УСАГЛАШЕНА КЛАСИФИКАЦИЈА И ОБИЉЕЖАВАЊЕ ЗА ОДРЕЂЕНЕ ОПАСНЕ СУПСТАНЦЕ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "УСАГЛАШЕНА КЛАСИФИКАЦИЈА И ОБИЉЕЖАВАЊЕ ЗА ОДРЕЂЕНЕ ОПАСНЕ СУПСТАНЦЕ"

Transcript

1 ПРИЛОГ 6. УСАГЛАШЕНА КЛАСИФИКАЦИЈА И ОБИЉЕЖАВАЊЕ ЗА ОДРЕЂЕНЕ ОПАСНЕ СУПСТАНЦЕ Овај прилог се састоји из 3 дијела: Дио 1. овог Прилога обезбеђује увођење у списак усаглашене класификације и обиљежавања укључујући информације наведене за сваку ставку и у вези класификација и изјава о опасности у табели 3.1. изложено у неким разматрањима у преводу класификација наведених у Анкесу I Директиве 67/548/ЕЕЗ. Дио 2. овог Прилога одређује опште принципе за припремање досијеа за предлагање и потврду хармонизоване класификације и обиљежавања супстанци на нивоу Заједнице. Дио 3. овог Прилога обухвата опасне супстанце чија је усаглашена класификација и обиљежавање установљена на нивоу Заједнице. У табели 3.1. класификација и обиљежавање су засноване на критеријумима из Анекса I овог прописа. У табели 3.2. класификација и обиљежавање су засновани на критеријумима из анекса VI директивe 67/548/ЕЕЗ. 1. ДИО 1: УВОД У ЛИСТУ УСАГЛАШЕНЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ И ОБИЉЕЖАВАЊА 1.1. Информације набројане за сваку ставку Набрајање ставки и идентификација супстанце Супстанце у Дијелу 3 Прилога 6. су набројане према атомском броју елемента који је најкарактеристичнији за особину те супстанце. Листа хемијских супстанци пореданих према атомском броју дата је у Табели 1.0.(а), која је саставни дио овог Прилога. 1

2 Табела 1.0.(а) Листа хемијских елемената пореданих према атомском броју (Z) Z Симбол Име 1 H водоник 2 He хелијум 3 Li литијум 4 Be берилијум 5 B бор 6 C угљеник 7 N азот 8 O кисеоник 9 F флуор 10 Ne неон 11 Na натријум 12 Mg магнезијум 13 Al алуминијум 14 Si силицијум 15 P фосфор 16 S сумпор 17 Cl хлор 18 Ar аргон 19 K калијум 20 Ca калцијум 21 Sc скандијум 22 Ti титанијум 23 V ванадијум 24 Cr хром 25 Mn манган 26 Fe гвожђе 27 Co кобалт 28 Ni никл 29 Cu бакар 30 Zn цинк 31 Ga галијум 32 Ge германијум 33 As арсен 2

3 Z Симбол Име 34 Se селен 35 Br бром 36 Kr криптон 37 Rb рубидијум 38 Sr стронцијум 39 Y итријум 40 Zr цирконијум 41 Nb ниобијум 42 Mo молибден 43 Tc техницијум 44 Ru рутенијум 45 Rh родијум 46 Pd паладијум 47 Ag сребро 48 Cd кадмијум 49 In индијум 50 Sn калај 51 Sb антимон 52 Te телур 53 I јод 54 Xe ксенон 55 Cs цезијум 56 Ba баријум 57 La лантан 58 Ce церијум 59 Pr празеодијум 60 Nd неодијум 61 Pm прометијум 62 Sm самаријум 63 Eu еуропијум 64 Gd гадолинијум 65 Tb тербијум 66 Dy диспрозијум 67 Ho холмијум 68 Er ербијум 3

4 Z Симбол Име 69 Tm тулијум 70 Ib итербијум 71 Lu лутецијум 72 Hf хафнијум 73 Ta тантал 74 W волфрам 75 Re ренијум 76 Os осмијум 77 Ir иридијум 78 Pt платина 79 Au злато 80 Hg жива 81 Tl талијум 82 Pb олово 83 Bi бизмут 84 Po полонијум 85 At астат 86 Rn радон 87 Fr францијум 88 Ra радијум 89 Ac актинијум 90 Th торијум 91 Pa протактинијум 92 U уранијум 93 Np нептунијум 94 Pu плутонијум 95 Am америцијум 96 Cm киријум 97 Bk беркелијум 98 Cf калифорнијум 99 Es ајнштајнијум 100 Fm фермијум 101 Md мендељејевијум 102 No нобелијум 103 Lr лауренцијум 4

5 Органске супстанце, због њихове разноврсности, су смјештене у класе. Листа органских супстанци по класама дата је у Табели 1.0.(б), која је саставни дио овог Прилога. Табела 1.0.(б) Посебно разврставање за класе органских супстанци Број Класа 601 Угљоводоници 602 Халогени деривати угљоводоника 603 Алкохоли и њихови деривати 604 Феноли и љихови деривати 605 Алдехиди и њихови деривати 606 Кетони и њихови деривати 607 Органске киселине и њихови деривати 608 Нитрили 609 Нитро деривати угњоводоника 610 Хлоро-нитро једињења 611 Азокси и азо једињења 612 Амини 613 Хетероциклична једињења и њихови деривати 614 Гликозиди и алкалоиди 615 Цијанати и изоцијанати 616 Амиди и њихови деривати 617 Органски пероксиди 647 Ензими 648 Сложена једињења произведена из угљена 649 Сложена једињења призведена из нафте 650 Различита једињења Број индекса Ставке у Дијелу 3. Прилога 6. су набројане према атомском броју елемента који је најкарактеристичнији за особину те супстанце. Органске супстанце, због њихове разноврсности, су смјештене у класе. Број индекса за сваку супстанцу представљен је у облику низа цифара типа АBC-RST-VW-Y. ABC одговарају атомском броју најкарактеристичнијег елемента или најкарактеристичније органске групе у молекулу. RST је сљедећи у низу број супстанце у ABC серији. VW назначава облик у коме се супстанца производи или ставља на тржиште. Y је контролни број у складу са 10- бројева ISBN методе. Овај број је одређен у колони названој Индекс број EC бројеви EC број, тј. EINECS, ELINCS или NLP, је званични број супстанце у оквиру Европске Уније. 5

6 За све опасне супстанце из Европског списка постојећих комерцијалних хемијских супстанци (EINECS, OJ бр. S 146А, ) укључен је EINECS број. Тај број се састоји од седам цифара типа XXX-XXX-X који почиње са бројем За опасне супстанце пријављене према прописима темељне директиве, број супстанце из Европског списка нотификованих супстанци (ELINCS) је такође укључен у списак. Тај број се састоји од седам цифара типа XXX-XXX-X који почиње са бројем За опасне супстанце из листе означене као Више-није-полимер (NLP) (Документ, Канцеларија за Службено објављивање Европске Заједнице, 1997, ISBN ), такође је укључен у листу и састоји се од цифара типа XXX-XXX-X и почиње са бројем CAS број Ради лакше идентификације хемикалије, укључен је и CAS број (Chemical Abstracts Service). Вриједи напоменути да EINECS број разликује и aнхидроване и хидратисане облике што CAS број не разликује. CAS број се односи само на анхидровани облик због чега приказани CAS број не описује увијек унос толико прецизно као EINECS број. Овај број је назначен у колони названој CAS број. EINECS, ELINCS, NLP или CAS бројеви нису у правилу дати за хемикалије које садрже више од једне супстанце Међународна идентификација супстанце Када год је то могуће, опасне супстанце морају бити означене EINECS, ELINCS или NLP називима. Супстанце које нису уписане у EINECS, ELINCS или NLP су одређене њиховим хемијским именима (IUPAC или ISO). Када год је то могуће, средства за заштиту биљака и биоциди су одређени њиховим ISO називима. Додатни уобичајени назив или генерички назив може бити укључен у неким случајевима. Нечистоће, адитиви и компоненте нижег садржаја се обично не спомињу осим уколико оне значајно не доприносе класификацији супстанце. Неке супстанце су описане као смјеше А и Б компоненти. Ове посебне хемикалије се означавају као смјеше. Неке супстанце су описане специфичним процентом чистоће. Супстанце које садрже виши садржај активног материјала (нпр. органски пероксид) нису укључене у ставку у Одјељку 3. Прилога 6. и могу да имају друга опасна својства (нпр. експлозивна) и треба их класификовати и обиљежавати у складу с тим. Ако су приказане специфичне граничне концентрације, оне се примјењују на супстанцу или супстанце приказане у ставки. Нарочито у случају ставки које представљају смјеше или супстанце описане специфичним процентом чистоће, граничне вриједности се примјењују на супстанце као што је описано у Одјељку 3. Прилога 6., а не на чисте супстанце. За супстанце које се појављују у Одјељку 3. Прилога 6., назив супстанце која треба да се користи ће носити на ознаци једну од одредби које су тамо дате. За одређене супстанце, додатне информације су додате у правоугаоним заградама како 6

7 би помогле идентификовање супстанце. Ове додатне информације не треба да буду укључене на етикети. Одређене ставке садрже референцу за нечистоће; у овим случајевима назив супстанце је праћен текстом: (садржи xx % нечистоћа). Референца у загради онда треба да се размотри као дио назива, и мора се укључити у ознаку Ставке за групе супстанци Број групних ставки је укључен у Одјељак 3. Прилога 6. У овим случајевима, услови класификације и обиљежавања се примјењују на све супстанце обухваћене описом. У неким случајевима, постоје услови за класификацију и обиљежавање за специфичне супстанце које би биле обухваћене групном ставком. У таквим случајевима специфична ставка је укључена у Одјељак 3. за супстанце, а групна ставка је праћена фразом осим оних које су назначене на неком другом мјесту у овом Прилогу. У неким случајевима, појединачне супстанце могу бити покривене са више од једне групе уноса. У тим случајевима класификација супстанци одражава се на класификацију за сваку од двије групе уноса. У случајевима када је различита класификација дата за исте опасности, примјењује се најстрожа класификација. Ставке у Одјељку 3. Прилога 6. за соли (под било којим називом) обухватају и анхидроване и хидратисане облике, осим ако није специјално назначено другачије. EC или CAS бројеви нису обично укључени за ставке које садрже више од четири појединачне супстанце Информације у вези са класификацијом сваке од ставки у табели Шифра класификације Шифре категорија и класа опасности Класификација за сваку ставку је заснована на критеријумима наведеним у Прилогу 1., у складу са чланом 13. тачка а), и представљена је у облику скраћенице која представља класу опасности и категорију/подкакегорије/типове у оквиру те класе опасности. Шифре за класе опасности и карегорије које се користе за сваку од категорија/ подкакегорија/типова опасност која је укључена у класу су приказане у табели

8 Табела 1.1. Скраћенице за класе опасности и категорије које се користе у листи овог Прилога Класа опасности Категорија опасности Експлозив Нестабилни експлозив Експл. 1.1 Експл. 1.2 Експл. 1.3 Експл. 1.4 Експл. 1.5 Експл. 1.6 Запаљиви гас Зап. гас 1 Зап. гас 2 Запаљиви аеросол Зап. аеросол 1 Зап. аеросол 2 Оксидујући гас Окс. гас 1 Гасови под притиском Комприм. гас Течни гас Расхлађени течни гас Растворени гас Запаљиве течности Зап. теч. 1 Зап. теч. 2 Зап. теч. 3 Запаљива чврста тијела Зап. чврс. 1 Зап. чврс. 2 Самореагујуће супстанце или смјеше Самореаг.А Самореаг. Б Самореаг. ЦД Самореаг. ЕФ Самореаг. Г Пирофорне течности Пир. теч. 1 Пирофорна чврста тијела Пир. чврс. 1 Самозагријевајуће супстанце или смјеше Самозагр. 1 Самозагр. 2 Супстанце или смјеше које у контакту са водом емитују запаљиви гас Реаг. на воду 1 Реаг. на воду 2 Реаг. на воду 3 Оксидирајуће течности Окс. теч. 1 Окс. теч. 2 Окс. теч. 3 Оксидирајућа чврста тијела Окс. чврс. 1 Окс. чврс. 2 Окс. чврс. 3 Органски пероксид Орг. перокс. А Орг. перокс. Б 8

9 Класа опасности Категорија опасности Орг. перокс. ЦД Орг. перокс. ЕФ Орг. перокс. Г Супстанце или смјеше корозивне за Короз. за метале 1 метале Акутна токсичност Ак. токс. 1 Ак. токс. 2 Ак. токс. 3 Ак. токс. 4 Корозивно оштећење/иритација коже Короз. коже 1А Короз. коже 1Б Короз. коже 1Ц Ирит. коже 2 Тешко оштећење ока/иритација ока Тешко ошт. ока 1 Ирит. ока 2 Сензибилизација органа за дисање и Респ. сенз. 1 Сензибилизација коже Мутације герминативних ћелија Карциногеност Репродуктивна токсичност Специфична токсичност за циљни орган једнократно излагање Специфична токсичност за циљни орган вишекратно излагање Сенз. коже1 Мута. 1А Мута. 1Б Мута. 2 Карц. 1А Карц. 1Б Карц. 2 Репр. токс. 1А Репр. токс. 1Б Репр. токс. 2 Лакт. STOT једнокр. 1 STOT једнокр. 2 STOT једнокр. 3 STOT вишекр. 1 STOT вишекр. 2 Опасности од аспирације Асп. токс. 1 Опасно по водену животну средину Ак. токс. вод. сред. 1 Хрон. токс. вод. сред. 1 Хрон. токс. вод. сред. 3 Хрон. токс. вод. сред. 4 Опасно по озонски омотач Озон Шифре обавјештења о опасности Шифре изјава опасности се додјељују у одвојеној колони у складу са чланом 13. тачка б), и означене су у складу са Прилогом 3. овог правилника. Као додатак, за одређене изјаве опасности, троцифреној шифри додата су слова. 9

10 Користе се сљедеће додатне шифре: H350i H360F H360D H361f H361d H360FD H361fd H360Fd H360Df Може да изазове карцином ако се удише. Може штетно да утиче на плодност. Може да штети плоду. Сумња се да штети плодности. Сумња се да штети плоду. Може да штети плодности. Може да штети плоду. Сумња се да штети плодности. Сумња се да штети плоду. Може да штети плодности. Сумња се да штети плоду. Може да штети плоду. Сумња се да штети плодности Шифре обиљежавања У колони за обиљежавање набројани су сљедећи елементи: (i) шифре пиктограма опасности као што је назначено у Прилогу 5., у складу са правилима предности из члана 28.; (ii) шифре сигналне ријечи Опасн за Опасност или Штет за Штетност, у складу са правилима предности из члана 20. став 3.; (iii) шифре изјава о опасности или као што је назначено у Прилогу 3. у складу са класификацијом; (iv) шифре за додатне изјаве назначене у складу са чланом 27. став 1. и правилима у Прилогу 2., дио Специфичне граничне вриједности концентрација и М-фактори Специфичне граничне концентрације, у случају да су различите од општих граничних концентрација датих у Прилогу 1. за одређену категорију, налазе се у одвојеној колони заједно са одређеном класификацијом, користећи исте шифре као у ставу Уколико није другачије приказано, граничне вриједности концентрације дате су у овом Прилогу за неке категорије, опште граничне концентрације дате у Прилогу 1. морају се примијенити за класификацију садржаних нешистоћа супстанци, адитива или појединачних састојака или за смјеше. Напомена* у овој колони одређује да ставка има специфичну граничну концентрацију за акутну токсичност по Директиви 67/548/ЕЕЗ (табела 3.2.): видјети такође одјељак Уколико није другачије приказано, граничне концентрације представљају масене проценте супстанце израчунате у односу на укупну масу смјеше. У случају да М-фактор који је био усаглашен за супстанце класификоване као опасне за водену животну средину у категорије Ак. токс. вод. сред. 1 или Хрон. токс. вод. сред. 1, овај М-фактор је дат у колони као специфична гранична концентрација 10

11 Тамо гдје М-фактор није дат у табели 3.1., М-фактор заснован на доступним подацима за супстанце успоставиће произвођач, увозник или крајњи корисник. Када смјеша укључује супстанцу коју класификује произвођач, увозник или крајњи корисник, коришћењем методе сабирања, овај М-фактор ће се користити. За одређивање М- фактора, видјети у Прилогу Напомене које се додјељују ставки Колона Напомена наводи напомену(е) додијељене некој ставки. Значење напомена је сљедеће: Напомене у вези са идентификацијом, класификацијом и обиљежавањем супстанци Напомена А: Назив супстанце мора да се налази на етикети у једном од облика обиљежја датих у дијелу 3. Прилога 6. У дијелу 3. Прилога 6, понекад се користе општи описи као што је... једињења или... соли. У овом случају, од добављача се захтијева да наведе на ознаци прави назив, узевши у обзир став Напомена B: Неке супстанце (киселине, базе итд.) се стављају на тржиште у воденим растворима, различитих концентрација, и стога се за те растворе захтијевају различита класификација и обиљежавање, јер опасност зависи од концентрације. У дијелу 3. Прилога 6. ставке са напоменом B имају општу ознаку сљедећег типа: азотна киселина...%. У овом случају добављач мора да наведе проценат концентрације раствора на етикети. Уколико није другачије наведено, предпоставља се да се проценат концентрације израчунава на основу w/w. Напомена C: Неке органске супстанце могу да буду на тржишту или у специфичном изомерном облику или као смјеша неколико изомера. У овом случају набављач мора да наведе на етикети да ли је супстанца специфични изомер или смјеша изомера. Напомена D: Одређене супстанце које су подложне спонтаној полимеризацији или разлагању налазе се у промету у стабилизованом облику. У овом облику су наведене у дијелу 3. Прилога 6. 11

12 Међутим, такве супстанце се понекад стављају на тржиште у нестабилизованом облику. У том случају, добављач мора да наведе на етикети назив супстанце праћен ријечима нестабилно. Напомена Е: Супстанце са специфичним ефектима на здравље људи (видјети Поглавље 4 Анекса VI, Директива 67/548/ЕЕЗ) због којих су класификоване као карциногене, мутагене и /или токсичне по репродукцију у категорије 1 или 2 су приписане у Напомени Е уколико су, такође класификоване као веома токсичне (Т+), токсичне (Т) или штетне (Xn). За ове супстанце ознаке ризика R20, R21, R22, R23, R24, R25, R25, R26, R27, R28, R39, R68 (штетно), R48 и R65 и све комбинације ових ознака ризика предходиће уз ријеч Такође. Напомена F: Ова супстанца може да садржи стабилизатор. Ако стабилизатор мијења својство опасности супстанце, као што је назначено класификацијом у дијелу 3. Прилога 6., класификација и обиљежавање треба да буду спроведени у складу са правилима за класификацију и обиљежавање опасних смјеша. Напомена G: Супстанца се може ставити на тржиште у облику експлозива у ком случају се супстанца мора да процијени користећи одговарајуће методе тестирања. Напомена H (табела3.1.): Класификација и обиљежавање приказани за ову супстанцу се примјењују на опасна својство(а) назначене обавјештењем(има) о опасности у комбинацији са приказаним класама опасности и категоријама. Услови члана 4. за произвођаче, увознике и даље кориснике ове супстанце примјењују се на све друге класе и категорије опасности. За класе опасности код којих пут излагања или природа ефеката води диференцијацији класификације класа опасности, произвођач, увозник или даљи корисник су обавезни да размотре пут излагања или природу ефеката који нису већ размотрени. Коначна ознака испуњава захтјеве дијела 1.2. Прилога 1. Напомена H (табела3.2.): Класификација и обиљежавање приказано за ову супстанцу се примјењује на опасна својство(а) одређено(а) ознаком(ама) ризика у комбинацији са приказаним категоријом(јама) опасности. Произвођач, увозник или крајњи корисник ове супстанце обавезан је да спроведе испитивање, у циљу добијања сазнања, о релевантним и доступним подацима за сва остала својства која утичу на класификацију и обиљежавање супстанци. Коначно обиљежавање слиједи захтјеве из Одељка 7 Анекса VI Директиве 67/548/ЕЕЗ. 12

13 Напомена Ј: Класификација у класу карциногена или мутагена се не мора примјењивати, ако се може показати да супстанца садржи мање од 0,1% m/m бензена (EINECS број ). Ова напомена се примјењује само на одређене комплексне супстанце, нафтне и деривате угља у дијелу 3. Прилога 6. Напомена K: Класификација у класу карциногена или мутагена се не мора примјењивати ако се може показати да супстанца садржи мање од 0,1% m/m 1,3-бутадиена (EINECS број ). Ако супстанца није класификована као карциногена или мутагена, потребно је примијенити обавјештење о мјерама предострожности (102-) (табела 3.2.) или S-ознаке(2-)9-16 (табела 3.2.). Ова напомена се примјењује само на одређене комплексне супстанце нафтних деривата у дијелу 3. Прилога 6. Напомена L: Класификација у карциногене се не мора примјењивати ако се може показати да супстанца садржи мање од 3% DMSO екстракта мјереном по IP 346. Одређивање полицикличних аромата у неупотријебљеним лубрикантним базним уљима и фракцијама нафте без асфалтена метод рефрактивног индекса екстракције диметилсулфоксида., институт за нафту, Лондон. Ова напомена се примјењује само на одређене комплексне супстанце нафтних деривата у дијелу 3. Прилога 6. Напомена М: Класификација у карциногене се не мора примјењивати ако се може показати да супстанца садржи мање од 0,005% m/m бензо[а]-пирена (EINECS број ). Ова напомена се примјењује само на одређене комплексне супстанце деривата угља у дијелу 3. Прилога 6. Напомена N: Класификација у карциногене се не мора примјењивати ако је потпуно познат процес рафинисања и ако се може показати да супстанца из које је произведена није карциногена. Ова напомена се примјењује само на одређене комплексне супстанце нафтних деривата у дијелу 3. Прилога 6. Напомена P: Класификација у карциногене или мутагене се не мора примјењивати ако се може показати да супстанца садржи мање од 0,1% m/m бензена (EINECS број ). 13

14 Када супстанца није класификована као карциногена, треба примијенити обавјештење о мјерама предострожности (102) (табела 3.1.) или S-фразе (2-) (табела 3.2.). Ова напомена се примјењује само на одређене комплексне супстанце нафтних деривата у дијелу 3. Прилога 6. Напомена Q: Класификација у карциногене се не мора примјењивати ако се може показати да супстанца испуњава један од сљедећих услова: краткотрајни тест биоперзистенције након инхалационе примјене је показао да влакна дужа од 20 μm имају вријеме полу живота мање од 10 дана, или краткотрајни тест биоперзистенције након интратрахеалне примјене је показао да влакна дужа од 20 μm имају вријеме полу живота мање од 40 дана, или одговарајући тест након интраперитонеалне примјене није доказао пораст карциногености, или одсуство релевантних патогених или неопластичних промјена примјеном одговарајућег инхалационог теста дуготрајне експозиције. Напомена R: Класификација у карциногене се не мора примјењивати за влакна чија дужина износи геометријску средину вриједности пречника умањену за двије стандардне грешке које износе више од 6 μm. Напомена S: За ову супстанцу се не мора захтијевати ознака према члану 17. (видјети дио 1.3. Прилога 1.). Ове супстанце не могу захтијевати обиљежавање у складу са чланом 23. Директиве 67/548/ЕЕЗ (видјети одјељак 8. Анекса VI исте Директиве) (табела 3.2.) Напомена Т: Ова супстанца може се наћи на тржишту у облику у којем нема физичка својства као што су назначена у класификацији из дијела 3. Прилога 6. Ако резултати релевантне методе или метода у складу са дијелом 2. Прилога 1. овог правилника показују да одређени облик супстанце на тржишту не показује то физичко својство или својства, супстанца се класификује у складу са резултатом или резултатима овог теста или ових тестова. Релевантне информације, укључујући референцу о релевантној(им) методи(ама) тестирања укључују се у БТЛ. 14

15 Напомена U: (табела3.1.) Када се стављају на тржиште гасови су класификовани као Гасови под притиском, у једну од група компримовани гас, течни гас, охлађени гас, или растворен гас. Група зависи од физичког стања у којем је гас упакован и стога ће се означити зависно од случаја Напомене у вези са класификацијом и обиљежавањем смјеша Напомена 1: Наведена концентрација, или у одсуству таквих концентрација, представља опште концентрације из овог Правилника (Табела 3.1.) или опште концентрације из Директиве 1999/45/ЕЗ (табела 3.2.) као масени проценти метала израчунатих у односу на укупну масу смјеше. Напомена 2: Наведена концентрација изоцијаната представља масени проценат слободног мономера израчунат у односу на укупну масу смјеше. Напомена 3: Наведена концентрација је масени проценат хроматних јона растворених у води, израчунат у односу на укупну масу смјеше. Напомена 5: Граничне концентрације за гасовите смјеше су изражене као запремински проценти (v/v). Напомена 7: Легуре које садрже никл су класификоване у сензибилизаторе коже када је брзина ослобађања Ni 0,5 µg/cm 2 /недељно мјерено по европским стандардима Информације у вези са класификацијом и обиљежавањем опасних супстанци у табели Знакови класификације Обиљежавање сваког паковања опасне хемикалије која се налази у промету мора садржавати знакове опасности и ознаке упозорења и обавјештења (како je утврђено у члану 2. став 2. Директиве 67/548/ЕЕЗ). Ипак, у појединим случајевима (супстанце разврстане као запаљиве, супстанце које изазивају преосјетљивост у додиру са кожом или ако се удишу те неке супстанце разврстане као опасне за животну средину) користи се само ознака упозорења. 15

16 Овдје су наведени знакови за све категорије опасносности: - експлозивно: E - оксидативно: O - самозапаљиво: F+ - запаљиво: F - запаљиво: R10 - јак отров: T+ - отров: T - штетно за здравље: Xn - корозивно (нагризајуће): C - надражујуће: Xi - може изазвати преосјетљивост ако се удише или у додиру са кожом: R-42 и/или R-43, - карциногено: Карц. кат. (1., 2. или 3.) - мутагено: Мута. кат. (1., 2. или 3.) - токсично за репродукцију: Репр. кат. (1., 2. или 3.) - опасно по животну средину: N или R52 и/или R Знакови обиљежавања (i) знаком у облику слова који је додјељен супстанци у складу са Прилогом II Директиве 67/548/ЕЕЗ (види члан 23. став 2. тачка (с) Директиве 67/548/ЕЕЗ). Знак у облику слова представља скраћеницу симбола и знак опасности (ако су они додјељени), (ii) oзнаке упозорења у складу са Прилогом III. Директиве 67/548/ЕЕЗ (види члан 23. став 2. тачка (д), Директиве 67/548/EEZ), односе се на врсту ризика који постоји или може настати у промету опасним хемикалијама и при руковању истим, а обиљежавају се словом R и редним бројем из списка ознака упозорења. Бројеви се одвајају цртицом (-), ако се ради о одвојеним наводима посебних ризика (R), или косом цртом (/), у случају комбинованих навода који обухватају више посебних ризика у једној реченици, како је утврђено у Прилогом III. Директиве 67/548/ЕЕЗ, (iii) ознаке обавјештења у складу са Прилогом IV. Директиве 67/548/EEЗ ( види члан 23. став 2. тачка (e) Директиве 67/548/EEЗ), у облику низа бројева са словом S на почетку, а односе се на мјере које се морају примјенити у промету са опасним хемикалијама и при руковању истим. И овдје се бројеви одвајају цртицом или косом цртом. Значење препоручених мјера опреза утврђено је у Прилогу IV Директиве 67/548/EEЗ. Приказане ознаке обавјештења односе се само на опасне 16

17 супстанце, а ознаке за смјеше одабиру се у складу са утврђеним правилима за класификацију и обиљежавање смјеша. Треба напоменути да су за неке опасне хемикалије и смјеше које се налазе у промету на мало одређене ознаке обавјештења S обавезне. Ознаке S-1, S-2, и S-45 обавезне су за све хемикалије и смјеше разврстане као јак отров, отров или корозивно (нагризајуће), а налазе се у промету на мало. Ознаке S-2 и S-46 обавезне су за све остале опасне хемиклаије и смјеше које се налазе у промету на мало, осим оних које су класификоване као опаснно по животну средину. Ознаке S-1 и S-2 приказане су у загради у Прилогу I., оне се не морају наводити ако се хемикалија односно смјеша продаје искључиво за индустријску употребу Специфичне граничне вриједности концентрације Граничне вриједности концентрације и припадајућа класификација потребни су за класификацију и разврставање опасних смјеша које садрже одређену супстанцу у складу са Директивом 1999/45/ЕЗ. Ако није другачије наведено, граничне вриједности концентрације представљају масени проценат супстанце у односу на укупну масу смјеше. Ако граничне вриједности концентрације нису наведене, код процјене опасностиза здравље људи конвенционалном методом примјењују се граничне вриједности концентрације из Прилога 2., док за процјену опасности за животну средину конвенционалном методом се користе граничне вриједности концентрације из Прилога III Директиве 1999/45/ЕЗ Неусклађеност физичких опасности са табелом 3.1. Препоручује се да се физичке опасности појединих уноса у табели 3.2. ажурирају код предстојећег прилагођавања техничком напретку. Док се ти уноси не ажурирају, физичке опасности одговарајућих уноса у табелама 3.1. и 3.2. неће бити усклађене.ти су уноси у табели 3.2. означени симболом Класификације и обавјештење о опасности у табели 3.1. које су предмет одређених разматрања о промени класификација наведених у Прилогу I Директиве 67/548/ЕЕЗ Минимум класификације За одређене класе опасности, укључујући акутну токсичност и STOT поновљено излагање, класификација према критеријумима датим у Директиви 67/548/ЕЕЗ не 17

18 одговара директно класификацији у класу и категорију опасности према овом Правилнику. У тим случајевима класификација у овом прилогу се сматра минимумом класификације. Ова класификација се примјењује ако ниједан од сљедећих услова није испуњен: - произвођач или увозник има приступ подацима или другим информацијама као што је назначено у дијелу 1. Прилога 1. које указују на класификацију у тежу категорију у поређењу са минимумом класификације. Тада се мора примијенити класификација у тежу категорију. - минимум класификације може даље да се преради на основу табеле за пребацивање у Прилогу 7. када је физичко стање супстанце коришћене у тестовима акутне инхалационе токсичности познато произвођачу или увознику. Класификација добијена из Прилога 7. замјењује минимум класификације назначен у овом прилогу, ако се разликују. Минимум класификације за категорију је означен напоменом * у колони Класификација табели 3.1. Напомена * се може наћи и у колони Специфичне граничне концентрације и М-фактори гдје се указује да ставка има специфичне граничне концентрације према Директиви 67/548/ЕЕЗ (табела 3.2.) за акутну токсичност. Ови концентрациони лимити не могу се превести у концентрационе лимите према овом Правилнику, нарочито када је минимална класификација дата. Ипак, када је напомена * дата, класификација за акутну токсичност за унијету вриједност може бити од посебног значаја Пут излагања не може бити искључен За одређене класе опасности, нпр. STOT, пут излагања треба да се назначи у обавјештењу о опасности само ако је сигурно доказано да други пут излагања не може да изазове опасност у складу са критеријумима у Анексу I према Директиви 67/548/ЕЕЗ пут излагања је био назначен уз класификацију R48 када су постојали подаци који оправдавају класификацију за тај пут излагања. Класификација према 67/548/ЕЕЗ која назначава пут излагања је била преведена у одговарајућу класу и категорију у складу са овим Правилником, али са општим обавјештењем о опасности које не наводи пут излагања, пошто неопходне информације нису доступне. Ова обавјештења о опасности су назначена референцом ** у табели Општа обавјештења о опасности за репродуктивну токсичност Обавјештења о опасности H360 и H361 указују на општу забринутост за ефекте на плодност и развој: Може да оштети/сумња се да штети плодности или плоду. Према критеријумима, општа обавјештења о опасности могу да се замијене обавјештењима о опасности која означавају само забринутост, у случају да је показано да ефекти на плодност или развој нису релевантни. 18

19 Како се не би изгубиле информације из усаглашене класификације за плодност и развојне ефекте према Директиви 67/548/ЕЕЗ, класификације се преузимају само за оне ефекте класификоване према овој Директиви. Ове изјаве о опасности су назначене референцом *** у табели Одговарајућа класификација за физичке опасности се не може извести За неке ставке није могуће извести одговарајућу класификацију за физичке опасности зато што нема довољно података за примјену критеријума за класификацију из овог Правилника. Ставци се може додијелити различита (као и тежа) категорија или чак другачија класа опасности него што је индиковано. Одговарајућа класификација мора бити потврђена тестирањем. Ставке са физичким опасностима које је потребно потврдити тестирањем су назначене напоменом **** у табели ДИО 2: ДОСИЈЕИ ЗА УСАГЛАШЕНУ КЛАСИФИКАЦИЈУ И ОБИЉЕЖАВАЊЕ Овај дио поставља основне принципе за припрему досијеа за приједлог и оправдавање усаглашене класификације и обиљежавања. Релевантни делови одјељака 1, 2 и 3 Правилника о начину процјене безбједности хемикалије, садржају извјештаја о безбједности хемикалије и приједлог мјера за смањење и контролу ризика од хемикалије ( Службени гласник Републике, број 99/09) се користе за методологију и формат сваког досијеа. За све досијее се разматра свака релевантна информација из досијеа за регистрацију, а могу се користити и друге доступне информације. За информације о опасности које нису претходно поднијете Mинистарству, у досије се укључује и кратак преглед детаљне студије. Досије за усаглашену класификацију треба да садржи сљедеће: Приједлог Приједлог укључује идентитет супстанце или супстанци на коју се односи и приједлог за усаглашену класификацију и обиљежавање. Образложење за предложену класификацију и обиљежавање Поређење доступних информација са критеријумима из дијелова 2. до 5. Прилога 1. узимајући у обзир опште принципе из Одељка 1. Прилога 1. се комплетира и документује у формату наведеном у дијелу Б Извештаја о хемијској безбједности, који је урађен у складу са захтјевима из члана 26. став 2. Закона о хемикалијама. Образложење за друге ефекте на нивоу Заједнице За ефекте различите од канцерогености, мутагености, репродуктивне токсичности, иритације респираторног тракта, обезбјеђује се образложење да постоји 19

20 потреба за акцију које се показује на нивоу Заједнице. Ово се не примјењује за активне супстанце у складу са Директивом 91/414/EEЗ или Директивом 98/8/EЗ. 3. ДИО 3: ТАБЕЛЕ УСАГЛАШЕНЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ И ОБИЉЕЖАВАЊА Табела 3.1.: Листа усаглашене класификације и обиљежавања опасних супстанци је наведена у одвојеном Дијелу IIIа. Табела 3.2.: Комплетна листа усаглашене класификације и обиљежавања опасних супстанци из Анекса I Директиве 67/548/ЕЕЗ је наведена у одвојеном Дијелу IIIб. 20

ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ. Εικόνα 1. Φωτογραφία του γαλαξία μας (από αρχείο της NASA)

ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ. Εικόνα 1. Φωτογραφία του γαλαξία μας (από αρχείο της NASA) ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ Φύση του σύμπαντος Η γη είναι μία μονάδα μέσα στο ηλιακό μας σύστημα, το οποίο αποτελείται από τον ήλιο, τους πλανήτες μαζί με τους δορυφόρους τους, τους κομήτες, τα αστεροειδή και τους μετεωρίτες.

Διαβάστε περισσότερα

П Р А В И Л Н И К О КЛАСИФИКАЦИЈИ, ПАКОВАЊУ И ОБИЉЕЖАВАЊУ ХЕМИКАЛИЈА И ОДРЕЂЕНИХ ПРОИЗВОДА

П Р А В И Л Н И К О КЛАСИФИКАЦИЈИ, ПАКОВАЊУ И ОБИЉЕЖАВАЊУ ХЕМИКАЛИЈА И ОДРЕЂЕНИХ ПРОИЗВОДА На основу чл. 8. и 17. Закона о хемикалијама ( Службени гласник Републике Српске, број 25/09) и члана 82. став 2. Закона о републичкој управи ( Службени гласник Републике Српске, бр. 118/08, 11/09, 74/10,

Διαβάστε περισσότερα

Νόµοςπεριοδικότητας του Moseley:Η χηµική συµπεριφορά (οι ιδιότητες) των στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού.

Νόµοςπεριοδικότητας του Moseley:Η χηµική συµπεριφορά (οι ιδιότητες) των στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού. Νόµοςπεριοδικότητας του Moseley:Η χηµική συµπεριφορά (οι ιδιότητες) των στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού. Περιοδικός πίνακας: α. Είναι µια ταξινόµηση των στοιχείων κατά αύξοντα

Διαβάστε περισσότερα

Το άτομο του Υδρογόνου

Το άτομο του Υδρογόνου Το άτομο του Υδρογόνου Δυναμικό Coulomb Εξίσωση Schrödinger h e (, r, ) (, r, ) E (, r, ) m ψ θφ r ψ θφ = ψ θφ Συνθήκες ψ(, r θφ, ) = πεπερασμένη ψ( r ) = 0 ψ(, r θφ, ) =ψ(, r θφ+, ) π Επιτρεπτές ενέργειες

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΤΗΤΑΣ : Οι ιδιότητες των χηµικών στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού.

ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΤΗΤΑΣ : Οι ιδιότητες των χηµικών στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού. 1. Ο ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Οι άνθρωποι από την φύση τους θέλουν να πετυχαίνουν σπουδαία αποτελέσµατα καταναλώνοντας το λιγότερο δυνατό κόπο και χρόνο. Για το σκοπό αυτό προσπαθούν να οµαδοποιούν τα πράγµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Περίοδοι περιοδικού πίνακα Ο περιοδικός πίνακας αποτελείται από 7 περιόδους. Ο αριθμός των στοιχείων που περιλαμβάνει κάθε περίοδος δεν είναι σταθερός, δηλ. η περιοδικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ. Παππάς Χρήστος Επίκουρος Καθηγητής

Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ. Παππάς Χρήστος Επίκουρος Καθηγητής ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΟΜΗ ΚΑΙ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Παππάς Χρήστος Επίκουρος Καθηγητής ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Ατομική ακτίνα (r) : ½ της απόστασης μεταξύ δύο ομοιοπυρηνικών ατόμων, ενωμένων με απλό ομοιοπολικό δεσμό.

Διαβάστε περισσότερα

Класификација и класе опасности

Класификација и класе опасности На основу члана 10. став 4, члана 16. став 6, члана 17. став 2. и члана 30. став 6. Закона о хемикалијама ( Службени гласник РС, број 36/09) и тачке 8. став 5. подтачка 11) Одлуке о оснивању Агенције за

Διαβάστε περισσότερα

τροχιακά Η στιβάδα καθορίζεται από τον κύριο κβαντικό αριθµό (n) Η υποστιβάδα καθορίζεται από τους δύο πρώτους κβαντικούς αριθµούς (n, l)

τροχιακά Η στιβάδα καθορίζεται από τον κύριο κβαντικό αριθµό (n) Η υποστιβάδα καθορίζεται από τους δύο πρώτους κβαντικούς αριθµούς (n, l) ΑΤΟΜΙΚΑ ΤΡΟΧΙΑΚΑ Σχέση κβαντικών αριθµών µε στιβάδες υποστιβάδες - τροχιακά Η στιβάδα καθορίζεται από τον κύριο κβαντικό αριθµό (n) Η υποστιβάδα καθορίζεται από τους δύο πρώτους κβαντικούς αριθµούς (n,

Διαβάστε περισσότερα

УПУТСТВО ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ВРСТЕ ДОКУМЕНАТА КОЈЕ ИЗРАЂУЈЕ ОПЕРАТЕР СЕВЕСО ПОСТРОЈЕЊА. август 2010.

УПУТСТВО ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ВРСТЕ ДОКУМЕНАТА КОЈЕ ИЗРАЂУЈЕ ОПЕРАТЕР СЕВЕСО ПОСТРОЈЕЊА. август 2010. УПУТСТВО ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ВРСТЕ ДОКУМЕНАТА КОЈЕ ИЗРАЂУЈЕ ОПЕРАТЕР СЕВЕСО ПОСТРОЈЕЊА август 2010. I. УВОД Сврха овог Упутства је да помогне оператерима који управљају опасним материјама, како да одреде да

Διαβάστε περισσότερα

Αλληλεπίδραση ακτίνων-χ με την ύλη

Αλληλεπίδραση ακτίνων-χ με την ύλη Άσκηση 8 Αλληλεπίδραση ακτίνων-χ με την ύλη Δ. Φ. Αναγνωστόπουλος Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Ιωάννινα 2013 Άσκηση 8 ii Αλληλεπίδραση ακτίνων-χ με την ύλη Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Appendix B Table of Radionuclides Γ Container 1 Posting Level cm per (mci) mci

Appendix B Table of Radionuclides Γ Container 1 Posting Level cm per (mci) mci 3 H 12.35 Y β Low 80 1 - - Betas: 19 (100%) 11 C 20.38 M β+, EC Low 400 1 5.97 13.7 13 N 9.97 M β+ Low 1 5.97 13.7 Positrons: 960 (99.7%) Gaas: 511 (199.5%) Positrons: 1,199 (99.8%) Gaas: 511 (199.6%)

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ. 1. Χαρακτηρίστε τα παρακάτω στοιχεία ως διαµαγνητικά ή. Η ηλεκτρονική δοµή του 38 Sr είναι: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 10 4s 2 4p 6 5s 2

ΛΥΣΕΙΣ. 1. Χαρακτηρίστε τα παρακάτω στοιχεία ως διαµαγνητικά ή. Η ηλεκτρονική δοµή του 38 Sr είναι: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 10 4s 2 4p 6 5s 2 ΛΥΣΕΙΣ 1. Χαρακτηρίστε τα παρακάτω στοιχεία ως διαµαγνητικά ή παραµαγνητικά: 38 Sr, 13 Al, 32 Ge. Η ηλεκτρονική δοµή του 38 Sr είναι: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 10 4s 2 4p 6 5s 2 Η ηλεκτρονική δοµή του

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 12ο. O Περιοδικός Πίνακας Και το περιεχόμενό του

Μάθημα 12ο. O Περιοδικός Πίνακας Και το περιεχόμενό του Μάθημα 12ο O Περιοδικός Πίνακας Και το περιεχόμενό του Γενική και Ανόργανη Χημεία 201-17 2 Η χημεία ΠΠΠ (= προ περιοδικού πίνακα) μαύρο χάλι από αταξία της πληροφορίας!!! Καμμία οργάνωση των στοιχείων.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΛΟΙΟΥ ΤΗΣ ΓΗΣ.

ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΛΟΙΟΥ ΤΗΣ ΓΗΣ. ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΛΟΙΟΥ ΤΗΣ ΓΗΣ. Η σύσταση του φλοιού ουσιαστικά καθορίζεται από τα πυριγενή πετρώματα μια που τα ιζήματα και τα μεταμορφωμένα είναι σε ασήμαντες ποσότητες συγκριτικά. Η δημιουργία των βασαλτικών-γαββρικών

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών. Χημεία. Ενότητα 4: Περιοδικό σύστημα των στοιχείων

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών. Χημεία. Ενότητα 4: Περιοδικό σύστημα των στοιχείων Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Χημεία Ενότητα 4: Περιοδικό σύστημα των στοιχείων Τόλης Ευάγγελος e-mail: etolis@uowm.gr Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

КРУГ. У свом делу Мерење круга, Архимед је први у историји математике одрeдио приближну вред ност броја π а тиме и дужину кружнице.

КРУГ. У свом делу Мерење круга, Архимед је први у историји математике одрeдио приближну вред ност броја π а тиме и дужину кружнице. КРУГ У свом делу Мерење круга, Архимед је први у историји математике одрeдио приближну вред ност броја π а тиме и дужину кружнице. Архимед (287-212 г.п.н.е.) 6.1. Централни и периферијски угао круга Круг

Διαβάστε περισσότερα

Š ˆ ˆ ˆ Š ˆ ˆ Œ.. μ É Ó

Š ˆ ˆ ˆ Š ˆ ˆ Œ.. μ É Ó ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ 2011.. 42.. 2 Š ˆ ˆ ˆ Š ˆ ˆ Œ.. μ É Ó Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê ˆ 636 ˆ ˆ Šˆ Œ ˆŸ ˆŒˆ - Šˆ Œ Š ˆ ˆ 638 Š ˆ ˆ ˆ : ˆ ˆŸ 643 ˆ ˆ Šˆ Š 646 Œ ˆ Šˆ 652 Œ ˆ Šˆ Š ˆ -2 ˆ ˆ -2Œ 656 ˆ ˆ Šˆ Š œ Š ˆ Œ

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 9ο. Τα πολυηλεκτρονιακά άτομα: Θωράκιση και Διείσδυση Το δραστικό φορτίο του πυρήνα Ο Περιοδικός Πίνακας και ο Νόμος της Περιοδικότητας

Μάθημα 9ο. Τα πολυηλεκτρονιακά άτομα: Θωράκιση και Διείσδυση Το δραστικό φορτίο του πυρήνα Ο Περιοδικός Πίνακας και ο Νόμος της Περιοδικότητας Μάθημα 9ο Τα πολυηλεκτρονιακά άτομα: Θωράκιση και Διείσδυση Το δραστικό φορτίο του πυρήνα Ο Περιοδικός Πίνακας και ο Νόμος της Περιοδικότητας Πολύ-ηλεκτρονιακά άτομα Θωράκιση- διείσδυση μεταβάλλει την

Διαβάστε περισσότερα

Слика 1. Слика 1.2 Слика 1.1

Слика 1. Слика 1.2 Слика 1.1 За случај трожичног вода приказаног на слици одредити: а Вектор магнетне индукције у тачкама А ( и ( б Вектор подужне силе на проводник са струјом Систем се налази у вакууму Познато је: Слика Слика Слика

Διαβάστε περισσότερα

4. Троугао. (II део) 4.1. Појам подударности. Основна правила подударности троуглова

4. Троугао. (II део) 4.1. Појам подударности. Основна правила подударности троуглова 4 Троугао (II део) Хилберт Давид, немачки математичар и логичар Велики углед у свету Хилберту је донело дело Основи геометрије (1899), у коме излаже еуклидску геометрију на аксиоматски начин Хилберт Давид

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΗ Τµήµατα ΧΗΜΕΙΑ 1. Φυτικής Παραγωγής 2. Επιστ. & Τεχνολ. Τροφίµων Τετάρτη 9.30-10.15 Παρασκευή 11.30 13.15 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Φυτική Παραγωγή Πέµπτη 8.30-12.30 Επιστ. & Τεχνολ. Τροφίµων Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΧΗΜΕΙΑΣ 2012 ΓΙΑ ΤΗ Β ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΧΗΜΕΙΑΣ 2012 ΓΙΑ ΤΗ Β ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΧΗΜΕΙΑΣ 2012 ΓΙΑ ΤΗ Β ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ KYΡIAKH 18 MAΡTIOY 2012 ΔΙΑΡΚΕΙΑ:ΤΡΕΙΣ (3) ΩΡΕΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Να μελετήσετε

Διαβάστε περισσότερα

На основу члана 9. став 3. и члана 18. став 1. Закона о заштити ваздуха ( Службени гласник РС, број 36/09), УРЕДБУ

На основу члана 9. став 3. и члана 18. став 1. Закона о заштити ваздуха ( Службени гласник РС, број 36/09), УРЕДБУ Редакцијски пречишћен текст На основу члана 9. став. и члана 18. став 1. Закона о заштити ваздуха ( Службени гласник РС, број 6/09), Влада доноси УРЕДБУ о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1. Έννοιες και παράγοντες αντιδράσεων

Κεφάλαιο 1. Έννοιες και παράγοντες αντιδράσεων Κεφάλαιο 1 Έννοιες και παράγοντες αντιδράσεων Σύνοψη Το κεφάλαιο αυτό είναι εισαγωγικό του επιστημονικού κλάδου της Οργανικής Χημείας και περιλαμβάνει αναφορές στους πυλώνες της. Ειδικότερα, εδώ παρουσιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΦΑ Φ ΝΕΙ Ε ΕΣ Ε ΧΗΜΕ Μ Ι Ε ΑΣ ΓΥΜΝ Μ ΑΣΙΟΥ H

ΙΑΦΑ Φ ΝΕΙ Ε ΕΣ Ε ΧΗΜΕ Μ Ι Ε ΑΣ ΓΥΜΝ Μ ΑΣΙΟΥ H Hταξινόµηση των στοιχείων τάξη Γ γυµνασίου Αναγκαιότητα ταξινόµησης των στοιχείων Μέχρι το 1700 µ.χ. ο άνθρωπος είχε ανακαλύψει µόνο 15 στοιχείακαι το 1860 µ.χ. περίπου 60στοιχεία. Σηµαντικοί Χηµικοί της

Διαβάστε περισσότερα

ТАНГЕНТА. *Кружница дели раван на две области, једну, спољашњу која је неограничена и унутрашњу која је ограничена(кружницом).

ТАНГЕНТА. *Кружница дели раван на две области, једну, спољашњу која је неограничена и унутрашњу која је ограничена(кружницом). СЕЧИЦА(СЕКАНТА) ЦЕНТАР ПОЛУПРЕЧНИК ТАНГЕНТА *КРУЖНИЦА ЈЕ затворена крива линија која има особину да су све њене тачке једнако удаљене од једне сталне тачке која се зове ЦЕНТАР КРУЖНИЦЕ. *Дуж(OA=r) која

Διαβάστε περισσότερα

Υ ΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Κ. Π. ΧΑΛΒΑ ΑΚΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗ 2004. Καθηγητής Περ.

Υ ΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Κ. Π. ΧΑΛΒΑ ΑΚΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗ 2004. Καθηγητής Περ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Υ ΑΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗ 2004 Κ. Π. ΧΑΛΒΑ ΑΚΗΣ Καθηγητής Περ. Μηχανικής ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...1 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3

Διαβάστε περισσότερα

< < < 21 > > = 704 дана (15 бодова). Признавати било који тачан. бодова), па је тражена разлика 693 (5 бодова), а тражени збир 907(5

< < < 21 > > = 704 дана (15 бодова). Признавати било који тачан. бодова), па је тражена разлика 693 (5 бодова), а тражени збир 907(5 05.03.011 - III РАЗРЕД 1. Нацртај 4 праве a, b, c и d, ако знаш да је права а нормална на праву b, права c нормалана на b, а d паралелнa са а. Затим попуни табелу стављајући знак (ако су праве нормалне)

Διαβάστε περισσότερα

ПРАВИЛА ЗА АТЛЕТСКА ТАКМИЧЕЊА

ПРАВИЛА ЗА АТЛЕТСКА ТАКМИЧЕЊА ПРАВИЛА ЗА АТЛЕТСКА ТАКМИЧЕЊА Превод из IAAF Competiton Rules 2014-2015 Правила важе од 1. новембра 2013. БЕОГРАД, 2014 1 Атлетски савез Србије Заједница атлетских судија Србије Издавач Атлетски савез

Διαβάστε περισσότερα

ПРАВИЛА ЗА АТЛЕТСКА ТАКМИЧЕЊА

ПРАВИЛА ЗА АТЛЕТСКА ТАКМИЧЕЊА ПРАВИЛА ЗА АТЛЕТСКА ТАКМИЧЕЊА 2016-2017 АТЛЕТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ 1 2 ПРАВИЛА ЗА АТЛЕТСКА ТАКМИЧЕЊА Превод из IAAF Competiton Rules 2016-2017 Правила важе од 1. новембра 2015. БЕОГРАД, 2015 3 Атлетски савез

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή στις φασµατοµετρικές τεχνικές ανάλυσης 2. Προετοιµασία δειγµάτων 3. ιαλυτοποίηση δειγµάτων ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΙΑΛΥΜΑΤΩΝ Ατοµική Φασµατοσκοπία

Διαβάστε περισσότερα

(1) Дефиниција функције више променљивих. Околина тачке (x 0, y 0 ) R 2. График и линије нивоа функције f: (x, y) z.

(1) Дефиниција функције више променљивих. Околина тачке (x 0, y 0 ) R 2. График и линије нивоа функције f: (x, y) z. Дефиниција функције више променљивих Околина тачке R График и линије нивоа функције : Дефиниција Величина се назива функцијом променљивих величина и на скупу D ако сваком уређеном пару D по неком закону

Διαβάστε περισσότερα

ПРАВИЛА ЗА АТЛЕТСКА ТАКМИЧЕЊА. Превод из IAAF Competiton Rules Правила важе од 1. новембра 2015.

ПРАВИЛА ЗА АТЛЕТСКА ТАКМИЧЕЊА. Превод из IAAF Competiton Rules Правила важе од 1. новембра 2015. ПРАВИЛА ЗА АТЛЕТСКА ТАКМИЧЕЊА Превод из IAAF Competiton Rules 2016-2017 Правила важе од 1. новембра 2015. БЕОГРАД, 2015 1 Атлетски савез Србије Заједница атлетских судија Србије Издавач Атлетски савез

Διαβάστε περισσότερα

Сваки задатак се бодује са по 20 бодова. Израда задатака траје 150 минута. Решење сваког задатка кратко и јасно образложити.

Сваки задатак се бодује са по 20 бодова. Израда задатака траје 150 минута. Решење сваког задатка кратко и јасно образложити. IV разред 1. Колико ће година проћи од 1. јануара 2015. године пре него што се први пут догоди да производ цифара у ознаци године буде већи од збира ових цифара? 2. Свако слово замени цифром (различита

Διαβάστε περισσότερα

АКАДЕМСКА БУДУЋНОСТ ЗАВИСИ ОД РАНОГ СТАРТА

АКАДЕМСКА БУДУЋНОСТ ЗАВИСИ ОД РАНОГ СТАРТА Оригинални научни рад UDK:37.022/.026:371.314.6. АКАДЕМСКА БУДУЋНОСТ ЗАВИСИ ОД РАНОГ СТАРТА ACADEMIC FUTURE DEPENDS ON EARLY START Ненад Сузић Резиме: Аутор полази од тезе да рано предшколско учење (рани

Διαβάστε περισσότερα

Реализована вежба на протоборду изгледа као на слици 1.

Реализована вежба на протоборду изгледа као на слици 1. Вежбе из електронике Вежба 1. Kондензатор три диоде везане паралелно Циљ вежбе је да ученици повежу струјно коло са три диоде везане паралелно од којих свака има свој отпорник. Вежба је успешно реализована

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΞΕΙΔΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΓΩΓΗ

ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΞΕΙΔΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΓΩΓΗ Κεφάλαιο 1ο-ΟΞΕΙΔΩΑΝΑΓΩΓΗ 1 ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΞΕΙΔΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΓΩΓΗ Ορισμοί : -Αριθμός οξείδωσης: I)Σε μία ιοντική ένωση ο αριθμός οξείδωσης κάθε στοιχείου είναι ίσος με το ηλεκτρικό φορτίο που έχει το

Διαβάστε περισσότερα

УПРАВЉАЊЕ КРЕТАЊЕМ ЛИФТА У ФУНКЦИЈИ ВРИЈЕДНОСТИ ТРЗАЈА ELEVATOR MOVEMENT CONTROL IN THE FUNCTION OF JERK VALUE

УПРАВЉАЊЕ КРЕТАЊЕМ ЛИФТА У ФУНКЦИЈИ ВРИЈЕДНОСТИ ТРЗАЈА ELEVATOR MOVEMENT CONTROL IN THE FUNCTION OF JERK VALUE INFOTEH-JAHORINA Vol., Ref. A-9, p. 4-44, March. УПРАВЉАЊЕ КРЕТАЊЕМ ЛИФТА У ФУНКЦИЈИ ВРИЈЕДНОСТИ ТРЗАЈА ELEVATOR MOVEMENT ONTROL IN THE FUNTION OF JERK VALUE Бојан Кнежевић, Машински факултет, Бања Лука

Διαβάστε περισσότερα

Теорија одлучивања. Анализа ризика

Теорија одлучивања. Анализа ризика Теорија одлучивања Анализа ризика Циљеви предавања Упознавање са процесом анализе ризика Моделовање ризика Монте-Карло Симулација Предности и недостаци анализе ризика 2 Дефиниција ризика (квалитативни

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟΥ ΠΕ ΙΟΥ ΘΕΡΜΩΝ ΝΙΓΡΙΤΑΣ (Ν. ΣΕΡΡΩΝ)

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟΥ ΠΕ ΙΟΥ ΘΕΡΜΩΝ ΝΙΓΡΙΤΑΣ (Ν. ΣΕΡΡΩΝ) ελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας τοµ. XXXVI, 2004 Πρακτικά 10 ου ιεθνούς Συνεδρίου, Θεσ/νίκη Απρίλιος 2004 Bulletin of the Geological Society of Greece vol. XXXVI, 2004 Proceedings of the 10 th

Διαβάστε περισσότερα

panagiotisathanasopoulos.gr

panagiotisathanasopoulos.gr . Παναγιώτης Αθανασόπουλος Χηµικός ιδάκτωρ Παν. Πατρών. Οξειδοαναγωγή Παναγιώτης Αθανασόπουλος Χημικός, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Πατρών 95 Χηµικός ιδάκτωρ Παν. Πατρών 96 Χηµικός ιδάκτωρ Παν. Πατρών. Τι ονοµάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Испитвање тока функције

Испитвање тока функције Милош Станић Техничка школа Ужицe 7/8 Испитвање тока функције Испитивање тока функције y f подразумева да се аналитичким путем дође до сазнања о понашању функције, као и њеним значајним тачкама у координантном

Διαβάστε περισσότερα

Eутаназија: у одбрану једне добре, античке речи

Eутаназија: у одбрану једне добре, античке речи Драган Павловић 44 Одељење за анестезију и интензивну медицинску негу, Универзитет Ернст Мориц Арнт, Немачка Александар Спасов Одељење за ортодонтију, Медицински факултет, Универзитет у Грајфсвалду, Немачка

Διαβάστε περισσότερα

ИЗВЕШТАЈ О СПОЉАШЊЕМ ВРЕДНОВАЊУ КВАЛИТЕТА РАДА ШКОЛА

ИЗВЕШТАЈ О СПОЉАШЊЕМ ВРЕДНОВАЊУ КВАЛИТЕТА РАДА ШКОЛА Република Србија ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ИЗВЕШТАЈ О СПОЉАШЊЕМ ВРЕДНОВАЊУ КВАЛИТЕТА РАДА ШКОЛА (школска 2012/13. и школска 2013/14. година) Београд, децембар 2014. Завод за

Διαβάστε περισσότερα

Радна група за МС. Бела књига о Мултиплој Склерози. Право на здравље и здравствену правичност

Радна група за МС. Бела књига о Мултиплој Склерози. Право на здравље и здравствену правичност Радна група за МС Бела књига о Мултиплој Склерози Право на здравље и здравствену правичност Здравствена правичност (у складу са глобалним принципима WHО) Право на здравље је основно људско право. Заштита

Διαβάστε περισσότερα

Са неким, до сада неуведеним појмовима из теоријских основа турбомашина, упознаћемо се кроз израду следећих задатака.

Са неким, до сада неуведеним појмовима из теоријских основа турбомашина, упознаћемо се кроз израду следећих задатака. Основе механике флуида и струјне машине 1/11 Са неким, до сада неуведеним појмовима из теоријских основа турбомашина, упознаћемо се кроз израду следећих задатака 1задатак Познате су следеће величине једнe

Διαβάστε περισσότερα

Анализа тачности мерења електричне енергије и максималне снаге у систему директног и полуиндиректног мерења

Анализа тачности мерења електричне енергије и максималне снаге у систему директног и полуиндиректног мерења Анализа тачности мерења електричне енергије и максималне снаге у систему директног и полуиндиректног мерења Славиша Пузовић Факултет техничких наука, Чачак Електротехничко и рачунарско инжењерство, Eлектроенергетика,

Διαβάστε περισσότερα

Утицај дистрибуираних извора електричне енергије на мрежу

Утицај дистрибуираних извора електричне енергије на мрежу INFOTEH-JAHORINA Vol. 13, March 2014. Утицај дистрибуираних извора електричне енергије на мрежу Младен Бањанин, Јована Тушевљак Електротехнички факултет Источно Сарајево, Босна и Херцеговина banjanin@ymail.com,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014. ÄÉÁÍüÇÓÇ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014. ÄÉÁÍüÇÓÇ ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ Ηµεροµηνία: Τετάρτη 23 Απριλίου 2014 ιάρκεια Εξέτασης: 2 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό κάθε µίας από τις ερωτήσεις A1 έως A4 και δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ. Αριάδνη Αργυράκη

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ. Αριάδνη Αργυράκη ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ Αριάδνη Αργυράκη ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Αναλυτική χημεία και γεωεπιστήμες 2. Ταξινόμηση μεθόδων ανάλυσης 3. Επιλογή μεθόδων ανάλυσης ΟΡΙΣΜΟΣ- ΣΤΟΧΟΙ Αναλυτική Γεωχημεία εφαρμογή της Αναλυτικής

Διαβάστε περισσότερα

Œ ˆ ˆ Š ƒ ƒˆˆ: Š ˆŸ ˆŸ Š

Œ ˆ ˆ Š ƒ ƒˆˆ: Š ˆŸ ˆŸ Š ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ 2015.. 46.. 3 Ÿ - ˆ ˆ Šˆ Œ ˆ Œ ˆ ˆ Š ƒ ƒˆˆ: Š ˆŸ ˆŸ Š œ Š.. ƒμ Ê μ 1,. Œ. Ö Ê μ 1,. ˆ. ± 1, Œ.. μ É Ó 2,,.. ²μ 2, ˆ.. ˆ²ÓÎ ±μ 3 1 ƒ μ²μ Î ± É ÉÊÉ, Œμ ± 2 Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê 3 ÊÎ μ-

Διαβάστε περισσότερα

РАЗЛИКЕ ПРИМЕЊЕНИХ МЕТОДА У ПРОЦЕНИ ТЕЛЕСНОГ САСТАВА ДЕЧАКА АДОЛЕСЦЕНТСКОГ УЗРАСТА

РАЗЛИКЕ ПРИМЕЊЕНИХ МЕТОДА У ПРОЦЕНИ ТЕЛЕСНОГ САСТАВА ДЕЧАКА АДОЛЕСЦЕНТСКОГ УЗРАСТА НАУЧНИ РАДОВИ Марија Мацура Борис Јерковић Марина Ђорђевић-Никић Ивана Милановић 613.25-053.2/.6 Милинко Дабовић Изворни научни чланак Факултет спорта и физичког васпитања, Универзитет у Београду РАЗЛИКЕ

Διαβάστε περισσότερα

4.4. Тежиште и ортоцентар троугла

4.4. Тежиште и ортоцентар троугла 50. 1) Нацртај правоугли троугао и конструиши његову уписану кружницу. ) Конструиши једнакокраки троугао чија је основица = 6 m и крак = 9 m, а затим конструиши уписану и описану кружницу. Да ли се уочава

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Υ ΑΤΙΚΩΝ & Ε ΑΦΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΜΕ ΒΑΡΕΑ ΜΕΤΑΛΛΑ Ε ΑΦΩΝ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. УВОД 1.1. ЗАШТО ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЈА НАСТАВЕ МАТЕМАТИКЕ? ''Настава математике није наука. Она је уметност'' Ђерђ Поја - ''Математичко откриће''

1. УВОД 1.1. ЗАШТО ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЈА НАСТАВЕ МАТЕМАТИКЕ? ''Настава математике није наука. Она је уметност'' Ђерђ Поја - ''Математичко откриће'' ''Настава математике није наука. Она је уметност'' Ђерђ Поја - ''Математичко откриће'' 1. УВОД Зашто су краљевићи и царевићи од античких па до наших времена имали своје приватне учитеље математике? Зашто

Διαβάστε περισσότερα

Примјена линијских одводника пренапона за заштиту 110 kv постројења од атмосферских пренапона

Примјена линијских одводника пренапона за заштиту 110 kv постројења од атмосферских пренапона INFOTEH-JAHORINA Vol. 15, March 2016. Примјена линијских одводника пренапона за заштиту 110 kv постројења од атмосферских пренапона Младен Бањанин Електротехнички факултет Универзитет у Источном Сарајеву

Διαβάστε περισσότερα

Приредиле: др Сања Филиповић др Александра Јоксимовић Флу, Наставник као истраживач

Приредиле: др Сања Филиповић др Александра Јоксимовић Флу, Наставник као истраживач Приредиле: др Сања Филиповић др Александра Јоксимовић Флу, 2015. 1 Наставник као истраживач 2 Циљ курса је развијање компетенција студената, будућих наставника да: истражују и унапређују сопствену праксу

Διαβάστε περισσότερα

Одређивање специфичне тежине и густине чврстих и течних тела. Одређивање специфичне тежине и густине чврстих и течних тела помоћу пикнометра

Одређивање специфичне тежине и густине чврстих и течних тела. Одређивање специфичне тежине и густине чврстих и течних тела помоћу пикнометра Одређивање специфичне тежине и густине чврстих и течних тела Густина : V Специфична запремина : V s Q g Специфична тежина : σ V V V g Одређивање специфичне тежине и густине чврстих и течних тела помоћу

Διαβάστε περισσότερα

Управни одбор Републичке агенције за електронске комуникације, на седници од 25. октобра године, донео је ПРАВИЛНИК

Управни одбор Републичке агенције за електронске комуникације, на седници од 25. октобра године, донео је ПРАВИЛНИК На основу чл. 8. став 1. тачка 1), 23. став 1, 37. став 3. и 38. став 3. Закона о електронским комуникацијама ( Службени гласник РС, бр. 44/10 и 60/13-УС), члана 12. став 1. тачка 1) и члана 16. тачка

Διαβάστε περισσότερα

МАРКЕТИНГ - Приручник за вежбе -

МАРКЕТИНГ - Приручник за вежбе - УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Технички факултет Михајло Пупин Зрењанин МАРКЕТИНГ - Приручник за вежбе - Припремио: др Драган Ћоћкало, доцент Приручник је намењен, пре свега, студентима студијског програма инжeњерски

Διαβάστε περισσότερα

На основу члана 15. став 2, члана 18. став 5. и члана 21. став 8. Закона о метрологији ( Службени гласник РС, број 30/10), ПРАВИЛНИК

На основу члана 15. став 2, члана 18. став 5. и члана 21. став 8. Закона о метрологији ( Службени гласник РС, број 30/10), ПРАВИЛНИК 4463 На основу члана 15. став 2, члана 18. став 5. и члана 21. став 8. Закона о метрологији ( Службени гласник РС, број 30/10), Министар привреде доноси ПРАВИЛНИК о мерним трансформаторима који се користе

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΞΕΙΔΩΣΗΣ - ΓΡΑΦΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΥΠΩΝ- ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΞΕΙΔΩΣΗΣ - ΓΡΑΦΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΥΠΩΝ- ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΞΕΙΔΩΣΗΣ - ΓΡΑΦΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΥΠΩΝ- ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Τι είναι ο αριθμός οξείδωσης Αριθμό οξείδωσης ενός ιόντος σε μια ετεροπολική ένωση ονομάζουμε το πραγματικό φορτίο του ιόντος. Αριθμό οξείδωσης ενός

Διαβάστε περισσότερα

мр Дарко Вуковић МОДЕЛ РЕГИОНАЛНЕ КОНКУРЕНТНОСТИ: ТЕОРИЈСКО- МЕТОДОЛОШКА АНАЛИЗА И МОГУЋНОСТИ ПРИМЕНЕ У СРБИЈИ Докторска дисертација

мр Дарко Вуковић МОДЕЛ РЕГИОНАЛНЕ КОНКУРЕНТНОСТИ: ТЕОРИЈСКО- МЕТОДОЛОШКА АНАЛИЗА И МОГУЋНОСТИ ПРИМЕНЕ У СРБИЈИ Докторска дисертација УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ мр Дарко Вуковић МОДЕЛ РЕГИОНАЛНЕ КОНКУРЕНТНОСТИ: ТЕОРИЈСКО- МЕТОДОЛОШКА АНАЛИЗА И МОГУЋНОСТИ ПРИМЕНЕ У СРБИЈИ Докторска дисертација Крагујевац, 2013. година

Διαβάστε περισσότερα

Катедра за електронику, Основи електронике

Катедра за електронику, Основи електронике Лабораторијске вежбе из основа електронике, 13. 7. 215. Презиме, име и број индекса. Трајање испита: 12 минута Тест за лабораторијске вежбе 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 5 1 5 1 5 5 2 3 5 1

Διαβάστε περισσότερα

ОСНОВА ЕЛЕКТРОТЕНИКЕ

ОСНОВА ЕЛЕКТРОТЕНИКЕ МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗАЈЕДНИЦА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИХ ШКОЛА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЧЕТРНАЕСТО РЕГИОНАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ ПИТАЊА И ЗАДАЦИ ИЗ ОСНОВА ЕЛЕКТРОТЕНИКЕ ЗА УЧЕНИКЕ ДРУГОГ РАЗРЕДА број задатка 1

Διαβάστε περισσότερα

ПРОЈЕКТОВАЊЕ РАМПЕ. Слика А.1 - (а) приказ рампе у основи, (б) подужни пресек рампе

ПРОЈЕКТОВАЊЕ РАМПЕ. Слика А.1 - (а) приказ рампе у основи, (б) подужни пресек рампе ПРОЈЕКТОВАЊЕ РАМПЕ Рампа представља косу подземну просторију која повезује хоризонте или откопне нивое, и тако је пројектована и изведена да омогућује кретање моторних возила. Приликом пројектовања рампе

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑ Α Ηµεροµηνία: Κυριακή 26 Απριλίου 2015 ιάρκεια Εξέτασης: 2 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό κάθε µίας από τις ερωτήσεις A1 έως A5 και δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

61. У правоуглом троуглу АВС на слици, унутрашњи угао код темена А је Угао

61. У правоуглом троуглу АВС на слици, унутрашњи угао код темена А је Угао ЗАДАЦИ ЗА САМОСТАЛНИ РАД Задаци за самостлни рад намењени су првенствено ученицима који се припремају за полагање завршног испита из математике на крају обавезног основног образовања. Задаци су одабрани

Διαβάστε περισσότερα

Метод и кључни налази

Метод и кључни налази 55 54 Мапа у Србији Мапа у Србији Метод и кључни налази Републички завод за статистику 1 2 Мапа у Србији ЗАХВАЛНИЦА АУТОРА Овај извештај је резултат заједничког рада Републичког завода за статистику (РЗС)

Διαβάστε περισσότερα

Сунчев систем. Кеплерови закони

Сунчев систем. Кеплерови закони Сунчев систем Кеплерови закони На слици је приказан хипотетички сунчев систем. Садржи једну планету (Земљу нпр.) која се креће око Сунца и једина сила која се ту појављује је гравитационо привлачење. Узимајући

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 Δομή της Γης

Κεφάλαιο 1 Δομή της Γης Κεφάλαιο 1 Δομή της Γης Σύνοψη Στο κεφάλαιο 1 μελετάται εκτενώς η προέλευση των στοιχείων που προέρχονται από τα ορυκτά πετρώματα που βρίσκονται στον φλοιό της γης. Μελετώνται οι διεργασίες της υγροποίησης,της

Διαβάστε περισσότερα

Χθμικόσ Δεςμόσ (Ομοιοπολικόσ-Ιοντικόσ Δεςμόσ) Οριςμοί, αναπαράςταςη κατά Lewis, ηλεκτραρνητικότητα, εξαιρζςεισ του κανόνα τησ οκτάδασ, ενζργεια δεςμοφ

Χθμικόσ Δεςμόσ (Ομοιοπολικόσ-Ιοντικόσ Δεςμόσ) Οριςμοί, αναπαράςταςη κατά Lewis, ηλεκτραρνητικότητα, εξαιρζςεισ του κανόνα τησ οκτάδασ, ενζργεια δεςμοφ Χθμικόσ Δεςμόσ (Ομοιοπολικόσ-Ιοντικόσ Δεςμόσ) Οριςμοί, αναπαράςταςη κατά Lewis, ηλεκτραρνητικότητα, εξαιρζςεισ του κανόνα τησ οκτάδασ, ενζργεια δεςμοφ Τβριδιςμόσ Υβριδικά τροχιακά και γεωμετρίεσ Γηαίξεζε

Διαβάστε περισσότερα

ISSN УЧЕЊЕ И НАСТАВА. Београд

ISSN УЧЕЊЕ И НАСТАВА. Београд ISSN 2466-2801 УЧЕЊЕ И НАСТАВА 3 2015 Београд ISSN 2466-2801 КLЕТТ ДРУШТВО ЗА РАЗВОЈ ОБРАЗОВАЊА УЧЕЊЕ И НАСТАВА ГОДИНА I Број 3, 2015. УДК 37(497.11) УЧЕЊЕ И НАСТАВА Година I Број 3 2015 415 618 ISSN 2466-2801

Διαβάστε περισσότερα

Тест за I разред средње школе

Тест за I разред средње школе Министарство просветe Републике Србије Српско хемијско друштво Републичко такмичење из хемије Ужице, 23.05.2009. Тест за I разред средње школе Име и презиме Место и школа Разред Име и презиме професора

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική ραδιενέργεια περιβάλλοντος και ραδιενεργός ρύπανση. Π. Κρητίδης και Ε. Φλώρου Εργαστήριο Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος ΙΠΤ-Α, ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»

Φυσική ραδιενέργεια περιβάλλοντος και ραδιενεργός ρύπανση. Π. Κρητίδης και Ε. Φλώρου Εργαστήριο Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος ΙΠΤ-Α, ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» Φυσική ραδιενέργεια περιβάλλοντος και ραδιενεργός ρύπανση Π. Κρητίδης και Ε. Φλώρου Εργαστήριο Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος ΙΠΤ-Α, ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» Φυσικά ραδιενεργά στοιχεία Παράδειγμα από την οικογένεια

Διαβάστε περισσότερα

САДРЖАЈ #008 // ДЕЦЕМБАР 2014.

САДРЖАЈ #008 // ДЕЦЕМБАР 2014. 1 2 САДРЖАЈ 04 Уводник 06 Четврти Фестивал науке у Бањалуци - Паметни уређаји у служби науке 09 Тема броја Депресија 12 Усамљеност 16 Стрес увод у болест 18 Наука Математика није баук 20 Све на свијету

Διαβάστε περισσότερα

ВИТАМИНИ И ОЛИГОЕЛЕМЕНТИ У СПОРТУ VITAMINS AND TRACE ELEMENTS IN SPORT. Преглед литературе/review of the literature

ВИТАМИНИ И ОЛИГОЕЛЕМЕНТИ У СПОРТУ VITAMINS AND TRACE ELEMENTS IN SPORT. Преглед литературе/review of the literature Рационална терапија 2011, Vol. III, No. 1, стр. 23-27 / UDK 613.2:796.071.2 Преглед литературе/review of the literature ВИТАМИНИ И ОЛИГОЕЛЕМЕНТИ У СПОРТУ Катедра за фармакологију и токсикологију, Медицински

Διαβάστε περισσότερα

Примјена модела вредновања капиталне активе у функцији одређивања очекиваних приноса предузећа на тржишту капитала Републике Српске

Примјена модела вредновања капиталне активе у функцији одређивања очекиваних приноса предузећа на тржишту капитала Републике Српске ACTA ECONOMICA Година XIV, број 4 / фебруар 016. ISSN 151-858X, e ISSN 3 738X СТРУЧНИ ЧЛАНАК УДК: 347.731.1 DOI: 10.751/ACE164191J COBISS.RS-ID 5766168 Драган Јањић 1 Примјена модела вредновања капиталне

Διαβάστε περισσότερα

РАЗЛИКЕ ПРИМЕЊЕНИХ МЕТОДА У ПРОЦЕНИ ТЕЛЕСНОГ САСТАВА ДЕЧАКА АДОЛЕСЦЕНТСКОГ УЗРАСТА

РАЗЛИКЕ ПРИМЕЊЕНИХ МЕТОДА У ПРОЦЕНИ ТЕЛЕСНОГ САСТАВА ДЕЧАКА АДОЛЕСЦЕНТСКОГ УЗРАСТА Мацура M, и сар. Разлике примењених метода... ФИЗИЧКА КУЛТУРА 2010; 64 (2): 5-13 НАУЧНИ РАДОВИ Марија Мацура Борис Јерковић Марина Ђорђевић-Никић Ивана Милановић 613.25-053.2/.6 Милинко Дабовић Изворни

Διαβάστε περισσότερα

РЕЦИКЛАЖА И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ UDK 628.4(497.11)(094.9) Стручни рад

РЕЦИКЛАЖА И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ UDK 628.4(497.11)(094.9) Стручни рад РЕЦИКЛАЖА И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ UDK 628.4(497.11)(094.9) Стручни рад Технички факултет у Бору Универзитет у Београду, В.Ј. 12, 19210 Бор, Србија Катедра за минералне и рециклажне технологије Тел. +381 30 424

Διαβάστε περισσότερα

PDH (Plesiochronous Digital Hierarchy) систем

PDH (Plesiochronous Digital Hierarchy) систем 2.2.2.1. PDH (Plesiochronous Digital Hierarchy) систем Импулсно кодно мултиплексирање (РСМ) и хијерархијски комуникациони систем који је објашњен често се назива и PDH систем ( plesiоchronous digital hierarchy).

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΧΗΜΕΙΑΣ 2014 ΓΙΑ ΤΗ Β ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΧΗΜΕΙΑΣ 2014 ΓΙΑ ΤΗ Β ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΧΗΜΕΙΑΣ 2014 ΓΙΑ ΤΗ Β ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 30 ΜΑΡΤΙΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: ΤΡΕΙΣ (3) ΩΡΕΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣΕΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

СРЕДСТВА ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА ВАТРОГАСНЕ СПРАВЕ И ОПРЕМА ВАТРОГАСНА ТАКТИКА БЕЛЕШКЕ УЗ ПРЕДАВАЊА

СРЕДСТВА ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА ВАТРОГАСНЕ СПРАВЕ И ОПРЕМА ВАТРОГАСНА ТАКТИКА БЕЛЕШКЕ УЗ ПРЕДАВАЊА Карабасил др Драган СРЕДСТВА ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА ВАТРОГАСНЕ СПРАВЕ И ОПРЕМА ВАТРОГАСНА ТАКТИКА БЕЛЕШКЕ УЗ ПРЕДАВАЊА 1 Шта ћемо постати, зависи од оног шта прочитамо по завршетку званичних школа. Најбољи и

Διαβάστε περισσότερα

AΝΑΛΟΓΙΑ ΜΑΖΩΝ ΣΤΟΧΕΙΩΝ ΧΗΜΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

AΝΑΛΟΓΙΑ ΜΑΖΩΝ ΣΤΟΧΕΙΩΝ ΧΗΜΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 2 ο Γυμνάσιο Καματερού 1 ΦΥΣΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ 1. Πόσα γραμμάρια είναι: ι) 0,2 kg, ii) 5,1 kg, iii) 150 mg, iv) 45 mg, v) 0,1 t, vi) 1,2 t; 2. Πόσα λίτρα είναι: i) 0,02 m 3, ii) 15 m 3, iii) 12cm

Διαβάστε περισσότερα

ОБРАЗОВНИ СОФТВЕР КАО ПЕРСПЕКТИВА УЧЕЊА ПУТЕМ РЈЕШАВАЊА ПРОБЛЕМА

ОБРАЗОВНИ СОФТВЕР КАО ПЕРСПЕКТИВА УЧЕЊА ПУТЕМ РЈЕШАВАЊА ПРОБЛЕМА Методолошки рад UDK 371.3::51]:004 ОБРАЗОВНИ СОФТВЕР КАО ПЕРСПЕКТИВА УЧЕЊА ПУТЕМ РЈЕШАВАЊА ПРОБЛЕМА EDUCATIONAL SOFTWARE PERSPECTIVE OF LEARNING THROUGH PROBLEM SOLVING Драгица Милинковић, Миленко Пикула

Διαβάστε περισσότερα

ОСНОВНА ЛОГИКА. Коста Дошен

ОСНОВНА ЛОГИКА. Коста Дошен ОСНОВНА ЛОГИКА Коста Дошен 2 Овa књигa je учињена слободно доступном преданошћу издавача Арона Сворца. Београд, 2013 This book is made freely available by the good offices of the publisher Aaron Swartz.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΧΗΜΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΩΝ ΙΖΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΔΑΤΩΝ ΤΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΡΙΑΔΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΧΗΜΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΩΝ ΙΖΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΔΑΤΩΝ ΤΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΡΙΑΔΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΑΣ- ΠΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ- ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΧΗΜΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΩΝ ΙΖΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΔΑΤΩΝ ΤΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

МРЕЖЕ ПАРТИЦИЈА И КОНГРУЕНЦИЈА АЛГЕБРИ Мастер рад

МРЕЖЕ ПАРТИЦИЈА И КОНГРУЕНЦИЈА АЛГЕБРИ Мастер рад Универзитет у Београду Математички факултет МРЕЖЕ ПАРТИЦИЈА И КОНГРУЕНЦИЈА АЛГЕБРИ Мастер рад студент: Данка Николић ментор: доцент др Небојша Икодиновић Београд, 2016. Садржај Предговор... 1 1. Уводни

Διαβάστε περισσότερα

ЕКОНОМИЈА НОВА ВАВИЛОНСКА КУЛА

ЕКОНОМИЈА НОВА ВАВИЛОНСКА КУЛА Др Зоран Крстић, протојереј ЕКОНОМИЈА НОВА ВАВИЛОНСКА КУЛА Говорећи на прослави 180 годишњице Старе Милошеве цркве у Крагујевцу проф. др Радош Љушић 1 је говорио о двема нашим историјским заблудама, које

Διαβάστε περισσότερα

2.3 Γενικά για το χημικό δεσμό - Παράγοντες που καθορίζουν τη χημική συμπεριφορά του ατόμου.

2.3 Γενικά για το χημικό δεσμό - Παράγοντες που καθορίζουν τη χημική συμπεριφορά του ατόμου. 2.3 Γενικά για το χημικό δεσμό - Παράγοντες που καθορίζουν τη χημική συμπεριφορά του ατόμου. 10.1. Ερώτηση: Τι ονομάζουμε χημικό δεσμό; Ο χημικός δεσμός είναι η δύναμη που συγκρατεί τα άτομα ή άλλες δομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ. Σύνοψη συμπληρωματικών δράσεων διαχείρισης των νερών στην Πρέσπα για το έτος 2014

ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ. Σύνοψη συμπληρωματικών δράσεων διαχείρισης των νερών στην Πρέσπα για το έτος 2014 ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ Σύνοψη συμπληρωματικών δράσεων διαχείρισης των νερών στην Πρέσπα για το έτος 2014 Άγιος Γερμανός, Φεβρουάριος 2015 Ομάδα συγγραφής Βαλεντίνη Μάλιακα

Διαβάστε περισσότερα

Утврђивање времена сушења кукуруза примјеном технологије драјерације

Утврђивање времена сушења кукуруза примјеном технологије драјерације Оригиналан научни рад Original scientific paper UDK: 631.15:631.563 DOI: 10.7251/AGRSR1504519R Утврђивање времена сушења кукуруза примјеном технологије драјерације Борислав Раилић 1, Зоран Маличевић 1

Διαβάστε περισσότερα

School of Physics, University of Athens, Panepistimioupolis, Zographos 157 84, Athens-Greece ** Aстрономска опсерваторија, Волгина 7,

School of Physics, University of Athens, Panepistimioupolis, Zographos 157 84, Athens-Greece ** Aстрономска опсерваторија, Волгина 7, 27-725 Indikoplovac K. 528.425(495.02) ВАСИЛИЈЕ Н. МАНИМАНИС * ЕВСТРАТИЈЕ Т. ТЕОДОСИЈУ * МИЛАН С. ДИМИТРИЈЕВИЋ ** * Department of Astrophysics-Astronomy and Mechanics, School of Physics, University of

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ.) «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ.) «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ.) «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΜΑΘΗΜΑ ΚΟΡΜΟΥ «ΥΔΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΥΔΑΤΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Σημειώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ЈЕДАН НЕМОГУЋИ ОСВРТ НА УРБОФИЛИЈУ, ДВАДЕСЕТ ПРОПАЛИХ ГОДИНА КАСНИЈЕ

ЈЕДАН НЕМОГУЋИ ОСВРТ НА УРБОФИЛИЈУ, ДВАДЕСЕТ ПРОПАЛИХ ГОДИНА КАСНИЈЕ АЛЕКСАНДАР ЈЕРКОВ ЈЕДАН НЕМОГУЋИ ОСВРТ НА УРБОФИЛИЈУ, ДВАДЕСЕТ ПРОПАЛИХ ГОДИНА КАСНИЈЕ Mожда је дошло време да се запише понека успомена, иако би се рекло да је прерано за сећања. Има нечег гротескног

Διαβάστε περισσότερα

αριθμός δοχείου #1# control (-)

αριθμός δοχείου #1# control (-) Μόνο απιονισμένο νερό #1# control (-) Μακροστοχεία: Ν, P, K, Ca, S, Εάν κάποια έλλειψη μετά 1 μήνα έχει σημαντικές επιπτώσεις προσθέτουμε σε δόσεις την έλλειψη έως ότου ανάπτυξη ΟΚ #2# control (+) Μακροστοχεία:

Διαβάστε περισσότερα

ТЕОРИЈСКА АНАЛИЗА ПРОДУКТИВНОСТИ ПОЉОПРИВРЕДНОГ СЕКТОРА СА АСПЕКТА МАКРОЕКОНОМСКИХ ТРАНСФОРМАЦИЈА

ТЕОРИЈСКА АНАЛИЗА ПРОДУКТИВНОСТИ ПОЉОПРИВРЕДНОГ СЕКТОРА СА АСПЕКТА МАКРОЕКОНОМСКИХ ТРАНСФОРМАЦИЈА Теоријска анализа продуктивности пољопривредног... Стручни рад Економика пољопривреде Број 4/2010. УДК: 338.312:631 ТЕОРИЈСКА АНАЛИЗА ПРОДУКТИВНОСТИ ПОЉОПРИВРЕДНОГ СЕКТОРА СА АСПЕКТА МАКРОЕКОНОМСКИХ ТРАНСФОРМАЦИЈА

Διαβάστε περισσότερα

ОРГАНИЗАЦИЈА НАСТАВЕ У РЕДОВНИМ ШКОЛАМА И ОБРАЗОВАЊЕ УЧЕНИКА СА СЕНЗОРНИМ ОШТЕЋЕЊИМА

ОРГАНИЗАЦИЈА НАСТАВЕ У РЕДОВНИМ ШКОЛАМА И ОБРАЗОВАЊЕ УЧЕНИКА СА СЕНЗОРНИМ ОШТЕЋЕЊИМА УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ САША Љ. СТЕПАНОВИЋ ОРГАНИЗАЦИЈА НАСТАВЕ У РЕДОВНИМ ШКОЛАМА И ОБРАЗОВАЊЕ УЧЕНИКА СА СЕНЗОРНИМ ОШТЕЋЕЊИМА докторска дисертација Београд, 2016. UNIVERSITY OF BELGRADE

Διαβάστε περισσότερα

РЕГУЛАЦИЈА БРЗИНЕ КОД ЛИФТОВСКИХ ПОГОНА СА КОНТРОЛОМ ТРЗАЈА

РЕГУЛАЦИЈА БРЗИНЕ КОД ЛИФТОВСКИХ ПОГОНА СА КОНТРОЛОМ ТРЗАЈА УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ Бојан Кнежевић РЕГУЛАЦИЈА БРЗИНЕ КОД ЛИФТОВСКИХ ПОГОНА СА КОНТРОЛОМ ТРЗАЈА семинарски рад Бања Лука, октобар 7. Тема: РЕГУЛАЦИЈА БРЗИНЕ КОД ЛИФТОВСКИХ

Διαβάστε περισσότερα