ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕ ΕΚΑ ΙΚΟΥΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "3.2 3.3 3.4 ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕ ΕΚΑ ΙΚΟΥΣ"

Transcript

1 ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕ ΕΚΑ ΙΚΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΜΕ ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡΑΚΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΜΟΡΦΗ ΑΡΙΘΜΩΝ ΘΕΩΡΙΑ 1. Πρόσθεση αφαίρεση δεκαδικών Γίνονται όπως και στους φυσικούς αριθµούς. Προσθέτουµε ή αφαιρούµε τα ψηφία της ίδιας τάξης αφού έχουµε τοποθετήσει τον έναν αριθµό κάτω από τον άλλο έτσι ώστε οι υποδιαστολές να είναι στην ίδια στήλη 2. Πολλαπλασιασµός δεκαδικών Γίνεται όπως στους φυσικούς αριθµούς και στο αποτέλεσµα της πράξης χωρίζουµε από το τέλος τόσα δεκαδικά ψηφία όσα είναι συνολικά τα δεκαδικά ψηφία των δύο δεκαδικών αριθµών 3. ιαίρεση δεκαδικών Πολλαπλασιάζουµε το διαιρετέο και το διαιρέτη µε κατάλληλη δύναµη του 10 έτσι ώστε και οι δύο να γίνουν φυσικοί αριθµοί. Ξεκινάµε τη διαίρεση όπως στους φυσικούς αριθµούς, αλλά µόλις εξαντληθεί το ακέραιο µέρος του διαιρετέου και δεν έχει τελειώσει η διαίρεση (υπόλοιπο 0) «κατεβάζουµε» το µηδέν σαν πρώτο δεκαδικό ψηφίο από τον διαιρετέο και στο πηλίκο βάζουµε υποδιαστολή. Υπάρχει περίπτωση µία διαίρεση να µην τελειώνει ποτέ τότε λέµε ότι είναι ατελής και υπολογίζουµε σ αυτή την περίπτωση το πηλίκο µε προσέγγιση. 4. Ειδικοί πολλαπλασιασµοί : Όταν πολλαπλασιάζουµε ένα δεκαδικό αριθµό µε 10, µε 100, µε 1000 κλπ, µεταφέρουµε την υποδιαστολή προς τα δεξιά µία, δύο, τρείς κλπ αντίστοιχα θέσεις. Όταν πολλαπλασιάζουµε ένα δεκαδικό αριθµό µε 0,1, µε 0,01, µε 0,001 κλπ, µεταφέρουµε την υποδιαστολή προς τα αριστερά µία, δύο, τρείς κλπ αντίστοιχα θέσεις.

2 2 5. Ειδικές διαιρέσεις : Όταν διαιρούµε ένα δεκαδικό αριθµό µε 10, µε 100, µε 1000 κλπ, µεταφέρουµε την υποδιαστολή προς τα αριστερά µία, δύο, τρείς κλπ αντίστοιχα θέσεις. Όταν διαιρούµε ένα δεκαδικό αριθµό µε 0,1, µε 0,01, µε 0,001 κλπ, µεταφέρουµε την υποδιαστολή προς τα δεξιά µία, δύο, τρείς κλπ αντίστοιχα θέσεις. 6. υνάµεις δεκαδικών αριθµών : Ορίζονται όπως στους φυσικούς και ισχύουν οι ίδιες ιδιότητες. 7. Τυποποιηµένη µορφή αριθµών : Είναι η γραφή ενός πολύ µεγάλου αριθµού στη µορφή α 10 ν, όπου α δεκαδικός µε ακέριο µέρος ψηφίο µεγαλύτερο από το 0 και µικρότερο η ίσο του 9. ΣΧΟΛΙΑ 1. Πρόσθεση ή αφαίρεση δεκαδικών µε διαφορετικό πλήθος δεκαδικών ψηφίων : Συµπληρώνουµε τα δεκαδικά ψηφία που λείπουν µε µηδενικά έτσι, ώστε οι αριθµοί να αποκτήσουν ίδιο πλήθος δεκαδικών ψηφίων και µετά εκτελούµε την πράξη 2. Προτεραιότητα των πράξεων : Είναι η ίδια µε αυτή που ισχύει στους φυσικούς αριθµούς Θυµίζουµε ότι : Πρώτα υπολογίζουµε τις δυνάµεις µετά εκτελούµε πολλαπλασιασµούς και διαιρέσεις και τέλος τις προσθέσεις και τις αφαιρέσεις από τα αριστερά προς τα δεξιά Αν υπάρχουν παρενθέσεις µε την ίδια προτεραιότητα εκτελούµε πρώτα τις πράξεις µέσα στις παρενθέσεις 3. Η βοήθεια της τεχνολογίας : Οι τέσσερις πράξεις µπορεί να γίνουν και µε το κοµπιουτεράκι. Αν το κοµπιουτεράκι είναι επιστηµονικό τότε µε αυτό µπορούµε να υπολογίσουµε τις τιµές αριθµητικών παραστάσεων πολύ εύκολα.

3 3 ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Να γίνουν οι πράξεις ,37 + 0, , , ,4 + 72,6 γ) 134,2 + 5,74 + 3,89 + 2,001 δ) 0, ,42 + 0, ,02 537,000 5,370 0, ,00 7, ,40 134,200 5,740 3,890 0,034 0,420 0, , ,60 + 2, , , ,26 145,831 27,614 Θεωρία 1 Σχόλιο 1 2. Να υπολογιστούν οι διαφορές ,6 93,2 49,52 γ) 17,315 0,0145 δ)58,4 53 ε) 15,75 1,575 στ) 5,120 2,34 100,0 93,20 17, ,4 15,750 5,120 34,6 49,52 0, ,0 1,575 2,340 65,4 43,68 17,3005 5,4 14,175 2, Μα υπολογιστούν τα γινόµενα 2,37 1,14 3,01 4,1 γ)2,16 0,34 δ) 6,2 4,12 2,37 x 1, ,01 2,16 x 4,1 x 0, ,341 0,7344 6,2 x 4, , ,544 Θεωρία 2

4 4 4. Να υπολογιστούν τα γινόµενα 5, , γ) 129,3 100 δ) 0, ε) 4,01 0,1 στ) 43,2 0,01 ζ) 0, 543 0,001 η) 1,4 0,0001 5,37 10 = 53,7 31, = γ)129,3 100 =12930 δ) 0, = 600 ε) 4,01 0,1 = 0,41 στ) 43,2 0,01= 0,432 ζ) 0, 543 0,001 = 0, η) 1,4 0,0001= 0,00014 Θεωρία 4 5. Να υπολογίσετε τα παρακάτω αθροίσµατα µε τον ποιο σύντοµο τρόπο 12,50 + 4,75 + 3,5 + 2,25 8,27 + 4,63 + 2, ,37 γ) 6,6 + 3,45 + 1,40 + 5,55 δ) 0, ,2 + 0,1 + 25,80 12,50 + 4,75 + 3,5 + 2,25 = (12,50 + 3,5) + (4,75 + 2,25) = = 23 8,27 + 4,63 + 2, ,37 = (8,27 + 2,73) + (4, ,37) = = 33 γ) 6,6 + 3,45 + 1,40 + 5,55 = (6,6 + 1,40) + (3,45+ 5,55 ) = = 17 δ) 0, ,2 + 0,1 + 25,80 = (0,90 + 0,1) + (34,2 + 25,80 ) = = Να γίνουν οι πράξεις 5,5 ( 13 2,1) (5,2 + 3,4 ) 2,1 γ) (4,3 2,6) (7,1 + 2,3) δ) 5 (3,1 + 2,4) + 4 (7,3 5,4) ε) (6 + 5,1) 2 (3,4 2,9) 1,6 στ) (2,3 5,4 6,1) 3,3 + 4,01 (1, ,7) 5,5 ( 13 2,1) = 5,5 10,9 = 59,95 Και ίδια διαδικασία µε τις ασκήσεις 2 και 3 (5,2 + 3,4 ) 2,1 = 8,6 2,1 = 18,6 γ) (4,3 2,6) (7,1 + 2,3) = 1,7 9,4 = 15,98 δ) 5 (3,1 + 2,4) + 4 (7,3 5,4) = 5 5, ,9 = = 27,5 + 7,6 = 35,1 ε) (6 + 5,1) 2 (3,4 2,9) 1,6 = 11,1 2 0,5 1,6 = = 22,2 0,8 = 212,4 σχόλιο 2

5 5 στ) (2,3 5,4 6,1) 3,3 + 4,01 (1, ,7) = = (12,42 6,1) 3,3 + 4,01 (1,6 + 7,4) = 6,32 3,3 + 4,01 9 = = 20, ,09 = 56, Να υπολογιστούν τα πηλίκα 53,7: 100 3,2 : 1000 γ) 0,43 : 10 δ) 18,3 : ε) 5,6: 0,01 στ) 44,3 : 0,1 ζ)53,7 : 0,001 η) 8,1 : 0, ,7: 100 = 0,537 3,2 : 1000 = 0,0032 γ) 0,43 : 10 = 0,043 δ) 18,3 : = 0,00183 ε) 5,6: 0,01 = 560 στ) 44,3 : 0,1 = 443 ζ) 53,7 : 0,001= η) 8,1 : 0,00001 = Θεωρία κιλά πατάτες κοστίζουν 3,5. Θεωρία 4 Να υπολογίσετε πόσο κοστίζουν 13 κιλά πατάτες Το ένα κιλό πατάτες κοστίζει 3,5 : 7 = 0,5 3,5 7 Εποµένως τα 13 κιλά πατάτες κοστίζουν 13 0,5 = 6, Εκτέλεση της διαίρεση 3,5 : ,5

6 6 9. Ένας έµπορας αγόρασε 35 τετράδια και πλήρωσε 28. Να υπολογίσετε πόσο πρέπει να πουλήσει το κάθε τετράδιο ώστε να κερδίσει συνολικά 14. Το κόστος του κάθε τετραδίου ήταν 28 : 35 = 0,8 Το κέρδος από κάθε τετράδιο πρέπει να είναι 14 : 35 = 0,4 Άρα η τιµή πώλησης του κάθε τετραδίου πρέπει να είναι 0,8 + 0,4 = 1,2 ίπλα φαίνεται η εκτέλεση των διαιρέσεων 28: 35 και 14 : , , Να γίνουν οι πράξεις 3,5 + 2,6 10 3: 2, ,2 2 (18 4 1,5) + 3,2 5,6 + 2,1 : 0,3 3,5 + 2,6 10 3: 2,5 + 7 = 3, ,2 + 7 = = 29,5 1,2 + 7 = 28,3 + 7 = 35,3 1,2 2 (18 4 1,5) + 3,2 5,6 + 2,1 : 0,3 = 1,44 (18 6) + 17, = = 1, , = = 17, , = 42,2 Στον πίνακα φαίνονται οι διαιρέσεις 3:2,5 και 2,1 :0, ,5 25 2,1 21 0, , Ένα µπουκάλι κρασί έχει περιεκτικότητα 1,5. Να υπολογίσετε πόσα ποτήρια περιεκτικότητας 0,3 γεµίζουµε. Το πλήθος των ποτηριών είναι ίσο µε το πηλίκο της διαίρεσης 1,5 : 0,3 = 1,5 1,5 10 = = 15 0,3 0, = 5

7 7 12. Να γράψετε στην τυποποιηµένη µορφή τους αριθµούς γ) δ) = 5, = 8, γ) = 1, δ) =7, Να γράψετε στην δεκαδική µορφή τους αριθµούς 4, , γ) 6, δ) 2, ε) 3, , = , = γ) 6, = δ) 2, = ε) 3, = Να γίνουν οι πράξεις 4,22 2,1: 0,5 + 0,5 3 (0,8 : 0,2 + 1,5 2 ) 2 + 2:0,1 4,22 2,1: 0,5 + 0,5 3 = 4,22 4,2 + 0,125 = = 0,02 + 0,125 = = 0,145 (0,8 : 0,2 + 1,5 2 ) 2 + 2:0,1= (4 + 2,25) = = 6, = 39, = = 59,0625

8 8 15. Από τους παρακάτω αριθµούς να γράψετε όσους δεν είναι στην τυποποιηµένη µορφή τους και στην συνέχεια να διατάξετε όλους τους αριθµούς από τον µικρότερο προς τον µεγαλύτερο 5, , γ)0, δ) 152, , , = 1, γ) 0, = δ) 152, =1, , < 1, < < 1,

ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ

ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ Θα ξεκινήσουµε την παρουσίαση των γραµµικών συστηµάτων µε ένα απλό παράδειγµα από τη Γεωµετρία, το οποίο ϑα µας ϐοηθήσει στην κατανόηση των συστηµάτων αυτών και των συνθηκών

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικοί αριθμοί - Διάταξη φυσικών αριθμών - Στρογγυλοποίηση

Φυσικοί αριθμοί - Διάταξη φυσικών αριθμών - Στρογγυλοποίηση Φυσικοί αριθμοί - Διάταξη φυσικών αριθμών - Στρογγυλοποίηση TINΑ ΒΡΕΝΤΖΟΥ www.ma8eno.gr Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com 2 Φυσικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΙ και ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΥΠΟ ΙΑΣΤΟΛΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΙ και ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΥΠΟ ΙΑΣΤΟΛΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΙ και ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΥΠΟ ΙΑΣΤΟΛΗΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΗΣ: Ντελή Χασάν Μουσταφά Μουτλού ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δυαδικό Σύστημα Αρίθμησης

Δυαδικό Σύστημα Αρίθμησης Δυαδικό Σύστημα Αρίθμησης Το δυαδικό σύστημα αρίθμησης χρησιμοποιεί δύο ψηφία. Το 0 και το 1. Τα ψηφία ενός αριθμού στο δυαδικό σύστημα αρίθμησης αντιστοιχίζονται σε δυνάμεις του 2. Μονάδες, δυάδες, τετράδες,

Διαβάστε περισσότερα

ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÓÔÇÍ ÁÑÉÈÌÇÔÉÊÇ ÁÍÁËÕÓÇ

ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÓÔÇÍ ÁÑÉÈÌÇÔÉÊÇ ÁÍÁËÕÓÇ ÐÁÍÅÐÉÓÔÇÌÉÏ ÉÙÁÍÍÉÍÙÍ ÓïöïêëÞò Ä. ÃáëÜíçò ÁíáðëçñùôÞò ÊáèçãçôÞò ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÓÔÇÍ ÁÑÉÈÌÇÔÉÊÇ ÁÍÁËÕÓÇ É Ù Á Í Í É Í Á 0 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. Γενικά. Αλγόριθμος του Συμπληρώματος 6.3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ (ΚΒΑΝΤΙΣΜΟΥ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ (ΚΒΑΝΤΙΣΜΟΥ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ (ΚΒΑΝΤΙΣΜΟΥ) 0. Εισαγωγή Τα αποτελέσµατα πεπερασµένης ακρίβειας οφείλονται στα λάθη που προέρχονται από την παράσταση των αριθµών µε µια πεπερασµένη ακρίβεια. Τα αποτελέσµατα

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις στους πραγµατικούς και µιγαδικούς αριθµούς

Σηµειώσεις στους πραγµατικούς και µιγαδικούς αριθµούς Σηµειώσεις στους πραγµατικούς και µιγαδικούς αριθµούς Τα βασικά αριθµητικά σύνολα Οι πρώτοι αριθµοί που διδάσκεται ο µαθητής στο δηµοτικό σχολείο είναι οι φυσικοί αριθµοί Αυτοί είναι οι 0,,,, 4, κτλ Το

Διαβάστε περισσότερα

Σχολικός Σύµβουλος ΠΕ03 www.p-theodoropoulos.gr

Σχολικός Σύµβουλος ΠΕ03 www.p-theodoropoulos.gr Οι πράξεις της πρόσθεσης, της αφαίρεσης και του πολλαπλασιασµού στο σύνολο των ακεραίων µε εποπτικό τρόπο: Ένα µοντέλο ή ένα παιχνίδι; ρ. Παναγιώτης Λ. Θεοδωρόπουλος Σχολικός Σύµβουλος ΠΕ03 www.ptheodoropoulos.gr

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3ο: Βασικά στοιχεία ενός προγράµµατος της γλώσσας Fortran

Κεφάλαιο 3ο: Βασικά στοιχεία ενός προγράµµατος της γλώσσας Fortran Χρήστος Τσαγγάρης ΕΕ ΙΠ Τµήµατος Μαθηµατικών, Πανεπιστηµίου Αιγαίου Κεφάλαιο 3ο: Βασικά στοιχεία ενός προγράµµατος της γλώσσας Fortran 3.1 Μορφή Προγράµµατος Τα προγράµµατα Fortran γράφονται σε αρχείο

Διαβάστε περισσότερα

3 ο βήμα: Βγάζουμε παρενθέσεις 4 ο βήμα: Προσθέσεις και αφαιρέσεις

3 ο βήμα: Βγάζουμε παρενθέσεις 4 ο βήμα: Προσθέσεις και αφαιρέσεις 24 Κεφάλαιο ο. Να κάνετε τις πράξεις : α) 2 + 3 4-2 : (-4) + γ) -3 (-2) -5 +4: (-2) -6 β) 2 +3 (4-2): (-4 +) δ) -8 : (-3 +5) -4 (-2 + 6) Για να κάνουμε τις πράξεις ακολουθούμε τα εξής βήματα: ο βήμα: Πράξεις

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητα Εύρεση του π

Δραστηριότητα Εύρεση του π Δραστηριότητα Εύρεση του π Ανάµεσα σε πολλά πρωτότυπα και εντυπωσιακά επιτεύγµατα του Αρχιµήδη, η µέθοδός του για την εύρεση µιας αριθµητικής προσέγγισης για το π ξεχωρίζει για την κοµψότητα και την ασυνήθιστη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΜΟΝΩΝΥΜΑ-ΠΟΛΥΩΝΥΜΑ- ΒΑΣΙΚΕΣΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ

ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΜΟΝΩΝΥΜΑ-ΠΟΛΥΩΝΥΜΑ- ΒΑΣΙΚΕΣΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΜΟΝΩΝΥΜΑ-ΠΟΛΥΩΝΥΜΑ- ΒΑΣΙΚΕΣΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ 9 40 4 ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ 4 4 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. Να βρείτε την αριθµητική τιµή των παραστάσεων. i) α -α 6α, ii) 4α, για α iii) αβ α β (αβ),

Διαβάστε περισσότερα

Α) 4 Β) 5 Γ) 7 Δ) 6 Ε) Κανένα από τα πιο πάνω.

Α) 4 Β) 5 Γ) 7 Δ) 6 Ε) Κανένα από τα πιο πάνω. η Κυπριακή Μαθηματική Ολυμπιάδα Απρίλιος 200 Χρόνος: 60 λεπτά ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΣΚΗΣΗ Ο πενταψήφιος αριθμός 45Β7Α, στον οποίο τα ψηφία των μονάδων και των εκατοντάδων είναι σημειωμένα με Α και Β, διαιρείται

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3.5. Τύποι και Συναρτήσεις. Ειδικοί Στόχοι

Ενότητα 3.5. Τύποι και Συναρτήσεις. Ειδικοί Στόχοι ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : Υπολογιστικά Φύλλα Ενότητα 3.5 Ειδικοί Στόχοι Οι επιµορφούµενοι πρέπει: Να µπορούν να συντάσσουν απλούς αριθµητικούς τύπους. Να χρησιµοποιούν τις βασικές αριθµητικές συναρτήσεις. Να χρησιµοποιούν

Διαβάστε περισσότερα

1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες εντολές (μορφές) της;

1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες εντολές (μορφές) της; 1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες (μορφές) της; Η δομή επανάληψης χρησιμοποιείται όταν μια σειρά εντολών πρέπει να εκτελεστεί σε ένα σύνολο περιπτώσεων, που έχουν κάτι

Διαβάστε περισσότερα

Για να εξασκηθώ 2.600 2.000 + 600 + 2.000 + 600 4.000 + 1.200 = 5.200. ... +... =... β) 4.100... +... +... +...

Για να εξασκηθώ 2.600 2.000 + 600 + 2.000 + 600 4.000 + 1.200 = 5.200. ... +... =... β) 4.100... +... +... +... 2 Διαχειρίζομαι αριθμούς ως το 10. 00 Για να εξασκηθώ 1. Βρίσκω το διπλάσιο των αριθμών όπως στο παράδειγμα. 2.600 2.000 + 600 + 2.000 + 600 4.000 + 1.200 = 5.200 α) 3.400... +... +... +...... +... =...

Διαβάστε περισσότερα

Μετρήσεις Αβεβαιότητες Μετρήσεων

Μετρήσεις Αβεβαιότητες Μετρήσεων Μετρήσεις Αβεβαιότητες Μετρήσεων 1. Σκοπός Σκοπός του μαθήματος είναι να εξοικειωθούν οι σπουδαστές με τις βασικές έννοιες που σχετίζονται με τη θεωρία Σφαλμάτων, όπως το σφάλμα, την αβεβαιότητα της μέτρησης

Διαβάστε περισσότερα

4.2 4.3 ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

4.2 4.3 ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 1 4. 4.3 ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΘΕΩΡΙΑ 1. Πρόβληµα : Ονοµάζουµε την κατάσταση που δηµιουργείται όταν αντι- µετωπίζουµε εµπόδια και δυσκολίες στην προσπάθεια µας να φτάσουµε σε έναν συγκεκριµένο στόχο.. Επίλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 12 ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 20

ΕΝΟΤΗΤΑ 12 ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 20 ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 20 ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΙ Διερεύνηση αριθμών Αρ 1.6 Συνθέτουν και αναλύουν αριθμούς μέχρι το 100 με βάση την αξία θέσης ψηφίου, χρησιμοποιώντας αντικείμενα, εικόνες, και σύμβολα. Αρ

Διαβάστε περισσότερα

B. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ

B. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ Τα Μαθηματικά παίζουν κυρίαρχο ρόλο σε όλους τους χώρους της σύγχρονης κοινωνίας. Όλα σχεδόν τα επιτεύγματα της τεχνολογίας και της ε- πιστήμης στηρίζονται στην ανάπτυξη των Μαθηματικών. Αλλά και τα προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. 6.1 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Επαναλήψεις-Συμπληρώσεις)

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. 6.1 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Επαναλήψεις-Συμπληρώσεις) 6 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 6.1 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Επαναλήψεις-Συμπληρώσεις) Η εξίσωση αx βy γ Στο Γυμνάσιο διαπιστώσαμε με την βοήθεια παραδειγμάτων ότι η εξίσωση αx βy γ, με α 0 ή β 0, που λέγεται γραμμική εξίσωση,

Διαβάστε περισσότερα

Μια οµάδα m σηµείων προσφοράς. Μια οµάδα n σηµείων ζήτησης. Οτιδήποτε µετακινείται απο σηµείο προσφοράς σε σηµείο ζήτησης είναι συνάρτηση κόστους.

Μια οµάδα m σηµείων προσφοράς. Μια οµάδα n σηµείων ζήτησης. Οτιδήποτε µετακινείται απο σηµείο προσφοράς σε σηµείο ζήτησης είναι συνάρτηση κόστους. Να βρεθεί ΠΓΠ ώστε να ελαχιστοποιηθεί το κόστος µεταφοράς (το πρόβληµα βασίζεται σε αυτό των Aarik και Randolph, 975). Λύση: Για κάθε δυϊλιστήριο i (i=, 2, ) και πόλη j (j=, 2,, 4), θεωρούµε την µεταβλητή

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΝΑ» ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΝΑ» ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΝΑ» ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ 1 ο Α. Να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις και δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

B Γυμνασίου. Ενότητα 9

B Γυμνασίου. Ενότητα 9 B Γυμνασίου Ενότητα 9 Γραμμικές εξισώσεις με μία μεταβλητή Διερεύνηση (1) Να λύσετε τις πιο κάτω εξισώσεις και ακολούθως να σχολιάσετε το πλήθος των λύσεων που βρήκατε σε καθεμιά. α) ( ) ( ) ( ) Διερεύνηση

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις στις σειρές

Σηµειώσεις στις σειρές . ΟΡΙΣΜΟΙ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Σηµειώσεις στις σειρές Στην Ενότητα αυτή παρουσιάζουµε τις βασικές-απαραίτητες έννοιες για την µελέτη των σειρών πραγµατικών αριθµών και των εφαρµογών τους. Έτσι, δίνονται συστηµατικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΗ Η ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΟΛΗ Η ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΛΗ Η ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΡΙΣΜΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ : ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΠΑΥΛΟΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΠΑΥΛΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ : ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

11, 12, 13, 14, 21, 22, 23, 24, 31, 32, 33, 34, 41, 42, 43, 44.

11, 12, 13, 14, 21, 22, 23, 24, 31, 32, 33, 34, 41, 42, 43, 44. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ Η καταµετρηση ενος συνολου µε πεπερασµενα στοιχεια ειναι ισως η πιο παλια µαθηµατικη ασχολια του ανθρωπου. Θα µαθουµε πως, δεδοµενης της περιγραφης ενος συνολου, να µπορουµε να ϐρουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α] ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ: ΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΡΙΖΕΣ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α] ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ: ΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΡΙΖΕΣ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α] ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ: ΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΡΙΖΕΣ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Β] ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ: Mathematics The Man Made Universe, SHERMAN K. STEIN, 1963 Α] ΒΑΒΥΛΩΝΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 2-1 ΚΑΠΟΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ. 2.1 ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 1 ου ΒΑΘΜΟΥ. Η εξίσωση αx β 0

ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ. 2.1 ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 1 ου ΒΑΘΜΟΥ. Η εξίσωση αx β 0 ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ.1 ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 1 ου ΒΑΘΜΟΥ Η εξίσωση α 0 Στο Γυμνάσιο μάθαμε τον τρόπο επίλυσης των εξισώσεων της μορφής α 0 για συγκεκριμένους αριθμούς α,,με α 0 Γενικότερα τώρα, θα δούμε πώς με την οήθεια των

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Σ

ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Σ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Σ υ ν δ υ α σ τ ι κ ή Πειραιάς 2007 1 Μάθημα 5ο Σχηματισμοί όπου επιτρέπεται η επανάληψη στοιχείων 2 Παράδειγμα 2.4.1 Πόσα διαφορετικά αποτελέσματα μπορούμε

Διαβάστε περισσότερα