις κατανάλωσης με το ελάχιστο δυνατό κόστος. Πρόκειται για το πιο σπουδαίο πρότυπο προβλήματος γραμμικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΑΘΗΝΑ 2002 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...4 0. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...6. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ...7 2. ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΥΧΑΙΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ...0

Διαβάστε περισσότερα