NOVA LITE ANA Plus Mouse Kidney & Stomach Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "NOVA LITE ANA Plus Mouse Kidney & Stomach Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός"

Transcript

1 NOVA LITE ANA Plus Mouse Kidney & Stomach Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός Κωδικός Προϊόντος: , , Σκοπό Χρήση Η τεχνική του έμμεσου ανοσοφθορισμού NOVA LITE ANA Plus χρησιμοποιείται για βασικό έλεγχο και ημιποσοτικό προσδιορισμό των αντιπυρηνικών αντισωμάτων (ΑΝΑ), των αντιμιτοχονδριακών αντισωμάτων (AMA), των αντισωμάτων έναντι των λείων μυικών ινών (ASMA) και έναντι των τοιχωματικών κυττάρων του στομάχου (GPA) στον ανθρώπινο ορό. Η παρουσία των ΑΝΑ μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με άλλους ορολογικούς ελέγχους και κλινικά ευρήματα και αποσκοπεί στη διάγνωση του Συστηματικού Ερυθηματώδους Λύκου (ΣΕΛ), (Systemic Lupus Erythematosus SLE), ή άλλες ρευματοειδής μολύνσεις ή του συνδετικού ιστού. Περιληψη Και Αρχη Μεθοδου Ο όρος Αντιπυρηνικά Αντισώματα (ΑΝΑ) περιγράφει τα αντισώματα που αντιδρούν με συνιστώσες του πυρήνα του κυττάρου συμπεριλαμβανομένων DNA, RNA και αρκετές πρωτείνες και ριβονουκλεοπρωτείνες. 1 Τα αντισώματα αυτά συναντώνται συχνότατα σε ασθένειες του συνδετικού ιστού η ρευματικών νόσων, ειδικά στον συστηματικό ερυθηματώδη λύκο (ΣΕΛ). Κάτ ουσία όλοι οι ασθενείς με ΣΕΛ είναι θετικοί κατά ΑΝΑ. Αυτή η διαγνωστική ευαισθησία έχει καταστήσει πρωταρχικό τον έλεγχο κατά ΑΝΑ όπως ορίσθησαν από την υποεπιτροπή American college of Reumatology το (Revised Criteria for the Classification of SLE). 2 Ενώ ο έλεγχος κατά ΑΝΑ είναι ένας πολύ καλός ομαδικός έλεγχος για ΣΕΛ (ένα αρνητικό αποτέλεσμα κατ ουσία αποκλείει ενεργό ΣΕΛ 3 ) δεν αποτελεί εξειδικευμένο έλεγχο. Ασθενείς με άλλες νόσους του συνδετικού ιστού όπως ρευματοειδείς αρθριτιδες,σκληρόδερμα, και δερματομυίτιδα είναι συχνά θετικοί. Περιστασιακά θετικοί κατά ΑΝΑ (ειδικά σε μικρούς τίτλους) δεν είναι ασύνηθες σε άλλες νόσους και σε φυσιολογικό πλυθησμό. 4 Θετικά αποτελέσματα κατά ΑΝΑ μπορούν να εμφανισθούν σε ασθενείς με σοβαρά εγκαύματα η λοιμώξεις από ιούς και έχουν αναφερθεί σε μερικούς φυσιολογικούς, υγιείς ανθρώπους ειδικά σε ηλικιωμένους. Λόγω αυτης της έλλειψης ειδικότητας συνιστάται τά θετικά κατά ΑΝΑ δείγματα να τιτλοποιούνται μέχρι το τελικό σημείο, και να πραγματοποιούνται πιο ειδικοί έλεγχοι για αντισώματα κατά ds DNA και ΈΝΑ. 1-3 Υψηλoς τίτλος ΑΜΑ ανιχνεύεται συχνά σε σχέση με πρωταρχική κίρρωση χολής. Χαμηλός τίτλος ΑΜΑ ανιχνεύεται και σε άλλες ηπατικές διαταραχές όπως χρόνια ηπατητιδα και κρυπτογενή κίρρωση. 5,6 ASMA ανιχεύεται σε υψηλό τίτλο στο 70% σε ορο ασθενών με χρόνια ηπατητιδα. Επιπλέον 50% αυτών των ασθενών είναι θετικοί κατά ΑΝΑ, ενώ το 25% παρουσιάζουν χαμηλο τίτλο ΑΜΑ. Χαμηλος τίτλος ΑSΜΑ μπορεί να εμφανισθεί σε ιογενείς λοιμώξεις,κακοήθειες και φυσιολογικά άτομα. 5,7 GPA συναντώνται στον ορό 90% των ασθενών με κακοήθη αναιμία. Με άλλα κλινικά και εργαστηριακά στοιχεία, ένα θετικό κατά GPA αποτέλεσμα βοηθά για τη διάκριση αυτοάνοσης κακοήθους αναιμίας από άλλη μεγαλοβλαστική αναιμία. Αν και ανιχνεύεται σε ποσοστό μικρότερο του 2% σε φυσιολογικό πληθυσμό κάτω των 20 ετών, το ποσοστό GPA αυξάνει σε γυναίκες άνω των 40 και μπορεί να εμφανίζεται σε ποσοστό έως 16% σε φυσιολογικό πληθυσμό άνω των 60. 8,9 Ο Έμμεσος Ανοσοφθορισμός(IFA) έιναι μέθοδος αναφοράς για ANA, AMA, ASMA και GPA. Τα συνήθη υποστρώματα είναι από όργανα τρωκτικών ή κάποιου τύπου κυττάρων. Το επιλεχθέν υπόστρωμα στο ΝOVA Lite ANA Plus είναι τμήματα στομάχου και νεφρού ποντικού. Η σφαιρίνη είναι κεκαθαρμένη αντιανθρώπινη IgG. Αρχη Μεθοδου Στη τεχνική του Έμμεσου Ανοσοφθορισμού (IFA) τα δείγματα επωάζονται με το υπόστρωμα του αντιγόνου και τα ασύνδετα αντισώματα ξεπλένονται. Το υπόστρωμα κατόπιν επωάζεται με ειδική φθορίζουσα σφαιρίνη και το ασύνδετο αντιδραστήριο ξεπλένεται. Όταν παρατηρούμε μέσω μικροσκοπίου φθορισμού τα θετικά δείγματα εμφανίζουν φθορισμό πράσινου μήλου σε περιοχές του ιστού που το αντίσωμα έχει συνδεθεί. Αντιδραστηρια 1. ANA Plus πλακίδια, 4 ή 8 οπών, με υπόστρωμα από τομές στομαχιού και νεφρών Διαγνωστικά σύνολα μόνο 2. Αντι ανθρώπινο IgG σύζευγμα (αίγας) συνδεδεμένο με φλουοροσκεινη σε ρυθμιστικό διάλυμα που περιέχει χρωστική Evans Blue και 0.09% αζίδιο του νατρίου σε φιαλίδιο των 3. Θετικός πρότυπος ορός ελέγχου (control) σε ρυθμιστικό διάλυμα που περιέχει 0.09% αζίδιο του νατρίου σε φιαλίδιο των 4. Αρνητικός πρότυπος ορός ελέγχου (control) σε ρυθμιστικό διάλυμα που περιέχει 0.09% αζίδιο του νατρίου σε φιαλίδιο των 5. Συμπυκνωμένο διάλυμα πλύσης/αραίωσης PBS(40x) 6. Λάδι (Mounting Medium) που περιέχει 0.09% αζίδιο του νατρίου σε φιαλίδιο των 7. Καλυπτρίδες Προσοχή 1. Όλα τα αντιδραστήρια ανθρώπινης προέλευσης κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας των μαρτύρων αυτού του προϊόντος έχουν ελεγχθεί και είναι αρνητικά για αντισώματα έναντι HIV, HBsAg, HCV όπως ορίζεται από τους κανονισμούς του FDA. Καμία μέθοδος πάντως δεν είναι σε θέση να αποκλείσει την παντελή απουσία μολυσματικών παραγόντων όπως και για HIV, HBV, HCV. Γι αυτό και όλοι οι ανθρώπινης προέλευσης μάρτυρες θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως δυνητικά μολυσματικά υλικά Το αζίδιο του νατρίου χρησιμοποιείται ως συντηρητικό. Το αζίδιο του νατρίου είναι δηλητήριο και μπορεί να είναι τοξικό σε περίπτωση κατάποσης. Το αζίδιο νατρίου μπορεί να αντιδράσει με μολύβδινες ή χάλκινες σωληνώσεις με αποτέλεσμα την πρόκληση δυνητικά εκρηκτικών μεταλλικών ενώσεων αζιδίων. Αν για την απόρριψη του αντιδραστηρίου χρησιμοποιούνται λεκάνες απόπλυσης, η συγκέντρωση των αζιδίων μπορεί να αποφευχθεί ξεπλένοντας με άφθονο νερό. 1

2 3. Να χρησιμοποιείτε τον κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό όταν δουλεύετε με τα αντιδραστήρια. 4. Να ακολουθούνται όλοι οι κανονισμοί και νόμιμες διαδικασίες για την απόρριψη των αποβλήτων. Ειδικα Μετρα 1. Αυτό το προϊόν είναι για διαγνωστική χρήση In Vitro. 2. Η υποκατάσταση των συστατικών με άλλα από αυτά που παρέχονται σε αυτή τη συσκευασία μπορεί να οδηγήσουν σε αντιφατικά αποτελέσματα. 3. Ανεπαρκές η αναποτελεσματικό πλύσιμο της πλάκας ανοσοφθορισμού μπορεί να δημιουργήσει έντονο υπόβαθρο. 4. Η λειτουργία αυτής της μεθόδου σε αυτόματο αναλυτη καί άλλες συσκευές διανομής,μπορεί να δώσει διαφορετικά αποτελέσματα απο αυτά που αποκτώνται στη χειρωνακτική διαδικασία. Είναι στήν ευθύνη του κάθε εργαστηρίου να καθορίσει τις αποδεκτές τιμές και όρια της αυτόματης διαδικασίας. 5. Μια ποικιλία παραγόντων μπορεί να επηρεάσει την απόδοση της μεθόδου: Η θερμοκρασία των αντιδραστηρίων, η θερμοκρασία του εργαστηριακού χώρου, η ένταση της λυχνίας του μικροσκοπίου, η ακρίβεια και επαναληψιμότητα του πιπεταρίσματος, η πλύση της μικροπλάκας, οι χρόνοι επώασης. Προσεκτική τήρηση της διαδικασίας είναι απαραίτητη για ακριβή και επαναλήψιμα αποτελέσματα. 6. Με το χρόνο η σφαιρίνη μπορεί να αλλάξει χρώμα λόγω της έκθεσης του στο φώς. Η χρωματική αλλαγή δέν επηρεάζει τα αποτελέσματα. 7. Συνιστάται αυστηρή προσκόλληση στο πρωτόκολλο. Αποθήκευση 1. Αποθηκεύσατε τα αντιδραστήρια στους 2-8 ο C. Να μήν παγώνουν. Είναι σταθερά για χρήση μέχρι τη λήξη τους εάν αποθηκεύονται συμφωνα με τις οδηγίες. 2. Το αραιωμένο PBS διάλυμα πλύσης είναι σταθερό για τέσσερα εβδομάδα στούς 2-8 ο C. Δείγματα Η διαδικασία μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο με δείγματα ορού. Η προσθήκη αζιδίου η άλλων συντηριτικών στο υποό έλεγχο δείγμα μπορεί να επιρεάσει τα αποτελέσματα. Μικροβιακή μόλυνση, θέρμανση η δείγματα περιέχοντα ορατά ξένα στοιχεία δέν πρέπει να χρησιμοποιούνται. Αιμολυθέντα η λιπαιμικά δείγματα η ορός πρέπει να αποφεύγονται. Μετά τη συλλογή του δείγματος, ο ορός θα πρέπει να διαχωρίζεται άμεσα από το ολικό αίμα. CLSI (στο παρελθόν NCCLS) Document H18-A2 προτείνει τις παρακάτω συνθήκες συντήρησης και αποθήκευσης των δειγμάτων: Τα δείγματα πρέπει να διατηρούνται σε θερμοκρασία δωματίου όχι περισσότερο από 8 ώρες. Σε περίπτωση που η δοκιμασία δεν πραγματοποιηθεί άμεσα, τότε τα δείγματα μπορούν να διατηρηθούν σε θερμοκρασία συντήρησης (2 8 ο C ) μέχρι 48 ώρες. Για μεγαλύτερο διάστημα, τα δείγματα θα πρέπει να καταψυχθούν στους 20 ο C. Τα κατεψυγμένα δείγματα πρέπει να αναμιχθούν καλά μετά την απόψυξη και πριν από την εξέταση. Διαδικασία Υλικά που παρέχονται (διαγνωστικά σύνολα) ANA Plus πλακίδια, 8 οπών 1 15mL FITC IgG ανοσοσφαιρίνη 1 0.5mL ANA μάρτυρας τιτλοποίησης τελικού σημείου 1 0.5mL IFA αρνητικός μάρτυρας 2 25mL PBS υπό ανασύσταση διάλυμα (40x) 1 7ml γλυκερίνη 1 20καλυπτρίδες ANA Plus πλακίδια, 4 οπών 1 7mL FITC IgG ανοσοσφαιρίνη 1 0.5mL ANA μάρτυρας τιτλοποίησης τελικού σημείου 1 0.5mL IFA αρνητικός μάρτυρας 1 25mL PBS υπό ανασύσταση διάλυμα (40x) 1 7ml γλυκερίνη 1 20καλυπτρίδες Παρεχόμενα υλικά (αντικειμενοφόρες πλάκες) x ANA Plus πλακίδια, 8 οπών x ANA Plus πλακίδια, 4 οπών Αντιδραστήρια και εξοπλισμός που δεν συμπεριλαμβάνονται Μικροπιπέττες όγκου μL Αποσταγμένο ή μη ιονισμένο νερό Pasteur πιπέττες ή μπουκάλια που λυγίζουν Θάλαμος Υγρασίας 1L δοχείο για PBS Δοχείο Coplin Μικροσκόπιο φθορισμού με διεγέρτη 495nm ή και 515nm προστατευτικό φίλτρου 2

3 Μεθοδολογια Πριν ξεκινήσετε 1. Όλα τα αντιδραστήρια και τα δείγματα θα πρέπει να βρίσκονται σε θερμοκρασία δωματίου (20-26 C) και να έχουν αναδευτεί καλά. 2. Αραίωση του συμπυκνωμένου διαλύματος αραίωσης/πλύσης ( PBS ): ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αραιώστε το συμπυκνωμένο PBS 1:40 προσθέτοντας το περιεχόμενο από το φιαλίδιο με το συμπυκνωμένο διάλυμα PBS σε 975 ml απεσταγμένου νερού και ανακατέψτε το καλά. Το αραιωμένο διάλυμα PBS θα χρησιμοποιηθεί για την αραίωση των δειγμάτων καθώς επίσης και για διάλυμα πλύσεων. Το αραιωμένο διάλυμα μπορεί να αποθηκευτεί έως και 4 εβδομάδες σε θερμοκρασία συντήρησης 2-8 ο C. 3. Αραίωση δειγμάτων: α. Αρχικός βασικός έλεγχος: Αραίωσε τα δείγματα 1:20 με αραιωμένο διάλυμα PBS (π.χ 50 μl oρού σε 950 μl PBS). β. Τιτλοποίηση (titration) Κάντε διαδοχικές αραιώσεις από την αρχική αραίωση σε όλα τα θετικά δείγματα (πχ 1:40, 1: 80,...1: 5120). Διαδικασία 1. Προετοιμασία των πλακιδίων: Αφήστε τα πλακίδια να έρθουν σε θερμοκρασία δωματίου πριν ανοίξετε τις συσκευασίες τους. Σημαδέψτε τα,τοποθετήστε τα σε υγρό περιβάλλον και προσθέστε 1 σταγόνα (70 90µL) από τον θετικό και τον αρνητικό πρότυπο ελέγχου (control) στη 1 και 2 θέση αντιστοίχως. Πρόσθεσε 1 σταγόνα (70 90µL) του αραιωμένου δείγματος στις υπόλοιπες θέσεις. 2. Επώαση: Επωάστε τα πλακίδια για λεπτά σε υγρό περιβάλλον (μία βρεγμένη χαρτοπετσέτα σε ένα πλαστικό κουτί θα μπορεί να κρατήσει την κατάλληλη υγρασία). Μην επιτρέψετε να στεγνώσει το υπόστρωμα κατά τη διαδικασία. 3. Πλύσιμο των πλακιδίων: Μετά την επώαση, χρησιμοποιώντας ένα πλαστικό μπουκάλι ή πλαστική πιπέττα ξεπλύνετε τον ορό με αραιωμένο PBS. Τοποθετήστε το πλακίδια σε τέτοια θέση έτσι ώστε να αποφεύγετε τη μεταφορά του δείγματος από τη μια θέση στην άλλη κατά το πλύσιμο. Αποφύγετε να στέλνετε με πίεση το PBS απευθείας πάνω στις θέσεις έτσι ώστε να μην καταστραφεί το υπόστρωμα. Εάν επιδιώκεται, τοποθετήστε τα πλακίδια σε μπανάκι (Coplin jar) με αραιωμένο PBS για επιπλέον 5 λεπτά. 4. Προσθήκη φθορίζοντος συζεύγματος (conjugate): Απομακρύνετε όσο PBS έχει απομείνει στο πλακίδιο (π.χ.με απορροφητικο χαρτί). Τοποθετήστε το πλακίδιο σε υγρό περιβάλλον και προσθέστε αμέσως από μια σταγόνα συζεύγματος (conjugate)σε κάθε θέση. Επωάστε για λεπτά. 5. Πλύσιμο πλακιδίων: Επανέλαβε τη διαδικασία του σταδίου Καλυπτρίδα: Η διαδικασία τοποθέτησης καλυπτρίδας διαφέρει σε κάθε εργαστήριο. Παρ όλα αυτά προτείνεται η παρακάτω διαδικασία: α. Τοποθετήστε την καλυπτρίδα σε μια χαρτοπετσέτα. β. Προσθέστε λάδι (mounting medium) σε μια γραμμή στο κάτω άκρο της καλυπτρίδας. γ. Αφαιρέστε το επιπλέον PBS και τοποθετήστε με προσοχή το κάτω μέρος του πλακιδίου στην άκρη της καλυπτρίδας με τέτοιο τρόπο ώστε το λάδι να μεταφερθεί στο πάνω μέρος του πλακιδίου χωρίς να δημιουργηθούν φυσαλίδες. Ποιοτικός έλεγχος Ο θετικός πρότυπος ορός ελέγχου (control) (ANA Homogeneous Pattern) και ο αρνητικός πρότυπος ορός ελέγχου (IFA System Negative Control) θα πρέπει να χρησιμοποιούνται σε κάθε πλάκα έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ότι τα αντιδραστήρια και οι διαδικασία λειτουργούν σωστά. Επιπλέον κατάλληλοι οροί ελέγχου θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν από δείγματα ρουτίνας τα οποία θα αποθηκεύονται στη βαθιά κατάψυξη, < -70 C. Για να θεωρηθούν τα αποτελέσματα έγκυρα θα πρέπει να ισχύουν τα παρακάτω κριτήρια. Σε περίπτωση που κάποιο από τα δύο κριτήρια δεν ισχύει τότε θα πρέπει να επαναληφθεί η εξέταση. 1. Ο θετικός πρότυπος ορός ελέγχου (control) θα πρέπει να βαθμολογείται > Ο αρνητικός πρότυπος ορός ελέγχου θα πρέπει να είναι αρνητικός. Ανάλυση και Αξιολόγηση Αποτελεσμάτων Αρνητική αντίδραση. Ένα δείγμα θεωρείται αρνητικό όταν ο φθορισμός του πυρήνα είναι ανάλογος ή λιγότερο φωτεινός από τον αρνητικό μάρτυρα. Κάποια δείγματα μπορούν να εμφανίσουν διάφορες χρώσεις υποστρώματος που να οφείλεται σε ετερόφιλα αντισώματα (heterophile) ή σε χαμηλά επίπεδα αυτοαντισωμάτων σε κυτταροπλασματικά στοιχεία όπως οι δομικές πρωτεΐνες. Θετική αντίδραση. Ένα δείγμα χαρακτηρίζεται σαν θετικό αρνητικό αν συγκεκριμένη χρώση του πυρήνα είναι περισσότερη από τον αρνητικό μάρτυρα. Προσδιορίστε το βαθμό ή την ένταση φθορισμού χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα κριτήρια: 4+ Πολύ έντονος φθορισμός πράσινου μήλου 3+ Έντονος φθορισμός πράσινου μήλου 2+ Ευδιάκριτος θετικός φθορισμός 1+ Χαμηλότερος ειδικός φθορισμός ο οποίος επιτρέπει τη σαφή διαφοροποίηση της πυρηνικής ή/και κυτοπλασματικής χρώσης από το φθορισμό φόντου Επεξήγηση τύπου. Μια ποικιλία τύπων χρώσης πυρήνα και κυτταροπλάσματος ανάλογως του τύπου και της ποσότητος των αυτοαντισωμάτων στο δείγμα: Ομοιογενής φθορισμός(homogeneous): Σταθερή χρώση του πυρήνα. Πυρηνικά αντιγόνα: dsdna, ssdna, Histones Σχεση ασθενειών: Υψηλός τίτλος είναι ενδεικτικός Συστηματικού Ερυθηματώδους Λύκου (Systemic Lupus Erythematosus, ΣΕΛ); Χαμηλότερος τίτλος είναι ενδεικτικός SLE η άλλης νόσου του συνδετικού ιστού. Περιφερειακός φθορισμός(peripheral): Σταθερή χρώση της περιφέρειας του πυρήνα με ασθενέστερη χρώση του κέντρου. Πυρηνικά αντιγόνα: dsdna, ssdna, DNP, Histone Σχεση ασθενειών: Υψηλός τίτλος είναι ενδεικτικός Συστηματικού Ερυθηματώδους Λύκου ΣΕΛ. (Systemic Lupus Erythematosus, ΣΕΛ); Χαμηλότερος τίτλος είναι ενδεικτικός ΣΕΛ η άλλης νόσου του συνδετικού ιστού. Στικτός φθορισμός (Speckled): Ο φθορισμός του πυρήνα είναι ανομοιογενής και κοκκιώδης χωρίς φθορισμό των μιτωτικών κυττάρων. 3

4 Πυρηνικά αντιγόνα: Sm, RNP,Scl-70, SS-A, SS-B και άλλα αντιγόνα/αντισώματα αχαρακτήριστα έως τώρα. Σχεση ασθενειών: Υψηλός τίτλος είναι ενδεικτικός ΣΕΛ (Sm αντισώματα), νόσος του συνδετικού ιστού (RNP αντισώματα), σκληρόδερμα (Scl-70 αντισώματα), ή σύνδρομο Sjogren s (SS-B αντισώματα); Χαμηλότερος τίτλος είναι ενδεικτικός άλλης νόσου του συνδετικού ιστού. Φθορισμός πυρηνιδίου (Nucleolar): Φθορισμός μεγάλων κοκκίων του πυρήνα λιγότερα των 6 ανά κύτταρο, με ή χωρίς κηλίδες. Πυρηνικά αντιγόνα: 4-6S RNA και άλλα άγνωστα πυρηνικά αντιγόνα. Σχεση ασθενειών: Υψηλός τίτλος είναι αμφανίζεται σε σύνδρομο Sjogren s και σκληρόδερμα. Μιτοχονδριακός φθορισμός (AMA): Λαμπερός φθορισμός του κυττοπλάσματος με ασθενη τη περιοχή του πυρήνα. Τα μεταβολικά ενεργά τοιχωματικά κύτταρα του στομάχου περιέχουν υψηλές συγκεντρώσεις μιτοχονδρίων και μπορούν επίσης να χρωματιστούν θετικά. Πυρηνικά αντιγόνα : Διάφοροι τύποι μιτοχονδριακών αντιγόνων. Σχεση ασθενειών: Υψηλός τίτλος δείχνει πρωτοπαθή χολική κίρρωση. Aποκαλούμενων αντισωμάτων λείου μυός (ASMA): Εντονη χρώση των μυικών χιτώνων των αγγείων των νεφρών και του μυικού τοιχώματος του στομάχου θεωρείται ειδική για ASMA. Πυρηνικά αντιγόνα : Aκτίνης Σχεση ασθενειών: Υψηλοί τίτλοι είναι ενδεικτικοί χρόνιας ενεργού ηπατίτιδας, αυτοάνοσου ηπατίτιδας. Γαστρικά τοιχωματικά κύτταρα (GPA): Χρώση του κυτοπλάσματος τοιχωματικών κυττάρων. Αυτά τα κύτταρα εντοπίζονται στο γαστρικό βλεννογόνο του στομάχου. Καθώς τα AMA χρωματίζουν επίσης τα τοιχωματικά κύτταρα, τα νεφρικά σωληνάρια πρέπει να ελέγχονται επίσης πριν αναφερθεί το GPA. Εάν το δείγμα είναι GPA θετικό, τα νεφρικά σωληνάρια θα είναι αρνητικά. Πυρηνικά αντιγόνα: Αντλία πρωτονίων (h/k ATPάση). Σχεση ασθενειών: Αυτά τα αντισώματα εντοπίζονται στην κακοήθη αναιμία και στην ατροφική γαστρίτιδα. Είναι σημαντικό ο χρήστης να βασίζεται στο τύπο φθορισμού για το προσδιορισμό των αντισωμάτων, εκτός του πυρηνιδίου και κεντρομεριδίου όπου τα αντιγόνα προσδιορίζονται εύκολα και ο τύπος θφορισμού είναι χαρακτηριστικός. Καθότι πολλά αντισώματα η συνδιασμός μπορεί να περιλαμβάνεται στον ομογενή ή στικτό φθορισμό συνίσταται να ακολουθεί περαιτέρω έλεγχος αντισωμάτων (όπως dsdna και ENA). Όρια της Διαδικασίας 1. Υψηλοί τίτλοι ΑΝΑ είναι ύποπτοι για νοσήματα του συνδετικού ιστού αλλά τα αποτελέσματα δεν μπορούν να είναι διαγνωστικά. Τα αποτελέσματα θα πρέπει να συνδυαστούν με άλλες ορολογικές εξετάσεις και με την κλινική εικόνα του ασθενούς. 2. Ο τύπος των ΑΝΑ συχνά αλλάζει καθώς το δείγμα τιτλοποιείται εκτός των ορίων του θετικού μάρτυρα. Αυτό το φαινόμενο οφείλεται σε χαμηλότερους τίτλους αντισωμάτων που πέφτουν κάτω από το όριο ευαισθησίας του συστήματος καθώς όλο και πιο αραιωμένα δείγματα ελέγχονται. 3. Μια ποικιλία εξωτερικών παραγόντων μπορούν να επηρεάσουν την ευαισθησία της εξέτασης συμπεριλαμβανομένων του τύπου του μικροσκοπίου φθορισμού, της έντασης και χρονικής χρήσης της λάμπας, της μεγέθυνσης, του συστήματος φίλτρων και του παρατηρητή. 4. Εάν χρησιμοποιείται band pass filter αντί για 515 barrier filter, μπορεί να παρατηρηθεί αυξημένη μη ειδική χρώση. 5. Πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο μολύβι για εγγραφή πάνω στα πλακίδια. Οποιοδήποτε άλλο είδος μπορεί να προκαλέσει μη ειδική χρώση. 6. Όλα τα μπανάκια που χρησιμοποιούνται στο πλύσιμο των πλακιδίων πρέπει να μην έχουν κατάλοιπα χρώσης. Τα κατάλοιπα χρώσης μπορεί να δώσουν μη ειδική χρώση. 7. Τα αποτελέσματα αυτής της ανάλυσης θα πρέπει να χρησιμοποιούνται από κοινού με κλινικά ευρήματα και άλλες ορολογικές εξετάσεις. 8. Η μέθοδος δέν έχει επιβεβαιωθεί για άλλο δείγμα εκτός ορού. Τα πλακίδια που πωλούνται χωριστά κατηγοριοποιούνται ως "Ειδικά αντιδραστήρια για αναλυτές". Πέραν τις ιδιότητάς του ως συστατικού του Κιτ NOVA Lite dsdna Crithidia luciliae, τα χαρακτηριστικά ανάλυσης και επιδόσεων δεν έχουν αποδειχτεί. Αναμενόμενες Τιμές Το NOVA Lite ANA Plus χρησιμοποιήθηκε για να ελεγχθούν μια ποικιλία ασθενών με ασθένεια του συνδετικού ιστού, και 200 τυχαίοι δωρητές αίματος. Τα αποτελέσματα εμφανίζονται παρακάτω: Αριθμός θετικών* NOVA Lite ANA Plus Ομάδα ασθενών Αριθμός ΑΝΑ ΑΜΑ ASMA GPA ΣΕΛ Φαρμακοεπαγώμενος Λύκος Ρευματοειδής Αρθρίτιδα Χρόνια ενεργός ηπατίτιδα Πρωτοπαθής χολική κίρρωση Pernicious Anemia Φυσιολογικοί *Ο συνολικός αριθμός θετικών μπορεί να υπερβαίνει τον αριθμό που εξετάστηκε λόγω πολλαπλών σχημάτων σε μία μεμονωμένη κοιλότητα. 4

5 Βιβλιογραφία 1. Tan EM: Autoantibodies to nuclear antigens (ANA): Their immunobiology and medicine. Advances in Immunology 33: , Tan EM, et al.: The 1982 Revised criteria for the classification of systemic lupus erythematosus. Arthritis and Rheumatism 25: , Casalo SP, Friou GJ, Myers LL: Significance of antibody to DNA in systemic lupus erythematosus. Arthritis and Rheumatism 7: , Wiik A: Antinuclear factors in sera from healthy blood donors. Acta Path Microbiol Scand. 84: , Peter JB, Dawkins RL: Evaluating autoimmune diseases. Diagnostic Medicine: 68-76, September-October, Doniach D, Roitt IM, Walker JG, Sherlock S: Tissue antibodies in primary biliary cirrhosis, active chronic (lupoid) hepatitis, cryptogenic cirrhosis and other liver diseases and their clinical implications. Clinical Experimental Immunology 1: , Toh BH: Smooth muscle autoantibodies and autoantigens. Clinical Experimental Immunology 38: , Cavallaro JJ, Palmen DF, Bigazzi PE: Immunofluorescent detection of Autoimmune Diseases, Immunology Series No. 7. Center for Disease Control, Atlanta GA, Loveridge N, Bitensky L, Chayen J, Hausamen TU, Fisher JM, Taylor KB, Gardner JD, Bottazzo GF, Doniach D: Inhibition of parietal cell function by human gammaglobulin containing gastric parietal cell antibodies. Clinical and Experimental Immunology 41: , Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories. Centers for Disease Control/National Institutes of Health, 2007, Fifth Edition. Κατασκευαστής: INOVA Diagnostics, Inc Old Grove Road San Diego, CA United States of America Technical Service (U.S. & Canada Only) : Technical Service (Outside the U.S.) : Aντιπροσωπευτικός: Medical Technology Promedt Consulting GmbH Altenhofstrasse 80 D St. Ingbert, Germany Tel.: Fax.: GRC July 2010 Revision 15 5

NOVA LITE TM HEp-2 ANA 708101 Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός

NOVA LITE TM HEp-2 ANA 708101 Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός NOVA LITE TM HEp-2 ANA 708101 Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός Σκοπό Χρήση Η τεχνική του έμμεσου ανοσοφθορισμού NOVA LITE TM HEp-2 χρησιμοποιείται για δοκιμασία ομαδικού ελέγχου και

Διαβάστε περισσότερα

Αυτό το χαρακτηριστικό είναι ζωτικής σημασίας για μια δοκιμασία αντισώματος δείκτη.

Αυτό το χαρακτηριστικό είναι ζωτικής σημασίας για μια δοκιμασία αντισώματος δείκτη. NOVA Lite dsdna Crithidia luciliae Kits/Substrate Slides Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση Κωδικός Προϊόντος: 708200, 708205 508200.10, 508205.20, 508205.80 CLIA σύνθετος: ψηλός Σκοπό Χρήση Η τεχνική του

Διαβάστε περισσότερα

NOVA LITE TM Thyroid 708350 Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός

NOVA LITE TM Thyroid 708350 Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός NOVA LITE TM Thyroid 708350 Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός Σκοπό Χρήση Το NOVA Lite TM Thyroid είναι μια έμμεση ανάλυση ανοσοφθορισμού για τη διαλογή και τον ημι-ποσοτικό προσδιορισμό

Διαβάστε περισσότερα

NOVA Lite ANCA Anti-neutrophil Cytoplasmic Autoantibody Reagents Σκοπό Χρήση Περιληψη Και Αρχη Μεθοδου Αρχη Μεθοδου

NOVA Lite ANCA Anti-neutrophil Cytoplasmic Autoantibody Reagents Σκοπό Χρήση Περιληψη Και Αρχη Μεθοδου Αρχη Μεθοδου NOVA Lite ANCA A n t i-neutrophil Cytoplasmic Autoantibody Reagents Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση Κωδικός Προϊόντος: 708290, 708296, 708298, 708299 508290.10, 508296.20, 508298.20, 508299.10 CLIA σύνθετος:

Διαβάστε περισσότερα

QUANTA Lite dsdna ELISA 708510 διπλού έλικα DNA ELISA Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός

QUANTA Lite dsdna ELISA 708510 διπλού έλικα DNA ELISA Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός QUANTA Lite dsdna ELISA 708510 διπλού έλικα DNA ELISA Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός Σκοπό Χρήση Το QUANTA Lite dsdna αποτελεί μια ανοσοπορροφητική ανάλυση συνδεδεμένη με ένζυμο (ELISA)

Διαβάστε περισσότερα

QUANTA Lite TM sp100 708990 Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός

QUANTA Lite TM sp100 708990 Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός QUANTA Lite TM sp100 708990 Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός Σκοπό Χρήση Το QUANTA Lite TM sp100 αποτελεί μια ανοσοπορροφητική ανάλυση συνδεδεμένη με ένζυμο (ELISA) για τον ημιποσοτικό

Διαβάστε περισσότερα

QUANTA Lite TM M2 704540 Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός

QUANTA Lite TM M2 704540 Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός QUANTA Lite TM M2 704540 Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός Σκοπό Χρήση Το QUANTA Lite TM M2 EP (MIT3) αποτελεί μια ανοσοπορροφητική ανάλυση συνδεδεμένη με ένζυμο (ELISA) για τον ημιποσοτικό

Διαβάστε περισσότερα

QUANTA Lite TM GPA (Gastric Parietal Cell Antibody) ELISA 708765 Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός

QUANTA Lite TM GPA (Gastric Parietal Cell Antibody) ELISA 708765 Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός QUANTA Lite TM GPA (Gastric Parietal Cell Antibody) ELISA 708765 Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός Σκοπό Χρήση Το QUANTA Lite TM GPA αποτελεί μια ανοσοπορροφητική ανάλυση συνδεδεμένη

Διαβάστε περισσότερα

ανασυνδυασμένης τρανσγλουταμινάσης ανθρώπινου ιστού ως πηγή αντιγόνου εξετάζεται στις αναφορές 11 και 12.

ανασυνδυασμένης τρανσγλουταμινάσης ανθρώπινου ιστού ως πηγή αντιγόνου εξετάζεται στις αναφορές 11 και 12. QUANTA Lite Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός R h-ttg IgA ELISA 704605 Ενδεικνυόμενη Χρήση Αυτή η ανάλυση έχει σχεδιαστεί για in-vitro μέτρηση συγκεκριμένων αυτοαντισωμάτων IgA έναντι

Διαβάστε περισσότερα

ZENIT RA dsdna IgG REF 41413

ZENIT RA dsdna IgG REF 41413 REF 41413 ZENIT RA dsdna IgG Διανέµεται από την: ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 100 ΧΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ H δοκιµασία ZENIT RA dsdna IgG είναι µια δοκιµασία ανοσολογικής χηµειοφωταύγειας (CLIA) για τον ποσοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ZENIT RA U1-snRNP REF 41417

ZENIT RA U1-snRNP REF 41417 REF 41417 ZENIT RA U1-snRNP Διανέµεται από την: ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 50 ΧΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ H δοκιµασία ZENIT RA U1-snRNP είναι µια δοκιµασία ανοσολογικής χηµειοφωταύγειας (CLIA) για τον ποσοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ Ba Ανοσοαντίδραση για τον ποσοτικό προσδιορισμό του κλάσματος Ba του Παράγοντα Β, δείκτη για την ενεργοποίηση του Εναλλακτικού Μονοπατιού Συμπληρώματος, σε ανθρώπινα ούρα, πλάσμα, ή ορό. Αντιδραστήριο,

Διαβάστε περισσότερα

Ενζυμικός ανοσοπροσδιορισμός για τον υπολογισμό της συνολικής δραστηριό τητας για τη μεταβολική οδό του κλασικού συμπληρώματος σε ανθρώπινο ορό

Ενζυμικός ανοσοπροσδιορισμός για τον υπολογισμό της συνολικής δραστηριό τητας για τη μεταβολική οδό του κλασικού συμπληρώματος σε ανθρώπινο ορό Ενζυμικός ανοσοπροσδιορισμός για τον υπολογισμό της συνολικής δραστηριό τητας για τη μεταβολική οδό του κλασικού συμπληρώματος σε ανθρώπινο ορό Για In Vitro διαγνωστική χρήση ΠΕΡΙΛΗΨΗ MicroVue CH50 Eq

Διαβάστε περισσότερα

1- ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ

1- ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ PLATELIA Aspergillus IgG 62783 96 ΤΕΣΤ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ IgG ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΑΣΠΕΡΓΙΛΛΟΥ ΣΕ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΟΡΟ Ή ΠΛΑΣΜΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΟΣΟΕΝΖΥΜΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ 1- ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ Το Platelia Aspergillus IgG

Διαβάστε περισσότερα

Syphilis Total Ab 1 πλάκα - 96 72530 5 πλάκες - 480 72531

Syphilis Total Ab 1 πλάκα - 96 72530 5 πλάκες - 480 72531 Syphilis Total Ab 1 πλάκα - 96 72530 5 πλάκες - 480 72531 ΚΙΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΟΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ TREPONEMA PALLIDUM ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΟΡΟ Ή ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΠΛΑΣΜΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΝΟΣΟΕΝΖΥΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κιτ SPOT-Light HER2 CISH

Κιτ SPOT-Light HER2 CISH Κιτ SPOT-Light HER2 CISH Κατ. # 84-0150 20 τεστ µε τη χρήση επικαλυµµάτων 24 mm x 30 mm Προοριζόµενη χρήση Για διαγνωστική χρήση in vitro Το κιτ SPOT-Light HER2 CISH προορίζεται για τον ποσοτικό προσδιορισµό

Διαβάστε περισσότερα

C4a ΒΑΣΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΞΗΓΗΣΗ

C4a ΒΑΣΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΞΗΓΗΣΗ C4a Ενζυμική μέθοδος ανοσοπροσδιορισμού για τον ποσοτικό προσδιορισμό του κλάσματος C4a της πρωτεΐνης του συμπληρώματος C4 σε ανθρώπινο πλάσμα, ορούς και άλλα ερευνητικά δείγματα iu ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ένθετο συσκευασίας QuantiFERON -TB Gold Plus (QFT -Plus) ELISA

Ένθετο συσκευασίας QuantiFERON -TB Gold Plus (QFT -Plus) ELISA Ένθετο συσκευασίας QuantiFERON -TB Gold Plus (QFT -Plus) ELISA Εξέταση ολικού αίματος IFN-γ για τη μέτρηση της απάντησης στα πεπτιδικά αντιγόνα ESAT-6 και CFP-10 Για in vitro διαγνωστική χρήση 2 x 96 622120

Διαβάστε περισσότερα

Ένθετο συσκευασίας QuantiFERON -TB Gold (QFT ) ELISA

Ένθετο συσκευασίας QuantiFERON -TB Gold (QFT ) ELISA Ένθετο συσκευασίας QuantiFERON -TB Gold (QFT ) ELISA 2 x 96 (αρ. καταλόγου 0594-0201) 20 x 96 (αρ. καταλόγου 0594-0501) Εξέταση ολικού αίματος IFN-γ για τη μέτρηση της απάντησης στα πεπτιδικά αντιγόνα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΤ ΓΙΑ ΤΗ ΑΝΟΣΟΕΝΖΥΜΙΚΗ ΟΣΟΜΕΤΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ

ΚΙΤ ΓΙΑ ΤΗ ΑΝΟΣΟΕΝΖΥΜΙΚΗ ΟΣΟΜΕΤΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ ΚΙΤ ΓΙΑ ΤΗ ΑΝΟΣΟΕΝΖΥΜΙΚΗ ΟΣΟΜΕΤΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ IgM ANTI-HD Μέθοδος για τον ποιοτικό προσδιορισµό των ανοσοσφαιρινών IgM κατευθυνόµενων ενάντια του αντιγόνου του ιού της Ηπατίτιδας Delta (IgM anti-hd)

Διαβάστε περισσότερα

DIAGNOSTIK NORD Rapid Test BTA-K20

DIAGNOSTIK NORD Rapid Test BTA-K20 DIAGNOSTIK NORD Rapid Test BTA-K20 ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ Το BTA Blasentumor Schnelltest της Diagnostik Nord είναι μια οπτική ανοσοχρωματογραφική ταχεία δοκιμή για την ανίχνευση των αντιγόνων των όγκων της

Διαβάστε περισσότερα

825.050 CRYPTATE- CONJUGATE XL665- CONJUGATE DILUENT 3.2. B R A H M S PCT sensitive KRYPTOR CAL

825.050 CRYPTATE- CONJUGATE XL665- CONJUGATE DILUENT 3.2. B R A H M S PCT sensitive KRYPTOR CAL για επαγγελματική μόνο Ημερομηνία 06.02.2008 Οδηγίες ς B R A H M S PCT sensitive KRYPTOR B R A H M S και B R A H M S PCT είναι σήματα κατατεθέντα της B R A H M S Aktiengesellschaft. Άλλες ονομασίες προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

Osteocalcin. MicroVue Osteocalcin EIA Περίληψη ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΠΕΡΊΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΉΓΗΣΗ

Osteocalcin. MicroVue Osteocalcin EIA Περίληψη ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΠΕΡΊΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΉΓΗΣΗ Osteocalcin Ενζυμικός ανοσοπροσδιορισμός για ποσοτικοποίηση της άθικτης οστεοκαλσίνης στον ορό ή πλάσμα MicroVue Osteocalcin EIA Περίληψη Προετοιμασία Αντιδραστηρίων και Δειγμάτων Προετοιμάστε Ρυθμιστικού

Διαβάστε περισσότερα

BAP ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΞΗΓΗΣΗ. MicroVue BAP EIA Περίληψη ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ

BAP ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΞΗΓΗΣΗ. MicroVue BAP EIA Περίληψη ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ BAP Ανοσοπροσδιορισμός ενζύμου για ποσοτικό προσδιορισμό της ειδικής για τα οστά αλκαλικής φωσφατάσης (BAP) στον ανθρώπινο ορό MicroVue BAP EIA Περίληψη Προετοιμασία Αντιδραστηρίων Και Δειγμάτων Αραιώστε

Διαβάστε περισσότερα

ZENIT RA Deamidated Gliadin IgA

ZENIT RA Deamidated Gliadin IgA REF 41420 ZENIT RA Deamidated Gliadin IgA ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 100 ΧΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ H δοκιµασία ZENIT RA Deamidated Gliadin IgA είναι µια δοκιµασία ανοσολογικής χηµειοφωταύγειας (CLIA) για τον

Διαβάστε περισσότερα

MYCOBACTERIUM INTRACELLULARE CULTURE IDENTIFICATION TEST (ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ MYCOBACTERIUM INTRACELLULARE ΑΠΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ) (biomérieux ref.

MYCOBACTERIUM INTRACELLULARE CULTURE IDENTIFICATION TEST (ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ MYCOBACTERIUM INTRACELLULARE ΑΠΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ) (biomérieux ref. MYCOBACTERIUM INTRACELLULARE CULTURE IDENTIFICATION TEST (ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ MYCOBACTERIUM INTRACELLULARE ΑΠΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ) (biomérieux ref. 39004 / Gen-Probe Cat. No. 102840/2840) Page 1 of 9 MYCOBACTERIUM

Διαβάστε περισσότερα

CanAg PSA EIA. Prod. No. 340-10. Μέθοδος Ενζυμικού ανοσοπροσδιορισμού

CanAg PSA EIA. Prod. No. 340-10. Μέθοδος Ενζυμικού ανοσοπροσδιορισμού CanAg PSA EIA Prod. No. 340-10 Οδηγίες χρήσης Μέθοδος Ενζυμικού ανοσοπροσδιορισμού 2009-02 Για 96 προσδιορισμούς ΣΚΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ Το PSA EIA kit της CanAg αποσκοπεί στον ποσοτικό προσδιορισμό του καρκινικού

Διαβάστε περισσότερα

HE4 EIA IVD. Οδηγίες χρήσης 2008-09

HE4 EIA IVD. Οδηγίες χρήσης 2008-09 EL HE4 EIA REF 404-10 IVD Οδηγίες χρήσης 2008-09 EN BG CS DA DE EL ES ET FR HR HU IT LT LV NL NO PL PT RO RU SE SK SL SR TR EXPLANATION OF SYMBOLS ОБЯСНЕНИЕ НА СИМВОЛИТЕ VÝZNAM SYMBOLŮ SYMBOLFORKLARING

Διαβάστε περισσότερα

Προϊόντα Elucigene QSTR Οδηγίες χρήσης

Προϊόντα Elucigene QSTR Οδηγίες χρήσης Προϊόντα Elucigene QST*R Οδηγίες χρήσης Προϊόν Μέγεθος Κωδικός Elucigene QST*Rplusv2 50 δοκιμασίες καταλόγου AN0PLB2 Elucigene QST*R 50 δοκιμασίες AN003B2 Elucigene QST*R-XYv2 50 δοκιμασίες AN0XYB2 Elucigene

Διαβάστε περισσότερα

TheraScreen : Κιτ µετάλλαξης K-RAS Για την ανίχνευση 7 µεταλλάξεων στο γονίδιο K-RAS

TheraScreen : Κιτ µετάλλαξης K-RAS Για την ανίχνευση 7 µεταλλάξεων στο γονίδιο K-RAS TheraScreen : Κιτ µετάλλαξης K-RAS Για την ανίχνευση 7 µεταλλάξεων στο γονίδιο K-RAS Για χρήση µε το Roche LightCycler 480 Real-Time PCR System (Instrument II) (Αρ. καταλόγου: 05015278001) Και το Applied

Διαβάστε περισσότερα