ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "4.2 4.3 ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ"

Transcript

1 ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΘΕΩΡΙΑ 1. Πρόβληµα : Ονοµάζουµε την κατάσταση που δηµιουργείται όταν αντι- µετωπίζουµε εµπόδια και δυσκολίες στην προσπάθεια µας να φτάσουµε σε έναν συγκεκριµένο στόχο.. Επίλυση προβλήµατος : Είναι η διαδικασία που ακολουθούµε έτσι ώστε να επιτύχουµε το στόχο. 3. Επίλυση προβλήµατος µε την βοήθεια εξίσωσης Προσδιορίζουµε το άγνωστο στοιχείο του προβλήµατος και το εκφράζουµε µε τη βοήθεια ενός γράµµατος, συνήθως µε το Εκφράζουµε, µε την βοήθεια του, στοιχεία του προβλήµατος ηµιουργούµε µία εξίσωση που περιγράφει το πρόβληµα Λύνουµε την εξίσωση και ελέγχουµε την ορθότητα της λύσης 4. Παρατήρηση :Υπάρχουν προβλήµατα που δεν λύνονται µε εξισώσεις, όπως επίσης υπάρχουν προβλήµατα που είναι άλυτα. ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. α) Να εκφράσετε, µε τη βοήθεια µιας µεταβλητής, το ότι ο αριθµός α είναι άρτιος. β) Να βρείτε τρεις διαδοχικούς άρτιους αριθµούς µε άθροισµα 16 α) Για να είναι ο α άρτιος θα πρέπει να διαιρείται µε το, δηλαδή να είναι της µορφής α = ν όπου ν φυσικός αριθµός β) Αν ν είναι ο ποιό µικρός από τους ζητούµενους άρτιος αριθµός, τότε οι δύο διαδοχικοί του είναι οι ν + και ν + 4. Τότε µε βάση το πρόβληµα ισχύει ν + ν + + ν + 4 = 16 άρα 6ν + 6 = 106 6ν = ν = 10 ν = 10:6 = 35 Εποµένως οι ζητούµενοι άρτιοι είναι οι ν = 35 = 70, ν + = 7, ν + 4 = 74

2 . α) Έχουµε πέντε διαδοχικούς φυσικούς αριθµούς. Αν ο µεσαίος είναι ο, να εκφράσετε τους υπόλοιπους µε την βοήθεια του και να τους διατάξετε από τον µικρότερο προς τον µεγαλύτερο β) Αν το άθροισµα πέντε διαδοχικών φυσικών είναι 515 να βρείτε τους φυσικούς αριθµούς. α) Οι δύο µικρότεροι του αριθµοί είναι οι και 1 και οι δύο µεγαλύτεροι οι + 1 και +. ιάταξη από τον µικρότερο προς τον µεγαλύτερο : < 1 < < + 1 < + β) Από την υπόθεση του προβλήµατος είναι = = 515 = 515 : 5 = 103 Οπότε οι ζητούµενοι αριθµοί είναι οι 101, 10, 103, 104, Αγοράσαµε ένα τραπέζι και τέσσερεις καρέκλες και πληρώσαµε 840. Αν το τραπέζι κόστιζε όσο τρεις καρέκλες, να βρείτε πόσο θα πληρώναµε αν αγοράζαµε πέντε καρέκλες µονάχα. Αν είναι η αξία της µιας καρέκλας τότε το τραπέζι αξίζει 3 και οι 4 καρέκλες αξίζουν 4. Με βάση το πρόβληµα ισχύει = 840 άρα 7 = 840 οπότε = 840 : 7= 10 Εποµένως η αξία της µιας καρέκλας είναι 10. Αν αγοράζαµε 5 καρέκλες µόνο θα πληρώναµε 5 10 = Μοιράστηκαν 6100 σε τρία άτοµα Α, Β και Γ. Το άτοµο Α πήρε 4500 περισσότερα από το Β και το Γ πήρε 100 λιγότερα από το Β. Να βρείτε πόσα χρήµατα πήρε το κάθε άτοµο. Αν το Β άτοµο πήρε, τότε το Α πήρε και το Γ πήρε 100. Συνολικό ποσό που µοιράστηκε = = = = 3700 = 3700 : 3 = 7900 Οπότε το Β άτοµο πήρε 7900, το Α πήρε = 1400 και το Γ πήρε = 5800

3 3 5. Ένα ορθογώνιο έχει εµβαδόν 5 8 cm και µία πλευρά του είναι 7 cm. Να βρείτε την 4 περίµετρο του ορθογωνίου. Αν είναι η άγνωστη διάσταση του ορθογωνίου, τότε εµβαδόν του ορθογωνίου = 7 5 = 4 8 Η περίµετρος Π του ορθογωνίου είναι Π = = 6 7 = = = = άρα = 5 8 : 7 4 = = 6 7 cm = = cm 6. Η Μαρία αγόρασε 15 τετράδια και 4 στυλό. Το κάθε στυλό κόστιζε 0,50 λιγότερο από το κάθε τετράδιο. Να βρείτε την αξία του κάθε τετραδίου και του κάθε στυλό αν τα χρήµατα που ξόδεψε είναι 36. Έστω η αξία του κάθε τετραδίου τότε 0,50 είναι η αξία του κάθε στυλό. Τα 15 τετράδια αξίζουν 15 και τα 4 στυλό αξίζουν 4 ( 0,50 ) = 4 Σύµφωνα µε το πρόβληµα είναι = 36 άρα 19 = = = 38 άρα = 38 : 19 = Άρα το κάθε τετράδιο άξιζε και το κάθε στυλό 1,5.

4 4 7. Ο όγκος του νερού όταν αυτό γίνεται πάγος αυξάνεται κατά τα 3 αυτού. Να βρείτε 46 από πόση ποσότητα νερού δηµιουργήθηκε πάγος 49dm 3. Αν dm 3 είναι ο αρχικός όγκος του νερού, τότε η αύξηση λόγω της πήξης είναι 3 46 Εποµένως ο όγκος του πάγου είναι = = Τότε σύµφωνα µε το πρόβληµα είναι Εποµένως ο αρχικός όγκος του νερού ήταν 46 dm 3 49 = 49 άρα 46 = 49 : οπότε = = Μία µπάλα αναπηδά σε ύψος ίσο µε τα 7 του ύψους από το οποίο αφέθηκε να πέσει. Αν µετά από τρείς αναπηδήσεις η µπάλα φτάνει σε ύψος 1 cm, να βρείτε από ποιο ύψος αφέθηκε αρχικά να πέσει. Έστω cm το αρχικό ύψος. Στην πρώτη αναπήδηση η µπάλα θα φτάσει σε ύψος 7, στη δεύτερη αναπήδηση σε ύψος 7 7 = 4 και στην τρίτη αναπήδηση 49 σε ύψος = 8. Αυτό το ύψος όµως είναι ίσο µε 1 cm Άρα 343 = 1 οπότε = 1: = 1 = 514,5 cm Άρα το αρχικό ύψος από το οποίο αφέθηκε να πέσει η µπάλα ήταν 514,5 cm 9. Ένα αεροπλάνο έχει 384 θέσεις διατεταγµένες σε σειρές των 4 θέσεων. Να βρείτε πόσες σειρές θέσεων έχει το αεροπλάνο. Αν είναι το πλήθος των σειρών, τότε σε αυτές υπάρχουν 4 θέσεις. Σύµφωνα µε το πρόβληµα είναι 4 = 384 άρα = 384 : 4 = 96 Άρα το αεροπλάνο έχει 96 σειρές των 4 θέσεων

5 5 10. Ένα τούβλο ζυγίζει 1 kg και µισό τούβλο. Να βρείτε πόσο ζυγίζουν τα 10 τούβλα. Αν είναι το βάρος του τούβλου τότε είναι το βάρος του µισού τούβλου Σύµφωνα µε το πρόβληµα, αν από το βάρος του τούβλου αφαιρέσουµε το βάρος του µισού τούβλου το αποτέλεσµα είναι 1 kg. Οπότε = 1 άρα = 1, = 1, = ηλαδή το ένα τούβλο ζυγίζει kg Οπότε τα 10 τούβλα ζυγίζουν 10 = 0 kg. 11. Οι ηλικίες δύο αδελφών έχουν άθροισµα 77. Ο µικρότερος αδελφός έχει ηλικία ίση µε το µισό της ηλικίας του µεγαλύτερου αυξηµένη κατά 17. Να βρείτε τις ηλικίες των αδελφών. Αν είναι η ηλικία του µεγαλύτερου αδελφού τότε ο µικρότερος είναι + 17 ετών. Όµως σύµφωνα µε το πρόβληµα είναι = = = = = = = = 10 άρα = 10:3 = 40 Εποµένως ο µεγαλύτερος αδελφός ήταν 40 ετών και ο µικρότερος = 37 ετών

6 6 1. Τα 7 ενός χρηµατικού ποσού είναι 500. Να βρείτε πόσα χρήµατα είναι τα 3 4 του ποσού. Αν είναι το ποσό τότε τα 7 αυτού είναι 7 Με βάση το πρόβληµα, είναι 7 = 500 άρα = 500 : 7 = = 1800 ηλαδή το ποσό είναι 1800 και εποµένως τα 3 4 αυτού είναι = Η διαφορά της ηλικίας ενός παιδιού από τον πατέρα του είναι 8 έτη. Να βρείτε την ηλικία του πατέρα αν η ηλικία του παιδιού είναι 14 έτη. Αν είναι η ηλικία του πατέρα, τότε η διαφορά της ηλικίας του παιδιού από αυτήν είναι 14 και µε βάση το πρόβληµα 14 = 8 άρα = = 4 ηλαδή ο πατέρας είναι 4 ετών 14. Ένας µανάβης ξόδεψε τα µισά από τα χρήµατα του και αγόρασε 30kg πατάτες που κόστιζαν 0,40 το κιλό, 5kg µήλα που κόστιζαν 0,60 το κιλό και 15 kg πορτοκάλια που κόστιζαν 0,50 το κιλό. Να βρείτε πόσα χρήµατα είχε πριν τις αγορές ο µανάβης. Αν είναι το ποσό των χρηµάτων του µανάβη πριν τις αγορές τότε για τις αγορές ξοδεύτηκαν. Τα χρήµατα που πλήρωσε ο µανάβης για την αγορά των προϊόντων είναι 30 0, , ,50 = ,5 = 34,5 Σύµφωνα µε το πρόβληµα έχουµε = 34,5 άρα = 34,5 = 69 Άρα ο µανάβης είχε 69

7 7 15. Μία βρύση γεµίζει µία δεξαµενή σε 1 λεπτά, µία άλλη σε 0 λεπτά και µία τρίτη σε 30 λεπτά. Να βρεθεί σε πόσα λεπτά θα γεµίσει η δεξαµενή αν τρέχουν και οι τρείς βρύσες µαζί. Έστω ότι η δεξαµενή θα γεµίσει σε λεπτά. Η πρώτη βρύση γεµίζει την δεξαµενή σε 1 λεπτά, οπότε στο 1 λεπτό γεµίζει το 1 της δεξαµενής και σε λεπτά γεµίζει τα 1 1 Οµοίως οι άλλες βρύσες σε λεπτά γεµίζουν τα αντίστοιχα. Οπότε σε λεπτά κάθε µία βρύση γεµίζει τα : 0 και 30 της δεξαµενής αντίστοιχα. Τρέχοντας και οι τρεις µαζί για λεπτά γεµίζει η δεξαµενή. Άρα γεµίζουν τα της δεξαµενής. 5 Εποµένως ισχύει ότι = = = 60 οπότε 10 = 60 άρα = 6 60 ηλαδή η δεξαµενή θα γεµίσει σε 6 λεπτά. της δεξαµενής 1 = 5 60, 0 = 3 60, 30 = Η περίµετρος ενός ισοσκελούς τριγώνου είναι 80cm. Να βρεθούν οι πλευρές του αν κάθε µία από τις ίσες πλευρές είναι κατά 7 cm µεγαλύτερη από την βάση του. Έστω το µήκος της βάσης. Τότε κάθε µία από τις ίσες πλευρές είναι + 7 Με βάση το πρόβληµα έχουµε = = 80 3 = = 66 οπότε = 66 : 3 = ηλαδή η βάση είναι cm και κάθε µία από τις ίσες πλευρές είναι + 7 = 9 cm.

8 8 17. ύο γωνίες είναι συµπληρωµατικές. Αν η µεγαλύτερη ισούται µε το τετραπλάσιο της µικρότερης ελαττωµένο κατά 0 ο να βρεθούν οι δύο γωνίες. Έστω η µικρότερη γωνία τότε η µεγαλύτερη είναι 4 0 και αφού οι γωνίες είναι συµπληρωµατικές έχουµε = = 90 5 = = 110 άρα = 110 : 5 = Πράγµα που σηµαίνει ότι η µικρότερη γωνία είναι ο και η µεγαλύτερη 90 ο ο = 68 ο 18. Σ ένα τρίγωνο η γωνία Α είναι 5 ο µεγαλύτερη της Β και η Β είναι τριπλάσια της Γ. Να βρεθούν οι γωνίες του τριγώνου. Έστω ότι Γ = µοίρες. Τότε Β = 3 και Α = Όµως το άθροισµα των γωνιών ενός τριγώνου είναι ίσο µε 180 ο Άρα = = = = 175 οπότε = 175 : 7 = 5 µοίρες Εποµένως Γ = 5 ο, Β = 75 ο και Α = 80 ο

B Γυμνασίου. Ενότητα 9

B Γυμνασίου. Ενότητα 9 B Γυμνασίου Ενότητα 9 Γραμμικές εξισώσεις με μία μεταβλητή Διερεύνηση (1) Να λύσετε τις πιο κάτω εξισώσεις και ακολούθως να σχολιάσετε το πλήθος των λύσεων που βρήκατε σε καθεμιά. α) ( ) ( ) ( ) Διερεύνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΠΡΟΟ ΟΙ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΠΡΟΟ ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΠΡΟΟ ΟΙ 1. ίνεται η αριθµητική πρόοδος µε α 2 =0 και α 4 =4. α) Να δείξετε ότι ω=2 και α 1 = 2. β) Να δείξετε ότι α ν =2ν 4 και να βρείτε ποιος όρος της είναι το 98. (51 ος ) 2. α) Να

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΜΟΝΩΝΥΜΑ-ΠΟΛΥΩΝΥΜΑ- ΒΑΣΙΚΕΣΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ

ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΜΟΝΩΝΥΜΑ-ΠΟΛΥΩΝΥΜΑ- ΒΑΣΙΚΕΣΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΜΟΝΩΝΥΜΑ-ΠΟΛΥΩΝΥΜΑ- ΒΑΣΙΚΕΣΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ 9 40 4 ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ 4 4 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. Να βρείτε την αριθµητική τιµή των παραστάσεων. i) α -α 6α, ii) 4α, για α iii) αβ α β (αβ),

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΠΡΟΟΔΟΙ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΠΡΟΟΔΟΙ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΠΡΟΟΔΟΙ 1. Δίνεται η αριθμητική πρόοδος με α 2 =0 και α 4 =4. α) Να δείξετε ότι ω=2 και α 1 = 2. β) Να δείξετε ότι α ν =2ν 4 και να βρείτε ποιος όρος της είναι το 98. (51 ος ) 2. α) Να

Διαβάστε περισσότερα

6.2 ΛΟΓΟΣ ΥΟ ΑΡΙΘΜΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΑ

6.2 ΛΟΓΟΣ ΥΟ ΑΡΙΘΜΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΑ 6.2 ΛΟΓΟΣ ΥΟ ΑΡΙΘΜΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΘΕΩΡΙΑ. Λόγος οµοειδών µεγεθών : Ονοµάζουµε λόγο δύο οµοιειδών µεγεθών, που εκφράζονται µε την ίδια µονάδα µέτρησης, το πηλίκο των µέτρων τους. 2. Αναλογία: Η ισότητα δύο

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόµενα Προβλήµατα

Προτεινόµενα Προβλήµατα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 007-008 Ρόδος, εκέµβριος 007 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ, Ι ΑΚΤΙΚΗΣ και ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ Μάθηµα: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ των ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΙΙ-Πρακτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ. Γ Γυμνασίου. Β Τεύχος ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ. Γ Γυμνασίου. Β Τεύχος ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ Γυμνασίου Β Τεύχος ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Μαθηματικά Γ Γυμνασίου, Τεύχος Β Συγγραφή: Αθανασίου Ανδρέας Αντωνιάδης Μάριος Γιασουμής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο. Επίλυση. είναι ίση με μ το 1 3 της ηλικίας του. από πόσα χρόνια. Απάντηση: 10 έτη. Απάντηση: 22 χρόνια. 42, Λυδία 11. κάθε.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο. Επίλυση. είναι ίση με μ το 1 3 της ηλικίας του. από πόσα χρόνια. Απάντηση: 10 έτη. Απάντηση: 22 χρόνια. 42, Λυδία 11. κάθε. Επίλυση προβλημάτων με τη χρήση εξισώσεων 1. Ένας πατέρας είναι σήμερα 38 ετών και η κόρη του είναι 6 ετών. Έπειτα από πόσα χρόνια η ηλικία της κόρης θα είναι ίση με μ το 1 3 της πατέρα. ηλικίας του Απάντηση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ. 2.1 ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 1 ου ΒΑΘΜΟΥ. Η εξίσωση αx β 0

ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ. 2.1 ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 1 ου ΒΑΘΜΟΥ. Η εξίσωση αx β 0 ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ.1 ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 1 ου ΒΑΘΜΟΥ Η εξίσωση α 0 Στο Γυμνάσιο μάθαμε τον τρόπο επίλυσης των εξισώσεων της μορφής α 0 για συγκεκριμένους αριθμούς α,,με α 0 Γενικότερα τώρα, θα δούμε πώς με την οήθεια των

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις στους πραγµατικούς και µιγαδικούς αριθµούς

Σηµειώσεις στους πραγµατικούς και µιγαδικούς αριθµούς Σηµειώσεις στους πραγµατικούς και µιγαδικούς αριθµούς Τα βασικά αριθµητικά σύνολα Οι πρώτοι αριθµοί που διδάσκεται ο µαθητής στο δηµοτικό σχολείο είναι οι φυσικοί αριθµοί Αυτοί είναι οι 0,,,, 4, κτλ Το

Διαβάστε περισσότερα

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd 1 1) Δίνεται η εξίσωση x 2-2(λ + 2) χ + 2λ 2-17 = 0. Να βρείτε το λ ώστε η εξίσωση να έχει μία ρίζα διπλή. Υπολογίστε τη ρίζα. Aσκήσεις στις εξισώσεις Β βαθμού Για να έχει η εξίσωση μία ρίζα διπλή πρέπει:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. 6.1 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Επαναλήψεις-Συμπληρώσεις)

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. 6.1 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Επαναλήψεις-Συμπληρώσεις) 6 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 6.1 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Επαναλήψεις-Συμπληρώσεις) Η εξίσωση αx βy γ Στο Γυμνάσιο διαπιστώσαμε με την βοήθεια παραδειγμάτων ότι η εξίσωση αx βy γ, με α 0 ή β 0, που λέγεται γραμμική εξίσωση,

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία εισαγωγής για τη Φυσική Α Λυκείου

Στοιχεία εισαγωγής για τη Φυσική Α Λυκείου Στοιχεία εισαγωγής για τη Φυσική Α Λυκείου 1 ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΕΩΝ 1.1 Προτεραιότητα Πράξεων Η προτεραιότητα των πράξεων είναι: (Από τις πράξεις που πρέπει να γίνονται πρώτες,

Διαβάστε περισσότερα

, y 1. y y y y = x ( )

, y 1. y y y y = x ( ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕ Ο ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ. ΕΞΙΣΩΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ Μία εξίσωση µε αγνώστους x, y λέγεται εξίσωση µίας γραµµής C, όταν οι συντεταγµένες των σηµείων της C και µόνο αυτές την επαληθεύουν. Αν έχουµε

Διαβάστε περισσότερα

B. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ

B. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ Τα Μαθηματικά παίζουν κυρίαρχο ρόλο σε όλους τους χώρους της σύγχρονης κοινωνίας. Όλα σχεδόν τα επιτεύγματα της τεχνολογίας και της ε- πιστήμης στηρίζονται στην ανάπτυξη των Μαθηματικών. Αλλά και τα προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

Από το επίπεδο στο χώρο (Στερεομετρία)

Από το επίπεδο στο χώρο (Στερεομετρία) Από το επίπεδο στο χώρο (Στερεομετρία) (Διεπιστημονική προσέγγιση αριθμητικού και οπτικού γραμματισμού) Εκπαιδευτικοί: Αθανασοπούλου Ζαφειρία (οπτικός γραμματισμός) Σαρακινίδου Σοφία (αριθμητικός γραμματισμός)

Διαβάστε περισσότερα

Πρόχειρες σηµειώσεις στις Πιθανότητες

Πρόχειρες σηµειώσεις στις Πιθανότητες Τµήµα Επιστήµης και Τεχνολογίας Υλικών Πρόχειρες σηµειώσεις στις Πιθανότητες Νίκος Λαζαρίδης Για το µάθηµα Εφαρµοσµένα Μαθηµατικά (ΤΕΤΥ 116) Αναθεώρηση, συµπληρώσεις : Μαρία Καφεσάκη 1 Κεφάλαιο 1: Η έννοια

Διαβάστε περισσότερα

Σχολικός Σύµβουλος ΠΕ03 www.p-theodoropoulos.gr

Σχολικός Σύµβουλος ΠΕ03 www.p-theodoropoulos.gr Οι πράξεις της πρόσθεσης, της αφαίρεσης και του πολλαπλασιασµού στο σύνολο των ακεραίων µε εποπτικό τρόπο: Ένα µοντέλο ή ένα παιχνίδι; ρ. Παναγιώτης Λ. Θεοδωρόπουλος Σχολικός Σύµβουλος ΠΕ03 www.ptheodoropoulos.gr

Διαβάστε περισσότερα

Το τµήµα που ενώνει τα µέσα δύο πλευρών τριγώνου, είναι παράλληλο προς την τρίτη πλευρά και ίσο µε το µισό της.

Το τµήµα που ενώνει τα µέσα δύο πλευρών τριγώνου, είναι παράλληλο προς την τρίτη πλευρά και ίσο µε το µισό της. 5.3 Εφαρµογές των παραλληλογράµµων 155 5.3 Εφαρµογές των παραλληλογράµµων Α Εφαρµογές στα τρίγωνα Α1 Θεώρηµα 1 Το τµήµα που ενώνει τα µέσα δύο πλευρών τριγώνου, είναι παράλληλο προς την τρίτη πλευρά και

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2: ιατάξεις και Συνδυασµοί.

Κεφάλαιο 2: ιατάξεις και Συνδυασµοί. Κεφάλαιο : ιατάξεις και Συνδυασµοί. Περιεχόµενα Εισαγωγή Βασική αρχή απαρίθµησης ιατάξεις µε και χωρίς επανατοποθέτηση Συνδυασµοί Ασκήσεις Εισαγωγή Μέχρι το τέλος αυτού του κεφαλαίου ϑα ϑεωρούµε πειράµατα

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά Στ Δημοτικού

Μαθηματικά Στ Δημοτικού Μαθηματικά Στ Δημοτικού Τετράδιο εργασιών β τεύχος 10-0171_MATHIMATIKA_B_TEU_ST_DHM.indd 1 2/4/1 12:1 PM ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΣYΓΓPAΦEIΣ ΚΡΙΤΕΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Β. Να εξετάσετε αν ισχύουν οι υποθέσεις του Θ.Μ.Τ. για την συνάρτηση στο διάστημα [ 1,1] τέτοιο, ώστε: C στο σημείο (,f( ))

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Β. Να εξετάσετε αν ισχύουν οι υποθέσεις του Θ.Μ.Τ. για την συνάρτηση στο διάστημα [ 1,1] τέτοιο, ώστε: C στο σημείο (,f( )) ΚΕΦΑΛΑΙΟ ο: ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 6: ΘΕΩΡΗΜΑ ΜΕΣΗΣ ΤΙΜΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΟΥ (Θ.Μ.Τ.) [Θεώρημα Μέσης Τιμής Διαφορικού Λογισμού του κεφ..5 Μέρος Β του σχολικού βιβλίου]. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ Παράδειγμα. ΘΕΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Λυκείου Άλγεβρα Τράπεζα Θεμάτων Το Δεύτερο Θέμα

Α Λυκείου Άλγεβρα Τράπεζα Θεμάτων Το Δεύτερο Θέμα Α Λυκείου Άλγεβρα Τράπεζα Θεμάτων Το Δεύτερο Θέμα Θεωρούμε την ακολουθία (α ν ) των θετικών περιττών αριθμών: 1, 3, 5, 7, α) Να αιτιολογήσετε γιατί η (α ν ) είναι αριθμητική πρόοδος και να βρείτε τον εκατοστό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Τι καλείται ψευδοκώδικας; 2. Τι καλείται λογικό διάγραμμα; 3. Για ποιο λόγο είναι απαραίτητη η τυποποίηση του αλγόριθμου; 4. Ποιες είναι οι βασικές αλγοριθμικές δομές; 5. Να περιγράψετε τις

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα Καγκουρό 2007 Επίπεδο: 5 (για µαθητές της Β' και Γ' τάξης Λυκείου)

Θέµατα Καγκουρό 2007 Επίπεδο: 5 (για µαθητές της Β' και Γ' τάξης Λυκείου) Kangourou Sans Frontières Καγκουρό Ελλάς Επώνυµο: Όνοµα: Όνοµα πατέρα: e-mail: ιεύθυνση: Τηλέφωνο: Εξεταστικό Κέντρο: Σχολείο προέλευσης: Τάξη: Θέµατα Καγκουρό 007 Επίπεδο: (για µαθητές της ' και ' τάξης

Διαβάστε περισσότερα

2. Στοιχεία Πολυδιάστατων Κατανοµών

2. Στοιχεία Πολυδιάστατων Κατανοµών Στοιχεία Πολυδιάστατων Κατανοµών Είναι φανερό ότι έως τώρα η µελέτη µας επικεντρώνεται κάθε φορά σε πιθανότητες που αφορούν µία τυχαία µεταβλητή Σε αρκετές όµως περιπτώσεις ενδιαφερόµαστε να εξετάσουµε

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 o Εξισώσεις - Ανισώσεις

Κεφάλαιο 1 o Εξισώσεις - Ανισώσεις 2 ΕΡΩΤΗΣΕΙΙΣ ΘΕΩΡΙΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΗ ΤΗΣ Β ΤΑΞΗΣ ΜΕΡΟΣ Α -- ΑΛΓΕΒΡΑ Κεφάλαιο 1 o Εξισώσεις - Ανισώσεις Α. 1 1 1. Τι ονομάζεται Αριθμητική και τι Αλγεβρική παράσταση; Ονομάζεται Αριθμητική παράσταση μια παράσταση

Διαβάστε περισσότερα

8.1 8.2. Ερωτήσεις Κατανόησης. Ασκήσεις σχολικού βιβλίου σελίδας 177 179

8.1 8.2. Ερωτήσεις Κατανόησης. Ασκήσεις σχολικού βιβλίου σελίδας 177 179 8. 8. σκήσεις σχολικού βιβλίου σελίδας 77 79 ρωτήσεις Κατανόησης. i) ν δύο τρίγωνα είναι ίσα τότε είναι όµοια; ii) ν δύο τρίγωνα είναι όµοια προς τρίτο τότε είναι µεταξύ τους όµοια πάντηση i) Προφανώς

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικοί αριθμοί - Διάταξη φυσικών αριθμών - Στρογγυλοποίηση

Φυσικοί αριθμοί - Διάταξη φυσικών αριθμών - Στρογγυλοποίηση Φυσικοί αριθμοί - Διάταξη φυσικών αριθμών - Στρογγυλοποίηση TINΑ ΒΡΕΝΤΖΟΥ www.ma8eno.gr Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com 2 Φυσικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΣΙΛΙΒΙΓΚΟΣ

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΣΙΛΙΒΙΓΚΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΣΙΛΙΒΙΓΚΟΣ ΦΥΣΙΚΗ Α Λυκείου Σαλαμίνα Φυσική Α Λυκείου 2 ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΣΙΛΙΒΙΓΚΟΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Με το μικρό αυτό βιβλίου θα ήθελα να βοηθήσω τους μαθητές της Α τάξης του Ενιαίου Λυκείου να οργανώσουν

Διαβάστε περισσότερα